Thứ hai, 09/12/2019 - 15:51

Danh sách ủng hộ tuần 4 tháng 11 năm 2019

Dân trí

Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về hoạt động nhân ái của báo Dân trí trong tuần là: 673,439,945 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ
ngày   24 đến 30/11/2019

 

26/11

Lê Bá Khải- số 9 Trần Quý Cáp- Đống Đa- HN ủng hộ QNA

100,000

 

Nguyễn Xuân Vinh- ngõ 23 Giang Văn Minh- HN ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Hạo Nhiên- ngõ 23 Giang Văn Minh- HN ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Thị Hợi- 35 Hàng Đường- HN ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Xuân Trung- 35 Hàng Đường- HN ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Tuấn Anh- 35 Hàng Đường- HN ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Xuân Bách- 35 Hàng Đường- HN ủng hộ QNA

50,000

 

Trương Thanh Thảo- Hò Xuân Hương- HN ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Vân Anh- Hồ Xuân Hương- HN ủng hộ QNA

50,000

 

Dương Thị Hương- 37 ngõ 128 Hàm Tử Quan- HN ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Xuân Tùng- 37 ngõ 128 Hàm Tử Quan- HN ủng hộ QNA

50,000

 

Vũ Trọng Hảo- 12 ngõ 591- Hoàng Hoa Thám- Ba Đình- HN ủng hộ QNA

500,000

29/11

Mai Ngọc Thương- 905 CT3- Bắc Linh Đàm- HN giúp Ms3571, 3572 mỗi hc - 500k

1,000,000

 

Anh Việt- Hà Nội giúp Ms3571, 3572 mỗi hc- 1,000,000 đ

2,000,000

 

Hoàng Lam Sơn- SN 15/56/1 ngõ 221 Tôn Đức Thắng- HN giúp Ms3572

1,000,000

30/11

Nguyễn Thành Trung- 35 Cát Linh- HN giúp Ms3562, 3568 mỗi hc- 300k

600,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Viettel pay
từ ngày 24 đến 30/11/2019

 

24/11/2019 00:53:53

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191124 191124177950998

100,000

24/11/2019 06:46:04

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3567: 100000

100,000

24/11/2019 07:35:56

Tran Minh Ha; 0913300860; 100000; Ma so 3568: 100000

100,000

24/11/2019 09:05:03

800039 DANTRI 191124235698642 VTBANK

50,000

24/11/2019 10:27:46

800039 DANTRI 191124236200257 VTBANK

1,000

24/11/2019 10:29:59

800039 DANTRI 191124236212688 VTBANK

1,000

24/11/2019 10:31:28

800039 DANTRI 191124236220936 VTBANK

1,000

24/11/2019 10:41:53

800039 DANTRI 191124236278889 VTBANK

1,000

24/11/2019 12:47:18

800039 DANTRI 191124236872732 VTBANK

50,000

24/11/2019 14:41:35

800039 DANTRI 191124237337774 VTBANK

10,000

24/11/2019 15:14:52

800039 DANTRI 191124237563692 VTBANK

100,000

24/11/2019 15:33:27

Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3566: 100000

100,000

24/11/2019 15:42:39

Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3567: 100000

100,000

24/11/2019 15:49:03

Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3568: 100000

100,000

24/11/2019 23:13:07

800039 DANTRI 191124239920734 VTBANK

4,000

25/11/2019 01:02:45

800039 DANTRI 191125230095669 VTBANK

21,000

25/11/2019 06:09:22

800039 DANTRI 191125230327830 VTBANK

50,000

25/11/2019 07:53:51

800039 DANTRI 191125230641025 VTBANK

50,000

25/11/2019 07:54:30

Xem noi dung trong CMS

700,000

25/11/2019 08:53:51

Vu Trung Hieu; 094289008; 150000; Ma so 3564: 150000

150,000

25/11/2019 08:56:39

Vu Trung Hieu; 094289008; 150000; Ma so 3567: 150000

150,000

25/11/2019 09:40:11

Dang Thi Nguyet; 0904506912; 500000; Ma so 3569: 500000

500,000

25/11/2019 10:10:29

800039 DANTRI 191125231828783 VTBANK

50,000

25/11/2019 11:06:12

800039 DANTRI 191125232331516 VTBANK

100,000

25/11/2019 11:57:31

Nguyen Hung; 02438266277; 100000; Ma so 3567: 100000

100,000

25/11/2019 12:01:05

Nguyen Hung; 02438266277; 100000; Ma so 3566: 100000

100,000

25/11/2019 12:02:54

800039 DANTRI 191125232790511 VTBANK

100,000

25/11/2019 12:09:16

800039 DANTRI 191125232838016 VTBANK

50,000

25/11/2019 13:14:56

800039 DANTRI 191125233238683 VTBANK

10,000

25/11/2019 13:29:33

Ngo Thi Thu Huong; 0912543116; 500000; Ma so 3569: 500000

500,000

25/11/2019 13:52:54

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191125 191125181951001

100,000

25/11/2019 14:45:33

Tran Thi Phuong Hao; 0904104501; 200000; Ma so 3566: 200000

200,000

25/11/2019 16:30:23

Xem noi dung trong CMS

300,000

25/11/2019 17:04:15

800039 DANTRI 191125235036078 VTBANK

100,000

25/11/2019 17:46:27

nguyen dinh kham; 0904109779; 100000; Ma so 3569: 100000

100,000

25/11/2019 18:02:57

nguyen dinh kham; 0904109779; 100000; Ma so 3568: 100000

100,000

25/11/2019 19:55:28

800039 DANTRI 191125236356655 VTBANK

1,000

25/11/2019 20:41:09

800039 DANTRI 191125236670712 VTBANK

500,000

26/11/2019 00:07:23

800039 DANTRI 191126237595870 VTBANK

50,000

26/11/2019 06:20:53

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3568: 50000

50,000

26/11/2019 09:17:12

800039 DANTRI 191126238817244 VTBANK

100,000

26/11/2019 09:21:03

800039 DANTRI 191126238853604 VTBANK

200,000

26/11/2019 09:42:20

800039 DANTRI 191126239057464 VTBANK

20,000

26/11/2019 10:33:37

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191126 191126184727505

50,000

26/11/2019 10:39:34

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191126 191126184749366

50,000

26/11/2019 13:22:40

Nguyen Do Bao Ngoc; 0985989676; 100000; Ma so 3568: 100000

100,000

26/11/2019 13:25:18

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3569: 50000

50,000

26/11/2019 13:25:21

Nguyen Do Bao Ngoc; 0985989676; 100000; Ma so 3567: 100000

100,000

26/11/2019 13:26:54

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3570: 50000

50,000

26/11/2019 13:27:12

Nguyen Do Bao Ngoc; 0985989676; 100000; Ma so 3563: 100000

100,000

26/11/2019 13:29:59

Nguyen Do Bao Ngoc; 0985989676; 100000; Ma so 3561: 100000

100,000

26/11/2019 13:33:02

Nguyen Do Bao Ngoc; 0985989676; 100000; Ma so 3560: 100000

100,000

26/11/2019 13:43:19

Xem noi dung trong CMS

500,000

26/11/2019 14:00:05

800039 DANTRI 191126231094607 VTBANK

100,000

26/11/2019 14:36:13

800039 DANTRI 191126231395213 VTBANK

50,000

26/11/2019 14:38:48

800039 DANTRI 191126231416067 VTBANK

100,000

26/11/2019 14:43:30

800039 DANTRI 191126231453402 VTBANK

50,000

26/11/2019 14:45:28

800039 DANTRI 191126231470125 VTBANK

200,000

26/11/2019 14:46:50

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191126 191126185572567

100,000

26/11/2019 14:50:33

800039 DANTRI 191126231511013 VTBANK

300,000

26/11/2019 14:56:30

800039 DANTRI 191126231558664 VTBANK

300,000

26/11/2019 15:02:32

800039 DANTRI 191126231607885 VTBANK

100,000

26/11/2019 15:07:22

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191126 191126185645884

100,000

26/11/2019 17:09:56

Ngo Hong Duong; 0919168163; 300000; Ma so 3568: Cau hoc tro gao khoc: Bo oi, bo dung chet!

300,000

26/11/2019 17:46:25

Bao Phu; 0932101188; 200000; Ma so 3570: 200000

200,000

26/11/2019 18:28:51

800039 DANTRI 191126233057144 VTBANK

50,000

26/11/2019 21:35:18

Xem noi dung trong CMS

250,000

26/11/2019 21:39:10

Xem noi dung trong CMS

250,000

26/11/2019 21:42:42

Xem noi dung trong CMS

250,000

26/11/2019 21:47:09

Xem noi dung trong CMS

250,000

26/11/2019 21:50:55

Xem noi dung trong CMS

250,000

26/11/2019 21:54:28

Xem noi dung trong CMS

350,000

26/11/2019 22:02:29

Xem noi dung trong CMS

300,000

26/11/2019 22:19:13

800039 DANTRI 191126234372642 VTBANK

10,000

26/11/2019 22:43:23

800039 DANTRI 191126234458611 VTBANK

1,000

26/11/2019 22:44:47

800039 DANTRI 191126234463123 VTBANK

1,000

26/11/2019 22:46:02

800039 DANTRI 191126234466795 VTBANK

1,000

26/11/2019 22:47:20

800039 DANTRI 191126234470795 VTBANK

1,000

26/11/2019 22:48:34

800039 DANTRI 191126234474303 VTBANK

1,000

26/11/2019 22:53:44

800039 DANTRI 191126234489940 VTBANK

1,000

26/11/2019 22:55:08

800039 DANTRI 191126234493936 VTBANK

1,000

26/11/2019 22:57:00

800039 DANTRI 191126234498866 VTBANK

1,000

26/11/2019 22:58:09

800039 DANTRI 191126234501801 VTBANK

1,000

26/11/2019 22:59:17

800039 DANTRI 191126234504502 VTBANK

1,000

26/11/2019 23:00:34

800039 DANTRI 191126234508222 VTBANK

1,000

26/11/2019 23:01:57

800039 DANTRI 191126234512055 VTBANK

1,000

26/11/2019 23:03:16

800039 DANTRI 191126234515507 VTBANK

1,000

27/11/2019 04:43:14

800039 DANTRI 191127234855293 VTBANK

50,000

27/11/2019 06:09:29

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3571: 100000

100,000

27/11/2019 06:56:23

800039 DANTRI 191127235029413 VTBANK

300,000

27/11/2019 07:40:32

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191127 191127187342257

500,000

27/11/2019 08:15:34

Nguyen Duy Hiep; 0986718908; 100000; Ma so 3571: 100000

100,000

27/11/2019 08:49:02

800039 DANTRI 191127235612343 VTBANK

20,000

27/11/2019 09:31:35

800039 DANTRI 191127236038998 VTBANK

30,000

27/11/2019 09:38:19

Du Dang Long; 0914992257; 300000; Ma so 3571: 300000

300,000

27/11/2019 09:46:45

Nhien; 0909418787; 200000; Ma so 3571: 200000

200,000

27/11/2019 10:53:42

Nguyen Phuong Long; 0942332823; 500000; Ma so 3571: 500000

500,000

27/11/2019 11:15:41

Nguyen Thi Huong; 0902119366; 200000; Ma so 3571: 200000

200,000

27/11/2019 11:17:56

vietthang; 0903707081; 500000; Ma so 3571: 500000

500,000

27/11/2019 12:02:13

To Hieu Nga; 0904221978; 100000; Ma so 3571: 100000

100,000

27/11/2019 15:00:08

Nguyen Thi Thu Hoai; 0345860662; 500000; Ma so 3571: 500000

500,000

27/11/2019 15:03:45

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191127 191127188766470

200,000

27/11/2019 15:06:20

Nguyen Hang; 0946608944; 200000; Ma so 3571: 200000

200,000

27/11/2019 15:37:02

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191127 191127188875457

100,000

27/11/2019 17:37:37

Quan Quynh; 0902341900; 100000; Ma so 3571: 100000

100,000

27/11/2019 18:50:41

800039 DANTRI 191127230097471 VTBANK

20,000

27/11/2019 20:25:21

800039 DANTRI 191127230813838 VTBANK

100,000

27/11/2019 20:57:57

Xem noi dung trong CMS

200,000

27/11/2019 21:05:47

800039 DANTRI 191127231053269 VTBANK

50,000

27/11/2019 23:09:26

800039 DANTRI 191127231583304 VTBANK

50,000

27/11/2019 23:09:39

Thanh; 0974756587; 100000; Ma so 3571: 100000

100,000

27/11/2019 23:16:54

Thanh; 0974756587; 200000; Ma so 3559: 200000

200,000

27/11/2019 23:25:40

800039 DANTRI 191127231624330 VTBANK

50,000

28/11/2019 01:15:59

800039 DANTRI 191128231786767 VTBANK

2,000

28/11/2019 01:53:00

800039 DANTRI 191128231818357 VTBANK

50,000

28/11/2019 04:43:32

800039 DANTRI 191128231918504 VTBANK

100,000

28/11/2019 06:43:25

800039 DANTRI 191128232055579 VTBANK

20,000

28/11/2019 10:13:47

Ngo Duong; 0983256468; 100000; Ma so 3572: 100000

100,000

28/11/2019 10:14:01

800039 DANTRI 191128233578954 VTBANK

50,000

28/11/2019 10:35:29

Xem noi dung trong CMS

50,000

28/11/2019 14:16:34

800039 DANTRI 191128235409765 VTBANK

1,000

28/11/2019 15:05:46

Giang Do; 0903857599; 100000; Ma so 3572: 100000

100,000

28/11/2019 15:57:38

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191128 191128192277472

500,000

28/11/2019 16:54:45

800039 DANTRI 191128236590659 VTBANK

10,000

28/11/2019 20:13:25

800039 DANTRI 191128237964456 VTBANK

100,000

28/11/2019 20:27:23

Quan Quynh; 0902341900; 100000; Ma so 3572: 100000

100,000

28/11/2019 22:46:12

Le DUy Anh; 0974715159; 300000; Ma so 3572: 300000

300,000

29/11/2019 05:04:35

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191129 191129193584958

500,000

29/11/2019 05:29:52

800039 DANTRI 191129239116885 VTBANK

50,000

29/11/2019 07:01:47

800039 DANTRI 191129239317499 VTBANK

200,000

29/11/2019 08:49:03

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191129 191129193899364

200,000

29/11/2019 12:25:58

800039 DANTRI 191129232273959 VTBANK

20,000

29/11/2019 13:23:50

800039 DANTRI 191129232747915 VTBANK

200,000

29/11/2019 15:21:10

800039 DANTRI 191129233704147 VTBANK

70,000

29/11/2019 15:23:35

800039 DANTRI 191129233723461 VTBANK

100,000

29/11/2019 16:02:03

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3572: 50000

50,000

29/11/2019 16:04:19

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3571: 50000

50,000

29/11/2019 16:29:54

Gia Ngoc; 0987423333; 200000; Ma so 3571: 200000

200,000

29/11/2019 17:03:23

800039 DANTRI 191129234621350 VTBANK

5,000

29/11/2019 17:28:02

800039 DANTRI 191129234834728 VTBANK

500,000

29/11/2019 17:29:54

800039 DANTRI 191129234851295 VTBANK

500,000

29/11/2019 17:31:32

800039 DANTRI 191129234864844 VTBANK

500,000

29/11/2019 18:36:56

800039 DANTRI 191129235407961 VTBANK

5,000

29/11/2019 19:06:42

800039 DANTRI 191129235646425 VTBANK

5,000

29/11/2019 20:04:23

800039 DANTRI 191129236169913 VTBANK

100,000

29/11/2019 20:14:23

800039 DANTRI 191129236268075 VTBANK

1,000

29/11/2019 20:29:22

800039 DANTRI 191129236398203 VTBANK

5,000

30/11/2019 00:34:53

800039 DANTRI 191130237629878 VTBANK

100,000

30/11/2019 01:08:20

800039 DANTRI 191130237684400 VTBANK

50,000

30/11/2019 06:37:51

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191130 191130197644032

100,000

30/11/2019 07:01:25

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3573: 50000

50,000

30/11/2019 07:36:10

Xem noi dung trong CMS

500,000

30/11/2019 08:06:17

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191130 191130197835474

300,000

30/11/2019 08:40:09

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191130 191130197958415

50,000

30/11/2019 09:54:19

800039 DANTRI 191130239435855 VTBANK

10,000

30/11/2019 10:03:13

800039 DANTRI 191130239523418 VTBANK

20,000

30/11/2019 10:51:45

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191130 191130198519255

100,000

30/11/2019 10:54:16

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191130 191130198529104

100,000

30/11/2019 10:57:01

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191130 191130198541321

100,000

30/11/2019 10:58:56

800039 DANTRI 191130230027545 VTBANK

5,000

30/11/2019 10:59:18

Xem noi dung trong CMS

500,000

30/11/2019 11:05:01

800039 DANTRI 191130230078263 VTBANK

10,000

30/11/2019 11:08:11

800039 DANTRI 191130230106820 VTBANK

5,000

30/11/2019 11:15:14

800039 DANTRI 191130230165963 VTBANK

5,000

30/11/2019 11:17:36

800039 DANTRI 191130230185605 VTBANK

5,000

30/11/2019 11:19:20

800039 DANTRI 191130230200216 VTBANK

10,000

30/11/2019 11:21:22

800039 DANTRI 191130230217430 VTBANK

5,000

30/11/2019 11:22:38

800039 DANTRI 191130230228153 VTBANK

5,000

30/11/2019 11:25:01

800039 DANTRI 191130230247128 VTBANK

5,000

30/11/2019 11:26:48

800039 DANTRI 191130230262052 VTBANK

1,000

30/11/2019 11:29:48

800039 DANTRI 191130230286672 VTBANK

1,000

30/11/2019 11:35:22

800039 DANTRI 191130230332451 VTBANK

1,000

30/11/2019 11:37:29

800039 DANTRI 191130230349399 VTBANK

1,000

30/11/2019 12:24:45

800039 DANTRI 191130230711019 VTBANK

5,000

30/11/2019 12:29:01

800039 DANTRI 191130230741526 VTBANK

5,000

30/11/2019 12:31:18

800039 DANTRI 191130230756890 VTBANK

5,000

30/11/2019 12:33:30

800039 DANTRI 191130230772717 VTBANK

1,000

30/11/2019 12:35:11

800039 DANTRI 191130230784307 VTBANK

1,000

30/11/2019 12:36:49

800039 DANTRI 191130230795427 VTBANK

5,000

30/11/2019 12:38:37

800039 DANTRI 191130230807187 VTBANK

1,000

30/11/2019 12:39:13

Xem noi dung trong CMS

100,000

30/11/2019 12:50:48

800039 DANTRI 191130230882783 VTBANK

5,000

30/11/2019 13:33:03

Quang Kieu; 0985609838; 200000; Ma so 3573: 200000

200,000

30/11/2019 13:37:50

thu ngoc; 0938732586; 200000; Ma so 3573: 200000

200,000

30/11/2019 13:38:38

800039 DANTRI 191130231197922 VTBANK

1,000

30/11/2019 13:38:56

800039 DANTRI 191130231200839 VTBANK

1,000

30/11/2019 13:42:40

800039 DANTRI 191130231261601 VTBANK

1,000

30/11/2019 13:45:15

800039 DANTRI 191130231292399 VTBANK

50,000

30/11/2019 13:45:21

800039 DANTRI 191130231293642 VTBANK

1,000

30/11/2019 13:46:54

800039 DANTRI 191130231310814 VTBANK

5,000

30/11/2019 13:47:06

800039 DANTRI 191130231312840 VTBANK

1,000

30/11/2019 13:48:50

800039 DANTRI 191130231331408 VTBANK

1,000

30/11/2019 13:50:49

800039 DANTRI 191130231351258 VTBANK

1,000

30/11/2019 13:52:45

800039 DANTRI 191130231369522 VTBANK

1,000

30/11/2019 13:55:03

800039 DANTRI 191130231391334 VTBANK

1,000

30/11/2019 13:58:25

800039 DANTRI 191130231422445 VTBANK

1,000

30/11/2019 14:00:04

800039 DANTRI 191130231436583 VTBANK

1,000

30/11/2019 14:05:35

800039 DANTRI 191130231484581 VTBANK

5,000

30/11/2019 14:07:24

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191130 191130199216161

200,000

30/11/2019 14:10:58

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191130 191130199230308

300,000

30/11/2019 14:13:16

800039 DANTRI 191130231551727 VTBANK

5,000

30/11/2019 14:16:07

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191130 191130199249768

150,000

30/11/2019 14:17:34

800039 DANTRI 191130231588289 VTBANK

5,000

30/11/2019 14:18:11

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191130 191130199257328

100,000

30/11/2019 14:20:13

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191130 191130199264114

200,000

30/11/2019 14:22:20

800039 DANTRI 191130231626428 VTBANK

1,000

30/11/2019 14:24:23

800039 DANTRI 191130231642788 VTBANK

1,000

30/11/2019 14:26:05

800039 DANTRI 191130231656037 VTBANK

1,000

30/11/2019 14:29:58

800039 DANTRI 191130231687975 VTBANK

1,000

30/11/2019 14:31:49

800039 DANTRI 191130231703512 VTBANK

5,000

30/11/2019 14:32:29

800039 DANTRI 191130231708641 VTBANK

1,000

30/11/2019 14:34:08

800039 DANTRI 191130231722046 VTBANK

1,000

30/11/2019 14:36:12

800039 DANTRI 191130231739252 VTBANK

1,000

30/11/2019 14:38:02

800039 DANTRI 191130231754689 VTBANK

1,000

30/11/2019 14:41:08

800039 DANTRI 191130231781633 VTBANK

1,000

30/11/2019 14:42:48

800039 DANTRI 191130231796062 VTBANK

1,000

30/11/2019 14:58:15

800039 DANTRI 191130231925892 VTBANK

5,000

30/11/2019 14:58:52

800039 DANTRI 191130231930881 VTBANK

5,000

30/11/2019 15:01:32

800039 DANTRI 191130231953285 VTBANK

1,000

30/11/2019 15:03:38

800039 DANTRI 191130231971047 VTBANK

1,000

30/11/2019 15:05:33

800039 DANTRI 191130231986857 VTBANK

1,000

30/11/2019 15:07:36

800039 DANTRI 191130232004113 VTBANK

1,000

30/11/2019 15:15:41

800039 DANTRI 191130232069555 VTBANK

1,000

30/11/2019 15:18:01

800039 DANTRI 191130232089226 VTBANK

1,000

30/11/2019 15:19:38

800039 DANTRI 191130232102127 VTBANK

1,000

30/11/2019 15:21:07

800039 DANTRI 191130232115084 VTBANK

1,000

30/11/2019 15:29:44

800039 DANTRI 191130232188796 VTBANK

1,000

30/11/2019 15:31:58

800039 DANTRI 191130232208790 VTBANK

1,000

30/11/2019 15:43:12

800039 DANTRI 191130232308869 VTBANK

5,000

30/11/2019 15:51:44

800039 DANTRI 191130232385746 VTBANK

5,000

30/11/2019 16:03:02

800039 DANTRI 191130232486915 VTBANK

5,000

30/11/2019 16:07:57

800039 DANTRI 191130232530424 VTBANK

5,000

30/11/2019 16:18:03

800039 DANTRI 191130232619081 VTBANK

5,000

30/11/2019 16:21:24

800039 DANTRI 191130232647363 VTBANK

5,000

30/11/2019 16:35:55

800039 DANTRI 191130232775369 VTBANK

5,000

30/11/2019 16:36:58

800039 DANTRI 191130232785016 VTBANK

5,000

30/11/2019 16:40:55

800039 DANTRI 191130232821677 VTBANK

10,000

30/11/2019 16:46:06

800039 DANTRI 191130232870122 VTBANK

10,000

30/11/2019 16:56:59

800039 DANTRI 191130232967997 VTBANK

5,000

30/11/2019 17:05:37

800039 DANTRI 191130233046234 VTBANK

1,000

30/11/2019 17:06:13

800039 DANTRI 191130233052004 VTBANK

5,000

30/11/2019 17:11:51

800039 DANTRI 191130233105023 VTBANK

1,000

30/11/2019 17:13:30

800039 DANTRI 191130233119734 VTBANK

10,000

30/11/2019 17:19:17

800039 DANTRI 191130233175498 VTBANK

10,000

30/11/2019 17:24:06

800039 DANTRI 191130233223843 VTBANK

10,000

30/11/2019 17:27:20

800039 DANTRI 191130233257291 VTBANK

100,000

30/11/2019 17:28:38

Trang Ton; 0903809731; 2000000; Ma so 3573: 2000000

2,000,000

30/11/2019 17:33:46

800039 DANTRI 191130233321984 VTBANK

5,000

30/11/2019 17:41:23

800039 DANTRI 191130233394284 VTBANK

5,000

30/11/2019 17:51:05

800039 DANTRI 191130233488494 VTBANK

5,000

30/11/2019 18:05:02

800039 DANTRI 191130233616812 VTBANK

5,000

30/11/2019 18:07:58

800039 DANTRI 191130233643164 VTBANK

10,000

30/11/2019 18:09:22

800039 DANTRI 191130233656075 VTBANK

5,000

30/11/2019 18:14:42

800039 DANTRI 191130233703296 VTBANK

5,000

30/11/2019 18:15:07

800039 DANTRI 191130233707214 VTBANK

10,000

30/11/2019 18:20:55

800039 DANTRI 191130233759800 VTBANK

10,000

30/11/2019 18:26:36

800039 DANTRI 191130233812032 VTBANK

1,000

30/11/2019 18:27:16

800039 DANTRI 191130233818557 VTBANK

10,000

30/11/2019 18:31:21

800039 DANTRI 191130233855501 VTBANK

5,000

30/11/2019 18:32:03

800039 DANTRI 191130233862075 VTBANK

10,000

30/11/2019 18:38:52

800039 DANTRI 191130233924021 VTBANK

10,000

30/11/2019 18:48:32

800039 DANTRI 191130234014632 VTBANK

6,000

30/11/2019 19:06:45

800039 DANTRI 191130234202280 VTBANK

1,000

30/11/2019 19:13:04

800039 DANTRI 191130234297333 VTBANK

15,000

30/11/2019 19:42:10

800039 DANTRI 191130234665078 VTBANK

5,000

30/11/2019 19:42:17

800039 DANTRI 191130234665802 VTBANK

5,000

30/11/2019 19:46:54

800039 DANTRI 191130234720355 VTBANK

10,000

30/11/2019 19:47:05

800039 DANTRI 191130234723508 VTBANK

5,000

30/11/2019 19:48:40

800039 DANTRI 191130234744518 VTBANK

5,000

30/11/2019 19:54:25

800039 DANTRI 191130234811914 VTBANK

5,000

30/11/2019 19:56:05

800039 DANTRI 191130234832234 VTBANK

10,000

30/11/2019 19:59:51

800039 DANTRI 191130234873020 VTBANK

5,000

30/11/2019 19:59:51

800039 DANTRI 191130234873181 VTBANK

1,000

30/11/2019 19:59:58

800039 DANTRI 191130234874528 VTBANK

5,000

30/11/2019 20:02:52

800039 DANTRI 191130234904556 VTBANK

5,000

30/11/2019 20:17:21

800039 DANTRI 191130235060554 VTBANK

5,000

30/11/2019 20:18:12

800039 DANTRI 191130235069727 VTBANK

5,000

30/11/2019 20:24:15

Xem noi dung trong CMS

500,000

30/11/2019 20:25:03

800039 DANTRI 191130235144275 VTBANK

1,000

30/11/2019 20:28:13

800039 DANTRI 191130235179815 VTBANK

5,000

30/11/2019 20:30:54

800039 DANTRI 191130235208800 VTBANK

5,000

30/11/2019 20:31:19

800039 DANTRI 191130235213160 VTBANK

5,000

30/11/2019 20:37:43

800039 DANTRI 191130235277894 VTBANK

5,000

30/11/2019 20:41:06

800039 DANTRI 191130235310701 VTBANK

1,000

30/11/2019 20:43:00

800039 DANTRI 191130235329209 VTBANK

5,000

30/11/2019 20:43:03

800039 DANTRI 191130235329670 VTBANK

1,000

30/11/2019 20:43:58

800039 DANTRI 191130235338342 VTBANK

5,000

30/11/2019 20:45:02

800039 DANTRI 191130235349067 VTBANK

1,000

30/11/2019 20:46:58

800039 DANTRI 191130235367709 VTBANK

1,000

30/11/2019 20:48:53

800039 DANTRI 191130235386008 VTBANK

1,000

30/11/2019 20:50:59

800039 DANTRI 191130235406117 VTBANK

1,000

30/11/2019 20:53:48

800039 DANTRI 191130235432587 VTBANK

5,000

30/11/2019 20:53:54

800039 DANTRI 191130235433773 VTBANK

1,000

30/11/2019 20:55:27

800039 DANTRI 191130235447741 VTBANK

5,000

30/11/2019 20:57:15

800039 DANTRI 191130235464232 VTBANK

5,000

30/11/2019 20:59:02

800039 DANTRI 191130235480864 VTBANK

1,000

30/11/2019 21:00:43

800039 DANTRI 191130235496213 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:07:50

800039 DANTRI 191130235559798 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:09:01

800039 DANTRI 191130235570377 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:12:02

800039 DANTRI 191130235597344 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:15:19

800039 DANTRI 191130235627292 VTBANK

1,000

30/11/2019 21:15:44

800039 DANTRI 191130235630995 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:18:45

800039 DANTRI 191130235657895 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:20:30

800039 DANTRI 191130235673033 VTBANK

1,000

30/11/2019 21:25:31

800039 DANTRI 191130235715750 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:26:01

800039 DANTRI 191130235720176 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:28:31

800039 DANTRI 191130235741397 VTBANK

1,000

30/11/2019 21:31:26

800039 DANTRI 191130235766509 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:31:42

800039 DANTRI 191130235768435 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:32:40

800039 DANTRI 191130235776942 VTBANK

1,000

30/11/2019 21:35:15

800039 DANTRI 191130235798496 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:36:37

800039 DANTRI 191130235809281 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:40:09

800039 DANTRI 191130235839702 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:40:48

800039 DANTRI 191130235845394 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:43:16

800039 DANTRI 191130235865798 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:44:38

800039 DANTRI 191130235877471 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:46:23

800039 DANTRI 191130235891686 VTBANK

1,000

30/11/2019 21:49:08

800039 DANTRI 191130235913321 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:50:00

800039 DANTRI 191130235920132 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:50:42

800039 DANTRI 191130235925696 VTBANK

1,000

30/11/2019 21:51:51

800039 DANTRI 191130235934845 VTBANK

19,000

30/11/2019 21:52:16

800039 DANTRI 191130235938540 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:55:09

800039 DANTRI 191130235961422 VTBANK

1,000

30/11/2019 21:56:57

800039 DANTRI 191130235975979 VTBANK

5,000

30/11/2019 21:57:27

800039 DANTRI 191130235979867 VTBANK

5,000

30/11/2019 22:10:33

800039 DANTRI 191130236076060 VTBANK

5,000

30/11/2019 22:18:45

800039 DANTRI 191130236132628 VTBANK

5,000

30/11/2019 22:23:55

800039 DANTRI 191130236166525 VTBANK

10,000

30/11/2019 22:25:48

800039 DANTRI 191130236178890 VTBANK

5,000

30/11/2019 22:25:57

800039 DANTRI 191130236179780 VTBANK

10,000

30/11/2019 22:27:36

800039 DANTRI 191130236189902 VTBANK

10,000

30/11/2019 22:30:36

800039 DANTRI 191130236207566 VTBANK

10,000

30/11/2019 22:32:02

800039 DANTRI 191130236215914 VTBANK

5,000

30/11/2019 22:32:56

800039 DANTRI 191130236220909 VTBANK

10,000

30/11/2019 22:34:41

800039 DANTRI 191130236231909 VTBANK

10,000

30/11/2019 22:39:02

800039 DANTRI 191130236258132 VTBANK

1,000

30/11/2019 22:43:42

800039 DANTRI 191130236285399 VTBANK

1,000

30/11/2019 22:43:59

800039 DANTRI 191130236287159 VTBANK

5,000

30/11/2019 22:45:04

800039 DANTRI 191130236293017 VTBANK

1,000

30/11/2019 22:45:16

800039 DANTRI 191130236294062 VTBANK

1,000

30/11/2019 22:46:27

800039 DANTRI 191130236300518 VTBANK

1,000

30/11/2019 22:47:58

800039 DANTRI 191130236308443 VTBANK

5,000

30/11/2019 22:48:28

800039 DANTRI 191130236310932 VTBANK

1,000

30/11/2019 22:48:52

800039 DANTRI 191130236312922 VTBANK

1,000

30/11/2019 22:49:52

800039 DANTRI 191130236318205 VTBANK

1,000

30/11/2019 22:50:51

800039 DANTRI 191130236323068 VTBANK

5,000

30/11/2019 22:52:07

800039 DANTRI 191130236329777 VTBANK

1,000

30/11/2019 22:52:31

800039 DANTRI 191130236332016 VTBANK

1,000

30/11/2019 22:55:09

800039 DANTRI 191130236345793 VTBANK

5,000

30/11/2019 22:57:58

800039 DANTRI 191130236359433 VTBANK

5,000

30/11/2019 23:04:02

800039 DANTRI 191130236389257 VTBANK

5,000

30/11/2019 23:08:26

800039 DANTRI 191130236410037 VTBANK

5,000

30/11/2019 23:10:45

800039 DANTRI 191130236420542 VTBANK

5,000

30/11/2019 23:15:01

800039 DANTRI 191130236439435 VTBANK

5,000

30/11/2019 23:18:17

800039 DANTRI 191130236454341 VTBANK

5,000

30/11/2019 23:22:39

800039 DANTRI 191130236473232 VTBANK

5,000

30/11/2019 23:25:20

800039 DANTRI 191130236483286 VTBANK

5,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Nam
từ ngày 24 đến 30/11/2019

 

25/11

Bà Đào Thị Vui giúp MS 3566

2,000,000

 

Bạn đọc (đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1) giúp MS 3560, 3561, 3563, 3564, 3565, 3566

3,000,000

26/11

Nguyễn Thị Hòe, Tăng Bảo Toàn giúp MS 3547, 3557, 3561, 3567

400,000

 

Huỳnh Kim Cương giúp MS 3569, 3561, 3557, 3555 (500.000/MS); 3566 (1.000.000)

3,000,000

28/11

Hoàng Bảo Lương giúp MS 3513, 3570, 3571

600,000

29/11

Nguyễn Văn Nhiên (12 Cô Giang, phường 2, quận Phú Nhuận) giúp MS 3589

2,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵng
từ ngày 24 đến 30/11/2019

 
 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank từ ngày 24 đến 30/11/2019

 

24/11/2019

MBVCB281754455. Ung ho quy nhan ai ma so 3496. CT tu 0011000987569 LE NGUYEN KIEU ANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

24/11/2019

954506. 241119. 131225. Ung ho ma so 3568 a Kha

                 200,000

24/11/2019

955400. 241119. 140136. Ung ho ma so 3566 c Nu

                 200,000

24/11/2019

505982. 241119. 153913. P12804 ung ho

                 100,000

24/11/2019

808222. 241119. 173256. Ung ho ma so 3567 chau Nguyen Thi Huyen

                 100,000

25/11/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 251119. SH: 10013132. BO: DO TRAN NGUYEN VU. MS3568 CAU CHUA CHUC LANH CHO ANH

                   50,000

25/11/2019

Sender: 79305001. DD: 251119. SHGD: 10002312. BO: NGUYEN TUAN HAI. NGUYEN TUAN HAI UNG HO 30MSX100 . 000DMS TU 3575   3604

               3,000,000

25/11/2019

MBVCB282162094. ung ho ms 3568: ANH BUI TIEN KHA. CT tu 0931004191160 NGO QUANG DUNG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

25/11/2019

MBVCB282316559. le thi ha ung ho ma so 3566, chi nguyen thi nu. CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 500,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190446001001. NGUYEN THU THAO. Ma so 3569: Anh Vi Van Ca. (Bo   nan nhan Vinh)

                 300,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190367433002. DAO DUY LUAN. Maso 3566 Nguyen Thi Nu

                 400,000

25/11/2019

707919. 251119. 104224. Ma so 3569 Anh Vi Van Ca. (Bo nan nhan Vinh). Dia chi Ban Dom 2, xa Chau Phong, huyen Quy Chau, ti

                 500,000

25/11/2019

708014. 251119. 104513. Ma so 3568 Anh Bui Tien Kha, khu 3, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho. DT 0378132499

                 500,000

25/11/2019

708109. 251119. 104616. Ma so 3567 Chau Nguyen Thi Huyen Trang, tru xom Tan Son, xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An.   DT 0

                 500,000

25/11/2019

076241. 251119. 122201. quy khuyen hoc

                 100,000

25/11/2019

065945. 251119. 162412. Ma so 3558: Anh Nguyen Van Hoang, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

                 200,000

25/11/2019

Sender: 79307005. DD: 251119. SHGD: 10003498. BO: NGUYEN DUC NHAN. IBGIUP DO MA SO 3566

                 300,000

25/11/2019

Sender: 01310001. DD: 251119. SHGD: 10011872. BO: NGUYEN KIM CHI. UNG HO MA SO 3567 CHAU NGUYEN TH I HUYEN TRANG

                 200,000

25/11/2019

Sender: 01310005. DD: 251119. SHGD: 10009444. BO: LE THI MINH HA. UNG HO MS 3567 CHAU NGUYEN THI H UYEN TRANG

                 200,000

25/11/2019

Sender: 79302001. DD: 251119. SHGD: 10004219. BO: NGUYEN THANH SON. (CKRMNO:   030219112589708)GIUP DO MA SO 3569 (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

                 100,000

26/11/2019

/Ref: P3059 330395Y19 {//}B/O: TRAN TUYET MAI UNG HO MS 3559 DVC: TRAN TUYET MAI 274 TRUONG CHI NH

                 200,000

26/11/2019

/Ref: P3059330267Y19{//}B/O: TRAN TUYET MAI UNG HO MS 3561 DVC: TRAN TUYET MAI 274 TRUONG CHI NH

                 200,000

26/11/2019

/Ref: P30593303 89Y19 {//}B/O: TRAN TUYET MAI UNG HO MS 3557 DVC: TRAN TUYET MAI 274 TRUONG CHI NH

                 200,000

26/11/2019

/Ref: P30598 29551Y19 {//}B/O: TRAN TUYET MAI UNG HO MS 3564 DVC: TRAN TUYET MAI 274 TRUONG CHI NH

                 200,000

26/11/2019

Sender: 01359001. DD: 261119. SHGD: 10000429. BO: HO THI PHUONG. BCIN: FT1933093809: GD KHOI, TRIET 0 976448384 UH MS 3566, 3567, 3568, 3569, 3570 (MOI MS 100. 000)

                 500,000

26/11/2019

Sender: 79204017. DD: 261119. SHGD: 17951863. BO: NGUYEN THI THUY LINH. UNG HO MS 3559, 3560, 3561, 3 562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568 MOI MS 200. 000D

               2,000,000

26/11/2019

MBVCB283094361. Giup ms 3570-3564: 100K. CT tu 0091000043461 CHAU NGOC DUC toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 700,000

26/11/2019

IBVCB. 2611191045366001. NGUYEN DAC AN. ung ho 3570

                 100,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190105469004. DO THI HONG GAM. Ma so 3551: chi Truong Thi Nhung (SN 1990) tru thon My Thanh, xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh Phu Yen

               1,000,000

26/11/2019

194908. 261119. 081047. GIUP MA SO : 3561, 3565, 3566,   3569 MOI MS 200000-261119-08: 12: 46

                 800,000

26/11/2019

227225. 261119. 105141. 1 NGUOI BEN UC GUI CHO BA DO ,   4 CHI EM THUONG ,   MS 2990-261119-10: 50: 54

               5,000,000

26/11/2019

623550. 261119. 163245. Ung ho ma so 3566 FT19330214628027

                 100,000

26/11/2019

274769. 261119. 164757. Tran Thi Lam ck MS 3566

                 200,000

26/11/2019

887530. 261119. 180150. Ha Trong Thang giup Ma so 3569

                   50,000

26/11/2019

438449. 261119. 062550. Tran Khai ung ho hoan canh 3568 FT19330307387450

                  100,000

27/11/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 271119. SH: 10014121. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3568

                 300,000

27/11/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 271119. SH: 10014796. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3571

                 300,000

27/11/2019

PT. _. 20191127. 102959. 0451001944487; Transfer for PT. BaoDanTri.

                 200,000

27/11/2019

Sender: 79310001. DD: 271119. SHGD: 10011360. BO: NGUYEN THUY NGA. MS 3571 BUI DUY KHANH

                 200,000

27/11/2019

Sender: 79310001. DD: 271119. SHGD: 10013904. BO: BUI THI MAI HUONG. UNG HO MS 3565

                 300,000

27/11/2019

Sender: 01310005. DD: 271119. SHGD: 10013979. BO: BUI THI MAI HUONG. UNG HO MS 3567

                 500,000

27/11/2019

MBVCB283863337. Ung ho chau Bui Duy Khanh - ma so 3571. CT tu 0401001466666 NGUYEN DINH CONG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 500,000

27/11/2019

MBVCB283884120. ung ho ms 3571. CT tu 0021002276482 LAI THI THU THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

27/11/2019

MBVCB283896608. ma so3571. chuc chau khoe manh. CT tu 0011004379707 TRUONG AN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 250,000

27/11/2019

MBVCB283622721. ung ho 3570. CT tu 0361000267691 DO KIEU OANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190276788002. NGUYEN LE MINH. Ma so 3568: Anh Bui Tien Kha

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190754036003. NGUYEN LE MINH. Ma so 3566: Chi Nguyen Thi Nu

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190098988004. NGUYEN LE MINH. Ma so 3567: Chau Nguyen Thi Huyen Trang

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190673988005. NGUYEN LE MINH. Ma so 3565: Ba Duong Thi Giang

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190456596008. NGUYEN LE MINH. Ma so 3564: Nguyen Huu Thang

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190634715001. VO THI THANH HUYEN. Ung ho muc Hoan Canh tren bao Dan Tri.   Cac ma so : 3569, 3571 moi ma so 500. 000 dong.

               1,000,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190916799001. NGUYEN DUC NAM. UUng ho Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh. Thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Thach, tinh Vinh Phuc

                 100,000

27/11/2019

456734. 271119. 003203. Ung ho MS 3571. Be Bui Duy Khanh. Thon Que Mieng, xa Quang Son, Lap Thach,   Vinh Phuc

                 200,000

27/11/2019

839697. 271119. 123603. Ung ho ma so 3492 FT19331896447128

                 200,000

27/11/2019

471347. 271119. 143019. Ma so 3571. Chau Bui Duy Khanh

                 100,000

27/11/2019

518119. 271119. 200648. ung ho 100k moi hoan canh ma so tu 3556 den 3571. mong moi nguoi som an lac.

               1,600,000

28/11/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 281119. SH: 10011475. BO: DO TRAN NGUYEN VU. MS3571 CAU CHUA CHUC LANH CHO BE

                   50,000

28/11/2019

/Ref: P3089831007Y19{//}B/O: PHAM VU HOAI MS2647, 2682, 2683 DVC: PHAM VU HOAI SO 1,   HEM 267/2/ 133, HOANG HOA THAM

                 600,000

28/11/2019

Sender: 01352002. DD: 281119. SHGD: 10000448. BO: PHAN THI DA SA. UNG HO MA SO 3571 VA 3572

                 500,000

28/11/2019

MBVCB284340088. Ma so 3572: Trieu Thi Mong, Van Yen, Yen Bai. CT tu 0601000458804 LE MANH TUAN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                   50,000

28/11/2019

MBVCB284347762. ung ho Trieu Thi Mong. ms:   3572. CT tu 0031000257425 DO DUC HIEU toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

28/11/2019

MBVCB284488828. ms 3551. CT tu 0541000213638 NGUYEN HONG LINH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

28/11/2019

MBVCB. 6726439. test pilot. CT tu test pilot toi 0451001944487 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                         10

28/11/2019

MBVCB. 6726454. test pilot. CT tu test pilot toi 0451001944487 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                         10

28/11/2019

MBVCB. 6726485. ms 3572. CT tu thao bien toi 0451001944487 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                300,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190908423001. HA THE THANH. Ma so: 3572: Trieu Thi Mong

                 300,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190485253001. TRUONG HUE LINH. ung ho ms 3564, 3566, 3567,   3571, 3572 moi ms 100 ngan

                 500,000

28/11/2019

322871. 281119. 174051. Chuyen tien den Ngan hang khac

                 100,000

28/11/2019

343636. 281119. 194119. Ck quy nhan ai FT19332898298810

                 100,000

28/11/2019

798079. 281119. 085615. NQHuy ung ho ma so 3572

                 300,000

28/11/2019

048544. 281119. 092745. Vietcombank 0451001944487 NGUYEN THU HUONG giup ms 3572

               1,000,000

28/11/2019

122074. 281119. 102350. Ma so 3572 trieu thi mong FT19332016071173

                 500,000

28/11/2019

122848. 281119. 102534. Ma 3571 be bui duy khanh FT19332063918060

                 500,000

28/11/2019

509987. 281119. 114118. P12804 ung ho

                 100,000

28/11/2019

682157. 281119. 002506. Van CT2X2 ung ho ma so 3572 Trieu Thi Mong

                 100,000

28/11/2019

682247. 281119. 002608. Ung ho ma 3572 Trieu Thi Mong

                 200,000

28/11/2019

188197. 281119. 132138. Tran Ngoc Hoa ung ho cac ma so 3516, 51, 66, 67, 68, 69, 71, 72 FT19332906413652

               2,000,000

28/11/2019

811643. 281119. 143804. Ma so 3572 Trieu Thi Mong Dia chi Ban Lien Son, xa Lang Thip, huyen Van Yen, tinh Yen Bai So DT 03

                 500,000

28/11/2019

811675. 281119. 143907. Ma so 3571 Be Bui Duy Khanh. Thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Thach, tinh Vinh Phuc. DT 0964

                 500,000

28/11/2019

811769. 281119. 144045. Ma so 3570. Chi Nguyen Thi Sam. DC Ap Dong Phuoc, xa Dong Binh, huyen Thoi Lai, TP Can Tho.   DT 0783

                 500,000

28/11/2019

811887. 281119. 144317. Ma so 3569 Anh Vi Van Ca. (Bo nan nhan Vinh). Dia chi Ban Dom 2, xa Chau Phong, huyen Quy Chau, ti

                 500,000

28/11/2019

811955. 281119. 144428. Ma so 3568 Anh Bui Tien Kha, khu 3, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho. DT 0378132499

                 500,000

28/11/2019

259601. 281119. 152359. giup ms3571 500k ms 3566 200k ms 3564 200k ms3563 100k

               1,000,000

28/11/2019

Sender: 79303008. DD: 281119. SHGD: 10001361. BO: DOAN QUANG TUAN. 3548 3549 3550 3551 3555 3556 3 557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3571

             10,000,000

29/11/2019

IBPS/SE: 01310005. DD: 291119. SH: 10003921. BO: DO MINH HIEN. UNG HO MS 3572 C TRIEU THI MONG

                 200,000

29/11/2019

MBVCB285031400. Giup do ma so 3572. CT tu 0011000596734 DINH VAN BINH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

29/11/2019

MBVCB285671782. ung ho be Bui Duy Khanh 3571. CT tu 0081000969089 BUI THANH LE toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 500,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190756120001. PHAM NGOC TUAN ANH. Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh. Thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Thach, tinh Vinh Phuc. DT: 0964282353 (so anh Duy la chu ruot dang cham so

                 200,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190372551001. PHAM THAI KIEN. MINH KHANG & TIEN MINH UNG HO BE BUI DUY KHANH (MA SO 3571)

                 300,000

29/11/2019

690935. 291119. 065616. HO TRO CHI TRIEU THI MONG, VAN YEN, YEN BAI.   (MS: 3572)-291119-06: 56: 01

                 800,000

29/11/2019

415334. 291119. 095345. Vietcombank 0451001944487 DOAN THI THANH chuyen khoan

                 100,000

29/11/2019

163483. 291119. 103654. An Nhu ck tu thien cho bao dan tri 29. 11

                 100,000

29/11/2019

687543. 291119. 140758. Ung ho quy chung

                 300,000

29/11/2019

945470. 291119. 212241. Ck

                 100,000

29/11/2019

Sender: 01310012. DD: 291119. SHGD: 10001727. BO: NGUYEN THI THUY. UNG HO MA SO 3572,   TRIEU THI MO NG, BAN LIEN SON, XA LANG THIP, HUYEN VAN YEN, TINH YEN BAI, SDT 0327781110

                 100,000

30/11/2019

MBVCB285895219. Giup do ma so 3573. CT tu 0011000596734 DINH VAN BINH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

30/11/2019

296807. 301119. 084342. Tam long thanh

                 100,000

30/11/2019

205590. 301119. 084426. CHUYEN KHOAN BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI ung ho ma so 3573

                 100,000

30/11/2019

002354. 301119. 102705. Ma so 3573 Anh Phung Van Binh. Dia chi thon Duong Mong, Ngu Phuc, Kim Thanh, Hai Duong.

               2,000,000

30/11/2019

010925. 301119. 110835. ung ho 3571

                 400,000

30/11/2019

147879. 301119. 134528. Ta vu Hang giup MS 3573 aBinh Hai Duong

               1,000,000

30/11/2019

149717. 301119. 140310. Ta vu Hang giup MS3570 chi Sam Can Tho

               1,000,000

30/11/2019

533052. 301119. 203224. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451001944487 - BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI FT19336704307693

                 100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank mới từ ngày 24 đến 30/11/2019

 

24/11/2019

MBVCB281889443. ung ho 3568( Bui tien kha) . CT tu 0821000167822 NGUYEN NGOC THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

24/11/2019

MBVCB281902425. Ma so 3568: Anh Bui Tien Kha, khu 3, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho. DT 0378132499. CT tu 0071003720665 NGUYEN HO HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

24/11/2019

MBVCB281903704. ung ho ma so 3568 Anh Bui Tien Kha, Khu 3, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, Tinh Phu Tho. CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 150,000

24/11/2019

MBVCB281915081. ma so 3568 bui tien kha. CT tu 0451001631783 NGUYEN DINH THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

24/11/2019

MBVCB. 281921377. ms 3568, nam mo a di da phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   10,000

24/11/2019

MBVCB281944389. ung ho em Huyen Trang o Nghe An. CT tu 0691000404666 TRAN HONG DANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

24/11/2019

MBVCB. 281944712. suy than man, nha ngheo. CT tu Bui Tien Kha toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

24/11/2019

MBVCB281951207. Ung ho Ma so: 3568. CT tu 0111000296666 NGUYEN VAN BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

24/11/2019

MBVCB281956940. ung so gd som qua kho khan. CT tu 0961000011765 DO VAN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

24/11/2019

MBVCB281963037. ung ho Dinh Thi Yen benh vien Dong Trieu - Ma so 3547. CT tu 0071004191033 BIEN THU NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

24/11/2019

MBVCB281963212. MA SO. 3568. BUI TIEN KHA. Mot chut tam long mong anh manh khoe!. CT tu 0741000658626 NGUYEN VAN KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

24/11/2019

MBVCB. 281983805. 3568 anh Bui Tien Kha. CT tu Quoc Cuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

24/11/2019

MBVCB. 282021996. MA SO 3567. CT tu NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

24/11/2019

MBVCB282045857. Ung ho chi Nu MS 3566. CT tu 0011001494114 VU NGOC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

24/11/2019

MBVCB. 282065243. om dau. CT tu Bui Tien Kha MS: 3568 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

24/11/2019

MBVCB282071827. 3568 chuyen tien ho tro a Bui tien kha maso: 3568. CT tu 0611001903737 NGUYEN VAN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

24/11/2019

MBVCB282082446. Ung ho chi Nguyen thi Nu, ma so 3566. CT tu 0541000334564 LUU THI PHUONG LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

24/11/2019

MBVCB282085933. ung ho e Huyen Trang (nghi loc nghe an). CT tu 0491000070569 PHAM VAN HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

24/11/2019

MBVCB. 282095571. uhms3568, 67, 66 moims200000n. CT tu n toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 600,000

24/11/2019

MBVCB282106147. hien bach ung ho ms 3568 anh bui tien kha. CT tu 0541000254895 TRAN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

24/11/2019

MBVCB281713682. MS_ 3567_ chau Nguyen Thi Huyen Trang_ Nghe An. CT tu 0011003682549 NGUYEN KIEN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

24/11/2019

MBVCB. 281731358. ms 3567 nguyen thi huyen trang. CT tu Nguyen duy yen anh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

24/11/2019

MBVCB281733361. Dong gop giup do gia dinh chau Huyen Trang Nghi Loc Nghe An. CT tu 0071004313307 TRAN QUANG ME toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

24/11/2019

MBVCB281741865. ung ho ms 3567. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

24/11/2019

MBVCB281775909. ung ho ms 3568. CT tu 0011004403540 NGUYEN HOANG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

24/11/2019

MBVCB281787709. ung ho truong hop ma 3566 qui tu thien ma dan tri. CT tu 0611001894918 BUI PHUONG VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

24/11/2019

MBVCB281788747. Ung Ho ma so 3565 qui tu thien bao Dan tri. CT tu 0611001894918 BUI PHUONG VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

24/11/2019

MBVCB281793172. ung ho ma so 3565 qui tu thien bao dan tri . CT tu 0011004194024 NGUYEN DIEU LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 800,000

24/11/2019

MBVCB281800393. chu son ung ho 2 chau ms 3556. CT tu 0011004373888 NGO HO SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

24/11/2019

MBVCB. 281851373. ma so 3563, 3561,   3560 moi nguoi 500k. CT tu Tran Thi Mai Chau toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,500,000

24/11/2019

IBVCB. 2411190965446001. NGUYEN THI KIM LOAN Chung cu Ngo Tat To, phuong 19, quan Binh Thanh Ung ho MS 3567

                 200,000

24/11/2019

IBVCB. 2411190412702002. NGUYEN THI KIM LOAN Chung cu Ngo Tat To, phuong 19, quan Binh Thanh Ung ho MS 3566

                 200,000

24/11/2019

IBVCB. 2411190269958003. NGUYEN THI KIM LOAN Chung cu Ngo Tat To, phuong 19, quan Binh Thanh Ung ho MS 3565

                 200,000

24/11/2019

IBVCB. 2411190110898001. Ma so 3568: Anh Bui Tien Kha xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho. DT 037 Cau hoc tro

                   60,000

24/11/2019

IBVCB. 2411190114386001. Bui Tien Kha - ma so 3568 Tinh Phu Tho Benh nan y

                 200,000

24/11/2019

IBVCB. 2411190191460001. LUU THI NGOC HUYEN. Giup Dinh Thi Yen MS 3547 tinh Vinh Phuc

                 200,000

24/11/2019

IBVCB. 2411190595730001. HO SY HUNG. Ung ho anh BUI TIEN KHA MS 3568

                 100,000

24/11/2019

IBVCB. 2411190031090001. Thach Ha Tinh Ma so 3568

                  500,000

24/11/2019

IBVCB. 2411190589334001. HOANG TRONG DUC. ung ho Ms 3568 - Ho tro chay than 5TR900 NGAN -   Cau mong anh manh khoe - ADIDAPHAT

               5,900,000

24/11/2019

IBVCB. 2411190105272001. LE PHAM MINH QUY. Ung ho MS 3568

                 200,000

24/11/2019

IBVCB. 2411190561474001. Ma so 3566: Chi Nguyen Thi Nu Xom 19, Cho Trau,   thon Ha Trung, xa Hai Nam, huyen Chong mat, ban than chay than hang tuan. 2 con. . .

                 500,000

24/11/2019

IBVCB. 2411190843566002. Ma so 3568: Anh Bui Tien Kha khu 3, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho. benh than bi tai bien va xuat huyen da day phai . .

                 500,000

24/11/2019

IBVCB. 2411190383120004. LE THI HUONG. MS 3568: Anh Bui Tien Kha

                 100,000

24/11/2019

967617. 241119. 000848. 3835061521 Chuyen qua MoMo Giup do ma 3567 chau Nguyen Thi Huyen Trang o Tan Son Nghe An

                 500,000

24/11/2019

916034. 241119. 003215. IBFT ungho c nguyen t huyen trang 3567

                 200,000

24/11/2019

312256. 241119. 101646. Ung ho ma so 3568 Anh Bui Tien Kha

                 500,000

24/11/2019

861048. 241119. 104731. Ung ho bui tien kha ma so 3568, tam nong phu tho FT19329155835615

                 300,000

24/11/2019

688199. 241119. 114453. Cong ty An Cuong ung ho ma so 3568 anh Bui Tien kha - Khu 3 - tam huc - Tam Nong - Phu Tho

             10,000,000

24/11/2019

928222. 241119. 130926. IBFT ma so 3568

                 100,000

24/11/2019

892067. 241119. 131528. gui chi Nguyen Thi Tuoi, ma so 3557 FT19329296600107

                   50,000

24/11/2019

910142. 241119. 144820. Ma so 3567 FT19329296950893

               1,000,000

24/11/2019

333823. 241119. 152444. UNG HO SO 3561 CHUA BENH

                 500,000

24/11/2019

794145. 241119. 153014. ung ho tam long nhan ai

                   10,000

24/11/2019

946815. 241119. 155115. SANHSEACO GUI MA SO 3568 - 241119 - 15: 51: 14

                   50,000

24/11/2019

677247. 241119. 163826. Ho tro MS3551 Truong Thi Nhung 1990 Phu Yen 0702465836

                 300,000

24/11/2019

939598. 241119. 171811. ma so 3567 FT19329297405185

                 200,000

24/11/2019

672746. 241119. 181425. 3567

                   50,000

24/11/2019

934342. 241119. 210045. Ma so 3302 Chi Le Thi Lien Chuc anh chi som vuot qua kho khan

                 200,000

25/11/2019

IBPS/SE: 01310005. DD: 251119. SH: 10013577. BO: NGUYEN ANH DAI. UNG HO MA SO 3567

                 200,000

25/11/2019

TRAN NGOC DAN TAM CK UNG HO ANH VI VAN CA (MS 3569) BAN DON 2, XA CHAU PHONG, QUY CHAU,   TI NGHE AN GD TIEN MAT

                 250,000

25/11/2019

TRAN NGOC DAN TAM CK UNG HO CHI NGUYEN TH (MS 3566) XOM 19, CHO TRAU, HA TRUNG, XA HAI NAM, NAM DINH GD TIEN MAT

                 250,000

25/11/2019

/Ref: PALPM9 0QI0S {//}/Ref: PALPM90Q I0S {//}LP VNM90Q I0S MA SO 3567. GIUP DO CHAU NGUYEN THIHU YEN TRANG. DVC: MS BUI THANH TU

               2,600,000

25/11/2019

Sender: 01310001. DD: 251119. SHGD: 10012915. BO: DANG QUANG KHOI. MA SO 3567: CHAU NGUYEN THI HUY EN TRANG

                 500,000

25/11/2019

Sender: 01310012. DD: 251119. SHGD: 10012519. BO: BUI ANH TUAN. UNG HO E NGUYEN THI HUYEN TRANG, T AN SON,   NGHI YEN, NGHI LOC, NGHE AN

                 200,000

25/11/2019

Sender: 01310005. DD: 251119. SHGD: 10013071. BO: TRAN THI NGOC ANH. MS 3568 BUI TIEN KHA

                 200,000

25/11/2019

Sender: 79334001. DD: 251119. SHGD: 10000537. BO: NGUYEN THI THU QUE1510931. UNG HO MA 3567 (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

                 200,000

25/11/2019

Sender: 01310005. DD: 251119. SHGD: 10003990. BO: HOANG XUAN THO. UNG HO GIA DINH CHI NU     MS 3566

                 500,000

25/11/2019

Sender: 79310001. DD: 251119. SHGD: 10003395. BO: NGUYEN PHUONG LAN. MA SO 3566

                   20,000

25/11/2019

Sender: 79310001. DD: 251119. SHGD: 10003605. BO: NGUYEN TUAN ANH. UNG HO ME CON CHI NU,   MA SO 356 6

               1,000,000

25/11/2019

Sender: 79310001. DD: 251119. SHGD: 10004083. BO: DUONG MINH TUAN. UNG HO MA SO 3567 CHAU NGUYEN T HI HUYEN TRANG

                   30,000

25/11/2019

Sender: 79310001. DD: 251119. SHGD: 10004588. BO: NGUYEN XUAN HIEU. 3567

                 100,000

25/11/2019

Sender: 01310001. DD: 251119. SHGD: 10005152. BO: NGUYEN THI THANH. P3 08 08

                 100,000

25/11/2019

Sender: 79310001. DD: 251119. SHGD: 10005146. BO: NGUYEN PHUONG LAN. MA SO 3567

                   20,000

25/11/2019

Sender: 01310012. DD: 251119. SHGD: 10009123. BO: PHAN THI MINH GIANG. MA SO 3567 UNG HO CHAU HUYE N TRANG NGHE AN

                 500,000

25/11/2019

Sender: 01310005. DD: 251119. SHGD: 10011272. BO: NGUYEN PHUONG LAN. MA SO 3568

                   20,000

25/11/2019

Sender: 79604002. DD: 251119. SHGD: 10000391. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3568 BUI TIEN KHAMINH VA SO N GIUP MA SO 3568 BI THAN HU CAN CHAY THANGIA DINH KH O KHAN CAN GIUP CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

25/11/2019

Sender: 01604001. DD: 251119. SHGD: 10000405. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3567 NGUYEN THI HUYEN TRANG MI NH VA SON GIUP MA SO 3567 BA MAT ME MANG BENH VAN TIM CAN PHA HOAN CANH KHO KHAN CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

25/11/2019

Sender: 01310001. DD: 251119. SHGD: 10022810. BO: NGUYEN BINH MINH. ANH VI VAN CA,   BO NAN NHAN VIN H

                 150,000

25/11/2019

Sender: 01604002. DD: 251119. SHGD: 10003525. BO: HOANG MINH TRUNG. MS 3564     CHARGEDETAILS OUR

                 500,000

25/11/2019

Sender: 01310012. DD: 251119. SHGD: 10029282. BO: TRAN THI THAI. UNG HO MA SO 3569.   CHUC CHI NHANH KHOE

                 200,000

25/11/2019

MBVCB282133963. UngHo MS 3568 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

25/11/2019

MBVCB282133999. UNG HO MA SO 3566 CHUC 2 CHAU LAN ANH VA MINH YEN VA ME 2 CHAU DUOC KHOE MANH BINH AN HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,500,000

25/11/2019

MBVCB. 282137421. ung ho ms 3560,   3568,   3567, 3566. moi h/c 250k. CT tu Lieu Duc Tuyen toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,000,000

25/11/2019

MBVCB. 282139229. ung ho ms 3565, 3563,   3561, 3559. Moi h/c 250k. CT tu Lieu Duc Tuyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,000,000

25/11/2019

MBVCB. 282145756. Ung ho hoan canh ma so 3568. CT tu Duong Huu Thanh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

25/11/2019

MBVCB282148703. ung ho anh kha ma so 3568. CT tu 0031000132374 BUI XUAN THONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

25/11/2019

MBVCB282205120. ho tro nan nhan Vinh (cat 2 chan -   nghe an). CT tu 0071002412612 NGUYEN TRAN TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

25/11/2019

MBVCB. 282265821. ma 3067. CT tu ngo thi anh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

25/11/2019

MBVCB282267684. 3569 vi van ca . CT tu 0201000680202 LE THI THUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

25/11/2019

MBVCB282310562. Ma so 3569: Anh Vi Van Ca. CT tu 0071001169993 NGUYEN HUU QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

25/11/2019

MBVCB. 282357950. con bi tai nan mat 2 chan nha ngheo. CT tu Vi Van Ca toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

25/11/2019

MBVCB282380576. ung ho ma so 3569, Vi Van Ca,   bo nan nhan Vinh, Ban Dom 2, Chau Phong, Quy Chau,   Nghe An. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

25/11/2019

MBVCB. 282525162. ma so 3569. CT tu hshshhs toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

25/11/2019

MBVCB282587983. Ung ho ma so 3558. CT tu 0491000073662 NGUYEN THI MEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

25/11/2019

MBVCB282666351. ung ho ma 3567. CT tu 0551000320369 PHAM QUOC THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

25/11/2019

MBVCB282702470. ung ho ms 3569. CT tu 0201000562581 TRAN DOAN CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                  50,000

25/11/2019

MBVCB. 282704582. Ma so 3569. Anh Vi Van Ca. CT tu Nam toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

25/11/2019

MBVCB282737910. Ung ho ma so 3566 -   Nguyen Thi Nu. CT tu 0301000335811 VU THI THANH BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

25/11/2019

MBVCB282740684. Ung ho ma so 3569 - Vi Van Ca. CT tu 0301000335811 VU THI THANH BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

25/11/2019

MBVCB282850392. gui ma so 3569. CT tu 0061000125715 TRAN HONG QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

25/11/2019

MBVCB. 282876379. Ma so 3569. CT tu Vi Van Ca toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

25/11/2019

MBVCB. 282878442. Ma so 3566. CT tu Nguyen Thi Nu toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

25/11/2019

MBVCB282916311. ung ho ma so 3569. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   20,000

25/11/2019

MBVCB. 282952691. ma so 3569. CT tu vi van ca toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,000,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190732457001. KHUC LE HOA. Ma so 3568 -   a Bui Tien Kha

                 200,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190902109001. phan ngoc hung Giup ma so:   3568

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190039565002. phan ngoc hung Giup ma so:   3569

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190070435001. Ma so 3569: Anh Vi Van Ca. Bo   nan nhan Vinh. Ban Dom 2, xa Chau Phong, huyen Quy Chau, tinh Ngh Xot xa

                   60,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190424591001. DAO QUANG HUYNH. MS 3569

                 200,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190759821001. Nguyen Thi Huyen Trang - xom Tan Son   - xa Nghi Yen -   huyen Nghi Loc - tinh Nghe An   -   Ma so 3567

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190655953002. Nguyen Thi Nu -   xom 19 - Cho Trau   - thon Ha Trung   - xa Hai Nam - huyen Hai Hau -   tinh Nam Dinh   - Ma so 3566

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190913841003. Duong Thi Giang -   thon Kep Thuong - xa Lam Cot   -   huyen Tan Yen -   tinh Bac Giang   - Ma so 3565

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190743093004. Nguyen Thi Kim Lien -   thon Da Bo Dao - xa Don Xa   - huyen Binh Luc -   tinh Ha Nam - Ma so 3563

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190643013001. TRAN THI ANH NGOC. ung ho chi Le Thi Lien - Ma so 3302

               1,000,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190897097005. Pham Thi Lanh -   thon Can Xa - xa Co Bi   - huyen Binh Giang   - tinh Hai Duong   -   Ma so 3561

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190655597006. Do Nhu -   thon Hoach Trach - xa Thai Hoc   - huyen Binh Giang   - tinh Hai Duong   -   Ma so 3560

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190179799007. Tran Thi Le Chi -   thon Dai Lu - xa Hong Loc   -   huyen Loc Ha -   tinh Ha Tinh   - Ma so 3559

                  100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190884351008. Nguyen Van Hoang -   thon Mac Binh - xa Thai Tan   -   huyen Nam Sach -   tinh Hai Duong   - Ma so 3558

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190353931009. Nguyen Van Loc (ong noi 2 chau) - thon Xuan Ha -     xa Ky Lam - huyen Ky Anh -   tinh Ha Tinh   - Ma so 3556

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190834631010. Le Van Sy -   thon Dau Ben - xa Hop Tien   - huyen Nam Sach -   tinh Hai Duong   - Ma so 3554

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190575619005. NGUYEN THI NGOC HUONG. Chuyen tien giup do MS : 3569

                 300,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190468251011. Huynh Lau va Tran Thi Tam -   thon Tra Linh Dong -   xa Hiep Hoa -   huyen Hiep Duc - tinh Quang Nam Ma so 3553

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190684587012. Truong Thi Nhung (sinh nam 1990) - thon My Thanh - xa Hoa Thang - huyen Phu Hoa -   tinh Phu Yen   - Ma so 3551

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190348267013. Nguyen Minh Thao -   thon Tho Cau - xa Tuong Linh -     huyen Kim Bang - tinh Ha Nam   -   Ma so 3550

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190093315001. Ma so 3569: Anh Vi Van Ca. (Bo   nan nhan Vinh Ban Dom 2, xa Chau Phong, huyen Quy Chau, Nghe An hoan canh kho khan

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190830115014. Nguyen Dac Son -   thon Bat Di - xa Quang Trung -     huyen Vu Ban - tinh Nam Dinh - Ma so 3549

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190190703002. Ma so 3568: Anh Bui Tien Kha khu 3, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho hoan canh kho khan

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190110799015. Mai Thi Nhat Linh -   thon Dong Tam - xa Hai Nhan   -   huyen Tinh Gia -   tinh Thanh Hoa   - Ma so 3548

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190773903003. Ma so 3567: Chau Nguyen Thi Huyen Trang xom Tan Son, xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An.   hoan canh kho khan

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190089467004. Mã s? 3566: Ch? Nguy?n Th? N? Xom 19, Cho Trau, thon Ha Trung, x Hai Nam, Hai Hau, ND hoan canh kho khan

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190288331016. Dinh Thi Yen -   thon Dong - xa Duy Phien -   huyen Tam Duong -   tinh Vinh Phuc   - Ma so 3547

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190147509017. Lai Thi Be -   thon Tho Cach - xa Yen Tho   - huyen Y Yen   - tinh Nam Dinh   -   Ma so 3546

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190865389001. anh Vi Van Ca Nghe An ma so 3569

                 110,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190676493019. Dinh Thi H Lanh -   lop 12 - truong THPT   Luong The Vinh - huyen Kbang   - tinh Gia Lai   -   Ma so 3545

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190745693021. Le Thi Trach - to 16 -   thon Long Hoi - xa Binh Phu   - huyen Thang Binh -   tinh Quang Nam   - Ma so 3544

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190720869023. Tran Thi Nuong (me be Tran Van Nho) - ap 1   - xa Thuy Tay   - huyen Thach Hoa -   tinh Long An   - Ma so 3542

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190618585024. Truong Thi My Thiep (dong nghiep cua co Nguyen Thi Thu Thuy)   - truong mam non thi tran Tay Son -   huyen Huong Son - tinh Ha Tinh - Ma so 3540

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190724053025. Dong gop xay dung truong mam non Hoa Xuan   -   Ma so 3539

               1,000,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190519473027. Pham Thi Van (me be Ngoc Linh) - thon Dong Xuan -     xa Tam Giang - huyen Nui Thanh -   tinh Quang Nam   - Ma so 3538

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511191029093002. PHAM THI HOA. Pham Hoa gui ung ho chi Ma so 3566: Chi Nguyen Thi Nu Dia chi: Xom 19, Cho Trau,   thon Ha Trung, xa Hai Nam, huyen Hai Hau, tinh Nam DinhSo DT: 0

                 200,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190718363001. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3569: Anh Vi Van Ca

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190203805028. Nguyen Thi Hoa - Khu vuc Binh Thuong A - phuong   Long Tuyen - quan Binh Thuy -   thanh pho Can Tho   - Ma so 3536

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190590393029. Tran Thi Thi -   doi 11 - thon Mac Binh - xa Thai Tan -   huyen Nam Sach - tinh Hai Duong   -   Ma so 3535

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190838181030. Le Van Tuan -   thon Hoa Binh - xa Thach Thang -     huyen Thach Ha - tinh Ha Tinh   -   Ma so 3533

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190806593031. Ha Van Sang -   khu 7 - xa Dieu Luong -   huyen Cam Khe -   tinh Phu Tho   - Ma so 3532

                 100,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190880498005. LE HA LONG. Ma so 3569: Anh Vi Van Ca. (Bo   nan nhan Vinh).

                 200,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190254760001. NGUYEN THI XOAN. Ung ho MS 3567 chau Nguyen Thi Huyen Trang

                 200,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190157716001. HOANG VAN CHUYEN. Ma so 3569: Anh Vi Van Ca

                 200,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190801478003. NGUYEN THI HONG LY. Ung ho chi To Thi Vinh - Ma so 3514 - be Duc Anh

                 500,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190635822001. CHU MANH THANG. Ung ho MS 3516 Nguyen Tran Min Thu. Chuc chau be mau khoi benh

                 200,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190913574002. chu thi minh hop CHU THI MINH HOP 3569,   3558, 3566, 3567,   3568 MOI MS 300 NGAN

               1,500,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190361658001. DO THI MINH TRANG. Mai Hoang ung ho MS3569

                 300,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190482790003. DOAN HUU PHUC. Ung ho Ma so: 3569. Anh Vi Van Ca. (Bo   nan nhan Vinh)

                 500,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190442892001. NGUYEN THI THANH. Ung ho ma so 3569

               3,000,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190009478001. BUI THU HIEN. Ung ho ma so 3569 Vi Van Ca

               1,000,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190619648002. Hoang Anh Minh Quang Ninh MS 3569 Anh Vi Van Ca

                 500,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190156968001. PHAM ANH TU. MS: 3569

                 500,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190177528001. DAO LE HOA. gui ms 3569

                 200,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190294023010. Nguyen thu van Quan 7 tp hcm Ung ho hoan canh 3516

                 500,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190634615001. PHAM DUY TIEN. ung ho Ma so 3569: Anh Vi Van Ca. (Bo   nan nhan Vinh).

                 200,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190050099001. Thang Hanoi MS 3569, anh Vi Van Ca, Nghe An

                 300,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190128267003. Lh Ms 3569,   anh Vi Van Ca, dt: 0813898465

                 500,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190669275003. Luu Van Dinh 7. 150 truong chinh,   hnoi Ma so 3569:

                 300,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190002817004. nguyen van tien 382 Minh Khai, Bac Giang Ma so 3569: Anh Vi Van Ca

                 500,000

25/11/2019

IBVCB. 2511190002193002. TRAN TIEN DUNG. ung ho ma so 3569

                 500,000

25/11/2019

506241. 241119. 223246. Ung ho ma so 3567 FT19329158165823

                 300,000

25/11/2019

514366. 251119. 000106. Ung ho ms 3567 FT19329153626727

                 230,000

25/11/2019

197093. 251119. 054418. anh dung ung ho ma so 3568 anh bui tien kha

                 300,000

25/11/2019

354368. 251119. 081456. 191125000003788 Ma so3567 va ms 3568 va ms 3569 ZP5DQF0 SHFUJ

                 150,000

25/11/2019

005667. 251119. 081506. Ung ho ma so 3568 -   anh Bui Tien Kha, chuc anh mau khoe

                 300,000

25/11/2019

924666. 251119. 083355. Pham Thuy Linh ung ho quy Nhan ai MS 3566

                 300,000

25/11/2019

540713. 251119. 083634. Times city ung ho ma so 3566 FT19329 508006659

                 100,000

25/11/2019

582769. 251119. 101235. Ma so 3566 chi Nguyen Thi Nu FT19329 489621694

                 500,000

25/11/2019

105845. 251119. 105706. EThanh. Ung ho MS 3567 FT1932969 5103025

                 100,000

25/11/2019

043741. 251119. 114438. SANHSEACO GUI MA SO 3569 - 251119 - 11: 44: 38

                   50,000

25/11/2019

962443. 251119. 120624. IBFT Thang thang chuyen u ho ms 3569

                 500,000

25/11/2019

308777. 251119. 122709. HungTK UH MS 3566 3567 3568 3569

               1,000,000

25/11/2019

057807. 251119. 125443. MS3551: CHI TRUONG THI NHUNG - 251119 - 12: 56: 41

                 100,000

25/11/2019

097775. 251119. 135729. Cho Park Times chuyen tin ma so 3569

                 100,000

25/11/2019

216360. 251119. 145716. Ma so 3569. Anh Vi Van Ca. Bo nan nhan Vinh. Dia chi Ban Dom 2. Xa Chau Phong. Huyen Quy Chau. Tinh

                 100,000

25/11/2019

720906. 251119. 150846. Ung ho MS 3567 , chau Huyen Trang

                 200,000

25/11/2019

721205. 251119. 151323. Ung ho MS 3566, chi Nguyen Thi Nu

                 200,000

25/11/2019

230467. 251119. 152246. Ma so 3569 Vi Van Ca FT19329801155028

                 500,000

25/11/2019

279575. 251119. 164557. GIUP MA SO 3569 Anh VI VAN CA FT19329291313804

                 100,000

25/11/2019

294648. 251119. 170944. Ung ho em Vi Thi Tinh FT19329937732722

                 200,000

25/11/2019

101205. 251119. 174046. ms 3569 mong chan em mau lanh de ve voi gia dinh

                 500,000

25/11/2019

393024. 251119. 175847. 191125000051818 Giup MS 3566 chi Nguyen Thi Nu ZP5DQF0VLU6O

                 500,000

25/11/2019

548259. 251119. 195811. Ung ho gia dinh Vi Van Ca ma so 3569

                 200,000

25/11/2019

015419. 251119. 200401. CHUC EM TAI QUA NAN KHOI

                 200,000

25/11/2019

041416. 251119. 201320. Chuyen tien giup e Vi Thi Vinh

               3,000,000

25/11/2019

373748. 251119. 201608. Ma so 3569 FT19329901208821

                 500,000

25/11/2019

086109. 251119. 215644. GIUP DO CHAU NGUYEN THI HUYEN TRANG MA SO 3567

                 200,000

25/11/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 251119. SH: 10012938. BO: DANG QUANG KHOI. CHO ANH KHA CHUA BENH

                 500,000

25/11/2019

FTF_CN: 9704366812739751018. FrAcc: 0351001065699. ToAcc: 0451000476889

                 200,000

25/11/2019

Sender: 79307005. DD: 251119. SHGD: 10013098. BO: NGUYEN THI LAN ANH. IBUNG HO MS 3569

                 500,000

25/11/2019

Sender: 01321001. DD: 251119. SHGD: 10000397. BO: LAI THI MAI VY. UNG HO MA SO 3567

                 200,000

25/11/2019

Sender: 79303008. DD: 251119. SHGD: 10011929. BO: NGUYEN HUU LE QUANG. UG HO MS 3563 BA NGUYEN THI KIM LIEN

               2,000,000

25/11/2019

Sender: 79303008. DD: 251119. SHGD: 10002308. BO: NGUYEN TAN QUANG. CTY THIEN TAM UNG HO CHAU

               1,000,000

25/11/2019

Sender: 79202002. DD: 251119. SHGD: 10001034. BO: PHAM NGOC ANH. 995219112552679     UNG HO MS3567

                 100,000

25/11/2019

Sender: 01202001. DD: 251119. SHGD: 10001067. BO: PHAM NGOC ANH. 995219112552721     CHUYEN TIEN UNG HO MS3566

                 100,000

25/11/2019

Sender: 79314013. DD: 251119. SHGD: 10001342. BO: PHAM THUY DUONG. UNG HO MA 3568

                 500,000

25/11/2019

Sender: 01307001. DD: 251119. SHGD: 10005379. BO: PHAM VAN KIEN. IB MS 3566, 3567

                 200,000

26/11/2019

NGUYEN KHANH TUNG - KC HA TINH UNG HO CHI TRAN THI THI, THON MAC BINH, HUYEN NAM SACH, T HA I DUONG MS 3535

                 500,000

26/11/2019

MA SO: 3567 - NGUYEN THI HUYEN TRANG GD TIEN MAT

               2,000,000

26/11/2019

LIEN ANH;VT;UNG HO MS 3563 - BA NGUYEN THI KIM LIEN - HA NAM;

                 300,000

26/11/2019

Sender: 01310012. DD: 261119. SHGD: 10003814. BO: TRAN THANH. GUI CHO CHI NGUYEN THI NU MA SO 3566

                 500,000

26/11/2019

Sender: 01310005. DD: 261119. SHGD: 10003975. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA,   UNG HO MS 3569

                 200,000

26/11/2019

Sender: 79310001. DD: 261119. SHGD: 10003614. BO: NGUYEN THANH NGHIA. CHUYEN CHO CHI NGUYEN THI NU MA SO 3566

                 100,000

26/11/2019

Sender: 01310012. DD: 261119. SHGD: 10006197. BO: NGUYEN VAN NHAT. UNG HO MA SO 3569 ANH VI VAN CA BO NAN NHAN VINH. QUY HOP,   NGHE AN

                 150,000

26/11/2019

Sender: 01604003. DD: 261119. SHGD: 10000209. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3569 VI VAN CAMINH VA SON G IU P MA SO 3569 CON GAI BI XE TAI DUNG MAT DOI CHAN HOAN CANH KHO KHAN CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

26/11/2019

Sender: 79334001. DD: 261119. SHGD: 10002772. BO: LE BAO SON0492091. UNG HO MS 3551; 3561; 3563; 3 566; 35567; 3568 MOI MS 300K (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

               1,800,000

26/11/2019

MBVCB282962623. ung ho 2 gd ma so 3567 va 3568 moi gd 750k. CT tu 0491000401460 HA XUAN DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,500,000

26/11/2019

MBVCB282963597. UNG HO MA SO 3567 CHUC CHAU HUYEN TRANG VA ME CHAU DEU KHOE MANH HANH PHUC TRONG CUOC SONG. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,200,000

26/11/2019

MBVCB282965524. UNG HO MA SO 3568 CHUC ANH KHA MAU KHOI BENH GIA DINH ANH KHA DEU HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               2,000,000

26/11/2019

MBVCB282968121. UNG HO MA SO 3569 CHUC EM VINH MAU LANH BENH TRO VE VOI CUOC SONG GIA DINH EM VUOT QUA KHO KHAN HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,500,000

26/11/2019

MBVCB282997725. ung ho Lai Thi Be. CT tu 0301000397608 NGUYEN VAN TOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

26/11/2019

MBVCB. 282998360. 3569. CT tu nguyen hong ly toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

26/11/2019

MBVCB282998681. ma so 3566 chi Nguyen Thi Nu. CT tu 0011004153334 NGUYEN THI DIEM HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

26/11/2019

MBVCB283033791. Ung ho MS 3569 Anh Vi Van Ca. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

26/11/2019

MBVCB283034698. Ung ho MS3566 chi Nguyen Thi Nu. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

26/11/2019

MBVCB283035746. Ung ho MS3563 ba Nguyen Thi Kim Lien. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

26/11/2019

MBVCB283036428. Ung ho MS 3562 anh Tong Thanh Quan. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

26/11/2019

MBVCB. 283041814. Ma so 3569: Anh Vi Van Ca. (Bo nan nhan Vinh). . CT tu Long Ha Mai An Dan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

26/11/2019

MBVCB283045478. ung ho ms 3570 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

26/11/2019

MBVCB283047616. ung ho ma 3566. CT tu 0181000802138 VU VAN TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

26/11/2019

MBVCB. 283051624. chong mat dot ngot, vo thi benh than. CT tu Nguyen Thi Nu ma so 3566 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

26/11/2019

MBVCB. 283092935. phai mo thuc quan, nha ngheo. CT tu Nguyen Thi Sam toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

26/11/2019

MBVCB. 283108054. duong thuy ung ho ma so 3564. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

26/11/2019

MBVCB283133803. ung ho 3562, 3540, 3564. CT tu 0711000246273 NGO THU HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

26/11/2019

MBVCB. 283143989. ung thu mau. CT tu MS 3516 Nguyen Tran Min Thu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

26/11/2019

MBVCB283155450. MS 3568. CT tu 0021000264877 NGUYEN DUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

26/11/2019

MBVCB283161528. goi cho C: Nguyen thi Sam, ma so: 3570, TP Can Tho. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               2,000,000

26/11/2019

MBVCB283174374. NXA xin gui tang MS 3564 be Gia Han. . CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

26/11/2019

MBVCB283176066. NXA xin gui tang MS 3561 chi Lanh. CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

26/11/2019

MBVCB. 283184979. Ma so 3567 - Nguyen Thi Huyen - dt 0849021959. CT tu GD Thinh Cuc Kiet Minh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

26/11/2019

MBVCB. 283198184. ma so 3391 - Le Thi Thu - tinh Ha Tinh - dt 0345130562. CT tu GD Thinh Cuc Kiet Minh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

26/11/2019

MBVCB. 283201513. Ma so 2658 - Nguyen Thi Lan - tinhThanhHoa - 01694225079. CT tu GD Thinh Cuc Kiet Minh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

26/11/2019

MBVCB. 283211493. Ma so 3520 - Bui Thi Tam - sdt 0395743715. CT tu GD Thinh Cuc Kiet Minh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

26/11/2019

MBVCB283236566. Ung ho chi Nguyen Thi Sam - 3570. CT tu 0071003323997 DANG THI HONG HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

26/11/2019

MBVCB283258850. MS 3558. CT tu 0341000635961 PHAM THI PHUONG THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

26/11/2019

MBVCB283270864. Gd giup ms 3569. CT tu 0021001924406 NGUYEN THI DAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                100,000

26/11/2019

MBVCB. 283273179. ung ho cho chi nguyen thi nu bi suy than chong bi . CT tu nguyen thi nu ma so 3566 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

26/11/2019

MBVCB. 283297455. Ma so 3570. CT tu Nguyen Thi Sam toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 120,000

26/11/2019

MBVCB. 283300472. Ma so 3569. CT tu Vi Van Ca toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 120,000

26/11/2019

MBVCB283302393. chuyen tien cho chi Nguyen Thi Nu, huyen Hai Hau Nam Dinh,   Ma so 3566. CT tu 0011002909639 HOANG THI THANH NHAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

26/11/2019

MBVCB283378813. Ms 3567 Nguyen thi Huyen Trang. CT tu 0031000310275 DO DUC THINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

26/11/2019

MBVCB. 283432629. benh suy than. CT tu To Ha toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

26/11/2019

MBVCB283449051. ung ho ms 3566. CT tu 0811000002334 HOANG VIET PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

26/11/2019

MBVCB283463510. Park3 -   0218. CT tu 0011004201036 KIEU QUYNH TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

26/11/2019

MBVCB. 283469394. ung ho chau Tuan Anh . CT tu ms 3565 ba Duong Thi Giang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

26/11/2019

MBVCB283508722. Ung ho Ma so 3570: Chi Nguyen Thi Sam. . CT tu 0011002222222 NGUYEN BAO ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

26/11/2019

MBVCB. 283537556. ma so 3570. CT tu minh huy toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

26/11/2019

MBVCB. 283557679. ma so 3570. CT tu whehwh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

26/11/2019

MBVCB. 283560927. Ung ho hoan canh ma so 3570. CT tu Duong Huu Thanh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

26/11/2019

MBVCB283564974. Ung ho chi Nguyen Thi Sam. CT tu 0041000289677 LE CONG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

26/11/2019

MBVCB283580698. ung ho ma so 3570 (tam long nhan ai). CT tu 0691002921178 NGUYEN DUC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

26/11/2019

MBVCB283594185. Ung ho chi Nguyen Thi Sam ma so 3570 bao Dan Tri. CT tu 0011004120501 TRAN THI CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

26/11/2019

MBVCB283601378. Ma so 3569: Anh Vi Van Ca, Nghe An. CT tu 0381000363277 HA PHUONG LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

26/11/2019

NGUYEN THE CHUNG UNG HO MSO 3566: 500. 000 VND, UNG HO MSO 3569: 500. 000 VND GD TIEN MAT

               1,000,000

26/11/2019

PHAM THI THIEN , TU THIEN GIUP MA SO TU 3560 -   3569 MOI MA SO 1 TRIEU DONG GD TIEN MAT

             10,000,000

26/11/2019

IBVCB. 2511190366445006. LE PHAM MINH QUY. Ung ho MS 3566, MS 3567, MS 3568.   Moi MS 300

                 900,000

26/11/2019

IBVCB. 2511190664185002. Nguyen Anh Khoa Thai Nguyen Ms 3566

                   50,000

26/11/2019

IBVCB. 2511191010025003. Nguyen Khanh Duy Thai Nguyen Ms 3558

                   50,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190783411001. phan ngoc hung Giup ma so:   3570

                 100,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190957389001. Ma so 3570. Chi Nguyen Thi Sam. Ap Dong Phuoc, xa Dong Binh, huyen Thoi Lai, TP Ca Len nha

                   60,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190180396002. NGUYEN VIET DUNG. Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien Dia chi: Thon My Son, xa Cu Nam,   huyen Bo Trach, tinh Quang BinhSo DT: 0976208750

                 300,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190330638001. Phan Thanh Thuy Ha Noi ma 3563, 3566, 3567,   3568 moi ma 50. 000d

                 200,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190572678001. Gia Dinh MInh Tri Va Binh An 74 ngo 41 Thai Ha Ha Noi Ma so 3570. Chi Nguyen Thi Sam

                 300,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190583386002. Gia Dinh Minh Tri va Binh An 74 ngo 41 Thai Ha Ha Noi Ma so 3568: Anh Bui Tien Kha, khu 3,   xa Quang Huc,

                 300,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190542320002. Truong Thi Nhung tru thon My Thanh, xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, ti Xot xa canh nguoi me ung thu van phai cay ai kie

                 200,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190646748003. Su thay Dieu Minh long an Nhung dua tre bi bo roi tung gap Chu tich UBMTTQ V

                 200,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190472890005. NGUYEN DUY VINH. Ma so 3567: Chau Nguyen Thi Huyen Trang

                 200,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190444134006. NGUYEN DUY VINH. Ma so 3566: Chi Nguyen Thi Nu

                 200,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190692818001. NGUYEN LOC THANH. Ung ho vo chong ngheo tinh Nghe An

                 100,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190043426001. BUI NGOC MINH. Ung ho ma so 3569, vo chong tre nguoi nghe an

                 100,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190118716002. Nguyen Thi Minh Thao 93B Ly Quoc Bao, p. Nhi Chau, TP Hai Duong MS 3565: chau T. Anh bo me bo roi, nguy co that hoc

                 200,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190094272003. Nguyen Thi Minh Thao 93B Ly Quoc Bao, p. Nhi Chau, TP Hai Duong MS 3570: chi Sam can 40trieu p. thuat, con gai that hoc

                 200,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190064098002. PHAN THI VAN ANH. Nguyen Minh Hoang - 21T1 Hapulico, TXuan, Hanoi ung ho gia dinh Nguyen Thi Sam, ma so #3570

                 500,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190185898001. Tran Hoai Nam Ngo Quyen Hoan Kiem Ha Noi Ma so 3566: Chi Nguyen Thi Nu - Hai Hau Nam Dinh

                 400,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190827894001. NGUYEN THI HOANG MINH. Ung ho Ba Nguyen Thi Kim Lien ma so 3563, thon Da Bo,   xa Don Xa, huyen Binh Luc, tinh Ha Nam

               1,000,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190875550002. Tran Hoai Nam Ngo Quyen Hoan Kiem Ha Noi Ma so 3563: Ba Nguyen Thi Kim Lien, Ha Nam

                 400,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190409739002. Gia dinh Hung Thanh, Bi & Sunny & mooney, ba ngoai Trung Hoa, Cau Giay,   Ha Noi (M3557; M3559; M3564 )x 100k; (M3558; M3569) x 50k

                 400,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190932531001. PHAN THI VAN ANH. Ung ho ma so 3569

                   50,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190104679001. Thanh Ngan Quan 2 MS 3570

                 100,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190588369001. Cao Minh Hieu, Cao Minh Huyen 18 Hoe Nhai, BD,   HN ung ho ma so 3570

                 200,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190944419002. Nguyen Thi Sam Dong Phuoc, Dong Binh, Thoi Lai,   Can Tho ma so 3570

                 200,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190519655001. Vnguyen Ung ho MS 3568

                 150,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190474301002. VO THI MINH HANH. Giup do chi NGUYEN THI SAM( Xa Dong Binh - Huyen Thoi Lai - TP.   Can Tho)

                 300,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190168039002. Ms 3569 Vi Van Ca Ban Dom 2, Phong Chau, Quynh Chau,   Nghe An con bi tai nan

                 200,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190833727001. HOANG THI THUY 18c ngo ngoai xa la ha dong, ha noi ms :   3570

                   50,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190529903002. HOANG THI THUY 18c ngo ngoai xa la ha dong, ha noi ms :   3569

                   50,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190088903003. HOANG THI THUY 18c ngo ngoai xa la ha dong, ha noi ms :   3568

                   50,000

26/11/2019

IBVCB. 2611190447207001. Lh Ms 3570,   chi Nguyen Thi Sam, Can Tho, dt: 0783. 969. 923

                 500,000

26/11/2019

155204. 261119. 081557. UNG HO MA 3567

                 100,000

26/11/2019

256612. 261119. 082323. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 3568

                   50,000

26/11/2019

265376. 261119. 084301. Nhom Vien Gach Nho ung ho 2 ma so 3566 va 3568

                 100,000

26/11/2019

829582. 261119. 091731. pham thu ha ung ho Ma so 3566 Chi Nguyen Thi Nu

                 200,000

26/11/2019

480325. 261119. 095759. Ung ho 2 be tho ma so 3566 FT19330560100732

                 300,000

26/11/2019

930673. 261119. 101639. Phi Hung ung ho ma so 3570: chi Nguyen Thi Sam - ap Dong Phuoc - Dong Binh   - Thoi Lai -   Tp. Can Tho

                 300,000

26/11/2019

221174. 261119. 102417. SANHSEACO GUI MA SO 3570 - 261119 - 10: 24: 16

                   50,000

26/11/2019

222899. 261119. 103204. MS 3569: ANH VI VAN CA. BAN DOM 2, CHAU PHONG,   QUY CHAU, NGHE AN - 261119 - 10: 31: 45

                 200,000

26/11/2019

232541. 261119. 111502. UNG HO 3569 - 261119 - 11: 14: 29

                 100,000

26/11/2019

532499. 261119. 122458. Ung ho chi Nguyen Thi Nu ma so 3566 FT19330971724039

                 300,000

26/11/2019

576619. 261119. 144445. Ung ho MS 3570 FT19330210013959

                 100,000

26/11/2019

578499. 261119. 144926. Ung ho MS 3569 FT19330042083044

                 500,000

26/11/2019

864588. 261119. 145115. Ung ho ma so 3563 ba Nguyen Thi Kim Lien Binh Luc Ha Nam

                 200,000

26/11/2019

864979. 261119. 145412. Ung ho ma so 3561 chi Pham Thi Lanh Hai Duong

                 200,000

26/11/2019

267045. 261119. 155446. nguyen bich ngoc giup do ma so 3567, 3568, 3569, 3570 (moi ma so 200k)

                 800,000

26/11/2019

756466. 261119. 160141. Ung ho ma so 3567 chau Nguyen Thi Huyen Trang

                 100,000

26/11/2019

756528. 261119. 160358. Ung ho ma so 3566 chi Nguyen Thi Nu

                 100,000

26/11/2019

613981. 261119. 161037. Ung ho ms 3559 tran thi le chi FT19330676006864

                 300,000

26/11/2019

623828. 261119. 163326. Ung ho ms 3566 chi nguyen thi nu FT19330555330112

                 300,000

26/11/2019

624445. 261119. 051431. Hoang Thi Hang giup c Sam MS 3570

                 200,000

26/11/2019

884874. 261119. 173229. nguyen thu thuy so 73 to 4 phuong nghia do cau giay ha noi ung ho ma so 3517

               1,000,000

26/11/2019

762259. 261119. 193402. Ma so 3570. Mong Chi Sam som duoc phau thuat

                 200,000

26/11/2019

894720. 261119. 194625. Dao Ngoc Vu ung ho MS 3567

                 300,000

26/11/2019

486807. 261119. 200715. Ung ho ms 3566 nguyen thi nu, Hai Hau, Nam dinh

                 200,000

26/11/2019

642150. 261119. 201205. Gui chi Nhung Phu Yen

                100,000

26/11/2019

697458. 261119. 204821. Nguyen the minh ung ho ma so 3568 FT19331300301424

                 500,000

26/11/2019

399785. 261119. 211054. Ung ho ms3516 Hoang Nguyen Dieu Trang

                 500,000

26/11/2019

400043. 261119. 211317. ung ho ms3539 Hoang Nguyen Dieu Trang

               2,000,000

26/11/2019

816489. 251119. 233802. Ung ho ma so 3569

                   50,000

26/11/2019

428145. 251119. 234751. Ms3566 ung ho nguyen thi nu FT19330 697781364

                  100,000

26/11/2019

433027. 261119. 010251. ung ho ma so 3569 anh vi van ca FT193300 56067017

                 100,000

26/11/2019

440436. 261119. 070145. Ung ho ms 3570 FT19330 728408002

                 200,000

26/11/2019

246272. 261119. 074245. Ung ho Quy tam long vang

                   56,125

26/11/2019

444848. 261119. 074757. Thanh Thuy ung ho ms 3566 FT19330061269341

                 500,000

26/11/2019

Sender: 01310005. DD: 261119. SHGD: 10003817. BO: NGUYEN DUC HIEU. MA SO 3565: BA DUONG THI GIANG CHI: DIA CHI:   THON KEP THUONG, XA LAM COT, HUYEN TAN YEN, TINH BAC GIANG 0332864568

                 300,000

26/11/2019

Sender: 79307005. DD: 261119. SHGD: 10005003. BO: NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3570(150. 00), 35 69(150. 000), 3568(150. 000), 3567(150. 000), 3566(200. 000), 3565(200. 000), 3564(150. 000), 3563(150. 000), 3562(150. 000)

               1,450,000

26/11/2019

Sender: 01310012. DD: 261119. SHGD: 10007720. BO: NGUYEN TRUNG THANH. UNG HO MA SO 3570 CHI NGUYEN THI SAM AP DONGP HUOC XA DONG BINH HUYEN THO ILA ITP CANTHO

                 200,000

26/11/2019

Sender: 79307005. DD: 261119. SHGD: 10006637. BO: NGUYEN THUY TIEN. IBUNG HO EM NGUYEN THI HUYEN T RANG   NGHE AN     MA SO : 3567

                 200,000

26/11/2019

Sender: 48304001. DD: 261119. SHGD: 10005152. BO: NGUYEN CHAU MY VAN. MA SO 3569 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 100,000

27/11/2019

IBPS/SE: 01310005. DD: 271119. SH: 10010047. BO: LE DUNG. MA SO 3562 CHI NGUYEN THI HUONG . VO TRU NG UY TONG DUY TAN. 0937221420

               2,000,000

27/11/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 271119. SH: 10009998. BO: LA HONG VU. MA SO 3571 BE BUI DUY KHANH

               1,000,000

27/11/2019

FTF_CN: 9704362809916750015. FrAcc: 0381000454461. ToAcc: 0451000476889

                 200,000

27/11/2019

DUONG TRONG DUY // UNG HO MA SO: 3571 -   BE BUI DUY KHANH. F/O BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

27/11/2019

VU VAN TAN;UNG HO BE BUI DUY KHANH MA SO 3571; GD TIEN MAT

                 500,000

27/11/2019

Sender: 79604002. DD: 271119. SHGD: 10000137. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3570 NGUYEN THI SAMMINH VA SO N GIUP MS 3570 CAN TIEN PHAU THUAT THUC QUANHOAN C ANH KHO KHAN CAN GIUP CHARGEDETAILS OUR

                 200,000

27/11/2019

Sender: 01310005. DD: 271119. SHGD: 10003256. BO: NGUYEN MAI HUONG. UNG HO CHI SAM MA SO 3570

                   50,000

27/11/2019

Sender: 01359001. DD: 271119. SHGD: 10000293. BO: HO TRUNG THANH. BCIN: FT1933155857: UNG HO MS 3571

                 500,000

27/11/2019

Sender: 01310005. DD: 271119. SHGD: 10006059. BO: NGUYEN THI NGA. MA SO 3571 BE BUI DUY KHANH THON QUE MIENG, XA QUANG SON, HUYEN LAP THACH TINH VINH PHUC,

                 100,000

27/11/2019

Sender: 01310012. DD: 271119. SHGD: 10006190. BO: NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3571 BE BUI DUY KHANH

                 200,000

27/11/2019

Sender: 79334001. DD: 271119. SHGD: 10001543. BO: LY MINH TUNG0927373. QUY NHAN AI MA SO 3571 BE B UI DUY KHANH,   TINH VINH PHUC (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

                 300,000

27/11/2019

Sender: 01310001. DD: 271119. SHGD: 10009269. BO: NGUYEN THI TRANG. UNG HO BE BUI DUY KHANH, MONG   CON MAU KHOE

                 100,000

27/11/2019

Sender: 01310001. DD: 271119. SHGD: 10009418. BO: VU HOANG LAM. VU HUONG THAO 72 NGUYEN TRAI, HA N OI UNG HO MA SO 3566

                 500,000

27/11/2019

Sender: 79310001. DD: 271119. SHGD: 10009648. BO: LE THI NHUNG. UNG HO BE BUI DUY KHANH,   MA SO 357 1

                 200,000

27/11/2019

Sender: 01310012. DD: 271119. SHGD: 10010160. BO: TRINH TONG GIANG. GIUP DO BE BUI DUY KHANH, MA S O 3571, CHUC BE MAU KHOE

                 500,000

27/11/2019

Sender: 01309001. DD: 271119. SHGD: 10002555. BO: BUI THI AI. UNG HO MA SO 3571BE BUI DUY KHANH

                 100,000

27/11/2019

Sender: 79334001. DD: 271119. SHGD: 10002170. BO: BUI THI BICH HONG0486536. BE BUI DUY KHANH MA SO 3571 (VCB)     NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

                 500,000

27/11/2019

Sender: 01310005. DD: 271119. SHGD: 10013780. BO: NGUYEN THANH LUAN. 3571

                 200,000

27/11/2019

Sender: 01310005. DD: 271119. SHGD: 10015811. BO: LE QUANG TUAN. MA SO 3571 BUI DUY KHANH

                 300,000

27/11/2019

NGUYEN THI ANH DAO;HN;UNG HO MA 3482 - LE VAN MINH   - BAC LIEU; GD TIEN MAT

                 500,000

27/11/2019

NGUYEN THI ANH DAO;HN;UNG HO MA 3558 NGUYEN VAN HOANG, HAI DUONG; GD TIEN MAT

                 500,000

27/11/2019

MBVCB283845098. ung ho be Bui Duy Khanh, Vinh Phuc ( ms 3571). CT tu 0691002944354 NGUYEN CHI THIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

27/11/2019

MBVCB283846567. ma so 3571: ung ho be bui duy khanh. CT tu 0021000346259 PHAM VAN NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

27/11/2019

MBVCB283855804. ung ho chau be 5 tuoi bi xe keo 60m. CT tu 0011004215867 NGUYEN QUANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

27/11/2019

MBVCB283856837. ung ho be Khanh ma so: 3571. CT tu 0451000261318 TRAN VAN THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB. 283858933. ma so 3571. CT tu Nguyen Phan Minh Phuc toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

27/11/2019

MBVCB283877501. UNG HO MS 3571 (BE BUI DUY KHANH). CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

27/11/2019

MBVCB283879810. ma so 3571 bui duy khanh. CT tu 0031000144359 NGUYEN DONG DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

27/11/2019

MBVCB. 283891547. 3571. CT tu Nguyen Gia Huy toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB283895335. GD Hai Nam, Tuong An giup ms 3571. CT tu 0021001924406 NGUYEN THI DAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

27/11/2019

MBVCB. 283899948. ms 3571 Be Bui Duy Khanh, 0964282353. CT tu Nguyen T Tu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

27/11/2019

MBVCB. 283904759. Ma 3571. CT tu 3571 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

27/11/2019

MBVCB283905749. MS 3571. CT tu 0071000611260 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

27/11/2019

MBVCB283939074. chuyen tien Ha van cuong. ma so:   3522 thon phu thu, xa Lai Thuong, thach that, hn. CT tu 0931004207479 NGUYEN THI THU NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 150,000

27/11/2019

MBVCB283946562. Giup do chau Bui Duy Khanh. CT tu 0021001929543 PHAM TRONG NGHIA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

27/11/2019

MBVCB. 283958790. ma so 3571. CT tu Ly Vu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   40,000

27/11/2019

MBVCB. 283964814. giup ms 3571. CT tu giup ms 3571 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

27/11/2019

MBVCB283964503. ung ho ma so 3571. CT tu 0461000569579 BUI THI THUY MY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

27/11/2019

MBVCB283974663. ung ho ma so 3571, chau Bui Duy Khanh, thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Trach, tinh Vinh Phuc. . CT tu 0061000002211 LUU TRONG NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB. 283981845. ms: 3571. CT tu ban doc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

27/11/2019

MBVCB. 283990076. ms 3571. CT tu bui duy khanh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

27/11/2019

MBVCB. 284008379. 3571. CT tu Bui Duy Khanh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB. 284010893. ma so 3571. CT tu nsnsn toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

27/11/2019

MBVCB284015246. ung ho Bui Duy Khanh ma so 3571. CT tu 0351000045528 NGUYEN THI THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB. 284031407. 3571. CT tu bui duy khanh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

27/11/2019

MBVCB. 284061784. ma so 3571, be Bui Duy Khanh (lap thach, vinh phuc. CT tu dvt toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

27/11/2019

MBVCB. 284093015. tai nan xe tai. CT tu Bui Duy Khanh toi 0451000 476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

27/11/2019

MBVCB284097253. Ma so 3567. Chuc hai me con manh khoe, vuot qua kho khan. CT tu 0711000241529 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

27/11/2019

MBVCB. 284169435. ma so 3571 be Bui Duy Khanh, tinh Vinh Phuc. CT tu nguyen huong toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

27/11/2019

MBVCB284188006. ma so: 3569 anh vi van ca. CT tu 0691000344243 NGUYEN THI MAI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

27/11/2019

MBVCB284188981. ma so 3571: be bui duy khanh. CT tu 0691000344243 NGUYEN THI MAI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB284191171. ma so 3566: chi nguyen thi nu. CT tu 0691000344243 NGUYEN THI MAI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

27/11/2019

MBVCB284192784. ma so 3564: nguyen huu thang. CT tu 0691000344243 NGUYEN THI MAI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

27/11/2019

MBVCB284196843. ung ho ma so 3571 be Bui Duy Khanh. CT tu 0491000049636 TRAN HANH HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

27/11/2019

MBVCB284206750. MS 3571 Ung ho be Duy Khanh. CT tu 0361000297899 TRINH HUY HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

27/11/2019

MBVCB. 284208166. Bi tai nan cuon vao gam xe. CT tu Ma 3571 - Bui Duy Khanh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 700,000

27/11/2019

MBVCB. 284213975. ma so 3551: truong Thi Nhung - Phu Hoa - Phu Yen. CT tu Le Van Tho toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB284224098. UNG HO MA SO 3570 CHUC CHI SAM MAU KHOI BENH CHUC EM DIEM MY DUOC DEN TRUONG GAP NHIEU MAY MAN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,200,000

27/11/2019

MBVCB284237435. chuyen tien ung ho be Bui Duy Khanh, ma so 3571. CT tu 0021000300849 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB284269212. UngHo MS 3571 be Bui Duy Khanh. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

27/11/2019

MBVCB284269863. ct ms 3571. CT tu 0011004123841 TRAN KIEU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

27/11/2019

MBVCB283609889. UngHo MS 3570 chi Nguyen Thi Sam. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

27/11/2019

MBVCB283611209. giup ma so 3570, chi Sam. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB. 283621601. ung ho MS3567, MS3570. CT tu Nguyen Dinh Manh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

27/11/2019

MBVCB283623416. ms 3570. CT tu 0101001195571 NGUYEN TRONG THE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

27/11/2019

MBVCB. 283635791. ung ho chi Nguyen Thi Sam MS3570. CT tu trang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

27/11/2019

MBVCB. 283642521. 3570. CT tu ban doc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

27/11/2019

MBVCB283649853. ck dang banner 4 tuan Cho Cu dan Times Park 2 tuan cuoi t12 2019 va 2 tuan dau t3 2020. CT tu 0011001284325 PHAM THI LAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 800,000

27/11/2019

MBVCB283662246. Ung ho Ma So: 3570 chi Nguyen Thi Sam. CT tu 0071000812415 TO HUU TUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB283669810. Ma so 3571. Cau mong chau Khanh vuot qua. CT tu 0711000241529 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

27/11/2019

MBVCB283673623. giup do Be Bui Duy Khanh ma so 3571. CT tu 0511003898224 VU THI KIM BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

27/11/2019

MBVCB283677025. Gui chau Bui Duy Khanh - Ma so 3571. CT tu 0161000087604 NGUYEN VIET MINH DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

27/11/2019

MBVCB. 283687270. ma so 3571: Be Bui duy khanh. CT tu Bui duy khanh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB. 283688209. 3571. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

27/11/2019

MBVCB283692429. toi muon gui cho ma so 3571 be Bui Duy Khanh thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen lap Thach, tinh Vinh Phuc. . CT tu 0031000923677 TA THI THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB. 283693742. ma so 3571 be Bui Duy Khanh xin chia se voi chau. CT tu Dang Thanh Hai toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB283699447. trao tang Nguyen Thi Huyen Trang ma so 3567. CT tu 0071000682683 NGUYEN THI NGOC HUE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

27/11/2019

MBVCB283716140. ung ho ma so 3567. CT tu 0021000465478 LE THI THANH THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB283723334. ct uh be bui duy khanh. CT tu 0011000638182 LE QUANG THONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

27/11/2019

MBVCB. 283724017. ung ho ma so 3571, Bui Duy Khanh. CT tu ung ho ma so 3571, Bui Duy Khanh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

27/11/2019

MBVCB283744476. ung ho ma : 3566 nguyen thi Nu : 300. 000d; ma 3571 Bui Duy Khanh 300. 000. CT tu 0071004145321 NGUYEN HOAI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 600,000

27/11/2019

MBVCB283775351. ung ho ma 3571 chuc chau som khoe. CT tu 0491000133282 TA QUOC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB283781081. Giup MS 3571. CT tu 0251001242288 LAI MINH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB283781832. Ung ho: Ma so 3571:   be Bui Duy Khanh. CT tu 0061000139775 PHAM DINH HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB. 283782792. giup be duy Khanh 5 tuoi. CT tu MS 3571 Nguyen Duy Khanh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB. 283791471. ung ho ma so 3571. CT tu Vu Thi Thu toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

27/11/2019

MBVCB283791760. Ung ho MS 3571 ( Bui Duy Khanh). CT tu 0011002150248 NGUYEN THANH CHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

27/11/2019

MBVCB. 283793461. ma so 3571 be bui duy khanh. CT tu toinv toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB. 283802294. UH Hoan canh chau Bui Duy Khanh MS 3571. CT tu Pham Thi Van toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB283802793. Ung ho MS 3571 Bui Duy Khanh. CT tu 0021000759197 KIEU HUNG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB283808317. ung ho be Bui Duy Khanh - ma so 3571. CT tu 0011004404817 HOANG THI VIET NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB. 283824289. Be Khanh ma so 3571. CT tu Tran Vu Minh Uyen toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,000,000

27/11/2019

MBVCB. 283830342. bi tai nan. CT tu 3571 Bui Duy Khanh toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

27/11/2019

MBVCB. 283835917. ma so 3571. CT tu ma so 3571 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

27/11/2019

IBVCB. 2611190536271001. Nguyen Tuan Ann Dong Da, Ha Noi Ung ho ma so 3566

                   50,000

27/11/2019

IBVCB. 2611190684263001. NGUYEN THI SAM Ap Dong Phuoc, Thoi Lai, TP Can Tho MS 3570:   phau thuat co hong

                 100,000

27/11/2019

IBVCB. 2611190580399001. NGUYEN THI THUC ANH. Gui tang gia dinh chi Nu. Ma so 3566

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190396580001. phan ngoc hung Giup ma so:   3571

                 100,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190617336001. DUONG THI THUY KIEU. Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh. Thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Thach, tinh Vinh Phuc.

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190235352002. Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh. Thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Thach, tin Xe

                   60,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190120876001. TRAN CHAN PHUONG. Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh -   Ung ho tu thien

                 500,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190883192001. HA THI THANH NGA. Duc Tuan ha noi ung ho ms 3571. Be Khanh

               1,000,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190568992001. DUONG TRONG KHANG. MS 3571 -   be Bui Duy Khanh

                 300,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190477844001. NGUYEN THI HONG CHAU. Chuyen tien giup do be Khanh. Ma so 3571:   Be Bui Duy Khanh. Thon Que Mieng,   xa Quang Son, huyen Lap Thach, tinh Vinh Phuc.

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190933036001. TRAN DINH TUAN. Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh. Chuc con mau khoi benh. Moi dieu tot dep se den voi con

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190648696001. Le Thi Kim Dung 1 Tran Tuong Cong p10, q5, hcm BUI DUY KHANH MS 3571 - 500K, NGUYEN THI SAM 3570 - 500K

               1,000,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190421498001. VU THI NGOC LIEN. ung ho be bui duy khanh

                 100,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190486566003. Tran Van Con Cong ty Tuan Khai Quy Nhan Ai

                 500,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190150070001. Cty TNHH Leplus VN BT5. 5 Viglacera, 274 Huu Hung, Tay Mo,   Nam Tu Liem Ma so 3571

                 100,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190418342002. Hoang Quynh Linh Hanoi MS 3571 Bui Duy Khanh

                 300,000

27/11/2019

IBVCB. 2711191044236001. NGUYEN TIEN HOA. Ung ho: Ma so 3571 - Be Bui Duy Khanh ( Que Mieng, Quang Son, Lap Thach,   Vinh Phuc)

                 500,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190138292001. NGUYEN HUU THUONG. NGUYEN HUU THUONG GIUP MS 3571

                 100,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190956644002. NGUYEN TIEN HOA. Ung ho: Ma so 3567 -   Chau Nguyen Thi Huyen Trang (Tan Son,   Nghi Yen, Nghi Loc, Nghe An)

                 500,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190631060001. PHAM THI HOANG LIEN. Tam Long Nhan Ai - Ung ho ma so 3571: Be Bui Duy Khanh

                 300,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190180920001. PHAM VAN HOAT. ung ho Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh.

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190135144001. NGUYEN THI THU TRANG. MS: 3571 Ung ho be Khanh

                 100,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190680652002. VU THI THANH HUYEN. Ung ho ma so 3571 be Bui Duy Khanh

                 300,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190545046001. Le Ngoc Lan 263/34 Nguyen Hong Dao, F. 14, Q. TB,   TP. HCM Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh.   Thon Que Mieng, xa

                 300,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190336366001. TRAN THI GIANG KIEU 2 CHU MANH TRINH, QUAN 1 Ma so 3571, BE BUI DUY KHANH

                 300,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190163742001. LE DINH GIAC. Ung ho Be Bui Duy Khanh 3571

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711191013682001. PHAM THI THU HANG. Song Chau ung ho em Bui Duy Khanh - Ma so 3571

                 500,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190742490002. LE DINH GIAC. Ung ho chi Nguyen Thi Sam 3570

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190100706001. TRAN DUC THIEN. Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh -   Chuc be mau khoe, moi nguoi se luon ben chau.

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190569460001. BUI TRUNG DUNG. Ung ho Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh. Thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Thach, tinh Vinh Phuc.

                 100,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190961072001. NGUYEN THI YEN. Ung ho be Bui Duy Khanh (ma so: 3571). Mong be som khoi binh phuc.

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190377640002. TRAN DUC THIEN. Ma so 3567: Chau Nguyen Thi Huyen Trang -   Chuc me chau mau khoe manh.   Chuc hai me con se mai mai hanh phuc ben nhau.

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190656912001. Nguyen Thi Bich Ngoc P. 1901, CC TSQ, Mo Lao Ha Dong, Ha noi Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh.   Thon Que Mieng

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190608568003. TRAN DUC THIEN. Ma so 3566: Chi Nguyen Thi Nu   -   Chuc chi mau khoe benh, va cham soc cho hai chau an hoc

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190706162001. TRAN THI MANH. Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh.

                 500,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190264050001. BUI THI THUY LINH. Ma so 3571: Bui Duy Khanh

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190685602001. LE QUANG DUY. MS3571. BuiDuyKhanh. QuangSon. LapThach. VinhPhuc. 0964282353

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190630982001. MS 3571, 3570, 3569 moi MS 100k MS 3571, 3570, 3569 moi MS 100k MS 3571, 3570, 3569 moi MS 100k

                 300,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190859722002. NGUYEN THI SUONG. Ma so 3559 : Tran Thi Le Chi (thon Dai Lu, xa Hong Loc, huyen Loc Ha, Ha Tinh). DT: 0972 706 256

                   70,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190610454003. NGUYEN THI SUONG. . Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh. Thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Thach, tinh Vinh Phuc. DT: 0964282353 (so anh Duy la chu ruot Dang cham

                 100,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190010368002. NGUYEN HOANG NHAT TIEN. UNG HO Ma so 3571

                 100,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190717308002. LE HOANG NGHIA. Ma so 3569: Ung ho chi Vi Thi Vinh -   Anh Vi Van Ca. Dia chi: Ban Dom 2,   xa Chau Phong, huyen Quy Chau, tinh Nghe An.

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190168460001. HOANG TRONG DUC. Ung ho Ms 3571 - la 500 k   - cau mong chau manh khoe ADIDAPHAT

                 500,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190665330001. NGUYEN THI THANH THUY. Ung ho ma so 3571 be bui duy khanh

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190927870001. NGUYEN THI THU HIEN. Ung ho be Bui Duy Khanh - Ma so 3571

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190242976001. NGUYEN LE MINH VIET. Ma so 3571: be Bui Duy Khanh. Thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Thach, Tinh Vinh Phuc

               1,000,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190004447001. LE THI THANH THUY. Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh. Thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Thach, tinh Vinh Phuc.

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711191008087002. NGUYEN THI THU HIEN. Gui chau Bui Duy Khanh MS: 3571

               1,000,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190944691002. HO THI NGOC DIEM. ung ho be bui duy khanh

                 300,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190756489001. Luong Bao Nam Phao Dai Lang, Ha Noi Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh.

                   50,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190809721001. DANG THI HUE. Ung ho Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh

                 300,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190161403001. PHAM NHAT MAI. UNG HO BE 1. Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh.

                 300,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190650923002. PHI VIET HANH. MS 3571_PHI VIET HANH UNG HO CHAU BUI DUY KHANH

                 500,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190572369002. bui ngoc diep ha noi ung ho ma 3571 Be Bui Duy Khanh

                 500,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190492101003. DUONG MINH THONG. ma so 3571, be bui duy Khanh, dt 0964282353

                 500,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190465375001. DANG THI NGOC QUY. TieuMy - TieuNhu   - TuanKiet ung ho: Ma so 3571:   Be Bui Duy Khanh. Thon Que Mieng,   xa Quang Son, huyen Lap Thach, tinh Vinh Phuc.

                 500,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190621257003. hv Ms3571 Bui Duy Khanh , Lap Thach, tinh Vinh Phuc.

                   50,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190136837001. TRAN THI NGOC LY. Bui Dinh Hoang ung ho chi Truong Thi Nhung sinh nam 1990 - Thon My Thanh, Xa Hoa Thang, Huyen Phu Hoa, Tinh Phu Yen ( ma so 3551) 0702465836

                 100,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190089433001. NGUYEN THI ANH HONG. Ung Ho MS 3564: Nguyen Huu Thang, Thon Thanh Son, Duc Dong,   Duc Tho, Ha Tinh

                 300,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190072523001. NGUYEN DINH QUY. Ung ho 1 tr cho be Bui Duy Khanh - Ma so: 3571

               1,000,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190764387001. TRUONG QUOC BAO. Giup MS 3555 den MS 3571 moi MS 300 nghin

               5,100,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190068833001. Tram Thi Phuong Tay Ninh Ung ho ma so 3571: Be Bui Duy Khanh

                 500,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190150321002. Tram Thi Phuong Tay Ninh Ung ho Ma so 3570. Chi Nguyen Thi Sam.

                 500,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190103781001. NGUYEN DO DAT. Ung ho be Bui Duy Khanh Ma so 3571

                 200,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190331973002. NGUYEN THI LAN HUONG. Ung ho ma so 3566 - Chi Nguyen Thi Nu - Xom 19, cho Trau,   thon Ha Trung, xa Hai nam, huyen Hai Hau, Nam Dinh

                 300,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190049541003. NGUYEN THI LAN HUONG. Ung ho ma so: 3571 - Be Bui Duy Khanh - Thon Que Mieng - Xa Quang Son - Huyen Lap Thach - Vinh Phuc

                 300,000

27/11/2019

IBVCB. 2711190839610001. HA THI NHU HAI. Ung ho Ma so 3571

                 700,000

27/11/2019

342218. 261119. 222408. UNG HO MA SO 3570: CHI NGUYEN THI SAM - 261119 - 22: 24: 06

                 500,000

27/11/2019

718990. 261119. 225130. MS 3570, mong chi Sam nhanh khoe. .   Phuong FT19331979843708

                 300,000

27/11/2019

719461. 261119. 225621. MS. 3569.   Mong e Vinh som vuot qua kho khan.   Phuong FT19331300776436

                 300,000

27/11/2019

720908. 261119. 231233. Ma so 3570 FT19331496452302

                 200,000

27/11/2019

905900. 261119. 234622. Giup MS 3562

                 100,000

27/11/2019

731707. 271119. 055224. Ung ho ma so 3571 be Bui Duy Khanh FT19331264221005

                 500,000

27/11/2019

737149. 271119. 073411. Ung ho ma 3571 - be Bui Duy Khanh - Lap Thach Vinh Phuc FT19331553520330

                 200,000

27/11/2019

738547. 271119. 074607. Ung ho ms 3571 be bui duy khanh FT19331603854847

                 200,000

27/11/2019

744971. 271119. 074839. ung ho MS 3571

                   50,000

27/11/2019

001612. 271119. 075545. IBFTA 191127000002708 Ung ho be duy khanh

                 500,000

27/11/2019

002614. 271119. 075859. IBFTA 191127000002758 Ma so 3571

                 100,000

27/11/2019

899886. 271119. 080536. ms 3571

               1,000,000

27/11/2019

044766. 271119. 081759. IBFT Ung ho ma so 3571 be Bui Duy Khanh

                 300,000

27/11/2019

725890. 271119. 083115. Ung ho gia dinh Vinh Phuc bi xe container cuon

                 200,000

27/11/2019

751898. 271119. 084645. Ms 3571 bui duy khanh FT19331640057974

                 200,000

27/11/2019

754324. 271119. 085402. Fb nguyen phuong ung ho ma 3556 FT19331301685734

                 100,000

27/11/2019

757060. 271119. 090207. Ung ho ma so 3571 be Bui Duy Khanh FT19331553850766

                 200,000

27/11/2019

759910. 271119. 090947. Ung ho ma so 3570 chi Nguyen Thi Sam FT19331640041790

                 200,000

27/11/2019

472199. 271119. 091433. 191127000007903 Ung ho ma so3571. Chuc con mau hoi phuc ZP5DQGSG76E0

                 100,000

27/11/2019

881465. 271119. 092047. UNG HO BE BUI DUY KHANH MA SO 3571 MONG CON MAU KHOE

                 200,000

27/11/2019

770010. 271119. 092749. Ung ho Ma so 3571 Be Bui Duy Khanh.   Thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Thach, tinh Vinh Phuc.

                 200,000

27/11/2019

427756. 271119. 093022. Ma so 3571

                 100,000

27/11/2019

770862. 271119. 093821. ung ho be Bui Duy Khanh MS 3571 FT19331640149540

                 200,000

27/11/2019

922179. 271119. 094515. Ung ho be Bui Duy Khanh MS 3571

                 100,000

27/11/2019

770947. 271119. 094850. Ung ho be Bui Duy Khanh MS 3571

                 300,000

27/11/2019

775149. 271119. 094903. ung ho be Bui Duy Khanh, Vinh Phuc, ma so 3571 FT19331604209104

                 500,000

27/11/2019

378563. 271119. 095308. MA SO 3571: BE BUI DUY KHANH - H LAP THACH - VINH PHUC - 271119 - 09: 52: 29

                 300,000

27/11/2019

380037. 271119. 095932. UNG HO KHANH(MS: 3571) - 271119 - 09: 59: 10

                 300,000

27/11/2019

691663. 271119. 100050. ttq ung ho ms 3571

                 100,000

27/11/2019

778673. 271119. 100333. Chuc chau Bui duy khanh mau khoe

                 500,000

27/11/2019

434000. 271119. 100457. Ung ho ms: 3571 be bui duy khanh

                 300,000

27/11/2019

781555. 271119. 100801. ma so 3571 be Bui Duy Khanh

                 100,000

27/11/2019

784656. 271119. 101138. Giup do be Bui Duy Khanh, ma so 3571, Lap Thach Vinh Phuc FT19331554006159

                 300,000

27/11/2019

476980. 271119. 102359. 191127000014398 3571 Bui Duy Khanh ZP5DQGSGL9H4

                 200,000

27/11/2019

051751. 271119. 102519. IBFT Ung ho Bui duy Khanh ma so 3571

                 200,000

27/11/2019

927657. 271119. 102528. Ma so 3564

                 200,000

27/11/2019

890197. 271119. 102909. ung ho ma so3571: be Bui Duy Khanh FT19331050783058

                 100,000

27/11/2019

792949. 271119. 103104. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451000476889 - BAO DIEN TU DAN TRI FT19331604370546

                   50,000

27/11/2019

795892. 271119. 104057. MS 3571 - Be Bui Duy Khanh - Chuc chau som binh phuc FT19331428770424

                 100,000

27/11/2019

773371. 271119. 104145. Tang ma so 3571

                 300,000

27/11/2019

796731. 271119. 104219. Ung ho MS 3571 Bui Duy Khanh FT19331110974109

                 200,000

27/11/2019

798483. 271119. 104553. Ma so 3571 FT19331493972587

                 200,000

27/11/2019

799635. 271119. 104829. MS 3571. Mong chau khanh nhanh khoe. Phuong FT19331265224706

                 300,000

27/11/2019

774167. 271119. 105933. Ung ho be Khanh. Ma so 3571

                 100,000

27/11/2019

000360. 271119. 111542. Ung ho ma so 3571 be Bui Duy Khanh

                 200,000

27/11/2019

446665. 271119. 111723. ung ho ma so 3571 be Bui Duy Khanh

                 100,000

27/11/2019

468724. 271119. 111829. ung ho be Bui Duy Khanh dang dieu tri tai BV Viet Duc

                 350,000

27/11/2019

817521. 271119. 113433. UNG HO MS3571 BE BUI DUY KHANH 5 TUOI FT19331843880297

                 200,000

27/11/2019

675241. 271119. 114531. MA SO 3571 BE BUI DUY KHANH MONG CON KHOE

                 100,000

27/11/2019

822796. 271119. 114622. MA SO 3571 BE BUI DUY KHANH FT19331429008555

                 300,000

27/11/2019

776413. 271119. 114855. Ung ho cho hoan canh be Bui Duy Khanh, ma so 3571

                 200,000

27/11/2019

406318. 271119. 115429. UNG HO MA SO 3571 BE BUI DUY KHANH - 271119 - 11: 54: 28

                 200,000

27/11/2019

477510. 271119. 115929. Ma so 3571 Be Bui Duy Khanh

                 200,000

27/11/2019

777001. 271119. 120405. Ung ho be Bui Duy Khanh, thon Quy Mieng, X.   Quang Son, Lap Thach Vinh Phuc.

                 500,000

27/11/2019

509828. 271119. 121035. Ma so 3571

                   50,000

27/11/2019

764838. 271119. 122456. MoMo 0969109249 3571 970436 3861857426

                 200,000

27/11/2019

841169. 271119. 124115. Ma so 3571 FT19331718190818

                 200,000

27/11/2019

007726. 271119. 124318. Ung ho chau BUI DUY KHANH ms 3571

                 500,000

27/11/2019

458942. 271119. 005433. UH MS 3571

                 200,000

27/11/2019

845747. 271119. 125734. NgocHa ung ho Bui Duy Khanh. Ms 3571 FT19331896525377

                 200,000

27/11/2019

945974. 271119. 131121. Ung ho be Bui Duy Khanh ma so 3571

                 200,000

27/11/2019

935494. 271119. 131251. Ma so 3571: be Bui Duy Khanh

                 500,000

27/11/2019

421273. 271119. 132907. DUNG HA HOANG UNG HO MA SI 3571: BE BUI DUY KHANH - 271119 - 13: 31: 08

               1,000,000

27/11/2019

861940. 271119. 134825. ung ho ma so 3571 FT19331896713456

                 100,000

27/11/2019

862753. 271119. 135030. Ung ho chau Bui Duy Khanh MS 3571 FT1933184 4287040

                 500,000

27/11/2019

080704. 271119. 141327. LUONG THI MAI CHUYEN KHOAN GIUP BE BUI DUY KHANH

                 300,000

27/11/2019

490723. 271119. 142041. 191127000027647 Ma so 3571 ZP5DQG SGVUR2

                 200,000

27/11/2019

433818. 271119. 142548. MA SO 3569 ANH VI VAN CA ( BO NAN NHAN VINH) - 271119 - 14: 27: 50

                 500,000

27/11/2019

880769. 271119. 143252. Be Bui Duy Khanh MS 3571 FT1933 1718608824

                 200,000

27/11/2019

103578. 271119. 145659. Ung ho Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh

                 500,000

27/11/2019

897822. 271119. 150812. Ma so 3571 be bui duy khanh thon quy mieng xa quang son huyen lap thach tinh vinh phuc FT193316 41280

                 200,000

27/11/2019

100866. 271119. 154107. UNG HO BE BUI DUY KHANH MA SO 3571

                 200,000

27/11/2019

785893. 271119. 161647. ung ho cho ma so 3558

                 300,000

27/11/2019

929361. 271119. 161624. Ung ho be Khanh 3571 FT19331495007424

                 200,000

27/11/2019

932252. 271119. 162141. Ung ho chau duy khanh ma 3571 FT193310 08589800

               1,000,000

27/11/2019

999995. 271119. 162333. bac dien tang chau khanh 5 tuoi

                 200,000

27/11/2019

101740. 271119. 162823. Ung ho ma so 3571 FT19331303177907

                 500,000

27/11/2019

103401. 271119. 162921. Ung ho ma so 3570 FT19331844878048

                 300,000

27/11/2019

941410. 271119. 163913. Ung ho be Bui Duy Khanh ma so 3571 FT19331844908654

                 200,000

27/11/2019

322149. 271119. 164054. (IB247) Ung ho ma so 3571 chau Bui Duy Khanh

                 500,000

27/11/2019

040036. 271119. 171451. Ung ho ma so 3571 be Bui Duy Khanh

                 200,000

27/11/2019

958684. 271119. 171526. Ma so 3571 mong chau nhanh khoe FT19331 897391607

                 100,000

27/11/2019

969453. 271119. 174158. Ma so 3563 Nguyen Thi Kim Lien FT193311 68748476

                 500,000

27/11/2019

969880. 271119. 174303. Ma so 3561 Pham Thi Lanh FT193314 95322010

                 500,000

27/11/2019

970302. 271119. 174417. Ma so 3559 Tran Thi Le Chi FT19331 495327446

                 500,000

27/11/2019

970799. 271119. 174536. Ma so 3558 Nguyen Van Hoang FT193311 00857511

                 500,000

27/11/2019

971265. 271119. 174653. Ma so 3557 Nguyen Thi Tuoi FT193314 95338219

                 500,000

27/11/2019

506307. 271119. 180719. Ung ho ma: 3571

                 100,000

27/11/2019

984499. 271119. 181357. Ung ho ma so 3571

                 200,000

27/11/2019

505361. 271119. 193822. Ma so 3571 be Bui Duy Khanh FT193317 76900533

                 100,000

27/11/2019

510050. 271119. 195416. 19112700 0048698 Ung ho hoan canh 3571 ZP5DQ GSHC0Q5

                 100,000

27/11/2019

379904. 271119. 195959. UNG HO BE BUI DUY KHANH

                 500,000

27/11/2019

526043. 271119. 205509. Ma so 3551 Chi Truong Thi Nhung sn 1990 Phu Yen FT19332 009954023

                 200,000

27/11/2019

523666. 271119. 211020. Ho tro 100k ma so 3569 anh Vi Van Ca bo nan nhan Vinh

                 100,000

27/11/2019

539905. 271119. 215421. Ung ho Chau Khanh ma 3571 FT1933220 9092914

                 200,000

27/11/2019

IBPS/SE: 01901001. DD: 271119. SH: 10000233. BO: LE THI THANH. CHUYEN TIEN GIUP DO GIA DINH CHI NG UYEN THI NU

                 500,000

27/11/2019

Sender: 01321001. DD: 271119. SHGD: 10000264. BO: LAI THI MAI VY. UNG HO MS 3570

                   20,000

27/11/2019

Sender: 79321001. DD: 271119. SHGD: 10000317. BO: NGUYEN MANH HA. NGUYEN MANH HA UNG HO MA SO 3571 BE BUI DUY KHANH CAU MONG TROI PHATPHU HO CHO CON SOM KHOE MANH

                 500,000

27/11/2019

Sender: 01202001. DD: 271119. SHGD: 10000733. BO: PHAM NGOC ANH. 995219112751570     UNG HO MS3571,   BE BUI DUY KHANH

                 200,000

27/11/2019

Sender: 01302001. DD: 271119. SHGD: 10000564. BO: TRUONG BA HIEN. (34219112790001) CK UNG HO MS 35 66 NGUYEN THI NU

               1,000,000

27/11/2019

Sender: 79307005. DD: 271119. SHGD: 10004426. BO: NGUYEN THI NGOC DIEP. IB500000 DEN MS 3565, 5000 00 DEN MS 3567

               1,000,000

27/11/2019

Sender: 01310005. DD: 271119. SHGD: 10006398. BO: DOAN THI NHUNG. UNG HO BE BUI DUY KHANH MA SO 35 71

                 200,000

27/11/2019

Sender: 79302001. DD: 271119. SHGD: 10002828. BO: NGUYEN VAN VINH. (CKRMNO:   032219112788305)UNG HO CHAU BUI DUY KHANH ( MS 3571) (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

                 500,000

27/11/2019

Sender: 79310001. DD: 271119. SHGD: 10015197. BO: LE QUANG VINH. 3571 BUI DUY KHANH

                 500,000

28/11/2019

Sender: 01310005. DD: 281119. SHGD: 10002456. BO: LE ANH TUAN. UH MS 3571

                 500,000

28/11/2019

Sender: 79310001. DD: 281119. SHGD: 10000412. BO: CAO QUANG HUNG. MA SO 3571 BE BUI DUY KHANH

                 500,000

28/11/2019

Sender: 01310005. DD: 281119. SHGD: 10004363. BO: DUONG VAN HIEN. 3572

                 100,000

28/11/2019

Sender: 01310005. DD: 281119. SHGD: 10004791. BO: NGUYEN ANH SON. MA SO 3572 TRIEU THI MONG

                 200,000

28/11/2019

Sender: 01310005. DD: 281119. SHGD: 10007230. BO: THAI THI HONG THU. GUI TRIEU THI MONG

                 500,000

28/11/2019

Sender: 01310012. DD: 281119. SHGD: 10007495. BO: LE THI DIEP. UNG HO MA SO 3572,   TRIEU THI MONG

                 300,000

28/11/2019

Sender: 79305001. DD: 281119. SHGD: 10002937. BO: PHAM HONG HAI. UH MS 3571

                 300,000

28/11/2019

Sender: 79305001. DD: 281119. SHGD: 10002953. BO: PHAM HONG HAI. UH MS 3572

                 300,000

28/11/2019

Sender: 79305001. DD: 281119. SHGD: 10002982. BO: PHAM HONG HAI. UH MS 3570

                 300,000

28/11/2019

Sender: 01310012. DD: 281119. SHGD: 10008588. BO: HOANG THU HIEN. 3566

                 200,000

28/11/2019

Sender: 79305001. DD: 281119. SHGD: 10003068. BO: PHAM HONG HAI. UH MS 3569

                 300,000

28/11/2019

Sender: 01310001. DD: 281119. SHGD: 10011334. BO: NGUYEN KHANH TOAN. GIUP ANH TON

                 500,000

28/11/2019

Sender: 01310012. DD: 281119. SHGD: 10012825. BO: NGUYEN VAN VINH. UNG HO, MA SO: 3572: TRIEU THI   MONG

                   50,000

28/11/2019

MBVCB. 284285771. xe container keo le gan 60m. CT tu Bui Duy Khanh ms 3571 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

28/11/2019

MBVCB284376585. ma so 3572 Trieu Thi Mong. CT tu 0011004110394 DONG THI VAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

28/11/2019

MBVCB284410798. Nguyen Viet Anh chuyen tien giup do Ma so : 3572, Trieu Thi Mong (Hien dang cham soc nguoi nha tai Khoa Lien vet thuong, Vien Bong quoc gia. CT tu 0031000247357 NGUYEN VIET ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

28/11/2019

MBVCB. 284414590. ung ho ma so 3572. CT tu huong toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

28/11/2019

MBVCB284436357. ung ho tu thien MS 3572. CT tu 0011004060558 NGUYEN ANH TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

28/11/2019

MBVCB. 284438862. chong tai nan, hoai tu,   nha ngheo. CT tu Trieu Thi Mong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

28/11/2019

MBVCB284464347. MS: 3572_ TRIEU THI MONG. ban Lien Son. xa lang thip. Van Yen.   Yen Bai. Dt. 0327781110.   hien dang dieu tri tai khoa lien vet thuong. vien BQG. CT tu 1021000008279 DAO THI TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

28/11/2019

MBVCB284472688. Ma so 3571. CT tu 0381000521074 TRAN QUANG NHUT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

28/11/2019

MBVCB. 284491790. ma so 3561 pham thi lanh. CT tu truong thi anh nguyet toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

28/11/2019

MBVCB284494179. goi cho em: Trieu thi Mong, ma so: 3572, Van Yen - YenBai. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               3,000,000

28/11/2019

MBVCB284603702. ung ho ms 3572 : mong a mau khoe. CT tu 0491001893710 NGUYEN THI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

28/11/2019

MBVCB284620738. ms 3572 trieu thi mong, banr lien son, xa lang thip, huyen van yen, tinh yen bai. CT tu 0991000044046 CAO XUAN VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

28/11/2019

MBVCB. 284625635. Ms 3572: Trieu Thi Mong, Yen Bai. CT tu Nguyen Ngoc Thang toi 045100 0476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

28/11/2019

MBVCB284632824. ung ho MS 3572_ Ban Lien Son _Lang Thip _ Van Yen _YB. CT tu 001100 3834723 TRIEU VAN NGHI toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

28/11/2019

MBVCB284651211. ma so 3566 Nguyen Thi Nu. CT tu 00110 02664111 DANG ANH DAO toi 045100047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

28/11/2019

MBVCB284652669. Ma So 3565 Duong Thi Giang. CT tu 0011002664111 DANG ANH DAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

28/11/2019

MBVCB284654823. ma so 3558 anh Nguyen Van Hoang. CT tu 0011002664111 DANG ANH DAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

28/11/2019

MBVCB284656431. ma so 3572 trieu thi mong. CT tu 0011002664111 DANG ANH DAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

28/11/2019

MBVCB284664872. Ms : 3571 Bui Duy Khanh. CT tu 0541000292484 MAI NGOC TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

28/11/2019

MBVCB284667749. Ms : 3572 Trieu Thi Mong. CT tu 05410002 92484 MAI NGOC TUAN toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

28/11/2019

MBVCB284692567. ung ho ma 3572. CT tu 0031000 332582 LE THI HAI LY toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

28/11/2019

MBVCB284719610. ung ho ms 3572 trieu thi mong. CT tu 001100 0666636 LE VAN BACH toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

28/11/2019

MBVCB284722085. Nguyen Manh Hai, chi cuc thue Dong Anh tu thien cho chau. CT tu 096100 1970296 NGUYEN TRONG KHOA toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

28/11/2019

MBVCB. 284774395. ma so 3572 TRIEU THI MONG. CT tu toi 0451000 476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

28/11/2019

MBVCB. 284777436. Ma so 3572 TrieuThi Mong. CT tu Nguyen Thu Thuy toi 045100 0476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

28/11/2019

MBVCB. 284789452. Ma 3572. Trieu Thi Mong. CT tu Nguyen Minh Nguyet toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

28/11/2019

MBVCB284812388. ma so 3572: Trieu thi mong. CT tu 0051000 076036 TRAN VAN CHUONG toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

28/11/2019

MBVCB284817193. Ma so 3572. Chung tay giup vo chong anh chi vuot qua kho khan. CT tu 071100 0241529 PHAM BA QUYET toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

28/11/2019

MBVCB. 284842389. be Bui Duy Khanh MS 3571. CT tu Phuong Anh va Quang Vinh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,000,000

28/11/2019

MBVCB284859215. goi chau khang. CT tu 0181003548048 TRAN NGOC THUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

28/11/2019

MBVCB. 284873678. ung ho ma so 3572, chi Trieu thi Mong. CT tu tran ngoc diep toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

28/11/2019

MBVCB284912557. UNG HO MA SO 3571 CHUC BE KHANH TAI QUA NAN KHOI CHUC GIA DINH EM KHOE MANH BINH AN. CT tu 0441000 799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

            1,500,000

28/11/2019

MBVCB284915942. ung ho ma so 3571. CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

28/11/2019

MBVCB284916606. Thuy HN ung ho ma so 3572. CT tu 06110 01993185 PHAM THI BICH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

28/11/2019

MBVCB284916909. UNG HO MA SO 3572 CHUC ANH TON VUOT QUA KHO KHAN GIA DINH DUOC DOAN TU. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

28/11/2019

MBVCB. 284927041. 3572. CT tu ma so 3572 trieu thi mong toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190556358001. Bui Huyen Trang Soc Son, Ha Noi MS 3572 Trieu Thi Mong

                 100,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190714908001. NGUYEN THI THU LAN. THU LAN TP. HCM -   UNG HO MA SO 3572: TRIEU THI MONG

                 200,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190877672003. HO THU HUONG. Ma so: 3572: Trieu Thi Mong Dia chi: Ban Lien Son, xa Lang Thip, huyen Van Yen, tinh Yen Bai

               1,000,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190722032001. gia dinh 2 be Thoc Gao ms 3572

                 100,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190556218001. Doan An Quan Ngo 477 Nguyen Trai. Thanh Xuan, Ha Noi Ung ho ma so 3572 Trieu Thi Mong - Yen Bai

                 100,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190170352001. Gia dinh Hung Thanh, Bi & Sunny & mooney, ba ngoai Trung Hoa, Cau Giay,   Ha Noi M3571 x 100k ;M3572 x 100k

                 200,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190760875001. THIEU QUANG VU. ung ho chi TRIEU THI MONG ms 3572

                 500,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190847971002. nguyen van duong 256/34 phan huy ich p. 12 go vap hcm 3572

                 500,000

28/11/2019

IBVCB. 28111908 68401001. NGUYEN THAI HUNG. Ma so: 3572: Trieu Thi Mong Dia chi: Ban Lien Son, xa Lang Thip, huyen Van Yen, tinh Yen BaiSo DT: 0327781110

               2,000,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190413485001. GIANG NGOC DIEP QUAN 7 HCM UNG HO MS 3571 BE BUI DUY KHANH

                 200,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190434193001. NGUYEN VAN HANH. Ung ho Ma so: 3572: Trieu Thi Mong Dia chi: Ban Lien Son, xa Lang Thip, huyen Van Yen, tinh Yen Bai

                 200,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190094143001. TRAN VIET CUONG. Anh Hai, anh Cuong, chau Nam va gia dinh cau mong em vuot qua nghich canh va bot dau don

               1,000,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190735337002. PHI VIET HANH. MS 3572_PHI VIET HANH HO TRO VO CHONG TRIEU THI MONG

                 500,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190663009001. Ngo Tuan Manh Dinh Hoa -   Thai Nguyen Ma so: 3572: Trieu Thi Mong -   Yen Bai

                   50,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190603121003. Bui Duy Khanh Thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Thach, tin Ma so 3571 be bi xe container cuon vao gam

                 300,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190963161002. TRUONG NGOC THANH. Ma so: 3572: Trieu Thi Mong Dia chi: Ban Lien Son, xa Lang Thip, huyen Van Yen, tinh Yen Bai

                 500,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190246849001. TANG THI PHUONG HIEU. Ma so: 3572: Trieu Thi Mong

                 200,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190682704002. Ma So 3571 - Bui Duy Kkhanh Que Mieng, Quang Son, Lap Thach,   Vinh Phuc Bi xe tai keo le gan 60m

                 100,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190460676003. ma so 3572 - Trieu Thi Mong Lien Son, Lang Thip, Van Yen,   Yen Bai Vo chong nguoi dan toc trong benh vien

                 100,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190715260002. Do Thuy Nga, q7   giup MS3572: Trieu Thi Mong

                 300,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190973880003. Vu Ngoc Hong, Q7   giup MS3571: Be Bui Duy Khanh.

                 300,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190926122004. Bui Duy Khanh Que Mieng, Quang Son, Lap Thach,   Vinh Phuc MS: 3571

                 500,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190701702005. Trieu Thi Mong Lien Son, Lang Thip, Van Yen,   Yen Bai MS: 3572

                 500,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190512044001. LE PHAM MINH QUY. Tang ma so 3572

                 230,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190574464002. Thang Hanoi 3571

                 600,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190646884001. phan ngoc hung Giup ma so:   3572

                 100,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190307912001. NGUYEN DUONG LAN ANH. Lan Anh ung ho MS 3572: Trieu Thi Mong

                 300,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190116648002. TRAN THI NGOC DUYEN. Ung ho Trieu Thi Mong

                 300,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190793672001. NGUYEN THI THU HOAI. Chuyen tien giup Ma so: 3572: Trieu Thi Mong

                 500,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190730328001. NGUYEN HUU HONG SON. ung ho Ma so: 3572 Trieu Thi Mong, Ban Lien Son, Xa Lang Thip, Huyen Van Yen, Tinh Yen Bai

               1,000,000

28/11/2019

IBVCB. 2811190275822001. Ma so: 3572:   Trieu Thi Mong Ban Lien Son, xa Lang Thip, huyen Van Yen, tinh Ye Cuoc song

                   60,000

28/11/2019

131908. 281119. 181815. IBFT ung ho ma so 3572

                 100,000

28/11/2019

323753. 281119. 183355. Ung ho 3572 . Trieu Thi Mong FT19332349251050

                 500,000

28/11/2019

331202. 281119. 185744. ung ho ma 3572 Trieu Thi Mong FT19332822655269

                 100,000

28/11/2019

745793. 281119. 203714. Trieu Thi Mong. MS 3572

                 100,000

28/11/2019

139934. 281119. 212124. IBFT Ung ho ma so 3572 trieu thi mong

                 200,000

28/11/2019

550662. 271119. 230131. gui giup be bui duy khanh FT19332 951350451

               1,000,000

28/11/2019

004895. 281119. 065637. ung ho MS 3571 be Bui Duy Khanh . mong moi su nhu y

                 200,000

28/11/2019

568540. 281119. 072759. Ung ho ma so 3572 Trieu thi mong FT19332672015132

                 300,000

28/11/2019

821954. 281119. 072806. giup cho gd Trieu thi Mong. ban lien son. xa long thip. van yen. yen bai. sdt 0327781110

                 200,000

28/11/2019

002524. 281119. 074306. IBFTA 191128000002492 Ma so 3572

                 100,000

28/11/2019

582839. 281119. 084324. Gui toi chau Bui Duy Khanh, Lap Thach, Vinh Phuc.   ma so 3571. FT193324 08790012

                 250,000

28/11/2019

291333. 281119. 085343. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 PHAN HOAI VINH chuyen khoan ho tro be Bui Duy Kh

                 500,000

28/11/2019

112681. 281119. 092733. TRAN THI HAU CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ma 3572

                 100,000

28/11/2019

800510. 281119. 095111. Ung ho ma so 3571 be Bui Duy Khanh

                 100,000

28/11/2019

096066. 281119. 100945. Chuyen tien ung ho chi Trieu Thi Mong 3572

                 350,000

28/11/2019

117858. 281119. 101419. Ung ho Trieu Thi Mong MS 3572 FT19332079410270

                 200,000

28/11/2019

028741. 281119. 102530. Ung ho ma so 3572 Trieu Thi Mong

               1,000,000

28/11/2019

029239. 281119. 102909. Ung ho ma so 3571 be Bui Duy Khanh

               1,000,000

28/11/2019

556884. 281119. 103120. NGUYEN THI PHUONG TRANG UNG HO BE BUI DUY KHANH MA SO:   3571 - 281119 - 10: 30: 57

                 200,000

28/11/2019

128956. 281119. 103930. Nguyen The Minh ung ho ms 3572 FT19332063975031

                 500,000

28/11/2019

563757. 281119. 105908. UNG HO MS 3571 BE BUI DUY KHANH - 281119 - 11: 01: 11

                 200,000

28/11/2019

138921. 281119. 110159. Ung ho ma so 3572 FT19332003843981

                 100,000

28/11/2019

148327. 281119. 112307. Ung ho chi tran thi le chi o ha tinh FT19332990119009

                 500,000

28/11/2019

576362. 281119. 115610. DONG GOP QUY TU THIEN NHAN AI - 281119 - 11: 55: 54

                 500,000

28/11/2019

583219. 281119. 123757. CK BE BUI DUY KHANH MS 3571 - 281119 - 12: 37: 57

                 500,000

28/11/2019

185776. 281119. 130828. Chuyen tien ma so 3571

                 500,000

28/11/2019

193577. 281119. 133812. Ms 3572 FT19332990621937

                 300,000

28/11/2019

749345. 281119. 014457. Ung ho Trieu Thi Mong 3572 - Yen Bai

                 200,000

28/11/2019

203444. 281119. 140317. Ma so -   3572, Trieu Thi Mong, Ban Lien Son, xa Lang Thip, huyen Van Yen, tinh Yen Bai FT193320208690

                 250,000

28/11/2019

206677. 281119. 141059. Ung ho ma so 3572 - Trieu Thi Mong FT19332085041055

                 500,000

28/11/2019

514020. 281119. 142145. MS 3571

               1,000,000

28/11/2019

218071. 281119. 143625. Ung ho MS3571. Be Bui Duy Khanh FT193329 54480047

                 100,000

28/11/2019

537747. 281119. 143832. 3871600850 Chuyen qua MoMo giup ma so 3572

                 200,000

28/11/2019

615442. 281119. 150925. SANHSEACO GUI MA SO 3571 - 281119 - 15: 09: 25

                   50,000

28/11/2019

615703. 281119. 151025. SANHSEACO GUI MA SO 3572 - 281119 - 15: 10: 25

                   50,000

28/11/2019

761157. 281119. 033338. Vu Ngoc Ly ung ho ms 3569

               2,000,000

28/11/2019

298352. 281119. 161026. Ck tien ung ho 28. 11

                 100,000

28/11/2019

301412. 281119. 162354. UNG HO MS 3571

               1,000,000

28/11/2019

277926. 281119. 163642. Ung ho ma so 3571 be Bui Duy Khanh, thon Que Mieng, Quang Son,   Lap Thach, Vinh Phuc FT1933206 5109178

                 200,000

28/11/2019

296834. 281119. 171721. MS 3572 Trieu Thi Mong FT19332028803610

                 200,000

28/11/2019

DAO SON TUNG;UNG HO MS 3568 BUI TIEN KHA KHU 3 XA QUANG HUC PHU THO;

               1,000,000

28/11/2019

Sender: 79307005. DD: 281119. SHGD: 10001248. BO: VU THI MAI LOAN. IB UNG HO VO CHONG CHI MONG

                 100,000

28/11/2019

Sender: 79314013. DD: 281119. SHGD: 10000499. BO: PHAM THI HIEN. MA SO: 3572: TRIEU THI MONG DIA C HI: BAN LIEN SON, XA LANG THIP, HUYEN VAN YEN, TINH YEN BAI

                 500,000

28/11/2019

Sender: 01321001. DD: 281119. SHGD: 10001603. BO: DIEP TRUONG LAM. UNG HO TAM LONG NHAN AI MS 3572 TRIEU THI MONG

                 250,000

29/11/2019

Sender: 01310012. DD: 291119. SHGD: 10000263. BO: LUU HOANG NGOC. UNG HO MA SO 3572

                 500,000

29/11/2019

Sender: 01310001. DD: 291119. SHGD: 10001362. BO: VU THANH TUNG. UNG HO MS 3572 TRIEU THI MONG

                 300,000

29/11/2019

Sender: 01604001. DD: 291119. SHGD: 10000931. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3571 BUI DUY KHANHMINH VA S ON GIUP MS3571 GIA DINH BI TAI NAN GIAO THONG CAN TIEN HO TROD IEU TRI CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

29/11/2019

Sender: 01604003. DD: 291119. SHGD: 10000853. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3572 TRIEU THI MONGMINH VA SO N GIUP MA SO 3572 CHONG DI LAM BI TE VET THUONG HOAIT U KHONG LANH CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

29/11/2019

Sender: 01310012. DD: 291119. SHGD: 10008935. BO: BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3568 200K,   3569 250K,   3570 250K, 3571 300K,   3572 300K.

               1,300,000

29/11/2019

Sender: 79204017. DD: 291119. SHGD: 17100112. BO: PHAN THI BICH THUY. CHUYEN TIEN CHO HO THI CHUON G

             10,000,000

29/11/2019

Sender: 01309001. DD: 291119. SHGD: 10003661. BO: LE THI HOA. UNG HO CAC MA SO 3571 3572

                 100,000

29/11/2019

MBVCB284990272. ung ho ma so 3572 : trieu thi mong. CT tu 0541000280524 DO MINH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

29/11/2019

MBVCB284991118. ung ho ma so 3572 Trieu Thi Mong. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

29/11/2019

MBVCB284993647. chuc cho anh chi Ton Mong som khoe manh . CT tu 0021000257704 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 600,000

29/11/2019

MBVCB. 284993781. test live. CT tu test live toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                     1,000

29/11/2019

MBVCB285006727. ung ho ma 3572. CT tu 0551000320369 PHAM QUOC THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

29/11/2019

MBVCB. 285015796. cuoc song co cuc. . . . . bn cung phong se tung bat com. CT tu chi TRIEU THI MONG ( MS : 3572) toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

29/11/2019

MBVCB. 285031004. Ma so 3572: Trieu Thi Mong. CT tu Ban doc Bao Dan Tri toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

29/11/2019

MBVCB. 285044845. ma 3067. CT tu ngo thi anh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

29/11/2019

MBVCB. 285128428. Ma so 3572. CT tu Tran Ha Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

29/11/2019

MBVCB. 285131991. 3571. CT tu Tran Ha Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

29/11/2019

MBVCB285141698. ung ho be Khanh 3571. CT tu 0071000691538 VU MANH DAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

29/11/2019

MBVCB285200134. ung ho ms 3572 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

29/11/2019

MBVCB285212110. UngHo MS 3572. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

29/11/2019

MBVCB. 285267176. Ung ho nguoi co hoan canh kho khan. CT tu Pham Viet Hung toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

29/11/2019

MBVCB. 285310083. ma so 3571 be Bui Duy Khanh. CT tu nguyen dung toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

29/11/2019

MBVCB. 285319390. UNG HO MS 3571. CT tu TA THI HANH toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

29/11/2019

MBVCB. 285340891. Ma so 3572 Trieu Thi Mong. CT tu Duong Ha toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

29/11/2019

MBVCB285354741. Ms 3571 be Bui Duy Khanh. CT tu 0031000310275 DO DUC THINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

29/11/2019

MBVCB285377824. Anh Tung chuyen ung ho ma 3534 chi nguyen thi hue. Dien thoai: 0368997801. CT tu 0931004207479 NGUYEN THI THU NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

29/11/2019

MBVCB. 285387520. Ma so 3567 chau Nguyen Thi Huyen Trang. CT tu Duong Ha toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

29/11/2019

MBVCB. 285398552. Ma so 3565 Ba Duong Thi Giang. CT tu Duong Ha toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

29/11/2019

MBVCB285449723. Chia 3 cho Ma So 3569, 3570,   3572. CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 600,000

29/11/2019

MBVCB285454870. Ma So 3571: be Bui Duy Khanh (tinh Vinh Phuc). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

29/11/2019

MBVCB285460248. Chia 3 cho Ma So 3566, 3567,   3568 . CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 600,000

29/11/2019

MBVCB. 285554919. ms 3751 - Bui Duy Khanh. CT tu pham Thoa toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

29/11/2019

MBVCB285651014. 3571: giup be bui duy khanh. CT tu 0461000487316 MAI THU HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

29/11/2019

MBVCB. 285653885. 3572 trieu thi mong. CT tu trang toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

29/11/2019

MBVCB. 285655715. 3571 bui duy khanh. CT tu trang toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

29/11/2019

MBVCB. 285658225. 3570 nguyen thi sam. CT tu trang toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

29/11/2019

MBVCB. 285680691. UNG HO QUY. CT tu NGO VIET DUNG toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

29/11/2019

MBVCB. 285693277. 3572 Trieu Thi Mong. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

29/11/2019

MBVCB. 285748461. ung ho quy nhan ai. CT tu nguyen thanh phong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

29/11/2019

MBVCB285750778. ung ho gd co ma so 3572 - 500k. CT tu 0491000401460 HA XUAN DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

29/11/2019

TRANG SDT 0928283322 MA SO 3572 - TRIEU THI MONG GD TIEN MAT

                 500,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190044172001. Nguyen Hanh Linh Dinh Cong Hanoi Ma so 3571

                 500,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190245914001. Pham To Uyen Ma so 3572 Trieu Thi Mong

                 500,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190489861003. PHAN TUAN ANH. Ma so: 3572: Trieu Thi Mong Dia chi: Ban Lien Son, xa Lang Thip, huyen Van Yen, tinh Yen BaiSo DT: 0327781110

                 300,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190191265004. PHAN TUAN ANH. Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh. Thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Thach, tinh Vinh Phuc. DT: 0964282353

                 300,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190660467001. PHAM KIM THOA. ung ho cac ms 3564, 3565, 3566,   3567, 3568 moi ms 50. 000dg. ms 3571 100. 000dg.

                 350,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190861183001. NGUYEN MINH QUANG. Minh Quang ung ho ms 3571

                 150,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190719447004. Be Bui Duy Khanh. Thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Thach, VP Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh

                 250,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190517169002. Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Thach, Vinh Phuc hoan canh kho khan

                 100,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190425633003. Mã s?: 3572:   Tri?u Th? Mong Ban Lien Son, xa Lang Thip, huyen Van Yen, Yen Bai hoan canh kho khan

                 100,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190527991002. NGUYEN THI KIM NGAN. MS: 3572: Trieu Thi Mong.   Hien chi Mong dang cham chong tai khoa Lien vet thuong, Vien Bong quoc gia

                 200,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190954426001. ng vu son hanoi ms3571: lap thach, vinh phuc

                 100,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190254714001. VAN - LAN Q1 Ma so 3564: Nguyen Huu Thang&Ma so: 3572: Trieu Th

                 200,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190326006001. Luong Bao Tran Lop 8D Truong THCS Quynh Mai, Ha Noi Ma 3568 va 3569 (moi ma 200. 000 dong)

                 400,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190570058002. Luong Bao Chau 15 ngo 15 pho Bui Ngoc Duong, Ha Noi Ma 3570, 3571 va 3572 (moi ma 200. 000 dong)

                 600,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190922436002. HOA LONG AN GIUP MA SO 3572

                 200,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190567662001. PHUNG THANH THUY. Phung Thanh Thuy ung ho MS3572 :   300k, MS3571 : 200k

                 500,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190025044002. TO THI HAI YEN. ung ho ma so 3572: Trieu Thi Mong

                 100,000

29/11/2019

IBVCB. 2911190106044002. Hanh Linh Truong Chinh, Ha Noi Ma so 3568

                 400,000

29/11/2019

401494. 291119. 061646. Ung ho ms 3568 FT19333895600844

                 100,000

29/11/2019

430061. 291119. 091154. Ung ho ma so 3571 Bao Dan tri FT19333896149277

                 200,000

29/11/2019

589831. 291119. 095940. 191129000010738 Ungho maso 3572 Trieu Thi Mong cham chog tai khoa Lien Vet Thuong vien Bong ZP5DQIO2OVK2

                 100,000

29/11/2019

397949. 291119. 100418. UNG HO MS 3570 CHI NGUYEN THI SAM 1, 000, 000. MS 3572 CHI TRIEU THI MONG 1, 000, 000

               2,000,000

29/11/2019

257480. 291119. 101853. ung ho chau HUYEN TRANG 0359. 861. 508

                 500,000

29/11/2019

467095. 291119. 103709. Ung ho MS3565 FT19333919903080

                 100,000

29/11/2019

526202. 291119. 131004. Ung ho ms 3572 FT19333897035049

                 100,000

29/11/2019

851106. 291119. 134807. tran thu ha ung ho ma so 3571

                 300,000

29/11/2019

583134. 291119. 151432. Ung ho em bui duy khanh ms 3571 FT193332 22445378

                 100,000

29/11/2019

589202. 291119. 152545. Ung ho Bui Duy Khanh MS 3571 FT19333 218294223

                 500,000

29/11/2019

945710. 291119. 163515. ung ho ma so 3566

                   50,000

29/11/2019

643441. 291119. 170948. Ung ho ma so 3571 FT1933389 4316982

                 100,000

29/11/2019

696961. 291119. 190159. Ung ho em Thang ma so 3564

                 200,000

29/11/2019

090566. 291119. 204615. 3883245904 Chuyen qua MoMo Ma so 3572 tam long nhan ai

                 500,000

29/11/2019

978220. 291119. 205404. ung ho ms 3572

                 100,000

29/11/2019

740426. 291119. 215925. Thanh Thuy ung ho ms 3571 FT19334 439200025

                 500,000

29/11/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 291119. SH: 10001480. BO: VU TUAN NINH. UNG HO CHI MONG MS 3572

                 100,000

29/11/2019

Sender: 79333001. DD: 291119. SHGD: 10000313. BO: NGUYEN THI MINH VIEN. GIUP DO ANH TON   CHI MONG TINH YENB AI

                 300,000

29/11/2019

Sender: 01352002. DD: 291119. SHGD: 10000353. BO: DANG THI LA. LA DANG UNG HO 3571 BUI DUY KHANH

                 500,000

29/11/2019

Sender: 79303008. DD: 291119. SHGD: 10021816. BO: PHAN THU NHA MINH. UNG HO QUY NHAN AI

               1,000,000

30/11/2019

MBVCB285773140. ung ho chi: Trieu Thi Mong (ma so 3572) tinh Yen Bai. CT tu 0181003558088 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB285774414. ung ho chi: Tran Thi Vien (ma so 3555) tinh Kien Giang. CT tu 0181003558088 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB285775021. ung ho chau: Bui Duy Khanh (ma so 3571) tinh Vinh Phuc. CT tu 0181003558088 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB. 285802558. 3526. CT tu thanhph_pccccp toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB. 285808527. ung ho nhung hoan canh kem may man. CT tu Phuc toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB285814043. Ung ho be Bui Duy Khanh, ma so 3571,   bao Dan Tri. CT tu 0011004120501 TRAN THI CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB285814787. Ung ho anh Phung Van Binh ma so 3573 bao Dan Tri. CT tu 0011004120501 TRAN THI CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB285815454. ung ho anh Phung Van Binh! ma so 3573. CT tu 0081001166544 NGO PHAM THANH HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/11/2019

MBVCB285822403. ho tro 3573. CT tu 0011001076806 VU BINH DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/11/2019

MBVCB. 285826112. Ma so 3573. CT tu nguyen. thanh. hung toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

30/11/2019

MBVCB285834168. chuyen cho anh phung van binh ma so 3573 dt 0986832687. CT tu 0971000000287 NGUYEN MANH TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB285843523. UNG HO MA SO 3572 CHUC ANH TON VUOT QUA KHO KHAN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/11/2019

MBVCB285847322. UNG HO MA SO 3573 CHUC GIA DINH ANH BINH VUOT QUA KHO KHAN GAP NHIEU MAY MAN TRONG CUOC SONG. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,500,000

30/11/2019

MBVCB285885966. Gui chi Lanh ma so 3561 sdt 0332690868. CT tu 0341007149710 VUONG HUNG MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/11/2019

MBVCB285897807. ung ho ma so 3573 anh binh. CT tu 0021000379663 TRAN THI MAI CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/11/2019

MBVCB. 285911466. Ma so 3573: anh Phung Van Binh. DT: 0986832687. CT tu Tran Van Truong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,000,000

30/11/2019

MBVCB285923617. Anh Phung Van Binh - maso 3573. CT tu 0421000425301 VO QUANG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/11/2019

MBVCB. 285924286. Cha mu hat rong lay tien ghep so cho con gai. CT tu   MS3573 Anh Phung Van Binh toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB285930219. ung ho anh phung van binh ms 3573. CT tu 0011004299032 NGUYEN DANG QUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/11/2019

MBVCB285943463. Ma so 3573: Anh Phung Van Binh. Dia chi thon Duong Mong, Ngu Phuc, Kim Thanh, Hai Duong. CT tu 0071001158610 LE TAT THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

30/11/2019

MBVCB285955371. Ung ho nguoi cha mu hat rong kiem tien de ghep nao cho con gai. CT tu 0971000022574 TRAN THI YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB. 285957986. 3573 : Anh Phung Van Binh. CT tu Nguyen Huynh Gia Han toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

30/11/2019

MBVCB285966309. NXA xin gui tang MS 3573 anh Phung Van Binh. CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/11/2019

MBVCB285975895. Ma so 3573: Anh Phung Van Binh. CT tu 0761002371298 NGUYEN HOANG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

30/11/2019

MBVCB. 285984180. maso 3573. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

30/11/2019

MBVCB. 285984847. maso 3572. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

30/11/2019

MBVCB. 285985401. maso 3571. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                  150,000

30/11/2019

MBVCB. 285987203. maso 3570. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB. 285988082. maso 3569. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

30/11/2019

MBVCB. 285988565. maso 3568. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                  100,000

30/11/2019

MBVCB. 285989046. maso 3567. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB. 285989579. maso 3566. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

30/11/2019

MBVCB. 285990146. maso 3565. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                  100,000

30/11/2019

MBVCB. 285991007. maso 3564. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

30/11/2019

MBVCB. 285991595. maso 3563. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB. 285992039. maso 3562. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                  100,000

30/11/2019

MBVCB. 285992467. maso 3561. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB286020687. UngHo MS 3573 a Phung Van Binh . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/11/2019

MBVCB286027170. ung ho ms 3573. . CT tu 0491001893710 NGUYEN THI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/11/2019

MBVCB286033566. ma so 3573 Phung Van Binh. CT tu 0181002477356 DANG THI ANH NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB286039051. Gd Thien Dieu ung ho ms 3573: anh Phung Van Binh. CT tu 0531002487386 CHAU BA THIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/11/2019

MBVCB286048174. ung ho ms 3573 - anh Phung Van Binh. CT tu 0011004373344 DO TRONG KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/11/2019

MBVCB286065793. ung ho GD anh: Phung Van Binh (bi mu, ma so 3573) tinh Hai Duong. . CT tu 0181003558088 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/11/2019

MBVCB. 286088639. ma so 3573 anh Phung Van Binh. CT tu Hoang Thi Thu Hang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/11/2019

MBVCB286109561. 3573. Phung Van Binh. CT tu 0451000206429 PHAM HUU VUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB286142016. Ong Nguyen Cong Quan so nha 28 ngo 377/17 duong Lam Du phuong Bo De Long Bien. CT tu 0011004384405 NGUYEN DUC NHA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               2,000,000

30/11/2019

MBVCB286209934. Ma so 3573: Anh Phung Van Binh. Dia chi thon Duong Mong, Ngu Phuc, Kim Thanh, Hai Duong.   DT: 0986832687. CT tu 0011000799428 LE QUANG SANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/11/2019

MBVCB286228403. ung ho ma so 3573 Phung Van Binh. CT tu 0181009118888 NGUYEN HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

30/11/2019

MBVCB286302201. ung ho bao dan tri ma so 3573. CT tu 0971000009410 NGUYEN THI CHUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB286342667. ung ho a Phung Van Binh 3573. CT tu 0161001693802 VUONG KIM BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/11/2019

MBVCB286359834. Giup do anh Phung Van Binh phau thuat cho con gai. CT tu 0251002783215 PHAM VAN TUONG KHOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/11/2019

MBVCB286359868. 3573 phung van binh. CT tu 0181003451651 TRIEU PHAM HOANG QUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB286359760. ung ho ma so 3573 anh Phung van binh. CT tu 0021000396668 VU HOAI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/11/2019

MBVCB. 286360355. 3573. CT tu phung van binh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB286369720. ung ho anh Hung Van Binh. CT tu 0111000239487 VO BACH KIM NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

30/11/2019

MBVCB286384915. ubg ho anh phung van binh. CT tu 0721000547213 VO THI BICH HAU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/11/2019

MBVCB286385908. Ma so 3573: Anh Phung Van Binh, 0986832687. CT tu 0621000396466 VU XUAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

30/11/2019

MBVCB286400003. giup em Phung Thanh Hang ghep nao. CT tu 0671004106638 TRAN VO BAO NHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB286400041. ck giup anh phung van binh. ms 3573. CT tu 0441000626156 VO THANH TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

30/11/2019

MBVCB286403210. ung ho anh Phung Van Binh. ma so 3573. CT tu 0071000744325 HONG NGOC QUE ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/11/2019

MBVCB286404799. GUI TANG 3573 -   PVBINH. CT tu 0251002709866 TRAN QUANG KHOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/11/2019

MBVCB286413716. ck cho anh Phung Van Binh. CT tu 0921000726335 NGUYEN THI NGOC NHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/11/2019

MBVCB286417160. ung ho anh Phung Van Binh ma so 3573. CT tu 0511000469061 QUACH MINH LOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/11/2019

MBVCB286426994. giup do ma so 3573: Anh Phung Van Binh. CT tu 0531002498321 NGUYEN THANH DAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

30/11/2019

MBVCB286430701. Ung ho ma so 3573: anh Phung Van Binh . CT tu 0071000699627 TRAN CAO KIM KHANH NGOC DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               2,000,000

30/11/2019

MBVCB. 286452520. Nguoi cha mu hat rong de co tien ghep so cho con. CT tu Ma so 3573: Anh Phung Van Binh. toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

30/11/2019

MBVCB. 286452487. Ma so 3572, 3573.   Moi ma so 100k. CT tu Khanh Lam toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

30/11/2019

MBVCB286461549. Ung ho ms: 3573 anh Phung van Binh que Hai Duong. CT tu 0181003482888 NGUYEN HONG NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

30/11/2019

MBVCB286463988. ung ho anh Phung Van Binh. ma so: 3573. CT tu 0601000520165 TRAN VAN CAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 150,000

30/11/2019

MBVCB. 286466206. ms: 3571 Be Bui Duy Khanh. CT tu be Bui Duy Khanh tai nan giao thong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,000,000

30/11/2019

MBVCB286466565. Vo Minh Hung GIUP MS3573. CT tu 0251002715121 NGUYEN THI HOAI MY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

30/11/2019

MBVCB286468018. nguyen thi hoai my GIUP MS3572. CT tu 0251002715121 NGUYEN THI HOAI MY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

30/11/2019

MBVCB. 286477504. ma so 3573. anh Phung Van Binh. CT tu ma so 3573 anh Phung Van Binh toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

30/11/2019

VCBPAY285949586. ma so 3573. VU VAN HOACH CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

                 300,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190051751001. phan ngoc hung Giup ma so:   3573

                 100,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190458427001. TRUONG MINH TUAN. Giup Ma so 3573: Anh Phung Van Binh.

                 500,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190579959001. Ma so 3573: Anh Phung Van Binh. thon Duong Mong, Ngu Phuc,   Kim Thanh, Hai Duong. D Nguoi cha

                   60,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190093265002. Thuy Doan HCM Ma so 3571: be Bui Duy Khanh

                 300,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190322317001. DO LAM MY HOA. Giup do Ma so 3573: Anh Phung Van Binh. thon Duong Mong, Ngu Phuc,   Kim Thanh, Hai Duong

                 300,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190528881001. anh Phung Van Binh Duong Mong, Ngu Phuc, Kim Thanh,   Hai Duong ma so 3573

                 200,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190095035002. Linh Hoa Trieu Khuc -   Ha Noi UH MS 3572, Trieu Thi Mong, Van Yen, Yen Bai

                 150,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190109245001. PHAM ANH TU. Ma so: 3573

                 500,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190476036001. Phung Van Binh Duong Mong, Ngu Phuc, Kim Thanh,   Hai Duong ung ho ma so 3573

                 200,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190512128002. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3573 a Phung Van Binh, . dia chi thon Duong Mong, Ngu Phuc, Kim Thanh, Hai Duong. dt 0986832687.

                   50,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190294428003. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3567 chau Nguyen Thi Huyen Trang, tru xom Tan Son, xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An. dt 0849021959

                   50,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190727776003. Be Hoang My OCT1 B, Resco Ung ho ma 3573 Anh Binh

                 200,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190103352001. Kim Chi Tp. HCM Ma so 3573: Anh Phung Van Binh.

               1,000,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190358230001. Phung Van Binh Duong Mong, Ngu Phuc,   Kim Thanh, Hai Duong 3573, nguoi cho mu di hat rong lay tien cho con gh

                300,000

30/11/2019

IBVCB. 3011191029886001. NGUYEN HOI. Ung ho cho anh Phung Van Binh, Ma 3573 ,   thon Duong Mong, Ngu Phuc, Kim Thanh

               2,000,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190090872001. Nguyen Viet Tung ung ho ma so 3573

                 200,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190837984002. DUONG THAT DUNG. Ma so 3573: Anh Phung Van Binh.

                 200,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190310922002. HUYNH NHAT TAN. giup do nan chau gai co Ma so 3573

                 200,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190044536001. HOANG THI THUY minh duc - tu ky - hai duong ms : 3573

                 100,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190112090001. TRAN NGOC MAI. giup do Ma 3573 anh binh

                 300,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190975932001. NGUYEN THI HONG NGA. Ma so 3573: Anh Phung Van Binh.

                 100,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190656618001. Hana Nguyen Da Nang Ung ho MS 3573

                 200,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190307542002. Ma so 3573: Anh Phung Van Binh thon Duong Mong, Ngu Phuc,   Kim Thanh, Hai Duong Kho khan

                 100,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190393574001. x x Ma so 3573: Anh Phung Van Binh

               1,500,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190439714002. x x Ma so: 3572:   Trieu Thi Mong

               1,500,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190814528001. LY KIM CUONG. Giup do anh Phung Van Binh ghep so cho con gai

                   50,000

30/11/2019

IBVCB. 3011190589780001. NGUYEN THI THANH TRUC. Xin gop giup do Ma so 3573: Anh Phung Van Binh o Hai Duong. DT:   0986832687

                 500,000

30/11/2019

753336. 291119. 230943. Ung ho ma so 3565 - 3566 - 3567 -   3572 chia deu FT19334720613480

                 800,000

30/11/2019

753514. 291119. 231108. Ms 3569 anh Vi Van Ca FT19334608004121

                 100,000

30/11/2019

753613. 291119. 231159. Ms 3567 chau Nguyen Thi Huyen FT193348 60553305

                 100,000

30/11/2019

753685. 291119. 231240. Ms 3568 anh Bui Tien Kha FT193341 79962703

                 100,000

30/11/2019

753776. 291119. 231329. Ms 3566 chi Nguyen Thi Nu FT193341 79966267

                 100,000

30/11/2019

753858. 291119. 231418. Ms 3565 ba Duong Thi Giang FT193348 60562801

                 100,000

30/11/2019

918178. 301119. 002352. Hoang Kien giup ma so 3572

                 100,000

30/11/2019

918512. 301119. 002707. Hoang Kien giup ma so 3571

                 100,000

30/11/2019

081223. 301119. 062540. MS 3573: ANH PHUNG VAN BINH - 301119 - 06: 24: 28

                 100,000

30/11/2019

769537. 301119. 064842. 3573 Phung Van Binh FT19334233553901

                 200,000

30/11/2019

240179. 301119. 072546. ung ho anh phung van binh MS3573

                 200,000

30/11/2019

774292. 301119. 073943. Ung ho anh Phung Van Binh, ma so 3573 FT19334359071200

                 100,000

30/11/2019

100027. 301119. 074328. Giup MS 3573: anh Phung Van Binh, thon Duong Mong, Ngu Phuc,   Kim Thanh, Hai Duong.

                   50,000

30/11/2019

100209. 301119. 074632. mr z giup ma so 3571

                 100,000

30/11/2019

782720. 301119. 082624. Bui Trieu Xa giup ms 3573 FT19334 370775082

                 250,000

30/11/2019

975709. 301119. 082952. Ung ho anh Phung Van Binh. hai duong. 0986832687.   Ma so 3573

                 100,000

30/11/2019

107451. 301119. 085648. Ung ho anh phung van binh ma so 3573

                 500,000

30/11/2019

656442. 301119. 090140. 191130000006775 Ma so 3573 ZP5DQJ LSBURO

                 100,000

30/11/2019

799477. 301119. 091911. Giup Ms. 3573 FT19334 923010534

                   50,000

30/11/2019

110876. 301119. 091936. Phung Van Binh. MS 3573

                 200,000

30/11/2019

103874. 301119. 092731. UNG HO MA SO 3573 - 301119 - 09: 29: 37

                 500,000

30/11/2019

806068. 301119. 093622. Chuyen khoan ung ho TH 3568. Bui Tien Kha FT193343 59500023

                 100,000

30/11/2019

991369. 301119. 094148. Nguyen Van Hoang 3558

                 100,000

30/11/2019

255954. 301119. 094157. UNG HO ANH PHUNG VAN BINH MS 3573

                 500,000

30/11/2019

115048. 301119. 094610. Giup do ma so : 3573

                 100,000

30/11/2019

660022. 301119. 095413. 191130000011554 Ma so 3573 anh Phung Van Binh ZP5DQJLSEATI

               100,000

30/11/2019

259040. 301119. 100005. Chuyen den ma so 3573 phung van Binhs

                 200,000

30/11/2019

086174. 301119. 101541. TrAI CAY 3F UNG HO

                 100,000

30/11/2019

120950. 301119. 102130. Ung hoMa: 3573

                 100,000

30/11/2019

127917. 301119. 110248. ung ho so 3573 a Phung Quang Binh

                 100,000

30/11/2019

272531. 301119. 111705. Ma so 3573 anh Phung van Binh

                 500,000

30/11/2019

124041. 301119. 112908. Chuyen tien ung ho ms 3573 phung van binh

                 500,000

30/11/2019

137348. 301119. 114216. UNG HO MS 3573 PHUNG VAN BINH - 301119 - 11: 42: 15

                 300,000

30/11/2019

859809. 301119. 114314. ung ho ma so 3573 FT19334359979932

                 200,000

30/11/2019

156758. 301119. 124721. ung ho phung van binh. 3573

                 200,000

30/11/2019

972682. 301119. 125606. Ungho ms 3573 - a phung van binh - duong mong - tp. Hai duong

                 300,000

30/11/2019

019941. 301119. 131207. MoMo 0944201232 Goi giup MS3573 APhung Van Binh thon Duong Mong Ngu Phuc Kim Thanh Hai Duong 970436 3

                 200,000

30/11/2019

903752. 301119. 140029. Ung ho be thanh hang hai duong FT1933425 2636837

                 200,000

30/11/2019

016580. 301119. 145513. IBFTA 19113000 0028980 Ung ho ms 3571 va 3573

                 900,000

30/11/2019

030220. 301119. 151435. BAN DOC DAN TRI UNG HO MS 3571 BE BUI DUY KHANH

                 100,000

30/11/2019

935121. 301119. 153324. Ma so 3573, gui anh Phung Van Binh FT19334 360732538

                 200,000

30/11/2019

940409. 301119. 154805. ck ung ho FT1933452 7643063

                 500,000

30/11/2019

941000. 301119. 154944. Tintin uh maso 3573 Anh Phung van binh FT19334 910000327

                 100,000

30/11/2019

180872. 301119. 155007. SANHSEACO GUI MA SO 3573 - 301119 - 15: 50: 06

                   50,000

30/11/2019

940630. 301119. 163542. MS3558 A NG VAN HOANG Thon Mac Binh xa Thai Tan huyen Nam Sach Hai Duong

                 200,000

30/11/2019

311582. 301119. 163736. Ung ho ms3573 ms3572 ms3571 ms3570 tu adinh3290

                 800,000

30/11/2019

969169. 301119. 170555. Giup do ma so 3571 FT19334057350309

                 200,000

30/11/2019

688894. 301119. 175310. Ung ho ma so 3573 FT19334232215160

                 300,000

30/11/2019

690140. 301119. 175409. Ung ho ma so 3572 FT19334232219715

                 300,000

30/11/2019

998992. 301119. 183413. Ung ho MS 3572 Trieu Thi Mong - Yen Bai   - sdt 032 7781110 FT19334 414654294

                 100,000

30/11/2019

086016. 301119. 183818. Giup do anh Phung Van Binh -   Ma so 3573

                 400,000

30/11/2019

504213. 301119. 185028. Ms 3573 phung van binh FT193345 28220165

                 100,000

30/11/2019

888990. 301119. 190407. Ma so 3573 phung van binh

                   50,000

30/11/2019

510758. 301119. 191139. gui giup ma so 3573 - anh Phung Van Binh. Nho bao Dan Tri chuyen giup FT19336057816158

                 500,000

30/11/2019

092766. 301119. 192855. 3573 Phung Van Binh thon Duong Mong Ngu Phuc Kim Thanh Hai Duong

                 200,000

30/11/2019

191602. 301119. 193614. Cho be Thanh Hang

                 150,000

30/11/2019

519456. 301119. 194127. Be Linh Dan ung ho ms 3573 chuc be Hang mau khoe FT19336925030737

                 100,000

30/11/2019

520312. 301119. 194433. Ung ho ma so 3573 anh phung van binh FT193367 04121013

                 500,000

30/11/2019

521020. 301119. 194711. uh anh phung van binh ms 3573 FT193368 48220392

                 300,000

30/11/2019

270355. 301119. 200930. ttq ung ho ms 3573

                 100,000

30/11/2019

529773. 301119. 201940. Chuc em song tot FT193360 58074828

                 200,000

30/11/2019

060126. 301119. 205139. Ho tro 500k moi ma so 3571 va 3573

               1,000,000

30/11/2019

217769. 301119. 211752. Bac truong xuan hieu -   cam pha - quang ninh gui ma so 3567

                 200,000

30/11/2019

413264. 301119. 212134. 3892999825 Chuyen qua MoMo Ma so 3573 Anh Phung Van Binh Dia chi thon Duong Mong Ngu Phuc Kim Thanh Hai Duong

                 500,000

30/11/2019

892382. 301119. 213122. Nho Quy Bao chuyen den ma so 3573. Xin cam on

                 200,000

30/11/2019

892797. 301119. 215703. Ung ho Ma so 3573

               1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank
từ ngày 24 đến 30/11/2019

 

25/11/2019

Le Hong My giup MS 3558

500,000

25/11/2019

Le Van Chung giup MS 3569

200,000

25/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3074

300,000

25/11/2019

Ngo Quang Hung giup MS 3569

500,000

26/11/2019

Le Hoang Linh giup MS 3569

100,000

26/11/2019

Do Duc Hieu giup MS 3567

200,000

26/11/2019

Do Duc Hieu giup MS 3566

200,000

26/11/2019

Hoang Minh Thai giup MS 3570

500,000

26/11/2019

Nguyen Huu Phuoc ung ho QNA

500,000

26/11/2019

Le Phat An giup MS 3569

100,000

26/11/2019

Tran Van Hieu ung ho QNA

100,000

27/11/2019

Pham Hong Tu giup MS 3571

50,000

27/11/2019

Pham Hong Linh giup MS 3571

300,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3551

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3552

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3553

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3554

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3555

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3556

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3557

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3558

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3559

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3560

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3561

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3562

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3563

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3564

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3565

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3566

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3567

100,000

27/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3568

100,000

27/11/2019

Le T Hai Ha giup MS 3571

500,000

27/11/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3571

20,000

27/11/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3570

20,000

27/11/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3569

20,000

27/11/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3568

20,000

27/11/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3567

20,000

27/11/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3566

20,000

27/11/2019

Nguyen Chau Anh giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Nguyen Ba Viet Thang ung ho QNA

500,000

27/11/2019

Hien Anh giup MS 3571

300,000

27/11/2019

Nguyen T Hoang Oanh giup MS 3516

150,000

27/11/2019

Nguyen T Hoang Oanh giup MS 3551

150,000

27/11/2019

Nguyen T Hoang Oanh giup MS 3571

150,000

27/11/2019

hoang Minh Thai giup MS 3571

500,000

28/11/2019

Nguyen T Bich Thuy giup MS 3571

100,000

28/11/2019

Hoang Minh Thai giup MS 3572

500,000

29/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3569

100,000

29/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3570

100,000

29/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3571

100,000

29/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3572

100,000

29/11/2019

Pham Gia Tu giup MS 3561

50,000

29/11/2019

Pham Gia Tu giup MS 3563

50,000

29/11/2019

Pham Gia Tu giup MS 3564

50,000

29/11/2019

Pham Gia Tu giup MS 3565

50,000

30/11/2019

Tran Van Hieu   ung ho QNA

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank mới
từ ngày 24 đến 30/11/2019

 

24-11-2019 01:50:31

ung ho ma so 3567; thoi gian GD: 23/11/2019 23: 05: 46

                 100,000

24-11-2019 05:30:23

ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Nu ma 3566

                 200,000

24-11-2019 12:47:02

CT DEN: 932812371543 Chuyen tien ung ho ms 3567 chau nguyen thi huyen trang

                 350,000

24-11-2019 15:07:44

Ma so 3568   Anh Bui Tien Kha

                 100,000

24-11-2019 16:06:15

CT DEN: 932816916895 Ung ho ma so 3568. Anh Bui Tien Kha FT19329297140996

                 200,000

24-11-2019 20:15:56

ung ho ms 3568 anh Bui Tien Kha

                   50,000

24-11-2019 21:37:54

ung ho chau Huyen Trang ma so 3567

                 500,000

25-11-2019 07:43:02

ung ho Ma 3567

                 200,000

25-11-2019 08:09:12

Ho tro Ma so 3569 Anh Vi Van Ca Bo nan nhan VinhDia chi Ban Dom 2 xa Chau Phong huyen Quy Chau tinh Nghe An

                 200,000

25-11-2019 08:24:14

Ma so 3567 co len nhe Huyen Trang dung bo cuoc

                 100,000

25-11-2019 09:04:35

CT DEN: 932909551411 Luu van Quan ung ho ms3569 A Vi Van Ca tinh Nghe An FT19329295772081

                 300,000

25-11-2019 10:00:27

TRA XUAN BINH GIUP 4 MS 3564, 3565, 3566, 3567

                   20,000

25-11-2019 10:23:53

CT DEN: 932903079073 ung ho bao Dan Tri

                 100,000

25-11-2019 10:52:49

Giup ma so 3568

                 100,000

25-11-2019 11:12:52

CT DEN: 932904052220 Phuong Nga ung ho MS 3568 MS 3569

                 200,000

25-11-2019 11:13:36

ung ho ms 3569

                 200,000

25-11-2019 11:59:26

CT DEN: 932911136588 Ung ho MS 3567 chau Nguyen Thi Huyen Trang Tan Son Nghi Yen Nghi Loc Nghe An FT19329212962320

             5,000,000

25-11-2019 12:25:37

CT DEN: 932905369717 191125000022902 ung ho ms 3568 ZP5DQF0TUBCA

                 500,000

25-11-2019 12:31:30

So GD goc:   10005889 Ung ho Ms 3567

                   50,000

25-11-2019 13:09:40

So GD goc:   10010206 Ung ho ms 3568

                   50,000

25-11-2019 13:59:24

3569

                   30,000

25-11-2019 14:09:01

So GD goc:   10016158 Ung ho Ms 3569

                   50,000

25-11-2019 16:52:44

Ung ho gd anh Nguyen Huu Thang ma so 3564

                 200,000

25-11-2019 18:12:48

Bui Quang Thinh ung ho MS 3569 (chi Vinh)

                 500,000

25-11-2019 20:03:15

CT DEN: 250038801203 Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Nu

                 100,000

25-11-2019 20:25:09

HUA DUC PHUONG Chuyen tien

                 300,000

26-11-2019 06:58:19

3570 nguyen thi sam - can tho

                 300,000

26-11-2019 08:15:26

TRA XUAN BINH GIUP MS 3568, 3569, 3570

                   15,000

26-11-2019 08:52:35

VU VAN THUY ma so 3565 mong chau duoc den truong nhu bao ban be

                 200,000

26-11-2019 08:58:47

ma so 3565 Ba DUONG THI GIANG

                 500,000

26-11-2019 08:59:25

VU VAN THUY Chuyen tien 3566 chuc chi som hoi phuc suc khoe chuc cac con ngoan ngoan hoc gioi

                 200,000

26-11-2019 09:24:24

a Hiep QNinh ung ho MS3569 Vi Van Ca (bo nan nhan Vinh); Nghe An

                   50,000

26-11-2019 11:38:39

So GD goc:   10005268 Ung ho Ms 3570

                   50,000

26-11-2019 11:50:41

Ung ho chau Nguyen Thi Huyen Trang Ma so 3567

             1,500,000

26-11-2019 13:11:20

So GD goc:   10010865 Ung ho ma so 3553

             1,000,000

26-11-2019 14:19:52

CT DEN: 933007436711 191126000028187 La Bich Ngoc ck MS 3570 ZP5DQFUOB7G4

                 500,000

26-11-2019 15:45:12

Khuc Van Quang ung ho Ma so 3570 Chi Nguyen Thi Sam

             1,000,000

26-11-2019 15:47:03

Khuc Van Quang ung ho Ma so 3551 chi Truong Thi Nhung

             1,000,000

26-11-2019 16:01:00

ms 3551 giup do chi truong thi nhung

                   50,000

26-11-2019 17:35:40

Ma so 3570 Giup do Chi Nguyen Thi Sam tp Can Tho

                 200,000

26-11-2019 19:29:39

CT DEN: 933012386919 3570 Nguyen Thi Sam

                 500,000

26-11-2019 19:35:02

Pham Quoc Trung chuyen tien ung ho anh Bui Tien Kha ms 3568

                 500,000

26-11-2019 19:37:52

Pham Ha My chuyen tien ung ho anh Vi Van Ca ms 3569

                 500,000

26-11-2019 20:17:01

ung ho ms 3569 Anh Vi Van Ca

                   50,000

26-11-2019 20:18:01

CT DEN: 933013644199 ung ho bao Dan Tri

                 100,000

26-11-2019 20:20:37

ung ho ms 3570 Chi Nguyen Thi Sam

                   50,000

26-11-2019 20:20:57

ung ho chi Nguyen Thi Sam; Dong Phuoc; Dong Binh; Thoi Lai; Van Tho ma so 3570.

                 100,000

26-11-2019 22:12:36

ma so 3570 chi nguyen thi sam

                 100,000

26-11-2019 22:31:38

UH ms 3570

                 300,000

26-11-2019 22:34:15

CT DEN: 933022716882 Ung ho ma so 3568 FT19331461730045

                 200,000

27-11-2019 01:35:41

nguyen thi sam mo thuc quan

                 100,000

27-11-2019 06:33:02

be strong

                 200,000

27-11-2019 08:05:10

Tang chau Ma so 3571 Be Bui Duy Khanh Mau khoe nhe

                 200,000

27-11-2019 08:06:35

Ma so 3571 Be Bui Duy Khanh

                 200,000

27-11-2019 08:08:56

CT DEN: 933108742085 Ung ho be con me Thao Viet Tri Phu Tho FT19331911620612

                   50,000

27-11-2019 08:27:45

LE QUOC THANH Chuyen tien ung ho chau BUI DUY KHANH; ma so 3571; que mieng; quang son; lap thach; VP

                 200,000

27-11-2019 08:28:08

ung ho ms 3571; be Bui Duy Khanh

                 100,000

27-11-2019 08:28:14

CT DEN: 933108746509 Ung ho chau ms 3571 BE BUI DUY KHANH FT19331110474482

                 100,000

27-11-2019 08:31:44

CT DEN: 933108747443 3571 be bui duy khanh chuc con mau binh phuc FT19331301604096

                   50,000

27-11-2019 08:46:29

CT DEN: 933100643667 MS 3571

                 100,000

27-11-2019 09:32:09

ung ho ma so 3570 chi Nguyen Thi Sam

                 300,000

27-11-2019 09:42:50

ma so 3571 Be Bui Duy Khanh

                 250,000

27-11-2019 09:57:20

Ma so 3571 Be Bui Duy Khanh 0964282353

                 200,000

27-11-2019 10:00:27

Ung ho be khanh ma so 3571

                 200,000

27-11-2019 10:08:30

So GD goc:   10004253 Ung ho Ms 3571

                   50,000

27-11-2019 10:11:33

CT DEN: 933110784598 Ung ho 3571 Bui Duy Khanh FT19331570504150

                 500,000

27-11-2019 10:12:26

CT DEN: 933110784956 Gia dinh chi Ha ung ho 200k cho moi hoan canh sau 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3564 3566 3568

             2,600,000

27-11-2019 10:13:50

CT DEN: 933110785576 Ung ho quy nhan ai FT19331604300724

                 500,000

27-11-2019 10:18:06

CT DEN: 933110787377 Linh Trang Vy ung ho ma so 3571 FT19331646898711

                 300,000

27-11-2019 10:43:41

CT DEN: 933110797386 Mau khoi benh con nhe FT19331110980030

                 300,000

27-11-2019 11:04:04

ung ho be BUI DUY KHANH ma so 3571

                 200,000

27-11-2019 11:30:05

Do Van Mao chuyen tien giup chau be ms 3571 Bui Duy Khanh thon que mieng xa quang son lap thach

             1,000,000

27-11-2019 13:23:39

So GD goc:   10011388 Ung ho be Bui Duy Khanh ma so 3571

                 100,000

27-11-2019 13:54:20

So GD goc:   10002145 ung ho ma so 3569

                 500,000

27-11-2019 13:54:20

So GD goc:   10002136 ung ho ma so 3578

                 500,000

27-11-2019 13:57:38

CT DEN: 933113865534 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 129000061096 BAO DIEN TU DAN TRI FT19331718473936

                 100,000

27-11-2019 13:59:44

CT DEN: 933106427755 UNG HO MS 3571 VA 3566 271119 14 01 44

                 200,000

27-11-2019 14:22:30

ung ho be khanh ms 3571

                 100,000

27-11-2019 14:27:11

HOANG THI THANH TUYEN chuyen cho be Bui Duy Khanh ms 3571

                 100,000

27-11-2019 14:42:41

ma so 3571

                 100,000

27-11-2019 14:52:03

Ma so 3571.   Be Bui Duy Khanh tinh Vinh Phuc

                 500,000

27-11-2019 14:55:14

uhms 3567

                   50,000

27-11-2019 14:55:41

uhms 3566

                   50,000

27-11-2019 14:57:46

uhms 3571

                 100,000

27-11-2019 14:58:11

uhms 3569

                   50,000

27-11-2019 15:15:39

So GD goc:   271119. 18000185 UNG HO MA SO 3558 ANH NGUYEN VAN HOANG

                 200,000

27-11-2019 15:43:45

ung ho ma so 3571

                 100,000

27-11-2019 15:57:18

PHAM THI MAI ANH Chuyen tien cho ma so 3571

                 500,000

27-11-2019 16:24:30

ung ho em Bui Duy Khanh Ma so 3571

                 200,000

27-11-2019 16:40:43

KHUC VAN QUANG ung ho Ma so 3571 Be Bui Duy Khanh

             2,000,000

27-11-2019 16:42:11

Khuc Van Quang ung ho Ma so 3535 Chi Tran Thi Thi

             1,000,000

27-11-2019 16:55:22

Giup chau Bui Duy Khanh - Ma so 3571

                 100,000

27-11-2019 16:57:19

Ma so 3571 Be Bui Duy Khanh

                 200,000

27-11-2019 18:22:03

ung ho MS 3571 chau Bui Duy Khanh. Chuc chau va gia dinh som binh phuc

                 300,000

27-11-2019 20:45:27

ung ho ms 3571 Be Bui Duy Khanh

                   50,000

27-11-2019 21:19:29

Ma so 3571 BE BUI DUY KHANH

                 100,000

27-11-2019 22:51:15

CT DEN: 933115588694 ma so 3571 be Bui Duy Khanh

                 300,000

28-11-2019 01:07:28

Ma so 3571 Be Bui Duy Khanh; thoi gian GD: 28/11/2019 00: 07: 06

                 500,000

28-11-2019 03:01:00

Ma so 3571 be Bui Duy Khanh

                 200,000

28-11-2019 07:48:54

CT DEN: 933207571058 Giup do em Trieu Thi Mong 3572 FT19332347048336

                 500,000

28-11-2019 08:14:15

giup ma 3572

                 100,000

28-11-2019 08:19:30

Ho tro Ma so 3572 Trieu Thi Mong Dia chi Ban Lien Son xa Lang Thip huyen Van Yen tinh Yen Bai

                 200,000

28-11-2019 08:19:41

BUI THI THU HIEN Chuyen tienMa so 3572

                   50,000

28-11-2019 08:26:02

TRA XUAN BINH GIUP 2 MS 3571,3572

                   10,000

28-11-2019 08:29:48

Ck cho ma so 3572 TRIEU THI MONG

                 300,000

28-11-2019 08:43:38

ung ho ma so 3572

                 500,000

28-11-2019 08:50:06

ung ho ms 3571

                 500,000

28-11-2019 09:20:03

uhms3566

                   50,000

28-11-2019 10:52:11

So GD goc:   10003951 Ung ho Ms 3572

                   50,000

28-11-2019 11:13:21

CT DEN: 933211144004 Ms 3572 Trieu Thi Mong FT19332990088976

                 200,000

28-11-2019 11:18:38

CT DEN: 933204452146 3869769852 Chuyen qua MoMo VinhND FIT HaUI ung ho ma so 3571

                 100,000

28-11-2019 11:23:48

ung ho ma so 3572 Trieu Thi Mong

                 200,000

28-11-2019 11:36:09

khoa san TTYT Thanh Xuan ung ho ma so 3572

             1,000,000

28-11-2019 12:19:06

1 Ma so 3572 Trieu Thi Mong Dia chi Ban Lien Son xa Lang Thip huyen Van Yen tinh Yen BaiSo DT 0327781110Hien chi Mong dang cham chong tai khoa Lien vet thuong Vien Bong quoc gia

                 500,000

28-11-2019 13:09:58

Ung ho gd chi Mong. Ma so 3572.

                 100,000

28-11-2019 13:35:19

UNG HO MA SO 3544 CHI LE THI TRACH THANG BINH QUANG NA

                 300,000

28-11-2019 13:54:33

CT DEN: 933206404450 ung ho bao Dan Tri

                 100,000

28-11-2019 13:55:58

ung ho ma so 3572 Trieu Thi MOng

                 200,000

28-11-2019 15:28:01

So GD goc:   10015287 UNG HO MA SO 3572, TRIEU THI MONG

                 200,000

28-11-2019 15:33:30

CT DEN: 933215245947 Ung ho ma so 3571 be Bui Duy Khanh. Chuc chau som binh phuc FT19332064970201

                100,000

28-11-2019 16:04:10

LUU VAN DANG Chuyen tien

                   40,000

28-11-2019 16:18:09

UNG HO MS 3571

                 500,000

28-11-2019 16:27:04

Ung ho Ma so 3572 Trieu Thi Mong

                 500,000

28-11-2019 17:08:03

Ma so 3572

                 100,000

28-11-2019 17:08:37

Nguyen Van Cuong ung ho ms 3571 Bui Duy Khanh

                 100,000

28-11-2019 17:16:50

So GD goc:   10001051 10-Ma so 3572 Trieu Thi Mong

                 500,000

28-11-2019 17:48:51

CT DEN: 280039084828 UH 3563 den 3572 moi hc 200k

             2,000,000

28-11-2019 19:32:47

CT DEN: 933312739694 Ung ho benh nhan Ton chong chi trieu thi mong

             1,000,000

28-11-2019 20:05:01

CT DEN: 280039096014 ban Tuan Gia Lam ung ho ma so 3572

                 200,000

28-11-2019 21:54:30

ung ho chi Trieu Thi Mong Yen Bai ma so 3572

                 500,000

28-11-2019 22:03:24

ung ho 3572 trieu thi mong

                 200,000

28-11-2019 22:05:38

Nguyen Thu Hien chuyen tien ung ho trieu ton ton tinh yen bai

                 200,000

29-11-2019 00:54:20

ung ho ms 3572 Trieu Thi Mong; thoi gian GD: 28/11/2019 23: 20: 25

                   50,000

29-11-2019 08:45:08

UNG HO MS 3551 CHI TRUONG THI NHUNG

                 200,000

29-11-2019 09:31:54

Ma so 3542; Chi Tran Thi Nuong; me be Tran Van Nho

                 100,000

29-11-2019 10:09:28

Ma so 3567; Chau Nguyen Thi Huyen Trang

                 100,000

29-11-2019 10:51:15

ung ho ong Nguyen Thanh Hien ms 3517 chuc moi dieu tot lanh

                 300,000

29-11-2019 12:43:58

Ung ho ma so 3572

                 100,000

29-11-2019 13:12:37

CT DEN: 933313527035 FB imoto Nguyen ung ho ms 3571 FT19333112282882

                 100,000

29-11-2019 13:22:34

Ma so 3571; be Bui Duy Khanh

                 100,000

29-11-2019 13:45:27

CT DEN: 933306769198 UNG HO TU THIEN MS 3571 3572 MOI TRUONG HOP 500. 291119 13 45 25

             1,000,000

29-11-2019 15:25:39

GIUP CAC MA SO 3565 3566 3567 VA 3571 (TU THIEN)

             1,000,000

29-11-2019 16:04:01

Nguyen Van Hung DHGTVT ung ho MS 3572 Trieu Thi Mong

             1,000,000

30-11-2019 06:30:15

Ung ho ms 3573; anh Phung Van Binh

                 100,000

30-11-2019 07:46:14

Giup do Ma so 3573 Anh Phung Van Binh

                 200,000

30-11-2019 08:43:06

ung ho ma 3573 anh phung van binh o Hai Duong

                 200,000

30-11-2019 09:15:32

Ong Le Ky Phung ung ho MS 3573 cho anh Phung Van Binh

                 500,000

30-11-2019 09:17:49

tang anh phung van binh va chau phung thanh hang

             1,000,000

30-11-2019 09:35:58

Ung ho ms 3573 phung van binh

                   50,000

30-11-2019 12:50:23

CT DEN: 93341 2882695 Ms3573 FT193347 02783911

                 200,000

30-11-2019 13:18:42

Ma so 3573 Anh Phung Van BinhDia chi thon Duong Mong Ngu Phuc Kim Thanh Hai Duong DT 0986832687

                 100,000

30-11-2019 13:22:55

ung ho ms 3573 Anh Phung Van Binh

                   50,000

30-11-2019 13:32:18

ung ho Ma so 3566

                   80,000

30-11-2019 13:34:11

ung ho Ma so 3567

                   50,000

30-11-2019 15:30:36

Ma so 3573 Phung Van Binh

             1,000,000

30-11-2019 15:34:31

Nguyen Hai Yen chuyen tien ung ho Ma so 3573

                 300,000

30-11-2019 15:45:26

Ma So 3573

                 200,000

30-11-2019 16:23:41

ung ho Ma so 3573 a Phung Van Binh HD

                 100,000

30-11-2019 16:27:05

ung ho Ma so 3573 Anh Phung Van Binh

                   50,000

30-11-2019 16:30:57

CT DEN: 933409569356 3564

                 100,000

30-11-2019 17:24:04

CT DEN: 300039317251 ck thanh hang hai duong

                 300,000

30-11-2019 17:29:56

Ung ho ms 3573

                 100,000

30-11-2019 18:53:45

Ms 3573.   Phung Van Binh kim thanh Hai Duong

                 500,000

30-11-2019 20:02:34

CT DEN: 933413220736 UNG HO BE HANG PHAU THUAT 301119 20 02 31

                   50,000

30-11-2019 20:54:15

CT DEN: 933400745271 MBVCB286442303. ung ho be thanh hang bi tai nan tau hoa. CT tu 0141001116668 NGUYEN HUY TUNG toi 12900

                 100,000

30-11-2019 20:59:01

Nguyen Van Cuong ung ho MS 3573 Phung Van Binh

                 100,000

30-11-2019 21:02:58

uhms3573

                 100,000

30-11-2019 21:03:25

uhms3572

                 100,000

30-11-2019 21:04:31

uhms3569

                   50,000

30-11-2019 21:05:27

uhms 3556

                   50,000

30-11-2019 21:05:51

uhms3558

                   50,000

30-11-2019 21:33:24

Ma so 3573. Anh Phung Van Binh

                 200,000

30-11-2019 21:45:54

CT DEN: 933421550766 Ung ho MS 3573 FT193368 32122067

                 500,000

30-11-2019 22:04:07

CT DEN: 933422554491 Tu thien Ma so 3573 Phung Van Binh FT19336 925565709

                 300,000

30-11-2019 22:16:25

CT DEN: 933422556645 Ma so 3573 anh Phung Van Binh FT193365 28994604

                 200,000

30-11-2019 22:23:03

ung ho ma so 3573 Anh Phung Van Binh

                   50,000

30-11-2019 22:31:47

Gui e phung thanh hang bi tai nan tau hoa

                 100,000

30-11-2019 22:43:59

CT DEN: 933422561416 3573 FT19336058506188

                   50,000

30-11-2019 23:00:12

CT DEN: 300039345459 3573 Phung Van Binh

                 100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank
Trực tuyến từ ngày 24 đến 30/11/2019

 

24/11/2019

Cao T Kim Cuc giup MS 3567

200,000

24/11/2019

Tran T Thu Hien giup MS 3565

500,000

24/11/2019

Tran T Thu Hien giup MS 3566

500,000

24/11/2019

Tran T Thu Hien giup MS 3567

500,000

24/11/2019

Tran T Thu Hien giup MS 3568

500,000

24/11/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

24/11/2019

Nguyen Dang Tien giup MS 3567

100,000

25/11/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3569

200,000

25/11/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3568

200,000

25/11/2019

Ngo Thanh Giang giup MS 3568

100,000

25/11/2019

Nguyen Van Luong giup MS 3569

50,000

25/11/2019

Nguyen Huy Sang giup MS 3569

200,000

26/11/2019

Le Vu Quan giup MS 3568

200,000

26/11/2019

Le Vu Quan giup MS 3566

200,000

26/11/2019

Le Vu Quan giup MS 3565

200,000

26/11/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3570

200,000

26/11/2019

Tran Trong Thang giup MS 3565

100,000

26/11/2019

Nguyen Ha Phuong Anh giup MS 3567

500,000

26/11/2019

Tran Kim Nhan giup MS 3542

2,600,000

26/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3555

200,000

26/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3556

200,000

26/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3557

200,000

26/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3558

200,000

26/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3559

200,000

26/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3560

200,000

26/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3561

200,000

26/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3562

200,000

26/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3563

200,000

26/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3564

200,000

26/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3565

200,000

26/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3566

200,000

26/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3567

200,000

26/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3568

200,000

26/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3569

200,000

26/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3570

200,000

26/11/2019

Pham Minh Duc giup MS 3567

500,000

26/11/2019

Pham Minh Duc giup MS 3568

500,000

26/11/2019

Dao Van Khuong giup MS 3570

50,000

26/11/2019

Nguyen Van Vi giup MS 3568

200,000

26/11/2019

Nguyen Viet Khu giup MS 3570

100,000

26/11/2019

Doan Dac Dai giup MS 3570

40,000

26/11/2019

Pham Trung Kien giup MS 3570

300,000

26/11/2019

Chu T Hoai Thu ung ho QNA

100,000

26/11/2019

Nguyen T Kim Nguyen ung ho QNA

500,000

27/11/2019

Nguyen Huyen Trang giup MS 3564

200,000

27/11/2019

Vu T Thu Huyen giup MS 3566

100,000

27/11/2019

Dao T My Hanh giup MS 3571

500,000

27/11/2019

Nguyen T Hue giup MS 3571

100,000

27/11/2019

Tran Trong Thang giup MS 3571

100,000

27/11/2019

Nghiem Xuan Da giup MS 3571

500,000

27/11/2019

Lam My Han giup MS 3571

100,000

27/11/2019

Trinh Dan Dung giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Nguyen T Mai Loan giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Le Khac Toan giup MS 3571

70,000

27/11/2019

Bui Huy Thieu giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

27/11/2019

Doan T Thu Phuong giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Bui T Tuoi giup MS 3571

100,000

27/11/2019

Hoang T Ngoc giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Vu Huu Truong giup MS 3571

500,000

28/11/2019

Pham Hoang Minh Hien giup MS 3571

300,000

28/11/2019

Luu Chi Thien giup MS 3571

300,000

28/11/2019

Dao T Thanh Tuyen giup MS 3572

200,000

28/11/2019

Le Duc Thuan giup MS 3572

500,000

28/11/2019

Le Duc Thuan giup MS 3571

200,000

28/11/2019

Nguyen Ba Thuc giup MS 3572

100,000

28/11/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3539

100,000

28/11/2019

Nguyen Kim Nga giup MS 3571

1,000,000

28/11/2019

Nguyen Minh Ngoc giup MS 3572

200,000

28/11/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3561

100,000

28/11/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3572

200,000

28/11/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3559

100,000

28/11/2019

Dinh Van Tai giup MS 3572

50,000

28/11/2019

Tran Viet Anh giup MS 3572

200,000

28/11/2019

Nguyen Tien Quang giup MS 3572

500,000

28/11/2019

Doan T Bich Tram ung ho QNA

15,000

28/11/2019

Pham T Hue giup MS 3566

100,000

28/11/2019

Nguyen Thuc Hoang Dung giup MS 3572

200,000

28/11/2019

Lam My Han giup MS 3572

100,000

29/11/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3555

100,000

29/11/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3557

100,000

29/11/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

29/11/2019

Phi T Phuong giup MS 3572

100,000

29/11/2019

Nguyen Hong Lien giup MS 3572

500,000

29/11/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3563

200,000

29/11/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3564

200,000

29/11/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3565

200,000

29/11/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3566

200,000

29/11/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3567

200,000

29/11/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3568

200,000

29/11/2019

Nguyen Kim Cuong giup MS 3551

250,000

29/11/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3569

150,000

30/11/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3570

200,000

30/11/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3568

200,000

30/11/2019

Tran Quang Khai ung ho QNA

500,000

30/11/2019

Tran T Tha giup MS 3573

500,000

30/11/2019

Vu Minh giup MS 3573

500,000

30/11/2019

Nguyen Trung Dung giup MS 3573

200,000

30/11/2019

Le Khac Toan giup MS 3573

50,000

30/11/2019

Bui T Minh Thao giup MS 3573

200,000

30/11/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3573

300,000

30/11/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

30/11/2019

Pham Trung Kien giup MS 3573

300,000

30/11/2019

Pham Phuc Nghia giup MS 3573

100,000

30/11/2019

Tran Quoc Hoan giup MS 3573

50,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV mới
từ ngày 24 đến 30/11/2019

 

24/11/2019 06:49:38

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Anh hung ung ho chau trang ms 3567

20,000

24/11/2019 08:20:16

REM Tfr Ac: 48610000068027 DO DINH LUAN ung ho anh Bui Tien Kha,ma so 3568

150,000

24/11/2019 10:54:58

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomaso3568

300,000

24/11/2019 11:42:45

REM Tfr Ac: 22010001086060 NGUYEN THI TU UYEN Chuyen tien ung ho ma so 3568

300,000

24/11/2019 18:04:10

REM TKThe :19033418411011, tai TCB. Ma so 3565 Ba Duong Thi Giang FT19329297583584 -CTLNHIDI00000028407995

100,000

24/11/2019 18:04:10

5-11-CRE-002

100,000

24/11/2019 18:41:08

REM Tfr Ac: 21510000686405 LE THI NGUYET Ung ho MS 3567 NGUYEN THI HUYEN TRANG

500,000

24/11/2019 20:44:03

REM Tfr Ac: 13315000000447 NGUYEN THI THU HANG 19. NGUYEN THI THU HANG UNG HO MS 3564 300k ngay 24.11.NAM MO QUAN THE AM BO TAT CUU KHO CUU NAN

300,000

24/11/2019 21:05:52

REM Tfr Ac: 65310000035241 NGUYEN MINH HONG UnG HO MS 3568 BAO DAN TRI MONG GiA DINH VUOT QUA DUOC NGHICH CANH

200,000

25/11/2019

Trinh Hoang Yen giup MS 3567

50,000

25/11/2019

Tran Hai Hung giup MS 3569

30,000

25/11/2019

Le Thanh Long giup MS 3568

1,000,000

25/11/2019

Do T Lan Huong giup MS 3529

300,000

25/11/2019

Dinh Cong Huy giup MS 3566

200,000

25/11/2019

Dinh Cong Huy giup MS 3567

200,000

25/11/2019

Dinh Cong Huy giup MS 3568

200,000

25/11/2019

Dinh Cong Huy giup MS 3569

200,000

25/11/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3569

10,000

25/11/2019

Hoang Dinh Dao giup MS 3568

300,000

25/11/2019

Tran T Huyen Tran giup MS 3569

100,000

25/11/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3569

200,000

25/11/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3568

100,000

25/11/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3567

100,000

25/11/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3566

100,000

25/11/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

500,000

25/11/2019

Dinh T Trang ung ho QNA

200,000

25/11/2019

Dinh T Trang giup MS 3566

200,000

25/11/2019

Dinh T Trang giup MS 3564

200,000

25/11/2019

Dinh T Trang giup MS 3558

200,000

25/11/2019

Huynh Long Son giup MS 3567

200,000

25/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3567

200,000

25/11/2019

Chi Loan giup MS 3569

500,000

25/11/2019

Huynh Long Son giup MS 3565

200,000

25/11/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3567

200,000

25/11/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3568

200,000

25/11/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3569

200,000

25/11/2019

Huynh Long Son giup MS 3566

200,000

25/11/2019

Nguyen Cong Dac giup MS 3569

100,000

25/11/2019

Tran Duy Phuong giup MS 3569

86,800

25/11/2019

Hoang T Thuy giup MS 3565

100,000

25/11/2019

Hoang T Thuy giup MS 3567

150,000

25/11/2019

Hoang T Thuy giup MS 3569

150,000

25/11/2019

Bui Thanh Huyen giup MS 3568

1,000,000

25/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3567

500,000

25/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3569

500,000

25/11/2019

Phan Quoc Khanh giup MS 3569

100,000

25/11/2019

Le Ngoc Quy giup MS 3569

200,000

25/11/2019

Tran Dai Nghia giup MS 3558

300,000

25/11/2019

Hoang Khanh Thang giup MS 3569

100,000

25/11/2019

Ban doc TK 9704229268745903 giup SM 3569

200,000

25/11/2019

Nguyen T Hong Nhung giup MS 3569

500,000

26/11/2019

Ban doc TK 13968740001 giup MS 3567

1,000,000

26/11/2019

Nguyen Cong Tuan giup MS 3546

300,000

26/11/2019

Tran Hai Hung giup MS 3569

30,000

26/11/2019

Bui Dai Thang giup MS 3567

200,000

26/11/2019

Dang T Nga giup MS 3567

300,000

26/11/2019

Dang T Nga giup MS 3566

300,000

26/11/2019

Truong Son - Lop 10 A5 truong PTTH Cau Giay HN giup MS 3548

300,000

26/11/2019

Thu Giang - Lop 2M YTuong Tieu hoc Dich Vong A Cau Giay giup MS 3542

300,000

26/11/2019

Huynh T Minh Hoa giup MS 3568

10,000

26/11/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3566

50,000

26/11/2019

Ha T Minh Tan giup MS 3264

100,000

26/11/2019

Nguyen T Thanh Van giup MS 3562

500,000

26/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3561

500,000

26/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3563

500,000

26/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3564

500,000

26/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3566

500,000

26/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3567

500,000

26/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3568

500,000

26/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3558

500,000

26/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3560

500,000

26/11/2019

Ban doc TK 150100000085675 giup MS 3565

200,000

26/11/2019

Dinh T Thu Hang giup MS 3566

100,000

26/11/2019

Nguyen Phuong Thao giup MS 3566

200,000

26/11/2019

Ban doc TK 190315993454014 giup MS 3568

200,000

26/11/2019

Nguyen T Anh Nguye giup MS 3568

150,000

26/11/2019

Nguyen T Anh Nguye giup MS 3564

150,000

26/11/2019

Trinh T Hang giup MS 3570

100,000

26/11/2019

Nguyen T Anh Nguye giup MS 3566

150,000

26/11/2019

Trinh T Hang giup MS 3566

100,000

26/11/2019

Thanh Son giup MS 3570

400,000

26/11/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3570

200,000

26/11/2019

Nguyen Hong Khuyen giup MS 3567

200,000

26/11/2019

Nguyen T Hai Nam ung ho QNA

100,000

26/11/2019

Tran Huu Manh giup MS 3568

100,000

26/11/2019

Tran Huu Manh giup MS 3567

100,000

26/11/2019

Pham Van Khanh giup MS 3548

200,000

26/11/2019

Pham Van Khanh giup MS 3552

200,000

26/11/2019

Pham Van Khanh giup MS 3555

200,000

26/11/2019

Pham Van Khanh giup MS 3556

200,000

26/11/2019

Pham Van Khanh giup MS 3561

200,000

26/11/2019

Ban doc TK 19032567970019 giup MS 3570

100,000

26/11/2019

Ban doc TK 19034658544015 giup MS 3566

300,000

26/11/2019

Ban doc Dan tri ung ho QNA

300,000

26/11/2019

Phan Quoc Khanh giup MS 3570

100,000

26/11/2019

Nguyen T Phuong Lan giup MS 3567

100,000

26/11/2019

Nguyen T Ha Khue giup MS 3564

500,000

26/11/2019

Nguyen T Ha Khue giup MS 3565

500,000

26/11/2019

Nguyen T Ha Khue giup MS 3566

500,000

26/11/2019

Nguyen T Ha Khue giup MS 3567

500,000

26/11/2019

Le Cao Cuong giup MS 3567

200,000

26/11/2019

Bui Quoc Tuan giup MS 3541

100,000

26/11/2019

Bui Quoc Tuan giup MS 3540

100,000

26/11/2019

Bui Quoc Tuan giup MS 3566

100,000

26/11/2019

Tran Quang Tuan giup MS 3566

200,000

26/11/2019

Tran Quang Tuan giup MS 3567

200,000

26/11/2019

Tran Quang Tuan giup MS 3568

200,000

26/11/2019

Tran Quang Tuan giup MS 3569

200,000

26/11/2019

Tran Quang Tuan giup MS 3570

200,000

26/11/2019

Bui Quoc Tuan giup MS 3557

100,000

26/11/2019

Ban doc TK 0031100016327002 giup MS 3568

200,000

26/11/2019

Bui Quoc Tuan giup MS 3555

100,000

26/11/2019

Luu Van Cuong giup MS 3570

200,000

26/11/2019

Nguyen T Thanh Huong giup MS 3570

500,000

26/11/2019

Pham Hong Hanh giup MS 3570

200,000

26/11/2019

Nguyen Duc Manh giup MS 3570

100,000

26/11/2019

Do Lan Quynh giup MS 3556

100,000

26/11/2019

Do Lan Quynh giup MS 3557

100,000

26/11/2019

Do Lan Quynh giup MS 3559

100,000

26/11/2019

Do Lan Quynh giup MS 3566

100,000

27/11/2019

Tran Hai Hung giup MS 3570

30,000

27/11/2019

Nguyen Thanh Quan giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Do T Lan Huong giup MS 3571

300,000

27/11/2019

Ngo Van Giau giup MS 3571

100,000

27/11/2019

Nguyen Nhat Hung giup MS 3571

500,000

27/11/2019

Ban doc TK 9704229244300211 giup MS 3571

500,000

27/11/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3571

10,000

27/11/2019

Bui Duc Tien giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Do T Kim Thanh giup MS 3571

300,000

27/11/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Tran T Bich Thuy giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Nguyen T Hanh ung ho QNA

200,000

27/11/2019

Ban doc Dan tri ung ho QNA

200,000

27/11/2019

Bui Van Huan giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Nguyen Duc Toan giup MS 3571

50,000

27/11/2019

Doan T Oanh giup MS 3571

300,000

27/11/2019

Dao T Tra ung ho QNA

200,000

27/11/2019

Nguyen Dinh Hung giup MS 3571

1,000,000

27/11/2019

Nguyen T Duyen giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Nguyen T Thanh Ha - Bui Thanh Hai giup MS 3571

300,000

27/11/2019

Ban doc TK 19026022146017 giup MS 3571

100,000

27/11/2019

Hoang Dinh Dao giup MS 3571

300,000

27/11/2019

Kieu Ngoc San giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Pham T Hien giup MS 3571

1,000,000

27/11/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3571

100,000

27/11/2019

Le Tung Lam giup MS 3571

500,000

27/11/2019

Le Nguyen Viet Hung giup MS 3571

50,000

27/11/2019

Duong T Thanh Thuy giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Tran T Hoa - gd Bau Nghe giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Nguyen T Minh Tu ung ho QNA

200,000

27/11/2019

Ban doc TK 19031309486017 giup MS 3517

200,000

27/11/2019

Nguyen Van Hung giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Lai Duy Dong giup MS 3571

500,000

27/11/2019

Nguyen T Xuan Thu giup MS 3571

300,000

27/11/2019

Nguyen Cong Thang giup MS 3571

500,000

27/11/2019

Nguyen T Hai giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Hoang T Thu giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Nguyen Tan Thanh giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Do T Van Anh giup MS 3571

100,000

27/11/2019

Nguyen Thanh Tuan giup MS 3571

100,000

27/11/2019

Tran Duy Khiem giup SM 3571

200,000

27/11/2019

Tran Anh Hao giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Pham Ngoc Bich giup MS 3571

1,000,000

27/11/2019

Ban doc TK 65010000319962 giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Vo T Van giup MS 3571

30,000

27/11/2019

Pham T Huyen giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Le Xuan Thanh giup MS 3569

500,000

27/11/2019

Tran T Ha Van giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Tran T Thu Hien giup MS 3569

300,000

27/11/2019

Do Thanh Tuan giup MS 3571

300,000

27/11/2019

Tran T Hong Hai giup MS 3571

500,000

27/11/2019

Nguyen T Minh giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Do T Hong Van giup MS 3571

100,000

27/11/2019

Truong T The Linh giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3566

200,000

27/11/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3567

200,000

27/11/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3568

200,000

27/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3569

200,000

27/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3570

200,000

27/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Pham T Hong Thai giup MS 3570

200,000

27/11/2019

Pham T Hong Thai giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Le T Hai Yen giup MS 3558

300,000

27/11/2019

Tran Anh Tuan giup MS 3571

300,000

27/11/2019

Trinh T Hang giup MS 3571

100,000

27/11/2019

Ban doc TK 50210000002332 giup MS 3571

500,000

27/11/2019

Nguyen T Thu Hang _ Phan Ngoc Quan giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Nguyen T Thu Hang _ Phan Ngoc Quan giup MS 3561

200,000

27/11/2019

Ban doc TK 029704060010768 giup MS 3571

300,000

27/11/2019

Ban doc TK 12510001223234 giup MS 3571

100,000

27/11/2019

Nguyen T Diep giup MS 3571

300,000

27/11/2019

Ho T Bao Quynh giup MS 3571

200,000

28/11/2019

Tran Hai Hung giup MS 3571

30,000

28/11/2019

Vu Ngoc Tuan giup MS 3556

200,000

28/11/2019

Huynh Tran Toan Than giup MS 3571

1,000,000

28/11/2019

Do T Lan Huong giup MS 3572

300,000

28/11/2019

Vuong T Thu Hien giup MS 3572

300,000

28/11/2019

Dinh T Mui giup MS 3571

1,000,000

28/11/2019

Huynh Long Son giup MS 3567

200,000

28/11/2019

Huynh Long Son giup MS 3570

200,000

28/11/2019

Dinh T Mui giup MS 3570

500,000

28/11/2019

Ban doc TK 4211000039251 giup MS 3572

100,000

28/11/2019

Nguyen Khanh Toan giup MS 3572

200,000

28/11/2019

Chu Phuong Huyen giup MS 3571

500,000

28/11/2019

Huynh Long Son ung ho QNA

200,000

28/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3569

200,000

28/11/2019

Huynh Long Son giup MS 3568

200,000

28/11/2019

Nguyen Tuan Minh giup MS 3572

50,000

28/11/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3572

100,000

28/11/2019

Bui T Hanh giup MS 3572

200,000

28/11/2019

ha The Lang giup MS 3572

500,000

28/11/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3572

10,000

28/11/2019

Nguyen T Ngoc Tu giup MS 3572

100,000

28/11/2019

Ban doc TK 19034295885011 giup MS 3572

100,000

28/11/2019

Do T Hai Yen giup MS 3572

1,000,000

28/11/2019

Nguyen T Thuy Hang giup MS 3571

200,000

28/11/2019

Truong T Hoang Yen giup MS 3572

500,000

28/11/2019

Nguyen Tien Thanh giup MS 3566

100,000

28/11/2019

Nguyen Tien Thanh giup MS 3553

100,000

28/11/2019

Nguyen Tien Thanh giup MS 3556

100,000

28/11/2019

Le Van Thanh giup MS 3572

200,000

28/11/2019

Nguyen T Thuy Hang giup MS 3572

50,000

28/11/2019

Le T Nu giup MS 3572

50,000

28/11/2019

Bui T Cam Van giup MS 3571

200,000

28/11/2019

Bui T Cam Van giup MS 3572

200,000

28/11/2019

Hoang Anh thu giup MS 3571

500,000

28/11/2019

Ban doc TK 65010000319962 giup MS 3572

200,000

28/11/2019

Vu T Chau Quynh giup MS 3572

1,000,000

28/11/2019

Nguyen T Nhu Mai giup MS 3572

500,000

28/11/2019

Ban doc TK 001137569999 giup MS 3572

300,000

28/11/2019

Ban doc TK 26010000168781 giup MS 3752

1,000,000

28/11/2019

Nguyen Hong Minh giup MS 3571

100,000

28/11/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3570

200,000

28/11/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3571

200,000

28/11/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3572

200,000

28/11/2019

Ban doc TK 19033551087014 giup MS 3572

500,000

28/11/2019

Nguyen Dinh Mung giup MS 3572

300,000

28/11/2019

Bui T Thanh giup MS 3572

200,000

28/11/2019

Pham Minh Tri giup MS 3572

100,000

29/11/2019

Pham T Thanh Huong giup MS 3572

200,000

29/11/2019

Truong Mai Dieu giup MS 3571

200,000

29/11/2019

Doan T Thanh Xuan giup MS 3572

50,000

29/11/2019

Tran Hai Hung giup MS 3572

30,000

29/11/2019

Nguyen Chi Hoang giup MS 3571

100,000

29/11/2019

Nguyen Chi Hoang giup MS 3572

100,000

29/11/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3572

50,000

29/11/2019

Huynh T Minh Hoa giup MS 3570

10,000

29/11/2019

Nguyen T Nhai giup MS 3563

300,000

29/11/2019

Le Lan Anh giup MS 3572

300,000

29/11/2019

Nguyen T Lam giup MS 3571

500,000

29/11/2019

Phan Tien Si giup MS 3572

500,000

29/11/2019

Nguyen T Thanh Thu giup MS 3571

200,000

29/11/2019

Bui Thanh Huyen giup MS 3572

1,000,000

29/11/2019

Phan Quoc Khanh giup MS 3571

200,000

29/11/2019

Nguyen Thanh Tuan giup MS 3572

50,000

29/11/2019

Nguyen Thanh Tuan giup MS 3571

50,000

29/11/2019

Le T Kim Dung giup MS 3571

300,000

29/11/2019

Bui Quoc Tuan giup MS 3571

100,000

29/11/2019

Nguyen Anh Huy giup MS 3571

100,000

29/11/2019

Nguyen T Thu Hang _ Pham Ngoc Quan giup MS 3568

200,000

29/11/2019

Nguyen T Thu Hang _ Pham Ngoc Quan giup MS 3572

200,000

30/11/2019

Ban doc TK 21510000550023 giup MS 3572

100,000

30/11/2019

Ban doc TK 21510000550023 giup MS 3571

100,000

30/11/2019

Ban doc TK 26010000168781 giup MS 3573

500,000

30/11/2019

Ha Quang Dung giup MS 3573

200,000

30/11/2019

Nguyen Canh Hung giup MS 3573

100,000

30/11/2019

Nguyen Thanh Tuan giup MS 3573

100,000

30/11/2019

Tran Hai Hung giup MS 3573

30,000

30/11/2019

Ban doc TK 19026700415015 giup MS 3573

300,000

30/11/2019

Ban doc TK 19026700415015 giup MS 3571

300,000

30/11/2019

Le Hoang Nghiem giup MS 3573

100,000

30/11/2019

Nguyen Thanh Tu giup MS 3573

500,000

30/11/2019

Nguyen T Thu Hang _ Nguyen Van Hoang giup MS 3573

200,000

30/11/2019

Nguyen T Ha giup MS 3572

100,000

30/11/2019

Tran Minh Hoang Quy giup MS 3573

300,000

30/11/2019

Nguyen Viet Thanh giup MS 3573

200,000

30/11/2019

Nguyen Thanh Huong ung ho QNA

200,000

30/11/2019

Pham T Toan giup MS 3573

100,000

30/11/2019

Tran T Chau Loan giup MS 3573

200,000

30/11/2019

Dinh Nho Liem giup MS 3573

300,000

30/11/2019

Hoang Le Nam giup MS 3573

200,000

30/11/2019

Pham Duc Tien giup MS 3573

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội
từ ngày 24 đến 30/11/2019

 

25/11/2019

Thai binh duong giup ms 3568

                   50,000

25/11/2019

Thai binh duong giup ms 3569

                   50,000

25/11/2019

Ung Ho Ma So 3569

                 100,000

26/11/2019

Ung ho ms 3566

                   50,000

26/11/2019

Ung ho ms 3567

                   50,000

26/11/2019

Ung ho ms 3570

                   50,000

26/11/2019

Ung ho ms 3569

                   50,000

26/11/2019

Ung ho ms 3568

                   50,000

27/11/2019

Thai binh duong giup ms 3570

                   50,000

27/11/2019

Ung ho ms 3571

                   50,000

27/11/2019

Do thuy loan ung ho ma so 3571

                   30,000

27/11/2019

Ung ho MS 3571

                 100,000

27/11/2019

Uh ma so 3571

                 200,000

28/11/2019

Do thuy loan unf ho ma so 3572

                   30,000

28/11/2019

Chuyen cho ma 3572

                   50,000

28/11/2019

Ung Ho Ma So 3572

                 100,000

29/11/2019

Ung ho ms 3571

             1,000,000

29/11/2019

SUBI UH MS 3571 be Bui Duy Khanh

                 200,000

29/11/2019

Ck ms 3572

                 200,000

29/11/2019

Ung ho ms 3554

                 100,000

30/11/2019

Ung bo ms 3573

                 200,000

30/11/2019

Thai binh duong giup ms 3573

                   50,000

30/11/2019

Thai binh duong giup ms 3572

                   50,000

30/11/2019

Ung ho MS 3573 Phung Van Binh

                 100,000

30/11/2019

Ung Ho Ma So 3573

                 100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội mới
từ ngày 24 đến 30/11/2019

 

25/11/2019

ung ho 3568

                 100,000

25/11/2019

Giup

                 100,000

25/11/2019

ma so 3568 - Ma giao dich/ Trace 59 0891

                   50,000

25/11/2019

ung ho Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien

                 100,000

25/11/2019

MS:3568. Anh Bui Tien Kha khu3   xa Quang Huc Tam Nong   Phu Tho. SDT: 0378132499

                 300,000

25/11/2019

Ma so 3568 Anh Bui Tien Kha khu 3 x a Quang Huc Tam Nong Phu Tho DT 03 78132499

                 300,000

25/11/2019

Ma so 3567 Chau Nguyen Thi Huyen Tr ang tru xom Tan Son xa Nghi Yen huy en Nghi Loc Nghe An

                 300,000

25/11/2019

UNG HO MA SO 3566 CHI NGUYEN THI NU. NGUOI CHUYEN TIEN: BUI THI HUNG

                 100,000

25/11/2019

Phia trc la bau troi. 3569

                   50,000

25/11/2019

Uhms 3551

                 400,000

25/11/2019

nhannp3 giup ma so 3564

                 500,000

25/11/2019

nhannp3 giup ma so 3558

                 500,000

25/11/2019

Uhms 3552

                 300,000

25/11/2019

Uhms 3555

                 300,000

25/11/2019

Uhms 3556

                 400,000

25/11/2019

GIUP CHI NGUYEN THI NU MS 3566 TAI QUAN DOI CN HA NOI. NGUOI CHUYEN TIEN: NGUYEN THI KIM CUONG

                 200,000

25/11/2019

Uhms 3557

                 300,000

25/11/2019

Ung ho ma so 3567 Nguyen Thi Huyen Trang Nghe An

                 100,000

25/11/2019

Ung ho ma so 3558 anh Nguyen Van Ho ang Hai Duong

                 100,000

25/11/2019

UH MS 3569 anh Vi Van Ca

                 200,000

26/11/2019

Ung ho ma so 3551

                   50,000

26/11/2019

Ba Phuong ung ho ma so 3566 FT19330 971570077 - Ma giao dich/ Trace 519 469

                 500,000

26/11/2019

Ung ho ma so 3562 FT19330494115091 - Ma giao dich/ Trace 522805

                 200,000

26/11/2019

Uhms 3558

                 200,000

26/11/2019

Uhms 3559

                 400,000

26/11/2019

Toi ung ho ms 3567

                 100,000

26/11/2019

Ung ho ma so 3568

               1,000,000

26/11/2019

Ung ho ma so 3567

               1,000,000

26/11/2019

Ung ho ma so tu thien 3568

                 100,000

26/11/2019

Uhms 3564

                 300,000

26/11/2019

Uhms 3566

                 400,000

26/11/2019

Uhms 3567

                 300,000

26/11/2019

Ung ho ma so 3570

                 200,000

26/11/2019

Ma so 3570 chi nguyen thi sam

                 100,000

27/11/2019

Chuc be mau khoi

                   70,000

27/11/2019

ung ho MS 3302 chi Le Thi Lien 0396 908925

                 200,000

27/11/2019

Ung ho be Bui Duy Khanh ma so 3571

                 200,000

27/11/2019

LE XUAN THANH UNG HO MA SO 3571 BE BUI DUY KHANH

                 500,000

27/11/2019

Ung ho Ma so 3571

                 200,000

27/11/2019

Ma so 3567: Chau Nguyen Thi Huyen T rang tru xom Tan Son xa Nghi Yen   huyen Nghi Loc Nghe An.   DT: 0849 .021.959 chau Huyen Trang hoac 0359

                 500,000

27/11/2019

Uhms 3568

                 300,000

27/11/2019

Uhms 3569

                 300,000

27/11/2019

Ung ho ms 3571

                 200,000

28/11/2019

Uhms 3570

                 300,000

28/11/2019

Uhms 3571

                 400,000

28/11/2019

Ung ho MS 3572

                 100,000

28/11/2019

Ma so 3572 Trieu Thi Mong

                 100,000

28/11/2019

MS 3572 Trieu Thi Mong

                 500,000

28/11/2019

Ma so 3571 be Bui Duy Khanh

                 100,000

28/11/2019

Ma 3571 - Ma giao dich/ Trace 05814 7

                 100,000

28/11/2019

NGUYEN THI VIET PHUONG UNG HO CHO BE TRAI BI CUON VAO GAM XE CONTAINER

                 200,000

29/11/2019

Ung ho Ma so 3572

                   50,000

29/11/2019

Ung ho Ma so 3571

                   50,000

29/11/2019

Ung ho chau bui duy khanh ma 3571 - Ma giao dich/ Trace 854990

                 200,000

29/11/2019

Ung ho MS3497

                 300,000

30/11/2019

Ung ho chau Hang ghep so

               2,000,000

30/11/2019

Ung ho Ms 3573   Phung Van Binh Kim Thanh   Hai Duong 0986832687 FT193 34603063142 - Ma giao dich/ Trace 8 45812

                 300,000

30/11/2019

Ung ho Ms 3571   be Bui Duy Khanh l ap thach Vinh Phuc 0964282353 FT1 9334437093342 - Ma giao dich/ Trace 846755

                 200,000

30/11/2019

ung ho ma so 3573 Phung Van Binh

                 200,000

30/11/2019

ung ho ms 3571 bui duy khanh

                   50,000

30/11/2019

Ma so 3573

                 200,000

30/11/2019

Ung ho Phung Van Binh MS 3573

                 100,000

30/11/2019

MS 3573 anh PHUNG VAN BINH huyen Ki m Thanh tinh HD chuc gia dinh kanh khoe

                 100,000

30/11/2019

Thanh Hang Ngu Phuc Kim Thanh

                 200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệp
từ ngày 24 đến 30/11/2019

 

25/11/2019

Dang Xuan Vinh ung ho QNA

200,000

25/11/2019

Ha Phuc Hau ung ho QNA

50,000

25/11/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3568

100,000

25/11/2019

Loc Van Hieu giup MS 3568

500,000

25/11/2019

Tran T Thanh Xuan giup MS 3569

100,000

25/11/2019

Nguyen Truong Giang giup MS 3569

200,000

25/11/2019

To Quoc Hai giup MS 3569

100,000

25/11/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3569

200,000

25/11/2019

Triinh Huynh Quan giup MS 3569

200,000

25/11/2019

Pham Van Phuong ung ho QNA

100,000

25/11/2019

Duong T Khang giup MS 3567

2,000,000

25/11/2019

Nguyen Manh Ha giup MS 3569

100,000

25/11/2019

Ban doc Dan tri ung ho QNA

500,000

25/11/2019

Nha hang La Co Ba Vi Cong ty ATM giup MS 3565

1,000,000

26/11/2019

Tran T Thu Hien giup MS 3566

100,000

26/11/2019

Le T Vinh giup MS 3569

200,000

26/11/2019

Trieu Ngoc Truong giup MS 3387

50,000

26/11/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3568

100,000

26/11/2019

Pham Le Dung giup MS 3568

300,000

26/11/2019

Pham Phi Don ung ho QNA

1,500,000

26/11/2019

Tran T Thu - Nuoc mam Muoi Thu ung ho QNA

500,000

27/11/2019

Thai Tuyet Le giup MS 3570

200,000

27/11/2019

Nguyen T Mai Trinh giup MS 3570

200,000

27/11/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3569

100,000

27/11/2019

Nguyen Ba Dieu ung ho QNA

50,000

27/11/2019

Nguyen T Ngoc giup MS 3571

100,000

27/11/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Vu T Luyen giup MS 3516

400,000

27/11/2019

Nguyen T Huong giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Nguyen The Vu giup MS 3571

50,000

27/11/2019

Nguyen Thanh Cong giup MS 3571

100,000

27/11/2019

Vu Trong Truong giup MS 3571

500,000

27/11/2019

Le Hong Luu giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Tran T Thuy Minh giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Cao Thanh Trung giup MS 3571

300,000

27/11/2019

Vu Hieu + Vu Hao giup MS 3571

1,000,000

27/11/2019

Vu Quyet Tien giup MS 3571

300,000

27/11/2019

Le T Sang giup MS 3571

200,000

27/11/2019

Nguyen T Hong Hoan giup MS 3571

500,000

28/11/2019

Ha Minh Duc giup MS 3572

250,000

28/11/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3566

150,000

28/11/2019

Luong Quoc Toan giup MS 3572

100,000

28/11/2019

La T Minh Phuong giup MS 3572

200,000

28/11/2019

Nguyen Duc Hung giup MS 3572

100,000

28/11/2019

Nguyen T Minh Ngoc giup MS 3572

500,000

28/11/2019

Pham Duc An giup MS 3572

500,000

28/11/2019

Nguyen T Nhan Ai giup MS 3572

200,000

28/11/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3551

500,000

28/11/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3553

500,000

28/11/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3558

500,000

28/11/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3559

500,000

28/11/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3561

500,000

28/11/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3563

500,000

28/11/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3565

500,000

28/11/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3566

500,000

28/11/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3567

500,000

28/11/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3569

500,000

29/11/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3572

200,000

29/11/2019

Le Tan Tu giup MS 3572

100,000

29/11/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3571

100,000

29/11/2019

Ta T Lung giup MS 3517

300,000

29/11/2019

Bui Thanh Son ung ho QNA

200,000

29/11/2019

Agribank Ha Tay - PGD Ha Dong giup MS 3572

1,000,000

29/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3571

300,000

29/11/2019

Trinh T Mai Hoa giup MS 3572

300,000

29/11/2019

Phi T Thanh giup MS 3564

500,000

29/11/2019

Phi T Thanh giup MS 3566

500,000

29/11/2019

Phi T Thanh giup MS 3571

500,000

29/11/2019

Pham Ngoc Quang giup MS 3517

500,000

30/11/2019

Nguyen Tien Hoai giup MS 3573

500,000

30/11/2019

Pham Thanh Tung giup MS 3573

300,000

30/11/2019

Nguyen Tien Cuong giup MS 3573

300,000

30/11/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3573

50,000

30/11/2019

Tran Thanh Ngoc giup MS 3573

100,000

30/11/2019

Le Thanh Tuan giup MS 3573

300,000

30/11/2019

Tran Ky Sam giup MS 3573

100,000

30/11/2019

Pham T Van Huyen giup MS 3572

200,000

 

Tổng

         673,439,945