Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 8 năm 2019

Dân trí Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 731,414,200 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày   4 đến 10/8/2019

4/8

Phạm Thu Hương (Số nhà 77 - Tổ 6 - Sài đồng - Long biên -HN) Giúp MS3405; MS3402; MS3410 (Mỗi h/c 1000,000 đ)

3,000,000

5/8

Khúc Trần Tuấn (Số 31 Hàm Long -HN) Giúp Ms3426; Ms3427; Ms3428; Ms3429; Ms3430 (Mỗi h/c 200k)

1,000,000

 

Phạm Như Hải (Tập thể Đại học Thương Mại HN) Giúp Ms3432; MS3437 (Mỗi h/c 500k)

1,000,000

 

Lê Tiến Dũng (N04 Hoàng Đạo Thúy -HN) Giúp MS3423; Ms3437 (Mỗi h/c 500k)

1,000,000

7/8

Gia đình Huyền Trang (HN) Giúp MS3424

200,000

 

ông bà Toàn (HN) Giúp MS3426

200,000

 

Gia đình Tuyết Châu (HN) Giúp MS3427

400,000

 

gia đình Hùng Điềm (HN) Giúp MS3431

500,000

 

Bạn đọc (HN) Giuúp Ms3438; MS3437; Ms3436 (Mỗi h/c 200k)

600,000

 

Lã Hồng Quang (Cầu Giấy -HN) Giúp MS3437

500,000

7/8

Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) Giúp Ms3430; MS3431; MS3433; MS3434 (Mỗi h/c 500k); MS3432; Ms3437; Ms3438; Ms3439 (Mỗi h/c 1,000,000 đ)

6,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Namtừ ngày 4 đến 10/8/2019

6/8

Nguyễn Thị Thu Thủy giúp MS 3434, 3433, 3432, 3430

1,200,000

 

Võ Mạnh Đan giúp MS 3437

200,000

 

Trần Thiên Vũ giúp MS 3437

200,000

8/8

Nguyễn Thị Hòe, Tăng Bảo Toàn giúp MS 3415, 3422, 3423, 3437

400,000

9/8

Cô Ngọc Vân, quận Bình Thạnh, giúp MS 3439

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵngtừ ngày 4 đến 10/8/2019

5/8/2019

Nguyễn Phương Sơn (khối 4B thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) giúp đỡ mã số 3433

               500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank từ ngày 4 đến 10/8/2019

4/8/2019

PT _ 20190 80 4 113635 0 4510019 4 4 4 87 Transfer for PT B aoDanTri

200,000

4/8/2019

PT _ 20190 80 4 210702 Transfer for PT -B aoDanTri

500,000

4/8/2019

MB VCB 21312626 4 ma so 3 433 CT tu 0021002025 40 4 PHUNG THI KIM LOAN toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

200,000

4/8/2019

MB VCB 2131 82129 ma so 3 433 CT tu 093100 4177717 HO THI TUYEN toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

100,000

4/8/2019

IB VCB 0 40 8190605062001 DO DUY HONG Ung ho Ma So 3 433 Dinh Huu Nghia

500,000

4/8/2019

IB VCB 0 40 819090 4562001 NGUYEN THAI HUNG Ma so 3 433 Anh Dinh Huu Nghia, Tieu khu 8, thi tran Quy Dat, huyen Minh Hoa, tinh Quang B inh Dien thoai 0 82 653 556 4

2,000,000

4/8/2019

IB VCB 0 40 8190912 8 8 8001 NGUYEN THI TAM ung ho 4 em nho bo me bi mat

400,000

4/8/2019

93532 4 0 40 819 002252 Ms 3 432 ong vo dinh luong FT19217007790720

500,000

4/8/2019

935 417 0 40 819 002527 3 429 ong tran van tich FT19217 831611917

500,000

4/8/2019

936 833 0 40 819 01200 8 Chuyen khoan ngay 4 thang 8 nam 2019 FT192179 46193035

100,000

4/8/2019

63 4 4 81 0 40 819 0 8075 4 Ck bao dan tri de tu thien 0 4 0 8

100,000

4/8/2019

9776 87 0 40 819 121 40 4 Ck ung ho nguoi ngheo0 40 8 FT19217 4606 4 403 8

100,000

4/8/2019

905133 0 40 819 152919 Ung ho ma so 3 432 FT1921726 47 496 46

500,000

4/8/2019

961976 0 40 819 212002 tu thien FT19217950260135

100,000

5/8/2019

Sender 79310001 DD 050 819 SHGD 1000 47 85 B O TRAN THI HUONG LY P 8 0906

100,000

5/8/2019

Sender 01310005 DD 050 819 SHGD 100052 40 B O TRAN THI HUONG LY P 8 0906

100,000

5/8/2019

Sender 01310001 DD 050 819 SHGD 10007396 B O HO DUY QUOC UNG HO MA SO 3 432 ONG VO DINH LUAN TINH B INH DINH DT 0365 89 4730

100,000

5/8/2019

Sender 0160 4003 DD 050 819 SHGD 10001701 B O VU PHUONG HOAI GIANG MS 3 433 UNG HO CHAU THUY D UONG   CHARGEDETAILS OUR

500,000

5/8/2019

MB VCB 2136 8 8037 tang cac chau 2990 CT tu 09910000 4 4697 DANG VAN DUONG toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

200,000

5/8/2019

MB VCB 213712 897 Giup ms 3 43 4-3 426 100K CT tu 00910000 43 461 CHAU NGOC DUC toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

900,000

5/8/2019

MB VCB 21376259 8 ung ho MS 2990 ba B ui Thi Do (ba noi   4 chi em Thuong, thon Tan Thuong xa Tan Loc huyen Loc Ha tinh Ha Tinh) CT tu 029100000 4 4 43 VU THI THU TRUC toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

500,000

5/8/2019

MB VCB 213910751 ung ho quy Nhan Ai CT tu 0 4910019129 82 HO THI HOANG GIANG toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

200,000

5/8/2019

MB VCB 213 436099 ung ho 4 chi em phan thi thuong CT tu 0351001172393 NGUYEN CONG THANH toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

500,000

5/8/2019

IB VCB 050 8190 8 86017002 NGUYEN HUNG YEN Ma so 3 43 4

500,000

5/8/2019

IB VCB 050 8190753215003 NGUYEN HUNG YEN Ma so 3 433

500,000

5/8/2019

IB VCB 050 819001 859900 4 HA THI THUY VAN Ung ho ms 3 432, 3 433 3 43 4

600,000

5/8/2019

967299 0 40 819 220515 Ck ung ho nguoi ngheo 050 8 FT19217266021 4 47

100,000

5/8/2019

02900 8 0 40 819 232623 IB FTA 190 80 4000020973 Tong Thi Hong Tuyen ung ho ms 3 433 Dinh Huu Nghia

1,000,000

5/8/2019

407693 050 819 062703 Ung ho ms3 433

1,000,000

5/8/2019

556 879 050 819 073301 Ung ho ma so 3 43 4

500,000

5/8/2019

396 8 41 050 819 0 83610 ma so 3 43 4

300,000

5/8/2019

4 8702 4 050 819 1013 4 8 B A NGUYEN THI LIEN DT 09 8 856 4650 UNG HO MA SO 2990 (B A B UI THI DO, HA TINH, DT 0167 8 1 41 25 4) QUY N

300,000

5/8/2019

4 8715 8 050 819 101601 DOAN THANH TU 09 83062911 UNG HO MA SO 3 43 4( ANH NGUYEN VAN LOI- CHI LAM THI VINH, NGHE AN, DT 097 8

200,000

5/8/2019

217210 050 819 1 4560 4 Ma 2990 FT19217 765619557

200,000

5/8/2019

7 4 4766 050 819 170 412 ung ho hoan canh kho khan ms 3 43 4

50,000

5/8/2019

2956 41 050 819 17 4739 Le lien huong ck FT192171 83907017

100,000

5/8/2019

3352 45 050 819 201720 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0 4510019 4 4 4 87 - B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI FT19217952690 835

100,000

5/8/2019

356300 050 819 21 4950 Ck ung ho nguoi ngheo 060 8 FT1921 861 4 8131 47

100,000

5/8/2019

IB PS/SE 01310012 DD 050 819 SH 100032 49 B O DO TRAN NGUYEN VU MS3 431 CHUA CHUC LANH CHO ANH CHI

50,000

5/8/2019

Sender 79307005 DD 050 819 SHGD 10003 4 43 B O DUONG THI MY HANG IB UNG HO 12 MA SO TU 3 421 DEN 3 432 MOI MA SO 400 000 VND

4,800,000

5/8/2019

Sender 79302001 DD 050 819 SHGD 10001712 B O NGUYEN THANH SON (CKRMNO 0302190 803 82265)GIUP DO MA SO 3 432 (NHH   VIETCOMB ANK THANH CONG )

100,000

5/8/2019

Sender 01310001 DD 050 819 SHGD 10011666 B O NGUYEN THI MAI HUONG UNG HO MA SO 3 433

500,000

5/8/2019

Sender 01313007 DD 050 819 SHGD 10000631 B O HOANG VIET THANG GIA DINH ONG DE UN THANG VAN U NG HO 500NG/ 1 MS 3 43 4, 3 431, 3 42 8, 3 426

2,000,000

6/8/2019

PT _ 20190 806 210255 0 4510019 4 4 4 87 Transfer for PT B aoDanTri

100,000

6/8/2019

Sender 7933 4001 DD 060 819 SHGD 10000502 B O LAI THI UT0133 410 LAI THI UT UNG HO MA SO 3 435 VA 3 436   MOI MA SO 5 TRIEU DONG     (VCB )   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

10,000,000

6/8/2019

Sender 01309001 DD 060 819 SHGD 10003066 B O LE THI KIM QUY MS 3 437 3 432 3 43 4

600,000

6/8/2019

IB PS/SE 01310005 DD 060 819 SH 100116 89 B O NGUYEN TUAN ANH UNG HO QUY KHUYEN HOC

100,000

6/8/2019

MB VCB 21 407 8 832 ung ho   ms -2990, ba bui thi do CT tu 0 4 41000650913 B UI THI THANH LAN toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

500,000

6/8/2019

MB VCB 21 4157715 ma so 3 437 CT tu 0 4910000 82559 NGUYEN VAN TU toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

100,000

6/8/2019

MB VCB 21 415 8756 le thi ha ung ho ma so 3 437, ba hoang thi tap, ha nam CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

500,000

6/8/2019

MB VCB 21 42 45370 ung ho ma so 3 437 CT tu 0021000279 81 4 NGUYEN DUC KHANG toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

500,000

6/8/2019

MB VCB 21 42976 49 xin ung ho MS 3 437 ba Hoang Thi Tap CT tu 0011000 4 46359 NGUYEN QUANG HAI toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

100,000

6/8/2019

MB VCB 21 429 8 4 86 ung ho anh Ha van Van - thanh hoa (ms 3 435) CT tu 099100000 8 47 8 TRAN THANH THUY toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

300,000

6/8/2019

MB VCB 21 43 4 8 477 ung ho ma so 3 437 ba Hoang Thi Tap thon   Chi Tru, xa Hop Ly, Ly Nhan Ha Nam CT tu 0 49100005596 4 PHAM TIEN MANH toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

200,000

6/8/2019

MB VCB 21 4613 820 ung ho ma so 3 437 ba Hoang Thi Tap CT tu 00210 01015335 VU THI THANH THUY toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000,000

6/8/2019

HUYNH DUC NHAN - MA SO 3 430 GD TIEN MAT

300,000

6/8/2019

PT _ 20190 806 202 439 Transfer for PT -B aoDanTri

200,000

6/8/2019

IB VCB 060 8190576901001 TRINH THI HUONG Ma so 2990

200,000

6/8/2019

IB VCB 060 8190262213001 DO VAN AN MS 3 437 cu Hoang Thi Tap

300,000

6/8/2019

IB VCB 060 8190 430 473001 PHAN THI THU NGAN Ung ho ma so 3 437 B a Hoang Thi Tap

100,000

6/8/2019

IB VCB 060 819036 4 863001 DUONG DINH TU Ma so 3 437 B a Hoang Thi Tap Chau bieu 2 bac

200,000

6/8/2019

IB VCB 060 819079 42 47001 LE NGO QUYNH MINH ung ho ma so 3 437

100,000

6/8/2019

IB VCB 060 819063 4277001 DO THI HONG GAM Ma so 3 437 B a Hoang Thi Tap Dia chi Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam

1,000,000

6/8/2019

IB VCB 060 8190 8 8 8 8 87001 HUYNH MY PHUNG Chau gui 2 bac - MS3 437

200,000

6/8/2019

IB VCB 060 8190303571002 HUYNH MY PHUNG Thanh kinh phan uu - MS3 436

300,000

6/8/2019

IB VCB 060 8190 819 826001 HO QUANG LAN Chuyen tien ung ho ma so 2990 ba noi Chi Em Thuong

200,000

6/8/2019

IB VCB 060 8190 821256002 LE THANH TAI ung ho cho cac ma so 3 437, 3 430, 3 432 - moi ma so 100 000 / ma so

300,000

6/8/2019

611 435 060 819 202 419 Ung ho 3 437, 3 43 4 va 3 433 moi th 300k FT1921 81590 89309

900,000

6/8/2019

613570 060 819 203 426 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0 4510019 4 4 4 87 - B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI FT1921 872116271 8

100,000

6/8/2019

7731 8 4 060 819 22 4201 Vu Ngoc Hai chuyen khoan tu thien

200,000

6/8/2019

86 46 49 060 819 071627 Ma so 3 43 4 Anh Nguyen Van Loi - chi Lam Thi Vinh xom Thach Son xa Dong Van huyen Thanh Chuong tinh N

300,000

6/8/2019

865527 060 819 072135 Ma so 3 437 B a Hoang Thi Tap Dia chi Thon Chi Tru xa Hop Ly huyen Ly Nhan tinh Ha Nam So DT 035 870156

200,000

6/8/2019

866273 060 819 072606 Ma so 3 433 Anh Dinh Huu Nghia Tieu khu 8 thi tran Quy Dat huyen Minh Hoa tinh Quang B inh Dien thoai

300,000

6/8/2019

867193 060 819 073202 Ma so 3 430 B e Vong Thi Thuy (giuong 53 Khoa Nhi Tong hop B enh vien Da khoa vung Tay Nguyen) Dia chi

200,000

6/8/2019

86 8131 060 819 073732 Ma so 3 42 8 Chi Nguyen Thi Phuong (me be Truong Dong) Dia chi Ap Cong Da xa Thuan Thoi huyen Tra On ti

200,000

6/8/2019

515 495 060 819 091 417 Ma so 3 437 B a Hoang Thi Tap Dia chi Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam So DT 035 87

300,000

6/8/2019

515553 060 819 0915 43 Ma so 3 436 Chi Thao Thi Do, ban Pa Hoc, xa Nhi Son, huyen Muong Lat, tinh Thanh Hoa

500,000

6/8/2019

4056 82 060 819 092 457 tu thien FT1921 80 4115997 4

100,000

6/8/2019

4 85023 060 819 092901 CK UNG HO B A B UI THI DO MA SO 2990 TAI LOC HA HA TINH

300,000

6/8/2019

7 86627 060 819 093 806 NGO DUC CHIEU UNG HO MA 3 42 8

50,000

6/8/2019

7 86 8 43 060 819 093925 NGO DUC CHIEU UNG HO MA 3 437

50,000

6/8/2019

2 4 4629 060 819 123202 Lan anh ung ho

100,000

6/8/2019

46 8965 060 819 123727 Ung ho ma 3 433, 3 43 4 moi ma 50,000 FT1921 80 49 427916

100,000

6/8/2019

2 46613 060 819 132501 MA SO2990 B AB UITHIDO B A NOI CUA 4CHI EM THUONGXATANLOCHUYENLOCHAHA TINH-060 819-13 23 2 4

200,000

6/8/2019

00 8 406 060 819 1325 4 8 190 80600001 8 8 46 Ms 3 437 ZP5DH5U0FA6Q

200,000

6/8/2019

VCB VT 8 43 4970 472 8 CT tu 0201000576 867 LE DUC LAP sang 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI 190 806239 999779 VNVT20190 806951302 Ung ho

100,000

6/8/2019

IB PS/SE 01309001 DD 060 819 SH 100019 49 B O CHU LE THUY TRAM MA SO 3 433 3 430 3 42 8 3 411 3397 200K

1,000,000

6/8/2019

DO THU THUY-UNG HO MS 3 43 4 GD TIEN MAT

500,000

6/8/2019

Sender 79302001 DD 060 819 SHGD 100015 47 B O TRAN THI SONG HA (CKRMNO 0302190 805 82 495)TRAN SONG HA UNG HO MA SO 3 43 4 ANH NGUYEN VAN LOI   CHI LAM THI VINH XOM THACH SON, XA DONG VAN, HUYEN THANH CHUONG, TINH NGHE AN SO DT 097 8   4 89 662 (N

500,000

6/8/2019

Sender 79307005 DD 060 819 SHGD 10011717 B O PHAM NGOC TUNG IB MA SO 3 435

100,000

6/8/2019

Sender 79310001 DD 060 819 SHGD 10016021 B O NGUYEN THI NHU LY NHO B AO DAN TRI CHUYEN DEN MS 3 437 GIUP

300,000

7/8/2019

IB PS/SE 01201003 DD 070 819 SH 100091 40 B O HOANG THANH TRUNG UNG HO MA SO 2990 B A B UI THI D O

200,000

7/8/2019

MB VCB 21 4795 466 le thi ha ung ho ma so 3 43 8, ba nguyen thi hue, quang ngai CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

500,000

7/8/2019

MB VCB 21 49553 46 of0 4 T6 time city chuyen tien dang bai CT tu 0611001900092 TRAN LAN ANH toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

100,000

7/8/2019

MB VCB 2151 81939 Ung ho ma so 2990 ba B ui Thi Do (ba noi   4 chi em Thuong) thon Tan Thuong xa Tan Loc huyen Loc Ha, Ha Tinh CT tu 0011000 4 83955 PHAM THI NGOC LAN toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

500,000

7/8/2019

IB VCB 070 8190502 465003 NGUYEN THI KHUONG Gia dinh The Hai Nam cung vo Khuong va cac con Khanh Linh, Phuong Linh, Hai An ung ho Ma so 2990 ba B ui Thi Do

100,000

7/8/2019

IB VCB 070 8190661653001 NGHIEM MINH THANH ma so 3 43 8

50,000

7/8/2019

IB VCB 070 819061709000 4 NGUYEN PHUOC HAI Ung ho Ma so 2990 B a B ui Thi Do (ba noi cua 4 chi em Thuong, thon Tan Thuong, xa Tan Loc, huyen Loc Ha, Ha Tinh)So DT   0167 8 1 41 25 4

350,000

7/8/2019

IB VCB 070 81903 43162001 VU THI B INH MINH Ho tro cac ma so 3 432, 3 433, 3 43 4, 3 437, 3 43 8 moi ma so 200 000

1,000,000

7/8/2019

IB VCB 070 819073 4305001 NGUYEN NGOC HIEN Ung ho ma so 2990

500,000

7/8/2019

6 42 411 070 819 00 4536 Ckunghonguoingheo FT192196 407063 83

100,000

7/8/2019

5 4 4016 070 819 07520 4 Ma so 3 43 8 B a Nguyen Thi Hue (chi ruot anh Nguyen Minh, thon 1, xa Nghia Dong, TP Quang Ngai) So

300,000

7/8/2019

51 42 80 070 819 092 800 Ms 3 437 Hoang thi Tap

300,000

7/8/2019

51 4365 070 819 09292 4 Ms 3 43 8 Nguyen Thi Hue

200,000

7/8/2019

73 837 4 070 819 100911 Ck bao dan tri de tu thien 0 8 07

100,000

7/8/2019

5 4 8591 070 819 102613 NGO HONG VINH ung ho gia dinh anh Minh ma so 3 43 8

200,000

7/8/2019

3697 87 070 819 113650 CK UNG HO MA SO 3 43 8 NGUYEN THI HUE-070 819-11 36 49

100,000

7/8/2019

165165 070 819 133012 Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0 4510019 4 4 4 87 Co Thanh patterson ung ho

1,350,000

7/8/2019

5630 45 070 819 1 800 40 Ung ho B a B ui Thi Do

500,000

7/8/2019

4 4 43 89 070 819 20055 8 UNG HO B A DO MA 2990-070 819-20 05 29

100,000

7/8/2019

85 47 83 070 819 200755 Ck ung ho FT192193 42 40051 8

100,000

7/8/2019

855670 070 819 20122 8 Ung ho ma 2990 FT1921959610209 8

200,000

7/8/2019

856 879 070 819 201 8 49 Lien Times Ck tien ung ho FT1921960059 8095

100,000

7/8/2019

05 8900 070 819 220136 hiep ck ngay 7 thang 8 nam 2019

100,000

7/8/2019

Sender 79310001 DD 070 819 SHGD 10007501 B O NGUYEN THI THUY UNG HO MA SO 3 43 8, B A NGUYEN TH I HUE, CHI ANH NGUYEN MINH, THON 1, XA NGHIA DONG, TP QUANG NGAI, SDT 0702 49 4 83 4

100,000

8/8/2019

Sender 01310001 DD 0 80 819 SHGD 100029 41 B O PHAN LE HOANG LINH UNG HO GIA DINH 4 CHI EM PHA N THI THUONG O HA TINH

300,000

8/8/2019

Sender 01309001 DD 0 80 819 SHGD 10001070 B O PHAM THI TUYEN UNG HO MA SO 3 437

500,000

8/8/2019

Sender 79310001 DD 0 80 819 SHGD 10003 812 B O NGUYEN THI THU HA UNG HO B A B UI THI DO, MA SO 2 990

100,000

8/8/2019

Sender 79305001 DD 0 80 819 SHGD 10003912 B O NGUYEN HAI B ANG MS 3 439 B A NGUYEN THI SAU

500,000

8/8/2019

Sender 01309001 DD 0 80 819 SHGD 10003 830 B O TRAN THI PHUONG LIEN UNG HO 3 43 4

200,000

8/8/2019

Sender 01310005 DD 0 80 819 SHGD 1001391 4 B O LE VAN THANG MA SO 3 439 B A NGUYEN THI SAU

300,000

8/8/2019

Sender 01310001 DD 0 80 819 SHGD 10015 466 B O TRAN THI THAO GUI TANG B A B UI THI DO MS 2990 LO C HA HA TINH B A NOI EM THUONG

300,000

8/8/2019

MB VCB 2152520 82 Ma so 2990 - B a B ui Thi Do ( 4 chi em Thuong) CT tu 0 451000269171 NGUYEN FORSB ERG THI LE THANH toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,500,000

8/8/2019

MB VCB 2152 83639 Ma so 2990 B aB ui Thi Do CT tu 0331000 425965 NGUYEN THI B ON toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

500,000

8/8/2019

MB VCB 21529727 4 chi Ngoc + anh Muoi ho tro gia dinh em Phan Thi Thuong Mong gia dinh em vuot qua kho khan! CT tu 01 81001 8160 83 LE NGOC MUOI toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

300,000

8/8/2019

MB VCB 215321 8 89 ung ho ms 3 439 nguyen thi sau CT tu 07 81000 432679 LE THUY QUYEN toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

200,000

8/8/2019

MB VCB 21539 81 4 4 ung ho ms2990 CT tu 0 451001329 83 8 VU PHUONG TRANG toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

200,000

8/8/2019

MB VCB 215 466351 Ung ho 4 chi em Thuong o Tan Loc, Loc Ha, Ha Tinh CT tu 00310007 865 41 NGUYEN THI HUONG toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000,000

8/8/2019

MB VCB 215591527 giup MS 3 439 Nguyen thi Sau CT tu 0301002 81 833 4 VU TUAN KHANH toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

300,000

8/8/2019

IB VCB 0 80 8190122031001 NGUYEN SON TUNG Ma so 2990 ba B ui Thi Do ba noi 4 chi em Thuong - xa Tan Loc , Loc Ha , Ha Tinh

500,000

8/8/2019

IB VCB 0 80 81909 80935001 LE HUONG QUYNH Ma so 3 439 B a Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho

200,000

8/8/2019

IB VCB 0 80 819033 491100 4 LE MINH KHANG Ung ho Ma So 2990

150,000

8/8/2019

IB VCB 0 80 8190913 430006 DAO THI THU HANG Ma so 2990 B a B ui Thi Do (ba noi cua 4 chi em Thuong, thon Tan Thuong, xa Tan Loc, huyen Loc Ha, Ha Tinh)

200,000

8/8/2019

IB VCB 0 80 819050756 8001 NGHIEM MINH THANH ma so 3 439

50,000

8/8/2019

IB VCB 0 80 81903 45 80 8001 LE NGO QUYNH MINH ung ho ma so 3 439

100,000

8/8/2019

IB VCB 0 80 8190610767009 PHAM THI KIM PHUONG Ung ho ma 3 439

150,000

8/8/2019

IB VCB 0 80 81909 42053002 TRUONG MINH THIN Ma so 3 437 B a Hoang Thi Tap Dia chi Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha NamSo DT 035 8701569

150,000

8/8/2019

IB VCB 0 80 81903 40121001 TRUONG MINH THIN Ma so 3 439 B a Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho

200,000

8/8/2019

IB VCB 0 80 8190655 821003 TRUONG MINH THIN Ma so 3 43 8 B a Nguyen Thi Hue (chi ruot anh Nguyen Minh, thon 1, xa Nghia Dong, TP   Quang Ngai) So DT ba Hue   0702 49 4 83 4

150,000

8/8/2019

6030 85 070 819 225621 ma so 3 423

200,000

8/8/2019

567792 0 80 819 051757 Giup do gia dinh B a B ui Thi Do MS 2990

500,000

8/8/2019

567930 0 80 819 055 401 1 Ma so 3 439 B a Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho DT 0397269626

300,000

8/8/2019

8 83119 0 80 819 093 850 ung ho ma so 3 439 tai Tam Nong Phu Tho

50,000

8/8/2019

8 8 87 4 8 0 80 819 102720 UNG HO MS 3 433 3 43 4

400,000

8/8/2019

9 41120 0 80 819 10 4 8 40 Luuanh ck quy khuyen hoc FT19220710 460007

100,000

8/8/2019

5 80775 0 80 819 1 45 81 8 Ma so 3 439

200,000

8/8/2019

820159 0 80 819 150130 Ung Ho Ma so 2990 B a B ui Thi Do (ba noi cua 4 chi em Thuong thon Tan Thuong xa Tan Loc huyen Loc Ha

200,000

8/8/2019

8 41 823 0 80 819 15 4923 be Mai Chi giup do be trong ma so 3 433

1,000,000

8/8/2019

9 875 89 0 80 819 191519 Ung ho gd e Phan thi thuong Tan thuong tan loc loc ha ha tinh FT19220209679766

200,000

8/8/2019

997972 0 80 819 200 852 Lien T2 ung ho FT192201367 41102

100,000

8/8/2019

116 429 0 80 819 2150 42 Ck un gho nguoi ngheo090 8 FT19221303 871 830

100,000

8/8/2019

IB PS/SE 01310005 DD 0 80 819 SH 10005 41 8 B O NGUYEN TUAN ANH UNG HO QUY KHUYEN HOC

100,000

8/8/2019

Sender 79307005 DD 0 80 819 SHGD 1000791 8 B O LE DIEU HA IB MA SO 3 439, B A NGUYEN THI SAU,KHU 2, XA QUANG HUC, HUYEN TAM NONG, TINH PHU THO

100,000

9/8/2019

NGUYEN NHAT DUY // UNG HO MA SO 3 4 40 QUY NHAN AI B AO DIEN TU DAN TRI GD TIEN MAT

1,000,000

9/8/2019

/Ref P3059 221575Y 19{//}B /O TRAN TUYET MAI UNG HO MS 3 439 DVC TRAN TUYET MAI 27 4 TRUONG CHI NH

200,000

9/8/2019

Sender 7933 4001 DD 090 819 SHGD 10000090 B O LAI THI UT0133 410 LAI THI UT GIUP DO MA SO B ENH NHAN 3 439 SO TIEN 3 TRIEU DONG (VCB )   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

3,000,000

9/8/2019

Sender 01310005 DD 090 819 SHGD 10007 415 B O B UI TRIEU XA GIUP DO MS 3 4 40

400,000

9/8/2019

Sender 79309001 DD 090 819 SHGD 10001667 B O LAM THI HOANG YEN HUYNH GIA ANH UNG HO MS 3 4 40

200,000

9/8/2019

Sender 01309001 DD 090 819 SHGD 10002 86 8 B O DO VAN CHUNG CHAO DANTRI TOI XIN DUOC PHEP GIUP DO MA SO 3 439   B A NGUYEN THI SAUTRU TAI KHU 2   XA QUANG HUC HUYEN TAM NONG   PHU THO   XIN CHANTHANH CAM ON

200,000

9/8/2019

MB VCB 215 82 8 895 ung ho truong hop 3 433 CT tu 00710009 8090 4 KIEU THANH DUY toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

200,000

9/8/2019

MB VCB 21590 42 8 4 ung ho gdinh ba B ui Thi Do CT tu 07610023779 43 LE XUAN MY toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000,000

9/8/2019

MB VCB 21605 865 8 gd chi Phan Thi Vinh Loc Ha, Ha Tinh CT tu 010100121 4359 LE VAN THANH toi 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI

300,000

9/8/2019

IB VCB 090 819061 8002001 NGHIEM MINH THANH Ma so 3 4 40

100,000

9/8/2019

IB VCB 090 819031 831 8002 VU HUONG MAI Ma so 2990 Ung ho cho chi em Thuong (qua ba B ui Thi Do)

500,000

9/8/2019

IB VCB 090 81905 85 4 8 4001 PHAM TRUONG KIM HOANG Kim hoang ck truong hop 3 4 40- lu lut Phu Quoc- ngay 9/ 8/2019

100,000

9/8/2019

70 860 4 090 819 2030 4 8 UNG HO B ON CHI EM B AI VIET MA SO 2990-090 819-20 30 46

500,000

9/8/2019

592690 090 819 0 802 42 1 Ma so 3 4 40 Quy Nhan ai - B ao Khuyen hoc & Dan tri - B ao dien tu Dan tri Ngo 2 nha so 4 8 Giang V

500,000

9/8/2019

025 409 090 819 091559 ma 3 4 40 ung ho ng dan Phu Quoc

500,000

9/8/2019

17 8229 090 819 102939 tu thien FT19221909 40027 4

100,000

9/8/2019

8376 85 090 819 10273 8 Ck bao dan tri de tu thien 09 0 8

100,000

9/8/2019

63 8229 090 819 130222 UH 3MSX300 000 (MS3 435-3 436-3 437)-090 819-13 01 2 4

900,000

9/8/2019

2 8 4530 090 819 161201 Ung ho quy khuyen hoc FT192210029 4 4605

100,000

9/8/2019

372 810 090 819 170323 ung ho ma so 3 439

100,000

9/8/2019

/Ref P30592 21672Y 19{//}B /O TRAN TUYET MAI 3 43 4 DVC TRAN TUYET MAI 27 4 TRUONG CHINH

200,000

9/8/2019

/Ref P305 92217 4 8Y19{//}B /O TRAN TUYET MAI UNG HO MS 3 433 DVC TRAN TUYET MAI 27 4 TRUONG CHI NH

200,000

9/8/2019

DIEN MAY XUAN HOA LE THUY - QUANG B INH MA SO 2990 GD TIEN MAT

2,000,000

9/8/2019

Sender 01307001 DD 090 819 SHGD 10001 80 8 B O DO THANH TUAN IB MA SO 3 437 B A HOANG THI TAP T HON CHI TRU, XA HOP LY, HUYEN LY NHAN, TINH HA NAM

400,000

9/8/2019

Sender 01307001 DD 090 819 SHGD 10000522 B O TRAN THI DIU HOA IB NHA HAO TAM TRAN THI DIU HOA UNG HO MA SO 2990 B A B UI THI DO (B A NOI CUA 4 CHI EM THUONG, THON TAN THUONG, TAN LOC, LOC HA, HA TINH)

5,000,000

10/8/2019

FTF_CN 970 4366 8013192330 42 FrAcc 001100 435 4722 ToAcc 0 4510019 4 4 4 87

200,000

10/8/2019

IB VCB 090 8190790 85 8002 NGUYEN TAN TUAN Ma so 3 4 40 Quy Nhan ai - B ao Khuyen hoc &amp Dan tri - B ao dien tu Dan tri

500,000

10/8/2019

IB VCB 100 8191030329001 LE VAN THONG ung ho ma so 3 439, ba Nguyen Thi Sau,Tam Nong, Phu Tho

200,000

10/8/2019

IB VCB 100 8190532399001 VU VAN KHAI Ms 3 4 40 quy nhan ai bao khuyen hoc va dan tri- bao dien tu dan tri

100,000

10/8/2019

IB VCB 100 8191035151001 NGUYEN THI HONG NHUNG Ung ho ma 3 4 41

200,000

10/8/2019

IB VCB 100 819095661 8005 NGUYEN QUOC HUNG Ma so 3 4 40 Quy Nhan ai - B ao Khuyen hoc &amp Dan tri - B ao dien tu Dan tri

500,000

10/8/2019

392517 100 819 0550 45 Nha Pony Remi ho tro ma so 2990 ba B ui Thi Do cung cac chau o Ha Tinh FT19222969159705

300,000

10/8/2019

396696 100 819 072927 Ck ung ho nguoi ngheo100 8 FT1922213 80200 40

100,000

10/8/2019

9 86955 100 819 075 815 MS 2990 B a B UI THI DO, THON TAN THUONG, XA TAN LOC, HUYEN LOC HA, HA TINH

50,000

10/8/2019

409270 100 819 0 85 4 46 T2-1609 FT192223 46730175

100,000

10/8/2019

50516 4 100 819 095057 UNG HO GIA DINH ONG LUU VAN TIEN - TAN YEN, B AC GIANG - MA SO 3 413

500,000

10/8/2019

50529 8 100 819 095216 UNG HO CHI NGUYEN THI HIEN- XOM 11, THANH CHUONG, NGHE AN- MA SO 3 403

500,000

10/8/2019

099965 100 819 110636 MA SO 3 4 40 GIUP DO HO DAN O PHU QUOC

50,000

10/8/2019

077763 100 819 123 402 Ung ho ma so 3 4 41

500,000

10/8/2019

627330 100 819 132600 Ma so 3 4 41 Anh Tran Xuan Su (tru tai xom 4, xa Dien Hung, huyen Dien Chau, Nghe An) So DT 0963 163

500,000

10/8/2019

79 4716 100 819 16 450 8 CHUYEN KHOAN TOI MA SO 3 4 40, QUY NHAN AI - B AO KHUYEN HOC & DAN TRI-100 819-16 45 0 8

10,000,000

10/8/2019

72 467 4 100 819 17 4151 Ck ung ho quy dan tri 10 8 2019

100,000

10/8/2019

5 80733 100 819 1 80 825 ma so 3 4 40 chi Van ung ho dong bao Phu Quoc

400,000

10/8/2019

593 87 4 100 819 213 45 4 Ck ung hon guoin gheo110 8 FT1922 4006772372

100,000

10/8/2019

5966 41 100 819 2153 49 Ung ho ma so 3 43 4 FT1922 4 8 47 4309 8 4

100,000

10/8/2019

VCB VT 8 49 8359321 8 CT tu 03 41005766 437 LUONG THANH THIEP sang 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI 190 809233 430663 VNVT20190 809506 45 8 ma so 2990 gui   4 chau

300,000

10/8/2019

VCB VT 8 49 8 85 8950 4 CT tu 02 81000319 819 NGUYEN CONG DANH sang 0 4510019 4 4 4 87 B AO KHUYEN HOC VA DAN TRI 190 81023 47 40332 VNVT20190 810511692 Ung ho Ma So 3 4 41 anh Tran Xuan Su

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank điện tử từ ngày   4 đến 10/8/2019

4/8/2019

MBVCB2130 85051 Ung ho MS3432 ong Ma Dinh Luong, Binh Dinh CT tu 0011004032512 VU THI NHAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

4/8/2019

MBVCB2130 87143 em Pham Tuan Anh ung ho MS3424 chi Tran Thi My Hanh, Phu Yen CT tu 0011004032512 VU THI NHAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

4/8/2019

MBVCB213093350 ung ho ma so 3432 ong Vo Dinh Luong ( 80 tuoi) va vo Huynh Thi Hoang (77 tuoi) Binh Dinh CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

4/8/2019

MBVCB2131103 8 8 Ma so 3432 CT tu 0451000353964 TRAN THI THUY DUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

4/8/2019

MBVCB213125625 ck tu thien ma so bao 3433 CT tu 04 81000746 847 NGO THI BICH PHUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

4/8/2019

MBVCB21313 8625 giup do moi ca 300k 342 8, 3429, 3430 CT tu 0071001074655 LY CHI AN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

900,000

4/8/2019

MBVCB213140350 UNG HO MA SO 3433 ANH DINH HUU NGHIA CT tu 0441000799 856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

4/8/2019

MBVCB 2131752 84 3433 CT tu nguyen minh hang toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

4/8/2019

MBVCB213191009 ma so 3433 anh dinh huu nghia, tieu khu   8, thi tran quy dat, huyen minh hoa,tinh quang binh CT tu 0421000460655 NGUY NGOC DUYEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

4/8/2019

MBVCB213199 873 ung ho ma so 3433 anh dinh huu nghia CT tu 03410069 86197 TRAN TIEN TUYEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

4/8/2019

MBVCB 21320 8662 3433 CT tu ms lan toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

4/8/2019

MBVCB213209241 ung ho Ma so 3433 Anh Dinh Huu Nghia CT tu 0011004320452 PHAM ANH TUAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

4/8/2019

MBVCB21321411 8 Huu Nghia Ma 3433 CT tu 0041000165363 PHAN THI HANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

4/8/2019

MBVCB 2132 86193 uhms 3433, 32, 31, 30 ,29, 2 8, 27, 26, 27, 26 CT tu nt toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

2,000,000

4/8/2019

MBVCB213295565 ung ho ma so 3430 be Vong Thi Thuy ( giuong 53 khoa nhi tong hop benh vien da khoa vung tay nguyen ) CT tu 0491000092 893 CAO THI DUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

4/8/2019

MBVCB 213306314 con gai sinh non nhieu benh tat CT tu Dinh Huu Nghia toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

4/8/2019

MBVCB2133 82024 chuyen khoan ngay 4/ 8/2019 CT tu 00210002 89654 NGUYEN HA THU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

4/8/2019

MBVCB 2134151 84 ms 3433 dinh huu nghia be thuy duong CT tu bui tuan anh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

4/8/2019

MBVCB 2134171 87 ung ho MS 3432, 3433 CT tu Nguyen Dinh Manh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

4/8/2019

IBVCB 030 8190704 85 8001 LE DINH TIEN Ma so 3432 Ong Vo Dinh Luong 80 tuoi va vo Huynh Thi Hoang 77 tuoi, xom Bac Thuong, thon Hoa Dong, xa Cat Tan, huyen Phu Cat, tinh Binh Dinh

1,000,000

4/8/2019

IBVCB 040 8190364304002 Phan ngoc Hung   Giup ma so 3432

100,000

4/8/2019

IBVCB 040 819033392 8003 Phan ngoc Hung   Giup ma so 3433

100,000

4/8/2019

IBVCB 040 8190695570001 PHAM TUAN NAM ung ho ms 3429

100,000

4/8/2019

IBVCB 040 8190900350001 NGUYEN DUC HONG LAM 3433 a   dinh huu nghia , quang binh

1,000,000

4/8/2019

IBVCB 040 819015230 8001 Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3433   Anh Dinh Huu Nghia

500,000

4/8/2019

IBVCB 040 81902192 8 8002 Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3431   Anh Le Thanh Viet

200,000

4/8/2019

IBVCB 040 8190526052001 Bui Phuong Thanh Hai Duong MS 3432   Ong Vo Dinh Luong

200,000

4/8/2019

IBVCB 040 81909703 8 8003 Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3430   Be Vong Thi Thuy

200,000

4/8/2019

IBVCB 040 8190274324004 Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3427 Chi Vu Thi Lien

200,000

4/8/2019

IBVCB 040 8190073952005 Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3426 ong Y Bion E Ban

200,000

4/8/2019

IBVCB 040 8190249422001 Nguyen Quang Minh Phuc tho Ha noi Ung ho ms 3433

200,000

4/8/2019

IBVCB 040 8190 830194001 Luu Van Thuan Hnoi Ma so 3433

300,000

4/8/2019

IBVCB 040 8190995764002 Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang Ms 3433 Anh Dinh Huu Nghia, Quang Binh

300,000

4/8/2019

IBVCB 040 8190126025003 Be VAN THI KHANH BINH 50/11/11   TAY THANH, P TAY THANH, Q TAN PHU, HCM MS3433_ A HUU NGHIA QUANG BINH/ DT 0 82 653 5564

300,000

4/8/2019

IBVCB 040 819042 2933002 DAO LE HOA chuyen ms 3430

200,000

4/8/2019

IBVCB 040 8190767633001 NGUYEN HOANG NGAN Ung ho be ma 3430

500,000

4/8/2019

IBVCB 040 819044 8 837001 TRINH THUY HIEN Ma so 3430   be Vong thi Thuy   giuong 53   khoa nhi tong hop   bv da khoa vung Tay Nguyen   dt 03742 89075

500,000

4/8/2019

IBVCB 040 819091 84 87002 NGUYEN QUANG SANG Chuyen tien den chi cuc a nghia

300,000

4/8/2019

IBVCB 040 8190367051005 NGUYEN QUANG SANG Chuyen tien toi be thuy

300,000

4/8/2019

IBVCB 040 8191004211001 Anh Dinh Huu Nghia Tieu khu   8, thi tran Quy Dat, huyen Minh Hoa, tinh Xot thuong

60,000

4/8/2019

IBVCB 040 8190450073001 Pham Hong Mai so 3, hem 43/10/3 Trung Kinh, Cau Giay, Ha Noi Ma so 3433 Anh Dinh Huu Nghia, quang binh

100,000

4/8/2019

IBVCB 040 8190426049005 NGUYEN THI MY DIEU UNG HO Ma so 3433 Xot thuong nguoi me lung gu khoc can nuoc mat khi biet con vua sinh da mac bao benh

200,000

4/8/2019

IBVCB 040 8190745321006 NGUYEN THI MY DIEU ung ho Ma so   3432Xot thuong vo chong gia 40 nam nuoi dua con Chin let nhiem chat doc da cam

200,000

4/8/2019

IBVCB 040 81903 87127004 Ung ho hoan canh kho khan Ung ho hoan canh kho khan Ung ho hoan canh kho khan

200,000

4/8/2019

IBVCB 040 819011 7419001 HUYNH LANG KIEU Giup anh nghia ma so 3433

2,000,000

4/8/2019

932020 030 819 231349 Ma so 3429 FT19217009307 800

200,000

4/8/2019

93 8212 040 819 025933 Ung ho ma so 3432 FT192179 867059 82

500,000

4/8/2019

941970 040 819 073216 ung ho ma 3433   em be quang binh FT192170 89704191

100,000

4/8/2019

94 8666 040 819 0 85603 Ung gia dinh Nghia, Cuc Ma so 3433 FT19217115419 827

200,000

4/8/2019

06239 8 040 819 093445 Thanh Nguyen ung ho MS 3424

50,000

4/8/2019

062565 040 819 093751 Thanh Nguyen ung ho MS 3425

50,000

4/8/2019

953953 040 819 093 812 Ung ho ma so 3433 Quy tam long nhan ai FT1921746 00651 84

200,000

4/8/2019

0626 80 040 819 094001 Thanh Nguyen ung ho MS 3427

50,000

4/8/2019

06299 8 040 819 094515 Thanh Nguyen ung ho MS 342 8

50,000

4/8/2019

063130 040 819 094643 Thanh Nguyen ung ho MS 3430

50,000

4/8/2019

063166 040 819 094 815 Thanh Nguyen ung ho MS 3433

50,000

4/8/2019

96 8362 040 819 111143 Ung ho tu thien ma so 3433 a Dinh Huu Nghia FT1921746040 8 8 86

500,000

4/8/2019

371 830 040 819 113556 MS 3433

200,000

4/8/2019

291554 040 819 120714 30422261 85 Chuyen qua MoMo Quy nhan ai ma so 3433 Dinh Huu Nghia   tinh Quang Binh

200,000

4/8/2019

9 84312 040 819 130331 Ma so 3433 Anh Dinh Huu Nghia, Tieu khu 8, thi tran Quy Dat, huyen Minh Hoa, tinh Quang Binh FT19217

150,000

4/8/2019

467255 040 819 131440 Cho gia dinh ong Vo Dinh Luong

100,000

4/8/2019

011555 040 819 133613 IBFTA 190 80400000 8250 Ma so 3433

100,000

4/8/2019

469422 040 819 135932 Ms 3433 dinh huu nghia

300,000

4/8/2019

00054 8 040 819 145326 ung ho ma so 3433

200,000

4/8/2019

530062 040 819 150740 gui 3433

200,000

4/8/2019

916 8 86 040 819 16352 8 Ms 3431 anh Le Thanh Viet 0 855344430 FT192177 863096 80

100,000

4/8/2019

917021 040 819 163622 Ms 3432 ong Vo Dinh Luong 0365 894730 FT192175 87633010

100,000

4/8/2019

917199 040 819 163720 Ms 3433 Anh Dinh Huu Nghia 0 826535564 FT19217117040351

100,000

4/8/2019

946403 040 819 193417 Ms3433 anh DInh Huu Nghia FT192179190607 82

500,000

4/8/2019

512406 040 819 195156 Ung ho tu thien hoan canh 3433

100,000

4/8/2019

549 8 82 040 819 214721 MA 3433

100,000

5/8/2019

NGUYEN NHAT DUY // UNG HO MA SO 3434 ANH NGUYEN VAN LOI     CHI LAM THI VINH GD TIEN MAT

1,000,000

5/8/2019

FTF_CN 9704366 8005 83697015 FrAcc 0491 000025675 ToAcc 0451000476 8 89

2,000,000

5/8/2019

NGUYEN THI LAN ANH UNG HO MA SO 3434 NGUYEN VAN LOI

500,000

5/8/2019

MINH QUAN NT GIUP MS 3431 ANH LE THANH VIET AP NAM THANH XA VINH HUNG HUYEN VINH LOI TINH BAC LIEU, SDT 0 855344430//NN NGUYEN NGOC TIEN GD TIEN MAT

500,000

5/8/2019

NGUYEN THI LOAN NT GIUP MS 3433 ANH DINH HUU NGHIA TIEU KHU   8 THI TRAN QUY DAT HUYEN MINH   HOA TINH QUANG BINH DT 0 826535 5564//NN NGUYEN NGOC TIEN GD TIEN MAT

500,000

5/8/2019

NGUYEN THI LOAN NT GIUP MS 3434 ANH NGUYEN VAN LOI VA CHI LAM THI VINH XOM THACH SON,XA D ONG VAN HUYEN THANH CHUONG TINH NGHE AN,SDT 097 84 89662 //NN NGUYEN NGOC TIEN GD TIEN MAT

500,000

5/8/2019

NGUYEN NGOC KIM LONG NT GIUP MS 3432 ONG VO DINH LUONG ( 80 TUOI) VA VO HUYNH THI HOANG (77 TUOI) XOM BAC THUONG,THON HOA DONG,XA CAT TAN,HUYEN PHU CAT, TINH BINH DINH SDT 0365 894730//NN NGUYEN NGOC TIEN   GD TIEN MAT

500,000

5/8/2019

NGUYEN VAN TIEP CHUYEN TIEN UNG HO CHO MA SO 342 8     QUY NHAN AI, BAO DAN TRI GD TIEN MAT

1,000,000

5/8/2019

NGUYEN VAN TIEP CHUYEN TIEN UNG HO CHO MA SO 3426     QUY NHAN AI, BAO DAN TRI GD TIEN MAT

1,000,000

5/8/2019

Sender 01310005 DD 050 819 SHGD 10011490 BO PHAN ANH TUAN UNG HO MA SO 3433

1,000,000

5/8/2019

Sender 01310005 DD 050 819 SHGD 10007940 BO DAM THI MINH PHUONG UNG HO MA SO 3432 ONG VO DI NH LUONG

200,000

5/8/2019

Sender 01310012 DD 050 819 SHGD 100111 85 BO NGUYEN PHUC NGHIA NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MA SO 3433

200,000

5/8/2019

Sender 01310012 DD 050 819 SHGD 100111 8 8 BO NGUYEN PHUC NGHIA NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MA SO 3432

200,000

5/8/2019

Sender 01310005 DD 050 819 SHGD 10003194 BO TRUONG THANH HAI UNG HO TU THIEN MA SO 3430   B E VONG THI THUY

300,000

5/8/2019

Sender 01310012 DD 050 819 SHGD 10003337 BO TRAN THI GIANG UNG HO A LE THANH VIET MA 3431

300,000

5/8/2019

Sender 01310001 DD 050 819 SHGD 10009054 BO TRAN THI NGOC ANH MA SO 3431 LE THANH VIET

150,000

5/8/2019

Sender 01310012 DD 050 819 SHGD 1000 872 8 BO TRAN THI NGOC ANH MA SO 3432 VO DINH LUONG

150,000

5/8/2019

Sender 01310001 DD 050 819 SHGD 10010775 BO NGUYEN THI MINH HUE AMIFARM MOC CHAU UNG HO MS 3432 ONG VO DINH LUONG BA HUYNH THI HOANG BINH DINH

100,000

5/8/2019

Sender 01310001 DD 050 819 SHGD 10011620 BO DANG HONG QUANG MA SO 3433   ANH DINH HUU NGHIA

200,000

5/8/2019

Sender 01310012 DD 050 819 SHGD 1001254 8 BO TRAN THANH GUI CHO MA SO 3430 BE VONG THI THUY

500,000

5/8/2019

Sender 01604003 DD 050 819 SHGD 10001241 BO HOANG MINH TRUNG MS 3434   CHARGE DETAILS OUR

500,000

5/8/2019

Sender 01202021 DD 050 819 SHGD 100076 8 8 BO LE VAN TUONG LE THI TIEU UNG HO ANH HA VAN VAN   BAN SA NA XA NA MEO   QUAN SON THANH HOA

500,000

5/8/2019

IBPS/SE 01310001 DD 050 819 SH 1000 8505 BO NGUYEN THI NHU ANH UNG HO MA SO 342 8 BE DONG O   VINHLONG

500,000

5/8/2019

IBPS/SE 01310012 DD 050 819 SH 1000 8401 BO NGUYEN THI NHU ANH UNG HO MA SO 3426 ONG Y BION   E BAN O DAKNONG

300,000

5/8/2019

IBPS/SE 01310005 DD 050 819 SH 1000 8606 BO NGUYEN THI NHU ANH UNG HO MA SO 3430 BE THUY O   TAYNGUYEN

500,000

5/8/2019

MBVCB2134 87 893 Le Tieu My ung ho ma so 3433 anh Dinh Huu Nghia CT tu 01 8100337 8645 LE PHU QUANG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

3,000,000

5/8/2019

MBVCB21349 8467 ung ho Ma so 3434 Anh Nguyen Van Loi   chi Lam Thi Vinh xom Thach Son, xa Dong Van, huyen Thanh Chuong, tinh Nghe An CT tu 0061001 000407 NGUYEN DINH THINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

5/8/2019

MBVCB 21350142 8 chong chay than, con bai nao CT tu Lam Thi Vinh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

5/8/2019

MBVCB 213562437 Ma So 2990   Ba Bui Thi Do CT tu Minh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

5/8/2019

MBVCB2 1356 8765 Ung ho MS 3433 chau nha anh dinh huu nghia, Tieu Khu 8, TT Quy Dat,Minh Hoa, Quang Binh CT tu 001100 4347554 NGO DUY DONG toi 04510 00476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

5/8/2019

MBVCB2135 87505 ma so 3434 CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

5/8/2019

MBVCB 213592696 ung ho ma so 3434 CT tu giau ten toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

5/8/2019

MBVCB 213595515 CHUYEN CHO MA SO 3434 ANH NGUYEN VAN LOI CT tu 0441000752730 HO CAO KHOA toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

5/8/2019

MBVCB 213602344 Ms 3433 CT tu Trinh Do Thanh Nhan toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

5/8/2019

MBVCB 213655275 ung ho ma so 3410 CT tu hoang van khai toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

5/8/2019

MBVCB 213655 843 ung ho ms 3420 CT tu hoang van khai toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

5/8/2019

MBVCB 213662477 tre em ngheo CT tu bich toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

5/8/2019

MBVCB2136 84 859 ma so 3435 ung ho ha van van CT tu 0021001972532 NGUYEN VAN SINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

5/8/2019

MBVCB2136 87023 ung ho ma so 3435 Ha Van Van CT tu 0 821000167 822 NGUYEN NGOC THANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

400,000

5/8/2019

MBVCB2136973 85 giup do ma so 3434 CT tu 04510 00433079 NGUYEN NGOC THUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

5/8/2019

MBVCB213697 8 83 ma so 3434 nguyen van loi CT tu 061100196 8 8 8 8 DO XUAN DUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

5/8/2019

MBVCB 213701264 Ung ho ma so 3435 CT tu Tran Tien Tai toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

5/8/2019

MBVCB21370205 8 ma so 3435, Ha van van CT tu 061100196 8 8 8 8 DO XUAN DUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

5/8/2019

MBVCB 213702976 Ung ho ma so 3434 CT tu Tran Tien Tai toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

5/8/2019

MBVCB 2137050 82 Ung ho ma so 3432 CT tu Tran Tien Tai toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

5/8/2019

MBVCB213723674 DO THI QUYNH 0 8 86032096; Ung ho Dong Bao bi bao lu CT tu 04510003 80373 DO THI QUYNH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

5/8/2019

MBVCB 213723994 Ma so 3435 anh Ha Van Van CT tu dao viet dung toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

5/8/2019

MBVCB 213725512 Ma so 3433 anh Dinh Huu Nghia CT tu dao viet dung toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

5/8/2019

MBVCB21374711 8 ung ho anh Ha Van Van ma so 3435 ban Sa Na, xa Na Meo, huyen Quan Son, Thanh Hoa CT tu 0011001124764 NGUYEN VAN HUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

5/8/2019

MBVCB213760 81 8 Ma so 3435 anh Ha van Van , ban Sa na , xa Na Meo , huyen Quan son , tinh Thanh hoa CT tu 0071000 849225 NGUYEN THI THUY HA toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

5/8/2019

MBVCB213 800 845 ma so 3435 anh Ha Van Van, ban Sa Na, xa Na Meo, quan son, thanh hoa CT tu 0 8 81000471274 BUI XUAN DUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

5/8/2019

MBVCB213 810295 time city p5 3202 CT tu 0021000409225 LE PHUONG ANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

5/8/2019

MBVCB213 811706 ung ho ma so 3435 CT tu 00 8100074570 8 LE VAN TRONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

400,000

5/8/2019

MBVCB 213 827790 ma so 3434 a Loi c Vinh xa thach son, d van,   CT tu nguyen ha quynh huong toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

5/8/2019

MBVCB 213 834766 ung ho ma so 3434,chi Lam Thi Vinh CT tu tran ngoc diep toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

5/8/2019

MBVCB213 840071 Ung ho gd bi lu o Quan son Thanh Hoa CT tu 035100073 8975 TA TRUNG THANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

5/8/2019

MBVCB 213 841991 Lu quet mat nguoi than CT tu Ha Van Van     MS 3435 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

5/8/2019

MBVCB 213 841717 ms3434 anh Loi & chi Vinh, Nghe An CT tu trinh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

5/8/2019

MBVCB213 865756 ung ho ma so 3433 CT tu 0451000405590 LE ANH QUAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

5/8/2019

MBVCB 213 8 85635 Maso 3434 CT tu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

5/8/2019

MBVCB213 895936 ung ho ms 3433 CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

5/8/2019

MBVCB213 896 825 ung ho ms 3434 CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

5/8/2019

MBVCB213 897462 ung ho ms 3435 CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

5/8/2019

MBVCB213921972 giup do MS 3434 CT tu 01 8100146 810 8 TRAN THU HUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

5/8/2019

MBVCB 213970172 3434 Nguyen Van Loi, Thanh Chuong, Nghe An CT tu hai toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

5/8/2019

MBVCB2140491 8 8 UngHo MS 3434 Anh Nguyen Van Loi CT tu 0011004270 840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

5/8/2019

MBVCB21404995 8 Ung ho anh Loi chi Vinh   MS 3434 CT tu 021100047 83 82 DANG MINH THI toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

150,000

5/8/2019

MBVCB 214064629 ms 3434 CT tu ngoc thu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

5/8/2019

MBVCB 213433704 Ma so 3433, dt 0 82 653 5564 CT tu Dinh Huu Nghia toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

5/8/2019

MBVCB 213456677 3433 CT tu Dinh Huu Nghia toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

5/8/2019

MBVCB 213459754 3432 ong Vo Dinh Luong CT tu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

5/8/2019

MBVCB 213465414 MA SO 3430 VONG THI THUY CT tu BE KEM toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

5/8/2019

MBVCB 213476714 ma so 3433 anh Dinh Huu Nghia CT tu La Ngoc Hoa toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

5/8/2019

VCBPAY213647021 GIA HIEU, THIEN SINH, THIEN NGHIA ung ho cac hoan canh kho khan, moi truong hop 200k gom MS3434/ 3433 /3432 / 3431 va 3430 NGO THI PHI NGA CT den BAO DIEN TU DAN TRI 0451000476 8 89

1,000,000

5/8/2019

VCBPAY21364 8422 GIA HIEU, THIEN SINH, THIEN NGHIA ung ho cac hoan canh kho khan, moi truong hop 200k gom 3429/342 8/3427/3426 va 3425 NGO THI PHI NGA CT den BAO DIEN TU DAN TRI 0451000476 8 89

1,000,000

5/8/2019

IBVCB 040 8190 8 8 8423001 Lai Mai Ly so 2, day N6, TDP 6, Phung Khoang, Hanoi Mã s? 3433 Anh inh H?u Nghia, Ti?u khu 8, th? tr

200,000

5/8/2019

IBVCB 040 8190254439001 MAI VAN ANH giup do 3432, cam on bao dantri

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190 853195001 Nguyen Phuong Vy Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3433

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190377511001 Ma so 3431 Anh Le Thanh Viet Nam Thanh, xa Vinh Hung, huyen Vinh Loi,Bac Lieu hoan canh kho khan

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190966611002 MS 3432 Ong Vo Dinh Luong & vo Huynh Thi Hoang thon Hoa Dong,x Cat Tan,Phu Cat,Binh Dinh hoan canh kho khan

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 81905695 87003 Ma so 3433 Anh Dinh Huu Nghia Tieu khu 8, tt Quy Dat, h Minh Hoa,Quang Binh hoan canh kho khan

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190127909004 Ma so 3434 Anh Nguyen Van Loi   chi Lam Thi Vinh Thach Son, xa Dong Van, h Thanh Chuong, Nghe An hoan canh kho khan

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 81907 84561001 BV Da khoa Chu Thap Xanh 09 89133757 33 Nguyen Hoang, Nam Tu Liem, Ha Noi Ma so 3427

500,000

5/8/2019

IBVCB 050 8191019 825001 Nguyen Thi Huong Giang MS 3432 (200k), MS 3433 (500k), MS 3434 (200k)

900,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190 844507001 chi Lam Thi Vinh Nghe An ma so 3434

110,000

5/8/2019

IBVCB 050 819030 8799002 NGUYEN NGOC DUYEN DUYEN KHOA GIUP MS 3429

500,000

5/8/2019

IBVCB 050 81906 84119003 NGUYEN NGOC DUYEN DUYEN KHOA GIUP MS 3434

500,000

5/8/2019

IBVCB 050 81909 83745001 quach dinh phuc tp ninh binh Ma so 3434 Anh Nguyen Van Loi

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 819013 85 81001 Anh Nguyen Van Loi   chi Lam Thi Vinh xom Thach Son, xa Dong Van, huyen Thanh Chuong, ti Nguoi phu nu

60,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190690626001 DO TUYET NHUNG Ma so 3434   Anh Nguyen Van Loi   chi Lam Thi Vinh xom Thach Son, xa Dong Van, huyen Thanh Chuong, tinh Nghe An

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190331094003 NGUYEN HUY HOANG KHANH VAN Ma so 3434 Anh Nguyen Van Loi   chi Lam Thi Vinh xom Thach Son, xa Dong Van, huyen Thanh Chuong, tinh Nghe An

300,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190 847936001 Nguyen Van Loi xom Thach Son, xa Dong Van, huyen Thanh Chuong, ti Nguoi phu nu 31 nam quan quat nuoi chong con cha

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 81901933 84001 PHAM HOANG THANH Ma so 3433, Xin Giup, Xot thuong nguoi me lung gu khoc can nuoc mat khi biet con vua sinh da mac bao benh

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 819015519 8001 Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang Ms 3434 Anh Nguyen Van Loi, Nghe An

300,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190435376004 Tran Tri Kien Hoang Mai, HN MS 3432 Ong Vo Dinh Luong va Huynh Thi Hoang

200,000

5/8/2019

IBVCB 050 819026 8646001 LA THI THUY NGA Ung ho ma so 3434 NGUYEN VAN LOI LAM THI VINH

200,000

5/8/2019

IBVCB 050 819015 8602004 Phan ngoc Hung   Giup ma so 3434

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190947452001 Le tu quoc thang To ho chi minh Ma so 3435 anh Ha Van Van

300,000

5/8/2019

IBVCB 050 81907 87536001 LE MAI HAN 3434   Ung ho anh Loi Chi Vinh   Nghe An

500,000

5/8/2019

IBVCB 050 819010 80 84002 LE MAI HAN 342 8   Ung ho be Truong Dong   Vinh Long

500,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190373576001 PTK 3435

200,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190673904002 Chi Lam Thi Vinh Xom Thach Son, xa Dong Van, H Thanh Chuong, Nghe Ma so 3434

200,000

5/8/2019

IBVCB 050 819039 8 890001 NGUYEN THANH HUYEN ung ho cho ma so 3434, Anh Loi   Chi Vinh Nghe An

500,000

5/8/2019

IBVCB 050 81905 42024001 NGUYEN THI HONG SUONG Giup do anh Van, Ma so 3435 Anh Ha Van Van, ban Sa Na, xa Na Meo, huyen Quan Son, tinh Thanh Hoa

200,000

5/8/2019

IBVCB 050 819040 8396001 aw as as

1,000

5/8/2019

IBVCB 050 81904 8 8596002 LE TRONG HIEU Ung ho ma so 3434

300,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190339351001 TRINH TUAN NGOC Ma so 3435   Anh Ha Van Van, ban Sa Na, xa Na Meo, huyen Quan Son, tinh Thanh Hoa

300,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190744111001 Tran Viet Thuy 305/27 Nam Ky Khoi Nghia P 7 Q 3 MS3435 Ha Van van

500,000

5/8/2019

IBVCB 050 81906 86017001 HOANG THI THUY 1 8C NGO NGOAI,XA LA,HA DONG HA NOI MS   3433

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190912645002 HOANG THI THUY 1 8C NGO NGOAI,XA LA,HA DONG HA NOI ms   3434

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190070 849002 PNA 3434

200,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190591571005 Linh Hanoi Ma 3433

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 819029 8 839006 Linh Hanoi Ma 3432

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190133095007 Linh Hanoi Ma 3434

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190332337001 HOANG TRONG DUC ung ho ms 3432     3433   3434   3435     3435 moi ms 100 k   Cau mong quy vi manh khoe   ADIDAPHAT

500,000

5/8/2019

IBVCB 050 81900 8 8537001 LE THI THANH HUYEN MS 3434   chuc chi chan cung da mem

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190243 869002 Man Da Nang Ung ho be Dong MS 342 8

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190903145001 HO THI THUY HUONG ung ho ma so 3435

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190693303002 PHAM THI BICH NGOC ung ho Ma so 3435 Anh Ha Van Van, ban Sa Na, xa Na Meo, huyen Quan Son, tinh Thanh Hoa

400,000

5/8/2019

IBVCB 050 819035 8301001 Tran Hoai Nam Ngo Quyen, Hoan Kiem, Ha Noi Ma so 3435 Anh Ha Van Van, Quan Son, Thanh Hoa

400,000

5/8/2019

IBVCB 050 81902063 85002 Totoro Thu Duc, HCM Ma so 3434

100,000

5/8/2019

IBVCB 050 81900 85043001 Nguyen Van Trung 35 8/04 Phan Chau Trinh Ho Ngheo

200,000

5/8/2019

IBVCB 050 819022 8435001 DUONG THI THUY KIEU Ma so 3433   Anh Dinh Huu Nghia, Tieu khu 8, thi tran Quy Dat, huyen Minh Hoa, tinh Quang Binh

200,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190042505002 Linh Hoa Trieu Khuc, Ha Noi UH MS 3434 chi Lam Thi Vinh, Thanh Chuong, Nghe An

150,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190361172001 Luu Van Thuan Hnoi Ma so 3434

300,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190 8317 80001 NGUYEN HAI DUONG Ma so 3434 Anh Nguyen Van Loi

300,000

5/8/2019

IBVCB 050 8190371392002 NGUYEN HAI DUONG Ma so 3433   Anh Dinh Huu Nghia

300,000

5/8/2019

IBVCB 050 819075 8 894001 LUU VAN THUYET Ung ho Ma so 3434   Anh Nguyen Van Loi   chi Lam Thi Vinh xom Thach Son, xa Dong Van, huyen Thanh Chuong, tinh Nghe AnSo DT 097 8 4 89 662

300,000

5/8/2019

40216 8 050 819 003 807 3044732999 Chuyen qua MoMo ma so 3433

100,000

5/8/2019

001472 050 819 073143 IBFTA 190 805000000651 Ma so 3434

100,000

5/8/2019

253500 050 819 0 80723 ung ho ma so 3433

200,000

5/8/2019

019445 050 819 0 85325 UNG HO MA SO 3433 050 819 0 8 52 40

400,000

5/8/2019

997712 050 819 0 85614 Ung ho ma so 3434 FT1921799 875 8000

200,000

5/8/2019

565151 050 819 090711 ung ho ma so 3433

100,000

5/8/2019

105014 050 819 092130 Ung ho MS 3433 FT1921799 8 850 8 87

100,000

5/8/2019

56 8650 050 819 093136 ssa ung ho ms 3432

200,000

5/8/2019

5709 8 8 050 819 09464 8 Ung ho ma so 3434

200,000

5/8/2019

116663 050 819 095727 Luu Van Quan ung ho ms3434 A Loi C Vinh tinh Nghe An FT19217931207975

300,000

5/8/2019

001730 050 819 10392 8 NGUYEN THANH LAM C Khoan tu TK 8 81 8 8 8 8 8 toi TK 0451000476 8 89 Vietcombank   NH TMCP Ngoai thuong Vi

300,000

5/8/2019

4 89376 050 819 110344 Ung ho ma so 3434

500,000

5/8/2019

162 863 050 819 120615 Giup do MS3434, anh Nguyen Van Loi, chi Lam Thi Vinh Thach Son, Dong Van, Thanh Chuong, Nghe An FT19

500,000

5/8/2019

174760 050 819 125100 Gui a Ha Van An 3435 FT1921732597 8290

200,000

5/8/2019

909502 050 819 131733 ung ho ma so 3435

150,000

5/8/2019

511325 050 819 134235 Ung ho ms 3434 Nguyen van loi va lam thi vinh

500,000

5/8/2019

1 8921 8 050 819 134414 Nho bao Dan tri gui toi anh Le Xuan Tuan, Hoang Hoa,   Thanh Hoa   Ma so 3315 FT19217917956 8 80

250,000

5/8/2019

576 8 89 050 819 13474 8 ma so 3435   anh Ha Van San

300,000

5/8/2019

190706 050 819 134 840 Ma so 3435 FT19217116409000

100,000

5/8/2019

196699 050 819 140542 Ung ho ma 3435 FT19217092456741

100,000

5/8/2019

721670 050 819 14244 8 Ung ho me con

100,000

5/8/2019

496442 050 819 143527 Ms 3434

100,000

5/8/2019

740031 050 819 145629 Ma so 3435

500,000

5/8/2019

224631 050 819 15121 8 Vo chong Ha Nghia ung ho ms 3430 FT19217367550350

1,000,000

5/8/2019

224925 050 819 151256 Ung ho ma 3429 FT19217059903230

100,000

5/8/2019

0 81972 050 819 032053 Pham Anh Tuan   Ngo Thi Kim Anh quyen gop tu thien cho MS3427 bao Dan tri

2,000,000

5/8/2019

003764 050 819 152204 chia se cho ma so 3433 dinh huu nghia tieu khu 8 thi tran quy dat huyen minh hoa tinh quang binh

100,000

5/8/2019

2304 80 050 819 152455 Ung ho 3429 FT19217024303009

200,000

5/8/2019

231793 050 819 152741 Ck ung ho ms3372 ba Pham Thi Yen FT192176574540 86

500,000

5/8/2019

623540 050 819 152742 DO THI NHAM UNG HO Ma so 3433 Anh Dinh Huu Nghia Tieu khu 8 thi tran Quy Dat

200,000

5/8/2019

107633 050 819 154034 CHIA SE MAT MAT VOI GIA DINH ANH VAN O BAN SA NA BI LU CUON TROI 050 819 15 40 34

150,000

5/8/2019

2391 84 050 819 154312 Anh Le Hong Quang ung ho anh Ha Van Van Ma so 3435 FT19217062106002

500,000

5/8/2019

253365 050 819 161154 Ma so 3434 anh Nguyen Van Loi FT1921742951104 8

100,000

5/8/2019

257419 050 819 162007 UNG HO MA SO 342 8 FT19217 807073792

200,000

5/8/2019

257795 050 819 162054 UNG HO MA SO 3430 FT19217 861 899 836

200,000

5/8/2019

25 8077 050 819 16212 8 UNG HO MA SO 3433 FT19217300703 847

200,000

5/8/2019

342207 050 819 204442 NNM ung ho ms 3435 FT19217510434021

1,000,000

5/8/2019

VCBVT 849 8927335 8 CT tu 0201000570919 NGUYEN VU QUOC sang 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI 190 805214030 864 VNVT20190 805932745 ASCE ung ho ma so 3436

100,000

5/8/2019

VCBVT 849 8927335 8 CT tu 0201000570919 NGUYEN VU QUOC sang 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI 190 80521403 8562 VNVT20190 805932771 ASCE ung ho ma so 3434

100,000

5/8/2019

IBPS/SE 01310005 DD 050 819 SH 1000 8602 BO NGUYEN THI NHU ANH UNG HO MA SO 3432 O BINH DINH   ONG LUONG VA BA HOANG

2,000,000

5/8/2019

IBPS/SE 01310005 DD 050 819 SH 1000 8745 BO NGUYEN THI NHU ANH MA SO 3425 CHI HIEN O THANHH OA

300,000

5/8/2019

IBPS/SE 01310005 DD 050 819 SH 1000 860 8 BO NGUYEN THI NHU ANH UNG HO MA SO 3427 CHI LIEN O   HAGIANG

500,000

5/8/2019

IBPS/SE 01310005 DD 050 819 SH 1000 8475 BO NGUYEN THI NHU ANH UNG HO MA SO 3431 ANH VIET O   BACLIEU

500,000

5/8/2019

IBPS/SE 01310005 DD 050 819 SH 1000 8 834 BO NGUYEN THI NHU ANH UNG HO MA SO 3429 ONG TICH O   NAMDINH

500,000

5/8/2019

Sender 01604001 DD 050 819 SHGD 10000746 BO NGUYEN DINH THIEN UNG HO MA 3433 VA 3434MA 3433 DINH HUU NGHIA 100K MA 3434 NGUYEN VAN LOI 100K CHARGEDETAILS OUR

200,000

5/8/2019

Sender 79307001 DD 050 819 SHGD 10003020 BO PHAM XUAN TRUNG IBMA SO 3432 ONG VO DINH LUONG VA VO HUYNH THI HOANG (XOM BAC THUONG, THON HOA DONG, XA CAT TAN, H PHU CAT, BINH DINH)

500,000

5/8/2019

Sender 79307001 DD 050 819 SHGD 10003141 BO TRINH THI THANH HUONG IBDONG GOP CHO CU VO DINH LUONG BINH DINH MA SO 3432

200,000

5/8/2019

Sender 01321001 DD 050 819 SHGD 10000 835 BO TRAN HONG NHI MA SO 3433 ANH DINH HUU NGHIA TIE U KHU 8 THI TRAN QUY DAT HUYEN MINH HOA TINH QUANG BINH

200,000

5/8/2019

Sender 79333001 DD 050 819 SHGD 10001295 BO NGUYEN THI MINH VIEN GIUP DO GIA DINH ANH LE TH ANH VIET( TINH BAC LIEU)

400,000

5/8/2019

Sender 79314013 DD 050 819 SHGD 100003 85 BO NGUYEN TRONG HUYNH BAN DOC CHUNG TAY CUNG HOAN CANH MA SO 3431   MUC TAM LONG NHAN AI   ANH LE THANH VIET

500,000

5/8/2019

Sender 79314013 DD 050 819 SHGD 10001423 BO LE THI THU PHONG CHUYEN TIEN HO TRO ANH DINH HU U NGHIA   MS 3433

300,000

6/8/2019

IBPS/SE 01314007 DD 060 819 SH 10001771 BO PHAM THANH THUY CHAU THUY UNG HO 2 CU HOANG THI TAP MA SO 3437

100,000

6/8/2019

LIEN ANH;NT VUNG TAU UNG HO MS 3437   BA HOANG THI TAP   HA NAM; GD TIEN MAT

300,000

6/8/2019

Sender 01310005 DD 060 819 SHGD 10001442 BO NGUYEN TUAN NGHIA UNG HO MA SO 3434

200,000

6/8/2019

Sender 01310005 DD 060 819 SHGD 10005733 BO NGUYEN VAN PHAN UNG HO MA SO 3437 BA HOANG THI TAP

100,000

6/8/2019

Sender 01310005 DD 060 819 SHGD 10005761 BO NGUYEN VAN PHAN UNG HO MA SO 2990 BA BUI THI DO

100,000

6/8/2019

Sender 79310001 DD 060 819 SHGD 10005747 BO NGUYEN VAN PHAN UNG HO MA SO 3436 CHI THAO THI DO

50,000

6/8/2019

Sender 01310001 DD 060 819 SHGD 10012 841 BO TRAN THANH NGA TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3432

100,000

6/8/2019

Sender 01310012 DD 060 819 SHGD 10011416 BO TRAN THANH NGA TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3434

100,000

6/8/2019

MBVCB 214075 899 MS3434 Nguyen Van Loi, Lam Thi Vinh CT tu Nguyen Thi Thao Hien toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

6/8/2019

MBVCB 2140 843 82 3434 CT tu nguyen hong ly toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

6/8/2019

MBVCB2140 89656 ung ho ma so 3433   chuc be mau khoe CT tu 0301000315376 LE THI THUY TRANG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

6/8/2019

MBVCB214100425 Ung ho ma so 3434, Nguyen Van Loi Lam Thi Vinh, xom Thach Son, xa Dong Van,Thanh Chuong, Nghe An CT tu 001100079942 8 LE QUANG SANG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

6/8/2019

MBVCB214115569 ung ho 3434 chi vinh loi CT tu 09310041 8 8773 NGUYEN VU TUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

6/8/2019

MBVCB214117097 ms 3434 , anh Nguyen Van Loi chuc anh suc khoe, vuot qua duoc kho khan nay CT tu 0071000 847 8 84 LAI NGUYEN MINH HUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

6/8/2019

MBVCB 21411 8474 Ung ho hoan canh so 3434 CT tu Huyen toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

6/8/2019

MBVCB 214130744 phu nu nuoi chong con chay than va xuong thuy tinh CT tu Ms 3434 Nguyen Van Loi toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

6/8/2019

MBVCB214134672 ms 3437, ba hoang thi tap, tinh ha nam CT tu 0141000 875707 DOAN ANH DUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

6/8/2019

MBVCB214136359 Ung ho ma 3437 ba Hoang Thi Tap CT tu 0011001 874675 TRUONG THI HAI YEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

6/8/2019

MBVCB 214144725 ma so 3434 chi lam thi vinh CT tu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

6/8/2019

MBVCB 214146504 ung ho Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap, dia chi   Thon Chi Tru, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam CT tu 006100100 0407 NGUYEN DINH THINH toi 045100 0476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

6/8/2019

MBVCB 214153 871 ung ho ma so 3430 Vong Thi Thuy CT tu yen canh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

6/8/2019

MBVCB 214159193 3437 CT tu nguyen minh hang toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

6/8/2019

MBVCB21417371 8 UNG HO MA SO 3437 BA HOANG THI TAP CT tu 0441000799 856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

6/8/2019

MBVCB2141 894 80 Ung ho ma 3437 CT tu 0011002710950 LUU PHUONG HIEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

6/8/2019

MBVCB214196 864 ung ho ba hoang thi tap MS 3437 CT tu 00710042 79559 LE THANH CHIEN toi 0451 000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

6/8/2019

MBVCB 214199239 3437 CT tu hoang thi tap toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

6/8/2019

MBVCB214207121 ung ho 2 cu ba ma so 3437 ba hoang thi tap CT tu 031100 0666327 CHU DUY NGHIA toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

6/8/2019

MBVCB 2142451 87 3437 b Hoang Thi Tap CT tu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

250,000

6/8/2019

MBVCB214291372 ung ho ms 3437 CT tu 03010 00345504 DOAN CONG HUY toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

6/8/2019

MBVCB 214317204 Ma so 3416 CT tu 045100045517 8 PHAM TRUNG HIEU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

6/8/2019

MBVCB 214344615 ma so 3437 CT tu nguyen thi bien toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

6/8/2019

MBVCB214346333 Ung ho MS 3437 CT tu 0011004107 817 HOANG THI LIEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

6/8/2019

MBVCB214355096 ung ho ba hoang thi tap thon chi tru huyen ly nhan tinh ha nam CT tu 0101000129236 NGUYEN HUU SON toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

6/8/2019

MBVCB 214357276 Ma so3437 Hoang Thi Tap CT tu Duong Phi Long toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

6/8/2019

MBVCB 21435 819 8 ma so 3436 Thao Thi Do CT tu Duong Phi Long toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

3,888,000

6/8/2019

MBVCB214364530 ung ho ms3436 300k, ms3437 200k CT tu 0331000509926 NGUYEN DUY TRIEU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

6/8/2019

MBVCB 214375324 MS 3437 Cu Hoang Thi Tap CT tu nguyen thi lan huong toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

6/8/2019

MBVCB 2143 87492 ms 3437 ba Hoang Thi Tap CT tu 0021001 896 8 89 CHU QUANG PHONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

6/8/2019

MBVCB21440237 8 Giup MS 3437 CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

6/8/2019

MBVCB214415656 Ung ho ba Hoang Thi Tap CT tu 0011002162732 NGO DANG TIEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

6/8/2019

MBVCB214415793 Ung ho ba Hoang Thi Tap CT tu 0011002162732 NGO DANG TIEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

6/8/2019

MBVCB 21441 87 84 ms 3437 ba hoang thi tap CT tu tuong linh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

6/8/2019

MBVCB214441769 ung ho ma so 3437 Hoang Thi Tap CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

6/8/2019

MBVCB 214440636 gia yeu khong noi nuong tua CT tu Hoang Thi Tap toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

6/8/2019

MBVCB21446 8277 ma so 3437 CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

6/8/2019

MBVCB214469319 Kinh gui Ba Hoang Thi Tap ma so 3437 CT tu 007100211719 8 NGUYEN XUAN TUYEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

6/8/2019

MBVCB2144 89376 ung ho cu Hoang Thi Tap, Ly nhan, Ha Nam, ma so 3437 CT tu 0011002931215 TRAN THI THU HUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

6/8/2019

MBVCB 214496094 Ma so 3437 ba Hoang Thi Tap CT tu 00110041 10394 DONG THI VAN ANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

6/8/2019

MBVCB214533772 ung ho ma so 3437 cu hoang thi tap ly nhan ha nam CT tu 0451000 336090 NGUYEN TIEN DUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

6/8/2019

MBVCB21453 8233 Ma so   3437 giup ba Hoang Thi Trap CT tu 01710 03461970 NGUYEN THANH THUY toi 0451000 476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

6/8/2019

MBVCB214590643 MS 3437 ba Hoang Thi Tap thon Chi Tru xa Hop Ly huyen Ly Nhan tinh Ha Nam CT tu 065100061 813 8 TRAN XUAN VUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

6/8/2019

MBVCB214631327 gui 2 cu CT tu 0121000673076 TRINH XUAN HUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

6/8/2019

MBVCB 214649663 Ma so 3437   ba Hoang Thi Tap CT tu Ban doc toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

6/8/2019

MBVCB2146559 85 Giup 3434, 3437 CT tu 0391000947262 DAO HUU TUAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

6/8/2019

MBVCB2146623 8 8 ung ho 1 Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap Dia chi Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam CT tu 0 821000042569 PHAM QUANG KHUE toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

6/8/2019

IBVCB 050 8190051294001 NGUYEN KIEN TRUNG Ma so 3434

300,000

6/8/2019

IBVCB 050 8190490592007 NGUYEN DANG TRUC LAM Ma so 3433   Anh Dinh Huu Nghia, Tieu khu 8, thi tran Quy Dat, huyen Minh Hoa, tinh Quang Binh

500,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190950634001 phan ngoc hung Giup ma so 3435

100,000

6/8/2019

IBVCB 060 81905 85170002 phan ngoc hung Giup ma so 3436

100,000

6/8/2019

IBVCB 060 81900451 84001 Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Na Quan long

60,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190413914001 Hoang Thi Tap Chi Tru, Hop Ly, Ly Nhan, Ha Nam ma so 3437

100,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190645070001 LO VAN SON ung ho ma so   3437

3,000,000

6/8/2019

IBVCB 060 819079 8090001 LE THI BICH THO MS 3436 Thao Thi Do, ban Ba Hoc, Nhi Son, Muong Lat, Thanh Hoa

500,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190967742002 Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, Ha Nam 2 ba cu nuoi nhau trong canh doi ngheo khong ai nu

50,000

6/8/2019

IBVCB 060 81902 87062001 NGUYEN THI HOA Ung ho cu Hoang Thi Tap MS 3437 (H Ly Nhan, Tinh Ha Nam)

500,000

6/8/2019

IBVCB 060 819045657 8003 Ma so 3434 Anh Nguyen Van Loi   chi Lam Thi Vinh Thach Son, xa Dong Van, Thanh Chuong, Nghe An chong con chay than va xuong thuy tinh

50,000

6/8/2019

IBVCB 060 819094 4902005 Ma so 3433 Anh Dinh Huu Nghia Tieu khu 8, thi tran Quy Dat, Minh Hoa, Quang Binh me lung gu khoc can nuoc mat khi biet con mac benh

100,000

6/8/2019

IBVCB 060 81909 82332007 Ma so 3432 Ong Vo Dinh Luong Bac Thuong,Hoa Dong, Cat Tan, Phu Cat, Binh Dinh vo chong gia 40 nam nuoi dua con nhiem chat doc da

100,000

6/8/2019

IBVCB 060 81903 81276001 Gd Bap Giao xu Sao Mai Ms 3432, 3433,3 434 Moi ms 300k

900,000

6/8/2019

IBVCB 060 819067937200 8 Ma so 3431 Anh Le Thanh Viet ap Nam Thanh, xa Vinh Hung, Vinh Loi, Bac Lieu nguoi dan ba diec o nho nuoi 2 con nho mit mo tuon

50,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190154160001 NGUYEN THANH HUNG Ung ho cac ms tu 3424 den 3437 Moi ms 100k   Chuc moi nguoi som qua con hoan nan   Nam mo bon su Thich Ca Mau Ni Phat

1,400,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190 857352009 Ma so 3430 Be Vong Thi Thuy giuong 53, Khoa Nhi Tong hop, BVDK Tay NGuyen con mac benh tan mau bam sinh

100,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190722192001 NGUYEN KIEU NGA Ma so 3437 ba hoang thi tap

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 819019 8204010 Ma so 3429 Ong Tran Van Tich Xom 8A, xa Nghia Lam, huyen Nghia Hung, Nam Dinh ong benh tim chong gay cham ba ung thu

50,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190 80 8252001 quach dinh phuc tp ninh binh Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap

100,000

6/8/2019

IBVCB 060 819101344 8003 TRIEU PHUNG HA C Dung 0903621276 ung ho   MS 3437 Ba Hoang Thi Tap, Thon Chi Tru, x Hop Ly, h Ly Nhan,Ha Nam, DT 035 8701569

1,000,000

6/8/2019

IBVCB 060 81903 86712011 Ma so 342 8 Chi Nguyen Thi Phuong Ap Cong Da, xa Thuan Thoi, huyen Tra On, Vinh Long chau be 3 tuoi quan quai trong con dau vi ung thu

100,000

6/8/2019

IBVCB 060 81907725 80002 Nguyen Viet Hung Thanh Thai, Ha Noi MS 3437 Hoang T Tap thon Chi Tru Ly Nhan Ha Nam

400,000

6/8/2019

IBVCB 060 819042406 8004 TRIEU PHUNG HA Ung ho MS 3435 Anh Ha Van Van, ban Sa Na, xa Na Meo, h Quan Son, Thanh Hoa

1,000,000

6/8/2019

IBVCB 060 8191016592012 Ma so 3427 Chi Vu Thi Lien to 17, thi tran Vi Xuyen, tinh Ha Giang me don than chap nhan cai chet khong de con no

50,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190312372013 Ma so 3426 ong Y Bion E Ban bon Dak Krai, xa Dak Gan, huyen Dak Mil,Dak Nong be gai 10 tuoi hai lan chiu canh mo coi

100,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190355966014 Ma so 3424   chi Tran Thi My Hanh thon Phong Nien, xa Hoa Thang, Phu Hoa, Phu Yen bo me deu lam trong benh con gai gac lai giang duo

50,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190376070015 Ma so 3423 Ba Nguyen Thi Tuyet thon Gia Tien, xa Tan Trung,Tan Yen, Bac Giang cau be 6 tuoi cung ong ba song trong can nha dot n

50,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190330945001 NGUYEN HUY DAN Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap

300,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190 8 84521001 NGUYEN DUY HUNG Ung ho Ba Hoang Thi Tap   Ma so 3437

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190571597001 HAN THI VAN ANH PHU THO UNG HO MS 3435

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190 857675001 RainyGameStore xom Thach Son, Dong Van, Thanh Chuong, Nghe An Ma so 3434 Anh Nguyen Van Loi   chi Lam Thi Vinh

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190919929001 Thuy A25 My My villa Ma so 3434   Anh Nguyen Van Loi   chi Lam Thi Vinh

100,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190596377001 Tran Van Thanh 77 hang Cap Nam Dinh Ung Ho ma so 3435 Ha Van Van Na Meo Quan Son Thanh

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190540505002 Thuy A25 My My villa Ma so 3437   Ba Hoang Thi Tap

100,000

6/8/2019

IBVCB 060 819023 8597001 BUI THIEN THU ho tro ba Hoang Thi Tap Ma so 3437

500,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190215591001 Tran Quoc Huy 171 Dien Bien Phu, Binh Thanh Ms 3430, 3431, 3432, 3433, 3434

1,000,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190551 819002 LUU THUY HA giup do Ma so 3437   Ba Hoang Thi Tap Dia chi Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam

500,000

6/8/2019

IBVCB 060 81901 24141001 Hoang Thi Tap   3437 Ha Nam Kho Khan

300,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190051229001 TRUONG LAP HUNG Truong Lap Hung gui ho tro gia dinh ba Hoang Thi Tap MS 3437

5,000,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190766399001 NGUYEN NGOC LAN Ma so 3437   Ba Hoang Thi Tap

100,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190612723002 NGUYEN NGOC LAN Ma so 3433   Anh Dinh Huu Nghia, Tieu khu 8, thi tran Quy Dat, huyen Minh Hoa, tinh Quang Binh

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190629029001 Pham Tuan Duong Quan 1, TP   HCM Ba Hoang Thi Tap MS 3437

300,000

6/8/2019

IBVCB 060 819073 8765001 Nguyen Phuong Vy Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3434

100,000

6/8/2019

IBVCB 060 819037 3361002 NGUYEN THI QUY Goi den 2 Cu, MS 3437

300,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190570749003 DO THE MANH Dong gop hao tam Ma so 3432 Ong Vo Dinh Luong

2,000,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190314799001 LE THI THANH THUY Ung ho Ma so 3436 Chi Thao Thi Do, ban Pa Hoc, xa Nhi Son, huyen Muong Lat, tinh Thanh Hoa

300,000

6/8/2019

IBVCB 060 81906 84 899001 NGUYEN KHANH MINH Ma so 3437   Quan long 2 ba cu nuoi nhau trong canh doi ngheo, khong ai nuong tua

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190932 821001 NGUYEN HUU LOC Ma so 3437 Ba Hoang Thi TapDia chi Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190 836017001 NGUYEN THI THUY NHU MS   3401   GIUP DO ONG NGUYEN ANH TAI   TP HO CHI MINH

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190951093001 NGUYEN THI HONG THUY chuyen cho Cu Hoang Thi Tap   Ma so 3437 (thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam)

500,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190274 817001 Tran Quoc Tuan Hai Phong Ma so 3437   Ba Hoang Thi Tap

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190176407002 ung ho ma so 3437 ba Hoang Thi Tap Ha Nam kho khan

100,000

6/8/2019

IBVCB 060 819001027 8001 TON NU TRA MI Ung ho MS 3430     Vong Thi Thuy Giuong 53, khoa Nhi tong hop, BV Da khoa Vung Tay Nguyen

2,000,000

6/8/2019

IBVCB 060 81902 80410001 VU THUY HUONG ung ho MS 3437 ba Hoang Thi Tap (cu Tap cu Lu) o Ha Nam

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190 876374002 Hoang Thi Tap Ma so 3437

300,000

6/8/2019

IBVCB 060 8191021 810006 HO THU HUONG Ma so 3437 Ba Hoang Thi TapDia chi Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam

500,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190115960005 TRIEU PHUNG HA ung ho MS 3434 Anh Nguyen Van Loi, chi Lam Thi Vinh xom Thach Son, x Dong Van, h Thanh Chuong, Nghe An,DT 097 8 4 89 662

1,000,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190570902001 Nguyen thi Thu Ha 91 Huyen Tran Cong Chua, P 8, Tp Vung Tau MS 3424, 3425, 3426, 3427, 342 8 Moi MS100ngan

500,000

6/8/2019

IBVCB 060 81904 89614002 Nguyen thi Thu Ha 91 Huyen Tran Cong Chua, P 8, Tp Vung Tau MS 3429, 3430, 3431, 3432, 3437 Moi MS100ngan

500,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190 890754002 NHAT THIEN TP HCM MA SO 3437 CU HOANG THI TAP HA NAM

300,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190713434002 PHAN THI VAN ANH Ung ho ma so 3433

100,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190974044002 VAN LAN Q1 Ma so 3427   Chi Vu Thi Lien, to 17, thi tran Vi Xu

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190937464001 PHAM THI HOAI THU MS3434 Anh Nguyen Van Loi Chi Lam Thi Vinh Xom Thach Son, Xa Dong Van, Huyen Thanh Chuong, Tinh Nghe An

300,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190119316002 PHAM THI HOAI THU MS 3437 Ba Hoang Thi Tap, Thon Chi Tru, Xa Hop Ly, Huyen Ly Nhan, Tinh Ha Nam

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190540700001 TRAN THI BICH LIEN Ung ho chau Dinh Ngoc Thuy Duong con anh Dinh Huu Nghia va chi Dinh Thi Cuc

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 81909971 8 8001 THIEU QUANG VU ung ho ma so 3437 ba HOANG THI TAP

500,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190619564002 Pham Thi Bien Ha Noi Ma so 3437   Ba Hoang Thi Tap

1,000,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190425952003 NGUYEN NGOC THU TRUC dong gop ms 3437, ms 3436, ms 3434, ms 3432, ms 3430

2,000,000

6/8/2019

IBVCB 060 819004520 8004 PHAM THI PHUONG HOA Gia dinh BC ung ho Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap

300,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190414906003 Nguyen Thi Phuong Linh Binh Duong Ung ho MS 3434

300,000

6/8/2019

IBVCB 060 819077797 8001 NGUYEN HONG QUANG LANG HA, DONG DA, HA NOI Ma so 3437, ba Hoang Thi Tap, H Ly Nhan, T Ha Nam

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190444 822003 Anh Xuyen Tung Da Nang Ma so 3437   Ba Hoang Thi Tap

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190417720002 Hoang Thi Tap Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Na Khong nguoi nuong tua

500,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190 8 8714 8001 DUONG THI CAM THUONG Ma so 3437   Ba Hoang Thi Tap

200,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190 862092001 nguyen do nhat minh 154 NGUYEN VAN CU, LE LOI, BAC GIANG Ma so 3437   Ba Hoang Thi Tap

500,000

6/8/2019

IBVCB 060 8190209 840001 NGUYEN HAI DUONG Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap

500,000

6/8/2019

IBVCB 060 819075 8502001 Pham Thi Thu Huong 24/5 Dinh Tien Hoang, quan 1, Ho Chi Minh Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap , Thon Chi Tru

1,000,000

6/8/2019

IBVCB 060 8191017743001 BUI VAN HAI BUI VAN HAI CHUYEN Ma so 3437   Ba Hoang Thi Tap Dia chi Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha NamSo DT 035 8701569

500,000

6/8/2019

53763 8 060 819 16071 8 CK Ung ho MS 3437 FT1921 8662020050

100,000

6/8/2019

8392 84 060 819 162216 3437

500,000

6/8/2019

2 857 87 060 819 163243 UNG HO BA HOANG THI TAP MA SO 3437 060 819 16 32 43

500,000

6/8/2019

335347 060 819 170543 GIUP DO 3437

200,000

6/8/2019

571097 060 819 173445 Maso3437 ba hoang thi tap dc thon chi tru xa hop ly ly nhan ha nam FT1921 8600023639

150,000

6/8/2019

5 863 87 060 819 1 83239 Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap Dia chi Thon Chi Tru xa Hop Ly huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam FT1921 83476337

150,000

6/8/2019

5 86953 060 819 1 83506 Ma so 3436 Chi Thao Thi Do ban Pa Hoc xa Nhi Son, huyen Muong Lat, tinh Thanh Hoa FT1921 825290 8606

150,000

6/8/2019

5 87656 060 819 1 8374 8 Ma so 3435 Anh Ha Van Van, ban Sa Na xa Na Meo, huyen Quan Son, tinh Thanh Hoa FT1921 8252 919631

150,000

6/8/2019

5 89254 060 819 1 84347 Ung ho muc Nhan ai bao Dan tri FT1921 89500670 8 8

500,000

6/8/2019

594276 060 819 190512 Ma so 3437 Cu Hoang thi Tap FT1921 853263675 8

200,000

6/8/2019

597529 060 819 191919 Giup do MS 3437, ba Hoang Thi Tap, thon Chi Tru, xa Hop Ly, Ly Nhan, Ha Nam FT1921 8253079 806

500,000

6/8/2019

629236 060 819 220225 Ung ho ba Hoang Thi Tap FT19219 8 836269 80

200,000

6/8/2019

223657 060 819 22101 8 Ung ho Ma so 3435 anh Ha Van Van ban Sa Na xa Na Meo huyen Quan Son tinh Thanh Hoa

300,000

6/8/2019

360624 060 819 223037 Hotroms3437

100,000

6/8/2019

633753 060 819 223 846 Maso 3437 ba Hoang Thi Tap Ly Nhan Ha Nam FT19219134751451

100,000

6/8/2019

635250 060 819 225349 Ms 3437 ba Hoang thi Tap 035 8701569 FT19219159641152

100,000

6/8/2019

367369 050 819 231307 Ms 3434 FT1921 8095302797

200,000

6/8/2019

367376 050 819 231313 Gia dinh be Nhon Ung ho ms 3432 FT1921 8405502033

200,000

6/8/2019

3 81963 060 819 073024 Uh ms 3437 ba hoang thi tap FT1921 863307961 8

500,000

6/8/2019

3 83343 060 819 074531 Ung ho cu Tap FT1921 8 84410639 8

500,000

6/8/2019

701 821 060 819 07594 8 Ma so 3437

500,000

6/8/2019

702115 060 819 0 80221 Ma so 3434

500,000

6/8/2019

001 843 060 819 0 80505 IBFTA 190 80600 0003373 Ma so 3437

100,000

6/8/2019

3 86111 060 819 0 80653 MS 3437 FT1921 8021 870400

200,000

6/8/2019

6 84252 060 819 0 81730 gui 3434

200,000

6/8/2019

3 87 892 060 819 0 81735 T10 1104 ck ung ho FT1921 8021903655

100,000

6/8/2019

6 8493 8 060 819 0 82506 gui 3432

200,000

6/8/2019

844606 060 819 0 85007 3050147371 Chuyen qua MoMo Ung ho gia dinh ong Luong ms3432

100,000

6/8/2019

6 8 82 8 8 060 819 0 85444 Ms 3437 ba Hoang Thi Tap

200,000

6/8/2019

6 89166 060 819 090216 Gui tang ma so 3437 ba Hoang Thi Tap

200,000

6/8/2019

197777 060 819 090336 GIUP CU TIEP LY NHAN HA NAM 060 819 09 02 14

1,000,000

6/8/2019

706959 060 819 090 822 ung ho tu thien

400,000

6/8/2019

025296 060 819 091946 Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 3430 va 3433

100,000

6/8/2019

406203 060 819 092623 Ma so 3437 FT1921 823 863619 8

200,000

6/8/2019

132994 060 819 093024 ho tro ma so 3437 cu Hoang Thi Tap

500,000

6/8/2019

516 801 060 819 094507 CONG TY CP GO AN CUONG   HO TRO MS 3432 ONG VI DINH LUONG( 80 TUOI) & VO HUYNH THI HOANG (77 TUOI)

20,000,000

6/8/2019

04065 8 060 819 094710 ung ho

100,000

6/8/2019

419 862 060 819 100707 Nguyen xuan duc ho tro MS 3437 FT1921 846946 8117

300,000

6/8/2019

42 8 821 060 819 103202 Ms 3437 Ba Hoang Thi Tap Ha Nam FT1921 83 899 81954

300,000

6/8/2019

703259 060 819 105259 TRAN NGOC TIEN UNG HO MA 3432 ONG VO DINH LUONG

100,000

6/8/2019

437453 060 819 105621 ung ho ba Hoang Thi Tap FT1921 8346033 841

200,000

6/8/2019

703491 060 819 105736 TRAN NGOC TIEN MA 3433   DINH HUU NGHIA

100,000

6/8/2019

800090 060 819 110 853 Ung ho ba tap ma so 3437

100,000

6/8/2019

705 871 060 819 113946 ma so 3437 Hoang Thi Tap

200,000

6/8/2019

753703 060 819 114914 IBFT Ung ho ma so 3437 ba hoang thi tap

200,000

6/8/2019

459213 060 819 11592 8 Ma so 3437 ba hoang thi tap FT1921 8509 8 87 821

500,000

6/8/2019

920669 060 819 130530 Hoang Kien giup ma so 3437

100,000

6/8/2019

475755 060 819 130 807 Nguyen khac trung ung ho ba Tap ms 3437 FT1921 866135531 8

300,000

6/8/2019

9206 87 060 819 130739 Hoang Kien giup ma so 3433

150,000

6/8/2019

244216 060 819 130942 UNG HO MS 3435 ANH HA VAN VAN 060 819 13 09 51

200,000

6/8/2019

920709 060 819 130956 Hoang Kien giup ma so 3434

150,000

6/8/2019

247413 060 819 133009 MA SO 3433 ANH DINH HUU NGHIA, TIEU KHU 8, QUY DAT, MINH HOA, QUANG BINH 060 819 13 29 2 8

300,000

6/8/2019

722 852 060 819 13564 8 Gui den chau MS3430 Vong Thi Thuy

500,000

6/8/2019

253679 060 819 150135 Ung ho ma so 3437

300,000

6/8/2019

51216 8 060 819 150331 Ma so 3437 ba Hoang Thi Tap Ha Nam FT1921 8 845640 899

100,000

6/8/2019

829 844 060 819 151 837 Ung ho Cu Tap va Cu Lu xa Hop Ly, Ly Nhan, Ha Nam

200,000

6/8/2019

857077 060 819 152411 Kien Tuyen   Dong Anh     Ung ho quy nhan ai thang 8 2019 FT1921 8423911405

500,000

6/8/2019

527942 060 819 154316 Giup do Ba Hoang Thi Tap ma so 3437 FT1921 8030610111

100,000

6/8/2019

VCBVT 84977 81 8 853 CT tu 05410002451 80 NGUYEN NGOC TUYEN sang 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI 190 806236 8745 82 VNVT20190 806939211 Ung ho ma 3437

500,000

6/8/2019

VCBVT 849 86056799 CT tu 0341001552644 TRAN VAN PHONG sang 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI 190 806239564912 VNVT20190 8069495 85 Ung ho cu Hoang thi Tap ma so 3437

200,000

6/8/2019

VCBVT 849 84519909 CT tu 03410069 82736 DINH MANH CUONG sang 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI 190 806230130346 VNVT20190 806951 81 8 Ung ho ba hoang thu tao

500,000

6/8/2019

VCBVT 849 86745009 CT tu 0351000 872200 DOAN TRONG TON sang 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI 190 806219217720 VNVT20190 806953437 ung ho

50,000

6/8/2019

IBPS/SE 01310001 DD 060 819 SH 1000727 8 BO NGUYEN MANH HUNG CHUYEN TIEN MS 3437

1,000,000

6/8/2019

VUONG TUAN HAO;HO TRO BE VONG THI THUY MS 3430;

2,000,000

6/8/2019

NGUYEN THI KIEU DIEM NT // CTY T L FOODS HO TRO 5 HO MS 3434 , 3437, 3436, 3435 ,3433 ( MO I HO 200 000) GD TIEN MAT

1,000,000

6/8/2019

NGUYEN VIET BAC;LDLD TP HA LONG;ONG VO DINH LUONG XOM BAC THUONG, THON HOA DONG, XA CAT TA N, PHU CAT BINH DINH;

200,000

6/8/2019

TRAN THANH THUY UNG HO BENH NHAN NGUYEN THANH DUY MA SO 32 85, ME LA NGUYEN THI TUYET MAI S DT 03423294 84 GD TIEN MAT

500,000

6/8/2019

Sender 01201011 DD 060 819 SHGD 10002906 BO PHAM CONG HIEU UNG HO MA SO 3436

100,000

6/8/2019

Sender 79302001 DD 060 819 SHGD 10001630 BO LE MINH NGUYET (CKRMNO 0312190 805 87693)UNG HO   MA SO 3433 ANH DINH HUU NGHIA, TIEU KHU 8, THI TRAN QUY DAT, HUYEN MINH HOA, TINH QUANG BINH   DIEN THOAI 0 82 653 5564 (NHH VIETCOMBANK THANH CONG

500,000

6/8/2019

Sender 01321001 DD 060 819 SHGD 10000 834 BO PHAM THI CAM TU MA SO 3437 BA HOANG THI TAPDIA CHI THON CHI TRU XA HOP LY HUYEN LY NHAN TINH HA NAMSO DT 035 8701569

100,000

6/8/2019

Sender 01352002 DD 060 819 SHGD 10000341 BO NGUYEN THI THUY MA SO 3437 UNG HO BA HOANG THI TAP

200,000

6/8/2019

Sender 79307005 DD 060 819 SHGD 10011 81 8 BO HO MINH DAT IBMA SO 3437 HOANG THI TAP SO DT     035 8701569

200,000

6/8/2019

Sender 01314007 DD 060 819 SHGD 10001752 BO NGUYEN THI NHUNG UNG HO MA SO 3436 CHI THAO THI DO, THANH HOA

500,000

6/8/2019

Sender 01307001 DD 060 819 SHGD 10003 829 BO NGUYEN VAN VINH IBUNG HO MA SO 3437(150 000), 3 436(100 000), 3435(100 000), 3434(100 000), 3433(100 000), 3432(100 000), 3431(100 000), 3430(100 000), 3429(150 000), 342 8(200 000)

1,200,000

6/8/2019

Sender 01313007 DD 060 819 SHGD 10000674 BO NGUYEN ANH TUNG UNG HO ONG TRAN VAN TICH, MA SO 3429, DC   XOM 8A, NGHIA LAM, NGHIA HUNG, NAM DINH

500,000

6/8/2019

Sender 01360002 DD 060 819 SHGD 10001051 BO DO THI LOI UNG HO MA SO 3437 BA HOANG THI TAP

100,000

6/8/2019

Sender 01310001 DD 060 819 SHGD 10009409 BO NGUYEN TRUNG THANH UNG HO MA SO 3434 ANH NGUYE N VAN LOI CHI LAM THI VINH XOM THACH SON XA DONG VAN THANH CHUONG NGHE AN

200,000

6/8/2019

Sender 01310005 DD 060 819 SHGD 10009116 BO NGUYEN TRUNG THANH UNG HO MA SO 3437 HOANG THI   TAP THON CHI TRU XA HOP LY HUYEN LY NHAN HA NAM

200,000

6/8/2019

Sender 01310012 DD 060 819 SHGD 10010 802 BO HOANG THI TUOI MA SO 3437 BA HOANG THI TAP THON CHI TRU XA HOP LY HUYEN LY NHAN TINH HA NAM

300,000

6/8/2019

Sender 01310005 DD 060 819 SHGD 1001 8002 BO MAI VAN ANH GIUP DO 3437 CAM ON DAN TRI

50,000

7/8/2019

IBPS/SE 01310001 DD 070 819 SH 10002654 BO PHAM PHU DUNG UNG HO BA TAP VA BA LU MA SO BA BO N BA BAY CHUC HAI BA MANH KHOE

300,000

7/8/2019

NGUYEN NHAT DUY // UNG HO MA SO 343 8 BA NGUYEN THI HUE   GD TIEN MAT

2,000,000

7/8/2019

IBPS/SE 01309001 DD 070 819 SH 10001607 BO LE THANH HUYEN UNG HO MA SO 3437

500,000

7/8/2019

BUI THIEN THUAT;CT UNG HO MA SO 343 8 BA NGUYEN THI HUE(CHI RUOT ANH NGUYEN MINH T1 XA NGHI A DONG QUANG NGAI);

300,000

7/8/2019

NGUYEN MINH KHUONG   CUC CS PCCC BCA GUI TU THIEN DEN MA SO 342 8 NGUYEN THI PHUONG (ME CH AU TRUONG DONG)   079 5 85 1540 GD TIEN MAT

2,000,000

7/8/2019

Sender 79334001 DD 070 819 SHGD 10000539 BO VU THI KIM THOA05556 86 GIUP DO 2 CU BA HOANG TH I TAP MA SO 3437 (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

500,000

7/8/2019

Sender 01310005 DD 070 819 SHGD 1000126 8 BO TRAN THI NHI UNG HO BA HOANG THI TAP MA SO DAN TRI 3437

200,000

7/8/2019

Sender 01309001 DD 070 819 SHGD 1000004 8 BO DO THI TO NGA UNG HO BA HOANG THI TAP MA SO 343 7

1,000,000

7/8/2019

Sender 79310001 DD 070 819 SHGD 10001627 BO PHAM VAN TUYEN MA SO 3437

200,000

7/8/2019

Sender 79334001 DD 070 819 SHGD 10000964 BO NGUYEN THI THU QUE1510931 UNG HO MA SO 343 8 (VC B)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

200,000

7/8/2019

Sender 01310005 DD 070 819 SHGD 10003714 BO NGUYEN THANH PHUONG UNG HO MA SO 3437

100,000

7/8/2019

Sender 79310001 DD 070 819 SHGD 10006257 BO NGUYEN VAN SY MA SO 343 8 NGUYEN THI HUE

200,000

7/8/2019

IBPS/SE 7930300 8 DD 070 819 SH 10001475 BO HO HOANG NHU HO HOANG NHU GIUP MS 3425/ HHNHU GIUP MS 3 4 25

300,000

7/8/2019

MBVCB215210 801 ung ho ma so 3410 ba ha thi hoan va chau ha hai yen CT tu 02310005 87979 LE THI NGOC OANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

7/8/2019

MBVCB 215213160 gia dinh 4 con, bo mat som, me bi ung thu   CT tu phuong toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

7/8/2019

MBVCB 215223604 MA SO 343 8 BA NGUYEN THI HUE CT tu BE KEM toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

7/8/2019

MBVCB215224 820 UngHoMS 343 8 ba Nguyen Thi Hue CT tu 0011004270 840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

7/8/2019

MBVCB214675273 UngHo MS 3437 ba Hoang Thi Tap CT tu 0011004270 840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

7/8/2019

MBVCB21467 8023 dinh dinh truyen giup ms 3437 CT tu 0491000119142 DINH DINH TRUYEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

7/8/2019

MBVCB 21471 8220 ma 3067 CT tu Ngo thi anh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

7/8/2019

MBVCB21472075 8 UH ba Hue ms 343 8 CT tu 096100000 8541 NGUYEN TAN TRAO toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

7/8/2019

MBVCB214739423 Ma so 343 8 ung ho Ba Nguyen Thi Hue CT tu 0011001701197 LE VAN TOI toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

7/8/2019

MBVCB214743799 Co Yen giup do nguyen thi hue ma so 343 8 CT tu 0501000134392 CAO THI YEN PHUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

7/8/2019

MBVCB21474 8517 Ho tro Ba Nguyen Thi Hue, ma so 343 8 CT tu 00610010620 80 DINH HUY LINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

7/8/2019

MBVCB 214756069 343 8 ba Nguyen Thi Hue CT tu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

7/8/2019

MBVCB214 801 819 Ba Hanhj ma so 343 8 CT tu 0021002119 856 PHAM THI TAM toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

7/8/2019

MBVCB214 804450 goi cho cho chi Nguyen thi Hue,ma so 343 8(Quang Ngai) CT tu 0421003 835674 MAI SON toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

7/8/2019

MBVCB214 804714 Bieu cu Hoang Thi Tap, ma so 3437 CT tu 0021002119 856 PHAM THI TAM toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

7/8/2019

MBVCB 214 8241 89 343 8 CT tu tuan nguyen toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

7/8/2019

MBVCB 214 841140 ma so 3437 ( Hoang Thi Tap) tinh Ha Nam CT tu Vu Thi Oanh Ca toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

7/8/2019

MBVCB 214 8 86069 343 8 Ba Nguyen Thi Hue CT tu Nguyen Tung Linh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

7/8/2019

MBVCB 21490 8601 em trai bi benh tim CT tu Nguyen Thi Hue toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

7/8/2019

MBVCB214922793 cho CT tu 04410007 80554 NGUYEN VAN CHAU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

7/8/2019

MBVCB 214936003 ms 343 8 nam mo duoc su luu ly Quang Vuong Phat CT tu toi den hebisu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

20,000

7/8/2019

MBVCB 214945525 Truong cong an xa hy sinh CT tu MS 3436 Thao Thi Do toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

7/8/2019

MBVCB 214947611 2 cu ba nuoi nhau CT tu MS 3437 HOANG THI TAP toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

7/8/2019

MBVCB 215017045 343 8 CT tu Hoang Thi Hanh Pham Ngoc Tinh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

7/8/2019

MBVCB 215039901 3433 CT tu Tinh Hanh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

7/8/2019

MBVCB 215051726 ung ho ba Hoang Thi Tap MS3437 CT tu Trang toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

7/8/2019

MBVCB 215070202 ms 343 8   ba Ng Thi Hue CT tu Gia dinh Dieu My toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

7/8/2019

MBVCB 215071223 ms 3437   ba Hoang Thi Tap CT tu Gia dinh Dieu My toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

7/8/2019

MBVCB 215072674 ms 3434   anh Nguyen van loi&chi Lam Thi Vinh CT tu GD Dieu My toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

7/8/2019

MBVCB 215073503 ms 3433 anh Dinh Huu Nghia CT tu vo uu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

7/8/2019

MBVCB 215074220 ms 3432 ong Vo Dinh Luong CT tu vo uu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

7/8/2019

MBVCB21507 8045 hung CT tu 0351000 895617 DUONG VIET HUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

30,000

7/8/2019

MBVCB215091620 ung ho ba hoang thi tap ma so 3437 CT tu 0011004111730 NGUYEN THI LOC PHU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

7/8/2019

MBVCB 21509920 8 Kho khan CT tu Nguyen Quoc Duy toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

7/8/2019

MBVCB215115519 Ma so 3437 Chau Quyet chuc 2 cu manh khoe CT tu 045100040 8970 PHAM BA QUYET toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

7/8/2019

MBVCB 215174631 Ma so 2990 BaBui Thi Do(ba noi cua 4 chi em Thu CT tu Ma so 2990 BaBui Thi Do(ba noi cua 4 chi e toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

7/8/2019

MBVCB 2151 8122 8 ma so 343 8 CT tu minh huy toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

7/8/2019

MBVCB 215202775 Bo mat, me ung thu giai doan cuoi, 4 dua tre song CT tu Ma so 2990 BaBui Thi Do toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

7/8/2019

IBVCB 060 8190669657001 NGUYEN THI TRANG Ung ho ma so 3437_ ba Hoang Thi Tap Thon Chi Tru, xa Hop Ly, Ly Nhan, Ha Nam

300,000

7/8/2019

IBVCB 060 8190317121001 BUI THANH VAN 3430 Chi chuc em bot dau Vong Thi Thuy

300,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190626165004 BUI THANH VAN

300,000

7/8/2019

IBVCB 070 81906090 87004 phan ngoc hung Giup ma so 3437

100,000

7/8/2019

IBVCB 070 819016 8575002 NGUYEN THI LUAN Ung ho Em Minh ma so 343 8

300,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190 824543001 Nguyen Phuong Vy Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3437

100,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190345917001 PHAN TUYET MAI Ung ho MS 3433 a Huu Nghia

100,000

7/8/2019

IBVCB 070 819054 8777003 PHAN TUYET MAI Ung ho ma so   343 8 ba Hue

100,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190679077002 LE THI THANH HOAI 343 8 NGUYEN THI HUE

500,000

7/8/2019

IBVCB 070 81901 81973001 DO DANG THANG Ma so 343 8 Ba Nguyen Thi Hue (chi ruot anh Nguyen Minh, thon 1, xa Nghia Dong, TP Quang Ngai)

100,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190351623004 HUYNH TUAN KHANG 433 Phan Xich Long   P3 Q Phu Nhuan TPHCM Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap Dia chi   Thon Chi Tr

300,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190 821507006 HUYNH TRONG BINH 433 PHAN XICH LONG, P3, Q PHU NHUAN, TPHCM Ma so 3430 Be Vong Thi Thuy (giuong 53, Khoa Nhi

500,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190326931007 TRAN NGUYEN THUY NHIEN   82/1 8/5 Tran Mai Ninh   P12 Q Tan Binh TPHCM Ma so 3433 Anh Dinh Huu Nghia, Tieu khu 8, thi t

300,000

7/8/2019

IBVCB 070 81902 82395002 TRUONG VU HUONG HUYEN Ung ho 2 cu   Hoang Thi Tap & Hoang Thi Lu tai xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, Tinh Ha Nam

1,000,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190543627002 Ba Nguyen Thi Hue chi ruot anh Nguyen Minh thon 1, xa Nghia Dong, TP Quang Ngai   So DT ba Nguoi dan ba

60,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190179495001 PHAM VAN CHIEN Ung ho ma so 343 8, Ba NGuyen Thi Hue

1,000,000

7/8/2019

IBVCB 070 819014 8721002 NGUYEN THI KHUONG Gia dinh The Hai Nam cung vo Khuong va cac con Khanh Linh, Phuong Linh, Hai An Ung ho ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap

100,000

7/8/2019

IBVCB 070 81907536 85001 Nguyen Thanh Ha Nguyen Van Cu, Long Bien, Ha Noi Ma so 343 8 Ba Nguyen Thi Hue (chi ruot anh Nguyen

100,000

7/8/2019

IBVCB 070 81902 00973004 NGUYEN THI KHUONG Gia dinh The Hai Nam cung vo Khuong va cac con Khanh Linh, Phuong Linh, Hai An ung ho Ma so 343 8 ba Nguyen Thi Hue

100,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190390279001 NGUYEN HOANG BAO GIANG Ma so 343 8

200,000

7/8/2019

IBVCB 070 819002 8279001 HOANG TRONG DUC ung ho Ms 3437 343 8 moi ms 100 k   Cau mong quy vi Manh khoe   ADIDAPHAT

200,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190539111001 HOANG THI THUY VINH Ung ho HCKK ma so 3432

100,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190044057003 Tran Khanh Dang, Tran Gia Huy, Tran Binh Minh Nha B4, Khu B, Lien Ninh Thanh Tri, Ha Noi Ma so 343 8

200,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190576953004 Tran Khanh Dang, Tran Gia Huy, Tran Binh Minh Nha B4, Khu B, Lien Ninh Thanh Tri, Ha Noi Ma so 3437

200,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190725269002 Ba Nguyen Thi Hue (chi ruot anh Nguyen Minh) thon 1, xa Nghia Dong, TP Quang Ngai MS 343 8

1,000,000

7/8/2019

IBVCB 070 81906990 89004 Ba Hoang Thi Tap Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh HaNam MS 3437

1,000,000

7/8/2019

IBVCB 070 81905 89553001 Nguyen Thanh Ha M2 P20 8 20 Huynh Thuc Khang Dong Da Ha Noi Ma so 343 8 Chi Nguyen Thi Hue Chi anh Nguyen Minh

100,000

7/8/2019

IBVCB 070 819030 8535001 LE THI THUY MAI Ma so 343 8 Nguoi dan ba am tham tra le dinh hon, o vay cham cha va em trai benh tat

700,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190577973001 DO THANH KIEN Pham Quoc Bao giup MS 3430, 3431, 3433, 3434, 3435 moi ma 200k

1,000,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190640245001 PTK 343 8

200,000

7/8/2019

IBVCB 070 81907216 89005 NGUYEN THI UYEN 343 8

200,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190140461006 NGUYEN THI UYEN 3434

200,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190959342001 Long Tran 35 Hang Voi 3431 3430 3429 3437 3434 3433 3432 3409

1,000,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190 846534002 TRAN NHO THAI ma so 343 8 ba     Nguyen Thi Hue ( Chi Ruootj Anh NGuyen Minh , Thon 1 Xa nghia Dong TP Quang Ngau SDT 0702494 834

100,000

7/8/2019

IBVCB 070 81909 83540002 NGUYEN THE DUY DANG Ung ho Ma so 343 8   Ba Nguyen Thi Hue   TP Quang Ngai

100,000

7/8/2019

IBVCB 070 819069 814 8001 Le Sy Huy Vietcombank Vinh 3435

500,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190 83651 8003 NGUYEN PHUOC HAI Ung ho Ma so 3434   Anh Nguyen Van Loi   chi Lam Thi Vinh xom Thach Son, xa Dong Van, huyen Thanh Chuong, tinh Nghe AnSo DT 097 8 4 89 662

300,000

7/8/2019

IBVCB 070 819014764 8005 NGUYEN PHUOC HAI Ung ho Ma so 3437   Ba Hoang Thi Tap Dia chi Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam

300,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190025470001 TRAN HOANG VU Ba Hue Nghia Dong

500,000

7/8/2019

IBVCB 070 819104 8354002 NGUYEN THI MY DIEU ung ho Ma so 3434 Nguoi phu nu gan 20 nam quan quat nuoi chong con chay than va xuong thuy tinh

200,000

7/8/2019

IBVCB 070 819019599 8003 NGUYEN THI MY DIEU Ung ho Ma so 3433 Xot thuong nguoi me lung gu khoc can nuoc mat khi biet con vua sinh da mac bao benh

200,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190134632004 NGUYEN THI MY DIEU UNG HO Ma so   3432Xot thuong vo chong gia 40 nam nuoi dua con Chin let nhiem chat doc da cam

200,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190103376001 NGUYEN QUANG SANG Chuyen cho cu Tap va cu Lu

200,000

7/8/2019

IBVCB 070 819059 8 860001 NGUYEN THI MY THUAN ung ho ma so   3437 ba Hoang Thi Tap, thon Chi Tru, xa Hop Ly, Ly Nhan, Ha Nam

200,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190 83 870 8002 Ba Nguyen Thi Hue (MS 343 8)   DT 0702 494 834 Ba Nguyen Thi Hue (MS 343 8) DT   0702 494 834 Ba Nguyen Thi Hue (MS 343 8) DT 0702 494   834

500,000

7/8/2019

IBVCB 070 81902 85 8 8 8003 Ba Hoang Thi Tap (MS 3437)   DT 035 8701569 Ba Hoang Thi Tap (MS 3437) DT 035 8701569 Ba Hoang Thi Tap (MS 3437) DT   035 8701569

500,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190027932004 Anh Nguyen Van Loi (MS 3434) DT 097 8 4 89 662 Anh Nguyen Van Loi (MS 3434) DT 097 8 4 89 662 Anh Nguyen Van Loi (MS 3434) DT 097 8 4 89 662

500,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190792672005 Anh Dinh Huu Nghia (MS 3433)   DT 0 82 653 5564 Anh Dinh Huu Nghia (MS 3433) DT 0 82 653 5564 Anh Dinh Huu Nghia (MS 3433) DT 0 82 653 5564

500,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190 8973 80006 Ong Vo Dinh Luong (MS 3432)   DT 0365 894 730 Ong Vo Dinh Luong (MS 3432) DT   0365 894 730 Ong Vo Dinh Luong (MS 3432) DT 0365   894 730

500,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190115610001 HA THE THANH Ma so 343 8 Nguoi dan ba am tham tra le dinh hon, o vay cham cha va em trai benh tat

300,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190 832122001 TRAN THI THU DUNG Ung ho Ma so 343 8

500,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190234117002 MS 3433   Dinh Huu Nghia Tieu khu 8, thi tran Quy Dat, Minh Hoa, Quang Binh Be 2 thang tuoi da mac bao benh

500,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190707299005 HO ANH TUAN Ung ho ma so 343 8, Ba Nguyen Thi Hue (chi ruot anh Nguyen Minh, thon 1, xa Nghia Dong, TP   Quang Ngai)

100,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190114745001 NGUYEN NGOC VINH Ung ho 2 cu o tinh Ha Nam

500,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190011051002 Phan Thanh Thuy Ha Noi ma 343 8

200,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190040523001 DO TAI DUNG 1 Ma so 3437 Ba Hoang Thi TapDia chi Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha NamSo DT 035 8701569

500,000

7/8/2019

IBVCB 070 819056 8 825001 Nguyen Hoc mon 1 Ma so 2990 Ba Bui Thi Do ba noi cua 4 chi em

300,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190702769001 Nguyen thi hue Quang ngai 343 8

100,000

7/8/2019

IBVCB 070 8190292657003 Hoang thi tap Ha nam 3437

100,000

7/8/2019

327309 060 819 235509 MONG CO THE LAM DIEU GI DO 060 819 23 54 25

200,000

7/8/2019

643929 070 819 015226 Ung ho MS 3432, 3433, 3434, 3436, 3437 FT1921950 8126917

1,000,000

7/8/2019

375 807 070 819 0 80543 Ma so 343 8 Ba Nguyen Thi Hue (chi ruot anh Nguyen Minh, thon 1, xa Nghia Dong, TP Quang Ngai)

100,000

7/8/2019

544474 070 819 0 81955 Ung ho ma so 343 8 Ba Nguyen Thi Hue

500,000

7/8/2019

306723 070 819 0 83 813 Hanh Dao ung ho MS 343 8   so tien 200k

200,000

7/8/2019

97090 8 070 819 0 84 811 ung ho Ba Nguyen Thi Hue ma so 343 8

30,000

7/8/2019

6622 86 070 819 0 85152 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451000476 8 89   BAO DIEN TU DAN TRI FT19219 8 809 87199

200,000

7/8/2019

7 87715 070 819 092414 gui 342 8

200,000

7/8/2019

735990 070 819 092930 NGUYEN HUONG DUONG CHUYEN KHOAN CHO MS 3437 BA HOANG THI TAP

200,000

7/8/2019

231423 070 819 094404 305506 8095 Chuyen qua MoMo Ho tro ba Nguyen Thi Hue chi ruot A NguyenMinh thon 1 xa nghia dong TP Quang Ngai

1,000,000

7/8/2019

431410 070 819 095603 Ung ho ms 343 8 Ba NGUYEN THI HUE

100,000

7/8/2019

363562 070 819 102 837 Chuyen tien ung ho ma so3437, ba Hoang Thi Tap

200,000

7/8/2019

8 89990 070 819 102536 Vietcombank 0451000476 8 89 Ms 343 8 Nguyen Thi Hue chi ruot a Nguyen Minh

150,000

7/8/2019

6 84156 070 819 105043 Ung ho ma so 3430 chau Vong Thi Thuy o Dak Lak FT19219516 800 850

300,000

7/8/2019

691420 070 819 110515 Ms 343 8 ba Nguyen Thi Hue 0702494 834 FT1921913005 8024

100,000

7/8/2019

550157 070 819 110959 Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap Dia chi Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam So DT 035

200,000

7/8/2019

75 8337 070 819 111256 ung ho ms 3433

200,000

7/8/2019

161392 070 819 112724 PHAM THI THU HA UNG HO MA SO 3436 3437

1,000,000

7/8/2019

7142 81 070 819 121530 Ung ho ba nguyen thi Hue chi ruot anh nguyen Minh FT192196 11609054

200,000

7/8/2019

36 8401 070 819 121759 nguyen hoa binh ung ho ba Hoang Thi Tap ma so 3437 vnd500 000 va be Truong Dong ma so 342 8 vnd500 00

1,000,000

7/8/2019

810349 070 819 123357 ung ho ms 343 8

100,000

7/8/2019

075311 070 819 124407 3437 HOANG THI TAP , UNG HO CU

100,000

7/8/2019

50 8609 070 819 125943 MA 3437

200,000

7/8/2019

3 844 86 070 819 133201 MA SO 3437 BA HOANG THI TAP 070 819 13 31 59

150,000

7/8/2019

612722 070 819 140112 ms hien ct ms 3433 va 3434

600,000

7/8/2019

432 853 070 819 144302 ung ho Nguyen Thi Hue ma so 343 8

500,000

7/8/2019

3 833 82 070 819 150924 3056650396 Chuyen qua Mo Mo Chuyen cho ba Hoang Thi Tap ma so 3437

200,000

7/8/2019

774210 070 819 153644 Ma so 3437 FT19219717541302

200,000

7/8/2019

465241 070 819 155712 Lam Anh Khoa ung ho MS 3434     Lam Thi Vinh

500,000

7/8/2019

466119 070 819 155 856 Lam Uyen Nhi ung ho MS 3432   Vo Dinh Luong

500,000

7/8/2019

776402 070 819 164211 UNG HO BA HUE MS 343 8 MONG GD BA HP

200,000

7/8/2019

776737 070 819 164600 UNG HO BA TAP MS 3437 MONG 2 BA KHOE MANH

200,000

7/8/2019

776659 070 819 164 821 UNG HO GIA DINH CHI VINH MS 3434 MONG GD CHI AN YEN

200,000

7/8/2019

032433 070 819 16505 8 Phat tam ung ho ma so 343 8

300,000

7/8/2019

806434 070 819 165716 Ung ho ong Vo Dinh Luong ms 3432 FT19219294957 807

1,000,000

7/8/2019

8070 8 8 070 819 165901 Ung ho anh Dinh Huu Nghia ms 3433 FT 19219943 909604

1,000,000

7/8/2019

807794 070 819 170056 Ung ho anh Nguyen Van Loi MS 3434 FT192 199 74453219

1,000,000

7/8/2019

80 8503 070 819 170244 Ung ho ba Nguyen Thi Hue MS 343 8 FT19219 97446042 8

1,000,000

7/8/2019

810 829 070 819 170912 Ung ho ba Hoang Thi Tap MS 3437 FT1921 9101 809200

1,000,000

7/8/2019

562 836 070 819 175113 Ung ho tu thien ms3437 Hoang Thi Tap

3,000,000

7/8/2019

517 837 070 819 1 80336 Ma 343 8

200,000

7/8/2019

835929 070 819 1 84101 ung ho ma so 343 8 nguyen thi hue FT19219 85113597 8

50,000

7/8/2019

559263 070 819 200743 Tran Bao Ly ck ung ho Quy nhan ai

100,000

7/8/2019

IBPS/SE 79333001 DD 070 819 SH 10002332 BO NGUYEN LUONG UNG HO MA SO 3433 ANH DINH HUU NGHI A QUANG BINH

600,000

7/8/2019

Sender 7930300 8 DD 070 819 SHGD 10001063 BO NGUYEN THI PHUONG TU THIEN MSO 3437 HOANG THI T AP/MA SO 3437

1,000,000

7/8/2019

Sender 01321001 DD 070 819 SHGD 10000353 BO LE DUY ANH MAI HUONG THANHTHANH MINHQUAN UNG HO MA SO 343 8 BA NGUYEN THI HUE CHI RUOT ANH NGUYEN MINH THON 1 XA NGHIA DONG TP QUANG NGAI

300,000

7/8/2019

Sender 4 8304001 DD 070 819 SHGD 10002242 BO LE THI THANH PHUONG MA SO 3437 BA HOANG THI TAP TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

200,000

7/8/2019

Sender 4 8304001 DD 070 819 SHGD 10003 8 87 BO NGO VAN THINH UNG HO CU TAP VA CU LU VIETCOMBAN K TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

500,000

7/8/2019

Sender 01307001 DD 070 819 SHGD 1000226 8 BO NGUYEN THI HUONG LOAN IBGIUP DO CHO MS 3436

250,000

7/8/2019

Sender 79307005 DD 070 819 SHGD 10014 892 BO NGUYEN THI HUONG LOAN IBGIUP DO MS 343 8

250,000

8/8/2019

NGUYEN NHAT DUY // UNG HO MA SO 3439 BA NGUYEN THI SAU GD TIEN MAT

2,000,000

8/8/2019

IBPS/SE 79310001 DD 0 80 819 SH 10000136 BO NGUYEN THANH TUNG MR TT UNG HO MS 3432, 3433, 3434 ,3437 MOI MS 150 000D

600,000

8/8/2019

Sender 01310012 DD 0 80 819 SHGD 10000632 BO DUONG BICH LOAN UNG HO MA SO 3432, 3434, 343 8, MOI MA 200K

600,000

8/8/2019

Sender 79305001 DD 0 80 819 SHGD 10001223 BO NGUYEN QUANG VINH MA SO 3433, 3434, 3437

300,000

8/8/2019

Sender 01310005 DD 0 80 819 SHGD 10004043 BO DUONG MINH TUAN MA SO 3439 BA NGUYEN THI SAU

39,000

8/8/2019

Sender 01323001 DD 0 80 819 SHGD 100002 81 BO DUONG THI LUONG 10 GUI BA NGUYEN THI SAU KHU 2 XA QUANG PHUC HUYEN TAM NONG TINH PHU THO

200,000

8/8/2019

Sender 01310001 DD 0 80 819 SHGD 10003957 BO LUU THUY VAN 343 8 UNG HO

200,000

8/8/2019

Sender 01310012 DD 0 80 819 SHGD 10003949 BO DUONG VAN HIEN 3437

20,000

8/8/2019

Sender 79310001 DD 0 80 819 SHGD 100069 85 BO LE THI HONG NHUNG MS 3439 NGUYEN THI SAU

50,000

8/8/2019

Sender 01310005 DD 0 80 819 SHGD 10007602 BO DANG QUYNH THU UNG HO MA SO 3439

200,000

8/8/2019

Sender 01309001 DD 0 80 819 SHGD 10002054 BO NGUYEN HONG NGOC DONG GOP MA SO 3430

200,000

8/8/2019

Sender 01310001 DD 0 80 819 SHGD 1000 89 83 BO LE THI HONG NHUNG NHAN AI BAN SA NA, QUAN SON T HANH HOA

100,000

8/8/2019

Sender 01310001 DD 0 80 819 SHGD 10011001 BO DUONG LAN HUONG VAN VA HUONG UNG HO MS 343 8

200,000

8/8/2019

Sender 01310012 DD 0 80 819 SHGD 10010453 BO VO THANH BINH MS 3439 NGUYEN THI SAU

500,000

8/8/2019

Sender 01310005 DD 0 80 819 SHGD 10010457 BO TRAN QUYNH NGA UNG HO MS3437 CU TAP HA NAM

200,000

8/8/2019

Sender 79305001 DD 0 80 819 SHGD 100044 85 BO TRAN MAI LY UNG HO MA SO 3439 BA NGUYEN THI SAU PHU THO

200,000

8/8/2019

MBVCB 2152313 89 Ung ho ba Nguyen Thi Hue chi a Nguyen Minh xa Nghia Dong QNgai CT tu 004100 0345099 BUI VAN HOA toi 045100 0476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

8/8/2019

MBVCB 21524 8705 2990 CT tu Vu Thi Len toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

8/8/2019

MBVCB215255516 UH 3437 CT tu 09510 04197973 MAI THI TRANG toi 04510 00476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

8/8/2019

MBVCB 2152556 83 UH 3437 CT tu 095100 4197973 MAI THI TRANG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

900,000

8/8/2019

MBVCB215257659 Chau ung ho ba Hoang Thi Tap MS 3437 CT tu 021100047 83 82 DANG MINH THI toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

8/8/2019

MBVCB 215264302 gui giup do 2 cu gia ma so 3437 CT tu 00210004300 81 DANG BAO QUOC toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

8/8/2019

MBVCB215299652 ung ho ma so 3439 ba nguyen thi sau CT tu 00210021932 87 DUONG ANH QUAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

8/8/2019

MBVCB 2153253 87 ma so 3439 CT tu nguyen thi sau toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

8/8/2019

MBVCB215337532 Ma so 3437 Ba Hoang Thi TapDia chi Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam CT tu 0351000 867 8 82 NGUYEN HUU DUC toi 045100 0476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

8/8/2019

MBVCB21533 8692 fb anna ta ung ho bao dan tri 8/ 8 CT tu 001100 4229537 TA THI TRANG NHUNG toi 04510 00476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

8/8/2019

MBVCB 215341943 goi cho Ba Nguyen Thi Sau ,ma so 3439,Tam Nong   Phu Tho CT tu 0421003 835674 MAI SON toi 04510 00476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

8/8/2019

MBVCB 215369512 ms 3439 ba Nguyen Thi Sau, tam nong ,phu tho       CT tu nam toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

8/8/2019

MBVCB 215372005 Ung ho ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau, Khu 2 xa Quang Phuc, Huyen Tam Nong, tinh Phu Tho CT tu 03010 00355 820 NGUYEN DANG TUAN toi 04510 00476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

8/8/2019

MBVCB 2153 8675 8 Ma so 3433 Anh Dinh Huu Nghia (Quang Binh) CT tu Lam Nguyen Nhat Vu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

8/8/2019

MBVC B2153901 87 ung ho ma so 3439 ba Nguyen Thi Sau o Phu Tho CT tu 0491 000092 066 NGUYEN THI KIM THU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

8/8/2019

MBVCB 215391 804 chau thang ung ho ba sau ma so 3439 CT tu 0491000077 845 NGUYEN MANH THANG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

8/8/2019

MBVC B215400667 Unn ho Ma so 3439 CT tu 00710 03062547 TRUONG DINH KHA toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

8/8/2019

MBVCB 215414547 chuyen tien cho cu Tap, ma so 3437 CT tu 0031000 890197 DO DUC CUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

8/8/2019

MBVCB 21542612 8 Thang hn ung ho gd cu Bui Thi Nha , co Sau CT tu 04510 00351953 NGUYEN THI THANG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

8/8/2019

MBVCB 215433591 Ma so 3439   Nguoi dan ba mang ham rang ki di     CT tu Nguyen Thi Sau toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

8/8/2019

MBVCB 215452572 gui tien CT tu 0091000 669993 NGUYEN HOANG LUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

8/8/2019

MBVCB 215453601 ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau, Tam Nong Phu Tho CT tu do quynh anh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

8/8/2019

MBVCB 215463556 Ung ho Ma so 3439 ba Nguyen Thi Sau, Phu Tho CT tu 0021000 906573 BUI VIET BAC toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

8/8/2019

MBVCB2154656 89 UH CHI SAU   PHU THO CT tu 0731000739109 HOANG VAN LAM toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

8/8/2019

MBVCB 215473404 ung ho ba nguyen thi sau ma so 3439 CT tu 0541000 194042 NGUYEN THANH TRUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

8/8/2019

MBVCB 2154 8707 8 Ung ho ba Nguyen Thi Sau, ma 3439 CT tu 04510 00390290 TRAN THI THAM toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

8/8/2019

MBVCB 215493345 ung ho ba Nguyen Thi Sau   Ma so 3439   Khu 2 , xa Quang Huc , huyen Tam Nong , Phu Tho CT tu 00110 04056326 TRUONG TRI THUC toi 04510 00476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

8/8/2019

MBVCB 215495926 Nguyen Van Duong ung ho co Nguyen Thi Sau ma so 3439 CT tu 0071004904567 NGUYEN VAN DUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

8/8/2019

MBVCB 215495935 tu thien CT tu 0411000622 821 LE CONG BINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

8/8/2019

MBVCB 21550662 8 Ma So 3439 Ba Nguyen Thi Sau, Khu 2, xa Quang Huc, Huyen Tam Nong, Tinh Phu Tho CT tu 00 81001200523 TRAN DUC DINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

8/8/2019

MBVCB 215507943 maso 3439 nguyen thi sau, khu 2, xa quang huc, huyen tam nong, tinh phu tho CT tu 04610 03707505 TRAN THI TINH toi 045 1000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

8/8/2019

MBVCB21550 824 8 Ms   3439 ,mong binh an va hanh phuc den moi ng CT tu 0331000401631 TRINH CONG SON toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

8/8/2019

MBVCB 215509 870 3439 ba Nguyen Thi Sau CT tu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

250,000

8/8/2019

MBVCB 2155246 87 Toi ma so 3439, ba Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho CT tu 034100 0610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

8/8/2019

MBVCB 21552 810 8 ung ho ma so 3437 CT tu nguyen hoai lien toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

8/8/2019

MBVCB 215537392 ung ho ba nguyen thi sau khu 2 xa quang phuc huyen tam nong tinh phu tho CT tu 095100 4194001 PHAM VAN VIET toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

8/8/2019

MBVCB 215539770 ma so 3439 CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

8/8/2019

MBVCB 215542165 ung ho ms 3493 quy tam long nhan ai CT tu 03910009 85474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

8/8/2019

MBVCB 215544107 ma so 3439 ( Nguyen Thi Sau) Phu Tho CT tu Vu Thi Oanh Ca toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

8/8/2019

MBVCB 215546 864 ma so 3432 ( ong Vo Dinh Luong) Binh Dinh CT tu Vu Thi Oanh Ca toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

8/8/2019

MBVCB 215557492 chuyen tien tu thien, giup chi sau o Tam Nong, Phu Tho CT tu 020100 0106964 NGUYEN VIET THANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

8/8/2019

MBVCB 215565275 3439 CT tu 0351000 840 856 DOAN DUC VINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

8/8/2019

MBVCB 21557919 8 ms 3439 Ba Nguyen Thi Sau   Tam nong, Phu Tho CT tu Bui Anh Thuong toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

8/8/2019

MBVCB 2155 80263 Ms 3437 Ba Hoang Thi Tap, Ly Nhan, Ha Nam CT tu Bui Anh Thuong toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

8/8/2019

MBVCB 21559457 8 ung ho co Nguyen Thi Sau CT tu 030100 0346193 PHUNG THI NHUNG toi 045100 0476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

30,000

8/8/2019

MBVCB 21559563 8 ma so 3437 CT tu 09010 00117300 NGUYEN THI HANG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

8/8/2019

MBVCB 2156049 85 3422, 3423, 3424, 3426, 3427 CT tu Ngo Gia toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

5,000,000

8/8/2019

MBVCB 215605953 3429, 3432, 3437, 343 8, 3439 CT tu sk toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

5,000,000

8/8/2019

MBVCB 21561217 8 ung ho ba Nguyen thi Sau ma so 3439 CT tu ha toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

8/8/2019

MBVCB 215619999 Ma So 3439 ba Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho CT tu 007100120 8930 TRAN LE PHUOC THO toi 045100 0476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

8/8/2019

MBVCB 215622650 ung ho ms 3439 ba Nguyen thi Sau CT tu 02 81001659124 NGUYEN HUU TAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

8/8/2019

MBVCB 215625993 chuc Co manh khoe CT tu 0011004290 813 NGUYEN VAN DUC toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

8/8/2019

MBVCB 215642060 Ma So 343 8 ba Nguyen Thi Hue (tinh Quang Ngai) CT tu 007100120 8930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

8/8/2019

MBVCB 21564 8166 ung ho ma so 3439 nguyen thi sau CT tu 0451000433950 HOANG THI HANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

8/8/2019

MBVCB215651742 chuyen tien ung ho ma so 3439 CT tu 049100 0407466 PHAM THI KIM NGAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

8/8/2019

MBVCB 215653056 gui chi nguyen thi sau, ma so 3439 CT tu 0 86100005 803 8 VU THI NGA toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

8/8/2019

MBVCB215661612 ung ho ma so 3439 CT tu 02 81000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

8/8/2019

MBVCB 21567952 8 ms 3437 CT tu ngoc thu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

8/8/2019

MBVCB 2156 8 8596 cao tuoi nuoi con tat nguyen CT tu Nguyen Thi Sau toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

8/8/2019

MBVCB 215747165 Ma so 3439 CT tu thanh hung toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

8/8/2019

MBVCB 215757 879 Ma so 3439 cu Nguyen Thi Sau CT tu Vuong Loc Phuong toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

8/8/2019

MBVCB2157 82476 ma so 3439, Ba Nguyen Thi Sau, khu2, Quang huc, Tam nong, Phu Tho CT tu 0011001 8 82 840 NGUYEN VIET TRINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

8/8/2019

MBVCB2157 836 84 ung ho ba Nguyen Thi Sau ma so 3439 CT tu 02110067 8 8 8 8 8 TRAN VAN KIEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

8/8/2019

MBVCB215792079 ung ho gia dinh cu nha va chi sau ho ngheo CT tu 001100 4365473 CAO PHI LONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

8/8/2019

MBVCB 215797197 gui ma so 3439 ba Nguyen thi sau khu 2 Quang Huc tam nong   Phu tho CT tu 0361000 307 823 HOANG THI NHU HOA toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

8/8/2019

IBVCB 070 819043 0693001 Ma so 343 8 Ba Nguyen Thi Hue thon 1, xa Nghia Dong, TP Quang Ngai kho khan

50,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 81900749 83002 DUONG HUYEN MY Ung ho MS 3434 200k, Ms 3432, 3433, 3435 moi nguoi 100k

500,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190753547001 Phan Khanh Phong Go Vap MS 3439 Nguyen Thi Sau o Phu Tho

1,000,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190342 831001 Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho Nguoi dan ba

60,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 81907 82567001 Nguyen Phuong Vy Nguyen Phuong Vy ung ho ms 343 8

100,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190721 8 89001 PHAM VAN HAO Ck cho ma so 3439 ba nguyen thi sau

500,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190959993001 DUONG VAN SON Ung ho ma so 3439, ba Nguyen Thi Sau

500,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190475635001 PHAM DUY TIEN ung ho Ma so 3439   Ba Nguyen Thi Sau

200,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190531 894001 PHAN THI THU HIEN Chau Phuc Hung     9M1 MC HN giup MS 3439

500,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 81907 85616001 Nguyen Viet Hung Thanh Thai, Ha Noi MS 2990 Bui Thi Do, Tan Thuong Tan Loc Loc Ha HT

500,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190375516001 Vu Tuan Duong Ban dao Linh Dam, Ha Noi Ms 3439

200,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190767 846004 DAO THI THU HANG Ma so 343 8 Ba Nguyen Thi Hue (chi ruot anh Nguyen Minh, thon 1, xa Nghia Dong, TP Quang Ngai)

150,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190303706005 DAO THI THU HANG Ma so 3437   Ba Hoang Thi Tap Dia chi Thon Chi Tru, xa Hop Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam

150,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190913330003 NGUYEN LINH LAM UNG HO MS   3437   BA HOANG THI TAP   LY NHAN     HA NAM

100,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190 86905 8001 NGUYEN THI KIM DUNG Ung ho Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho DT   0397269626 Chuc chi mau khoe !

300,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 81906 804 84001 TRAN THI HONG NHUNG Gui Ma so 3439   Ba Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho

100,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 81909990 8 8002 Thuy A25 My My villa Ma so 3439   Ba Nguyen Thi Sau

100,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 819070522 8001 NGUYEN HOANG PHAN LONG nhpl ung ho Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau, Khu 2 xa Quang Huc , huyen Tam Nong, Tinh Phu Tho

100,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190666116001 Luu Van Dinh Hnoi Ma so 3439

300,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190715174002 DU THI THANH HUONG Ung ho ma so 3439   Ba Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, Phu Tho

200,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190099406001 Ba Nguyen Thi Sau Khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho Ma so 3439

300,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190113070003 Pham Thai Son Ha Long     QN giup Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau

100,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190599 872004 Pham Thai Son Ha Long   QN Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap

100,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 819026304 8002 NGUYEN HUU QUANG Ma so 3439 giup ba Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, Huyen Tam Nong, tinh Phu Tho   Dt 0397269626

1,000,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190053356002 TRAN MAI THUY DUONG Ung ho ms 3439 Nguyen Thi Sau

100,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190265140003 Luong Khanh Ly Ha Noi Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc

50,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190152774002 Nguyen thi thanh hoan 903 CT2B trang an complex so 1 phung chi kien cau Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc

300,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 81906 879 80003 Huy Ma so 3434

200,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190069924002 Ba Nguyen Thi Hue Ma so 343 8

500,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190 896020002 LE THI HUONG SON Ung ho Ba Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho DT   0397269626

200,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190634624003 Ba Nguyen Thi Sau Ma so 3439

500,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 81903 81 872001 HUYNH HONG PHUONG giup do MS 3439   Nam mo A Di Da Phat

300,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 819062 8 852001 quach dinh phuc tp ninh binh Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau

100,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190726904001 NGUYEN NGOC HONG PHUC Nguyen Ngoc Hong Phuc ung ho ma so 3439   Ba Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho

200,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190072144001 NGUYEN NHU NGHIA Ma so 3439   Ba Nguyen Thi Sau

150,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 81907342 8 8001 Chi Nguyen Thi Sau khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho Ma so 3439

300,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 819034173 8001 NGUYEN THI THUY HA Ung ho Ma so 3430 Be Vong Thi Thuy (giuong 53, Khoa Nhi Tong hop, Benh vien Da khoa vung Tay Nguyen)

200,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 81906 8 8166002 KIEU TUYET LEN ung ho Ma so 3439   Ba Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho

500,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 81905010 80001 KHUC THI YEN Ung ho ma so 3439

500,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 819053 8224001 NGUYEN VAN DAY Ung ho MS 3439 Ba Nguyen Thi Sau, khu 2 , Xa Quang Huc, Tam Nong, Phu Tho

300,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190322 8 87003 VO THI HUYNH LAN Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho DT 0397269626

500,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190270 8 83001 Mai Thi Thanh Hoa Nha Trang 3437

200,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 81901 86905001 nguyen phong an dong nai ung ho MS 3422

400,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190344 857002 le thanh thao dong nai ung ho MS 342 8

400,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190 810069003 le thanh thao dong nai ung ho MS 3433

400,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 819103 8977002 TRAN THI GIANG KIEU 2 CHU MANH TRINH, QUAN 1 Ma so 3439, chi Nguyen Thi Sau

200,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190159903002 VAN LAN Q1 Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap

200,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190092495001 NGUYEN THI MINH XUAN Ma so 3439   ba Nguyen thi Sau, khu 2, xa Quang huc,huyen tam nong, tinh Phu Tho

300,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190344721002 phan ngoc hung Giup ma so 343 8

100,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 81904 83917003 phan ngoc hung Giup ma so 3439

100,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 81909001 81001 LE HOANG KHANH Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho

500,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190509 807001 ung ho ma so 3439 ba Nguyen Thi Sau, Phu Tho, kho khan

100,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190921 877002 NGUYEN HONG QUANG LANG HA, DONG DA, HA NOI Ma 3439, ba Nguyen Thi Sau, Tam Nong, Phu Tho

200,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190972443002 Lh Ms 3439     Ba Nguyen Thi Sau   Phu Tho

500,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 8190145295001 DO THANH CONG Ung ho

200,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 81905 84193001 VU THI THO Ung ho ba Nguyen Thi Sau, Phu Tho, MS 3439

200,000

8/8/2019

IBVCB 0 80 81910195 81003 Ba Nguyen Thi Sau MS3439 Quang huc tam nong phu tho Va nguyen thi sau MS3439

150,000

8/8/2019

876731 070 819 221425 Ung ho ms343 8 FT1922039 80 82 850

100,000

8/8/2019

876 839 070 819 221517 Ung ho ma so 3434 FT19220342 8 82695

100,000

8/8/2019

877563 070 819 222116 Ung ho ms3434 FT19 220102 87 8103

100,000

8/8/2019

879693 070 819 224104 Gui c Nguyen Thi Hue, chi ruot anh Minh, ma so 343 8 FT192 20096204 817

500,000

8/8/2019

8 819 81 070 819 230615 Ung ho ma 343 8 cho ba Nguyen Thi Hue , chi anh Nguyen Minh FT19220525 812056

100,000

8/8/2019

062612 070 819 231415 Ung ho ma so 343 8 Nguyen Thi Hue O TP Quang Ngai Dt   0702 494 834

100,000

8/8/2019

606697 070 819 231650 MS 3437 HOANG THI TAP

200,000

8/8/2019

891499 0 80 819 05334 8 Ung ho ba con bi lu lut FT19220092774953

1,000,000

8/8/2019

877369 0 80 819 0 85619 NH99 UNG HO MA SO 3439, BA NGUYEN THI SAU, PHU THO FT19220093424 870

300,000

8/8/2019

770 805 0 80 819 0 85510 UNG HO MS 3436   CHI THAO THI DO

200,000

8/8/2019

9092 85 0 80 819 09001 8 Ung ho ms 3439 FT1922074 835 84 86

200,000

8/8/2019

570175 0 80 819 090147 3059716643 Chuyen qua MoMo Quy nhan ai ma so 3439 ba NGUYEN THI SAU   tinh Phu Tho

200,000

8/8/2019

779474 0 80 819 090211 Ung ho ma so 3437

200,000

8/8/2019

7 8003 8 0 80 819 090332 Ung ho ma so 3433

300,000

8/8/2019

261495 0 80 819 091627 chuyen cho ba Nguyen Thi sau, Tam Nong , phu Tho

500,000

8/8/2019

9175 8 8 0 80 819 093113 Ung ho ba Sau Tam Nong Phu Tho ms 3439 FT19220 8 81156921

200,000

8/8/2019

919031 0 80 819 093612 Ung ho Ma so 3439 FT192205 89000429

200,000

8/8/2019

719004 0 80 819 094 849 3439 ba nguyen thi sau quang nong phu tho

200,000

8/8/2019

924 849 0 80 819 095541 Ung ho ba Nguyen Thi Sau Ma so 3439 FT19220407479016

500,000

8/8/2019

4 82905 0 80 819 100147 UNG HO BA NGUYEN THI SAU MA SO 3439 0 80 819 10 01 5 8

500,000

8/8/2019

90317 8 0 80 819 100600 chuyen ms 3420 tran thi long , 3433 dinh huu nghia, 3431 le thanh viet, 3439 nguyen thi sau   Dinh k

1,200,000

8/8/2019

694999 0 80 819 102424 ma so 3439

20,000

8/8/2019

93 8700 0 80 819 104049 Ung ho ma so 3439 FT19220 131965649

200,000

8/8/2019

944523 0 80 819 105911 Cong ty co phan Vapeco Viet Nam 0912476655 ck ung ho ma so 3439 NGUYEN THI SAU FT19220769 834 805

1,000,000

8/8/2019

574525 0 80 819 111055 Ms 3439 Ng Thi Sau   Phu Tho

300,000

8/8/2019

716135 0 80 819 111109 nguyen hoa binh ung ho ba Nguyen Thi Sau ma so 3439 vnd1000 000

1,000,000

8/8/2019

574739 0 80 819 111913 Ung ho ma so 3439

300,000

8/8/2019

49 8710 0 80 819 112756 UNG HO MA SO 3437 0 80 819 11 26 52

200,000

8/8/2019

957556 0 80 819 114110 Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau FT19220 866277 8 82

500,000

8/8/2019

175707 0 80 819 114 820 Ung ho ma so 3439

500,000

8/8/2019

1766 84 0 80 819 115 829 ung ho ma so 3437

300,000

8/8/2019

902040 0 80 819 122751 343 8 chuc anh an lanh

300,000

8/8/2019

973572 0 80 819 124 806 Ung ho Ma so 3439 phu tho 0397269626 FT19220021 804337

200,000

8/8/2019

976140 0 80 819 130155 Ung ho Ba Nguyen Thi Sau, ma so 3439 FT19220744506960

200,000

8/8/2019

97 804 8 0 80 819 13105 8 Ms 3439 ba Nguyen thi Sau 0397269626 FT19220254966005

100,000

8/8/2019

577544 0 80 819 131321 Ung ho ms 3439, gd ba Nguyen Thi Sau

200,000

8/8/2019

979043 0 80 819 131534 Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau FT19220032 876206

200,000

8/8/2019

8 86251 0 80 819 135121 Ung ho ba nguyen thi sau

1,000,000

8/8/2019

517 825 0 80 819 135449 UNG HO BA NGUYEN THI SAU MS   3439 0 80 819 13 54 4 8

200,000

8/8/2019

995154 0 80 819 141 837 Chau Duy Vu ung ho ba Nguyen Thi Sau, MS 3439 FT19220 82300729 8

500,000

8/8/2019

8296 87 0 80 819 143209 Chuyen tien Ba Nguyen Thi Sau ma 3439

200,000

8/8/2019

740779 0 80 819 144010 Vietcombank 0451000476 8 89 ung ho ba Nguyen thi Sau

100,000

8/8/2019

904353 0 80 819 144655 Ck cho 3439 ba nguyen thi sau FT19220694979662

50,000

8/8/2019

906 854 0 80 819 145405 Ms 343 8 giup ba Hue FT192200537 80971

200,000

8/8/2019

907654 0 80 819 145630 Giup gia dinh a Sua chi Do FT19220602940600

200,000

8/8/2019

841595 0 80 819 14571 8 Chuyen tien

92,300

8/8/2019

194334 0 80 819 145934 ung ho co Sau,MS 3439

200,000

8/8/2019

9093 84 0 80 819 150235 Ms 3434 a loi c lam FT19220934 87722 8

200,000

8/8/2019

909925 0 80 819 150357 Ms 3433 a Nghia FT19220017 836710

200,000

8/8/2019

9105 8 8 0 80 819 150542 Ms 3432 ong vu dinh luong FT192202 8400263 8

200,000

8/8/2019

911276 0 80 819 15075 8 Ung ho ma so 3439 ba nguyen thi sau FT19220500 856276

300,000

8/8/2019

54041 8 0 80 819 151143 MS 3439 Gui mot chut tam long

100,000

8/8/2019

196663 0 80 819 151 802 Chi Sau   tinh Phu Tho Ms 3439

200,000

8/8/2019

5 817 85 0 80 819 152137 ung ho ma so 3439 nguyen thi sau

300,000

8/8/2019

542409 0 80 819 152626 Ung ho quy nhan ai toi cac truong hop 3433 3439 3430 342 8

2,000,000

8/8/2019

513143 0 80 819 153 844 Ung ho ms 3437 hoang thi tap

500,000

8/8/2019

927634 0 80 819 155155 Ma so 3439 FT1922002605 8330

200,000

8/8/2019

932031 0 80 819 160303 Maso3433DinhHuuNghia FT192207106307 8 8

100,000

8/8/2019

002654 0 80 819 161356 ma so 3439 giup do ba nguyen thi sau khu 2 xa quang huc huyen tam nong tinh phu tho

100,000

8/8/2019

9414 82 0 80 819 162727 Ung ho ms3439 FT19220 807013670

100,000

8/8/2019

2074 80 0 80 819 164322 ung ho cho ma so 3439, Ba Nguyen Thi Sau

400,000

8/8/2019

94 8990 0 80 819 164742 Ung ho ma so 3439 ba nguyen thi sau khu 2 xa quang huc tam nong phu tho FT19220053279159

200,000

8/8/2019

867367 0 80 819 164904 ung ho ma so 3425 3426 342 8   3429 3430 3431   3433 3434 3437   3439

3,000,000

8/8/2019

213 835 0 80 819 174324 MS 3439 chi Nguyen Thi Sau

300,000

8/8/2019

7996 86 0 80 819 175421 30620 894 87 Chuyen qua MoMo Giup MS 3439 Ba Nguyen Thi Sau Khu 2 xa Quang Huc HTam Nong Tinh Phu Tho

200,000

8/8/2019

971674 0 80 819 1 80135 Ung ho Ma so 3439 FT19220709250034

100,000

8/8/2019

563455 0 80 819 1 81311 Ma so 3349 Ba Nguyen Thi Sau, Tam Nong, Phu Tho

300,000

8/8/2019

995496 0 80 819 195551 Ung ho 3439 FT19220094779409

100,000

8/8/2019

826 869 0 80 819 204900 IBFT ung ho ba Nguyen Thi Sau ma so 343

1,000,000

8/8/2019

111192 0 80 819 211 830 Giup do ms 3437, ba Hoang Thi Tap FT19221707 800070

100,000

8/8/2019

VCBVT 849 8 8394 870 CT tu 0341006020545 LE THANH HOANG sang 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI 190 80 821535 847 8 VNVT20190 80 8976090 Ung ho ba Hoang Thi Tap ms 3437

200,000

8/8/2019

VCBVT 84975767333 CT tu 0011004229035 CHU THI NGUYET sang 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI 190 80 821725764 8 VNVT20190 80 89 83961 Ung ho ma so 3439

50,000

8/8/2019

Sender 7930300 8 DD 0 80 819 SHGD 10009659 BO NGUYEN THANH LE PHUC QUY CHIA SE

200,000

8/8/2019

Sender 01352002 DD 0 80 819 SHGD 10000004 BO TRAN BICH THI UNG HO ANH NGUYEN MINH, MA SO 343 8

100,000

8/8/2019

Sender 01360002 DD 0 80 819 SHGD 10000197 BO BUI PHUONG LAN UNG HO MS 3439 BA NGUYEN THI SAU

300,000

8/8/2019

Sender 01310012 DD 0 80 819 SHGD 10003190 BO BUI BICH TRAM BUI BICH TRAM GIUP MS3437

300,000

8/8/2019

Sender 79307005 DD 0 80 819 SHGD 100041 87 BO TRINH THI THANH HUONG IBHO TRO CHO BA NGUYEN T HI SAU MA 3439, DIEN THOAI 0397269626

200,000

8/8/2019

Sender 79307005 DD 0 80 819 SHGD 10009736 BO VU XUAN HUY IBMA SO 3439 BA NGUYEN THI SAU, KH U 2, XA QUANG HUC, HUYEN TAM NONG, TINH PHU THO

300,000

8/8/2019

Sender 79310001 DD 0 80 819 SHGD 10003491 BO BUI BICH TRAM BUI BICH TRAM UNG HO MS 3429

300,000

9/8/2019

/Ref P3259 221033Y 19{//}/Ref P32592210 33Y19{//}B/O LE MANH CUONG MA SO TU THIEN 3433 DINH   HUU NGHI A DVC LE MANH CUONG THON GIAO QUANG

500,000

9/8/2019

FO BAO DIEN TU DAN TRI, BO NGUYEN THI HONG HANH TRAN THANH TRUC CANADA UNG HO MA SO 3439   BA NGUYEN THI SAU KHU 2 XA QUANG HUC H TAM NONG T PHU THO

1,745,000

9/8/2019

Sender 01310012 DD 090 819 SHGD 10000709 BO NGUYEN THI TRA MY CK GIUP DO MA SO 3439 NGUYEN THI SAU

200,000

9/8/2019

Sender 01310005 DD 090 819 SHGD 10001501 BO NGUYEN THI TRA MY CK GIUP MA SO 3437

100,000

9/8/2019

Sender 01310005 DD 090 819 SHGD 10001536 BO NGUYEN THI TRA MY CK GIUP DO MA SO 3434 C LAM T HI VINH

300,000

9/8/2019

Sender 01310005 DD 090 819 SHGD 10002443 BO NGUYEN THI THUY UNG HO MA SO 3439 BA NGUYEN THI SAU KHU 2 QUANG HUC TAM NONG PHU THO

500,000

9/8/2019

Sender 01310012 DD 090 819 SHGD 10003602 BO DINH THI NGOC LINH UNG HO MA SO 3435, ANH HA VA N VAN, BAN SA NA, XA NA MEO, HUYEN QUAN SON, TINH THANH HOA

100,000

9/8/2019

Sender 79310001 DD 090 819 SHGD 10004111 BO TRAN TRUNG THANH MS 3439 BA NGUYEN THI SAU

100,000

9/8/2019

Sender 79310001 DD 090 819 SHGD 10004 854 BO NGUYEN KHANH HUYEN 3439 GIUP DO BA NGUYEN THI S AU, TAM NONG, PHU THO

50,000

9/8/2019

Sender 01310001 DD 090 819 SHGD 10004910 BO LUYEN VAN THACH MS 3439 BA NGUYEN THI SAU PHU T HO

100,000

9/8/2019

Sender 01310012 DD 090 819 SHGD 10004693 BO PHAM THI CHUNG MS 3439 BA NGUYEN THI SAU HUYEN TAM NONG TINH PHU THO

500,000

9/8/2019

Sender 01310012 DD 090 819 SHGD 100100 86 BO NGUYEN XUAN SANG 3433

300,000

9/8/2019

MBVCB215 80320 8 ung ho ba nguyen thi sau ma so 3439 CT tu 03310 03901591 NGUYEN THI THU VAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

9/8/2019

MBVCB215 8042 86 ma so 3439 CT tu 10310000140 81 DONG XUAN CHUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

9/8/2019

MBVCB215 80499 8 Ma so 3439_Ba Nguyen Thi Sau CT tu 02 8100037 8939 NGUYEN VAN KHANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

9/8/2019

MBVCB215 805309 Ma so 3436, ba Nguyen Thi Sau, Phu Tho CT tu 03 81000363277 HA PHUONG LIEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

9/8/2019

MBVCB215 80 8029 Ma so 343 8, ba Nguyen Thi Hue, Quang Ngai CT tu 03 81000363277 HA PHUONG LIEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

9/8/2019

MBVCB215 813345 UngHo MS 3439 ba Nguyen Thi Sau CT tu 0011004270 840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

9/8/2019

MBVCB 215 816079 ma so 3439, ba Nguyen Thi Sau, tam nong, phu tho CT tu pham cong anh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

9/8/2019

MBVCB215 824051 ung ho Ma So 3439, ba Nguyen Thi Sau, Khu 2, xa Quang Huc, Tam Nong, Phu Tho CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

9/8/2019

MBVCB215 82995 8 Giup do MS 3439 ba Nguyen Thi Sau Mong ba va co do vat va CT tu 0251002694191 NGUYEN THI MAI ANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

9/8/2019

MBVCB215 840202 ung ho CT tu 0011002245465 DO TAT PHONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

9/8/2019

MBVCB215 8497 8 8 ung ho ma so 3437 CT tu 0461000569579 BUI THI THUY MY toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

9/8/2019

MBVCB 215 857965 Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau CT tu Ban doc Bao Dan Tri toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

9/8/2019

MBVCB215 8 89767 Ung ho ba Nguyen Thi Sau, ma so 3439 CT tu 0621000442990 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

9/8/2019

MBVCB21590542 8 ma so 3439   Ba Nguyen Thi Sau CT tu 00210003175 85 TRAN THI MAI toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

9/8/2019

MBVCB21590 8033 gui 3439 ,3437 CT tu 04 81000646712 HOANG MINH THAI toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

9/8/2019

MBVCB2159162 84 ung ho ma 342 8 CT tu 0451000354712 TRAN THI BICH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

9/8/2019

MBVCB 215945599 ung ho anh Do bi lu cuon troi CT tu pham tan viet toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

9/8/2019

MBVCB 2159 89301 qui nhan ai thang 8 CT tu do hoang tuan toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

9/8/2019

MBVCB 2160043 89 Ma so 3439, Ba Nguyen Thi Sau CT tu Nguyen Trung Quyen toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

9/8/2019

MBVCB 216006021 Ma so 343 8, Ba Nguyen Thi Hue CT tu Nguyen Trung Quyen toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

9/8/2019

MBVCB 21600 8314 Ma so 3437, Ba Hoang Thi Tap CT tu Nguyen Trung Quyen toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

9/8/2019

MBVCB216019606 ung ho ma so 3437 CT tu 0691000403979 BUI NGOC ANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

9/8/2019

MBVCB21604 84 89 MS 343 8 3439 CT tu 03 81000521074 TRAN QUANG NHUT toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

9/8/2019

MBVCB216124500 ung ho ma so 3439, ba Nguyen Thi Sau, Tam Nong, Phu Tho CT tu 0451000243455 PHAM DUC HIEU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

9/8/2019

MBVCB216125627 ung ho ma so 343 8 ba Nguyen Thi Hue, Nghia Dong, Quang Ngai CT tu 04510002 43455 PHAM DUC HIEU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

9/8/2019

MBVCB 216136562 Ma so 3433, Dinh Huu Nghia CT tu Ma so 3433, Dinh Huu Nghia toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

20,000

9/8/2019

MBVCB216142073 MS 3435 Ha Van Van CT tu 01 81003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

9/8/2019

BUI THI GIANG UNG HO CHI NGUYEN THI SAU (QUANG HUC, TAM NONG PHU THO) GD TIEN MAT

500,000

9/8/2019

XUAN LAN;UNG HO MA 3439 3437 3434   3433 3430 342 8   3427 3432; GD TIEN MAT

4,000,000

9/8/2019

IBVCB 0 80 8190 81 87 89001 QUACH THI THANH TAM QTam gui so 343 8 Ba Nguyen Thi Hue (chi ruot anh Nguyen Minh, thon 1, xa Nghia Dong, TP Quang Ngai)

200,000

9/8/2019

IBVCB 0 80 8190490 841002 LE NGUYEN ANH THU Ma so 3439 Nguyen Thi Sau

1,000,000

9/8/2019

IBVCB 090 81905 80792001 Nguyen Phuong Vy Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3439

100,000

9/8/2019

IBVCB 090 819005366 8001 Ma so 3440 Quy Nhan ai   Bao Khuyen hoc & Dan tri Ngo 2 nha so 4 8 Giang Vo, Dong Da, Ha Noi Hang tram

100,000

9/8/2019

IBVCB 090 81909213 84002 CALI KU BON 50/11 TAY THANH   P TAY THANH Q   TAN PHU HCM MS3437 HOANG THI TAP/LY NHAN HA NAM/DT 035 8701569

300,000

9/8/2019

IBVCB 090 8191 022212003 CALI KU BON 50/11 TAY THANH   P TAY THANH Q   TAN PHU HCM MS343 8 NGUYEN THI HUE/ NGHIA DONG QUANG NGAI

300,000

9/8/2019

IBVCB 090 819055509 8001 phan ngoc hung Giup ma so 3440

100,000

9/8/2019

IBVCB 090 81905 85 86 8005 HA HONG LINH ung ho ma so 3439   Ba Nguyen Thi Sau   Phu Tho

200,000

9/8/2019

IBVCB 090 8190 879040001 TRUONG THI NGOC DIEP Ma so 343 8   Ba Nguyen Thi Hue (chi ruot anh Nguyen Minh, thon 1, xa Nghia Dong, TP Quang Ngai)

500,000

9/8/2019

IBVCB 090 819052197 8001 Gia dinh Xi Muoi TPHCM D/g Q Tam Long Nhan Ai (Dan Tri) xay cau & truong

500,000

9/8/2019

IBVCB 090 8190130226002 Nguyen Minh Ngoc 3/63 Tu Liem, HN ung ho ma so 3439

1,000,000

9/8/2019

IBVCB 090 8190019 834001 Nguyen thi bich tram 53/7 duong 12, hbc, thu duc, tphcm 3439 nguyen thi sau phu tho

200,000

9/8/2019

IBVCB 090 8190963 831001 TMH Ma so 343 8 Ba Nguyen Thi Hue

190,000

9/8/2019

IBVCB 090 81903 836 87001 NGUYEN HIEU HOA Ung ho co Nguyen Thi Sau

300,000

9/8/2019

IBVCB 090 8190967221003 CAO HUYNH THIEN TAM Ma so 3437, 3439 moi case 200k

400,000

9/8/2019

IBVCB 090 8190340093001 NGUYEN VIET THU HUYEN CHAU HOANG QUAN GIUP MS 3434

100,000

9/8/2019

IBVCB 090 8190902097003 Dieu Hai Phong MS 3437 Ba Hoang Thi Tap

50,000

9/8/2019

IBVCB 090 81907 80313002 DUONG BICH THUY MS 3433 Anh Dinh Huu Nghia, Tieu khu 8, thi tran Quy Dat, huyen Minh Hoa, tinh Quang Binh

500,000

9/8/2019

IBVCB 090 8190974463003 DUONG BICH THUY MS 3434   Anh Nguyen Van Loi   chi Lam Thi Vinh xom Thach Son, xa Dong Van, huyen Thanh Chuong, tinh Nghe An

500,000

9/8/2019

IBVCB 090 8190594265001 KHUC THI LOAN UH CHI THAO THI DO (MS 3436)

200,000

9/8/2019

IBVCB 090 81902973 89003 KHUC THI LOAN uh ba hoang thi tap (ms 3437)

200,000

9/8/2019

IBVCB 090 8190571696001 Nguyen Thi Sau   3439 Phu Tho Kho khan

300,000

9/8/2019

IBVCB 090 8190 8922 8 8001 Nguyen Thi Sau Khu 2, xa Quang Huc, Tam Nong, Phu Tho Ma so 3439

200,000

9/8/2019

IBVCB 090 819101624 8002 Nguyen Thi Hue Chi ruot Nguyen Minh, thon1,Nghia Dong, Quang Ngai Ma so 343 8

200,000

9/8/2019

IBVCB 090 81900 86054005 PHAM LUONG BANG Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho

1,000,000

9/8/2019

IBVCB 090 8190376604002 Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3433 Xot thuong nguoi me lung gu  

100,000

9/8/2019

IBVCB 090 8190494236004 Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3439 Nguoi dan ba nua the ky  

100,000

9/8/2019

IBVCB 090 8190 82050 8003 Vo Thi Thanh Loan Cho MS 343 8 Nguoi dan ba am tham tra le  

100,000

9/8/2019

IBVCB 090 8190030096005 Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3434 Nguoi phu nu gan 20 nam  

100,000

9/8/2019

IBVCB 090 8190464016006 Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3437 Quan long 2 ba cu  

100,000

9/8/2019

417460 090 819 192 811 Gui 2 cu ba Ma so 3437 ba Hoang Thi Tap

400,000

9/8/2019

37165 8 090 819 214100 Ma so 3434 FT192224211 87779

100,000

9/8/2019

1241 83 0 80 819 230131 Ung ho ma so 3439 Ba Sau FT1922170 8091661

150,000

9/8/2019

124460 0 80 819 230456 Ung ho ma so 3436 Chi Do FT19221520710500

100,000

9/8/2019

12461 8 0 80 819 230657 Ung ho ma so 3434 Chi Vinh FT1922107463 8527

100,000

9/8/2019

1277 83 0 80 819 235141 Ung ho chi Nguyen thi Sau ma so 3439   0906111151 FT19221755704 852

100,000

9/8/2019

132696 090 819 031409 Ung ho ma so 3439 ba nguyen thi sau khu 2 Xa Quang Huc huyen Tam Nong tinh Phu tho FT192215 84405100

200,000

9/8/2019

8 85090 090 819 0 8115 8 ung ho MS3439

200,000

9/8/2019

836965 090 819 101921 TRUONG T NGOC giup ma so 3439   Ba Nguyen Thi Sau

1,000,000

9/8/2019

061253 090 819 104121 huynh gia an ung ho MS 3427

200,000

9/8/2019

063403 090 819 104626 nguyen hoang anh ung ho MS 3430

200,000

9/8/2019

617769 090 819 142921 Pham Thuy Linh ung ho quy Nhan ai MS 3431

500,000

9/8/2019

0070 8 8 090 819 15204 8 Ung ho ba Nguyen Thi Sau ma so 3439

200,000

9/8/2019

607394 090 819 153734 Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau,

100,000

9/8/2019

0136 84 090 819 160 810 Ung ho cac ma so 3439 3440

100,000

9/8/2019

66 8914 090 819 164411 UNG HO Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau,

100,000

9/8/2019

236511 090 819 170411 To Lam ung ho MS 3422 nguyen thi chinh

200,000

9/8/2019

/Ref P32592 21119Y19{/ /}/Ref P3259221 119Y19{//}B/O LE MANH CUONG MA SO TU THIEN 3430 BE VON G THI TH UY DVC LE MANH CUONG THON GIAO QUANG

500,000

9/8/2019

Sender 01321001 DD 090 819 SHGD 10000173 BO NGUYEN VAN MINH UNG HO MA SO 3439 BA NGUYEN THI SAU KHU 2 XA QUANG HUC HUYEN TAM NONG TINH PHU THO

200,000

9/8/2019

Sender 79317002 DD 090 819 SHGD 10000017 BO NGUYEN THI HONG LOAN UNG HO MA SO 3433 VA 3432

500,000

9/8/2019

Sender 01307001 DD 090 819 SHGD 10001 859 BO TRAN THI HOA IBHO TRO MA SO 3437   2 BA CU

200,000

9/8/2019

Sender 79307005 DD 090 819 SHGD 10003 831 BO TRAN THI HOA IBHO TRO MA SO 342 8   BE UNG THU

300,000

9/8/2019

Sender 79310001 DD 090 819 SHGD 1000 8 839 BO BUI TRIEU XA GIUP CAC MS 3433 250K, 3435 250K, 3436 250K, 3437 450K, 343 8 350K, 3439 450K

2,000,000

9/8/2019

Sender 01307001 DD 090 819 SHGD 10004030 BO TRIEU THI MY HANH IBUNG HO MS343 8, MS3439

200,000

9/8/2019

Sender 01310005 DD 090 819 SHGD 10005554 BO LE MINH NGHIA UNG HO BAO LU MA SO 3435

1,000,000

10/8/2019

MBVCB216422030 nguyen nguyen ung ho ms 3437 CT tu 05310023025 81 NGUYEN THI NGOC SUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

10/8/2019

MBVCB2164392 83 Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap CT tu 0451000201195 LE QUANG DUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

10/8/2019

MBVCB216439729 Ma so 3434 Anh Nguyen Van Loi CT tu 0451000201195 LE QUANG DUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

10/8/2019

MBVCB 216477616 ung ho ms 3441 CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

10/8/2019

MBVCB 216479121 ung ho ma so 3441,anh Tran Xuan Su CT tu tran ngoc diep toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

10/8/2019

MBVCB 216525269 Dong gop cho Le Thi Lien 3302 CT tu 01 81003597 800 NGUYEN BAO TRANG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

10/8/2019

MBVCB 216526079 UH MS3441 CT tu mrq toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

10/8/2019

MBVCB 21652955 8 vv CT tu vv toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

388,000

10/8/2019

MBVCB2165 86224 Ung ho ba Nguyen Thi Hue, ma so 343 8 CT tu 0621000442990 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

10/8/2019

MBVCB2165 8 8546 UNG HO MA SO 3441 ANH TRAN XUAN SU CT tu 0441000799 856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

10/8/2019

MBVCB 216597143 dieu tri benh ung thu vom hong Tel 0963163695 CT tu Anh Tran Xuan Su toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

250,000

10/8/2019

MBVCB 216627175 Ma so 3439 CT tu Vy toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

10/8/2019

MBVCB216735 821 3441 chuc a Su nhan duoc nhieu su tro giup de co them nghi luc song va yeu thuong CT tu 00710010 83226 LE NHAT MINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

10/8/2019

MBVCB 216771002 3440 3441 CT tu nguyen hoang luan toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

400,000

10/8/2019

MBVCB 2167 80290 bi ung thu vom hong CT tu Tran Xuan Su toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

10/8/2019

MBVCB 216795 8 85 ma so 3441 CT tu tran xuan su_ 3441 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

10/8/2019

MBVCB216 834554 ung ho ma so 3441 anh tran xuan su 0963163695 CT tu 03010003 83342 PHAM THI NGUYEN HAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

10/8/2019

MBVCB216 850125 ung ho ma so 3441 anh tran xuan su CT tu 03410069 86197 TRAN TIEN TUYEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

10/8/2019

MBVCB216 855 844 Ma so 3441 CT tu 045100040 8970 PHAM BA QUYET toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

10/8/2019

MBVCB 216 8 83625 ms 3441 anh tran xuan su CT tu thuy toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

10/8/2019

MBVCB 216 8 84271 ms 3433 anh dinh huu nghia CT tu thuy toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

10/8/2019

IBVCB 090 8190363450001 h hn ms 3440

500,000

10/8/2019

IBVCB 090 81907256 82002 h hn Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau

200,000

10/8/2019

IBVCB 090 819009 839 8003 hien hn Ma so 343 8 Ba Nguyen Thi Hue

250,000

10/8/2019

IBVCB 090 8190 81379 8005 hien hn Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap

300,000

10/8/2019

IBVCB 090 81900 82754006 hien hn Ma so 3433 Anh Dinh Huu Nghia

200,000

10/8/2019

IBVCB 090 8190114402007 hien hn Ma so 3431 Anh Le Thanh Viet

250,000

10/8/2019

IBVCB 090 81904 851 8600 8 hien hn Ma so 3425, 3424, 3426, 3427, 3429

1,000,000

10/8/2019

IBVCB 090 81902 81706009 hien hn Ma so 3423 Ba Nguyen Thi Tuyet

300,000

10/8/2019

IBVCB 100 8190199526001 NGUYEN KIEN TRUNG Ma so 3441

200,000

10/8/2019

IBVCB 100 8190675710002 phan ngoc hung Giup ma so 3441

100,000

10/8/2019

IBVCB 100 8190204 82 8001 Nguyen Phuong Vy Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3436

100,000

10/8/2019

IBVCB 100 81901 89094001 NGUYEN THI HOANG THUY C11/24 P THUAN GIAO TX THUAN AN   BINH DUONG MS 3441

200,000

10/8/2019

IBVCB 100 8190974725002 PHAM MINH TUAN Ma so 3441

200,000

10/8/2019

IBVCB 100 8190520591002 Ma so 3441 Anh Tran Xuan Su tru tai xom 4, xa Dien Hung, huyen Dien Chau, Nghe Xot thuong

60,000

10/8/2019

IBVCB 100 8190311603001 NGUYEN THI THANH HOA Chuyen tien quyen gop anh Tran Xuan Su ma so 3441

1,000,000

10/8/2019

IBVCB 100 8190 860607002 NGUYEN THI THANH HOA Quyen gop ba Nguyen Thi Sau ma so 3439

1,000,000

10/8/2019

IBVCB 100 8190269059001 NGUYEN THI NGOC CHAU CK TU THIEN CHO MS 3441     TRAN XUAN SU NGHE AN

500,000

10/8/2019

IBVCB 100 8190627 997002 Gia Dinh be Minh Tri va Binh an 74 ngo 41 thai ha ha noi Ma so 3441 Anh Tran Xuan Su (tru tai xom 4, xa Di

300,000

10/8/2019

IBVCB 100 81906 87921001 NGUYEN THI NGOC HUONG Chuyen tien giup do MS   3441

300,000

10/8/2019

IBVCB 100 8190 87 8263002 TRUONG NGOC THANH Ma so 3441   Anh Tran Xuan Su (tru tai xom 4, xa Dien Hung, huyen Dien Chau, Nghe An)

500,000

10/8/2019

IBVCB 100 8190320797001 NGUYEN THI THANH HOA Ma so 3437   Ung ho hai ba mot bua com Ba Hoang Thi Tap

100,000

10/8/2019

IBVCB 100 8190254523001 TRAN TRUNG PHONG Ma so 3433

500,000

10/8/2019

IBVCB 100 8190196523001 Anh Tran Xuan Su, xom 4, Xa Dien Hung, huyen Dien Chau, Nghe An Ma So 3441

200,000

10/8/2019

IBVCB 100 8191039 86 8001 NGUYEN HAI DUONG Ma so 3441   Anh Tran Xuan Su

300,000

10/8/2019

IBVCB 100 81904 8 8652002 NGUYEN HAI DUONG Ma so 3440   Quy Nhan ai

300,000

10/8/2019

IBVCB 100 81902 80132003 NGUYEN HAI DUONG Ma so 3439   Ba Nguyen Thi Sau

300,000

10/8/2019

IBVCB 100 819031 2644004 NGUYEN HAI DUONG Ma so 3435 Anh Ha Van Van

300,000

10/8/2019

IBVCB 100 8190979236005 NGUYEN HAI DUONG Ma so 343 8   Ba Nguyen Thi Hue

300,000

10/8/2019

IBVCB 100 81905 05400006 NGUYEN HAI DUONG Ma so 3432 Ong Vo Dinh Luong

300,000

10/8/2019

IBVCB 100 81909 847 8 8003 NGUYEN QUOC HUNG Ma so 3441 Anh Tran Xuan Su (tru tai xom 4, xa Dien Hung, huyen Dien Chau, Nghe An)

300,000

10/8/2019

IBVCB 100 8190619564004 NGUYEN QUOC HUNG Ma so 3439   Ba Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho

300,000

10/8/2019

46 8 879 090 819 232410 Ma so 343 8 giup chi Hue tp Quang Ngai

200,000

10/8/2019

4 89077 100 819 052424 mr z giup ma so 3439

100,000

10/8/2019

39754 8 100 819 074025 Giup ms 3441 FT19222419352327

200,000

10/8/2019

061094 100 819 094 833 ung ho ma so 3441

200,000

10/8/2019

736 83 8 100 819 103622 ung ho Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau, khu 2, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho

300,000

10/8/2019

919561 100 819 110936 Ung ho anh Tran Xuan Su tai Dien Chau, Nghe An   Ma so 3441

300,000

10/8/2019

102924 100 819 111132 MA SO 3439 Ba NGUYEN THI SAU Khu 2 xa QUANG HUC Huyen TAM NONG Tinh PHU THO

50,000

10/8/2019

323356 100 819 114 832 3070124456 Chuyen qua MoMo Ms 3441 Anh Tran Xuan Su

100,000

10/8/2019

469295 100 819 12260 8 Ung ho ba Hoang Thi Tap ma 3437 FT19222596560636

200,000

10/8/2019

469422 100 819 122639 Ung ho Ms 3441 FT192220 89370946

100,000

10/8/2019

472302 100 819 124026 Giup do ms 3437 FT1922290 86359 84

200,000

10/8/2019

95623 8 100 819 125644 ung ho ma so 3437 Ba HOANG THI TAP HA NAM

100,000

10/8/2019

75439 8 100 819 125720 ung ho ong Luong ma so 3432 Binh dinh

200,000

10/8/2019

956262 100 819 13004 8 ung ho ma so 3441 Anh TRAN XUAN SU NGHE AN

100,000

10/8/2019

4 85470 100 819 134502 Ung ho ms 3433 FT19222420607026

100,000

10/8/2019

509 811 100 819 141959 ma 3441

100,000

10/8/2019

639361 100 819 144 854 Ung ho ms 3441

180,000

10/8/2019

509366 100 819 14532 8 Ma so 3441

100,000

10/8/2019

015901 100 819 145 845 IBFTA 190 810000017 853 Ma so 3441

100,000

10/8/2019

956 8 80 100 819 152426 Hoang Kien giup ma so 3441

150,000

10/8/2019

956 899 100 819 152644 Hoang Kien giup ma so 3440

50,000

10/8/2019

956910 100 819 152912 Hoang Kien giup ma so 3411

100,000

10/8/2019

511714 100 819 172951 Ung ho ms 3441 tran xuan su

300,000

10/8/2019

103932 100 819 1 85116 Ung ho ma so 3397 be Thao

250,000

10/8/2019

10515 8 100 819 191100 Ung ho MS 3439

200,000

10/8/2019

5 86774 100 819 20524 8 Chau Khang ung ho chu Su N An dien chau MS 3441 FT19224001030306

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank từ ngày 4 đến 10/8/2019

4/8/2019

Nguyen T Kieu giup MS 2990

500,000

5/8/2019

Le Van Chung giup MS 3434

200,000

5/8/2019

Pham T Kieu Trinh ung ho QNA

100,000

5/8/2019

Nguyen Huu Thai Bao giup MS 3432

200,000

5/8/2019

Truong Phi ung ho QNA

200,000

5/8/2019

Dang Trong Khuynh giup MS 3433

500,000

5/8/2019

Trinh T Thu Phuong giup MS 3434

300,000

6/8/2019

Le T Hai Ha giup MS 3434

300,000

6/8/2019

Le T Hai Ha giup MS 3430

300,000

6/8/2019

Tham my Ha Anh ung ho QNA

100,000

7/8/2019

Nguyen Truong Minh giup MS 3437

500,000

7/8/2019

Nguyen Nam Son giup MS 3436

50,000

7/8/2019

Vy Anh Tuan ung ho QNA

500,000

7/8/2019

Nguyen Nam Son giup MS 3438

50,000

7/8/2019

Truong T Hoang Yen giup MS 3427

500,000

7/8/2019

Ngo Ngoc Duc ung ho QNA

300,000

7/8/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3438

50,000

7/8/2019

Nguyen Van Dinh giup MS 2990

500,000

7/8/2019

Ban doc TK 19025996847016 giup MS 2990

200,000

7/8/2019

Nguyen Duy Linh giup MS 3434

170,000

8/8/2019

Pham T Bach Luy ung ho QNA

200,000

8/8/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3439

50,000

8/8/2019

Le Phat An giup MS 3429

50,000

8/8/2019

Le Huy Truong giup MS 3438

500,000

8/8/2019

Le Huy Truong giup MS 3437

500,000

9/8/2019

Huynh T Kim Dung giup MS 2990

300,000

9/8/2019

Nguyen Ba Duy giup MS 2990

250,000

9/8/2019

Nguyen Ba Duy giup MS 2991

500,000

9/8/2019

Pham T Kieu Oanh giup MS 3440

300,000

9/8/2019

Vuong Van Trong giup MS 3440

100,000

9/8/2019

Pham Hai Ha giup MS 2990

500,000

10/8/2019

Nguyen T Nhi ung ho QNA

500,000

10/8/2019

Nguyen Nam Son gip MS 3441

50,000

10/8/2019

Bui T Thu THao giup MS 2990

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank điện tử từ ngày 4 đến 10/8/2019

4/8/2019

Le Phuoc Thinh giup MS 3433

50,000

4/8/2019

Ban doc TK 19029529055020 giup MS 3432

1,000,000

4/8/2019

Ban doc TK 19029529055020 giup MS 3433

1,000,000

4/8/2019

Duong That Dung giup MS 3433

200,000

4/8/2019

Dang T Thanh Huyen giup MS 32428

100,000

4/8/2019

Le Thanh Toan giup MS 3433

100,000

4/8/2019

Dinh Quoc Huy giup MS 3433

200,000

5/8/2019

Duong That Dung giup MS 3434

100,000

5/8/2019

Le Phuoc Thinh giup MS 3434

50,000

5/8/2019

Nguyen Ngoc Binh giup MS 3432

50,000

5/8/2019

Le T Dien giup MS 3433

200,000

5/8/2019

Tran My Phuong giup MS 3428

500,000

5/8/2019

Tran My Phuong giup MS 3432

500,000

5/8/2019

Bui Thanh Tung giup MS 3429

500,000

5/8/2019

Bui Thanh Tung giup MS 3432

1,000,000

5/8/2019

Bui Thanh Tung giup MS 3433

500,000

5/8/2019

Bui Thanh Tung giup MS 3431

200,000

5/8/2019

Le T Ha Thanh giup MS 3430

200,000

5/8/2019

Nguyen Ngoc Binh giup MS 3433

50,000

5/8/2019

Phan T Nga giup MS 3435

300,000

5/8/2019

Nguyen Ngoc Binh giup MS 3434

50,000

5/8/2019

Duong Anh Toan giup MS 3434

300,000

5/8/2019

Ban doc TK 10625098408015 giup MS 3433

700,000

5/8/2019

Diep An Duc giup MS 3435

100,000

5/8/2019

Ban doc TK 0031100014075006 giup MS 3434

100,000

5/8/2019

Ban doc TK 19011489000199 giup MS 3434

100,000

5/8/2019

Nguyen T Tieu Ai giup MS 3434

200,000

5/8/2019

Nghiem Hai Ngoc giup MS 3430

200,000

5/8/2019

Nghiem Ngoc Hai giup MS 3431

200,000

5/8/2019

Nghiem Ngoc Hai giup MS 3432

500,000

5/8/2019

Nghiem Ngoc Hai giup MS 3433

200,000

5/8/2019

Nghiem Ngoc Hai giup MS 3434

200,000

5/8/2019

Nguyen T Thu Ngoc giup MS 3434

500,000

5/8/2019

Ban doc tai CN Bac Giang giup MS 3432

200,000

5/8/2019

Cty Thao Anh Pro Tay Ninh giup MS 3436

200,000

5/8/2019

Giap Duy Hung giup MS 3434

200,000

5/8/2019

Nguyen Hoai Thu giup MS 3434

100,000

6/8/2019

Chu Van Huan giup MS 3437

300,000

6/8/2019

Bui T Lan giup MS 3437

100,000

6/8/2019

Ha T Minh Nham giup MS 3437

100,000

6/8/2019

Nguyen Thai Binh giup MS 3437

500,000

6/8/2019

Dang Hoang Hanh giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Le Hoang Linh giup MS 3437

100,000

6/8/2019

Bui T Thu Hien giup MS 3437

400,000

6/8/2019

Ta T Hong Men giup MS 3437

300,000

6/8/2019

Nguyen Hoang Tung giup MS 3437

50,000

6/8/2019

Nguyen T Hue giup MS 3437

50,000

6/8/2019

Vo Ngoc Sang giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Nguyen Ngoc Binh giup MS 3437

50,000

6/8/2019

Nguyen Ngoc Binh giup MS 3436

50,000

6/8/2019

Hoang Duc Lam giup MS 3437

300,000

6/8/2019

Nguyen Ngoc Binh giup MS 3435

50,000

6/8/2019

Ban doc TK 49273468 giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Ban doc tai Cn Hoan Kiem, PGD Hoan Kiem giup MS 3437

1,500,000

6/8/2019

Nguyen Thu Ha giup MS 3437

300,000

6/8/2019

Le Phuoc Thinh giup MS 3437

50,000

6/8/2019

Huynh Minh Thien Khiem giup MS 3437

300,000

6/8/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3437

100,000

6/8/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3434

100,000

6/8/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3433

100,000

6/8/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3432

100,000

6/8/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3431

100,000

6/8/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3430

100,000

6/8/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3429

100,000

6/8/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3428

100,000

6/8/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3427

100,000

6/8/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3426

100,000

6/8/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3436

100,000

6/8/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3435

100,000

6/8/2019

Nguyen Quang Ngoc giup MS 3433

300,000

6/8/2019

Nguyen Quang Ngoc giup MS 3428

500,000

6/8/2019

Nguyen Quang Ngoc giup MS 3430

350,000

6/8/2019

Nguyen Quang Ngoc giup MS 3434

200,000

6/8/2019

Ban do cTK 06100013343238 giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Phuc Son giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Do T Kim Lan giup MS 3436

100,000

6/8/2019

Nguyen T Lan giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Tra Xuan Binh giup MS 3432

5,000

6/8/2019

Tra Xuan Binh giup MS 3433

5,000

6/8/2019

Tra Xuan Binh giup MS 3434

5,000

6/8/2019

Tra Xuan Binh giup MS 3435

5,000

6/8/2019

Ha Minh Duan giup MS 3437

500,000

6/8/2019

Bui Tinh ung ho QNA

500,000

6/8/2019

Pham Bich Ngoc giup MS 3433

200,000

6/8/2019

Pham Bich Ngoc giup MS 3434

200,000

6/8/2019

Ha T Minh Trang giup MS 3437

500,000

6/8/2019

Ban doc TK 19029956591669 giup MS 3433

100,000

6/8/2019

Nguyen Ngoc Huy giup MS 3434

200,000

6/8/2019

Bui Hai Ly giup MS 3437

50,000

7/8/2019

Le T Lieu giup MS 3438

100,000

7/8/2019

Ta Minh Chuan giup MS 3438

100,000

7/8/2019

Ban doc TK 0211025252002 giup MS 3437

50,000

7/8/2019

Pham Quang Huy giup MS 3438

200,000

7/8/2019

Ban doc TK 19030131333010 giup MS 3432

100,000

7/8/2019

Ban doc TK 19030131333010 giup MS 3438

100,000

7/8/2019

Ban doc TK 19030131333010 giup MS 3429

100,000

7/8/2019

Ban doc TK 19030131333010 giup MS 3437

100,000

7/8/2019

Tran T Thu Hang giup MS 3437

100,000

7/8/2019

Nguyen T Hoang Huong giup MS 3438

500,000

7/8/2019

Tran T Thu Hang giup MS 3432

100,000

7/8/2019

Nguyen Hong Son giup MS 3433

100,000

7/8/2019

Duong Minh Thong giup MS 3438

500,000

7/8/2019

Ta Tat Thang giup MS 3438

200,000

7/8/2019

Nguyen Quang Minh Phat + Nguyen Quynh Minh Tam giup MS 3433

1,000,000

7/8/2019

Tra Xuan Binh giup MS 3436

5,000

7/8/2019

Tra Xuan Binh giup MS 3437

5,000

7/8/2019

Tra Xuan Binh giup MS 3438

5,000

7/8/2019

Ban doc TK 190114849000199 giup MS 3438

100,000

7/8/2019

Le Phuoc Thinh giup MS 3438

50,000

7/8/2019

Nguyen Ngoc Binh giup MS 3438

50,000

7/8/2019

Bui T Bich Hong giup MS 3438

500,000

7/8/2019

Nguyen T Minh Hue giup MS 3437

2,000,000

7/8/2019

Hoang Trung Thong giup MS 3438

500,000

7/8/2019

Le Ngoc Vu ung ho QNA

100,000

7/8/2019

Bui Hai Ly giup MS 3438

50,000

8/8/2019

Lam My Han giup MS 3437

100,000

8/8/2019

Ban doc TK 113457805 giup MS 3439

500,000

8/8/2019

Han T Vinh Ha giup MS 3438

500,000

8/8/2019

Duong Ngoc Sang ung ho QNA

200,000

8/8/2019

Vu Thanh Long giup MS 3439

700,000

8/8/2019

Ban doc TK 007704070018834 giup MS 3439

50,000

8/8/2019

Vu Anh Lieu giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Phung T Thu Hien giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Ban doc tai CN Khanh Hoa, PGD Xom Moi giup MS 3435

100,000

8/8/2019

Ban doc tai CN Khanh Hoa, PGD Xom Moi giup MS 3436

100,000

8/8/2019

Ban doc tai CN Khanh Hoa, PGD Xom Moi giup MS 3437

100,000

8/8/2019

Ban doc tai CN Khanh Hoa, PGD Xom Moi giup MS 3438

100,000

8/8/2019

Ban doc tai CN Khanh Hoa, PGD Xom Moi giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Nguyen Huu Tri giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Ban doc TK 9704229214398286 ung ho QNA

50,000

8/8/2019

Pham Bich Ngoc giup MS 3438

100,000

8/8/2019

Pham Bich Ngoc giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Nguyen Ngoc Binh giup MS 3439

50,000

8/8/2019

Ho T Thu Hong giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Le T Thu Hien giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Nguyen Van Giang giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Ban doc TK 000009901036 giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Vo T Hong Linh giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Truong Duy Tam giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Nguyen Van Tien giup MS 3439

500,000

8/8/2019

Ban doc tai CN TP HCM, PGD Tan Son Nhat giup MS 3438

1,000,000

8/8/2019

Ban doc TK 190114849000199 giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Pham T Vinh giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Ngo Lam Son giup MS 3439

200,000

8/8/2019

A Duong giup MS 3439

150,000

8/8/2019

Tran Van Giang giup MS 3438

200,000

8/8/2019

Chau Duong giup MS 3437

100,000

8/8/2019

Nguyen Van Thanh giup MS 3434

200,000

8/8/2019

Nguyen Van Thanh giup MS 3432

400,000

8/8/2019

Tra Xuan Binh giup MS 3439

5,000

8/8/2019

Nguyen Thanh Hieu giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Hoang Van Anh giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Huynh Tan Dung giup MS 3439

300,000

8/8/2019

Ha Minh Duan giup MS 3439

500,000

8/8/2019

Ta T Thu Ha giup MS 3439

200,000

9/8/2019

Ngo Hai Nam giup MS 3439

100,000

9/8/2019

Ngo Hai Nam giup MS 3436

100,000

9/8/2019

Do Phuoc Bao Tran giup MS 3439

1,000,000

9/8/2019

Ha Cong Xa giup MS 3427

200,000

9/8/2019

Le Ngoc Thuong giup MS 3431

200,000

9/8/2019

Ban doc tai CN 12, TP HCM giup MS 3440

5,000

9/8/2019

Nguyen T Thuy giup MS 3439

100,000

9/8/2019

Truong Hoang Vu giup MS 3439

200,000

9/8/2019

Ban doc tai CN Quang Trung, PGD Phuc La giup MS 3439

200,000

9/8/2019

Nguyen Van Thanh giup MS 3428

200,000

9/8/2019

Bui T Tuyet Anh giup MS 3435

2,000,000

9/8/2019

Do Van Anh giup cu Nha, Phu Tho MS 3439

2,000,000

9/8/2019

Le Ngoc Vu ung ho QNA

100,000

9/8/2019

Dang T Hue giup MS 3438

100,000

9/8/2019

Dang T Hue giup MS 3437

50,000

9/8/2019

Nguyen Quang Huy giup MS 3439

200,000

9/8/2019

Nguyen Quang Huy giup MS 3438

200,000

10/8/2019

Le Phuoc Thinh giup MS 3439

50,000

10/8/2019

Le Phuoc Thinh giup MS 3440

50,000

10/8/2019

Ban doc TK 19020780388589 giup MS 3411

100,000

10/8/2019

Le Phuoc Thinh giup MS 3441

50,000

10/8/2019

Tran Van Duat giup MS 3441

200,000

10/8/2019

Vu T Tuyet Mai giup MS 3441

100,000

10/8/2019

Vu T Thu Huong giup MS 3437

300,000

10/8/2019

Vu T Thu Huong giup MS 3434

300,000

10/8/2019

Vu T Thu Huong giup MS 3441

300,000

10/8/2019

Le Quynh Anh giup MS 3302

200,000

10/8/2019

Ban doc TK 19027602612011 giup MS 3441

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank Trực tuyến từ ngày 4 đến 10/8/2019

4/8/2019

Nguyen Van Tien giup MS 3433

100,000

4/8/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3433

10,000

4/8/2019

Dao T Dung ung ho QNA

300,000

4/8/2019

Nguyen Quang The giup MS 3433

10,000

4/8/2019

Ngo T Dieu Mo giup MS 3433

300,000

4/8/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

4/8/2019

Nguyen Phi Long giup MS 3433

1,000,000

4/8/2019

Nguyen Dang Tien giup MS 3433

200,000

4/8/2019

Nguyen Dang Khoa giup MS 3433

200,000

5/8/2019

Dao Van Khuong giup MS 3433

50,000

5/8/2019

Nguyen Duc Trong ung ho lu lut

500,000

5/8/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

5/8/2019

Nam Trung giup MS 3430

300,000

5/8/2019

Son Tung giup MS 3427

300,000

5/8/2019

Nguyen Quang The giup MS 3434

20,000

5/8/2019

Ha Van Dien giup MS 3435

200,000

5/8/2019

Pham Van Phuc giup MS 3434

500,000

5/8/2019

Nguyen Thanh Chung giup MS 3436

150,000

5/8/2019

Bach Phuong Linh giup MS 3434

100,000

6/8/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

6/8/2019

Nguyen Viet Hung giup MS 3437

300,000

6/8/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3430

200,000

6/8/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3431

200,000

6/8/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3432

200,000

6/8/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3433

200,000

6/8/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3434

200,000

6/8/2019

Nguyen Quang The giup MS 3437

20,000

6/8/2019

Vu Thuy Hang giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Cao T Thuy giup MS 3437

500,000

6/8/2019

Tran Xuan Bao ung ho QNA

50,000

6/8/2019

Trinh Hoang Trong giup MS 3437

500,000

6/8/2019

Bui Thao Nguyen giup MS 3437

100,000

7/8/2019

Nguyen Quang the giup MS 3438

20,000

7/8/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

7/8/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3438

10,000

7/8/2019

Bui Hong Nhung giup MS 3438

500,000

7/8/2019

Tran Xuan Bach ung ho QNA

100,000

8/8/2019

Nguyen Quang The giup MS 3439

20,000

8/8/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

8/8/2019

Nguyen T Hong Vi giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Le T Khanh Hien giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3430

200,000

8/8/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3428

200,000

8/8/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3439

80,000

8/8/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3433

80,000

8/8/2019

Nguyen Huu Cong ung ho lu lut Quang Son 3435

50,000

8/8/2019

Mai Thuy Linh giup MS 3437

200,000

8/8/2019

Mai Thuy Linh giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Vu T Vui giup MS 2990

200,000

8/8/2019

Vu Duy Nghia giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Nguyen Quoc Khanh giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Pham T Ngoc Tu 3439

100,000

8/8/2019

Pham T Ngoc Tu 3438

100,000

8/8/2019

Nguyen Mai Phuong ung ho QNA

50,000

8/8/2019

Nguyen T Minh Thuy giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Bui Thao Nguyen giup MS 3439

50,000

9/8/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3433

300,000

9/8/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3432

300,000

9/8/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3430

300,000

9/8/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3428

300,000

9/8/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3427

300,000

9/8/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3434

200,000

9/8/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

9/8/2019

Dao Van Khuong giup MS 3439

50,000

9/8/2019

Nguyen Phi Long giup MS 3437

500,000

10/8/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3441

10,000

10/8/2019

Nguyen Dang Tien giup MS 3439

100,000

10/8/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

10/8/2019

Nguyen Duc Trong ung ho lu lut 3435

400,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDVtừ ngày 4 đến 10/8/2019

4/8/2019

Pham Thu Ha ung ho QNA

100,000

4/8/2019

Ban doc TK 57010000585308 giup MS 2990

150,000

5/8/2019

Ban doc TK 19034001601019 giup MS 2990

600,000

5/8/2019

Huynh T Minh Hoa - Chau Le Minh Hieu giup MS 3434

30,000

5/8/2019

Phu Chi Thinh giup MS 3428

100,000

5/8/2019

Nguyen T Thuy Diep ung ho QNA

100,000

5/8/2019

Bui Duc Tien giup MS 3434

200,000

5/8/2019

Hai. LK giup MS 3434

150,000

5/8/2019

Ta T Thuc Trang giup MS 3433

100,000

5/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3432

200,000

5/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3433

200,000

5/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3434

200,000

6/8/2019

Yen Tuan Hung giup MS 3435

1,000,000

6/8/2019

Nguyen Ngoc Nga giup MS 3432

200,000

6/8/2019

Nguyen Ngoc Nga giup MS 3433

200,000

6/8/2019

Nguyen Ngoc Nga giup MS 3434

200,000

6/8/2019

Nguyen Ngoc Nga giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Ngo Duc Vinh giup MS 3430

300,000

6/8/2019

Ban doc TK 19032845520011 giup MS 3437

100,000

6/8/2019

Vu Le Quynh giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Le Van Thinh giup MS 3437

300,000

6/8/2019

Nguyen Hoang Bup giup MS 3437

50,000

6/8/2019

Ton Nu Van Thanh giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Huynh T Hong Nhung giup MS 3437

500,000

6/8/2019

Le Dinh Phong giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Nguyen Hien Luong giup MS 2990

200,000

6/8/2019

Tran Van Phuoc giup MS 3427

100,000

6/8/2019

Tran Van Phuoc giup MS 3428

100,000

6/8/2019

Tran Van Phuoc giup MS 3429

100,000

6/8/2019

Ban doc TK 180314849003974 giup MS 3437

500,000

6/8/2019

Nguyen Thanh Tu giup MS 3437

500,000

6/8/2019

Hoang Dinh Manh giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3435

200,000

6/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3436

200,000

6/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3437

200,000

7/8/2019

Nguyen T Nga giup MS 3437

300,000

7/8/2019

Huynh T Hong Nhung giup MS 3438

500,000

7/8/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3433

50,000

7/8/2019

Bui Duy Duong ung ho QNA

500,000

7/8/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3438

1,000,000

7/8/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3434

1,000,000

7/8/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3433

1,000,000

7/8/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3432

1,000,000

7/8/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3430

1,000,000

7/8/2019

Kieu Hong Son ung ho QNA

100,000

7/8/2019

Doan T Hong Nhung giup MS 2990

300,000

7/8/2019

Nguyen T Ngoc Diep giup MS 2990

200,000

7/8/2019

Ho My Dung giup MS 2990

200,000

8/8/2019

Ban doc TK 19032845520011 giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Ban doc TK 19029854019669 giup MS 3437

300,000

8/8/2019

Nguyen Dinh Hung giup MS 3439

1,000,000

8/8/2019

Vu Quang Huy giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3438

200,000

8/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Le T Thanh Hien giup MS 2990

300,000

8/8/2019

Le T Lan giup MS 2990

200,000

9/8/2019

Nguyen T Thuy Dung giup MS 3437

200,000

9/8/2019

Tran T Hai Yen giup MS 3439

200,000

9/8/2019

Hoang Dinh Dao giup MS 3439

300,000

9/8/2019

Ban doc TK 48210000252585 giup MS 3440

50,000

9/8/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3434

50,000

9/8/2019

Le Hoang Nghi ung ho QNA

498,900

9/8/2019

Nguyen T Lien ung ho QNA

200,000

9/8/2019

Le Thuy Hang giup MS 3440

200,000

9/8/2019

Le Thuy Hang giup MS 3436

200,000

9/8/2019

Le Thuy Hang giup MS 2990

100,000

9/8/2019

Diep Van Man giup MS 3440

200,000

9/8/2019

Ha Hiep Hung giup MS 3427

300,000

10/8/2019

Ban doc TK 58110000343269 giup MS 2990

200,000

10/8/2019

Hoang Le Nam giup MS 2990

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV điện tử từ ngày 4 đến 10/8/2019

4/8/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3431

50,000

4/8/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3432

50,000

4/8/2019

Do Dinh Luan giup MS 3433

100,000

4/8/2019

Nguyen Duc Cuong giup MS 3433

200,000

4/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3420

500,000

4/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3421

500,000

4/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3422

500,000

4/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3423

500,000

4/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3424

500,000

4/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3425

500,000

4/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3426

500,000

4/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3427

500,000

4/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3428

500,000

4/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3429

500,000

4/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3430

500,000

4/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3431

500,000

4/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3432

500,000

4/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3433

500,000

4/8/2019

Hoang Minh Hieu giup MS 3433

200,000

4/8/2019

Hoang Minh Hieu giup MS 2990

400,000

4/8/2019

Chu Van An giup MS 3433

300,000

4/8/2019

Nguyen Duc Manh giup MS 3433

100,000

5/8/2019

Ban doc TK 74895529 giup MS 3433

200,000

5/8/2019

Ban doc TK 74895529 giup MS 3432

200,000

5/8/2019

Nguyen Nhu Trang giup be Thuy Duong 3433

200,000

5/8/2019

Do T Lan Huong giup MS 3433

300,000

5/8/2019

Nguyen T Bich Chien giup MS 3433

100,000

5/8/2019

Nguyen Minh Tai giup MS 3433

200,000

5/8/2019

Nguyen Minh Tai giup MS 3434

200,000

5/8/2019

Ban doc TK 46610000424906 ung ho QNA

30,000

5/8/2019

Nguyen Duc Quy gup MS 3432

300,000

5/8/2019

Le Thanh Tuan giup MS 3435

500,000

5/8/2019

Ban doc TK 466100 00424906 giup MS 3435

30,000

5/8/2019

Nguyen T Thu Trang giup MS 3433

200,000

5/8/2019

Nguyen Minh Quang giup MS 3415

500,000

5/8/2019

Tran T Bich Ngoc giup MS 3435

500,000

5/8/2019

Nguyen T Duyen giup MS 3435

200,000

5/8/2019

Duong Van Leo ung ho QNA

200,000

5/8/2019

Tran T Chau Loan giup MS 3435

200,000

5/8/2019

Le Thuy Hang giup MS 3434

200,000

5/8/2019

Le Thuy Hang giup MS 3433

200,000

5/8/2019

Le Thuy Hang giup MS 3435

200,000

5/8/2019

Vu Minh Tien giup MS 3435

200,000

5/8/2019

Nguyen Dinh Chi giup MS 3435

100,000

5/8/2019

Pham T Hoa ung ho QNA

200,000

5/8/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3434

50,000

5/8/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3435

50,000

5/8/2019

Huynh Quoc Dai giup MS 3435

200,000

5/8/2019

Pham Van Thang giup MS 3435

200,000

5/8/2019

Nguyen Tra My - Nguyen T Hong Loan giup MS 3432

100,000

5/8/2019

Nguyen Tra My - Nguyen T Hong Loan giup MS 3433

100,000

5/8/2019

Nguyen Tra My - Nguyen T Hong Loan giup MS 3434

100,000

5/8/2019

Ban doc TK 1023254773 ung ho QNA

500,000

5/8/2019

Le Da Loi giup MS 3434

100,000

5/8/2019

Ban doc TK 7211000495072 giup MS 3434

100,000

5/8/2019

Dinh Van The giup MS 3434

300,000

5/8/2019

Tran Anh Minh giup MS 3434

500,000

6/8/2019

Kieu Van Thuy giup MS 3437

100,000

6/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3417

500,000

6/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3432

500,000

6/8/2019

Ban doc Dan tri giup anh Nguyen Xuan Hoang, Bien Hoa, Dong Nai 3422

500,000

6/8/2019

Ban doc TK 1081000047008 giup MS 3437

300,000

6/8/2019

Luong T Loan giup MS 3437

300,000

6/8/2019

Truong Van Trieu giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Ban doc TK 4661000042496 giup MS 3437

30,000

6/8/2019

Nguyen Trung Dung giup MS 3437

300,000

6/8/2019

Vu Kim Dung giup MS 3437

1,000,000

6/8/2019

Tran Danh Tuan giup MS 3437

500,000

6/8/2019

Nguyen Phuong Anh giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Do Van Minh giup MS 3437

1,000,000

6/8/2019

Nguyen T Huong Thao giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Pham Minh Thuan giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Ha T Thai giup MS 3437

300,000

6/8/2019

Ban doc TK 000001800360 giup MS 3437

500,000

6/8/2019

Nguyen Ngoc Huyen giup MS 3437

300,000

6/8/2019

Ban doc TK 19028795576021 giup MS 3433

100,000

6/8/2019

Ban doc TK 19028795576021 giup MS 3437

100,000

6/8/2019

Bui T Minh Hanh giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Nguyen T Duyen giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Nguyen T Ngan giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Vu T Hoa ung ho QNA

200,000

6/8/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3436

50,000

6/8/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3437

50,000

6/8/2019

Ban doc TK 9704229274200687 giup MS 3437

100,000

6/8/2019

Luu Minh Thuy ung ho QNA

200,000

6/8/2019

Ban doc TK 19032624599012 giup MS 3437

100,000

6/8/2019

Nguyen Duc Minh giup MS 3436

100,000

6/8/2019

Vu T Thanh Huyen giup MS 3437

500,000

6/8/2019

Duong Van Hao giup MS 3437

100,000

6/8/2019

Le Da Loi giup MS 3437

100,000

6/8/2019

Ha Viet Ngoc ung ho QNA

50,000

6/8/2019

Pham Minh Tri giup MS 3437

100,000

7/8/2019

Tran Quoc An giup MS 3437

100,000

7/8/2019

Nguyen Phuong Linh giup MS 3437

300,000

7/8/2019

Nguyen Phuong Linh giup MS 3427

200,000

7/8/2019

Dinh Vinh Phu giup MS 3438

500,000

7/8/2019

Ban doc TK 03000013847565 giup MS 3438

100,000

7/8/2019

Tran Xuan Chien guip MS 3438

200,000

7/8/2019

Nguyen Nhu Trang giup MS 3437

300,000

7/8/2019

Tran Thuy Thuy Trang giup MS 3437

1,000,000

7/8/2019

Ban doc TK 48210000252585 giup MS 3437

50,000

7/8/2019

Ha The Lang giup MS 3438

500,000

7/8/2019

Nguyen T Thu Huong giup MS 3437

200,000

7/8/2019

Hoang T Minh Hong + Chau My Minh giup MS 3437

50,000

7/8/2019

Hoang T Minh Hong + Chau My Minh giup MS 3433

50,000

7/8/2019

Hoang T Minh Hong + Chau My Minh giup MS 3430

50,000

7/8/2019

Vu Quoc Trung giup MS 3438

200,000

7/8/2019

Do Hong Cong giup MS 3437

200,000

7/8/2019

Ban doc TK 19028795576021 giup MS 3438

100,000

7/8/2019

Vu T Mai Anh giup MS 3437

200,000

7/8/2019

Chi Trang Tay Ho giup MS 3437

1,000,000

7/8/2019

Nguyen T Hong Nhung giup MS 3437

200,000

7/8/2019

Pham T Van Anh giup MS 3437

100,000

7/8/2019

Le Thuy Linh giup MS 3434

50,000

7/8/2019

Nguyen Minh Quang giup MS 3437

500,000

7/8/2019

Nguyen Minh Quang giup MS 3436

500,000

7/8/2019

Nguyen Minh Quang giup MS 3431

500,000

7/8/2019

Nguyen Minh Quang giup MS 2990

1,000,000

7/8/2019

Do T Thu Ha giup MS 3430

200,000

7/8/2019

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3438

500,000

7/8/2019

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3434

300,000

7/8/2019

Ngo T Tam giup MS 3437

200,000

7/8/2019

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3437

500,000

7/8/2019

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3433

300,000

7/8/2019

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3432

300,000

7/8/2019

Nguyen Thu Mai giup MS 3430

200,000

7/8/2019

Nguyen Ngoc Bich giup MS 2990

300,000

7/8/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3438

50,000

7/8/2019

Hoang T Loan giup MS 3438

500,000

7/8/2019

Tran Van Tu 3437

100,000

7/8/2019

Hoang Xuan Nho - Minh An giup MS 3437

50,000

7/8/2019

Hoang Xuan Nho - Minh An giup MS 3428

50,000

7/8/2019

Nguyen Thanh Tuan giup MS 3432

100,000

7/8/2019

Do T Le Quyen giup MS 3437

200,000

7/8/2019

Le Duc Xuan giup MS 3438

100,000

7/8/2019

Tran Viet Ha giup MS 3434

100,000

8/8/2019

Ban doc TK 6531000 0022003 giup MS 3437

500,000

8/8/2019

Ban doc TK 1402406 0672015 giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Ban doc TK 2221000 0337839 giup MS 3439

300,000

8/8/2019

Ha T Nhung giup MS 3439

300,000

8/8/2019

Nguyen Quoc Huy gup MS 3439

200,000

8/8/2019

Nguyen Quoc Huy gup MS 3434

200,000

8/8/2019

Ban doc TK 19028785576021 giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Le Van Quan giup MS 3439

300,000

8/8/2019

Pham Kim Dung giup MS 3439

500,000

8/8/2019

Ban doc TK 10523600094018 giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Nguyen Tran Duy giup MS 3433

300,000

8/8/2019

Nguyen Tran Duy giup MS 3437

300,000

8/8/2019

Truong T Ha Diep giup MS 3437

1,000,000

8/8/2019

Truong T Ha Diep giup MS 3438

1,000,000

8/8/2019

Truong T Ha Diep giup MS 3439

1,000,000

8/8/2019

Nguyen Duc Quy giup MS 3438

300,000

8/8/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3439

50,000

8/8/2019

Nguyen Van Nghia giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Ban doc TK 03301018913746 giup MS 3439

600,000

8/8/2019

Ban doc TK 99999899 99999999 giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Ha Duong Kim Dinh giup Pham T Huyen

300,000

8/8/2019

Nguyen Khac Dai giup MS 3439

300,000

8/8/2019

Pham The Quyen giup MS 3439

1,000,000

8/8/2019

Le Ba Hieu giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Ban doc TK 19030520002011 giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Nguyen Manh Tuan giup MS 3439

1,000,000

8/8/2019

Ban doc TK 44010000446735 ung ho QNA

100,000

8/8/2019

Nguyen Le Lai giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Nguyen T Hanh giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Luong T Tuyet giup MS 3439

500,000

8/8/2019

Vo T Vinh giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Pham Ngoc Tung giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Huynh Long Son giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Huynh Long Son giup MS 3438

500,000

8/8/2019

Huynh Long Son giup MS 3437

400,000

8/8/2019

Huynh Long Son giup MS 3433

200,000

8/8/2019

Huynh Long Son giup MS 3434

400,000

8/8/2019

Chau Phong Sang giup MS 3439

200,000

8/8/2019

To Anh Hung giup MS 3439

300,000

8/8/2019

Vu Hong Viet ung ho QNA

100,000

8/8/2019

To Viet Hoang Giang giup MS 3439

300,000

8/8/2019

Trinh Manh Chien giup MS 3439

200,000

8/8/2019

To Viet Hoang Giang giup MS 3433

300,000

8/8/2019

To Viet Hoang Giang giup MS 3438

300,000

8/8/2019

Ban doc TK 460100 02989029 giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Truong Ngoc Nhu Quynh ung ho QNA

500,000

8/8/2019

Le Nga Mai giup MS 3439

50,000

8/8/2019

Nguyen Duc Tuan giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Dang T Minh Phuong giup MS 3433

100,000

8/8/2019

Hoang Xuan Manh giup MS 3439

500,000

8/8/2019

Nguyen Dang Tien giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Phan Truong Tan Hung giup MS 3439

500,000

8/8/2019

Nguyen Thuy Trang giup MS 3439

500,000

8/8/2019

Tran Tuy Hoa giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Dinh van The giup MS 3439

300,000

8/8/2019

Duong T Xuan giup MS 3439

500,000

8/8/2019

Mai Ba Lanh giup MS 3439

2,000,000

8/8/2019

Pham Phuoc Loc giup MS 3428

100,000

8/8/2019

Ha Huu Minh giup MS 3430

200,000

8/8/2019

Ban doc TK 180506047 ung ho QNA

100,000

8/8/2019

Ban doc TK 44010000444094 ung ho QNA

500,000

9/8/2019

Nguyen Tran Kien giup MS 3439

20,000

9/8/2019

Nguyen Vi Phuong giup MS 3439

150,000

9/8/2019

Pham T Hanh giup MS 3322

1,000,000

9/8/2019

Nguyen Van Hon giup MS 3426

100,000

9/8/2019

Ban doc TK 19028795576021 giup MS 3435

100,000

9/8/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3440

100,000

9/8/2019

Nguyen T Ha Thanh giup MS 3434

500,000

9/8/2019

Nguyen T Ha Thanh giup MS 3420

700,000

9/8/2019

La Van Nhuong giup MS 3437

500,000

9/8/2019

Nguyen Huu Dao giup MS 3437

500,000

9/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3422

500,000

9/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3425

500,000

9/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3427

500,000

9/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3428

500,000

9/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3429

500,000

9/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3430

500,000

9/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3433

500,000

9/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3434

500,000

9/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3431

500,000

9/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3437

500,000

9/8/2019

Diep Van Man giup MS 3439

100,000

9/8/2019

Diep Van Man giup MS 3438

150,000

9/8/2019

Diep Van Man giup MS 3439

200,000

9/8/2019

Nguyen Viet Long giup MS 3439

200,000

10/8/2019

Trinh Quang Huy giup MS 3441

50,000

10/8/2019

Bui T Huong Duyen giup MS 3302

500,000

10/8/2019

Hoang T Tuyet Mai giup MS 3441

200,000

10/8/2019

Doan Van Quang - Doan Anh giup MS 3436

100,000

10/8/2019

Nguyen Thanh Tuan giup MS 3441

50,000

10/8/2019

Nguyen Thanh Tuan giup MS 3437

50,000

10/8/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3441

50,000

10/8/2019

Ban doc TK 19033375414011 giup MS 3441

200,000

10/8/2019

Ban doc TK 19028795576021 giup MS 3441

100,000

10/8/2019

Nguyen Thanh Quan ung ho QNA

100,000

10/8/2019

Luong Van Vien giup MS 3441

300,000

10/8/2019

Tu Chieu Dong giup MS 3441

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội từ ngày 4 đến 10/8/2019

5/8/2019

NGUYEN TRAN CHU BAO THU GIUP MS 3433

100,000

5/8/2019

TRAN THI TAN TRINH GIUP MS 2990

100,000

5/8/2019

NGUYEN NGOC LINH GIUP MS 3432

50,000

5/8/2019

NGUYEN NGOC LINH GIUP MS 3433

50,000

5/8/2019

THAI BINH DUONG GIUP MS 3433

50,000

5/8/2019

NGUYEN THI HONG NHU GIUP MS 3433

300,000

5/8/2019

HO THAI SON GIUP MS 3432

100,000

5/8/2019

HO THAI SON GIUP MS 3433

100,000

5/8/2019

HOANG DUC DUNG GIUP MS 3433

50,000

5/8/2019

DO THUY LOAN GIUP MS 3434

30,000

5/8/2019

PHAN VAN CANH GIUP MS 3434

300,000

5/8/2019

DUONG QUOC TRUNG GIUP MS 3435

200,000

5/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3433

200,000

5/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3434

200,000

5/8/2019

HOANG DUC DUNG GIUP MS 3434

50,000

6/8/2019

HO THAI SON GIUP MS 3437

100,000

6/8/2019

NGUYEN NGOC LINH GIUP MS 3435

50,000

6/8/2019

NGUYEN NGOC LINH GIUP MS 3436

50,000

6/8/2019

NGUYEN NGOC LINH GIUP MS 3434

50,000

6/8/2019

NGUYEN NGOC LINH GIUP MS 3437

50,000

6/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3437

500,000

6/8/2019

DAO THI THOI GIUP MS 3437

100,000

6/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3437

200,000

6/8/2019

THAI BINH DUONG GIUP MS 3437

50,000

6/8/2019

THAI BINH DUONG GIUP MS 3434

50,000

7/8/2019

THAI BINH DUONG GIUP MS 3438

50,000

7/8/2019

VO THI THANH MAI GIUP MS 3360 DEN 3439.

4,000,000

7/8/2019

NGUYEN THI NGOC GIUP MS 2990

300,000

7/8/2019

HO THAI SON GIUP MS 3438

100,000

7/8/2019

DO THUY LOAN GIUP MS 3438

30,000

8/8/2019

BAN DOC GIUP MS 2990

400,000

8/8/2019

NGUYEN VU NGUYET ANH GIUP MS 2990

300,000

8/8/2019

HOANG THI THU NGUYET GIUP MS 3437

200,000

8/8/2019

HOANG THI THU NGUYET GIUP MS 3436

200,000

8/8/2019

DO THUY LOAN GIUP MS 3439

30,000

8/8/2019

DANG THANH BINH GIUP MS 3439

300,000

8/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3438

500,000

8/8/2019

NGUYEN BICH THUY GIUP MS 3433

200,000

8/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3431

100,000

8/8/2019

HO THAI SON GIUP MS 3439

100,000

8/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3437

100,000

8/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3433

100,000

8/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3430

100,000

8/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3428

100,000

8/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3439

200,000

9/8/2019

Nguyen Ngoc Linh giup MS 3438

50,000

9/8/2019

Nguyen Ngoc Linh giup MS 3439

50,000

9/8/2019

Nguyen Ngoc Linh giup MS 3440

50,000

9/8/2019

Tran Thi Viet Anh giup Ban Sa Na

200,000

9/8/2019

Tran Thi Viet Anh giup gia dinh Truong Cong An xa hi sinh MS 3436

100,000

10/8/2019

Ho Thai Son giup MS 3441

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội điện tử   từ ngày 4 đến 10/8/2019

5/8/2019

DINH DUY PHUONG GIUP MS 3433

100,000

5/8/2019

NGUYEN NHAT PHUONG GIUP MS 3432

500,000

5/8/2019

DUONG VAN THANH GIUP QNA

50,000

5/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3433

300,000

5/8/2019

HOANG VU HA GIUP MS 3249

200,000

5/8/2019

HOANG VU HA GIUP MS 3230

200,000

5/8/2019

HOANG VU HA GIUP MS 3397

100,000

5/8/2019

NGUYEN DINH QUY GIUP MS 3435

100,000

6/8/2019

HOANG THUY LINH GIUP MS 3422

200,000

6/8/2019

DAO THI HANG GIUP MS 3433

200,000

6/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3437

50,000

6/8/2019

VU MNH THANG GIUP MS 3437

100,000

6/8/2019

NGUYEN TRONG LUU GIUP MS 3433

300,000

6/8/2019

NGUYEN TRONG LUU GIUP MS 3434

300,000

6/8/2019

DO THI DUNG GIUP MS 3437

200,000

6/8/2019

LAI THE HIEN GIUP MS 3437

100,000

6/8/2019

HOANG NGOC HUAN GIUP MS 3437

100,000

6/8/2019

LE XUAN HIEP GIUP MS 3437

50,000

6/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3437

500,000

6/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3437

200,000

6/8/2019

LE CONG TU GIUP MS 3437

100,000

7/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3437

100,000

7/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3437

200,000

7/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3437

500,000

7/8/2019

TAP DOAN CONG NGHIEP VIEN THONG QD GIUP MS 3438

100,000

7/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3437

200,000

7/8/2019

NGUYEN NHAT PHUONG GIUP MS 3437

1,000,000

7/8/2019

PHAM ANH THUY DUONG GIUP MS 3437

200,000

7/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3433

200,000

7/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3434

200,000

7/8/2019

DANG THI HAI YEN GIUP MS 3438

500,000

7/8/2019

DANG THI HAI YEN GIUP MS 3438

300,000

7/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3438

200,000

8/8/2019

DANG THI TAM GIUP MS 3438

500,000

8/8/2019

DANG THI TAM GIUP MS 3437

500,000

8/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3439

100,000

8/8/2019

NGUYEN THI THUY LIEU GIUP MS 3433

100,000

8/8/2019

NGUYEN THI THUY LIEU GIUP MS 3434

200,000

8/8/2019

NGUYEN THI THUY LIEU GIUP MS 3432

500,000

8/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3439

20,000

8/8/2019

NGUYEN ANH TUAN GIUP MS 3439

100,000

8/8/2019

LE VAN TUAN GIUP MS 3439

200,000

8/8/2019

DAO VAN TOAN GIUP MS 3439

100,000

8/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3439

100,000

8/8/2019

VU VAN PHUONG GIUP MS 3439

300,000

8/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3439

100,000

8/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3439

200,000

8/8/2019

DAO THANH NAM PHUONG GIUP MS 3439

300,000

8/8/2019

NGUYEN THI XUAN NGA GIUP MS 3439

300,000

8/8/2019

GD CHAU NGOC ANH GIUP MS 3427

500,000

8/8/2019

NGUYEN HUU CHI GIUP MS 3439

100,000

8/8/2019

BAN DOC GIUP MS 3439

200,000

9/8/2019

Hoang Minh Hanh giup MS 3439

500,000

9/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3437

200,000

9/8/2019

Tran T Thu Ha giup MS 3439

200,000

9/8/2019

Nguyen Thi Ngoc giup MS 3438

200,000

9/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3439

300,000

9/8/2019

Tran Thanh Trung giup MS 3438

50,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệptừ ngày 4 đến 10/8/2019

5/8/2019

Cty Thien Tan giup MS 3432

100,000

5/8/2019

Gd chau Thanh Linh Ha Nam giup MS 3432

300,000

5/8/2019

Nguyen Duc Hung giup MS 3432

200,000

5/8/2019

Cao T Thu giup MS 3433

100,000

5/8/2019

Nguyen Ngoc Anh giup MS 3431

500,000

5/8/2019

Trinh Van Tuyen giup MS 3433

200,000

5/8/2019

Trinh Van Tuyen giup MS 3432

200,000

5/8/2019

Trinh Van Tuyen giup MS 3431

200,000

5/8/2019

Trinh Van Tuyen giup MS 3430

200,000

5/8/2019

Trinh Van Tuyen giup MS 3429

200,000

5/8/2019

Khuc T Thuy Ngoc giup MS 3433

500,000

5/8/2019

Vu Duc Thang giup MS 3433

200,000

5/8/2019

Le Van Thuong giup MS 3433

50,000

5/8/2019

Dang Khuong Duy giup MS 3434

500,000

5/8/2019

Pham Ngoc Doanh giup MS 3434

100,000

5/8/2019

Truong T Hong Tuoi giup MS 3433

200,000

5/8/2019

Doan T Thanh Nu giup MS 3434

100,000

5/8/2019

Doan T Thanh Nu giup MS 3433

100,000

5/8/2019

Doan T Thanh Nu giup MS 3432

100,000

5/8/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3433

500,000

5/8/2019

Dong Vu Kieu Anh giup MS 3431

300,000

5/8/2019

Hoang Duy Bang giup MS 3435

200,000

5/8/2019

To Quoc Thang giup MS 3434

200,000

5/8/2019

Do T Ha Lien giup MS 3433

100,000

5/8/2019

Nguyen Tien Tuong Phu Tho giup MS 3435

500,000

6/8/2019

Nguyen T Thuy Dung giup MS 3435

200,000

6/8/2019

Nguyen T Thuy Dung giup MS 3436

200,000

6/8/2019

Le Hong Linh ung ho QNA

2,000,000

6/8/2019

Thai Tuyet Le giup MS 3433

200,000

6/8/2019

Cao T Thu giup MS 3437

100,000

6/8/2019

Ha Minh Duc giup MS 3437

500,000

6/8/2019

Cty Thien Tan giup MS 3433

100,000

6/8/2019

Cty Thien Tan giup MS 3434

100,000

6/8/2019

Tran Minh Tien giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Nguyen T Dang Loan giup MS 3430

200,000

6/8/2019

Bach Phuong Cong giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Le Hong Khanh giup MS 3437

100,000

6/8/2019

Nguyen Minh Tien giup MS 3437

300,000

6/8/2019

Tran Minh Tien giup MS 3434

100,000

6/8/2019

Truong Quynh Anh giup MS 3437

100,000

6/8/2019

Do T Thu giup MS 3437

200,000

6/8/2019

Vu T Thuy Ha giup MS 3437

100,000

6/8/2019

Dang Kim Hung giup MS 3437

100,000

6/8/2019

Phan T Hoa giup MS 3437

100,000

7/8/2019

Bui Huy Hoang gip MS 3437

100,000

7/8/2019

To Hoang An giup MS 3437

200,000

7/8/2019

Vu T Dung giup MS 3438

100,000

7/8/2019

To Quoc Thang giup MS 3438

200,000

7/8/2019

Tran Mai Anh Thu giup MS 3438

1,000,000

7/8/2019

Nguyen Thanh Lam giup MS 3437

200,000

7/8/2019

Bui Quang Sang ung ho QNA

100,000

7/8/2019

Pham Thanh Lich giup MS 3437

300,000

7/8/2019

Pham The Duy ung ho QNA

200,000

7/8/2019

Nguyen Thu Hang giup MS 3438

500,000

7/8/2019

Dinh Le Ninh giup MS 3438

500,000

7/8/2019

Nguyen T Minh giup MS 3438

100,000

7/8/2019

Nguyen T Minh giup MS 3437

100,000

7/8/2019

Nguyen T Minh giup MS 3423

100,000

7/8/2019

Nguyen T Minh giup MS 3422

100,000

7/8/2019

Nguyen T Minh giup MS 3421

100,000

7/8/2019

Nguyen T Minh giup MS 3420

100,000

7/8/2019

Phung Huu Ha giup MS 3426

1,500,000

7/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3438

100,000

8/8/2019

Le Van Nam giup MS 3438

500,000

8/8/2019

Nguyen T Thu Suong ung ho QNA

500,000

8/8/2019

Do Viet Long giup MS 3438

500,000

8/8/2019

Tran T Thanh Xuan giup MS 3437

200,000

8/8/2019

Nguyen Dinh Vinh giup Ms 3439

200,000

8/8/2019

Nguyen T Mo giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Nguyen T Mo giup MS 3433

100,000

8/8/2019

Dang Kim Hung giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Be Ha Thanh va Phuc Lam giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Le Huong Giang giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Ta T Kim Thoa giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Nguyen Van Linh giup MS 3439

500,000

8/8/2019

Pham Thanh Binh giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Hoang Quoc Tuan giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Ngo T Dieu Mo giup MS 3439

300,000

8/8/2019

Hoang Huu Duc giup MS 3439

200,000

8/8/2019

Nguyen Duc Chinh ung ho QNA

200,000

8/8/2019

Le T Kim Phan ung ho QNA

200,000

8/8/2019

Bui Van Viet ung ho QNA

200,000

8/8/2019

Nguyen Nha Uyen giup MS 3439

500,000

8/8/2019

Nguyen T Huong giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Phung Tien Dung giup MS 3439

50,000

8/8/2019

Tran Thanh Danh giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Nong Hai Hung giup MS 3439

300,000

8/8/2019

Trinh T Thao giup MS 3439

1,000,000

8/8/2019

Trinh T Thao giup MS 3438

2,000,000

8/8/2019

Phan T Hoa giup MS 3439

100,000

8/8/2019

Vu Van Bac giup MS 3430

50,000

8/8/2019

Vu Van Bac giup MS 3431

50,000

8/8/2019

Vu Van Bac giup MS 3432

50,000

8/8/2019

Vu Van Bac giup MS 3433

50,000

8/8/2019

Vu Van Bac giup MS 3434

50,000

8/8/2019

Vu Van Bac giup MS 3435

50,000

8/8/2019

Vu Van Bac giup MS 3436

50,000

8/8/2019

Vu Van Bac giup MS 3437

50,000

8/8/2019

Vu Van Bac giup MS 3438

50,000

8/8/2019

Huu Duc giup MS 3439

200,000

8/8/2019

NguyNguyen Thanh Cuu giup MS 3439

200,000

9/8/2019

Le Van Thanh giup MS 3439

200,000

9/8/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3439

200,000

9/8/2019

Nguyen T Hien giup MS 3439

100,000

9/8/2019

Duong Ngoc Quynh giup MS 3437

100,000

9/8/2019

Nguyen Van Tam giup MS 3439

100,000

9/8/2019

Nguyen Van Tan giup MS 3439

200,000

9/8/2019

Dam T Thu Huyen giup MS 3439

200,000

9/8/2019

Tran Thu Hoai giup MS 3433

200,000

9/8/2019

Hoang Minh Hoa giup MS 3437

200,000

9/8/2019

Lam Thanh Xuan giup MS 3440

600,000

10/8/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3438

100,000

10/8/2019

Ngo Van Chien giup SM 3430

500,000

10/8/2019

Nguyen T Thuy Lien gup MS 3441

200,000

10/8/2019

Thai Tuyet Le giup MS 3438

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Viettel Paytừ ngày 4 đến 10/8/2019

04/08/2019 00:37:12

vu thi kim 096 8925259 200000 Ma so 3432: 200000

192,600

04/08/2019 05:58:59

800039 DANTRI 190 80423 8605390 VTBANK

3,000

04/08/2019 07:40:28

Dao Dinh Xoa 0916190 82 8 1000000 Ma so 3433: 1000000

987,900

04/08/2019 07:47:08

Dao Dinh Xoa 0916190 82 8 2000000 Ma so 2990: 2000000

1,976,900

04/08/2019 08:45:32

Xem noi dung trong CMS

290,000

04/08/2019 08:56:30

800039 DANTRI 190 80423 8920904 VTBANK

2,000

04/08/2019 13:28:35

800039 DANTRI 190 804239745223 VTBANK

100,000

04/08/2019 15:48:28

800039 DANTRI 190 804230116572 VTBANK

100,000

04/08/2019 20:10:46

800039 DANTRI 190 804230 89033 8 VTBANK

100,000

04/08/2019 22:41:25

800039 DANTRI 190 804231276735 VTBANK

50,000

05/08/2019 01:34:41

vu thi kim 096 8925259 100000 Ma so 3433: 100000

95,200

05/08/2019 07:53:01

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190 805 190 80517761 8 867

100,000

05/08/2019 08:52:21

800039 DANTRI 190 805231970 837 VTBANK

200,000

05/08/2019 10:17:00

800039 DANTRI 190 80523243 8947 VTBANK

50,000

05/08/2019 10:47:00

Vu Trung Hieu 0942 8900 8 200000 Ma so 3427: 200000

196,700

05/08/2019 12:37:22

800039 DANTRI 190 8052331027 89 VTBANK

50,000

05/08/2019 13:37:17

Xem noi dung trong CMS

97,800

05/08/2019 13:38:18

800039 DANTRI 190 8052333196 80 VTBANK

100,000

05/08/2019 14:07:44

Xem noi dung trong CMS

196,700

05/08/2019 15:21:48

Do Quoc Thang 0363095999 50000 Ma so 3433: 50000

46,500

05/08/2019 15:42:40

800039 DANTRI 190 805234027404 VTBANK

50,000

05/08/2019 16:32:04

Hai 0 86 86361 89 500000 Ma so 3434: 500000

484,800

05/08/2019 16:51:29

800039 DANTRI 190 805234502995 VTBANK

50,000

05/08/2019 17:27:28

800039 DANTRI 190 805234722 857 VTBANK

20,000

05/08/2019 19:19:47

800039 DANTRI 190 805235250333 VTBANK

300,000

05/08/2019 20:28:21

800039 DANTRI 190 805235533322 VTBANK

500,000

05/08/2019 20:49:01

800039 DANTRI 190 805235615 849 VTBANK

2,000

05/08/2019 23:46:26

800039 DANTRI 190 8052360 8392 8 VTBANK

200,000

05/08/2019 23:48:09

800039 DANTRI 190 8052360 85 826 VTBANK

200,000

05/08/2019 23:52:02

800039 DANTRI 190 805236090250 VTBANK

200,000

06/08/2019 00:31:19

800039 DANTRI 190 806236127706 VTBANK

8,000

06/08/2019 00:31:36

800039 DANTRI 190 806236127 894 VTBANK

8,000

06/08/2019 00:36:53

vu thi kim 096 8925259 100000 Ma so 3434: 100000

95,200

06/08/2019 05:57:13

VU XUAN CUONG 0 86 8275123 100000 Ma so 3433: 100000

97,800

06/08/2019 08:04:48

Do Quoc Thang 0363095999 50000 Ma so 3437: 50000

46,500

06/08/2019 08:10:44

Nguyen Huu Trong 09 84 8 86166 100000 Ma so 3437: 100000

97,800

06/08/2019 08:15:11

Linh Huong 09 8 8712006 300000 Ma so 3437: 300000

290,000

06/08/2019 08:39:13

nguyen thieu linh 091 80424 82 300000 Ma so 3437: 300000

290,000

06/08/2019 08:46:44

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190 806 190 806179632211

200,000

06/08/2019 08:52:32

Xem noi dung trong CMS

290,000

06/08/2019 10:10:02

800039 DANTRI 190 8062372 8 806 8 VTBANK

500,000

06/08/2019 10:17:50

800039 DANTRI 190 806237337423 VTBANK

500,000

06/08/2019 10:53:39

Nguyen Minh Tam 09349 89767 200000 Ma so 3437: 200000

196,700

06/08/2019 12:34:12

800039 DANTRI 190 80623 8027494 VTBANK

200,000

06/08/2019 13:15:35

khuyet danh 0996321979 200000 Ma so 3437: 200000

192,600

06/08/2019 13:16:01

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190 806 190 8061 801790 87

200,000

06/08/2019 13:36:13

Xem noi dung trong CMS

484,800

06/08/2019 16:55:51

Minh 0903 805979 500000 Ma so 2990: 500000

484,800

07/08/2019 02:18:12

800039 DANTRI 190 80723073737 8 VTBANK

50,000

07/08/2019 07:16:44

VU XUAN CUONG 0 86 8275123 100000 Ma so 343 8: 100000

95,200

07/08/2019 07:34:11

Bien Tuan Anh 0364751176 200000 Ma so 3437: 200000

192,600

07/08/2019 09:31:25

HIEU 09 8 86 89311 100000 Ma so 343 8: 100000

95,200

07/08/2019 09:33:02

HIEU 09 8 86 89311 100000 Ma so 3437: 100000

95,200

07/08/2019 10:32:05

Mai Xuan Thanh 0 835111100 200000 Ma so 343 8: 200000

192,600

07/08/2019 10:52:00

Do Quoc Thang 0363095999 50000 Ma so 343 8: 50000

46,500

07/08/2019 11:05:34

800039 DANTRI 190 807232025073 VTBANK

200,000

07/08/2019 11:53:34

800039 DANTRI 190 807232250910 VTBANK

300,000

07/08/2019 13:00:57

800039 DANTRI 190 8072324 8346 8 VTBANK

180,000

07/08/2019 15:19:13

Nguyen Van Hong 09099057 8 8 100000 Ma so 3437: 100000

95,200

07/08/2019 15:22:26

Nguyen Van Hong 09099057 8 8 100000 Ma so 343 8: 100000

95,200

07/08/2019 17:35:30

800039 DANTRI 190 807233703170 VTBANK

50,000

07/08/2019 19:06:32

800039 DANTRI 190 8072340 85740 VTBANK

100,000

07/08/2019 21:18:10

800039 DANTRI 190 807234606362 VTBANK

100,000

07/08/2019 21:35:51

800039 DANTRI 190 807234666751 VTBANK

50,000

07/08/2019 21:48:50

800039 DANTRI 190 80723470 8046 VTBANK

50,000

08/08/2019 01:07:57

vu thi kim 096 8925259 200000 Ma so 343 8: 200000

192,600

08/08/2019 01:10:53

vu thi kim 096 8925259 100000 Ma so 3437: 100000

95,200

08/08/2019 05:30:08

800039 DANTRI 190 80 8235134062 VTBANK

200,000

08/08/2019 07:34:51

800039 DANTRI 190 80 823531 8944 VTBANK

100,000

08/08/2019 07:47:59

800039 DANTRI 190 80 8235359160 VTBANK

50,000

08/08/2019 08:05:33

Do Quoc Thang 0363095999 50000 Ma so 3439: 50000

46,500

08/08/2019 08:38:50

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190 80 8 190 80 81 83166354

100,000

08/08/2019 08:58:30

800039 DANTRI 190 80 82356 81212 VTBANK

10,000

08/08/2019 09:20:37

800039 DANTRI 190 80 823579 8 872 VTBANK

50,000

08/08/2019 09:21:25

800039 DANTRI 190 80 8235 8033 85 VTBANK

200,000

08/08/2019 09:45:29

Thao Huong 09 82534996 200000 Ma so 3439: 200000

192,600

08/08/2019 10:03:49

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190 80 8 190 80 81 83349 830

500,000

08/08/2019 10:37:40

800039 DANTRI 190 80 82362017 85 VTBANK

200,000

08/08/2019 11:16:24

Trang 09374301 8 8 500000 Ma so 3437: 500000

484,800

08/08/2019 11:23:05

Trang 09374301 8 8 500000 Ma so 3439: 500000

484,800

08/08/2019 11:34:56

dinh thi ngoc anh 09 8346 8904 200000 Ma so 3439: 200000

192,600

08/08/2019 11:40:42

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190 80 8 190 80 81 83536375

100,000

08/08/2019 12:00:06

800039 DANTRI 190 80 8236590270 VTBANK

70,000

08/08/2019 13:25:17

VU XUAN CUONG 0 86 8275123 100000 Ma so 3439: 100000

97,800

08/08/2019 13:35:43

800039 DANTRI 190 80 8236 899631 VTBANK

100,000

08/08/2019 13:47:24

Nguyen Van Hong 09099057 8 8 100000 Ma so 3434: 100000

95,200

08/08/2019 16:57:49

800039 DANTRI 190 80 8237791110 VTBANK

2,000

08/08/2019 19:20:41

800039 DANTRI 190 80 823 8345964 VTBANK

50,000

08/08/2019 21:55:21

800039 DANTRI 190 80 823 8 890 825 VTBANK

100,000

08/08/2019 22:05:06

800039 DANTRI 190 80 823 8917977 VTBANK

100,000

09/08/2019 07:36:17

800039 DANTRI 190 8092394320 80 VTBANK

10,000

09/08/2019 08:57:18

VU XUAN CUONG 0 86 8275123 100000 Ma so 3440: 100000

97,800

09/08/2019 09:46:24

Trinh 09340302 87 600000 Ma so 3440: 200000 Ma so 3437: 200000 Ma so 3434: 200000

592,300

09/08/2019 10:20:10

800039 DANTRI 190 80923015 855 8 VTBANK

100,000

09/08/2019 11:48:59

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190 809 190 8091 85150 870

500,000

09/08/2019 14:53:39

800039 DANTRI 190 80923134001 8 VTBANK

300,000

09/08/2019 17:02:05

800039 DANTRI 190 809232024020 VTBANK

500,000

09/08/2019 17:11:37

Nguyen Van Duy 0 86 8934697 200000 Ma so 3432: 200000

196,700

09/08/2019 18:37:29

800039 DANTRI 190 80923246423 8 VTBANK

200,000

09/08/2019 20:13:18

800039 DANTRI 190 809232 855904 VTBANK

50,000

09/08/2019 22:06:24

800039 DANTRI 190 8092332 87057 VTBANK

500,000

09/08/2019 23:34:37

800039 DANTRI 190 8092334 86402 VTBANK

200,000

10/08/2019 05:54:26

800039 DANTRI 190 81023373033 8 VTBANK

50,000

10/08/2019 05:57:06

800039 DANTRI 190 810233732990 VTBANK

50,000

10/08/2019 05:59:18

800039 DANTRI 190 810233735350 VTBANK

50,000

10/08/2019 11:05:35

800039 DANTRI 190 810235172027 VTBANK

20,000

10/08/2019 12:17:04

800039 DANTRI 190 810235521926 VTBANK

10,000

10/08/2019 12:25:40

800039 DANTRI 190 81023555 8125 VTBANK

10,000

10/08/2019 12:27:38

800039 DANTRI 190 810235565963 VTBANK

10,000

10/08/2019 12:29:33

800039 DANTRI 190 810235573615 VTBANK

10,000

10/08/2019 12:31:00

VU XUAN CUONG 0 86 8275123 100000 Ma so 3441: 100000

97,800

10/08/2019 12:31:34

800039 DANTRI 190 8102355 81774 VTBANK

10,000

10/08/2019 12:33:11

800039 DANTRI 190 8102355 87935 VTBANK

10,000

10/08/2019 12:34:57

800039 DANTRI 190 81023559473 8 VTBANK

10,000

10/08/2019 12:37:11

800039 DANTRI 190 810235603790 VTBANK

10,000

10/08/2019 12:41:30

800039 DANTRI 190 810235620141 VTBANK

10,000

10/08/2019 12:43:15

800039 DANTRI 190 810235627153 VTBANK

10,000

10/08/2019 13:11:26

Trinh 09340302 87 100000 Ma so 3441: 100000

97,800

10/08/2019 13:12:32

800039 DANTRI 190 810235736104 VTBANK

100,000

10/08/2019 13:26:59

Ho Viet Niem 0916 876655 200000 Ma so 3441: 200000

196,700

10/08/2019 14:27:18

800039 DANTRI 190 810236031171 VTBANK

300,000

10/08/2019 14:31:32

800039 DANTRI 190 810236050029 VTBANK

500,000

10/08/2019 14:57:09

800039 DANTRI 190 810236169712 VTBANK

100,000

10/08/2019 15:01:45

LAD 0936526 80 8 1000000 Ma so 3441: 1000000

971,800

10/08/2019 15:19:31

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190 810 190 8101 87475266

50,000

10/08/2019 15:21:24

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190 810 190 8101 87479413

100,000

10/08/2019 18:42:20

800039 DANTRI 190 810237297420 VTBANK

200,000

10/08/2019 18:44:14

800039 DANTRI 190 81023730652 8 VTBANK

300,000

10/08/2019 20:56:49

800039 DANTRI 190 81023791 812 8 VTBANK

100,000

 

Tổng

       731,414,200

MỚI NHẤT
Được bạn đọc hỗ trợ kịp thời, nam thanh niên bị tai nạn chấn thương sọ não đã xuất viện
Được bạn đọc hỗ trợ kịp thời, nam thanh niên bị tai nạn chấn thương sọ não đã xuất viện

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì tai nạn giao thông, nam thanh niên đối mặt với nguy cơ tử vong nhưng gia đình nghèo không lo nổi viện phí. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, bệnh nhân đã qua được nguy kịch, xuất viện, sức khỏe dần bình phục.

Thứ tư, 28/08/2019 - 11:42

Tiếng khóc xé lòng của bé gái 9 tháng tuổi mắc tim bẩm sinh phức tạp
Tiếng khóc xé lòng của bé gái 9 tháng tuổi mắc tim bẩm sinh phức tạp

(Dân trí) - Con oằn người khóc thét lên vì đau, đôi tay bé nhỏ cố nắm ôm chặt lấy mọi thứ trong không trung vô định như cầu cứu…Mới 9 tháng tuổi, con đã phải chịu những cơn đau dày vò cùng với những trận đói triền miên nơi bệnh viện. Nhiều lần con đã chết đi sống lại, bởi các căn bệnh đa dị tật tim bẩm sinh.

Thứ tư, 28/08/2019 - 05:56

Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm tặng Quỹ khuyến học “Vòng tay đồng đội” 500 triệu đồng
Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm tặng Quỹ khuyến học “Vòng tay đồng đội” 500 triệu đồng

(Dân trí) - Thừa ủy quyền của GS,TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập báo Dân Trí - Uỷ viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương hội kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học Viêt Nam, đã trao Bảng Vàng Vinh danh của Hội dành tặng Anh hùng Lao Động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Golf Long Thành.

Thứ ba, 27/08/2019 - 12:54

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 2 tháng 8/2019
Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 2 tháng 8/2019

(Dân trí) - Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 841,640,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo trong tuần qua.

Thứ ba, 27/08/2019 - 12:43

Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 8 năm 2019
Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 8 năm 2019

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 894,657,311 đồng.

Thứ ba, 27/08/2019 - 12:40

Xót thương cậu bé 9 tuổi bị u não, nhà bị bão lũ cuốn trôi
Xót thương cậu bé 9 tuổi bị u não, nhà bị bão lũ cuốn trôi

(Dân trí) - Lần nào cũng thế, gom góp được mấy đồng bạc lẻ là anh Quý lại sấp ngửa bắt chuyến xe đưa con xuống Hà Nội gấp bởi tình trạng con đã rơi vào nguy kịch. Phát hiện khối u não phải phẫu thuật và xạ trị đúng lúc tài sản duy nhất của gia đình là ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi khiến bố con anh lao đao như rơi xuống vực thẳm.

Thứ ba, 27/08/2019 - 12:09

Xúc động rơi nước mắt, “Cô bé lọ lem” bước chân vào đại học ngỡ như một giấc mơ!
Xúc động rơi nước mắt, “Cô bé lọ lem” bước chân vào đại học ngỡ như một giấc mơ!

(Dân trí) - Chiều nay, 27/8, “Cô bé lọ lem" Trịnh Thị Phúc, sẽ chính thức nhập học tại Trường đại học Dược Hà Nội. Trước ngày lên đường nhập học cô bé vẫn ngỡ như mình đang nằm mơ, Phúc xúc động đến rơi nước mắt trước tình cảm của bạn đọc Dân trí.

Thứ ba, 27/08/2019 - 10:15

Vợ con anh Tèo nguy kịch sau cuộc vượt cạn "ngàn cân treo sợi tóc"
Vợ con anh Tèo nguy kịch sau cuộc vượt cạn "ngàn cân treo sợi tóc"

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ buộc phải chấm dứt thai kỳ, sau cuộc mổ bắt con cả sản phụ và bé trai đều rơi vào nguy nan. Hội chứng Hellp đang đe dọa cướp đi sinh mạng của mẹ con sản phụ trong cảnh anh Phạm Văn Tèo, chồng sản phụ không một đồng lận lưng.

Thứ ba, 27/08/2019 - 05:32

Bạn đọc Dân trí giúp 2 mẹ con cùng bị ung thư hơn 91 triệu đồng
Bạn đọc Dân trí giúp 2 mẹ con cùng bị ung thư hơn 91 triệu đồng

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí mà 2 mẹ con chị Chinh có thể được điều trị tốt hơn, chồng chị Chinh có thể nghỉ làm vài bữa để chăm vợ chăm con mà không lo nhà dứt bữa, con nghỉ học.

Thứ ba, 27/08/2019 - 05:16

Đớn đau cảnh bé gái 6 tuổi duy nhất sống sót trong gia đình bị đất đá vùi lấp
Đớn đau cảnh bé gái 6 tuổi duy nhất sống sót trong gia đình bị đất đá vùi lấp

(Dân trí) - Vành khăn trắng trên đầu, đôi mắt con tròn xoe ngơ ngác, giọng con nghẹn lại gọi tên bố mẹ và em gái trong vô vọng. 6 tuổi, Bích Ngọc đã chịu cú sốc đau đớn khi cùng lúc mất đi cả bố mẹ và em gái 3 tuổi trong vụ sạt lở đất vừa qua tạ Đắk Nông. Ngọc là người may mắn duy nhất sống sót trong gia đình vì được bố mẹ gửi em lại với ông bà nội.

Thứ hai, 26/08/2019 - 05:40

Na Kho khao khát một cây cầu giữa đại ngàn heo hút
Na Kho khao khát một cây cầu giữa đại ngàn heo hút

(Dân trí) - Na Kho - bản làng nằm giữa thung lũng được bao bọc bởi núi rừng và khe suối. Na Kho đói, nghèo và khổ gần như bậc nhất cái xã biên giới Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An với số đông dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc Khơ Mú, Thái, Mông...

Thứ hai, 26/08/2019 - 01:01

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 1 tháng 8/2019
Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 1 tháng 8/2019

(Dân trí) - Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 692,405,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo trong tuần qua.

Chủ nhật, 25/08/2019 - 04:46

ĐÁNG QUAN TÂM
Giảng đường đại học trôi xa dần với chàng trai mồ côi dù đã nhận giấy báo trúng tuyển
Giảng đường đại học trôi xa dần với chàng trai mồ côi dù đã nhận giấy báo trúng tuyển

(Dân trí) - Thời hạn nhập học đã trôi qua vài ngày, cầm giấy báo trúng tuyển trên tay mà chàng trai mồ côi Phùng Xuân Hoàng rưng rưng nước mắt khi con đường đến giảng đường đại học ngày một trôi xa vì hoàn cảnh gia đình...không tiền.

Chủ nhật, 25/08/2019 - 05:55

Người đàn bà nghèo "gật đầu" bán thận để lấy tiền cứu chồng
Người đàn bà nghèo "gật đầu" bán thận để lấy tiền cứu chồng

(Dân trí) - Tất tả bắt chuyến xe sớm từ quê lên Hà Nội vào viện chăm chồng "thập tử nhất sinh". Tiền không một cắc dính túi, nhiều hôm chị Thủy quên cả ăn cho đến khi người lả đi mới biết mình bị tụt huyết áp do đói. Không có tiền cứu chồng, có người mách chị đi bán thận chị cũng "gật đầu" tìm mối...

Thứ bảy, 24/08/2019 - 05:33

Kì tích người đàn bà "chung xương sống" với con trai đã tập được đi nhờ "cái lưng" bạn đọc Dân trí
Kì tích người đàn bà "chung xương sống" với con trai đã tập được đi nhờ "cái lưng" bạn đọc Dân trí

(Dân trí) - Cách đây 9 năm, chị Phượng bị ngã cầu treo quăng mình xuống suối gãy cột sống và bị liệt hoàn toàn. Hoàn cảnh của chị được bạn đọc Dân trí về tận nhà dìu đi, thậm chí là cõng đến viện để điều trị, giờ chị đã tập đi lại được giống như một kì tích đối với bệnh nhân "liệt tuỷ".

Thứ bảy, 24/08/2019 - 05:14

Cô bé mắc bệnh máu tan trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nhân ái của bạn đọc Dân trí
Cô bé mắc bệnh máu tan trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nhân ái của bạn đọc Dân trí

(Dân trí) - Ngay khi hoàn cảnh của bé 12 tuổi mắc bệnh máu tan nhiều bạn đọc Dân trí đến tận viện giúp đỡ gia đình số tiền 12 triệu đồng để lo thuốc thang điều trị. Tuy nhiên do bệnh tình quá nặng, cô bé đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nhân ái của bạn đọc Dân trí.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 06:45

Bạn đọc giúp đỡ vợ chồng già 40 năm nuôi con nhiễm chất độc da cam
Bạn đọc giúp đỡ vợ chồng già 40 năm nuôi con nhiễm chất độc da cam

(Dân trí) - Lẽ ra ở cái tuổi xế chiều, ông Luôn - bà Hoàng sẽ được con cháu phụng dưỡng, chăm sóc. Thế nhưng, suốt hơn 40 năm qua ông, bà đã trải qua bao vất vả, sớm hôm tảo tần lo kiếm tiền để lo cho 2 người con bị nhiễm chất độc da cam.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 06:20

Cô bé tật nguyền vui mừng khoe chiếc xe lăn mới "cóng" được bạn đọc Dân trí tặng!
Cô bé tật nguyền vui mừng khoe chiếc xe lăn mới "cóng" được bạn đọc Dân trí tặng!

(Dân trí) - Gặp lại chúng tôi, cô bé tật nguyền Hoàng Thị Hằng vui mừng khoe chiếc xe lăn mới "cóng" vừa được một nhóm nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí tặng. Ngoài chiếc xe lăn, Hằng còn được hàng nghìn các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí trong nước và nước ngoài giúp đỡ em cùng gia đình trong lúc hoạn nạn khó khăn.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 06:13

Cuộc sống bất hạnh của cô giáo khiến cha già 70 tuổi vác búa tạ đi phá đá kiếm tiền nuôi con
Cuộc sống bất hạnh của cô giáo khiến cha già 70 tuổi vác búa tạ đi phá đá kiếm tiền nuôi con

(Dân trí) - Được coi là nhan sắc, học thức nhất vùng, nhưng Chi lại có cuộc sống vô cùng lận đận về đường tình duyên với 2 lần lỡ dở. Một lần đang trên bục giảng, Chi bị đột quỵ phải sống thực vật. Từ đó, người cha già 70 tuổi vác búa tạ đi khắp nơi phá đá thuê kiếm từng cắc bạc lẻ để cứu con.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 06:50

“Nữ sinh phải gác lại việc học vì bố mẹ đều lâm trọng bệnh” được bạn đọc Dân trí giúp hơn 37 triệu đồng
“Nữ sinh phải gác lại việc học vì bố mẹ đều lâm trọng bệnh” được bạn đọc Dân trí giúp hơn 37 triệu đồng

(Dân trí) - Đang học Đại học năm nhất ở TP. Đà Nẵng, nhưng Diễm phải bảo lưu kết quả để đi làm kiếm tiền phụ mẹ bị mổ cột sống mất sức lao động nuôi bố bị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ hơn 37 triệu đồng.

Thứ năm, 22/08/2019 - 06:40

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ người đàn ông bị tai nạn chấn thương sọ não số tiền gần 34 triệu đồng
Bạn đọc Dân trí hỗ trợ người đàn ông bị tai nạn chấn thương sọ não số tiền gần 34 triệu đồng

(Dân trí) - Người mẹ nghèo bất lực nhìn con trai bị tai nạn chấn thương sọ não phải phẫu thuật và gửi một phần não đi nuôi cấy, nếu không có điều kiện chữa trị thì khả năng phục hồi rất thấp. Những món quà của bạn đọc báo Dân trí đã đến kịp thời tiếp thêm niềm hi vọng cho gia đình.

Thứ năm, 22/08/2019 - 06:31

Nghẹn ngào cảnh vợ chồng vét đến hạt thóc cuối cùng đem đi bán cứu con trai không hậu môn
Nghẹn ngào cảnh vợ chồng vét đến hạt thóc cuối cùng đem đi bán cứu con trai không hậu môn

(Dân trí) - Sinh ra Việt đã không có hậu môn. Cuộc sống của Việt dài đằng đẵng 5 năm trong bệnh viện, bao tài sản trong nhà bán sạch để chi phí cho 5 lần phẫu thuật hậu môn nhân tạo cho Việt. Nhưng niềm vui của Việt và gia đình ngắn chẳng tày gang khi Việt lại bị cong, vẹo cột sống đến gập người, bố mẹ Việt lại vét đến những hạt thóc cuối cùng để bán cứu con.

Thứ năm, 22/08/2019 - 11:32

"Ở thế giới bên kia, em trai tôi cũng rất ấm lòng"
"Ở thế giới bên kia, em trai tôi cũng rất ấm lòng"

(Dân trí) - Ngày trở lại trao số tiền bạn đọc Dân trí thì ông Quý - “Người đàn ông đơn độc bị bệnh tật đọa đày gầy trơ xương” đã không còn nữa. Tiếp nhận gần 49 triệu đồng, hai người chị nghèo khổ của ông đã trích một phần tiền hỗ trợ những mảnh đời khó khăn tại địa phương

Thứ năm, 22/08/2019 - 06:34

"Chị em cháu không được đi viện sẽ chết hả cô?"
"Chị em cháu không được đi viện sẽ chết hả cô?"

(Dân trí) - 11 tuổi nhưng nhìn Hương bé loắt choắt, người gầy đét. Nguyễn, em trai Hương thì bụng trương sình lên. Cả hai chị em bị bệnh "máu tan" bẩm sinh đi viện gần chục năm nay khiến gia đình nghèo đến cùng kiệt. Hương hỏi tôi: "Nếu chị em cháu không được đi viện nữa thì sẽ chết hả cô?".

Thứ năm, 22/08/2019 - 06:18

Số phận bi thảm của người đàn ông nhập viện chỉ đủ tiền mua 3 suất cơm "bụi"

(Dân trí) - Nhập viện cấp cứu chỉ vỏn vẹn có hơn trăm ngàn trong túi đóng tạm ứng viện phí, may mắn anh Hợp được bác sĩ cứu chữa kịp thời qua cơn nguy kịch. Những ngày qua anh em bệnh nhân tật nguyền này sống lay lắt bằng những suất cơm từ thiện đến nhói lòng!