1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Danh sách ủng hộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Tính đến ngày 30/5, Báo điện tử Dân trí đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc ủng hộ Mã số 4103: Chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền là: 345,857,382 đồng.

Danh sách ủng hộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch hàng trăm triệu đồng - 1

Tính đến ngày 30/5, Báo điện tử Dân trí đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc ủng hộ Mã số 4103: Chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền là: 345,857,382 đồng.

Chi tiết:

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền  

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 26/05/2021 - 30/05/2021

 

15/5

Hội Phụng sự xã hội (USA) Giúp MS 4103 (5,000,000 đ)

     5,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 26/05/2021 - 30/05/2021

 

12/05/2021

787406. 120521. 161815. 4103 chung tay chien si dau tuyen dich FT21132019874109

     1,000,000

12/05/2021

IBVCB. 1136012364. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

12/05/2021

MBVCB. 1135563154. LE THI VAN chuyen tien ung ho cac chien sy ao trang chong dich Covid -19. CT tu 0011002894830 LE THI VAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

12/05/2021

463659. 120521. 103149. Ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21132140164635

         150,000

12/05/2021

683045. 120521. 102628. pham tien hai bidv ung ho 4103

         300,000

12/05/2021

403660. 120521. 093224. Ms 4103 FT21132630287502

         200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135300252. TRUONG QUOC BAO chuyen tien giup MS 4103- 300 nghin dong. CT tu 0581000608855 TRUONG QUOC BAO toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

12/05/2021

239938. 120521. 090510. SANHSEACO GUI MS 4103-120521-09: 04: 57 239938

         500,000

12/05/2021

MBVCB. 1136526558. Thai Hong Ha chuyen tien ung ho MS 4103. CT tu 0491000002763 THAI HONG HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

12/05/2021

047163. 120521. 205610. Ung ho ma so 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21133754404357

           50,000

12/05/2021

074711. 120521. 200040. Gd Diem Phuc giup ma so 4103

     2,000,000

12/05/2021

MBVCB. 1136361014. Ms 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0021000427215 NGUYEN VAN NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

12/05/2021

MBVCB. 1136324724. Ma so 4103:   Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. . CT tu 0071000801066 TRAN NGOC QUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

12/05/2021

375048. 120521. 182448. MA SO 4103-120521-18: 24: 36 375048

         200,000

12/05/2021

MBVCB. 1136186886. MS 4103. CT tu 0011002454607 PHAM THI MINH THOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         125,000

12/05/2021

759347. 120521. 171325. MS 4103 - chung tay tuyen dau chong dich

         200,000

12/05/2021

781063. 120521. 164932. Ung ho Ma so 4103 chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich

           21,345

12/05/2021

MBVCB. 1136057904. ma so 4103:   chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 1015413752 NGUYEN THI THAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

12/05/2021

773965. 120521. 160641. Ung ho ma so 4103 FT21132378705023

         100,000

12/05/2021

716256. 120521. 151643. Chau Duy, Vu ung ho ma 4103 FT21132882682504

     1,000,000

12/05/2021

MBVCB. 1135894680. ma so 4103. CT tu 0451000271675 DANG NGOC LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

12/05/2021

MBVCB. 1135865782. NGO THI HAI YEN chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich. CT tu 0541000207586 NGO THI HAI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135809446. CHAU THI HA ung ho tuyen dau chong dich covid ma so 4103. CT tu 0011002525211 CHAU THI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

12/05/2021

312576. 120521. 142258. UNG HO MA SO 4103-120521-14: 22: 57 312576

     1,000,000

12/05/2021

MBVCB. 1135798504. MS 4103. CT tu 0251002777971 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135779105. Ms 4103 chung tay cung chien sy tuyen dau chong dich. CT tu 0011002338057 NGUYEN THI LIEN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

12/05/2021

IBPS/SE: 01310005. DD: 120521. SH: 10015439. BO: DUONG HIEU NGHIA. UNG HO MA SO 4103 CHUNG TAY CUNG CHIEN SI CHONG DICH

         200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135747854. vc vu thai, cha me 2 ben ung ho Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

12/05/2021

MBVCB. 1135736601. MS 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135735635. Dao Kim Ngan VIETCOMBANK HO ma so 4103 . Viet Nam quyet thang!. CT tu 0491000050981 DAO KIM NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

12/05/2021

987081. 120521. 133215. 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

     1,000,000

12/05/2021

965720. 120521. 131731. Ma so 4103 chung tay cung chien sy noi dau tuyen chong dich

         300,000

12/05/2021

194252. 120521. 131159. TTTPhuong ung ho Ms4103 Chubg tay cung chien sy tuyen dau chong dich

         100,000

12/05/2021

SHGD: 10004809. DD: 210512. BO: TANG THI THUY DUYEN. Remark: IBMS:   4103 MOI MS 500. 000

         500,000

12/05/2021

593473. 120521. 125702. Ung ho Ms 4103 Chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich FT21132965404601

         200,000

12/05/2021

IBVCB. 1135670185. Ma so 4103:   Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. . CT tu 0541000294999 HOANG THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

12/05/2021

959438. 120521. 124509. Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich Ma so 4103

     1,000,000

12/05/2021

578908. 120521. 123628. Nguyen phan minh phuc chong covid maso 4103 FT21132182405950

     3,000,000

12/05/2021

952451. 120521. 121227. Ung ho ma so 4103 cac bac sy tuyen dau chong dich

         600,000

12/05/2021

532769. 120521. 114050. Ung ho MS 4103 chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich FT21132803705782

         500,000

12/05/2021

517387. 120521. 112430. Ma 4103.   Ung ho tuyen dau.   FT21132300730896

         100,000

12/05/2021

MBVCB. 1135501061. Ung ho MS 4103: Chung tay cung Chien sy noi tuyen dau chong dich. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

12/05/2021

325738. 120521. 110111. UH MS 4103

         300,000

12/05/2021

MBVCB. 1135484184. ung ho ms 4103. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

12/05/2021

476471. 120521. 104411. Ma so 4103 chung tay cung chien si FT21132093160531

         100,000

12/05/2021

463065. 120521. 103117. Ms 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21132715182039

           50,000

12/05/2021

562635. 120521. 102857. ung ho ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich.

         100,000

12/05/2021

456405. 120521. 102453. Thai Ngoc Tuyet-Ung ho chung tay cung chien sy chong dich FT21132608608712

         200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135413566. Ma so 4103. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

12/05/2021

911424. 120521. 094917. Ung ho chong dich covid MS 4103

         200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135318527. Ma so 4103. CT tu 0341001847364 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

12/05/2021

SHGD: 10011462. DD: 210512. BO: LE THI ANH THU. Remark: Gui ma 4103 chung tay voi chien si noi tuyen dau chong dich

     2,000,000

13/05/2021

284763. 130521. 094555. Ung ho ma so 4103 Chuc em va gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT21133830070072

           50,000

13/05/2021

MBVCB. 1136988235. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4103 em nguyen thi kim huong. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

13/05/2021

225272. 130521. 084311. GTTri.   Ung ho MS 4103. Chung tay cung chien si chong dich FT21133758003950

         500,000

13/05/2021

220132. 130521. 083620. Ma so 4103 FT21133367377315

         100,000

13/05/2021

435383. 130521. 082821. UNG HO MS 4103-130521-08: 30: 42 435383

         150,000

13/05/2021

MBVCB. 1136824266. NGUYEN THI LAN ANH giups MS 4103 Nguyen thi kim Huong . CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

13/05/2021

546747. 120521. 231437. UNG HO MS 4103 CHUNG TAY CUNG CHIEN SI NOI TUYEN DAU CHONG DICH

         500,000

13/05/2021

109291. 130521. 215556. 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         200,000

13/05/2021

MBVCB. 1138123473. 4103 - chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

13/05/2021

322725. 130521. 193404. Ma so 4103 Chung tay cung chien si tuyen dau chong dich

         300,000

13/05/2021

IBVCB. 1137926347. Ung ho bv nhiet doi TU co so DA HN ma so 4103. CT tu 0021000890503 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         500,000

13/05/2021

829772. 130521. 164351. Ung ho hoan canh MS 4103 Nguyen Thi Kim Huong

         500,000

13/05/2021

MBVCB. 1137558965. Ung ho ma so 4103. CT tu 0851000024934 PHAM HAI LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

13/05/2021

560266. 130521. 143448. Ms 4103 Ung ho chien sy bac sy chong COVID FT21133003911133

     1,000,000

13/05/2021

MBVCB. 1137207013. MS 4103 chung tay cung chien si noi dau tuyen chong dich. CT tu 0281000926306 PHAM HONG PHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

13/05/2021

341443. 130521. 103647. Tung Nguyen giup ma so 4103 Chi Nguyen Thi Kim Huong - Cam on bao Dan Tri FT21133164427037

         500,000

13/05/2021

280728. 130521. 094204. Ung ho MS 4103 Chung tay FT21133906303086

         500,000

13/05/2021

068591. 130521. 093222. uh ms 4103 0979949360 le thuy

         100,000

13/05/2021

MBVCB. 1136985868. Ung ho MS 4103: Chi Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

13/05/2021

IBVCB. 1136980206. ung ho ma ho so 4103 nguen thi kim huong. CT tu 0031000850401 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

13/05/2021

IBVCB. 1136965074. GIup MS4103 Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         300,000

13/05/2021

MBVCB. 1136957715. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4103. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

13/05/2021

IBVCB. 1136941650. Ung ho Ma so 4103: Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

13/05/2021

049626. 130521. 085525. Hoa boy ck ma 4103 Nguyen Thi Kim Huong

         200,000

13/05/2021

130526. 130521. 085446. Ung ho ma so 4103 Nguyen Thi Kim Huong

         300,000

13/05/2021

207484. 130521. 083954. Ung ho ma so 4103 chi Nguyen Thi Kim Huong

           50,000

13/05/2021

MBVCB. 1136901738. NGUYEN HUU THANH chuyen tien giup Nguyen thi Kim Huong ( ma so 4103) . CT tu 0071004239890 NGUYEN HUU THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

13/05/2021

120874. 130521. 083109. LE THI THU HUYEN ung ho ms4103 ng thi kim huong

         100,000

13/05/2021

MBVCB. 1136883665. 4103: Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

13/05/2021

095535. 130521. 080749. Ma so 4103 Nguyen Thi Kim Huong Dia chi Ap Binh Loc xa Dai Hoa Loc huyen Binh Dai tinh Ben Tre

         100,000

13/05/2021

192828. 130521. 075002. Gui ma so 4103 Nguyen Thi Kim Huong FT21133173365939

         300,000

13/05/2021

IBVCB. 1136813303. Vu Tran Dai ung ho ma so 4103 Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0011001464282 VU TRAN DAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

13/05/2021

IBVCB. 1136772147. Ma so 4103:   Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. . CT tu 1015138318 HOANG THANH BA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

14/05/2021

IBVCB. 1140019481. Ma so 4103. CT tu 0331000409489 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

14/05/2021

MBVCB. 1139233945. TRAN THANH BINH chuyen tien ung ho ma so 4103. CT tu 0541005797979 TRAN THANH BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

14/05/2021

656542. 140521. 093152. A2510 - UNG HO MS4103-140521-09: 33: 15 656542

         500,000

14/05/2021

MBVCB. 1138443153. maso 4103. chung tay cung CSNTDCD. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

15/05/2021

MBVCB. 1140320608. MS 4103:   chung tay chong dich. CT tu 0951004197973 MAI THI TRANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

15/05/2021

997286. 140521. 225514. Ung ho ms4103 FT21135215342265

         200,000

15/05/2021

458756. 150521. 145125. 4103 chung tay cung chien si noi dau chong dich FT21135610960691

         200,000

15/05/2021

MBVCB. 1140964441. ung ho ma so   4103 . CT tu 0041000630543 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

15/05/2021

182923. 150521. 095733. Dong duc hao gui chut nang luong an lanh toi ms 4103,04,05,06. Cau nguyen Quan The Am gia ho cho ho binh an FT21135662616607

     2,000,000

16/05/2021

143267. 160521. 113906. Ung ho ms 4103 Nam mo Duoc su Luu Ly Quang vuong Phat FT21137255588111

         100,000

16/05/2021

MBVCB. 1143266415. uhms   4103 - 200000vnd. CT tu 0081000106656 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

16/05/2021

116348. 160521. 163340. UNG HO 4103-160521-16: 35: 17 116348

         200,000

16/05/2021

888642. 160521. 005650. Ma so 4103 chung tay cung chien si tuyen dau chong dich

         200,000

17/05/2021

348426. 170521. 220133. Ung ho ma so 4103

         300,000

17/05/2021

IBPS/SE: 01310012. DD: 170521. SH: 10013740. BO: DINH TIEN THIET. MA SO 4103 CHUNG TAY CUNG CHIENSI NOI TUYEN DAU CHONG DICH

         100,000

17/05/2021

754924. 170521. 091123. 4103 - B409 IELTS Fighter ung ho FT21137071809971

         500,000

18/05/2021

490477. 180521. 212231. Ung ho so 4103 FT21139904933810

         200,000

18/05/2021

858632. 180521. 155212. Ma so 4103 FT21138068633083

     1,000,000

19/05/2021

MBVCB. 1148652210. Ms4103 chung tay chong dich. CT tu 0021001416052 DINH HOANG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

19/05/2021

IBVCB. 1148645395. Ma so 4103:   Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. . CT tu 0351000647966 KIEU VAN CHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/05/2021

MBVCB. 1148494530. MS4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0711000298595 LY THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/05/2021

161760. 190521. 170022. Ung ho ma so 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21139145346160

         100,000

20/05/2021

975155. 200521. 140737. ms 4103 chung tay cung chien si

     2,000,000

20/05/2021

612125. 190521. 233040. ma so 4103 p. h. hoa chung tay cung chien sy chong dich

         300,000

20/05/2021

881885. 190521. 225519. Phuong Nhung ung ho tuyen dau chong dich ma so 4103

         300,000

20/05/2021

MBVCB. 1150430046. Ma so 4103. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT nhan ai - Bao DTDT

     1,000,000

20/05/2021

083218. 200521. 173749. BIC SBD VPBank ung ho tuyen dau chong dich MS 4103

         500,000

20/05/2021

MBVCB. 1149878881. 4103. CT tu 0011002436274 toi 1017378606 CT nhan ai - Bao DTDT

         500,000

20/05/2021

IBVCB. 1149672429. 4103. CT tu 0281000651982 VO THANH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/05/2021

SHGD: 10015512. DD: 210520. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4103 chung tay chong dich

         100,000

20/05/2021

MBVCB. 1149624321. Ung ho MS 4103 cac chien si tuyen dau chong dich. CT tu 0071000947975 NGUYEN THI BICH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/05/2021

847660. 200521. 132008. Ung ho chong dich FT21140554422930

         100,000

20/05/2021

MBVCB. 1149471075. Ung ho chong dich COVID. CT tu 0011002931215 TRAN THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

20/05/2021

MBVCB. 1149173150. 4103 - Ms Giang PTSC Phu My. CT tu 0081000934845 DO THI GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/05/2021

604023. 200521. 091351. Ms 4103 chung tay cung cs tuyen dau chong dich FT21140239012956

         200,000

20/05/2021

575468. 200521. 084149. Gui MS4103 FT21140550725519

     5,000,000

20/05/2021

546726. 200521. 075546. Chuyen tien ung ho cac chien sy ao trabg chong dich covit -19 FT21140344323913

         200,000

20/05/2021

MBVCB. 1148970069. ung ho ms4103. CT tu 0321000615074 HO VAN HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

20/05/2021

MBVCB. 1148957024. VU THI PHUONG ung ho ma 4103. CT tu 0531000290152 VU THI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

20/05/2021

641743. 200521. 030645. Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich.

         100,000

20/05/2021

498637. 200521. 010007. Ma so 4103 ung ho cac chien si noi tuyen dau chong dich FT21140920485009

         300,000

20/05/2021

007443. 200521. 003221. PHAN THI BANG chuyen khoan Chung tay cung chien si tuyen dau chong dich Covid 19

         500,000

21/05/2021

658702. 210521. 170746. Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep va be Nguyen Quang Khai giup MS4103

         100,000

21/05/2021

MBVCB. 1151686669. Chung tay chong dich. CT tu 1012755109 NGUYEN VAN THONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

21/05/2021

IBVCB. 1151352614. Giup ma so 4103 moi ma so 100 ngan. CT tu 0371000457066 TRAN ANDY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

21/05/2021

434719. 210521. 115825. 4103

         200,000

21/05/2021

017741. 210521. 065837. MA 4103

         100,000

22/05/2021

546187. 220521. 110317. 4103 chung tay chong dich FT21142342822900

         200,000

22/05/2021

264624. 220521. 101049. CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI Anh Ung ho ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich Covid 19

           11,037

23/05/2021

617199. 220521. 231053. Doan Xuan Khai ung ho Ma so 4103

         100,000

23/05/2021

604167. 230521. 185335. ung ho tuyen dau chong dich

         300,000

23/05/2021

MBVCB. 1154619961. Ung ho MS 4103 chung tay chong dich. CT tu 0011003725168 toi 1017378606 CT nhan ai - Bao DTDT

         100,000

24/05/2021

MBVCB. 1156195853. 4103. CT tu 0351001233536 HOANG VAN VIET toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

24/05/2021

651450. 240521. 160524. MA SO 4103: CHUNG TAY CUNG CHIEN SI NOI TUYEN DAU CHONG DICH-240521-16: 05: 05 651450

         500,000

24/05/2021

MBVCB. 1156251573. ma so 4103. CT tu 0541001702846 KIM VAN CHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

24/05/2021

177303. 240521. 140136. Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21144962500032

         100,000

24/05/2021

UNG HO CAC CHIEN SY TUYEN DAU CHONG COVID - BAO DAN TRI

     5,000,000

24/05/2021

873482. 240521. 101158. Ma So 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

     1,000,000

25/05/2021

954809. 250521. 113401. Ly Minh Tam ung ho CT 4103 FT21145923254880

         500,000

25/05/2021

176735. 250521. 203552. Trieu trai tim mot y chi

         100,000

25/05/2021

752251. 250521. 203035. 4103:   Chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich

         500,000

25/05/2021

769994. 250521. 200317. 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         500,000

25/05/2021

466600. 250521. 195831. Ma so 4103 Chung tay cung Chien sy noi dau chong dich FT21145079468290

           50,000

25/05/2021

302158. 250521. 193631. Dinh Cong Vuong 42 Tho Nhuom ung ho tuyen dau chong dich covid 19

         500,000

25/05/2021

MBVCB. 1158450651. Ma so 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0811000004960 HOANG CHAU UYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

25/05/2021

MBVCB. 1158425390. MAI XUAN DAT chuyen tien 4103. CT tu 0451001404897 MAI XUAN DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

25/05/2021

600507. 250521. 173136. Ung ho MS 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich.

     1,000,000

25/05/2021

626549. 250521. 165550. chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich ma so 4103

         300,000

25/05/2021

282775. 250521. 165236. TRAN HOAI ANH UNG HO MA SO 4103 FT21145315799727

     1,000,000

25/05/2021

MBVCB. 1157858505. Ung ho chuong trinh trieu trai tim mot y chi. CT tu 0451001258912 PHAM NHAT ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

25/05/2021

170541. 250521. 115752. pham thi theu ung ho ma 4103

         100,000

25/05/2021

MBVCB. 1157614840. Ma so 4103 . CT tu 0011001586535 toi 1017378606 CT nhan ai - Bao DTDT

         200,000

26/05/2021

MBVCB. 1159509050. Ma so: 4103 chung tay chong dich. CT tu 0991000043312 TRINH TO NA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

26/05/2021

605043. 250521. 235321. ma so 4103 chung tay cung chien sy chong dich FT21146426989322

100,000

26/05/2021

466154. 260521. 222912. MS 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21147898000297

500,000

26/05/2021

928688. 250521. 222807. Chuyen tien ung ho chong Covid

2,000,000

26/05/2021

571972. 260521. 203450. Ung ho dich Covid

100,000

26/05/2021

698095. 260521. 184943. Chuyen tien ung ho covid

100,000

26/05/2021

243753. 260521. 175046. 4103 chung tay cung cac chien si tuyen dau chong dich FT21146019445457

300,000

26/05/2021

MBVCB. 1160076081. ma 4103: chung tay cung chien sy tuyen dau chong dich Covid. CT tu 0011000869292 TRAN THI HUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

400,000

26/05/2021

814951. 260521. 173321. Pham Tung ung ho ms 4103 chung tay chong dich Covid

3,000,000

26/05/2021

MBVCB. 1159923212. Ma so 4103 : chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0071000885559 NGUYEN THI HOANG NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

26/05/2021

MBVCB. 1159721885. Gd Hai Hien ck Mma so 4103 chung tay cung tuyen dau chien si chong dich. CT tu 0011001295093 NGUYEN THI HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

26/05/2021

265119. 260521. 140841. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Do Tuyet Nhung VP Huyen uy Phu Xuyen cung ca nuoc chung tay day lui Covid

200,000

26/05/2021

857140. 260521. 135919. Ma so 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

200,000

26/05/2021

MBVCB. 1159604114. GD Luong Thuan ung ho . Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. ms 4103. CT tu 0951004173255 NGUYEN DANG LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

26/05/2021

IBVCB. 1159596365. TRAN QUANG NAM ban doc ung ho tuyen dau chong dich quyet tam day lui covid 19 . . CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

26/05/2021

881944. 260521. 115035. Du Thi Quynh Trang ung ho ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21146789966840

300,000

26/05/2021

857790. 260521. 112627. 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21146603043893

200,000

26/05/2021

045981. 260521. 101320. Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

1,000,000

26/05/2021

IBPS/SE:01310005. DD:260521. SH:10009253. BO:PHAM THI TUYET MINH. THAIHABOOKS UNG HO CHIEN DICH TRIEU TRAI TIM MOT Y CHI

4,000,000

26/05/2021

975445. 260521. 094008. 4103

1,000,000

26/05/2021

717295. 260521. 091503. Ba Minh Silk ung ho chuong trinh TRIEU TRAI TIM MOT Y CHI FT21146777657305

500,000

26/05/2021

715000. 260521. 091240. Ung ho ma 4103 FT21146063008298

50,000

26/05/2021

IBPS/SE:79604002. DD:260521. SH:10000179. BO:PHAM THI GAM. UNG HO CTR TRIEU TRAI TIM MOT Y CHICHONG DICH COVID CHARGEDETAILS OUR

500,000

26/05/2021

MBVCB. 1159144013. DOAN THI BAO ANH chuyen tien ma so 4103: chung tay cung cac chien si tuyen dau chong dich. CT tu 0011004105084 DOAN THI BAO ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

26/05/2021

888970. 260521. 083902. 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

200,000

26/05/2021

681306. 260521. 083118. Phung Nhat Quynh ung ho Ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21146228407389

100,000

26/05/2021

363038. 260521. 081357. MS 4103 DOAN HAI PHONG VA DOAN MINH KHANG CHUNG TAY CUNG CHIEN SI NOI TUYEN DAU CHONG DICH

100,000

26/05/2021

944869. 260521. 075545. Vu Hai Thanh ung ho VN quyet chien thang Covid

100,000

26/05/2021

357104. 260521. 073234. MS 4103 CHUNG TAY CUNG CHIEN SI NOI TUYEN DAU CHONG DICH

1,000

27/05/2021

104214. 260521. 230908. CK tu 000066809999 den 1017378606. ND:Duong Thuy Anh ung ho MS 4103 Chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich bao Dan Tri

1,000,000

27/05/2021

MBVCB. 1162045199. NGUYEN VAN BA ung ho covid. CT tu 0031000179990 NGUYEN VAN BA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

27/05/2021

191071. 270521. 214133. Nguyen Ngoc Dung huong ung chien dich Trieu trai tim mot y chi

300,000

27/05/2021

MBVCB. 1161719598. covid19. CT tu 0111001048961 toi 1017378606 Quy nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

200,000

27/05/2021

151153. 270521. 161230. VU DUY THAI chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

300,000

27/05/2021

IBVCB. 1161452027. Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. . CT tu 0071004150239 LE NGUYEN DIEN HAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

600,000

27/05/2021

101069. 270521. 151834. Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

200,000

27/05/2021

008239. 270521. 151354. ZP5VF4HH1FJS 210527000120822 4103 ung ho chung tay cung chien si noi

250,000

27/05/2021

089460. 270521. 150524. 4103

50,000

27/05/2021

923739. 270521. 145746. Ma so 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21147057089307

500,000

27/05/2021

MBVCB. 1161180262. Ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0011004288915 PHUNG HONG LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

27/05/2021

MBVCB. 1160978191. NGUYEN MANH DUNG chuyen tien MS 4103: ung ho bao Dantri chong dich Covid. CT tu 0011000561334 NGUYEN MANH DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

20,000,000

27/05/2021

175356. 270521. 095036. MA SO 4103: CHUNG TAY CUNG CHIEN SY NOI TUYEN DAU CHONG DICH-270521-09:53:03 175356

5,000,000

28/05/2021

022887. 270521. 234557. ZP5VF4HH88VA 210527000234118 MS 4103

500,000

28/05/2021

MBVCB. 1162125909. TRINH QUANG MINH MS 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0691000379999 TRINH QUANG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

28/05/2021

MBVCB. 1163819103. MS 4103 chung tay cung chien si tuyen dau chong dich. CT tu 0281000663446 LE DIEM THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

28/05/2021

MBVCB. 1163722643. 4103 chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich. CT tu 0491000123139 HOANG THI ANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

28/05/2021

MBVCB. 1163699589. CAO HOAI NAM chuyen tien ma so 4103: cam on cac bac si. CT tu 0261003454865 CAO HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

28/05/2021

MBVCB. 1163192790. TRAN HOANG LAM chung tay chien si dau tuyen dich. CT tu 0441000649782 NGUYEN THUY HOANG TRUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

28/05/2021

MBVCB. 1163147404. AiKhang ung ho Ma so 4103 Trieu trai tim - Mot y chi. CT tu 0071001120876 VO DANG AI KHANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

28/05/2021

Sender:01323001. DD:280521. SHGD:10000795. BO:TAP DOAN GELEXIMCO CONG TY CP. GELEXIMCO TAI TROCHUONG TRINHTRIEU TRAI TIM MOT Y CHI CHO BAODAN TRI

100,000,000

28/05/2021

834955. 280521. 153429. 4103 ung ho chong dich covicl 19 FT21148991086555

1,000,000

28/05/2021

007502. 280521. 151353. 4103 ung ho chien sy noi tuyen dau chong dich

30,000

28/05/2021

625964. 280521. 150003. Gui ms 4103

200,000

28/05/2021

MBVCB. 1162821162. MS 4103 chung tay cung chien sy chong dich. CT tu 0281000369962 toi 1017378606 Quy nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

200,000

28/05/2021

MBVCB. 1162803874. MA SO 4103. CT tu 0451001845493 NGUYEN MANH DIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

5,000,000

28/05/2021

MBVCB. 1162743492. NGUYEN TUAN ANH : ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0491000122582 NGUYEN TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

28/05/2021

630274. 280521. 114630. Ma so 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21148730904163

1,000,000

28/05/2021

921412. 280521. 111704. TRIEN NHUNG chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich ma so 4103

1,000,000

28/05/2021

MBVCB. 1162612075. ung ho chong dich . CT tu 0011000412588 LE THI HUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

28/05/2021

611425. 280521. 105305. ung ho ms 4103 chong dich covid

100,000

28/05/2021

567705. 280521. 104655. Ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21148618602308

2,000,000

28/05/2021

518412. 280521. 100127. Ma so 4103 chung tay cung chien sy chong Covid FT21148903868482

300,000

28/05/2021

298609. 280521. 100023. TRAN THI GAM Chuyen tien ung ho be co me mat do covid o Lang Son

100,000

28/05/2021

513458. 280521. 095643. Ung ho ma so . 4103. Chung tay chien si tuyen dau chong dich FT21148544207298

50,000

28/05/2021

MBVCB. 1162364130. 4103:chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0491000122904 LE THI THANH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

29/05/2021

MBVCB. 1165134612. TRUONG THI LAN chung tay cung tuyen dau chong dich . Ma 4103. CT tu 0401000397087 TRUONG THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

29/05/2021

919269. 290521. 203500. Ma so 4103 ung ho chong dich covid FT21151378204997

300,000

29/05/2021

706928. 290521. 162630. trieu trai tim mot y chi FT21149014389228

500,000

29/05/2021

MBVCB. 1164598698. MS 4103 Trieu Trai Tim Mot Y Chi. CT tu 0231000597134 VO THI NGOC TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

29/05/2021

566512. 290521. 133543. Ung ho tuyen dau chong dich - tu Ha Xuan Phuong FT21149228176510

500,000

29/05/2021

464855. 290521. 112031. 4103 FT21149031072702

300,000

29/05/2021

184292. 290521. 110752. Hoang Thi Thanh Huyen ung ho MS 4103 chung tay cung chien sy tuyen dau chong dich

300,000

29/05/2021

MBVCB. 1164186324. MA SO 4103 CHUNG TAY CUNG CHIEN SI NOI TUYEN DAU CHONG DICH. CT tu 0201000723944 LE DINH MANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

29/05/2021

161908. 290521. 095008. Tran Tuyet Nhung Ung ho Ma so 4103 Chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich

1,000,000

29/05/2021

MBVCB. 1164146212. NGUYEN HAI HOA ung ho chong dich. CT tu 0031000400796 NGUYEN HAI HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

20,000

30/05/2021

194056. 300521. 221108. Ma so 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

500,000

30/05/2021

597556. 300521. 202219. Ung ho chong Covid 19 FT21151944334477

100,000

30/05/2021

MBVCB. 1166054285. BUI THI NGOC DUYEN ung ho Covid . CT tu 0421000440072 BUI THI NGOC DUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/05/2021

IBVCB. 1165645281. NGUYEN VAN QUYNH chung tay chong dich covid. CT tu 0901000020196 NGUYEN VAN QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/05/2021

109412. 300521. 090016. Chung tay Chong dich FT21151276680464

500,000

30/05/2021

MBVCB. 1165296847. 4103. CT tu 0301000408428 PHAM DUC THINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/05/2021

026603. 300521. 002202. Ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21151599504770

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 26/05/2021 - 30/05/2021

 

12-05-2021 09:14:37

CT DEN: 113209170680 Ung ho MS 4103 chung tay cung chien sy chong dich covid

         300,000

12-05-2021 09:26:28

CT DEN: 113202198857 ung ho Ma so 4103

           20,000

12-05-2021 09:52:34

CT DEN: 113202924993 Ma so 4103:   Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         200,000

12-05-2021 09:54:46

CT DEN: 113202425556 4103 FT21132190057465

         500,000

12-05-2021 10:06:48

MS 4103 CHUNG TAY CUNG CS TUYEN DAU CHONG DICH

         200,000

12-05-2021 10:47:29

NGUYEN THI TAN ung ho ms 4103 chung tay cung chien sy tuyen dau chong dich

         200,000

12-05-2021 11:09:34

4103 chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich

         100,000

12-05-2021 13:46:15

CT DEN: 113200926906 MS 4103

         100,000

12-05-2021 14:02:45

CT DEN: 113207019926 4103:   Chung tay day lui dich covid

           50,000

12-05-2021 14:14:40

4103; Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         100,000

12-05-2021 14:24:13

CT DEN: 113207036268 Ms Trinh cung ung ho ma so 4103.

         100,000

12-05-2021 14:47:30

Vu Manh Tuan Cong ty CP Phan dam Ha Bac ung ho ma so 4103

         100,000

12-05-2021 14:56:01

CT DEN: 113207693958 4103 Viet Nam quyet thang dai dich FT21132830020895

         150,000

12-05-2021 14:59:44

TRINH MINH HOA chuyen tien ma 4103

         400,000

12-05-2021 17:11:41

CT DEN: 113310758438 toi ung ho MS 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         200,000

12-05-2021 19:35:52

CT DEN: 113212288899 Ung ho ms 4103

     1,000,000

13-05-2021 01:45:57

LPT ung ho Ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich; thoi gian GD: 12/05/2021 23: 11: 57

         100,000

13-05-2021 02:11:00

MS 4103 chung tay cung chien si noi tuyendauchong dich

         300,000

13-05-2021 07:16:58

ung ho ms 4103 covid

         100,000

13-05-2021 07:26:24

NTMAIHUYEN UNG HO MA 4103 CHONG COVID

         500,000

13-05-2021 07:36:03

GD Minh Thu -An Thu UH Ma so 4103 Nguyen Thi Kim Huong

         200,000

13-05-2021 07:52:14

CT DEN: 113307081345 4103

           50,000

13-05-2021 08:28:39

4103 Binh Dai; Ben Tre; Nguyen Thi Kim Huong

         200,000

13-05-2021 08:41:39

So GD goc: 10006136 Ung ho Ms 4103

           50,000

13-05-2021 08:44:07

UH MS 4103 Nguyen thi Kim Huong.

         200,000

13-05-2021 09:19:13

LPT ung ho ms 4103 Nguyen Thi Kim Huong

         100,000

15-05-2021 00:56:00

ung ho ma so 4103 ung ho cac chien sy noi tuyen dau chong dich co vit; thoi gian GD: 15/05/2021 00: 10: 40

         500,000

17-05-2021 11:57:12

TRA XUAN BINH GIUP MS 4103

     5,000,000

19-05-2021 19:11:34

CT DEN: 113912451929 Ung ho ms 4103

         500,000

20-05-2021 08:59:04

BUI NGOC HAI. 0903435891 Chuyen tien ung ho Ma so 4103

         500,000

20-05-2021 13:15:50

Ung ho chien dich Trieu trai tim mot y chi

         100,000

21-05-2021 06:59:18

Nguyen Minh Tuan chuyen tien ung ho tuyen dau chong covit 19

         200,000

21-05-2021 09:00:08

Nguyen Thi Hien chuyen tien ung ho phong chong dich Covid 19

         200,000

21-05-2021 09:30:49

NGUYEN DUC HANH chuyen tien ung ho covit

         500,000

21-05-2021 10:34:14

NGUYEN VAN QUYET ung ho phong chong dich

         200,000

21-05-2021 13:46:16

ung ho chong dich covit

     2,000,000

21-05-2021 16:29:40

uong ho tuyen dau chong dich

         200,000

21-05-2021 20:49:49

Ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich.

         500,000

21-05-2021 21:55:13

Ma so 4103Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         300,000

22-05-2021 11:11:07

CT DEN: 114204553880 Ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21142607495112

         300,000

24-05-2021 17:55:14

NGUYEN THI HUONG chuyen tien ung ho tuyen dau chong dich

         300,000

24-05-2021 21:44:44

Pham T Thanh Binh ck MS 4103 chung tay noi tuyen dau chong dich

         300,000

25-05-2021 10:08:17

NGUYEN TRUONG GIANG chuyen tien ung ho Trieu trai tim_Mot y tri

         100,000

25-05-2021 11:59:01

CT DEN: 114504979106 Chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich ma so 4103 FT21145288450358

     2,000,000

25-05-2021 12:11:42

ung ho ma 4103

     1,000,000

25-05-2021 13:51:20

Oanh ung ho chien si tuyen dau chong dich 4103

         200,000

25-05-2021 15:44:43

ung ho ms 4103

         150,000

25-05-2021 15:52:06

LE THI ANH TUYET ung ho tuyen dau chong covid

         200,000

25-05-2021 16:35:04

ung ho ma so 4103

         200,000

25-05-2021 19:45:39

VO NGOC THUONG chuyen tien ung ho chien sy tuyen dau chong dich Trieu trai tim mot y chi.

         500,000

26-05-2021 06:14:57

CT DEN: 114523636615 Trieu Trai Tim Mot Y Chi FT21146742643642

         100,000

26-05-2021 08:47:30

LE THI TUYEN ung ho tuyen dau chong covid

         100,000

26-05-2021 09:32:10

LUONG THI TAM chuyen tien ung ho tuyen dau chong dich

         200,000

26-05-2021 10:18:22

chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         200,000

26-05-2021 11:32:48

chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         200,000

26-05-2021 14:58:40

ma so 4103 Chung tay chong dich cung cac chien sy tuyen dau

         200,000

26-05-2021 19:43:11

CT DEN: 114612345411 Ung ho chong dich FT21146801257101

         500,000

26-05-2021 19:46:36

CT DEN: 114612348256 4103. Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21146092023937

         500,000

27-05-2021 08:30:29

4103 chung tay cung chien si tuyen dau chong dich

         500,000

27-05-2021 09:13:01

CT DEN: 114702605936 Ma So 4103 Ung ho cac bac si tuyen dau chong dich moi ng co len FT21147100992184

           50,000

27-05-2021 11:22:58

ung ho 4103

         100,000

27-05-2021 11:47:40

Ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         500,000

27-05-2021 18:35:41

TRIEU TRAI TIM MOT Y CHI

         200,000

28-05-2021 10:11:02

Phung Chi ma so 4103

         300,000

28-05-2021 11:17:17

CT DEN: 114804600357 MS 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21148008900540

         100,000

28-05-2021 15:00:15

TRAN BICH HONG ung ho chien sy tuyen dau chong dich

         300,000

28-05-2021 15:12:19

PHAM VAN LAP chuyen tien ung ho MS 4103

         500,000

28-05-2021 17:44:37

MS4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

     1,000,000

29-05-2021 07:45:53

CT DEN: 114900789340 Thai Son ung ho chong dich MS 4103-VNPT2021052917480347

         300,000

29-05-2021 22:20:01

CT DEN: 114915986938 Ung ho cac chien sy tuten dau chong dich FT21151004603299

     1,000,000

30-05-2021 10:14:40

CT DEN: 300131383803 Bui Phuong chung tay cung chien sy Trieu trai tim mot y chi

         500,000

30-05-2021 15:08:29

VU THI MAI Chuyen tien chung tay chong dich Covid 19.

     1,900,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 26/05/2021 - 30/05/2021

 

12/05/2021

MB( 265552) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4103)

         500,000

12/05/2021

MB( 292574) ( PHAM NGOC DOANH ung ho ma so 4103 chung tay cung chien si tuyen dau chong dich)

     1,000,000

12/05/2021

569124-Agribank;1400206035022;4103 chung tay chong dich

         300,000

12/05/2021

000335-Agribank;1400206035022;Hoang Thanh Nam ung ho chong dich COVID Ma so 4103

         500,000

13/05/2021

MB( 399616) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4103 nguyen thi kim huong)

         500,000

13/05/2021

MB( 369469) ( HOANG VAN TUAN chuyen khoan 4103. cam on cam on cam on)

         200,000

17/05/2021

Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau tai No & PTNT VIET NAM CN LANG HA HA NOI

         500,000

24/05/2021

MB ( 241147) ( Ung ho covid )

         200,000

25/05/2021

MB ( 437354) ( Chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich)

         300,000

25/05/2021

MB ( 440561) ( LY QUE ANH chuyen khoan ung ho ma 4103 tuyen dau chong dich)

         200,000

26/05/2021

MB ( 490749) ( LUU THI NGA chuyen khoan ung ho ma so 4103)

200,000

26/05/2021

FC Quốc Trường ủng hộ các chiến sĩ chống dịch chọn niềm yêu thương

200,000

26/05/2021

MB ( 554886) ( NGUYEN THI LOAN chuyen khoan ung ho ms 4103)

50,000

26/05/2021

chung tay cung si noi tuyen dauchong dich

100,000

27/05/2021

051428-Agribank; 1400206035022; KT Co vua NGUYEN THIEN NGAN ung ho cac chien si noi tuyen dau chong dich cung chi NGUYEN THUY VAN

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 26/05/2021 - 30/05/2021

 

12/05/2021 09:21:05

REM Tfr Ac:   31110001005712 LE THI BICH THUAN 4103Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich.

         100,000

12/05/2021 10:20:33

REM Tfr Ac:   52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 4103

         100,000

12/05/2021 10:26:27

REM Tfr Ac: 51010000357165 NGUYEN QUYET ma so 4103

         200,000

12/05/2021 12:28:12

REM Tfr Ac:   45010002807669 LE MINH TUAN Chuyen tien ung ho Ma so 4103, Chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich

     2,000,000

12/05/2021 13:28:31

REM Tfr Ac: 21310000146400 THACH TUAN THANH 4103 Chung tay cung chien sy chong dich

           50,000

12/05/2021 14:15:59

REM Tfr Ac:   48210000074327 LE THI HAI VAN ung ho ma so 4103

         500,000

12/05/2021 15:55:48

REM Tfr Ac:   65310000472006 VU TRI DONG Ma so 4103 Chung tay cung cac chien si tuyen dau chong dich

         300,000

12/05/2021 16:05:56

REM Tfr Ac:   36810000298717 NGUYEN VAN QUYEN Chuyen tien 4103 ung ho chien si ao trang chong Covid.

         500,000

12/05/2021 16:42:12

REM TKThe : 19034658544015, tai TCB. Ung ho ma so 4103 FT21132045557206 - CTLNHID I 000 001062860124 - 11 - CRE - 002

         500,000

12/05/2021 21:56:57

REM TKThe : 19031780705020, tai TCB. Ma so 4103 chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich FT21133798144664   - CTLNHID I 000 001063522485 - 11 - CRE - 002

         300,000

13/05/2021 02:06:56

REM TKThe : 8050657, tai ACB.   GD THINH CUC KIET MINH UNG HO MA SO 4103 - CHUNG TAY CUNG CHIEN SI TUYEN DAU - 120521 - 23: 53: 02 417077   - CTLNHID I 000 001063609520 - 11 - CRE - 002 Transaction a

     1,000,000

13/05/2021 08:20:44

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO CO NGUYEN THI KIM HUONG MA SO 4103

           10,000

13/05/2021 08:27:43

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho ms 4103 me con chi nguyen thi kim huong

         300,000

13/05/2021 08:42:52

REM Tfr Ac: 6331 000 0018866 VO TRONG HUNG MS 4103 nguyen thi kim huong

         200,000

13/05/2021 11:49:38

REM Tfr Ac: 3101 000 1974116 LE THI TUYET MAI Chuyen tien ung ho MS 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         500,000

13/05/2021 19:11:12

REM Tfr Ac: 2611 000 3452587 NGUYEN VAN HUNG MS4103 Co Suu ung ho bac si chong dich

         100,000

14/05/2021 08:34:42

REM Tfr Ac: 3621 000 0036836 LE THI HANG Chuyen tien ung ho ms 4103

         100,000

15/05/2021 14:01:47

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC gui 4103 400k

         400,000

16/05/2021 18:01:18

REM Tfr Ac: 5601 000 0430238 NGUYEN HUY PHUONG 4103 chung tay phong chong covid

         500,000

19/05/2021 17:02:51

REM Tfr Ac: 4501 000 2807669 LE MINH TUAN Chuyen tien ung ho Ma so 4103, Chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich

     3,000,000

19/05/2021 17:34:32

REM Tfr Ac: 3981 000 0021499 NGUYEN THI THIEN THAO nguyen thi thien thao ung ho ma 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         500,000

20/05/2021 08:22:26

REM Tfr Ac: 6361 000 0356080 NGUYEN THI THU HANG Ung ho ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         500,000

20/05/2021 09:18:59

REM Tfr Ac: 2111 000 1178077 PHAN HOANG MY Chuyen tien ung ho ms4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         200,000

20/05/2021 13:08:56

REM Tfr Ac: 5101 000 1751469 LE ANH TUAN ung ho phong chong covid 19

         100,000

20/05/2021 14:16:15

REM TKThe :9704992609205031972, tai Agribank. BIDV; 2611 000 2631994; NGUYEN HUU CUONG Nghiem Xa Viet Hung QV BN ung ho phong chong covid19 - CTLNHID I 000 001080071086 - 11 - CRE - 002

         200,000

20/05/2021 20:12:00

REM Tfr Ac: 4121 000 0013107 VU THI MAI ung ho ms 4103

         300,000

20/05/2021 22:06:36

REM TKThe :0021006097009, tai BaoVietBank. Nguyen Tien Minh ung ho ma so 4103 chong dich covid - CTLNHID I 000 001081241288 - 11 - CRE - 002

         300,000

20/05/2021 22:44:33

REM Tfr Ac: 2611 000 2500836 NGUYEN CHI CONG 4103

         100,000

21/05/2021 08:56:27

REM Tfr Ac: 3451 000 0036017 HA THI HANG NGA ung ho 4103 chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich

         300,000

21/05/2021 11:42:14

REM TKThe :127853584, tai VPB. Chung tay chong dich - CTLNHID I 000 001082052095 - 11 - CRE - 002

         200,000

24/05/2021 09:06:20

REM Tfr Ac: 2221 000 0447312 LE NGOC DUYEN Ma so 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich Covid19

         500,000

25/05/2021 06:17:40

REM Tfr Ac: 2111 000 0931736 NGUYEN THI QUYNH TRANG Ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. Gui loi cam on chan thanh nhat den cac chien si. Cam on Dan tri.

         500,000

25/05/2021 11:47:06

REM Tfr Ac: 2111 000 0923964 DANG THI HONG NHUNG Thanh Nhan Dang Sapa Jade Hill ung ho quy covid Dan tri

     5,000,000

25/05/2021 20:59:24

REM Tfr Ac: 5101 000 1644967 LE HA GIANG ma so 4103 chung tay cung tuyen dau chong dich

         500,000

26/05/2021 11:21:20

REM Tfr Ac: 3101 000 0354043 HUYNH THI KHANH BINH ung ho MS 4103

100,000

26/05/2021 16:24:01

REM TKThe : 025704060268877, tai VIB. Ma so 4103:   Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich.   - CTLNHIDI 000 001092822999 - 11 - CRE - 002

1,000,000

26/05/2021 21:52:39

REM Tfr Ac: 2161 000 8883979 CONG TY CP FUNNY GROUP UNG HO CT:   CHUNG TAY CUNG CHIEN SI NOI TUYEN DAU CHONG DICH MA SO 4103 BAO DIEN TU DAN TRI

5,000,000

28/05/2021 14:49:54

REM Tfr Ac: 5101 000 0635357 HOANG XUAN THANH Chuyen tien ung ho chien sy noi tuyen dau chong dich Ma so 4103

1,000,000

29/05/2021 08:48:43

REM Tfr Ac: 1221 000 1513660 LE THI NHU THOA Chuyen tien trieu trai tim mot y chi

500,000

30/05/2021 14:35:21

REM Tfr Ac: 4271 000 0222600 NGUYEN THI VIET HA Nguyen Thi Viet Ha ung ho Ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội ( MB) từ ngày 26/05/2021 - 30/05/2021

 

12/05/2021 10:46

4103

         200,000

12/05/2021 13:10

PHAM XUAN QUYNH PHAM XUAN QUYNH chuyen tien den MS: 4103

         200,000

12/05/2021 13:29

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4103

           30,000

12/05/2021 14:05

4103 Chung tay cung chien si noi tu yen dau chong dich

     1,000,000

12/05/2021 14:30

NGUYEN XUAN THANH MS 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         200,000

12/05/2021 18:15

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4103

         200,000

12/05/2021 19:16

Le Thi Hoa ung ho ma so 4103 FT2113 2043217317 - Ma giao dich/ Trace 96 5675 113212965675WIBT-SML

           50,000

12/05/2021 20:02

ung ho ma so 4103

     1,000,000

12/05/2021 23:09

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4103

           50,000

13/05/2021 05:18

Ung Ho Ms4103

         100,000

13/05/2021 08:56

TRAN THI VIET ANH TRAN THI VIET ANH ung ho ms 4103

         100,000

13/05/2021 13:42

DANG VAN NAM Nhom De tu Canslim chung tay tuyen dau chong dich. Ma so 4103

     1,000,000

14/05/2021 06:15

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4103

         100,000

14/05/2021 14:10

TA NGOC VAN Ma so 4103:   chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         300,000

19/05/2021 21:01

VUONG XUAN THANG VUONG XUAN THANG chuyen khoan ung h o tuyen dau chong dich

         500,000

20/05/2021 15:50

PHAM NGOC THUY PHAM NGOC THUY chung tay chong dich

         100,000

20/05/2021 16:13

MAI THANH HIEP Ung ho tuyen dau chong dich Covid-1 9

         300,000

21/05/2021 21:00

ung ho covid

           10,000

24/05/2021 00:01

HOANG TIEN THO HOANG TIEN THO ung ho tien mua vacc ine covid 19

         300,000

25/05/2021 09:30

HOANG PHUONG THAO Chug tay chong dich

         100,000

25/05/2021 09:47

NGUYEN THI NGUYET NGUYEN THI NGUYET ung ho ma so 4103 : chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         300,000

26/05/2021 10:34

BUI HAI YEN Ung ho chuong trinh 4103

1,000,000

26/05/2021 10:37

VU HUYEN TRANG VU HUYEN TRANG ung ho ma 4103 chung tay chong dich

1,000,000

26/05/2021 13:24

DOAN VAN TOAN Ung ho chong dich covid

1,000,000

27/05/2021 16:10

ung ho tuyen dau chong dich - Ma gi ao dich Trace 727877 1147097 27877WIBT - SML

100,000

27/05/2021 21:30

4103 - Ma giao dich/ Trace 714512 114714714512WIBT-SML

3,000,000

28/05/2021 00:01

CHU MINH HA CHU MINH HA ck Dan Tri ma 4103 chun g tay cung chien si tuyen dau chong dich

1,000,000

28/05/2021 15:10

TRAN THI HONG NHUNG TRAN THI HONG NHUNG ung ho ma 4103

300,000

28/05/2021 15:26

LE THI NGUYET LE THI NGUYET ung ho chuong trinh T RIEU TRAI TIM - MOT Y CHI. chong di ch covid 19

200,000

28/05/2021 15:30

NGUYEN XUAN THUONG NGUYEN XUAN THUONG chung tay ung ho tuyen dau chong dich

50,000

29/05/2021 00:42

LUU KIM CHI Ung ho chong Covid

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 26/05/2021 - 30/05/2021

 

12/05/2021

ung ho ma so 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         100,000

16/05/2021

NGUYEN HONG THU SHB HN CK   BAO DIEN TU DAN TRI UNG HO BV NHIET DOI TW TUYEN DAU CHONG DICH

     2,000,000

27/05/2021

Ung ho ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

         300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng ACB từ ngày 26/05/2021 - 30/05/2021

 

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG-MS 4103

         100,000

13/05/2021

IB NGUYEN THI VI PHUONG MA SO 4103 NGUYEN THI KIM HUONG

         500,000

14/05/2021

IB NGUYEN THI THANH NHAN NGUYEN THI LIEN UNG HO MA SO: 4103

         100,000

18/05/2021

IBTRAM KIM THANH HOI HUONG CONG DUC CHO DUONG MANH, TH 4103

         100,000

26/05/2021

4103 CHUNG TAY CUNG CAC CHIEN SY CHONG DICH - VNPT2021052516307867 GD 583752 - 052521 19: 54: 40

    10,000,000

26/05/2021

UNG HO TRIEU TRAI TIM MOT Y CHI FT21146858102258 GD 698672 - 052621 08: 53: 59

         200,000

26/05/2021

IB DANG XUAN MINH DANG XUAN MINH UNG HO CHONG COVID

     5,000,000

28/05/2021

UNG HO MA 4103 CHUNG TAY CUNG CHIEN SI NOI TUYEN DAU CHONG DICH FT21148015662144 GD 263726 - 052721 20: 43: 10

         500,000

29/05/2021

DANG THUY HA NIELSEN MOT TRAI TIM MOT Y CHI FT21149335837911 GD 312711 - 052921 08: 31: 24

     1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 20/5/2021-26/5/2021

 

12/05/2021

Ngô Hồng Dương; 0919168163; 2 000 00; Mã số 4103: Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           200,000

12/05/2021

H; 1; 4 000 0; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             40,000

12/05/2021

Nguyễn Minh Hải; 0868636189; 1 000 000 ; Mã số 4103: Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

       1,000,000

12/05/2021

GĐ vu thang; 0984316566; 25 000 ; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             25,000

12/05/2021

Nga; 0989121283; 1 000 00; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           100,000

12/05/2021

Le Hung; 0363356886; 2 000 00; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           200,000

12/05/2021

Lê Trần Mạnh; 0988186766; 1 000 00; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           100,000

12/05/2021

Nguyễn Thị Độ, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Tuấn Minh, Đỗ Bảo Hân, Đỗ Xuân Thành; 0915681101; 2 000 00; Mã số 4103: Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           200,000

12/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 5 000 0; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             50,000

12/05/2021

Vũ Sơn Trà; 0904189076; 5 000 00; Ma so 4103: 5 000 00

           500,000

12/05/2021

NMQTABT; 0984316566; 15 000 ; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             15,000

05/12/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 2 000 0; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             20,000

05/12/2021

Triệu Văn Linh; 0862660619; 1 000 00; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

        100,000

13/05/2021

Kim anh; 0337574764; 1 000 0; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             10,000

13/05/2021

Y; 1; 1 000 0; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             10,000

13/05/2021

C Huong; 0988128588; 3 000 00; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           300,000

13/05/2021

Nga; 0989121283; 52 000 ; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             52,000

13/05/2021

GĐ Vu thang; 0984316566; 15 000 ; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             15,000

14/05/2021

Y; 1; 15 000 ; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             15,000

14/05/2021

Do anh tuan ; 0934013195; 1 000 00; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           100,000

14/05/2021

Nxt; 0933199313; 1 000 00; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           100,000

15/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 1 000 0; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             10,000

16/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 47 000 ; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             47,000

16/05/2021

Doanh; 0392514724; 1 000 0; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             10,000

16/05/2021

Trang nguyễn; 0981017119; 2 000 0; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             20,000

17/05/2021

NMQTABT; 0984316566; 1 000 0; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             10,000

21/05/2021

Tâm;0988758783;100000;Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

100,000

23/05/2021

Võ Anh Duy ;0977662947;10000;Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

10,000

 

Tổng cộng

  345,857,382

Chương trình TRIỆU TRÁI TIM - MỘT Ý CHÍ của Báo Điện tử Dân trí là cầu nối hiệu quả với độc giả, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, những hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh Covid và cùng Việt Nam bảo vệ người dân trước dịch bệnh.

Để tấm lòng nhân ái cao đẹp của bạn đọc đến với tuyến đầu chống dịch một cách hiệu quả nhất, nhanh nhất, chúng tôi kính mời Quý độc giả tham gia ủng hộ tại đây:

- Ủng hộ qua tài khoản của Báo Điện tử Dân trí TẠI ĐÂY

- Ủng hộ thông hộ qua VNPAY QR TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY

- Ủng hộ thông qua Ví điện tử MoMo TẠI ĐÂY

Báo điện tử Dân trí xin gửi lời cảm ơn và tri ân chân thành nhất tới đơn vị đồng hành chính là VNPAY-QR và các doanh nghiệp: Ví điện tử MomoTập đoàn Geleximco , Công ty TNHH Thương mại và Liên kết Nano , Quỹ từ thiện Nguyễn Gia Thảo, Tập đoàn Đỉnh Vàng - Hải Phòng...  các độc giả Báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm trong cả nước đã đồng hành cùng chương trình.