1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Danh sách ủng hộ tuần 01 tháng 04 năm 2021

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 972,989,504 đồng.

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền  

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 29/03/2021 - 04/04/2021

 

29/03

Nguyễn Mỹ Bình ( Số 22 - Hàng Bồ -HN) giúp MS4057; Ms4059;   Ms4060 ( Mỗi h/c 300k)

       900,000

29/03

bạn đọc ( HN) Giúp Ms4060

       200,000

29/03

Gia đình Tuyết +Châu ( HN) Giúp Ms4047 ( 500, 000 đ) MS4048   ( 700, 000 đ)

     1,200,000

29/03

Gia đình Hùng + Điềm ( HN) Giúp Ms4048

     1,000,000

29/03

Huyền Trang ( HN) Giúp MS4048

       200,000

31/3

Chị oanh ( Số 4 Khu 671 Hoàng Hoa Thám -HN) Giúp Ms4056; MS4057;   Ms4058; Ms4059; MS4060;   MS4061; MS4063 ( Mỗi h/c 100k)

       700,000

31/3

Hội Phụng sự Xã Hội USA Giúp Ms4055; Ms4056;   Ms4059; MS4060; Ms4061;   Ms4062 ( Mỗi h/c 1, 000, 000 đ) ; Ms4057; Ms4058   ( Mỗi h/c 500k)

     7,000,000

2/4

Bác Hòa ( HN) Giúp Ms4036; MS4042;   Ms4046; Ms4052; MS4057;   MS4060 ( Mỗi h/c 200k)

     1,200,000

2/4

Lê Huỳnh ( Số 22 Hùng Vương -HN) Giúp Ms4063

       200,000

3/4

Bạn Nhím - Sóc ( HN) Giúp Ms4055; Ms4057   ( Mỗi h/c 100k)

       200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Miền Nam từ ngày 29/03/2021 - 04/04/2021

 

30/03

Bảo giúp MS 4041

       200,000

01/04

Phạm Thị Hậu giúp MS 4063

     1,000,000

01/04

Đặng Đình Quát giúp MS 3907

       200,000

05/04

Bảo Dương giúp MS 4066

       200,000

06/04

Nguyễn Thị Thu Thủy giúp MS 4065, 4066,   4067, 4068

     1,200,000

06//04

Võ Đình Khoa giúp MS 4064

       200,000

06/04

Nguyễn Thị Hoa Lan giúp MS 4062

       200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Cần Thơ

 

3/12/21

Anh Bình bạn đọc Cần Thơ giúp Ms:   4045; 4042

       2,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 29/03/2021 - 04/04/2021

 

29/03/2021

599296. 280321. 235151. MS 4058 Ong Nguyen Duc Toan bo anh Sy FT21088533283956

       500,000

29/03/2021

MBVCB. 1061411101. ma so 4060. CT tu 0011000479445 PHAM ANH TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

220225. 290321. 210706. ung ho ma so 4060

       100,000

29/03/2021

387173. 290321. 204233. Ung ho chi Nguyen Thi Tam ma 4059 FT21089109860136

       100,000

29/03/2021

134628. 290321. 203708. Tran Anh Son 7 tuoi ung ho ma so 4060

         50,000

29/03/2021

371692. 290321. 202323. Ung ho anh Le Van Cuong ma so 4060 FT21088325936101

       100,000

29/03/2021

297381. 290321. 185254. Ung ho Ma So 4060 Anh Le Van Cuong chong chi Hang FT21088377800208

         74,000

29/03/2021

MBVCB. 1060949495. Nho bao gui toi nhung hoan canh kem may man. CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

716427. 290321. 163130. Pham Duc Binh ung ho Ma so 4060: Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) Dia chi: Thon Trang Cat, xa Kim

       250,000

29/03/2021

MBVCB. 1060835076. Ms 4060: ?Anh le van cuong chong chi hang. CT tu 0071001715333 PHAM MINH TRI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

MBVCB. 1060806287. ma so 4059. CT tu 0721005141787 NGUYEN PHI HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

MBVCB. 1060796616. ma so 4060 le anh cuong. CT tu 0721005141787 NGUYEN PHI HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

020100. 290321. 144445. Giup do ma so 4059 chi Nguyen Thi Tam FT21088099505186

       500,000

29/03/2021

IBVCB. 1060687908. Ma so 4060:   Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) . CT tu 0021000261405 KHUC LE HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

696994. 290321. 140634. Chut tam long nho be cung Dantri chung tay giup do nhung manh doi bat hanh

       200,000

29/03/2021

187628. 290321. 120405. Ung ho ma so 4060 Anh Le Van Cuong

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060397349. Giup ms 4060-4048: 100k. CT tu 0071001411121 CHAU NGOC DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,300,000

29/03/2021

IBVCB. 1060314127. Ma so 4060:   Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) . CT tu 0601000458804 LE MANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

29/03/2021

SHGD: 10015597. DD: 210329. BO: NGUYEN BA HAI. Remark: Ma 4059 chi nguyen thi tam

       500,000

29/03/2021

SHGD: 10012811. DD: 210329. BO: TRAN THANH NGA. Remark: Tran Thanh Nga giup ma so 4058

       100,000

29/03/2021

SHGD: 10013993. DD: 210329. BO: NGUYEN NGOC TIEN. Remark: Ung ho ms 4058

       100,000

29/03/2021

SHGD: 10012572. DD: 210329. BO: NGUYEN HUU VIET LINH. Remark: Ung ho anh Sy ma so 4058

       500,000

29/03/2021

SHGD: 10011034. DD: 210329. BO: PHAM VIET LAN ANH. Remark: Ung ho ma so 4050. Em Nguyen Thi Dung

       300,000

29/03/2021

SHGD: 10011071. DD: 210329. BO: PHAM VIET LAN ANH. Remark: Ung ho ma so 4055. Me be Luong Mai Chi

       300,000

29/03/2021

Sender: 79334001. DD: 290321. SHGD: 10001437. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS: 4058 ONG: NGUYENDUC TOAN ( VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

     1,000,000

29/03/2021

SHGD: 10004606. DD: 210329. BO: NGUYEN VAN VINH. Remark: IBUNG HO MA SO 4060 ( 300. 000) , 4059 ( 500. 000) , 4058 ( 300. 000) , 4057 ( 400. 000) , 4056 ( 400. 000) , 4055 ( 400. 000) , 4054 ( 300. 000)

     2,600,000

29/03/2021

MBVCB. 1060188086. LUU THI PHUONG LAN ung ho ma so 4060. CT tu 0541000334564 LUU THI PHUONG LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

SHGD: 10000088. DD: 210329. BO: NGUYEN HUY CUONG. Remark: MA SO 4059: CHI NGUYEN THI TAM DIA CHI: THON NGOC LIEN, XA KIM THANH ( HUYEN YEN THANH, NGHE AN)   SDT: 0988. 411. 768

       100,000

29/03/2021

SHGD: 10000090. DD: 210329. BO: NGUYEN HUY CUONG. Remark: MA SO 4048: ANH TRAN VAN TRUNG ( CAU CUA HAI CHAU) . DIA CHI:   THON 5, XA TRA DA, TP. PLEIKU,   GIA LAI SDT: 0915966759

       100,000

29/03/2021

SHGD: 10000089. DD: 210329. BO: NGUYEN HUY CUONG. Remark: MA SO 4050: EM NGUYEN THI DUNG. DIA CHI:   TO DAN PHO PHU QUANG, NGUYEN BINH, THI XA NGHI SON, TINH THANH HOA. DIEN THOAI:   0335403406

       100,000

29/03/2021

IBVCB. 1060169589. VU TAT THANH 0942555886 ung ho MS: 4059 chi NGUYEN THI TAM 0988411768 thon Ngoc Lien, Kim Thanh, Yen Thanh,   Nghe An. . CT tu 0021001141390 VU TAT THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

729904. 290321. 100453. le hai ct ma so 4060 le van cuong

       200,000

29/03/2021

SHGD: 10000781. DD: 210329. BO: NGUYEN THANH LAN. Remark: 4058 ung ho ong Nguyen Duc Toan

       200,000

29/03/2021

392473. 290321. 095532. Bia Sai gon ung ho ma so 4055 Chi Truong Thi Tinh me be Luong Mai Chi

       500,000

29/03/2021

390372. 290321. 095123. Bia Sai Gon ung ho Ma so 4054 Le Van Chuong

     1,000,000

29/03/2021

386915. 290321. 094438. Ung ho ma so 4060:   Anh Le Van Cuong, thon Trang Cat, xa Kim An, huyen Thanh Oai, TP Hanoi.

       200,000

29/03/2021

IBVCB. 1060118637. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4060: Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) ??Dia chi: Thon Trang Cat, xa Kim An,   huyen Thanh Oai, TP Ha Noi. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1060053671. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4060 anh le van cuong ( chong chi hang) . CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

29/03/2021

693459. 290321. 090003. Ung ho ma so 4060 Chuc chi va gia dinh co duoc suc khoe va binh an.   FT21088393973108

         50,000

29/03/2021

689643. 290321. 085512. Ma so 4060. Ung ho anh LE VAN CUONG FT21088101967760

         50,000

29/03/2021

599471. 290321. 082617. Ung ho Le Van Cuong ma so 4060

       200,000

29/03/2021

664267. 290321. 082019. Ma so 4060 FT21088506779056

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1059966524. DUONG THI LOAN chuyen tien ung ho MS 4060 Anh Le Van Cuong. CT tu 0671004074659 DUONG THI LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       400,000

29/03/2021

638060. 290321. 070740. Ma so 4060. Good lucky si much. FT21088903890478

       200,000

29/03/2021

720396. 280321. 235616. UNG HO MS 4056. CHI LE THI MY TRANG-280321-23: 55: 50 720396

       100,000

29/03/2021

720130. 280321. 234835. UNG HO MS 4058. ONG NGUYEN DUC TOAN. -280321-23: 49: 42 720130

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1059799636. ma so 4053:   pham thi hanh. CT tu 0531002530765 TRUONG DINH LUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

593600. 280321. 232630. Ms 4055 giup do be Mai Chi bi bong FT21088110303386

       100,000

29/03/2021

718854. 280321. 231747. UNG HO MS 4059 C NGUYEN THI TAM-280321-23: 17: 10 718854

       200,000

29/03/2021

081385. 280321. 231040. Ms 4053 em Pham Thi Hanh

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1059778010. Duyen 0703892029 ung ho Ma so 4053: Pham Thi Hanh. CT tu 0371000471568 DOAN NGOC DUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       250,000

29/03/2021

MBVCB. 1059777072. Duyen 0703892029 ung ho Ma so 4058: ?Ong Nguyen Duc Toan ( bo anh Sy) . CT tu 0371000471568 DOAN NGOC DUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       250,000

29/03/2021

IBVCB. 1059776714. ck ung ho 4059. CT tu 0451000250789 NGUYEN TRUNG DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

586414. 280321. 230121. 4055 gia dinh ban Minh Chau ung ho be Mai Chi FT21088026108941

     1,000,000

29/03/2021

IBVCB. 1059774656. MS 4059. CT tu 0011004125766 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1059773116. ms 4059 gdV chuc moi dieu tot dep den voi gd c. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

29/03/2021

IBVCB. 1059772768. MS 4052. CT tu 0011004125766 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1059771961. Ung ho hoan canh ms 4059. CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

073338. 280321. 225347. ung ho ma so 4059

       100,000

29/03/2021

830891. 290321. 223749. ung ho ma so 4060

       500,000

29/03/2021

IBVCB. 1059758139. ho tro chua benh. CT tu 0371000446598 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1059749049. Ung ho chi Tam MS4059. CT tu 0691000297179 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

29/03/2021

MBVCB. 1061464285. Nhaahn ung ho ma 4060. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

29/03/2021

MBVCB. 1061463590. ung ho Anh Le Van Cuong - ma so 4060. CT tu 0301000314986 LUU QUOC DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/03/2021

MBVCB. 1061455166. Ma so 4060. CT tu 0351001177603 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

29/03/2021

MBVCB. 1061452197. 4057. CT tu 0771000575207 TA VIET TAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

145287. 290321. 220312. Ung ho MS 4054 cho benh nhan Le Thanh Huy

       200,000

29/03/2021

IBVCB. 1061443984. asd. CT tu 0911000070051 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           1,200

29/03/2021

IBVCB. 1061439541. asd. CT tu 0911000052571 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           1,200

29/03/2021

IBVCB. 1061437523. asd. CT tu 0531002581151 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           1,200

29/03/2021

867521. 290321. 215004. UNG HO BE LUONG MAI CHI MS4055-290321-21: 50: 26 867521

       200,000

29/03/2021

315611. 290321. 214647. 4058 Nguyen Duc Toan bo em Sy

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1061415684. TRAN HUYNH ANH ung ho ma so 4060, chong chi hang. CT tu 0181000959827 TRAN HUYNH ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1061401702. Ma so 4060. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

29/03/2021

417976. 290321. 212256. PHAM THI THU HA UNG HO MS 4058 ONG NGUYEN DUC TOAN FT21089056423301

       500,000

29/03/2021

400160. 290321. 205905. Huong ck ho tro vo anh Cuong ma so 4060 FT21089614925383

       100,000

29/03/2021

IBVCB. 1061341383. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021. 078 ( chi em Hong Cam - My Ly) . ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

135495. 290321. 204215. MS 4032.   Me GD THNC ung ho em gai hoc DH mo coi me tam than

       200,000

29/03/2021

135296. 290321. 204054. MS 4045.   Me GD THNC ung ho me gia co 2 con tam than

       300,000

29/03/2021

135029. 290321. 203950. MS 4059.   Me GD THNC ung ho nguoi me mu

       200,000

29/03/2021

IBVCB. 1061308848. NGUYEN THI THANH NHAN chuyen khoan Ma so 4060: Anh Le Van Cuong. CT tu 0071003481905 NGUYEN THI THANH NHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

368431. 290321. 201914. Ung ho bn 4054 FT21088130831703

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1061301958. CAO THI LAN ANH chuyen tien. CT tu CAO THI LAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

IBVCB. 1061299380. asd. CT tu 0911000070981 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

29/03/2021

MBVCB. 1061291554. HOANG NHU NGOC ung ho Le Thanh Huy ghep than. CT tu 0011004034209 HOANG NHU NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1061286477. Ma so 4059. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

29/03/2021

IBVCB. 1061272581. gfg. CT tu 1019705852 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           5,000

29/03/2021

335989. 290321. 193809. 4058 Nguyen Duc Toan bo em Sy FT21088748088591

       200,000

29/03/2021

246992. 290321. 193345. ung ho cac ma so 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060

     4,000,000

29/03/2021

MBVCB. 1061234436. Ma 4060 Le van Cuong- chong chi Hang. Nam mo duoc su phat. CT tu 0451000405034 LE THI HONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

232614. 290321. 192323. Ung ho ma so 4060 Le Van Cuong

     2,000,000

29/03/2021

MBVCB. 1061218741. Ms:   4060. CT tu 0011003355663 NGUYEN HONG LY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1061216960. Lam thanh hoa ung ho ms 4060 a Le Van Cuong. CT tu 0451000334358 LAM THANH HOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

29/03/2021

843716. 290321. 191050. MA SO 4051-290321-19: 11: 58 843716

       100,000

29/03/2021

620194. 290321. 191000. MoMoT097 856735 7T110231 37106T97 0436Tgui be Mai Chi ma so 4055

       300,000

29/03/2021

MBVCB. 1061173810. LE THI PHUONG THUY ung ho ma so 4058 . CT tu 0341007046352 LE THI PHUONG THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

29/03/2021

709403. 290321. 184808. Banh chung Do Thi ung ho Ma so 4059 Chi Nguyen Thi Tam me Cong Vinh

       200,000

29/03/2021

306499. 290321. 184300. chuc em Hanh vuot qua kho khan de song tot

       300,000

29/03/2021

110924. 290321. 181424. TTTPhuong ung ho Ms4060 anh Le Van Cuong

       100,000

29/03/2021

831252. 290321. 180837. MA SO 4060-290321-18: 08: 31 831252

       100,000

29/03/2021

200469. 290321. 173349. Ung ho Ma 0460 anh Cuong chong chi Hang benh nhan vien 103

       200,000

29/03/2021

223935. 290321. 173427. Truong Dung ung ho MS 4056 FT21088741639471

       100,000

29/03/2021

IBVCB. 1061044927. Thien giup Ma so 4060: Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) Dia chi: Thon Trang Cat, xa Kim An,   Thanh Oai, Ha Noi. 0359408662. CT tu 0071003753788 DINH QUANG DUY THIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

MBVCB. 1061044357. ma so 4060 anh le van cuong chong chi hang. CT tu 1031000001517 NGUYEN VAN MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

IBVCB. 1061042687. Thien giup Ma so 4054: Le Van Chuong ( em trai ruot anh Le Thanh Huy) Dia chi: Thon Na Bo, Khanh Thien, Luc Yen, Yen Bai. CT tu 0071003753788 DINH QUANG DUY THIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

IBVCB. 1061038976. Thien giup Ma so 4057: Chi Ho Thi Thuan ( me be Tram Anh) ??Dia chi: Xom 2,   xa Quynh Nghia, Quynh Luu, Nghe An??DT: 0965610892. CT tu 0071003753788 DINH QUANG DUY THIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

IBVCB. 1061036024. Thien giup Ma so 4053: Pham Thi Hanh??Dia chi: Khu pho Hung Son, thi tran Ngoc Lac, huyen Ngoc Lac, tinh Thanh Hoa. . CT tu 0071003753788 DINH QUANG DUY THIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

IBVCB. 1061033366. Thien giup Ma so 4051: Ong Tran Duc MyDia chi: Khu pho 5,   Thi tran Hai Rieng, huyen Song Hinh, tinh Phu Yen: 0986. 905. 349. CT tu 0071003753788 DINH QUANG DUY THIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

IBVCB. 1061031056. Thien giup Ma so 4050: Em Nguyen Thi Dung. Dia chi: To dan pho Phu Quang, Nguyen Binh, thi xa Nghi Son, Thanh Hoa. 0335403406. CT tu 0071003753788 DINH QUANG DUY THIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

IBVCB. 1061026401. Thien giup Ma so 4049: Chau Bui Van PhucDia chi: Thon Trai Co, xa Tam Hiep, huyen Yen The, tinh Bac Giang. 0374062736. CT tu 0071003753788 DINH QUANG DUY THIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

762512. 290321. 171804. Ma so 4060 anh Le Van Cuong

       100,000

29/03/2021

204292. 290321. 171643. Ung ho ms 4060 FT21088055604391

       300,000

29/03/2021

013768. 290321. 171543. MA SO 4060 UNG HO ANH LE VAN CUONG CHONG CHI HANG

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1061008019. Ma so 4060:   anh le van cuong ( chong chi Hang) . CT tu 0031000144359 NGUYEN DONG DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

29/03/2021

IBVCB. 1061003558. VQ chuyen khoan ma so 4055. CT tu 0111001395850 PHAN THUY NHU PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1061003651. Ba le khanh dung ung ho ms 4060 anh le van cuong . CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

MBVCB. 1060997855. 4060- cuong hang. CT tu 0061000108241 NGUYEN HUU KHANH HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060989615. Cau mong benh nhan ma so 4060 som binh phuc. . CT tu 0581000760241 NGUYEN DUC VUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

MBVCB. 1060984744. Ma so 4060. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1060961296. ma so 4060 Anh Le Van Cuong chong chi Hang. CT tu 0031000523552 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

29/03/2021

IBVCB. 1060954514. asd. CT tu 0911000037619 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

29/03/2021

160841. 290321. 163921. Ung ho MS 4056 le thi my trang FT21088235140274

     1,000,000

29/03/2021

934719. 290321. 163644. Gui cho chau MS 4049

       100,000

29/03/2021

948670. 290321. 163517. Ung ho benh nhan 4060

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060921078. ms 4060 uh a Le Van Cuong. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       300,000

29/03/2021

583509. 290321. 162806. ung ho gia dinh ma so 4060 Anh Le Van Cuong ( Chong Chi Hang )

       500,000

29/03/2021

MBVCB. 1060918609. ung ho ma so 4059. CT tu 0061000145360 TRAN THI HONG HANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

145963. 290321. 162702. Ung ho Ma so 4060 - Le Van Cuong FT21088402770275

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060907952. CAO DAT KHOA chuyen tien ma 4060 Anh Le Van Cuong. CT tu CAO DAT KHOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

IBVCB. 1060888562. TRUONG MINH GIAM ung ho ma so 4060 anh Le Van Cuong ( Chong chi Hang) . CT tu 0011001824143 TRUONG MINH GIAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

125529. 290321. 161039. Ung hi 4060 FT21088578031708

         50,000

29/03/2021

564732. 290321. 155446. ma so 4060 anh Le Van Cuong

       200,000

29/03/2021

104930. 290321. 155406. ma so 4060 FT21088135198404

       200,000

29/03/2021

099117. 290321. 154929. DANG VAN LONG SO DT 0909295439 ung ho em Nguyen Tien Sy, dai dien la ong Nguyen Duc Toan, bo em Sy FT21088171380008

       100,000

29/03/2021

082737. 290321. 153613. Ung ho ma so 4060 chi Mai Thi Hang FT21088033056993

       500,000

29/03/2021

889166. 290321. 153130. PHAM HONG HAI ung ho MS 4059 Nguyen Thi Tam

       300,000

29/03/2021

MBVCB. 1060792805. DOAN THI MAU DON chuyen tien ung ho MS 4059-chi Nguyen Thi Tam ( con ten Vinh) . CT tu 0081000351711 DOAN THI MAU DON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

886722. 290321. 152844. PHAM HONG HAI ung ho MS 4057 be Tram Anh

       300,000

29/03/2021

885366. 290321. 152713. PHAM HONG HAI ung ho MS 4056 be Tuan Kiet

       300,000

29/03/2021

884106. 290321. 152545. PHAM HONG HAI ung ho MS 4055 be Luong Mai Chi

       300,000

29/03/2021

882652. 290321. 152411. PHAM HONG HAI ung ho MS 4053 Pham Thi Hanh

       300,000

29/03/2021

SHGD: 10015097. DD: 210329. BO: NGUYEN VO NGOC SON. Remark: IB MA SO 4060 ( HO TRO ANH CUONG)

       200,000

29/03/2021

066046. 290321. 152258. Ma so 4060 Han Trong Thanh ung ho FT21088207462670

         50,000

29/03/2021

SHGD: 10019386. DD: 210329. BO: NGUYEN VO NGOC SON. Remark: IB MA SO 4059 ( HO TRO CHI NGUYEN THI TAM

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060737899. THACH VAN CHUNG chuyen tien ung ho MS 4059. CT tu 0731000795556 THACH VAN CHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

MBVCB. 1060730677. ho ngheo. CT tu 0041000137757 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

29/03/2021

031646. 290321. 145438. E Nguyen Duc Quy ung ho a Le Van Cuong, chong chi Hang, thon Trang Cat, Kim An,   Thanh Oai, Ha Noi FT21088882733348

       300,000

29/03/2021

709959. 290321. 144542. ung ho manh doi bat hanh MS4060 anh Cuong

       300,000

29/03/2021

IBVCB. 1060684053. Ung ho benh nhan Ma so 4060: Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) . CT tu 0081000208767 HA THI THU MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

012090. 290321. 143749. Giup do ma so 4060 anh Le Van Cuong - chong chi Hang FT21088325007600

       500,000

29/03/2021

IBVCB. 1060676120. tran van phu ung ho ma so 4060: Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) , Dia chi:   Thon Trang Cat, xa Kim An, huyen Thanh Oai, TP Ha Noi. . CT tu 0451000345849 TRAN VAN PHU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

29/03/2021

SHGD: 10016633. DD: 210329. BO: NGUYEN HUU NHAN. Remark: IB MS 4055, BE LUONG MAI CHI

       300,000

29/03/2021

007499. 290321. 141802. ZP5V9C4LH6IK 210329000134910 ung ho ma 4060

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1060645039. 4060. CT tu 0021000243140 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       300,000

29/03/2021

512316. 290321. 141645. ung ho ma so 4060: anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) , thon Trang Cat, xa Kim An,   huyen Thanh Oai, HN

         50,000

29/03/2021

658302. 290321. 141320. Ung ho anh Cuong Ma so 4060

       200,000

29/03/2021

388610. 290321. 140133. Ung ho anh Le Van Cuong ms 4060 o HN

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060610242. Ung ho ma so:   4055. Chi Truong thi Tunj. CT tu 0011000786336 NGUYEN THI THU HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060607105. Ung ho ma so:   4057. Chi Ho Thi Thuan. . CT tu 0011000786336 NGUYEN THI THU HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

SHGD: 10013780. DD: 210329. BO: LE BAO NGOC. Remark: IB UNG HO MS 4050

       500,000

29/03/2021

962927. 290321. 135154. Ma 4055 ung ho be Luong Mai Chi FT21088465016900

     1,000,000

29/03/2021

MBVCB. 1060584177. DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho Ma so 4060: anh le van cuong ( chong chi hang) . CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

689550. 290321. 134126. Ung ho ma so 4060 anh Cuong

       300,000

29/03/2021

550773. 290321. 134021. MS 4060 Le Van Cuong

       500,000

29/03/2021

491708. 290321. 133143. ung ho benh nhan ma so 4060

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060564507. Ung ho CT Nhan ai. CT tu 0491000133571 HOANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

867420. 290321. 132605. IBFT giup 4060 Anh Le Van Cuong

       500,000

29/03/2021

931958. 290321. 131657. Ung ho ma so 4060 FT21088861133205

       500,000

29/03/2021

IBVCB. 1060526371. Giup ma so 4060 anh Le Van Cuong chong chi Hang. CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

29/03/2021

549881. 290321. 125301. Ung ho

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060495004. Ma so 4055:   Chi Truong Thi Tinh ( me be Luong Mai Chi) . CT tu 0731000712427 LE THI HUONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

29/03/2021

MBVCB. 1060491399. Ma so 4060:   Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) Dia chi: Thon Trang Cat, xa Kim An,   huyen Thanh Oai, TP Ha Noi. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       150,000

29/03/2021

130648. 290321. 123721. Ung ho 4060 le van cuong chong chi hang

       500,000

29/03/2021

672012. 290321. 122524. Nhu Do Giup ma so 4060

       500,000

29/03/2021

888331. 290321. 122324. Ma so 4060 anh Le Van Cuong FT21088953857673

       200,000

29/03/2021

128160. 290321. 122144. Ung ho ma so 4060 anh Le Van Cuong

       300,000

29/03/2021

IBVCB. 1060433530. MS 4060 anh Le Van Cuong Thanh Oai Ha Noi. CT tu 0021001054483 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       300,000

29/03/2021

854868. 290321. 114757. Ung ho truong hop ma so 4060 FT21088530887751

       100,000

29/03/2021

086334. 290321. 114626. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1017378606 Ung ho ma so 4060 Le Van Cuong chong chi Hang

       200,000

29/03/2021

450693. 290321. 114155. Ma so 4060 Anh Le Van Cuong chong chi Hang Dia chi Thon Trang Cat xa Kim An huyen Thanh Oai TP Ha Noi

       500,000

29/03/2021

710122. 290321. 113731. Ma so 4060 Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang)

     5,000,000

29/03/2021

443357. 290321. 113040. Ma so 4055: Chi Truong Thi Tinh

       200,000

29/03/2021

653816. 290321. 112155. Ung ho ms 4060

       200,000

29/03/2021

055982. 290321. 111839. UNG HO LE VAN CUONG. MS: 4060

       200,000

29/03/2021

820423. 290321. 111654. Tung Nguyen giup ma so 4060 Anh Le Van Cuong - Cam on bao Dan Tri FT21088418501986

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060321429. ma so 4059 Nguyen Thi Tam tinh Nghe An. CT tu 0061001072182 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       300,000

29/03/2021

678854. 290321. 110303. ung ho ma so 4060 ( c hang bi tai nan)

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060316310. Ung ho ms 4060 Le Van Cuong. CT tu 0011004176569 VU THI HANG NGA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060313681. 4060. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

802083. 290321. 105834. Ma so 4060 Anh Le Van Cuong chong chi Hang Dia chi Thon Trang Cat, xa Kim An, huyen Thanh Oai, TP Ha Noi.   FT21088642020541

       150,000

29/03/2021

116704. 290321. 105816. 4058

       100,000

29/03/2021

644696. 290321. 105345. Duong thi phuong diu ung ho ma so 4060 anh le van cuong ck chi Hang

       300,000

29/03/2021

IBVCB. 1060289520. bi bong. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

29/03/2021

IBVCB. 1060280706. benh tat. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

29/03/2021

IBVCB. 1060275861. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

29/03/2021

103417. 290321. 104117. Ung ho be luong mai chi - MS 4055

       200,000

29/03/2021

IBVCB. 1060266333. me con bi mu. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

29/03/2021

IBVCB. 1060260738. benh tat. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1060239502. Ung ho Ma so 4060. CT tu 0691000323493 NGUYEN THU HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

29/03/2021

MBVCB. 1060237862. Ung ho ma so 4060 ( Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) ) . CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

SHGD: 10009351. DD: 210329. BO: PHAM QUOC MANH. Remark: Pham Quoc Manh ung ho chau Pham Thi Hanh,   Ngoc Lac, Thanh Hoa. MS 4053

       500,000

29/03/2021

SHGD: 10006129. DD: 210329. BO: BUI THUY TIEN. Remark: MS 4055 Chi Truong Thi Tinh me be Luong Mai Chi

     1,000,000

29/03/2021

SHGD: 10006080. DD: 210329. BO: BUI THUY TIEN. Remark: MS 4050 em Nguyen Thi Dung

     2,000,000

29/03/2021

SHGD: 10006459. DD: 210329. BO: BUI THUY TIEN. Remark: MS 4057 CHI HO THI THUAN me be Tram Anh

     1,000,000

29/03/2021

MBVCB. 1060220889. NGUYEN TUONG VAN chuyen tien ung ho ma so 4060. CT tu 0011004019698 NGUYEN TUONG VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

MBVCB. 1060201776. ung ho ma so 4055 va ma so 4057. CT tu 0491000002969 VU THI CHI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

765751. 290321. 101720. Ung ho FT21088127183672

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060193417. ung ho ms 4059. CT tu 0361001764484 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060190954. ung ho ms 4057. CT tu 0361001764484 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

29/03/2021

035665. 290321. 101413. ung ho vo chong anh Le Van Cuong va chi Hang ma so 4060 bi tai nan giao thong

     1,000,000

29/03/2021

MBVCB. 1060189662. ung ho ms 4055. CT tu 0361001764484 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

29/03/2021

761064. 290321. 101255. Kim loan giup ms 4060 FT21088394141632

     1,500,000

29/03/2021

SHGD: 10000639. DD: 210329. BO: VINH NAM. Remark: VINH NAM UNG HO MS 4060 LE VAN CUONG

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1060185338. ung ho ms 4050. CT tu 0361001764484 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060184676. ung ho Ma So 4060: Anh Le Van Cuong (   Chong chi Hang) . Dia chi: Trang Cat, Kim an, Thanh Oai,   Ha Noi, sdt 0359408662. CT tu 0011002754585 DAO THI DUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

Sender: 79334001. DD: 290321. SHGD: 10000269. BO: PHAM HOANG ANH0747608. UNG HO MS 4027 CHUC CHAUMAU KHOE ( VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

       200,000

29/03/2021

193872. 290321. 101253. Ung ho ma so 4606 - 500 ngan dong

       500,000

29/03/2021

424474. 290321. 101036.   Ma so 4060 Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang)

       100,000

29/03/2021

758576. 290321. 101034. Kim loan giup ms 4059 FT21088612708000

     2,000,000

29/03/2021

116327. 290321. 101001. ung ho ms 4060 a Le Van Cuong

       300,000

29/03/2021

MBVCB. 1060180372. Ma so 4060. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

399427. 290321. 100834. ung ho Ma So 4060 - Le Van Cuong ( chong chi Hang)

       200,000

29/03/2021

039580. 290321. 095550. 000096370000

       963,700

29/03/2021

739774. 290321. 095219. Ung ho ms 4060 FT21088154517026

       500,000

29/03/2021

739488. 290321. 095200. Dong gop cho Ms 4060 Le Van Cuong, cau mong binh an cho gd anh Cuong FT21088352427354

     5,000,000

29/03/2021

738441. 290321. 095053. Ung ho ma so 4060 Le Van Cuong FT21088399685192

       100,000

29/03/2021

SHGD: 10016804. DD: 210329. BO: NGUYEN THI HA ANH. Remark: Ung ho MS 4059 Nguyen Thi Tam

       500,000

29/03/2021

753182. 290321. 094435. MA SO 4060 ANH LE VAN CUONG-290321-09: 45: 16 753182

       500,000

29/03/2021

IBVCB. 1060123747. hoan canh kho khan. CT tu 0011002441166 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

29/03/2021

726317. 290321. 093734. ho tro gia dinh a Cuong ma so 4060 FT21088085503084

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060112272. ms 4060 anh Le Van Cuong. CT tu 0731000670702 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

29/03/2021

618108. 290321. 093246. Ung ho gia dinh anh cuong ms 4060 sdt 0359408662

       300,000

29/03/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 290321. SH: 10007288. BO: NGO THI VAN ANH. UNG HO CHAU TUAN KIET CON ME TRANG

       200,000

29/03/2021

SHGD: 10010021. DD: 210329. BO: PHAM QUOC MANH. Remark: Pham Quoc Manh ung ho gd em Nguyen Thi Dung,   Nguyen Binh, Nghi Son, Thanh Hoa.   MS 4050

       500,000

29/03/2021

MBVCB. 1060101440. VU THI MAI ung ho ma so 4060 a le van cuong. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

124626. 290321. 092716. Ma so 4058 Ong Nguyen Duc Toan bo anh Sy

       100,000

29/03/2021

606851. 290321. 092647. ung ho Ma So 4060 le van cuong

       500,000

29/03/2021

SHGD: 10016434. DD: 210329. BO: THAI THI NGOC PHUONG. Remark: MS 4056 me be tuan kiet

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1060092031. NGO THI PHUONG ho tro Anh LE VAN CUONG MS 4060. CT tu 0381002236044 NGO THI PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

SHGD: 10016053. DD: 210329. BO: NGO TRONG NHAN. Remark: Ung ho ma so 4059, chi Nguyen Thi Tam.

       100,000

29/03/2021

205264. 290321. 092431. Ma so 4059 Chi Nguyen Thi Tam

       100,000

29/03/2021

120423. 290321. 092309. Ma so 4060 Anh Le Van Cuong chong chi Hang

       100,000

29/03/2021

534684. 290321. 092129. Anh Le Van Cuong chong chi Hang

       200,000

29/03/2021

724726. 290321. 092103. Ung ho chi Mai Thi Hang ( MS 4060)

       200,000

29/03/2021

IBVCB. 1060077548. Ung ho Ma so 4060: Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) . CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

29/03/2021

MBVCB. 1060075024. Ma so 4060. CT tu 0351000803796 VU DONG LAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

29/03/2021

IBVCB. 1060074698. ma so 4060. CT tu 0301000297149 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       120,000

29/03/2021

MBVCB. 1060067586. Giup MS 4060:   Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang ) . CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

29/03/2021

MBVCB. 1060061750. ung ho ma so 4060. CT tu 0271000984969 LE HUU TIN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

700800. 290321. 090854. Ung ho ma so 4058 FT21088842632260

       100,000

29/03/2021

SHGD: 10012063. DD: 210329. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4058 Nguyen Tien Sy

       100,000

29/03/2021

285119. 290321. 090813. ma so 4060 anh Le Van Cuong

       300,000

29/03/2021

IBVCB. 1060052637. Ung ho Ma so 4059 Chi Tam. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

         10,000

29/03/2021

285028. 290321. 090541. ma so 4059 chi Nguyen Thi Tam

       200,000

29/03/2021

743821. 290321. 090524. SANHSEACO GUI MS 4060-290321-09: 04: 57 743821

         50,000

29/03/2021

IBVCB. 1060049330. Ung ho Ma so 4060 Anh Cuong. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

         10,000

29/03/2021

694302. 290321. 090106. ung ho ma 4054 FT21088316304501

       150,000

29/03/2021

MBVCB. 1060042266. Ung ho ms 4060. CT tu 0491000414874 BUI THI TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

583648. 290321. 085719. Chuyen tien ung ho ma so 4060

       100,000

29/03/2021

Sender: 01310012. DD: 290321. SHGD: 10009617. BO: PHAM QUOC MANH. PHAM QUOC MANH UNG HO GD EM LE VAN CHUONG, KHANH THIEN, LUC YEN,   YEN BAI. MS 4054

       500,000

29/03/2021

IBVCB. 1060029264. Ma so 4060:   Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) . CT tu 0071002385437 DOAN VAN HUU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

688165. 290321. 085311. Gd Le Tan Thanh uh MS 4060 anh Le Van Cuong, chong chi Hang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21088037491739

       100,000

29/03/2021

942924. 290321. 085249. Ma so 4060 le van cuong chong chi Hang

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1060027955. MS 4060 anh Le Van Cuong. CT tu 0021000975296 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

29/03/2021

687484. 290321. 085220. ma so . 4060 Le van Cuong chong chi Hang dt. 0359408662 FT21088393941347

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1060027656. con trai bi tai nan nang. CT tu 0021001965336 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

29/03/2021

SHGD: 10007753. DD: 210329. BO: LAI HUNG CUONG. Remark: Ung ho ma so 4058

         50,000

29/03/2021

MBVCB. 1060024730. NGUYEN HUU THANH chuyen tien giup anh Le van cuong, ma so 4060. CT tu 0071004239890 NGUYEN HUU THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

MBVCB. 1060022295. 2 me con mu loa. CT tu 0021001965336 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

29/03/2021

684582. 290321. 084834. ung ho ma 4055 FT21088598275145

       200,000

29/03/2021

IBVCB. 1060020644. ung ho Ma so 4060: Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) . CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/03/2021

MBVCB. 1060018683. NGUYEN HUU DIEN ung ho ma so 4060. CT tu 0451000240486 NGUYEN HUU DIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1060017582. vo bi tai nan nang. CT tu 0021001965336 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

29/03/2021

681301. 290321. 084413. ung ho ma 4058 FT21088085304534

       200,000

29/03/2021

568148. 290321. 084251. ma so 4060

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1060006827. Ung ho MS 4060: Anh Le Van Cuong. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

169753. 290321. 083958. Ung ho ms 4060. Chuc ban Hang mau khoe

       300,000

29/03/2021

676761. 290321. 083753. ung ho ma 4060 FT21088102322403

       300,000

29/03/2021

948287. 290321. 083455. UNG HO MA SO 4060 LE VAN CUONG CHONG CHI HANG

       500,000

29/03/2021

674324. 290321. 083436. Giup MS 4060 FT21088829411478

       200,000

29/03/2021

IBVCB. 1059991378. Ma so 4060: Le Van Cuong ( volacHangtainan) ThonTrangCat, xKimAn, Thanh Oai, HaNoi. 0359408662. CT tu 0011000958514 DANG QUOC CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1059990780. 4059: Nguyen Thi Tam. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1059985320. Ma so 4060:   Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) . CT tu 0021002285602 NGUYEN TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

SHGD: 10013754. DD: 210329. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4057

         50,000

29/03/2021

SHGD: 10013227. DD: 210329. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4058

         50,000

29/03/2021

IBVCB. 1059981487. Ma so 4060 Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) . CT tu 0351000080773 NGUYEN THI NGUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        200,000

29/03/2021

IBVCB. 1059981313. Ma so 4060 dt 0359408662 anh Le Van Cuong. CT tu 0021000407521 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

29/03/2021

012993. 290321. 082709. Ung ho ma so 4059 chi Nguyen Thi Tam

       500,000

29/03/2021

SHGD: 10003211. DD: 210329. BO: BUI THI KIM HIEN. Remark: IBUNG HO MA SO 4040-45-49-52-55-56-57

     2,100,000

29/03/2021

599456. 290321. 082613. ung ho ma so 4060 anh Le Van Cuong

       200,000

29/03/2021

668236. 290321. 082607. Chau Tung va Chi o Lang Ha Ha Noi ung ho ms 4060 Anh Le Van Cuong -chong chi Hang- xa Kim An Thanh Oai Ha Noi FT21088042065460

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1059971271. Vo. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         70,000

29/03/2021

734082. 290321. 081309. UNG HO MA SO 4060-290321-08: 13: 03 734082

     1,000,000

29/03/2021

MBVCB. 1059957941. ma so 4060. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

29/03/2021

733794. 290321. 081128. UNG HO MA SO 4058-290321-08: 11: 53 733794

     1,000,000

29/03/2021

MBVCB. 1059954087. Ung ho quy. CT tu 0011001215556 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1059952075. NGUYEN XUAN THUONG chuyen tien ms 4060 LE VAN CUONG ( chong chi HANG) . CT tu 0351000912433 NGUYEN XUAN THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1059944544. Ung ho ms 4060-A Le van Cuong ( chong c Hang) . CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

29/03/2021

MBVCB. 1059941791. Uh ms 4060. CT tu 0101000632194 NGUYEN THI THU HOAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

DO THI KHAM UNG HO MS 4060 LE VAN CUONG

         50,000

29/03/2021

593118. 290321. 074839. NGUYEN KHAC TU UNG HO MA SO 4060 ANH LE VAN CUONG

         50,000

29/03/2021

649560. 290321. 074759. Ung ho MS 4060 a Le Van Cuong FT21088050428192

       200,000

29/03/2021

MBVCB. 1059915659. Ung ho BN 4060. Chuc chi Hang chong phuc hoi SK. CT tu 0011000220195 VU THI QUYNH ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

MBVCB. 1059886864. Ma so 4060 Le Van Cuong 0359408662. CT tu 0011001054046 HA DUC DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

29/03/2021

MBVCB. 1059885576. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4060 a Le Van Cuong ( chong chi Hang) . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1059874884. Ma so 4059. Chi Nguyen Thi Tam. CT tu 0041000301459 HUYNH TAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/03/2021

IBVCB. 1059874502. Ma so 4060 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

MBVCB. 1059855092. LAM KIM NGOC chuyen tien giup anh Sy ma so 4058, Khoa hoi suc cap cuu, benh vien Bong Quoc Gia, sdt 0366626622. CT tu 0091000562237 LAM KIM NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/03/2021

625996. 290321. 051312. Dong duc hao tang ms 4059. NAM MO QUAN THE AM BO TAT FT21088456595395

       500,000

29/03/2021

IBVCB. 1059848166. Giup MS4059 Chi Nguyen Thi Tam. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       300,000

29/03/2021

603815. 290321. 023422. Nguyen Thac Luc giup MS 4055 be Mai Chi

       300,000

29/03/2021

MBVCB. 1059824432. Ung ho ma so 4058 ong Nguyen Duc Toan. CT tu 0991000007017 VU HUY TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/03/2021

005350. 290321. 002359. Ung ho ma so 4058

       500,000

29/03/2021

003709. 290321. 002232. Ung ho 4059

       500,000

30/03/2021

278651. 300321. 205715. Ung ho ms4061 Ng Thi Long FT21089040095380

       100,000

30/03/2021

056244. 300321. 203403. UNG HO CHI NGUYEN THI TAM MS 4059-300321-20: 33: 43 056244

         50,000

30/03/2021

250490. 300321. 202201. Ung ho ma so 4061 Chuc chau va gia dinh co duoc suc khoe va binh an.   FT21089031846731

         50,000

30/03/2021

184321. 300321. 191435. Ck Bao Dan Tri

       100,000

30/03/2021

747093. 300321. 181642. Nguyen Ha Thu chuyen tien

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1062771373. UH HC 4061:   chi Nguyen Thi Long. CT tu 0491000075619 VU NGOC BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

692075. 300321. 170428. Ung ho anh Cuong MS: 4060

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1062710810. TRUONG QUOC BAO chuyen tien giup MS 4048 den MS 4061 moi ms 300 nghin dong. CT tu 0581000608855 TRUONG QUOC BAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     4,200,000

30/03/2021

982660. 300321. 151224. Ung ho ms 4030 chi Nguyen Thi Thu Ha

       500,000

30/03/2021

981743. 300321. 150955. Ung ho ms 4061 chi Nguyen Thi Long

       500,000

30/03/2021

MBVCB. 1062414105. 4061. CT tu 0011004143438 PHAM NGOC QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

IBVCB. 1062379603. ung ho ms 4060-4061 moi ms 50k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

892848. 300321. 142646. Ung ho ma so 4058 ong Nguyen Duc Toan bo cua em Sy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21089261813686

       100,000

30/03/2021

IBVCB. 1062314015. Ma so 4061:   Chi Nguyen Thi Long ( me Tiep) Dia chi: Tru tai xom Thong Nhat, xa Dong Son, huyen Do Luong, Nghe An)   . CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

486271. 300321. 125444. Trinh,   Nhu cung ung ho ma so 4061.

       150,000

30/03/2021

809867. 300321. 125207. Anh Tran Manh Hoang ung ho cac truong hop tu ma so 4052 toi 4061, moi truong hop 150k. Thanks,   hanks FT21089833205745

     1,500,000

30/03/2021

MBVCB. 1062083599. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4061 chi nguyen thi long ( me tiep) . CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

30/03/2021

SHGD: 10000692. DD: 210330. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4061

         50,000

30/03/2021

320208. 300321. 092340. Ung ho MS 4059 Chi Nguyen Thi Tam

       100,000

30/03/2021

865608. 300321. 085021. GD MINHYEN GIUP DO MA 4060

       500,000

30/03/2021

570671. 300321. 084124. Ma so 4061 FT21089259299925

         50,000

30/03/2021

SHGD: 10003833. DD: 210330. BO: TRUONG THI THANH HUONG. Remark: IBUNG HO MS 4060, CHI MAI THI HANG

     1,000,000

30/03/2021

868656. 300321. 081657. NHQ ung ho MS 4061

     1,000,000

30/03/2021

867887. 300321. 081426. NHQ ung ho MS 4055

     1,000,000

30/03/2021

537671. 300321. 074038. Ma so 4061. Good lucky si much. FT21089534946450

       200,000

30/03/2021

528839. 300321. 071015. Ung ho ms 4059 FT21089204973162

       200,000

30/03/2021

509122. 300321. 025454. Ung ho ma so 4060 FT21089019252104

       200,000

30/03/2021

741571. 300321. 002138. ung ho anh Le Van Cuong - ma so 4060

       100,000

30/03/2021

838367. 290321. 235835. MS 4053 Pham Thi Hanh

       100,000

30/03/2021

490189. 290321. 235505. ma so 4059 chi nguyen thi tam

         50,000

30/03/2021

152730. 290321. 235555. VU DINH SON Ung ho cac MS 4053, 4050 Moi MS 400k. Ung ho MS 4055 800k.

     1,600,000

30/03/2021

152682. 290321. 235428. VU DINH SON Ung ho cac MS 4060, 4054,   4059, 4057, 4056,   4052, 4051, 4048 Moi MS 300k.

     2,400,000

30/03/2021

488671. 290321. 235027. ma so 4060 a le van cuong

         50,000

30/03/2021

485947. 290321. 234800. ma so 4060 FT21089002799286

       200,000

30/03/2021

151798. 290321. 233054. Ma so 4060 Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang)

       500,000

30/03/2021

638551. 290321. 230308. Ung ho ma so 4060 le van cuong thon trang cat xa kim an thanh oai ha noi

       500,000

30/03/2021

MBVCB. 1061497068. Ma so 4060: Le van cuong. CT tu 0011001255691 VU HUU MANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/03/2021

467287. 290321. 224701. Giup 4060 le van cuong FT21089566329724

       100,000

30/03/2021

IBVCB. 1061482490. Ma so 4055 - ung ho be Luong Mai Chi. CT tu 0481000793309 NGUYEN THI NGOC THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

30/03/2021

872637. 290321. 223916. MA SO 4060-290321-22: 40: 24 872637

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1063212667. NGUYEN XUAN THANH chuyen tien ung ho Ma so 4061 chi Nguyen Thi Long ( Me Tiep) . CT tu 0011002503783 NGUYEN XUAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         30,000

30/03/2021

MBVCB. 1063205601. 4060 anh Le Van Cuong. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

30/03/2021

MBVCB. 1063201309. Ma so 4061. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

30/03/2021

871024. 300321. 212306. Nhung Duong ung ho Ma So 4059: Nguyen Thi Tam ( Nghe An)

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1063140586. ma so 4056 be Tuan Kiet. CT tu 0111000253079 TRAN DUY AN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       400,000

30/03/2021

868942. 300321. 211944. Nhung Duong ung ho Ma So: 4060 - Le Van Cuong ( Thanh Oai, HN)

       300,000

30/03/2021

289770. 300321. 211134. Ma so 4061 Chi Nguyen Thi Long me Tiep FT21090164386029

       500,000

30/03/2021

MBVCB. 1063114472. NGUYEN MINH PHUC chuyen tien. CT tu 0631000409531 NGUYEN MINH PHUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

319062. 300321. 205154. Co Loan ung ho ma 4061

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1063086540. Ung ho pe Mai. CT tu 0251002669772 LE THUY PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/03/2021

502585. 300321. 204026. Vietcombank 1017378606 Mong co som khoe lai ak

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1063034145. Ung ho ms 4061 me Tiep Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

235817. 300321. 200423. Ung ho MS 4061. From VOZ with love FT21089834717313

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1063016313. Ung ho MS 4060 -Anh Le Van Cuong (   chong chi Hang) . CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

30/03/2021

223436. 300321. 194122. ma so 4061

         10,000

30/03/2021

MBVCB. 1062975302. Ung ho MS4061. CT tu 0071004636935 NGO THI TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

IBVCB. 1062961115. vo chong vu thai, cha me 2 ben ung ho Ma so 4061: Chi Nguyen Thi Long ( me Tiep) . ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1062949275. Cu ong Vu Manh Hung ho tro Ma so 4059: Chi Nguyen Thi Tam. CT tu 0071000779117 TRAN THI MINH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/03/2021

MBVCB. 1062947418. Cu ong Vu Manh Hung ho tro Ma so 4061: Chi Nguyen Thi Long ( me Tiep) . CT tu 0071000779117 TRAN THI MINH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/03/2021

MBVCB. 1062929451. PHUNG THANH MINH ung ho ma so 4055, be Luong Mai Chi. . CT tu 0011004100778 PHUNG THANH MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

053469. 300321. 184057. Ma so 4061 chi Nguyen Thi Long

       100,000

30/03/2021

155639. 300321. 183153. Ma so 4053 FT21089830440098

       100,000

30/03/2021

030264. 300321. 180020. MA SO 4050-300321-18: 00: 29 030264

       100,000

30/03/2021

120744. 300321. 175840. UNG HO MS 4058 ONG NGUYEN DUC TOAN BO ANH SY

       150,000

30/03/2021

029723. 300321. 175719. MA SO 4058-300321-17: 57: 03 029723

       100,000

30/03/2021

120676. 300321. 175623. UNG HO MS 4042 CHI TRAN THI CO

       100,000

30/03/2021

IBVCB. 1062800541. a. CT tu 0911000058391 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

30/03/2021

MBVCB. 1062797298. NGUYEN XUAN THUONG chuyen tien ms 4061 NGUYEN THI LONG ( me TIEP) . CT tu 0351000912433 NGUYEN XUAN THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/03/2021

094256. 300321. 172543. 4061 FT21089644605985

       100,000

30/03/2021

078181. 300321. 171058. Ms 4060 Le Van Cuong FT21089588564887

       300,000

30/03/2021

914440. 300321. 164702. mong em Tiep khoe manh va gd vuot qua kho khan

       300,000

30/03/2021

835386. 300321. 163904. DO THANH TUNG chuyen tien-VNPT2021033039531197

       500,000

30/03/2021

MBVCB. 1062650250. Ma so 4061. CT tu 0301000296122 NGUYEN DUY LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

30/03/2021

028544. 300321. 162557. Ung ho MS 4061 chi nguyen thi long me tiep FT21089533842719

       200,000

30/03/2021

026988. 300321. 162433. Ma so 4061 ung ho chi nguyen thi long FT21089177696062

       300,000

30/03/2021

024344. 300321. 162215. Ung ho ma so 4061 FT21089565002197

       100,000

30/03/2021

090812. 300321. 161444. ung ho chau Tiep

       200,000

30/03/2021

IBVCB. 1062589919. NGUYEN THE HUNG chuyen khoan Ma so 4030: Ba Nguyen Thi Thu Ha. CT tu 0081001001166 NGUYEN THE HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/03/2021

714016. 300321. 160721. 4055 UNG HO BE LUONG MAI CHI

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1062576212. ung ho ma so 4061 ( chi Nguyen Thi Long) . CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

30/03/2021

MBVCB. 1062562663. Ung ho Ma so 4061 chi Nguyen Thi Long. CT tu 0011004036500 NGUYEN XUAN PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1062552350. uh e Hien, Binh Tuy, Thang Binh,   CT Nhan aim. CT tu 0041001073748 HUA THI THUY HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

995821. 300321. 153556. NGUYEN NHI GUI CHI HANG-300321-15: 37: 03 995821

       500,000

30/03/2021

MBVCB. 1062484887. ma so 4061. CT tu 0021001383435 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

30/03/2021

988209. 300321. 152722. MS 4061 chi Nguyen Thi Long

       100,000

30/03/2021

993372. 300321. 152712. SANHSEACO GUI MS 4061-300321-15: 27: 44 993372

         50,000

30/03/2021

987086. 300321. 152422. MS 4060 anh Le Van Cuong

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1062430247. PHAM BAO NAM ung ho em Thai Ba Tiep ( Do Luong) . CT tu 1031000015260 PHAM BAO NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

933851. 300321. 150358. Ung ho be Tiep 4061 FT21089060149077

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1062417829. PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho ma so 4059 va 4061. CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       400,000

30/03/2021

MBVCB. 1062388538. NGUYEN HUU THANH chuyen tien giup chi Nguyen thi Long ( me Tiep) , ma so 4061. CT tu 0071004239890 NGUYEN HUU THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/03/2021

MBVCB. 1062379047. VU THI MAI ung ho ma so 4061. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

SHGD: 10018632. DD: 210330. BO: NGUYEN THI PHUONG THANH. Remark: Ung ho 4055 truong thi tinh

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1062364764. Ma so 4061: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

SHGD: 10018190. DD: 210330. BO: NGUYEN THI PHUONG THANH. Remark: Ung ho 4052 huynh thi kim hol

       100,000

30/03/2021

SHGD: 10018071. DD: 210330. BO: CT TNHH TM VA DV BIGSTARLAND TC. Remark: BIGSTARLAND UNG HO CHI NGUYEN THI LONG MS 4061

     3,000,000

30/03/2021

MBVCB. 1062343139. ma so 4061. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

30/03/2021

416949. 300321. 142427. Ung ho ma so 4061 chi Nguyen Thi Long

         50,000

30/03/2021

IBVCB. 1062340068. NGUYEN THI THUY HIEN ung ho MS 4060 Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) . CT tu 0011001952210 NGUYEN THI THUY HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

872906. 300321. 140728. Ma so 4061 Chi Nguyen Thi Long me Tiep. Dia chi Tru tai xom Thong Nhat, xa Don Son, huyen Do Luong, Nghe An FT21089206091045

       150,000

30/03/2021

MBVCB. 1062294439. Chi Tam bi mu co con bi duc thuy tinh the MS 4059. CT tu 0561000610193 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1062281649. ung ho tu thien ms 4061. CT tu 0691000416076 PHAM XUAN HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

519549. 300321. 134623. Ung ho MS 4060 chuc gd a Cuong som vuot kho khan

       100,000

30/03/2021

836171. 300321. 132656. Giup do ma so 4027 chi Nguyen Thi Hue me be Tuan FT21089043088599

     1,000,000

30/03/2021

074396. 300321. 132459. IBFT Giup anh le van cuong

       100,000

30/03/2021

057346. 300321. 132410. Ung ho ms4059 chi nguyen thi tam

       200,000

30/03/2021

944728. 300321. 132325. Bich ung ho ma so 4060 chi MAI THI HANG

       100,000

30/03/2021

143714. 300321. 131514. NGUYEN THI NGOC THUY CHUYEN KHOAN ung ho chi Hang bi tai nan giao thong

       200,000

30/03/2021

869188. 300321. 125938. MS 4061 - Chuc chau som hoi phuc FT21089885740513

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1062198228. CHU THI NHUNG ung ho MS 4059. CT tu 0611001777689 CHU THI NHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1062189373. ung ho benh nhan ms 4058. CT tu 0071001169318 DINH DUC QUANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/03/2021

954828. 300321. 124339. 4055 ( BE LUONG MAI CHI) -300321-12: 43: 45 954828

       100,000

30/03/2021

047746. 300321. 123800. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4059 MS4060 MS4061 MOI MS 100K

       300,000

30/03/2021

MBVCB. 1062167042. MS 4061 be Tiep. CT tu 0011004361188 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1062166582. chic gia dinh manh khoe som vuot qua kho khan. CT tu 0381000386930 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1062164929. MS 4053:   Pham Thi Hanh. CT tu 0501000183580 PHAN XUAN THINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1062162087. chuc gia dinh manh khoe som vuot qua kho khan. CT tu 0381000386930 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

30/03/2021

788496. 300321. 122436. 4061 FT21089394631205

       500,000

30/03/2021

047706. 300321. 121938. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4055 MS4056 MS4057 MS 4058 MOI MS 100K

       400,000

30/03/2021

782090. 300321. 121642. Ung ho ma so 4052 FT21089564186204

         50,000

30/03/2021

781187. 300321. 121537. Ung ho ma so 4060 FT21089382417212

         50,000

30/03/2021

653873. 300321. 120557. UNG HO MA SO 4061: 200. 000D;   UNG HO MA SO 4059: 200. 000D

       400,000

30/03/2021

IBVCB. 1062120218. Ma so 4061:   Chi Nguyen Thi Long ( me Tiep) . CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

IBVCB. 1062118910. Ma so 4060:   Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) . CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

923212. 300321. 120013. Diem Trang Q7 HCM ho tro em Tuan Kiet thon 5 huyen Buon Don Daklak ma so 4056 Bao Dan Tri

       500,000

30/03/2021

IBVCB. 1062115997. Ma so 4059:   Chi Nguyen Thi Tam. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

IBVCB. 1062114070. Ma so 4058:   Ong Nguyen Duc Toan ( bo anh Sy) . CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

IBVCB. 1062112737. Ma so 4057:   Chi Ho Thi Thuan ( me be Tram Anh) . CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

IBVCB. 1062110083. Ma so 4056:   Chi Le Thi My Trang ( me be Tuan Kiet) . CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

460456. 300321. 115609. Ma so 4061 Chi Nguyen Thi Long me Tiep Dia chi Tru tai xom Thong Nhat xa Dong Son huyen Do Luong Nghe An

       500,000

30/03/2021

IBVCB. 1062109615. UH MS 4058 4059 4061 moi hoan canh 100k. CT tu 0021001054483 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       300,000

30/03/2021

IBVCB. 1062107938. Ma so 4055:   Chi Truong Thi Tinh ( me be Luong Mai Chi) . CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

761752. 300321. 115340. Ung ho truong hop ma so 4061 FT21089050244753

       100,000

30/03/2021

760601. 300321. 115227. Ma so 4057 chi ho thi thuan me be tram anh FT21089206780688

       500,000

30/03/2021

759918. 300321. 115142. Ma so 4059 chi nguyen thi tam FT21089038259472

       500,000

30/03/2021

117686. 300321. 115147. 4057

         50,000

30/03/2021

117099. 300321. 114907. 4060

         50,000

30/03/2021

116682. 300321. 114716. 4061

         50,000

30/03/2021

809625. 300321. 114327. ung ho MS 4059

       100,000

30/03/2021

116169. 300321. 114445. 4058

         50,000

30/03/2021

IBVCB. 1062031615. MS4061 ung ho GD chau Tiep chuc chau som binh phuc. CT tu 0181003322724 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       300,000

30/03/2021

IBVCB. 1062025128. MS4058 ung ho GD em Sy chuc em som binh phuc. CT tu 0181003322724 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

30/03/2021

SHGD: 10011233. DD: 210330. BO: DAO QUANG SON. Remark: IBUNG HO MA SO 4059 : CHI NGUYEN THI TAM

       500,000

30/03/2021

929746. 300321. 110620. Ung ho MS 4061

       200,000

30/03/2021

402705. 300321. 110530. 4060 le van cuong

       100,000

30/03/2021

IBVCB. 1062010807. Ung ho MS 4061. CT tu 0031000110873 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       150,000

30/03/2021

MBVCB. 1062010134. ma so 4053 Pham Thi Hanh. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       300,000

30/03/2021

MBVCB. 1062002857. ms 4060 Anh Le Van Cuong. CT tu 0081000321887 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       300,000

30/03/2021

MBVCB. 1061992840. ma so 4054 le van chuong. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

30/03/2021

MBVCB. 1061982434. ma so 4055. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

30/03/2021

385586. 300321. 104559. 4061 chi nguyen thi Long

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1061972862. ma so 4056 chi Le Thi My Trang. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

     1,000,000

30/03/2021

909200. 300321. 104143. Chuyen tien ung ho ma so 4060

       500,000

30/03/2021

MBVCB. 1061962945. Qua tang may man, nguoi gui NGUYEN THI HONG PHUONG, nguoi nhan BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/03/2021

MBVCB. 1061962108. nguoi neo don. CT tu 0491000056466 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1061962410. ma so 4057 chi ho thi thuan. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       300,000

30/03/2021

MBVCB. 1061955411. ma so 4058 ong nguyen duc toan. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       500,000

30/03/2021

IBVCB. 1061945515. a. CT tu 0531002578047 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

30/03/2021

MBVCB. 1061937220. ma so 4059 chi nguyen thi tam. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

     1,000,000

30/03/2021

IBVCB. 1061933258. Ung ho Ma so 4061 Chi Long. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

         10,000

30/03/2021

181396. 300321. 101708. Ma so 4061 Chi Nguyen Thi Long me Tiep

       100,000

30/03/2021

032047. 300321. 101600. ung ho ms 4061 Nguyen Thi Long me Tiep

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1061915127. NGUYEN THI BICH THUY chuyen tien cho nguyen thi dung, ma so 4050. CT tu 0071002188345 NGUYEN THI BICH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1061908416. ma so 4060 anh le van cuong. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       300,000

30/03/2021

MBVCB. 1061907837. Giup Ma so 4061 em Tiep. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

652127. 300321. 100758. Ma 4052 chi huynh thi kim hol vo anh khel FT21089107700623

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1061895758. ma so 4061 chi nguyen thi long. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       300,000

30/03/2021

IBVCB. 1061893177. a. CT tu 0721000667020 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

30/03/2021

261108. 300321. 095812. Ung ho em Pham Thi Hanh ( 4053) .   Chuc em may man trong cuoc song.

       100,000

30/03/2021

879201. 300321. 094705. ung ho ma so 4055 ( be Luong Mai Chi)

       300,000

30/03/2021

MBVCB. 1061851479. ung ho cho ma 4061 chau Tiep . CT tu 0301002856707 NGUYEN THI HUYEN HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1061850828. Ma so 4061. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1061840375. THANH chuyen tien Ms4061. CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       400,000

30/03/2021

MBVCB. 1061841837. DAO NGOC DUNG chuyen tien ma so : 4061 ( me tiep) . CT tu 0371000476868 DAO NGOC DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

30/03/2021

611608. 300321. 094045. Ung ho cac hoat dong nhan ai

       500,000

30/03/2021

902320. 300321. 093701. Ma so 4061: Chi Nguyen Thi Long ( me Tiep) . ung ho chau

       100,000

30/03/2021

616886. 300321. 093335. Ung ho Ma so 4060 FT21089641583749

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1061814732. Ung ho ma so 4061. CT tu 0011001866914 CHU NGUYEN ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

907814. 300321. 093005. UNG HO MA 4060 - ANH CUONG - DT 0359408662-300321-09: 29: 18 907814

       300,000

30/03/2021

IBVCB. 1061810500. Gia dinh ba Thinh, co Thy,   co Thao gui dong gop MS 4055 - chi Truong Thi Tinh ( me be Luong Mai Chi) . CT tu 0071003906784 DOAN LE DUY UYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

30/03/2021

MBVCB. 1061805392. Ung ho ma so 4061. CT tu 0061000348953 TRAN VU MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

IBVCB. 1061801123. Ung ho Ma so 4061: Chi Nguyen Thi Long ( me Tiep) . CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

30/03/2021

316473. 300321. 091852. MS 4058

       200,000

30/03/2021

314048. 300321. 091538. MS 4060

       200,000

30/03/2021

IBVCB. 1061778813. Ma so 4061 chi NGuyen Thi Long. CT tu 0611001461529 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       500,000

30/03/2021

SHGD: 10008694. DD: 210330. BO: NGUYEN QUOC ANH. Remark: Ung ho ma so 4060

       200,000

30/03/2021

794915. 300321. 090757. ung ho MS 4061 ( chi NGUYEN THI LONG)

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1061758193. ung ho ma so 4061. CT tu NGUYEN THANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

867123. 300321. 085605. Ung ho ma so 4060 Le Van Cuong

       500,000

30/03/2021

MBVCB. 1061749277. con trai. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         70,000

30/03/2021

MBVCB. 1061747489. NGUYEN NGOC PHAN chuyen tien. CT tu 0221000074380 NGUYEN NGOC PHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1061741629. 4055. CT tu 0381000408581 VU DUC LONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

576746. 300321. 084911. Uh chau Thai Ba Tiep FT21089163868030

       100,000

30/03/2021

SHGD: 10006343. DD: 210330. BO: NGUYEN DUC THO. Remark: Ung ho MS 4048, 4052

       200,000

30/03/2021

SHGD: 10005945. DD: 210330. BO: NGUYEN DUC THO. Remark: Ung ho MS 4055

       200,000

30/03/2021

Sender: 01310005. DD: 300321. SHGD: 10005756. BO: LE THI HANG. UNG HO MA SO 4054 BN LE VAN CHUONG

       250,000

30/03/2021

140937. 300321. 084144. Vinh Nam ung ho ms 4061 Nguyen Thi Long

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1061718486. Ung ho MS 4061: Chi Nguyen Thi Long. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/03/2021

IBVCB. 1061707881. Ma so 4059 . CT tu 0541000284127 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

30/03/2021

MBVCB. 1061708447. Tiep bi tai nan giao thong. CT tu 0601000458804 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

         50,000

30/03/2021

558972. 300321. 082429. Giup ma so 4061 Chi Nguyen Thi Long - Cam on bao Dan Tri FT21089381660133

         50,000

30/03/2021

166517. 300321. 082047. TTTPhuong ung ho Ms4061 chi Nguyen Thi Long

       200,000

30/03/2021

552409. 300321. 081335. Ho tro anh Le Van Cuong - ma so 4060 FT21089724406543

     1,000,000

30/03/2021

MBVCB. 1061683673. MS 4061:   chi Nguyen Thi Long. CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/03/2021

551764. 300321. 081227. Ho tro chi Le Thi My Trang - ma so 4056 FT21089190490156

     1,000,000

30/03/2021

551369. 300321. 081145. Ung ho ma 4060 chong chi hang FT21089030323779

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1061658731. 4061: Nguyen Thi Long. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

953296. 300321. 074719. Vietcombank 1017378606 VUONG BICH NGOC chuyen khoan ung ho cac hoan canh

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1061648746. ung ho gia dinh chi Long ms4061. CT tu 0321000615074 HO VAN HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1061647049. ung ho gia dinh a cuong ms4060. CT tu 0321000615074 HO VAN HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1061628157. Ma so 4061. CT tu 0101002227777 NGUYEN THANH SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

30/03/2021

253016. 300321. 070416. Ma so 4053

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1061617684. ung ho ma so 4061. CT tu 0201000242022 VO THI THU THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1061612066. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4061 chi Nguyen Thi Long ( me Tiep) . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

158342. 300321. 064738. Ung ho ms 4059 chi Nguyen Thi Tam

       300,000

30/03/2021

883555. 300321. 063056. GIUP MS 4061-300321-06: 30: 37 883555

       200,000

30/03/2021

512246. 300321. 035709. Ung ho anh Le Thanh Huy 4054. Chuc anh som khoe. FT21089519049744

       500,000

30/03/2021

IBVCB. 1061571976. Ma so 4060:   Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) Dia chi: Thon Trang Cat, xa Kim An,   huyen Thanh Oai, TP Ha Noi. DT: 0359408662. CT tu 0331003917993 NGUYEN THAI HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

30/03/2021

IBVCB. 1061555863. asd. CT tu 0721000667764 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           1,200

30/03/2021

MBVCB. 1061548697. Ma so 4053 pham thi hanh. CT tu 0831000019099 DINH VAN DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1061543020. MS 4053:   Nguyen Thi Hanh. CT tu THAI HOANG VIET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/03/2021

MBVCB. 1061535819. Ma so 4053: Pham Thi Hanh. CT tu 0011004384996 HOANG THI MY HANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/03/2021

MBVCB. 1061535425. ma so 4053 : pham thi hanh. CT tu 0011002216548 NGUYEN VAN DAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/03/2021

877767. 300321. 001416. MS 4053:   PHAM THI HANH-300321-00: 14: 22 877767

       100,000

30/03/2021

MBVCB. 1061531084. Ung ho ma so 4059 ng thi tam. CT tu 0021000990290 TRAN MANH CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/03/2021

MBVCB. 1061530020. Ma so 4053 Pham Thi Hanh. CT tu 0011004242829 DANG THANH LONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/03/2021

488933. 300321. 000151. Ma so 4060 anh le van cuong chong chi hang chuc anh chi binh an FT21089040802203

       200,000

31/03/2021

154827. 310321. 203025. Ung ho ms 4063 anh Vo Tan Viet FT21091580309300

       100,000

31/03/2021

299451. 310321. 181354. Tamlongnhanai MS 4063

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1064620694. chuyen khoan ung ho ms 4063 anh VO TAN VIET. CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/03/2021

SHGD: 10008402. DD: 210331. BO: NGUYEN TRONG NGHIA. Remark: IBUNG HO MA SO 4063: ANH VO TAN VIET

     2,000,000

31/03/2021

916074. 310321. 162848. Ung ho Ma So 4063 Anh Vo Tan Viet FT21090022000536

         60,000

31/03/2021

SHGD: 10002342. DD: 210331. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4062

         50,000

31/03/2021

008720. 310321. 155805. Ung ho ma so 4061 chi Nguyen thi Long-me Tiep

       500,000

31/03/2021

SHGD: 10003387. DD: 210331. BO: HO MONG THUY. Remark: ung ho anh Vo Tan Viet MS 4063 namm o duoc su luu ly quang vuong phat

       300,000

31/03/2021

844350. 310321. 152848. Ung ho hoan canh ma so 4059 FT21090921030713

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1064328050. Gia dinh Nguyen Hoang Anh, so 1,   ngo 81 Lang Ha giup do: 4058 Phu Tho, 4059 Nghe An, 4060 Ha Noi, 4061 Nghe An, 4062 Ben Tre. CT tu 0611001910068 NGUYEN HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

31/03/2021

806538. 310321. 145648. Ung ho T3 FT21090905433419

     5,000,000

31/03/2021

238199. 310321. 135820. Ung ho CT Nhan ai

     2,000,000

31/03/2021

150643. 310321. 134520. Cac con yeu ung ho ma 4058, 4059,   4060, 4061, 4062   ( Vo Tan Viet) - moi ma 100, 000 Vnd

       500,000

31/03/2021

SHGD: 10009677. DD: 210331. BO: NGUYEN THIEN THAO. Remark: IBUNG HO MA SO 4059 , ME CON CHI NGUYEN THI TAM

     1,000,000

31/03/2021

139303. 310321. 114653. GD NV&TN UHMS 4056-310321-11: 47: 20 139303

       500,000

31/03/2021

MBVCB. 1063859986. NGUYEN THI THU HANG chuyen tien ung ho Ma so 4059: Chi Nguyen Thi Tam. CT tu 0351001014292 NGUYEN THI THU HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1063671048. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4063 anh vo tan viet. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

31/03/2021

02009 7042303 310940 572021 85 c 30549 66. 60709. 094059. ung ho ms 4063

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1063570161. VU TAT THANH ung ho MS: 4061 Nguyen Thi Long ( me Tiep)   xom Thong Nhat, Dong Son, Do Luong,   Nghe An 0378561800. CT tu 0021001141390 VU TAT THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/03/2021

105578. 310321. 092650. GD NV&TN UHMS 4061-4063-310321-09: 26: 58 105578

       500,000

31/03/2021

MBVCB. 1063557851. MS 4061 NGUYEN THI LONG. CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

MBVCB. 1063553729. MS4063 VO TAN VIET. CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

468209. 310321. 090000. Ung ho ma so 4063 Chuc chu va gia dinh co duoc suc khoe va binh an.   FT21090640884070

         50,000

31/03/2021

SHGD: 10008408. DD: 210331. BO: NGUYEN THU HONG. Remark: E Nguyen Tien Dung chuc anh mau khoe

       100,000

31/03/2021

020568. 310321. 085600. Trinh,   Nhu cung ung ho ma so 4063.

       150,000

31/03/2021

451808. 310321. 083946. Ma so 4063 FT21090574568440

       100,000

31/03/2021

MBVCB. 1063433590. MS:   4063. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1063272248. Ung ho ma so 4060. CT tu 0231000611302 NGUYEN VAN KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1063271321. Ung ho ma so 4061. CT tu 0231000611302 NGUYEN VAN KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

252591. 300321. 233011. chi Nguyen Thi Long. MS 4061

       100,000

31/03/2021

IBVCB. 1065235973. Code 4042:   Nguyen Tran Huyen Trang, at Room 506. CT tu 0491000056189 RACHMAT MULIA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/03/2021

MBVCB. 1063257434. 4059 - chi nguyen thi tam. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/03/2021

MBVCB. 1063255824. 4061 - chi nguyen thi long ( me tiep ) . CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

MBVCB. 1063253243. 4060 - anh le van cuong - chong chi hang. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

MBVCB. 1065209836. ung ho MS 4063: vo tan viet. CT tu 0031000302303 NGUYEN XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1065191138. chuyen tien ms 4059. CT tu 0091000036100 NGUYEN GIANG NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/03/2021

MBVCB. 1065190526. NGUYEN HONG LY chuyen tien ms 4063. CT tu 0011003355663 NGUYEN HONG LY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

248033. 310321. 222605. Ma so 4060 Mai Thi Hang thon Trang Cat xa Kim An Thanh Oai HN FT21091644160025

       200,000

31/03/2021

372908. 310321. 221901. Phuong Nhung ung ho ma so 4060

       200,000

31/03/2021

372607. 310321. 221742. Phuong Nhung ung ho ma so 4061

       200,000

31/03/2021

372427. 310321. 221651. Phuong Nhung ung ho ma so 4062

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1065165803. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4063: Anh Vo Tan Viet. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

MBVCB. 1065147907. ung ho Ma So 4063 anh Vo Tan Viet. CT tu 0021000277192 NGUYEN HA LONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

223488. 310321. 215034. UH MA SO 4053 PHAM THI HANH NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21091295023018

       150,000

31/03/2021

220798. 310321. 214708. Ung ho ma so 4062. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT21091037525277

       150,000

31/03/2021

214028. 310321. 213836. MS. 4058. Ung ho anh Sy FT21091087988353

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1065114289. Ung ho anh Vo Tan Viet MS4063. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

MBVCB. 1065095823. NGUYEN THI LAN ANH ung ho ma so 4061: chi Nguyen Thi Long ( me Tiep) . CT tu 0451000223072 NGUYEN THI LAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

MBVCB. 1065075089. Ma So 4061:   chi Nguyen Thi Long ( me Tiep) , Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

263271. 310321. 205021. GIUP DO MA SO 4054-310321-20: 50: 48 263271

       500,000

31/03/2021

IBVCB. 1065044621. Gia dinh kho khan . CT tu 0011002753460 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

31/03/2021

IBVCB. 1065044740. Ma so 4063:   Anh Vo Tan Viet. . CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

IBVCB. 1065043360. Ma so 4061:   Chi Nguyen Thi Long ( me Tiep) . CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

IBVCB. 1065042685. Ma so 4060:   Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) ??. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

IBVCB. 1065040009. Ma so 4059:   Chi Nguyen Thi Tam. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

IBVCB. 1065039257. Ma so 4058:   Ong Nguyen Duc Toan ( bo anh Sy) . CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

IBVCB. 1065038540. Ma so 4057:   Chi Ho Thi Thuan ( me be Tram Anh) . CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

IBVCB. 1065036884. Ma so 4056:   Chi Le Thi My Trang ( me be Tuan Kiet) . CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

IBVCB. 1065035118. Ma so 4055:   Chi Truong Thi Tinh ( me be Luong Mai Chi) . CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

IBVCB. 1065033393. Ma so 4052:   Chi Huynh Thi Kim Hol ( vo anh Khel) . CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        300,000

31/03/2021

IBVCB. 1065032463. Ma so 4050:   Em Nguyen Thi Dung. . CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

IBVCB. 1065030675. Ma so 4048:   Anh Tran Van Trung ( cau cua hai chau) . . CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1065028738. Ma so 4039:   Ba Phan Thi Ty. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

IBVCB. 1065027588. Ma so 4038:   Ba Da Thi My??. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

IBVCB. 1065025655. Ma so 4053:   Pham Thi Hanh. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

345038. 310321. 203236. Ung ho 4059

         50,000

31/03/2021

343829. 310321. 202850. Ung ho ma so 4053

         50,000

31/03/2021

IBVCB. 1065004990. UNG HO MS 4059 C NGUYEN THI TAM. CT tu 0691000387322 NGUYEN TRONG PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

140475. 310321. 201459. Ma so 4063 anh vo tan viet FT21091997891011

     1,000,000

31/03/2021

MBVCB. 1064961757. DO THI PHUONG THAO chuyen tien ung ho ma so 4062 anh Vo Tan Viet. CT tu 0491001677253 DO THI PHUONG THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1064961549. Ung ho ma so 4063, anh Vo Tan Viet. CT tu 0071001137451 LU HONG QUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

MBVCB. 1064947932. DAO MINH PHONG ung ho ma so 4063 Anh Vo Tan Kiet - Ap My Thuan, Ba Tri, Ben Tre. CT tu 0041000117530 DAO MINH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

020097 04230 33119 43252 021 afab 559031. 63530. 194327. UNG HO NHAN AI

       200,000

31/03/2021

020097 0423033 119425120 219 b 08558598. 63529. 194252. UNG HO NHAN AI MA SO 4063

       300,000

31/03/2021

149618. 310321. 194125. Ma so 4063 Mong gia dinh anh som vuot qua kho khan

       200,000

31/03/2021

254855. 310321. 192052. ma so 4062

         10,000

31/03/2021

MBVCB. 1064883437. Ung ho ms 4063 anh Vo Tan Viet Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

IBVCB. 1064867341. Ung Ho Ma so 4059. CT tu 0011004002423 DO THI THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

066617. 310321. 185748. Dong duc hao tang ms 4062. Nam mo quan the am bo tat FT21090934179765

       500,000

31/03/2021

IBVCB. 1064828950. asd. CT tu 1018247409 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

31/03/2021

IBVCB. 1064792393. UH MS 4059 Nguyen Thi Tam Yen Thanh Nghe An. CT tu 0011001613936 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

31/03/2021

IBVCB. 1064775895. UH MS 4060 Le Van Cuong Thanh Oai Ha Noi. CT tu 0011001613936 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

31/03/2021

MBVCB. 1064775640. NGUYEN THI TRANG ung ho ma so 4062. CT tu 0501000322933 NGUYEN THI TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/03/2021

IBVCB. 1064765573. UH MS 4063 Vo Tan Viet Ba Tri Ben Tre. CT tu 0011001613936 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       150,000

31/03/2021

MBVCB. 1064755426. UH MS 4063 anh Vo Tan Viet. CT tu 0071001002645 TRUONG HAI DUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1064698361. a. CT tu 0911000064298 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

31/03/2021

971748. 310321. 172104. UHMS 4058, 4059 FT21090128660825

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1064637412. a. CT tu 0911000064298 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

31/03/2021

921935. 310321. 171424. Ung ho 4060

       400,000

31/03/2021

MBVCB. 1064622094. NGUYEN XUAN THUONG chuyen tien ms 4063 Anh VO TAN VIET. CT tu 0351000912433 NGUYEN XUAN THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1064615736. MS4059 chi Tam me chau Vinh mo mat. CT tu 0021002308067 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       300,000

31/03/2021

MBVCB. 1064591657. Duong Ha ung ho 3 ma so 4058, 4059,   4061. Moi ma so 1 trieu dong. CT tu 0301000381079 DUONG THI THU HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

31/03/2021

IBVCB. 1064576439. NGUYEN LE PHUONG ung ho MS 4055. CT tu 0011003724254 NGUYEN LE PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1064572932. NGUYEN LE PHUONG ung ho MS 4056. CT tu 0011003724254 NGUYEN LE PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1064568917. NGUYEN LE PHUONG ung ho MS 4057. CT tu 0011003724254 NGUYEN LE PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1064564871. NGUYEN LE PHUONG ung ho MS 4059. CT tu 0011003724254 NGUYEN LE PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1064560603. NGUYEN LE PHUONG ung ho MS 4060. CT tu 0011003724254 NGUYEN LE PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1064555950. NGUYEN LE PHUONG ung ho MS 4061. CT tu 0011003724254 NGUYEN LE PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1064553163. Ma so 4057 chi Ho Thi Thuan me be Tram Anh. CT tu 0301000372857 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

31/03/2021

919808. 310321. 163200. ung ho ma so 4061 FT21090462514032

         50,000

31/03/2021

MBVCB. 1064506280. ung ho anh Vo Tan Viet, MS 4063. CT tu 0491000410853 TRAN QUOC KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

641501. 310321. 162233. Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep va be Nguyen Quang Khai giup MS 4060 va MS 4062

       200,000

31/03/2021

640904. 310321. 162138. Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep va be Nguyen Quang Khai giup MS 4049, 4050, 4051,   4053, 4054, 4058

       600,000

31/03/2021

639183. 310321. 161849. Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep va be Nguyen Quang Khai giup MS 4048, 4052, 4055, 4056, 4057, 4059, 4061

     2,800,000

31/03/2021

MBVCB. 1064446290. MS4061 chi Long me chau Tiep bi tai nan. CT tu 0021002308067 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1064440557. DANG DINH TUNG chuyen khoan ung ho Ma so 4063: Anh Vo Tan Viet. CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

882519. 310321. 160024. Ma so 4063 Vo Tan Viet FT21090636810357

       300,000

31/03/2021

IBVCB. 1064370288. Ung ho tu thien, Ma so 4063,   anh Vo Tuan Viet . CT tu 1091000002014 HA CONG DINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

31/03/2021

IBVCB. 1064319497. 2 con bi thieu nang tri tue. CT tu 0341007005561 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       100,000

31/03/2021

891904. 310321. 152252. UNG HO- MA SO 4063 - BAN DOC DAN TRI TP. HO CHI MINH

       100,000

31/03/2021

827235. 310321. 151437. Ung ho ma so 4061 FT21090293678130

       300,000

31/03/2021

MBVCB. 1064282691. Ung ho ms 4059- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0211000483255 NGUYEN THI SEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

454391. 310321. 150209. MA SO 4063 ANH VO TAN VIET

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1064216311. Ung ho chi Nguyen Thi Long MS4061. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

693235. 310321. 144010. Uh ms 4063 Vo Tan Viet

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1064207431. ung ho ma 4055, chi Truong Thi Tinh ( me be Luong Mai Chi) . CT tu 0071001080639 TA THI KIM NGAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/03/2021

MBVCB. 1064206931. Ma so 4048 anh Tran Van Trung. CT tu 0021000480835 LE THI HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/03/2021

MBVCB. 1064202805. Ma so 4049 anh Bui Van Phuc. CT tu 0021000480835 LE THI HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

31/03/2021

IBVCB. 1064201060. Giup ma so 4063 anh Vo Tan Viet. CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

         50,000

31/03/2021

MBVCB. 1064199401. ma so 4050 em Nguyen Thi Dung. CT tu 0021000480835 LE THI HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

31/03/2021

MBVCB. 1064196187. Ma so 4063 Vo Tan Viet. CT tu 0021000480835 LE THI HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/03/2021

MBVCB. 1064188671. Ma so 4060 Le Van Cuong. CT tu 0101001207166 NGUYEN HUY DAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1064184847. DOAN THI BICH TUYEN chuyen tien. CT tu 0121000657077 DOAN THI BICH TUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

880822. 310321. 142047. MoMoT01674 604154T11063 638309T 97 0436Tquyen gop tien cho gia dinh anh Vo Tan Viet

       100,000

31/03/2021

MBVCB. 1064157379. Ung ho MS 4063, Vo Tan Viet, Ben tre. CT tu 0011002445917 QUACH THI MAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/03/2021

820398. 310321. 141911. Ma so 4055 Be Luong Mai Chi Mongcon mau binh phuc - Ma giao dich/Trace 218083 FT21090002964127

       900,000

31/03/2021

405839. 310321. 141632. Ma so 4063 Anh Vo Tan Viet Dia chi Ap My Thuan xa My Thanh huyen Ba Tri tinh Ben Tre Dien thoai 0364337425

       500,000

31/03/2021

404053. 310321. 141452. Ma so 4063 a Vo Tan Viet

         50,000

31/03/2021

MBVCB. 1064142831. Ung ho gia dinh Ma So 4063: anh Vo Tan Viet. CT tu 0071001082803 VU ANH QUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,400,000

31/03/2021

453283. 310321. 140846. MA SO 4063 ANH VO TAN VIET

       300,000

31/03/2021

166454. 310321. 140715. UNG HO MS: 4055, 4056,   4060, 4061, 4058,   4057 MOI MS 500K-310321-14: 06: 02 166454

     3,000,000

31/03/2021

MBVCB. 1064121857. Gui ma so 4063 Vo Tan Viet. CT tu NGUYEN THI QUYNH MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/03/2021

MBVCB. 1064102886. NGUYEN THI MY DUNG chuyen tien ung ho ma so 4061 chi nguyen thi long. CT tu 0031001004413 NGUYEN THI MY DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1064102263. Cac ms 4053.   4051 4061. 4060. 4059.   4057. Moi ma 300 nghin. CT tu 0781000488199 TRINH THI HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,800,000

31/03/2021

550679. 310321. 134107. ung ho ma so 4063: anh Vo Tan Viet

       500,000

31/03/2021

452783. 310321. 134058. Ung ho ms. 4063

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1064060634. Ung ho Ma so 4059: Chi Nguyen Thi Tam. CT tu 0181000123676 NGUYEN THI NGOC THAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/03/2021

893044. 310321. 133243. ung ho ma so 4041

     1,000,000

31/03/2021

228314. 310321. 132600. Ma so 4055 chuc be Mai Chi mau khoe

       200,000

31/03/2021

892493. 310321. 132441. ung ho ma so 4050

     1,000,000

31/03/2021

713297. 310321. 132136. Ma so 4055 chi Truong Thi Tinh me be Luong mai chi FT21090400369065

       200,000

31/03/2021

891794. 310321. 132012. UNG HO MA SO 4063

     1,000,000

31/03/2021

MBVCB. 1064028317. ung ho a Ma so 4060: ?Anh Le Van Cuong ( chong chi Hang) . CT tu 0691000351149 KHONG VAN SANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

31/03/2021

IBVCB. 1064021151. UNG HO MS:   4057 HO THI THUAN ( ME BE TRAM ANH) - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

IBVCB. 1064016986. un g ho ms:   4058 ong Nguyen Duc Toan ( bo anh Sy) - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

IBVCB. 1064013665. ung ho ms: 4059 chi NGUYEN TH TAM - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

700957. 310321. 130535. Ma so 4060 Anh Le Van Cuong chong chi Hang FT21090103220134

       200,000

31/03/2021

222729. 310321. 130402. ung ho MS 4050 Nguyen Thi Dung 2 trieu MS4052 2 trieu MS 4053 3 trieu MS 4059 3 trieu

   10,000,000

31/03/2021

694290. 310321. 125706. DOC GIA DAN TRI UNG HO MS 4059 FT21090783255375

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1063972285. ung ho anh Vo Tan Viet, ma so 4063. CT tu 0071004256492 LE DUY KHANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       400,000

31/03/2021

217244. 310321. 124044. Phan Van Niem va Phan Thi Thu giup do Ms 4059 chi Nguyen Thi Tam

       800,000

31/03/2021

MBVCB. 1063954554. Ung ho ma so 4060 Le van Cuong ( chong chi Hang) thon Trang Cat-xa Kim An-h. Thanh Oai-Ha Noi. CT tu 0251001395395 NGUYEN BANG THU BA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       700,000

31/03/2021

205281. 310321. 115527. Ung ho hoan canh kho khan ma so 4060 Le Van Cuong

       300,000

31/03/2021

667541. 310321. 115402. ung ho 40 ms tu 4075 den 4114 moi ms x 150000 d

     6,000,000

31/03/2021

IBVCB. 1063868206. BUI THU HIEN ung ho ma so 4063 Vo Tan Viet. CT tu 0011004007857 BUI THU HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

31/03/2021

137652. 310321. 113955. SANHSEACO GUI MS 4062-310321-11: 40: 00 137652

         50,000

31/03/2021

MBVCB. 1063843094. TRAN NGOC MAI chuyen tien UH Ms 4053. CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/03/2021

MBVCB. 1063839390. TRAN NGOC MAI chuyen tien MS 4056 chi Trang me be Kiet. CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/03/2021

611019. 310321. 112048. 4060.   Ung ho anh cuong FT21090092113082

       100,000

31/03/2021

605494. 310321. 111507. Ms 4054 FT21090843000224

       300,000

31/03/2021

145739. 310321. 111256. UNG HO MA SO 4063. ANH:   VO TAN VIET

       100,000

31/03/2021

600084. 310321. 110949. DOC GIA DAN TRI UNG HO MS 4047 VA 4048 FT21090530740700

     1,000,000

31/03/2021

MBVCB. 1063750275. Ung ho Ma so 4063: Anh Vo Tan Viet. Dia chi:   Ap My Thuan, xa My Thanh, huyen Ba Tri, tinh Ben Tre. . CT tu 0071000623656 LE THI CAM TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1063737729. Ung ho ms 4059-N T Tam. CT tu 0171003463362 DIEN TAY VY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     4,000,000

31/03/2021

SHGD: 10004494. DD: 210331. BO: LE THI QUYNH NHU. Remark: UNG HO CHI TRUONG THI TINH ( ME BE LUONG MAI CHI )

       500,000

31/03/2021

IBVCB. 1063695867. M4057x100k M4058x100k. CT tu 0611001535544 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

31/03/2021

Sender: 79334001. DD: 310321. SHGD: 10001622. BO: DOAN THI HOANG LY3940609. GIUP DO MA SO 4060, ANH LE VAN CUONG.   ( VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

       250,000

31/03/2021

121964. 310321. 103015. TRUONG HOP 4055 NGAY 31 THANG 3-310321-10: 30: 42 121964

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1063692099. 4063- Vo Tan Viet - Ba Tri Ben Tre. CT tu 0821000034326 NGUYEN HUU VU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1063690017. M4052x100k M4054x100k M4055x100k M4056x100k . CT tu 0611001535544 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       400,000

31/03/2021

174195. 310321. 102731. ms4060

       500,000

31/03/2021

455805. 310321. 102701. ma so 4063. anh vo tan viet

       200,000

31/03/2021

173678. 310321. 102604. ms4061

       500,000

31/03/2021

003025. 310321. 102119. ZP5V9E08NL1A 210331000051810 Anh Vo Tan Viet 0364337425

       100,000

31/03/2021

106767. 310321. 101711. Ung ho chau Thai Ba Tiep

       200,000

31/03/2021

118544. 310321. 101728. HO TRO CHI NGUYEN THI LONG, DO LUONG,   NGHE AN ( MS: 4061) -310321-10: 16: 24 118544

       800,000

31/03/2021

IBVCB. 1063643900. MA SO 4060 ANH LE VAN CUONG CHONG CHI HANG. CT tu 0491000415760 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

31/03/2021

IBVCB. 1063642851. HOANG THI DUNG chuyen khoan ma 4050 em NGUYEN THI DUNG. CT tu 0541000267178 HOANG THI DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

      200,000

31/03/2021

IBVCB. 1063627019. Ung ho MS 4060. CT tu 0011002739949 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

31/03/2021

527599. 310321. 100049. Ma so 4061 FT21090418210925

       200,000

31/03/2021

IBVCB. 1063623863. Ung ho MS 4061. CT tu 0011002739949 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

31/03/2021

521836. 310321. 095529. Ung ho be Luong Mai Chi, mong con mau khoe manh FT21090771605770

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1063602003. ma so 4062. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

31/03/2021

002326. 310321. 094402. ZP5V9E08NCHE 210331000046010 ung ho ma so 4056

       100,000

31/03/2021

507636. 310321. 094144. UNG HO MS 4063 FT21090832605500

       120,000

31/03/2021

IBVCB. 1063576724. Ung ho Ma so 4063 Anh Viet. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

         10,000

31/03/2021

IBVCB. 1063562201. a. CT tu 0721000667793 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

31/03/2021

MBVCB. 1063561111. LE THANH PHONG ung ho ma so 4063. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1063481118. Ma so 4055:   chi Truong Thi Tinh ( me be Luong Mai Chi) . CT tu 0021000249812 MAI QUANG HUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       600,000

31/03/2021

MBVCB. 1063462128. Nhung manh doi. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         70,000

31/03/2021

029223. 310321. 082930. Ung ho ma so 4063 anh Vo Tan Viet

       500,000

31/03/2021

446623. 310321. 082334. Ung ho MS 4058, 4059, 4060, 4061, 4062 moi hoan canh 200k

     1,000,000

31/03/2021

MBVCB. 1063451769. Ung ho MS 4063: Anh Vo Tan Viet. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/03/2021

117555. 310321. 082050. Vinh Nam ung ho ms 4062 Vo Tan Viet

       100,000

31/03/2021

MBVCB. 1063449724. ung ho Ma so 4063: Anh Vo Tan Viet. Dia chi:   Ap My Thuan, xa My Thanh, huyen Ba Tri, tinh Ben Tre. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

446595. 310321. 082041. Ung ho MS 4306

       500,000

31/03/2021

105127. 310321. 081000. Ms 4058

       150,000

31/03/2021

MBVCB. 1063428026. Ma so 4062: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/03/2021

MBVCB. 1063427408. Ung ho ma so:   4063. anh Vo tan Viet. CT tu 0221000036128 NGUYEN MANH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

428590. 310321. 080316. Ung ho MS 4063 anh Vo Tan Viet FT21090884736528

       500,000

31/03/2021

427863. 310321. 080153. Gd Le Tan Thanh uh MS 4063 anh Vo Tan Kiet. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21090457116836

       100,000

31/03/2021

MBVCB. 1063419312. Ung ho anh VO TAN VIET   Ma so:   4063, My Thanh, Ba Tri,   Ben Tre. CT tu 0071000964068 TRAN PHUONG THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

422561. 310321. 074928. Ms 4058 - Nguyen Duc Toan bo em Sy FT21090519811007

       200,000

31/03/2021

419857. 310321. 074213. Ung ho ma so 4060 FT21090691859426

       500,000

31/03/2021

631913. 310321. 072838. Pham Thi An ung ho Le Thanh Huy ma so 4054

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1063388695. ung ho Ma so 4053: Pham Thi Hanh. CT tu 0451000273573 NGUYEN HUU MANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/03/2021

413611. 310321. 072240. Gui chi Nguyen Thi Long me Tiep ma so 4061 FT21090956205687

     1,000,000

31/03/2021

776345. 310321. 070847. vu van minh nha an toan 4306

       100,000

31/03/2021

848696. 310321. 063153. ma so 4053 FT21090002305005

       100,000

31/03/2021

MBVCB. 1063344341. Ma So 4061. CT tu 0821000087861 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

31/03/2021

395389. 310321. 045707. MA SO 4054- UNG HO E LE THANH HUY FT21090905509010

       100,000

31/03/2021

117292. 310321. 041959. Ma so 4055 Truong Thi Tinh me chau Luong Mai Chi co chuc con nhanh hoi phuc thuong con

       200,000

31/03/2021

MBVCB. 1063317481. Ma so 4061. CT tu 0011002660025 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

31/03/2021

380000. 310321. 005740. Ung ho anh Sy MS 4058 FT21090087419071

       300,000

01/04/2021

277343. 310321. 233145. Ung ho Ma So 4051 Ong Tran Duc My FT21091134349306

       150,000

01/04/2021

350816. 010421. 204457. Ung ho ma so 4063

       200,000

01/04/2021

797114. 010421. 195729. Tien nhan ai ma so 4603 300K ma so 4602 300K ma so 4601 300K ma so 4600 290K

     1,170,000

01/04/2021

606729. 010421. 185844. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4061

       100,000

01/04/2021

195466. 010421. 185758. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 4059

         50,000

01/04/2021

606470. 010421. 185750. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4060

       100,000

01/04/2021

606225. 010421. 185654. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4059

       100,000

01/04/2021

605960. 010421. 185552. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4058

       100,000

01/04/2021

605651. 010421. 185437. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4057

       100,000

01/04/2021

605400. 010421. 185341. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4056

       100,000

01/04/2021

604909. 010421. 185148. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4055

       100,000

01/04/2021

604495. 010421. 185019. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4054

       100,000

01/04/2021

604239. 010421. 184919. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4053

       100,000

01/04/2021

603903. 010421. 184814. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4050

       100,000

01/04/2021

603647. 010421. 184709. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4048

       100,000

01/04/2021

603231. 010421. 184539. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4047

       100,000

01/04/2021

231033. 010421. 174217. Trinh cung ung ho ma 4063.

       100,000

01/04/2021

02009 704230 401163 90620211 a 3a1764 86. 66115. 163907. TPBank ung ho Quy Dan Tri

       100,000

01/04/2021

SHGD: 10002161. DD: 210401. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4063

         50,000

01/04/2021

SHGD: 10000894. DD: 210401. BO: NGUYEN KIM HAI LAM. Remark: [2100000011430081]MA SO 4063: VO TAN VIET

       300,000

01/04/2021

374415. 010421. 141349. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 0451000476889; Dang Thi Thu Trang ung ho e Nguyen Thi Dung Ms4050

       200,000

01/04/2021

750313. 010421. 141235. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Dang Thi Thu Trang ung ho Le Thi My Trang Ms4056

       200,000

01/04/2021

IBVCB. 1066130816. ung ho ms 4062-4063 moi ms 50k -cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/04/2021

676057. 010421. 135414. Ung ho ma so 4063 Chuc anh chi co duoc suc khoe va binh an. FT21091640880298

         50,000

01/04/2021

MBVCB. 1065864796. MS 4054 LE VAN CHUONG. CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1065856597. MS 4053 PHAM THI HANH. CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/04/2021

SHGD: 10016654. DD: 210401. BO: NGUYEN THI BICH THUY. Remark: Ma so 4053

         20,000

01/04/2021

MBVCB. 1065801168. UNG HO BAO DAN TRI MS 4063 UBND XA BINH CHUAN. CT tu 0701003806476 LE QUOC HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1065799653. UNG HO BAO DAN TRI MS 4060 ANH LE VAN CUONG. CT tu 0701003806476 LE QUOC HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1065795622. UNG HO BAO DAN TRI MS 4061 CHI NGUYEN THI LONG. CT tu 0701003806476 LE QUOC HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/04/2021

406310. 010421. 111042. Nhannp3 giup ma so 4056

       200,000

01/04/2021

404668. 010421. 110950. Nhannp3 giup ma so 4055

       200,000

01/04/2021

400339. 010421. 110727. Nhannp3 giup ma so 4059

       200,000

01/04/2021

398121. 010421. 110621. Nhannp3 giup ma so 4057

       200,000

01/04/2021

395297. 010421. 110447. Nhannp3 giup ma so 4061

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1065752674. Ma so 4057-4062. CT tu 0381000521074 TRAN QUANG NHUT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/04/2021

TRAN THI THANH TRUC NT// GIUP NHUNG GIA DINH GAP BAT HANH

       200,000

01/04/2021

964398. 010421. 091728. CT DINH KY. KINH NHO BAO DAN TRI GU I DEN CAC HOAN CANH KHO KHAN

       100,000

01/04/2021

403041. 010421. 090718. Ung ho ms 4063 - Vo Tan Viet - My Thuan, My Thuat, Ba Tri,   Ben Tre FT21091641486215

       300,000

01/04/2021

332078. 010421. 071150. Ma so 4063. Good lucky si much. FT21091562188706

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1065285260. Ma so 4063 anh vo tan viet. CT tu 0031000310024 NGUYEN THI HAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/04/2021

MBVCB. 1065254909. 4052-Huynh Thi Kim Hol. CT tu 0301000408428 PHAM DUC THINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       150,000

01/04/2021

MBVCB. 1065252762. Ms 4063 VO TAN VIET. CT tu 0451000314393 DO THANH HUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/04/2021

279365. 310321. 233836. Ung ho Ma so 4055 be gai 14 thang tuoi bi bong FT21091419248565

     1,000,000

01/04/2021

MBVCB. 1065245589. Ung ho ma so 4060: le van cuong & tran thi hang. CT tu 0261000279399 TRAN TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/04/2021

IBVCB. 1065243128. Code 4056:   Le Thi My Trang from Village 5,   Ea Bar Commune, Dak Lak Province. . CT tu 0491000056189 RACHMAT MULIA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/04/2021

MBVCB. 1067117355. TRAN HUYNH ANH chuyen tien ma so 4063 xay cau muong chuon. CT tu 0181000959827 TRAN HUYNH ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/04/2021

126056. 010421. 215112. Ung ho em Nguyen Thi Dung MS 4050 FT21092263275007

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1067093955. TA THI THUY DUNG chuyen tien ung ho ms 4057 c ho thi thuan. CT tu 0281001662528 TA THI THUY DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1067088916. TA THI THUY DUNG chuyen tien ung ho ms 4055 c truong thi tinh. CT tu 0281001662528 TA THI THUY DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1067083604. TA THI THUY DUNG chuyen tien ung ho ms 4063 a vo tan viet. CT tu 0281001662528 TA THI THUY DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/04/2021

421607. 010421. 213114. 4063 UBND xa Binh Chuan

       100,000

01/04/2021

MBVCB. 1067078740. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT - UH MS 4063 + NGUYET THU chuyen tien. CT tu PHAN LY NGUYET THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

01/04/2021

MBVCB. 1067070309. ung ho ms 4060 la anh Le Van Cuong. CT tu 0151000593846 NGUYEN TUAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/04/2021

147223. 010421. 212223. ung ho ma 4063 xay cau con Cuong Nghe An

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1067065892. ung ho ms 4061 la chi Nguyen Thi Long. CT tu 0151000593846 NGUYEN TUAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/04/2021

090650. 010421. 210142. Ung ho tu thien ma so 4061 chi nguyen thi long FT21092459822182

       500,000

01/04/2021

MBVCB. 1067032558. 4063- UBND xa Binh Chuan. CT tu 0071001304625 PHAN THI THANH LUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/04/2021

IBVCB. 1066957495. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4063: UBND xa Binh Chuan. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

01/04/2021

626179. 010421. 201803. MS 4060 250k 4061 250k mong cac anh chi som binh phuc

       500,000

01/04/2021

MBVCB. 1066915091. Ma so 4050:   nguyen thi dung. CT tu 0851000011494 TRAN BINH DO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/04/2021

617720. 010421. 194314. MS 4060 SDT 0359408662

         50,000

01/04/2021

617051. 010421. 194030. MS 4061 SDT 0378561800

         50,000

01/04/2021

616413. 010421. 193757. MS 4063 sdt 0364337425

         50,000

01/04/2021

304375. 010421. 192229. Ma so 4063: UBND xa Binh Chuan

     1,000,000

01/04/2021

302177. 010421. 191920. Ma so 4050: Em Nguyen Thi Dung

       100,000

01/04/2021

301273. 010421. 191810. Ma so 4054: Le Van Chuong ( em trai ruot anh Le Thanh Huy)

         20,000

01/04/2021

174727. 010421. 184520. ma so 4061

         10,000

01/04/2021

162952. 010421. 183753. Ma so 4055 chau Kim Phuong gui co Truong Thi Tinh

     1,000,000

01/04/2021

053002. 010421. 183028. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4063 MS4064 MOI MS 100K

       200,000

01/04/2021

052996. 010421. 182916. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4063 MS4064 MOI MS 100K

       200,000

01/04/2021

161520. 010421. 183000. Ma so 4049 gui Bui Van Phuc

     1,000,000

01/04/2021

MBVCB. 1066686702. Ung ho chi Nguyen Thi Long, ma so 4061. CT tu 0451001488925 BUI THI HAU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/04/2021

MBVCB. 1066676949. Ung ho ma so 4061. CT tu 0211000515013 DAO NGOC VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/04/2021

MBVCB. 1066646611. NGUYEN ANH DUY chuyen tien ung ho ma so 4050- em Nguyen Thi Dung. CT tu 0531000276573 NGUYEN ANH DUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/04/2021

IBVCB. 1066599708. Ung ho Ma so 4063: Anh Vo Tan Viet. ??Dia chi: Ap My Thuan, xa My Thanh, huyen Ba Tri, tinh Ben Tre. ??Dien thoai: 0364337425. CT tu 0121000714306 LUU VAN THUYET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/04/2021

MBVCB. 1066575689. 4063 - UBND xa binh chuan. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/04/2021

MBVCB. 1066569013. 4063 - Anh vo tan viet. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/04/2021

180314. 010421. 164314. Ma so 4063 Anh Vo Tan Viet Ap My Thuan xa My Thanh huyen Ba Tri tinh Ben Tre

       100,000

01/04/2021

836505. 010421. 162232. Ma so 4063 Muong Chon FT21091206494902

       400,000

01/04/2021

823595. 010421. 161135. Ung ho xay cau Muong Chon FT21091116287023

       200,000

01/04/2021

IBVCB. 1066425633. dgdgve. CT tu 1018823364 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           5,000

01/04/2021

140439. 010421. 155943. Ung ho ms 4061 (   300n) ms 4063 ( 200n)

       500,000

01/04/2021

284720. 010421. 153948. Vietcombank 1017378606 HO THI LUONG chuyen khoan

       200,000

01/04/2021

IBVCB. 1066294222. Gui e Nguyen Thi Dung- Ma so 4050 - Nghi Son-Thanh Hoa. CT tu 0251001998663 NGO HUU QUANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

01/04/2021

MBVCB. 1066281254. TRAN HUU DUONG chuyen tien ung ho chi Pham Thi Loan so DT 0969772306 o Quang Binh. CT tu 0141000417466 TRAN HUU DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/04/2021

SHGD: 10025400. DD: 210401. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4063 Vo Tan Viet

       100,000

01/04/2021

543300. 010421. 150318. Giang Son ung ho ms 4057 4059 moi ms 150k

       300,000

01/04/2021

542562. 010421. 150119. Giang Son ung ho ms 4058 4060 4061 4062 moi Ms 300k

     1,200,000

01/04/2021

530783. 010421. 142732. MS 4063 anh Vo Tan Viet

       100,000

01/04/2021

IBVCB. 1066169240. MS 4063 UBND Xa Binh Chuan. CT tu 0011004162728 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1066144820. VU THI MAI ung ho ma so 4062 anh vo tan kiet, ma so 4063 ubnd xa binh chuan. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/04/2021

682597. 010421. 140115. uh e Tiep Nghe An FT21091071751716

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1066113538. Xay cau. CT tu 0011003543768 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

01/04/2021

181838. 010421. 135300. Ngo Ngoc Tam trang ung ho ma 4063- xay cau muong kho

       300,000

01/04/2021

MBVCB. 1066092227. ung ho ma 4057. CT tu 0351000924454 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

01/04/2021

023780. 010421. 134647. 4063 ubnd xa binh chuan

       100,000

01/04/2021

066980. 010421. 134340. Ung ho ma so 4056, chi Le Thi My Trang. xin giau ten

       200,000

01/04/2021

066016. 010421. 134150. Ung ho ma so 4047, anh Leng Hoang Anh. xin giau ten

       200,000

01/04/2021

019591. 010421. 134106. Phung Thi Xinh ung ho kp xay cau

       100,000

01/04/2021

340500. 010421. 133342. ung ho ma so 4053 Pham Thi Hanh

       100,000

01/04/2021

340054. 010421. 133131. ung ho ma so 4047 Leng Hoang Anh

       100,000

01/04/2021

IBVCB. 1066045582. Giup ma so 4063 UBND xa Binh Chuan . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

01/04/2021

580736. 010421. 132124. Ung ho ma so 4057

         30,000

01/04/2021

592572. 010421. 132009. Ung ho ms 4063 ubnd xa Binh Chuan huyen Con Cuong Nghe an

       200,000

01/04/2021

578631. 010421. 131923. Ung ho ma so 4060

         30,000

01/04/2021

576619. 010421. 131736. Ung ho ma so 4059

         30,000

01/04/2021

574822. 010421. 131603. Ung ho ma so 4061

         30,000

01/04/2021

573706. 010421. 131454. Ung ho ma so 4053

         30,000

01/04/2021

572166. 010421. 131332. Ung ho ma so 4054

         30,000

01/04/2021

054048. 010421. 131324. ung ho ma so. 4063

       200,000

01/04/2021

601287. 010421. 122014. Ung ho dan Muong Chon xay cau, MS 4063 FT21091636097918

       200,000

01/04/2021

597473. 010421. 121552. Ung ho chau Tiep FT21091783106506

       200,000

01/04/2021

IBVCB. 1065878093. Nho quy phan bo. CT tu 0071004050755 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

01/04/2021

464514. 010421. 114720. Ung ho ma so 4063 Vo Tan Viet

       500,000

01/04/2021

SHGD: 10000624. DD: 210401. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 4063 UBND Xa Binh Chuan

         50,000

01/04/2021

IBVCB. 1065817837. a. CT tu 0431000274098 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

01/04/2021

SHGD: 10015726. DD: 210401. BO: DAM THUY LIEU. Remark: Ung ho Ma So 4054 LE THANH HUY

         50,000

01/04/2021

IBVCB. 1065794216. 4050 4055 4056 4057 4059 moi ms 100 ngan. CT tu 0071001073934 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

01/04/2021

MBVCB. 1065793218. Ma so 4053. CT tu 1018014454 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       300,000

01/04/2021

277212. 010421. 110015. ung ho ma so 4056 be Tuan Kiet

       300,000

01/04/2021

MBVCB. 1065707319. ung ho   ms4063. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

01/04/2021

036142. 010421. 102448. Ung ho nhan ai ma so 4063

       100,000

01/04/2021

298489. 010421. 102008. KIM HUU giup 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063

       200,000

01/04/2021

449590. 010421. 095134. Ung ho ma so 4060 FT21091980303902

       300,000

01/04/2021

MBVCB. 1065596293. MS 4050.   Nguyen Thi Dung. CT tu 0071003490451 QUACH MY HOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1065572688. Ung ho be Luong Mai Chi ( MS 4055) . CT tu 0081001100572 TRAN THI HUONG GIANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/04/2021

218592. 010421. 092429. ung ho 4063

         30,000

01/04/2021

418466. 010421. 092234. Giup do ma so 4063 anh Vo Tan Viet - Ben Tre FT21091820090967

       500,000

01/04/2021

IBVCB. 1065555251. Co Yen Ha Noi ung ho ma so 4061. CT tu 0011003003952 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       100,000

01/04/2021

IBVCB. 1065551919. Co Yen Ha Noi ung ho ma so 4062. CT tu 0011003003952 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       100,000

01/04/2021

IBVCB. 1065547558. Ung ho Ma so 4063 UBND xa Binh Chuan. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

         10,000

01/04/2021

IBVCB. 1065546983. Co Yen Ha Noi ung ho ma so 4063. CT tu 0011003003952 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       150,000

01/04/2021

313194. 010421. 091553. SANHSEACO GUI MS 4063-010421-09: 17: 03 313194

       500,000

01/04/2021

IBVCB. 1065538166. QUACH VAN QUYNH chuyen khoan, ung ho anh Le Van Cuong, MS:   4060. CT tu 0351000631087 QUACH VAN QUYNH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/04/2021

IBVCB. 1065538461. ung ho MS 4063: UBND xa Binh Chuan. . CT tu 0071003225516 HUYNH HONG PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1065531510. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! CHuong uh Ms: 4058 O Nguyen Duc Toan. CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/04/2021

MBVCB. 1065526884. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! C Huong uh Ms : 4052 C Huynh Thi Kim Hol. CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/04/2021

399507. 010421. 090342. UH Ms 4059 FT21091170066854

       300,000

01/04/2021

IBVCB. 1065518909. VU MINH TAM - Ung ho -Ma so 4063: Anh Vo Tan Viet. Dia chi: Ap My Thuan, xa My Thanh, huyen Ba Tri, tinh Ben Tre. Dien thoai: 036433742. CT tu 0531002211065 VU MINH TAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

01/04/2021

397389. 010421. 090125. UH Ms 4063 FT21091154328530

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1065513847. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Nhat Linh Uh Ms 4050: E Nguyen Thi Dung. CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/04/2021

MBVCB. 1065505477. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! ung ho Ms4055 C Luong Thi Tinh ( Me Be Chi) . CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/04/2021

IBVCB. 1065500923. Xin cac A/C chuyen giup den Le Van Chuong, ma so 4054, giup a Le Thanh Huy dang dieu tri ghep than tai bv BACH MAI. CT tu 0371000424088 HUYNH NGOC CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/04/2021

160488. 010421. 084830. Vinh Nam ung ho ms 4063 UBND xa Binh Chuan

       100,000

01/04/2021

425548. 010421. 084346. IBFT 4063 anh vo tan kiet

       100,000

01/04/2021

MBVCB. 1065478157. ung ho ma so 4063 anh Vo Tan Viet. CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1065465751. Nguoi dan. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         70,000

01/04/2021

IBVCB. 1065457773. MS 4059. CT tu 0071003102704 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

01/04/2021

MBVCB. 1065455218. Ung ho MS 4063: UBND xa Binh Chuan - Nghe An. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

01/04/2021

IBVCB. 1065432390. . Ma so 4063:   AnhVoTanViet. ApMyThuanXMyThanh,   hBaTri, tBen Tre. 0364337425. giadinhngheobenhtat. CT tu 0011000958514 DANG QUOC CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/04/2021

SHGD: 10000854. DD: 210401. BO: NGUYEN DUC HAI DUONG. Remark: IB CO DINH THI XUAN HONG CK CHO MA SO 4063:   ANH VO TAN VIET

     5,000,000

01/04/2021

351535. 010421. 080109. Ung ho anh vo tan viet ma so 4063 FT21091379607019

       300,000

01/04/2021

408793. 010421. 075747. Hue Chanh Nhu chuyen tien cho MS 4063

       500,000

01/04/2021

MBVCB. 1065356083. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4063 anh Vo Tan Viet. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/04/2021

MBVCB. 1065343094. MS 4063 - GUI GD ANH VO TAN VIET. CT tu 0491000176829 TRAN NGOC MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1065332599. ung ho ma so 4063. namo adi da phat. . CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/04/2021

317606. 010421. 054943. Ung ho a vo tan viet ben tre ma so 4063 FT21091646243079

     1,000,000

01/04/2021

IBVCB. 1065324905. GIup MS4063 Vo Tan Viet. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       300,000

01/04/2021

MBVCB. 1065321263. Vo con anh Viet bi benh. CT tu 0281000028435 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

01/04/2021

MBVCB. 1065317634. ma so 4055 be Luong MAi Chi khoa cap cuu . CT tu 0481000699107 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

01/04/2021

302335. 010421. 014220. Ma so 4054 FT21091142806538

       200,000

01/04/2021

390442. 010421. 003310. Tran Quoc Khanh ung ho MS4053

       300,000

01/04/2021

390336. 010421. 003144. Tran Quoc Khanh ung ho MS4059

       300,000

01/04/2021

390229. 010421. 002929. Tran Quoc Khanh ung ho MS4055

       300,000

01/04/2021

MBVCB. 1065262127. ms 4053 Pham Thi Hanh. CT tu 0401001457039 NGUYEN BAO TRIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/04/2021

MBVCB. 1065261587. ung ho   MS 4059 chi Nguyen Thi Tam. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/04/2021

MBVCB. 1065261191. NGUYEN HONG TRANG Mai Dong ung ho Ms 4054 Le Van Chuong. Chuc em mau khoe. CT tu 0021000240358 NGUYEN HONG TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

177960. 010421. 235839. Ung ho Ma So 4061 Chi Nguyen Thi Long me Tiep FT21092565634445

       200,000

02/04/2021

177283. 010421. 235539. Ung ho Ma So 4063 UBND xa Binh Chuan FT21092404604062

       100,000

02/04/2021

918198. 020421. 210859. Ung ho ms 4061

       100,000

02/04/2021

101452. 020421. 204334. Tran Anh Duc 5 tuoi ung ho ma so 4064

         50,000

02/04/2021

101235. 020421. 204202. Tran Anh Son 7 tuoi ung ho ma so 4064

         50,000

02/04/2021

MBVCB. 1068579014. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4064 chi nguyen thi thu. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

02/04/2021

849936. 020421. 174311. Ma so 4064. Good lucky si much. FT21092958318842

       200,000

02/04/2021

820847. 020421. 171745. Ung ho ma so 4064 FT21092000163080

       350,000

02/04/2021

820778. 020421. 152358. Ung ho ms 4064 chi Nguyen Thi Thu

       500,000

02/04/2021

SHGD: 10024794. DD: 210402. BO: VO THI TUYET HANH. Remark: Tuyet Hanh - Ung ho MS4063-4062-4054-4055-4056-4057-405 8-4059-4060-4061 - Moi MS 100. 000VND

     1,000,000

02/04/2021

IBVCB. 1067821587. 4064:   Chi Nguyen Thi Thu??Dia chi: Xa Cam My, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh??Dien thoai: 0974944411. CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

02/04/2021

401713. 020421. 111530. tam long thanh

       100,000

02/04/2021

402186. 020421. 104223. Ung ho ma 4064 Ng Thi Thu, cam my,   cam xuyen, ha tinh FT21092903322206

       200,000

02/04/2021

MBVCB. 1067636799. Ung ho ma so 4064: Chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0451000356475 LAI THE ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

02/04/2021

IBVCB. 1067594000. VU TAT THANH 0942555886 ung ho MS: 4063 Vo Tan Viet, ap My Thuan, My Thach,   Ba tri, Ben Tre 0364337425. CT tu 0021001141390 VU TAT THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

02/04/2021

720912. 020421. 100404. Gui ma so 4064 chi Nguyen Thi Thu o xa Cam My huyen Cam Xuyen tinh Ha Tinh

       500,000

02/04/2021

MBVCB. 1067572066. Dung vcb ung ho ma so 4064: Chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0021000924694 LE KIM DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

02/04/2021

475015. 020421. 094733. ma so 4064: chi Nguyen Thi Thu

       500,000

02/04/2021

283860. 020421. 085424. UNG HO MS 4064 FT21092745890557

       200,000

02/04/2021

502235. 020421. 083535. UNG HO MS 4064-020421-08: 35: 33 502235

       300,000

02/04/2021

264129. 020421. 083111. Ma so 4064 FT21092836975905

       100,000

02/04/2021

SHGD: 10001276. DD: 210402. BO: MAI THI NGUYEN CHI. Remark: IBUNG HO MS 4047 ( LENG HOANG ANH)

       400,000

02/04/2021

258459. 020421. 082337. Toi ma so 4064, chi Nguyen Thi Thu, xa Cam My,   huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh FT21092351391422

       300,000

02/04/2021

251108. 020421. 081248. Ung ho ma so 4064 Chuc gia dinh co duoc suc khoe va binh an. FT21092829332098

         50,000

02/04/2021

179634. 020421. 000552. Ung ho Ma So 4049 Chau Bui Van Phuc FT21092321806640

       200,000

02/04/2021

178819. 020421. 000226. Ung ho Ma So 4059 Chi Nguyen Thi Tam FT21092048900579

       200,000

02/04/2021

105377. 010421. 233515. Ung ho ma so 4053

       100,000

02/04/2021

105066. 010421. 232740. Ung ho ma so 4050

       100,000

02/04/2021

933728. 020421. 223200. Giup MS 4059

       300,000

02/04/2021

462893. 020421. 223059. Ung ho chi Long ma so 4061

       100,000

02/04/2021

460285. 020421. 222724. Ung ho anh Vo Tan Viet ma so 4603

       100,000

02/04/2021

MBVCB. 1068830406. ung ho ms 4064. CT tu 0011004023754 PHAM DUC ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

02/04/2021

064685. 020421. 214917. Ung ho ma so 4061 FT21093973381202

     2,000,000

02/04/2021

MBVCB. 1068800078. NGUYEN NGOC PHONG chuyen tien tang ma so 4060 chi Nguyen Thi Thu, Cam Xuyen, Ha Tinh. CT tu 0781000472013 NGUYEN NGOC PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

02/04/2021

MBVCB. 1068761217. ma so 4064 chi nguyen thi thu cam xuyen ha tinh. CT tu 0341000146067 BUI VAN THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

02/04/2021

MBVCB. 1068752490. Ma so 4064. CT tu 0021000044239 DO PHUONG LIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

701944. 020421. 205349. UNG HO VC A VIET va CHI THUYEN BEN TRE

       400,000

02/04/2021

014881. 020421. 204432. Dong duc hao tang ms 4063, 4064. Nam mo quan the am bo tat FT21093378117467

     1,000,000

02/04/2021

IBVCB. 1068711135. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4064: Chi Nguyen Thi Thu.   ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

02/04/2021

001729. 020421. 202849. Ms 4064 FT21092039882562

       200,000

02/04/2021

990112. 020421. 201509. Ma so 4061, Gui em Tiep va gia dinh em. FT21092012206018

       500,000

02/04/2021

120103. 020421. 194714. Ung ho chi Nguyen Thi Thu 4064

       100,000

02/04/2021

MBVCB. 1068615671. Ma so 4064: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

02/04/2021

934799. 020421. 191156. Tung Nguyen giup ma so 4059 Chi Nguyen Thi Tam - Cam on bao Dan Tri FT21092093773980

     1,000,000

02/04/2021

928976. 020421. 190534. Ung ho ma so 4064, chi nguyen thi thu, chuc gi dinh chi binh an, may man FT21092641935880

       300,000

02/04/2021

767915. 020421. 183728. ung ho 4064 , nguyen thi thu , ha tinh

       100,000

02/04/2021

IBVCB. 1068514660. Ung ho chi Ngyen Thi Thu, ma so 4064,   Dia chi: Xa Cam My, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh, Dien thoai:   0974944411. CT tu 0011000909473 PHAM HOANG LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

02/04/2021

880071. 020421. 181240. Ma so 4050 Nguyen Thi Dung FT21092011012834

       460,000

02/04/2021

878663. 020421. 181110. Ma so 4058 Nguyen Duc Toan FT21092116727106

       500,000

02/04/2021

923446. 020421. 180805. ung ho ma so 4053

       300,000

02/04/2021

MBVCB. 1068423497. DAO MINH PHONG ung ho Ma so 4064 Chi Nguyen Thi Thu - Dia chi Cam My, Cam Xuyen, Ha Tinh. CT tu 0041000117530 DAO MINH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

02/04/2021

MBVCB. 1068411223. ung ho ma so 4064 chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0031000658272 TRINH THANH CONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

733480. 020421. 172236. ung ho tu 4059-4064

       600,000

02/04/2021

MBVCB. 1068340156. Ms 4064. CT tu 0451001712564 DINH THI AI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

02/04/2021

MBVCB. 1068330478. TRAN HUYNH ANH chuyen tien ma so 4064, chi nguyen thi thu. CT tu 0181000959827 TRAN HUYNH ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

02/04/2021

119967. 020421. 161801. UNG HO MA SO 4058 NGUYEN TIEN SY

       300,000

02/04/2021

IBVCB. 1068228707. HOANG VAN BANG ung ho MS 4064. CT tu 0071000964239 HOANG VAN BANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

IBVCB. 1068196865. MS4060x100k MS4061X100k MS4064x100k. CT tu 0611001535544 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       300,000

02/04/2021

IBVCB. 1068195397. MS 4064:   Nguyen Thi Thu, xa Cam My, Cam Xuyen,   Ha Tinh. CT tu 0181001076551 PHAM THUY HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

02/04/2021

IBVCB. 1068197553. Ung ho Ma so 4062. CT tu 0101000790120 TRAN THI THOM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

IBVCB. 1068193111. NGUYEN DANG BINH ung ho ma so: 4064. CT tu 0351000753083 NGUYEN DANG BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

IBVCB. 1068191025. Ung ho Ma So 4064. CT tu 0101000790120 TRAN THI THOM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

703560. 020421. 153029. Ung ho chi nguyen thi thu ms 4046 FT21092109732652

       200,000

02/04/2021

085338. 020421. 152256. Ung ho MS 4064

       300,000

02/04/2021

078944. 020421. 151229. ung ho gia dinh chi nguyen thi thu ma so 4064

       500,000

02/04/2021

116905. 020421. 151021. Ung ho ma so 4064 chi Nguyen thi Thu, dia chixa Cam My, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh

     5,000,000

02/04/2021

IBVCB. 1068135399. MS 4052 Huynh Thi Kim Hol. CT tu 0911000003312 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       250,000

02/04/2021

SHGD: 10000770. DD: 210402. BO: TRAN VAN GIANG. Remark: [2100000011440263]HO TRO MA SO 4064:   CHI NGUYEN THI THU

       200,000

02/04/2021

IBVCB. 1068133105. MS 4051 Tran Duc My. CT tu 0911000003312 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       250,000

02/04/2021

IBVCB. 1068121697. Ma so 4064:   Chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0531000287924 ONG THI MINH NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

02/04/2021

IBVCB. 1068119227. TO HOANG NGOC chuyen khoan Ma so 4061: Chi Nguyen Thi Long ( me Tiep) . CT tu 0031000315125 TO HOANG NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

864830. 020421. 145629. NGUYEN THI THANH QUY

       100,000

02/04/2021

MBVCB. 1068104046. Ung ho ma so 4036 ba Trinh Thi Thom ( Bac Lieu) . CT tu 0611001909026 NGUYEN HOANG HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

MBVCB. 1068102049. Ung ho ma so 4035 chi Vi Thi Toan ( Thanh Hoa) . CT tu 0611001909026 NGUYEN HOANG HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

MBVCB. 1068100215. Ung ho ma so 4064 Nguyen Thi Thu Ha ( Ha Tinh) . CT tu 0611001909026 NGUYEN HOANG HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

MBVCB. 1068092420. ung ho chi Nguyen Thi Thu ma so 4064. CT tu 0021000400692 VU VAN HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

02/04/2021

MBVCB. 1068091452. Ma so 4064 chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0731000584226 NGUYEN ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

02/04/2021

IBVCB. 1068081936. MS 4064 CHI NGUYEN THI THU HA TINH. CT tu 1017749018 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       600,000

02/04/2021

625209. 020421. 144251. MS 4060 mong chi som binh phuc

       300,000

02/04/2021

644146. 020421. 144139. Ung ho chi Nguyen Thi Long, Nghe An,   ma 4061 FT21092880850583

       500,000

02/04/2021

MBVCB. 1068066143. ung ho Ma so 4064: Chi Nguyen Thi Thu Dia chi: Xa Cam My,   huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

801530. 020421. 142853. ung ho ma so 4053 Pham Thi Hanh

       200,000

02/04/2021

102017. 020421. 141853. Ung ho ma so 4064

       200,000

02/04/2021

790282. 020421. 141626. Ung ho MS 4064

       100,000

02/04/2021

681386. 020421. 141229. van tuong Chuyen tien ung ho 4002 2tr. 4036 3tr. 4032 2tr. 4049 5tr.   4048 5tr

   17,000,000

02/04/2021

SHGD: 10021631. DD: 210402. BO: NGUYEN HUU DONG. Remark: Ms 4064 chi nguyen thi thu

     1,000,000

02/04/2021

MBVCB. 1068015690. Ung ho Ma so 4060. CT tu 0691000351737 TA THI MINH TAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

02/04/2021

MBVCB. 1068011086. Ung ho MS 4063. CT tu 0691000351737 TA THI MINH TAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

MBVCB. 1068009782. Ung ho chi Nguyen Thi Thu MS4064. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

02/04/2021

603096. 020421. 140419. Ma so 4064 Chi Nguyen Thi Thu Dia chi Xa Cam My, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh FT21092405240414

       150,000

02/04/2021

599048. 020421. 135525. chuyen cho nguyen thi thu. ma4064

     1,000,000

02/04/2021

IBVCB. 1067982104. Giup ma so 4064 chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

         50,000

02/04/2021

IBVCB. 1067973146. 1. Ma so 4064: Chi Nguyen Thi ThuDia chi: Xa Cam My, huyen Cam Xuyen, tinh Ha TinhDien thoai: 0974944411. CT tu 0081000836178 BUI THANH BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

02/04/2021

193831. 020421. 134501. Ung ho ma so 4062 anh Vo Tan Viet

       300,000

02/04/2021

193566. 020421. 134345. Ung ho ma so 4064 chi Nguyen Thi Thu

       300,000

02/04/2021

IBVCB. 1067961337. Ma so 4064. CT tu 0071005724724 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

02/04/2021

SHGD: 10019133. DD: 210402. BO: NGUYEN NGOC THU THAO. Remark: Ung ho ms 4053

       100,000

02/04/2021

557642. 020421. 131608. Ung ho ma so 4064 FT21092401866045

       500,000

02/04/2021

MBVCB. 1067927814. VU THI MAI ung ho ma so 4064 chi nguyen thi thu. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

02/04/2021

SHGD: 10018363. DD: 210402. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4064 Nguyen Thi Thu

       100,000

02/04/2021

MBVCB. 1067902669. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4064 chi Nguyen Thi Thu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

02/04/2021

IBVCB. 1067891768. Nguyen Thi Long MS4061. CT tu 0281000242160 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

02/04/2021

IBVCB. 1067886722. Vo Tan Viet MS4063. CT tu 0281000242160 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

02/04/2021

MBVCB. 1067883098. Ma so 4059:   Chi Nguyen Thi Tam. CT tu 0541000255755 NGUYEN THI HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

02/04/2021

MBVCB. 1067880129. Ma so 4064:   Chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0541000255755 NGUYEN THI HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

02/04/2021

IBVCB. 1067880020. Nguyen Thi Thu MS4064. CT tu 0281000242160 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

02/04/2021

526535. 020421. 123930. Gui chi thu ma 4064 FT21092852206101

       200,000

02/04/2021

MBVCB. 1067859435. NGUYEN HOAN MINH chuyen tien ung ho chi nguyen thi thu 4064. CT tu 0281000638057 NGUYEN HOAN MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

509015. 020421. 122023. Ung ho ms 4064 chi Nguyen Thi Thu FT21092203659731

       200,000

02/04/2021

520064. 020421. 121851. ma so 4064: chi nguyen thi thu

       500,000

02/04/2021

764967. 020421. 121558. Gui tang em Nguyen Thi Thu ma so 4064

       200,000

02/04/2021

500654. 020421. 121143. Ung ho ma so4064 chi nguyen thi thucam xuyen ha tinh sdt0974944411 FT21092355602312

       100,000

02/04/2021

MBVCB. 1067830957. Ma so 4064:   Chi Nguyen Thi Thu. CT tu DOAN NGOC MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

MBVCB. 1067828322. ma so 4064:   nguyen thi thu. cam my, cam xuyen,   ha tinh. CT tu 0011000768600 NGUYEN HONG HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

02/04/2021

MBVCB. 1067821864. Ung ho Ma so 4064: Chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

492880. 020421. 120335. Ung ho ma so 4064 FT21092218649403

       200,000

02/04/2021

480522. 020421. 120314. Ma so 4063 Anh Vo Tan Viet Dia chi Ap My Thuan xa My Thanh huyen Ba Tri tinh Ben Tre

       100,000

02/04/2021

486665. 020421. 115732. Ma 4064 gui chi Thu FT21092999070542

       100,000

02/04/2021

467642. 020421. 115453. Ma so 4064 Chi Nguyen Thi Thu Dia chi Xa Cam My huyen Cam Xuyen tinh Ha Tinh

       100,000

02/04/2021

483499. 020421. 115431. Ung ho ma so 4064 FT21092885504021

       500,000

02/04/2021

553299. 020421. 115421. UNG HO MS : 4064-020421-11: 55: 29 553299

       100,000

02/04/2021

553090. 020421. 115326. CHI NGUYEN UNG HO MS : 4064-020421-11: 53: 51 553090

       100,000

02/04/2021

479442. 020421. 115042. QuynhNTT ung ho ms 4063, 4064 FT21092475889790

       400,000

02/04/2021

478513. 020421. 114951. Chi Hang cty Giay SG ung ho Gd chi Thu FT21092999039943

     2,000,000

02/04/2021

IBVCB. 1067783396. TRAN NGOC LINH chuyen khoan ung ho Ma so 4064: Chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0061001149865 TRAN NGOC LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

02/04/2021

469805. 020421. 114138. Ung ho gd chi Thu ma so 4064 FT21092042796864

       500,000

02/04/2021

753293. 020421. 113600. 4064

       100,000

02/04/2021

744505. 020421. 113536. Ung ho Nguyen Thi Thu 4064

       200,000

02/04/2021

MBVCB. 1067770142. ma so 4064. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

02/04/2021

SHGD: 10015991. DD: 210402. BO: TRINH DAI HA. Remark: Giup do ms 4064

       500,000

02/04/2021

269851. 020421. 112920. Chiu on cha Diep ung ho xay cau cho ba con Muong Chon thong nho Bao Dien tu dan tri chung tay giup do Amen

       100,000

02/04/2021

MBVCB. 1067754345. ung ho ma so 4063. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

02/04/2021

MBVCB. 1067752798. ung ho ma so 4064. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

02/04/2021

658264. 020421. 111907. LE QUANG ANH NESFACO UNG HO MS4064

       500,000

02/04/2021

166424. 020421. 112026. ung ho   ms 4064 chi nguyen thi thu

       500,000

02/04/2021

MBVCB. 1067734240. 4064 chi nguyen thi thu. CT tu 0261003454272 NGUYEN HAI HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

02/04/2021

IBVCB. 1067726539. BUI QUANG TRUNG chuyen khoan ung ho 4064. CT tu 0341005623890 BUI QUANG TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

436303. 020421. 111152. Ung ho ma so 4064 FT21092382185733

       100,000

02/04/2021

IBVCB. 1067720340. a. CT tu 0071000996991 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

02/04/2021

IBVCB. 1067718650. A. CT tu 0911000070051 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

02/04/2021

SHGD: 10000525. DD: 210402. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung Ho Chi Nguyen Thi Thu MS 4064

       100,000

02/04/2021

IBVCB. 1067716453. a. CT tu 0471000318988 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

02/04/2021

IBVCB. 1067713988. gvad. CT tu 1018419579 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

02/04/2021

431059. 020421. 110712. Ck ung ho ma so 4061 FT21092577008705

       500,000

02/04/2021

427937. 020421. 110423. Ck ung ho ma so 4064 FT21092401376039

       500,000

02/04/2021

058743. 020421. 105956. Ung ho ma so 4064 nguyen thi thu

     1,000,000

02/04/2021

MBVCB. 1067698914. Ung ho ma so 4064: nguyen thi thu. CT tu 0011004163197 KIEU CONG TOAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

02/04/2021

MBVCB. 1067694002. Chuyen khoan dong gop ma so 4055. CT tu 0721000624152 NGUYEN VIET HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

02/04/2021

418841. 020421. 105638. 4058- Nguyen Duc Toan, bo em Sy FT21092035309955

       100,000

02/04/2021

IBVCB. 1067692713. Ung ho MS 4056, 4059. Moi MS 50ngan, Cam on bao dantri. CT tu 0531002465021 TRINH HOANG SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

02/04/2021

418261. 020421. 105612. Ung ho ma so 4064 FT21092647289707

       500,000

02/04/2021

MBVCB. 1067687158. PHAM THI THUY HANG chuyen tien. CT tu 0201000588567 PHAM THI THUY HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

02/04/2021

414608. 020421. 105304. Tung Nguyen giup ma so 4064 Chi Nguyen Thi Thu - Cam on bao Dan Tri FT21092319680220

       500,000

02/04/2021

IBVCB. 1067679233. Tu MS 4056 den MS 4063. CT tu 0011004351208 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       800,000

02/04/2021

411573. 020421. 105027. Tung Nguyen Giup ma so 4062 Anh Vo Tan Viet - Cam on bao Dan Tri FT21092404616504

       100,000

02/04/2021

734635. 020421. 104325. Chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Thu ma so 4064

       200,000

02/04/2021

616197. 020421. 103159. Ban doc ung ho MS 4064 chi Nguyen Thi Thu

       200,000

02/04/2021

491046. 020421. 101243. ung ho ma so 4064 chi nguyen thi thu

       100,000

02/04/2021

363700. 020421. 100925. Ung ho ms 4064 chi Nguyen Thi Thu FT21092615701857

       300,000

02/04/2021

354150. 020421. 100106. Ung ho Chi Nguyen Thi Thu, MS 4064 FT21092206363653

       200,000

02/04/2021

SHGD: 10010815. DD: 210402. BO: NGUYEN VAN TUAN. Remark: Ung ho ma so 4064 chi Nguyen Thi Thu

       300,000

02/04/2021

339512. 020421. 094757. Ung ho ms 4064 FT21092410400146

       100,000

02/04/2021

338386. 020421. 094658. Ung ho chi Nguyen Thi Thu ma so 4064 FT21092942429149

       500,000

02/04/2021

IBVCB. 1067547860. agdg. CT tu 1012423007 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

02/04/2021

140070. 020421. 094546. Ung ho 4064

       200,000

02/04/2021

MBVCB. 1067545264. Ung ho ms 4051, chu Tran Duc My. CT tu 0071001112006 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

SHGD: 10000354. DD: 210402. BO: BUI THU LE. Remark: Ung ho ma so 4064 - Chi Nguyen ThiThu

       700,000

02/04/2021

MBVCB. 1067541647. Ung ho ms 4058, chu Nguyen Duc Toan. CT tu 0071001112006 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

IBVCB. 1067538892. ms 4064 chi thu trang. CT tu 0071004720789 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

02/04/2021

327930. 020421. 093843. DINH VAN NGON CT

       200,000

02/04/2021

MBVCB. 1067536557. Gui ms4064. CT tu 0351000619537 NGUYEN THANH SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

02/04/2021

326371. 020421. 093715. Ung ho ms 4064 - chi nguyen thi thu

     1,000,000

02/04/2021

MBVCB. 1067530968. Xot xa. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         70,000

02/04/2021

MBVCB. 1067527993. Ung ho ma so 4063- anh Vo Tan Viet. CT tu 0021001817825 TRAN THI THANH VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

02/04/2021

MBVCB. 1067527251. PHAM BA THANG ung ho ma so 4064, chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0491001481985 PHAM BA THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

02/04/2021

MBVCB. 1067526445. chuyen tien ho tro gd c Thu ms 4064. CT tu 0721000593202 LE THI KINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

02/04/2021

MBVCB. 1067524106. Ung ho ma so 4054- anh Le Van Chuong. CT tu 0021001817825 TRAN THI THANH VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

02/04/2021

708727. 020421. 092958. Ung ho chi thu Ha tinh ma so 4064

       100,000

02/04/2021

318521. 020421. 092858. Ung ho ma so 4046 FT21092480783066

       200,000

02/04/2021

MBVCB. 1067517270. Ung ho ma so 4064 : chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0481000825215 PHAM THI QUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

02/04/2021

MBVCB. 1067516055. NGUYEN CONG PHU chuyen tien 4046 nguyen thi thu. CT tu 0121002190386 NGUYEN CONG PHU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

02/04/2021

SHGD: 10007500. DD: 210402. BO: NGUYEN THI HANG. Remark: Ma so 4037 . Chi Hoang Thi Binh . Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat

         50,000

02/04/2021

MBVCB. 1067514226. NGUYEN DUC LUONG chuyen tien ung ho chi Ng Thi Thu ma 4064. CT tu 0711008888889 NGUYEN DUC LUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

315271. 020421. 092546. Ung ho ms 4064 FT21092480770610

       200,000

02/04/2021

314350. 020421. 092452. Ma so 4064 FT21092640976095

       350,000

02/04/2021

313879. 020421. 092426. Giup ma so 4064 FT21092782563644

       200,000

02/04/2021

312366. 020421. 092301. Ung ho ma 4064 chi nguyen thi thu FT21092037604176

       300,000

02/04/2021

MBVCB. 1067498613. ms 4064. CT tu 0541000216285 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         20,000

02/04/2021

MBVCB. 1067496983. NGUYEN THI KIM ANH chuyen tien chi Thu ms 4064. CT tu 0201000673479 NGUYEN THI KIM ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

02/04/2021

IBVCB. 1067494292. Ung ho Ma so 4064: Chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

02/04/2021

MBVCB. 1067491532. MS 4064 chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0421000475158 LE TRUNG HAU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

IBVCB. 1067490411. Ma so 4061:   Chi Nguyen Thi Long Dia chi:   Tru tai xom Thong Nhat, xa Dong Son, huyen Do Luong, Nghe An)   Dien thoai: 0378. 561. 800. CT tu 0081000224996 PHAN TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

02/04/2021

IBVCB. 1067485023. Ung ho Ma so 4064 Chi Thu. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

         10,000

02/04/2021

IBVCB. 1067483903. Ma so 4064:   Chi Nguyen Thi Thu??Dia chi: Xa Cam My, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh??Dien thoai: 0974944411. CT tu 0081000224996 PHAN TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

02/04/2021

SHGD: 10009920. DD: 210402. BO: BUI TRIEU XA. Remark: Giup cac ms 4060 150k, 4062 200k, 4063 150k,   4064 100k.

       600,000

02/04/2021

SHGD: 10009281. DD: 210402. BO: NGO KHANH HOA. Remark: Ngo Khanh hoa ung ho ma so 4051

         50,000

02/04/2021

889188. 020421. 090417. Ong Tu Van ung ho cho MS 4064

     3,000,000

02/04/2021

452890. 020421. 090130. ung ho ma so 4064: chi Nguyen Thi Thu

       200,000

02/04/2021

541462. 020421. 090038. Ma so 4064: Chi Nguyen Thi Thu

         30,000

02/04/2021

507637. 020421. 090018. SANHSEACO GUI MS 4064-020421-09: 01: 25 507637

         50,000

02/04/2021

MBVCB. 1067457823. Ung ho ma so 4064: Chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0621000428233 TRAN MINH HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

02/04/2021

SHGD: 10006985. DD: 210402. BO: TRAN NHAT LINH. Remark: ung ho ma so 4063 Vo Tan Viet

     1,000,000

02/04/2021

179655. 020421. 085413. UNG HO MA SO 4064

       100,000

02/04/2021

MBVCB. 1067451095. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4064. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

02/04/2021

619992. 020421. 085228. ung ho ma so 4063

       100,000

02/04/2021

158526. 020421. 085056. Nguyen trong luan ung ho ma so 4058 ong Nguyen Duc Toan

       200,000

02/04/2021

696116. 020421. 085049. MS 4063 UBND xa Binh Chuan

       100,000

02/04/2021

SHGD: 10005250. DD: 210402. BO: DAO NGOC VAN. Remark: Ung ho ma so 4059 c Nguyen Thi Tam

       500,000

02/04/2021

095992. 020421. 084805. Nguyen trong luan ung ho ma so 4061 chi Nguyen Thi Long

       200,000

02/04/2021

MBVCB. 1067440950. ung ho ma so 4061. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

02/04/2021

MBVCB. 1067438059. ung ho ma so 4062. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

02/04/2021

SHGD: 10000244. DD: 210402. BO: DO THI HUE CHI. Remark: Ung ho ma so 4060

       100,000

02/04/2021

094406. 020421. 084610. Nguyen trong luan ung ho ma so 4060 anh Le Van Cuong

       200,000

02/04/2021

MBVCB. 1067437424. LUONG VAN THINH ung ho. CT tu 0301000335077 LUONG VAN THINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

02/04/2021

MBVCB. 1067435815. ung ho ma so 4063. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

02/04/2021

MBVCB. 1067430654. ung ho ma so 4064. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

02/04/2021

MBVCB. 1067417155. Ung ho MS 4064: Chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

02/04/2021

IBVCB. 1067410355. ast. CT tu 0911000067657 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           2,000

02/04/2021

119966. 020421. 082257. Vinh Nam ung ho ms 4064 Nguyen Thi Thu

       100,000

02/04/2021

435264. 020421. 081835. Thao Pham ung ho hoan canh ma so 4064

       500,000

02/04/2021

MBVCB. 1067380782. Ung ho MS 4048. CT tu 0451000456091 VU TIEN DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

MBVCB. 1067371659. TRAN HUY MANH ung ho 4064 nguyen thi thu. CT tu 0121000850541 TRAN HUY MANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

02/04/2021

IBVCB. 1067362583. UNG HO Ma so 4063: UBND xa Binh Chuan XAY CAU. CT tu 0311000572431 TRAN THI MINH TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

IBVCB. 1067361257. UNG HO Ma so 4053: Pham Thi Hanh. CT tu 0311000572431 TRAN THI MINH TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

02/04/2021

MBVCB. 1067331548. Ma so 4063:   UBND xa Binh Chuan ung ho xay cau. CT tu 0061000546216 PHAN NHAT QUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

02/04/2021

IBVCB. 1067288413. Giup MS4063 Xa Binh Chuan xay cau. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

02/04/2021

032458. 020421. 050006. hotroms4062

       100,000

02/04/2021

032289. 020421. 045711. hotroms4063

       100,000

02/04/2021

192031. 020421. 012002. Ung ho MS 4059 FT21092009374061

         50,000

02/04/2021

191889. 020421. 011846. Ung ho MS 4063 FT21092160338017

         50,000

03/04/2021

861228. 020421. 234135. Nguyen Thanh Phong+Nguyen Thanh Hai ( Hien Ninh, Soc Son, Ha Noi) - UH MS4055

       100,000

03/04/2021

861008. 020421. 233950. Nguyen Manh Tuan ( Hien Ninh, Soc Son, Ha Noi) - UH MS4061

       100,000

03/04/2021

860844. 020421. 233839. Do Ha Xuyen ( Soc Son, Ha Noi) - UH MS4060

       100,000

03/04/2021

107255. 020421. 230837. E Tam Goldmark Ha Noi O9O 22 86 7 9 8 ung ho 6 MS. MS 3548, 3493,   3231, 3566, 3823,   3976. 500k moi gia dinh FT21093326453034

     3,000,000

03/04/2021

884072. 030421. 221948. Ung ho MS 4065 Le Thanh Nghi FT21095566228070

       200,000

03/04/2021

881098. 030421. 221413. Ms 4063.   UBND xa Binh chuan FT21095652046607

       250,000

03/04/2021

880117. 030421. 221227. Ms 4064.   Mong gia dinh chi Thu vuot qua kho khan FT21095011905743

       250,000

03/04/2021

878829. 030421. 221003. Ms 4065.   Mong gia dinh a Nghi nhanh qua kho khan FT21095178881488

       300,000

03/04/2021

148487. 030421. 220648. Ttq ung ho ms 4061 4064 4065 moi ms 100k

       300,000

03/04/2021

147986. 030421. 220345. Ttq ung ho ms 4055 4056 4057 4059 4060 moi ms 100k

       500,000

03/04/2021

147656. 030421. 220126. Ttq ung ho ms 4050 4051 4052 4053 4054 moi ms 100k

       500,000

03/04/2021

IBVCB. 1070132186. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4065: Anh Le Thanh Nghi ??Dia chi: Thon Yen Vy, xa Ha Long,   huyen Ha Trung, tinh Thanh Hoa. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       150,000

03/04/2021

MBVCB. 1070044090. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4065 anh le thanh nghi. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

03/04/2021

827882. 030421. 193254. UNG HO HOAN CANH MS 4063, 4064, 4065.   MOI HOAN CANH 300. 000-030421-19: 32: 58 827882

       900,000

03/04/2021

730792. 030421. 184157. Ung ho ma so 4060, anh Le Van Cuong. Cam on bao Dan Tri FT21093747878206

     1,000,000

03/04/2021

725832. 030421. 183534. Ung ho ma so 4063, anh Vo Tan Viet. Cam on bao Dan Tri FT21093040016475

     1,000,000

03/04/2021

722931. 030421. 183130. Ung ho ma so 4064, chi Nguyen Thi Thu. Cam on bao Dan Tri FT21093302747660

     1,000,000

03/04/2021

494824. 030421. 164304. Ung ho quy

       200,000

03/04/2021

MBVCB. 1069693172. UNG HO BAO DAN TRI MS 4065 ANH LE THANH NGHI. CT tu 0701003806476 LE QUOC HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

03/04/2021

554262. 030421. 152423. Ung ho ma so 4065 Chuc em va gia dinh co duoc suc khoe va binh an.   FT21093178000475

         50,000

03/04/2021

MBVCB. 1069660612. Ung ho hc 4063, 4064 moi hc 100. 000. CT tu 0591000194653 NGUYEN VAN GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

03/04/2021

IBVCB. 1069376239. ( Ong) Ho Phi Hai ung ho ms4064 ( Chi)   nguyen Thi Thu. dc: X. Cam My, H. Cam Xuyen, T. Ha Tinh. Dt: 0974944411. CT tu 0411001053723 BUI THANH PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

03/04/2021

IBVCB. 1069372534. ( Ong) Ho Phi Hai ung ho ms4061 ( Chi) Nguyen Thi Long ( me Tiep) . Dc: Xom Thong Nhat, X. Dong Son, H. Do Luong, T. Nghe An. Dt: 0378561800. CT tu 0411001053723 BUI THANH PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

03/04/2021

IBVCB. 1069366101. ( Ong) Ho Phi Hai ung ho ms4057 ( Chi) Ho Thi Thuan ( me be Tram Anh) . Dc: Xom 2, X. Quynh Nghia, H. Quynh Luu, T. Nghe An. dt: 0965610892. CT tu 0411001053723 BUI THANH PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

03/04/2021

IBVCB. 1069361804. ( Ong) Ho Phi Hai ung ho ms4058 ( Ong)   Nguyen Duc Toan. dc: khu 5, X. Am Ha, H. Ha Hoa, T. Phu Tho. Dt: 0366626622. CT tu 0411001053723 BUI THANH PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

03/04/2021

IBVCB. 1069273087. ung ho ms 4065-4066 moi ms 50k -cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

03/04/2021

190874. 030421. 104133. Ung ho ma so 4055 chi TRUONG THI TINH chuc chau mau khoe

       300,000

03/04/2021

MBVCB. 1069113094. ung ho 300, 000 moi hoan canh 4063, 4064, 4065. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       900,000

03/04/2021

MBVCB. 1069111682. ung ho 300, 000 moi hoan canh 4059, 4060, 4061, 4062. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,200,000

03/04/2021

983935. 030421. 075547. mr z giup ma so 4060

       100,000

03/04/2021

178018. 030421. 075054. Ung ho ma 4065 FT21093144077046

       300,000

03/04/2021

120460. 020421. 235040. Ung ho anh Sy FT21093650530014

       200,000

03/04/2021

487390. 020421. 231128. Nho giup do nhung hoan canh kho khan

       200,000

03/04/2021

02009 7045704 02230 948202 10 ef 90818 44. 69741. 230951. Ung ho ma so 4064 chi Nguyen Thi Thu o Cam Cuyen Ha Tinh

       100,000

03/04/2021

MBVCB. 1068853500. ms 4064. CT tu 0021000298536 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

03/04/2021

723210. 020421. 223622. Ung ho MS 4049 - Bui Van Phuc

       200,000

03/04/2021

MBVCB. 1070228991. Ma so 4065 anh Le Thanh Nghi. CT tu 0301002827587 LE ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

03/04/2021

MBVCB. 1070228687. Ma so 4064 chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0301002827587 LE ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

03/04/2021

MBVCB. 1070227300. Ma so 4062 anh Vo Tan Viet. CT tu 0301002827587 LE ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

03/04/2021

MBVCB. 1070226103. Ma so 4061 chi Nguyen Thi Long. CT tu 0301002827587 LE ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

03/04/2021

MBVCB. 1070226519. Ma so 4060 anh Le Van Cuong. CT tu 0301002827587 LE ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

03/04/2021

MBVCB. 1070211235. TRAN HUNG SON ung ho MS 4065. CT tu 0541000247602 TRAN HUNG SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

03/04/2021

MBVCB. 1070202564. TRAN HUNG SON ung ho MS 4064. CT tu 0541000247602 TRAN HUNG SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

03/04/2021

MBVCB. 1070161538. Ma so 4057:   Chi Ho Thi Thuan . CT tu 0541000255755 NGUYEN THI HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

03/04/2021

MBVCB. 1070156920. Ma so 4065:   Anh Le Thanh Nghi. CT tu 0541000255755 NGUYEN THI HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

03/04/2021

IBVCB. 1070151646. Ma so 4064 Chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0451000238661 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,500,000

03/04/2021

IBVCB. 1070144604. Ma so 4065 Anh Le Thanh Nghi. CT tu 0451000238661 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

     1,500,000

03/04/2021

IBVCB. 1070126079. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4065: Anh Le Thanh Nghi.   ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

03/04/2021

IBVCB. 1070114726. Xin bao Dan tri gui den giup do con anh Le Thanh Nghi ma so 4065. CT tu 0011002969080 VU AN THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

03/04/2021

IBVCB. 1070112624. TRAN NHO THAI chuyen khoan ; Ma so 4065:   Anh Le Thanh Nghi . Thon Yen Vy,   xa Ha Long, huyen Ha Trung, tinh Thanh Hoa. CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       150,000

03/04/2021

MBVCB. 1070091899. Ung ho Ma so 4064. CT tu 0011001481123 DO HOANG TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

03/04/2021

MBVCB. 1070092525. Ma so 4065 bs Hoang Phuong ung ho em Hoi. CT tu 0071000697675 NGUYEN HOANG ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

03/04/2021

MBVCB. 1070088819. Ma so 4063 Bs Hoang Phuong ung ho gia dinh anh Viet. CT tu 0071000697675 NGUYEN HOANG ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

03/04/2021

MBVCB. 1070046418. Be XUKA giup do ma so 4064. CT tu 0441003846382 HOANG THUY THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

03/04/2021

MBVCB. 1070044888. Be XUKA giup do ma so 4059. CT tu 0441003846382 HOANG THUY THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

03/04/2021

MBVCB. 1070043318. Be XUKA giup do ma so 4057. CT tu 0441003846382 HOANG THUY THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

03/04/2021

MBVCB. 1070042222. Be XUKA giup do ma so 4055. CT tu 0441003846382 HOANG THUY THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

03/04/2021

MBVCB. 1070037197. Be XUKA giup do ma so 4050. CT tu 0441003846382 HOANG THUY THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

03/04/2021

660855. 030421. 192317. 1.   Ma so 4065: Anh Le Thanh Nghi

         30,000

03/04/2021

113287. 030421. 190110. ung ho anh le thanh nghi ma so 4065

       300,000

03/04/2021

MBVCB. 1069892513. NGUYEN XUAN THUONG chuyen tien ms 4065 LE THANH GHI. CT tu 0351000912433 NGUYEN XUAN THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

03/04/2021

MBVCB. 1069868493. NGUYEN THI BAY chuyen tienle thanh nghi ma so 4065. CT tu 0251001143603 NGUYEN THI BAY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

03/04/2021

MBVCB. 1069852480. Ung ho anh Le Thanh Nghi MS4065. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

03/04/2021

804283. 030421. 170512. UNG HO MA SO 4065. CHUC CON MAU KHOE MANH NHE-030421-17: 05: 24 804283

       300,000

03/04/2021

610014. 030421. 162452. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4062 FT21093128804556

       100,000

03/04/2021

609269. 030421. 162405. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4063 FT21093102078545

       100,000

03/04/2021

608547. 030421. 162316. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4064 FT21093108998333

       100,000

03/04/2021

607745. 030421. 162222. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4065 FT21093293908314

       100,000

03/04/2021

966980. 030421. 041920. Ma so 4065 Le Thanh Nghi

       100,000

03/04/2021

586564. 030421. 155907. Ung ho ma 4059 FT21093927112890

         50,000

03/04/2021

575370. 030421. 154655. ung ho ma so 4052 FT21093785390170

       150,000

03/04/2021

569306. 030421. 154026. Ung ho ms 4064 chi nguyen thi thu FT21093324986557

       100,000

03/04/2021

MBVCB. 1069676636. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4065 a Le Thanh Nghi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

03/04/2021

MBVCB. 1069664225. 4065 - Anh le thanh nghi. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

03/04/2021

MBVCB. 1069660558. 4064 - chi nguyen thi thu. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

03/04/2021

738609. 030421. 151534. ung ho ma so 4060

       100,000

03/04/2021

738443. 030421. 150746. ung ho ma so 4057

       100,000

03/04/2021

738360. 030421. 150252. ung ho ma so 4065

       100,000

03/04/2021

MBVCB. 1069623736. ms 4065 le thanh nghi. CT tu 0501000172547 TRAN BUI HUU TINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

03/04/2021

514400. 030421. 143926. Ung ho ma so 4061 FT21093047447700

       200,000

03/04/2021

512382. 030421. 143701. Ung ho ma so 4063 FT21093825970094

       200,000

03/04/2021

457041. 030421. 132720. Gd Le Tan Thanh uh MS 4065 chu Le Thanh Nghi, ba cua Hoi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21093735003642

       200,000

03/04/2021

MBVCB. 1069439578. 4064 Nguyen Thi Thu. CT tu 0561000521111 PHU HONG QUI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

03/04/2021

MBVCB. 1069436947. CHUNG TAY UNG HO HOAN CANH MS4065 CHUC EM SOM KHOE. CT tu 0071000981120 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

       100,000

03/04/2021

692695. 030421. 120622. ung ho ma so 4065 ( anh Le Thanh Nghi)

         50,000

03/04/2021

117082. 030421. 115959. UNG HO MS 4065 ANH LE THANH NGHI

       150,000

03/04/2021

IBVCB. 1069392011. Giup ma so 4065 anh Le Thanh Nghi . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

         50,000

03/04/2021

368813. 030421. 114845. ung ho cha con anh Le Thanh Nghi

       100,000

03/04/2021

017331. 030421. 114814. ung ho ma so 4064 chi Nguyen Thi Thu

       300,000

03/04/2021

015820. 030421. 114238. ung ho ma so 4065 Anh Le Thanh Nghi

       300,000

03/04/2021

742218. 030421. 112504. GIADINH HO LY DINHQUAN GIUP: 4049,   4050, 4051, 4059,   4060, 4064. -030421-11: 26: 18 742218

     1,800,000

03/04/2021

MBVCB. 1069331912. ms 4056. CT tu 0781000497265 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

03/04/2021

MBVCB. 1069328843. ms 4059. CT tu 0781000497265 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

03/04/2021

MBVCB. 1069328640. Nguoi cha. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         70,000

03/04/2021

172206. 030421. 111018. Ms 4064 chi Nguyn thi Thu

     2,000,000

03/04/2021

202068. 030421. 110758. ung ho ma so 4065

       100,000

03/04/2021

199404. 030421. 105011. Ung ho MS 4052 chi HUYNH THI KIM HOL

       200,000

03/04/2021

055024. 030421. 104521. vu duc chau 0973157777 ung ho ms 4064

       200,000

03/04/2021

MBVCB. 1069270751. Ung ho ms 4065. CT tu 0011002776343 NGO THI MINH THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

03/04/2021

MBVCB. 1069262430. Ung ho MS 4065: Anh Le Thanh Nghi. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

03/04/2021

IBVCB. 1069252095. Tri benh cho con. CT tu 0111001514618 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       250,000

03/04/2021

992073. 030421. 101734. Ung ho ms 4065

       200,000

03/04/2021

IBVCB. 1069229446. 123. CT tu 0531002592875 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           1,000

03/04/2021

MBVCB. 1069209249. Ma so 4065: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

03/04/2021

IBVCB. 1069186551. Ung ho Ma so 4065 Anh Nghi. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

         10,000

03/04/2021

MBVCB. 1069157664. Niem am giup ms 4065; anh Le thanh nghi. CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

03/04/2021

710976. 030421. 090714. SANHSEACO GUI MS 4065-030421-09: 07: 06 710976

         50,000

03/04/2021

MBVCB. 1069082862. NGUYEN THI MINH XUAN ma 4063 xay cau xa Binh chuan, con cuong nghe an. CT tu 0071003749122 NGUYEN THI MINH XUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

03/04/2021

IBVCB. 1069080276. Ma so 4065:   Anh Le Thanh Nghi. Thon Yen Vy x Ha Long h Ha Trung. Thanh Hoa. 0979392710. con trai sv nam 4 bi tai bien nam liet. CT tu 0011000958514 DANG QUOC CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

03/04/2021

239753. 030421. 083631. UNG HO MA SO 4065 GD ANH LE THANH NGHI

       100,000

03/04/2021

077259. 030421. 083458. Vinh Nam ung ho ms 4065 Le Thanh Nghi

       100,000

03/04/2021

MBVCB. 1069073902. TRAN TRUNG PHONG chuyen tien ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Thu ma 4064 o xa Cam My,   Cam Xuyen, Ha Tinh. CT tu 0731000777777 TRAN TRUNG PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

03/04/2021

993272. 030421. 082651. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 4064

       200,000

03/04/2021

066473. 030421. 081614. Ma so 4065 Anh Le Thanh Nghi Dia chi Thon Yen Vy xa Ha Long huyen Ha Trung tinh Thanh Hoa

       100,000

03/04/2021

IBVCB. 1069049036. Ma so 4065 dt 0979392710 anh Le Thanh Nghi. CT tu 0021000407521 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

03/04/2021

MBVCB. 1069041996. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4065. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1069039669. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4035. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1069038084. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4036. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1069036537. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4037. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1069035773. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4038. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1069033372. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4039. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1069029380. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4040. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1069028522. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4041. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1069026918. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4042. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1069025189. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4043. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

176099. 030421. 074548. Ung ho ma so 4038, Ba Da Thi My va chau Ngo Van Thang FT21093300540940

       100,000

03/04/2021

MBVCB. 1069024639. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4044. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1069023436. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4045. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1069019057. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4046. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1069010347. ung ho gia dinh chi thu ms4064. CT tu 0321000615074 HO VAN HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

03/04/2021

MBVCB. 1069009244. ung ho gia dinh anh nghi ms 4065. CT tu 0321000615074 HO VAN HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

03/04/2021

227060. 030421. 065400. DOAN THU HA chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Thu

       100,000

03/04/2021

226934. 030421. 065244. TRAN DINH THACH Chuyen tienUng ho chi Nguyen Thi Thu ; ma so 4064

       300,000

03/04/2021

MBVCB. 1068970931. ung ho ma so 4064. na mo adi da phat. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

03/04/2021

MBVCB. 1068946159. Ung ho MS4054. CT tu 0491000414128 TRAN HUONG GIANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

03/04/2021

MBVCB. 1068918393. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4047. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1068918223. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4048. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1068918017. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4049. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1068917887. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4050. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1068917221. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4051. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1068917460. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4052. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1068916020. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4053. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1068915830. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4054. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1068915272. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4055. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1068914633. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4056. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1068913500. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4057. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1068905186. ung ho ma so 4058. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1068904930. ung ho ma so 4059. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1068904602. ung ho ma so 4060. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

03/04/2021

MBVCB. 1068903197. ung ho ma so 4601. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

04/04/2021

MBVCB. 1071472513. Ung ho Ma so 4066: Chi Hoang Thi Thu Thuy - Thai Binh. CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070252563. NGUYEN HUYNH TU UYEN giup do MS 4055 1 trieu dong, MS4056, MS4057 moi truong hop 500k. CT tu 0701000417757 NGUYEN HUYNH TU UYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

04/04/2021

MBVCB. 1071364294. Ma so 4066: Chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0041000154152 NGUYEN THI PHUONG HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1071358371. Ung ho 3 ma so: 4064;   4065; 4066. CT tu 0451000450437 PHAN THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       600,000

04/04/2021

488539. 040421. 201844. Ms 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy FT21095529292799

         50,000

04/04/2021

295495. 040421. 183937. Ung ho qui nhan ai thang 4

     1,500,000

04/04/2021

268848. 040421. 162647. 4066

       200,000

04/04/2021

278663. 040421. 154257. Ung ho e Hoang Thi Thu Thuy ms 4066 FT21095644214700

       100,000

04/04/2021

902975. 040421. 131941. UNG HO MS 4066-040421-13: 20: 51 902975

       500,000

04/04/2021

169658. 040421. 125438. Ma so 4065 FT21095608544868

         50,000

04/04/2021

168780. 040421. 125311. Ma so 4066 FT21095382560430

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070749413. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4066 chi hoang thi thu thuy. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

04/04/2021

620931. 040421. 110411. Ung ho ms 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy

       100,000

04/04/2021

078938. 040421. 104028. Tien Bach ung ho ms 4066 FT21095002400671

       500,000

04/04/2021

057605. 040421. 101119. Ung ho ma so 4066 Chuc chau va gia dinh co duoc suc khoe va binh an. FT21095590020030

         50,000

04/04/2021

923906. 040421. 094220. Trinh,   Nhu cung ung ho ma 4066, chi Hoang Thi Thu Thuy

       150,000

04/04/2021

026239. 040421. 092548. Ma so 4065 - a Le Thanh Nghi - cau chua chua lanh cho con trai anh FT21095850283346

     2,000,000

04/04/2021

179257. 040421. 081506. ma so 4066 cau mong chau mau khoe

       100,000

04/04/2021

975021. 040421. 073947. Ma so 4066. Good lucky si much. FT21095457036150

       200,000

04/04/2021

965295. 040421. 070153. Ung ho ma 4066 FT21095361751369

       500,000

04/04/2021

860335. 040421. 064255. UNG HO MA SO 4066-HOANG THI THU THUY-040421-06: 42: 43 860335

       200,000

04/04/2021

858632. 040421. 064239. ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy

       100,000

04/04/2021

IBVCB. 1071470731. GIUP MA SO 4053 Pham Thi Hanh. CT tu 0511000461449 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

         50,000

04/04/2021

MBVCB. 1071470184. binh thuong. CT tu 1017478506 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       150,000

04/04/2021

MBVCB. 1070269802. chuyen cho MS 4065, giup gd a Nghi. CT tu 0721000593202 LE THI KINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

04/04/2021

IBVCB. 1071462279. GIUP MA SO 4062 anh Vo Tan Viet. CT tu 0511000461449 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

         60,000

04/04/2021

0200 97045 704042 24728 2021 ff6f 091948. 70952. 224732. Ung ho ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy

       100,000

04/04/2021

100909. 040421. 224806. Ung ho be Bao Son con chi Thuy

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1071454845. ma so 4066. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

04/04/2021

MBVCB. 1071455438. ma so 4065. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

04/04/2021

894642. 030421. 224052. Ung ho ms 4064 FT21095157086608

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070254138. NGO KHANH HOA ung ho ma so 4065 gia dinh chu Nghi. CT tu 0731000568286 NGO KHANH HOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

04/04/2021

125708. 040421. 223600. ung ho MS4066

       500,000

04/04/2021

284289. 040421. 223239. Vietcombank 1017378606 Mong con som khoe manh

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1071449445. Ma so:   4065: Le Thanh Nghi, yen vy, ha long, ha trung,   thanh hoa. CT tu 0451001869482 VU THI HONG DUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

04/04/2021

IBVCB. 1070248172. Ma so 4065 - Le Thanh Nghi. CT tu 0071001287536 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1071446442. Ung ho ma so 4066 Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0251002702710 NGUYEN KIEU TUYET LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

04/04/2021

IBVCB. 1070241977. Ma so 4064 - Nguyen Thi Thu. CT tu 0071001287536 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       500,000

04/04/2021

205855. 040421. 222449. ma do 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1071436958. TRUONG THI MY LE chuyen tien. CT tu 0441000614902 TRUONG THI MY LE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1071435560. chuyen tien ung ho ms 4066. CT tu 0221002631989 NGUYEN THI THU THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

04/04/2021

563178. 040421. 221159. ung ho ms 4066 sdt 0989042812 FT21095040370656

       150,000

04/04/2021

IBVCB. 1071429323. hgrth. CT tu 1017855780 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           5,000

04/04/2021

561007. 040421. 220757. Ung ho ma so 4066 Hoang Thi Thu Thuy FT21095303454367

       200,000

04/04/2021

205155. 040421. 220723. IBT From SeABank

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1071427394. DOAN THI KIM GAM chuyen tien. CT tu 1016381631 DOAN THI KIM GAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

833017. 040421. 220555. ung ho chi ma so 4060 . chuc chi mau khoe

       100,000

04/04/2021

558783. 040421. 220357. Ung ho ma so 4066 be Bao Son FT21095165125199

       500,000

04/04/2021

831297. 040421. 220136. ung ho be Bao Son. ma so 4066 Hoang thi thuy

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1071421719. ms 4066. CT tu 0021000298536 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

04/04/2021

MBVCB. 1071418394. Ung ho chi Thuy MS4066. CT tu 0691000297179 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

04/04/2021

MBVCB. 1071408344. NGUYEN THI LE chuyen tien ma so 4066- Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0721000556849 NGUYEN THI LE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1071403146. UH ME CON CHI THUY MS4066. CT tu 0011002911413 NGUYEN THU HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

04/04/2021

MBVCB. 1071402052. ung ho ms 4066: ?Ch Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0021001065708 DAU HUY NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

544960. 040421. 214058. Ung ho em Pham Thi Hanh Ma so 4053 FT21095381366626

       250,000

04/04/2021

820240. 040421. 213351. ung ho gia dinh c Hoang Thi Thu Thuy ms 4066. Mong Chau Son som binh phuc

       300,000

04/04/2021

539584. 040421. 213235. Ung ho ma so 4060 FT21095591362201

       500,000

04/04/2021

538339. 040421. 213031. Ung ho ma so 4063 FT21095260960946

       200,000

04/04/2021

537293. 040421. 212855. Ung ho ma so 4066 FT21095770987055

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1071375620. Ung ho be Luong Mai Chi. CT tu 0121000463651 DO THI THU HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1071359370. Ung ho ma so 4066 Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0011004353358 NGUYEN THU HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

IBVCB. 1071354182. Ung ho Hoang Thi Thu Thuy ma so 4066. CT tu 0351000080773 NGUYEN THI NGUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       150,000

04/04/2021

517478. 040421. 205929. Ung ho chi Hoang Thi Thi Thu Thuy ma so 4066 FT21095438129935

       500,000

04/04/2021

798260. 040421. 205240. ung ho ms 4066

       300,000

04/04/2021

512198. 040421. 205210. 4066 gui tham chi Thuy FT21095025729646

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1071343690. Ck giup be Bao Son con trai c thu thuy. CT tu 0721000589626 TRINH DO THANH HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

923402. 040421. 204055. ung ho ma so 4066 - chi hoang thi thu thuy

       200,000

04/04/2021

878824. 040421. 203957. ung ho ma so 4066 chi hoang thi thu thuy

       100,000

04/04/2021

317820. 040421. 203547. ung ho ma so 4066

       500,000

04/04/2021

952256. 040421. 203511. Gui ms 4066 chi Hoang Thu Thuy

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1071320808. NGUYEN THI PHUONG chuyen tien c thuy thai binh. CT tu 0821000030578 NGUYEN THI PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

04/04/2021

MBVCB. 1071318087. UNG HO ANH SY HA HOA PHU THO. CT tu 0801000267299 NGUYEN THI THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

495398. 040421. 202819. Ung ho ms 4066 FT21095025641004

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1071314770. MS4066 Be Son. CT tu 0181003452491 NGUYEN TAT THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

489778. 040421. 202029. ma so 4066 chuc gd binh an FT21095035630161

       100,000

04/04/2021

IBVCB. 1071304619. 151. CT tu 0531002577193 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           2,000

04/04/2021

173582. 040421. 201742. ISL20210404201737421-Ladt ung ho ms 4066

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1071286405. Ung ho chi Thuy. CT tu 0551000020868 TRAN THI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

311639. 040421. 200351. 4066 Chuc chau Bao Son binh an

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1071283026. Ung ho MS: 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0611000185064 LE THI LIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

04/04/2021

769311. 040421. 195918. Chuyen tien

       300,000

04/04/2021

MBVCB. 1071279076. NGUYEN THI NGHIA chuyen tien TU THIEN. CT tu 0021000431153 NGUYEN THI NGHIA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

04/04/2021

473379. 040421. 195810. Ong Tu Van giup do MS4066 Hoang Thi Thu Thuy FT21095955350709

     2,000,000

04/04/2021

472487. 040421. 195658. Ung ho gia dinh chi Thuy be Bao Son FT21095020908952

       300,000

04/04/2021

466857. 040421. 194915. Gui cho ma so 4066 - be Bao Son FT21095851027145

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1071264891. Ma so 4066:   Chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0451001536775 DAO QUOC DAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

IBVCB. 1071251607. Duyen 0703892029 ung ho Ma so 4040: Ba Nguyen Thi Lien. CT tu 0371000471568 DOAN NGOC DUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       250,000

04/04/2021

IBVCB. 1071246925. Duyen 0703892029 ung ho Ma so 4043: Anh Nguyen Duy Chau ( cau ruot Tu) . CT tu 0371000471568 DOAN NGOC DUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       250,000

04/04/2021

451510. 040421. 192747. Ung ho ma so 4066 Hoang Thi Thu Thuy FT21095191808512

       500,000

04/04/2021

448702. 040421. 192402. Ung ho Ms 4066 Be Bao Son FT21095040205000

       200,000

04/04/2021

949926. 040421. 192352. GUI CHI HOANG THI THU THUY, MA SO 4066-040421-19: 25: 14 949926

     1,000,000

04/04/2021

521233. 040421. 192221. Ms 4061

       100,000

04/04/2021

265422. 040421. 192005. Ma so 4066: Chi Hoang Thi Thu Thuy

       200,000

04/04/2021

443597. 040421. 191658. Ung ho ma so 4066 me con chi hoang thi thu thuy FT21095207381111

       200,000

04/04/2021

094356. 040421. 190425. IBFT Giup do 4066 Hoang Thi Thu Thuy

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1071198401. Ma so 4066:   Chi Hoang Thi Thu Thuy , QG cho Be Bao Son. CT tu 0071001355969 LE HUYNH PHUONG KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

426571. 040421. 185456. Evaxinh gui cho chau FT21095172070093

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1071195781. ma so 4063 UBND xa Binh Chuan, H Con Cuong, Nghe An,   0914879897. Vi Dinh Thanh, UBND xa Binh Chuan. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

04/04/2021

MBVCB. 1071187921. Ms 4066: ? Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0071000607824 MAI THI KIM NGAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1071181746. ung ho ma so 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066. CT tu 0041000630543 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,400,000

04/04/2021

MBVCB. 1071177746. ma so 4065 Le Thanh Nghi, Yen Vy,   Ha Long, Ha Trung, Thanh Hoa. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1071175845. Ung ho Ba,   Me Bao Son. CT tu 0071000721635 NGUYEN VAN KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1071174503. ung ho Ma so 4066: Chi Hoang Thi Thu Thuy Dia chi: Thon Hoang Nong, xa Diep Nong, huyen Hung Ha, tinh Thai Binh. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

04/04/2021

MBVCB. 1071169937. Ma so 4066: ?C Hoang Thi Thu Thuy, Hoang Nong,   Diep Nong, Hung Ha, Thai Binh. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

04/04/2021

799817. 040421. 182726. ung ho 4063

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1071161905. 4066. CT tu 0021001470443 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

04/04/2021

797421. 040421. 182532. ung ho 4066

       200,000

04/04/2021

386345. 040421. 180009. Ms 4061 nguyen thi long FT21095934062900

       200,000

04/04/2021

IBVCB. 1071130593. BUI THI NGUYET ung ho Ma so 4066: Chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0351000642451 BUI THI NGUYET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

383893. 040421. 175657. Ms 4066 Hoang Thi Thu Thuy FT21095643256885

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1071121129. 4066 hoang thi thu thuy. CT tu 0451000447756 DANG THANH DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

04/04/2021

377691. 040421. 174841. 4066 Hoang Thi Thu Thuy FT21095235404795

       300,000

04/04/2021

MBVCB. 1071113794. UNG HO MA SO 4066, HOANG THI THU THUY. CT tu 0411000977974 LE DUONG TAN DINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1071102916. ma so 4066 hoang thi thu thuy. dt 0989042812. CT tu 0071003377946 NGUYEN HOAI PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1071098581. Chu Vuong ung ho ms 4066. CT tu 0011003355663 NGUYEN HONG LY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

361902. 040421. 172838. Mong be Bao Son mau khoe FT21095500176094

       500,000

04/04/2021

IBVCB. 1071087412. a. CT tu 0911000064963 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

04/04/2021

352507. 040421. 171701. Ung ho c Hoang Thi Thu Thuy MS4066 FT21095031158780

       200,000

04/04/2021

349194. 040421. 171252. Ma so 4066 - chuc gia dinh binh an FT21095264075221

       100,000

04/04/2021

375844. 040421. 171035. Ung ho Ma so 4066 - Hoang Thi Thu Thuy

       150,000

04/04/2021

MBVCB. 1071065262. 4066 Chuc chau binh an. CT tu 0491000050279 NGO THO LONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1071060656. ma so 4066. CT tu 0071000770303 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

04/04/2021

667658. 040421. 170148. ms 4066 chi hoang thi thu thuy - Chuc chau som binh phuc, chi va gia dinh khoe manh binh an

       500,000

04/04/2021

158248. 040421. 170325. Ma so 4066. Hoang thi thu thuy. chuc chau binh an

       300,000

04/04/2021

328973. 040421. 164744. Ung ho Ma so 4064 Chi Nguyen Thi Thu FT21095128533537

       200,000

04/04/2021

328824. 040421. 164733. Ung Ho Chi Hoang Thi Thu Thuy FT21095067405249

       200,000

04/04/2021

272410. 040421. 164630. ung ho hoan canh ma so 4066

       500,000

04/04/2021

851372. 040421. 164525. Ung ho MS 4066 be Bao Son

       500,000

04/04/2021

325384. 040421. 164316. Ung ho Ma so 4066 hoang thi thu thuy FT21095579568330

       300,000

04/04/2021

927976. 040421. 164149. SANHSEACO GUI MS 4066-040421-16: 41: 42 927976

         50,000

04/04/2021

069797. 040421. 163922. IBFT Ms 4065 anh le thanh nghi

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1071025778. Ung ho ms 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

320975. 040421. 163741. MS 4064 UH c Thu FT21095024725538

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1071022791. VU THI MAI ung ho ma so 4066, ma so 4065. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1071008045. Gd TX BG ung ho be Bao Son ms 4066. CT tu 0071002929882 NGUYEN NGOC LUU LY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

04/04/2021

310200. 040421. 162347. Ung ho 4066 hoang thi thu thuy FT21095360001056

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1070992668. 4066 hoang thi thu thuy. CT tu 0011004248609 DAO KHANH TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070974004. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4066. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

04/04/2021

352058. 040421. 155108. Ma so 4066 Chi Hoang Thi Thu Thuy

       100,000

04/04/2021

IBVCB. 1070950901. Ms 4066 Chi Hoang thi thu thuy . CT tu 0451000211911 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       300,000

04/04/2021

MBVCB. 1070950866. 4066:   chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0011005556789 VO MINH TAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

275808. 040421. 153905. Ung ho ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy FT21095747198850

         50,000

04/04/2021

257319. 040421. 153453. C Dung sdt 0366002456 Ung ho ma so 4066 Hoang thi thu Thuy

       300,000

04/04/2021

IBVCB. 1070939497. a. CT tu 0531002578454 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

04/04/2021

545445. 040421. 151924. Ung ho c thu thuy thai binh

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070916745. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

255174. 040421. 151047. Ung ho ma 4064 FT21095644102695

       300,000

04/04/2021

254304. 040421. 150930. Ung ho ma 4065 FT21095579213675

       300,000

04/04/2021

532363. 040421. 150907. 4066 hoang thi thu thuy

       260,000

04/04/2021

253326. 040421. 150811. Ung ho ma 4066 FT21095175887355

       300,000

04/04/2021

250222. 040421. 150354. 4066 FT21095712220790

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1070902078. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4066. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

04/04/2021

MBVCB. 1070900271. Ma so 4059 chi nguyen thi tam. CT tu 0031000171899 PHAM PHU DONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1070896770. Ung ho ma 4066 ( chi Thuy) . CT tu 0021001947994 NGUYEN TUAN HUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070895108. Ma so 4065 anh le thanh nghi. CT tu 0031000171899 PHAM PHU DONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

04/04/2021

244658. 040421. 145539. Ung ho ms 4066 FT21095572829611

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070893651. NGUYEN VAN TRUNG chuyen tien. CT tu 0011004254648 NGUYEN VAN TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         30,000

04/04/2021

242687. 040421. 145249. 4066 Hoang Thi Thu Thuy FT21095171167607

       300,000

04/04/2021

242608. 040421. 145241. Ung ho be Bao Son MS4066 FT21095667695854

     1,500,000

04/04/2021

IBVCB. 1070883669. Ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0031000317883 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070883671. Giup do Ma so 4066 - be Bao Son bi bai nao bam sinh, con cua Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0071000630910 HO HUONG NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

04/04/2021

234700. 040421. 144049. Ung ho be Bao Son bi bai nao bam sinh FT21095206108314

       200,000

04/04/2021

234664. 040421. 144046. Ung ho Ma 4066 Hoang Thi Thu Thuy FT21095616614098

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070877086. Ma so 4066 Chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0071000854772 HUYNH YEN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

04/04/2021

MBVCB. 1070875962. Uh ms 4066 . CT tu 0011000267021 VU THI HUONG GIANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

04/04/2021

MBVCB. 1070875779. DUONG THI TUYEN chuyen tien ung ho ma so 4066. CT tu 0731000768156 DUONG THI TUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070874443. Ma so 4066 Be Son. CT tu 0031000351206 TONG THI QUYNH ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,008

04/04/2021

227693. 040421. 143007. Ung ho MS 4066 FT21095462064735

       500,000

04/04/2021

225972. 040421. 142725. Ma so 4066- mong moi dieu tot lanh se den voi gia dinh FT21095588054596

       100,000

04/04/2021

243539. 040421. 141949. Ung ho Hoang Thi Thu Thuy ma so 4066 co con bai nao

       250,000

04/04/2021

243375. 040421. 141850. Phan Minh Tan TPHCM ung ho ms 4066 Hoang Thi Thu Thuy

       300,000

04/04/2021

216815. 040421. 141242. Mong be mau khoi benh FT21095177736315

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070846512. HO CUONG chuyen tien giup ma so: 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 1041000042211 HO CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

04/04/2021

IBVCB. 1070844864. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4066: Chi Hoang Thi Thu Thuy. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

213010. 040421. 140642. Ung ho ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy. FT21095023145863

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070838169. Nhaahn ung ho ms 4066. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

04/04/2021

IBVCB. 1070837966. Giup ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

04/04/2021

MBVCB. 1070834974. Ma so 4066- Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0011001967304 PHAM HONG KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

04/04/2021

MBVCB. 1070830667. LE THANH PHONG chuyen tien ung ho be Bao Son. CT tu 0881000458662 LE THANH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070822483. Con trai bi benh. CT tu 0271001089630 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

04/04/2021

132911. 040421. 134336. Ung ho ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy

     1,000,000

04/04/2021

237119. 040421. 134057. Ung ho Hoang Thi Thu Thuy

       300,000

04/04/2021

IBVCB. 1070815272. NGUYEN VAN HOANG NHAN chuyen khoan ma so 4066 HOANG THI THU THUY. CT tu 0151000099832 NGUYEN VAN HOANG NHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

195436. 040421. 133740. Ung ho chi Thuy MS4066 FT21095082800294

       100,000

04/04/2021

191994. 040421. 133201. 4066- chi Hoang Thi Thu Thuy FT21095577541504

     5,000,000

04/04/2021

IBVCB. 1070805664. Ma so 4066. CT tu 0331000409489 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       300,000

04/04/2021

MBVCB. 1070800569. Ung ho MS 4065. CT tu 0041000229236 LE QUANG TRUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       150,000

04/04/2021

MBVCB. 1070798646. Ung ho MS 4066 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. CT tu 0041000229236 LE QUANG TRUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

130826. 040421. 132144. BFTV VNVX 045 mong GD binh an

         80,000

04/04/2021

MBVCB. 1070795100. ma so 4066 hoang thi thu thuy. CT tu 0251002721732 NGUYEN QUY TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

04/04/2021

049213. 040421. 131114. chuyen tien UH ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy

       100,000

04/04/2021

178352. 040421. 130900. Ung ho ma 4066 FT21095370507287

       200,000

04/04/2021

174634. 040421. 130251. Uh anh LE THANH NGHI ma so 4065 FT21095365929693

         50,000

04/04/2021

173849. 040421. 130128. 4066 Chuc gia dinh binh an FT21095190465000

       300,000

04/04/2021

171289. 040421. 125714. Uh chi HOANG THI THU THUY ma so 4066 FT21095647735198

         50,000

04/04/2021

900315. 040421. 125441. MONG CHAU KHOE MANH-040421-12: 54: 32 900315

       100,000

04/04/2021

592457. 040421. 005421. ung ho ma so 4066 mong chau mau khoi benh

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1070770273. Ung ho chi Hoang thi thu Thuy ma so 4066 chua benh cho con. CT tu 0821000012119 NGUYEN VAN CHIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

229596. 040421. 125345. Ung ho Chi Hoang Thi Thu Thuy ma so 4066

       100,000

04/04/2021

127433. 040421. 124850. Gui long hao tam toi chi Hoang Thi Thu Thuy MS 4066

     1,000,000

04/04/2021

MBVCB. 1070762384. Tien ung ho cho chi Hoang Thi Thu Thuy . CT tu 0541000287954 NGUYEN NGOC TRA MY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       250,000

04/04/2021

MBVCB. 1070751557. MS 4063 UBND xa Binh Chuan. CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

04/04/2021

153570. 040421. 122850. 4066 hoang thi thu thuy FT21095572287803

       200,000

04/04/2021

152394. 040421. 122656. Ma so 4066 - Chi Hoang Thi Thu Thuy FT21095734876419

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070737504. Ung ho Ma so 4066: Chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070734105. Ung ho MS 4066: Chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

04/04/2021

MBVCB. 1070733938. Ma so 4066:   Chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0441003656083 PHAN KHANH BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

146050. 040421. 121711. Ma so 4066 Hoang Thi Thu Thuy cau chuc binh an FT21095907051944

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070730691. Giup do gia dinh ban Thuy ( 4066) . CT tu 0501000122505 NGUYEN HUNG CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1070728324. Chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0381000515916 LE NHAT VU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070718321. Ms 4066 Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 1013085906 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       300,000

04/04/2021

MBVCB. 1070717696. 4066 hoang thi thu thuy. CT tu 0451000399744 NGUYEN VAN TAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

04/04/2021

136503. 040421. 120225. Bui Trieu Xa giup ms 4066 FT21095107932998

       150,000

04/04/2021

MBVCB. 1070709809. Ung ho ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0021000277192 NGUYEN HA LONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070703191. PHAM BA QUANG ANH, PHAM BA QUANG VINH ung ho ma so 4066, Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0491001481985 PHAM BA THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

04/04/2021

997790. 040421. 114236. Huynh Nhu, Hoang Giap ung ho truong hop 4066 - chi Hoang Thi Thu Thuy

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1070690536. 4066 - chuc gd binh an. CT tu 0221000025476 PHAM VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

120219. 040421. 113738. Huong 0983711777 tuyen 0978755387 xem kinh dich hoan hi ung ho tu thien FT21095457920374

       300,000

04/04/2021

118657. 040421. 113524. 4066 gui c Hoang Thi Thu Thuy FT21095362672429

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070678949. 4066 chuc em be va gia dinh binh an. CT tu 0451000417407 VU THI HONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070666222. 4066 chuc chau Bao Son som khoe manh. CT tu 0011004167867 TONG HOANG HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070663363. Tang be Bao Son chua tri benh ( con chi Thuy) . CT tu 0511000457084 NGUYEN THUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

04/04/2021

MBVCB. 1070659394. ma so 4066:   chi Hoang Thi Thu Thuy. thon Hoang Nong, xa Diep Nong, huyen Hung Ha, tinh Thai Binh. CT tu 0071001158610 LE TAT THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

04/04/2021

MBVCB. 1070656884. con benh. CT tu 1018257498 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070656277. 4066.   GIUP DO BE TRAN BAO SON DIEU TRI. CT tu 0331000409342 NGUYEN VAN QUANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

04/04/2021

MBVCB. 1070652839. Ma so:   4066 - Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0101000272215 LE VAN SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

098726. 040421. 110713. 4066 - HOANG THI THU Thuy FT21095782945010

         50,000

04/04/2021

115550. 040421. 110745. Ma so 4066 chi hoang thi thu thuy

     1,000,000

04/04/2021

975468. 040421. 110515. 4066

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070639940. Ma 4066- chuc con binh an. CT tu 0591000195802 NGUYEN TIEN HOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

IBVCB. 1070639439. ung ho ms 4066 hoang thi thu thuy. CT tu 0251001506382 TRAN THO BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

091002. 040421. 105641. 4066 Hoang Thi Thu Thuy ngaymaisetot FT21095002204210

       500,000

04/04/2021

885200. 040421. 105412. UNG HO 4066 HOANG THI THU THUY-040421-10: 54: 05 885200

     2,000,000

04/04/2021

088588. 040421. 105328. 4066-chuc gia dinh binh an FT21095640209428

       100,000

04/04/2021

159800. 040421. 105044. Mong con mot doi binh an

       300,000

04/04/2021

MBVCB. 1070627112. MS 4066. CT tu 0071002563723 NGUYEN LUONG BANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

04/04/2021

001307. 040421. 104827. Chuyen tien MS 4066- Hoang Thi Thu Thuy- 0989042812

     1,000,000

04/04/2021

083725. 040421. 104656. 4066 - Hoang Thi Thu Thuy FT21095037704835

       300,000

04/04/2021

083712. 040421. 104655. 4066 chuc gia dinh be binh an FT21095046684609

       100,000

04/04/2021

112791. 040421. 104817. Ung ho ma so 4066 chi Hoang Thi Thu

       500,000

04/04/2021

283576. 040421. 104603. ong NGUYEN MANH CHIEN Pct BCG energy ung ho chi hoang thi thu thuy ma so 4066

   10,000,000

04/04/2021

MBVCB. 1070619860. Luong Khanh Phuong ung ho ma so 4066 - Chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0531002536042 LUONG VU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

04/04/2021

079200. 040421. 104049. Linh br ung ho MS 4063 UBND xa Binh Chuan FT21095382068770

       200,000

04/04/2021

078357. 040421. 103941. 4066.   Chuc be va gd binh a FT21095571980760

       200,000

04/04/2021

149597. 040421. 103636. Ma so 4066 Chi Hoang Thi Thu Thuy Dia chi Thon Hoang Nong xa Diep Nong huyen Hung Ha tinh Thai Binh DT 0989042812 so chi Thuy

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1070609367. Ung ho be bao son . CT tu 0351001211613 LE THI NGOC THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

075541. 040421. 103553. 4066 chuc gia dinh binh an FT21095170304362

       100,000

04/04/2021

952879. 040421. 102936. 4066 chuc binh an

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070598346. Xot xa. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         70,000

04/04/2021

MBVCB. 1070595305. Ung ho chi Hoang Thi Thu Thuy ma so 4066. CT tu 0011004401288 VU THIEN VUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

046376. 040421. 102229. Ung ho ms 4065

       100,000

04/04/2021

046310. 040421. 102200. Ung ho ms 4066

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070585377. Ung ho ma so 4066 Chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0611001724829 PHAM NGOC BANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

04/04/2021

IBVCB. 1070586477. 4066 Chuc gia dinh binh an. CT tu 0541000207630 LE NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

04/04/2021

MBVCB. 1070584398. Ma so : 4066 Hoang thi thu Thuy. CT tu 0071000820164 HOANG TRONG AN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

04/04/2021

MBVCB. 1070577897. Chi Hoang Thi Thu Thuy. MS 4066. CT tu 0211000471714 BUI THI KHUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070576367. 4066. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

04/04/2021

056689. 040421. 101006. Ung ho be Bao Son con chi Thuy FT21095527219078

       300,000

04/04/2021

802920. 040421. 100858. MS 4066 Hoang Thi Thu Thuy. Mong be mau khoi benh.

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070562859. VO THI HUYNH LAN chuyen tien cho Hoang T Thu Thuy ma so : 4066. CT tu 0071000928837 VO THI HUYNH LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

04/04/2021

MBVCB. 1070554043. NGUYEN THI PHUONG chuyen tien ung ho me con chi Hoang Thi Thu Thuy - be Bao Son - d/c Hung Ha, Thai Binh. CT tu 0421000518184 NGUYEN THI PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070549504. ung ho ma so 4066. CT tu 0201000242022 VO THI THU THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070544646. VO NGUYEN MINH PHUOC chuyen tien cho Hoang thi thu Thuy , ma so -4066. CT tu 0081000548487 VO NGUYEN MINH PHUOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070533969. Ma so 4066. CT tu 0341001847364 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070531867. Ma so 4066 Chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0091000112495 TO HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       225,000

04/04/2021

263536. 040421. 093534. VO DUY KHANH Chuyen tien chi HOANG THI THU THUY MS 4066

       300,000

04/04/2021

002432. 040421. 092643. IBFT Ho tro Nguyen Thi Thu - 4064

     1,000,000

04/04/2021

189972. 040421. 092216. Ung ho be Son chi Thuy

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070507848. TRAN TIEN VIET giup MS 4066 chi HOANG THI THU THUY. CT tu 0281000419315 TRAN TIEN VIET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

908717. 040421. 091554. ms 4066 Hoang Thi Thu Thuy

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070497292. UNG HO MA SO 4064. CT tu 0021000240428 DOAN HUYEN TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

713022. 040421. 090431. ung ho ma so 4066 HOANG THI THU THUY

     2,000,000

04/04/2021

137623. 040421. 090356. Anthony Nguyen Ung ho ma so 4066

       300,000

04/04/2021

133060. 040421. 085943. Gui toi ma so 4066

       500,000

04/04/2021

010335. 040421. 085906. Ung ho Ma so 4066 Chi Hoang Thi Thu Thuy

       500,000

04/04/2021

IBVCB. 1070479121. qwe. CT tu 0531002595630 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           1,000

04/04/2021

348115. 040421. 083839. Tuan-Hien ctien MS4066

       600,000

04/04/2021

347904. 040421. 083256. Ms Hien -MS4060, 4061,   4062, 4063, 4064

     1,500,000

04/04/2021

MBVCB. 1070457025. ung ho ma so : 4066 - Hoang thi thu Thuy. CT tu 0451000409445 TRAN DUY KHIEM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

927257. 040421. 082228. TRUONG THANH HAI ung ho ma so 4066

       200,000

04/04/2021

410129. 040421. 082127. MS 4066 Chi Hoang Thi Thu Thuy

       500,000

04/04/2021

179595. 040421. 081758. ung ho ma so 4066

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070444528. NGUYEN MINH HAI chuyen tien ung ho ma so 4066 hoang thi thu thuy. CT tu 0071001205620 NGUYEN MINH HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

04/04/2021

MBVCB. 1070441067. NGUYEN CONG PHU chuyen tien 4066 hoang thi thu thuy. CT tu 0121002190386 NGUYEN CONG PHU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

04/04/2021

087935. 040421. 081221. Vinh Nam ung ho ms 4066 Hoang Thi Thu Thuy

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070439995. TRAN QUANG HUY ung ho ma so 4066 hoang thi thu thuy. CT tu 1020100758 TRAN QUANG HUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

04/04/2021

986243. 040421. 081157. 4066 Hoang Thi Thu Thuy FT21095233450957

       200,000

04/04/2021

IBVCB. 1070436135. nhung manh doi bat hanh trong gia dinh ton tai . CT tu 0251002726382 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1070434741. Giang trinh ung ho ma so 4066. CT tu 0021000326947 NGUYEN TRUONG GIANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

04/04/2021

IBVCB. 1070434511. Ma so 4066. CT tu 0011004017980 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

04/04/2021

982883. 040421. 080313. Ung ho ma so 4066 FT21095783859846

     1,000,000

04/04/2021

MBVCB. 1070431440. 4066 Hoang thi thu thuy. CT tu 0071001025079 DAO HOANG HIEP toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       150,000

04/04/2021

IBVCB. 1070429581. con chet me khong co tien mua quan tai dau. CT tu 0251002726382 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1070427475. xin duoc ung ho ma so 4065. namo adi da phat. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

04/04/2021

MBVCB. 1070423906. chuyen tien ung ho chau Bao Son ma so 4066. CT tu 0481000745482 PHAN VAN NHI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

IBVCB. 1070420636. nguoi cha ngheo choi voi trong ho sau tuyet vong. CT tu 0251002726382 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1070418199. 4066. CT tu 0541000282907 TRAN NHU HONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070419006. Gui ms 4066. CT tu 0351000619537 NGUYEN THANH SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

04/04/2021

976331. 040421. 074404. Ung ho tu thien 4066 FT21095990528631

       299,000

04/04/2021

175612. 040421. 074046. Ung ho ma so 4066

       500,000

04/04/2021

862905. 040421. 073819. GIUP MS 4066-040421-07: 37: 58 862905

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070414171. ma so 4066: ?Thu Thuy. CT tu 0291000011566 TRAN DUY BAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1070411974. 4066 chi hoang thi thu thuy. CT tu 0071003776744 NGUYEN VAN LOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

972957. 040421. 073247. Ma so 4066 Han Trong Thanh ung ho FT21095635020049

         50,000

04/04/2021

MBVCB. 1070409207. M s 4066?Chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0081000321887 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao   Dien tu Dan tri

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1070402822. ms 4066. CT tu 0611001577562 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       300,000

04/04/2021

472464. 040421. 071849. Chi Hoang Thi Thu Thuy. MS 4066

       100,000

04/04/2021

172911. 040421. 070651. chuyen tien ung ho ma 4066 chi hoang thi thu thuy

       300,000

04/04/2021

MBVCB. 1070394014. Ung ho hoan canh ms 4065. CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070393221. Ung ho hoan canh ms 4066. CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

964980. 040421. 070014. Be Tuan Dung ck ung ho ma 4055 FT21095574200872

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070388793. 4066. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

IBVCB. 1070386331. Ung ho ma so 4066 Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0491000051073 NGUYEN THANH NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

04/04/2021

856899. 040421. 062941. Nguyen Thi Thu Hien chuyen tien ung ho ma so 4066- Hoang Thi Thu Thuy

       500,000

04/04/2021

MBVCB. 1070377759. TRAN THI HOA chuyen tien ung ho MS 4066. CT tu 0221000056685 TRAN THI HOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070366502. QUACH THI ANH chuyen tien - ung ho anh Le Thanh Nghi ma so: 4065. CT tu 0821000085911 QUACH THI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

04/04/2021

MBVCB. 1070363959. MS 4063 Nguoi dan Muong Chon can lam mot cay cau . CT tu 0561000610193 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070362824. MS 4062 GD bat hanh song bang nghe nhat phan bo. CT tu 0561000610193 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

04/04/2021

018532. 040421. 044331. ung ho ms 4064

       100,000

04/04/2021

745876. 040421. 043807. 4055 chi Truong Thi Tinh me be Mai Chi

       100,000

04/04/2021

930784. 040421. 003945. Gui quy tam long nhan ai, bao Dan Tri FT21095879010371

       220,000

04/04/2021

MBVCB. 1070310707. ung ho Ma so 4064: Chi Nguyen Thi Thu Dia chi: Xa Cam My,   huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

04/04/2021

MBVCB. 1070306776. 4064. CT tu 1016404991 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

04/04/2021

MBVCB. 1070303428. Ma so 4065. CT tu 0071001378612 VO NGOC HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 29/03/2021 - 04/04/2021

 

29-03-2021 06:21:51

LPT ung ho ms 4060 Anh Le Van Cuong chong chi Hang

         50,000

29-03-2021 06:42:28

ung ho gd 4059

       200,000

29-03-2021 06:48:20

NGUYEN TUAN ANH Chuyen tien ung ho anh Le van Cuong (   Chong Chi Hang) ma so 4060

       200,000

29-03-2021 06:48:36

Ung ho Ma so 4060

       500,000

29-03-2021 07:00:43

dong gop anh Cuong; ma 4060

         45,000

29-03-2021 07:48:04

DANG QUOC HUNG chuyen tien giup do moi truong hop kho khan 100k-truong hop

     1,000,000

29-03-2021 07:48:48

CT DEN: 108807078292 ung ho Ma so 4060 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

           5,000

29-03-2021 07:51:57

Ung ho MS 4060 Le Van Cuong

       100,000

29-03-2021 08:01:03

CT DEN: 108801654183 ms 4060 ung ho anh le van cuong FT21088900309526

         50,000

29-03-2021 08:02:48

CT DEN: 108808732866 MS 4060 ANH LE VAN CUONG (   CHONG CHI HANG ) -290321-08: 03: 18 732866

       300,000

29-03-2021 08:21:27

Ma so 4060 anh Le Van Cuong chong chi Hang

       200,000

29-03-2021 08:23:29

DAO TIEN DUNG Chuyen tien ung ho le van cuong thanh oai ha noi

       200,000

29-03-2021 08:34:31

CT DEN: 108808127967 Ung ho Ma so 4059 NAM MO QUAN THE AM BO TAT Xin chan thanh cam on Bao Dien tu Dan tri

           5,000

29-03-2021 08:39:10

Giup 4060

       500,000

29-03-2021 08:40:21

ung ho ms 4060

       200,000

29-03-2021 09:06:56

CT DEN: 108802623353 MS 4060 anh le van cuong ( chong chi Hang)

       100,000

29-03-2021 09:21:01

So GD goc: 10007333 Ung ho Ms 4058

         50,000

29-03-2021 09:22:01

HOANG THI MAI HUONG Chuyen tien ung ho chi Hang

         50,000

29-03-2021 09:28:16

ung ho ma so 4060

       100,000

29-03-2021 09:29:36

MS 4060; anh Le Van Cuong

         50,000

29-03-2021 09:32:10

ung ho ma so 4060

       200,000

29-03-2021 09:34:03

4060; Nguyen Phi Long; THPT Tu Lap; Me Linh;   HN

       100,000

29-03-2021 09:34:27

Giup do MS 4060

       100,000

29-03-2021 09:36:37

CT DEN: 108802725477 Ung ho MS4060 Le Van Cuong FT21088970949358

       200,000

29-03-2021 09:41:16

So GD goc: 10016219 Ung ho Ms 4059

         50,000

29-03-2021 09:41:21

So GD goc: 10013892 4053, em hanh

         50,000

29-03-2021 09:43:11

TRAN THANH VUONG chuyen tien cho ma so 4060 anh Le Van Cuong; thon Trang Cat; xa Kim An;   Hoai Duc

       300,000

29-03-2021 09:44:50

So GD goc: 10020052 Ung ho Ms 4060

         50,000

29-03-2021 09:45:14

So GD goc: 10020760 Ung ho em Luong Mai Chi

       100,000

29-03-2021 10:05:23

ung ho anh Le Van Cuong.   MS 4060

       500,000

29-03-2021 10:11:54

Ung ho Ma so 4060 Anh Le Van Cuong chong chi Hang

       200,000

29-03-2021 10:15:33

CT DEN: 108803116338 CHUYEN TOI ANH LE VAN CUONG MA 4060

       300,000

29-03-2021 10:15:59

ma so 4060

       100,000

29-03-2021 10:33:40

Nguyen Thi Bich Thuy CT ma so 4060 Le Van Cuong ( chong Hang)

       100,000

29-03-2021 10:57:39

Ung ho Ma so 4060 A Le Van Cuong

       300,000

29-03-2021 11:06:37

giup do chi Trang ( me be Tuan Kiet)

       500,000

29-03-2021 11:14:33

CAO THI PHI HOANG chuyen tien ung ho ma so 4059 Nguyen Thi Tam xa Ngoc Lien; kim Thanh; Nghe An

       300,000

29-03-2021 11:23:34

ung ho ma so 4060 Le Van Cuong

       200,000

29-03-2021 11:33:41

Ma so 4060 Anh Le Van Cuong

       200,000

29-03-2021 12:07:09

CT DEN: 290115667428 ung ho ma so 4060

       500,000

29-03-2021 12:20:06

ung ho ma 4060

       200,000

29-03-2021 12:46:47

CT DEN: 290115677018 NGUYEN THI TUE MINH DONATES MA SO 4050 EM NGUYEN THI DUNG

     1,000,000

29-03-2021 12:50:10

CT DEN: 290115677742 NGUYEN THI TUE MINH DONATES MA SO 4059 CHI NGUYEN THI TAM

     1,000,000

29-03-2021 12:51:09

ung ho ma so 4060 Le Van Cuong

       200,000

29-03-2021 12:51:40

4060; Le Van Cuong

       200,000

29-03-2021 12:52:06

VO THI HUYEN TRANG chuyen tien ung ho be Luong Mai Chi 14 thang tuoi bi bong nuoc soi

       200,000

29-03-2021 12:58:21

Ung ho Ma so 4060 ( Le Van Cuong chong chi Hang)

     1,000,000

29-03-2021 13:17:47

NGUYEN NGOC TUYEN ung ho ma 4060 gd a Le Van Cuong

       100,000

29-03-2021 13:18:30

ung ho ma so 4055

       200,000

29-03-2021 13:23:15

PHAN ANH NINH chuyen tien ung ho ms 4060

       100,000

29-03-2021 13:24:13

PHAN ANH NINH chuyen tien ung ho ms 4059

       100,000

29-03-2021 13:33:00

CT DEN: 108813599496 Dam Phan giup do cho chi Tam MS 4059

     2,000,000

29-03-2021 13:39:39

CT DEN: 108813608614 Ung ho ma so 4060 anh Le Van Cuong chong chi Hang

       100,000

29-03-2021 13:47:52

CT DEN: 108813619872 MS 4055 be Luong Mai Chi

       200,000

29-03-2021 13:49:50

4055; Truong T Tinh;   Lao Cai

       100,000

29-03-2021 13:49:56

Em Chung gui chut hao tam toi vo chong anh cuong chi hang ma so 4060

       200,000

29-03-2021 13:51:27

4057; Ho T Thuan;   Nghe An

       100,000

29-03-2021 13:54:27

CT DEN: 108813381379 Ung ho anh le van cuong ms 4060 o thanh oai ha noi

       200,000

29-03-2021 13:56:30

4059; Nguyen T Tam;   Nghe An

       100,000

29-03-2021 14:00:07

uh ms 4060

       200,000

29-03-2021 14:35:19

ung ho Ma so 4060 anh Le Van Cuong

       100,000

29-03-2021 14:57:04

ung ho Ma so 4060 Le Van Cuong   ( chong chi Hang)

       300,000

29-03-2021 14:58:30

4060; LE VAN CUONG (   chong chi Hang)

       100,000

29-03-2021 15:19:33

CT DEN: 108815778894 MS 4060 Anh Le Van Cuong

       200,000

29-03-2021 15:25:38

Ma so 4060 anh Le Van Cuong

       500,000

29-03-2021 15:43:18

ung ho MS 4060. Le Van Cuong ( chi Hang)

       200,000

29-03-2021 16:04:58

Ma so 4060 Anh Le Van Cuong chong chi Hang

       100,000

29-03-2021 16:09:11

NGUYEN THANH NHAN Chuyen tien MS 4060 anh Le Van Cuong (   chong chi Hang)

       100,000

29-03-2021 16:15:17

hong quang ninh ung ho 4060. mong e nhanh khoi benh

       200,000

29-03-2021 16:18:45

BUI TUAN VIET ung ho ms 4060

       300,000

29-03-2021 17:16:17

ung ho 4060 anh le van cuong

         20,000

29-03-2021 18:10:42

CT DEN: 108818117753 Ung ho ma so 4059 Nguyen Thi Tam

       100,000

29-03-2021 18:51:50

CT DEN: 108811296405 Ung ho anh cuong chong c hang mong bao dan tri gui chut long hao tam toi a cuong FT21088309701692

       300,000

29-03-2021 22:01:37

MAC THI THAM Chuyen tien ms 4050 Nguyen Thi DubgTDP PHU QUANG; NGUYEN BINH Nghi Son Thanh Hoa

       300,000

29-03-2021 22:08:31

NGUYEN THI THU HUYEN ung ho Le Thanh Huy ghep than

       200,000

29-03-2021 22:36:56

NGUYEN PHU LAM chuyen tien ho tro Anh Le Van Cuong chong chi Hang ma so 4060

       200,000

29-03-2021 22:56:00

Pham Linh ung ho Ma so 4055 Chi Truong Thi Tinh ( me be Luong Mai Chi) Chuc con mau khoi benh

       500,000

29-03-2021 22:56:02

4060; anh le van cuong thanh oai hn

       100,000

30-03-2021 05:43:38

CT DEN: 108905156814 Bui thi diem huong ung ho ma 4061

         50,000

30-03-2021 07:10:39

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4061; chi   Nguyen Thi Long

       100,000

30-03-2021 07:19:01

Le Ngo Ngoc Thu chuyen tien Ung ho ma so 4061; chi Nguyen Thi Long ( me Tiep) ; tinh Nghe An

         50,000

30-03-2021 07:32:56

CT DEN: 108900327835 ma so 4055 chi Truong Thi Tinh me be Luong Mai Chi chuc be mau khoe

       500,000

30-03-2021 07:39:54

4061; chi Nguyen Thi Long

       200,000

30-03-2021 07:43:57

Nguyen Tu Hai Trieu ung ho chau Hung ma so 4061 nguyen thi long

       500,000

30-03-2021 07:53:37

LE DUC ANH chuyen tien

         10,000

30-03-2021 07:55:49

CT DEN: 108907088496 Ung ho Ma so 4061 NAM MO QUAN THE AM BO TAT Xin chan thanh cam on Bao Dien tu Dan tri

           5,000

30-03-2021 08:16:31

TRAN NGOC THINH chuyen tien ung ho 4061 nguyn thi long xon Thong Nhat; dong   son ; do luong . nghe

       300,000

30-03-2021 08:47:00

So GD goc: 10007521 Ung ho Ms 4061

         50,000

30-03-2021 09:37:38

Ma so 4061 Chi Nguyen Thi Long

       200,000

30-03-2021 10:12:37

TRINH THANH MAI chuyen tien ung ho MS 4061 chau Thai Ba Tiep

       300,000

30-03-2021 10:13:09

NONG THI KIEU TRANG Chuyen tien ma so 4061

       100,000

30-03-2021 10:25:09

NGO ANH TUAN NOP MA 4061 ( 200K) +4060 ( 200k) +4059 ( 200K) +4058 ( 200K) +4057 ( 200K)

     1,000,000

30-03-2021 10:38:23

4059; nguyen thi tam

       500,000

30-03-2021 10:39:06

4057; ho thi thuan

       500,000

30-03-2021 10:59:51

chau HTD ung ho ms 4060

       350,000

30-03-2021 11:32:31

MS 4061

         50,000

30-03-2021 11:34:22

Nguyen Thi Bich Thuy CT ma so 4061 nguyen thi long ( me tiep)

       100,000

30-03-2021 13:16:49

CT DEN: 108906617366 Ung ho ma so 4061 nguyen thi long

       300,000

30-03-2021 13:43:16

LE DUC ANH chuyen tien

         10,000

30-03-2021 13:44:09

DOAN THI LAN chuyen tien.   ma so 4061; chi Nguyen Thi Long ( me Tiep)

       300,000

30-03-2021 13:47:28

DOAN THI LAN chuyen tien;   ma so 4056; chi Le Thi My Trang ( me be Tuan Kiet)

       300,000

30-03-2021 14:55:56

CT DEN: 108907924718 Le The Thang ung ho ma so 4061 FT21089575870048

       760,000

30-03-2021 14:56:24

CT DEN: 108907925224 Ung ho MS4060 anh Le Van Cuong-chong chi Hong-Thon Trang Cat-Kim An-Thanh Oai- HN FT21089957804934

       250,000

30-03-2021 14:56:49

HIEP VUONG UNG HO MS 4060

     1,000,000

30-03-2021 14:57:58

HIEP VUONG UNG HO MS 4053

     1,000,000

30-03-2021 15:54:30

Thang Chung ung ho be Nam MS 4022

       200,000

30-03-2021 15:56:21

4055; Chi Truong Thi Tinh

       300,000

30-03-2021 15:57:21

Thang Chung ung ho gd c Ly Thi My MS 4041

       200,000

30-03-2021 15:57:42

4056; Chi Le Thi My Trang

       300,000

30-03-2021 15:58:41

4057; Chi Ho Thi Thuan

       300,000

30-03-2021 15:59:49

CT DEN: 108908998736 Ung ho MS4061 Nguyen Thi Long FT21089262065020

       200,000

30-03-2021 16:00:34

4054; Le Van Chuong

       300,000

30-03-2021 17:04:43

4061; Nguyen Thi Long ( me Tiep

       200,000

30-03-2021 18:10:41

ms 4061; chi Nguyen Thi Long ( me Tiep)

       100,000

30-03-2021 20:00:10

LPT ung ho ms 4061 Chi Nguyen Thi Long me Tiep

       100,000

30-03-2021 20:25:22

MS 4060 Le Van Cuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         50,000

30-03-2021 20:26:39

MS 4061 Nguyen Thi Long Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         50,000

30-03-2021 22:12:33

PHAN THUY DUYEN Chuyen tien

     1,500,000

30-03-2021 22:17:20

4061;

       100,000

31-03-2021 02:16:47

ung ho ma so 4053. pham thi hanh; thoi gian GD: 30/03/2021 23: 15: 47

       500,000

31-03-2021 02:20:07

Ma so 4061 Chi Nguyen Thi Long   ( me Tiep) ; thoi gian GD: 30/03/2021 23: 40: 18

       100,000

31-03-2021 02:28:25

4055; Be Luong Mai Chi; thoi gian GD: 31/03/2021 01: 19: 56

       500,000

31-03-2021 02:28:45

CT DEN: 109018856581 Ung ho Ms 4061; thoi gian GD: 31/03/2021 01: 25: 36

       100,000

31-03-2021 06:29:43

CT DEN: 109006044984 ung ho ma so 4061

       100,000

31-03-2021 06:32:27

4030; Nguyen Thi Thu Ha

       100,000

31-03-2021 06:36:41

4061; Nguyen Thi Long

       100,000

31-03-2021 08:17:54

ung ho quy tu thien

       500,000

31-03-2021 08:53:39

MS 4063

         30,000

31-03-2021 09:09:29

ma so 4063anh Vo Tan Vietdt-0364337425

       200,000

31-03-2021 09:43:59

4055; truong thi tinh ( me be luong mai chi)

       150,000

31-03-2021 10:22:49

CT DEN: 109003550730 Ung ho MS4063 Vo Tan Viet FT21090480983802

       200,000

31-03-2021 10:27:18

4060 - Le Van Cuong - Mai Thi Hang

         50,000

31-03-2021 12:57:28

LE DUC ANH chuyen tien

         10,000

31-03-2021 12:58:00

LE DUC ANH chuyen tien

         10,000

31-03-2021 14:18:07

DUONG NGOC BO Chuyen tien em nguyen minh tam ma so 4059

       100,000

31-03-2021 14:28:19

HA THI TIEN ung ho ma so 4063 Vo Tan Viet

       100,000

31-03-2021 14:58:42

NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 4059 chi NGUYEN THI TAM

       200,000

31-03-2021 16:45:23

Ho tro cho ma so 4063; Vo Tan Viet

       500,000

31-03-2021 16:51:29

4056;

       100,000

31-03-2021 17:25:24

4054; le van chuong

       150,000

31-03-2021 20:08:43

PHAM THI THU HUE Chuyen tien ung ho anh vo tan viet 4063

       100,000

31-03-2021 20:24:21

CT DEN: 109000006058 MBVCB. 1065009309. 013443. Ung ho MS 4060 a Le Van Cuong. CT tu 0691000387322 NGUYEN TRONG PHONG toi 126

       200,000

31-03-2021 20:35:14

4063; 4063 vo tan viet

       200,000

31-03-2021 21:08:37

CHU THI TAM chuyen tien Ms 4061

       200,000

31-03-2021 21:36:47

LPT ung ho ms 4063 Anh Vo Tan Viet

         50,000

31-03-2021 21:38:57

LPT ung ho ms 4063 Anh Vo Tan Viet

         50,000

31-03-2021 21:40:15

ms 4063

       500,000

31-03-2021 21:46:34

4063; anh Vo Tuan Viet

       200,000

31-03-2021 22:27:06

ung ho gia dinh anh Vo Tan Viet.   ma so 4063. nguyen cho gia dinh a luon binh an va manh khoe

       500,000

01-04-2021 02:08:59

UH Ma so 4053 Pham Thi Hanh;   thoi gian GD: 31/03/2021 22: 51: 25

       200,000

01-04-2021 02:09:15

Giup do MS4059; Nguyen Thi Tam; Nghe An; thoi gian GD: 31/03/2021 22: 52: 30

       500,000

01-04-2021 02:09:46

UH Ma so 4051 Tran Duc My;   thoi gian GD: 31/03/2021 22: 54: 34

       100,000

01-04-2021 02:10:40

ung ho benh nhan ma so 4060;   thoi gian GD: 31/03/2021 22: 58: 26

       200,000

01-04-2021 02:25:51

NGUYEN HUU PHUOC chuyen tien CT Nhan ai bao Dan Tri; thoi gian GD: 01/04/2021 00: 40: 25

       500,000

01-04-2021 02:26:53

ho tro anh vo tan viet;   thoi gian GD: 01/04/2021 00: 52: 19

       200,000

01-04-2021 06:16:38

ung ho xay truong hoc

       100,000

01-04-2021 07:51:10

CT DEN: 109107090268 ung ho Ma so 4063 UBNN xa Binh Chuan NAM MO QUAN THE AM BO TAT

         20,000

01-04-2021 08:30:41

LE DUC ANH chuyen tien

         10,000

01-04-2021 09:02:00

CT DEN: 109102397869 Ung ho MS4063 UBND Xa Binh Chuan FT21091300823305

       300,000

01-04-2021 09:15:13

CT DEN: 109102410877 UNG HO MS 4063 FT21091404266084

     1,000,000

01-04-2021 09:28:59

PHAM MINH HOA NGUYEN VIET THANH LE MANH CUONG UNG HO XAY CAUMS4063 XA BINH CHUAN H CON CUONG NGHE AN

     3,000,000

01-04-2021 10:06:59

NGUYEN THI HUYEN ung ho Ma so 4063 xay cau con cuong

       200,000

01-04-2021 11:31:46

CT DEN: 109111152305 Bui thi diem huong ung ho ma 4063

         50,000

01-04-2021 12:01:35

Nguyen Thi Nga chuyen tien cho ma so 4061

       500,000

01-04-2021 12:01:42

4063 - anh vo tan viet ;   ap my thuan; my thanh; ben tre

     5,000,000

01-04-2021 12:06:53

NGUYEN THI HUONG chuyen tien

       300,000

01-04-2021 13:29:41

MS 4063 Vo Tan Viet BEN TRE

       500,000

01-04-2021 13:56:14

CT DEN: 109113183373 1.   Ma so 4059 Chi Nguyen Thi Tam Dia chi Thon Ngoc Lien, xa Kim Thanh ( huyen Yen Thanh, Nghe An)

         61,133

01-04-2021 15:02:10

UNG HO VO CHONG A CUONG+ C HANG,   MA SO: 4060

       644,000

01-04-2021 15:06:01

giup do chau Thai Ba Tiep;   ma so 4061

       500,000

01-04-2021 15:14:02

ung ho ma so 4056

       200,000

01-04-2021 15:17:21

Ung ho MS4055;   MS4056; MS4057

       300,000

01-04-2021 15:18:20

ung ho ma so 4048

       200,000

01-04-2021 15:27:55

ung ho Ma so 4063; anh Vo Tan Viet; Ben Tre

       100,000

01-04-2021 15:48:19

So GD goc: 10002094 MS 4055

       200,000

01-04-2021 15:48:23

So GD goc: 10002091 MS 4057

       200,000

01-04-2021 15:52:36

DOAN TRONG THUYET Chuyen tien ung ho MS 4055

       100,000

01-04-2021 17:06:06

CT DEN: 109110886269 Ung ho ma so 4062 FT21091668092140

       500,000

01-04-2021 17:06:26

4063 xay cau nghe an

       500,000

01-04-2021 17:21:19

CT DEN: 010116577979 ung ho ma so 4056 va 4061 moi ma so 300 ngan dong

       600,000

01-04-2021 18:53:20

MS 4063

         30,000

01-04-2021 20:14:51

; huynh hai

       200,000

01-04-2021 20:52:24

ung ho 4048; 4047; 4051;   4052; 4061

     1,000,000

01-04-2021 21:30:12

ung ho ma so 4059. chuc con nhanh khoe

         20,000

01-04-2021 21:56:28

LPT ung ho ms 4063 UBND xa Binh Chuan

       300,000

01-04-2021 22:05:17

Ma so 4063

     1,000,000

01-04-2021 22:11:34

CT DEN: 109115138295 Ung ho hoan canh kho khan FT21092040163686

       300,000

01-04-2021 22:46:07

CT DEN: 109122925884 2 Bac Quan Quang ung ho ms 4050 Chuc cac chau lay lai niem tin gap nhieu may man

       200,000

02-04-2021 07:29:33

; nhi

           9,693

02-04-2021 07:33:35

CT DEN: 020116679975 UH moi HC 200K tu 4054 den 4063

     2,000,000

02-04-2021 07:52:43

CT DEN: 109207088134 ung ho Ma so 4063 UBNN xa Binh Chuan NAM MO QUAN THE AM BO TAT

           7,890

02-04-2021 08:03:36

LE DUC ANH chuyen tien

         10,000

02-04-2021 08:12:05

hong qn ho tro ma 4049. mong 2 a e vuot qua kho khan

       500,000

02-04-2021 08:14:19

hong qn ung ho ma 4050 mong e vuot kho nuoi day con

       500,000

02-04-2021 08:21:15

ung ho Le Van Cuong ( ms 4060)

     1,000,000

02-04-2021 08:40:35

4064; Chi Nguyen Thi Thu

       100,000

02-04-2021 08:43:00

4063; UBND xa Binh Chuan

       100,000

02-04-2021 08:47:36

giup do chi Thu; Ma so 4064

     1,000,000

02-04-2021 08:59:27

CT DEN: 109201684159 Ung ho Ma so 4051

       300,000

02-04-2021 09:12:04

MS 4064; chi Nguyen Thi Thu

         50,000

02-04-2021 09:27:57

Pham Gia Tu giup Ms 4040

         50,000

02-04-2021 09:28:55

Pham Gia Tu giup Ms 4041

         50,000

02-04-2021 09:29:20

Pham Gia Tu giup Ms 4042

         50,000

02-04-2021 09:29:50

Pham Gia Tu giup Ms 4043

         50,000

02-04-2021 09:30:14

Pham Gia Tu giup Ms 4044

         50,000

02-04-2021 09:33:00

4064; Nguyen Thi Thu

       100,000

02-04-2021 09:44:31

CT DEN: 109209152548 Ct ung ho chi Thu ma so 4064

       100,000

02-04-2021 09:48:06

TRAN NGOC KHOA Chuyen tien ma so 4064

     1,000,000

02-04-2021 09:50:38

chi Nguyen Thi Thu. ma so 4064

         50,000

02-04-2021 10:14:01

So GD goc: 10004756 MBVCB. 1067604421. 2 chi em cham ba noi 80t. CT tu 0871004174458 toi 126000081304 Bao Dien Tu Dan Tri ( VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

       100,000

02-04-2021 10:20:17

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4064; chi Nguyen Thi Thu

       100,000

02-04-2021 10:32:12

TRINH PHUONG THAO nha so 5 ngo 6-1 Kim Dong Giap Bat HN ung ho ma so 4064

       500,000

02-04-2021 10:39:50

ung ho ma so 4064 Nguyen Thi Thu

       500,000

02-04-2021 10:40:02

4064; Nguyen Phi Long; Thpt Tu Lap; Me Linh;   Ha Noi

       100,000

02-04-2021 10:43:24

ung ho Nguyen Thi Thu; ma so 4064

       200,000

02-04-2021 10:55:22

gui den ma so 4056

       500,000

02-04-2021 11:34:26

Nguyen Thi Bich Thuy CT ma 4064 nguyen thi thu

       100,000

02-04-2021 11:35:00

So GD goc: 10016067 Gau Soc ung ho MS 4064 Chi Thu

       100,000

02-04-2021 11:57:37

LPT ung ho ms 4064 Chi Nguyen Thi Thu

         50,000

02-04-2021 11:58:17

CT DEN: 109204487458 4064 FT21092059557948

       100,000

02-04-2021 11:59:39

CT DEN: 109204689266 Ung ho ma so 4064 nguyen thi thu

       200,000

02-04-2021 12:19:35

CT DEN: 109200067562 MBVCB. 1067845537. 091143. chuyen tien ung ho. CT tu 0261003481118 NGUYEN THI HOA toi 129000061096 BAO D

       500,000

02-04-2021 12:41:33

CT DEN: 109205523686 ma so 4064 mong chi vuot qua giai doan kho khan

       200,000

02-04-2021 13:08:35

Ma 4064 Nguyen Thi Thu. Cam My; Cam Xuyen; Ha Tinh

       200,000

02-04-2021 14:08:14

CT DEN: 109207691995 Ung ho ma so 4064 nguyen thi thu

       200,000

02-04-2021 14:16:02

CT DEN: 109207615850 Ung ho MS4064 Nguyen Thi Thu FT21092002950843

       200,000

02-04-2021 14:39:23

DAO TIEN DUNG Chuyen tien ung ho Nguyen Thi Thu Ha Tinh

       200,000

02-04-2021 15:34:23

CT DEN: 109208659837 ung ho ma 4064

       300,000

02-04-2021 15:56:30

So GD goc: 10026411 Ung ho Ms 4064

         50,000

02-04-2021 15:57:09

CT DEN: 109208735296 Uh chi NGUYEN THI THU ma 4064 FT21092508280444

         50,000

02-04-2021 16:12:07

ung ho ms 4064

       200,000

02-04-2021 16:12:40

ung ho ms 4063

       200,000

02-04-2021 16:13:06

ung ho ms 4062

       200,000

02-04-2021 16:14:27

ung ho ms 4061

       200,000

02-04-2021 16:14:52

ung ho ms 4060

       200,000

02-04-2021 16:15:22

ung ho ms 4059

       200,000

02-04-2021 16:16:13

ung ho ms 4058

       200,000

02-04-2021 16:16:57

ung ho ms 4057

       200,000

02-04-2021 16:17:25

ung ho ms 4056

       200,000

02-04-2021 16:17:56

ung ho ms 4055

       200,000

02-04-2021 16:49:47

ZP5VBG47PP40 210402000149187 Ung ho ma so 4064 Nguyen Thi Thu. Tam long nhan ai

       100,000

02-04-2021 16:51:00

CT DEN: 109209790879 Ung ho CT Nhan ai ma so 4063 FT21092614009030

       100,000

02-04-2021 16:52:22

CT DEN: 109209792150 Ung ho CT Nhan ai ma so 4602 FT21092402571780

       100,000

02-04-2021 16:53:02

CT DEN: 109209792783 Ung ho CT Nhan ai ma so 4064 FT21092410881402

       100,000

02-04-2021 17:16:42

CT DEN: 109210819496 Ung ho ms 4060 FT21092646295120

       100,000

02-04-2021 20:12:54

ung ho 4064 nguyen thi thu

       200,000

02-04-2021 20:33:16

ung ho MS 4063 ( 600k) .   MS 4064 ( 400k)

     1,000,000

02-04-2021 20:39:16

CT DEN: 109213010424 Ngoc Huyen ung ho MS 4064 FT21092645219432

       520,000

02-04-2021 21:21:08

4060; le van cuong

       200,000

02-04-2021 21:23:39

CT DEN: 109214046144 Ung ho moi truong hop 200. 000d, MS 4059,   4060, 4061, 4062,   4063, 4064, 4065,   4066, 4067, 4068 FT21093301000650

     2,000,000

02-04-2021 21:35:38

CT DEN: 109221102286 Ma so 4064 c Nguyen Thi Thu

       500,000

02-04-2021 22:18:06

CT DEN: 109222682156 MS 4064-020421-22: 18: 04 682156

       200,000

02-04-2021 22:24:17

CT DEN: 109215086661 Ma so 4064.   Chi Nguyen Thi Thu. Mong cac chau khoe manh FT21093049082136

       100,000

02-04-2021 22:35:31

HUYNH DUC NHAN chuyen tien 4063

       200,000

02-04-2021 22:40:33

CT DEN: 109215095221 Ung ho ma so 4064, Nguyen Thi Thu FT21093955956635

       200,000

02-04-2021 23:09:21

ung ho ms 4061

       100,000

03-04-2021 06:43:12

sdt 0915060789 ing ho ma so 4064 chi Nguyen thi Thu; xa cam my;   hyen cam xuyen; ha tinh

       100,000

03-04-2021 07:13:37

CT DEN: 109300644526 Ms 4065.   Anh Le Thanh Nghi

       150,000

03-04-2021 07:47:57

CT DEN: 109307081454 ung ho Ma so 4065 Anh Le Thanh Nghi NAM MO QUAN THE AM BO TAT

         10,000

03-04-2021 08:06:51

DOAN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho ms 4065

       500,000

03-04-2021 08:14:10

4065; A Le Thanh Nghi

         50,000

03-04-2021 08:21:58

DO THI HOA Chuyen tien ma so 4065 Le Thanh Nghi

       100,000

03-04-2021 08:24:44

NGUYEN DINH HIEP ung ho ma so 4065

       200,000

03-04-2021 08:36:30

CT DEN: 109301230643 Ung ho MS 4063 UBND xa Binh Chuan. Dong gop tien xay cau

       100,000

03-04-2021 08:40:21

CT DEN: 109301232790 Ung ho MS 4065. Gia dinh anh Le Thanh Nghi.

       100,000

03-04-2021 08:43:04

CT DEN: 109301234318 Ung ho MS 4064 chi Nguyen Thi Thu.

       100,000

03-04-2021 09:34:59

Ma so ( 4063) xay cau;   Vo Minh Khoi

       300,000

03-04-2021 09:43:48

ban doc DTMH ung ho ms 4065

       500,000

03-04-2021 09:59:41

CT DEN: 109302271825 Ung ho MS4065 Le Thanh Nghi FT21093644864103

       200,000

03-04-2021 10:25:30

LE DUC ANH chuyen tien

         10,000

03-04-2021 10:47:55

4065; B ung ho anh Le Thanh Nghi

       100,000

03-04-2021 10:49:18

4064; B ung ho chi Nguyen Thi Thu

       100,000

03-04-2021 10:52:38

4063; B ung ho UBND xa Binh Chuan

       100,000

03-04-2021 10:55:22

4063; B ung ho anh Vo Tan Viet

       100,000

03-04-2021 10:56:52

4061; B ung ho chi Nguyen Thi Long

       100,000

03-04-2021 10:58:52

4060; B ung ho anh Le Van Cuong

       100,000

03-04-2021 11:02:41

4065; Le Thanh Nghi

       200,000

03-04-2021 11:43:31

UNG HO MA SO 4065 ANH LE THANH NGHI XA HA LONG HUYEN HA TRUNG THANH HOA

       100,000

03-04-2021 12:02:14

ung ho ms 4059;   4061; 4065 moi TH 1tr; ms 4064 2tr

     5,000,000

03-04-2021 12:13:51

4064; Nguyen Thi Thu

       100,000

03-04-2021 12:14:49

4057; Ho Thi Thuan

       100,000

03-04-2021 13:13:08

LPT ung ho ms 4065 Anh Le Thanh Nghi

         50,000

03-04-2021 13:42:10

4065; le thanh nghi

       500,000

03-04-2021 14:20:26

4065; Anh Le Thanh Nghi

       500,000

03-04-2021 14:33:55

NGO QUANG TRUNG Chuyen tien giup ma so 4065

         50,000

03-04-2021 15:34:09

ung ho 4065 a le thanh nghi

         30,000

03-04-2021 15:35:58

Nguyen Minh Viet ung ho MS4064

       200,000

03-04-2021 16:41:04

4065; Le Thanh Nghi

       100,000

03-04-2021 17:06:43

Ma so 4065 Anh Le Thanh Nghi

         50,000

03-04-2021 17:29:37

ung ho ma 4064

       200,000

03-04-2021 17:46:25

4065; Le Thanh Nghi

       100,000

03-04-2021 18:59:11

4065; Le Thanh Nghi

       500,000

03-04-2021 19:03:46

MS 4065; anh Le Thanh Nghi

         50,000

03-04-2021 21:44:21

ung ho ms 4065 anh le thanh nghi. god bless you

       200,000

03-04-2021 22:32:08

NGUYEN DANG DUY chuyen tien ma so 4064 chi Nguyen Thi Thu

       200,000

04-04-2021 06:30:05

ma so 4066 hoang thi thu thuy

       100,000

04-04-2021 07:08:24

co Hoa NB ung ho ma so 4066 hoang thi thu thuy co con bi bai nao mong chau som binh phuc

       300,000

04-04-2021 07:35:45

LPT ung ho ms 4066 Chi Hoang Thi Thu Thuy

         50,000

04-04-2021 07:45:49

CT DEN: 109407068755 2 bac Quan Quang ung ho ma so 4066 Chuc con may khoi benh song khoe va co ich

       300,000

04-04-2021 08:25:11

PHAM CONG RINH chuyen tien ung ho Ma so 4066

       100,000

04-04-2021 09:01:37

ung ho ma so 4066 ( Hoang Thi Thu Thuy)

       300,000

04-04-2021 09:34:32

CT DEN: 109402031952 Chao Dantri, toi xin duoc giup do ma so 4065 anh Le Thanh Nghi tru tai Ha Trung, Thanh Hoa. Xin cam on FT21095370808347

       200,000

04-04-2021 09:42:15

TRAN TRONG THANG ung ho ms 4066;   chi hoang thi thu thuy

       100,000

04-04-2021 09:55:32

do trung hieu chia se kho khan voi gd chi thuy

       100,000

04-04-2021 10:06:05

CT DEN: 109403053756 4066 FT21095925723607

       100,000

04-04-2021 10:25:48

CT DEN: 109403068170 Ma so 4066 Chi Hoang Thi Thu Thuy FT21095864116810

       100,000

04-04-2021 10:31:10

ma so 4066 chi hoang thi thu thuy

       100,000

04-04-2021 10:41:30

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4066; chi Hoang Thi Thu Thuy

       200,000

04-04-2021 10:55:11

4066 Chi Hoang Thi Thu Thuy

       200,000

04-04-2021 10:57:31

ung ho ms 4066

       100,000

04-04-2021 11:20:34

hong qn ung ho ma 4066. mong con nhanh hoi phuc

       200,000

04-04-2021 11:24:28

4065; GIANG PHUOC

       100,000

04-04-2021 11:29:27

CT DEN: 109411308929 Ung ho chi Thuy va be Bao Son

         50,000

04-04-2021 12:44:26

CT DEN: 109405163361 Gia dinh 4066 mong binh an FT21095825549542

       100,000

04-04-2021 13:06:03

giup do ms 4066

       100,000

04-04-2021 13:09:51

ung ho ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy

       100,000

04-04-2021 13:30:57

MS 4066; chi Hoang Thi Thu Thuy

         30,000

04-04-2021 13:38:43

4066 Hoang thi thu thuy

       100,000

04-04-2021 13:52:38

VAN ANH ung ho ms 4066 Hoang Thi Thu Thuy

       200,000

04-04-2021 14:20:14

NGUYEN VAN CHIEN Chuyen tien

       100,000

04-04-2021 14:43:04

Ung ho ma so 4066

       200,000

04-04-2021 14:47:26

CT DEN: 109407239039 Ung ho MS4066 Hoang Thi Thu Thuy FT21095171145232

       300,000

04-04-2021 15:24:58

CT DEN: 109408265466 Ung ho ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy Sdt 0989042812 FT21095317627980

       100,000

04-04-2021 15:42:46

ung ho Hoang Thi Thu Thuy 0989042812

       100,000

04-04-2021 16:40:52

ung ho ma so 4066

       100,000

04-04-2021 16:44:22

ma so 4065

       100,000

04-04-2021 16:51:00

CT DEN: 109409173984 4066 chi Hoang thi thu thuy

       100,000

04-04-2021 16:51:04

ms 4066 TRAN NGAN HA chuyen tien

         50,000

04-04-2021 16:51:25

Giup chi Hoang Thi Thu Thuy MS 4066

     1,000,000

04-04-2021 16:58:54

CT DEN: 109409666641 ung ho ma 4066

       200,000

04-04-2021 18:15:01

CT DEN: 109411225542 Ung ho ms 4066

       500,000

04-04-2021 19:16:57

CT DEN: 109412443576 Minh Chau -Khanh An ung ho ma so 4066 Hoang thi thu Thuy FT21095463030589

       150,000

04-04-2021 19:56:15

CT DEN: 109412471967 Gd Minh Khang ung ho ms 4066 FT21095000884790

       200,000

04-04-2021 19:58:19

CT DEN: 109412473487 Gd Minh Khang ung ho ms 4065 FT21095805748180

       100,000

04-04-2021 20:00:22

CT DEN: 109413474952 Gd Minh Khang ung ho ms 4064 FT21095853742519

       100,000

04-04-2021 20:18:24

ung ho ma so 4066

       200,000

04-04-2021 20:24:29

4064; nguyen thi thu

         50,000

04-04-2021 20:30:40

CT DEN: 109400489725 Ung ho MS 4066 - Hoang Thi Thu Thuy

     1,000,000

04-04-2021 20:36:17

ung ho ma so 4056

       200,000

04-04-2021 20:38:30

ung ho ma so 4054

       200,000

04-04-2021 21:06:44

TRAN THI QUANG VINH chuyen tien giup ma so 4066 Hoang Thi Thu Thuy

       500,000

04-04-2021 21:21:51

CT DEN: 109421964422 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT - UH MA SO 4066 CHI THU THUY-040421-21: 21: 50 964422

       500,000

04-04-2021 21:24:06

ung ho chau Bao Son Thai Binh

       200,000

04-04-2021 21:27:37

CT DEN: 109414536432 Ung ho ma so 4066 FT21095600257290

       100,000

04-04-2021 21:29:29

CT DEN: 109414537651 Ung ho ma so 4065 FT21095024700885

       200,000

04-04-2021 21:45:20

ung ho 4066 chi hoang thi thu thuy

         20,000

04-04-2021 22:00:36

CT DEN: 109415556813 Ung ho ma so 4066 Hoang Thi Thu Thuy FT21095354942846

         66,000

04-04-2021 22:25:31

ms 4066; chi Hoang Thi Thu Thuy

       100,000

04-04-2021 22:31:45

CT DEN: 109415378239 MA SO 4066:   HOANG THI THU THUY

       200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 29/03/2021 - 04/04/2021

 

29/03/2021

MB ( 133298) ( Ung ho MS 4054 Le Van Chuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

         10,000

29/03/2021

MB ( 134273) ( Ung ho MS 4056 chi Le Thi My Trang me Tuan Kiet.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

         10,000

29/03/2021

MB ( 121404) ( Vo Thi Hong Van chuyen khoan chuyen cho chau)

       300,000

29/03/2021

MB ( 128463) ( QUANG THI TU ANH chuyen khoan cho Ma So 4058 ong Nguyen Duc Toan bo anh Sy, dien thoai 0366626622)

       500,000

29/03/2021

MB ( 137072) ( Ma so 4058 chuc anh mau khoe)

       500,000

29/03/2021

MB ( 118561) ( Hue An Phuong uh ms 4053 pham thi hanh)

     1,000,000

29/03/2021

MB ( 154201) ( Ma so 4059)

       200,000

29/03/2021

MB ( 154619) ( Ma so 4058)

       200,000

29/03/2021

MB ( 165192) ( NGUYEN THI HANG ung ho ms 4059 chi Nguyen Thi Tam)

       100,000

29/03/2021

609066-Agribank; 1400206035022; Ung ho me con chi Nguyen Thi Tam MS 4059 tai Kim Thanh Yen Thanh Nghe An

       300,000

29/03/2021

668012-Agribank; 1400206035022; Ms 4059 Cho Nguyen Thi Tam

       100,000

29/03/2021

MB ( 192391) ( Ung ho chi Nguyen Thi Tam va em Vinh MS4059)

       200,000

29/03/2021

MB ( 213361) ( ung ho ma so 4059)

       200,000

29/03/2021

672347-Agribank; 1400206035022; HUYNH HO THI TRANG TRAM chuyen khoan ung ho be Tuan Kiet or Daclac con chi Trang

       200,000

29/03/2021

MB ( 248295) ( Ung ho MS 4057 chi Ho Thi Thuan me be Tram Anh.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

         10,000

29/03/2021

395405-Agribank; 1400206035022; Ung ho chi Hang Kim AnThanh Oai-HN

       100,000

29/03/2021

584344-Agribank; 1400206035022; ung ho tu thien ma so 4060 le van cuong

       500,000

29/03/2021

MB ( 262069) ( TRAN THI LOI chuyen khoan ho tro MS 4060 le van cuong)

     1,000,000

29/03/2021

762500-Agribank; 1400206035022; PHAM THI THAO

       200,000

29/03/2021

MB ( 313256) ( Chuyen khoan ho tro be 14 thang tuoi bi bong o lao cai)

       300,000

29/03/2021

467852-Agribank; 1400206035022; PHAM THI HANG chuyen khoan ung ho be mai chi ma so 4055

       100,000

29/03/2021

MB ( 328064) ( ung ho ma 4060 anh Giang chi Hang)

       200,000

29/03/2021

MB ( 369614) ( Ung ho be Luong Mai Chi, ms 4055)

       200,000

29/03/2021

MB ( 379554) ( Ung ho be Mai Chi - Lao Cai bi bong)

       300,000

29/03/2021 00h 29' 11

MB ( 130409) ( chuc em va gd vuot qua moi thu thach CS)

       100,000

29/03/2021 07h 15' 48

MB ( 144055) ( Pham Van Sinh chuyen khoan ung ho ma so 4059)

         50,000

29/03/2021 09h 04' 12

MB ( 155303) ( 4059 Nguyen Thi Tam)

       100,000

29/03/2021 09h 05' 50

MB ( 155517) ( 4058 Nguyen Duc Toan)

       100,000

29/03/2021 12h 00' 12

MB ( 307930) ( PHAM VAN TUAN chuyen khoan giup chi Nguyen Thi Tam,

         50,000

29/03/2021 16h 14' 20

MB ( 202347) ( Ma so 4059 Chi Nguyen Thi Tam)

       100,000

29/03/2021 21h 55' 37

MB ( 239853) ( UH chi Tam MS4059)

       150,000

29/03/2021 22h 00' 23

MB ( 240179) ( UH Sy MS4058)

       150,000

29/03/2021 22h 16' 10

MB ( 241181) ( Cty Thien Tan ung ho ma so 4059 Nguyen Thi Tam- Nghe

       100,000

30/03/2021

MB ( 405508) ( ung ho benh nhan Le Thanh Huy)

       200,000

30/03/2021

MB ( 433248) ( NGUYEN NGOC QUANG chuyen khoan ung ho ma so 4060 chuc chi hang mau hoi phuc)

       300,000

30/03/2021

MB ( 441832) ( NGUYEN THI MAU chuyen khoan)

       200,000

30/03/2021

MB ( 465239) ( Ung ho ma so 4059 chi Nguyen Thi Tam)

       300,000

30/03/2021

MB ( 465553) ( Ung ho ma so 4061 chi Nguyen Thi Long me Tiep)

       200,000

30/03/2021

MB ( 475251) ( NGUYEN THI HOAI chuyen khoanung ho anh Cuong, c Mai Thi Hang dang dieu tri tai vien 103)

       200,000

30/03/2021

MB ( 542374) ( NGUYEN VAN TRUC chuyen khoan ma so 4061 Chi Nguyen Thi Long me Tiep)

       400,000

31/03/2021

MB ( 570069) ( Ms 4053, pham thi hanh)

       100,000

31/03/2021

MB ( 558159) ( NGUYEN THI KIM ANH Ung ho chau thai ba tiep MS   4061)

       500,000

31/03/2021

IBKING: FT Trace[184732]-[6150205486823 UNG HO MA SO 4061 CHI NGUYEN THI LONG]

       200,000

31/03/2021

MB ( 613118) ( Nha sach Ngoc Son Dien Bien ung ho Ma so 4053 Pham Thi Hanh)

     1,000,000

31/03/2021

Đổng Thị Kim Nên nộp tiền cho Nguyễn Thị Long. mả số 4061

       500,000

31/03/2021

MB ( 627913) ( Bac Dong 0934769614 ung ho ma so 4063 Vo Tan Viet)

       500,000

31/03/2021

905348-Agribank; 1400206035022; Ma so 4063 Ung ho anh Vo Tan Viet Nam Mo Duoc Du Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         50,000

31/03/2021

Trần Ngọc Trân Châu nộp tiền - ủng hộ cho các hc : 4061, 4060, 4059 nam mô dược sư Lưu Quang Vương Phật

       300,000

31/03/2021

SMS ( 778102) ( ?ng h? m? 4048)

       100,000

31/03/2021

350139-Agribank; 1400206035022; ung ho 4063 anh vo tan viet

         50,000

01/04/2021

MB ( 717022) ( Ung ho MS 4058 ong Nguyen Duc Toan. Mong anh Sy som hoi phuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

         10,000

01/04/2021

MB ( 719212) ( Ung ho MS 4059 chi Nguyen Thi Tam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

         10,000

01/04/2021

IM Fund Transfer ( ABM) -905473-Agribank; 1400206035022; NG NGOC QUYNH NGUYEN GIUP MS 4062 GIA DINH ANH VO TAN VIET NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

       100,000

01/04/2021

016603-Agribank; 1400206035022; Uh 4059 nguyen thi tam

       200,000

01/04/2021

065334-Agribank; 1400206035022; ung ho anh Vo Tan Viet 4063

       100,000

01/04/2021

212023-Agribank; 1400206035022; Ung ho 4063

         50,000

01/04/2021

MB ( 813891) ( Gui 4063)

         50,000

02/04/2021

MB ( 921788) ( Ung ho ma so 4059)

         50,000

02/04/2021

MB ( 932735) ( TRAN TAN DUC chuyen khoan)

       200,000

02/04/2021

MB ( 939635) ( NGUYEN THI HANG ung ho ms 4064 gia dinh chi Nguyen Thi Thu)

       100,000

02/04/2021

MB ( 951697) ( NGO THI HONG VAN chuyen khoan ung ho ma so 4064)

       200,000

02/04/2021

MB ( 954891) ( ms 4064 Nguyen Thi Thu)

       100,000

02/04/2021

MB ( 956335) ( ung ho ma so 4064 cua Chi Nguyen Thi Thu)

       200,000

02/04/2021

MB ( 971525) ( PHUNG THI KIM THOA giup MS 4064)

       100,000

02/04/2021

MB ( 975492) ( NTG chuyen cho hoan canh 4064. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

       100,000

02/04/2021

976075-Agribank; 1400206035022; cho gd chi thu ma so 4064

       200,000

02/04/2021

MB ( 987124) ( Ma so 4059)

       500,000

02/04/2021

MB ( 987969) ( ung ho hoan canh ms 4064)

       100,000

02/04/2021

MB ( 989950) ( ung ho hoan canh ms 4059)

       100,000

02/04/2021

100015-Agribank; 1400206035022; Co Mai - Go Vap HCM ung ho ms 4064

       500,000

03/04/2021

MB ( 101303) ( Ung ho ma 4064)

       300,000

03/04/2021

MB ( 102190) ( Ung ho gd chi Thu MS4064)

       500,000

03/04/2021

MB ( 112692) ( NGUYEN CHU DUNG chuyen khoan ung ho Co Trinh Thi Hon,   Vinh Loi, Bac Lieu giup 2 em mo coi)

       200,000

03/04/2021

MB ( 113774) ( NGUYEN CHU DUNG chuyen khoan ung ho chi Hoang Thi Binh,   Dai Tu, Thai Nguyen)

       100,000

03/04/2021

MB ( 114806) ( NGUYEN CHU DUNG chuyen khoan ung ho chi Ly Thi My,   huyen Lak, Dak Lak)

       500,000

03/04/2021

MB ( 116077) ( NGUYEN CHU DUNG chuyen khoan ung ho anh Nguyen Duy Chau giup em Vu Van Tu, tinh Thanh Hoa)

       500,000

03/04/2021

MB ( 130568) ( 4065 Anh Le Thanh Nghi. )

       200,000

03/04/2021

MB ( 171181) ( MS4063)

       100,000

01/04/2021 09h 16' 37

Ngoc diep uh be mai chi 4055

       100,000

02/04/2021 07h 55' 33

MB ( 919314) ( Goi ma so 4064)

       500,000

03/04/2021 12h 11' 51

MB ( 120909) ( PHAM VAN CHI chuyen khoan ms 4065 le thanh nghi)

       100,000

03/04/2021 17h 08' 40

MB ( 158020) ( Giup do ms4065. chuc moi dieu tot lanh. )

       300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 29/03/2021 - 04/04/2021

 

29/03/2021 01:31:34

REM Tfr Ac: 1321 000 0075151 NGUYEN DINH QUYEN ms 4059 chi Nguyen Thi Tam Transaction at date 2021-03-28-23. 07. 41

       100,000

29/03/2021 01:31:52

REM Tfr Ac: 12312 000 047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 4057, chi Ho Thi Thuan. Transaction at date 2021-03-28-23. 19. 46

       200,000

29/03/2021 01:32:17

REM TKThe : 19036454007013,   tai TCB. Ma so 4058 FT21088080048164 -CTLNHIDI 000 000 964654231-11-CRE-002 Transaction a

       100,000

29/03/2021 05:20:53

REM Tfr Ac: 4861 000 0109023 O L 026001 212201 0 0 86741068 UH MS 4054 Le Van Chuong

         50,000

29/03/2021 06:59:27

REM TKThe : 19034789997015,   tai TCB. Tam long nhan ai 4060 Le Van Cuong FT21088233184052 -CTLNHIDI 000   000 964716509-11-CRE-002

       100,000

29/03/2021 07:04:06

REM TKThe : 19026826469889,   tai TCB. Ma so 4060 Anh Le Van Cuong- chong chi Hang FT21088307271269 -CTLNHIDI 000 000 964719531-11-CRE-002

       200,000

29/03/2021 07:11:13

REM Tfr Ac: 5101 000 0843062 DAU XUAN HANH UNG HO MS 4060.   Chuc chi manh khoe

       100,000

29/03/2021 07:11:18

REM TKThe : 02792708201,   tai Tienphongbank. Nho Dantri chuyen toi ms 4060 -CTLNHIDI 000 000 964724609-11-CRE-002

       200,000

29/03/2021 07:32:19

REM TKThe : 057704060130450,   tai VIB. ms 4060 , chuc chi Hang nhanh khoe lai , a cuong giu gin suc khoe co gang cham soc vo nhe -CTLNHIDI 000 000 964742238-11-CRE-002

         50,000

29/03/2021 07:37:41

REM Tfr Ac: 7101 000 0428768 NGUYEN HOANG BUP Chuyen tien ho tro ma so 4060

       100,000

29/03/2021 08:01:15

REM Tfr Ac: 1181 000 000 5659 TRAN THI NHUNG ung ho hoan canh 4055 chuc con mau khoi. benh

         50,000

29/03/2021 08:18:59

REM Tfr Ac: 5321 000 0178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ms 4060 le van cuong

       100,000

29/03/2021 08:22:07

REM Tfr Ac: 1181 000 000 1833 DO THI LAN HUONG ung ho ms 4060 anh le van cuong chinh chi hang

       300,000

29/03/2021 08:40:16

REM Tfr Ac: 2161 000 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 4060

       200,000

29/03/2021 08:43:50

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO ANH LE VAN CUONG MA SO 4060

         10,000

29/03/2021 09:39:57

REM Tfr Ac: 5611 000 0725241 DANG NGUYEN THI HIEN NHAN Chuyen tien ung ho 4060 a Le Van Cuong, chong chi Hang

       200,000

29/03/2021 09:42:49

REM Tfr Ac: 1411 000 0391622 TRAN THI MY HANH MS 4060 Le Van Cuong chong chi Hang. thon Trang Cat, xa Kim An huyen Thanh Oai TP ha noi dt 0359408662

        500,000

29/03/2021 09:50:01

REM Tfr Ac: 3111 000 1078024 PHAN LAM TRUONG ung ho gia dinh chi Trang 4056, chuc em mau khoi benh

       200,000

29/03/2021 10:38:21

REM Tfr Ac: 1601 000 0255718 NGUYEN THI TUYET MAI Ung ho ms4060

       300,000

29/03/2021 10:40:41

REM Tfr Ac: 2151 000 0336667 LE THI THUY ung ho ma so 4060

               300

29/03/2021 10:41:10

REM Tfr Ac: 2151 000 0336667 LE THI THUY ung ho ma so 4060

       300,000

29/03/2021 10:41:38

REM Tfr Ac: 2151 000 0336667 LE THI THUY ung ho ma so 4059

       300,000

29/03/2021 10:46:01

REM 991021032923150 BO-TRAN THU HA FO-2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS-chu khoi ha so nha 50 day b - hh04 khu do thi viet hung gui ma so 4059 nguyen thi tam Bank Charge . 00 VAT . 00

    1,000,000

29/03/2021 10:49:34

REM Tfr Ac: 2221 000 0181142 DINH GIA NINH Con Dinh Gia Bao Duy ung ho ms 4060

       100,000

29/03/2021 10:59:59

REM Tfr Ac: 3171 000 0048451 PHAM THI NGOC HUYEN chuyn cho anh Le Van Cuong. ma so 4060

       200,000

29/03/2021 11:04:56

REM Tfr Ac: 1251 000 1012919 DU THI HA THU Giup MS 4055,   4042, 4041, 4057,   4056

       500,000

29/03/2021 11:05:56

REM TKThe : 250306329,   tai ACB. UNG HO MS 4060 A LE VAN CUONG ( CHONG CHI HANG ) MONG C MAU KHOE-290321-11: 05: 55 774824 -CTLNHIDI 000 000 965255455-11-CRE-002

       100,000

29/03/2021 11:06:45

REM Tfr Ac: 3301 000 0034235 LAI DUC THU Ung ho Ma so 4060.   anh Cuong chi Hang

       300,000

29/03/2021 12:15:04

REM Tfr Ac: 2141 000 0365053 TRAN THI YEN gia dinh Tran Thi Yen xom nam,   xuan trachj, xuan canh, dong anh,   ha noi ung ho anh Le Van CuongChong chi Hang ma so 4060

       500,000

29/03/2021 12:45:07

REM Tfr Ac: 7411 000 0112580 NGO THI NGOC LAN Cong ung ho ma so 4060 chi Hang

       100,000

29/03/2021 12:46:22

REM Tfr Ac: 7411 000 0112580 NGO THI NGOC LAN Cong ung ho ma so 4059 chi Tam

       100,000

29/03/2021 13:04:22

REM Tfr Ac: 4611 000 0378248 DINH THI THU HUONG ma so 4059

       200,000

29/03/2021 13:51:26

REM Tfr Ac: 6501 000 2469100 NGUYEN NGOC BAO NGAN Gui be Mai Chi

       100,000

29/03/2021 13:54:50

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4059

       500,000

29/03/2021 13:57:22

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4058

       500,000

29/03/2021 13:58:17

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4060

       500,000

29/03/2021 13:59:12

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4057

       500,000

29/03/2021 14:17:20

REM 991021032932547 BO-CTY CO PHAN SAI GON TAN SON FO-2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS-HBCONG TY CO PHAN SAI GON TAN SON U NG HO ANH LE VAN CUONG ( MA SO: 4060 )   O HUYEN THANH OAI TP. HA NOI Bank Charge . 00 VAT . 00

     2,000,000

29/03/2021 14:23:33

REM Tfr Ac: 3621 000 0036836 LE THI HANG ung ho ms 4058,   4059, 4060 moi ms 200k

       600,000

29/03/2021 14:30:32

REM Tfr Ac: 2151 000 1598239 PHAM VAN KHANH ung ho ma so 4058 ong Nguyen Duc Toan

       305,000

29/03/2021 14:31:46

REM Tfr Ac: 2151 000 1598239 PHAM VAN KHANH ung ho ma so 4059 chi Nguyen Thi Tam

       305,000

29/03/2021 14:33:02

REM Tfr Ac: 2151 000 1598239 PHAM VAN KHANH ung ho ma so 4060 anh Le Van Cuong

       305,000

29/03/2021 14:46:18

REM Tfr Ac: 4231 000 0209580 DO THANH TUAN Chuyen tien gui ms 4059

       200,000

29/03/2021 15:00:10

REM Tfr Ac: 6501 000 1362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4060 anh le van Cuong

          50,000

29/03/2021 15:07:08

REM Tfr Ac: 2221 000 0298121 NGUYEN THE VIET ma 4060 Le Van Cuong

       200,000

29/03/2021 15:07:31

REM Tfr Ac: 6701 000 0579957 TRAN THI QUY Chuyen tien ung ho MS 4060 LE VAN CUONG

       500,000

29/03/2021 15:20:23

REM Tfr Ac: 2111 000 0512946 NGO NGOC DUONG Chuyen tien ung ho MA SO 4059 chi NGUYEN THI TAM. chuc chi va chau gap nhieu may man.

       300,000

29/03/2021 16:26:01

REM Tfr Ac: 6501 000 1390100 PHAN DUC LAM ms 4060

         50,000

29/03/2021 16:27:48

REM Tfr Ac: 1221 000 0073125 DO DUC MANH ung ho ma so 4060

       300,000

29/03/2021 16:58:37

REM TKThe : 19032228389889,   tai TCB. T10-0610 FT21088508502456 -CTLNHIDI 000 000 966186019-11-CRE-002

       100,000

29/03/2021 17:28:35

REM SDT 0914151581 UNG HO MA SO 4048 TRAN VAN TRUNG CAU 2 CHAU THON 5 TRA DA TP PLEIKU GIALAI

       200,000

29/03/2021 17:30:03

REM Tfr Ac: 1221 000 0396558 NGUYEN TRUNG SON Ung ho a Le Van Cuong MS 4060

       200,000

29/03/2021 17:31:59

REM SDT 0914151581 UNG HO MA SO 4060 LUONG VAN CUONG CHONG CHI HANG TRANG CAT KIM AN THANH OAI HA NOI

       200,000

29/03/2021 17:32:52

REM SDT 0914151581 UNG HO MA SO 4055 TRUONG THI TINH THO LU 2 VO LAO VAN BA LAO CAI

       200,000

29/03/2021 17:33:13

REM SDT 0914151581 UNG HO MA SO 4050 NGUYEN THI DUNG TDP PHU QUANG NGUYEN BINH NGHI SON THANH HOA

       200,000

29/03/2021 17:33:42

REM SDT 0914151581 UNG HO MA SO 4052 HUYNH THI KIM HOL AP BIEN DONG B VINH TRACH DONG TP BAC LIEU BAC LIEU

       200,000

29/03/2021 17:33:59

REM SDT 0914151581 UNG HO MA SO 4047 LENG HOANG ANH KHAU BAO BAO CUONG DINH HOA THAI NGUYEN

       200,000

29/03/2021 17:34:13

REM SDT 0914151581 UNG HO MA SO 4049 BUI VAN PHU TRAI CO TAM HIEP YEN THE BAC GIANG

       200,000

29/03/2021 17:34:42

REM SDT 0914151581 UNG HO MA SO 4051 TRAN DUC MY KHU PHO 5 TT HAI RIENG SONG HINH PHU YEN

       200,000

29/03/2021 17:40:59

REM Tfr Ac: 1211 000 0372515 NGUYEN CAM VAN Than gui gd be Luong Mai Chi Ma So 4055. Cua it long nhieu, cau mong con chong binh phuc

       100,000

29/03/2021 19:30:54

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC ung ho moi ms 200k 4059 4060

       400,000

29/03/2021 21:19:29

REM Tfr Ac: 5011 000 0900615 TRUONG THI THUONG Ung ho chi Tam ma so 4059

       150,000

29/03/2021 22:11:08

REM Tfr Ac: 1191 000 0267429 PHAN THI QUE ANH UNG HO MA SO 4057

       100,000

29/03/2021 22:21:38

REM Tfr Ac: 6411 000 000 9850 NGUYEN THI HOANG YEN Ma so 4056 chi Le Thi My Trang me Tuan Kiet

     200,000

30/03/2021 01:38:54

REM Tfr Ac: 4411 000 0235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 4056 chi Le Thi My Trang Transaction at date 2021-03-29-23. 16. 22

       100,000

30/03/2021 01:39:09

REM Tfr Ac: 2221 000 0247390 NGUYEN NGOC BICH ung ho ma so 4060 Transaction at date 2021-03-29-23. 27. 31

       300,000

30/03/2021 01:39:20

REM Tfr Ac: 2221 000 0247390 NGUYEN NGOC BICH ung ho ma so 4059 Transaction at date 2021-03-29-23. 36. 22

       500,000

30/03/2021 01:41:02

REM Tfr Ac: 1181 000 0066939 HOANG MINH HUYEN ung ho chi mai thi hang 4060 Transaction at date 2021-03-30-01. 00. 20

       500,000

30/03/2021 06:24:49

REM Tfr Ac: 1211 000 0345827 BUI THI LOAN bui thi loan 0974726996 ung ho ms 4061 nguyen thi long

       200,000

30/03/2021 06:30:20

REM Tfr Ac: 1211 000 0345827 BUI THI LOAN bui thi loan 0974726996 ung ho ms 4060 Le Van Cuong

       300,000

30/03/2021 06:44:02

REM Tfr Ac: 1791 000 000 1023 NGUYEN THI MAI GIANG Ung ho MS 4061 hoan canh chi Nguyen Thi Long me em Tiep

       100,000

30/03/2021 06:46:03

REM Tfr Ac: 1791 000 000 1023 NGUYEN THI MAI GIANG Ung ho MS 4056 hoan canh chi Le Thi My Trang me em Tuan Kiet

       100,000

30/03/2021 06:48:18

REM Tfr Ac: 1791 000 000 1023 NGUYEN THI MAI GIANG Ung ho MS 4054 hoan canh anh Le Van Chuong em trai anh Le Thanh Huy

       100,000

30/03/2021 06:52:58

REM Tfr Ac: 5131 000 000 6273 NGUYEN THI CHINH Chuyen tien ung ho cho ma so 4061

       500,000

30/03/2021 06:57:59

REM Tfr Ac: 1191 000 0267429 PHAN THI QUE ANH UNG HO MS 4059

         80,000

30/03/2021 07:26:01

REM Tfr Ac: 4831 000 0714921 HOANG VAN TRONG uh ms 4060 a le van cuong

       200,000

30/03/2021 07:26:17

REM Tfr Ac: 3681 000 0148681 BUI DUC TIEN Bui Duc Tien ho tro anh Le Van Cuong Ms 4060

       100,000

30/03/2021 07:54:44

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4061

       200,000

30/03/2021 08:13:57

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO CHI NGUYEN THI LONG MA SO 4061

         10,000

30/03/2021 08:20:07

REM TKThe : 05957026996,   tai SCB. ung ho a le van cuong ms 4060, chi nguyen thi long ms 4061 -CTLNHIDI 000 000 967088424-11-CRE-002

       100,000

30/03/2021 08:27:28

REM TKThe : 1 000 003312,   tai SHB. HOANG VAN DUNG UNG HO CHI LONG MS 4061 -CTLNHIDI 000 000 967103514-11-CRE-002

       120,000

30/03/2021 08:36:09

REM Tfr Ac: 2161 000 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 4061

       200,000

30/03/2021 08:43:33

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 4061 chi nguyen thi long me chau tiep

       300,000

30/03/2021 08:49:03

REM Tfr Ac: 1251 000 0256884 PHAM THI HOA ung ho ms 4061 me chau Tiep

       100,000

30/03/2021 08:59:47

REM Tfr Ac: 6511 000 1223212 NGUYEN THI KIM PHUNG 4061 nguyen thi long dong gop chau tiep chua benh

       300,000

30/03/2021 09:04:34

REM Tfr Ac: 6511 000 1223212 NGUYEN THI KIM PHUNG ung ho ma so 4054 le thanh huy

       200,000

30/03/2021 09:06:23

REM 151 KHCN CAC CHAU O CU XA NGUYEN VAN TROI P17 PHU NHUAN HCM GIUP DO MS 4059 4049 4038 4056 4058 MOI MS 2TR

   10,000,000

30/03/2021 09:12:25

REM TKThe : 000 00286003, tai Tienphongbank. Ung ho Ma so 4054: Le Van Chuong ( em trai ruot anh Le Thanh Huy) -CTLNHIDI 000 000 967209365-11-CRE-002

     5,000,000

30/03/2021 09:16:01

REM Tfr Ac: 4251 000 0133197 NGUYEN THI KIM PHUONG giup do anh Le Van Cuong la chong chi Hang thon Trang Cat xa Kim An huyen Thanh Oai,   Ha Noi

     2,000,000

30/03/2021 09:16:02

REM Tfr Ac: 1201 000 6991984 TRINH DUY ANH ung ho 4057 4059 4061

       900,000

30/03/2021 09:40:25

REM Tfr Ac: 1511 000 0144184 NGUYEN MINH DUAN Chuyen tien ung ho MS 4061 chi Nguyen Thi Long

       500,000

30/03/2021 09:48:00

REM Tfr Ac: 3601 000 0312295 LE TUAN ANH ung ho ms 4060

       200,000

30/03/2021 10:14:21

REM Tfr Ac: 5801 000 000 8419 NGUYEN VAN NGHIA Chuyen tien ung ho ma so 4061 nguyen thi long

       200,000

30/03/2021 10:20:02

REM CHU TICH TAP DOAN C. E. O DOAN VAN BINH UNG HO MA SO 3985 PHONG QLY CHAT LUONG CONG TAC XA VA MA SO 3987 EM NGUYEN VAN KHOA

       400,000

30/03/2021 10:21:06

REM Tfr Ac: 2151 000 1598239 PHAM VAN KHANH ung ho ma so 4061 chi Nguyen Thi Long

       305,000

30/03/2021 10:39:05

REM Tfr Ac: 7621 000 000 1557 NGUYEN VAN TUYEN Chuyen tien ung ho ms 4061 nguyen thi long

       300,000

30/03/2021 10:50:31

REM Tfr Ac: 1251 000 0839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ms 4059 chi Nguyen thi Tam

       100,000

30/03/2021 11:03:16

REM Tfr Ac: 6411 000 0425997 LE HOANG LAN Ung ho MS 4058

       200,000

30/03/2021 11:04:35

REM Tfr Ac: 1501 000 0588262 NGUYEN QUANG HUY Ung ho ma so 4055 be Luong Mai Chi

     1,000,000

30/03/2021 11:46:59

REM Tfr Ac: 6411 000 0792099 PHAM THI THUY HANG Chuyen tien ung ho be bi te vao noi nuoc soi o lao cai

       200,000

30/03/2021 12:30:38

REM Tfr Ac: 1221 000 0375210 LE HONG LONG ung ho ma so 4055

       500,000

30/03/2021 12:51:18

REM Tfr Ac: 1231 000 0650534 HOANG THI NHAN Chuyen tien ung ho nguyen thi Long , MS 4061 co con thai ba Tiep bi tran thuong so nao do tai nan giao thong o Do luong nghe an

     1,000,000

30/03/2021 14:53:18

REM Tfr Ac: 4411 000 0923721 511957XXXX698106- 441003 - 30032021-075157- 089694- 412020- 000   000 10931

       200,000

30/03/2021 15:09:59

REM Tfr Ac: 3281 000 0059976 LE THI YEN Chuyen tien

       100,000

30/03/2021 15:48:03

REM Tfr Ac: 5101 000 0234949 LE QUANG THANH Ung ho MS 4601 NGUYEN THI LONG Xa Dong Son, Do Luong,   Nghe An

       500,000

30/03/2021 16:04:07

REM Tfr Ac: 2151 000 1577821 VU THI HOA Chuyen tien ung ho MS 4061 Nguyen Thi Long

       200,000

30/03/2021 16:22:23

REM UNG HO MA 4061 NGUYEN THI LONG SDT 0378561800

     1,000,000

30/03/2021 16:50:58

REM Tfr Ac: 4431 000 0023704 DAO THU HUONG Chuyen tien ung ho ms 4061

       200,000

30/03/2021 16:55:01

REM Tfr Ac: 2141 000 1067529 BUI THI HAO Ung ho Ma so 4061

       100,000

30/03/2021 16:59:35

REM TKThe : 03688013686988,   tai MSB. Ung ho ma so 4061 ( Nguyen Thi Long) -CTLNHIDI 000 000 968430106-11-CRE-002

       300,000

30/03/2021 17:02:11

REM TKThe : 03688013686988,   tai MSB. Ung ho ma so 4052 ( Huynh Thi Kim Hol) -CTLNHIDI 000 000 968437644-11-CRE-002

       500,000

30/03/2021 17:02:52

REM Tfr Ac: 1991 000 0272393 VU TUAN KHANH Chuyen tien giup ma so 4058 ong Nguyen Duc Toan bo anh Sy

       300,000

30/03/2021 17:07:16

REM Tfr Ac: 1231 000 0891722 LE DUC GIANG GiangLD ung ho MS 4060 anh Le Van Cuong

       200,000

30/03/2021 17:36:21

REM Tfr Ac: 4511 000 0387126 DINH THI MUI Chuyen tien ung ho ma so 4060 anh Le Van Cuong

     1,000,000

30/03/2021 21:04:54

REM Tfr Ac: 1191 000 0267429 PHAN THI QUE ANH UNG HO MA SO 4060

       100,000

30/03/2021 21:22:56

REM Tfr Ac: 1181 000 0042151 PHUNG THI BICH VAN ung ho ma so 4060 Le Van Cuong , chong chi Hang

       500,000

30/03/2021 22:20:33

REM Tfr Ac: 4711 000 0710205 O L 026001 212201 0 0 86819133 Ma so 4061

         50,000

31/03/2021 01:50:47

REM Tfr Ac: 4831 000 0714921 HOANG VAN TRONG uh ms 4058 o Nguyen Duc Toan bo a Sy Transaction at date 2021-03-30-23. 16. 19

       200,000

31/03/2021 01:50:52

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4061 Transaction at date 2021-03-30-23. 19. 51

       500,000

31/03/2021 01:50:55

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4055 Transaction at date 2021-03-30-23. 21. 32

       500,000

31/03/2021 01:50:59

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4056 Transaction at date 2021-03-30-23. 24. 35

       500,000

31/03/2021 01:51:01

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4054 Transaction at date 2021-03-30-23. 25. 49

       500,000

31/03/2021 01:51:02

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4053 Transaction at date 2021-03-30-23. 26. 40

       500,000

31/03/2021 01:51:03

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4052 Transaction at date 2021-03-30-23. 27. 19

       500,000

31/03/2021 01:51:03

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4051 Transaction at date 2021-03-30-23. 27. 45

       500,000

31/03/2021 01:51:05

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4050 Transaction at date 2021-03-30-23. 29. 05

       500,000

31/03/2021 01:51:27

REM Tfr Ac: 2201 000 0099667 DO CHI THANH ma so 4061 Nguyen Thi Long Transaction at date 2021-03-30-23. 45. 24

       500,000

31/03/2021 06:58:44

REM Tfr Ac: 3681 000 0148681 BUI DUC TIEN Bui Duc Tien ho tro chi Nguyen Thi Long Ms 4061

       100,000

31/03/2021 08:14:36

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO ANH VO TAN VIET MA SO 4063

         10,000

31/03/2021 08:58:15

REM Tfr Ac: 5101 000 0309290 NGUYEN DINH HUNG ung ho ma so 4063 anh vo tan viet

     1,000,000

31/03/2021 09:07:42

REM TKThe : 19034833467010,   tai TCB. 4063 Vo tan viet FT21090574672273 -CTLNHIDI 000 000 969450260-11-CRE-002

       100,000

31/03/2021 09:30:09

REM TKThe : 30500106 000 0400,   tai BacABank. UNG HO MA SO 4025. CHI HUYNH THI KIM HOL. AP BIEN DONG B, XA VINH TRACH DONG, TP BAC LIEU, TINH BAC LIEU. DT 0356180184 -CTLNHIDI 000 000 969509886-11-CRE-002

       500,000

31/03/2021 09:41:21

REM TKThe : 30500106 000 0400,   tai BacABank. UNG HO MA SO 4061, CHI NGUYEN THI LONG, XOM THONG NHAT, XA DONG SON, HUYEN DO LUONG, NGHE AN.   DT 0378561800 -CTLNHIDI 000 000 969540010-11-CRE-002

       500,000

31/03/2021 10:16:39

REM TKThe : 19032381943011,   tai TCB. Ung ho ma so 4063- anh Vo Tan Viet- Ben Tre FT21090127525520 -CTLNHIDI 000 000 969640915-11-CRE-002

       350,000

31/03/2021 10:24:53

REM Tfr Ac: 6501 000 0871408 PHAM HUY THONG Chuyen tien giup do truong hop ma so 4058

       100,000

31/03/2021 10:29:24

REM Tfr Ac: 6511 000 000 0652 NGUYEN THI HONG HANH ung ho MS4056

       300,000

31/03/2021 12:03:54

REM TKThe : 49275021, tai VPB. Ung ho ma so 4063 vo tan kiet -CTLNHIDI 000 000 969929376-11-CRE-002

       100,000

31/03/2021 12:28:12

REM Tfr Ac: 2131 000 0874871 NGUYEN THI THU HONG Ung ho Ma so 4060 Anh Le Van Cuong chong chi Hang

       100,000

31/03/2021 13:15:11

REM Tfr Ac: 4661 000 0424906 O L 026001 212201 0 0 86837425 ung ho ms 4060 le van long

         50,000

31/03/2021 13:26:39

REM Tfr Ac: 1601 000 0106861 NGUYEN XUAN THAN Hang Lam Quan Duong giup ma so 4047, 4050,   4058, 4059, 4061 moi ma so 1 000 00

       500,000

31/03/2021 13:28:05

REM Tfr Ac: 5311 000 0131928 NGUYEN HONG MINH ung ho ma so 4060

       100,000

31/03/2021 13:29:48

REM Tfr Ac: 5311 000 0131928 NGUYEN HONG MINH ung ho ma so 4050

       100,000

31/03/2021 13:32:10

REM Tfr Ac: 5311 000 0131928 NGUYEN HONG MINH ung ho ma so 4051

       100,000

31/03/2021 13:34:36

REM Tfr Ac: 3621 000 0383684 NGUYEN LONG VU ms 4055 Truong Thi Tinh

       100,000

31/03/2021 13:36:13

REM Tfr Ac: 3621 000 0383684 NGUYEN LONG VU ms 4059

       100,000

31/03/2021 13:37:30

REM Tfr Ac: 3621 000 0383684 NGUYEN LONG VU ms 4060

       100,000

31/03/2021 13:38:15

REM Tfr Ac: 3621 000 0383684 NGUYEN LONG VU ms 4061

       100,000

31/03/2021 13:39:12

REM Tfr Ac: 3621 000 0383684 NGUYEN LONG VU ms 4056

         100,000

31/03/2021 13:39:43

REM Tfr Ac: 3621 000 0383684 NGUYEN LONG VU ms 4057

       100,000

31/03/2021 13:58:37

REM Tfr Ac: 2151 000 0666869 HOANG HANH NGUYEN ms 4060. ms 4061. ms4062. 100k

       300,000

31/03/2021 14:43:31

REM Tfr Ac: 1211 000 0339246 VU QUOC ANH ma so 4063 vo tan kiet

       100,000

31/03/2021 16:29:43

REM Tfr Ac: 7211 000 1077756 NGUYEN THANH TUAN ung ho MS 4061 chi Nguyen Thi Long, me Tiep

       100,000

31/03/2021 16:32:51

REM Tfr Ac: 7211 000 1077756 NGUYEN THANH TUAN ung ho MS 4060 anh Le Van Cuong, chong chi Hang

       100,000

31/03/2021 16:35:18

REM Tfr Ac: 7211 000 1077756 NGUYEN THANH TUAN ung ho MS 4058 ong Nguyen Duc Toan, bo anh Sy

       100,000

31/03/2021 17:04:40

REM TKThe : 9704229273674908,   tai MB. tam long nhan ai -CTLNHIDI 000 000 970706283-11-CRE-002

           5,000

31/03/2021 17:51:25

REM Tfr Ac: 3901 000 0931857 PHAM THI THANH THAO Ung ho MS 4050

       100,000

31/03/2021 18:39:30

REM Tfr Ac: 6011 000 0118170 HA THI KIM HONG Ung ho 1trieu moi truong hop cho MS 4042, 9 truong hop tu 4048 den 4053, 4055,   4056, 4057

   10,000,000

31/03/2021 18:46:02

REM Tfr Ac: 1601 000 0477035 HOANG QUOC TUAN Ung ho gia dinh anh Vo Tan Viet ma so 4063

       300,000

31/03/2021 18:53:01

REM Tfr Ac: 3191 000 0033600 NGUYEN THANH THAI MS 4058 Ong Nguyen Duc Toan

       241,180

31/03/2021 19:15:03

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC ung ho moi ms 200k 4061 4062

       400,000

31/03/2021 19:43:00

REM Tfr Ac: 4511 000 0639359 NGUYEN VAN QUYET ung ho ms 4036 vo tan viet

       100,000

31/03/2021 22:52:00

REM Tfr Ac: 2161 000 0143961 VU DUC PHUONG Chuyen tien ung ho anh Le Van Cuong ma so 4060

         50,000

01/04/2021 00:00:00

AFT 000 002111 000 0495904D 000 000 044Tran Thi Thu Hien

       300,000

01/04/2021 07:59:37

REM TKThe : 19028702360369,   tai TCB. Hoan canh 4055 FT21091416050586 -CTLNHIDI 000 000 971673687-11-CRE-002

       100,000

01/04/2021 08:16:20

REM Tfr Ac: 4611 000 0350352 VU AN DUC MS4061 chi Nguyen Thi Long me Tiep

         50,000

01/04/2021 08:22:36

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO UBND XA BINH CHUAN MA SO 4063

         10,000

01/04/2021 09:34:43

REM Tfr Ac: 4831 000 0165644 VU THANH DUOC Chuyen tien ung ho ma so 4061

       100,000

01/04/2021 11:07:09

REM Tfr Ac: 7611 000 0337468 TRAN DUC THONG Chuyen tien ma so 4054 le van chuong

         20,000

01/04/2021 12:13:20

REM Tfr Ac: 7421 000 0495394 LAM BICH VAN chut tien ung ho Ma so 4038 Ba Da Thi My

         98,900

01/04/2021 12:17:46

REM Tfr Ac: 7421 000 0495394 LAM BICH VAN ung ho gia dinh Ma so 4052 Chi Huynh Thi Kim Hol vo anh Khel

         98,900

01/04/2021 12:33:49

REM Tfr Ac: 1341 000 000 1637 PHAM THI THUY TRAM Chuyen tien ung ho be ma so 4061

       500,000

01/04/2021 13:54:15

REM 991021040121999 BO-NGUYEN THI VINH FO-2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS-Ng thi vinh ung ho ms 4063 lam cau ban muong chon nghe an Bank Charge . 00 VAT . 00

     1,000,000

01/04/2021 13:58:07

REM Tfr Ac: 1221 000 0897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4053

       200,000

01/04/2021 14:15:55

REM Tfr Ac: 2171 000 0042968 PHAN TRIEU BINH Ma so 4063

     1,000,000

01/04/2021 14:18:38

REM Tfr Ac: 1261 000 0060091 VU THI THANH HUYEN ung ho ma 4053

       100,000

01/04/2021 14:20:00

REM Tfr Ac: 1261 000 0060091 VU THI THANH HUYEN ung ho ma 4050

       100,000

01/04/2021 14:28:35

REM Tfr Ac: 1181 000 3350446 VU BAO NGOC MS4033 chuc be Cuong mau khoe

       200,000

01/04/2021 14:38:03

REM Tfr Ac: 4501 000 2408123 HOANG DUC ANH HDA ung ho 4062

       100,000

01/04/2021 14:39:15

REM Tfr Ac: 4501 000 2408123 HOANG DUC ANH HDA ung ho 4061

       100,000

01/04/2021 14:40:19

REM Tfr Ac: 4501 000 2408123 HOANG DUC ANH hda ung ho 4060

       100,000

01/04/2021 14:41:02

REM Tfr Ac: 4501 000 2408123 HOANG DUC ANH hda ung ho 4059

       100,000

01/04/2021 16:35:02

REM Tfr Ac: 2141 000 2780607 NGUYEN MAI PHUONG ung ho 4063

       500,000

01/04/2021 16:36:23

REM Tfr Ac: 2611 000 0204488 NGUYEN THI YEN giup do gia dinh anh vo tan viet, ma so 4063

         90,000

01/04/2021 19:43:09

REM Tfr Ac: 3901 000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 4059 chi Nguyen Thi Tam

       100,000

01/04/2021 19:47:23

REM Tfr Ac: 3901 000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 4055 chau Luong Mai Chi, mong chau mau khoe manh

       100,000

01/04/2021 19:49:17

REM Tfr Ac: 2111 000 0291069 NGUYEN THI THU HUYEN Ung ho MS 4060

       500,000

01/04/2021 20:54:23

REM TKThe : 19032228389889,   tai TCB. T10- 0610 FT21092104344678 -CTLNHIDI 000 000 973582701-11-CRE-002

       100,000

01/04/2021 22:57:21

REM Tfr Ac: 7501 000 0412675 DUONG SI DAN ms 4063 vo tuan kiet

       300,000

02/04/2021 02:05:42

REM TKThe : 19036454007013,   tai TCB. Ma so 4061 FT21092951482220 -CTLNHIDI 000 000 973815183-11-CRE-002 Transaction a

       100,000

02/04/2021 02:05:44

REM TKThe : 19036454007013,   tai TCB. Ma so 4060 FT21092954959386 -CTLNHIDI 000 000 973815515-11-CRE-002 Transaction a

       100,000

02/04/2021 03:01:35

REM Tfr Ac: 6151 000 0511691 NGUYEN THI XUAN HONG ung ho ms 4050

       200,000

02/04/2021 03:15:58

REM Tfr Ac: 3681 000 0148681 BUI DUC TIEN Bui Duc Tien ho tro em Nguyen Thi Dung Ms 4050

       100,000

02/04/2021 07:02:13

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho ms 4041 chi Ly Thi My

       250,000

02/04/2021 08:01:40

REM Tfr Ac: 6501 000 1362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4064 chi nguyen Thi Thu

         50,000

02/04/2021 08:03:22

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO CHI NGUYEN THI THU MA SO 4064

         10,000

02/04/2021 08:10:01

REM Tfr Ac: 4321 000 0373515 TRAN THI NHUNG Ung Ho c Thu ms 4064

       500,000

02/04/2021 08:27:18

REM Tfr Ac: 4271 000 0193991 TRAN ANH THAI ung ho chi thu

       100,000

02/04/2021 08:28:31

REM Tfr Ac: 2201 000 0532931 NGUYEN DUC HANH ung ho ma so 4064 Chi Nguyen Thi Thu

       100,000

02/04/2021 09:05:36

REM Tfr Ac: 1231 000 000 5790 DO THIEU KIEN ung ho ma so 4064 Nguyen Thi Thu

       200,000

02/04/2021 09:13:35

REM TKThe : 00109649004,   tai TP BANK. ACH Ung ho ms 4064 -ACH 0200970 4230402091 33420210 6f9551388

       200,000

02/04/2021 09:33:35

REM Tfr Ac: 4521 000 0658801 NGUYEN DUY LAM nguyen duy lam ung ho ma so 4064 chi NGUYEN THI THU, dia chi xa cam my huyen cam xuyen tinh ha tinh 0974944411

       100,000

02/04/2021 09:58:00

REM Tfr Ac: 2151 000 0666869 HOANG HANH NGUYEN ms 4056. ms 4057. moi ma so 200k

       400,000

02/04/2021 10:01:25

REM Tfr Ac: 2131 000 0146400 THACH TUAN THANH ma so 4064

       100,000

02/04/2021 10:08:03

REM Tfr Ac: 1231 000 0400571 NGUYEN HOANG GIANG Ung ho ma so 4064

       250,000

02/04/2021 10:42:05

REM Tfr Ac: 5321 000 0178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ms 4064 nguyen thi thu

       100,000

02/04/2021 10:48:14

REM TKThe : 2010149528008,   tai MB. Ung ho vo thi thu hien -CTLNHIDI 000 000 974385818-11-CRE-002

       300,000

02/04/2021 10:50:42

REM Tfr Ac: 1251 000 0848227 NGUYEN THI THUY Ung ho Ma so4064 Nguyen thi Thu xa Cam My, Cam xuyen,   Ha Tinh

       100,000

02/04/2021 11:56:49

REM Tfr Ac: 5221 000 000 7777 BUI DAI THANG HTMS 4064 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

       200,000

02/04/2021 12:09:17

REM Tfr Ac: 2681 000 0201521 NGUYEN THI HANG Ung ho ma so 4064

       200,000

02/04/2021 12:47:39

REM Tfr Ac: 1251 000 0839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ms 4064 chi Nguyen thi Thu

       100,000

02/04/2021 12:58:20

REM Tfr Ac: 5801 000 0314976 VO TRANG Chuyen tien ung ms 4064

       200,000

02/04/2021 13:37:02

REM Tfr Ac: 5211 000 0249916 MAI ANH THONG ung ho ma so 4064 chi Nguyen Thi Thu

       300,000

02/04/2021 14:34:34

REM Tfr Ac: 2151 000 1598239 PHAM VAN KHANH ung ho ma so 4062 anh Vo Tuan Viet

       305,000

02/04/2021 14:36:37

REM Tfr Ac: 2151 000 1598239 PHAM VAN KHANH ung ho ma so 4063 UBND xa Binh Chuan

       305,000

02/04/2021 14:37:50

REM Tfr Ac: 2151 000 1598239 PHAM VAN KHANH ung ho ma so 4064 chi Nguyen Thi Thu

       305,000

02/04/2021 14:55:48

REM Tfr Ac: 1291 000 0067057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho ma so   4064

         50,000

02/04/2021 15:30:41

REM Tfr Ac: 3101 000 2244946 TRAN XUAN TRUONG ms 4063 ubnd xa Binh Chuan. mong xay cau nhanh som cho ba con dc sd

       100,000

02/04/2021 15:32:42

REM TKThe : 8240106538007,   tai MB. Ung ho ma 4064 -CTLNHIDI 000 000 975096376-11-CRE-002

       300,000

02/04/2021 16:14:36

REM Tfr Ac: 2201 000 0585838 PHAM VAN THUY Chuyen tien ung ho ma so 4064, Nguyen Thi Thu, Cam Xuyen,   Ha Tinh

       500,000

02/04/2021 16:34:59

REM Tfr Ac: 1241 000 0101127 NGUYEN TRONG CO Chuyen tien ung ho ma so 4050

       500,000

02/04/2021 16:50:14

REM Tfr Ac: 3761 000 0021231 LU DUC LUU ma so 4064 chi Nguyen Thi Nhung

         50,000

02/04/2021 18:53:05

REM Tfr Ac: 3901 000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 4064 chi Nguyen Thi Thu

       100,000

02/04/2021 18:56:30

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC ung ho ms 4064 200k ms 4063 400k

       600,000

02/04/2021 19:08:18

REM TKThe : 19034421208010,   tai TCB. Ung ho ma so 4064 FT21092406276694 -CTLNHIDI 000 000 975698749-11-CRE-002

       100,000

02/04/2021 20:25:52

REM Tfr Ac: 1381 000 0281358 NGUYEN THI HONG HANH Ung ho be Tuan Kiet Daklak

       500,000

02/04/2021 21:16:35

REM Tfr Ac: 6411 000 0832117 NGUYEN THI MY HANH nho bao dien tu dan tri Chuyen tien ung ho cho chi Thu o xa Cam My, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh. cam on

       400,000

02/04/2021 22:43:35

REM TKThe : 19028562010011,   tai TCB. Ung ho Ma so 4063 - xay cau Muong Chon FT21093574376964 -CTLNHIDI 000 000 976083541-11-CRE-002

       100,000

03/04/2021 01:47:48

REM Tfr Ac: 2151 000 0416815 NGUYEN KIM QUY ma so 4064 chi nguyen thi thu Transaction at date 2021-04-02-23. 00. 34

       480,000

03/04/2021 04:07:37

REM TKThe : 169652139,   tai VPB. Ung ho ms 4064 nguyen thi thu -CTLNHIDI 000 000 976167394-11-CRE-002

       500,000

03/04/2021 05:37:15

REM Tfr Ac: 3621 000 0036836 LE THI HANG Chuyen tien ung ho ms 4064

       300,000

03/04/2021 07:00:45

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 4064. NGUYEN THI THU. TAM LONG NHAN AI

         50,000

03/04/2021 07:02:32

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 4061. NGUYEN THI LONG. TAM LONG NHAN AI

         50,000

03/04/2021 08:09:35

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO ANH LE THANH NGHI MA SO 4065

         10,000

03/04/2021 08:13:12

REM Tfr Ac: 4681 000 1535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 4065 anh Le Thanh Nghi

       200,000

03/04/2021 10:34:09

REM TKThe : 97044214 000 06711,   tai Hong Leong Ban. Ung ho Ma so 4019 4025 4032 4036 4037 4038 4041 4047 moi hoan canh 400k -CTLNHIDI 000 000 976579575-11-CRE-002

     3,200,000

03/04/2021 10:35:32

REM TKThe : 97044214 000 06711,   tai Hong Leong Ban. Ung ho Ma so 4048 4050 4051 4052 4053 4055 moi hoan canh 400k -CTLNHIDI 000 000 976582895-11-CRE-002

     2,400,000

03/04/2021 10:36:47

REM TKThe : 97044214 000 06711,   tai Hong Leong Ban. Ung ho Ma so 4306 1tr -CTLNHIDI 000 000 976585881-11-CRE-002

     1,000,000

03/04/2021 11:23:21

REM Tfr Ac: 39012 000 094260 CAP QUYNH HUONG ung ho MS 4064 nguyen thi thu

       100,000

03/04/2021 11:39:36

REM Tfr Ac: 4711 000 0963984 NGUYEN BA BANG Chuyen tien ung ho a le thanh nghi ma so 4065 , chuc a thanh cong

       200,000

03/04/2021 12:41:05

REM TKThe : 9704993500205670523,   tai Agribank. Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam 2611 000 2631994 LE CHI DUNG chuyen khoan ung ho gd anh -CTLNHIDI 000 000 976849882-11-CRE-002

       500,000

03/04/2021 17:36:57

REM Tfr Ac: 3981 000 0333802 VU DUC HUNG Chuyen tien ung ho ma so 4065

     5,000,000

03/04/2021 18:32:41

REM Tfr Ac: 1211 000 0025095 NGUYEN XUAN HAI Chuyen tien ung ho ma so 4065 cho em Hoi

     5,000,000

03/04/2021 18:38:14

REM Tfr Ac: 3901 000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 4065 anh Le Thanh Nghi va em Hoi

       100,000

03/04/2021 19:42:49

REM Tfr Ac: 1411 000 0199224 NGUYEN DUC TOAN Ma so 4064 Chi Nguyen Thi Thu

         50,000

03/04/2021 19:46:49

REM Tfr Ac: 1411 000 0199224 NGUYEN DUC TOAN Ma so 4063 AnhVo Tan Viet

         50,000

03/04/2021 20:10:25

REM Tfr Ac: 4261 000 0022070 HOANG THE SON Chuyen tien ung ho ma so 4064

       100,000

03/04/2021 22:18:11

REM Tfr Ac: 4831 000 0123800 NGUYEN THI BICH CHIEN ma so 4065

       100,000

03/04/2021 22:46:37

REM Tfr Ac: 6501 000 0613549 NGUYEN TRUONG THUY CT MS 4061 DEN 4065. MOI MS 100.   000 D.

       500,000

04/04/2021 01:30:11

REM Tfr Ac: 3901 000 0568699 NGUYEN T HUONG THAO ThaoNguyen giup MS 4065 Transaction at date 2021-04-03-23. 20. 40

       300,000

04/04/2021 06:25:18

REM Tfr Ac: 7011 000 0074059 O L 026001 212201 0 0 86960791 Ma so 4066 Chi Hoang Thi Thu Thuy

       200,000

04/04/2021 06:34:08

REM Tfr Ac: 4121 000 0083623 LAI QUANG NAM ung ho ms 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy co con bi bai nao

       500,000

04/04/2021 06:36:08

REM Tfr Ac: 2131 000 0874871 NGUYEN THI THU HONG ung ho gd Anh Vo Tan Viet. Ma so 4063 AnhVo Tan Viet.

       200,000

04/04/2021 06:45:02

REM Tfr Ac: 1221 000 0461252 TRAN NGOC THANG Ma so 4066

     200,000

04/04/2021 06:55:32

REM Tfr Ac: 1181 000 3667988 NGUYEN MINH HIEU Chuyen tien ung ho ms 4066

       500,000

04/04/2021 07:36:29

REM Tfr Ac: 1201 000 6273178 NGUYEN HOA NHA Ck ma so 4066 hoang thi thu thuy

       300,000

04/04/2021 07:45:34

REM Tfr Ac: 2891 000 0276391 NGUYEN VAN SON Ung ho Ma so 4066

     1,000,000

04/04/2021 07:46:10

REM Tfr Ac: 5511 000 0524418 NGUYEN XUAN HUNG Ung ho ma so 4066

       200,000

04/04/2021 07:56:11

REM Tfr Ac: 2121 000 000 0040 HOANG BICH NGOC UNG HO MS 4066 CHI HOANG THI THU THUY

       200,000

04/04/2021 08:07:18

REM Tfr Ac: 1251 000 0589447 HOANG ANH TUAN ma so 4066 chi Hoang thi thu Thuy, Thai Binh.

       200,000

04/04/2021 08:23:34

REM Tfr Ac: 5511 000 0759380 NGUYEN HUU MAN Chuyen tien ung ho ma 4066 Hoang Thi Thu Thuy

       300,000

04/04/2021 08:26:26

REM TKThe : 19036415038017,   tai TCB. Ms 4066 FT21095970691020 -CTLNHIDI 000 000 978162989-11-CRE-002

       200,000

04/04/2021 08:59:48

REM Tfr Ac: 4831 000 0320489 PHAM NGOC NAM Chuyen tien be Bao Son que TB

       200,000

04/04/2021 09:14:18

REM Tfr Ac: 6011 000 0608820 TRAN THI HONG ung ho hoan canh ma so 4066

       200,000

04/04/2021 09:23:51

REM Tfr Ac: 3901 000 0522969 TRAN LE XUAN ms4065 anh Le Thanh Nghi

       500,000

04/04/2021 09:25:07

REM TKThe : 9704229264758249,   tai MB. ung ho gd chi Thuy -CTLNHIDI 000 000 978250023-11-CRE-002

       100,000

04/04/2021 09:27:53

REM Tfr Ac: 4501 000 4872098 VU DUY THIEM Ma so Chi Hoang Thi Thu Thuy dia chi Thon Hoang Nong xa Diep Nong huyen Hung Ha tinh Thai Binh dt 0989042812.

       100,000

04/04/2021 09:31:44

REM TKThe : 19027921820026,   tai TCB. ung ho 4066 Hoang Thi Thu Thuy FT21095046406607 -CTLNHIDI 000   000 978261912-11-CRE-002

       200,000

04/04/2021 09:40:53

REM Tfr Ac: 4321 000 1218910 NGUYEN NGOC KHUONG Chuyen tien ung ho ma so 4066

       100,000

04/04/2021 09:54:01

REM Tfr Ac: 1161 000 0194049 NGUYEN THI HAU MS 4066 Hoang Thi Thu Thuy

       100,000

04/04/2021 09:54:32

REM Tfr Ac: 4261 000 0022070 HOANG THE SON Chuyen tien ung ho ma so 4066

       250,000

04/04/2021 10:09:50

REM Tfr Ac: 6801 000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4066Chi Hoang Thi Thu Thuy

         50,000

04/04/2021 10:32:16

REM Tfr Ac: 1231 000 0772289 NGUYEN XUAN BIEN Chuyen tien cho chi Thuy ma 4066

       100,000

04/04/2021 10:32:26

REM TKThe : 19026534494025,   tai TCB. 4066 hoang thi thu thuy FT21095640122630 -CTLNHIDI 000   000 978364854-11-CRE-002

       300,000

04/04/2021 10:48:30

REM Tfr Ac: 6701 000 1085527 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ung ho chau bao son

       500,000

04/04/2021 10:58:11

REM TKThe : 19134084859017,   tai TCB. Ung ho be Bao Son ma so 4066 FT21095370010520 -CTLNHIDI 000   000 978411419-11-CRE-002

       200,000

04/04/2021 11:04:22

REM Tfr Ac: 1601 000 0265221 NGUYEN THANH HIEU nguyen thanh hieu ,   31 le van luong ung ho ma so 4066

       300,000

04/04/2021 11:27:18

REM TKThe : 19023758549012,   tai TCB. Gui 4066 chi hoang thi thu thuy FT21095971262305 -CTLNHIDI 000   000 978462483-11-CRE-002

       500,000

04/04/2021 11:39:17

REM Tfr Ac: 1291 000 0111848 NGUYEN THANH HAI Ung ho chi Hoang Thi Thu Thuy 4066

       200,000

04/04/2021 11:54:44

REM Tfr Ac: 1201 000 0347446 VU QUANG MINH ung ho ma so 4066 hoang thi thu thuy

       300,000

04/04/2021 12:06:54

REM TKThe : 19030807123014,   tai TCB. Ung ho be Bao Son FT21095326190754 -CTLNHIDI 000 000 978524900-11-CRE-002

        300,000

04/04/2021 12:12:28

REM Tfr Ac: 4401 000 0335985 HA VAN LOI mong bao son khoe manh

       100,000

04/04/2021 13:07:59

REM TKThe : 02 000 2082048,   tai Sacombank. gop tien ung ho chi Hoang Thi Thu Thuy - ma so 4066 -CTLNHIDI 000 000 978612781-11-CRE-002

       500,000

04/04/2021 13:18:06

REM Tfr Ac: 1511 000 0144184 NGUYEN MINH DUAN Ung ho ma so 4066 Hoang Thi Thu Thuy

       500,000

04/04/2021 13:22:37

REM Tfr Ac: 4521 000 0664686 LUU HUYEN TRANG ma so 4066 hoang thi thu thuy

       100,000

04/04/2021 13:39:11

REM Tfr Ac: 1601 000 0477035 HOANG QUOC TUAN Ung ho chi Hoang Thi Thu Thuy ma so 4066

       200,000

04/04/2021 13:57:10

REM TKThe : 19036409154013,   tai TCB. Nguyen Thi Hong ung ho ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy FT21095066867175 -CTLNHIDI 000 000 978679546-11-CRE-002

       200,000

04/04/2021 14:47:42

REM Tfr Ac: 4411 000 0235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy

       100,000

04/04/2021 14:49:52

REM Tfr Ac: 4411 000 0235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 4065 anh Le Thanh Nghi

       100,000

04/04/2021 15:11:50

REM Tfr Ac: 2891 000 0261263 VU MINH HIEU 4066 gui chau Bao Son chuc chau mau binh phuc

       200,000

04/04/2021 15:16:02

REM Tfr Ac: 1301 000 0322844 LE NGOC SON Chuyen tien

       300,000

04/04/2021 15:46:10

REM Tfr Ac: 4501 000 5501401 DANG THI NGA Chuyen tien ungr ho em Huy ghep than

         50,000

04/04/2021 16:40:41

REM Tfr Ac: 4411 000 0805379 LE VAN THAI Chuyen tien ma so 4066

       300,000

04/04/2021 16:42:58

REM Tfr Ac: 2151 000 1599083 LE HUNG MANH Chuyen tien ung ho ma so 4062

       200,000

04/04/2021 16:43:25

REM Tfr Ac: 1251 000 0626867 LE THI MAI Le Mai chuyen tien ung ho ma do 4066 mong chau bao son nhanh khoi benh

       200,000

04/04/2021 16:57:35

REM Tfr Ac: 1261 000 0063504 DO THI MINH HAU Ung ho MS 4066 Hoang Thi Thu Thuy

       300,000

04/04/2021 17:00:53

REM Tfr Ac: 7411 000 0112580 NGO THI NGOC LAN Cong ung ho ms 4066 chi Thu Thuy

         50,000

04/04/2021 17:25:53

REM Tfr Ac: 4711 000 0999916 NGUYEN DO THUY DUONG Ungbho ma4047 4048 4050 4052 4055 4062 4066 moi ma 100. 000

       700,000

04/04/2021 17:56:36

REM Tfr Ac: 4261 000 0111561 HOANG THI MINH CHIEM ung ho Ma so 4066 Hoang Thi Thu Thuy

       200,000

04/04/2021 18:39:34

REM Tfr Ac: 2201 000 2303461 NGUYEN THI MINH HANG Chuyen tien ung ho ms 4066

       300,000

04/04/2021 18:59:19

REM Tfr Ac: 1221 000 0518972 PHAM DUY HUNG Chuyen tien ung ho Hoang Thu Thuy, ms4066

       500,000

04/04/2021 19:00:09

REM TKThe : 04171631985,   tai SCB. ung ho chi hoang thi thu thuyma so. 4066 -CTLNHIDI 000 000 979216952-11-CRE-002

       300,000

04/04/2021 19:44:58

REM Tfr Ac: 4631 000 0087575 NGUYEN THI THU HUONG Chuyen tien

       100,000

04/04/2021 19:59:22

REM Tfr Ac: 6791 000 0410536 PHAM THI HONG THU Chuyen tien giup hoang thi thu thuy ma so 4066

       100,000

04/04/2021 20:33:58

REM Tfr Ac: 4501 000 6360100 NGUYEN VAN HAI ung ho gia dinh chi thuy co con bi bai nao dang nam o vien nhi trung uong

       200,000

04/04/2021 20:53:00

REM Tfr Ac: 2171 000 0449170 LE VAN LUC Chuyen tien

         50,000

04/04/2021 20:59:42

REM Tfr Ac: 1241 000 3181021 HOANG MANH TUNG chuyen tien ung ho ma so 4066

       500,000

04/04/2021 21:53:18

REM Tfr Ac: 3301 000 0557547 NGUYEN THI HONG LY Chuyen tien ung ho ma so 4049

       100,000

04/04/2021 22:29:00

REM TKThe : 7430133678999,   tai MB. Ung ho Ma so 4066 Chi Hoang Thi Thu Thuy -CTLNHIDI 000 000 979542593-11-CRE-002

       200,000

04/04/2021 22:30:12

REM Tfr Ac: 3901 000 0939338 DUONG THI HUYEN YEN ung ho ms 4066

       100,000

04/04/2021 22:33:54

REM Tfr Ac: 3901 000 0939338 DUONG THI HUYEN YEN ung ho ms4064

       100,000

04/04/2021 22:38:27

REM Tfr Ac: 3901 000 0939338 DUONG THI HUYEN YEN ung ho ms4055

       100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội ( MB)   từ ngày 29/03/2021 - 04/04/2021

 

29/03/2021

Ung Ho Ms4058

       100,000

29/03/2021

Ung ho ma so 4055 Luong Chi Mai FT2 1088032803475 - Ma giao dich/ Trace 997482 108623997482WIBT-SML

       500,000

29/03/2021

Ung ho ma so 4056 be Tuan Kiet FT21 088881030728 - Ma giao dich/ Trace 997698 108623997698WIBT-SML

       500,000

29/03/2021

Ung ho ma so 4057 be Tram Anh FT210 88940358375 - Ma giao dich/ Trace 9 97872 108623997872WIBT-SML

       300,000

29/03/2021

Ung ho ma so 4059 Nguyen Thi Tam FT 21088642616821 - Ma giao dich/ Trac e 011942 108700011942WIBT-SML

       300,000

29/03/2021

NGUYEN MINH DUNGMa so 4059:   Chi Nguyen Thi Tam

       200,000

29/03/2021

THAI BINH DUONGThai Binh Duong giup MS 4059

         50,000

29/03/2021

NGUYEN VAN HUNGung ho ma so 4059

       200,000

29/03/2021

DOAN THI HAOGiup do ma so 4059

       300,000

29/03/2021

Le Thi Hoa ung ho ma so 4059 FT2108 8236596223 - Ma giao dich/ Trace 59 5748 108716595748WIBT-SML

         50,000

29/03/2021

PHAM LE HUYENung ho ma so 4059

         10,000

29/03/2021

Ung Ho Ms4059

       100,000

29/03/2021

TRAN THI VIET ANHToi ung ho ms 4059

       100,000

29/03/2021

LUONG NGOC THANGUng ho MS 4060

       100,000

29/03/2021

PHAM THI OANHUhms 4049

       100,000

29/03/2021

PHAM THI OANHUhms 4050

       100,000

29/03/2021

PHAM THI OANHUhms 4052

       100,000

29/03/2021

PHAM THI OANHUhms 4053

       100,000

29/03/2021

PHAM THI OANHUhms 4054

       100,000

29/03/2021

NGUYEN TRAN CHU BAO THUUng ho MS 4060 anh Le Van Cuong ch ong chi hang

       100,000

29/03/2021

Le Thi Hoa ung ho ma so 4060 FT2108 9934803699 - Ma giao dich/ Trace 43 4755 108814434755WIBT-SML

         50,000

29/03/2021

NGUYEN HUU CHINguyen Huu Chi giup ma so 4059 me   con c Tam

       150,000

29/03/2021

PHAM TRUNG THANHMQuan TAnh ung ho ma so 4059

       150,000

29/03/2021

VU HAI KHUONGMa so 4059

         50,000

29/03/2021

Vozer chia se cung Ms 4059 chi Tam

       100,000

29/03/2021

LAI THE HIENUng ho Ms 4059

       200,000

29/03/2021

NGO THANH TUNGMS 4059 ung ho chi Nguyen Thi Tam

       100,000

29/03/2021

KHONG QUOC TUAN Ung ho nguoi co hoan canh kho khan

       100,000

29/03/2021

NGUYEN THI THUY DUONG NGUYEN THI THUY DUONGUH E Sy Ma so 4058

       500,000

29/03/2021

4059 Nguyen Thi Tam

       100,000

29/03/2021

LE DUC LOCLE DUC LOC ung ho ma so: 4051

     1,000,000

29/03/2021

LE DUC LOCLe duc loc ung ho ma so: 4059

     1,000,000

29/03/2021

LE DUC LOCLe duc loc ung ho ma so: 4053

     1,000,000

29/03/2021

anh Sy - Ma giao dich/ Trace 140128 108811140128WIBT-SML

       200,000

29/03/2021

Chuyen tien tu ViettelPay

       200,000

29/03/2021

HO THAI SON HO THAI SONUng Ho Ma So 4054

       100,000

29/03/2021

HO THAI SON HO THAI SONUng Ho Ma So 4055

       100,000

29/03/2021

HO THAI SON HO THAI SONUng Ho Ma So 4056

       100,000

29/03/2021

HO THAI SON HO THAI SONUng Ho Ma So 4057

       100,000

29/03/2021

HO THAI SON HO THAI SONUng Ho Ma So 4058

       100,000

29/03/2021

HO THAI SON HO THAI SONUng Ho Ma So 4059

       100,000

29/03/2021

TRAN QUANG CHINHUng Ho MS 4059 Nguyen Thi Tam

       150,000

29/03/2021

DAO NGOC ANH4058 - Chuc anh Sy mau manh khoe

       200,000

29/03/2021

TONG HUY HOANGUng ho Ma so 4043:   Anh Nguyen Duy C hau cau ruot Tu Dia chi: Thon Than h Xuan xa Xuan Thai huyen Nhu Tha nh tinh Thanh Hoa. Chuc em mau kho e.

       300,000

29/03/2021

Nho dantri gui den ma so 4060 FT210 88037325763 - Ma giao dich/ Trace 6 47370 108800647370WIBT-SML

       100,000

29/03/2021

Anh Le Van Cuong MS4060 FT210889189 43323 - Ma giao dich/ Trace 653485 108800653485WIBT-SML

       300,000

29/03/2021

NGUYEN THI HONG THUUng ho ma so 4060

       100,000

29/03/2021

ung ho ban doc t3 - Ma giao dich/ T race 125285 108801125285WIBT-SML

         50,000

29/03/2021

NGUYEN THI PHUONGUng ho ma so 4060 anh Le Van Cuong

       100,000

29/03/2021

UNG HO MS 4054-108801147792

       500,000

29/03/2021

TRAN THE KYIBMA SO 4059 CHI NGUYEN THI TAM IBMA SO 4059 CHI NGUYEN THI TAM

     1,000,000

29/03/2021

DO QUANG THANHUng ho ma so 4060

       300,000

29/03/2021

Nguyen Thi Mai giup ms 4059 FT21088 932310058 - Ma giao dich/ Trace 732 252 108802732252WIBT-SML

       200,000

29/03/2021

nguyen thi mai giup ms 4057 FT21088 464212076 - Ma giao dich/ Trace 736 855 108802736855WIBT-SML

       300,000

29/03/2021

CT ung ho ma 4046   1tr   4056 600k     4055 500k

     2,100,000

29/03/2021

DINH DUY PHUONGMa so 4060 anh Le Van Cuong

       100,000

29/03/2021

NGUYEN VAN DUCChau nguyen minh duong nguyen duc v inh nguyen duc anh dia chi 60 pho t u hoa quang an tay ho ung ho chu Le van Cuong ma so 4060 dia chi thon cat trang xa kim an huyen thanh oai ha noi

     2,000,000

29/03/2021

HA THI THANH VAN1. Ma so 4055: Chi Truong Thi Tinh   me be Luong Mai Chi

       200,000

29/03/2021

TRAN THI MINH THOANGui em Luong Mai Chi 14thang tuoi b i bong

       200,000

29/03/2021

VO PHUONG ANHUng ho be Mai Chi 14 thang tuoi bon g nuoc soi

       500,000

29/03/2021

NGUYEN KHANH NGOCMS 4055:   Truong Thi Tinh me be Luo ng Mai Chi

       200,000

29/03/2021

VU NGOC THANHUng ho ma so 4055 chi Truong Thi Ti nh

       500,000

29/03/2021

DINH THI QUYNH PHUONGgiup ma so 4053 4056   4059 4060

     1,200,000

29/03/2021

UNG HO BE LUONG MAI CHI   MA SO 4055 290321 14 25 01 799008 - Ma giao d ich/ Trace 799008 108814799008WIBT-SML

       200,000

29/03/2021

VU THI NHUNG Ung ho be Luong Mai Chi ma so 4055

       200,000

29/03/2021

ms 4055   be Luong Mai Chi

       100,000

29/03/2021

4060 Le Van Cuong

       100,000

29/03/2021

ung ho MS4053 pham thi hanh

       100,000

29/03/2021

ung ho MS4060 le van cuong

       100,000

29/03/2021

ung ho MS4056 le thi my trang

       100,000

29/03/2021

Giup do Le Van Cuong ma so 4060 F T21088417830598 - Ma giao dich/ Tra ce 845824 108809845824WIBT-SML

       250,000

29/03/2021

Gui a Le Van Cuong FT21088043833393 - Ma giao dich/ Trace 171670 108809171670WIBT-SML

       200,000

29/03/2021

NGUYEN BICH NGOCTam long gui den Ma so 4060 A Le Va n Cuong

       100,000

29/03/2021

NGUYEN THI LUUUng ho ma 4060

       100,000

29/03/2021

MA SO 4055 CHI TRUONG THI TINH   ME BE LUONG MAI CHI 290321 19 13 41 8 44213 - Ma giao dich/ Trace 844213 108819844213WIBT-SML

       300,000

30/03/2021

THAI BINH DUONGThai Binh Duong giup MS 4060

         50,000

30/03/2021

Ung Ho Ms4061

       100,000

30/03/2021

DO THUY LOANUng ho ma so 4061

         30,000

30/03/2021

HOANG VAN TRIUMa so 4061:   Chi Nguyen Thi Long me Tiep Dia chi: Tru tai xom Thong Nh at xa Dong Son   huyen Do Luong Ng he An Dien thoai: 0378. 561. 800 - Ch i Nguyen Thi Long

       200,000

30/03/2021

PHAM ANH DUCMS 4061 Chi Nguyen Thi Long

       500,000

30/03/2021

NGUYEN CHINH KHOAUng ho ma so 4054 Tam long nhan ai.   Chuc em som dc chua khoi benh.

       200,000

30/03/2021

NGUYEN CHINH KHOAUng ho ma so 4061 Tam long nhan ai.   Chuc em som dc chua khoi benh.

       200,000

30/03/2021

THAI BINH DUONGThai Binh Duong giup MS 4061

         50,000

30/03/2021

PHAN HUY QUANGMa so 4060

       200,000

30/03/2021

Ung ho Ma 4056 Le Thi My Trang me be Tuan kiet - Ma giao dich/ Trac e 146913 108822146913WIBT-SML

       100,000

30/03/2021

4057 Chuc cac e som vuot qua kho k han

       200,000

30/03/2021

ms 4053 pham thi hanh

       100,000

30/03/2021

LE THI THU HUYENLe thu huyen ung ho ms 4061 nguyen thi long

       100,000

30/03/2021

LE THI THU HUYENLe thu huyen ung ho ms 4060 le van cuong

       100,000

30/03/2021

DO THI BICH THUYUng ho Nguyen Thi Long MS 4061

       500,000

30/03/2021

4061 Nguyen Thi Long

       100,000

30/03/2021

TRAN THE KYIBMA SO 4061 CHI NGUYEN THI LONG ME TIEP IBMA SO 4061 CHI NGUYEN THI LONG ME TIEP

       500,000

30/03/2021

LAI THE HIENUng ho Ms 4061

       100,000

30/03/2021

NGO VAN CHIENGiup do truong hop Ma so 4060 : anh   Le Van Cuong thon trang cat xa K im An huyen Thanh Oai TP.   Ha Noi

       500,000

30/03/2021

ung ho ma so 4061 chi Nguyen Thi Lo ng me Tiep

       100,000

30/03/2021

TRAN THI THUY DUONGUNG HO MA SO 4061 NGUYEN THI LONG   chau Tiep

       500,000

30/03/2021

NGUYEN THI THUY DUONGUng ho MS 4061

       200,000

30/03/2021

NGUYEN THI THUY DUONGUng ho MS4055

       200,000

30/03/2021

NGUYEN THI THUY DUONGUng ho MS 4058

       200,000

30/03/2021

PHUNG TRUONG GIANGMa so 4061.   Ung ho gia dinh chi Ngu yen Thi Long tai Nghe An

       200,000

30/03/2021

CAO TAN PHATUng ho MS 4048 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 100k

     1,200,000

30/03/2021

HOANG TRUONG GIANGUng ho ma 4061   Nguyen Thi Long. Mo ng co phep mau cho chau

       200,000

31/03/2021

DOAN THI HAOGiup do ma so 4061

       100,000

31/03/2021

Le Thi hoa ung ho ma so 4061 FT2109 0396889640 - Ma giao dich/ Trace 36 0654 108916360654WIBT-SML

         50,000

31/03/2021

Ung Ho Ms4060

       100,000

31/03/2021

Ung Ho Ms4061

       100,000

31/03/2021

PHAM LE HUYENung ho ma so 4061

         10,000

31/03/2021

ms 4061 chi nguyen thi long

       200,000

31/03/2021

THAI BINH DUONGThai Binh Duong giup MS 4063

         50,000

31/03/2021

PHAN HOAI NAMMa So: 4060 va 4061

       100,000

31/03/2021

HUYNH PHUONG THAOCu ba Bui Thi Viet giup do ma so 40 56 chi Le Thi My Trang

     1,000,000

31/03/2021

ung ho nu sinh lop 10 tam long nhan ai

         50,000

31/03/2021

HUYNH PHUONG THAOCu ba Bui Thi Viet giup do ma so 40 60 a Le Van Cuong

     1,000,000

31/03/2021

MA SO 4048

       200,000

31/03/2021

4062 Vo Tan Viet

       100,000

31/03/2021

DAO THANH NAM PHUONGGui ms 4059

       300,000

31/03/2021

DANG DUC MINHUng ho ma so 4056 Chi Le Thi My Tra ng.

     2,000,000

31/03/2021

DANG DUC MINHUng ho ma so 4055 Chi Truong Thi Ti nh.

     2,000,000

31/03/2021

DANG DUC MINHUng ho ma so 4053 Chau Pham Thi Han h.

     1,000,000

31/03/2021

DANG DUC MINHUng ho ma so 4052 Chi Huynh Thi Kim Hol.  

     2,000,000

31/03/2021

DANG DUC MINHUng ho ma so 4054   Anh Le Van Chuon g.

     2,000,000

31/03/2021

Ma so 4055 be Luong Mai Chi FT21090 608623671 - Ma giao dich/ Trace 709 336 109006709336WIBT-SML

       100,000

31/03/2021

TRIEU VAN PHUNGTrieu Phung ung ho ms4060 A Le Van   Cuong

       100,000

31/03/2021

NGUYEN XUAN LAMMa so 4063:   anh Vo Tan Kiet

       200,000

01/04/2021

Le Thi Hoa ung ho ma so 4062 FT2109 1200572452 - Ma giao dich/ Trace 26 6396 109016266396WIBT-SML

         50,000

01/04/2021

THAI BINH DUONGThai Binh Duong giup MS 4063

         50,000

01/04/2021

THAI BINH DUONGThai Binh Duong giup MS 4062

         50,000

01/04/2021

VU VAN CHIEN Ung ho cac hoan canh MS 4059 4060     4061 4062 4063 moi HC 100. 000 d

       500,000

01/04/2021

E Thi Hoa ung ho ma so 4063 FT21092 851400465 - Ma giao dich/ Trace 128 314 109114128314WIBT-SML

         50,000

01/04/2021

LAI THE HIENUng ho Ms 4063

       100,000

01/04/2021

NG QUANG TRUNG NT MA SO 4063 ANH VO TAN VIET - DC AP MY THUAN XA MY THANH - H BA TRI BEN TRE

       200,000

01/04/2021

DUONG THI NGOCDuong Thi Ngoc     Coma 18 ck cho ms: 4061

       500,000

01/04/2021

DUONG THI NGOCDuong Thi Ngoc     Coma 18 ck hoan ca nh ms: 4059

       300,000

01/04/2021

Ms 4056 Le Thi my trang me be Tuan Kiet

       200,000

02/04/2021

Ung Ho Ms4063

       100,000

02/04/2021

NGUYEN THI HUYEN NGATam long nhan ai ung ho ma so 4064 : chi Nguyen Thi Thu

       100,000

02/04/2021

NGUYEN BICH THUYUng ho ms 4050

       200,000

02/04/2021

MA THI THUYUng ho 4064

         15,000

02/04/2021

Le Thi Hoa ung ho ma so 4064 FT2109 2327050899 - Ma giao dich/ Trace 79 2330 109209792330WIBT-SML

         50,000

02/04/2021

4064

       100,000

02/04/2021

4063

       100,000

02/04/2021

NGUYEN TUNG LAMUng ho ms 4059

       100,000

02/04/2021

TRAN VAN THAOUng ho CT Nhan ai Ma so 4063: Anh   Vo Tan Viet.

       500,000

02/04/2021

LE THI THU HUYENLe thu huyen ung ho ms4063 ubnd bin h chuan

       200,000

02/04/2021

NGUYEN THI KIM DUNGCt ma 4064

       200,000

02/04/2021

BUI XUAN THUONGMa so 4064:   Chi nguyen thi Thu dia chi:   xa cam my huyen cam xuyen t inh Ha Tinh mong gia dinh som vuot qua kho khan nay

       100,000

02/04/2021

BUI UNG LONGMS 4064: chi Nguyen Thi Thu

       200,000

02/04/2021

ms 4064 Nguyen Thi Thu

       100,000

02/04/2021

VAN DANG CANH VAN DANG CANHUNG HO MS 4064 NGUYEN THI THU

       300,000

02/04/2021

ung ho MS 4059 Nguyen Thi Tam - Ma giao dich/ Trace 774280 020116774280WIBT-SML

       200,000

02/04/2021

ung ho ma so 4019den4030 4032den405 1 4053den4060

     2,000,000

02/04/2021

4064 Nguyen Thi Thu

       100,000

03/04/2021

THAI BINH DUONGThai Binh Duong giup MS 4064

         50,000

03/04/2021

Ung Ho Ms4064

       100,000

03/04/2021

PHAM LE HUYENung ho ma so 4065

         10,000

03/04/2021

THAI BINH DUONGThai Binh Duong giup MS 4065

         50,000

03/04/2021

Ma so 4064 chi Nguyen Thi Thu - Ma giao dich/ Trace 135056 109317135056WIBT-SML

         50,000

03/04/2021

Ma so 4065 anh Le Thanh Nghi - Ma g iao dich/ Trace 136006 109317136006WIBT-SML

         50,000

03/04/2021

NGUYEN VAN HUNGung ho ma so 4065

       200,000

03/04/2021

Le Thi Hoa ung ho ma so 4065 FT2109 5236144702 - Ma giao dich/ Trace 85 8810 109314858810WIBT-SML

         50,000

03/04/2021

Gd7915PTH ung ho tu MS 4056 den MS 4075 moi hoan canh 200K

     4,000,000

03/04/2021

PHAM THI QUYNH HOAung ho ms 4064

       200,000

03/04/2021

LE THI THU HUYENLethuhuyen ung ho ms 4064 nguyen th i thu

       100,000

03/04/2021

ung ho ban ma so 4065

       500,000

03/04/2021

ung ho MS 4063 UBND xa Binh Chuan x ay cau

       200,000

03/04/2021

Ung ho anh Le Thanh Nghi ma so 4065

       500,000

03/04/2021

4065 Le Thanh Nghi

       100,000

03/04/2021

TRAN HAI NAM. . .

         20,000

03/04/2021

DOAN TAT ANMa so 4046:   Ong Vo Van Tu Bo em Hi en

       100,000

03/04/2021

DOAN TAT ANMa so 4047: Em Leng Hoang Anh

       100,000

03/04/2021

DOAN TAT ANMa so 4048:   Anh Tran Van Chung Cau cua 2 chau

       100,000

03/04/2021

DOAN TAT ANMa so 4049:   chau Bui Van Phuc.

       100,000

03/04/2021

DOAN TAT ANMa so 4050: Em Nguyen Thi Dung.

       100,000

03/04/2021

HOANG NGOC TRUNGATMCK - 109301351459

       500,000

03/04/2021

Nguyen Viet Nam Quan Ung ho ma so 4048 va ma so 4053 - Ma giao dich/ Trace 780813 109316780813WIBT - SML

       200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 29/03/2021 -   04/04/2021

 

28/03/2021 22:17

Ma so 4058 Ung ho anh Sy

       200,000

29/03/2021 15:09

NGUYEN THI THUY DUONG CK UNG HO MA SO 4060 ANH LE VAN CUONG CHONG CHI HANG

       200,000

30/03/2021 09:10

chia se vs MS 4061 - chau Tiep

       200,000

30/03/2021 09:35

Ung ho ( GD 896359)

       100,000

30/03/2021 09:44

Ung ho ma so 4061 -   Chi Nguyen thi Long - me Tiep

       100,000

30/03/2021 11:27

HD Loi uh c. Nguyen Thi Long ms4061

       200,000

30/03/2021 15:01

TA THANH SON giup MS 4059

       200,000

31/03/2021 08:28

Nguyen Huu Bac Chuong My Ha Noi giup MS 4059

       100,000

31/03/2021 15:55

DANG TO LOAN ung ho ma so 4063 Anh Vo Tan Viet

     1,000,000

31/03/2021 19:55

Ung ho gia dinh anh Vo Tan Viet ma so 4063

       200,000

31/03/2021 20:02

Ung ho ma so 4053 chau Pham Thi Hanh

       200,000

02/04/2021 10:34

Ung ho ( GD 393892)

       100,000

02/04/2021 14:38

ung ho ma so 4064

       300,000

02/04/2021 14:39

ung ho ma so 4064

       100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng ACB từ ngày 29/03/2021 -   04/04/2021

 

29/03/2021

IB VU THI THUY NGAN MA SO 4058 - NGUYEN DUC TOAN. UNG HO BAN SY

       200,000

29/03/2021

IB LE HANG BAO TRAN MS 4058 ONG NGUYEN DUC TOAN

     1,000,000

29/03/2021

4058 UNG HO NGUYEN TIEN SY FT21088392612123 GD 869148 - 032721 20: 32: 30

       500,000

29/03/2021

CHUC CON BAC TOAN MAU KHOE GD 403465 - 032721 21: 58: 30

       100,000

29/03/2021

CHUYEN TIEN CHO NGUYEN TIEN SY GD 675469 - 032821 06: 25: 26

       500,000

29/03/2021

IB HUYNH MINH THIEN 4058

     1,000,000

29/03/2021

IBDANG THANH THUC GIUP DO CHI NGUYEN THI TAM ( MA SO 4059)

       300,000

29/03/2021

IBTRAN VINH QUANG CHUYEN TIEN MA SO 4060: ANH LE VAN CUONG ( CHONG CHI HANG)

       500,000

29/03/2021

IBTRAN NGO DAN DUNG MA SO 4060:   ANH LE VAN CUONG ( CHONG CHI HANG) .

       500,000

29/03/2021

IB TRAN VAN DUNG MA SO 4060 ANH LE VAN CUONG ( CHONG CHI HANG)

       500,000

29/03/2021

IBVU THI MAI UNG HO BE TRAM ANH MS 4057

       500,000

31/03/2021

UNG HO MA SO 4060 FT 21090108339806 GD 694654 - 033121 12: 57: 39

       220,000

01/04/2021

UNG HO MA 4059 FT21090024265616 GD 101590 - 033121 19: 33: 38

       100,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 29/03/2021 - 04/04/2021

 

29/03/2021

lâm; 0972098688; 200000; Mã số 4060: Vợ tai nạn,   người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       200,000

29/03/2021

DAM CUOI; 0868275123; 100000; Ma so 4060: 100000

       100,000

29/03/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

         20,000

29/03/2021

T; 0333493440; 25000; Mã số:   4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

         25,000

29/03/2021

hiền vt; 0985163005; 100000; Ma so 4060: 100000

       100,000

29/03/2021

Phạm Văn Tuyến; 0975403715; 20000; Mã số: 4055 Đau nhói lòng cảnh bé gái 14 tháng tuổi ngã vào nồi nước sôi nguy kịch

         20,000

29/03/2021

Phan Anh; 0985529910; 100000; Ma so 4060: 100000

       100,000

29/03/2021

Phan Thị Lĩnh; 0888689369; 100000; Ma so 4053: 100000

       100,000

29/03/2021

Nguyễn Văn Hưng; 0988146846; 100000; Ma so 4060: 100000

       100,000

29/03/2021

Tran Long; 0963365388; 500000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       500,000

29/03/2021

Tâm Anh; 0917497004; 500000; Mã số 4060: Vợ tai nạn,   người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       500,000

29/03/2021

Triệu Văn Linh; 0369146591; 100000; Mã số: 4057 Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh "xương hóa đá" hiếm gặp

      100,000

29/03/2021

Trần đức; 0919898299; 50000; Mã số 4060: Vợ tai nạn,   người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

         50,000

29/03/2021

Hà Anh; 0976838189; 100000; Ma so 4057: 100000

       100,000

29/03/2021

Huy; 0979889949; 200000; Mã số:   3773 Thương bé trai 2 tuổi đã phải chống chọi với bệnh ung thư quái ác

       200,000

29/03/2021

Trương thu trang; 0979044083; 300000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       300,000

29/03/2021

Nguyen Canh Hung; 0983997703; 100000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       100,000

29/03/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số: 4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

         50,000

29/03/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

         50,000

29/03/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

         30,000

29/03/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Mã số: 4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

         30,000

29/03/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Mã số: 4058 Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể

         30,000

29/03/2021

Thanh; 0382323841; 200000; Ma so 4060: 200000

       200,000

29/03/2021

Lê Hương Quỳnh; 0868276863; 150000; Ma so 4060: 150000

       150,000

29/03/2021

Trần Thị Thùy Dung; 0829779888; 200000; Ma so 4055: 200000

       200,000

29/03/2021

Ngô Trí Thành; 0353428723; 40000; Mã số: 4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

         40,000

29/03/2021

VO HOANG HUNG; 0906836787; 100000; Mã số 4060: Vợ tai nạn,   người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       100,000

29/03/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 100000; Mã số: 4058 Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể

       100,000

29/03/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 100000; Mã số: 4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

       100,000

29/03/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 100000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       100,000

29/03/2021

Lê Xuân Cường; 0988057246; 100000; Mã số 4058: Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể

       100,000

29/03/2021

Nguyen Minh Hai; 0868636189; 500000; Mã số 4060: Vợ tai nạn,   người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       500,000

29/03/2021

Nguyễn mạnh tường; 0987800809; 300000; Mã số 4058: Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể

       300,000

30/03/2021

NgaQuynh; 089121283; 200000; Mã số: 4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

       200,000

30/03/2021

Tran ngọc thang; 0913387455; 500000; Ma so 4060: 500000

       500,000

30/03/2021

vu thi kim; 0968925259; 200000; Ma so 4061: 200000

       200,000

30/03/2021

vu thi kim; 0968925259; 200000; Ma so 4060: 200000

       200,000

30/03/2021

vu thi kim; 0968925259; 200000; Ma so 4059: 200000

       200,000

30/03/2021

vu thi kim; 0968925259; 200000; Ma so 4058: 200000

       200,000

30/03/2021

vu thi kim; 0968925259; 200000; Ma so 4057: 200000

       200,000

30/03/2021

T; 0333493440; 30000; Mã số:   4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch,   người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

         30,000

30/03/2021

Nguyễn vân trang; 0963452894; 100000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

       100,000

30/03/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4061: 100000

       100,000

30/03/2021

Nguyễn Minh Thành; 0983619588; 100000; Ma so 4057: 100000

       100,000

30/03/2021

Nguyễn Hà Minh Châu; 0978844025; 100000; Ma so 4059: 100000

       100,000

30/03/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

         20,000

30/03/2021

Lê Minh Anh; 0359932469; 50000; Ma so 4057: 50000

         50,000

30/03/2021

Lê Minh Anh; 0359932469; 50000; Ma so 4055: 50000

         50,000

30/03/2021

Lê Thị Ngọc Bích; 0968841538; 50000; Ma so 4057: 50000

         50,000

30/03/2021

Huyen; 0368696244; 200000; Ma so 4061: 200000

       200,000

30/03/2021

Nguyen hong phuc; 0394409904; 100000; Mã số: 4053 Nữ sinh lớp 10 và những nỗi đau tận cùng, không còn nước mắt để khóc!

       100,000

30/03/2021

BUI MINH TUAN; 0838647777; 100000; Ma so 4061: 100000

       100,000

30/03/2021

VU THI HONG; 0838647777; 100000; Ma so 4060: 100000

       100,000

30/03/2021

Nguyễn Thị Mai; 0988369674; 200000; Mã số: 4055 Đau nhói lòng cảnh bé gái 14 tháng tuổi ngã vào nồi nước sôi nguy kịch

       200,000

30/03/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 50000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

         50,000

30/03/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 50000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

         50,000

30/03/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

         10,000

30/03/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

         10,000

30/03/2021

Nguyễn mạnh tường; 0987800809; 300000; Mã số 4061: Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

       300,000

30/03/2021

Vu Thang; 0984316566; 5000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

           5,000

30/03/2021

Vu Thang; 0984316566; 5000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

           5,000

30/03/2021

Biet; 0983693838; 500000; Mã số:   4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

       500,000

30/03/2021

Biet; 0983693838; 300000; Mã số:   4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       300,000

30/03/2021

Khanh; 0988810921; 100000; Ma so 4061: 100000

       100,000

30/03/2021

Biet; 0983693838; 500000; Mã số:   4055 Đau nhói lòng cảnh bé gái 14 tháng tuổi ngã vào nồi nước sôi nguy kịch

       500,000

30/03/2021

H; 0; 10000; Mã số: 4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

         10,000

30/03/2021

H; 0; 10000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

         10,000

30/03/2021

H; 0; 10000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

         10,000

30/03/2021

DInh Tram Anh; 0796836868; 5000000; Ma so 4061: 5000000

     5,000,000

30/03/2021

DInh Tram Anh; 0796836868; 5000000; Ma so 4055: 5000000

     5,000,000

30/03/2021

Nguyễn Phước Tâm; 0983234357; 200000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

       200,000

30/03/2021

Dung; 0973436039; 50000; Mã số:   4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch,   người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

         50,000

30/03/2021

Tran ngọc thang; 0913387455; 300000; Ma so 4061: 300000

       300,000

30/03/2021

T; 0333493440; 25000; Mã số:   4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

         25,000

30/03/2021

Nguyễn Công Thịnh; 0374683967; 200000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

       200,000

31/03/2021

Vũ Mạnh Tuấn; 0398646555; 500000; Mã số 4060: Vợ tai nạn,   người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       500,000

31/03/2021

Vũ Mạnh Tuấn; 0398646555; 500000; Mã số 4059: Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

       500,000

31/03/2021

Nxt; 0933199313; 100000; Mã số:   4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch,   người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

       100,000

31/03/2021

Nxt; 0933199313; 100000; Mã số:   4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       100,000

31/03/2021

Nxt; 0933199313; 50000; Mã số:   4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

         50,000

31/03/2021

Nxt; 0933199313; 50000; Mã số:   4057 Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh "xương hóa đá" hiếm gặp

         50,000

31/03/2021

Nxt; 0933199313; 50000; Mã số:   4058 Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể

         50,000

31/03/2021

Nxt; 0933199313; 50000; Mã số:   4056 Chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo:   Con chết mẹ không có tiền mua quan tài đâu

         50,000

31/03/2021

Nxt; 0933199313; 50000; Mã số:   4055 Đau nhói lòng cảnh bé gái 14 tháng tuổi ngã vào nồi nước sôi nguy kịch

         50,000

31/03/2021

Vu Thang; 0984316566; 10000; Mã số: 4062 Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

         10,000

31/03/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4062 Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

         20,000

31/03/2021

DAM CUOI; 0868275123; 50000; Ma so 4062: 50000

         50,000

31/03/2021

Nguyễn Hưng Khoai; 0987412365; 100000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

       100,000

31/03/2021

Ha Quynh; 0961562917; 200000; Ma so 4055: 200000

       200,000

31/03/2021

Doanh; 0392514724; 5000; Mã số:   4057 Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh "xương hóa đá" hiếm gặp

           5,000

31/03/2021

Nguyễn Phương Dung; 0966883691; 200000; Ma so 4060: 200000

       200,000

31/03/2021

Nguyễn Văn Trọng; 0962268913; 50000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

         50,000

31/03/2021

Nguyễn Văn Trọng; 0962268913; 50000; Mã số: 4062 Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

         50,000

31/03/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 100000; Mã số: 4062 Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

       100,000

31/03/2021

Nguyễn Tiến Tân; 0375698836; 500000; Ma so 4062: 500000

       500,000

31/03/2021

Dung Pham; 0986944669; 50000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

         50,000

31/03/2021

Dung Pham; 0986944669; 50000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

         50,000

31/03/2021

Dung Pham; 0986944669; 100000; Mã số: 4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

       100,000

31/03/2021

Dung Pham; 0986944669; 50000; Mã số: 4062 Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

         50,000

31/03/2021

VU THI HONG; 0838647777; 100000; Ma so 4062: 100000

       100,000

31/03/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4062 Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

       100,000

31/03/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

       100,000

31/03/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       100,000

31/03/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

       100,000

31/03/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4058 Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể

       100,000

31/03/2021

duy; 0986868593; 50000; Mã số:   4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

         50,000

31/03/2021

duy; 0986868593; 50000; Mã số:   4056 Chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo:   Con chết mẹ không có tiền mua quan tài đâu

         50,000

31/03/2021

Đức Lộc; 0979076492; 100000; Mã số: 4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

       100,000

31/03/2021

Huỳnh Thị Ngọc Linh; 0352955925; 100000; Mã số: 4062 Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

       100,000

31/03/2021

Huỳnh Thị Ngọc Linh; 0352955925; 100000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

       100,000

31/03/2021

Huỳnh Thị Ngọc Linh; 0352955925; 100000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       100,000

31/03/2021

Trịnh Ngọc Thịnh; 0983984779; 100000; Mã số: 4062 Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

       100,000

31/03/2021

Trịnh Ngọc Thịnh; 0983984779; 100000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

       100,000

31/03/2021

Trịnh Ngọc Thịnh; 0983984779; 100000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       100,000

31/03/2021

Trịnh Ngọc Thịnh; 0983984779; 100000; Mã số: 4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

       100,000

31/03/2021

Trịnh Ngọc Thịnh; 0983984779; 100000; Mã số: 4057 Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh "xương hóa đá" hiếm gặp

       100,000

31/03/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 10000; Mã số: 4062 Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

         10,000

31/03/2021

Nguyễn Văn Trọng; 0962268913; 50000; Mã số: 4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

         50,000

31/03/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 10000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

         10,000

31/03/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 10000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

         10,000

31/03/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4062 Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

         10,000

31/03/2021

Gà Xinh; 0913706670; 200000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       200,000

31/03/2021

Gà Xinh; 0913706670; 200000; Mã số: 4058 Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể

       200,000

31/03/2021

Gà Xinh; 0913706670; 200000; Mã số: 4057 Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh "xương hóa đá" hiếm gặp

       200,000

31/03/2021

nguyễn thị thúy; 0979332714; 300000; Ma so 4062: 300000

       300,000

31/03/2021

nguyễn thị thúy; 0979332714; 200000; Ma so 4053: 200000

       200,000

31/03/2021

Tài; 0329099214; 50000; Mã số:   4055 Đau nhói lòng cảnh bé gái 14 tháng tuổi ngã vào nồi nước sôi nguy kịch

         50,000

31/03/2021

Tài; 0329099214; 30000; Mã số:   4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

         30,000

31/03/2021

An; 0964384528; 20000; Mã số:   4062 Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

         20,000

31/03/2021

An; 0964384528; 20000; Mã số:   4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch,   người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

         20,000

01/04/2021

An; 0964384528; 20000; Mã số:   4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

         20,000

01/04/2021

An; 0964384528; 20000; Mã số:   4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

         20,000

01/04/2021

An; 0964384528; 20000; Mã số:   4058 Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể

         20,000

01/04/2021

Từ Vinh Thành; 0977594303; 400000; Mã số 4050: Thương hai đứa trẻ đến nao lòng trong vụ tai nạn mất đi người cha

       400,000

01/04/2021

DAM CUOI; 0868275123; 50000; Ma so 4063: 50000

         50,000

01/04/2021

Vu Thang; 0984316566; 10000; Mã số: 4063 Người dân Mường Chon băng qua suối, mơ ước một cây cầu

         10,000

01/04/2021

Đặng Phong Di; 0935357983; 200000; Mã số: 4055 Đau nhói lòng cảnh bé gái 14 tháng tuổi ngã vào nồi nước sôi nguy kịch

       200,000

01/04/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số: 4057 Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh "xương hóa đá" hiếm gặp

       300,000

01/04/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4063 Người dân Mường Chon băng qua suối, mơ ước một cây cầu

         20,000

01/04/2021

Lê Thị Diệu Linh; 0333839555; 5000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

           5,000

01/04/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4062: 100000

       100,000

01/04/2021

Nguyễn Việt Hùng; 0868090501; 50000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

         50,000

01/04/2021

Đỗ Ngọc Quang; 0967493942; 300000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

       300,000

01/04/2021

C Huong; 0988128588; 200000; Mã số: 4063 Người dân Mường Chon băng qua suối, mơ ước một cây cầu

       200,000

01/04/2021

Lê Trần Mạnh; 0988186766; 50000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

         50,000

01/04/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 50000; Mã số: 4063 Người dân Mường Chon băng qua suối, mơ ước một cây cầu

         50,000

01/04/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 50000; Mã số: 4062 Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

         50,000

01/04/2021

Ba Mẹ Daisy; 0372472291; 100000; Ma so 4063: 100000

       100,000

01/04/2021

Ba Mẹ Daisy; 0372472291; 100000; Ma so 4061: 100000

       100,000

01/04/2021

Ba Mẹ Daisy; 0372472291; 100000; Ma so 4062: 100000

       100,000

01/04/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 500000; Mã số 4062: Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

       500,000

01/04/2021

H; 0; 50000; Mã số: 4063 Người dân Mường Chon băng qua suối, mơ ước một cây cầu

         50,000

01/04/2021

H; 0; 50000; Mã số: 4062 Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

         50,000

01/04/2021

An; 0964384528; 10000; Mã số:   4058 Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể

         10,000

01/04/2021

An; 0964384528; 10000; Mã số:   4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

         10,000

01/04/2021

An; 0964384528; 10000; Mã số:   4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

         10,000

01/04/2021

An; 0964384528; 10000; Mã số:   4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch,   người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

         10,000

01/04/2021

An; 0964384528; 10000; Mã số:   4062 Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

         10,000

01/04/2021

An; 0964384528; 10000; Mã số:   4063 Người dân Mường Chon băng qua suối, mơ ước một cây cầu

         10,000

01/04/2021

Dung; 0948060539; 100000; Mã số:   4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

       100,000

01/04/2021

Dung; 0948060539; 100000; Mã số:   4056 Chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo:   Con chết mẹ không có tiền mua quan tài đâu

       100,000

01/04/2021

Dung; 0948060539; 100000; Mã số:   4050 Thương hai đứa trẻ đến nao lòng trong vụ tai nạn mất đi người cha

       100,000

01/04/2021

Dung; 0948060539; 100000; Mã số:   4057 Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh "xương hóa đá" hiếm gặp

       100,000

01/04/2021

Dung; 0948060539; 100000; Mã số:   3806 Nghiệt ngã số phận của 2 đứa trẻ mồ côi sau khi bố mẹ về "miền đất lạnh"

       100,000

01/04/2021

T; 0333493440; 20000; Mã số:   4062 Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

         20,000

01/04/2021

Trịnh Thị Lan Anh; 0985272890; 50000; Mã số: 4043 Nhói lòng cảnh chàng trai không cha bị ung thư quái ác "cướp" đi một chân

         50,000

01/04/2021

Thanh Phat Tsan; 0984142687; 2000000; Ma so 4059: 2000000

     2,000,000

01/04/2021

Thanh Phat Tsan; 0984142687; 2000000; Ma so 4050: 2000000

     2,000,000

01/04/2021

Trịnh Thị Lan Anh; 0985272890; 50000; Mã số: 3810 Xót thương người bố nghèo đi xin cơm chăm con gái tật nguyền

         50,000

01/04/2021

Nguyễn Như Đức; 0377826383; 100000; Mã số 4063: Người dân Mường Chon băng qua suối, mơ ước một cây cầu

       100,000

01/04/2021

Hoàng Quốc Đạt; 0328760909; 1000000; Ma so 4056: 1000000

     1,000,000

02/04/2021

Vũ Mạnh Tuấn; 0398646555; 500000; Mã số 4063: Người dân Mường Chon băng qua suối, mơ ước một cây cầu

       500,000

02/04/2021

Vũ Mạnh Tuấn; 0398646555; 500000; Mã số 4062: Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

       500,000

02/04/2021

Vũ Mạnh Tuấn; 0398646555; 500000; Mã số 4053: Nữ sinh lớp 10 và những nỗi đau tận cùng, không còn nước mắt để khóc!

       500,000

02/04/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

         20,000

02/04/2021

Phạm Thị Thảo; 0914635960; 200000; Ma so 4064: 200000

       200,000

02/04/2021

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 300000; Ma so 4061: 300000

       300,000

02/04/2021

DAM CUOI; 0868275123; 100000; Ma so 4064: 100000

       100,000

02/04/2021

Anh Khoa; 0913168299; 100000; Ma so 4064: 100000

       100,000

02/04/2021

Anh Khoa; 0913168299; 100000; Ma so 4062: 100000

       100,000

02/04/2021

Bé Bon; 0979262932; 200000; Ma so 4064: 200000

       200,000

02/04/2021

PHAN TRAN; 0904525331; 100000; Ma so 4064: 100000

       100,000

02/04/2021

Minh Long; 0949276178; 10000; Mã số: 4052 Xót xa hoàn cảnh anh bán cá quên mình cứu người, bỏ lại vợ con nheo nhóc

         10,000

02/04/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4064: 100000

       100,000

02/04/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

         50,000

02/04/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 10000; Mã số: 4063 Người dân Mường Chon băng qua suối, mơ ước một cây cầu

         10,000

02/04/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 1000000; Mã số 4064: Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

     1,000,000

02/04/2021

Bùi Minh Thành; 0935085856; 100000; Ma so 4064: 100000

       100,000

02/04/2021

Trần Minh Nhật; 0326209520; 200000; Ma so 4064: 200000

       200,000

02/04/2021

Trần Minh Nhật; 0326209520; 200000; Ma so 4059: 200000

       200,000

02/04/2021

Trần Minh Nhật; 0326209520; 200000; Ma so 4062: 200000

       200,000

02/04/2021

Trần Minh Nhật; 0326209520; 200000; Ma so 4061: 200000

       200,000

02/04/2021

Trần Minh Nhật; 0326209520; 200000; Ma so 4060: 200000

       200,000

02/04/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

         30,000

02/04/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Mã số: 4063 Người dân Mường Chon băng qua suối, mơ ước một cây cầu

         30,000

02/04/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

         30,000

02/04/2021

Ngọc Lan; 0374880613; 10000; Mã số: 4058 Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể

         10,000

02/04/2021

Bùi Xuân Trung; 0326688412; 50000; Mã số: 4055 Đau nhói lòng cảnh bé gái 14 tháng tuổi ngã vào nồi nước sôi nguy kịch

         50,000

02/04/2021

Bùi Xuân Trung; 0326688412; 50000; Mã số: 4057 Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh "xương hóa đá" hiếm gặp

         50,000

02/04/2021

Nguyễn mạnh tường; 0987800809; 300000; Mã số 4064: Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

       300,000

02/04/2021

Công huyền tôn nữ kim khánh; 0342111709; 50000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

         50,000

02/04/2021

Nguyễn bá công hưng; 0342111709; 50000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

         50,000

02/04/2021

Le Viet; 0909232670; 100000; Ma so 4061: 100000

       100,000

02/04/2021

Le Viet; 0909232670; 100000; Ma so 4060: 100000

       100,000

02/04/2021

Le Viet; 0909232670; 100000; Ma so 4064: 100000

       100,000

02/04/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

         10,000

02/04/2021

hoang hai dang; 0969111342; 20000; Mã số: 4062 Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

         20,000

02/04/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 100000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

       100,000

02/04/2021

Đào Ngọc Tâm; 0983063544; 500000; Mã số 4064: Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

       500,000

02/04/2021

Phạm văn Sơn ; 0971971230; 200000; Mã số 4064: Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

       200,000

02/04/2021

Minh An - Minh Thư; 0985448886; 500000; Mã số 4064: Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

       500,000

03/04/2021

Trương quang đạt; 0963258489; 200000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

       200,000

03/04/2021

Nguyễn Văn Trọng; 0962268913; 50000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

         50,000

03/04/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4065 Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

         20,000

03/04/2021

Bui Duc Tien; 0963458259; 100000; Mã số: 4065 Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

       100,000

03/04/2021

hoang hai dang; 0969111342; 15000; Mã số: 4065 Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

         15,000

03/04/2021

Vo Hoang Hung; 0329297424; 100000; Ma so 4065: 100000

       100,000

03/04/2021

Tran Thu Hong; 0982846645; 200000; Mã số 4062: Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

       200,000

03/04/2021

Gia Ngọc; 0987423333; 100000; Ma so 4059: 100000

       100,000

03/04/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 2000; Mã số: 4065 Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

           2,000

03/04/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 2000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

           2,000

03/04/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 2000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

           2,000

03/04/2021

Ngô Hồng Dương; 0919168163; 300000; Mã số 4064: Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

       300,000

03/04/2021

TH Thùy; 0357903565; 50000; Mã số 4065: Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

         50,000

03/04/2021

Đỗ Quốc Văn; 0979052066; 200000; Ma so 4065: 200000

       200,000

03/04/2021

T; 0333493440; 35000; Mã số:   4065 Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

         35,000

03/04/2021

Huy; 0907491672; 300000; Mã số:   4065 Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

       300,000

03/04/2021

Huy; 0907491672; 300000; Mã số:   4063 Người dân Mường Chon băng qua suối, mơ ước một cây cầu

       300,000

03/04/2021

Le Long; 0904908199; 100000; Ma so 4059: 100000

       100,000

03/04/2021

Le Long; 0904908199; 100000; Ma so 4065: 100000

       100,000

03/04/2021

NVT; 0359025254; 300000; Mã số 4065: Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

       300,000

03/04/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 100000; Mã số: 4065 Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

       100,000

03/04/2021

hoang hai dang; 0969111342; 5000; Mã số: 4063 Người dân Mường Chon băng qua suối, mơ ước một cây cầu

           5,000

03/04/2021

Trần Minh Hà; 0913300860; 200000; Ma so 4065: 200000

       200,000

03/04/2021

Hiển; 0984816212; 75000; Ma so 4064: 75000

         75,000

03/04/2021

Bui Hung; 0899293876; 44000; Mã số: 4065 Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

         44,000

03/04/2021

Chi Trinh; 0989090817; 30000; Mã số: 4057 Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh "xương hóa đá" hiếm gặp

         30,000

03/04/2021

Chi Trinh; 0989090817; 20000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

          20,000

03/04/2021

Hồ Xuân Việt; 0369489477; 10000; Mã số: 4063 Người dân Mường Chon băng qua suối, mơ ước một cây cầu

         10,000

03/04/2021

DTT Lan; 0908608308; 200000; Mã số 4051: Nữ sinh mắc bệnh hiểm nghèo, người cha thương binh "cắm nhà" cứu con

       200,000

04/04/2021

DTT Lan; 0908608308; 200000; Mã số 4059: Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

       200,000

04/04/2021

DTT Lan; 0908608308; 200000; Mã số 4062: Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"

       200,000

04/04/2021

Tran ngọc thang; 0913387455; 500000; Ma so 4065: 500000

       500,000

04/04/2021

A; 0862872301; 100000; Mã số:   4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

       100,000

04/04/2021

Tuyen; 0986236891; 100000; Mã số: 4065 Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

       100,000

04/04/2021

Tuyen; 0986236891; 100000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

       100,000

04/04/2021

Nguyễn văn Thiện; 0366000636; 100000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

       100,000

04/04/2021

DAM CUOI; 0868275123; 200000; Ma so 4066: 200000

       200,000

04/04/2021

Nguyễn văn Thiện; 0366000636; 200000; Mã số: 4066 Xót xa cảnh người mẹ "hóa điên" ôm con trọng bệnh lang thang khắp phố

       200,000

04/04/2021

Dương văn Hữu; 0977313515; 10000; Mã số: 4065 Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

         10,000

04/04/2021

Dương văn Hữu; 0977313515; 10000; Mã số: 4066 Xót xa cảnh người mẹ "hóa điên" ôm con trọng bệnh lang thang khắp phố

         10,000

04/04/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4066 Xót xa cảnh người mẹ "hóa điên" ôm con trọng bệnh lang thang khắp phố

         20,000

04/04/2021

NMQTABT; 0984316566; 10000; Mã số: 4066 Xót xa cảnh người mẹ "hóa điên" ôm con trọng bệnh lang thang khắp phố

         10,000

04/04/2021

Quang; 0886015024; 18000; Mã số:   4065 Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

         18,000

04/04/2021

Shop Gà Xinh; 0913706660; 200000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

       200,000

04/04/2021

Shop Gà Xinh; 0913706660; 200000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       200,000

04/04/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 34000; Mã số: 4066 Xót xa cảnh người mẹ "hóa điên" ôm con trọng bệnh lang thang khắp phố

         34,000

04/04/2021

Shop Gà Xinh; 0913706660; 200000; Mã số: 4059 Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con

       200,000

04/04/2021

BonBenSG; 0908838582; 200000; Mã số 4066: Xót xa cảnh người mẹ "hóa điên" ôm con trọng bệnh lang thang khắp phố

       200,000

04/04/2021

Phạm Đình Thành; 0918082266; 100000; Ma so 4066: 100000

       100,000

04/04/2021

Trinh; 0987658842; 500000; Mã số: 4066 Xót xa cảnh người mẹ "hóa điên" ôm con trọng bệnh lang thang khắp phố

       500,000

04/04/2021

Trinh; 0987658842; 500000; Mã số: 4065 Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

       500,000

04/04/2021

Nguyễn Văn Hoàn; 0349931051; 100000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

       100,000

04/04/2021

PHAN TRAN; 0904425332; 100000; Ma so 4066: 100000

       100,000

04/04/2021

ngo duy tran; 0333661568; 100000; Ma so 4066: 100000

       100,000

04/04/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 200000; Ma so 4066: 200000

       200,000

04/04/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4065: 100000

       100,000

04/04/2021

Nguyên ngoc phuong linh; 0917239005; 200000; Mã số 4066: Xót xa cảnh người mẹ "hóa điên" ôm con trọng bệnh lang thang khắp phố

       200,000

04/04/2021

Nguyen Canh Hung; 0983997703; 100000; Mã số: 4061 Con trai bị tai nạn nguy kịch, người cha nghèo sợ phải ôm con về chờ chết

       100,000

04/04/2021

Lê Sỹ Mạnh Duy; 0349939393; 20000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

         20,000

04/04/2021

Shop Gà Xinh; 0913706660; 200000; Mã số: 4058 Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể

       200,000

04/04/2021

Adidaphat; 0989049518; 100000; Mã số: 4066 Xót xa cảnh người mẹ "hóa điên" ôm con trọng bệnh lang thang khắp phố

       100,000

04/04/2021

H; 0; 20000; Mã số: 4066 Xót xa cảnh người mẹ "hóa điên" ôm con trọng bệnh lang thang khắp phố

         20,000

04/04/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 500000; Ma so 4066: 500000

       500,000

04/04/2021

H; 0; 20000; Mã số: 4065 Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

         20,000

04/04/2021

H; 0; 40000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

         40,000

04/04/2021

Le Long; 0904908199; 100000; Ma so 4066: 100000

       100,000

04/04/2021

Triệu Văn Linh; 0862660619; 150000; Mã số: 4060 Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

       150,000

04/04/2021

Nguyễn Phương Linh; 0377799926; 500000; Mã số 4066: Xót xa cảnh người mẹ "hóa điên" ôm con trọng bệnh lang thang khắp phố

       500,000

04/04/2021

Nguyễn Trang; 0963452894; 200000; Mã số 4066: Xót xa cảnh người mẹ "hóa điên" ôm con trọng bệnh lang thang khắp phố

       200,000

04/04/2021

Nguyễn Thị Hải Yến; 0917951336; 200000; Mã số: 4057 Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh "xương hóa đá" hiếm gặp

       200,000

04/04/2021

Trang Hồ; 0869241249; 10000; Mã số: 4065 Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

         10,000

04/04/2021

Trang Hồ; 0869241249; 10000; Mã số: 4064 Xót xa cảnh 3 đứa trẻ mồ côi bên người mẹ gồng mình chăm ông nội nằm liệt

         10,000

04/04/2021

Bé Bon; 0979262932; 100000; Ma so 4066: 100000

       100,000

04/04/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 50000; Mã số: 4066 Xót xa cảnh người mẹ "hóa điên" ôm con trọng bệnh lang thang khắp phố

         50,000

04/04/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 50000; Mã số: 4065 Người cha nghèo chới với trong hố sâu tuyệt vọng, rao bán nhà cứu con

         50,000

04/04/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 20000; Ma so 4050: 20000

         20,000

04/04/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 20000; Ma so 4049: 20000

         20,000

04/04/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 20000; Ma so 4051: 20000

         20,000

04/04/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 20000; Ma so 4052: 20000

         20,000

04/04/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 20000; Ma so 4053: 20000

         20,000

04/04/2021

Bong; 0908731286; 100000; Mã số 4066: Xót xa cảnh người mẹ "hóa điên" ôm con trọng bệnh lang thang khắp phố

       100,000

04/04/2021

Lâm Việt Hùng; 0395340636; 200000; Ma so 4066: 200000

       200,000

04/04/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 100000; Mã số: 4066 Xót xa cảnh người mẹ "hóa điên" ôm con trọng bệnh lang thang khắp phố

       100,000

 

TỔNG CỘNG

972,989,504