Danh sách ủng hộ tuần 04 tháng 04 năm 2021

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 831,268,446 đồng.

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền  

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 19/04/2021 -   25/04/2021

 

20/4

Gia đình Nguyễn Xuân Vinh (số 1 ngõ 23 Giang Văn Minh - HN) ủng hộ các hoạt động nhân ái

         500,000

20/4

Nguyễn Thị Bích Vui (Hoài đức   - HN) Giúp MS4067; Ms4073; Ms4069;   Ms4081 (Mỗi h/c 500k)

     2,000,000

22/4

Nguyễn Thị Thanh Bình (B7/66 Ngõ Thông Phong   - HN) Giúp Ms4083

         500,000

23/4

Nguyễn Đăng Vĩnh (Đống Đa - HN) Giúp Ms 4083

     2,000,000

23/4

Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) Giúp Ms4079 "2, 000, 000 đ; MS 4080;   MS4081; MS4082; MS 4083 (Mỗi H/c 500k); MS4084 "1, 000, 000 đ"

     5,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Miền Nam từ ngày 19/04/2021 -   25/04/2021

 

23/04

Nguyễn Thị Hòe và Tăng Bảo Toàn   giúp MS 4069, 4079

         200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Đà Nẵng từ ngày 19/04/2021 -   25/04/2021

 

19/04/2021

anh Kiệt (Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 4073

     1,000,000

22/04/2021

Nguyễn Phương Sơn (khối 4B thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) giúp đỡ 5 trường hợp: MS 4083,   MS 4082, MS 4081, MS 4080,   MS 4079 (mỗi trường hợp 100. 000đ)

         500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 19/04/2021 -   25/04/2021

 

19/04/2021

591886. 180421. 235655. Hong, Yen ung ho 4076, 4077 moi ma 300k FT 21109120053253

         600,000

19/04/2021

591496. 180421. 235516. Hong, Yen ung ho 4078, 4075, 4074 moi ma 250k FT 21109120046873

         750,000

19/04/2021

590993. 180421. 235322. Khac Hong, Vu Yen ung ho 4079 FT 21109090906233

         250,000

19/04/2021

590634. 180421. 235202. Khac Hong, Vu Yen ung ho 4080 FT 21109398556551

         400,000

19/04/2021

193594. 180421. 234719. VU DINH SON Ung ho cac MS 4078, 4075,   4072, 4066 moi MS 200k. Cac MS 4080, 4077,   4076, 4074, 4071,

     3,700,000

19/04/2021

IBVCB. 1095931388. 4077:   Anh Vo Thanh Tam (cha be Que Tran). CT tu 1091000002014 HA CONG DINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

19/04/2021

MBVCB. 1095931115. ung ho   MS 4080 ba Le Thi Bang. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

19/04/2021

583852. 180421. 232720. Ung ho Ms 4080 FT 21109423495634

         200,000

19/04/2021

705663. 180421. 230624. Ung ho 4077 be Que Tran

     1,000,000

19/04/2021

MBVCB. 1095900269. NGUYEN THI NGA ung ho a Nguyen Van Thao ( thon hac hien - xa kim thach - huyen vinh linh - tinh quang tri). CT tu 0341007179008 NGUYEN THI NGA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

569201. 180421. 224941. Ung ho 4079 FT 21109023393811

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1095897628. UNG HO MS 4079. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

MBVCB. 1095895018. Ma so 4080. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

19/04/2021

MBVCB. 1095892940. Ung ho MS 4080: Ba Le Thi Bang. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

19/04/2021

563768. 180421. 223824. Ung ho 4078 FT 21109320870095

         500,000

19/04/2021

562685. 180421. 223613. Huyen Trang ung ho ms 4077 FT 21109446775518

         500,000

19/04/2021

562359. 180421. 223535. Huyen Trang ung ho ms 4079, 4080 FT 21109090607550

     1,000,000

19/04/2021

560717. 180421. 223217. Huyen Trang ung ho ms 4076 FT 21109384469807

     1,000,000

19/04/2021

MBVCB. 1095885408. Ma so 4079 bs Hoang Phuong ung ho cu Neang Kum. CT tu 0071000697675 NGUYEN HOANG ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

19/04/2021

548915. 190421. 220942. VU THI MY BAO ung ho ma so 4074 FT 21110156996858

         300,000

19/04/2021

IBVCB. 1097727650. Ma so 4081:   Ong Nguyen Van Kham. CT tu 0541000294999 HOANG THANH TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

19/04/2021

MBVCB. 1097721796. tu nguyen. CT tu 0021000404494 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           30,000

19/04/2021

706586. 190421. 220038. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; PHUNG THI NGOC LUU chuyen khoan ma so 4079 ba Ne ang Kum

         500,000

19/04/2021

534174. 190421. 214852. MS 4081 FT 21110333051017

         200,000

19/04/2021

MBVCB. 1097670506. Ma so 4081. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

19/04/2021

IBVCB. 1097644025. 4080. CT tu 0381000335767 NGUYEN THI THANH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

IBVCB. 1097641379. 4076. CT tu 0381000335767 NGUYEN THI THANH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

MBVCB. 1097636705. Ung ho Ma so 4073: Chi Nguyen Thi Giang. CT tu 0011005676789 LE HUY HOANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

19/04/2021

MBVCB. 1097630336. Ung ho Ma so 4079: ?Ba Neang Kum. CT tu 0011002255687 LE HUY HOANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

19/04/2021

991068. 190421. 205701. GA282110991068

     2,689,468

19/04/2021

482882. 190421. 204711. Giup Ms 4079 ba Nang Kum va MS 4055 be Mai ChiMS FT 21110840664413

         400,000

19/04/2021

MBVCB. 1097602897. NGUYEN QUOC TOAN ung ho ms 4080 Le thi Bang, thon mau dong, xa quang luu, quang xuong, thanh hoa. . CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

552637. 190421. 203100. Ma so 4081: Ong Nguyen Van Kham

     1,000,000

19/04/2021

551333. 190421. 202914. .   Ma so 4078: Ong Nguyen Van Hieu. (Chu ruot em Nguyen Van Thao).

         500,000

19/04/2021

550454. 190421. 202758. Ma so 4080: Ba Le Thi Bang.

     1,000,000

19/04/2021

549528. 190421. 202641. Ma so 4078 Ong Nguyen Van Hieu. (Chu ruot em Nguyen Van Thao).

         500,000

19/04/2021

MBVCB. 1097567609. o. CT tu 1020475163 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             2,300

19/04/2021

450557. 190421. 201219. Ung ho ma so4080. ba le thi bang quang xuong thanh hoa FT 21109402545607

         100,000

19/04/2021

827062. 190421. 200954. UNG HO CHI HOANG THI THU THUY - MA SO 4066

         500,000

19/04/2021

IBVCB. 1097545687. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4081: Ong Nguyen Van Kham . ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

19/04/2021

IBVCB. 1097537738. Ung ho Ma 4079. CT tu 0441000649459 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

19/04/2021

511695. 190421. 195730. Ma so 4080 ba Le Thi Bang. Dia chi thon mau dong, xa quang luu, huyen quang xuong, tinh thanh hoa. Mong chau Phuc mau het benh.

         500,000

19/04/2021

009435. 190421. 195508. CK nhanh   - MS 4066. Chi Hoang Thi Thu Thuy 0989042812

         300,000

19/04/2021

419706. 190421. 193906. Ung ho ms4081 nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT 21109257787938

           50,000

19/04/2021

IBVCB. 1097497474. asd. CT tu 0911000069162 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,200

19/04/2021

417552. 190421. 193645. UH MS 4073 FT 21109925326394

     1,000,000

19/04/2021

MBVCB. 1097487841. Ung ho MS4080. CT tu 0071004636935 NGO THI TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

19/04/2021

502804. 190421. 192635. Ung ho ma 4066 chi Hoang Thi Thanh Thuy

           50,000

19/04/2021

808467. 190421. 191637. Ma so 4079

         100,000

19/04/2021

806961. 190421. 191528. Ma so 4081

         100,000

19/04/2021

228783. 190421. 184635. Ung ho MS 4078

         200,000

19/04/2021

MBVCB. 1097399356. Ms:   4080 ba Le Thi Bang. CT tu 0541000217567 TRAN TUAN HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

462636. 190421. 183549. Bui Nhung ung ho ma so 4080

         300,000

19/04/2021

461681. 190421. 183440. Bui Nhung ung ho ma so 4081

         300,000

19/04/2021

225532. 190421. 183423. Ung ho MS 4081 Nguyen Van Kham

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1097386578. NGUYEN XUAN BACH ung ho ms 4081. CT tu 0011000631584 NGUYEN XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

222502. 190421. 182235. Minh665 ung ho Ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1097360978. Ma so 4073:   Chi Nguyen Thi Giang. CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

19/04/2021

MBVCB. 1097353778. Ma so 4078:   Ong Nguyen Van Hieu (chu ruot em Nguyen Van Thao). CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

19/04/2021

MBVCB. 1097319555. UNG HO CAC MA SO MS4074. MS4073.   MS4072. MS4075. MS4069.   MS4059. MS4061. MS4066. CT tu 0781000488199 TRINH THI HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,400,000

19/04/2021

IBVCB. 1097303877. asd. CT tu 0911000063539 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

19/04/2021

911673. 190421. 172015. UNG HO ANH LUONG VAN VINH. MA SO 4076 - 190421 - 17: 20: 12 911673

         400,000

19/04/2021

MBVCB. 1097234680. Ung ho anh Vo Thanh Tam. CT tu 0451000427067 NGUYEN TRONG TUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/04/2021

664148. 190421. 170957. Ma so 4073 Chi Nguyen Thi Giang

         500,000

19/04/2021

IBVCB. 1097195777. Ung ho gia dinh Chi Nguyen Thi Giang o Ha Tinh ma so 4073. CT tu 0011004293985 NGUYEN THI THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

IBVCB. 1097195407. hoang thi thu thuy MS4066. CT tu 0011000999996 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

19/04/2021

228201. 190421. 164449. 4068 Nguyen Thi Thu FT 21109868697333

     1,000,000

19/04/2021

IBVCB. 1097109043. TRAN MINH TRUNG ung ho ma so 4080 ba Le Thi Bang. . CT tu 0071000598943 TRAN MINH TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

19/04/2021

MBVCB. 1097100565. DANG HONG DIEP ung ho MS 4080. CT tu 0021000396646 DANG HONG DIEP toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/04/2021

SHGD: 10001501. DD: 210419. BO: BUI THU LE. Remark: Ung ho ma so 4081 Ong Nguyen Van Kham

         200,000

19/04/2021

IBVCB. 1097094717. Nguyen thi thu MS4064. CT tu 0011000999996 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

19/04/2021

173531. 190421. 155656. chuyen khoan den ong Nguyen Van Kham Ma so 4081

         100,000

19/04/2021

IBVCB. 1097056996. Ung ho Ba Neang Kum ma so 4079. CT tu 0071001292639 PHUNG PHAN THUY TIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

19/04/2021

083419. 190421. 154651. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4077 MS4078 MS4079 MS4080 MS4081 MOI MS 100K

         500,000

19/04/2021

SHGD: 10038226. DD: 210419. BO: BUI HUONG GIANG. Remark: BHG gui Ms 4081. Ong Nguyen Van Kham

         500,000

19/04/2021

IBVCB. 1097013431. a. CT tu 0911000048733 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/04/2021

114535. 190421. 151832. Ung ho ma so 4076 luong van vinh FT 21109750426349

           50,000

19/04/2021

MBVCB. 1096963079. Hoan canh 4076. CT tu 0331000433464 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         500,000

19/04/2021

649624. 190421. 151335. ung ho ma so 4081: ong Nguyen Van Kham, thon Cau Go, xa Tien Luc, huyen Lang Giang, tinh Bac Giang.

           50,000

19/04/2021

MBVCB. 1096956399. hoan canh 4066. CT tu 0331000433464 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         500,000

19/04/2021

MBVCB. 1096956763. Ung ho ma so 4081 (Ong Nguyen Van Kham). CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

19/04/2021

701571. 190421. 150056. Chuyen tien ung ho ong Kham

           50,000

19/04/2021

MBVCB. 1096928830. LE THI THU HUYEN ung ho ms4079 neang kum. CT tu 1014036154 LE THI THU HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

19/04/2021

MBVCB. 1096924115. LE THI THU HUYEN ung ho ms4080 l t bang. CT tu 1014036154 LE THI THU HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1096923964. TRAN NGOC MAI chuyen tien Ung ho ma so 4077 be Que Tran. CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         800,000

19/04/2021

MBVCB. 1096918954. NGUYEN THI THAI chuyen tien. CT tu 0021001013315 NGUYEN THI THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI - MS 4071

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1096916091. LE THI THU HUYEN ung ho ms 4081 n v kham. CT tu 1014036154 LE THI THU HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1096908480. NGUYEN THI THAI chuyen tien. CT tu 0021001013315 NGUYEN THI THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI - MS 4079

         100,000

19/04/2021

SHGD: 10035202. DD: 210419. BO: VU DUY THANH. Remark: Ung ho ma so 4068 chi Nguyen Thi Thu

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1096884710. QUAN THI HOA ung ho Que Tran 4077. CT tu 0011001382702 QUAN THI HOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1096872243. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4081 ong Kham. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

MBVCB. 1096855096. Ung ho MS 4080, ba Le Thi Bang, thon Mau dong, Quang luu,   Quang xuong, Thanh hoa. CT tu 0011002445917 QUACH THI MAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

19/04/2021

048046. 190421. 142236. UH ma so 4079 FT 21109183459701

         200,000

19/04/2021

MBVCB. 1096838819. Ung ho ma so 4081 Nguyen Van Kham. CT tu 0181003365248 NGUYEN LY PHUONG DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1096829222. Ung ho ma so 4076 Luong Van Vinh. CT tu 0181003365248 NGUYEN LY PHUONG DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

IBVCB. 1096775977. Giup ma so 4081 ong Nguyen Van Kham . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           50,009

19/04/2021

682097. 190421. 134633. Gui ms 4081 anh Nguyen van kham

         200,000

19/04/2021

IBVCB. 1096769376. a. CT tu 1015883049 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             1,000

19/04/2021

231132. 190421. 133520. for Ms Thu and her children

           20,000

19/04/2021

MBVCB. 1096749206. Ma so 4068:   Chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0071000864876 VU DANG KHOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

19/04/2021

MBVCB. 1096742583. Ung ho ma so 4081 Nguyen Van Kham . CT tu 0881000449853 NGUYEN TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

19/04/2021

651029. 190421. 132512. MS 4080

           20,000

19/04/2021

SHGD: 10010787. DD: 210419. BO: NGUYEN THI KIM OANH. Remark: IBMA SO 4073

         100,000

19/04/2021

SHGD: 10010786. DD: 210419. BO: NGUYEN THI KIM OANH. Remark: IBMA SO 4077

         100,000

19/04/2021

SHGD: 10010716. DD: 210419. BO: NGUYEN THI KIM OANH. Remark: IBMA SO 4079

         100,000

19/04/2021

IBVCB. 1096683305. Ung ho Ma so 4081: Ong Nguyen Van Kham. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

19/04/2021

569786. 190421. 003219. Ma so 4068: chi Nguyen Thi Thu

         100,000

19/04/2021

936176. 190421. 122553. Ung ho ma so 4081 Nguyen Van Kham FT 21109051519458

         200,000

19/04/2021

990144. 190421. 122036. ung ho ma so 4079 ba Neang Kum

         100,000

19/04/2021

173489. 190421. 122242. Pro trump ung ho ms 4068

         200,000

19/04/2021

920841. 190421. 121000. Chia se nhung manh doi bat hanh FT 21109548113935

         200,000

19/04/2021

520815. 190421. 115403. dong gop hao tam xin gui ve 1 Ma so 4081 Ong Nguyen Van Kham Dia chi Thon Cau Go xa Tien Luc huyen Lang Giang tinh Bac Giang DT 0397187166 ong Kham Ta on Chua Me Maria Cac Thanh Cha Diep Amen

           85,000

19/04/2021

MBVCB. 1096561360. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4081. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

19/04/2021

MBVCB. 1096560056. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4080. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

19/04/2021

IBVCB. 1096543974. a. CT tu 0471000318988 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/04/2021

IBVCB. 1096524783. TRAN TRONG NHAN -   Dong gop ung ho gia dinh em Nguyen Van Thao - Ma so 4078. CT tu 0721000527630 TRAN TRONG NHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

19/04/2021

873082. 190421. 112630. Ung ho ma so 4077 Vo Thanh Tam FT 21109505910080

         100,000

19/04/2021

872364. 190421. 112552. Ung ho ma so 4076 Luong Van Vinh FT 21109945075096

         100,000

19/04/2021

077580. 190421. 112534. ung ho ma so 4081. nguyen van kham

         150,000

19/04/2021

871559. 190421. 112511. Ung ho ma so 4080 Le Thi Bang FT 21109490670021

         100,000

19/04/2021

812574. 190421. 111314. SANHSEACO GUI MS 4081 - 190421 - 11: 14: 58 812574

           50,000

19/04/2021

155701. 190421. 111255. Ma so 4068 Chi Nguyen Thi Thu

         300,000

19/04/2021

835838. 190421. 105538. Le thi my diep dong gop hao tam 4069chi dinh thi lan FT 21109727150600

     1,000,000

19/04/2021

150805. 190421. 105646. Ma so 4078 Ong Nguyen Van Hieu. (Chu ruot em Nguyen Van Thao). Dia chi Thon Hac Hien, xa Kim Thach

     1,000,000

19/04/2021

150537. 190421. 105555. Ma so 4079 Ba Neang Kum. Dia chi Ap Soc Triet, thi tran Co To, huyen Tri Ton, tinh An Giang.

     1,000,000

19/04/2021

150277. 190421. 105453. Ma so 4080 Ba Le Thi Bang. Dia chi Thon Mau Dong, xa Quang Luu, huyen Quang Xuong, tinh Thanh Hoa.

     1,000,000

19/04/2021

MBVCB. 1096445913. ung ho 2 ma so 4080 va 4081 moi ma so 500k. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

19/04/2021

823319. 190421. 104510. Ung ho ms 4079 FT 21109840958009

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1096430118. Ung ho ong Nguyen Van Kham. MS 4081. CT tu 0071000810223 NGUYEN QUOC CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

19/04/2021

822583. 190421. 104431. Ung ho ms 4081 FT 21109000009992

         100,000

19/04/2021

509323. 190421. 103820. nguyen Mau Sau ung ho ma so 4077

         500,000

19/04/2021

811651. 190421. 103537. Ung ho ma 4077 FT 21109063118908

         200,000

19/04/2021

IBVCB. 1096400120. 4079 Neang Kum An Giang. CT tu 0011000909372 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           50,000

19/04/2021

IBVCB. 1096394296. 4077 Vo Thanh Tam Dong Thap. CT tu 0011000909372 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           50,000

19/04/2021

IBVCB. 1096391091. 4080 Le Thi Hang Thanh Hoa. CT tu 0011000909372 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           50,000

19/04/2021

010608. 190421. 101817. TRAN HUU THANH ung ho ma so 4080 ba Le Thi Bang

         300,000

19/04/2021

008469. 190421. 101603. TRAN HUU THANH ung ho ma so 4081 ong Nguyen Van Kham

         300,000

19/04/2021

817356. 190421. 100901. Ung ho MS 4076 -   anh LUONG VAN VNH FT   21109759616003

           50,000

19/04/2021

SHGD: 10024474. DD: 210419. BO: DUONG HIEU NGHIA. Remark: Ung ho ma so 4077 anh vo thanh tam

         100,000

19/04/2021

Sender: 01314007. DD: 190421. SHGD: 10000245. BO: CHI NHANH HUE TANG 1, TANG 6, TANG 7 TOA NHA. NGUYEN THI NGOC BICH DONG GOP HAO TAM CHO CHI DINH THI LAN O THON BO NUNG, XA SON LINH, HUYEN SON HA, TINHQUANG NGAI

         200,000

19/04/2021

MBVCB. 1096343261. TRAN THANH DINH ung ho MS 4801 NGUYEN VAN KHAM. CT tu 0451000239698 LE THI QUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

19/04/2021

SHGD: 10000510. DD: 210419. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung ho ba Le Thi Bang MS 4080

         150,000

19/04/2021

SHGD: 10000537. DD: 210419. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung ho anh Luong Van Vinh MS 4076

         100,000

19/04/2021

SHGD: 10000522. DD: 210419. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung ho chi Nguyen Thi Giang MS 4073

         100,000

19/04/2021

SHGD: 10000506. DD: 210419. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung ho ong Tran Van Chuc MS 4070

         100,000

19/04/2021

SHGD: 10000833. DD: 210419. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 4081 Ong Nguyen Van Kham

           50,000

19/04/2021

MBVCB. 1096340390. Le Gia Khanh Ha Long ung ho ms 4077 Bac Vo Thanh Tam. CT tu 0141000445680 LU THU QUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

MBVCB. 1096341551. TRAN THANH DINH ung ho MS 4079 Ba NEANG KUM. CT tu 0451000239698 LE THI QUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

19/04/2021

SHGD: 10000076. DD: 210419. BO: LE NGOC LOI. Remark: (CKRmNo: 043621041648452)Ma so 4077 Anh Vo Thanh Tam (cha be Que Tran),   Dia chi Tuyen dan cu xa Lang Bien thuoc ap 4, xa Lang Bien, huyen Thap Muoi, tinh Dong Thap. (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG - )

         500,000

19/04/2021

SHGD: 10000577. DD: 210419. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung ho anh Vo Thanh Tam MS 4077

         100,000

19/04/2021

SHGD: 10000554. DD: 210419. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung ho anh Tran Duc Dai MS 4071

         200,000

19/04/2021

SHGD: 10000367. DD: 210419. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung ho Ba Neang Kum MS 4079

         100,000

19/04/2021

SHGD: 10000071. DD: 210419. BO: LE NGOC LOI. Remark: (CKRmNo: 043621041648447)Ma so 4076 Anh Luong Van Vinh, Dia chi Ban Dung Giang, xa Hong Ngai, huyen Bac Yen, tinh Son La. (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG - )

     1,000,000

19/04/2021

MBVCB. 1096320406. ung ho Ma so 4081: Ong Nguyen Van Kham Dia chi: Thon Cau Go, xa Tien Luc, huyen Lang Giang, tinh Bac Giang. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/04/2021

538931. 190421. 095402. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 4081 ong Nguyen Van Kham

         100,000

19/04/2021

979337. 190421. 095017. ung ho ma 4081 - ong nguyen van kham

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1096304141. 4077   - Anh Vo Thanh Tam (Cha be Que Tran). CT tu 0041000369738 TRAN TRUNG KIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

057839. 190421. 094930. ung ho ma so 4081

         100,000

19/04/2021

750828. 190421. 094447. Ung ho anh Vo Thanh Tam cha be Que Tran FT 21109276443815

     5,000,000

19/04/2021

748055. 190421. 094220. Ma so 4079 - ba Neang Kum FT 21109490289421

         100,000

19/04/2021

747890. 190421. 094211. Ms 4055,   chi Truong thi Tinh FT   21109490288783

         200,000

19/04/2021

746255. 190421. 094045. Ma so 4080 - ba Le Thi Bang FT 21109025149340

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1096281974. ung ho ms4076. CT tu 0351000902405 NGUYEN THI CAM VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

745078. 190421. 093945. Ms 4068,   chi nguyen thi thu FT   21109087000137

         200,000

19/04/2021

IBVCB. 1096278834. Ung ho Ma so 4081 Ong Kham. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           10,000

19/04/2021

743887. 190421. 093843. Ma so 4081 - ong Nguyen Van Kham FT 21109742809344

         100,000

19/04/2021

IBVCB. 1096276949. Ung ho Ma so 4080 Ba Bang. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           10,000

19/04/2021

742999. 190421. 093754. Ms 4073,   chi Nguyen Thi Giang FT   21109830522880

         200,000

19/04/2021

739707. 190421. 093456. Ms 4076,   Anh Luong van vinh FT   21109759496394

         200,000

19/04/2021

794051. 190421. 093046. ung ho ma so 4080

         300,000

19/04/2021

SHGD: 10010811. DD: 210419. BO: DUONG HIEU NGHIA. Remark: Ung ho ma so 4076 luong van vinh

         100,000

19/04/2021

SHGD: 10018071. DD: 210419. BO: NGO TRONG NHAN. Remark: Ung ho ma so 4080, ba Le Thi Bang. Co gang len co nhe.

         200,000

19/04/2021

640620. 190421. 092544. ung ho ms 4068. mong chi co nhieu suc khoe chien thang benh tat

         200,000

19/04/2021

SHGD: 10009664. DD: 210419. BO: NGUYEN THI NHU LY. Remark: Nho bao Dan Tri chuyen giup ms 4079

         200,000

19/04/2021

Sender: 79334001. DD: 190421. SHGD: 10002413. BO: NGUYEN THI THANH TRANG0122543. UNG HO ONG VO THANH TAM ( BA BE QUE TRAN DANG BI BENH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

         500,000

19/04/2021

782200. 190421. 091901. MA SO 4073: CHI NGUYEN THI GIANG, X.   THO DIEN, H. VU QUANG,   HA TINH - 190421 - 09: 18: 59 782200

         250,000

19/04/2021

MBVCB. 1096234763. Ung ho ms 4081 - ong Nguyen van kham. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

19/04/2021

SHGD: 10012135. DD: 210419. BO: PHAM THI CUC ANH. Remark: Giup do ms 4079. Ba Neang Kim. Ap Soc triet, coto,   tri ton , An Giang

         500,000

19/04/2021

020227. 190421. 091733. ung ho ma so 4081 ong Nguyen Van Kham

         100,000

19/04/2021

718272. 190421. 091505. 4081 Nguyen Van kham FT 21109608139348

         100,000

19/04/2021

780993. 190421. 091433. MA SO 4076: ANH LUONG VAN VINH, BAN DUNG GIANG, XA HONG NGAI, H.   BAC YEN, S - 190421 - 09: 16: 17 780993

         500,000

19/04/2021

SHGD: 10015694. DD: 210419. BO: NGUYEN THAI NAM. Remark: Ung ho Bac Neang Kum ap Soc Triet, thi tran Co To, An Giang

         200,000

19/04/2021

IBVCB. 1096223857. Ung ho Ma so 4080: Ba Le Thi Bang. . CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

19/04/2021

SHGD: 10012744. DD: 210419. BO: TRAN THI NGOC DIEP. Remark: Ung ho Ma so 4078

         100,000

19/04/2021

780096. 190421. 091119. MA SO 4077: ANH VO THANH TAM (CHA BE QUE TRAN), X.   LANG BIEN, H. THAP MUOI,   - 190421 - 09: 13: 03 780096

         300,000

19/04/2021

/Ref: P1832633 Ref: P1832633 Ma so 4036: Ba Trinh Thi Hon co ruot 2 em Thi, Thao DVC: TRAN TRONG THUC

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1096201810. DH ung ho Ma so 4080: Ba Le Thi Bang. CT tu 0251002065232 BUI DUC HOANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

IBVCB. 1096189516. ma so 4081. CT tu 0301000297149 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         120,000

19/04/2021

754394. 190421. 085237. Chuyen tien

     1,000,000

19/04/2021

MBVCB. 1096180071. ung ho ma so 4081 nguyen van kham. CT tu 1019700355 NGUYEN THANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/04/2021

037558. 190421. 084733. Ung ho ms 4073 nguyen thi giang

         200,000

19/04/2021

MBVCB. 1096169808. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4081. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

19/04/2021

IBVCB. 1096162475. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

19/04/2021

IBVCB. 1096154642. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

19/04/2021

772115. 190421. 083801. UNG HO TU MS4072 DEN4081. 500K/MS - 190421 - 08: 37: 59 772115

     5,000,000

19/04/2021

IBVCB. 1096142933. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

19/04/2021

IBVCB. 1096139235. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1096137487. Ung ho MS 4081: Ong Nguyen Van Kham. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

19/04/2021

MBVCB. 1096134271. Thuong. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           80,000

19/04/2021

IBVCB. 1096125830. Ma so 4081 dt 0397187166 Nguyen Van Kham. CT tu 0021000407521 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

19/04/2021

MBVCB. 1096116130. ma so 4081. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

19/04/2021

MBVCB. 1096115410. ma so 4080. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

19/04/2021

111236. 190421. 081101. Vinh Nam ung ho ms 4081 ong Nguyen Van Kham

         100,000

19/04/2021

007584. 190421. 080624. Ung ho ma so 4080 ba Le Thi Bang

         500,000

19/04/2021

001682. 190421. 080538. ZP5VBVUS1F1J 210419000032622 ung ho benh nhan ma so 4081 nguyen van k

         100,000

19/04/2021

896214. 190421. 080230. Ung ho - 4081

         200,000

19/04/2021

MBVCB. 1096085046. 4081: Nguyen Van Kham. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/04/2021

083631. 190421. 074120. Ma so 4081 Ong Nguyen Van Kham

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1096066767. NGUYEN KHAC TU chuyen tien ung ho ma so 4081 ong Nguyen Van Kham. CT tu 0851000025944 NGUYEN KHAC TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

19/04/2021

MBVCB. 1096054230. Duyen 0703892029 ung ho Ma so 4073: Chi Nguyen Thi Giang. CT tu 0371000471568 DOAN NGOC DUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         250,000

19/04/2021

MBVCB. 1096052637. Duyen 0703892029 ung ho Ma so 4079: ?Ba Neang Kum. CT tu 0371000471568 DOAN NGOC DUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         250,000

19/04/2021

042922. 190421. 071644. Ung ho ms 4076 anh Luong Van Vinh

         300,000

19/04/2021

MBVCB. 1096034453. xin duoc ung ho ma so 4080. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

19/04/2021

MBVCB. 1096028569. MS4081,   NGUYEN VAN KHAM, BAC GIANG. CT tu 0071000915062 NGO THI DIEU MO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

19/04/2021

759403. 190421. 065125. UNG HO MA SO 4077 - 190421 - 06: 52: 24 759403

     1,000,000

19/04/2021

400899. 190421. 064112. ung ho c nguyen thi giang ma so 4073

         100,000

19/04/2021

047143. 190421. 063309. Ung ho chi Nguyen thi giang o ha tinh ma so 4073

         100,000

19/04/2021

017482. 190421. 062416. nguyen huy tho giup do ms 4080

         300,000

19/04/2021

017388. 190421. 062246. nguyen huy tho giup ms 4077

         300,000

19/04/2021

028211. 190421. 061354. Giup do

         100,000

19/04/2021

IBVCB. 1095999278. Giup MS4079 Ba Neang Kum. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         300,000

19/04/2021

756791. 190421. 050348. CT Nhan ai, MS 4079 NEANG KUM, AN GIANG - 190421 - 05: 04: 46 756791

         300,000

19/04/2021

756783. 190421. 050249. CT Nhan ai, MS 4077 VO THANH TAM, DONG THAP - 190421 - 05: 04: 35 756783

         300,000

19/04/2021

756768. 190421. 050154. CT Nhan ai, MS 4076 LUONG VAN TINH, SON LA - 190421 - 05: 03: 38 756768

         300,000

19/04/2021

756758. 190421. 050036. CT Nhan ai, MS 4073 NGUYEN THI GIANG, HA TINH - 190421 - 05: 00: 36 756758

         300,000

19/04/2021

612832. 190421. 021928. Ung ho ma so 4080 FT 21109396406422

         200,000

19/04/2021

844183. 190421. 005428. Ma so 4068: Chi Nguyen Thi Thu

     1,000,000

19/04/2021

MBVCB. 1095957632. 4068 Chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0611001907354 TRAN NGOC HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

MBVCB. 1095957240. ma so 4073 chi Nguyen Thi Giang. CT tu 0401001457039 NGUYEN BAO TRIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

843135. 190421. 004722. Ma so 4068: chi nguyen thi thu

         100,000

19/04/2021

843098. 190421. 004706. ma so 4068: chi nguyen thi thu

         200,000

19/04/2021

MBVCB. 1095954199. 4080:   Le Thi Bang. CT tu 0301000376528 LE TRONG HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

009928. 190421. 002557. Ma so 4068 Chi Nguyen Thi Thu

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1095941230. Ung ho ms 4080 ba Le Thi Bang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/04/2021

194028. 190421. 000559. Ma so 4068 Chi Nguyen Thi Thu

         100,000

19/04/2021

192447. 180421. 231814. Be nhim tho keo linh gui den ban ms 4077 chuc ban may man(a tam cha be que tran)

         250,000

19/04/2021

463132. 190421. 202558. Ms 4079 ba Neang Kum FT 21109200800978

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1097482088. Ma so 4079:   Ba Neang Kum. Dia chi: Ap Soc Triet, thi tran Co To, huyen Tri Ton, tinh An Giang. . CT tu 0371000446694 TRAN NGUYEN DIEU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

919642. 190421. 175322. GD NV&TN UHMS 4080 - 190421 - 17: 54: 20 919642

         200,000

19/04/2021

107240. 190421. 170716. Ung ho ma so 4081

         150,000

19/04/2021

SHGD: 10000856. DD: 210419. BO: NGUYEN KIM HAI LAM. Remark: [2100000011591399]MA SO 4079: NEANG KUM

         300,000

19/04/2021

IBVCB. 1096953252. Gia dinh Nguyen Hoang Anh, so 1,   81 Lang Ha giup: 4076 Son La, 4077 Dong Thap, 4078 Quang Tri, 4080 Thanh Hoa, 4081 Bac Giang. CT tu 0611001910068 NGUYEN HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

19/04/2021

SHGD: 10002185. DD: 210419. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4081

           50,000

19/04/2021

SHGD: 10034779. DD: 210419. BO: NGUYEN HA DUONG. Remark: Ms 4068 chi Nguyen Thi Thu

         200,000

19/04/2021

IBVCB. 1096885955. ungh4077:   Anh Vo Thanh Tam (cha be Que Tran) Dia chi: Tuyen dan cu xa Lang Bien thuoc ap 4, xa Lang Bien, huyen Thap Mu. CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/04/2021

IBVCB. 1096454566. ung ho ms 4080 - 4081 moi ms 50k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/04/2021

MBVCB. 1096368895. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4081 ong nguyen van kham. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

19/04/2021

SHGD: 10005402. DD: 210419. BO: NGUYEN VAN VINH. Remark: IBUNG HO MA SO 4081(300. 000), 4080(400. 000), 4079(400. 000), 4078(300. 000), 4077(500. 000), 4076(300. 000), 4075(400. 000)

     2,600,000

19/04/2021

146977. 190421. 093051. Yuna Hai Duong Ung ho MS 4068 va MS 4076

     1,000,000

19/04/2021

SHGD: 10006804. DD: 210419. BO: NGUYEN THI BICH THUY. Remark: Ma so 4077

           20,000

19/04/2021

SHGD: 10000319. DD: 210419. BO: DOAN THI MINH HUE. Remark: Ung ho ma 4077 vo thanh tam

         100,000

19/04/2021

716438. 190421. 091319. Ung ho ma so 4081 chuc anh va gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT   21109923201008

           50,000

19/04/2021

710085. 190421. 090710. Ung ho ma so 4080 chuc chau va gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT   21109075000160

           50,000

19/04/2021

SHGD: 10000966. DD: 210419. BO: NGUYEN THI THANH. Remark: Oliver nguyen P3 - 08 - 08

         100,000

19/04/2021

431093. 190421. 081825. ung ho 4081

         100,000

19/04/2021

663945. 190421. 081222. Toi ma so 4081, ong Nguyen Van Khoan, thon Cau Go, xa Tien Luc, huyen Lang Giang, tinh Bac Giang FT 21109830002419

         300,000

19/04/2021

625546. 190421. 060341. Ma so 4080 FT 21109205367806

         100,000

20/04/2021

113548. 190421. 235448. Gui long hao tam toi ong Nguyen Van Kham ms 4081

     1,000,000

20/04/2021

592809. 190421. 234538. Ung ho ong Nguyen Van Kham 4081 FT 21110895743407

         200,000

20/04/2021

591221. 190421. 234007. Ma so 4066. C. Hoang Thi Thu Thuy FT 21110600063870

         500,000

20/04/2021

634806. 190421. 224819. ung ho be que tran 4077

           50,000

20/04/2021

083942. 190421. 222707. Ma so Ung ho 4066 Hoang Thi Thu Thuy Thai Binh

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1099701970. Ma so 4078 Nguyen Van Hieu ( Chu nguyen van thao). CT tu 0631003875873 PHAM THI YEN NHI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

20/04/2021

MBVCB. 1099699810. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4081 ong Nguyen Van Kham. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

20/04/2021

121039. 200421. 102235. ung ho ma 4082 Pham Thi Son

     1,000,000

20/04/2021

555505. 200421. 221410. ung ho ms 4082 FT 21112831842056

         100,000

20/04/2021

988995. 200421. 214553. ung ho ma so 4073

         200,000

20/04/2021

531192. 200421. 213949. Ung ho ma so 4082 FT 21112747478740

     2,000,000

20/04/2021

MBVCB. 1099625286. NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho Ma so 4079: ba Neang Kum. CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

561208. 200421. 212926. ung ho gia dinh chi Thuy ma so 4066

         300,000

20/04/2021

MBVCB. 1099622028. NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho Ma so 4077: anh Vo Thanh Tam. CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

750282. 200421. 212619. Chuyen tien ung ho gia dinh

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1099616064. NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho Ma so 4082: Pham Thi Son. CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1099612223. ung ho MS 4079. CT tu 0021002033624 HOANG MAI NHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

985952. 200421. 211846. Giup MS 4082 Pham Thi Son (me cac chau )

     1,000,000

20/04/2021

514530. 200421. 211902. Dong duc hao gui chut nang luong an lanh toi ms 4079, 80, 81, 82. Xin cau nguyen Quan The Am Bo Tat Gia ho FT   21112417041512

     2,000,000

20/04/2021

037119. 200421. 211700. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho 4079 ba neang kum

         200,000

20/04/2021

416876. 200421. 211656. Mong chau Bao Son het benh ma so 4066

         200,000

20/04/2021

110214. 200421. 085814. tu thien ma so 4082 Pham Thi Son

         200,000

20/04/2021

IBVCB. 1099571384. MS 4082 Anh TRAN VAN HAI. CT tu 0671004065593 PHAM SON TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

20/04/2021

MBVCB. 1099570704. 4082 pham thi son . CT tu 1013230851 NGUYEN THI HOAI CHAU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

174800. 200421. 205213. MA SO 4082 - 200421 - 20: 52: 06 174800

         500,000

20/04/2021

500637. 200421. 205134. Ung ho ma so 4082

           50,000

20/04/2021

MBVCB. 1099565138. NGUYEN NGOC MINH chuyen tien chia se noi dau gia dinh anh Hai. CT tu 0591000335892 NGUYEN NGOC MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

486695. 200421. 204715. Ung ho ma so 4082 Pham Thi Son me cac chau FT 21110744102012

         500,000

20/04/2021

113101. 200421. 201849. Ung ho Pham Thi Son ma so 4082

     2,000,000

20/04/2021

456173. 200421. 201305. 4082.   Mong gia dinh c som vuot qua noi dau nay. FT   21110017334660

         200,000

20/04/2021

454930. 200421. 201143. Ung ho ms 4082 chi Pham Thi Son FT 21110549106137

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1099474689. Ma so 4082 anh tran van hai. CT tu 0251002492483 PHAM NGOC HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1099463331. ma so 4082 pham thi son . CT tu 1018607255 LAM SU QUANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

20/04/2021

MBVCB. 1099457654. Ung ho MS 4073. CT tu 0071004636935 NGO THI TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

433677. 200421. 194825. ms 4082,   anh Tran Van Hai FT   21110519059340

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1099445931. Ma so 4068 Chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0401001489077 PHAN HA TUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

20/04/2021

365883. 200421. 192417. Ma so 4082 anh Tran Van Hai

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1099415213. NGUYEN XUAN TUAN chuyen tien ung ho 4082 chi Son. CT tu 0491000414013 NGUYEN XUAN TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1099411758. Ho tro chi Pham Thi Son (4082). CT tu 0501000122505 NGUYEN HUNG CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

392702. 200421. 190545. MS 4066 Hoang Thi Thu Thuy FT 21110511054402

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1099383649. 4082 Ung Ho Anh Tran Van Hai. CT tu 1012479800 LE NHAT QUANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

20/04/2021

IBVCB. 1099360311. ung ho 4082:   Pham Thi Son (me cac chau). . CT tu 0451001893592 NGUYEN TRONG MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1099361421. Ung ho ms 4082 Pham Thi Son Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

20/04/2021

153270. 200421. 185120. MS 4068 CHI NGUYEN THI THU - 200421 - 18: 51: 17 153270

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1099354494. TRAN THANH TUNG chuyen tien MS 4082 Pham Thi Son. CT tu 0111008899999 TRAN THANH TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

372349. 200421. 184605. Ung ho ma so 4082 Pham Thi Son FT 21110066740999

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1099347306. ANH KHOI ung ho MS 4082. CT tu 0071001023565 NGUYEN NGOC ANH KHOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

311941. 200421. 183831. UH 4066 chi Thuy

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1099326381. Ma so 4082. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1099287997. ck cho ma so 4082 c Pham Thi Son . CT tu 0611001641129 DOAN THI TUAN NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

332600. 200421. 180638. ung ho Ms 4066 FT 21110548733294

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1099259872. Ma so 4082 Anh Tran Van Hai. CT tu 0011000596514 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

20/04/2021

668756. 200421. 175551. MA SO 4082 Anh TRAN VAN HAI. 668756

         500,000

20/04/2021

320750. 200421. 175525. Anh Phuc tu Nhat Ban ung ho chi Nguyen Thi Giang, ma so 4073 FT   21110698694791

         300,000

20/04/2021

MBVCB. 1099250031. VU THI MAI ung ho ma so 4081, ma so 4082. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1099248103. Nhaahn ung ho ma 4076. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

20/04/2021

195334. 200421. 175017. Chuyen tien tu ViettelPay

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1099242505. Nhaahn ung ho ms 4082. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

20/04/2021

245264. 200421. 173348. Ung ho Ma so 4080 - Ba Le Thi Bang

         200,000

20/04/2021

IBVCB. 1099185473. asd. CT tu 0911000056903 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

20/04/2021

MBVCB. 1099171498. Ung ho be Que Tran, ms 4077. CT tu 0161000106511 PHAN THI TU NGA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

20/04/2021

MBVCB. 1099112442. Ung ho ma so 4082. CT tu 0021000344035 NGUYEN DUC THO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

060155. 200421. 044205. Ung ho ma so 4081 ong Nguyen Van Kham

         500,000

20/04/2021

IBVCB. 1099089008. DUONG DINH TU chuyen khoan Ma so 4080: Ba Le Thi Bang. . CT tu 0011002499283 DUONG DINH TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

059390. 200421. 043924. Ung ho ma so 4080 ba Le Thi Bang

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1099083303. ung ho vo chong ac o nghe an co 2 con bi tai nan. CT tu 0031000743114 PHAM TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1099082454. TRAN VAN THUAN chuyen tien. CT tu 0091000002100 TRAN VAN THUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

211964. 200421. 162805. Ung ho chi Nguyen Thi Giang o Ha Tinh, ma so 4073 FT 21110628973850

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1099058153. ung ho a hai. CT tu 0521000708083 DANG DUC CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

470894. 200421. 162216. Ung ho ma so 4082 anh Tran Van Hai

         200,000

20/04/2021

623372. 200421. 161945. MoMo T01672 918067 T11543 289467 T9704 36TMa so 4082 Anh Tran Van Hai Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         100,000

20/04/2021

170150. 200421. 161707. Ung ho chi Thuy ma so 4066

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1099028624. Ung ho ma so 4082 - Anh Tran Van Hai. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

965292. 200421. 160727. 4066

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098994080. Ung ho ma so 4077 be Que Tran. CT tu 0021001347725 NGUYEN TRINH ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

20/04/2021

297861. 200421. 160011. Ung ho Ong Nguyen van Kham ( Ma so 4081 )

         200,000

20/04/2021

279678. 200421. 155918. ung ho ms 4082 anh Tran Van Hai

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098986935. ho tro a Tran Van Hai, xom 8,   Nghi Lam, Nghi Loc, Nghe An. CT tu 0141000038268 NGUYEN VAN TUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

20/04/2021

939611. 200421. 155542. Ma so 4082 Anh Tran Van Hai

         200,000

20/04/2021

SHGD: 10024570. DD: 210420. BO: LE LAN ANH. Remark: Le Lan Anh ung ho ba Neang Kum ma so 4079

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1098948752. giup do. CT tu 0061001098189 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           50,000

20/04/2021

MBVCB. 1098943353. giup do. CT tu 0061001098189 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           50,000

20/04/2021

145328. 200421. 153839. MS 4082 anh Tran Van Hai FT 21110508539800

         200,000

20/04/2021

IBVCB. 1098939976. asd. CT tu 0721000651547 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

20/04/2021

MBVCB. 1098940479. giup do. CT tu 0061001098189 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           50,000

20/04/2021

MBVCB. 1098936610. giup do. CT tu 0061001098189 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           50,000

20/04/2021

IBVCB. 1098933128. asd. CT tu 1015856629 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             1,200

20/04/2021

138145. 200421. 153333. Dang Thu Thuy giup chi Bang - ma so 4080 FT 21110519944119

           50,000

20/04/2021

MBVCB. 1098916253. 4066 gui chau Nguyen Bao Son. CT tu 0351000840071 LAI THI THIEP toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1098902431. Ung ho anh Vo Thanh Tam(cha be Que Tran) - MS 4077. CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

20/04/2021

194092. 200421. 151350. Ung ho Anh Tran Van Hai. Ma so 4082

         200,000

20/04/2021

IBVCB. 1098875606. qwe. CT tu 0531002597540 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

20/04/2021

MBVCB. 1098862815. Giup do ma so 4081 ong Nguyen Van Kham. CT tu 0421000484926 VO THI BICH TRAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

20/04/2021

MBVCB. 1098858962. Giup do ma so 4080 Le Thi Bang. CT tu 0421000484926 VO THI BICH TRAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

20/04/2021

MBVCB. 1098856921. Giup do ma so 4079 ba Neang Kum. CT tu 0421000484926 VO THI BICH TRAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

20/04/2021

824685. 200421. 150250. MS 4082 anh Tran Van Hai

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098852295. Giup do ma so 4077 Vo Thanh Tam ba be qQue Tran. CT tu 0421000484926 VO THI BICH TRAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

20/04/2021

MBVCB. 1098849885. Giup do ma so 4075 chi Bui Thi Duyen. CT tu 0421000484926 VO THI BICH TRAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

20/04/2021

MBVCB. 1098847918. Giup do ma so 4073 chi Nguyen Thi Giang. CT tu 0421000484926 VO THI BICH TRAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

20/04/2021

0200970 4570420 145950 20218 ea0235573. 10995. 145954. Ung ho ma so 4066 chi hoang thi thu thuy

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098843251. Giup do ma so 4072 Nguyen Van Trung anh trai Tam. CT tu 0421000484926 VO THI BICH TRAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

20/04/2021

IBVCB. 1098842466. MS4074x100k MS40766x100k MS4077x100k MS4080x100k. CT tu 0611001535544 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         400,000

20/04/2021

807004. 200421. 145421. Ms 4082 anh Tran Van Hai

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1098831067. ma so   4082. a Tran Van Hai. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1098825900. ma so4081.   o Nguyen Van Kham. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1098821966. ma so 4080.   ba Le Thi Bang. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

IBVCB. 1098819989. 123. CT tu 0911000050676 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

20/04/2021

MBVCB. 1098818529. ma so 4079.   ba Neang Kum. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1098815773. ma so 4078.   o Nguyen Van Hieu. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

005420. 200421. 144451. CK nhanh   - MS 4082 Tran Van Hai. Chuc con gai anh mong chong vuot qua

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098807950. ma so   4077. a Vo Thanh Tam. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1098803199. ma so   4076. a luong van vinh. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

764655. 200421. 143248. Ma so 4082 Tran Van Hai

         100,000

20/04/2021

063646. 200421. 143227. VHY   - UH ms 4076 mong be Thuat som khoe lai

         100,000

20/04/2021

IBVCB. 1098784191. a. CT tu 0331000516223 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

20/04/2021

055042. 200421. 142724. Ung ho ma 4082 FT 21110415704963

           50,000

20/04/2021

IBVCB. 1098745900. Tu MS 4076 den 4082. CT tu 0011004351208 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         700,000

20/04/2021

MBVCB. 1098740381. NGUYEN CONG HOAN chuyen tien. CT tu 0271000731091 NGUYEN CONG HOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098732125. HO LE PHUC chuyen tien ho tro gia dinh Tran Van Hai. CT tu 0311000439555 HO LE PHUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

028432. 200421. 140400. Ung ho anh Tam ma so 4077 FT 21110229409788

         200,000

20/04/2021

036561. 200421. 140246. Phung Thi Xinh ung ho be Bao Son ms 4066

         100,000

20/04/2021

IBVCB. 1098721426. LE MINH HANG chuyen khoan ma so 4071 anh Tran Duc Dai DT: 0966022466. CT tu 0301000359963 LE MINH HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

110538. 200421. 135649. Ma so 4082 -   chuc be Thao mau khoe

         200,000

20/04/2021

SHGD: 10018375. DD: 210420. BO: LE THI HOA. Remark: Ung ho 4066 Hoang thi thu thuy

           30,000

20/04/2021

MBVCB. 1098677143. Ung ho ma so 4082. CT tu 0021000291095 NGUYEN KIM VIET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

014110. 200421. 133631. 4066

         100,000

20/04/2021

999908. 200421. 133615. Ung ho MS 4078 FT 21110411087090

         200,000

20/04/2021

IBVCB. 1098666157. Ung ho Ma so 4082 Anh Hai. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           10,000

20/04/2021

994132. 200421. 132958. Ung ho MS 4073 FT 21110664860235

         200,000

20/04/2021

/Ref: PALPM10D084 Ref: PALPM10D084 LP VNM10D084 MS 4082 ANH TRAN VAN HAI DVC: MR LAM QUOC HUNG

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1098656920. Ho tro ma so 4082 tran van hai xom 8 xa nghi lam nghi loc nghe an . CT tu 0301001666228 NGUYEN THI KIM THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

407163. 200421. 132443. MS 4082 anh Tran Van Hai

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1098655713. ung ho ma so 4082. CT tu 0451000516933 PHAN THI MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

20/04/2021

406925. 200421. 132346. MS 4081 ong Nguyen Van Kham

         100,000

20/04/2021

392731. 200421. 132140. 4075 chuc anh som khoe benh

           50,000

20/04/2021

390664. 200421. 131923. 4077 chia buon cung anh va gia dinh

           50,000

20/04/2021

MBVCB. 1098636718. ma so 4082. CT tu 0611000184382 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1098621921. ma so 4082. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

20/04/2021

MBVCB. 1098622322. 4082   - anh tran van hai. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098620106. 4081   - ong nguyen van kham. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098616155. 4077   - anh vo thanh tam ( cha be que tram ) . CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098609894. 4079   - Ba Neanf kum. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

964184. 200421. 125452. Giup do ma so 4073 chi Ng Thi Giang FT 21110519353863

         500,000

20/04/2021

963656. 200421. 125416. Ung ho ma so 4082 FT 21110760133017

         200,000

20/04/2021

003450. 200421. 125326. Ms 4082 anh Tran Van Hai

         300,000

20/04/2021

MBVCB. 1098606973. 4078   - ong nguyen van hieu -   chu ruot em nguyen vao thao. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098602437. 4080   - Ba Le thi bang. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

084671. 200421. 124948. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4082

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098598495. Ms 4077 a Vo Thanh Tam. CT tu 0011002664111 DANG ANH DAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

883841. 200421. 124546. 4082 Tran Van Hai

         100,000

20/04/2021

978791. 200421. 124614. Ung ho ma so 4082

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098595795. Ms 4081 ong Nguyen Van Kham. CT tu 0011002664111 DANG ANH DAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

955068. 200421. 124358. Gd Le Tan Thanh uh MS 4081 ong Nguyen Van Kham. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT 21110772621785

         100,000

20/04/2021

IBVCB. 1098588740. Ung ho gia dinh anh Tran Van Hai ma so 4082. CT tu 0011004215576 LE THI BICH NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

20/04/2021

396844. 200421. 124045. Phan Huynh Tan Thinh giup do Ms 4074 chi Ngo Thi Loan

         500,000

20/04/2021

942781. 200421. 122959. Ung ho a Tran Van Hai FT 21110943023330

         500,000

20/04/2021

393664. 200421. 122759. MA SO 4076 ANH LUONG VAN VINH BAN DUNG GIANG XA HONG NGOAI HUYEN BAC YEN TINH SON LAMONG MOI DIEU TOT DEP DEN VOI GIA DINH

     2,000,000

20/04/2021

MBVCB. 1098549496. uh ms 4082. CT tu 0611001554542 NGUYEN THE HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

20/04/2021

110202. 200421. 001702. ung ho MS 4082 Anh Tran Van Hai

         200,000

20/04/2021

994586. 200421. 121226. Ma so 4082 anh tran van hai

         100,000

20/04/2021

IBVCB. 1098521519. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4082: Anh Tran Van Hai . ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098513472. ung ho chi Nguyen Thi Giang. CT tu 1014404726 PHAM THI NHU THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

20/04/2021

IBVCB. 1098507049. Giup ma so 4082 anh Tran Van Hai . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           50,000

20/04/2021

899284. 200421. 114600. Uh ma so 4082 FT 21110334639837

         500,000

20/04/2021

497219. 200421. 113631. ung ho ms 4082 anh tran van hai

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098465947. Ung ho MS 4080. CT tu 0021000256499 LAM QUYNH TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098464584. Ung ho MS 4078. CT tu 0491000024996 PHAM THI THU TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1098461848. ung ho ms4081. CT tu 0021000256499 LAM QUYNH TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

857998. 200421. 112934. GUI ANH TRAN VAN HAI MA SO: 4082

         300,000

20/04/2021

MBVCB. 1098453505. NGUYEN HA Giup Ms. 4082 Anh Tran Van Hai - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. CT tu 0071001155980 NGUYEN THI HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

911790. 200421. 112720. Bui Ngoc Long ung ho Ma so 4082 Anh Tran Van Hai

         500,000

20/04/2021

480248. 200421. 112716. ma so 4081

           10,000

20/04/2021

MBVCB. 1098445867. TRAN THU HUONG chuyen tien ung ho anh Tran Van Hai 4082. CT tu 0011000857876 TRAN THU HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1098443123. DINH HUONG LIEN chuyen tien 4076. CT tu 0021000344739 DINH HUONG LIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

903115. 200421. 111840. Tam long nhan ai: ho tro ma so 4076 va 4077, moi nguoi 500k

     1,000,000

20/04/2021

866144. 200421. 111722. ms:   4082 tran van hai

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098418357. Ung ho anh Tran Van Hai - ma so 4082. CT tu 0501000073162 PHAN NGUYEN BAO KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

20/04/2021

IBVCB. 1098417332. NGUYEN HAI AU chuyen khoan ho tro gia dinh anh Tran Van Hai (Ma so 4082),   d/c: Xom 8, xa Nghi Lam, Nghi Loc,   Nghe An. CT tu 0021000572999 NGUYEN HAI AU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

20/04/2021

032736. 200421. 110939. MR. NGUYEN UH - MS: 4080 - 200421 - 11: 09: 39 032736

         500,000

20/04/2021

892822. 200421. 110833. Ma so 4082: Anh Tran Van Hai

         100,000

20/04/2021

031949. 200421. 110650. MR. NGUYEN UH - MS 4079 - 200421 - 11: 07: 50 031949

         500,000

20/04/2021

031636. 200421. 110543. MR. NGUYEN UH - MS 4077 - 200421 - 11: 07: 28 031636

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1098401085. HUA THI THANH HUYEN chuyen tien ung ho anh Tran Van Hai ma so 4082. CT tu 0381000447531 HUA THI THANH HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1098402534. ung ho MS 4082. CT tu 0511000395529 LE HOANG NGUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

431003. 200421. 110135. Ung ho ong Nguyen Van Kham Ma so 4081 Chuc ong va gia dinh luon binh an

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1098388582. Ma so 4082 Tran Van Hai. CT tu 0301000316957 DO THAI SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

20/04/2021

IBVCB. 1098380566. NGUYEN THI CHO chuyen khoan. CT tu 0071003247916 NGUYEN THI CHO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

20/04/2021

MBVCB. 1098373177. MS 4073 0969686174. CT tu 0051000083810 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

20/04/2021

SHGD: 10013054. DD: 210420. BO: NGUYEN VAN CHIEU. Remark: ung ho anh TRAN VAN HAI ma so 4082

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1098331483. Anh Tran Van Hai - Ma so: 4082. CT tu 0331003737467 TRUONG THI ANH THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

20/04/2021

354876. 200421. 102754. ms 4082 tran van hai

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098302694. Giup do 4082 Tran Van Hai. CT tu 0461000429490 LE THI LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

20/04/2021

843914. 200421. 101955. ma so 4082 anh Tran Van Hai

         500,000

20/04/2021

351297. 200421. 101745. ms4082

           50,000

20/04/2021

762986. 200421. 095146. 4077 Anh Vo Thanh Tam cha be Que Tran bi ung thu mau FT 21110556719773

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1098232183. VO MANH HUNG gui anh Tran Van Hai, Ma So 4082 Nghe An. CT tu 0231000629878 VO MANH HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

IBVCB. 1098226254. Ung ho Ms 4082. CT tu 0451001910607 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098224525. 4081 Nguyen Van Kham. CT tu 0011001718182 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098221884. Ung ho MS 4079 Ba Neang Kum An Giang. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         350,000

20/04/2021

MBVCB. 1098221020. 4074 Ngo Thi Loan 100k va 4079 Ba Neang Kum 100k. CT tu 0011001718182 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

20/04/2021

IBVCB. 1098219413. Ma so 4082 Tran Van Hai Nghi Lam Nghi Loc Nghe An. CT tu 0021000312301 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

     1,500,000

20/04/2021

338431. 200421. 094137. ung ho ma so 4082

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098206124. ung ho ma so:   4082 - Tran Van Hai. CT tu 0711000297810 LE MANH LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

IBVCB. 1098205287. LE HOANG chuyen khoan Ma so 4082: Anh Tran Van Hai Bao dien tu Dan tri. CT tu 0251001668578 LE HOANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098194681. 3072 Nguyen Van Trung. CT tu 0011001718182 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

20/04/2021

IBVCB. 1098192649. Ung ho gia dinh anh Tran Van Hai ma so 4082. CT tu 0071001292639 PHUNG PHAN THUY TIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1098188791. 4080 Le Thi Bang 100k va 4077 Vo Thanh Tam 100k. CT tu 0011001718182 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

20/04/2021

740927. 200421. 093217. Ma so 4082 nghi loc nghe an FT 21110892866610

         100,000

20/04/2021

IBVCB. 1098180975. MS 4082 TRAN VAN HAI XOM 8 NGHI LAM NGHI LOC NA. CT tu 1017749018 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         600,000

20/04/2021

738375. 200421. 092952. Giup MS 4082 FT 21110276392632

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1098177571. Ma so 4079:   Ba Neang Kum. CT tu 0071001204377 LAM THI BICH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

20/04/2021

IBVCB. 1098156810. ma so 4082 anh tran van hai. CT tu 1015006461 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         500,000

20/04/2021

140793. 200421. 091907. Ma so 4082 anh Tran Van Hai

     1,000,000

20/04/2021

IBVCB. 1098148897. ung ho anh Tran Van Hai Dia chi: Xom 8, xa Nghi Lam, Nghi Loc,   Nghe An. CT tu 0071000377226 HOANG VU NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1098149612. TU THI TUYET NGOC ung ho ms 4080. CT tu 0921000713549 TU THI TUYET NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

20/04/2021

MBVCB. 1098141702. Ma so 4082,   Tran Van Hai. CT tu 0061000263013 DO HUU HOANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

721433. 200421. 091302. Ung ho Ma 4082 anh Tran Van Hai xom 8 xa Nghi Lam Nghi Loc Nghe An mong Anh va gia dinh bot dau buon FT 21110867105790

         200,000

20/04/2021

865697. 200421. 090402. ba Kachia giup do MS 4081 anh Nguyen Van Kham

     1,500,000

20/04/2021

705678. 200421. 085706. Tung Nguyen giup ma so 4082 Anh Tran Van Hai -   Cam on bao Dan Tri FT   21110414581003

         200,000

20/04/2021

704383. 200421. 085544. Tung Nguyen giup ma so 4081 Ong Nguyen Van Kham - Cam on bao Dan Tri FT 21110080517125

         100,000

20/04/2021

115508. 200421. 085522. Chuyen cho chi Giang. Ma so 4073

     1,000,000

20/04/2021

MBVCB. 1098103444. Ma so 4082. CT tu 0011000471988 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

20/04/2021

703860. 200421. 085510. Tung Nguyen giup ma so 4080 Ba Le Thi Bang -   Cam on bao Dan Tri FT   21110300084172

         100,000

20/04/2021

703725. 200421. 085501. Ma so 4082 Tran Van Hai Nghi Loc Nghe An FT 21110330370566

         200,000

20/04/2021

703190. 200421. 085428. Tung Nguyen giup ma so 4077 Anh Vo Thanh Tam, lan 2 -   Cam on bao Dan Tri FT   21110625603879

         100,000

20/04/2021

995776. 200421. 085250. SANHSEACO GUI MS 4082 - 200421 - 08: 54: 33 995776

           50,000

20/04/2021

SHGD: 10008831. DD: 210420. BO: LAI HUNG CUONG. Remark: Ung ho ma so 4082 Tran Van Hai

           50,000

20/04/2021

SHGD: 10008856. DD: 210420. BO: NGUYEN QUOC ANH. Remark: Ung ho Ma so 4082

         200,000

20/04/2021

SHGD: 10007787. DD: 210420. BO: PHUNG NHAT MINH. Remark: Minh ung ho ms 4081

         200,000

20/04/2021

406670. 200421. 084506. IBFT     HUYNH KIM PHONG UNG HO MS - 4073

         600,000

20/04/2021

319643. 200421. 084331. UNG HO MA SO 4082 ANH TRAN VAN HAI

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1098076211. Giup do ma so 4082. CT tu 0021000841857 NGUYEN HUU YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1098061528. Nguoi cha. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           80,000

20/04/2021

SHGD: 10000186. DD: 210420. BO: BUI THI NGUYET. Remark: Ung ho ma so 4081, Ong Nguyen Van Kham

     1,000,000

20/04/2021

010901. 200421. 083203. Ung ho ma so 4082 anh Tran Van Hai

         500,000

20/04/2021

SHGD: 10000386. DD: 210420. BO: VU KE TRUNG. Remark: 4082 ung ho anh Tran Van Hai

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1098048312. Ung ho MS 4082: Anh Tran Van Hai. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

089337. 200421. 082543. Vinh Nam ung ho ms 4082 Tran Van Hai

         100,000

20/04/2021

130485. 200421. 082610. Ho tro ma so 4079 ba Neang Kum

         100,000

20/04/2021

673416. 200421. 081932. ung ho ms 4066 FT 21110008207457

         100,000

20/04/2021

SHGD: 10001767. DD: 210420. BO: DUONG DIEU LINH. Remark: IBDONG GOP HAO TAM MA SO 4080 BA LE THI BANG,   THANH HOA

     3,000,000

20/04/2021

MBVCB. 1097957751. NGO VAN DEN chuyen tien. CT tu 0731000636735 NGO VAN DEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1097942759. ung ho MS 4077. CT tu 0071000610299 NGO TIEC TUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1097940762. ung ho MS 4066. CT tu 0071000610299 NGO TIEC TUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1097927117. ms 4081 NGUYEN VAN KHAM cau go - lien tuc   - lang giang -   bac giang. CT tu 0351000912433 NGUYEN XUAN THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

633234. 200421. 063754. Ung ho 4073, 4076, 4077,   4079 FT 21110246400327

         400,000

20/04/2021

629426. 200421. 061504. 4066 FT   21110083435995

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1097877298. Ung ho ms 4064 c Nguyen Thi Thu. CT tu 0691000387322 NGUYEN TRONG PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

20/04/2021

IBVCB. 1097876374. Giup MS4081 Ong Nguyen Van Kham. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         300,000

20/04/2021

IBVCB. 1097853196. Ma so 4079   - Neang Kum. CT tu 0071001287536 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

20/04/2021

IBVCB. 1097854041. Ma so 4080   - Le Thj Bang. CT tu 0071001287536 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

20/04/2021

612663. 200421. 015442. Nhat Mai giup MS 4081 FT 21110008465957

           50,000

20/04/2021

611959. 200421. 014718. Nhat Mai   - giup 4080 FT 21110399827373

           50,000

20/04/2021

MBVCB. 1097826877. ma so 4075. chi Bui thi duyen. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1097825647. ma so   4074. chi ngo thi loan. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

602452. 200421. 002641. Giup do MS4077, anh Vo Thanh Tam, cha be Que Tran, tuyen dan cu xa Lang Bien, ap 4,   xa Lang Bien, huyen Thap Muoi, tinh Dong Thap FT 21110080239728

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1097824085. ma so   4072 . anh Nguyen Van Trung. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1097823341. ma so 4071.   anh Tran Duc Dai. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1097822369. UNG HO MS 4080. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1097822164. ma so   4073. chi Nguyen Thi Giang. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

20/04/2021

MBVCB. 1097814607. Ung ho ms 4081 ong Nguyen Van Kham Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

849710. 190421. 222943. Do Ha Xuyen(Hien Ninh, Soc Son, Ha Noi) -   UH MS4066

         100,000

20/04/2021

542716. 200421. 215521. Ung ho ms 4081 ong Nguyen Van Kham. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT 21112068833073

           50,000

20/04/2021

MBVCB. 1099606195. Ma so 4082 :   Pham thi son. CT tu 0021000261405 KHUC LE HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1099342449. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4082 co pham thi son. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

20/04/2021

237421. 200421. 181145. Ck Bao Dan Tri

         100,000

20/04/2021

483134. 200421. 165317. Ung ho ma so 4080

         100,000

20/04/2021

230956. 200421. 164219. Ung ho ms4082 FT 21110345409276

     1,000,000

20/04/2021

153588. 200421. 154446. Anh Tran Manh Hoang ung ho cac truong hop sau, moi truong hop 200k. Ma so tu 4072, 4073,   4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080 va 4081. FT 21110311600394

     2,000,000

20/04/2021

IBVCB. 1098940974. ung ho ms 4082 - 4083 moi ms 50k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

118444. 200421. 151859. Ung ho anh Tran Van Hai, ma 4082,   xa Nghi Lam, Nghi Loc FT 21110367037748

         200,000

20/04/2021

076301. 200421. 144500. Ma so 4082. Ung ho anh TRAN VAN HAI FT 21110661095819

           50,000

20/04/2021

429280. 200421. 143521. Ma so 4079 Ba Neang KumDia chi Ap Soc Triet thi tran Co To huyen Tri Ton tinh An Giang

     1,000,000

20/04/2021

427638. 200421. 143058. Ma so 4063 UBND xa Binh ChuanDia chi Xa Binh Chuan huyen Con Cuong Nghe AnSDT 0914879897 Ong Vi Dinh Thanh Chu tich UBND xa Binh Chuan

     1,000,000

20/04/2021

MBVCB. 1098773779. ung ho ma so 4082 anh Tran Van Hai. CT tu 0301000316903 NGUYEN THI LAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

425664. 200421. 142533. Ma so 4080 Ba Le Thi BangDia chi Thon Mau Dong xa Quang Luu huyen Quang Xuong tinh Thanh Hoa

     1,000,000

20/04/2021

SHGD: 10020079. DD: 210420. BO: NGUYEN NGOC TIEN. Remark: Ung ho ms 4080, 4081 moi hoan canh 100k

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1098660432. Ung ho ma so 4077: anh Vo Thanh Tam, H.   Thap Muoi, T. Dong thap. CT tu 0181001393884 DINH CHUNG NGOC LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

20/04/2021

061424. 200421. 132135. UNG HO MS 4082 - 200421 - 13: 21: 34 061424

         150,000

20/04/2021

MBVCB. 1098637204. Ung ho hoan canh ma so 4079: Ba Neang Kum, H.   Tri Ton, T. An Giang. CT tu 0181001393884 DINH CHUNG NGOC LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1098631119. Ung ho hoan canh MS 4081: Ong Nguyen Van Kham. CT tu 0181001393884 DINH CHUNG NGOC LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/04/2021

MBVCB. 1098621814. ung ho Ma so 4082. CT tu 0071001715333 PHAM MINH TRI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

871371. 200421. 112131. Ung ho ms 4082 FT 21110555186176

         200,000

20/04/2021

277911. 200421. 104757. Vietcombank; 0451000476889; Ms 4082

         300,000

20/04/2021

808966. 200421. 102958. Ung ho ma so 4082 chuc gia dinh anh chi co suc khoe va binh an FT   21110300432555

           50,000

20/04/2021

IBVCB. 1098105428. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4082: Anh Tran Van Hai??Dia chi: Xom 8,   xa Nghi Lam, Nghi Loc, Nghe An. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

20/04/2021

321373. 200421. 084920. Pham thi thu huyen ung ho ma so 4077 anh vo thanh tam

     1,000,000

20/04/2021

320311. 200421. 084541. Pham thi thu huyen ung ho ma so 4082 anh Tran Van Hai

     1,000,000

20/04/2021

680521. 200421. 082900. Ma so 4082 FT 21110683191211

           50,000

20/04/2021

314669. 200421. 082637. ung ho a tran van hai ms 4082

         100,000

20/04/2021

130121. 200421. 082419. Ung ho 4082 Anh TRAN VAN HAI CAU MONG MOI DIEU TOT DEP SE DEN VOI GIA DINH ANH

         200,000

20/04/2021

663579. 200421. 080437. Chia se cung gd, Ms4082 FT   21110547967802

         200,000

20/04/2021

MBVCB. 1097881394. Ma so:   4077. Anh Vo Thanh Tam (Cha be Que Tran). CT tu 0181000418846 TRAN MINH HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/04/2021

MBVCB. 1097832126. Ung ho Ms 4068 Chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0441000668020 PHAN QUOC THONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

21/04/2021

602346. 200421. 235944. Ung ho anh tran van hai ms 4082 FT 21112065913769

         500,000

21/04/2021

497856. 200421. 235831. MS: 4081 Chuc chu Kham va con trai vuot qua song gio

         250,000

21/04/2021

MBVCB. 1099773704. PHAM BA PHONG chuyen tien ung ho ma so 4082. CT tu 0901000087367 PHAM BA PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

21/04/2021

192353. 200421. 233300. UNG HO MA SO 4082 - 200421 - 23: 32: 57 192353

         100,000

21/04/2021

IBVCB. 1099742088. Ung ho Ma so 4082: Pham Thi Son (me cac chau). . CT tu 0011004247941 HA THANH QUANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

21/04/2021

IBVCB. 1099742083. asd. CT tu 0721000651547 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

21/04/2021

582712. 200421. 230443. MA SO 4082 FT 21112017978412

         100,000

21/04/2021

MBVCB. 1099727921. NGUYEN NGOC DIEP chuyen tien Uh ma so 4082. CT tu 0011000735495 NGUYEN NGOC DIEP toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

21/04/2021

134054. 200421. 225049. Ban doc ho tro hoan canh ma so 4073

         400,000

21/04/2021

313655. 200421. 223754. UNG HO GIA DINH ANH TRAN VAN HAI MA SO 4082

         100,000

21/04/2021

463221. 200421. 223154. Ung ho be Bao Son ma so 4066

         200,000

21/04/2021

564513. 200421. 222853. Ung ho chi Nguyen Thi Giang o Ha Tinh FT 21112017840847

         500,000

21/04/2021

297317. 210421. 222036. Chia buon cung gia dinh FT 21112241400202

         100,000

21/04/2021

126732. 210421. 204147. gui cho MS 4081 Nguyen Van Kham

           50,000

21/04/2021

125591. 210421. 204047. gui cho MS 4079 ba Neang Kum

           50,000

21/04/2021

790893. 210421. 203307. MS 4082

         300,000

21/04/2021

MBVCB. 1101008005. Ung ho toi ma do 4066: Chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 1015039186 KIEU THI THU HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

21/04/2021

364541. 210421. 201642. ung ho   be que tran

           50,000

21/04/2021

MBVCB. 1100980780. UNG HO MS 4306. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

21/04/2021

966360. 210421. 193141. ung ho ma so 4079

         300,000

21/04/2021

317080. 210421. 192053. UNG HO MA SO 4066 CHI HOANG THI THU THUY BE SON

         200,000

21/04/2021

MBVCB. 1100905242. 4077 Ung Ho Anh Vo Thanh Tam. CT tu 1012479800 LE NHAT QUANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

21/04/2021

563545. 210421. 185631. dong gop hao tam xin gui ve 1 Ma so 4080 Ba Le Thi Bang Dia chi Thon Mau Dong xa Quang Luu huyen Quang Xuong tinh Thanh Hoa Ta on Chua Me Maria Cac Thanh Than Cha Diep Amen Cuoc doi dep qua

           50,000

21/04/2021

327767. 210421. 183856. ung ho MS 4068 chi nguyen thi thu

         200,000

21/04/2021

732755. 210421. 183436. Ung ho Ma so 4077

     1,000,000

21/04/2021

MBVCB. 1100838013. ung ho ma so 4077 4078 4079 4080 4081. CT tu 0041000630543 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

21/04/2021

IBVCB. 1100830147. fsfe. CT tu 1018054965 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

21/04/2021

IBVCB. 1100825818. dofae. CT tu 0911000056345 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

21/04/2021

MBVCB. 1100740381. NGUYEN MINH DANG ung ho ma so 4082 Pham Thi Son . CT tu 1013301051 NGUYEN MINH DANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

21/04/2021

IBVCB. 1100673727. a. CT tu 0071000974053 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

21/04/2021

MBVCB. 1100621287. Ung ho MS 4066 Chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0071002967897 NGUYEN THANH DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

21/04/2021

MBVCB. 1100617475. Ung ho MS 4080 Ba Le Thi Bang. CT tu 0071002967897 NGUYEN THANH DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

21/04/2021

IBVCB. 1100608563. hoan canh kho khan. CT tu 0421003811209 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         500,000

21/04/2021

660600. 210421. 152925. Ma so 4082 Pham Thi Son

         100,000

21/04/2021

MBVCB. 1100576651. NGUYEN THI THU HA chuyen tien ung ho Ms: 4081 ong Kham. CT tu 0071000954046 NGUYEN THI THU HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

21/04/2021

MBVCB. 1100574505. NGUYEN THI THU HA chuyen tien ung ho Ms: 4078 em Thao. CT tu 0071000954046 NGUYEN THI THU HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

21/04/2021

MBVCB. 1100571298. NGUYEN THI THU HA chuyen tien ung ho MS: 4077. CT tu 0071000954046 NGUYEN THI THU HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

21/04/2021

MBVCB. 1100570137. NGUYEN THI THU HA chuyen tien ung ho Ms: 4079 ba Neang Kum. CT tu 0071000954046 NGUYEN THI THU HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

21/04/2021

MBVCB. 1100567094. NGUYEN THI THU HA chuyen tien ung ho Ms: 4082 chi Pham Thi Son. CT tu 0071000954046 NGUYEN THI THU HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

21/04/2021

960938. 210421. 150323. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4080 FT 21112750374041

         100,000

21/04/2021

960481. 210421. 150246. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4081 FT 21112118264378

         100,000

21/04/2021

959988. 210421. 150208. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4082 FT 21112424517432

         100,000

21/04/2021

959564. 210421. 150135. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4306. 1 FT 21112122056105

         100,000

21/04/2021

364523. 210421. 145514. nho bao chuyen giup cho anh Tran Van Hai

         200,000

21/04/2021

794113. 210421. 144026. Ms 4082 gui anh TRAN VAN HAI. Mong anh va gd vuot qua

         500,000

21/04/2021

IBVCB. 1100497218. Giup ma so 4306 1 Nha an toan song an tam . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           50,000

21/04/2021

921884. 210421. 140810. Ung ho ba Le Thi Bang Ma so 4080 quang xuong thanh hoa FT 21112778702954

         100,000

21/04/2021

902869. 210421. 133844. Ung ho chi Nguyen Thi Giang - Ha Tinh -   ma so 4073 FT 21112103318512

         100,000

21/04/2021

MBVCB. 1100409098. Ung ho ba Le Thi Bang - ma so 4080. CT tu 0251001071299 TRUONG LE HONG THUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

21/04/2021

297193. 210421. 121131. MA SO 4306. 1

         200,000

21/04/2021

245112. 210421. 120927. MS 4080 CO LE THI BANG - 210421 - 12: 10: 27 245112

         200,000

21/04/2021

244829. 210421. 120720. MS 4082 CHI PHAM THI SON - 210421 - 12: 07: 19 244829

         300,000

21/04/2021

244345. 210421. 120415. MS 4306. 1 GOP NHA CHONG LU AN TOAN - 210421 - 12: 04: 11 244345

         500,000

21/04/2021

MBVCB. 1100300349. Ms 4081 Ong Nguyen Van Kham. CT tu 0011001409914 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

21/04/2021

MBVCB. 1100295467. UH Ms 4077 Anh Vo Thanh Tam. CT tu 0011001409914 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

21/04/2021

395246. 210421. 114241. ung ho cac truong hop 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080

     2,400,000

21/04/2021

MBVCB. 1100288915. Ma so 4078. CT tu 0011001409914 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           50,000

21/04/2021

IBVCB. 1100281974. bc. CT tu 0601000544207 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

21/04/2021

821544. 210421. 113709. 4066 uh be Bao Son FT 21112798889030

         100,000

21/04/2021

IBVCB. 1100247828. Ck cho MS 4082. Chi Pham Thi Son, me e Huyen,   Nghe An. CT tu 0091000050861 TRAN THI THU THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

21/04/2021

801779. 210421. 111131. Ong Tu Van ung ho MS 4082 nha anh Hai chi Son FT 21112887091834

     1,000,000

21/04/2021

IBVCB. 1100242860. a. CT tu 0911000059265 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

21/04/2021

MBVCB. 1100239540. THANH chuyen tien ms4080. CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

21/04/2021

MBVCB. 1100238918. Ma so 4082:   Pham Thi Son . CT tu 0571000069882 TIEU VIET DUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

21/04/2021

786064. 210421. 105156. Ung ho ma so 4073 FT 21112415001631

           50,000

21/04/2021

IBVCB. 1100199657. HUYNH MY XUAN chuyen khoan ung ho 4082: Pham Thi Son. CT tu 0531000275295 HUYNH MY XUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

21/04/2021

761509. 210421. 102226. Ung Ho MS 4076 FT 21112628060611

         500,000

21/04/2021

760014. 210421. 102040. Ung Ho MS 4077 FT 21112084706086

         500,000

21/04/2021

MBVCB. 1100146317. Thuy Van - Phu Yen ung ho ma so 4076, 4077. CT tu 0381002879053 HUYNH THI THUY VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

21/04/2021

706524. 210421. 100503. MoMo T01239 138101T 1155888 3444T97 0436Tma so 4079 ba Neang Kum

     2,000,000

21/04/2021

736639. 210421. 095130. Ma so 4306. 1 FT 21112488745924

         250,000

21/04/2021

908059. 210421. 094855. UNG HO MA SO 4082 -   PHAM THI SON

         500,000

21/04/2021

732073. 210421. 094540. Do Hoang Nhat Mai giup 4071 FT 21112559647280

           50,000

21/04/2021

729557. 210421. 094217. Nhat Mai giup 4075 FT 21112554909903

           50,000

21/04/2021

129213. 210421. 094209. 4082

         400,000

21/04/2021

724046. 210421. 093456. Nhat Mai giup 4079 FT 21112886726497

           50,000

21/04/2021

IBVCB. 1100090544. a. CT tu 0721000667793 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

21/04/2021

MBVCB. 1100057330. Ma so 4306. 1: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

21/04/2021

MBVCB. 1100053334. NGUYEN THI KIM LOAN chuyen tien ung ho ma so 4082 pham thi Son. CT tu 0011000363640 NGUYEN THI KIM LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

21/04/2021

MBVCB. 1100019940. Cu ba. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           80,000

21/04/2021

082494. 210421. 083650. Vinh Nam ung ho ms 4306 1 nha an toan song an tam

         100,000

21/04/2021

002036. 210421. 083304. ZP5VC1QFD4LM 210421000038820 ung ho ms 4304 4305 4306 moi ms 100k

         300,000

21/04/2021

IBVCB. 1099968035. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4306. 1: Nha an toan, song an tam . ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           60,000

21/04/2021

902814. 210421. 071601. UNG HO MS 4076 ANH LUONG VAN VINH

         200,000

21/04/2021

MBVCB. 1099887043. ma so 4082 Pham Thi Son. CT tu 0351000765069 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

21/04/2021

003098. 210421. 064211. Ung ho pham thi son dia chi xom 8 xa nghi lam nghi loc nghe an dt 0378675371

     5,000,000

21/04/2021

MBVCB. 1099870502. xin duoc ung honma so 4306. 1. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

21/04/2021

MBVCB. 1099862851. NGUYEN THI THU HA chuyen tien tran vinh ninh -   me linh - ha noi. CT tu 0341000619062 NGUYEN THI THU HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

21/04/2021

MBVCB. 1099861835. TDT -   ma so 4082 PHAM THI SON. CT tu 0011000299854 TRIEU DAC THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

21/04/2021

MBVCB. 1099860025. NGUYEN MINH PHUC chuyen tien. CT tu 0631000409531 NGUYEN MINH PHUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

21/04/2021

594443. 210421. 053445. PHAM ANH TUAN DONG GOP QUA BAO DAN TRI MA SO 4082 PHAM THI SON

         200,000

21/04/2021

141872. 210421. 052556. Ma so 4082 Pham Thi Son Dia chi Xom 8, xa Nghi Lam, Nghi Loc,   Nghe An

         500,000

21/04/2021

IBVCB. 1099848614. Ma so 4306. 1: Nha an toan, song an tam. CT tu 1015138318 HOANG THANH BA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

21/04/2021

MBVCB. 1099815074. MS 4082. CT tu 0821000087861 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

21/04/2021

IBVCB. 1099805509. Ung ho gia dinh Ma So 4082 Pham Thi Son. Mong gia dinh vuot qua noi dau nay. CT tu 0541000274645 VU THU HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

21/04/2021

612086. 210421. 004207. Ung ho ma so 4082 chi Pham Thi Son FT 21112044517442

         500,000

21/04/2021

IBVCB. 1099792066. Ma so 4082 Pham Thi Son. CT tu 0491001782410 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

21/04/2021

MBVCB. 1099784088. Ms 4082 ho tro chi Pham Thi Son. CT tu 0021001416052 DINH HOANG MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

21/04/2021

500298. 210421. 000642. MS: 4079 Chuc ba Kum va gia dinh vuot qua song gio

         250,000

21/04/2021

MBVCB. 1099779453. UNG HO MS 4063. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

21/04/2021

582345. 200421. 232947. Ung ho ms 4082 Pham Thi Son

         100,000

21/04/2021

144839. 210421. 220544. ung ho ms 4306 1

     1,000,000

21/04/2021

269160. 210421. 213325. Gia dinh ob Ha Dung ung ho CT Nhan ai FT 21112831995298

         500,000

21/04/2021

179265. 210421. 192914. Ung ho dan tri ngay 22. 4 FT 21112081307663

         100,000

21/04/2021

660385. 210421. 074411. Ung ho ms 4080 FT 21112777369919

         200,000

21/04/2021

638398. 210421. 060645. Ma so 4306. 1 FT 21112354605013

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1101177917. Tam long nhan ai. CT tu 1018162742 NGUYEN DAC DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

IBVCB. 1101176050. asd. CT tu 0601000544207 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

MBVCB. 1101172166. Ung ho ma so 4076 - a Luong Van Vinh. CT tu 0011004322149 DANG GIA BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

IBVCB. 1101165488. UH MS 4075 Bui Thi Duyen Nghi Son Thanh Hoa. CT tu 0011001613936 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

22/04/2021

079226. 210421. 222819. ung ho MS 4080 ba Le Thi Bang

         100,000

22/04/2021

078512. 210421. 222648. ung ho MS 4081

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1102993959. hy vong moi dieu tot dep den voi anh ms 4081. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

22/04/2021

916681. 220421. 221703. MoMoT0 167291 8067T11 59677020 6T970436TMa so 4081 Ong Nguyen Van Kham Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1102991468. gdV hy vong moi dieu tot dep den c ms 4083. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         150,000

22/04/2021

IBVCB. 1102987681. A TUNG Ung ho Ma so 4083 : Anh Nguyen Manh Ha ( Om ZamBaLa ZaLen TaDa Soa Ha ). CT tu 0031000167837 PHAM VAN TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

22/04/2021

IBVCB. 1102985908. asd. CT tu 1017595068 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

916077. 220421. 220956. MoMoT 016729 18067T11 5965639 53T970 436TMa so 4083 Anh Nguyen Manh Ha Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         100,000

22/04/2021

IBVCB. 1102981655. asd. CT tu 1016620107 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

IBVCB. 1102980114. asd. CT tu 0371000520508 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

IBVCB. 1102978903. asd. CT tu 0501000235462 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

IBVCB. 1102977986. asd. CT tu 0911000069995 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

IBVCB. 1102976018. asd. CT tu 0531002594430 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,200

22/04/2021

IBVCB. 1102974348. asd. CT tu 0911000062371 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

IBVCB. 1102973296. asd. CT tu 0601000543790 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

IBVCB. 1102966724. asd. CT tu 0911000069995 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

229522. 220421. 215103. Ung ho ma so 4083 anh nguyen manh ha chong chi Quyen FT 21113407297057

         500,000

22/04/2021

225794. 220421. 214546. Ung ho 4083 FT 21113909509720

         100,000

22/04/2021

IBVCB. 1102948594. asd. CT tu 1018054965 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

IBVCB. 1102944614. asd. CT tu 0601000543790 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

867018. 220421. 210834. Ung ho Ms 4079

         100,000

22/04/2021

620078. 220421. 210718. goi ms 4306. 1

         250,000

22/04/2021

MBVCB. 1102897528. UNG HO MS 4077. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

IBVCB. 1102894061. asd. CT tu 0721000664275 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

MBVCB. 1102894041. UNG HO MS 4073. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

IBVCB. 1102893474. asd. CT tu 1017326430 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

IBVCB. 1102889160. asd. CT tu 0431000274045 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

181258. 220421. 204753. ma so 4083 FT 21113909301883

         200,000

22/04/2021

258186. 220421. 203614. Ung ho ba Le Thi Bang MS 4080

     2,000,000

22/04/2021

MBVCB. 1102826719. Ung ho ma so 4080 Ba Le Thi Bang. CT tu 0041000276092 TRAN CHAU TUONG ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

22/04/2021

145041. 220421. 200525. Tran Le My ung ho ms 4083 FT 21112396762505

         500,000

22/04/2021

520336. 220421. 200317. GUI CHO EM PHUC BI TAI NAN. CON CUA CO BANG. MONG EM MAU BINH PHUC - 220421 - 20: 04: 19 520336

         100,000

22/04/2021

666034. 220421. 200128. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; HUYNH NGOC BE chuyen khoan

         100,000

22/04/2021

346277. 220421. 195908. 2 chau Quang Duong ung ho ma so 4082

         200,000

22/04/2021

MBVCB. 1102786091. Giup do gia dinh anh Tran Van Hai. CT tu 0701000398752 NGO PHAM PHUONG THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

22/04/2021

083377. 220421. 185602. Donate FT 21112398152399

         250,000

22/04/2021

726437. 220421. 185337. Ung ho chi Nguyen Thi Quyen va cac chau nho

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1102682798. Ma so 4083: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

065210. 220421. 183802. Ung ho ma so 4080 FT 21112462204826

         200,000

22/04/2021

733325. 220421. 183607. TRINH HUYNH QUAN chuyen khoan ms 4080

         150,000

22/04/2021

MBVCB. 1102623677. CHU THI NHUNG ung ho MS 4080. CT tu 0611001777689 CHU THI NHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

150006. 220421. 180535. Chn cho ba le thi Bang

         500,000

22/04/2021

MBVCB. 1102617798. DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 4088 Ba Le Thi Bang. CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

149422. 220421. 175352. ma so 4087

           10,000

22/04/2021

021778. 220421. 175225. ung ho ms 4306. 1 FT 21112540449058

         200,000

22/04/2021

494440. 220421. 174434. UNG HO LE THI BANG MA SO4080 - 220421 - 17: 44: 31 494440

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1102538049. Ung ho ba Le Thi Bang MS4080. CT tu 0491001800631 DINH KHUONG DUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

MBVCB. 1102507310. ung ho Bac Le Thi Bang va Em Phuc. CT tu 1017689210 NGUYEN PHUONG ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

22/04/2021

MBVCB. 1102473771. Ma so 4083:   Anh Nguyen Manh Ha ( chong chi Quyen). CT tu 0541000312843 NGUYEN THI HUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

611811. 220421. 164619. PHAM HANG ung ho ma so 4083 Chuc em mau khoi

         200,000

22/04/2021

935973. 220421. 163723. Ung ho ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha co vo bi tai bien tien san FT   21112830692035

         300,000

22/04/2021

524680. 220421. 163108. ISL20210422163043121 - ung ho chi Quyen

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1102418394. VU THI MAI ung ho ma so 4083. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

011486. 220421. 162201. ZP5VC2O99DAI 210422000144088 Ma so 4083 Nguyen Manh Ha Yen Cu Tan Soi

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1102409689. TRUONG DUY THUC chuyen tien ho tro tu thien ma so 4082 Pham thi son. CT tu 0071002965813 TRUONG DUY THUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

MBVCB. 1102408143. ung ho chi quyen anh ha bac giang. CT tu 1018604173 PHAM THANH TUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

22/04/2021

006636. 220421. 161346. UNG HO MA SO 4083 ANH NGUYEN MANH HA

         200,000

22/04/2021

MBVCB. 1102397510. Ung ho ma so 4083. CT tu 0851000010000 NGUYEN THI THU HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

902475. 220421. 161101. Ung ho Ma so 4080 le thi bang - thanh hoa FT 21112010355074

         100,000

22/04/2021

960028. 220421. 160352. ung ho ma so 4083

         100,000

22/04/2021

895961. 220421. 155431. CTCP GS VN ung ho ma so 4083

     2,000,000

22/04/2021

MBVCB. 1102355382. Huynh Trong Binh ung ho Ms 4081 Ong Nguyen Van Kham - Thon Cau Go - xa Tien Luc - H Lang Giang - Bac Giang. CT tu 0071000596841 HUYNH TRONG BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         350,000

22/04/2021

MBVCB. 1102349140. HUYNH TRONG BINH chuyen tien Ms 4080 - Ba Le Thi Bang - Thon Mau Dong - Quang Luu - Quang Xuong - Thanh Hoa . CT tu 0071000596841 HUYNH TRONG BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

22/04/2021

MBVCB. 1102343573. Huynh Trong Binh ung ho Ms 4077 - anh Vo Thanh Tam (ch be Que Tran) - ap 4 - Lang Bien -   H Thap Muoi - Dong Thap. CT tu 0251001068583 HUYNH TRONG BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

22/04/2021

MBVCB. 1102335135. Ma so 4306. 1. CT tu 0851000024934 PHAM HAI LONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1102332781. HUYNH TRONG BINH chuyen tien MS 4083 Nguyen Manh Ha chong chi Quyen Yen Cu - Tan Soi - Yen The - Bac Giang. CT tu 0071000596841 HUYNH TRONG BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

22/04/2021

MBVCB. 1102329888. ung ho ma so 4083. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         500,000

22/04/2021

IBVCB. 1102329796. a. CT tu 0911000062984 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

861397. 220421. 153824. Ung ho MS 4076 em Luong Van Vinh FT 21112005507518

     2,000,000

22/04/2021

IBVCB. 1102315641. Do Xuan ck ung ho Ma so 4079: Ba Neang Kum. . CT tu 0451000264062 DO THI THANH XUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

22/04/2021

844763. 220421. 152450. Ma so 4083 FT 21112868399820

         500,000

22/04/2021

MBVCB. 1102287918. NGUYEN ANH QUYEN TT DQ BV BACH MAI ung ho ma so 4083. Mong chi som khoe tro ve gia dinh. CT tu 0301002891282 NGUYEN ANH QUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1102279519. gia dinh anh ha. CT tu 1015409852 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

22/04/2021

02009 7045704 2215163 92021a 9ab258075. 16397. 151642. DIEP UNG HO MS 4083

           50,000

22/04/2021

/Ref: PALPM10D3VH Ref: PALPM10D3VH LP VNM10D3VH UNG HO MS 4083 DVC: MS TONG THI THU HA

         100,000

22/04/2021

534233. 220421. 150948. MS 4080 Le Thi Bang

         500,000

22/04/2021

823347. 220421. 150728. Ung ho anh Nguyen Manh Ha ma so 4083 FT 21112692628111

         200,000

22/04/2021

819845. 220421. 150434. Tiep suc ma so 4076 FT 21112060122069

         200,000

22/04/2021

937094. 220421. 150044. MS 4083 anh Nguyen Manh Ha

         200,000

22/04/2021

936190. 220421. 145809. MS 4306 1 nha an toan song an tam

         100,000

22/04/2021

446653. 220421. 145409. MS 4083 ANH NGUYEN MANH HA - 220421 - 14: 54: 06 446653

     2,000,000

22/04/2021

MBVCB. 1102217278. ma so 4083. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

22/04/2021

798012. 220421. 144602. Ung ho ma so 4080 FT 21112122002097

         200,000

22/04/2021

794331. 220421. 144248. Ung ho ma so 4083 FT 21112280952957

         200,000

22/04/2021

IBVCB. 1102191811. DAO DUNG ck ung ho Ma so 4083 - Anh Nguyen Manh Ha. CT tu 1019219440 DAO THI DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

MBVCB. 1102187737. DAO MINH PHONG ung ho Ma so 4083 Anh Nguyen Manh Ha ( Chong chi Quyen ) Xom Cu Yen ,   Xa tan Soi, Bac Giang. CT tu 0041000117530 DAO MINH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

22/04/2021

961274. 220421. 143504. HAINGA UNG HO MS4083

         100,000

22/04/2021

450028. 220421. 143453. dong gop hao tam xin gui ve 1 Ma so 4083 Anh Nguyen Manh Ha chong chi Quyen Dia chi Xom Yen Cu xa Tan Soi huyen Yen The tinh Bac Giang DT 0978672537 anh Ha Ta hong on Chua Me Maria Cac Thanh a

           57,000

22/04/2021

IBVCB. 1102169923. a. CT tu 0911000069162 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

MBVCB. 1102146796. Ms 4083. CT tu 0021000352932 BUI DINH SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

22/04/2021

MBVCB. 1102104452. BUI THI DINH chuyen tien ung ho ma so 4083. CT tu 0851000000558 BUI THI DINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

MBVCB. 1102098198. ung ho ma so 4083. CT tu 0021000429748 NGO THU HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

MBVCB. 1102097238. Ung ho ba Le Thi Bang MS4080. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1102096022. Ung ho anh Nguyen Manh Ha MS4083. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

403475. 220421. 134802. ung ho ma so 4066. chi hoang thi thu thuy

         200,000

22/04/2021

SHGD: 10001993. DD: 210422. BO: Ms LUU THI NHUOC LINH. Remark: LUU THI NHUOC LINH MA SO: 4073 UNG HO CHI NGUYEN THI GIANG

         300,000

22/04/2021

IBVCB. 1102060503. vdvds. CT tu 0911000058349 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

138812. 220421. 132448. Ngo Duc Chieu ung ho ma 4076

           50,000

22/04/2021

IBVCB. 1102055458. fsdfs. CT tu 0441000781108 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

137861. 220421. 132230. Ngo Duc Chieu ung ho ma 4080

           50,000

22/04/2021

707531. 220421. 131431. 4083 FT   21112037292094

         200,000

22/04/2021

746160. 220421. 131120. UNG HO MA SO 4083, ANH NGUYEN MANH HA, CHI NGUYEN THI QUYEN

         300,000

22/04/2021

IBVCB. 1102034826. CT Nhan ai Dan Tri. CT tu 0631000463336 TON NU NGOC DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

22/04/2021

158115. 220421. 130732. Ung ho ma 4083

         500,000

22/04/2021

900719. 220421. 130050. Ung ho anh chi Ha Quyet

         300,000

22/04/2021

696323. 220421. 130042. Ung ho ma so 4079 ba Neang Kum FT 21112755062413

           50,000

22/04/2021

MBVCB. 1102017089. ung ho ma so 4055 Truong Thi Tinh. CT tu 0021001707282 VU THUY TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,565,000

22/04/2021

IBVCB. 1102010968. ma so: 4083, a nguyen manh ha( chong chi quyen). CT tu 1013285279 TRAN THI TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

22/04/2021

686708. 220421. 124825. Ung ho ms 4080 - ba Le Thi Bang FT 21112626382460

         200,000

22/04/2021

SHGD: 10011518. DD: 210422. BO: DANG THI BONG. Remark: IBUNG HO MS 4083 NGUYEN MANH HA

         200,000

22/04/2021

MBVCB. 1101970368. Ms 4083:   Anh Nguyen Manh Ha (chong chi Quyen). CT tu 0031000221605 TO NGOC DUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

667974. 220421. 122614. Ma so 4074 chi Ngo Thi Loan FT 21112509860050

         100,000

22/04/2021

667009. 220421. 122505. Ma so 4077 anh Vo Thanh Tam FT 21112201518323

         100,000

22/04/2021

664588. 220421. 122221. Ma so 4079 ba Neang Kum FT 21112628401143

         100,000

22/04/2021

662391. 220421. 122002. Ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha FT 21112624604784

         100,000

22/04/2021

393869. 220421. 121201. Ma so 4083: Anh Nguyen Manh Ha (chong chi Quyen)

         300,000

22/04/2021

MBVCB. 1101941843. xin duoc ung ho ma so 4083. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

22/04/2021

407291. 220421. 115947. UNG HO MS : 4083 ANH NGUYEN MANH HA ( CHONG CHI QUYEN) - 220421 - 12: 00: 51 407291

         200,000

22/04/2021

MBVCB. 1101901424. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4083. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

22/04/2021

973456. 220421. 114752. ung ho gd a Nguyen Manh Ha, ms 4083 0978672537

         200,000

22/04/2021

IBVCB. 1101894270. Giup ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha chong chi Quy. CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           50,000

22/04/2021

MBVCB. 1101892883. Ma so 4083 mong chi Quyen som hoi phuc va khoe manh. CT tu 0451000358193 PHAM NGOC TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

626365. 220421. 114338. Ong Tu Van giup do MS 4083 Nguyen Thi Quyen FT 21112548016078

     2,000,000

22/04/2021

623279. 220421. 114045. Ung ho ms 4083 a Nguyen Manh Ha yen the bac Giang FT 21112945126097

         300,000

22/04/2021

IBVCB. 1101853998. ma so 4079va4080. CT tu 0461004000561 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

22/04/2021

MBVCB. 1101845067. ung ho Ma so 4083: Anh Nguyen Manh Ha (chong chi Quyen). CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

22/04/2021

MBVCB. 1101837381. ung ho ms 4083. CT tu 0011004008281 PHAM NGOC TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

22/04/2021

133547. 220421. 110742. Ung ho ms 4083

         200,000

22/04/2021

MBVCB. 1101805079. Ung ho MS 4083: Anh Nguyen Manh Ha. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

22/04/2021

MBVCB. 1101801061. Ung ho MS 4306. 1: Nha an tam song an toan. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

22/04/2021

560310. 220421. 104610. Tung Nguyen giup ma so 4083 Anh Nguyen Manh Ha - Cam on bao Dan Tri FT 21112693369899

         100,000

22/04/2021

858834. 220421. 104119. ma so 4083 chuc Quyen mau khoe de cham be

         200,000

22/04/2021

055621. 220421. 103041. ung ho 4082 Pham Thi Son. chuc chau som khoe

         200,000

22/04/2021

389858. 220421. 103023. ung ho ma so 4083 anh NGUYEN MANH HA

         200,000

22/04/2021

885155. 220421. 102820. ung ho cho chi Quyen ma so 4083

     1,000,000

22/04/2021

MBVCB. 1101693388. ung ho anh Ha Quyen ma so 4083, mong chi som binh phuc de ve voi gia dinh. CT tu 0021000400692 VU VAN HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

SHGD: 10000586. DD: 210422. BO: bui quynh khanh. Remark: ung ho ba le thi bang ( thanh hoa). xin cam on

         200,000

22/04/2021

SHGD: 10000616. DD: 210422. BO: doan hoang yen. Remark: den ms: 4077 be que tran . mong chau som khoe , yeu chau

         200,000

22/04/2021

MBVCB. 1101668023. Ung ho ma so 4083. CT tu 0021000525300 DO THI KIM TUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

507728. 220421. 100209. Ung ho ma so 4083 Nguyen Manh Ha FT 21112510080474

         200,000

22/04/2021

IBVCB. 1101654147. HUYNH THI KIM THUY ung ho ma so 4083. CT tu 0041000479024 HUYNH THI KIM THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

IBVCB. 1101652771. a. CT tu 0911000068264 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

IBVCB. 1101645746. giup chi Ho Thi Ngoc Dep (me em Kha) long an, ma so 4067. CT tu 0251002726281 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

22/04/2021

495276. 220421. 095124. Ung ho gia dinh c Quyen a Ha FT 21112102576742

         100,000

22/04/2021

IBVCB. 1101635628. giup chi Dinh Thi Lan o quang ngai, ma so: 4069. CT tu 0251002726281 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

22/04/2021

MBVCB. 1101627618. LE THI THANH TAM chuyen tien ung ho ms 4083 Anh Ha chong chi Quyen. CT tu 0071000736339 LE THI THANH TAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

IBVCB. 1101624391. ma so 4082:   PhamThi Son o xom 8 nghe an. CT tu 0251002726281 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

22/04/2021

IBVCB. 1101624736. Chuyen khoan cho Ma so 4083: Anh Nguyen Manh Ha (chong chi Quyen), thanks. CT tu 0011000851889 BUI DUC MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

22/04/2021

MBVCB. 1101624454. Ma so 4083. CT tu 0081001161207 NGUYEN BUI DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

160509. 220421. 094550. Ma so 4083 Ung ho nha anh Ha Quyen xom Yen Cu Tan Soi Yen The Bac Giang

         200,000

22/04/2021

160093. 220421. 094529. Ung ho chi Nguyen Thi Quyen 37 t xa tan soi huyen yen the bac giang

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1101574970. MS4083,   NGUYEN MANH HA, BAC GIANG. CT tu 0071000915062 NGO THI DIEU MO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

22/04/2021

SHGD: 10002333. DD: 210422. BO: NGUYEN HOANG GIANG. Remark: 4083

           50,000

22/04/2021

463983. 220421. 092324. Ung ho ma so 4083 FT 21112425784607

         100,000

22/04/2021

889676. 220421. 092221. Ung ho ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha

           50,000

22/04/2021

IBVCB. 1101559318. a. CT tu 0441000791947 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

22/04/2021

SHGD: 10008021. DD: 210422. BO: DINH TIEN THIET. Remark: Ung ho ma so 4082 Pham Thi Son xom 8 Nghi Lam Nghi Loc Nghe An

         100,000

22/04/2021

SHGD: 10004778. DD: 210422. BO: DUONG VAN THACH. Remark: Ma so 4082 pham thi son

         200,000

22/04/2021

GIUP CU BA GAN TRAM TUOI BAU VIU BEN MET BANH BO O AN GIANG. MA SO 4079 (BA NEANG KUM NGUOI KHMER)

     5,000,000

22/04/2021

GIUP EM QUE TRAN BI UNG THU MAU O DONG THAP. MA SO:   4077 (ONG VO THANH TAM CHA BE TRAN)

     5,000,000

22/04/2021

236595. 220421. 090405. KIM HUU giup 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083

         180,000

22/04/2021

MBVCB. 1101515335. Thuong nguoi. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           80,000

22/04/2021

SHGD: 10000125. DD: 210422. BO: TRAN VAN GIANG. Remark: [2100000011612580]HO TRO MA SO 4083:   ANH NGUYEN MANH HA

         200,000

22/04/2021

SHGD: 10000043. DD: 210422. BO: VU ANH DUC. Remark: BCIN: Ma so 4082 anh tran van hai

         300,000

22/04/2021

IBVCB. 1101510958. Ung ho Ma so 4306 1 Nha chong lu. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           10,000

22/04/2021

IBVCB. 1101507737. Ung ho Ma so 4083 Anh Ha. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           10,000

22/04/2021

998721. 220421. 085728. Ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha (chong chi Quyen)

         200,000

22/04/2021

MBVCB. 1101503888. Ung ho c Quyen (MS 4083 Anh Nguyen Manh Ha - chong c Quyen). CT tu 0011001868686 NGUYEN NGUYET LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

22/04/2021

SHGD: 10012931. DD: 210422. BO: NGUYEN MAI HANH. Remark: Nguyen Mai Hanh, Hanoi, Ung ho Ma so 4082

         100,000

22/04/2021

357123. 220421. 085343. SANHSEACO GUI MS 4083 - 220421 - 08: 53: 41 357123

           50,000

22/04/2021

431117. 220421. 085033. Ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha FT 21112839197964

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1101491481. Ung ho ma so 4083 anh nguyen manh ha. CT tu 0611001941953 PHAM THANH HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

IBVCB. 1101488103. Ma so 4083 dt 0978672537 Nguyen Manh Ha. CT tu 0021000407521 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

22/04/2021

428830. 220421. 084801. UH Nguyen Thi Quyen YTBG FT 21112343845094

           60,000

22/04/2021

SHGD: 10002948. DD: 210422. BO: HOANG THI LANH. Remark: Ma so 4066 Hoang Thi Thu Thuy

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1101485930. 4083. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

148226. 220421. 083929. Ma so 4083 Anh Nguyen Manh Ha

         100,000

22/04/2021

421092. 220421. 083906. Ung ho anh Ha chi Quyen FT 21112742584622

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1101456424. Ms 4083 :   Nguyen Manh Ha. CT tu 0541000292484 MAI NGOC TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

SHGD: 10000212. DD: 210422. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung ho ong Nguyen Van Kham MS 4081

         100,000

22/04/2021

SHGD: 10000211. DD: 210422. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung ho chi Nguyen Thi Tam MS 4059

         100,000

22/04/2021

SHGD: 10000215. DD: 210422. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung ho chi Dinh Thi Lan

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1101447196. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4306. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

22/04/2021

MBVCB. 1101442178. VU THI HUYEN chuyen tien ung ho ma 4083, Chi Quyen   - San phu. CT tu 0451000375584 VU THI HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

411063. 220421. 082623. Ma so 4083 FT 21112808400055

         500,000

22/04/2021

125377. 220421. 082322. Vinh Nam ung ho ms 4083 Nguyen Manh Ha

         100,000

22/04/2021

IBVCB. 1101421468. Ung ho MS 4083 Nguyen Manh Ha (chong chi Quyen) Yen Cu, Tan Soi, Yen The,   Bac Giang. CT tu 0691000371610 DO THI HONG HANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

403656. 220421. 081526. Con chuc co mau khoe kim ngan FT 21112906038349

         100,000

22/04/2021

109997. 220421. 081053. Ma so 4083 Anh Nguyen Manh Ha chong chi Quyen

         100,000

22/04/2021

878227. 220421. 080750. chuyen toi ba NENG KU ma so 4079

         200,000

22/04/2021

IBVCB. 1101404871. vo chong vu thai, cha me 2 ben ung ho Ma so 4083: Anh Nguyen Manh Ha (chong chi Quyen) (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           60,000

22/04/2021

878037. 220421. 080609. chuyen toi ba Bang ma so 4080

         200,000

22/04/2021

397700. 220421. 080524. Chuc chi mau khoe Ms 4083 FT 21112431562056

           50,000

22/04/2021

IBVCB. 1101401299. ung ho Ma so 4083: Anh Nguyen Manh Ha (chong chi Quyen). CT tu 0311000572431 TRAN THI MINH TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

22/04/2021

007217. 220421. 080353. Ung ho ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha

         500,000

22/04/2021

MBVCB. 1101386881. MS4083 aNgMHa chong cQuyen xYenCu hYenThe BacGiang. CT tu 0451001764603 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         300,000

22/04/2021

MBVCB. 1101378025. ung ho ma so 4083 NGUYEN MANH HA. CT tu 0181002917221 NGUYEN THUY TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

22/04/2021

384227. 220421. 073520. Ung ho ma so 4083 -   anh Nguyen Manh Ha, xom Yen Cu, Tan Soi, huyen Yen The, tinh Bac Giang FT 21112460029409

         200,000

22/04/2021

379459. 220421. 072049. Ung ho ma so 4083 FT 21112892378010

         200,000

22/04/2021

207252. 220421. 071618. MA SO 4083

         150,000

22/04/2021

MBVCB. 1101330367. Ma so 4083   - Nguyen Manh Ha. CT tu 0011001967304 PHAM HONG KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

22/04/2021

MBVCB. 1101324039. BUI THI THUY MY ung ho ma so 4083. CT tu 0461000569579 BUI THI THUY MY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

047707. 220421. 063905. Ma so 4306 1 Nha an toan song an tam 2 Quy Khuyen hoc Viet Nam Phong 401 402 toa nha 25 pho Ta Quang Buu phuong Bach Khoa quan Hai Ba Trung Ha Noi Tel 0243 9448503

         500,000

22/04/2021

179993. 220421. 041855. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; LE THI HUU chuyen khoanung ho 4080 le thi bang

         500,000

22/04/2021

MBVCB. 1101258360. MAI THANH HAI chuyen tien ms 4080 ba le thi bang. CT tu 0081001170561 MAI THANH HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1101240406. PHAN THI HIEN chuyen tien giup MS 4080: Le Thi Bang co con trai Mai Xuan Phuc dang nam vien do tai nan. CT tu 0091000667097 PHAN THI HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

22/04/2021

216178. 220421. 004225. kim oanh ung ho ms 4306. 1

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1102934328. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4083 anh nguyen manh ha(chong chi quyen). CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

22/04/2021

MBVCB. 1102931193. Ms 4083.   Chuc anh Ha va Chi Quyen se vuot qua duoc kho khan va gap nhieu may man trong cuoc song. Cam on bao dan tri. . CT tu 0071000983170 PHAN HOANG VUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

22/04/2021

177502. 220421. 204324. Ung ho ma so 4083 chuc chi va gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT   21112010785751

           50,000

22/04/2021

494536. 220421. 174456. GD NV&TN UHMS 4083 - 220421 - 17: 44: 53 494536

         200,000

22/04/2021

980029. 220421. 171342. To Nhung UH ma 4080 ba Le Thi Bang FT 21112037654708

         300,000

22/04/2021

970883. 220421. 170545. Ung ho MS4083. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT 21112104096825

         200,000

22/04/2021

903386. 220421. 161144. Ng Thi Phi Loan ung ho ms 4083 FT 21112066169120

         100,000

22/04/2021

IBVCB. 1102365065. ung ho ms 4083 la 50k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

22/04/2021

688616. 220421. 125048. Ma so 4083 FT 21112292125257

         100,000

22/04/2021

SHGD: 10001245. DD: 210422. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4083

           50,000

22/04/2021

549550. 220421. 103711. Ung ho a Nguyen Manh Ha ms 4083 FT 21112564007334

         100,000

22/04/2021

MBVCB. 1101745306. ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha. CT tu 0351000366158 NGUYEN TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

22/04/2021

IBVCB. 1101670466. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4082 cho Pham Thi Son (me cac chau). CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

IBVCB. 1101665367. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4081 cho Ong Nguyen Van Kham. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

22/04/2021

IBVCB. 1101662419. (Ong) Ho Phi Hai ung ho ms4082 (Ba) Pham Thi Son(me cac chau), DC: Xom 8, X.   Nghi Lam, H. Nghi Loc, T. Nghe An, sdt: 0378675371. CT tu 0411001053723 BUI THANH PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

22/04/2021

IBVCB. 1101661270. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4080 cho ba Le Thi Bang. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         400,000

22/04/2021

IBVCB. 1101657705. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4079 cho ba Neang Kum. . CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

22/04/2021

IBVCB. 1101652321. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4078 cho ong Nguyen Van Hieu. (Chu ruot em Nguyen Van Thao). CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

IBVCB. 1101650900. (Ong) Ho Phi Hai chuyen ung ho ms4077: (Anh) Vo Thanh Tam, Dc:   Ap 4, X. Lang Bien, H. Thap Muoi, T. Dong Thap. . CT tu 0411001053723 BUI THANH PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

22/04/2021

IBVCB. 1101649036. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4077 cho anh Vo Thanh Tam (cha be Que Tran). CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

22/04/2021

SHGD: 10008190. DD: 210422. BO: LE VAN TRUYEN. Remark: Ung ho ma so 4078 - mong anh Thao luon binh an

         200,000

22/04/2021

MBVCB. 1101469183. VU THrI DUNG transfer Ma so 4083: Anh Nguyen Manh Ha (chong chi Quyen) Yen The -   Bac Giang , khoa HS TC Bach Mai. CT tu 0011000827623 VU THI DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

SHGD: 10001573. DD: 210422. BO: LE THI THUY TRANG. Remark: IBGIUP MS 4079 GIUP BA NEANG KUM. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

         300,000

22/04/2021

MBVCB. 1101399645. Ung ho chi Quyen - MS 4083. CT tu 0491000040008 TRAN DUC MUOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

22/04/2021

378377. 220421. 071721. Ma so 4083. Good lucky si much. FT 21112182076714

         200,000

23/04/2021

280782. 220421. 225919. ung ho chi nguyen thi quyen

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1103022321. Ma so 4083:   Anh Nguyen Manh Ha . CT tu 0031000188157 BUI THI KIEU TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

23/04/2021

400311. 220421. 223358. Ung ho gia dinh Anh Hai MS 4082 -   Mong gia dinh som vuot qua kho khan

         200,000

23/04/2021

187531. 230421. 222915. Dong duc hao gui chut nang luong an lanh toi ms 4083, 84. NAM MO QUAN THE AM BO TAT FT 21114939404203

     1,000,000

23/04/2021

MBVCB. 1104789339. PHAM PHUONG HAU chuyen tien uhg ho chau Duong MS4084. CT tu 0011001106744 PHAM PHUONG HAU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

23/04/2021

MBVCB. 1104779819. Gd Le Tan Thanh uh MS 4084 chi Nguyen Thi Thuy, me Duong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0071001095614 LE TAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           80,000

23/04/2021

MBVCB. 1104782065. XIN CHUNG TAY UNG HO HOAN CANH MS 4084. CT tu 0071000981120 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1104773339. TRAN VAN DUNG chuyen tien. CT tu 0411000954192 TRAN VAN DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

23/04/2021

MBVCB. 1104753600. TTP chuyen tien Nguyen Thi Thuy ( me em Duong) MS 4084. CT tu 0111000130231 TANG THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1104740099. ms 4083 . CT tu 0081000330287 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         400,000

23/04/2021

248664. 230421. 210429. gui e duong mong e mau khoe manh

     1,000,000

23/04/2021

MBVCB. 1104691027. TRAN NHO THAI chuyen tien. Ma so 4084 : nguyen thuy Duong : dt 0338420546. CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1104679246. Gui bao Dan Tri giup ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy me em Duong. CT tu 0071002594899 MAI THI HONG HANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

101688. 230421. 202707. Nguyen thi thuy 4084 FT 21113123070611

         500,000

23/04/2021

301180. 230421. 200359. ms4084

           50,000

23/04/2021

MBVCB. 1104621768. Ung ho ms 4084 me em Duong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

IBVCB. 1104620002. asd. CT tu 0331000516258 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

23/04/2021

MBVCB. 1104617356. Ung ho MS 4079. CT tu 0441003890441 LE THI NGUYET NHI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

23/04/2021

MBVCB. 1104615722. Ung ho ms 4083 chong chi Quyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

046411. 230421. 192156. Ung ho ms 4084 FT 21113001740476

           50,000

23/04/2021

MBVCB. 1104538375. Ung ho ma so : 4069. CT tu 0541000218278 TONG CANH KIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

23/04/2021

MBVCB. 1104531574. Ung ho Ma so : 4068. CT tu 0541000218278 TONG CANH KIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

23/04/2021

MBVCB. 1104514653. NGUYEN THI BAY chuyen tien chi nguyen thi thuy ma so 4084. CT tu 0251001143603 NGUYEN THI BAY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

23/04/2021

MBVCB. 1104511753. MS4081: ONG NGUYEN VAN KHAM (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

23/04/2021

IBVCB. 1104492104. Giup ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy me em Duong. CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           50,000

23/04/2021

280102. 230421. 183234. Ung ho ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy

     1,000,000

23/04/2021

IBVCB. 1104477972. UH MS 4084 Nguyen Thi Thuy Lap Thach Vinh Phuc. CT tu 0011001613936 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1104479136. Ma so 4076:   anh Luong Van Vinh. CT tu 0491000143270 DAO QUOC DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

23/04/2021

555884. 230421. 181516. Ung ho chau Duong (Ma so: 4084) (me:   chi Nguyen Thi Thuy) qua Bao Dan tri

         500,000

23/04/2021

192338. 230421. 180349. Ma so 4084 Chi Nguyen Thi Thuy me em Duong Dia chi Thon Dong Chu xa Xuan Hoa huyen Lap Thach tinh Vinh Phuc DT 0338420546

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1104428264. Ma so 4084. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

155853. 230421. 174445. ung ho ma so 4084

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1104407211. Ung ho Ma So 4084 chi Nguyen Thi Thuy. CT tu 0021000277192 NGUYEN HA LONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

760843. 230421. 171514. MA SO 4084 CHI NGUYEN THI THUY (ME EM DUONG)

         200,000

23/04/2021

257180. 230421. 170831. Ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1104323021. Ung ho Ma so 4073: Chi Nguyen Thi Giang. CT tu 0721000548380 LE THANH PHUONG THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

23/04/2021

904160. 230421. 165945. uh ma so 4076 Luong Van Vinh cau cho gia dinh vuot nan FT 21113009808875

         200,000

23/04/2021

901785. 230421. 165747. Ung ho ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy me em Duong FT 21113454915708

         500,000

23/04/2021

898844. 230421. 165527. Ung ho ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy me em Duong FT 21113399366241

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1104305168. Ung ho MS 4084 Chi Nguyen Thi Thuy. CT tu 0071004164154 TRAN TAN DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

23/04/2021

888107. 230421. 164659. Ung ho chi Quyen chong Nguyen Manh Ha ma so 4083 FT 21113560013550

         300,000

23/04/2021

117217. 230421. 164301. Ung ho ma so 4084

         500,000

23/04/2021

005384. 230421. 163908. Ma so 4076 Luong Van Vinh

         100,000

23/04/2021

IBVCB. 1104269228. UH MS 4084 chi Nguyen Thi Thuy Vinh Phuc. CT tu 0021001054483 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1104262385. ung ho ms 4084 c Nguyen Thi Thuy me e Duong. CT tu 0711000221700 VU THUY DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1104239039. Ma so 4084. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

764162. 230421. 162115. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 4084

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1104222770. Ung ho ma so 4084 chi nguyen thi thuy ( me em Duong). CT tu 0021000039420 NGUYEN DINH TRI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

23/04/2021

IBVCB. 1104218306. Ma so 4084. CT tu 0541000195289 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

23/04/2021

008177. 230421. 160720. Ung ho cho ma so 4083

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1104195897. VU THI KIM LOAN chuyen tien ung ho ma so 4084. CT tu 0021001771381 VU THI KIM LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1104190752. TRAN THI MAI PHUONG chuyen tien ung ho Ma so 4084 c Thuy mej E Duong/Lap thach/Vinh Phuc . CT tu 0011004444960 TRAN THI MAI PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1104186040. TRAN THI HONG XUYEN chuyen tien. CT tu 1013009248 TRAN THI HONG XUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

23/04/2021

IBVCB. 1104184225. NGUYEN THE BAN Ung ho chau Duong. CT tu 0591000215784 NGUYEN THE BAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1104184987. Ung ho ma so 4084, em Duong. CT tu 0011004287744 CHU THI VIET HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

23/04/2021

770720. 230421. 155358. ung ho ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha , chong chi Quyen

     2,000,000

23/04/2021

TRUONG THIEN TUAN UNG HO

         500,000

23/04/2021

MBVCB. 1104148744. UH ma so 4083 Anh Nguyen Manh Ha ( chong chi Quyen) . CT tu 0441000747287 NGUYEN THI KIM HONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

23/04/2021

MBVCB. 1104142295. DO NGOC TU chuyen tien ho tro ma so 4084 Nguyen Thi Thuy (me em Duong). CT tu 0081000147128 DO NGOC TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

23/04/2021

MBVCB. 1104129672. UH ma so 4084 Chi Nguyen Thi Thuy (me em Duong) . CT tu 0441000747287 NGUYEN THI KIM HONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

23/04/2021

789101. 230421. 152827. Ung ho ma so 4084 FT 21113026343776

         300,000

23/04/2021

SHGD: 10000983. DD: 210423. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 4084 chi Nguyen Thi Thuyme em Duong

           50,000

23/04/2021

218727. 230421. 151859. Ung ho e Duong

         200,000

23/04/2021

479637. 230421. 150708. ung ho Ma so 4080 ba Le Thi Bang

         500,000

23/04/2021

IBVCB. 1104063093. Ck ma so 4084, cho Nguyen Thi Thuy -   Lap Thach , Vinh Phuc. . CT tu 0451000250709 TO THANH DUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1104063984. ung ho Ma so 4084: Chi Nguyen Thi Thuy (me em Duong). CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

541983. 230421. 025945. Ung ho ma so 4084 em Duong

         500,000

23/04/2021

240076. 230421. 145607. Ung ho em nguyen thuy duong mo tim

         200,000

23/04/2021

736149. 230421. 144355. Mrs Tuyet A33406 Vinhomes Gardenia ung ho ma so 4084 Nguyen Thi Thuy FT   21113510181070

         300,000

23/04/2021

IBVCB. 1104009175. LE DUY PHAM chuyen khoan, ung ho ma so 4084: Chi Nguyen Thi Thuy (me em Duong). CT tu 0181001702455 LE DUY PHAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

23/04/2021

734659. 230421. 144238. Gui den ma so 4083 anh nguyen manh ha FT 21113560654042

         500,000

23/04/2021

726763. 230421. 143531. Ung ho nguyen thi thuy ms 4084 FT 21113453139132

         300,000

23/04/2021

IBVCB. 1103978732. Ma so 4084 Nguyen Thuy Duong. CT tu 0181000068556 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         500,000

23/04/2021

/Ref: P1836456 Ref: P1836456 ung ho ms 4084 me em Duong DVC: VU THI THANH THUY

         300,000

23/04/2021

IBVCB. 1103972185. Ung ho Ma so 4084: Chi Nguyen Thi Thuy (me em Duong). CT tu 0081000140311 LUU ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

23/04/2021

MBVCB. 1103970837. ma so 4084,   chi Nguyen Thi Thuy. CT tu 1017937924 LE THUAN AN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

23/04/2021

MBVCB. 1103966829. Ung ho em Duong tinh Vinh Phuc Ma so: 4084. CT tu 0021000429941 LE MANH DONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1103933327. VU THI MAI ung ho ma so 4084 . CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

IBVCB. 1103933610. nguyen ngoc phi ung ho Ma so 4084: Chi Nguyen Thi Thuy (me em Duong). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           60,000

23/04/2021

690170. 230421. 140202. Ung ho ma so 4083 nguyen manh ha FT 21113660930065

         200,000

23/04/2021

677921. 230421. 134928. Ung ho 4073 c Giang va 3 be nho FT 21113036998069

         100,000

23/04/2021

677035. 230421. 133901. ma so:   4084 chuc chau mau khoe lai

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1103877808. Ung ho ma 4084. CT tu 0011004358793 LUONG THAO NGUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

23/04/2021

656707. 230421. 132616. Ung ho Ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy me em Duong FT 21113050752438

         300,000

23/04/2021

632160. 230421. 131818. UNG HO MA SO 4084 - 230421 - 13: 19: 20 632160

     1,000,000

23/04/2021

604526. 230421. 131428. Ong Tu Van giup do cho Ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy me em Duong

     2,000,000

23/04/2021

IBVCB. 1103837131. Ung ho Ma so 4084: Chi Nguyen Thi Thuy (me em Nguyen Thuy Duong). CT tu 0011000502512 BUI THI NGA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

23/04/2021

657619. 230421. 005117. Ung ho Chi Quyen Anh Ha

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1103810543. Ung ho ms:   4084. CT tu 0911000012326 TRAN HUYNH DANG KHOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

23/04/2021

150596. 230421. 123618. LE THI THANH VAN chuyen tien ung ho ma so 4083

         100,000

23/04/2021

170389. 230421. 123011. ung ho ma so 4084

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1103739827. MS 4066:   chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0371000444635 NGUYEN THI MAI KHUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

23/04/2021

605351. 230421. 121819. Lam Hue Quyen ung ho Ms 4082 FT 21113620986320

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1103734300. ma so 4084. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

23/04/2021

MBVCB. 1103710530. DO VAN TUYEN (DO VAN TA) chuyen tien. CT tu 0731000674219 DO VAN TUYEN (DO VAN TA) toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1103699135. NGUYEN XUAN THUONG chuyen tien ms 4084 NGUYEN THI THUY ( me chau Duong). CT tu 0351000912433 NGUYEN XUAN THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

23/04/2021

579635. 230421. 115130. Ms Ha Minh Truc Vinh phuc ung ho ms 4084 GD be Duong. Chuc be binh phuc FT 21113000163936

         200,000

23/04/2021

578091. 230421. 115003. Ung ho ma so 4082 FT 21113400877430

         100,000

23/04/2021

997332. 230421. 113221. MS 4084

         100,000

23/04/2021

558323. 230421. 113042. Ung ho ma so 4083 chi Quyen FT 21113405184540

         200,000

23/04/2021

IBVCB. 1103639698. dfjhs. CT tu 0041000389286 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

23/04/2021

IBVCB. 1103636011. Nguyen Thi Hoa Vung tau CK toi Ma so 4084: Chi Nguyen Thi Thuy (me em Duong). CT tu 0081001145154 NGUYEN THI HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

23/04/2021

IBVCB. 1103636451. fbsd. CT tu 0911000049561 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

23/04/2021

MBVCB. 1103632380. Ung ho ms4079 ba Neang Kum huyen Tri Ton tinh An Giang. CT tu 0301000348601 LE THI THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

23/04/2021

IBVCB. 1103632313. sgsg. CT tu 0431000273931 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

23/04/2021

MBVCB. 1103612767. C. BINH ung ho MS 4084 Ng. T. Thuy. CT tu 0301000335811 VU THI THANH BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

23/04/2021

541942. 230421. 111625. ung ho 4080 Le Thi Bang FT 21113749623891

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1103595542. MS 4080 ba Le Thi Bang Thanh Hoa. CT tu 0071004889775 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

         200,000

23/04/2021

140247. 230421. 110756. Ma so 4083 Nguyen Manh Ha

         500,000

23/04/2021

IBVCB. 1103555519. Ung ho Ma so 4084 Chi Thuy. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           10,000

23/04/2021

MBVCB. 1103543930. NGUYEN MINH TUAN chuyen tien. CT tu 0491000065645 NGUYEN MINH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1103541453. Giup do MS 4084. CT tu 0071004408717 DAM THI ANH THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

23/04/2021

502015. 230421. 103927. ung ho   ms 4083 chi quyen FT   21113608454699

         100,000

23/04/2021

499497. 230421. 103718. ung ho   ms 4084 me em duong FT   21113280037287

         100,000

23/04/2021

497229. 230421. 103517. UH MS 4084 FT 21113394836407

         500,000

23/04/2021

135289. 230421. 103339. Ung ho ma so 4084 chi Thuy

         300,000

23/04/2021

031211. 230421. 103336. Ung ho ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy me em Duong

         500,000

23/04/2021

277427. 230421. 102952. MA SO 4084

         300,000

23/04/2021

131034. 230421. 102123. ung ho ma so 4084 chuc e Duong mau khoe

         200,000

23/04/2021

129646. 230421. 101720. Ma so 4084 ho tro me be trai nguyen thuy duong

         300,000

23/04/2021

047055. 230421. 101119. TRAN THU HA ung ho ma so 4084

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1103466449. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4083 chi Nguyen Thi Quyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

23/04/2021

019260. 230421. 101050. Ung ho ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy

           50,000

23/04/2021

588664. 230421. 101033. SANHSEACO GUI MS 4084 - 230421 - 10: 10: 29 588664

           50,000

23/04/2021

MBVCB. 1103460335. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4084. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

23/04/2021

MBVCB. 1103453550. Ung ho hoan canh co ma so: 4084. CT tu 0201000348825 NGUYEN TIEN SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1103448653. TRAN NGOC MAI chuyen tien UH ms 4048 me em Duong. CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

23/04/2021

992064. 230421. 100107. UNG HO MS 4079

         300,000

23/04/2021

IBVCB. 1103437088. Ma so 4082:   Pham Thi Son (me cac chau). CT tu 0451000347808 NGO TRAN VAN KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

SHGD: 10009553. DD: 210423. BO: NGUYEN THI KIM CUC. Remark: Ung ho c Thuy ma so 4084 dieu tri tai bv Bach Mai

         300,000

23/04/2021

MBVCB. 1103427644. Ung ho ba Le Thi Hang MS 4080 chua benh con trai. CT tu 0081001159524 DOAN THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

23/04/2021

IBVCB. 1103414869. ung ho Ma so 4080: Ba Le Thi Bang. CT tu 0451000347808 NGO TRAN VAN KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1103412601. ung ho ma so 4082 va 4084 moi ma so 500k. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

23/04/2021

112153. 230421. 093018. Ung ho ma so 4084

         200,000

23/04/2021

548957. 230421. 092558. Ung ho MS 4083

         100,000

23/04/2021

110485. 230421. 092226. Ung ho ma so 4084 chuc em Duong som khoe lai

         300,000

23/04/2021

109436. 230421. 091957. Ung ho ma so 4084 nguyen thi thuy

         300,000

23/04/2021

IBVCB. 1103346933. Ung ho Ma so 4083: Anh Nguyen Manh Ha (chong chi Quyen). CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

23/04/2021

108444. 230421. 091547. Anh Dao Duy Ngoc ung ho em Quyen, ma so 4083.   Chuc em mau khoe

         200,000

23/04/2021

208177. 230421. 091236. Chuyen tien tu ViettelPay

         100,000

23/04/2021

107376. 230421. 091118. Bac Dao Duy Ngoc ung ho chau Nguyen Thuy Duong, ma so 4084. Chuc chau mau khoi benh

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1103325331. Nguoi me. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           80,000

23/04/2021

/Ref: P1835904 Ref: P1835904 Tran Van Thiet chuyen tien ung ho en Duong MS 4084 DVC: TRAN VAN THIET

           50,000

23/04/2021

186710. 230421. 090004. Ung ho ma so 4084 chuc em mau binh phuc

         200,000

23/04/2021

102720. 230421. 085823. Ma so 4084 Nguyen Thi Thuy Me em Duong

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1103300035. Ms 4077: Anh Vo Thanh Tam dia chi tuyen dan cu xa Lang Bien ap 4, xa lang bien huyen thap muoi tinh dong thap. CT tu 0181003639420 PHUNG LE DUY AN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

810780. 230421. 084419. ung ho ms 43061 Nha an toan song an tam

         100,000

23/04/2021

090842. 230421. 083551. Vinh Nam ung ho ms 4084 Nguyen Thi Thuy

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1103273521. Ung ho MS 4084 -   Nguyen Thi Thuy. CT tu 1019417426 TRAN THI LUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1103272447. PHAM MY LIEN - MS 4084. CT tu 0011000771307 PHAM MY LIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

23/04/2021

MBVCB. 1103262053. giup ma so 4084 -   Nguyen Thi Thuy - me em Nguyen Thuy Duong. CT tu 0071000630910 HO HUONG NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

23/04/2021

SHGD: 10004180. DD: 210423. BO: LE THI TUYET MAI. Remark: Ung ho chi Quyen, ma so 4083

     2,500,000

23/04/2021

221066. 230421. 082621. Do Thi Hang chuyen tien ung ho ma 4076 anh Luong van Vinh

         200,000

23/04/2021

IBVCB. 1103246613. MS 4084 Nguyen Thi Thuy. CT tu 0731000670702 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

23/04/2021

355927. 230421. 081554. 4084 Chi Nguyen Thi Thuy me em Duong FT 21113307605134

         500,000

23/04/2021

IBVCB. 1103237134. Ma so 4084 dt 0338420546 Nguyen Thi Thuy. CT tu 0021000407521 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

23/04/2021

350978. 230421. 080806. Le Tuan Phong ung ho MS 4084 FT 21113691169707

         200,000

23/04/2021

065209. 230421. 080032. Ma so 4084 Chi Nguyen Thi Thuy me em Duong

         100,000

23/04/2021

103793. 230421. 075842. ung ho thai phu Quyen chuc chi qua khoi

         200,000

23/04/2021

212199. 230421. 075747. DINH THI MAI OANH chuyen tien ung ho ma so 4084 nguyen thi thuy( me chau duong)

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1103211336. ung ho e duong vinh phuc. CT tu 0521000708083 DANG DUC CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1103200748. Ung ho MS 4084: Chi Nguyen Thi Thuy. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

23/04/2021

735986. 230421. 074106. Chuyen tien ung ho em Phuc con co Bang

         200,000

23/04/2021

076789. 230421. 073551. 4083 A Nguyen Manh Ha chong chi Quyen

           50,000

23/04/2021

MBVCB. 1103185680. ma so:   4306. CT tu 0491001819343 NGUYEN TRUNG THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

23/04/2021

331279. 230421. 072416. Ung ho em Nguyen Thuy Duong -   khoa Hoi suc tich cuc Benh vien Bach Mai FT 21113318764203

         100,000

23/04/2021

330998. 230421. 072323. Ung ho cho ma so 4083 gia dinh a Ha chi Quyen FT 21113050499858

         500,000

23/04/2021

482345. 230421. 065349. Chi Nguyen Thi Thuy. MS 4084

         100,000

23/04/2021

041207. 230421. 062335. Ung ho ma so 4084 Nguyen Thi Thuy

     1,000,000

23/04/2021

410155. 230421. 062023. Kha Khanh ck Ma so: 4084 chi Nguyen Thi Thuy me em Duong.

     2,000,000

23/04/2021

MBVCB. 1103137320. ung ho ma so 4084. CT tu 0611001479390 PHAM THANH TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

23/04/2021

IBVCB. 1103126786. Giup MS4083 Anh Nguyen Manh Ha. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         300,000

23/04/2021

295863. 230421. 012903. Giup do ba Le Thi Bang o Thanh Hoa FT 21113393080509

         200,000

23/04/2021

IBVCB. 1103089225. fd. CT tu 0501000219607 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

23/04/2021

751636. 230421. 003637. giup do ma so 4079

         200,000

23/04/2021

751632. 230421. 003343. giup do ma so 4083

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1104779872. ung ho ma so 4079. CT tu 0121000578322 HOANG THI THANH MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

23/04/2021

343221. 230421. 193354. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 4076

           50,000

23/04/2021

709523. 230421. 180621. T. A & GD NV&TN UHMS 4084. CHUC EM MAU BINH PHUC - 230421 - 18: 07: 23 709523

     1,500,000

23/04/2021

SHGD: 10023491. DD: 210423. BO: DUONG DUY HUNG. Remark: Ung ho MS 4084 chi Nguyen Thi Thuy me em Duong

         500,000

23/04/2021

IBVCB. 1104182312. PHAM KIM THOA chuyen khoan ung ho cac ma 4055, 4056, 4057, 4059, 4064, 4066, 4068,   4069, 4073, 4076, 4077, 4079, 4083 moi ms 50. 000dg. CT tu 0121001778820 PHAM KIM THOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         650,000

23/04/2021

658892. 230421. 150127. GD NV&TN UHMS 4084 - 230421 - 15: 03: 15 658892

         500,000

23/04/2021

MBVCB. 1104037112. chuyen tien ung ho Ma so 4084 Chi Nguyen Thi Thuy de chua benh cho Duong. CT tu 0011002909639 HOANG THI THANH NHAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

23/04/2021

SHGD: 10019596. DD: 210423. BO: LE THI HONG NHUNG. Remark: Ms 4082 pham thi son

           30,000

23/04/2021

SHGD: 10019415. DD: 210423. BO: LE THI HONG NHUNG. Remark: Ms 4048 nguyen thi thuy

           30,000

23/04/2021

MBVCB. 1103892729. NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 4084. CT tu 0831000023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

123050. 230421. 133851. IBFT     Ung ho ms4084 Nguyen Thi Thuy

     1,000,000

23/04/2021

ATM FT F. 10800545. 021011. 20210423. 132456. 9704366800867155011. FrAcc: 0011000973655. ToAcc: 0451000476889. GD: BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN

         175,000

23/04/2021

655057. 230421. 132417. Nghiem Minh Khang UH ma so 4084 FT 21113727709703

         100,000

23/04/2021

656208. 230421. 004739. ung ho chi Nguyen Thi Thuy ( me em Duong). ms: 4084

         100,000

23/04/2021

655207. 230421. 004515. ung ho anh Nguyen Manh Ha. chong chi Quyen. ms:   4083

         100,000

23/04/2021

601493. 230421. 121410. Ung ho ma so 4084 chuc chau va gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT   21113015751767

           50,000

23/04/2021

SHGD: 10002172. DD: 210423. BO: VO THI THUONG LAN. Remark: 995221042354507 Giup ma so 4084 Nguyen Thuy Duong

         300,000

23/04/2021

148761. 230421. 111410. ung ho gd c nguyen thi thuy ms 4084

         100,000

23/04/2021

SHGD: 10011583. DD: 210423. BO: LE MINH DUC. Remark: Le Minh Duc ung ho ms 4074 Ngo Thi Loan

         500,000

23/04/2021

134171. 230421. 103028. ung ho chi Nguyen Thi Thuy ms 4084

           30,000

23/04/2021

463205. 230421. 100608. UH 4083 FT 21113051006566

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1103340483. Giup ms 4084 - 4074: 100k. CT tu 0071001411121 CHAU NGOC DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,100,000

23/04/2021

100950. 230421. 085231. Ung ho ma 4084

         500,000

23/04/2021

518963. 230421. 083517. Bao BSG ung ho ma so 4084 Chi Nguyen Thi Thuy

     1,000,000

23/04/2021

514137. 230421. 082429. Bao BSG ung ho ma so 4080 Ba Le Thi Bang

     1,000,000

23/04/2021

348115. 230421. 080313. Ung ho chi Nguyen Thi Thuy ma so 4084 FT 21113770797070

           90,000

23/04/2021

346459. 230421. 080008. Ung ho anh Nguyen Manh Ha ma so 4083 FT 21113080043236

         100,000

23/04/2021

MBVCB. 1103218483. Uh MS:   4084 . CT tu 0011003156139 LE VAN HAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

23/04/2021

MBVCB. 1103209546. MS:   4084. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

23/04/2021

MBVCB. 1103138312. ma so 4084. CT tu 0451000201049 HO THANH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

23/04/2021

906330. 230421. 011159. Ma so 4083: Anh Nguyen Manh Ha (chong chi Quyen)

           30,000

24/04/2021

MBVCB. 1104881323. MINH HUONG tu thien MS4084 em DUONG. CT tu 0451000210037 PHAM THI MINH HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

24/04/2021

MBVCB. 1104881702. ma so 4083.   anh Nguyen Manh Ha. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

24/04/2021

MBVCB. 1104879350. ma so 4306. 1 Nha an toan. song an tam. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

24/04/2021

MBVCB. 1104876405. TRAN HUYNH ANH ung ho ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy ( me em Duong). CT tu 0181000959827 TRAN HUYNH ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         400,000

24/04/2021

MBVCB. 1104876903. ma so 4084.   chi Nguyen Thi Thuy. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

24/04/2021

MBVCB. 1104875507. ma so   4083. a Nguyen Manh Ha. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

24/04/2021

337450. 230421. 233134. Giup do MS4083

         400,000

24/04/2021

MBVCB. 1104864517. Ma so 4083. CT tu 0611001949265 NGUYEN THI NGOC ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

MBVCB. 1104848334. Ma so 4084?Chi Nguyen Thi Thuy me em Duong. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

24/04/2021

333051. 230421. 224916. ung ho ma so 4084 chau Duong

         200,000

24/04/2021

MBVCB. 1104830932. Ma so:   4083 - anh Nguyen Manh Ha. CT tu 1016478399 HOANG THI NHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

MBVCB. 1104829437. NGUYEN HOANG ung ho Nguyen Thuy Duong MS 4084. CT tu 0061000501209 NGUYEN HOANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

MBVCB. 1106221018. Ung ho chu Luc MS4085. CT tu 0691000297179 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

24/04/2021

914552. 240421. 211843. MS 4085 ONG NGUYEN VAN LUC - 240421 - 21: 18: 39 914552

     1,000,000

24/04/2021

914417. 240421. 211725. MS 4084 CHI NGUYEN THI THUY - 240421 - 21: 17: 21 914417

     1,000,000

24/04/2021

MBVCB. 1106191068. Ma so 4085. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

24/04/2021

007035. 240421. 210615. Ms 4080 LE THI BANG

         300,000

24/04/2021

MBVCB. 1106164100. Ms 4084 Nguyen Thi Thuy me e Duong. CT tu 0011002664111 DANG ANH DAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

911607. 240421. 205334. UNG HO 2 HOAN CANH MS 4083, 4085.   MOI HOAN CANH 300. 000 - 240421 - 20: 53: 30 911607

         600,000

24/04/2021

818616. 240421. 204822. TRAN THI MAI TRAM chuyen tien ung ho MS 4084

     1,000,000

24/04/2021

MBVCB. 1106150736. ung ho ma so 4085. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

24/04/2021

930205. 240421. 204204. Ma 4076 luong van vinh FT 21116384057975

         200,000

24/04/2021

363145. 240421. 202727. ung ho ong Nguyen Van Luc. MS 4085

         100,000

24/04/2021

IBVCB. 1106120154. Vu Tran Dai ung ho Ma so 4085 Ong Nguyen Van Luc. CT tu 0011001464282 VU TRAN DAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

214177. 240421. 202001. ung ho ma so 4085

         100,000

24/04/2021

520887. 240421. 195610. Chi Thu Mieu Nha Tay Mo Nam Tu Liem Ha Noi ung ho Ma so 4084

         200,000

24/04/2021

MBVCB. 1106059875. ma so 4085 ong nguyen van luc. CT tu 1017937924 LE THUAN AN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

24/04/2021

MBVCB. 1106060634. HUYNH HONG GAM chuyen tien ung ho chu Luc. CT tu 0281000644945 HUYNH HONG GAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

845465. 240421. 193237. Ong Tu Van giup do Ma so 4085 ong Nguyen Van Luc

     2,000,000

24/04/2021

389527. 240421. 184700. IBFT     Ung ho ms 4085

         100,000

24/04/2021

MBVCB. 1105974582. 4077(anh Vo Thanh Tam cha be Que Tran). CT tu 0071000640388 NGUYEN THI NGOC HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

24/04/2021

MBVCB. 1105966360. Ung ho ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy. CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

062207. 240421. 183151. Ma so 4085 Ong Nguyen Van Luc Dia chi Ap 18 xa Phong Thanh A thi xa Gia Rai tinh Bac Lieu

         100,000

24/04/2021

MBVCB. 1105964048. Ung ho ma so 4080 ba Le Thi Bang. CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

MBVCB. 1105961675. Ung ho ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha. CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

MBVCB. 1105960459. Ung ho ma so 4085 ong Nguyen Van Luc. CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

MBVCB. 1105790711. Ung ho truong hop 4084. CT tu 0011003406604 DO THI HUYEN TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

24/04/2021

IBVCB. 1105785163. bsvd b. CT tu 0911000055966 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

24/04/2021

MBVCB. 1105737230. Ma so 4085. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

24/04/2021

680387. 240421. 155409. ung ho chi NGUYEN THI THU (MA SO 4068)

         500,000

24/04/2021

IBVCB. 1105705301. DANG HUNG chuyen khoan Ung ho MS 4084. CT tu 0491001459501 DANG HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

24/04/2021

244665. 240421. 152839. NTD :   chia se voi cac em ma so 4073, 4074, 4084

         200,000

24/04/2021

MBVCB. 1105674124. ma so 4085. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

24/04/2021

MBVCB. 1105563571. Thuong canh. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           80,000

24/04/2021

198241. 240421. 132254. ho tro chi Nguyen thi Thuy ma so 4084 Lap Thach Vinh Phuc so DT 0338420546 hoac chi Lanh 0987776330

         300,000

24/04/2021

IBVCB. 1105503974. Giup MS4085 ong Nguyen Van Luc. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         300,000

24/04/2021

IBVCB. 1105500375. Giup MS4084 chi Nguyen Thi Thuy. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         300,000

24/04/2021

IBVCB. 1105496351. Giup ma so 4085 ong Nguyen Van Luc. CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           50,000

24/04/2021

546825. 240421. 130918. Ma so 4083 FT 21114973180550

           50,000

24/04/2021

537441. 240421. 125623. Ung ho ms4084 nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT 21114799083122

         100,000

24/04/2021

097138. 240421. 124249. UNG HO MA SO 4085

         200,000

24/04/2021

509234. 240421. 121855. Ung ho ba Nenga Kum ma so 4079 FT 21114804162443

         200,000

24/04/2021

MBVCB. 1105392680. Chuyen cho ma so 4079: ?Ba Neang Kum. . CT tu 0731000675086 PHAM THANH CONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

24/04/2021

MBVCB. 1105386870. Ung ho 4085 - nguyen van luc - Ap 18, xa Phong Thanh A, thi xa Gia Rai, tinh Bac Lieu. CT tu 0421003705844 NGUYEN NGOC PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

24/04/2021

815448. 240421. 114053. UNG HO TRUONG HOP 4073 NGAY 24. 4. 2021 - 240421 - 11: 41: 58 815448

         100,000

24/04/2021

463544. 240421. 112746. Ma So 4085 Ong Nguyen Van Luc FT 21114330936108

         300,000

24/04/2021

460651. 240421. 112447. Kim loan giup ms 4083 FT 21114674309009

     2,000,000

24/04/2021

458901. 240421. 112257. Ung ho Ms 4068 FT 21114154786253

         200,000

24/04/2021

458530. 240421. 112235. Kim loan giup ms 4084 FT 21114084486169

     2,000,000

24/04/2021

MBVCB. 1105339069. NGUYEN THI TUYET chuyen tien ung ho A PHAN VAN MY. CT tu 0691000368553 NGUYEN THI TUYET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

IBVCB. 1105338448. Ung ho Ma so 4085 Ong Luc. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           10,000

24/04/2021

IBVCB. 1105320353. Ma so 4082:   Pham Thi Son (me cac chau). . CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

IBVCB. 1105317158. Ma so 4084:   Chi Nguyen Thi Thuy (me em Duong). CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

IBVCB. 1105315071. Ma so 4083:   Anh Nguyen Manh Ha (chong chi Quyen). CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

IBVCB. 1105311875. Ma so 4085:   Ong Nguyen Van Luc. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

IBVCB. 1105309409. Ma so 4081:   Ong Nguyen Van Kham. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

IBVCB. 1105303645. Ma so 4080:   Ba Le Thi Bang. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

IBVCB. 1105300799. Ma so 4079:   Ba Neang Kum. . CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

MBVCB. 1105276490. Ung ho MS 4085 -   Ong Nguyen Van Luc. CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

24/04/2021

801036. 240421. 103921. UNG HO MA SO 4084 - 240421 - 10: 40: 25 801036

         200,000

24/04/2021

525397. 240421. 103906. ms 4085 Nguyen Van Luc

         300,000

24/04/2021

MBVCB. 1105244124. Ung ho MS 4085: Ong Nguyen Van Luc. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

24/04/2021

MBVCB. 1105242611. ung ho Ma so 4085: Ong Nguyen Van Luc Dia chi: Ap 18,   xa Phong Thanh A, thi xa Gia Rai, tinh Bac Lieu. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

388619. 240421. 101300. Ung ho be duong FT 21114082916481

         200,000

24/04/2021

MBVCB. 1105214385. ung ho ms 4084. CT tu 0351000909298 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

24/04/2021

MBVCB. 1105213753. ung ho ms 4083. CT tu 0351000909298 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

24/04/2021

353213. 240421. 093653. Le dinh Toi Linh dam ung ho MS4085 FT 21114702695207

         200,000

24/04/2021

100186. 240421. 093639. chuyen cho chi nguyen thi thuy . ma 4084

     1,000,000

24/04/2021

784117. 240421. 092850. SANHSEACO GUI MS 4085 - 240421 - 09: 30: 44 784117

           50,000

24/04/2021

IBVCB. 1105114804. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4085: Ong Nguyen Van Luc . ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           60,000

24/04/2021

272590. 240421. 090258. IBFT     ung ho 4083

         300,000

24/04/2021

315172. 240421. 085234. Tung Nguyen giup ma so 4085 Ong Nguyen Van Luc - Cam on bao Dan Tri FT 21114084020986

     2,000,000

24/04/2021

MBVCB. 1105095579. Ung ho MS4084. CT tu 0071004636935 NGO THI TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

24/04/2021

313287. 240421. 085007. Ms 4084 FT 21114247074049

         300,000

24/04/2021

363969. 240421. 084023. ung ho ma so 4085

         100,000

24/04/2021

677258. 240421. 082721. Gui tien ung ho ma so 4084 -   chi Nguyen Thi Thuy - 0338420546

     1,000,000

24/04/2021

820990. 240421. 081825. Nguyen thi nhu quynh ung ho 4079 va 4062

         200,000

24/04/2021

119209. 240421. 081821. Vinh Nam ung ho ms 4085 ong Nguyen Van Luc

         100,000

24/04/2021

MBVCB. 1105046906. 4084:   chi nguyen thi thuy.   0338420546. CT tu 0021000259516 PHAN ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           30,000

24/04/2021

817090. 240421. 081239. Bui Trieu Xa giup cac ms 4081 150k, 4082 100k, 4306. 1 150k, 4083 150k, 4084 150k, 4085 200k.   FT 21114840392420

         900,000

24/04/2021

288861. 240421. 081210. Ung ho ma so 4084 FT 21114733804225

         500,000

24/04/2021

IBVCB. 1105037414. Ma so 0485 dt 0913569334 Nguyen Van Luc. CT tu 0021000407521 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

24/04/2021

IBVCB. 1105031396. Ma so 4084: Chi Nguyen Thi Thuy (me em Duong)Dia chi: Thon Dong Chu, xa Xuan Hoa, huyen Lap Thach, Vinh Phuc:   0338420546. CT tu 0331003917993 NGUYEN THAI HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

24/04/2021

MBVCB. 1105003315. 4083 anh Nguyen Manh Ha . CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

24/04/2021

266872. 240421. 071453. HUYNHGIANGLONG gui ma so 4085 ong NGUYEN VAN LUC FT 21114255208004

     1,000,000

24/04/2021

761578. 240421. 061406. MS 4083   - ANH NGUYEN MANH HA (CHONG CHI QUYEN) - 240421 - 06: 15: 57 761578

         500,000

24/04/2021

761413. 240421. 060827. MS 4084   - CHI NGUYEN THI THUY (ME EM DUONG) - 240421 - 06: 08: 27 761413

     2,000,000

24/04/2021

736155. 240421. 052901. Vietcombank; 1017378606; ung ho Ma so 4306 nha an toan song an tam

         200,000

24/04/2021

MBVCB. 1104942163. 4084:   Nguyen Thi Thuy. CT tu 0781000458528 DO TIEN DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

24/04/2021

MBVCB. 1104937188. MS 4084. CT tu 0821000087861 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

24/04/2021

248880. 240421. 044834. Mot chut UH ma 4084 FT 21114607246980

     1,000,000

24/04/2021

246160. 240421. 035341. Giup do MS4084, chi Nguyen thi Thuy, me em Duong, thon Dong chu, xa Xuan Hoa, Lap Thach,   Vinh Phuc FT 21114354100085

         500,000

24/04/2021

956930. 240421. 013526. ung ho 4080 - 4084

         500,000

24/04/2021

616622. 240421. 004013. ung ho ms: 4080

           50,000

24/04/2021

616232. 240421. 003737. ung ho ms: 4079

           50,000

24/04/2021

MBVCB. 1104894243. ung ho 4084 chi Nguyen Thi Thuy. CT tu 0991000007017 VU HUY TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

24/04/2021

IBVCB. 1104890901. con can tien mo tim. CT tu 0011002717970 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,500,000

24/04/2021

415753. 240421. 001741. UH em Duong MS 4084

         100,000

24/04/2021

194561. 240421. 000507. Ung ho Chi Quyen 4083

           50,000

24/04/2021

IBVCB. 1106247632. Ung ho 300, 000 moi hoan canh ms 4084, 4085, 4306. 1. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         900,000

24/04/2021

IBVCB. 1106245813. Ung ho moi hoan canh 300, 000 ms 4081, 4082, 4083. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         900,000

24/04/2021

967195. 240421. 213644. Ung ho ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT 21116509049583

           50,000

24/04/2021

282853. 240421. 211619. LE THE DAT chuyen khoan quy khuyen hoc

         100,000

24/04/2021

MBVCB. 1105839210. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4085 ong nguyen van luc. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

24/04/2021

174678. 240421. 142728. Ung ho ma so 4084, gd em Duong

         200,000

24/04/2021

MBVCB. 1105552391. ung ho ma so 4083 Nguyen Manh Ha. CT tu 0121000578322 HOANG THI THANH MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

VCBPAY. 1105524092. ung ho ms 4084. chi Thuy (me em Duong). CT tu 0021001388288 PHAM NGOC HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

24/04/2021

557814. 240421. 132456. GTTri.   Ung ho MS 4085 Nguyen Van Luc FT   21114083532710

         200,000

24/04/2021

556178. 240421. 132236. GTTri.   Ung ho MS 4080 ba Le Thi Thau FT   21114937564036

         200,000

24/04/2021

IBVCB. 1105467461. chuyen khoan ung ho ms 4085 ong NGUYEN VAN LUC. CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

24/04/2021

MBVCB. 1105460203. TVH giup do ma so 4085. CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

24/04/2021

796370. 240421. 102024. UNG HO MS 4084 - 240421 - 10: 20: 20 796370

         200,000

24/04/2021

555924. 240421. 101556. ISL20210424101547299 - ung ho quy

   20,000,000

24/04/2021

382272. 240421. 100633. Ma so 4085 FT 21114863162980

         100,000

24/04/2021

IBVCB. 1105139097. ung ho ms 4085 - 4086 moi ms 50k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

24/04/2021

327568. 240421. 090803. Ung ho ms 4081 FT 21114396162879

         200,000

24/04/2021

285628. 240421. 080603. Ung ho ma so 4085 chuc ong ba co duoc suc khoe va binh an FT 21114733779701

           50,000

24/04/2021

063044. 240421. 070842. Nhannp3 giup ma so 4077

         200,000

24/04/2021

062608. 240421. 070751. Nhannp3 giup ma so 4084

         200,000

24/04/2021

259451. 240421. 064157. Ung ho ms 4084 Nguyen Thi Thuy FT 21114509430025

         100,000

24/04/2021

005738. 240421. 055708. mr z giup ma so 4077

         100,000

24/04/2021

MBVCB. 1104900672. Ung ho ms 4081. CT tu 0071000939355 NGUYEN VAN CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

24/04/2021

MBVCB. 1104899842. Ung ho ms 4084. CT tu 0071000939355 NGUYEN VAN CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

25/04/2021

392266. 240421. 235311. dong gop hao tam xin gui ve 1 Ma so 4085 Ong Nguyen Van Luc Dia chi Ap 18 xa Phong Thanh A thi xa Gia Rai tinh Bac Lieu Dien thoai 0913 569334 Ta on Chua Me Maria Cac Thanh Than Cha Diep Amen

           50,000

25/04/2021

MBVCB. 1106321243. Giup do anh Luong Van Vinh MS 4076. CT tu 0841000011521 NGUYEN THI NGOC ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

25/04/2021

IBVCB. 1106312400. 4076 4077 4078 4079 4081 4085 moi ma 100k. CT tu 0011004242618 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         600,000

25/04/2021

IBVCB. 1106307017. MS4085. CT tu 0011003810367 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

25/04/2021

361721. 240421. 224624. ung ho be Thuat con anh Luong van Vinh sdt 0355537194

         100,000

25/04/2021

IBVCB. 1106276194. 150k cho 1 ms 4076 4077 4078 4080 4081 4083 4084. CT tu 0011001589340 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

     1,050,000

25/04/2021

687304. 250421. 221358. Ma so 4080 - ba le thi bang FT 21116876606690

         200,000

25/04/2021

MBVCB. 1107518175. ma so 4086   - luong thi khanh. CT tu 0331000424673 NGUYEN TIEN DINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

25/04/2021

MBVCB. 1107510741. BUI LAN HUONG chuyen tien ung ho ma so 4083 Anh Nguyen Manh Ha ( chong chi Quyen) Yen The, Bac Giang. CT tu 0021000317520 BUI LAN HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

25/04/2021

677023. 250421. 215550. Gui toi ma so 4084 -   Nguyen Thi Thuy FT   21116460524343

         100,000

25/04/2021

674905. 250421. 215224. Gui toi ma so 4085 -   Ong Nguyen Van Luc FT   21116831777975

         100,000

25/04/2021

670462. 250421. 214457. Ung ho ma so 4080 ba Le Thi Bang FT 21116850461321

         200,000

25/04/2021

664245. 250421. 213443. Ma 4086   - Luong Thi Khanh FT 21116819500150

         200,000

25/04/2021

595722. 250421. 212656. ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha

         500,000

25/04/2021

650331. 250421. 211343. UH MS 4085 ONG NGUYEN VAN LUC NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT   21116700005174

         100,000

25/04/2021

MBVCB. 1107451343. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT - UH MS 4086 + NGUYET THU chuyen tien. CT tu 1012530311 PHAN LY NGUYET THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

25/04/2021

636131. 250421. 205345. Ung ho ms 4086 -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT 21116521435516

         100,000

25/04/2021

633451. 250421. 205006. Ma so 4086 Chi Luong Thi Khanh Dia chi Thon Huu Khanh, xa Hoang Xuan, huyen Hoang Hoa, tinh Thanh Hoa FT 21116530000665

         150,000

25/04/2021

622535. 250421. 203505. Dong duc hao gui chut nang luong an lanh toi ma 4085, 86. Cau nguyen Quan The Am Bo Tat Gia Ho FT 21116438094044

     1,000,000

25/04/2021

MBVCB. 1107386222. Ma so 4086 Chi Luong Thi Khanh. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

25/04/2021

MBVCB. 1107376456. uhms 4081 4080 4079 4078 4077 ms 200000vnd. CT tu 0081000106656 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

25/04/2021

MBVCB. 1107373895. uhms 4086 4085 4084 4083 4082 ms200000vnd. CT tu 0081000106656 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

25/04/2021

031291. 250421. 200250. MS4086:   CHI LUONG THI KHANH - 250421 - 20: 01: 58 031291

         500,000

25/04/2021

MBVCB. 1107310389. Tam long nhan ai. CT tu 1018162742 NGUYEN DAC DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

25/04/2021

MBVCB. 1107300510. ung ho Ma so 4078: Ong Nguyen Van Hieu. (Chu ruot em Nguyen Van Thao). CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         250,000

25/04/2021

MBVCB. 1107262188. ung ho ma so 4086: Luong Thi Khanh. CT tu 0351000843901 NGUYEN VAN QUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

25/04/2021

818232. 250421. 182917. Chuyen cho Ma so 4084 Chi Nguyen Thi Thuy

         100,000

25/04/2021

IBVCB. 1107233764. Ms 4083:   Nguyen Manh Ha. CT tu 0491001832978 NGUYEN THANH HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

25/04/2021

498690. 250421. 175427. Ho tro Ong Nguyen Van Luc - ma so 4085 FT 21116642146963

     1,000,000

25/04/2021

465899. 250421. 171507. Ong Tu Van giup do MS 4086 Chi Luong Thi Khanh FT 21116500306715

     5,000,000

25/04/2021

MBVCB. 1107094842. ma so 4086. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

25/04/2021

999568. 250421. 162237. MS 4086 CHI LUONG THI KHANH - 250421 - 16: 22: 36 999568

         800,000

25/04/2021

407018. 250421. 160458. Ms4086 ung ho chi luong thi khanh FT 21116905972060

         200,000

25/04/2021

794721. 250421. 152901. dong gop cho chi Nguyen thi Thuy (me em Duong ), ms 4084

     5,000,000

25/04/2021

615877. 250421. 152807. Ung ho ma so 4086 Chi Luong Thi Khanh

         300,000

25/04/2021

010409. 250421. 151927. ZP5VC5HM7SEN 210425000107521 Ho tro truong hop so 4086 chi Luong Thi

         200,000

25/04/2021

IBVCB. 1106928141. Giup ma so 4086 chi Luong Thi Khanh . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           50,000

25/04/2021

984506. 250421. 143541. SANHSEACO GUI MS 4086 - 250421 - 14: 37: 33 984506

           50,000

25/04/2021

531024. 250421. 142032. TO THANH TRUNG ung ho ms 4086

         100,000

25/04/2021

MBVCB. 1106892331. Ma so 4086:   Chi Luong Thi Khanh. CT tu 0451000316667 NGUYEN KIM TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

25/04/2021

MBVCB. 1106877800. NGUYEN VAN BINH Can Tho ung ho MS 4086. CT tu 0111000296666 NGUYEN VAN BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

25/04/2021

MBVCB. 1106858733. Ung ho chi Luong Thi Khanh 4086. CT tu 0021000244754 NGUYEN VAN HAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

25/04/2021

IBVCB. 1106839377. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4086: Chi Luong Thi Khanh . ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           60,000

25/04/2021

MBVCB. 1106835574. TRAN NGOC MAI chuyen tien ung ho ms 4086 chi Luong Thi Khanh. CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

25/04/2021

MBVCB. 1106832993. Ung ho ma so 4086 Luong Thi Khanh Thon Huu Khanh . CT tu 0071003676112 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

25/04/2021

101185. 250421. 131051. Giup do MS 4080 Chi Le Thi Bang

     1,000,000

25/04/2021

MBVCB. 1106822242. NGUYEN HUU THANH chuyen tien giup chi Luong thi khanh ( ma so 4086. CT tu 0071004239890 NGUYEN HUU THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

25/04/2021

624058. 250421. 125432. MS 4086 chi Luong Thi Khanh

         200,000

25/04/2021

623014. 250421. 124750. MS 4085 ong Nguyen Van Luc

         100,000

25/04/2021

622617. 250421. 124533. MS 4084 chi Nguyen Thi Thuy

         100,000

25/04/2021

001752. 250421. 124422. CK nhanh   - ung ho chi Luong Thi Khanh, ma so 4086, dia chi Thanh Hoa

         500,000

25/04/2021

IBVCB. 1106780963. HOANG NGOC QUANG chuyen khoan ung ho Chi Luong Thi Khanh ( MS 4086). CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

25/04/2021

MBVCB. 1106782425. Ung ho MS4086 - Chi Luong Thi Khanh. CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

25/04/2021

391168. 250421. 120644. ung ho MS 4086 chi LUONG THI KHANH

         100,000

25/04/2021

MBVCB. 1106747660. Ung ho chi Luong Thi Khanh, ma so 4086.   Chuc chi vuot qua bao benh. CT tu 0011000669120 TRAN LUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

25/04/2021

223656. 250421. 115122. dong gop hao tam xin gui ve 1 Ma so 4086 Chi Luong Thi Khanh Dia chi Thon Huu Khanh xa Hoang Xuan huyen Hoang Hoa tinh Thanh Hoa Dien thoai 0386 904 290 Ta on Chua Me Maria Cac Thanh Than Cha Diep

           59,000

25/04/2021

613120. 250421. 115113. Giup chi Luong Thi Khanh ma so 4086

         100,000

25/04/2021

059394. 250421. 114718. Uh MS 4080 Le thi bang

         150,000

25/04/2021

MBVCB. 1106721926. 0988807969 Ung Ho CT Nhan ai. CT tu 0731000630626 DAO NGOC TUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

25/04/2021

MBVCB. 1106720211. Ung ho ma so 4086. CT tu 0731000630626 DAO NGOC TUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

25/04/2021

MBVCB. 1106708268. LE THANH CUONG transfer ho tro chi Luong Thi Khanh ma so 4086. CT tu 0011004098443 LE THANH CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

25/04/2021

202706. 250421. 110631. Gui cho ma so 4086. Luong Thi Khanh FT 21116520434692

         200,000

25/04/2021

MBVCB. 1106676901. NGUYEN VAN THANG ung ho ma so 4086 Luong thi Khanh. CT tu 0451000224398 NGUYEN VAN THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

25/04/2021

MBVCB. 1106622801. Ung ho Ma so 4086 Chi Luong Thi Khanh. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         350,000

25/04/2021

MBVCB. 1106622743. LE VAN TRUNG ung ho. MS :   4086 chi luong thi khanh. CT tu 0591000411830 LE VAN TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

25/04/2021

IBVCB. 1106620020. DAO THUY HOAN ho tro Benh nhan MS 4086. CT tu 0011000252212 DAO THUY HOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

25/04/2021

988797. 250421. 095206. UNG HO MA SO 4086 CHI LUONG THI KHANH

         500,000

25/04/2021

IBVCB. 1106570813. Ma so 4086 .   Gui chi Luong Thi Khanh. CT tu 0081001201289 NGUYEN LOC THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         120,000

25/04/2021

115624. 250421. 093345. Ung ho ma so 4086

         100,000

25/04/2021

MBVCB. 1106559323. BUI VAN DAC chuyen tien ung ho chi Luong Thi Khanh ma so 4086. CT tu 0041001049366 BUI VAN DAC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

25/04/2021

111679. 250421. 092900. Ma so 4086 Chi Luong Thi Khanh Dia chi Thon Huu Khanh xa Hoang Xuan huyen Hoang Hoa tinh Thanh Hoa

         100,000

25/04/2021

119275. 250421. 090907. Tung Nguyen giup ma so 4086 Chi Luong Thi Khanh - Cam on bao Dan Tri FT 21116281986477

         300,000

25/04/2021

MBVCB. 1106528718. ung ho Ma so 4086: Chi Luong Thi Khanh Dia chi: Thon Huu Khanh, xa Hoang Xuan, huyen Hoang Hoa, tinh Thanh Hoa. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

25/04/2021

020097045 7042508 4237202 1f7f5 278221. 22282. 084241. Ma so 4084

         100,000

25/04/2021

MBVCB. 1106497901. Nguoi me. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           80,000

25/04/2021

461542. 250421. 083946. IBFT     LuongthiKhanhMs4086

           50,000

25/04/2021

112512. 250421. 082746. Vinh Nam ung ho ms 4086 Luong Thi Khanh

         100,000

25/04/2021

574841. 250421. 082347. Ma so 4086

         300,000

25/04/2021

MBVCB. 1106454687. xin giup do ms 4084. mong chau may khoe lai. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

25/04/2021

080281. 250421. 074438. Bui Trieu Xa giup ms 4086 FT 21116055919538

         150,000

25/04/2021

MBVCB. 1106434819. BUI THI THUY MY ung ho ma so4086. CT tu 0461000569579 BUI THI THUY MY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

25/04/2021

MBVCB. 1106431859. PHAM XUAN QUY chuyen tien. CT tu 0011000822825 PHAM XUAN QUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

25/04/2021

067485. 250421. 065058. Ung ho ma so 4084 FT 21116357110403

         500,000

25/04/2021

MBVCB. 1106389882. Ms 4085:   Ong Nguyen Van Luc, ap 18, xa Phong Thanh A, tx Gia Rai,   Bac Lieu. CT tu 0061000164771 TRAN QUANG DUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

25/04/2021

MBVCB. 1106366685. Ung ho Ma so 4080: Le Thi Bang. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

25/04/2021

046837. 250421. 020236. Ung ho ma so 4083 FT 21116353794437

         300,000

25/04/2021

045710. 250421. 015032. Ung ho ong Nguyen Van Luc. Ma so 4085 FT 21116050355362

     1,000,000

25/04/2021

MBVCB. 1106337961. Ms 4073. CT tu 0611001929133 PHAM MAI TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         800,000

25/04/2021

027579. 240421. 235755. MA SO 4076. UNG HO LUONG VAN VINH FT 21116423600401

         200,000

25/04/2021

MBVCB. 1107507867. Ma so 4086:   Chi Luong Thi Khanh. CT tu 0011003721962 NGUYEN HUU NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

25/04/2021

041288. 250421. 212303. MA SO 4086 LUONG THI KHANH - 250421 - 21: 22: 58 041288

         300,000

25/04/2021

037597. 250421. 205147. UNG HO MS 4086 - 250421 - 20: 53: 40 037597

         150,000

25/04/2021

MBVCB. 1107351873. NGUYEN THI THU HANG chuyen tien ung ho Ma so 4086: Chi Luong Thi Khanh. CT tu 0351001014292 NGUYEN THI THU HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

25/04/2021

703206. 250421. 194845. ung ho ma so 4086 chi Luong Thi Khanh

     1,000,000

25/04/2021

574359. 250421. 171900. ISL20210425171852752 - ms 4306. 1 nha an toan song an tam

   10,000,000

25/04/2021

MBVCB. 1107033101. Ma so 4086. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

25/04/2021

986237. 250421. 144854. UNG HO MA SO 4066 - 250421 - 14: 48: 49 986237

     2,000,000

25/04/2021

247472. 250421. 120906. Ma so 4086 - c Luong Thi Khanh - cau chua chua lanh cho chi FT 21116574901652

         500,000

25/04/2021

197108. 250421. 105900. Nghiem Minh Khang UH ma so 4086 FT 21116530651606

         100,000

25/04/2021

MBVCB. 1106624280. ms 4084 chi Thuy me em Duong. CT tu 0381002462521 PHAN THI NGOC HAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

25/04/2021

MBVCB. 1106573197. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4086(co luong thi khanh). CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

25/04/2021

MBVCB. 1106459752. NGUYEN THI LAN ANH giup MS 4082. CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

25/04/2021

MBVCB. 1106456998. NGUYEN THI LAN ANH giup MS 4086 Luong thi Khanh . CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

25/04/2021

765928. 250421. 074654. 4086. 765928

         200,000

25/04/2021

MBVCB. 1106406375. giup Ma So 4085 Nguyen Van Luc . ap 18 xa phong thanh A thi Xa Gia Rai Tinh Bac Lieu. CT tu 0191000194646 TRAN TUAN TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         197,800

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 19/04/2021 -   25/04/2021

 

19-04-2021 01:54:59

ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Thu 4068; thoi gian GD: 19/04/2021 00: 52: 14

           50,000

19-04-2021 06:36:55

Ma so 4080 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         100,000

19-04-2021 08:03:42

LE THI THIET chuyen tien ma so.   4047 ba neang kum

         500,000

19-04-2021 08:32:31

So GD goc: 10001725 Ung ho Ms 4078

           50,000

19-04-2021 08:51:29

4073; Chi Nguyen Thi Giang

         500,000

19-04-2021 08:53:51

So GD goc: 10011306 Ung ho ma so 4079

         500,000

19-04-2021 09:08:44

LPT ung ho ms 4081 Ong Nguyen Van Kham

         100,000

19-04-2021 09:18:40

So GD goc: 10009275 Ung ho Ms 4079

           50,000

19-04-2021 09:29:06

MS4081; Nguyen Van Kham; Bac Giang. UNg ho e Dan. chuc e mau lanh benh

         500,000

19-04-2021 09:37:40

So GD goc: 10022029 Ung ho MS4081

           10,000

19-04-2021 09:47:22

So GD goc: 10017219 Ung ho Ms 4080

           50,000

19-04-2021 09:49:01

4306; Quy khuyen hoc VN

         500,000

19-04-2021 09:55:53

So GD goc: 10021340 Ung ho Ms 4081

           50,000

19-04-2021 09:56:10

CT DEN: 110909791925 MS 4081 ONG NGUYEN VAN KHAM ( NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT ) - 190421 - 09: 56: 09 791925

         300,000

19-04-2021 10:02:42

CT DEN: 110903488064 giup do anh My va chi Giang

         500,000

19-04-2021 10:17:32

Ung ho ma so 4077; chuc anh va be luon manh khoe

           50,000

19-04-2021 10:18:49

Ung ho ma so 4080 ; chuc ba va anh luon manh khoe

           50,000

19-04-2021 10:20:07

Ung ho ma so 4065; chuc anh som khoe manh

           50,000

19-04-2021 10:21:01

Ung ho ma so 4077; chuc em va gia dinh luon manh khoe

           50,000

19-04-2021 10:32:56

UH MS 4079 ba Neang Kum o Ap Soc Triet; An Giang

         100,000

19-04-2021 10:57:47

Gui ma so 4081

         200,000

19-04-2021 11:17:39

CT DEN: 110904214136 IBFT     UH4077 mong con duoc binh an

         200,000

19-04-2021 11:37:08

PHAN ANH NINH chuyen tien ung ho ms 4081

         100,000

19-04-2021 11:38:00

PHAN ANH NINH chuyen tien ung ho ms 4080

         100,000

19-04-2021 12:02:54

4079; nha Heo tang ba

         200,000

19-04-2021 12:04:14

MS 4081

           50,000

19-04-2021 12:27:12

Ung ho ma so 4077 va ma so 4081

         500,000

19-04-2021 13:15:46

Ma so 4081 Ong Nguyen Van Kham

         200,000

19-04-2021 13:32:44

CT DEN: 110906245712 IBFT     Gui ong Nguyen Van Kham MS4081

         200,000

19-04-2021 13:52:44

CT DEN: 190121130732 Ma so 4080

         100,000

19-04-2021 14:17:39

Ma so 4068 Chi Nguyen Thi Thu

         200,000

19-04-2021 14:31:34

LE DUC ANH chuyen tien

           20,000

19-04-2021 14:48:36

GIUP DO BA LE THI BANG (MS 4080) DC: THON MAU DONG, X QUANG LUU, H QUANG XUONG, TINH THANH HOA

         500,000

19-04-2021 14:50:22

MINH HUE GIUP DO BA NEANG KUM (MS 4079) DC: AP SOC TRIET, TT CO TO,   H TRI TON, AN GIANG

         500,000

19-04-2021 14:52:16

MINH HUE GIUP DO CHI NGUYEN THI GIANG (MS 4073) DC: THON 5,   XA THO DIEN, H VU QUANG, TINH HA TINH

         500,000

19-04-2021 15:33:15

Ma so 4066 chi Hoang thu thuy be Bao Son

         100,000

19-04-2021 15:50:02

CT DEN: 110908222035 MS 4081 NguyenVanKham - VNPT2021041900576298

         100,000

19-04-2021 16:00:43

THANH NHAN chuyen tien ung ho MS 4076; chuc be mau het benh

         300,000

19-04-2021 16:17:29

LE NGO NGOC THU chuyen tien ung ho ma so 4081; ong Nguyen Van Kham; tinh Bac Giang

           50,000

19-04-2021 16:32:00

CT DEN: 110909637804 TO QUANG HANH CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 4077 VO THANH TAM. 637804

         500,000

19-04-2021 16:57:35

ung ho ba Bang ms 4080.   thon mau dong xa quang luu;   huyen quang xuong thanh hoa

         300,000

19-04-2021 18:05:45

ung ho MS 4080

         200,000

19-04-2021 19:31:25

ung ho ma so 4077 anh vo thanh tam

         150,000

19-04-2021 19:56:03

ms 4081; ong Nguyen Van Kham

         100,000

19-04-2021 19:56:15

ung ho ms 4073

         200,000

19-04-2021 22:27:48

CT DEN: 110915560116 Ung ho ma so 4081 FT 21110543748764

         300,000

20-04-2021 02:08:59

4066 - chi Thuy;   thoi gian GD: 19/04/2021 23: 20: 16

         200,000

20-04-2021 06:25:06

CT DEN: 062443481217 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 126000081304 LE THI HUU chuyen khoan

         500,000

20-04-2021 07:14:13

Nguyen Thi to linh ung ho ma so 4076

         200,000

20-04-2021 07:18:20

Nguyen Thi to linh ung ho ma so 4077

         200,000

20-04-2021 08:03:49

CT DEN: 111001663090 Ung ho chi Hoang Thi Thu Thuy MS 4066 FT 21110793740401

         100,000

20-04-2021 08:10:06

; luong

           11,569

20-04-2021 08:13:22

GD Minh Thu - An Thu UH Ma so 4082 Anh Tran Van Hai

         100,000

20-04-2021 08:28:33

GIUP DO MS 4078 4080 4081

         900,000

20-04-2021 08:30:11

So GD goc: 10005112 UH 4073 Nguyen Thi Giang

         100,000

20-04-2021 08:49:51

Ma so 4082 tran van hai

         200,000

20-04-2021 08:53:34

ung ho ma so 4080

         300,000

20-04-2021 09:03:46

Ung ho Ma so 4082 Anh Tran Van Hai

         200,000

20-04-2021 09:07:20

So GD goc: 10009532 Ung ho Ms 4082

           50,000

20-04-2021 09:11:03

4082; Tran Van Hai

         150,000

20-04-2021 09:13:11

CT DEN: 111009220424 ung ho ma so 4082

         200,000

20-04-2021 09:17:55

MS 4082; anh Tran Van Hai

           50,000

20-04-2021 09:28:16

Ung ho ma so 4082 Tran Van Hai

         200,000

20-04-2021 09:43:27

LE DUC ANH chuyen tien

           10,000

20-04-2021 09:50:11

4082; anh Tran van Hai

           50,000

20-04-2021 09:54:21

NGUYEN HUY CONG chuyen tien ung ho ma so 4082 Tran Van Hai

         200,000

20-04-2021 10:02:13

Ung ho hoan canh kho khan ms 4081

         300,000

20-04-2021 10:03:12

Ung ho ma so 4082

         200,000

20-04-2021 10:05:46

ung ho anh tran van Hai

         100,000

20-04-2021 10:11:26

UNG HO MA 4079 GD BA NEANG KUM

         100,000

20-04-2021 10:13:12

Ma so 4073; Nguyen Thi Giang; Ha Tinh

         300,000

20-04-2021 10:23:50

UNG HO 4076 ANH LUONG VAN VINH BO BE THUAT

         200,000

20-04-2021 10:39:54

ung ho ma so 4080   Ba Le Thi Bang

         200,000

20-04-2021 10:43:13

GUI GIUP DO BA LE THI BANG ,   MA SO 4080

     1,000,000

20-04-2021 10:44:55

ung ho ma so 4081 Nguyen Van Kham

         200,000

20-04-2021 10:45:10

GUI GIUP DO ONG NGUYEN VAN KHAM,   MA SO : 4081

     1,000,000

20-04-2021 10:47:30

GUI GIUP DO BE LANH NGOC THU HANG , MA SO 4076

     1,000,000

20-04-2021 10:49:48

GUI GIUP DO CO NGUYEN THI NGOC LOAN , MA SO 4079

     1,000,000

20-04-2021 10:56:59

Nguen Tuan Anh chuyen tien ung ho A Tran Van Hai; ma so 4082

         200,000

20-04-2021 11:02:16

TRINH THI LINH chuyen tien ung ho 4066

         200,000

20-04-2021 11:47:00

UH MS 4082 ( TRAN VAN HAI)

         300,000

20-04-2021 12:26:05

Ung ho anh Tran Van Hai ms 4082

         200,000

20-04-2021 13:14:04

Ung ho MS 4081 Nguyen Van Kham

         300,000

20-04-2021 13:17:53

CT DEN: 111013389369 4078 ung ho anh Nguyen Van Thao

           50,000

20-04-2021 13:22:21

ung ho Tran Van Hai; ma so 4082

         200,000

20-04-2021 13:31:55

ung ho chi Thuy 4066

         200,000

20-04-2021 13:41:56

4078 - Nguyen Van Hieu -   Chu Ruot Em Nguyen Van Thao

           50,000

20-04-2021 13:43:43

CT DEN: 111000516314 MS4082

         100,000

20-04-2021 14:14:30

4080; Ba Le Thi Hang; Quang Xuong; Thanh Hoa

           50,000

20-04-2021 14:15:08

4077; Anh Vo Thanh Tam (cha be Que Tran); tinh Dong Thap

           50,000

20-04-2021 14:15:43

4076; Anh Luong Van Vinh; tinh Son La

           50,000

20-04-2021 14:15:57

Khanh chuyen tien ung ho a Tran Van Hai. Xin chia buon cung gia dinh

     1,000,000

20-04-2021 14:17:36

4073; Chi Nguyen Thi Giang; tinh Ha Tinh

           50,000

20-04-2021 14:18:17

4066; Chi Hoang Thi Thu Thuy; tinh Thai Binh

           50,000

20-04-2021 14:32:55

Chuyen cho 3 chau con anh My ma so 4073

         300,000

20-04-2021 14:34:08

CT DEN: 111007063104 Ung ho MS4082 Tran Van Hai - Xom 8 - xa Nghi Lam - Nghi Loc - Nghe An FT   21110016175630

         300,000

20-04-2021 14:43:13

Ma so 4078 Nguyen Van Hieu ( Chu em Nguyen Van Thao

         200,000

20-04-2021 14:45:10

CT DEN: 111007171023 ung ho ma so 4078

         200,000

20-04-2021 15:06:47

Ho tro be que tran bi ung thu mau dieu tri tai phong 305 khoa nhi Bv ung buou tp hcm

         500,000

20-04-2021 15:10:47

NGO QUANG TRUNG Chuyen tien

           50,000

20-04-2021 15:35:02

Ms 4082

         100,000

20-04-2021 15:38:41

4082

         200,000

20-04-2021 15:43:31

4076; luong van vinh

         500,000

20-04-2021 16:33:32

BTTH ung ho ms 4079 4076 4066;   moi ms 100k

         300,000

20-04-2021 17:25:06

CT DEN: 111010236955 Ung ho ms 4082

         500,000

20-04-2021 17:39:04

CT DEN: 111010302245 Ma so 4082 a Tran Van Hai dia chi xom 8 xa Nghi Lam Nghi Loc Nghe An FT   21110011017160

           50,000

20-04-2021 18:11:24

NGUYEN QUANG HUY Chuyen tien ung ho ms 4082

         300,000

20-04-2021 18:13:35

NGUYEN QUANG HUY Chuyen tien ung ho ms 4080

         300,000

20-04-2021 18:42:11

NGUYEN NGOC TUYEN chuyen tien ung ho ma 4082 chi Pham Thi Son

         100,000

20-04-2021 20:20:59

ms 4082; chi Pham Thi Son

         100,000

20-04-2021 21:12:27

ung ho chi Dinh Thi Lan o Quang Ngai; ma so 4069

         200,000

20-04-2021 21:30:57

gui chi son ms 4082. xom 8; nghi son; nghi loc;   nghe an

         500,000

20-04-2021 21:49:12

LPT ung ho ms 4082 Pham Thi Son me cac chau

         100,000

20-04-2021 21:52:26

4079; ba Neang Kum;   An Giang

         100,000

20-04-2021 21:58:42

Mong gd vuot qua noi dau

         500,000

20-04-2021 22:00:28

4076; Luong V Vinh;   Son La

         100,000

20-04-2021 22:04:38

Ung ho chi Son

         200,000

20-04-2021 22:07:19

4077; Vo Thanh Tam; Dong Thap

         100,000

20-04-2021 22:56:19

ma so 4082 pham thi son

         500,000

20-04-2021 22:57:43

ms 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy

         100,000

20-04-2021 23:03:01

Giup MS 4081

         300,000

21-04-2021 06:07:13

ma so 4082 anh Tran Van Hai

           50,000

21-04-2021 07:38:46

LPT ung ho ms 4306 - 1 Nha an toan song an tam

         100,000

21-04-2021 09:35:19

MAI PHUONG UNG HO MA SO 4082 PHAM THI SON

         500,000

21-04-2021 09:47:40

MS 4306. 1 ; nha an toan song an tam

           30,000

21-04-2021 09:55:53

4067; ho thi dep

         300,000

21-04-2021 10:02:30

ung ho ma so 4066

         200,000

21-04-2021 10:25:06

CT DEN: 111103645246 Ung ho ms 4079

         500,000

21-04-2021 13:58:11

NGUYEN VAN THANG chuyen tien chau Que Tran con anh Vo thanh Tam

         500,000

21-04-2021 14:54:00

CT DEN: 111107667039 Ma so 4076:   Luong van Vinh bo be Thuat

     1,000,000

21-04-2021 17:20:50

chuyen tien bao dien tu dan tri

         100,000

21-04-2021 17:21:07

su na Chuyen tien ung ho ma so 4082 Tran van hai

         200,000

21-04-2021 17:43:11

ms 4073

         200,000

21-04-2021 17:43:58

ms 4079

         200,000

21-04-2021 17:45:43

ms 4074

         200,000

21-04-2021 17:46:11

ms 4078

         200,000

21-04-2021 18:22:41

CT DEN: 111111075247 Ung ho ms 4076

         500,000

21-04-2021 18:55:15

; luong

           10,000

21-04-2021 19:07:18

Ung ho Ma so 4079

         200,000

21-04-2021 19:22:43

Ung ho ma so 4080 ba Bang

         300,000

21-04-2021 20:31:54

CT DEN: 111120148306 Ma so 4081 o Nguyen Van Kham

         500,000

21-04-2021 20:59:33

; toan

             6,900

21-04-2021 21:27:20

THAO LOAN UH MS 4070 TRAN VAN CHUC.

           30,000

21-04-2021 21:28:27

ung ho nguoi me nuoi con phai mo nao

           50,000

21-04-2021 21:29:35

THAO LOAN UH MS 4079 NEANG KUM.

           30,000

21-04-2021 22:05:25

CT DEN: 111115288984 Ung ho hoan canh 4080 FT 21112397104370

         100,000

21-04-2021 22:25:40

Que Anh ung ho ms 4082 Pham Thi Son

           50,000

21-04-2021 22:34:57

ung ho ba Le Thi Bang ms 4080

         200,000

21-04-2021 22:49:07

CT DEN: 111115339305 UNG HO MS4082 CHI PHAM THI SON

           50,000

22-04-2021 07:23:10

4083; phan minh khanh

         100,000

22-04-2021 07:40:55

4306. 1; Nha an toan; song an tam

         200,000

22-04-2021 07:54:38

UH 4038. Nguyen. Manh Ha

         100,000

22-04-2021 07:55:07

ung ho ms 4083

         100,000

22-04-2021 08:05:38

LE DUC ANH chuyen tien

           20,000

22-04-2021 08:09:07

Ung ho Ma so 4083 NGUYEN MANH HA

         500,000

22-04-2021 08:22:38

CT DEN: 111201612550 Vietinbank; 126000081304; NGUYEN THI THU chuyen khoan

         100,000

22-04-2021 08:28:53

ms 4083

         500,000

22-04-2021 08:32:32

ung ho Ma so 4083; gia dinh a Nguyen Manh Ha

         200,000

22-04-2021 08:43:49

MS 4083; anh Nguyen Manh Ha

           50,000

22-04-2021 08:52:19

TRAN NGUYET ANH ung ho c Quyen   ms 4083

         500,000

22-04-2021 09:13:58

4083; nguyen manh ha

           50,000

22-04-2021 09:19:11

ms 4083; anh Nguyen Manh Ha

         100,000

22-04-2021 09:27:22

So GD goc: 10013223 Ung ho Ms 4083

           50,000

22-04-2021 09:27:36

Tran Phuong Ngan ung ho ma so 4083

         500,000

22-04-2021 09:38:07

MA SO 4078, 4079, 4080,   4081

         400,000

22-04-2021 10:00:49

Bui Thi Diem Huong ung ho ma 4083

           50,000

22-04-2021 10:11:29

VU THI THU HUYEN chuyen tien cho gia dinh san phu Nguyen Thi Quyen Bac Giang

         100,000

22-04-2021 10:22:05

CT DEN: 111203291736 Trinh cung ung ho ma so 4083 gd anh Nguyen Manh Ha.

         200,000

22-04-2021 10:24:04

CT DEN: 111210205458 4083 nguyen manh ha

         300,000

22-04-2021 10:28:46

ung ho MS 4083

         100,000

22-04-2021 10:40:39

Ma so 4083 Anh Nguyen Manh Ha chong chi Quyen

         100,000

22-04-2021 10:44:53

CT DEN: 111210386881 MS4080 LE THI BANG - 220421 - 10: 44: 52 386881

         100,000

22-04-2021 10:53:43

Ong Tu Van giup chi Nguyen Thi Quyen ms 4083

     2,000,000

22-04-2021 10:58:50

ung ho 4083; Ngoc Khanh

         200,000

22-04-2021 11:04:22

CT DEN: 111211412104 ms 4083

         180,000

22-04-2021 11:06:51

ung ho ma so 4038

           50,000

22-04-2021 11:22:17

Gui a Nguyen Manh Ha ma so 4083 Tinh Bac Giang

         100,000

22-04-2021 11:26:06

4080; ngoc khanh

         200,000

22-04-2021 12:38:55

BUI VIET ANH Chuyen tien ung ho Ma so 4306 Nha an toan; song an tam

     1,000,000

22-04-2021 13:07:43

Ung ho Ma so 4083 Anh Nguyen Manh Ha

         100,000

22-04-2021 13:25:42

LPT ung ho ms 4083 Anh Nguyen Manh Ha chong chi Quyen

         100,000

22-04-2021 13:40:45

CT DEN: 111213005877 Ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha

         100,000

22-04-2021 14:26:00

CT DEN: 111207167194 toi ung ho MS 4083 anh Ha o huyen Yen The tinh Bac Giang

         100,000

22-04-2021 14:41:54

UH 4083

         200,000

22-04-2021 15:08:18

UNG HO BA NEANG KUM D/C AP SOC TRIET, TT COTO,   H TRI TON, AN GIANG

         500,000

22-04-2021 15:39:21

NGUYEN THI LINH Chuyen tien

         200,000

22-04-2021 15:40:53

Ung ho anh Nguyen Manh Ha chong chi Quyen chuc chi mau khoi benh

         500,000

22-04-2021 16:04:23

CT HIEP VUONG UNG HO MA SO 4081 ONG NGUYEN VAN KHAM

     1,000,000

22-04-2021 16:15:17

gui A. Ha; chong chi Quyen; ma 4083

         200,000

22-04-2021 16:18:01

CT DEN: 111209911379 Ung ho ms 4083 anh nguyen manh ha FT 21112454772338

         200,000

22-04-2021 16:52:29

ung ho ms 4083 (nguyen manh ha)

         300,000

22-04-2021 17:32:26

ung ho ma so 4083

         200,000

22-04-2021 17:56:26

CT DEN: 111210683384 ung ho ma so 4083 Nguyen Thi Quyen

         200,000

22-04-2021 19:36:30

ung ho ms 4083;   4076; 4077; 4306. 1 moi TH 1tr

     4,000,000

22-04-2021 19:53:58

MS4082. Pham T Son. Xom 8. xa Nghi Lam. Nghi Loc. Nghe An

     1,000,000

22-04-2021 19:54:07

CT DEN: 111212768051 Ung ho ms 4083

         500,000

22-04-2021 20:45:04

ungr ho chau phuc

         300,000

22-04-2021 21:05:36

Gui tien ung ho Ba LE THI BANG o huyen Quang Xuong; tinh Thanh Hoa; ma so 4080

         200,000

22-04-2021 21:22:35

CT DEN: 111214078575 Ung ho ma so 4077

         500,000

22-04-2021 21:50:38

4083; Nguyen Manh Ha

         100,000

22-04-2021 22:28:51

CT DEN: 111222540015 GUI GD BA BANG - 220421 - 22: 28: 50 540015

         200,000

23-04-2021 02:11:49

MS 4083 Nguyen Manh Ha Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD: 23/04/2021 00: 41: 16

           50,000

23-04-2021 08:03:27

MS 4084; chi Nguyen Thi Thuy

           50,000

23-04-2021 08:09:39

BAC TRAN DUC LOI UNG HO   - MA SO: 4083 - ANH NGUYEN MANH HA CHONG CHI QUYEN - DT: 0978672537

     1,000,000

23-04-2021 08:44:25

Ms 4084 Nguyen Thi Thuy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           50,000

23-04-2021 08:48:19

Ho tro bn Nguyen Thuy Duong 15t khoa hstc bv bach mai

     1,000,000

23-04-2021 08:50:30

So GD goc: 10006831 Ung ho Ms 4084

           50,000

23-04-2021 08:51:32

Ung ho ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha chong chi Quyen

         100,000

23-04-2021 08:59:00

ung ho MS 4084 Nguyen thi Thuy (me cua em Duong)

         200,000

23-04-2021 08:59:33

DANG THI THUY NGA chuyen tien ung ho e Duong ma so 4084

           50,000

23-04-2021 09:04:00

ung ho 4084 chi nguyen thi thuy

           20,000

23-04-2021 09:04:45

4084; Nguyen Thi Thuy

         100,000

23-04-2021 10:10:30

CT DEN: 111303046682 Trinh cung ung ho ma so 4084 chi Ng Thi Thuy me em Duong.

         100,000

23-04-2021 10:11:00

Chuyen tien ung ho ma 2021. 079

         300,000

23-04-2021 10:25:04

BUI NGOC TUAN Chuyen tien ung ho ma so 4084

         300,000

23-04-2021 10:50:38

CT DEN: 230122141124 ung ho ma so 4084

         300,000

23-04-2021 11:31:49

Nguyen thi to linh ung ho ma so 4083

         200,000

23-04-2021 11:36:30

Nguyen thi to linh ung ho ma so 4084

         200,000

23-04-2021 11:44:44

Nguyen thi to linh ung ho ma so 4081

         200,000

23-04-2021 12:09:34

CT DEN: 111305110393 Ung ho ma so 4084 nguyen thi thuy

         200,000

23-04-2021 12:15:40

NGUYEN THI THU HUONG chuyen tien ung ho ma so 4084

         200,000

23-04-2021 12:23:23

ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy

         500,000

23-04-2021 12:29:34

ba le thi bang ma so 4080

         200,000

23-04-2021 12:41:22

DANG THI BINH Chuyen tien

         100,000

23-04-2021 13:06:24

4084 Chi Nguyen Thi Thuy me em Duong

         200,000

23-04-2021 13:27:43

Pham Gia Tu giup Ms 4060

           50,000

23-04-2021 13:28:07

Pham Gia Tu giup Ms 4061

           50,000

23-04-2021 13:28:35

Pham Gia Tu giup Ms 4062

           50,000

23-04-2021 13:29:19

Pham Gia Tu giup Ms 4063

           50,000

23-04-2021 13:29:48

Pham Gia Tu giup Ms 4064

           50,000

23-04-2021 13:30:10

Pham Gia Tu giup Ms 4065

           50,000

23-04-2021 13:36:25

TRINH PHUONG THAO nha so 5 ngo 6 - 1 Kim Dong Giap Bat HN ung ho ma so 4084

     1,000,000

23-04-2021 13:40:24

NGUYEN THI THU PHUONG chuyen tien ung ho ma so 4084 me em Duong

         500,000

23-04-2021 13:40:56

CT DEN: 111300757270 MS 4084

         200,000

23-04-2021 13:58:07

LE DUC ANH chuyen tien

           10,000

23-04-2021 14:19:44

4084; Ngoc Khanh

         300,000

23-04-2021 14:23:02

CT DEN: 111307712783 Ung ho MS4038 Nguyen Manh Ha - Xom Yen Cu - Xa Tan Soi - Huyen Yen The - Bac Giang FT   21113009467034

         200,000

23-04-2021 14:27:48

4084; nguyen thi thuy

         300,000

23-04-2021 14:42:01

4084; chi Nguyen Thi Thuy

         200,000

23-04-2021 15:02:07

Chuyen khoan tai ATM tu TK 102004453604 den TK 129000061096

         300,000

23-04-2021 15:07:45

MS 4084 gui chi NGUYEN THI THUY mong eDuong mau khoe

         300,000

23-04-2021 15:14:58

uhms 4073; 4064

         200,000

23-04-2021 16:32:44

Ma so 4084; Nguyen Thuy Duong

         500,000

23-04-2021 16:38:23

Ma so 4074; Cao Thi Ngoc

         500,000

23-04-2021 16:40:41

Uong Thang ung ho ma 4085

         200,000

23-04-2021 17:02:44

ung ho ma so 4080

         100,000

23-04-2021 17:13:03

Ung Ho MS 4084 Chi Nguyen Thi Thuy me em Duong

         500,000

23-04-2021 17:14:55

Ma so 4084 Chi Nguyen Thi Thuy me em Duong

         200,000

23-04-2021 17:39:27

; phuc

             5,000

23-04-2021 18:25:06

Le Hoang Linh ung ho MS 4084

           50,000

23-04-2021 19:39:13

NGUYEN DANG DUY chuyen tien ma so 4084 chi nguyen thi thuy ( me em Duong )

         300,000

23-04-2021 19:46:23

CT DEN: 111319727581 CHO MA SO 4084 CHI NGUYEN THI THUY - 230421 - 19: 48: 15 727581

         300,000

23-04-2021 20:48:07

ms 4084; chi Nguyen Thi Thuy

         200,000

23-04-2021 21:44:33

ma so 4084 c nguyen thi thuy (me e Duong

         500,000

23-04-2021 22:16:35

UH gd Nguyen Thi Giang Ha Tinh ma so 4073

         200,000

23-04-2021 23:06:59

ung ho ma so 4084

         200,000

24-04-2021 02:14:19

PHAM XUAN THIEN chuyen tien;   thoi gian GD: 23/04/2021 23: 25: 49

         100,000

24-04-2021 02:16:04

ung ho chi Quyen ms4083;   thoi gian GD: 23/04/2021 23: 40: 35

         200,000

24-04-2021 05:23:25

CT DEN: 111405036604 4084

         100,000

24-04-2021 05:25:43

CT DEN: 111405036812 4083

           50,000

24-04-2021 05:34:11

CT DEN: 111405037605 4306

           50,000

24-04-2021 05:37:56

CT DEN: 111405037991 4082

           50,000

24-04-2021 05:39:43

CT DEN: 111405038187 4081

           50,000

24-04-2021 05:43:15

CT DEN: 111405038541 4080

           50,000

24-04-2021 05:44:59

CT DEN: 111405038775 4079

           50,000

24-04-2021 05:46:05

CT DEN: 111405038936 4078

           50,000

24-04-2021 05:47:16

CT DEN: 111405039125 4077

           50,000

24-04-2021 05:47:36

CT DEN: 111405039182 4076

           50,000

24-04-2021 05:48:00

CT DEN: 111405039263 4075

           50,000

24-04-2021 05:48:22

CT DEN: 111405039323 4074

           50,000

24-04-2021 05:48:47

CT DEN: 111405039374 4073

           50,000

24-04-2021 05:54:52

ms4084 chuc em Duong mau khoe

         300,000

24-04-2021 06:03:07

NGUYEN THI MINH THUY chuyen tien ung ho ma so 4084 chi nguyen thi Thuy me em Duong

         200,000

24-04-2021 06:21:48

ung ho ma so 0483 chong chi xuyen ; nguyen manh ha

         300,000

24-04-2021 07:20:04

Ung ho ma so 4084. Chuc em Duong som binh phuc

         100,000

24-04-2021 08:06:15

LE XUAN HAU Chuyen tien giup MA 4085 . NGUYEN VAN LUC

         500,000

24-04-2021 08:09:07

CT DEN: 111401602336 Bui thi anh tuyet sdt 0972878676 ung ho ma so 4076 chuc cha con anh Luong Van Vinh manh khoe

         100,000

24-04-2021 08:20:16

CT DEN: 111401293377 Ung ho anh chi quyen ha -   tan soi - YT - BG FT 21114120661005

         100,000

24-04-2021 08:34:39

MA SO 4085

         200,000

24-04-2021 09:44:50

uhms 4059; 4050; 4049

         210,000

24-04-2021 11:21:12

ms quyen ung ho Ms 4085;   ong nguyen van luc; bac lieu

         300,000

24-04-2021 11:24:36

MS 4084 Nguyen Thi Thuy me be Duong

     1,000,000

24-04-2021 11:31:23

Ung ho ma so 4084

         200,000

24-04-2021 11:49:42

PHAN THI CAM NHUNG chuyen tien ung ho chu Nguyen Van Luc ma so 4085

         200,000

24-04-2021 12:19:37

MS 4085

           50,000

24-04-2021 12:20:27

To Nhu ung ho MS4085 Ong Nguyen Van Luc

         200,000

24-04-2021 14:27:27

4085 ong nguyen van luc

         100,000

24-04-2021 18:13:58

ung ho ms 4085 ong nguyen van luc ; bac lieu

         200,000

24-04-2021 19:13:47

CT DEN: 111412864057 Ung ho ong Nguyen Van Luc FT 21116193804252

         300,000

24-04-2021 19:58:27

NGUYEN DANG DUY chuyen tien ma so 4077 anh Vo Thanh Tam ( cha be Que Tran )

         200,000

24-04-2021 20:05:43

NGUYEN DANG DUY chuyen tien ma so 4076 anh Luong Van Vinh

         200,000

24-04-2021 22:09:48

Ma so 4084 Nguyen Thi Thuy

         200,000

24-04-2021 22:14:44

CT DEN: 111422789954 Ung ho ma so 4085 Nguyen Van Luc

         100,000

24-04-2021 22:23:21

Ung ho ma so 4084 chi Ng Thi Thuy Vinh Phuc

         500,000

25-04-2021 01:57:27

NGUYEN THI HAY chuyen tien;   thoi gian GD: 24/04/2021 23: 05: 12

           50,000

25-04-2021 02:00:14

NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho Ma so 4085 Ong Nguyen Van Luc; thoi gian GD: 24/04/2021 23: 24: 06

           50,000

25-04-2021 02:06:05

CT DEN: 111517417009 ung ho ma 4083; thoi gian GD: 25/04/2021 00: 18: 53

         200,000

25-04-2021 07:20:32

Ma so 4086

         150,000

25-04-2021 09:06:13

CT DEN: 111502466085 IBFT     Ms 4084 chi Nguyen thi Thu

           70,000

25-04-2021 09:18:47

; quan

             5,000

25-04-2021 09:39:56

4083 ung ho c Quyen

         200,000

25-04-2021 09:41:22

4086 ung ho c Khanh

         200,000

25-04-2021 09:57:00

MS 4086

           50,000

25-04-2021 10:03:34

CT DEN: 111503633653 Chuyen tienck

             7,800

25-04-2021 10:04:58

Orchid Yen Phong ung ho Ms 4086 chi Luong Thi Khanh

         100,000

25-04-2021 10:05:01

CT DEN: 111503634504 Chuyen tien

             7,800

25-04-2021 10:05:49

CT DEN: 111503635391 Chuyen tien

             7,800

25-04-2021 10:33:00

ms4086 chuc c Khanh mau khoe

         200,000

25-04-2021 10:59:18

ung ho MS 4084

         200,000

25-04-2021 10:59:29

NGUYEN THI NGA chuyen tien cho ma so 4086 chi luong thi khanh

         500,000

25-04-2021 11:27:04

Ms4086 Ung ho chi Luong Thi Khanh

         100,000

25-04-2021 14:06:36

HUYNH ANH TU chuyen tien ung ho ma so 4086 chi Luong Thi Khanh

         100,000

25-04-2021 14:48:39

ung ho ms4084

         100,000

25-04-2021 15:16:30

NGUYEN CHI THANH Chuyen tien ung ho MS 4086 chi Luong Thi Khanh

         500,000

25-04-2021 15:35:10

CT DEN: 111508383526 Ung ho ma so 4086 FT 21116191408176

         200,000

25-04-2021 16:00:32

TRAN TRONG THANG ung ho ms 4086;   chi luong thi khanh

         100,000

25-04-2021 16:06:27

CT DEN: 111509592219 Trinh cung ung ho ma so 4086.

         100,000

25-04-2021 16:46:54

LPT ung ho ms 4085 Ong Nguyen Van Luc

         100,000

25-04-2021 16:50:10

LPT ung ho ms 4086 Chi Luong Thi Khanh

           50,000

25-04-2021 17:24:17

ma so 4086 chi luong thi khanh

         500,000

25-04-2021 17:45:30

CT DEN: 111517832482 4085

           50,000

25-04-2021 17:46:10

CT DEN: 111517833593 4086

         100,000

25-04-2021 19:51:55

ck ms Luong Thi Khanh ma so 4086

         200,000

25-04-2021 20:04:52

CT DEN: 111513599720 Ung ho ma so 4084 FT 21116554201097

         200,000

25-04-2021 20:42:35

CT DEN: 111513585832 IBFT     ung ho ma so 4086 chi Khanh

         300,000

25-04-2021 21:40:43

4086; Chi Luong Thi Khanh

         500,000

25-04-2021 21:49:50

4079; nha Heo ung ho hai ba manh gioi

         200,000

25-04-2021 22:01:37

; quang

             5,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 19/04/2021 -   25/04/2021

 

17/04/2021

MB ( 480225) ( Ung ho cho c NGUYEN THI GIANG o ha tinh ma so 4073)

         100,000

17/04/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 230120 - Agribank; 1400206035022; ung ho chi NGUYEN THI GIANG ma so 4073

         150,000

17/04/2021

MB ( 475694) ( MS 4079 ba Neang Kum)

         150,000

17/04/2021

MB ( 478840) ( ung ho be Que Tran, ma so 4077)

         200,000

17/04/2021

MB ( 479061) ( ung ho be THUAT,   con anh Luong Van Vinh, ma so 4076)

         200,000

17/04/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 990643 - Agribank; 1400206035022; Ms 4078 Nguyen Van Hieu

         100,000

17/04/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 050736 - Agribank; 1400206035022; Ms 4079 ba Neang Kum

         100,000

19/04/2021

587774 - Agribank; 1400206035022; Ung ho co Le Thi Bang ma so 4080

         300,000

19/04/2021

MB ( 493181) ( Ung ho ma so 4076)

           50,000

19/04/2021

MB ( 513256) ( ung ho ma so 4080 ba le thi bang)

           50,000

19/04/2021

316304 - Agribank; 1400206035022; TRAN QUANG VU chuyen khoan ung ho chi Nguyen Thi Giang - Ha Tinh

         200,000

19/04/2021

MB ( 530574) ( Gui cho chi Nguyen Thi Giang o Ha Tinh, ma so 4073)

         200,000

19/04/2021

MB ( 570701) ( Ung ho MS 4073 chi Nguyen Thi Giang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           10,000

19/04/2021

MB ( 581619) ( giup do.   ms 4080 ba le thi bang)

         200,000

19/04/2021

MB ( 592385) ( ung ho e . chuc e khoe manh)

         200,000

19/04/2021

MB ( 599342) ( NGUYEN AN NHON transfers ung ho cho ong nguyen van kham . ma so 4081)

         200,000

19/04/2021

487838 - Agribank; 1400206035022; THAI HONG VAN chuyen khoan

         500,000

19/04/2021

MB ( 636916) ( NGUYEN CHU DUNG chuyen khoan den ma 4081 bac Nguyen Van Kham)

           50,000

19/04/2021

MBVCB. 1096593123. Ung ho cho Ms N. T. Giang/hatinh ms4073. CT tu 0591000377871 toi 1400206035022 Bao Dien Tu Dan Tri ( AGRIBANK) Nong nghiep va phat trien nong thon Viet Nam

         100,000

19/04/2021

MB ( 668858) ( Ung ho MS 4078 Ong Nguyen Van Hieu)

         100,000

19/04/2021

MB ( 700340) ( ung ho em thuat .   mong em mau chong khoe manh )

         200,000

19/04/2021

MB ( 754746) ( Ung ho MS 4074 chi Ngo Thi Loan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           10,000

19/04/2021

MB ( 752538) ( Ms 4081 Nguyen Van Kham)

         500,000

19/04/2021

MB ( 752829) ( Hs 4079 Ba Neang Kum)

         500,000

19/04/2021

MB ( 753080) ( Ms 4080 Le Thi Bang)

         500,000

19/04/2021

MB ( 753364) ( Ms4077 Vo Thanh Tam)

         500,000

19/04/2021

MB ( 747162) ( Ung ho ma so 4081 ong Nguyen Van Kham)

         200,000

19/04/2021

MB ( 767370) ( ung ho ma so 4081)

         100,000

19/04/2021 14h 46' 20

MB ( 688548) ( DUONG THI SAO MAI chuyen khoan cho ma 4080)

         100,000

19/04/2021 15h 41' 56

MB ( 544787) ( Ma so 4073. Chi Nguyen Thi Giang)

         100,000

20/04/2021

MB ( 795466) ( NGUYEN VAN DOI chuyen khoan anh mai van hai, nghi llaam nghi loc nghe an)

         200,000

20/04/2021

895183 - Agribank; 1400206035022; LAM VU chuyen khoan ung ho ma so 4082 anh Tran Van Hai

         200,000

20/04/2021

MB ( 830171) ( LE VU PHUONG LINH ung ho 200k ms 4080 4077)

         400,000

20/04/2021

MB ( 834570) ( NGUYEN VAN PHAN chuyen khoan ung ho MS 4082)

           50,000

20/04/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 045441 - Agribank; 1400206035022; Ma 4082 Pham Thi Son

         100,000

20/04/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 051479 - Agribank; 1400206035022; Ma 4076 A Vinh

         100,000

20/04/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 065079 - Agribank; 1400206035022; 4077 A Tam

         100,000

20/04/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 586736 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN NGOC QUYNH NGUYEN UNG HO MA SO 4082 CHI PHAM THI SON NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

         200,000

20/04/2021

MB ( 942360) ( ung ho ong Nguyen Van Kham, ma so 4081)

         100,000

20/04/2021

MB ( 942508) ( ung ho chi Pham Thi Son, ma so 4082)

         100,000

20/04/2021

MB ( 943095) ( ung ho ba Le Thi Bang, ma so 4080)

         100,000

20/04/2021

MB ( 943702) ( ung ho ba NeAng Kum, ma so 4079)

         100,000

20/04/2021

MB ( 948754) ( ung ho ma so 4080)

         100,000

20/04/2021

MB ( 951888) ( Dong gop cho chi Son Nghe An - ma so 4082)

         200,000

20/04/2021 06h 45' 17

MB ( 779224) ( UH chu Kham MS4081)

         150,000

20/04/2021 06h 48' 31

MB ( 779463) ( UH bac Bang MS4080)

         150,000

22/04/2021

792199 - Agribank; 1400206035022; VU THI HA chuyen khoan ung ho be Bao son ms 4066

         200,000

22/04/2021

MB ( 063766) ( Ung ho MS 4075 chi Bui Thi Duyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           10,000

22/04/2021

479773 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma 4083

         200,000

22/04/2021

MB ( 085510) ( NGUYEN NGOC QUANG chuyen khoan ung ho ma so 4083 chuc chi quyen mau khoe manh)

         300,000

22/04/2021

770686 - Agribank; 1400206035022; 4083

         100,000

22/04/2021

MB ( 100290) ( Ung ho ma so 4083)

         200,000

22/04/2021

844925 - Agribank; 1400206035022; LE THI PHUONG Tham vo anh Nguyen Manh Ha ma so 4083

         200,000

22/04/2021

MB ( 102248) ( NGUYEN AN NHON transfers ma so 4082 pham thi son xom 8, nghi lam, nghi loc ,   nghe an )

         200,000

22/04/2021

011842 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI MINH HANG ung ho ma do 4079

         100,000

22/04/2021

MB ( 108773) ( ung ho ma so 4083)

         100,000

22/04/2021

MB ( 110395) ( Ung ho MS 4083 anh Nguyen Manh Ha. Em Hong Anh Nguyen tang )

         300,000

22/04/2021

MB ( 119864) ( Ung ho ma so 4083 chi Quyen Bac Giang)

         100,000

22/04/2021

IBKING: FT   Trace 168922 - Ung ho ma so 4082 Pham Thi Son me cua cac chau

         100,000

22/04/2021

401110 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI NHU HOA traners ung ho ma so 4083 gd nguyen Manh Ha

         500,000

22/04/2021

MB ( 140913) ( Ms 4083 anh Nguyen Manh Ha, chuc chi mau khoe)

         100,000

22/04/2021

MB ( 190899) ( Ung ho ms 4083)

           30,000

22/04/2021

MB ( 229739) ( NGUYEN THI NGOC THI ung ho ba Bang)

         100,000

22/04/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 572452 - Agribank; 1400206035022; Ung ho chi Hoang Thi Thu Thuy

         100,000

22/04/2021 09h 35' 13

Ung ho ma so 4083

         100,000

22/04/2021 10h 42' 46

MB ( 120167) ( Ho tro MS 4083, chi Nguyen Thi Quyen, xom Yen Cu,   xa Tan Soi, H Yen The, T Bac Giang)

         500,000

22/04/2021 10h 48' 29

MB ( 121396) ( Ho tro MS 4082, chi Pham Thi Son, xom 8,   xa Nghi Lam, Nghi Loc, T Nghe An)

         500,000

22/04/2021 10h 56' 31

MB ( 123032) ( Ho tro MS 4081, ong Nguyen Van Kham, thon Cau Go, xa Tien Luc, H Lang Giang, Bac Giang)

         500,000

22/04/2021 21h 29' 31

MB ( 063309) ( NGUYEN THI NHAN uh ms 4306. 1)

         100,000

23/04/2021

MB ( 261993) ( TRIEU NGOC TRUONG ung ho ma 4083)

           50,000

23/04/2021

Cty CP Dự án & Công Nghiệp Topland ủng hộ mã số 4083 anh Nguyễn Mạnh Hà

     1,000,000

23/04/2021

270976 - Agribank; 1400206035022; ung ho ma so 4079

         100,000

23/04/2021

MB ( 295880) ( ung ho ma so 4084)

         150,000

23/04/2021

MB ( 311440) ( NGUYEN THI PHI YEN ung ho Ma so 4084 benh nhan Nguyen Thuy Duong)

         500,000

23/04/2021

MB ( 317487) ( NTG giup cho hoan canh 4084. Nam Mo Duoc Su Luu Lu Quang Vuong Phat)

         100,000

23/04/2021

MB ( 318090) ( LE THI HUYEN TRANG tang em Duong. con me nguyen thi thuy. xuan hoa. lap thach.   vinh phuc. ma so 4084)

         100,000

23/04/2021

MB ( 334002) ( Ung ho ma so 4083 anh nguyen manh ha chong chi quyen xom yen cu xa tan soi huyen yen the bac giang)

         200,000

23/04/2021

NGUYEN HA TRUNG GIUP BA LE THI BANG VA CON MAI XUAN PHUC O QUANG XUONG - THANH HOA

         100,000

23/04/2021

MB ( 346976) ( ma so 4083 NguyenManhHa)

         100,000

23/04/2021

MB ( 352507) ( Ung ho MSo 4084)

         500,000

23/04/2021

MB ( 355696) ( DNN giup cho hoan canh 4084)

           30,000

23/04/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 019261 - Agribank; 1400206035022; ung ho ma so 4048 Nguyen Thuy Duong

         300,000

23/04/2021

MB ( 383026) ( Ung ho ma so 4084)

         200,000

23/04/2021

MB ( 386559) ( 4084 nguyen thi thuy)

         500,000

23/04/2021

MB ( 394844) ( Anh Trinh Viet Cong - Bac Ninh -   ung ho ma4084, em Nguyen Thuy Duong)

         500,000

23/04/2021

MB ( 388719) ( ung ho ms 4083 anh nguyen manh ha chong c Quyen)

         200,000

24/04/2021 01h 11' 35

MB ( 375543) ( PHAM MINH TRANG chuyen khoan ung ho ma so 4084)

         300,000

24/04/2021 01h 23' 14

MB ( 389387) ( ung ho ms 4084 chi Nguyen Thi Thuy me em Duong. )

         100,000

24/04/2021 15h 30' 16

MB ( 470922) ( TRINH THE TRUNG ung ho ms 4083)

         200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 19/04/2021 -   25/04/2021

 

19/04/2021 03:28:59

REM Tfr Ac:   36210000383684 NGUYEN LONG VU ms 4076

         100,000

19/04/2021 05:21:02

REM Tfr Ac:   60210000250857 PHAM THI NGOC OANH Chuyen tien ung ho be Thao dieu tri benh. Chuc con manh khoe nhen con

     1,000,000

19/04/2021 06:13:46

REM TKThe : 19601039186009,   tai TCB. UNG HO MA SO 4080 BA LE THI BANG FT 21109181836045 - CTLNHIDI000001011084258 - 11 - CRE - 002

         200,000

19/04/2021 07:41:18

REM Tfr Ac:   72110000367135 HUYNH THI CAM CHAU HO TRO ONG NGUYEN VAN HIEU (CHU RUOT EM NGUYEN VAN THAO) MS 4078, DC: THON HAC HIEN, X KIM THACH, H. VINH LINH, QUANGTRI

   20,000,000

19/04/2021 08:09:08

REM TKThe : 0926911898686,   tai MB. 4068 - CTLNHIDI000001011191869 - 11 - CRE - 002

         700,000

19/04/2021 08:11:48

REM Tfr Ac:   21410000015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO ONG NGUYEN VAN KHAM MA SO 4081

           10,000

19/04/2021 08:31:50

REM Tfr Ac:   43110000377769 PHAM THI NGOC ung ho anh Nguyen van Dan Lang giang Bac Giang

         300,000

19/04/2021 08:35:08

REM Tfr Ac:   63610004395979 BUI HUYNH MINH TAM ung ho gd chi Nguyen Thi Giang Ma so 4073

         200,000

19/04/2021 08:42:01

REM Tfr Ac:   12510000256787 NGUYEN THE DUNG Ung ho ma so 4081

         300,000

19/04/2021 08:47:42

REM Tfr Ac:   12510000256787 NGUYEN THE DUNG Ung ho ma so 4080

         200,000

19/04/2021 08:54:14

REM Tfr Ac:   36210000036836 LE THI HANG ung ho ms 4074, 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 moi ms 100k

         800,000

19/04/2021 09:03:35

xREM 991021041910675 BO - PHAM THU TRANG FO - 26110002631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - IELTS Hieu Minh   - Lop CB30 -   Ung ho ma so 4076 Bank Charge . 00 VAT . 00

         200,000

19/04/2021 09:14:38

REM Tfr Ac:   11810000138333 DO THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho ms 4080 bac le thi bang

         300,000

19/04/2021 09:20:02

CREM 991021041914415 BO - VO MINH CHAU FO - 26110002631994 Bao Dien tu Dan tri DTLS - Xin ho tro Ong Tran Van Chuc (Ap 7, Xa Tan Binh, Cai Lay,   Tien Giang) MS 4070 Bank Charge . 00 VAT . 00

         500,000

19/04/2021 09:20:32

REM MA SO 4080 BA LE THI HANG

         300,000

19/04/2021 09:39:03

REM Tfr Ac:   22010000675094 TRAN DINH LAN Ung ho Ms4081 ong Nguyen Van Kham

         200,000

19/04/2021 09:47:29

REM Tfr Ac: 22010000675094 TRAN DINH LAN Ung ho ms4077 anh Vo Thanh Tam

         200,000

19/04/2021 09:48:25

REM 991021041919630 BO - BUI THI MAI HUONG FO - 26110002631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - UNG HO MS 4063 XAY CAU MUONG CHON Bank Charge . 00 VAT . 00

        500,000

19/04/2021 10:02:35

REM 991021041921265 BO - NGUYEN ANH TUAN FO - 26110002631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Ban doc Tuan ung ho gia dinh ong Ng uyen Van Kham, ma so 4081, xa Tien Luc, Lang Giang,   Bac Giang. Bank Charge . 00 VAT . 00

         500,000

19/04/2021 10:15:47

REM Tfr Ac:   14910000157680 NGO QUANG SAM CT ms 4081, Nguyen Van Kham, thon Cau Go, Tien Luc,   Lang Giang, Bac Giang

         300,000

19/04/2021 11:46:12

REM Tfr Ac:   46810001535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 4081 ong Nguyen Van Kham

         200,000

19/04/2021 12:08:08

REM TKThe : 148279977,   tai VPB. Ms 4068 Nguyen Thi Thu - CTLNHIDI000001011870933 - 11 - CRE - 002

         200,000

19/04/2021 12:39:20

REM Tfr Ac:   56010001324574 NGUYEN NAM THUY Ma so 4079 Ba Neang Kum. Ap Soc Triet, thi tran Co To, huyen Tri Ton, tinh An Giang

         200,000

19/04/2021 13:56:38

REM TKThe : 9704229225471221,   tai MB. ung ho   - CTLNHIDI 000001012099088 - 11 - CRE - 002

           50,000

19/04/2021 14:03:25

REM Tfr Ac:   12510000839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ms 4081 ong Nguyen van Kham

         100,000

19/04/2021 14:05:50

REM TKThe : 9704229271682622,   tai MB. ma so 4081 ong Nguyen Van Kham - CTLNHIDI000001012123294 - 11 - CRE - 002

         50,000

19/04/2021 14:34:50

REM Tfr Ac:   67110000094697 HA THI HOA giup MS4076

         200,000

19/04/2021 15:12:54

REM Tfr Ac:   12610000905350 NGUYEN THI THANH HA Chuyen tien ung ho ma so 4080

         100,000

19/04/2021 15:49:19

REM Tfr Ac: 12210000543938 NGUYEN HUU PHU Chuyen tien giup do ban thao bi benh tim

         100,000

19/04/2021 16:44:08

REM Tfr Ac:   22210000654699 NGUYEN NGOC KHANH MS 4081

         100,000

19/04/2021 17:20:51

REM Tfr Ac:   42710000319715 NGUYEN VAN THUAN Chuyen tien ung ho anh Vo Thanh Tam , ma so 4007

         100,000

19/04/2021 17:32:46

REM TKThe : 9704229298852810,   tai MB. MS 4073 Ng Thi Giang - CTLNHIDI000001012779212 - 11 - CRE - 002

     1,000,000

19/04/2021 17:33:50

REM TKThe : 9704229298852810,   tai MB. MS 4067 Ho Thi Ngoc Dep - CTLNHIDI000001012782230 - 11 - CRE - 002

     1,000,000

19/04/2021 17:43:44

REM Tfr Ac:   12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4079

           50,000

19/04/2021 17:44:04

REM Tfr Ac:   12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4080

           50,000

19/04/2021 17:44:53

REM Tfr Ac:   12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4081

           50,000

19/04/2021 18:01:23

REM Tfr Ac:   22010001145183 TRAN VAN DUNG ma so 4077

         100,000

19/04/2021 18:02:14

REM Tfr Ac:   22010001145183 TRAN VAN DUNG ma so 4076

         200,000

19/04/2021 18:03:14

REM Tfr Ac:   22010001145183 TRAN VAN DUNG ma so 4074

         100,000

19/04/2021 19:59:56

REM Tfr Ac:   44110000805379 LE VAN THAI Chuyen tien ma so 4081

         200,000

19/04/2021 20:33:42

REM Tfr Ac:   51010000031061 NGUYEN THI LIEN PHUONG Chuyen tien ung ho ma so 4081 ong Nguyen Van Kham

     1,000,000

19/04/2021 22:48:06

REM Tfr Ac:   50110000360592 LE VAN HAI Chuyen tien ung ho ma so 4080

         500,000

20/04/2021 02:31:38

REM Tfr Ac:   42810000129966 TA HUY BINH ung ho ba neang kum ma so 4079. nam mo duoc su luu ly quang vuong phat Transaction at date 2021 - 04 - 20 - 01. 23. 13

           90,000

20/04/2021 03:09:21

REM Tfr Ac: 21510001599083 LE HUNG MANH Chuyen tien ung ho ma so 4079

         300,000

20/04/2021 06:40:44

REM Tfr Ac:   44810000114904 TRAN VAN KIEN Ung ho ma so 4080 ba Le Thi Bang

         200,000

20/04/2021 07:11:05

REM TKThe : 19128192174039,   tai TCB. ma so 4081 Nguyen Van Kham FT 21110007436618 - CTLNHIDI000001013560085 - 11 - CRE - 002

         500,000

20/04/2021 08:03:12

REM Tfr Ac:   53210000178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ms 4082 tran van hai

         100,000

20/04/2021 08:07:48

REM Tfr Ac:   21410000015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO ANH TRAN VAN HAI MA SO 4082

           10,000

20/04/2021 08:13:34

REM TKThe : 05957026996,   tai SCB. ung ho luong van linh ms 4076, vo thanh tam ms 4077 - CTLNHIDI000001013648800 - 11 - CRE - 002

         100,000

20/04/2021 08:18:22

REM Tfr Ac:   12210000650476 NGUYEN KHAC DAT Chuyen tien

           50,000

20/04/2021 08:21:11

REM Tfr Ac:   60110000315120 BUI THI PHUC DUY 4082

         200,000

20/04/2021 08:24:15

REM TKThe : 19034752708021,   tai TCB. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 26110003366882 - BAO DIEN TU DAN TRI FT 21110300067785 - CTLNHIDI000001013671719 - 11 - CRE - 002

         100,000

20/04/2021 09:00:03

REM Tfr Ac:   21610000054832 BUI THI HANH Chuyen tien ung ho ma so 4079 cu kum

         100,000

20/04/2021 09:02:26

REM Tfr Ac:   22210000447950 HOANG TIEN THUY Chuyen tien ung ho Ms 4082 a tran van hai

         100,000

20/04/2021 09:03:14

REM Tfr Ac:   12010000108166 PHAM THI THU HA MS 4082 anh Tran Van Hai

         300,000

20/04/2021 09:16:49

REM Tfr Ac:   13310000072539 NGUYEN THI THU HANG THU HANG UH MS 4081 la 500k ngay 20. 4. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN. NGUYEN DEM CONG SUC HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

         500,000

20/04/2021 09:17:40

REM Tfr Ac:   42510000133197 NGUYEN THI KIM PHUONG ung ho anh Tran Van Hai, xom 8,   Nghi Lam, Nghi Loc, Nghe An

     2,000,000

20/04/2021 09:18:13

REM Tfr Ac:   13310000072539 NGUYEN THI THU HANG THU HANG UH MS 4077 la 500k ngay 20. 4. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN. NGUYEN DEM CONG SUC HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

         500,000

20/04/2021 09:18:58

REM Tfr Ac:   43110000238459 DINH THI THU HANG ma so   4080 Ba Le Thi Bang

         100,000

20/04/2021 09:19:43

REM Tfr Ac:   13310000072539 NGUYEN THI THU HANG THU HANG UH MS 4076 la 500 k 20. 4. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN. NGUYEN DEM CONG SUC HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

         500,000

20/04/2021 09:20:21

REM Tfr Ac:   16810000041214 DUONG THUY NGAN Gui giup MS 4076

     1,000,000

20/04/2021 09:21:05

REM Tfr Ac:   13310000072539 NGUYEN THI THU HANG THU HANG UH MS 4079 la 500K ngay 20. 4. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN. NGUYEN DEM CONG SUC HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

         500,000

20/04/2021 09:22:13

REM Tfr Ac:   13310000072539 NGUYEN THI THU HANG Thu hang uh ms 4078 20. 4. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN. NGUYEN DEM CONG SUC HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

         500,000

20/04/2021 10:16:18

REM Tfr Ac:   72910000219490 NGUYEN THI THANH DIU Chuyen tien cho gia dinh anh tran van hai MS 4082

         200,000

20/04/2021 10:37:30

REM Tfr Ac:   21110000378759 HOANG VAN CHINH Chuyen tien ung ho ma so 4082 Tran Van Hai dia chi xom 8 xa Nghi Lam Nghi Loc Nghe An

     1,000,000

20/04/2021 10:40:08

REM Tfr Ac:   14010001355767 DANG THANH CHIEN ung ho ma so 4082 Tran Van Hai

     1,000,000

20/04/2021 10:43:39

REM Tfr Ac:   21510001598239 PHAM VAN KHANH ung ho ma so 4079 ba Neang Kum

         305,000

20/04/2021 10:44:24

REM Tfr Ac:   21510001598239 PHAM VAN KHANH ung ho ma so 4080 ba Le Thi Bang

         305,000

20/04/2021 10:45:19

REM Tfr Ac:   21510001598239 PHAM VAN KHANH ung ho ma so 4081 ong Nguyen Van Kham

         305,000

20/04/2021 10:46:52

REM Tfr Ac:   21510001598239 PHAM VAN KHANH ung ho ma so 4082 anh Tran Van Hai

         305,000

20/04/2021 10:50:53

REM Tfr Ac:   31410002167768 PHAM DUY HUNG ma so   4066

         200,000

20/04/2021 11:20:23

REM Tfr Ac:   26110000004396 LY DIEP LINH Ung ho ma so 4082

         300,000

20/04/2021 11:33:54

REM Tfr Ac:   47110000967144 VU TUAN ANH ms4082. anh Tran Van Hai

         100,000

20/04/2021 11:34:01

REM Tfr Ac: 51010001595418 VUONG DINH PHU 4082

         200,000

20/04/2021 11:36:54

REM Tfr Ac:   31110000095525 NGUYEN VI PHUONG ms 4082 chuc gia dinh binh an

         500,000

20/04/2021 12:16:29

REM Tfr Ac:   36210000383684 NGUYEN LONG VU ms 4082

         100,000

20/04/2021 12:30:08

REM Tfr Ac:   17710000237754 MAI XUAN HIEP 4082 anh Tran Van Hai

         300,000

20/04/2021 12:43:47

REM Tfr Ac:   14410000031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4079 4080

         400,000

20/04/2021 12:49:05

REM Tfr Ac: 31110000176341 NGUYEN CHI TRUNG chuyen tien ung ho anh Tran Van Hai. Nghe An

         300,000

20/04/2021 12:56:27

REM Tfr Ac:   41110000315408 CHU KIEM KHANH 4082 Tran Van Hai

         200,000

20/04/2021 13:36:07

REM Tfr Ac:   44010000317789 TRAN QUOC NHUONG ung ho gia dinh nguoi bo co 2 con gai tai nan o xom 8 nghi lam, nghi loc nghe an

         100,000

20/04/2021 13:37:31

REM Tfr Ac:   21310000045127 TRAN THI THUY LANH giup be Bao Son ma so 4066

         300,000

20/04/2021 14:36:41

REM Tfr Ac: 17910005182206 LY TRONG NGUYEN chuyen tien ma so 4080 Le Thi Bang

         500,000

20/04/2021 14:41:29

REM Tfr Ac:   17910005182206 LY TRONG NGUYEN Chuyen tien ma so 4081 Nguyen Van Kham

         500,000

20/04/2021 14:42:29

REM Tfr Ac:   17910005182206 LY TRONG NGUYEN Chuyen tien ma so 4079 Ba Neang Kum

         500,000

20/04/2021 14:43:38

REM Tfr Ac:   17910005182206 LY TRONG NGUYEN Chuyen tien ma so 4077 Vo Thanh Tam

         500,000

20/04/2021 14:44:52

REM Tfr Ac:   17910005182206 LY TRONG NGUYEN Chuyen tien ma so 4076 Luong Van Vinh

         500,000

20/04/2021 15:16:01

REM TKThe : 19032974997010,   tai TCB. Ung ho ma so 4079 Ba Neang Kum ap Soc Triet, thi tran Co To, huyen Tri Ton, An Giang FT   21110209740650 - CTLNHIDI000001014739741 - 11 - CRE - 002

         100,000

20/04/2021 15:28:04

REM Tfr Ac:   51510000156233 NGUYEN VINH QUANG ma so 4082. Tran Van Hai

         100,000

20/04/2021 15:32:39

REM Tfr Ac:   58010000008419 NGUYEN VAN NGHIA Chuyen tien ung ho ma so 4077 Vo Thanh Tam

         300,000

20/04/2021 15:33:54

REM Tfr Ac:   55810000001275 NGUYEN VAN NGHIA Chuyen tien ung ho ma so 4079 ba Neang kum

         300,000

20/04/2021 15:35:52

REM Tfr Ac:   55810000001275 NGUYEN VAN NGHIA Chuyen tien ung ho ma so 4082 Tran Van Hai

       300,000

20/04/2021 15:38:19

REM Tfr Ac:   12310000141223 PHAM HAI HA Chuyen tien

         100,000

20/04/2021 16:01:31

REM Tfr Ac:   21210000276674 NGO LAN HUONG ung ho ma so 4082

         200,000

20/04/2021 16:03:41

REM Tfr Ac:   72110000367135 HUYNH THI CAM CHAU GIUP DO ANH TRAN VAN HAI MS 4082 DC XOM 8 XA NGHI LAM NGHI LOC NGHE AN

   10,000,000

20/04/2021 16:16:38

REM Tfr Ac:   21210000276674 NGO LAN HUONG ung ho ms 4080

         200,000

20/04/2021 16:18:47

REM Tfr Ac:   21210000276674 NGO LAN HUONG ung ho ms 4073

         200,000

20/04/2021 16:40:31

REM Tfr Ac:   58010000436913 CTY TNHH TU VAN XAY DUNG DAI HUNG UNG HO CAC MA SO 4076, 4077 - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

         200,000

20/04/2021 16:40:47

REM Tfr Ac: 11610000017553 TRAN THI DIEU HUONG Ung ho Ma so 4076, 4077, 4082

         300,000

20/04/2021 16:51:24

REM Tfr Ac:   52210000007777 BUI DAI THANG HTMS 4078 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

         200,000

20/04/2021 17:10:46

REM Tfr Ac:   22210000937026 DUONG TAT THANG ung ho ms 4082

         200,000

20/04/2021 18:02:44

REM Tfr Ac:   12310000619711 NGUYEN VAN TAN Mr Tan ung ho MS 4073

         500,000

20/04/2021 18:05:41

REM Tfr Ac:   50110000360592 LE VAN HAI Chuyen tien ung ho ma so 4082

         300,000

20/04/2021 18:12:32

REM Tfr Ac:   42110000018065 DO THANH TUAN Chuyen tien gui ms 4082

         500,000

20/04/2021 19:48:37

REM Tfr Ac:   18910000029578 NGUYEN ANH HANG 4082

           50,000

20/04/2021 19:51:18

REM Tfr Ac: 12010006991984 TRINH DUY ANH ung ho 4082

         300,000

20/04/2021 19:53:01

REM Tfr Ac:   21610000517487 VUONG DINH TAN 4082 Pham Thi Son

         100,000

20/04/2021 20:43:59

REM Tfr Ac:   12510000536267 LE THI BICH NGAN Chuyen tien toi Chi Pham Thi Son ma so 4082 dia chi xom 8 xa nghi lam, nghi loc, nghe an. dt 0378675371

         200,000

20/04/2021 20:46:03

REM Tfr Ac:   36210000195816 MAI THI NGUYET ung ho ma so 4081 Nguyen van Kham

         100,000

20/04/2021 21:33:08

REM Tfr Ac: 51810000238053 HO HOANG LONG 4082 Pham Thi Son

         200,000

20/04/2021 21:36:05

REM Tfr Ac:   12810000809535 LE THI THACH MY Chuyen tien ung ho ma 4082 pham thi son

         200,000

20/04/2021 21:52:53

REM Tfr Ac:   21210000429195 DANG KIM THINH Chuyen tien ma so 4082 pham thi son

         200,000

20/04/2021 22:02:47

REM Tfr Ac:   64210000493654 PHAM HUY CUONG ung ho ma so 4080 ba Le Thi Bang

         300,000

20/04/2021 22:41:59

REM Tfr Ac:   12210000377906 NGUYEN THU TRANG ung ho ma so 4082

         200,000

20/04/2021 22:46:39

REM TKThe : 19035057914016,   tai TCB. Ung ho gia dinh Ma so 4082 Pham Thi Son FT   21112057444769 - CTLNHIDI000001015844398 - 11 - CRE - 002

         200,000

21/04/2021 04:11:20

REM TKThe : 19036454007013,   tai TCB. Ma so 4080 FT 21112009307053 - CTLNHIDI000001015939584 - 11 - CRE - 002

         100,000

21/04/2021 10:57:35

REM Tfr Ac:   12210000897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ms 4081

         200,000

21/04/2021 10:57:59

REM Tfr Ac:   56510000263697 DUONG TAN DUY anh Vo Thanh Tam ms 4077

         200,000

21/04/2021 11:59:48

REM TKThe : 19033911940015,   tai TCB. Ung ho ma so 4081 ong nguyen van kham FT 21112437499962 - CTLNHIDI000001016489703 - 11 - CRE - 002

         200,000

21/04/2021 12:00:44

REM TKThe : 19033911940015,   tai TCB. Ung ho ma so 4080 ba Le Thi Bang FT 21112004805285 - CTLNHIDI000001016491338 - 11 - CRE - 002

         200,000

21/04/2021 12:05:11

REM TKThe : 19033911940015,   tai TCB. Ung ho ma so 4077 anh Vo Thanh Tam FT 21112887191670 - CTLNHIDI000001016498946 - 11 - CRE - 002

         200,000

21/04/2021 12:08:35

REM TKThe : 19033911940015,   tai TCB. Ung ho ma so 4076 anh Luong Van Vinh FT 21112083250516 - CTLNHIDI000001016504573 - 11 - CRE - 002

         200,000

21/04/2021 13:24:33

REM Tfr Ac:   21110000766442 LE THI ANH LINH le thi anh linh ung ho ms 4081 Nguyen Van Kham

     1,000,000

21/04/2021 17:37:19

REM Tfr Ac:   12310000479298 MAI THI THANH NHUNG Ung ho ma so 4306. 1 Nha an toan song, song an tam

         300,000

21/04/2021 18:14:06

REM TKThe : 0459901436005,   tai SeABank. ho tro Ba Le Thi Bang MS 4080 - VNPT2021042101964155 - CTLNHIDI000001017168769 - 11 - CRE - 002

         300,000

21/04/2021 21:40:01

REM Tfr Ac:   39010000568699 NGUYEN T HUONG THAO Chuyen tien

         200,000

22/04/2021 07:14:03

REM Tfr Ac:   36010000121446 DO VAN HOAI ung ho 4083

         100,000

22/04/2021 07:25:29

REM Tfr Ac:   42110000162388 TRAN THI HAI YEN Chuyen tien UH ma so 4083

         500,000

22/04/2021 07:28:12

REM Tfr Ac:   47110000999916 NGUYEN DO THUY DUONG ung ho ma4068 4073 4076 4077 4083 moi ma 100000

         400,000

22/04/2021 07:29:26

REM Tfr Ac:   47110000999916 NGUYEN DO THUY DUONG ung ho ma 4083 chuyen thieu

         100,000

22/04/2021 07:30:50

REM Tfr Ac:   51010001206127 NGUYEN THI HONG LAM Chuyen tien ung ho ma so 4083

         200,000

22/04/2021 08:03:57

REM TKThe : 19036755162014,   tai TCB. 4083 -   NGUYEN MANH HA FT   21112103855449 - CTLNHIDI000001017804575 - 11 - CRE - 002

        100,000

22/04/2021 08:08:21

REM Tfr Ac:   12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4083

           50,000

22/04/2021 08:16:58

REM Tfr Ac:   22210000767126 PHAM HA PHUONG ung ho ms 4080 ba Le Thi Bang

         200,000

22/04/2021 08:48:24

REM Tfr Ac:   11810000138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 4083 c quyen vo anh nguyen manh ha

         300,000

22/04/2021 08:53:10

REM TKThe : 02101014919448,   tai MSB. Ung ho, ma so 4083 Anh Nguyen Manh Ha, chong chi Quyen - CTLNHIDI000001017914895 - 11 - CRE - 002

     2,000,000

22/04/2021 08:53:53

REM Tfr Ac:   21710000315077 TRINH THI HONG Chuyen tien gui tang ma so 4076

         100,000

22/04/2021 09:09:36

REM Tfr Ac:   43110000078910 LE THI HOA ung ho ma so 4083

         200,000

22/04/2021 09:19:57

REM Tfr Ac:   21410000015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO ANH NGUYEN MANH HA MA SO 4083

           10,000

22/04/2021 09:21:41

REM Tfr Ac:   21110000194195 DO THI YEN 4083

         200,000

22/04/2021 09:27:45

REM Tfr Ac:   26010000312418 LE THI BINH MINH ung ho ma so 4083

         100,000

22/04/2021 09:48:37

REM Tfr Ac:   50110000498712 LE VAN NOI Chuyen tien ung ho ba neang kum ma so 4079

         100,000

22/04/2021 09:54:42

REM TKThe : 19029830897010,   tai TCB. ung ho ma so 4083 cho chi Quyen bien chung sau sinh FT   21112697004691 - CTLNHIDI000001018093902 - 11 - CRE - 002

           70,000

22/04/2021 09:59:23

REM Tfr Ac:   50110000498712 LE VAN NOI Chuyen tien ung ho ma so 4077 anh Vo thanh tam

         100,000

22/04/2021 10:01:45

REM TKThe : 9704229271682622,   tai MB. ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha - CTLNHIDI000001018114859 - 11 - CRE - 002

           50,000

22/04/2021 10:11:29

REM Tfr Ac:   12010005952313 NGUYEN VAN TRUONG Ung ho vc Anh Ha Chi Quyen Bac Giang

         100,000

22/04/2021 10:35:39

REM Tfr Ac:   21710000545272 HOANG THI HAI YEN Ma so 4083 chuc chi Quyen som khoe

         100,000

22/04/2021 10:37:18

REM Tfr Ac:   31310000585923 LE THI THUY TRANG ung ho chi Quyen. 37t. Bac Giang sinh con thu 4 bi suy da tang can chuyen vien Bach Mai som

         400,000

22/04/2021 10:44:23

REM Tfr Ac:   45510000377125 VU THI THAO Chuyen tien ung ho c Quyen anh Ha

         200,000

22/04/2021 11:50:43

REM Tfr Ac:   21510001179892 NGUYEN NGOC THANH Ung ho chi Quyen anh Ha ma so 4083 chuc chi som binh phuc

         200,000

22/04/2021 12:39:32

REM Tfr Ac:   31510000766528 NGUYEN THI DIEM HUONG Giup ma so 4083 Nguyen Manh Ha

         100,000

22/04/2021 12:40:59

REM Tfr Ac:   45010002769796 NGUYEN THANH MAI ung ho anh Nguyen Manh Ha ma so 4083

         100,000

22/04/2021 14:07:46

REM Tfr Ac:   42510000641353 NGUYEN ANH QUY Chuyen tien den ma so 4083

           50,000

22/04/2021 14:25:39

REM TKThe : 1910120179999,   tai MB. Ung ho ms 4083 - CTLNHIDI000001018763046 - 11 - CRE - 002

      1,000,000

22/04/2021 14:56:55

REM Tfr Ac:   21510000079157 NGUYEN XUAN THUAN Ung ho ma so 4083 Nguyen Manh Ha. Chong chi Quyen

         100,000

22/04/2021 14:59:31

REM TKThe : 19127562796666,   tai TCB. Ung ho ma so 4083 FT 21112194379056 - CTLNHIDI000001018861927 - 11 - CRE - 002

         200,000

22/04/2021 15:08:11

REM Tfr Ac:   51410001015950 NGUYEN THI HOAI PHUONG hoai phuong , nghe an uh ma so 4083

         200,000

22/04/2021 15:19:22

REM Tfr Ac:   21510000365458 NGUYEN QUANG THANG UNG HO MA SO 4078

         500,000

22/04/2021 15:49:45

REM TKThe : 246228888,   tai ACB. GIUP DO MS4083 A NGUYEN MANH HA - 220421 - 15: 50: 49 463392   - CTLNHIDI000001019019616 - 11 - CRE - 002

         300,000

22/04/2021 15:52:37

REM TKThe : 246228888,   tai ACB. GIUP DO MS 4080 BA LE THI HANG - 220421 - 15: 52: 36 464265   - CTLNHIDI000001019028743 - 11 - CRE - 002

         300,000

22/04/2021 15:53:30

REM Tfr Ac:   31010000963245 PHUNG NGOC TAM Ung ho MS 4083 anh Nguyen Manh Ha

         500,000

22/04/2021 16:03:58

REM Tfr Ac:   51110000243128 BUI VAN TRUNG Ma so 4083

         200,000

22/04/2021 17:04:14

REM Tfr Ac:   26810000180028 CHU THI NHUNG Ma so 4083, mong chi Quyen mau khoi

         100,000

22/04/2021 19:04:20

REM Tfr Ac: 42810000059869 TRAN KIM OANH Chuyen tien ba Bang quangxuong thanhhoa

         200,000

22/04/2021 20:19:31

REM Tfr Ac:   12310000654484 TRAN THI PHAN ung ho ma so 4080 ba Le Th Bang , thon mau dong, xa quang luu, huyen quang xuong, tinh thanh hoa

        500,000

22/04/2021 20:52:31

REM Tfr Ac:   48810000556410 NGUYEN MINH DUC gui 4083, 4306

         100,000

22/04/2021 21:01:19

REM TKThe : 19032228389889,   tai TCB. T10 - 0610 FT 21113865406555 - CTLNHIDI000001019787533 - 11 - CRE - 002

         100,000

22/04/2021 22:12:54

REM Tfr Ac:   13010000001268 TRINH THU HANG Chuyen tien UNG HO BA LE THI BANG MS 4080

         200,000

22/04/2021 22:13:59

REM Tfr Ac:   47110000426317 PHAM THI THUY ma so 4083 nguyen manh ha chong chi quyen

         100,000

22/04/2021 22:49:34

REM Tfr Ac:   12310000805875 VU MANH TAT THANG em Thang ung ho gd anh Ha ms 4083. chuc chi Quyen som khoe

         200,000

22/04/2021 22:49:46

REM Tfr Ac:   61510000504266 NGUYEN MANH CUONG ung ho ma so 4083

         500,000

22/04/2021 22:57:44

REM Tfr Ac:   21310000074884 NGUYEN LAN THU bui van hue ma so 3994

         200,000

23/04/2021 06:20:51

REM Tfr Ac:   37110000517258 TRAN TRUNG SON 4084

         100,000

23/04/2021 06:29:12

REM Tfr Ac: 45010002800950 PHAM THI HUE Chuyen tien ung ho be duong ma so 4084

         500,000

23/04/2021 08:12:50

REM Tfr Ac:   21410000015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO CHI NGUYEN THI THUY MA SO 4084

           10,000

23/04/2021 08:39:59

REM TKThe : 04171631985,   tai SCB. ung ho chi nguyen thi thuy me em Duong ma so 4084 - CTLNHIDI000001020205550 - 11 - CRE - 002

         300,000

23/04/2021 08:54:37

REM Tfr Ac:   11810000138333 DO THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho ms 4084 chi nguyen thi thuy me em duong

         300,000

23/04/2021 08:56:12

REM Tfr Ac:   11810000026261 HA THI THAI Chuyen tien ung ho ma so 4084 chi nguyen thi thuy

         300,000

23/04/2021 08:58:10

REM TKThe : 1000025797,   tai SHB. NGUYEN THI BICH HONG CHUYEN KHOAN uh ms 4083 - CTLNHIDI000001020250301 - 11 - CRE - 002

         100,000

23/04/2021 09:03:42

REM Tfr Ac:   21710000635058 DO LAN HUONG ung ho ma so 4083

         300,000

23/04/2021 09:12:24

REM Tfr Ac:   16810000041214 DUONG THUY NGAN Gui giup MS 4084

         500,000

23/04/2021 09:12:43

REM Tfr Ac:   26110000249939 NGUYEN THI HOA MAI ung ho ma so 4084 chi nguyen thi thuy me em duong

         100,000

23/04/2021 09:43:30

REM Tfr Ac:   14110000494947 LAM THANH HA ung ho co bang

         100,000

23/04/2021 10:25:40

REM Tfr Ac:   11910000267429 PHAN THI QUE ANH UNG HO MA SO 4084

         100,000

23/04/2021 11:00:49

REM Tfr Ac:   36810000148681 BUI DUC TIEN Bui Duc Tien ho tro chi Anh Nguyen Manh Ha Ms 4083

         100,000

23/04/2021 11:49:53

REM Tfr Ac: 12510000839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ms 4084 chi Nguyen thi Thuy

         100,000

23/04/2021 11:55:11

REM Tfr Ac:   26810000305830 DANG KHOA DIEU TINH Chuyen tien ung ho ma so 4084 em Duong

         200,000

23/04/2021 12:57:14

REM Tfr Ac: 48210000298109 O L 026001 212201 0 0 87750037 4084 ung ho e Duong

         300,000

23/04/2021 13:25:59

REM Tfr Ac:   12210000686675 PHAN THI BAC ung ho ma so 4084 em duong

         500,000

23/04/2021 13:32:26

REM Tfr Ac:   47110000071081 DO THU HANG ung ho ma so 4066

         100,000

23/04/2021 13:33:08

REM Tfr Ac:   53210000178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ms 4084 nguyen thi thuy

         100,000

23/04/2021 13:50:59

REM Tfr Ac:   62010001176471 TRAN THI MINH HA ung ho ma so 4083

         500,000

23/04/2021 13:56:36

REM Tfr Ac:   18010000030142 TRAN THI LAN HUONG Ung ho Ma so 4084. Chi Ng. T. Thuy, Me em Duong

         100,000

23/04/2021 14:05:17

REM Tfr Ac:   12410007876666 NGUYEN THE PHUONG Ma so 4084 nguyen thi thuy me em duong

         100,000

23/04/2021 14:25:38

REM Tfr Ac:   76210001300585 PHU NGOC DUNG 4084 nguyen thi thuy

         150,000

23/04/2021 14:26:28

REM Tfr Ac:   65010001390100 PHAN DUC LAM 4084

           50,000

23/04/2021 14:31:51

REM Tfr Ac: 12610000905350 NGUYEN THI THANH HA Chuyen tien ung ho ma so 4084

         100,000

23/04/2021 14:40:27

REM Tfr Ac:   21410002705691 NGUYEN VAN THE Chuyen tien. ung ho ma so. 4083

         100,000

23/04/2021 14:48:36

REM Tfr Ac:   34110001214650 BUI HUY HOANG Chuyen tien ung ho MS. 4084, chi Nguyen Thi Thuy

         200,000

23/04/2021 14:51:31

REM Tfr Ac:   22010000680229 LE THI ANH HONG Dong gop hao tam cho ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy

         500,000

23/04/2021 15:07:22

REM Tfr Ac: 26110003472831 NGUYEN PHONG LAN MS 4084 me e Duong

         500,000

23/04/2021 15:37:38

REM Tfr Ac:   44310000084701 NGUYEN THI MIEN ung ho Ma so 4084 Chi Nguyen Thi Thuy me em Duong

         300,000

23/04/2021 15:40:11

REM Tfr Ac:   12010000108166 PHAM THI THU HA MS 4084 c Nguyen Thi Thuy me e Duong

         300,000

23/04/2021 15:42:26

REM Tfr Ac:   12810000025298 DINH THUY DUONG ung ho chau Duong 4084

         300,000

23/04/2021 16:00:22

REM Tfr Ac:   13010000634682 DO TRAN THUY TRANG Chuyen tien ms 4084 chi nguyen thi thuy me em duong

         500,000

23/04/2021 16:34:43

REM Tfr Ac:   12410000106098 TRUONG THANH HUYEN 4083 ho tro a Ha

         200,000

23/04/2021 16:47:42

REM Tfr Ac:   21210000383653 NGUYEN DUC THINH Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat. Ung ho ma so 4084

           50,000

23/04/2021 18:02:17

REM Tfr Ac:   12210000897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4084

         200,000

23/04/2021 18:44:11

REM Tfr Ac:   12310001035073 LE HIEN LINH Transfer ung ho 4084

         500,000

23/04/2021 20:06:38

REM Tfr Ac:   42610000022070 HOANG THE SON Chuyen tien ung ho ma so 4084

         300,000

23/04/2021 20:25:30

REM Tfr Ac:   39010000568699 NGUYEN T HUONG THAO ThaoNguyen giup MS4084

         200,000

23/04/2021 21:39:52

REM Tfr Ac:   15110000144184 NGUYEN MINH DUAN Chuyen tien ung ho MS 4084 Nguyen Thi Thuy

         300,000

23/04/2021 21:41:23

REM TKThe : 19036454007013,   tai TCB. Ma so 4084 FT 21114124885281 - CTLNHIDI000001022168785 - 11 - CRE - 002

        100,000

23/04/2021 22:10:53

REM Tfr Ac:   63610000356080 NGUYEN THI THU HANG Chuyen tien

         500,000

23/04/2021 22:12:42

REM Tfr Ac:   12510000895542 DOAN ANH NGUYET ung ho ma so 4084

         100,000

23/04/2021 22:18:05

REM Tfr Ac: 22210000140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4084

         200,000

23/04/2021 22:31:26

REM TKThe : 025704060648143,   tai VIB. tro giup ma so 4084 - CTLNHIDI000001022234211 - 11 - CRE - 002

         300,000

23/04/2021 22:58:40

REM Tfr Ac: 74110000803918 TRAN THI GIANG ung ho 4084

           50,000

24/04/2021 01:49:53

REM Tfr Ac:   21110000856699 BUI HUYEN TRANG ung ho ms 4084 Transaction at date 2021 - 04 - 23 - 23. 06. 59

         200,000

24/04/2021 08:14:10

REM Tfr Ac:   21410000015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO ONG NGUYEN VAN LUC MA SO 4085

           10,000

24/04/2021 08:54:25

REM Tfr Ac:   42510000133197 NGUYEN THI KIM PHUONG giup chi Nguyen Thi Thuy la me chau Duong thon Dong Chu xa Xuan Hoa huyen Lap Thach , Vinh Phuc

     2,000,000

24/04/2021 09:12:38

REM TKThe : 13320961734014,   tai TCB. Ung ho ma so 4084 Nguyen Thuy Duong FT   21114830129913 - CTLNHIDI000001022565125 - 11 - CRE - 002

         500,000

24/04/2021 11:24:15

REM Tfr Ac:   45210000159553 DANG QUOC TRUNG Chuyen tien ung ho gia dinh ong Luc ma so 4085

         100,000

24/04/2021 12:24:18

REM TKThe : 19034940162011,   tai TCB. ma so 4085 FT 21114489211628 - CTLNHID I000001022996990 - 11 - CRE - 002

         300,000

24/04/2021 13:13:48

REM TKThe : 8007041013363,   tai VCCB. NGUYEN LE HOANG TUAN Ung ho MS 4084. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT - CTLNHIDI000001023078481 - 11 - CRE - 002

         100,000

24/04/2021 13:27:43

REM Tfr Ac:   43110000097809 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien uh ms 4085 nguyen van luc huyen gia rai tinh bac lieu

         100,000

24/04/2021 13:29:06

REM Tfr Ac:   43110000097809 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ung ho ms 4084 nguyen thi thuy huyen lap thach tinh vinh phuc

         100,000

24/04/2021 13:30:14

REM Tfr Ac:   43110000097809 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ung ho ms 4083 nguyen manh ha xa tan soo huyen yen the tinh bac giang

         100,000

24/04/2021 14:47:29

REM Tfr Ac:   64210000493654 PHAM HUY CUONG ung ho ma so 4083 Nguyen Manh Ha chong chi Quyen

         300,000

24/04/2021 15:03:31

REM Tfr Ac:   63110000476187 LE THI ANH HONG ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy me em Duong

         300,000

24/04/2021 15:28:08

REM Tfr Ac:   45010002432478 PHI VAN TUAN Ung ho Ma so 4084Chi Nguyen Thi Thuy em Duong

         100,000

24/04/2021 15:30:20

REM Tfr Ac:   45010002432478 PHI VAN TUAN Ung ho Ma so 4085 Ong Nguyen Van Luc

         100,000

24/04/2021 15:52:11

REM Tfr Ac:   39010000989689 TRUONG THI LY Chuyen tien ung ho ma 4085

         500,000

24/04/2021 15:54:10

REM Tfr Ac:   18810000170974 LE QUOC TIEN Ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha

     2,000,000

24/04/2021 18:07:56

REM Tfr Ac:   21510001598239 PHAM VAN KHANH ung ho ma so 4083 anh Nguyen Manh Ha

         305,000

24/04/2021 18:10:22

REM Tfr Ac: 21510001598239 PHAM VAN KHANH ung ho ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy

         300,000

24/04/2021 18:12:26

REM Tfr Ac:   21510001598239 PHAM VAN KHANH ung ho ma so 4085 ong Nguyen Van Luc

         300,000

24/04/2021 18:28:40

REM TKThe : 56119302, tai VPB. MS 4084 Nguyen Thi Thuy me chau Duong - CTLNHIDI000001023722997 - 11 - CRE - 002

         500,000

24/04/2021 19:25:11

REM TKThe : 19027219462014,   tai TCB. Ung ho ma so 4083 gd anh Nguyen Manh Ha va chi Nguyen Thi Quyen FT   21116335007477 - CTLNHIDI000001023833327 - 11 - CRE - 002

         300,000

24/04/2021 19:52:50

REM Tfr Ac:   50210000200695 NGUYEN VAN NAM 4084

         198,900

24/04/2021 20:10:01

REM Tfr Ac:   22210000833902 LE THU HA ung ho ma so 4085 Nguyen Van Luc, Ap 18,   xa Phong Thach A, thi xa Gia Rai, tinh Bac Lieu

         200,000

24/04/2021 20:12:50

REM Tfr Ac:   12510000782705 NGUYEN THI CAM TU Chuyen tien cho chi Nguyen Thi Thuy, me em Duong, ma so 4084

         100,000

24/04/2021 20:55:55

REM Tfr Ac:   21610000003366 LE THI THANH BINH Chuyen tien ung ho ma so 4081 ong nguyen van kham bo anh Dan khoa ngoai bv bac giang

         300,000

25/04/2021 01:35:40

REM Tfr Ac:   11610000069961 NGUYEN NGOC THANG Ung ho Ma so 4085 ong Nguyen Van Luc Transaction at date 2021 - 04 - 25 - 00. 31. 47

         150,000

25/04/2021 01:35:46

REM Tfr Ac:   11610000069961 NGUYEN NGOC THANG Ung ho MS 4084 chi Nguyen Thi Thuy Transaction at date 2021 - 04 - 25 - 00. 36. 42

         150,000

25/04/2021 06:40:12

REM Tfr Ac:   22010002614011 NGUYEN VAN MINH Chuyen tien ung ho ms 4085. chuc bac manh khoe

         100,000

25/04/2021 06:43:42

REM Tfr Ac:   22010002614011 NGUYEN VAN MINH Chuyen tien ung ho ms 4084. chuc em som binh phuc

         100,000

25/04/2021 06:47:05

REM Tfr Ac: 22010002614011 NGUYEN VAN MINH Chuyen tien ung ho ms 4076

         100,000

25/04/2021 06:47:31

REM Tfr Ac:   22010002614011 NGUYEN VAN MINH Chuyen tien ung ho ms 4077

         100,000

25/04/2021 06:48:41

REM Tfr Ac:   63110000476187 LE THI ANH HONG ma so 4076 anh Luong Van Vinh

         300,000

25/04/2021 08:09:32

REM Tfr Ac:   52210000007777 BUI DAI THANG HTMS 4086 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

         200,000

25/04/2021 08:46:43

REM Tfr Ac:   22210000833902 LE THU HA ung ho ma so 4086 Luong Thi Khanh, thon Huu Khanh, xa Hoang Xuan, huyen Hoang Hoa, tinh Thanh Hoa

         200,000

25/04/2021 09:00:03

REM TKThe : 096704070007062,   tai HDBank. vu van minh ung ho 4086 - CTLNHIDI000001024378474 - 11 - CRE - 002

         100,000

25/04/2021 09:17:43

REM Tfr Ac:   56510000257894 VU TRAN TUYEN Chuyen tien ung ho 1. Ma so 4086 Chi Luong Thi Khanh

         500,000

25/04/2021 09:55:34

REM Tfr Ac:   56110001216492 NGUYEN VAN HIEU ung ho chi Khanh

         500,000

25/04/2021 10:24:42

REM Tfr Ac: 61510000356838 DANG HOANG MINH Chuyen tien 4086

           50,000

25/04/2021 10:27:16

REM Tfr Ac:   61510000356838 DANG HOANG MINH Chuyen tien

           50,000

25/04/2021 10:42:29

REM Tfr Ac:   50110000543612 TRINH VAN TUAN Ma so 4806, chi Luong Thi Khanh thon Huu Khanh, xa Hoang Xuan, huyen Hoang Hoa, tinh Thanh Hoa

     1,000,000

25/04/2021 10:57:13

REM Tfr Ac:   21510002114902 NGUYEN THU HIEN Ung ho 4074

         300,000

25/04/2021 10:58:40

REM Tfr Ac:   21510002114902 NGUYEN THU HIEN ung ho ma so 4086

         300,000

25/04/2021 11:09:59

REM Tfr Ac:   62012000011919 TRAN CAO NAM ung ho ma 4086

         300,000

25/04/2021 11:30:24

REM TKThe : 9704229271682622,   tai MB. ma so 4086 chi Luong Thi Khanh - CTLNHIDI000001024652100 - 11 - CRE - 002

           50,000

25/04/2021 13:09:43

REM Tfr Ac:   14410000031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4081 4082 4083 4084 4085 4086

     1,200,000

25/04/2021 13:57:08

REM Tfr Ac:   12110000390401 TRAN QUANG MINH ung ho ma so 4073 chi Nguyen Thi Giang

         100,000

25/04/2021 13:59:41

REM Tfr Ac:   31410002171963 VU QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 4086 Luong Thi Khanh

         300,000

25/04/2021 14:54:55

REM Tfr Ac:   12210000521758 NGUYEN THI OANH Ung ho ma so 4085

         500,000

25/04/2021 16:42:27

REM Tfr Ac:   51110000768490 LE THI DIEU LINH ung ho so 4083 anh Nguyen Manh Ha

         100,000

25/04/2021 18:54:12

REM Tfr Ac:   56110000616150 NGUYEN PHI HUNG Chuyen tien 4086

         200,000

25/04/2021 19:24:39

REM Tfr Ac:   46510000581974 NGUYEN THI TRANG ung ho ms 4083 nguyen manh ha

         200,000

25/04/2021 19:55:50

REM Tfr Ac:   28910000284279 PHAN THI THANH HUYEN Ung ho ma so 4086 chi Luong Thi Khanh

         100,000

25/04/2021 20:37:35

REM Tfr Ac:   39010001191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 4086 chi Luong Thi Khanh chuc chi mau khoe

         100,000

25/04/2021 20:55:48

REM Tfr Ac:   15010000066430 NGUYEN TIEN THANH ung ho ma so 4086

         100,000

25/04/2021 20:57:18

REM Tfr Ac:   15010000066430 NGUYEN TIEN THANH ung ho ma so 4085

         100,000

25/04/2021 20:57:51

REM Tfr Ac:   15010000066430 NGUYEN TIEN THANH ung ho ma so 4083

         100,000

25/04/2021 21:38:43

REM TKThe : 6668688181188,   tai MB. Ung ho chi Luong Thi khanh MS 4086 - CTLNHIDI000001025712018 - 11 - CRE - 002

           50,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) từ ngày 19/04/2021 - 25/04/2021

 

19/04/2021 23:19

Nho dantri gui den ma so 4080 FT   211 10509059682 - Ma giao dich/ Trace 5 84530 110916584530WIBT - SML

         100,000

19/04/2021 23:29

DO PHU TUNGUng ho ma so 4080:   Ba Le Thi Bang.

         100,000

20/04/2021 05:09

Ung Ho Ms4081

         100,000

20/04/2021 05:49

Nguyen Ngoc Thu Trang ung ho ba Nea ng Kum ma so 4079 ap Soc Triet thi tran Co To Tri Ton An Giang

         500,000

20/04/2021 07:33

Cu Ba Bui Thi Viet giup do ma so 40 75 chi Bui Thi Duyen 648014 - Ma gi ao dich/ Trace 648014 111000648014WIBT - SML

     1,000,000

20/04/2021 07:35

Cu Ba Bui Thi Viet giup do ma so 40 76 anh Luong Van Vinh 648085 - Ma g iao dich/ Trace 648085 111000648085WIBT - SML

     1,000,000

20/04/2021 07:37

Cu Ba Bui Thi Viet giup do ma so 40 77 anh Vo Thanh Tam cha be Que Tran 648120 - Ma giao dich/ Trace 64812 0 111000648120WIBT - SML

     1,000,000

20/04/2021 08:27

DANG HONG QUANDANG HONG QUAN chuyen khoan giup gd a Tran Van Hai xom 8 Nghi Lam Ngh i Loc   NA

         200,000

20/04/2021 09:03

NGUYEN QUANG THUANMa so 4082 :   anh Tran Van Hai

         200,000

20/04/2021 09:06

4082 Tran Van Hai

         100,000

20/04/2021 09:39

Ba le thi bang ma 4080 FT   2111000347 0073 - Ma giao dich/ Trace 748711 111002748711WIBT - SML

         200,000

20/04/2021 10:10

TRINH KIEN CUONGTrinh kien cuong. Ung ho Ma so 4082 : Anh Tran Van Hai Dia chi:   Xom 8   xa Nghi Lam Nghi Loc   Nghe An

         200,000

20/04/2021 10:27

NGUYEN ANH DUCUng ho ma so 4082

     1,000,000

20/04/2021 10:32

NGUYEN HOANG PHONGUng ho MS 4082 Anh Tran Van Hai

         200,000

20/04/2021 11:22

PHAM LE HUYENung ho ma so 4082

           10,000

20/04/2021 11:49

Xin gui gd anh Tran Van Hai   MS 408 2

         500,000

20/04/2021 12:33

ma so 4082 anh Tran Van Hai

         150,000

20/04/2021 12:46

NGHIEM DINH HOANNha hang lan hoan bac ninh ung ho g ia dinh ma so : 4082 anh tran van ha i xom 8 - xa nghi lam - huyen nghi loc - nghe an

         100,000

20/04/2021 13:07

Tam long nhan ai Ms 4082   - Ma giao dich/ Trace 403171 200121403171WIBT - SML

         300,000

20/04/2021 13:20

DINH THI THAOUNG HO CHI GIANG MA SO 4073

         200,000

20/04/2021 13:24

CU THI MINH NGAUng ho ms 4066 Gd chau Bao son

         500,000

20/04/2021 13:24

DINH THI THAOUNG HO CO LE THI BANG MA SO 4080

         200,000

20/04/2021 15:35

DO QUYET TIENUng ho MS 4082 Tran Van Hai

         200,000

20/04/2021 18:48

NGUYEN TRONG HAUUng ho ma so 4082

         300,000

20/04/2021 18:56

NGO TUAN MINHMa so 4082 chi Pham Thi Son

         200,000

20/04/2021 19:23

NGO TUAN MINHMa so 4077 anh Vo Thanh Tam

         200,000

20/04/2021 19:40

TRUONG THUY ANTHUY AN ung ho MS 4082

         100,000

20/04/2021 20:14

TO THI Y PHUONGTO THI Y PHUONG chuyen khoan ung ho MS: 4078 ong nguyen van hien chu ru ot em nguyen van thao

         100,000

20/04/2021 22:27

Ma so 4068 chi Nguyen Thi Thu     Ung ho chi   -   Ma giao dich/ Trace 4609 29 111015460929WIBT - SML

         200,000

20/04/2021 22:32

NGUYEN DUC THAOUng ho gd chi Pham Thi Son

         300,000

20/04/2021 22:58

DO KIEU ANHUng ho ma so 4082   Pham Thi Son

         200,000

20/04/2021 23:00

DO KIEU ANHUng ho ma so 4079     ba Neang Kum

         300,000

20/04/2021 23:25

Le Thi Hoa ung ho ma so 4082 FT   2111 2559454490 - Ma giao dich/ Trace 59 1397 111016591397WIBT - SML

           50,000

20/04/2021 23:26

Nho dantri gui den ma so 4081 FT   211 12437742340 - Ma giao dich/ Trace 5 91900 111016591900WIBT - SML

         100,000

20/04/2021 23:53

NGUYEN DINH TUONGMa so 4082: Pham Thi Son

         200,000

21/04/2021 01:59

MAI THANH HUYENMS4082 Pham Thi Son

         200,000

21/04/2021 04:34

ung ho ma so 4076

         300,000

21/04/2021 05:03

Ung Ho Ms4306 1

         100,000

21/04/2021 06:10

CT ung ho cac ma 4082 3tr   ma 4059 500k va ma 4306 1 500k

     4,000,000

21/04/2021 10:27

4077 Vo Thanh Tam

         100,000

21/04/2021 12:52

Nho dantri gui den ma so 4082 FT   211 12000392527 - Ma giao dich/ Trace 8 73316 111105873316WIBT - SML

         100,000

21/04/2021 13:10

PHAM LE HUYENung ho ma so 4306

           10,000

21/04/2021 13:20

THAI BINH DUONGThai Binh Duong giup MS 4082

           50,000

21/04/2021 14:06

Ung ho Ma so 4082 Pham Thi Son DT 0 378675371

         100,000

22/04/2021 07:26

LAI THE HIENUng ho Ms 4083

         100,000

22/04/2021 07:39

DOAN THI VANUng ho MS 4083   anh Nguyen manh ha

         100,000

22/04/2021 07:52

Ung Ho Ms4083

         100,000

22/04/2021 08:33

DOAN THI NGOCMS 4066 ung ho be Bao Son. Chuc con   mau khoe

         300,000

22/04/2021 08:54

PHAM QUYNH LIEN4083: Anh Nguyen Manh Ha

         200,000

22/04/2021 09:00

PHAM QUYNH LIEN4079: Ba Neang Kum

         200,000

22/04/2021 09:53

HOANG THI THU NGUYETuh ms 4083 a nguyen manh ha

         200,000

22/04/2021 09:54

HOANG THI THU NGUYETuh ms 4080 ba L thi bang

         200,000

22/04/2021 09:54

ung ho ms 4083

         100,000

22/04/2021 09:54

PHAN THI MENUng ho anh Nguyen Manh Ha. MS 4083.     Xom Yen Cu - xa Tan Soi - huyen Yen   The - tinh Bac Giang. Dt 0978672537

         100,000

22/04/2021 10:37

chucchi maukhoe - Ma giao dich/ Tra ce 893986 111203893986WIBT - SML

         100,000

22/04/2021 10:45

NGUYEN THI YENGui cho gd anh Nguyen Manh Ha chong chi Quyen ma so 4083

         500,000

22/04/2021 11:05

Anh Bao gui ung ho chi Thuy   ma 406 6   - Ma giao dich/ Trace 267982 111204267982WIBT - SML

         300,000

22/04/2021 11:10

NGUYEN THI HUYEN NGATam long nhan ai ung ho ma so 4083   anh Nguyen Manh Ha chong chi Quy en

         100,000

22/04/2021 11:25

4083 Nguyen Manh Ha

         100,000

22/04/2021 12:07

NGUYEN DUC HAI1. Ma so 4083: Anh Nguyen Manh Ha   chong chi Quyen   Dia chi:   Xom Yen Cu xa Tan Soi   huyen Yen The tinh Bac Giang

         200,000

22/04/2021 12:12

PHAM LE HUYENung ho ma so 4083

           10,000

22/04/2021 13:05

THAI BINH DUONGThai Binh Duong giup MS 4083

           50,000

22/04/2021 14:27

TRAN XUAN BACHTRAN XUAN BACH ung ho ma 4083

         200,000

22/04/2021 14:40

DANG HOANG NGOC QUYENGiup ma 4081 Ong Nguyen Van Kham

         300,000

22/04/2021 14:42

VU THU THUYVU THU THUY chuyen khoan ung ho ma so 4083 -   anh Ha chong chi Quyen

     1,000,000

22/04/2021 14:46

LUONG NGOC THANGUng ho Ms 4083

         100,000

22/04/2021 15:43

TO THI KIM TUYENUng ho ma so 4083

         200,000

22/04/2021 19:54

Le Thi Hoa ung ho ma so 4083 FT   2111 2626097432 - Ma giao dich/ Trace 13 5680 111212135680WIBT - SML

           50,000

22/04/2021 20:18

Nho dantri gui den ma so 4306 1 FT 2 1112510406210 - Ma giao dich/ Trace 156382 111213156382WIBT - SML

         100,000

22/04/2021 22:18

QUAN THI THU THUY4083 -   Anh Nguyen Manh Ha

         100,000

22/04/2021 22:30

NGUYEN MINH DUNGMa so 4083:   Anh Nguyen Manh Ha cho ng chi Quyen

         200,000

22/04/2021 23:22

LE THU HUONGUng ho truong hop 4083

         100,000

22/04/2021 23:45

TRAN VAN MANHUng ho chi Quyen     Yen The - Bac Gian g

         100,000

23/04/2021 06:01

Ung Ho Ms4084

         100,000

23/04/2021 07:06

HO THAI SON HO THAI SONUng Ho Ma So 4081

         100,000

23/04/2021 07:06

HO THAI SON HO THAI SONUng Ho Ma So 4082

         100,000

23/04/2021 07:07

HO THAI SON HO THAI SONUng Ho Ma So 4083

         100,000

23/04/2021 08:17

Co Phuong chuc chau mau khoe   - Ma g iao dich/ Trace 196342 111308196342WIBT - SML

     1,000,000

23/04/2021 08:22

Ung ho ma so 4077 - Ma giao dich/ T race 092731 230122092731WIBT - SML

         500,000

23/04/2021 08:48

TRAN THE KYIBMA SO 4084 CHI NGUYEN THI THUY IBMA SO 4084 CHI NGUYEN THI THUY

         500,000

23/04/2021 09:22

TA THI MAI TANUng ho ma so 4083:   Anh Nguyen Manh Ha chong chi Quyen

         300,000

23/04/2021 09:54

PHAM LE HUYENung ho ma so 4084

           30,000

23/04/2021 10:12

MS 4073 Chi Nguyen Thi Giang giup d o FT 21113291637260 - Ma giao dich/ Trace 470541 111303470541WIBT - SML

           50,000

23/04/2021 10:40

DOAN THI HAOGiup do ma so 4084

         150,000

23/04/2021 12:24

4084 Nguyen Thi Thuy

         100,000

23/04/2021 21:00

NGUYEN VAN HUNGung ho ma so 4084

         200,000

23/04/2021 21:02

Ung ho hoan canh ma so 4306 1   Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat

         100,000

23/04/2021 22:33

DO THE DUNGDO THE DUNG chuyen khoan ung ho cha u Nguyen thuy Duong 15 tuoi que Vi nh Phuc bi viem co tim

     1,000,000

23/04/2021 23:17

Nho dantri gui den ma so 4083 FT   211 14573707517 - Ma giao dich/ Trace 2 08308 111316208308WIBT - SML

         100,000

23/04/2021 23:22

NGUYEN THI THUYUng ho Ms 4084

         200,000

23/04/2021 23:27

THAI BINH DUONGThai Binh Duong giup MS 4084

           50,000

24/04/2021 00:25

NGUYEN THI PHUONG LOANE dung ak tuyen quang ung ho chi qu yen

         200,000

24/04/2021 05:11

em co chut it

             6,500

24/04/2021 06:06

Ung Ho Ms4084

         100,000

24/04/2021 07:33

NGUYEN VAN HUNGNGUYEN VAN HUNG chuyen khoan den ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy   me e m Duong

         100,000

24/04/2021 08:09

4085 Nguyen Van Luc

         100,000

24/04/2021 09:58

LAI THE HIENUng ho Ms 4085

         100,000

24/04/2021 11:09

PHAM LE HUYENung ho ma so 4085

           10,000

24/04/2021 12:37

TRAN HOANG HAI ANH UNG HO MS4085 - 111401986488

           20,000

24/04/2021 17:46

Le Thi Hoa ung ho ma so 4085 FT   2111 4795710016 - Ma giao dich/ Trace 79 0671 111410790671WIBT - SML

           50,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 19/04/2021 -   25/04/2021

 

20/04/2021 10:18

4082 tran van hai

         100,000

20/04/2021 11:22

Ngan hang TMCP Sai Gon Ha Noi; 1017589681; VU THI HOA chuyen khoan ( GD438067)

           50,000

20/04/2021 17:21

tang em bao son

         100,000

20/04/2021 18:43

co thuy tang be Ngoc lop 11 ( GD200565)

         300,000

21/04/2021 00:43

Ma so 4082 Pham Thi Son

           50,000

22/04/2021 08:57

NGUYEN THI YEN -   IBCT UNG HO MS : 4080   LE THI BANG (   500K) , MS : 4074   NGO THI LOAN ( 500K)

     1,000,000

22/04/2021 09:12

UNG HO MA SO 4083 NGUYEN MANH HA - 220421 - 09: 12: 43 361387 ( GD361387)

         100,000

22/04/2021 10:27

ung ho ma so 4083 a nguyen manh ha

         100,000

22/04/2021 11:19

NGUYEN PHUONG ANH   CHUYEN DAN TRI ung ho c quyen ha

         100,000

22/04/2021 19:39

4083 FT 21112089039285 ( GD122439)

     1,500,000

22/04/2021 21:20

ung ho ba le thi bang so 4080 thon mau dong xa quang luu huyen quang xuong tinh thanh hoa

         200,000

23/04/2021 13:45

NGUYEN THI THU Ck ma so 4084

         300,000

23/04/2021 14:19

Ung ho ma so 4084

     1,000,000

24/04/2021 10:04

BUI THI KIOANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU Dms 4077 anh VO TAM

         100,000

24/04/2021 10:10

BUI THI KIM OANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TUDTms 4075 chi Bui Duyen

         100,000

24/04/2021 18:20

CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 4085

         100,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 19/04/2021 -   25/04/2021

 

19/04/2021

Itachi Citus; 0962942202; 500000; Ma so 4068: 500000

         500,000

19/04/2021

Minh Nghĩa; 0363402838; 5000; Mã số: 4073 Nhói lòng cảnh ba đứa trẻ khóc nghẹn cầu xin sự sống cho cha bị vỡ hộp sọ

             5,000

19/04/2021

DAM CUOI; 0868275123; 100000; Ma so 4081: 100000

         100,000

19/04/2021

Phạm Quang Huy; 0916133616; 50000; Mã số: 4080 Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo kiệt sức tìm sự sống cho con trai 18 tuổi

           50,000

19/04/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4081 Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

           20,000

19/04/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 100000; Mã số: 4077 Người cha khắc khổ xin quỳ lạy để cứu con gái chịu thiệt thòi từ nhỏ

         100,000

19/04/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 100000; Mã số: 4079 Nhói lòng cuộc sống cơ cực của cụ bà gần trăm tuổi bấu víu bên mẹt bánh bò

         100,000

19/04/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 100000; Mã số: 4080 Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo kiệt sức tìm sự sống cho con trai 18 tuổi

         100,000

19/04/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 100000; Mã số: 4081 Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

         100,000

19/04/2021

GD Vu thang; 0984316566; 10000; Mã số: 4081 Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

          10,000

19/04/2021

Dinh Tram Anh; 0972735575; 2000000; Ma so 4070: 2000000

     2,000,000

19/04/2021

Dinh Tram Anh; 0972735575; 25000000; Ma so 4071: 25000000

   25,000,000

19/04/2021

Hà Anh; 0976838189; 100000; Ma so 4079: 100000

         100,000

19/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4081 Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

           15,000

19/04/2021

Nguyen van long; 0326301980; 100000; Ma so 4081: 100000

         100,000

19/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4080 Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo kiệt sức tìm sự sống cho con trai 18 tuổi

           15,000

19/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4079 Nhói lòng cuộc sống cơ cực của cụ bà gần trăm tuổi bấu víu bên mẹt bánh bò

           15,000

19/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4078 Chàng trai bệnh tật đau đớn khi bố mẹ và anh nhằm ngày "định mệnh" ra đi

           15,000

19/04/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4081: 100000

         100,000

19/04/2021

Hữu Vinh Bùi; 0972313137; 200000; Mã số: 4077 Người cha khắc khổ xin quỳ lạy để cứu con gái chịu thiệt thòi từ nhỏ

         200,000

19/04/2021

Hữu Vinh Bùi; 0344050354; 200000; Mã số: 4074 Nữ sinh nghèo gặp tai nạn ước mơ một lần được ra Hà Nội điều trị

         200,000

19/04/2021

Hữu Vinh Bùi; 0969686174; 200000; Mã số: 4073 Nhói lòng cảnh ba đứa trẻ khóc nghẹn cầu xin sự sống cho cha bị vỡ hộp sọ

         200,000

19/04/2021

Nguyễn quang anh; 0983543333; 200000; Mã số: 4081 Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

         200,000

19/04/2021

Nguyễn quang anh; 0983543333; 200000; Mã số: 4080 Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo kiệt sức tìm sự sống cho con trai 18 tuổi

         200,000

19/04/2021

Nguyễn quang anh; 0983543333; 200000; Mã số: 4079 Nhói lòng cuộc sống cơ cực của cụ bà gần trăm tuổi bấu víu bên mẹt bánh bò

         200,000

19/04/2021

Nguyễn quang anh; 0983543333; 200000; Mã số: 4078 Chàng trai bệnh tật đau đớn khi bố mẹ và anh nhằm ngày "định mệnh" ra đi

         200,000

19/04/2021

Nguyễn quang anh; 0983543333; 100000; Mã số: 4077 Người cha khắc khổ xin quỳ lạy để cứu con gái chịu thiệt thòi từ nhỏ

         100,000

19/04/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 2000; Mã số: 4077 Người cha khắc khổ xin quỳ lạy để cứu con gái chịu thiệt thòi từ nhỏ

             2,000

19/04/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 2000; Mã số: 4076 Tiếng khóc xé lòng của bé trai bại não trong "gia đình tan máu"

             2,000

19/04/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 2000; Mã số: 4074 Nữ sinh nghèo gặp tai nạn ước mơ một lần được ra Hà Nội điều trị

             2,000

19/04/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 2000; Mã số: 4073 Nhói lòng cảnh ba đứa trẻ khóc nghẹn cầu xin sự sống cho cha bị vỡ hộp sọ

             2,000

19/04/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 2000; Mã số: 4081 Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

             2,000

19/04/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 2000; Mã số: 4069 Băng rừng đưa vợ đi chạy thận, vợ chồng nghèo chỉ dám ăn một đĩa cơm

             2,000

19/04/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 2000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

             2,000

19/04/2021

Đào Tâm Như; 0963452894; 100000; Mã số: 4076 Tiếng khóc xé lòng của bé trai bại não trong "gia đình tan máu"

         100,000

19/04/2021

Ẩn; 0963404613; 10000; Mã số:   4081 Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

           10,000

19/04/2021

Lam Ngoc Phuoc; 0903880565; 100000; Ma so 4078: 100000

         100,000

19/04/2021

Bùi Chiến Hữu; 0987351085; 20000; Mã số: 4072 Người mẹ nghèo vừa "cắm" nhà, giờ lại phải bán ruộng không đủ tiền cứu con

           20,000

19/04/2021

T; 0333493440; 25000; Mã số:   4081 Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

           25,000

19/04/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4080 Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo kiệt sức tìm sự sống cho con trai 18 tuổi

           10,000

19/04/2021

Bong; 0908731286; 100000; Mã số 4080: Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo kiệt sức tìm sự sống cho con trai 18 tuổi

         100,000

19/04/2021

Bong; 0908731286; 80000; Mã số 4081: Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

           80,000

19/04/2021

Bong; 0908731286; 80000; Mã số 4079: Nhói lòng cuộc sống cơ cực của cụ bà gần trăm tuổi bấu víu bên mẹt bánh bò

           80,000

19/04/2021

Mạnh; 0939211588; 200000; Mã số:   4080 Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo kiệt sức tìm sự sống cho con trai 18 tuổi

         200,000

20/04/2021

Tran ngọc thang; 0913387455; 300000; Ma so 4081: 300000

         300,000

20/04/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4082 Người cha òa khóc: "con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

           20,000

20/04/2021

GD Vu thang; 0984316566; 10000; Mã số: 4082 Người cha òa khóc: "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

           10,000

20/04/2021

Nguyễn Khánh Huyền; 0984886166; 200000; Ma so 4082: 200000

         200,000

20/04/2021

Nguyễn Thanh Hà; 0903481084; 50000; Ma so 4082: 50000

           50,000

20/04/2021

Gia đình Việt Khoa + Bé Minh Châu; 0966999036; 200000; Ma so 4082: 200000

         200,000

20/04/2021

Nguyễn Văn Hưng; 0988146846; 100000; Ma so 4082: 100000

         100,000

20/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4082 Người cha òa khóc: "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

           15,000

20/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4081 Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

           15,000

20/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4080 Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo kiệt sức tìm sự sống cho con trai 18 tuổi

           15,000

20/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4079 Nhói lòng cuộc sống cơ cực của cụ bà gần trăm tuổi bấu víu bên mẹt bánh bò

           15,000

20/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4078 Chàng trai bệnh tật đau đớn khi bố mẹ và anh nhằm ngày "định mệnh" ra đi

           15,000

20/04/2021

Thắng; 0967886882; 100000; Ma so 4082: 100000

         100,000

20/04/2021

Lê Minh Anh; 0359932469; 50000; Ma so 4066: 50000

           50,000

20/04/2021

Nguyen Canh Hung; 0983997703; 100000; Mã số: 4076 Tiếng khóc xé lòng của bé trai bại não trong "gia đình tan máu"

         100,000

20/04/2021

PHAN TRAN; 0904525331; 100000; Ma so 4082: 100000

         100,000

20/04/2021

Dinh tram anh; 0972735575; 1000000; Mã số 4082: Người cha òa khóc: "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

     1,000,000

20/04/2021

Trung; 0989640910; 50000; Mã số 4082: Người cha òa khóc: "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

           50,000

20/04/2021

Vũ Hoàng Phúc; 0941059468; 100000; Mã số: 4076 Tiếng khóc xé lòng của bé trai bại não trong "gia đình tan máu"

         100,000

20/04/2021

C Huong; 0988128588; 300000; Mã số: 4082 Người cha òa khóc: "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

         300,000

20/04/2021

Nguyễn Thị Hường; 0972261039; 100000; Mã số: 4081 Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

         100,000

20/04/2021

duy; 0986868593; 50000; Mã số:   4079 Nhói lòng cuộc sống cơ cực của cụ bà gần trăm tuổi bấu víu bên mẹt bánh bò

           50,000

20/04/2021

duy; 0986868593; 50000; Mã số:   4077 Người cha khắc khổ xin quỳ lạy để cứu con gái chịu thiệt thòi từ nhỏ

           50,000

20/04/2021

Kha; 0977668308; 200000; Ma so 4082: 200000

         200,000

20/04/2021

T; 0333493440; 30000; Mã số:   4082 Người cha òa khóc:   "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

           30,000

20/04/2021

T; 0333493440; 10000; Mã số:   4082 Người cha òa khóc:   "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

           10,000

20/04/2021

Hoàng Ngọc Tùng; 0983971119; 300000; Mã số: 4073 Nhói lòng cảnh ba đứa trẻ khóc nghẹn cầu xin sự sống cho cha bị vỡ hộp sọ

         300,000

20/04/2021

Ly; 011111111; 100000; Mã số:   4077 Người cha khắc khổ xin quỳ lạy để cứu con gái chịu thiệt thòi từ nhỏ

         100,000

20/04/2021

Hoàng Văn Thúy; 0349605814; 100000; Mã số 4079: Nhói lòng cuộc sống cơ cực của cụ bà gần trăm tuổi bấu víu bên mẹt bánh bò

         100,000

20/04/2021

Vinu; 0914268995; 50000; Mã số:   4082 Người cha òa khóc:   "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

           50,000

20/04/2021

Vinu; 0914268995; 50000; Mã số:   4079 Nhói lòng cuộc sống cơ cực của cụ bà gần trăm tuổi bấu víu bên mẹt bánh bò

           50,000

20/04/2021

Vinu; 0914268995; 50000; Mã số:   4077 Người cha khắc khổ xin quỳ lạy để cứu con gái chịu thiệt thòi từ nhỏ

           50,000

21/04/2021

Thảo; 0982585315; 200000; Mã số:   4081 Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

         200,000

21/04/2021

Lê Trần Mạnh; 0988186766; 100000; Mã số: 4082 Người cha òa khóc: "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

         100,000

21/04/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4306 Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng

           20,000

21/04/2021

DAM CUOI; 0868275123; 50000; Ma so 4306: 50000

           50,000

21/04/2021

NMADDP; 0984316566; 10000; Mã số: 4306 Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng

           10,000

21/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4306 Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng

           15,000

21/04/2021

H; 0; 150000; Mã số: 4082 Người cha òa khóc: "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

         150,000

21/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4081 Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

           15,000

21/04/2021

Nguyễn Văn Trọng; 0962268913; 50000; Mã số: 4081 Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

           50,000

21/04/2021

Công huyền tôn nữ kim khánh; 0342111709; 50000; Mã số: 4078 Chàng trai bệnh tật đau đớn khi bố mẹ và anh nhằm ngày "định mệnh" ra đi

           50,000

21/04/2021

Nguyễn bá ninh; 0342111709; 50000; Mã số: 4078 Chàng trai bệnh tật đau đớn khi bố mẹ và anh nhằm ngày "định mệnh" ra đi

           50,000

21/04/2021

DO THI HA TRANG; 0384367968; 10000; Mã số: 4081 Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

           10,000

21/04/2021

DO THI HA TRANG; 0384367968; 10000; Mã số: 4306 Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng

           10,000

21/04/2021

Phạm Ngọc Tú; 0385260986; 50000; Mã số: 4078 Chàng trai bệnh tật đau đớn khi bố mẹ và anh nhằm ngày "định mệnh" ra đi

           50,000

21/04/2021

Pham Thị cuu; 0984316566; 10000; Mã số: 4306 Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng

           10,000

21/04/2021

T; 0333493440; 20000; Mã số:   4306 Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng

           20,000

21/04/2021

Lan anh; 0973984193; 20000; Ma so 4306: 20000

           20,000

21/04/2021

Nguyen Canh Hung; 0983997703; 100000; Mã số: 4082 Người cha òa khóc: "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

         100,000

22/04/2021

DAM CUOI; 0868275123; 100000; Ma so 4083: 100000

         100,000

22/04/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

           20,000

22/04/2021

Pham Thị cuu; 0984316566; 10000; Mã số: 4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

           10,000

22/04/2021

NMADDP; 0984316566; 10000; Mã số: 4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

           10,000

22/04/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4083: 100000

         100,000

22/04/2021

Do Van Chung; 0325391359; 200000; Ma so 4083: 200000

         200,000

22/04/2021

Nguyen Thi Cuc; 0976125468; 500000; Mã số: 4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

         500,000

22/04/2021

Nguyễn Thanh Hà; 0903481084; 50000; Ma so 4083: 50000

           50,000

22/04/2021

Vinh; 0382337369; 100000; Mã số:   4077 Người cha khắc khổ xin quỳ lạy để cứu con gái chịu thiệt thòi từ nhỏ

         100,000

22/04/2021

Vinh; 0382337369; 50000; Mã số:   4306 Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng

           50,000

22/04/2021

Thắng; 0772409930; 500000; Ma so 4076: 500000

         500,000

22/04/2021

Vinh; 0382337369; 50000; Mã số:   4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

           50,000

22/04/2021

Vinh; 0382337369; 50000; Mã số:   4081 Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

           50,000

22/04/2021

Vinh; 0382337369; 100000; Mã số:   4080 Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo kiệt sức tìm sự sống cho con trai 18 tuổi

         100,000

22/04/2021

Vinh; 0382337369; 100000; Mã số:   4079 Nhói lòng cuộc sống cơ cực của cụ bà gần trăm tuổi bấu víu bên mẹt bánh bò

         100,000

22/04/2021

Vinh; 0382337369; 50000; Mã số:   4078 Chàng trai bệnh tật đau đớn khi bố mẹ và anh nhằm ngày "định mệnh" ra đi

           50,000

22/04/2021

Nguyễn Hà Minh Châu; 0978844025; 100000; Ma so 4082: 100000

         100,000

22/04/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

           10,000

22/04/2021

Tran Thu Hong; 0982846645; 300000; Mã số 4083: Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

         300,000

22/04/2021

Tran Thu Hong; 0982846645; 300000; Mã số 4076: Tiếng khóc xé lòng của bé trai bại não trong "gia đình tan máu"

         300,000

22/04/2021

Tara; 0989255756; 300000; Ma so 4082: 300000

         300,000

22/04/2021

Nguyễn Chung Đức 1994; 0363693609; 200000; Mã số 4082: Người cha òa khóc: "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

         200,000

22/04/2021

Bình Yên; 0983693838; 500000; Mã số: 4077 Người cha khắc khổ xin quỳ lạy để cứu con gái chịu thiệt thòi từ nhỏ

         500,000

22/04/2021

Bình Yên; 0983693838; 500000; Mã số: 4076 Tiếng khóc xé lòng của bé trai bại não trong "gia đình tan máu"

         500,000

22/04/2021

Bình Yên; 0983693838; 500000; Mã số: 4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

         500,000

22/04/2021

Lê Phạm Ngọc Trường; 0967390803; 1000; Mã số: 4076 Tiếng khóc xé lòng của bé trai bại não trong "gia đình tan máu"

             1,000

22/04/2021

T; 0333493440; 25000; Mã số: 4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

           25,000

22/04/2021

Hiếu; 0364723614; 20000; Mã số:   4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

           20,000

22/04/2021

DO THI HA TRANG; 0384367968; 10000; Mã số: 4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

           10,000

22/04/2021

Chi Trinh; 0989090817; 30000; Mã số: 4076 Tiếng khóc xé lòng của bé trai bại não trong "gia đình tan máu"

           30,000

22/04/2021

Chi Trinh; 0989090817; 20000; Mã số: 4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

           20,000

22/04/2021

Hh; 0353040689; 25000; Mã số:   4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

           25,000

23/04/2021

Tran ngọc thang; 0913387455; 300000; Ma so 4083: 300000

         300,000

23/04/2021

DAM CUOI; 0868275123; 100000; Ma so 4084: 100000

         100,000

23/04/2021

Nguyễn Thị Phương Liên; 0397278815; 50000; Mã số: 4081 Thương người cha nghèo hơn 20 năm ôm con đến viện qua 13 lần phẫu thuật

           50,000

23/04/2021

Nguyễn Thị Phương Liên; 0397278815; 50000; Mã số: 4076 Tiếng khóc xé lòng của bé trai bại não trong "gia đình tan máu"

           50,000

23/04/2021

Bùi Xuân Trung; 0326688412; 100000; Mã số: 4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

         100,000

23/04/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

           20,000

23/04/2021

Phạm Thị Cuu; 0984316566; 10000; Mã số: 4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

           10,000

23/04/2021

GĐ VU THANG; 0984316566; 10000; Mã số: 4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

           10,000

23/04/2021

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 300000; Ma so 4084: 300000

         300,000

23/04/2021

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 300000; Ma so 4080: 300000

         300,000

23/04/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4084: 100000

         100,000

23/04/2021

Hiền ngô; 0989354220; 200000; Mã số 4083: Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

         200,000

23/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

           15,000

23/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch",   đứa con thơ khóc tím người khát sữa

           15,000

23/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4306 Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng

           15,000

23/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4082 Người cha òa khóc: "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

          15,000

23/04/2021

BUI KHANH LINH; 0919568735; 100000; Ma so 4083: 100000

         100,000

23/04/2021

Le Viet; 0909232670; 100000; Ma so 4084: 100000

         100,000

23/04/2021

Le Viet; 0909232670; 100000; Ma so 4079: 100000

         100,000

23/04/2021

Trương Dương; 0904081104; 100000; Ma so 4084: 100000

         100,000

23/04/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

           10,000

23/04/2021

Nguyễn thiện Phúc; 0908299578; 200000; Ma so 4076: 200000

         200,000

23/04/2021

Hành Tinh Xanh; 0908299578; 200000; Ma so 4077: 200000

         200,000

23/04/2021

Hà; 0966073573; 500000; Mã số:   4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

         500,000

23/04/2021

Hà; 0966073573; 500000; Mã số:   4082 Người cha òa khóc:   "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

         500,000

23/04/2021

Hà; 0966073573; 200000; Mã số:   4079 Nhói lòng cuộc sống cơ cực của cụ bà gần trăm tuổi bấu víu bên mẹt bánh bò

         200,000

23/04/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 20000; Mã số: 4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

           20,000

23/04/2021

Nguyễn Đức Toàn; 0988231163; 50000; Mã số 4084: Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

           50,000

23/04/2021

Nguyễn Đức Toàn; 0988231163; 50000; Mã số 4079: Nhói lòng cuộc sống cơ cực của cụ bà gần trăm tuổi bấu víu bên mẹt bánh bò

           50,000

23/04/2021

Le Long; 0904908199; 100000; Ma so 4084: 100000

         100,000

23/04/2021

Nguyen Thao; 0908134077; 350000; Mã số: 4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

         350,000

24/04/2021

Tran ngọc thang; 0913387455; 300000; Ma so 4084: 300000

         300,000

24/04/2021

Trần Thế Dương; 0964279689; 200000; Mã số 4083: Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

         200,000

24/04/2021

Nguyễn Hữu Phúc; 0977917635; 50000; Mã số: 4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

           50,000

24/04/2021

DAM CUOI; 0868275123; 100000; Ma so 4085: 100000

         100,000

24/04/2021

DO THI HA TRANG; 0384367968; 10000; Mã số: 4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

           10,000

24/04/2021

DO THI HA TRANG; 0384367968; 10000; Mã số: 4085 Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp

           10,000

24/04/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4085 Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp

           20,000

24/04/2021

GĐ VU THANG; 0984316566; 10000; Mã số: 4085 Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp

           10,000

24/04/2021

T; 0333493440; 35000; Mã số:   4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

           35,000

24/04/2021

Phạm thị minh nguyên; 0988975265; 200000; Mã số: 4085 Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp

         200,000

24/04/2021

Bui Cuong; 0962458592; 500000; Mã số: 4082 Người cha òa khóc: "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

         500,000

24/04/2021

Ngô Dương; 0983256468; 100000; Ma so 4085: 100000

         100,000

24/04/2021

Chi Trinh; 0989090817; 20000; Mã số: 4082 Người cha òa khóc: "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

           20,000

24/04/2021

Nguyễn Tiến Tân; 0375698836; 500000; Ma so 4085: 500000

         500,000

24/04/2021

Vinh; 0382337369; 50000; Mã số:   4085 Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp

           50,000

24/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4085 Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp

           15,000

24/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

           15,000

24/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch",   đứa con thơ khóc tím người khát sữa

           15,000

24/04/2021

H; 0; 15000; Mã số: 4306 Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng

           15,000

24/04/2021

Bình; 0988474137; 100000; Mã số:   4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

         100,000

24/04/2021

Dao Vinh Cuong; 0946039378; 50000; Mã số: 4085 Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp

           50,000

24/04/2021

Lan anh; 0973984193; 50000; Ma so 4085: 50000

           50,000

24/04/2021

Kiều Phương Ngọc; 0973984193; 100000; Ma so 4085: 100000

         100,000

24/04/2021

Đào Tiến Việt; 0865299285; 25000; Mã số: 4085 Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp

           25,000

24/04/2021

Từ Vinh Thành; 0977594303; 350000; Mã số 4076: Tiếng khóc xé lòng của bé trai bại não trong "gia đình tan máu"

         350,000

24/04/2021

VMK; 0945235866; 500000; Ma so 4084: 500000

         500,000

24/04/2021

VMK; 0945235866; 500000; Ma so 4077: 500000

         500,000

24/04/2021

VMK; 0945235866; 500000; Ma so 4074: 500000

         500,000

25/04/2021

tran ngoc thang; 0913387455; 200000; Ma so 4085: 200000

         200,000

25/04/2021

Nxt; 0933199313; 50000; Mã số:   4082 Người cha òa khóc:   "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

           50,000

25/04/2021

Nga; 0989121283; 100000; Mã số:   4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

         100,000

25/04/2021

GĐ VU THANG; 0984316566; 15000; Mã số: 4086 Người mẹ đơn thân ứa nước mắt nghĩ về viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi

           15,000

25/04/2021

Nguyễn Văn Triều; 0984825888; 300000; Mã số 4086: Người mẹ đơn thân ứa nước mắt nghĩ về viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi

         300,000

25/04/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 500000; Mã số 4086: Người mẹ đơn thân ứa nước mắt nghĩ về viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi

         500,000

25/04/2021

A; 1; 10000; Mã số: 4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

           10,000

25/04/2021

Minh Nghĩa; 0363402838; 5000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

             5,000

25/04/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4086 Người mẹ đơn thân ứa nước mắt nghĩ về viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi

           20,000

25/04/2021

Gia Ngọc; 0987423333; 100000; Ma so 4076: 100000

         100,000

25/04/2021

PHAN TRAN; 0904425332; 100000; Ma so 4086: 100000

         100,000

25/04/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 100000; Mã số: 4082 Người cha òa khóc: "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

         100,000

25/04/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 100000; Mã số: 4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

         100,000

25/04/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 100000; Mã số: 4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

         100,000

25/04/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 100000; Mã số: 4085 Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp

         100,000

25/04/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 100000; Mã số: 4086 Người mẹ đơn thân ứa nước mắt nghĩ về viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi

         100,000

25/04/2021

Hồ Minh Tùng; 0348611101; 50000; Mã số: 4086 Người mẹ đơn thân ứa nước mắt nghĩ về viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi

           50,000

25/04/2021

Jdjj; 0342557657; 100000; Mã số:   4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

         100,000

25/04/2021

DAM CUOI; 0868275123; 100000; Ma so 4086: 100000

         100,000

25/04/2021

F; 1; 20000; Mã số: 4086 Người mẹ đơn thân ứa nước mắt nghĩ về viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi

           20,000

25/04/2021

F; 1; 20000; Mã số: 4085 Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp

           20,000

25/04/2021

F; 1; 20000; Mã số: 4084 Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai

           20,000

25/04/2021

F; 1; 20000; Mã số: 4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch",   đứa con thơ khóc tím người khát sữa

           20,000

25/04/2021

Đào Tâm Như; 0963452894; 100000; Mã số: 4083 Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

         100,000

25/04/2021

Triệu Văn Linh; 0862660619; 100000; Mã số: 4082 Người cha òa khóc: "Con gái tôi mất rồi, cô ơi cho tôi bay sớm với"

         100,000

25/04/2021

DO THI HA TRANG; 0384367968; 50000; Mã số: 4086 Người mẹ đơn thân ứa nước mắt nghĩ về viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi

           50,000

25/04/2021

Nguyễn Văn Tuân; 0983523863; 100000; Mã số: 4086 Người mẹ đơn thân ứa nước mắt nghĩ về viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi

         100,000

25/04/2021

Trần Xuân Huy; 0911605435; 1000000; Mã số 4086: Người mẹ đơn thân ứa nước mắt nghĩ về viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi

     1,000,000

25/04/2021

T; 0333493440; 25000; Mã số:   4085 Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp

           25,000

25/04/2021

T; 0333493440; 30000; Mã số:   4086 Người mẹ đơn thân ứa nước mắt nghĩ về viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi

           30,000

25/04/2021

Đức Lộc; 0979076492; 100000; Mã số: 4085 Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp

         100,000

25/04/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4086 Người mẹ đơn thân ứa nước mắt nghĩ về viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi

           10,000

25/04/2021

Tran ngọc thang; 0913387455; 500000; Ma so 4086: 500000

         500,000

25/04/2021

Ban doc Dan tri ung ho CT Nhan ai

         500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng ACB từ ngày 19/04/2021 -   25/04/2021

 

19/04/2021

UNG HO MA SO 4073 FT   21109690645025 GD 894488 - 041821 00: 25: 53

         100,000

19/04/2021

4080 CHUC EM MAU KHOE GD 098649 - 041821 21: 00: 15

         100,000

19/04/2021

MS4073 UNG HO GIA DINH ANH MY CHI GIANG GD 193457 - 041821 23: 42: 53

         300,000

19/04/2021

IB BUI BAO TRAM UNG HO CHI NGUYEN THI GIANG MA SO 4073

         100,000

19/04/2021

IB TRUONG HOANG PHONG GUI MA SO 4081 NGUYEN VAN KHAM

     1,000,000

19/04/2021

IBDO THI HIEN MS4078: ONG NGUYEN VAN HIEU (CHU RUOT EM NGUYEN VAN THAO

         300,000

19/04/2021

UNG HO 4073. CHUC 3 CHAU LUON MANH KHOE VA HANH PHUC GD 785720 - 041921 11: 59: 09

         200,000

19/04/2021

IB NGUYEN THI VI PHUONG MA SO 4079 BA NEANG KUM

     1,000,000

19/04/2021

IB PHAN THI TRUC THUONG HO TRO BA NEANG KUM - MA SO 4079 O AN GIANG

         200,000

19/04/2021

UNG HO MA SO 4080 FT   21109438671356 GD 300196 - 041921 17: 41: 57

         100,000

20/04/2021

IB BUI BAO TRAM UNG HO MA SO 4079

         100,000

20/04/2021

IB BUI BAO TRAM UNG HO ANH VO THANH TAM - MA SO 4077

         100,000

20/04/2021

IB BUI BAO TRAM UNG HO BA LE THI BANG - MA SO 4080

         100,000

20/04/2021

IB LE ANH TUAN UNG HO MA SO 4082

         250,000

20/04/2021

IB LE THI LE DUNG UNG HO MA SO 4079 BA NEANG KUM

     1,000,000

20/04/2021

IB HINH TRINH VUONG UNG HO MS 4082

         100,000

20/04/2021

4078 NGUYEN VAN HIEU( CHU RUOT NGUYEN VAN THAO) 0976556313 GD 989334 - 042021 13: 01: 47

         100,000

20/04/2021

IB TRAN TRUNG CANG BAN DOC

         500,000

20/04/2021

IBTRAN THI NGOC BICH NGUYEN THI THANH HOA CHUYEN TIEN UNG HO ANH TRAN VAN HAI

     1,000,000

20/04/2021

ma so 4068: UNG HO CHI NGUYEN THI THU GD 353116 - 042021 16: 52: 37

           50,000

22/04/2021

ZP5VC0SM1S8R 210420000207411 UNG HO MA SO 4082 PHAM THI SON GD 024357 - 042021 19: 34: 03

         100,000

22/04/2021

IB NGUYEN DANG HOAI YEN GIUP DO 4082 PHAM THI SON

         500,000

22/04/2021

IB PHAM DUC THANH CHIA BUON CUNG GIA DINH ANH CHI - MS 4082

         200,000

22/04/2021

IB PHAM THI MY TRAM MA SO 4082:   PHAM THI SON ( ME CAC CHAU)

         300,000

22/04/2021

IB PHAM THI THANH BINH DONG GOP TRI BENH CHO EM DAN , CON ONG NGUYEN VAN KHAM MA SO : 4081, THON CAU GO, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, TINH BAC GIANG DANG IEU TRI TAI KHOA THAN KINH, BV DA KHOA BAC GIANG

         300,000

22/04/2021

IB PHAM THI THANH BINH DONG GOP CHO BE QUE TRAN DIEU TRI TAI 305 KHOA NHI BV UNG BUOU TP HCM, CON ONG VO THANH TAM MA SO: 4077 , DC TUYEN DAN CU XA LANG BIEN THUOC AP 4, X LANG BIEN, HTHAP MUOI, TONG THAP

        300,000

22/04/2021

MS 4082: PHAM THI SON, XOM 8, NGHI LAM,   NGHI LOC, NGHE AN GD 645605 - 042121 13: 44: 20

         200,000

22/04/2021

IB NGUYEN THI DUNG UNG HO MA SO 4083

         100,000

22/04/2021

IB NGUYEN THI KIM THOA MA SO 4088(CHI QUYEN)

         500,000

22/04/2021

IB NGUYEN HOANG CUC PHUONG UNG HO MA SO 4083

         200,000

22/04/2021

IB LA CHI HAI HO TRO VO CHONG ANH MA SO : 4084 ANH NGUYEN MANH HA ( CHONG CHI QUYEN ) DIA CHI : XOM YEN CU , XA TAN SOI , HUYEN YEN THE , BAC GIANG

         200,000

22/04/2021

IBPHAM THI KIEU UNG HO CHI QUYEN. MA SO 4083

         300,000

23/04/2021

MA SO 4084 NGUYEN THI THUY ME EM DUONG DT 0338420546 FT 21113350880520 GD 442611 - 042321 09: 48: 11

         250,000

23/04/2021

IB VU HUY HOANG MS4084 NGUYEN THI THUY. ME EM DUONG

         500,000

23/04/2021

HO TRO CHI NGUYEN THI THUY ME E DUONG O VINH PHUC GD 135929 - 042321 17: 08: 30

         300,000

23/04/2021

UNG HO MA SO 4083 FT   21113746656013 GD 941970 - 042321 17: 32: 45

         100,000

24/04/2021

IB NGUYEN TUAN ANH UNG HO 4084

         250,000

24/04/2021

UNG HO MA SO 4081 FT   21114207886906 GD 155493 - 042321 21: 35: 59

         100,000

24/04/2021

CK NHANH - UNG HO MS4085 NGUYEN VAN LUC, SDT 0913569334 GD 001935 - 042421 10: 10: 13

         200,000

 

TỔNG CỘNG

831,268,446

Đang được quan tâm