Danh sách ủng hộ tuần 01 tháng 01 năm 2021

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 878,772,275 đồng.

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 3/1/2021 - 9/1/2021

 

31/12/2020

Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) giúp MS 3966 + 3967 + 3968 + 3969 + 3970 + 3971 + 3972 + 3973

     8,000,000

4/1

Đặng Đức Thiện (Bệnh viện châm cứu TW) Ủng hộ các hoạt động nhân ái

     3,000,000

4/1

Chị Oanh (Số nhà 4 khu 671 Hoàng Hoa Thám - HN) Giúp Ms3968; MS3969;   Ms3970; Ms3971; Ms3972;   Ms3973; Ms3974; Ms3975;   Ms3976; Ms3977) Mỗi hoàn cảnh 100k

     1,000,000

5/1

Bác Hòa (Ngọc Hà   - HN) Giúp Ms3950; MS3954; Ms3956;   Ms3962; MS3966 (Mỗi h/c 200k)

     1,000,000

6/1

Phạm Tuấn Anh - Lê Đắc Đồng (HN) Giúp đỡ xây trường tiểu học Linh Phú - Tuyên Quang MS3839

     4,000,000

7/1

Gia đình Hùng Điềm (HN) Giúp Ms3971

       500,000

7/1

Gia đình Tuyết Châu (HN) Giúp Ms3972

       400,000

7/1

Gia đình Huyền Trang và bà Trường (HN) Giúp Ms3973

       400,000

7/1

Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) giúp MS3974; Ms3975;   Ms3976; Ms3977; Ms3979;   Ms3980; Ms3981 (Mỗi h/c 1, 000, 000 đ) ; Giúp Ms3978   (3, 000, 000 đ)

   10,000,000

7/1

Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) giúp 14 sinh viên nghèo vượt khó theo danh sách

   21,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Miền Nam từ ngày 3/1/2021 - 9/1/2021

 

4/1

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Thủy giúp MS 3967, 3966, 3977,   3976

     1,200,000

5/1

Bạn đọc Võ Đình Khoa giúp MS 3974

       200,000

7/1

Nguyễn Đức Thuận giúp 10 MS, từ 3972 đến 3981

       200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 3/1/2021 - 9/1/2021

 

3/1/2021

MBVCB. 923396072. Ho tro ma so 3976. CT tu 0531002512874 LE HOANG YEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

3/1/2021

MBVCB. 923350159. Ma so 3976: Chi HNgeng. CT tu 0011003721962 NGUYEN HUU NAM toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

3/1/2021

573083. 030121. 210649. Uh ms 3976 chi H Ngeng. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21004844104983

         50,000

3/1/2021

MBVCB. 923319519. Ung ho qui nhan ai thang 1. CT tu 0011002891520 DO HOANG TUAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

3/1/2021

721866. 030121. 210335. ung ho chi h ngeng ma so 3976

       100,000

3/1/2021

506446. 030121. 191406. Ma so 3976 Chi H Ngeng FT21004097542587

     1,000,000

3/1/2021

MBVCB. 923091876. Ms 3976 chi H Ngeng Dak Nong. CT tu 0011004009940 LA NGOC HOA toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

3/1/2021

567172. 030121. 142631. SO 3975 A DI DA PHAT Mong GD BAC vung tam

       200,000

3/1/2021

303811. 030121. 140623. Dong gop cho chi hngeng 3976

       200,000

3/1/2021

297526. 030121. 131040. Vu Thi Thanh Huong ung ho 3976 chi H Ngeng FT21004211526156

     1,000,000

3/1/2021

285821. 030121. 124650. Ma so 3973 ba Tran Thi Hue FT21004764380790

       100,000

3/1/2021

283585. 030121. 124221. Ma so 3971 cu nguyen thi Duc FT21004715297003

       100,000

3/1/2021

281473. 030121. 123813. Ma so 3976 chi Hngeng FT21004230284824

       100,000

3/1/2021

329675. 030121. 000 508. ma so: 3973

       100,000

3/1/2021

329354. 030121. 000 403. ma so: 3972

       100,000

3/1/2021

329205. 030121. 000 301. ma so: 3971

       100,000

3/1/2021

916064. 030121. 111946. TANG MA 3976 CHI H, NGENG - 030121 - 11: 19: 45 916064

       500,000

3/1/2021

873990. 030121. 111458. ung ho ma so 3968 chau tit ung ho chu - Ma GD: 873990. So TK dich: . . . . 6889. Ma NH dich: 970436

       100,000

3/1/2021

873963. 030121. 110108. ung ho ma so 3967 em tit ung ho anh -   Ma GD: 873963. So TK dich: . . . . 6889. Ma NH dich: 970436

       100,000

3/1/2021

376060. 030121. 094908. ung ho ma so 3976

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 922573613. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3976 chi h ngeng. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

3/1/2021

171524. 030121. 091357. Ma so 3976. Good lucky si much. FT21004872946077

       200,000

3/1/2021

142403. 030121. 091454. Ma so 3976 Chi H'Ngeng Dia chi Buon Bu Dak, xa Thuan An, huyen Dak Mil, tinh Dak Nong SDT 0388. 36

       300,000

3/1/2021

257313. 030121. 085357. ma so 3976

       500,000

3/1/2021

9 000 20. 030121. 085219. UG HO MS 3976 - HNENG   - DAKMIL -   DACNONG - 030121 - 08: 51: 54 9 000 20

       500,000

3/1/2021

101062. 030121. 082643. Vinh Nam ung ho ms 3976 chi H Ngeng

       100,000

3/1/2021

238188. 030121. 081001. ung ho ma so 3976

       500,000

3/1/2021

352156. 030121. 080311. Quy Tam Long Nhan Ai - Bao Dan Tri

           5,000

3/1/2021

064183. 030121. 075900. Ung ho ma so 3976 chi Hngeng

       300,000

3/1/2021

MBVCB. 922490443. UNG HO BAO DAN TRI MS 3976 CHI HNGENG. CT tu 0701003806476 LE QUOC HOANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

3/1/2021

135504. 030121. 070135. Ma so 3976. Chi HNgeng FT21004667873479

         50,000

3/1/2021

134932. 030121. 065619. Ung ho chi Hngeng ms 3976 FT21004266720267

       200,000

3/1/2021

134720. 030121. 064232. Ma so 3976 Chi H'Ngeng

       300,000

3/1/2021

829082. 030121. 004839. ung ho ma so 3974

       100,000

3/1/2021

MBVCB. 922419509. 3973 -   ba tran thi hue . CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

3/1/2021

MBVCB. 922418845. 3974 -   Ma thi hang - con gai a dang. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

3/1/2021

MBVCB. 922417535. 3972 -   ba tran thi hue. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

3/1/2021

MBVCB. 922417253. 3972 -   chau tran kim dung - con chi dinh thi nho. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

3/1/2021

MBVCB. 922415830. 3975 -   Ong tran van kim. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 922407855. Ma so 3972 Tran Kim Dung. CT tu 0441 000 681496 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

3/1/2021

725820. 020121. 230811. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1017378606 NGUYEN QUOC HUNG chuyen khoan ung ho ma so 3975 ong

       200,000

3/1/2021

238364. 020121. 225910. Ung ho Ma so 3975 ong Tran Van Kim

       200,000

3/1/2021

614175. 030121. 223706. Ung ho ma so 3972 FT21004557090373

       100,000

3/1/2021

983670. 030121. 223541. UNG HO MS 3976, CHI H'NGENG - 030121 - 22: 35: 40 983670

       100,000

3/1/2021

612046. 030121. 223049. Ung ho ma so 3976 FT21004250808802

       100,000

3/1/2021

347605. 030121. 222059. goi cho Nguyen Thi Duc

       200,000

3/1/2021

341603. 030121. 220423. Chuyen tien ung ho ma so 3976 chi H, Ngeng

       300,000

3/1/2021

007905. 030121. 215829. Vietcombank 1017378606 NGUYEN THI TRANG chuyen khoan

         50,000

3/1/2021

808419. 030121. 215745. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1017378606 NGUYEN THI TRANG chuyen khoan

         50,000

3/1/2021

598866. 030121. 215754. Ung ho 3976 Hngeng FT21004923327547

       100,000

3/1/2021

MBVCB. 923345217. NGUYEN THI MY NGAN chuyen tien ung ho cho Ms:   3971 Cu Nguyen Thi Duc . CT tu 0421 000 479226 NGUYEN THI MY NGAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 923344691. Nhaahn ung ho ms 3976. CT tu 0021 000 873305 NGUYEN HOAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

3/1/2021

241192. 030121. 211711. Ma so 3976

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 923329792. Ung ho chi H Ngeng MS3976. CT tu 0691 000 297179 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

     1,000,000

3/1/2021

236627. 030121. 211330. Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc

       100,000

3/1/2021

MBVCB. 923318502. Chuyen tien ung ho chi H Ngeng Daklak. CT tu 0071001141449 NGUYEN KHANH DU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

3/1/2021

MBVCB. 923302103. TRAN HOANG VINH chuyen tien ung ho chi HNgeng ms:   3976. CT tu 0671 000 433046 TRAN HOANG VINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

3/1/2021

115611. 030121. 204752. Ma so 3976 Chi H'Ngeng - nguyen cao duy khang ung ho

       500,000

3/1/2021

MBVCB. 923264218. ungho ms3976. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

3/1/2021

885812. 030121. 201442. ung ho ma so 3976 chi H Ngeng

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 923243132. PHAN DUY SON chuyen tien. CT tu 0331 000 494837 PHAN DUY SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

3/1/2021

360240. 030121. 194140. CONG PHUONG THANH chuyen khoan

       100,000

3/1/2021

MBVCB. 923203286. DANG THI THU HONG chuyen tien ung ho MS 3976. CT tu 0011001015237 DANG THI THU HONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

3/1/2021

IBVCB. 923154398. MS 3976. CT tu 0011004125766 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 923139378. Ung ho. CT tu 1012936344 DO THI HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

3/1/2021

466601. 030121. 061242. Huynh quoc viet tang cho Chi Minh ms 3966

         50,000

3/1/2021

954986. 030121. 180523. Ung ho chi H ngeng Ma so 3976

       150,000

3/1/2021

MBVCB. 923116657. DINH VAN HOAN chuyen tien ung ho chi H Ngeng ma so 3976. CT tu 0221 000 036053 DINH VAN HOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

3/1/2021

340452. 030121. 174257. Ung ho tu thien ma so 3975 tran van kim

       500,000

3/1/2021

MBVCB. 923091060. Ma so 3976 - chi HNgheng - tinh Dak Nong. CT tu 0071001204377 LAM THI BICH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

3/1/2021

MBVCB. 923084775. Ma so 3975: Ong Tran Van Kim. CT tu 0071001204377 LAM THI BICH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

3/1/2021

337586. 030121. 172723. Ma so 3976 chi H Ngeng

         50,000

3/1/2021

IBVCB. 923073484. Ms Tho 0984803698 ung ho ma so 3976 chi H Ngeng. CT tu 0021 000 801482 DANG THI ANH THO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

3/1/2021

MBVCB. 923069698. TRAN THANH TRUC chuyen tien ms 3976. CT tu 0071004564343 TRAN THANH TRUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       400,000

3/1/2021

MBVCB. 923065844. A Di Da Phat mong dieu tot lanh den voi gia dinh. CT tu 0141 000 887850 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 923031560. uhms3975 74 73 72 71 70 69 68 67 66 ms2 000 00. CT tu 0081 000 106656 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

     2,000,000

3/1/2021

MBVCB. 923026567. ms 3976. CT tu 0541 000 216285 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

3/1/2021

944188. 030121. 155914. UNG HO MS 3976 CHI H?NGENG - 030121 - 15: 59: 12 944188

       100,000

3/1/2021

MBVCB. 922943036. pham thi minh phuong chuyen tien ung ho ma so 3971. CT tu 0611001901859 PHAM THI MINH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

3/1/2021

368960. 030121. 150904. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 3976

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 922889939. chong bi om nuoi 4 con. CT tu 0011002717970 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

3/1/2021

IBVCB. 922860026. Giup MS3976 chi H Ngen. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       300,000

3/1/2021

204384. 030121. 140116. dieu hoang ung ho ba cu ngheo nuoi con bi tam than

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 922835313. MS 3976. CT tu 0031 000 371177 NGUYEN THI THU PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

3/1/2021

348090. 030121. 133421. ung ho ma so 3976

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 922808719. 3976: Chi HNgeng. CT tu 0611001913331 NGUYEN ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

3/1/2021

165467. 030121. 131244. TLNA Ma So 3976 Chi H'Ngeng

       255,000

3/1/2021

460496. 030121. 130335. MS 3975. Chuc bac Kim va vo cung vuot qua kho khan

       250,000

3/1/2021

IBVCB. 922784595. Ma so 3975 ong Tran Van Kim. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

3/1/2021

MBVCB. 922783767. Ung ho ma so 3975 Tran Van Kim. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

3/1/2021

457415. 030121. 125521. MS 3976: Chuc Chi HNgeng vuot qua kho khan

       250,000

3/1/2021

IBVCB. 922782702. Ma so 3976 chi H Ngeng tinh Dak Nong. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

         50,000

3/1/2021

MBVCB. 922781244. Ung ho ma so 3976 chi H. Ngeng. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

3/1/2021

IBVCB. 922758444. Giup ma so 3976 chi H Ngeng. CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

3/1/2021

396001. 030121. 120129. ung ho ma so 3976 chi HNgeng

       300,000

3/1/2021

MBVCB. 922717081. Gui chi H Ngeng - MS 3976. CT tu 0071001045597 HUYNH MY PHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 922715691. TRAN HUNG SON ung ho MS 3976. CT tu 0541 000 247602 TRAN HUNG SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

3/1/2021

IBVCB. 922689634. ung ho nguoi ngheo. CT tu 0351 000 957919 DO THANH CONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 922676577. VUONG NGOC CUC chuyen tien ung ho ma so 3976   - chi H Ngeng - sdt 0388. 363650. CT tu 0421 000 445098 VUONG NGOC CUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

3/1/2021

MBVCB. 922655340. Phuong Thao Ung ho HC3976: C HNgheng. CT tu 0071 000 916944 LE PHUONG THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 922632790. Dong gop cho Ma So: 3976 chi H Ngeng. CT tu 0181003487985 TRUONG NGOC THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

3/1/2021

MBVCB. 922614805. 3976. CT tu 0011004231272 TRAN DINH HIEP toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

3/1/2021

MBVCB. 922615642. Xot xa. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         70,000

3/1/2021

3 000 50. 030121. 095946. ck ung ho cho cho ma so 3976:   chi H Ngeng

       200,000

3/1/2021

IBVCB. 922604038. ung ho ms 3976: 500k , ms 3973:   500k. CT tu 0061 000 146696 TRAN PHUOC QUOC HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

3/1/2021

MBVCB. 922587 000 . Ung ho Ma so: 3976: Chi HNgeng. CT tu 0031 000 124513 NGUYEN THANH HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

3/1/2021

179684. 030121. 093049. Ma so 3976 Chi H. Ngeng FT21004894144977

       150,000

3/1/2021

IBVCB. 922574115. Ma so 3962: Chi Nguyen Thi Huong (me chau Tinh). CT tu 0951002281986 TRAN TIEN NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 922568457. MS 3976 : chi H Ngeng . CT tu 0381 000 507615 TRUONG VAN TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 922567561. Maso 3976 - chi H Ngeng Dak Nong. CT tu 0721 000 619993 LAM VINH THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

3/1/2021

MBVCB. 922563200. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 3976. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

3/1/2021

664387. 030121. 090932. ung ho ma so 3971 ( cu Nguyen thi Duc)

         50,000

3/1/2021

436514. 030121. 090046. UNG HO MA SO 3976

       100,000

3/1/2021

162923. 030121. 085355. Ma so 3976 chi HNgeng FT21004430055523

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 922542344. Ung ho ma so 3975 ong Tran Van Kim. CT tu 0021 000 277192 NGUYEN HA LONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

3/1/2021

MBVCB. 922542373. Ma so 3976 chi HNgeng. CT tu 0731 000 881881 NGO HOANG DIEP toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

3/1/2021

MBVCB. 922540904. UH Ma so 3976 chi Hngeng . CT tu 0351 000 934742 NGUYEN VAN QUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

3/1/2021

MBVCB. 922537988. Do Ha Xuyen ung ho MS3971. CT tu 0491 000 410864 DO HA XUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

3/1/2021

MBVCB. 922537053. ung ho ma so 3976 chi Hngeng. CT tu 0491 000 091522 DAO XUAN VIET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

3/1/2021

711023. 030121. 084125. Van Vuong Linh Dam Hn ung ho 3976

       200,000

3/1/2021

MBVCB. 922529730. Ms 3976 c H Ngeng. CT tu 0451 000 212540 NGUYEN MINH HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

3/1/2021

MBVCB. 922507964. Gia dinh Le Thanh Lam 88 Lang Ha giup MS 3976 Gia dinh Chi H Ngeng. CT tu 0011001597881 LE THANH LAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

3/1/2021

MBVCB. 922505832. Pham Minh Hai Ung Ho chi H Ngeng ma so 3976. CT tu 0081001294391 PHAM MINH HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

3/1/2021

275396. 030121. 074652. Ma so 3976: Chi H'Ngeng

       500,000

3/1/2021

142523. 030121. 074612. Ung ho ma so 3976,   hngeng. Ngan Cat FT21004674618417

     2,000,000

3/1/2021

IBVCB. 922497911. Ung ho MS 3976: chi HNgeng co gang!. CT tu 0011 000 372260 NGUYEN HONG ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

3/1/2021

136937. 030121. 071323. Ung ho gia dinh chi Hngeng FT21004592503056

       500,000

3/1/2021

130880. 030121. 055627. TUNG NGUYEN Giup Ma so 3975 Ong Tran Van Kim -   Cam on bao Dan Tri FT21004872207006

         50,000

3/1/2021

MBVCB. 922467695. Ung ho MS: 3976. Chi H Ngeng. CT tu 0601 000 106427 NGUYEN QUOC HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

4/1/2021

MBVCB. 923419515. UH MS3976. CT tu 0951004197973 MAI THI TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

4/1/2021

MBVCB. 923418445. UH chi Ngeng MS 3976. CT tu 0351 000 998721 NGUYEN SY THANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

4/1/2021

MBVCB. 923413976. Chi Hnghen MS 3976 dak nong. CT tu 0441004007686 LE THI VIET toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

4/1/2021

137528. 040121. 212055. Tran Anh Son, 6 tuoi, ung ho ma so 3977

       100,000

4/1/2021

Sender: 79307005. DD: 040121. SHGD: 10017125. BO: NGUYEN VAN VINH. IB UNG HO MA SO 3977 (300. 000 ); 3976 (400. 000 );   3975 (200. 000 ); 3974 (200.   000 ); 3973 (300. 000 );   3972 (300. 000 ); 3971 (200.   000 )

     1,900,000

4/1/2021

IBVCB. 924428531. HO ANH TUAN ung ho Ma so 3977: Ba Nguyen Thi Be??Dia chi: To 9, thon Binh Tuy, xa Binh Giang, Thang Binh,   Quang Nam. CT tu 0021 000 247375 HO ANH TUAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       150,000

4/1/2021

027985. 040121. 143239. E Tam Goldmark Ha Noi O9O 22 86 7 9 8 ung ho 5 MS. MS 3548,   3493, 3231, 3566,   3823. 500k moi gia dinh FT21004298181052

     2,500,000

4/1/2021

/Ref: P1711122 Ref : P1711122 Uh: Ma so 3977 : Ba Nguyen Thi Be : Dia chi - To 9, thon Binh Tuy, xa Binh Giang, Thang Binh, Quang Nam DVC: HOANG NGHIA MANH

       200,000

4/1/2021

768906. 040121. 133104. Ma so: 3977

       100,000

4/1/2021

768242. 040121. 132937. ma so 3976

       100,000

4/1/2021

767453. 040121. 132802. Ma so 3976

       100,000

4/1/2021

767146. 040121. 132723. Ma so: 3975

       100,000

4/1/2021

766383. 040121. 132542. Ma so: 3974

       100,000

4/1/2021

IBVCB. 924158449. Cty CP QL&VH khach san Manhatton Viet Nam ung ho 5 gia dinh kho khan xom nha phao bao Dan Tri. CT tu 0071 000 985939 NGO LAN PHUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

4/1/2021

MBVCB. 924121599. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3977 ba nguyen thi be. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

4/1/2021

Sender: 0131 000 1. DD: 040121. SHGD: 10028799. BO: PHAM TUAN NGHIEM. UNG HO 3976 CHI HNGENG

       200,000

4/1/2021

MBVCB. 924093985. MS: 3977. CT tu 0381 000 615155 DUONG THAT DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

4/1/2021

Sender: 79333001. DD: 040121. SHGD: 1 000 2770. BO: HO MONG THUY. UNG HO MS 3976 CHI HNGENG NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

       200,000

4/1/2021

IBVCB. 923713046. ung ho ms 3976 - 3977 moi ms la 100k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161 000 172061 HOANG TRONG DUC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

4/1/2021

Sender: 01310012. DD: 040121. SHGD: 10014607. BO: LUU NGOC LUONG. UNG HO MS 3976

         10,000

4/1/2021

Sender: 79314013. DD: 040121. SHGD: 1 000 0801. BO: BUI THI TO HUONG. CHUYEN TIEN UNG HO BE PHAN THILY O XA DONG DU, HUYEN BINH LUC

       300,000

4/1/2021

424806. 040121. 094555. Ung ho ma so 3977

       100,000

4/1/2021

741408. 040121. 093136. Ung ho MS 3977 - ba Nguyen Thi Be FT21004261496808

     5,000,000

4/1/2021

Sender: 01311013. DD: 040121. SHGD: 1 000 0492. BO: CAO SY THANG. MA SO 3976: CHI H NGENG

       200,000

4/1/2021

Sender: 79334001. DD: 040121. SHGD: 1 000 2233. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS: 3975 ONG:   TRAN VAN KIM (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

     1,000,000

4/1/2021

Sender: 01310012. DD: 040121. SHGD: 1 000 9477. BO: TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3975

       100,000

4/1/2021

Sender: 79334001. DD: 040121. SHGD: 1 000 2101. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS: 3976 CHI:   H NGENG (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

     1,000,000

4/1/2021

146483. 040121. 091313. Ma so 3977 Ba Nguyen Thi Be Dia chi To 9, thon Binh Tuy, xa Binh Giang, Thang Binh,   Quang Nam. DT

       500,000

4/1/2021

Sender: 01313007. DD: 040121. SHGD: 1 000 0172. BO: NGUYEN HUY CUONG. MA SO 3976: CHI HNGENG DIA CHI: BUON BU DAK, XA THUAN AN, HUYEN DAK MIL, TINH DAK NONG SDT: 0388. 363. 650

       100,000

4/1/2021

Sender: 7931 000 1. DD: 040121. SHGD: 10018332. BO: NGUYEN DUC HIEU. MA SO 3972: CHAU TRAN KIM DUNG (CON CHI DINH THI NHO) THON DONG HOA, LANG LA PHU, XA NINH KHANG, HUYEN HOA LU, TINH NINH BINH

       500,000

4/1/2021

781637. 040121. 090133. ung ho Ma so 3977: Ba Nguyen Thi Be Dia chi: To 9, thon Binh Tuy, xa Binh Giang, Thang Binh,   Quang Nam.

         50,000

4/1/2021

Sender: 0131 000 1. DD: 040121. SHGD: 10018369. BO: NGUYEN DUC HIEU. CHUONG TRINH NHAN AI MA SO 3973: TRAN THI HUE XOM 4, XA THANH LONG, HUYEN THANH CHUONG, TINH NGHE AN. DIEN THOAI:   0383872964

       500,000

4/1/2021

Sender: 01310012. DD: 040121. SHGD: 1 000 9052. BO: NGO XUAN PHONG. UNG HO BA TRAN THI HUE, MA SO 3973

       500,000

4/1/2021

Sender: 01310012. DD: 040121. SHGD: 1 000 9034. BO: NGO XUAN PHONG. UNG HO CHAU TRAN KIM DUNG, MA SO3972

       500,000

4/1/2021

IBVCB. 923596251. Ma so 3977: Ba Nguyen Thi Be??Dia chi: To 9, thon Binh Tuy, xa Binh Giang, Thang Binh,   Quang Nam. ??DT: 0986 884 407. . CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

4/1/2021

Sender: 0131 000 5. DD: 040121. SHGD: 1 000 9186. BO: NGO XUAN PHONG. UNG HO MA THI HANG, MA SO 3974

       500,000

4/1/2021

IBVCB. 923593955. Ma so 3977: Ba Nguyen Thi Be??Dia chi: To 9, thon Binh Tuy, xa Binh Giang, Thang Binh,   Quang Nam. ??DT: 0986 884 407. . CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         30,000

4/1/2021

Sender: 0131 000 1. DD: 040121. SHGD: 1 000 9070. BO: NGO XUAN PHONG. UNG HO CU NGUYEN THI DUC, MA SO3971

     1,000,000

4/1/2021

Sender: 79307005. DD: 040121. SHGD: 1 000 3938. BO: LE THI THUY TRANG. IBGIUP MS 3974. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

       300,000

4/1/2021

998480. 040121. 081959. VINH NAM UNG HO MS 3977 BA NGUYEN THI BE - 040121 - 08: 19: 40 998480

       100,000

4/1/2021

680839. 040121. 081452. Ma so 3977. Good lucky si much. FT21004916568396

       200,000

4/1/2021

750778. 040121. 080238. Quy Tam Long Nhan Ai - Bao Dan Tri

           5,000

4/1/2021

672030. 040121. 075348. Ma so 3977 FT21004403141527

       100,000

4/1/2021

671863. 040121. 075321. Ma so 3976 FT21004980560050

       100,000

4/1/2021

MBVCB. 923466411. Ung ho chau Tran Kim Dung 3972. CT tu 0071001206075 TRAN THI NGOC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

4/1/2021

885168. 040121. 051717. UNG HO MA SO 3971 CU NGUYEN THI DUC

       300,000

4/1/2021

845401. 030121. 235643. Ma so 3976 - chi Hngeng

       300,000

4/1/2021

628735. 030121. 233701. ung ho ms 3976 FT21004449301845

       100,000

4/1/2021

388820. 030121. 230044. UH MS3976 chi HNgheng

       200,000

4/1/2021

619518. 030121. 225428. Ma so 3976 chi H Ngeng FT21004103840246

     1,000,000

4/1/2021

700425. 030121. 224818. Trang Dai - Giup do ma so 3976

       200,000

4/1/2021

380983. 040121. 223114. Ung ho Ma so 3977 ba Nguyen Thi Be

       250,000

4/1/2021

450238. 040121. 221112. Ung ho be Huy ma 3967 chuc con mau khoe FT21005264019934

     1,000,000

4/1/2021

MBVCB. 925319897. Duyen 0703892029 ung ho Ma so 3952:   Chau Dang Thi Ngoc Chau. CT tu 0371 000 471568 DOAN NGOC DUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       250,000

4/1/2021

MBVCB. 925311570. Duyen (0703892029) ung ho Ma so 3966: Chi Le Thi Minh. CT tu 0371 000 471568 DOAN NGOC DUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       250,000

4/1/2021

409959. 040121. 211010. Ung ho ms 3975, 3976 FT21005202066241

     1,000,000

4/1/2021

391370. 040121. 204607. Ma so 3960 chi Nguyen Thi Chuc FT21005086057988

       200,000

4/1/2021

IBVCB. 925238209. Ma so 3977 Ba Nguyen Thi Be. CT tu 0451 000 238661 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

     2,000,000

4/1/2021

IBVCB. 925233426. Ma so 3976 Chi HNgeng. CT tu 0451 000 238661 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

     1,500,000

4/1/2021

380259. 040121. 203241. Ma so 3976 chi HNgeng. Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT21005490405231

         50,000

4/1/2021

IBVCB. 925207179. MS 3962 MS 3966 MS 3967 moi hoan canh 3 000 00VND. CT tu 0071003102704 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       900,000

4/1/2021

IBVCB. 925185470. UNG HO MS: 3975: ONG TRAN VAN KIM -   NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. CT tu 0911 000 046371 TRAN THI HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

4/1/2021

147516. 040121. 195417. MA SO 3967 - 040121 - 19: 53: 52 147516

       100,000

4/1/2021

304793. 040121. 190600. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 1017378606 -   BAO DIEN TU DAN TRI FT21004067040104

     2,300,000

4/1/2021

303132. 040121. 190418. Gd Le Tan Thanh uh MS 3977 ba Nguyen Thi Be. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21004875358901

       100,000

4/1/2021

MBVCB. 925100151. Ma so 3976 bac si Hoang Phuong ung ho chi H Ngeng. CT tu 0071 000 697675 NGUYEN HOANG ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

4/1/2021

202489. 040121. 184930. ung ho chi Hngeng

       300,000

4/1/2021

MBVCB. 925057950. xin chia se MS3976 chi H, Ngeng, Dak mil, Dak Nong. CT tu 0591 000 366293 DANG TIEN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

4/1/2021

IBVCB. 925045915. MS 3977 ba Nguyen Thi Be 0986884407. CT tu 1015937608 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

       200,000

4/1/2021

IBVCB. 925017190. MS 3977. CT tu 0011001043974 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

4/1/2021

MBVCB. 925012505. co con bi dap nat canh tay. CT tu 0451 000 243455 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

4/1/2021

MBVCB. 924927055. Nguyen Thi Ngoc Tu chia se kho khan cung MS 3977. CT tu 0011004411369 NGUYEN GIANG NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       720,000

4/1/2021

616198. 040121. 173602. MS 3967 Chuc Bao Huy mau khoe

       200,000

4/1/2021

MBVCB. 924920298. chi Hngeng ms 3976. CT tu 0351 000 774918 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

4/1/2021

MBVCB. 924823820. Vu Thi Thanh Huong ung ho ma so 3977 Ba Nguyen Thi Be. CT tu 0711 000 268777 nguyen thi thu ha toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

4/1/2021

IBVCB. 924738517. Ma 3960 chong bi tai nan. CT tu 0011 000 573181 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

4/1/2021

IBVCB. 924727625. ma 3961 con bi tai nan. CT tu 0011 000 573181 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

4/1/2021

549674. 040121. 163328. ung ho ma so 3977

       100,000

4/1/2021

IBVCB. 924716123. Ma 3967 con bi ung thu. CT tu 0011 000 573181 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

4/1/2021

177622. 040121. 163438. Ma so 3977

       120,000

4/1/2021

IBVCB. 924710978. ung ho ma so 3972. CT tu 0011004215509 LE VAN QUYET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

4/1/2021

MBVCB. 924709185. VU THI MAI ung ho ma so 3976 . CT tu 0361 000 256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

4/1/2021

IBVCB. 924709017. Ma 3968 thay than. CT tu 0011 000 573181 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

4/1/2021

MBVCB. 924706784. TRINH THI THU TRANG chuyen tien ung ho MS 3977 va 3976 moi ms 5 000 00vnd. CT tu 0451 000 268139 TRINH THI THU TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

4/1/2021

615984. 040121. 042306. Ma so 3977 Nguyen Thi Be

       100,000

4/1/2021

IBVCB. 924692785. Ma 3971 con bi tam than. CT tu 0011 000 573181 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

4/1/2021

415179. 040121. 162026. de nghi ghi gia dinh Pham Quang Duc ung ho ma so 3977 ba Nguyen Thi Be

       300,000

4/1/2021

522579. 040121. 161517. UNG HO MA SO 3973

       100,000

4/1/2021

IBVCB. 924655638. Ma 3973 Tran Thi Hue. CT tu 0011 000 573181 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

4/1/2021

IBVCB. 924627350. Ma 3974 Bo bi bong nang. CT tu 0011 000 573181 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

4/1/2021

IBVCB. 924588280. Ma 3976 chong liet giuong. CT tu 0011 000 573181 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

4/1/2021

IBVCB. 924575256. Ma 3977 con bi benh tim. CT tu 0011 000 573181 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

4/1/2021

DANG THI PHUONG NOP TM - UNG HO TIEN CAC MA SO: 3976,   3977 MOI MA SO 1. 000 . 000 D

     2,000,000

4/1/2021

MBVCB. 924439874. ung ho ma so 3975. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

4/1/2021

IBVCB. 924439146. Ung ho Ma so 3977 Co Nguyen Thi Be. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

         20,000

4/1/2021

MBVCB. 924433563. ung ho ma so 3977. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

4/1/2021

IBVCB. 924430349. Ung ho Ma so 3976 Chi H Ngeng. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         20,000

4/1/2021

MBVCB. 924426860. ung ho ma so 3976. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

4/1/2021

IBVCB. 924422856. Chuyen khoan cho MS 3977: Ba Nguyen Thi Be. Thanks. CT tu 0011 000 851889 BUI DUC MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

4/1/2021

IBVCB. 924395785. Giup ma so 3977 ba Nguyen Thi Be . CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

         50,000

4/1/2021

723315. 040121. 144617. Ung ho Ba Nguyen Thi Be Ms 3977

     1,000,000

4/1/2021

IBVCB. 924331536. Ma so 3977 ba Nguyen Thi Be Quang Nam. CT tu 0071 000 623656 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

4/1/2021

Sender: 01307001. DD: 040121. SHGD: 10012765. BO: NGUYEN QUOC THINH. IB MA SO 3977

       200,000

4/1/2021

Sender: 01321001. DD: 040121. SHGD: 1 000 3095. BO: LE DUY ANH. MAIHUONG THANHTHANH MINHQUAN UNG HOMA SO 3976 CHI HNGENG DIA CHI BUON BU DAK XA THUAN AN HUYEN DAK MIL TINH DAK NONG

       300,000

4/1/2021

Sender: 01321001. DD: 040121. SHGD: 1 000 3088. BO: LE DUY ANH. MAIHUONG THANHTHANH MINHQUAN UNG HOMA SO 3977 BA NGUYEN THI BE DIA CHI TO 9 THON BINH TUY XA BINH GIANG THANG BINH QUANG NAM

       300,000

4/1/2021

065765. 040121. 140403. VIETTEL 400300 LIENNH 210104 210104634323840 400201 0919640928 gui tien cho stk 1017378606

       100,000

4/1/2021

114897. 040121. 135913. Giup ms 3976

       100,000

4/1/2021

IBVCB. 924253494. Tu MS 3961 den MS 3968. CT tu 0011004351208 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       800,000

4/1/2021

Sender: 01310012. DD: 040121. SHGD: 10030436. BO: VU DINH DUNG. MA SO 3977 BA NGUYEN THI BE

     1,000,000

4/1/2021

887413. 040121. 134556. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3974 MS3975 MS3976 MS3977 MOI MS 100K

       400,000

4/1/2021

Sender: 01359001. DD: 040121. SHGD: 1 000 0523. BO: PHAM DUC THINH. BCIN: ANH NGUYEN VAN DOAN UNG HOMS3972

     1,000,000

4/1/2021

Sender: 01310012. DD: 040121. SHGD: 10030081. BO: LUU PHUONG HIEN. GIUP MS 3976 CHI HNGENG

         50,000

4/1/2021

Sender: 01310012. DD: 040121. SHGD: 10029988. BO: LUU PHUONG HIEN. GIUP MS 3977 CHI NGUYEN THI BE

         50,000

4/1/2021

Sender: 0131 000 5. DD: 040121. SHGD: 10030072. BO: LE THU NGA. UNG HO TRUONG HOP MA SO 3976 CHI H NGENG

       500,000

4/1/2021

955515. 040121. 131736. Ung ho chi Hngeng tinh Dak Nong,   ma so 3976 FT21004426767422

       500,000

4/1/2021

953936. 040121. 131543. Ung ho chau Tran Kim Dung,   tinh Ninh Binh, ma so 3972 FT21004521195527

       500,000

4/1/2021

Sender: 01310012. DD: 040121. SHGD: 10029172. BO: HOANG THUY NHUNG. UNG HO GIA DINH CHI H NGENG, DAK NONG. MA SO 3976

       200,000

4/1/2021

MBVCB. 924132214. Ung ho ms 3972. CT tu 0301 000 351960 NGUYEN NAM THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

4/1/2021

942523. 040121. 122836. ung ho ma so 3977, 3975

       100,000

4/1/2021

IBVCB. 924089664. TRAN THAI MINH chuyen khoan den Ma so 3977:   Ba Nguyen Thi Be. CT tu 0721005119642 TRAN NGOC THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

4/1/2021

Sender: 7931 000 1. DD: 040121. SHGD: 10028462. BO: NGUYEN THI LAN PHUONG. UNG HO MA SS 3973 BA TRANTHI HUE

       100,000

4/1/2021

MBVCB. 924050382. HOANG ANH TUAN chuyen tien. CT tu 0541001463241 HOANG ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

4/1/2021

IBVCB. 924031071. Ma so 3973: Ba Tran Thi Hue. CT tu 0261003462818 TRUONG THI NGOC DIEP toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

4/1/2021

MBVCB. 924018925. Giup MS 3973 3974 3975 3976 3977 moi ma 200k. CT tu 0931004202728 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

     1,000,000

4/1/2021

IBPS/SE: 0131 000 5. DD: 040121. SH: 10018854. BO: NGUYEN HOANG DOAN. HAI BE DUNG KHOI O HA NOI UNGHO MA SO 3976 SO TIEN 2 000 00 DONG

       200,000

4/1/2021

MBVCB. 923847460. Ms 3976 chi HNgeng. CT tu 0201 000 094897 TRAN THANH LIEM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

4/1/2021

IBVCB. 923839869. MS 3977 uh ba Nguyen Thi Be. CT tu 0041 000 138633 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

       300,000

4/1/2021

MBVCB. 923838338. ma so 3976 chi H Ngeng huyen Dak Mil tinh Dak Nong. CT tu 0061001072182 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       300,000

4/1/2021

MBVCB. 923830154. NGUYEN HUU THANH chuyen tien giup ma so 3976. CT tu 0071004239890 NGUYEN HUU THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

4/1/2021

MBVCB. 923828184. 3975 -   ong tran van kim. CT tu 0071001337243 NGUYEN MINH TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

4/1/2021

VU NGOC LAN GIUP MA SO 3975 ONG : TRAN VAN KIM

       250,000

4/1/2021

IBVCB. 923788094. Nguyen thi be MS 3977. CT tu 0011 000 999996 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

     1,000,000

4/1/2021

IBVCB. 923780582. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

4/1/2021

077110. 040121. 102139. Ung ho Ma so 3967 anh Nguyen Van Hoa

     1,000,000

4/1/2021

IBVCB. 923775696. bi phong. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

4/1/2021

IBVCB. 923775555. sdf. CT tu 1017923879 toi 1017378606 CT Nhan ai

           1,000

4/1/2021

IBVCB. 923768824. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

4/1/2021

076410. 040121. 101759. Ung ho Ma so 3969 ba Le Thi Phi

       500,000

4/1/2021

IBVCB. 923763023. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

4/1/2021

024279. 040121. 101313. SANHSEACO GUI MS 3977 - 040121 - 10: 12: 48 024279

         50,000

4/1/2021

024049. 040121. 101200. SANHSEACO GUI MS 3976 - 040121 - 10: 11: 58 024049

         50,000

4/1/2021

023782. 040121. 101131. SANHSEACO GUI MS 3975 - 040121 - 10: 11: 22 023782

         50,000

4/1/2021

MBVCB. 923750464. NGUYEN HUU THANH chuyen tien giup ma so 3977. CT tu 0071004239890 NGUYEN HUU THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

4/1/2021

Sender: 0131 000 1. DD: 040121. SHGD: 10020275. BO: LE VIET HUNG. UNG HO MS3977

     1,000,000

4/1/2021

IBVCB. 923734685. 3977. CT tu 0011003003952 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

4/1/2021

IBVCB. 923733597. 3976. CT tu 0011003003952 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

4/1/2021

IBVCB. 923730706. 3975. CT tu 0011003003952 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

4/1/2021

MBVCB. 923731692. UNG HO MS 3976. CT tu 0821 000 016198 HAN THI VAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

4/1/2021

Sender: 79314013. DD: 040121. SHGD: 1 000 0734. BO: NGUYEN THI NGOC HANH. UNG HO MA SO 3974: MA THI HANG (CON GAI ANH DANG). NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.

         33,500

4/1/2021

IBVCB. 923726746. Ung ho Ma so 3977: Ba Nguyen Thi Be, Thang Binh,   Quang Nam. . CT tu 0531002218764 NGUYEN THE DUY DANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

4/1/2021

Sender: 0131 000 5. DD: 040121. SHGD: 10020238. BO: LE VIET HUNG. UNG HO MS 3976

     1,000,000

4/1/2021

763361. 040121. 095318. Ung ho ma so 3976 Hngeng FT21004081873710

         50,000

4/1/2021

IBVCB. 923696620. Ung ho Ma so 3975: Ong Tran Van Kim. CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

4/1/2021

IBVCB. 923693778. Ung ho Ma so 3976: Chi H'Ngeng. CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

4/1/2021

IBVCB. 923688267. Ung ho Ma so 3977: Ba Nguyen Thi Be. CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

4/1/2021

MBVCB. 923688346. TRAN THI HONG ung ho chau Dung ma 3972. CT tu 0951004182795 TRAN THI HONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

4/1/2021

754095. 040121. 094358. Ung ho ma so 3977, nguyen thi be. Ngan Cat FT21004684028092

     2,000,000

4/1/2021

MBVCB. 923682454. LE THANH PHONG ung ho ma so 3976. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

4/1/2021

IBVCB. 923677860. MS 3977 Ba Nguyen Thi Be. CT tu 0011004162728 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

4/1/2021

MBVCB. 923668953. LE THANH PHONG ung ho ma so 3977. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

4/1/2021

Sender: 7931 000 1. DD: 040121. SHGD: 1 000 9021. BO: TRAN CAO KHAI. UNG HO MS3974 MA THI HANG

       100,000

4/1/2021

MBVCB. 923668028. Ung ho ma so 3977 (Ba Nguyen Thi Be). CT tu 0491 000 025675 NGUYEN HOANG DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

4/1/2021

742143. 040121. 093224. Ma so 3977 Ba Nguyen Thi Be Dia chi To 9, thon Binh Tuy, xa Binh Giang, Thang Binh,   Quang Nam FT21004786239202

       150,000

4/1/2021

Sender: 01311013. DD: 040121. SHGD: 1 000 0493. BO: DANG QUOC VIET. BANH CHUNG DO THI UNG HO MA SO 3976: CHI H NGENG

       200,000

4/1/2021

MBVCB. 923659439. uh. Ms. 3973. 3974. 3975. 3976. 3977. moi ms 5 000 00. CT tu 6938383838 DANG KIM ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,500,000

4/1/2021

MBVCB. 923637271. gui Ma so 3933 Ho Thi Tha ( me be Manh Hiu) thon Adeng, xa ang, huyen Dakrong, Quang tri. CT tu 0071003749122 NGUYEN THI MINH XUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

4/1/2021

IBVCB. 923634143. ung ho ms 3977: Ba Nguyen Thi Be. CT tu 0021 000 254958 DANG DINH TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

4/1/2021

Sender: 0131 000 1. DD: 040121. SHGD: 1 000 9292. BO: BUI NGOC KHANH HUYEN. UNG HO MA SO 3974

     1,000,000

4/1/2021

IBVCB. 923631079. ung ho ms 3976: Chi H'Ngeng. CT tu 0021 000 254958 DANG DINH TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

4/1/2021

719733. 040121. 090911. TUNG NGUYEN Giup Ma so 3977 Ba Nguyen Thi Be -   Cam on bao Dan Tri FT21004003770387

       200,000

4/1/2021

717899. 040121. 090713. Ung ho ma so 3977 FT21004915821203

       500,000

4/1/2021

Sender: 0131 000 5. DD: 040121. SHGD: 1 000 4229. BO: TRIEU THI THANH HUONG. CHI HUONG UNG HO MA SO 3974

       200,000

4/1/2021

/Ref: PAL PM1001IM Ref: PALP M1001IM   LP VNM1001IM HTT3 UNG HO MS 3976 DVC: MS TONG THI THU HA

       100,000

4/1/2021

Sender: 0131 000 5. DD: 040121. SHGD: 1 000 2557. BO: TRAN CAO KHAI. UNG HO MS 3973 TRAN THI HUE

       100,000

4/1/2021

Sender: 0131 000 1. DD: 040121. SHGD: 1 000 3008. BO: VU THI YEN. UNG HO MA 3972

       200,000

4/1/2021

Sender: 0131 000 1. DD: 040121. SHGD: 1 000 2884. BO: VU THI YEN. UNG HO MA 3973

       300,000

4/1/2021

Sender: 01310012. DD: 040121. SHGD: 10018894. BO: CHU TUAN VIET. UNG HO MS 3976

       500,000

4/1/2021

IBVCB. 923599580. Ma so 3977: Ba Nguyen Thi Be. To9, thonBinhTuy, xBinhGiang, ThangBinh, QuangNam. 0986 884 407. Nhangheo, congaibibenhtim. CT tu 0011 000 958514 DANG QUOC CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

4/1/2021

419689. 040121. 085353. Hue Chanh Nhu chuyen tien ung ho MS 3967 va Ms 3966 moi ma 250k

       500,000

4/1/2021

MBVCB. 923597055. MS3976 chi HNgeng Dak Nong. CT tu 1013481759 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       300,000

4/1/2021

IBVCB. 923595987. ma so 3977. CT tu 0301 000 297149 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       120,000

4/1/2021

771915. 040121. 084637. Lam Thi Khanh ung ho MS 3975 Tran Van Kim

       500,000

4/1/2021

Sender: 01307001. DD: 040121. SHGD: 1 000 3321. BO: NGUYEN THUY PHI KHA. IBUNG HO CHI HNGENG, BUON BU DAK, THUAN AN,   DAK MIL, TINH DAK NONG

     1,000,000

4/1/2021

770982. 040121. 084459. Lam uyen Nhi ung ho MS 3976 H Ngeng

       500,000

4/1/2021

769406. 040121. 084203. Lam Anh Khoa ung ho MS 3977 Nguyen Thi Be

       500,000

4/1/2021

697281. 040121. 084147. ma so 3977 FT21004297073252

       200,000

4/1/2021

MBVCB. 923547272. Co be. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         70,000

4/1/2021

IBVCB. 923546911. Ma so 3977 0986884407 ba Nguyen Thi Be. CT tu 0021 000 407521 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

4/1/2021

MBVCB. 923534923. chuyen tien ung ho Ma so 3976 : chi H ngeng. CT tu 0251002065232 BUI DUC HOANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

4/1/2021

MBVCB. 923529520. 3976: Chi H Ngeng. CT tu 0301 000 320461 LE MINH KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

4/1/2021

671223. 040121. 075126. Mrs Tuyet A33406 Vinhomes Gardenia ung ho ma so 3977 Nguyen Thi Be FT21004683606774

       300,000

4/1/2021

666191. 040121. 073350. Ung so ma so 3976. Chi H. Ngeng FT21004156407207

       100,000

4/1/2021

IBVCB. 923485236. Ma so 3977 - Ba Nguyen Thi Be -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0721 000 561840 TRAN VU THANH KHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

4/1/2021

MBVCB. 923482259. ung ho ma so 3976. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

4/1/2021

655786. 040121. 063054. Gia dinh Truong Hang HN giup MS3975,   MS3974, MS3973, MS3972,   MS3971, MS3951, MS3945,   MS3940, moi HC 500K. FT21004801866977

     4,000,000

4/1/2021

MBVCB. 923465564. Gui Co Duc - MS3971. CT tu 0071001045597 HUYNH MY PHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

4/1/2021

MBVCB. 923464230. Gui chi Be - MS 3977. CT tu 0071001045597 HUYNH MY PHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

4/1/2021

641699. 040121. 012003. Giup do MS 3976, chi H Ngheng, buon Bu Dak, xa Thuan An, huyen Dak mil, tinh Dak Nong FT21004247470025

       500,000

4/1/2021

641425. 040121. 011633. Ung ho ms 3976 FT21004613203851

       150,000

4/1/2021

MBVCB. 923428453. MS 3976 c H Ngheng Dak Nong. CT tu 0071 000 645686 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

       250,000

5/1/2021

478104. 040121. 232304. Ung ho mien trung FT21005896005002

       100,000

5/1/2021

469121. 040121. 225247. ung ho 3 ma so 3975 3976 3977 moi truong hop 500n FT21005047508390

     1,500,000

5/1/2021

327735. 050121. 221109. ung ho 3979 chi Duong Thi Loan

       300,000

5/1/2021

361747. 050121. 215501. Uh ms 3979 Chi Duong Thi Loan.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21006070315478

         50,000

5/1/2021

MBVCB. 927020710. HOANG HAI BINH chuyen tien ma so 3979 chi Duong Thi Loan. CT tu 0721 000 619236 HOANG HAI BINH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         26,000

5/1/2021

111140. 050121. 211849. Nhom Vien Gach Nho ung ho 3 ma so gom 3973 3976 va 3979

       150,000

5/1/2021

142881. 050121. 212006. C Huong bidv ung ho MS3975

       100,000

5/1/2021

333370. 050121. 211551. Vu Thi Thanh Huong ung ho 3979 Duong Thi Loan FT21006721480203

     1,000,000

5/1/2021

241675. 050121. 193041. ung ho ma so 3979 chi Duong Thi Loan FT21005491207309

     1,000,000

5/1/2021

893825. 050121. 174703. Ung ho ma so 3979 chi Duong Thi Loan thon Huong Son xa Cam Son huyen Cam Xuyen tinh Ha Tinh

     1,000,000

5/1/2021

IBVCB. 926570367. Maso: 3979. CT tu 0011 000 479445 PHAM ANH TU toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

534132. 050121. 164833. CHUYEN TIEN UNG HO QUY BAO

       300,000

5/1/2021

MBVCB. 926318428. Ho tro ma so 3979 chi Duong Thi Loan. CT tu 0531002512874 LE HOANG YEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

5/1/2021

Sender: 01309001. DD: 050121. SHGD: 1 000 8423. BO: PHAM THI TUYEN. UNG HO MS 3977 VA MS 3979

       500,000

5/1/2021

717636. 050121. 144022. Tran Thi Phong ung ho MS 3973

       200,000

5/1/2021

715426. 050121. 143742. Khong Ha Vy ung ho MS 3976

       200,000

5/1/2021

Sender: 7931 000 1. DD: 050121. SHGD: 10019103. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS3976

       100,000

5/1/2021

Sender: 7931 000 1. DD: 050121. SHGD: 10019087. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS3977

       100,000

5/1/2021

Sender: 01310012. DD: 050121. SHGD: 10018465. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS3978

       100,000

5/1/2021

Sender: 0131 000 5. DD: 050121. SHGD: 10018928. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS3979

       100,000

5/1/2021

IBVCB. 926156860. Vu Tran Dai ung ho Chi Duong Thi Loan Ma so 3979. CT tu 0011001464282 VU TRAN DAI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

735 000 . 050121. 131634. Pham Thuy Linh ung ho CT Nhan ai Ms3979

       300,000

5/1/2021

430388. 050121. 125041. IBFT Ung ho ma so 3979

       200,000

5/1/2021

805581. 050121. 124941. Ung Ho 200k cho chi Duong Thi Loan MS 3979 FT21005088064 000

       200,000

5/1/2021

746783. 050121. 114439. Ma so 3979 - c Duong Thi Loan -   cau chua chua lanh cho anj FT21005489641051

     2,000,000

5/1/2021

IBVCB. 925953473. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3975 cho Ong Tran Van Kim. CT tu 0071002187 000 PHAM THUY TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 925949203. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3974 cho Ma Thi Hang   (con gai anh Dang). CT tu 0071002187 000 PHAM THUY TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 925942796. Ong Le Ky phung ung ho MS 3973 cho ba Tran Thi Hue. CT tu 0071002187 000 PHAM THUY TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

708142. 050121. 110923. Ma so 3979 FT21005069110090

       100,000

5/1/2021

IBVCB. 925892010. 3979: Chi Duong Thi Loan??Dia chi: Thon Huong Son, xa Cam Son,   huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh??DT: 0356. 993. 067. CT tu 0071 000 972477 VO DUC HIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

5/1/2021

MBVCB. 925866322. Ung ho Ms: 3979, chi Duong Thi Loan huyen Huong Son, tinh Ha Tinh. CT tu 0061 000 164771 TRAN QUANG DUY toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

5/1/2021

518539. 050121. 105120. tam long thanh

       200,000

5/1/2021

666871. 050121. 103335. Ung ho ma so 3979 Cau mong cho anh va gia dinh co co duoc suc khoe va binh an. FT21005426155016

         50,000

5/1/2021

659719. 050121. 102719. Ung ho ma so 3977 Cau mong cho chau va gia dinh co co duoc suc khoe va binh an. FT21005887061354

         50,000

5/1/2021

658966. 050121. 102642. Ung ho c Loan ms 3979 mong chong c se duoc ghep than va o ben chi va con FT21005484040867

       300,000

5/1/2021

525870. 050121. 102358. ung ho Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan Dia chi: Thon Huong Son, xa Cam Son,   huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh.

         50,000

5/1/2021

251852. 050121. 102148. MS 3979 mong anh som binh phuc

       500,000

5/1/2021

650709. 050121. 101952. Ung ho ma so 3976 Cau mong cho anh va gia dinh co co duoc suc khoe va binh an. FT21005227498900

         50,000

5/1/2021

173821. 050121. 093042. Ma so 3978 Chung tay xay dung diem truong Lap Loa. Dia chi Xa Tra Tap, huyen Nam Tra My, tinh Quan

       300,000

5/1/2021

173537. 050121. 092925. Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan Dia chi Thon Huong Son, xa Cam Son,   huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh D

       300,000

5/1/2021

Sender: 0131 000 5. DD: 050121. SHGD: 10011458. BO: HUYNH MY PHUONG. MS 3979 DUONG THI LOAN

       300,000

5/1/2021

MBVCB. 925645419. Ma so 3979. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

5/1/2021

Sender: 0131 000 5. DD: 050121. SHGD: 10010517. BO: NGUYEN BINH MINH. CHUYEN CHO CHI DUONG THI LOAN, MA SO 3979

       300,000

5/1/2021

MBVCB. 925636280. UH ma so 3976. CT tu 0021 000 480146 TRAN MAI PHUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

702231. 050121. 091040. MS 3979

       100,000

5/1/2021

576374. 050121. 090338. Tran Minh Hien ung ho ms 3979 FT2100559 000 4025

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 925602097. NGUYEN PHU HUY chuyen tien gui ma so 3979. CT tu 0351 000 672097 NGUYEN PHU HUY toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

5/1/2021

Sender: 01310012. DD: 050121. SHGD: 1 000 8652. BO: NGUYEN THI BICH THUY. MA SO 3975

         20,000

5/1/2021

MBVCB. 925596191. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3979 chi duong thi loan. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

5/1/2021

896498. 050121. 082546. ung ho chi duong thi loan ma so 3979

       100,000

5/1/2021

187505. 050121. 082452. VINH NAM UNG HO MS 3979 DUONG THI LOAN - 050121 - 08: 24: 27 187505

       100,000

5/1/2021

544032. 050121. 082126. Giup do ms 3978 va 3977 FT21005901699836

       500,000

5/1/2021

431480. 050121. 080511. Quy Tam Long Nhan Ai - Bao Dan Tri

           5,000

5/1/2021

MBVCB. 925523121. UH HC3979: Chi Duong Thi Loan. CT tu 0491 000 075619 VU NGOC BACH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

523328. 050121. 073318. Ma so 3979. Good lucky si much. FT21005117163099

       200,000

5/1/2021

416499. 050121. 070616. ung ho MS 3979. Chi Duong Thi Loan. Chuc a mau khoe va nguyen uoc co phep mau den voi gd ac

       300,000

5/1/2021

063226. 050121. 070322. 1 Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan Dia chi Thon Huong Son xa Cam Son huyen Cam Xuyen tinh Ha Tinh DT 0356 993 067

       500,000

5/1/2021

MBVCB. 925479476. ung ho ms: 3979 chi Duong Thi Loan. CT tu 0041 000 218209 TRAN VAN KHUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

5/1/2021

515073. 050121. 065629. Ma so 3979 - c Duong Thi Loan -   cau chua chua lanh cho a FT21005405311867

     2,000,000

5/1/2021

514112. 050121. 065 000 . Ma so 3979 FT21005094587694

       200,000

5/1/2021

475345. 040121. 231254. 3977 nguyen thi be quang nam FT21005091221779

         50,000

5/1/2021

469680. 040121. 225429. Ung ho ma so 3965 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21005904647402

       100,000

5/1/2021

373297. 040121. 224501. ung ho a Y Bi mong a mau khoe

         50,000

5/1/2021

387391. 040121. 223821. Ung ho ma so 3976 chi Hngheng

       250,000

5/1/2021

MBVCB. 925367728. ungho ms3977. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

5/1/2021

MBVCB. 927063595. HA NGOC THANH gop cho ma so 3979. CT tu 0561 000 398794 HA NGOC THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

5/1/2021

MBVCB. 927048705. 3978 -   may xay dung Lac Hong ung ho. CT tu 0021 000 429076 HAN QUYET TIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

5/1/2021

135993. 050121. 213341. ma so 3977 ba Nguyen Thi Be

         50,000

5/1/2021

038116. 050121. 211729. MS 3978 ung ho xay truong

       100,000

5/1/2021

945075. 050121. 211131. 3976

     1,000,000

5/1/2021

944466. 050121. 210858. 3979

     1,000,000

5/1/2021

943965. 050121. 210641. Duong Thi Loan 3979

       500,000

5/1/2021

324617. 050121. 210455. Ung ho ma so 3979, duong thi loan. Ngan Cat FT21006708724751

     2,000,000

5/1/2021

026774. 050121. 205927. TRAN THI KIM THOA chuyen tien

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 926981539. ungho ms3979. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

5/1/2021

MBVCB. 926951006. Ma so 3979 chi Duong Thi Loan. CT tu 0451001317861 TRAN TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 926924433. NGUYEN TAN HAI chuyen khoan. CT tu 0081 000 224895 NGUYEN TAN HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 926898065. DANG VAN VO chuyen tien ung ho ma so 3979. CT tu 0451 000 445039 DANG VAN VO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 926827393. HAI YEN ung ho MS 3979 anh Ninh chi Loan. CT tu 0071 000 367105 DOAN THI HAI YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,500,000

5/1/2021

IBVCB. 926756756. anh Ninh phai chay than . CT tu 0011003708566 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

     1,000,000

5/1/2021

MBVCB. 926738829. 3979. CT tu 0971006468688 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

5/1/2021

179739. 050121. 182329. Ung Ho ma so 3979 FT21005090246133

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 926663893. Giup MS3979. CT tu 0451 000 270188 TRAN HAI NGUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

MBVCB. 926663536. Ma so 3952. CT tu 0451 000 455178 PHAM TRUNG HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 926636571. ma so 3975: ong Tran Van Kim -   nguoi cuu binh gia va noi dau di chung chien tranh. CT tu 8555555558 DOAN ANH QUANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

137682. 050121. 173812. Chu bao linh ung ho ma so 3979.   Chi Duong Thi Loan cam xuyen ha tinh FT21005741440046

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 926622356. ma so 3977: Ba Nguyen Thi Be - co be chay lu cung gia dinh. CT tu 85555 55558 DOAN ANH QUANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

IBVCB. 926610983. Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan. CT tu 0081 000 416260 NGUYEN VIET THONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

5/1/2021

117320. 050121. 172031. Ung ho Ma so 3978. Chung tay xay dung diem truong Lap Loa.   FT21005681503577

       200,000

5/1/2021

815590. 050121. 051230. Ung ho ms 3979 chi duong thi loan

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 926569969. NGUYEN THI XOA chuyen tien ung ho chi Duong Thi Loan ma so3979. CT tu 0011 000 602227 NGUYEN THI XOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

738286. 050121. 165634. Ung ho chi Duong Thi Loan ma so 3979

       200,000

5/1/2021

087561. 050121. 165626. Ung ho ms 3972 FT21005615975054

       200,000

5/1/2021

084022. 050121. 165348. Ung ho ms 3979 FT2100509 000 8760

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 926529925. MS3972x100k MS3976x100k MS3979x100k. CT tu 0611001535544 toi 1017378606 CT Nhan ai   - CT Nhan ai

       300,000

5/1/2021

027631. 050121. 164029. ung ho chi Loan. ms 3979

       200,000

5/1/2021

402904. 050121. 163852. ung ho ms3979

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 926462873. ma so 3979 Duong Thi Loan. CT tu 0011002039230 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 926435347. Ung ho ma so 3979 - chi Duong Thi Loan. CT tu 0181001702455 LE DUY PHAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 926415780. 3987. CT tu 0011004221851 LE VAN HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

000 242. 050121. 154915. Ung ho MS 3979 FT21005112579440

       100,000

5/1/2021

241703. 050121. 154902. ung ho ma so 3979

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 926399358. Ma so 3978. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       900,000

5/1/2021

MBVCB. 926397934. 3979 c Duong Thi Loan. CT tu 0081001135082 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       350,000

5/1/2021

IBVCB. 926395433. Ma so 3978. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

5/1/2021

225650. 050121. 154351. ung ho gd ch loan

         50,000

5/1/2021

IBVCB. 926389960. Ma so 3977. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

5/1/2021

229445. 050121. 153802. ung ho anh Tran Van Ninh chay than

       100,000

5/1/2021

IBVCB. 926380312. Ma so 3976. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

5/1/2021

IBVCB. 926375669. Ma so 3975. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

5/1/2021

IBVCB. 926371347. tinh Ninh Binh ma so 3972. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 926367258. Ma so 3976: chi H Ngeng. CT tu 0491 000 143270 DAO QUOC DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 926367552. Ma so 3971. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

     1,000,000

5/1/2021

886730. 050121. 153024. Ung ho chi Duong Thi Loan ma so3979 bao Dan Tri FT21005595959415

       500,000

5/1/2021

IBVCB. 926362745. Ma so 3969. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

5/1/2021

293260. 050121. 152937. CHI GAM UNG HO BE MANH HIU - 050121 - 15: 29: 28 293260

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 926361448. Ma so 3977: Ba Nguyen Thi Be. CT tu 0491 000 143270 DAO QUOC DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

972450. 050121. 152813. Ung ho ma so 3979 duong thi loan ha tinh 0356993067 FT21005361623063

       200,000

5/1/2021

759825. 050121. 152658. Ung ho MS 3978. Chung tay xay dung diem truong Lap Loa. tinh Quang Nam

       700,000

5/1/2021

MBVCB. 926352663. Ma so: 3979 chi Duong Thi Loan. CT tu 0491 000 143270 DAO QUOC DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 926349626. Ma so 3979: Xin Giup - Nghen ngao canh be gai quan quyt ben nguoi cha khat khao su song. CT tu 0071002467461 PHAM HOANG THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

841611. 050121. 152139. Ung ho ma so 3979 chi duong thi loan

         45,000

5/1/2021

MBVCB. 926343402. 3979 -   chi Duong Thi Loan. CT tu 0111 000 246576 PHAM VU LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

5/1/2021

947372. 050121. 150949. Ma so 3979 FT21005870034609

         50,000

5/1/2021

286622. 050121. 150835. UNG HO MS: 3979; MS:   3967; MOI HOAN CANH 500. 000   VND. XIN CAM ON! - 050121 - 15: 08: 49 286622

     1,000,000

5/1/2021

IBVCB. 926275813. TRAN TUAN ANH chuyen khoan Ung ho GD Duong Thi Loan (ms 3979). CT tu 0011004192407 TRAN TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 926258034. Ma so 3966: Chi Le Thi Minh Dia chi: Xom Nam Phuong Son, xa Xuan Thanh, huyen Yen Thanh, tinh Nghe An. CT tu 0011002718068 NGUYEN THI LAN HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

MBVCB. 926245377. Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan Dia chi: Thon Huong Son, xa Cam Son,   Ha Tinh. CT tu 0011002718068 NGUYEN THI LAN HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

713624. 050121. 143532. Khong Minh Trang ung ho MS 3971

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 926244643. MINH KHANG & TIEN MINH UNG HO GIA DINH ANH NGUYEN VAN HOA (MA SO 3967). CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 926240975. TIEN MINH & MINH KHANG UNG HO GIA DINH BA TRAN THI HUE (MA SO 3973). CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 926238578. MINH KHANG & TIEN MINH UNG HO GIA DINH ONG TRAN VAN KIM (MA SO 3975). CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 926236083. TIEN MINH & MINH KHANG UNG HO GIA DINH BA NGUYEN THI BE (MA SO 3977). CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 926232761. Ung ho 3979: Chi Duong Thi Loan. CT tu 0161 000 429363 NGUYEN HOANG THUY VU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

IBVCB. 926231421. Ung ho MS 3979. CT tu 0011001654251 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 926229157. MINH KHANG & TIEN MINH UNG HO GIA DINH CHI DUONG THI LOAN (MA SO 3979). CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 926219778. PHAM THI NGOC CHAU ung ho Duong Thi Loan - 3979. CT tu 0041 000 197221 PHAM THI NGOC CHAU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

5/1/2021

525516. 050121. 142247. UNG HO CHI H NGENG MS 3976

       300,000

5/1/2021

525410. 050121. 142051. UNG HO BA NGUYEN THI BE MS 3977

       300,000

5/1/2021

525296. 050121. 141909. UNG HO CHI DUONG THI LOAN MS 3979

       300,000

5/1/2021

Sender: 01616002. DD: 050121. SHGD: 1 000 2049. BO: NGO THI PHUONG LOAN. UNG HO MA SO 3979: CHI: DUONG THI LOAN

       200,000

5/1/2021

Sender: 01616002. DD: 050121. SHGD: 1 000 2027. BO: NGO THI PHUONG LOAN. UNG HO MA SO 3971: CU NGUYENTHI DUC

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 926183706. 3979. CT tu 0491 000 025072 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

5/1/2021

475866. 050121. 135510. Giup do 3979 chi Duong Thi Loan

       300,000

5/1/2021

Sender: 48304001. DD: 050121. SHGD: 1 000 9879. BO: TRAN LY DANH. UNG HO MA SO 3967. ANH NGUYEN VANHOA (BE BAO HUY) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

       500,000

5/1/2021

132587. 050121. 135255. ung ho Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan Dia chi Thon Huong Son, xa Cam Son,   huyen Cam Xuyen, tinh Ha

         50,000

5/1/2021

MBVCB. 926154069. Ung ho ma so: 3979. CT tu 0721 000 540865 HO QUANG THINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

5/1/2021

IBVCB. 926151789. Giup ma so 3979 chi Duong Thi Loan . CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

         50,000

5/1/2021

IBVCB. 926148856. Giup ma so 3978 truong Lap Loa. CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

         50,000

5/1/2021

MBVCB. 926142682. Ung ho ma so 3979. CT tu 0961 000 031587 CHU THI LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

5/1/2021

IBVCB. 926127108. Ung ho chi Duong Thi Loan - MS 3979. CT tu 0281 000 244778 NGUYEN HOANG DUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

661081. 050121. 132804. Trang Dai - Giup do ma so 3979

       200,000

5/1/2021

837037. 050121. 132739. Ung ho ma so 3979 - Chi Duong Thi Loan -   Cam Xuyen, Ha Tinh FT21005900128930

       300,000

5/1/2021

257531. 050121. 131949. UNG HO: MA SO 3979: DUONG THI LOAN - 050121 - 13: 19: 48 257531

       100,000

5/1/2021

255480. 050121. 131922. UNG HO MA SO 3971 CU NGUYEN THI DUC HIEP HOA BAC GIANG

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 926102366. Minh & An ung ho ma so 3979. Chuc chu som binh phuc. CT tu 0361001467292 PHAM THI THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 926088935. ung ho CT Nhan ai MS 3966. CT tu 0071002596828 PHAM THI HONG TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

5/1/2021

MBVCB. 926085197. ung ho CT Nhan ai MS 3967 . CT tu 0071002596828 PHAM THI HONG TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

5/1/2021

811399. 050121. 130011. ung ho Ma so 3976 chi H Ngheng NAM MO QUAN THE AM BO TAT

         15,000

5/1/2021

808680. 050121. 125331. Ung ho 3979 FT21005012036405

         50,000

5/1/2021

MBVCB. 926066341. Ung ho ma so 3979, chi Duong Thi Loan. CT tu 0071001137451 LU HONG QUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

5/1/2021

IBVCB. 926064369. MS 3979 Doung Thi Loan Cam Son Cam Xuyen Ha Tinh . CT tu 0011 000 910435 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

5/1/2021

761385. 050121. 124554. QuanAmBoTat giup 3979 Duong Thi Loan

       100,000

5/1/2021

782297. 050121. 124354. ung ho Ma so 3978 chung tay xay dung diem truong Lap Loa

         15,000

5/1/2021

889925. 050121. 124248. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3979

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 926056346. UNG HO MS 3979 CHI DUONG THI LOAN. CT tu 0481 000 842903 NGUYEN LE DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

5/1/2021

773721. 050121. 123912. ung ho Ma so 3979 chi Duong Thi Loan NAM MO QUAN THE AM BO TAT

         10,000

5/1/2021

IBVCB. 926029136. Giup ms3979. CT tu 0651 000 773252 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       400,000

5/1/2021

768699. 050121. 120709. Ung ho ma so 3979 chi Duong Thi Loan FT21005900929058

       200,000

5/1/2021

Sender: 01314007. DD: 050121. SHGD: 1 000 1164. BO: NGUYEN HUU LONG. UNG HO MA 3979 CHI DUONG THI LOAN DT 0356. 993. 067 THON HUONG SON XA CAM SON CAM XUYEN HA TINH

       100,000

5/1/2021

IBVCB. 925991129. MA 3979 DUONG THI LOAN. CT tu 0331 000 444339 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 925981346. Ma so 3975: Ong Tran Van Kim. CT tu 0121 000 683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 925979049. Ma so 3974: Ma Thi Hang (con gai anh Dang). CT tu 0121 000 683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 925976529. Ma so 3973: Ba Tran Thi Hue. CT tu 0121 000 683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 925975825. NGUYEN HA CAM TU ung ho ma so 3973   (bac Tran Thi Hue). CT tu 0011004191982 NGUYEN HA CAM TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

668650. 050121. 114909. Ung ho ma so 3979 chi Duong Thi Loan

     1,000,000

5/1/2021

IBVCB. 925973841. Ma so 3976: Chi H'Ngeng. CT tu 0121 000 683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 925970583. Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan. CT tu 0121 000 683112 NGUYEN TRUNG THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 925968758. ma so : 3979 . ung ho chi duong thi loan. CT tu 0251002242229 HOANG XUAN TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       400,000

5/1/2021

IBVCB. 925968388. Ma so 3979 0356993067 chi Duong Thi Loan. CT tu 0021 000 407521 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 925967585. TRAN DUC LONG ct ung ho MS 3979. CT tu 0011002758497 TRAN DUC LONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

108656. 050121. 114005. Ung ho ma so 3979 Duong Thi Loan

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 925946033. Goi giup chi: Duong thi Loan, ma so: 3979, Ha Tinh. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

5/1/2021

IBVCB. 925928778. LE THAI PHUONG chuyen khoan giup MS 3979. CT tu 0721 000 591184 LE THAI PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

103039. 050121. 111805. Ma so 3979, chi Duong Thi Loan

       500,000

5/1/2021

581925. 050121. 111444. ung ho tam long hao tam ms 3979

       100,000

5/1/2021

565231. 050121. 111134. Ma so 3979, Duong Thi Loan

       500,000

5/1/2021

228909. 050121. 110816. SANHSEACO GUI MS 3978 - 050121 - 11: 08: 09 228909

         50,000

5/1/2021

MBVCB. 925894068. MS 3979. CT tu 0271 000 274689 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 925889241. Giup do 3979 - Duong Thi Loan. CT tu 0791 000 069759 PHAM THANH TAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

5/1/2021

MBVCB. 925887712. DANG DUC TUAN chuyen tien cho Ma so: 3979 chi Duong Thi Loan. CT tu 0371 000 404074 DANG DUC TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

5/1/2021

698256. 050121. 110102. Ms3979 chi Duong Thi Loan thon Huong Son xa Cam Son h Cam Xuyen Ha Tinh FT21005043489429

       500,000

5/1/2021

MBVCB. 925878476. NGUYEN THI YEN THY chuyen tien ung ho ma so 3979: chi Duong Thi Loan. CT tu 0251002758195 NGUYEN THI YEN THY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

223292. 050121. 104915. ung ho ba ng thi duc bao dan tri ma 3971 lac yen hoang van hiep hoa bac giang

     1,000,000

5/1/2021

Sender: 7931 000 1. DD: 050121. SHGD: 10015457. BO: VU VAN VIET. UNG HO MS 3979

         50,000

5/1/2021

263185. 050121. 104312. 3977

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 925843450. 3967. CT tu 0011003997894 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

     1,000,000

5/1/2021

MBVCB. 925830648. VO THIEN TRUNG chuyen tien bao Dan Tri truong hop 3979. CT tu 0331003845558 VO THIEN TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 925817347. 3979 DUONG THI LOAN ghep than cho anh. CT tu 0711 000 275160 VO TRUNG KIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

Sender: 0131 000 5. DD: 050121. SHGD: 10014702. BO: TRINH DAI HA. GIUP DO MS 3979

       500,000

5/1/2021

MBVCB. 925818435. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 3979. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

5/1/2021

MBVCB. 925813032. GUI BAN MS: 3979. CT tu 0351 000 907016 BUI DUC NHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 925804289. Ma so 3976: Chi HNgeng -   Dia chi: Buon Bu Dak, xa Thuan An, huyen Dak Mil, tinh Dak Nong SDT: 0388. 363. 650. CT tu 0491 000 007912 PHAM DUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 925800861. LE QUANG NHUT MS 3965 chi Ly Le Hoa. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. CT tu 0631003831697 LE QUANG NHUT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

5/1/2021

Sender: 79334001. DD: 050121. SHGD: 1 000 1940. BO: TRAN THI KHUE VY0691174. CHUYEN TANG CHI DUONG THI LOAN ( HUONG SON HA TINH ) MA SO 3979 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

     2,000,000

5/1/2021

IBVCB. 925794315. Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan -   Thon Huong Son, xa Cam Son, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh - ? DT: 0356. 993. 067. CT tu 0491 000 007912 PHAM DUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 925765132. TRAN DANH HOAN chuyen tien MS3979 CHI DUONG THI LOAN, DC:   THON HUONG SON, XA CAM SON, HUYEN CAM XUYEN , TINH HA TINH. CT tu 0461 000 582512 TRAN DANH HOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

5/1/2021

Sender: 0136 000 2. DD: 050121. SHGD: 1 000 0488. BO: BUI THU LE. UNG HO MA SO 3979 CHI DUONG THI LOAN

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 925746470. Ma so: 3979 Duong thi Loan. CT tu 0231 000 571430 PHAN CONG CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

IBPS/SE: 0131 000 5. DD: 050121. SH: 10012707. BO: PHAM MINH DUNG. UNG HO MS 3979

       250,000

5/1/2021

Sender: 0131 000 5. DD: 050121. SHGD: 10013614. BO: NGUYEN VAN PHUONG. MA SO 3979 DUONG THI LOAN

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 925723447. Ung ho ms: 3979 chi Duong Thi Loan. CT tu 0071002517149 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

5/1/2021

Sender: 0131 000 1. DD: 050121. SHGD: 10013268. BO: LE THI KIM XUYEN. GIUP ANH CHAY THAN

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 925713815. Ma so 3979, chi Duong Thi Loan. CT tu 0461 000 618342 NGUYEN THIEN KHOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

509262. 050121. 094940. Ung ho ma so 3977 ba Nguyen Thi Be

     1,000,000

5/1/2021

620437. 050121. 094742. Ung ho ma so 3979 FT21005368238572

     1,000,000

5/1/2021

IBVCB. 925689889. Ma so 3977: Ba Nguyen Thi Be Dia chi: To 9, thon Binh Tuy, xa Binh Giang, Thang Binh,   Quang Nam.   DT: 0986 884 407. . CT tu 0331003917993 NGUYEN THAI HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

5/1/2021

IBVCB. 925682648. Ung ho Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan. CT tu 0441 000 619202 VO VAN DANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

IBVCB. 925671668. MS 3979 Duong Thi Loan. CT tu 0071003104702 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

5/1/2021

609664. 050121. 093724. Nguyen T Minh Nguyet ung ho ma so 3979 FT21005593043100

       200,000

5/1/2021

175397. 050121. 093726. Gop tien

       100,000

5/1/2021

Sender: 01310012. DD: 050121. SHGD: 10012153. BO: PHAM THI HAI HA. UNG HO CHI DUONG THI LOAN MS3979

       500,000

5/1/2021

MBVCB. 925657184. Ma so 3979 Duong Thi Loan, Cam Xuyen, Ha Tinh. CT tu 0611001938374 DAO VIET THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

5/1/2021

IBVCB. 925653684. Ung ho Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan. CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

5/1/2021

291173. 050121. 092805. tro duyen ms 3979 c duong thi loan

       100,000

5/1/2021

IBVCB. 925651445. TRAN NHU HUY chuyen khoan cho Ma So 3979 :   Duong Thi Loan . CT tu 0081 000 306832 TRAN NHU HUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

5/1/2021

IBVCB. 925648406. PHAM THI MINH HONG ung ho Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan. CT tu 0301 000 366309 PHAM THI MINH HONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

5/1/2021

108242. 050121. 091538. HAINGA UNG HO MA SO 3979

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 925628196. ung ho 3979. CT tu 0341006869921 BUI QUANG HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

5/1/2021

726359. 050121. 091254. UH MS 3979 DUONG THI LOAN

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 925626211. ung ho gia dinh chi Duong Thi Loan ma so 3979. CT tu 0011004405828 DAO DUC VIET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

576611. 050121. 090355. Ung ho ma so 3979 FT21005205507995

       500,000

5/1/2021

IBVCB. 925609727. ma so 3979. CT tu 0031 000 245376 DAO QUANG HUYNH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

5/1/2021

MBVCB. 925605631. ung ho ma so 3979 chi Duong Thi Loan. CT tu 0011002639151 TRAN THANH SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 925601920. NGUYEN HUU TAN chuyen tien ung ho ma so 3979 chi Duong thi Loan. CT tu 0281001659124 NGUYEN HUU TAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

5/1/2021

IBVCB. 9256 000 00. Ung ho MS 3979. CT tu 0071005668699 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       300,000

5/1/2021

MBVCB. 925600461. Ung ho chi Duong Thi Loan (3979). CT tu 0351 000 708474 NGUYEN MANH HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

568940. 050121. 085521. Ma so 3979 chi Duong Thi Loan thon Huong Son xa Cam Son FT21005405759852

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 925592495. kho khan. CT tu 0031 000 136579 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         30,000

5/1/2021

192868. 050121. 085123. UNG HO MS 3979 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT - 050121 - 08: 51: 21 192868

       100,000

5/1/2021

IBVCB. 925586982. Ma so 3979 nghen ngao canh be gai quan quyt ben ch. CT tu 0021 000 286398 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 925587763. NGUYEN TRAN ANH THY chuyen tien den chi DUONG THI LOAN. Ma so:   3979. CT tu 0071001249659 NGUYEN TRAN ANH THY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

5/1/2021

IBVCB. 925586115. Ung ho anh Ninh chi Loan ma so 3979. CT tu 0491001679475 NGUYEN NAM TAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 925586251. 3979 chi Duong Thi Loan. CT tu 0531002395037 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       300,000

5/1/2021

MBVCB. 925583055. kho khan. CT tu 0031 000 136579 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         30,000

5/1/2021

191891. 050121. 084706. MA SO 3979 - DUONG THI LOAN - 050121 - 08: 46: 55 191891

       200,000

5/1/2021

559457. 050121. 084316. Ung ho MS 3979 Chi Duong Thi Loan FT21005368004149

       100,000

5/1/2021

448119. 050121. 084221. de nghi ghi Pham Quang Duc ung ho ma so 3979 chi Duong Thi Loan

       300,000

5/1/2021

MBVCB. 925573227. 3979 chi duong thi loan. CT tu 0071 000 111287 PHAN DUY LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

445558. 050121. 083543. Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 925560927. NGUYEN MINH TIEN chuyen tien ung ho ma so 3979 : Chi Duong Thi Loan. CT tu 0621003795183 NGUYEN MINH TIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

MBVCB. 925559544. MS 3979 chi DUONG THI LOAN. CT tu 0071001099436 NGUYEN NGOC THE PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

Sender: 0131 000 1. DD: 050121. SHGD: 1 000 0960. BO: NGUYEN THI ANH HANG. UNG HO MS 3977 NGUYEN THI BE

       200,000

5/1/2021

IBVCB. 925555171. NGUYEN VAN CO chuyen ung ho Ma so 3979:   Chi Duong Thi Loan. CT tu 0581 000 703762 NGUYEN VAN CO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

546837. 050121. 082551. giup do chi duong thi loan - 3979 FT21005397226083

       500,000

5/1/2021

712241. 050121. 082252. ms 3979 DUONG THI LOAN

       200,000

5/1/2021

692357. 050121. 082011. Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan

       500,000

5/1/2021

436986. 050121. 081807. Ung ho - 3979 Duong Thi Loan

       200,000

5/1/2021

541399. 050121. 081658. Ung ho gd chi duong thi loan ma so 3979 FT21005271816270

       500,000

5/1/2021

185187. 050121. 080951. UNG HO MA SO 3979: CHI DUONG THI LOAN - 050121 - 08: 09: 00 185187

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 925531455. Nghen ngao. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         70,000

5/1/2021

536515. 050121. 080810. A Nguyen Duc Quy ung ho e Duong Thi Loan o thon Huong Son, Cam Son,   Cam Xuyen tinh Ha Tinh FT2100532 000 4312

       300,000

5/1/2021

MBVCB. 925527736. Ung ho ms 3979 chi Duong Thi Loan. CT tu 0281 000 239608 MAI THE KIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

5/1/2021

MBVCB. 925523716. LUONG VAN DA RA chuyen tien . Ma so3979 DuongThi Loan. CT tu 0471 000 018117 LUONG VAN DA RA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 925523561. UNG HO MS 3979. CT tu 0031 000 312942 NGUYEN MANH DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

157075. 050121. 080419. Ung ho MS 3979 Duong Thi Loan Ha Tinh

         50,000

5/1/2021

112212. 050121. 075935. Chuyen tien tu ViettelPay

         20,000

5/1/2021

MBVCB. 925518569. HOANG NGOC PHUONG chuyen tien ung ho Ma So:   3979 - chi Duong thi Loan. CT tu 0571 000 193388 HOANG NGOC PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

531658. 050121. 075726. Ma so 3979 chi Duong Thi Loan FT21005232187934

       500,000

5/1/2021

MBVCB. 925515307. NGUYEN KHAC TU chuyen tien ung ho ma so 3979 Chi Duong Thi Loan. CT tu 0851 000 025944 NGUYEN KHAC TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 925516273. Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan. CT tu 0031 000 175001 PHAM NGOC BAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

529822. 050121. 075247. Ung ho ma so 3979 FT21005405522800

       500,000

5/1/2021

MBVCB. 925500403. Ung ho A. Tran Van Ninh (MS:   3979). CT tu 0331003643512 NGUYEN MINH HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

MBVCB. 925499885. PHAN XUAN HUAN chuyen tien ung ho ma so 3979. CT tu 0201 000 247206 PHAN XUAN HUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

182308. 050121. 073523. Ung ho ms 3979 Duong Thi Loan

       200,000

5/1/2021

522805. 050121. 073135. HUYNHGIANGLONG chuyen ma so 3978 Chung tay xay dung diem truong Lap Loa FT21005062233614

     1,000,000

5/1/2021

MBVCB. 925496915. Ung ho MS3979 D. T. Loan. CT tu 0161 000 797481 PHAN THANH VU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 925489367. Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan. CT tu 0021 000 253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

       500,000

5/1/2021

MBVCB. 925486108. NGUYEN PHAN MINH PHUC giup ma so 3979. CT tu 0441 000 646156 NGUYEN PHAN MINH PHUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

703489. 050121. 071259. Ung Ho Ma So 3979 CHI DUONG THI LOAN

       500,000

5/1/2021

174766. 050121. 071141. 3979

       200,000

5/1/2021

517496. 050121. 070912. Ma so 3979 giup minh chong chi duong thi loan FT21005565573583

       500,000

5/1/2021

517002. 050121. 070652. Ung ho MS 3979 FT21005405354653

       200,000

5/1/2021

064870. 050121. 070623. Ung ho ma so 3979

       100,000

5/1/2021

IBVCB. 925481557. Ma So 3979 . Ung ho chi Duong Thi Loan. CT tu 0081001201289 NGUYEN LOC THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

172225. 050121. 070317. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 3979

       100,000

5/1/2021

MBVCB. 925477867. Ma so 3979 Chi duong thi loan - Cam Xuyen   - Ha Tinh. CT tu 0011 000 650014 NGUYEN TIEN SY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

513999. 050121. 064911. Ung ho gia dinh a minh va chi duong thi loan thon huong son xa cam xuyen tinh ha tinh FT21005901351080

     1,000,000

5/1/2021

MBVCB. 925472795. Ms 3979 chi Duong Thi Loan. CT tu 0021001416052 DINH HOANG MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

5/1/2021

MBVCB. 925471614. Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan . CT tu 0531002476037 NGUYEN HUU VINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

5/1/2021

502814. 050121. 031702. Ho tro ma so 3977 FT21005006009900

     1,000,000

6/1/2021

399898. 050121. 231446. ma so 3979. chi Duong thi Loan FT21006646637614

       100,000

6/1/2021

IBVCB. 928709395. Ung ho 300, 000 moi hoan canh tu 3969 den 3980. CT tu 0071 000 966039 PHUNG PHUOC LINH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,600,000

6/1/2021

MBVCB. 928643652. Help Ms 3980 bui thi lai . CT tu 0071001337447 HUYNH THI BE THO toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

6/1/2021

MBVCB. 928637889. NGUYEN XUAN TUAN chuyen tien ung ho 3976 chi Hngeng. CT tu 0491 000 414013 NGUYEN XUAN TUAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

MBVCB. 928634857. NGUYEN XUAN TUAN chuyen tien ung ho 3979 chi loan. CT tu 0491 000 414013 NGUYEN XUAN TUAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 928626169. NGUYEN XUAN TUAN chuyen tien ung ho 3980 chi lai. CT tu 0491 000 414013 NGUYEN XUAN TUAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

206553. 060121. 210221. Ung ho ma so 3976 Chi HNgeng FT21007481178050

       500,000

6/1/2021

204823. 060121. 21 000 4. Ung ho ma so 3980 Bui Thi Lai FT21007221673387

     1,000,000

6/1/2021

955042. 060121. 205924. Ms 3980 Giup Chi Bui Thi Lai Ms 3980

     1,000,000

6/1/2021

198684. 060121. 203654. Nguyen Anh Tai ung ho ma so 3980 chi Bui Thi Lai

     1,000,000

6/1/2021

323384. 060121. 194547. ung ho chi bui thi lai ma so 3980

       100,000

6/1/2021

798934. 060121. 194057. Ung ho 3979

         70,000

6/1/2021

797009. 060121. 194002. Ung ho 3980

         30,000

6/1/2021

127536. 060121. 192329. Ung ho ms 3976, 3977, 3979 va 3980 moi th 300k FT21006484714232

     1,200,000

6/1/2021

102761. 060121. 185410. Ung ho ma so 3980 FT21006806800445

       150,000

6/1/2021

IBVCB. 928326478. chuyen khoan ung ho ms 3980 chi BUI THI LAI. CT tu 0061 000 098460 THIEU QUANG VU toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

6/1/2021

857056. 060121. 150536. MS 3971. Cu Nguyen Thi Duc. Chuc Cu va con trai mamh khoe. HKO FT21006805185640

       150,000

6/1/2021

833672. 060121. 144514. MS 3976. Chi HNgeng. Chuc chi va cac chau manh khoe. HKO FT21006657870029

       150,000

6/1/2021

123856. 060121. 143842. Ung ho ma so 3980 BUI THI LAI

       300,000

6/1/2021

Sender: 01310012. DD: 060121. SHGD: 10020939. BO: NGUYEN THI KIM LUYEN. GIUP MS 3974 CHI MA THI HANG

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927935611. ung ho Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan Dia chi: Thon Huong Son, xa Cam Son,   huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh. CT tu 0451 000 226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

Sender: 0131 000 1. DD: 060121. SHGD: 10021212. BO: NGUYEN THI KIM LUYEN. GIUP MS 3979 CHI DUONG THILOAN

       200,000

6/1/2021

Sender: 01310012. DD: 060121. SHGD: 10020798. BO: NGUYEN THI KIM LUYEN. GIUP MS 3980 CHI BUI THI LAI

       200,000

6/1/2021

799598. 060121. 141318. Ung ho MS 3980 chi Bui Thi Lai FT2100665775 000 6

     1,000,000

6/1/2021

796892. 060121. 141040. 3980 chi Bui thi Lai FT21006013581862

       200,000

6/1/2021

794878. 060121. 140843. Ung ho ma so 3979, Duong Thi Loan FT21006843006551

       200,000

6/1/2021

521958. 060121. 134718. UNG HO CHI BUI THI LAI NGHE AN MS 3980

       100,000

6/1/2021

076180. 060121. 133551. Ho tro ma so 3980

       200,000

6/1/2021

760475. 060121. 133135. Hang Nguyen ung ho ma so 3978 FT21006059262387

       200,000

6/1/2021

757515. 060121. 132800. Hang Nguyen ung ho ma so 3980 FT21006484713923

       300,000

6/1/2021

752960. 060121. 132230. Ung ho ma so 3976 FT21006400850343

     2,000,000

6/1/2021

745136. 060121. 131250. Ma so 3974 Ma Thi Hang FT21006597644531

       200,000

6/1/2021

357103. 060121. 124725. Uh : Ma so 3979 : Chi Duong Thi Loan -   Dia chi : thon Huong Son, xa Cam Son, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh

       100,000

6/1/2021

MBVCB. 927755016. Ma so 3980 Bui Thi Lai. CT tu 0011004015740 LE DUY HUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

Sender: 01307001. DD: 060121. SHGD: 10012499. BO: LE XUAN VINH. IB UG HO MS 3980 BUI THI LAI NGHEAN

     1,000,000

6/1/2021

498320. 060121. 122645. Ung ho ma 3980

       500,000

6/1/2021

721240. 060121. 122030. Gui chi Bui Thi Lai Ms 3980

       100,000

6/1/2021

685875. 060121. 120753. Chuyen tien ung ho chi Bui Thi Lai 3980

       250,000

6/1/2021

466685. 060121. 114414. Tbh ung ho

     1,000,000

6/1/2021

Sender: 0136 000 2. DD: 060121. SHGD: 1 000 0694. BO: TRAN KHANH LY. UNG HO MS 3980 BUI THI LAI

         50,000

6/1/2021

MBVCB. 927655111. Ma so 3980. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

144275. 060121. 113107. ung ho chi Bui Thi Lai, ma so 3980

     1,000,000

6/1/2021

MBVCB. 927622244. gui ma so 3980 chi Bui Thi Lai. CT tu 0371 000 433172 VO TIEN HUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

031470. 060121. 105227. hoang vu ha ung ho ma so 3979

       100,000

6/1/2021

031058. 060121. 105118. hoang vu ha ung ho ma so 3980

       200,000

6/1/2021

261737. 060121. 103933. Ung ho MS 3980

       100,000

6/1/2021

598729. 060121. 103740. Ma so 3980. Good lucky si much. FT21006995007943

       200,000

6/1/2021

510829. 060121. 101913. Ung ho Ms 3980 chi Bui Thi Lai Nghe An

       100,000

6/1/2021

567400. 060121. 100815. Chuyen cho ma 3980 FT21006342500671

         50,000

6/1/2021

IBVCB. 927470292. DUONG NGOC QUYNH chuyen khoan giup do ma so 3977 -   tam long nhan ai. CT tu 0011004182906 DUONG NGOC QUYNH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

6/1/2021

IBVCB. 927465900. DUONG NGOC QUYNH ck giup do ma so 3979 -   tam long nhan ai . CT tu 0011004182906 DUONG NGOC QUYNH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

6/1/2021

541341. 060121. 095401. Chuyen tien uh ma so 3972,   3979, 3980 moi ma so 200k

       600,000

6/1/2021

221643. 060121. 095004. ung ho Ma so 3980: Chi Bui Thi Lai Thon Bai Oi, xa Chi Khe, huyen Con Cuong (Nghe An).

         50,000

6/1/2021

MBVCB. 927436709. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3978 diem truong lap loa. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

6/1/2021

MBVCB. 927430059. Giup ms 3980 - 3967: 100k. CT tu 0071001411121 CHAU NGOC DUC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,400,000

6/1/2021

542153. 060121. 094358. Ung ho ma so 3980 Cau mong cho chi chau va gia dinh co co duoc suc khoe va binh an. FT21006236041620

         50,000

6/1/2021

MBVCB. 927414140. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3980 chi bui thi lai. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

6/1/2021

119747. 060121. 093638. tung ho dan tri 0601

       100,000

6/1/2021

023500. 060121. 092401. TranxId: 12023500

     1,357,300

6/1/2021

517480. 060121. 091920. Tran Minh Hien ung ho ms 3980 FT21006403096696

       100,000

6/1/2021

516969. 060121. 091848. Ung ho MS 3980 chi Bui Thi Lai FT21006606355031

       100,000

6/1/2021

499907. 060121. 085953. Vu Thi Thanh Huong ung ho ma so 3980 Bui Thi Lai FT21006089346360

     1,000,000

6/1/2021

494943. 060121. 085349. Ma so 3980 FT21006075381764

       100,000

6/1/2021

992167. 060121. 084834. Ung ho ma 3980

       500,000

6/1/2021

172744. 060121. 083509. Vinh Nam ung ho ms 3980 Bui Thi Lai

       100,000

6/1/2021

152733. 060121. 080251. Quy Tam Long Nhan Ai - Bao Dan Tri

           5,000

6/1/2021

446481. 060121. 071507. Ung ho ma so 3977 FT21006096746206

       500,000

6/1/2021

445710. 060121. 071151. Ung ho ma so 3980 FT21006483412307

       500,000

6/1/2021

423720. 060121. 014251. ung ho ma so 3978 FT21006642222654

     1,000,000

6/1/2021

891340. 050121. 231806. Ung ho Tam long nhan ai ma so 3979 chi Duong Thi Loan

     1,000,000

6/1/2021

MBVCB. 927122467. Ma so 3979 - Chi Duong Thi Loan. CT tu 0571 000 412966 NGUYEN NGOC ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

6/1/2021

383663. 050121. 230727. GOI CHI HNGENG - 050121 - 23: 07: 25 383663

       200,000

6/1/2021

089200. 050121. 230108. Ung ho ma so 3979 chi Loan

       100,000

6/1/2021

394601. 050121. 225859. Ck moi ms 100k cho ms 3977 ms 3978 ms 3979 FT21006709051801

       300,000

6/1/2021

MBVCB. 927114269. MS 3979 -   Cau mong dieu tot lanh den voi gia dinh anh chi -   Nam mo a di da Phat . CT tu 0651 000 822582 THAI NGUYEN THANH HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927110699. NGUYEN THI THU HA chuyen tien ung ho ba Tran Thi Hue, ms:   3973. CT tu 0071 000 954046 NGUYEN THI THU HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927108421. NGUYEN THI THU HA chuyen tien ung ho ong Tran Van Kim, ms:   3975. CT tu 0071 000 954046 NGUYEN THI THU HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927105009. NGUYEN THI THU HA chuyen tien ung ho chi H Ngeng , Ms:   3976. CT tu 0071 000 954046 NGUYEN THI THU HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 928740151. ms 3979. CT tu 0021002220758 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927101835. NGUYEN THI THU HA chuyen tien ung ho chi Loan , MS:   3979. CT tu 0071 000 954046 NGUYEN THI THU HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 928738238. ms 3980. CT tu 0021002220758 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

6/1/2021

IBVCB. 927093857. Hoan canh so 3977. CT tu 0461 000 469267 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

6/1/2021

IBVCB. 927092312. Hoan canh so 3979. CT tu 0461 000 469267 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

6/1/2021

212713. 050121. 222709. Ms 3977 C nguyen thi Be

       500,000

6/1/2021

019212. 060121. 215226. ung ho ma so 3980

       200,000

6/1/2021

IBVCB. 928680697. a. CT tu 0601 000 543486 toi 1017378606 CT Nhan ai

           1,000

6/1/2021

212830. 060121. 214545. Phuong Nhung ung ho ma so 3980

       500,000

6/1/2021

IBVCB. 928668984. a. CT tu 0911 000 064298 toi 1017378606 CT Nhan ai

           1,000

6/1/2021

IBVCB. 928666330. a. CT tu 0531002578527 toi 1017378606 CT Nhan ai

           1,000

6/1/2021

IBVCB. 928665849. a. CT tu 0911 000 067657 toi 1017378606 CT Nhan ai

           1,000

6/1/2021

IBVCB. 928663249. a. CT tu 0721 000 659415 toi 1017378606 CT Nhan ai

           1,000

6/1/2021

IBVCB. 928660961. a. CT tu 0911 000 059265 toi 1017378606 CT Nhan ai

           1,000

6/1/2021

IBVCB. 928659892. a. CT tu 0431 000 273931 toi 1017378606 CT Nhan ai

           1,000

6/1/2021

279150. 060121. 212940. ung ho c H Ngeng

     1,000,000

6/1/2021

221603. 060121. 212249. Ung ho MS 3976, 3977, 3978, 3979, 3980 FT21007756030848

     1,000,000

6/1/2021

IBVCB. 928648765. a. CT tu 1012423007 toi 1017378606 CT Nhan ai

           1,000

6/1/2021

IBVCB. 928648568. Ma so 3978 chung tay xay dung diem truong Lap Loa. CT tu 0301 000 372857 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

6/1/2021

IBVCB. 928646101. a. CT tu 0911 000 050676 toi 1017378606 CT Nhan ai

           1,000

6/1/2021

IBVCB. 928646558. a. CT tu 0721 000 656710 toi 1017378606 CT Nhan ai

           1,000

6/1/2021

IBVCB. 928644179. a. CT tu 0911 000 048225 toi 1017378606 CT Nhan ai

           1,000

6/1/2021

MBVCB. 928642571. BUon. CT tu 1013993811 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

           7,921

6/1/2021

201537. 060121. 205547. Giup do MS 3980, chi Bui Thi Lai, thon Bai Oi, xa Chi Khe,   huyen Con Cuong, tinh Nghe An FT21007925220498

       600,000

6/1/2021

MBVCB. 928581178. Ma so 3980:   Chi Bui Thi Lai Thon Bai Oi, xa Chi Khe, huyen Con Cuong (Nghe An). CT tu 0071 000 801066 TRAN NGOC QUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

6/1/2021

MBVCB. 928552769. ungho ms3980. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

6/1/2021

838485. 060121. 195914. Ung ho ma so 3980

       100,000

6/1/2021

147351. 060121. 194745. ung ho ma so 3980 chi Bui Thi Lai FT21006458336820

         50,000

6/1/2021

MBVCB. 928486560. Ms 3980 bui thi lai. CT tu 0021 000 709986 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

6/1/2021

VCBPAY. 928405106. Ma so 3980. CT tu 0351 000 909384 LE QUANG DAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

608370. 060121. 181714. Ma so 3978: Chung tay xay dung diem truong Lap Loa

       500,000

6/1/2021

IBVCB. 928360745. moi ma so ung ho 1 000 00. CT tu 0121 000 322557 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

     1,400,000

6/1/2021

MBVCB. 928328483. Ma so: 3980. Chi Bui Thi Lai. Mong chi som vuot qua noi dau, chuc gia dinh manh khoe. . CT tu 0301 000 380935 DINH NHAT DUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

IBVCB. 928322015. Ma so 3980 0815526545 chi Bui Thi Lai. CT tu 0021 000 407521 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

       200,000

6/1/2021

004479. 060121. 171328. Chuyen tien ung ho chi H, Ngheng

       250,000

6/1/2021

555863. 060121. 170425. Ung ho - 3980 Bui Thi Lai

       200,000

6/1/2021

IBVCB. 928212148. Gui den chi Lai, MS 3986. CT tu 0461 000 431541 NGUYEN THI QUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

6/1/2021

536562. 060121. 164152. Ung ho ma so 3979

       500,000

6/1/2021

IBVCB. 928192728. MS3980 Bui Thi Lai 300K MS3979 Duong Thi Loan300 . CT tu 0511003776339 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       600,000

6/1/2021

MBVCB. 928174757. Ung ho chi Bui Thi Lai MS3980. CT tu 0011004030248 VU THUY TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

288687. 060121. 162618. UNG HO MA SO 3951 - 3952 - 3974 - 3979 - 3980 MOI MS 1TRIEU

     5,000,000

6/1/2021

MBVCB. 928149218. ung ho ma 3979 3980 moi ma 100k. CT tu 0351 000 924454 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

       200,000

6/1/2021

684970. 060121. 155914. ung ho chi bui thi lai ma so 3980

     1,500,000

6/1/2021

IBVCB. 928092189. Ms 3980. CT tu 0451001910607 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 928088305. ma so 3980. CT tu 0341001847364 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 928074546. UH MS3980. CT tu 0541 000 204381 NGUYEN THANH LUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

6/1/2021

MBVCB. 928042057. ma so 3976. CT tu 0351001078925 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

6/1/2021

MBVCB. 928026405. MS 3980 Bui Thi Lai, Bai Oi, Chi Khe,   Con Cuong, Nghe An. CT tu 0541 000 202683 DOAN ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

Sender: 79307005. DD: 060121. SHGD: 10014406. BO: DANG THI KIM NGAN. IBUNG HO MA SO 3980: CHI BUITHI LAI

       500,000

6/1/2021

IBVCB. 928007364. gui cho Ma so 3977: Ba Nguyen Thi Be Dia chi: To 9, thon Binh Tuy, xa Binh Giang, Thang Binh,   Quang Nam. DT: 0986 884 407. . CT tu 0071004918572 LE THE QUANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

6/1/2021

IBVCB. 927999250. Ma so 3976: Chi HNgeng; Dia chi:   Buon Bu Dak, xa Thuan An, huyen Dak Mil, tinh Dak Nong SDT: 0388. 363. 650. CT tu 0071004918572 LE THE QUANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

6/1/2021

858975. 060121. 150714. Ung ho DuongThiLoan MS 3979 FT21006153570010

       500,000

6/1/2021

Sender: 48304001. DD: 060121. SHGD: 10013500. BO: PHAN TRONG THIEN. MA SO 3979 CHI DUONG THI LOAN0356993067 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

       500,000

6/1/2021

Sender: 48304001. DD: 060121. SHGD: 10013492. BO: PHAN TRONG THIEN. MA SO 3980 CHI BUI THI LAI DT0815526545 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

       500,000

6/1/2021

Sender: 0131 000 1. DD: 060121. SHGD: 10021659. BO: NGUYEN HUU DONG. MA SO 3980 CHI BUI THI LAI

     1,000,000

6/1/2021

440197. 060121. 144504. MS 3980 ung ho gd chi lai

       250,000

6/1/2021

IBVCB. 927925823. Anh Tu Cat Tuong ung ho ma so 3980. CT tu 0181001430865 HOANG NGOC TUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

435910. 060121. 141829. Ung ho gia dinh Ma so 3980 Chi Bui Thi Lai

       200,000

6/1/2021

IBVCB. 927901213. Ms 3967 be Bao Huy. CT tu 0031 000 191518 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

6/1/2021

525533. 060121. 141527. Ung ho MS 3979 Duong Thi Loan Ha Tinh, So di dong:   0356993067

       200,000

6/1/2021

434771. 060121. 141050. Mo Mo T098939 2215T88070 75981T9 70436Tgui chi Lai ma so 3980

       100,000

6/1/2021

086158. 060121. 140811. UH MS 3980 Bui Thi Lai

       200,000

6/1/2021

IBVCB. 927880558. NGUYEN THU VAN chuyen khoan ung ho ma so 3980: Chi Bui Thi Lai. CT tu 0561003940853 NGUYEN THU VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927862954. ung ho chi Bui Thi Lai. MS 3980. CT tu 0771 000 591594 HO ANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

MBVCB. 927856192. Ma so 3980. CT tu 0451 000 498005 CHU THE DAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

6/1/2021

884293. 060121. 135024. Banh chung Do Thi ho Ma so 3980 Chi Bui Thi Lai

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927850761. ung ho Ma So 3980 Chi Bui Thi Lai. CT tu 1051 000 001168 TRUONG XUAN BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

IBVCB. 927844719. Ung ho ma so 3980, chi Bui Thi Lai, thon Bai Oi, xa Chi Khe,   huyen Con Cuong (Nghe An). CT tu 0371 000 402335 LE THI THANH KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

6/1/2021

078220. 060121. 134251. Ung ho tam long nhan ai MS 3980

       100,000

6/1/2021

892427. 060121. 134059. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3980

       100,000

6/1/2021

827715. 060121. 133842. Ung ho truong hop 3980 Chu Thi Lai FT21006090289218

       300,000

6/1/2021

827711. 060121. 133618. Ung ho truong hop 3979 chi DuongThi Loan FT21006013450869

       200,000

6/1/2021

354691. 060121. 133517. Ho tro ma so 3980

       200,000

6/1/2021

IBVCB. 927826652. MA 3980. CT tu 0331 000 444339 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       250,000

6/1/2021

Sender: 79356001. DD: 060121. SHGD: 1 000 0396. BO: BUI TA DUY CONG. MB: UNG HO CHI BUI THI LAI

       100,000

6/1/2021

MBVCB. 927810929. Ho tro ma so 3980 chi Bui Thi Lai. CT tu 0531002512874 LE HOANG YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

6/1/2021

MBVCB. 927804788. Giup ma so 3980. CT tu 0011002562743 TRUONG THI LAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

6/1/2021

IBVCB. 927799142. Giup ma so 3980 chi Bui Thi Lai . CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

         50,000

6/1/2021

241463. 060121. 131149. ung ho ma so 3979 chi duong thi loan

       100,000

6/1/2021

241204. 060121. 131024. ung ho ma so 3980 chi Bui thi lai

       100,000

6/1/2021

720611. 060121. 124046. HUYNHGIANGLONG chuyen ma so 3980 chi BUI THI LAI FT21006607057970

     1,000,000

6/1/2021

MBVCB. 927755135. Ms 3978: Chung tay xay dung truong Lap Loa. CT tu 0251002065232 BUI DUC HOANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

6/1/2021

717156. 060121. 123624. Ung ho 3980 FT21006207839024

       200,000

6/1/2021

IBVCB. 927734997. Ms 3980 Chi Bui Thi Lai . CT tu 0451 000 211911 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       400,000

6/1/2021

058710. 060121. 122120. Ung ho 2 hoan canh ms 3979 3976

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927718498. ung ho ma so 3980: chi Bui Thi Lai. CT tu 0151 000 522283 TRINH MINH BANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

Sender: 79333001. DD: 060121. SHGD: 1 000 4942. BO: LE THANH TRUNG. UNG HO MS 3980 BUI THI LAI HUYENCO N CUONG NGHE AN

       500,000

6/1/2021

539729. 060121. 120653. UNG HO MA 3980

       100,000

6/1/2021

MBVCB. 927698047. sinh vien. CT tu 0441 000 710156 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         20,000

6/1/2021

/Ref: P ALPM100MMG Ref: P ALPM100 MMG LP VNM10 0MMG MS3980: 200KMS3979: 200KMS3978:   500KMS3977: 200K DVC: MRS NGO THI THANH THAO & MR PHAM THAI HUNG

     1,100,000

6/1/2021

MBVCB. 927674089. Ung ho gia dinh Bui Thi Lai. CT tu 0031 000 17 000 9 BUI THI THOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

IBVCB. 927665147. TO HOANG NGOC chuyen khoan Ma so 3980:   Chi Bui Thi Lai. CT tu 0031 000 315125 TO HOANG NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927657587. Ung ho chi Bui Thi Lai o Con Cuong Nghe An. CT tu 0611001930455 NGUYEN VAN TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

661420. 060121. 113601. Ung ho ma so 3978, truong lap loa. Ngan Cat FT21006521 000 717

     2,000,000

6/1/2021

MBVCB. 927642061. Ung ho ma: 3980. CT tu 0301 000 351960 NGUYEN NAM THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

IBVCB. 927631070. 3976 h heng dak nong. CT tu 0011 000 909372 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

6/1/2021

IBVCB. 927628100. 3980 Bui Thi Lai Nghe An. CT tu 0011 000 909372 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

6/1/2021

MBVCB. 927617742. PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho ma so 3980. CT tu 0011 000 791594 PHAM MANH HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927614728. Ung ho ms 3890. Bui Thi Lai. CT tu 0821 000 192770 TRAN HUU HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927613199. TRAN THI VAN ANH ung ho ma so 3980. CT tu 0011003464264 TRAN THI VAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

561944. 060121. 111122. Ung ho gd chi Bui Thi Lai ma so 3980

         50,000

6/1/2021

039791. 060121. 110759. TRAN THI THU HANG CK UNG HO:   MA SO 3980: CHI BUI THI LAI THON BAI OI, XA CHI KHE, HUYEN CON CUONG (NGHE AN) DT: 0815. 526. 545 EM CHUC TOAN THE GIA DINH CHI LUON LUON MANH KHOE, GAP NHIEU MAY MAN, THOAT KH

       100,000

6/1/2021

MBVCB. 927602603. LE THANH PHONG ung ho ma so 3979. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

MBVCB. 927596879. Ung ho ma so 3980. CT tu 0371 000 518578 NGUYEN DINH QUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

215851. 060121. 110151. MS 3979 Duong Thi Loan

       200,000

6/1/2021

Sender: 79333001. DD: 060121. SHGD: 1 000 1017. BO: VU THI KIM DIEP. GIUP C. DUONG THI LOAN. MS 3979. DT 03 56993067

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927586003. Gui truong Lap Loa - MS 3978. CT tu 0071001045597 HUYNH MY PHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

6/1/2021

MBVCB. 927582753. Gui em Ninh - MS 3979. CT tu 0071001045597 HUYNH MY PHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927574738. Gui em Lai - MS 3980. CT tu 0071001045597 HUYNH MY PHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

6/1/2021

MBVCB. 927573319. Ung ho ma so 3980. CT tu 0301 000 411151 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

6/1/2021

MBVCB. 927541130. ung ho ma so 3980, chi bui thi lai, dt 0815526545. CT tu 1001 000 300809 NGO VAN DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

004657. 060121. 102918. ZP5V2SEO0KPE 210106 000 052342 ung ho anh nguyen the hung

       100,000

6/1/2021

022985. 060121. 102748. Ma so 3980 Chi Bui Thi Lai

         50,000

6/1/2021

MBVCB. 927506193. Ungho. 3980. CT tu 0591 000 286222 NGUYEN VIET TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

386386. 060121. 101735. Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

     1,000,000

6/1/2021

004107. 060121. 101125. ZP5V2SEO0CO6 210106 000 048006 Ung ho Ma so 3980 chi Bui Thi Lai

       350,000

6/1/2021

IBVCB. 927471539. HOANG NGOC BINH chuyen khoan ung ho Ma so 3980: Chi Bui Thi Lai. CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

6/1/2021

906251. 060121. 100803. ung ho MS 3976

       100,000

6/1/2021

MBVCB. 927456337. LE CONG DANG HUY ung ho MS 3980. CT tu 0181002540913 TAO THI THU THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

MBVCB. 927453945. LE CONG GIA HUY ung ho MS 3976. CT tu 0181002540913 TAO THI THU THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

IBVCB. 927452436. 3980 Chi Bui Thi Lai. CT tu 0251002689561 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       300,000

6/1/2021

554898. 060121. 095623. Ung ho ma so 3976 FT21006007522 000

       500,000

6/1/2021

551913. 060121. 095329. Ung ho ma so 3979 FT21006994946834

       200,000

6/1/2021

551340. 060121. 095301. Ung ho ma so 3980 FT21006994944476

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927435748. LE THANH PHONG ung ho ma so 3980. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

534877. 060121. 094838. Chuyen tien ung ho ma 3979 duong thi loan

       500,000

6/1/2021

530219. 060121. 093217. Ung ho ms 3980 chi Lai FT21006282 000 901

       300,000

6/1/2021

295944. 060121. 093124. Chuyen tien tu ViettelPay

         10,000

6/1/2021

526889. 060121. 092905. Ung ho ms 3980 chi Bui Thi Lai FT21006974114838

       200,000

6/1/2021

511231. 060121. 092751. Chuyen tien ung ho chi chu thi lai 3980

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927397555. NGUYEN THI THU HA chuyen tien ung ho chi Bui Thi Lai, ms:   3980. CT tu 0071 000 954046 NGUYEN THI THU HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

180092. 060121. 092937. Ung ho ma so 3980. chi Bui Thi Lai. thon Bai Oi, xa Chi Khe,   huyen Con Cuong, Nghe An.

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927395424. 3980 Bui Thi Lai. CT tu 0851 000 006827 PHAN NGOC ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

MBVCB. 927389363. ms 3980. CT tu 0541 000 216285 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

6/1/2021

IBVCB. 927390627. NGUYEN THI NGOC HUONG chuyen khoan MS :   3971. CT tu 0071001122193 NGUYEN THI NGOC HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

6/1/2021

521120. 060121. 092312. TUNG NGUYEN Giup Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan -   Cam on bao Dan Tri FT21006720020530

         50,000

6/1/2021

IBVCB. 927379234. Ung ho Ma so 3980: Chi Bui Thi Lai. CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

6/1/2021

573985. 060121. 091731. IBFT Ban doc ung ho MS 3976 chi H Eng

       200,000

6/1/2021

893776. 060121. 091618. ung ho ma so 3980

       100,000

6/1/2021

IBVCB. 927374582. Ung ho hoan canh MS 3972 - Tran Kim Dung:   500k, MS 3979 - Duong Thi Loan: 500k, MS 3980 - Bui Thi Lai: 500k. CT tu 0081001140055 PHAM THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

6/1/2021

IBVCB. 927359222. ma 3979 3976 3974 3973 3972 moi ma 1 000 00d. CT tu 0011004242618 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

6/1/2021

237490. 060121. 090653. ung ho chi Bui Thi Lai ma so 3980

       200,000

6/1/2021

147672. 060121. 090408. UNG HO GIA DINH CHI DUONG THI LOAN   - MA SO: 3979

       100,000

6/1/2021

IBVCB. 927326539. Ung ho cac ms tu 3965 den 3980. Moi ms 100k. Chuc moi nguoi som qua con hoan nan. Mo Phat. CT tu 0491001757377 NGUYEN THANH HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,600,000

6/1/2021

IBVCB. 927316643. ma so 3980. CT tu 0011002441166 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

6/1/2021

MBVCB. 927308454. ma so 3980. CT tu 0451 000 273835 LUU QUANG TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

MBVCB. 927307826. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 3980. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

6/1/2021

MBVCB. 927304884. Ma so 3980, chi Bui Thi Lai . CT tu 0461 000 618342 NGUYEN THIEN KHOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

475223. 060121. 082701. UH MS 3980 Bui Thi Lai FT21006400997209

       500,000

6/1/2021

475093. 060121. 082651. NH99 ung ho ma so 3980, chi Bui Thi Lai FT21006710215500

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927294251. Nguoi cha. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         70,000

6/1/2021

146335. 060121. 082525. HAINGA UNG HO MA SO 3980

       100,000

6/1/2021

IBVCB. 927287750. Mot chut tam long gui toi Ma so 3955 Nguyen The Hung . CT tu 0011002876104 NGUYEN THI LUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

6/1/2021

IBVCB. 927284027. Chut tam long gui toi Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan. CT tu 0011002876104 NGUYEN THI LUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

6/1/2021

IBVCB. 927282539. GIUP MA SO 3980. CT tu 0011001283228 LE TRONG CANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

6/1/2021

IBVCB. 927271227. Ma so 3976: Chi H'Ngeng Dia chi: Buon Bu Dak, xa Thuan An, huyen Dak Mil, tinh Dak Nong SDT: 0388. 363. 650. CT tu 0071003894350 NGUYEN THI TU TRINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

IBVCB. 927265684. Ma so 3980: Chi Bui Thi Lai??Thon Bai Oi, xa Chi Khe, huyen Con Cuong (Nghe An)??DT: 0815. 526. 545. CT tu 0071003894350 NGUYEN THI TU TRINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

982266. 060121. 075957. ma so 3979 chi duong thi loan

       100,000

6/1/2021

MBVCB. 927225504. TRUONG DINH DU ung ho MS 3979. CT tu 0541 000 205991 TRUONG CHAU SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

6/1/2021

436976. 060121. 061043. Ma 3979 chi duong thi loan,   thon huong son, xa cam son, huyen cam xuyen , ha tinh. Cau chuc gd anh chi som vuot qua moi kho khan va benh tat. Nam Mo A Di Da Phat. FT21006035937560

       500,000

6/1/2021

MBVCB. 927196374. Ung ho ma so 3979 chi Duong Thi Loan. CT tu 0281 000 292339 DANG DO CAO CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

6/1/2021

MBVCB. 927172736. 3977. CT tu 0491 000 043381 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

6/1/2021

871214. 060121. 012417. Duong Thi Laon 3979

       500,000

6/1/2021

110713. 060121. 004355. Thanh Nguyen ung ho MS 3958

         50,000

6/1/2021

110439. 060121. 004156. Thanh Nguyen ung ho MS 3964

         50,000

6/1/2021

110213. 060121. 004014. Thanh Nguyen ung ho MS 3965

         50,000

6/1/2021

110020. 060121. 003834. Thanh Nguyen ung ho MS 3967

         50,000

6/1/2021

109643. 060121. 003537. Thanh Nguyen ung ho MS 3973

         50,000

6/1/2021

109437. 060121. 003406. Thanh Nguyen ung ho MS 3977

         50,000

6/1/2021

969054. 060121. 000 904. Ung ho ma 3979

       100,000

6/1/2021

103698. 060121. 000 211. Thanh Nguyen ung ho MS 3979

         50,000

7/1/2021

IBVCB. 0701210493432003. Cty Vu Hai ung ho hoan canh Dan Tri tu ma so 3965 den 3979 moi ma 300 ngan

     4,500,000

7/1/2021

198236. 070121. 164117. Ung ho ma so 3981 ong dau thanh toan,   xom coi nghi yen, nghi loc, nghe an

       500,000

7/1/2021

472939. 070121. 163018. Tien nhan ai ma so 3981 so tien 390K ma so 3980 so tien 390K ma so 3979 so tien 390K

     1,170,000

7/1/2021

390652. 070121. 162557. tran trong gui chut qua ung ho ms 3981

       100,000

7/1/2021

MBVCB. 929754701. Giup MS 3981. CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

7/1/2021

183866. 070121. 154748. Ung ho quy chung

       200,000

7/1/2021

744470. 070121. 153741. Ung ho ms 3973 FT21007393667419

       200,000

7/1/2021

359173. 070121. 145225. Ung ho ma 3981

       500,000

7/1/2021

Sender: 0131 000 1. DD: 070121. SHGD: 10018800. BO: VO THI TUYET HANH. TUYET HANH UNG HO MS 3977 3986 3975 3974 3973 3972 3971 3969 3967 3966 MOI MS 100. 000 VND

     1,000,000

7/1/2021

IBVCB. 929543041. ung ho ms 3980 - 3981 moi ms 100k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161 000 172061 HOANG TRONG DUC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

7/1/2021

IBVCB. 929431368. Ma so: 3976, Chi HNgeng.   Dia chi: Buon Bu Dak, xa Tuan An,   huyen Dac Mil, tinh Dak Nong. F: 0975467711. CT tu 0181 000 418846 TRAN MINH HOANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       900,000

7/1/2021

420333. 070121. 123720. ung ho ong dau thanh toan ma so 3981

       100,000

7/1/2021

252954. 070121. 000 640. ong: Dau Thanh Toan. MS 3981

       100,000

7/1/2021

461213. 070121. 103921. Mui 0944740379 ung ho 3979 FT21007654996500

       500,000

7/1/2021

460367. 070121. 103831. Mui 0944740379 ung ho 3980 FT21007023965969

       500,000

7/1/2021

459417. 070121. 103727. Mui 0944740379 ung ho 3981 FT21007392647043

       500,000

7/1/2021

229872. 070121. 102106. tung ho dan tri 0701

       100,000

7/1/2021

IBVCB. 929148409. Ma so 3971: Cu Nguyen Thi Duc??Thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. . CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

IBVCB. 929144959. Ma so 3972: Chau Tran Kim Dung (DT Nho)Dia chi: Thon Dong Hoa, lang La Phu, xa Ninh Khang, huyen Hoa Lu, tinh Ninh Binh. . CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

IBVCB. 929140338. Ma so 3973: Ba Tran Thi Hue??Dia chi: xom 4, xa Thanh Long, huyen Thanh Chuong, tinh Nghe An. . CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

IBVCB. 929133821. Ma so 3974: Ma Thi Hang (con gai anh Dang) Dia chi,   thon Na Pong, xa Tan My, huyen Chiem Hoa, tinh Tuyen Quang. CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

IBVCB. 929131481. Ma so 3975: Ong Tran Van Kim Dia chi: Xom Nam Thuong, xa Hau Thanh, huyen Yen Thanh, Nghe An. . CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

IBVCB. 929125110. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3979 cho chi Duong Thi Loan. CT tu 0071002187 000 PHAM THUY TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

7/1/2021

IBVCB. 929123763. Ma so 3976: Chi H'Ngeng??Dia chi: Buon Bu Dak, xa Thuan An, huyen Dak Mil, tinh Dak Nong. CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

904559. 070121. 100358. ung ho Ma so 3981: ong Dau Thanh Toan, xom Gom, xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An.

         50,000

7/1/2021

IBVCB. 929121641. Ma so 3977: Ba Nguyen Thi Be??Dia chi: To 9, thon Binh Tuy, xa Binh Giang, Thang Binh,   Quang Nam. . CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

IBVCB. 929118605. Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan??Dia chi: Thon Huong Son, xa Cam Son,   huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh. CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

365717. 070121. 100127. ma so 3980 chi Bui Thi Lai

     1,000,000

7/1/2021

423092. 070121. 100113. Ms 3981 FT21007361799170

       100,000

7/1/2021

IBVCB. 929115749. Ma so 3980: Chi Bui Thi Lai Thon Bai Oi, xa Chi Khe, huyen Con Cuong (Nghe An). CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

IBVCB. 929112439. Ma so 3981: Ong Dau Thanh Toan, xom Gom,   xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An. . CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

405695. 070121. 094208. Ma so 3976 chi h ngeng FT21007779628020

     1,000,000

7/1/2021

168562. 070121. 092723. Ma so 3981 Ong Dau Thanh Toan,   xom Gom, xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An.   DT 0978. 905. 249 - on

       300,000

7/1/2021

MBVCB. 929033401. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3981 ong dau thanh toan, xom gom, xa nghi yen, nghi loc, nghe an. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

7/1/2021

378934. 070121. 091319. Ma so 3981 FT21007003745 000

         50,000

7/1/2021

Sender: 7931 000 1. DD: 070121. SHGD: 1 000 0456. BO: TRAN THI NGOC ANH. MS 3975 TRAN VAN KIM

       100,000

7/1/2021

144988. 070121. 082502. Vinh Nam ung ho ms 3981 ong Dau Thanh Toan

       100,000

7/1/2021

MBVCB. 928929885. Ma so 3981. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

324501. 070121. 072759. Ma so 3981. Good lucky si much. FT21007793918114

       200,000

7/1/2021

319667. 070121. 070552. Ung ho ma so 3981 Cau mong cho 2 me con co va gia dinh co co duoc suc khoe va binh an. FT21007003746520

         50,000

7/1/2021

275176. 060121. 230734. UNG HO CU NGUYEN THI DUC Tinh BAC GIANG FT21007584230785

       200,000

7/1/2021

MBVCB. 928753969. Ung ho ma so 3980. CT tu 0031 000 320140 PHAM THI HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

271720. 060121. 225725. Ung ho ma so 3980 FT21007430377634

       500,000

7/1/2021

MBVCB. 928750151. LE DINH TOI ung ho ma so 3980. CT tu 0301 000 311819 LE DINH TOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

7/1/2021

IBVCB. 930310168. VU DINH SON ung ho cac MS: 3977, 3976,   3974, 3972, 3970:   200k/MS. Cac MS: 3975,   3973: 300k/MS. MS 3971:   400k. . CT tu 0711 000 272927 VU DINH SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

7/1/2021

887768. 070121. 222609. IBFT Ung ho ms 3979 chi Duong Thi Loan

       300,000

7/1/2021

IBVCB. 930299842. ung ho ms 3981. CT tu 0061 000 146696 TRAN PHUOC QUOC HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

7/1/2021

MBVCB. 930292964. MS 3981 (Ong Dau Thanh Toan). CT tu 0011002485791 HO VAN HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

7/1/2021

028296. 070121. 220223. ung ho gia dinh anh ninh chi loan ma so 3979

       500,000

7/1/2021

459107. 070121. 211429. ung ho MS 3981

       200,000

7/1/2021

MBVCB. 930216760. Ung ho MS 3981. CT tu 0071004636935 NGO THI TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

7/1/2021

MBVCB. 930211827. ungho ms3981. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

7/1/2021

037338. 070121. 210039. Ma so 3981 giup do ong dau thanh toan FT21008886132004

       500,000

7/1/2021

918453. 070121. 204714. 3981

       120,000

7/1/2021

451829. 070121. 200924. em phuong ung ho ma 3981

       200,000

7/1/2021

106712. 070121. 200522. Ung ho MS 3981 ong Toan Nghi Loc nghe An

         50,000

7/1/2021

MBVCB. 930035149. Ma so 3981 ( Giup do me con chau Dan). CT tu 0081 000 002680 BACH HUNG GIANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

7/1/2021

924345. 070121. 184629. DUONG THI QUY SO 6 TREN 2 NGO 62 TRUC KHE HA NOI UNG HO MA SO3976 HNgeng Buon Bu Dak Thuan An Dak

       100,000

7/1/2021

927184. 070121. 183801. Ung ho 3981 FT21007951227656

     1,000,000

7/1/2021

919127. 070121. 182809. Ung ho chi Hngeng, buon Bu Dak, xa Thuan An, Dak Mil,   Dak Nong FT21007300912280

       100,000

7/1/2021

MBVCB. 929942266. Gui chu Toan - be Dan   - MS 3981. CT tu 0071001045597 HUYNH MY PHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

7/1/2021

216567. 070121. 175332. TRAN VAN DIEU Chuyen tienuh. MS.   3933

       200,000

7/1/2021

MBVCB. 929921547. ung ho ma so 3981 ong Toan em Dan. CT tu 0011 000 484337 VU TUAN DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

MBVCB. 929896178. TRAN NGOC MAI chuyen tien ung ho Ms 3981. CT tu 0021 000 478390 TRAN NGOC MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

7/1/2021

405746. 070121. 171355. ung ho em Dau Thi Dan MS 3981

       500,000

7/1/2021

MBVCB. 929869107. Ung ho ba Nguyen Thi Be - ma so 3977. CT tu 0451001937658 NGUYEN DINH CONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

7/1/2021

827830. 070121. 165114. Ung ho ms 3981 FT21007093903960

       100,000

7/1/2021

170742. 070121. 164320. Ung ho ma so 3981. ong Dau Thanh Toan, xom Gom, xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An.

       200,000

7/1/2021

633728. 070121. 163752. CHIP NGHE AN AN UH MS3981 DAU THI DAN NGHI LOC NA

       300,000

7/1/2021

MBVCB. 929804240. Ms 3980 Bui Thi Lai. CT tu 0071 000 896556 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

7/1/2021

881773. 070121. 162734. Ung ho gia dinh chi HNgeng

       100,000

7/1/2021

534941. 070121. 162729. Ung ho ma so 3981 ong Dau Thanh Toan

       500,000

7/1/2021

266598. 070121. 161548. Ung ho ma so 3976 3979 3980

       300,000

7/1/2021

IBVCB. 929749128. Ma so 3981: Ong Dau Thanh Toan, xom Gom,   xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An. DT: 0978. 905. 249 -   ong Toan. CT tu 0081 000 224996 PHAN TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

7/1/2021

IBVCB. 929741239. Ma so 3980: Chi Bui Thi Lai Thon Bai Oi, xa Chi Khe, huyen Con Cuong (Nghe An) DT: 0815. 526. 545. CT tu 0081 000 224996 PHAN TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

7/1/2021

MBVCB. 929738153. Anh Y Bi Al. CT tu 0071003747919 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

7/1/2021

NN DAO VAN DAT VA NGUYEN THI BIEN CK UNG HO MA SO 3981   - ONG DAU THANH TOAN -   XOM GOM NGHI YEN NGHI LOC NGHE AN

       200,000

7/1/2021

IBVCB. 929735601. LUU ANH TUAN ung ho MS: 3981 Dau Thanh Toan. CT tu 0081 000 140311 LUU ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

7/1/2021

MBVCB. 929735585. VU THI MAI ung ho ma so 3981 ong dau thanh toan. CT tu 0361 000 256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

159453. 070121. 153927. Banh chung Do Thi ung ho Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan

       200,000

7/1/2021

820686. 070121. 153747. Chuyen tien ung ho MS 3980

     2,000,000

7/1/2021

MBVCB. 929671477. Ma so 3981, ong Dau Thanh Toan. CT tu 0461 000 618342 NGUYEN THIEN KHOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

7/1/2021

Sender: 01310012. DD: 070121. SHGD: 10019595. BO: NGUYEN THI NHU LY. NHO BAO DAN TRI CHUYEN GIUP CHO MS 3981

       200,000

7/1/2021

MBVCB. 929594016. TRAN THI THAO chuyen tien ung ho ma so 3981,   ong Dau Thanh Toan Nghi Loc,   Nghe An. CT tu 0371 000 474883 TRAN THI THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       150,000

7/1/2021

MBVCB. 929575634. Ung ho ms 3981 - O Dau thanh Toan. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

7/1/2021

MBVCB. 929569173. LE PHI SON chuyen tien. CT tu 0181003659870 LE PHI SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

7/1/2021

669653. 070121. 142925. U. H chi H Ngeng FT21007083513039

         50,000

7/1/2021

645757. 070121. 142911. UNG HO MS 3979 DUONG THI LOAN - 070121 - 14: 28: 45 645757

     1,000,000

7/1/2021

664926. 070121. 142443. Ma so 3981 FT21007185394091

       200,000

7/1/2021

NGUYEN THI THANH TAM UNG HO MA SO 3979 : DUONG THI LOAN

       300,000

7/1/2021

440618. 070121. 142130. Giup gdinh chi H Ngeng va anh Y Bi Al, Buon Bu Dak, Xa Thuan An, Huyen Dak Mil, Tinh Dak Nong

       200,000

7/1/2021

IBVCB. 929546778. Ma so 3976: Chi H'Ngeng. CT tu 0071 000 870515 NGUYEN HUNG YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

7/1/2021

125432. 070121. 021216. Ma so 3981 ong Dau Thanh Toan

       500,000

7/1/2021

341408. 070121. 135513. ung ho Ms 3981 Ong Dau Thanh Toan xom Gom xa Nghi Yen huyen Nghi Loc Nghe An

       100,000

7/1/2021

627888. 070121. 134601. Ung ho ma so 3981 FT21007655590779

       100,000

7/1/2021

MBVCB. 929488589. tien giup chau Dan ms 3981. CT tu 0721 000 593202 LE THI KINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

7/1/2021

620829. 070121. 133806. Ung ho ma so 3981, dau thanh toan. Ngan Cat FT21007655559270

     2,000,000

7/1/2021

IBVCB. 929472265. Ma so 3981: . CT tu 0011 000 958514 DANG QUOC CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

MBVCB. 929472779. 3978 -   chung tay xay dung diem truong lap loa. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

7/1/2021

MBVCB. 929467815. 3977 -   ba nguyen thi be. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

MBVCB. 929465737. 3979 -   chi duong thi loan. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

MBVCB. 929463746. 3976 -   chi H Ngeng. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

7/1/2021

MBVCB. 929461765. 3981 -   ong toan. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

MBVCB. 929459855. 3980 -   chi bui thi lai. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

7/1/2021

894692. 070121. 130625. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3981

       100,000

7/1/2021

778836. 070121. 125832. ung ho Ma so 3979 chi Duong Thi Loan NAM MO QUAN THE AM BO TAT

         10,000

7/1/2021

571693. 070121. 123402. Ung ho hoan canh co MA SO 3981.   Ong Dau Thanh Toan.   FT21007811557012

       200,000

7/1/2021

418618. 070121. 122710. BUU MAI giup 3972 3973 3974 3975 3976 3977

       120,000

7/1/2021

785221. 070121. 121436. IBFT ung ho gd chi H Ngeng Daknong

       100,000

7/1/2021

IBVCB. 929343311. Ung ho Ma so 3975: Ong Tran Van Kim. ? Dia chi: Xom Nam Thuong, xa Hau Thanh, huyen Yen Thanh, Nghe An. . CT tu 0611001469004 NGUYEN THI MINH HOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

MBVCB. 929324405. Ung ho Maso 3981. CT tu 0011001785087 LE QUANG HOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

7/1/2021

IBVCB. 929314243. Giup ma so 3981. CT tu 0011 000 057021 NGUYEN THI LE THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

7/1/2021

524464. 070121. 114019. Ma so 3981 ong Dau Thanh Toan FT21007441400532

       100,000

7/1/2021

MBVCB. 929302653. NGUYEN NGOC TUAN chuyen tien chi bui thi lai. CT tu 0351 000 899658 NGUYEN NGOC TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

MBVCB. 929294874. NGUYEN NGOC TUAN chuyen tien chi H Ngeng. CT tu 0351 000 899658 NGUYEN NGOC TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

MBVCB. 929291775. NGUYEN NGOC TUAN chuyen tien chi duong thi loan . CT tu 0351 000 899658 NGUYEN NGOC TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

7/1/2021

MBVCB. 929284347. nguoi benh. CT tu 0071003883132 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

7/1/2021

DO THI KHAM UNG HO MS 3981 DAU THANH TOAN

         50,000

7/1/2021

772974. 070121. 110816. IBFT Ma so 3981 co gang len

       100,000

7/1/2021

482338. 070121. 105938. Ung ho ma so 3981 Ong Toan FT21007021602081

       500,000

7/1/2021

MBVCB. 929229667. M s 3981: ng u Thanh Ton, xm Gm,   x Nghi Yn, huyn Nghi Lc, Ngh An. . CT tu 0491 000 091522 DAO XUAN VIET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

7/1/2021

MBVCB. 929211402. Ung ho em Dau Thi Dan, ma so 3981. CT tu 0041 000 204180 BUI DUC MANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

7/1/2021

464212. 070121. 104225. Ung ho e Dan FT21007095350290

       200,000

7/1/2021

IBVCB. 929189991. BUI VIEN TRUNG chuyen khoan giup do - Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan. Thon Huong Son, xa Cam Son,   huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh. CT tu 0071 000 915569 BUI VIEN TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

7/1/2021

MBVCB. 929185801. Ung ho ma so 3981: Ong Dau Thanh Toan, xom Gom, xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An. . CT tu 0011001013051 VU VAN CHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

7/1/2021

604078. 070121. 103126. Gui Dau Thanh Toan Nghi Yen Nghi Loc Nghe An

       100,000

7/1/2021

IBVCB. 929174427. 3981. CT tu 0061 000 147454 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

7/1/2021

MBVCB. 929170387. Minh Khang ung ho ma so 3978, 3977, 3976,   3975, 3974 moi ma so 300 ngan dong. CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

7/1/2021

MBVCB. 929163739. Thuy Phuong ung ho ma so 3979, 3978 moi ma so 400 ngan dong. CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       800,000

7/1/2021

592620. 070121. 102158. GUI TOI MA SO 3981 GUI CHO ME CON CHI DAU THI DAN - 070121 - 10: 21: 55 592620

       500,000

7/1/2021

MBVCB. 929159721. Quynh Hoa ung ho ma so 3981,   3980, 3978 moi ma so 400 ngan dong. . CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,200,000

7/1/2021

198516. 070121. 101456. 3981. Ong Dau Thanh Toan, xom Gom,   xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An

       100,000

7/1/2021

555893. 070121. 100907. MoMo T 094352 2952T8 8200 29522T970436Tung ho cho gd c Nguyen Thi Chuc

       100,000

7/1/2021

588106. 070121. 100314. SANHSEACO GUI MS 3981 - 070121 - 10: 03: 07 588106

         50,000

7/1/2021

587877. 070121. 100230. SANHSEACO GUI MS 3980 - 070121 - 10: 02: 05 587877

         50,000

7/1/2021

587665. 070121. 100117. SANHSEACO GUI MS 3979 - 070121 - 10: 01: 09 587665

         50,000

7/1/2021

421428. 070121. 095925. Ba Vu Thi Thanh Huong ung ho ma so 3981 Dau Thanh Toan FT21007310585407

     1,000,000

7/1/2021

336426. 070121. 095016. ung ho Ma so 3981 ong Dau Thanh Toan NAM MO QUAN THE AM BO TAT

         10,000

7/1/2021

225354. 070121. 094809. DO DINH THUONG ung ho ms 3981

       500,000

7/1/2021

410963. 070121. 094802. Ung ho MS 3981 FT210074 000 51494

       200,000

7/1/2021

MBVCB. 929085815. LE THI HONG LY chuyen tien ung ho ma so 3981. CT tu 0211 000 438809 LE THI HONG LY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

7/1/2021

400734. 070121. 093631. Ung ho 3981 FT21007554411939

       100,000

7/1/2021

IBVCB. 929059199. 3981 ong DAU THANH TOAN xom gom nghi loc nghe an. CT tu 0251002461418 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

7/1/2021

IBVCB. 929057457. Ma so 3981: Ong Dau Thanh Toan, xom Gom,   xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An. ??DT: 0978. 905. 249 -   ong Toan. CT tu 0071003894350 NGUYEN THI TU TRINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

7/1/2021

170584. 070121. 093531. MS 3981

       100,000

7/1/2021

281565. 070121. 092813. Chuyen tien tu ViettelPay

         10,000

7/1/2021

IBVCB. 929041539. MA SO 3981 ONG DAU THANH TOAN NGHE AN. CT tu 0611001922531 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

7/1/2021

Sender: 0131 000 1. DD: 070121. SHGD: 1 000 6781. BO: TRAN CAO KHAI. UNG HO BUI THI LAI 3980

       100,000

7/1/2021

MBVCB. 929036118. 3958. CT tu 0011 000 865252 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

7/1/2021

258334. 070121. 091903. Ung ho Ma so 3976 chi H Ngeng

       100,000

7/1/2021

IBVCB. 929017913. Ung ho Ma so 3981: Ong Dau Thanh Toan, xom Gom,   xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An. . CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

7/1/2021

377943. 070121. 091214. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 1017378606 -   BAO DIEN TU DAN TRI FT21007740757075

         50,000

7/1/2021

MBVCB. 929001324. Nu sinh. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         70,000

7/1/2021

IBVCB. 928998796. Bui Thi Lai MS3980. CT tu 0281 000 242160 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

7/1/2021

368417. 070121. 090124. T101104 FT21007057015818

       100,000

7/1/2021

MBVCB. 928995022. abc. CT tu 0221 000 010931 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

7/1/2021

IBVCB. 928992180. Dau Thanh Toan MS3981. CT tu 0281 000 242160 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

7/1/2021

MBVCB. 928992606. Ma so 3979. CT tu 0011 000 399050 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

7/1/2021

360689. 070121. 085031. Ms 3969 duong thi loan FT21007601506657

       200,000

7/1/2021

MBVCB. 928972569. Ma So 3981. CT tu 0351 000 867882 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       300,000

7/1/2021

MBVCB. 928953048. chuc gd manh khoe binh an som vuot qua kho khan. CT tu 0381 000 386930 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

7/1/2021

IBVCB. 928951364. NGUYEN DANG BINH ung ho ma so: 3980. CT tu 0351 000 753083 NGUYEN DANG BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

7/1/2021

061027. 070121. 083618. Ck ho tro gd a Toan Nghe An ma so 3981

       300,000

7/1/2021

Sender: 0136 000 2. DD: 070121. SHGD: 1 000 0074. BO: PHAN HUY VUONG. UNG HO CHI BUI THI LAI MS 3980

     1,000,000

7/1/2021

IBVCB. 928942142. Giup ma so 4981 ong Dau Thanh Toan . CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

         50,000

7/1/2021

MBVCB. 928936457. Ung ho ma so : 3981: Ong Dau Thanh Toan. CT tu 0031 000 124513 NGUYEN THANH HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

7/1/2021

MBVCB. 928917548. ma so 3981 ong Dau Thanh Toan. CT tu 0121 000 947151 LE MINH HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

7/1/2021

MBVCB. 928901488. ung ho ma so 3981. CT tu 0031 000 190909 NGUYEN THI HAI YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

7/1/2021

893872. 070121. 002454. Ung ho Tam long Nhan ai ma so 3980 chi Bui Thi Lai

     1,000,000

8/1/2021

391493. 080121. 100334. Ung ho ma so 3982

       100,000

8/1/2021

859630. 080121. 211707. Ma so 3982 FT21009023085912

       100,000

8/1/2021

847158. 080121. 210013. Ung ho ms 3982 FT21009869597993

       300,000

8/1/2021

691087. 080121. 204148. ung ho em nguyen thanh dat ma so 3982

       100,000

8/1/2021

792834. 080121. 194408. Chi Thu ung ho ma so 3979 duong thi loan FT21008542078222

       200,000

8/1/2021

791405. 080121. 194211. Chi Thu ung ho ma so 3967 be Bao Huy FT21008617906786

       200,000

8/1/2021

963873. 080121. 191341. ung ho Ma so 3982: em Nguyen Thanh Dat (xom Phuong Hoang, xa Long Xa,   Hung Nguyen, Nghe An).

         50,000

8/1/2021

IBVCB. 931763462. Vu Tran Dai ung ho em Nguyen Thanh Dat Ma so 3982. CT tu 0011001464282 VU TRAN DAI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

8/1/2021

731902. 080121. 182552. Ung ho ma so 3982 Cau mong cho 3 chau va gia dinh co co duoc suc khoe va binh an. FT21008644677908

         50,000

8/1/2021

281287. 080121. 162204. Vinh Nam ung ho ms 3982 em Nguyen Thanh Dat

       100,000

8/1/2021

611926. 080121. 152634. Ung ho ma 3982

       500,000

8/1/2021

IBVCB. 931230020. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3982 cho em Nguyen Thanh Dat (xom Phuong Hoang, xa Long Xa,   Hung Nguyen, Nghe An). . CT tu 0071002187 000 PHAM THUY TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

8/1/2021

IBVCB. 931225133. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3981 cho ong Dau Thanh Toan, xom Gom,   xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An. . CT tu 0071002187 000 PHAM THUY TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

8/1/2021

600392. 080121. 145228. Ung ho ma so 3980

       200,000

8/1/2021

681324. 080121. 142451. Chuyen tien ung ho ma so 3980

       500,000

8/1/2021

680762. 080121. 142425. Chuyen tien ung ho ma so 3979

       500,000

8/1/2021

479196. 080121. 142328. E Tam Goldmark Ha Noi O9O 22 86 7 9 8 ung ho MS 3976 -   Chi H Ngeng FT21008740168069

     5,000,000

8/1/2021

448311. 080121. 135200. 3982 FT21008306019205

       200,000

8/1/2021

Sender: 79333001. DD: 080121. SHGD: 1 000 3434. BO: HO MONG THUY. UNG HO EM NGUYEN THANH DAT MS 3982N AM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PH AT

       100,000

8/1/2021

MBVCB. 930845879. Ma so 3980: Chi Bui Thi Lai. CT tu 0541 000 312843 NGUYEN THI HUE toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

8/1/2021

MBVCB. 930843954. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3982 em nguyen thanh dat (phuong hoang, long xa, hung nguyen, nghe an). CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

8/1/2021

IBVCB. 930825516. HO ANH TUAN Ung ho Ma so 3982: em Nguyen Thanh Dat (xom Phuong Hoang, xa Long Xa,   Hung Nguyen, Nghe An). DT: 0328238895. CT tu 0021 000 247375 HO ANH TUAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

8/1/2021

Sender: 01352002. DD: 080121. SHGD: 1 000 0194. BO: LE THI KIM DUNG. UNG HO MS 3982 EM DAT

     2,000,000

8/1/2021

IBVCB. 930725828. ung ho ms 3982 la100k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161 000 172061 HOANG TRONG DUC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

8/1/2021

IBVCB. 930721021. Ma so 3982: em Nguyen Thanh Dat. CT tu 0071005141405 HANG THUY NHI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

8/1/2021

Sender: 7931 000 1. DD: 080121. SHGD: 1 000 9073. BO: NGUYEN THI UYEN. FB UYEN NGUYEN CK UNG HO MS 3980

       100,000

8/1/2021

191995. 080121. 085930. Gia dinh mrs Ha Hanoi giup moi ma so 200k 3966 3967 3968 3975 FT21008654617135

       800,000

8/1/2021

482295. 080121. 080332. Quy Tam Long Nhan Ai - Bao Dan Tri

           5,000

8/1/2021

MBVCB. 930348538. 3972: Chau tran Kim Dung (con chi Dinh Thi Nho) dia ch i: Thon dong Hoa, lang La Phu,   x Ninh Khang, huyen Hoa Lu, tinh Ninh Bnh. . CT tu 0711 000 275160 VO TRUNG KIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       400,000

8/1/2021

068187. 070121. 224439. tro duyen gd c H ngeng huyen dakmil tinh dak nong

         50,000

8/1/2021

064549. 070121. 224016. Anthony Nguyen Ung ho ma so 3981

       300,000

8/1/2021

089700. 070121. 223712. Nho bao Dan Tri ung ho Ma So 3980 Chi Bui Thi Lai FT21008070122991

       100,000

8/1/2021

011070. 080121. 213144. Be Mon gui giup do be Manh Hiu dang dieu tri tai khoa Nhi bv cham cuu TW Chuc be mau chong duoc khoi benh

         50,000

8/1/2021

MBVCB. 932126013. ung ho ma so 3982: em Nguyen Thanh Dat (xom phuong hoang, xa long xa,   hung nguyen , nghe an). CT tu 0861 000 080789 NGUYEN THANH DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

8/1/2021

MBVCB. 932119176. Nam Mo A Di Da Phat. Em gui ung ho truong hop MS 3979. CT tu 0111 000 353551 DANG THI KIM OANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

8/1/2021

IBVCB. 932060315. AST. CT tu 0911 000 069495 toi 1017378606 CT Nhan ai

           2,000

8/1/2021

IBVCB. 931946399. ast. CT tu 0911 000 048517 toi 1017378606 CT Nhan ai

           2,000

8/1/2021

IBVCB. 931926510. AST. CT tu 1015704818 toi 1017378606 CT Nhan ai

           2,000

8/1/2021

IBVCB. 931923199. asr. CT tu 1017649657 toi 1017378606 CT Nhan ai

           2,000

8/1/2021

MBVCB. 931858992. Ung ho gia dinh MS 3981 , Ong Dau Thanh Toan , sdt 0978095249. CT tu 0601 000 101197 PHAM THI HONG NGAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

8/1/2021

676112. 080121. 185728. 3977

     1,000,000

8/1/2021

675232. 080121. 185346. 3981

     1,000,000

8/1/2021

IBVCB. 931795339. Giup ms3982. CT tu 0651 000 773252 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       300,000

8/1/2021

065999. 080121. 183423. Vietcombank; 1017378606; LUU VIET DUNG chuyen khoan ung ho gia dinh chi h ngeng

       200,000

8/1/2021

012364. 080121. 183231. ung ho gia dinh be Dau Thi Dan

       200,000

8/1/2021

MBVCB. 931773715. Ung ho Ms: 3979. CT tu 0031001118201 PHAM NGOC QUYNH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

8/1/2021

MBVCB. 931707823. Ung ho MS 3980 Chi Bui Thi Lai - Nghe An. CT tu 0011 000 652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

8/1/2021

653152. 080121. 172943. Phan Minh Tan TP HCM ung ho ms 3979 chi Duong Thi Loan

       200,000

8/1/2021

MBVCB. 931615599. QUAVTV UNG HO 3982 THANH DAT. CT tu 0021001775936 DO QUANG ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

8/1/2021

631458. 080121. 164135. MS3981 ong Dau Thanh Toan FT21008168520522

       200,000

8/1/2021

328695. 080121. 163749. ung ho cu Nguyen Thi Duc Thon Lac Yen 2 xa Hoang Van huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang

       200,000

8/1/2021

050742. 080121. 161322. TRUONG THI LOI CT UNG HO CU BA NGUYEN THI DUC

     1,000,000

8/1/2021

855052. 080121. 161110. MA SO 3981 - 080121 - 16: 11: 03 855052

       500,000

8/1/2021

593079. 080121. 160733. Ung ho ma so 3981 ong Dau Thanh Toan FT21008704565882

       200,000

8/1/2021

480452. 080121. 155820. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1017378606 Bui Thi Thu Thanh Hoa ung ho ma so 3982

     1,000,000

8/1/2021

571277. 080121. 154817. Ung ho ms3981 200k, ms3982 300k, ms3980 400k FT21008005497435

       900,000

8/1/2021

Sender: 01307001. DD: 080121. SHGD: 1 000 8690. BO: DANG THI KIM NGAN. IBUNG HO MA SO 3982 : EM NGUYEN THANH DAT

       200,000

8/1/2021

897148. 080121. 152715. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3982

       100,000

8/1/2021

MBVCB. 931308559. ung ho ma so 3981. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

8/1/2021

IBVCB. 931299657. MS 3980 Bui Thi Lai huyen Con Cuong tinh Nghe An. CT tu 0021 000 780814 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

8/1/2021

578654. 080121. 152116. 3977 Nguyen Thi Be Quang Nam

       200,000

8/1/2021

763565. 080121. 152016. Mo Mo T0917 8539 27T88 42454917T97 0436T3976 chi HNeng Dak Nong

       200,000

8/1/2021

578559. 080121. 151924. 3980 Bui Thi Lai Nghe An

       200,000

8/1/2021

763206. 080121. 151827. Mo Mo T091785 3927T884245 3182T970436T 3981 ong Dau Thanh Toan Nghe An

       200,000

8/1/2021

607376. 080121. 151333. Ma so 3982 em Nguyen Thanh Dat

       100,000

8/1/2021

530352. 080121. 151121. Ung ho em Dat ma so 3982 FT21008607614602

       100,000

8/1/2021

IBVCB. 931262826. MS 3978 CHUNG TAY XAY DUNG TRUONG LAP LOA QN. CT tu 0041 000 408767 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

     1,000,000

8/1/2021

526185. 080121. 150728. NH99 ung ho ma so 3981, ong Dau Thanh Toan FT21008683560370

       300,000

8/1/2021

604521. 080121. 150459. Ung ho ma so 3958 Tran Huy Lich

       500,000

8/1/2021

MBVCB. 931182733. Ung ho ma so : 3975; 3976;   3982. Moi ma so 500. 000   dong. CT tu 0081 000 516003 VO THI THANH HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

8/1/2021

IBVCB. 931167114. Giup ma so 3982 em Nguyen Thanh Dat . CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

         50,000

8/1/2021

483488. 080121. 142734. Vu Thi Thanh Huong ung ho ma so 3982 Nguyen Thanh Dat FT21008683407271

     1,000,000

8/1/2021

IBVCB. 931149265. Ma so 3980: Chi Bui Thi Lai??Thon Bai Oi, xa Chi Khe, huyen Con Cuong (Nghe An). CT tu 0281 000 534971 NGUYEN THI HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

8/1/2021

825170. 080121. 141926. UNG HO MA SO 3954 CHO BA NGUYEN THI THAT (BA NOI CHAU THUY DUNG VA HA MY - 080121 - 14: 19: 44 825170

       500,000

8/1/2021

IBVCB. 931130257. Ma so 3981: Ong Dau Thanh Toan, xom Gom,   xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An. CT tu 0281 000 534971 NGUYEN THI HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

8/1/2021

IBVCB. 931111193. dsg. CT tu 0721 000 667153 toi 1017378606 CT Nhan ai

           1,000

8/1/2021

IBVCB. 931096926. Ma So 3980. CT tu 0071 000 674741 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

8/1/2021

MBVCB. 931096132. Ma so 3982, em Nguyen Thanh Dat . CT tu 0461 000 618342 NGUYEN THIEN KHOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

8/1/2021

IBVCB. 931079649. MS 3982. CT tu 0071002475489 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

8/1/2021

MBVCB. 931050375. KHANH DU UH CHI H NGHENG O DAK NONG. CT tu 0701 000 452853 VO THI XUAN LIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

8/1/2021

MBVCB. 931012711. Ung ho ma so : 3982 (em Nguyen Thanh Dat). CT tu 0371 000 417761 DO THI TUYET MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

8/1/2021

IBVCB. 930961677. Ma So 3980 chi Bui Thi Lai DT 0815 526 545. CT tu 0071003825792 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

8/1/2021

IBVCB. 930954221. Ma so 3979 chi Duong Thi Loan DT 0356 993 067. CT tu 0071003825792 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       300,000

8/1/2021

560465. 080121. 121409. ung ho ms 3982 nguyen thanh dat nghe an

       200,000

8/1/2021

IBVCB. 930927188. BICH THU chuyen khoan giup Ma so 3979: Chi Duong Thi LoanDia chi: Thon Huong Son, xa Cam Son, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh. CT tu 0331003771285 HUYNH THI BICH THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

8/1/2021

361981. 080121. 115901. 0988568191 ung ho MS 3933 Ho Thi Tha FT21008679789641

       500,000

8/1/2021

IBVCB. 930908678. BICH THU chuyen khoan giup Ma so 3981: Ong Dau Thanh Toan, xom Gom, xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An. . CT tu 0331003771285 HUYNH THI BICH THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

8/1/2021

IBVCB. 930903971. g. CT tu 0531002594397 toi 1017378606 CT Nhan ai   - CT Nhan ai

           1,000

8/1/2021

Sender: 01310012. DD: 080121. SHGD: 10015730. BO: NGUYEN THAO HIEN. MA SO 3982

       500,000

8/1/2021

IBVCB. 930859744. BICH THU chuyen khoan giup Ma so 3980: Chi Bui Thi LaiThon Bai Oi, xa Chi Khe, huyen Con Cuong (Nghe An)DT: 0815. 526. 545. CT tu 0331003771285 HUYNH THI BICH THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

8/1/2021

IBVCB. 930825468. 3981. CT tu 0021 000 247093 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       100,000

8/1/2021

Sender: 01313007. DD: 080121. SHGD: 1 000 0220. BO: NGUYEN VAN HOA. UNG HO CHAU DAN MA SO 3981 LOP 10C2 TRUONG PTTH NGHI LOC 4 HUYEN NGHI LOC NGHE AN

       500,000

8/1/2021

MBVCB. 930767597. Ung ho Ms 3982. CT tu 0341007158899 DANG THI YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

8/1/2021

MBVCB. 930753090. 3980 . CT tu 0821 000 156134 NGUYEN QUOC HUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

8/1/2021

GIUP ANH DANG MANH TAM O QUANG TRI TRA NO CHI PHI GHEP THAN   - MA SO : 3968

     4,000,000

8/1/2021

GIUP BE BAO HUY 5 TUOI DANG DIEU TRI UNG THU - MA SO :   3967 ( NGUYEN VAN HOA - BO BE HUY )

     4,000,000

8/1/2021

GIUP CHI LE THI MINH ME EM NGUYEN HUU TAI 15 TUOI BI BAI NAO TU NHO - MA SO : 3966

     4,000,000

8/1/2021

694706. 080121. 103545. Nguyen Thi Ngoc, Bo Tai chinh ung ho ma so 3982 Nguyen Thanh Dat

       200,000

8/1/2021

GIUP ANH LAM QUYEN O SOC TRANG DUOC PHAU THUAT TIM - MA SO :   3965

     4,000,000

8/1/2021

GIUP ANH TRAN VAN NINH BI SUY THAN GIAI DOAN CUOI MA SO:   3979 ( CHI DUONG THI LOAN - VO ANH NINH )

     4,000,000

8/1/2021

MBVCB. 930720648. LE THANH PHONG ung ho ma so 3981. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

8/1/2021

414837. 080121. 102919. ung ho Ma so 3982 em Nguyen Thanh Dat NAM MO QUAN THE AM BO TAT

         10,000

8/1/2021

GIUP ANH YBI O DAK NONG BI TAI NAN LAO DONG LIET GIUONG   - MA SO: 3976   ( CHI H NGENG VO ANH YBI )

     4,000,000

8/1/2021

GIUP EM CHIEN 20 TUOI BI DA CHAN THUONG DO TAI NAN LAO DONG   - MO SO: 3973   (BA TRAN THI HUE - ME EM CHIEN )

     4,000,000

8/1/2021

270328. 080121. 102312. Ung ho gd chi hngeng buon budak cak thuan an huyen dakmil tinh dak nong FT21008211026502

     1,000,000

8/1/2021

MBVCB. 930695694. LE THANH PHONG ung ho ma so 3982. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

8/1/2021

GIUP CU NGUYEN THI DUC 81 TUOI NUOI CON TRAI BI BAI NAO - MA SO 3971

     4,000,000

8/1/2021

364744. 080121. 100928. 3938

       100,000

8/1/2021

252320. 080121. 100542. ma so 3982 FT 210086 63833498

       200,000

8/1/2021

MBVCB. 930667261. ung ho Ms 3982. CT tu 0011001295718 NGUYEN VAN HAU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

8/1/2021

346371. 080121. 100211. Ma so 3981 Dau Thanh Toan Nghe An ung ho

       200,000

8/1/2021

770202. 080121. 1 000 16. SANHSEACO GUI MS 3982 - 080121 - 10: 00: 14 770202

         50,000

8/1/2021

MBVCB. 930656198. 2 bac Quan Quang ung ho ms 3982. chuc cac chau may man. CT tu 0491 000 021066 DINH VAN NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

8/1/2021

IBVCB. 930655488. UNG HO MS : 3981 -   ONG DAU THANH TOAN - NGHI LOC   - NGHE AN. CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

8/1/2021

562874. 080121. 095542. giup chi H Ngeng MS 3976 buon Bu Dak, Xa Thuan An, huyen Dak Mil, tinh Dak Nong. ( co Hung Luong AZ giup

       500,000

8/1/2021

288227. 080121. 093907. 3980

         10,000

8/1/2021

222549. 080121. 093502. Ung ho ma so 3797 FT21008987285696

       500,000

8/1/2021

553050. 080121. 092932. UNG HO MA SO 3979

       200,000

8/1/2021

507180. 080121. 092711. ung ho ma so 3981 dau thanh toan

       100,000

8/1/2021

973135. 080121. 092158. Vietcombank 1017378606 ung ho chi hngeng

       200,000

8/1/2021

Sender: 0131 000 5. DD: 080121. SHGD: 1 000 8783. BO: BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3969 150K, 3971 150K, 3972 150K, 3974 150K,   3975 150K, 3976 150K, 3977 150K,   3978 150K, 3979 150K, 3981 150K.

     1,500,000

8/1/2021

216265. 080121. 090752. ung ho bui thi lai

         27,000

8/1/2021

Sender: 79334001. DD: 080121. SHGD: 1 000 0719. BO: NGUYEN QUANG TRUNG0591778. 3981: ONG DAU THANH TOAN (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

       500,000

8/1/2021

IBVCB. 930528892. MS 3978 Chung tay xay dung diem truong Lap Loa. CT tu 0011001417125 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       300,000

8/1/2021

MBVCB. 930521936. Giup do ma so 3981. CT tu 0021 000 841857 NGUYEN HUU YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

8/1/2021

Sender: 0131 000 5. DD: 080121. SHGD: 1 000 1748. BO: NGUYEN THI TUYET NHUNG. MA SO 3981

       100,000

8/1/2021

174828. 080121. 083501. Ung ho ma so 3981 FT21008141323667

     1,000,000

8/1/2021

MBVCB. 930480110. 3981: Dau Thanh Toan. CT tu 0301 000 320461 LE MINH KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

8/1/2021

IBVCB. 930468584. MS 3981 ong Dau Thanh Toan ung ho ba Dau Thi Hoan. CT tu 0091 000 293166 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

8/1/2021

IBVCB. 930462859. MS 3980 Bui Thi Lai Nghe an. CT tu 0091 000 293166 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

         50,000

8/1/2021

MBVCB. 930454370. gd Dang Van Nhat ung ho ma so: 3976 chi HNgeng, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281 000 524524 DANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

8/1/2021

042442. 080121. 063207. ung ho nu sinh bai bao MS3981

         23,000

8/1/2021

MBVCB. 930411791. MA SO 3981. CT tu 0481 000 706218 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       400,000

8/1/2021

IBVCB. 930362381. afa. CT tu 0911 000 068027 toi 1017378606 CT Nhan ai

           1,000

9/1/2021

005081. 090121. 222646. Ung Ho Ms 3975/3973. Moi h/c 300k

       600,000

9/1/2021

005052. 090121. 221829. Ung Ho ms 3980/3979/3977/3976.   Moi h/c 300k

     1,200,000

9/1/2021

005020. 090121. 220712. Ung ho ms 3983/3972/3981/3982.   Moi h/c 300k

     1,200,000

9/1/2021

MBVCB. 933609625. UH MS3982. CT tu 0951004197973 MAI THI TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

9/1/2021

MBVCB. 933520877. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3983 ong nguyen van quan. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

9/1/2021

905935. 090121. 202844. Ttq ung ho ms 3978 3979 3980 3981 3982 3983 moi ms 100k

       600,000

9/1/2021

905457. 090121. 202555. Ttq ung ho ms 3973 3974 3975 3976 3977 moi ms 100k

       500,000

9/1/2021

904935. 090121. 202255. ttq ung ho ms 3968 3969 3970 3971 3972 moi ms 100k

       500,000

9/1/2021

562130. 090121. 195758. Ma so 3983. Good lucky si much. FT21011632492200

       200,000

9/1/2021

829453. 090121. 193440. ung ho ong nguyen van quan ma so 3983

       100,000

9/1/2021

515181. 090121. 185252. Ms 3976 H ngeng FT21009788125601

       200,000

9/1/2021

182134. 090121. 175826. Ma so 3983 Ong Nguyen Van Quan Dia chi Ap Nam Hung, xa Vinh Hung, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu.

       300,000

9/1/2021

042223. 090121. 175237. IMMANUEL GUI TLNA MS 3983 - 090121 - 17: 52: 16 042223

     6,900,000

9/1/2021

872244. 090121. 173509. ung ho em Nguyen Thanh Dat ma so 3982 Phuong Hoang Long xa Hung Nguyen Nghe An 0328238895

     2,000,000

9/1/2021

381890. 090121. 161851. Ung ho ma so 3976 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21009330760101

       300,000

9/1/2021

MBVCB. 933109554. ung ho Ma so 3983: Ong Nguyen Van Quan Dia chi: Ap Nam Hung, xa Vinh Hung, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu. . CT tu 0451 000 226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

9/1/2021

844638. 090121. 154235. Tamlongnhanai MS 3983

       200,000

9/1/2021

346905. 090121. 154030. Ma so 3983 - Ong Nguyen Van Quan FT21009590334703

       250,000

9/1/2021

691942. 090121. 153415. ung ho Tam long nhan ai Ma so 3983 ong Nguyen Van Quan tinh Bac Lieu

       500,000

9/1/2021

616220. 090121. 151318. Ung ho ms 3983

       100,000

9/1/2021

321568. 090121. 151158. Ma so 3983 FT21009096400719

         50,000

9/1/2021

321187. 090121. 151136. Ma so 3982 FT21009976643030

         50,000

9/1/2021

310754. 090121. 145936. Ung ho em Nguyen Thanh Dat   - Nghe An 3982 FT21009370423383

     2,000,000

9/1/2021

996604. 090121. 134752. UNG HO 3983 - 090121 - 13: 47: 40 996604

       150,000

9/1/2021

MBVCB. 932886130. Ung ho MS 3982. Nguyen Thanh Dat. CT tu 0111 000 988974 NGUYEN THI HOAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

9/1/2021

280067. 090121. 115316. ung ho Ma so 3983: ong Nguyen Van Quan Dia chi: Ap Nam Hung, xa Vinh Hung, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu.

         50,000

9/1/2021

977460. 090121. 114836. UNG HO HOAN CANH MS 3982, 3983,   MOI HOAN CANH 3 000 00 - 090121 - 11: 48: 31 977460

       600,000

9/1/2021

IBVCB. 932647911. ung ho ms 3983 la 100k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161 000 172061 HOANG TRONG DUC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

9/1/2021

078127. 090121. 102042. Ung ho ma so 3983 Cau mong cho 2 chau va gia dinh co co duoc suc khoe va binh an. FT21009211016444

         50,000

9/1/2021

007408. 090121. 085825. Ma so 3980 FT21009797728732

       350,000

9/1/2021

936738. 090121. 083151. VINH NAM UNG HO MS 3983 ONG NGUYEN VAN QUAN - 090121 - 08: 31: 49 936738

       100,000

9/1/2021

742259. 090121. 082709. GD MINHYEN HN GIUP DO MA 3983

       500,000

9/1/2021

139789. 090121. 080334. Quy Tam Long Nhan Ai - Bao Dan Tri

           5,000

9/1/2021

050246. 090121. 060744. mr z giup ma so 3977

       100,000

9/1/2021

MBVCB. 932245160. ung ho ma so 3981. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

9/1/2021

920640. 080121. 230107. MA SO 3980 CHI BUI THI LAI - 080121 - 23: 00: 57 920640

     1,000,000

9/1/2021

MBVCB. 932219352. ung ho Ma so 3982: em Nguyen Thanh Dat . CT tu 0351 000 194750 NGUYEN DUC NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

9/1/2021

100238. 080121. 224831. ung ho ma so 3981 ong Dau Thanh Toan

       200,000

9/1/2021

638101. 090121. 215804. Shop hanhdecal ung ho ms 3981 FT21011405957885

       500,000

9/1/2021

635772. 090121. 215336. Ung ho ma so 3983 FT21011912918284

       200,000

9/1/2021

IBVCB. 933599596. Ung ho MS 3983. CT tu 0071005668699 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       200,000

9/1/2021

629538. 090121. 214211. Huyen o Hai Duong ung ho ma so 3981,   Dau Thanh Toan FT21011636535427

       200,000

9/1/2021

IBVCB. 933584603. 151. CT tu 1017338997 toi 1017378606 CT Nhan ai

           2,000

9/1/2021

MBVCB. 933578475. uhms 3983 82 81 80 79 78 77 76 75 74 ms 2 000 00vnd. CT tu 0081 000 106656 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

     2,000,000

9/1/2021

IBVCB. 933560308. 51. CT tu 0531002577581 toi 1017378606 CT Nhan ai

           2,000

9/1/2021

606309. 090121. 210358. Ms 3982 FT21011886145874

       100,000

9/1/2021

605677. 090121. 210254. Ms 3983 FT21011636394509

       100,000

9/1/2021

588716. 090121. 203651. Ung ho em Dat ma so 3982 FT21011694299060

       200,000

9/1/2021

MBVCB. 933512386. Ma so 3983: Ong Nguyen Van Quan. CT tu 0491 000 410484 NGUYEN TRUNG QUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

9/1/2021

IBVCB. 933510434. vv. CT tu 0911 000 050475 toi 1017378606 CT Nhan ai

           2,000

9/1/2021

IBVCB. 933509838. 1. CT tu 1017826644 toi 1017378606 CT Nhan ai

           2,000

9/1/2021

743701. 090121. 202033. ung ho ban Dat

       100,000

9/1/2021

IBVCB. 933492710. Ma so 3967: Anh Nguyen Van Hoa (bo be Bao Huy)??Dia chi: Xom 1,   xa Nam Son, huyen Do Luong, tinh Nghe An. CT tu 0121 000 631352 TRUONG MINH THIN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

9/1/2021

IBVCB. 933486707. Ma so 3982: em Nguyen Thanh Dat (xom Phuong Hoang, xa Long Xa,   Hung Nguyen, Nghe An. CT tu 0121 000 631352 TRUONG MINH THIN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

9/1/2021

IBVCB. 933482774. Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan. CT tu 0121 000 631352 TRUONG MINH THIN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

9/1/2021

IBVCB. 933480611. 15. CT tu 1017353893 toi 1017378606 CT Nhan ai

           2,000

9/1/2021

894579. 090121. 192546. ms3983 Nguyen Van Quan

       100,000

9/1/2021

IBVCB. 933394860. 15. CT tu 0531002595976 toi 1017378606 CT Nhan ai

           2,000

9/1/2021

IBVCB. 933392714. 4. CT tu 1017612676 toi 1017378606 CT Nhan ai

           2,000

9/1/2021

IBVCB. 933389848. 51. CT tu 0441 000 808737 toi 1017378606 CT Nhan ai

           2,000

9/1/2021

MBVCB. 933367331. NGUYEN THI THU HA chuyen tien ung ho em Dat,   , ms: 3982. CT tu 0071 000 954046 NGUYEN THI THU HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

9/1/2021

MBVCB. 933334655. MS: 3983 (Ong Nguyen Van Quan, ong noi 2 chau Minh, My). CT tu 0011002485791 HO VAN HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

9/1/2021

MBVCB. 933322106. Ung ho ma 3983. O NguyenVan Quan. CT tu 0461 000 425482 LE QUANG VIET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

9/1/2021

MBVCB. 933311530. Gui 2 em nho co hoan canh kho khan 500k. CT tu 1013771776 CAO THANH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

9/1/2021

MBVCB. 933286696. NGUYEN THI BAY chuyen tientang ong nguyen van Quan ma do 3983. CT tu 0251001143603 NGUYEN THI BAY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

9/1/2021

828313. 090121. 174111. 3976 chi HNgheng

       500,000

9/1/2021

MBVCB. 933208751. UH em Nguyen Thanh Dat, ma so: 3982. CT tu 0691 000 328754 NGUYEN THU MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

9/1/2021

MBVCB. 933208392. 3982. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

9/1/2021

IBVCB. 933192004. Giup ma so 3984 ong Nguyen Van Quan. CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

         50,000

9/1/2021

444646. 090121. 163607. ma so 3979 giup chi duong thi loan chua benh cho chong

       500,000

9/1/2021

MBVCB. 933060488. TA THI THUY DUNG chuyen tien ung ho ms 3983 ong Nguyen van quan. CT tu 0281001662528 TA THI THUY DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

9/1/2021

179449. 090121. 153253. IBFT Gui chu Quan - MS 3983

       100,000

9/1/2021

MBVCB. 933033134. ma so 3983. CT tu 0011 000 922796 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

       500,000

9/1/2021

313703. 090121. 150251. Ung ho be 3983 mat me FT21009067233236

       200,000

9/1/2021

009296. 090121. 145922. 3979 - 090121 - 14: 59: 33 009296

         50,000

9/1/2021

MBVCB. 932984511. Ung ho me con chi Dau Thi Dan - Dau Thi Hoan. CT tu 0071002764671 VU THI KIM KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

9/1/2021

142275. 090121. 143647. Cong Ty In Nhanh Lam Son (46 Dong Nai P. 15 Q. 10 TP. HCM) ung ho ma so 3979 chi Duong Thi Loan

     1,000,000

9/1/2021

MBVCB. 932960832. Ma so 3982. em Nguyen Thanh Dat. CT tu 0491001519850 NGUYEN THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

9/1/2021

ATM FTF. 000 01912. 868077. 20210109. 141746. 97043668087 24165024. FrAcc: 0271001064155. ToAcc: 1017378606. 981 000 01. 071220. GD: STB CTY MILLENNIUM FUR QUANG NGAI VNM

       200,000

9/1/2021

174602. 090121. 125649. Ms3982

       200,000

9/1/2021

924157. 090121. 125219. Giup hoan canh e Dan

       100,000

9/1/2021

007972. 090121. 122016. ZP5V2V852VCM 210109 000 076967 Ung ho cac hoan canh 3983 3982 3981 3980

       600,000

9/1/2021

170258. 090121. 115820. Ma so 3982 em Nguyen Thanh Dat xom Phuong Hoang, xa Long Xa,   Hung Nguyen, Nghe An FT21009044453884

       150,000

9/1/2021

MBVCB. 932758268. NGUYEN XUAN QUYET chuyen tien. CT tu 0011004115127 NGUYEN XUAN QUYET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       150,000

9/1/2021

167100. 090121. 115443. Ma so 3983 Ong Nguyen Van Quan. Dia chi Ap Nam Hung, xa Vinh Hungg, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu FT21009595781709

       150,000

9/1/2021

757737. 090121. 114630. nguyen trong chinh ung ho ma so 3983

       500,000

9/1/2021

MBVCB. 932732692. VU THI MAI ung ho ma so 3983 nguyen van quan. CT tu 0361 000 256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

9/1/2021

150096. 090121. 113528. Ung ho ma so 3983 gia dinh ong Nguyen Van Quan FT21009416027071

       100,000

9/1/2021

MBVCB. 932724730. chuyen tien on ho ong nguyen van quan. CT tu 0501 000 172547 TRAN BUI HUU TINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       400,000

9/1/2021

MBVCB. 932687199. NGUYEN HA UH MS. 3976 chi H. Ngheng -   NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. CT tu 0071001155980 NGUYEN THI HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

9/1/2021

MBVCB. 932682078. Giup do MS 3975 ong Tran Van Kim. CT tu 00110011 000 50 NGO DUNG NGA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

9/1/2021

MBVCB. 932663394. Ma so 3983 Bs Hoang Phuong ung ho be Van Minh be Ha My. CT tu 0071 000 697675 NGUYEN HOANG ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

9/1/2021

MBVCB. 932658998. Ma so 3982 bs Hoang Phuong ung ho em Thanh Dat. CT tu 0071 000 697675 NGUYEN HOANG ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

9/1/2021

778284. 090121. 105448. Ma so 3975

     1,000,000

9/1/2021

777923. 090121. 105330. Ma so 3974

     1,000,000

9/1/2021

109630. 090121. 105258. Ma so 3976 Chi H. Ngheng FT21009329645056

       400,000

9/1/2021

106750. 090121. 104955. Ma so 3983 FT21009051110964

       200,000

9/1/2021

774680. 090121. 104134. Ung ho Ma so 3976

     1,000,000

9/1/2021

759472. 090121. 094607. Phan Huynh Tan Thinh giup MS 3977

       500,000

9/1/2021

IBVCB. 932534365. (Ong) Ho Phi Hai chuyen ung ho MS3979 (Chi) Duong Thi Loan. T. Huong Son, X. Cam Son, H. Cam Xuyen, T. Ha Tinh. sdt: 0356993067. CT tu 0411001053723 BUI THANH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

9/1/2021

MBVCB. 932532930. Ma so 3983, ong Nguyen Van Quan. CT tu 0461 000 618342 NGUYEN THIEN KHOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

9/1/2021

IBVCB. 932531204. Ung ho Ma so 3983: Ong Nguyen Van Quan. CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

9/1/2021

949438. 090121. 094114. SANHSEACO GUI MS 3983 - 090121 - 09: 40: 48 949438

         50,000

9/1/2021

IBVCB. 932530173. (Ong) Ho Phi Hai chuyen ung ho MS3980 (Chi) Bui Thi Lai. T. Bai Oi, X. Chi Khe, H. Con Cuong, T. Nghe An. sdt: 0815526545. CT tu 0411001053723 BUI THANH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

9/1/2021

731708. 090121. 093820. Nguyen Thac Luc giup MS 3967   - be Bao Huy va Yen Nhi

       300,000

9/1/2021

038043. 090121. 093656. Ung ho ma so 3983 FT21009560522488

       500,000

9/1/2021

MBVCB. 932514539. Ung ho ma so: 3983. CT tu 0711 000 233582 NGUYEN MANH CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

9/1/2021

025812. 090121. 092237. TUNG NGUYEN giup ma so 3983 ong Nguyen Van Quan - Cam on bao Dan Tri FT21009540960521

     1,000,000

9/1/2021

IBVCB. 932496619. An ung ho MS 3979 chi Duong Thi Loan. CT tu 0121002254749 toi 1017378606 CT Nhan ai -   CT Nhan ai

       200,000

9/1/2021

IBVCB. 932475636. LE THAI PHUONG chuyen khoan giup MS 3981. CT tu 0721 000 591184 LE THAI PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

9/1/2021

MBVCB. 932475701. ungho ms3983. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

9/1/2021

MBVCB. 932473497. ungho ms3982. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         50,000

9/1/2021

MBVCB. 932469899. MAC XUAN DUNG chuyen tien ung ho chau Nguyen Thanh Dat (ma so 3982). CT tu 0441 000 798086 MAC XUAN DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

9/1/2021

254631. 090121. 085922. Ung ho ong Nguyen Van Quan ma so 3983

       200,000

9/1/2021

IBVCB. 932466132. NGUYEN TIEN DUNG ck uh Tran Van Ninh ,   Duong Thi Loan : thon Huong Son , xa Cam Son , huyen Cam Xuyen , Ha Tinh. CT tu 0011 000 517385 NGUYEN TIEN DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

9/1/2021

MBVCB. 932461792. Ho tro me con Dan - 3981. CT tu 0071001153730 TRAN THI THANH HOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

9/1/2021

217052. 090121. 083835. Tong Thi Hong Tuyen ung ho ms 3983

       500,000

9/1/2021

183811. 090121. 081817. ung ho Ma so 3983 ong Nguyen Van Quan NAM MO QUAN THE AM BO TAT

         10,000

9/1/2021

981392. 090121. 081356. Bui Trieu Xa ung ho CT Nhan ai FT21009720879648

       500,000

9/1/2021

980487. 090121. 081154. Giup do ms 3983 FT21009342062900

       100,000

9/1/2021

MBVCB. 932396939. Ua nuoc mat. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - CT Nhan ai

         70,000

9/1/2021

MBVCB. 932391295. Ung ho ma so 3981. Dau Thanh Toan nghe an. CT tu 0201 000 251596 TRAN THI HONG PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

9/1/2021

000 403. 090121. 074920. Ung ho ma so 3982 em nguyen thanh dat

       200,000

9/1/2021

801164. 090121. 073530. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1017378606 PHAM VIET HUNG chuyen khoan 3981

       200,000

9/1/2021

MBVCB. 932358227. Ma 3982 - Nguyen thanh Dat, xom Phuong Hoang - Long Xa - Hung nguyen - Nghe an. CT tu 0071003749122 NGUYEN THI MINH XUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

9/1/2021

964120. 090121. 071903. Ho tro ma so 3982 FT21009369906424

     1,000,000

9/1/2021

IBVCB. 932342826. aa. CT tu 0351001051937 toi 1017378606 CT Nhan ai

           1,000

9/1/2021

224841. 090121. 023939. Gia dinh Michelle Tran Dang chuyen cho chi H Ngeng o tinh Dac Nong

     2,500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 3/1/2021 - 9/1/2021

 

03-01-2021 01:02:03

UNG HO TU THIEN; ; thoi gian GD: 02/01/2021 23: 25: 38

       268,686

03-01-2021 01:02:04

Le Duc Anh chuyen tien; thoi gian GD: 02/01/2021 23: 25: 47

         50,000

03-01-2021 01:08:01

CT DEN: 100217829068 Ung ho ms 3967 ms 3973; thoi gian GD: 03/01/2021 00: 47: 28

       200,000

03-01-2021 01:08:09

CT DEN: 100217829095 Ung ho ms 3975; thoi gian GD: 03/01/2021 00: 49: 57

       100,000

03-01-2021 07:09:07

3976; chi H; Ngeng

       200,000

03-01-2021 07:09:52

CT DEN: 100300514946 Ms 3976 Chi HNgeng

       500,000

03-01-2021 07:46:19

Ma so 3976 chi H Ngeng

       500,000

03-01-2021 08:04:11

CT DEN: 100301146675 Nho quy bao ung ho giup toi ma so 3976 la chi H. Ngeng. FT21004865209504

       500,000

03-01-2021 08:31:10

ung ho ma so 3976; chi H Ngeng; tinh Dak Nong

       250,000

03-01-2021 08:55:40

MS 3976

         30,000

03-01-2021 10:05:32

CT DEN: 100303198190 Ung ho gia dinh chi H Ngeng Ma so 3976 FT21004644003346

     3,000,000

03-01-2021 10:28:08

3976; Chi HNgeng

     1,000,000

03-01-2021 10:54:37

LPT ung ho ms 3976 Chi HNgeng

       200,000

03-01-2021 11:29:09

ung ho chi HNgeng MS 3976

       100,000

03-01-2021 11:50:28

NGUYEN VAN KHOA Chuyen tien den ms 3976

       200,000

03-01-2021 11:55:59

Ung ho gia dinh anh Y Bi Al - ma so 3976 Chi H Ngeng

       100,000

03-01-2021 13:29:36

Huynh Duc Nhan chuyen tien 3976

       200,000

03-01-2021 14:52:51

Trinh Duc Nam chuyen tien ung ho ms 3976 chi h ngeng

         50,000

03-01-2021 14:59:10

Le Duc Anh chuyen tien

         50,000

03-01-2021 15:10:49

ma so 3976

       200,000

03-01-2021 15:45:35

3976;

       120,000

03-01-2021 16:17:05

MS 3972 TRAN KIM DUNG DINH THI NHO NINH BINH

       500,000

03-01-2021 16:18:21

ung ho ms 3976 chi Hngeng

       100,000

03-01-2021 16:34:53

ung ho ma so 3975 ong Tran Van Kim

       100,000

03-01-2021 17:47:54

ms 3976; chi HNgeng

         50,000

03-01-2021 18:43:25

3976; Chi HNgeng

         50,000

03-01-2021 18:53:04

CT DEN: 100318874831 Ma so 3976 chi H Ngeng - Ma GD: 874831. So TK dich: . . . . 1096. Ma NH dich: 970415

       500,000

03-01-2021 20:12:15

ma so 3976 chi hngeng

       100,000

03-01-2021 20:42:11

ung ho ma so 3976

       100,000

03-01-2021 20:43:43

Le Hoang Linh ung ho MS 3976

         50,000

03-01-2021 20:45:01

ung ho ma so 3966

       100,000

03-01-2021 20:45:16

Le Hoang Linh ung ho MS 3974

         50,000

03-01-2021 20:46:38

ung ho ma so 3975

       100,000

04-01-2021 01:12:21

ma so 3976; thoi gian GD: 03/01/2021 23: 23: 11

       200,000

04-01-2021 08:01:35

LPT ung ho ms 3977 Ba Nguyen Thi Be

       200,000

04-01-2021 08:05:50

3977; nguyen thi be

       100,000

04-01-2021 08:07:12

3976; chi hngeng

       100,000

04-01-2021 08:07:50

3975; tran van kim

       100,000

04-01-2021 08:07:54

Le Duc Anh chuyen tien

         50,000

04-01-2021 08:38:20

TRAN TRONG THANG ung ho ms 3976; chi H. Ngeng

       100,000

04-01-2021 08:46:13

So GD goc: 1 000 3382 Ung ho Ms 3974

         50,000

04-01-2021 08:49:30

DO DANH HIEN ung ho ms 3977; ba Nguyen Thi Be

       100,000

04-01-2021 08:52:11

NGO THI QUYEN Chuyen tien ung ho Ms 3977; nguyen thi be; quang nam

       200,000

04-01-2021 08:52:40

MS 3977

         30,000

04-01-2021 09:00:46

3976; H Ngeng

       100,000

04-01-2021 09:02:58

ung ho ma so 3977

       200,000

04-01-2021 09:04:31

So GD goc: 1 000 5624 Ung ho Ma so 3973 ba Tran Thi Hue

     1,000,000

04-01-2021 09:19:23

So GD goc: 1 000 9565 Ung ho Ms 3975

         50,000

04-01-2021 09:22:45

Ma so 3977 Ba Nguyen Thi Be

       200,000

04-01-2021 09:41:14

CT DEN: 100402077007 Ung ho ma so 3976 chi H Ngeng

       200,000

04-01-2021 09:43:18

CT DEN: 100402077088 Ung ho ma so 3977 nguyen thi be

       200,000

04-01-2021 09:51:38

CT DEN: 100400873070 MS 3977

       100,000

04-01-2021 09:54:00

So GD goc: 10014647 Ung ho Ms 3976

         50,000

04-01-2021 09:55:52

giup do ma so 3976

       300,000

04-01-2021 09:55:53

CT DEN: 100409452241 3971

         20,000

04-01-2021 09:56:58

giup do ma so 3975

       200,000

04-01-2021 10:09:32

So GD goc: 10020414 Ung ho Ms 3977

         50,000

04-01-2021 10:18:58

CT DEN: 100403791456 Ung ho MS3977 Nguyen Thi Be

       300,000

04-01-2021 10:29:25

CT DEN: 100403078442 Ung ho ma so 3959 chi Nguyen Thi Hang

       500,000

04-01-2021 10:39:07

UHMS 3967 NVHoa co2connho benhnang

       300,000

04-01-2021 10:40:53

Pham Gia Tu giup Ms 3952

         50,000

04-01-2021 10:41:20

Pham Gia Tu giup Ms 3953

         50,000

04-01-2021 10:41:49

Pham Gia Tu giup Ms 3954

         50,000

04-01-2021 10:42:13

Pham Gia Tu giup ms 3955

         50,000

04-01-2021 10:42:37

UHMS 3952 Chau DTNChau nuoiMevaCuBa benhnang

       300,000

04-01-2021 10:42:43

CT DEN: 100403816292 Ung ho MS 3976 FT21004137697684

       500,000

04-01-2021 10:58:21

CT DEN: 100410876355 Ma so 3977 ba Nguyen Thi Be - Ma GD: 876355. So TK dich: . . . . 1096. Ma NH dich: 970415

       500,000

04-01-2021 11:04:51

CT DEN: 100411037779 MS 3977 BA NGUYEN THI BE ( NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT ) - 040121 - 11: 04: 50 037779

       300,000

04-01-2021 11:10:04

Chau HTD ung ho ms 3976

       500,000

04-01-2021 11:41:49

MS3977; Nguyen Thi Be; Quang Nam

       200,000

04-01-2021 11:53:24

3977; Nguyen Thi Be

       100,000

04-01-2021 12:35:00

3977; Nguyen Thi Be

       100,000

04-01-2021 13:31:10

3977; Nguyen Thi Be

       100,000

04-01-2021 13:34:41

Ung ho MS 3967 Anh Nguyen Van Hoa

       300,000

04-01-2021 13:58:21

NGUYEN HUY HOP Chuyen tien uh ma so 3977 nguye thi be

       100,000

04-01-2021 14:03:49

La bich ngoc ck MS3977

       500,000

04-01-2021 14:16:23

CT DEN: 100407084026 Ung ho ma so 3977

       200,000

04-01-2021 14:18:13

CT DEN: 100407794383 ung ho ong Tran Van Kim ma so 3975

       200,000

04-01-2021 14:25:59

Ho Linh Phuong than tang ban MS 3977

       150,000

04-01-2021 14:41:31

CT DEN: 100414173218 Ung ho MS3977 ba Nguyen Thi Be

       100,000

04-01-2021 15:20:22

3976; hngeng

       100,000

04-01-2021 15:22:49

VU TRA MY GUI UNG HO MA SO 3965 CHI LY LE HOA ( VO ANH PHU HO)

       500,000

04-01-2021 15:25:17

VU TRA MY GUI UNG HO MA SO 3964 CHI LE THI PHUONG ( VO ANH KHIEM)

       500,000

04-01-2021 15:27:50

VU TUAN GUI UNG HO MA SO 3963 ONG PHAN VAN THUY ( BO A DUONG, CHONG C PHONG BI LIET)

       500,000

04-01-2021 15:29:40

VU TUAN GUI UNG HO MA SO 3967 ANH NGUYEN VAN HOA ( BO BE BAO HUY 5 TUOI)

       500,000

04-01-2021 15:31:47

NGUYEN THU NGA GUI UNG HO MA SO 3966 LE THI MINH ( NGUYEN HUU TAI 15T NAM 1 CHO )

       500,000

04-01-2021 15:54:10

ma so 3977. ba Nguyen Thi Be

       100,000

04-01-2021 16:04:00

ung ho MS 3977 NGUYEN THI BE

       200,000

04-01-2021 16:09:17

DAO VIET HUNG ung ho ma so 9973

       200,000

04-01-2021 16:12:16

Dao Viet Hung ung ho ma 3975

       200,000

04-01-2021 16:13:40

DAO VIET HUNG ung ho ma 3971

       100,000

04-01-2021 16:14:28

DAO VIET HUNG ung ho ma 3972

       100,000

04-01-2021 16:15:01

DAO VIET HUNG ung ho ma 3976

       200,000

04-01-2021 16:15:48

DAO VIET HUNG ung ho ma 3977

       200,000

04-01-2021 16:41:18

GIUP 5SMS 3973, 3974, 3975, 3976, 3977

         25,000

04-01-2021 16:41:35

ma so 3977 ba Nguyen thi Bedt - 0986884407

       200,000

04-01-2021 16:45:29

UNG HO NANG CAU KHUYEN HOC DAN TRI

         10,000

04-01-2021 16:58:40

So GD goc: 1 000 0251 TRAN THI HUYEN UNG HO MS 3976 - CHI HNGENG

       300,000

04-01-2021 17:11:30

ms 3977

       500,000

04-01-2021 18:25:45

3977; Nguyen Thi Be

       500,000

04-01-2021 18:44:37

ms 3977; ba Nguyen Thi Be

       100,000

04-01-2021 18:58:36

Giup Ma so 3967 Anh Nguyen Van Hoa bo be Bao Huy

       300,000

04-01-2021 19:45:22

ung ho chi Do Thi Huyen; Vinh Bao; Hai Phong.   Ma so 3951

       200,000

04-01-2021 22:50:25

Do Minh Quang chuyen tien ung ho chi HNgenh ma so 3976

       200,000

05-01-2021 06:15:02

ma so 3978

       500,000

05-01-2021 06:50:11

CT DEN: 100500633086 ISL20210105064947305 - Ung ho ma so 3979 Duong Thi Loan

       500,000

05-01-2021 07:18:55

Le Viet Minh Hoang chuyen tien ung ho chi Duong Thi Loan ma so 3979

       100,000

05-01-2021 07:40:13

DAO TIEN DUNG Chuyen tien ung ho chi Duong Thi Loan Ha Tinh

       100,000

05-01-2021 07:47:38

MS 3979. c DUONG THI LOAN h. Cam Xuyen t. Ha Tinh. CHUC GIA DINH MANH KHOE

       100,000

05-01-2021 08:03:34

ho tro ma so 3979 chi Duong thi Loan

       200,000

05-01-2021 08:13:51

3979; duong thi loan

       200,000

05-01-2021 08:15:18

Bui Hai Phuong chuyen tien ung ho 3979

       300,000

05-01-2021 08:20:24

SDT 0853004427 ung ho Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan

       250,000

05-01-2021 08:26:36

MS3979; Duong Thi Loan; Ha Tinh

       100,000

05-01-2021 08:30:25

Do Thi Mai ung ho ma so 3979 chi duong thi loan

         50,000

05-01-2021 08:30:45

Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan Dia chi Thon Huong Son xa Cam Son huyen Cam Xuyen tinh Ha Tinh DT 0356993067

         50,000

05-01-2021 08:35:16

CT DEN: 100508162209 Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan

       100,000

05-01-2021 08:36:10

ung ho ms 3979 duong thi loan

       100,000

05-01-2021 08:38:36

Le Duc Anh chuyen tien

         50,000

05-01-2021 08:49:12

LE XUAN NAM Chuyen tien ung ho chi Duongthi Loan MS 3979

       500,000

05-01-2021 08:52:37

Tran Minh Hanh chuyen tien ung ho MS 3979 Chi Duong Thi Loan

       300,000

05-01-2021 08:57:21

Hai Yen ung ho Ms 3979

       300,000

05-01-2021 08:59:01

Ma so 3979 chi Duong Thi Loan 0356993067

       300,000

05-01-2021 08:59:33

Nguyen Hai Yen chuyen tien ung ho MS 3978

       300,000

05-01-2021 09:05:42

So GD goc: 10010362 Ung ho Ms 3978

         50,000

05-01-2021 09:11:14

So GD goc: 10010737 Ung ho Ms 3979

         50,000

05-01-2021 09:12:08

ung ho ms 3979

       200,000

05-01-2021 09:19:42

ung ho ma 3973

       500,000

05-01-2021 09:21:01

ung ho ma 3979

       500,000

05-01-2021 09:22:11

ung ho ma 3976

       500,000

05-01-2021 09:23:02

ung ho ma 3975

       500,000

05-01-2021 09:25:55

ung ho ma so 3979 Duong Thi Loan

       500,000

05-01-2021 09:34:57

MS 3979

         50,000

05-01-2021 09:55:41

ma so 3979. duong thi loan

         50,000

05-01-2021 10:00:09

CT DEN: 100503457245 UNG HO MS 3979

         80,000

05-01-2021 10:01:19

So GD goc: 1 000 4055 IBUNG HO 3952, 3960, 3961, 3962 MOI HOAN CANH 100. 000 DONG

       400,000

05-01-2021 10:08:35

CT DEN: 100503592142 Chuyen tien ma so 3979

       200,000

05-01-2021 10:09:48

CT DEN: 100503594420 ho tro anh Ninh

       200,000

05-01-2021 10:26:04

3979 -   Duong Thi Loan (Tran Van Ninh)

       500,000

05-01-2021 10:37:43

3979; Duong Thi Loan

       200,000

05-01-2021 10:47:06

3979; Duong Thi Loan

       100,000

05-01-2021 11:02:41

ung ho ma so 3979

       200,000

05-01-2021 11:12:26

Phan Anh Ninh chuyen tien ung ho ms 3979

       100,000

05-01-2021 11:13:05

Phan Anh Ninh chuyen tien ung ho ms 3978

       100,000

05-01-2021 11:15:34

CT DEN: 100511584249 Chuyen tien tu ViettelPay

         20,000

05-01-2021 11:27:39

CT DEN: 100511879741 Ma so 3979 c Duong Thi Loan - Ma GD: 879741. So TK dich: . . . . 1096. Ma NH dich: 970415

       500,000

05-01-2021 11:30:45

Ung ho chi Duong Thi Loan. Ma so 3979

       500,000

05-01-2021 11:55:18

CT DEN: 100504757555 3979 FT21005360930856

       200,000

05-01-2021 11:57:23

Ung ho MS3979   Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         50,000

05-01-2021 12:54:22

ung ho Ma So 3979 chi Duong Thi Loan

       500,000

05-01-2021 13:22:59

So GD goc: 10011650   (CKRmNo: 030221010583355)Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan. Dia chi Thon Huong Son, xa Cam Son, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh   (NHH:   VIETINBANK HOAN KIEM - )

       103,189

05-01-2021 13:23:29

So GD goc: 10011635   (CKRmNo: 030221010583365)Ma so 3977 Ba Nguyen Thi Be Dia chi To 9,   thon Binh Tuy, xa Binh Giang, Thang Binh, Quang Nam.   (NHH:   VIETINBANK HOAN KIEM - )

       100,000

05-01-2021 13:40:13

ung ho ms 3977

       200,000

05-01-2021 13:40:55

ung ho ms 3976

       200,000

05-01-2021 13:42:42

ung ho ms 3975

       200,000

05-01-2021 13:43:16

ung ho ms 3974

       200,000

05-01-2021 13:43:47

ung ho ms 3973

       200,000

05-01-2021 13:44:26

ung ho ms 3972

       200,000

05-01-2021 13:48:30

ung ho ms 3971

       200,000

05-01-2021 13:48:59

ung ho ms 3970

       200,000

05-01-2021 13:49:35

ung ho ms 3969

       200,000

05-01-2021 13:50:10

ung ho ms 3968

       100,000

05-01-2021 13:59:09

ung ho ms 3967

       100,000

05-01-2021 14:08:33

ung ho ms 3966

       100,000

05-01-2021 14:12:32

ung ho ms 3979

       100,000

05-01-2021 14:13:09

ung ho ms 3978

       100,000

05-01-2021 14:14:59

ung ho ms 3977

       100,000

05-01-2021 14:18:10

Giup MS 3979 chi Duong Thi Loan; Ha Tinh

       300,000

05-01-2021 14:29:30

Ung Ho Ma (3978) xay dung truong; VO MINH KHOI

       300,000

05-01-2021 14:31:14

giup MS 3978 chung tay xay truong Lap Loa

       300,000

05-01-2021 14:34:27

DIEP AN DUC Chuyen tien ung ho ma so 3979 (Duong Thi Loan)

       100,000

05-01-2021 15:00:36

3956; chi Lan;   Hai Duong. chuc 2 me con khoe manh

       100,000

05-01-2021 15:03:48

CT DEN: 100515102655 ung ho ma so 3979

         50,000

05-01-2021 15:30:18

Le Minh Duc chuyen tien Ma so 3979

       100,000

05-01-2021 15:37:45

Ha Thi Tuyet chuyen tien ung ho anh Ninh

         50,000

05-01-2021 15:43:38

ung ho 3979

     2,000,000

05-01-2021 15:51:42

ung ho MS 3979 chi Duong Thi Loan. Huong Son; Cam Son;   Cam Xuyen; Ha Tinh.

       100,000

05-01-2021 15:59:41

CT DEN: 100508014558 Chi Duong Thi Loan MS3979 FT21005091402017

       200,000

05-01-2021 16:31:37

Ma so 3972; Tran Kim Dung; Ninh Binh

       300,000

05-01-2021 16:37:31

Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan

       100,000

05-01-2021 16:50:54

CT DEN: 100516106933 Chut long Ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

       300,000

05-01-2021 17:14:20

ung ho ma so 3979 chi Duong Thi Loan

       100,000

05-01-2021 17:21:49

Chi chuyen tien uh gd c duong thi loan ha tinh

       500,000

05-01-2021 18:00:27

LPT ung ho ms 3978 Chung tay xay dung diem truong Lap Loa

       200,000

05-01-2021 18:01:56

LPT ung ho ms 3979 Chi Duong Thi Loan

         50,000

05-01-2021 18:18:14

3967; Nguyen Van Hoa

       500,000

05-01-2021 18:19:32

3962; Nguyen Thi Huong

       500,000

05-01-2021 18:21:30

3966; Le Thi Minh

       200,000

05-01-2021 18:22:13

3979; Duong Thi Loan

       200,000

05-01-2021 18:23:35

3973; Tran Thi Hue

       200,000

05-01-2021 18:24:38

3976; Chi H Ngeng

       200,000

05-01-2021 18:25:36

3975; Tran Van Kim

       100,000

05-01-2021 18:26:14

3974; Ma Thi Hang

       100,000

05-01-2021 18:26:34

CK ung ho 25 hoan canh 3954 den 3978

     2,500,000

05-01-2021 18:26:51

3977; Nguyen Thi Be

       100,000

05-01-2021 19:46:42

CT DEN: 100519128477 Ma so 3976 Chi H'Ngeng Dia chi BuonBu Dak

         71,688

05-01-2021 19:55:57

CT DEN: 100512264816 Phan Ngoc Linh phap danh Linh Chi ck ung ho FT21005092180094

       300,000

05-01-2021 20:55:15

ung ho a Ninh chay than (ma so 3979)

       100,000

05-01-2021 21:29:24

3977; Nguyen Thi Be

       100,000

05-01-2021 22:33:27

Luong Khanh Duy gui 3979 Duong Thi Loan

       200,000

05-01-2021 22:38:24

3979; Ung ho chi Duong Thi Loan

       200,000

06-01-2021 01:45:29

Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan; thoi gian GD: 05/01/2021 23: 55: 53

       100,000

06-01-2021 01:45:44

Ma so 3976 Chi HNgeng; thoi gian GD: 05/01/2021 23: 58: 29

       100,000

06-01-2021 01:45:52

Ma so 3977 Ba Nguyen Thi Be; thoi gian GD: 05/01/2021 23: 59: 58

       100,000

06-01-2021 01:46:45

Ma so 3979 Duong Thi Loan; thoi gian GD: 06/01/2021 00: 08: 10

       300,000

06-01-2021 05:12:08

ma so 3975

         50,000

06-01-2021 07:10:47

ung ho quy giup cac hoan canh kho khan

       200,000

06-01-2021 07:26:58

CT DEN: 100600449514 Ms 3980 ung ho c Bui Thi Lai FT21006810509764

       100,000

06-01-2021 07:30:28

CT DEN: 100600450477 Ms 3979 ung ho c Duong Thi Loan FT21006719709130

       100,000

06-01-2021 08:12:17

MS 3980 -   chi Bui Thi Lai - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

       100,000

06-01-2021 08:14:36

TRAN TRONG THANG ung ho ms 3980; chi bui thi lai

       100,000

06-01-2021 08:17:58

ung ho ms 3980 chi bui thi lai

         50,000

06-01-2021 08:31:30

uh ms 3980 Bui Thi Lai

       200,000

06-01-2021 08:37:28

Nguyen Thi Bich Thuy chuyen tien tu thien

       100,000

06-01-2021 08:38:39

Chi Bui Thi Lai ma so 3980 Con Cuong Nghe An

         50,000

06-01-2021 08:43:40

DO DANH HIEN ung ho ms 3980; chi Bui Thi Lai

       100,000

06-01-2021 08:45:47

3980; Bui Thi Lai

     1,000,000

06-01-2021 08:47:34

Ma so 3980 Chi Bui Thi Lai Thon Bai Oi xa Chi Khe huyen Con Cuong Nghe An DT 0815526545

         20,000

06-01-2021 09:01:15

CT DEN: 100602501301 UH ma so 3980 chi bui thi lai FT21006931515020

       100,000

06-01-2021 09:33:26

Ung ho maso 3980 Bui Thi Lai Nghe An

       300,000

06-01-2021 09:41:41

So GD goc: 10010378 Ung ho Ms 3980

         50,000

06-01-2021 10:06:39

3980; bui thi lai

       200,000

06-01-2021 10:09:07

Ung ho MS 3980 Chi Bui Thi Lai

       500,000

06-01-2021 10:11:46

CT DEN: 100610421234 TRAN QUANG HUY GIUP MS 3979

       400,000

06-01-2021 10:18:57

ung ho ms 3980 chi Bui Thi Lai

       200,000

06-01-2021 10:22:19

gui tien ung ho me con chi bui thi Lai

       500,000

06-01-2021 10:22:46

3980; Bui Thi Lai

       200,000

06-01-2021 10:24:01

Ung ho Ma so 3980 Chi Bui Thi Lai

       200,000

06-01-2021 10:27:32

CT DEN: 100603587722 ma so 3980 FT21006057239693

         50,000

06-01-2021 10:30:11

TAO DUC TRUNG ung ho ms 3979

       100,000

06-01-2021 10:37:57

Ma so 3980 Chi Bui Thi Lai

       100,000

06-01-2021 10:52:38

tu thien ma so 3980

       150,000

06-01-2021 11:14:50

Le Duc Anh chuyen tien

         50,000

06-01-2021 11:27:59

UH MS 3980; chi Bui Thi Lai

       200,000

06-01-2021 11:47:25

ung ho ma so 3978; 3979; 3980 moi TH 1 tr

     3,000,000

06-01-2021 12:15:55

CT DEN: 100605562981 Hua Ba Minh ung ho chi Bui Thi Lai o Nghe An nuoi 3 con nho

       500,000

06-01-2021 12:49:23

Ungho MS 3980 chi Lai

       200,000

06-01-2021 13:20:34

ung ho ms 3980

       150,000

06-01-2021 13:32:03

Luu Van Trang chuyen tien

         50,000

06-01-2021 13:43:54

Ung ho Ma so 3980 Chi Bui Thi Lai

       200,000

06-01-2021 14:03:52

BNL ho tro MS 3980 chi Bui Thi Lai

       200,000

06-01-2021 14:06:06

Duong Thi Quynh Hoa chuyen tien ung ho chi DINH THI NHO VO A CHIEN O LA PHU NINH KHANG HOA LU NINH B

     1,000,000

06-01-2021 14:48:24

Ma so 3980 co len nhe chi Bui Thi Lai

       100,000

06-01-2021 15:47:17

Ma so 3980 chi Bui Thi Lai

       200,000

06-01-2021 15:56:56

ung ho ma so 3980

       100,000

06-01-2021 16:33:49

ung ho ms 3980

       200,000

06-01-2021 16:46:10

MS 3980 chi Lai Nghe An

       100,000

06-01-2021 16:48:21

MS 3976 chi H Ngeng

       100,000

06-01-2021 17:00:37

NGO XUAN LAP Chuyen tien

         50,000

06-01-2021 17:13:23

LPT ung ho ms 3980 Chi Bui Thi Lai

       100,000

06-01-2021 18:24:06

ma so 3908 bui thi Lai

       100,000

06-01-2021 19:23:55

ma so 3980

         50,000

06-01-2021 19:28:31

chuyen tien ung ho ma so 3980 chi Bui thi Lai. Thon bai oi xa chi khe huyen con cuong nghe an

       300,000

06-01-2021 20:14:57

3980; nguyen hung son ung ho bui thi lai

       100,000

06-01-2021 20:34:33

chuyen tien ung ho Ma so 3980

       100,000

06-01-2021 21:05:30

CT DEN: 100609033866 Nguyen Thanh Son chuyen tien ung ho ma so 3976 chi HNgeng

       500,000

06-01-2021 21:08:01

3978 xay dung diem truong lap loa

       200,000

06-01-2021 21:19:00

Pham Thi Thanh Loan chuyen tien ung ho ma so 3980

       100,000

06-01-2021 21:22:09

Nguyen Minh Viet ung ho MS 3980

       200,000

06-01-2021 21:45:44

3980;

       100,000

06-01-2021 22:43:42

3980; chi Bui thi Lai

         50,000

07-01-2021 01:35:35

3979; Duong T Loan; Ha Tinh;   thoi gian GD: 06/01/2021 23: 55: 04

       100,000

07-01-2021 06:19:06

ms 3981; ong Dau Thanh Toan

       200,000

07-01-2021 08:15:49

Le Duc Anh chuyen tien

         50,000

07-01-2021 08:43:00

So GD goc: 1 000 0274 LP VNM100NOC UNG HO CAC MA SO 3972, 3973,   3976, 3978, 3979 VA 3980 MOI MA SO 500K

     3,000,000

07-01-2021 08:49:59

Ma so 3981 chuyen toi Ong Dau Thanh Toan xom Gom xa Nghi Yen huyen Nghi Loc Nghe An gui tang em Dan

       200,000

07-01-2021 09:24:01

So GD goc: 1 000 7709 Ung ho Ms 3981

         50,000

07-01-2021 09:52:50

Ma so 3981 Ong Dau Thanh Toan DT 0978905249

       300,000

07-01-2021 09:56:04

Doan Trang giup ms 3979 Anh Tran Van Ninh

       300,000

07-01-2021 10:02:36

Ung ho ma so 3981; ong Dau Thanh Toan

       500,000

07-01-2021 10:10:11

Pham Thi Bich Man chuyen tien ung ho ma so 3981

       200,000

07-01-2021 10:35:50

Ung ho ma so 3980; chi Bui Thi Lai

       500,000

07-01-2021 11:09:11

Ms 3981

       200,000

07-01-2021 11:36:34

CT DEN: 100704144138 Ung ho ma so 3979 chi Duong Thi Loan

     1,000,000

07-01-2021 11:49:08

MS 3981 -   ong Toan - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

       100,000

07-01-2021 11:53:20

3981; ong Dau Thanh Toan

       100,000

07-01-2021 11:55:30

Nguyen Thi Bich Thuy chuyen tien tu thien ma so 3981 Dau Thanh Toan

       100,000

07-01-2021 11:59:39

Ma so 3981 Ong Dau Thanh Toan xom Gom xa Nghi Yen huyen Nghi Loc Nghe An

       100,000

07-01-2021 13:01:04

Giup Ma so 3981 Ong Dau Thanh Toan xom Gom xa Nghi Yen huyen Nghi Loc Nghe An

       100,000

07-01-2021 13:36:52

CT DEN: 100713522610 ung ho nhan ai ma so 3981

       100,000

07-01-2021 14:17:18

CT DEN: 100700919760 MS 3981

       100,000

07-01-2021 15:41:45

Ung ho ma 3981

       500,000

07-01-2021 16:30:45

UNG HO XAY CAU KHUYEN HOC DAN TRI

         10,000

07-01-2021 16:38:15

GIUP 4MS: 3978, 3979, 3980, 3981

         20,000

07-01-2021 18:21:13

3980;

       150,000

07-01-2021 19:00:37

3981; DAU THANH TOAN

       100,000

07-01-2021 19:28:25

LPT ung ho ms 3981 Ong Dau Thanh Toan xom Gom xa Nghi Yen huyen Nghi Loc Nghe An

       100,000

07-01-2021 20:18:58

uhms3980; 3981

       200,000

07-01-2021 21:49:32

Bui Hai Ly o Bac Ninh ung ho ma so 3981

       100,000

07-01-2021 22:06:49

ung ho ma so. 3981

       100,000

08-01-2021 00:57:12

CT DEN: 100716101380 Ung ho 3981 dau thanh toan FT21008322725391;   thoi gian GD: 07/01/2021 23: 11: 31

       500,000

08-01-2021 08:09:26

Em hoc gioi cham lo me nhe

       100,000

08-01-2021 08:29:48

CT DEN: 100801661294 Ung ho ma so 3980 Bui Thi Lai

     1,000,000

08-01-2021 09:03:43

Bui Thi Nhien chuyen tien ung ho ma so 3981

       200,000

08-01-2021 09:14:34

Le Duc Anh chuyen tien

         50,000

08-01-2021 09:48:04

ung ho ma so 3980 bui thi lai nghe an

       200,000

08-01-2021 10:11:44

ung ho Ma so 3982 bao dan tri

       100,000

08-01-2021 10:14:43

ung ho ma so 3982 chau Nguyen Thanh Dat

       300,000

08-01-2021 10:18:35

Le Duc Anh chuyen tien

         50,000

08-01-2021 10:19:26

3982; Nguyen Thanh Dat

       500,000

08-01-2021 10:30:15

ms 3966 le thi minh

       500,000

08-01-2021 10:47:53

NGO THI QUYEN Chuyen tien ung ho Ms 3982; nguyen van dat; nghe an

       300,000

08-01-2021 10:48:53

ma so 3982em Nguyen Thanh Datdt - 0328238895

       200,000

08-01-2021 10:54:34

CT HIEP VUONG UNG HO MA SO 3976 CHI H'NGENG

     1,000,000

08-01-2021 11:08:53

Pham Gia Tu giup Ms 3957

         50,000

08-01-2021 11:09:20

Pham Gia Tu giup Ms 3958

         50,000

08-01-2021 11:09:48

Pham Gia Tu giup Ms 3959

         50,000

08-01-2021 11:10:18

Pham Gia Tu giup Ms 3960

         50,000

08-01-2021 11:15:50

NGUYEN THI HAI NAM Chuyen tien ung ho ms3981

       100,000

08-01-2021 11:53:09

ma so 3982

       300,000

08-01-2021 11:54:50

ung ho ma so 3980 chi Bui Thi Lai

       300,000

08-01-2021 12:27:45

ZP5V2UABDL5I 210108 000 080891 3975 3976 3977 3978 3979 3980 200k 1 ma so

     1,200,000

08-01-2021 12:31:28

3980; Bui Thi Lai

       200,000

08-01-2021 12:34:13

3982; Nguyen Thanh Dat

       200,000

08-01-2021 12:35:34

ung ho MS 3981 ong Dau thanh Toan va me con chau Dau Thi Dan   DC   xom Gom xa Nghi Yen Nghi Loc NA

       100,000

08-01-2021 12:55:40

MS 3982

         30,000

08-01-2021 14:20:33

ung ho gia dinh chau nguyen thanh dat ma so 3982

       200,000

08-01-2021 14:32:03

MS 3980 chi Bui Thi Lai

       100,000

08-01-2021 14:54:16

Le Anh Tuan giup Ma so 3982   Xin chia se kho khan cung con

       500,000

08-01-2021 15:01:58

Le Anh Tuan giup MS 3980   Xin chia se kho khan cung chi

       300,000

08-01-2021 15:52:59

Hoang Thi Phuong Hung chuyen tien UH ma so 3981 Dau Thanh Toan   xa Nghi Yen; Nghi Loc; Nghe An

       500,000

08-01-2021 15:55:49

TRA XUAN BINH UNG HO XAY CAU KHUYEN HOC DAN TRI

         10,000

08-01-2021 16:00:12

TRA XUAN BINH GIUP MS3982

           5,000

08-01-2021 16:08:20

NGUYEN THI THANH THUY Chuyen tien UNG HO MA SO 3976 CHI HNGENG

       100,000

08-01-2021 16:11:51

NGUYEN THI THANH THUY Chuyen tien UNG HO MA SO 3975 ONG TRAN VAN KIM

       100,000

08-01-2021 16:26:35

ung ho ms 3979

       300,000

08-01-2021 16:28:18

ung ho ms3981

       300,000

08-01-2021 19:35:06

Ng T Muon uh Ms 3974 Ma T Hang.

         80,000

08-01-2021 19:37:45

Ng T Muon uh Ms 3976 Chi H Ngeng.

         50,000

08-01-2021 19:42:33

MS 3982 nguyen thanh dat chuc em manh khoe

       200,000

08-01-2021 19:42:34

Ng T Muon uh Ms 3977   Ng T Be.

         50,000

08-01-2021 19:45:26

Uh Ms 3978 xd truong Lap Loa .

         25,000

08-01-2021 20:52:14

sdt 0915060789 ung ho ma so 3981; Ong Dau Thanh Toan; xim gom; nghi loc; nghi loc; nghe an

       100,000

08-01-2021 21:35:16

uhms3982

       100,000

08-01-2021 22:22:42

ma so 3976 chi HNgeng

       200,000

08-01-2021 22:23:57

ma so 3952 chau Dang Thi Ngoc Chau

       200,000

08-01-2021 22:50:14

CT DEN: 100822889839 Ma so 3982 em Nguyen Thanh Dat - Ma GD: 889839. So TK dich: . . . . 1096. Ma NH dich: 970415

       500,000

09-01-2021 08:14:29

CT DEN: 100901143703 Ung ho ms 3981

       500,000

09-01-2021 08:18:18

Le Duc Anh chuyen tien

         50,000

09-01-2021 08:26:52

ung ho em Nguyen Thanh Dat; ma so 3982

       200,000

09-01-2021 10:10:38

ung ho ms 3982 Nguyen Thanh Dat

       200,000

09-01-2021 10:13:04

CT DEN: 100903852536 ung ho ms 3976

       800,000

09-01-2021 10:15:13

ung ho ms 3980 chi Bui Thi Lai

       100,000

09-01-2021 10:30:21

CT DEN: 100910466967 ung ho ma so 3983

       300,000

09-01-2021 10:36:38

3982; em nguyen thanh dat

       100,000

09-01-2021 10:45:21

ung ho ma so 3968

         30,008

09-01-2021 10:46:40

ung ho ms so 3890 va 3892

       200,000

09-01-2021 11:00:24

CT DEN: 100904116915 ung ho ma so 3983 FT21009609171261

         50,000

09-01-2021 13:38:09

ung ho ms 3983

     2,000,000

09-01-2021 14:23:14

cho em Nguyen thanh dat xom Phuong hoang; xa long xa. hung Nguyen; nghe an

       500,000

09-01-2021 14:30:50

LE THANH THANH GIANG Chuyen tien cho Nguyenvan Quan ap nam hung;   xa vinh hung; huyen vinh loi; bac l

       500,000

09-01-2021 14:31:19

MS 3976 chi H. Ngeng

       200,000

09-01-2021 14:34:25

ma so 3983 ong Nguyen van Quan dt - 0399131691

       200,000

09-01-2021 15:53:25

3983

       100,000

09-01-2021 17:19:26

MS 3980; Chi Bui Thi Lai; Nghe An

         50,000

09-01-2021 20:42:56

ung ho ma so 3983 ong Nguyen Van Quan (Bac Lieu)

         50,000

09-01-2021 21:09:50

CT DEN: 100921891390 Ma so 3983 o Nguyen Van Quan - Ma GD: 891390. So TK dich: . . . . 1096. Ma NH dich: 970415

       500,000

09-01-2021 21:53:11

3983; nguyen Van Quan

       300,000

09-01-2021 21:54:10

NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho Ma so 3983 Ong Nguyen Van Quan

       100,000

09-01-2021 22:53:37

ung ho dinh thi anh

       300,000

09-01-2021 23:22:16

LPT ung ho ms 3982 em Nguyen Thanh Dat

       100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 3/1/2021 - 9/1/2021

 

04/01/2021

MB (638172) (giup Ma so 3974?Ma Thi Hang con gai anh Dang)

       300,000

04/01/2021

MB (662156) (Ma so 3971 ung ho cu nguyen thi duc)

       160,000

04/01/2021

MB (722012) (Ma so 3967. E Minh Ha , mong cac con som khoe manh. )

       400,000

04/01/2021

MB (798993) (ung ho chi H Ngeng ma so 3976)

       200,000

04/01/2021

MB (809230) (Nguyen Minh Quang UH MS 3976. 1trieu)

     1,000,000

04/01/2021

IBKING: FT Trace[312993] - [6150205486823 UNG HO MA SO 3976 CHI H NGENG]

       200,000

04/01/2021

MB (866555) (ung ho ma 3976)

       100,000

04/01/2021

389426 - Agribank; 1400206035022; PHAN VAN LIEN ung ho toi ma so 3976

       200,000

04/01/2021

MB (877154) (Ung ho ma so 3975)

         50,000

04/01/2021

MB (885815) (Ms 3976)

       100,000

04/01/2021

940783 - Agribank; 1400206035022; VU VAN TIEN chuyen khoan ms 3976 chi H Ngheng

       100,000

04/01/2021

MB (897722) (VU VAN TIEN chuyen khoan ms 3963 ong Phan Van Thuy)

       200,000

04/01/2021

Ung ho Cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

       500,000

04/01/2021

318237 - Agribank; 1400206035022; Em ung ho gia dinh chi H Ngeng Ma so 3976 tai huyen Dak Mil tinh Dak Nong

       300,000

04/01/2021

MB (037218) (TRAN THANH NGOC uh ms 3977)

       150,000

05/01/2021

MB (088560) (Ung ho ma so 3977)

         50,000

05/01/2021

MB (072051) (TRUONG SY NGUYEN chuyen khoan ung ho anh dang manh tam ma so 3968)

       100,000

05/01/2021

MB (073114) (TRUONG SY NGUYEN ung ho chi hngeng ma so 3976)

       100,000

05/01/2021

MB (100154) (NGUYEN MANH HA ms3979)

       100,000

05/01/2021

MB (107861) (Ung ho m3979)

       500,000

05/01/2021

Giup do ms 3977

       300,000

05/01/2021

061020 - Agribank; 1400206035022; gui toi vo chong Tran Van Ninh chi Duong Thi Loan va con gai Cam Xuyen Ha Tinh ma so 3979

       200,000

05/01/2021

132254 - Agribank; 1400206035022; Le Thi Dang ung ho ma so 3979 Duong Thi Loan

     1,000,000

05/01/2021

783790 - Agribank; 1400206035022; ung ho ms 3976

       200,000

05/01/2021

Vương Kính Tâm giúp đỡ cho BN 3979 chị Dương Thị Loan

       500,000

05/01/2021

MB (182112) (NGUYEN TRONG HUY giup do ma so 3979 chi Duong Thi Loan)

       100,000

06/01/2021

674708 - Agribank; 1400206035022; ung ho ma so 3980 Bui Thi Lai Bai oi chi khe con cuong Nghe An

       100,000

06/01/2021

MB (291057) (Ung ho ma so 3980)

       300,000

06/01/2021

MB (305921) (ms 3980 bui thi lai)

       300,000

06/01/2021

015979 - Agribank; 1400206035022; Ma so 3980 Chi Bui Thi Lan Nam Mo Duoc Su Luu Lu Quang Vuong Phat

         50,000

06/01/2021

Cho mã số 3979 Chị Dương Thị Loan thôn Hương Sơn, Xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 0356993067

       200,000

06/01/2021

Bạn đọc Dan tri ủng hộ CT Nhân ái

       300,000

06/01/2021

MB (348252) (ung ho chi Duong Thi Loan, thon Huong son, xa Cam Son tinh Ha Tinh. Ma so 3979)

       100,000

06/01/2021

IBKING: FT Trace[312636] - [UNG HO MA SO 3976 chi   H Ngeng]

       500,000

06/01/2021

MB (383190) (NGO THI HONG VAN chuyen khoan ung ho 3980)

       200,000

06/01/2021

424593 - Agribank; 1400206035022; Anh Thinh DN ung ho ma3979 chi Duong Thi Loan

     3,000,000

07/01/2021

MB (441289) (Ung ho ma so 3979)

         50,000

07/01/2021

MB (469927) (Ung ho MS 3981)

     1,000,000

07/01/2021

MB (493214) (Chi PHUONG ung ho ma so 3981)

       200,000

07/01/2021

MB (505633) (Huy ck ung ho ms 3979 Duong Thi Loan Cam Xuyen Ha Tinh)

       500,000

07/01/2021

296328 - Agribank; 1400206035022; Le Thi Dang ung ho ma so 3981 Dau Thanh Toan

     1,000,000

07/01/2021

MB (569638) (VU VAN TIEN chuyen khoan den Ma So 3981)

       100,000

08/01/2021

MB (670109) (Ung ho MS 3982 3 anh em mo coi)

       100,000

08/01/2021

020358 - Agribank; 1400206035022; Qua giup em Nguyen Thanh Dat

       200,000

08/01/2021

MB (730407) (VU THI DUONG chuyen khoan MS 3982)

       200,000

09/01/2021

MB (777338) (Thu thao ung ho ms 3976)

       200,000

09/01/2021

MB (788664) (Ma so 3976)

       200,000

09/01/2021

MB (795955) (Ung ho ma so 3980)

         50,000

04/01/2021 09h 37' 56

Chia se kho khan cung gia dinh em Ma Thi Hang. Ms3974

       200,000

04/01/2021 12h 56' 55

MB (830485) (ung ho ms 3976 H Ngen)

       300,000

04/01/2021 13h 57' 09

Ma so 3976 Chi H Ngeng Buon Bu Dak Xa Thuan An Huyen Dak Mil Tinh Dak Nong

       100,000

04/01/2021 13h 57' 10

Ma so 3977 Ba Nguyen Thi Be To 9 Thon Binh Tuy Xa Binh Giang Thang Binh Quang Nam

       100,000

04/01/2021 13h 57' 10

Ma so 3975 Ong Tran Van Kim Xom Nam Thuong Xa Hau Thanh Huyen yen Thanh Nghe An.

       100,000

04/01/2021 17h 56' 55

ATM Fund Transfer (ABM) - 087535

       300,000

04/01/2021 20h 17' 53

MB (766330) (Ma so 3975, ma so 3974, ma so 3973, ma so 3968, ma so 3967. Ung ho moi ma so 100k. )

       500,000

04/01/2021 21h 08' 23

MB (669427) (PHAM THI LAN ANH chuyen khoan ung ho)

       200,000

04/01/2021 23h 33' 21

MB (896198) (Ma so 3976 chi HNgeng)

       200,000

05/01/2021 09h 18' 32

MB (121408) (HO THANH QUOC chuyen khoan ung ho ma so 3979)

     1,000,000

05/01/2021 13h 07' 24

MB (168568) (3979)

     5,000,000

05/01/2021 13h 08' 52

MB (168807) (ung ho ms 3979 Duong thi Loan)

       200,000

05/01/2021 15h 14' 44

MB (194603) (Ngo Diem Ngan)

       200,000

05/01/2021 15h 48' 55

218392 - Agribank; 1400206034036; Ung ho ma so 3979 chi Duong Thi Loan

       100,000

05/01/2021 18h 22' 21

MB (236746) (Ung ho ma so 3979)

       200,000

06/01/2021 08h 44' 16

MB (293023) (Gia dinh Le Thanh Le 36 Lang Ha, Dong Da Ha Noi ung ho gia dinh chi Bui Thi Lai ma so3980)

       300,000

06/01/2021 09h 17' 22

MB (300263) (BUI HUY HOANG ung ho MS. 3980 chi Bui Thi Lai)

       200,000

06/01/2021 10h 15' 35

MB (313570) (Dang Khuong Duy goi ma so 3980)

       500,000

06/01/2021 11h 08' 47

MB (325138) (Gd But Bi ung ho cu Duc MS 3971)

       200,000

07/01/2021 01h 22' 45

MB (443579) (UH chi Lai MS3980)

       120,000

07/01/2021 09h 44' 50

Chia se kho khan cung gia dinh chi Duong Thi Loan MS3979

       200,000

07/01/2021 13h 02' 08

MB (515536) (NGUYEN THANH DIEP chuyen khoan ung ho Dau Thanh Toan. ms 3981)

       100,000

07/01/2021 14h 58' 14

MB (537179) (Ho tro MS 3981, ba Dau Thi Hoan, xom Gom,   xa Nghi Yen, H Nghi Loc, Nghe An)

       500,000

07/01/2021 15h 01' 06

MB (537864) (Ho tro MS 3980, chi Bui Thi Lai, thon Bai Oi, xa Chi Khe,   H Con Cuong, Nghe An)

       500,000

07/01/2021 15h 07' 02

MB (539193) (Ho tro MS 3979, chi Duong Thi Loan, thon Huong Son, xa Cam Son,   H Cam Xuyen, Ha Tinh)

       500,000

09/01/2021 14h 01' 08

MB (862570) (gui cu NGuyen Van Quan ma so 3983)

       500,000

09/01/2021 14h 19' 54

MB (865042) (gui em Nguyen Thanh Dat ma so 3982)

       500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 3/1/2021 - 9/1/2021

 

03/01/2021 02:06:26

REM Tfr Ac: 4411 000 0235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 3975 ong Tran Van Kim Transaction at date 2021 - 01 - 02 - 23. 02. 14

       200,000

03/01/2021 02:10:27

REM Tfr Ac: 1411 000 0199224 NGUYEN DUC TOAN Ma so 3971Cu Nguyen Thi Duc Transaction at date 2021 - 01 - 03 - 01. 55. 49

         50,000

03/01/2021 05:56:17

REM Tfr Ac: 4261 000 0330913 NGUYEN XUAN THO ma so 3976 chi H, Ngeng

       300,000

03/01/2021 08:23:40

REM Tfr Ac: 2201 000 2614011 NGUYEN VAN MINH ck ung ho ms 3976 . Cau mong cho anh chj va gia dinh som vuot qua nhe

       300,000

03/01/2021 08:33:10

REM Tfr Ac: 2151 000 1714503 NGUYEN XUAN TRUONG ma 3976

       100,000

03/01/2021 09:13:04

REM Tfr Ac: 6721 000 0161002 NGUYEN THI HUONG ung ho ma so 3976 chi HNgeng

       500,000

03/01/2021 09:23:44

REM TKThe : 038704060026815, tai VIB. ma so 3976 h ngeng - CTLNHIDI 000 000 794107197 - 11 - CRE - 002

     2,000,000

03/01/2021 09:43:34

REM Tfr Ac: 6311 000 0436701 PHAM MINH TRI GIUP MS 3976 H NGENG

       100,000

03/01/2021 10:00:28

REM Tfr Ac: 2151 000 2344480 NGUYEN THI BICH NGOC Ma so 3976 chi H Ngeng

       200,000

03/01/2021 10:05:59

REM Tfr Ac: 4431 000 0195931 NGUYEN THI DUYEN Chuyen tien ung ho ma so 3976 Chi H Ngeng

       100,000

03/01/2021 10:22:08

REM Tfr Ac: 4281 000 0555774 NGUYEN DANH THONG Chuyen tien

           6,700

03/01/2021 13:50:56

REM Tfr Ac: 12615 000 003806 VO THI SANH Ho tro MS3976 gchi HNgeng

       500,000

03/01/2021 15:08:51

REM Tfr Ac: 6251 000 4015161 RO LAN TIEN Ma so 3976 Chi HNgeng

       200,000

03/01/2021 15:32:33

REM Tfr Ac: 2221 000 3811518 BUI THANH QUY Ung ho Qui Nhan Ai

       500,000

03/01/2021 15:37:13

REM Tfr Ac: 5801 000 0270838 LE VAN TAM Chuyen tien ung ho ma so 3976 Chi H Ngeng

       100,000

03/01/2021 16:24:33

REM Tfr Ac: 3901 000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 3976 chi HNgeng

       100,000

03/01/2021 17:10:44

REM Tfr Ac: 1351 000 0886646 NGUYEN THI HOAI CHAU 3976 Chi H Ngeng

       100,000

03/01/2021 17:23:03

REM Tfr Ac: 1601 000 0477035 HOANG QUOC TUAN ung ho gia dinh chi HNgeng ma so 3976

       300,000

03/01/2021 19:25:55

REM TKThe : 196738916, tai VPB. Nho bao dan tri chuyen tien ung ho gia dinh 5 be co bo om liet giuong o dak lak ma so 3976 - CTLNHIDI 000 000 794962101 - 11 - CRE - 002

       300,000

03/01/2021 19:36:54

REM TKThe : 01710587001, tai Tienphongbank. 3976 chi H Ngeng - CTLNHIDI 000 000 794977765 - 11 - CRE - 002

       100,000

03/01/2021 20:00:33

REM TKThe : 19035390869011, tai TCB. Ung ho CT Nhan ai FT21004922997193 - CTLNHIDI 000 000 795011991 - 11 - CRE - 002

       100,000

03/01/2021 20:23:07

REM TKThe : 14022602442019, tai TCB. Ung ho chi H Ngeng ma so 3976 FT21004461197701 - CTLNHIDI 000 000 795044592 - 11 - CRE - 002

       300,000

03/01/2021 21:28:21

REM Tfr Ac: 4711 000 0710205 O L 026001   212201 0 0   83340718 Ma so 3976

         50,000

03/01/2021 21:42:38

REM Tfr Ac: 1201 000 0248664 NGO VAN HIEN MS3976 chi H Ngheng

       200,000

03/01/2021 21:50:24

REM Tfr Ac: 5621 000 0646534 TRAN QUOC NGHI Ung ho cho chi H Ngeng ma so 3976. Mong gia dinh chi khoe manh.

       300,000

04/01/2021 01:53:07

REM Tfr Ac: 2611 000 1148923 DUONG THANH LONG MS 3976 Chi HNgeng Transaction at date 2021 - 01 - 03 - 23. 15. 03

       100,000

04/01/2021 04:29:10

REM Tfr Ac: 1201 000 0187563 NGUYEN THI THU HANG Ung Ho MS 3977 Nguyen Thi Be

       100,000

04/01/2021 04:30:20

REM Tfr Ac: 1201 000 0187563 NGUYEN THI THU HANG Ung Ho MS 3976 Chi H Ngeng

       200,000

04/01/2021 08:10:48

REM 9910210104 000 18 BO - HO VIET TAN FO - 2611 000 2631994 Bao Dien tu Dan tri DTLS - IBBAO TRAN BEN TRE UNG HO CHI HNGEN G, TINH DAK NONG -   MS 3976 Bank Charge . 00 VAT . 00

       100,000

04/01/2021 08:24:44

REM Tfr Ac: 4681 000 1535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 3977 ba Nguyen Thi Be

       200,000

04/01/2021 08:28:56

REM Tfr Ac: 2201 000 0901072 NGUYEN NGOC VUONG giup do hoan canh ms3977

     1,000,000

04/01/2021 08:30:13

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO BA NGUYEN THU BE MA SO 3977

         10,000

04/01/2021 08:33:27

REM Tfr Ac: 6711 000 0785371 PHAM THANH LAM Ung ho ma so 3976 chi H Ngeng

       200,000

04/01/2021 08:44:44

REM Tfr Ac: 2161 000 0143961 VU DUC PHUONG Chuyen tien ung ho ong Tran Van Kim ma so 3975

         50,000

04/01/2021 08:50:42

REM 991021010406208 BO - BUI THI MAI HUONG FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - UNG HO MS 3967 Bank Charge . 00 VAT . 00

       300,000

04/01/2021 08:51:04

REM Tfr Ac: 2171 000 0315077 TRINH THI HONG gui tang ms 3967

       100,000

04/01/2021 08:51:39

REM Tfr Ac: 6421 000 0493654 PHAM HUY CUONG ung ho Ma so 3976 Chi H Ngeng

       300,000

04/01/2021 09:55:32

REM Tfr Ac: 1601 000 0477035 HOANG QUOC TUAN Ung ho ba Nguyen Thi Be ma so 3977

       200,000

04/01/2021 10:33:29

REM Tfr Ac: 2111 000 1566210 PHUNG VAN MANH Chuyen tien ung ho ba Nguyen thi Be ma so 3977

         50,000

04/01/2021 10:55:59

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 3977 con chi nguyen thi be o quang nam

       300,000

04/01/2021 11:12:18

REM Tfr Ac: 6501 000 1199574 TRAN VAN PHUOC CT HO TRO MS 3970 (100. 000   VND), HO TRO MS 3971 (100.   000 VND), HO TRO MS 3972 (100.   000 VND), HO TRO MS3973 (100.   000 VND)

       400,000

04/01/2021 11:23:53

REM Tfr Ac: 3751 000 0298065 PHAM HOANG MINH ms 3976 ung ho chi HNgeng

       100,000

04/01/2021 11:26:01

REM TKThe : 156901261, tai VPB. Ma so 3972 chau Tran Kim Dung - CTLNHIDI 000 000 795845470 - 11 - CRE - 002

       100,000

04/01/2021 11:26:32

REM Tfr Ac: 3751 000 0298065 PHAM HOANG MINH ms 3977 ung ho ba Nguyen Thi Be

       100,000

04/01/2021 12:11:36

REM TKThe : 19033911940015, tai TCB. Ma so 3977 ba Nguyen Thi Be. Thang Binh,   Quang Nam. Tamlongnhanai FT21004082290681 - CTLNHIDI 000 000 795963992 - 11 - CRE - 002

       200,000

04/01/2021 12:15:38

REM TKThe : 19033911940015, tai TCB. Ma so 3976,   chi H Ngeng, Dak Mil, Dak Nong,   FT21004428188267 - CTLNHIDI 000 000 795972951 - 11 - CRE - 002

       200,000

04/01/2021 12:17:20

REM TKThe : 2048827, tai ACB. UNG HO MS 3961, 3962,   3965, 3967, 3968,   3969, 3970, 3973,   3976, 3977: 100K - 040121 - 12: 16: 44 052559 - CTLNHIDI 000 000 795976722 - 11 - CRE - 002

     1,000,000

04/01/2021 12:20:07

REM TKThe : 19033911940015, tai TCB. Ma so 3973,   ba Tran Thi Hue, Thanh Chuong, Nghe An FT21004004383718 - CTLNHIDI 000 000 795982799 - 11 - CRE - 002

       200,000

04/01/2021 15:12:38

REM Tfr Ac: 1171 000 0161721 LE VAN QUY Ho tro Ong Tran Van Kim, Ma so 3975. Ngu Xom Nam Thuong, Xa Hau Thanh, Huyen Yen Thanh, Tinh Nghe An. Bi anh huong chat doc da cam va vo bi tai bien dang dieu tri.

       300,000

04/01/2021 15:18:31

REM Tfr Ac: 1171 000 0161721 LE VAN QUY Chuyen tien ho tro binh nhan Nguyen Thi Oanh ma so 3945,   dang dieu tri tai Khoa noi 5,   Binh vien K Tan Trieu.

       200,000

04/01/2021 15:23:11

REM Tfr Ac: 1231 000 0400571 NGUYEN HOANG GIANG -   Ung ho ma so 3977

       300,000

04/01/2021 15:35:03

REM Tfr Ac: 1171 000 0161721 LE VAN QUY Ho tro Chi H Ngeng, Ma so 3976. Ngu tai Buon Bu Dak, Xa Thuan An, Huyen Dak Mil, Tinh Dak Nong. Gia dinh co hoan canh kho khan, chong bi tai nan, khong lao dong duoc.

       200,000

04/01/2021 16:10:27

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3977

         20,000

04/01/2021 16:37:49

REM Tfr Ac: 1231 000   000 5790 DO THIEU KIEN - ung ho ma so 3977 Nguyen Thi Be

       200,000

04/01/2021 18:59:36

REM Tfr Ac: 6561 000 0172556 NGUYEN VAN NHA giup do ms 3976 chi Hngeng

       500,000

04/01/2021 19:23:02

REM Tfr Ac: 7411 000 0261613 HUYNH THANH CHI Thanh Chi ung ho ma so 3977

       200,000

04/01/2021 21:17:51

REM TKThe : 19036454007013, tai TCB. Ma so 3976 Chi H Ngeng FT21005208473689 - CTLNHIDI 000 000 797336841 - 11 - CRE - 002

       200,000

04/01/2021 22:37:58

REM Tfr Ac: 2201 000 3362872 NGUYEN MAI CHI lop F1100 IELTS FIGHTER 44 Tran Quoc Hoan, Ha Noi ung ho cac hoan canh kho khan MS3976,   MS3977, MS3973

       530,000

05/01/2021 06:55:03

REM Tfr Ac: 6351 000 0139691 LE THANH DAM ung ho ma 3979

       200,000

05/01/2021 07:03:41

REM TKThe : 97018014, tai VPB. Bui Duc Tien ho tro Chi Duong Thi Loan Ms 3979 - CTLNHIDI 000 000 797543838 - 11 - CRE - 002

       200,000

05/01/2021 07:26:32

REM TKThe : 9704229247397529, tai MB. 3979 duongthiloan - CTLNHIDI 000 000 797560455 - 11 - CRE - 002

         50,000

05/01/2021 07:51:37

REM Tfr Ac: 2611 000 1180226 NGUYEN DUC HUNG Chuyen tien ung ho ma so 3978

       150,000

05/01/2021 08:07:15

REM Tfr Ac: 1211 000 0138753 NGUYEN HUY HA -   UNG HO CO TRAN THI HUE MS 3973,   NGUYEN VAN HOA MS 3967

       100,000

05/01/2021 08:16:09

REM Tfr Ac: 4451 000 0182362 NGUYEN THI THU TRANG Ung ho MS 3967, Bao Huy

       200,000

05/01/2021 08:18:44

REM Tfr Ac: 4711 000 0640524 PHAM VAN SAU Chuyen tien ung ho ma 3979

       300,000

05/01/2021 08:37:58

REM Tfr Ac: 4681 000 1535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 3979 chi Duong Thi Loan

       200,000

05/01/2021 08:38:05

REM TKThe : 057704060130450, tai VIB. ms 3979 ,   chuc anh Ninh manh khoe .   - CTLNHIDI 000 000 797669143 - 11 - CRE - 002

         50,000

05/01/2021 08:54:54

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 3978 chi duong thi loan

       300,000

05/01/2021 08:57:40

REM Tfr Ac: 1281 000   000 1535 PHAM THI XUYEN Chuyen tien ung ho MS3979 chi Duong Thi Loan o Ha Tinh

       300,000

05/01/2021 09:21:32

REM Tfr Ac: 5601 000 1310050 NGUYEN THANH DAT Ung ho ma so 3979

       200,000

05/01/2021 09:21:58

REM Tfr Ac: 2111 000 0389849 HOANG ANH DUNG quyen gop ung ho ma so 3979 chi Duong Thi Loan,   dia chi thon Huong Son, xa Cam Son, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh

       300,000

05/01/2021 09:25:30

REM Tfr Ac: 1201 000 6006727 DUONG HONG QUAN ung ho ma so 3976 chi H Ngeng

       200,000

05/01/2021 09:28:42

REM Tfr Ac: 1221 000 0300814 TRAN DAI NGHIA Ung ho MS3957, MS3962, MS3963, MS3966,   MS3967, MS3979

       600,000

05/01/2021 09:29:16

REM Tfr Ac: 2161 000 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 3979

       200,000

05/01/2021 09:41:31

REM Tfr Ac: 2201 000 0675094 TRAN DINH LAN -   Ung ho Ms 3979 chi Duong Thi Loan

       200,000

05/01/2021 09:53:01

REM Tfr Ac: 1351 000 0398132 TRUONG THANH THAO Ung ho MS 3979 Duong Thi Loan

       200,000

05/01/2021 10:11:05

REM Tfr Ac: 4551 000 8999888 NGUYEN THANH Chuyen tien ma so 3979 duong thi loan, dia chi thon huong son, cam son, cam xuyen,   ha tinh

     2,000,000

05/01/2021 10:18:59

REM TKThe : 162682449, tai ACB. 3979DUONGTHILOAN - 050121 - 10: 18: 38 214824 - CTLNHIDI 000 000 797933912 - 11 - CRE - 002

       500,000

05/01/2021 10:22:46

REM Tfr Ac: 3601 000 0077664 O L 026001   212201 0 0   83395452 uhms 3976, 3977, 3978

       210,000

05/01/2021 10:37:24

REM Tfr Ac: 2201 000 1177858 VU XUAN THANG Ma so 3979 chi Duong Thi Loan

       100,000

05/01/2021 10:40:33

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO CHU DUONG THI LOAN MA SO 3979

         10,000

05/01/2021 11:09:14

REM Tfr Ac: 5901 000 0085451 TRAN QUANG VINH Chuyen tien

         50,000

05/01/2021 11:11:28

REM Tfr Ac: 5101 000 0195976 TRINH THI HANG Co gang len em nhe

       100,000

05/01/2021 11:18:02

REM Tfr Ac: 3101 000 0795013 HO THI HOAI TAM Ung ho benh nhan ma so 3979 chi Duong Thi Loan

       200,000

05/01/2021 11:19:48

REM Tfr Ac: 3101 000 0795013 HO THI HOAI TAM Ung ho benh nhan ma so 3974 chi Ma Thi Hang . con gai anh Dang

       200,000

05/01/2021 12:24:54

REM Tfr Ac: 1411 000 0199224 NGUYEN DUC TOAN Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan

         50,000

05/01/2021 12:40:29

REM TKThe : 19035044583010, tai TCB. 3979 duong thi loan FT21005820122504 - CTLNHIDI 000 000 798294270 - 11 - CRE - 002

       150,000

05/01/2021 12:43:53

REM Tfr Ac: 6211 000 0449618 VO SY ung ho ma 3979, duong thi loan

       100,000

05/01/2021 13:25:43

REM Tfr Ac: 2681 000 0201521 NGUYEN THI HANG ung ho ma so 3979

       200,000

05/01/2021 13:59:53

REM Tfr Ac: 4501 000 2443911 VU KHAC TIEM ung ho MS 3979

       250,000

05/01/2021 14:03:14

REM TKThe : 195378948, tai VPB. Ung ho ma so 3971 cu 81 cham con dai Con chuc cu suc khoe - CTLNHIDI 000 000 798463203 - 11 - CRE - 002

       100,000

05/01/2021 14:04:33

REM TKThe : 195378948, tai VPB. Ung ho ma so 3979 cho bo chau Huyen Chuc ca nha manh khoe - CTLNHIDI 000 000 798466687 - 11 - CRE - 002

       100,000

05/01/2021 14:07:39

REM TKThe : 10664777, tai ACB. UNG HO MS 3979 DUONG THI LOAN - 050121 - 14: 07: 38 269017 - CTLNHIDI 000 000 798474805 - 11 - CRE - 002

       100,000

05/01/2021 14:09:47

REM Tfr Ac: 3601 000 0101651 TRAN THI HA Chuyen tien ung ho MS 3979

         50,000

05/01/2021 14:42:50

REM Tfr Ac: 4331 000 0232066 VU VAN THANH ung ho ma so 3979

       200,000

05/01/2021 14:55:52

REM Tfr Ac: 5101 000 0234949 LE QUANG THANH Ung ho MS 3979 Duong Thi Loan

       200,000

05/01/2021 15:11:48

REM Tfr Ac: 3131 000 0604998 VO THI NGOC TRAM ung ho ma so 3977

         50,000

05/01/2021 15:12:08

REM Tfr Ac: 3131 000 0604998 VO THI NGOC TRAM ung ho ma so 3979

         50,000

05/01/2021 15:23:24

REM Tfr Ac: 4501 000 2807669 LE MINH TUAN ung ho ma so 3979, chi Duong Thi Loan, Thon Huong Son, xa Cam Son,   huyen Cam Xuyen, Ha Tinh, dien thoai 0356993067

       500,000

05/01/2021 15:30:42

REM Tfr Ac: 2611 000   000 3843 VU THI BOI HUONG ma so 3979 chi Duong Thi Loan, Huong Son,   Cam Son Ha Tinh

       200,000

05/01/2021 15:31:15

REM TKThe : 1111, tai AGRIBANK. ACHDNTN HONG NGOC UNG HO MA SO 3976 CHI H NGANG DAK NONG - ACH020097040501051529442021 000 0467587

       500,000

05/01/2021 15:49:27

REM Tfr Ac: 7211 000 0090732 LE NHUT TRUNG ung ho ma so 3979

         50,000

05/01/2021 16:03:14

REM Tfr Ac: 2221 000 0284272 NGUYEN PHUONG LINH Nguyen Phuong Linh 17 To Huu ung ho MS 3971

       200,000

05/01/2021 16:04:38

REM Tfr Ac: 6521 000 0378091 HUYNH TRAN TOAN THAN Chuyen tien giup ba nguyen thi be. MS 3977. Mong be My Giang som dc chua benh.

     2,000,000

05/01/2021 16:13:43

REM Tfr Ac: 4501 000 2807669 LE MINH TUAN ung ho ma so 3976, chi HNgeng, Buon Bu Dak, Thuan An,   Dak Mil, Dak Nong, SDT 0388363650

       500,000

05/01/2021 16:21:16

REM Tfr Ac: 2221 000 0247390 NGUYEN NGOC BICH ung ho ma so 3979

       300,000

05/01/2021 17:04:02

REM Tfr Ac: 4261 000 0081275 VU ANH THU Ho tro chi Duong T Loan Ma so 3979

       200,000

05/01/2021 19:19:02

REM Tfr Ac: 7621 000 0096979 LE TRONG CHUONG Ho tro chi Duong Thi Loan. ma so 3979

       500,000

05/01/2021 20:43:55

REM Tfr Ac: 4431 000 0205575 PHAM QUOC CUONG Chuyen tien

       100,000

05/01/2021 21:17:34

REM TKThe : 19036202997010, tai TCB. Ung ho ma so 3979 mong anh som khoi benh FT21006403565303 - CTLNHIDI 000 000 799612279 - 11 - CRE - 002

       200,000

05/01/2021 22:03:11

REM Tfr Ac: 7351 000 0172075 HUYNH VAN QUOC cau mong cho a tran van ninh mau khoe

       200,000

05/01/2021 22:53:55

REM Tfr Ac: 2171 000 0603107 DO HAI DUONG ung ho ms 3978 xay truong Lap Loa

       300,000

06/01/2021 02:48:03

REM Tfr Ac: 2201 000 0481334 NGUYEN THI HUONG ung ho ma so 3979 Transaction at date 2021 - 01 - 05 - 23. 25. 12

       100,000

06/01/2021 02:51:45

REM Tfr Ac: 6421 000 0348480 TRINH HOANG YEN chi Duong Thi Loan, thon Huong Son, xa Cam Xuyen, tinh Ha Tinh Transaction at date 2021 - 01 - 06 - 01. 59. 35

         50,000

06/01/2021 07:10:02

REM Tfr Ac: 1681 000 0414180 TRAN THI THUY VAN ung ho ms 3980

     1,000,000

06/01/2021 07:10:37

REM Tfr Ac: 1681 000 0414180 TRAN THI THUY VAN ung ho ms 3978

     1,000,000

06/01/2021 07:10:59

REM Tfr Ac: 1681 000 0414180 TRAN THI THUY VAN ung ho ms 3977

     1,000,000

06/01/2021 07:11:28

REM Tfr Ac: 1681 000 0414180 TRAN THI THUY VAN ung ho ms 3976

     1,000,000

06/01/2021 07:11:58

REM Tfr Ac: 1681 000 0414180 TRAN THI THUY VAN ung ho ms 3975

     1,000,000

06/01/2021 07:12:28

REM Tfr Ac: 1681 000 0414180 TRAN THI THUY VAN ung ho ms 3974

     1,000,000

06/01/2021 07:12:58

REM Tfr Ac: 1681 000 0414180 TRAN THI THUY VAN ung ho ms 3974

     1,000,000

06/01/2021 07:13:19

REM Tfr Ac: 1681 000 0414180 TRAN THI THUY VAN ung ho ms 3972

     1,000,000

06/01/2021 07:13:38

REM Tfr Ac: 1681 000 0414180 TRAN THI THUY VAN ung ho ms 3971

     1,000,000

06/01/2021 07:14:03

REM Tfr Ac: 1681 000 0414180 TRAN THI THUY VAN ung ho ms 3970

     1,000,000

06/01/2021 07:14:40

REM Tfr Ac: 1681 000 0414180 TRAN THI THUY VAN ung ho ms 3970

     1,000,000

06/01/2021 07:18:50

REM Tfr Ac: 1201 000 6991984 TRINH DUY ANH ung ho 3976 3977 3979 3980

     1,200,000

06/01/2021 07:19:02

REM Tfr Ac: 3601 000 0121446 DO VAN HOAI ung ho ma 3980

       100,000

06/01/2021 07:20:49

REM Tfr Ac: 3601 000 0121446 DO VAN HOAI ung ho ma 3980

       100,000

06/01/2021 08:01:59

REM Tfr Ac: 5611 000 0336874 VO THI THU HUONG Xin gui A Tran Van Ninh

       100,000

06/01/2021 08:05:21

REM Tfr Ac: 4501 000 2443911 VU KHAC TIEM ung ho MS 3980

       250,000

06/01/2021 08:14:51

REM Tfr Ac: 4111 000 0273506 PHAN THE ANH ung ho ma so 3980 bui thi lai

       100,000

06/01/2021 08:19:53

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 3980 gd chi bui thi lai

       300,000

06/01/2021 08:21:17

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO CHI BUI THI LAI MA SO 3980

         10,000

06/01/2021 08:31:40

REM TKThe : 1008913583, tai SHB. ung ho ma so 3980 Bui Thi Lai - CTLNHIDI 000 000 799945537 - 11 - CRE - 002

       150,000

06/01/2021 08:40:00

REM Tfr Ac: 5131 000   000 6273 NGUYEN THI CHINH Chuyen tien ung ho ms 3980

       500,000

06/01/2021 09:00:31

REM Tfr Ac: 1221 000 0377906 NGUYEN THU TRANG ung ho ma so 3980

       300,000

06/01/2021 09:02:17

REM Tfr Ac: 2111 000 0554595 HOANG DUC TRONG Ung ho 3980

       300,000

06/01/2021 09:04:18

REM Tfr Ac: 6561 000 0172556 NGUYEN VAN NHA giup do ms 3980 chi bui thi lai

       500,000

06/01/2021 09:06:57

REM Tfr Ac: 2151 000 1714503 NGUYEN XUAN TRUONG ma 3980

       100,000

06/01/2021 09:35:32

REM Tfr Ac: 1231 000 0400571 NGUYEN HOANG GIANG ung ho ma so 3980

       200,000

06/01/2021 09:36:57

REM Tfr Ac: 4881 000 0556410 NGUYEN MINH DUC gui 3980

         50,000

06/01/2021 09:49:49

REM Tfr Ac: 4501 000 1946666 TU CHIEU DONG MS 3980 c Bui Thi Lai thon Bai Oi xa Chi Khe Con Cuong Nghe an

       300,000

06/01/2021 09:50:16

REM Tfr Ac: 1501 000 0180385 NGUYEN THANH TUAN ung ho ms 3980

       100,000

06/01/2021 09:51:49

REM TKThe : 0111066655888, tai 191919. Ung ho ma so 3980 - CTLNHIDI 000 000 800147264 - 11 - CRE - 002

       200,000

06/01/2021 10:10:15

REM Tfr Ac: 5221 000   000 7777 BUI DAI THANG HTMS 3980 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

       200,000

06/01/2021 10:27:55

REM Tfr Ac: 1241 000 0249212 KIM HONG HUNG Ho tro ma so 3968 Dang Manh Tam Vinh Linh Quang Trij

     1,000,000

06/01/2021 10:49:47

REM Tfr Ac: 3281 000 0059976 LE THI YEN ma so 3980 chi Bui Thi Lai

       100,000

06/01/2021 10:51:09

REM Tfr Ac: 12312 000 047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3976, chi H Ngeng

       200,000

06/01/2021 10:58:22

REM TKThe : 19027936168015, tai TCB. MS 3980 c Bui Thi Lai FT21006520956500 - CTLNHIDI 000 000 800335655 - 11 - CRE - 002

       300,000

06/01/2021 11:52:52

REM Tfr Ac: 1211 000 0165812 DAO VAN HUNG Chuyen tien ung ho 3 ban nho con cuong nghe an

       200,000

06/01/2021 12:16:30

REM TKThe : 2893507, tai ACB. GIUP MS 3980 C BUI THI LAI DT 0815. 526. 545 - 060121 - 12: 16: 02 445628 - CTLNHIDI 000 000 800530332 - 11 - CRE - 002

       200,000

06/01/2021 12:31:39

REM Tfr Ac: 1471 000 0472750 LAM THI HOANG YEN 3980 Bui thi lai

       200,000

06/01/2021 12:44:14

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3980

         10,000

06/01/2021 13:06:58

REM Tfr Ac: 1291 000 0067057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho Maso 3980

         20,000

06/01/2021 13:13:32

REM Tfr Ac: 7601 000 6886688 TRINH TUAN TRUONG ung ho ma so 3980

       500,000

06/01/2021 13:23:35

REM Tfr Ac: 2121 000 0574378 PHAM THI THANH THUY Chuyen tien ung ho ma so 3980

       200,000

06/01/2021 13:24:34

REM Tfr Ac: 4831 000 0395140 VU QUOC LAP ung ho ma so 3980

       100,000

06/01/2021 13:33:03

REM Tfr Ac: 4661 000 0424906 O L 026001   212201 0 0   83441450 ung ho ma so3980

         50,000

06/01/2021 13:35:32

REM Tfr Ac: 1361 000 0677777 VO XUAN DUC QUYNH Chuyen tien 3980 bui thi lai

       200,000

06/01/2021 13:36:19

REM Tfr Ac: 4661 000 0424906 O L 026001   212201 0 0   83441533 ung ho ma so 3971

         50,000

06/01/2021 13:54:00

REM Tfr Ac: 5101 000 0234949 LE QUANG THANH Ung ho Bui Thi Lai MS 3980

       200,000

06/01/2021 14:00:28

REM Tfr Ac: 2161 000 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 3980

       200,000

06/01/2021 14:31:57

REM Tfr Ac: 1221 000 0897510 HO PHI TRUNG ung ho ma so 3980

       200,000

06/01/2021 16:06:06

REM Tfr Ac: 1161 000 0017553 TRAN THI DIEU HUONG Ung ho Ma so 3976, 3979, 3980

       300,000

06/01/2021 16:50:21

REM Tfr Ac: 1501 000 0066430 NGUYEN TIEN THANH Ung ho ma so 3980

       100,000

06/01/2021 16:51:12

REM Tfr Ac: 1501 000 0066430 NGUYEN TIEN THANH Ung ho ma so 3976

       100,000

06/01/2021 17:34:11

REM Tfr Ac: 7601 000 0930170 HOANG THUY LINH Chuyen tien ung ho MS3980 chi Bui Thi Lai.   Mong 4 me con som on dinh cuoc song va manh khoe

       300,000

06/01/2021 17:37:20

REM Tfr Ac: 4251 000   000 9641 NGUYEN THI THUY NGOC Chuyen tien 3980

     1,000,000

06/01/2021 18:54:57

REM Tfr Ac: 2601 000 0928666 LE TRUNG THANH Ho tro ma so 3980

     1,000,000

06/01/2021 19:46:25

REM Tfr Ac: 1251 000 0149009 TRAN DO DAT Duc Anh ck ung ho Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan

       500,000

06/01/2021 20:29:38

REM Tfr Ac: 1251 000 0149009 TRAN DO DAT Duc Anh ct ung ho Ma so 3979 Chi Duong Thi Loan

       500,000

06/01/2021 21:49:34

REM Tfr Ac: 1231 000   000 4511 TA THI THUC TRANG Chuyen tien ung ho ma so 3980

       200,000

07/01/2021 03:02:12

REM Tfr Ac: 1411 000 0199224 NGUYEN DUC TOAN Ma so 3980 Chi Bui Thi Lai Transaction at date 2021 - 01 - 06 - 23. 30. 46

       100,000

07/01/2021 06:45:54

REM Tfr Ac: 6321 000 0149732 VO THANH LAM ms 3981. ong dau thanh toan

       200,000

07/01/2021 06:54:48

REM Tfr Ac: 5801 000 0314976 VO TRANG Chuyen tien ms3980

       300,000

07/01/2021 07:54:27

REM Tfr Ac: 5101 000 0234949 LE QUANG THANH Ung ho MS 3981 Dau Thanh Toan

       200,000

07/01/2021 07:57:27

REM Tfr Ac: 3601 000 0085913 PHAN THI NHU HUONG Chuyen tien giup ma so 3981

       200,000

07/01/2021 08:16:13

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO ONG DAU THANH TOAN MA SO 3981

         10,000

07/01/2021 08:24:51

REM Tfr Ac: 4111 000 0627352 VU MINH Chuyen tien giup do Ma so 3981 Dau Thanh Toan

     1,000,000

07/01/2021 08:57:09

REM Tfr Ac: 3151 000 1080276 NGUYEN VINH HOANG ma so 3981

       200,000

07/01/2021 09:26:29

REM Tfr Ac: 1201 000 0152923 NGUYEN CONG DUC Chuyen tien den ma so 3981 Dau Thanh Toan

       200,000

07/01/2021 09:54:19

REM Tfr Ac: 2151 000 0410288 TRINH NHU HOA Ung ho ong Toan ma so 3981

       200,000

07/01/2021 09:54:28

REM Tfr Ac: 7601 000 0895677 PHAM NGUYEN VU Ma so 3981 Ong Dau Thanh Toan, xom gom, xa Nghi Yen, Huyen Nghi Loc, Nghe An ,   Ong Toan 0978905249

       200,000

07/01/2021 10:09:25

REM Tfr Ac: 1221 000 0258302 TRUONG DANG VIET THANG HO TRO GD BAC DAU THANH TOAN MS 3981

       300,000

07/01/2021 10:12:56

REM MA SO 3980 BUI THI LAI

       500,000

07/01/2021 10:21:58

REM Tfr Ac: 2121 000 0669201 VU TIEN DUNG Ma so 3981, ong Dau Thanh Toan, xom Gom,   Nghi Loc, Nghe An

       300,000

07/01/2021 10:33:17

REM Tfr Ac: 4831 000 0030539 BUI THI HANH PHUC Chuyen tien cho chau Dan

       300,000

07/01/2021 10:35:06

REM Tfr Ac: 1281 000 0013974 NGUYEN THI THU HANG ung ho ma so 3981

       300,000

07/01/2021 11:15:33

REM Tfr Ac: 2141 000 2967686 NGUYEN THI THU HUONG Chuyen tien ung ho 3981 cho em gai ong dau thanh toan

       300,000

07/01/2021 11:16:58

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 3981 chau dan chau ong dau thanhvtoan

       300,000

07/01/2021 13:46:22

REM Tfr Ac: 2141 000 0014106 PHAM MINH DIEN Chuyen tien ungr hooj

       100,000

07/01/2021 14:07:09

REM Tfr Ac: 6151 000 0356838 DANG HOANG MINH ma so 3981 Ong Dau Thanh Toan

       100,000

07/01/2021 14:10:41

REM Tfr Ac: 6151 000 0356838 DANG HOANG MINH ma so 3976 chi H Ngeng

       100,000

07/01/2021 14:44:45

REM Tfr Ac: 1201 000 5873247 O L 026001   212201 0 0   83481983 Ung ho ong dau thanh toan ma: 3981

         50,000

07/01/2021 14:48:44

REM Tfr Ac: 1201 000 5873247 O L 026001   212201 0 0   83482260 Ung ho ba tran thi hue ma: 3973

         51,149

07/01/2021 15:08:37

REM Tfr Ac: 1601 000 0106861 NGUYEN XUAN THAN Lam Quan Duong giup MS 3980, 3979, 3975 moi hoan canh 1 000 00

       300,000

07/01/2021 15:31:44

REM Tfr Ac: 1251 000 0320202 VI THI NGOC ANH Chuyen tien ung ho ma so 3981 dau thanh toan

     1,000,000

07/01/2021 15:40:43

REM Tfr Ac: 1771 000 0260769 O L 08 000 5   211601 0 0   279367435 8825258224 - 0912151038 - 970418 - 3981

       100,000

07/01/2021 15:43:58

REM Tfr Ac: 6501 000 2529466 DANG ANH TUAN gui ung ho chu Toan ma so 3981

       200,000

07/01/2021 16:09:14

REM Tfr Ac: 3901 000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 3981 ba hoan va chau dan

       100,000

07/01/2021 16:32:26

REM Tfr Ac: 5011 000 0021589 LE DANG MANH ung ho e Dan Ms 3981 xom Gom xa Nghi yen, Nghi loc Nghe An

       300,000

07/01/2021 16:35:52

REM TKThe : 19020350130669, tai TCB. Ck ung ho ma so 3981, ong Dau Thanh Toan, xom gom,   Nghi son Nghi loc, Nghe An. FT21007472007038 - CTLNHIDI 000 000 803344113 - 11 - CRE - 002

       300,000

07/01/2021 17:17:13

REM TKThe : 9704229273674908, tai MB. tam long nhan ai - CTLNHIDI 000 000 803459250 - 11 - CRE - 002

           2,000

07/01/2021 17:55:39

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC 3976 3977 3979 200k. 3978 400k

     1,000,000

07/01/2021 18:13:21

REM Tfr Ac: 1251 000 0149009 TRAN DO DAT Duc Anh ct ung ho Ma so 3980 Chi Bui Thi Lai

       500,000

07/01/2021 18:58:53

REM Tfr Ac: 2561 000 0495080 NGO THI ANH ung ho 3981 Dau Thanh Toan

       100,000

07/01/2021 19:19:28

REM Tfr Ac: 1601 000 0265221 NGUYEN THANH HIEU Chuyen tien ung ho ma so 3891

       300,000

08/01/2021 06:19:49

REM Tfr Ac: 2151 000 1599083 LE HUNG MANH -   Ung ho ma so 3980

       200,000

08/01/2021 07:45:49

REM Tfr Ac: 6111 000   000 0836 LE VAN THANH Chuyen tien MS 3981 Ong Dau thanh Toan Xom Gom xa Nghi Yen Nghi Loc Nghe An.

     1,000,000

08/01/2021 07:56:57

REM Tfr Ac: 4321 000 1246063 LE VAN LUONG Ung ho ma so 3981 Ong Dau Thanh Toan, xom Gom, xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An

       100,000

08/01/2021 08:12:17

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE MINH HIEU UNG HO CHUNG TAY XAY DUNG DIEM TRUONG LAP LOA MA SO 3978

         10,000

08/01/2021 09:47:18

REM Tfr Ac: 1491 000 0157680 NGO QUANG SAM ms 3982 Nguyen Thanh Dat, xom Phuong Hoang, Long Xa,   Hung Nguyen, Nghe An

       300,000

08/01/2021 10:00:50

REM Tfr Ac: 1681 000 0414180 TRAN THI THUY VAN ung ho ms 3982

       400,000

08/01/2021 10:23:03

REM Tfr Ac: 6511 000 1223212 NGUYEN THI KIM PHUNG ung ho ma so 3981 Dau thanh toan

       100,000

08/01/2021 10:23:43

REM Tfr Ac: 6511 000 1223212 NGUYEN THI KIM PHUNG ung ho ma so 3982 nguyen thanh dat

       200,000

08/01/2021 10:24:15

REM Tfr Ac: 6511 000 1223212 NGUYEN THI KIM PHUNG ung ho ma so 3979

       100,000

08/01/2021 10:43:59

REM Tfr Ac: 4251 000 0096272 DO THI HUONG LAN Chuyen tien ung ho ma so 3981

       200,000

08/01/2021 11:23:24

REM Tfr Ac: 3601 000 0085913 PHAN THI NHU HUONG Chuyen tien giup ma so 3982

       200,000

08/01/2021 12:34:37

REM Tfr Ac: 4231 000 0073615 DO THANH TUAN Chuyen tien gui ms 3981 va ms 3982

       400,000

08/01/2021 13:36:48

REM Tfr Ac: 1291 000 0067941 HOANG LE NAM Hoang khanh Huyen, An Khanh, hoai duc,   ha Noi, ung ho MS 3980, bui Thi Lai

       300,000

08/01/2021 13:43:26

REM Tfr Ac: 7501 000 0412675 DUONG SI DAN ms 3980 bui thi lai

       300,000

08/01/2021 14:04:11

REM Tfr Ac: 2121 000 0212359 TRUONG HIEN ANH Giup ma so 3981

       200,000

08/01/2021 14:43:13

REM Tfr Ac: 1601 000 0477035 HOANG QUOC TUAN Ung ho em Nguyen Thanh Dat ma so 3982

       200,000

08/01/2021 14:53:58

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3981

         10,000

08/01/2021 14:54:38

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3982

         10,000

08/01/2021 15:05:34

REM Tfr Ac: 1291 000 0067057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho Maso 3982

         20,000

08/01/2021 16:32:02

REM Tfr Ac: 6261 000 0492228 PHAN VAN DUC Ct ung ho chau Thanh, ms 3982

       100,000

08/01/2021 21:10:29

REM Tfr Ac: 1231 000 0873818 NGUYEN THI THU HA ung ho ms 3981

       500,000

08/01/2021 21:55:10

REM TKThe : 19029894536011, tai TCB. Giup do Ma so 3982, em Nguyen Thanh Dat FT21009618302100 - CTLNHIDI 000 000 806225716 - 11 - CRE - 002

       500,000

09/01/2021 03:16:22

REM Tfr Ac: 1411 000 0199224 NGUYEN DUC TOAN Ma so 3982 em Nguyen Thanh Dat Transaction at date 2021 - 01 - 09 - 01. 45. 38

         19,000

09/01/2021 08:10:47

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE MINH HIEU UNG HO ONG NGUYEN VAN QUAN MA SO 3983

         10,000

09/01/2021 08:28:07

REM Tfr Ac: 1181 000 3667988 NGUYEN MINH HIEU Chuyen tien ung ho ms 3983

       200,000

09/01/2021 08:33:33

REM Tfr Ac: 4281 000 0555774 NGUYEN DANH THONG Chuyen tien

               700

09/01/2021 09:39:23

REM TKThe : 19022661557669, tai TCB. Ung ho chi HNgeng 3976 FT21009137458130 - CTLNHIDI 000 000 806611013 - 11 - CRE - 002

       100,000

09/01/2021 09:42:52

REM Tfr Ac: 4681 000 1535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 3983 ong Nguyen Van Quan

       200,000

09/01/2021 10:09:00

REM Tfr Ac: 2601 000 0591110 VU HAI PHUONG ung ho MS 3976

       500,000

09/01/2021 10:19:24

REM Tfr Ac: 2161 000 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 3983

       200,000

09/01/2021 11:26:02

REM TKThe : 19031477899998, tai TCB. Ma so 3972 chau tran thi kim dung con chi dinh thi nho FT21009986546842 - CTLNHIDI 000 000 806867364 - 11 - CRE - 002

       300,000

09/01/2021 12:01:31

REM TKThe : 19022460756019, tai TCB. Ung ho ma so 3982 va ma so 3983 moi ma so 50k FT21009780050193 - CTLNHIDI 000 000 806943388 - 11 - CRE - 002

       100,000

09/01/2021 12:34:49

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC 3980 3981 3982 3983

       800,000

09/01/2021 13:22:03

REM Tfr Ac: 3511 000 0704762 HA TRUNG NHA ung ho ma so 3983

       100,000

09/01/2021 15:02:34

REM Tfr Ac: 2111 000 0291069 NGUYEN THI THU HUYEN Ung ho ma 3979

       500,000

09/01/2021 15:59:39

REM Tfr Ac: 4821 000 0727348 LUONG XUAN HUY Chuyen tien ung ho ma so 3983

       200,000

09/01/2021 16:06:24

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3983

         20,000

09/01/2021 16:43:10

REM Tfr Ac: 3901 000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 3982 em dat,   thanh, cong

       100,000

09/01/2021 18:16:06

REM Tfr Ac: 5321 000 0178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ms 3983 nguyen van quan

       100,000

09/01/2021 19:21:50

REM Tfr Ac: 1161 000 0111242 NGUYEN THI MAI PHUONG Ung ho ma so 3983 Ong Nguyen Van Quan

       500,000

09/01/2021 21:12:44

REM Tfr Ac: 1181 000 0083248 HOANG THI THUAN ung ho chu ma so 3975

       100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) từ ngày 3/1/2021 - 9/1/2021

 

04/01/2021

Ung Ho Ms3973

       100,000

04/01/2021

DO QUANG THANH UNG HO MS 3974

       300,000

04/01/2021

DO QUANG THANH UNG HO MS 3973

       300,000

04/01/2021

THAI BINH DUONG Thai binh duong giup ms 3974

         50,000

04/01/2021

VU VAN CHIEN Ung ho cac HC 3970 3971 3972   397 3 3974 moi HC 100. 000 d

       500,000

04/01/2021

DO HOANG ANH Ung ho ma so 3974

     1,000,000

04/01/2021

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 3974

       200,000

04/01/2021

Le Thi Hoa ung ho ma so 3974 FT2100 4014109690 - Ma giao dich/ Trace 54 3097 100116543097WIBT - SML

         50,000

04/01/2021

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 3975

         50,000

04/01/2021

NGUYEN TUNG LAM Ung ho ms 3971

       100,000

04/01/2021

Le Thi Hoa ung ho m so 3975 FT21004 595809216 - Ma giao dich/ Trace 102 218 100216102218WIBT - SML

         50,000

04/01/2021

Ung Ho Ms3976

       100,000

04/01/2021

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 3976

         30,000

04/01/2021

LAI THE HIEN Ung ho Ms 3976

       100,000

04/01/2021

QUACH PHUONG HOA QUACH PHUONG HOA Ms3976

         50,000

04/01/2021

Gui chau kim dung ninh binh     ms   3972   -   Ma giao dich/ Trace 109191 100319109191WIBT - SML

       100,000

04/01/2021

Gui chi Hngeng ma so 3976     - Ma gi ao dich/ Trace 109521 100319109521WIBT - SML

         50,000

04/01/2021

THAI BINH DUONG Thai binh duong giup ms 3976

         50,000

04/01/2021

Le Thi Ho ung ho m so 3976 FT210046 17865890 - Ma giao dich/ Trace 6314 76 100316631476WIBT - SML

         50,000

04/01/2021

Ung Ho Ms3977

       100,000

04/01/2021

Ung ho MS 3977 Nguyen thi Be FT210 04024544030 - Ma giao dich/ Trace 6 73373 100400673373WIBT - SML

       200,000

04/01/2021

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 3977 : Ba Nguyen Thi Be

       100,000

04/01/2021

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 3977

         10,000

04/01/2021

DOAN THI HAO Giup do ma so 3975

       300,000

04/01/2021

TRINH THI LOAN Trinh Loan ung ho ma so 3977

       100,000

04/01/2021

NGUYEN THI MINH THOA Uh ma so 3962 3963 3966 3967 va 39 76 moi ms 100 000 d

       500,000

04/01/2021

Le Thi Hoa ung ho ma so 3977 FT210 04220661306 - Ma giao dich/ Trace 0 66953 100408066953WIBT - SML

         50,000

04/01/2021

Ung ho MS 3976 chi H ngeng FT210051 59284731 - Ma giao dich/ Trace 4361 48 100414436148WIBT - SML

       100,000

04/01/2021

TRAN VONG HUY Ung Ho Tam Long Nhan Ai MS 3973

       200,000

04/01/2021

DAM TRINH THINH Ma so 3974 Ma Thi Hang. Mong anh Da ng som binh phuc

       200,000

04/01/2021

ung ho MS3974

       200,000

04/01/2021

3974 Ma Thi Hang

       100,000

04/01/2021

NGUYEN THI LOAN Ung ho ma so 3973

       500,000

04/01/2021

Ung ho ba Tran Thi Hue ma so 3973

     1,000,000

04/01/2021

DINH THI PHUONG THAO Ung ho ma so 3974

       100,000

04/01/2021

Ung ho cu Nguyen Thi Duc tinh Bac   Giang Ma so 3971

           5,000

04/01/2021

3975 Tran Van Kim

       100,000

04/01/2021

Ung ho ma so 3975 Tran Van Kim

       100,000

04/01/2021

NGUYEN MANH HUNG Ung ho ms 3971 cu Duc

       100,000

04/01/2021

PHAM XUAN QUANG Ung ho ma so 3976

       100,000

04/01/2021

ung ho ms 3976 chi HNgeng

       100,000

04/01/2021

Ung ho MS 3976 Chi H Ngeng

       100,000

04/01/2021

NGUYEN THI NGA Nguyen Minh Quang ung ho Ms 3971. 5 00k

       500,000

04/01/2021

LE THI NGOC THUONG Ban doc quyen gop

       200,000

04/01/2021

LE THI THU HUYEN Ung ho ms 3976 chi h ngeng

       100,000

04/01/2021

Ung ho ma so 3976 Chi HNgeng

       200,000

04/01/2021

Ung ho Ma so 3976 Chi H Ngeng -   Ma giao dich/ Trace 116600 100320116600WIBT - SML

       345,000

04/01/2021

DANG THI NGOC ANH Ung ho Ma so 3971

       200,000

04/01/2021

DANG THI NGOC ANH Ung ho Ma so 3976

       200,000

04/01/2021

chuc con mau khoi benh

         50,000

04/01/2021

NGUYEN THI YEN Ung ho ma 3977

       150,000

04/01/2021

NGUYEN THI YEN Ung ho ma 3976

       200,000

04/01/2021

3977 B   Nguyen Thi Be

       200,000

04/01/2021

NGUYEN QUANG MANH Ung ho MS 3976 C HNgeng

       100,000

04/01/2021

3976   Chuc cac e som vuot qua kho k han

         50,000

04/01/2021

3977   Chuc cac e som vuot qua kho k han

         50,000

04/01/2021

HOANG THI THANH HANG 1994 HAIR SALON UNG HO MA SO 3976:   C H Ngeng

       500,000

04/01/2021

PHUNG TRUONG GIANG Ma so 3977. Ung ho gia dinh ba Nguy en Thi Be tai Quang Nam

       200,000

04/01/2021

NGUYEN TRONG HUAN Ung ho ma so 3976

       100,000

04/01/2021

NGUYEN TRONG HUAN Ung ho ma so 3977

       100,000

05/01/2021

THAI BINH DUONG Thai binh duong giup ms 3977

         50,000

05/01/2021

Ung Ho Ms3978

       100,000

05/01/2021

TRINH HUYNH QUAN Ms 3979

       100,000

05/01/2021

NGUYEN CHINH KHOA NGUYEN CHINH KHOA Ung ho MS 3978 Tam long nhan ai ch uc cac em co mot mai truong am ap

       200,000

05/01/2021

NGUYEN CHINH KHOA NGUYEN CHINH KHOA Ung ho MS 3977 Tam long nhan ai. Ch uc em som khoi benh

       200,000

05/01/2021

PHAM HAI DUONG 1. Ma so 3979:   Chi Duong Thi Loan   Dia chi: Thon Huong Son xa Cam Son     huyen Cam Xuyen tinh Ha Tinh

       200,000

05/01/2021

NGUYEN TRUONG THINH NGUYEN TRUONG THINH Ma so 3979

       300,000

05/01/2021

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 3979

         10,000

05/01/2021

3979

       100,000

05/01/2021

3978

       100,000

05/01/2021

Ung ho ma so 3976 3977 moi ma so 10 0n - Ma giao dich/ Trace 509340 100415509340WIBT - SML

       200,000

05/01/2021

HOANG THI PHUONG DUNG Ung ho ma so 3979 Duong Thi Loan

       100,000

05/01/2021

HOANG MANH CHIEN Ung ho ma so 3979 Duong Thi Loan. D ia chi: Thon Huong Son xa Cam Son     huyen Cam Xuyen tinh Ha Tinh.

       200,000

05/01/2021

UNG HO MS 3979 DUONG THI LOAN 05012 1 10 18 42 214761 - Ma giao dich/ T race 214761 100510214761WIBT - SML

       100,000

05/01/2021

HA THI CAM HUONG Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan Dia chi:   Thon Huong Son xa Cam Son hu yen Cam Xuyen tinh Ha Tinh

       300,000

05/01/2021

Mongemhuybinhanmanhkhoe

       100,000

05/01/2021

DO VAN VIET Ma so 3979 chi Duong Thi Loan

       500,000

05/01/2021

phuongnt178 ung ho ms 3976

       100,000

05/01/2021

DAO THI NU Gui chi Duong Thi Loan thon Huong Son   Cam Son Ha Tinh

         50,000

05/01/2021

NGUYEN HUU LONG Ung ho ma so 3979: Chi Duong Thi Lo an . DT:   0356993067

       200,000

05/01/2021

NGUYEN THIEN NAM Chuyen tien ung ho chi Duong Thi Lo an   ma so 3979.

       500,000

05/01/2021

PHUNG TRUONG GIANG Ma so 3979. Ung ho gia dinh chi Duo ng Thi Loan tai Ha Tinh

       200,000

05/01/2021

BUI XUAN THUONG Ma so 3979: Chi Duong Thi Loan - An h rat thuong cac em khi ma cuoc doi   qua eo le. Mong cac em rang len

       100,000

06/01/2021

Le Thi Hoa ung ho ma so 3979 FT2100 6646612981 - Ma giao dich/ Trace 39 8045 100516398045WIBT - SML

         50,000

06/01/2021

THAI BINH DUONG Thai binh duong giup ms 3979

         50,000

06/01/2021

Ung Ho Ms3979

       100,000

06/01/2021

LE MINH HAI Gui toi ma so 3980

       200,000

06/01/2021

NGUYEN BICH THUY Ung ho ms 3972 va 3980 va 3979

       300,000

06/01/2021

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 3980   chi Bui Thi Lai

       100,000

06/01/2021

PHAM HAI DUONG Ung ho gia dinh chi bui thi lai ma so 3980 mong gia dinh chi som vuot qua kho khan

       100,000

06/01/2021

Em Mai Ung ho ms 3908 c Bui Thi Lai   -   Ma giao dich/ Trace 242644 100603242644WIBT - SML

       100,000

06/01/2021

VU LONG Ung ho ma so 3980

       200,000

06/01/2021

NGO XUAN THANH VC Thanh Huong ung ho ma so 3980

       100,000

06/01/2021

NGO XUAN THANH VC Thanh Huong ung ho ma so 3979

       100,000

06/01/2021

Ung ho MS3980 c Bui Thi Lai FT21006 571383906 - Ma giao dich/ Trace 860 949 100608860949WIBT - SML

       100,000

06/01/2021

uho Mso 3980 Chi Bui Thi Lai

         50,000

06/01/2021

Le Thi Hoa ung ho ma so 3980 FT2100 6826730950 - Ma giao dich/ Trace 12 4065 100612124065WIBT - SML

         50,000

06/01/2021

NGUYEN NHU BAO KHANH Ms 3979 Chi Duong Thi Loan Ms 3979

     2,000,000

06/01/2021

Giup do cac hoan canh kho khan -   Ma giao dich/ Trace 093228 100516093228WIBT - SML

     1,000,000

06/01/2021

PHUNG QUANG NGHIA Ung ho chi Bui Thi Lai   Nghe An

       100,000

06/01/2021

3980 C   Bui Thi Lai

       100,000

06/01/2021

LE THI TOAN Ung ho ma 3980

       100,000

06/01/2021

NGUYEN QUANG MANH Ung ho MS 3980 Chi Bui Thi Lai

       100,000

06/01/2021

Xin ung ho ma 3980 Chi Bui Thi Lai   -   Ma giao dich/ Trace 247380 100603247380WIBT - SML

       300,000

06/01/2021

PHUNG TRUONG GIANG Ma so 3980. Ung ho gia dinh chi Bui Thi Lai tai Nghe An

       200,000

06/01/2021

An Nhien ung ho co Bui Thi Lai MS 3 980

       500,000

06/01/2021

An Nhien ung ho co Duong Thi Loan M S 3979

       500,000

06/01/2021

LE THANH TUAN Gui tang em Ninh - ma so 3979

       200,000

06/01/2021

ung ho cu Duc o Bac Giang

         20,000

06/01/2021

NGO QUANG TRUNG giup

         50,000

06/01/2021

maymanbinhan

         50,000

06/01/2021

BUI SY HUNG Ung ho ma so 3980 bui thi lai. Nghe an dt 0815526545

       300,000

06/01/2021

NGUYEN QUANG HA Ma so 3972: Chau Tran Kim Dung con   chi Dinh Thi Nho

       300,000

07/01/2021

THAI BINH DUONG Thai binh duong giup ms 3980

         50,000

07/01/2021

Ung Ho Ms3981

       100,000

07/01/2021

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 3981

         10,000

07/01/2021

PHAM HAI DUONG Ung ho gia dinh ong dau thanh toan ma so 3981 mong gia dinh som vuot q ua kho khan a

       100,000

07/01/2021

Ung ho ma so 3981 FT21007241207122   -   Ma giao dich/ Trace 438993 100703438993WIBT - SML

       100,000

07/01/2021

DOAN THI HAO Giup do ma so 3981

       200,000

07/01/2021

Ung ho ms 3980 chi Bui thi lai FT21 007627364828 - Ma giao dich/ Trace 784267 100709784267WIBT - SML

       200,000

07/01/2021

Ung ho ms 3981 ong dau thanh toan F T21007644188082 - Ma giao dich/ Tra ce 786426 100709786426WIBT - SML

       200,000

07/01/2021

TONG MANH HUNG TONG MANH HUNG Ung ho chi H Ngeng ma so 3976     buo n Bu Dak xa Thuan An huyen Dakmil tinh Dak Nong.

       500,000

07/01/2021

3981 Ong   Dau Thanh Toan

       100,000

07/01/2021

CHU THI TUYET CHINH Chia se voi hoan canh me con em Dan     - ma so 3981

       100,000

07/01/2021

PHAN THI THU HA Ma so 3981 ong Dau thanh Toan. Xom gom xa Nghi yen. Nghi loc.   Nghe an

       300,000

07/01/2021

NGO TUAN MINH NGO TUAN MINH Ma so 3978 chi Duong Thi Loan

       200,000

07/01/2021

NGO TUAN MINH NGO TUAN MINH Ma so 3981 ong Dau Thanh Toan

       200,000

07/01/2021

NGO THI KIM NINH Gui chi Nho - Dong Hoa - La Phu -   Ninh Khang - Hoa Lu -   Ninh Binh

       200,000

07/01/2021

HUYNH PHUONG THAO Cu ba Bui Thi Viet ho tro ma so 397 2 Chau Tran Kim Dung

     1,000,000

07/01/2021

HUYNH PHUONG THAO Cu ba Bui Thi Viet ho tro ma so 397 5 Ong Tran Van Kim

     1,000,000

07/01/2021

HUYNH PHUONG THAO Cu ba Bui Thi Viet ho tro ma so 397 6 chi HNgeng

     1,000,000

07/01/2021

HUYNH PHUONG THAO Cu ba Bui Thi Viet ho tro maso 3977   ba Nguyen Thi Be

     1,000,000

07/01/2021

HUYNH PHUONG THAO Cuba BuiThiViet ho tro maso 3978 Ch ung tay xay dung diem truong Lap Lo a

   10,000,000

07/01/2021

HUYNH PHUONG THAO Cuba Bui Thi Viet ho tro ma so 3979 chi Duong Thi Loan

     5,000,000

07/01/2021

NGUYEN DUC DUY Ms 3979 Duong Thi Loan

       200,000

07/01/2021

NGUYEN HUU BAO DOAN UH MA SO 3981 Ong Dau Thanh Toan

       200,000

07/01/2021

CUNG DINH LUU giup em Dau thi Dan nghi loc nghe   an

       200,000

07/01/2021

NGUYEN MANH HUNG Ung ho ms 3981 chuc be Dan hoc gioi

       100,000

07/01/2021

NGUYEN TIEN DONG Ung ho 3981

       100,000

08/01/2021

THAI BINH DUONG Thai binh duong giup ms 3981

         50,000

08/01/2021

Le Thi Hoa ung ho ma so 3981 FT210 08609199638 - Ma giao dich/ Trace 1 00429 100716100429WIBT - SML

         50,000

08/01/2021

Ung Ho Ms3981

       100,000

08/01/2021

LAI THE HIEN Ung ho Ms 3981

       100,000

08/01/2021

TRAN THI ANH NGAN Ung ho

       100,000

08/01/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3971

       100,000

08/01/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3972

       100,000

08/01/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3973

       100,000

08/01/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3974

       100,000

08/01/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3975

       100,000

08/01/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3976

       100,000

08/01/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3977

       100,000

08/01/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3978

       100,000

08/01/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3979

       100,000

08/01/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3980

       100,000

08/01/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3981

       100,000

08/01/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3982

       100,000

08/01/2021

Ung ho CCB Tran Van Kim tinh Nghe   An

       200,000

08/01/2021

DO KIEU ANH Ung ho Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

       500,000

08/01/2021

Ung ho ms 3968 anh Dang Manh Tam Na m Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Pha t

         50,000

08/01/2021

LE THI ANH NGUYET Ung ho em Dan xom Gom Nghi Yen Nghi Loc NGHE AN

       500,000

08/01/2021

VU DUY GIANG Ma so 3981 Ong Dau Thanh Toan

       200,000

08/01/2021

LE THI THUY TIEN Ung ho ma so 3980 - mong gia dinh c L ai som vuot qua kho khan

       200,000

08/01/2021

3982 Nguyen Thanh Dat

       100,000

08/01/2021

PHAM THI NGOC ANH Ung ho ma so 3982 em nguyen thanh dat

       500,000

08/01/2021

Gui ms 3975   - Ma giao dich/ Trace 7 69043 100814769043WIBT - SML

       300,000

08/01/2021

PHAM TIEN DUAT UH CU NGUYEN THI DU C

     7,000,000

08/01/2021

NGUYEN QUANG MANH Ung ho MS 3982 em Nguyen Thanh Dat

         92,434

08/01/2021

DO THI BICH THUY Ung ho Nguyen Thanh Dat MS 3982

       500,000

08/01/2021

DANG HOANG NGOC QUYEN Giup ma 3982 em Nguyen Thanh Dat

       200,000

08/01/2021

DANG HOANG NGOC QUYEN Giup ma 3979 chi Duong Thi Loan

       200,000

08/01/2021

NGUYEN THI GIANG Ms 3982

         50,000

08/01/2021

ISL20210108180329280 ng h m con ch Dn   - Ma giao dich/ Trace 705163 100800705163WIBT - SML

         50,000

08/01/2021

HOANG DINH TUAN ho tro anh e Nguyen thanh dat

       100,000

09/01/2021

Le Thi Hoa ung jo ma so 3982 FT2100 9053579009 - Ma giao dich/ Trace 91 0409 100815910409WIBT - SML

         50,000

09/01/2021

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 3982

         50,000

09/01/2021

Ung Ho Ms3982

       100,000

09/01/2021

PHAM HAI DUONG Ung ho gia dinh ong nguyen van quan ma so 3983 mong gia dinh som vuot qua kho khan a

       100,000

09/01/2021

DUONG VAN THANH Ung ho

         50,000

09/01/2021

3983 Ong Nguyen Van Quan

       100,000

09/01/2021

TRINH THI TAM Ung ho ma so 3983: Ong Nguyen Van Q uan

         50,000

09/01/2021

Phung Tuan Dat ung ho chi HNgeng MS 3976

       200,000

09/01/2021

Phung Tuan Dat ung ho chi Nguyen Th i Be MS 3977

       200,000

09/01/2021

HAN TRONG THANH Ma so 3983 Han Trong Thanh ung ho

         50,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 3/1/2021 - 9/1/2021

 

04/01/2021

ung ho ma so 3976

       300,000

04/01/2021

VU DAI THANG   CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho chi HNgeng

       100,000

04/01/2021

UNG HO MA SO 3974

       100,000

05/01/2021

Nguyen Huu Bac Chuong My Ha Noi giup MS 3979

       100,000

05/01/2021

MA SO 3979 UNG HO CHI DUONG THI LOAN (GD 124664)

       100,000

05/01/2021

ngo van hung chuyen khoan cho ma so 3979

       100,000

05/01/2021

ck ung ho Chi Duong Thi Loan Ms 3979

       200,000

05/01/2021

UNG HO MA SO: 3979     DUONG THI LOAN (GD 314631)

       200,000

05/01/2021

Ma so 3679 FT2100536 8275265 (GD 629059)

       300,000

05/01/2021

NGUYEN DUY THUY CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 3979 chi duong thi loan

       100,000

05/01/2021

MA SO 3979 DUONG THI LOAN THON HUONG SON XA CAM SON HUYEN CAM XUYEN HA TINH 0356993067

       500,000

06/01/2021

Nguyen Huu Bac Chuong My Ha Noi giup MS 3980

       100,000

06/01/2021

Ho tro ma so 3980

       100,000

06/01/2021

HOANG QUOC CHUONG CHUYEN KHOAN ung ho gia dinh chi Duong Thi Loan que Ha Tinh.   Ma so 3979

       500,000

06/01/2021

HOANG QUOC CHUONG CHUYEN KHOAN Ung ho Benh nhan Bui Thi Lai que Nghe An. ma so 3980

       500,000

07/01/2021

NGUYEN KHANH LINH giup do chi Loan msn 3979

       300,000

07/01/2021

3981

       200,000

07/01/2021

ung ho ma so 3974

       300,000

08/01/2021

ma 3982 nguyen thanh dat

       200,000

08/01/2021

ma 3838 Bui Thi Dan

       300,000

08/01/2021

ung ho ma so 3955 a Hung

       500,000

08/01/2021

ung ho ma so 3980 c Lai

       500,000

08/01/2021

TRAN THI THU   HUONG UNG HO MA SO 3981 - GD CHAU DAN

       300,000

09/01/2021

ma so 3983 ong Nguyen Van Quan (GD 258248)

       400,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 3/1/2021 - 9/1/2021

 

03/01/2021

Phạm Hồng Quân; 0347927070; 5 000 0; Mã số: 3969 Xót xa cảnh vợ tâm thần "lơ ngơ" chăm chồng bị tai biến nằm liệt

         50,000

03/01/2021

VU THANG; 0984316566; 1 000 0; Mã số: 3975 Người cựu binh già và nỗi đau mang tên "di chứng chiến tranh"

         10,000

03/01/2021

VU THANG; 0984316566; 1 000 0; Mã số: 3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

         10,000

03/01/2021

Hiển; 0984816212; 75 000 ; Ma so 3974: 75 000

         75,000

03/01/2021

Khanh; 0984958916; 1 000 00; Mã số: 3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng,   con

       100,000

03/01/2021

lan; 0908125109; 2 000 0; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

         20,000

03/01/2021

GD Thinh Cuc Kiet Minh; 0932114142; 1 000 000 ; Mã số 3970: Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

     1,000,000

03/01/2021

Nụ Hôn; 0922421110; 1 000 0; Mã số: 3975 Người cựu binh già và nỗi đau mang tên "di chứng chiến tranh"

         10,000

03/01/2021

GD Thinh Cuc Kiet Minh; 0932114142; 1 000 000 ; Mã số 3973: "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

     1,000,000

03/01/2021

GD Thinh Cuc Kiet Minh; 0932114142; 1 000 000 ; Mã số 3972: Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

     1,000,000

03/01/2021

Nguyễn Lê Hà An; 0971052311; 5 000 ; Mã số: 3966 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 15 năm nằm một chỗ,   thân hình khô quắt

           5,000

03/01/2021

Nguyễn Lê Hà An; 0971052311; 45 000 ; Mã số: 3966 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 15 năm nằm một chỗ,   thân hình khô quắt

         45,000

03/01/2021

nguyen hai dang; 0334753804; 2 000 00; Ma so 3967: 2 000 00

       200,000

03/01/2021

nha; 0702862724; 2 000 0; Mã số: 3975 Người cựu binh già và nỗi đau mang tên "di chứng chiến tranh"

         20,000

03/01/2021

Đào Thị Thùy Linh; 0344657251; 1 000 ; Mã số: 3975 Người cựu binh già và nỗi đau mang tên "di chứng chiến tranh"

           1,000

03/01/2021

Nguyễn Minh Vương; 0902396946; 1 000 00; Ma so 3975: 1 000 00

       100,000

03/01/2021

CHÁU NHIÊN KHÁNH; 0987482407; 5 000 00; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

       500,000

03/01/2021

Trâm; 0384656162; 1 000 0; Mã số: 3975 Người cựu binh già và nỗi đau mang tên "di chứng chiến tranh"

         10,000

03/01/2021

minh trip; 0968920476; 2 000 00; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

       200,000

03/01/2021

Trâm; 0384656162; 1 000 0; Mã số: 3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

         10,000

03/01/2021

Trâm; 0384656162; 1 000 0; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

         10,000

03/01/2021

Hoàng Minh Tuấn; 0986046688; 2 000 00; Mã số: 3966 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 15 năm nằm một chỗ,   thân hình khô quắt

       200,000

03/01/2021

Jdjj; 0342557657; 1 000 00; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

       100,000

03/01/2021

Vũ Hồng Sơn; 0963871688; 3 000 0; Mã số: 3975 Người cựu binh già và nỗi đau mang tên "di chứng chiến tranh"

         30,000

03/01/2021

Vũ Hồng Sơn; 0963871688; 3 000 0; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

         30,000

03/01/2021

Vũ Hồng Sơn; 0963871688; 5 000 0; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

         50,000

03/01/2021

Vũ Hồng Sơn; 0963871688; 4 000 0; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

         40,000

03/01/2021

Tbkhanh; 0937660113; 2 000 00; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

       200,000

03/01/2021

nguyễn hoàng; 0369862542; 5 000 0; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

         50,000

04/01/2021

DAM CUOI; 0868275123; 5 000 0; Ma so 3977: 5 000 0

         50,000

04/01/2021

DAM CUOI; 0868275123; 5 000 0; Ma so 3976: 5 000 0

         50,000

04/01/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 1 000 0; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

         10,000

04/01/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 1 000 0; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

         10,000

04/01/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1 000 000 ; Ma so 3974: 1 000 000

     1,000,000

04/01/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 2 000 000 ; Ma so 3977: 2 000 000

     2,000,000

04/01/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1 000 000 ; Ma so 3975: 1 000 000

     1,000,000

04/01/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1 000 000 ; Ma so 3973: 1 000 000

     1,000,000

04/01/2021

Lê Thị Mỹ Trang; 0936287309; 2 000 00; Ma so 3976: 2 000 00

       200,000

04/01/2021

nha; 0702862724; 2 000 0; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

         20,000

04/01/2021

bé Bon; 0979262932; 1 000 00; Ma so 3976: 1 000 00

       100,000

04/01/2021

Lương thúy hằng; 0904033783; 5 000 0; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

         50,000

04/01/2021

Vũ Trung Hiếu; 0984289008; 2 000 00; Ma so 3972: 2 000 00

       200,000

04/01/2021

Trần Đức Mạnh ; 0385336517; 1 000 00; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

       100,000

04/01/2021

Hà Anh; 0976838189; 1 000 00; Ma so 3976: 1 000 00

       100,000

04/01/2021

Vo Anh Duy ; 0977662947; 1 000 0; Mã số: 3975 Người cựu binh già và nỗi đau mang tên "di chứng chiến tranh"

         10,000

04/01/2021

Nguyễn huy anh; 0396348522; 1 000 00; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

       100,000

04/01/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 3976: 1 000 00

       100,000

04/01/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 3977: 1 000 00

       100,000

04/01/2021

Ngọc; 0869268959; 3 000 0; Mã số: 3952 Đau nhói lòng cảnh bé gái 10 tuổi cơ cực nuôi mẹ tâm thần và cụ bại liệt

         30,000

04/01/2021

Nguyễn Hữu Bằng; 0973300401; 1 000 00; Mã số 3976: Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

       100,000

04/01/2021

Nguyễn Nho Dũng; 0905140140; 1 000 00; Ma so 3977: 1 000 00

       100,000

04/01/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 3 000 0; Ma so 3976: 3 000 0

         30,000

04/01/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 3 000 0; Ma so 3977: 3 000 0

         30,000

04/01/2021

Ý Nguyễn; 0888649539; 1 000 00; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

       100,000

04/01/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 3975 Người cựu binh già và nỗi đau mang tên "di chứng chiến tranh"

         50,000

04/01/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

         50,000

04/01/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

         50,000

04/01/2021

3977; 0986884407; 5 000 0; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

         50,000

04/01/2021

nguyen kim phuong; 0903410283; 2 000 00; Ma so 3977: 2 000 00

       200,000

04/01/2021

nguyen kim phuong; 0903410283; 3 000 00; Ma so 3976: 3 000 00

       300,000

04/01/2021

nguyen kim phuong; 0903410283; 2 000 00; Ma so 3973: 2 000 00

       200,000

04/01/2021

thang; 0374351965; 1 000 00; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

       100,000

04/01/2021

Phu; 0778699320; 1 000 00; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

       100,000

04/01/2021

T; 0829758767; 2 000 0; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

         20,000

04/01/2021

T; 0829758767; 15 000 ; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

         15,000

04/01/2021

Nguyễn Mạnh Khang; 0364646649; 1 000 0; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

         10,000

04/01/2021

Nguyễn Văn Thám; 0367589124; 1 000 00; Ma so 3971: 1 000 00

       100,000

04/01/2021

Trang Nguyễn; 0963688166; 1 000 00; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

       100,000

04/01/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 3977: 2 000 0

         20,000

04/01/2021

Trần Minh Nhật; 0326209520; 2 000 00; Ma so 3977: 2 000 00

       200,000

04/01/2021

Huỳnh Thị Ngọc Linh; 0352955925; 5 000 0; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

         50,000

04/01/2021

Huỳnh Thị Ngọc Linh; 0352955925; 5 000 0; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

         50,000

05/01/2021

DAM CUOI; 0868275123; 5 000 0; Ma so 3979: 5 000 0

         50,000

05/01/2021

nha; 0702862724; 2 000 0; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

         20,000

05/01/2021

Tran ngoc thang; 0913387455; 3 000 00; Ma so 3979: 3 000 00

       300,000

05/01/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

         50,000

05/01/2021

Nguyễn văn tuấn; 0975442666; 2 000 00; Mã số 3979:   Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

       200,000

05/01/2021

nguyễn thị huyền; 0853261309; 3 000 00; Ma so 3979: 3 000 00

       300,000

05/01/2021

anh Hiền; 0985163005; 1 000 00; Ma so 3979: 1 000 00

       100,000

05/01/2021

Pham Cong Duan; 0389253683; 1 000 00; Ma so 3979: 1 000 00

       100,000

05/01/2021

Hạt Tiêu; 0374526733; 1 000 00; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

       100,000

05/01/2021

Hạt Tiêu; 0374526733; 1 000 00; Mã số: 3978 Bão giật tung mái trường, thầy trò Lấp Loa mơ lớp học kiên cố

       100,000

05/01/2021

Hạt Tiêu; 0374526733; 1 000 00; Mã số: 3975 Người cựu binh già và nỗi đau mang tên "di chứng chiến tranh"

       100,000

05/01/2021

Lê Tất Đạt; 0915979078; 2 000 00; Ma so 3979: 2 000 00

       200,000

05/01/2021

Phụng Nguyễn Minh; 0989291977; 5 000 0; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

         50,000

05/01/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 3 000 0; Ma so 3979: 3 000 0

         30,000

05/01/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 3 000 0; Ma so 3978: 3 000 0

         30,000

05/01/2021

Bùi Xuân Hòa; 0936516869; 1 000 00; Ma so 3979: 1 000 00

       100,000

05/01/2021

songoku2k; 0906579259; 2 000 00; Ma so 3979: 2 000 00

       200,000

05/01/2021

Phan Thị Quỳnh; 0981024369; 2 000 00; Ma so 3979: 2 000 00

       200,000

05/01/2021

Kha; 0977668308; 2 000 00; Ma so 3979: 2 000 00

       200,000

05/01/2021

Nguyễn Huy Hoàng; 0979265050; 5 000 00; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

       500,000

05/01/2021

Nguyễn Văn Trọng; 0962268913; 3 000 0; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

         30,000

05/01/2021

Nguyễn Huy Hoàng; 0979265050; 2 000 00; Mã số: 3975 Người cựu binh già và nỗi đau mang tên "di chứng chiến tranh"

       200,000

05/01/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 1 000 0; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

         10,000

05/01/2021

nguyen ngoc phuong linh; 0917239005; 2 000 00; Ma so 3979:   2 000 00

       200,000

05/01/2021

VU THANG; 0984316566; 1 000 0; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

         10,000

05/01/2021

Son ; 0902728373; 4 000 00; Mã số 3972: Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng,   con

       400,000

05/01/2021

H; ; 2 000 0; Ma so 3978: 2 000 0

         20,000

05/01/2021

H; 0931244977; 2 000 0; Ma so 3979: 2 000 0

         20,000

05/01/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 5 000 00; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

       500,000

05/01/2021

mr dương; 0835356578; 1 000 00; Ma so 3979: 1 000 00

       100,000

05/01/2021

Nguyễn Anh Phong; 0938166599; 3 000 00; Ma so 3979: 3 000 00

       300,000

05/01/2021

Nguyễn Quang Duy; 0977827927; 1 000 000 ; Ma so 3979: 1 000 000

     1,000,000

05/01/2021

F; 0; 5 000 0; Mã số: 3978 Bão giật tung mái trường, thầy trò Lấp Loa mơ lớp học kiên cố

         50,000

05/01/2021

Nguyen Trung Kien; 0982988719; 1 000 00; Ma so 3979: 1 000 00

       100,000

05/01/2021

88 Đặng Hồ; 0987443396; 1 000 ; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

           1,000

05/01/2021

ABC; 0909028003; 1 000 000 ; Ma so 3976: 1 000   000

     1,000,000

05/01/2021

NGUYỄN ĐĂNG HẢI; 0868121388; 1 000 00; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

       100,000

05/01/2021

NGUYỄN ĐĂNG HẢI; 0868121388; 1 000 00; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

       100,000

05/01/2021

Lê Trần Mạnh; 0988186766; 5 000 0; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

         50,000

05/01/2021

Ninh Đức Quý; 0354919899; 1 000 00; Ma so 3979: 1 000 00

       100,000

05/01/2021

Xuan Phong; 0907360989; 1 000 000 ; Ma so 3976: 1 000 000

     1,000,000

05/01/2021

Cuong Nhot; 086570995; 15 000 0; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

       150,000

05/01/2021

Cuong Nhot; 086570995; 15 000 0; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

       150,000

05/01/2021

Liên; 0982171595; 1 000 00; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

       100,000

05/01/2021

Liên; 0982171595; 1 000 00; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

       100,000

05/01/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

         50,000

05/01/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

         50,000

05/01/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

         50,000

05/01/2021

Nguyen Minh Thuy; 0974082560; 1 000 000 ; Ma so 3979: 1 000 000

     1,000,000

05/01/2021

Lê Tân; 0965414384; 2 000 00; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

       200,000

05/01/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

       100,000

05/01/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

       100,000

05/01/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

       100,000

05/01/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 2 000 00; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

       200,000

05/01/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 2 000 00; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

       200,000

05/01/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 2 000 00; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

       200,000

05/01/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 2 000 00; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

       200,000

05/01/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 2 000 00; Mã số: 3975 Người cựu binh già và nỗi đau mang tên "di chứng chiến tranh"

       200,000

05/01/2021

Lê Tân; 0965414384; 2 000 00; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

       200,000

05/01/2021

pham tuan anh; 0932209588; 2 000 00; Ma so 3979: 2 000 00

       200,000

05/01/2021

Sa; 0366381441; 1 000 00; Mã số: 3978 Bão giật tung mái trường, thầy trò Lấp Loa mơ lớp học kiên cố

       100,000

05/01/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 3976: 2 000 0

         20,000

05/01/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 3978: 2 000 0

         20,000

05/01/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 3979: 2 000 0

         20,000

05/01/2021

Tuấn; 0393101423; 23 000 0; Ma so 3979: 23 000 0

       230,000

05/01/2021

Nguyễn vân trang; 0963452894; 1 000 00; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

       100,000

06/01/2021

Ngô Trí Thành; 0353428723; 2 000 0; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

         20,000

06/01/2021

Thái thị thùy trang; 0968192447; 1 000 00; Mã số: 3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

       100,000

06/01/2021

pj; 0778689320; 1 000 00; Ma so 3979: 1 000 00

       100,000

06/01/2021

nha; 0702862724; 2 000 0; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

         20,000

06/01/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 1 000 0; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

         10,000

06/01/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1 000 000 ; Ma so 3980: 1 000 000

     1,000,000

06/01/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1 000 000 ; Ma so 3979: 1 000 000

     1,000,000

06/01/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1 000 000 ; Ma so 3978: 1 000 000

     1,000,000

06/01/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1 000 000 ; Ma so 3969: 1 000 000

     1,000,000

06/01/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1 000 000 ; Ma so 3967: 1 000 000

     1,000,000

06/01/2021

Công ty Trường Giang; 0982968986; 5 000 00; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       500,000

06/01/2021

Nguyễn Khánh Huyền; 0984886166; 1 000 00; Ma so 3980: 1 000 00

       100,000

06/01/2021

Phạm Thành Long; 0982801255; 2 000 00; Ma so 3980: 2 000 00

       200,000

06/01/2021

Trần Hữu Tự; 0973370179; 2 000 0; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

         20,000

06/01/2021

Huy tran; 0905335007; 5 000 00; Ma so 3980: 5 000 00

       500,000

06/01/2021

Huy tran; 0905335007; 5 000 00; Ma so 3979: 5 000 00

       500,000

06/01/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 3980: 1 000 00

       100,000

06/01/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 3979: 1 000 00

       100,000

06/01/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 3978: 1 000 00

       100,000

06/01/2021

Đỗ Thị Ngọc Châu; 0978678008; 2 000 00; Ma so 3980: 2 000 00

       200,000

06/01/2021

Lê Trường Giang; 0987602316; 2 000 00; Ma so 3980: 2 000 00

       200,000

06/01/2021

Lê Trường Giang; 0987602316; 2 000 00; Ma so 3979: 2 000 00

       200,000

06/01/2021

Đinh Đức Trọng; 0918364271; 1 000 00; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       100,000

06/01/2021

HMQ; ; 1 000 00; Ma so 3980: 1 000 00

       100,000

06/01/2021

Thanh; 0934522486; 3 000 00; Mã số 3980: Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       300,000

06/01/2021

Luong thị ánh; 0936303269; 5 000 00; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

       500,000

06/01/2021

Luong thị ánh; 0936303269; 5 000 00; Mã số: 3955 Xót xa cảnh 5 đứa trẻ sống lay lắt sau khi cha mẹ bị tai nạn nguy kịch

       500,000

06/01/2021

Nguyễn Thị Hồng Chiên; 0975182040; 3 000 00; Ma so 3980: 3 000 00

       300,000

06/01/2021

Chí Cường Nguyễn; 0346417699; 2 000 0; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

         20,000

06/01/2021

Chí Cường Nguyễn; 0346417699; 3 000 0; Mã số: 3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

         30,000

06/01/2021

Hùng; 0938210631; 5 000 0; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

         50,000

06/01/2021

Hùng; 0938210631; 5 000 0; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

         50,000

06/01/2021

Nga; 0966788384; 1 000 00; Ma so 3980: 1 000 00

       100,000

06/01/2021

VU THANG; 0984316566; 15 000 ; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

         15,000

06/01/2021

Loading. . . ; 0357350505; 1 000 0; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

         10,000

06/01/2021

Nguyễn Hưng Khoai; 0987412365; 1 000 00; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       100,000

06/01/2021

Bùi Huy Thắng; 0385039666; 15 000 0; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       150,000

06/01/2021

Đào Anh Dũng; 0919478696; 2 000 00; Mã số 3976: Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

       200,000

06/01/2021

Đào Anh Dũng; 0919478696; 2 000 00; Mã số 3980:   Người cha bị máy cày đè tử vong,   3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       200,000

06/01/2021

An; 0913366823; 3 000 00; Mã số 3979: Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

       300,000

06/01/2021

Huy; 0979; 1 000 00; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       100,000

06/01/2021

Đỗ Hưng; 0985455458; 2 000 000 ; Ma so 3980: 2 000   000

     2,000,000

06/01/2021

HN; 09888888; 1 000 00; Ma so 3980: 1 000 00

       100,000

06/01/2021

H; 0931244977; 2 000 0; Ma so 3980: 2 000 0

         20,000

06/01/2021

Vũ Công Hữu; 0902111073; 1 000 00; Mã số 3980:   Người cha bị máy cày đè tử vong,   3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       100,000

06/01/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       100,000

06/01/2021

lâm; 0972098688; 5 000 00; Mã số 3980: Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       500,000

06/01/2021

ĐỖ THỊ HÀ TRANG; 0384367968; 1 000 0; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

         10,000

06/01/2021

ĐỖ THỊ HÀ TRANG; 0384367968; 1 000 0; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

         10,000

06/01/2021

ĐỖ THỊ HÀ TRANG; 0384367968; 1 000 0; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

         10,000

06/01/2021

Nguyễn Thị Hoài An; 0985674398; 14 000 ; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

         14,000

06/01/2021

mr Huy; 0775022172; 5 000 00; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

       500,000

06/01/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 1 000 00; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       100,000

06/01/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 1 000 00; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

       100,000

06/01/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 1 000 00; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

       100,000

06/01/2021

Lê Sỹ Mạnh Duy; 0349939393; 2 000 0; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

         20,000

06/01/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 1 000 00; Mã số: 3963 Đau nhói lòng cảnh người cha qua đời bỏ lại hai con nhỏ và người vợ liệt

       100,000

06/01/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 1 000 00; Mã số: 3955 Xót xa cảnh 5 đứa trẻ sống lay lắt sau khi cha mẹ bị tai nạn nguy kịch

       100,000

06/01/2021

Chí Cường Nguyễn; 0346417699; 3 000 ; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

           3,000

06/01/2021

Hau Nguyenhong; 0392518621; 2 000 0; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

         20,000

06/01/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 1 000 00; Mã số: 3954 Rớt nước mắt cảnh 2 con thơ mất cha ở cùng bà đói khát trong căn nhà nát

       100,000

06/01/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 1 000 00; Mã số: 3952 Đau nhói lòng cảnh bé gái 10 tuổi cơ cực nuôi mẹ tâm thần và cụ bại liệt

       100,000

06/01/2021

NgaQuynh; 089121283; 2 000 00; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

       200,000

07/01/2021

Đặng Thị Ninh Trang; 0357996930; 2 000 0; Mã số: 3960 Thương hoàn cảnh gia đình nữ sinh xin nghỉ học kiếm tiền cứu cha

         20,000

07/01/2021

T; 0829758767; 2 000 0; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

         20,000

07/01/2021

T; 0829758767; 15 000 ; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

         15,000

07/01/2021

T; 0829758767; 1 000 0; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

         10,000

07/01/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 1 000 0; Mã số: 3981 Nữ sinh nghèo đáng thương và sự hồi sinh khó tin của người mẹ câm, điếc

         10,000

07/01/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 3981 Nữ sinh nghèo đáng thương và sự hồi sinh khó tin của người mẹ câm, điếc

         50,000

07/01/2021

DAM CUOI; 0868275123; 5 000 0; Ma so 3981: 5 000 0

         50,000

07/01/2021

Pham Duong; 037755438; 2 000 000 ; Ma so 3980: 2 000   000

     2,000,000

07/01/2021

nha; 0702862724; 2 000 0; Mã số: 3981 Nữ sinh nghèo đáng thương và sự hồi sinh khó tin của người mẹ câm, điếc

         20,000

07/01/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1 000 000 ; Ma so 3979: 1 000 000

     1,000,000

07/01/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1 000 000 ; Ma so 3967: 1 000 000

     1,000,000

07/01/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1 000 000 ; Ma so 3966: 1 000 000

     1,000,000

07/01/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1 000 000 ; Ma so 3962: 1 000 000

     1,000,000

07/01/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1 000 000 ; Ma so 3961: 1 000 000

     1,000,000

07/01/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 3 000 0; Ma so 3981: 3 000 0

         30,000

07/01/2021

Đinh Hữu Tiến; 0389959557; 5 000 00; Ma so 3981: 5 000 00

       500,000

07/01/2021

Cao thi thuy nga; 0985854828; 1 000 00; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

       100,000

07/01/2021

Nguyễn minh Đức ; 0979041111; 1 000 00; Mã số: 3978 Bão giật tung mái trường, thầy trò Lấp Loa mơ lớp học kiên cố

       100,000

07/01/2021

Nguyễn minh Đức ; 0979041111; 1 000 00; Mã số: 3952 Đau nhói lòng cảnh bé gái 10 tuổi cơ cực nuôi mẹ tâm thần và cụ bại liệt

       100,000

07/01/2021

Nguyễn minh Đức ; 0979041111; 1 000 00; Mã số: 3955 Xót xa cảnh 5 đứa trẻ sống lay lắt sau khi cha mẹ bị tai nạn nguy kịch

       100,000

07/01/2021

Hoa; 0838174469; 2 000 00; Ma so 3981: 2 000 00

       200,000

07/01/2021

Nguyen Tien Dat; 0949666539; 5 000 0; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

         50,000

07/01/2021

Phạm văn hậu; 0967900801; 5 000 0; Mã số: 3981 Nữ sinh nghèo đáng thương và sự hồi sinh khó tin của người mẹ câm, điếc

         50,000

07/01/2021

Đỗ Phương Thanh; 0339720337; 1 000 0; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

         10,000

07/01/2021

Chí Cường Nguyễn; 0346417699; 6 000 ; Mã số: 3981 Nữ sinh nghèo đáng thương và sự hồi sinh khó tin của người mẹ câm, điếc

           6,000

07/01/2021

vo quyen; 0372088308; 3 000 00; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       300,000

07/01/2021

H; 0931244977; 2 000 0; Ma so 3981: 2 000 0

         20,000

07/01/2021

Pham tuân anh; 0389226229; 1 000 0; Mã số: 3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

         10,000

07/01/2021

Lê Anh; 0986999993; 5 000 0; Mã số: 3981 Nữ sinh nghèo đáng thương và sự hồi sinh khó tin của người mẹ câm, điếc

         50,000

07/01/2021

Lưu Hồng Trâm ; 0966770190; 2 000 00; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

       200,000

07/01/2021

Phạm văn phi; 0794458268; 1 000 00; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       100,000

07/01/2021

Nguyễn Dương; 0904127607; 1 000 00; Ma so 3981: 1 000 00

       100,000

07/01/2021

Đào Ngọc Thùy; 0916708096; 2 000 00; Ma so 3981: 2 000 00

       200,000

07/01/2021

DƯƠNG THỊ NGA; 0942478665; 1 000 0; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

         10,000

07/01/2021

bé Bon; 0979262932; 1 000 00; Ma so 3980: 1 000 00

       100,000

07/01/2021

tran ngoc thang; 0913387455; 1 000 00; Ma so 3981: 1 000 00

       100,000

07/01/2021

Bui Hung; 0899293876; 5 000 0; Mã số: 3951 Thương cậu bé 6 tuổi bị công nông chèn dập nát cánh tay,   gia đình kiệt quệ

         50,000

07/01/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 3980: 2 000 0

         20,000

07/01/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 3981: 2 000 0

         20,000

08/01/2021

NGUYỄN KHÁNH TRƯỜNG; 0974419156; 2 000 00; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       200,000

08/01/2021

Tuvjnkkjg; 05575699757; 3 000 00; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

       300,000

08/01/2021

Nguyen thi hong nhung; 0987770052; 2 000 0; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

         20,000

08/01/2021

Nguyễn Thị Hiền; 0935538405; 5 000 0; Ma so 3980: 5 000 0

         50,000

08/01/2021

nha; 0702862724; 2 000 0; Mã số: 3981 Nữ sinh nghèo đáng thương và sự hồi sinh khó tin của người mẹ câm, điếc

         20,000

08/01/2021

Trần Thị Huyền; 0989246360; 1 000 00; Ma so 3982: 1 000 00

       100,000

08/01/2021

Trần Thị Huyền; 0989246360; 1 000 00; Ma so 3981: 1 000 00

       100,000

08/01/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 1 000 0; Mã số: 3982 Nghẹn lòng cảnh chàng trai mồ côi thay bố mẹ chăm em, đêm nằm bếp ngủ

         10,000

08/01/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 3982: 1 000 00

       100,000

08/01/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 3981: 1 000 00

       100,000

08/01/2021

Trường; 0335352084; 5 000 0; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

         50,000

08/01/2021

Nguyễn bá ninh; 0342111709; 5 000 0; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

         50,000

08/01/2021

Công huyền tôn nữ kim khánh; 0342111709; 5 000 0; Mã số:   3964 Thương người phụ nữ bán sạch lợn,   gà. . . cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

         50,000

08/01/2021

Nguyễn bá ninh; 0342111709; 5 000 0; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

         50,000

08/01/2021

Công huyền tôn nữ kim khánh; 0342111709; 5 000 0; Mã số:   3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

         50,000

08/01/2021

Nguyen Thao; 0908134077; 35 000 0; Mã số: 3982 Nghẹn lòng cảnh chàng trai mồ côi thay bố mẹ chăm em, đêm nằm bếp ngủ

       350,000

08/01/2021

Lê Thùy Linh; 0983197939; 5 000 00; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       500,000

08/01/2021

Lê Thùy Linh; 0983197939; 5 000 00; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

       500,000

08/01/2021

Đoàn Phú; 0987202525; 2 000 00; Mã số 3981: Nữ sinh nghèo đáng thương và sự hồi sinh khó tin của người mẹ câm, điếc

       200,000

08/01/2021

Nguyễn huy anh; 0396348522; 1 000 00; Mã số: 3982 Nghẹn lòng cảnh chàng trai mồ côi thay bố mẹ chăm em, đêm nằm bếp ngủ

       100,000

08/01/2021

gia đình phật tử Diệu Đức quận 1; 0968888938; 2 000 00; Mã số:   3982 Nghẹn lòng cảnh chàng trai mồ côi thay bố mẹ chăm em, đêm nằm bếp ngủ

       200,000

08/01/2021

gia đình phật tử Minh Tấn -   Mỹ; 0968888938; 2 000 00; Mã số:   3981 Nữ sinh nghèo đáng thương và sự hồi sinh khó tin của người mẹ câm, điếc

       200,000

08/01/2021

gia đình phật tử Minh Tấn -   Mỹ; 0968888938; 2 000 00; Mã số:   3980 Người cha bị máy cày đè tử vong,   3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       200,000

08/01/2021

Nguyễn văn Ngọc ; 0368776588; 5 000 ; Mã số: 3982 Nghẹn lòng cảnh chàng trai mồ côi thay bố mẹ chăm em, đêm nằm bếp ngủ

           5,000

08/01/2021

Lê Trần Mạnh; 0988186766; 8 000 0; Mã số: 3982 Nghẹn lòng cảnh chàng trai mồ côi thay bố mẹ chăm em,   đêm nằm bếp ngủ

         80,000

08/01/2021

H; 0931244977; 2 000 0; Ma so 3982: 2 000 0

         20,000

08/01/2021

Nghĩa; 0363402838; 1 000 0; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

         10,000

08/01/2021

mr dương; 0835356578; 1 000 00; Ma so 3982: 1 000 00

       100,000

08/01/2021

mr dương; 0835356578; 1 000 00; Ma so 3977: 1 000 00

       100,000

08/01/2021

Le Hung; 0363356886; 1 000 00; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       100,000

08/01/2021

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 3 000 00; Mã số 3976: Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

       300,000

08/01/2021

Đỗ Ngọc Quang; 0967493942; 87 000 ; Mã số: 3982 Nghẹn lòng cảnh chàng trai mồ côi thay bố mẹ chăm em, đêm nằm bếp ngủ

         87,000

08/01/2021

Phu; 0778689320; 5 000 0; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

         50,000

08/01/2021

Hùng; 0899293876; 25 000 ; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

         25,000

08/01/2021

T; 0829758767; 2 000 0; Mã số: 3982 Nghẹn lòng cảnh chàng trai mồ côi thay bố mẹ chăm em, đêm nằm bếp ngủ

         20,000

08/01/2021

Kiệt; 0375628033; 11 000 ; Mã số: 3982 Nghẹn lòng cảnh chàng trai mồ côi thay bố mẹ chăm em,   đêm nằm bếp ngủ

         11,000

08/01/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 3981 Nữ sinh nghèo đáng thương và sự hồi sinh khó tin của người mẹ câm, điếc

       100,000

08/01/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 3982: 2 000 0

         20,000

08/01/2021

Như; 0943297161; 6 000 ; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

           6,000

08/01/2021

An; 0964384528; 2 000 0; Mã số: 3979 Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt bên người cha khát khao sự sống

         20,000

08/01/2021

Tuấn; 0363521633; 1 000 00; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

       100,000

08/01/2021

Phạm Hồng Quân; 0347927070; 7 000 0; Mã số: 3982 Nghẹn lòng cảnh chàng trai mồ côi thay bố mẹ chăm em, đêm nằm bếp ngủ

         70,000

08/01/2021

Phạm Hồng Quân; 0347927070; 7 000 0; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

         70,000

08/01/2021

Khánh Võ; 0932872606; 1 000 00; Mã số: 3981 Nữ sinh nghèo đáng thương và sự hồi sinh khó tin của người mẹ câm, điếc

       100,000

08/01/2021

Khánh Võ; 0932872606; 1 000 00; Mã số: 3977 Cô bé chạy lũ cùng gia đình: Mỗi lần đau tim em thở khò khè. . . rồi khóc

       100,000

08/01/2021

Khánh Võ; 0932872606; 1 000 00; Mã số: 3976 Xót xa cảnh người cha nằm liệt, 5 đứa trẻ chỉ mơ một bữa cơm có thịt

       100,000

08/01/2021

ĐỖ THỊ HÀ TRANG; 0384367968; 1 000 0; Mã số: 3981 Nữ sinh nghèo đáng thương và sự hồi sinh khó tin của người mẹ câm, điếc

         10,000

08/01/2021

Thanh; 0984198931; 18 000 ; Mã số: 3982 Nghẹn lòng cảnh chàng trai mồ côi thay bố mẹ chăm em,   đêm nằm bếp ngủ

         18,000

09/01/2021

Phương Lam; 0979052297; 5 000 0; Mã số: 3981 Nữ sinh nghèo đáng thương và sự hồi sinh khó tin của người mẹ câm, điếc

         50,000

09/01/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 1 000 0; Mã số: 3983 Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ

         10,000

09/01/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 3983 Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ

         50,000

09/01/2021

nha; 0702862724; 2 000 0; Mã số: 3983 Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ

         20,000

09/01/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 3983: 1 000 00

       100,000

09/01/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 3983 Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ

       100,000

09/01/2021

Đỗ Văn Hải; 0986890106; 1 000 00; Mã số: 3983 Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ

       100,000

09/01/2021

Khải; 0814112488; 5 000 0; Mã số: 3983 Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ

         50,000

09/01/2021

Lê Thị Mỹ Trang; 0936287309; 2 000 00; Ma so 3980: 2 000 00

       200,000

09/01/2021

Phu; 0778689320; 5 000 0; Mã số: 3983 Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ

         50,000

09/01/2021

Tran ngoc thang; 0913387455; 3 000 00; Ma so 3983: 3 000 00

       300,000

09/01/2021

Vu Van Doan; 0868275123; 5 000 0; Mã số 3983: Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ

         50,000

09/01/2021

Gia Ngọc; 0987423333; 2 000 00; Ma so 3983: 2 000 00

       200,000

09/01/2021

Nguyễn Lai Tùng; 0904881679; 5 000 00; Ma so 3983: 5 000 00

       500,000

09/01/2021

Nguyễn Tiến Hiệp; 0976226087; 2 000 0; Mã số: 3980 Người cha bị máy cày đè tử vong, 3 đứa trẻ chờ bố về mua sữa trong vô vọng

         20,000

09/01/2021

Hướng Bùi Chí; 0932379679; 5 000 0; Mã số: 3983 Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ

         50,000

09/01/2021

ĐỖ THỊ HÀ TRANG; 0384367968; 1 000 0; Mã số: 3983 Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ

         10,000

09/01/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 3983: 2 000 0

         20,000

09/01/2021

Nguyễn Hoàng Ngọc Dung; 0902900475; 1 000 00; Mã số 3983:   Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ

       100,000

09/01/2021

Nguyễn Hoàng Ngọc Dung; 0902900475; 15 000 0; Mã số 3982:   Nghẹn lòng cảnh chàng trai mồ côi thay bố mẹ chăm em, đêm nằm bếp ngủ

       150,000

 

TỔNG CỘNG

878,772,275