Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 4/8

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 1,300,384,627 đồng.

Chi tiết danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí từ ngày 23/8 - 29/8:

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 23/08/2021   - 29/08/2021

 

23/08/2021

694778. 220821. 235509. C Nhinh Ung ho ma so 4192

           400,000

23/08/2021

MBVCB. 1319153097. Ung ho ma so 4200 4201 4202. CT tu 0041000630543 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           600,000

23/08/2021

MBVCB. 1319152828. Ung ho ma so 4195 4196 4197 4198 . CT tu 0041000630543 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           800,000

23/08/2021

MBVCB. 1319150232. Ung ho MS 4202 - anh Vo Trung Hung. CT tu 0491000040008 TRAN DUC MUOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1319150119. Ung ho ms 4188 4189 4190 4191 4192 4193 4194. CT tu 0041000630543 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       1,400,000

23/08/2021

324621. 220821. 234108. 15819938904 - 0948916985 - Ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1319148164. Ma so 4202: Anh Vo Trung Hung. CT tu 0351000673513 TRAN XUAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

778992. 220821. 232909. UH MA SO 4195 CHI DAO THI HUE

           200,000

23/08/2021

IBVCB. 1319142758. Anh TUNG ung ho Ma so 4201 : Ong Nguyen Dang Luan ( Om ZamBaLa ZaLen TaDa Soa Ha ). CT tu 0031000167837 PHAM VAN TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

23/08/2021

969769. 220821. 232602. MS 4202 anh Vo Trung Hung chuc chau som khoe FT21235502127138

       1,000,000

23/08/2021

MBVCB. 1319141847. DUONG THI HAI HA chuyen tien ung ho ma 4202 Vo Trung Hung. CT tu 0611001435958 DUONG THI HAI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,500,000

23/08/2021

969325. 220821. 232432. Ung ho ma so 4202 FT21235608049733

           100,000

23/08/2021

778734. 220821. 232111. UH MA SO 4202 BE THIEN BAO CHUC CON MAU KHOE

           200,000

23/08/2021

964874. 220821. 231116. Phan Anh Tuan ung ho a Hung ms 4202 FT21235074683031

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319131471. Ung ho Ma so 4200: Benh nhan Xom chay than. CT tu 0451000200975 LE THI MY HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1319129374. Ung ho ma so 4202 - Vo Trung Hung. CT tu 0451000200975 LE THI MY HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

958928. 220821. 225522. Le Thi Hoa ung ho ma so 4202 FT21235306125933

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1319121070. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho MS4202.   Anh Vo Trung Hung. CT tu 0021000240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1319114591. chuyen tien ung ho ma so 4201. CT tu 0011000428669 LE TAI DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319114103. Ung ho a Hung MS4202. CT tu 0691000297179 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

23/08/2021

MBVCB. 1319106284. ung ho 4202 Vo Trung Hung. CT tu 0441000773285 BE NGOC SANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

23/08/2021

948556. 220821. 223159. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4198 FT21235059301645

           100,000

23/08/2021

948081. 220821. 223105. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4200 FT21235780860430

           100,000

23/08/2021

270828. 220821. 223033. ung ho ms 4202. Anh Vo Anh Hung . Can Duoc Long An

           100,000

23/08/2021

947673. 220821. 223019. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4201 FT21235082088700

           100,000

23/08/2021

947236. 220821. 222927. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4202 FT21235530837050

           100,000

23/08/2021

776772. 220821. 222905. NGUYEN THE CHUNG sdt 0964934084 ung ho Ma so 4201

           500,000

23/08/2021

MBVCB. 1319096094. VU ANH DUNG chuyen tien, ms: 4201,   ong Nguyen dang luan,   ( ong ngoai chau Trang - Thanh Hoa). CT tu 0341005770369 VU ANH DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

23/08/2021

IBVCB. 1320894662. UNG HO MS 4202 Anh Vo Trung Hung. CT tu 0691000378900 DANG THI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

947863. 230821. 222108. MS 4200 benh nhan xom chay than

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1320893221. ung ho ma so 4181. chuong trinh Van bua com tinh nghia. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

23/08/2021

593539. 230821. 221856. ung ho 4202 Vo Trung Hung

           200,000

23/08/2021

947548. 230821. 221848. MS 4198 em Nguyen Thi Hieu

           100,000

23/08/2021

163892. 230821. 221718. Ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy

           500,000

23/08/2021

947279. 230821. 221706. MS 4197 Phan Thi Hong Chuyen

           100,000

23/08/2021

597413. 230821. 221338. UH ong Luan - ms4201 dong son, Thanh Hoa

           200,000

23/08/2021

946835. 230821. 221351. MS 4196 Nguyen Van Tan

           100,000

23/08/2021

946603. 230821. 221226. MS 4195 chi Dao Thi Hue

           100,000

23/08/2021

597149. 230821. 220929. UH ong Sy - ms4203 phu luong, thai nguyen

           200,000

23/08/2021

579923. 230821. 220900. Ms4203. Ma Dac Sy. Nguoi ung ho Minh Dung, Tri Thanh, P1110,   toa D, KDT Kim Van Kim Lu, Dai Kim ,   Hoa

           500,000

23/08/2021

819547. 230821. 220809. Ung ho 4203 FT21236948381042

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1320853314. Ung ho ong Ma Dac Sy ma so 4203. CT tu 0031000132374 BUI XUAN THONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

802691. 230821. 214058. Gui ma so 4203 Ma Dac Sy, tinh Thai Nguyen FT21236533370660

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1320845947. MS 4201. CT tu 0011000865252 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

23/08/2021

MBVCB. 1320833721. VO NGUYEN MINH PHUOC chuyen tien ung ho cha con anh Hung o long an. CT tu 0081000548487 VO NGUYEN MINH PHUOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

23/08/2021

598444. 230821. 212522. MS 4203 - MA DAC SY   - THAI NGUYEN - 230821 - 21: 25: 18 598444

           500,000

23/08/2021

598245. 230821. 212400. MS 4201 - NGUYEN DANG LUAN -   THANH HOA - 230821 - 21: 23: 56 598245

       1,000,000

23/08/2021

MBVCB. 1320805223. ung ho anh 4202: Anh Vo Trung Hung. CT tu 0071000070474 BUI KIM HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           600,000

23/08/2021

933580. 230821. 210357. Ung Ho Ong Ma Dac Sy Ma So 4203

           500,000

23/08/2021

256436. 230821. 210311. ung ho ma so 4203 ong Ma DAC SY

           100,000

23/08/2021

773913. 230821. 210115. Ung ho ma so 4202 Ma Dac Sy FT21236150509081

           500,000

23/08/2021

MBVCB. 1320791070. PHAM ANH TUAN ung ho ms 4202 a Vo Hung. CT tu 0451001508340 PHAM ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

873906. 230821. 210006. Ung ho ma so 4201 ong nguyen dang luan

           250,000

23/08/2021

870785. 230821. 205641. Ung ho ma so 4202 anh Vo Trung Hung

           250,000

23/08/2021

111947. 230821. 205252. IBFT Ho tro MS 4202 Anh Vo Trung Hung

           200,000

23/08/2021

IBVCB. 1320764967. Ung ho cac ms tu 4186 den 4203. Moi ms 100k. Chuc moi nguoi som qua con hoan nan. Mo PHAT. CT tu 0491001757377 NGUYEN THANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,800,000

23/08/2021

MBVCB. 1320753851. Ung ho ma so 4196 Nguyen Van Tan. CT tu 0421000445291 NGUYEN CHI VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            50,000

23/08/2021

MBVCB. 1320751344. NGUYEN HONG THAO va thai nguyen huu thien ung ho Ma so 4203: ong Ma Dac Sy. CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

23/08/2021

753581. 230821. 203655. Ma so 4203 ung ho gia dinh ong Ma Dac Sy FT21236089481308

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1320747230. Ung ho gd ong ma dac sy Ma so 4203. CT tu 0551000145299 NGUYEN HUU CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

23/08/2021

MBVCB. 1320735178. Ung ho ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0421000445291 NGUYEN CHI VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1320729794. Ung ho ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0421000445291 NGUYEN CHI VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

23/08/2021

741353. 230821. 202302. Ung ho ma so 4195 cua chi Dao Thi Hue, Bac Giang FT21235843205571

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1320726331. Ung ho ms 4200 Xom Chay Than. CT tu 0421000445291 NGUYEN CHI VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

23/08/2021

923791. 230821. 202209. Ung ho Hoan canh kho khan Ms 4202 Vo Trung Hung

           200,000

23/08/2021

588342. 230821. 202122. MA SO 4202 - 230821 - 20: 21: 19 588342

           500,000

23/08/2021

MBVCB. 1320723039. Ung ho ma so 4202 anh Vo Trung Hung. CT tu 0421000445291 NGUYEN CHI VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1320718216. Ung ho ms 4201 ong Nguyen Dang Luan. CT tu 0421000445291 NGUYEN CHI VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1320717938. Ung ho be Trang MS 4201. CT tu 0011004027976 HOANG NGOC TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1320711042. Ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy. CT tu 0421000445291 NGUYEN CHI VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1320704391. ung ho anh Hung MS 4202 mong chau Bao mau khoe. CT tu 0721000591287 NGUYEN PHUONG LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

727665. 230821. 200727. Ung ho 4195 FT21235948026929

       1,000,000

23/08/2021

IBVCB. 1320695401. Ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan. CT tu 0041000237398 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

          300,000

23/08/2021

919427. 230821. 200443. Nhom Sinh vien Vietnam tai Bamberg Duc ung ho chuong trinh 4181 Van bua com nghia tinh

     10,000,000

23/08/2021

725048. 230821. 200433. Ung ho anh Vo Trung Hung ma so 4202 FT21235345709443

           500,000

23/08/2021

MBVCB. 1320686368. 4203. CT tu 0341001772297 PHAM VAN HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1320684251. Ung ho ms 4203 ong ma dac sy. CT tu 0341000615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

IBVCB. 1320679982. Ma so 4203 ong Ma Dac Sy. CT tu 0041000237398 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

23/08/2021

MBVCB. 1320679989. Ung ho ms 4202 anh vo trung hung. CT tu 0341000615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

IBVCB. 1320676712. hgmgm. CT tu 0511000479752 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

23/08/2021

715504. 230821. 195402. Ma so 4203 - ong Ma Dac Sy FT21235273128034

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1320674789. Ung ho ms 4201 nguyen dang luan . CT tu 0341000615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

IBVCB. 1320674139. dfdfdfvfdv. CT tu 1021165008 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

23/08/2021

711725. 230821. 194950. Ung ho ma so 4203 FT21235669719941

           300,000

23/08/2021

709882. 230821. 194749. Ma so 4202 - anh Vo Trung Hung FT21235379371707

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1320663564. UNG HO MA SO 4202 - VO TRUNG HUNG. CT tu 0711002118093 LA THI HONG TUOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

23/08/2021

707183. 230821. 194448. Ma so 4202 - Vo Trung Hung FT21235927544015

           200,000

23/08/2021

701126. 230821. 193746. Dong gop giup do Ma so 4202 anh Vo Trung Hung FT21235198122006

           200,000

23/08/2021

280689. 230821. 191738. LAI VAN NGUYEN UNG HO GD MA DAC SY MS 4203

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1320604024. Ho tro ma so 4203 - ong Ma Dac Sy. CT tu 0361000238908 PHAN XUAN LAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

MBVCB. 1320596897. TRAN THI MINH KHUE chuyen tien ung ho vo trung hung ms 4202. CT tu 0061000505313 TRAN THI MINH KHUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1320589972. Ct ung ho gd nha ong Ma Dac Sy. CT tu 0331003697295 VU THI THU PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

648326. 230821. 184133. Mintu ung ho ms 4203 FT21235927304885

           200,000

23/08/2021

647524. 230821. 184045. Mintu ung ho ms 4201 FT21235432569103

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1320535276. ung ho ms 4183. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1320532475. ung ho ms 4185. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1320530135. ung ho ms 4186. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

23/08/2021

712559. 230821. 181904. quyen gop cho ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang

           300,000

23/08/2021

609414. 230821. 175810. Gd Le Tan Thanh uh MS 4203 ong Ma Dac Sy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21235584055898

           100,000

23/08/2021

794932. 230821. 175627. Ung ho ma so 4202

           500,000

23/08/2021

MBVCB. 1320460311. Ung ho ms 4202. CT tu 0541001481115 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

23/08/2021

035975. 230821. 174509. Ung ho ong Ma Dac Sy 4203

           250,000

23/08/2021

MBVCB. 1320437593. Ung ho . Ms . 4203 .   Ong Ma Dac Sy . CT tu 0691000365413 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

23/08/2021

MBVCB. 1320400844. MS 4023. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

23/08/2021

160763. 230821. 171643. CK tu 000066809999 den 1017378606.   ND: Duong Thuy Anh ung ho ma so 4189 chuong trinh Van bua com nghia tinh

       1,000,000

23/08/2021

565135. 230821. 171642. Ba PHAN THI HAY SN1940 qThuDuc ung ho Nguyen Van Tan , ma so 4196 , chuc gia dinh manh khoe FT21235345080907

           100,000

23/08/2021

IBVCB. 1320388074. Gia dinh QuocDung - DaoTrang xin ung ho mot it tien den Ma so 4203. CT tu 0071001908108 LY QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

IBVCB. 1320384925. Gia dinh QuocDung - DaoTrang xin ung ho mot it tien den Ma so 4201. CT tu 0071001908108 LY QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1320376016. NGUYEN THUY ANH chuyen tien anh Vo TrUng Hung. CT tu 0201000679914 NGUYEN THUY ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

556718. 230821. 170918. DANG THI MY LIEN SN1978 qThuDuc ung ho benh nhan XOM CHAY THAN , mong moi nguoi mau khoe FT21235218610023

           100,000

23/08/2021

554509. 230821. 170726. BUI MINH GIA KHANH SN2012 qThuDuc ung ho benh nhan XOM CHAY THAN , chuc moi nguoi mau khoe FT21235406775852

           100,000

23/08/2021

552310. 230821. 170532. BUI MINH GIA AN SN2009 qThuDuc ung ho benh nhan XOM CHAY THAN, chuc moi nguoi mau khoe FT21235305091080

           100,000

23/08/2021

550526. 230821. 170357. BUI MINH GIA BAO SN2006 qThuDuc ung ho benh nhan XOM CHAY THAN , chuc moi nguoi mau khoe FT21235532434925

           100,000

23/08/2021

548124. 230821. 170152. DANG VAN LONG SN1962 qThuDuc ung ho benh nhan XOM CHAY THAN, ma so 4192 FT21235032429206

           200,000

23/08/2021

544128. 230821. 165827. BUI PHAN QUOC VIET ung ho gia dinh ong MA DAC SY , Ma so 4203 FT21235319210807

           200,000

23/08/2021

866642. 230821. 165606. Ung ho chau Bui Thi Huyen Trang ma so 4201

           500,000

23/08/2021

MBVCB. 1320346907. Dong gop truong hop ma so 4201 nhe. CT tu 0201000674228 LE VAN XUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

23/08/2021

MBVCB. 1320333584. limzim ung ho ms 4196 Nguyen Van Tan. CT tu 0031000245376 DAO QUANG HUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

532674. 230821. 164846. UH ma so 4203 FT21235122600098

           300,000

23/08/2021

810531. 230821. 165141. Ung ho ma so 4203

             50,000

23/08/2021

933716. 230821. 164737. 4203

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1320327619. limzim ung ho ma so 4202 a Vo Trung Hung. CT tu 0031000245376 DAO QUANG HUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

MBVCB. 1320318536. MS 4203 ong Ma Dac Sy. CT tu 0021002191713 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1320315194. 4203 - chungtayhotrobac Madacsy. CT tu 0161001739704 NGUYEN THI KIM CUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

515246. 230821. 163402. DO TRUNG KIEN UNG HO ONG MA DAC SY MS4203 FT21235989030285

           300,000

23/08/2021

MBVCB. 1320299031. Ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy. CT tu 0611001994315 LE DIEU ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1320292608. Giup do gia dinh bac Dac Sy ( 4203). CT tu 0501000122505 NGUYEN HUNG CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

23/08/2021

577670. 230821. 163035. NGUYEN HUU DOAN chuyen khoanUNG HO ONG MA DAC SY

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1320274925. MS 4203 Ma Dac Sy. CT tu 0961000000697 TRAN NGOC HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

854468. 230821. 162054. tran minh trung ung ho ms4201 ong nguyen dang luan

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1320268946. ms 4203. CT tu 0541000216285 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             20,000

23/08/2021

MBVCB. 1320269054. TRAN VAN CHUONG chuyen tien ung ho Ms4202:   anh Vo trung Hung. CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

23/08/2021

MBVCB. 1320252397. Co gai 6 nam lo hen phau thuat tim. CT tu 0601000458804 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1320231344. VO TIEN HUNG chuyen tien cho ms 4202 anh Vo Trung Hung . CT tu 0371000433172 VO TIEN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1320222524. Ma so 4203: Ong Ma Dac Sy. CT tu 0351000777269 PHAM TRUNG KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

475169. 230821. 160010. Ck ung ho ma so 4202 anh Vo Trung Hung FT21235606498484

       1,600,000

23/08/2021

MBVCB. 1320217107. ung ho ma so 4203 ong mai dac sy. CT tu 0691000354773 LE THI THOM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

542326. 230821. 155324. Ma so 4203: Ong Ma Dac Sy. Tu Phuc Nho

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1320206741. Ma so 4202 Anh Vo Trung Hung. CT tu 0181003372904 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

23/08/2021

MBVCB. 1320186898. ung ho ma so 4203. CT tu 0731000691106 VU THI TUYET MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1320183655. Ung ho MS 4203 ong Ma Dac Sy. CT tu 0181002122636 PHAM HOANG KHANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

23/08/2021

792052. 230821. 154129. ma so 4203 Ma Dac Sy

           150,000

23/08/2021

446578. 230821. 153535. Ung ho ma so 4202 FT21235642113423

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1320153711. Ung ho ma so 4203 : Ma DAc Sy Giang Binh, Thi Tran Giang Tien, Phu Luong,   Thai Nguyen. CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

836580. 230821. 152846. Ung ho Ma So 4203 ong Ma Dac Sy

           300,000

23/08/2021

433615. 230821. 152351. Ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy dia chi to dan pho Giang Binh Giang Tien Thai Nguyen FT21235261883440

           400,000

23/08/2021

MBVCB. 1320139410. MS 4203, Ma Dac Sy, Giang Tien,   Phu Luong, Thai Nguyen. CT tu 0541000202683 DOAN ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

519556. 230821. 152302. MA SO 4203 - 230821 - 15: 22: 59 519556

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1320129600. Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4203 ong Ma Dac Sy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

SHGD: 10000581. DD: 210823. BO: PHAM MY ANH. Remark: GIFT/CHARITY/DONATION 4202 DBSSSGSGXXX DBS BANK LTD

           491,803

23/08/2021

MBVCB. 1320125048. MS 4201, Nguyen Dang Luan, Dong Hoa,   Dong Son, Thanh Hoa. CT tu 0541000202683 DOAN ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

425147. 230821. 151619. Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue thon dong lo xa dong lo huyen hiep hoa tinh Bac Giang FT21235087865577

           400,000

23/08/2021

407786. 230821. 150020. Ck Ma 4202. Anh Vo Trung Hung FT21235616039007

           500,000

23/08/2021

529502. 230821. 145526. ung ho ma so 4203

           500,000

23/08/2021

703957. 230821. 145412. Ma so 4203 Ong Ma Dac Sy Dia chi To dan pho Giang Binh thi tran Giang Tien huyen Phu Luong tinh Thai Nguyen DT 0868890057

           300,000

23/08/2021

MBVCB. 1320074578. VU THI MAI ung ho ma so 4203 ong ma dac sy. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

396775. 230821. 144934. Ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy FT21235297013670

       1,000,000

23/08/2021

MBVCB. 1320062716. ung ho cho truong hop kho khan ma so 4203,   ong Ma Dac Sy. CT tu 0071001157745 TRAN DO HOAI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

SHGD: 10035893. DD: 210823. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4203 Ma Dac Sy

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1320028779. BUI TRONG QUY chuyen tien Giup do A Tran cong Nha. MS 4193. CT tu 0021000040125 BUI TRONG QUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

MBVCB. 1320015845. ma so 4203 ong Ma Dac Sy. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

MBVCB. 1320011252. ma so 4202 anh Vo Trung Hung. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

MBVCB. 1320007344. Chuyen tien ma so 4203. CT tu 0781000444790 TRAN ANH LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

23/08/2021

933093. 230821. 141824. Chuyen tien ung ho ma so 4203

           100,000

23/08/2021

399711. 230821. 140924. Vietcombank; 1017378606; ung ho ma so 4203

           100,000

23/08/2021

02009 7042308 23140908 20210250792320. 95246. 140908. 4202 ung ho bo con anh Vo Trung Hung chuc chau som binh phuc

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319985940. Ung ho ms 4203, Ma Dac Sy. CT tu 0011004027976 HOANG NGOC TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

23/08/2021

786411. 230821. 140051. Ma so 4203: Ong Ma Dac Sy

           200,000

23/08/2021

IBVCB. 1319965635. ma so 4203 ong Ma Dac Sy. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

23/08/2021

IBVCB. 1319964323. ma so 4202 anh Vo Trung Hung. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

23/08/2021

IBVCB. 1319961662. ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan ong ngoai Trang. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1319960221. Ung ho ma so 4202. CT tu 0021000449921 BUI NGOC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

903024. 230821. 135048. ung ho ma so 4201, 4203

           400,000

23/08/2021

MBVCB. 1319958111. Tran Trung Kien ung ho ma so: 4201 Ong Nguyen Dang Luan. CT tu 0041000369738 TRAN TRUNG KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

IBVCB. 1319958030. ma so 4200 benh nhan xom chay than. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

23/08/2021

390423. 230821. 134704. Ung ho ma so 4195

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319940018. 4203 Ong Ma Dac Sy. CT tu 0731000647891 NGUYEN CONG HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

333884. 230821. 133844. Le Thi Hoa ung ho ma so 4203 FT21235800962080

             50,000

23/08/2021

160576. 230821. 133612. HOANG MINH TRANG UNG HO MA SO 4203 MA DAC SY

           100,000

23/08/2021

159988. 230821. 133331. Ma so 4202 anh vo trung hung dia chi ap 5 xa phuoc tuy huyen can duoc tinh long an

           300,000

23/08/2021

159602. 230821. 133111. Ma so 4196. Nguyen van tan dia chi apps nhon tho 1, xa nhon ai huyen phong dien tp can tho

           300,000

23/08/2021

MBVCB. 1319918159. Ung ho ma so 4203, mong gia dinh som vuot qua kho khan. CT tu 0581000760241 NGUYEN DUC VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

23/08/2021

MBVCB. 1319914228. 4203 o Ma Dac Sy. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           600,000

23/08/2021

MBVCB. 1319909752. ma so 4203. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

23/08/2021

MBVCB. 1319907890. Ung ho MS 4202 anh Vo Trung Hung. CT tu 0181002122636 PHAM HOANG KHANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

23/08/2021

691251. 230821. 130922. 4203 Ong Ma Dac Sy Nam Mo A Di Da Phat

           200,000

23/08/2021

797569. 230821. 130515. Ung ho MS 4203 Ong Ma Dac Sy

           100,000

23/08/2021

298823. 230821. 125138. 4197 Phan Thi Hong Chuyen FT21235956575879

           200,000

23/08/2021

794202. 230821. 124928. Ung ho MS 4203 ong Ma Dac Sy

           200,000

23/08/2021

293791. 230821. 124511. Ung ho Ms 4203 ong Ma Dac Sy Phu Luong Thai Nguyen FT21235296553996

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319853824. NGUYEN PHAN MINH PHUC giup ma so 4203. CT tu 0441000646156 NGUYEN PHAN MINH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

678927. 230821. 004141. Ma 4202 Vo Trung Hung

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319848923. MAI NGUYEN ANH THU ho tro ma so 4202. CT tu 0371003953546 MAI NGUYEN ANH THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

504950. 230821. 123635. ung ho ma so: 4203 - ong ma dac sy

           100,000

23/08/2021

672321. 230821. 123346. UNG HO ONG MA DAC SY, MA SO 4203

           200,000

23/08/2021

283444. 230821. 123222. Ung ho - Ma so 4203 FT21235029066911

           200,000

23/08/2021

Ref: PALPM10S12I Ref: PALPM10S12I LP VNM10S12I UNG HO MA SO 4198 EMNGUYEN THI HIEU DVC: MR PHAM THI MUI

           300,000

23/08/2021

MBVCB. 1319834053. 4203: Ma Dac Sy. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

835227. 230821. 122156. ung ho ong Ma Dac Sy 4203

           250,000

23/08/2021

667294. 230821. 001754. ung ho ma so 4203

           300,000

23/08/2021

219268. 230821. 121644. NGUYEN THI HONG NHUNG ung ho ma 4202

           100,000

23/08/2021

IBVCB. 1319800142. a. CT tu 1021707755 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

23/08/2021

264479. 230821. 121008. Ung ho 4192 FT21235149105029

       1,600,000

23/08/2021

IBVCB. 1319792990. a. CT tu 0041000389286 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

23/08/2021

MBVCB. 1319792220. Ung ho ma so 4203. CT tu 0451000439888 PHAN THI KIM HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

IBVCB. 1319788616. a. CT tu 1020881959 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

23/08/2021

IBVCB. 1319783167. A. CT tu 0151000608529 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

23/08/2021

IBVCB. 1319778502. a. CT tu 1019863795 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

23/08/2021

503967. 230821. 115955. Ung ho 4203 ma dac sy

           500,000

23/08/2021

301784. 230821. 115909. TRAN XUAN BACH chuyen ung ho ma 4203

          150,000

23/08/2021

498189. 230821. 115650. ung ho ong ma Dac sy ma so   4203

           200,000

23/08/2021

SHGD: 10001862. DD: 210823. BO: TRAN VAN TAP. Remark: Ung ho MS 4202 - Anh Vo Trung Hung

           100,000

23/08/2021

244135. 230821. 114807. Ung ho moi MS 200000 cac MS 4201 4102 va 4203 FT21235668025447

           600,000

23/08/2021

MBVCB. 1319749923. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4203. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

23/08/2021

239904. 230821. 114331. ung ho ma so 4202 FT21235266198549

       1,000,000

23/08/2021

238831. 230821. 114223. ung ho ma so 4201 FT21235668001533

       1,000,000

23/08/2021

IBVCB. 1319733058. Ma so 4202. CT tu 0611001750528 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           250,000

23/08/2021

MBVCB. 1319733910. Ung ho MS 4202 anh Vo Trung Hung. CT tu 0011004249349 PHAM DIEM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319726707. Ung ho MS 4203 ong Ma Dac Sy. CT tu 0011004249349 PHAM DIEM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

MBVCB. 1319718424. Ung ho MS 4202 Vo Trung Hung. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

23/08/2021

780639. 230821. 113102. Chuyen tien ung ho ms 4203 Ma Dac Sy

           500,000

23/08/2021

227493. 230821. 113040. 4203 FT21235615259931

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1319715628. Ung ho MS 4301 Ong Nguyen Dang Luan. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319712965. Ung ho MS 4203 Ong Ma Dac Sy. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           270,000

23/08/2021

SHGD: 10029721. DD: 210823. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4201

             50,000

23/08/2021

221180. 230821. 112429. Chuc gia dinh bac Ma Dac Sy manh khoe FT21235000530820

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1319700640. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4203: Ong Ma Dac Sy.   (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

23/08/2021

IBVCB. 1319698164. Ma so 4195: Chi Dao Thi Hue. CT tu 0491001832978 NGUYEN THANH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319690815. Goi giup O Ma Dac Sy, ma so: 4203, tinh Thai Nguyen. CT tu 0421003835674 MAI SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

23/08/2021

IBVCB. 1319686150. Ma so 4203: Ong Ma Dac Sy. CT tu 0491001832978 NGUYEN THANH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

210336. 230821. 111407. Ung ho MS 4203 FT21235437776518

           100,000

23/08/2021

967345. 230821. 111133. Ung ho ma so 4203

          200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319666500. Ung ho Ma so 4201. CT tu 0011001084510 VU HUY HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

23/08/2021

MBVCB. 1319646560. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4203 ong Sy. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

IBVCB. 1319644278. UNG HO MA SO 4203 ONG SY. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

23/08/2021

MBVCB. 1319632064. TRINH THI THU TRANG chuyen tien ung ho MS 4202. CT tu 0451000268139 TRINH THI THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

23/08/2021

MBVCB. 1319630282. PHAM BICH CHUNG chuyen tien ung ho chau Trang ma so 4201 chau ong Luan Thanh Hoa. CT tu 0451000225259 PHAM BICH CHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

354500. 230821. 104819. ung ho ma so 4203

             10,000

23/08/2021

182578. 230821. 104815. TRINH THU TRANG UNG HO MS 4203 FT21235800323600

           500,000

23/08/2021

181680. 230821. 104724. Ung ho Ma so 4203 FT21235 711327428

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1319616032. DAO VIET ANH chuyen tien ung Ma so 4203 ( ong Ma Dac Sy). CT tu 00110005 00060 DAO VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

23/08/2021

SHGD: 10028173. DD: 210823. BO: TRAN THI NGOAN. Remark: Ma so 4203. Ong Ma Dac Sy

           100,000

23/08/2021

607437. 230821. 103618. Duong Huyen ung ho MS 4192   - Benh nhan xom chay than

       1,000,000

23/08/2021

IBVCB. 1319570853. ung ho Ma so 4202: Anh Vo Trung Hung. CT tu 0371003872224 TRAN NGOC AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

23/08/2021

MBVCB. 1319565298. Ung ho ma so 4203 ( Ong Ma Dac Sy). CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

23/08/2021

155390. 230821. 102251. Pham Hoang Viet ung ho Ma so 4181   - chuong trinh Van bua com nghia tinh FT21235093063499

           500,000

23/08/2021

619232. 230821. 101901. Nguyen Quoc Tri chuyen tien uh em Ngoc, Hoai

           500,000

23/08/2021

MBVCB. 1319535799. ung ho ong ma dac sy ma so 4203. CT tu 0221000074497 TRAN THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

MBVCB. 1319522606. MS 4203 -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

441170. 230821. 095540. SANHSEACO GUI MS 4203 - 230821 - 09: 55: 38 441170

             50,000

23/08/2021

SHGD: 10025461. DD: 210823. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4203

           100,000

23/08/2021

020097 04570823 095030 2021497 7808724. 93628. 095038. Ms 4202 - 4203

           200,000

23/08/2021

IBVCB. 1319481822. Ung ho Ma so 4203: Ong Ma Dac Sy ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). CT tu 0181001575266 NGUYEN ANH THY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319474772. Ung ho ms 4203 - ong Ma Dac Sy. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

SHGD: 10021368. DD: 210823. BO: HOANG XUAN THO. Remark: Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           500,000

23/08/2021

MBVCB. 1319469878. Gui Ong Ma Dac Sy ms 4203. Mong gd som vuot qua kho khan . CT tu 0011003745539 TRAN THI DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319466219. ung so ma so 4201 va 4203 moi ma so 500k. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

23/08/2021

113882. 230821. 094235. 4203 FT21235149177793

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319461600. ma so 4203. CT tu 0301006669999 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

23/08/2021

SHGD: 10023414. DD: 210823. BO: PHAM MY LE. Remark: Ung ho MS 4195 chi Dao Thi Hue

           500,000

23/08/2021

SHGD: 10021386. DD: 210823. BO: HOANG XUAN THO. Remark: Ung ho ma so 4187 Nguyen Thi Hoi

           500,000

23/08/2021

SHGD: 10019783. DD: 210823. BO: HOANG HAI. Remark: Ung ho MS 4200

           500,000

23/08/2021

571795. 230821. 093850. Gui toi Ma so : 4202 -   anh Vo Trung Hung

       1,000,000

23/08/2021

108475. 230821. 093658. Ma so 4203, ong Ma Dac Sy FT21235782560999

           200,000

23/08/2021

SHGD: 10021462. DD: 210823. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4202 Vo Trung Hung

           100,000

23/08/2021

104479. 230821. 093250. Nghiem Minh Khang UH ma so 4201 FT21235100765200

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1319433356. Niem am giup ms 4203; ong Ma dac sy. CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

23/08/2021

103562. 230821. 093151. Nghiem Minh Khang UH ma so 4202 FT21235595406106

             50,000

23/08/2021

101928. 230821. 093005. ung ho ma 4203 ong Ma Dac Sy FT21235100772701

          200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319427294. Co gai. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

23/08/2021

SHGD: 10018990. DD: 210823. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4202

             50,000

23/08/2021

100815. 230821. 092856. Ong Tu Van cuu giup ms4202 Vo Trung Hung FT21235965603510

       5,000,000

23/08/2021

MBVCB. 1319421551. TRUONG TRI THUC chuyen tien ung ho ma so 4203 Ma Dac Sy. CT tu 0011004056326 TRUONG TRI THUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

573341. 230821. 092817. VHY - uh ms 4203 ong Ma Dac Sy chuc gia dinh se vuot qua duoc giai doan kho khan nay

           100,000

23/08/2021

099981. 230821. 092801. Ung ho MS 4202 anh Vo Trung Hung FT21235778140458

         300,000

23/08/2021

097555. 230821. 092521. Nghiem Minh Khang UH ma so 4203 FT21235945835365

           100,000

23/08/2021

097546. 230821. 092520. Ung ho MS 4203 ong Ma Dac Sy FT21235780727417

           500,000

23/08/2021

SHGD: 10017919. DD: 210823. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4201 Nguyen Dang Luan

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1319406714. Uh ms 4203 ong Ma Dac Sy. CT tu 0031000268251 DINH XUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

SHGD: 10016907. DD: 210823. BO: NGUYEN VIET LUAN. Remark: Ung ho ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

       1,000,000

23/08/2021

SHGD: 10015056. DD: 210823. BO: PHAM VAN HAI. Remark: Ung ho ban Bui Thi Huyen Trang tai Xa Dong hoa, huyen dong Son, thanh hoa

         100,000

23/08/2021

SHGD: 10013763. DD: 210823. BO: VU HOANG LINH. Remark: Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             68,000

23/08/2021

SHGD: 10013195. DD: 210823. BO: DUONG QUANG HOAT. Remark: Ung ho ma 4210 nguyen dang luan

           200,000

23/08/2021

077146. 230821. 090159. Ung ho gd ong Ma Dac Sy, ma so 4203. Giang Binh, Giang Tien,   Phu Luong, Thai Nguyen FT21235343202933

           300,000

23/08/2021

428437. 230821. 090157. UNG HO MA SO 4203 - 230821 - 09: 01: 56 428437

       1,180,000

23/08/2021

SHGD: 10021099. DD: 210823. BO: HOANG XUAN THO. Remark: Ung ho truong hop ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

           500,000

23/08/2021

061995. 230821. 085854. Gui ma so 4203 ong Ma Dac Sy

           300,000

23/08/2021

MBVCB. 1319395972. Ma so 4202: Anh Vo Trung Hung. CT tu 1021059894 LUU THI PHUONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319393670. ung ho so 4203 ong ma dac sy. CT tu 0031000351070 NGUYEN TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

23/08/2021

MBVCB. 1319392553. Ung ho Ma so 4203: Ong Ma Dac Sy. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

23/08/2021

SHGD: 10007319. DD: 210823. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4200 benh nhan xom chay than

           100,000

23/08/2021

SHGD: 10009646. DD: 210823. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4201

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1319369792. MS: 4203. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

SHGD: 10000953. DD: 210823. BO: BUI THU LE. Remark: Ung ho ma so 4200 -   Benh nhan Xom chay than

           200,000

23/08/2021

060263. 230821. 083857. Ms 4203 Ong Ma Dac Sy FT21235902002102

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319367065. UH ma so 4203 ong Ma Dac Sy - giang binh,   giang tien, phu luong, thai nguyen. CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

23/08/2021

MBVCB. 1319365453. Ma so 4203. Ong Ma Duc Sy. CT tu 0071000781879 TRAN LUONG THANH NGHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1319361416. UH ma so 4192: Benh nhan Xom chay than. CT tu 0491001473527 PHAM THI THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

23/08/2021

SHGD: 10000861. DD: 210823. BO: LE DUY ANH. Remark: MaiHuong ThanhThanh MinhQuan ung ho Ma so 4202 Anh Vo Trung Hung 0372168348 DC Ap 5 xa Phuoc Tuy huyen Can Duoc tinh Long An

           300,000

23/08/2021

533056. 230821. 083300. LE DINH KHOI chuyen tien ung ho ma so 4203 Ma Dac Sy

           100,000

23/08/2021

SHGD: 10014964. DD: 210823. BO: NGUYEN NGOC VU. Remark: Ung ho ma so 4201 - ong nguyen dang luan

         200,000

23/08/2021

IBVCB. 1319354511. Ung ho Ma so 4203: Ong Ma Dac Sy. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

23/08/2021

SHGD: 10024253. DD: 210823. BO: HUYNH MY PHUONG. Remark: Ung ho ms 4202. Anh Hung

           200,000

23/08/2021

SHGD: 10002111. DD: 210823. BO: BUI HUONG GIANG. Remark: MK gui Ms 4200. Benh nhan xom chay than

           200,000

23/08/2021

SHGD: 10023192. DD: 210823. BO: CHU TUAN VIET. Remark: Ung ho MS 4201

         500,000

23/08/2021

502732. 230821. 082315. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho ma so 4202

           500,000

23/08/2021

116860. 230821. 082257. Vinh Nam ung ho ms 4203 ong Ma Dac Sy

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1319335146. BUI TRONG QUY chuyen tiengiup do ong Ma dac sy.   MS 4203. CT tu 0021000040125 BUI TRONG QUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319336223. ma so 4201 ong nguyen dang luan . CT tu 0351000765069 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1319336001. Ung ho ma so 4203 - ong Ma Dac Sy. CT tu 0451000200975 LE THI MY HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1319334185. ms4203. CT tu 0041000426053 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

23/08/2021

MBVCB. 1319330579. ma so 4203 ong mai dac sy . CT tu 0351000765069 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

23/08/2021

013763. 230821. 081526. Ung ho ma so 4023 ong Ma Dac Sy

           500,000

23/08/2021

108460. 230821. 081500. giup do ms 4203

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319327176. Ms4200: NQChi ck tu thien, NgocHoi, ThanhTri, Hanoi. CT tu 0491001621606 NGO THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

23/08/2021

013077. 230821. 081214. Ung ho ma so 4202 anh Vo Trung Hung

           500,000

23/08/2021

MBVCB. 1319325242. ung ho ms 4203. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

23/08/2021

MBVCB. 1319323170. ung ho ms 4202. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

23/08/2021

012303. 230821. 080842. Ung ho ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang

           500,000

23/08/2021

MBVCB. 1319320227. CAO VAN BINH chuyen tien ho tro gd o Ma Dac Sy h Phu Luong Thai Ngyen. CT tu 0691000321448 CAO VAN BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

23/08/2021

526994. 230821. 080700. Anh Le Van Tuan ( Nha Trang) ho tro MS 4198: em Nguyen Thi Hieu

       1,000,000

23/08/2021

SHGD: 10002002. DD: 210823. BO: DAO QUANG SON. Remark: IBUNG HO MA SO 4202 ANH VO TRUNG HUNG

           500,000

23/08/2021

065413. 230821. 080535. Ma so 4203 Ong Ma Dac Sy Dia chi To dan pho Giang Binh thi tran Giang Tien huyen Phu Luong tinh Thai Nguyen

           100,000

23/08/2021

526097. 230821. 080350. Anh Le Van Tuan ( Nha Trang) ho tro MS 4201: ong Luan   ( ong ngoai chau Trang)

       1,000,000

23/08/2021

MBVCB. 1319306236. NGUYEN THI THUY chuyen tien ung ho chau Trang. CT tu 0141000825546 NGUYEN THI THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

23/08/2021

MBVCB. 1319298997. ung ho ma so 4202 - vo trung hung. CT tu 0611000183200 TRAN LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319292963. Ung ho ms 4202 - A Vo Trung Hung. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

MBVCB. 1319289745. ung ho anh vo trung hung ma so 4202. CT tu 0221000074497 TRAN THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319288166. 4201. CT tu 0351000688995 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

23/08/2021

077643. 230821. 073845. Ho tro gia dinh Anh Vo Trung Hung Ma so 4202 Dia chi Ap 5 xa Phuoc Tuy huyen Can Duoc tinh Long An Dien thoai 0372168348

       1,000,000

23/08/2021

006516. 230821. 071746. loan ung ho ma so 4202 a Hung

           500,000

23/08/2021

064937. 230821. 071706. ho tro ma so 4202 Vo trung Hung

           200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319261264. Ung ho ms 4202 anh Vo Trung Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

23/08/2021

055647. 230821. 065434. Ung ho ms4202

           500,000

23/08/2021

MBVCB. 1319253946. Ung ho ms 4202 : anh Vo Trung Hung. CT tu 0181000564786 NGUYEN TRUNG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

020689. 230821. 065202. Ma so 4195 Ung ho chi Dao Thi Hue FT21235066089409

           500,000

23/08/2021

191003. 230821. 065042. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ma so 4201 chuc chau gap nhieu may man

           500,000

23/08/2021

413094. 230821. 063534. UNG HO 4202 - 230821 - 06: 35: 32 413094

           200,000

23/08/2021

122225. 230821. 060352. UNG HO MA SO 4201 ONG NGUYEN DANG LUAN

           200,000

23/08/2021

526180. 230821. 033522. ung ho ma so 4202 anh Vo Trung Hung

           500,000

23/08/2021

MBVCB. 1319174778. Xin Tang a Hung ms 4202 Long An. CT tu 0021000343860 DUONG BA BO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

23/08/2021

849528. 230821. 002806. Vietcombank; 1017378606; PHAN HIEU ung ho ma so 4202 anh Vo Trung Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           200,000

23/08/2021

006566. 230821. 002353. Uh ms 4201 ong Nguyen dang luan

           200,000

23/08/2021

984100. 230821. 002247. Ung ho 4201 em trang FT21235508478567

           100,000

23/08/2021

981342. 230821. 001038. 4201 nguyen dang luan ong ngoai chau trang FT21235742703694

             50,000

23/08/2021

979133. 230821. 000209. gui anh vo trung hung ms 4202 FT21235259401419

           200,000

23/08/2021

943522. 230821. 210007. Le Thi Van ( cua hang VLXD Quoc Thien, C1 5a, ap 3, Vinh Loc b, Binh Chanh, TPHCM) - UH Ms4203 o Ma Dac Sy

           100,000

23/08/2021

709933. 230821. 194752. Nguyen Thi Dan ung ho ms 4203 FT21235150228299

             50,000

23/08/2021

MBVCB. 1320411994. Giup ms 4190 - 4203: 100k, Ms 4103:   100k . CT tu 0071001411121 CHAU NGOC DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,400,000

23/08/2021

878870. 230821. 154909. Vu Mai Anh chuyen tien ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy

           100,000

23/08/2021

839440. 230821. 153810. Gui ma so 4203

             50,000

23/08/2021

830437. 230821. 150705. ung ho ong ma dac sy ms 4503

           100,000

23/08/2021

IBVCB. 1320041841. Gia dinh Nguyen Hoang Anh, so 1, 81 Lang Ha giup: 4196 Can Tho, 4200 Xom chay than HN, 4201 Thanh Hoa, 4203 Thai Nguyen. CT tu 0611001910068 NGUYEN HOANG ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           800,000

23/08/2021

MBVCB. 1319978367. Ma so 4203: Ong Ma Dac Sy Giang Binh, Giang Tien, Phu Luong,   Thai Nguyen. CT tu 0011000827623 VU THI DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

23/08/2021

801078. 230821. 132142. Ung ho MS 4203 ong Ma Dac Sy huyen Phu Luong tinh Thai Nguyen

           500,000

23/08/2021

653059. 230821. 105437. Ung ho ma so 4202. Chuc anh va be manh khoe.

           300,000

23/08/2021

MBVCB. 1319500306. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4203 ong ma dac si. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

23/08/2021

SHGD: 10001238. DD: 210823. BO: TRAN DUY THUC. Remark: GUI CHO MA SO 4203

           100,000

23/08/2021

106090. 230821. 093433. Ung ho ma so 4203 FT21235205072820

             50,000

23/08/2021

190884. 230821. 092528. ung ho 4201

           500,000

23/08/2021

088973. 230821. 091553. GTTri. Ung ho MS 4201 ong Nguyen Dang Luan FT21235506999820

           200,000

23/08/2021

SHGD: 10001854. DD: 210823. BO: VUONG THI THUY LINH. Remark: Ung ho ma so 4202 anh vo trung hung

           100,000

23/08/2021

SHGD: 10005563. DD: 210823. BO: NGUYEN VAN VINH. Remark: IBUNG HO MA SO 4203 ( 500. 000), 4202 ( 500. 000), 4201 ( 500. 000)

       1,500,000

23/08/2021

SHGD: 10000087. DD: 210823. BO: TRAN DUY THUC. Remark: GUI CHO MA SO 4201

             50,000

23/08/2021

981166. 230821. 081444. ung ho ma 4203 Ma Dac Sy

           100,000

24/08/2021

MBVCB. 1320938913. ung ho a Vo Trung Hung ms 4202. CT tu 0041000201217 LE DO MINH CHAU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

24/08/2021

MBVCB. 1320933736. 4202 -   anh vo trung hung. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

24/08/2021

MBVCB. 1320932605. 4201 -   ong nguyen dang luon. ong ngoai chau trang. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

24/08/2021

MBVCB. 1320931564. 4200 -   Benh nhan - xom chay than. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

24/08/2021

MBVCB. 1320931014. 4198 -   Em nguyen thi hieu. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

24/08/2021

MBVCB. 1320929908. 4203 -   Ong da dac sy. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

24/08/2021

294807. 230821. 230259. ung ho bo con anh Vo Trung Hung ma so 4202. Chuc chau be mau khoi benh

           200,000

24/08/2021

978429. 230821. 225843. ung ho MS4201, 4202, 4203 500k 1 MS

       1,500,000

24/08/2021

841958. 230821. 225433. Ung ho 4202 FT21236770294232

             50,000

24/08/2021

290608. 230821. 224155. Trang 0983711777 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien

           500,000

24/08/2021

MBVCB. 1320912050. PHAM THI NHU QUYNH chuyen tien ma so 4203:   ong Ma Dac Sy, Thai Nguyen. CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

24/08/2021

288910. 230821. 223421. ung ho ma so 4201

           200,000

24/08/2021

288372. 230821. 223206. VU TRUNG KIEN chuyen tien ung ho gia dinh ong Ma Dac Sy huyen Phu Luong tinh Thai Nguyen

           100,000

24/08/2021

829507. 230821. 222703. Ung ho em Trang - ma so 4201 FT21236182040251

           200,000

24/08/2021

948622. 230821. 222627. MS 4202 anh Vo Trung Hung

           100,000

24/08/2021

948424. 230821. 222508. MS 4201 ong Nguyen Dang Luan

           100,000

24/08/2021

517599. 240821. 222422. tro giup ma so 4203

           500,000

24/08/2021

265189. 240821. 220430. Trang 0983711777 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien

           300,000

24/08/2021

170984. 240821. 214650. Ung ho ms 4202 Vo Trung Hung

           200,000

24/08/2021

791893. 240821. 214310. UH GIA DINH CHU MA DAC SY MS4203 - 240821 - 21: 43: 09 791893

           500,000

24/08/2021

633991. 240821. 213850. UNG HO MA SO 4203 ONG MA DAC SY FT21237495412419

           500,000

24/08/2021

503261. 240821. 213524. Ung ho Ma so 4182 ( chi Nguyen Thi Huong, Soc Son, Ha Noi)

           200,000

24/08/2021

MBVCB. 1322541359. ung ho cho cac ban co hoan canh kho khan . CT tu 0171003464442 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             50,000

24/08/2021

596564. 240821. 204802. 4201 Nguyen Dang Luan FT21237015670028

           200,000

24/08/2021

595661. 240821. 204654. 4203 Ma Dac Si FT21237132304073

           200,000

24/08/2021

413887. 240821. 204523. Ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy

             50,000

24/08/2021

783224. 240821. 203914. UH MA SO 4201 ONG NGUYEN DANG LUAN   ( THANH HOA) - 240821 - 20: 39: 14 783224

           300,000

24/08/2021

IBVCB. 1322464313. Ung ho ma so 4195. CT tu 0351000773550 NGUYEN NGOC LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

24/08/2021

781691. 240821. 202851. UH MA SO 4202 ANH VO TRUNG HUNG - 240821 - 20: 28: 51 781691

           300,000

24/08/2021

172070. 240821. 202302. Ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy

           400,000

24/08/2021

MBVCB. 1322425597. ung ho MS 4202 Vo Trung Hung. CT tu 0451000407631 BUI THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

24/08/2021

MBVCB. 1322394597. Gui chau Trang - MS 4201. CT tu 0071001045597 HUYNH MY PHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

24/08/2021

470893. 240821. 182613. Ung ho ma so 4203, Ma Dac Sy. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse che cho. FT21236967405526

       2,000,000

24/08/2021

432391. 240821. 174222. Ms 4199 chuong trinh kien cuong vn FT21236220020270

           200,000

24/08/2021

236087. 240821. 173516. HOANG PHU VINH Chuyen tien ung ho ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan ( ong ngoai chau Trang)

           100,000

24/08/2021

DCS NH TMCP NT VN - CN PHUC YEN UNG HO MA SO 4202 - VO TRUNG HUNG

       2,000,000

24/08/2021

380618. 240821. 165318. Ma So 4200 ung ho Xom Chay Than FT21236808470657

           200,000

24/08/2021

374779. 240821. 164805. Ma So 4192 ung ho Xom Chay Than FT21236041407109

           200,000

24/08/2021

663028. 240821. 164403. Kolmakova E. V. dong gop cung Ma so 4200 Benh nhan Xom chay than

       2,500,000

24/08/2021

IBVCB. 1322062319. Ma so 4199 chuong trinh Kien cuong Viet Nam. CT tu 0111000330934 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           500,000

24/08/2021

367614. 240821. 164137. Gd Le Tan Thanh uh MS 4199 kien cuong Viet Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21236150007827

           100,000

24/08/2021

599949. 240821. 163926. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho MS 4203 Ma Dac Sy Phu Luong

           200,000

24/08/2021

MBVCB. 1322056616. NGUYEN NGOC HANH chuyen tien ung ho Ma so 4203: Ong Ma Dac Sy. CT tu 0071003752113 NGUYEN NGOC HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

24/08/2021

IBVCB. 1322058043. UNG HO MS 2021 228 GIANG PHU THINH. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

24/08/2021

MBVCB. 1322041894. xin duoc ung ho ma so 4203 chut tien. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

24/08/2021

IBVCB. 1321991927. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4203 cho ong Ma Dac Sy. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

24/08/2021

IBVCB. 1321987911. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4200 cho benh nhan Xom chay than. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

24/08/2021

IBVCB. 1321981795. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4198 cho em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

24/08/2021

611682. 240821. 160414. PN Minhka ung ho Ma so 4203 Ong Ma Dac Sy

       2,000,000

24/08/2021

MBVCB. 1321957364. Ung ho MS4202 - Anh Vo Trung Hung. CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

24/08/2021

765569. 240821. 155041. ma so 4192 benh nhan XOM CHAY THAN

           300,000

24/08/2021

MBVCB. 1321950209. Ung ho ms 4202 a Vo Trung Hung. CT tu 0071004164154 TRAN TAN DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

24/08/2021

MBVCB. 1321942204. NGUYEN THO chuyen tien Ma Dac Sy. CT tu 0071001179056 NGUYEN THO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

24/08/2021

279513. 240821. 153645. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4199

           100,000

24/08/2021

279504. 240821. 153342. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4203

           100,000

24/08/2021

282471. 240821. 152426. ung ho ma so 4202 - a Vo Trung Hung FT21236088410617

           200,000

24/08/2021

MBVCB. 1321874566. DANG HOANG TRUNG ung ho bai bao Ma so 4202. CT tu 0081000360418 DANG HOANG TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

24/08/2021

SHGD: 10010750. DD: 210824. BO: NGUYEN VAN DANG. Remark: IBUNG HO NAM TRAM NGHIN CAC MA SO 4200, 4193, 4194, 4198, 4201, 4203. UNG HO BA TRAM NGHIN CAC MA SO 4195, 4196, 4197, 4202

       4,200,000

24/08/2021

MBVCB. 1321845710. Ung ho ong Ma Dac Sy ms4203. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

24/08/2021

253301. 240821. 145514. Tran Bui Hong Giang ung ho MS 4187 Ba Nguyen Thi Hoi FT21236361295313

       5,000,000

24/08/2021

MBVCB. 1321840242. ung ho MS 4202 : ANH VO TRUNG HUNG. CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

24/08/2021

SHGD: 10016060. DD: 210824. BO: NGUYEN DUC THUAN. Remark: Uh ms 4200 4201 4202 4203 moi ms 20k Nam mo DUOC SU PHAT

             80,000

24/08/2021

249983. 240821. 145149. Ung ho ma so 4192 FT21236219391470

           100,000

24/08/2021

MBVCB. 1321830465. Vinh ung ho ms 4192 benh nhan xom chay than. CT tu 0021001259546 NGUYEN THI HOA LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

24/08/2021

MBVCB. 1321829078. Ung ho Ma so: 4195 , chi Dao Thi Hue. CT tu 9868052668 TRAN VAN TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

24/08/2021

MBVCB. 1321827300. 4201. CT tu 0061000147454 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

24/08/2021

234788. 240821. 143440. Ma so 4195 Dao Thi Hue FT21236102470006

           100,000

24/08/2021

625339. 240821. 142539. Ung ho MS 4199 Chuong trinh kien cuong Viet Nam

           500,000

24/08/2021

286474. 240821. 142129. ung ho cho ma so 4203, ong Ma Dac Sy

       1,000,000

24/08/2021

219141. 240821. 141547. Nguyen Thuy Hien ung ho MS 4201 ong Nguyen Dang Luan FT21236636148994

           500,000

24/08/2021

672117. 240821. 141408. Vu Trang ung ho MS 4196

           100,000

24/08/2021

671996. 240821. 141328. ung ho MS 4197

           100,000

24/08/2021

671482. 240821. 141031. Vu Trang ung ho MS 4202

           100,000

24/08/2021

671300. 240821. 140921. Vu Trang ung ho MS 4203

           200,000

24/08/2021

734918. 240821. 133525. UNG HO MS 4197: PHAN THI HONG CHUYEN, XOM BAN CAI, XA ON LUONG, H. PHU LUONG, TINH THAI NGUYEN

           300,000

24/08/2021

734679. 240821. 133239. UNG HO MS 4200: BENH NHAN XOM CHAY THAN, XA NGOC HOI, THANH TRI,   HA NOI

           500,000

24/08/2021

MBVCB. 1321685924. NGUYEN SON HAI ung ho a Hung ( 4202) Long An. CT tu 0361006999999 NGUYEN SON HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

24/08/2021

MBVCB. 1321661245. NGUYEN THI HIEN ung ho MS 4202 A Vo Trung Hung . CT tu 0181003632152 NGUYEN THI HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

24/08/2021

MBVCB. 1321629527. gd V mong dieu tot dep den voi be Thien bao 4202. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

24/08/2021

MBVCB. 1321624953. GD mong moi dieu tot dep den voi gd ong. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           250,000

24/08/2021

MBVCB. 1321612088. mong chau nha A Hung mau khoe. CT tu 0071001070814 NGUYEN CHI TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

24/08/2021

IBVCB. 1321570922. 4103 4187 88 91 92 95 96 4200 02 03 ung ho 200k . CT tu 0071002666418 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       2,000,000

24/08/2021

101978. 240821. 113701. Ung ho ong Ma Dac Sy ma so 4203 FT21236841450239

           200,000

24/08/2021

907171. 240821. 112743. Ma so 4201 Nguyen Dang Luan

           200,000

24/08/2021

090679. 240821. 112410. DANG THI KIM LOAN SN1975 quan5 ung ho benh nhan XOM CHAY THAN, ma so 4192 , chuc moi nguoi mau khoe FT21236000530272

           100,000

24/08/2021

IBVCB. 1321488017. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4199: Chuong trinh   Kien Cuong Viet Nam . CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

24/08/2021

MBVCB. 1321449595. DAN THANH uh 4199. CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

24/08/2021

044028. 240821. 105750. Ung ho chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

           100,000

24/08/2021

252537. 240821. 104909. Ung ho ms 4202

           500,000

24/08/2021

130983. 240821. 104854. BFTV VNVX 045

           300,000

24/08/2021

046105. 240821. 103716. Ung ho MS 4203. Ong Ma Dac Sy FT21236405417040

             50,000

24/08/2021

MBVCB. 1321372192. NGUYEN SY HUONG DT 0987712899 ung ho chuong trinh kien cuong viet nam ma so 4199. CT tu 0491001699589 NGUYEN SY HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,500,000

24/08/2021

188763. 240821. 101839. ung ho ma so 4199

             50,000

24/08/2021

043265. 240821. 101503. Ung ho gia dinh ong Nguyen Dang Luan so 4201

           500,000

24/08/2021

329102. 240821. 100427. Ung ho anh Vo Trung Hung ms 4202

           150,000

24/08/2021

MBVCB. 1321318040. MS 4203. CT tu 0931004191233 NGUYEN THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

24/08/2021

MBVCB. 1321316304. 4199 kien cuong viet nam. CT tu 0251001506382 TRAN THO BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

24/08/2021

MBVCB. 1321296216. PHAM NGOC CHAU ung ho ms4201 ong NGUYEN DANG LUAN ong ngoai trang . thon luu tu. Dong hoa.   Dong son. Thanh hoa. CT tu 0021001801607 PHAM TIEN HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           350,000

24/08/2021

MBVCB. 1321295002. ms 4202 Anh Vo Trung Hung. CT tu 0181003432560 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

24/08/2021

MBVCB. 1321290649. PHAM NGOC NHUNG ung ho ms4202 anh vo trung hung ap5 . Phuoc tuy.   Can duoc. Long an. CT tu 0021001801607 PHAM TIEN HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           350,000

24/08/2021

645804. 240821. 094540. SANHSEACO GUI MS 4199 - 240821 - 09: 45: 39 645804

       2,000,000

24/08/2021

281337. 240821. 093426. Ho Nha Phuong Dung chuyen tien cho ma so 4203 ong MA DAC SY

             50,000

24/08/2021

MBVCB. 1321251627. Ung ho Ma so 4199: Chuong trinh Kien cuong Viet Nam. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

24/08/2021

MBVCB. 1321245158. HUYNH DUONG chuyen tien. CT tu 1020233178 HUYNH DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

24/08/2021

620777. 240821. 091442. Ma so 4203: Ong Ma Dac Sy

           300,000

24/08/2021

987263. 240821. 090624. 4201 Em Huyen Trang

       1,000,000

24/08/2021

MBVCB. 1321162880. NGUYEN THI THU HUONG chuyen tien giup ma so 4202. CT tu 0341000086662 NGUYEN THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

24/08/2021

MBVCB. 1321154034. Ma so 4202 ung ho anh Vo Trung Hung. CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

24/08/2021

MBVCB. 1321141649. Ung ho ms 4195 4196 4197 4201 4202. CT tu 0361000345699 NGUYEN VIET HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

24/08/2021

MBVCB. 1321139996. ung ho ms 4199. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

24/08/2021

SHGD: 10006029. DD: 210824. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4199

           200,000

24/08/2021

SHGD: 10002145. DD: 210824. BO: DINH TIEN THIET. Remark: Ma so 4203

            50,000

24/08/2021

SHGD: 10001329. DD: 210824. BO: NGUYEN ANH TU. Remark: Ung ho MS 4201

           300,000

24/08/2021

SHGD: 10001333. DD: 210824. BO: NGUYEN ANH TU. Remark: Ung ho MS 4203

           500,000

24/08/2021

922728. 240821. 080458. Nho bao dan tri chia se cho nhung manh doi bat hanh FT21236901207250

           200,000

24/08/2021

626764. 240821. 080128. UNG HO MA SO 4203 ONG MA DAC SY - 240821 - 08: 01: 24 626764

           200,000

24/08/2021

919946. 240821. 075824. Ung ho MS 4202 anh Vo Trung Hung FT21236471334040

           500,000

24/08/2021

919554. 240821. 075724. Ung ho MS 4203 ong Ma Dac Sy FT21236148259703

           500,000

24/08/2021

918313. 240821. 075410. Ma so 4203 Ma DAC SY FT21236848411855

           100,000

24/08/2021

918195. 240821. 075352. Ung ho ong Ma Dac Sy ma so 4203 FT21236743209444

           500,000

24/08/2021

971038. 240821. 074029. Ma so: 4199 truong trinh: Kien cuong Viet Nam

       1,000,000

24/08/2021

MBVCB. 1321084467. Ma so 4203, ong Ma Dac Sy . CT tu 0461000618342 NGUYEN THIEN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

24/08/2021

896973. 240821. 061711. Ung ho ma so 4203 FT21236065956298

       1,000,000

24/08/2021

MBVCB. 1321024185. Nguyen Thi Loan ung ho em Le Thi Huyen Ngoc. CT tu 0491000136210 NGUYEN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

24/08/2021

876283. 240821. 012349. Ung ho Ms 4203 ma duc sy FT21236167168047

           500,000

24/08/2021

876270. 240821. 012345. Ung Ho Ma So 4201 ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chauTrang FT21236299422640

           100,000

24/08/2021

875439. 240821. 011657. Ma So 4203 Ong Ma Dac Si mong gd ong se manh khoe FT21236544875288

           100,000

24/08/2021

960050. 240821. 005843. ms 4203 ma Dac sy

         100,000

24/08/2021

MBVCB. 1320981980. DINH MY LINH ung ho Ma so 4188: Chi Pham Thi Tham. CT tu 0011004295315 DINH MY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

24/08/2021

959946. 240821. 005620. ms 4201 nguyen dang luan

          100,000

24/08/2021

959839. 240821. 005359. ms 4202 vo trung hung

           100,000

24/08/2021

MBVCB. 1320976293. LE THI PHUONG THUY ung ho Ma so 4201   - chuc gd vuot qua kho khan . CT tu 0341007046352 LE THI PHUONG THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

24/08/2021

MBVCB. 1320973523. Le thi phuong thuy ck ung ho Ma so 4203 -   chuc gd vuot qua kho khan . CT tu 0341007046352 LE THI PHUONG THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

24/08/2021

995005. 240821. 002900. cho Bac Ma so 4203 Ma Dac Sy

           500,000

24/08/2021

002991. 240821. 000933. Uh ms 4203 ong Ma dac sy

           200,000

24/08/2021

861863. 240821. 000114. Ung ho Ma so 4203 ong Ma Dac Sy FT21236505026405

           200,000

24/08/2021

253826. 240821. 181619. Giup ma so 4194 Dinh thi minh Trang Thanh binh thinh Duc tho Ha tinh

           100,000

24/08/2021

253822. 240821. 181250. Giup ma so 4195 giup ms 4195 Dao Thi Hue Dong lo Hiep hoa Bac giang

           100,000

24/08/2021

253814. 240821. 180938. Giup ma 4191 Tran thi hoa thon 6 Huong lam Huong khe Ha tinh

           100,000

24/08/2021

253805. 240821. 180500. Giup ma so 4197 phan thi hong chuyen xa Ban cai On luong Phu luong Thai nguyen

           100,000

24/08/2021

MBVCB. 1322090131. TA QUANG NGUYEN chuyen tien ung ho ma so 4202 anh VO TRUNG HUNG. CT tu 0251002214069 TA QUANG NGUYEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

24/08/2021

337285. 240821. 155516. moi ms 200k: 4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 4203

       2,000,000

24/08/2021

MBVCB. 1321864756. Ung ho ms 4199 - 4201 - 4202 moi ms 50k cau mong quy vi binh an - A DI DAPHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

24/08/2021

IBVCB. 1321863440. PHAM KIM THOA ung ho cac MS ( 4188, 4196, 4202,   4109 moi ms 50. 000dg). MS 4192, 4195, 4200 moi MS 100. 00dg). CT tu 0121001778820 PHAM KIM THOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

24/08/2021

SHGD: 10001443. DD: 210824. BO: nguyen thi kim thoa. Remark: ung ho ma so 4202 anh vo trung hung

           100,000

24/08/2021

128685. 240821. 104012. Ung ho MS 4192 100k, MS 4200 100k, MS 4195 50k, MS 4203 50k

           300,000

24/08/2021

281169. 240821. 090504. Uh: Ma so 4203 : Ong Ma Dac Sy : DT   - 0868. 890. 057 : Dia chi   - to dan pho Giang Binh, thi tran Giang Tien, huyen Phu Luong, tinh Thai Nguyen

           100,000

24/08/2021

278605. 240821. 090140. Uh: Ma so 4195 : Chi Dao Thi Hue : DT   - 0378. 419. 380 : Dia chi   - Thon Dong Lo, xa Dong Lo, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang

           100,000

24/08/2021

032756. 240821. 033742. Le Thi Van ( Cua hang VLXD Quoc Thien, C1 5a, dg Vo Van Van, ap 3, Vinh Loc b, Binh Chanh, Tphcm) - UH Ms4201

           100,000

24/08/2021

032426. 240821. 033455. Le Thi Van ( cua hang VLXD Quoc Thien, C1 5a, dg Vo Van Van, ap 3, Vinh Loc b, Binh Chanh, TPHCM) - UH Ms4202

           100,000

24/08/2021

884306. 240821. 025412. Ung ho ms 4201 FT21236751580750

           200,000

24/08/2021

884077. 240821. 025100. Ung ho ms 4203 FT21236940443800

           200,000

24/08/2021

884034. 240821. 025023. Ung ho ms 4202 FT21236847387395

           200,000

25/08/2021

690672. 240821. 234611. Ung ho anh Vo Trung Hung. Ma so 4202 FT21237905080888

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322670074. Ung ho Ma so 4203: Ong Ma Dac Sy. . CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

688853. 240821. 233854. Giup do gia dinh ong Ma Dac Sy.   Ma so 4203 FT21237586848205

           200,000

25/08/2021

683819. 240821. 232115. Ck ma 4203 FT21237021310019

             50,000

25/08/2021

908409. 240821. 231749. Ms 4203 Og ma dac Sy

           800,000

25/08/2021

199845. 240821. 225714. ma so 4202 anh Vo Trung Hung

             50,000

25/08/2021

672252. 240821. 224936. Minh Tam giup MA SO 4202 FT21237088181036

             50,000

25/08/2021

IBVCB. 1322624837. ma 4200. CT tu 0011004242618 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         300,000

25/08/2021

IBVCB. 1322622790. 4203 4195 moi ma 200k ma 4196 4202 moi ma 100k . CT tu 0011004242618 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           600,000

25/08/2021

992330. 250821. 221733. MA SO 4204 - 250821 - 22: 17: 32 992330

           200,000

25/08/2021

895386. 250821. 221335. ung ho chi nguyen thi huoi ma so 4204

           100,000

25/08/2021

IBVCB. 1324362388. Ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0441000625006 NGUYEN PHUC SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

25/08/2021

MBVCB. 1324355936. Ma so 4103 chuong trinh trieu trai tim mot y chi. CT tu 0031000388220 NGUYEN DUY KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

25/08/2021

354924. 250821. 215007. PHAM THI THANH HOA ung ho ma so 4204

           100,000

25/08/2021

039696. 250821. 214722. ISL20210825214722497 - Ung ho MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi 0372853810

           500,000

25/08/2021

593364. 250821. 214414. Trang 0983711777 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien.

             50,000

25/08/2021

MBVCB. 1324326697. Dong gop MS 4199 Chuong trinh kien cuong VN. CT tu 0011002255687 LE HUY HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1324324427. Ung ho MS 4204: chi NGUYEN THI HUOI. CT tu 0011002255687 LE HUY HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1324323760. ung ho ma so 4204 nguyen thi huoi. CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

25/08/2021

MBVCB. 1324318842. NGUYEN THI THU HANG chuyen tien ung ho Ma so 4202:   Anh Vo Trung Hung. CT tu 0351001014292 NGUYEN THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

25/08/2021

MBVCB. 1324316459. NGUYEN THI THU HANG chuyen tien ung ho Ma so 4203: ?ong Ma Dac Sy. CT tu 0351001014292 NGUYEN THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

25/08/2021

MBVCB. 1324311731. NGUYEN THI THU HANG chuyen tien ung ho Ma so 4201: ong Nguyen Dang Luan ( ong ngoai chau Trang). CT tu 0351001014292 NGUYEN THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1324305559. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho MS 4204.   Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0021000240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

482590. 250821. 212039. Giup Do 4201 Quy Khung Long FT21238500737083

           100,000

25/08/2021

482037. 250821. 211957. Ma so 4204 FT21238089638204

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1324290018. NGUYEN THI THAI HA ung ho ms 4204 nguyen thi huoi. CT tu 0011000369206 NGUYEN THI THAI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

25/08/2021

479485. 250821. 211633. Giup Do 4203 Cam on Dan Tri FT21238968033357

           100,000

25/08/2021

478818. 250821. 211543. Giup Do 4204 cam on Dan Tri FT21238099273849

           100,000

25/08/2021

IBVCB. 1324281558. UNG HO MA SO 4204 CHI HUOI. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

25/08/2021

565925. 250821. 210428. Ung ho 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           100,000

25/08/2021

084669. 250821. 210111. Anh Pham Gia Kiet va me tang em (   Ma so benh nhan 4204 chi Nguyen Thi Huoi)

           500,000

25/08/2021

MBVCB. 1324251413. ung ho Ma so 4204 - Ng Thi Huoi. CT tu 0451001292675 PHAN VAN DINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

IBVCB. 1324243625. Ma so 4204 . Gui chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0081001201289 NGUYEN LOC THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           120,000

25/08/2021

258768. 250821. 203256. co Giang Thi Phuong than tang

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1324217619. NGUYEN HONG THAO va thai nguyen huu thien ung ho ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

25/08/2021

MBVCB. 1324216533. Ung ho Benh nhan xom chay than ( 4192 ). CT tu 0591000350054 DAM THAI SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

408116. 250821. 195255. Ms 4204 Nguyen Thi Huoi FT21237888342730

           100,000

25/08/2021

407757. 250821. 195231. Ung ho ma so 4204 FT21237750536501

           100,000

25/08/2021

407294. 250821. 195202. Ung ho ma so 4203 FT21237015460543

             50,000

25/08/2021

407123. 250821. 195152. Ung ho chi Nguyen Thi Huoi MS 4204 FT21237628742478

           500,000

25/08/2021

406659. 250821. 195122. Ung ho ma so 4202 FT21237530249286

             50,000

25/08/2021

IBVCB. 1324135640. ma so 4202 Vo TRung Hung. CT tu 0251002108172 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

25/08/2021

IBVCB. 1324128376. ma so 4204 chi nguyen thi Huoi. CT tu 0251002108172 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1324107713. ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi . CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1324105934. ms 4204. CT tu 0611001577562 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

25/08/2021

MBVCB. 1324049877. Ung ho. 4204 . Chi nguyen thi huoi. CT tu 0691000365413 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

25/08/2021

MBVCB. 1324004765. Ms 4204 Nguyen Thi Huoi 0372853810 Dong Hai BLieu. CT tu 1021042249 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323992746. Ung ho Ma So 4204 chi Nguyen Thi Huoi,   0372853810. CT tu 0021002285602 NGUYEN TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1323987771. NGUYEN HOANG EM chuyen tien. CT tu 0531002481591 NGUYEN HOANG EM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

25/08/2021

309587. 250821. 180505. Ung ho ma so 4204 FT21237015302168

           300,000

25/08/2021

388304. 250821. 175051. Ung ho 4204

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1323875070. Ung ho ma 4204 chi NGUYEN THI HUOI. CT tu 0491001555616 TRAN XUAN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323863386. ung ho ms 4204 Nguyen Thi Huoi. CT tu 0071001185392 DOAN THANH SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

259498. 250821. 171543. Ung ho MS 4204 chau Duong FT21237305022975

             50,000

25/08/2021

258834. 250821. 171505. Nghiem Minh Khang UH ma so 4204 FT21237915043862

           100,000

25/08/2021

048618. 250821. 171720. Ung ho MS 4198

           300,000

25/08/2021

256543. 250821. 171301. Pham Cao Minh Quan ung ho MS 4204 FT21237094394481

           300,000

25/08/2021

048583. 250821. 171533. Ung ho MS 4204 chi Huoi

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1323850414. TANG THI HONG THUY chuyen tien ung ho ma so.   4204 Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0011000065269 TANG THI HONG THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

048541. 250821. 171354. Ung ho MS 4202 chi Huoi

          300,000

25/08/2021

IBVCB. 1323828911. 15. CT tu 1020687535 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

               1,000

25/08/2021

909376. 250821. 165456. ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1323814911. con Nguyen Thanh Duong benh ung thu. CT tu 0121000542054 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           250,000

25/08/2021

902621. 250821. 165120. ung ho ma so 4204

             50,000

25/08/2021

900920. 250821. 165029. ma so 4203

             50,000

25/08/2021

899586. 250821. 164949. ma so 4201

             50,000

25/08/2021

IBVCB. 1323804139. Xin ung ho ma so: 4199, 4200,   4201, 4202, 4203,   4204 ( moi h/c 200k) . CT tu 0531000272729 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,200,000

25/08/2021

480062. 250821. 044928. Ung ho chi NGUYEN THI HUOI ma so 4204

           100,000

25/08/2021

SHGD: 10000029. DD: 210825. BO: VU DUY TOAN. Remark: ( MB) ( CT 01203006 CN Thanh Cong) Giup do chi Nguyen Thi Huoi Ma so: 4204

           200,000

25/08/2021

896765. 250821. 164822. ma so 4198

             50,000

25/08/2021

MBVCB. 1323795222. ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0011001810697 NGUYEN VAN THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

25/08/2021

222851. 250821. 164335. Tung Nguyen giup ma so 4204 Chi Nguyen Thi Huoi -   Cam on bao Dan Tri FT21237206570780

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1323766282. Ma so 4204. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

207128. 250821. 162957. Ung ho ma 4204 nguyen thi huoi FT21237330092096

           500,000

25/08/2021

IBVCB. 1323738823. LE DUY PHAM chuyen khoan ung ho Ma so 4204:   Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0181001702455 LE DUY PHAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

700300. 250821. 160847. ms 4199 KCVN

       1,000,000

25/08/2021

809019. 250821. 160351. Ho tro gia dinh be MS 4204

           500,000

25/08/2021

MBVCB. 1323692816. Ms 4202 Nguyen Thi Huoi. CT tu 0081000325982 NGUYEN THE NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

IBVCB. 1323667434. Ma so 4204: Ung ho be Nguyen Thanh Duong. CT tu 0371003760056 HOANG LE VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

156646. 250821. 154640. giup ms 4204, chi Nguyen Thi Huoi FT21237779452441

       3,000,000

25/08/2021

IBVCB. 1323662963. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi??Dia chi: Ap 1, thi tran Ganh Hao, huyen Dong Hai, tinh Bac Lieu. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323655198. UH MS: 4195. CT tu 0351000907016 BUI DUC NHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

916638. 250821. 154126. LX UNG HO MS 4204 ( NGUYEN THI HUOI) - 250821 - 15: 41: 19 916638

             50,000

25/08/2021

146992. 250821. 153804. Ung ho ma so 4204 FT21237098110751

       1,000,000

25/08/2021

MBVCB. 1323646116. MS: 4201. CT tu 0351000907016 BUI DUC NHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323643989. Ma so 4196: Nguyen Van Tan. CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323641717. Ma so: 4203: ong Ma Dac Sy. CT tu 0351000907016 BUI DUC NHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

837091. 250821. 153435. ung ho MS 4204: Chu Nguyen Thi Huoi. Tu Pham Nha

           100,000

25/08/2021

584013. 250821. 153504. IBFT ung ho ma so 4200

             20,000

25/08/2021

MBVCB. 1323638917. Ma so 4198: em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

583863. 250821. 153347. IBFT ung ho ma so 4201

             20,000

25/08/2021

MBVCB. 1323636707. Ma so 4201: ong Nguyen Dang Luan. CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

583259. 250821. 153248. IBFT ung ho ma so 4203

             20,000

25/08/2021

MBVCB. 1323634906. Ma so 4202: anh Vo Trung Hung. CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

583023. 250821. 153148. IBFT ung ho ma so 4202

             20,000

25/08/2021

MBVCB. 1323632241. Ma so 4203: ong Ma Dac Sy. CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

582259. 250821. 153023. IBFT ung ho ma so 4204

             20,000

25/08/2021

MBVCB. 1323627783. Ma so 4204: chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

459393. 250821. 032604. Ung ho ma so 4192 benh nhan xom chay than

           200,000

25/08/2021

248648. 250821. 152339. Chuyen tien ung ho ma so 4193;   Tran Cong Nha; thon Thuong Phong; xa Phong Thuy; tinh Quang Binh

       2,000,000

25/08/2021

800921. 250821. 151232. GDO ANH TAN MS 4196 1TRD   - CHI HUOI MS 4204 1TRD

       2,000,000

25/08/2021

116582. 250821. 150943. Doc gia ung ho chi Huoi chua benh cho con FT21237014502929

           100,000

25/08/2021

SHGD: 10002435. DD: 210825. BO: NGUYEN QUANG TRUNG0591778. Remark: Ma so 4204 -   Chi Nguyen Thi Huoi ( VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI

           500,000

25/08/2021

209498. 250821. 150329. Vietcombank; 1017378606; DANG THI SUONG chuyen khoan ho tro chau nguyen thanh Duong con chi nguyen thi Huoi

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1323574247. Ung ho chi Nguyen Thi Huoi MS4204. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

869467. 250821. 145008. Ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi

             50,000

25/08/2021

093721. 250821. 144716. 4204 chi Nguyen Thi Huoi FT21237272090262

             50,000

25/08/2021

668701. 250821. 144629. NGUYEN DUC TOAN chuyen khoan ung ho ma so 4204

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1323524223. ma so 4204 nguyen thi huoi Bac Lieu. CT tu 0021000304622 PHAM THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

860298. 250821. 143248. ung ho ma so 4204 chuc em mau khoi benh

           250,000

25/08/2021

IBVCB. 1323510798. Ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0121000637367 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1323493129. Gui ho tro : MS 4204 -   Chi Nguyen Thi Huoi. . CT tu 0091000416890 VAN THI PHUONG HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

067771. 250821. 141848. TRAN VU LO SN1963 quan5 ung ho be THIEN BAO , Ma so 4202 , anh VO TRUNG HUNG , Chuc be mau khoe FT21237261292094

           200,000

25/08/2021

067460. 250821. 141825. Hao tam gui ms 4204 NGUYEN THI HUOI FT21237146000073

           200,000

25/08/2021

IBVCB. 1323473770. Ung ho MS 4199 Kien cuong Viet Nam. CT tu 0031000110873 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       5,000,000

25/08/2021

IBVCB. 1323458512. Ung ho MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0031000172073 PHAM THI VIET HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1323449643. Ung ho ma so 4202. CT tu 0531000280680 VU THI HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1323446729. Uh ms 4203 ong Ma Dac Sy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

25/08/2021

037119. 250821. 133939. Ung ho 4204 FT21237021686152

           200,000

25/08/2021

310411. 250821. 133902. ung ho ms4204 chi nguyen thi huoi

           100,000

25/08/2021

834351. 250821. 133745. Do Thi Thanh, Ha Noi giup chi Nguyen Thi Huoi - Bac Lieu, ma so 4204

           100,000

25/08/2021

005359. 250821. 133730. Ms 4244 chuc em va gia dinh luon luon khoe manh.

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1323420299. Ho tro chi Nguyen Thi Huoi Bac Lieu ma so 4204. CT tu 0011004098443 LE THANH CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

085493. 250821. 133529. Ung ho ma 4204 Nguyen Thi Huoi

           500,000

25/08/2021

033861. 250821. 133503. Ung ho ma so 4204 FT21237941643040

           200,000

25/08/2021

832059. 250821. 133220. Ms 4204 Nguyen Thi Huoi

           300,000

25/08/2021

030872. 250821. 133048. MS 4204 Chi Nguyen Thi Huoi FT21237101569922

           200,000

25/08/2021

024641. 250821. 132129. Dang Thu Thuy giup ma so 4204   - chi Huoi FT21237903257280

             50,000

25/08/2021

MBVCB. 1323396815. 4195. CT tu 0101001122963 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323393392. Ma so 4204?Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323391258. Ma so 4203?ong Ma Dac Sy. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323389840. Ma so 4202 Anh Vo Trung Hung. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323382679. Gui ho tro : Ma so 4202 -   Anh Vo Trung Hung. . CT tu 0091000416890 VAN THI PHUONG HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

MBVCB. 1323381883. UNG HO MA SO 4204. CT tu 0361001808081 VU THI VAN XA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1323380770. Ung ho ma so: 4204. CT tu 0381002313418 PHAM NGOC PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

014442. 250821. 130713. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 1017378606 -   BAO DIEN TU DAN TRI FT21237364589949

           200,000

25/08/2021

476904. 250821. 130344. NGUYEN THI MAI ANH Thi uy Pho Yen Thai Nguyen CK BAO DIEN TU DAN TRI ms 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           200,000

25/08/2021

880843. 250821. 130228. UNG HO MS 4203, ONG MA DAC SY - 250821 - 13: 02: 26 880843

           100,000

25/08/2021

810546. 250821. 130139. Ma so: 4204

           100,000

25/08/2021

003547. 250821. 125137. E Huong ung ho ma so 4204 FT21237208419407

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323354855. uh ma so 4204 nguyen thi huoi. CT tu 0611001479152 NGUYEN QUYNH LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1323349801. ms 4204 chi nguyen thi huoi. CT tu 0071000717171 LAM QUOC CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1323335719. MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 1021225949 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323313169. Ung ho Ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0251002661856 NGUYEN THI VAN KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

MBVCB. 1323312407. Ma so 4204. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

151137. 250821. 122153. ung ho chi NGUYEN THI HUOI, ma so 4204

           200,000

25/08/2021

814116. 250821. 122002. ma so 4204 Nguyen Thi Huoi

           100,000

25/08/2021

293216. 250821. 121934. Phan Huynh Tan Thinh giup Ms 4201 Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Bui Thi Huyen Trang

           500,000

25/08/2021

978454. 250821. 121849. Ung ho chi huoi va be trai.   Mong be som khoi benh FT21237800664905

             50,000

25/08/2021

871473. 250821. 121243. DONG GOP MS 4204 NGUYEN THI HUOI,   BAC LIEU 0372 853810 - 250821 - 12: 11: 48 871473

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1323284764. ung ho tt MS 4204. CT tu 0691000416076 PHAM XUAN HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

132432. 250821. 115845. Ma so 4204: chi NGUYEN THI HUOI -   Ap 1, Ganh Hao, DONG HAI,   BAC Lieu

           200,000

25/08/2021

088080. 250821. 115318. ung ho MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi

       1,000,000

25/08/2021

522003. 250821. 115255. IBFT Ung ho ms 4204 Nguyen Thi Huoi

       1,000,000

25/08/2021

285776. 250821. 115015. Phan Van Niem va Phan Thi Thu giup do Ms 4203 ong Ma Dac Sy

           400,000

25/08/2021

468504. 250821. 114912. Ung ho ma so 4204

           200,000

25/08/2021

189058. 250821. 114859. Ung ho MS4203 ong Ma Dac Sy

       1,000,000

25/08/2021

IBVCB. 1323246252. dfbfd. CT tu 1019002452 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

25/08/2021

117336. 250821. 114010. Ung ho ma so: 4204. Chuc chau Duong mau khoe, me Huoi kien cuong nhe

           200,000

25/08/2021

943799. 250821. 113858. Ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi bao dan tri FT21237026805406

           500,000

25/08/2021

943689. 250821. 113851. Ung ho MS 4202 be Thien Bao FT21237279598200

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323230140. NGUYEN KIM PHUONG chuyen tien ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0011004332948 NGUYEN KIM PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

943330. 250821. 113828. MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi chuc chau Duong khoe manh FT21237807400408

           300,000

25/08/2021

757849. 250821. 113510. Ung ho ma 4204 - chi nguyen thi huoi

           100,000

25/08/2021

IBVCB. 1323224039. jjj. CT tu 1019315650 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

25/08/2021

939283. 250821. 113401. Ung ho MS 4204 be Thanh Duong FT21237807382412

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323215237. Ma so 4204 Nguyen Thi Huoi. CT tu 0071001168943 LE MINH KHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

25/08/2021

SHGD: 10009839. DD: 210825. BO: DOAN THI NGOC CHAM. Remark: Ung ho ms 4202 anh Vo Trung Hung

           200,000

25/08/2021

SHGD: 10009866. DD: 210825. BO: DOAN THI NGOC CHAM. Remark: Ung ho Ms 4204 chi nguyen thi huoi

           200,000

25/08/2021

IBVCB. 1323212915. Ung ho MS 4201. CT tu 0371000446514 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1323211658. ung ho ms 4204 nguyen thi huoi. CT tu 0251001506382 TRAN THO BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

SHGD: 10010021. DD: 210825. BO: DOAN THI NGOC CHAM. Remark: Ms 4203 Ong Ma Dac Si

           200,000

25/08/2021

IBVCB. 1323210059. Ung ho MS 4202. CT tu 0371000446514 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

25/08/2021

408068. 250821. 112201. ung ho ma so 4204

             50,000

25/08/2021

MBVCB. 1323200308. Ck ung ho ma so 4204 chi nguyen thi huoi. CT tu 9962201381 NGUYEN THI MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

IBVCB. 1323189448. a. CT tu 1021400281 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

25/08/2021

765477. 250821. 111551. ung ho ms 4201 nguyen dang luan

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323185335. Ma so 4204, chi Nguyen Thi Huoi . CT tu 0461000618342 NGUYEN THIEN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

763948. 250821. 111320. ung ho ma so 4204 nguyen thi huoi

           100,000

25/08/2021

136096. 250821. 111300. TTTP ung ho Ms4204 chi Nguyen Thi Huoi

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1323175384. Ung ho ma so 4204. CT tu 1013152401 PHUNG THI NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

IBVCB. 1323174152. a. CT tu 1021336155 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

25/08/2021

MBVCB. 1323174364. Ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0011001038422 HA THI THU THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

385422. 250821. 110814. Ung ho ma so 4204

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1323171963. Ung ho MS4204 - Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1323169878. DAO THI TUYET chuyen tien ung ho ma so 4204 con chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0031000285252 DAO THI TUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

25/08/2021

912519. 250821. 110634. Tang c huoi ms 4204 FT21237101028634

           50,000

25/08/2021

MBVCB. 1323165376. MS 4204. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

25/08/2021

IBVCB. 1323157133. a. CT tu 0631000443342 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

25/08/2021

057796. 250821. 110028. Kieu giup do chi Nguyen Thi Huoi ma so 4204

           200,000

25/08/2021

IBVCB. 1323154093. a. CT tu 1019973280 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

25/08/2021

IBVCB. 1323148176. a. CT tu 1020657228 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

25/08/2021

079270. 250821. 105557. Ung ho MS 4204

           100,000

25/08/2021

IBVCB. 1323146294. a. CT tu 1021563168 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

25/08/2021

MBVCB. 1323144383. Ma so 4204: chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0541000312843 NGUYEN THI HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

IBVCB. 1323142795. a. CT tu 1019863795 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

25/08/2021

IBVCB. 1323140231. a. CT tu 1020881959 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

25/08/2021

IBVCB. 1323138097. a. CT tu 1020737604 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

25/08/2021

MBVCB. 1323136784. Ung ho Ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi, Dia chi: Ap 1,   thi tran Ganh Hao, huyen Dong Hai, tinh Bac Lieu. CT tu 0181000659251 NGUYEN DINH LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

25/08/2021

IBVCB. 1323134779. a. CT tu 1019997559 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

25/08/2021

IBVCB. 1323131665. a. CT tu 1018931514 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

25/08/2021

746994. 250821. 104713. ma so 4204 chuc con mau khoe

       1,000,000

25/08/2021

IBVCB. 1323127939. a. CT tu 1020279897 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

25/08/2021

209676. 250821. 104356. ung ho 4204

             50,000

25/08/2021

SHGD: 10008675. DD: 210825. BO: NGUYEN TOAI NGUYEN. Remark: Ung ho ma so 4204 chi nguyen thi huoi

           200,000

25/08/2021

881291. 250821. 103638. 4204nguyenthihuoi FT21237085747896

           500,000

25/08/2021

880895. 250821. 103616. Ung ho MS 4204 FT21237469005372

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1323104073. Ung ho Ma so 4204 NGUYEN THI HOI. CT tu 0011000281890 BUI NGOC HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1323102166. Ung ho chi Nguyen Thi Huoi - Ma so 4204   - ap 1, Ganh Hao,   Dong Hai, Bac Lieu. CT tu 0021001402166 DINH THI MAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

MBVCB. 1323099986. BUI LE NGOC QUYEN ung ho ms 4204. CT tu 8380999999 BUI LE NGOC QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

057197. 250821. 103151. Ma so 4202 ung ho anh Vo Trung Hung

           300,000

25/08/2021

IBVCB. 1323096094. MS 4204. CT tu 0121002217336 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

25/08/2021

MBVCB. 1323087537. NGUYEN MANH LINH chuyen tien ung ho chi Nguyen thi Huoi ma so 4204. CT tu 1898668898 NGUYEN MANH LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

098720. 250821. 102626. Ung ho ms 4204

           400,000

25/08/2021

259618. 250821. 102453. Ung ho ma so 4204 chi nguyen thi huoi

          100,000

25/08/2021

050341. 250821. 102426. chau Duong

             50,000

25/08/2021

868094. 250821. 102352. UNG HO C NGUYEN THI HUOI . MS 4204 FT21237343739818

           200,000

25/08/2021

258973. 250821. 102244. Ung ho ma so 4197 phan thi hong chuyen

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323076350. Ung ho MS 4204. CT tu 0451001595928 PHAM THI KIM LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

300095. 250821. 102035. 4204 Nguyen Thi Huoi

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1323072312. NGUYEN SY HUONG ung ho ma so 4204: chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0491001699589 NGUYEN SY HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,500,000

25/08/2021

862781. 250821. 101839. Ms 4204 chi Nguyen Thi Huoi,   huyen Dong Hai, tinh Bac Lieu FT21237033560561

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1323060179. Ung ho chi Nguyen Thi Huou. MS: 4204. CT tu 0071000810223 NGUYEN QUOC CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

25/08/2021

MBVCB. 1323059672. Ma so 4204. CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

489397. 250821. 101324. IBFT Chi Huoi

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323047565. Ung ho MS 4204, chi Huoi o Bac Lieu. . CT tu 0081000447868 NGUYEN QUOC TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

117823. 250821. 100806. Ung ho MS 4204

           400,000

25/08/2021

273475. 250821. 100556. ung ho ms 4204

           100,000

25/08/2021

850294. 250821. 100614. Ung ho chau duong o binh duong.   Bao ngay 25. 8. 21 FT21237546644228

       1,000,000

25/08/2021

MBVCB. 1323042589. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi.   (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

25/08/2021

MBVCB. 1323042397. Do ngoc tiet giup be ma so 4204. CT tu 0071000991586 DO MINH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

25/08/2021

MBVCB. 1323041152. Ms 4204 ung ho chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0021001416052 DINH HOANG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

02009 7042308 2510033 220210 819031211. 1161. 100333. Do Minh Thu ct cho chau be ms 4204 mong con khoe

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1323031790. Ma so 4203 Ong Ma Dac Sy. CT tu 0491000010239 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

25/08/2021

248409. 250821. 094939. pham thi hanh tb tang chau duong ms 4204

           200,000

25/08/2021

832098. 250821. 094729. Quy thien nguyen PLA ung ho MS4203 FT21237661999117

       1,000,000

25/08/2021

MBVCB. 1322999728. NGUYEN QUOC TOAN uh ms 4201 nguyen dang luan,   thon luu tu, dong hoa, dong son,   thanh hoa. CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322997662. Mong be mau khoe. CT tu 0021000364201 LE THI PHUONG HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

25/08/2021

247130. 250821. 094520. Giang Son ung ho ms 4196 4197 4198 4202 4204 moi ms 150k

           750,000

25/08/2021

IBVCB. 1322989987. DO TIEN PHAT chuyen khoan giup do chi Nguyen Thi Huoi, Ma so: 4204. CT tu 0491000151366 DO TIEN PHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

MBVCB. 1322987627. NGUYEN THI NGOC LIEN chuyen ung ho chau Nguyen Thanh Duong con chi Nguyen Thi Huoi o Dong Hai, Bac Lieu. CT tu 0011000399037 NGUYEN THI NGOC LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

149485. 250821. 094148. ung ho chi Huoi 4204

             50,000

25/08/2021

246079. 250821. 094207. Giang Son ung ho ms 4200 4201 4203 moi ms 300k

           900,000

25/08/2021

MBVCB. 1322988233. Ung ho Ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

25/08/2021

IBVCB. 1322984766. Ma so 4204 Nguyen Thi Huoi. CT tu 0451001544335 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322983982. Ung ho MS 4204: chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0491000040008 TRAN DUC MUOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

IBVCB. 1322981437. ma so 4204. CT tu 0301000297149 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           120,000

25/08/2021

IBVCB. 1322979101. Ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi??Dia chi: Ap 1, thi tran Ganh Hao, huyen Dong Hai, tinh Bac Lieu. CT tu 0581000768097 NGUYEN NGOC VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

25/08/2021

MBVCB. 1322975060. Ung ho 4204. CT tu 0381000408581 VU DUC LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

819537. 250821. 093424. ung ho ms 4204 FT21237945872139

           150,000

25/08/2021

702549. 250821. 093254. Cho chau Nguyen Thanh Duong

           300,000

25/08/2021

832916. 250821. 093231. SANHSEACO GUI MS 4204 - 250821 - 09: 32: 22 832916

             50,000

25/08/2021

038731. 250821. 093059. Ung ho 4204 nguyen thi huoi

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322965784. Niem am giup ms 4204; chi Nguyen Thi Huoi. . CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

280189. 250821. 093042. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4204

           100,000

25/08/2021

815330. 250821. 092951. Ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi FT21237373286379

           100,000

25/08/2021

997772. 250821. 092509. Ung ho ma so 4204

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322953094. VU THI MAI ung ho ma so 4204 chi nguyen thi huoi. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

016730. 250821. 092313. Ung ho ma so 4204 nguyen thi huoi

       1,000,000

25/08/2021

129662. 250821. 092245. Ung ho ma so 4204 Nguyen Thi Huoi

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322949481. VO VAN DINH chuyen tien UH 4204 chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0071003244475 VO VAN DINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

ATM FTF. 00800044. 049027. 20210825. 092218. 9704366802191378046. FrAcc: 0081000576748. ToAcc: 1017378606. GD: VUNG TAU KHU NHA O DK TANVUNGTAU VN

       1,000,000

25/08/2021

MBVCB. 1322949295. 4204, NGUYEN THI HUOI, BAC LIEU. CT tu 0071000915062 NGO THI DIEU MO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

020097 04230 8250921 1120211d9c994528. 913. 092114. Thanh Nguyen ung ho MS 4195

             50,000

25/08/2021

02009 704230 82509191 22021d 674993041. 897. 091913. Thanh Nguyen ung ho MS 4201

             50,000

25/08/2021

804821. 250821. 091808. Ung ho ms 4204 - Nguyen Thi Huoi FT21237877206249

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322938705. NGUYEN THU VAN chuyen tien ung ho ma so 4204 Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0561003940853 NGUYEN THU VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

028515. 250821. 091508. Ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           500,000

25/08/2021

MBVCB. 1322928615. 4204 NGUYEN THI HUOI. CT tu 0451000346484 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322924928. Ung ho ma so 4204 Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0301000316903 NGUYEN THI LAN HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

982337. 250821. 090606. ung ho ms 4204 nguyen thi huoi

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322913297. LE HUU PHUOC chuyen tien ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0071000648820 LE HUU PHUOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

331931. 250821. 090158. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho 4204 con C Huoi

           100,000

25/08/2021

978851. 250821. 090140. Ung ho ma so 4204 gia dinh chi Nguyen Thi Huoi

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322911091. ung ho ma so: 4204 ( tam long nhan ai). CT tu 0691002921178 NGUYEN DUC ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

314687. 250821. 085859. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho Ms 4204 nguyen thi huoi tinh bac lieu

           500,000

25/08/2021

693909. 250821. 085838. UNG HO MA SO 4204. CHUC CON MAU KHOE

           300,000

25/08/2021

233015. 250821. 085708. ung ho ma so 4204

           200,000

25/08/2021

104147. 250821. 085630. ung ho ma so 4203

             25,000

25/08/2021

157329. 250821. 085546. ung ho ma so 4204

             50,000

25/08/2021

MBVCB. 1322895594. Ung ho ban Nguyen Thi Huoi, ma so 4204. CT tu 0011000669120 TRAN LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

782963. 250821. 085041. Ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi be Duong FT21237303284120

       2,000,000

25/08/2021

IBVCB. 1322892291. Ung ho Ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322892343. Ung ho MS 4204 - NGUYEN THI HUOI. CT tu 0021000602572 DANG MINH HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

25/08/2021

MBVCB. 1322893051. Ma so 4204: chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0301000296122 NGUYEN DUY LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

25/08/2021

IBVCB. 1322889780. Ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi. Dia chi:   Ap 1, thi tran Ganh Hao, huyen Dong Hai, tinh Bac LieuDien thoai: 0372 853810. CT tu 0691002907318 NGUYEN THI THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

SHGD: 10006151. DD: 210825. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4204

           100,000

25/08/2021

666238. 250821. 084741. MS 4204 chi NGUYEN THI HUOI

           300,000

25/08/2021

241345. 250821. 084719. Ho Nha Phuong Dung chuyen tien cho ma so 4204 chi NGUYEN THI HUOI

             50,000

25/08/2021

780065. 250821. 084646. Ck cho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi FT21237080313180

           500,000

25/08/2021

MBVCB. 1322884797. CHAU LINH ung ho ma so 4204. CT tu 0021000426868 NGUYEN TIEN NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322883196. DANG DUY KHANH chuyen tien. CT tu 0341007164058 DANG DUY KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322883818. Chuyen tien cho chau Nguyen Thanh Duong ma so 4204. CT tu 0301000413931 LE THI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322882194. ung ho ms 4204. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

25/08/2021

239514. 250821. 084324. TRAN THI HAI ANH Chuyen tien ma so 4204 nguyen thi huoi

          100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322880071. VU THI LIEN ung ho 4204 chi Huoi. CT tu 0491001815716 VU THI LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

238768. 250821. 084155. TRAN THI HAI ANH Chuyen tien

           100,000

25/08/2021

SHGD: 10006055. DD: 210825. BO: NGUYEN NGOC DUY KHANG. Remark: Ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi. Ap 1 thi tran Ganh Hao, huyen Dong Hai, Tinh Bac Lieu. Chuc con mau khoe manh.

           500,000

25/08/2021

MBVCB. 1322873839. MS: 4204. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322874921. ms 4204 uh chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

25/08/2021

035073. 250821. 084128. Luu Tai Tue ung ho ma so 4204

           100,000

25/08/2021

773785. 250821. 083726. Ma so 4204 FT21237100558499

           200,000

25/08/2021

083227. 250821. 083125. Vinh Nam ung ho ms 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322863262. Ung ho Ms 4204 chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0261003461604 NGUYEN MINH CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

769371. 250821. 083017. ung ho ma so 4204 Nguyen Thi Huoi FT21237940604288

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322861599. Ung ho : Ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

25/08/2021

021452. 250821. 083003. ISL20210825083003296 - ung ho gd chi Nguyen Thi Huoi

           200,000

25/08/2021

768536. 250821. 082854. Ung ho Ma so 4204 Chi Nguyen Thi Huoi dt 0372853810 FT21237440384626

       1,000,000

25/08/2021

122255. 250821. 082829. Uh ms 4204 Nguyen Thi Huoi

           200,000

25/08/2021

232212. 250821. 082703. MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi Bac Lieu

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322856373. HUYNH DUC DUY chuyen tien ung ho : ms 4204 (   Nguyen Thi Huoi). CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322855253. NGUYEN THI THU PHUONG chuyen tien ung ho ma so 4204. CT tu 0591000236291 NGUYEN THI THU PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

765520. 250821. 082349. Ung ho ma 4204 FT21237195910904

             50,000

25/08/2021

765366. 250821. 082334. Ung ho ma so 4204 FT21237430469989

             50,000

25/08/2021

MBVCB. 1322850754. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4204. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

25/08/2021

IBVCB. 1322848943. Ma so 4204. CT tu 0071005724724 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

25/08/2021

MBVCB. 1322839923. Cha. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

25/08/2021

IBVCB. 1322834920. NKP ung ho hoanh canh ma so 4204. CT tu 0611001599559 NGO KHAC PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

758532. 250821. 081035. Ma so 4204 FT21237346028113

             50,000

25/08/2021

757324. 250821. 080805. Ms 4204 nguyen thi huoi, ap 1 ganh hao, dong hai bac lieu, tam long gui be FT21237019208620

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322829422. Ma so 4204 Nguyen Thi Huoi. CT tu 0491000030320 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

25/08/2021

MBVCB. 1322829000. ms 4204 chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322827231. Chuyen tien giup do Ma so 4204: ?Ch Nguyen Thi Huoi. CT tu 0021002023101 TRAN XUAN HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

943401. 250821. 080252. Nguyen Thi Huyen Ung ho gd chi Chi Nguyen Thi Huoi Ma so 4204

           250,000

25/08/2021

754120. 250821. 080101. Ung ho ma so 4202, Nguyen Thi Huoi FT21237819046718

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322821670. 4204 . CT tu 0821000156134 NGUYEN QUOC HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322822188. MS: 4204 -   Nguyen Thi Huoi. CT tu 0021000291793 PHAM QUANG HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

25/08/2021

751929. 250821. 075528. Ong Tu Van giup cho ms 4204 chi Nguyen thi Huoi FT21237157030966

       5,000,000

25/08/2021

816024. 250821. 075229. UNG HO MA SO 4204 - CHUC CHAU BE MAU KHOE LAI - 250821 - 07: 52: 19 816024

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322814673. UNG HO MA SO 4204. CT tu 0121001394640 HOANG HONG QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

650448. 250821. 075102. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 4204

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322811475. ung ho Ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0021001987864 PHUNG QUANG VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

25/08/2021

IBVCB. 1322809565. ung ho ma so 4199 chuong trinh kien cuong viet nam. CT tu 0451001975058 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

25/08/2021

749167. 250821. 074749. Ma so 4204 Nguyen Thi Huoi FT21237780367949

           100,000

25/08/2021

746781. 250821. 074048. Ung ho MS 4204 Chi Nguyen Thi Huoi FT21237582055873

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322800985. Ma so 4202 Nguyen Thi Huoi. CT tu 0451001317861 TRAN TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

645097. 250821. 073727. Ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           100,000

25/08/2021

745069. 250821. 073536. Be. Van. Minh. ung. ho. ma. so. 4204 FT21237595080146

           300,000

25/08/2021

744761. 250821. 073438. Ung ho MS 4204 FT21237740356025

           500,000

25/08/2021

744616. 250821. 073408. Dong duc hao gui nang luong chua lanh toi gia dinh ms 4203. NAM MO QUAN THE AM BO TAT FT21237180010067

       1,000,000

25/08/2021

MBVCB. 1322796475. PHAM MINH HAI chuyen tien ung ho Chi Nguyen Thi Huoi. Ma so 4204. CT tu 0081001294391 PHAM MINH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

25/08/2021

072535. 250821. 073211. Ma so 4204 Chi Nguyen Thi Huoi Dia chi Ap 1 thi tran Ganh Hao huyen Dong Hai tinh Bac Lieu

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322791417. HUYNH MINH DAO chuyen tien. ung ho Ma 4204 Nguyen Thi Huoi. . CT tu 0441003715079 HUYNH MINH DAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

739900. 250821. 071649. Ma so 4201 mong e vuot qua hoan canh,   co gang hoc tot FT21237918449602

           100,000

25/08/2021

739502. 250821. 071508. Ma so 4204 nguyen thi huoi mong em be mau khoi benh, FT21237168377800

           150,000

25/08/2021

739259. 250821. 071406. Ma so 4199 kien cuong viet nam mong dich benh som ket thuc moi ng co duoc cuoc song vui ve FT21237782024965

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322781484. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4204. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

25/08/2021

738996. 250821. 071257. Ma so 4202 anh Vo Trung Hung chuc con trai som khoe manh va duoc di hoc tro lai FT21237740277121

           150,000

25/08/2021

738873. 250821. 071225. Ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi FT21237743059603

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322779072. TAM LONG NHAN AI, MS 4198, NGUYEN THI HIEU, NGUYEN MINH PHUNG ung ho 300. 000. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

754328. 250821. 070644. Ung ho ma so 4204: chi Nguyen Thi Huoi

       1,000,000

25/08/2021

216128. 250821. 070701. ung ho MS 4204

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322776338. TAM LONG NHAN AI, MS 4198, NGUYEN THI HIEU, HUYNH THI KHANG ung ho 300. 000. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322775354. TAM LONG NHAN AI, MS 4197, PHAN THI HONG CHUYEN, NGUYEN MINH PHUNG ung ho 300. 000. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322774691. TAM LONG NHAN AI, MS 4197, PHAN THI HONG CHUYEN, HUYNH THI KHANG ung ho 300. 000. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322774129. TAM LONG NHAN AI, MS 4203, ONG MA DAC SY, NGUYEN MINH PHUNG ung ho 300. 000. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

736274. 250821. 070046. Ung ho ma so 4204 FT21237295372340

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322772563. TAM LONG NHAN AI, MS 4203, ONG MA DAC SY, HUYNH THI KHANG ung ho 300. 000. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

735888. 250821. 065852. Ung ho ma so 4204 FT21237924995201

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322770539. TAM LONG NHAN AI, MS 4201, ONG NGUYEN DANG LUAN, NGUYEN MINH PHUNG ung ho 300. 000. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322766745. TAM LONG NHAN AI, MS 4201, ONG NGUYEN DANG LUAN, HUYNH THI KHANG ung ho 300. 000. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322766067. TAM LONG NHAN AI, MS 4202, VO TRUNG HUNG, NGUYEN MINH PHUNG ung ho 300. 000. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322765451. HOANG DUC HUY chuyen tien tu thien ma so 4204 nguyen thi huoi. CT tu 0231000565658 HOANG DUC HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322765998. Ms 4204 nguyen thi huoi. CT tu 0281000239608 MAI THE KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322765313. be Nguyen Thanh Duong. CT tu 0111000187333 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       2,000,000

25/08/2021

MBVCB. 1322764658. TAM LONG NHAN AI, MS 4202, VO TRUNG HUNG, HUYNH THI KHANG ung ho 300. 000. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

811710. 250821. 064416. CT Nhan ai, MS 4203, MA DAC SY,   THAI NGUYEN - 250821 - 06: 44: 16 811710

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322763515. TAM LONG NHAN AI, MS 4200, BENH NHAN XOM CHAY THAN, NGUYEN MINH PHUNG ung ho 300. 000. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

811640. 250821. 064249. CT Nhan ai, MS 4204, NGUYEN THI HUOI, BAC LIEU - 250821 - 06: 42: 44 811640

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322763052. TAM LONG NHAN AI, MS 4200, BENH NHAN XOM CHAY THAN, HUYNH THI KHANG ung ho 300. 000. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

050163. 250821. 063958. Ung ho ms4204

         500,000

25/08/2021

MBVCB. 1322761998. MS 4199, CT KIEN CUONG VIET NAM, NGUYEN MINH PHUNG ung ho. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322760587. MS 4199, CT KIEN CUONG VIET NAM, HUYNH THI KHANG ung ho. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

731881. 250821. 063528. Ung ho ma so 4204 FT21237168224916

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322759493. MS 4181, CT VAN BUA COM NGHIA TINH, NGUYEN MINH PHUNG ung ho. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322759891. MS 4181, CT VAN BUA COM NGHIA TINH, HUYNH THI KHANG UNG HO. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

730775. 250821. 062740. Ung ho gia dinh c Nguyen Thi Huoi ma so 4204 FT21237901504311

           500,000

25/08/2021

MBVCB. 1322757055. MS 4203 ong ma dac sy . CT tu 0071003871055 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

25/08/2021

MBVCB. 1322755592. MS 4204 chi nguyen thi huoi. CT tu 0071003871055 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

25/08/2021

729973. 250821. 062146. Chau Tan Loc ung ho be ms 4204 tien chua benh FT21237100051969

           500,000

25/08/2021

711262. 250821. 060929. Ma so 4204 - -   Chi Nguyen Thi Huoi

           500,000

25/08/2021

MBVCB. 1322747182. Ung ho ms 4204 chi nguyen thi huoi. CT tu 0341000615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

IBVCB. 1322743310. ma so 4201 ong NGUYEN DANG LUAN. CT tu 0541000284127 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

25/08/2021

IBVCB. 1322743188. a . CT tu 0541000284127 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

25/08/2021

179083. 240821. 233344. Ban nhim tho keo bong gui ban duy ms 4127. Chuc ban may man

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322659281. Ung ho MS 4201: Ong Nguyen Dang Luan ( ong ngoai chau Trang). CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322654813. Ung ho MS 4203: Ong Ma Dac Sy -   Thai Nguyen. CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

25/08/2021

552712. 250821. 223057. ung ho 4204

           500,000

25/08/2021

539476. 250821. 201106. THANH THUY ck BAO DIEN TU DAN TRI ma so benh nhan 4203

             99,670

25/08/2021

400626. 250821. 194435. Ung Ho Ma So 4203 Ong Ma Dac Sy FT21237470842100

           100,000

25/08/2021

397554. 250821. 194101. Ung Ho Ma So 4204 chi Nguyen Thi Huoi FT21237102846725

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323973074. DO THANH TU chuyen tien ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0991000039638 DO THANH TU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

25/08/2021

SHGD: 10002575. DD: 210825. BO: nguyen thi kim thoa. Remark: ung ho ma so 4304 -   chi huoi

          100,000

25/08/2021

023280. 250821. 143009. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 0451000476889; Dang Thi Thu Trang ung ho chi Nguyen Thi Huoi Ms4204

           300,000

25/08/2021

168464. 250821. 140325. Ung ho ms 4203, gd ong Ma Dac Sy

           200,000

25/08/2021

167575. 250821. 135834. Ung ho ma so 4204, gd chi Huoi - Bac Lieu

           200,000

25/08/2021

204458. 250821. 134755. MA SO 4203 ONG MA DUC SY NGUYEN TUAN HUNG chuyen tien

           500,000

25/08/2021

IBVCB. 817189126. ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0011002775989 toi 0451000476889 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

25/08/2021

095286. 250821. 111414. ung ho ma so 4204 Nguyen Thi Huoi

           100,000

25/08/2021

SHGD: 10000509. DD: 210825. BO: CHU VIET KHANH. Remark: UNG HO MA SO 4204 NGUYEN THI HUOI

           500,000

25/08/2021

903844. 250821. 105821. Ung ho ma so 4204 FT21237364100959

           200,000

25/08/2021

SHGD: 10008540. DD: 210825. BO: DO THU TRANG. Remark: Ung ho ma so 4204

          200,000

25/08/2021

299421. 250821. 102010. ung ho 4204

             30,000

25/08/2021

840050. 250821. 095552. Ung ho chi Nguyen Thi Huoi   - 4204 -   chuc chau nhanh binh phuc FT21237244843034

           500,000

25/08/2021

SHGD: 10000389. DD: 210825. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI TANG MA SO 4204

           100,000

25/08/2021

825915. 250821. 094108. Ung ho ma so 4204 FT21237013386691

             50,000

25/08/2021

821381. 250821. 093620. Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Huoi,   ma so 4204. FT21237080506663

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322919908. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4204 chi nguyen thi huoi. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

25/08/2021

669875. 250821. 083758. Le Thi Van ( Cua hang VLXD Quoc Thien, C1 5a, Ap 3, Vinh Loc b, Binh Chanh, Tphcm) - UH Ms4179 c Le Thi Nam

           100,000

25/08/2021

SHGD: 10000092. DD: 210825. BO: NGUYEN THANH LAN. Remark: 4202 ung ho anh Vo Trung Hung

           200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322853285. ung ho ms 4202. Cau mong cho anh va chau som vuot qua nhe. . CT tu 0011004099671 NGUYEN VAN MINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322850673. Ung ho ms 4204. Cau mong cho anh chi va chau som vuot qua nhe. . CT tu 0011004099671 NGUYEN VAN MINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322816158. ms. 4204: ? Nguyen Thi Huoi. 0372 853810. CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

25/08/2021

749802. 250821. 074941. Ung ho ma so 4204 nguyen thi huoi FT21237743201606

           300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322793152. Ma so: 4204, Chi Nguyen Thi Huoi. . CT tu 0181000418846 TRAN MINH HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

25/08/2021

980265. 250821. 065740. Ung ho ma so 4204 c Nguyen Thi Huoi

           100,000

25/08/2021

MBVCB. 1322766526. UH chi Huoi MS 4204. CT tu 0351000998721 NGUYEN SY THANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             96,818

25/08/2021

733340. 250821. 064442. Ung ho ms so 4204 chi Nguyen Thi Huoi FT21237406439700

           300,000

26/08/2021

555757. 250821. 235252. Ung ho ma so 4204 chi nguyen thi huoi o bac lieu FT21238638103442

           100,000

26/08/2021

547142. 250821. 232206. Le Thi Hoa ung ho ma so 4204 FT21238219907518

             50,000

26/08/2021

544195. 250821. 231326. Nho dantri gui den ma so 4203 FT21238123937030

           100,000

26/08/2021

MBVCB. 1324405235. Ung ho 4204 Nguyen thi huoi. CT tu 0021001917448 PHAM THI NHUNG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

26/08/2021

284350. 250821. 225039. ung ho ma 4204 nguyen thi huoi

           200,000

26/08/2021

455169. 250821. 224753. Nguyen Thi Bich Lien khuyen gop

           200,000

26/08/2021

621916. 250821. 224338. Ma so 4204 Chi Nguyen Thi Huoi

           100,000

26/08/2021

454328. 250821. 224129. Trang 0983711777 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien

           333,000

26/08/2021

344071. 260821. 224124. UNG HO MS 4204 FT21239219750008

           200,000

26/08/2021

MBVCB. 1326110733. 4194 . CT tu 0181002694699 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

26/08/2021

MBVCB. 1324383209. NGUYEN PHAN MINH PHUC giup ma so 4204. CT tu 0441000646156 NGUYEN PHAN MINH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

26/08/2021

338985. 260821. 223026. Le Thi Hoa ung ho ma so 4199 FT21239770205547

             50,000

26/08/2021

373852. 260821. 222240. NGUYEN CHINH NGHIA chuyen khoan ung ho ma so 4201

             50,000

26/08/2021

MBVCB. 1326075518. Quyen gop cho ma so 4203 - Ma Dac Sy. CT tu 1013857773 LIU SI MUI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,500,000

26/08/2021

MBVCB. 1326038452. DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma so 4193 Anh Tran Cong Nha. CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

26/08/2021

698392. 260821. 213228. Ngo Van Hung 1975 giup Ma So 4198 em Nguyen thi Hieu

           500,000

26/08/2021

MBVCB. 1326036278. DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma so 4188 chi Pham Thi Tham. CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

26/08/2021

MBVCB. 1326033264. DINH THI KIM LOAN chuyen tienung ho Ma so 4195 chi Dao Thi Hue. CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

26/08/2021

MBVCB. 1326031089. Ma so 4203: Ong Ma Dac Sy. CT tu 0071001169919 DO THI HONG GAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

26/08/2021

MBVCB. 1326028210. Ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0071001169919 DO THI HONG GAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

26/08/2021

MBVCB. 1326026034. Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue. Chuc chi va cac chau nhieu suc khoe va gap nhieu may man. CT tu 0021000429941 LE MANH DONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             70,000

26/08/2021

MBVCB. 1326024805. Ma so 4199: Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0071001169919 DO THI HONG GAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        1,000,000

26/08/2021

696417. 260821. 212252. Ngo Van Hung 1975 giup Ma So 4201

           500,000

26/08/2021

MBVCB. 1326020637. Ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy. Chuc bac va gia dinh luon luon manh khoe gap nhieu may man. CT tu 0021000429941 LE MANH DONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

26/08/2021

005123. 260821. 211821. Ung ho chi Nguyen Thi Huoi ( MS 4204)

           500,000

26/08/2021

MBVCB. 1326006592. Benh nhan. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

26/08/2021

295157. 260821. 210137. Ma so 4203: Ong Ma Dac Sy

           200,000

26/08/2021

MBVCB. 1325991816. Ung ho ms 4204: Chi Nguyen Thi Huoi. Ap 1,   Ganh Hao, Dong Hai, Bac Lieu.   Dt 0372853810. Chuc chau khoe manh. CT tu 0461000420834 BUI THANH THINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

26/08/2021

848795. 260821. 204807. NGUYEN QUANG TRUONG chuyen khoan ung ho ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan Ong ngoai chau Trang

           200,000

26/08/2021

267952. 260821. 204424. Ung ho ma so 4204. Chi Nguyen Thi Huoi FT21239784060212

           300,000

26/08/2021

255398. 260821. 202939. Ung ho moi gia dinh 200k 4200,   4203, 4204 FT21238103025988

           600,000

26/08/2021

162923. 260821. 200015. Vietcombank; 1017378606; pham thi vuong vien bao ve thuc vat ung ho ms 4204

           500,000

26/08/2021

222733. 260821. 195236. Nguyen Dinh Luc ung ho luc luong lam nhiem vu tuyen dau chong dich Covid19 va nguoi dan bi anh huong trong dai dich FT21238593836871

           500,000

26/08/2021

036512. 260821. 194516. ZP5VNR0DS6MB 210826000236491 ung ho ma 4204

           100,000

26/08/2021

746804. 260821. 184334. Vietcombank; 1017378606; MAI THI UT ho tro MS 4203 ong Ma Dac Sy

           150,000

26/08/2021

735710. 260821. 184133. Vietcombank; 1017378606; MAI THI UT ho tro MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           150,000

26/08/2021

MBVCB. 1325744821. Ung ho Ma so 4199: Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

26/08/2021

134586. 260821. 181603. Ma so 4199 FT21238820037256

       1,000,000

26/08/2021

MBVCB. 1325711694. DAO VIET ANH chuyen tien ung ho Ma so 4204   ( chi Nguyen Thi Huoi). CT tu 0011000500060 DAO VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

26/08/2021

IBVCB. 1325708978. 15. CT tu 1022362955 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

               1,000

26/08/2021

MBVCB. 1325685035. ung ho ms 4204. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

26/08/2021

IBVCB. 1325561621. Ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0531002463780 VU VAN THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

26/08/2021

038338. 260821. 164619. Ms Hong Dang ung ho CT Kien Cuong Viet Nam FT21238783274036

           300,000

26/08/2021

022038. 260821. 163244. MS 4201 ong Nguyen Dang Luan FT21238016030770

           200,000

26/08/2021

021944. 260821. 163240. ung ho ma so 4204 FT21238020996192

           450,000

26/08/2021

020993. 260821. 163153. MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi FT21238240920350

           300,000

26/08/2021

017333. 260821. 162859. MS 4202 anh Vo Trung Hung FT21238297290843

           300,000

26/08/2021

614029. 260821. 161830. Kien cuong vietnam

         200,000

26/08/2021

003584. 260821. 161805. Trang 0983711777 xem tu vi ung ho thien tai FT21238914830913

           200,000

26/08/2021

MBVCB. 1325451284. Ms 4202 : 500k, 4203 :   500k, 4204 : 500k,   4199 : 500k . CT tu 0071004381404 PHUNG THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

26/08/2021

980565. 260821. 160030. Tuan minh giup ma 4204 chi Nguyen Thi Huoi FT21238014700844

           100,000

26/08/2021

606957. 260821. 155727. ung ho ma 4199 chong dich

       1,000,000

26/08/2021

199956. 260821. 153114. Ma so 4204 chi Nguyen Thi huoi

           500,000

26/08/2021

933060. 260821. 152451. Ma so 4204 chi nguyen thi huoi.   Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT21238903712409

             50,000

26/08/2021

929382. 260821. 152222. Ung ho ma so 4199 ct Kien Cuong VN FT21238069920159

           500,000

26/08/2021

MBVCB. 1325358590. ung ho hoan canh 4202. CT tu 0531000294686 PHAM HOANG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

26/08/2021

592132. 260821. 151159. Ung ho ctrinh Kien cuong VN 4199

           500,000

26/08/2021

705072. 260821. 150629. 4199 Kien Cuong Viet Nam

           100,000

26/08/2021

MBVCB. 1325312262. Ma so 4204 mong Binh An . CT tu 0331000477414 PHAM TUAN VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

26/08/2021

MBVCB. 1325300369. Gia dinh Tuan Trang Chau giup MS 4204. CT tu 0021002020909 PHAN THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

26/08/2021

097633. 260821. 144133. ung ho chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

           100,000

26/08/2021

MBVCB. 1325269598. Ban doc ung ho Ms: 4201 . CT tu 0451000251301 NGO MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

26/08/2021

IBVCB. 1325267990. Ms 4204 chi Nguyen Thi Huoi mong chau Duong khoe. CT tu 0091000293166 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             50,000

26/08/2021

MBVCB. 1325265106. PHAM HAI BANG, HUYNH THI PHUONG, PHAM HUYNH HAI NGAN ung ho Ma so 4199 - Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0531002541804 PHAM HUYNH HAI NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

26/08/2021

612441. 260821. 135807. TRAN THI QUYNH CHAU UNG HO MA SO 4203

           500,000

26/08/2021

612340. 260821. 135711. TRAN THI QUYNH CHAU UNG HO MA SO 4202

           200,000

26/08/2021

612257. 260821. 135625. TRAN THI QUYNH CHAU UNG HO MA SO 4201

           200,000

26/08/2021

612159. 260821. 135527. TRAN THI QUYNH CHAU UNG HO MA SO 4200

           500,000

26/08/2021

612058. 260821. 135438. TRAN THI QUYNH CHAU UNG HO MA SO 4198

           200,000

26/08/2021

364895. 260821. 131641. Ung ho MS 4204

           100,000

26/08/2021

IBVCB. 1325119103. chuyen khoan ung ho ms 4204 chi NGUYEN THI HUOI. CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

26/08/2021

938612. 260821. 123209. Ck ung ho CT Kien cuong Viet Nam

           500,000

26/08/2021

268492. 260821. 122818. Nguyen The Phong 4199 kien cuong VietNam

           500,000

26/08/2021

MBVCB. 1325058304. xin duoc ung ho chut tien cho ma so 4172. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

26/08/2021

819314. 260821. 120429. Ms 4204 FT21238373860453

           500,000

26/08/2021

808886. 260821. 115201. Tran Thuy Quynh ung ho ma so 4199 FT21238990713075

           100,000

26/08/2021

IBVCB. 1325001727. Ung ho Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0011002708039 NGUYEN DUC LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

26/08/2021

IBVCB. 1324996501. ung ho ma so 4200 Xom Chay Than. CT tu 0301000301037 TRAN MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

26/08/2021

IBVCB. 1324991479. ung ho ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan. CT tu 0301000301037 TRAN MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

26/08/2021

IBVCB. 1324987659. ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue. CT tu 0301000301037 TRAN MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

26/08/2021

791484. 260821. 113247. Ung ho ma so 4199 Kien cuong VN FT21238040334911

           200,000

26/08/2021

781074. 260821. 112154. Ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy FT21238919263400

           500,000

26/08/2021

261485. 260821. 111931. ung ho ma so 4199

             10,000

26/08/2021

IBVCB. 1324913715. 4204 200K 4203 200K 4202 200K 4200 200K 4195 200K. CT tu 0181002709636 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

26/08/2021

MBVCB. 1324913630. MS 4199 CT Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0011003725168 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

26/08/2021

732524. 260821. 103307. Ung ho Ma so 4199 chung trinh kien cuong viet nam FT21238373515600

           100,000

26/08/2021

004646. 260821. 102254. ( IB247) Ung ho ma so 4204 chi nguyen thi Huoi tinh Bac Lieu

           500,000

26/08/2021

IBVCB. 1324808879. Ma so 4203 chuc em khoi benh Adidaphat. CT tu 0531002467592 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

26/08/2021

IBVCB. 1324795211. Ma so 4204 Chuc be Khoi benh Adidaphat. CT tu 0531002467592 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

26/08/2021

IBVCB. 1324795202. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

26/08/2021

IBVCB. 1324792414. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

26/08/2021

IBVCB. 1324788398. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

26/08/2021

IBVCB. 1324777706. Mo coi. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

26/08/2021

IBVCB. 1324773671. giup 4204 - Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0071003017589 NGUYEN VIET QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

26/08/2021

762575. 260821. 095219. IBFT Kien cuong Viet Nam nhe

       1,000,000

26/08/2021

MBVCB. 1324754646. Ung ho Ma so 4199: Chuong trinh Kien cuong Viet Nam. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

26/08/2021

MBVCB. 1324749996. 4199 kien cuong Viet Nam. CT tu 0381000408581 VU DUC LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

26/08/2021

679387. 260821. 093804. Chuong trinh kien cuong viet nam FT21238087221201

           200,000

26/08/2021

MBVCB. 1324735264. code 4199 Kien Cuong VN. Cau chuc binh an toi moi nguoi. CT tu 0021001877946 NGUYEN THI THANH XUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

26/08/2021

MBVCB. 1324731344. PHAM HUU THUAN chuyen tien. CT tu 0451000430661 PHAM HUU THUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

26/08/2021

672612. 260821. 093023. Ung ho ma so 4204 FT21238329622700

           500,000

26/08/2021

SHGD: 10007434. DD: 210826. BO: NGUYEN BA TAI. Remark: ung ho chau Nguyen Thanh Duong

           100,000

26/08/2021

SHGD: 10007444. DD: 210826. BO: DANG NHAT KHIEM. Remark: Ung ho ma so 4199 Chuong trinh -   Kien cuong Viet Nam

       2,000,000

26/08/2021

MBVCB. 1324717904. Giup do ma so 4204. CT tu 0021000841857 NGUYEN HUU YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

26/08/2021

025800. 260821. 091645. SANHSEACO GUI MS 4199 - 260821 - 09: 16: 45 025800

       1,000,000

26/08/2021

731109. 260821. 091537. MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           100,999

26/08/2021

001488. 260821. 091446. Ma so 4199 chuong trinh Kien cuong Viet Nam

           200,000

26/08/2021

SHGD: 10000846. DD: 210826. BO: TRAN TRUNG KIEN. Remark: MA SO 4199: CHUONG TRINH KIEN CUONG VIET NAM

           100,000

26/08/2021

IBVCB. 1324694295. MS 4203 Ma Dac Sy. CT tu 0461000437037 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

26/08/2021

IBVCB. 1324689793. MS 4200 xom chay than. CT tu 0461000437037 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

26/08/2021

IBVCB. 1324683194. fd. CT tu 1021611971 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

26/08/2021

MBVCB. 1324682162. Qua tang may man, nguoi gui NGUYEN THI HONG PHUONG, nguoi nhan BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

26/08/2021

645095. 260821. 085534. Ma so 4204. Ung ho chi Nguyen Thi Huoi FT21238343407771

           200,000

26/08/2021

MBVCB. 1324662980. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4199:   ( Kien Cuong Viet Nam). (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

26/08/2021

MBVCB. 1324660803. Ung ho ma so 4202 anh Vo Trung Hung. CT tu 0011000984846 LE THI NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

26/08/2021

640783. 260821. 084933. MS4199 chuong trinh Kien cuong Vietnam FT21238782386171

           100,000

26/08/2021

MBVCB. 1324652784. Ung ho Ma so 4204 Nguyen Thi Huoi. CT tu 0011000984846 LE THI NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     10,000,000

26/08/2021

SHGD: 10005529. DD: 210826. BO: VU HOANG LINH. Remark: Ma so 4203 Ong Ma Dac Sy -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             38,000

26/08/2021

SHGD: 10000032. DD: 210826. BO: NGUYEN HUY CUONG. Remark: MA SO 4204: CHI NGUYEN THI HUOI DIA CHI: AP 1,   THI TRAN GANH HAO, HUYEN DONG HAI, TINH BAC LIEU DIEN THOAI: 0372 853810

           100,000

26/08/2021

MBVCB. 1324647429. Ma so 4203 Ong Ma Duc Sy. CT tu 0011000984846 LE THI NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

26/08/2021

635774. 260821. 084223. Doan CDC Binh Duong gui 4203 FT21238398008393

           500,000

26/08/2021

SHGD: 10000165. DD: 210826. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi

             50,000

26/08/2021

MBVCB. 1324639649. NGUYEN HUONG THUY chuyen tien. CT tu 0011004389882 NGUYEN HUONG THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

26/08/2021

SHGD: 10004717. DD: 210826. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4204 Nguyen Thi Huoi

           100,000

26/08/2021

SHGD: 10001714. DD: 210826. BO: LE THU NGA. Remark: Uh ma so 4204

           300,000

26/08/2021

SHGD: 10001224. DD: 210826. BO: NGUYEN BA HAI. Remark: Ma so 4204 ung ho chi nguyen thi huoi

           300,000

26/08/2021

SHGD: 10000584. DD: 210826. BO: DAO THAI BINH. Remark: Ung ho Ms 4204 Nguyen Thi Huoi

       1,000,000

26/08/2021

MBVCB. 1324611406. NGUYEN THI HONG VAN ma so 4199 kien cuong viet nam. CT tu 0341000086213 NGUYEN THI HONG VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

26/08/2021

259449. 260821. 074750. Vietcombank; 1017378606; UH tran cong nha ghep tuy

           200,000

26/08/2021

MBVCB. 1324560909. ma so 4204 nguyen thi huoi. CT tu 9978257435 NGUYEN THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

26/08/2021

011124. 260821. 072413. UNG HO MS 4204 ( CHI NGUYEN THI HUOI) - 260821 - 07: 24: 11 011124

           300,000

26/08/2021

043254. 260821. 071021. Ung ho ms4204

           500,000

26/08/2021

MBVCB. 1324540879. 4204 Nguyen Thi Huoi. CT tu 0781000458528 DO TIEN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

26/08/2021

600471. 260821. 070532. Chi nguyen thi HUOI TINH BAC LIEU FT21238885788503

       1,000,000

26/08/2021

596464. 260821. 064221. Ung ho gia dinh c Huoi FT21238613802309

           500,000

26/08/2021

590157. 260821. 054213. Ma So 4204 chi Nguyen Thi Huoi FT21238018770013

           200,000

26/08/2021

IBVCB. 1324492605. Ung ho: Ma so 4204 -   Chi Nguyen Thi Huoi - Dien thoai:   0372 853810. CT tu 0611001906267 NGUYEN HUU THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

26/08/2021

MBVCB. 1324458190. Ung ho Chi Nguyen Thi Huoi Ma so 4204 . CT tu 0011001471745 BUI THI LINH QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

26/08/2021

563915. 260821. 002812. 4199 kien cuong viet nam oi FT21238524582505

       1,368,000

26/08/2021

MBVCB. 1324449243. 4192. CT tu 1016404991 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

26/08/2021

MBVCB. 1324448265. ms 4204. CT tu 1022054001 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           300,000

26/08/2021

996920. 250821. 232056. UNG HO MA SO 4204. CHI NGUYEN THI HUOI - 250821 - 23: 20: 56 996920

           300,000

26/08/2021

014627. 250821. 230505. MS 4204

           500,000

26/08/2021

252910. 260821. 202646. Ung ho ma so 4203 4204 moi ma 100000 FT21238432963087

           200,000

26/08/2021

206489. 260821. 200144. Nhom Vien Gach Nho ung ho 2 ma so 4200 va 4203

           100,000

26/08/2021

007610. 260821. 162122. Ung ho ms 4204 chi Nguyen Thi Huoi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21238989088172

             50,000

26/08/2021

MBVCB. 1325276645. Ung ho ms 4204 la 50k cau mong quy vi binh an -   A DI DAPHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

26/08/2021

858028. 260821. 125427. Nha Ong Quan ung ho MS 4204 CHI NGUYEN THI HUOI FT21238641613014

           400,000

26/08/2021

635645. 260821. 084211. Ung ho ma so 4199 FT21238778072887

             50,000

26/08/2021

583987. 260821. 035234. Ma so 4204 - c Nguyen Thi Huoi -   cau chua chua lanh cho chau Duong FT21238060853226

           500,000

27/08/2021

363999. 260821. 233651. Ung ho c Nguyen Thi Huoi, ma so 4204. Cau mong be mau khoi benh.   FT21239002062107

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1327857655. 4202 anh vo trung hung. CT tu 0021001848937 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1327854118. HASiHuyen giup ma so 4205. chi thuyet. CT tu 0021001848937 HA SI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

190264. 270821. 223059. Ung ho ma so 4205 hoang thi thuyet FT21240095477875

           100,000

27/08/2021

189340. 270821. 222903. Ung ho ma so 4205 FT21240904118542

           300,000

27/08/2021

186926. 270821. 222423. Ung ho MS 4205 FT21240318397414

             50,000

27/08/2021

186691. 270821. 222355. Ung ho MS 4190 FT21240541488761

             50,000

27/08/2021

MBVCB. 1327844910. Giup do Ma so 4205: Chi Hoang Thi Thuyet dia chi: Thon Ban Lai, xa Con Minh, Huyen Na Ri, Bac Kan. CT tu 0531000265642 NGUYEN ANH KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1327831945. Ma so 4205: Chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 1016371339 NGO DANG KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

27/08/2021

944572. 270821. 220459. Ung Ho Ma So 4205

           200,000

27/08/2021

175067. 270821. 220251. Ma so 4205, chi Hoang Thi Thuyet FT21240375891861

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1327805690. Gi dinh Hung Thanh so 5 Tu Mo, Trung Hoa Cau Giay, HN ck ung ho Ma so ( 4204x100K; 4205x 100k). CT tu 0611001535544 DAO THI KIM THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1327790498. xin dc ung ho ms 4204 chut tien. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

27/08/2021

950952. 270821. 212418. Ung ho ma so 4205

             50,000

27/08/2021

MBVCB. 1327760662. UNG HO MA SO 4205. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1327760130. UNG HO MA SO 4204. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1327758732. Ung ho MS 4205 chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0351000789105 QUACH NINH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

27/08/2021

141787. 270821. 211333. Ung ho ma so 4203 FT21240107831300

             50,000

27/08/2021

IBVCB. 1327744166. DO THI TINH chuyen khoan ung ho chuong trinh:   Van Bua Com Nghia Tinh. Ma so: 4181. CT tu 0281001265135 DO THI TINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

27/08/2021

MBVCB. 1327742558. DANG HUNG: ung ho MS4202, MS4203,   MS4204, MS4205 moi MS: 100. 000 VND. CT tu 0491001459501 DANG HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

27/08/2021

133425. 270821. 210259. Ma so 4200 benh nhan xom chay than FT21240673741850

           500,000

27/08/2021

IBVCB. 1327738815. DO THI TINH chuyen khoan ung ho chuong trinh:   Kien cuong Viet Nam. Ma so: 4199 . CT tu 0281001265135 DO THI TINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

27/08/2021

122535. 270821. 204932. Ung ho ma so 4205 FT21240958154126

           100,000

27/08/2021

121527. 270821. 204822. Ma so 4205 ung ho chi Hoang Thi Thuyet FT21239074147937

           500,000

27/08/2021

MBVCB. 1327705885. ms 4201: Ong Nguyen Dang Luan ( ong ngoai chau Trang). CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1327693552. Ma so 4205 chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0011004245610 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

27/08/2021

944158. 270821. 203141. UNG HO MS4205

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1327665408. MS 4190 -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

27/08/2021

213241. 270821. 200720. Chia se me con chi Thuyet

           100,000

27/08/2021

082730. 270821. 200322. Ung ho ma so 4205. C Hoang Thi Thuyet. Bac Kan. 0825607688 FT21239784697705

           300,000

27/08/2021

MBVCB. 1327633792. Ung ho ma 4203. CT tu 0451000507103 NGUYEN THI NHU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1327633374. PHAN DUY DUONG ung ho MS 4200. CT tu 0651000775916 PHAN DUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

27/08/2021

MBVCB. 1327631992. Ung ho ma4205. CT tu 0451000507103 NGUYEN THI NHU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1327629447. Ung ho ma 4204. CT tu 0451000507103 NGUYEN THI NHU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1327626877. PHAN DUY DUONG ung ho MS 4205. CT tu 0081001142678 PHAN DUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

27/08/2021

MBVCB. 1327622450. PHAN DUY DUONG chuyen tien ung ho MS 4190. CT tu 0651000775916 PHAN DUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

27/08/2021

IBVCB. 1327615148. Ma so 4205: Chi Hoang Thi Thuyet??Dia chi: Thon Ban Lai, xa Con Minh, huyen Na Ri, tinh Bac Kan??Dien thoai: 0825607688. CT tu 0831000004910 NGUYEN TIEN DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

27/08/2021

062219. 270821. 193952. MS 4190 FT21239967677533

           300,000

27/08/2021

MBVCB. 1327582297. Ma so: 4188 Chi Pham Thi Tham. CT tu 0911000026139 DO NGUYEN NHAT TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

IBVCB. 1327525163. 15. CT tu 1022370072 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

              1,000

27/08/2021

005395. 270821. 183834. Ung ho ma so 4205 - Hoang Thi Thuyet FT21239540744920

           300,000

27/08/2021

MBVCB. 1327465040. ung ho ma so 4205. CT tu 0341002054691 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

27/08/2021

266977. 270821. 182131. Ung ho Em Nong Van Chuyen ma so 4205   ( Bac Kan)

           200,000

27/08/2021

989806. 270821. 182058. Ung ho ma so 4205 chi hoang thi thuyet FT21239783621679

           500,000

27/08/2021

MBVCB. 1327438192. VU QUOC HAI chuyen tien ung ho MS 4204 Nguyen Thi Huoi. CT tu 0071004589163 VU QUOC HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

27/08/2021

MBVCB. 1327437686. Ms 4190 Van Can Gao. CT tu 0491000090898 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

27/08/2021

024479. 270821. 175157. ma so 4190

             10,000

27/08/2021

161463. 270821. 174040. loan ung ho 4205 chi Tuyet

           500,000

27/08/2021

971331. 270821. 173834. 4205 Hoang Thi Thuyet

           200,000

27/08/2021

260334. 270821. 173726. ung ho: ms 4205, Hoang thi thuyet

       1,000,000

27/08/2021

940428. 270821. 172930. Ma so 4182 Nguyen Thi Huong FT21239989237319

           300,000

27/08/2021

MBVCB. 1327350927. DAO VIET ANH chuyen tien ung ho Ma so 4205   ( chi Hoang Thi Thuyet). CT tu 0011000500060 DAO VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

27/08/2021

MBVCB. 1327342829. Ung ho MS 4204 Chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1327338521. Ung ho MS 4205 Chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1327328983. ung ho ma so 4205. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

27/08/2021

119194. 270821. 165035. Ms 4190 vu van Huan ung ho

       5,000,000

27/08/2021

MBVCB. 1327262116. DAO HONG DUC chuyen tien tu thien ma so 4205 Hoang Thi Thuyet, Bac Kan. CT tu 0611001925886 DAO HONG DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

27/08/2021

MBVCB. 1327253313. ms 4205 uh chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

27/08/2021

773118. 270821. 163121. LE THI MY HANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 4190 den 4199 moi ma so 100k

       1,000,000

27/08/2021

772562. 270821. 162839. LE THI MY HANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 4201

             50,000

27/08/2021

772248. 270821. 162706. LE THI MY HANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 4200

           100,000

27/08/2021

772094. 270821. 162618. LE THI MY HANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 4202

           100,000

27/08/2021

771997. 270821. 162551. LE THI MY HANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 4203

           100,000

27/08/2021

771835. 270821. 162449. LE THI MY HANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 4204

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1327214864. Ung ho ms 4205 chi hoang thi thuyet. CT tu 0341000615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

27/08/2021

753522. 270821. 161215. PN Anka giup do Ma so 4187 Ba Nguyen Thi Hoi

           500,000

27/08/2021

104363. 270821. 160050. UH 4205 mong em Chuyen mau chong binh phuc

           100,000

27/08/2021

534176. 270821. 155525. Hung ung ho chi Hoang Thi Tuyet Ma 4205

           300,000

27/08/2021

830171. 270821. 155245. Ung ho ma so 4205 Hoang Thi Thuyet FT21239783074605

         200,000

27/08/2021

MBVCB. 1327146344. NGUYEN THI THU HANG ung ho MS 4190 VAN CAN GAO GIUP LAO DONG NGHEO VE QUE TRANH DICH. CT tu 0011001183980 NGUYEN THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

27/08/2021

963618. 270821. 155135. Do Nga ung ho ma 4205

           300,000

27/08/2021

857042. 270821. 154932. Ho tro gia dinh bac Ma Dac Sy ma so 4203

           500,000

27/08/2021

MBVCB. 1327140753. PHAM VAN THANG ck ms 4199, ung ho quy kien cuong viet nam . CT tu 0591000390674 PHAM VAN THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

27/08/2021

SHGD: 10016267. DD: 210827. BO: BUI TRIEU XA. Remark: Ung ho cac ms 4202 100k, 4203 100k,   4204 100k, 4205 100k, 4199 500k.

           900,000

27/08/2021

MBVCB. 1327125585. chut tam long , mong em Nong Van Chuyen xa Con Minh   Na Ri     Bac Kan khoe. CT tu 0721000650125 PHAM HUNG ANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

27/08/2021

853000. 270821. 153749. Ho tro Benh nhan xom chay than ma so 4200

           500,000

27/08/2021

810399. 270821. 153510. Giup do 2 me con chi Thuyet FT21239670834428

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1327092993. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4205. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

27/08/2021

MBVCB. 1327067785. Tran Thi Hoang Yen giup ms 4205 chi Thuyet. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

673651. 270821. 151330. ung ho ctrinh Van can gao giup cong nhan ngheo ve que tranh dich

           500,000

27/08/2021

MBVCB. 1327059159. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4204 chi Huoi. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

778050. 270821. 150449. Ma so 4205 Chi Hoang Thi Thuyet FT21239903233600

           250,000

27/08/2021

IBVCB. 1327034062. 55. CT tu 0071000870443 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

               1,000

27/08/2021

MBVCB. 1327024143. Uh ms 4199 chuong trinh Kien Cuong Viet Nam.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

27/08/2021

MBVCB. 1327020402. HUYNH DUC DUY chuyen tien ung ho : ms 4205 (   Hoang Thi Tuyet) . CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

SHGD: 10013640. DD: 210827. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4205 Hoang Thi Thuyet

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1326996159. Ma so : 4205, chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0151000609650 TRAN THI THUY DIEM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

27/08/2021

MBVCB. 1326991530. MS 4205 chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0021000975296 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

          500,000

27/08/2021

MBVCB. 1326980875. 4205 chi Hoang Thi Thuyet. Chuc em Chuyen mau hoi phuc. CT tu 0041000323849 HO THI MINH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

27/08/2021

918728. 270821. 142944. MS4038. BA DA THI MY

          100,000

27/08/2021

743215. 270821. 142801. Nho bao Dan Tri Ung ho truong hop 4205 FT21239654500805

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1326970040. Ung ho ma so 4205 Hoang Thi Thuyet. CT tu 0011001673974 TRAN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

27/08/2021

287124. 270821. 142447. SANHSEACO GUI MS 4190 - 1 - 270821 - 14: 24: 37 287124

       1,500,000

27/08/2021

736180. 270821. 141953. Ms 4204 giup do hoan canh chi Nguyen Thi Huoi FT21239820259603

           100,000

27/08/2021

816690. 270821. 141840. Ung ho ma so 4205 cho c hoang thi thuyet

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326947138. Ung ho hoan canh ma so 4205. CT tu 0061000265583 MAI ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     10,000,000

27/08/2021

MBVCB. 1326933280. Ung ho ms 4205 - chi Hoang thi Tuyet. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

27/08/2021

SHGD: 10000101. DD: 210827. BO: vu thi nga. Remark: ung ho chi hoang thi thuyet ms4205

            50,000

27/08/2021

SHGD: 10000272. DD: 210827. BO: NGUYEN HUY CUONG. Remark: MA SO 4205: CHI HOANG THI THUYET DIA CHI: THON BAN LAI, XA CON MINH, HUYEN NA RI, TINH BAC KAN DIEN THOAI: 0825607688

           100,000

27/08/2021

292704. 270821. 140420. Ung ho ma so 4205

             50,000

27/08/2021

822959. 270821. 135756. ung ho Ma so 4205 Hoang Thi Thuyet

           300,000

27/08/2021

MBVCB. 1326915626. DO THI THAO chuyen tien ung ho ms 4205 chuc dieu tot lanh den gia dinh chi. CT tu 0031000143521 DO THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

079076. 270821. 135221. Ma so 4205 chi Hoang Thi Thuyet

       1,000,000

27/08/2021

MBVCB. 1326909462. 4201. Ong Nguyen Dang Luan. Co gang len em gai. . CT tu 0351001169591 PHUNG VAN THE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1326904773. 4204 Nguyen Thi Huoi. Chuc con mau khoi benh.   . CT tu 0351001169591 PHUNG VAN THE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1326897480. 4205 Hoang Thi Thuyet. Gia dinh co gang vuot qua kho khan. . CT tu 0351001169591 PHUNG VAN THE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1326890649. Ung ho ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan -   ong ngoai chau Trang. CT tu 0351000932380 KHUC THI THANH TRA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

27/08/2021

281428. 270821. 131948. NGUYEN THI BICH LUONG chuyen tien ung ho Chi Hoang Thi Thuyet

           500,000

27/08/2021

MBVCB. 1326848153. Chuyen tien cho 4205 chi HOANG THI THUYET. CT tu 0121001314763 LAM SY MUI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326847512. TRUONG THI BICH LIEN chuyen tien ho tro MS 4205 , chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0501000114017 TRUONG THI BICH LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

27/08/2021

638080. 270821. 130043. Ung ho ma so 4205, mong e Chuyen chong khoe

           400,000

27/08/2021

MBVCB. 1326839282. Ung ho chi Hoang Thi Thuyet ma so 4205. CT tu 0011004198549 NGUYEN THI THU HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

27/08/2021

676393. 270821. 125943. Ung ho chi hoang thi thuyet ma so 4205 FT21239208451969

           300,000

27/08/2021

IBVCB. 1326826535. MS 4205 Hoang Thi Thuyet Ban Lai Na Ri Bac Kan. CT tu 0451000282999 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           300,000

27/08/2021

669119. 270821. 124945. Ung ho MS 4205 Chi Hoang Thi Thuyet Dia chi Thon Ban Lai xa Con Minh huyen Na Ri tinh Bac Kan dien thoai 0825607688 FT21239034020713

           500,000

27/08/2021

668120. 270821. 124824. Ngoc Lan VT ung ho MS 4205 Hoang Thi Thuyet FT21239710670060

           500,000

27/08/2021

667137. 270821. 124704. Ung ho me con c Hoang T Thuyet FT21239214066123

           100,000

27/08/2021

267812. 270821. 124538. GIUP MA 4205 - 270821 - 12: 45: 37 267812

           200,000

27/08/2021

020825. 270821. 004328. NHQ ung ho MS 4203

           500,000

27/08/2021

MBVCB. 1326797483. Uh ms 4205 chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0031000268251 DINH XUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

803319. 270821. 122901. Diem Trang Q7 ho tro ma so 4205 chi Hoang Thi Thuyet huyen Na ri tinh Bac Can

           500,000

27/08/2021

012459. 270821. 002450. Ma so 4205: Chi Hoang Thi Thuyet

           300,000

27/08/2021

801344. 270821. 122029. Ung ho ms 4204

               5,000

27/08/2021

800768. 270821. 121807. Ung ho ms 4205

             10,000

27/08/2021

MBVCB. 1326757952. Ung ho MS 4205 chuc em Chuyen mau hoi phuc. CT tu 0491000166281 NGUYEN HUNG ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

27/08/2021

439570. 270821. 115935. ung ho chau chuyen con c thuyet huyen na ri tinh bac can

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326735792. ho ngheo. CT tu 0041000137757 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

27/08/2021

083004. 270821. 115404. IBFT Ung ho Ma So 4205 Hoang Thi Thuyet

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1326729211. BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho Ma so 4205. CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

27/08/2021

618527. 270821. 114824. Ung Ho gd co thuyet ms 4205 FT21239778666274

           200,000

27/08/2021

IBVCB. 1326710658. ung ho Ma so 4205: Chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

27/08/2021

815163. 270821. 114137. Ma so 4205 - chi Hoang Thi Thuyet - thon Ban Lai - xa Con Minh - huyen Na Ri - tinh Bac Kan

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1326700418. ung ho ms 4205. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

27/08/2021

605955. 270821. 113443. Ung ho ms 4205 FT21239546977094

           500,000

27/08/2021

IBVCB. 1326684325. GIUP MA SO 4200. CT tu 0511000461449 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

27/08/2021

599294. 270821. 112752. Dang Thu Thuy giup ma so 4205   - chi Thuyet - mong chau Chuyen som binh phuc FT21239900294879

           100,000

27/08/2021

595428. 270821. 112353. Ung ho ma so 4205 chi thuyet FT21239546932273

           500,000

27/08/2021

377754. 270821. 111931. ma so 4199

             10,000

27/08/2021

376184. 270821. 111831. UH MS 4205

           500,000

27/08/2021

MBVCB. 1326666245. CT Nhan ai . CT tu 1022134802 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

               2,000

27/08/2021

MBVCB. 1326649461. NGUYEN DANG BINH chuyen tien ung ho ma so:   4205. CT tu 0351000753083 NGUYEN DANG BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

27/08/2021

581534. 270821. 111004. Ung ho ma so 4205 hoang thi tuyet FT21239026389571

           300,000

27/08/2021

MBVCB. 1326647604. Ung ho me con chi Hoang Thi Thuyet ma so 4205 Bac Kan. CT tu 0851000000142 BUI QUYET THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326646292. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4205: Chi Hoang Thi Thuyet. (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

27/08/2021

MBVCB. 1326644404. Ung Ho Ma So 4205 Chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0881000555999 TRAN NGOC TRAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

27/08/2021

MBVCB. 1326644118. NGUYEN THI THU HANG QUANG ung ho ma so 4199 KIEN CUONG VIET NAM. CT tu 0011001183980 NGUYEN THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

27/08/2021

MBVCB. 1326642145. TRAN THI TAM chuyen tien dong gop Nong van chuyen. CT tu 0141000094239 TRAN THI TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

27/08/2021

MBVCB. 1326639338. LE VAN VU - ung ho gia dinh chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0021000447212 LE VAN VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

945440. 270821. 110326. chuyen khoan ung ho chi Hoang Thi Thuyet Bac Kan

           200,000

27/08/2021

573841. 270821. 110233. Gui cho 4205 Hoang Thi Thuyet FT21239244141782

           500,000

27/08/2021

186320. 270821. 105319. ung ho 4205

           150,000

27/08/2021

186019. 270821. 105157. Ho tro chi Thuyet, ma so 4205

           200,000

27/08/2021

IBVCB. 1326610349. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4205: Chi Hoang Thi Thuyet??Dia chi: Thon Ban Lai, xa Con Minh, huyen Na Ri, tinh Bac Kan. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

559571. 270821. 104829. Giup do bn ma 4205 FT21239990482810

           500,000

27/08/2021

MBVCB. 1326602923. Ung ho ms 4205 ( Hoang Thi Thuyet). CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

27/08/2021

215107. 270821. 104716. Ung ho ma so 4205 gd chi Hoang Thi Thuyet

             50,000

27/08/2021

123675. 270821. 104511. Ung ho ma 4205 - chi hoang thi thuyet

           100,000

27/08/2021

860715. 270821. 104138. Chuyen tien ung ho con chi thuyet

           500,000

27/08/2021

954818. 270821. 104111. ma so 4205 chuc e manh khoe ac hai lan hn ung ho

       1,000,000

27/08/2021

550575. 270821. 103952. Ma so 4205 Hoang Thi Thuyet   - chuc ban som binh phuc FT21239000440906

           900,000

27/08/2021

IBVCB. 1326582228. NGUYEN BAO NGOC chuyen khoan ung ho Ma so 4205 -   Chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0021000399683 NGUYEN BAO NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1326583917. Ung ho MS4201 Bui Thi Huyen Trang. . CT tu 0021000488723 TRINH KIEU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

27/08/2021

546216. 270821. 103547. Ung ho ms 4205 chi Hoang Thi Thuyet Dia chi Thon Ban Lai xa Con Minh huyen Na Ri Tinh Bac Kan FT21239083913302

           300,000

27/08/2021

770067. 270821. 103520. Ma so 4205 hoang thi thuyet Mong em Chuyen som khoi benh binh an

           200,000

27/08/2021

544779. 270821. 103424. Gui chi Tuyet me chau Chuyen FT21239398317424

          400,000

27/08/2021

544555. 270821. 103412. Ma so 4205 Hoang Thi Thuyet 0825607688 FT21239180688778

           300,000

27/08/2021

MBVCB. 1326566386. Ung ho MS 4205 chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0181002122636 PHAM HOANG KHANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

27/08/2021

SHGD: 10006691. DD: 210827. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4205

           100,000

27/08/2021

533092. 270821. 102252. 4204 Nguyen Thi Huoi FT21239650103910

           200,000

27/08/2021

185949. 270821. 102148. ung ho ma so 4205

             10,000

27/08/2021

531902. 270821. 102142. Ma so 4205 - chi hoang thi thuyet FT21239667800852

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326518373. HOANG THI KIM TUYEN chuyen tien ung ho MS4205. CT tu 0381000507915 HOANG THI KIM TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

27/08/2021

517675. 270821. 100724. Ung ho MS 4205 C Hoang Thi Tuyet FT21239956062581

           100,000

27/08/2021

516352. 270821. 100601. Ma so 4205 Hoang Thi Thuyet FT21239101569052

           200,000

27/08/2021

IBVCB. 1326509858. Ma so 4200 - Thuy Anh ung ho. CT tu 0721000626995 BUI THUY ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

27/08/2021

IBVCB. 1326497612. Ma so 4205 - Thuy Anh ung ho . CT tu 0721000626995 BUI THUY ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

27/08/2021

490239. 270821. 095707. ung ho ms 4202 Vo Trung Hung

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326495402. Ma so 4205: Chi Hoang Thi Thuyet Dia chi: Thon Ban Lai, xa Con Minh, huyen Na Ri, tinh Bac Kan. CT tu 0991000044046 CAO XUAN VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

27/08/2021

174117. 270821. 095503. ung ho chi hoang thi thuyet ma so 4205

           100,000

27/08/2021

487599. 270821. 095405. ung ho ms 4204 Nguyen Thi Huoi

           200,000

27/08/2021

433507. 270821. 095401. Giup do chi Hoang Thi Thuyet

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326489364. ma so 4205 chi hoang thi thuyet. CT tu 0341005623322 LUONG THI QUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

27/08/2021

IBVCB. 1326484190. Gui tang: ma so 4205 ( Hoang Thi Thuyet). CT tu 0071005202727 NGUYEN TAN HIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1326484619. NGUYEN THI HUONG HUONG ung ho Ma so 4205:   Chi Hoang Thi Tuyet. CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

484094. 270821. 094958. ung ho ms4205 Hoang Thi Thuyet

           300,000

27/08/2021

MBVCB. 1326482978. Ung ho em Chuyen tinh Bac Kan gap tai nan Thai Nguyen. CT tu 1021006340 NGUYEN HOI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

924505. 270821. 094932. MS 4205 Chi Hoang Thi Thuyet

           300,000

27/08/2021

IBVCB. 1326475171. Ma so 4205: Chi Hoang Thi Thuyet - Me em CHUYEN. CT tu 0071005059259 NGUYEN TAN KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

27/08/2021

497366. 270821. 094553. Ung ho ma so 4205 FT21239848830419

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326473594. ma so 4205 chuc em mau khoe. CT tu 0031000400796 NGUYEN HAI HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

27/08/2021

MBVCB. 1326471524. Niem am giup ms 4205; chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

27/08/2021

MBVCB. 1326468978. Ma so 4205: Chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0351000770018 HOANG VAN CHUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

27/08/2021

791508. 270821. 094157. gui ma so 4205 gui chi Hoang Thi Thuyet

           500,000

27/08/2021

752980. 270821. 094037. Ung ho Hoan canh kho khan Ms 4205 Hoang Thi Thuyet

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326462358. Hoang Thi Thuyet, Ma so 4205. CT tu 0021000498468 DO CHAU GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

27/08/2021

MBVCB. 1326457320. ung ho ma so 4205. CT tu 0611001479390 PHAM THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

113893. 270821. 093717. giup do ma so 4205

           100,000

27/08/2021

784521. 270821. 093614. Kolmakova E. V. ung ho Ma so 4200 Benh nhan Xom chay than

       1,500,000

27/08/2021

MBVCB. 1326453475. NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien ung ho ms 4205. CT tu 1014783940 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1326444584. Ma so 4205. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

IBVCB. 1326441608. Ung ho MS 4205, chi Hoang Thi Thuyet, Bac Kan. CT tu 0371000454390 TRAN Y THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

27/08/2021

980549. 270821. 092848. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho chau chuyen MS 4205

           300,000

27/08/2021

MBVCB. 1326440940. Ung ho Ma so 4205: Chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

27/08/2021

480873. 270821. 092647. Ung ho MS 4205 FT21239471666492

             50,000

27/08/2021

480858. 270821. 092646. Nghiem Minh Khang UH ma so 4205 FT21239773266260

           100,000

27/08/2021

478469. 270821. 092354. Ung ho ma so 4205 FT21239526378456

           200,000

27/08/2021

772340. 270821. 092308. Ong Tu Van giup do chau Chuyen,   con chi Hoang Thi Thuyet ma so   4205

       5,000,000

27/08/2021

477505. 270821. 092241. Ung ho chi Hoang Thi Thuyet 4205 FT21239068686719

           200,000

27/08/2021

930847. 270821. 092035. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; LE THI NGUYET chuyen khoanung ho covid

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326426036. NGUYEN MINH YEN chuyen tien ung ho ms 4205 hoang thi thuyet. CT tu 0011004006087 NGUYEN MINH YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

27/08/2021

475814. 270821. 092034. Ung ho chi Ng Thi Muoi 4204 FT21239492967480

          200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326418900. Duong Viet Te ung ho ms 4203: ong Ma Dac Sy. CT tu 0041000408767 DUONG THI DIEU MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

27/08/2021

472356. 270821. 091617. Cung minh phuong ung ho ma 4205 chi hoang thi thuyet FT21239841022973

           500,000

27/08/2021

283153. 270821. 091140. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4205

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1326406983. Ma so 4205: chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0301000296122 NGUYEN DUY LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

27/08/2021

467166. 270821. 090927. Ung ho Ma so 4205 - Chi Hoang Thi Thuyet FT21239080406457

           100,000

27/08/2021

707192. 270821. 090813. NGO THI PHU CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 4205 Hoang Thi Thuyet

           500,000

27/08/2021

109447. 270821. 090746. Ung ho chi Thuyet 4205

           500,000

27/08/2021

025207. 270821. 090659. K giup em ma so 4205 chi Hoang Thi Tuyet

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326400131. Ung ho chi Hoang Thi Thuyet, ma so 4205. CT tu 0011000669120 TRAN LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

27/08/2021

MBVCB. 1326397778. Di xin viec. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

27/08/2021

MBVCB. 1326394757. ung ho ms 4205. CT tu 0011002077034 TRAN HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

462198. 270821. 090253. Ung ho ma so 4205 - Chi Hoang Thi Thuyet, me em Nong Van Chuyen o Na Ri -   Bac Kan FT21239317642024

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326386879. Ma so 4205?Chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0181003372904 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

27/08/2021

457643. 270821. 085624. Ung ho ma so 4205 chi Hoang Thi Thuyet FT21239790094358

           500,000

27/08/2021

457450. 270821. 085607. Ho tro chi Hoang Thi Thuyet ma so 4205 FT21239196032466

           100,000

27/08/2021

IBVCB. 1326377501. fd. CT tu 1020737604 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

              1,000

27/08/2021

MBVCB. 1326377085. Ma so 4205: chi Hoang Thi Tuyet. CT tu 0071000599787 TRAN MAI TUYET PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           600,000

27/08/2021

094970. 270821. 085120. Vi Hoang Cuong Tp Mong Cai tinh Quang Ninh ung ho Hoang Thi Thuyet ma so 4205 dia chi Ban Lai xa Con Minh huyen Na Ri tinh Bac Kan

       1,000,000

27/08/2021

162601. 270821. 084916. Ung ho ma so 4205

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1326367945. Duong Viet Te ung ho ms 4199: chuong trinh Kien cuong Viet Nam. CT tu 0041000408767 DUONG THI DIEU MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

27/08/2021

103240. 270821. 084629. TTTP ung ho Ms4205 chi Hoang Thi Thuyet

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326364957. Duong Viet Te ung ho ms 4204: chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0041000408767 DUONG THI DIEU MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

27/08/2021

IBVCB. 1326364089. fd. CT tu 1020279897 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

27/08/2021

738880. 270821. 084353. Gui chi Hoang Thi Thuyet ma so 4205 Dc Ban lai con minh na ri bac can

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326362033. Duong Viet Te ung ho ms 4205: chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0041000408767 DUONG THI DIEU MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

27/08/2021

IBVCB. 1326360077. MS 4201 Ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang. CT tu 0731000670702 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

27/08/2021

212786. 270821. 084123. HO TRO CHI NGUYEN THI HUOI,   GANH HAO, DONG HAI, BAC LIEU.     ( MS: 4204) - 270821 - 08: 40: 43 212786

           800,000

27/08/2021

MBVCB. 1326359166. Duong Viet Te ung ho ms 4200: benh nhan xom chay than. CT tu 0041000408767 DUONG THI DIEU MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

27/08/2021

SHGD: 10005046. DD: 210827. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4199 Kien Cuong Viet Nam

           300,000

27/08/2021

737904. 270821. 083850. Bui Thi Thu ung ho CT kien cuong viet nam 4199

           300,000

27/08/2021

435204. 270821. 083702. Trinh Huu Chuong chuyen tien

       2,500,000

27/08/2021

IBVCB. 1326351778. UNG HO MA SO 4205 CHI THUYET. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

27/08/2021

737351. 270821. 083603. Ung ho MS 4205 Hoang Thi Thuyet

           200,000

27/08/2021

211597. 270821. 083351. UNG HO MA SO 4205: HOANG THI THIET - 270821 - 08: 33: 51 211597

           100,000

27/08/2021

IBVCB. 1326346960. 4205 Hoang Thi Thuyet. CT tu 0071000763261 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

27/08/2021

017916. 270821. 083255. UH MS 4205 c Hoang Thi Tuyet Hang thon Ban Lai xa Con Minh huyen Nari Bac Kan

           200,000

27/08/2021

IBVCB. 1326346632. Ung ho Ma so 4205: Chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

887933. 270821. 082950. Ma so 4205 Chi Hoang Thi Thuyet

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1326337531. Nguyen Chi Cong ung ho ma so 4205. CT tu 0081001224468 NGUYEN CHI CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

074583. 270821. 082304. NGUYEN TUYET NHUNG ung ho chi Hoang Thi Thuyet MS 4205

           500,000

27/08/2021

015636. 270821. 082108. Ung ho ma so 4205 chi Hoang Thi Thuyet

           500,000

27/08/2021

600208. 270821. 081916. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; THAI HONG VAN chuyen khoan giup MS 4205

           500,000

27/08/2021

MBVCB. 1326327643. ma so 4205: Chi Hoang Thi Tuyet. CT tu 0451000246940 TRAN THI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326327221. Ma so 4205 hoang thi tuyet . CT tu 0031001109627 NGUYEN VAN TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326325852. Ung ho Ma so 4205 , chi Thuyet. CT tu 0071002137651 VAN NGOC THUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

27/08/2021

070146. 270821. 081627. Vinh Nam ung ho ms 4205 Chit Hoang Thi Thuyet

           100,000

27/08/2021

733543. 270821. 081413. MINH PHU GIUP MS 4205

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1326321020. VU THI MAI ung ho ma so 4205 chi hoang thi thuyet. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

27/08/2021

432785. 270821. 081243. 0902255523 ung ho ma so 4205 chi Hoang thi Tuyet FT21239402806750

             50,000

27/08/2021

197615. 270821. 080938. Ung ho ma so 4205 chi hoang thi thuyet

           300,000

27/08/2021

012876. 270821. 080643. ung ho gd chi Thuyet ma so 4205

           100,000

27/08/2021

419811. 270821. 080444. 4205. uh. nongvanchuyen

           300,000

27/08/2021

224420. 270821. 080438. Pham Thi Hong Hien chuyen tien ung ho CT Kien cuong Viet Nam

           300,000

27/08/2021

MBVCB. 1326310103. Dong gop ma so 4205 - chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0071000967547 NGUYEN HOANG VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

27/08/2021

MBVCB. 1326309885. Giup em Chuyen. CT tu 0401001358802 NGUYEN HOANG DUY TAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

27/08/2021

223961. 270821. 080312. ung ho ma 4205 c Thuyet

           200,000

27/08/2021

02009 704230 8270802 2120216 f08418833. 7576. 080222. Dhmp ung ho co Thuyet ma so: 4205

           200,000

27/08/2021

427809. 270821. 080126. UH MS 4205 FT21239068383427

           500,000

27/08/2021

207254. 270821. 080058. ung ho ma so 4205 CHI HOANG THI THUYET - 270821 - 08: 00: 57 207254

           200,000

27/08/2021

427301. 270821. 080008. Ma so 4205 chi hoang thi thuyet.   Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT21239988927002

           100,000

27/08/2021

222573. 270821. 075819. Ho Nha Phuong Dung chuyen tien cho ma so 4205 chi HOANG THI THUYET

           100,000

27/08/2021

MBVCB. 1326300806. Ma so 4205 Chi Hoang Thi Thuyet Dia chi Thon Ban Lai, xa Con Minh, huyen Na Ri, tinh Bac Kan. CT tu 1010140477 NGUYEN VAN LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

27/08/2021

415029. 270821. 075114. Ma so 4205: chi Hoang Thi Thuyet. Yen ung ho.

           150,000

27/08/2021

MBVCB. 1326290432. Ma so 4199: Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0201000115126 PHAM CHU TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

27/08/2021

MBVCB. 1326291614. CK ung ho chi . H. T. thuyet: MS 4205. CT tu 0021001453722 TRAN THI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

27/08/2021

730172. 270821. 074632. Mr Duy Ma so 4204 Chi Nguyen Thi Huoi

           500,000

27/08/2021

195114. 270821. 074609. Ma so 4200 Benh nhan xom chay than

           130,000

27/08/2021

871206. 270821. 074551. MS 4205: Chi Hoang Thi Thuyet. Chuc chau mau khoe.

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326289971. Ms 4205 chi Hoang Thi Thuyet: chuc Chuyen mau khoe!. CT tu 3567896789 NGUYEN HONG ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

27/08/2021

MBVCB. 1326288989. Ung ho MS 4205 chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0011002255687 LE HUY HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

27/08/2021

049905. 270821. 073619. Ma so 4205 Chi Hoang Thi Thuyet Dia chi Thon Ban Lai xa Con Minh huyen Na Ri tinh Bac Kan

           100,000

27/08/2021

418689. 270821. 073358. Ung ho ma so 4205 FT21239430286333

           100,000

27/08/2021

844549. 270821. 070227. Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan ( ong ngoai chau Trang)

             50,000

27/08/2021

286125. 270821. 064022. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; NGUYEN DINH SOAI chuyen khoan ong Nguyen Dang Luan Ong Ngoai Chau Trang

           300,000

27/08/2021

000298. 270821. 063909. Ung ho Kien cuong Viet nam

           200,000

27/08/2021

277888. 270821. 063544. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; NGUYEN DINH SOAI chuyen khoan ung ho ma so 4199 Kien Cuong Viet Nam

           200,000

27/08/2021

259182. 270821. 200804. Le Thi Van ( C1 5a, ap 3, Xa Vinh Loc B, Binh Chanh, TPHCM) - UH MS4184 c Pham Thi Thuy

           100,000

27/08/2021

255767. 270821. 200050. Le Thi Van ( P8 - 28A, Khoa Ngoai Than Kinh, BV DH Y Duoc Tphcm, P. Hong Bang, Q. 5, Tphcm) - UH MS4184 chi Thuy

           100,000

27/08/2021

146195. 270821. 163701. moi ms 200k: 4204 4205

           400,000

27/08/2021

ATM FTF. 10800347. 510423. 20210827. 134118. 97043686 V 148e 340000000 006d 5013. FrAcc: 00110 00973655. ToAcc: 04510 00476889. GD: T1 - 18T2 - KDTM TRUNG HOA HANOI VN

           175,000

27/08/2021

554570. 270821. 110922. NGUYEN THE ANH ung ho ma 4205

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326606164. ung ho 300, 000 moi hoan canh 4201, 4202, 4203, 4204, 4205. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,500,000

27/08/2021

543200. 270821. 103248. ung ho ma so 4199 c. trinh kien cuong Viet Nam FT21239068943803

           500,000

27/08/2021

531477. 270821. 102116. ung ho ma so 4205 chi Nguyen Hoang Thuyet FT21239989355130

           100,000

27/08/2021

530592. 270821. 102026. ung ho ma so 4201 chi Nguyen Thi Huoi FT21239507133720

           100,000

27/08/2021

529936. 270821. 101948. ung ho ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan FT21239768780974

           100,000

27/08/2021

529131. 270821. 101900. ung ho ma so 4202 anh Vo Trung Hung FT21239056878419

           100,000

27/08/2021

528549. 270821. 101825. ung ho ma so 4203 ong Mai Dac Si FT21239529310504

           100,000

27/08/2021

IBVCB. 817189400. VCB Rewards. Ung ho toi 0451000476889 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri. 4204

               1,000

27/08/2021

499514. 270821. 094812. Ung ho ma so 4205 FT21239925519573

             50,000

27/08/2021

IBVCB. 817189398. VCB Rewards. Ung ho toi 0451000476889 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri. 4204

               1,000

27/08/2021

IBVCB. 817189392. VCB Rewards. Ung ho toi 0451000476889 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri. 4204

               1,000

27/08/2021

SHGD: 10000363. DD: 210827. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI TANG MA SO 4205

           100,000

27/08/2021

IBVCB. 817189390. VCB Rewards. Ung ho toi 0451000476889 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri. 4204

               1,000

27/08/2021

222336. 270821. 092958. UNG HO MA SO 4205 CHI HOANG THI THUYET - 270821 - 09: 29: 57 222336

       2,000,000

27/08/2021

738968. 270821. 084427. Ung ho MS 4202 MS 4203 MS 4204

           900,000

27/08/2021

MBVCB. 1326341852. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4205 chi hoang thi thuyet. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

27/08/2021

MBVCB. 1326334218. LE HA ANH ung ho ma so 4205 c hoang thi thuyet. CT tu 0011004058127 LE HA ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

27/08/2021

734459. 270821. 081959. GD Minh Yen GD ma 4205

           500,000

27/08/2021

431122. 270821. 080858. Ma so 4205 - c Hoang Thi Thuyet -   cau chua chua lanh cho Chuyen FT21239777947075

           500,000

27/08/2021

420190. 270821. 073914. Ung ho ms 4205 Hoang Thi Thuyet FT21239507980139

           200,000

27/08/2021

MBVCB. 1326248875. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4199 chuong trinh kien cuong viet nam. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

28/08/2021

220011. 270821. 235333. 4205 chi hoang thi thuyet FT21240943748187

           150,000

28/08/2021

851455. 270821. 234652. un ms 4205 chi hoang thij thuyet

           350,000

28/08/2021

MBVCB. 1327898633. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho MS4205.   Chi Thuyet. CT tu 0021000240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/08/2021

MBVCB. 1327896387. NGUYEN QUYNH ANH ung ho ma so 4150.   Mong chau som co duoc doi chan. CT tu 0491000407220 NGUYEN QUYNH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          300,000

28/08/2021

MBVCB. 1327894244. NGUYEN QUYNH ANH ung ho ma so 4169.   Mong 2 bac co suc khoe. CT tu 0491000407220 NGUYEN QUYNH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/08/2021

MBVCB. 1327893064. NGUYEN QUYNH ANH ung ho ma so 4171,   mong ong ba va chau khoe. CT tu 0491000407220 NGUYEN QUYNH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

28/08/2021

MBVCB. 1327888665. ung ho   MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

28/08/2021

MBVCB. 1327888148. NGUYEN QUYNH ANH ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue. CT tu 0491000407220 NGUYEN QUYNH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

28/08/2021

207793. 270821. 231213. Ung ho ma so 4205, hoang thi thuyet. Xin Me Maria Va Thanh Ca Giuse che cho. FT21240776039386

       2,000,000

28/08/2021

199756. 270821. 225136. Ung ho ma so 4199 chuong trinh kien cuong Viet Nam FT21240346223493

           500,000

28/08/2021

185406. 280821. 222115. Ma so 4203 Ong Ma Dac Sy

             50,000

28/08/2021

MBVCB. 1329385006. Ung ho ma so 4205. CT tu 0021000247391 NGUYEN THI BICH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/08/2021

MBVCB. 1329378321. Ung ho ms 4190: van can gao giup lao dong. CT tu 0341000615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/08/2021

MBVCB. 1329359895. ma so 4199 - chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

28/08/2021

935710. 280821. 212708. Gd Le Tan Thanh uh MS 4205 chi Hoang Thi Thuyet. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21242796447728

             50,000

28/08/2021

427975. 280821. 212116. ma so 4205. chi hoang THi THuyet . THon ban lai xa con minh na ri Bac Can

           200,000

28/08/2021

MBVCB. 1329307048. Un ho ma so 4199 - 1 kien cuong Viet nam chong covi. CT tu 0011000466436 NGUYEN THI KIM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/08/2021

152775. 280821. 205627. Anne ung ho MS4199

           100,000

28/08/2021

152079. 280821. 205243. Annie Ung ho MS4205

           100,000

28/08/2021

151767. 280821. 205041. Ung ho MS4196

           100,000

28/08/2021

151565. 280821. 204931. Ung ho MS4191

          100,000

28/08/2021

151239. 280821. 204801. Anne ung ho MS4195

           100,000

28/08/2021

MBVCB. 1329264935. ma so 4204 - chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

28/08/2021

MBVCB. 1329261425. Ung ho ms 4205 chi Hoang Thi Thuyet. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

28/08/2021

MBVCB. 1329253810. ma so 4203 - ong Ma Dac Sy. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/08/2021

880063. 280821. 201503. Ung ho Hoang Thi Thuyet Na ri Bac kan FT21242737440100

           200,000

28/08/2021

139943. 280821. 194808. Ma so 4199 - 1 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

           500,000

28/08/2021

IBVCB. 1329142481. 15. CT tu 1022353444 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

               1,000

28/08/2021

MBVCB. 1329132180. MS 4200 va MS 4199 1. CT tu 0351000778621 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

28/08/2021

489884. 280821. 190921. IBFT Ung ho tu thien ms 4203 cho ong Sy

           300,000

28/08/2021

560322. 280821. 183824. MS 4202 KhangDT chuc cha con a Vo Trung Hung khoe manh

           500,000

28/08/2021

MBVCB. 1329071513. ms 4205 Hoang thi thuyet. CT tu 0021000709986 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

28/08/2021

557163. 280821. 183411. MS 4204 KhangDT chuc con chi Huoi mau khoe manh

           500,000

28/08/2021

MBVCB. 1329058919. 4205: Hoang Thi Thuyet. Thon ban lai . xa con minh huyen nari. tinh backan. CT tu 0071001304336 NGUYEN VU MAI UYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/08/2021

MBVCB. 1329001585. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho MS4200.   Xom chay than. CT tu 0021000240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/08/2021

751261. 280821. 174331. Ung ho ma so 4205 - chi Hoang Thi Thuyet FT21240371920346

           500,000

28/08/2021

740230. 280821. 173127. Le Thi Hoa ung ho ma so 4199 1 FT21240644133253

             50,000

28/08/2021

737983. 280821. 172906. Ung ho tam long nhan ai, ma so 4205 Hoang thi Thuyet FT21240147551881

           100,000

28/08/2021

735590. 280821. 172638. Ung ho tam long nhan ai, ma so 4204 Nguyen Thi Huoi FT21240827890340

           100,000

28/08/2021

730796. 280821. 172134. Ung ho tam long nhan ai, ma so 4203 Ma Dac Sy FT21240608005479

           100,000

28/08/2021

712781. 280821. 170256. E Huong ung ho ma so 4199 FT21240967326799

           100,000

28/08/2021

MBVCB. 1328893845. DAO VIET ANH chuyen tien ung ho Ma so 4198   ( em Nguyen Thi Hieu). CT tu 0011000500060 DAO VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

28/08/2021

MBVCB. 1328890120. uhms4205 4204 4203 4202 4201 moi ms 200000vnd. CT tu 0081000106656 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

28/08/2021

MBVCB. 1328868544. Ma so 4190 Van can gao giup lao dong ngheo ve que tranh dich. CT tu 0071001169919 DO THI HONG GAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

28/08/2021

MBVCB. 1328863290. Ma so 4199 - 1: Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0071001169919 DO THI HONG GAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

28/08/2021

678493. 280821. 162832. 4199 Kien cuong viet nam FT21240023186195

           200,000

28/08/2021

677801. 280821. 162751. Ung ho ma 4199 - 1 kien cuong viet nam FT21240690115200

           500,000

28/08/2021

MBVCB. 1328806838. Phan Tuan Nghia ung ho CT Kien cuong Viet Nam Ms 4199 - 1. CT tu 0011000713004 PHAN TUAN NGHIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

28/08/2021

MBVCB. 1328774285. 4199 1. CT tu 0051000083810 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

28/08/2021

MBVCB. 1328756423. PHAM LE THANH chuyen tien Ma so 4199 - 1:   chuong trinh Kien cuong Viet nam. CT tu 0071003320586 PHAM LE THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/08/2021

090510. 280821. 153723. MS 4205 chi Hoang Thi Thuyet

           100,000

28/08/2021

626900. 280821. 153539. khuyen gop cho ma so 4025 Hoang Thi Thuyet FT21240117004058

           200,000

28/08/2021

090024. 280821. 153528. MS 4199 chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

           100,000

28/08/2021

089713. 280821. 153415. dong gop CT Nhan ai ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           200,000

28/08/2021

089602. 280821. 153354. MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           100,000

28/08/2021

089048. 280821. 153134. MS 4203 ong Ma Dac Sy

           100,000

28/08/2021

088908. 280821. 153102. dong gop CT Nhan ai ma so 4193 anh Tran Cong Nha

           100,000

28/08/2021

MBVCB. 1328740664. Ung ho MS 4204 chi NGUYEN THI HUOI. CT tu 0531000292365 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

28/08/2021

087621. 280821. 152541. dong gop CT Nhan ai ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

           100,000

28/08/2021

649315. 280821. 152214. ma so 4199

             10,000

28/08/2021

IBVCB. 1328726237. gssegse. CT tu 1021595633 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

28/08/2021

086296. 280821. 152021. dong gop quy ma so 4203 ong Ma Dac Sy

           200,000

28/08/2021

MBVCB. 1328722368. 4203 Ong MA DAC SY giup chi Hoai duoc dieu tri. CT tu 0531000292365 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             50,000

28/08/2021

084792. 280821. 151407. dong gop ma 4199 1

           100,000

28/08/2021

IBVCB. 1328707006. shdgs. CT tu 1021590146 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

28/08/2021

182556. 280821. 150746. Ma so 4199 chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

           200,000

28/08/2021

IBVCB. 1328703561. shrggse. CT tu 1021538335 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

28/08/2021

868893. 280821. 150524. MS 4205: chi Hoang Thi Thuyet FT21240078749819

           100,000

28/08/2021

838717. 280821. 150149. MS 4199 - 1: chuong trinh Kien CuongViet Nam FT21240057177888

           100,000

28/08/2021

178326. 280821. 144526. Ung ho ma so 4199 - 1 chuong trinh kien cuong viet nam

           500,000

28/08/2021

578669. 280821. 143835. TT ung ho cac ms 4202, 4203, 4204, 4205 moi ms 200k FT21240672806240

           800,000

28/08/2021

MBVCB. 1328617176. Ung ho ma so 4199 - 1 kien cuong Viet Nam chong covi. CT tu 0011000466436 NGUYEN THI KIM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/08/2021

MBVCB. 1328605710. Giup do MS 4205 chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/08/2021

MBVCB. 1328603690. Giup do MS4204 ( chi Nguyen Thi Huoi). CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/08/2021

537328. 280821. 133836. Ma so 4199 - 1 Chuong trinh kien cuong Viet Nam FT21240409063591

             50,000

28/08/2021

309014. 280821. 130919. ung ho me con chi Hoang Thi Thuyet 0825607688

           500,000

28/08/2021

IBVCB. 1328506050. UNG HO MA SO 4190 CT VAN CAN GAO. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             20,000

28/08/2021

IBVCB. 1328504854. UNG HO MA SO 4199 1 CT KIEN CUONG VN. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

28/08/2021

MBVCB. 1328488113. Ung hon ms 4205 - chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0181000373719 HO NGOC LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/08/2021

476202. 280821. 121224. Ung ho ma so 4199 - 1 kien cuong viet nam FT21240218898872

           100,000

28/08/2021

471677. 280821. 120648. ung ho ms 4204 FT21240304008207

           200,000

28/08/2021

470635. 280821. 120530. ung ho ms 4190, 4199 moi ma 500k FT21240057174517

       1,000,000

28/08/2021

469297. 280821. 120354. ung ho ms 4203, 4205 moi ma 300k FT21240345835692

           600,000

28/08/2021

995339. 280821. 114121. Vietcombank; 1017378606; Bui Nhung ung ho ma so 4197

           300,000

28/08/2021

977579. 280821. 113744. Vietcombank; 1017378606; Bui Nhung ung ho ma so 4107

           300,000

28/08/2021

975242. 280821. 113705. Vietcombank; 1017378606; Bui Nhung ung ho ma so 4198

          300,000

28/08/2021

967700. 280821. 113541. Vietcombank; 1017378606; Bui nhung ung ho ms 4200

           500,000

28/08/2021

964197. 280821. 113455. Vietcombank; 1017378606; Bui Nhung ung ho ma so 4201

           300,000

28/08/2021

MBVCB. 1328395067. Ung ho Chuong trinh Kien Cuong Vietnam. MS 4199 - 1. CT tu 0071000810223 NGUYEN QUOC CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

28/08/2021

950002. 280821. 113203. Vietcombank; 1017378606; Bui Nhung ung ho ma so 4202

           300,000

28/08/2021

946489. 280821. 113119. Vietcombank; 1017378606; Bui Nhung ung ho ma so 4203

           300,000

28/08/2021

943095. 280821. 113043. Vietcombank; 1017378606; Bui Nhung ung ho ma so 4204

           300,000

28/08/2021

939416. 280821. 112956. Vietcombank; 1017378606; Bui nhung ung ho ma so 4205

           300,000

28/08/2021

928969. 280821. 112744. Vietcombank; 1017378606; Nhung ung ho Ma so 4199 1

       1,000,000

28/08/2021

609232. 280821. 111711. Giup ms 4205 - Hoang thi tuyet

           200,000

28/08/2021

413724. 280821. 110033. Be dieu my giup ms 4202 - vo trung hung FT21240318084400

           100,000

28/08/2021

412276. 280821. 105900. Be dieu my giup ms 4201 - ong Nguyen dang luan FT21240500645560

           100,000

28/08/2021

410216. 280821. 105642. Be Dieu My giup ms 4198 -   nguyen thi hieu FT21240886545501

           100,000

28/08/2021

MBVCB. 1328329581. Ung ho Ma so 4199 - 1: Chuong trinh Kien cuong Viet Nam. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

28/08/2021

405738. 280821. 105147. Be Dieu My giup ma so 4195   - dao thi hue FT21240965903039

           200,000

28/08/2021

429646. 280821. 101717. SANHSEACO GUI MS 4199 - 1 - 280821 - 10: 17: 17 429646

       1,000,000

28/08/2021

875779. 280821. 100950. MS 4205 chi Hoang Thi Tuyet

           100,999

28/08/2021

02009 7042308 281007442 0211d18208878. 11163. 100744. Ung ho ma so: 4204,   chi nguyen thi huoi - bac Lieu

           100,000

28/08/2021

012487. 280821. 100406. Ubg ho ms 4202 va 4201

             10,000

28/08/2021

011982. 280821. 100220. Ung ho 4203

               5,000

28/08/2021

506322. 280821. 095856. ung ho chi Hoang Thi Thuyet   - ma so 4205

           500,000

28/08/2021

152723. 280821. 095113. ung ho ma so 4190

             10,000

28/08/2021

MBVCB. 1328208778. 4199 - 1 Kien cuong Viet Nam. CT tu 0931004173197 DINH THI VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/08/2021

MBVCB. 1328203112. Ms 2887 Ba Pham Thi By NgangNoi HienVan Tien Du BN. CT tu 0351000954123 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

28/08/2021

IBVCB. 1328189477. Ma so 4203. CT tu 0021001832993 DANG THI THANH BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

28/08/2021

MBVCB. 1328184657. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4199 - 1: Kien Cuong Viet Nam. (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

28/08/2021

IBVCB. 1328178677. Ma so 4199 - 1. CT tu 0021001832993 DANG THI THANH BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

28/08/2021

MBVCB. 1328176462. NGUYEN THI KIM ANH chuyen tien ung ho benh nhan 4205. CT tu 0071000792583 NGUYEN THI KIM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/08/2021

331585. 280821. 092808. Ung ho moi MS 100000 MS 4204 va 4205 FT21240244740013

           200,000

28/08/2021

326710. 280821. 092154. Ong Tu Van gop cung chuong trinh Kien Cuong Viet Nam ms 4199 FT21240492972402

       5,000,000

28/08/2021

MBVCB. 1328151660. ung ho ms 4199 1. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

28/08/2021

MBVCB. 1328150614. Biet doi. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             80,000

28/08/2021

315303. 280821. 090633. Ung ho ma so 4203 FT21240398097321

           500,000

28/08/2021

MBVCB. 1328135177. ung ho ma so 4205, chi Hoang Thi Thuyet,   tinh Bac Kan. CT tu 0831000037772 DO DINH LUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

28/08/2021

141672. 280821. 085312. Ma so 4199 1 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

           100,000

28/08/2021

093550. 280821. 084729. NGUYEN CONG QUY chuyen khoan

           100,000

28/08/2021

MBVCB. 1328089812. Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4199 Kien Cuong Viet Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/08/2021

MBVCB. 1328081604. giup chi Nguyen Thi Huoi , ma so 4204 ( thi tran Ganh Hao, huyen Dong Hai, tinh Bac Lieu) , chua ung thu cho be . CT tu 0441000670607 NGUYEN THI HUYEN VI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/08/2021

MBVCB. 1328078894. Ung ho MS 4204. CT tu 0021000497811 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

28/08/2021

288411. 280821. 082012. Bui Trieu Xa ung ho 4190 FT21240207506932

           100,000

28/08/2021

407927. 280821. 081956. MA SO 4205 UNG HO HOANG THI THUYET - 280821 - 08: 19: 45 407927

           500,000

28/08/2021

779426. 280821. 081916. Chuyen tien ung ho MS 4205

           200,000

28/08/2021

MBVCB. 1328039756. Ma so 4205: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/08/2021

MBVCB. 1328037836. Ma so 4203 ong Ma Dac Sy. CT tu 0011003995487 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

28/08/2021

IBVCB. 1328016396. fd. CT tu 1020822182 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

28/08/2021

MBVCB. 1328005137. Ung ho ma 4201. CT tu 0351000880499 NGUYEN THANH TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/08/2021

MBVCB. 1328003947. Ung ho nguoi ngheo. CT tu 0351000880499 NGUYEN THANH TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

28/08/2021

119475. 280821. 064257. Tran Van Thiet chuyen tien ung ho ban Nong van chuyen ma so 4205

           100,000

28/08/2021

031950. 280821. 055301. Ma so 4205

           200,000

28/08/2021

IBVCB. 1327979577. a. CT tu 0631000443342 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

28/08/2021

IBVCB. 1327980173. a. CT tu 1014761768 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

28/08/2021

IBVCB. 1327980060. a. CT tu 1017788005 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

28/08/2021

243937. 280821. 023213. Ma so 4205 FT21240538444700

           300,000

28/08/2021

243707. 280821. 022936. Ma so 4199 CT kien cuong viet nam FT21240018050797

           500,000

28/08/2021

MBVCB. 1327953638. Ms 4204, Nguyen Thi Huoi. CT tu 0031000285295 BUI NGOC LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/08/2021

MBVCB. 1327951141. Ms 4205, Hoang Thi Thuyet. CT tu 0031000285295 BUI NGOC LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/08/2021

975671. 280821. 014711. ms 4205 Hoang Thi Thuyet thon ban lai xa con minh huyen nari tinh backan

           100,000

28/08/2021

MBVCB. 1327948601. Ms 4201, Nguyen Dang Luan. CT tu 0031000285295 BUI NGOC LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

28/08/2021

MBVCB. 1327949209. Ms 4203, Ma Dac Sy. CT tu 0031000285295 BUI NGOC LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/08/2021

228653. 280821. 003019. Le Thi Hoa ung ho ma so 4205 FT21240780720730

             50,000

28/08/2021

MBVCB. 1327925659. LY PHUC BACH chuyen tien ung ho 4305. CT tu 9933666626 LY PHUC BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/08/2021

034910. 280821. 200620. ZP5VNSS178EN 210828000242737 Ung ho be Huynh Cong Minh ap gia hoi tin

           300,000

28/08/2021

MBVCB. 1328683068. Ung ho ms 4205. Cau mong cho chi va chau som vuot qua. CT tu 0011004099671 NGUYEN VAN MINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/08/2021

367405. 280821. 140415. Uh: Ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi   - DT : 0372. 853. 810 -   Dia chi : Ap 1, thi tran Ganh Hao, huyen Dong Hai, tinh Bac Lieu

             71,288

28/08/2021

MBVCB. 1328443534. TRUONG QUOC BAO chuyen tien giup MS 4196 den MS 4205 moi ms 300 nghin dong. CT tu 0581000608855 TRUONG QUOC BAO toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

28/08/2021

MBVCB. 1328410410. Ung ho MS 4205: Chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/08/2021

MBVCB. 1328101688. Ung ho ms 4199 - 1 va 4205 moi ms 50k cau mong quy vi binh an   ADIDAPHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/08/2021

282696. 280821. 080716. Ung ho ma so 4199 - 1 FT21240397874062

             50,000

28/08/2021

390571. 280821. 051702. mr z giup ma so 4199

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1329468943. Ung ho Ma so 4205 Hoang Thi Tuyet. CT tu 0011000984846 LE THI NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       7,000,000

29/08/2021

168663. 280821. 234653. Nguyen Thuy Linh 289 KDT Ung ho ma so 4199 - 1 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam, chuc biet doi taxi c

           300,000

29/08/2021

IBVCB. 1329440818. Ung ho Ma so 4199 - 1 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0451001286282 NGO MANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

29/08/2021

905715. 280821. 230446. uh co nguyen thi hoi ms4187

           300,000

29/08/2021

905301. 280821. 230248. uh em nguyen thi hieu ms4198

           300,000

29/08/2021

MBVCB. 1330851130. Ma so 4199 Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0181003372904 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

29/08/2021

699717. 290821. 220613. Nho dantri gui den ma so 4205 FT21242068727089

           100,000

29/08/2021

690116. 290821. 215032. Ma so 4193 Anh Tran Cong Nha FT21242734276802

           300,000

29/08/2021

682094. 290821. 213758. Ung ho chi Truong Thi Le, thoi Noi, Thuong Lam, My Duc,   Ha noi, Ma so 4206 FT21242770183166

       2,000,000

29/08/2021

679101. 290821. 213327. Nho bao dan tri chia se den nhung manh doi bat hanh FT21242508941787

           100,000

29/08/2021

380654. 290821. 213132. MS 4206 chi Truong Thi Le

           500,000

29/08/2021

117349. 290821. 213128. Ung ho ms 4206 truong thi le

           200,000

29/08/2021

MBVCB. 1330799712. Giup MS 4203 4201 4196 4195 4190 moi ma 200k. CT tu 0931004202728 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

29/08/2021

MBVCB. 1330796031. ma so 4199 - 1 - chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330784669. ma so 4205 - chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

29/08/2021

MBVCB. 1330784228. VU THI MAI ung ho ma so 4199 - 1 kien cuong viet nam. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330781702. Ung ho MS 4206 chi Truong Thi Le. CT tu 0011004249349 PHAM DIEM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/08/2021

MBVCB. 1330776385. Ung ho gd c Truong Thi Le ( Ma so 4206). CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/08/2021

660135. 290821. 210607. Gd Le Tan Thanh uh MS 4206 chi Truong Thi Le. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21242220345646

             50,000

29/08/2021

657856. 290821. 210256. Kien lam ung ho ms 4206 FT21242734101166

           500,000

29/08/2021

061254. 290821. 205209. ct

           200,000

29/08/2021

IBVCB. 1330740594. Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

29/08/2021

IBVCB. 1330736396. chay than. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

29/08/2021

010236. 290821. 203214. Ung ho ma so 4206 chi TRUONG THI LE BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

29/08/2021

MBVCB. 1330700721. Ma so 4206 truong thi le. CT tu 0021002248772 DUONG HOANG KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/08/2021

017703. 290821. 201731. ma so 4206

             10,000

29/08/2021

MBVCB. 1330681798. Ma so 4205?Chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330674790. Ma so 4206 ?Chi Truong Thi Le. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

29/08/2021

608308. 290821. 200053. Ms 4206 Truong Thi Le FT21242050062545

         100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330666397. ung ho ma so 4199. ct Kien cuong VN. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

29/08/2021

MBVCB. 1330654628. ung ho cac ma so. 4202. . . 4206. moi hc 200k. . CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

29/08/2021

588583. 290821. 193643. Bieu chi Truong thi Le FT21242533900661

       2,000,000

29/08/2021

586058. 290821. 193332. Ung ho ma so 4206 chi truong thi le FT21242226132451

           500,000

29/08/2021

MBVCB. 1330625238. Ung ho MS4206: chi Truong Thi Le. CT tu 0491000040008 TRAN DUC MUOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

IBVCB. 1330618282. NGUYEN KHAC TUNG ung ho ma so 4206. CT tu 0991000016766 NGUYEN KHAC TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330590914. NGUYEN HIEN TRONG chuyen tien ung ho be NGUYEN THANH DUONG, Ap 1 -   Ganh Hao - Dong Hai - Bac Lieu. CT tu 0451000289413 NGUYEN HIEN TRONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/08/2021

550916. 290821. 185300. Ung go ma so 4206 Truong Thi Le FT21242070708842

           200,000

29/08/2021

MBVCB. 1330551521. Ung ho ma so 4199 4203 4204 4205 4206. CT tu 0041000630543 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

29/08/2021

599910. 290821. 183913. Ma so 4205 Chi Hoang Thi Thuyet

           100,000

29/08/2021

876947. 290821. 183517. MS 4201 Ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330528567. Ung ho ms 4206 - c Truong thi le . CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/08/2021

520657. 290821. 181727. Ms 4201 ung ho nguyen dang luan Cuong chuc gd may man som vuot qua kho khan FT21242683957423

             50,000

29/08/2021

518840. 290821. 181507. Ma so 4203 Ma dac sy Cuong chuc gd may man som qua kho khan FT21242797184906

             50,000

29/08/2021

MBVCB. 1330504854. Ma so 4206 Truong Thi Le. CT tu 0031001109627 NGUYEN VAN TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/08/2021

MBVCB. 1330469460. 4206 -   chi truong thi le. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330468040. 4205 -   chi hoang thi thuyet. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330463518. 4199 -   chuong trinh - kien cuong viet nam. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330460773. 4204 -   chi nguyen thi huoi. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330456232. 4199 -   1 Chuong trinh. kien cuong Viet nam. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330454512. TRAN CONG SON ung ho ms 4206 chi truong thi Le. CT tu 0711000284730 TRAN CONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

330236. 290821. 174435. Ung ho hoan canh 4206 chi Truong Thi Le

           500,000

29/08/2021

095575. 290821. 171228. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho ma 4206

           200,000

29/08/2021

MBVCB. 1330366185. ma so 4199 - 1 . Kien cuong Viet Nam. CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

446349. 290821. 165347. Ma 4206 Truong Thi Le FT21242650994911

           200,000

29/08/2021

316621. 290821. 165236. Ung ho tu thien MS 4206 Chi Truong Thi Le

           500,000

29/08/2021

MBVCB. 1330362397. giup ma so 4206. Chi Truong Thi Le. CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330357524. giup ma so 4205. Chi Hoang Thi Thuyet. CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330339610. Ung ho Ma so 4206 : Chi Truong Thi Le Dia chi: Thon Noi, xa Thuong Lam, huyen My Duc, Ha Noi Dt:   0862. 399. 225. CT tu 0731000718668 NGUYEN THI TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/08/2021

MBVCB. 1330313613. PHAM HUU HUY ung ho ma 4206 truong thi le . CT tu 1519909999 PHAM HUU HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/08/2021

247219. 290821. 161640. Ung ho MS 4206

           500,000

29/08/2021

244357. 290821. 161102. Ho Nha Phuong Dung chuyen tien cho ma so 4206 chi TRUONG THI LE

           100,000

29/08/2021

153583. 290821. 154919. Ma so 4206 Chi Truong Thi Le Dia chi Thon Noi, xa Thuong Lam, huyen My Duc, Ha Noi Dien thoai 08

           300,000

29/08/2021

180121. 290821. 154547. Ung ho ma so: 4204

           300,000

29/08/2021

178771. 290821. 154248. Ung ho ma so: 4206

           300,000

29/08/2021

MBVCB. 1330245890. HUYNH DUC DUY ung ho : ms 4206 (   Truong Thi Le). CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330244837. Ung ho ma so 4205. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/08/2021

MBVCB. 1330240456. Ung ho ma so 4194. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/08/2021

MBVCB. 1330234990. Ung ho ma so 4199. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

29/08/2021

220433. 290821. 152122. gui chi chuong thi lien

           300,000

29/08/2021

357895. 290821. 151254. Ung ho ma so 4206 FT21242469599334

       1,000,000

29/08/2021

654881. 290821. 145442. SANHSEACO GUI MS 4206 - 290821 - 14: 54: 41 654881

             50,000

29/08/2021

338281. 290821. 143844. Vietcombank; 1017378606; ung ho ma so 4206

           150,000

29/08/2021

MBVCB. 1330142501. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4206. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

29/08/2021

MBVCB. 1330134587. Ung ho MS 4206 Truong Thi Le. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

29/08/2021

307316. 290821. 135603. ung ho   ma so 4206 FT21242004042428

           500,000

29/08/2021

MBVCB. 1330087242. Nhaahn ung ho ms 4206. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/08/2021

MBVCB. 1330085428. Tran Thi Hoang Yen giup ms 4206 chi Le. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

133172. 290821. 134045. Vietcombank; 1017378606; Ma so 4206.   Ung ho chi Truong Thi Le. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

29/08/2021

284687. 290821. 131732. Nghiem Minh Khang UH ma so 4206 FT21242562389616

           100,000

29/08/2021

282001. 290821. 131308. Ung ho ma so 4206, truong thi le. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse che cho. FT21242042754659

       2,000,000

29/08/2021

271303. 290821. 125811. NGUYEN THI HUONG ung ho 4206

             50,000

29/08/2021

271156. 290821. 125634. Ung ho MS 4204 Nguyen Thi Huoi FT21242070478000

           100,000

29/08/2021

264927. 290821. 124719. Ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi FT21242796061156

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330002994. Ma so 4206 : ?Chi Truong Thi Le. CT tu 0211000436511 TRAN DUC HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/08/2021

IBVCB. 1329996598. sdhsdh. CT tu 1015936449 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

29/08/2021

903957. 290821. 123617. ung ho chi Truong Thi Le ma so 4206

           250,000

29/08/2021

MBVCB. 1329952295. Anh Phuc ung ho cho 5 ma so ( moi ma so 1. 1tr) 4205 - 4201 - 4202 - 4204 - 4195. CT tu 0071000731723 NGUYEN TUAN VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,500,000

29/08/2021

117794. 290821. 115500. Ung ho ma so 4203

           300,000

29/08/2021

117222. 290821. 115138. Ung ho ma so 4205, 4204, 4201   ( moi ma so 200k)

           600,000

29/08/2021

862876. 290821. 113956. Chuyen tien ung ho 4205 hoang thi thuyet

           500,000

29/08/2021

MBVCB. 1329889706. DAO VIET ANH chuyen tien ung ho Ma so 4206   ( chi Truong Thi Le). CT tu 0011000500060 DAO VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

29/08/2021

249175. 290821. 112315. ma 4206 chi truong thi le 0862399225

           200,000

29/08/2021

IBVCB. 1329879426. TRAN NGUYEN PHUONG GIAO ung ho MS4206 . CT tu 0071003640633 TRAN NGUYEN PHUONG GIAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

29/08/2021

IBVCB. 1329878951. UNG HO MA SO 4206 CHI TRUONG THI LE. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

29/08/2021

IBVCB. 1329867161. TRAN NGUYEN PHUONG GIAO ung ho MS4205. CT tu 0071003640633 TRAN NGUYEN PHUONG GIAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

29/08/2021

MBVCB. 1329865974. Ung ho Ma so 4206 : Chi Truong Thi Le. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

29/08/2021

309807. 290821. 110711. mong 2 me con gia dinh chi Le mau khoe manh

           300,000

29/08/2021

189110. 290821. 110724. Gia dinh Nguyen Minh Quang ung ho 4199 ctr Kien cuong Viet Nam FT21242706010837

           500,000

29/08/2021

IBVCB. 1329858604. Xin dong gop ung ho chuong trinh Kien Cuong Viet Nam ma so 4199. CT tu 0011002969080 VU AN THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

29/08/2021

181794. 290821. 105849. 4206 chi Truong Thi Le FT21242025585117

           300,000

29/08/2021

MBVCB. 1329838843. Ung ho 2 me con chay than Ma so 4206. CT tu 0451000275384 NGUYEN DINH LUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

29/08/2021

IBVCB. 1329831590. TRAN NGUYEN PHUONG GIAO ung ho MS4204.   Mong con mau het binh. CT tu 0071003640633 TRAN NGUYEN PHUONG GIAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

29/08/2021

805474. 290821. 103056. Anne ung ho MS4199

           200,000

29/08/2021

241414. 290821. 101842. Ung ho ma so 4206

           300,000

29/08/2021

238049. 290821. 101611. Ung ho ma so 4203

           300,000

29/08/2021

IBVCB. 1329778759. Viet Huong giup o. LUAN ma so 4201. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

29/08/2021

142716. 290821. 101203. Ong Tu Van cuu giup ms 4206 Truong Thi Le FT21242215006860

       3,000,000

29/08/2021

037543. 290821. 101121. ung ho ma: 4206

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1329775101. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4206: Chi Truong Thi Le.   (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

29/08/2021

MBVCB. 1329772616. chay than. CT tu 0531002125392 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

29/08/2021

IBVCB. 1329769872. Viet Huong giup c. HUOI ma so 4204. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

29/08/2021

MBVCB. 1329760579. MS 4206 chi Truong Thi Le. CT tu 0021000975296 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

29/08/2021

MBVCB. 1329760018. LE THANH TUNG chuyen tien dong gop quy Tam Long Nhan Ai ma so 4192. CT tu 0371003715074 LE THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

29/08/2021

MBVCB. 1329755094. LE THANH TUNG chuyen tien dong gop quy Tam Long Nhan Ai ma so 4200. CT tu 0371003715074 LE THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

29/08/2021

160423. 290821. 095404. Vietcombank; 1017378606; NGUYEN THI VANG chuyen khoan

           500,000

29/08/2021

MBVCB. 1329742247. VU THI MAI ung ho ma so 4206 chi truong thi le. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1329741893. Ms 4206 Chi Truong Thi Le. CT tu 0021000623802 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

29/08/2021

MBVCB. 1329737457. Ma so 4203, Ma Dac Sy. CT tu 0381000337571 PHAM PHU TRUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

29/08/2021

123181. 290821. 094715. UH MS 4206 chi Truong Thi Le FT21242610638091

           100,000

29/08/2021

456442. 290821. 094506. ung ho chi truong thi le ma so 4206

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1329735024. Ma so 4204, Nguyen Thi Huoi. CT tu 0381000337571 PHAM PHU TRUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

29/08/2021

MBVCB. 1329731301. Ma so 4205, Hoang Thi Thuyet. CT tu 0381000337571 PHAM PHU TRUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

29/08/2021

MBVCB. 1329729009. Ma so 4206, Truong Thi Le. CT tu 0381000337571 PHAM PHU TRUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

29/08/2021

MBVCB. 1329714448. ms 4206 chi Truong Thi Le. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1329704621. ung ho MS 4205. CT tu 0051000104057 HUYNH TRUNG HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/08/2021

MBVCB. 1329694396. ung ho ms 4206. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1329694414. 4199 - 1 kien cuong viet nam. CT tu 0931004203289 BUI MAI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/08/2021

MBVCB. 1329689583. Ms 4206, Truong Thi Le, thon Noi,   Thuong Lam, My Duc, Ha Noi. CT tu 0071000759156 LE QUANG HAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/08/2021

219632. 290821. 091227. Ubg ho 4206

               5,000

29/08/2021

732182. 290821. 090416. Ong Tu Van dong vien Ma so 41991 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

     10,000,000

29/08/2021

087256. 290821. 085505. Bui Trieu Xa ung ho 4206 FT21242731689095

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1329643171. Ma so 4206. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/08/2021

109544. 290821. 082958. Ma so 4206 Chi Truong Thi Le Dia chi Thon Noi xa Thuong Lam huyen My Duc Ha Noi

           100,000

29/08/2021

MBVCB. 1329629079. Cuoc song. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

29/08/2021

995705. 290821. 082142. MS 4206

           200,000

29/08/2021

088663. 290821. 080357. Vinh Nam ung ho ms 4206 chi Truong Thi Le

           100,000

29/08/2021

770787. 290821. 080252. Ma so: 4206 Truong Thi Le

           200,000

29/08/2021

MBVCB. 1329597018. MS 4193 Tran Cong Nha, Pham Huu Sy ung ho. CT tu 0011004139022 PHAM PHU VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

29/08/2021

043628. 290821. 064031. Ung ho ma so 4200 xom chay than FT21242568506290

       1,000,000

29/08/2021

029538. 290821. 054438. Ung ho ma so 4195 Chi Dao Thi Hue

           100,000

29/08/2021

117576. 290821. 003950. ho tro e Nong Van Chuyen

           300,000

29/08/2021

010507. 290821. 003420. Ung ho ma 4205 Hoang Thi Thuyet FT21242067007558

           200,000

29/08/2021

002855. 290821. 121646. Ung ho biet doi taxi 4199 1 kien cuong VN

           500,000

29/08/2021

276830. 290821. 220521. ung ho benh nham xom chay than ms 4200

           500,000

29/08/2021

275063. 290821. 220134. ung ho chi truong thi le ms 4206

           200,000

29/08/2021

297156. 290821. 153556. Ung ho MS 41991 MS 4205 MS 4206

           900,000

29/08/2021

986199. 290821. 142306. Ms 4194

         200,000

29/08/2021

985505. 290821. 142157. Ms 4195

           200,000

29/08/2021

984866. 290821. 142041. Ms 4200

           200,000

29/08/2021

MBVCB. 1330041328. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4206 chi truong thi le. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

29/08/2021

271394. 290821. 125655. Ung ho ms 4206 FT21242905430930

           200,000

29/08/2021

131286. 290821. 095747. Ung ho ma so 4206 FT21242134466842

             50,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 23/08/2021   - 29/08/2021

 

23-08-2021 00:35:41

MS 4202; Anh Vo Trung Hung; Long An;   thoi gian GD: 22/08/2021 23: 05: 49

             50,000

23-08-2021 00:36:10

MS 4201; Ong Nguyen Dang Luan; Thanh Hoa;   thoi gian GD: 22/08/2021 23: 08: 50

             50,000

23-08-2021 00:36:51

ung ho ma so 4202 Vo Trung Hung; thoi gian GD: 22/08/2021 23: 12: 58

           100,000

23-08-2021 00:36:56

Tran Hoang Phuc Tran Hoang Tuan; Hoang Thi Hoai; Tran Hoang Trinh ung ho ma so 4202 Vo Trung Hung; thoi gian GD: 22/08/2021 23: 13: 26

           200,000

23-08-2021 00:37:55

TRAN THI HONG HANH; Tran Hoang Phuc ung ho ms 4201 Nguyen Dang Luan; thoi gian GD: 22/08/2021 23: 19: 52

           200,000

23-08-2021 00:38:37

ung ho Ma so 4202 Vo Trung Hung; thoi gian GD: 22/08/2021 23: 24: 45

           100,000

23-08-2021 00:39:37

CT DEN: 123416457296 ung ho ms 4202. chuc chau mau khoi; thoi gian GD: 22/08/2021 23: 32: 09

           100,000

23-08-2021 00:40:36

ms 4202 co Van chuc be thien bao som duoc chua tri va khoi benh nha con. thuong con rat nhieu; thoi gian GD: 22/08/2021 23: 40: 08

           500,000

23-08-2021 00:43:06

; quan;   thoi gian GD: 23/08/2021 00: 04: 26

               5,000

23-08-2021 07:11:42

ung ho 4201

           200,000

23-08-2021 07:14:49

ung ho 4195

           300,000

23-08-2021 07:19:37

CT DEN: 123500960279 Ung ho ma so 4202 vo trung hung

           200,000

23-08-2021 07:35:58

ung ho 4202 chuc hai bo con may man; Vo Trung Hung

             50,000

23-08-2021 08:08:34

MB ung ho ms 4203 ong Ma Dac Sy

           200,000

23-08-2021 08:09:23

ung ho cha con anh VO TRUNG HUNG ( Ap5; PHUOC TUY;   CAN DUOC; LONG AN)

           200,000

23-08-2021 08:23:39

PHAN ANH NINH ung ho ms 4203

           100,000

23-08-2021 08:24:17

PHAN ANH NINH ung ho ms 4202

             50,000

23-08-2021 08:25:00

PHAN ANH NINH ung ho ms 4201

             50,000

23-08-2021 08:28:55

4202 ung ho anh Vo Trung Hung

           200,000

23-08-2021 08:46:36

MS 4203 -   ong Ma Dac Sy - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

23-08-2021 08:52:14

NGUYEN DANH THI chuyen tien ung ho MS 4201

           300,000

23-08-2021 09:01:53

Ma so 4203 Ong Ma Dac Sy

           500,000

23-08-2021 09:04:40

Nguyen Minh Viet ung ho ms 4203

           200,000

23-08-2021 09:12:53

NGUYEN VAN KHOA Chuyen tien ms 4203 ung ho ong Ma Dac Sy

           500,000

23-08-2021 09:24:11

Ung ho ma so 4183 Nguyen Thi Ngoc Anh

     10,000,000

23-08-2021 09:26:53

HOANG THI THAO chuyen tien ung ho gia dinh ong Ma Dac Su ma so 4203

           500,000

23-08-2021 09:30:21

MS 4202 Anh Vo Trung Hung

           100,000

23-08-2021 09:38:48

CT DEN: 123509226723 ung ho Ma so 4203 mo tim

           100,000

23-08-2021 09:39:02

PHAM GIA TU giup Ms 4176

             50,000

23-08-2021 09:39:23

PHAM GIA TU giup Ms 4177

             50,000

23-08-2021 09:39:47

PHAM GIA TU giup Ms 4178

             50,000

23-08-2021 09:40:11

PHAM GIA TU giup Ms 4179

             50,000

23-08-2021 09:41:08

PHAM GIA TU giup Ms 4180

             50,000

23-08-2021 09:41:50

PHAM GIA TU giup Ms 4181

             50,000

23-08-2021 09:59:24

Ho tro ms 4202 gd anh Vo Trung Hung tinh Long An

           300,000

23-08-2021 09:59:35

ung ho gia dinh ong sy ma so 4203

           200,000

23-08-2021 10:02:22

CT DEN: 123503133910 Ung ho MS 4201 FT21235540019953

           100,000

23-08-2021 10:02:49

CT DEN: 123503134363 Ung ho MS 4203 FT21235711164455

           100,000

23-08-2021 10:10:23

ms 4202 vo trung hung

           500,000

23-08-2021 10:11:20

ms 4200 xom chay than

       2,000,000

23-08-2021 10:21:47

DINH THI LAN ung ho ms 4203 ma dac sy

           500,000

23-08-2021 10:22:21

HO QUANG THAI Chuyen tien ung ho   ms 4203 o ma dac sy

          120,000

23-08-2021 10:32:32

HO QUANG THAI Chuyen tien ung ho   ms4202 vo trung hung

             50,000

23-08-2021 10:33:44

TRUONG HUY THUY chuyen tien ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy

           200,000

23-08-2021 10:42:42

CT DEN: 123510343511 Ung ho Ma so 4202 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,500

23-08-2021 10:43:53

CT DEN: 123510345664 Ung ho Ma so 4203 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,500

23-08-2021 10:48:37

CT DEN: 123503183008 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 126000081304   - BAO DIEN TU DAN TRI FT21235781038900

           500,000

23-08-2021 10:52:44

Chuyen tien cho Ma Dac Sy o Giang Binh Giang Tien Phu Luong Thai Nguyen

           500,000

23-08-2021 11:20:58

Ma so 4203; Ong Ma Dac Sy

           200,000

23-08-2021 11:35:30

Ung ho ms 4203 Ma Dac Sy

           100,000

23-08-2021 12:20:51

4203 MA DAC SY

           500,000

23-08-2021 12:30:39

ung ho 4203

           200,000

23-08-2021 12:37:49

CT DEN: 021235121503 Ma so 4203 Ma Dac Sy

           100,000

23-08-2021 12:38:04

ung ho ma so 4201

           500,000

23-08-2021 12:46:16

ung ho ma so 4202 anh Vo Trung Hung

       1,000,000

23-08-2021 13:07:11

4203; Ma Dac Sy.   Phu Luong; Thai Nguyen. 0868890057

       1,000,000

23-08-2021 14:16:54

TRAN QUANG QUYEN chuyen tien Ung ho Ma Duc Su MS 4203

           300,000

23-08-2021 14:46:02

a Hiep QNinh ung ho MS4203 ong Ma Dac Sy; Phu Luong; Thai Nguyen

             50,000

23-08-2021 15:00:33

HA QUANG HAI UNG HO ONG: MA DAC SY, MA SO 4203

       2,000,000

23-08-2021 15:07:58

ms4201 chuc em Trang som thanh mot bac si tot

           200,000

23-08-2021 15:09:13

ms4202 mong con mau khoe

           100,000

23-08-2021 15:54:03

Ma so 4203 Ong Ma Dac Sy

           100,000

23-08-2021 15:54:47

ung ho ms 4203 ma dac sy

           200,000

23-08-2021 16:08:44

ung ho ma so 4202

           100,000

23-08-2021 16:19:27

NGUYEN TRAM Chuyen tien ung ho MS 4202 anh Vo Trung Hung

           200,000

23-08-2021 16:23:58

CT DEN: 123551718110 NAM A BANK CAN THO TAI TRO AN SINH CUNG DAN TRI CAN THO

   100,000,000

23-08-2021 16:30:28

CT DEN: 123516539231 MS 4203 ONG MA DAC SY ( NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT ) - 230821 - 16: 30: 27 539231

           500,000

23-08-2021 16:42:05

CT DEN: 021235161105 Ma so 4202 Anh Vo Trung Hung Dia chi Ap 5,   xa Phuoc Tuy, huyen Can Duoc, tinh Long An.

           158,000

23-08-2021 16:43:44

CT DEN: 021235161110 Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan ( ong ngoai chau Trang)

           100,000

23-08-2021 17:23:10

ung ho ma so 4203

           500,000

23-08-2021 17:24:36

ms 4203; ong Ma Dac Sy o Thai Nguyen

           100,000

23-08-2021 17:24:50

4203; Bac Ma Dac Sy

           200,000

23-08-2021 17:39:48

4203; Ma Dac Sy

           200,000

23-08-2021 18:01:37

LPT ung ho ms 4201 Ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang

             50,000

23-08-2021 18:02:52

LPT ung ho ms 4202 Anh Vo Trung Hung

             50,000

23-08-2021 18:03:49

LPT ung ho ms 4203 Ong Ma Dac Sy

             50,000

23-08-2021 18:08:18

DONG VAN NAM Chuyen tien ung ho ong Ma Dac Sy ma so 4203

           100,000

23-08-2021 18:10:43

ung ho MS 4202 anh Vo Trung Hung

           200,000

23-08-2021 19:21:25

CT DEN: 123512686845 Ung ho ma so 4202 FT21235331866013

           200,000

23-08-2021 19:22:47

CT DEN: 123512688019 Tong Phuong Anh ung ho ma so 4201 FT21235068585729

           200,000

23-08-2021 20:43:17

CT DEN: 123550857773 Ung ho ma so 4203 em Tit ung ho chi

           200,000

23-08-2021 20:47:47

Ung ho ong Ma Dac Sy; ma so 4203

          200,000

23-08-2021 21:16:57

TRINH VIET DUC Chuyen tien

           250,000

23-08-2021 21:45:40

1; ko co ten

             40,034

24-08-2021 00:41:52

CT DEN: 123515843604 Ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy FT21236509761234; thoi gian GD: 23/08/2021 22: 58: 48

           500,000

24-08-2021 00:42:27

CT DEN: 123516845139 Ung ho ma so 4202 anh Vo Trung Hung FT21236533676272; thoi gian GD: 23/08/2021 23: 02: 59

           300,000

24-08-2021 00:43:17

CT DEN: 123516847206 Ma so 4203 ong ma dac sy FT21236617747036;   thoi gian GD: 23/08/2021 23: 08: 46

           200,000

24-08-2021 00:47:40

4203; Ma Dac Sy;   thoi gian GD: 23/08/2021 23: 47: 56

           100,000

24-08-2021 01:58:26

Ung ho Ma so 4203 ( Ong Ma Dac Sy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             30,000

24-08-2021 02:21:34

; quan

               5,000

24-08-2021 06:51:35

NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

           100,000

24-08-2021 07:04:54

ung ho ms 4203 ong ma dac sy

           200,000

24-08-2021 07:07:58

ung ho anh Vo Trung Hung ( MS 4202)

       1,000,000

24-08-2021 07:43:36

Vu Thi Luong ung ho 4199 Kien cuong Viet Nam

       1,000,000

24-08-2021 07:55:13

MS4199 chuong trinh Kien cuong Viet Nam

           200,000

24-08-2021 08:19:47

Ung ho ma so 4203 Ma dac sy

           500,000

24-08-2021 08:29:10

So GD goc: 10004599 Ung ho ma so 4203 Ma Dac Sy

           100,000

24-08-2021 08:38:36

CT DEN: 123600886743 MS 4202 CK gap

           200,000

24-08-2021 08:50:37

4201 nguyen dang luan

           300,000

24-08-2021 10:01:33

CT DEN: 123610260191 Ung ho Ma so 4199 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

             11,500

24-08-2021 10:03:02

CT DEN: 123603012371 Ma so 4193 tran cong nha FT21236260434042

           200,000

24-08-2021 10:52:10

Sau HG ung ho MS 4203

           500,000

24-08-2021 11:13:32

DINH QUOC HUY Chuyen tien ung ho MS 4202.

           200,000

24-08-2021 11:16:44

Kien Cuong Viet Nam

           200,000

24-08-2021 11:36:41

4195; chi Dao thi Hue

           100,000

24-08-2021 11:40:43

4188; chi pham thi Tham

           100,000

24-08-2021 11:49:34

MS 4199; chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

             28,000

24-08-2021 13:06:47

MAI NGOC HUONG ung ho MS 4203

           200,000

24-08-2021 13:12:07

CT DEN: 123660540005 Ung ho ma so 4199 chau Tit ung ho truong trinh

           200,000

24-08-2021 13:45:37

ung ho ma so 4199 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

           100,000

24-08-2021 14:08:56

NGUYEN DANG DUY chuyen tien ma so 4199 chuong trinh KIEN CUONG VIET NAM

           300,000

24-08-2021 15:27:11

LPT ung ho ms 4199 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

             50,000

24-08-2021 15:37:34

4199; kien cuong viet nam

           100,000

24-08-2021 15:38:24

4203; ma dac sy

           100,000

24-08-2021 15:40:00

4202; vo trung hung

           100,000

24-08-2021 15:41:24

4201; nguyen dang luan

           100,000

24-08-2021 15:43:11

4198; nguyen thi hieu

           100,000

24-08-2021 15:44:13

4196; nguyen van tan

           100,000

24-08-2021 15:52:35

LE HUU CHUC ung ho MS 4198 em Nguyen Thi Hieu

             50,000

24-08-2021 16:51:47

CT DEN: 240154116174 Gia dinh DVM giup MS 4203 ong Ma Dac Sy

           350,000

24-08-2021 16:58:37

quyen gop ms 4199 kien cuong viet nam

       5,000,000

24-08-2021 18:02:59

CT DEN: 123611714112 Ma so 4202: Anh Vo Trung Hung

           200,000

24-08-2021 18:35:09

ung ho ma so 4203 ong ma dac sy

           500,000

24-08-2021 18:53:41

4196; nguyen van tan

           200,000

24-08-2021 20:02:21

chuyen tien ung ho toi tam long nhan ai ma so 4201

             50,000

24-08-2021 20:43:02

; quan

               5,000

24-08-2021 22:03:00

Ung ho ma so 4203 Ma Dac Sy

           150,000

25-08-2021 00:55:21

CT DEN: 123615675446 Minh Tam giup MA SO 4203 FT21237075376755;   thoi gian GD: 24/08/2021 22: 57: 25

             50,000

25-08-2021 00:59:18

15882629142 - 0394348437 - ma so 4199 chuong trinh kien cuong viet nam; thoi gian GD: 24/08/2021 23: 24: 50

             25,000

25-08-2021 01:50:54

4203; Ma Dac Sy

           200,000

25-08-2021 01:56:48

4202; Vo Trung Hung

           200,000

25-08-2021 05:40:00

; quan

               5,000

25-08-2021 06:30:02

Viet Anh ung ho ma so 4204 chi Nguuen Thi Huoi o Dong Hai;   Bac Lieu

           500,000

25-08-2021 06:35:59

ung ho ma so 4204

           300,000

25-08-2021 06:51:42

Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Huoi Ms 4204

           200,000

25-08-2021 07:17:48

ung ho tien chua benh cho chau duong con chi huoi ma so 4204

           200,000

25-08-2021 07:31:12

CT DEN: 123700932103 ung ho ms 4204. chuc chau nhanh khoi benh

           100,000

25-08-2021 07:34:46

4204; Nguyen Thi Huoi

             50,000

25-08-2021 07:35:41

chau Minh Phuc ung ho ma so 4204

           200,000

25-08-2021 07:36:31

ung ho ma 4204

           200,000

25-08-2021 07:46:48

ma so 4204 nguyen thi huoi. ap 1 thi tran Ganh Hao. huyen Dong Hai. tinh Bac Lieu

             20,000

25-08-2021 07:51:59

Hoang Minh Dan ung ho MS4204 Nguyen Thi Huoi

           100,000

25-08-2021 08:05:59

CT DEN: 123708012747 Ma so 4204

           200,000

25-08-2021 08:39:43

4204; Nguyen Thi Huoi

       1,000,000

25-08-2021 08:41:55

Giup do chi Nguyen Thi Huoi; ms 4204

           100,000

25-08-2021 08:48:34

VO TUAN ANH Chuyen tien ung ho ma so 4204; con chi Nguyen Thi Huoi; Ap 1; GanhHao;   Dong Hai; BL

       1,000,000

25-08-2021 08:52:11

MB ung ho Ms 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           300,000

25-08-2021 08:58:20

Nguyen Minh Chi chuyen tien MS 4204 Nguyen Thi Huoi

           200,000

25-08-2021 09:00:47

ms 4204

           200,000

25-08-2021 09:08:51

4204; NGUYEN THI HUOI

           200,000

25-08-2021 09:10:48

ma so 4204 Chi Nguyen Thi Huoi.

           100,000

25-08-2021 09:13:46

CT DEN: 123702668534 ung ho ma so 4204

           100,000

25-08-2021 09:16:51

CT DEN: 123702991247 Thanh Nguyen ung ho MS 4202

             50,000

25-08-2021 09:22:20

Ma so 4204; nguyen thi huoi

       1,000,000

25-08-2021 09:23:43

CT DEN: 123709200173 Ung ho Ma so 4204 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

             5,500

25-08-2021 09:29:42

TA HUY BINH ung ho c huoi ms 4204. nam mo duoc su luu ly quang vuong phat

           500,000

25-08-2021 09:43:32

ung ho 4204

           100,000

25-08-2021 09:48:17

ung ho ma so 4204 chi nguyen thi huoi

          300,000

25-08-2021 10:10:23

Ung ho MS 4204 Nguyen Thi Huoi   Bac Lieu

           200,000

25-08-2021 10:13:00

ung ho ma so 4204

       1,000,000

25-08-2021 10:16:48

Ma 4197 Phan Thi Hong Chuyen

           100,000

25-08-2021 10:16:48

CT DEN: 123703794737 Vietinbank; 129000061096; NGUYEN HUYNH PHONG ung ho ma so 4204

           500,000

25-08-2021 10:18:40

Ma 4204 Nguyen Thi Huoi

           100,000

25-08-2021 10:19:23

CT DEN: 123703863493 Tong Phuong Anh ung ho ma so 4204 FT21237303608058

          200,000

25-08-2021 10:21:57

ung ho chau duong con chi huoi

           100,000

25-08-2021 10:28:48

4204; nguyen thi huoi

           200,000

25-08-2021 10:31:17

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4204; chi Nguyen Thi Huoi

           100,000

25-08-2021 10:33:29

NGO THI QUYEN Chuyen tien ung ho ms 4204; nguyen thi huoi; bac lieu

           300,000

25-08-2021 10:34:33

4204; Nguyen Thi Huoi

           300,000

25-08-2021 10:48:59

NGUYEN TRAM Chuyen den chi Nguyen Thi Hui MS 4204

           200,000

25-08-2021 10:49:47

NGUYEN THI THU HUONG chuyen tien ung ho ms 4204

           200,000

25-08-2021 10:53:24

ung ho ma 4202 vo trung hung . ap 5 . xa phuoc tuy. huyen can duoc. tinh long an

           200,000

25-08-2021 11:11:44

CT DEN: 123704509281 IBFT Ung ho ms 4204 Nguyen Thi Huoi

           200,000

25-08-2021 11:27:49

HOANG VAN THAO ung ho ma so 4204 Nguyen Thi Huoi

           100,000

25-08-2021 11:29:07

MS 4204 -   chi Nguyen Thi Huoi - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

            68,000

25-08-2021 11:33:05

CT DEN: 123711446060 4200 benh nhan xom chay than

           500,000

25-08-2021 11:46:08

ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           300,000

25-08-2021 11:48:19

ung ho tu thien ma so 4203 ong Ma Dang Sy

          300,000

25-08-2021 12:03:28

NGUYEN THI ANH HONG Chuyen tien ung ho MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi

             50,000

25-08-2021 12:17:50

BUI THANH LIEM ung ho Nguyen Thi Huoi; ma so 4204

           100,000

25-08-2021 12:22:50

ung ho chau Duong ms 4204 con chi Nguyen Thi Huoi

           100,000

25-08-2021 12:30:01

NGO MINH TUYEN GIUP MS 4204

           200,000

25-08-2021 12:30:39

em Hoa ninh binh ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi co con bi u hach ac tinh

           300,000

25-08-2021 13:23:11

CT DEN: 123706025808 Ma so 4204 chi nguyen thi huoi FT21237868381679

           200,000

25-08-2021 13:37:37

Gui chi Nguyen Thi Huoi ma so 4204 Tinh Bac Lieu 0372853810

           100,000

25-08-2021 14:18:13

CT DEN: 250154320003 UH moi HC 200K tu 4181 den 4204

       4,800,000

25-08-2021 14:18:22

CT DEN: 123707067417 Ung ho chi Nguyen Thi Huoi MS 4204 FT21237902497517

           100,000

25-08-2021 14:20:17

CT DEN: 123707068986 Ung Ho anh Vo Trung Hung, Ms 4202 FT21237668599225

           100,000

25-08-2021 14:56:57

4204; Nguyen Thi Huoi

           200,000

25-08-2021 15:25:47

ung ho ms 4204 nguyen thi huoi

           100,000

25-08-2021 15:32:24

CT DEN: 123715749122 4196

             40,000

25-08-2021 15:33:03

ung ho 4204 chi nguyen thi hoi

             10,000

25-08-2021 15:54:56

CT DEN: 250154349768 ung ho ma so 4204

           500,000

25-08-2021 16:29:26

CT DEN: 123709206537 Ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi FT21237068035162

       1,000,000

25-08-2021 16:40:18

DINH QUOC HUY Chuyen tien ung ho MS 4204.

           200,000

25-08-2021 17:01:26

CT DEN: 123710243494 Ung ho ma so 4711 FT21237583943073

           100,000

25-08-2021 17:26:15

4204   Nguyen Thi Huoi

           300,000

25-08-2021 17:28:29

ung ho 4204 chuc em nhieu sk; chi Nguyen Thi Huoi

             50,000

25-08-2021 17:51:28

ma so 4204 chuc be mau khoi benh

           150,000

25-08-2021 18:06:12

UH ma so 4200

           300,000

25-08-2021 18:06:20

4204; Nguyen Thi Huoi

           200,000

25-08-2021 19:18:32

CT DEN: 123712485979 Ngo Duc Doanh ung ho truong hop 4204

           500,000

25-08-2021 19:20:29

NGUYEN PHU LAM chuyen tien ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan

           100,000

25-08-2021 19:21:33

Ung ho GD bac Ma Dac Sy Ma so 4203

           200,000

25-08-2021 19:23:54

Ung ho chi Dao Thi Hue Ma so 4195

           200,000

25-08-2021 19:28:06

NGUYEN PHU LAM chuyen tien ma so 4203 ong Ma Dac Sy

           100,000

25-08-2021 19:38:57

CT DEN: 123719823911 MA SO 4204 CHI NGUYEN THI HUOI

           500,000

25-08-2021 20:09:25

LPT ung ho ms 4204 Chi Nguyen Thi Huoi

             50,000

25-08-2021 21:15:40

DVM giup MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           300,000

25-08-2021 21:34:43

CT DEN: 123770338597 Ung ho ma so 4204 a Tit ung ho em

           200,000

25-08-2021 21:40:46

HO QUANG THAI Chuyen tien ung ho   ms4204 c nguyen thi huoi

           120,000

25-08-2021 21:48:00

ms 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           100,000

25-08-2021 21:51:30

NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so 4196 Nguyen Van Tan

             50,000

25-08-2021 22:18:27

LE NGO NGOC THU chuyen tien ung ho ma so 4204; chi Nguyen Thi Huoi; tinh Bac Lieu

             25,000

25-08-2021 22:56:33

PHAM THI HUYEN TRANG gui chi Huoi ms 4204

       1,000,000

25-08-2021 23:18:00

ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           100,000

25-08-2021 23:19:24

Nguyen Hoang Quan ung ho MS 4204

       1,000,000

26-08-2021 01:23:13

CT DEN: 123716552299 Ung ho hoan canh 4203 FT21238729031737;   thoi gian GD: 25/08/2021 23: 39: 23

           200,000

26-08-2021 01:28:08

Ung ho MS4195; MS4196;   MS4204; thoi gian GD: 26/08/2021 00: 25: 41

           300,000

26-08-2021 07:31:46

LE VAN HAI Chuyen tien ung ho ma so 4199

       5,000,000

26-08-2021 08:21:51

VU NGOC TAO Chuyen tien

       3,000,000

26-08-2021 08:32:01

PHUNG TRONG TUE Chuyen tien ung ho Kien cuong Viet Nam. Viet Nam oi.

           100,000

26-08-2021 09:01:35

LUU THI THU HUONG chuyen tien Kien cuong VN

           300,000

26-08-2021 09:36:03

CT DEN: 123809283003 UNG HO CHUONG TRINH KIEN CUONG VIET NAM MA SO 4199

           300,000

26-08-2021 09:39:51

CT DEN: 123802681028 Ung ho phong chong Covid FT21238925494968

           100,000

26-08-2021 09:41:28

ung ho ma so 4199 chuong trinh kien cuong viet nam

           200,000

26-08-2021 09:49:00

ma 4204 nguyen thi huoi

           100,000

26-08-2021 10:32:50

CT DEN: 123810322897 ung ho ma so 4204

             50,000

26-08-2021 10:52:16

MS 4201; ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang

             28,000

26-08-2021 11:06:36

ung ho MS 4203 co Anh Nga Ha Noi

           200,000

26-08-2021 11:07:10

ung ho MS 4200 co Anh Nga Ha Noi

           200,000

26-08-2021 11:07:42

ung ho MS 4204 co Anh Nga Ha Noi

           100,000

26-08-2021 11:08:15

ung ho MS 4197 co Anh Nga Ha Noi

           100,000

26-08-2021 11:28:22

TRINH VAN KHOE chuyen tien ung ho chuong trinh kien cuong viet nam

           500,000

26-08-2021 12:25:42

4204; chi nguyen thi huoi

           100,000

26-08-2021 12:29:02

4203; ong ma dac sy

          100,000

26-08-2021 13:31:03

4204; nguyen thi huoi

           100,000

26-08-2021 15:16:52

4204; Nguyen Thi Huoi

           200,000

26-08-2021 15:52:59

CT DEN: 123800180774 MS 4204

           100,000

26-08-2021 17:25:15

UH ma so 4199 va 4203 va 4204

           300,000

26-08-2021 17:49:12

Ma so 4187 Ung ho ba Nguyen Thi Hoi

           150,000

26-08-2021 18:25:00

; nhung

               5,000

26-08-2021 19:06:56

; ti

               5,000

26-08-2021 21:13:00

ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi

         500,000

26-08-2021 21:34:02

CT DEN: 123821326493 4197

             50,000

26-08-2021 21:42:35

CT DEN: 123821335724 4198

             50,000

26-08-2021 21:46:01

CT DEN: 123821339474 4200

             50,000

26-08-2021 21:46:37

4204; nguyen thi huoi

       1,000,000

26-08-2021 21:48:22

CT DEN: 123821342206 4201

             50,000

26-08-2021 21:49:13

CT DEN: 123821343130 4202

             50,000

26-08-2021 21:50:22

CT DEN: 123821344444 4203

             50,000

26-08-2021 21:51:20

CT DEN: 123821345346 4199

             50,000

26-08-2021 21:53:25

CT DEN: 123821347441 4204

             50,000

26-08-2021 22:01:32

Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan ( ong ngoai chau Trang).     ( Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             20,000

26-08-2021 22:12:50

Ma so 4204Chi Nguyen Thi Huoi ( Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             50,000

27-08-2021 00:48:39

ms4204 ung ho c Nguyen Thi Huoi; thoi gian GD: 26/08/2021 22: 55: 38

           200,000

27-08-2021 00:50:05

CT DEN: 123881939912 Ung ho ma so 4199 chau Tit ung ho truong trinh; thoi gian GD: 26/08/2021 23: 04: 19

           200,000

27-08-2021 01:33:25

; quang

               5,000

27-08-2021 05:47:15

ms4203

           100,000

27-08-2021 07:10:34

ms 4199 kien cuong Viet Nam

             50,000

27-08-2021 07:31:58

CT DEN: 123907066046 ung ho ma so 4205

             50,000

27-08-2021 07:34:04

ung ho ms 4205 (   hoang thi thuyet)

           200,000

27-08-2021 07:40:13

Ma so 4205 Chi Hoang Thi Thuyet

          100,000

27-08-2021 07:42:03

ung ho tien chua benh cho chau chuyen con chi thuyet chua benh ma so 4205

           200,000

27-08-2021 07:58:01

CT DEN: 123900426484 4205 FT21239667272094

             50,000

27-08-2021 08:00:52

Chuyen tien ung ho ma so 4205 chi hoangthithuyet

           500,000

27-08-2021 08:17:15

Ung ho Ma so 4205 Hoang Thi Thuyet

           100,000

27-08-2021 08:24:10

CT DEN: 123901838095 Ma so 4205 hoang thi thuyet

           200,000

27-08-2021 08:32:31

Ung ho Ma so 4205

          100,000

27-08-2021 08:34:24

Ung ho MS 4205 Hoang Thi Thuyet Bac Kan

           300,000

27-08-2021 08:37:22

ung ho ban Chuyen vuot qua kho khan

             50,000

27-08-2021 08:38:23

CT DEN: 123901446300 Ung ho chi Thuyet ms 4205 FT21239546314206

       1,000,000

27-08-2021 09:04:06

MS4205 Hoang Thi Tuyet Na Ri Bac Kan

           200,000

27-08-2021 09:38:48

4205; Hoang thi thuyet

           100,000

27-08-2021 09:39:44

TRAN NGUYET ANH ung ho ms 4205 c Hoang Thi Thuyet dt 0825607688

          500,000

27-08-2021 09:54:21

ung ho ms 4205

           200,000

27-08-2021 10:00:49

ms 4205; chi Hoang Thi Thuyet tinh Bac Kan

             50,000

27-08-2021 10:02:22

ma so 4025 Hoang Thi Thuyet sdt 0825607688 tinh Bac Can

           200,000

27-08-2021 10:26:08

LPT ung ho ms 4205 Chi Hoang Thi Thuyet

             50,000

27-08-2021 10:33:04

PHAM THI HIEU THAO gui tang ms 4205

           100,000

27-08-2021 10:39:39

ung ho 4205 hoang thi thuyet

           200,000

27-08-2021 10:42:41

MS 4205 chi Hoang Thi Tuyet

           100,000

27-08-2021 11:03:19

ung ho ms 4205

       1,000,000

27-08-2021 11:08:21

ung ho Ma so 4205 Chi Hoang Thi Thuyet

           200,000

27-08-2021 11:26:50

xin ung ho ms4205

           200,000

27-08-2021 11:53:28

Ma so 4205 chi Hoang Thi Thuyet

           100,000

27-08-2021 12:00:18

Gui ong Ma Dac Sy ma so 4203 Tinh Thai Nguyen ( 0868890057)

           100,000

27-08-2021 12:39:33

CT DEN: 123905661303 4205 hoang thi tuyet FT21239558200289

           300,000

27-08-2021 12:49:39

So GD goc: 10009487 UH ca so 4205

           500,000

27-08-2021 12:53:55

CT DEN: 123905740419 DANG THI HOA CHUYEN Cho anh Nong Van Chuyen Tru xa Con Minh huyen Na Ri Tinh Bac Kan

           200,000

27-08-2021 13:02:15

NGUYEN THI HONG Chuyen tien ma so 4205 Chi Hoang Thi Tuyet DC thon ban lai xa Na Ri Tinh Bac Can

           300,000

27-08-2021 13:11:27

4179; le thi nam

           100,000

27-08-2021 13:13:00

4197; phan thi hong chuyen

           100,000

27-08-2021 13:13:43

CT DEN: 123906686355 Ung ho chi Thuyet 4205 FT21239421341275

           200,000

27-08-2021 13:29:21

ung ho c Thuyet ma so 4205

           200,000

27-08-2021 13:36:08

4205

           300,000

27-08-2021 13:41:02

CT DEN: 123913556475 Ung ho Ma so 4205 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,500

27-08-2021 13:48:09

ung ho ma 4205

           200,000

27-08-2021 14:03:59

0201000707456; anh Nguyen Trung

           500,000

27-08-2021 14:04:55

DUONG THI KIM XA ung hocon chiThuyet

           300,000

27-08-2021 14:12:30

CT DEN: 123907729955 Ung ho MS4201 Nguyen Dang Luan - Thon Luu Tu - Xa Hoa Dong - Dong Son - Thanh Hoa FT21239782803606

           300,000

27-08-2021 14:14:35

CT DEN: 123907731698 Ung ho Ms4205 Hoang Thi Tuyet - Thon Ban Lai - xa Con Minh - Na Ri - Bac Kan FT21239662893108

           200,000

27-08-2021 14:23:29

ma so 4205 chi hoang thi thuyet

           100,000

27-08-2021 14:30:42

4205;

           100,000

27-08-2021 14:37:24

4204; Nguyen Thi Huoi

           100,000

27-08-2021 14:52:21

4205; chi giang ung ho em chuyen

           100,000

27-08-2021 15:09:48

Ba Nam Tan Phuoc; TG ung ho 4205 chi Tuyet; chau Chuyen

           500,000

27-08-2021 15:54:17

ung ho 4205 chi hoang thi thuyet

             10,000

27-08-2021 16:01:29

CT DEN: 123909840036 Ung ho ms 4205 Hoang Thi Thuyet FT21239080834810

           200,000

27-08-2021 16:14:08

Le Hoang Linh ung ho MS 4205

             50,000

27-08-2021 16:50:33

Ung ho chi Hoang Thi Thuyet ma so 4205

           200,000

27-08-2021 17:14:44

GDNDHT ung ho MS 4199

       1,000,000

27-08-2021 17:24:41

PHAM GIA TU giup Ms 4182

             50,000

27-08-2021 17:25:05

PHAM GIA TU giup Ms 4183

             50,000

27-08-2021 17:25:26

PHAM GIA TU giup Ms 4184

             50,000

27-08-2021 17:25:49

PHAM GIA TU giup Ms 4185

             50,000

27-08-2021 17:26:11

PHAM GIA TU giup Ms 4186

             50,000

27-08-2021 17:26:34

PHAM GIA TU giup ms 4187

             50,000

27-08-2021 20:16:02

ung ho Ma so 4205 Hoang Thi Thuyet

          200,000

27-08-2021 20:18:40

CT DEN: 123920248146 4199

           500,000

27-08-2021 20:26:01

Ung ho MS 4205

           200,000

27-08-2021 20:27:19

Ung ho MS 4201

           200,000

27-08-2021 21:48:20

CT DEN: 123990932244 Ung ho ma so 4205 em Tit ung ho anh

           200,000

27-08-2021 21:49:33

ung ho ms 4190

             50,000

27-08-2021 22:19:26

ung ho ma so 4204

             50,000

28-08-2021 00:40:46

CT DEN: 124016323460 ung ho ma 4204; thoi gian GD: 27/08/2021 23: 20: 48

           500,000

28-08-2021 00:41:02

CT DEN: 124016323759 ung ho ma 4202; thoi gian GD: 27/08/2021 23: 22: 57

           300,000

28-08-2021 00:44:04

; quan;   thoi gian GD: 27/08/2021 23: 52: 04

               5,000

28-08-2021 05:13:10

CT DEN: 124005039052 4205

             50,000

28-08-2021 05:14:07

CT DEN: 124005039122 4190

           100,000

28-08-2021 06:33:30

; luc

               5,000

28-08-2021 06:47:32

Giup do chi Thuyet Ma so 4205

           500,000

28-08-2021 06:56:16

ung ho chi Hoang Thi Thuyet

           300,000

28-08-2021 06:58:34

CVT ( tan) giup do chi Thuyet; ms 4205

           300,000

28-08-2021 08:38:57

NGUYEN QUANG HUNG Kien Cuong Viet Nam

       1,000,000

28-08-2021 08:49:45

MS 4199; Kien Cuong Viet Nam

             50,000

28-08-2021 08:56:15

LPT ung ho ms 4199 - 1 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

             50,000

28-08-2021 09:38:22

MS 4199 1; chuong trinh kien cuong viet nam

             28,000

28-08-2021 09:40:02

MS 4205; chi Hoang Thi Thuyet

             28,000

28-08-2021 12:16:07

CT DEN: 280155047684 UNG HO MA SO 4205

           500,000

28-08-2021 14:00:24

khach hang nuoc mam huong lien ung ho ms4204; ms4201; ms4205

           300,000

28-08-2021 16:57:53

LE HUU CHUC ung ho MS 4199 1 chuong trinh kien cuong VN

             50,000

28-08-2021 17:03:13

4203; Ma Dac Sy

           200,000

28-08-2021 17:04:09

4204; Nguyen Thi Huoi

           200,000

28-08-2021 17:47:11

ma so 4205 chi Hoang Thi Thuyet

           500,000

28-08-2021 19:41:07

41991; Kien Cuong Viet Nam

           200,000

28-08-2021 20:00:20

NGUYEN VAN KHANH ung ho ma so 4205

           300,000

28-08-2021 20:13:40

ung ho chuong trinh kien cuong viet nam ma so 4199 1

           200,000

28-08-2021 20:59:58

CT DEN: 124020158635 4199

           100,000

28-08-2021 21:23:14

ung ho chuong trinh Kien cuong Viet Nam ( ma so 4199 1)

           100,000

28-08-2021 22:09:14

NGUYEN THI KIM DUNG; truong DHCN Viet Tri ung ho Ma so 4199; 4200; 4195;   4203

       2,000,000

28-08-2021 22:48:43

MS 4200; benh nhan Xom chay than; Ha Noi

           200,000

29-08-2021 00:54:38

CT DEN: 124001875530 Ung ho ma so 4190 1 chau Tit ung ho;   thoi gian GD: 28/08/2021 23: 19: 49

           200,000

29-08-2021 00:54:52

CT DEN: 124001876063 Ung ho ma so 4199 1 chau Tit ung ho;   thoi gian GD: 28/08/2021 23: 21: 21

           200,000

29-08-2021 09:06:58

CT DEN: 124102094531 Ung ho ms 4206 mong duoc binh an FT21242834117432

           500,000

29-08-2021 09:09:57

ung ho ms 4204 ( nguyen thi huoi)

          100,000

29-08-2021 09:12:59

CT DEN: 124109154903 ma so 4206 ung ho truong thi le

             50,000

29-08-2021 10:16:09

Bui Hai Ly o Bac Ninh ung ho ma so 4199

           500,000

29-08-2021 10:20:06

CT DEN: 124103149550 Ung ho chi Le ms 4206 FT21242420659126

       1,000,000

29-08-2021 10:42:44

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4206; chi Truong Thi Le

           100,000

29-08-2021 12:07:32

CT DEN: 124105119348 Ung ho ma so 4206 truong thi le

           200,000

29-08-2021 12:08:11

MS 4206 TRUONG THI LE

           100,000

29-08-2021 14:25:20

; bang

               5,000

29-08-2021 15:31:59

MS 4206; chi Truong Thi Le

             38,000

29-08-2021 15:32:45

LPT ung ho ms 4206 Chi Truong Thi Le

             50,000

29-08-2021 15:45:11

CT DEN: 124108383834 Ung ho ma so 4206 FT21242581389742

           100,000

29-08-2021 15:53:43

CT DEN: 124115629291 4206

           100,000

29-08-2021 15:54:20

4206; Truong Thi Le

           200,000

29-08-2021 16:25:10

DOAN TRONG THUYET Chuyen tien ung ho MS 4194

           100,000

29-08-2021 16:26:04

Ung ho MS 4195

           100,000

29-08-2021 16:26:56

Ung ho MS 4196

           100,000

29-08-2021 16:28:00

Ung ho MS 4198

           100,000

29-08-2021 16:29:56

Ung ho MS 4201

           100,000

29-08-2021 17:59:18

Ma so 4206 chi Truong Thi Le

           100,000

29-08-2021 18:20:44

; khai

               5,000

29-08-2021 19:00:44

ms 4206; me con chi Truong Thi Le dang chay than

           100,000

29-08-2021 20:46:02

; quan

              5,000

29-08-2021 21:00:24

Ma so 4206; Truong Thi Le; My Duc;   Hanoi

           200,000

29-08-2021 21:07:21

ung ho chi Le. ma so 4206.   chuc hai me con giu suc khoe

           100,000

29-08-2021 21:09:02

ma so 4199. ung ho chuong trinh kien cuong Viet Nam

           100,000

29-08-2021 21:24:59

ung ho chi Truong Thi Le; ma so 4206

           100,000

29-08-2021 21:38:58

CT DEN: 124114682769 Ung ho Ma so 4206, Truong Thi Le FT21242426574810

           100,000

29-08-2021 23:01:39

CT DEN: 124123733980 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT   - UNG HO MA SO 4206 CHI LE - 290821 - 23: 01: 38 733980

           500,000

29-08-2021 23:01:48

CT DEN: 290155393723 Chuyen tien cho Ma so 4205

           800,000

29-08-2021 23:03:12

ms 2887; pham thi by

           300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 23/08/2021   - 29/08/2021

 

23/08/2021

MB ( 712732) ( TRUONG VAN HIEN ung ho ma so 4203)

           300,000

23/08/2021

MB ( 712683) ( TRUONG VAN HIEN ung ho ma so 4201)

           300,000

23/08/2021

150848 - Ung ho Ma so 4203 Ong Ma Dac SyDia chi To dan pho Giang Binh thi tran Giang Tien huyen Phu Luong tinh Thai NguyenDT 0868890057

       1,000,000

23/08/2021

MB ( 661959) ( DUONG THI SAO MAI chuyen khoan cho ma 4203)

           100,000

23/08/2021

MB ( 633424) ( NGUYEN NGOC TUYEN chuyen khoan ung ho ong Ma Dac Sy, ma so 4203)

           300,000

23/08/2021

MB ( 497342) ( NGUYEN VAN TAI chuyen khoan ung ho ms4202)

           200,000

23/08/2021

MB ( 425183) ( Nhan ung ho ms 4202)

           100,000

23/08/2021

MB ( 384943) ( Ung ho ma so 4202 a Hung)

           500,000

23/08/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 328159 - Agribank; 1400206035022; 4201

           100,000

23/08/2021

MB ( 351147) ( LAI QUANG HIEP chuyen khoan ung ho ma 4201 ong nguyen dang luan)

           300,000

23/08/2021

MB ( 350483) ( UNG HO A TRAN CONG NHA MS 4193)

           200,000

23/08/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 463063 -

           500,000

23/08/2021

MB ( 357478) ( Ung ho hoan canh 4201. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           100,000

23/08/2021

MB ( 374067) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4202 vo trung hung)

           100,000

23/08/2021

MB ( 377890) ( NGUYEN TRONG HUY giup do ma so 4202 anh Vo Trung Hung)

           200,000

23/08/2021

MB ( 392574) ( Ung ho Ma so 4187)

             20,000

23/08/2021

MB ( 392823) ( Ung ho Ma so 4186)

             20,000

23/08/2021

MB ( 393059) ( Ung ho Ma so 4185)

             20,000

23/08/2021

MB ( 393218) ( Ung ho Ma so 4184)

             20,000

23/08/2021

MB ( 393406) ( Ung ho Ma so 4182)

             10,000

23/08/2021

MB ( 393589) ( Ung ho Ma so 4195)

             30,000

23/08/2021

MB ( 393745) ( Ung ho Ma so 4194)

             10,000

23/08/2021

782265 - Agribank; 1400206035022; Ma so 4202 Anh Vo Trung Hung

           100,000

23/08/2021

MB ( 396443) ( 4201)

           100,000

23/08/2021

237710 - Agribank; 1400206035022; LE THANH PHONG chuyen khoan ma so 4201 ong Nguyen dang luan

           200,000

23/08/2021

MB ( 419434) ( Toi xin gui ung ho Ma so 4202 Anh Vo Trung Hung   nho bao Dan tri chuyen giup.     Nam Mo A Di Da Phat )

           100,000

23/08/2021

614573 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4202   - Bo con anh Vo Trung Hung

           200,000

23/08/2021

MB ( 420338) ( Ms 4201. Gui em Bui Thi Huyen Trang. Mong em hoc thanh tai va hieu thao de phung duong ong ba nhe. )

           300,000

23/08/2021

MB ( 422738) ( Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang)

           200,000

23/08/2021

MB ( 448942) ( PHAM VAN CHI chuyen khoan ung ho   ms 4201 ong nguyen van luan ong ngoai trang)

             50,000

23/08/2021

MB ( 456986) ( Ung ho 4202)

           200,000

23/08/2021

MB ( 458761) ( HA PHUC HAU chuyen khoan ung ho Trang)

             50,000

23/08/2021

MB ( 478397) ( Ms 4202 Vo Trung Hung)

       1,000,000

23/08/2021

MB ( 478790) ( 4200 Benh nhan Xom chay than)

       1,000,000

23/08/2021

MB ( 479106) ( Ms 4196 Nguyen Van Tan)

       1,000,000

23/08/2021

MB ( 479343) ( Ms 4195 Dao Thi Hue)

       1,000,000

23/08/2021

515485 - Agribank; 1400206035022; 4201 ong Nguyen Dang Luan

           300,000

23/08/2021

MB ( 505227) ( NGUYEN THI PHUONG chuyen khoan ung homs 4202)

           200,000

23/08/2021

MB ( 511325) ( Ung ho MS 4202 - ung ho anh Vo Trung Hung)

         200,000

23/08/2021

MB ( 555791) ( PHAM VAN CHI chuyen khoan ung ho   ms 4203 ma dac sy)

           100,000

23/08/2021

878596 - Agribank; 1400206035022; PHAM THI MAI ANH ck ms 4203 O Ma Dac Sy

           400,000

23/08/2021

MB ( 583534) ( VO THI TAM chuyen khoan)

           200,000

23/08/2021

MB ( 597219) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4203 ma dac sy)

           100,000

23/08/2021

MB ( 637190) ( Uh ms 4203 ong ma dac sy)

           300,000

23/08/2021

MB ( 649277) ( Ung ho 4203)

          100,000

23/08/2021

MB ( 649798) ( Ung ho 4202)

           100,000

24/08/2021

MB ( 714839) ( LE VINH KHANH chuyen khoan)

           100,000

24/08/2021

MB ( 712967) ( Be Lam Nguyen ung ho MS 4202 Anh Vo Trung Hung)

           200,000

24/08/2021

MB ( 716511) ( Ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy)

           100,000

24/08/2021

MB ( 716896) ( Nam Mo A Di Da Phat, toi xin gui ung ho Ma so 4203?ong Ma Dac Sy, nho Dan Tri chuyen giup. )

           200,000

24/08/2021

MB ( 740610) ( NGUYEN THI HOE Trang Duong Diep chuyen khoan ung ho kien cuong Viet Nam)

           500,000

24/08/2021

101287 - Agribank; 1400206035022; Ung ho Ong Ma Dac Sy ms 4203

           100,000

24/08/2021

166877 - Agribank; 1400206035022; DOAN THI LIEN chuyen khoan M4193 Tran Cong Nha

           100,000

24/08/2021

MB ( 813744) ( VU HAI HUONG Hung Yen ung ho ma so 4201 chau Trang)

           200,000

24/08/2021

052474 - Agribank; 1400206035022; ho cho cho chau

       1,000,000

24/08/2021

MB ( 879742) ( ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy)

           100,000

24/08/2021

MB ( 882325) ( Ma so 4203 )

           150,000

24/08/2021

MB ( 888895) ( ung ho ma so 4202 anh Vo Trung Hungw)

           200,000

25/08/2021

MB ( 108264) ( Ung ho 4204)

           300,000

25/08/2021

MB ( 028558) ( Ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi)

           100,000

25/08/2021

MB ( 001759) ( TRUONG THI HONG TUOI chuyen khoan ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi)

           100,000

25/08/2021

MB ( 001214) ( ms 4204, chi nguyen thi huoi, ganh hao,   dong hai, bac lieu)

           500,000

25/08/2021

MB ( 915251) ( AN THI THUY VAN chuyen khoan ung ho ma so 4195)

           200,000

25/08/2021

MB ( 926686) ( ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi)

           200,000

25/08/2021

MB ( 937117) ( ung ho ma so 4204 Nguyen Thi Huoi)

           200,000

25/08/2021

MB ( 940553) ( DO THANH TU ck ung ho ms 4201)

           200,000

25/08/2021

MB ( 948797) ( TRIEU NGOC TRUONG ung ho ma 4204)

             50,000

25/08/2021

372672 - Agribank; 1400206035022; Ung ho chi Nguyen Thi Huoi ms 4204

           100,000

25/08/2021

450121 - Agribank; 1400206035022; MS 4204 Nguyen Thi Huoi Bac Lieu

           400,000

25/08/2021

MB ( 964878) ( Ung ho gd chi Nguyen Thi Huoi. Ap 1, Ganh Hao,   Dong Hai, Bac Lieu)

           200,000

25/08/2021

MB ( 973850) ( ung ho ma so 4204 c Huoi)

             50,000

25/08/2021

MB ( 975712) ( 4240 chi Nguyen Thi Huoi)

           100,000

25/08/2021

MB ( 979899) ( NGUYEN MINH QUAN chuyen khoan nguyen thi huoi. ma so4204)

           100,000

25/08/2021

MB ( 987509) ( ung ho   ms 4204 NguyenThi Huoi)

           200,000

25/08/2021

544824 - Agribank; 1400206035022; DOKIMDUNG UH MS 4204

           200,000

25/08/2021

MB ( 998149) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4204 nguyen thi huoi)

          100,000

25/08/2021

MB ( 002073) ( NGUYEN DANG HUNG chuyen khoan ung ho ma so 4204 chi nguyen thi HUOI)

           100,000

25/08/2021

813662 - Agribank; 1400206035022; HOANG TRUNG HIEU chuyen khoan

             50,000

25/08/2021

MB ( 080626) ( HOANG NGOC OANH chuyen khoan ung ho ma so 4194)

           100,000

25/08/2021

MB ( 096493) ( Ung ho Ms 4204 chi Nguyen Thi Huoi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             10,000

26/08/2021

MB ( 127483) ( Ung ho 4199)

           200,000

26/08/2021

MB ( 134326) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4199 kien cuong viet nam)

           100,000

26/08/2021

MB ( 142107) ( Ung ho CT Nhan ai)

           300,000

26/08/2021

MB ( 149190) ( DINH MANH HA chuyen khoan ma so 4199)

           100,000

26/08/2021

MB ( 150244) ( ma so 4204)

           100,000

26/08/2021

MB ( 241893) ( VU DUC HIEU ung ho ma so 4204)

             50,000

26/08/2021

UNG HO TIEN MA SO 4203 ONG MA DUC SY TDP GIANG BINH, THI TRAN GIANG TIEN, HUYEN PHU LUONG, THAI NGUYEN - SDT 0868890057

           500,000

26/08/2021

MB ( 272465) ( MS 4203 giup ong MA DAC SY 200K. MS 4204 giup chi NGUYEN THI HUOI 200K. )

           400,000

26/08/2021

MB ( 278471) ( ung ho ong Ma Dac Sy - ma so 4203)

           100,000

27/08/2021

MB ( 320184) ( Ung ho MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi mong chau som khoe benh)

           300,000

27/08/2021

MB ( 322068) ( ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi. chuc con mau khoi. )

           500,000

27/08/2021

MB ( 322806) ( ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy)

           500,000

27/08/2021

474718 - Agribank; 1400206035022; Hoang Thi Thuyet ma so 4205

           100,000

27/08/2021

MB ( 343821) ( ct cho MS 4205 HOANG THI THUYET)

           200,000

27/08/2021

523017 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN TIEN TUAN ung ho ms 4205 H T TUYET

           100,000

27/08/2021

MB ( 344217) ( NGUYEN THI HANG ung ho ms 4205 chi Hoang Thi Thuyet)

           100,000

27/08/2021

644158 - Agribank; 1400206035022; ung ho ma 4205

           100,000

27/08/2021

660121 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN HOANG NGAN chuyen tien ung ho chau Trang Ong Nguyen Dang Luan MS 4201

           200,000

27/08/2021

MB ( 351847) ( ung ho ma so 4205)

           100,000

27/08/2021

704490 - Agribank; 1400206035022; Ung ho Ma so 4205 chi Hoang Thi Thuyet thon Ban Lai xa Con Minh huyen Na Ri tinh Bac can

           100,000

27/08/2021

MB ( 359510) ( ung ho ma so 4205 chi Hoang Thi Thuyet)

           500,000

27/08/2021

913190 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4204 Nguyen Thi Huoi

         200,000

27/08/2021

MB ( 363690) ( Ung ho ma so 4205. )

             10,000

27/08/2021

MB ( 380006) ( Dang kim Oanh ck ung ho ma so 4205 chi Hoang thi Thuyet)

           500,000

27/08/2021

352815 - Agribank; 1400206035022; NGO TAT THANG chuyen khoan

             50,000

27/08/2021

MB ( 383032) ( TON NU THU HANG chuyen khoan ung ho gia dinh ong si )

           100,000

27/08/2021

MB ( 396472) ( Ung ho ms 4205 chi Hoang Thi Thuyet mong em som binh phuc)

           200,000

27/08/2021

MB ( 407428) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4205 hoang thi thuyet)

           100,000

27/08/2021

182978 - Agribank; 1400206035022; NQHung giup 4199 tui an sinh

       5,000,000

27/08/2021

193283 - Agribank; 1400206035022; NQHung guip 6 ms moi ms 300k 4201 4202 4200 42034205 4204

       1,800,000

27/08/2021

CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 4205 CHI HOANG THI THUYET THON BAN LAI XA CON MINH HUYEN NARI TINH BAC KAN - SDT 0825607688

           350,000

27/08/2021

419614 - Agribank; 1400206035022; TRAN THI HONG chuyen khoan ung ho ma so 4205 hoang thi thuyet ban lai xa con minh na ri bac can

           300,000

27/08/2021

MB ( 489104) ( PHAM VAN CHI chuyen khoan ung ho   ms 4205 hoang thi thuyet)

             50,000

28/08/2021

MB ( 546371) ( UH chi Thuyet MS4205)

            70,000

28/08/2021

MB ( 543851) ( PHAM VAN TRUNG ung ho bao Dan tri lam tu thien)

           300,000

28/08/2021

MB ( 536845) ( HOA TRUNG TUYEN chuyen khoan)

           123,456

28/08/2021

850017 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI MINH HANG ung ho ma so 4190 giup LD ngheo ve que tranh dich

           100,000

28/08/2021

MB ( 581381) ( thu thao ung ho ms 4204 chi huoi)

           200,000

28/08/2021

MB ( 581861) ( thu thao ung ho ms 4203 ong sy)

           200,000

28/08/2021

MB ( 623214) ( Tamlongnhaai MS 4199 - 1)

           200,000

28/08/2021

MB ( 681873) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4199 1 chuong trinh kien cuong viet nam)

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 23/08/2021   - 29/08/2021

 

23/08/2021 01:23:41

REM Tfr Ac: 3761 000 0336689 LU DUC LUU ma so 4202 anh Vo Trung Hung Transaction at date 2021 - 08 - 22 - 23. 23. 42

             50,000

23/08/2021 01:25:20

REM Tfr Ac: 1201 000 6123291 NGUYEN HONG KHUYEN Ma so 4201 Transaction at date 2021 - 08 - 23 - 00. 19. 27

           200,000

23/08/2021 07:00:30

REM TKThe : 000   000 605908, tai SeABank. ung ho hoan canh 4195 chuc cac con mau khoi benh - CTLNHIDI 000 0013 000 78688 - 11 - CRE - 002

             30,000

23/08/2021 07:01:46

REM TKThe : 000   000 605908, tai SeABank. ung ho hoan canh 4196 chuc gia dinh som vuot qua kho khan - CTLNHIDI 000 0013 000 79538 - 11 - CRE - 002

             20,000

23/08/2021 07:26:12

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4202

           200,000

23/08/2021 07:26:55

REM Tfr Ac: 2611 000 2470887 VU NGOC MINH ma so 4202 Anh Vo Trung Hung

           300,000

23/08/2021 07:37:09

REM Tfr Ac: 1211 000 0720804 CAO VAN CHINH ung ho ms 4201

           200,000

23/08/2021 07:48:31

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO ANH VO TRUNG HUNG MA SO 4202

             10,000

23/08/2021 08:50:53

REM Tfr Ac: 6801 000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4203Ong Ma Dac Sy

             50,000

23/08/2021 08:53:41

REM Tfr Ac: 5201 000 0031347 PHAM THI DUNG Chuyen tien ung ho ma so 4203

           200,000

23/08/2021 08:57:20

REM Tfr Ac: 2151 000 0023817 VAN THI THANH BINH 4203 ong Ma Dac Si

          100,000

23/08/2021 09:18:41

REM Tfr Ac: 3761 000 0336689 LU DUC LUU ma so 4203 ong Ma Dac Sy

             50,000

23/08/2021 09:30:11

REM Tfr Ac: 1501 000 0180385 NGUYEN THANH TUAN ung ho ms 4203

           100,000

23/08/2021 09:43:07

REM Tfr Ac: 2111 000 0960022 PHAM NGOC HOP Pham Ngoc Hop Ung ho Ms 4201, ong Nguyen Dang Luan, ong ngoai chau Trang

           200,000

23/08/2021 09:45:24

REM Tfr Ac: 4831 000 0318518 TRAN THI PHUONG THAO ung ho Ma Dac Sy ma so 4203

           200,000

23/08/2021 10:05:27

REM Tfr Ac: 4651 000 0102560 VU DUC TRANG Ung ho Ma Dac Sy Ms 4203

           200,000

23/08/2021 10:11:33

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho ms 4202 bo con anh vo trung hung

           300,000

23/08/2021 10:59:09

REM Tfr Ac: 5401 000 0335425 DAO THI MY LIEN ung ho ma so 4202 vo trung hung

           200,000

23/08/2021 10:59:16

REM Tfr Ac: 6311 000 0172537 TRUONG TUAN KIET Ung ho ma so 4202. Mong chau nhanh khoe.

           200,000

23/08/2021 11:00:19

REM Tfr Ac: 2221 000 5208417 NGO TRAN VAN KHANH ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy

           100,000

23/08/2021 11:02:36

REM Tfr Ac: 6561 000 0172556 NGUYEN VAN NHA giup do MS 4203 ong Ma Dac Sy bo chi Hoai

           300,000

23/08/2021 11:20:57

REM Tfr Ac: 2141 000 0488330 NGO HOAI NAM 4203 Ong Ma Dac Sy

       1,000,000

23/08/2021 11:31:16

REM Tfr Ac: 5011 000 0543612 TRINH VAN TUAN Ma so 4203, ong Ma Dac Sy, Giang Binh,   Giang Tien, Phu Luong, Thai Nguyen

       1,000,000

23/08/2021 11:33:38

REM Tfr Ac: 5011 000 0543612 TRINH VAN TUAN Ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan, Luu Tu, Dong Hoa,   Dong Son, Thanh Hoa

       1,000,000

23/08/2021 11:35:41

REM Tfr Ac: 5011 000 0543612 TRINH VAN TUAN ma so 4200, Benh nhan xom chay than, Ngoc Hoi,   Thanh Tri, Ha Noi

           500,000

23/08/2021 11:37:20

REM Tfr Ac: 5011 000 0543612 TRINH VAN TUAN Ma so 4198, Em Nguyen Thi Hieu, Xuan Phu,   Tho Xuan, Thanh Hoa

       1,000,000

23/08/2021 12:07:06

REM TKThe : 0620198694853, tai MB. Ho tro be Vo Nguyen Thien Bao - CTLNHIDI 000 001300832750 - 11 - CRE - 002

           500,000

23/08/2021 13:36:06

REM Tfr Ac: 6711 000   000 2991 NGUYEN ANH TUAN 4201

           300,000

23/08/2021 13:47:25

REM TKThe : 19027921820026, tai TCB. Ung ho 4203 Ma Dac Sy FT21235670432726 - CTLNHIDI 000 001301039325 - 11 - CRE - 002

           500,000

23/08/2021 14:23:06

REM Tfr Ac: 1201 000 0500610 VU LAP HIEN 4203 o Ma Dac Sy

           200,000

23/08/2021 14:41:52

REM Tfr Ac: 4821 000 0440788 NGUYEN THI SIM UH ma so 4201

           200,000

23/08/2021 14:43:06

REM Tfr Ac: 1231 000 0910025 NGUYEN THI THU HIEN Ung ho ma so 4201

           500,000

23/08/2021 14:46:22

REM Tfr Ac: 1251 000 0839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ms 4203 ong Ma dac Sy

         100,000

23/08/2021 15:12:20

REM Tfr Ac: 4511 000 0442654 LE CHI ANH ma so ho tro 4203

           500,000

23/08/2021 15:17:44

REM TKThe : 19028516966011, tai TCB. Ung ho ma so 4203 ma dac sy FT21235878450202 - CTLNHIDI 000 001301289312 - 11 - CRE - 002

           500,000

23/08/2021 15:19:38

REM Tfr Ac: 1111 000 0194761 VU VAN QUY ma 4201, Nguyen Dang Luan, ung ho chau Trang, Dong Son,   Thanh Hoa

           200,000

23/08/2021 15:50:07

REM Tfr Ac: 1681 000 0333443 PHAM THANH NHAN MS 4203

           200,000

23/08/2021 16:27:22

REM Tfr Ac: 3511 000 0582995 DANG THI NGOC Ung ho Ma so 4202

           100,000

23/08/2021 16:28:44

REM Tfr Ac: 6501 000 1362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4203 ong ma dac sy

           100,000

23/08/2021 16:39:38

REM Tfr Ac: 3781 000 0079711 PHAM QUOC PHONG Chuyen tien

             40,000

23/08/2021 17:10:45

REM Tfr Ac: 2601 000 1327202 LIEU THI LAN HUONG Ma so 4203 ong ma dac sy

           200,000

23/08/2021 17:43:20

REM TKThe : 17147668, tai VPB. Ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy - CTLNHIDI 000 001301778063 - 11 - CRE - 002

           200,000

23/08/2021 18:41:28

REM TKThe : 19030134169998, tai TCB. ma so 4203 FT21235010121900 - CTLNHIDI 000 001301930081 - 11 - CRE - 002

           500,000

23/08/2021 19:08:28

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms4194 em Dinh thi minh trang

           500,000

23/08/2021 19:11:51

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4198 em Nguyen Thi Hieu

           500,000

23/08/2021 19:15:48

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4203 ong Ma dac sy

           300,000

23/08/2021 19:20:42

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4201 ong nguyen Dang Luan

           300,000

23/08/2021 19:28:59

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4195 chi Dao thi Hue

           300,000

23/08/2021 19:30:20

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4202 anh vo Trung Hung

           300,000

23/08/2021 19:42:47

REM Tfr Ac: 2611 000 0190286 BUI QUOC KHANH Ung ho Ma so 4201

           500,000

23/08/2021 20:08:00

REM Tfr Ac: 2201 000 0103832 NGUYEN VIET ANH Ung ho Ma so 4203 ong Ma Dac Sy, Thai Nguyen

           250,000

23/08/2021 20:28:36

REM Tfr Ac: 1261 000 0060091 VU THI THANH HUYEN ung ho ma 4203. Ong Ma Dac Sy

           200,000

23/08/2021 20:44:52

REM Tfr Ac: 4501 000 5583001 PHAM THI THANH THUY Ma so 4203. ong Ma Dac Sy.

           500,000

23/08/2021 20:53:10

REM Tfr Ac: 5211 000   000 1666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 4200

           100,000

23/08/2021 20:53:41

REM Tfr Ac: 5211 000   000 1666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 4201

           100,000

23/08/2021 20:54:07

REM Tfr Ac: 5211 000   000 1666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 4202

           100,000

23/08/2021 20:54:35

REM Tfr Ac: 5211 000   000 1666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 4203

           100,000

23/08/2021 21:20:54

REM Tfr Ac: 1401 000 0402138 O@L 026001 212201 0 0 92260257 Ung ho anh Vo Trung Hung MS 4202

           500,000

23/08/2021 21:44:20

REM Tfr Ac: 2611 000 2609937 NGUYEN TUAN NAM ung ho A Hung ma so 4202

           300,000

23/08/2021 21:55:20

REM Tfr Ac: 1211 000 0720804 CAO VAN CHINH ung ho ms 4203

           200,000

23/08/2021 22:31:01

REM TKThe : 231160108, tai VPB. Ma so 4202 Vo Trung Hung - CTLNHIDI 000 001302414306 - 11 - CRE - 002

           500,000

23/08/2021 22:38:33

REM Tfr Ac: 1221 000 0548456 NGUYEN TUAN DUNG ma so 4202 anh Vo Trung Hung

           500,000

23/08/2021 22:58:03

REM Tfr Ac: 1181 000 3667988 NGUYEN MINH HIEU Chuyen tien ung ho ms 4203

           300,000

24/08/2021 01:41:42

REM Tfr Ac: 1301 000 0442344 LUONG MINH BINH ung ho anh Vo Trung Hung va chau Vo Nguyen Thien Bao Transaction at date 2021 - 08 - 23 - 23. 21. 23

           500,000

24/08/2021 01:42:34

REM Tfr Ac: 1111 000 0067678 NGUYEN VAN NHA giup do ms 4202 anh Vo Trung Hung Transaction at date 2021 - 08 - 23 - 23. 44. 47

           350,000

24/08/2021 01:42:46

REM Tfr Ac: 3101 000 0852857 NGUYEN HA NAM ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan Transaction at date 2021 - 08 - 23 - 23. 51. 45

           300,000

24/08/2021 01:43:19

REM Tfr Ac: 3211 000 0307904 NGUYEN THANH LUAN UNG HO MA SO 4203 Transaction at date 2021 - 08 - 24 - 00. 12. 58

           500,000

24/08/2021 04:11:55

REM Tfr Ac: 6701 000 0896814 LUONG THANH BINH Chuyen tien ma so 4202

           100,000

24/08/2021 05:52:49

REM Tfr Ac: 1201 000 0320836 DO THUY DUONG CT ung ho ong Ma Dac Sy MS 4203

           500,000

24/08/2021 07:46:18

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA UNG HO ONG MA DAC SY MA SO 4203

             10,000

24/08/2021 07:47:15

REM TKThe : 19035142610018, tai TCB. Tro giup ms 4202 vo trung hung FT212369 40448129 - CTLNHIDI 000 001302614528 - 11 - CRE - 002

           100,000

24/08/2021 08:04:04

REM Tfr Ac: 3601 000 0085913 PHAN THI NHU HUONG Chuyen tien giup ma so 4203

           200,000

24/08/2021 09:12:50

REM TKThe : 05957026996, tai SCB. ung ho chu ma dac sy ms 4203, dao thi hue ms 4195 - CTLNHIDI 000 001302792363 - 11 - CRE - 002

          100,000

24/08/2021 09:52:39

REM Tfr Ac: 1251 000 0924905 PHAM THI HUONG ma 4199 kien cuong viet nam

       1,000,000

24/08/2021 10:06:49

REM UNG HO VAO CT Nhan ai CAC MA SO DA GUI CHO HUNG

     13,500,000

24/08/2021 10:59:50

REM TKThe : 6777776999999, tai MB.   Hoang thi thuy ung ho ct Kien Cuong Viet Nam - CTLNHIDI 000 001303051054 - 11 - CRE - 002

           200,000

24/08/2021 11:02:17

REM TKThe : 6777776999999, tai MB. Hoang Thi Thuy ung ho ct Van Bua Com Nghia Tinh - CTLNHIDI 000 001303055535 - 11 - CRE - 002

           200,000

24/08/2021 16:05:03

REM TKThe : 060198892354, tai Sacombank. Ung ho MS 4202 Vo Trung Hung - CTLNHIDI 000 001303774662 - 11 - CRE - 002

           500,000

24/08/2021 16:20:29

REM Tfr Ac: 1221 000 0663067 VU THU HIEN Ung ho ong Luan MS 4201

           500,000

24/08/2021 16:24:37

REM Tfr Ac: 1221 000 0663067 VU THU HIEN ung ho chau Chuyen MS 4197

           500,000

24/08/2021 17:21:50

REM Tfr Ac: 1241 000 1252143 BUI THU HA Ct ung ho ms 4203 Ma Dac Sy

         500,000

24/08/2021 18:25:53

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG NGUYEN VAN HOANG UH MS 4203 MA DAC SY 300 k 24. 8. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN. NGUYEN HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

          300,000

24/08/2021 18:28:14

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG NGUYEN NGOC DUNG UH MS 4203 MA DAC SY la 300 k ngay 24. 8. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT CUU KHO CUU NAN. NGUYEN DEM CONG SUC HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

          300,000

24/08/2021 19:33:33

REM Tfr Ac: 1501 000 0066430 NGUYEN TIEN THANH Ung ho ma so 4203

           100,000

25/08/2021 01:58:16

REM Tfr Ac: 2201 000 0901072 NGUYEN NGOC VUONG ung ho   hoan canh ms4203 Transaction at date 2021 - 08 - 25 - 01. 14. 30

           500,000

25/08/2021 01:58:19

REM Tfr Ac: 2201 000 0901072 NGUYEN NGOC VUONG ung ho hoancanh ms4201 Transaction at date 2021 - 08 - 25 - 01. 19. 11

       1,000,000

25/08/2021 06:43:46

REM Tfr Ac: 2601 000 0567069 TRAN NGOC KHANH 4203 ung ho bac Ma dac sy

           200,000

25/08/2021 07:02:58

REM Tfr Ac: 4401 000 0523975 NGUYEN MANH HOANG ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi, Bac Lieu.

           500,000

25/08/2021 07:30:23

REM Tfr Ac: 6501 000 0078379 DUONG TRUONG HAI ung ho chau Nguyen Thanh Duong

           500,000

25/08/2021 07:35:17

REM Tfr Ac: 5201 000 0463311 PHAM THU HOAI ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           200,000

25/08/2021 07:38:23

REM Tfr Ac: 5141 000 0011168 TRUONG QUANG HOP ung ho gd chi Huoi

          200,000

25/08/2021 07:42:55

REM TKThe : 19032249889016, tai TCB. Ung ho ma so 4204 FT21237936206042 - CTLNHIDI 000 001304910461 - 11 - CRE - 002

           200,000

25/08/2021 07:44:25

REM Tfr Ac: 6511 000 1157144 NGUYEN THI NGOC KIEU Ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           200,000

25/08/2021 07:47:49

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4204

           200,000

25/08/2021 07:48:56

REM Tfr Ac: 3621 000 0037185 DAO THI THUY UH 4204 Nguyen Thi Huoi

           300,000

25/08/2021 07:55:53

REM Tfr Ac: 1241 000 2180265 NGUYEN MINH TIEN Ung ho ma so 4204

           200,000

25/08/2021 07:56:31

REM Tfr Ac: 7211 000 0356416 NGUYEN THI HIEN Chuyen tien MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi o Bac Lieu

           100,000

25/08/2021 08:04:12

REM Tfr Ac: 3211 000 0939583 VU THI MAI ANH ung ho ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi

             50,000

25/08/2021 08:04:38

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE MINH HIEU UNG HO CHI NGUYEN THI HUOI MA SO 4204

             10,000

25/08/2021 08:26:26

REM Tfr Ac: 2131 000 0874871 NGUYEN THI THU HONG Ung ho chi Huoi, Ma so 4204

           200,000

25/08/2021 08:29:00

REM Tfr Ac: 3761 000 0336689 LU DUC LUU ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi

             50,000

25/08/2021 08:30:33

REM Tfr Ac: 5321 000 0178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ma so 4204 nguyen thi huoi

           100,000

25/08/2021 08:37:41

REM Tfr Ac: 1861 000 0156998 DINH MINH HOANG ung ho chi Nguyen Thi Huoi, MS 4204

           500,000

25/08/2021 08:38:16

REM Tfr Ac: 5101 000 0351705 THAI THI VIET HA ung ho ms 4204

           200,000

25/08/2021 08:41:30

REM Tfr Ac: 2221 000 0668140 PHAM XUAN THANG 4204 Ung ho chi Huoi

           200,000

25/08/2021 08:47:46

REM TKThe : 121667 000 18, tai SCB. Ung ho MS4204 Nguyen Thi Huoi 0372 853810 - CTLNHIDI 000 001305031475 - 11 - CRE - 002

           150,000

25/08/2021 08:52:37

REM Tfr Ac: 4501 000 2807669 LE MINH TUAN Chuyen tien ung ho Ma so 4204, chi Nguyen Thi Huoi, Ganh Hao, Dong Hai,   Bac Lieu

          500,000

25/08/2021 09:14:22

REM Tfr Ac: 1681 000 0193902 THAI THI TINH ung ho ma so 4186 em pham thi thuan

           100,000

25/08/2021 09:15:31

REM Tfr Ac: 2201 000 0945991 NGUYEN THI MINH HUONG ung ho ma 4204 nguyen thi huoi Ap 1 thi tran Ganh hao huyen Dong hai tinh Bac lieu

           300,000

25/08/2021 09:28:38

REM Tfr Ac: 4321 000 0719085 NGUYEN THU HANG Chuyen tien ung ho ma so 4204

           500,000

25/08/2021 09:30:07

REM Tfr Ac: 2171 000 0070446 NGUYEN MINH DUC 4204 Nguyen Thi Huoi ap 1 ganh hao, dong hai, bac lieu

           200,000

25/08/2021 09:30:25

REM Tfr Ac: 6351 000 0714502 PHAN THI MY HANG Chuyen tien ung ho ma so 4204. chi Nguyen Thi Huoi

           100,000

25/08/2021 09:33:26

REM Tfr Ac: 1231 000 0475038 DO MINH HANG UNG HO GD C NGUYEN THI HUOI CHAU NGUYEN THANH DUONG

           200,000

25/08/2021 09:36:27

REM Tfr Ac: 6521 000 0378091 HUYNH TRAN TOAN THANG Ct giup chi nguyen thi huoi. ma so 4204. chuc be thanh duong som khoi benh

       2,000,000

25/08/2021 09:37:06

REM Tfr Ac: 7351 000 0501226 TRAN LINH VU 4204 NGUYEN THI HUOI

           200,000

25/08/2021 09:52:58

REM Tfr Ac: 6211 000 0519186 NGUYEN THI THANH HOA ma so 4204 chi nguyen thi huoi

           200,000

25/08/2021 09:58:13

REM Tfr Ac: 2111 000 0241888 NGUYEN VIET THANH ung ho ma so 4204, nguyen thi huoi

           200,000

25/08/2021 09:59:22

REM Tfr Ac: 6521 000 0696368 NGUYEN THI THUY AN ms 4204 nguyen thi huoi

           300,000

25/08/2021 10:11:18

REM Tfr Ac: 1201 000 0231947 TRINH NGOC LAN Chuyen tien ung ho chi Nguyen thi Huoi, ma so 4204, ap 1, thi tran Ganh hao, h.   Dong Hai, Bac Lieu

           200,000

25/08/2021 10:19:44

REM TKThe : 19033240170015, tai TCB. Ung ho ma so 4204 nguyen thu huoi FT21237405354912 - CTLNHIDI 000 001305301112 - 11 - CRE - 002

           100,000

25/08/2021 10:19:45

REM Tfr Ac: 1261 000 1250211 NGUYEN DUY KHANH Chuyen tien ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Huoi,   ma so 4204

           500,000

25/08/2021 10:37:08

REM Tfr Ac: 5021 000   000 2332 NGUYEN NAM TRUNG ung ho ms4203 ma dac sy

           500,000

25/08/2021 10:39:58

REM Tfr Ac: 4501 000 2432478 PHI VAN TUAN Ung ho chau Ma so 4204 Chi Nguyen Thi Huoi

           100,000

25/08/2021 10:41:59

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4203 ma dac sy

           100,000

25/08/2021 10:42:05

REM Tfr Ac: 4501 000 2432478 PHI VAN TUAN Ung ho Ma so 4203 Ong Ma Dac Sy

           100,000

25/08/2021 10:46:22

REM Tfr Ac: 1191 000 0777788 NGUYEN HUY HOANG ung ho MS4201

           100,000

25/08/2021 10:49:17

REM Tfr Ac: 4681 000 1535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           200,000

25/08/2021 10:52:32

REM Tfr Ac: 2161 000 0646479 VU THI NGOC ANH NGOC ANH GIUP DO CHI NGUYEN THI HUOI MS 4204

           500,000

25/08/2021 10:52:58

REM Tfr Ac: 2201 000 0187313 NGUYEN ANH VU ung ho ma so 4204, chi Nguyen Thi Huoi

       1,000,000

25/08/2021 10:59:03

REM Tfr Ac: 1231 000 0212262 VU CAM TU Ho tro hoan canh ma so 4204

         200,000

25/08/2021 11:00:57

REM Tfr Ac: 1191 000 0777788 NGUYEN HUY HOANG Chuyen tien ung bo MS 4179

           100,000

25/08/2021 11:05:30

REM Tfr Ac: 4831 000 0120768 PHAM MINH CHINH ung ho ma so 4197

           300,000

25/08/2021 11:06:07

REM Tfr Ac: 1191 000 0777788 NGUYEN HUY HOANG Chuyen tien ung ho MS 4178

           100,000

25/08/2021 11:10:11

REM Tfr Ac: 5811 000 1081322 NGUYEN DUY TRINH ung ho ms 4204 chi nguyen thi huoi

           100,000

25/08/2021 11:13:00

REM Tfr Ac: 5811 000 1081322 NGUYEN DUY TRINH ung ho ma so 4201 ong nguyen dang luan

           100,000

25/08/2021 11:15:41

REM Tfr Ac: 5811 000 1081322 NGUYEN DUY TRINH ung ho ma so 4200 benh nhan xom chay than

           100,000

25/08/2021 11:16:25

REM Tfr Ac: 2151 000 0228612 DO QUANG TUNG Dong gop quy Dan tri

       1,000,000

25/08/2021 11:16:37

REM Tfr Ac: 5811 000 1081322 NGUYEN DUY TRINH ung ho ma so 4203 ong ma dac sy

           100,000

25/08/2021 11:17:30

REM Tfr Ac: 5811 000 1081322 NGUYEN DUY TRINH ung ho ma so 4202 anh vo trung hung

           100,000

25/08/2021 11:56:10

REM Tfr Ac: 2201 000 2564125 NGUYEN TRUONG SINH Chuyen tien ung ho ma so 4204

           300,000

25/08/2021 12:20:48

REM Tfr Ac: 3231 000 0029169 VU THI THU HIEN UH MS 4204 C Nguyen Thi Huoi

           200,000

25/08/2021 13:14:49

REM Tfr Ac: 4831 000 0747404 TRAN THI GIANG Chuyen tien mong con nhanh khoe

             50,000

25/08/2021 13:29:31

REM TKThe : 19036411152011, tai TCB. MS 4204.   Mong gia dinh som hanh phuc FT21237109 000 098 - CTLNHIDI 000 001305773304 - 11 - CRE - 002

           300,000

25/08/2021 13:46:28

REM Tfr Ac: 4521 000 0664367 KIEU VAN DAI Ung ho chi Nguyen Thi Huoi. Bac Lieu. MS 4204

           300,000

25/08/2021 13:49:18

REM TKThe : 040063367968, tai Sacombank. IBFT giup ma so 4204 - CTLNHIDI 000 001305812028 - 11 - CRE - 002

           100,000

25/08/2021 13:49:37

REM Tfr Ac: 2141 000 0979490 NGUYEN THI DIEP OANH UH CHI NGUYEN THI HUOI MS. 4204

           100,000

25/08/2021 13:56:07

REM Tfr Ac: 2141 000 0471145 NGUYEN THI HONG VAN Chuyen tien ung ho ma 4204

             50,000

25/08/2021 14:07:53

REM TKThe : 19033715122010, tai TCB. Ung ho chi huoi co con bi ung thu hach FT21237636116232 - CTLNHIDI 000 001305852111 - 11 - CRE - 002

          500,000

25/08/2021 14:24:24

REM Tfr Ac: 1201 000 6758897 VU THI LAN UH Ma so 4204 Chi Nguyen Thi Huoi

           100,000

25/08/2021 14:43:17

REM Tfr Ac: 2131 000 0290662 VU THI HUE Chuyen tien ung ho MS 4204

           200,000

25/08/2021 14:53:25

REM Tfr Ac: 2221 000 1268455 DANG THI HONG GAM mong be Duong mau khoe

           100,000

25/08/2021 15:12:29

REM Tfr Ac: 2161 000 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 4204

           200,000

25/08/2021 15:33:27

REM Tfr Ac: 4241 000 0011047 LE XUAN HOA MS4204. NguyenThiHuoi. Ap1. GanhHao. DongHai. BacLieu.

           200,000

25/08/2021 15:39:23

REM Tfr Ac: 4321 000 0152857 TRAN VAN DIEN chau tran van dai o bac ninh ung ho

           200,000

25/08/2021 15:55:42

REM Tfr Ac: 1251 000 0839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ms 4204 chi Nguyen thi Huoi

           100,000

25/08/2021 15:59:56

REM TKThe : 601 000 14173933, tai SeABank. MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi - CTLNHIDI 000 001306185019 - 11 - CRE - 002

           200,000

25/08/2021 16:03:08

REM Tfr Ac: 2141 000 0023272 PHAM THI NGOC QUE Chuyen tien ung ho ma so 4203

           200,000

25/08/2021 16:04:00

REM Tfr Ac: 2141 000 0023272 PHAM THI NGOC QUE Chuyen tien ung ho ma so 4204

           100,000

25/08/2021 16:04:09

REM TKThe : 03201018940338, tai MSB. Ung ho ms 4204 - CTLNHIDI 000 001306199107 - 11 - CRE - 002

           100,000

25/08/2021 16:20:58

REM Tfr Ac: 1291 000 0035489 PHAM KHUONG DUY Chuyen tien ung ho ma so 4204 nguyen thi huoi

           100,000

25/08/2021 16:29:05

REM Tfr Ac: 1291 000 0035489 PHAM KHUONG DUY Chuyen tien ung ho ma so 4203 ma dac sy

           100,000

25/08/2021 16:31:04

REM Tfr Ac: 1291 000 0035489 PHAM KHUONG DUY Chuyen tien ung ho ma so 4201 nguyen dang luan

           100,000

25/08/2021 16:32:31

REM Tfr Ac: 1291 000 0035489 PHAM KHUONG DUY Chuyen tien ung ho ma so 4200 xom chay than

           100,000

25/08/2021 16:34:58

REM Tfr Ac: 1241 000 0104171 PHAM KHUONG DUY Chuyen tien ung ho ma so 4198 nguyen thi hieu

           100,000

25/08/2021 16:44:13

REM Tfr Ac: 2111 000 0291069 NGUYEN THI THU HUYEN Ung ho Ma so 4204

           500,000

25/08/2021 18:17:23

REM Tfr Ac: 2201 000 3313481 DANG THI MAI Ma so 4204. Mong gia dinh som qua khoi kho khan nay

           500,000

25/08/2021 18:24:40

REM Tfr Ac: 2201 000 3313481 DANG THI MAI Ma so 4203. mong gia dinh qua khoi kho khan

           500,000

25/08/2021 18:31:49

REM Tfr Ac: 2201 000 3313481 DANG THI MAI ma so 4201. mong chau Trang duoc khoe manh binh thuong.

       3,000,000

25/08/2021 18:51:54

REM Tfr Ac: 2611 000 3452587 NGUYEN VAN HUNG Ma so 4203 Co Suu ung ho

           200,000

25/08/2021 19:24:41

REM Tfr Ac: 3101 000 1869470 DINH XUAN HUNG ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy

           500,000

25/08/2021 19:27:21

REM Tfr Ac: 3101 000 1869470 DINH XUAN HUNG ung ho ms 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           300,000

25/08/2021 19:28:57

REM Tfr Ac: 3101 000 1869470 DINH XUAN HUNG ung ho ms 4202 anh Vo Trung Hung

           300,000

25/08/2021 19:31:51

REM Tfr Ac: 7371 000 0356332 PHAN KE NHAN Giup do chau Duong con chi Nguyen Thi Huoi Ms 4204 BLieu

           100,000

25/08/2021 20:57:46

REM Tfr Ac: 2171 000 2818299 NGO THAI DUONG Ung ho MS 4204 Chi Nguyen Thi Huoi

           250,000

25/08/2021 21:40:10

REM TKThe : 19033680878011, tai TCB. Ung ho 4204 Nguyen Thi Huoi Bac Lieu FT21238082002615 - CTLNHIDI 000 001307100650 - 11 - CRE - 002

           200,000

25/08/2021 21:48:31

REM Tfr Ac: 7411 000 0953026 HUYNH THANH CHI ung ho ma so 4204

           500,000

25/08/2021 22:25:25

REM Tfr Ac: 2221 000 0298121 NGUYEN THE VIET Ma 4201 Nguyen Dang Luan

           500,000

25/08/2021 22:27:59

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG TRAN THI CHAT UH MS 4204 C NGUYEN THI HUOI 300 k 25. 8. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN. NGUYEN HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

           300,000

26/08/2021 01:49:37

REM Tfr Ac: 1291 000 0067057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho   ma so 4203 Transaction at date 2021 - 08 - 25 - 23. 15. 27

            20,000

26/08/2021 01:51:25

REM Tfr Ac: 1221 000 1036255 PHAM PHU HIEN ms 4204 Transaction at date 2021 - 08 - 26 - 00. 11. 58

           100,000

26/08/2021 03:47:57

REM Tfr Ac: 6421 000 0348480 TRINH HOANG YEN Ma so 4204, chi Nguyen Thi Huoi. Ap 1,   thi tran Ganh Hao, huyen Dong Hai, tinh Bac Lieu

             50,000

26/08/2021 07:33:49

REM Tfr Ac: 2131 000 0883770 PHAN NGOC VIEN ma so 4203 ong Ma Dac Sy

           100,000

26/08/2021 07:46:38

REM Tfr Ac: 1511 000 0891903 NGUYEN NGOC SON Chuyen tien ung ho ma so 4204

           500,000

26/08/2021 07:47:10

REM Tfr Ac: 1511 000 0891903 NGUYEN NGOC SON Chuyen tien ung ho ma so 4203

           500,000

26/08/2021 07:47:48

REM Tfr Ac: 1511 000 0891903 NGUYEN NGOC SON Chuyen tien ung ho 4021

           500,000

26/08/2021 07:48:51

REM Tfr Ac: 1511 000 0891903 NGUYEN NGOC SON Chuyen tien ung ho ms 4200

           500,000

26/08/2021 07:49:58

REM Tfr Ac: 1511 000 0891903 NGUYEN NGOC SON Chuyen tien ung ho ms 4199

           500,000

26/08/2021 07:51:09

REM Tfr Ac: 1511 000 0891903 NGUYEN NGOC SON Chuyen tien ung ho 4198

           500,000

26/08/2021 08:05:30

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO CHUONG TRINH KIEN CUONG VIET NAM MA SO 4199

             10,000

26/08/2021 08:42:44

REM Tfr Ac: 4501 000 2432478 PHI VAN TUAN Ung ho Ma so 4199 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

           200,000

26/08/2021 08:44:58

REM Tfr Ac: 4501 000 2432478 PHI VAN TUAN Ung ho Ma so 4202 Anh Vo Trung Hung

           100,000

26/08/2021 08:45:23

REM Tfr Ac: 4551 000 0126965 TRAN PHUONG THAO TRAN PHUONG THAO UNG HO MS 4203

           200,000

26/08/2021 09:17:50

REM Tfr Ac: 6501 000 0871408 PHAM HUY THONG Chuyen tien giup do hoan canh so 4202

           100,000

26/08/2021 09:20:32

REM Tfr Ac: 6501 000 0871408 PHAM HUY THONG Chuyen tien giup do hoan canh so 4203

           100,000

26/08/2021 09:43:25

REM Tfr Ac: 3301 000 0123498 LY QUE ANH Chuyen tien ung ho CT Kien cuong VN

           500,000

26/08/2021 11:54:17

REM Tfr Ac: 1231 000 0330757 LE HANG NGA Chuyen tien Bac Nguyen Kim Thoa 405 Kim nguu Ha noi gui quy tam long nhan ai giuo do nhung hoan canh kho khan.

           500,000

26/08/2021 12:46:57

REM Tfr Ac: 5801 000 0314976 VO TRANG Chuyen tien ung ho ms 4204

           200,000

26/08/2021 12:55:17

REM Tfr Ac: 2201 000 3009647 TRAN HOANG NGAN ung ho MS 4203

           100,000

26/08/2021 13:04:19

REM Tfr Ac: 2131 000 0272970 LE THI HAI HIEN ung ho ms 4199

           500,000

26/08/2021 14:06:06

REM Tfr Ac: 3141 000 0050826 HUYNH ANH TUAN Ung ho chuong trinh Kien Cuong Viet Nam ma so 4199

           200,000

26/08/2021 14:50:45

REM Tfr Ac: 1221 000 0424404 LE DINH NGOC Tang tien ma so 4204

           300,000

26/08/2021 15:00:38

REM Tfr Ac: 3141 000 0050826 HUYNH ANH TUAN Ung ho chi Nguyen Thi Huoi ma so 4204 de chua benh cho con trai

           200,000

26/08/2021 15:19:14

REM TKThe : 19027672204026, tai TCB. Ung ho ma so 4204 FT21238421806090 - CTLNHIDI 000 001308471432 - 11 - CRE - 002

         100,000

26/08/2021 16:21:23

REM Tfr Ac: 1321 000 0123272 NGUYEN CONG HUAN Chuyen tien ho tro chau Duong MS 4204

           300,000

26/08/2021 16:41:31

REM Tfr Ac: 4821 000 0049857 BUI THI HUNG Chuyen tien ung ho ma 4204

           200,000

26/08/2021 19:45:11

REM Tfr Ac: 3681 000 0396745 DANG QUANG DAI ung ho ma so 4195

           100,000

26/08/2021 21:27:26

REM Tfr Ac: 3901 000 1053365 PHAM THI LOAN Chuyen tien

           100,000

26/08/2021 22:42:19

REM Tfr Ac: 1251 000 0895542 DOAN ANH NGUYET ms 4199 kien cuong viet nam

           100,000

27/08/2021 07:32:55

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA UNG HO CHI HOANG THI TIEP MA SO 4205

             10,000

27/08/2021 07:43:20

REM TKThe : 3 000 1011230889, tai MSB. Ma so 4205 chi Hoang Thi Thuyet Bac Kan - CTLNHIDI 000 001309770763 - 11 - CRE - 002

           200,000

27/08/2021 08:05:28

REM TKThe : 183556309, tai ACB. UNG HO MS 4205 C HOANG THI THUYET - 270821 - 08: 05: 27 207754 - CTLNHIDI 000 001309800741 - 11 - CRE - 002

         100,000

27/08/2021 08:13:07

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4205

           200,000

27/08/2021 08:35:32

REM Tfr Ac: 4521 000 0715973 THACH QUOC BAO Chuyen tien

           200,000

27/08/2021 08:38:00

REM TKThe : 0943728768, tai CAKE by VPBank. 019BAO DIEN TU DAN TRIUng ho MS 4205 chi Hoang Thi Thuyet - CTLNHIDI 000 001309860229 - 11 - CRE - 002

           150,000

27/08/2021 08:40:45

REM TKThe : 0943728768, tai CAKE by VPBank. 019BAO DIEN TU DAN TRIUng ho MS 4199 chuong trinh Kien Cuong Viet Nam - CTLNHIDI 000 001309865950 - 11 - CRE - 002

           200,000

27/08/2021 08:44:54

REM Tfr Ac: 4321 000 0588771 TRAN THI HOANG NHUNG Chuyen tien ung ho, MS4205. 200K, MS 4200. 300K

           500,000

27/08/2021 08:52:07

REM Tfr Ac: 6211 000 0081427 PHAM THI THU HIEN ung ho em nong van chuyen. mong binh an, phep mau se den voi em . cam on

           100,000

27/08/2021 08:52:17

REM TKThe : 9704388017182543, tai BaoVietBank. Ma so 4205 Chi Hoang Thi Tuyet - CTLNHIDI 000 001309891010 - 11 - CRE - 002

             50,000

27/08/2021 08:53:00

uREM 991021082706254 BO - NGUYEN THI KIM HUONG FO - 2611 000 2631994 Bao Dien Tu Dan Tri DTLS - cho ma so 4250 ( anh Nong Van Chuyen ) Bank Charge . 00 VAT . 00

          100,000

27/08/2021 08:53:01

REM Tfr Ac: 3761 000 0336689 LU DUC LUU ma so 4205 chi Hoang Thi Thuyet

             50,000

27/08/2021 08:56:32

REM Tfr Ac: 4831 000 0675116 BUI THI KIM CUC Chuyen tien ung ho Ma so 4205

           100,000

27/08/2021 08:59:51

REM Tfr Ac: 4111 000 0177343 DAM NGOC MAI ung ho ma so 4201

           100,000

27/08/2021 09:03:12

REM TKThe : 19028516966011, tai TCB. Ung ho ma so 4205 hoang thi thuyet FT21239217007628 - CTLNHIDI 000 001309917373 - 11 - CRE - 002

          200,000

27/08/2021 09:04:19

REM Tfr Ac: 1331 000 0888666 NGUYEN THANH TU MS4205 Hoang Thi Thuyet

           500,000

27/08/2021 09:04:32

REM TKThe : 0943728768, tai CAKE by VPBank. 019BAO DIEN TU DAN TRIUng ho MS 4203 ong Ma Dac Sy - CTLNHIDI 000 001309920724 - 11 - CRE - 002

           150,000

27/08/2021 09:09:00

REM TKThe : 001 000 00425391, tai GPbank. GIUP MS 4205 . CHUC EM SOM BINH PHUC - CTLNHIDI 000 001309932258 - 11 - CRE - 002

           200,000

27/08/2021 09:16:07

REM TKThe : 19029077408011, tai TCB.   Ung Ho chi Hoang Thi Thuyet ma so 4205 FT21239711092907 - CTLNHIDI 000 001309950635 - 11 - CRE - 002

           500,000

27/08/2021 09:27:53

REM Tfr Ac: 6211 000 0531852 TRAN NHU HANH Ung ho ms 4199 ct kien cuong viet nam

          200,000

27/08/2021 09:28:33

REM Tfr Ac: 6011 000 0651842 HO THI THU THAO ung ho ma so 4205

             50,000

27/08/2021 09:30:42

REM Tfr Ac: 5011 000 0021589 LE DANG MANH Gui Ma so 4205 Hoang Thi Tuyen

           300,000

27/08/2021 09:34:12

REM Tfr Ac: 6211 000 0531852 TRAN NHU HANH ung ho ms 4201 ong Nguyen Dang Luan

           200,000

27/08/2021 09:42:41

REM TKThe : 02792708201, tai Tienphongbank. Nho Dantri chuyen toi ms 4205 - CTLNHIDI 000 001310023037 - 11 - CRE - 002

           200,000

27/08/2021 09:59:31

REM TKThe : 12722492805018, tai TCB. Ung ho em Nong Van Chuyen bi tai nan o Bac Kan FT212396316 000 73 - CTLNHIDI 000 001310071908 - 11 - CRE - 002

           100,000

27/08/2021 10:05:46

REM Tfr Ac: 1601 000 0441234 LAI SON TUNG Chuyen tien ung ho ma so 4205

           500,000

27/08/2021 10:15:47

REM TKThe : 9704229244835265, tai MB. tien ung ho MS 4205 Hoang Thi Thuyet - CTLNHIDI 000 001310121707 - 11 - CRE - 002

           500,000

27/08/2021 10:33:28

REM Tfr Ac: 1241 000 0106098 TRUONG THANH HUYEN uh ms 4205 hoang thi thuyet

           200,000

27/08/2021 10:39:09

REM Tfr Ac: 1411 000 0174498 DANG HOANG MINH 4205 chi Hoang Thi Thuyet

           500,000

27/08/2021 10:40:51

REM Tfr Ac: 3141 000 0600805 NGUYEN DUC DUC ma so 4205 chi hoang thi tuyet

       1,000,000

27/08/2021 10:46:28

REM Tfr Ac: 3141 000 0600805 NGUYEN DUC DUC ma so 4201 ong nguyen dang luan

       3,000,000

27/08/2021 10:46:38

REM TKThe : 19023628109886, tai TCB. Ung ho Ms 4205 chi Hoang Thi Tuyet Bac Kan FT21239781030880 - CTLNHIDI 000 001310217135 - 11 - CRE - 002

           150,000

27/08/2021 10:49:58

REM Tfr Ac: 3141 000 0600805 NGUYEN DUC DUC ma so 4194 em dinh thi minh trang

       1,000,000

27/08/2021 10:51:56

REM Tfr Ac: 2151 000 0367320 NGUYEN THI TAM Tam phung khoang giup nong van chyen Bac can

           100,000

27/08/2021 10:51:57

REM Tfr Ac: 1181 000 3667988 NGUYEN MINH HIEU Chuyen tien ung ho ms 4205

           300,000

27/08/2021 10:52:27

REM Tfr Ac: 3141 000 0600805 NGUYEN DUC DUC ma so 4195 chi dao thi hue

       2,000,000

27/08/2021 10:56:18

REM Tfr Ac: 3141 000 0600805 NGUYEN DUC DUC ma so 4202 anh vo trung hung

       1,000,000

27/08/2021 11:11:13

REM Tfr Ac: 4271 000 0201928 NGUYEN THI DUYEN Chuyen tien UH gd Chi Thuyet con tai nan

           200,000

27/08/2021 11:13:33

REM Tfr Ac: 6011 000 1281394 DUONG KHANH TOAN Ung ho Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan , ong ngoai chau Trang

           300,000

27/08/2021 11:15:46

REM Tfr Ac: 6011 000 1281394 DUONG KHANH TOAN Ung ho Ma so 4194 em Dinh Thi Minh Trang

           300,000

27/08/2021 11:18:42

REM Tfr Ac: 4321 000 1342721 NGUYEN THI THANH HIEN ma so 4205 chi Hoang Thi Thuyet

           200,000

27/08/2021 11:24:32

REM Tfr Ac: 1801 000 0153711 NGUYEN VAN TAI ung ho ma so 4203

       1,000,000

27/08/2021 12:37:45

REM Tfr Ac: 1401 000 1355767 DANG THANH CHIEN ma so 4205 chi Hoang Thi Thuyet

       1,000,000

27/08/2021 12:46:11

REM Tfr Ac: 1291 000 0067057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho   ma so 4205

             20,000

27/08/2021 13:12:46

REM Tfr Ac: 1321 000 0075151 NGUYEN DINH QUYEN ms 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           100,000

27/08/2021 13:13:40

REM Tfr Ac: 1321 000 0075151 NGUYEN DINH QUYEN ms 4203 ong Ma Dac Sy

           100,000

27/08/2021 13:14:31

REM Tfr Ac: 1321 000 0075151 NGUYEN DINH QUYEN ms 4205 chi Hoang Thi Tuyet

           100,000

27/08/2021 13:23:08

REM TKThe : 9704996 000 205379218, tai Agribank. Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam; 2611 000 2631994; Ma so 4203 ong Ma Dac Sy - CTLNHIDI 000 001310591749 - 11 - CRE - 002

           300,000

27/08/2021 13:24:50

REM TKThe : 9704996 000 205379218, tai Agribank. Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam; 2611 000 2631994; Ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang - CTLNHIDI 000 001310594801 - 11 - CRE - 002

           300,000

27/08/2021 13:26:10

REM TKThe : 9704996 000 205379218, tai Agribank. Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam; 2611 000 2631994; Ma so 4202 Anh Vo Trung Hung - CTLNHIDI 000 001310597227 - 11 - CRE - 002

           300,000

27/08/2021 13:27:24

REM TKThe : 9704996 000 205379218, tai Agribank. Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam; 2611 000 2631994; Ma so 4198 Em Nguyen Thi Hieu - CTLNHIDI 000 001310599425 - 11 - CRE - 002

           300,000

27/08/2021 13:28:54

REM TKThe : 9704996 000 205379218, tai Agribank. Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam; 2611 000 2631994; Ma so 4205 chi Hoang Thi Tuyet - CTLNHIDI 000 001310602065 - 11 - CRE - 002

          500,000

27/08/2021 13:29:39

REM TKThe : 9704996 000 205379218, tai Agribank. Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam; 2611 000 2631994; Ma So 4195 chi Dao Thi Hue - CTLNHIDI 000 001310603346 - 11 - CRE - 002

           300,000

27/08/2021 13:56:34

REM Tfr Ac: 2121 000 2179274 LUC ANH TUAN Ung ho Kien cuong Viet Nam

           200,000

27/08/2021 14:00:04

REM Tfr Ac: 2221 000 3143080 DO DIEU LINH Ung ho ms 4201 4198 4204 4203 moi hc 500k

       2,000,000

27/08/2021 14:52:35

REM Tfr Ac: 7011 000 0646157 DAO CHAU KHANH Chuyen tien ho tro ma so 4205

           500,000

27/08/2021 15:45:26

REM Tfr Ac: 2141 000 0488330 NGO HOAI NAM ma so 4205 Chi Hoang Thi Thuyet

       1,000,000

27/08/2021 15:52:54

REM Tfr Ac: 1381 000 0261749 NGUYEN HOAI DUONG Chuyen tien ung ho ma so 4205. chi Hoang Thi Thuyet

           200,000

27/08/2021 16:12:48

REM Tfr Ac: 4251 000 0154310 BUI HOANG NGOC ung ho ma 4205 chi Hoang Thi Thuyet

           500,000

27/08/2021 16:21:07

REM Tfr Ac: 2201 000 3434285 PHAN TRONG TUE Ma so 4199

           300,000

27/08/2021 16:22:20

REM Tfr Ac: 2201 000 3434285 PHAN TRONG TUE Ma so 4203

           100,000

27/08/2021 16:23:45

REM Tfr Ac: 2201 000 3434285 PHAN TRONG TUE Ma so 4205

           100,000

27/08/2021 16:34:26

REM Tfr Ac: 6931 000 0098264 NGUYEN CHI LINH Ma so 4205 Chi Hoang Thi Thuyet

           200,000

27/08/2021 19:56:46

REM Tfr Ac: 1241 000 0262699 NGUYEN THI NGOC Chuyen tien ung ho MS4199

       1,000,000

27/08/2021 20:00:29

REM Tfr Ac: 1241 000 0262699 NGUYEN THI NGOC Chuyen tien ung ho MS 4204

           300,000

27/08/2021 21:30:23

REM Tfr Ac: 2221 000 0247390 NGUYEN NGOC BICH ung ho ma so 4205

           300,000

27/08/2021 22:02:21

REM Tfr Ac: 1331 000   000 0910 NGUYEN THI THU HANG NGUYEN VAN HOANG UH MS 4205 C HOANG THI THUYET 300 k 27. 8. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN. NGUYEN HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

           300,000

27/08/2021 22:05:52

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG NGUYEN THI THU HANG UH MS 4204 c NGUYEN THI HUOI LA 300 k 27. 8. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT CUU KHO CUU NAN. NGUYEN HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

           300,000

27/08/2021 22:48:38

REM Tfr Ac: 3151 000 0799834 TRUNG MY NGOC MY NGOC ung ho CT. Kien Cuong Viet Nam. MS 4199

       1,000,000

28/08/2021 07:25:14

REM Tfr Ac: 1161 000 0242610 BUI DINH HUNG 4205 Hoang Thi Thuyet

           300,000

28/08/2021 07:43:56

REM Tfr Ac: 5621 000 2712927 PHAM THI KHANG Chuyen tien ung ho ms4204

           100,000

28/08/2021 08:06:59

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO CHUONG TRINH KIEN CUONG VIET NAM MA SO 41991

             10,000

28/08/2021 09:19:53

REM TKThe : 03801015904506, tai MSB. Ung ho chuong trinh Kien cuong Viet Nam - CTLNHIDI 000 001312380296 - 11 - CRE - 002

           500,000

28/08/2021 10:22:31

REM Tfr Ac: 4431 000 0195931 NGUYEN THI DUYEN Chuyen tien ung ho ma so 4201 Ong Nguyen Dang Lam ong ngoai chau Trang

           100,000

28/08/2021 11:21:15

REM Tfr Ac: 1221 000 0375210 LE HONG LONG ung ho ma so 41991. 1

           500,000

28/08/2021 13:30:02

REM Tfr Ac: 1201 000 71 000 48 NGUYEN CHI DUC Ung ho ma so 4204. Chuc con mau khoe.

           200,000

28/08/2021 19:16:35

REM Tfr Ac: 1301 000   000 2669 NGUYEN VAN HONG ung ho ma so 4205

           200,000

28/08/2021 20:11:05

REM Tfr Ac: 2201 000 4762846 TRAN VIET DUNG Chuyen tien ung ho quy tu thien

           200,000

28/08/2021 20:41:29

REM TKThe : 19035390869011, tai TCB. Ung ho CT Nhan ai FT21242083377042 - CTLNHIDI 000 001313972472 - 11 - CRE - 002

           100,000

28/08/2021 21:07:09

REM TKThe : 66296596866, tai Standard Chart. Binh Nguyen ung ho MS 4199 - CTLNHIDI 000 001314024822 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

28/08/2021 21:46:38

REM Tfr Ac: 7481 000 0238485 NGUYEN PHAM HIEU Chuyen tien ho tro c nguyen thi huoi ms 4204

           200,000

28/08/2021 22:05:45

REM Tfr Ac: 7481 000 0238485 NGUYEN PHAM HIEU Chuyen tien ung ho a vo trung hung ms 4202

           500,000

28/08/2021 22:06:28

REM Tfr Ac: 4831 000 0120768 PHAM MINH CHINH ung ho ma so 41991

           300,000

29/08/2021 01:51:44

REM TKThe : 10320448224018, tai TCB. Thanh Ha Chubb Life Ung ho ma so 4193 Tran Cong Nha FT21242777754960 - CTLNHIDI 000 001314204520 - 11 - CRE - 002 Transaction a

           500,000

29/08/2021 01:53:20

REM Tfr Ac: 5101 000 1920807 NGUYEN HONG NGUYEN Chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Huoi ma so 4204 Transaction at date 2021 - 08 - 29 - 00. 37. 01

           500,000

29/08/2021 08:54:33

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4206

           100,000

29/08/2021 10:07:04

REM Tfr Ac: 4251 000   000 9641 NGUYEN THI THUY NGOC Chuyen tien 4206

           500,000

29/08/2021 10:15:38

REM Tfr Ac: 2131 000 0672765 NGUYEN THI HUONG Ung ho MS4200 xom chay than

       2,000,000

29/08/2021 10:40:49

REM Tfr Ac: 1241 000 0094999 NGUYEN KHAC KHOA Ma 4206. ung ho chi Truong Thi Le

           500,000

29/08/2021 10:53:14

REM Tfr Ac: 1231 000 0446052 NGO THI THU LINH Chuyen tien ung ho ma so 4206 me con chi Truong Thi Le

       5,000,000

29/08/2021 11:39:44

REM Tfr Ac: 1251 000 0782820 LE THANH TUAN Chuyen tien ung ho ma so 4206

           500,000

29/08/2021 12:56:16

REM TKThe : 03663838201, tai Tienphongbank. MS 4190 - 1 nho bao chuyen giup - CTLNHIDI 000 001314951244 - 11 - CRE - 002

           200,000

29/08/2021 13:12:40

REM Tfr Ac: 1681 000 0041214 DUONG THUY NGAN Gui giup MS 4206

           300,000

29/08/2021 14:14:44

REM TKThe : 19036755162014, tai TCB. Ma so 4206 TRUONG THI LE FT21242790011313 - CTLNHIDI 000 001315072528 - 11 - CRE - 002

             50,000

29/08/2021 14:17:51

REM TKThe : 19036755162014, tai TCB. Ma so 4205 HOANG THI THUYET FT21242376555238 - CTLNHIDI 000 001315077475 - 11 - CRE - 002

             50,000

29/08/2021 14:20:11

REM TKThe : 19036755162014, tai TCB. Ma so 4204 NGUYEN THI HUOI FT21242507426573 - CTLNHIDI 000 001315081218 - 11 - CRE - 002

             50,000

29/08/2021 14:23:59

REM TKThe : 19036755162014, tai TCB. Ma so 4199 - 1 FT212420505 000 10 - CTLNHIDI 000 001315087728 - 11 - CRE - 002

             50,000

29/08/2021 14:50:26

REM Tfr Ac: 7411 000 0509915 NGO HUYNH HONG NGA Ung ho ma so 4206, Chi Truong Thi Le, Huyen My Duc, Ha Noi.   Dien thoai 0862399225

           200,000

29/08/2021 15:25:02

REM Tfr Ac: 4331 000 0232066 VU VAN THANH ung ho ma so 4206

           200,000

29/08/2021 17:20:21

REM Tfr Ac: 4251 000 0833372 NGUYEN HOANG SON ma so 4203

           500,000

29/08/2021 17:28:30

REM Tfr Ac: 1771 000 0162643 NGUYEN THI OANH Ung ho Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang

           300,000

29/08/2021 17:30:38

REM TKThe : 614082469888888, tai Nam A Bank. 4206   - CTLNHIDI 000 001315523971 - 11 - CRE - 002

           300,000

29/08/2021 17:31:58

REM Tfr Ac: 1771 000 0162643 NGUYEN THI OANH Ung ho Ma so 4202 Anh Vo Trung Hung

           300,000

29/08/2021 20:01:18

REM Tfr Ac: 2221 000 0888984 DINH THI THUY DUONG ung ho MS 4206 Truong Thi Le

           150,000

29/08/2021 20:57:29

REM TKThe : 19033797099011, tai TCB. Ung ho ms 4260 FT21242612934279 - CTLNHIDI 000 001315992536 - 11 - CRE - 002

           100,000

29/08/2021 21:00:46

REM TKThe : 148098 000 01, tai SCB. xin ung ho Ma So: 4206.   Chi Truong Thi Le - CTLNHIDI 000 001315999161 - 11 - CRE - 002

           500,000

29/08/2021 21:03:59

REM TKThe : 148098 000 01, tai SCB. ung ho Ma So: 4199 - 1 Kien Cuong Viet Nam - CTLNHIDI 000 001316005455 - 11 - CRE - 002

           500,000

29/08/2021 21:07:21

REM TKThe : 148098 000 01, tai SCB. ung ho Ma So: 4205 .   Chi Hoang Thi Tuyet - CTLNHIDI 000 001316012047 - 11 - CRE - 002

           500,000

29/08/2021 21:10:11

REM TKThe : 148098 000 01, tai SCB. ung ho Ma So: 4204.   Chi Nguyen Thi Huoi - CTLNHIDI 000 001316017708 - 11 - CRE - 002

           500,000

29/08/2021 21:13:16

REM TKThe : 148098 000 01, tai SCB. ung ho Ma So: 4203.   Ong Ma Dac Si - CTLNHIDI0 000 01316023423 - 11 - CRE - 002

           500,000

29/08/2021 21:16:49

REM TKThe : 148098 000 01, tai SCB. ung ho Ma So: 4202 .   Anh Vo Trong Hung - CTLNHID I 000 001316029696 - 11 - CRE - 002

           500,000

29/08/2021 21:30:33

REM Tfr Ac: 133100   000 00910 NGUYEN THI THU HANG PHAM NGOC QUAN UH MS 4206 300 k TRUONG THI LE 29. 8. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT CUU KHO CUU NAN. NGUYEN HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

           300,000

29/08/2021 21:38:55

REM Tfr Ac: 1321 000 0075151 NGUYEN DINH QUYEN 4206 chi Truong Thi Le

           100,000

29/08/2021 21:40:27

REM TKThe : 148098 000 01, tai SCB. ung ho Ma So: 4201.   Ong Nguyen Dang Luan - CTLNHIDI 000 001316071214 - 11 - CRE - 002

           500,000

29/08/2021 21:45:03

REM TKThe : 148098 000 01, tai SCB. ung ho Ma So: 4200.   Xom chay than - CTLNHIDI 000 001316078660 - 11 - CRE - 002

           500,000

29/08/2021 21:48:01

REM Tfr Ac: 4521 000 0409920 NGUYEN THI THU TRANG ung ho MS4206 chi Truong Thi Le

             50,000

29/08/2021 22:08:01

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG NGUYEN VAN HOANG UH MS 4199. 1 ctrinh KIEN CUONG VNAM 300 k 29. 8. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN. NGUYEN HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH BINH AN

           300,000

29/08/2021 22:30:02

REM TKThe : 02792708201, tai Tienphongbank. Nho Dantri chuyentoi ma so 4206 - CTLNHIDI000001316140764 - 11 - CRE - 002

           400,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội ( MB) từ ngày 23/08/2021 - 29/08/2021

 

23/08/2021 00:01

MS 4193 Giup anh Tran Cong Nha FT21 235466830274 - Ma giao dich/ Trace 131173 123315131173WIBT - SML

             70,000

23/08/2021 00:01

TO DUC THO TO DUC THO Ung ho chau Trang ma so 4201 o Dong   Hoa Dong Son Thanh Hoa

           200,000

23/08/2021 00:01

NGUYEN HOA NHA Ck ung ho a Tran Cong Nha ma so 419 3

       1,000,000

23/08/2021 00:01

VU DUC BINH VU DUC BINH chuyen khoan ung ho MS 4202 Vo Trung Hung

           200,000

23/08/2021 00:01

Sdt 0326868912 ms 4198 FT2123537376 6646 -   Ma giao dich/ Trace 404514 123404404514WIBT - SML

           500,000

23/08/2021 00:01

Ms 4194 sdt 0363 281 087 FT21235149 002302 - Ma giao dich/ Trace 407515 123404407515WIBT - SML

           500,000

23/08/2021 00:01

NGUYEN MANH HUNG Ung ho ma so 4202 - anh Vo Trung Hu ng

           300,000

23/08/2021 00:01

4202 Vo Trung Hung

           100,000

23/08/2021 00:01

PHAM THI HONG VAN PHAM THI HONG VAN chuyen khoan ung ho ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

           300,000

23/08/2021 00:01

NGUYEN DUC HANH Ung ho Ma so 4202 anh Vo Trung Hung

           100,000

23/08/2021 00:01

Ung ho ma so 4202 anh Vo Trung Hung FT21235158316012 - Ma giao dich/ T race 537481 123407537481WIBT - SML

       1,000,000

23/08/2021 00:01

TRAN QUANG NGUYEN TRAN QUANG NGUYEN Ma so 4201: Ong N guyen Dang Luan ong ngoai chau Tra ng

           200,000

23/08/2021 00:01

ung ho ma so 4201

           100,000

23/08/2021 00:01

TRAN THI KIM YEN Giup ma so 4195

           100,000

23/08/2021 00:01

ung ho ma so 4195 chi dao thi hue t inh bac giang - Ma giao dich/ Trace 571610 123409571610WIBT - SML

           100,000

23/08/2021 00:01

TRAN TIEN TRUNG TRAN TIEN TRUNG chuyen khoan ung ho ma so 4196 4198 4202 moi ms 500k

       1,500,000

23/08/2021 00:01

DINH HONG QUANG DINH HONG QUANG gui MS 4200 benh nh an xom chay than

         500,000

23/08/2021 00:01

NGUYEN HUU DUAN Ung ho ms 4193 4195 4194   4188 4 103 4196   4197 4198 moi truong ho p 50. 000 ung ho ms 4195 4190   419 2 4200 4201   4202 moi truong hop 100. 000

           950,000

23/08/2021 00:01

Phung Tuan Dat ung ho Ong Nguyen Da ng Luan MS 4201

           200,000

23/08/2021 00:01

Phung Tuan Dat ung ho Benh nhan Xom chay than MS4200

           200,000

23/08/2021 00:01

PHAM XUAN TIEN 4201 Nguyen dang luan

           500,000

23/08/2021 00:01

ung ho ma so 4195 FT21235597378836   -   Ma giao dich/ Trace 795978 123412795978WIBT - SML

           100,000

23/08/2021 00:01

QUACH PHUONG HOA ms4201

           100,000

23/08/2021 00:01

NGUYEN THI HAI THANH Hai Thanh ung ho Ma so 4202 Vo Tru ng Hung

          300,000

23/08/2021 00:01

TRAN KIEN Ung ho ms 4202 a Vo Trung Hung H C an Duoc Long An

           500,000

23/08/2021 00:01

PHAM TRUNG THANH MQuan TAnh ung ho ma so 4202

           128,900

23/08/2021 00:01

HOANG MANH HUNG Ma so 4202 Vo Trung Hung Ap 5 xa   Phuoc Tuy huyen Can Duoc tinh Lon g An

           200,000

23/08/2021 00:01

PHAM THANH NAM PHAM THANH NAM 4202

             40,000

23/08/2021 00:01

NGUYEN MINH DUNG Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan o ng ngoai chau Trang

          200,000

23/08/2021 00:01

Ung Ho Ms4201

           100,000

23/08/2021 00:01

NGUYEN CUONG NGUYEN CUONG ung ho ma so : 4201 n guyen dang luan ong ngoai chau tran g

           400,000

23/08/2021 00:01

VU HOAI THU Pham tien Dung ung ho ma so 4202

           200,000

23/08/2021 00:01

PHAM THI OANH Uhms 4193

           100,000

23/08/2021 00:01

PHAM THI OANH Uhms 4195

           100,000

23/08/2021 00:01

PHAM THI OANH Uhms 4196

           100,000

23/08/2021 00:01

PHAM THI OANH Uhms 4200

          100,000

23/08/2021 00:01

ung ho hoan canh ma so 4202 Anh Vo Trung Hung   Ap 5 xa Phuoc Tuy Can D uoc Long An   - Ma giao dich/ Trace 2 82797 123511282797WIBT - SML

             50,000

23/08/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4202

             50,000

23/08/2021 00:46

Ma 4202 Dong gop giup do a Vo Trung Hung   - Ma giao dich/ Trace 216883 123417216883WIBT - SML

             50,000

23/08/2021 05:24

Ung Ho Ms4202

           100,000

23/08/2021 08:42

PHAM THI QUYNH TRANG Ung ho BN Tran Cong Nha ms 4193

           300,000

23/08/2021 08:55

TRAN THI TUYEN Tran Thi Tuyen uh ms 4202

           200,000

23/08/2021 09:21

DANG THI NGOC ANH Ung ho ma so 4203

           500,000

23/08/2021 09:23

HA MANH THUAN Ung ho ms 4203

         150,000

23/08/2021 09:53

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4201

           100,000

23/08/2021 10:01

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4203

           200,000

23/08/2021 10:02

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4202

           200,000

23/08/2021 10:04

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4201

           200,000

23/08/2021 10:05

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4200

           200,000

23/08/2021 10:06

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4198

           200,000

23/08/2021 12:53

NGUYEN VAN TU Ung ho ma so 4203: Ong Ma Dac Sy

           300,000

23/08/2021 12:54

NGUYEN THI NGOC NGUYEN THI NGOC Ung ho ma so 4200 xom chay than

           400,000

23/08/2021 12:59

4203 Ma Dac Sy

           100,000

23/08/2021 13:02

NGUYEN THI NGOC NGUYEN THI NGOC Ung ho ma so 4203. Mong ca nha vuot qua kho khan

           200,000

23/08/2021 13:03

NGUYEN THI NGOC NGUYEN THI NGOC Ung ho ma so 4202

           100,000

23/08/2021 13:51

TRAN THI MINH GIANG UH ms 4203 Ong Ma Dac Sy

           300,000

23/08/2021 14:15

giup do ma so 4194

           100,000

23/08/2021 14:16

giup do ma so 4198

           100,000

23/08/2021 14:40

ung ho 4202   - 70000 va ung ho 4203 -   80000

           150,000

23/08/2021 14:40

ung ho ms 4203: ma dac sy 02009 7043708 23144043 1000000 1665131

           100,000

23/08/2021 14:52

LUONG VINH PHONG Ung ho ong ma dac sy so 4203

       1,000,000

23/08/2021 15:14

Ung ho ma so 4203 ong ma dac sy FT2 1235632671308 - Ma giao dich/ Trace 423183 123508423183WIBT - SML

          300,000

23/08/2021 15:23

DUONG VAN NHO Ma so 4203 : ONG MAI DAC SY

             30,000

23/08/2021 15:33

TRAN PHUONG DIEP TRAN PHUONG DIEP chuyen khoan

           200,000

23/08/2021 16:21

VU DIEU THUY Ung ho bac Ma Dac Sy ma so 4203.

          200,000

23/08/2021 16:34

VU DIEU THUY Ung ho con trai anh Vo Trung Hung m a so 4202.  

           200,000

23/08/2021 17:55

Ms4203 MA DAC SY FT21235775061330 -     Ma giao dich/ Trace 607027 123510607027WIBT - SML

           100,000

23/08/2021 18:27

HOANG MANH HUNG Ma so 4203 Ma Dac Sy to dan pho Gi ang Binh thi tran Giang Tien huye n Phu Luong tinh Thai Nguyen

           300,000

23/08/2021 18:28

LE THU THAO Ung ho ma 4292

           200,000

23/08/2021 18:30

LE THU THAO Ung ho ma 4203

           200,000

23/08/2021 20:26

NGUYEN QUOC TOAN Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan on g ngoai chau Trang

           250,000

23/08/2021 20:49

NGUYEN THI HONG THU Unh ho ma so 4201

           200,000

23/08/2021 22:23

NGUYEN VIET QUAN NGUYEN VIET QUAN chuyen khoan ung h o ong Ma Dac Sy ma so 4203

           100,000

23/08/2021 22:43

PHAM XUAN QUANG MA SO 4230 MA DAC SI

           200,000

24/08/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4203

             50,000

24/08/2021 00:25

DOAN NGOC TRUNG Ung ho gia dinh ong Sy   chi Hoai m a so 4203

           200,000

24/08/2021 05:20

Ung Ho Ms4203

           100,000

24/08/2021 06:28

PHUNG THI LIEN CHUYEN KHOAN BAO DI EN TU DAN TRI ma so 4202 02009 7044308 2406285 31111 1111307088

          200,000

24/08/2021 08:50

HOANG HONG TUAN Ung ho ms 4199

           500,000

24/08/2021 09:57

Ung ho ms 4202 FT21236422507408 - M a giao dich/ Trace 007311 123602007311WIBT - SML

       1,000,000

24/08/2021 10:31

Ung ho ms 4193 tran cong nha FT2123 6013807060 - Ma giao dich/ Trace 04 1159 123603041159WIBT - SML

       2,000,000

24/08/2021 13:52

4199 Kien Cuong Viet Nam

           100,000

24/08/2021 14:49

TRAN VAN TOAN Ma so 4192: Benh nhan Xom chay tha n

           100,000

24/08/2021 16:09

ung ho chi Dao Thi Hue nuoi con chu a benh

           100,000

24/08/2021 16:17

Ung ho ma so 4193 FT21236878678093   -   Ma giao dich/ Trace 341357 123609341357WIBT - SML

           500,000

24/08/2021 17:51

ung ho ma so 4201 ong Nguyen Dang L uan - Ma giao dich/ Trace 644836 123610644836WIBT - SML

           500,000

24/08/2021 19:15

NGUYEN MANH HUNG Ung ho ms 4203 ong Ma dac sy

           100,000

24/08/2021 19:31

PHAN THI THANH HA PHAN THI THANH HA ung ho ma so 4202 anh Vu Trong Hung

           500,000

24/08/2021 19:37

PHAN THI THANH HA PHAN THI THANH HA ung ho ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu

           500,000

24/08/2021 22:10

HOANG NGOC TRUNG ATMCK - 123601079169

           300,000

24/08/2021 23:06

PHAM THANH NAM PHAM THANH NAM 4203

             40,000

25/08/2021 00:04

MS 4203 giup og Ma Dac Sy FT2123705 2931620 - Ma giao dich/ Trace 69507 6 123617695076WIBT - SML

             70,000

25/08/2021 05:50

Ung Ho Ms4204

           100,000

25/08/2021 06:15

ung ho tu thien ma so 4204

           500,000

25/08/2021 07:25

MS 4204 Nguyen Thi Huoi Ap 1 Ganh H ao Dong Hai Bac Lieu

           200,000

25/08/2021 08:56

PHAN NGOC VIEN Ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           100,000

25/08/2021 09:00

BUI THI THAM Ung ho ma so 4204: chi nguyen thi H uoi chuc be mau khoe manh hi vong gd chi som qua nhung ngay kho khan

           100,000

25/08/2021 09:20

HO VAN DUNG Ung ho chi Nguyen Thi Huoi

           100,000

25/08/2021 09:21

LE THI THU LIEN LE THI THU LIEN UNG HO MS 4204

           500,000

25/08/2021 09:27

NGUYEN NHU HOAN Nguyen Nhu Hoan UH Ma so 4204

           300,000

25/08/2021 09:37

NGUYEN ANH NAM NGUYEN ANH NAM giup be Nguyen Thanh   Duong ung thu hach co

           500,000

25/08/2021 10:37

Ba Quan Thi Le Lan Ha Noi giup do   ma so 4202 chi nguyen Thi Huoi sdt   0372853810 0200970 42608251 037230 0001102 126568

           500,000

25/08/2021 10:40

Ung ho ma so 4204 chi nguyen thi hu oi FT21237245007564 - Ma giao dich/ Trace 885636 123703885636WIBT - SML

             50,000

25/08/2021 10:45

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4204

             20,000

25/08/2021 10:45

PHUNG XUAN THUY PHUNG XUAN THUY chuyen khoan ung ho ms 4204

       1,000,000

25/08/2021 11:19

DO HOANG DAT Gui chau Duong - BINH Duong

           100,000

25/08/2021 11:30

ung ho ma so 4204 4203 4202 4201 41 98 4197 4196 4195 4194 4191 4188 41 87 4182 4179 4178

           750,000

25/08/2021 11:31

ung ho ma so 4200 4192

           400,000

25/08/2021 11:39

4204 Nguyen Thi Huoi

           100,000

25/08/2021 11:43

DO THU HIEN DO THU HIEN CK UNG HO GIA DINH ONG MA DAC SY MA SO 4203

           500,000

25/08/2021 11:45

LE THU HUONG 3181761132 NH QUAN DOI CN HA NOI HN MA SO 4204 CHI NGUYEN THI HUOI DT 0 372 853810 3181761132 NH QUAN DOI CN HA NOI HN MA SO 4204 CHI NGUYEN THI HUOI DT 0 372 853810

           300,000

25/08/2021 11:57

Ung ho ma so 4204 Chuc con mau khoe

           200,000

25/08/2021 13:51

NGUYEN THI THUY LINH Ung ho chau Duong

           200,000

25/08/2021 15:04

PHAM HAI NAM UNG HO CHI NGUYEN THI HUOI MA SO 4204 0200970 4090825 150515 BAC A BANK 279800

           200,000

25/08/2021 15:29

TRAN QUI DUONG TRAN QUI DUONG chuyen khoan

           100,000

25/08/2021 15:31

DOAN TAT AN Ung ho MS 4183: Em Nguyen Thi Ngoc Anh

           100,000

25/08/2021 15:38

DOAN TAT AN Ung ho MS 4184: Chi Pham Thi Thuy

           100,000

25/08/2021 16:04

PHAM THI KIM LIEN Ma so 4204 chi nguyen thi huoi

           500,000

25/08/2021 16:08

TRAN TRUNG THUAN Ung ho MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           300,000

25/08/2021 17:31

Dong gop ms 4204

           100,000

25/08/2021 19:41

ma so 4204 gui chi Nguyen Thi Huoi

           200,000

25/08/2021 19:43

ma so 4202 gui anh Vo Trung Hung

           200,000

25/08/2021 19:45

ma so 4203 gui ong Ma Dac Sy

           200,000

25/08/2021 21:06

DAO THI YEN DAO THI YEN Ung ho ms 4204

           200,000

26/08/2021 00:01

PHAM THANH NAM PHAM THANH NAM 4204

             40,000

26/08/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4204

             50,000

26/08/2021 00:01

4201 nguyen dang luan chau trang FT 21238809901720 - Ma giao dich/ Trac e 553416 123716553416WIBT - SML

           500,000

26/08/2021 06:17

NGUYEN VAN TU Ung ho ma so 4202: Chi Nguyen Thi H uoi

           200,000

26/08/2021 08:50

LE THI NGOC Ma so 4199: Chuong trinh Kien cuong Viet Nam

           200,000

26/08/2021 08:58

LE THI NGOC Ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi

           200,000

26/08/2021 09:12

NGUYEN CHI CONG 4199

         300,000

26/08/2021 09:35

Ung ho ma so 4199 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam FT21238526416255 -     Ma giao dich/ Trace 677255 123802677255WIBT - SML

           500,000

26/08/2021 09:42

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4199

           100,000

26/08/2021 09:42

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4200

           100,000

26/08/2021 09:43

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4201

           100,000

26/08/2021 09:44

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4202

           100,000

26/08/2021 09:44

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4203

           100,000

26/08/2021 09:44

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4204

           100,000

26/08/2021 13:51

NGUYEN THANH TUAN Nguyen Thanh Tuan ung ho ma so 4204   chi Nguyen Thi Huoi ap 1 thi tran   Ganh Hao huyen Dong Hai tinh Bac Li eu

           200,000

26/08/2021 20:25

PHAM TRUNG THANH MQuan TAnh ung ho ma so 4204

           149,160

26/08/2021 20:53

NGUYEN MANH HUNG Ung ho ms 4201 ong nguyen dang luan

           100,000

26/08/2021 21:41

HO BAO QUOC HO BAO QUOC chuyen khoan 4204 Nguye n Thi Huoi

           200,000

27/08/2021 05:43

Ung Ho Ms4199

           100,000

27/08/2021 06:41

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4199 mong viet nam vuot qua d ai dich

         100,000

27/08/2021 06:55

VU QUANG HUY Ma so 4204 Chi Nguyen Thi Huoi

           150,000

27/08/2021 07:51

ung ho ma so 4205

           500,000

27/08/2021 08:08

VO TRONG SON UNG HO MA SO 4205 CHI HOANG THI TUY ET

           200,000

27/08/2021 08:15

DANG TRAN THANG Ma so 4205: Chi Hoang Thi Thuyet

           200,000

27/08/2021 08:18

NGO VAN KHOA Ngo Van Khoa ung ho ma so 4205

           500,000

27/08/2021 08:31

DONG THI THU HIEN chuyen tien ung h o ma so 4205 -   Ma giao dich/ Trace 838164 123901838164WIBT - SML

           200,000

27/08/2021 08:44

Ung ho chi Thuyet ma 4205 - Ma giao dich/ Trace 738960 270154738960WIBT - SML

           200,000

27/08/2021 09:18

Ung ho Ma so 4205 hoang thi thuyet   -   Ma giao dich/ Trace 708865 123902708865WIBT - SML

           100,000

27/08/2021 09:27

NGUYEN MINH DUNG Ma so 4205: Chi Hoang Thi Thuyet

           200,000

27/08/2021 09:36

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4205

             20,000

27/08/2021 09:44

VU DIEU THUY Ung ho chi Hoang Thi Tuyet ma so 42 05

           100,000

27/08/2021 09:47

BUI HOA LIEN Ma so 4201. Chuc gd binh an

           100,000

27/08/2021 09:55

BUI HOA LIEN Ma so 4203. Ung ho

           100,000

27/08/2021 09:57

HOANG VAN TRIU Ma so 4205: Chi Hoang Thi Thuyet Di a chi: Thon Ban Lai xa Con Minh   h uyen Na Ri tinh Bac Kan Dien thoai : 0825607688

           200,000

27/08/2021 10:07

VU DIEU THUY Ung ho chi Nguyen Thi Huoi me chau Duong ma so 4204

           200,000

27/08/2021 10:34

MAI THI XIEM Mtxiem ung ho ms 4205 hoang thi Tuy et

           500,000

27/08/2021 10:40

MAI THI XIEM Mtxiem ck uh ms 4201 chau Trang

           200,000

27/08/2021 10:42

MAI THI XIEM Mtxiem uh ms 4203

           200,000

27/08/2021 12:59

CHU SY DUNG Ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

           200,000

27/08/2021 13:11

CHU SY DUNG Ms 4205 chi Hoang Thi Thuyet

           200,000

27/08/2021 13:15

CHU SY DUNG MS 4203 ong Ma Dac Sy

           100,000

27/08/2021 14:51

4205 Hoang Thi Thuyet

           100,000

27/08/2021 15:14

NGUYEN THI THU HUONG UNG HO MA SO 4205 - CHI HOANG THI T HUYET UNG HO MA SO 4205 -   CHI HOANG THI THUYET

           100,000

27/08/2021 17:47

4190 Van can gao giup nguoi lao don g ve que

           400,000

27/08/2021 20:07

DUONG VAN NHO Ma 4205 CHI HOANG THI TUYET

             30,000

27/08/2021 20:57

NGUYEN THI THU HUYEN NGUYEN HUYEN ung ho ma 4205 Hoang T hi Thuyet

           500,000

27/08/2021 21:04

NGUYEN THI HUONG LIEU Ung ho Ms 4205: chi Hoang Thi Thuye t

           200,000

28/08/2021 00:02

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4190 1

             50,000

28/08/2021 05:41

Ung Ho Ms4190 - 1

           100,000

28/08/2021 13:13

4199 - 1 Kien cuong Viet Nam

           100,000

28/08/2021 15:02

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4199 - 1

             20,000

28/08/2021 17:47

TRAN MINH THANG Ung ho ms 4199 - 1

           300,000

28/08/2021 23:16

LE THI TOAN Be Khang Nguyen Ha Noi uh ms 4199 - 1 biet doi tai cap cu F0

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 23/08/2021   - 29/08/2021

 

23/08/2021

ung ho ma so 4202

           100,000

23/08/2021

DONG QUANG LE ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy

           100,000

23/08/2021

Ung ho ma so 4202 ( GD   056850)

           100,000

23/08/2021

MS 4201 chuc con vuot qua nhung kho khan cua cuoc song

           200,000

24/08/2021

TRUONG THANH HAI ung ho MS4203

           200,000

24/08/2021

CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 4203

           100,000

25/08/2021

MS 4202. Nguyen gop chut cong duc cho gia dinh anh Hung. Nam Mo A Di Da Phat ( GD   304524)

           100,000

25/08/2021

MS 4204. Nguyen gop chut cong duc cho gia dinh anh Thanh. Nam mo a di Da Phat ( GD   301004)

           100,000

25/08/2021

BUI THI KIM OANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DT ms 4204 chi Huoi

           100,000

25/08/2021

BUI THI KIM OANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU ms4202 a Hung

           100,000

25/08/2021

ung ho ma so 4199

           300,000

25/08/2021

ung ho ma so 4196

           300,000

26/08/2021

ung ho ma so 4199 chuong trinh kien cuong viet nam

       1,000,000

27/08/2021

CTHDQT SHB HO TRO MA SO 4192

   132,000,000

27/08/2021

ung ho ma so 4199

           200,000

28/08/2021

Cty tnhh sx va kd tm thai phuong ( GD   067026)

      1,000,000

29/08/2021

xin ho tro chi Truong Thi Le 4206

           200,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 23/08/2021 - 29/08/2021

 

23/08/2021

Hiển; 0984816212; 75000; Ma so 4201: 75000

             75,000

23/08/2021

Hiển; 0984816212; 50000; Ma so 4198: 50000

             50,000

23/08/2021

Jdjdi; 09386388373; 200000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           200,000

23/08/2021

Dat; 0968506638; 100000; Ma so 4200: 100000

           100,000

23/08/2021

Dat; 0968506638; 100000; Ma so 4201: 100000

           100,000

23/08/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4203: 100000

           100,000

23/08/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4203: 100000

           100,000

23/08/2021

Trần Xuân Quỳnh; 0967821104; 100000; Ma so 4203: 100000

           100,000

23/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

             10,000

23/08/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

             20,000

23/08/2021

NVT; 08378383737383; 1000000; Mã số 4203: Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

      1,000,000

23/08/2021

Ha Quynh; 0961562917; 100000; Ma so 4196: 100000

           100,000

23/08/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0046039378; 50000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

             50,000

23/08/2021

Phuong Lien; 0342042997; 100000; Mã số 4203: Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

           100,000

23/08/2021

NVT; 08378383737383; 200000; Mã số 4201: Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

           200,000

23/08/2021

NVT; 08378383737383; 200000; Mã số 4200:   Xóm chạy thận   bên đường tàu co ro bởi   giặc     Covid - 19

           200,000

23/08/2021

NVT; 08378383737383; 200000; Mã số 4197: Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid - 19

           200,000

23/08/2021

NVT; 08378383737383; 700000; Mã số 4195: Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           700,000

23/08/2021

NVT; 08378383737383; 200000; Mã số 4198: Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

           200,000

23/08/2021

Dư Đăng Long; 0914992257; 300000; Mã số 4202: Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

           300,000

23/08/2021

Dư Đăng Long; 0914992257; 300000; Mã số 4200:   Xóm chạy thận   bên đường tàu co ro bởi   giặc   Covid - 19

           300,000

23/08/2021

CAO VĂN HƯNG; 0981755788; 200000; Ma so 4200: 200000

           200,000

23/08/2021

CAO VĂN HƯNG; 0981755788; 200000; Ma so 4203: 200000

           200,000

23/08/2021

Nguyễn Cảnh Linh; 0395354095; 100000; Ma so 4201: 100000

           100,000

23/08/2021

Le Thanh Ha; 0988026226; 300000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

          300,000

23/08/2021

Nguyễn Minh Nguyệt; 0947069488; 100000; Ma so 4203: 100000

           100,000

23/08/2021

Hà; 0973850491; 100000; Ma so 4195: 100000

           100,000

23/08/2021

Hà; 0973850491; 100000; Ma so 4201: 100000

           100,000

23/08/2021

Huân; 0349582752; 50000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

             50,000

23/08/2021

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 300000; Ma so 4203: 300000

           300,000

23/08/2021

Huyen Nguyen; 0941945869; 50000; Mã số 4201: Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

             50,000

23/08/2021

Tran ngọc thang; 0913387455; 300000; Ma so 4203: 300000

           300,000

23/08/2021

Khương Văn Mịn; 0339442999; 15000; Mã số: 4200   Xóm chạy thận   bên đường tàu co ro bởi   giặc     Covid - 19

             15,000

23/08/2021

Khương Văn Mịn; 0339442999; 10000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

             10,000

23/08/2021

Khương Văn Mịn; 0339442999; 10000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

             10,000

23/08/2021

Khương Văn Mịn; 0339442999; 10000; Mã số: 4202 Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

             10,000

24/08/2021

Nguyễn Văn Trọng; 0962268913; 50000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

             50,000

24/08/2021

Hòa; 0906725989; 200000; Ma so 4203: 200000

          200,000

24/08/2021

Hòa; 0906725989; 200000; Ma so 4202: 200000

           200,000

24/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

             10,000

24/08/2021

Ha Quynh; 0961562917; 200000; Ma so 4202: 200000

           200,000

24/08/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4199 Trao tặng 2. 000 túi an sinh tới người dân nghèo trong tâm dịch TPHCM

             20,000

24/08/2021

THANG VU; 0984316566; 10000; Mã số: 4199 Trao tặng 2. 000 túi an sinh tới người dân nghèo trong tâm dịch TPHCM

             10,000

24/08/2021

Bích Thuận; 0932928469; 200000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

           200,000

24/08/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0046039378; 50000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

             50,000

24/08/2021

Nguyen nhu hoang; 0379308388; 100000; Mã số 4203: Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

           100,000

24/08/2021

Nguyễn Nhựt Hưng; 0937188927; 500000; Mã số 4203: Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

           500,000

24/08/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

           100,000

24/08/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4202 Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

           100,000

24/08/2021

Nguyễn Bá Thiện; 0907486755; 500000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

           500,000

24/08/2021

Võ Hữu Quỳnh; 0396622001; 200000; Mã số: 4199 Trao tặng 2. 000 túi an sinh tới người dân nghèo trong tâm dịch TPHCM

           200,000

24/08/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4203: Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

             50,000

24/08/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4193: Cảm động rớt nước mắt chuyện nữ điều dưỡng     cắm   sổ lương, hiến tủy cứu anh

             50,000

24/08/2021

Rthjk; 0914361309; 50000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

             50,000

24/08/2021

Khương Văn Mịn; 0339442999; 20000; Mã số: 4199 Trao tặng 2. 000 túi an sinh tới người dân nghèo trong tâm dịch TPHCM

             20,000

24/08/2021

Bùi Chiến Hữu; 0987351085; 30000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           30,000

25/08/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống

             20,000

25/08/2021

Cuc; 0976125468; 300000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống

           300,000

25/08/2021

Cuc; 0976125468; 200000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

           200,000

25/08/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4204: 100000

           100,000

25/08/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 500000; Mã số 4204: Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương,   ở nhà con trai cầu xin sự sống

           500,000

25/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4197 Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid - 19

             10,000

25/08/2021

Bé Bon; 0979262932; 200000; Ma so 4204: 200000

           200,000

25/08/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4204: 100000

           100,000

25/08/2021

Trương thị thu thủy; 0984417518; 100000; Mã số 4204: Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương,   ở nhà con trai cầu xin sự sống

           100,000

25/08/2021

NGUYỄN ĐỨC TOÀN; 0988231163; 50000; Mã số 4204: Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống

             50,000

25/08/2021

NGUYỄN ĐỨC TOÀN; 0988231163; 50000; Mã số 4203: Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

             50,000

25/08/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0046039378; 50000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống

             50,000

25/08/2021

Bui Minh Dung; 0868667842; 200000; Mã số 4204: Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương,   ở nhà con trai cầu xin sự sống

          200,000

25/08/2021

Nguyễn Văn Trọng; 0962268913; 50000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống

             50,000

25/08/2021

Ngô Hoàng Liên; 0904318880; 300000; Ma so 4204: 300000

           300,000

25/08/2021

Trần Minh Hà; 0913300860; 200000; Ma so 4204: 200000

           200,000

25/08/2021

Lê Ngoan; 0903288839; 500000; Mã số 4203: Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

           500,000

25/08/2021

Phạm Thị Mai Liên; 0936727468; 100000; Ma so 4204: 100000

           100,000

25/08/2021

Trần thị thanh tâm; 0984915899; 100000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

           100,000

25/08/2021

Nguyễn Thị Kim Tuyền; 0376127696; 50000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

             50,000

25/08/2021

Nguyễn Thị Kim Tuyền; 0376127696; 50000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

            50,000

25/08/2021

Phí Văn Lời; 0862000866; 1000000; Ma so 4038:   1000000

       1,000,000

25/08/2021

Vi Thị kiên; 0985399333; 500000; Mã số: 4199 Trao tặng 2. 000 túi an sinh tới người dân nghèo trong tâm dịch TPHCM

           500,000

25/08/2021

An Thu; 0947311186; 500000; Ma so 4204: 500000

           500,000

25/08/2021

An Thu; 0947311186; 500000; Ma so 4203: 500000

           500,000

25/08/2021

An Thu; 0947311186; 500000; Ma so 4201: 500000

           500,000

25/08/2021

An Thu; 0947311186; 500000; Ma so 4195: 500000

           500,000

25/08/2021

An Thu; 0947311186; 1000000; Ma so 4193: 1000000

       1,000,000

25/08/2021

Thuc Anh -   Nhat Anh; 0904399883; 200000; Ma so 4204: 200000

           200,000

25/08/2021

Nguyễn Tiến Duy Thành ; 0987402178; 100000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương,   ở nhà con trai cầu xin sự sống

           100,000

25/08/2021

Nguyễn Tiến Duy Thành ; 0987402178; 100000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

           100,000

25/08/2021

Nguyễn Tiến Duy Thành ; 0987402178; 100000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

           100,000

25/08/2021

Nguyễn Tiến Duy Thành ; 0987402178; 100000; Mã số: 4197 Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid - 19

           100,000

25/08/2021

Tara; 0989255756; 300000; Ma so 4204: 300000

           300,000

25/08/2021

Nguyễn Hà Minh Châu; 0978844025; 100000; Mã số 4204: Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương,   ở nhà con trai cầu xin sự sống

           100,000

25/08/2021

Nguyễn Thị Mẩn; 0782888522; 50000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

             50,000

25/08/2021

Ngọc Phước ; 0902900475; 37000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống

             37,000

25/08/2021

Phạm Hương Trà; 0397565656; 50000; Mã số: 4202 Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

             50,000

25/08/2021

Khương Văn Mịn; 0339442999; 20000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống

             20,000

25/08/2021

VŨ TIẾN DŨNG; 0932345186; 100000; Mã số 4204: Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương,   ở nhà con trai cầu xin sự sống

           100,000

26/08/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4199: 100000

           100,000

26/08/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4199 Phát động Chương trình   Kiên cường Việt Nam   ủng hộ chống dịch Covid - 19

             20,000

26/08/2021

Cao thị thúy nga; 0985854828; 100000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương,   ở nhà con trai cầu xin sự sống

           100,000

26/08/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 50000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống

             50,000

26/08/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 50000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

             50,000

26/08/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 50000; Mã số: 4202 Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

             50,000

26/08/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 80000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

             80,000

26/08/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 70000; Mã số: 4200   Xóm chạy thận   bên đường tàu co ro bởi   giặc     Covid - 19

             70,000

26/08/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 60000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

             60,000

26/08/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 50000; Mã số: 4197 Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid - 19

             50,000

26/08/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583907; 50000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

             50,000

26/08/2021

Nguyễn Thị Uyên; 0978793389; 50000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống

             50,000

26/08/2021

Tran Duc Hoai; 0934218679; 300000; Ma so 4199: 300000

           300,000

26/08/2021

Nguyễn Thị Ngọc Thạnh ; 0988851581; 200000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương,   ở nhà con trai cầu xin sự sống

           200,000

26/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

             10,000

26/08/2021

2 chị em Hân; 0908616619; 200000; Ma so 4204: 200000

           200,000

26/08/2021

2 chị em Hân; 0908616619; 100000; Ma so 4199: 100000

           100,000

26/08/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương,   ở nhà con trai cầu xin sự sống

           100,000

26/08/2021

Minh An -   Minh Thư; 0985448886; 500000; Mã số 4196: Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

           500,000

26/08/2021

Nguyễn Thu Hiền; 0388816865; 200000; Mã số 4202: Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

           200,000

27/08/2021

tran ngoc thang; 0913387455; 300000; Ma so 4204: 300000

           300,000

27/08/2021

Khương Văn Mịn; 0339442999; 15000; Mã số: 4199 Phát động Chương trình   Kiên cường Việt Nam   ủng hộ chống dịch Covid - 19

             15,000

27/08/2021

Nguyễn Biên Cương; 0932; 100000; Mã số 4205: Đi xin việc giữa thời Covid - 19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

           100,000

27/08/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4205: 100000

           100,000

27/08/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4205: 100000

           100,000

27/08/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4205 Đi xin việc giữa thời Covid - 19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

             20,000

27/08/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0046039378; 50000; Mã số: 4205 Đi xin việc giữa thời Covid - 19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

             50,000

27/08/2021

Trần Hồng Hoa; 0968170992; 100000; Ma so 4205: 100000

          100,000

27/08/2021

Mr Dương; 0835356578; 100000; Ma so 4205: 100000

           100,000

27/08/2021

nguyễn đình khảm; 0904109779; 100000; Ma so 4205: 100000

           100,000

27/08/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 300000; Mã số 4205: Đi xin việc giữa thời Covid - 19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

           300,000

27/08/2021

lan anh; 0973984193; 50000; Ma so 4200: 50000

             50,000

27/08/2021

lan anh; 0973984193; 50000; Ma so 4201: 50000

             50,000

27/08/2021

lan anh; 0973984193; 30000; Ma so 4205: 30000

             30,000

27/08/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4205: Đi xin việc giữa thời Covid - 19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

             50,000

27/08/2021

Nguyễn văn phú; 0979188685; 100000; Mã số: 4190 Tiếp tục chương trình   Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch

           100,000

27/08/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4204: Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống

           50,000

27/08/2021

Danh Pham; 0902472118; 10000; Mã số: 4190 Tiếp tục chương trình   Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch

             10,000

27/08/2021

Danh Pham; 0902472118; 10000; Mã số: 4205 Đi xin việc giữa thời Covid - 19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

             10,000

27/08/2021

Danh Pham; 0902472118; 10000; Mã số: 4199 Phát động Chương trình   Kiên cường Việt Nam   ủng hộ chống dịch Covid - 19

             10,000

27/08/2021

Danh Pham; 0902472118; 10000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống

             10,000

27/08/2021

Danh Pham; 0902472118; 10000; Mã số: 4199 Trao tặng 2. 000 túi an sinh tới người dân nghèo trong tâm dịch TPHCM

             10,000

27/08/2021

Danh Pham; 0902472118; 10000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

             10,000

27/08/2021

Danh Pham; 0902472118; 10000; Mã số: 4202 Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

             10,000

27/08/2021

Danh Pham; 0902472118; 10000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

             10,000

27/08/2021

Danh Pham; 0902472118; 10000; Mã số: 4200   Xóm chạy thận   bên đường tàu co ro bởi   giặc     Covid - 19

             10,000

27/08/2021

Danh Pham; 0902472118; 10000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

             10,000

27/08/2021

Danh Pham; 0902472118; 10000; Mã số: 4197 Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid - 19

             10,000

27/08/2021

Danh Pham; 0902472118; 10000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

             10,000

27/08/2021

Danh Pham; 0902472118; 10000; Mã số: 4190 Bạn đọc   bê gạo     vào khu cách li giúp lao động nghèo về quê tránh dịch

             10,000

27/08/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 20000; Mã số: 4205 Đi xin việc giữa thời Covid - 19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

             20,000

27/08/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4190 Tiếp tục chương trình   Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch

             10,000

27/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4200   Xóm chạy thận   bên đường tàu co ro bởi   giặc     Covid - 19

             10,000

27/08/2021

T; 0333493440; 30000; Mã số: 4205 Đi xin việc giữa thời Covid - 19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

             30,000

27/08/2021

T; 0333493440; 30000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống

             30,000

27/08/2021

Nguyễn Gia Bình; 0979557288; 200000; Mã số: 4205 Đi xin việc giữa thời Covid - 19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

          200,000

28/08/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0046039378; 50000; Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

             50,000

28/08/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4199: 100000

           100,000

28/08/2021

Gia Ngọc; 0987423333; 100000; Ma so 4204: 100000

           100,000

28/08/2021

Nghia; 0972948277; 100000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

           100,000

28/08/2021

Nghia; 0972948277; 100000; Mã số: 4205 Đi xin việc giữa thời Covid - 19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

           100,000

28/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

             10,000

28/08/2021

Nxt; 0933199313; 50000; Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

             50,000

28/08/2021

Nxt; 0933199313; 50000; Mã số: 4205 Đi xin việc giữa thời Covid - 19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

             50,000

28/08/2021

Nxt; 0933199313; 50000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương, ở nhà con trai cầu xin sự sống

             50,000

28/08/2021

Nxt; 0933199313; 50000; Mã số: 4200   Xóm chạy thận   bên đường tàu co ro bởi   giặc     Covid - 19

             50,000

28/08/2021

Lê thị thanh thúy; 0328743741; 70000; Mã số: 4205 Đi xin việc giữa thời Covid - 19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

             70,000

28/08/2021

Lê thị thanh thúy; 0328743741; 50000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

             50,000

28/08/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

             10,000

28/08/2021

Nguyễn huy anh; 0396349522; 200000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương,   ở nhà con trai cầu xin sự sống

           200,000

28/08/2021

Nguyễn Thị Tuyết Trang; 0968310717; 50000; Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

             50,000

28/08/2021

Nguyễn Thị Tuyết Trang; 0968310717; 50000; Mã số: 4190 Tiếp tục chương trình   Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch  

             50,000

28/08/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 50000; Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

             50,000

28/08/2021

THANG VU; 0984316566; 20000; Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

             20,000

28/08/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

             20,000

28/08/2021

Nguyễn Bá Thiện; 0907486755; 200000; Mã số: 4190 Tiếp tục chương trình   Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch

           200,000

28/08/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

           100,000

28/08/2021

Nguyễn Thị Ngọc Thạnh ; 0988851581; 200000; Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

           200,000

28/08/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4190 Tiếp tục chương trình   Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch

           100,000

28/08/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4205 Đi xin việc giữa thời Covid - 19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

           100,000

28/08/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương,   ở nhà con trai cầu xin sự sống

           100,000

28/08/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

           100,000

28/08/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4202 Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

           100,000

28/08/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

           100,000

28/08/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4200   Xóm chạy thận   bên đường tàu co ro bởi   giặc     Covid - 19

           100,000

28/08/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

           100,000

28/08/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4197 Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid - 19

           100,000

28/08/2021

Trần Văn Hùng; 0919379468; 1000000; Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

       1,000,000

29/08/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4206 Cuộc sống lay lắt của 2 mẹ con chạy thận     mắc kẹt   ở phòng trọ vì Covid - 19

             20,000

29/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4202 Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

             10,000

29/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

             10,000

29/08/2021

Tran Bao Khanh; 0937660113; 200000; Ma so 4199: 200000

           200,000

29/08/2021

Tran Bao Khanh; 0937660113; 200000; Ma so 4202: 200000

           200,000

29/08/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4205 Đi xin việc giữa thời Covid - 19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

           100,000

29/08/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4206 Cuộc sống lay lắt của 2 mẹ con chạy thận     mắc kẹt   ở phòng trọ vì Covid - 19

           100,000

29/08/2021

Nguyễn Minh Thành; 0983619588; 100000; Ma so 4204: 100000

           100,000

29/08/2021

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 300000; Ma so 4205: 300000

           300,000

29/08/2021

Đju; 0849377278; 200000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

           200,000

29/08/2021

Chí Thiện; 0354909499; 200000; Mã số: 4206 Cuộc sống lay lắt của 2 mẹ con chạy thận   mắc kẹt   ở phòng trọ vì Covid - 19

           200,000

29/08/2021

Chí Thiện; 0354909499; 200000; Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

           200,000

29/08/2021

Chí Thiện; 0354909499; 200000; Mã số: 4190 Tiếp tục chương trình   Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch

           200,000

29/08/2021

Chí Thiện; 0354909499; 200000; Mã số: 4205 Đi xin việc giữa thời Covid - 19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

           200,000

29/08/2021

Chí Thiện; 0354909499; 200000; Mã số: 4199 Phát động Chương trình   Kiên cường Việt Nam   ủng hộ chống dịch Covid - 19

           200,000

29/08/2021

Nguyen Viet Tung; 0966175489; 200000; Ma so 4206: 200000

           200,000

29/08/2021

C Thanh Vân; 0973781388; 300000; Mã số 4206: Cuộc sống lay lắt của 2 mẹ con chạy thận     mắc kẹt   ở phòng trọ vì Covid - 19

           300,000

29/08/2021

Nguyễn Hưng Nguyên; 0987412365; 100000; Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

          100,000

29/08/2021

Nguyễn Hưng Nguyên; 0987412365; 100000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

           100,000

29/08/2021

Nguyễn Hưng Nguyên; 0987412365; 100000; Mã số: 4199 Phát động Chương trình Kiên cường Việt Nam   ủng hộ chống dịch Covid - 19

           100,000

29/08/2021

Trịnh Thị Mai; 0965556888; 300000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

           300,000

29/08/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4206: 100000

           100,000

29/08/2021

Trần Thị Hương; 0982680887; 400000; Mã số 4201: Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

           400,000

29/08/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 20000; Mã số: 4206 Cuộc sống lay lắt của 2 mẹ con chạy thận     mắc kẹt   ở phòng trọ vì Covid - 19

             20,000

29/08/2021

Ngoc; 0399917200; 50000; Ma so 4203: 50000

             50,000

29/08/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4206: 100000

           100,000

29/08/2021

Dat; 0968506638; 100000; Ma so 4206: 100000

           100,000

29/08/2021

Dat; 0968506638; 100000; Ma so 4199: 100000

           100,000

29/08/2021

Tu Vinh Thanh; 0383600273; 400000; Ma so 4204: 400000

           400,000

29/08/2021

Nguyen thao; 0902704150; 200000; Mã số: 4206 Cuộc sống lay lắt của 2 mẹ con chạy thận     mắc kẹt   ở phòng trọ vì Covid - 19

           200,000

29/08/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 50000; Mã số: 4206 Cuộc sống lay lắt của 2 mẹ con chạy thận     mắc kẹt   ở phòng trọ vì Covid - 19

             50,000

29/08/2021

Vũ thị thu hiền; 0376474536; 100000; Mã số: 4206 Cuộc sống lay lắt của 2 mẹ con chạy thận     mắc kẹt   ở phòng trọ vì Covid - 19

           100,000

29/08/2021

Vũ thị thu hiền; 0376474536; 100000; Mã số: 4190 Tiếp tục chương trình   Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch

           100,000

29/08/2021

Vũ thị thu hiền; 0376474536; 100000; Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

          100,000

29/08/2021

Vũ thị thu hiền; 0376474536; 100000; Mã số: 4205 Đi xin việc giữa thời Covid - 19, chàng trai gặp nạn cầu xin sự sống

           100,000

29/08/2021

Vũ thị thu hiền; 0376474536; 100000; Mã số: 4204 Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương,   ở nhà con trai cầu xin sự sống

           100,000

29/08/2021

Nguyễn Cẩm Long; 0968086680; 100000; Ma so 4206: 100000

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng ACB từ ngày 23/08/2021   - 29/08/2021

 

23/08/2021

IB DANG HONG VU MA SO 4201

           100,000

23/08/2021

MS 4201 FT21235999900479 GD 232576 - 082221 08: 09: 13

             50,000

23/08/2021

IB NGUYEN ANH PHUONG MA SO 4202: ANH VO TRUNG HUNGDIA CHI: AP 5, XA PHUOC TUY, HUYEN CAN DUOC, TINH LONG AN.

          500,000

23/08/2021

IBPHAM THI THANH TRANG UNG HO A HUNG MS: 4202

           500,000

23/08/2021

NU SINH HOC GIOI HUYEN TRANG GD 559600 - 082221 14: 15: 44

       1,000,000

23/08/2021

IB LY VI PHONG GOI A VO TRUNG HUNG

           100,000

23/08/2021

IB TRAN THI AN UNG HO ANHHUNG BA BE BAO

           500,000

23/08/2021

IB DAO ANH KIET UNG HO ANH HUNG

           100,000

23/08/2021

IB NGUYEN VAN DUNG MA SO 4202 ANH VO TRUNG HUNG

       1,000,000

23/08/2021

IBFT UNG HO MS 4195 DAO THI HUE - BAC GIA GD 793100 - 082221 19: 25: 04

           100,000

23/08/2021

UNG HO MA SO 4202: VO TRUNG HUNG GD 392251 - 082221 21: 06: 18

           200,000

23/08/2021

IB LE VINH TU 4202: VO TRUNG HUNG

           200,000

23/08/2021

UNG HO MS 4202 VO TRUNG HUNG GD 219758 - 082221 22: 27: 08

       2,000,000

23/08/2021

IBVO TUONG HUAN UNG HO MS4202: ANH VO TRUNG HUNG

       1,000,000

23/08/2021

IB PHAM VAN DUC MA SO : 4202 : ANH VO TRUNG HUNG

             50,000

23/08/2021

IB NGUYEN PHU TRUONG UNG HO CHA CON ANH HUNG VA BE THIEN BAO

       1,000,000

23/08/2021

4203 GD 130192 - 082321 11: 09: 43

           200,000

23/08/2021

IB TRAN THI THU NGUYET GOP QUY TU THIEN

           700,000

23/08/2021

IB NGUYEN ANH TU UNG HO MA 4203

           100,000

23/08/2021

IBPHAM THI HOAI THU UNG HO GIA DINH ONG MA DAC SY

           300,000

23/08/2021

IB NGO THUY HANG NGO THUY HANG HO TRO ONG MA DAC SY ( MA SO 4203)

           100,000

24/08/2021

IB NGUYEN THI ANH NGA UNG HO MS 4202 ( ANH VO TRUNG HUNG)

          100,000

24/08/2021

IB TRAN NGHE CUONG UNG HO CT KIEN CUONG VIET NAM

           500,000

24/08/2021

MS 4202 VO TRUNG HUNG MONG CON VUOT QUA BAO BENH ADIDAPHAT FT21236121064608 GD 956942 - 082421 09: 01: 16

           200,000

24/08/2021

IB LE VAN KIET HO TRO: MA SO: 4195 CHI DAO THI HUE

           100,000

24/08/2021

IB PHAN THANH SANG UNG HO MA 4202: ANH VO TRUNG HUNG

       1,000,000

24/08/2021

IB LAM VAN LY UNG HO 4201 -   ( ONG) NGUYEN DANG QUANG ( ONG NGOAI CHAU TRANG)

           150,000

25/08/2021

IB LE VAN NGHIA UNG HO MA SO 4204

           500,000

25/08/2021

IB DUONG QUYNH NGA UNG HO BE NGUYEN THANH DUONG

           300,000

25/08/2021

IB PHAM THANH TIEN UNG HO 4204 - CHI NGUYEN THI HUOI

           200,000

25/08/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4204 NGUYEN THI HUOI

             50,000

25/08/2021

LE THI HONG NHUNG - 4203 MA DAC SY

             50,000

25/08/2021

IB VONG NGOC ANH MA SO 4204: NGUYEN THI HUOI

           500,000

25/08/2021

IB DUONG MAI LAN UNG HO 4204 NGUYEN THI HUOI

           200,000

25/08/2021

UNG HO CHI NGUYEN THI HUOI , MA SO 4202 FT21237726145018 GD 834932 - 082521 09: 50: 25

           500,000

25/08/2021

IB NHU THI KHANH CHI UNG HO MA SO 4204 CHI NGUYEN THI HUOI

           500,000

25/08/2021

IB DOAN NGOC ANH TU UNG HO 4204

           100,000

25/08/2021

IB NGUYEN BA TUNG TANG MS 4204 NGUYEN THI HUOI

       2,000,000

25/08/2021

IB NGUYEN MINH LAM UNG HO CHI NGUYEN THI HUOI. MS 4204

       1,000,000

25/08/2021

IB NGUYEN MINH LAM UNG HO MS: 4201 CHAU BUI THI HUYEN TRANG

       1,000,000

25/08/2021

IB NGUYEN MINH LAM UNG HO MS 4198 NGUYEN THI HIEU

       1,000,000

25/08/2021

IB PHAM THI THANH MS4204 CHI NG TH HUOI BAC LIEU

           300,000

26/08/2021

IB NGUYEN THI HUYEN KIEN CUONG VIET NAM

           500,000

26/08/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4201

             50,000

26/08/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4200 XOM CHAY THAN

             50,000

26/08/2021

IB LY VI PHONG GIUP CHI NGUYEN THI HUOI

           100,000

26/08/2021

IBTHOI THI MY THANG UNG HO MA SO 4199: CHUONG TRINH   KIEN CUONG VIET NAM

           200,000

27/08/2021

IB TRAN THI THU NGUYET CHUONG TRINH KIEN CUONG VIET NAM

       1,000,000

27/08/2021

IB MAI NGUYEN TU TRINH MA SO 4195 : DAO THI HUE

           300,000

27/08/2021

IB MAI NGUYEN TU TRINH MA SO 4202 : ANH VO TRUNG HUNG

           300,000

27/08/2021

IB MAI NGUYEN TU TRINH MA SO 4204: CHI NGUYEN THI HUOI

           300,000

27/08/2021

IB MAI THI PHUONG TRANG UNG HO GIA DINH HOANG THI THUYET

       1,000,000

27/08/2021

IB DO THANH LOI UNG HO CHI HOANG THI TUYET MA SO 4205

           500,000

27/08/2021

NGUYEN VAN DUC MA SO 4205  

           330,000

27/08/2021

IBVU THI MINH HIEN UNG HO MA SO 4205: CHI HOANG THI THUYET. MONG CHAU MAU BINH PHUC.

         200,000

27/08/2021

IB TRAN KIM TU UH: MA SO 4205 CHI HOANG THI TUYET

           200,000

27/08/2021

IB TRAN THI NGAN MA 4203. ONG MA DAC SI ( 300K) MA 4205 C HOANG THI THUYET ( 200K)

           500,000

27/08/2021

IBPHAM NGOC TUNG UNG HO MA SO 4201: ONG NGUYEN DANG LUAN ( ONG NGOAI CHAU TRANG) - LUU TU -   DONG HOA - DONG SON -   THANH HOA) - DT: 0393. 354. 246

             80,000

27/08/2021

HO TRO EM CHUYEN GD 369529 - 082721 14: 46: 22

           200,000

28/08/2021

IB DO THANH CONG GIUP MA SO: 4201 - DO THANH CONG

           100,000

28/08/2021

UNG HO 4199 - 1 KIEN CUONG VIET NAM GD 479691 - 082821 08: 44: 34

           200,000

28/08/2021

UNG HO MS 4205 HOANG THI THUYET GD 481044 - 082821 08: 47: 12

           100,000

28/08/2021

UNG HO MS 4204 NGUYEN THI HUOI GD 482238 - 082821 08: 48: 56

           100,000

28/08/2021

UNG HO MS 4203 MA DAC SY GD 482961 - 082821 08: 50: 35

           100,000

28/08/2021

UNG HO MS 4202 VO TRUNG HUNG GD 484930 - 082821 08: 53: 08

           100,000

28/08/2021

UNG HO MS 4201 NGUYEN DANG LUAN GD 486316 - 082821 08: 55: 17

           100,000

28/08/2021

UNG HO MS 4200 BENH NHAN XOM CHAY THAN GD 487626 - 082821 08: 57: 20

           100,000

28/08/2021

NGUYEN TRONG NGHIA CHUYEN TIEN GD 221798 - 082821 11: 44: 06

           200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua VNPAY từ ngày 23/08/2021 - 29/08/2021

 

23/08/2021

Hoang Thu Ha -   56254173

           200,000

25/08/2021

Nguyễn Thị Thu Hương - 56447074

           600,000

29/08/2021

Nguyễn Hồng Đức -   56719808

             25,000

 

Tổng cộng

1,284,034,627

  1. Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Quỹ Khuyến học Việt Nam (Từ ngày : 23/08/2021 - 29/08/2021:

Ngày giao dịch

Mô tả

Số tiền ghi có

23/08/2021

MBVCB. 1319151388. VU VIET DO ck Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan. CT tu 0021001718831 VU VIET DO toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

23/08/2021

445218. 220821. 225131. Ung ho chau B. T. H. Trang ma so 4201

500,000

23/08/2021

MBVCB. 1320856906. VU SON HA chuyen tien ho tro chau Trang. CT tu 0011002437490 VU SON HA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

23/08/2021

722000. 230821. 204316. Ung ho ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan sdt 093354246 tinh Thanh Hoa

200,000

23/08/2021

IBVCB. 1320667531. Ung ho Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan ( ong ngoai chau Trang). CT tu 0071004159400 TRAN VIET HUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

23/08/2021

966947. 230821. 170854. Ung ho ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

500,000

23/08/2021

941670. 230821. 165604. 4201

200,000

23/08/2021

813430. 230821. 164500. HOANG BA HOAN chuyen tien toi QUY KHUYEN HOC VIET NAM - 1020856912

500,000

23/08/2021

458166. 230821. 154538. Ung ho chau Trang 4201 FT21235209071900

200,000

23/08/2021

370447. 230821. 142224. Ung ho chau Thanh ma 4177 FT21235080469177

100,000

23/08/2021

MBVCB. 1319931361. ung ho MS 4201 Ong Nguyen Dang Luan. CT tu 0491001892347 NGUYEN THI THU HA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

23/08/2021

MBVCB. 1319600004. UNG HO MS: 4201 ONG NGUYEN DANG LUAN ( ONG NGOAI CHAU TRANG - HUYEN DONG SON -   THANH HOA). CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

23/08/2021

191562. 230821. 092924. NGUYEN THI HANG CHUYEN KHOAN QUY KHUYEN HOC VIET NAMung ho ma so 4198

100,000

23/08/2021

SHGD:10001275. DD:210823. BO:DUONG VAN HANG. Remark:Ung ho ma so 4201 em Bui Thi HuyenTrang

200,000

23/08/2021

063933. 230821. 084414. Ms 4201 Ong Nguyen Dang Luan FT21235987484498

200,000

23/08/2021

563425. 230821. 083518. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam   1020856912 Ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen

200,000

23/08/2021

531797. 230821. 083034. LE DINH KHOI chuyen tien ung ho Ma so 4201 Nguyen Dang Luan

100,000

23/08/2021

227740. 230821. 082536. ma so 4201

100,000

23/08/2021

036821. 230821. 075332. Ung ho ma so 4201 FT21235747188375

200,000

23/08/2021

MBVCB. 1319188661. Ung ho ma so 4201. CT tu 0011004357662 BUI THANH TUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

24/08/2021

696752. 240821. 180124. cho ms 4201 Nguyen Dang Luan

100,000

24/08/2021

671892. 240821. 141242. Vu Trang ung ho MS 4198

300,000

24/08/2021

671728. 240821. 141141. Vu Trang ung ho MS 4201

200,000

24/08/2021

IBVCB. 1321432388. Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan ( ong ngoai chau Trang)Dia chi: thon Luu Tu, xa Dong Hoa, huyen Dong Son, Thanh Hoa. CT tu 0031000279420 NGUYEN HOANG PHONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

24/08/2021

MBVCB. 1321394548. Ms 4198: Em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0301002897206 DO THANH VINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

24/08/2021

919754. 240821. 075755. NGUYEN THIEN DUC dong gop cho e NGUYEN THI HIEU - MS 4198 FT21236295587027

2,000,000

24/08/2021

MBVCB. 1321075369. Ung ho ma so 4201 Nguyen Dang Luan. CT tu 1012267777 NGUYEN MANH HUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

25/08/2021

448294. 250821. 203857. Ung ho Em Ho Ngoc Xuan Mai MS 4180 FT21238107700404

100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323505731. Ung ho ma so 4150 Chi Thi Xuan me de Dieu Khuy Nich. CT tu 0451000239740 LE THI MINH PHUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

25/08/2021

MBVCB. 1323497104. Ung ho ma so 4130 Le Ngoc Phuong ( 0907326901). CT tu 0451000239740 LE THI MINH PHUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

150,000

25/08/2021

817017. 250821. 093140. MS4164 - Quy Thien Nguyen PLA Ung Ho FT21237452403345

1,000,000

25/08/2021

815410. 250821. 092956. MS4137 - Quy Thien Nguyen PLA Ung Ho FT21237430711079

1,000,000

25/08/2021

02009704 23082 5092 307202162 a 3996201. 929. 092308. Thanh Nguyen ung ho MS 4198

50,000

25/08/2021

188752. 250821. 074222. Ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan ( chau Trang)

100,000

26/08/2021

347700. 260821. 224922. 4194 FT21239393236857

500,000

26/08/2021

MBVCB. 1325439500. Doan quang minh ung ho ma 4201 ong nguyen dang luAn   - ong chau trang . CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

27/08/2021

138683. 270821. 111126. MS 4205 -   Hoang Thi Tuyet

200,000

27/08/2021

530389. 270821. 102015. 4201 Bui Thi Huyen Trang FT21239631675584

500,000

27/08/2021

MBVCB. 1326532387. HOANG THI KIM TUYEN chuyen tien ung ho MS 4201. CT tu 0381000507915 HOANG THI KIM TUYEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

150,000

28/08/2021

110257. 280821. 171841. Xin gui cho ma so 4201

500,000

28/08/2021

IBVCB. 1328263460. ( Ong) Ho Phi Hai ung ho ms 4201 ( Ong) Nguyen Dang Luan ( ong chau Trang). Thon Luu Tu, X. Dong Hoa, Dong Son, Thanh Hoa. . CT tu 0411001053723 BUI THANH PHONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

2,000,000

28/08/2021

134804. 280821. 080055. Van Dinh Vinh chuyen tien

500,000

 

Tổng tuần:

16,350,000

Đang được quan tâm