228.305 tin tức, video về "

cảnh báo động đất

"
Cảnh báo động đất, sóng thần qua điện thoại di động

Cảnh báo động đất, sóng thần qua điện thoại di động

(Dân trí) - Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình cần tính đến tác động của các yếu tố sóng thần, động đất; phải có phương án phòng ngừa, cảnh báo, ứng phó và khắc phục hậu quả. Đó là những nội dung quan trọng của quy chế phòng chống sóng thần, động đất vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.