Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 3 tháng 03/2022

(Dân trí) - Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền 1,044,437,897 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Điện tử Dân trí và Quỹ KHVN trong tuần qua.

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 3 tháng 03/2022 - 1

Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022) tại đây.