Chủ nhật, 12/01/2020 - 05:32

Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 1 năm 2020

Dân trí

Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,601,690,521 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ
ngày   29/12/2019 đến 04/1/2020

 

31/12

Lê Huỳnh- 22 Hùng Vương- HN giúp Ms3606

200,000

 

Hội Phụng sự Xã hội- USA giúp Ms3598, 3599, 3600, 3603, 3606, mỗi hc- 1,000,000 đ; Ms3601, 3602, 3604, 3605, mỗi hc- 2,000,000 đ

13,000,000

 

Cô Hòa- tổ 81 Kim Liên- HN giúp Ms3606, 3605, 3604, 3603, 3602 mỗi hc- 100k

500,000

3/1

Bùi Thanh Thủy- SN 50- ngõ 307- Giảng Võ-HN giúp Ms3609

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Viettel pay
từ ngày 29/12/2019 đến 04/1/2020

 

29/12/2019 03:36:02

800039 DANTRI 191229237379646 VTBANK

1,000

29/12/2019 05:54:12

800039 DANTRI 191229237684415 VTBANK

1,000

29/12/2019 05:57:06

800039 DANTRI 191229237692370 VTBANK

10,000

29/12/2019 06:57:51

800039 DANTRI 191229237940732 VTBANK

30,000

29/12/2019 07:22:11

800039 DANTRI 191229238088613 VTBANK

1,000

29/12/2019 09:57:27

800039 DANTRI 191229239439007 VTBANK

5,000

29/12/2019 10:24:47

800039 DANTRI 191229239695190 VTBANK

2,000

29/12/2019 10:29:23

800039 DANTRI 191229239737354 VTBANK

1,000

29/12/2019 11:04:22

800039 DANTRI 191229230053146 VTBANK

200,000

29/12/2019 11:27:07

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3602: 100000

100,000

29/12/2019 11:51:24

Xem noi dung trong CMS

500,000

29/12/2019 14:11:10

800039 DANTRI 191229231598384 VTBANK

1,000

29/12/2019 15:27:01

800039 DANTRI 191229232223888 VTBANK

10,000

29/12/2019 16:09:24

800039 DANTRI 191229232676343 VTBANK

1,000

29/12/2019 16:12:04

800039 DANTRI 191229232710340 VTBANK

1,000

29/12/2019 16:12:46

800039 DANTRI 191229232718728 VTBANK

1,000

29/12/2019 17:00:43

800039 DANTRI 191229233207240 VTBANK

1,000

29/12/2019 19:41:49

800039 DANTRI 191229234819495 VTBANK

30,000

29/12/2019 20:33:14

Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3602: 100000

100,000

29/12/2019 21:50:09

800039 DANTRI 191229236482810 VTBANK

1,000

29/12/2019 22:12:08

800039 DANTRI 191229236684615 VTBANK

1,000

30/12/2019 00:04:17

800039 DANTRI 191230237325872 VTBANK

10,000

30/12/2019 04:41:29

800039 DANTRI 191230237798887 VTBANK

1,000

30/12/2019 06:18:39

800039 DANTRI 191230237990711 VTBANK

30,000

30/12/2019 06:31:58

Xem noi dung trong CMS

200,000

30/12/2019 07:29:08

Xem noi dung trong CMS

200,000

30/12/2019 07:34:38

Xem noi dung trong CMS

100,000

30/12/2019 07:41:35

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191230 191230172290676

200,000

30/12/2019 08:17:37

800039 DANTRI 191230238770528 VTBANK

50,000

30/12/2019 08:19:06

Nguyen Thi Hanh; 0913015088; 100000; Ma so 3602: 100000

100,000

30/12/2019 08:25:19

Nguyen Thi Hanh; 0913015088; 100000; Ma so 3601: 100000

100,000

30/12/2019 08:35:00

Xem noi dung trong CMS

1,000,000

30/12/2019 09:44:51

Le Minh Hanh; 0974405625; 100000; Ma so 3601: 100000

100,000

30/12/2019 14:13:50

800039 DANTRI 191230233322138 VTBANK

30,000

30/12/2019 15:02:13

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3605: 50000

50,000

30/12/2019 15:39:29

Truong Thanh Tung; 0986010509; 1000000; Ma so 3595: 1000000

1,000,000

30/12/2019 15:42:24

Noilamchi; 0911111111; 500000; Ma so 3605: 500000

500,000

30/12/2019 16:13:15

800039 DANTRI 191230234836868 VTBANK

20,000

30/12/2019 16:14:22

800039 DANTRI 191230234851949 VTBANK

20,000

30/12/2019 17:51:27

800039 DANTRI 191230236208016 VTBANK

1,000

30/12/2019 19:38:34

800039 DANTRI 191230237552166 VTBANK

5,000

30/12/2019 19:41:13

800039 DANTRI 191230237586937 VTBANK

20,000

30/12/2019 19:47:35

800039 DANTRI 191230237672131 VTBANK

100,000

30/12/2019 19:50:53

800039 DANTRI 191230237719701 VTBANK

100,000

30/12/2019 20:02:08

800039 DANTRI 191230237933457 VTBANK

10,000

30/12/2019 20:24:31

800039 DANTRI 191230238328517 VTBANK

10,000

30/12/2019 21:06:49

800039 DANTRI 191230238887469 VTBANK

20,000

30/12/2019 21:22:10

800039 DANTRI 191230239088797 VTBANK

7,000

30/12/2019 22:34:59

800039 DANTRI 191230239908943 VTBANK

5,000

30/12/2019 22:36:41

800039 DANTRI 191230239924450 VTBANK

4,000

30/12/2019 22:48:40

tran ngoc thang; 0913387455; 100000; Ma so 3605: 100000

100,000

30/12/2019 23:06:12

800039 DANTRI 191230230163383 VTBANK

10,000

30/12/2019 23:16:35

800039 DANTRI 191230230237828 VTBANK

1,000

30/12/2019 23:55:39

800039 DANTRI 191230230451807 VTBANK

10,000

31/12/2019 01:24:01

800039 DANTRI 191231230756917 VTBANK

40,000

31/12/2019 01:24:19

800039 DANTRI 191231230757660 VTBANK

50,000

31/12/2019 01:26:10

800039 DANTRI 191231230762441 VTBANK

50,000

31/12/2019 03:41:53

800039 DANTRI 191231231056702 VTBANK

4,000

31/12/2019 04:55:41

800039 DANTRI 191231231206502 VTBANK

2,000

31/12/2019 06:05:21

800039 DANTRI 191231231399442 VTBANK

30,000

31/12/2019 07:33:32

800039 DANTRI 191231231909345 VTBANK

30,000

31/12/2019 07:59:30

800039 DANTRI 191231232131338 VTBANK

31,000

31/12/2019 08:17:54

Ng; 0936123123; 200000; Ma so 3606: 200000

200,000

31/12/2019 08:33:11

800039 DANTRI 191231232491641 VTBANK

100,000

31/12/2019 08:52:53

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3606: 50000

50,000

31/12/2019 09:03:56

Nguyen Thanh khiet; 0964225555; 1000000; Ma so 3606: 1000000

1,000,000

31/12/2019 09:04:09

Ms Thoai; 0909080188; 200000; Ma so 3606: 200000

200,000

31/12/2019 09:24:01

800039 DANTRI 191231233119561 VTBANK

100,000

31/12/2019 09:53:39

Ngo Duong; 0983256468; 100000; Ma so 3606: 100000

100,000

31/12/2019 09:54:01

800039 DANTRI 191231233491280 VTBANK

100,000

31/12/2019 09:55:19

800039 DANTRI 191231233507161 VTBANK

10,000

31/12/2019 10:17:34

VINH; 0933265758; 100000; Ma so 3606: 100000

100,000

31/12/2019 10:28:57

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3606: 100000

100,000

31/12/2019 10:35:56

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3605: 100000

100,000

31/12/2019 11:11:31

Vu Trung Hieu; 094289008; 200000; Ma so 3599: 200000

200,000

31/12/2019 11:13:45

800039 DANTRI 191231234581177 VTBANK

50,000

31/12/2019 11:15:11

800039 DANTRI 191231234602574 VTBANK

200,000

31/12/2019 12:39:52

Xem noi dung trong CMS

200,000

31/12/2019 14:29:10

Nguyen Viet Tung; 0919354433; 200000; Ma so 3606: 200000

200,000

31/12/2019 15:06:33

800039 DANTRI 191231237544597 VTBANK

10,000

31/12/2019 15:07:45

800039 DANTRI 191231237565864 VTBANK

10,000

31/12/2019 15:46:29

800039 DANTRI 191231238252241 VTBANK

50,000

31/12/2019 16:13:30

800039 DANTRI 191231238708673 VTBANK

10,000

31/12/2019 16:14:24

800039 DANTRI 191231238723732 VTBANK

10,000

31/12/2019 16:18:32

800039 DANTRI 191231238791902 VTBANK

50,000

31/12/2019 16:21:36

Xem noi dung trong CMS

100,000

31/12/2019 16:24:20

Xem noi dung trong CMS

100,000

31/12/2019 16:26:37

Minh Thuy; 0123456789; 100000; Ma so 3599: Xot thuong gia dinh khon cung vi 2 dua con benh tat

100,000

31/12/2019 16:41:38

Thanh; 0907538368; 200000; Ma so 3606: 200000

200,000

31/12/2019 16:55:57

800039 DANTRI 191231239538526 VTBANK

200,000

31/12/2019 17:17:48

800039 DANTRI 191231239891418 VTBANK

10,000

31/12/2019 17:24:58

800039 DANTRI 191231239999007 VTBANK

10,000

31/12/2019 17:26:59

Bui Minh Dung; 0868667842; 50000; Ma so 3605: 50000

50,000

31/12/2019 17:28:13

Bui Minh Dung; 0868667842; 50000; Ma so 3606: 50000

50,000

31/12/2019 18:19:33

800039 DANTRI 191231230799203 VTBANK

5,000

31/12/2019 18:48:18

800039 DANTRI 191231231213700 VTBANK

10,000

31/12/2019 20:04:48

800039 DANTRI 191231232511581 VTBANK

7,000

31/12/2019 20:10:17

800039 DANTRI 191231232673248 VTBANK

6,000

31/12/2019 20:16:35

800039 DANTRI 191231232815731 VTBANK

25,000

31/12/2019 20:23:28

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191231 191231182791998

200,000

31/12/2019 20:33:28

800039 DANTRI 191231233111057 VTBANK

10,000

31/12/2019 21:19:39

800039 DANTRI 191231233828217 VTBANK

10,000

31/12/2019 21:28:08

800039 DANTRI 191231233949790 VTBANK

20,000

31/12/2019 21:40:23

800039 DANTRI 191231234119377 VTBANK

200,000

31/12/2019 21:48:51

800039 DANTRI 191231234230229 VTBANK

7,000

31/12/2019 21:55:28

800039 DANTRI 191231234317175 VTBANK

10,000

31/12/2019 21:56:59

800039 DANTRI 191231234335546 VTBANK

10,000

31/12/2019 21:58:13

800039 DANTRI 191231234350413 VTBANK

10,000

31/12/2019 22:01:28

800039 DANTRI 191231234391111 VTBANK

10,000

31/12/2019 22:04:14

800039 DANTRI 191231234428227 VTBANK

10,000

31/12/2019 22:42:16

800039 DANTRI 191231234910334 VTBANK

50,000

31/12/2019 22:57:33

800039 DANTRI 191231235208997 VTBANK

2,000

31/12/2019 23:13:41

800039 DANTRI 191231235422092 VTBANK

100,000

31/12/2019 23:27:42

800039 DANTRI 191231235565876 VTBANK

50,000

31/12/2019 23:32:19

800039 DANTRI 191231235609881 VTBANK

20,000

31/12/2019 23:51:32

800039 DANTRI 191231235770475 VTBANK

50,000

01/01/2020 00:34:14

800039 DANTRI 200101236514700 VTBANK

10,000

01/01/2020 00:38:37

800039 DANTRI 200101236556455 VTBANK

1,000

01/01/2020 00:42:32

800039 DANTRI 200101236587888 VTBANK

3,000

01/01/2020 01:06:21

800039 DANTRI 200101236733088 VTBANK

4,000

01/01/2020 02:08:05

800039 DANTRI 200101236974630 VTBANK

20,000

01/01/2020 02:13:49

800039 DANTRI 200101236991567 VTBANK

5,000

01/01/2020 02:35:08

800039 DANTRI 200101237046820 VTBANK

1,000

01/01/2020 03:14:43

800039 DANTRI 200101237137551 VTBANK

5,000

01/01/2020 03:37:05

800039 DANTRI 200101237179842 VTBANK

200,000

01/01/2020 04:14:08

800039 DANTRI 200101237248141 VTBANK

8,000

01/01/2020 04:31:23

800039 DANTRI 200101237279104 VTBANK

1,000

01/01/2020 05:13:12

800039 DANTRI 200101237363471 VTBANK

10,000

01/01/2020 05:30:29

800039 DANTRI 200101237402241 VTBANK

10,000

01/01/2020 06:03:55

800039 DANTRI 200101237504941 VTBANK

1,000

01/01/2020 06:29:35

800039 DANTRI 200101237626243 VTBANK

30,000

01/01/2020 06:37:30

800039 DANTRI 200101237672527 VTBANK

7,000

01/01/2020 06:44:27

800039 DANTRI 200101237714806 VTBANK

5,000

01/01/2020 07:05:51

800039 DANTRI 200101237869054 VTBANK

50,000

01/01/2020 07:12:11

800039 DANTRI 200101237921877 VTBANK

50,000

01/01/2020 07:33:59

800039 DANTRI 200101238103310 VTBANK

10,000

01/01/2020 07:39:35

800039 DANTRI 200101238151676 VTBANK

4,000

01/01/2020 07:44:49

800039 DANTRI 200101238198277 VTBANK

10,000

01/01/2020 08:36:20

800039 DANTRI 200101238730654 VTBANK

1,000

01/01/2020 08:56:23

800039 DANTRI 200101238953971 VTBANK

5,000

01/01/2020 09:16:58

800039 DANTRI 200101239191025 VTBANK

10,000

01/01/2020 09:26:06

800039 DANTRI 200101239294173 VTBANK

4,000

01/01/2020 09:29:15

800039 DANTRI 200101239330095 VTBANK

4,000

01/01/2020 09:43:24

800039 DANTRI 200101239493343 VTBANK

10,000

01/01/2020 09:56:02

800039 DANTRI 200101239636023 VTBANK

25,000

01/01/2020 10:05:56

cao van son; 0903401552; 1000000; Ma so 3607: 1000000

1,000,000

01/01/2020 10:09:30

cao van son; 0903401552; 1000000; Ma so 3606: 1000000

1,000,000

01/01/2020 10:11:25

cao van son; 0903401552; 1000000; Ma so 3605: 1000000

1,000,000

01/01/2020 10:13:33

cao van son; 0903401552; 1000000; Ma so 3602: 1000000

1,000,000

01/01/2020 10:24:32

Xem noi dung trong CMS

50,000

01/01/2020 10:47:45

800039 DANTRI 200101230226089 VTBANK

1,000

01/01/2020 11:14:16

Xem noi dung trong CMS

300,000

01/01/2020 11:25:12

800039 DANTRI 200101230626787 VTBANK

20,000

01/01/2020 11:36:56

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3607: 100000

100,000

01/01/2020 11:49:07

800039 DANTRI 200101230866300 VTBANK

10,000

01/01/2020 12:03:09

800039 DANTRI 200101231009823 VTBANK

30,000

01/01/2020 12:06:23

800039 DANTRI 200101231045657 VTBANK

10,000

01/01/2020 12:29:18

800039 DANTRI 200101231275352 VTBANK

10,000

01/01/2020 12:46:35

800039 DANTRI 200101231440543 VTBANK

5,000

01/01/2020 12:53:15

800039 DANTRI 200101231502640 VTBANK

100,000

01/01/2020 13:16:39

800039 DANTRI 200101231721234 VTBANK

25,000

01/01/2020 13:39:22

Xem noi dung trong CMS

1,000,000

01/01/2020 14:25:16

Xem noi dung trong CMS

300,000

01/01/2020 14:30:15

Ngo Hong Duong; 0919168163; 300000; Ma so 3606: Be gai 10 tuoi mo coi cha: Me oi! me dung chet nhe

300,000

01/01/2020 14:35:24

Xem noi dung trong CMS

500,000

01/01/2020 15:24:46

800039 DANTRI 200101232883445 VTBANK

100,000

01/01/2020 15:25:22

800039 DANTRI 200101232889088 VTBANK

10,000

01/01/2020 15:28:45

Khuyet Danh; 0996321979; 500000; Ma so 3607: 500000

500,000

01/01/2020 15:30:15

Nguyen Thanh Khiet; 0964225555; 500000; Ma so 3607: 500000

500,000

01/01/2020 16:28:07

800039 DANTRI 200101233518011 VTBANK

1,000

01/01/2020 16:31:59

800039 DANTRI 200101233575668 VTBANK

100,000

01/01/2020 16:35:33

800039 DANTRI 200101233629016 VTBANK

100,000

01/01/2020 16:47:13

800039 DANTRI 200101233779329 VTBANK

10,000

01/01/2020 16:47:33

800039 DANTRI 200101233783462 VTBANK

1,000

01/01/2020 16:56:11

800039 DANTRI 200101233898779 VTBANK

1,000

01/01/2020 17:03:38

800039 DANTRI 200101234001234 VTBANK

10,000

01/01/2020 17:16:22

800039 DANTRI 200101234164228 VTBANK

10,000

01/01/2020 17:16:34

800039 DANTRI 200101234167148 VTBANK

30,000

01/01/2020 17:24:49

800039 DANTRI 200101234265675 VTBANK

10,000

01/01/2020 17:30:49

800039 DANTRI 200101234337209 VTBANK

1,000

01/01/2020 17:36:33

800039 DANTRI 200101234402372 VTBANK

2,000

01/01/2020 17:37:09

800039 DANTRI 200101234409287 VTBANK

10,000

01/01/2020 17:41:21

800039 DANTRI 200101234456389 VTBANK

50,000

01/01/2020 17:42:37

800039 DANTRI 200101234470086 VTBANK

8,000

01/01/2020 17:43:56

800039 DANTRI 200101234485071 VTBANK

5,000

01/01/2020 17:45:32

800039 DANTRI 200101234503487 VTBANK

2,000

01/01/2020 17:59:28

800039 DANTRI 200101234656671 VTBANK

1,000

01/01/2020 18:02:14

800039 DANTRI 200101234687956 VTBANK

10,000

01/01/2020 18:31:27

800039 DANTRI 200101235001590 VTBANK

10,000

01/01/2020 18:50:32

800039 DANTRI 200101235203144 VTBANK

10,000

01/01/2020 18:59:18

800039 DANTRI 200101235294615 VTBANK

10,000

01/01/2020 19:17:00

800039 DANTRI 200101235497798 VTBANK

1,000

01/01/2020 19:17:41

800039 DANTRI 200101235505852 VTBANK

10,000

01/01/2020 19:29:07

800039 DANTRI 200101235635632 VTBANK

10,000

01/01/2020 19:31:33

800039 DANTRI 200101235661986 VTBANK

10,000

01/01/2020 19:48:55

800039 DANTRI 200101235849120 VTBANK

10,000

01/01/2020 19:51:51

800039 DANTRI 200101235880909 VTBANK

20,000

01/01/2020 20:01:11

800039 DANTRI 200101235985993 VTBANK

10,000

01/01/2020 20:07:03

800039 DANTRI 200101236169230 VTBANK

300,000

01/01/2020 20:13:12

800039 DANTRI 200101236332470 VTBANK

50,000

01/01/2020 20:24:33

800039 DANTRI 200101236533001 VTBANK

1,000

01/01/2020 20:30:05

800039 DANTRI 200101236618550 VTBANK

50,000

01/01/2020 20:31:01

800039 DANTRI 200101236631967 VTBANK

5,000

01/01/2020 20:41:30

800039 DANTRI 200101236779796 VTBANK

50,000

01/01/2020 21:10:44

800039 DANTRI 200101237151229 VTBANK

2,000

01/01/2020 21:11:06

800039 DANTRI 200101237155609 VTBANK

10,000

01/01/2020 21:19:45

800039 DANTRI 200101237258232 VTBANK

50,000

01/01/2020 21:43:43

800039 DANTRI 200101237518223 VTBANK

10,000

01/01/2020 22:02:07

800039 DANTRI 200101237704554 VTBANK

10,000

01/01/2020 22:07:04

800039 DANTRI 200101237755766 VTBANK

10,000

01/01/2020 22:23:40

800039 DANTRI 200101237906034 VTBANK

20,000

01/01/2020 22:28:43

800039 DANTRI 200101237948169 VTBANK

10,000

01/01/2020 22:43:23

800039 DANTRI 200101238061471 VTBANK

11,000

01/01/2020 22:56:39

800039 DANTRI 200101238153739 VTBANK

1,000

01/01/2020 23:01:28

800039 DANTRI 200101238186269 VTBANK

300,000

01/01/2020 23:13:33

800039 DANTRI 200101238272625 VTBANK

10,000

01/01/2020 23:32:32

800039 DANTRI 200101238383121 VTBANK

100,000

02/01/2020 00:00:18

800039 DANTRI 200102238515803 VTBANK

50,000

02/01/2020 00:00:53

800039 DANTRI 200102238518504 VTBANK

10,000

02/01/2020 00:05:06

800039 DANTRI 200102238538962 VTBANK

9,000

02/01/2020 00:10:02

gia dinh anh 2 May; 0985860452; 500000; Ma so 3606: 500000

500,000

02/01/2020 01:17:48

800039 DANTRI 200102238763558 VTBANK

5,000

02/01/2020 02:14:32

tran ngoc thang; 0913387455; 500000; Ma so 3607: 500000

500,000

02/01/2020 02:22:57

800039 DANTRI 200102238891199 VTBANK

1,000

02/01/2020 03:28:17

800039 DANTRI 200102238985214 VTBANK

2,000

02/01/2020 06:15:13

800039 DANTRI 200102239279215 VTBANK

30,000

02/01/2020 06:18:25

800039 DANTRI 200102239290763 VTBANK

5,000

02/01/2020 06:38:12

800039 DANTRI 200102239371652 VTBANK

10,000

02/01/2020 07:08:09

800039 DANTRI 200102239537964 VTBANK

10,000

02/01/2020 07:27:13

800039 DANTRI 200102239663490 VTBANK

10,000

02/01/2020 07:34:19

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200102 200102190003345

200,000

02/01/2020 07:35:02

800039 DANTRI 200102239718989 VTBANK

5,000

02/01/2020 07:37:19

800039 DANTRI 200102239734963 VTBANK

100,000

02/01/2020 08:03:20

800039 DANTRI 200102239957104 VTBANK

10,000

02/01/2020 08:08:05

800039 DANTRI 200102230006682 VTBANK

10,000

02/01/2020 08:22:38

800039 DANTRI 200102230164528 VTBANK

1,000

02/01/2020 08:55:46

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200102 200102190353265

300,000

02/01/2020 08:57:07

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200102 200102190360691

200,000

02/01/2020 09:01:47

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200102 200102190384185

100,000

02/01/2020 09:22:59

Le Duc Hoang; 0913030525; 100000; Ma so 3608: 100000

100,000

02/01/2020 09:27:50

800039 DANTRI 200102230932977 VTBANK

1,000

02/01/2020 09:52:50

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200102 200102190641955

100,000

02/01/2020 09:53:13

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200102 200102190643992

100,000

02/01/2020 10:41:07

800039 DANTRI 200102231842065 VTBANK

200,000

02/01/2020 10:56:29

800039 DANTRI 200102232032814 VTBANK

100,000

02/01/2020 11:10:46

800039 DANTRI 200102232205962 VTBANK

10,000

02/01/2020 11:20:37

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3608: 100000

100,000

02/01/2020 11:30:21

800039 DANTRI 200102232437080 VTBANK

1,000

02/01/2020 11:41:33

800039 DANTRI 200102232564863 VTBANK

20,000

02/01/2020 12:25:31

800039 DANTRI 200102233061016 VTBANK

1,000

02/01/2020 12:25:56

800039 DANTRI 200102233065638 VTBANK

5,000

02/01/2020 12:59:36

800039 DANTRI 200102233394713 VTBANK

20,000

02/01/2020 13:27:10

800039 DANTRI 200102233640605 VTBANK

1,000

02/01/2020 13:52:29

Giang Do; 0903857599; 100000; Ma so 3607: 100000

100,000

02/01/2020 14:12:08

800039 DANTRI 200102234078129 VTBANK

15,000

02/01/2020 14:15:53

800039 DANTRI 200102234116098 VTBANK

10,000

02/01/2020 14:17:43

800039 DANTRI 200102234134658 VTBANK

50,000

02/01/2020 14:23:17

800039 DANTRI 200102234189963 VTBANK

100,000

02/01/2020 14:48:21

800039 DANTRI 200102234451380 VTBANK

20,000

02/01/2020 15:19:00

800039 DANTRI 200102234789733 VTBANK

10,000

02/01/2020 15:20:30

800039 DANTRI 200102234805949 VTBANK

2,000

02/01/2020 15:21:13

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200102 200102192126085

500,000

02/01/2020 15:28:21

800039 DANTRI 200102234899011 VTBANK

1,000

02/01/2020 15:42:14

800039 DANTRI 200102235060318 VTBANK

1,000

02/01/2020 16:02:32

800039 DANTRI 200102235289815 VTBANK

1,000

02/01/2020 16:03:49

800039 DANTRI 200102235304962 VTBANK

1,000

02/01/2020 16:05:07

800039 DANTRI 200102235320181 VTBANK

1,000

02/01/2020 16:07:05

800039 DANTRI 200102235343302 VTBANK

50,000

02/01/2020 16:08:27

800039 DANTRI 200102235359425 VTBANK

50,000

02/01/2020 16:57:01

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200102 200102192589167

100,000

02/01/2020 16:57:45

800039 DANTRI 200102235944156 VTBANK

10,000

02/01/2020 16:57:48

800039 DANTRI 200102235944752 VTBANK

1,000

02/01/2020 17:13:29

800039 DANTRI 200102236121876 VTBANK

10,000

02/01/2020 17:14:49

800039 DANTRI 200102236135959 VTBANK

5,000

02/01/2020 17:32:21

800039 DANTRI 200102236313232 VTBANK

10,000

02/01/2020 17:36:30

800039 DANTRI 200102236355674 VTBANK

50,000

02/01/2020 17:41:12

800039 DANTRI 200102236401666 VTBANK

50,000

02/01/2020 18:02:05

800039 DANTRI 200102236609922 VTBANK

2,000

02/01/2020 18:17:33

800039 DANTRI 200102236768051 VTBANK

10,000

02/01/2020 18:30:26

800039 DANTRI 200102236888649 VTBANK

10,000

02/01/2020 18:57:27

800039 DANTRI 200102237151496 VTBANK

1,000

02/01/2020 18:59:27

800039 DANTRI 200102237171519 VTBANK

1,000

02/01/2020 19:02:04

800039 DANTRI 200102237198216 VTBANK

1,000

02/01/2020 19:05:01

800039 DANTRI 200102237229331 VTBANK

1,000

02/01/2020 19:18:58

800039 DANTRI 200102237374977 VTBANK

1,000

02/01/2020 19:23:11

800039 DANTRI 200102237418320 VTBANK

1,000

02/01/2020 19:26:43

800039 DANTRI 200102237455843 VTBANK

2,000

02/01/2020 19:30:41

800039 DANTRI 200102237497164 VTBANK

10,000

02/01/2020 19:31:04

800039 DANTRI 200102237501291 VTBANK

11,000

02/01/2020 19:35:59

800039 DANTRI 200102237551908 VTBANK

5,000

02/01/2020 19:41:37

800039 DANTRI 200102237610256 VTBANK

5,000

02/01/2020 20:50:46

800039 DANTRI 200102238328104 VTBANK

5,000

02/01/2020 21:10:51

800039 DANTRI 200102238533112 VTBANK

10,000

02/01/2020 21:16:34

800039 DANTRI 200102238589862 VTBANK

100,000

02/01/2020 21:57:15

800039 DANTRI 200102238967239 VTBANK

10,000

02/01/2020 22:13:35

800039 DANTRI 200102239109635 VTBANK

1,000

02/01/2020 22:19:00

800039 DANTRI 200102239152918 VTBANK

2,000

02/01/2020 22:48:14

800039 DANTRI 200102239362864 VTBANK

50,000

02/01/2020 22:53:00

800039 DANTRI 200102239394658 VTBANK

1,000

02/01/2020 22:56:27

800039 DANTRI 200102239416425 VTBANK

1,000

02/01/2020 23:04:00

800039 DANTRI 200102239462819 VTBANK

100,000

02/01/2020 23:10:38

800039 DANTRI 200102239502753 VTBANK

10,000

03/01/2020 00:03:49

800039 DANTRI 200103239755054 VTBANK

1,000

03/01/2020 04:48:09

800039 DANTRI 200103230310710 VTBANK

20,000

03/01/2020 05:32:45

800039 DANTRI 200103230384540 VTBANK

6,000

03/01/2020 05:56:06

800039 DANTRI 200103230439261 VTBANK

5,000

03/01/2020 06:04:20

800039 DANTRI 200103230463710 VTBANK

10,000

03/01/2020 06:18:52

800039 DANTRI 200103230513215 VTBANK

1,000

03/01/2020 06:59:26

800039 DANTRI 200103230704040 VTBANK

30,000

03/01/2020 07:04:08

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3609: 100000

100,000

03/01/2020 07:34:57

800039 DANTRI 200103230932468 VTBANK

10,000

03/01/2020 07:38:33

800039 DANTRI 200103230958304 VTBANK

10,000

03/01/2020 07:45:26

800039 DANTRI 200103231008100 VTBANK

300,000

03/01/2020 08:07:34

800039 DANTRI 200103231206153 VTBANK

200,000

03/01/2020 08:22:16

800039 DANTRI 200103231356793 VTBANK

1,000

03/01/2020 08:28:19

800039 DANTRI 200103231419139 VTBANK

300,000

03/01/2020 08:28:55

Pham Thi Hoa; 0967085589; 100000; Ma so 3609: 100000

100,000

03/01/2020 08:50:04

800039 DANTRI 200103231653977 VTBANK

1,000

03/01/2020 08:51:55

800039 DANTRI 200103231674587 VTBANK

1,000

03/01/2020 08:52:37

Bui Thi Bich Thuy; 0906965286; 200000; Ma so 3609: 200000

200,000

03/01/2020 09:05:40

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3609: 50000

50,000

03/01/2020 09:08:08

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3608: 50000

50,000

03/01/2020 09:12:04

800039 DANTRI 200103231903043 VTBANK

50,000

03/01/2020 09:20:13

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3609: 100000

100,000

03/01/2020 09:21:18

800039 DANTRI 200103232010809 VTBANK

3,000

03/01/2020 09:23:46

800039 DANTRI 200103232036154 VTBANK

5,000

03/01/2020 09:23:47

800039 DANTRI 200103232038275 VTBANK

100,000

03/01/2020 09:30:51

Du Dang Long; 0914992257; 200000; Ma so 3609: 200000

200,000

03/01/2020 09:36:14

800039 DANTRI 200103232192715 VTBANK

2,000

03/01/2020 09:40:01

Do Thi Ha; 0912157174; 1000000; Ma so 3609: 1000000

1,000,000

03/01/2020 09:51:35

Tran Van Dinh; 0904444878; 100000; Ma so 3609: 100000

100,000

03/01/2020 10:27:05

A Phan Anh va chi Ly; 0985529910; 200000; Ma so 3609: 200000

200,000

03/01/2020 10:57:40

800039 DANTRI 200103233205862 VTBANK

1,000

03/01/2020 10:58:58

800039 DANTRI 200103233221767 VTBANK

1,000

03/01/2020 12:16:44

800039 DANTRI 200103234420084 VTBANK

1,000

03/01/2020 12:56:10

800039 DANTRI 200103234980880 VTBANK

5,000

03/01/2020 13:09:05

800039 DANTRI 200103235128425 VTBANK

3,000

03/01/2020 13:39:33

800039 DANTRI 200103235451631 VTBANK

1,000

03/01/2020 13:46:30

800039 DANTRI 200103235526687 VTBANK

50,000

03/01/2020 13:47:45

800039 DANTRI 200103235540121 VTBANK

50,000

03/01/2020 13:52:32

800039 DANTRI 200103235592658 VTBANK

50,000

03/01/2020 13:54:02

800039 DANTRI 200103235609085 VTBANK

50,000

03/01/2020 14:04:34

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200103 200103197007999

11,000

03/01/2020 14:09:40

800039 DANTRI 200103235782592 VTBANK

6,000

03/01/2020 14:23:39

Xem noi dung trong CMS

100,000

03/01/2020 14:26:01

Xem noi dung trong CMS

100,000

03/01/2020 14:43:58

Nguyen Ha Minh Chau; 0978844025; 100000; Ma so 3607: 100000

100,000

03/01/2020 15:25:12

Nguyen Van Duy; 0868934697; 200000; Ma so 3609: 200000

200,000

03/01/2020 15:25:49

800039 DANTRI 200103236648108 VTBANK

10,000

03/01/2020 15:48:45

Truong Thanh Tung; 0986010509; 200000; Ma so 3607: 200000

200,000

03/01/2020 16:02:46

nguyen ngoc phuong linh; 0917239005; 200000; Ma so 3609: 200000

200,000

03/01/2020 16:38:44

800039 DANTRI 200103237522726 VTBANK

1,000

03/01/2020 16:41:02

800039 DANTRI 200103237548267 VTBANK

20,000

03/01/2020 16:45:38

800039 DANTRI 200103237601194 VTBANK

1,000

03/01/2020 16:51:34

Xem noi dung trong CMS

50,000

03/01/2020 17:03:27

800039 DANTRI 200103237809877 VTBANK

18,000

03/01/2020 17:50:23

800039 DANTRI 200103238329321 VTBANK

10,000

03/01/2020 18:05:44

800039 DANTRI 200103238492567 VTBANK

2,000

03/01/2020 18:51:15

800039 DANTRI 200103238963118 VTBANK

30,000

03/01/2020 18:55:52

800039 DANTRI 200103239013116 VTBANK

1,000

03/01/2020 20:01:32

800039 DANTRI 200103239717421 VTBANK

10,000

03/01/2020 21:05:06

800039 DANTRI 200103230431262 VTBANK

30,000

03/01/2020 21:21:52

800039 DANTRI 200103230610466 VTBANK

1,000

03/01/2020 21:32:40

800039 DANTRI 200103230717208 VTBANK

10,000

03/01/2020 21:48:47

800039 DANTRI 200103230867861 VTBANK

10,000

03/01/2020 22:12:41

800039 DANTRI 200103231085004 VTBANK

20,000

03/01/2020 22:22:46

800039 DANTRI 200103231168608 VTBANK

10,000

03/01/2020 22:23:00

800039 DANTRI 200103231170257 VTBANK

1,000

03/01/2020 22:37:16

800039 DANTRI 200103231277185 VTBANK

1,000

03/01/2020 23:08:42

Xem noi dung trong CMS

150,000

03/01/2020 23:17:10

800039 DANTRI 200103231532185 VTBANK

1,000

03/01/2020 23:38:45

Khanh; ; 500000; Ma so 3609: 500000

500,000

04/01/2020 00:01:20

800039 DANTRI 200104231735531 VTBANK

10,000

04/01/2020 00:06:44

800039 DANTRI 200104231757622 VTBANK

1,000

04/01/2020 00:43:46

800039 DANTRI 200104231872922 VTBANK

10,000

04/01/2020 01:01:02

800039 DANTRI 200104231922297 VTBANK

11,000

04/01/2020 01:29:54

800039 DANTRI 200104231990263 VTBANK

2,000

04/01/2020 06:13:51

800039 DANTRI 200104232465030 VTBANK

1,000

04/01/2020 07:29:32

Xem noi dung trong CMS

50,000

04/01/2020 09:01:26

800039 DANTRI 200104233645251 VTBANK

30,000

04/01/2020 09:05:35

Gia Ngoc; 0987423333; 200000; Ma so 3610: 200000

200,000

04/01/2020 09:37:29

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200104 200104150955671

100,000

04/01/2020 10:41:24

800039 DANTRI 200104234752796 VTBANK

10,000

04/01/2020 11:43:49

800039 DANTRI 200104235430691 VTBANK

10,000

04/01/2020 14:35:36

800039 DANTRI 200104236960771 VTBANK

20,000

04/01/2020 15:02:25

800039 DANTRI 200104237207478 VTBANK

5,000

04/01/2020 15:43:57

Xem noi dung trong CMS

400,000

04/01/2020 16:02:08

800039 DANTRI 200104237787129 VTBANK

150,000

04/01/2020 16:22:02

800039 DANTRI 200104237982461 VTBANK

1,000

04/01/2020 16:38:11

800039 DANTRI 200104238132990 VTBANK

10,000

04/01/2020 16:52:55

800039 DANTRI 200104238272060 VTBANK

10,000

04/01/2020 17:15:30

800039 DANTRI 200104238493396 VTBANK

10,000

04/01/2020 17:28:05

Xem noi dung trong CMS

200,000

04/01/2020 17:47:47

800039 DANTRI 200104238811112 VTBANK

3,000

04/01/2020 18:44:49

800039 DANTRI 200104239351583 VTBANK

200,000

04/01/2020 18:50:43

800039 DANTRI 200104239403649 VTBANK

50,000

04/01/2020 19:03:33

800039 DANTRI 200104239524239 VTBANK

1,000

04/01/2020 19:05:14

800039 DANTRI 200104239540989 VTBANK

1,000

04/01/2020 19:06:27

800039 DANTRI 200104239553267 VTBANK

1,000

04/01/2020 19:13:07

800039 DANTRI 200104239615898 VTBANK

1,000

04/01/2020 19:17:09

800039 DANTRI 200104239653466 VTBANK

1,000

04/01/2020 19:19:28

800039 DANTRI 200104239675135 VTBANK

1,000

04/01/2020 19:24:05

800039 DANTRI 200104239718609 VTBANK

100,000

04/01/2020 19:31:38

800039 DANTRI 200104239789026 VTBANK

5,000

04/01/2020 19:51:49

800039 DANTRI 200104239990054 VTBANK

23,000

04/01/2020 20:01:17

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200104 200104153677626

50,000

04/01/2020 20:21:14

800039 DANTRI 200104230274892 VTBANK

50,000

04/01/2020 20:41:15

Linh; 0984610748; 50000; Ma so 3608: Xot xa than phan nguoi phu nu song co doc suot 20 nam

50,000

04/01/2020 21:11:05

800039 DANTRI 200104230733647 VTBANK

2,000

04/01/2020 21:22:29

800039 DANTRI 200104230835248 VTBANK

100,000

04/01/2020 21:32:40

800039 DANTRI 200104230920418 VTBANK

10,000

04/01/2020 21:34:48

800039 DANTRI 200104230938469 VTBANK

5,000

04/01/2020 21:58:56

800039 DANTRI 200104231140696 VTBANK

2,000

04/01/2020 22:34:01

800039 DANTRI 200104231403970 VTBANK

20,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Nam
từ ngày 29/12/2019 đến 04/1/2020

 

30/12/2019

Huỳnh Ngọc Thế giúp MS 3599

200,000

 

Dương Thị Hồng Ngọc giúp MS 3599 (300.000), 3600 (500.000), 3601 (200.000)

1,000,000

31/12/2019

Bảo giúp MS 3584

200,000

 

Lê Quang Bảo Dương giúp MS 3598, 3601

400,000

02/01/2020

Bạn đọc đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 giúp MS 3598, 3599, 3602, 3605, 3606, 3607

3,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵng
từ ngày 29/12/2019 đến 04/1/2020

 

1/2/2020

Nguyễn Phương Sơn (khối 4B thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) giúp đỡ mã số 3604

                 500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank từ ngày 29/12/2019 đến 04/1/2020

 

29/12/2019

935056. 291219. 153959. Fb bim bim ung ho FT19364343201561

                 100,000

29/12/2019

959680. 291219. 170502. P7-3515 FT19364926677584

                 100,000

30/12/2019

IBPS/SE: 01310005. DD: 301219. SH: 10000161. BO: DO TRAN NGUYEN VU. MS3602 CAU CHUA CHUC LANH CHO GIA DINH

                   50,000

30/12/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 301219. SH: 10022462. BO: NGUYEN THI MINH NGUYET. TRUC LINH, MINH CHI UNG H O MS 3604: EM LE GIA HAO, HOC SINH TIEU HOC NGUYEN THI MINH KHAI, TX GIA NGHIA

                 100,000

30/12/2019

MBVCB307097104. le thi ha ung ho ma so 3604, le gia hao, dak nong. CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB307807752. ck tu thien. CT tu 0451000410412 CHU VINH TU toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

30/12/2019

NGUYEN THI THANH HANG NT/ CHUYEN TU THIEN CAC MS: 3599,   3600, 3601, 3602,   3603, 3604, MOI   MS: 1. 000. 0000DONG GD TIEN MAT

             6,000,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190176555003. HO LINH PHI. MS:   (3501 + 3566 + 3569 + 3454) x 200k = 800k

                 800,000

30/12/2019

IBVCB. 3012191025680003. LE DUY PHAM. Ung ho Le Thi Ha, sinh nam 1994 (Ma so 3605)

                 200,000

30/12/2019

402894. 301219. 194418. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451001944487 - BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI FT19364382900058

                 100,000

30/12/2019

387953. 301219. 120216. Joome store ung ho ma so 3600

                 200,000

30/12/2019

008551. 301219. 122637. UNG HO CHAU BE MANG MS 3604,   CAU MONG CON KHOE MANH

                 300,000

30/12/2019

Sender: 79303008. DD: 301219. SHGD: 10015374. BO: DANG QUYNH NHU. GIUP MOI MS 1 TRIEU 3595 3593 36 04 3601 3600

             5,000,000

31/12/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 311219. SH: 10002766. BO: CAO THI HIEN. NGOC HIEN CK TU THIEN

                 100,000

31/12/2019

Sender: 01310005. DD: 311219. SHGD: 10010920. BO: MAI TRUNG DUNG. UNG HO MA SO 3606 CHI NGUYEN THI NGOCC

                 100,000

31/12/2019

Sender: 79310001. DD: 311219. SHGD: 10025655. BO: NGO THI THANH HA. UNG HO T12

             5,000,000

31/12/2019

MBVCB308180684. Duy Son KMT uh ma so 3606. chuc chi mau khoi. CT tu 0011004381400 NGUYEN THI HOA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 300,000

31/12/2019

MBVCB308268784. ma so 3606 chuc 2ba chau hanh phuc. CT tu 0011004379707 TRUONG AN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

31/12/2019

HUYNH DUC NHAN MS : 3604   GD TIEN MAT

                 300,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190102260003. NGUYEN NGOC VU. Ma so 3606: Chi Nguyen Thi Ngoc Dia chi: Doi 11, xom Ba Loan, xa Hai Thanh, huyen Hai Hau, tinh Nam DinhDien thoai: 0977974680

                   30,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190505360004. NGUYEN NGOC VU. Ma so 3605:   Le Van Quy. Dia chi tam tru:   Phong tro duong Le Dinh doi dien truong THCS Le Do co so 2, to 84, phuong An Hai Bac, quan Son Tra, TP

                   30,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190584560001. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3606: Chi Nguyen Thi Ngoc Dia chi: Doi 11,   xom Ba Loan, xa Hai Thanh, huyen Hai Hau, tinh Nam DinhDien thoai: 0977974680

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190616144002. PHAM THI MAI. Ung ho hoan canh: MS 3598-Nguyen Thi Nhuan: 500k,   MS 3599-Nguyen Thi Thao:   500k, MS 3601-Nguyen Thi Ha: 500k, MS 3606-Nguyen Thi Ngoc: 500k

             2,000,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190679188002. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3605: Le Van Quy. Dia chi tam tru: Phong tro duong Le Dinh doi dien truong THCS Le Do co so 2, to 84,   phuong An Hai Bac, quan Son Tra, TP

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190363712003. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3602: Chi Nguyen Thi Ngoc (me em Dung). Phong 410, nha C2, Khu tap the Nghia Tan, quan Cau Giay HN. SDT 0964317667Hien em Dung dang dieu

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190040937002. VO DUC HIEN. Ma so 3606:   Chi Nguyen Thi Ngoc 0977974680

                 300,000

31/12/2019

505358. 311219. 092016. P12804 ung ho

                 100,000

31/12/2019

111223. 311219. 095635. Ung Ho Ma So 3604

                 200,000

31/12/2019

587862. 311219. 112358. Fb Dieu Thuy Tran ck tu thien quy khuyen hoc va dan tri FT19365020149182

                 100,000

31/12/2019

603245. 311219. 115211. Le huong ck tien ung ho bao dan tri 0906292929 FT19365370267178

                 100,000

31/12/2019

470836. 311219. 165747. Tam long thanh

                 100,000

31/12/2019

659462. 311219. 225924. Ung ho ma so 3606

                 500,000

31/12/2019

Sender: 79310001. DD: 311219. SHGD: 10016672. BO: . . GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN UNG HO MS 3551, 354 9, 3547, 3543, 3542, 3541,   3537, 3534, 3531, 3529, 3525, 3519, 3518, 3517, 3516 MOI TRUONG HOP 20 TRIEU DONG

         300,000,000

31/12/2019

Sender: 01310012. DD: 311219. SHGD: 10016116. BO: . . GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN UNG HO MS 3587, 358 3, 3579, 3578, 3576, 3575,   3573, 3572, 3571, 3570, 3569, 3568,   3564, 3561, 3560, 3559, 3558, 3557 MOI TRUONG HOP 20 TRIEU DONG

         360,000,000

31/12/2019

Sender: 01505001. DD: 311219. SHGD: 10000098. BO: PHAM THI LAN PHUONG. (IB) UNG HO BE LE GIA HAO MA SO 3604

             1,000,000

31/12/2019

Sender: 79302001. DD: 311219. SHGD: 10005709. BO: HOANG VIET PHUONG. (CKRMNO: 030219123187133)MA S O 3606 CHI NGUYEN THI NGOC DIA CHI DOI 11, XOM BA LOAN, XA HAI THANH, HUYEN HAI HAU, TINH NAM DINH (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

                 119,064

31/12/2019

Sender: 79302001. DD: 311219. SHGD: 10005728. BO: HOANG VIET PHUONG. (CKRMNO: 030219123187136)MA S O 3600CHI NGUYEN THI HANH. DIA CHI THON BUI XA, XA YEN BAC,   HUYEN DUY TIEN, HA NAM (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

                 236,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200165940001. LE NGOC SON. Ma 3607

                 100,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200843398004. TRUONG MINH THIN. Ma so 3601: Chi Nguyen Thi Ha Dia chi: Thon An Lac, xa Trung Gia, huyen Soc Son, TP Ha Noi

                 200,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200865734005. TRUONG MINH THIN. Ma so 3605: Le Van Quy. Dia chi tam tru: Phong tro duong Le Dinh doi dien truong THCS Le Do co so 2, to 84,   phuong An Hai Bac, quan Son Tra

                 200,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200613134006. TRUONG MINH THIN. Ma so 3604:   Em Le Gia Hao, Hoc sinh tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai, TX. Gia Nghia,   tinh Dak Nong

                 300,000

1/1/2020

996430. 010120. 113114. Ung ho c Minh phuong ms 3607

                 300,000

1/1/2020

497551. 010120. 134207. Giup MS 3605-3606

                 500,000

1/1/2020

548874. 010120. 150930. Ung ho bao dan tri FT20002486403014

                 100,000

1/1/2020

100314. 010120. 152737. Ma so 3607 Chi Nguyen Thi Minh Phuong   Dia chi Thon 3, Cat Lai, xa Binh Nghia, huyen Binh Luc, tinh

                 500,000

1/1/2020

100331. 010120. 152848. Ma so 3606 Chi Nguyen Thi Ngoc Dia chi Doi 11, xom Ba Loan, xa Hai Thanh, huyen Hai Hau, tinh Nam

                 500,000

1/1/2020

100352. 010120. 153032. Ma so 3602 Chi Nguyen Thi Ngoc (me em Dung). Phong 410,   nha C2, Khu tap the Nghia Tan, quan Cau Gia

                 500,000

1/1/2020

100375. 010120. 153141. Ma so 3601 Chi Nguyen Thi Ha   Dia chi Thon An Lac, xa Trung Gia, huyen Soc Son, TP Ha Noi So DT 098

                 500,000

1/1/2020

597078. 010120. 182903. Ck ung ho quy dan tri ngay 1. 1. 2020 FT20002128124402

                 100,000

1/1/2020

310940. 010120. 212213. Ung ho MS 3607 chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 200,000

2/1/2020

/Ref: P3300002700Y20{//}B/O: PHAM VU HOAI MS2647, 2682, 2683 DVC: PHAM VU HOAI SO 1, HEM 267/2/ 133, HOANG HOA THAM

                 900,000

2/1/2020

Sender: 01309001. DD: 020120. SHGD: 10002124. BO: NGUYEN THI TU. UNG HO MS 3607

                 200,000

2/1/2020

MBVCB309595422. Giup ms 3608-3596: 100K. CT tu 0091000043461 CHAU NGOC DUC toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

             1,300,000

2/1/2020

MBVCB309608562. le thi ha ung ho ma so 3607, chi mai thi minh phuong. CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 500,000

2/1/2020

MBVCB309876317. ung ho quy khuyen hoc. CT tu 0011003740245 NGUYEN TUAN ANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

2/1/2020

MBVCB309933940. ung ho ma so 3606 va ma so 3607. CT tu 0021001015335 VU THI THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

             2,000,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200231827001. HA THE THANH. Ma so 3608: Xot xa than phan nguoi phu nu song co doc suot 20 nam

                 200,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200583543002. LE NGO QUYNH MINH. Ung ho ma so 3608

                 100,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200418440001. PHAM THAI KIEN. MINH KHANG & TIEN MINH UNG HO GIA DINH CHI NGUYEN THI MINH PHUONG ( MA SO 3607)

                 500,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200298804003. PHAM THI NGOC CHAU. Ung ho chi Nguyen Thi Ngoc, Ma so: 3606

                 500,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200428920004. PHAM THI NGOC CHAU. Ung ho chi Nguyen Thi Minh Phuong, ma so:   3607

                 500,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200842784003. NGUYEN THANH HAI. ung ho Ma so 3608: Chi Le Thi Hong.

                 100,000

2/1/2020

504883. 020120. 090640. UH MS 3608 chi Le Thi Hong thon Chung Son xa Hoang Chau huyen Hoang Hoa Thanh Hoa

                 200,000

2/1/2020

208651. 020120. 092840. Ms 3607 ung ho chi nguyen thi minh phuong FT20002385018284

                 300,000

2/1/2020

315450. 020120. 101510. M. NGUYEN HN: UH MS 3606-020120-10: 14: 42

             1,000,000

2/1/2020

139740. 020120. 131828. ung ho ma so 3608

                 100,000

2/1/2020

527921. 020120. 161416. P12804 ung ho

                 100,000

2/1/2020

PT. _. 20200102. 152542. 0451001944487;Transfer for PT. BaoDanTri.

                 100,000

2/1/2020

Sender: 79303008. DD: 020120. SHGD: 10002531. BO: DANG KIM ANH. UH. 3604. 3605. 3606. 3607. 3608. MOI MS 500000

             2,500,000

2/1/2020

Sender: 01310001. DD: 020120. SHGD: 10008439. BO: NGUYEN THI PHUONG MAI. UNG HO MA SO 3607

                 100,000

2/1/2020

Sender: 01307001. DD: 020120. SHGD: 10006764. BO: PHAM NGOC TUNG. IBMA SO 3588

                 100,000

3/1/2020

FTF_CN: 9704366800867155011. FrAcc: 0011000973655. ToAcc: 0451001944487

                175,000

3/1/2020

Sender: 01310005. DD: 030120. SHGD: 10009570. BO: CAO THI ANH. MS 3609 TRAN THI LANG, HUNG YEN

                 200,000

3/1/2020

Sender: 01310001. DD: 030120. SHGD: 10015020. BO: NGUYEN THI THUY HUONG. UNG HO MA 3609

                 200,000

3/1/2020

MBVCB310263928. ms 3609. CT tu 0541000213638 NGUYEN HONG LINH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

3/1/2020

MBVCB310292188. Ma so 3609: chi Tran Thi Lang. D/C:   thon L Tien, xa Nguyen Hoa, huyen Phu Cu, tinh Hung Yen. DT:   0348335740. . CT tu 0011001909258 TRAN THE LONG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

3/1/2020

MBVCB310595686. ung ho quy khuyen hoc. CT tu 0011003740245 NGUYEN TUAN ANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200913162001. LE TRUONG THU HUONG. Ung ho truong hop ma so 3609

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200227806001. PHAM QUANG HIEU. Ung ho MS 3609 chi Tran Thi Lang

                 200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200533050001. NGUYEN THI THANH DUNG. Ung ho MS 3609 Chi Tran Thi Lang. Chuc con khoe manh va nhan duoc nhieu su ung ho!

                 300,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200561878001. NGUYEN THI QUE GIANG. UH ma so 3609

                 300,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200030077001. NGUYEN LE MINH. Ma so 3609:   Chi Tran Thi Lang.

                 500,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200709989004. NGUYEN LE MINH. Ma so 3606:   Chi Nguyen Thi Ngoc

                 200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301201018001005. NGUYEN LE MINH. Ma so 3608:   Chi Le Thi Hong.

                 200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200253885006. NGUYEN LE MINH. Ma so 3607:   Chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 300,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200244730001. LE TRIEU THY THUY THY. ma so 3609. Ba me don than om con trai khong co hau mon song co cuc trong doi ngheo

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200320482002. LE TRIEU THY THUY THY. Ma so 3606: be gai 10 tuoi mo coi cha. me oi,   me dung chet nhe

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200187430003. LE TRIEU THY THUY THY. ma so 3605: xot xa hoan canh nguoi phu nu buon ve chai bi hai em hoc sinh tong xe toan than nhu dap nat

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301201039790004. LE TRIEU THY THUY THY. ma so 3602. thuong cha dap xich lo, cau hoc tro ngheo nhieu lan bo vien, chap nhan cai chet

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200137382005. LE TRIEU THY THUY THY. ma so 3607. xot xa canh nguoi me sinh 3 em be yeu ot, mot em be mai mai ra di. . . 2 be nam cap cuu

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200605378006. LE TRIEU THY THUY THY. ma so 3608. xot xa than phan nguoi phu nu song co doc suot 20 nam

                 100,000

3/1/2020

150212. 030120. 081427. ung ho ma so 3609 chi Tran Thi Lang

                 300,000

3/1/2020

770583. 030120. 093609. An Nhu ck tu thien cho bao dan tri 03. 01

                 100,000

3/1/2020

403543. 030120. 143823. Ta Duc Chinh ung ho chi Tran Thi Lang o Phu Cu, Hung Yen ma so 3609

                 500,000

3/1/2020

944942. 030120. 150240. ct ma so: 3609 chi Tran Thi Lang, Thon La Tien, xa Nguyen Hoa, huyen Phu Cu, tinh Hung Yen

                 200,000

3/1/2020

945993. 030120. 150543. ct ma so 3608. chi Le Thi Hong, thon Chung Son, xa Hoang Chau, huyen Hoang Hoa, tinh Thanh Hoa

                 200,000

3/1/2020

171730. 030120. 153613. Ma so 3609Chi Tran Thi Lang.     Dia chi Thon La Tien, xa Nguyen Hoa, huyen Phu Cu, tinh Hung Yen.

                 500,000

3/1/2020

Sender: 79307005. DD: 030120. SHGD: 10006160. BO: CHENH TRAN LE. IBUNG HO MA SO 3609 CHI TRAN THI LANG

                 300,000

3/1/2020

Sender: 79307005. DD: 030120. SHGD: 10006351. BO: CHENH TRAN LE. IBUNG HO MA SO 3607 CHI NGUYEN TH I MINH PHUONG

                 500,000

3/1/2020

Sender: 01310005. DD: 030120. SHGD: 10021412. BO: TRAN THI THANH HOA. GIUP DO MS 3609, CHI TRAN TH I LANG, THON LA TIEN, XA NGUYEN HOA, HUYEN PHU CU, HUNG YEN

                 500,000

4/1/2020

MBVCB311030191. Giup do ma so 3610. CT tu 0011000596734 DINH VAN BINH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200145894004. TRAN THI HOAI. UNG HO Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 100,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200788406003. TRAN THI HOAI. ung ho Ma so 3610: Anh Ho Mai Thang

                 100,000

4/1/2020

025123. 040120. 121957. Ung ho anh ho mai thang ma so 3610

                 100,000

4/1/2020

139610. 040120. 133815. P7-3515 FT20004303313105

                 100,000

4/1/2020

221177. 040120. 162557. Cao Thi Thanh Thuy chuyen tien

                 100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank mới từ ngày 29/12/2019 đến 04/1/2020

 

29/12/2019

Sender: 01310001. DD: 291219. SHGD: 10003491. BO: DUONG THI HAY. UNG HO MA SO 3602

                 300,000

29/12/2019

Sender: 01310001. DD: 291219. SHGD: 10003945. BO: NGUYEN ANH TUAN. MA SO 3602. NGUYEN THI NGOC. P   410, C 2. TT NGHIA TAN, CAU GIAY

                 100,000

29/12/2019

MBVCB306472840. Ung ho em Dung ma so 3602. CT tu 0071000032405 PHAM DINH NGOC QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

29/12/2019

MBVCB306473489. Ung ho Anh Bien Ma so 3583. CT tu 0071000032405 PHAM DINH NGOC QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

29/12/2019

MBVCB306503844. ung ho chi : nguyen thi ngoc. CT tu 0071001138411 TA NGOC HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

29/12/2019

MBVCB. 306505895. Ma so 3602: Chi Nguyen Thi Ngoc (me em Dung), HN. CT tu Ly Duc Duy toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

29/12/2019

MBVCB. 306581750. chau Nguyen Xuan Dung. CT tu chi Nguyen Thi Ngoc (me em Dung) toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

29/12/2019

MBVCB. 306587524. MS - 3602 - chi Nguyen Thi Ngoc, me em Dung. CT tu Lam Chau toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

29/12/2019

MBVCB. 306635448. con gai can tien di hoc. CT tu Thai Thi Kim Thu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

29/12/2019

MBVCB. 306693908. 3601. CT tu nguyen cao gia han toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

29/12/2019

MBVCB. 306707021. ma so 3588 NGUYEN THI PHUONG UYEN. CT tu PHAM THI THUY ANH toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

29/12/2019

MBVCB. 306720409. Nguyen xuan Dung ma so 3602 (con chi Ngoc- Ha Noi). CT tu huong nguyen toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             3,000,000

29/12/2019

MBVCB306727273. ma so: 3600. CT tu 0301000331241 DO THI MAI CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

29/12/2019

MBVCB. 306727591. ung ho tre em ngheo. CT tu tran ngoc diep toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

29/12/2019

MBVCB306728440. UngHo MS 3600 chi Nguyen Thi Hanh. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

29/12/2019

MBVCB. 306772197. 3592, 3597, 3598,   3587. CT tu ngo gia toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             4,000,000

29/12/2019

MBVCB306819170. ung ho ms 3602. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

29/12/2019

MBVCB306866351. 3603. CT tu 0071001083226 LE NHAT MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                300,000

29/12/2019

MBVCB306871886. Ma so 3595 : Lo van Thoi ( Bo be Tuan Kiet ). CT tu 0281000007501 HAN ANH VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

29/12/2019

MBVCB. 306901175. MS3602. CT tu Nhat Huy toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

29/12/2019

MBVCB. 306910673. ma so 3597. CT tu nguyen thi Hop toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

29/12/2019

MBVCB306938418. ung ho chau Giang benh tim o BV Bach Mai.   Ma so 3593. CT tu 0021001772460 NGUYEN MINH TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

29/12/2019

IBVCB. 2912190676948001. VU DUONG QUYNH. Ma so 3602:   Chi Nguyen Thi Ngoc (me em Dung). Phong 410, nha C2,   Khu tap the Nghia Tan, quan Cau Giay HN. SDT 0964317667Hien em Dung dang dieu

                 300,000

29/12/2019

IBVCB. 2912190770350001. Ma so 3603: Chi Thai Thi Kim Thu duong Binh Ky, to 10, phuong Hoa Quy, quan   Ngu Ha Nghi luc

                   60,000

29/12/2019

IBVCB. 2912190093502004. HOANG TAN DUY HOA XUAN CAM LE DA NANG 3595, 3596,   3600, 3601, 3602

             2,500,000

29/12/2019

IBVCB. 2912190287486005. HOANG TAN DUY HOA XUAN CAM LE DA NANG 3598,     3599, 3594

             3,000,000

29/12/2019

IBVCB. 2912190996406002. DUONG QUYNH HOA. Cu dan EhomeS, Q9,   TPHCM ung ho be Duong, Ma so 3601

                 550,000

29/12/2019

IBVCB. 2912190913190004. Cu dan EhomeS P. Phu Huu, Q9,   TP HCM Ung ho be Linh, Ma so 3600

                 500,000

29/12/2019

IBVCB. 2912190718948001. Ung ho ma so 3603 Ung ho ma so 3603 Ung ho ma so 3603

                 200,000

29/12/2019

IBVCB. 2912190784462001. NGUYEN XUAN THAO. Ung ho em Nguyen Xuan Dung,   ma so 3602, Giang Vo, Dong Da,   Ha Noi

             1,000,000

29/12/2019

IBVCB. 2912190476019001. Luu Chi Anh Hnoi MS 2019. 417

                 100,000

29/12/2019

807001. 281219. 225149. Ung ho chi phuong quyen ms 3588 FT19364931910436

                 500,000

29/12/2019

003170. 291219. 011427. Ung ho chau Dung o 410 KTT Nghia Tan Cau Giay Ha Noi

                 250,000

29/12/2019

819121. 291219. 021649. Ma so 3602 FT19364426908490

                 200,000

29/12/2019

222707. 291219. 081456. Ma so 3602 - em Dung

                 300,000

29/12/2019

886904. 291219. 121834. Ung ho em Dung 3602 FT19364000973512

                 200,000

29/12/2019

186232. 291219. 124431. ung ho em Nguyen Xuan Dung

                 200,000

29/12/2019

912729. 291219. 141145. Ung ho 3602 nguyen thi ngoc FT19364779076746

                 100,000

29/12/2019

308614. 291219. 143635. SANHSEACO GUI MA SO 3603-291219-14: 36: 33

                   50,000

29/12/2019

313095. 291219. 144136. Ung ho Ma 3602 chi nguyen thi ngoc

                 200,000

29/12/2019

221887. 291219. 162122. ung ho ma 3599

                 150,000

29/12/2019

891718. 291219. 163836. DONG GOP CHI LE THI LIEN MA SO 3302 (thon Thanh Long, Xa Thach Ban, Huyen Thach Ha, Ha Tinh)

                 100,000

29/12/2019

257237. 291219. 180101. 4143906991 Chuyen qua MoMo Chuc ban mau som hoi phuc

                 200,000

29/12/2019

894294. 291219. 185014. Ung ho anh Nguyen Bao Toan va chi Duong thi Loi. Ma so 3590

                 100,000

29/12/2019

302957. 291219. 211328. ung ho ma so 3592 (Chi Tran Thi Xuan)

                 200,000

29/12/2019

304913. 291219. 212032. Le Truc An ung ho ma so 3594 A. Phan Dinh Kien (Ha Tinh)

                 200,000

29/12/2019

305907. 291219. 212348. le truc an ung ho ma so 3595 Lo Van Thoi (Bo be Tuan Kiet).

                 200,000

29/12/2019

530765. 291219. 214513. Ms 3599 chi Nguyen thi Thao FT19364901747100

                   50,000

29/12/2019

530925. 291219. 214552. Ms 3595 Lo van Thoi FT19364010389976

                   50,000

29/12/2019

531068. 291219. 214632. Ms 3594 anh Phan Dinh Kien FT19364333082918

                   50,000

29/12/2019

531185. 291219. 214709. Ms 3597 chi Nguyen Thi Hop FT19364030099261

                   50,000

29/12/2019

531326. 291219. 214751. Ms 3596 e Hoang thi Tam FT19364406709159

                   50,000

29/12/2019

531463. 291219. 214838. Ms 3598 ba Nguyen Thi Nhuan FT19364063108588

                   50,000

29/12/2019

531617. 291219. 214921. Ms 3594 anh Nguyen Dinh Kien FT19364426989804

                   50,000

29/12/2019

531762. 291219. 215010. Ms 3590 anh Nguyen Bao Toan FT19364300480956

                   50,000

29/12/2019

531954. 291219. 215108. Ms 3592 chi Tran Thi Xuan FT19364349335074

                   50,000

29/12/2019

Sender: 01360002. DD: 291219. SHGD: 10000007. BO: TRAN NGUYEN DANG KHOA. MA SO 3602 CHI NGUYEN THI NGOC

                 300,000

30/12/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 301219. SH: 10014479. BO: NGUYEN DUC QUY. BAC NGUYEN DUC QUY UNG HO CHAU LE GIA HAO, HOC SINH TIEU HOC NGUUEN THI MINH KHAI, TX.   GIA NGHIA, TINH DAK NONG

                 300,000

30/12/2019

NGUYEN BA BO CT CHO E LE GIA HAO MS 3604

                 150,000

30/12/2019

LE THI HOANG THU - GIUP CHI NGUYEN THI NGOC (ME EM DUNG), MA SO 3602, NGU TAI KHU TAP THE NGHIA TAN, Q CAU GIAY,   HA NOI F/O BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

30/12/2019

/Ref: PALPM 90TWXH {//}/Ref: PALPM 90TWXH {//}LP VNM90TWXH DOC GIA PHAM THI PHUONG THUY UNG HOMA SO 3595: LO VAN THOI-BO BE KIETMONG CON MAU KHOE DVC: MRS PHAM THI PHUONG THUY

                 500,000

30/12/2019

Sender: 79310001. DD: 301219. SHGD: 10001809. BO: NGUYEN KHANH HOA. UNG HO MA SO 3595   LO VAN THO I   BO BE TUAN KIET

                 500,000

30/12/2019

Sender: 01310005. DD: 301219. SHGD: 10000963. BO: NGUYEN THI THUY OANH. UNG HO EM LE GIA HAO. MS 3 604

                 100,000

30/12/2019

Sender: 01310005. DD: 301219. SHGD: 10000960. BO: NGUYEN THI THUY. MA 3604

                   50,000

30/12/2019

Sender: 01310001. DD: 301219. SHGD: 10004936. BO: TO NGOC SON. UNG HO MA SO 3604

                 500,000

30/12/2019

Sender: 79202002. DD: 301219. SHGD: 10003774. BO: NGUYEN ANH TUAN. MA SO 3604 LE GIA HAO

                 300,000

30/12/2019

Sender: 01309001. DD: 301219. SHGD: 10003887. BO: PHAN MAI THUAN. GIUP BE LE GIA HAO MA SO 3604 HO C SINH TIEU HOC NGUYEN THI MINH KHAI THI XA GIA NGHIA TINH DAK NONG

             1,000,000

30/12/2019

Sender: 01604003. DD: 301219. SHGD: 10001226. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3601 NGUYEN THI HAMINH VA S ON GIUP MS3601 CON TRAI BI U LYMPO DAU DONHOAN CAN H KHO KHAN CAN GIUP CHARGEDETAILS OUR

                 200,000

30/12/2019

Sender: 01310001. DD: 301219. SHGD: 10024296. BO: DUONG KIM THANH. GUI CHI LE THI HA

                 300,000

30/12/2019

FTF_CN: 9704366802200734023. FrAcc: 0191000146491. ToAcc: 0451000476889

                 100,000

30/12/2019

UNG HO MS 3599 NGUYEN THI THAO GD TIEN MAT

                 150,000

30/12/2019

MBVCB306957719. MA SO 3600. CT tu 0011003244978 NGUYEN DUC CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB306990785. ung ho ma so 3604. CT tu 0201000562581 TRAN DOAN CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

30/12/2019

MBVCB. 306995058. chau be benh ung thu. . CT tu Bui Nguyen Dong Nghi giup ms 3604 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 250,000

30/12/2019

MBVCB306998432. ung ho em le gia hao ma so 3604. CT tu 0101000013183 NGUYEN ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/12/2019

MBVCB306998385. ung ho ma so 3604: Le Gia Hao hoc sinh Nguyen Thi Minh Khai. CT tu 0481000652801 PHAM VAN CHINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB. 307005366. ms 3604 e le gia hao, . CT tu do thi chau toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB307005347. ung ho Le Gia Hao. CT tu 0341001675489 NGUYEN TIEN TIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB307006674. mot chut tang chau Le Gia Hao, hoc sinh tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai, thi xa Gia Nghia, tinh Dak Nong, chuc chau mau khoe. CT tu 0491000160486 TRAN QUOC HOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307006888. quy nhan ai-bao khuyen hoc va dan tri. CT tu Cao Thi Lan toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB307007519. tang be Le Gia Hao. CT tu 0701000406132 LE QUANG VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/12/2019

MBVCB307011134. co len gia hao. CT tu 0901000092801 NGUYEN NAM CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 800,000

30/12/2019

MBVCB. 307012545. 3604. CT tu duc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB307013454. ung ho chau Le Gia Hao. CT tu 0541000286842 NGO XUAN QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307014777. Ung ho be Le Gia Hao (MS 3604). CT tu Nguyen Thanh Hieu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

30/12/2019

MBVCB307016478. ung ho Le Gia Hao, ms 3604. CT tu 0451000209541 NGUYEN HA CHIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB307019363. ct ung ho be le gia hai ms 3604. CT tu 0011000638182 LE QUANG THONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB. 307026161. MS: 3604 - Le Gia Hao. CT tu Truong Thanh Hai toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307026961. Ma So 3604 Le Gia Hao. CT tu Lam toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB307030603. ung ho ma so 3604 em Le Gia Hao. CT tu 0351001001674 TA VAN TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

30/12/2019

MBVCB307031005. Ma so 3604 : Em Le Gia Hao, Hoc sinh tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai, Gia Nghia, Dak Nong. CT tu 0011002545792 NGUYEN TUAN MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB. 307033763. em Le Gia Hao. CT tu ung ho ma so 3604 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

30/12/2019

MBVCB307034673. ma so 3604 em le gia hao hoc sinh tieu hoc nguyen thi minh khai thi xa gia nghia tinh dak nong. CT tu 0071002439063 HUYNH NGUYEN QUOC PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

30/12/2019

MBVCB. 307040270. ma 3604. CT tu LE GIA HAO toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307041216. 3604. CT tu Le Gia Hao toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB307042478. Ung Ho. Le Gia Hao. ma so 3604.   . CT tu 0541000172285 DO DUY HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB. 307042844. Em Le Gia Hao, hsth N T M Khai, TX Gia Nghia. CT tu Le Huu Ngoc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB. 307045932. 3604. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

30/12/2019

MBVCB307047850. ma so 3604. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/12/2019

MBVCB307047673. Ung ho ma Le Gia Hao ma so 3604. CT tu 0031001152812 NGUYEN THI HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB307054185. ho tro MS 3604 . dt 0979975700, co nguyen thi bich ngoc. CT tu 0071004279559 LE THANH CHIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB307054392. UngHo MS 3604 e Le Gia Hao. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB. 307056507. Ung ho ma so 3604. CT tu Tran Tien Tai toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

30/12/2019

MBVCB307058581. ma so 3601. CT tu 0451000275384 NGUYEN DINH LUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB307059713. dong gop cho chau le gia hao ma so: 3604. CT tu 0301000335429 NGUYEN VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB. 307064359. bi ung thu nang. CT tu Le Gia Hao toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

30/12/2019

MBVCB. 307065649. ung ho ms 3604. CT tu Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB307068115. Ungr ho be Le Gia Hao / hs Tieu Hoc Minh Khai, TX Gia Nghia - Dak Nong. CT tu 0451000217028 NGUYEN THI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB307069821. ma 3604 . CT tu 0541000241084 NGO PHI HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

30/12/2019

MBVCB. 307074041. nong dan. CT tu Vu Xuan Khen toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

30/12/2019

MBVCB307077881. ung ho con Gia Hao. Mong co phep mau den voi con. . CT tu 0421000437791 LU THI KIM DIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB307080634. ung ho em Le Gia Hao, ms 3604. CT tu 0011001700825 NGUYEN VU HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB307083747. ung ho be Le Gia Hao o Dak Nong, ma so: 3604. CT tu 0231000676657 PHAM HONG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 600,000

30/12/2019

MBVCB307084477. ung ho em Le Gia Hao. Ms3604. CT tu 0901000031712 TA THI LAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB307087684. ma so 3604. CT tu 0201000579370 PHUNG VAN DIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

30/12/2019

MBVCB307088011. ung hon chau le gia hao ms 3604. CT tu 0141000273301 DOAN THE AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

30/12/2019

MBVCB307090943. pham trung dung ung ho ma so 3604. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

30/12/2019

MBVCB307100440. 3604- LE GIA HAO. CT tu 0351000633689 LE VAN LIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB307110094. ung ho Le Gia Hao ma so 3604. CT tu 0061000216341 HO HOANG PHUONG HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307115620. 3604. CT tu PHAN HOANG DUC toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

30/12/2019

MBVCB307116170. le gia hao , ms 3604. CT tu 0251001495927 DUONG VAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB307120637. Ma so 3604: ung ho be Le Gia Hao. CT tu 0301000303003 NGUYEN THI THOM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB307129064. UNG HO MA SO 3600 CHUC BE KHANH LINH MAU KHOI BENH GIA DINH CHI HANH DUOC HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

30/12/2019

MBVCB. 307129585. giup ma so 3598. CT tu Phan Trong Lam toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

30/12/2019

MBVCB307131136. UNG HO MA SO 3601 CHUC EM DUONG MAU KHOI BENH GIA DINH CHI HA DUOC HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

30/12/2019

MBVCB307131772. goi cho chau: Le Gia Hao, ma so: 3604, Dak nong. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

30/12/2019

MBVCB307151403. ung ho ms 3601. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB. 307162272. ms 3597 (200k), ms 3600 (200k), ms 3601 (200k). CT tu nguyen thi huong giang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 600,000

30/12/2019

MBVCB. 307193959. ma so 3604. CT tu Em Le Gia Hao ma so 3604 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB. 307203672. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3567 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307204289. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3568 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307205140. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3569 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307206073. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3570 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                300,000

30/12/2019

MBVCB. 307206924. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3571 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307211574. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3572 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307212720. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3573 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307213678. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3574 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307214808. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3575 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307216462. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3576 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307217320. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3577 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307218008. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3578 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307219033. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3579 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                300,000

30/12/2019

MBVCB. 307219664. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3580 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307220362. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3581 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307221101. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3582 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307221801. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3583 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307223737. ung ho hoan canh em le gia Hao ma so 3604. CT tu Hoang Tien toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB. 307229429. ma so 3604 em Le Gia Hao, Gia Nghia, Dak Nong. CT tu em Le Gia Hao toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB307233802. ung ho Ms 3604. CT tu 0031000134161 TRAN VAN BA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB307260798. giup do chau Gia Hao ma so 3604. CT tu 0021000372104 NGUYEN THI THU GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB307300515. Gui chau Hao ma 3604. CT tu 0101000089404 NGUYEN THANH BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 150,000

30/12/2019

MBVCB. 307317684. MS 3604 - em Le Gia Hao, tinh Daknong. CT tu Lam Chau toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB307331490. DCH ung ho MS 3604. CT tu 0301000345504 DOAN CONG HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB307335437. ung ho em hao. CT tu 0771000798310 DO QUANG VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB307339978. ung ho ma so 3604 Gia Hao. CT tu 0011002111530 BUI HUU THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB307400273. ck Le Gia Hao. CT tu 0251002759875 DOAN ANH KHOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB307408068. ung ho ma so 3605 : Le Van Quy. CT tu 0031000165117 DO THI NGOC TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB307415753. ung ho ma so 3604. CT tu 0611001890024 PHAM VAN MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

30/12/2019

MBVCB307428617. Ma so 3604. CT tu 0031000776044 LA KHAC LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                500,000

30/12/2019

MBVCB. 307431991. ung ho ms : 3604 Le Gia Hao. CT tu Vo Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

30/12/2019

MBVCB307434919. ung ho be gia hao. CT tu 0451001684956 PHAM KIM TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB307439383. EM LE GIA HAO, HS TIEU HOC NGUYEN THI MINH KHAI, TX GIA NGHIA, DAKNONG. CT tu 0441000752730 HO CAO KHOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 600,000

30/12/2019

MBVCB. 307487016. Ung thu. CT tu le gia Hao toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB. 307524410. ung ho ma so 3604 be Le Gia Hao. CT tu lan toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB. 307545407. Ma so 3604. CT tu Em Le Gia Hao toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB307558642. ung ho em Le Gia Hao ma so 3604. hoc sinh tieu hoc Nguyen thi Minh Khai. TX Gia Nghia. Tinh Dak nong. CT tu 0101001217834 CAO THI THU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                200,000

30/12/2019

MBVCB307559791. Ung ho em Le Gia Hac truong tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai,   thi xa Gia Nghia,   tinh Dac Nong. Ma so 3604. CT tu 0451000331838 CHU TRUNG HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB. 307657532. hoan canh kho khan. CT tu MS 3605 Le Van Quy toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

30/12/2019

MBVCB. 307660769. hoan canh kho khan. CT tu Ma so 36020 Chi Nguyen Thi Ngoc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

30/12/2019

MBVCB. 307664619. hoan canh kho khan . CT tu MS 3604 em Le Gia Hao hoc sinh tieu hoc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

30/12/2019

MBVCB. 307684956. ma so 3604, Le Gia Hao. CT tu Le Minh Chieu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

30/12/2019

MBVCB307743258. ung ho ma so : 3604 , chau LE GIA HAO . CT tu 0121002141153 KHUAT DINH TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

30/12/2019

MBVCB. 307799949. ww. CT tu yyy toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   25,000

30/12/2019

MBVCB. 307800778. bi xa may tong. CT tu Ma so 3605: Le Thi Ha toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

30/12/2019

MBVCB. 307814885. uhms3605, 04, 03, 02, 01ms500000vnd. CT tu n toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             2,500,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190045801002. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3603

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190459225003. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3604

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190665917001. NGUYEN NGOC TUAN. ck tu thien dup be gia hao

             1,000,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190957397001. NGUYEN DUONG ANH. Ung ho be Gia Hao

                 500,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190500873001. Minh Ut Kg Be : Gia Hao, ma: 3604

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190568471001. Dinh Thi Thu Thanh Oai,   Ha Noi MS 3604 Le Gia Hao HSTH Ng Thi Minh Khai-Dak Nong

                 200,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190505195002. DUONG THAT DUNG. Ma so 3604:   Em Le Gia Hao, Hoc sinh tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai, TX. Gia Nghia,   tinh Dak Nong

                 200,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190720035001. LE TIEN VINH. 3604.   Le Gia Hao

                 250,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190113455001. Ma so 3604:   Em Le Gia Hao Hoc sinh tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai, TX.   Gia Ng Cau hoc tro

                   60,000

30/12/2019

IBVCB. 3012191035573001. NGUYEN HONG UYEN. Ung ho be Le Gia Hao dak nong MS 3604

                 500,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190328053001. DU THI THANH HUONG. Ung ho ma so 3604 - Le Gia Hao - Tinh Dak Nong

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190733541001. Ma so 3602: Chi Nguyen Thi Ngoc (me em Dung Phong 410,   nha C2, Khu TT Nghia Tan, Cau Giay, Ha Noi ung thu

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190919169002. Mã s? 3603: Ch? Thá i Th? Kim Thu dg Binh Ky, to 10, p Hoa Quy, Ngu Hanh Son,   Da Nang hoan canh kho khan

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190157405003. Ma so 3604:   Em Le Gia Hao, Trg Nguyen Thi Minh Khai, TX Gia Nghia, Dak Nong ung thu

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190637187001. NGO THUY PHUONG. MS 3604 LE GIA HAO

             1,000,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190396255001. Cao Thuy Trang P1305 CT4Vimeco Nguyen Chanh TH CG HN Ma so 3604 (Em Le Gia Hao)

                 200,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190435371001. TRAN THU HOA. Ho tro be Le Gia Hao, MS 3604

                 200,000

30/12/2019

IBVCB. 3012191003935001. DUONG MY HANG. Ung ho em Le Gia Hao MS3604

             2,000,000

30/12/2019

IBVCB. 3012191036879001. Nguyen Thanh Ha Nguyen Van Cu, Long Bien,   Ha Noi Ma so 3604:   Em Le Gia Hao, Hoc sinh tieu hoc Ngu

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190995279001. HANG THUY NHI. Ma so 3604 - Le Gia Hao.

                 300,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190490703001. Abc Tphcm MS:   3604, Be Le Gia Hao, Dak Nong

                 300,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190871429001. LE DINH KHUONG. Ma so 3604:   Em Le Gia Hao, Hoc sinh tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai, TX.   Gia Nghia, tinh Dak Nong

                 500,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190474953002. NGUYEN THI THU HANG. Ung ho MS 3604 chau Le Gia Hao

                 500,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190833845003. Ma so 3604:   Em Le Gia Hao Hoc sinh tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai, TX.   Gia Ng Em Hao bi ung thu

                 200,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190736805004. Ma so 3603: Chi Thai Thi Kim Thu duong Binh Ky, to 10,   phuong Hoa Quy, quan Ngu Ha UNG CHO CON GAI - EM TUYEN HOC PHI DI HOC

                 200,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190657993001. chi: Nguyen Thi Ha thon An Lac, xa Trung Gia, Soc Son,   Ha Noi Ma so 3601: be Duong 12 tuoi bi u lympho

                 150,000

30/12/2019

IBVCB. 3012191031051001. em Le Gia Hao Dak Nong ma so 3604

                 110,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190766667002. Phuoc Vuong Nhi TP. HCM Ma so 3604:   Em Le Gia Hao

                 300,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190307679001. DANG XUAN CANH. MS 3604

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190061730002. nguyen van duong 256/34 phan huy ich p. 12 go vap hcm 3604

                 500,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190867938006. NGUYEN NGOC HOANH. GUI CHAU HAO MS 3604

             1,000,000

30/12/2019

IBVCB. 3012191045862003. TANG THI PHUONG HIEU. .   Ma so 3604:   Em Le Gia Hao, Hoc sinh tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai, TX. Gia Nghia,   tinh Dak Nong

                 200,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190969608001. NGUYEN THI KIM CHI. Ma so 3604

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190759316003. Bui Huyen Trang Soc Son,   Ha Noi MS 3597 chi Nguyen Thi Hop.

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190942656004. Bui Huyen Trang Soc Son,   Ha Noi MS 3592 chi Tran Thi Xuan.

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190308606001. HUYNH THI THU THAO. Ban doc quyen gop giup do be Tran Gia Hao

             1,000,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190888698001. Doan Minh Chau LangThuong, DDa, Hnoi MS3605

                   50,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190699802001. NGUYEN THU NGA. so 3604:     Em Le Gia Hao, Hoc sinh tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai, TX. Gia Nghia,   tinh Dak NongSo DT cua ba Tran Thi Binh, ba noi Hao:   0979. 404. 0

                 300,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190158605001. Vu Thi Kim Chi Ha Noi Ma so 3604:   Em Le Gia Hao

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190893951001. NGUYEN TU PHUONG. Ma so 3602. Ung ho em Dung dang dieu tri tai khoa nhi benh vien K3 Tan trieu

                 500,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190347183001. Le thi my hang Hnoi Ma so 3605

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190703435003. NGUYEN THI PHUONG. Ung ho ma 3605 Le Van Quy

                 200,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190652487001. TRAN THI PHUONG KHANH. Ung ho MS 3605, Le Van Quy VND200. 000 va MS 3604, Le Gia Hao VND200. 000

                 400,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190982079004. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3605

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190491801003. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3605, anh Le Van Quy

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190427205004. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3604, em Le Gia Hao

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190207709005. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3603, chi Thai Thi Kim Thu

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190690605006. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3602, chi Nguyen Thi Ngoc

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190612605007. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3601, chi Nguyen Thi Ha

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190400161008. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3600, chi Nguyen Thi Hanh

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190369321009. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3599, chi Nguyen Thi Thao

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190607657010. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3598, ba Nguyen Thi Nhuan

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190188777011. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3597, chi Nguyen Thi Hop

                100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190118213012. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3596, em Hoang Thi Tam

                 100,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190136775001. Hung quan 7 Ma so 3604 em Le Hao Gia , Gia Nghia,   Dak Nong

             1,000,000

30/12/2019

IBVCB. 3012191016839001. NAM LONG, THU LAM, THU NHIEN MS 3601:   250k, MS 3604: 250k

                 500,000

30/12/2019

IBVCB. 3012190977935001. TRUONG DAO QUY DUONG. Ms:   3598 ba Nguyen Thi Nhuan

                 200,000

30/12/2019

009181. 301219. 161254. Ung ho

             1,000,000

30/12/2019

340004. 301219. 172401. Ung ho be Le Gia Hao ms 3604 FT19364574146292

                 300,000

30/12/2019

344437. 301219. 173201. Ung ho ma so 3605 Le Van Quy tam tru tai P An Hai Bac Q Son Tra Tp Da Nang FT19364435960080

                 200,000

30/12/2019

930303. 301219. 174315. Ung ho ma so 3604, em Le Gia Hao, hoc sinh truong tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai, TX Gia Nghia, tinh

                 200,000

30/12/2019

519502. 301219. 175713. Ungho ma: 3605

                 100,000

30/12/2019

114701. 301219. 182449. Xin ung ho 11 ma so tu 3595 den 3605,   moi ma so 300K. Xin cam on bao Dan Tri

             3,300,000

30/12/2019

526169. 301219. 183259. Tien ung ho chi Le Thi Ha

                 200,000

30/12/2019

120476. 301219. 185149. UNG HO NHAN AI MS 3605

                 300,000

30/12/2019

120640. 301219. 185225. UNG HO NHAN AI

                 200,000

30/12/2019

399137. 301219. 193423. Ung ho MS3204 FT19364889190288

                 300,000

30/12/2019

441383. 301219. 213239. Ung ho ma so 3604 em LE GIA HAO FT19365467675209

                 200,000

30/12/2019

401920. 301219. 100119. ung ho MS 3605

                 200,000

30/12/2019

402048. 301219. 100358. ung ho MS 3602

                 100,000

30/12/2019

647183. 301219. 220546. 191230000074596 Ma so 3605 ZP5DTGQ52D0I

                 100,000

30/12/2019

876954. 301219. 221524. Chuyen tien

                 200,000

30/12/2019

554601. 301219. 043253. MS 3064 ho tro be Gia Hao FT19364871822766

                 100,000

30/12/2019

557270. 301219. 064849. Ung ho ms3604 FT19364446768470

             1,000,000

30/12/2019

572194. 301219. 064900. 191230000000842 Ma so 3604 Em Le Gia Hao TX Gia Nghia Dak Nong ZP5DTGQ3LMPH

                 100,000

30/12/2019

557330. 301219. 065001. Ma so 3604 em le gia hao FT19364659820590

                 300,000

30/12/2019

557845. 301219. 065855. Ung ho be Le Gia Hao. Ma so 3604. FT19364402803905

                 500,000

30/12/2019

401144. 301219. 065941. MA 3604 LE GIA HAO. TX GIA NGHIA. DAK NONG-301219-06: 59: 39

                 200,000

30/12/2019

595816. 301219. 070840. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Ung ho ma so 3604

                 200,000

30/12/2019

185473. 301219. 072529. UNG HO MS 3604 EM LE GIA HAO

                 200,000

30/12/2019

186954. 301219. 075331. UNG HO BE LE GIA HAO, MA SO 3604

                 100,000

30/12/2019

563961. 301219. 075627. Ma so 3604. Le gia hao.   FT19364872486012

                 200,000

30/12/2019

408309. 301219. 075737. HAI THANH UNG HO MA SO 3604-301219-07: 57: 11

                 200,000

30/12/2019

023408. 301219. 075930. Nguyen duc thanh 0904155109 ung ho ms 3604

             2,000,000

30/12/2019

565806. 301219. 080619. Ung ho chau Le Gia ma so 3604 FT19364924870141

                   50,000

30/12/2019

925873. 301219. 080852. IBFT ung ho ms 3604

                 200,000

30/12/2019

566794. 301219. 081054. MS 3604 FT19364505509670

                 100,000

30/12/2019

634578. 301219. 081403. UNG HO GD BE LE GIA HAO MS:   3604

                 100,000

30/12/2019

409533. 301219. 081551. Ma so 3604: ? Em Le Gia Hao,   Hoc sinh tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai, TX.   Gia Nghia, tinh Dak Nong

                 500,000

30/12/2019

568052. 301219. 081611. ung ho ms 3604 FT19364528801040

             1,000,000

30/12/2019

030451. 301219. 081551. 3604 ung ho Le Gia Hao

                 100,000

30/12/2019

568182. 301219. 081643. Ct MS3604 Gia Hao FT19364792795138

                 500,000

30/12/2019

955260. 301219. 081542. Ung ho em hao

                 500,000

30/12/2019

600571. 301219. 082112. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Dang Thi Thu Trang ung ho chi Nguyen Thi Ha MS 3

                 300,000

30/12/2019

189034. 301219. 082547. Ma so 3604 le gia hao

             1,000,000

30/12/2019

189380. 301219. 082936. ung ho chau Le Gia Hao MS 3604

                 500,000

30/12/2019

572961. 301219. 083318. Ma so 3604 em Le Gia Hao hs tieu hoc nguyen thi minh khai tx Gia nghia tinh daknong FT19364859640200

                 300,000

30/12/2019

573464. 301219. 083450. Ung ho ma so 3604 em Le Gia Hao FT19364806721370

                 200,000

30/12/2019

503093. 301219. 084135. Ung ho ma so 3604 em le gia hao

                 300,000

30/12/2019

576500. 301219. 084517. 191230000007003 ung ho ms3604.   be Le Gia Hao ZP5DTGQ3OIHF

                 500,000

30/12/2019

806586. 301219. 085049. UNG HO MA SO 3604: LE GIA HAO

                 300,000

30/12/2019

579326. 301219. 085136. Ung ho ma so 3604, chuc con Le Gia Hao khoe, hoc gioi,   vuot qua benh tat FT19364001100188

                 100,000

30/12/2019

312430. 301219. 085701. Me Nghe Khoai ung ho chau Le Gia Hao ma so 3604

                 200,000

30/12/2019

054720. 301219. 085823. Dong gop cho em Le Gia Hao ma so 3604

             1,000,000

30/12/2019

947446. 301219. 085956. Ma so 3604 quy nhanai : Em Le Gia Hao.

                 100,000

30/12/2019

902008. 301219. 090205. Pham Thu Quynh + Pham Quang Huy (Bo De-Long bien-Ha Noi) ung ho ma so 3604 (Le Gia Hao)

                 150,000

30/12/2019

056588. 301219. 090051. 3597

                 300,000

30/12/2019

365083. 301219. 090257. Ung ho Ma so 3604

                 300,000

30/12/2019

578161. 301219. 090755. 191230000007907 Ma so 3604 ZP5DTGQ3PBEA

                 100,000

30/12/2019

586818. 301219. 090942. Ung ho con Le Gia Hao, ma so 3604. Chuc con se khoi benh va luon hanh phuc. FT19364921142727

                 500,000

30/12/2019

417801. 301219. 090946. ung ho ms 3601 Chi Nguyen Thi Ha

                 200,000

30/12/2019

587154. 301219. 091028. 3604 Le Gia Hao FT19364480220773

                 200,000

30/12/2019

587664. 301219. 091136. Ma so 3604.   Em Le Gia Hao, Hoc sinh tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai, TX. Gia Nghia,   tinh Dak Nong FT1

                 150,000

30/12/2019

314641. 301219. 091302. ung ho be Hao Gia Nghia Dak Nong

                 500,000

30/12/2019

549543. 301219. 091102. VU BA DUY CHUYEN KHOAN MA SO 3604   EM LE GIA HAO HOC SINH TIEU HOC NGUYEN THI MINH KHAI TX. GIA NGHI

                 100,000

30/12/2019

902720. 301219. 091546. Ung ho Ma so 3604 Em Le Gia Hao, Hoc sinh tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai, TX. Gia Nghia,   tinh Dak N

                 500,000

30/12/2019

588976. 301219. 091433. Ung ho em Le Gia Hao, ms 3604 FT19364500110992

                 300,000

30/12/2019

590796. 301219. 091836. Ung ho be Le Gia Hao ma so 3604 FT19364043088003

                 300,000

30/12/2019

379874. 301219. 091954. CK-Ma so 3604, Em Le Gia Hao, tinh Dak Nong

                 500,000

30/12/2019

592913. 301219. 092254. Ung ho chi Nguyen Thi Dung ms 3602 FT19364447240654

                 500,000

30/12/2019

953397. 301219. 092349. Ung ho ban Le Gia Hao, MS 3604

                 500,000

30/12/2019

593482. 301219. 092431. Ung ho chi nguyen thi ha ms 3601 FT19364905052383

                 500,000

30/12/2019

593885. 301219. 092521. Ung ho chi Nguy Thi Thao ms 3599 FT19364963349771

                 500,000

30/12/2019

594376. 301219. 092620. Ung ho ba Nguyen Thi Nhuan ms 3598 FT19364730094826

                 500,000

30/12/2019

421469. 301219. 092913. Ma so 3604 em Le Gia Hao. Chuc em va gia dinh suc khoe va luon kien cuong.

                 200,000

30/12/2019

595738. 301219. 092921. Ung ho a Lo Van Thoi ms 3595 FT19364974703615

                 500,000

30/12/2019

428860. 301219. 093024. UNG HO MA SO 3604 CHAU LE GIA HAO-301219-09: 29: 57

             1,000,000

30/12/2019

506050. 301219. 093333. Ms 3604 le gia hao daknong

                 200,000

30/12/2019

598414. 301219. 093456. Ung ho be Gia Bao 3604 FT19364370213037

                 300,000

30/12/2019

599148. 301219. 093629. Ma so 3604 truong tieu hoc nguyen thi minh khai tx gia nghia tinh dak nong FT19364861423087

                 100,000

30/12/2019

506356. 301219. 093736. CK tu 000474579999 den 0451000476889.   ND: Ma so 3604:   Em Le Gia Hao

                 200,000

30/12/2019

246276. 301219. 093941. Le Dac Khoa chuyen tien cho be GIA HAO

                 100,000

30/12/2019

424168. 301219. 094339. Ung ho be Le Gia Hao MS 3604

                 100,000

30/12/2019

103034. 301219. 094509. Ung ho ma so 3604 FT19364308609694

                 150,000

30/12/2019

106038. 301219. 095134. Ma so 3604 Em Le Gia Hao, thuong con qua FT19364015909360

                 100,000

30/12/2019

365642. 301219. 095221. Ms 3604 Le Gia Hao

                 100,000

30/12/2019

437521. 301219. 095548. UNG HO BE LE GIA HAO MA SO 3604-301219-09: 55: 46

                 100,000

30/12/2019

680250. 301219. 095627. Li xi cho Truong lop LE GIA HAO Ma so 3604. Chuc Truong lop mau khoe

             1,000,000

30/12/2019

607861. 301219. 095229. Vietcombank 0451000476889 Ma so 3604

                 100,000

30/12/2019

427225. 301219. 095850. Ma so 3604, em Le Gia Hao, hs tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai, tx Gia Nghia, tinh Dak Nong

             5,000,000

30/12/2019

110014. 301219. 095937. Ung ho ma so 3604 em Le Gia Hao FT19364689547079

                 500,000

30/12/2019

110445. 301219. 100035. Ung ho MS 3604 E Le Hao Nam FT19364590185731

                 500,000

30/12/2019

368887. 301219. 100941. Ung ho be le Gia Hao ma so 3604

             1,000,000

30/12/2019

129907. 301219. 103856. MS 3604 em Le Gia Hao FT19364793218164

                 300,000

30/12/2019

134849. 301219. 103951. MA SO 3604 HO TRO EM LE GIA HAO

                 200,000

30/12/2019

184277. 301219. 103951. Ung ho em Le Gia Hao, TX Gia Nghia, Dak Nong

                 200,000

30/12/2019

133673. 301219. 104635. Ma so 3604 em Le Gia Hao FT19364109023903

                 500,000

30/12/2019

375568. 301219. 104624. 3604 em le gia hao

                 200,000

30/12/2019

461499. 301219. 112212. gui em Le Gia Hao ma so 3604

                 150,000

30/12/2019

152794. 301219. 112353. Ung ho be Gia Hao FT19364544148088

                 100,000

30/12/2019

473115. 301219. 112905. SANHSEACO GUI MA SO 3604-301219-11: 29: 03

                   50,000

30/12/2019

204746. 301219. 113057. Ung ho chau Le Gia Hao tinh Dac Nong ma so 3604

                 500,000

30/12/2019

673452. 301219. 113129. Ung ho be Gia Hao

                 200,000

30/12/2019

184053. 301219. 115219. Chuc Gia Hao som khoi benh

                 200,000

30/12/2019

515568. 301219. 115534. Ung ho ma so 3604

                 500,000

30/12/2019

485985. 301219. 120054. Tien ung ho be Thao chau ong Nguyen Thanh Hien Dia chi Thon My Son xa Cu Nam huyen Bo Trach tinh Quang Binh So DT 0976208750. Mong bao dan tri som chuyen so tien den cho chau Thao. Xin chan thanh cam on

                100,000

30/12/2019

522800. 301219. 121406. UNG HO MA SO 3600 fee transfer as 11000 VND

                 300,000

30/12/2019

492953. 301219. 122656. UNG HO CHAU LE GIA HAO. MA SO: 3604-301219-12: 26: 32

                 500,000

30/12/2019

459537. 301219. 005448. chuyen toi ma so 3604 Le gia Hao

                 100,000

30/12/2019

504383. 301219. 130608. UNG HO MA SO 3604-301219-13: 05: 16

                 200,000

30/12/2019

196731. 301219. 130953. 3604 FT19364239173059

                 100,000

30/12/2019

202056. 301219. 132343. Ung ho quy tu thien cua bao dan tri FT19364142412670

                 100,000

30/12/2019

243829. 301219. 133138. ung ho be Gia Hao ma so 3604

                   20,000

30/12/2019

250546. 301219. 134045. Ma so 3604 em Le Gia Hao truong tieu hoc Nguyen thi minh khai   Thi xa Gia Nghia tinh   Dac Nong

                 200,000

30/12/2019

215939. 301219. 135521. Ung ho ma so 3604 Le Gia Hao FT19364380798438

                 200,000

30/12/2019

571333. 301219. 141725. DO DINH MINH PHUC CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI gui ma so 3605 - Le Van Quy

                 100,000

30/12/2019

105997. 301219. 145648. anh dung ung ho ma so 3604 em le gia hao

                 300,000

30/12/2019

329311. 301219. 150854. UNG HO CHI NGO THI HONG NHUNG ME BE THANH DANH MA SO 3507

                 400,000

30/12/2019

263309. 301219. 151944. Ung ho ma so 3604 em Le Gia Hao FT19364860056369

                 200,000

30/12/2019

266351. 301219. 152417. Ma so 3604 gui chut qua nho toi con Le Gia Hao - tx Gia Nghia - tinh Dak Nong FT19364900989730

                 200,000

30/12/2019

268108. 301219. 152724. Ma so 3604 ung ho be Le Gia Hao FT19364901000150

                 500,000

30/12/2019

113078. 301219. 155432. Ung ho 3605 le van quy

                   89,000

30/12/2019

390532. 301219. 160829. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 3599

                   50,000

30/12/2019

390976. 301219. 160855. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 3605

                   50,000

30/12/2019

NGHIEM XUAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO GD TIEN MAT

             1,000,000

30/12/2019

CTY HUONG VIET HO TRO MS 3602 THUONG CHA DAP XICH LO . .   CAI CHET // NGUYEN THI KHANH LINH     GD TIEN MAT

           20,000,000

30/12/2019

IBPS/SE: 01307001. DD: 301219. SH: 10002972. BO: NGUYEN MINH HAI. IBUNG HO MS 3604 E LE GIA HAO

             2,000,000

30/12/2019

Sender: 79307005. DD: 301219. SHGD: 10006179. BO: DO THI GIAO THUY. IBGIUP DO MA SO 3604 BE LE GIA HAO

             1,350,000

30/12/2019

Sender: 48304001. DD: 301219. SHGD: 10001801. BO: NGUYEN THI XUAN. CHUYEN CHO LE GIA HAO MS 3604 T AI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 300,000

30/12/2019

Sender: 79307006. DD: 301219. SHGD: 10005787. BO: KY NGOC BICH. KY NGOC BICH GIUP MS 3593 NGUYEN T HANH NHA (CHA CUA NGUYEN TRUONG GIANG), HOI HUONG CONG DUC CHO DUONG QUANG NHUT SN 28/9/2019 NHAM NGO 18T

                 200,000

30/12/2019

Sender: 79303008. DD: 301219. SHGD: 10026161. BO: NGUYEN ANH THIEN. UNG HO MA SO 3604 LE GIA HAO

                 300,000

31/12/2019

UNG HO EM LE GIA HAO MS 3604 TRUONG TH NGUYEN THI MINH KHAI, TX GIA NGHIA, DAKNONG           GD TIEN MAT

                 250,000

31/12/2019

UNG HO LE VAN QUY -MS 3605 TO 84 P AN HAI BAC, Q SON TRA, DA NANG GD TIEN MAT

                 250,000

31/12/2019

HUYNH THI DIEU TRA - UNG HO MA SO 3601 NGUYEN THI HA GD TIEN MAT

             2,000,000

31/12/2019

Sender: 01310001. DD: 311219. SHGD: 10000556. BO: NGUYEN THI THUY. MA 3605

                   50,000

31/12/2019

Sender: 01310001. DD: 311219. SHGD: 10002474. BO: DANG NHAT KHIEM. MA SO 3604 EM LE GIA HAO

                 200,000

31/12/2019

Sender: 01309001. DD: 311219. SHGD: 10000796. BO: PHAN TUAN ANH. UNG HO BE LE GIA HAO SN 2012 TAI TO1 PHUONG TRUNG NGHIA TX GIA NGHIATINH DAKNONG BI UNG THU

                 100,000

31/12/2019

Sender: 79310001. DD: 311219. SHGD: 10002026. BO: TRAN THANH. GUI CHO MA SO 3602 CHI NGUYEN THI NG OC ME EM DUNG

                 500,000

31/12/2019

Sender: 01309001. DD: 311219. SHGD: 10000833. BO: PHAN TUAN ANH. UNG HO BE TRAN THI ANH O DOI 1 XO MBA LOAN XA HAI THANH HUYEN HAI HAUTINH NAM DINH

                 100,000

31/12/2019

Sender: 79310001. DD: 311219. SHGD: 10004638. BO: LUU PHUONG HIEN. GIUP MS 3606 CHI NGUYEN THI NGO C

                 100,000

31/12/2019

Sender: 79310001. DD: 311219. SHGD: 10007861. BO: VO THI THUY HA. TAM LONG NHAN AI   MA SO 3606 CH I NGUYEN THI NGOC

                 500,000

31/12/2019

Sender: 01310001. DD: 311219. SHGD: 10010644. BO: NGUYEN TRUNG THANH. UNG HO MA SO 3606 NGUYEN THI NGOC DO I11XOM B A LO QN XA HAI THANH HUYEN HAI HAU NAM DINH

                 200,000

31/12/2019

Sender: 01310012. DD: 311219. SHGD: 10013910. BO: NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3605 LE VAN QUY

                 200,000

31/12/2019

Sender: 01310001. DD: 311219. SHGD: 10014868. BO: NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3606 CHI NGUYEN THI NGOC

                 200,000

31/12/2019

Sender: 01310005. DD: 311219. SHGD: 10015031. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3604

                 100,000

31/12/2019

Sender: 01310001. DD: 311219. SHGD: 10020069. BO: PHAM THUY NGOC. UNG HO MA SO 3602

                 290,000

31/12/2019

Sender: 79310001. DD: 311219. SHGD: 10021151. BO: LE ANH TUAN. UH MS 3606

                 500,000

31/12/2019

Sender: 01310005. DD: 311219. SHGD: 10020895. BO: TRAN THI KIM TUYEN. GIUP DO MA SO 3605 LE VAN QU Y

                 500,000

31/12/2019

Sender: 01323001. DD: 311219. SHGD: 10002058. BO: VU NGOC ANH. UNG HO MA SO 3606 CHI NGUYEN THI NG OC

                 200,000

31/12/2019

MBVCB308469715. Dang My An ung ho Ma so 3606 Chi Nguyen Thi Ngoc d/c: Doi 11,   xom Ba Loan, xa Hai Hau, H.   Hai Hau, T. Nam Dinh dt: 0977974680. CT tu 0071001566294 DANG ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

31/12/2019

MBVCB. 308470501. MS 3606. CT tu Uyen toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

31/12/2019

MBVCB. 308483469. ms 3604- le gia hao-dak nong. CT tu nguyen minh thu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB. 308486708. ms 3601 -chi nguyen thi ha -soc son,   hanoi. CT tu nguyen minh thu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB. 308488718. ms 3600 - chi nguyen thi hanh - ha nam. CT tu nguyen minh thu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB. 308495145. 3606. CT tu Dao Thien Minh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB. 308495538. ms- 3595 -lo van thoi -thanh hoa. CT tu nguyen minh thu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB. 308576935. MS 3606. CT tu Tinh Thuc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

31/12/2019

MBVCB308595063. MS 3604 Le Gia Hao. CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

31/12/2019

MBVCB308596807. MS 3606 Nguyen Thi Ngoc. CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

31/12/2019

MBVCB308600920. gui chi ngoc ma so 3606. CT tu 0711000219068 LE MINH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

31/12/2019

MBVCB. 308606011. 3606: Chi Nguyen Thi Ngoc. CT tu Ngo Thi Chon toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 250,000

31/12/2019

MBVCB308606723. Ung ho ma so 3605. Nam mo A Di Da Phat. . CT tu 0541001605973 TRAN THI HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,600,000

31/12/2019

MBVCB308607937. Giup do MS 3606 - chi Nguyen Thi Ngoc . CT tu 0071001083061 NGUYEN TAM HOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB308641230. Vu Binh Minh lop 3A3 Yen Nghia- HD- HN Ho tro e Le Gia Hao - Dak Nong. CT tu 0451000334739 NGUYEN THI TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

31/12/2019

MBVCB. 308662562. Maso 3606. Chi Nguyen Thi Ngoc. CT tu Nam toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

31/12/2019

MBVCB. 308668850. be gai 10 tuoi mo coi cha, me bi bai nao. CT tu Nguyen Thi Ngoc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB308752273. Ung ho chi Ngoc- Ma so 3606. CT tu 0381000320430 NGUYEN THI DIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB. 308770890. MS 3604, 3605, 3606. CT tu NGUYEN NGOC HAN toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

31/12/2019

MBVCB308773428. ung ho ma so: 3605. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

31/12/2019

MBVCB308774677. ung ho ma so: 3606. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

31/12/2019

MBVCB308798471. UNG HO MA SO 3602 CHUC EM DUNG MAU KHOI BENH. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

31/12/2019

MBVCB308799207. UNG HO MA SO 3603 CHUC EM TUYEN HOC GIOI THANH CONG. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

31/12/2019

MBVCB308799549. UNG HO MA SO 3604 CHUC EM HAO VA GIA DINH EM DUOC BINH AN HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

31/12/2019

MBVCB. 308801311. MA SO 3606: BAC NGUYEN THI NGOC. CT tu BE KEM toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                  50,000

31/12/2019

MBVCB308801121. Le Anh ung ho chi Nguyen Thi Ngoc, ma so 3606, huyen Hai Hau, Nam Dinh. CT tu 0181002752634 BUI THI LE ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB308801804. UNG HO MA SO 3605 CHUC CHI HA MAU KHOE VE VOI GIA DINH. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

31/12/2019

MBVCB. 308804323. Ma so 3606. CT tu hung toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

31/12/2019

MBVCB307846925. TAM LONG NHAN AI MS 3605 LE VAN QUY. CT tu 0251001915476 NGUYEN HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB307880072. ung ho Ma So 3605 Le Van Quy. CT tu 0021000385555 DO HONG QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

31/12/2019

MBVCB307920762. Ma So 3605. CT tu 0071001460592 HO SAM KIT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB307922202. 3604. CT tu 0031000256461 NGUYEN THANH NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

31/12/2019

MBVCB307923072. ung ho chi Ngoc ma so 3606. CT tu 0211000496475 NGUYEN VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB307935269. ung ho chi Nguyen Thi Ngoc ma so 3606. CT tu 0781000480917 PHAM THI HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

31/12/2019

MBVCB307955278. ma so 3606 chi Nguyen Thi Ngoc. CT tu 0691000394391 NGUYEN MINH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

31/12/2019

MBVCB. 307986901. tinh Nam Dinh. CT tu Ma so 3606 Nguyen Thi Ngoc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

31/12/2019

MBVCB307993743. UngHo MS 3606 chi Nguyen Thi Ngoc. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB308028803. 3606. CT tu 0011004143438 PHAM NGOC QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB308029003. ung ho ma so 3604 Le Gia Hao. CT tu 1021000015981 BUI HAI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                500,000

31/12/2019

MBVCB308048643. goi cho C: Nguyen thi Ngoc, na so: 3606, Nam Dinh. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

31/12/2019

MBVCB308078536. Ma so 3606. CT tu 0011004304434 PHAM QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

31/12/2019

MBVCB. 308085694. maso 3606. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

31/12/2019

MBVCB. 308086149. maso 3593. CT tu anh nguyen thanh nha toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB. 308086620. maso 3605. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB. 308087637. maso 3604. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

31/12/2019

MBVCB. 308089615. maso 3602. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

31/12/2019

MBVCB. 308090512. maso 3601. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

31/12/2019

MBVCB. 308091527. maso 3600. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

31/12/2019

MBVCB. 308092580. maso 3599. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 250,000

31/12/2019

MBVCB. 308093612. maso 3598. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

31/12/2019

MBVCB. 308094345. maso 3597. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

31/12/2019

MBVCB. 308095323. maso 3596. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

31/12/2019

MBVCB. 308096136. maso 3595. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

31/12/2019

MBVCB. 308095779. MS 3606: chi Nguyen Thi Ngoc. CT tu MS 3606: chi Nguyen Thi Ngoc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

31/12/2019

MBVCB. 308096993. maso 3594. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB. 308098022. maso 3593. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

31/12/2019

MBVCB. 308098856. maso 3592. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB. 308099636. maso 3591. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

31/12/2019

MBVCB. 308100903. maso 3590. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

31/12/2019

MBVCB. 308101855. maso 3589. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

31/12/2019

MBVCB. 308110672. 3606. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                  50,000

31/12/2019

MBVCB308136829. ma so 3601: chi nguyen thi ha. CT tu 0331000505578 DANG NGOC HOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

31/12/2019

MBVCB308143160. ma so 3600: chi nguyen thi hanh. dia chi:   thon Bui XA, XA YEN BAC, HUYEN DUY TIEN, HA NAM.   SDT 09177743169. . CT tu 0331000505578 DANG NGOC HOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

31/12/2019

MBVCB. 308154840. MS 3606. CT tu TA THI HANH toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

31/12/2019

MBVCB308181056. Xin dong gop cho gia dinh! Ma so 3605: Le Van Quy. CT tu 0531002506104 LAM KHON PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

31/12/2019

MBVCB308193478. giup do chi Nguyen Thi Ngoc - ma so 3606. CT tu 0021000372104 NGUYEN THI THU GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

31/12/2019

MBVCB. 308239733. MS 3606 Nguyen Thi Ngoc. Doi 11, Ba Loan, Hai Thanh. CT tu Hoang Thi Hong Ha toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

31/12/2019

MBVCB. 308242945. Ma so 3605. CT tu Le Van Quy toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

31/12/2019

MBVCB308317243. ung ho ma so 3606 Nguyen Thi Ngoc. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB308341904. Ung ho MS 3606. CT tu 0801000196886 DOAN THI THU PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

31/12/2019

MBVCB308347980. Giup do ma so 3606 - Chi Ngoc. CT tu 0021001354444 NGUYEN NGOC AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

31/12/2019

MBVCB308376702. 3604- gui chau le gia hao . CT tu 0731000772549 ONG THI TRUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

31/12/2019

MBVCB308411991. ung ho ms 3606. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

31/12/2019

MBVCB. 308429042. ma so 3606. CT tu nguyen hung phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

31/12/2019

MBVCB. 308436028. bo mat, me tran dich nao. CT tu nguyen thi ngoc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

31/12/2019

MBVCB. 308458075. 3302. CT tu Le thi Lien toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

31/12/2019

LE THI HOANG THU GIUP CHI NGUYEN THI HA, MA SO 3601, THON AN LAC, XA TRUNG GIA, SOC SON,     HA NOI F/O BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

31/12/2019

LE THI HOANG THU GIUP BE LE GIA HAO, MA SO 3604, HOC SINH TIEU HOC NGUYEN THI MINH KHAI,   TX GIA NGHIA, DAK NONG F/O BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

31/12/2019

IBVCB. 3012190691373001. Nguyen hoa Quang ngai 3302 le thi lien ha tinh

                 300,000

31/12/2019

IBVCB. 3012190617366002. PHAM THANH CONG. Ma so 3602: Chi Nguyen Thi Ngoc (me em Nguyen Xuan Dung). Tam long nhan ai.

                 200,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190519918001. Ha Thu Thuy hn ms 3606

                 400,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190720914002. Ma so 3601: Chi Nguyen Thi Ha Thon An Lac, xa Trung Gia, huyen Soc Son, TP Ha No Ma so 3601: Chi Nguyen Thi Ha

                 500,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190967928001. Vu Thu Trang Ma so 3604: em Le Gia Hao, tinh Dak Nong

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190010152002. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3605: Le Van Quy,   Da Nang

                 300,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190433808003. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang Ms 3606: Chi Nguyen Thi Ngoc, Nam Dinh

                 300,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190154298003. VAN-LAN Q1 Ma so 3601:   Chi Nguyen Thi Ha Dia chi: Thon An La

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190876670001. Nguyen Thi Hai Yen Hanoi 3605

                 150,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190764320004. Nguyen Thi Hai Yen Hanoi 3606

                 150,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190845626003. DO TRUNG KIEN. Ma so 3606:   Chi Nguyen Thi Ngoc Dia chi:   Doi 11, xom Ba Loan, xa Hai Thanh, huyen Hai Hau, tinh Nam DinhDien thoai: 0977974680

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190082098001. Ma so 3606: Chi Nguyen Thi Ngoc Doi 11, xom Ba Loan, xa Hai Thanh, huyen Hai Hau, Ma so 3606-0977974680

                 200,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190681618004. Dinh Thi Ngoc Bich Cong ty Tuan Khai Quy Nhan Ai

                 500,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190443020001. Gia dinh minh tri va binh an 74 ngo 41 thai ha ha noi Ma so 3606: Chi Nguyen Thi Ngoc   Dia chi:   Doi 11,

                 300,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190089218001. Cao Minh Hieu, Cao Minh Huyen 18 Hoe Nhai, BD, HN ung ho ma so 3604, 3605,   3606

                 600,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190103272002. LUU ANH TUAN. ung ho me con chi Nguyen Thi Ngoc - Ma so 3606

                 500,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190700652006. Le Gia Hao hs tieu hoc Nguyen thi minh Khai, thi xa Gia Nghia ma so 3604

                 300,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190644159001. Nguyen Ngoc Thang 16 Ngoc Ha, Ba Dinh,   Ha Noi MS 3606: Nguyen Thi Ngoc, Hai Hau, Nam Dinh

                 200,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190095833001. TRUONG NGOC THANH. Ma so 3606: Chi Nguyen Thi Ngoc Dia chi: Doi 11,   xom Ba Loan, xa Hai Thanh, huyen Hai Hau, tinh Nam Dinh

               500,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190372083001. Nguyen Thi Ngoc Doi 11,   xom Ba Loan, xa Hai Thanh, Hai Hau,   ND Ma so 3606 (Chi Nguyen Thi Ngoc)

                 200,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190656415001. Ma so 3606: Chi Nguyen Thi Ngoc Doi 11, xom Ba Loan, xa Hai Thanh, huyen Hai Hau, Be gai

                   60,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190636547001. Linh Hoa Trieu Khuc,   Ha Noi UH MS 3606, chi Nguyen Thi Ngoc, Hai Hau, Nam Dinh

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190696153001. Pham Thi Ngoc Nhi ms. 3606 chi Ngoc, Nam Dinh

                 200,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190599261003. PHAN THI VAN ANH. Ung ho ma so 3606: Chi Nguyen Thi Ngoc

                 500,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190685227002. NGUYEN THI LAN. UNG HO:   MS 3599, MS 3600, MS 3601.   MOI HOAN CANH 100, 000 VND

                 300,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190390017002. Tram Thi Phuong Tay Ninh Ma so 3606: Chi Nguyen Thi Ngoc

                 300,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190476517006. Vo Thi Thanh Loan   Cho MS 3606: Be gai 10 tuoi mo coi cha. . .

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190457973007. Vo Thi Thanh Loan   Cho MS 3605: Xot xa hoan canh nguoi phu nu. . .

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190501817005. Tram Thi Phuong Tay Ninh Ung ho ma so 3605 Le Van Quy

                 300,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190132185008. Vo Thi Thanh Loan   Cho MS 3604: Cau hoc tro ngheo mac benh ung thu. . .

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190917793009. Vo Thi Thanh Loan   Cho MS 3602: Thuong cha dap xich lo. . .

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190044267008. Tram Thi Phuong Tay Ninh Ung ho MS 3602 em Dung

                 300,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190743399001. PHAM NGUYET ANH. Ung ho ma so 3606

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190117439003. TRUONG THI XUAN. Kim Anh gui tien ung ho , Ma so 3606-400, 000VND, 3604-400, 000VND, 3602-400, 000 VND, 3601-400, 000vnd, 3600-400, 000vnd

             2,000,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190193169010. Vo Thi Thanh Loan   Cho MS 3590: Son da ga canh nguoi dan ong. . .

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190444349003. Nguyen Thi Ngoc Doi 11, Ba Loan, Hai Thanh, Hai Hau, Nam Dinh Ma so 3606

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190584554001. Ma so 3606: Chi Nguyen Thi Ngoc Doi 11, xom Ba Loan, xa Hai Thanh, HaiHau,   NamDinh bo mat me om nang

                 500,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190883636001. do ngoc dung MS 3595 ung ho Lo Van Thoi

                 200,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190957376002. NGUYEN THIEN KHOI. KN ung ho ma so 3606, chi Nguyen Thi Ngoc

                 200,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190705908001. Ma so 3606: Chi Nguyen Thi Ngoc Doi 11, xom Ba Loan, Hai Thanh, Hai Hau,   Nam Dinh

                   50,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190842848003. Ma so 3605: Le Van Quy to 84, phuong An Hai Bac, quan Son Tra, TP Da Nang

                   50,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190402228002. BUI DUC MINH. Chuyen tien cho MS 3606 Nguyen Thi Ngoc va MS 3604 Le Gia Hao, moi chau 300k, thanks

                 600,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190801168004. Ma so 3602: Chi Nguyen Thi Ngoc Phong 410, nha C2,   Khu tap the Nghia Tan,

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190989436005. Ma so 3601: Chi Nguyen Thi Ha Thon An Lac, xa Trung Gia, huyen Soc Son,

                100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190387404002. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3601 cho chi Nguyen Thi Ha dieu tri benh be Duong

                 500,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190671832002. LE THI HUYEN. Ma so 3606:   chi Ng Thi Ngoc - be gai 10 tuoi

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190944688003. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3605 cho anh Le Van Quy tri benh vo Le Thi Ha

                 500,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190729916006. Ma so 3600: Chi Nguyen Thi Hanh Thon Bui Xa, xa Yen Bac, huyen Duy Tien, Ha Nam be-gai-bi-ung-thu-xuong

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190862756002. TRAN TRONG HIEU. Ma So 3602: Nguyen Thi Ngoc (Me Em Nguyen Xuan Dung), khoa nhi, Benh vien K3 Tan Trieu

                500,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190697540007. Ma so 3599: Chi Nguyen Thi Thao ap 6, xa Vinh Tan, thi xa Tan Uyen, tinh Binh Duong

                 100,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190729810008. Ma so 3598: Ba Nguyen Thi Nhuan Ap Phu Tho, xa Truong Xuan, Thoi Lai, TP.   Can Tho

                   50,000

31/12/2019

IBVCB. 3112191020334009. Ma so 3597: Chi Nguyen Thi Hop Thon Dau Ben, xa Hop Tien, Nam Sach,   Hai Duong

                   50,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190705670003. VU HAU HIEN. Ma so 3606:   Chi Nguyen Thi Ngoc Dia chi:   Doi 11, xom Ba Loan, xa Hai Thanh, huyen Hai Hau, tinh Nam Dinh

                 300,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190499310010. Ma so 3596:   Em Hoang Thi Tam Truong THPT Truong Chinh,   xa Dak Wer, Dak Rlap

                   40,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190630740002. DungHoang Ms 3606, Nguyen thi Ngoc - Nam Dinh, mong em khoe

                   50,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190935234003. Do Thuy Nga, q7 Giup MS 3606: Ch? Nguy?n Th? Ng?c

                 300,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190714242002. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3606, chi Ngoc o Nam Dinh

                 200,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190184428001. NGUYEN MINH HUONG. Ung ho Ma so 3606

                 500,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190570262002. NGUYEN MINH HUONG. Ung ho MS 3604

                 500,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190617390001. LE VIET HA. MS 3604 Le Gia Hao

                 500,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190849078002. LE VIET HA. MS 3605 Le Van Quy

                 500,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190006854003. LE VIET HA. MS 3606 Nguyen Thi Ngoc

                 500,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190904850004. NGUYEN MINH HUONG. Ung ho ma so 3600 Nguyen Thi Hanh

                 500,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190011026002. CHU DINH HUNG. Ma so 3606 chuc gia dinh som vuot qua kho khan

                400,000

31/12/2019

IBVCB. 3112190478062003. CHU DINH HUNG. Ma so 3605 chuc gia dinh som vuot qua kho khan

                 400,000

31/12/2019

650271. 301219. 225808. Ung ho tam long nhan ai 3605

                   10,000

31/12/2019

172181. 301219. 235626. 3605

                 200,000

31/12/2019

470429. 311219. 001648. Ung ho tu thien MS 3605 - anh Le Van Quy FT19365072708828

                 300,000

31/12/2019

805420. 311219. 010554. Ung ho gd a Le Van Quy ma so 3605

                 500,000

31/12/2019

473575. 311219. 011312. Ma so 3599 chi nguyen thi thao ap 6 xa vinh tan thi xa tan uyen tinh binh duong FT19365905273220

                 200,000

31/12/2019

007208. 311219. 051813. ung ho quy nhan ai

                 100,000

31/12/2019

014143. 311219. 070320. ma so 3606

                 200,000

31/12/2019

492861. 311219. 081143. Ma so 3606 chi Nguyen Thi Ngoc FT19365823445335

                 100,000

31/12/2019

668809. 311219. 082318. Vietcombank 0451000476889 LE TAN HOA chuyen khoan

                 200,000

31/12/2019

973931. 311219. 083819. Giup do 3605

                 200,000

31/12/2019

504461. 311219. 084413. Ung ho MS 3606 C Nguyen Thi Ngoc va Chau Anh FT19365139310455

                 100,000

31/12/2019

515972. 311219. 091011. Ung ho MS 3605 Le Van Quy FT19365039701008

                 100,000

31/12/2019

514691. 311219. 092628. Giup do nguoi cos hoan canh kho khan MS 3606

                 150,000

31/12/2019

532375. 311219. 094441. Ung ho ma so 3606 - chi Nguyen Thi Ngoc - 200k FT19365006636385

                 200,000

31/12/2019

947393. 311219. 100704. Giup Ma so 3606 Chi Nguyen Thi Ngoc     Dia chi Doi 11, xom Ba Loan, xa Hai Thanh, huyen Hai Hau, tin

                 500,000

31/12/2019

673768. 311219. 101948. nguyen bich ngoc giup do ma so 3601,   3605, 3606 ( moi ma so 200k)

                 600,000

31/12/2019

565297. 311219. 104412. Thanh Thuy ung ho ms 3605 500n 3606 500n FT19365439204057

             1,000,000

31/12/2019

579050. 311219. 110741. NH99 ung ho ma so 3606, chi Nguyen Thi Ngoc FT19365293729378

                 300,000

31/12/2019

257396. 311219. 110852. ung ho chi Nguyen Thi Ngoc

                 100,000

31/12/2019

595418. 311219. 113647. Ma so 3606 Nguyen Thi Ngoc - Hai Hau Nam Dinh FT19365400045770

                 100,000

31/12/2019

094498. 311219. 114828. Chuyen tien giup chi Ngoc

             3,000,000

31/12/2019

602689. 311219. 115107. ma so 3606 chi nguyen thi ngoc FT19365322041019

                 300,000

31/12/2019

609138. 311219. 120356. ung ho ma so 3606 chi Nguyen Thi Ngoc FT19365068976096

                 100,000

31/12/2019

450111. 311219. 120623. MS 3606 chi Nguyen Thi Ngoc Hai hau Nam Dinh

                 300,000

31/12/2019

629688. 311219. 125520. Ma so 3605 le van quy FT19365108303850

                 500,000

31/12/2019

630018. 311219. 125631. Ma so 3604 le gia hao FT19365052367580

                 500,000

31/12/2019

630404. 311219. 125739. Ma so 3602 nguyen thi ngoc FT19365662040717

                 500,000

31/12/2019

630415. 311219. 125742. Ung ho ma so 3606 - Chi Nguyen Thi Ngoc FT19365415804055

                 500,000

31/12/2019

630656. 311219. 125835. Ma so 3601 nguyen thi ha FT19365550547559

                 500,000

31/12/2019

630936. 311219. 125919. Ma so 3600 nguyen thi hanh FT19365280028759

                 500,000

31/12/2019

631272. 311219. 130011. Ma so 3599 nguyen thi thao FT19365728724673

                 500,000

31/12/2019

632138. 311219. 130157. Ma so 3606 nguyen thi ngoc FT19365490383887

                 500,000

31/12/2019

632628. 311219. 130336. Ma so 3595 lo van thoi FT19365907714588

                 500,000

31/12/2019

632927. 311219. 130424. Ma so 3594 phan dinh kien vo thi hien FT19365028320280

                 500,000

31/12/2019

633202. 311219. 130507. Ma so 3593 nguyen thanh nha FT19365049650465

                 500,000

31/12/2019

633519. 311219. 130532. Ma so 3592 tran thi xuan FT19365779008791

                 500,000

31/12/2019

634231. 311219. 130739. Ma so 3589 tran thi ba tien FT19365572426700

                 500,000

31/12/2019

634543. 311219. 130808. Ma so 3588 nguyen thi phuong quyen FT19365049663659

                 500,000

31/12/2019

685023. 311219. 130948. 191231000035077 Ma so 3606 ZP5DTHNTQQJC

                 100,000

31/12/2019

958787. 311219. 133330. Ung ho co giao tran thi ba tien( 3589)

                 500,000

31/12/2019

961226. 311219. 140853. 3606 mong chi khoi benh

                 200,000

31/12/2019

570418. 311219. 141910. UNG HO MA SO 3606 CHI NGUYEN THI NGOC 0977974680

                 100,000

31/12/2019

192288. 311219. 143035. ung ho em Le Gia Hao, ma so 3604

                 500,000

31/12/2019

722044. 311219. 144032. Ung ho ma so 3606 chi Nguyen Thi Ngoc

                 300,000

31/12/2019

964523. 311219. 144834. ung ho ms 3636

                 500,000

31/12/2019

707073. 311219. 151239. Ms 3606 nguyen thi ngoc   Hai hau nam dinh FT19365808001710

                 200,000

31/12/2019

967855. 311219. 152535. MS 3606 CHI NGUYEN THI NGOC.   D/C DOI 11, XOM BA LOAN, XA HAI THANH, HUYEN HAI HAU, TINH NAM DINH. D

                 300,000

31/12/2019

718096. 311219. 152809. Ung ho chi Nguyen Thi Ngoc- Nam Dinh- ma so 3606 FT19365610046982

                 500,000

31/12/2019

726250. 311219. 153843. Ung ho 3606. Chuc chi manh khoe. FT19365490966457

                 100,000

31/12/2019

971024. 311219. 160117. Ma so 3606 Chi Nguyen Thi Ngoc

                 100,000

31/12/2019

195634. 311219. 170548. Truong Thanh Huyen ung ho ma so 3605

                 300,000

31/12/2019

195642. 311219. 170647. Truong Thanh Huyen ung ho ma so 3604

                 300,000

31/12/2019

801654. 311219. 172053. Ung ho ma 3606 FT19365550038010

                 100,000

31/12/2019

837798. 311219. 182946. Ck gui chi Nguyen Thi Ngoc voi ma so 3606 FT19365091109400

                 300,000

31/12/2019

844672. 311219. 184434. Ung ho anh Quy ma so 3605 FT19365030510192

                300,000

31/12/2019

784806. 311219. 195053. ung ho ma so 3606 chi Nguyen Thi Ngoc

                 200,000

31/12/2019

892099. 311219. 204316. Ung ho ms 3606 FT19365335413429

                 500,000

31/12/2019

903575. 311219. 211303. Ung ho ma so 3602 FT19365601830000

                 200,000

31/12/2019

481988. 311219. 212101. MA SO 3606: CHI NGUYEN THI NGOC. DOI 11, XOM BA LOAN, HAI THANH,   HAI HAU, NAM DINH

                 500,000

31/12/2019

796269. 311219. 212138. ung ho ma so 3604

                 500,000

31/12/2019

907212. 311219. 212310. Ung ho Ma 3604 be le gia hao FT19365534023002

                 300,000

31/12/2019

482056. 311219. 212715. MA SO 3605: LE VAN QUY. PHONG TRO DUONG LE DINH, TO 84,   AN HAI BAC, SON TRA, DA NANG.

                 200,000

31/12/2019

013501. 311219. 212819. TANG MS 3606 NGUYEN THI NGOC-311219-21: 28: 13

             2,000,000

31/12/2019

241181. 311219. 212848. 3606 ung ho chi Nguyen Thi Ngoc chuc 2 me con manh khoe

                 500,000

31/12/2019

244035. 311219. 213521. 3601 chuc anh em Duong luon khoe manh

                 500,000

31/12/2019

928653. 311219. 223846. Ma so 3602. Cau mong e Dung gap thay gap thuoc FT20002894658082

                   50,000

31/12/2019

930717. 311219. 224821. UH MS 3593 FT20002358230033

                 500,000

31/12/2019

831181. 311219. 230559. ms Hien ct ms3605, 3606

                 600,000

31/12/2019

831218. 311219. 230804. minh tuan ct ms3584

                 200,000

31/12/2019

831278. 311219. 231132. ms hien ct ms 3604

                 300,000

31/12/2019

934923. 311219. 231252. Ma so 3606 Nguyen Thi Ngoc FT20002497851404

                 200,000

31/12/2019

941562. 010120. 000446. Gia dinh Minh Khang Ung ho ma so 3606 FT20002556646027

                 200,000

31/12/2019

CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS 3601 CHI NGUYEN THI HA O HA NOI

             1,000,000

31/12/2019

Sender: 01311002. DD: 311219. SHGD: 10000181. BO: TRAN THAI PHUONG. MA SO 3604 EM LE GIA HAO HOC SINHTIEU HOC NGUYEN THI MINH KHAI TX GIA NGHIA TINH DAK NONG

                 300,000

31/12/2019

Sender: 79303008. DD: 311219. SHGD: 10009708. BO: TRAN THI PHUONG NGAN. CHUYEN TIEN HO TRO BE BANG TAM P 306 BENH VIEN UNG BUOU

                 400,000

31/12/2019

Sender: 01307001. DD: 311219. SHGD: 10011297. BO: NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3606(200. 000), 3 605(250. 000), 3604(200. 000), 3603(150. 000), 3602(200. 000), 3601(150. 000), 3600(200. 000)

             1,350,000

31/12/2019

Sender: 01307001. DD: 311219. SHGD: 10013528. BO: LE XUAN VINH. IBUNG HO MS 3605   LE VAN QUY

             1,000,000

31/12/2019

Sender: 01307001. DD: 311219. SHGD: 10013530. BO: LE XUAN VINH. IBUG HO MS 3606   NGUYEN THI NGOC   HAI HAU     NAM DINH

             1,000,000

31/12/2019

Sender: 01321001. DD: 311219. SHGD: 10003196. BO: PHAM HOANG YEN. MINH GUI TIEN GIUP DO GIA DINH E M HA.

             7,302,000

1/1/2020

MBVCB. 308833009. ms 3606. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   10,000

1/1/2020

MBVCB. 308833940. code 3606. CT tu Tran Duc Tuan toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

1/1/2020

MBVCB. 308841575. Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong. CT tu Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   20,000

1/1/2020

MBVCB308861208. ma so 3607. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

1/1/2020

MBVCB308872751. Ung ho Ma so 3607. CT tu 0011001597331 NGUYEN DUONG HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB308873808. gui ms 3606. 3607. CT tu 0481000646712 HOANG MINH THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

1/1/2020

MBVCB308874075. Ung ho ma so 3607 - Nguyen Thi Minh Phuong. CT tu 0451001391513 LE QUOC KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

1/1/2020

MBVCB. 308874664. sinh 3 yeu ot kho khan. CT tu ms3607 ng:   thij Minh Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB308878002. ung ho ms 3607. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB. 308884841. ung ho ma so 3607. CT tu nguyen hung phuong   toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

1/1/2020

MBVCB. 308907790. 3607. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

1/1/2020

MBVCB. 308925973. mac benh ung thu. CT tu em Le Gia Hao - 3604 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB308933002. ung ho ma so 3607 chi Nguyen Thi Minh Phuong,   Thon 3 , Cai Lai, Binh Nghia,   Binh Luc, Ha Nam. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 308939005. MA SO 3606: BAC NGUYEN THI NGOC. CT tu BE KEM toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

1/1/2020

MBVCB308950272. Giup MS 3607. CT tu 0251001242288 LAI MINH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB. 308951186. Ung ho hoan canh 3607. CT tu Vu Minh Dat toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

1/1/2020

MBVCB. 308954184. MS 3607-Chi Nguyen Thi Minh Phuong. CT tu GIA DINH DIEU MY toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB. 308955730. MS 3606 - Chi Nguyen Thi Ngoc. CT tu GIA DINH DIEU MY toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB. 308957696. MS 3605 - LE VAN QUY. CT tu GIA DINH DIEU MY toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB308958097. goi cho C: Nguyen thi Minh Phuong, ma so: 3607, Ha Nam. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

1/1/2020

MBVCB308960135. ung ho ma 3607. CT tu 0551000320369 PHAM QUOC THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

1/1/2020

MBVCB. 308960434. MS 3604 -Em Le Gia Hao -HS truong NTMK-Dak Nong. CT tu VO UU toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

1/1/2020

MBVCB. 308965446. ms 3601- CHI NGUYEN THI HA. CT tu GIA DINH DIEU MY toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

1/1/2020

MBVCB. 308965816. ma so 3607. CT tu nguyen thi minh phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

1/1/2020

MBVCB. 308967931. MS 3602-Chi Nguyen Thi Ngoc (me em Dung). CT tu VO UU toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

1/1/2020

MBVCB. 308971776. ms 3607 c Nguyen Thi Minh Phuong. CT tu   toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 350,000

1/1/2020

MBVCB. 309018953. ms3607- chi Nguyen Thi Minh. CT tu tran thu hong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB309029540. giup ms 3607 Nguyen Thi Minh Phuong. CT tu 0071001585072 DO PHUOC BAO TRAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

1/1/2020

MBVCB309030065. ung ho ma so 3607 chi nguyen thi minh phuong. CT tu 0341006986197 TRAN TIEN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

1/1/2020

MBVCB309038156. Giup 3302-Le Thi Lien. CT tu 0451000305934 NGUYEN THI MINH HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB309051549. ung ho ma so 3607 chi Pham Thi Minh Phuong. CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB309065658. Ma 3607 Nguyen Thi Minh Phuong. CT tu 0451001234567 PHAN THE THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

1/1/2020

MBVCB309074348. Giup Ma so : 3607, Nguyen thi minh Phuong , Thon3, , Cat lai, Binh nghia, Binh loc, Ha nam ,   Dt : 0327704874. CT tu 0071000820164 HOANG TRONG AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

1/1/2020

MBVCB309075385. Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh PhuongDia chi: Thon 3, Cat Lai,   xa Binh Nghia, huyen Binh Luc, tinh Ha Nam. CT tu 0071001158610 LE TAT THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

1/1/2020

MBVCB309082247. ung ho ma 3606. CT tu 0551000320369 PHAM QUOC THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

1/1/2020

MBVCB309112844. MS 3607. CT tu 0071000611260 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

1/1/2020

MBVCB309127208. NXA xin gui tang MS. 3607 - ban Nguyen Thi Minh Phuong. CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

1/1/2020

MBVCB. 309147639. ms 3607 chi nguyen thi minh phuong. CT tu bui thi diu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

1/1/2020

MBVCB309159464. Quyen Nguyen ung ho Ms 3607 chi Nguyen Thi Minh Phuong. cau mong ca gia dinh chi binh an. CT tu 0061001175039 NGUYEN THI HOANG QUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB309172086. Quyen Duong ung ho MS 3606 chij Nguyen Thi Ngoc. cau mong moi nguoi giup do gd cha. CT tu 0061001175039 NGUYEN THI HOANG QUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

1/1/2020

MBVCB. 309173083. ung ho chi Nguyen Thi Minh Phuong MS3607. CT tu Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

1/1/2020

MBVCB. 309174254. ung ho chi Nguyen Thi Ngoc MS3606. CT tu Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

1/1/2020

MBVCB. 309185743. qui nhan ai thang 1. CT tu do hoang tuan toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

1/1/2020

MBVCB309190556. Ung ho ms 3607 NGUYEN THI MINH PHUONG . CT tu 0591000325455 NGUYEN VAN LUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB. 309230942. MS 3604. CT tu Huynh TT Cang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 400,000

1/1/2020

MBVCB. 309233534. Ms 3606. CT tu Huynh TT Cang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 400,000

1/1/2020

MBVCB. 309234037. MS 3607. CT tu Huynh TT Cang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                400,000

1/1/2020

MBVCB309260968. ung ho a nha chuc chau giang mau vuot qua . CT tu 0821000083397 LE AN THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

1/1/2020

MBVCB. 309263741. ma so 3067, giup do 2 be gai. CT tu Pham Thi Minh Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB. 309275110. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3584 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309275510. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3585 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309275886. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3586 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309276441. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3587 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309276779. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3587 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309277437. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3588 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309278124. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3589 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309278598. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3590 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309278988. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3591 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309279406. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3592 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309279698. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3593 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309280104. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3594 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309280576. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3595 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309280956. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3596 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309281250. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3597 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309281625. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3598 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309281954. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3599 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB309283693. ung ho ms 3606. CT tu 0251002778166 LE THI NGOC HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

1/1/2020

MBVCB309285457. 3599. CT tu 0251002778166 LE THI NGOC HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 700,000

1/1/2020

MBVCB. 309292064. Ung ho ma so 3607 Chi Nguyen Thi Minh Phuong. CT tu Le Thi Minh Ha toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

1/1/2020

MBVCB309301056. ma so 3607 chi Nguyen Thi Minh Phuong. CT tu 0011004121951 DINH MINH TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB. 309302671. bi viem nao. CT tu Nguyen Thi Ngoc ma so 3606 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB. 309305828. ms 3606 chi nguyen thi ngoc. CT tu vuong thanh huong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

1/1/2020

MBVCB. 309325352. giup ma so 3607. CT tu nguyen phan minh phuc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

1/1/2020

MBVCB. 309337000. benh hiem ngeo, gia canh kho khan. CT tu vinh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB. 309341367. ma so 3604. CT tu v n ha toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB. 309344084. 3606. CT tu chien toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

1/1/2020

MBVCB. 309345400. ms 3606 chi Nguyen Thi Ngoc. CT tu thuy dung toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

1/1/2020

MBVCB. 309346262. 3607. CT tu chien toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               100,000

1/1/2020

MBVCB. 309346431. 3 con sinh non. CT tu nguyen thi minh phuong - ms 3607 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

1/1/2020

MBVCB. 309347556. ms 3607 chi nguyen thi minh phuong. CT tu thuy dung toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

1/1/2020

MBVCB. 309350430. 3600. CT tu chien toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

1/1/2020

MBVCB309360554. ung ho 3599 chi Nguyen thi thao. CT tu 0121000578322 HOANG THI THANH MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

1/1/2020

VCBPAY309026927. Ung ho ma so 3607 chi Phuong sinh 3. . NGO THI PHI NGA CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 451000476889.

             1,000,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200502162001. Luu Chi Anh Hnoi Ma so 3607

                 100,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200117344001. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3606

                 100,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200079400001. DOAN THE BAO. Ma so 3604 Em Le Gia Hao

                 200,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200451440001. TANG VIET LUU. Ma so 3607:   Chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 300,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200644768005. VO THI TUYET ANH. Ma so 3607 ung ho chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 300,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200127692001. Nguyen Thi Minh Phuong Thon 3, Cat Lai,   Binh Nghia, Binh Luc, Ha Nam MS3607

                 300,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200161860001. NGUYEN DUY MANH KIEN. Ung ho Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong Dia chi: Thon 3,   Cat Lai, xa Binh Nghia, huyen Binh Luc, tinh Ha Nam

                 500,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200137956001. Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong Thon 3, Cat Lai,   xa Binh Nghia, huyen Binh Luc, ti Xot xa

                   60,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200503132002. Banh Gao Quan 5 3607

                 500,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200632258001. RainyGameStore Da Lat Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 200,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200129842001. PHAM QUOC HUNG. Ho tro 3607 Nguyen Thi Minh Phuong, Binh Luc,   Ha Nam

             5,000,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200528846002. PHAM QUOC HUNG. Ho tro 3606 Nguyen Thi Ngoc, Hai Hau,   Nam Dinh

             5,000,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200569308001. Ngo Tuan Anh 144 Hoang Ngan P16 Q8 TP HCM Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 200,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200858344001. thang hanoi 3607

             2,000,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200171048001. HUYNH THI THU LIEN. cho ma 3606, chi NGUYEN THI NGOC

                 100,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200730900002. HUYNH THI THU LIEN. cho ma 3607 , chi NGUYEN THI MINH PHUONG

                 100,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200358848001. Le tu quoc thang Tp ho chi minh 3607 chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 300,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200182158001. Nguyen Thi Minh Phuong Thon 3, Cat Lai, xa Binh Nghia, huyen Binh Luc, ti Ma so 3607, me sinh 3 be

                 100,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200768480001. LE THU HA. Ung ho ma so 3606 Nguyen thi Ngoc

                 300,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200731184002. DINH VAN DUY. UNG HO MA SO 3607

                 200,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200419816002. Chi Nguyen Thi Minh Phuong, Thon 3, Cat lai Xa Binh Nghia, huyen Binh Luc, tinh Ha Nam Ma So: 3607

                 200,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200553878001. TRAN TRONG TRUNG. Ung ho Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong. Mong cac be som khoi benh

                 200,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200701118001. LAI TAN PHAT   Q1, TP. HCM Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 305,600

1/1/2020

IBVCB. 0101200181794002. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3607

                 100,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200992294001. NGUYEN HO QUANG LONG. ung ho nhung Ms 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3605, 3607, moi ma so 200, 000

             1,400,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200910340002. Nguyen Thi Minh Phuong Thon 3, Cat Lai,   Binh Nghia, Binh Luc, Ha Nam ma so 3607

                 200,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200207664003. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3607, chi Minh Phuong o Ha Nam

                 200,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200198549002. Nguyen Thi Nguyet Phan Dinh Giot - Thanh Xuan -HN Ung ho Ma 3605: Le Van Quy

                 200,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200643545003. NGUYEN XUAN THAO. Nguyen Xuan Thao ung ho ma so 3606, c Nguyen Thi Ngoc, xom Ba Loan, Hai Thanh,   Hai Hau, Nam Dinh

                 500,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200693645001. DUONG MINH HAI HA LONG,   QUANG NINH Hoan canh chi Nguyen Thi Ngoc - Ma so 3606

                 500,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200168821001. Pham Thi Bien Ha Noi 3607 - Nguyen Thi Minh Phuong

                 500,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200839671001. LE THI HIEN. ung ho chi nguyen thi ngoc. ma so 3606

                 200,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200156559002. Nguyen Thi Kim Loan Chung cu Ngo Tat To,   P19, Q Binh Thanh Ung ho MS 3604

                 300,000

1/1/2020

IBVCB. 0101200818899003. Nguyen Thi Kim Loan Chung cu Ngo Tat To, P19,   Q Binh Thanh Ung ho MS 3602

                 300,000

1/1/2020

943051. 010120. 002329. Ung ho ma so 3606 FT20002041195173

                 300,000

1/1/2020

959893. 010120. 080831. Ung ho ma so 3607 FT20002272010767

             2,500,000

1/1/2020

964876. 010120. 084043. THU THUY NGUYEN PARK 9 FT20002155353079

                 100,000

1/1/2020

071946. 010120. 084409. 3607 UNG HO CHI NGUYEN THI MINH PHUONG-010120-08: 43: 37

                 300,000

1/1/2020

588345. 010120. 085423. ung ho ma 3607. nguyen thi minh phuong

                 200,000

1/1/2020

975732. 010120. 093632. Ung ho ma 3607, mong cac con mau khoe FT20002199472009

                 100,000

1/1/2020

993944. 010120. 094309. Ma so 3607 Mong dieu may man se den voi cac be va gia dinh

                 500,000

1/1/2020

093848. 010120. 102413. SANHSEACO GUI MA SO 3605-010120-10: 24: 11

                   50,000

1/1/2020

094129. 010120. 102525. SANHSEACO GUI MA SO 3606-010120-10: 25: 24

                   50,000

1/1/2020

094398. 010120. 102637. SANHSEACO GUI MA SO 3607-010120-10: 26: 36

                   50,000

1/1/2020

094474. 010120. 102655. HAI BE HOA - NINH UNG HO MS 3607 (CHI NGUYEN THI MINH PHUONG)-010120-10: 25: 53

                 300,000

1/1/2020

896156. 010120. 104516. giup do ma so 3607 chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 200,000

1/1/2020

995098. 010120. 105303. Ung ho ma so 3607 nguyen thi minh phuong FT20002864860590

                 100,000

1/1/2020

680694. 010120. 110655. UNG HO MS 3606 NGUYEN THI NGOC

                 200,000

1/1/2020

506049. 010120. 113847. Ma So 3607 FT20002827009521

                 100,000

1/1/2020

488775. 010120. 124001. Ung ho tam long nhan ai ma so 3607

                 300,000

1/1/2020

489176. 010120. 124301. Ung ho cac Hoan canh: ms3607 ms3606 ms3599 moi ma so 100. 000d;   ms3605 ms3598 moi msa so 50. 000d

                 400,000

1/1/2020

520036. 010120. 124918. Ma so 3607 FT20002200092064

                 300,000

1/1/2020

687464. 010120. 124501. ung ho ma so 3605 le van quy

                 100,000

1/1/2020

769043. 010120. 134119. 200101000019634 Ma so 3607 ZP5LVMIHBVEI

                 100,000

1/1/2020

998659. 010120. 134818. TTTPHUONG giup Ms3606 Ms3607 moi Ms 200000 dong

                 400,000

1/1/2020

773984. 010120. 144759. 200101000022890 ung ho chi   nguyen thi phuong ma so 3607 ZP5LVMIHEVB9

                 100,000

1/1/2020

553409. 010120. 152914. Bui Ngoc Lan giup ma so 3607.   Nguyen Thi Minh Phuong FT20002175649460

             1,000,000

1/1/2020

554089. 010120. 153154. Bui Ngoc Lan giup ma so 3606- Chi Nguyen Thi Ngoc FT20002752880534

             2,000,000

1/1/2020

555028. 010120. 153614. Bui Ngoc Lan giup ma so 3604- chau Le Gia Hao FT20002440021017

             2,000,000

1/1/2020

557199. 010120. 154451. UH chi Nguyen Thi Ngoc MS 3606 FT20002065546440

                 300,000

1/1/2020

557660. 010120. 154702. UH chi Nguyen Thi Minh MS 3607 FT20002790131183

                 300,000

1/1/2020

559089. 010120. 155306. Bui Ngoc Lan giup do ma so 3605- Le Van Quy FT20002311591880

             1,000,000

1/1/2020

562537. 010120. 160726. Ung ho ma so 3607 Nguyen Thi Minh Phuong FT20002190016878

                 500,000

1/1/2020

564677. 010120. 161619. Ung ho ma so 3607 chi nguyen thi minh phuong binh luc ha nam FT20002572500239

                 200,000

1/1/2020

571887. 010120. 164518. MS 3607 Nguyen Thi Minh Phuong Chuc 2 be mk FT20002189208009

                 200,000

1/1/2020

936015. 010120. 172448. Ma so 3607 - chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 200,000

1/1/2020

589579. 010120. 175427. Hoang anh ung ho ms3606 FT20002160037773

                 100,000

1/1/2020

016258. 010120. 175845. UNG HO MA SO 3607 GIA DINH EM NGUYEN THI MINH PHUONG. CHUC 2 BE KHOE MANH

                500,000

1/1/2020

104437. 010120. 190250. Ms 3607. Nguyen thi minh phuong FT20002046048089

                 100,000

1/1/2020

223121. 010120. 191248. Ung ho chi Nguyen thi minh Phuong.   Ma so 3607. Dia chi thon 3 cat lai xa binh nghia huyen binh luc t

                 200,000

1/1/2020

983126. 010120. 194445. Giup do 3607

                 200,000

1/1/2020

115600. 010120. 195553. Ung ho Ma so 3607 chi Nguyen Thi Minh Phuong FT20002921910663

                   50,000

1/1/2020

212974. 010120. 200037. MS 3607: CHI NGUYEN THI MINH PHUONG-010120-20: 00: 34

                 300,000

1/1/2020

793760. 010120. 200550. 200101000038155 Ung Ho ma so 3607 ZP5LVMIHS15G

                 100,000

1/1/2020

310178. 010120. 200616. ung ho ma so 3607 chi nguyen thi minh phuong

                 200,000

1/1/2020

357393. 010120. 203922. Ung ho chi ng thi minh phuong ms 3607

             1,000,000

1/1/2020

812138. 010120. 205406. Giup Ma so 3605 Le Thi Ha Le VanQuy FT20002241049966

                 120,000

1/1/2020

882448. 010120. 205524. Giup ma so 3607 Nguyen Thi Minh Phuong FT20002876547060

                 120,000

1/1/2020

833059. 010120. 205700. Giup ma so 3606 Nguyen Thi Ngoc FT20002752505688

                 150,000

1/1/2020

882450. 010120. 205733. ung ho ma so 3607 Chi Nguyen Thi Minh Phuong FT20002679070329

                 100,000

1/1/2020

721793. 010120. 210559. Ung ho cac ma so 3606 3607

                 100,000

1/1/2020

797425. 010120. 211528. 200101000039861 ung ho chi Phuong ZP5LVMIHV8LT

                 100,000

1/1/2020

962153. 010120. 220606. Ma so 3607 chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 200,000

1/1/2020

380635. 010120. 220549. ung ho Chi Nguyen Thi Minh Phuong   ma so 3607

                200,000

1/1/2020

141768. 010120. 220903. Giup do chi Phuong ma so 3607 FT20002008470141

             1,000,000

1/1/2020

142531. 010120. 221411. Ung ho ma so 3607 Nguyen Thi Minh Phuong FT20002919715722

                 200,000

1/1/2020

801058. 010120. 223655. 200101000043509 Hua Van Nga gui MS 3607 NTMinh Phuong ZP5LVMII2QJC

                 400,000

2/1/2020

IBPS/SE: 01310005. DD: 020120. SH: 10008165. BO: NGUYEN QUOC ANH. UNG HO MS 3608

                 500,000

2/1/2020

FTF_CN: 9704366601214487010. FrAcc: 0011001300942. ToAcc: 0451000476889

                 500,000

2/1/2020

IBPS/SE: 79310001. DD: 020120. SH: 10005184. BO: VU TUAN NINH. UNG HO CHI PHUONG MS 3607

                 100,000

2/1/2020

VU XUAN BAO 0915764429, GIUP DO NHUNG HOAN CANH KHO KHAN GD TIEN MAT

             1,000,000

2/1/2020

LE NGUYET HUONG // ANH NGUYEN LUONG CHUYEN 1. 200. 000 VAO MS3599 VA 3600, 50000MS 3542       GD TIEN MAT

             1,250,000

2/1/2020

Sender: 01323001. DD: 020120. SHGD: 10000032. BO: VU NGOC ANH. UNG HO MA SO 3607 CHI NGUYEN THI MI NH PHUONG

                 300,000

2/1/2020

Sender: 79334001. DD: 020120. SHGD: 10000126. BO: LE BAO SON0492091. UNG HO 3605; 3606;   3605; 3602 ; 3601;   3600 MOI MS 300K (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

             1,800,000

2/1/2020

Sender: 01310005. DD: 020120. SHGD: 10005064. BO: PHAN THI THANH VAN. GIUP DO GD CHI MINH PHUONG,   MA SO 3607

                 300,000

2/1/2020

Sender: 79310001. DD: 020120. SHGD: 10005569. BO: NGUYEN NGOC VU. UNG HO MA SO 3607

                 200,000

2/1/2020

Sender: 01310005. DD: 020120. SHGD: 10007229. BO: NGUYEN NGOC THU THAO. UNG HO MS 3607

                 200,000

2/1/2020

Sender: 79310001. DD: 020120. SHGD: 10006852. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3606

                 100,000

2/1/2020

Sender: 01310012. DD: 020120. SHGD: 10002099. BO: LE THANH XUAN. UNG HO LE GIA BAO MA SO 3604

                 200,000

2/1/2020

Sender: 01310012. DD: 020120. SHGD: 10003370. BO: NGUYEN PHUONG NGOC. NGUYEN PHUONG NGOC GUI MA SO 3607

                 500,000

2/1/2020

Sender: 01310005. DD: 020120. SHGD: 10002641. BO: NGUYEN THE CUONG. UNG HO 2 BE TINH HA NAM, MA SO 3607

                 500,000

2/1/2020

Sender: 79310001. DD: 020120. SHGD: 10001809. BO: NGUYEN VAN DUONG. UNG HO MA SO 3606

                 200,000

2/1/2020

Sender: 01310001. DD: 020120. SHGD: 10002778. BO: TRAN TIEN CUONG. UNG HO MS 3607

                 100,000

2/1/2020

Sender: 01310012. DD: 020120. SHGD: 10006592. BO: TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3607

                 100,000

2/1/2020

Sender: 01310012. DD: 020120. SHGD: 10008422. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3606 NGUYEN THI NGOC

                   50,000

2/1/2020

Sender: 01310001. DD: 020120. SHGD: 10006684. BO: TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3605

                 100,000

2/1/2020

Sender: 79310001. DD: 020120. SHGD: 10004140. BO: VU THI YEN. UNG HO MA SO 3606

                 300,000

2/1/2020

Sender: 01310001. DD: 020120. SHGD: 10008474. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3607 NGUYEN THI MINH PHUON G

                   50,000

2/1/2020

Sender: 01310001. DD: 020120. SHGD: 10009382. BO: NGUYEN DOAN DUC. UNG HO MA SO 3607

                 300,000

2/1/2020

Sender: 01310001. DD: 020120. SHGD: 10010442. BO: PHAM THI TUOI. UNG HO MA SO 3607

                 500,000

2/1/2020

Sender: 79310001. DD: 020120. SHGD: 10009324. BO: NGUYEN DOAN DUC. UNG HO MA SO 3608

                 200,000

2/1/2020

Sender: 01309001. DD: 020120. SHGD: 10002386. BO: TRAN THI NGOC HOA. UNG HO MA SO 3608 LE THI HONG

                 300,000

2/1/2020

Sender: 01310012. DD: 020120. SHGD: 10011422. BO: NGUYEN THI NGOC LINH. CHUYEN UNG HO CHI LE THI H ONG, HOANG HOA   THANH HOA

                 200,000

2/1/2020

Sender: 01310001. DD: 020120. SHGD: 10014233. BO: LE ROOP SIN. MA SO 3608 CHI LE THI HONG

                 300,000

2/1/2020

Sender: 79310001. DD: 020120. SHGD: 10014150. BO: LE ROOP SIN. MA SO 3607 CHI NGUYEN THI MINH PHUO NG

                 300,000

2/1/2020

Sender: 01310005. DD: 020120. SHGD: 10014209. BO: LE ROOP SIN. MA SO 3604 EM LE GIA HAO

                 300,000

2/1/2020

Sender: 01310005. DD: 020120. SHGD: 10014409. BO: NGUYEN NGOC TUAN. UNG HO MA SO 3608 LE THI HONG

                 200,000

2/1/2020

NGO VAN XUAN - MA SO 3604 EM LE GIA HAO HSTH, TX GIA NGHIA, DAC NONG GD TIEN MAT

                 500,000

2/1/2020

MBVCB309362875. ung ho ma so 3577 Dinh van Tron. CT tu 0121000578322 HOANG THI THANH MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB309364348. Giup chi Nguyen Thi Minh Phuong- ma so 3607. CT tu 0071001585247 NGUYEN THI KIM LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB309366002. ung ho chi Nguyen thi minh Phuong ma so 3607. CT tu 0121000578322 HOANG THI THANH MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

2/1/2020

MBVCB. 309373370. Ma so 3607 chi Nguyen Thi Minh Phuong. CT tu Nguyen Thi Hang Duong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

2/1/2020

MBVCB. 309377057. Sinh 3, hoan canh kho khan. CT tu Nguyen Thi Minh Phuong MS3607 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                200,000

2/1/2020

MBVCB. 309387073. 3607. CT tu nguyen xuan vuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB. 309389399. Ung ho ma so 3607. Nguyen Thi Minh Phuong. CT tu PHAM BA QUANG ANH, PHAM BA QUANG VINH toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

2/1/2020

MBVCB309390615. Ung ho Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh PhuongDia chi: Thon 3, Cat Lai,   xa Binh Nghia, huyen Binh Luc, tinh Ha Nam. CT tu 0011000799428 LE QUANG SANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB. 309405034. Ma so 3607: Nguyen Thi Minh Phuong (Ha Nam). CT tu Ly Duc Duy toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

2/1/2020

MBVCB309420727. 3608 le thi hong. CT tu 0781000458528 DO TIEN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

2/1/2020

MBVCB309469473. ms 3608: Chi Le Thi Thu Hong. CT tu 0251002728546 TRAN TAM PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

2/1/2020

MBVCB309471297. ung ho ma so 3608 chi Le Thi Hong- thanh hoa. CT tu 0021000401997 DUONG THU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

2/1/2020

MBVCB309476354. ma so 3608: chi Le Thi Hong. thon Chung Son, xa Hoang Chau, Hoang Hoa,   Thanh Hoa. . CT tu 0441000679620 HUYNH QUANG THIEN AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB309500393. gui chi Le Thi Hong-hoang hoa, thanh hoa . CT tu 0181003337619 DANG HUU TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

2/1/2020

MBVCB309507614. Ma so 3608: giup do chi Le Thi Hong . CT tu 0171003469776 BUI PHI HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

2/1/2020

MBVCB309513524. ung ho hoan canh ma so - 3608. CT tu 0711000271336 NINH VAN HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB309525348. ho tro gia dinh chi Pham Thi Phuong, Ha Nam , sinh 3 be yeu ot. CT tu 0111000226304 LE THI NHU HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

2/1/2020

MBVCB309547898. ung ho Le Thi Hong, ma so 3608, thon Chung Son, xa Hoang Chau, huyen Hoang Hoa, tinh Thanh Hoa. CT tu 0561000500042 NGUYEN CONG THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

2/1/2020

MBVCB309563362. Ung ho ma so 3602. CT tu 0351000803796 VU DONG LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

2/1/2020

MBVCB309577133. ma so 3608. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

2/1/2020

MBVCB309583234. MS 3608 Le Thi Hong. CT tu 0491000024111 LE THE HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

2/1/2020

MBVCB309607728. ung ho 3608. CT tu 0011004374080 LE THI THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB309628551. ung ho c le thi hong- ms 3608-thon chung son,   huyen hoang hoa, thanh hoa. CT tu 0071001449510 LE THI TUONG LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB. 309632582. Chau nho. CT tu Ma so 3607: Nguyen Thi Minh Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

2/1/2020

MBVCB. 309634162. Hoan canh kho khan. CT tu Ma so 3608:   Le Thi Hong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

2/1/2020

MBVCB309636404. ung ho ma 3608 chi Le Thi Hong. CT tu 0451000365598 NGUYEN HAI QUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

2/1/2020

MBVCB309645315. ung ho MS 3608. CT tu 0021000401589 DAU QUANG HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

2/1/2020

MBVCB309655739. Nguyen Tien Dung ung ho MS3608 Le Thi Hong. CT tu 0451001429671 NGUYEN TIEN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

2/1/2020

MBVCB309662058. ung ho ms: 3806 Le Thi Hong. CT tu 0221000036128 NGUYEN MANH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

2/1/2020

MBVCB. 309671150. ma so 3608. CT tu ma so 3608 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB309689080. UngHo MS 3608 chi Le Thi Hong. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB309696276. ung ho ma so 3608, chi Le Thi Hong. CT tu 0031000225963 CHU THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB. 309697413. Maso 3608. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

2/1/2020

MBVCB309703588. Giup ma so 3608, chi Le Thi Hong. Thanks. CT tu 0071003501760 PHAM NGOC THUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

2/1/2020

MBVCB309705285. ung ho ms 3608 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

2/1/2020

MBVCB. 309705894. Ma so 3608: Chi Le Thi Hong. CT tu Ma so 3608: Chi Le Thi Hong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   20,000

2/1/2020

MBVCB. 309723742. Ma so: 3608. CT tu Nguyen Ngoc Son toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB309773949. UNG HO MA SO 3606 CHUC CHI NGOC MAU KHOE DE CHAM SOC CON CHI. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

2/1/2020

MBVCB309787873. ma so: 3608 chi Le Thi Hong. CT tu 0711000215410 VU DINH NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB309809328. tran thi van ung ho chi le thi lien ma so 3302. CT tu 0231000694018 TRAN THI VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

2/1/2020

MBVCB. 309810742. ma so 3607 chi Phuong. CT tu nguyen thi dung toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

2/1/2020

MBVCB. 309812864. ma so 3606 chi Ngoc. CT tu nguyen thi dung toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

2/1/2020

MBVCB. 309822883. Ma so 3608 : chi Le Thi Hong. CT tu Le Thi Lieu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB309854633. ung ho ms 3608. CT tu 0141000731078 TRAN NGUYEN SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

2/1/2020

MBVCB309856364. ma so 3608 chi Le Thi Hong. CT tu 0011000399389 NGUYEN TO CHINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB. 309870302. 3606. CT tu Hoang Xuan Tan toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

2/1/2020

MBVCB309874635. giup chi Hong MS: 3608. CT tu 0011001112210 NGUYEN HUU HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

2/1/2020

MBVCB309892418. Nho chuyen toi be Bang Tam bi ung thu que o Tien Giang. Chuc be mau khoi benh. CT tu 0121000743603 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB. 309894021. ung ho. CT tu chuyen tien ung ho toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

2/1/2020

MBVCB309897626. ung ho ma so 3608( chi Le Thi Hong) thon Chung Son, xa Hoang Chau, Hoang Hoa,   Thanh Hoa. CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 150,000

2/1/2020

MBVCB309924230. Ung ho chi Le Thi Hong - Ma so: 3608. CT tu 0011004170961 NGUYEN QUY SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

2/1/2020

MBVCB. 309936913. U nguyen bao Than Kinh. CT tu Nguyen Thi Ngoc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

2/1/2020

MBVCB309974506. U/H chau B/T. CT tu 0491000180907 NGUYEN THI NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

2/1/2020

MBVCB. 309982777. 3608 Chi Le Thi Hong. CT tu Nguyen Sy Dung Hai toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB310006799. 3608. Chi Le Thi Hong, thon Chung Son, Hoang Chau,   Hoang Hoa, Thanh Hoa. . CT tu 0711002093375 DUONG XUAN HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

2/1/2020

MBVCB310010336. Ung ho tu Ms 3600 den Ms 3609, moi MS 100k. CT tu 0071003514018 DAO THI XOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

2/1/2020

MBVCB310012414. chi Le Thi Hong - MS: 3608. CT tu 0011003682549 NGUYEN KIEN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

2/1/2020

MBVCB310013442. chuyen tien giup ms 3608. CT tu 0341000670937 NGUYEN THI THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

2/1/2020

MBVCB310055975. ung ho chi Le Thi Hong. ma so 3608. CT tu 0071000962942 PHAN CHI HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

2/1/2020

MBVCB. 310104410. jh. CT tu hh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   2,000

2/1/2020

MBVCB. 310106003. Ma so 3608. CT tu Doc gia bao Dan Tri toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

2/1/2020

MBVCB. 310106738. Ma so 3607. CT tu Doc gia bao Dan Tri toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

2/1/2020

MBVCB310120264. giup ma so 3608. CT tu 0021001924406 NGUYEN THI DAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

2/1/2020

MBVCB310127405. Ma so 3608. chi le thi hong. CT tu 0361001843924 NGO QUANG TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

2/1/2020

MBVCB. 310141389. UH chi Le Thi Hong MS 3608. CT tu Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

2/1/2020

/Ref: P3220002 079Y 20{//}/Ref: P322000207 9Y20{//}B/O: NGUYEN QUYNH ANH MA SO 3605 LE VAN QUY D VC: NGUYEN QUYNH ANH 84384496800+ CITIBANK N. A, HANOI BR

                 200,000

2/1/2020

IBVCB. 0101200542925001. VU DINH SON. Ung ho cac MS:   3597, 3599, 3600,   3601, 3606: 300k/MS.   Cac MS: 3598, 3602,   3605: 200k/MS. Cac MS:   3604, 3607: 400 k/MS

             2,900,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200308111002. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3608

                 100,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200536063001. TRUONG MINH TUAN. Giup Ma so 3608: Chi Le Thi Hong.

                 500,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200692123002. Ma so 3608: Chi Le Thi Hong. Thon Chung Son, xa Hoang Chau, huyen Hoang Hoa, Th Xot xa

                   60,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200850013001. DUONG THAT DUNG. Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 400,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200618689001. Chi Hong ma so 3608 Thanh hoa Bi tai nan tau hoa nam mot cho

                   50,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200364241001. Ma so 3608: Chi Le Thi Hong Thon Chung Son, xa Hoang Chau, huyen Hoang Hoa, TH 0337. 821. 814-Ma so 3608

                 200,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200913825003. Tran Ngoc Hoa Chung cu Prosper Plaza, Q12,   HCM Ma so 3608: Chi Le Thi Hong

                 200,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200894781001. HA THI LUYEN. Ung ho chi Le Thi Hong - Ma so: 3608

                 300,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200598155001. Mai Thi Thanh Hoa Nha Trang 3608

                 300,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200038133002. son go vap Ma so 3608:   Chi Le Thi Hong.

                 200,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200823621001. Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong Thon 3, Cat Lai, xa Binh Nghia, H Binh Luc, Ha Nam hoan canh kho khan

                 100,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200859229002. Mã s? 3608: Ch? Lê Th? H?ng.   Thon Chung Son, X Hoang Chau,   Hoang Hoa, Thanh Hoa hoan canh kho khan

                 100,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200351179002. TRAN THI THANH VAN. Ung ho chi Nguyen Thi Ngoc (me em Dung) ma so 3602

                 500,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200915827001. TRAN THI KIM ANH TP. HCM MS3557 +MS3558 +MS3571

                 900,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200093097001. NGUYEN THI HONG MINH. UNG HO MS 3607 - CHI NGUYEN THI MINH PHUONG

             3,000,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200793457002. Nguyen Cong Nuong Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi MS 3608. Chi Le Thi Hong

                 500,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200996437003. NGUYEN THI THIEN PHUONG. Ung ho chi Le Thi Hong, thon Chung Son, Hong Chau,   Hoang hoa, Thanh Hoa, Ms 3608

                 500,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200850031001. QUAN THI NHU HOA. UNG HO MA SO 3608 CHI LE THI HONG. CHUC CHI SOM MANH KHOE VA GAP NHIEU MAY MAN.

                 200,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200226879002. LUU VAN THUYET. Ung ho Ma so 3608: Chi Le Thi Hong. Dia chi: Thon Chung Son, xa Hoang Chau, huyen Hoang Hoa, Thanh Hoa SDT: 0337. 821. 814

                 300,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200426888001. An Hai Phong kho khan

                 100,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200349464001. VU MINH TAM. Ma so 3608: Chi Le Thi Hong. Dia chi: Thon Chung Son, xa Hoang Chau, huyen Hoang Hoa, Thanh Hoa

             1,000,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200078704001. NGUYEN THI MINH. giup do chau Ma so 3606: Chi Nguyen Thi Ngoc

                 100,000

2/1/2020

IBVCB. 0201201048028001. LAI THI XUAN EM. Xuan gui chi Le Thi Hong

                 200,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200333538001. NGUYEN THI THANH LOAN. Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong Dia chi: Thon 3,   Cat Lai, xa Binh Nghia, huyen Binh Luc, tinh Ha Nam

                 200,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200857958001. Dinh Thi Mong Lien Hnoi Ma so 3608

                 100,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200322288003. NGUYEN THI THANH TU. Ung ho ma so 3606 Nguyen Thi Ngoc

                 300,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200921388002. N HN MS 3608

                 200,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200701052004. NGUYEN THI THANH TU. Ung ho ma so 3601 Nguyen Thi Ha

                 300,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200340310002. Dao Duy Lai So 20 ngach 924/115 Nguyen Khoai Ha noi Ma so 3608: Chi Le Thi Hong.   Dia chi:   Thon Chung

                 200,000

2/1/2020

IBVCB. 0201201043462003. Gia Dinh Minh Tri va Binh An 74 ngo 41 thai ha ha noi Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 300,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200759194002. NGUYEN THI PHUONG HIEN. Ma so 3608: Chi Le Thi Hong

                 500,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200539506001. LE HOANG NGHIA. Ma so 3608:   Ung ho chi Le Thi Hong. Dia chi:   Thon Chung Son, xa Hoang Chau, huyen Hoang Hoa, Thanh Hoa

                 200,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200155030001. NGUYEN HUU HONG SON. ung ho Ma so 3608: Le Thi Hong, Thon Chung Son, xa Hoang Chau, huyen Hoang Hoa, Thanh Hoa

             1,000,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200420048001. nguyen the thang Dam phu my Mã s? 3608:   Ch? Lê Th? H?ng

                 100,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200368124002. nguyen the thang Dam phu my Mã s? 3569:   Anh Vi Van Ca. (B? n?n nhâ n Vinh).

                 100,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200148780003. nguyen the thang Dam phu my Mã s? 3607:   Ch? Nguy?n Th? Minh Phuong

                 100,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200022436002. nguyen thi Minh so 9 Dinh Le Ma so 3608: Chi Le Thi Hong

               100,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200235452003. Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong Thon 3, Cat Lai,   Binh Nghia, Binh Luc, Ha Nam Me sinh 3 be yeu ot, mot be mai mai ra di

                 500,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200896062001. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3607 cho chi Nguyen Thi Minh Phuong dieu tri benh cac con

                 500,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200210454002. Tinh, Hoa, thao,   Tien Lo C209 cc Ly Chieu hoang,   P An lac, Q. Binh Tan Ma so 3608: Chi Le Thi Hong ; Ma so 3607:   Chi Nguy

                 600,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200243672002. Tran Hoai Nam Ngo Quyen,   Hoan Kiem, Ha Noi Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong - Ha Nam

                 400,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200959860003. Tran Hoai Nam Ngo Quyen,   Hoan Kiem, Ha Noi Ma so 3599: Chi Nguyen Thi Thao - Binh Duong

                 400,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200707550001. NGUYEN HONG ANH. Ma so 3608: Chi Le Thi Hong. Dia chi: Thon Chung Son, xa Hoang Chau, huyen Hoang Hoa, Thanh HoaSDT: 0337. 821. 814

                 300,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200703631003. MAI KHOI _ KHANH BINH 50/11/11 TAY THANH,   P TAY THANH, Q TAN PHU, HCM MS3607_C Phuong; BINH LUC,   HA NAM/DT: 0327704874

                 300,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200416443001. NGUYEN THE VIET. Giup do chi Le Thi Hong- Ma so 3608

                 500,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200118173002. Dao Viet Dung Hanoi   Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 100,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200846617001. VU DINH TUAN. ung ho Chi Le Thi Hong. (3608)

                 200,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200162369001. NGUYEN MINH MAN. Ung ho 3608

                 100,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200298637001. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3608 chi Le Thi Hong. dia chi Thon Chung Son, xa Hoang Chau, huyen Hoang Hoa, Thanh Hoa. dien thoai 0337821814.

                   50,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200532699002. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3607 chi Nguyen Thi Minh Phuong. dia chi Thon 3, Cat Lai, xa Binh Nghia, huyen Binh Luc, Ha Nam. dien thoai 0327704874.

                   50,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200779655001. NGUYEN PHUC SON. Ma so 3608: Chi Le Thi Hong

                 500,000

2/1/2020

IBVCB. 0201200044989001. Chi Le Thi Hong Thon Chung Son, Hoang Chau,   Hoang Hoa, Thanh Hoa Ma so 3608

                 500,000

2/1/2020

114253. 020120. 093751. ung ho Ma so 3608 Chi Le Thi Hong.     Dia chi Thon Chung Son, xa Hoang Chau, huyen Hoang Hoa, Thanh H

                 200,000

2/1/2020

216704. 020120. 094621. Luu Van Quan ung ho ms3608 chi Le Hong tinh Thanh Hoa FT20002054505252

                 200,000

2/1/2020

081494. 020120. 100013. IBFT 3608 ung ho chi Le thi hong

                 500,000

2/1/2020

892333. 020120. 101350. Ma so 3601 chi Nguyen Thi Ha.   Chuc me con Chi binh an. HKO FT20002539940110

                 300,000

2/1/2020

234846. 020120. 102428. Giup do chi Le Thi Hong ma so 3608 FT20002450184080

                 300,000

2/1/2020

325263. 020120. 104712. NGOC AN - DANANG - UNG HO LE THI HONG ( MS 3608) -020120-10: 46: 08

                 300,000

2/1/2020

249617. 020120. 105119. Ung ho ma so 3608 FT20002041143087

                 300,000

2/1/2020

251850. 020120. 105457. Ung ho ma so 3569 FT20002228405322

                 200,000

2/1/2020

256493. 020120. 110230. Ung ho ma so 3606 FT20002122392571

                 300,000

2/1/2020

766685. 020120. 110506. Ung ho ma so 3608

                   50,000

2/1/2020

119692. 020120. 111012. Ung ho MS3607

                 100,000

2/1/2020

769317. 020120. 111925. 3608 Le Thi Hong

                 200,000

2/1/2020

272562. 020120. 113041. Ung ho ma 3606 FT20002000948402

                 100,000

2/1/2020

091456. 020120. 113122. IBFT Uh ms 3601

                 200,000

2/1/2020

273970. 020120. 113345. Giup do chi le thi hong ma so 3608 FT20002223560290

                 200,000

2/1/2020

278647. 020120. 114312. Ms 3608 Gui giup do chi Le thi Hong mong chi nhieu suc khoe FT20002122540091

                 150,000

2/1/2020

341678. 020120. 115008. NGUYEN THI PHUONG TRANG UNG HO CHI NGUYEN THI MINH PHUONG, MA SO:   3607-020120-11: 49: 16

                 200,000

2/1/2020

030028. 020120. 123108. ISL20200102123055501-ung ho hoan canh ma so 3607

             1,000,000

2/1/2020

030010. 020120. 123413. ISL20200102123413895-ung ho hoan canh ma so 3606

             1,000,000

2/1/2020

302979. 020120. 123515. 0916381555 ung ho 1tr cho chi Nguyen T M Phuong 3706 Binh Luc Ha Nam FT20002415109876

             1,000,000

2/1/2020

317358. 020120. 131147. 3608 le thi hong FT20002760548590

                   50,000

2/1/2020

139423. 020120. 131557. chuyem giup cho ma so 3608 . Le thi Hong, thon Chung son, tinh Thanh hoa

                 200,000

2/1/2020

328544. 020120. 133817. Ma 3608 - Ung ho chi Le Thi Hong FT20002450908671

                 300,000

2/1/2020

145520. 020120. 135355. ung ho ma so 3608

                 300,000

2/1/2020

704171. 020120. 142413. ung ho ma so 3608: Chi Le Thi Hong

                 100,000

2/1/2020

404362. 020120. 143119. SANHSEACO GUI MA SO 3608-020120-14: 31: 17

                   50,000

2/1/2020

158710. 020120. 143838. Nho ts gui den MS 3606 Chi Nguyen Thi Ngoc. Cam on toa soan.

                 200,000

2/1/2020

989583. 020120. 145233. Ung ho chi le thi hong ma so 3608 dia chi thon chung son xa hoang chau huyen hoang hoa thanh hoa

                200,000

2/1/2020

373180. 020120. 150110. NH99 ung ho ma so 3605, Le Van Quy FT20002311399839

                 300,000

2/1/2020

353101. 020120. 150420. Chi ung ho ma so 3608- chi Le Thi hong

                 200,000

2/1/2020

375497. 020120. 150452. Ung ho ma 3607 chi nguyen thi minh phuong FT20002240848546

                 500,000

2/1/2020

133934. 020120. 155614. Ung ho Ma so 3608 Chi Le Thi Hong.     Dia chi Thon Chung Son, xa Hoang Chau, huyen Hoang Hoa, Thanh H

                   50,000

2/1/2020

741917. 020120. 155622. Ung ho Ma So 3606 chi Nguyen Thi Ngoc

             1,000,000

2/1/2020

742048. 020120. 155805. Ung ho Ma So 3607 chi Nguyen Thi Minh Phuong

             1,000,000

2/1/2020

814133. 020120. 160410. ck ma so 3507

                 300,000

2/1/2020

115646. 020120. 160745. IBFT Ung ho ma so 3608 le thi hong

                 200,000

2/1/2020

411665. 020120. 160827. 3608 Chi Le Thi Hong FT20002039166008

                 250,000

2/1/2020

417432. 020120. 161831. Ung ho Quy nhan ai FT20002206503135

             1,000,000

2/1/2020

422670. 020120. 162729. Ung ho ma so 3607 FT20002200330216

                 500,000

2/1/2020

423746. 020120. 162845. Ung ho ma so 3606 FT20002042307922

                 500,000

2/1/2020

030608. 020120. 163010. UNG HO MS 3606 CHI NGUYEN THI NGOC 1, 000, 000. MS 3608 CHI LE THI HONG 1, 000, 000

             2,000,000

2/1/2020

177456. 020120. 163825. Ung ho ma so 3608 chi Le thi Hong

                 100,000

2/1/2020

118536. 020120. 164246. IBFT Ung ho chi Hong MS 3608

                 300,000

2/1/2020

753212. 020120. 170951. Gui MS 3608 - C Le Thi Hong

                 135,000

2/1/2020

462889. 020120. 173721. ung ho ms 3607 nguyen thi minh phuong FT20002822283674

                200,000

2/1/2020

139948. 020120. 174931. Ms 3607 nguyen thi minh phuong

                 200,000

2/1/2020

206541. 020120. 184713. Pham Thuy Linh ung ho quy Nhan ai Ms3607

             1,000,000

2/1/2020

715362. 020120. 193550. Gui den chi Le Thi Hong ma so 3608

                 500,000

2/1/2020

336489. 020120. 193809. 3602 Chi Nguyen thi ngoc me chau dung. chau nguyen ngoc tuan ung ho. mong dung som khoi benh

                 100,000

2/1/2020

794056. 020120. 203316. Ms 3608, c Hong o Thanh Hoa bi liet

                 100,000

2/1/2020

515789. 020120. 203349. Ung ho Nguyen Thi Ngoc MS 3606

                 100,000

2/1/2020

516745. 020120. 203604. ttq ung ho ms 3607

                 100,000

2/1/2020

515273. 020120. 203644. MA SO 3608: CHI LE THI HONG-020120-20: 36: 41

                 200,000

2/1/2020

517055. 020120. 203659. ttq ung ho ms 3606

                 100,000

2/1/2020

517331. 020120. 203756. ttq ung ho ms 3608

                 100,000

2/1/2020

214415. 020120. 212011. Ma so 3608: Chi Le Thi Hong

                 100,000

2/1/2020

545566. 020120. 212059. Gui chi Nguyen Thi Minh Phuong ma so 3607 FT20003410013260

                 200,000

2/1/2020

886190. 020120. 212448. 200102000077952 Ma so 3607 Nguyen Thi Minh Phuong ZP5LVNGBB8UR

                 200,000

2/1/2020

758370. 020120. 212321. LE QUANG HA 3608 chi Le Thi Hong

                 200,000

2/1/2020

146873. 020120. 214040. 1. Ma so 3607 Chi Nguyen Thi Minh Phuong Dia chi Thon 3, Cat Lai,   xa Binh Nghia, huyen Binh Luc, t

                 500,000

2/1/2020

620303. 020120. 214443. ung ho ma so 3607

                 150,000

2/1/2020

217540. 020120. 215508. ung ho le thi hong MS 3608

                 200,000

2/1/2020

556407. 020120. 220012. Ung ho 3607 FT20003892008620

                 200,000

2/1/2020

147833. 020120. 223937. Ung ho ma so 3608 chi Le Thi hong O Hoang chau, Hoang hoa- Thanh hoa

           10,000,000

2/1/2020

147534. 020120. 224606. Ma so 3608 Le Thi Hong ung ho

                 200,000

2/1/2020

149267. 010120. 230603. Giup gia ding anh ho va chi phuong o ha nam sinh ba non thang FT20002605112065

             1,000,000

2/1/2020

391136. 010120. 232153. Chuyen tien tu ViettelPay

                 200,000

2/1/2020

145923. 010120. 232601. Ma So 3605: anh Le Van Quy (TP DA NANG)

                 200,000

2/1/2020

145941. 010120. 232736. Ma So 3606: chi NGUYEN THI NGOC (NAM DINH)

                 200,000

2/1/2020

145952. 010120. 232834. Ma So 3607: chi NGUYEN THI MINH PHUONG (Tinh HA NAM)

                 200,000

2/1/2020

145981. 010120. 233025. Ma So 3604: em LE GIA HAO (Tinh Dak Nong)

                 200,000

2/1/2020

151538. 010120. 233120. chau chau anh va lan anh FT20002200806955

             1,000,000

2/1/2020

146008. 010120. 233209. Ma So 3602: chi NGUYEN THI NGOC (Me em Dung)

                 200,000

2/1/2020

146024. 010120. 233309. Ma So 3600 va 3601

                 400,000

2/1/2020

312399. 010120. 234139. ndv ung ho ma so 3607

                 100,000

2/1/2020

312421. 010120. 234659. ung ho ma so 3606

                 100,000

2/1/2020

072047. 020120. 001654. Ma so 3602 Chi Nguyen Thi Ngoc (me em Dung)

                 200,000

2/1/2020

002275. 020120. 004254. chuc chau mau khoe

                   50,000

2/1/2020

156414. 020120. 004749. Ung ho MS 3607 FT20002376647431

             1,000,000

2/1/2020

704905. 020120. 044542. Ung ho chi Nguyen Thi Minh Phuong - Ma so 3607

                 500,000

2/1/2020

597829. 020120. 072013. MS 3608

                 100,000

2/1/2020

807963. 020120. 073241. 200102000002918 Ma so 3608 ZP5LVNGA7BC1

                 100,000

2/1/2020

020747. 020120. 073446. Chuyen Cho chi le thi hong ma so 3608

                 300,000

2/1/2020

172094. 020120. 074805. giup do chi Le Thi Hong ,   Thanh Hoa do tai nan tau hoa FT20002602099325

                 200,000

2/1/2020

173003. 020120. 075256. Ung ho chi Hong MS 3608 FT20002539412034

                 500,000

2/1/2020

179849. 020120. 082048. Ung ho ms 3607 FT20002600155848

                 500,000

2/1/2020

181976. 020120. 082719. Ung ho MS 3608 C Le Thi Hong FT20002178909176

                 100,000

2/1/2020

710647. 020120. 085044. UNG HO CHI LE THI HONG - MA SO 3608

                100,000

2/1/2020

111997. 020120. 085511. Ung ho c Nguyen Thi Minh Phuong - ms 3607

                 300,000

2/1/2020

112401. 020120. 090437. Pham Thi Xuan Hai Phong ung ho chi Nguyen Thi Ngoc Nam Dinh

                 100,000

2/1/2020

154099. 020120. 090503. Ung ho ma so 3605 -3606- 3607 moi ma so 1 trieu

             3,000,000

2/1/2020

CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS3607 CHI NGUYEN THI MINH PHUONG HA NAM

             1,000,000

2/1/2020

IBPS/SE: 79310001. DD: 020120. SH: 10007165. BO: NGUYEN DUC QUY. ANH NGUYEN DUC QUY UNG HO E NGUYE N THI MINH PHUONG O THON 3, CAT LAI, XA BINH NGHIA, HUYEN BINH LUC TINH HA NAM

                 300,000

2/1/2020

Sender: 01310005. DD: 020120. SHGD: 10002112. BO: DO NGOC BAC. CHUYEN UNG HO MA SO 3606 CHI NGUYEN THI NGOC DOI 11 XOM BA LOAN XA HAI THANH HUYEN HAI HAU TINH NAM DINH

                 100,000

2/1/2020

Sender: 01310012. DD: 020120. SHGD: 10011558. BO: NGUYEN TRUNG THANH. UNG HO MA SO 3608 CHI LE THI HONG THO N CHUNGS ON XA HOANG CHAU HUYEN HOANG HOA THANH HOA

                 200,000

2/1/2020

Sender: 01321001. DD: 020120. SHGD: 10002031. BO: PHAM THI CAM TU. MA SO 3608 CHI LE THI HONGDIA C HI THON CHUNG SON XA HOANG CHAU HUYEN HOANG HOA THANH HOA

                 100,000

2/1/2020

Sender: 79333001. DD: 020120. SHGD: 10001799. BO: LAM THANH XUAN. UNG HO MA SO 3607

                 500,000

2/1/2020

Sender: 48304001. DD: 020120. SHGD: 10006131. BO: TRAN THANH NHAN. MA SO 3602 TAI NGOAI THUONG VIE T NAM CN THANH CONG

                 300,000

2/1/2020

Sender: 01604003. DD: 020120. SHGD: 10001460. BO: NGUYEN THI PHUONG ANH. MA SO 3607 NGUYEN THI MIN H PHUONGUN G HO MINH PHUONG VA GIA DINH CHUA TRI CHO 2 CHAU CHAU ANH VA LAN ANHM ONG 2 CON KHOE MANH BINH AN CHARGEDETAILS OUR

             1,000,000

3/1/2020

IBPS/SE: 01310012. DD: 030120. SH: 10013707. BO: LE DUNG. MA SO 3604 EM LE GIA HAO HOC SINH TIEU H OC NGUYEN THI MINH KHAI TX GIA NGHIA TINH DAC NONG . SO DT CUA BA TRAN THI BINH . BA NOI HAO 0979404037

             1,000,000

3/1/2020

VU THI THU GUI EM LE GIA HAO-TX GIA NGHIA, T. DAK NONG,   MS: 3604 GD TIEN MAT

             3,000,000

3/1/2020

VU THI THU GUI CHI NGUYEN THI HA-THON AN LAC, SOC SON, HA NOI,   MS: 3601 GD TIEN MAT

             3,000,000

3/1/2020

FTF_CN: 9704365505975091013. FrAcc: 0931004222251. ToAcc: 0451000476889

                 200,000

3/1/2020

LE DINH NGHIA NAM GIUP CHI NGUYEN THI NGOC MA SO 3606 GD TIEN MAT

                 250,000

3/1/2020

LE DINH NGHIA NAM MA SO 3602 GIUP EM DUNG DIA CHI 410 NHA C2 KHU TAP THE NGHIA TAN CAU GIA Y HA NOI GD TIEN MAT

                 250,000

3/1/2020

LAI THI DIEM LINH; GUI MA SO 3607: CHI NGUYEN THI MINH PHUONG (NHOM LINH-THAO-TU);             GD TIEN MAT

             5,000,000

3/1/2020

LAI THI DIEM LINH; GUI MA SO 3609: CHI TRAN THI LANG (NHOM LINH-THAO-TU); GD TIEN MAT

             5,000,000

3/1/2020

NGUYEN THONG NHAT; MS 3609: C. TRAN THI LANG, D/C: T. LA TIEN, X. NGUYEN HOA, H. PHU CU, HUNG YEN;

                 300,000

3/1/2020

IBPS/SE: 01310001. DD: 030120. SH: 10009980. BO: NGUYEN QUOC ANH. UNG HO MS 3609

                 500,000

3/1/2020

Sender: 01311002. DD: 030120. SHGD: 10000232. BO: NGUYEN PHUONG THAO. NGUYEN HAI DUONG UNG HO MS 3 607 VA3609

                 900,000

3/1/2020

Sender: 01310012. DD: 030120. SHGD: 10002307. BO: QUAN THAI HA. GIUP DO CHI LE THI HONG. MA SO 360 8

                 200,000

3/1/2020

Sender: 01310005. DD: 030120. SHGD: 10007701. BO: VU QUYNH LAN. GIUP MA SO 3606 NAM DINH CHI NGOC BI NAO VA MA SO 3609 HUNG YEN BE TRAI 3 TUOI KHONG HAU MON MOI MS 300000 DONG

                 600,000

3/1/2020

Sender: 79310001. DD: 030120. SHGD: 10006562. BO: TRAN THI NINH. MA SO 3609 TRAN THI LANG

                 500,000

3/1/2020

Sender: 01310012. DD: 030120. SHGD: 10008151. BO: BUI THI THUY. UNG HO MA SO 3609 MONG CHAU MAU KH OE

                 100,000

3/1/2020

Sender: 01310012. DD: 030120. SHGD: 10008499. BO: NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3609 CHI TRAN TH I LANG

                 200,000

3/1/2020

Sender: 01310001. DD: 030120. SHGD: 10009038. BO: PHAN ANH TUAN. UNG HO MA SO 3609

             1,000,000

3/1/2020

Sender: 01310005. DD: 030120. SHGD: 10009824. BO: DINH THI NGA. UNG HO MA SO 3609 TRAN THI LANG

                 100,000

3/1/2020

Sender: 79310001. DD: 030120. SHGD: 10010302. BO: NGUYEN THU TRA. CHUT TAM LONG GUI CHO MA SO 3606

                 100,000

3/1/2020

Sender: 01310005. DD: 030120. SHGD: 10010340. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3609 TRAN THI LANG

                   50,000

3/1/2020

Sender: 01309001. DD: 030120. SHGD: 10002122. BO: CAN QUANG THUC. MA SO 3609

                 500,000

3/1/2020

Sender: 01309001. DD: 030120. SHGD: 10003507. BO: VU DUC CHINH. UNG HO MA SO 3609 CHI TRAN THI LAN GTHON LA TIEN XA NGUYEN HOA HUYEN PHU CU TINH HUNG YEN

                 300,000

3/1/2020

Sender: 01309001. DD: 030120. SHGD: 10003545. BO: VU DUC CHINH. UNG HO MA SO 3607 CHI NGUYEN THI M INH PHUONG THON 3 CAT LAI XA BINH NGHIA HUYEN LUC BINH TINH HA NAM

                 300,000

3/1/2020

Sender: 01204009. DD: 030120. SHGD: 19419398. BO: HOANG VAN HIEN. DANG THI THU TRANG UNG HO CHAU V U VAN HIEU

                 500,000

3/1/2020

Sender: 79310001. DD: 030120. SHGD: 10018269. BO: HOA BICH NGOC. MA SO 3609 CHI TRAN THI LANG MONG CHAU HIEU CHUA LANH BENH

                 200,000

3/1/2020

Sender: 01310001. DD: 030120. SHGD: 10021426. BO: NGUYEN DUC PHONG. MS 3609

                 100,000

3/1/2020

Sender: 01341001. DD: 030120. SHGD: 10001269. BO: LE QUANG HUY. (2000000009021594)UNG HO MA SO 360 9: CHI TRAN THI LANG   HUNG YEN

                 300,000

3/1/2020

MBVCB310768857. ms 3591 a Hoang Trong Trac co len anh nhe. CT tu 0011004109045 NGUYEN DIEU LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

3/1/2020

MBVCB310772084. ms 3592 chi Tran Thi Xuan co len chi va chau nhe. CT tu 0011004109045 NGUYEN DIEU LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

3/1/2020

MBVCB310836254. ung ho ma so 3608 Tran Thi Lang. CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 150,000

3/1/2020

MBVCB310864970. UngHo MS 3609 chi Tran Thi Lang. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

3/1/2020

MBVCB310872982. ung ho ms 3609. CT tu 0021000409697 DANG THI VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

3/1/2020

MBVCB310877265. chuccon mau khoe. CT tu 0491000054403 LE THI HOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                500,000

3/1/2020

MBVCB310881420. MS3609 Tran Thi Lang. CT tu 0011003005015 NGUYEN TRUNG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

3/1/2020

MBVCB310154284. chuyen tien ung ho chi le thi hong ms 3608. CT tu 0281000517068 NGUYEN THI LUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

3/1/2020

MBVCB310162641. ung ho chi le thi hong ma so 3608. CT tu 0451000478312 TRAN GIA BAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

3/1/2020

MBVCB310165137. Ma so 3608: Xot xa than phan nguoi phu nu song co doc suot 20 nam. CT tu 0711000229641 NGUYEN DUY DAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

3/1/2020

MBVCB310183444. ung ho chi Tran Thi Lang MS 3609. CT tu 0041000375304 LE VAN BIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

3/1/2020

MBVCB310189062. ma so 3609 Tran thi lang. CT tu 0611001940711 NGUYEN VAN THUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

3/1/2020

MBVCB310196471. Ung ho MS 3593 Thanh Nha. CT tu 0061000070967 TRAN THANH VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

3/1/2020

MBVCB310211775. ung ho ms3609. CT tu 0811000002334 HOANG VIET PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

3/1/2020

MBVCB. 310216021. Ma so 3607: Chi Nguyen Thi Minh Phuong. CT tu Ban doc Bao Dan Tri toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

3/1/2020

MBVCB310223333. Ung ho chi Tran Thi Lang ma so 3609. CT tu 0011001026143 NGUYEN THI LINH NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

3/1/2020

MBVCB310224625. ung ho ma so 3609. CT tu 0011004023412 VU VAN TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

3/1/2020

MBVCB310228883. ung ho ms 3609 : chi tran thi lang. CT tu 0621003795183 NGUYEN MINH TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

3/1/2020

MBVCB. 310234003. con teai khong hau mon tim bam sinh. CT tu ms 3609 tran thi Lang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

3/1/2020

MBVCB310241876. Ung ho chi Tran Thi Lang, ma so 3609. CT tu 0011004120501 TRAN THI CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

3/1/2020

MBVCB310247012. ung ho: Ma so 3609. Tran Thi Lang. Thon La Tien, Nguyen Hoa,   Phu Cu, Hung Yen . CT tu 0261000313131 TANG TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

3/1/2020

MBVCB310248008. Ung ho chi Le Thi Hong, ma so 3608. CT tu 0011004120501 TRAN THI CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

3/1/2020

MBVCB310248256. ung ho ms 3609. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

3/1/2020

MBVCB310252007. ung ho chi tran thi lang ms 3609. CT tu 0461000530143 LE QUANG TINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

3/1/2020

MBVCB. 310254948. ma so 3609. CT tu Tran Thi Lang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

3/1/2020

MBVCB310260505. ung ho be hieu hung yen ma so 3609. CT tu 0551000281391 NGUYEN THI THANH HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

3/1/2020

MBVCB310265803. MS 3609. CT tu 0071000611260 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

3/1/2020

MBVCB310265916. ms 3607 nguyen thi minh phuong. CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

3/1/2020

MBVCB. 310274662. MS 3609 chi Tran Thi Lang. CT tu Dang Thanh Sang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

3/1/2020

MBVCB310284337. ung ho ma so 3609. CT tu 0071000964239 HOANG VAN BANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

3/1/2020

MBVCB310295292. ung ho ms 3609 chi tran thi lang. CT tu 0201000605425 TRAN HONG THAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

3/1/2020

MBVCB310306415. cty bich ngoc (phu tho) ung ho gd chi nguyen thi phuong MS3607 thon 3 cat lai xa binh nghia huyen binh luc tinh ha nam. CT tu 0801000282315 NGUYEN THI THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

3/1/2020

MBVCB310313180. Ung ho ms 3609 Tran Thi Lang. CT tu 0071001185392 DOAN THANH SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

3/1/2020

MBVCB. 310325073. Ma so 3609. CT tu Tran Thi Lang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

3/1/2020

MBVCB. 310334829. MS 3609. CT tu Tran Thi Lang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                300,000

3/1/2020

MBVCB. 310346843. ung ho chau Vu Van Hieu (MS 3609). CT tu Nguyen Thanh Hieu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

3/1/2020

MBVCB310347529. ung so ma so 3609 tran thi lang. CT tu 0691000309170 NGUYEN THI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

3/1/2020

MBVCB310364260. Ung ho ma so 3608- chi Le Thi Hong. CT tu 0341007219402 NGUYEN THI HONG LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

3/1/2020

MBVCB310365613. Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang. Dia chi:   Thon La Tien, xa Nguyen Hoa, huyen Phu Cu, tinh Hung Yen. DT: 0348335740. CT tu 0071000856258 PHAM NGOC LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

3/1/2020

MBVCB310367107. ung ho Tran Thi Lang MS: 3609. CT tu 0011000428861 LE TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

3/1/2020

MBVCB310368000. ma so 3609. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

3/1/2020

MBVCB310373972. ung ho MS 3609. CT tu 0351000902405 NGUYEN THI CAM VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

3/1/2020

MBVCB310402544. ung ho ma so 3609 - chi Tran Thi Lang. CT tu 0181001530910 NGUYEN THI VAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

3/1/2020

MBVCB310458983. ung ho ma 3609 chi Tran Thi Lang. CT tu 0531002518928 NGUYEN THI NGOC YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

3/1/2020

MBVCB310470383. ung ho chi Tran Thi Lang MS 3609. CT tu 0011004014077 LE VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

3/1/2020

MBVCB310509352. ung ho 3302 chi le thi lien. CT tu 0031000363840 TANG HOANG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

3/1/2020

MBVCB. 310510490. 3609. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

3/1/2020

MBVCB310551611. ung ho chi lien ma so 3302. CT tu 0341005751251 NGUYEN VAN HAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

3/1/2020

MBVCB310571551. 3609: tran thi lang. CT tu 0531002527461 DANG XUAN NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

3/1/2020

MBVCB310590473. UH ms 3609 chi Tran Thi Lang. CT tu 0541000223975 DAO ANH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

3/1/2020

MBVCB310609980. ung ho ma so 3609. CT tu 0011004374080 LE THI THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

3/1/2020

MBVCB310614130. Ung ho chi Le Thi Hong. CT tu 0081001058953 MAC TRONG HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

3/1/2020

NGUYEN THI KIEU TIEN QUYEN GOP MA SO 3606, 3607 GD TIEN MAT

                 200,000

3/1/2020

PHAN TAT SON CT- MA SO 3609 CHI TRAN THI LANG GD TIEN MAT

             1,000,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200617705001. Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang. Thon La Tien, xa Nguyen Hoa, huyen Phu Cu, tinh Hu Ba me

                   60,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200913781001. Anh Xuyen Tung Da Nang Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang.

                 200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200133462002. DUONG THAT DUNG. Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang.

                 200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200738226001. NGUYEN THI HUYEN TRANG. Ung ho Ma so 3609

                 200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200013110001. NGUYEN HOANG PHAN LONG. Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200234314001. KIEU THI THANH THUY. Giup do Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang.

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200298222001. NGUYEN HOAI DAN NGUYEN. Ms 3609. Chi Tran Thi Lang

                 200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200843178001. Bui Thi Tam Thu Binh Duong Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang

                 200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200011192001. HANG THUY NHI. Ma so 3609:   Tran Thi Lang.

                 300,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200307260001. Cty TNHH Leplus VN BT5. 5 Viglacera, 274 Huu Hung, Tay Mo,   Nam Tu Liem Ma so 3609

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200568028002. NGUYEN THANHHA M2-P208.   Ngo 20 Huynh Thuc Khang. Dong Da. Ha Noi Maso3609: Chi Tran Thi Lang. DT:   0348335740

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200600792002. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3609

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301201007426001. NGUYEN QUOC VIET. Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang. Dia chi: Thon La Tien, xa Nguyen Hoa, huyen Phu Cu, tinh Hung Yen. DT: 0348335740

                 500,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200368754001. HA THI NHU HAI. Ung ho 02   Ma so 3608, 3609 moi Ma so 500. 000d.

             1,000,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200281164001. DUONG TRONG KHANG. MS 3609 chi Tran Thi Lang, Hung Yen

                 500,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200191640002. NGUYEN HUNG YEN. Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang.

                 500,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200334822001. PHAM NGUYET ANH. Ung ho ma so 3609

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200561838001. BUI THI CAM VAN HANOI Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang.

                 300,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200711416001. Ma so 3607 Ma so 3607 Ma so 3607: chuc 2 be Lan Anh, Chau Anh khoe manh

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200190800001. LE VAN DUNG. le van dung giup do ms 3609; 3608; 3607;   3606; 3602 moi ms 100k

                 500,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200013348001. NGUYEN THU VAN. Ung ho Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang

                 200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200668390001. Huu Tung HCM Ma so 3602 - chi Nguyen Thi Ngoc (me em Dung, HN)

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200825402002. Huu Tung HCM Ma so 3605 - a. Le Van Quy (Da Nang)

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200553054004. Huu Tung HCM Ma so 3607 - chi Nguyen Thi Minh Phuong (Ha Nam)

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200412178005. Huu Tung HCM Ma so 3608 - chi Le Thi Hong (Thanh Hoa)

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200147770006. Huu Tung HCM Ma so 3609 - chi Tran Thi Lang (Hung Yen)

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200601236001. NGUYEN CAM HA. Ung ho ma 3609

                 300,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200751360001. Hoang Tung - An Nhien Quan Thu Duc, TP. Ho Chi Minh MS 3609 chi Tran Thi Lang

                 500,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200926638001. Tran Thi Lang La Tien,   Nguyen Hoa, Huyen Phu Cu, Hung Yen Ung ho em Vu Van Hieu khong co hau mon

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200231546001. LA THI THUY NGA. Ung ho ma so 3609-Tran Thi Lang

                 400,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200896172001. NGUYEN DANG BINH. ung ho ma so: 3609

                 200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200785968001. NGUYEN VAN THO HA NOI MA SO 3607 - CHI NGUYEN MINH PHUONG

                 200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200345476001. GIANG NGOC DIEP QUAN 7 HCM UNG HO MS 3607 BE LAN ANH VA BE CHAU ANH

                 150,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200310692002. GIANG NGOC DIEP QUAN 7 HCM UNG HO MS 3609 BE HIEU

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200751565002. PHAM HOANG MINH. Ma so 3609 tran thi lang

                 200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200096253001. NGUYEN THI THANH THUY. Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang

                 500,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200890965005. Tran Thi Lang - thon La Tien - xa Nguyen Hoa - huyen Phu Cu - tinh Hung Yen - Ma so 3609

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200024111003. TRAN THI HAI YEN CONG TY DTPT HA TANG VIGLACERA Ung ho ma 3609

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200083495001. LUU ANH TUAN. Ung ho chi Tran Thi Lang, MS 3609

                 500,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200007611003. ma so 3590- 91 -92 -93,   3604, 05, 06, 07, 08, 09 ung ho 100. 000

             1,000,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200295973001. TRAN NGOC LINH. Ma so 3609: Ba me don than om con trai khong co hau mon song co cuc trong doi ngheo

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200340905001. TRAN THI THANH HA. Ho tro cho bai bao Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang.

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200415063003. Tran Thi Lang La Tien,   Nguyen Hoa, Phu Cu, Hung Yen Ung ho Ms 3609

                 200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200677417001. TRAN LINH CHI. nguyen nhat minh ung ho tu thien ma 3609 tran thi lang

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200794101001. DAO THI THU HANG. Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang. Dia chi: Thon La Tien, xa Nguyen Hoa, huyen Phu Cu, tinh Hung Yen.

                 200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200369777001. CHU THI MINH HOP CHU THI MINH HOP MOI MA SO 300 NGAN 3601,   3607, 3608, 3609

             1,200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200182397002. DAO THI THU HANG. Ma so 3608: Chi Le Thi Hong. Dia chi: Thon Chung Son, xa Hoang Chau, huyen Hoang Hoa, Thanh Hoa

                 200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200893473005. Luu Minh Duc   Ha Noi MS 3609

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200092911006. Le Thi Hong - thon Chung Son - xa Hoang Chau - huyen Hoang Hoa - tinh Thanh Hoa - Ma so 3608

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200116659007. Nguyen Thi Minh Phuong - thon 3 - Cat Lai - xa Binh Nghia - huyen Binh Luc - tinh Ha Nam - Ma so 3607

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301201026847008. Nguyen Thi Ngoc - doi 11 - xom Ba Loan - xa Hai Thanh - huyen Hai Hau - tinh Nam Dinh - Ma so 3606

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200356667009. Thai Thi Kim Thu - duong Binh Ky - to 10 - phuong Hoa Quy - quan Ngu Hanh Son - thanh pho Da Nang - Ma so 3603

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200159441001. PHAM ANH TU. Ma so: 3609

                 500,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200362437010. Nguyen Thi Ngoc (me em Dung) - Phong 410 - nha C2 - khu tap the Nghia Tan - quan Cau Giay - Ha Noi - Ma so 3602

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200766305011. Nguyen Thi Ha - thon An Lac - xa Trung Gia - huyen Soc Son - thanh pho Ha Noi - Ma so 3601

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200596165012. Nguyen Thi Thao - ap 6 - xa Vinh Tan - thi xa Tan Uyen - tinh Binh Duong - Ma so 3599

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200186009013. Nguyen Thi Nhuan - ap Phu Tho - xa Truong Xuan - huyen Thoi Lai - thanh pho Can Tho - Ma so 3598

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200633059001. NGUYEN THI TUYET OANH. Ung ho chi Chi Tran Thi Lang,   Ma so 3609

                 300,000

3/1/2020

IBVCB. 0301201011563015. Nguyen Thi Hop - Thon Dau Ben - xa Hop Tien - huyen Nam Sach - tinh Hai Duong - Ma so 3597

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200305031016. Hoang Thi Tam - Hoc sinh truong THPT Truong Chinh - xa Dak Wer - huyen Dak Rlap - tinh Dak Nong - Ma so 3596

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301201030071002. Linh Hanoi Ma 3609

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200450063003. Linh Hanoi Ma 3607

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200719855005. Linh Hanoi Ma 3602

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200220847006. Linh Hanoi Ma 3606

                 100,000

3/1/2020

IBVCB. 0301201042516002. DUONG NGOC ANH. Ma so 3609:   Chi Tran Thi Lang. Dia chi:   Thon La Tien, xa Nguyen Hoa, huyen Phu Cu, tinh Hung Yen.

             1,000,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200924950001. LE ANH TUAN. Ung ho Ma so 3608

                 200,000

3/1/2020

IBVCB. 0301200030036002. Ma so 3609 Tran Thi Lang

                 300,000

3/1/2020

858672. 020120. 230651. Ung ho ma so 3608 chi Le Thi Hong

                 200,000

3/1/2020

569546. 020120. 230714. 3607 FT20003905991305

                 100,000

3/1/2020

769058. 020120. 231334. Ung ho ma so 3608 Chi Le Thi Hong

                 200,000

3/1/2020

545364. 020120. 231938. GUI MA SO 3608, CHI LE THI HONG, XA   HOANG CHAU, HUYEN HOANG HOA , THANH HOA-020120-23: 19: 35

                 200,000

3/1/2020

546754. 020120. 232956. CHUYEN MA SO 3606, CHI NGUYEN THI NGOC, HUYEN HAI HAU, NAM DINH-020120-23: 29: 52

                 200,000

3/1/2020

149014. 030120. 065800. Ung ho ma so 3609, chi Tran Thi Lang, thon La Tien, huyen Phu Cu, tinh Hung Yen.

                 200,000

3/1/2020

895086. 030120. 070018. 200103000003255 Ma so 3609 ZP5LVOE3S3IC

                 100,000

3/1/2020

590645. 030120. 073026. Ung ho c Nguyen Thi Minh Phuong FT20003500890528

                 500,000

3/1/2020

149597. 030120. 074735. Ma so 3609. Chi Tran Thi Lang, thon La Tien, xa Yen Hoa,   huyen Phu Cu, tinh Hung Yen

                 500,000

3/1/2020

596314. 030120. 080551. Ung ho MS 3599 chi nguyen thi thao va MS 3600 nguyen thi hanh, moi truong hop 200. 000 FT200030140025

                 400,000

3/1/2020

626497. 030120. 083631. ung ho chi Tran Thi Lang ma so 3609

                 500,000

3/1/2020

460302. 030120. 083848. ung ho ma so 3609 chi Tran Thi Lang

                 300,000

3/1/2020

870382. 030120. 083856. MA SO 3609 GIUP DO BE HIEU ME LANG O XA NGUYEN HOA PHU CU HUNG YEN CHUC BE KHOE MANH HON

                 200,000

3/1/2020

151301. 030120. 084329. Ms 3609 tran thi lang

                 200,000

3/1/2020

607747. 030120. 084320. Ung ho ngay 03. 01 sh11 - park 10 FT20003079191384

                 100,000

3/1/2020

123364. 030120. 084434. 3609 TRan THi LAng . CHuc CHi MAnh ME 0914677700

                 500,000

3/1/2020

717107. 030120. 084555. ung ho ma so 3609 chi Tran Thi Lang

                 200,000

3/1/2020

612923. 030120. 084603. 3609 UH TT LANG-030120-08: 46: 01

                 500,000

3/1/2020

767623. 030120. 085502. ma so 3609 chi tran thi lang

                 190,100

3/1/2020

614424. 030120. 085933. Ung ho ma so 3609. Chuc be khoe manh FT20003159072304

                 200,000

3/1/2020

152598. 030120. 091204. Ung ho chi Tran Thi Lang - be Vu Van Hieu - xa Nguyen Hoa, Huyen Phu Cu, tinh Hung Ten

                 200,000

3/1/2020

621029. 030120. 091329. Thanh Thuy ung ho ms 3607 3609 moi ms 500n FT20003603485160

             1,000,000

3/1/2020

623552. 030120. 091839. Ung ho ma so 3609 Tran Thi Lang FT20003908703570

                 200,000

3/1/2020

630096. 030120. 093150. giup ma so 3609 tran thi lang FT20003050254093

             1,500,000

3/1/2020

089633. 030120. 093647. ung ho ms 3609

                   50,000

3/1/2020

633640. 030120. 093911. MS. 3609. Mong chi Lang vuot qua kho khan. Phuong FT20003603579301

                 250,000

3/1/2020

633410. 030120. 094412. SANHSEACO GUI MA SO 3609-030120-09: 44: 10

                   50,000

3/1/2020

852968. 030120. 094455. MS 3607 - Gui chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 300,000

3/1/2020

096600. 030120. 094641. Ung ho ma 3609

                   50,000

3/1/2020

882285. 030120. 095309. Diem Trang Q7 ung ho Ma so 3609 Chi Tran Thi Lang thon La Tien xa Nguyen Hoa huyen Phu cu tinh Hung Yen

                 300,000

3/1/2020

643139. 030120. 095728. Ung ho chi Tran Thi Lang, ma so 3609 FT20003513386935

                 100,000

3/1/2020

647482. 030120. 100544. Ung ho ma so 3609 Tran Thi Lang FT20003463152509

                 200,000

3/1/2020

650794. 030120. 101157. Ung ho ma so 3609 chi Tran Thi Lang tai Hung Yen FT20003159794092

                 500,000

3/1/2020

676299. 030120. 101558. ung ho ma so 3608

                 200,000

3/1/2020

120437. 030120. 101707. Ung ho MS 3609 Tran Thi Lang

                 200,000

3/1/2020

888752. 030120. 102923. Minhphuong vu UH ma so 3609 chi Tran thi Lang thon La Tien xa Nguyen Hoa Phu cu HY

                 300,000

3/1/2020

134109. 030120. 103547. ung ho ma so 3609 tran thi lang

                 300,000

3/1/2020

664218. 030120. 103725. Ung ho chau Le Gia Hao. Ma so 3604. Tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai TX Gia Nghia. Tinh Dak Nong FT2000

                 100,000

3/1/2020

653790. 030120. 103735. 3609 CHI: TRAN THI LANG-030120-10: 37: 33

                 100,000

3/1/2020

733015. 030120. 103913. Ms 3609 La lanh dum la rach

                   50,000

3/1/2020

158277. 030120. 105019. Ung ho ms 3609- c Tran Thi Lang

                 300,000

3/1/2020

695325. 030120. 104900. ung ho chi Tran Thi Lang ms 3609

                 500,000

3/1/2020

892947. 030120. 105231. Ma so 3608

                 500,000

3/1/2020

369141. 030120. 105914. gui toi ma so 3609 chi tran thi lang

                 100,000

3/1/2020

677090. 030120. 110200. Ung ho con chi Tran Thi Lang,   Hung Yen, sdt 0348335740 FT20003732271987

                 300,000

3/1/2020

679755. 030120. 110701. Ma so 3609 - chi TRAN THI LANG FT20003406742056

             2,000,000

3/1/2020

914384. 030120. 110956. 200103000021362 Le Thi Mai Lien giup ms3609 ZP5LVOE44CFF

                 100,000

3/1/2020

683749. 030120. 111411. Ung ho MS 3609 C Tran Thi Lang FT20003174736316

                 100,000

3/1/2020

822213. 030120. 111556. TRAN PHUONG THAO, DT 0989885881 UNG HO MA SO 3609

             1,000,000

3/1/2020

696349. 030120. 113847. Ung ho Ma so 3609. Tran Thi Lang. Thon La Tien, xa Nguyen Hoa, Huyen Phu Cu, Hung Yen FT2000319636635

                 500,000

3/1/2020

376946. 030120. 114101. Ung honbe ma: 3609

                 100,000

3/1/2020

699231. 030120. 114430. Ma3609 tran thi lang FT20003058701069

                 200,000

3/1/2020

014229. 030120. 121015. MS 3609 CHI TRAN THI LANG TINH HUNG YEN

                   50,000

3/1/2020

711482. 030120. 121103. Ma so 3609 gui Tran Thi Lang FT20003238593365

                 100,000

3/1/2020

716030. 030120. 122244. Ung ho quy khuyen hoc bao Dan Tri FT20003913070620

                 100,000

3/1/2020

730180. 030120. 130038. Ung ho ma 3609 chi tran thi lang FT20003463809898

                 500,000

3/1/2020

737226. 030120. 131854. Ung ho MS 3609, me con chi Tran Thi Lang FT20003647800602

                 300,000

3/1/2020

382987. 030120. 132044. Ung Ho Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang

                300,000

3/1/2020

016007. 030120. 140938. IBFTA 200103000035578 Ung ho ma so 3609

                 100,000

3/1/2020

766744. 030120. 142110. Ma so 3603 FT20003010802524

                 200,000

3/1/2020

767287. 030120. 142205. Ma so 3609 FT20003375532024

                 200,000

3/1/2020

767885. 030120. 142311. Ma so 3607 FT20003891205222

                 200,000

3/1/2020

768641. 030120. 142438. Ma so 3606 FT20003043017218

                 200,000

3/1/2020

769388. 030120. 142555. Ma so 3605 FT20003736068739

                 200,000

3/1/2020

770221. 030120. 142724. Ma so 3608 FT20003938455280

                 200,000

3/1/2020

770670. 030120. 142816. Ma so 3602 FT20003400605270

                 200,000

3/1/2020

685120. 030120. 150945. ung ho ma so 3606

                 200,000

3/1/2020

795864. 030120. 151116. Tung - Chi ha noi ung ho ma so 3608 le thi hong -thon chung son- xa hoang chau -hoang hoa- thanh hoa FT2

                 100,000

3/1/2020

686434. 030120. 151124. ung ho ma so 3607

                 200,000

3/1/2020

801099. 030120. 151928. Ung ho ma so 3609 Tran Thi Lang FT20003057153233

                 200,000

3/1/2020

171908. 030120. 153833. Ung ho ma so 3609 chi Tran Thi Lang

                 100,000

3/1/2020

171965. 030120. 153933. Ung ho ma so 3607 chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 100,000

3/1/2020

522253. 030120. 160526. Ct ung ho ma so 3606 va 3609

                 400,000

3/1/2020

398082. 030120. 161902. CT DINH KY. KINH NHO BAO DAN TRI GU I DEN CAC HOAN CANH KHO KHAN

                 100,000

3/1/2020

404491. 030120. 165334. Ung ho ma so 3609

                   50,000

3/1/2020

864187. 030120. 170859. Ung ho chau Vu Van Hieu sn2016 FT20003678913316

                 500,000

3/1/2020

864904. 030120. 171012. MS 3609 Tran thi lang FT20003236084005

                 500,000

3/1/2020

955426. 030120. 171531. Phuong Minh Nha Anh ung ho ma so 3609 chi Tran Thi Lang

                 100,000

3/1/2020

932765. 030120. 174017. chuyen khoan ung ho nguoi vo gia cu

                 100,000

3/1/2020

194284. 030120. 191840. IBFT ma so 3609

                 100,000

3/1/2020

168354. 030120. 195541. Ung ho chi Tran Thi Lang ma so 3609

                 200,000

3/1/2020

936045. 030120. 200204. Ung ho MS 3609, 3608, 3607,   3606, 3601 FT20003307705634

             1,000,000

3/1/2020

974716. 030120. 202004. Ung ho ma so 3609

                   50,000

3/1/2020

850895. 030120. 204009. UNG HO MA SO 3595 LO VAN THOI ( BO BE TUAN KIET)-030120-20: 40: 06

                 500,000

3/1/2020

562163. 030120. 205834. ung ho ms 3609

                 300,000

3/1/2020

962104. 030120. 212138. Maso3609chiLang FT20004283849460

                 200,000

3/1/2020

980466. 030120. 212712. UH MS 3609

                 100,000

3/1/2020

804772. 030120. 093326. Ma so 3609 Tran Thi Lang

                 200,000

3/1/2020

IBPS/SE: 01310005. DD: 030120. SH: 10009383. BO: VU TUAN NINH. UNG HO CHI LANG MS 3609

                 200,000

3/1/2020

Sender: 01321001. DD: 030120. SHGD: 10000759. BO: PHAM THI BICH DIEP. MA SO 3609 CHI TRAN THI LANG DIA CHI THON LA TIEN XA NGUYEN HOA HUYEN PHU CU TINH HUNG YENDT 0348335740

                 200,000

3/1/2020

Sender: 01310005. DD: 030120. SHGD: 10006396. BO: BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3603 100K, 3604 250K,     3605 300K, 3606 250K, 3607 300K,   3608 350K, 3609 300K.

             1,850,000

3/1/2020

Sender: 01307001. DD: 030120. SHGD: 10002694. BO: NGUYEN THIEN LUAT. IBGIUP MA SO 3609

                 500,000

3/1/2020

Sender: 79307005. DD: 030120. SHGD: 10005207. BO: NGUYEN THIEN LUAT. IBGIUP MA SO 3608

                 500,000

3/1/2020

Sender: 79307005. DD: 030120. SHGD: 10006542. BO: NGUYEN THI TU. IB 3608   HO TRO CHI LE THI HONG

                 500,000

3/1/2020

Sender: 01321001. DD: 030120. SHGD: 10001629. BO: PHAM THI CAM TU. MA SO 3609 CHI TRAN THI LANGDIA CHI THON LA TIEN XA NGUYEN HOA HUYEN PHU CU TINH HUNG YEN

                 100,000

3/1/2020

Sender: 01310012. DD: 030120. SHGD: 10013312. BO: BUI HUONG GIANG. BHG UNG HO MS 3609. CHI TRAN TH I LANG. THON LA TIEN, XA NGUYEN HOA, HUYEN PHU CU, HUNG YEN

                 500,000

3/1/2020

Sender: 01310005. DD: 030120. SHGD: 10013746. BO: MACH KIM PHUOC. UNG HO MA SO 3609: CHI TRAN THI LANG

                 200,000

3/1/2020

Sender: 01310005. DD: 030120. SHGD: 10013816. BO: NGUYEN HONG QUANG. BA HA VAN DUNG, DT 0905037745 TAI TRO 1 TRIEU DONG CHO MA SO 3599, CHI NGUYEN THI THAO, TINH BINH DUONG, DT 0869289807

             1,000,000

3/1/2020

Sender: 48304001. DD: 030120. SHGD: 10004604. BO: NGUYEN CHAU MY VAN. MA SO 3608 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 100,000

3/1/2020

Sender: 48304001. DD: 030120. SHGD: 10006307. BO: LE MINH HUNG. GIUP DO CHI LE THI HONG TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 200,000

3/1/2020

Sender: 79310001. DD: 030120. SHGD: 10014111. BO: NGUYEN HONG QUANG. BA HA VAN DUNG, 227/7A XO VIE T NGHE TINH, P. 17, Q. BINH THANH, TP. HCM, DT: 0905037745 NGUYEN THI NHUAN, TP TAI TRO MA SO 3598 BA NGUYEN THI NHUAN, TP CAN THO, DT 0964146863 SO

             1,000,000

3/1/2020

Sender: 01310012. DD: 030120. SHGD: 10013682. BO: NGUYEN HONG QUANG. BA HA VAN DUNG, DT 0905037745 TAI TRO SO TIEN 01 TRIEU DONG CHO MA SO 3601, CHI NGUYEN THI HA, SOC SON, TP HA NOI

             1,000,000

3/1/2020

Sender: 01310001. DD: 030120. SHGD: 10014614. BO: NGUYEN HONG QUANG. BA HA VAN DUNG, DT 0905037745 TAI TRO SO TIEN 01 TRIEU DONG CHO MA SO 3602, CHI NGUYEN THI NGOC (ME EM DUNG), CAU GIAY, HA NOI,   DT 0964317667

             1,000,000

4/1/2020

MBVCB310895603. Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang. Dia chi:   Thon La Tien, xa Nguyen Hoa, huyen Phu Cu, tinh Hung Yen. . CT tu 0331000468251 NGUYEN THI MY THUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

4/1/2020

MBVCB310903122. ma 3607 nguyen thi minh phuong. CT tu 0021000389528 CAO XUAN SINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

4/1/2020

MBVCB310903736. ma so 3609 : tran thi lang , thon la tien , xa nguyen hoa , phu cu ,   tinh hung yen . CT tu 0011001334250 NGUYEN NHU NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

4/1/2020

MBVCB310905410. ung ho 3609. CT tu 0311000684198 NGUYEN XUAN THINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

4/1/2020

MBVCB310918560. Ma so 3608-3609. CT tu 0381000521074 TRAN QUANG NHUT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

4/1/2020

MBVCB310969749. ho tro ma so 3610 Ho Mai Thang. CT tu 0021000306702 Do Tien Duc toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

4/1/2020

MBVCB310977923. ma so 3610 ho mai thang. CT tu 0611001940711 NGUYEN VAN THUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

4/1/2020

MBVCB310993905. Ma So 3609. CT tu 0071001460592 HO SAM KIT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

4/1/2020

MBVCB311001977. chuc. con. mau. khoe. CT tu 0351000895617 DUONG VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

4/1/2020

MBVCB311004411. Giup do Ma so 3610: anh Ho Mai Thang. CT tu 0181002349647 DOAN HUU PHUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

4/1/2020

MBVCB311009465. ung ho gd anh Ho Mai Thang ma so 3610. CT tu 0781000480917 PHAM THI HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

4/1/2020

MBVCB311017023. ma so 3610 Ho mai Thang. CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

4/1/2020

MBVCB311073174. Ung ho ma so 3609-chi Tran Thi Lang, Thon La Tien, xa Nguyen Hoa, h. Phu Cu, Hung Yen. CT tu 0211000138327 TRAN THI LUONG BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

4/1/2020

MBVCB311080041. Ung ho Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang. Nguoi ung ho: Le Thi Lieu. CT tu 0611000185064 LE THI LIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

4/1/2020

MBVCB311116168. ung ho anh Ho Mai Thang MS 3610. CT tu 0041000375304 LE VAN BIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

4/1/2020

MBVCB311145456. ung ho ma so 3610. CT tu 0011003537292 NGUYEN KIEU DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

4/1/2020

MBVCB311214131. 3610: Mai Ho Thang. CT tu 0531002527461 DANG XUAN NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

4/1/2020

MBVCB311246874. Ung ho ma so 3610. CT tu 0061000577502 NGUYEN DINH PHUOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

4/1/2020

MBVCB311257622. ung ho ma so 3610 anh ho mai thang. CT tu 0341006986197 TRAN TIEN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

4/1/2020

MBVCB311299354. ung ho ma so 3610 anh Ho Mai Thang. CT tu 0031000225963 CHU THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

4/1/2020

MBVCB311344298. 3610. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

4/1/2020

MBVCB311344296. MS 3610. CT tu 0071000611260 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

4/1/2020

MBVCB311345964. ung ho ms 3610. CT tu 0011000465935 TRAN HONG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

4/1/2020

MBVCB311350751. 3610. CT tu 0061001098189 NGO QUANG VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

4/1/2020

MBVCB311415288. ung ho ma so 3610 - A ho mai thang. CT tu 0021001157536 VU VAN DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

4/1/2020

MBVCB. 311426966. Ung ho ma so 3610 anh Ho Mai Thang. CT tu Minh Ha toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

4/1/2020

MBVCB311498973. Gia Cat Minh ung ho quy Dan Tri. CT tu 0011000857591 PHAN THE MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

4/1/2020

MBVCB311512711. ms 3610 anh ho mai thang mong gia dinh anh se vuot qua moi kho khan. CT tu 0141000798344 TRAN THI HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200434758002. DUONG THAT DUNG. Ma so 3610: Anh Ho Mai Thang.

                 200,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200781186001. HOANG TRONG DUC. ung ho ms 3606- 3607 -3608 -3609- 3610 moi ms la 400 k - cau mong quy vi manh khoe - ADIDAPHAT

             2,000,000

4/1/2020

IBVCB. 0401201019472001. PHAM HOANG THANH. Ma so 3610, Xin giup:   Xot xa canh vo mu loa om con bi nao ung thuy nam liet giuong suot nhieu nam

                 100,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200385810001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang Ms 3610: Anh Ho Mai Thang, Quang Tri

                 300,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200548589004. LE THI THU THAI. Ma so 3573

             1,000,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200386329001. Anh Ho Mai Thang Khu pho 8,   thi tran Ho Xa, H. Vinh Linh, Quang Tri Ung ho MS 3610, Khu pho 8,   TT Ho Xa, Quang Tri

                 500,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200723683001. Luu Chi Anh Hnoi Ma so 3610

                 100,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200427549001. Nguyen Van Trung k358/04 Phan Chau Trinh Ho Ngheo

                 600,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200365113001. VU THI MAI VINH PHUC MA SO 3610: ANH HO MAI THANG

                 300,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200625785001. Ho Mai Thang Hai Binh,   Ho Xa, Vinh Linh, Quang Tri ma so 3610

                 200,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200603941003. HOANG VAN CHUYEN. ung ho ma so 3608: chi Le Thi Hong

                 200,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200040411002. NGUYEN THI THU HA. Ung ho Ma so 3610: Anh Ho Mai Thang. Dia chi: Khom Hai Binh (Nay la Khu pho 8), thi tran Ho Xa, huyen Vinh Linh, tinh Quang Tri.

                 200,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200116569001. BUI THU HIEN. Ung ho ma so 3610 Ho Mai Thang

             1,000,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200622403001. Be Hoang My P1102, B Resco Ung ho ma 3610 anh thang

                 200,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200068943001. NGUYEN VAN KHANH. Pmh cty Thuan Hai ung ho ma so 3610 Ho Mai Thang

                 500,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200370043001. TRAN NHO THAI. 1. Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang. Dia chi: Thon La Tien, xa Nguyen Hoa, huyen Phu Cu, tinh Hung Yen. DT: 0348335740

                 200,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200583891001. Ma so 3610: Anh Ho Mai Thang. Khom Hai Binh Nay la Khu pho 8, thi tran Ho Xa, Xot xa

                   60,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200760677001. DAO LE HOA. gui ms 3610

                 200,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200659013001. NGUYEN HOAI NAM. Ung ho

                 100,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200225235003. MAI KHOI _ KHANH BINH 50/11/11 TAY THANH,   P TAY THANH, Q TAN PHU, HCM MS3610- a Thang_Vinh Linh, Quang Tri, dt: 0947360788

                 500,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200687623003. HO CONG DUNG. Giup anh ho mai xa ma so 3610 thi tran ho xa vinh linh quang tri

                 500,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200012245001. TRAN QUOC CUONG. Ma so 3610: Anh Ho Mai Thang. Dia chi: Khom Hai Binh Nay la Khu pho 8, thi tran Ho Xa, huyen Vinh Linh, tinh Quang Tri. Dien thoai: 0947. 360. 788

                 500,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200323437001. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3610, anh Ho Mai Thang

                 100,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200939853002. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3609,   chi Tran Thi Lang

                 100,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200570933003. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3608, chi Le Thi Hong

                 100,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200225749001. Nguyen Thanh Binh 17/1 Nam Lan, Ba Diem, Hoc Mon, TPHCM MS 3609: Chi Tran Thi Lang

                 300,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200905405003. Nguyen Thanh Binh 17/1 Nam Lan, Ba Diem,   Hoc Mon, TPHCM MS 3610: Anh Ho Mai Thang

                 300,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200171621004. Nguyen Thanh Binh 17/1 Nam Lan, Ba Diem,   Hoc Mon, TPHCM MS 3608: Chi Le Thi Hong

                 200,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200914835001. Khanh Lam Ma so 3608, 3609, 3610.   Moi ma so 100k

                 300,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200896936001. HOANG THI HOA Q9 Ma so 3609 Chi Tran Thi Lang.

             2,000,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200093876002. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3610

                 100,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200347902001. LE THI NGA. cty mai le ung ho anh HO MAI THANG ma so 3610

                 500,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200852224002. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3608 cho chi Le Thi Hong

                 300,000

4/1/2020

IBVCB. 0401200891592003. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3609 cho chi Tran Thi Lang dieu tri benh be Vu Van Hieu

                 300,000

4/1/2020

117066. 040120. 123141. Giup do MS 3610 anh HO MAI THANG FT20004306120166

                 200,000

4/1/2020

120682. 040120. 124225. Toi ung ho anh Ho Mai Thang- Ho xa , Quang tri- 0947360788 FT20004360347498

                 300,000

4/1/2020

612973. 040120. 005013. Ma so 3610: Anh Ho Mai Thang. Dia chi: Khom Hai Binh (Nay la Khu pho 8),

                 300,000

4/1/2020

613329. 040120. 005214. Ma so 3609: Chi Tran Thi Lang. Dia chi: Thon La Tien, xa Nguyen Hoa,

                 300,000

4/1/2020

133827. 040120. 125754. Ma so 3610: Anh Ho Mai Thang.

                   50,000

4/1/2020

108725. 040120. 130219. Ung ho ma so 3609

                 200,000

4/1/2020

147372. 040120. 141139. Ma so 3610

                 200,000

4/1/2020

155223. 040120. 142223. Ung ho ma so 3609 FT20004210472894

                 300,000

4/1/2020

155299. 040120. 142237. Ung ho gia dinh anh ho mai thang FT20004237755049

                 500,000

4/1/2020

155611. 040120. 142333. Ung ho ma so 3610 FT20004093387054

                 300,000

4/1/2020

834968. 040120. 150123. UNG HO CHI LE THI HONG - THON CHUNG SON - XA HOANG CHAU - HUYEN HOANG HOA - TINH THANH HOA

             2,000,000

4/1/2020

172659. 040120. 150616. chuc chau Thuong hoi phuc suc khoe MS3610 FT20004095329542

                 500,000

4/1/2020

238650. 040120. 151742. . Ma so 3610 Anh Ho Mai Thang

                   20,000

4/1/2020

637072. 040120. 155009. ung ho ma so 3610 Ho Mai Thang

                 200,000

4/1/2020

318921. 040120. 161721. Gui a Ho mai thang

                 300,000

4/1/2020

319951. 040120. 161843. Hi

                   50,000

4/1/2020

774288. 040120. 163725. 3610

                 300,000

4/1/2020

332513. 040120. 163705. Ung ho 3610

                   50,000

4/1/2020

220268. 040120. 170103. Ung ho ms3610 FT20004989043980

             1,000,000

4/1/2020

009567. 040120. 181334. Ung ho ma so 3610 anh HO MAI THANG

                 500,000

4/1/2020

250012. 040120. 181930. Ung ho Ms3610 FT20004602688717

                 150,000

4/1/2020

018140. 040120. 184211. 200104000044563 Ma so 3610 ZP5LVPBU7TRU

                 100,000

4/1/2020

249090. 040120. 184539. IBFT ung ho ma so 3610

                 100,000

4/1/2020

269794. 040120. 192204. Ung ho ma so 3610 anh Ho Mai Thang FT20006564041699

                 300,000

4/1/2020

275765. 040120. 194241. Ung ho Ma so 3609 Tran Thi Lang FT20006303229350

                 100,000

4/1/2020

280985. 040120. 200024. Giup Ma so 3610 Anh HO MAI THANG FT20006500393047

                 100,000

4/1/2020

144779. 040120. 200149. ung ho be Hieu ma so 3609

                 500,000

4/1/2020

215233. 040120. 201127. Quyen gop 3610 Anh Ho Mai Thang

                 300,000

4/1/2020

470938. 040120. 204950. Ung ho 3610 a Ho Mai Thang

                 100,000

4/1/2020

977601. 030120. 221954. 3609-Ung ho Chi Tran Thi Lang- Chuc chau som khoi benh FT20004492358760

                 100,000

4/1/2020

978427. 030120. 222338. Giup ba me don than Tran Thi Lang FT20004990146004

                 300,000

4/1/2020

979516. 030120. 222836. UH ma so 3607 FT20004427443909

             1,000,000

4/1/2020

871173. 030120. 223156. UNG HO MA SO 3302. CHI LE THI LIEN- THON THANH LONG , THACH BAN, HA TINH-030120-22: 31: 17

                 500,000

4/1/2020

803912. 030120. 231707. Ung ho 3609 FT20004095173419

                 100,000

4/1/2020

276092. 030120. 232738. HOANG VAN NHA ung ho, Ma so 3609 Chi Tran Thi Lang

                 500,000

4/1/2020

917767. 040120. 052144. Vietcombank 0451000476889 UH ma so 3609

                 100,000

4/1/2020

552342. 040120. 062102. mr z giup ma so 3610

                 100,000

4/1/2020

226260. 040120. 070855. Ung ho hoan camh kho khan

                 100,000

4/1/2020

092985. 040120. 073913. Ung ho Ma So 3610 Ho Mai Thang

                 100,000

4/1/2020

513888. 040120. 081715. Bui Trieu Xa giup ms 3610 FT20004844409955

                 250,000

4/1/2020

525664. 040120. 085816. Ung ho anh Ho Mai Thang ma so 3610 FT20004276332126

                   50,000

4/1/2020

192162. 040120. 090928. CHUYEN CHO MA SO 3609

                 100,000

4/1/2020

005194. 040120. 091406. Ung ho em Nguyen Truong Giang

                 200,000

4/1/2020

956107. 040120. 094053. SANHSEACO GUI MA SO 3610-040120-09: 40: 51

                   50,000

4/1/2020

582643. 040120. 095150. Van Anh ung ho Ma so 3610- anh Ho Mai Thang

                 300,000

4/1/2020

093389. 040120. 100730. Thai hong ha ung ho anh thang ms 3610

                 100,000

4/1/2020

294513. 040120. 102512. ma so 3610 ho mai thang

                300,000

4/1/2020

566351. 040120. 103304. Uh ma so 3610. Anh ho mai thang FT20004331303678

                   50,000

4/1/2020

569170. 040120. 103900. Ung ho ma so 3608 chi Le Thi Hong FT20004821087663

                 200,000

4/1/2020

073721. 040120. 110655. ung ho ma so 3607 Nguyen Thi Minh Phuong. Thon 3, Cat     Lai, Binh Nghia, Binh Luc, Ha Nam

                 100,000

4/1/2020

600870. 040120. 112642. Khanh Vy ung ho ma so 3610

                 300,000

4/1/2020

104871. 040120. 113853. ung ho ma so 3610 ho mai thang khu pho 8 thi tran ho xa vinh linh quang tri

                 500,000

4/1/2020

021939. 040120. 114556. Ung ho ma so 3610

                   50,000

4/1/2020

102476. 040120. 115303. Ung ho MS 3610 anh Ho Mai Thang FT20004098222207

                 100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank
từ ngày 29/12/2019 đến 04/1/2020

 

30/12/2019

Nguyen T Tuyet Mai giup MS 3602

2,000,000

30/12/2019

Le Van Chung giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3594

100,000

30/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3595

100,000

30/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3596

100,000

30/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3597

100,000

30/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3598

100,000

30/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3599

100,000

30/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3600

100,000

30/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3601

100,000

30/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3602

100,000

30/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3603

100,000

30/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3604

500,000

31/12/2019

Ngo Quang Hung giup MS 3605

500,000

1/1/2020

Nguyen Viet Trung giup MS 3607

20,000

1/1/2020

Nguyen Viet Trung giup MS 3606

20,000

1/1/2020

Nguyen Viet Trung giup MS 3605

20,000

1/1/2020

Nguyen Viet Trung giup MS 3604

20,000

1/1/2020

Nguyen Viet Trung giup MS 3603

20,000

1/1/2020

Hoang Minh Thai giup MS 3607

500,000

2/1/2020

Nguyen T Bich Thuy giup MS 3607

10,000

2/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3605

100,000

2/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3606

100,000

2/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3607

100,000

2/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3608

100,000

2/1/2020

Ban doc TK 55110000581662 giup MS 3601

1,000,000

2/1/2020

Ban doc TK 55110000581662 giup MS 3602

1,000,000

2/1/2020

Ban doc TK 55110000581662 giup MS 3603

1,000,000

2/1/2020

Ban doc TK 55110000581662 giup MS 3604

1,000,000

2/1/2020

Ban doc TK 55110000581662 giup MS 3605

1,000,000

3/1/2020

Ngo Anh Tuan giup MS 3597

200,000

3/1/2020

Ngo Anh Tuan giup MS 3598

200,000

3/1/2020

Ngo Anh Tuan giup MS 3600

200,000

3/1/2020

Ngo Anh Tuan giup MS 3608

200,000

3/1/2020

Ban doc TK 19032017086251 giup chi Thanh Hien

200,000

3/1/2020

Pham Gia Tu giup MS 3602

50,000

3/1/2020

Pham Gia Tu giup MS 3603

50,000

3/1/2020

Pham Gia Tu giup MS 3605

50,000

3/1/2020

Pham Gia Tu giup MS 3606

50,000

4/1/2020

Do Quan Hieu giup MS 3610

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank mới
từ ngày 29/12/2019 đến 04/1/2020

 

29-12-2019 10:57:49

So GD goc: 10004055 Gui em Dung Ms 3602.

                 500,000

29-12-2019 11:24:37

LPT ung ho ms 3602 Chi Nguyen Thi Ngoc me em Dung

                   50,000

29-12-2019 11:26:30

ung ho ms 3603 Chi Thai Thi Kim Thu

                 100,000

29-12-2019 15:47:16

CT DEN: 936315204579 Ung ho ma 3603

                   50,000

29-12-2019 16:40:45

ung ho anh Phung Van Binh

                 500,000

29-12-2019 17:48:59

Chuyen tien ung ho em Nguyen Xuan Dung. Ma so 3602

             1,000,000

29-12-2019 19:44:45

CT DEN: 936319502118 Ngoc Huyen ung ho Ms 3579 FT19364011191880

                 520,000

29-12-2019 19:50:11

CT DEN: 936319503412 Ngoc Huyen ung ho MS 3584 FT19364529902251

                 480,000

29-12-2019 21:30:08

giup do ms 3599; chi nguyen thi thao; ap 6; xa vinh tan; tx tan uyen; tinh binh duong

                 500,000

29-12-2019 21:42:55

CT DEN: 936321530276 Fb hanh le ung ho bao dantri FT19364903622009

                 100,000

29-12-2019 21:51:41

3602 nguyen thi ngoc - ha noi

                 200,000

30-12-2019 06:42:05

ung ho ms 3604; em Le Gia Hao

                 100,000

30-12-2019 06:46:06

CT DEN: 936406009477 Ma so 3604 Chuc chau khoe de mai la lop truong cua cac ban

                 100,000

30-12-2019 07:48:40

CHU VAN TU Chuyen tien

                 100,000

30-12-2019 07:49:57

ung ho ms 3604

                 200,000

30-12-2019 08:00:12

Ma so 3604 Em Le Gia Hao

                 300,000

30-12-2019 08:11:27

Ung ho e Le Gia Hao MS 3604

                 200,000

30-12-2019 08:15:29

ung ho Ma so 3604

                 100,000

30-12-2019 08:22:22

CT DEN: 936401926925 IBFT ung ho be GIA HAO DAKNON

             1,000,000

30-12-2019 08:24:47

TRA XUAN BINH GIUP MS: 3603, 3604, 3605

                   15,000

30-12-2019 08:26:43

ma so 3604

                 200,000

30-12-2019 08:27:09

So GD goc: 10001456 Ung ho Ms 3603

                   50,000

30-12-2019 08:33:09

So GD goc: 10001015 Ung ho Ms 3604

                   50,000

30-12-2019 08:34:01

NGUYEN HOANG NHAN Chuyen tien cho gia hao

                 200,000

30-12-2019 08:36:29

ung ho ms 3604 em le gia hao

                 200,000

30-12-2019 08:40:28

CT DEN: 936408575307 Ms 3604 nguyen thi quynh ung ho con mong con khoi benh FT19364810904301

                 200,000

30-12-2019 08:44:14

CT DEN: 936408045291 GUI BAO DIEN TU DAN TRI UNG HO E LE GIA HAO MA SO 3604

                 500,000

30-12-2019 08:47:50

ung ho be Le Gia Hao; maso 3604

                 200,000

30-12-2019 08:56:02

Do Thi Huong ung ho MS3604 Le Gia Hao

                 200,000

30-12-2019 09:10:43

ung ho ms 3604 Em Le Gia Hao

                   50,000

30-12-2019 09:11:02

Ma so 3604 Em Le Gia Hao Hoc sinh tieu hoc Nguyen T

                   30,000

30-12-2019 09:19:19

So GD goc: 10000687 ma so 3571 be BUI DUY KHANH

                 200,000

30-12-2019 09:19:19

So GD goc: 10000668 Ma so 3604:   Em Le Gia Hao, Hoc sinh tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai, TX. Gia Nghia, tinh Dak Nong

                 500,000

30-12-2019 09:25:20

So GD goc: 10000792 Ma so 3594: Anh Phan Dinh Kien, chi Vo Thi Hien.

                 300,000

30-12-2019 09:29:52

Ma so 3604

                 100,000

30-12-2019 09:31:44

DANG THI NGOC Chuyen tien

                 200,000

30-12-2019 09:36:08

CT DEN: 936409506232 CK tu 000572160005 den 129000061096. ND ung ho ma so 3604 Le Gia Hao

                 300,000

30-12-2019 10:03:57

ung ho em Le Gia Hao; MS 3604

                 200,000

30-12-2019 10:05:39

So GD goc: 10007128 IBMS 3604:   EM LE GIA HAO, HS TIEU HOC NGUYEN THI MINH KHAI, TX. GIA NGHIA, TINH DAKNONG

                 200,000

30-12-2019 10:10:50

Le Thi Huong Ly chuyen tien giup chau Le Gia Hao; ma so 3604

                 100,000

30-12-2019 10:17:35

UNG HO MS3604: 300, MS3601: 300, MS3595: 200, MS3600: 200, MS3599: 200

             1,200,000

30-12-2019 10:23:40

ung ho ma so 3604 Le Gia Hao

                 100,000

30-12-2019 10:37:46

Ma so 3604 Em Le Gia Hao; Hoc sinh tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai; TX. Gia Nghia; tinh Dak Nong

                 200,000

30-12-2019 10:43:09

NGUYEN THI KIM LOAN 6/20/140 DINH DONG LC HP UNG HO MS 3593 VA 3599 MOI TH 100.000

                 200,000

30-12-2019 10:50:51

ung ho chau Le Gia Hao ma so 3604

                 200,000

30-12-2019 10:54:00

ung ho ma so 3604 Le Gia Hao

                 100,000

30-12-2019 11:15:18

Ung ho ma so 3604

                 100,000

30-12-2019 12:36:31

CT DEN: 936400053548 VU XUAN TUONG CK UNG HO LE GIA HAO MA SO 3604

             1,000,000

30-12-2019 14:15:19

LPT ung ho ms 3605 Le Van Quy

                   50,000

30-12-2019 14:28:54

ma so 3604

                 300,000

30-12-2019 15:04:39

Ung ho ma so 3604 em Le Gia Hao

                 100,000

30-12-2019 15:10:02

Le Hong Minh chuyen tien cho ma so 3604 em Le Gia Hao; Dak Nong

                 150,000

30-12-2019 15:26:33

ma so 3604 .em Le Gia Hao ;hoc sinh tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai ; thi xa Gia Nghia ; tinh Dac Nong

                 100,000

30-12-2019 15:36:27

NGUYEN THI MY + LE ANH HOA (CHO VUON HOA TP THANH HOA) UNG HO CHAU LE GIA HAO - HS TIEU HOC NGUYEN THI MINH KHAI TX GIA NGHIA DAC NONG

             1,500,000

30-12-2019 15:45:00

CT DEN: 936415366208 ung ho ma so 3604 Le Gia Hao

                 200,000

30-12-2019 16:52:44

ung ho ms 3605; anh Le Van Quy

                 100,000

30-12-2019 17:03:00

ung ho 3605

                 100,000

30-12-2019 17:12:25

ung ho 3604

                 100,000

30-12-2019 17:25:01

CT DEN: 936410099495 MS 3604 Chuc be khoe manh

                 200,000

30-12-2019 17:27:03

CT DEN: 936410100195 Ung ho MS 3074. Mong binh an.

                 200,000

30-12-2019 17:29:38

CT DEN: 936410100964 UH MS 3605. Mong binh an

                 100,000

30-12-2019 18:01:02

UNG HO MS 3604 200000 MS 3605 100000

                 300,000

30-12-2019 19:35:13

ung ho ma so 3604 le gia hao hs tieu hoc ng thi minh khai dak nong

                 100,000

30-12-2019 20:18:46

ung ho 3601

                 100,000

30-12-2019 21:47:25

CT DEN: 936421445728 Ung ho ma so 3605 FT19365067755643

                 200,000

30-12-2019 23:20:36

Ung ho ma so 3605

                 300,000

31-12-2019 00:10:03

CT DEN: 000100991098 ung ho ma 3606

                 500,000

31-12-2019 03:49:35

ma so 3605. Le Van Quy

                 500,000

31-12-2019 08:16:28

GUI CHI NGUYEN THI HA MS 3601 VA ANH NGUYEN BAO TOAN MS 3590

                 400,000

31-12-2019 08:17:12

ung ho Ma so 3606 bao dan tri

                 100,000

31-12-2019 08:40:38

ung ho ma so 3606

                 500,000

31-12-2019 08:52:49

TRA XUAN BINH GIUP MS: 3608

                     5,000

31-12-2019 09:17:29

So GD goc: 10003360 Ung ho Ms 3606

                   50,000

31-12-2019 09:17:29

So GD goc: 10003358 Ung ho Ms 3605

                 100,000

31-12-2019 09:18:18

gui chi Nguyen Thi Ngoc; ma so 3606

                 300,000

31-12-2019 09:22:07

ung ho ms 3606 (chi Nguyen Thi Ngoc)

                 100,000

31-12-2019 09:57:59

Giap Duy Hung chuyen tien ung ho Ms 3606- Nguyen Thi Ngoc -Doi 11- Ba Loan-Hai Thanh- Hai Hau-Nam Dinh.

                 100,000

31-12-2019 10:04:53

CT DEN: 310042522594 Ung ho 3597 den 3606 moi hoan canh 200K

             2,000,000

31-12-2019 10:12:00

CT DEN: 936510619205 MoMo 0949100110 pham huong ung ho 3606 970415 4158830987

                 100,000

31-12-2019 10:17:47

NGUYEN DANG LONG Chuyen tien ung ho ma so 3601

                 200,000

31-12-2019 10:39:12

Nguyen Quang Huy chuyen tien ung ho ms 3606

                 200,000

31-12-2019 12:07:25

CT DEN: 936500189303 MBVCB308165615. ung ho ma so 3604 em LE GIA HAO .CT tu 0101001257683 CAO THI LAN toi 129000061096

                 200,000

31-12-2019 13:47:05

gui cho ma so 3507 chi Hong Nhung ( me be Danh)

                 200,000

31-12-2019 14:53:04

CT DEN: 936514693286 Nam mo a di da phat ung ho ms 3601 3599 3595 3594 3592 3588 3586 3585 3584 3578 FT19365802150561

             1,000,000

31-12-2019 14:54:06

CT DEN: 936514694010 Nam mo a di da phat tang cac con chut it tam long ung ho ms 3579 FT19365663476097

                 200,000

31-12-2019 15:22:55

CT DEN: 936515362799 Ung ho chi nguyen thi ngoc ma so 3606

                 123,456

31-12-2019 15:29:24

ung ho gia dinh anh Le Van Quy Ma so 3605

                 100,000

31-12-2019 15:34:31

gui cho ma so 3510 ba Nguyen thi Hanh

                 200,000

31-12-2019 15:51:20

Ma so 3604. Em Le Gia Hao hoc sinh tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai; TXGia Nghia.tinh Dac Nong

                 200,000

31-12-2019 16:16:26

ung ho ma so 3606

                 500,000

31-12-2019 16:23:00

MS 3604 Em Le Gia Hao- Chua Me Maria ban on cho Em

             1,000,000

31-12-2019 16:55:39

Ma so 3606 Chi Nguyen Thi Ngoc

                 200,000

31-12-2019 17:12:42

ung ho ma so 3606 Nguyen Thi Ngoc

                 200,000

31-12-2019 17:13:49

LPT ung ho ms 3606 Chi Nguyen Thi Ngoc

                   50,000

31-12-2019 19:28:16

CT DEN: 936519480549 UNG HO MA SO 3517

                 500,000

31-12-2019 23:38:49

Ma so 3605

                 100,000

01-01-2020 09:18:29

abc

                 100,000

01-01-2020 09:28:04

uhms 3601; 3602; 3604;3605

                 200,000

01-01-2020 09:28:27

uhms3607

                 100,000

01-01-2020 10:13:42

MS 3606 Nguyen Thi Ngoc

                 100,000

01-01-2020 10:28:45

maso 3607 nguyen thi minh phuong thon 3 catlai xa binh nghia huyen binh luc tinh ha nam

                 200,000

01-01-2020 11:13:04

Hoang Van Phong chuyen tien 3607(nguyen thi minh phuong)

                 300,000

01-01-2020 12:39:23

Ma so 3607

                 200,000

01-01-2020 13:15:30

CT DEN: 000113128556 Le Thuy ung ho ma so 3607

                 300,000

01-01-2020 13:47:16

ung ho ms 3607 chi nguyen thi minh phuong; tinh ha nam

                 500,000

01-01-2020 14:14:43

CT DEN: 000114537018 Doan thu trang ung ho ms 3607 FT20002386090807

                 100,000

01-01-2020 15:13:53

ungho ma so 3607

                 200,000

01-01-2020 15:32:20

DO VAN NANG Chuyen tien

                 100,000

01-01-2020 22:51:11

Ho tro MS 3607 chi Minh Phuong

                 500,000

01-01-2020 22:53:57

Ho tro MS 3606 chi Nguyen Thi Ngoc

             1,000,000

02-01-2020 01:08:22

ma so 3607 nguyen thi Minh Phuong vt Manh Hoang; thoi gian GD: 01/01/2020 23: 33: 24

                 500,000

02-01-2020 01:09:01

LPT ung ho ms 3607 Chi Nguyen Thi Minh Phuong; thoi gian GD: 01/01/2020 23: 48: 30

                 100,000

02-01-2020 01:11:13

NGUYEN VAN CU ung ho ms 3607; thoi gian GD: 02/01/2020 00: 58: 25

                 100,000

02-01-2020 05:40:32

Cao Thi Thuy chuyen tien ung ho ms 3608 Le Thi Hong

                 500,000

02-01-2020 07:16:56

ung ho chi Le thi Hong ma so 3608 dia chi thon Chung Son xa Hoang Chau huyen Hoang Hoa Thanh Hoa

             1,000,000

02-01-2020 08:07:50

ung ho ms 3608 chi le thi hong; hoang hoa; thanh hoa

                 300,000

02-01-2020 08:31:26

ung ho ma so 3608 chi le thi hong; thon Chung Son Hoang Chau Hoang hoa Thanh hoa

                 200,000

02-01-2020 08:51:56

HA MINH DUC Chuyen tien ms 3608 le thi hong

                 350,000

02-01-2020 08:53:55

CT DEN: 000208192527 3608 FT20002919376180

                   50,000

02-01-2020 09:06:44

ung ho 3608 Chi Le Thi Hong

                 200,000

02-01-2020 09:11:49

ung ho ma so 3608 chi Le Thi Hong Thanh Hoa

                 300,000

02-01-2020 09:13:57

Tran Thi Hang CT ung ho ms 3608 chi Le Thi Hong Thanh Hoa

                 200,000

02-01-2020 09:23:19

Le Hoang Linh ung ho MS 3608

                 100,000

02-01-2020 09:28:31

Ung ho ms 3608 chi Le Thi Hong

                 200,000

02-01-2020 09:41:11

So GD goc: 10002637 Ung ho Ms 3607

                 100,000

02-01-2020 09:47:41

cua it long nhieu. chuc chi sk.

                   20,000

02-01-2020 10:29:32

Dthphuoc chuyen den Ma so 3608 Chi Le Thi Hong

                 300,000

02-01-2020 10:35:57

ung ho Ma so 3599

                 100,000

02-01-2020 10:38:30

Ma so 3597

                 100,000

02-01-2020 10:50:01

Ma so 3604 co len be Le Gia Hao dung bo cuoc

                 100,000

02-01-2020 10:52:18

ung ho Ma so 3607

                 200,000

02-01-2020 10:53:40

So GD goc: 10011436 Khiem Huynh Ung ho Ma so: 3608 Chi Le Thi Hong, Tinh Thanh Hoa

                 300,000

02-01-2020 10:54:27

Ma so 3608 Chi Le Thi HongDia chi Thon Chung Son

                   30,000

02-01-2020 11:12:23

Ho tro Ma so 3608 Chi Le Thi HongDia chi Thon Chung Son xa Hoang Chau huyen Hoang Hoa Thanh Hoa

                200,000

02-01-2020 11:13:23

Ma so 3607 Nguyen Thi Minh Phuong

                 500,000

02-01-2020 11:32:22

LPT ung ho ms 3608 Chi Le Thi Hong

                   50,000

02-01-2020 12:15:09

So GD goc: 10014928 Ung ho Ms 3608

                   50,000

02-01-2020 13:04:14

TRA XUAN BINH GIUP 2 MS 3608,3609

                   10,000

02-01-2020 13:43:46

CT DEN: 000213331107 Ung ho 3608 le thi hong FT20002882418662

                 300,000

02-01-2020 14:21:23

chuyen tien tang benh nhan Le Thi Hong thanh hoa

                 200,000

02-01-2020 14:47:36

Le Thi Thu Dung chuyen tien ung ho c Le Thi Hong

                 200,000

02-01-2020 15:30:00

Nguyen Huu Tan chuyen tien ung ho ms3608 chi le thi hong

                 200,000

02-01-2020 16:07:48

ung ho Gia Hao MS 3604

                 200,000

02-01-2020 17:10:54

ms 3609; le thi hong; chung son; hoang chau; hoang hoa; thanh hoa

                   50,000

02-01-2020 17:23:38

CT DEN: 020042827370 Giup chi Le thi Hong MS 3608

                 500,000

02-01-2020 18:17:56

Le mai Anh ck ma so 3608 chi Le Thi Hong

                 200,000

02-01-2020 20:11:45

gui giup do ms 3607; chi Nguyen T. Minh Phuong; thon 3; Cat Lai; xa Binh Nghia; Binh Luc; Ha Nam

                 500,000

02-01-2020 20:52:24

ung ho chi Le Thi Hong; thon Chung Son; Hoang Chaua Hoang Hoa; Thanh Hoa. Ma so 3608

                 100,000

02-01-2020 20:58:45

Giup MS 3608 - Le Thi Hong

                 300,000

02-01-2020 22:10:46

Nguyen Thi Hai Yen chuyen tien ung ho Chi Le Thi Hong; ma so 3608.

                 300,000

03-01-2020 04:36:11

ung ho em VI THI VINH

                 100,000

03-01-2020 06:32:51

ung ho ms 3609; chi Tran Thi Lang

                 100,000

03-01-2020 07:37:34

ung ho ma 3608 le thi hong

                 200,000

03-01-2020 08:11:24

TRAN THI VAN ANH UNG HO MS3609

                   50,000

03-01-2020 08:15:18

CT DEN: 000308598519 Ho tro ma so 3609. Chi Lang Hung Yen FT20003902966260

                 500,000

03-01-2020 08:33:31

Chi Tran Thi Lang; Hung Yen (MS 3609)

                 100,000

03-01-2020 08:40:02

Ma so 3609 Chi Tran Thi Lang.

                 250,000

03-01-2020 08:51:11

Ma so 3609 Tran Thi Lang xin- Chua ban binh an cho Con

             1,000,000

03-01-2020 09:05:23

ung ho chi Tran Thi Lang; MS 3609

                   50,000

03-01-2020 09:17:00

CT DEN: 000309622634 Ung ho hoan canh co ma so 3609 FT20003809682933

                 300,000

03-01-2020 09:33:55

Ma so 3609 Chi Tran Thi Lang

                 200,000

03-01-2020 09:37:42

ung ho con c Tran Thi Lang ma so 3609

                 200,000

03-01-2020 09:40:00

TRA XUAN BINH GIUP MS 3610

                     5,000

03-01-2020 09:41:30

So GD goc: 10005338 Ung ho

                 500,000

03-01-2020 09:43:28

Ung ho chi Lang 3609

                 200,000

03-01-2020 09:47:58

ung ho ma so 3609 chi tran thi lang

                 100,000

03-01-2020 09:53:47

Ung ho MS 3603 Chi Thai Thi Kim Thu

                 200,000

03-01-2020 09:54:49

Ung ho MS 3608 Chi Tran Thi Lang

                 200,000

03-01-2020 09:55:18

CT DEN: 000309625873 LE THI DAI DUONG HN UNG HO MS 3606 CHI NG THI NGOC ND CHO BE GAI 10 TUOI

                 300,000

03-01-2020 09:58:44

ung ho ma so 3609

                   30,000

03-01-2020 09:58:45

Ma so 3609 Tran Thi Lang

                 200,000

03-01-2020 10:02:23

ma so 3609 tran thi lang

                 500,000

03-01-2020 10:03:14

Ma so 3607 Nguyen Thi Minh Phuong

                 200,000

03-01-2020 10:13:41

Ung ho ma so 3609 Chi Tran Thi Lang tinh Hung Yen

                 500,000

03-01-2020 10:16:16

Ung ho ma so 3607 chi Nguyen Thi Minh Phuong - Ha Nam

                 500,000

03-01-2020 10:24:16

MS 3606 3609

             1,000,000

03-01-2020 10:28:50

MS 3607 NGUYEN THI MINH PHUONG

           10,000,000

03-01-2020 10:28:52

So GD goc: 10008965 Ung ho chi Le Thi Hong ma so 3608

                 500,000

03-01-2020 10:35:19

So GD goc: 10009168 Giup do ms 3609, chi Tran Thi Lang

                 500,000

03-01-2020 10:49:21

ma so 3609; ung ho chi tran thi lang hung yen

                 500,000

03-01-2020 11:00:18

MS 3609 TRAN THI LANG

           10,000,000

03-01-2020 11:07:36

MS 3609 CHI TRAN THI LANG PHU CU HUNG YEN

                 100,000

03-01-2020 11:27:09

ung ho ma so 3609 TRAN THI LANG

                 100,000

03-01-2020 11:29:10

ma so 3609 chi Tran Thi Lang

                 500,000

03-01-2020 11:37:00

So GD goc: 10011646 Ung ho Ms 3609

                   50,000

03-01-2020 11:40:56

Hoang Thi Huong chuyen tien tang be hieu

                 100,000

03-01-2020 11:55:06

ung ho gia dinh chi Tran Thi Lang ma so 3609

                 100,000

03-01-2020 12:25:14

ma so 3609 Tran Thi Lang

                 100,000

03-01-2020 12:32:49

So GD goc: 10003616 ung ho ma so 3605, 3606, 3607, 3609: moi ma 200.000 tai CONG THUONG VN CN HOAN KIEM

                 800,000

03-01-2020 12:35:59

Chuyen tien ung ho Ma so 3607 Chi Nguyen Thi Minh Phuong

                 300,000

03-01-2020 12:39:51

ung ho ma so 3608 (Le Thi Hong)

                 300,000

03-01-2020 12:57:21

Minh Hieu ung ho 3601 va 3609 Moi truong hop 100000

                 200,000

03-01-2020 13:22:53

Ma so 3609 Chi Tran Thi Lang - Thon La Tien Nguyen Hoa

                 200,000

03-01-2020 13:54:51

CT DEN: 000300761615 MS 3609

                 100,000

03-01-2020 14:19:41

ung ho ma so 3609 Tran Thi Lang

                 100,000

03-01-2020 14:46:24

UHMS 3609 TTLang cocontrai3t VuVanHieu

                 200,000

03-01-2020 14:55:06

UHMS 3605 LVQuy covo LeThiHa

                 200,000

03-01-2020 15:02:50

CT DEN: 000315790907 Ung ho ma so 3609 Tran thi lang FT20003832975232

                 200,000

03-01-2020 15:32:14

CT DEN: 000308938787 200103000045051 La bich ngoc ck MS 3609 ZP5LVOE4FCR5

                 500,000

03-01-2020 15:44:45

ung ho chi Tran Thi Lang o Hung Yen sdt 0348335740

                 100,000

03-01-2020 15:58:46

Ung ho ma 3609 c Lang

                 200,000

03-01-2020 16:25:30

LPT ung ho ms 3609 Chi Tran Thi Lang

                 100,000

03-01-2020 16:41:22

Ung ho ma so 3609

                 100,000

03-01-2020 19:13:36

CT DEN: 000319918797 3609 FT20003264433169

                   50,000

03-01-2020 20:15:14

CT DEN: 000320940502 Ung ho MS 3609 quy tam long nhan ai FT20003110899099

                   50,000

03-01-2020 20:42:57

ung ho ms 3609 c lang

                 200,000

04-01-2020 01:09:06

ung ho ma so 3609; chi Tran Thi Lang; thoi gian GD: 04/01/2020 00: 28: 43

                 300,000

04-01-2020 01:27:44

ung ho be Hieu khong co hau mon ma so 3609

                 500,000

04-01-2020 06:32:27

ung ho ms 3610; anh Ho Mai Thang

                 100,000

04-01-2020 09:09:58

THAI ung ho Ma so 3610

                 200,000

04-01-2020 09:13:16

UNG HO MA SO 3610 ANH HO MAI THANG QUANG TRI

                 100,000

04-01-2020 09:23:51

Ung ho Ms 3610 anh Ho Mai Thang

                   50,000

04-01-2020 11:01:30

CT DEN: 000404426564 ung ho ma so 3610 anh Ho Mai Thang

                 200,000

04-01-2020 11:48:25

CT DEN: 114342936219 Vietinbank 129000061096 ung ho anh Ho Mai Thang ma so 3610

                 200,000

04-01-2020 12:29:34

ung ho c Le Thi Lien; Ha Tinh

                 500,000

04-01-2020 13:12:28

Ung ho ma so 3610 - anh Ho Mai Thang

                 200,000

04-01-2020 16:17:47

CT DEN: 000416202334 Imoto Nguyen chuyen tien tu thien ma sk 3610 FT20004277873450

                 100,000

04-01-2020 16:31:37

Gui vo chong anh Ho Mai Thang Quang Tri

                 200,000

04-01-2020 16:51:38

Nguyen Hai Yen chuyen tien ung ho ma so 3610

                 300,000

04-01-2020 17:01:30

Nguyen Hai Yen chuyen tien ung ho MS 3607

                 300,000

04-01-2020 17:02:38

Nguyen Hai Yen chuyen tien ung ho MS 3609

                 100,000

04-01-2020 17:55:56

Ma so 3610 Ho Mai Thang

                 500,000

04-01-2020 18:25:59

ung ho ms 3610

                 200,000

04-01-2020 19:18:19

Giup do ma so 3610 chuc chau mau lanh benh

                 500,000

04-01-2020 19:22:07

Giup do ma so 3609 chuc chau nhanh khoi benh

                 300,000

04-01-2020 19:26:24

Giup do 3607 mong 2 chau va ong noi binh an

                 200,000

04-01-2020 21:31:45

ung ho ms 3610

                 200,000

04-01-2020 22:04:35

Chuyen khoan tai ATM tu TK 102001733915 den TK 129000061096

                 100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank
Trực tuyến từ ngày 29/12/2019 đến 04/1/2020

 

29/12/2019

Hua Duc Phuong giup MS 3602

100,000

29/12/2019

Nguyen Dang Tien giup MS 3602

200,000

30/12/2019

Vu Huu Truong giup MS 3601

500,000

30/12/2019

Luu Chi Thien giup MS 3604

500,000

30/12/2019

Nguyen T Kim Tuyen ung ho QNA

500,000

30/12/2019

vuong Ngoc Quang giup MS 3603

200,000

30/12/2019

Truong Nguyen Bao Chau giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Tran Trong Thang giup MS 3604

100,000

30/12/2019

Vu Thanh Trung giup MS 3607

1,000,000

30/12/2019

Bui Trong Dat giup MS 3604

100,000

30/12/2019

Nguyen Dinh Long giup MS 3604

100,000

30/12/2019

Hoang Bao Trung giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Do T Thanh Lan giup MS 3601

200,000

30/12/2019

Do T Thanh Lan giup MS 3599

200,000

30/12/2019

Do T Thanh Lan giup MS 3594

200,000

30/12/2019

Do T Thanh Lan giup MS 3588

200,000

30/12/2019

Do T Thanh Lan giup MS 3581

200,000

30/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

30/12/2019

Phung T Van Giang giup MS 3604

300,000

30/12/2019

Phung T Van Giang giup MS 3605

200,000

30/12/2019

Phung T Van Giang giup MS 3601

200,000

30/12/2019

Phung T Van Giang giup MS 3602

200,000

30/12/2019

Hua Duc Phuong giup MS 3604

100,000

30/12/2019

Nguyen Khoa Dang giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Nguyen T Tan giup MS 3604

100,000

31/12/2019

Pham Ngoc Bao Trinh giup MS 3605

200,000

31/12/2019

Nguyen Van Phu giup MS 3507

100,000

31/12/2019

Nguyen Tien Quang giup MS 3606

500,000

31/12/2019

Lam Nhu Nguyen ung ho QNA

1,000

31/12/2019

Nguyen Trong Nghia giup MS 3606

500,000

31/12/2019

Dong Duy Truong giup MS 3599

300,000

31/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3602

200,000

31/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3604

200,000

31/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3606

200,000

31/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3605

200,000

31/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

31/12/2019

Nguyen Duc Thang giup MS 3606

300,000

31/12/2019

Huynh Ngoc Tan giup MS 3604

300,000

31/12/2019

Dao T Thanh Tuyen giup MS 3606

200,000

31/12/2019

Nguyen Thanh Duoc ung ho QNA

100,000

1/1/2020

Le Khac Toan giup MS 3607

70,000

1/1/2020

Le Khac Toan giup MS 3606

50,000

1/1/2020

Le Khac Toan giup MS 3605

50,000

1/1/2020

Dang Dinh Sang giup MS 3607

50,000

1/1/2020

Dam T Bich Ngoc giup MS 3607

200,000

1/1/2020

Tran Thanh Hai giup MS 3607

200,000

1/1/2020

Tran Thanh Hai giup MS 3605

100,000

1/1/2020

Tran Thanh Hai giup MS 3602

100,000

1/1/2020

Tran Thanh Hai giup MS 3606

100,000

1/1/2020

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

1/1/2020

Tran Trong Thang giup MS 3607

100,000

1/1/2020

Dang Thang Chung giup MS 3607

200,000

1/1/2020

Do Huy Toan giup MS 3607

100,000

1/1/2020

Do Huy Toan giup MS 3606

100,000

1/1/2020

Do Huy Toan giup MS 3605

100,000

1/1/2020

Do Huy Toan giup MS 3603

100,000

1/1/2020

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3604

100,000

1/1/2020

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3606

100,000

1/1/2020

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3607

100,000

1/1/2020

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3605

100,000

1/1/2020

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3601

100,000

1/1/2020

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3515

100,000

1/1/2020

Tran T Van Dao giup MS 3607

500,000

1/1/2020

Nguyen Chi Cong giup MS 3606

100,000

1/1/2020

Nguyen Dang Khoa giup MS 3607

300,000

1/1/2020

Nguyen Phuong Thao giup MS 3607

100,000

1/1/2020

Dao T Thanh Tuyen giup MS 3607

200,000

1/1/2020

Vo T Thuy Hang giup MS 3607

200,000

1/1/2020

Nguyen Mai Chinh giup MS 3607

200,000

1/1/2020

Doan T Phuong giup MS 3607

100,000

1/1/2020

Huynh Vu Phuong Thi giup MS 3606

200,000

1/1/2020

Huynh Vu Phuong Thi giup MS 3607

300,000

1/1/2020

Cu Ha T Tu giup MS 3604

500,000

1/1/2020

Cu Ha T Tu giup MS 3605

500,000

1/1/2020

Cu Ha T Tu giup MS 3606

500,000

1/1/2020

Cu Ha T Tu giup MS 3607

500,000

2/1/2020

Pham Ngoc Bao Trinh giup MS 3606

200,000

2/1/2020

Pham Ngoc Bao Trinh giup MS 3607

200,000

2/1/2020

Pham T Ngoc Anh giup MS 3607

200,000

2/1/2020

Nguyen Quoc Khanh giup MS 3608

100,000

2/1/2020

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

2/1/2020

Nguyen Huu Thong giup MS 3608

200,000

2/1/2020

Pham T Phuong giup MS 3608

500,000

2/1/2020

Pham T Hoa giup MS 3608

200,000

2/1/2020

Huynh Cam giup MS 3591

20,000

2/1/2020

Huynh Cam giup MS 3592

20,000

2/1/2020

Huynh Cam giup MS 3593

20,000

2/1/2020

Huynh Cam giup MS 3594

20,000

2/1/2020

Huynh Cam giup MS 3595

20,000

2/1/2020

Huynh Cam giup MS 3596

20,000

2/1/2020

Huynh Cam giup MS 3597

20,000

2/1/2020

Huynh Cam giup MS 3598

20,000

2/1/2020

Huynh Cam giup MS 3599

20,000

2/1/2020

Nguyen T Dung giup MS 3492

200,000

2/1/2020

Do Chi Dai giup MS 3608

500,000

2/1/2020

Do Van Trung gup MS 3608

100,000

2/1/2020

Nguyen Dinh Son giup MS 3608

500,000

2/1/2020

Bui Trong Dat giup MS 3607

100,000

2/1/2020

Ngo Xuan Giang giup MS 3608

500,000

2/1/2020

Chu Minh Duong giup MS 3607

500,000

2/1/2020

Ly A Chinh ung ho QNA

20,000

2/1/2020

Nguyen Van Hanh gup MS 3608

100,000

2/1/2020

Tran Quoc Hoan giup MS 3608

50,000

3/1/2020

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

3/1/2020

Dinh Hoang Long giup MS 3609

100,000

3/1/2020

Dinh Hoang Long giup MS 3608

100,000

3/1/2020

Dinh Hoang Long giup MS 3607

100,000

3/1/2020

Dinh Hoang Long giup MS 3606

100,000

3/1/2020

Dinh Hoang Long giup MS 3605

100,000

3/1/2020

Dinh Hoang Long giup MS 3603

100,000

3/1/2020

Dinh Hoang Long giup MS 3602

100,000

3/1/2020

Dinh Hoang Long giup MS 3601

100,000

3/1/2020

Dinh Hoang Long giup MS 3600

100,000

3/1/2020

Dinh Hoang Long giup MS 3599

100,000

3/1/2020

Dinh Hoang Long giup MS 3598

100,000

3/1/2020

Dinh Hoang Long giup MS 3597

100,000

3/1/2020

Nguyen Duc Khiem giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Le Vu Tien giup MS 3609

100,000

3/1/2020

Nguyen T Hong Hanh giup MS 3609

100,000

3/1/2020

Nguyen Huu Thong giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Le Trung Hieu giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Nguyen Phuong Anh giup MS 3609

100,000

3/1/2020

Nguyen T Hoai Thu giup MS 3608

300,000

3/1/2020

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3605

300,000

3/1/2020

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3606

300,000

3/1/2020

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3607

300,000

3/1/2020

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3608

300,000

3/1/2020

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3609

300,000

3/1/2020

Vu Huu Truong giup MS 3609

500,000

3/1/2020

Nguyen Son Huy giup MS 3609

100,000

3/1/2020

Ngo T Dieu Mo giup MS 3609

300,000

4/1/2020

Hua Duc Phuong giup MS 3609

100,000

4/1/2020

Ha Van Ly giup MS 3610

50,000

4/1/2020

Dinh Cong Kha giup MS 3610

300,000

4/1/2020

Dinh Cong Kha giup MS 3609

300,000

4/1/2020

Dinh Cong Kha giup MS 3600

300,000

4/1/2020

Do Chi Hai giup MS 3610

500,000

4/1/2020

Trinh Kieu Xinh giup MS 3610

150,000

4/1/2020

Trinh Kieu Xinh giup MS 3609

100,000

4/1/2020

Nguyen T Le Uyen giup MS 3610

150,000

4/1/2020

Pham T Thanh Binh giup MS 3610

2,000,000

4/1/2020

Pham T Bich Hao giup MS 3577

200,000

4/1/2020

Le Duc Anh ung ho QNA

200,000

4/1/2020

Nguyen Hong Trang giup MS 3610

500,000

4/1/2020

Nguyen T Ngoc Anh giup MS 3610

200,000

4/1/2020

Hoang T Dung giup MS 3610

300,000

4/1/2020

Le T Mai Trang ung ho QNA

500,000

4/1/2020

Nguyen Van Hien giup MS 3610

50,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV
từ ngày 29/12/2019 đến 04/1/2020

 

29/12/2019

La T Thu + Chu Doan Ngoc Son giup MS 3589

200,000

29/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3588

200,000

29/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3589

200,000

29/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3590

200,000

29/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3591

200,000

29/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3592

200,000

29/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3593

200,000

29/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3594

200,000

29/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3595

200,000

29/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3596

200,000

29/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3597

200,000

29/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3598

200,000

29/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3599

200,000

29/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3600

200,000

29/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3601

200,000

29/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3602

200,000

29/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3603

200,000

29/12/2019

Huynh T Thao Nguyen giup MS 3588

200,000

29/12/2019

Dang T Nga giup MS 3602

300,000

29/12/2019

Vo T Van giup MS 3601

50,000

29/12/2019

Mai Quoc Chinh giup MS 3595

3,000,000

29/12/2019

Mai Quoc Chinh giup MS 3599

3,000,000

29/12/2019

Du T Ha Thu giup MS 3588

100,000

29/12/2019

Du T Ha Thu giup MS 3592

100,000

29/12/2019

Du T Ha Thu giup MS 3595

100,000

29/12/2019

Du T Ha Thu giup MS 3599

100,000

29/12/2019

Du T Ha Thu giup MS 3600

100,000

29/12/2019

Du T Ha Thu giup MS 3601

100,000

30/12/2019

Ly Tran Phong giup MS 3604

250,000

30/12/2019

Ly Tran Phong giup MS 3599

250,000

30/12/2019

Nguyen Van Hung giup MS 3604

50,000

30/12/2019

Nguyen T Thuy Hang giup MS 3604

100,000

30/12/2019

Le T Binh Minh giup MS 3604

100,000

30/12/2019

Duong Thai Phuong giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Do T Lan Huong giup MS 3604

300,000

30/12/2019

Thien Nguyen giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Vu Thanh Son giup MS 3604

100,000

30/12/2019

Nguyen Tien Thanh giup MS 3592

100,000

30/12/2019

Ban doc TK 12110000232929 ung ho QNA

100,000

30/12/2019

Nguyen Tien Thanh giup MS 3594

100,000

30/12/2019

Nguyen Tien Thanh giup MS 3597

100,000

30/12/2019

Nguyen Tien Thanh giup MS 3599

100,000

30/12/2019

Nguyen Tien Thanh giup MS 3600

100,000

30/12/2019

Le Dang Manh giup MS 3604

500,000

30/12/2019

Huynh Thanh Toan giup MS 3604

500,000

30/12/2019

Ban do c TK 19031794305017 giup MS 3604

150,000

30/12/2019

Vu Thuy Linh giup MS 3604

1,000,000

30/12/2019

Tran Thu Ha giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Nguyen Nhat Hung giup MS 3604

500,000

30/12/2019

Nguyen T Duyen giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Pham T Hoa giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Pham T Hoa giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Hoang Van Dung giup MS 3604

150,000

30/12/2019

Nguyen Ngoc Hien giup MS 3604

500,000

30/12/2019

Le Dung giup MS 3604

500,000

30/12/2019

Dao Ngoc Binh giup MS 3604

100,000

30/12/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3604

10,000

30/12/2019

Vu T Ngoan giup MS 3604

100,000

30/12/2019

Ban doc TK 19034295885011 giup MS 3604

100,000

30/12/2019

Vu Duc Kien giup MS 3604

500,000

30/12/2019

Duong Duc Chinh giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Phung T Thu Hoai giup MS 3604

300,000

30/12/2019

Vu Hoang Hiep giup MS 3604

500,000

30/12/2019

Le Anh Tuan giup MS 3604

300,000

30/12/2019

Hoang T Minh Tu giup MS 3604

100,000

30/12/2019

Le Ngoc Anh giup MS 3604

500,000

30/12/2019

Huynh T Thu Ha giup MS 3564

200,000

30/12/2019

Ban doc TK 53110000086471 giup MS 3604

500,000

30/12/2019

Dinh Trung Kien giup MS 3601

300,000

30/12/2019

Nguyen Kieu Trang giup MS 3588

500,000

30/12/2019

Nguyen T Huyen giup MS 3604

500,000

30/12/2019

Nguyen Quang Duy giup MS 3604

150,000

30/12/2019

Pham T Huyen giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Nguyen Minh Tuan giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Le T Tuan giup MS 3601

200,000

30/12/2019

Nguyen T Huong Thao giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3599

500,000

30/12/2019

Trinh T Lan Anh giup MS 3605

200,000

30/12/2019

Le Van Dung giup MS 3604

150,000

30/12/2019

Trinh Manh Chien giup MS 3605

300,000

30/12/2019

Nguyen T My Ngoc giup MS 3605

100,000

30/12/2019

Phung Van Nghia giup SM 3601

200,000

30/12/2019

Nguyen Duc Hoang giup SM 3604

200,000

30/12/2019

Nguyen T Minh Van giup MS 3604

500,000

30/12/2019

Do Thanh Tuan giup MS 3605

300,000

30/12/2019

Do Thanh Tuan giup MS 3599

300,000

30/12/2019

Nguyen Ngoc Hao giup MS 3604

500,000

30/12/2019

Nguyen Ngoc Hao giup MS 3603

500,000

30/12/2019

Nguyen Thuy An giup MS 3605

100,000

30/12/2019

Nguyen Ngoc Hao giup MS 3601

500,000

30/12/2019

Nguyen Phuong Hoan giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Ban doc TK 00121769001 giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Vu T Minh Hong giup MS 3602

100,000

30/12/2019

Nguyen T Hai Yen giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Doan Mai Lan giup MS 3605

200,000

30/12/2019

Ha Quang Dung giup MS 3605

50,000

30/12/2019

Dinh Van The giup MS 3605

300,000

30/12/2019

Ngo T Thuy giup MS 3605

1,000,000

30/12/2019

Ngo T Thuy giup MS 3604

1,000,000

30/12/2019

Pham Van Dong giup MS 3605

60,000

30/12/2019

Pham Van Dong giup MS 3604

60,000

30/12/2019

Pham Van Dong giup MS 3603

60,000

30/12/2019

Pham Van Dong giup MS 3602

60,000

30/12/2019

Pham Van Dong giup MS 3601

60,000

30/12/2019

Pham Van Dong giup MS 3600

60,000

30/12/2019

Pham Van Dong giup MS 3599

60,000

30/12/2019

Pham Van Dong giup MS 3598

60,000

30/12/2019

Pham Van Dong giup MS 3597

60,000

30/12/2019

Pham Van Dong giup MS 3595

50,000

31/12/2019

Le Van Tuan giup MS 3604

100,000

31/12/2019

Do T Lan Huong giup MS 3606

300,000

31/12/2019

Vu Van Thanh giup MS 3606

200,000

31/12/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3606

10,000

31/12/2019

Duong Xuan hung gup MS 3593

200,000

31/12/2019

Nguyen T Phuong Ha giup MS 3606

200,000

31/12/2019

Ban doc TK 022704060070034 giup MS 3606

100,000

31/12/2019

Nguyen Phuong Thao giup MS 3606

200,000

31/12/2019

Bui Duc Tien giup MS 3606

200,000

31/12/2019

Nguyen Giang Huy Minh giup MS 3606

300,000

31/12/2019

Nguyen T Kim Hue giup MS 3606

500,000

31/12/2019

Pham T Minh Hue giup MS 3606

300,000

31/12/2019

Dang Van Tinh giup MS 3606

200,000

31/12/2019

Le Lan Anh giup MS 3604

300,000

31/12/2019

Le Lan Anh giup MS 3602

300,000

31/12/2019

Le Lan Anh giup MS 3606

300,000

31/12/2019

Ban doc TK 19032624599012 giup MS 3606

100,000

31/12/2019

Ban doc TK 19032624599012 giup MS 3605

100,000

31/12/2019

Ta T Hue giup MS 3606

300,000

31/12/2019

Nguyen T Dinh giup MS 3606

50,000

31/12/2019

Le Van Thang giup MS 3604

200,000

31/12/2019

Pham Kim Chi giup chau Anh

1,000,000

31/12/2019

Le Vu An giup M S3604

500,000

31/12/2019

Le Trong Phuc ung ho QNA

200,000

31/12/2019

Ban do cTK 65010000319962 giup MS 3606

200,000

31/12/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3606

500,000

31/12/2019

Le T Thanh Tam giup MS 3606

300,000

31/12/2019

Tran Tan Nhut giup MS 3606

100,000

31/12/2019

Ban doc TK 51510000161088 giup MS 3606

100,000

31/12/2019

Hoang Thu Thao giup MS 3606

200,000

31/12/2019

Vu Tien Dung giup MS 3606

100,000

31/12/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3605

50,000

31/12/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3606

50,000

31/12/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3606

50,000

31/12/2019

Vu T Phuong Nam giup MS 3604

300,000

31/12/2019

Vu T Phuong Nam giup MS 3601

200,000

1/1/2020

Luu T Thanh Huyen giup MS 3606

300,000

1/1/2020

Ngo T Lan Huong giup MS 3606

100,000

1/1/2020

Tran Huu Manh giup MS 3606

100,000

1/1/2020

Bui Dai Thang giup MS 3606

200,000

1/1/2020

Ha Quang Dung giup MS 3607

200,000

1/1/2020

Ha Quang Dung giup MS 3606

200,000

1/1/2020

Ha Quang Dung giup MS 3604

100,000

1/1/2020

Le Ngoc Chan giup MS 3607

300,000

1/1/2020

Ban doc TK 135669988 giup MS 3606

200,000

1/1/2020

Dinh Quang Vu giup MS 3607

200,000

1/1/2020

Dang T Nga giup MS 3606

300,000

1/1/2020

Vu T Hoa giup MS 3593

300,000

1/1/2020

Ban doc TK 19032593224015 giup MS 3606

200,000

1/1/2020

Phung Van Nghia giup MS 3607

50,000

1/1/2020

Le T Nu giup MS 3607

50,000

1/1/2020

Nguyen Cong Khanh giup MS 3604

500,000

1/1/2020

Nguyen Cong Khanh giup MS 3606

500,000

1/1/2020

Nguyen Cong Khanh giup MS 3607

500,000

1/1/2020

Vu Tien Dung giup MS 3607

100,000

1/1/2020

Nguyen Phuong Hoan giup MS 3607

100,000

1/1/2020

Le Van Thanh giup MS 3607

200,000

1/1/2020

Nguyen T Duyen giup MS 3607

100,000

1/1/2020

Nguyen Van Duong giup MS 3607

100,000

1/1/2020

Nguyen Van Duong giup MS 3606

50,000

1/1/2020

Ban do cTK 6501000319962 giup MS 3607

200,000

1/1/2020

Pham Van Sau giup MS 3607

100,000

1/1/2020

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3602

200,000

1/1/2020

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3603

200,000

1/1/2020

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3604

200,000

1/1/2020

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3605

200,000

1/1/2020

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3606

200,000

1/1/2020

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3607

200,000

1/1/2020

Do T Hanh giup MS 3607

200,000

1/1/2020

Nguyen T Thu Hang giup MS 3607

300,000

1/1/2020

Nguyen T Thu Hang giup MS 3600

200,000

1/1/2020

Nguyen T Ngoc Chau giup MS 3607

300,000

1/1/2020

Nguyen T Thu Hang giup MS 3606

200,000

1/1/2020

Nguyen T Thu Hang giup MS 3599

200,000

1/1/2020

Cung To Lan giup MS 3607

300,000

1/1/2020

Bui T Kieu Oanh giup MS 3607

200,000

1/1/2020

Tran Manh Nam giup MS 3607

100,000

1/1/2020

Tran Manh Nam giup MS 3606

100,000

1/1/2020

Bui Minh Duy giup MS 3607

200,000

1/1/2020

Nguyen Van Nghia giup MS 3606

200,000

1/1/2020

Hoang Dinh Dao giup MS 3607

100,000

1/1/2020

Hoang Dinh Dao giup MS 3606

100,000

1/1/2020

Pham Nam Duong giup MS 3607

300,000

1/1/2020

Phung Van Thien giup MS 3607

200,000

1/1/2020

Ban doc TK 34969938 giup MS 3607

100,000

1/1/2020

An Nhien giup MS 3605

100,000

1/1/2020

An Nhien giup MS 3606

100,000

1/1/2020

Nguyen Tuan Linh giup MS 3607

200,000

1/1/2020

Nguyen Quang Giap giup MS 3603

100,000

1/1/2020

Nguyen Quang Giap giup MS 3604

100,000

1/1/2020

Nguyen Quang Giap giup MS 3605

100,000

1/1/2020

Nguyen Quang Giap giup MS 3606

100,000

1/1/2020

Nguyen Quang Giap giup MS 3607

100,000

2/1/2020

Doan Thanh Cam Van giup MS 3601

500,000

2/1/2020

Doan Thanh Cam Van giup MS 3604

1,000,000

2/1/2020

Tran Minh Phuc giup SM 3607

300,000

2/1/2020

Do T Lan Huong giup MS 3607

300,000

2/1/2020

Nguyen Huy Ha giup MS 3604

50,000

2/1/2020

Nguyen Huy Ha giup MS 3606

50,000

2/1/2020

Ban doc TK 03101011752324 giup MS 3608

300,000

2/1/2020

Le T Kim Dung giup MS 3607

200,000

2/1/2020

Huynh T Minh Hoa giup MS 3608

10,000

2/1/2020

Thanh Son giup MS 3608

300,000

2/1/2020

Lai Quang Nam giup MS 3607

500,000

2/1/2020

Dinh Vinh Phu giup MS 3608

1,000,000

2/1/2020

Dinh Vinh Phu giup MS 3606

1,000,000

2/1/2020

Dinh Vinh Phu giup MS 3602

1,000,000

2/1/2020

Nguyen The Giao giup MS 3608

200,000

2/1/2020

Nguyen T Ngat ung ho QNA

100,000

2/1/2020

Nguyen T Thuy Hang gup MS 3608

100,000

2/1/2020

Le Thuy Linh giup MS 3608

50,000

2/1/2020

Le Duy Anh giup MS 3607

100,000

2/1/2020

Ban doc TK 19034259859010 giup MS 3608

100,000

2/1/2020

Nguyen Tan Dung giup MS 3602

150,000

2/1/2020

Nguyen T Lan Huong giup MS 3608

100,000

2/1/2020

Nguyen Thanh Tu giup MS 3608

500,000

2/1/2020

Luu Minh Thuy ung ho QNA

100,000

2/1/2020

Nguyen Truong Phuc ung ho QNA

100,000

2/1/2020

Dinh Tien Hoan ung ho QNA

100,000

2/1/2020

Nguyen Dinh Viet giup MS 3575

200,000

2/1/2020

Nguyen T Minh Huong giup MS 3608

500,000

2/1/2020

Nguyen T Diep giup MS 3607

200,000

2/1/2020

Nguyen Thanh Tuan giup MS 3607

100,000

2/1/2020

Dang T Huong Giang giup MS 3607

200,000

2/1/2020

Dang T Huong Giang giup MS 3606

100,000

2/1/2020

Dang T Huong Giang giup MS 3602

200,000

2/1/2020

Nguyen Binh Son giup MS 3608

50,000

2/1/2020

Trinh Quang Huy giup MS 3608

100,000

2/1/2020

Ban doc TK 19026700415015 giup MS 3608

300,000

2/1/2020

Ban doc TK 19026700415015 giup MS 3607

500,000

2/1/2020

Duong Si Dan giup MS 3608

500,000

2/1/2020

Tran Duy Phuong giup MS 3608

86,800

2/1/2020

Tran Duy Phuong giup MS 3606

86,800

2/1/2020

Dao Thanh Tung giup MS 3604

300,000

2/1/2020

Do Hoang Minh giup MS 3608

200,000

2/1/2020

Le Dinh Noi giup MS 3606

1,000,000

2/1/2020

Le Dinh Noi giup MS 3585

500,000

2/1/2020

Le Dinh Noi giup MS 3402

500,000

2/1/2020

Le Thanh Long ung ho QNA

200,000

2/1/2020

Ta Hoang Khanh giup MS 3608

300,000

2/1/2020

Ban doc TK 65010000319962 giup MS 3608

200,000

2/1/2020

Ban doc TK 35110000144535 giup MS 3608

200,000

2/1/2020

Tran T Dieu Huong giup MS 3599

100,000

2/1/2020

Tran T Dieu Huong giup MS 3602

100,000

2/1/2020

Tran T Dieu Huong giup MS 3607

100,000

2/1/2020

To T Thanh Ha giup MS 3607

500,000

2/1/2020

Le T May ung ho QNA

300,000

2/1/2020

Ban doc TK 19033315925017 giup MS 3608

100,000

2/1/2020

Nguyen Minh Hong giup MS 3608

200,000

2/1/2020

Nguyen Thanh Hieu giup MS 3608

300,000

3/1/2020

Ban doc TK 19027076578016 giup MS 3607

200,000

3/1/2020

Ban doc TK 19027076578016 giup MS 3606

200,000

3/1/2020

Nguyen T Hanh giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Bui Duc Tien giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Do T Lan Huong giup MS 3609

300,000

3/1/2020

Ha Minh Duc giup MS 3609

500,000

3/1/2020

Ban doc TK 19033790876012 giup MS 3609

100,000

3/1/2020

Huynh T Minh + Hoa Minh Long giup MS 3609

10,000

3/1/2020

Nong T Hang Nga giup be Vu Van Tien, Hung Yen

200,000

3/1/2020

Pham Cong Quyen giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Nguyen Duc Hanh giup MS 3609

100,000

3/1/2020

Hoang Dinh Dung giup MS 3609

300,000

3/1/2020

Hoang T Phuong Tha giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Ban doc TK 74210000060075 ung ho QNA

300,000

3/1/2020

Ban doc TK 22010000103957 giup MS 3609

1,000,000

3/1/2020

Yen Tuan Hung giup MS 3608

1,000,000

3/1/2020

Tran Vinh Hoang giup MS 3609

300,000

3/1/2020

Vu Tuan Anh giup MS 3609

100,000

3/1/2020

Ban doc TK 002704070014840 giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Le Dang Thang giup MS 3609

300,000

3/1/2020

Le Duy Anh giup MS 3608

100,000

3/1/2020

Nguyen Sinh Cong ung ho QNA

200,000

3/1/2020

Pham Ho Huong giup MS 3609

2,000,000

3/1/2020

Nguyen Hoang Long giup MS 3606

200,000

3/1/2020

Nguyen Quang Huy giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Doan Van Quang giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Nguyen Quang Trung giup MS 3609

500,000

3/1/2020

Nguyen Huu Hung giup MS 3609

100,000

3/1/2020

Ban doc TK 19110164025013 giup MS 3607

500,000

3/1/2020

Nguyen T Thu Ba giup MS 3609

500,000

3/1/2020

Nguyen T Cuc giup MS 3609

100,000

3/1/2020

Nguyen T Lien ung ho QNA

100,000

3/1/2020

Lai Duy Dong giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Ngo Quang Sam giup MS 3609

300,000

3/1/2020

Ngo Quang Sam giup MS 3608

300,000

3/1/2020

Duong T Thanh Xuan giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Phung Anh Tuan giup MS 3609

100,000

3/1/2020

Nguyen T Thanh Hai giup MS 3609

300,000

3/1/2020

Nguyen T Thanh Hai giup MS 3608

200,000

3/1/2020

Huynh Quoc Huy giup MS 3608

2,000,000

3/1/2020

Vu Khac Tiem giup MS 3609

500,000

3/1/2020

Truong Van Nhan giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Truong Van Nhan giup MS 3607

100,000

3/1/2020

Nguyen Anh Tuan giup MS 3609

500,000

3/1/2020

Ban doc TK 46610000424906 giup MS 3609

20,000

3/1/2020

Ban doc TK 19034833409010 giup MS 3609

2,000,000

3/1/2020

Tang T Kim Dung giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Ban doc TK 607704060054593 giup chi Lanh

100,000

3/1/2020

Le T Tuyet giup MS 3609

300,000

3/1/2020

Vo Bich Ha giup MS 3607

500,000

3/1/2020

Tong Thuy Duong giup MS 3607

100,000

3/1/2020

Hoang Van Dung giup MS 3609

150,000

3/1/2020

Nguyen T Hoai Huong giup MS 3609

300,000

3/1/2020

Nguyen Manh Dung giup chi Nguyen T Ngoc

100,000

3/1/2020

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3608

200,000

3/1/2020

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Dang Huy Hung giup MS 3609

300,000

3/1/2020

Pham Minh Tri giup MS 3609

100,000

3/1/2020

Ban doc TK 19021580925020 giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Ngo Hoang Hai giup MS 3609

1,000,000

3/1/2020

Ngo Hoang Hai giup MS 3607

500,000

3/1/2020

Ngo Hoang Hai giup MS 3605

1,000,000

3/1/2020

Ngo Hoang Hai giup MS 3606

1,000,000

3/1/2020

Ngo Hoang Hai giup MS 3608

364,701

3/1/2020

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3609

300,000

4/1/2020

Nhu T Hanh giup MS 3606

200,000

4/1/2020

Nguyen Trong Thuy - Truong Son, lop 10A5, truong PTTH Cau Giay, Ha Noi giup MS 3610

500,000

4/1/2020

Nguyen Trong Thuy -Thu Giang, Lop 2M, truong TH Dich vong A, Ha Noi giup MS 3595

500,000

4/1/2020

Nguyen T Thu Huyen giup MS 3610

500,000

4/1/2020

Huynh T Minh Hoa_ Huynh Minh Long giup MS 3610

10,000

4/1/2020

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3608

300,000

4/1/2020

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3610

300,000

4/1/2020

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3606

300,000

4/1/2020

Vu T Ly giup MS 3610

100,000

4/1/2020

Le T Anh Linh giup MS 3610

1,000,000

4/1/2020

Le T Anh Linh giup MS 3609

1,000,000

4/1/2020

Trinh Quang Huy giup MS 3610

100,000

4/1/2020

Nguyen Thanh Hai giup MS 3609

200,000

4/1/2020

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3605

300,000

4/1/2020

Nhu T Sao Kim giup MS 3610

50,000

4/1/2020

Do Dinh Luan giup MS 3610

150,000

4/1/2020

Do Duy Phong giup MS 3610

200,000

4/1/2020

Luong Quang Hien giup MS 3610

200,000

4/1/2020

Vu Van Thanh giup MS 3610

200,000

4/1/2020

Ban doc TK 1331014226099 giup MS 3610

200,000

4/1/2020

Hoang T Giang giup MS 3610

200,000

4/1/2020

Nguyen Binh Son giup MS 3609

50,000

4/1/2020

Doan Thu Thuy giup MS 3610

300,000

4/1/2020

Ban doc TK 106954771 giup MS 3607

200,000

4/1/2020

Nguyen Tan Cong giup MS 3610

200,000

4/1/2020

Nguyen Thanh Vinh giup MS 3610

100,000

4/1/2020

Nguyen Thanh Vinh giup MS 3607

100,000

4/1/2020

Nguyen Quoc Viet giup MS 3608

50,000

4/1/2020

Nguyen Quoc Viet giup MS 3609

50,000

4/1/2020

Pham Hong Hanh giup MS 3610

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội
từ ngày 29/12/2019 đến 04/1/2020

 

30/12/2019

Thai binh duong giup ms 3604

                   50,000

30/12/2019

Ung ho ms 3604

                 500,000

31/12/2019

Ung Ho Ma So 3605

                 100,000

31/12/2019

Ung ho ms 3603

                   50,000

31/12/2019

Ung ho ms 3604

                   50,000

31/12/2019

Ung ho ms 3605

                   50,000

31/12/2019

Ung ho ms 3606

                   50,000

31/12/2019

Ung ho MS 3606

                 100,000

31/12/2019

Ung Ho Ma So 3604

                 100,000

31/12/2019

Ung Ho Ma So 3606

                 100,000

31/12/2019

Thai binh duong giup ms 3606

                   50,000

2/1/2020

Do thuy loan ung ho ma so 3607

                   50,000

2/1/2020

Ung ho ma so 3607 (nguyen thi minh _phuong)

                 500,000

2/1/2020

Chuyen cho ma 3607

                   50,000

2/1/2020

Ung Ho Ma So 3607

                 300,000

2/1/2020

Ung Ho Ma So 3606

                 300,000

2/1/2020

Ung Ho Ma So 3605

                 300,000

2/1/2020

Ung Ho Ma So 3604

                 300,000

2/1/2020

Ung Ho Ma So 3602

                 300,000

2/1/2020

Ung ho TH 3606  3607

                 400,000

2/1/2020

Ung Ho Ma So 3608

                 100,000

2/1/2020

Ung ho ms 3607

                   50,000

2/1/2020

Ung ho ms 3608

                   50,000

2/1/2020

Thai binh duong giup ms 3608

                   50,000

2/1/2020

Thai binh duong giup ms 3607

                   50,000

2/1/2020

Chuyen cho ma 3608

                   50,000

3/1/2020

Tran Minh Anh ung ho ms 3609 chuc e_m mau khoe manh

                   30,000

3/1/2020

Ung ho MS 3609 Tran Thi Lang

                 100,000

3/1/2020

Thai binh duong giup ms 3609

                   50,000

3/1/2020

Ung Ho Ma So 3609

                 100,000

4/1/2020

Pham duc anh ung ho ma so 3609

                 300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội mới
từ ngày 29/12/2019 đến 04/1/2020

 

29/12/2019

3602

                   30,000

29/12/2019

Ung ho ma so 3595 be Tuan Kiet

                 200,000

30/12/2019

Ma so3604

                 100,000

30/12/2019

Ung ho MS3604 em Le Gia Hao

                 100,000

30/12/2019

Ung ho ma so 3604

                 500,000

30/12/2019

Ung ho MS 3604 em Le Gia Hao

                 500,000

30/12/2019

3604

                   30,000

30/12/2019

Ma so 3604 Le Gia Hao

                 500,000

30/12/2019

ung ho 3604

                 100,000

30/12/2019

Ma so 3604:  Em Le Gia Hao  Hoc sin_h tieu hoc Nguyen Thi Minh Khai  TX_. Gia Nghia  tinh Dak Nong

                 200,000

30/12/2019

ung ho chau Gia Hao

                   50,000

30/12/2019

Ung ho ma so 3604 Bao Dan tri

                 500,000

30/12/2019

Ma so 3604 Le Gia Hao Tieu hoc Nguy_en Thi Minh Khai TX Gia Nghia Tinh _Dak Nong

                 300,000

30/12/2019

Nguyen Huu Chi giup ma so 3604 be H_ao

                 100,000

30/12/2019

Ung ho Ma so 3604

                   50,000

30/12/2019

ung ho be Gia Hao   Ma so 3604 - Ma_ giao dich/ Trace 906566

                 100,000

30/12/2019

DO NGOC DUONG LONG BIEN HN GUI_CHAU LE GIA HAO MS 3604, HS TRUONG_TIEU HOC NGUYEN THI MINH KHAI TXA_GIA NGHIA TINH DAC NONG

             3,000,000

30/12/2019

Ung ho MS 3604 em Le Gia Hao hsth N_guyen Thi Minh Khai TX Gia Nghia ti_nh Dak Nong

             1,500,000

30/12/2019

ung ho em Le Gia Hao ma so 3604

                 200,000

30/12/2019

Vc GK ung ho ma so 3603

                 100,000

30/12/2019

Vc GK ung ho ma so 3604

                 100,000

30/12/2019

Ms 3604 em Le Gia Hao

                 500,000

30/12/2019

3604

                 200,000

30/12/2019

Giup

                   50,000

30/12/2019

PHAM THI HONG VAN UNG HO BE LE GIA _HAO MS 3604 CHUC CON LUON MANH ME K_IEN CUONG DE MAU LANH BENH

             3,000,000

31/12/2019

MA SO  3605  Le Van Quy - Ma giao d_ich/ Trace 491914

                 200,000

31/12/2019

Ma so 3605

                 200,000

31/12/2019

ung ho maso 3606 chi Ngoc

                 500,000

31/12/2019

Tran Thi Thuy Duong ung ho MS 3606 _chi Nguyen Thi Ngoc

                 500,000

31/12/2019

Ma So 3606 chi Nguyen Thi Ngoc

                 600,000

31/12/2019

ung ho ma so 3606 Nguyen Thi Ngoc

                 300,000

31/12/2019

Ung ho chi Ngoc ms 3606

                 200,000

31/12/2019

Ung ho ma so 3606 chi nguyen thi ng_oc 0977974684

                 200,000

31/12/2019

Gui ms 3606

                 300,000

31/12/2019

Gui ms 3605

                 300,000

31/12/2019

Ma so 3606: Chi Nguyen Thi Ngoc  Di_a chi: Doi 11  xom Ba Loan  xa Hai _Thanh  huyen Hai Hau  tinh Nam Dinh

                 200,000

31/12/2019

Ms 3606 UH CHI NGOC CHAU ANH

                 300,000

31/12/2019

Ms 3602 UH chi Ngoc chau Dung

                 300,000

31/12/2019

Ung ho em Le Giang Hao. Ma so 3604

             1,000,000

31/12/2019

Ung ho ma so 3606

                 200,000

2/1/2020

Giup do gd 3607

                 200,000

2/1/2020

Ma so 3607 chi nguyen thi minh phuo_ng FT20002759983404 - Ma giao dich/_ Trace 965590

                 300,000

2/1/2020

UNG HO MS  3607 NGUYEN THI MINH PHU_ONG 010120 09 05 44 - Ma giao dich/_ Trace 076371

             1,000,000

2/1/2020

Ung ho Ma so 3607

                 500,000

2/1/2020

Ung ho MS 3607. Chuc 2 con manh kho_e

                 200,000

2/1/2020

Ma so 3607 Chi Nguyen Thi Minh Phuo_ng - Ma giao dich/ Trace 736322

                   50,000

2/1/2020

ung ho ms 3607 chi Phuong o Ha Nam

                 500,000

2/1/2020

ung ho ms 3607

                 200,000

2/1/2020

Ung ho ma so 3607 chi Nguyen Thi Mi_nh Phuong

                 300,000

2/1/2020

Mon gia dinh manh me vuot qua kho k_han

                   20,000

2/1/2020

Ung ho chi Phuong Ma so 3607

                 100,000

2/1/2020

Uhms 3601

                 500,000

2/1/2020

Uhms 3602

                 300,000

2/1/2020

Uhms 3603

                 300,000

2/1/2020

Uhms 3604

                 300,000

2/1/2020

Uhms 3605

                 400,000

2/1/2020

Ung ho MS 3608

                 100,000

2/1/2020

3608

                 500,000

2/1/2020

Toi ung ho ms 3605

                 100,000

2/1/2020

GIUP DO GIA DINH PHUONG SINH 3 O HA_NAM. NGUOI CHUYEN TIEN: TONG THI HANG

                 300,000

2/1/2020

Ung ho

                 100,000

2/1/2020

Vo chong Quoc Anh Quynh ung ho quy _bao

                 500,000

2/1/2020

Chuyen tien - Ma giao dich/ Trace 0_57192

                   50,000

2/1/2020

Ma so 3608: Chi Le Thi Hong.  Dia c_hi: Thon Chung Son  xa Hoang Chau  _huyen Hoang Hoa  Thanh Hoa  SDT: 03_37.821.814

                 200,000

2/1/2020

Giup do chi Le Thi Ha 1994

                   50,000

2/1/2020

Ung ho nguoi ngheo

                 200,000

2/1/2020

UNG HO MS 3608 CHI LE THI HONG 0201_20 20 35 26 - Ma giao dich/ Trace 5_14984

                 500,000

2/1/2020

ATMCK-000201690839

                 100,000

2/1/2020

ung ho chi Le thi Hong ma so 3608

                 100,000

3/1/2020

Ung ho chi Hong

                 100,000

3/1/2020

3607

                   50,000

3/1/2020

3608

                   50,000

3/1/2020

ho tro chau

                 200,000

3/1/2020

ung ho chi Tran Thi Lang  MS 3609  _- Ma giao dich/ Trace 875701

                 200,000

3/1/2020

Levan uh ms 3609 Tran Thi Lang FT20_003398983853 - Ma giao dich/ Trace _690541

                 300,000

3/1/2020

ung ho ms 3607

                 200,000

3/1/2020

ung ho ms 3609

                 200,000

3/1/2020

Le Thi Tuyet Noi gui ma so 3609  ch_uc be Hieu mau chong khoe manh

                 100,000

3/1/2020

Chuyen tien ma so 3609

                 100,000

3/1/2020

Ung ho ma so 3609

                 100,000

3/1/2020

Ung ho ms 3599 chi Thao

                 300,000

3/1/2020

ma so 3609 chi Tran Thi Lang me be _vu van hieu

                 300,000

3/1/2020

Ung ho chi Tran Thi Lang ma so 3609

                 200,000

3/1/2020

Ung ho chi Nguyen Thi Minh Phuong M_S 3607

                 200,000

4/1/2020

Ung ho Ma so 3610

                 200,000

4/1/2020

Ung ho gia dinh anh Ho Mai Thang (3_610)

                 100,000

4/1/2020

Ung ho MS 3610

                 100,000

4/1/2020

UNG HO MA SO 3604 LE GIA HAO HOC_SINH TIEU HOC NGUYEN THI MINH KHAI_DAC NONG

                 640,000

4/1/2020

ung ho ms 3610

                 200,000

4/1/2020

LE XUAN THANH UNG HO MS 3610 ANH HO_ MAI THANG

             1,000,000

4/1/2020

Ung ho chau Dung Ma so 3602

             1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệp
từ ngày 29/12/2019 đến 04/1/2020

 

30/12/2019

Dang Van Dat giup MS 3601

100,000

30/12/2019

Le Duy giup MS 3604

1,000,000

30/12/2019

Bui Dang Hieu giup MS 3604

500,000

30/12/2019

Nguyen T Thu Suong ung ho QNA

1,000,000

30/12/2019

Nguyen Dong Giang giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Nguyen T Hong Nhung giup MS 3604

100,000

30/12/2019

Bui T Mai giup MS 3604

150,000

30/12/2019

Le Van Nghia giup MS 3604

500,000

30/12/2019

Le Minh Tam ung ho QNA

100,000

30/12/2019

Nguyen T Thanh Huong giup MS 3604

500,000

30/12/2019

Do Ngoc Cuong ung ho QNA

300,000

30/12/2019

Vu T Thuy Dung giup MS 3604

100,000

30/12/2019

Vu Dung Tien giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Pham Van Thang giup MS 3604

50,000

30/12/2019

Hoang Anh giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Nguyen Dang Hung giup MS 3604

100,000

30/12/2019

Le Tan Tu giup MS 3604

100,000

30/12/2019

Vu Xuan Tung giup MS 3604

100,000

30/12/2019

Nguyen T Nhu Hoa giup MS 3604

200,000

30/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup SM 3604

200,000

30/12/2019

Dinh Tuan Vu ung ho QNA

100,000

30/12/2019

Tran Nam Thang giup MS 3601

300,000

30/12/2019

Tran Nam Thang giup MS 3599

300,000

30/12/2019

Le T Dung ung ho QNA

300,000

30/12/2019

Dao T Hai giup MS 3601

100,000

30/12/2019

Nguyen T Dan Phuong giup SM 3604

200,000

30/12/2019

Nguyen Ha Doan Phuong giup MS 3601

200,000

31/12/2019

Le Van Tuan giup MS 3604

100,000

31/12/2019

Do T Lan Huong giup MS 3606

300,000

31/12/2019

Vu Van Thanh giup MS 3606

200,000

31/12/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3606

10,000

31/12/2019

Duong Xuan hung gup MS 3593

200,000

31/12/2019

Nguyen T Phuong Ha giup MS 3606

200,000

31/12/2019

Ban doc TK 022704060070034 giup MS 3606

100,000

31/12/2019

Nguyen Phuong Thao giup MS 3606

200,000

31/12/2019

Bui Duc Tien giup MS 3606

200,000

31/12/2019

Nguyen Giang Huy Minh giup MS 3606

300,000

31/12/2019

Nguyen T Kim Hue giup MS 3606

500,000

31/12/2019

Pham T Minh Hue giup MS 3606

300,000

31/12/2019

Dang Van Tinh giup MS 3606

200,000

31/12/2019

Le Lan Anh giup MS 3604

300,000

31/12/2019

Le Lan Anh giup MS 3602

300,000

31/12/2019

Le Lan Anh giup MS 3606

300,000

31/12/2019

Ban doc TK 19032624599012 giup MS 3606

100,000

31/12/2019

Ban doc TK 19032624599012 giup MS 3605

100,000

31/12/2019

Ta T Hue giup MS 3606

300,000

31/12/2019

Nguyen T Dinh giup MS 3606

50,000

31/12/2019

Le Van Thang giup MS 3604

200,000

31/12/2019

Pham Kim Chi giup chau Anh

1,000,000

31/12/2019

Le Vu An giup M S3604

500,000

31/12/2019

Le Trong Phuc ung ho QNA

200,000

31/12/2019

Ban do cTK 65010000319962 giup MS 3606

200,000

31/12/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3606

500,000

31/12/2019

Le T Thanh Tam giup MS 3606

300,000

31/12/2019

Tran Tan Nhut giup MS 3606

100,000

31/12/2019

Ban doc TK 51510000161088 giup MS 3606

100,000

31/12/2019

Hoang Thu Thao giup MS 3606

200,000

31/12/2019

Vu Tien Dung giup MS 3606

100,000

31/12/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3605

50,000

31/12/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3606

50,000

31/12/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3606

50,000

31/12/2019

Vu T Phuong Nam giup MS 3604

300,000

31/12/2019

Vu T Phuong Nam giup MS 3601

200,000

2/1/2020

Le Manh Hung giup MS 3607

500,000

2/1/2020

Song Giang giup MS 3607

300,000

2/1/2020

Vu Duc Hieu giup MS 3607

50,000

2/1/2020

Tran T Thu Ha giup MS 3607

200,000

2/1/2020

Cao Thanh Trung giup MS 3607

300,000

2/1/2020

Dinh Nhu Le giup MS 3607

500,000

2/1/2020

Nguyen T Xuan giup MS 3607

200,000

2/1/2020

Nguyen Trong Huy giup MS 3607

200,000

2/1/2020

Hoang Quoc Tuan gup MS 3606

300,000

2/1/2020

Hoang Quoc Tuan gup MS 3607

200,000

2/1/2020

Hoang Quoc Tuan giup MS 3605

300,000

2/1/2020

Duong Tien Manh giup MS 3607

200,000

2/1/2020

Nguyen T Dung giup MS 3606

200,000

2/1/2020

Nguyen T Hong Nhung giup MS 3607

100,000

2/1/2020

Do T Thuy Van giup MS 3604

1,000,000

2/1/2020

Nguyen Van Lanh giup MS 3507

100,000

2/1/2020

Nguyen Thanh Hai giup MS 3607

200,000

2/1/2020

Tran Hong Khoe giup MS 3607

300,000

2/1/2020

Luong T Th u giup MS 3607

200,000

2/1/2020

Nguyen Tien Hoai giup MS 3608

300,000

2/1/2020

Nguyen Quang Thinh giup MS 3604

500,000

2/1/2020

Pham T Van Anh giup MS 3607

100,000

2/1/2020

Dinh T Mai giup MS 3601

100,000

2/1/2020

Vu Chi Linh giup MS 3608

100,000

2/1/2020

Phan T Thuong giup MS 3607

300,000

2/1/2020

Khong Trong Quyet giup MS 3593

200,000

2/1/2020

Tra T Thanh Tra giup MS 3608

500,000

3/1/2020

Nguyen T Dung giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Pham Quang Huy giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Nguyen T Kim Anh giup MS 3608

500,000

3/1/2020

Nguyen T Minh Hang giup MS 3600

200,000

3/1/2020

Pham Van Dat ung ho QNA

200,000

3/1/2020

Nguyen Manh Tung giup MS 3609

50,000

3/1/2020

Nguyen T Huong giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Hoang Quoc Tuan giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Le Huong Giang giup MS 3609

100,000

3/1/2020

Tran Thanh Nam giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Chau Van Luom giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Vo T Ngoc Yen giup MS 3609

300,000

3/1/2020

Vu Chi Tinh giup MS 3609

100,000

3/1/2020

Ngo T Hong Van giup MS 3609

300,000

3/1/2020

Vu Hieu + Vu Hao giup MS 3605

400,000

3/1/2020

Vu Hieu + Vu Hao giup MS 3609

500,000

3/1/2020

Nguyen Phuong Thanh ung ho QNA

500,000

3/1/2020

Le Xuan Quang giup MS 3609

500,000

3/1/2020

Truong T Hong Tuoi giup MS 3609

100,000

3/1/2020

Truong T Hong Tuoi giup MS 3607

100,000

3/1/2020

Nguyen T Chung giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Duong T Sao Mai giup MS 3609

300,000

3/1/2020

Do T Hang giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Nguyen T Lan Phuong giup MS 3609

300,000

3/1/2020

Vu Quyet Tien giup MS 3609

300,000

3/1/2020

Pham T My Huong giup be Bang Tam

100,000

3/1/2020

Le T Nguyet giup MS 3607

100,000

3/1/2020

Le T Nguyet giup MS 3608

100,000

3/1/2020

Vuong My Phung giup MS 3609

1,000,000

3/1/2020

Tran T Thu Nga giup MS 3577

200,000

3/1/2020

Tran T Thu Nga giup MS 3579

200,000

3/1/2020

Pham Thanh Tung giup MS 3607

400,000

3/1/2020

Ban doc Dan tri giup MS 3607

300,000

3/1/2020

Ban doc Dan tri giup MS 3609

200,000

3/1/2020

Le T Nguyet giup MS 3602

100,000

4/1/2020

Nguyen Duc Manh giup MS 3606

500,000

4/1/2020

Nguyen Duc Manh giup MS 3601

500,000

4/1/2020

Pham T Tra giup be Dinh Tien Dat

200,000

4/1/2020

Nguyen Thanh Trung giup MS 3610

200,000

4/1/2020

Vu Duc Hieu giup MS 3610

50,000

4/1/2020

Nguyen Thanh Cuong giup MS 3610

200,000

4/1/2020

Tran Thu Hoai giup MS 3610

200,000

4/1/2020

Vo Phuong Hoa giup MS 3610

500,000

 

Tổng

       1,601,690,521