Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 11 năm 2019

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 883,990,653 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày   10 đến 16/11/2019

 

11/11

Cô Hòa- Tổ 81 Kim Liên- HN giúp Ms 3547, 3548, 3549.3550, 3551 mỗi hc-100k

500,000

 

Gia đình Tuyết Châu- Hà Nội giúp Ms3552

400,000

 

Gia đình Hùng Điềm- Hà Nội giúp Ms3550

500,000

 

Gia đình Huyền Trang -Hà Nội giúp Ms3546

200,000

 

Gia đình ông bà Toàn giúp Ms3547

200,000

12/11

Lê Huỳnh - 22 Hùng Vương- HN giúp Ms3554

200,000

13/11

Vũ Minh Đức -Tiểu học Phúc Diễn -Bắc Từ Liêm - HN giúp Ms3540

300,000

 

Bạn đọc Hà Nội giúp Ms3556, 3555, 3554, 3553 mỗi hc - 200k

800,000

15/11

Cháu Lê Hải Long- Lê Lomg Vũ giúp Ms3555

200,000

16/11

Em Hiếu - Time City- HN giúp Ms3558

100,000

 

Hội phụng sự Xã hội - USA giúp Ms 3550, 3551, 3554, 3558 mỗi hc- 1, 000, 000, đ ; Ms3552, 3553, 3555, 3556, 3557 mỗi hc - 500k

6,500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Viettel paytừ ngày 10 đến 16/11/2019

 

10/11/2019 05:29:44

800039 DANTRI 191110236501780 VTBANK

50,000

10/11/2019 09:24:07

cao van son; 0903401552; 1000000; Ma so 3553: 1000000

1,000,000

10/11/2019 09:27:27

cao van son; 0903401552; 1000000; Ma so 3552: 1000000

1,000,000

10/11/2019 15:38:32

800039 DANTRI 191110239020879 VTBANK

85,000

10/11/2019 18:58:38

800039 DANTRI 191110230036723 VTBANK

500,000

10/11/2019 19:41:16

Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3552: 100000

100,000

10/11/2019 19:52:07

Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3548: 100000

100,000

10/11/2019 19:59:07

800039 DANTRI 191110230366709 VTBANK

200,000

10/11/2019 20:02:05

Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3553: 100000

100,000

10/11/2019 21:57:34

800039 DANTRI 191110230946613 VTBANK

200,000

10/11/2019 23:15:14

Nguyen Thi Mien; 0984312719; 200000; Ma so 3553: 200000

200,000

11/11/2019 06:51:10

800039 DANTRI 191111 231656214 VTBANK

50,000

11/11/2019 07:51:04

800039 DANTRI 1911112 31861401 VTBANK

50,000

11/11/2019 09:22:38

Ta Thi Phuong Dung; 0912063300; 500000; Ma so 3554: 500000

500,000

11/11/2019 10:45:56

Thu; 0943887407; 200000; Ma so 3554: 200000

200,000

11/11/2019 11:00:18

800039 DANTRI 19111123 3392318 VTBANK

100,000

11/11/2019 12:57:35

Nguyen Van Hong; 0909905788; 200000; Ma so 3554: 200000

200,000

11/11/2019 13:00:00

Nguyen Van Hong; 0909905788; 100000; Ma so 3553: 100000

100,000

11/11/2019 13:03:09

Nguyen Van Hong; 0909905788; 200000; Ma so 3552: 200000

200,000

11/11/2019 13:10:54

Tran Thi Khuyen; 0768101009; 100000; Ma so 3554: 100000

100,000

11/11/2019 14:02:02

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3554: 50000

50,000

11/11/2019 14:04:19

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3552: 50000

50,000

11/11/2019 14:06:04

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3553: 50000

50,000

11/11/2019 16:04:16

800039 DANTRI 19111123 5726888 VTBANK

10,000

11/11/2019 17:02:10

Nguyen Ha Minh Chau; 0978844025; 100000; Ma so 3554: 100000

100,000

11/11/2019 17:12:34

Nguyen Minh Hai; 0868636189; 500000; Ma so 3554: 500000

500,000

11/11/2019 18:02:30

800039 DANTRI 19111123 6622122 VTBANK

50,000

11/11/2019 18:35:50

Xem noi dung trong CMS

200,000

11/11/2019 22:29:09

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191111 19111118 8549630

100,000

11/11/2019 22:36:51

800039 DANTRI 191111238 248650 VTBANK

200,000

12/11/2019 02:10:00

800039 DANTRI 19111223 8766450 VTBANK

70,000

12/11/2019 03:05:07

800039 DANTRI 19111223 8803225 VTBANK

50,000

12/11/2019 06:17:27

800039 DANTRI 191112238 951544 VTBANK

4,000

12/11/2019 06:33:42

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3555: 50000

50,000

12/11/2019 07:14:55

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191112 1911121 88987288

200,000

12/11/2019 07:19:19

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191112 1911121 88994555

100,000

12/11/2019 08:27:28

800039 DANTRI 19111223 9479964 VTBANK

30,000

12/11/2019 12:54:05

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191112 1911121 90095339

100,000

12/11/2019 12:55:34

800039 DANTRI 191112 231691778 VTBANK

30,000

12/11/2019 13:44:10

800039 DANTRI 19111223 2012100 VTBANK

200,000

12/11/2019 14:00:28

Linh; 0984610748; 50000; Ma so 3555: Cau be 1 qua than uoc mo thanh hoa si, tinh mang that mong manh

50,000

12/11/2019 16:00:36

800039 DANTRI 1911122 33325919 VTBANK

50,000

12/11/2019 16:13:21

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3555: 50000

50,000

12/11/2019 21:09:08

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191112 19111219 1715954

300,000

12/11/2019 22:23:08

800039 DANTRI 1911122 35937820 VTBANK

200,000

13/11/2019 04:25:26

800039 DANTRI 19111323 6404917 VTBANK

50,000

13/11/2019 07:46:52

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191113 19111319 2284480

50,000

13/11/2019 10:11:19

Ngo Duong; 0983256468; 100000; Ma so 3556: 100000

100,000

13/11/2019 10:55:04

800039 DANTRI 191113238313503 VTBANK

150,000

13/11/2019 14:54:49

800039 DANTRI 191113239849272 VTBANK

100,000

13/11/2019 15:19:12

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3556: 50000

50,000

13/11/2019 15:38:19

Le Tuan Duy; 0936816599; 200000; Ma so 3556: 200000

200,000

13/11/2019 15:45:24

800039 DANTRI 1911132302 36890 VTBANK

1,000

13/11/2019 19:16:38

800039 DANTRI 191113231 726677 VTBANK

50,000

13/11/2019 19:21:08

800039 DANTRI 191113231 758639 VTBANK

50,000

13/11/2019 19:26:09

800039 DANTRI 191113231 789873 VTBANK

30,000

13/11/2019 19:28:12

800039 DANTRI 191113231 803244 VTBANK

30,000

13/11/2019 21:07:05

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191113 19111319 4686357

100,000

13/11/2019 21:39:05

800039 DANTRI 19111323 2602342 VTBANK

100,000

13/11/2019 22:39:57

800039 DANTRI 1911132 32884183 VTBANK

30,000

13/11/2019 22:46:39

LAD; 0936526808; 1000000; Ma so 3555: 1000000

1,000,000

14/11/2019 00:04:14

Phan Hung Mobile; 0981451991; 100000; Ma so 3556: 100000

100,000

14/11/2019 00:21:43

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191114 191114194992934

100,000

14/11/2019 04:22:49

800039 DANTRI 191114233290053 VTBANK

50,000

14/11/2019 06:28:51

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3556: 100000

100,000

14/11/2019 07:30:34

Xem noi dung trong CMS

50,000

14/11/2019 08:57:03

VINH; 0933265758; 100000; Ma so 3557: 100000

100,000

14/11/2019 09:01:14

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3557: 50000

50,000

14/11/2019 09:18:22

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191114 191114195511538

200,000

14/11/2019 09:21:40

Bac Truong hoi tham chau; 0949327014; 50000; Ma so 3557: 50000

50,000

14/11/2019 09:37:59

LE THI NHAN YEN; 0913782663; 500000; Ma so 3557: 500000

500,000

14/11/2019 11:46:02

Nhung; 0904109367; 300000; Ma so 3557: 300000

300,000

14/11/2019 13:00:23

800039 DANTRI 191114235801052 VTBANK

300,000

14/11/2019 14:38:35

GD be Dao The Khanh; 0904019190; 50000; Ma so 3557: 50000

50,000

14/11/2019 15:43:24

800039 DANTRI 191114236844247 VTBANK

20,000

14/11/2019 16:39:41

Xem noi dung trong CMS

500,000

14/11/2019 17:31:06

800039 DANTRI 191114237641651 VTBANK

100,000

14/11/2019 19:26:30

800039 DANTRI 191114238448139 VTBANK

100,000

14/11/2019 21:39:34

Tran Minh Ha; 0913300860; 100000; Ma so 3557: 100000

100,000

15/11/2019 06:27:27

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3557: 50000

50,000

15/11/2019 06:54:24

800039 DANTRI 191115239906934 VTBANK

44,000

15/11/2019 06:59:22

800039 DANTRI 191115239921674 VTBANK

20,000

15/11/2019 08:07:12

Nguyen Thi Thanh Mai; 0969301079; 200000; Ma so 3541: 200000

200,000

15/11/2019 08:17:47

800039 DANTRI 191115230285203 VTBANK

200,000

15/11/2019 09:11:34

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191115 191115198270547

200,000

15/11/2019 09:14:15

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3558: 50000

50,000

15/11/2019 09:26:40

Ngo Duong; 0983256468; 100000; Ma so 3558: 100000

100,000

15/11/2019 09:37:00

gia dinh be Minh Hoang; 0908299578; 200000; Ma so 3558: 200000

200,000

15/11/2019 09:39:14

Nguyen thien Phuc; 0908299578; 200000; Ma so 3557: 200000

200,000

15/11/2019 09:40:52

Nguyen thien Phuc; 0908299578; 200000; Ma so 3556: 200000

200,000

15/11/2019 11:19:15

Gia Ngoc; 0987423333; 200000; Ma so 3557: 200000

200,000

15/11/2019 13:51:59

Khuc Tuan Anh; 0902771866; 2000000; Ma so 3557: 2000000

2,000,000

15/11/2019 13:55:25

Khuc Tuan Anh; 0902771866; 1000000; Ma so 3555: 1000000

1,000,000

15/11/2019 13:56:57

Khuc Tuan Anh; 0902771866; 1000000; Ma so 3552: 1000000

1,000,000

15/11/2019 13:59:18

800039 DANTRI 191115233307737 VTBANK

100,000

15/11/2019 14:17:32

Vu Thi Quy; 0967172888; 1000000; Ma so 3533: Bo me ngheo khoc nghen, mo hop sua cho 2 con tho bai nao

1,000,000

15/11/2019 14:42:52

Le Hoai Chau; 0912866686; 1000000; Ma so 3558: 1000000

1,000,000

15/11/2019 14:57:29

Lan Huong; 0936058855; 100000; Ma so 3558: 100000

100,000

15/11/2019 15:10:33

800039 DANTRI 191115233873474 VTBANK

100,000

15/11/2019 16:56:58

800039 DANTRI 191115234704687 VTBANK

10,000

15/11/2019 19:09:38

Nguyen Huu Thang; 0349641415; 100000; Ma so 3558: 100000

100,000

15/11/2019 20:34:57

800039 DANTRI 191115236245968 VTBANK

30,000

15/11/2019 20:45:27

800039 DANTRI 191115236311793 VTBANK

6,000

15/11/2019 21:07:04

800039 DANTRI 191115236445877 VTBANK

50,000

15/11/2019 21:09:15

Linh; 0984610748; 100000; Ma so 3558: Vo chong ngheo den cung cuc ban ca ruong de cuu con

100,000

15/11/2019 21:58:10

Be AK BN ML; 0989984342; 200000; Ma so 3517: Con dau qua doi, ong noi ban lua non cuu chau gai ung thu

200,000

15/11/2019 23:40:24

Pham Viet Loi; 0915106453; 100000; Ma so 3558: 100000

100,000

16/11/2019 05:53:06

800039 DANTRI 191116237427784 VTBANK

50,000

16/11/2019 06:26:51

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3558: 100000

100,000

16/11/2019 11:41:40

nguyen thi ngoc thuy; 0903789416; 100000; Ma so 3589: 100000

100,000

16/11/2019 16:01:50

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191116 191116152808740

100,000

16/11/2019 19:17:26

800039 DANTRI 191116231953120 VTBANK

300,000

16/11/2019 19:21:05

800039 DANTRI 191116231974236 VTBANK

300,000

16/11/2019 20:09:39

Tran Minh Ha; 0913300860; 100000; Ma so 3589: 100000

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Namtừ ngày 10 đến 16/11/2019

 

11/11

Bạn đọc giúp MS 3551 (1.000.000); 3553, 3554 (600.000/MS); 3550, 3552 (500.000/MS)

3,200,000

 

Trịnh Thiện Nhân giúp 10 MS, từ 3545 - 3554

3,000,000

12/11

Trúc Nam (phường 4, quận 8) giúp MS 3526, 3548, 3546, 3527 (600.000/MS); 3529 (900.000)

3,300,000

 

Nguyễn Thiện Huy giúp MS 3553

200,000

 

Việt Ánh giúp MS 3544, 3546, 3555

2,100,000

13/11

Gia đình anh Bình, chị Hằng giúp MS 3556, 3555, 3554, 3553, 3552

1,000,000

15/11

Võ Văn Công giúp MS 3555, 3556, 3557, 3558

2,000,000

 

Lê Quang Bảo Dương giúp MS 3558

200,000

 

Trịnh Thiện Nhân giúp MS 3558, 3557, 3556, 3555

1,600,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵngtừ ngày 10 đến 16/11/2019

 

15/11/2019

Bạch Hồng Sơn (59 Nguyễn Xuân Ôn, Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 3556

                   500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 10 đến 16/11/2019

 

10/11/2019

MBVCB272346823. Chu Thi Nhung ung ho MS 3547. CT tu 0611001777689 CHU THI NHUNG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

10/11/2019

MBVCB272523152. ung ho quy khuyen hoc. CT tu 0011003740245 NGUYEN TUAN ANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

10/11/2019

IBVCB. 1011190799721001. NGUYEN XUAN LOC. Ma so 2990: Ba Bui Thi Do

                 200,000

10/11/2019

298181. 091119. 231050. Ung ho ma so 3552

                 500,000

10/11/2019

367992. 101119. 062055. Ung ho ma so 3549 em Son

                 200,000

10/11/2019

381750. 101119. 175903. An Nhu ck tu thien cho bao dan tri 10. 11

                 100,000

10/11/2019

811591. 101119. 192206. Ung ho chi:   Phan Thi Vinh (SN 1981, tru thon Tan Thuong, xa Tan Loc,   huyen Loc Ha, Ha Tinh).

                 500,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190401552002. PHAM THI ANH NGUYET. SDV ung ho

                 800,000

11/11/2019

IBVCB. 1111191035675003. DO THI HONG GAM. Ma so 3554: Cu Le Van Sy. Thon Dau Ben, xa Hop Tien, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong

                 500,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190921663004. DO THI HONG GAM. Ma so 3551: chi Truong Thi Nhung (SN 1990) tru thon My Thanh,   xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh Phu Yen

                 500,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190539123005. DO THI HONG GAM. Ma so 3553: Ong Huynh Lau, ba Tran Thi Tam. Thon Tra Linh Dong, xa Hiep Hoa, huyen Hiep Duc, Quang Nam

                 500,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190159743002. VU THI BINH MINH. Chau Viet Nhi Ung ho ma so 3554

                 500,000

11/11/2019

579066. 101119. 223242. Hoi phat tu phuong Co Nhue 2 uh ma so   3549 FT19315433443014

                 400,000

11/11/2019

579159. 101119. 223330. Hoi phat tu phuong Co Nhue 2 uh ma so   3550 FT19315793032704

                 200,000

11/11/2019

579269. 101119. 223414. Hoi phat tu phuong Co Nhue 2 uh ma so   3551 FT19315433450018

                 200,000

11/11/2019

579366. 101119. 223456. Hoi phat tu phuong Co Nhue 2 uh ma so   3552 FT19315793039193

                 200,000

11/11/2019

389411. 111119. 072409. Ung ho ma so 3550 bac Thao

             2,000,000

11/11/2019

364334. 111119. 080719. Ha Trong Thang giup Ma so 3546

                   50,000

11/11/2019

367845. 111119. 084222. UNG HO MS 3551

                 200,000

11/11/2019

307819. 111119. 150608. Ck

             1,000,000

11/11/2019

307883. 111119. 150744. Ma so 3552 Co Tran Le Thi Huyen Trang Dia chi nha So 10 duong Tran Phu, thi tran Quang Phu, huyen C

             1,000,000

11/11/2019

307973. 111119. 150847. Ma so 3551 chi Truong Thi Nhung (SN 1990) tru thon My Thanh, xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh Phu

             1,000,000

11/11/2019

308082. 111119. 151017. Ma so 3550 Ong Nguyen Minh Thao Dia chi Thon Tho Cau, xa Tuong Linh, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam So

             1,000,000

11/11/2019

929758. 111119. 195909. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451001944487 -   BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI FT19315903237269

                 100,000

11/11/2019

Sender: 01307001. DD: 111119. SHGD: 10002273. BO: DUONG THI MY HANG. IBUNG HO 11 MA SO TU 3543 DEN 3553 MOI MA SO 300. 000VND

             3,300,000

12/11/2019

Sender: 01309001. DD: 121119. SHGD: 10000102. BO: PHAM THI TUYEN. UNG HO MA SO 3554

                 300,000

12/11/2019

Sender: 79302001. DD: 121119. SHGD: 10001292. BO: HOANG ANH DUC. (CKRMNO: 110219111289899)UNG HO T U THIEN BAO DANTRI MA SO 3551 CHI NHUNG PHU YEN   (NHH: VIETCOMBANK HOAN KIEM )

                 200,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190150267001. NGUYEN HUU HIEU. Ma so 3551: chi Truong Thi Nhung (SN 1990) tru thon My Thanh, xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh Phu Yen

                 500,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190269571001. PHAN HUY VUONG. ung ho co Tran Le Thi Huyen Trang MS 3552

                 500,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190298199002. PHAN HUY VUONG. ung ho chi Truong Thi Nhung MS 3551

                 500,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190333810001. NGUYEN LE PHUONG. ung ho ma so 3555, chi Tran Thi Vien

                 200,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190870262002. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho ma so 3554, cu Le Van Sy

                 200,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190103934003. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho ma so 3553, Ong Huynh Lau

                 200,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190704066004. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho ma so 3552, Co Huyen Trang

                 200,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190878436005. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho ma so 3551, chi Truong Thi Nhung

                 200,000

12/11/2019

135908. 121119. 080609. To Khanh HN ung ho

             3,000,000

12/11/2019

517229. 121119. 084430. Nguyen Xuan Thach giup ms 3555 FT19316649797827

                 500,000

12/11/2019

518823. 121119. 084907. Nguyen Xuan Thach giup ms 3551 FT19316664836410

                 500,000

12/11/2019

449950. 121119. 100856. An Nhu ck tu thien cho truong hop ma so 3555 ngay 12. 11

                 100,000

12/11/2019

334382. 121119. 103859. Ma so 3555 Chi Tran Thi Vien (me be Bach Ngoc Tieu Vi) Dia chi To 2, ap Hon Dat, xa Tho Son,   huyen

             1,000,000

12/11/2019

186456. 121119. 211427. ung ho cnhung ms 3551

                 300,000

12/11/2019

316363. 121119. 214347. Ck ung ho Ma So 3555, Tran Thi Vien FT19317407152892

                 500,000

12/11/2019

500703. 121119. 071944. P12804 ung ho

                 100,000

12/11/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 121119. SH: 10005849. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3552

                 300,000

12/11/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 121119. SH: 10005779. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3555

                 500,000

13/11/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 131119. SH: 10000702. BO: DO TRAN NGUYEN VU. MS3555 CHUA CHUC LANH CHO BE

                   50,000

13/11/2019

MBVCB274500506. le thi ha ung ho ma so 3556, ong nguyen van loc, ky anh, ha tinh. CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 500,000

13/11/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3546: LAI THI BE - YEN THO, Y YEN, NAM DINH     GD TIEN MAT

                 100,000

13/11/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3547 DINH THI YEN - DUY PHIEN, TAM DUONG, VIN H PHUC GD TIEN MAT

                 100,000

13/11/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3548 MAI THI NHAT LINH - HAI NHAN, TINH GIA, THANH HOA GD TIEN MAT

                 100,000

13/11/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3549 NGUYEN DAC SON - QUANG TRUNG, VU BAN,     NAM DINH GD TIEN MAT

                 100,000

13/11/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3550 NGUYEN MINH THAO - TUONG LINH, KIM BANG , HA NAM GD TIEN MAT

                 100,000

13/11/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3551 TRUONG THI NHUNG - HOA THANG, PHU HOA, P HU YEN GD TIEN MAT

                 100,000

13/11/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3553 HUYNH LAU - HIEP HOA, HIEP DUC, QUANG NA M GD TIEN MAT

                 100,000

13/11/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3554 LE VAN SY - HOP TIEN, NAM SACH, HAI DUO NG GD TIEN MAT

                 100,000

13/11/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3555 TRAN THI VIEN - TO 2, AP HON DAT, XA TH O SON, HON DAT, KIEN GIANG GD TIEN MAT

                 100,000

13/11/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3542 TRAN THI NUONG - THUY TAY, THANH HOA, LO NG AN GD TIEN MAT

                 100,000

13/11/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3545 DINH THI H'LANH - LOP 12, THPT LUONG T HE VINH, HUYEN K BANG GD TIEN MAT

                 100,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190526840001. NGUYEN DUC NAM. ungho   Ma so 3549: Em Nguyen Dac Son, thon Bat Di, xa Quang Trung, huyen Vu Ban, tinh Nam Dinh. DT:   0839806479 (so co Huong me cua Son)

                 100,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190976093001. DANG PHI SON. Ma so 3556:   Ong Nguyen Van Loc (ong noi hai chau),   thon Xuan Ha, xa Ky Lam, huyen Ky Anh - Ha Tinh.

                 200,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190725036001. DAU HUY NGOC. ung ho Ma so 3556 Ong Nguyen Van Loc

                 100,000

13/11/2019

489729. 131119. 072432. Ung ho ma so 3551 e Nhung

                 200,000

13/11/2019

494951. 131119. 091947. An Nhu ck tu thien cho truong hop ma so 3555 ngay 13. 11

                 100,000

13/11/2019

460325. 131119. 150706. BE MAI KHUYEN UNG HON MS 3556 ONG NGUYEN VAN LOC /THON XUAN HA/ XA KY LAM / HUYEN KY ANH / HA TINH

                 100,000

13/11/2019

386629. 131119. 174455. Ma so 3556 Ong Nguyen Van Loc (ong noi hai chau), thon Xuan Ha, xa Ky Lam,   huyen Ky Anh - Ha Tinh.

             1,000,000

13/11/2019

638005. 131119. 201637. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451001944487 -   BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI FT19317406467584

                 100,000

14/11/2019

Sender: 01310012. DD: 141119. SHGD: 10006896. BO: NGUYEN MY LINH. JUN DUTY CK

                 100,000

14/11/2019

MBVCB275155493. ung ho ms 3556. CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 300,000

14/11/2019

MBVCB275240689. ung ho ba Do. CT tu 0301000382530 BUI VAN KHOI toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

14/11/2019

MBVCB275518598. ung ho ms 3557. CT tu 0101000459174 TA THUY AN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

14/11/2019

964998. 141119. 213158. Ung ho MS3557 c Tuoi ms3552 co Trang.   Moi hoan canh 500. 000

             1,000,000

14/11/2019

534626. 141119. 072515. Ung ho ma so 3552 em Trang

                 200,000

14/11/2019

705095. 141119. 084620. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451001944487 -   BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI FT19318004591496

                 100,000

14/11/2019

632452. 141119. 113956. Ung ho ma so 3557: chi Nguyen Thi Tuoi

                 200,000

14/11/2019

792450. 141119. 123538. Ck quy nhan ai FT19318052309440

                 100,000

14/11/2019

805002. 141119. 154431. Vinh Ri quyen gop gia dinh em Phan Thi Thuong ha tinh

                 500,000

14/11/2019

895232. 141119. 164022. P7 - 3515 FT19318141162071

                 100,000

14/11/2019

Sender: 79307005. DD: 141119. SHGD: 10007723. BO: TANG THI THUY DUYEN. IBMS 3555, 3556,   3557 MOI M S 500. 000

             1,500,000

15/11/2019

MBVCB276018250. Ung ho chau Thien An - ma so 3558. CT tu 0451001937658 NGUYEN DINH CONG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

15/11/2019

MBVCB275731838. Ung ho anh Hoang (ms 3558). CT tu 0021001697795 NGUYEN THANH TUNG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 300,000

15/11/2019

MBVCB275744921. Giup do ma so 3558. CT tu 0011000596734 DINH VAN BINH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

15/11/2019

MBVCB275753900. Ma so 3558: anh Nguyen Van Hoang, Nam Sach, Hai Duong. CT tu 0601000458804 LE MANH TUAN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                   50,000

15/11/2019

424916. 151119. 060636. Ma so 3557 Chi Nguyen Thi Tuoi,   thon Cao Xa, xa Thai Hoa, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong. DT 0395

             1,000,000

15/11/2019

812293. 151119. 101625. chuyen cho 3556 hai be mo coi chau ong nguyen van loc

             1,000,000

15/11/2019

434372. 151119. 111809. Ma so 3558 Anh Nguyen Van Hoang,   thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong. DT 035

             1,000,000

15/11/2019

873041. 151119. 135706. NGO DUC CHIEU UNG HO MA 3558

                   50,000

15/11/2019

873218. 151119. 135826. NGO DUC CHIEU UNG HO MA 3557

                   50,000

15/11/2019

523133. 151119. 144801. ctien Ma so 3558 Anh Nguyen Van Hoang, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

                 200,000

15/11/2019

523658. 151119. 145018. ct Ma so 3557 Chi Nguyen Thi Tuoi,   thon Cao Xa, xa Thai Hoa, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong.

                 200,000

15/11/2019

Sender: 79307005. DD: 151119. SHGD: 10000496. BO: NGUYEN NHAT DUY AN. IBUNG HO MA SO 3557 , NGUYEN THI TUOI

                 500,000

15/11/2019

Sender: 79307005. DD: 151119. SHGD: 10000856. BO: NGUYEN DUC NHAN. IBGIUP DO MA SO 3557

                 300,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190419382001. VU DUC HAI. Ma so 3589 :   Tran Thi Le Chi (thon Dai Lu,   xa Hong Loc, huyen Loc Ha, Ha Tinh

                 500,000

16/11/2019

504876. 161119. 143510. Ung ho 3589 FT19320088889030

                   50,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank mới từ ngày 10 đến 16/11/2019

 

10/11/2019

MBVCB272233629. ms 3552, co giao Huyen Trang, chuc co mau khoe manh. . CT tu 0071000847884 LAI NGUYEN MINH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

10/11/2019

MBVCB272248643. FB UT DANH GIUP MS 3551 TRUONG THI NHUNG. CT tu 0251002743979 TRAN KHAC TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

10/11/2019

MBVCB272258573. ms 3551 Truong thi nhung. CT tu 0071003591438 NGUYEN TRAN THUY AI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

10/11/2019

MBVCB. 272269894. giup ms 3552. CT tu gia dinh Tuan Trang Chau toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

10/11/2019

MBVCB. 272278516. bi ung thu. CT tu Truong Thi Nhung 1990 Phu Yen toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

10/11/2019

MBVCB272287340. NXA xin gui tang quy Xay cau Tuyen Quang MS 3530. . CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/11/2019

MBVCB272290557. ung ho ms:3552(100k)   ms 3553( 200k). CT tu 0491001893710 NGUYEN THI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

10/11/2019

MBVCB272303775. ung ho ma so 3548 chau Mai Thi Nhat Linh,   thon Dong Tam, xa Hai Nhan, huyen Tinh Gia, Thanh Hoa. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

10/11/2019

MBVCB272315114. Nguyen Nhung Ha Tinh ung ho quy tam long nhan ai ma 3552. CT tu 0011002764633 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

10/11/2019

MBVCB. 272316890. ung thu. CT tu truong thi nhung toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

10/11/2019

MBVCB272370368. ung ho ms 3551. CT tu 0071001295856 HOANG HAI DANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/11/2019

MBVCB. 272417149. ung ho ms 3551. CT tu Hoang Van Khai toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

10/11/2019

MBVCB. 272432596. ung ho ms 3553. CT tu A toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

10/11/2019

MBVCB272481735. ma so 3551 chi Truong thi nhung. CT tu 0151000346042 DO THI KIM YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/11/2019

MBVCB272483045. 3551 truong thi nhung . CT tu 0621000441233 NGO THI BICH HIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

10/11/2019

MBVCB. 272502933. uh3553, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44ms200000n. CT tu n toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

2,000,000

10/11/2019

MBVCB. 272626220. 2 cu cao tuoi song ngheo kho. CT tu Huynh Lau toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

10/11/2019

VCBPAY272255850. Giup do chi Trang. Ma so: 3552. PHAM ANH NHAT CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

200,000

10/11/2019

IBVCB. 0911190011000001. TRAN THI XUAN THU. Ma so 3551: chi Truong Thi Nhung (SN 1990) tru thon My Thanh, xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh Phu YenSDT: 0702. 465. 836

500,000

10/11/2019

IBVCB. 1011190518846001. Quang Khue Hanoi Ms 3552 mong co phep mau den voi em

200,000

10/11/2019

IBVCB. 1011190765802001. NGUYEN THI ANH.

200,000

10/11/2019

IBVCB. 1011190182086001. phan ngoc hung Giup ma so: 3553

100,000

10/11/2019

IBVCB. 1011190206554001. DINH VAN THANH. . ung ho Ma so 3551

50,000

10/11/2019

IBVCB. 1011190643532001. Ma so 3553: Ong Huynh Lau,   ba Tran Thi Tam. Thon Tra Linh Dong, xa Hiep Hoa, huyen Hiep Duc, Q Cu ong

60,000

10/11/2019

IBVCB. 1011191017064001. Nguyen Quoc Cuong q2,   hcm MS 3549 - Nguyen Dac Son, Nam Dinh

1,000,000

10/11/2019

IBVCB. 1011190396408001. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3553 ong Huynh Lau, ba Tran Thi Tam thon Tra Linh Dong, xa Hiep Hoa, huyen Hiep Duc, Quang Nam.

50,000

10/11/2019

IBVCB. 1011191003076002. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3552 co Tran Le Thi Huyen Trang so 10 duong Tran Phu, thi tran Quang Phu, huyen Cu Mgar, tinh Dak Lak. dt 0983834290.

50,000

10/11/2019

IBVCB. 1011190949360001. NGUYEN NGOC CHANH. Ma so 3551 chi Truong Thi Nhung 1990

100,000

10/11/2019

IBVCB. 1011190324123002. NGUYEN THI THU HIEN. Ung ho Ma so 3551:Xot xa canh nguoi me ung thu van phai cay ai kiem tien chua benh cho con

300,000

10/11/2019

IBVCB. 1011190348615001. TRAN HOANG LONG. Ung ho chi Truong Thi Nhung (SN 1990). Ma so 3551

100,000

10/11/2019

IBVCB. 1011190671759001. PHAM VAN HOA. Ma so 3551: chi Truong Thi Nhung SN 1990 tru thon My Thanh, xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh Phu YenSDT: 0702. 465. 836

100,000

10/11/2019

IBVCB. 1011190908731001. Le Tri Thong Ma so 3540 - co giao Nguyen Thi Thu Thuy

1,000,000

10/11/2019

297165. 091119. 223826. Ngoc Linh ung ho Ma so 3551 chi Truong Thi Nhung CK ngay 9 thang 11 2019

100,000

10/11/2019

365029. 091119. 230959. Ma so 3551 chi Truong Thi Nhung FT19315503122976

300,000

10/11/2019

695528. 101119. 012434. 3552 ung ho co Trang

100,000

10/11/2019

260909. 101119. 033327. Ung ho co Trang ma so 3552

100,000

10/11/2019

379486. 101119. 071636. Ung ho Truong Thi Nhung ma 3551 FT19315793313677

100,000

10/11/2019

203930. 101119. 074343. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 NGUYEN THI THU THUY chuyen khoan ung ho co Tran

200,000

10/11/2019

757002. 101119. 080609. Ung ho ma so:3553

100,000

10/11/2019

849397. 101119. 084143. UNG HO EM DINH THI YEN CHUA BENH UNG THU - 101119 - 08:41:42

500,000

10/11/2019

296628. 101119. 091027. 3726484799 Chuyen qua MoMo 3553

200,000

10/11/2019

396051. 101119. 091918. Ung ho gia dinh gia dinh chi Nhung MS 3551 FT19315024635356

200,000

10/11/2019

289344. 101119. 092029. Ma 3551 chi Truong Thi Nhung

500,000

10/11/2019

405173. 101119. 100018. MS 3552 Tran L T Huyen Trang - ng gui H P Dung FT1931509 5024813

100,000

10/11/2019

407242. 101119. 100921. MS 3531 Pham T Hue - ng gui H P Dung FT19315095061506

100,000

10/11/2019

192081. 101119. 105703. BuI HUU KHOAN UNG HO MA SO 3553

500,000

10/11/2019

192115. 101119. 105829. NgUYEN TRONG CHINH UNG HO MA SO 3553

500,000

10/11/2019

430397. 101119. 114714. Ung ho ms 3517 ong Nguyen Thanh Hien FT193150 95322785

250,000

10/11/2019

440497. 101119. 123457. Ung ho be Thao FT1931579 6824003

100,000

10/11/2019

276395. 101119. 123922. Cao van son 0903401552 Giup ma so3559

1,000,000

10/11/2019

454681. 101119. 134644. Ung ho ma so 3551 chi Truong Thi Nhung FT193157 97098549

100,000

10/11/2019

465488. 101119. 143815. Nguyen thi huong ung ho ma 3551 chi Truong Thi Nhung FT1931 5097590403

300,000

10/11/2019

830951. 101119. 144332. UNG HO MS 3550

1,000,000

10/11/2019

876742. 101119. 145838. SANHSEACO GUI MA SO 3553 - 101119 - 14:58:36

50,000

10/11/2019

470209. 101119. 145904. Ung ho ma so 3551 truong thi nhung FT19315794939564

500,000

10/11/2019

278598. 101119. 150503. Giup c Nhung ma so 3551

500,000

10/11/2019

040720. 101119. 150631. Ung ho ong Huynh Lau ba Tran Thi Tam o Quang Nam

1,000,000

10/11/2019

279040. 101119. 152810. A Triet tu thien cho em Nguyen Dac Son 3549

5,000,000

10/11/2019

735488. 101119. 170701. ma so 3551. chi Truong Thi Nhung

200,000

10/11/2019

827073. 101119. 172758. GIUP GIA DINH CHI TRUONG THI NHUNG SN 1990

300,000

10/11/2019

514189. 101119. 174426. Ho tro Em Nguyen Dac Son   - ma so 3549 FT19315884855082

5,000,000

10/11/2019

525697. 101119. 183035. MS 3551 - Chi Truong Thi Nhung FT19315792227735

100,000

10/11/2019

526974. 101119. 183533. Gui toi ma so 3552 - Tran Le Thi Huyen Trang FT19315792248147

100,000

10/11/2019

509841. 101119. 193000. Ung ho ma so 3551

200,000

10/11/2019

556373. 101119. 203724. Ung ho co giao Trang, ma so 3552 FT19315098822322

200,000

10/11/2019

497659. 101119. 205755. ung ho ms 3553 - ong huynh lau

200,000

10/11/2019

564691. 101119. 211409. Fb Nguyen Phuong ung ho ma 3551 FT19315 798561443

100,000

10/11/2019

964017. 101119. 214012. Uh 3538

300,000

10/11/2019

034282. 101119. 214224. IBFTA 191110000034381 Ma so 3550 va maso 3549

100,000

10/11/2019

035162. 101119. 214304. IBFTA 19111000 0035410 Ma so 3551

100,000

11/11/2019

IBPS/SE:01310005. DD:111119. SH:10028258. BO:NGUYEN MANH CUONG. HO TRO ONG LAU, BA TAM,   MA SO 3553

200,000

11/11/2019

NGO NHU Y CT GIUP CHAU THAO MS 3517 GD TIEN MAT

500,000

11/11/2019

/Ref:P3089315 094Y19{//}/Ref: P3089 31509 4Y19{//}B/O: LE MANH CUONG MA SO TU THIEN 3551 TRUONG THI NHU NG DVC:LE MANH CUONG THON GIAO QUANG

500,000

11/11/2019

CO HUE UNG HO // B/O HA VU THAN F/O BAO DIEN TU DAN TRI

3,000,000

11/11/2019

Sender:01310001. DD:111119. SHGD:10001320. BO:TRAN THI NGOC ANH. MS 3547 DINH THI YEN

150,000

11/11/2019

Sender:79310001. DD:111119. SHGD:10001284. BO:TRAN THI NGOC ANH. MS 3549 NGUYEN DAC SON

150,000

11/11/2019

Sender:79310001. DD:111119. SHGD:10001356. BO:TRAN THI NGOC ANH. MS 3546 LAI THI BE

100,000

11/11/2019

Sender:79334001. DD:111119. SHGD:10001196. BO:BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS: 3552 UNG HO: TRA N LE THI HUYEN TRANG (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

400,000

11/11/2019

Sender:01310005. DD:111119. SHGD:10002661. BO:LE VAN. UNG HO TRUONG THI NHUNG PHU YEN

100,000

11/11/2019

Sender:01310001. DD:111119. SHGD:10010045. BO:TRUONG NHU Y. UNG HO TRUONG THI NHUNG

300,000

11/11/2019

Sender:01310012. DD:111119. SHGD:10001278. BO:TRAN THI NGOC ANH. MS 3550 NGUYEN MINH THAO

150,000

11/11/2019

Sender:79310001. DD:111119. SHGD:10004180. BO:NGUYEN BA HAI. MA 3551UNG HO TRUONG THI NHUNG XA HOA THANG HUYEN PHU HOA TINH PHU YEN

300,000

11/11/2019

Sender:01310001. DD:111119. SHGD:10004906. BO:NGUYEN NGOC HUYEN. UNG HO 700K CHO HC 3552 VA 70 0K CHO HC 3551

1,400,000

11/11/2019

Sender:01310005. DD:111119. SHGD:10004901. BO:LE THI HONG NHUNG. MS 3548 MAI THI NHAT LINH

50,000

11/11/2019

Sender:79310001. DD:111119. SHGD:10006007. BO:DINH TRUNG DUNG. MA SO 3552 CO TRAN LE THI HUYEN TRANG

200,000

11/11/2019

Sender:01310012. DD:111119. SHGD:10006200. BO:HA THI HONG PHU. MA SO 3551

100,000

11/11/2019

Sender:01310012. DD:111119. SHGD:10008639. BO:PHAM XUAN QUANG. 3552 CO TRAN LE THI TRANG

200,000

11/11/2019

Sender:01310001. DD:111119. SHGD:10011347. BO:BUI THI THU HA. UNG HO BE THAO QUE QUANG BINH BI UNG THU TUY

1,000,000

11/11/2019

Sender:01310001. DD:111119. SHGD:10012780. BO:TRAN THI NGOC ANH. MS 3553 HUYNH LAU

100,000

11/11/2019

Sender:01311013. DD:111119. SHGD:10003306. BO:LE THI KIEU ANH. GIUP DO MS 3553 BAO DAN TRI

5,000,000

11/11/2019

Sender:01604001. DD:111119. SHGD:10000233. BO:LY QUANG MINH. MA SO 3552 TRAN LE THI HUYEN TRAN GM INH VA SON GIUP MA SO 3552 BI BENH TEO NAO MOI SINH CONGIA DIN H KHO KHAN CAN GIUP CHARGEDETAILS OUR

100,000

11/11/2019

Sender:01604003. DD:111119. SHGD:10006100. BO:LY QUANG MINH. MA SO 3553 HUYNH LAU VA TRA THI T AM MINH VA SON GIUP MA SO 3553 CHONG 91 TUOI VO 82 TUOI SONG CO CU HOAN CANH KHO KHAN NGHEO KHO CHARGEDETAILS OUR

100,000

11/11/2019

Sender:01604003. DD:111119. SHGD:10006108. BO:LY QUANG MINH. MA SO 3554 LE VAN SYMINH VA SON G IU P MA SO 3554 CHONG 86T VO 87T NUOI HAI CON TAM T GIA DINH KHO KHAN CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

100,000

11/11/2019

Sender:01310012. DD:111119. SHGD:10028007. BO:CAO DINH TRONG. CK MA SO 3548

100,000

11/11/2019

FTF_CN:9704366800583697015. FrAcc :04910 00025675. ToAcc: 0451000476889

2,500,000

11/11/2019

MBVCB272703017. UNG HO MA SO 3550 CHUC CHU THAO MAU KHOE MANH GAP NHIEU MAY MAN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

11/11/2019

MBVCB272711147. ung ho chi truong thi nhung. ms 3551. CT tu 0821000038105 BAN VAN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

11/11/2019

MBVCB272713133. UH Truong Thi Nhung. CT tu 0811000009659 NGO HUYNH NGOC BAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

11/11/2019

MBVCB272715226. UngHo MS 3553 ong Huynh Lau ba Tran Thi Tam. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

11/11/2019

MBVCB272743311. ung ho ms 3554 Ong Le Van Sy thon dau bep. xa hop tien . huyenj nam sach . tinh hai duong. CT tu 0351000626265 DUONG THI LANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

11/11/2019

MBVCB. 272747030. Con trai bi benh tam than. CT tu Bac Le Van Sy Ma so 3554 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

11/11/2019

MBVCB272748787. ma so 3554. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

11/11/2019

MBVCB272784653. Toi ma so: 3554, cu Le Van Sy, thon Dau Ben, xa Hop Tien, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong. CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

11/11/2019

MBVCB. 272785358. cong nhan. CT tu pham huu thuan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

11/11/2019

MBVCB. 272788235. 3554. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

11/11/2019

MBVCB. 272790837. ms 3554, 3553, 3552. CT tu ndh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

11/11/2019

MBVCB. 272804354. hai cu cao tuoi nuoi con tam than. CT tu Le Van Sy toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

11/11/2019

MBVCB. 272808037. ma so 3552. CT tu lua toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

11/11/2019

MBVCB. 272852007. Ms 3554:Cu Le Van Sy, Hai Duong. CT tu Nguyen Ngoc Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

11/11/2019

MBVCB272876625. Ho tro ma so 3551 - chi Truong Thi Nhung sn 1990. CT tu 0251002729911 DINH NGOC HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

11/11/2019

MBVCB272884119. ung ho ma 3554. CT tu 0491001497231 NGUYEN THUY HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

11/11/2019

MBVCB272885053. Ung ho MS3548. CT tu 0011004304434 PHAM QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

11/11/2019

MBVCB272886012. Ung ho MS3553. CT tu 0011004304434 PHAM QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

11/11/2019

MBVCB. 272890216. Ma so 3554: Cu Le Van Si. Huyen Nam Sach, Hai Duon. CT tu Minh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

11/11/2019

MBVCB. 272905398. Ma so 3554. CT tu Tran Ha Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

11/11/2019

MBVCB272911689. ung ho ma so 3554 cu Le Can Sy thon Dau Ben xa Hop Tien huyen Nam Sach tinh Hai Duong. CT tu 0011004119215 LE THI DIEM HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

11/11/2019

MBVCB. 272914511. Nguyen Minh Ngoc 7A219/1 Pham Van Hai - Binh Chanh. CT tu TG toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

11/11/2019

MBVCB. 272917962. ma so 3554 ong Le Van Sy - 0357376912. CT tu mai toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

11/11/2019

MBVCB. 272943521. MS 3554. CT tu Tinh Thuc toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

11/11/2019

MBVCB. 272944405. Ms 3553. CT tu Tinh Thuc toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

11/11/2019

MBVCB. 272945081. MS 3551. CT tu Tinh Thuc toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

11/11/2019

MBVCB272974814. Ma so 3554:Cu Le Van Sy. CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

11/11/2019

MBVCB. 272987842. MS. 3554 Le Van Sy, Nam sach,     hai duong. CT tu le chi kien   toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

11/11/2019

MBVCB272991337. Ung ho me con chi Nhung - Phu Yen ma so 3551, chuc me con em mau som binh phuc. CT tu 0991000028988 VU VAN TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

11/11/2019

MBVCB273026688. giup do maso 3551 - c Truong Thi Nhung. CT tu 0111001112481 NGUYEN THI NGOC TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

11/11/2019

MBVCB273036792. ung ho cu Le Van Sy ma 3554. CT tu 0451000474988 TRAN THI ANH TUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

11/11/2019

MBVCB273040781. ung ho ms 3551Truong Thi Nhung. Thon My Thanh. Xa Hoa Thang. Huyen Phu Hoa. Tinh Phu Yen. CT tu 0351000626265 DUONG THI LANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

11/11/2019

MBVCB273070886. giup ma 3551. CT tu 0021001924406 NGUYEN THI DAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

11/11/2019

MBVCB. 273131559. ma so 3551. CT tu Phan Trong Lam toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

150,000

11/11/2019

MBVCB273141080. ung ho cu le van sy ma so 3554. CT tu 0041000687325 NGUYEN VAN KHOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

11/11/2019

MBVCB. 273241279. Ma so 3554. CT tu Cu Le Van Sy 0357376912 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

11/11/2019

MBVCB273252282. Minh Trang (Da Nang) ung ho ma so 3542. CT tu 1001000299241 TRAN THANH THOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

11/11/2019

MBVCB273290615. chi Truong Thi Nhung ( 1990 ) 0702465836. CT tu 0071001167107 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

11/11/2019

MBVCB. 273315920. ma 3551. CT tu Ngo Hong Duong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

11/11/2019

MBVCB. 273326181. 3554. CT tu NGUYEN QUANG TUNG toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

11/11/2019

MBVCB273342572. Ck ung ho ma so 3551 - c Truong Thi Nhung. CT tu 0041000243597 HOANG THY THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

11/11/2019

MBVCB273360904. ung ho ma so 3547 - Dinh Thi Yen. CT tu 0491000117929 NGUYEN TRANG NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

250,000

11/11/2019

MBVCB273375722. Ung ho cho 2 truong hop 3553 + 3554 . CT tu 0071000946516 LE THI KIEU LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

400,000

11/11/2019

MBVCB273422171. Ung ho hoan canh 3551. . CT tu 0321000873248 LAM HUYNH BAO NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

150,000

11/11/2019

MBVCB273490882. 3554 cu le van sy. CT tu 0061001098189 NGO QUANG VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

11/11/2019

MBVCB273509022. ma so: 3551 chi Truong Thi Nhung . CT tu 0071004908286 PHAM THI NGOC THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

11/11/2019

MBVCB273515526. 3554 cu le van sy. CT tu 0031000336958 NGUYEN THI DIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

497,800

11/11/2019

MBVCB273520075. UngHo MS 3554 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

11/11/2019

MBVCB. 273520098. ma so 3554 cu Le Van Sy , tinh Hai Duong. CT tu quy Tom C toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

11/11/2019

MBVCB273520531. ung ho gia dinh kho khan. CT tu 0451000335077 NGUYEN VAN LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

11/11/2019

MBVCB. 273520761. ma so 3553 ong Lau, ting Quang Nam. CT tu quy Tom C toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

11/11/2019

MBVCB. 273521065. Con bi tam than. CT tu Le Van Sy Ms 3554 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

11/11/2019

MBVCB. 273521350. ma so 3552, co Tran Le Thi Huyen Trang. CT tu Nguyen Hien toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

11/11/2019

MBVCB273533700. maso 3551:chj Truong Thi Nhung sn1990 tinh phu yen. CT tu 0151000572723 TRUONG THI NGOC LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

11/11/2019

IBVCB. 1011190649315002. Nguyen Khanh Linh   3551 - Chi Truong Thi Nhung

1,000,000

11/11/2019

IBVCB. 1011190077011003. Le Tri Thong   3548 - chau Mai Thi Nhat Linh

1,000,000

11/11/2019

IBVCB. 1011191013623004. Le Tri Thong   3546 - Em Lai Thi Be

1,000,000

11/11/2019

IBVCB. 1011190560575005. Nguyen Khanh Linh   3541 - chi Tran Thi Phuong

1,000,000

11/11/2019

IBVCB. 1011190839719001. LE QUOC CUONG. . Ma so 3551: chi Truong Thi Nhung

300,000

11/11/2019

IBVCB. 1011190523759004. Gia Dinh Be Minh Tri Va Binh An 74 ngo 41 thai ha HN   Ma so 3552: Co Tran Le Thi Huyen Trang

300,000

11/11/2019

IBVCB. 1111191000489001. Ban doc Ma so 3553 -   Huynh Lau

300,000

11/11/2019

IBVCB. 1111191038441002. Ban doc Ma so 3552 -   Tran Le Thi Huyen Trang

200,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190299817001. KHUC LE HOA. Ma so 3553   - ong Huynh Lau, ba Tran thi tam

200,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190122221001. CHU THI MINH HOP CHU THI MINH HOP CAC MA SO 3547 VA 3552 MOI MA SO 500 NGAN

1,000,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190485971001. TRUONG QUOC BAO. Giup Ms Tu 3541 den 3554

4,200,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190333635001. phan ngoc hung Giup ma so: 3554

100,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190883031003. Ma so 3554: Cu Le Van Sy.   Thon Dau Ben, xa Hop Tien, huyen Nam Sach, tinh Ha Phong vien

60,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190658915001. Le Van Sy Dau Ben,   xa Hop Tien, huyen Nam Sach,   Hai DuoNG ms 3554

50,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190605193001. DUONG THU HA. Ung ho ma so 3554 (Cu Le Van Sy)

200,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190294049001. NGUYEN HOANG OANH. ung ho ma 3554 cu Le Van Sy

200,000

11/11/2019

IBVCB. 1111191044563001. Cu Le Van Sy Hai Duong ma so 3554

110,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190855427001. NGUYEN THI HANG. Hang 0974306632 ct ung ho hc so 3572 chua Hong Quang

700,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190832955001. NGUYEN THI GIANG. Ung ho Ma so:3551 chi Truong Thi Nhung thon My Thanh, Hoa Thang, Phu Hoa,   Phu Yen

200,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190982063001. NGUYEN THU VAN. Ung ho ma so 3554: Cu Le Van Sy

200,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190803015002. NGUYEN HOANG LAN THAO. Ung ho Ma so 3554: Cu Le Van Sy.

500,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190636546001. Ma so 3554: Cu Le Van Sy Thon Dau Ben, xa Hop Tien, h Nam Sach, Hai Duong hoan canh kho khan

100,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190981550002. Ma so 3553: Ong Huynh Lau, ba Tran Thi Tam Thon Tra Linh Dong, x Hiep Hoa, h Hiep Duc, Quang Nam hoan canh kho khan

100,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190541258003. Ma so 3552: Co Tran Le Thi Huyen Trang So 10 duong Tran Phu, TT Quang Phu, Cu Mgar, Dak Lak hoan canh kho khan

100,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190006682001. NGUYEN KIM TRANG. Ma so 3554: Cu Le Van Sy. Thon Dau Ben, xa Hop Tien, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong. DT: 0357376912

500,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190046050004. Ma so 3551: chi Truong Thi Nhung (SN 1990) thon My Thanh, xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh P hoan canh kho khan

100,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190580458002. NGUYEN THI HANG. Hang 0974306632 ct ung ho hc so 3551 nha chi nhung

200,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190548690002. Gia dinh Hung Thanh, Bi & Sunny & mooney, ba ngoai Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi ( M3534; M3539; M354; M 3551; M3552; M3554) x100k

600,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190684956001. gia dinh 2 be Thoc Gao   MS 3554

100,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190833280001. VU THUY HUONG. ung ho ma so 3554 ong Le Van Sy

300,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190883320001. Trong Hieu & Trong Nhan TPHCM Ma so 3540 -   giup do con co giao Ng T Thu Thuy

1,000,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190485812002. Trong Hieu & Trong Nhan TPHCM Ma so 3552 -   giup do co giao Huyen Trang

500,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190508464001. DO THI SUONG. Ung ho Truong Thi Nhung_ma so 3551

200,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190128386001. NGUYEN THI THU HIEN. Ma so 3554: Cu Le Van Sy. Thon Dau Ben, xa Hop Tien, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong. DT: 0357376912. Mong cu va gia dinh vuot qua kho khan

500,000

11/11/2019

IBVCB. 1111191046214003. TON NU TRA MI. Ung ho MS 3542. Chuc be nhung dieu tot lanh nhat

1,000,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190041626004. TON NU TRA MI. Ung ho MS 3539. Mong cac be som co truong hoc

1,000,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190159154001. PHAN THI VAN ANH. Ung ho ma so 3551

50,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190362272001. Huy 69 TTH6 Ma so 3553: Ong Huynh Lau, ba Tran Thi Tam.

200,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190547860001. THANG THI THU THANH. Ck ung ho em Lai Thi Be

100,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190510308002. Huy 69 TTH6 Ma so 3552: Co Tran Le Thi Huyen Trang

300,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190025760002. THANG THI THU THANH. Ung ho chau Nhat Linh

100,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190675421002. NGO THI TUYET MAI. ung ho tien - Ma so 3554: Cu Le Van Sy.

100,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190289141001. LE VIET YEN LY. Ma so 3551: Chi Truong Thi Nhung

200,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190324257003. PHUNG PHAN THUY TIEN. Gui cu Le Van Sy ma so 3554

500,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190750419002. DUONG MINH THONG. ma so 3554, cu le van Sy, dt 0357376912

500,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190275909002. NGUYEN KHOA DANG. Ung ho ms 3554

250,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190584977005. Ma so 3551: chi Truong Thi Nhung (SN 1990) My Thanh, xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh Phu Ye chuc chi va chau mau khoe 0702. 465. 836

200,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190994357006. Ma so 3547: Chi Dinh Thi Yen Thon Dong, xa Duy Phien, huyen Tam Duong, VP Hien chi Yen dang duoc dieu tri tai Khu noi 5,

200,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190495885001. Le Van Sy Thon Dau Ben,   xa Hop Tien, huyen Nam Sach, tinh Ha Ma so 3554: Phong vien bi duoi danh, thau hieu c

500,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190911961001. PHAM TRUNG DUNG. Ung ho Ma so 3546, Em Lai Thi Be

550,000

11/11/2019

IBVCB. 1111191011077002. PHAM TRUNG DUNG. Ung ho Ma so 3549, Em Nguyen Dac Son

550,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190292659001. Le Van Sy Thon Dau Ben,   xa Hop Tien, Nam Sach, tinh HaiDuong Ma so 3554: Cu Le Van Sy

300,000

11/11/2019

IBVCB. 1111190830237003. Do Truong Huy Tp Ho Chi Minh 3551 Truong Thi Nhung

500,000

11/11/2019

584149. 101119. 231727. Co giao Nguyen Hien truong THPT Ly Thuong Kiet, huyen Thuy Nguyen, Hai Phong ung ho gd co giao Nguye

200,000

11/11/2019

613348. 111119. 083628. Ma so 3554 FT19315633648634

100,000

11/11/2019

616713. 111119. 084722. Ung ho ma so 3554 cu Le Van Sy,   thon Dau Ben, xa Hop Tien, Nam Sach,   Hai Duong FT19315220600646

300,000

11/11/2019

276572. 111119. 084918. IBFT Cty thanh thang chuyen ms 3552

500,000

11/11/2019

936401. 111119. 085522. SANHSEACO GUI MA SO 3554 - 111119 - 08:56:56

50,000

11/11/2019

936721. 111119. 085650. MA SO 3552: CO TRAN LE THI HUYEN TRANG, SO 10 TRAN PHU, QUANG PHU,   DAK LAK - 111119 - 08:56:23

1,000,000

11/11/2019

624862. 111119. 090933. Ung ho cu le van sy ma so 3554 FT19315220690650

100,000

11/11/2019

373995. 111119. 092608. Ung ho 3554

200,000

11/11/2019

634757. 111119. 093314. Ms 3554 le van sy FT19315469366337

500,000

11/11/2019

637064. 111119. 093825. Ung ho chi Truong Thi Nhung ma so 3551 FT19315870810609

300,000

11/11/2019

073740. 111119. 094147. Gd cu ba Phan Thi Gan H. Nha Be ung ho 200k tre em bien gioi Viet Lao va 100k HC 3540. 3551.   3553

500,000

11/11/2019

644217. 111119. 095346. Chia se FT19315796223504

200,000

11/11/2019

481452. 111119. 100336. Nguyen Viet Nga ung ho ma so 3554 Cu Le Van Sy Hai Duong

300,000

11/11/2019

293384. 111119. 100752. Giup Ma so 3554 Cu Le Van Sy.   Thon Dau Ben, xa Hop Tien, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong. DT 03573

500,000

11/11/2019

103475. 111119. 102412. Ung ho ma so 3551

200,000

11/11/2019

661810. 111119. 102918. Ung ho ma so 3554 FT19315469576074

100,000

11/11/2019

949737. 111119. 103851. Ung ho GD cu Sy Hai Duong Ms   3554

50,000

11/11/2019

678156. 111119. 110155. 3554 CU LE VAN SY FT19315069053154

200,000

11/11/2019

249183. 111119. 105930. Vietcombank 0451000476889 Ung ho ma so 3548

100,000

11/11/2019

679088. 111119. 110402. Ma so 3554 cu le van sy FT19315534115291

300,000

11/11/2019

405206. 111119. 113141. UNG HO MS3554. CU. LE. VAN. SY BAO. DIEN. TU. DAN. TRI

500,000

11/11/2019

694836. 111119. 113632. Ms 3546 FT19315077538003

100,000

11/11/2019

688777. 111119. 122751. ung ho cu Le Van Sy ma so 3554

1,000,000

11/11/2019

691307. 111119. 123138. ung ho Ong Huynh Lau ma so 3553

1,000,000

11/11/2019

722382. 111119. 124749. Ung ho ma 3554 cu Le Van Si,   thon Dau Ben, xa Hop Tien, Nam Sach,   Hai Duong FT19315619843003

300,000

11/11/2019

637762. 111119. 125058. 19111100 0026194 Ung ho 3554 cu Le Van Sy ZP5DQ1 VNDGL3

200,000

11/11/2019

725063. 111119. 125611. Ung ho cu Le Van Sy ma so 3554 dt 0357376912 FT19315220430329

100,000

11/11/2019

201851. 111119. 132545. Ung ho chi Truong Thi Nhung .   Ma so 3551

100,000

11/11/2019

740058. 111119. 133547. Ung ho ma so 3554, cu Le Van Sy FT19315077986607

500,000

11/11/2019

126140. 111119. 133833. Cac con yeu ung ho ma 3549,   3550, 3551 -   moi ma 100, 000 VND

300,000

11/11/2019

034429. 111119. 151814. MS3551 UNG HO TRUONG THI NHUNG - 111119 - 15:17:37

500,000

11/11/2019

796812. 111119. 152312. Luu Van Quan ung ho ms3554 cu Le Van Sy H Nam Sach Hai Duong FT19315952280988

300,000

11/11/2019

000283. 111119. 153253. Ma so 3554 ung ho cu le van sy

200,000

11/11/2019

651304. 111119. 153533. 19111100 0038989 Ma so 3551 ZP5DQ 1VOK5P0

200,000

11/11/2019

526097. 111119. 045221. Ban doc giup MS3551

1,500,000

11/11/2019

526311. 111119. 045409. Ban doc giup MS3547

500,000

11/11/2019

018214. 111119. 165813. Ung ho ma so: 3554

150,000

11/11/2019

878766. 111119. 174214. Ung ho c Truong Thi Nhung FT193155 55838062

300,000

11/11/2019

318419. 111119. 181103. Heya Nico 0904043113 gd Ms 3552 Co Le Thi Huyen Trang

200,000

11/11/2019

473799. 111119. 210849. Ung ho ma 3554

200,000

11/11/2019

962291. 111119. 213741. Ung ho gd chi truong thi nhung phu yen FT19316 804702428

100,000

11/11/2019

056477. 111119. 221554. Ung ho MS 3539 xay truong hoc   - Dang Viet Hang

500,000

11/11/2019

922837. 111119. 224612. Ma so 3551, chi Truong Thi Nhung

1,000,000

11/11/2019

978383. 111119. 224939. VU HANH QUYEN UNG HO MA SO 3546 FT19316904881188

100,000

11/11/2019

978541. 111119. 225035. VU GIA HAN UNG HO MA SO 3539 FT19316804981014

100,000

11/11/2019

Sender:01341001. DD:111119. SHGD:10000011. BO:TRINH DINH THAI. (1900000008743266)TRINH DINH TH AI CHUYEN TIEN UNG HO EM LAI THI BE THON THO CACH, YEN THO,   Y YEN, NAM DINH MA SO: 3546

5,000,000

11/11/2019

Sender:79307005. DD:111119. SHGD:10003038. BO:HA XUAN CANH. IBUNG HO MA SO 3551, CHI TRUONG TH I NHUNG, THON MY THANH, XA HOA THANG, HUYEN PHU HOA, TINH PHU YEN. DT: 0702 465 836

500,000

11/11/2019

Sender:79303008. DD:111119. SHGD:10017375. BO:NGUYEN HUYNH HAI LY. MA SO 3551 CHI TRUONG THI N HUNG SN 1990 TRU THON MY THANH XA HOA THANG HUYEN PHU HOA TINH PHU YEN

200,000

11/11/2019

Sender:79303008. DD:111119. SHGD:10005172. BO:NGUYEN SU QUANG THAO. GIUP MA SO 3552 CO TRAN LE THI HUYEN TRANG

350,000

11/11/2019

Sender:01201003. DD:111119. SHGD:10003873. BO:LE HOANG MINH. UNG HO EM NGUYEN DAC SON

500,000

11/11/2019

Sender:01360002. DD:111119. SHGD:10000310. BO:CHU VIET KHANH. UNG HO MA SO 3551

500,000

11/11/2019

Sender:79327001. DD:111119. SHGD:10000074. BO:TRAN CUONG 00195088. 001DOFT193150001 : 1. MA SO   3552: TRAN LE THI HUYEN

300,000

11/11/2019

Sender:01307001. DD:111119. SHGD:10004752. BO:NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3554(150), 3553( 150),   3552(150), 3551(200), 3550(150),   3549(150), 3548(300), 3547(200),   3546(150), 3545(150), 3544(150),   3543(150), 3542(150), 3541(150)

2,350,000

11/11/2019

Sender:01321001. DD:111119. SHGD:10001643. BO:PHAM THI CAM TU. MA SO 3554 CU LE VAN SYTHON DAU BEN XA HOP TIEN HUYEN NAM SACH TINH HAI DUONG DT 0357376912

100,000

11/11/2019

Sender:79307006. DD:111119. SHGD:10008260. BO:NGUYEN THI NGOC LAN. GIUP CHI TRUONG THI NHUNG M A SO 3551 TINH PHU YEN

300,000

11/11/2019

Sender:79303008. DD:111119. SHGD:10013684. BO:NGUYEN PHUC NHUT. UNG HO CHI LETHI HUYEN TRANG D AK LAK

200,000

12/11/2019

NGUYEN THI KIEU DIEM// CTY TL FOODS HO TRO TU THIEN MS 3552,   3553, 3554, 3555,   3556         GD TIEN MAT

1,000,000

12/11/2019

GUI CO TRAN LE THI HUYEN TRANG (DAKLAK) - MS 3552 // VU THI THU NOP TIEN GD TIEN MAT

3,000,000

12/11/2019

NGUYEN CAM THUY NT UNG HO CHI TRUONG THI NHUNG , MA SO 3551 GD TIEN MAT

500,000

12/11/2019

FTF_CN:9704366805544474016. FrAcc: 0011004120501. ToAcc: 0451000476889

200,000

12/11/2019

CONG TY TNHH THUONG MAI VU HAI     UNG HO HOAN CANH BAO DAN TRI TU MA SO 3541 DEN 3554 MO I MA SO 300. 000 DONG

4,200,000

12/11/2019

Sender:01310012. DD:121119. SHGD:10007686. BO:TRINH DAI HA. GUI GIUP CHAU MAI THI NHAT LINH. M A SO 3548

1,000,000

12/11/2019

Sender:79302001. DD:121119. SHGD:10001847. BO:DAO THI THANH THUY. (CKRMNO: 020219111283114)UNG HO MA SO 3551 + 3553 + 3554 MOI MA SO 300 NGAN DONG   (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )

900,000

12/11/2019

Sender:01310005. DD:121119. SHGD:10007537. BO:NGUYEN THI KIM DUNG. UNG HO MA SO 3546 LAI THI B E

200,000

12/11/2019

Sender:79334001. DD:121119. SHGD:10001979. BO:LY MINH TUNG0927373. QUY NHAN AI MA SO 3555 CHI TRAN THI VIEN,   TINH KIEN GIANG (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

300,000

12/11/2019

Sender:01310001. DD:121119. SHGD:10018362. BO:TK QLMB DOAN THUY NGA. UNG HO QUY KHUYEN HOC

100,000

12/11/2019

FTF_CN:9704366807424885030. FrAcc: 0271000994667. ToAcc: 0451000476889

100,000

12/11/2019

MBVCB. 274024201. ma:3551. CT tu Truong Thi Nhung toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

12/11/2019

MBVCB274051763. xin giup ma so 3555. CT tu 0181001911321 LE MINH NANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

12/11/2019

MBVCB. 274068321. QNA. CT tu QNA toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

201,211

12/11/2019

MBVCB274137746. ma so 3555 ung ho chi tran thi vien . CT tu 0351000765069 NGUYEN VAN TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

12/11/2019

MBVCB274234793. ung ho chi nhung bi ung thu. CT tu 1041000053290 NGUYEN THI XUAN MY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

12/11/2019

MBVCB274268109. MS:3551 Truong Thi My Nhung. sn 1990 phu yen. CT tu 0071000734040 TRAN MANH TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

12/11/2019

MBVCB274286147. chuyen cho co Trang ms: 3552. CT tu 0511000420311 NGUYEN TRINH HANG THI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

12/11/2019

MBVCB274305977. UNG HO MA SO 3552 CHUC CO HUYEN MAU KHOI BENH GAP NHIEU MAY MAN TRONG CUOC SONG. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

12/11/2019

MBVCB274308313. UNG HO MA SO 3553 CHUC CU LAU VA CU TAM KHOE MANH SONG LAU TRAM TUOI. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

12/11/2019

MBVCB. 273549107. Ung ho Ma so 3554, cu Le Van Sy, tinh Hai Duong. CT tu Nguyen Mai Hanh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

12/11/2019

MBVCB273554391. Ung ho ma so 3554 Le Van Sy. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

12/11/2019

MBVCB273554938. Ung ho ma so 3553 ong Huynh Lau & ba Tran Thi Tam . CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

12/11/2019

MBVCB273557441. ung ho chi Nhubg. CT tu 0741000653406 LE THI NGOC HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

12/11/2019

MBVCB. 273561844. ms 3554 : cu Le Van Sy. CT tu dang ngoc phuong tam toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

12/11/2019

MBVCB273608179. 3551 chi truong thi nhung1990. CT tu 0391001006587 LE THI DIEM SUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

12/11/2019

MBVCB273609366. Chuyen cho c Truong Thi Nhung - MS: 3551. CT tu 0151000516640 NGUYEN THI THANH TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

12/11/2019

MBVCB273614490. tien ung ho chi Nhung, ma so 3551. CT tu 0071000699627 TRAN CAO KIM KHANH NGOC DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

12/11/2019

MBVCB. 273619566. ma 3067. CT tu ngo thi anh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

12/11/2019

MBVCB. 273640093. ms 3553, nam mo a di da Phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

10,000

12/11/2019

MBVCB273663973. ct ung ho gd chi Truong Thi Nhung. CT tu 0781000470741 TRAN THI PHAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

12/11/2019

MBVCB273708266. ung ho chi Truong Thi Nhung, ma so 3551. CT tu 0111000325672 PHAM MINH NGHIA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

12/11/2019

MBVCB273738563. UNG HO MA SO 3551 CHUC GIA DINH CHI NHUNG MAU KHOE MANH GAP NHIEU MAY MAN TRONG CUOC SONG. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

12/11/2019

MBVCB. 273756552. con gai ung thu than. CT tu Tran thi Vien toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

12/11/2019

MBVCB273763629. goi cho Chi:Tran thi Vien(Me be Tieu Vi) , Kien Giang, ma so:3555. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

12/11/2019

MBVCB. 273843510. ms 3555. CT tu nguyen cuan vuong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

12/11/2019

MBVCB273854424. Ma So 3551: chi Truong Thi Nhung (tinh Phu Yen). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

12/11/2019

MBVCB273856081. Ma So 3553: ong Huynh Lau, ba Tran Thi Tam (Quang Nam). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

12/11/2019

MBVCB273856923. Ma So 3554: cu Le Van Sy (tinh Hai Duong). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

12/11/2019

MBVCB273858976. Ma So 3555: chi Tran Thi Vien (tinh Kien Giang). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

12/11/2019

MBVCB273880555. MS3549. CT tu 0021000264877 NGUYEN DUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

12/11/2019

MBVCB. 273902326. ha noi. CT tu ung ho toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

12/11/2019

MBVCB. 273944916. 3546, Lai Thi Be, Tho Cach, Yen Tho, Y Yen, ND. CT tu NGO THI KIM TUYEN toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

12/11/2019

MBVCB273975299. giup Chi Truong Thi Nhung. CT tu 0331000493865 NGUYEN CONG HAU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

12/11/2019

IBVCB. 1111190988798001. NGUYEN VAN THANH. ung ho cu Le Van Sy(ma so 3554)

100,000

12/11/2019

IBVCB. 1111190118182003. LA VAN LIEN. Ma so 3554

50,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190066484001. NGUYEN TIEN BINH. Ma so 3554: Cu Le Van Sy

50,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190086452001. NGUYEN THAO DIEN. Ma so 3554: Cu Le Van Sy.

160,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190180928003. BUI VAN ANH. BUI VAN ANH GIUP MS3550

100,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190956988001. tran van doanh ha noi ms 3551 chi Truong Thi Nhung

700,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190893040001. phan ngoc hung Giup ma so: 3555

100,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190525658001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong,   Da nang MS 3555: Chi Tran Thi Vien,   Kien Giang

500,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190242750001. Ma so 3555: Chi Tran Thi Vien me be Bach Ngoc Tie phong 305, khoa Noi 3, benh vien Ung buou TPHCM Cau be

60,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190186046001. PHAN HUNG CHUONG. Ma so 3552: Co Tran Le Thi Huyen Trang

500,000

12/11/2019

IBVCB. 1211191019082001. Vu Hai Uyen T11 Times Ma so 3555

100,000

12/11/2019

IBVCB. 1211191027320001. tran thi vien to 2,   ap hon dat, kien giang. ms 3555 .   be tieu vi Ung ho ms 3555. be bach ngoc tieu vi. 0783818224

300,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190202810001. Hoang Tung - An Nhien Quan Thu Duc, TP. Ho Chi Minh MS:3554 - 300; MS3555 - 300; MS3551 - 400

1,000,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190332622001. PHAM HOANG THANH. Ma so 3555, xin giup: Cau be 1 qua than uoc mo thanh hoa si, tinh mang that mong manh

100,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190297077001. Lai Thi Be Tho Cach,   Yen Tho, Y Yen, Nam Dinh ma so 3546

100,000

12/11/2019

IBVCB. 1211191035573001. Ma so 3555: Chi Tran Thi Vien To 2, ap Hon Dat,   xa Tho Son, Hon Dat, Kien Giang cau - be - 1 - qua - than - uoc - mo - thanh - hoa - si

100,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190201161002. Ma so 3552: Co Tran Le Thi Huyen Trang So 10 duong Tran Phu,   Quang Phu, Cu Mgar, Dak Lak co giao Trang

50,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190313549003. Ma so 3551: chi Truong Thi Nhung My Thanh, xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh Phu Yen me - ung - thu - van - phai - cay - ai - kiem - tien - chua - benh - cho

100,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190527497004. Ma so 3550: Ong Nguyen Minh Thao Tho Cau, xa Tuong Linh, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam khong - co - tien - mo - tim

50,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190530433005. Ma so 3549: Em Nguyen Dac Son Bat Di, xa Quang Trung, huyen Vu Ban, tinh Nam Dinh doi - mat - khat - them - su - song - cua - chang - trai - bi - nga - tu

50,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190312181001. Ms 3551 Ms 3551 Ms 3551

200,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190299085003. NGUYEN BA HOANG. ma so 3555 Chi Tran Thi Vien

100,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190825329004. NGUYEN BA HOANG. Ma so 3554 Cu Le Van Sy

100,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190700985001. PHAM TUAN NAM. ung ho ms 3542

100,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190384681001. TRAN THI HAI YEN CONG TY DTPT HA TANG VIGLACERA ung ho ma 3555, 3554, 3553, 3552, 3551, 3550 moi ma 50k

300,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190910619006. Do Thuy Nga, q7 giup MS3555: Chi Tran Thi Vien

300,000

12/11/2019

IBVCB. 1211191007083002. LE HOANG CUONG. UH MS 3551 em Truong Thi Nhung. GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh

300,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190336581001. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3554 cho cu Le Van Sy

500,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190060935004. LE THI NGA. CTY MAI LE CHUYEN UNG HO BE BACH NGOC TIEU VI MA SO 3555

1,000,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190264287003. NGUYEN THI TRANG. Ma so 3554: Cu Le Van Sy. DT: 0357376912 Thon Dau Ben, xa Hop Tien, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

300,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190323848003. NGUYEN MINH DUC. Ung ho be tieu vi tinh Kien Giang

500,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190471764002. LE THI KIM CHI. LE THI KIM CHI HO TRO Ma so 3555: Chi Tran Thi Vien (me be Bach Ngoc Tieu Vi),   SDT 078 3818 224

500,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190114974001. Ngo Tuan Manh Dinh Hoa   - Thai Nguyen Ma so 3555: Chi Tran Thi Vien, Hon Dat, Kien Giang

50,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190825224001. Luu Van Dinh Hnoi Ma so 3555

300,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190673000001. DAO QUANG HUYNH. ma so 3555

300,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190120442001. TRAN THI THIN. Xin gui tham co giao TRAN LE THI HUYEN TRANG

100,000

12/11/2019

IBVCB. 1211190829798001. Thach Ha Tinh Ma so 3555

500,000

12/11/2019

514125. 121119. 083521. Em ung ho em Nguyen Dac Son FT19316701130678

200,000

12/11/2019

560825. 121119. 090331. Me Nghe Khoai ung ho ma so 3555

200,000

12/11/2019

689554. 121119. 090350. 1911120 00007894 Chuyen qua ZaloPay ZP5DQ2TF5KK9

100,000

12/11/2019

524913. 121119. 090455. Ung ho ma so 3555 be Bach Ngoc Tieu Vi FT193169 40623489

100,000

12/11/2019

541317. 121119. 094332. Thanh Thuy ung ho ms 3551 FT19316596226384

500,000

12/11/2019

160628. 121119. 101240. CK 3551 TRUONG THI NHUNG, 1990 THON MY THANH, HOA THANG, PHU HOA,   PHU YEN - 121119 - 10:11:50

100,000

12/11/2019

179428. 121119. 112242. SANHSEACO GUI MA SO 3555 - 121119 - 11:22:41

50,000

12/11/2019

180441. 121119. 112615. SANHSEACO GUI MA SO 3554 - 121119 - 11:26:13

50,000

12/11/2019

591954. 121119. 113458. Kinh bieu cu Sy ma so 3554 FT19316902566766

300,000

12/11/2019

108680. 121119. 122030. Ms 3553. Hai bac manh khoe FT19316596810005

300,000

12/11/2019

115984. 121119. 124245. Ms 3546 FT19316573803102

100,000

12/11/2019

290542. 121119. 135931. ung ho Truong thi nhung 3551

200,000

12/11/2019

153905. 121119. 143625. T181515 ck ung ho bao dan tri FT19316303539016

100,000

12/11/2019

183405. 121119. 153516. Ung ho MS 3551, Truong Thi Nhung, Phu Yen FT19316650120401

200,000

12/11/2019

253002. 121119. 155152. MS: 3555 CHI TRAN THI VIEN ME BE BACH NGOC TIEU VI. SDT: 078381224 - 121119 - 15:51:50

150,000

12/11/2019

550273. 121119. 160835. ma so 3555

500,000

12/11/2019

703851. 121119. 160900. Ung ho hoan canh 3547

200,000

12/11/2019

704097. 121119. 161101. Ung ho hoan canh 3551

200,000

12/11/2019

261864. 121119. 162118. MA SO 3551CHI TRUONG THI NHUNG( SN 1990) THON MY THANH XA HOA THANG HUYEN P - 121119 - 16:21:16

1,000,000

12/11/2019

213774. 121119. 163206. Giup MA SO 3555 Chi TRAN THI VIEN FT19316565501009

100,000

12/11/2019

726815. 121119. 163710. ms 3551

100,000

12/11/2019

004625. 121119. 045814. LUU MINH DAO C. Khoan tu TK 12312345 toi TK 0451000476889 Vietcombank   - NH TMCP Ngoai thuong Viet N

100,000

12/11/2019

272064. 121119. 165837. UNG HO TRUONG THI NHUNG O PHU YEN,   MS 3551 - 121119 - 16:58:13

1,000,000

12/11/2019

802037. 121119. 170927. Ung ho ma so 3555 FT19316941229809

300,000

12/11/2019

156335. 121119. 175139. 3744848836 Chuyen qua MoMo ung ho c Nhung

200,000

12/11/2019

266142. 121119. 184136. 3554 - ong Le Van Sy FT19316941577160

200,000

12/11/2019

266430. 121119. 184231. 3551 - Truong Thi Nhung FT19316966904901

200,000

12/11/2019

241088. 121119. 184656. ung ho c Nhung

100,000

12/11/2019

720182. 121119. 185819. MoMo 0968245920 cam on bao dan tri mong gia dinh khoe manh 3745313167 970436

100,000

12/11/2019

271325. 121119. 185821. ung ho ma so 3555 FT19316053637705

100,000

12/11/2019

734292. 121119. 191350. 191112000055046 ung. ho. ms 3551 ZP5DQ2TJ3F4E

100,000

12/11/2019

529209. 121119. 191850. Ma so 3555

50,000

12/11/2019

244948. 121119. 192145. Truong thi nhung Ms 3551Sdt 0702465836Chuc em mau lanh benh

1,000,000

12/11/2019

280467. 121119. 192928. Nguyen Hoai Bao giup do chi Tran Thi Vien MS 3555 FT19316500135292

20,000,000

12/11/2019

727897. 121119. 195914. 3551 - htrang ung ho gdinh TRUONG THI NHUNG

200,000

12/11/2019

368766. 121119. 203144. IBFT ung ho ma so 3555

100,000

12/11/2019

236788. 121119. 204408. chuyen tien ung ho

300,000

12/11/2019

254490. 121119. 204450. Ung ho chi Truong Thi Nhung_ MS 3551

500,000

12/11/2019

189504. 121119. 204602. UNG HO BE BACH NGOC TIEU VI CON CHI TRAN THI VIEN. TINH KIEN GIANG. MA SO 3555

500,000

12/11/2019

304986. 121119. 205750. Ma so 3551 cau mong chi som binh phuc FT19316997873602

200,000

12/11/2019

307129. 121119. 210554. MS3555 FT19317997907002

500,000

12/11/2019

732188. 121119. 212531. MoMo 0939667763 gui co giao Trang dak lak 3746681797 970436

100,000

12/11/2019

192270. 121119. 213038. MS 3555

300,000

12/11/2019

319344. 121119. 215731. Ung ho chi Truong Thi Nhung   - ma so 3551 FT19317998098739

300,000

12/11/2019

321764. 121119. 220236. UNG HO MS 3552 CO TRAN LE THI HUYEN TRANG. DAKLAK.   ME LA LE THI LAN. - 121119 - 22:04:12

600,000

12/11/2019

323692. 111119. 230815. IBFT ma so 3551

100,000

12/11/2019

061939. 121119. 000243. ung ho cu Le Van Sy

100,000

12/11/2019

680964. 121119. 001440. 191112000000141 Ma so 3551 . hy vong ban se nhan duoc nhieu su giup do nhat co the ZP5DQ2TE0H0V

200,000

12/11/2019

992516. 121119. 040204. ung ho cu le van sy FT19316901080001

300,000

12/11/2019

993059. 121119. 045533. Ma 3551 ung ho c truong thi nhung sn 1990 bi ung thu FT19316010004357

100,000

12/11/2019

995076. 121119. 062620. Ung ho gia dinh chi Truong Thi Nhung,   Phu Yen. Ma so 3551 FT19316940033619

400,000

12/11/2019

008183. 121119. 062732. DONG GOP - Ma so 3552 Co Tran Le Thi Huyen Trang

500,000

12/11/2019

537785. 121119. 062941. Chuyen tien ung ho ma so 3554 cu Le Van Sy

100,000

12/11/2019

683712. 121119. 065633. 191112000003006 Ma so 3555 ZP5DQ2TELVIT

100,000

12/11/2019

657826. 121119. 071223. MoMo 01634571527 gui c Dinh Thi Yen ma so 3547 3740464361

50,000

12/11/2019

BO: NGUYEN DUC TAI // MA SO 3546 LAI THI BE TINH NAM DINH; FO: BAO DIEN TU DAN TRI

800,000

12/11/2019

Sender:79303008. DD:121119. SHGD:10010730. BO:NGUYEN TUY. 3551

500,000

12/11/2019

Sender:79307005. DD:121119. SHGD:10007210. BO:DUONG NGUYEN BICH HUYEN. IBMA SO 3555 CHI TRAN T HI VIEN

500,000

13/11/2019

NGUYEN THI KHANH LINH NT// CT HUONG VIET HO TRO MS 3555 "BE GAI 1 QUA THAN. . . MONG MANH'     GD TIEN MAT

20,000,000

13/11/2019

NGUYEN THI KHANH LINH NT// CT HUONG VIET HO TRO MS 3507 "XIN CUU LAY DUA CON. . CUA NU HO S INH" GD TIEN MAT

20,000,000

13/11/2019

Sender:01310005. DD:131119. SHGD:10002996. BO:NGUYEN TIEN GIANG. MA SO 3555, CHI TRAN THI VIEN , ME BE BACH NGOC TIEU VI, DIA CHI TO 2, AP HON DAT,   XA THO SON, HUYEN HON DAT, TINH KIEN GIANG, DT 078 3818 224

500,000

13/11/2019

Sender:01604001. DD:131119. SHGD:10000144. BO:LY QUANG MINH. MA SO 3555 TRAN THI VIENMINH VA S ON GIUP MA SO 3555 CON GAI BENH UNG THU THAN U HACHCAN TIEN DE TIE TUC DIEU TRI CHARGEDETAILS OUR

200,000

13/11/2019

Sender:79310001. DD:131119. SHGD:10006450. BO:PHAM NGOC LAN. UNG HO C TRUONG THI NHUNG SN 1990 O PHU YEN. MONG C VA CAC CON MAU KHOE

200,000

13/11/2019

Sender:01310001. DD:131119. SHGD:10007335. BO:NGUYEN THI THUY PHUONG. UNG HO MA SO 3551

100,000

13/11/2019

Sender:79310001. DD:131119. SHGD:10008957. BO:TRAN THI DIEM HUONG. DIEM HUONG UNG HO CHI NHUNG

50,000

13/11/2019

Sender:79310001. DD:131119. SHGD:10015824. BO:NGUYEN DUC DUNG. UNG HO MA SO 3555   ONG NGUYEN   VAN LOC. MONG CO NHIEU NHA HAO TAM HO TRO CHO 2 BE

500,000

13/11/2019

Sender:79310001. DD:131119. SHGD:10017147. BO:NGO HOANG NAM ANH. NAM ANH UNG HO CHI TRUONG MY NHUNG

500,000

13/11/2019

Sender:01310001. DD:131119. SHGD:10018228. BO:NGUYEN TIEN CUONG. MA SO 3556 UNG HO 2 CHAU CUA ONG NGUYEN VAN LOC, KY ANH,   HA TINH

100,000

13/11/2019

MBVCB274310064. UngHo MS 3555. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/11/2019

MBVCB274311351. UNG HO MA SO 3554 CHUC GIA DINH CU SY KHOE MANH BINH AN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

13/11/2019

MBVCB274314196. UNG HO MA SO 3555 CHUC EM TIEU VI SOM KHOE MANH BINH AN GAP NHIEU MAY MAN TRONG CUOC SONG. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

13/11/2019

MBVCB274318956. ma so 3552: co tran le thi huy trang. CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/11/2019

MBVCB274321416. ban doc Dantri. com giup do hai em Duy Manh va Bao Chau (Tay Son, Huong Son, Ha Tinh). CT tu 0531002530459 BUI HAI YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

700,000

13/11/2019

MBVCB274332801. giup do chi Truong Thi Nhung (1990) Phu Yen. CT tu 0531002577029 TRAN THIEN BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/11/2019

MBVCB274332989. Ung ho chi phi mo tim cho MS 3550 Nguyen Minh Thao. CT tu 0611001974173 CHU THI THAO VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

13/11/2019

MBVCB274349712. ung ho chi nhung. CT tu 0121001864676 TONG THI KIM CHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

150,000

13/11/2019

MBVCB274350622. Em ung ho truong hop cua chi Truong Thi Nhung sn1990. CT tu 0671004138086 NGUYEN THI NGOC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

13/11/2019

MBVCB274382006. Ung ho ma so 3556. ong Nguyen Van Loc. CT tu 0281000333388 PHAM MINH DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/11/2019

MBVCB274382330. ms 3556 nguyen van loc. CT tu 0591001750353 PHAM NGOC MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

13/11/2019

MBVCB274390119. ung ho ban co ma so 3547 Dinh thi yen. CT tu 0071001841590 NGUYEN NGOC THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

13/11/2019

MBVCB274419189. ma so 3552 Tran Le Thi Huyen Trang. CT tu 0491001498301 PHAM THI THU DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

13/11/2019

MBVCB274445342. ung ho ma so 3551. CT tu 0401001434523 CAO THI THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/11/2019

MBVCB274459844. Ms: 3550 - bac Nguyen Minh Thao - mong bac mau khoe. . CT tu 0451000430026 NGO THI HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/11/2019

MBVCB274478865. Ma so 3555. Gui chut qua den chau. Mong chau khoi benh. CT tu 0711000241529 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

13/11/2019

MBVCB. 274495051. ung ho ma so 3556. CT tu nguyen dang khoa toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

13/11/2019

MBVCB. 274496717. ung ho ma so 3555. CT tu nguyen dang khoa toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

13/11/2019

MBVCB. 274504939. Ma so 3556: ong Nguyen Van Loc, Ky Anh, Ha Tinh. CT tu Ngoc Nu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

13/11/2019

MBVCB. 274511307. ma so 3556. CT tu manh tuan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

13/11/2019

MBVCB274512607. ung ho tu thien MS 3556. CT tu 0011004060558 NGUYEN ANH TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

13/11/2019

MBVCB. 274518378. 2 chai mo coi bo me. CT tu Nguyen Van Loc toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

13/11/2019

MBVCB. 274528935. ung ho MS 3556. CT tu Ha Quang Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

13/11/2019

MBVCB274530996. ban doc Nguyen Huu Duc ung ho . Ma so 3556: Ong Nguyen Van Loc (ong noi hai chau),   thon Xuan Ha, xa Ky Lam, huyen Ky Anh - Ha Tinh. . CT tu 0351000867882 NGUYEN HUU DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

13/11/2019

MBVCB274548619. ung ho ms 3551 chi truong thi nhung phu hoa,   phu yen. CT tu 0941006111991 NGUYEN DUC DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/11/2019

MBVCB274549370. ma so 3556. CT tu 0691002920668 NGUYEN THI THANH THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/11/2019

MBVCB274549306. ung ho truong thi nhung( sdt 0702. 465. 836   - ma so 3551). CT tu 0021000304663 TA VAN PHUOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/11/2019

MBVCB274550121. ma so 3556. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/11/2019

MBVCB274553156. ma so 3551. CT tu 0691002920668 NGUYEN THI THANH THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/11/2019

MBVCB. 274575969. maso: 3547 den 3556, moi maso 03trieu dong. CT tu DQ toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

30,000,000

13/11/2019

MBVCB274590689. MS:3551:Truong thi Nhung ( 1990) ,   thon My Thanh , Hoa Thang , Phu Hoa , Phu Yen . DT 0702465836. CT tu 0071001244053 TRINH THI KIM NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

13/11/2019

MBVCB274591977. UH ma so 3551: chi Truong Thi Nhung (SN 1990) tru thon My Thanh, xax Hoa Thang, H.   Phu Hoa, Phu Yen . CT tu 0441000747287 NGUYEN THI KIM HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

13/11/2019

MBVCB274595113. ma so 3551 chi chuong thi nhung, thon my thanh, xa hoang thang, phu hoa,   phu yen. CT tu 0591000000089 DANG CHIEN TRUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/11/2019

MBVCB274595400. Ma so : 3556. Ong Nguyen Van Loc (ong noi 2 chau) thon Xuan Ha. Ky Lam. Ky Anh .   Ha Tinh. CT tu 0401000415794 NGUYEN LU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

13/11/2019

MBVCB274606534. em Minh ck cho chij Truong Thi Nhung o phu yen. CT tu 0421000536570 LE THI QUE MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

13/11/2019

MBVCB. 274636261. 3556. CT tu ngoc thu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

13/11/2019

MBVCB274823375. ung ho ma so 3551: Truong Thi Nhung. CT tu 0691000304259 NGO VAN THUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

13/11/2019

MBVCB. 274850484. Chau Ngoc Ngan va Ngoc Nhi bi mat bo me. . CT tu Ma so 3556 ong Nguyen Van Loc toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

13/11/2019

MBVCB274875742. ung ho ma so 3556 ong Nguyen Van Loc ( ong noi hai chau) thon Xuan Ha, xa Ky Lam,   huyen Ky Anh, Ha Tinh. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

13/11/2019

MBVCB274888377. ck. CT tu 0021000285506 TRINH THI THUY DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/11/2019

MBVCB. 274906947. Ma so 3556. CT tu Nguyen Van Loc toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

13/11/2019

MBVCB274960812. Maso3556. CT tu 0611001926759 PHAM QUANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

13/11/2019

MBVCB. 274966707. 3556 Nguyen Van Loc, Ky Anh Ha Tinh. CT tu Hai toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

13/11/2019

MBVCB274979683. Ung ho ma so 3556. CT tu 0081000745708 LE VAN TRONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/11/2019

MBVCB274994178. ung ho ma so 3551 - Truong Thi Nhung. CT tu 0281000581070 DENG MY PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

13/11/2019

VCBPAY274808357. Ms:3551 Truong Thi Nhung: Thon My Thanh,   xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh Phu Yen. PHUNG THANH QUYEN CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

100,000

13/11/2019

VCBPAY274972341. Gup do ma so: 3556 - Xa Ky Lam   - H Ky Anh - T Ha Tinh . PHAM ANH NHAT CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

300,000

13/11/2019

IBVCB. 1211190028234001. PHAN NGOC CHI. MS3555 -   be Tieu Vi - Kien Giang bi ung thu   - me Vien

100,000

13/11/2019

IBVCB. 1211190501160001. NGUYEN QUOC CUONG. Tien ho tro cho Be Bach Ngoc Tieu Vi. Ma so 3555

2,000,000

13/11/2019

IBVCB. 1311191037868001. LA QUY DANH. Ung ho be Bach Ngoc Tieu Vi

200,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190304762002. Ong Nguyen Van Loc ong noi hai chau Han, Nhi thon Xuan Ha, xa Ky Lam, huyen Ky Anh - Ha Tinh Ma so 3556

200,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190461814001. Nguyen Van Loc Thon Xuan Ha, xa Ky Lam,   huyen Ky Anh - Ha Tinh Ma so 3556 Ong Nguyen Van Loc ong noi Ngan Nhi

300,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190273746001. Ma so 3556: Ong Nguyen Van Loc ong noi hai chau, thon Xuan Ha, xa Ky Lam,   huyen Ky Anh - Ha Tinh.   Dau don

60,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190053152001. NGUYEN THI MAI. Le Khoi Nguyen ung ho ma 3556

200,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190421475002. nguyen van duong 256/34 phan huy ich p. 12 go vap hcm 3555

500,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190086583001. HOANG NGHIA MANH. UH: Truong Thi Nhung - SN 1990 - Ma so:3551 - Thon My Thanh - xa Hoa Thang - huyen Phu Hoa - Tinh Phu Yen

100,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190252285002. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3556

100,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190145403001. NGUYEN THI NGOC HUONG. Chuyen tien giup do MS : 3556

300,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190042459003. HUYNH VU NGOC HA. Giup do hoan canh co giao Nguyen Thi Thu Thuy, Tan Son, Huyen Huong Son, Ha Tinh

500,000

13/11/2019

IBVCB. 1311191017807002. BUI THIEN MY. Ma so3551 -   Truong thi nhung - 1990 - my thanh - hoa thang - phu hoa - phu yen

400,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190714169001. NGUYEN HOAI NAM. Co tran Le Thi Huyen Trang

500,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190195235001. NGUYEN THI MINH. giup chau Ma so 3555

100,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190066093002. VO THI THU HUYEN. tu thien MS 3556 nguyen van loc ha tinh

500,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190422121001. nguyen van tien 154 NGUYEN VAN CU, LE LOI,   BAC GIANG Ma so 3556: Ong Nguyen Van Loc

500,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190463982001. Gia dinh Hung Thanh,   Bi & Sunny & mooney,   ba ngoai Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi (MS3555;MS3556) x 100k

200,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190371276001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3556: Ong Nguyen Van Loc, Ha Tinh

300,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190686344001. NGUYEN THU NGA. Giup Ma so 3556: Ong Nguyen Van Loc (ong noi hai chau), thon Xuan Ha, xa Ky Lam,   huyen Ky Anh - Ha Tinh.

200,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190412490001. Tran Thi Kim Dung Cong ty Thuy dien Ban Ve - TP Vinh - Nghe An Ma so 3556: Be Ngoc Han va Ngoc Nhi

100,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190002060001. LE PHAN THUY TRINH. Ma so 3551: Xot xa canh nguoi me ung thu van phai cay ai kiem tien chua benh cho con

300,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190726220001. NGUYEN PHUC SON. Ma so 3556: Ong Nguyen Van Loc

500,000

13/11/2019

IBVCB. 1311191010342003. Cty TNHH Leplus VN BT5. 5 Viglacera, 274 Huu Hung, Tay Mo,   Nam Tu Liem Ma so 3556

100,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190125364002. DUONG MINH THONG. ma so 3556, ong Nguyen Van Loc, ha Tinh

500,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190612152001. TRAN ANH THU. Ung ho MS 3551: Truong Thi Nhung (SN 1990) tru thon My Thanh, xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh Phu Yen

500,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190815424001. thang hanoi 3556

1,000,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190912352001. HOANG TRUNG. Ung ho Ma so 3556: Ong Nguyen Van Loc.

500,000

13/11/2019

IBVCB. 1311190595386001. HUYNH KIM SON. Ung ho Ma so: 3551: Chi Truong Thi Nhung (SN 1990) tru Thon My Thanh, xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh Phu Yen. SDT: 0702465836

2,000,000

13/11/2019

037911. 121119. 224339. Giup ma so 3551 chi Truong Thi Nhung sinh nam 1990. Thon my thanh xa hoa thang huyen phu hoa phu yen

2,000,000

13/11/2019

333130. 121119. 232126. Ung ho ma 3551 FT193176 63067636

100,000

13/11/2019

337970. 131119. 002756. ms 3551 ung ho gia dinh chi Nhung FT19317701930393

100,000

13/11/2019

339508. 131119. 010323. Ung ho Ma so 3550 ong nguyen minh thao FT193177 02066177

100,000

13/11/2019

347126. 131119. 065653. Ung ho 2 chau Ngoc Han, Ngoc Nhi ma so 3556. FT193173 39860521

200,000

13/11/2019

352674. 131119. 074721. Ho Tro c Nhung MS3551 FT19317475227580

1,000,000

13/11/2019

352968. 131119. 075444. Gui toi bac Nguyen Van Loc,     Ky Anh,   Ha Tinh.   Ma so 3556 FT19317 332481731

250,000

13/11/2019

593764. 131119. 080715. Bui Ngoc Lan ung ho ma so 3556

2,000,000

13/11/2019

594032. 131119. 081025. Bui Ngoc Lan ung ho ma so 3555 Bach Ngoc Tiei Vi

2,000,000

13/11/2019

594293. 131119. 081331. Bui Ngoc Lan ung ho ma so 3551 Truong Thi Nhung

2,000,000

13/11/2019

358896. 131119. 083227. Ma so - 3551 - Truong Thi Nhung - SN 1990 - Tru thon my thanh - xa hoa thang - Huyen phu Hoa - tinh Phu Yen FT1931

100,000

13/11/2019

747935. 131119. 083448. BAN DOC DAN TRI UNG HO GD CHI TRAN THI VIEN MS:3555

100,000

13/11/2019

371574. 131119. 090603. Uh chi Nhung ms 3551 FT19317099692275

500,000

13/11/2019

877774. 131119. 091811. Pham Thuy Linh ung ho quy Nhan ai MS 3555

300,000

13/11/2019

377909. 131119. 092101. Ung ho chj truong thi nhung ma so 3551 FT19317051691104

500,000

13/11/2019

297306. 131119. 092117. Mong be nhanh khoe Ma so 3555

500,000

13/11/2019

312195. 131119. 092543. Hotro3556

200,000

13/11/2019

134377. 131119. 093200. Ck UNG HO MS3556

100,000

13/11/2019

388148. 131119. 094457. Ung ho hai chau ong Nguyen Van Loc ma so 3556 FT193170 99831667

200,000

13/11/2019

359931. 131119. 095617. SANHSEACO GUI MA SO 3556 - 131119 - 09:57:54

50,000

13/11/2019

397456. 131119. 100606. giup 2 be ngoc han va ngoc nhi vuot kho khan FT19317 508236571

200,000

13/11/2019

412611. 131119. 103831. Gui toi chi Tran Thi Vien,     Hon Dat,   Kien Giang. Ma so 3555 FT19317 939351094

250,000

13/11/2019

422433. 131119. 110012. Ung ho hoan canh MS 3555 FT19317100010904

500,000

13/11/2019

424429. 131119. 110447. Ung ho ma so 3551 FT1931786 050430

1,000,000

13/11/2019

384860. 131119. 114050. NGOC TUAN UNG HO MS 3555 - 131119 - 11:42:28

1,200,000

13/11/2019

626876. 131119. 122532. Ma so 3554 cu Le Van Sy thon Dau Ben xa Hop Tien huyen Nam Sach tinh Hai Duong

200,000

13/11/2019

771531. 131119. 124420. 191113000024054 Ma so 3556 ht nguyen van loc huyen ky anh ha tinh ZP5DQ3RAB6KA

200,000

13/11/2019

468249. 131119. 131102. ung ho ma 3556 ong Nguyen Van Loc co 2 chau mo coi FT19317939916652

200,000

13/11/2019

507956. 131119. 132440. LE VAN HUNG CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI UNG HO

200,000

13/11/2019

475258. 131119. 133306. Ms 3554 cu Le Van Sy FT19317054987182

100,000

13/11/2019

475505. 131119. 133354. Ms 3555 chi Tran Thi Vien FT19317022801640

100,000

13/11/2019

475799. 131119. 133440. Ms 3556 ong Nguyen Van Loc FT19317054993248

100,000

13/11/2019

397491. 131119. 140511. IBFT ma so 3556

100,000

13/11/2019

643247. 131119. 145200. Khanh phuong Thanh Oai ung ho ma so 3549

200,000

13/11/2019

643479. 131119. 145338. Khanh Phuong Thanh Oai ung ho ma so 3547

200,000

13/11/2019

840976. 131119. 150352. UNG HO MS 3556 - ONG NGUYEN VAN LOC (ONG NOI 2 CHAU O HA TINH)

200,000

13/11/2019

781079. 131119. 150140. 191113000032383 TRAN NGUYEN HOANG MINH GIUP DO HAI CHAU NGAN VA NHI ZP5DQ3RB7U3I

500,000

13/11/2019

517417. 131119. 150429. Ung ho chi truong thi nhu ma so 3551

200,000

13/11/2019

822453. 131119. 152239. Le Thi Hong Thuy. Ung ho MS 3501. Phan Van Vu. 2 trieu.   FT19317100996011

2,000,000

13/11/2019

550686. 131119. 161333. Ung ho MS 3556 Ngan, Nhi FT19317940504307

100,000

13/11/2019

582837. 131119. 172137. MS 3555 FT19317778984571

200,000

13/11/2019

583175. 131119. 172223. MS 3556 FT19317053284060

200,000

13/11/2019

311774. 131119. 173223. Ma so 3556 FT19317779019078

500,000

13/11/2019

315409. 131119. 173503. Ma so 3555 FT19317003668260

500,000

13/11/2019

606803. 131119. 183015. Ung ho Ma so 3556 FT19317872000976

500,000

13/11/2019

473649. 131119. 191628. giup do ma so 3556 ong Nguyen Van Loc

200,000

13/11/2019

565682. 131119. 204913. Vietcombank 0451000476889 PHAM THI HONG PHUOC chuyen khoan ung ho chi Nhung phu yen

300,000

13/11/2019

648298. 131119. 205438. VU MINH HIEN UNG HO MA SO 3555 FT19318667611207

100,000

13/11/2019

648643. 131119. 205559. NGUYEN HUE MY UNG HO MA SO 3546 FT19318406609091

100,000

13/11/2019

494431. 131119. 210446. A tinh BABank B dinh uho ms 3551 truong thi nhung Phu Yen

200,000

13/11/2019

603181. 131119. 211854. Ung ho 3551 c Truong Thi Nhung   - phu yen

1,000,000

13/11/2019

660251. 131119. 214441. Ms 3551 FT19318406798659

500,000

13/11/2019

746253. 131119. 215806. Ung ho chi Nhung ma so 3551

500,000

13/11/2019

663672. 131119. 220052. Ma so 3556 ong nguyen van loc xuan ha, ky lam, ky anh,   ha tinh FT19318168638078

100,000

13/11/2019

CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS 3551 CHI TRUONG THI NHUNG O PHU YEN MAC BENH UNG THU TE BAO NUOI

1,000,000

13/11/2019

IBPS/SE:48304001. DD:131119. SH:10005448. BO:PHAM TIEN QUOC LUONG. HO TRO MOI MS: 3556; 3555; 355 4; 3553; 3552. 200000/MS. TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

1,000,000

13/11/2019

Sender:01604003. DD:131119. SHGD:10000613. BO:NGUYEN DINH THIEN. UNG HO MA 3555BE BACH NGOC TI EU VI   CHARGEDETAILS OUR

100,000

13/11/2019

Sender:01321001. DD:131119. SHGD:10000428. BO:PHAM THI CAM TU. MA SO 3556 ONG NGUYEN VAN LOC O NG NOI HAI CHAU THON XUAN HA XA KY LAM HUYEN KY ANH HA TINH

100,000

13/11/2019

Sender:01321001. DD:131119. SHGD:10000561. BO:PHAM THI CAM TU. MA SO 3498 CHI LUONG THI TIEMHI EN DANG DIEU TRI TAI KHOA CAP CUU BENH VIEN PHUC HOI CHUC NANG TRUNG UONG DUONG NGUYEN DU PHUONG TRUON

100,000

13/11/2019

Sender:01201004. DD:131119. SHGD:10005169. BO:NGUYEN DINH HIEU. UNG HO CHI TRUONG THI NHUNG MS 3551

150,000

13/11/2019

Sender:01310005. DD:131119. SHGD:10014828. BO:TRAN THI THU HANG. UNG HO HAI BE MA SO 3556

200,000

14/11/2019

LE NGUYET HUONG / BAN DOC UNG HO MS 3332 , 3362, 3363,   3364, 3372, 3373,   3374, 3375, 3376,   3381, 3477,   3509 GD TIEN MAT

1,878,000

14/11/2019

IBPS/SE:01310001. DD:141119. SH:10003623. BO:VU TUAN NINH. UNG HO ONG LOC MS 3556

100,000

14/11/2019

FTF_CN:9704366611060654019. FrAcc: 0351000954364. ToAcc: 0451000476889

300,000

14/11/2019

Sender:79334001. DD:141119. SHGD:10000089. BO:LY MINH TUNG0927373. QUY NHAN AI MA SO 3556 ONG NGUYEN VAN LOC,   TINH HA TINH (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

200,000

14/11/2019

Sender:01604002. DD:141119. SHGD:10000104. BO:LY QUANG MINH. MA SO 3556 NGUYEN VAN LOCMINH VA SO N GIUP MA SO 3556 CHA VA ME BI TAI NAN MAT HAI CON NH DO ONG BA NOI NUOI CAN GIUP CHARGEDETAILS OUR

100,000

14/11/2019

Sender:79310001. DD:141119. SHGD:10003429. BO:NGUYEN HIEN CHI. MS 3551 CHI TRUONG THI NHUNG SN 1990 TRU THON MY THANH XA HOA THANG HUYEN PHU HOA TINH PHU YEN

400,000

14/11/2019

Sender:01310005. DD:141119. SHGD:10005048. BO:LE HONG NHUNG. UNG HO MA SO 3557

200,000

14/11/2019

Sender:01310012. DD:141119. SHGD:10006462. BO:NGUYEN TRUNG THANH. MA SO 3557 CHI NGUYEN THI TU OI THON CAO XA XA THAI HOA HUYEN BINH GIANG HAI DUONG

200,000

14/11/2019

Sender:79310001. DD:141119. SHGD:10005718. BO:DUONG KIM THANH. GUI CHAU NGUYEN QUANG KHAI, MA SO 3557

200,000

14/11/2019

Sender:01310005. DD:141119. SHGD:10006614. BO:NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3557 CHI NGUYEN   THI TUOI

200,000

14/11/2019

Sender:01310005. DD:141119. SHGD:10007174. BO:NGUYEN THI LINH. UNG HO CO GIAO TRANG

300,000

14/11/2019

Sender:01310005. DD:141119. SHGD:10010173. BO:DAO XUAN PHONG. UHTT

200,000

14/11/2019

Sender:01310012. DD:141119. SHGD:10010120. BO:NGUYEN VAN DUNG. UNG HO MA SO 3556 NGUYEN VAN LO C

300,000

14/11/2019

Sender:01310012. DD:141119. SHGD:10010239. BO:NGUYEN VAN DUNG. UNG HO MA SO 3557 NGUYEN THI TU OI

200,000

14/11/2019

Sender:79310001. DD:141119. SHGD:10012309. BO:LE THI KIM MY. UNG HO MA SO 3554

100,000

14/11/2019

Sender:79302001. DD:141119. SHGD:10004825. BO:NGUYEN DUC AI. (CKRMNO: 031219111486389)UNG HO C AC MS 3555, 3556, 3557.   MOI MS 100K (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )

300,000

14/11/2019

TRAN NGOC DAN TAM NOP// UNG HO NGUYEN VAN LOC( MS 3556) THON XUAN HA, XA KY LAM, HUYEN KY AN H, HA TINH GD TIEN MAT

200,000

14/11/2019

TRAN NGOC DAN TAM NOP// UNG HO CHI NGUYEN THI TUOI (MS 3557) THON CAO XA , XA THAI HOA, BINH GIANG, HAI DUONG GD TIEN MAT GD TIEN MAT

200,000

14/11/2019

MBVCB275003897. ung ho MS: 3556. CT tu 0741000654261 HOANG DINH TINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

14/11/2019

MBVCB275006680. UngHo MS 3556 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/11/2019

MBVCB275024828. Giup 2 em Ngoc Ngan va Ngoc Nhi o xa mien nui Ky Lam - Ha Tinh. CT tu 0071000903896 TRAN NGOC QUYNH HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/11/2019

MBVCB275034823. ung ho chi Truong Thi Nhung. CT tu 0181003586538 NGUYEN PHUONG THY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

14/11/2019

MBVCB. 275059637. code 3556. CT tu Tran Duc toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

14/11/2019

MBVCB275066678. ung ho co Le Thi Huyen Trang ma so 3552. CT tu 0181001399936 TRAN THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

14/11/2019

MBVCB. 275074543. Ma so 3556. CT tu Bui Duy Hiep toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

14/11/2019

MBVCB. 275075732. Ung ho chau Khai (MS3557). CT tu Nguyen Thanh Hieu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

14/11/2019

MBVCB275092720. Toi ma so: 3557, chi Nguyen Thi Tuoi, thon Cao Xa, xa Thai Hoa, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong. CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

14/11/2019

MBVCB275096944. ung ho hai be mat ca bo va me o ha tinh ma so 3556 . CT tu 0211000496475 NGUYEN VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/11/2019

MBVCB275118369. giup do c nhung. CT tu 0771000568613 NGUYEN VAN HOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/11/2019

MBVCB275150505. ung ho c Tuoi ms: 3557. CT tu 0011004213590 NGUYEN TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

14/11/2019

MBVCB275159426. ung ho ma so 3557 Nguyen Thi Tuoi. CT tu 0021002278512 TRINH TUAN NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

150,000

14/11/2019

MBVCB275165713. ma so 3557. CT tu 0331003663828 TA HOANG NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/11/2019

MBVCB. 275174494. ma so 3557. CT tu toinv toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

14/11/2019

MBVCB275191185. ung ho chi Nguyen Thi Tuoi, MS: 3557. CT tu 0621000443123 HO VAN CHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/11/2019

MBVCB275193736. ma so 3551 truong thi Nhung 1990.   sdt0702. 465. 836. CT tu 0501000139410 NGUYEN DINH SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

14/11/2019

MBVCB. 275197911. Ma so 3557: Chi Nguyen Thi Tuoi - Hai Duong. CT tu Tran Phan Nha toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

14/11/2019

MBVCB275207895. Ung ho ma so 3557 - Be Nguyen Quang Khai. CT tu 0031000199402 DONG THI LUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

14/11/2019

MBVCB. 275210441. con trai bi suy giam mien dich bam sinh. CT tu Nguyen Thi Tuoi toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

14/11/2019

MBVCB275229603. ung ho ma so 3551 Truong Thi Nhung . CT tu 0651000615058 BUI TONG TRONG VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

14/11/2019

MBVCB275231860. chuyen ung ho co giao Trang. CT tu 0271000130538 VO THI LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

14/11/2019

MBVCB275236842. ung ho ma so 3557 chi Nguyen Thi Tuoi. CT tu 0031000225963 CHU THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/11/2019

MBVCB. 275237865. 3557 c Nguyen Thi Tuoi. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

14/11/2019

MBVCB. 275241769. 3556 ong Nguyen Van Loc. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

14/11/2019

MBVCB. 275244549. Ms3557 - 300k, Ms3556 - 300k, Ms3555 - 300k, Ms3553 - 300k. CT tu Nguyen Thi Hien toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,200,000

14/11/2019

MBVCB275253183. Ma so 3557: Chi nguyen thi Tuoi, thon cao xa, xa thai hoa, huyen binh giang, tinh hai duong. DT: 03956 01262. Toi ung ho chau khai. CT tu 0011001307124 NGUYEN QUANG VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

14/11/2019

MBVCB. 275268193. suy giam mien dich bam sinh. CT tu Nguyen Thi Tuoi toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

14/11/2019

MBVCB. 275268582. Maso 3557. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

14/11/2019

MBVCB275275884. 3557. CT tu 0011004143438 PHAM NGOC QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/11/2019

MBVCB275305780. ung ho ms 3557 chi Nguyen thi Tuoi. CT tu 0281001659124 NGUYEN HUU TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

14/11/2019

MBVCB275309816. ung ho ms 3556 Nguyen Van Loc. CT tu 0071000939355 NGUYEN VAN CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

14/11/2019

MBVCB275342232. UngHo MS 3557 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/11/2019

MBVCB. 275357976. ung ho chau Nguyen Quang Khai. CT tu MS 3557 Nguyen Thi Tuoi toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

14/11/2019

MBVCB. 275360419. bi benh. CT tu ma so 3555 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

14/11/2019

MBVCB275365511. Ung ho MS3557 (2trieu) + MS 3555( 1trieu) + MS 3554( 1trieu) + MS 3553( 1trieu) + MS 3551(1 trieu). CT tu 0071002596828 PHAM THI HONG TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

6,000,000

14/11/2019

MBVCB. 275386563. ma so: 3557 (nguyen thi tuoi). CT tu vo danh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

14/11/2019

MBVCB275402824. UNG HO MA SO 3556 CHUC 2 BE NGOC NGAN VA NGOC NHI KHOE MANH BINH AN HANH PHUC . CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

14/11/2019

MBVCB275406250. UNG HO MA SO 3557 CHUC EM NGUYEN QUANG KHAI MAU KHOI BENH GAP NHIEU HANH PHUC TRONG CUOC SONG. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

14/11/2019

MBVCB275424570. NXA xin gui tang MS 3556 va MS 3557 (250k/ MS). CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

14/11/2019

MBVCB275444193. ung ho ma so 3557. CT tu 0261003463127 DINH VAN NHO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

14/11/2019

MBVCB275458931. gia dinh bac sy Son ung ho ma so 3557. CT tu 0491000161270 PHAM THI HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

14/11/2019

MBVCB. 275477361. MS 3557. CT tu Bep Bac Bean toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

14/11/2019

MBVCB275487629. giup do ma so 3557. CT tu 0021000841857 NGUYEN HUU YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

14/11/2019

MBVCB. 275489832. ung ho ma so 3557 chi Nguyen Thi Tuoi. CT tu thanh lam toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

14/11/2019

MBVCB275505354. chuyen cho ma so 3557 - Nguyen Thi Tuoi. CT tu 0531002566888 TRAN TIEN VUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

14/11/2019

MBVCB. 275535205. Ung ho be Khai bi suy giam mien dich. CT tu Nguyen Thi Tuoi - Ma so 3557 - 0395601262 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

14/11/2019

MBVCB275609220. Chi Nguyen thi Tuoi, Cao xa, Thai Hoa ,   H Binh Giang - Hai Duong -   Ma 3557. CT tu 0071001750047 NGUYEN HUNG VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

14/11/2019

MBVCB275615532. ung ho ma so 3557. CT tu 0011004262715 NGUYEN VAN HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/11/2019

MBVCB. 275641223. ms 3557, nam mo duoc su luu ly quang vuong phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

10,000

14/11/2019

MBVCB. 275650664. con om. CT tu nguyen thi tuoi toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

14/11/2019

MBVCB. 275652641. Ma so 3557, Nguyen Thi Tuoi. CT tu Nguyen Trung Quyen toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

14/11/2019

CAO QUANG DUC UNG HO MS 3552 (CO TRAN THI LE HUYEN TRANG)   GD TIEN MAT

1,000,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190515293001. phan ngoc hung Giup ma so: 3557

100,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190547757001. Ma so 3557: Chi Nguyen Thi Tuoi thon Cao Xa, xa Thai Hoa, huyen Binh Giang, tinh H Xot xa

60,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190738251001. Tong Gia Long Bien MS 3556: Ong Loc MS 3555: C Vien: 100k/ 1 MS

200,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190637351004. Tong Gia Long Bien   Ma so 3557: Chi Nguyen Thi Tuoi

100,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190541159001. Thang Tran B2704 88 Lang ha Ma so 3557: Chi Nguyen Thi Tuoi, thon Cao Xa, xa T

500,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190549859001. maso : 3557 , chi nguyen thi tuoi, thon cao xa , xa   thai hoa , huyen binh giang, tinh hai duong, be khai bi benh suy giam mien dich

500,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190507239001. PHI VIET HANH 11 Trich Sai,   Tay Ho, Ha Noi Ma so 3551: chi Truong Thi Nhung (SN 1990)

500,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190986911002. PHI VIET HANH 11 Trich Sai,   Tay Ho, Ha Noi Ma so 3547: Chi Dinh Thi Yen

500,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190241203001. QUANG THANH TU. ung ho chi Trang, giao vien,   bi teo nao

300,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190446315001. PHAM KIM THOA. ung ho cac ms 3547, 3548,   3551, 3555, 3556, 3557

300,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190197735001. TRAN NGOC LINH. ung ho cho be Ma so 3557

100,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190835633001. DANG THI HOAI THUONG. Ma: 3557 - chi Tuoi   - Hai Duong

200,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190269599002. TRAN NGUYEN TUNG CHI VUNG TAU Ma so 3548: Chau Mai Thi Nhat Linh.

300,000

14/11/2019

IBVCB. 1411191039823003. TRAN NGUYEN TUNG CHI VUNG TAU Ma so 3549: Em Nguyen Dac Son

300,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190534343004. TRAN NGUYEN TUNG CHI VUNG TAU Ma so 3551: chi Truong Thi Nhung (SN 1990)

300,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190672939001. Nguyen Phuong Nha Anh   co Tran Le Thi Huyen Trang - MS 3552

100,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190599115001. NGUYEN THI GIANG. Ung ho ma so 3552 co Tran Le Thi Huyen Trang tai Dak Lak

150,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190192535002. Nguyen Thi PHuong Ngan   Ma so 3557

100,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190274383001. VU HUY MANH. ma so 3557

500,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190300921001. THAI VIET HAI. Ma so 3557: Chi Nguyen Thi Tuoi

50,000

14/11/2019

IBVCB. 1411191020745003. LA THI THUY NGA. Ung ho ma so 3557 - Nguyen Thi Tuoi

200,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190317276001. Tran Ngoc Hoa Chung cu Prosper Plaza,   Q12, HCM Ma so 3557 (Chi Nguyen Thi Tuoi)

200,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190235410001. NGUYEN THI MY BINH. Ma so 3555

300,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190938646002. NGUYEN TRIEU MINH THU. Ma so 3551: chi Truong Thi Nhung (SN 1990) tru thon My Thanh, xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh Phu Yen

200,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190547244001. NGUYEN THI THU HUONG. Ma so 3551: chi Truong Thi Nhung (SN 1990) tru thon My Thanh, xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh Phu YenSDT: 0702. 465. 836

80,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190226220002. NGUYEN THI THU HUONG. Ma so 3557: Chi Nguyen Thi Tuoi, thon Cao Xa, xa Thai Hoa, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong. DT: 0395601262

80,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190515424001. DUONG XUAN HOI. MA SO 3551GIUP DO CHI TRUONG THI NHUNG

1,000,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190008408003. NGUYEN THI THU HUONG. Ma so 3548: Chau Mai Thi Nhat Linh. Dia chi: tru tai thon Dong Tam, xa Hai Nhan, huyen Tinh Gia, tinh Thanh Hoa. So dien thoai chau Linh: 0586. 5

80,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190924536002. TRAN THU HIEN. Ma so 3557: Chi Nguyen Thi Tuoi, thon Cao Xa, xa Thai Hoa, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong. DT: 0395601262

100,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190256888001. NGUYEN VAN KHOI. MS3549 EM NGUYEN DAC SON, THON BAT DI, XA QUANG TRUNG, HUYEN VU BAN, NAM DINH

500,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190174766001. Dinh Thanh Truc Quan 7,   Tp HCMC 3555; 3551

500,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190883746001. Ma so 3557: Chi Nguyen Thi Tuoi Cao Xa, xa Thai Hoa, huyen Binh Giang, Hai Duong cau - be - co - tuoi - tho - gan - lien - voi - benh - vien

100,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190551228001. Vnguyen Ung ho MS 3557

150,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190727660001. NGUYEN VIET PHUONG. Ung ho hai chau Ngoc Ngan va Ngoc Nhi qua ong Nguyen Van Loc (ong noi hai chau),   thon Xuan Ha, xa Ky Lam, h.   Ky Anh, Ha Tinh. Ma so 3556

1,000,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190630608002. NGUYEN VIET PHUONG. Ung ho be Nguyen Quang Khai, con trai chi Nguyen Thi Tuoi thon Cao Xa, xa Thai Hoa, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong Ma so 3557

700,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190822286003. NGUYEN DANG BINH. ung ho ma so: 3557

200,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190896905001. Nguyen Minh Tram Yen Hoa,   Cau Giay, Ha Noi MS3557 chi Tuoi be Khai

200,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190739909002. LE THI HUONG. Giup do chau Quang Khai ma so 3557

200,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190819889003. Pham Thi Thu Huong 24/5 Dinh Tien Hoang, Quan 1,   HCM Ma so 3557: Chi Nguyen Thi Tuoi,   thon Cao Xa

1,000,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190595783002. HO ANH THU. Gui ma so 3557

200,000

14/11/2019

IBVCB. 1411190999791003. HO ANH THU. Gui ma so 3556

200,000

14/11/2019

564515. 141119. 165124. MS 3557 - ung ho c Nguyen Thi Tuoi

100,000

14/11/2019

910564. 141119. 171418. Ung ho ma so 3551 FT19318027022989

100,000

14/11/2019

417844. 141119. 173428. Doan Thanh Tu ung ho ma so 3557 chi Nguyen Thi Tuoi dt 0395601262 Hai duong

200,000

14/11/2019

678692. 141119. 180236. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 NGUYEN VAN HAI transfers

100,000

14/11/2019

930168. 141119. 180743. Ma so 3557 chi Nguyen Thi Tuoi thon Cao Xa xa Thai Hoa huyen Binh Giang tinh Hai Duong FT19318141490

100,000

14/11/2019

931099. 141119. 181048. Ma so 3555 chi Tran Thi Vien me be Bach Ngoc Tieu Vu to 2 ap Hong Dat Tho Son huyen Hon Dat tinh Kie

100,000

14/11/2019

931600. 141119. 181226. Ung ho co tran le thi huyen trang FT19318053469640

300,000

14/11/2019

774433. 141119. 185853. Ung ho ma 3557

200,000

14/11/2019

961905. 141119. 195518. Ms 3550 ong Nguyen Minh Thao FT19318022900208

100,000

14/11/2019

962118. 141119. 195603. Ms 3551 chi Truong Thi Nhung FT19318170589610

100,000

14/11/2019

203374. 141119. 213856. UNG HO CHI TUOI CHAU KHAI MA SO 3557,   CHUC CHAU SOM LANH BENH

500,000

14/11/2019

249146. 141119. 213923. Uong ho me con chi Nguyen Thi Tuoi Ms 3557

100,000

14/11/2019

664855. 131119. 220715. Ung ho ma so 3556 ong Nguyen Van Loc FT1931823 8704439

100,000

14/11/2019

491414. 131119. 224449. UH - huyen trang giao vien tieng anh dak lak

100,000

14/11/2019

494206. 131119. 225550. BUI NGOC THANH(THANH HOA) UNG HO 2 EM NGAN VA EM NHI O HA TINH. CAM ON! - 131119 - 22:55:48

580,000

14/11/2019

811477. 131119. 225543. Ung ho truong hop MS - 3556

200,000

14/11/2019

673873. 131119. 230840. MS 3556 ong Nguyen Van Loc FT19318619673086

100,000

14/11/2019

620564. 131119. 232024. 3755880925 Chuyen qua MoMo 3551 chi truong thi nhung

200,000

14/11/2019

805833. 141119. 050157. 191114000001602 Ma so 3556 ZP5DQ4 P1QDC5

100,000

14/11/2019

766304. 141119. 060216. Ung ho ma so 3552

200,000

14/11/2019

192046. 141119. 070304. ma so 3552

100,000

14/11/2019

689141. 141119. 071618. Ung ho ms3557 FT19318913123240

1,000,000

14/11/2019

640902. 141119. 073051. Chuyen tien ung ho Truong Thi Nhung   - Phu Yen

1,000,000

14/11/2019

692263. 141119. 074631. UH co Tran Le Thi Huyen Trang FT19318051334100

200,000

14/11/2019

644277. 141119. 075156. 3757091750 Chuyen qua MoMo ho tro co giao Trang Mong co mau chong binh phuc

100,000

14/11/2019

573267. 141119. 074802. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Ma so 3551 Truong Thi Nhung

200,000

14/11/2019

506026. 141119. 081312. UNG HO CHI NGUYEN THI TUOI - 141119 - 08:12:34

400,000

14/11/2019

328000. 141119. 082639. Vietcombank 0451000476889 ung ho chi Truong Thi Nhung

1,000,000

14/11/2019

702110. 141119. 090705. Ung ho ma so 3557

200,000

14/11/2019

713016. 141119. 091014. UH MA SO 3551 FT193181 20760109

1,000,000

14/11/2019

721292. 141119. 093245. Ung ho ma so 3552 Tran Le Thi Huyen Trang FT193182 32608300

200,000

14/11/2019

540212. 141119. 093403. ma so 3557 Nguyen Thi Tuoi

300,000

14/11/2019

301425. 141119. 094927. GUI BE NGUYEN QUANG KHAI   - HAI DUONG - MA 3557 -   0395601262

300,000

14/11/2019

617857. 141119. 101106. Ung ho ma:3557

100,000

14/11/2019

739419. 141119. 101824. ung ho ms 3557 FT19318531022901

50,000

14/11/2019

400103. 141119. 101931. TTTPHUONG giup Ms3555 3556 3557 moi Ms 100000 dong

300,000

14/11/2019

976603. 141119. 101553. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 BUI THI NGAT ung ho chi Nhung - Phu Yen

100,000

14/11/2019

740615. 141119. 102111. ung ho ms 3555. mong e mau khoe FT19318009551850

50,000

14/11/2019

742153. 141119. 102452. Chau Mimi Times City HN ung ho 3552 co giao Le Thi Huyen Trang FT19318617023044

100,000

14/11/2019

140190. 141119. 102849. BuI HUU KHOAN UNG HO MA SO 3556

500,000

14/11/2019

140257. 141119. 103008. NgUYEN TRONG CHINH UNG HO MA SO 3556

500,000

14/11/2019

710158. 141119. 103732. Ma so 3557 chi Nguyen Thi Tuoi thon Cao Xa xa Thai Hoa huyen Binh Nguyen tinh Hai Duong

1,000,000

14/11/2019

754410. 141119. 105349. ung ho chi Tuoi, Hai Duong, ma so 3557 FT19318 602128146

500,000

14/11/2019

542521. 141119. 111301. HO TRO CO TRAN LE THI HUYEN TRANG MA SO: 3552 - 141119 - 11:12:18

500,000

14/11/2019

671937. 141119. 112314. Chuyen tien UNG HO MS 3551 Truong Thi Nhung

500,000

14/11/2019

781745. 141119. 120115. Ma so. 3556 FT19318140219002

200,000

14/11/2019

893858. 141119. 120118. UNG HO CHI NGUYEN THI TUOI MS 3557

300,000

14/11/2019

790256. 141119. 122815. Ma so 3551 truong thi nhung thon mi thanh xa hoa thang huyen phu hoa tinh phu yen 0702465836 FT19318

50,000

14/11/2019

790569. 141119. 122914. Ung ho ma so 3555 FT19318010027024

50,000

14/11/2019

557393. 141119. 123032. GIUP CHAU NGUYEN QUANG KHAI - 141119 - 12:30:30

300,000

14/11/2019

196675. 141119. 125550. MA SO 3557: CHI NGUYEN THI TUOI,   THON CAO XA, XA THAI HOA, HUYEN BINH GIANG, TINH HAI DUONG. DT: 0395601262

300,000

14/11/2019

561130. 141119. 125734. UNG HO MA SO 3556 - 141119 - 12:57:32

500,000

14/11/2019

715850. 141119. 130521. chia se kho khan gd

300,000

14/11/2019

813441. 141119. 134415. Ung ho ma so 3557 chi NGUYEN THI TUOI FT193184 81813918

300,000

14/11/2019

149087. 141119. 135050. Cac con yeu ung ho ma 3557

200,000

14/11/2019

573876. 141119. 140740. SANHSEACO GUI MA SO 3557 - 141119 - 14:07:38

50,000

14/11/2019

834754. 141119. 143455. Ung ho ma 3551 truong thi nhung FT193181 21870713

200,000

14/11/2019

820735. 141119. 144740. 3759964221 Chuyen qua MoMo ms 3557 chi Nguyen Thi Tuoi

100,000

14/11/2019

748889. 141119. 152602. Ung ho ma so 3557

50,000

14/11/2019

860665. 141119. 152844. Ma so 3557 chi Nguyen Thi Tuoi,   thon Cao Xa, xa Thai Hoa, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong FT1931805

200,000

14/11/2019

454718. 141119. 153453. Ung ho ma so 3552: co Tran Le Thi Huyen Trang

300,000

14/11/2019

864580. 141119. 153632. Ung ho MS 3552 co tran le thi huyen trang FT1931814 1020501

1,000,000

14/11/2019

028624. 141119. 154702. IBFTA 191114000035449 Tong Thi Hong Tuyen ung ho ms 3557

1,000,000

14/11/2019

870304. 141119. 155338. ma so 3551 ung ho Truong Thi Nhung FT19318194739637

200,000

14/11/2019

669466. 141119. 155956. Toi ung ho MS 3557 chi Nguyen Thi Tuoi o Hai Duong chau Khai hay co gang len nhe vuot qua benh tat

200,000

14/11/2019

869205. 141119. 160919. 3760552396 Chuyen qua MoMo Le Ngoc Tran Bac Lieu CK giup chi Truong Thi Nhung SN 1990 tru thon My Thanh Hoa Thang Phu Hoa Phu Yen

100,000

14/11/2019

881067. 141119. 161236. Giup MA SO 3557 Chi NGUYEN THI TUOI FT19318022068230

100,000

14/11/2019

672085. 141119. 161552. Ung ho ma so 3557 chi Nguyen Thi Tuoi

300,000

14/11/2019

676097. 141119. 164159. ung ho ma so 3557 chi Nguyen Thi Tuoi, binh giang,   hai duong

200,000

14/11/2019

IBPS/SE:79201001. DD:141119. SH:10001965. BO:NGO PHUC DUONG. NGUYEN XUAN LAI SDT 0979123916 UN G HO MA SO 3556

2,000,000

14/11/2019

Sender:79307005. DD:141119. SHGD:10003111. BO:NGUYEN THI PHUONG VAN. IB UNG HO CO GIAO TRAN LE THI HUYEN TRANG (DAK LAK): MA SO 3552

200,000

14/11/2019

Sender:01352002. DD:141119. SHGD:10000380. BO:NGUYEN THI THANH LAN. GUI MA SO 3552   CO TRAN L E THI HUYEN TRANG DLAK

300,000

14/11/2019

Sender:79307005. DD:141119. SHGD:10006893. BO:HUYNH THI HA. IBUNG HO MA SO 3542 TRAN VAN NHO

1,000,000

14/11/2019

Sender:01341001. DD:141119. SHGD:10000742. BO:NGUYEN KIM HAI LAM. (1900000008772848)MA SO 3557 : NGUYEN THI TUOI

200,000

15/11/2019

NGUYEN THI KHANH LINH NT// CT HUONG VIET HO TRO MS 3557 '' XOT XA CAU BE CO TUOI THO GAN L IEN BENH VIEN" GD TIEN MAT

40,000,000

15/11/2019

/Ref:PAL PM90PMAX{//} /Ref:PALPM90 PMAX{//}LP VNM9 0PMAX MA SO 3551 DVC: MS LAM NGOC THAO

400,000

15/11/2019

Sender:01310005. DD:151119. SHGD:10003531. BO:PHAM THI QUYNH HOA. BA N T T HIEN HN UNG HO MA S O 3535

500,000

15/11/2019

Sender:79310001. DD:151119. SHGD:10003222. BO:THIEU MY THANH. NHO CHUYEN C. NGUYEN THI TUOI ME BE QUANG KHAI, MA SO 3557

500,000

15/11/2019

Sender:79334001. DD:151119. SHGD:10000898. BO:NGUYEN QUANG TRUNG0591778. MA SO 3558. ANH NGUYE N VAN HOANG (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

500,000

15/11/2019

Sender:79604002. DD:151119. SHGD:10000347. BO:LY QUANG MINH. MA SO 3557 NGUYEN THI TUOIMINH VA S ON GIUP MA SO 3557 CON TRAI BI BENH SUY GIAM MIEN DICH GIA DINH CAN TIEN GHEP TUY CHARGEDETAILS OUR

200,000

15/11/2019

Sender:01310001. DD:151119. SHGD:10006811. BO:NGUYEN THI THUY. MA 3558 MONG GIA DINH BOT KHO K HAN

50,000

15/11/2019

Sender:01310001. DD:151119. SHGD:10007007. BO:NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3558 ANH NGUYEN VAN HOANG

200,000

15/11/2019

Sender:01310005. DD:151119. SHGD:10009687. BO:MAI VAN ANH. UNG HO 3558, CAM ON DAN TRI

100,000

15/11/2019

Sender:79334001. DD:151119. SHGD: 10002469. BO:LY MINH TUNG0927373. QUY NHAN AI MA SO 3558 ANH NGUYEN VAN HOANG,   TINH HAI DUONG (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

200,000

15/11/2019

Sender:01310001. DD:151119. SHGD:10020674. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3558

50,000

15/11/2019

Sender:01310005. DD:151119. SHGD:10020079. BO:LE THI HONG NHUNG. MS 3556 NGUYEN VAN LOC

50,000

15/11/2019

Sender:79310001. DD:151119. SHGD:10020418. BO:LE THI HONG NHUNG. MS 3557 NGUYEN THI TUOI

50,000

15/11/2019

MBVCB. 275924197. ung ho co giao Trang. CT tu ung ho ma so 3552 Tran Le Thi Huyen Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

15/11/2019

MBVCB275942043. Ma so 3558. Gui chut qua den cac chau. CT tu 0711000241529 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

15/11/2019

MBVCB. 275945344. 3558. CT tu nguyen gia huy toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

15/11/2019

MBVCB275957738. ung ho MS 3558. a Nguyen Van Hoang, thon Mac Binh, Thai Tan,   Nam Sach , tinh Hai Duong. CT tu 0651000618138 TRAN XUAN VUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

15/11/2019

MBVCB. 275961501. 3558. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

15/11/2019

MBVCB275968503. Ung ho anh Nguyen Van Hoang,   Ma so: 3558. CT tu 0881000471947 LE HONG TAY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

15/11/2019

MBVCB. 275988350. ma so 3558. CT tu vu thi tuyet mai toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

15/11/2019

MBVCB276033846. UngHo MS 3558 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

15/11/2019

MBVCB. 276158456. Ung ho MS 3558. CT tu Long toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

15/11/2019

MBVCB. 276175765. dt: 0356756048. CT tu Dao Hoa Vietcombank Nha Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

15/11/2019

MBVCB276182051. chuc chi mau vuot qua kho khan nay. . CT tu 0071000966434 LE VAN ANH THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

15/11/2019

MBVCB276189993. ma so 3551. CT tu 0301000327047 NGUYEN THI NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

15/11/2019

MBVCB276191792. ma 3558, nguyen van hoang, thon mac binh, xa thai tan, huyen nam sach, hai duong. CT tu 0611001909560 HOANG KIM THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

15/11/2019

MBVCB276247950. ma so 3558 anh Nguyen Van Hoang, thon Mac Binh, Nam Sach, Hai Duong. CT tu 0721005082388 PHAN THI MINH UYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

700,000

15/11/2019

MBVCB. 276250671. Vochong ngheo den cung cuc ban ca ruong de cuu con. CT tu Ma so 3558:Anh Nguyen Van Hoang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

15/11/2019

MBVCB276254553. Ma so 3558:Anh Nguyen Van Hoang, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong. CT tu 0341000146067 BUI VAN THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

15/11/2019

MBVCB276255941. ung ho MS 3552 truong thi nhung. CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

15/11/2019

MBVCB276269894. Ung ho ma so 3558 Nguyen Van Hoang. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

15/11/2019

MBVCB276280463. Ung ho ma so 3558. CT tu 0851000024934 PHAM HAI LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

15/11/2019

MBVCB. 276310569. ma so 3557 chau Nguyen Quang Khai. CT tu Chi Nguyen Thi Tuoi sdt 0395601262 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

15/11/2019

MBVCB. 276342852. MS 3556 3557 3558. CT tu NGUYEN NGOC HAN toi 045100 0476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

15/11/2019

MBVCB276366282. ung ho be Thao( ma 3517:khoa nhi, bv K3 Tan Trieu, HN). CT tu 0021001206126 TRAN CHI DUNG toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

15/11/2019

MBVCB276374783. Ung ho ma so: 3558 anh Nguyen Van Hoang thon Mac Binh ca Thai Tan huyen Nam Sach tinh Hai Duong. CT tu 0071000812415 TO HUU TUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

15/11/2019

MBVCB276392637. gui be Quang Khai. CT tu 0031000310275 DO DUC THINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

15/11/2019

MBVCB276407460. ung ho be Thien An. CT tu 0141000880365 LUU THI DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

15/11/2019

MBVCB. 275670337. MS 3557 Nguyen Thi Tuoi cho ca ghep tuy chau Khai. CT tu Huong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

15/11/2019

MBVCB. 275675475. con bi benh. CT tu nguyen thi tuoi ms: 3557 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

15/11/2019

MBVCB. 275681868. Ung ho hoan canh ma so 3557. CT tu Duong Huu Thanh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

15/11/2019

MBVCB. 275683273. quy. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

15/11/2019

MBVCB275691806. ung ho chau quang khai. CT tu 0951004172126 NONG DUC MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

15/11/2019

MBVCB275693633. ung ho MS 3557 Tam long nhan ai. CT tu 0491000007227 NGUYEN DANH THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

15/11/2019

MBVCB275707685. ma so 3542 chi nuong . ng gui dinh anh dung . CT tu 0011004070841 NGUYEN PHUONG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

15/11/2019

MBVCB275747253. ung ho be Ngan - Nhi. CT tu 0711000287236 DO DIEU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

15/11/2019

MBVCB275747720. ung ho a Hoang c Hoi. CT tu 0711000287236 DO DIEU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

15/11/2019

MBVCB275748755. ung ho ma so 3558. CT tu 0561000500042 NGUYEN CONG THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

15/11/2019

MBVCB. 275752699. Ma so 3557: Chi Nguyen Thi Tuoi. CT tu Ban doc Bao Dan Tri toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

15/11/2019

MBVCB. 275755876. ms 3558 nguyen van hoang hai duong. CT tu me Sushi toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

15/11/2019

MBVCB275756996. ma so 3558 anh nguyen van hoang. CT tu 0201000647350 NGUYEN THI HONG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

15/11/2019

MBVCB275787877. ung ho be thien an ma 3558. CT tu 0031000332582 LE THI HAI LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

15/11/2019

MBVCB275799215. giup do ma so 3557. CT tu 0011004369788 NGUYEN MANH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

15/11/2019

MBVCB275801887. MS 3558. CT tu 0071000611260 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

15/11/2019

MBVCB. 275827800. Ung ho hoan canh ma so 3558. CT tu Duong Huu Thanh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

15/11/2019

MBVCB275830889. ms 3558 anh nguyen van hoang tinh hai duong. CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

15/11/2019

MBVCB. 275835896. ma so 3558 Anh Nguyen van Hoang Nam sach Hai Duong. CT tu do quynh anh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

15/11/2019

MBVCB275859443. goi cho A:Nguyen van Hoang, ma so:3558, Tinh Hai Duong. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

15/11/2019

MBVCB. 275863850. con bi ung thu. CT tu Nguyen Van Hoang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

15/11/2019

MBVCB. 275882616. ung ho ma so : 3558. CT tu NP toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

15/11/2019

MBVCB. 275888003. ma so 3558. CT tu hdhdhhd toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

15/11/2019

MBVCB275893656. UNG HO MA SO 3558 CHUC 2 CHAU THIEN AN VA HOANG DIEU MAU KHOE MANH BINH AN HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

15/11/2019

MBVCB275916615. ma so: 3558. CT tu 0381000439166 VO THI HUONG THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

15/11/2019

MBVCB275917323. ung ho ma so 3558. CT tu 0271000166057 PHAM THI VU NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190110261003. phan ngoc hung Giup ma so: 3558

100,000

15/11/2019

IBVCB. 1511191036443001. Ngo Trang Hai Phong Ma so 3558: Anh Nguyen Van Hoang, Hai Duong

200,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190510923001. Ma so 3558: Anh Nguyen Van Hoang thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh H Vo chong

60,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190793335001. TRAN THI KHANH. Ung ho Ma so 3558: Anh Nguyen Van Hoang, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

300,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190807505002. VU QUYNH MAI MA SO 3558 CON BI BENH

200,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190022345001. Vu Thu Trang Ma so 3558: Anh Nguyen Van Hoang

100,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190173205001. DUONG MINH THONG. ma so 3558, anh Nguyen van Hoang, dt; 0356756048

500,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190586817002. Cao Minh Hieu, Cao Minh Huyen 18 Hoe Nhai, BD, HN ung ho ma so 3549, 3548,   3547, 3546

1,000,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190021866001. BUI THI THANH HUONG. Huongbtt ung ho Ma so 3558: Anh Nguyen Van Hoang, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong

100,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190008914002. BUI THI THANH HUONG. Huongbtt ung ho Ma so 3555: Chi Tran Thi Vien (me be Bach Ngoc Tieu Vi) -   To 2, ap Hon Dat, xa Tho Son,   huyen Hon Dat, tinh Kien Giang

100,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190144358003. BUI THI THANH HUONG. Huongbtt ung ho Ma so 3557: Chi Nguyen Thi Tuoi, thon Cao Xa, xa Thai Hoa, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong

100,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190668002004. BUI THI THANH HUONG. Huongbtt ung ho Ma so 3556: Ong Nguyen Van Loc (ong noi hai chau), thon Xuan Ha, xa Ky Lam, huyen Ky Anh - Ha Tinh

100,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190266002001. LE THI THANH LOAN. Minh Ngoc giup Ma so 3551 Chi Truong Thi Nhung (1990) thon My Thanh, xa Hoa Thang, Huyen Phu Hoa, Phu Yen.

500,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190525088001. DUONG BICH THUY. Ma so 3558: Anh Nguyen Van Hoang, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong

500,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190599172003. DUONG BICH THUY. Ma so 3557: Chi Nguyen Thi Tuoi, thon Cao Xa, X. Thai Hoa, H. Binh Giang, T. Hai Duong. DT: 0395601262

500,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190879288002. HUYNH THI THU LIEN. cho ma 3558 anh NGUYEN VAN HOANG

200,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190686328001. PHAM HOANG THANH. Ma so 3558: xin giup: Vo chong ngheo den cung cuc ban ca ruong de cuu con

100,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190953928001. NGUYEN THI QUYNH. ung ho MS 3558

100,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190154046001. anh Nguyen Van Hoang thon Mac Binh, xa Thai Tan, Nam Sach,   Hai Duong ma so: 3558 be Thien An bi u nao ac tinh

150,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190312626004. chi Truong Thi Nhung thon My Thanh, Hoa Thang,   Phu Hoa, Phu Yen ma so: 3551 be Thuan Bao: cam, diec, tim bam sinh

150,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190732082007. DO THUY TRUC QUYNH. ung ho ms 3551

200,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190933115002. NGUYEN THI DIEP. ung ho gd anh Nguyen Van Hoang (Ma so 3558)

100,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190149335001. HOANG NGOC HA. ung ho Ma so 3558: Anh Nguyen Van Hoang, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

200,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190501043002. HOANG NGOC HA. ung ho Ma so 3557: Chi Nguyen Thi Tuoi, thon Cao Xa, xa Thai Hoa, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong.

200,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190322871003. HOANG NGOC HA. ung ho Ma so 3556: Ong Nguyen Van Loc (ong noi hai chau), thon Xuan Ha, xa Ky Lam,   huyen Ky Anh - Ha Tinh.

100,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190259203004. HOANG NGOC HA. unh ho Ma so 3555: Chi Tran Thi Vien (me be Bach Ngoc Tieu Vi)Dia chi: To 2, ap Hon Dat, xa Tho Son, huyen Hon Dat, tinh Kien Giang

200,000

15/11/2019

IBVCB. 1511191009281005. HOANG NGOC HA. ung ho Ma so 3553: Ong Huynh Lau, ba Tran Thi Tam. Thon Tra Linh Dong, xa Hiep Hoa, huyen Hiep Duc, Quang Nam.

100,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190112845006. HOANG NGOC HA. ung ho Ma so 3551: chi Truong Thi Nhung (SN 1990) tru thon My Thanh, xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh Phu Yen

200,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190121837001. Le Thi Cam Tu 1/47 Nguyen Trai, May To,   Hai phong Ma so 3558: Anh Nguyen Van Hoang, Hai Duong

200,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190129511002. HOANG THI THUY 18c ngo ngoai xa la ha dong, ha noi ms :3556

50,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190804135003. HOANG THI THUY 18c ngo ngoai xa la ha dong, ha noi ms : 3552

50,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190470267004. HOANG THI THUY 18c ngo ngoai xa la ha dong, ha noi ms :3558

50,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190032053001. Doan Quang Tuan LangThuong, DDa, Hanoi MS3558

50,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190530025002. Doan Minh Chau LangThuong, DDa, Hanoi MS3556

50,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190171181003. Doan Thien Phu LangThuong, DDa, Hanoi MS3557

50,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190251949002. KHUC THI YEN. ung ho Ma so 3558

500,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190834847001. DINH THI THACH THAO. Ho tro hai chau Ngoc Ngan va Ngoc Nhi. MS 3556 mong hai chau duoc khoe manh.

500,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190273747001. Le Thu Hang My Hao - Hung Yen 3557. 3558

100,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190029033002. TRAN XUAN THAO. Ung ho ma 3558

200,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190666621002. hien hn Ma so 3556: Ong Nguyen Van Loc

400,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190875603003. hien hn Ma so 3550: Ong Nguyen Minh Thao

200,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190670851004. hien hn Ma so 3549: Em Nguyen Dac Son

200,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190637351005. hien hn Ma so 3548: Chau Mai Thi Nhat Linh.

500,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190396299006. hien hn Ma so 3541: Chi Tran Thi Phuong

300,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190213099007. hien hn Ma so 3558: Anh Nguyen Van Hoang

850,000

15/11/2019

IBVCB. 1511190910183008. hien hn Ma so 3538: Chi Pham Thi Van

250,000

15/11/2019

995862. 141119. 223818. Ung ho chi Nguyen Thi Tuoi MS3557 FT19319 054359093

200,000

15/11/2019

261284. 141119. 224724. Ma so 3557 gui chi Nguyen thi tuoi

100,000

15/11/2019

790070. 141119. 234855. Ung ho ma so 3557 be Khai

500,000

15/11/2019

011044. 151119. 071125. Ho tro chi Truong Thi Nhung tinh Phu Yen

1,000,000

15/11/2019

517086. 151119. 071515. UH co Tran Le Thi Huyen Trang FT19319055608529

300,000

15/11/2019

223247. 151119. 073104. ung ho em Truong Thi Nhung

200,000

15/11/2019

425521. 151119. 073145. Ung ho chi Truong Thi Nhung (SN 1990,   tru thon My Thanh, xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh Phu Yen)

500,000

15/11/2019

014020. 151119. 073401. ban chuc giup hai chau ma so 3558 con bac Hoang

1,000,000

15/11/2019

895844. 151119. 082559. XUAN DONG GOP MA SO 3558

200,000

15/11/2019

798969. 151119. 083717. Nguyen thi phuong anh ung ho ma so 3558

200,000

15/11/2019

535708. 151119. 085035. Ung ho chi Truong Thi Nhung ma so 3551 FT1931904 4209720

100,000

15/11/2019

540546. 151119. 090432. Ma so 3558 anh nguyen van hoang FT193190 56016130

500,000

15/11/2019

832397. 151119. 092850. ung ho 3501 - Phan Van Vu

500,000

15/11/2019

683652. 151119. 093937. SANHSEACO GUI MA SO 3558 - 151119 - 09:39:37

50,000

15/11/2019

559542. 151119. 095225. Ung ho ma so 3558 FT19319659667108

200,000

15/11/2019

560401. 151119. 095414. Ung ho ma so 3557 FT19319851007076

200,000

15/11/2019

456373. 151119. 100936. MA SO 3558: Anh NGUYEN VAN HOANG,   thon Mac Binh, Thai Tan, Nam Sach,   Hai Duong

300,000

15/11/2019

585739. 151119. 100958. em Phuong Anh ung ho ma so 3558   - bac Nguyen Van Hoang

100,000

15/11/2019

586029. 151119. 101505. ban Phuong Anh ung ho 2 ban be ma so 3556 -   ong Nguyen Van Loc

100,000

15/11/2019

457295. 151119. 102033. MA SO 3557: NGUYEN THI TUOI,   Cao Xa, Thai Hoa, Binh Giang,   Hai Duong

300,000

15/11/2019

909353. 151119. 110245. Ma so 3551

500,000

15/11/2019

010043. 151119. 110951. IBFTA 191115000018533 Ma so 3558

100,000

15/11/2019

012009. 151119. 111200. IBFTA 191115000018640 Ma so 3557

100,000

15/11/2019

909782. 151119. 111647. UNG HO ANH NGUYEN VAN HOANG MS 3558

300,000

15/11/2019

434567. 151119. 112216. Ung ho ma 3557 c Tuoi

200,000

15/11/2019

414111. 151119. 113027. ma so 3558 anh Nguyen Van Hoang

100,000

15/11/2019

115771. 151119. 115907. Ung ho ma 3551 chi truong thi dung FT19319073850900

1,000,000

15/11/2019

342177. 151119. 121729. ung ho chau Thien An - ma so 3558

500,000

15/11/2019

452881. 151119. 125456. Ung ho Ma so 3557 Chi Nguyen Thi Tuoi thon Cao Xa   xa Thai Hoa huyen Binh Giang tinh Hai Duong

200,000

15/11/2019

147124. 151119. 133331. Giup do ma so 3558 FT19319045159264

300,000

15/11/2019

147136. 151119. 133335. MS 3556 FT19319074107814

150,000

15/11/2019

147196. 151119. 133342. Ms 3558 anh Nguyen Van Hoang FT19319694740738

100,000

15/11/2019

147942. 151119. 133551. Ung ho ma so 3551 Truong Thi Nhung FT193190 56928200

300,000

15/11/2019

148037. 151119. 133606. Ms 3557 FT19319 660403307

150,000

15/11/2019

737146. 151119. 134917. MA SO 3556: UNG HO ONG NGUYEN VAN LOC (ONG NOI HAI CHAU) - 151119 - 13:49:16

500,000

15/11/2019

158703. 151119. 140145. Ung ho so 3557 chi Nguyen Thi Tuoi FT19319900992178

500,000

15/11/2019

160710. 151119. 140607. Ung ho so 3556 Ong Nguyen Van Loc FT19319110601207

500,000

15/11/2019

164778. 151119. 141430. Ung ho so 3558 anh Nguyen Van Hoang FT193196 60540676

500,000

15/11/2019

167253. 151119. 141927. Ung ho so 3555 chi Tran Thi Vien FT19319057096892

300,000

15/11/2019

169048. 151119. 142307. Ung ho so 3552 Co Tran Le Thi Huyen Trang FT19319 110671079

200,000

15/11/2019

183003. 151119. 145055. Ung ho ma so 3558 A Nguyen Van Hoang,   Hai Duong FT1931906 5032331

200,000

15/11/2019

187485. 151119. 145904. Ung ho chi Nguyen Thi Tuoi, ma so 3557 FT1931906 0570154

1,000,000

15/11/2019

209072. 151119. 153720. Ung ho Anh Nguyen Van Hoang ma so 3558 FT1931900 6100978

200,000

15/11/2019

856649. 151119. 154203. uNG HO MA SO 3558

50,000

15/11/2019

217539. 151119. 155137. 0941079497 -   ung ho chau Khai - ma so 3557 FT193190 06150388

300,000

15/11/2019

219603. 151119. 155517. Ma so 3558 Anh Nguyen Van Hoang,   thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong FT193192

150,000

15/11/2019

606122. 151119. 155552. PHAN THI PHUONG KTNB SHB CK UNG HO MS 3556 200K VA 3558 100K

300,000

15/11/2019

775436. 151119. 160319. UNG HO MA SO 3558 ANH NGUYEN VAN HOANG - 151119 - 16:03:19

2,000,000

15/11/2019

780384. 151119. 162008. HO TRO GIA DINH (MA SO 3558).   MONG GIA DINH SOM VUOT QUA KHO KHAN - 151119 - 16:20:07

500,000

15/11/2019

609195. 151119. 162826. NGUYEN TRANG HUE CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI Ung ho ma so 3558

25,000

15/11/2019

499459. 151119. 163915. IBFT ma so 3556

100,000

15/11/2019

611201. 151119. 164605. PHAM THI KIM ANH CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 3558 ANH NGUYEN VAN HOANG

200,000

15/11/2019

907276. 151119. 170805. Dinh Bao Khoi ung ho Ma so 3558

300,000

15/11/2019

259134. 151119. 171000. Ms 3558 - Mong con mau khoe FT19319299094070

200,000

15/11/2019

452204. 151119. 181203. Ung ho ms 3551 - Truong Thi Nhung - Phu Yen

100,000

15/11/2019

696503. 151119. 182408. Pham Thanh Thuy ung ho ma so 3558 anh Nguyen Van Hoang

300,000

15/11/2019

953172. 151119. 191318. MoMo 0948916985 Ung ho ong Nguyen Van Loc MS3556 970436 3770570732

50,000

15/11/2019

306218. 151119. 192055. Ung ho gia dinh ma so 3558 FT19319928583028

200,000

15/11/2019

312522. 151119. 193927. ung ho em Ha Van Cuong - ma so 3522 FT1931992 8649610

1,000,000

15/11/2019

560373. 151119. 203043. ttq ung ho ms 3558

100,000

15/11/2019

071151. 151119. 210514. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 NGUYEN QUOC HUNG chuyen khoan ung ho ma so 3558

300,000

15/11/2019

599423. 151119. 211610. gui tang 3558, Nguyen Van Hoang , Thai Tan, Nam Sach, HD

200,000

15/11/2019

922307. 151119. 211835. ma so 3558 nguyen van hoang

2,000,000

15/11/2019

896158. 151119. 215306. Nho bao dan tri ung ho cho gia dinh cac be

100,000

15/11/2019

Sender:01307001. DD:151119. SHGD:10003978. BO:PHAM THI NGOC HUE. IBGUI HO TRO BE NGUYEN QUANG KHAI 7 TUOI O XA THAI HOA, HUYEN BINH GIANG, TINH HAI DUONG, GHEP TUY

300,000

15/11/2019

Sender:01201003. DD:151119. SHGD:10005863. BO:NGUYEN THI THANH LOAN. UNG HO BE 8 TUOI THIEN AN , XA THAI TAN, HUYEN NAM SACH, HAI DUONG

300,000

15/11/2019

Sender:48304001. DD:151119. SHGD:10005651. BO:NGUYEN THANH THUY. UNG HO MA SO 3540 TAI NGOAI T HUONG VIET NAM CN THANH CONG

500,000

15/11/2019

Sender:79310001. DD:151119. SHGD:10004650. BO:BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3551 350K, 3552 200K,     3553 250K, 3554 250K, 3555 250K,   3556 150K, 3557 300K, 3558 250K.

2,000,000

15/11/2019

NGUYEN THI KIEU TUYEN - UNG HO MS: 3551: CHI TRUONG THI NHUNG (SN:1990) MY THANH, HOA THANG , PHU HOA, PHU YEN GD TIEN MAT

500,000

16/11/2019

FTF_CN: 970436680 4756790011. FrAcc: 0121002753711. ToAcc: 0451000476889

500,000

16/11/2019

MBVCB276412184. gui dn gia dinh ma so 3558. CT tu 0301000333934 TRAN CAO CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

16/11/2019

MBVCB276418108. ong tran quan va le anh tuan ung ho ms 3558   - anh nguyen van hoang . CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

16/11/2019

MBVCB276424253. Ma so 3558: anh Nguyen Van Hoang, Hai Duong. CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

16/11/2019

MBVCB. 276470216. ms 3558, nam mo duoc su luu ly Quang Vuong phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

16/11/2019

MBVCB. 276472343. 3554. CT tu Hai Ngoc Sammie toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

250,000

16/11/2019

MBVCB276479296. Ngo Quang Minh ho tro truong hop ma so 3558. CT tu 0611001945892 NGO QUANG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

16/11/2019

MBVCB276493488. Ma so 3589. chuc gia dinh ban vuot qua kho khan. CT tu 0711000241529 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

16/11/2019

MBVCB. 276496219. Ma so 3589. CT tu Bui Duy Hiep toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

16/11/2019

MBVCB276521044. UngHo MS 3589 Tran Thi Le Chi. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

16/11/2019

MBVCB276542484. c suong ung ho ms 3589 tran thi le chi. CT tu 0331000514269 HO THI NGOC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

16/11/2019

MBVCB. 276543739. ma so 3589. CT tu tran thi le chi toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

16/11/2019

MBVCB. 276547268. 3589. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

16/11/2019

MBVCB276547027. Ung ho ma so 3589. CT tu 0081001156713 NGUYEN THANH NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

16/11/2019

MBVCB276568823. Ma so 3589. CT tu 0381000521074 TRAN QUANG NHUT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

16/11/2019

MBVCB276618645. goi cho C: Tran Le Chi, ma so: 3589, Ha Tinh. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

16/11/2019

MBVCB. 276618802. ung ho con chi Tuoi ghep tuy . CT tu ms 3557: nguyen thi tuoi toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

16/11/2019

MBVCB. 276619550. 3589. CT tu Nguyen Gia Han toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

16/11/2019

MBVCB276625336. Ms 3558 be Thien An. CT tu 0031000310275 DO DUC THINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

16/11/2019

MBVCB276637737. ung ho Ma so 3589: Tran Thi Le Chi ( thon Dai Lu,   xa Hong Loc, huyen Loc Ha, Ha Tinh). CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

16/11/2019

MBVCB. 276644557. MS 3557. CT tu Vu Hong Hanh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

16/11/2019

MBVCB276652941. ung ho chi Chi ma 5389. CT tu 0011004403850 NGUYEN LE CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

16/11/2019

MBVCB276661346. ma so 3589 Tran thi le Chi. CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

16/11/2019

MBVCB. 276664488. vo con meu mao . . . . . . . ma bat luc. CT tu chi TRAN THI LE CHI ( MS 3589) toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

16/11/2019

MBVCB276672460. Ma so 3589 - Tran Thi Le Chi, Ha Tinh. CT tu 0021000539177 VU THI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

16/11/2019

MBVCB. 276675940. MS 3589 tran thi le chi. CT tu dao xuan doa toi 045100 0476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

16/11/2019

MBVCB. 276702527. Ma so 3589. CT tu nguyen thanh hung toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

16/11/2019

MBVCB. 276705803. 3589 Tran Thi Le Chi. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

400,000

16/11/2019

MBVCB276712392. ung ho ma 3589 . CT tu 0551000320369 PHAM QUOC THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

16/11/2019

MBVCB276722915. ma so 3589. CT tu 0201000579370 PHUNG VAN DIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

16/11/2019

MBVCB276731543. ung ho ms 3551 chi truong thi nhung. CT tu 0081000459385 NGUYEN THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

16/11/2019

MBVCB276741700. ung ho GD chi Nhung. CT tu 0061001052185 NGUYEN DUC NHUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

16/11/2019

MBVCB276765923. ung ho ms 3589 Tran Thi Le Chi. CT tu 0491000163207 LE DINH HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

16/11/2019

MBVCB. 276777112. Ma so 3589 (Tran Thi Le Chi - Loc Ha,   Ha Tinh). CT tu Nguyen Tan Huynh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

16/11/2019

MBVCB. 276815977. giup ms 3589. CT tu gia dinh Tuan Trang Chau toi 0451000 476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

16/11/2019

MBVCB276822536. ung ho Truong Thi Nhung, tinh Phu Yen, ma so 3551. CT tu 0071004601122 LUU PHAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

16/11/2019

MBVCB276833849. ung ho Ma so 3589 - Tran thi Le Chi. CT tu 0711000229197 PHAM QUANG THIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

16/11/2019

MBVCB. 276858830. ms 3589. CT tu tran mai vy toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

16/11/2019

MBVCB. 276859548. MS 3589 - chi Tran Thi Le Chi. CT tu Vu Giang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

16/11/2019

MBVCB. 276875471. chong bi benh tai. CT tu Tran thi Le Chi toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

16/11/2019

MBVCB276883934. ung ho ma so 3589 tran thi le chi. CT tu 0341006986197 TRAN TIEN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

16/11/2019

MBVCB276900289. ung ho ms 3551 chi truong thi nhung. CT tu 0201000611348 VO ANH THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

16/11/2019

MBVCB276911845. ung ho MS: 3589. CT tu 0741000654261 HOANG DINH TINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

16/11/2019

MBVCB. 276969133. uhms3589, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, ms200000n. CT tu n toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

2,000,000

16/11/2019

MBVCB277001462. Gui chi Chi. Tam Long Nhan Ai so 3559. mong chi va gia dinh khoe manh. . CT tu 0611001920223 LE DUC NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

16/11/2019

MBVCB277003293. Ung ho ma so 3559 Tran Thi Le Chi. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1511190876003001. Ma so 3558, Nguyen Van Hoang thon Mac Binh, xa Thai Tan, Nam Sach, Hai Duong hoan canh kho khan

250,000

16/11/2019

IBVCB. 1511190718827001. Linh Ha Tinh Ma so 3558

500,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190573428001. NGUYEN LOC THANH. Ung ho vo chong ngheo tinh Hai Duong

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190387036001. DAU XUAN DIEU. Ung ho chi   Tran Thi Le Chi, ma so: 3589, Hong Loc, Loc Ha , Ha Tinh.

500,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190134970003. phan ngoc hung Giup ma so: 3589(Tran thi Le Chi)

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190796028001. VO THI CAM THUY. Giup chi Tran Thi Le Chi, MS 3589

1,000,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190170896001. PHAM VAN HOAT. ung ho Ma so 3589 : Tran Thi Le Chi (thon Dai Lu, xa Hong Loc, huyen Loc Ha, Ha Tinh)

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190156252001. Ma so 3589 : Tran Thi Le Chi thon Dai Lu, xa Hong Loc, huyen Loc Ha, Ha Tinh.   Vo con

60,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190852434002. Ms 3589 Ms 3589 Ms 3589

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190388342001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3589 : Tran Thi Le Chi, Ha Tinh

300,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190271454001. VU THI HA Ma so 3556

200,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190475048002. 3589_Tran Thi Le Chi Loc Ha Ha Tinh Om dau

500,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190850404001. HOANG TRONG DUC. ung ho Ms 3551 - 3552   - 3553 -   3554 - 3555   - 3556 -   3557 - 3558 moi Ms 100 k -   Cau Mong Quy vi Manh khoe   - ADIDAPHAT

800,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190801004001. TRAN DANG KHANH. Giup do gia dinh Chi Tran Thi Le Chi (thon Dai Lu, xa Hong Loc, huyen Loc Ha, Ha Tinh).

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190422548001. DINH TIEN THIET. Ma so 3589 : Tran Thi Le Chi (thon Dai Lu, xa Hong Loc, huyen Loc Ha, Ha Tinh).

50,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190426500003. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho MS 3589, chi Chi o Ha Tinh

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611191011740004. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho MS 3558, anh Hoang o Hai Duong

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190100356005. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho MS 3557, chi Tuoi o Hai Duong

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190699588006. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho MS 3556, ong Loc o Ha Tinh

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190969496007. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho MS 3555, chi Vien (me Tieu Vi) o Kien Giang

200,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190584038001. VU VAN KHAI. Ms:3558 anh Nguyen Van Hoang thon Mac Binh xa Thai Tan Nam sach Hai duong

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190720558001. TRUONG MINH TUAN. Giup MS 3589 Tran Thi Le Chi

500,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190205150002. hv Ms 3589 Tran Thi Le Chi, Ha Tinh 0972 706 256

50,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190674588001. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho co Nguyen Thi Thu Thuy - Ha Tinh (MS 3540)

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190758844002. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho chi Tran Thi Phuong - Thanh Hoa (MS 3541)

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190992172003. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho chi Tran Thi Nuong - Long An (MS 3542)

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190412108004. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho em Lai Thi Be -   Nam Dinh (MS 3546)

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190961800005. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho chau Mai Thi Nhat Linh - Thanh Hoa (MS3548)

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190159656006. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho anh Hoang Van Tin -   Nghe An (MS 3529)

200,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190927592007. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho em Nguyen Dac Son -   Nam Dinh (MS 3549)

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190120824008. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho chi Tran Thi Vien -   Kien Giang (MS 3555)

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190791952009. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho ong Nguyen Van Loc -   ha Tinh (MS 3556)

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190433024010. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho chi Nguyen Thi Tuoi -   Hai Duong (MS 3557)

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190308784011. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho chi Nguyen Thi Hue -   TTHue (MS 3534)

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190829452012. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho anh Le Van Tuan -   Ha Tinh (MS 3533)

100,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190273546001. PHAM THI TUYET. Ung ho MS 3556, MS 3589

200,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190940481002. LE QUOC CUONG. Ma so 3589 : Tran Thi Le Chi

300,000

16/11/2019

IBVCB. 1611190380747001. PHAM THANH TUNG. Ma so 3558: Anh Nguyen Van Hoang, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

300,000

16/11/2019

358154. 151119. 221633. 3551 chi Truong Thi Nhung.   Chuc chi va gia dinh binh an FT19320308758934

200,000

16/11/2019

974514. 161119. 061235. Ma so 3551 chi Truong Thi Nhung SN 1990

80,000

16/11/2019

030563. 161119. 071030. mr z giup ma so 3558

100,000

16/11/2019

383250. 161119. 071125. UH co Tran Le Thi Huyen Trang FT19320892666523

300,000

16/11/2019

383745. 161119. 071619. Ung ho ms3558 FT19320043952707

1,000,000

16/11/2019

460576. 161119. 072521. Ung ho Truong Thi Nhung ung thu

300,000

16/11/2019

045357. 161119. 090357. Tran Thi Le Chi. MS 3589

100,000

16/11/2019

532152. 161119. 092359. IBFT Ma so 3589 Tran Thi Le Chi

1,000,000

16/11/2019

415225. 161119. 093828. Ung ho MS 3589 Tran Thi Le Chi dt 0972706256 FT19320893109485

200,000

16/11/2019

420229. 161119. 095241. Hop Luong ung ho ma so 3589 Tran Thi Le Chi o Dai Lu. Hong Loc. Loc Ha. Ha Tinh FT19320708826162

200,000

16/11/2019

638426. 161119. 095517. giup do ma so 3589 Tran Thi Le Chi huyen Loc Ha Ha Tinh

200,000

16/11/2019

033694. 161119. 100754. MS 3555 200K, MS 3557 200K, MS 3558 200K - 161119 - 10:07:53

600,000

16/11/2019

426763. 161119. 101130. Hop Luong ung ho MS 3558 Nguyen Van Hoang o Mac Binh. Thai Tan. Nam Sach. Hai Duong FT19320561841220

100,000

16/11/2019

007660. 161119. 101425. IBFTA 191116000010774 Ung ho maso 3589 Tran Thi Le Chi thon dai lu xa hong loc huyen loc ha

100,000

16/11/2019

492865. 161119. 104938. 3775582795 Chuyen qua MoMo giup do ma so 3589 tran thi le chi

200,000

16/11/2019

446974. 161119. 110931. Ung ho ma so 3589 FT19320705902614

200,000

16/11/2019

447623. 161119. 111130. Ung ho moi hoan canh 200000VND cac ma so 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 va 3559 FT1932

2,000,000

16/11/2019

092374. 161119. 111935. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Dang Thi Thu Trang ung ho Tran Thi Le Chi MS 358

500,000

16/11/2019

455160. 161119. 113412. Ung ho ma so 3589. Tran Thi Le Chi FT19320044810406

200,000

16/11/2019

468668. 161119. 122002. Ma so 3589 TRAN THI LE CHI thon Dai Lu xa Hong Loc huyen Loc Ha Ha Tinh FT19320088384868

300,000

16/11/2019

998351. 161119. 122408. Ung ho 1 Ma so 3589     Tran Thi Le Chi thon Dai Lu xa Hong Loc   huyen Loc Ha Ha Tinh

200,000

16/11/2019

473033. 161119. 123645. Ma so 3589 FT19320870580959

100,000

16/11/2019

473332. 161119. 123753. Ma so 3589 FT19320088448281

200,000

16/11/2019

477982. 161119. 125717. Ung ho ma so 3589 FT19320134132905

200,000

16/11/2019

077592. 161119. 005836. Nho bao gui giup anh nguyen trong trung va chi Tran Thi Le Chi o Ha Tinh. Cam on

1,000,000

16/11/2019

763681. 161119. 131856. Tran Ha Ngoc Thien giup ms 3589 3558 3557 moi ms 200 nghin

600,000

16/11/2019

685863. 161119. 135057. Ung ho ma so 3589 ban Tran Thi Le Chi o Ha Tinh

500,000

16/11/2019

075214. 161119. 141945. NHA HAO TAM UNG HO MS 3589 TRAN THI LE CHI - 161119 - 14:19:44

1,000,000

16/11/2019

227282. 161119. 142048. MA SO 3589 TRAN THI LE CHI (THON DAI LU, LOC HA,   HA TINH)

300,000

16/11/2019

508826. 161119. 144703. 3589 tran thi le chi FT19320562770300

200,000

16/11/2019

080253. 161119. 145408. GIUP GIA DINH CHI CHI ANH TRUNG HA TINH MA SO 3589 - 161119 - 14:49:27

3,000,000

16/11/2019

450898. 161119. 145625. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Hao UH chi Huyen Trang - Dak Lak

200,000

16/11/2019

077223. 161119. 151600. ung ho ma 3589 chuc gia dinh e co gang vuot qua kho khan nay

100,000

16/11/2019

520639. 161119. 152117. Ung ho chi Tran Thi Le Chi, ma so 3589 FT19320303604409

100,000

16/11/2019

526773. 161119. 153835. giang ck FT19320706805450

100,000

16/11/2019

091563. 161119. 160941. SANHSEACO GUI MA SO 3559 - 161119 - 16:11:24

50,000

16/11/2019

603356. 161119. 164002. 3777749393 Chuyen qua MoMo chau Ngo Minh Khang Vinh Niem Le Chan Hai phong ung ho ms 3554 3558 moi ms 200k

400,000

16/11/2019

096972. 161119. 164817. NHOM ZALO F379 UNG HO MS 3589 - 161119 - 16:46:29

300,000

16/11/2019

552552. 161119. 165102. Mui 0944740379 ung ho 3589 FT19320563129116

200,000

16/11/2019

555154. 161119. 165843. Mui 0944740379 ung ho 3558 FT19320303963815

200,000

16/11/2019

098456. 161119. 170012. DONG GOP QUY NHAN AI - 161119 - 16:59:49

500,000

16/11/2019

557899. 161119. 170656. Le anh pha ung ho MA 3551   truong thi nhung FT19320990795009

5,000,000

16/11/2019

561194. 161119. 171624. Mui 0944740379 ung ho ms 3557 FT19320563222586

200,000

16/11/2019

561847. 161119. 171820. Mui 0944740379 ung ho ms 3556 FT19320563230433

200,000

16/11/2019

782361. 161119. 175051. Vietcombank 0451000476889 NGO VAN THANH chuyen khoan

100,000

16/11/2019

589885. 161119. 185622. Ung ho 3589 FT19320563602189

100,000

16/11/2019

992153. 161119. 185911. UNG HO MS 3589

1,000,000

16/11/2019

730251. 161119. 192236. Nho Dantri. com. vn chuyen ho tro gia dinh. Ma so 3589

200,000

16/11/2019

659397. 161119. 200527. CHUC GIA DINH CHI LE CHI TAI QUA NAN KHOI MAU CHONG KHOI BENH

200,000

16/11/2019

121888. 161119. 202034. UH MS 3589

200,000

16/11/2019

617001. 161119. 204912. Ung ho ma 3556 hai be Ha Tinh FT19322047016090

300,000

16/11/2019

617484. 161119. 205124. Ung ho ma 3589 e Chi o Ha Tinh FT19322707867364

200,000

16/11/2019

969243. 161119. 205711. MA SO 3558 GIUP ANH NGUYEN VAN HOANG

500,000

16/11/2019

230711. 161119. 205843. MA SO 3551 - CHI TRUONG THI NHUNG - PHU YEN -   GIUP DO

500,000

16/11/2019

620478. 161119. 210450. UNG HO MA SO 3558 va 3589 MOI MA SO 1 trieu FT19322990580375

2,000,000

16/11/2019

667128. 161119. 211614. ung ho c Nhung bi ung thu

150,000

16/11/2019

057539. 161119. 213327. Chuyen tien cho ma so 3589

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank từ ngày 10 đến 16/11/2019

 

11/10/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3553

20,000

11/10/2019

Dao Van Khuong giup MS 3550

50,000

11/10/2019

Dinh Xuan Hieu giup MS 3552

1,000,000

11/10/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

11/10/2019

Luu T Linh Nham giup MS 3551

200,000

11/10/2019

Cu Ha T Tu giup MS 3550

500,000

11/10/2019

Cu Ha T Tu giup MS 3551

500,000

11/10/2019

Cu Ha T Tu giup MS 3552

500,000

11/10/2019

Cu Ha T Tu giup MS 3553

500,000

11/10/2019

Pham T Minh Tam giup MS 2990

200,000

11/11/2019

Le Vu Quan giup MS 3551

200,000

11/11/2019

Le Vu Quan giup MS 3548

200,000

11/11/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3554

200,000

11/11/2019

Dang T Nhu Hang giup MS 3552

100,000

11/11/2019

Dang T Nhu Hang giup MS 3551

100,000

11/11/2019

Dang T Nhu Hang giup MS 3549

100,000

11/11/2019

Dang T Nhu Hang giup MS 3548

100,000

11/11/2019

Dang T Nhu Hang giup MS 3547

100,000

11/11/2019

Pham Duc Thuan giup MS 3554

200,000

11/11/2019

Nguyen Hong Nhung giup MS 3517

200,000

11/11/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3534

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3535

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3536

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3537

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3538

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3539

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3540

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3541

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3542

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3543

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3544

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3545

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3546

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3547

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3548

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3549

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3550

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3551

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3552

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3553

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3554

200,000

11/11/2019

Vu Tien Hiep giup MS 3542

50,000

11/11/2019

Nguyen T Tan giup MS 3550

200,000

11/11/2019

Nguyen T Tan giup MS 3551

200,000

11/11/2019

Nguyen T Tan giup MS 3552

200,000

11/11/2019

Nguyen T Tan giup MS 3553

200,000

11/11/2019

Nguyen T Tan giup MS 3554

200,000

11/11/2019

Hoang T Ngoc giup MS 3554

200,000

11/11/2019

NMai T Le Hien giup MS 3551

500,000

11/11/2019

Mach T Lap ung ho QNA

48,826

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3552

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3541

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3540

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3551

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3550

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3549

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3548

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3547

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3546

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3545

50,000

11/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3555

200,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3538

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3539

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3540

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3541

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3542

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3543

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3544

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3545

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3546

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3547

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3548

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3549

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3550

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3551

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3552

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3553

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3554

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3555

500,000

11/12/2019

Nguyen Van Khanh giup MS 3549

500,000

11/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

11/12/2019

Pham The Huy giup MS 3555

300,000

11/12/2019

Do Chi Dai giup MS 3555

500,000

11/12/2019

Nguyen Van Kien giup MS 3555

300,000

11/12/2019

Huynh Cam giup MS 3539

20,000

11/12/2019

Huynh Cam giup MS 3540

20,000

11/12/2019

Huynh Cam giup MS 3541

20,000

11/12/2019

Huynh Cam giup MS 3542

20,000

11/12/2019

Huynh Cam giup MS 3543

20,000

11/12/2019

Huynh Cam giup MS 3544

20,000

11/12/2019

Huynh Cam giup MS 3545

20,000

11/12/2019

Nguyen Ngoc Hanh giup MS 3553

300,000

11/12/2019

Nguyen Ngoc Hanh giup MS 3554

300,000

11/12/2019

Hoang Dinh Duc giup MS 3555

50,000

11/12/2019

Vu Diep Khanh gup MS 3551

200,000

11/12/2019

Dang T Thuy giup MS 3551

100,000

11/12/2019

Nguyen Phuong Thao giup MS 3555

100,000

11/13/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

11/13/2019

Ta Tien Khuong giup MS 3542

50,000

11/13/2019

Ta Tien Khuong giup MS 3549

50,000

11/13/2019

Ta Tien Khuong giup MS 3555

50,000

11/13/2019

Nguyen T Phong Lan giup MS 3555

2,000,000

11/13/2019

Nguyen Huu Khai giup MS 3556

1,000,000

11/13/2019

Bui Huy Thieu giup MS 3556

200,000

11/13/2019

Nguyen Thanh Son giup MS 3556

100,000

11/13/2019

Vu Trung Hieu giup MS 3556

200,000

11/13/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3556

200,000

11/14/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3557

200,000

11/14/2019

Nguyen T Kim Huong giup MS 3557

500,000

11/14/2019

Nguyen Van hung giup MS 3557

500,000

11/14/2019

Luong T Bich Thuy giup MS 3551

500,000

11/14/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

11/14/2019

Luong T Bich Thuy giup MS 3549

500,000

11/14/2019

Truong T Phuong Thao giup MS 3555

1,000,000

11/14/2019

Do Le Thanh giup MS 3557

200,000

11/14/2019

Lam My Han giup MS 3557

100,000

11/14/2019

Nguyen Phuc Quy giup MS 3556

100,000

11/14/2019

Doan Manh Duc giup M S3557

200,000

11/14/2019

Dao T Dung ung ho QNA

1,500,000

11/14/2019

Ngo T Lan Anh giup MS 3557

500,000

11/14/2019

Le Khac Toan giup MS 3557

70,000

11/14/2019

Tran T Quang Vinh giup MS 3557

500,000

11/14/2019

Trinh Hoang Trong giup MS 3557

200,000

11/14/2019

Phan Vu Thuy Linh giup MS 3557

200,000

11/15/2019

Le Thu Thuy giup MS 3558

500,000

11/15/2019

Chu Minh Duong giup MS 3558

500,000

11/15/2019

Dao T Thanh Tuyen giup MS 3558

200,000

11/15/2019

Phan Van Duong ung ho QNA

100,000

11/15/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

11/15/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3558

200,000

11/15/2019

Tran T Kim Dung giup MS 3558

500,000

11/15/2019

Nguyen Nam Son giup MS 3558

50,000

11/15/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3556

100,000

11/15/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3553

50,000

11/15/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3554

50,000

11/15/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3558

50,000

11/15/2019

Nguyen Thu Hang giup MS 3558

500,000

11/15/2019

Tran T Thu Huong giup MS 3556

100,000

11/15/2019

Tran T Thu Huong giup MS 3548

100,000

11/15/2019

Tran T Thu Huong giup MS 3558

100,000

11/15/2019

Nguyen Van Vinh giup MS 3558

300,000

11/15/2019

Tran T Van Dao giup MS 3558

500,000

11/16/2019

Pham Minh Xuan giup MS 3558

150,000

11/16/2019

Vu T Thu Huyen giup SM 3551

100,000

11/16/2019

Nguyen Phong Thu giup MS 3559

100,000

11/16/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3559

200,000

11/16/2019

Pham T Tuyet An giup MS 3559

200,000

11/16/2019

Coa Phuong Anh giup MS 3559

200,000

11/16/2019

Nguyen T Diu giup MS 3559

100,000

11/16/2019

Dinh Trong Ke giup MS 3559

500,000

11/16/2019

Dao Khanh Hung giup MS 3558

100,000

11/16/2019

Nguyen Quang The giup MS 3559

50,000

11/16/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

11/16/2019

Nguyen Thanh Huyen giup MS 3551

100,000

11/16/2019

Ho T Le giup MS 3556

100,000

11/16/2019

Tran Trong Manh giup MS 3559

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank mớitừ ngày 10 đến 16/11/2019

 

10-11-2019 06:57:59

TRINH NGOC HIEP Chuyen tien

                 100,000

10-11-2019 08:53:02

Ngo Van Khoa chuyen tien

                 500,000

10-11-2019 09:29:22

ung ho chi Tran Le Thi Huyen Trang

                 200,000

10-11-2019 09:49:19

CT DEN: 931402302522 Gia dinh Trung Hang ung ho ma so 3549 500k va 3551 500k

             1,000,000

10-11-2019 10:50:14

ung ho ms 3553 Ong Huynh Lau ba Tran Thi Tam

                 150,000

10-11-2019 11:06:43

C hanh ck ung ho e Nhung ma so 3551

                 100,000

10-11-2019 11:58:53

CT DEN: 931404248977 IBFT ma so 3553

                 100,000

10-11-2019 14:14:27

CT DEN: 931414460343 Phan Ngoc Linh phap danh Linh Chi ung ho c Nhung ma 3551 FT19315797101400

                 200,000

10-11-2019 14:50:47

hoang tung lam ung ho ms 3551, tai BankPlus REQID 191110219338396

                 200,000

10-11-2019 17:23:25

UNG HO MA SO 3553   CU HUYNH LAU

                 200,000

10-11-2019 18:52:01

CT DEN: 931418867207 MoMo 0984061378 Tu giup do MS 3546 3729936663

                 100,000

10-11-2019 19:08:14

ung ho truong thi nhung (ma so 3551)

                 300,000

11-11-2019 06:41:53

3551

                 200,000

11-11-2019 08:17:53

ung ho 2 cu co con tam than

                 100,000

11-11-2019 08:26:28

Ho tro Ma so 3554 Cu Le Van SyThon Dau Ben xa Hop Tien huyen Nam Sach tinh Hai Duong

                 200,000

11-11-2019 08:43:22

So GD goc: 10001076 Ung ho Ms 3551

                   50,000

11-11-2019 08:57:10

So GD goc: 10010303 Ung ho a chi Nhung Nhan

                 200,000

11-11-2019 08:59:56

ms 3554

                 300,000

11-11-2019 09:00:39

So GD goc: 10002193 Ung ho chau Manh, Chau Ha Tinh

                 200,000

11-11-2019 09:22:54

CT DEN: 931502013575 IBFTA 191111000008260 La bich ngoc ung ho MS 3554

                 500,000

11-11-2019 09:27:18

GIUP DO CHI TRUONG THI NHUNG MA SO 3551

                 300,000

11-11-2019 10:05:08

TRA XUAN BINH GIUP 4 MS 3551, 3552, 3553, 3554

                   20,000

11-11-2019 10:13:17

a Hiep QNinh ung ho MS3554 Cu Le Van Sy; Hai Duong

                   50,000

11-11-2019 10:32:32

So GD goc: 10004980 Ung ho Ms 3552

                   50,000

11-11-2019 10:44:19

So GD goc: 10013289 ung ho MS3551 Truong Thi Nhung

                 300,000

11-11-2019 10:53:01

CT DEN: 931510673568 Gui cu Le Van Sy MS 3554 FT19315024989787

                 500,000

11-11-2019 12:35:31

So GD goc: 10011511 Ung ho Ms 3553

                   50,000

11-11-2019 13:16:08

CT DEN: 931506604044 UNG HO CHI TRUONG THI NHUNG SINH NAM 1990 TRU THON MY THANH X HOA THANG H PHU HOA T PHU YEN MA SO 3551

                 200,000

11-11-2019 13:19:32

UH ma so 3554 cu Le Van Sy

                 100,000

11-11-2019 14:21:28

ung ho ms 3554 Cu Le Van Sy

                   50,000

11-11-2019 15:03:39

CT DEN: 931515132289 Ung ho em truong thi nhung ma so 3551

                 200,000

11-11-2019 15:53:36

CT DEN: 931515816300 ung ho ma so 3554 gd cu Le Van Sy FT19315070038876

                 200,000

11-11-2019 16:03:30

CT DEN: 931500165231 MS3554

                 100,000

11-11-2019 16:22:19

So GD goc: 10023743 Ung ho Ms 3554

                   50,000

11-11-2019 17:28:19

So GD goc: 10002255 LP VNM90PGX1 UNG HO MS 3551,CHI TRUONG THI NHUNG, TINH PHU YEN, BI UNG THU

             1,000,000

12-11-2019 01:21:35

Ung ho Truong Thi Nhung MS 3551; thoi gian GD: 11/11/2019 23: 34: 36

                 500,000

12-11-2019 01:25:07

CT DEN: 931617311824 ma so 3554; thoi gian GD: 12/11/2019 00: 49: 41

                 200,000

12-11-2019 09:15:50

So GD goc: 10003310 ung ho Gd cu Sy - Nam Sach Hai Duong

                 200,000

12-11-2019 10:12:32

Le Thi Huong chuyen tien ung ho truong hop co giao nguyen thi thu thuy ma so 3540

                 500,000

12-11-2019 10:13:04

Giup do chi Truong Thi Nhung SN 1990 (ma so 3551)

                 300,000

12-11-2019 11:22:24

Ung ho be Bach Ngoc Tieu Vi ms 3555

                 200,000

12-11-2019 11:52:51

So GD goc: 10008344 Ung ho Ms 3555

                   50,000

12-11-2019 13:07:44

Ung ho cu Le Van Sy 3554

                 500,000

12-11-2019 15:02:11

TRA XUAN BINH GIUP 2MS: 3555; 3556

                   10,000

12-11-2019 16:01:42

HIEP VUONG GIUP DO MS3555

             1,000,000

12-11-2019 16:03:16

CT DEN: 931609256615 MS 3555 CHI TRAN THI VIEN ME BE TIEU VI 121119 16 04 51

                 200,000

12-11-2019 16:06:40

So GD goc: 10018333 Khiem Huynh ung ho ma so: 3555 (chi Tran Thi Vien, me be Tieu Vi)

                 500,000

12-11-2019 17:26:02

ms 3555 ho tro be bach ngoc tieu vi

                   50,000

12-11-2019 17:34:54

ung ho chi Nhung

                 200,000

12-11-2019 18:53:27

chuc bach ngoc tieu vi mau khoe manh

                 961,290

12-11-2019 19:08:23

CT DEN: 931619354965 Ung ho c Tran Thi Vien ms 3555

                 500,000

12-11-2019 19:18:55

CT DEN: 931619277386 Ung ho cu Le Van Sy 3554. FT19316100460620

                 350,000

12-11-2019 19:31:58

ung ho be tieu vi

                 500,000

12-11-2019 20:22:00

ung ho ms 3552 Le Thi Huyen Trang

                 100,000

12-11-2019 20:40:33

Pham Thi Hong Thy ung ho chi Truong Thi Nhung Phu Yen

                 200,000

12-11-2019 20:59:59

Hoang Thi Ha Nguyen chuyen tien ung ho ma so 3546; 3548; 3555; moi hoan canh 100.000

                 300,000

12-11-2019 21:49:24

ung ho ms 3555 Chi Tran Thi Vien

                 100,000

12-11-2019 22:58:08

CT DEN: 931615105276 ma so 3551 ung ho chi Truong Thi Nhung

                 200,000

12-11-2019 23:08:13

MS 3552 Tran le huyen trang

                 100,000

13-11-2019 08:07:08

CT DEN: 130037593736 Uh chi Truong Thi Nhung sn 1990

                 100,000

13-11-2019 08:51:52

giup MA3554

                 500,000

13-11-2019 09:34:49

So GD goc: 10003557 Uh ms 3552 Tran le thi huyen trang

                 500,000

13-11-2019 09:45:10

So GD goc: 10005709 3554 cu Le Van Sy

                 100,000

13-11-2019 09:46:32

ung ho Ma so 3551

                 200,000

13-11-2019 09:50:31

So GD goc: 10001104 ung ho ma so 3491 va 3554 moi ma so500 ngan dong

             1,000,000

13-11-2019 10:21:19

So GD goc: 10003543 Uh ms 3554 Le Van Sy

                 500,000

13-11-2019 10:59:09

So GD goc: 10003507 UH ms 3555 Tran thi Vien

                 500,000

13-11-2019 11:27:53

Ho tro MS 3511 TRUONG THI NHUNG

                 200,000

13-11-2019 11:43:35

Ke Toan Ha Noi ung ho Ma so 3556

                 500,000

13-11-2019 13:04:58

Ma so 3555 Chi Tran Thi Vien me be Bach Ngoc Tieu Vi

                 200,000

13-11-2019 13:58:49

TRA XUAN BINH GIUP MS 3557

                     5,000

13-11-2019 14:24:23

BUI TRONG DAT Chuyen tien ung ho 3556

                 100,000

13-11-2019 14:30:21

CT DEN: 931707778538 gui cac chau tai Ha Tinh

                 300,000

13-11-2019 14:44:08

Ma so 3551. Chi Truong Thi Nhung

                 300,000

13-11-2019 14:48:33

Ma so 3556 . Ong Nguyen Van Loc

                 300,000

13-11-2019 14:52:10

Ma so 3548. Chau Mai Thi Nhat Linh

                 200,000

13-11-2019 14:53:40

Bui Van Truong ung ho ms 3556

                 200,000

13-11-2019 15:19:34

CT DEN: 931715515207 Giup MS 3556

                 100,000

13-11-2019 15:26:52

So GD goc: 10019207 Ung ho ma so 3551 truong thi nhung

                 100,000

13-11-2019 15:51:13

MS3556- Nguyen Van Loc Xuan Ha Ky Lam Ky Anh HT

                 150,000

13-11-2019 16:01:29

Giup do chi Truong Thi Nhung SN 1990 MS 3551

                 200,000

13-11-2019 16:02:09

So GD goc: 10016685 Ung ho Ms 3556

                   50,000

13-11-2019 16:06:38

Giup do Chi Trang MS 3552

                 100,000

13-11-2019 16:08:12

Giup do Ong Ba MS 3553

                 200,000

13-11-2019 16:10:35

Giup do Ong Sy MS 3554

                 200,000

13-11-2019 16:12:28

Giup do Be Tieu Vi MS 3555

                 100,000

13-11-2019 16:13:56

Giup do Ong Loc MS 3556

                 200,000

13-11-2019 16:18:05

MS 3551 Truong Thi Nhung; Phu Yen

                 300,000

13-11-2019 18:04:05

ung ho ms 3556 Ong Nguyen Van Loc

                   50,000

13-11-2019 18:14:04

ung ho ms 3551 truong thi nhung

                 100,000

13-11-2019 21:29:43

ung ho ma 3556, tai BankPlus REQID 191113211615018

                 100,000

14-11-2019 05:32:07

ung ho ong Loc ms 3556

             2,000,000

14-11-2019 07:03:58

Gui chi bi benh di lam nuoi con; chuc chi manh khoe

                 100,000

14-11-2019 07:57:26

Ho tro Ma so 3557 Chi Nguyen Thi Tuoi thon Cao Xa xa Thai Hoa huyen Binh Giang tinh Hai Duong DT 0395601262

                 200,000

14-11-2019 08:11:56

Ma so 3557 Chi Nguyen Thi Tuoi thon Cao Xa xa Thai

                 200,000

14-11-2019 08:35:41

ung ho ms 3555 vs ms 3557

                 200,000

14-11-2019 08:59:02

Ong Le Ky Phung ung ho MS 3555 cho chi Tran Thi Vien

             1,000,000

14-11-2019 09:07:51

MS3557; Nguyen Thi Tuoi; thon Cao Xa; xa Thai Hoa; Binh Giang;   Hai Duong

                 100,000

14-11-2019 09:08:43

HA VAN LY Chuyen tien ung ho chau be Nguyen Quang Khai ( Hai Duong)

                   50,000

14-11-2019 11:06:14

giup ma 3557

                 100,000

14-11-2019 11:15:31

ms 3557

                 100,000

14-11-2019 11:26:16

CT DEN: 931811768039 3551 truong thi nhung sinh nam 1990...tinh phu yen..sdt 0702465836 FT19318005087530

                 500,000

14-11-2019 11:32:24

CT DEN: 931800843082 MBVCB275238008.ung ho ma so 3556.CT tu 0441000773304 NGUYEN PHI GIAU toi 129000061096 BAO DIEN TU DA

           10,000,000

14-11-2019 11:44:22

Chuc chi Nhung suc khoe; ma so 3551

                 200,000

14-11-2019 13:25:42

So GD goc: 10003925 Ung Ho Ms 3557

                   50,000

14-11-2019 13:53:46

ung ho chi Nguyen Thi Tuoi; MS 3557

                   50,000

14-11-2019 14:16:30

So GD goc: 10003561 Giup do MS 3557 tai CONG THUONG VN CN HOAN KIEM

                 200,000

14-11-2019 14:17:09

Ma so 3557 Chi Nguyen Thi Tuoi

                 200,000

14-11-2019 14:50:20

NGUYEN THI HONG VAN UNG HO MA SO 3557, 3556, 3555, 3554, 3553, 3552, 3551, 3550, 3549, 3548

             1,000,000

14-11-2019 15:13:37

ung ho Ma so 3557

                   50,000

14-11-2019 15:15:39

ung ho 3557 3552 3551 3542 3541 3538 3535 3534

                 400,000

14-11-2019 15:26:39

ung ho ms 3557; chi Nguyen Thi Tuoi

                 100,000

14-11-2019 16:32:56

UNG HO MS 3550 ONG NGUYEN MINH THAO

                 200,000

14-11-2019 16:34:26

UNG HO MS 3557 CHI NGUYEN THI TUOI

                 200,000

14-11-2019 16:34:27

CT DEN: 931816892180 3557 FT1931836 4059968

                   50,000

14-11-2019 17:21:03

CT DEN: 931800456213 MS 3557

                 100,000

14-11-2019 18:14:07

ung ho quy Dan tri MS 3557

                 200,000

14-11-2019 18:19:48

ung ho quy Dan tri MS 3555

                 200,000

14-11-2019 19:29:06

Dinh Thi Huyen chuyen tien ung ho ms 3557

                 500,000

14-11-2019 20:24:49

TRAN THI KIM ANH VNPT Hai Duong ung ho 3552 huyentrang

                 200,000

14-11-2019 23:08:25

ung ho ma 3557, tai BankPlus REQID 191114219660556

                 200,000

15-11-2019 06:19:50

CT DEN: 931823658613 GIUP DO TRUONG THI NHUNG SINH 1990 TRU THON MY THANH XA HOA THANG HUYEN PHU 151119 06 19 49

                 500,000

15-11-2019 07:27:21

ung ho anh Nguyen Van Hoang; MS 3558

                   50,000

15-11-2019 08:18:03

ma so 3558

                 250,000

15-11-2019 08:18:15

Ung ho chau Thien An - Ma so 3558

                 200,000

15-11-2019 08:41:26

Nguyen Tien Quang chuyen tien ung ho ma so 3558 anh Nguyen Van Hoang; thon Mac Binh; Nam sach

                 500,000

15-11-2019 08:48:40

ung ho anh Nguyen Van Hoang ; ma so 3558

                 100,000

15-11-2019 08:49:39

ung ho be Thien An. Ma so 3558

                 200,000

15-11-2019 08:51:27

ung ho ms 3558 Anh Nguyen Van Hoang

                 200,000

15-11-2019 08:58:07

CT DEN: 931901398937 MA SO 3558 ANH NGUYEN VAN HOANG

                 200,000

15-11-2019 09:17:29

CT DEN: 931900503016 MS 3558

                 100,000

15-11-2019 09:47:02

Pham Thi Loan chuyen tien

                 100,000

15-11-2019 09:48:52

3558.Mong chau khoe manh

                 200,000

15-11-2019 10:38:26

Chuyen khoan tai ATM tu TK 103005282322 den TK 129000061096

                 200,000

15-11-2019 10:48:54

DO VAN THAO Chuyen tien

                 100,000

15-11-2019 11:05:05

CT DEN: 931911592748 Ung ho ong Hien chau Thao FT19319659934570

                 200,000

15-11-2019 11:16:11

So GD goc: 10006533 Ung ho Ms 3558

                   50,000

15-11-2019 11:24:06

Ma so 3558 Anh Nguyen Van Hoang thon Mac Binh xa Th

                 200,000

15-11-2019 11:47:39

ms 3552 tran le huyen trang. mong em mau khoe

                 200,000

15-11-2019 12:36:48

NGUYEN THI HIEN; so dt 0931529286; HAI PHONG GUI TANG CU LE VAN SY; MA SO 3554

                 300,000

15-11-2019 13:03:29

TRAN THI ANH THO; HAI PHONG; sdt 0975101075; Chuyen tien ung ho cu Le Van Sy; ma so 3554

                 200,000

15-11-2019 14:50:16

So GD goc: 10006015 Tu thien MS3558 anh Nguyen VanHoang thon Mac Binh xa Thai Tan huyen Nam Sach tinh Hai Duongdt 035 6756048 2 con ung thu dao tim Charge Details OUR

                 150,000

15-11-2019 14:50:30

So GD goc: 10006023 Tu thien MS3557 chi Nguyen Thi Tuoi thon Cao Xa xa Thai Hoa huyen Binh Giang tinh Hai Duong dt 0395601262b e 7 tuoi suy giam mien dich bam sinh ChargeDetails OUR

                 100,000

15-11-2019 14:50:42

So GD goc: 10006111 Tu thien MS3556 ong Nguyen Van Loct hon Xuan Ha xa Ky Lam huyen Ky Anh tinh Ha Tinh ChargeDetails OUR

                 100,000

15-11-2019 14:50:59

So GD goc: 10006214 Tu thien MS3554 cu Le Van Sy thonDa u Ben xa Hop Tien huyen Nam Sach tinh Hai Duong 0357376912 ChargeDetails OUR

                 100,000

15-11-2019 14:51:46

So GD goc: 10006326 Tu thien MS3551 chiTruong Thi Nhung tru thon My Thanh xa Hoa Thang huyen Phu Hoa tinh Phu Yendt 070246 5836 meungthu2conbenh ChargeDetails OUR

                 200,000

15-11-2019 14:51:47

So GD goc: 10006392 Tu thien MS3555 chi Tran Thi Viento 2 ap Hon Dat xa Tho Son huyen Hon Dat tinh Kien Giangdt 078 3818 224 ChargeDetails OUR

                 100,000

15-11-2019 15:31:33

NGUYEN HUNG PHI Chuyen tien Ma so 3558Anh Nguyen Van Hoang;   thon Mac Binh; xa Thai Tan; huyen Nam

                 200,000

15-11-2019 15:31:44

Minh Thu ung ho MS 3558; 3522; 3523

                 600,000

15-11-2019 15:45:57

So GD goc: 10006462 Tu thien MS3552 co Tran Le ThiHuyen Trang so 10 duong Tran Phu thi tran Quang Phu huyen Cu Mgartin h Dak Lak dt098383429 benhteonao ChargeDetails OUR

                 100,000

15-11-2019 16:13:39

CT DEN: 931909587304 3551 truong thi nhung

                 100,000

15-11-2019 16:20:33

TRA XUAN BINH GIUP 2 MS 3558,3559

                   10,000

15-11-2019 16:30:07

DANG THI HUONG Chuyen tien truong thi nhung_phu yen

                 100,000

15-11-2019 17:12:40

Ma so 3558

                 100,000

15-11-2019 17:25:06

ung ho ms 3557 Chi Nguyen Thi Tuoi

                   50,000

15-11-2019 17:27:43

ung ho ms 3558 Anh Nguyen Van Hoang

                   50,000

15-11-2019 19:23:54

CT DEN: 931919307247 Ung ho QNA FT1931916 6596365

                 200,000

15-11-2019 20:35:39

Ung ho chi Truong Thi Nhung ms 3551. Mong gd chi co the vuot qua kho khan

             1,000,000

16-11-2019 01:03:43

HA HIEN THUONG ung ho be Thao ma so 3517; thoi gian GD: 15/11/2019 23: 16: 18

                 100,000

16-11-2019 01:08:17

ung ho be Thien An; thoi gian GD: 16/11/2019 00: 11: 07

                 100,000

16-11-2019 01:09:15

Ma so 3551_ Truong Thi Nhung; thoi gian GD: 16/11/2019 00: 30: 01

                 100,000

16-11-2019 05:22:34

Ma so 3558.

                 500,000

16-11-2019 07:56:08

ms3589 tran thi le chi

                 200,000

16-11-2019 08:28:05

Ma so 3589 Tran Thi Le Chi thon Dai Lu xa Hong Loc huyen Loc Ha Ha Tinh

                 200,000

16-11-2019 09:16:34

Nguyen Tien Trong chuyen tien cho 3589 tran thi le chi

                 100,000

16-11-2019 09:42:14

CT DEN: 932009464270 Ung ho nguoi ngheo

                 100,000

16-11-2019 09:50:33

Ma so 3589

                 100,000

16-11-2019 10:27:25

Hong Linh chuyen tien

             1,000,000

16-11-2019 11:22:59

Ma so 3589 Tran Thi Le Chi

                 100,000

16-11-2019 11:36:19

Ke Toan Ha Noi ung ho Ma so 3589

                 500,000

16-11-2019 11:45:28

Joule Bush ung ho MS 3589

                 100,000

16-11-2019 12:57:27

ung ho be Thien An Ma so 3558

                 200,000

16-11-2019 12:59:59

chuyen tien cho Ma so 3589 Tran Thi Le Chi (thon Dai Lu; xa Hong Loc; huyen Loc Ha; Ha Tinh).

                 100,000

16-11-2019 13:02:20

ung ho be Nguyen Quang Khai Ma so 3557

                 200,000

16-11-2019 13:09:46

ung ho chi Truong Thi Nhung Ma so 3551

                 200,000

16-11-2019 13:16:49

Ma so 3558Anh Nguyen Van Hoang; thon Mac Binh; xa Thai Tan; huyen Nam Sach; tinh Hai Duong.

                   50,000

16-11-2019 15:51:03

ma so 3589

                 200,000

16-11-2019 16:55:53

MS 3589 Tran Thi Le Chi Dai Lu Hong Loc Loc Ha Ha Ti

                 200,000

16-11-2019 18:56:01

ma so 3558

                 100,000

16-11-2019 20:40:53

CT DEN: 932013660454 Ung ho chi Chi Ms 3589

                 200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank Trực tuyến từ ngày 10 đến 16/11/2019

 

11/10/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3553

20,000

11/10/2019

Dao Van Khuong giup MS 3550

50,000

11/10/2019

Dinh Xuan Hieu giup MS 3552

1,000,000

11/10/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

11/10/2019

Luu T Linh Nham giup MS 3551

200,000

11/10/2019

Cu Ha T Tu giup MS 3550

500,000

11/10/2019

Cu Ha T Tu giup MS 3551

500,000

11/10/2019

Cu Ha T Tu giup MS 3552

500,000

11/10/2019

Cu Ha T Tu giup MS 3553

500,000

11/10/2019

Pham T Minh Tam giup MS 2990

200,000

11/11/2019

Le Vu Quan giup MS 3551

200,000

11/11/2019

Le Vu Quan giup MS 3548

200,000

11/11/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3554

200,000

11/11/2019

Dang T Nhu Hang giup MS 3552

100,000

11/11/2019

Dang T Nhu Hang giup MS 3551

100,000

11/11/2019

Dang T Nhu Hang giup MS 3549

100,000

11/11/2019

Dang T Nhu Hang giup MS 3548

100,000

11/11/2019

Dang T Nhu Hang giup MS 3547

100,000

11/11/2019

Pham Duc Thuan giup MS 3554

200,000

11/11/2019

Nguyen Hong Nhung giup MS 3517

200,000

11/11/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3534

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3535

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3536

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3537

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3538

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3539

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3540

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3541

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3542

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3543

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3544

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3545

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3546

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3547

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3548

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3549

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3550

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3551

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3552

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3553

200,000

11/11/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3554

200,000

11/11/2019

Vu Tien Hiep giup MS 3542

50,000

11/11/2019

Nguyen T Tan giup MS 3550

200,000

11/11/2019

Nguyen T Tan giup MS 3551

200,000

11/11/2019

Nguyen T Tan giup MS 3552

200,000

11/11/2019

Nguyen T Tan giup MS 3553

200,000

11/11/2019

Nguyen T Tan giup MS 3554

200,000

11/11/2019

Hoang T Ngoc giup MS 3554

200,000

11/11/2019

NMai T Le Hien giup MS 3551

500,000

11/11/2019

Mach T Lap ung ho QNA

48,826

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3552

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3541

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3540

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3551

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3550

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3549

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3548

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3547

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3546

50,000

11/11/2019

Do Duy Toan giup MS 3545

50,000

11/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3555

200,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3538

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3539

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3540

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3541

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3542

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3543

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3544

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3545

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3546

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3547

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3548

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3549

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3550

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3551

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3552

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3553

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3554

500,000

11/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3555

500,000

11/12/2019

Nguyen Van Khanh giup MS 3549

500,000

11/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

11/12/2019

Pham The Huy giup MS 3555

300,000

11/12/2019

Do Chi Dai giup MS 3555

500,000

11/12/2019

Nguyen Van Kien giup MS 3555

300,000

11/12/2019

Huynh Cam giup MS 3539

20,000

11/12/2019

Huynh Cam giup MS 3540

20,000

11/12/2019

Huynh Cam giup MS 3541

20,000

11/12/2019

Huynh Cam giup MS 3542

20,000

11/12/2019

Huynh Cam giup MS 3543

20,000

11/12/2019

Huynh Cam giup MS 3544

20,000

11/12/2019

Huynh Cam giup MS 3545

20,000

11/12/2019

Nguyen Ngoc Hanh giup MS 3553

300,000

11/12/2019

Nguyen Ngoc Hanh giup MS 3554

300,000

11/12/2019

Hoang Dinh Duc giup MS 3555

50,000

11/12/2019

Vu Diep Khanh gup MS 3551

200,000

11/12/2019

Dang T Thuy giup MS 3551

100,000

11/12/2019

Nguyen Phuong Thao giup MS 3555

100,000

11/13/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

11/13/2019

Ta Tien Khuong giup MS 3542

50,000

11/13/2019

Ta Tien Khuong giup MS 3549

50,000

11/13/2019

Ta Tien Khuong giup MS 3555

50,000

11/13/2019

Nguyen T Phong Lan giup MS 3555

2,000,000

11/13/2019

Nguyen Huu Khai giup MS 3556

1,000,000

11/13/2019

Bui Huy Thieu giup MS 3556

200,000

11/13/2019

Nguyen Thanh Son giup MS 3556

100,000

11/13/2019

Vu Trung Hieu giup MS 3556

200,000

11/13/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3556

200,000

11/14/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3557

200,000

11/14/2019

Nguyen T Kim Huong giup MS 3557

500,000

11/14/2019

Nguyen Van hung giup MS 3557

500,000

11/14/2019

Luong T Bich Thuy giup MS 3551

500,000

11/14/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

11/14/2019

Luong T Bich Thuy giup MS 3549

500,000

11/14/2019

Truong T Phuong Thao giup MS 3555

1,000,000

11/14/2019

Do Le Thanh giup MS 3557

200,000

11/14/2019

Lam My Han giup MS 3557

100,000

11/14/2019

Nguyen Phuc Quy giup MS 3556

100,000

11/14/2019

Doan Manh Duc giup M S3557

200,000

11/14/2019

Dao T Dung ung ho QNA

1,500,000

11/14/2019

Ngo T Lan Anh giup MS 3557

500,000

11/14/2019

Le Khac Toan giup MS 3557

70,000

11/14/2019

Tran T Quang Vinh giup MS 3557

500,000

11/14/2019

Trinh Hoang Trong giup MS 3557

200,000

11/14/2019

Phan Vu Thuy Linh giup MS 3557

200,000

11/15/2019

Le Thu Thuy giup MS 3558

500,000

11/15/2019

Chu Minh Duong giup MS 3558

500,000

11/15/2019

Dao T Thanh Tuyen giup MS 3558

200,000

11/15/2019

Phan Van Duong ung ho QNA

100,000

11/15/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

11/15/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3558

200,000

11/15/2019

Tran T Kim Dung giup MS 3558

500,000

11/15/2019

Nguyen Nam Son giup MS 3558

50,000

11/15/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3556

100,000

11/15/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3553

50,000

11/15/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3554

50,000

11/15/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3558

50,000

11/15/2019

Nguyen Thu Hang giup MS 3558

500,000

11/15/2019

Tran T Thu Huong giup MS 3556

100,000

11/15/2019

Tran T Thu Huong giup MS 3548

100,000

11/15/2019

Tran T Thu Huong giup MS 3558

100,000

11/15/2019

Nguyen Van Vinh giup MS 3558

300,000

11/15/2019

Tran T Van Dao giup MS 3558

500,000

11/16/2019

Pham Minh Xuan giup MS 3558

150,000

11/16/2019

Vu T Thu Huyen giup SM 3551

100,000

11/16/2019

Nguyen Phong Thu giup MS 3559

100,000

11/16/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3559

200,000

11/16/2019

Pham T Tuyet An giup MS 3559

200,000

11/16/2019

Coa Phuong Anh giup MS 3559

200,000

11/16/2019

Nguyen T Diu giup MS 3559

100,000

11/16/2019

Dinh Trong Ke giup MS 3559

500,000

11/16/2019

Dao Khanh Hung giup MS 3558

100,000

11/16/2019

Nguyen Quang The giup MS 3559

50,000

11/16/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

11/16/2019

Nguyen Thanh Huyen giup MS 3551

100,000

11/16/2019

Ho T Le giup MS 3556

100,000

11/16/2019

Tran Trong Manh giup MS 3559

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDVtừ ngày 10 đến 16/11/2019

 
 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV mớitừ ngày 10 đến 16/11/2019

 

10/11/2019 05:31:56

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Chau hung ung ho ong lau ba tam ms 3553

30,000

10/11/2019 07:14:21

REM Tfr Ac: 14410000070454 NGUYEN THANH QUAN MA SO 3552 TRAN LE THI HUYEN TRANG

300,000

10/11/2019 08:20:14

REM TKThe :070096368826, tai Sacombank. Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho ma so 3552 - CTLNHIDI 000000271946439 - 11 - CRE - 002

86,800

10/11/2019 08:21:34

REM TKThe :070096368826, tai Sacombank. Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho ma so 3553 - CTLNHIDI0 00000271947018 - 11 - CRE - 002

86,800

10/11/2019 09:11:18

REM TKThe :19031146870019, tai TCB. MS 3553. Mong hai bac luon manh khoe. Chau Phuong FT1931543 0759350 - CTLNHIDI0 00000271971298 - 11 - CRE - 002

300,000

10/11/2019 11:55:55

REM Tfr Ac: 42710000311580 NGUYEN THI HAI CHAU Ms 3551

300,000

10/11/2019 11:57:21

REM Tfr Ac: 12410003808913 O@L 026001 212201 0 0 65139872 Ung ho MS 3553

200,000

10/11/2019 11:59:53

REM Tfr Ac: 12410003808913 O@L 026001 212201 0 0 65139965 Ung ho MS 3551

200,000

10/11/2019 12:03:48

REM Tfr Ac: 12410003808913 O@L 026001 212201 0 0 65140096 Ung ho MS 3517

200,000

10/11/2019 12:10:31

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Ung ho ms 3552 em tran le thi huyen trang

300,000

10/11/2019 13:27:23

REM TKThe :19027076578016, tai TCB. HDA Ung ho 3548 FT19315470135910 - CTLNHIDI000 000272114672 - 11 - CRE - 002

200,000

10/11/2019 14:52:35

REM Tfr Ac: 18610000114570 PHAM NGUYEN VAN ANH Ma so 3551

500,000

10/11/2019 20:43:24

REM TKThe :068704070144649, tai HDBank. Ma so 3552 100000Ma so 3544: Chi Le Thi Trach 100000 Ma so 3548: Chau Mai Thi Nhat Linh 100000 - CTLNHIDI00 0000272377785 - 11 - CRE - 002

300,000

11/11/2019 05:22:07

REM Tfr Ac: 52210000007777 BUI DAI THANG HT 3548 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

200,000

11/11/2019 05:23:56

REM Tfr Ac: 52210000007777 BUI DAI THANG HTMS 3546 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

200,000

11/11/2019 06:55:14

REM Tfr Ac: 21510002136906 NGUYEN VAN TRUONG ung ho ma 3554

200,000

11/11/2019 07:46:37

REM Tfr Ac: 68010000444678 LE TAN PHU Ma so 3554 Le Van Sy. Hai Duong.

100,000

11/11/2019 07:50:25

REM TKThe :070096368826, tai Sacombank. Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho ma so 3554 - CTLNHIDI00 0000272479264 - 11 - CRE - 002

86,800

11/11/2019 07:57:57

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Chau hung ung ho cu le van sy ma so 3554

50,000

11/11/2019 08:24:02

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO CU LE VAN SY MA SO 3554

10,000

11/11/2019 08:28:16

REM TKThe :19031593454014, tai TCB. Ms 3551 FT19315220531534 - CTLNHIDI0 00000272506847 - 11 - CRE - 002

300,000

11/11/2019 08:58:17

REM TKThe :9704229258822993, tai MB. 3554 - CTLNHIDI000 000272539221 - 11 - CRE - 002

100,000

11/11/2019 09:04:07

REM Tfr Ac: 13010000944017 NGUYEN THI MAI HOA Chuyen tien ung ho MS 3554 cu Le Van Sy. Mai Hoa L3.09.12a vinhomes central park. Dt 0918740610

3,000,000

11/11/2019 09:18:35

REM Tfr Ac: 15010000340417 NGUYEN TRONG HUNG ung ho ma so 3548.chau mai thi nhat linh so dt 0586519774

500,000

11/11/2019 09:22:44

REM Tfr Ac: 45010005573808 NGUY THI TAM Ung ho ms 3546

100,000

11/11/2019 09:56:44

REM Tfr Ac: 21710000076480 NGUYEN THANH TUAN NguyEN THANH TUAN UNG HO MA SO 3553 VA MA SO 3552 MOI MA SO 50K

100,000

11/11/2019 10:06:00

REM Tfr Ac: 22010000945991 NGUYEN THI MINH HUONG ung ho ma 3554 cu Le Van Sy

500,000

11/11/2019 10:12:41

REM Tfr Ac: 12510000256884 PHAM THI HOA ung ho Cu Le Van Sy MS 3554

200,000

11/11/2019 10:18:31

REM Tfr Ac: 56510000091861 LE QUANG HOA Phan Thi Lien ung ho cu Sy

1,000,000

11/11/2019 10:22:48

REM TKThe :19127672236011, tai TCB. Ung ho Ma so 3551 chi Truong Thi Nhung FT19315431021700 - CTLNHIDI000 000272657853 - 11 - CRE - 002

200,000

11/11/2019 10:30:25

REM Tfr Ac: 21510001494665 LE TUNG LAM UNG HO MA SO 3554

400,000

11/11/2019 10:37:52

REM Tfr Ac: 44110000218551 BUI THANH BINH Chuyen tien ung ho ma 3554

500,000

11/11/2019 10:38:55

REM Tfr Ac: 21110000767694 LE THUY HANG Le Thuy Hang,   HN ung ho MS 3549

100,000

11/11/2019 10:48:14

REM Tfr Ac: 21510000075207 NGUYEN GIA KHUE Ung ho MS 3554 LE VAN SY

500,000

11/11/2019 11:11:34

REM Tfr Ac: 39010000821860 LE MANH LINH Ma So 3554 CU LE VAN SY

500,000

11/11/2019 11:16:49

REM Tfr Ac: 13010000548093 DINH TAN TOAN - Ma so 3551,   chi Truong Thi Nhung, thon My Thanh, Phu Yen

500,000

11/11/2019 11:21:51

REM Tfr Ac: 12310000556818 NGUYEN THI LAN ANH ung ho cu Le Van Sy ms 3554 tinh Hai Duong

1,000,000

11/11/2019 11:36:09

REM Tfr Ac: 36010000431491 DINH VAN THE - Gui ms 3554 cu Le Van Sy

300,000

11/11/2019 12:21:39

REM Tfr Ac: 21110001210049 NGUYEN DANH THEP E xin giup MS 3554 cu Le Van Sy

200,000

11/11/2019 13:25:33

REM Tfr Ac: 56110001184058 TRAN MANH NAM ma so 3554 cu le van sy thon dau ben xa hop tien huyen nam sach tinh dai duong dt 0357376912

100,000

11/11/2019 13:31:26

REM Tfr Ac: 12312000047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3551, chi Truong Thi Nhung.

150,000

11/11/2019 13:33:42

REM Tfr Ac: 12312000047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3553, ongHuynh Lau, ba TranThi Tam.

150,000

11/11/2019 13:37:04

REM Tfr Ac: 12110000389904 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3554, cu Le Van Sy

200,000

11/11/2019 13:43:48

REM Tfr Ac: 26110000019220 TRUONG THI LAN ANH Giup Ong Le Van Sy, Ma so 3554

300,000

11/11/2019 13:44:50

REM 991019111142211 BO - NGUYEN VAN TUAN FO - 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Nguyen Van Tuan ung ho ma so 3553 Bank Charge .00 VAT .00

100,000

11/11/2019 13:52:00

REM TKThe :0030105490007, tai MB. Ung ho ms 3554 3553 3552 3551 3550 3549 3548 3547 3546 3545   - CTLNHIDI000 000272890993 - 11 - CRE - 002

3,000,000

11/11/2019 13:55:23

REM TKThe :0030105490007, tai MB. Ung ho ms 3544 3543 3542 3541 3540 3539 3538 3537 3536 3535   - CTLNHIDI0000 00272895460 - 11 - CRE - 002

3,000,000

11/11/2019 14:10:23

REM Tfr Ac: 31310000697022 BUI THANH HUYEN - ung ho 3552 tran le thi huyen trang daklak

1,000,000

11/11/2019 14:13:39

REM 991019111146165 BO - NGUYEN VAN TUAN FO - 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Nguyen Van Tuan ung ho ma so 3554 Bank Charge .00 VAT .00

100,000

11/11/2019 14:19:21

REM Tfr Ac: 42510000168889 NGUYEN THI THUAN - Nguyen THI THUAN UNG HO MA SO 3554

100,000

11/11/2019 14:29:24

REM Tfr Ac: 26110002530082 THANG THI THU THANH Chuyen tien ung ho gia dinh cu SY

100,000

11/11/2019 14:48:10

REM TKThe :150463947, tai VPB. Ma so 3554 - CTLNHIDI0000 00272968212 - 11 - CRE - 002

100,000

11/11/2019 15:06:36

REM Tfr Ac: 63110000476187 LE THI ANH HONG Ma so 3552 co Tran Le Thi Huyen Trang

200,000

11/11/2019 16:04:08

REM Tfr Ac: 26110000004396 MS 3548

300,000

11/11/2019 16:04:41

REM Tfr Ac: 26110000004396 MS 3546

300,000

11/11/2019 16:05:18

REM Tfr Ac: 26110000004396 MS 3551

300,000

11/11/2019 17:12:51

REM Tfr Ac: 12510001227625 NGUYEN THI HOAI HUONG Chuyen tien MA SO 3551

200,000

11/11/2019 17:19:38

REM 991019111169937 BO - NGUYEN THI KIM LUYEN FO - 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Giup Ma so 3553 Ong Huynh Lau va ba Tran Thi Tam Bank Charge .00 VAT .00

300,000

11/11/2019 17:26:40

REM 991019111170776 BO - NGUYEN THI KIM LUYEN FO - 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Giup Ma so 3554 Cu Le Van Si Bank Charge .00 VAT .00

200,000

11/11/2019 17:30:57

uREM 991019111171304 BO - NGUYEN THI KIM LUYEN FO - 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Giup ma so 3551 chi Truong Thi Nhun g Bank Charge .00 VAT .00

200,000

11/11/2019 19:27:15

REM Tfr Ac: 56010001313350 LE VU THAI SON Chuyen tien cho gia dinh cu Le Van Sy

100,000

11/11/2019 20:12:43

REM Tfr Ac: 21510002439410 HA THI THU TRANG Chuyen tien

200,000

11/11/2019 20:31:43

REM Tfr Ac: 64210000493654 PHAM HUY CUONG ung ho Truong Thi Nhung1990 o huyen phu hoa, phu yen.

300,000

11/11/2019 21:33:27

REM Tfr Ac: 13510000982225 NGUYEN LE QUOC DUNG Truong Thi Nhung huyen Phu Yen

200,000

12/11/2019 01:49:51

REM Tfr Ac: 51310000114583 DINH TRONG NGHIEM Chuyen tien 3551 ung ho truong thi nhung Transaction at date 2019 - 11 - 11 - 23.32.35

200,000

12/11/2019 01:50:07

REM Tfr Ac: 26010000992883 LUU THI THANH HUYEN Chuyen tien ung ho ma so 3554 cu Le Thi Sy Transaction at date 2019 - 11 - 11 - 23.47.34

200,000

12/11/2019 01:50:08

REM Tfr Ac: 26010000992883 LUU THI THANH HUYEN Chuyen tien ung ho ma so 3553 ong Huynh Lau Transaction at date 2019 - 11 - 11 - 23.48.44

200,000

12/11/2019 06:49:10

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Em hung ung ho chi vien ma so 3555

20,000

12/11/2019 07:31:18

REM Tfr Ac: 31910000073244 NGUYEN DOAN TRANG Ma so 3551chi Truong Thi Nhung SN 1990 tru thon My Thanh, xa Hoa Thang, huyen Phu Hoa, tinh Phu Yen

50,000

12/11/2019 07:40:25

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Ung ho ms 3555 be bach ngoc tieu vi con chi tran thi vien o tp hcm

300,000

12/11/2019 08:14:20

REM Tfr Ac: 32310000346169 VU THI NGOC QUY ms Quy Hai Phong. ma so 3439 ba Sau PhuTho

200,000

12/11/2019 08:39:35

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH HOA UNG HO CHI TRAN THI VIEN MA SO 3555

10,000

12/11/2019 08:45:49

REM Tfr Ac: 21610000395629 NGUYEN QUOC HUY ung ho MS 3551, 3552,   3553, 3554, 3555 moi ma so 100.000 dong

500,000

12/11/2019 08:46:34

REM Tfr Ac: 45210000217725 LE THI NU - chuyen tien cho ma 3555

50,000

12/11/2019 08:50:07

REM Tfr Ac: 21610000395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 3549, 3550 moi ma so 100.000 dong

200,000

12/11/2019 10:29:44

REM Tfr Ac: 50210000002332 NGUYEN NAM TRUNG Ung ho ma so 3555 be tieu vi

500,000

12/11/2019 10:58:12

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3555

100,000

12/11/2019 11:02:31

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3554

100,000

12/11/2019 11:04:56

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ungho MS 3546

100,000

12/11/2019 11:06:12

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3547

100,000

12/11/2019 11:07:29

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3548

100,000

12/11/2019 11:08:18

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3549

100,000

12/11/2019 11:09:04

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ungho MS 3550

100,000

12/11/2019 11:11:02

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3551

100,000

12/11/2019 11:11:44

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ungho MS 3552

100,000

12/11/2019 11:13:19

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3553

100,000

12/11/2019 12:21:55

vREM 991019111230332 BO - NGUYEN LE MAI THY FO - 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - ANH TAM 0919336672 CHUYEN CHO NGUOI NGHEO Bank Charge .00 VAT .00

135,000

12/11/2019 13:30:48

REM Tfr Ac: 42110000018065 DO THANH TUAN GuiMS 3551 chi Nhung

300,000

12/11/2019 13:41:26

REM TKThe :19029205589014, tai TCB. giup chau be bach ngoc tieu nhi ma so 3555 FT19316650804242 - CTLNHIDI00 0000273930947 - 11 - CRE - 002

500,000

12/11/2019 13:58:34

REM Tfr Ac: 41210000152709 NGUYEN THI HUONG Moc Chau Son La Ung ho Thang 11

100,000

12/11/2019 14:23:59

REM TKThe :070096368826, tai Sacombank. Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho ma so 3555 - CTLNHIDI000000273984901 - 11 - CRE - 002

86,800

12/11/2019 14:28:56

REM Tfr Ac: 19910000657015 NGUYEN THI LAN Ung ho gd chi Truong Thi Nhung ma so 3551. Mong gd luon binh an va vung vang

200,000

12/11/2019 15:25:51

REM Tfr Ac: 12510000256884 PHAM THI HOA ung ho chi Truongthi Nhung ms 3551

200,000

12/11/2019 16:14:01

REM Tfr Ac: 12010000040037 PHAN QUOC KHANH Chuyen tien ms 3555

100,000

12/11/2019 16:14:36

REM Tfr Ac: 46510000314408 DOAN THI THU HANG ung ho cu Sy thon dau ben nam sach hai duong

100,000

12/11/2019 16:35:06

REM Tfr Ac: 18010000079534 NGHIEM THI MAI TRANG Chuyen tien MS 3555

300,000

12/11/2019 16:53:34

REM Tfr Ac: 22210000703519 LUU MINH THUY UNG HO HC KHO KHAN

100,000

12/11/2019 18:22:01

REM Tfr Ac: 65010001494190 LE THANH NGHIEP giup chau Bach Ngoc Tieu Vi, Hon Dat,   Kien Giang

1,000,000

12/11/2019 19:41:05

REM Tfr Ac: 22210000755103 VU VAN LUC Gui cho vo chong chi Nhung chua benh ung thu

100,000

12/11/2019 21:04:15

REM Tfr Ac: 32110000588976 PHAM THI THU HA Ung ho MS3552

200,000

12/11/2019 21:24:08

REM Tfr Ac: 12010006251606 NGUYEN THI HANH Ung ho gd co tran le huyen trang

1,000,000

12/11/2019 22:04:15

REM TKThe :1007163525, tai SHB. NGUYEN THI HA CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho anh Phan Van Vu 3 bo con bi ung thu mau - CTLNHIDI0000 00274452988 - 11 - CRE - 002

200,000

13/11/2019 02:11:27

REM Tfr Ac: 14110000053676 DUONG TAN PHAT - Ung ho ma so 3555 Chi Tran Thi Vien IBMB Transaction at date 2019 - 11 - 12 - 23.24.30

5,000,000

13/11/2019 02:12:08

REM Tfr Ac: 26810000140323 VU THI THANH TAM Ma 3554 CU LE VaN SY Transaction at date 2019 - 11 - 12 - 23.55.57

200,000

13/11/2019 02:13:06

REM Tfr Ac: 65010000319962 O@L 026001 212201 0 0 65270762 Ms 3555 Transaction at date 2019 - 11 - 13 - 01.07.13

200,000

13/11/2019 04:05:18

REM TKThe :9704229253059617, tai MB. Ung ho ma 3551 - CTLNHIDI00000 0274493234 - 11 - CRE - 002

300,000

13/11/2019 05:56:28

REM Tfr Ac: 52210000007777 BUI DAI THANG HTMS 3556 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

300,000

13/11/2019 07:37:05

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Chau hung ung ho bac loc ma so 3556

20,000

13/11/2019 07:53:36

REM Tfr Ac: 14915000000336 NGO QUANG SAM ho tro ms 3556,   ong Nguyen Van Loc, thon Xuan Ha, H,   Ky Anh, HaTinh

300,000

13/11/2019 08:00:12

REM TKThe :9704229266519235, tai MB. Ung ho ma so 3556 - CTLNHIDI00000 0274535610 - 11 - CRE - 002

200,000

13/11/2019 08:01:38

REM Tfr Ac: 12110000138753 NGUYEN HUY HA - UNG HO TRUONG THI NHUNG MS 3551

50,000

13/11/2019 08:35:05

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA Chuyen tien ung ho Ong Nguyen Van Loc ma so 3556

10,000

13/11/2019 08:43:37

REM Tfr Ac: 21710000545272 HOANG THI HAI YEN Gui chi Nhung

200,000

13/11/2019 08:46:31

REM Tfr Ac: 55110000524418 NGUYEN XUAN HUNG - Chuyen ma so 3556

200,000

13/11/2019 09:37:13

REM Tfr Ac: 48310000123800 NGUYEN THI BICH CHIEN Ma SO 3556

100,000

13/11/2019 09:58:33

REM Tfr Ac: 45010000148113 NGUYEN BA PHUOC Chuyen tien uh ma so 3551 TruongThi Nhung My thanh Hoa thang Phu hoa Phu yen

100,000

13/11/2019 10:06:13

REM Tfr Ac: 31010000553415 HUYNH THI MY DUNG Bac Le Viet Hung gui Co Giao Tran Le Huyen Trang MS 3552

5,000,000

13/11/2019 10:10:40

REM Tfr Ac: 42510000168889 NGUYEN THI THUAN - Nguyen Thi Thuan ung ho ma so 3556

100,000

13/11/2019 10:10:41

REM Tfr Ac: 13510000112846 TRAN THI MINH PHUONG CT TRUONG T NHUNG MS 3551

200,000

13/11/2019 10:13:50

REM TKThe :02305421801, tai Tienphongbank. Ma so 3556 Ong Ng Van Loc - Ky Anh   - Ha Tinh - CTLNHIDI000 000274690322 - 11 - CRE - 002

200,000

13/11/2019 10:22:01

REM Tfr Ac: 76010000945730 TRUONG VU HANH Giup do ms 3556

500,000

13/11/2019 11:17:28

REM TKThe :19026022146017, tai TCB. Ung ho ms 3556 chau ong nguyen van loc thon xuan ha,   ky lam, ky anh, Ha tinh FT19317333132543 - CTLNHIDI00000 0274771813 - 11 - CRE - 002

100,000

13/11/2019 11:38:31

REM Tfr Ac: 45010000009317 TU CHIEU DONG Ms 3556 o N Van Loc O noi 2 chau Xuan Ha Ky Lam Ky Anh Ha Tinh

500,000

13/11/2019 13:59:46

REM Tfr Ac: 12310000996256 TA TUYET MAI ung ho ma so 3556 ong Nguyen VanLoc va 2chau

200,000

13/11/2019 14:10:32

REM Tfr Ac: 44510000323888 LUU THI HOA NGAN Chuyen tien ung HO MA SO 3556 la 200K VA MA SO 3555 LA 200K

400,000

13/11/2019 14:12:57

REM TKThe :9999989 999999999, tai PVcomBank. Ung ho MS 3556 ong Nguyen Van Loc - CTLNHIDI0 0000027 4934352 - 11 - CRE - 002

100,000

13/11/2019 14:17:24

REM Tfr Ac: 48210000252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien UNG HO MA SO 3556

100,000

13/11/2019 14:22:13

REM Tfr Ac: 22010000743229 HO XUAN HUONG - Ung ho ma so 3556. Mong bo me cac be an nghi. Mong so tien nho be den duoc tan tay cac be va giup cac be an hoc

200,000

13/11/2019 14:27:46

REM Tfr Ac: 22010000743229 HO XUAN HUONG - Ung ho ma so 3555. Mong so tien nay se gop phan giup be chua khoi benh. Mong dieu ky dieu den voi be Tieu Vi

300,000

13/11/2019 15:27:36

REM TKThe :19024927079019, tai TCB. Ma so 3501 phan van vu FT19317869028074 - CTLNHIDI00000 0275032140 - 11 - CRE - 002

200,000

13/11/2019 16:05:25

REM Tfr Ac: 19910000687605 NGUYEN THI LAM Chuyen tien ma 3556 ong nguyenvanbloc hatinh

500,000

13/11/2019 16:16:36

REM Tfr Ac: 56010000492292 NGUYEN THI HANG PHUONG MA 3556 UNGHO

200,000

13/11/2019 16:24:50

REM Tfr Ac: 12310000494936 NGUYEN HUU CANH Ung ho Ngoc Ngan, Ngoc Nhi ms 3556

500,000

13/11/2019 16:24:59

REM Tfr Ac: 26110000110673 TRAN THI HUE Ung ho MS 3555 Tran Thi Vien

500,000

13/11/2019 16:53:25

REM Tfr Ac: 12010005872411 NGUYEN TRONG THUY   - Truong Son Lop 10A5 Truong PTTH Cau Giay Ha Noi ung ho ma so 3556

300,000

13/11/2019 16:58:25

REM Tfr Ac: 12010005872411 NGUYEN TRONG THUY   - Thu Giang lop 2M Truong Tieu hoc Dich Vong A Ha Noi ung ho ma so 3541

300,000

13/11/2019 17:00:09

REM Tfr Ac: 12010005872411 NGUYEN TRONG THUY   - Truong Son Lop 10A5 Truong PTTH Cau Giay Ha Noi ung ho ma so 3540

300,000

13/11/2019 17:34:12

REM Tfr Ac: 53110000924650 LE NGOC THANG giup do ms 3556

200,000

13/11/2019 17:47:45

REM Tfr Ac: 14410000031512 TRAN VU YEN NGOC 3551 3552 3553 3554 3555 3556

1,200,000

13/11/2019 19:41:56

REM Tfr Ac: 22015000002925 DO THI LUU Chuyen TIEN MS 3556

200,000

13/11/2019 20:11:40

REM Tfr Ac: 65610000101949 NGUYEN THI NAM ma so 3555.chi tran thi vien me be bach ngoc tieu vi kien giang

50,000

13/11/2019 20:23:14

REM Tfr Ac: 16010000236953 NGUYEN THI HONG NHUNG ung ho ma 3556

100,000

13/11/2019 20:32:49

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3556

200,000

13/11/2019 20:36:30

REM Tfr Ac: 26010000575239 PHAM THI NGOC ANH   - ung ho cac gia dinh ma so 3554, 3555 moi gia dinh 500.000 VND

1,000,000

13/11/2019 21:04:27

REM Tfr Ac: 76210001446072 HOANG THANH TUYEN Chuyen tien ung ho chi nhung

100,000

14/11/2019 07:34:04

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Ung ho ma 3557 chau khai con chi tuoi o hai duong

300,000

14/11/2019 07:40:03

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Em hung ung ho chi tuoi ma so 3557

20,000

14/11/2019 08:03:04

REM Tfr Ac: 53110000131928 NGUYEN HONG MINH ung ho ma so 3557

100,000

14/11/2019 08:19:08

REM Tfr Ac: 64110000623223 NGUYEN THI HOANG YEN Ung ho ma so 3552 tran le thi huyen trang

200,000

14/11/2019 08:33:25

REM Tfr Ac: 13010000459663 HOANG VAN BANG - ung ho MS 3557

200,000

14/11/2019 08:34:58

REM Tfr Ac: 22010000532931 NGUYEN DUC HANH Ung ho ma so 3557

100,000

14/11/2019 08:55:28

REM Tfr Ac: 33010000100738 NGUYEN NGOC HUYEN Giup do MS 3557 chuc be Quang Khai som khoe manh

500,000

14/11/2019 09:19:24

REM Tfr Ac: 51010000030846 NGO TRONG NGHIA Giup ma so 3557

200,000

14/11/2019 09:36:52

REM Tfr Ac: 19910000687605 NGUYEN THI LAM Chuyen tien ma 3557 ung ho chau khai con chi Tuoi hai duong

500,000

14/11/2019 10:14:39

REM TKThe :050080489908, tai Sacombank. Ung ho me con chi nhung - CTLNHIDI0000 00275593393 - 11 - CRE - 002

300,000

14/11/2019 10:24:54

REM Tfr Ac: 39010000372517 O@L 026001 212201 0 0 65332993 UNG HO MA SO 3557

100,000

14/11/2019 10:58:46

REM Tfr Ac: 58010000326865 LE NGOC HAN Le Ngoc Han ung ho Nguyen Thi Tuoi MS 3557

500,000

14/11/2019 11:47:41

REM Tfr Ac: 12010006007623 MAI HAI YEN Chuyen tien ma so 3557

100,000

14/11/2019 11:49:18

REM Tfr Ac: 12010006007623 MAI HAI YEN Chuyen tien ma so 3556

100,000

14/11/2019 12:25:54

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3557

100,000

14/11/2019 13:02:56

REM Tfr Ac: 31010002049831 BUI BA QUOC Ma so 3557

500,000

14/11/2019 13:22:30

REM Tfr Ac: 22210000072024 LE THI PHUONG THAO ung ho ma 3557

100,000

14/11/2019 13:35:46

REM Tfr Ac: 26010000852525 TRINH MINH TUAN MS 3557. Nguyen Thi Tuoi. Cao Xa, Thai Hoa,   Binh Giang, Hai Duong

500,000

14/11/2019 14:03:59

REM TKThe :19029205589014, tai TCB. Giup chau khai ma so3557 con chi nguyen thi tuoi FT19318194330235 - CTLNHIDI00 0000275812775 - 11 - CRE - 002

500,000

14/11/2019 14:11:28

REM MS 3550 NGUYEN MINH THAO3551 TRUONG THI NHUNG3549 NGUYEN DAC SON

1,000,000

14/11/2019 14:14:44

REM Tfr Ac: 48210000337376 NGUYEN THI HONG CHIE Ung ho chi Truong Thi Nhung ma so 3551 tai tinh Phu Yen

500,000

14/11/2019 14:17:37

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA Chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Tuoi ma so 3557

10,000

14/11/2019 14:21:20

REM Tfr Ac: 39510000091941 HOANG THI DIEN Chuyen tien ung ho ma 3557

100,000

14/11/2019 14:25:50

REM TKThe :070096368826, tai Sacombank. Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho ma so 3556 - CTLNHIDI000000275838569 - 11 - CRE - 002

86,800

14/11/2019 14:27:09

REM TKThe :070096368826, tai Sacombank. Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho ma so 3557 - CTLNHIDI000000275840203 - 11 - CRE - 002

86,800

14/11/2019 14:27:54

REM Tfr Ac: 48210000337376 NGUYEN THI HONG CHIE Chuyen tien ung ho ma so 3553 Ong Huynh Lau, ba Tran Thi Tam

300,000

14/11/2019 14:35:15

REM Tfr Ac: 13915000002375 TRAN THI HUYEN TRAN UnG HO MS 3556 ONG NGUYEN VAN LOC

100,000

14/11/2019 14:40:19

REM Tfr Ac: 13915000002375 TRAN THI HUYEN TRAN UNG HO MS 3555 TRAN THI VIEN

100,000

14/11/2019 14:42:39

REM TKThe :1009483164, tai SHB. HOANG VAN DUNG UNG HO EM CUONG MS 3330 - CTLNHIDI000 000275859522 - 11 - CRE - 002

150,000

14/11/2019 14:46:04

REM TKThe :1000003312, tai SHB. HOANG VAN DUNG UNG HO CHI TUOI MS 3557 - CTLNHIDI000000275863818 - 11 - CRE - 002

150,000

14/11/2019 16:12:32

REM Tfr Ac: 12310000004511 TA THI THUC TRANG Chuyen tien ma so 3556 3557

200,000

14/11/2019 16:24:21

REM TKThe :9704229202184599, tai MB. Ma 3557 be Quang Khai chi Nguyen Thi Tuoi - CTLNHIDI 00000027 6000300 - 11 - CRE - 002

200,000

14/11/2019 16:24:45

REM Tfr Ac: 76010000054982 NGUYEN THI NGOC CHAU GIUP BE NGUYEN QUANG KHAI MS 3557

200,000

14/11/2019 16:42:39

REM Tfr Ac: 12310000912243 VO THI VAN Ung ho ms 3557

50,000

14/11/2019 17:02:25

REM Tfr Ac: 21310000272970 LE THI HAI HIEN ung ho ma so 3557 200.000d ma so 3555 200.000d

400,000

14/11/2019 18:06:43

REM Tfr Ac: 12210000924144 O@L 026001 212201 0 0 65355283 Ung ho truong thi nhung

100,000

14/11/2019 18:09:51

REM Tfr Ac: 12210000924144 O@L 026001 212201 0 0 65355431 Ung ho be nguyen thi thanh thao

100,000

14/11/2019 22:32:24

REM Tfr Ac: 12210000921631 VUONG THI THUY giup do ma so 3557

200,000

15/11/2019 07:41:09

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Ung ho ms 3558 hai con gai anh nguyen van hoang o hsi duong

300,000

15/11/2019 08:24:52

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Chuyen tien ung ho ms 3558 a hoang

20,000

15/11/2019 08:28:07

REM Tfr Ac: 55110000883979 NGUYEN MINH TUAN Ung ho MS 3558 Anh Nguyen Van Hoang, Hai Duong

100,000

15/11/2019 08:30:32

REM Tfr Ac: 53110000792529 TRAN XUAN SON Ung ho NGUYEN VAN LOC ms 3556

600,000

15/11/2019 08:55:36

REM Tfr Ac: 53110000102377 DANG THI MINH Chuyen tien

200,000

15/11/2019 08:56:18

wREM 991019111505964 BO - NGUYEN THU HUYEN FO - 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Ma so 3551 truong thi nhung sdt 070 2465836 Bank Charge .00 VAT .00

500,000

15/11/2019 08:58:47

REM 991019111506612 BO - TRAN LE HANG FO - 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - giup chi nguyen thi tuoi ma so 3557 Bank Charge .00 VAT .00

2,000,000

15/11/2019 09:47:47

REM Tfr Ac: 12110000138753 NGUYEN HUY HA - UNG HO NGUYEN THI TUOI MS 3557

50,000

15/11/2019 10:12:24

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3558

200,000

15/11/2019 10:18:08

REM Tfr Ac: 32110000989913 LUONG THI LIEN Ma so 3558 gia dinh anh Nguyen Van Hoang

200,000

15/11/2019 11:32:59

REM HO LE HANG UNG HO QUY TAM LONG NHAN AI MA SO 3557

1,000,000

15/11/2019 11:36:11

REM Tfr Ac: 31310000760261 NGUYEN THI THU HANG ung ho ma so 3558

300,000

15/11/2019 11:51:01

REM Tfr Ac: 12310000912243 VO THI VAN Ung ho ma so 3558

50,000

15/11/2019 11:51:43

REM Tfr Ac: 45010006052993 LE XUAN CAN Chuyen tien UNG HO MS 3558 Anh NGUYEN VAN HOANG

200,000

15/11/2019 12:08:24

REM TKThe :19029205589014, tai TCB. Giup be thien an ma so 3558 FT193196 60074014   - CTLNHIDI000 000276635815 - 11 - CRE - 002

500,000

15/11/2019 12:09:22

REM Tfr Ac: 15010000180385 NGUYEN THANH TUAN ung ho ms 3558

100,000

15/11/2019 12:31:31

kREM 991019111532044 BO - VU THI CHANH FO - 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Ung ho be Thien an ms 3558 Bank Charge .00 VAT .00

100,000

15/11/2019 13:34:51

REM Tfr Ac: 21310000005662 LE THI TUYET MAI - Giup MS 3558 Nguyen Van Hoang

1,000,000

15/11/2019 13:43:10

REM Tfr Ac: 22010000680229 LE THI ANH HONG Chuyen tien ung ho ma so 3558 gd chu Nguyen Van Hoang

300,000

15/11/2019 13:47:59

REM Tfr Ac: 22010000680229 LE THI ANH HONG Chuyen tien ung ho ma so 3556 ong Nguyen Van Loc thon Xuan Ha, Ky Lam, Ky Anh,   Ha Tinh

300,000

15/11/2019 13:50:58

REM Tfr Ac: 12310000493580 NGUYEN HOAI THU Ung ho ma so 3555 be Bach Ngoc Tieu Vi

2,000,000

15/11/2019 14:13:04

REM Tfr Ac: 28910001681943 NGUYEN THI THUY HANG Chuyen tien ma so 3558 anh nguyen van hoang

50,000

15/11/2019 14:27:32

REM TKThe :102440544, tai VPB. CHUYEN TIEN CHO MA SO 3558 - CTLNHIDI 00000027 6769083 - 11 - CRE - 002

200,000

15/11/2019 14:28:05

REM MS 3557 NGUYEN THI TUOI THON CAO XA, XA THAI HOA HUYEN BINH GIANG TINH HAI DUONG

500,000

15/11/2019 14:47:37

REM Tfr Ac: 16010000279259 PHAM THUY DUONG Chuyen tien ung ho ma so3551 Truong Thi Nhung

500,000

15/11/2019 14:59:48

REM TKThe :0697044002569, tai VCCB. 191115000033569 Ung ho ma so 3558 Nguyen Van Hoang ZP5DQ5MU3RB7 - CTLNHID I0000002768 22814 - 11 - CRE - 002

500,000

15/11/2019 15:12:36

REM UNG HO MS 3542, 3548, 3551, 3552

800,000

15/11/2019 16:14:33

REM NGUYEN MINH PHUONG - MA SO 3554 CU LE VAN SY - THON DAU BEN - X. HOP TIEN - H. NAM SACH - T. HAI DUONG

500,000

15/11/2019 16:24:00

REM Tfr Ac: 51010000069938 PHAM CONG QUYEN Chuyen tien ung ho Ma so 3558. Anh Nguyen Van Hoang thon Mac Binh

200,000

15/11/2019 17:08:49

REM Tfr Ac: 31110000001896 NGUYEN NGOC DOAN Ung ho ma so 3558, anh Nguyen Van Hoang, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huYen Nam Saxh, tinh Hai Duong, . Tel 0356756048

500,000

15/11/2019 18:54:19

REM Tfr Ac: 14915000000336 NGO QUANG SAM ho tro ms 3558,   Nguyen Van Hoang, thon Mac Binh, Thai Tan, Nam Sach,   Hai Duong

300,000

15/11/2019 19:49:19

REM TKThe :19033560810012, tai TCB. Ma 3558 anh nguyen van hoang FT19319363420873 - CTLNHIDI 00000027 7181019 - 11 - CRE - 002

200,000

15/11/2019 20:04:51

REM TKThe :19033560810012, tai TCB. Ma 3557 chi nguyen thi tuoi FT19319363483899 - CTLNHIDI 000000 277193817 - 11 - CRE - 002

100,000

16/11/2019 02:05:04

REM Tfr Ac: 14410000031512 TRAN VU YEN NGOC 3557 3558 Transaction at date 2019 - 11 - 15 - 23.47.35

400,000

16/11/2019 07:14:03

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Chuyen tien ung ho ms 3558 a hoang

30,000

16/11/2019 08:17:44

REM Tfr Ac: 12215000008928 VU TIEN DUNG MA SO 3589 TRAN THI LE CHI

100,000

16/11/2019 08:18:11

REM Tfr Ac: 14510000000607 LE THUY HUONG Ung ho chi Truong Thi Nhung

200,000

16/11/2019 08:59:35

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO TRAN THI LE CHI MA SO 3589

10,000

16/11/2019 09:19:25

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Ungvho ms 3589 gia dinh chi tran thi le chi o loc ha ha tinh

500,000

16/11/2019 09:47:36

REM Tfr Ac: 45010006173672 BUI DAI THANH Chuyen tien ma so 3589 tran thi le chi

300,000

16/11/2019 09:55:29

REM Tfr Ac: 26010000952179 NGUYEN DUC TUAN Ma so 3589 Tran Thi Le Chi

200,000

16/11/2019 10:10:26

REM Tfr Ac: 65110002332351 NGUYEN VAN TAI Chuyen tien

8,900

16/11/2019 10:46:09

REM Tfr Ac: 36810000148681 BUI DUC TIEN BUI DUC TIEN HO TRO CHI TRAN THI LE CHI MS 3589

200,000

16/11/2019 11:48:28

REM Tfr Ac: 21310000168088 TRAN THUY LINH Ung ho 3558

300,000

16/11/2019 11:53:49

REM Tfr Ac: 21310000168088 TRAN THUY LINH Ung ho 3589

200,000

16/11/2019 12:25:45

REM Tfr Ac: 32110000523126 NGO THI THU THANH quyen gop ma so 3589 Tran Thi Le Chi, thon dai lu, xa hong loc, huyen loc ha, Ha Tinh

200,000

16/11/2019 12:40:54

REM Tfr Ac: 48310000123800 NGUYEN THI BICH CHIEN Ma So 3589

100,000

16/11/2019 13:06:54

REM Tfr Ac: 21410000319139 NGUYEN DINH VIET - Giup MS 3546

200,000

16/11/2019 15:04:14

REM Tfr Ac: 21510000021264 NGUYEN THI THU HUYEN Ung ho MS 3558

500,000

16/11/2019 19:45:28

REM Tfr Ac: 14010001268485 NGO THI THUY - UH ma so 3589

1,000,000

16/11/2019 19:49:16

REM Tfr Ac: 14010001268485 NGO THI THUY - UH ma so 3557

1,000,000

16/11/2019 19:57:55

REM Tfr Ac: 44110000235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 3589 tran thi le chi

100,000

16/11/2019 19:58:20

REM Tfr Ac: 12510000498613 CU PHUONG DUNG UnG HO MS 3589

200,000

16/11/2019 21:09:48

REM Tfr Ac: 65310000068140 NGUYEN MINH HONG Chuyen tien UNG HO MS 3589 BAO DAN TRI

200,000

16/11/2019 21:36:47

REM Tfr Ac: 13410000048096 NGUYEN CONG THANH chuyen tien ma so 3589 Tran Thi Le Chi, Dai lu ,   hong loc , loc ha , Ha Tinh

500,000

16/11/2019 22:06:42

REM Tfr Ac: 14410000068079 NGUYEN DINH KHOA Ung ho Tran thi Le Chi ma so 3559

1,000,000

16/11/2019 22:44:42

REM Tfr Ac: 26810000022333 NGUYEN THI HUYEN TRANG ung ho ms 3559. tran thi le chi

200,000

16/11/2019 23:47:46

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN Ms 3559 TRAN THI LE CHI

100,000

16/11/2019 23:51:52

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN MS 3558 ANH NGUYEN VAN HOANG

100,000

16/11/2019 23:54:04

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN MS 3557 CHI NGUYEN THI TUOI

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội từ ngày 10 đến 16/11/2019

 

11/11/2019

Pham Duc Anh giup MS 3552

300,000

11/11/2019

Nguyen Tran Chu Bao Thu giup MS 3552

100,000

11/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3553

300,000

11/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3552

300,000

11/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3551

300,000

11/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3550

300,000

11/11/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3549

300,000

11/11/2019

Dang Thi Hong Hanh - Dang Sy Hieu giup MS 3517

200,000

11/11/2019

Dang Thi Hong Hanh giup MS 3551

300,000

11/11/2019

Do Thuy Loan giup MS 3554

30,000

11/11/2019

Thai Binh Duong giup MS 3553

50,000

11/11/2019

Thai Binh Duong giup MS 3554

50,000

11/12/2019

Ho Thai Son giup MS 3555

100,000

11/12/2019

Thai Binh Duong giup MS 3555

50,000

11/12/2019

Do Thuy Loan giup MS 3555

30,000

11/13/2019

Thai Binh Duong giup MS 3556

50,000

11/13/2019

Ho Thai Son giup MS 3556

100,000

11/14/2019

Trinh Minh Hai ung ho QNA

200,000

11/14/2019

Dinh T Quynh Phuong giup MS 3557

500,000

11/14/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3557

100,000

11/14/2019

Nguyen Duong Binh giup MS 3557

300,000

11/14/2019

Tran Quang Chinh giup MS 3557

200,000

11/15/2019

Ho Thai Son giup MS 3557

100,000

11/15/2019

Hoang Duc Dung giup MS 3558

50,000

11/15/2019

Ho Thai Son giup MS 3558

100,000

11/15/2019

Tran Minh Anh giup MS 3558

50,000

11/15/2019

Tran Minh Anh giup MS 3557

50,000

11/16/2019

Pham Duc Anh giup MS 3559

300,000

11/16/2019

Thai Binh Duong giup MS 3559

50,000

11/16/2019

Thai Binh Duong giup MS 3558

50,000

11/16/2019

Thai Binh Duong giup MS 3557

50,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội mới từ ngày 10 đến 16/11/2019

 

11/11/2019

Hoang Van Triu giup MS 3553

200,000

11/11/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3528

300,000

11/11/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3529

400,000

11/11/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3531

400,000

11/11/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3532

200,000

11/11/2019

Nguyen Minh Vuong giup MS 3551

500,000

11/11/2019

Vo Dinh Tuan giup MS 3551

500,000

11/11/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3534

300,000

11/11/2019

Nguyen Van Quyet giup MS 3554

500,000

11/11/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3535

200,000

11/11/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3536

400,000

11/11/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3537

300,000

11/11/2019

Nguyen Hong Phuc giup MS 3552

100,000

11/11/2019

Tran Thi Kim Yen giup MS 3542

100,000

11/11/2019

Chu Van Du giup MS 3554

200,000

11/11/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3538

500,000

11/11/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3540

500,000

11/11/2019

Nguyen Huu CHi giup MS 3554

100,000

11/11/2019

Nguyen Hong Quan giup MS 3551

300,000

11/12/2019

Ha Thi Thu Hien giup MS 3554

100,000

11/12/2019

Ha Thi Thu Hien giup MS 3551

100,000

11/12/2019

Dao Thanh Nam Phuong giup MS 3554

300,000

11/12/2019

Ha Phan Thang giup MS 3555

500,000

11/13/2019

Bui T Tu Anh giup MS 3551

100,000

11/13/2019

Pham Hai Duong giup hai chau Ngoc Ngan Ngoc Nhi MS 3556

100,000

11/13/2019

Tran Thanh Trung giup MS 3556

50,000

11/13/2019

Tran Thanh Trung giup MS 3556

500,000

11/13/2019

Truong Thi Thuy Ha giup MS 3556

100,000

11/13/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3556

200,000

11/14/2019

Luu Thi Thanh Thuy giup MS 3551

500,000

11/14/2019

Lai The Hien giup MS 3556

100,000

11/14/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3557

50,000

11/14/2019

Nguyen Chau Hoang Truong - Misa giup MS 3557

500,000

11/14/2019

Nguyen Thi Thuy Lieu giup MS 3557

100,000

11/14/2019

Nguyen Thi Thuy Lieu giup MS 3556

100,000

11/15/2019

Nguyen Thi Phuong giup Nguyen Quang Khai MS 3557

300,000

11/15/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3558

200,000

11/15/2019

Nguyen Thi Hoai giup MS 3558

200,000

11/15/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3558

50,000

11/15/2019

Nguyen Thi Hoa Binh giup MS 3557

1,000,000

11/15/2019

Luong Le Dung giup MS 3541

100,000

11/15/2019

Luong Le Dung giup MS 3542

100,000

11/15/2019

Luong Le Dung giup MS 3549

100,000

11/15/2019

Luong Le Dung giup MS 3550

100,000

11/15/2019

Phan Lan Anh giup MS 3547

100,000

11/15/2019

Phan Lan Anh giup MS 3549

100,000

11/15/2019

Phan Lan Anh giup MS 3550

100,000

11/15/2019

Phan Lan Anh giup MS 3551

100,000

11/15/2019

Phan Lan Anh giup MS 3557

300,000

11/15/2019

Pham Tran Huy giup co giao Trang

500,000

11/15/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3558

500,000

11/15/2019

Nguyen Thi Thuong giup MS 3558

200,000

11/15/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3558

100,000

11/15/2019

Hoang Thuy Linh giup MS 3551

200,000

11/15/2019

Tran Thi Thanh Van giup MS 3557

200,000

11/15/2019

LT giup MS 3558

100,000

11/15/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3558

200,000

11/15/2019

Ban doc Dan tri giup TRuong Thi NHung

200,000

11/16/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3558

50,000

11/16/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3557

30,000

11/16/2019

Phung Duc Thinh giup MS 3559

100,000

11/16/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3559

100,000

11/16/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3559

100,000

11/16/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3557

100,000

11/16/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3556

100,000

11/16/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3555

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệptừ ngày 10 đến 16/11/2019

 

11/11/2019

Nguyen Xuan Cuong giup MS 3501

200,000

11/11/2019

Nguyen Thanh Cuong giup ba Tran T Tam

200,000

11/11/2019

Tran Linh Huan giup   be Nguyen T Thanh Thao, Quang Binh

300,000

11/11/2019

Nguyen Thai Viet giup MS 3554

100,000

11/11/2019

Nguyen T Minh Hang giup MS 3551

300,000

11/11/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3551

100,000

11/11/2019

Pham Duc An giup MS 3554

500,000

11/11/2019

Phan Van Nha giup MS 3551

200,000

11/11/2019

Nguyen T Hang giup MS 3554

100,000

11/11/2019

Vu T Thanh Huong giup MS 3554

500,000

11/11/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3554

100,000

11/11/2019

Nguyen Minh Duc ung ho QNA

300,000

11/11/2019

Le Huong Giang giup MS 3554

100,000

11/11/2019

Le Huong Giang giup MS 3553

100,000

11/11/2019

Nguyen Duy Trinh giup MS 3552

100,000

11/11/2019

Le Hong Linh ung ho QNA

700,000

11/11/2019

Trieu Ngoc Truong giup MS 3554

50,000

11/11/2019

Dong Thien Hoang giup MS 3551

200,000

11/11/2019

Dong Thien Hoang giup MS 3546

200,000

11/11/2019

Vu T thanh Huong giup MS 3553

300,000

11/11/2019

Duong T T huy Dung giup MS 3551

100,000

11/11/2019

Nguyen Ngoc Anh giup MS 3554

500,000

11/11/2019

Pham Ngoc Doanh giup MS 3554

200,000

11/11/2019

Ngo Dinh Vuot giup MS 3551

500,000

11/11/2019

Tran T Thu Nga giup MS 3551

200,000

11/12/2019

Le Chi Dai giup MS 3551

200,000

11/12/2019

Ta T Hong Them giup MS 3552

300,000

11/12/2019

Nguyen Trang Thu giup MS 3547

1,000,000

11/12/2019

Tran T Huyen Trang giup MS 3554

100,000

11/12/2019

Nguyen T Quynh Trang giup MS 3551

100,000

11/12/2019

Giap Hong Son giup MS 3555

100,000

11/12/2019

Le Tan Tu giup MS 3555

100,000

11/12/2019

Trinh Huynh Quan giup MS 3555

200,000

11/12/2019

Nguyen Minh Duc giup MS 3555

20,000

11/13/2019

Ha Vi Phong giup MS 3555

1,000,000

11/13/2019

Huynh T Diem Chau giup MS 3555

200,000

11/13/2019

Lu Ngoc Tram ung ho QNA

100,000

11/13/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3555

100,000

11/13/2019

Tran Thanh Danh giup MS 3550

100,000

11/13/2019

Tran Thanh Danh giup MS 3554

100,000

11/13/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3556

100,000

11/13/2019

Nguyen Van Son giup MS 3556

200,000

11/13/2019

Nguyen Thanh Huyen giup MS 3556

200,000

11/13/2019

Nguyen T Nhan giup MS 3556

200,000

11/13/2019

Pham The Duy ung ho QNA

200,000

11/13/2019

Bui Manh Cuong ung ho QNA

500,000

11/13/2019

Hai Duong Nguyen giup MS 3513

500,000

11/13/2019

Le Tan Tu giup MS 3556

100,000

11/13/2019

Nguyen T Hang giup MS 3551

100,000

11/13/2019

Nguyen Viet Huong giup co giao Tran Le Huyen Trang

400,000

11/14/2019

Nguyen Manh Tuan giup MS 3556

100,000

11/14/2019

Le T Thanh Mai giup MS 3551

100,000

11/14/2019

Nguyen T Loan giup MS 3551

200,000

11/14/2019

Doan Van Thien ung ho QNA

100,000

11/14/2019

Phan T Hoa giup MS 3556

100,000

11/14/2019

Pham Kim Anh giup MS 3550

1,000,000

11/14/2019

Vu Duc Hieu gup MS 3557

100,000

11/14/2019

Cao Tien Quy giup MS 3557

50,000

11/14/2019

Le T Hiep giup MS 3557

100,000

11/14/2019

Nguyen Duc Hung giup MS 3557

100,000

11/14/2019

Dao Anh Tuan giup MS 3557

300,000

11/14/2019

Dao Anh Tuan giup MS 3555

200,000

11/14/2019

Vu Bich Loi ung ho QNA

200,000

11/14/2019

Bui T Kim Phuong giup co Trang, Dak Lak

300,000

11/14/2019

Le Tan Tu giup MS 3557

100,000

11/14/2019

Nguyen T Hang giup MS 3557

100,000

11/14/2019

Duong T Vinh giup MS 3557

500,000

11/14/2019

Ta Thieu Tri giup MS 3557

1,000,000

11/14/2019

Nguyen Van Anh giup MS 3557

200,000

11/14/2019

Trinh Huynh Quan giup MS 3557

200,000

11/14/2019

Pham Minh Duc giup MS 3551

200,000

11/14/2019

Do Tien Sy giup MS 3557

200,000

11/14/2019

Le Van Thanh giup MS 3557

200,000

11/14/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3557

1,000,000

11/15/2019

Bui Ngoc Anh giup MS 3557

200,000

11/15/2019

Nguyen Trong Chien giup em Nguyen Quang Khai, Hai Duong

500,000

11/15/2019

Le Xuan Bau giup MS 3546

100,000

11/15/2019

Nguyen T Bich Phuong giup MS 3551

200,000

11/15/2019

Le T Ngoc Quy giup MS 3555

100,000

11/15/2019

Le T Ngoc Quy giup MS 3557

100,000

11/15/2019

Danh Hong Loc giup MS 3516

200,000

11/15/2019

Tran T Ngan giup MS 3551

200,000

11/15/2019

Nguyen T Van giup MS 3551

200,000

11/15/2019

Bui T Kim Chi giup Ms 3558

200,000

11/15/2019

Nguyen T Nga giup MS 3523

500,000

11/15/2019

Pham T Van Anh giup MS 3557

100,000

11/15/2019

Nguyen T Nhan giup MS 3558

200,000

11/15/2019

Le Tan Tu giup MS 3558

100,000

11/15/2019

Nguyen Ngoc Tuyen giup MS 3558

200,000

11/15/2019

Tran T Thu Nga giup MS 3556

200,000

11/15/2019

Tran T Thu Nga giup MS 3555

200,000

11/15/2019

Tran T Thu Nga giup MS 3552

200,000

11/15/2019

Nguyen T Phuong giup MS 3556

400,000

11/15/2019

Nguyen T Phuong giup MS 3551

400,000

11/15/2019

Nguyen T Phuong giup MS 3547

400,000

11/16/2019

Nguyen The Toan igup MS 3559

200,000

11/16/2019

Nguyen Ngoc Anh giup MS 3558

500,000

11/16/2019

Nguyen Sy Vinh giup MS 3559

300,000

11/16/2019

Do T Ha Lien giup MS 3559

100,000

 

Tổng

         883,990,653