31.540 tin tức, video về "

chiến sĩ thi đua

"
Cụ giáo trăm tuổi và tấm áo được Bác Hồ tặng
02:33

Cụ giáo trăm tuổi và tấm áo được Bác Hồ tặng

Năm 1957, thầy giáo Tô Sỹ Giơu là chiến sĩ thi đua của ngành giáo dục, được dự Đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua công – nông – binh toàn quốc. Tại đại hội này, cụ được gặp Bác Hồ và được Người tặng áo. Tấm áo kaki đó theo suốt quãng đời dạy học, nhắc nhở người thầy giáo này phải luôn phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng hơn với sự tin yêu của Người.
Cụ giáo trăm tuổi và tấm áo Bác Hồ tặng

Cụ giáo trăm tuổi và tấm áo Bác Hồ tặng

Năm 1957, thầy giáo Tô Sĩ Giơu là chiến sĩ thi đua của ngành giáo dục, được dự Đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua công – nông – binh toàn quốc. Tại đại hội này, cụ được gặp Bác Hồ và được Người tặng áo. Tấm áo kaki đó theo suốt quãng đời dạy học, nhắc nhở người thầy giáo này phải luôn phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng hơn với sự tin yêu của Người.