Còn găng trong giới hạn

Phán quyết mới đây của Toà án trọng tài thường trực của LHQ (PCA) về vụ kiện của Philippines đang đẩy cuộc khẩu chiến giữa Trung Quốc và Mỹ lên nấc thang quyết liệt mới.

Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở Hà Lan. (Ảnh: PhilStar).

Quan điểm của hai bên về phán quyết này của PCA trong thực chất hoàn toàn trái ngược nhau và đưa lại vị thế pháp lý quốc tế mới rất khác nhau cho hai bên ở khu vực Biển Đông.

Lợi ích chiến lược trước mắt cũng như về lâu dài khác nhau và vị thế pháp lý quốc tế mới khác nhau nên hai bên sẽ còn tiếp tục làm găng với nhau, tiếp tục răn đe và thử phản ứng của nhau. Dù vậy, hai bên vẫn đều ý thức được giới hạn của mình và về những ràng buộc lẫn nhau vào việc duy trì quan hệ hợp tác song phương.

Trung Quốc bị phán quyết của PCA bác bỏ hoàn toàn mọi yêu sách và luận cứ cho các yêu sách ấy về chủ quyền ở khu vực Biển Đông.

Về phương diện pháp lý quốc tế, Trung Quốc như vậy đã bị thất thế và yếu thế hơn trước nói chung và so với Mỹ nói riêng. Mỹ hiểu phán quyết nói trên của PCA như sự khẳng định tính hợp lý của quan điểm và hành xử lâu nay của Mỹ ở khu vực này với nguyên tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế.

Cho nên Trung Quốc chỉ còn cách lặp lại tuyên bố không công nhận phán quyết của PCA, sẽ bất chấp phán quyết ấy và khẩu chiến với những nước và đối tác tán đồng với phán quyết của PCA hoặc phải chấm dứt hoàn toàn sự chiếm đóng trái phép lãnh thổ hợp pháp của nước khác ở khu vực Biển Đông và những hoạt động tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với quốc gia khác ở khu vực này, tức là phải chịu từ bỏ những ý đồ chiến lược đen tối đang theo đuổi ở nơi đây.

Mỹ được thế mới thì càng không thấy có lý do và lợi ích để nhượng bộ Trung Quốc hoặc phó mặc Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Lợi thế mới này còn tạo thêm điều kiện thuận lợi cho Mỹ thực hiện chiến lược xoay trục sang khu vực Thái Bình Dương, có thêm con chủ bài trong quan hệ với Trung Quốc.

Hai bên sẽ còn tiếp tục găng với nhau ở khu vực Biển Đông nhưng trong giới hạn là không để xảy ra đụng độ vũ trang.

Theo Mục Phu

Đại đoàn kết

Tin liên quan