Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 2/7

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 1,148,614,468 đồng.

Chi tiết danh sách số tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ ngày 05/7 - 11/7):

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 05/07/2021 - 11/07/2021

 

5/7

Bác Hòa (Ngọc Hà - HN) Giúp Ms4124; Ms4127;   Ms4136; Ms4139; Ms4143;   Ms4149; Ms4150 (Mỗi H/c 200k)

       1,400,000

7/7

Gia đình Tuyết -   Châu (HN) Giúp Ms4138

           400,000

7/7

Gia đình Hùng -   Điềm (HN) Giúp Ms4154

           400,000

7/7

Gia đình Huyền Trang (HN) Giúp Ms4152

           300,000

7/7

Bà Tường (HN) Giúp Ms4145

           300,000

10/7

Lã Hồng Quang (Lạc Long Quân - HN) Giúp Ms4159; Ms4158;   Ms4157; Ms4156; Ms4155 (Mỗi h/c 300k)

       1,500,000

10/7

Phương Lan (Ngõ Văn Chương - HN)   Giúp Ms4155; Ms4146; Ms4156;   Ms4143 (Mỗi h/c 1, 000, 000 đ)

       4,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 05/07/2021   - 11/07/2021

 

05/07/2021

740405. 040721. 233933. Ma so 4153 - c Le Thi Nga -   cau chua chua lanh cho be Thien FT21186872403183

       1,000,000

05/07/2021

738937. 040721. 233442. Ma so 4152 - o Tran Van Vuong -   cau chua chua lanh cho Quynh Anh FT21186202402486

       1,000,000

05/07/2021

432228. 050721. 200907. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 4146

             50,000

05/07/2021

431379. 050721. 200839. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 4145

             50,000

05/07/2021

216418. 050721. 173642. GD NC&TN UHMS 4152 - 050721 - 17: 39: 12 216418

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1231212955. TRUONG HOANG VU chuyen tien ung ho ma so 4153. CT tu 0371000398519 TRUONG HOANG VU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

05/07/2021

099427. 050721. 165741. Gia dinh Tuan Trang Chau giup MS 4154

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1231117596. ung ho 300, 000 moi hoan canh 4152, 4153, 4154. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           900,000

05/07/2021

346039. 050721. 155342. Ma so 4154 - chi vo thi xuan FT21186999936072

           100,000

05/07/2021

SHGD: 10002261. DD: 210705. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4154

             50,000

05/07/2021

244614. 050721. 144512. Ung ho ms 4154 - Vo Thi Xuan   - tinh Ben tre FT21186076950820

           300,000

05/07/2021

MBVCB. 1230545752. ms. 4154. vo thi xuan. ben tre.   dt. 098 222 4360. CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

05/07/2021

073861. 050721. 120404. Ong ba Hiep Phuong ung ho MS 4148 FT21186946224690

           200,000

05/07/2021

046221. 050721. 113922. Ma so 4136 Em Lang Thi Be FT21186599859400

           100,000

05/07/2021

039161. 050721. 113302. Ung ho gia dinh chi Vo Thi Xuan,   ma so 4154. FT21186230394315

           100,000

05/07/2021

IBVCB. 1230259910. Gia dinh Nguyen Hoang Anh, so 1, ngo 81 Lang Ha, Ha Noi giup cac ma so: 4148,   4149, 4150, 4151,   4152, 4153, 4154. . CT tu 0611001910068 NGUYEN HOANG ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           700,000

05/07/2021

Sender: 79334001. DD: 050721. SHGD: 10001869. BO: BANH HOANG LAM0126724. MA SO 4152 ONG TRAN VAN VUONG (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

           500,000

05/07/2021

SHGD: 10025249. DD: 210705. BO: TRAN THANH NGA. Remark: Tran Thanh Nga giup ma so 4153

           100,000

05/07/2021

MBVCB. 1230094140. MS: 4153. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1230092233. MS: 4154. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/07/2021

SHGD: 10006064. DD: 210705. BO: NGUYEN VAN VINH. Remark: IBUNG HO MA SO 4154(500. 000), 4153(400. 000), 4152(400. 000), 4151(500. 000), 4150(400. 000), 4149(400. 000), 4148(500. 000)

       3,100,000

05/07/2021

050180. 050721. 090322. GUI DEN EM QUYNH ANH MA SO 4152 - 050721 - 09: 03: 00 050180

           100,000

05/07/2021

047054. 050721. 085107. GUI CHI XUAN MA SO 4154 - 050721 - 08: 50: 39 047054

           100,000

05/07/2021

845529. 050721. 085036. Ung ho ma so 4154 FT21186637421010

             50,000

05/07/2021

SHGD: 10001081. DD: 210705. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4153

             50,000

05/07/2021

SHGD: 10001019. DD: 210705. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4152

             50,000

05/07/2021

SHGD: 10004644. DD: 210705. BO: LE THI THUY TRANG. Remark: IBGIUP MS 4152. QUYNH ANH.   NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           200,000

05/07/2021

SHGD: 10000817. DD: 210705. BO: LE CAM VAN. Remark: Ma so 4153 be Chi Thien

           200,000

05/07/2021

SHGD: 10000114. DD: 210705. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI TANG MA SO 4151

             50,000

05/07/2021

MBVCB. 1229894518. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4154 chi vo thi xuan. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

05/07/2021

212847. 040721. 235113. ung ho ma so 4153

       1,000,000

05/07/2021

736851. 040721. 232821. UH MS4146 CHI VO THI KIEU NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21186682427282

             50,000

05/07/2021

736266. 040721. 232630. Uh MS 4153 chi Le Thi Nga FT21186028900200

           100,000

05/07/2021

839592. 040721. 232430. Ung ho ma so 4153 Le thi Nga me be Chi Thien bi ung thu

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1229802901. Uh ms 4153 chi Le Thi Nga. CT tu 0031000268251 DINH XUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/07/2021

721955. 040721. 231718. Ung ho ma so 4153

           200,000

05/07/2021

732193. 040721. 231446. Ung ho MS 4153 FT21186906366680

             50,000

05/07/2021

275758. 040721. 231049. Ung ho ma so 4153 tam long nhan ai

           500,000

05/07/2021

MBVCB. 1229789592. VU DUC HOAN chuyen tien ung ho 4153. CT tu 0011004099837 VU DUC HOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/07/2021

719543. 040721. 224447. Ung ho ma so 4153. Chuc be Chi Thien kien cuong chien dau va vuot qua benh tat con nhe. FT21186305039537

           300,000

05/07/2021

489758. 040721. 224044. Ung ho hoan canh ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi

             20,000

05/07/2021

488382. 040721. 223735. Truong Vuong Anh P My Dinh 1,   Nam Tu Liem, HN ung ho ms 4153

           200,000

05/07/2021

487813. 040721. 223619. Truong Vuong Anh P My Dinh 1,   Nam Tu Liem, HN ung ho ms 4150

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1229771299. Ma so 4153: Chi Le Thi Nga (me be Chi Thien). CT tu 0071000854772 HUYNH YEN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        1,000,000

05/07/2021

019222. 040721. 223450. CHUYEN CHO HOA BEN SING - 040721 - 22: 34: 17 019222 -   giup MS 4165 (1 triệu) + 4161 (1 triệu) + CT Nhân ái (8 triệu)

     10,000,000

05/07/2021

486979. 040721. 223428. Truong Vuong Anh P. My Dinh 1, Nam Tu Liem, Hn ung ho ms 4151

           200,000

05/07/2021

806585. 050721. 220024. Huong 0983711777 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien FT21187960367695

       1,000,000

05/07/2021

843387. 050721. 215438. Vietcombank; 1017378606; 1 Ma so 4154 Vo i Xuan

           100,000

05/07/2021

791022. 050721. 214201. 4154 vo thi xuan FT21187527265276

       1,000,000

05/07/2021

783045. 050721. 213321. Tung Nguyen giup ma so 4154 Chi Vo Thi Xuan -   Cam on bao Dan Tri FT21187850181770

       2,000,000

05/07/2021

MBVCB. 1231694510. LE PHUC THANG chuyen tienMinh Khang ung ho 6 ma so 4154, 4151,   4150, 4149, 4146,   4148 moi ma so 300 ngan. . CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,800,000

05/07/2021

MBVCB. 1231686554. Thuy Phuong ung ho 2 ma so 4153, 4152 moi ma do 400 ngan. . CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           800,000

05/07/2021

MBVCB. 1231679059. ma so 4154 - chi Vo Thi Xuan. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/07/2021

339425. 050721. 205820. Giup do MS 4154 : Vo Thi Xuan.

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1231664751. Ung ho MS4152 ong Tran Van Vuong bo Quynh Anh.   Chuc em mau khoe. CT tu 0071002705547 HUA THI TRUC GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/07/2021

MBVCB. 1231660235. Ung ho MS4153 chi Le Thi Nga me be Chi Thien 0935718504. CT tu 0071002705547 HUA THI TRUC GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/07/2021

MBVCB. 1231656371. Ung ho MS4154 chi Vo Thi Xuan 0982224360 Mong chi mau khoe. CT tu 0071002705547 HUA THI TRUC GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

05/07/2021

333529. 050721. 205149. Giup do MS 4153: Le Thi Nga (Be Chi Thien)

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1231626068. UNG HO QUY. CT tu 0011001215556 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

05/07/2021

069600. 050721. 082846. Ung ho ba Toi MS 4151

           160,000

05/07/2021

MBVCB. 1231589252. Ung ho me con chi Oanh - be Tue Nhi. Mong con manh khoe. CT tu 0421003986101 HUYNH CONG TIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/07/2021

065948. 050721. 080928. Ung ho chi Nga me be Chi Thien MS 4153

           300,000

05/07/2021

410677. 050721. 195634. Ung ho Chi Tran Thi Oanh ma so 4149

           100,000

05/07/2021

667411. 050721. 194431. Ung ho ma so 4154 Vo Thi Xuan FT21186721078001

           300,000

05/07/2021

091546. 050721. 190801. Ung ho ma so 4127

         100,000

05/07/2021

323436. 050721. 190620. ma so 4154 Vo Thi Xuan

             90,000

05/07/2021

563980. 050721. 181927. Ung ho ma so 4154, vo thi xuan. Me Maria va Thanh Ca Giuse. FT21186087088602

       2,000,000

05/07/2021

MBVCB. 1231293595. Uh ms 4154 chi Vo Thi Xuan. CT tu 0031000268251 DINH XUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/07/2021

MBVCB. 1231292619. MS 4151. CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

05/07/2021

528070. 050721. 175211. Ung ho Ba Nguyen Thi Toi ma so 4151 FT21186732308376

           300,000

05/07/2021

MBVCB. 1231280023. MS 4152. God bless you. CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

05/07/2021

523756. 050721. 174857. Ung ho ms 4152 FT21186018434309

           150,000

05/07/2021

521349. 050721. 174709. Ung ho Ms 4151 FT21186305749131

           150,000

05/07/2021

919087. 050721. 174329. ung ho gia dinh chi Xuan - ms 4154

           300,000

05/07/2021

MBVCB. 1231259466. MS 4154. God bless you. CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

05/07/2021

515050. 050721. 174238. Uhg ho Ms 4154 FT21186317983070

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1231241612. PHAN THI THU HIEN chuyen tien giup MS 4154. CT tu 0011000647573 PHAN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

MBVCB. 1231207767. Ung ho Ma so 4154. CT tu 0371000398519 TRUONG HOANG VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/07/2021

456861. 050721. 170353. Kim loan giup ms 4153 FT21186809745408

       1,000,000

05/07/2021

455546. 050721. 170304. Kim loan giup ms 4154 FT21186955962121

       1,000,000

05/07/2021

130512. 050721. 170509. Ung ho ma so 4151. ba Nguyen Thi Toi. thon Da Qua 1. xa Yen Son,   huyen Ha Trung, tinh Thanh Hoa.

           200,000

05/07/2021

200356. 050721. 165849. BE UY VU UNG HO MA SO - 4154 VO THI XUAN - 050721 - 16: 58: 13 200356

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1231120646. me be chi thien. CT tu 0531002530472 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

05/07/2021

IBVCB. 1231086115. Code 4144: Ms. Nguyen Thi Binh??Address: Lien Thanh Pagoda Village, Yen Thanh District, Nghe An Province. CT tu 0491000056189 RACHMAT MULIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/07/2021

IBVCB. 1231079535. Code 4128: Ms. Nguyen Thi Oanh (Duc Anh's mother)??Address: Hamlet 21, Nghi Phu Commune, Vinh City,   Nghe An Province. CT tu 0491000056189 RACHMAT MULIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/07/2021

MBVCB. 1231078287. Ma so 4152 Ong Tran Van Vuong, Ha Noi . CT tu 0441000624785 NGUYEN DANG KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

05/07/2021

MBVCB. 1231068543. Ma so 4153 Chi Le Thi Nga , q. Binh Thanh HCM . CT tu 0441000624785 NGUYEN DANG KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1231062457. Ma so 4154 Vo Thi Xuan, Tinh Ben Tre . CT tu 0441000624785 NGUYEN DANG KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1231060053. Ung ho cac ma so MS4130. MS 4131. MS 4132.   MS 4133. MS4134. MS4135.   MS4136. MS4137. MS4138.   MS4139. CT tu 0781000488199 TRINH THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

05/07/2021

IBVCB. 1231053267. UNG HO MA SO 4152 ONG VUONG. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

05/07/2021

IBVCB. 1231051108. UNG HO MA SO 4153 CHI XUAN. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

05/07/2021

IBVCB. 1231048503. UNG HO MA SO 4154 VO THI XUAN. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

05/07/2021

863239. 050721. 162149. Ung ho Nhan ai ms tu 4149 den 4154,   moi ms 100. 000 d

           600,000

05/07/2021

MBVCB. 1231038546. ma so 4154 vo thi xuan. . CT tu 0831000004225 NGUYEN VAN HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

186535. 050721. 161335. GIUP MS4154 - 050721 - 16: 13: 20 186535

           200,000

05/07/2021

IBVCB. 1231013922. Ma so 4144: Chi Nguyen Thi Binh Dia chi: Thon Chua Thang xa Lien Thanh huyen Yen Thanh, Nghe AnDT: 0367342505.   . CT tu 0081000224996 PHAN TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/07/2021

SHGD: 10047594. DD: 210705. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4154 Vo Thi Xuan

           100,000

05/07/2021

IBVCB. 1230999785. Ma so 4145: Anh Nguyen Van Kien Dia chi: Thon Dong Xung, xa Viet Ngoc, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang DT: 0379067929. CT tu 0081000224996 PHAN TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/07/2021

IBVCB. 1231002036. 1. CT tu 1020419599 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

05/07/2021

MBVCB. 1230988846. Ung ho ma so 4152: Tran Van Vuong ( Bo cua Quynh Anh). CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1230985415. ung ho ms 4154 Vo Thi Xuan. CT tu 0481000825215 PHAM THI QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

SHGD: 10002008. DD: 210705. BO: NGUYEN DUY THUAN. Remark: Ung ho 500000 moi ma so 4152 va 4153 va 4154

       1,500,000

05/07/2021

815814. 050721. 155225. Vi Hoang Cuong ung ho chi Vo Thi Xuan, ma so 4154,   dia chi vinh duc tay, xa Vinh An, huyen Ba Tri,

           500,000

05/07/2021

019778. 050721. 154709. Ung ho chi Vo Thi Xuan ma so 4154 Mong chi vung vang vuot qua

       2,000,000

05/07/2021

323530. 050721. 153843. Ung ho ma so 4154 vo thi xuan FT21186704410027

           100,000

05/07/2021

MBVCB. 1230912559. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4154 Vo Thi Xuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/07/2021

MBVCB. 1230906811. NGUYEN XUAN BACH ung ho ms 4154. CT tu 0011000631584 NGUYEN XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

313959. 050721. 153231. Ung ho 4154 Vo Thi Xuan FT21186500067607

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1230903513. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4152 ong Tran Van Vuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            50,000

05/07/2021

SHGD: 10045528. DD: 210705. BO: NGUYEN THI KIM LUYEN. Remark: Giup ma so 4154 Vo Thi Xuan

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1230873363. Ung ho chi Vo Thi Xuan 4154 ap Vinh Duc Tay,   xa Vinh An, Ba Tri BenTre. CT tu 1017049998 NGUYEN HOANG MY THUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/07/2021

SHGD: 10044914. DD: 210705. BO: NGUYEN THI KIM LUYEN. Remark: Giup MS 4145 Anh Nguyen Van Kien

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1230864384. Ma so 4154. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

285076. 050721. 151326. Mottidonggop FT21186249305212

           500,000

05/07/2021

MBVCB. 1230830714. Ho tro ma so 4154 Vo Thi Xuan. CT tu 0451000191919 LE TANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

05/07/2021

MBVCB. 1230811422. 4154vothixuan. CT tu 0161001739704 NGUYEN THI KIM CUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

681813. 050721. 145408. Thu Anh ung ho tu thien hoan canh 4154. 4152.   4150. 4148. 4147.   4145. 4144. 4143.   4142. 4141

       3,350,000

05/07/2021

253806. 050721. 145153. NH99 ung ho ma so 4151, ba Nguyen Thi Toi FT21186870559026

           500,000

05/07/2021

MBVCB. 1230797116. VU THI MAI ung ho ma so 4154 chi vo thi xuan. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

MBVCB. 1230791303. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4154 chi Xuan. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

235103. 050721. 143808. Phat tam ung ho gd chau vo thi xuan ms 4154 ap duc vinh tay vinh an huyen ba tri tinh ben tre FT21186874954257

           300,000

05/07/2021

MBVCB. 1230758637. Minh & An ung ho ma so 4154. CT tu 0361001467292 PHAM THI THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/07/2021

227877. 050721. 143234. Ung ho ma so 4154. Vo Thi Xuan FT21186060338093

       2,000,000

05/07/2021

MBVCB. 1230742536. Ung ho chi Vo thi Xuan MS 4154. CT tu 0151000308707 NGUYEN TRONG NGHIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/07/2021

MBVCB. 1230720862. ung ho A Cuong ( Dinh Hoa - Thai Nguyen ). CT tu 0351000971088 NGUYEN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

IBVCB. 1230699014. srhhf. CT tu 1021177972 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

05/07/2021

MBVCB. 1230696890. NGUYEN HA QUYNH HUONG ung ho MS Vo Thi Xuan,   ap Vinh duc tay, Vinh an, Ba tri,   Ben tre. CT tu 0011004286359 NGUYEN HA QUYNH HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/07/2021

199722. 050721. 140119. Ung ho ms 4154

           200,000

05/07/2021

083230. 050721. 135535. ung ho chi Vo Thi Xuan ms 4154

           300,000

05/07/2021

IBVCB. 1230656915. VUONG TINH MACH chuyen khoan ung ho ma so 4152 (Quynh Anh). CT tu 0071004556251 VUONG TINH MACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/07/2021

IBVCB. 1230624725. Ma so 4154. CT tu 0121001870739 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1230613374. chuyen tien giup chi Vo Thi Xuan ms 4154 ap Vinh Duc , Vinh An,   Ba Tri, Ben Tre. CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1230596006. Ma so 4152: ong Tran Van Vuong (bo Quynh Anh). CT tu 0491000143270 DAO QUOC DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

IBVCB. 1230594480. Giup ma so 4154 Vo Thi Xuan . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

05/07/2021

949971. 050721. 131239. Ung ho ma so 4154

           100,000

05/07/2021

MBVCB. 1230569581. ma so 4154: Vo Thi Xuan. CT tu 0491000143270 DAO QUOC DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

05/07/2021

119600. 050721. 125039. Ung ho ma so 4153 FT21186052883762

           500,000

05/07/2021

MBVCB. 1230556901. hang chuyeen tu thien be ly gia nhu bi vay nen. CT tu 0801000245009 PHAM THI HONG HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

05/07/2021

MBVCB. 1230548386. Ung ho 4154 so dt 0982224360 Vo Thi Xuan   - Ben Tre, cam on Bao. CT tu 0531002615249 LUU THI NGOC HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

333093. 050721. 122721. ung ho Quynh Anh MS 4152

           500,000

05/07/2021

IBVCB. 1230509324. asdf. CT tu 1020191614 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

05/07/2021

MBVCB. 1230502162. Ma so 4154. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

05/07/2021

IBVCB. 1230491575. asdf. CT tu 1020036088 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

05/07/2021

IBVCB. 1230489759. a. CT tu 0531002578454 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

05/07/2021

MBVCB. 1230486902. CHAU chuyen tien ung ho chi Vo Thi Xuan,   ma so 4154. CT tu 0461003942684 HO BAO MINH CHAU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/07/2021

IBVCB. 1230484671. asdf. CT tu 1020595562 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

              1,000

05/07/2021

MBVCB. 1230484757. Nhaahn ung ho ms 4154. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/07/2021

MBVCB. 1230480141. Ung ho ma so 4154 Vo Thi Xuan. CT tu 0021000277192 NGUYEN HA LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

02009 704230705 120510202 192e f802570. 22001. 120509. Ung ho ma so 4147. Chuc anh mau khoe

           200,000

05/07/2021

SHGD: 10000399. DD: 210705. BO: CHI NHANH CONG TY TNHH CO DIEN LANH. Remark: CHUYEN TIEN UNG HO MA SO: 4152: ONGTRAN VAN VUONG (BO CUA QUYNH ANH) - DIA CHI: SO 6/25, NGOC LAM, LONG BIENHA NOI - DT: 0983670688

       2,000,000

05/07/2021

IBVCB. 1230445929. asdf. CT tu 1019973280 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

05/07/2021

IBVCB. 1230442437. asdf. CT tu 1018544540 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

05/07/2021

MBVCB. 1230426360. MS 4154 Vo Thi Xuan Vinh An Ba Tri BenTre. CT tu 0011000910435 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

05/07/2021

IBVCB. 1230417000. af. CT tu 1017974097 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

05/07/2021

MBVCB. 1230407131. ung ho chi Vo Thi Xuan ma so 4154. CT tu 0021000400692 VU VAN HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/07/2021

772994. 050721. 113008. VHY - uh ma so 4150 em Dieu Khuy Nich chuc moi dieu tot dep nhat se den voi em

           100,000

05/07/2021

MBVCB. 1230389521. TRAN HUNG SON ung ho MS 4154. CT tu 0541000247602 TRAN HUNG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

MBVCB. 1230387441. xot xa canh nguoi phu nu be tac ganh gia dinh benh. CT tu 0101001112961 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

05/07/2021

IBVCB. 1230374199. asdf. CT tu 1020300186 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

05/07/2021

MBVCB. 1230358983. LE THANH NHAN chuyen tien ung ho chi TRAN THI OANH. Ma so 4149. CT tu 0911000024606 LE THANH NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/07/2021

350652. 050721. 111224. ms 4151 ba Nguyen Thi Toi

           250,000

05/07/2021

350979. 050721. 110931. ms 4153 Le Thi Nga

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1230338135. Ung ho MS 4154 Vo Thi Xuan. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

05/07/2021

399102. 050721. 110335. 4143 Ho tro Anh Duong Van Cuong

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1230330881. Ma so: 4152. Be Lam Anh,   Tom Tit mong co mau khoe. CT tu 0021001673191 DO ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

05/07/2021

738577. 050721. 105846. VHY - uh ma so 4149 chi Oanh mong con se khoe manh tro lai

           100,000

05/07/2021

MBVCB. 1230323997. huynh thi nga ung ho Ma So 4154: Chi Vo Thi Xuan. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

05/07/2021

MBVCB. 1230317608. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma So 4154: Chi Vo Thi Xuan. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

05/07/2021

MBVCB. 1230300412. ung ho ms 4150. CT tu 0461000645372 NGO THI LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1230278890. Ung ho -   Ma so 4154: Vo Thi Xuan. CT tu 0301000328046 NGUYEN KIM PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/07/2021

349164. 050721. 103715. Ma so 4154

           100,000

05/07/2021

IBPS/SE: 01310001. DD: 050721. SH: 10029995. BO: PHAM TUAN NGHIEM. UNG HO C XUAN 4154

           100,000

05/07/2021

964557. 050721. 103257. Ung ho ma so 4152 FT21186223072139

       1,000,000

05/07/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 050721. SH: 10030109. BO: PHAM TUAN NGHIEM. UNG HO MS 4153 - C NGA

           100,000

05/07/2021

IBVCB. 1230236743. ab. CT tu 1016940263 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

05/07/2021

MBVCB. 1230220145. Ung ho ma so 4154 Vo Thi Xuan. DT: 0982224360. CT tu 0301000401471 CHU THI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/07/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 050721. SH: 10028944. BO: VU THI GIANG. UNG HO MA SO 4153 CHI LE THI NGA MEBE THIEN

           100,000

05/07/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 050721. SH: 10029225. BO: NGUYEN THI MY HANH. CK 4153 ME BE CHI THIEN

             20,000

05/07/2021

566873. 050721. 101326. Moi hoan canh 200k,   thansk. 4152 - 4153 - 4154 - 4144 - 4145 - 4146

       1,200,000

05/07/2021

SHGD: 10026336. DD: 210705. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4153

             50,000

05/07/2021

SHGD: 10009209. DD: 210705. BO: NGUYEN TAN DIEN. Remark: IBCHIA SE VOI: MA SO 4149,   C. TRAN THI OANH, "CAU XIN DUC ME MARIA LUON BEN CON"

           500,000

05/07/2021

071298. 050721. 101211. MA SO 4149 TRAN THI OANH - 050721 - 10: 14: 26 071298

           200,000

05/07/2021

926538. 050721. 100253. Ma so 4154 Vo Thi Xuan FT21186321110030

           200,000

05/07/2021

IBPS/SE: 01310001. DD: 050721. SH: 10015239. BO: TRUONG THI AI TUYET. UNG HO MS 4150

           200,000

05/07/2021

SHGD: 10025661. DD: 210705. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4152 Tran Van Vuongg

           100,000

05/07/2021

SHGD: 10022191. DD: 210705. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4152

             50,000

05/07/2021

MBVCB. 1230176722. ung ho : ms 4154 ( Vo Thi Xuan). CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

Sender: 79334001. DD: 050721. SHGD: 10003110. BO: NGUYEN QUANG TRUNG0591778. 4151: BA NGUYEN THI TOI (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

       1,000,000

05/07/2021

MBVCB. 1230174495. Ung ho ma so 4154 (Vo Thi Xuan). CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/07/2021

258684. 050721. 095138. ung ho ma so 4154

             10,000

05/07/2021

MBVCB. 1230160212. Ung ho ms 4154 - Vo Thi Xuan. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/07/2021

IBPS/SE: 01310012. DD: 050721. SH: 10014864. BO: TRUONG THI AI TUYET. UNG HO MS 4151

           300,000

05/07/2021

869072. 050721. 094739. Ong Tu Van giup do cho Ma so 4154 Vo Thi Xuan

     10,000,000

05/07/2021

SHGD: 10016033. DD: 210705. BO: TRAN CONG DUC. Remark: Ung ho Ma so 4152

           400,000

05/07/2021

866518. 050721. 094220. ung ho 30 MS x 100000 d MS tu 4175 den 4204

       3,000,000

05/07/2021

MBVCB. 1230135186. Ma so 4145 Bs Hoang Phuong ung ho chi Ngoc. CT tu 0071000697675 NGUYEN HOANG ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/07/2021

SHGD: 10009149. DD: 210705. BO: DO THU HA. Remark: (CKRmNo:   041621070358812)Ung ho Tran Thi Quynh Anh (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) - )

           200,000

05/07/2021

897849. 050721. 093920. Toi ma so 4154, chi Vo Thi Xuan, ap Vinh Duc Tay, huyen Ba Tri, tinh Ben Tre FT21186223131529

           300,000

05/07/2021

MBVCB. 1230130355. Ma so 4144 BS Hoang Phuong ung ho chi Binh. CT tu 0071000697675 NGUYEN HOANG ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

05/07/2021

SHGD: 10025697. DD: 210705. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4153 Le Thi Nga

           100,000

05/07/2021

MBVCB. 1230112130. MS 4153 chi Le Thi Nga me be Chi Thien. CT tu 0021002191713 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             50,000

05/07/2021

IBPS/SE: 01310005. DD: 050721. SH: 10009703. BO: TRAN THI QUYNH AN. UH MS 4151 - BA NGUYEN THI TOI

           200,000

05/07/2021

IBVCB. 1230107624. Ung ho Ma so 4154: Vo Thi Xuan. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

SHGD: 10021745. DD: 210705. BO: VU THI GIANG. Remark: Ung ho ma so 4152 ong tran van vuong bo cua quynh anh

           100,000

05/07/2021

055690. 050721. 092214. SANHSEACO GUI MS 4154 - 050721 - 09: 24: 58 055690

             50,000

05/07/2021

202969. 050721. 092119. Ma so 4154 Vo Thi Xuan Dia chi Ap Vinh Duc Tay xa Vinh An huyen Ba Tri tinh Ben Tre

           100,000

05/07/2021

MBVCB. 1230072978. Ung ho Ma so 4154: Vo Thi Xuan. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

05/07/2021

MBVCB. 1230067076. NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 4154. CT tu 0831000023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

IBVCB. 1230062462. ma so 4154. CT tu 0301000297149 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           120,000

05/07/2021

859897. 050721. 090523. Ma 4151 ba nguyen thi toi FT21186550252439

           200,000

05/07/2021

IBVCB. 1230060994. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

05/07/2021

IBVCB. 1230056452. Ung thu TPHCM. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

05/07/2021

IBVCB. 1230052447. viem co tim. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

05/07/2021

MBVCB. 1230052882. Giup do ms: 4154: vo thi xuan. CT tu 0461003886715 NGUYEN VAN LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/07/2021

854235. 050721. 085948. UH ma so 4154 FT21186040094919

           200,000

05/07/2021

IBVCB. 1230048465. mo coi me. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

05/07/2021

IBVCB. 1230044515. den truong bang doi tay. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

05/07/2021

216868. 050721. 085559. ung ho chi vo thi xuan ma so 4154

           100,000

05/07/2021

037945. 050721. 084859. NGUYEN NHU TAI chuyen tien ms4154

           100,000

05/07/2021

MBVCB. 1230025068. Ung ho chi Vo Thi Xuan - MS 4154. . CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

05/07/2021

MBVCB. 1230016031. Ma so 4154 Vo Thi Xuan . CT tu 0011002664111 DANG ANH DAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/07/2021

830963. 050721. 083349. Chuyen giup chi Thi Xuan, ma so 4150 FT21186673150330

           100,000

05/07/2021

829553. 050721. 083157. Chuyen giup chi Tran Thi Oanh,   ma so 4149 FT21186230939803

           100,000

05/07/2021

IBVCB. 1229998373. Ung ho Ma so 4154: Vo Thi Xuan (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). CT tu 0181001575266 NGUYEN ANH THY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          350,000

05/07/2021

828518. 050721. 083035. Chuyen giup anh Vuong Van Nam,   ma so 4148 FT21186191980016

           100,000

05/07/2021

826522. 050721. 082759. Chuyen giup chi Le Thi Dan, ma so 4147 FT21186877006215

           200,000

05/07/2021

824287. 050721. 082500. Chuyen giup chi Vo Thi Kieu,   ma so 4146 FT21186693168505

           100,000

05/07/2021

823006. 050721. 082311. Chuyen giup anh Nguyen Van Kien,   ma so 4145 FT21186870288310

           100,000

05/07/2021

821677. 050721. 082116. Chuyen giup chi Nguyen Thi Binh,   ma so 4144 FT21186708298308

           100,000

05/07/2021

109720. 050721. 081939. Vinh Nam ung ho ms 4154 Vo Thi Xuan

           100,000

05/07/2021

MBVCB. 1229975798. Xot xa. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

05/07/2021

MBVCB. 1229969418. ma so 4154. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

05/07/2021

MBVCB. 1229969144. chay cut 2 chan . CT tu 0491000062061 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

05/07/2021

MBVCB. 1229968950. ma so 4153. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

05/07/2021

007549. 050721. 080719. Ung ho ma so 4154 chi Vo Thi Xuan

           500,000

05/07/2021

MBVCB. 1229937894. 4154: Vo Thi Xuan. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

034333. 050721. 073225. UNG HO MA SO 4153 CHI LE THI NGA ME BE CHI THIEN - 050721 - 07: 35: 59 034333

           200,000

05/07/2021

269134. 050721. 071226. UNG HO MS 4152 ONG TRAN VAN VUONG BO CUA QUYNH ANH

           150,000

05/07/2021

268825. 050721. 070757. UNG HO MS 4153 CHI LE THI NGA ME BE CHI THIEN

           100,000

05/07/2021

IBVCB. 1229906477. Ma so 4152 . Gui anh Tran Van Vuong. CT tu 0081001201289 NGUYEN LOC THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           120,000

05/07/2021

229427. 050721. 070324. Ho Nha Phuong Dung chuyen tien cho ma so 4154 chi VO THI XUAN

           100,000

05/07/2021

268352. 050721. 065958. UNG HO MS 4154 VO THI XUAN

           200,000

05/07/2021

853188. 050721. 064355. ung ho ma so 4153 chi Le Thi Nga chuc con chi mau khoe

           300,000

05/07/2021

779289. 050721. 060143. Ma so 4153 Chi Le Thi Nga me be Chi Thien FT21186997930412

           300,000

05/07/2021

MBVCB. 1229872395. Ma so 4153 - Chi Le Thi Nga -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

026410. 050721. 030537. Ma so 4152 Ong Tran Van Vuong bo cua Quynh Anh Dia chi So 6 25 Ngoc Lam Long Bien Ha Noi DT 0983670688

           500,000

05/07/2021

721289. 050721. 024836. ung ho be Thien MS4153

           200,000

05/07/2021

MBVCB. 1229834853. chuyen tien ma so 4151, 4152, 4153. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

05/07/2021

025152. 050721. 001938. UH MS4153 CHI LE THI NGA ME BE CHI THIEN - 050721 - 00: 21: 55 025152

           300,000

05/07/2021

MBVCB. 1229829876. HOANG NGOC QUANG chuyen tien ung ho MS 4152 ( Ong Tran Van Vuong). CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/07/2021

004876. 050721. 001812. Ma so 4153 Chi Le Thi Nga me be Chi Thien Dien thoai 0935718504 Dia chi Tam tru tai khu tro so 5 45 No Trang Long phuong 7 quan Binh Thanh TPHCM

           500,000

06/07/2021

761698. 060721. 202112. Ung ho ma so 4155 FT21187079466116

             50,000

06/07/2021

598755. 060721. 175111. Ung ho Ms 4152. 4155 FT21187306870420

           100,000

06/07/2021

639110. 060721. 172210. Ma so 4155 ong Nguyen Van Dao

           300,000

06/07/2021

509278. 060721. 164238. Ung ho MS4155. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21187289516338

           200,000

06/07/2021

759666. 060721. 163042. ung ho ma so 4155

           100,000

06/07/2021

322389. 060721. 145351. C Huyen ung ho ma so 4155 o Tran Van Dao

           500,000

06/07/2021

007906. 060721. 135900. Lieu Duc Tuyen. Sai Gon. Ung ho ms 4150/4149. Moi h/c 300k

           600,000

06/07/2021

007691. 060721. 134605. Lieu Duc Tuyen. Sai Gon. Ung ho ms 4153/4154/4155/4151. Moi h/c 300k

       1,200,000

06/07/2021

388722. 060721. 125318. 4152 ONG TRAN VAN VUONG - 060721 - 12: 56: 04 388722

       1,000,000

06/07/2021

244086. 060721. 125028. Ung ho ms 4152 FT21187986363902

           200,000

06/07/2021

387977. 060721. 124958. 4153 CHI LE THI NGA - 060721 - 12: 52: 16 387977

           500,000

06/07/2021

386904. 060721. 124345. UNG HO 4155 ONG TRAN VAN DAO - 060721 - 12: 48: 01 386904

           500,000

06/07/2021

216140. 060721. 121822. to thi binh ung ho ms 4155 FT21187034075170

             50,000

06/07/2021

MBVCB. 1232521684. TRUONG QUOC BAO chuyen tien giup MS 4146 den MS 4155 moi ms 300 nghin dong. CT tu 0581000608855 TRUONG QUOC BAO toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

06/07/2021

305214. 060721. 101054. ung ho ma so 4155 ong Tran Van Dao

           100,000

06/07/2021

048188. 060721. 095546. UH MS 4155 FT21187713176493

             50,000

06/07/2021

MBVCB. 1232228466. PHAM TRUNG DUNG ung ho ong tran van dao(bo chi nguyen). CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

06/07/2021

SHGD: 10011069. DD: 210706. BO: HUYNH MY PHUONG. Remark: Ung ho ms 4154. C vo thi xuan

           300,000

06/07/2021

994793. 060721. 090849. Ung ho ma so 4144 FT21187800082850

           350,000

06/07/2021

961875. 060721. 083439. Ung ho ma so 4155 FT21187637366016

           500,000

06/07/2021

MBVCB. 1231866790. Ma so 4154 Vo Thi Xuan. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

06/07/2021

859996. 050721. 233356. Fb duyduong ninh hiep chuc ban mau khoi benh FT21187802113514

           500,000

06/07/2021

858311. 050721. 232936. Ma so 4154 ung ho chi vo thi xuan FT21187056057210

           100,000

06/07/2021

MBVCB. 1231845069. ung ho hoan canh 4154. CT tu 0531000294686 PHAM HOANG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/07/2021

845603. 050721. 230110. Ma so 4145 - chuc chi vuot qua benh tat. Chuc gia dinh luon manh khoe FT21187164854255

           100,000

06/07/2021

424841. 050721. 230019. Le Thi Thanh Van ung ho ma 4154

             50,000

06/07/2021

217900. 050721. 225635. PHAN DANG KHOA dong gop cho ma so 4151

           200,000

06/07/2021

629223. 050721. 224326. Ung ho Ma so 4153

           100,000

06/07/2021

836163. 050721. 224332. Ms 4154 FT21187763880537

           300,000

06/07/2021

288643. 050721. 223925. UNG HO MS 4150. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT - 050721 - 22: 39: 09 288643

           150,000

06/07/2021

831591. 050721. 223552. MS4152. Thuong Quynh Anh FT21187318974915

          500,000

06/07/2021

830192. 050721. 223343. MS4153. Mong Chi Thien Binh An Con Nhe FT21187504759578

       1,000,000

06/07/2021

828869. 050721. 223143. Le Thi Hoa ung jo ma so 4154 FT21187526720989

             50,000

06/07/2021

828212. 050721. 223045. MS4154. UHChiVoThiXuan FT21187637515066

           500,000

06/07/2021

MBVCB. 1231796751. Ma so 4153: Chi Le Thi Nga (me be Chi Thien). CT tu 0531002477846 NGUYEN NGOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/07/2021

867067. 060721. 222024. Huong 0983711777 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien FT21188536905900

           500,000

06/07/2021

047640. 060721. 221826. 13734331896 - 0978011856 - 970436 - gui ma so 4155 nguyen van dao

           200,000

06/07/2021

MBVCB. 1233676542. ma so 4155 ong Nguyen Van Dao Thach That Ha Noi. CT tu 0061001072182 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           500,000

06/07/2021

854030. 060721. 220218. Ung ho ma so 4155 FT21188510777004

           900,000

06/07/2021

449320. 060721. 212935. ung ho ms 4149 Tran Thi Oanh

             50,000

06/07/2021

824459. 060721. 212602. Ung ho ms 4155 ong Nguyen Van Dao.   Bo de chi Nguyen FT21188731360752

             50,000

06/07/2021

441696. 060721. 212331. ma so 4153 chi Le Thi Nga me be Chi Thien

           100,000

06/07/2021

433076. 060721. 211655. Ung ho chi Nguyen Ma so 4155

           500,000

06/07/2021

241684. 060721. 205913. 4150: Chi Thi Xuan

           100,000

06/07/2021

MBVCB. 1233561271. Ma so 4155. CT tu 0691002956239 NGUYEN VAN THIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/07/2021

274539. 060721. 085222. Ung ho ma so 4155

           100,000

06/07/2021

903637. 060721. 204707. Vietcombank; 1017378606; uh me va be

             10,000

06/07/2021

776714. 060721. 203647. 4153 chi Le Thi Nga me be Chi Thien FT21188019061943

             50,000

06/07/2021

MBVCB. 1233495409. ma so 4155: ong nguyen van dao. CT tu 0851000011494 TRAN BINH DO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/07/2021

MBVCB. 1233478675. 4155 o Nguyen Van Dao. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

06/07/2021

MBVCB. 1233455352. LE THI DIEU CUONG chuyen tien ung ho La Thi Tho 4137. CT tu 0701000385921 LE THI DIEU CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

06/07/2021

IBVCB. 1233444933. ho tro chua benh. CT tu 0371000446598 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

06/07/2021

169218. 060721. 193610. NGO HUY THANH chuyen tien ung ho 4155

           200,000

06/07/2021

MBVCB. 1233404081. DO DINH THUONG ung ho ms: 4155. CT tu 0041000159434 DO DINH THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/07/2021

IBVCB. 1233394293. shfhs. CT tu 0881000486854 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

06/07/2021

037722. 060721. 192029. 13727126312 - 0902097818 - 970436 - Ms 4153 Be chi thien

           200,000

06/07/2021

698840. 060721. 191917. Ung ho ms 4152 la ong Tran Van Vuong FT21187087303296

           500,000

06/07/2021

MBVCB. 1233370937. ms 4155. CT tu 0611001577562 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

06/07/2021

619192. 060721. 183800. ung ho ma so 4155

           100,000

06/07/2021

635221. 060721. 182330. Le Thi Hoa ung io ma do 4155 FT21187532930189

             50,000

06/07/2021

633741. 060721. 182207. Nghiem Minh Khang UH ma so 4155 FT21187110120937

           100,000

06/07/2021

MBVCB. 1233250679. NGUYEN THANH TAN chuyen tien. CT tu 0071001008594 NGUYEN THANH TAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/07/2021

MBVCB. 1233236301. ung ho ma so 4155. CT tu 1017531679 HOANG THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/07/2021

IBVCB. 1233196629. a. CT tu 1021139258 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

06/07/2021

578221. 060721. 174136. MS 4155: Ong Nguyen Van Dao (bo de chi Nguyen)

           200,000

06/07/2021

885477. 060721. 173959. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho Ma so 4155

         300,000

06/07/2021

057674. 060721. 173916. Ung ho ma so 4155

           200,000

06/07/2021

MBVCB. 1233165353. Loan Ho ung ho ma so 4155. CT tu 0011002116530 HO MAI LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/07/2021

IBVCB. 1233160637. a. CT tu 1020657228 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

06/07/2021

255242. 060721. 172643. mr Tuan - MS4147

           300,000

06/07/2021

254619. 060721. 172246. Ms Hien Tuan - MS 4151, 4155

           900,000

06/07/2021

253782. 060721. 171739. ms Hien - MS4146, 4149,   4150, 4152, 4153,   4154

       1,800,000

06/07/2021

MBVCB. 1233120138. Ma so 4151 chuc gia dinh bot kho khan. CT tu 0011004176222 NGUYEN TUAN MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/07/2021

MBVCB. 1233115435. PHAN THI THU HIEN giup MS 4155. CT tu 0011000647573 PHAN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/07/2021

540502. 060721. 170517. 4155 ong Nguyen Van Dao FT21187500407809

             50,000

06/07/2021

916367. 060721. 170601. ung ho ma so 4155

           100,000

06/07/2021

MBVCB. 1233100348. Ung ho GD ong Nguyen Van Dao, MS 4155. CT tu 0371003847163 NGO DANG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/07/2021

533338. 060721. 170009. Ung ho ma so 4141 FT21187970540078

           100,000

06/07/2021

532845. 060721. 165949. Nguyen Chau Anh, xa Cong Hoa, Quoc Oai, Ha Noi ung ho MS 4155 ong Nguyen Van Dao, bo de chi Nguyen, thon Dinh Giua, xa Binh Phu, huyen Thach That, Ha Noi FT21187289586845

           200,000

06/07/2021

MBVCB. 1233058348. ung ho MS: 4155 - NGUYEN VAN DAO. CT tu 0111000416698 TRAN THANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/07/2021

503580. 060721. 163834. Ung ho ma so 4154 chi Vo Thi Xuan FT21187860190620

           200,000

06/07/2021

MBVCB. 1233041017. Ung ho ma so 4152 ong Tran Van Vuong. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,100,000

06/07/2021

MBVCB. 1233038836. Ung ho be Chi Thien - ma so 4153. CT tu 0451001937658 NGUYEN DINH CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/07/2021

MBVCB. 1233030137. Ung ho ma so 4153 chi Le Thi Nga. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

06/07/2021

915389. 060721. 162817. ck ma so 4155

             50,000

06/07/2021

487750. 060721. 162704. Ung ho ma so 4155 ong Nguyen Van Dao FT21187860657938

           300,000

06/07/2021

MBVCB. 1233017360. Ung ho ma so 4155 ong Nguyen Van Dao. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/07/2021

MBVCB. 1233007993. ung ho ma so 4153 Le Thi Nga . CT tu 0141000779266 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

06/07/2021

243810. 060721. 161908. ma so 4155

             50,000

06/07/2021

473731. 060721. 161656. Ung ho chau Nguyen Thi Huyen Thuong HA TRUNG THANH HOA FT21187025722571

           200,000

06/07/2021

656630. 060721. 161243. ma so 4155 ong Nguyen Van Dao bo chi Nguyen

           100,000

06/07/2021

MBVCB. 1232985019. ung ho ma so 4155 ong Nguyen Van Dao. CT tu 0141000779266 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

06/07/2021

656548. 060721. 161117. ma so 4153 chi Le Thi Nga me be Chi Thien chuc con nhanh khoe lai

           100,000

06/07/2021

MBVCB. 1232964723. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4155. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/07/2021

IBVCB. 1232962083. UNG HO MA SO 4155 ONG DAO. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

06/07/2021

MBVCB. 1232938833. ung ho ms 4155 ong Nguyen Van Dao. CT tu 0021001065708 DAU HUY NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/07/2021

MBVCB. 1232937602. LE THI HONG LY chuyen tien ung ho ma 4155. CT tu 0211000438809 LE THI HONG LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/07/2021

MBVCB. 1232922715. ms 4155 uh ong Nguyen Van Dao. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

06/07/2021

MBVCB. 1232920698. ung ho chi Nguyen NS 4155. CT tu 0771000591594 HO ANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/07/2021

418696. 060721. 153647. ung ho ma 4155 FT21187780710177

           200,000

06/07/2021

MBVCB. 1232890718. Ms 4153 Le Thi Nga 0935718504 Q Binh Thanh HCM. CT tu 1021042249 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

06/07/2021

MBVCB. 1232855979. ung ho MS 4137, 4138, 4140, 4146 (moi hoan canh 200k). CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           800,000

06/07/2021

IBVCB. 1232847052. Ung ho chi Tran Thi Oanh (Ma so 4149) SDT 0964 947 958. CT tu 0071000718880 PHAM LE DIEM HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/07/2021

IBVCB. 1232840391. Xin ung ho ma so: 4153, 4154,   4155 (moi h/c 500k). CT tu 0531000272729 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,500,000

06/07/2021

IBVCB. 1232838100. Ung ho ba Nguyen Thi Toi (Ma so 4151) SDT 0865 269 036. CT tu 0071000718880 PHAM LE DIEM HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/07/2021

IBVCB. 1232836365. Ung ho Ma so 4155: Ong Nguyen Van Dao (bo de chi Nguyen). CT tu 0081000140311 LUU ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/07/2021

IBVCB. 1232823818. Dong gop cho Ma so 4155 Ong Tran Van Dao (bo de chi Nguyen) sdt 0357 345 759. CT tu 0071000718880 PHAM LE DIEM HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

06/07/2021

IBVCB. 1232815874. a. CT tu 1019538072 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

06/07/2021

MBVCB. 1232815350. UNG HO MS: 4149 -   4150 - 4151.   MOI MS : 100 NGHIN DONG. CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/07/2021

IBVCB. 1232813143. a. CT tu 1020328191 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

06/07/2021

366071. 060721. 145606. Ung ho ma so 4155 FT21187545010083

           200,000

06/07/2021

MBVCB. 1232805197. NGUYEN CU chuyen tien. CT tu 0651000756203 NGUYEN CU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/07/2021

IBVCB. 1232795539. A. CT tu 1019565342 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

06/07/2021

856734. 060721. 144934. Ung Ho Ma so 4155: Ong Tran Van Daobo de chi Nguyen FT21187986801779

           100,000

06/07/2021

IBVCB. 1232781928. a. CT tu 1017612676 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

06/07/2021

IBVCB. 1232777837. a. CT tu 0911000063494 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

06/07/2021

MBVCB. 1232768643. PHAN VIET THUY ung ho MS: 4154. CT tu 0481000876896 PHAN VIET THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/07/2021

IBVCB. 1232765644. a. CT tu 0911000069495 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

06/07/2021

IBVCB. 1232749838. NGUYEN THU HIEN chuyen khoan ma so 4155 Ong Tran Van Dao (Bo de chi Nguyen). CT tu 0011004181130 NGUYEN THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/07/2021

MBVCB. 1232750256. ma so 4155. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

06/07/2021

MBVCB. 1232746978. MS 4154 chi Vo Thi Xuan. CT tu 0021002191713 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

06/07/2021

059373. 060721. 142605. Ung ho ma so 4155 ong Tran Van Dao bo de chi Nguyen

           500,000

06/07/2021

MBVCB. 1232745966. VO THI THANH TUYEN chuyen tien chi Nguyen. CT tu 0111000252648 VO THI THANH TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/07/2021

MBVCB. 1232743343. Ung ho MS 4155 Tran Van Dao. CT tu 0011002121156 DUONG THI THANH HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/07/2021

MBVCB. 1232738772. MS 4155 ong Tran Van Dao bo de chi Nguyen. CT tu 0021002191713 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             50,000

06/07/2021

MBVCB. 1232720533. Ung ho ms 4155: Ong Tran Van Dao. CT tu 0691000388613 PHAM XUAN PHU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/07/2021

SHGD: 10000554. DD: 210706. BO: TRAN VAN GIANG. Remark: [2100000012397127]HO TRO MA SO 4155: ONG TRAN VAN DAO (BO DE CHI NGUYEN)

           200,000

06/07/2021

MBVCB. 1232706933. Ba Bui Thi Khuyen o Bac Lieu ung ho na so:   4155 O Tran Van Dao. CT tu 0491000017398 HOANG VAN LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/07/2021

403159. 060721. 140354. DUONG NGO NINH ung ho truong hop a Kien chi Nguyen Ma so 4155

           100,000

06/07/2021

SHGD: 10023696. DD: 210706. BO: LUU PHUONG HIEN. Remark: Giup ms 4155 ong Tran Van Dao bo de chi Nguyen

           100,000

06/07/2021

MBVCB. 1232695557. NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien ung ho ms 4155. CT tu 1014783940 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/07/2021

302284. 060721. 135922. Ung ho ma 4154 vo thi xuan ap vinh duc tay xa vinh an huyen ba tri ben tre FT21187960075910

           500,000

06/07/2021

299984. 060721. 134850. Ung ho ma so 4155

         100,000

06/07/2021

MBVCB. 1232672680. ma so 4152 ong Tran Van Vuong. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/07/2021

MBVCB. 1232673691. Ma so 4155: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/07/2021

298934. 060721. 134520. Ung ho ong Tran Van Dao bo de chi Nguyen ms 4155

           300,000

06/07/2021

MBVCB. 1232669410. ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/07/2021

MBVCB. 1232665753. ma so 4154 Vo Thi Xuan. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/07/2021

IBVCB. 1232664926. Giup ma so 4155 ong Tran Van Dao bo chi Nguyen . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             50,000

06/07/2021

IBVCB. 1232662904. UNG HO CHO Ma so 4155 Ong Tran Van Dao (bo de chi Nguyen). CT tu 0691000402696 LUONG THI BICH HAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/07/2021

MBVCB. 1232661728. ma so 4153 chi Le Thi Nga. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/07/2021

MBVCB. 1232657203. ma so 4155 ong Tran Van Dao. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/07/2021

IBVCB. 1232642338. ms 4155 ong tran van dao. CT tu 0011004266900 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

06/07/2021

293713. 060721. 132627. Ung ho ma so 4155 Ong Tran Van Dao

           300,000

06/07/2021

IBVCB. 1232623721. a. CT tu 0431000273930 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

06/07/2021

MBVCB. 1232622882. Ma so 4149: Tran Thi Oanh. CT tu 0381000337571 PHAM PHU TRUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/07/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 020621. SH: 10012935. BO: MAC VAN SANG. MA SO 4124 - ANH DOAN VAN NAM

           300,000

06/07/2021

IBPS/SE: 01310005. DD: 260521. SH: 10013841. BO: MAC VAN SANG. CHI NGUYEN THI NAM - MA SO 4117

           200,000

06/07/2021

IBPS/SE: 01360002. DD: 260521. SH: 10000822. BO: TRINH VAN TUAN. GUICHINGUYENTHINAM. VOANHTINH

           500,000

06/07/2021

IBPS/SE: 01321001. DD: 290421. SH: 10001132. BO: LE THI TRONG MINH. GIUP DO 2 CHAU VY, HAI MA SO 4090

           500,000

06/07/2021

IBPS/SE: 01321001. DD: 270421. SH: 10002005. BO: NGUYEN HUYNH VI THAO. MA SO 4088 LO THI HUONG

           200,000

06/07/2021

289696. 060721. 130955. QV ung ho MS 4149 Tran Thi Oanh

           300,000

06/07/2021

Ref: K031111 1378 15VAL: 210423VND1000000, 33B: VND1000000, Tlx: SW2104230345Pmnt: Donation Ms 4082 Pham Thi Son Gui loi chia buon den gia dinh7 1A: BENB. O: 0623341 1248307 THIENN GOU NIT 219B ROEA VEEASTHIL LSNSW2213AustraliaF. O: 1017780241

       1,000,000

06/07/2021

257967. 060721. 130817. Ma so 4152 ong tran van vuong bo cua quynh anh FT21187178033862

             50,000

06/07/2021

257204. 060721. 130720. Ung ho ma so 4143 anh Duong Van Cuong FT21187053055640

           300,000

06/07/2021

MBVCB. 1232610128. Ma so 4155, Tran Van Dao. CT tu 0381000337571 PHAM PHU TRUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/07/2021

MBVCB. 1232607012. Ung ho Ma so 4155: Ong Tran Van Dao (bo de chi Nguyen). CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/07/2021

203599. 060721. 125958. Ho Nha Phuong Dung chuyen tien ung ho ma so 4155 ong TRAN VAN DAO

           100,000

06/07/2021

249684. 060721. 125741. Gia dinh c Ha HNoi giup do moi hoan canh 100k tu ma so 4140 den 4155 FT21187810344351

       1,600,000

06/07/2021

247757. 060721. 125512. Ung ho ma so 4153 me be Chi Thien FT21187434312337

             50,000

06/07/2021

016437. 060721. 125331. ZP5VKB84O5IO 210706000118125 ma so 4155

           200,000

06/07/2021

IBVCB. 1232591200. MS 4153. CT tu 0071003102704 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

06/07/2021

MBVCB. 1232585558. gdV mong be khoe manh ms 4153. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

06/07/2021

IBVCB. 1232581579. Ung ho chi Nguyen - ma so 4155,   thon Dinh giua, Binh phu, Thach That,   Ha Noi. CT tu 0301000305460 HOANG VAN THOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/07/2021

MBVCB. 1232580717. gdV mong moi dieu tot dep den voi gd c ms 4154. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

06/07/2021

MBVCB. 1232575316. gdV mong moi dieu tot dep den voi gd a c ms 4155. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           150,000

06/07/2021

749675. 060721. 121841. 0936761369 ung ho ma so 4155

           100,000

06/07/2021

MBVCB. 1232533953. Ung ho ms 4153 chi le thi nga. CT tu 0611001892702 VU THU HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/07/2021

MBVCB. 1232530480. Ung ho ms 4155 ong tran van dao. CT tu 0611001892702 VU THU HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/07/2021

SHGD: 10020507. DD: 210706. BO: NGUYEN MINH PHUONG. Remark: Ong Nguyen Quang Vu ung ho ma so 4155 -   ong Tran Van Dao. Nho Bao Dan Tri chuyen giup

           200,000

06/07/2021

IBVCB. 1232523663. viet Huong giup o. TRAN VAN VUONG ma so 4152. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

06/07/2021

379635. 060721. 121055. 4155, TRAN VAN DAO. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT - 060721 - 12: 10: 27 379635

             50,000

06/07/2021

208338. 060721. 121022. Ung ho ma so 4155 gia dinh chi Nguyen FT21187280106203

           300,000

06/07/2021

205008. 060721. 120655. Ung ho ma 4155 ong tran van dao FT21187248700443

           300,000

06/07/2021

MBVCB. 1232517368. 4155 Tran Van Dao. CT tu 0071001304625 PHAN THI THANH LUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/07/2021

IBVCB. 1232515889. Viet Huong giup a. VUONG VAN NAM ma so 4148. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

06/07/2021

IBVCB. 1232510537. MS 4152 ONG TRAN VAN VUONG BO CUA QUYNH ANH. CT tu 0181000245723 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

06/07/2021

IBVCB. 1232486893. TRINH THI HIEN chuyen khoan ung ho quy. CT tu 0071000733383 TRINH THI HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/07/2021

IBVCB. 1232476399. Viet Huong giup c. THI XUAN ma so 4150. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/07/2021

MBVCB. 1232472672. Ung ho gd chi Nguyen, ma so 4155. CT tu 0161000079844 TRAN CANH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/07/2021

IBVCB. 1232469420. Viet Huong giup ba NGUYEN THI TOI ma so . CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

06/07/2021

156655. 060721. 114527. Ma so 4155 Tran Van Dao

           500,000

06/07/2021

367066. 060721. 114124. ung ho ma so 4155: ong Tran Van Dao ( bo chi Nguyen)

           200,000

06/07/2021

371632. 060721. 113934. UNG HO GIUP DO MA SO 4155 - 060721 - 11: 43: 36 371632

           200,000

06/07/2021

IBVCB. 1232456489. Viet Huong giup o. TRAN VAN DAO ma 4155. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

06/07/2021

MBVCB. 1232456805. Ung ho ac Kien Nguyen qua ong Tran Van Dao ms 4155. CT tu 1016009177 NGUYEN THI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/07/2021

SHGD: 10000519. DD: 210706. BO: TRAN VAN GIANG. Remark: [2100000012396516]HO TRO MA SO 4152 : ONG TRAN VAN VUONG (BO CUA QUYNH ANH)

           200,000

06/07/2021

160775. 060721. 112629. Ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi FT21187700465557

             50,000

06/07/2021

MBVCB. 1232437454. NGUYEN HONG HUNG chuyen tien ung ho ma so 4155 ong tran van dao dc thon dinh giua xa binh phu huyen thach that ha noi. CT tu 0011000768600 NGUYEN HONG HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/07/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 190421. SH: 10023939. BO: NGUYEN HUU DONG. MS 4081 ONG NGUYEN VAN KHAM

       1,000,000

06/07/2021

Nguyen Huu Hieu chuyen tien cho ma so 4048 Anh Tran vAn Trung cau cua 2 chau DVC: NGUYEN HUU HIEU

           500,000

06/07/2021

SHGD: 10001273. DD: 210706. BO: VU KE TRUNG. Remark: ma so 4155 ung ho chi Nguyen

           200,000

06/07/2021

154332. 060721. 112116. Ma so 4155 Ong Tran Van Dao bo de chi Nguyen FT21187220452677

             50,000

06/07/2021

MBVCB. 1232412140. TRUONG THI BICH LIEN chuyen tien ung ho chi Nguyen , bo la Tran Van Dao , ma so 4155. CT tu 0501000114017 TRUONG THI BICH LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/07/2021

347280. 060721. 111230. ung ho ms 4154 chi Vo Thi Xuan

           100,000

06/07/2021

142883. 060721. 111149. Ma so 4155 o Tran van dao FT21187345200648

             50,000

06/07/2021

MBVCB. 1232397064. TRAN VAN CHUONG chuyen tien ung ho MS 4155:   ong Tran van Dao. CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/07/2021

MBVCB. 1232382043. huynh thi nga ung ho Ma So 4155: Ong Tran Van Dao(bo de chi Nguyen). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

06/07/2021

MBVCB. 1232375924. vc thai vu thai va cha me vo ung ho Ma So 4155:   Ong Tran Van Dao( bo de Chi Nguyen). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

06/07/2021

MBVCB. 1232374454. Ma so 4155. Ung ho ong Tran Van Dao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 1001000291931 NGUYEN THI THANH XUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/07/2021

120991. 060721. 105408. Ung ho MS 4155 FT21187106409475

           200,000

06/07/2021

IBVCB. 1232359470. a. CT tu 1020687535 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

06/07/2021

IBVCB. 1232356821. a. CT tu 1020240749 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

06/07/2021

MBVCB. 1232354458. nhan ai. CT tu 1017836495 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

06/07/2021

354592. 060721. 104506. SANHSEACO GUI MS 4155 - 060721 - 10: 49: 06 354592

             50,000

06/07/2021

139711. 060721. 104636. Ma so 4153 Chi Le Thi Nga (me be Chi Thien)

           200,000

06/07/2021

138854. 060721. 104352. 4155 ung ho Tran Van Dao bo chi Nguyen. Mong dan tri chuyen giup.

           100,000

06/07/2021

101949. 060721. 103855. Ung ho gd nguyen thi nguyen ma so 4155 FT21187417683334

           500,000

06/07/2021

MBVCB. 1232327090. Ung ho ong Tran Van Dao, ms 4155. CT tu 0161000106511 PHAN THI TU NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/07/2021

MBVCB. 1232327208. Ma so 4145 - Anh Nguyen Van Kien. CT tu 0451000238661 BUI DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

06/07/2021

638236. 060721. 103250. Gui 4155 chi Nguyen chuc chi suc khoe

           200,000

06/07/2021

SHGD: 10007551. DD: 210706. BO: NGUYEN THUY LAN. Remark: IBUNG HO MA SO 4155 - TRAN VAN DAO DT 0357345759

           300,000

06/07/2021

MBVCB. 1232313181. Ma so 4146 - Vo Thi Kieu. CT tu 0451000238661 BUI DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,500,000

06/07/2021

MBVCB. 1232306032. Ma so 4155 - Ong Tran Van Dao. CT tu 0451000238661 BUI DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,500,000

06/07/2021

234465. 060721. 102328. TAP THE AB GROUP UNG HO MA SO 4155 ONG TRAN VAN DAO BO DE CHI NGUYEN DIA CHI THON DINH GIUA XA BINH PHU HUYEN THACH THAT HA NOI SO DIEN THOAI 0357345759

       3,000,000

06/07/2021

SHGD: 10000546. DD: 210706. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 4155 Ong Tran Van Dao bode chi Nguyen

             50,000

06/07/2021

232641. 060721. 101854. TAP THE AB GROUP UNG HO MA SO 4136 EM LANG THI BE DIA CHI THON 2 XA NAM DONG HUYEN CUJUT TINH DAKNONG SO DIEN THOAI 0336195937

     10,000,000

06/07/2021

756861. 060721. 101834. ung ho ma so 4155 Ong Tran Van Dao

           100,000

06/07/2021

579149. 060721. 101446. Chuyen cho Ma so 4155

           500,000

06/07/2021

749754. 060721. 101101. ung ho MS4155 - Tran Van Dao

           100,000

06/07/2021

428798. 060721. 100858. Vu Hoai Chan HN ung ho ong Tran Van Vuong ma so 4152

       2,000,000

06/07/2021

063983. 060721. 100835. Ung ho gia dinh ma so 4155 FT21187220185062

           200,000

06/07/2021

221119. 060721. 100826. ung ho chi nguyen thi nguyen

           500,000

06/07/2021

225495. 060721. 100057. Ung ho MS 4155

           300,000

06/07/2021

SHGD: 10015557. DD: 210706. BO: NGUYEN THI PHUONG ANH. Remark: Ms 4155 Tran van dao

           200,000

06/07/2021

604477. 060721. 095914. ung ho gia dinh ong tran van dao Ma so 4155

           150,000

06/07/2021

SHGD: 10015913. DD: 210706. BO: NGUYEN THI NGUYEN. Remark: Ma so 4155

           150,000

06/07/2021

262382. 060721. 094631. Ma so 4155 Ong Tran Van Dao bo de chi Nguyen Dia chi Thon Dinh Giua xa Binh Phu huyen Thach That Ha Noi

           100,000

06/07/2021

593412. 060721. 094511. Le Thi Thanh Van ung ho ma 4155

           100,000

06/07/2021

SHGD: 10015006. DD: 210706. BO: NGUYEN MANH CUONG. Remark: ho tro ma so 4155 gd ong Dao chi Nguyen

           300,000

06/07/2021

809377. 060721. 094535. UNG HO MA SO 4155

           300,000

06/07/2021

SHGD: 10012846. DD: 210706. BO: TRAN THI XUAN THUY. Remark: Ung ho gia dinh anh Duong Van Cuong

          100,000

06/07/2021

151801. 060721. 093749. ung ho ma so 4155

             10,000

06/07/2021

MBVCB. 1232201442. VU THI MAI ung ho ma so 4155 . CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/07/2021

IBVCB. 1232196749. Ung ho Ma so 4155: Ong Tran Van Dao (bo de chi Nguyen). CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/07/2021

025157. 060721. 093551. UH gd 2 ban Nguyen Kien. Chuc gd suc khoe, may man FT21187409024120

           100,000

06/07/2021

SHGD: 10015235. DD: 210706. BO: PHAM THI THU NGUYET. Remark: Uh ma so 4155 ong tran van dao

           100,000

06/07/2021

IBVCB. 1232190514. Ung ho cac ms tu 4144 den 4155. Moi ms 100k. Chuc moi nguoi som qua con hoan nan. Mo Phat. CT tu 0491001757377 NGUYEN THANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,200,000

06/07/2021

MBVCB. 1232150123. 4155 ung ho bac Tran Van Dao. CT tu 0991000007017 VU HUY TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/07/2021

IBVCB. 1232147426. 4155. CT tu 0491000025072 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

06/07/2021

SHGD: 10011557. DD: 210706. BO: VU HOANG LINH. Remark: Ma so 4154 Vo Thi Xuan -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

06/07/2021

MBVCB. 1232136759. MA SO 4155 ONG TRAN VAN DAO. CT tu 0071004194260 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

06/07/2021

MBVCB. 1232133146. PHAN VIET THUY ung ho MS: 4147. CT tu 0481000876896 PHAN VIET THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/07/2021

990138. 060721. 090428. Ma so 4155 Tran Van Dao FT21187774756006

           300,000

06/07/2021

985614. 060721. 090000. Ung ho ms 4155, o Tran Van Dao FT21187087908572

         300,000

06/07/2021

MBVCB. 1232114978. NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 4155. CT tu 0831000023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/07/2021

937803. 060721. 085509. ung ho ong tran van dao ma so 4155

          100,000

06/07/2021

200253. 060721. 085442. ung ho gd 4155 tran van dao

           100,000

06/07/2021

MBVCB. 1232110159. Ms 4155. CT tu 0501000065383 LUONG THI KIM NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/07/2021

MBVCB. 1232103030. Ung ho Ma so 4155: Ong Tran Van Dao (bo de chi Nguyen). CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

06/07/2021

161901. 060721. 084706. Mong be Thien ma so 4153 mau khoe

           200,000

06/07/2021

197231. 060721. 084537. ung ho ma so 4154

           100,000

06/07/2021

966323. 060721. 083953. Dam Thi Nhung ung ho ma so 4155 FT21187823238252

           200,000

06/07/2021

418701. 060721. 083848. MS4152 UH em Quynh Anh

           200,000

06/07/2021

960123. 060721. 083231. Tang chu tran van dao ms 4155 FT21187978256238

           100,000

06/07/2021

087134. 060721. 083132. Vinh Nam ung ho ms 4155 ong Tran Van Dao

           100,000

06/07/2021

MBVCB. 1232063856. Nguoi phu nu. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

06/07/2021

906418. 060721. 082023. Kolmakova Ekaterina giup do cho Ma so 4155 ong Tran Van Dao bo de chi Nguyen

       3,500,000

06/07/2021

524570. 060721. 072652. Ma so 4155 ong Tran Van Dao

       1,000,000

06/07/2021

895421. 060721. 065552. ung ho ms 4149 Tran Thi Oanh

           100,000

06/07/2021

909469. 060721. 063144. Ung ho ma so 4143 Anh Duong Van Cuong. Mong Cu cung anh va cac chau duoc manh khoe FT21187189236113

          300,000

06/07/2021

171683. 060721. 030701. MS 4153 chi Le Thi Nga

           100,000

06/07/2021

171653. 060721. 030333. MS 4154 Vo Thi Xuan

           200,000

06/07/2021

171490. 060721. 025320. MS 4152 ong Tran Van Vuong

           100,000

06/07/2021

171473. 060721. 025121. MS 4151 ba Nguyen Thi Toi

           100,000

06/07/2021

171433. 060721. 024849. MS 4150 chi Thi Xuan

           100,000

06/07/2021

171355. 060721. 024547. MS 4149 chi Tran Thi Oanh

           100,000

06/07/2021

171319. 060721. 024350. MS 4148 Vuong Van Nam

           100,000

06/07/2021

882119. 060721. 010132. Ung ho 4154 FT21187221040270

           100,000

07/07/2021

477739. 060721. 235105. Ttq ung ho ma so 4155

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1233759024. Ma so 4155 : ong Nguyen Van Dao. CT tu 0021000261405 KHUC LE HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1235650931. MS 4156 gd A Chinh. CT tu 0921000727356 PHAM THI NGOC MAI toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1235648333. Ms 4151 cu Nguyen Thi Toi. CT tu 0921000727356 PHAM THI NGOC MAI toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

IBVCB. 1235100925. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh ??Dia chi: Doi 5, thon 8,   xa Ea Mnang, huyen Cu M'gar, tinh Dak Lak. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

990705. 070721. 164142. ung ho anh trieu van chinh 4156

           200,000

07/07/2021

364077. 070721. 141159. Ma so 4156 anh trieu van chinh FT21188896270056

           200,000

07/07/2021

600186. 070721. 130406. Ung ho ma so 4156

             50,000

07/07/2021

840170. 070721. 124111. ma 4150

           200,000

07/07/2021

199232. 070721. 112144. Ung ho ma so 4156, Trieu Van Chinh FT21188644443908

             50,000

07/07/2021

582044. 070721. 102922. UNG HO MA SO 4156 ANH TRIEU VAN CHIN - 070721 - 10: 29: 21 582044

       2,000,000

07/07/2021

132415. 070721. 102851. Ung ho anh Trieu Van Chinh ma so 4156 FT21188632441075

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234228209. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4156 anh trieu van chinh. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

07/07/2021

769892. 070721. 092407. Pham Duc Binh Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh

           250,000

07/07/2021

057138. 070721. 092320. ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh FT21188072695080

           100,000

07/07/2021

021586. 070721. 084409. Ma so 4155 - o Nguyen Van Dao -   Cau chua phu ho cho gia dinh c Nguyen FT21188486945022

       1,000,000

07/07/2021

510229. 070721. 083507. ung ho anh trieu van chinh ms4156

           100,000

07/07/2021

151628. 070721. 081516. MS 4150 be Dieu Khuy Nich

           100,000

07/07/2021

994624. 070721. 080001. Ung ho ma so 4156 FT21188130496416

             50,000

07/07/2021

MBVCB. 1233941306. Nguyen Tan Huynh gui Ma so 4156 - Trieu Van Chinh. CT tu 0071000973684 NGUYEN THI AI HIEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

          150,000

07/07/2021

969962. 070721. 062807. Ung ho ma so 4155 FT21188072037233

           500,000

07/07/2021

969832. 070721. 062712. Ung ho ma so 4156 FT21188352380478

           500,000

07/07/2021

914202. 060721. 235426. Ung ho Ms 4146 FT21188930233077

           100,000

07/07/2021

914020. 060721. 235355. Uhg ho Ms 4145 FT21188376324000

           100,000

07/07/2021

913801. 060721. 235322. Ung ho Ms 4144 FT21188088507314

           100,000

07/07/2021

843941. 060721. 235317. Ms 4155 ong Nguyen van Dao

           500,000

07/07/2021

639800. 060721. 233749. 4155 ong nguyen van dao( Bo de Chi nguyen)

           200,000

07/07/2021

904049. 060721. 232710. Ung ho ma so 4154, chi vo thi xuan, chuc chi va toan the gia dinh gia dinh chi may man, binh an FT21188710435602

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1233742051. TRAN TIEN VIET GIUP MS 4152 TRAN VAN VUONG. CT tu 0281000419315 TRAN TIEN VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/07/2021

897338. 060721. 231250. ung ho MA SO 4155 ong NGUYEN VAN DAO Bo chi Nguyen FT21188261681461

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1233736212. ung ho MS 4155. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

341879. 060721. 225311. Vietcombank; 1017378606; KHIEU THI THUY HOA ung ho ma so 4155

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1233717705. Ung ho ma so 4155 ong Nguyen Van Dao ( bo de chi Nguyen) . CT tu 0541000340984 BUI THI MAI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

07/07/2021

MBVCB. 1233717026. 4153 Ung ho be Chi Thien. CT tu 0091000608968 VU MINH TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

878621. 060721. 223800. Ung ho ma so 4155 nguyen van dao FT21188063800674

           200,000

07/07/2021

315994. 060721. 223737. Ha anh tuan dong da ung ho ong nguyen van dao ma 4155

       1,000,000

07/07/2021

MBVCB. 1233702410. ma so 4155 - ong Nguyen Van Dao. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

07/07/2021

MBVCB. 1235658064. ma so 4156. CT tu 0481000106944 NGUYEN THI KIM NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

233421. 070721. 221123. TRAN MINH MAN Ung ho anh Trieu Van Chinh ma so 4156

           200,000

07/07/2021

504211. 070721. 215539. Toi muon ung ho cho anh Trieu Van Chinh ma so 4156 Chuc anh va gia dinh nhieu suc khoe gap nhieu may man trong cuoc song

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1235605390. Ma so 4150. CT tu 0011004232284 LE CAO CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1235603692. chuyen tien tu thien Ma so 4156 - Trieu Van Chinh. CT tu 1016336719 DINH THAI SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/07/2021

MBVCB. 1235603031. Ma so 4156. CT tu 0011004232284 LE CAO CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

871155. 070721. 214206. UH ms 4155 Nguyen Van Dao FT21189958304993

           300,000

07/07/2021

869831. 070721. 214036. UH ms 4154 Vo Thi Xuan FT21189489537094

           300,000

07/07/2021

868899. 070721. 213929. Uh ms 4153 Le Thi Nga FT21189284540073

           300,000

07/07/2021

867685. 070721. 213800. Uh ms 4152 Tran Van Vuong FT21189734611403

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1235591175. ung ho ms 4156. CT tu 0041000937717 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

07/07/2021

IBVCB. 1235589005. Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh. CT tu 0581000768097 NGUYEN NGOC VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

07/07/2021

864707. 070721. 213417. UH ms 4156 Trieu Van Chinh FT21189060176000

           300,000

07/07/2021

864260. 070721. 213343. Gd Lan En ung ho MS 4145, 4151, 4150, 4144, 4140. Moi ms 100k. FT21189734604150

           500,000

07/07/2021

762505. 070721. 212956. Ung ho ma so 4154 Vo Thi Xuan

       1,000,000

07/07/2021

915211. 070721. 212837. Ung ho ma so 4156 gia dinh anh Trieu Van Chinh

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1235567374. Ma so 4156. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

07/07/2021

MBVCB. 1235556682. Ma so 4156 anh Trieu Van Chinh sdt 0971884504. CT tu 0011004405737 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

07/07/2021

839371. 070721. 210510. Ung ho ma so 4145 anh Nguyen Van Kien FT21189403782427

           700,000

07/07/2021

838963. 070721. 210442. Ung ho MS 4156 - Anh Trieu Van Chinh FT21189884792207

           200,000

07/07/2021

678404. 070721. 205415. IBFT UNG HO MA SO 4155

          200,000

07/07/2021

MBVCB. 1235516965. ma so 4156. CT tu 0451000392885 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

07/07/2021

816977. 070721. 204127. Ung ho ma 4156 trieu van chinh FT21188346967540

           500,000

07/07/2021

816649. 070721. 204106. Kim loan giup ms 4155 FT21188852286920

       1,000,000

07/07/2021

816043. 070721. 204027. Kim loan giup ms 4156 FT21188138446003

       2,000,000

07/07/2021

255603. 070721. 203535. Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh

          500,000

07/07/2021

MBVCB. 1235485104. chuyen tien ung ho ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh. CT tu 0011004545555 NGUYEN THI NGOC BICH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

IBVCB. 1235455249. Ma so 4141: Chi Ngo Thuy Trang . CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

788238. 070721. 201143. Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh FT21188841056461

           300,000

07/07/2021

IBVCB. 1235439493. Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang. CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

07/07/2021

IBVCB. 1235436141. Ma so 4137: Chi La Thi Tho. CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

IBVCB. 1235431936. Ma so 4130: Le Ngoc Phuong. CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

352018. 070721. 200229. Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh Dia chi Doi 5 thon 8 xa Ea Mnang huyen Cu M gar tinh Dak Lak SDT 0971884504

           500,000

07/07/2021

IBVCB. 1235425351. Ma so 4113: Chi Pham Thi Han. CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

IBVCB. 1235423309. Ma so 4104: Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

07/07/2021

763093. 070721. 194638. Ung ho anh trieu van chinh ms 4156 FT21188272952034

           200,000

07/07/2021

758326. 070721. 194147. Ung ho ma 4156 anh Trieu Van Chinh FT21188335137073

           700,000

07/07/2021

302481. 070721. 191933. UNG HO MA SO 4156 ANH TRIEU VAN CHINH

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1235342423. NGUYEN PHAN MINH PHUC giup ma so 4156. CT tu 0441000646156 NGUYEN PHAN MINH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/07/2021

732141. 070721. 191522. Ma so 4156 Trieu van chinh FT21188751188346

       1,000,000

07/07/2021

728836. 070721. 191210. Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh FT21188013121466

          500,000

07/07/2021

MBVCB. 1235292595. Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh. CT tu 0071002716619 NGUYEN HONG DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

228618. 070721. 184537. ung ho ma so 4156 anh trieu van chinh

         200,000

07/07/2021

546711. 070721. 183545. ung ho ma 4156 gia dinh anh Chinh chi Hoa

           200,000

07/07/2021

546778. 070721. 183141. ung ho ma 4149 chi Oanh be Nhi

           200,000

07/07/2021

180311. 070721. 181751. Ms 4155

           100,000

07/07/2021

177766. 070721. 181623. Ms 4154

           100,000

07/07/2021

668092. 070721. 181542. NND ung ho ma so 4148 anh Vuong Van Nam FT21188302291305

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1235228694. Uh ms 4156 anh Trieu Van Chinh. CT tu 0031000268251 DINH XUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/07/2021

175303. 070721. 181454. Ms 4153

           100,000

07/07/2021

666795. 070721. 181432. NND ung ho ma so 4149 chi Tran Thi Oanh FT21188974866511

           150,000

07/07/2021

663761. 070721. 181148. NND ung ho ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi FT21188602716003

           100,000

07/07/2021

229308. 070721. 180941. A Vu ho tro gia dinh anh Trieu Van Chinh Daklak 0971848504

           300,000

07/07/2021

660702. 070721. 180900. NND ung ho ma so 4155 ong Nguyen Van Dao FT21188906303186

           100,000

07/07/2021

657452. 070721. 180607. NND ung ho ma so 4154 vo thi xuan FT21188375129079

           100,000

07/07/2021

655688. 070721. 180433. NND ung ho ma so 4153 chi Le Thi Nga FT21188734402035

           100,000

07/07/2021

653624. 070721. 180251. NND ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh FT21188394801799

           200,000

07/07/2021

406103. 070721. 175956. Chuyen tien ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1235194014. Ung Ho Gia Dinh anh Trieu Van Chinh (4156). CT tu 0071000933937 LUONG NGOC TUY ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

642801. 070721. 175308. Ma so 4149 chi tran thi oanh FT21188383166407

         400,000

07/07/2021

MBVCB. 1235185945. Ma so 4156. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

642162. 070721. 175235. Ma so 4150 chi thi xuan me de dieu khuy nich FT21188633503763

          400,000

07/07/2021

641259. 070721. 175145. Ma so 4153 chi le thi nga FT21188602643690

           400,000

07/07/2021

640331. 070721. 175056. Ma so 4154 vo thi xuan FT21188221909601

           400,000

07/07/2021

636537. 070721. 174733. Ung ho anh trieu van chinh ma so 4156 FT21188097273173

           100,000

07/07/2021

799013. 070721. 174510. Ma so 4156. anh Trieu van chinh. dac lac

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1235164259. Ung ho ma so 4156. CT tu 0371003953546 MAI NGUYEN ANH THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

116224. 070721. 174305. Luu Hoang Phu ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh

             50,000

07/07/2021

MBVCB. 1235152714. ms 4156, ung ho a Trieu Van Chinh. CT tu 0491000070569 PHAM VAN HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

IBVCB. 1235136447. NA. CT tu 0501000211901 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

     10,000,000

07/07/2021

241939. 070721. 172955. ung ho ma so 4156

             50,000

07/07/2021

067648. 070721. 172533. Ung ho ms 4156

           200,000

07/07/2021

610529. 070721. 172524. ung ho ma so 4156 TRIEU VAN CHINH FT21188173572708

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1235125363. Ma so 4156, ung ho anh Trieu Van Chinh. CT tu 1020876864 DO NGOC HUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

236762. 070721. 172158. gui den gia dinh anh Trieu Van Chinh . ma so 4156

           100,000

07/07/2021

689827. 070721. 172133. Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh Daklak

           500,000

07/07/2021

596442. 070721. 171414. Ung ho ma so 4156 anh trieu van chinh FT21188439211829

           100,000

07/07/2021

541190. 070721. 171110. ms 4156 Trieu Van Chinh

           250,000

07/07/2021

MBVCB. 1235086441. Pham Van Thuan ung ho ma so 4156. CT tu 0591000410883 PHAM VAN THUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1235085303. Ms 4156. CT tu 0111000156256 LE PHUOC HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1235082523. Ung ho hoan canh4149, 4150, 4152 moi hoan canh 100 nghin dong. CT tu 0011000551525 NGUYEN THANH MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/07/2021

IBVCB. 1235082798. Vu Tran Dai ung ho Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh. CT tu 0011001464282 VU TRAN DAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

697966. 070721. 170107. UNG HO MA SO 4156 ANH TRIEU VAN CHINH - 070721 - 17: 05: 09 697966

             60,000

07/07/2021

648462. 070721. 170025. Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh

             50,000

07/07/2021

221746. 070721. 165905. ung ho gd anh Trieu Van Chinh   - ms 4156

           300,000

07/07/2021

575543. 070721. 165821. Ma so 4156 anh Trieu Van Chinh FT21188650671821

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1235066445. ung ho ms 4143. CT tu 0361001448102 NGUYEN PHUC THO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

07/07/2021

MBVCB. 1235065383. ung ho ms 4146. CT tu 0361001448102 NGUYEN PHUC THO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

07/07/2021

MBVCB. 1235063188. ung ho ms 4155. CT tu 0361001448102 NGUYEN PHUC THO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

07/07/2021

MBVCB. 1235062944. NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien ung ho ms 4156. CT tu 1014783940 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1235061194. ung ho ms 4156. CT tu 0361001448102 NGUYEN PHUC THO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

07/07/2021

MBVCB. 1235049959. Ms 4156, Anh Trieu Van Chinh mong anh chi som vuot qua kho khan, hai chau co cs lo am. CT tu 0491000122642 LE VAN TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1235040876. ung ho ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh?. CT tu 0251002065232 BUI DUC HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1235037221. Ung ho gd A Trieu Van Chinh ms 4156. CT tu 0881000454579 NGUYEN VAN THONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1235032668. Ma so 4156 chi Be Thi Hoa. CT tu 0121002680361 VU HOANG LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/07/2021

IBVCB. 1235020408. MS 4154 Vo Thi Xuan huyen Ba Tri Ben Tre. CT tu 0421003763129 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

          200,000

07/07/2021

SHGD: 10015276. DD: 210707. BO: PHAN THI THUY LINH. Remark: IBGIUP DO MS 4156 ANH TRIEU VAN CHINH

           300,000

07/07/2021

543319. 070721. 163400. ma so 4156 FT21188402871015

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1235011815. ma so 4156 Trieu Van Chinh tinh Dak Lak. CT tu 0061001072182 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           300,000

07/07/2021

IBVCB. 1235005622. MS 4142 Dao Van That huyen Giong Trom Ben Tre. CT tu 0421003763129 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1235002886. Ung ho ma so 4156 trieu van chinh. CT tu 0021001711444 LUU ANH THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

07/07/2021

600536. 070721. 162850. IBFT ung ho anh Trieu Van Chinh 4156

           500,000

07/07/2021

MBVCB. 1234990029. MS 4153: chi Le Thi Nga. CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/07/2021

MBVCB. 1234978496. MS 4152: ong Tran Van Vuong. CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1234976870. LE MINH HANG chuyen tien ma so : 4155 ong Tran van Dao, dinh Giua, binh Phu,   thach that. CT tu 0301000359963 LE MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234974575. UH ma so 4156: anh Trieu Van Chinh. CT tu 0031000259154 NGO THI THU THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234972681. MS 4151: ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1234966434. MS 4154: chi Vo Thi Xuan. CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/07/2021

MBVCB. 1234961385. MS 4155: Ong Nguyen Van Dao. CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1234954972. MS 4156: anh Trieu Van Chinh. CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/07/2021

774141. 070721. 160736. ung ho anh Trieu Van Chinh,   Dak Lak

           200,000

07/07/2021

594292. 070721. 160700. IBFT Ung ho A. Trieu Van Chinh   - Dak lak

           200,000

07/07/2021

366695. 070721. 160341. DO VAN QUANG Ung ho ma so 4156 anh Trieu van Chinh

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234938678. TRAN HONG NHAN ung ho anh Trieu Van Chinh ma so 4156 . CT tu 0071003414912 TRAN HONG NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1234936396. MS: 4156 anh Trieu Van Chinh. CT tu 0011004038915 NGUYEN ANH QUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

495163. 070721. 155746. 0301000413773 Vietconbank - bao dien tu dan tri - ma so 4156 FT21188750548527

           100,000

07/07/2021

491407. 070721. 155457. Ms 4156 Ung ho anh Trieu Van Chinh FT21188098033085

           200,000

07/07/2021

150470. 070721. 155416. Ms 4156 anh Trieu Van Chinh

           500,000

07/07/2021

599313. 070721. 154950. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho ma so 4156 c hoa

           500,000

07/07/2021

671758. 070721. 154335. MA SO 4156: ANH TRIEU VAN CHINH - 070721 - 15: 45: 54 671758

           200,000

07/07/2021

948920. 070721. 154143. chuyen tien ung ho ma so 4156:   Trieu Van Chinh

           50,000

07/07/2021

MBVCB. 1234887503. Ung ho MS 4155, ong Dao (bo chi Nguyen). CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

765496. 070721. 153640. ung ho ma so 4156 anh trieu van chinh

           100,000

07/07/2021

583402. 070721. 153119. IBFT Ms 4156 anh trieu van chinh

           150,000

07/07/2021

MBVCB. 1234860736. Ung ho Ms 4150, 4155, 4156. CT tu 0011002043937 NGUYEN MINH GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,500,000

07/07/2021

140506. 070721. 152334. 4156 nho quy bao chuyen cho gd a trieu van chinh

           300,000

07/07/2021

006851. 070721. 151840. UNG HO MA SO4156 ANH TRIEU VAN CHINH

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234837942. Ma so 4156: anh trieu van chinh, dia chi doi 5, thon 8, xa ea mnang, huyen cu, Mgar, tinh dak lak. CT tu 0991000044046 CAO XUAN VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/07/2021

440090. 070721. 151537. Ung ho MS 4155 ong Nguyen Van Dao,   bo de chi Nguyen FT21188060653507

           300,000

07/07/2021

IBVCB. 1234804844. DANG HUNG chuyen khoan Ung ho cac MS:   4133, 4137, 4139,   4140, 4143, 4145,   4147, 4148, 4152,   4156. Moi MS 100. 000 VND. . CT tu 0491001459501 DANG HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

07/07/2021

MBVCB. 1234802151. HO THI HOAI TRANG giup gd anh Trieu Van Chinh (MS 4156). CT tu 0071001596061 HO THI HOAI TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

07/07/2021

MBVCB. 1234797736. SY MUI chuyen tien ung ho 4156 anh Trieu Van Chinh. CT tu 0121001314763 LAM SY MUI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234790741. Ung ho MS4156 Trieu Van Chinh Dak Lak. CT tu 0021000584975 LE THI THANH HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/07/2021

MBVCB. 1234789913. Ung ho a trieu van chinh ma so 4156. CT tu 0611001906693 LUU VAN TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/07/2021

132638. 070721. 145736. CT UNG HO ANH TRIEU VAN CHINH,   MA SO 4156 HUYEN CU M'GAR TINH DAC LAK

           200,000

07/07/2021

779205. 070721. 145214. Cty Quang Minh ung ho MS4152 TRan Van Vuong bo cua Quynh Anh

       1,000,000

07/07/2021

225721. 070721. 144708. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; VU THE LONG chuyen khoan cho vo chong Chinh Hoa o xa Ea Mnang huyen Cu Mgar tinh Dak lak

           500,000

07/07/2021

MBVCB. 1234768494. Ung ho ma so 4155. CT tu 0011003147344 NGUYEN THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234762661. Ung ho ma so 4156. CT tu 0011003147344 NGUYEN THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234761786. ngheo. CT tu 0451001401495 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

          500,000

07/07/2021

360933. 070721. 144030. Ung ho ma so 4156 Nhoi long canh be gai 9 tuoi thay me cham em

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234748614. Ung ho chi Le Thi Nga MS4153. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234746463. Ung ho anh Trieu Van Chinh MS4156. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

207979. 070721. 142611. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4152 MS4153 MS4154 MS4155 MS4156 MOI MA SO 100K

           500,000

07/07/2021

MBVCB. 1234723127. TRAN THI PHUONG LAN chuyen tien ung ho BN MS 4156 - anh Trieu Van Chinh. CT tu 0071004296032 TRAN THI PHUONG LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

099059. 070721. 142317. Vietcombank; 1017378606; Ung ho Ma so 4156

           500,000

07/07/2021

MBVCB. 1234720790. Phuong 0904567383 ung ho ms 4156. CT tu 0781005858585 LE NGOC PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234702199. Ung ho ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh. CT tu 0541000312843 NGUYEN THI HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

045027. 070721. 141223. Vietcombank; 1017378606; NGUYEN NGOC QUYNH NGUYEN UNG HO MS 4156 ANH TRIEU VAN CHINH NGUYEN MONG GIA DINH ANH VUOT QUA KHO KHAN BENH TAT NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234697015. Ung ho MS 4156 Trieu Van Chinh. CT tu 0611001692299 NGUYEN THI OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

07/07/2021

0200970457 070714 094220 21b5eb 819476. 33664. 140945. Ma so 4088, Lo Thi Huong, thon Bai Tom, xa Dien Quang, h. Ba Thuoc, Thanh Hoa

           200,000

07/07/2021

0200970 4570707140 7142021 96678 19424. 33644. 140718. Ma so 4121, Hoang Thi Hiep, thon Bam,   xa Thanh Lam, h. Ba Thuoc, Thanh Hoa

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234689267. NGUYEN DANG BINH chuyen tien ung ho ma so:   4156. CT tu 0351000753083 NGUYEN DANG BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

02009704 570707140449 2021 ac5 8819358. 33631. 140451. Ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan, thon 5, xa Lam Trach, Bo Trach,   Quang Binh

           200,000

07/07/2021

542284. 070721. 140340. Ung ho gia dinh anh Trieu Van Chinh ma so 4156

           500,000

07/07/2021

020097045 707071402492 021b2478 19293. 33619. 140252. Ma so 4128,   chi Nguyen Thi Oanh me chau Duc Anh,   xom 21, xa Nghi Phu, Vinh,   Nghe An

           200,000

07/07/2021

IBVCB. 1234680211. Giup ma so 4156 anh Trieu Van Chinh . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             50,000

07/07/2021

MBVCB. 1234679479. Ung ho ma so 4156, anh Trieu Van Chinh. CT tu 0071000708350 PHAN VU MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/07/2021

0200970 45707071400 352021f2a 7819262. 33607. 140041. Ma so 4136 em Lang Thi Be, thon 2,   xa Nam Dong, h. Cu Jut,   Dak Nong

           200,000

07/07/2021

351348. 070721. 140005. Trieu van Chinh FT21188733005146

           500,000

07/07/2021

02009704 570707135 84420211d428 9196. 33597. 135848. Ma so 4131,   ba Nguyen Thi Hong, xom Ho Son, xa Nam Tien, Pho Yen,   Thai Nguyen

           200,000

07/07/2021

349510. 070721. 135814. Ung ho anh Trieu Van Chinh ma so 4156 FT21188733007877

           500,000

07/07/2021

020097045 7070713560 020216c0 a819133. 33583. 135603. Ma so 4126,   chi Nguyen Thi Nhu, phong 13, khu nha tro hem 161 duong Le Van Quoi, p. Binh Tri Dong, TP. HCM

           200,000

07/07/2021

02009704 57070713 532 520214399 819082. 33556. 135330. Ma so 4127,   chi Nguyen Thi Tra My,   KP5, TT Hai Rieng, Song Hinh,   Phu Yen

           200,000

07/07/2021

02009704 5707071350 442021 a1 43819007. 33538. 135048. Ma so 4090, chi Tran Thuy Loan, xom 1,   Xuan Trung, Xuan Truong, Nam Dinh

           300,000

07/07/2021

IBVCB. 1234657766. Ma so 4156. CT tu 0531002476941 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

07/07/2021

020097045 707071348482 021bf8 7818959. 33521. 134851. Ma so 4137,   chi La Thi Tho, xom Ban Quyen, Diem Mac, Dinh Hoa,   Thai Nguyen

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1234657870. ung ho ma so 4150. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

737467. 070721. 134728. Ung ho ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh. Tu Nghiem Thanh Hai

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234653195. ung ho ma so 4156. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234650418. ung ho ma 4156. CT tu 0491000023912 CHU CHI LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

07/07/2021

409141. 070721. 134024. LE THI THU HUYEN ung ho ms 4156 trieu van chinh

           200,000

07/07/2021

331574. 070721. 133932. UH ma so 4156 anh Trieu Van Chinh FT21188500265803

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234627486. Ung ho ms 4156 (anh Trieu van chinh). CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234617460. ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh 0971848504. CT tu 0041000184133 TRUONG CONG QUANG TRI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

07/07/2021

MBVCB. 1234616006. ung ho ma so 4155 Nguyen Van Dao 0357345759. CT tu 0041000184133 TRUONG CONG QUANG TRI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

07/07/2021

313466. 070721. 131835. Ung ho MS 4156 - tam long nhan ai FT21188500190320

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234594894. 4156. CT tu 0141000787593 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

07/07/2021

304562. 070721. 130745. Ung ho ma so 4156, trieu van chinh. Me Maria va Thanh Ca Giuse. FT21188130537590

       2,000,000

07/07/2021

175863. 070721. 130149. Ung ho Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh Dia chi Doi 5, thon 8,   xa Ea Mnang, huyen Cu M'gar, tinh Dak

           500,000

07/07/2021

IBVCB. 1234574377. hkn. CT tu 1020568157 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               2,000

07/07/2021

MBVCB. 1234561023. Ung ho ma 4156 (A Chinh). CT tu 0021001947994 NGUYEN TUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

274615. 070721. 123214. Ung ho so 4154 Vo Thi Xuan FT21188656204166

           200,000

07/07/2021

272967. 070721. 123026. Ung ho so 4156 Trieu Van Chinh FT21188973686332

           200,000

07/07/2021

IBPS/SE: 01310001. DD: 070721. SH: 10013681. BO: NGUYEN THI ANH. UNG HO GD CHI HOA ANH TRIEU VAN CHINH MA SO 4156

           200,000

07/07/2021

051575. 070721. 122454. ung ho anh Trieu Van Chinh ma so 4156

           200,000

07/07/2021

588199. 070721. 121701. nguyen huy tho giup do ms 4156

           300,000

07/07/2021

IBPS/SE: 01310005. DD: 070721. SH: 10012979. BO: DUONG HIEU NGHIA. UNG HO MA SO 4155 ANH NGUYEN VAN DAO

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234509810. Ho tro anh Trieu Van Chinh (Ma so 4156) / 0971848504. CT tu 0011004373464 NGUYEN ANH DIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/07/2021

052038. 070721. 001156. ung ho gia dinh anh Trieu Van Chinh ma so 4156

           200,000

07/07/2021

516302. 070721. 120723. UNG HO GIA DINH CHI HOA

           200,000

07/07/2021

SHGD: 10016085. DD: 210707. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4156

           100,000

07/07/2021

IBPS/SE: 01310012. DD: 070721. SH: 10012107. BO: DUONG HIEU NGHIA. UNG HO MA SO 4156 ANH TRIEU VANCHINH

           100,000

07/07/2021

582687. 070721. 115909. Gd Diem Phuc giup ma so 4155

       1,000,000

07/07/2021

241754. 070721. 115901. Huong 0983711777 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien FT21188089520756

           500,000

07/07/2021

582392. 070721. 115808. Gd Diem Phuc giup ma so 4156

       1,000,000

07/07/2021

237634. 070721. 115511. Ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh FT21188733129072

           500,000

07/07/2021

228965. 070721. 114711. Uh ma so 4156 anh Trieu Van Chinh FT21188844947771

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234460816. GIAP THE HOANG chuyen tien tu thien:   Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh Doi 5,   thon 8, xa Ea Mnang, huyen Cu Mgar, tinh Daklak. CT tu 0081000998492 GIAP THE HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/07/2021

577824. 070721. 114424. Giup MS 4151 ba Nguyen Thi Toi

           200,000

07/07/2021

IBVCB. 1234452376. Vo bi benh hiem ngheo. CT tu 0011002753460 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

07/07/2021

MBVCB. 1234451300. ung ho (Ma so: 4156 - Trieu Van Chinh). CT tu 0041000264497 DANG VAN TIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

IBVCB. 1234450732. Ung ho anh Trieu Van Chinh MS4156. CT tu 0081000773298 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

07/07/2021

576763. 070721. 114117. Giup MS 4156 anh Trieu Van Chinh

           200,000

07/07/2021

217394. 070721. 113653. Ung ho anh Trieu Van Chinh, ma so 4156 FT21188282500674

           300,000

07/07/2021

341275. 070721. 113846. 4155 ung ho ong Nguyen Van Dao bo chi Nguyen

           500,000

07/07/2021

498988. 070721. 113337. UH A TRIEU VAN CHINH MS4156

           100,000

07/07/2021

157530. 070721. 113623. Ung ho chi be thi hoa - anh chinh

           150,000

07/07/2021

207582. 070721. 112834. Huong Q7 ung ho 4156 Trieu Van Chinh FT21188438025663

           500,000

07/07/2021

205645. 070721. 112701. Ung ho 4156 anh Trieu Van Chinh FT21188312772481

           300,000

07/07/2021

517215. 070721. 112659. IBFT Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1234419335. PHAN DINH NHAN chuyen tien ho tro chi Be Thi Hoa chua benh. CT tu 0861000013745 PHAN DINH NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/07/2021

722331. 070721. 112557. Ung ho ma 4156 trieu Van chinh

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234411043. Ung ho tu thien ms 4156. CT tu 0491000403965 LUONG THI HUONG CHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234409826. Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh. CT tu 0181003595406 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

07/07/2021

568212. 070721. 111722. ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234396360. huynh thi nga ung ho Ma So 4156: Anh Trieu Van Chinh. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

07/07/2021

MBVCB. 1234389340. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma So 4156: Anh Trieu Van Chinh. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

07/07/2021

151736. 070721. 111553. Ma so 4156

           100,000

07/07/2021

SHGD: 10006498. DD: 210707. BO: CHU DUC NHOAN. Remark: ung ho ma so 4156 anh trieu vanchinh daclack

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234382209. ung ho ma so 4156: anh trieu van chinh dc: doi 5 thon 8 xa ea mnang huyen cu mgar tinh dak lak. CT tu 0011000768600 NGUYEN HONG HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234381505. Ma so 4156 trieu van chinh. CT tu 0041000927504 PHAN THI HONG TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234370763. Ma so 4156 Trieu Van Chinh. CT tu 0801000262083 LE THI HUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

539917. 070721. 105855. Ung ho MS4156

           200,000

07/07/2021

168294. 070721. 105659. NATHO ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh FT21188172220780

           500,000

07/07/2021

MBVCB. 1234354803. nho quy bao gui den cho gia dinh anh Chinh chi Hoa - ma so 4156 . CT tu 0721000591287 NGUYEN PHUONG LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1234352486. Ung ho CT Nhan ai. CT tu 0611001956428 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234347592. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4156 anh Trieu Van Chinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/07/2021

156616. 070721. 104745. MS 4156 anh Trieu Van Chinh Dak Lak FT21188152752165

           300,000

07/07/2021

155003. 070721. 104632. Ung ho MS 4156 FT21188390186980

           200,000

07/07/2021

251449. 070721. 104333. Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh Dia chi Doi 5 thon 8 xa Ea Mnang huyen Cu M gar tinh Dak Lak

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234318399. ung ho ma so 4156 trieu van chinh. CT tu 0341006836601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234313603. PHAM THI KIEU NGA chuyen tien ung ho Ma so 4156 (anh Trieu Van Chinh). CT tu 0011004119793 PHAM THI KIEU NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

07/07/2021

047091. 070721. 103610. Vietcombank; 1017378606; 4156 trieu van chinh

           200,000

07/07/2021

390253. 070721. 103434. ung ho ma so 4156

             10,000

07/07/2021

MBVCB. 1234306389. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4156. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/07/2021

066164. 070721. 103406. ung ho MS 4156

           100,000

07/07/2021

784276. 070721. 103238. Ung ho ma so 4156

           100,000

07/07/2021

784227. 070721. 103134. Ung ho ma so 4152

           100,000

07/07/2021

549835. 070721. 102854. ma so 4156 Trieu Van Chinh

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1234288795. Dong gop ma so 4156. CT tu 0441003989891 VO THANH SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

130838. 070721. 102737. Chia se voi MA SO 4156 FT21188009031470

           500,000

07/07/2021

120952. 070721. 101954. Nghiem Minh Khang UH ma so 4156 FT21188632019051

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234243817. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4156 anh Chinh. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234239404. Ung ho ma so 4156 - anh Trieu Van Chinh, huyen Cu Mgar, Dak lak. CT tu 0021000316258 NGUYEN THI THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

857109. 070721. 100354. Vietcombank; 1017378606; chuyen khoan ma so 4156 trieu van chinh

           100,000

07/07/2021

VO KHAC NGHIEM CT UNG HO CHAU QUYNH ANH

       5,000,000

07/07/2021

847031. 070721. 100215. Vietcombank; 1017378606; chuyen khoan ma so 4155 nguyen van dao

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234227783. Ms 4156 anh Trieu Van Chinh. CT tu 0021000623802 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

07/07/2021

SHGD: 10010352. DD: 210707. BO: PHAM THI THU NGUYET. Remark: Uh ma so 4156 anh trieu van chinh

           100,000

07/07/2021

094718. 070721. 095942. Ma so 4156 anh Trieu Van Chinh FT21188632331544

             50,000

07/07/2021

823071. 070721. 095801. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho anh Trieu Van Chinh ma so 4156

           300,000

07/07/2021

200879. 070721. 095130. Ung ho a Chinh MS 4156

             50,000

07/07/2021

IBVCB. 1234200579. Gui den Chi Nguyen MS 4155. CT tu 0461000431541 NGUYEN THI QUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1234189765. ung ho ma so 4156. CT tu 0011004032658 PHAM THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234187376. VU THI MAI ung ho ma so 4156 a trieu van chinh. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234186004. Ung ho MS 4156 anh trieu van chinh. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1234183288. ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh. CT tu 0141000779266 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1234181961. Ung ho MS 4155 Nguyen Van Dao. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

07/07/2021

581480. 070721. 093547. UNG HO MA SO 4156 anh Trieu Van Chinh

           100,000

07/07/2021

484002. 070721. 093446. IBFT ung ho ma so 4149 tran thi oanh

           100,000

07/07/2021

564504. 070721. 093140. SANHSEACO GUI MS 4156 - 070721 - 09: 33: 59 564504

             50,000

07/07/2021

MBVCB. 1234157715. ms 4156 uh Trieu Van Chinh. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

07/07/2021

188208. 070721. 093228. MS 4156 anh trieu van chinh

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1234156305. Ma so 4156, anh trieu van chinh. CT tu 0011001778203 DAO VAN TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 070721. SH: 10008334. BO: NGUYEN VAN LUONG. UNG HO MS4156

           500,000

07/07/2021

SHGD: 10007778. DD: 210707. BO: NGUYEN THI PHUONG ANH. Remark: Ung ho ms 4156 trieu van chinh

           200,000

07/07/2021

SHGD: 10007523. DD: 210707. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4155

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234129202. Ma so 4156: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

048335. 070721. 091419. 4156 FT21188702250711

           200,000

07/07/2021

045286. 070721. 091113. Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh FT21188610869345

           500,000

07/07/2021

SHGD: 10006055. DD: 210707. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4154

           100,000

07/07/2021

SHGD: 10005585. DD: 210707. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4155 Nguyen Van Dao

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234099862. chau Tom Tit ung ho ma so 4156. CT tu 0301000298550 DAO THI BICH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234087777. RICH DAI PHON chuyen tien. CT tu 0651000338226 RICH DAI PHON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/07/2021

IBVCB. 1234084343. Ung ho Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh . CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/07/2021

MBVCB. 1234083831. ms 4155 ong Nguyen Van Dao. CT tu 0031000245376 DAO QUANG HUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1234071285. ung ho ms 4156 anh trieu van chinh. CT tu 0021000254958 DANG DINH TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

441920. 070721. 085241. HAINGA UNG HO MS4156

           100,000

07/07/2021

027987. 070721. 085207. Ung ho MS 4152 ong Tran Van Vuong bo cua Quynh Anh FT21188073902994

           300,000

07/07/2021

IBVCB. 1234068900. 4152 den 4156. CT tu 0011004351208 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

07/07/2021

MBVCB. 1234066251. ms 4156 Trieu Van Chinh. CT tu 0031000245376 DAO QUANG HUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/07/2021

IBVCB. 1234063991. Tu MS 4146 den MS 4151. CT tu 0011004351208 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           700,000

07/07/2021

024204. 070721. 084730. Ung ho ma so 4156 FT21188007370481

           300,000

07/07/2021

MBVCB. 1234059210. ms 4156 trieu van chinh. CT tu 1021225949 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234056505. Ung ho Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

07/07/2021

021728. 070721. 084420. Cao p uh ms4156 Anh trieu van chinh FT21188160590269

           200,000

07/07/2021

IBVCB. 1234047105. ung ho Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh . CT tu 0141000731333 DO HONG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/07/2021

MBVCB. 1234048363. Nhoi long. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

07/07/2021

179476. 070721. 083714. Giup ms 4153 4156

           800,000

07/07/2021

MBVCB. 1234040095. ung ho: ms4156 ( anh Trieu Van Chinh). CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

114753. 070721. 083539. Vinh Nam ung ho ms 4156 anh Trieu Van Chinh

           100,000

07/07/2021

IBVCB. 1234032974. Ung ho ma so 4152: ong Tran Van Vuong (bo cua Quynh Anh ). CT tu 0021001240797 NGUYEN TU PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

07/07/2021

IBVCB. 1234026031. ma so 4156 anh Trieu Van Chinh Dak Lak. CT tu 0611001922531 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

07/07/2021

007256. 070721. 082341. UH ma so 4156 FT21188904324609

           200,000

07/07/2021

012102. 070721. 081905. Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh

           500,000

07/07/2021

505424. 070721. 081518. Tran Thi Minh Chau 58 Nguyen Khang HN ung ho anh Trieu Van Chinh Dak Lak ma so 4156

           500,000

07/07/2021

150131. 070721. 081353. MS 4156 UH anh Trieu van Chinh mong gd vuot qua kho khan

           500,000

07/07/2021

MBVCB. 1233993452. Ung ho ma so 4151. CT tu 0031000321783 DANG THI NGOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

504535. 070721. 081044. Ma so 4156

           500,000

07/07/2021

MBVCB. 1233989403. NGUYEN XUAN BACH ung ho ms 4156. CT tu 0011000631584 NGUYEN XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/07/2021

997589. 070721. 080624. Ung ho ma so 4156 FT21188944382705

           500,000

07/07/2021

MBVCB. 1233981084. Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh. CT tu 0031000305947 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         300,000

07/07/2021

MBVCB. 1233974366. Ung ho ma so 4156. CT tu 0611001941953 PHAM THANH HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1233971271. Ma so 4156 Trieu Van Chinh. CT tu 0311000504448 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1233967279. ma so 4156. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

07/07/2021

MBVCB. 1233964005. ms 4156. CT tu 0421000421245 NGUYEN DUC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/07/2021

092202. 070721. 074734. Vietcombank; 1017378606; TRANG ung ho ma so 4156

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1233961003. 4156: Trieu Van Chinh. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

MBVCB. 1233956042. TRUONG THI MAI THI chuyen tien ung ho chi vo thi xuan ms 4154. CT tu 0111000276160 TRUONG THI MAI THI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             90,000

07/07/2021

987665. 070721. 074233. Ung ho ms 4156 A Trieu Van Chinh FT21188334900015

           200,000

07/07/2021

883090. 070721. 073836. MS 4156 A Trieu Van Chinh

           500,000

07/07/2021

436656. 070721. 073126. UNG HO MA SO 4156

           300,000

07/07/2021

952469. 070721. 071204. ck un ho anh Trieu Van Chinh ma so 4156

           250,000

07/07/2021

435554. 070721. 070029. GUI ANH TRIEU VAN CHINH MA 4156

           200,000

07/07/2021

767421. 070721. 065837. ma so 4156 anh Trieu Van Chinh

           200,000

07/07/2021

MBVCB. 1233899157. Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh . CT tu 0541000187715 TRAN THUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           350,000

07/07/2021

MBVCB. 1233892525. Giup MS 4156. CT tu 1021007972 NGUYEN THI THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/07/2021

IBVCB. 1233886049. Giup MS 4155 Ong Nguyen Van Dao. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

07/07/2021

838329. 070721. 060404. Ck ung ho Ong Nhuyen Van Dao.   MS4155

           100,000

07/07/2021

960752. 070721. 045836. Ung ho chi Nguyen Thi Nguyen va anh Kien FT21188036172008

           200,000

07/07/2021

IBVCB. 1233843767. a. CT tu 1018915091 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

              1,000

07/07/2021

918878. 070721. 000719. ung ho chi Tran Thi Oanh, tinh Hai Duong, ma so 4149 FT21188507278218

           500,000

07/07/2021

918500. 070721. 000621. Ung ho chi Le Thi Nga, tp HCM, ma so 4153 FT21188991020400

           500,000

07/07/2021

917409. 070721. 000342. Ung ho ong Nguyen Van Dao,   Thach That, ma so 4155 FT21188498776360

       1,000,000

08/07/2021

934290. 070721. 233408. Ung ho gia dinh anh Trieu Van Chinh Dak Lak FT21189792390041

           200,000

08/07/2021

MBVCB. 1237569546. ms 4156 a Trieu Van Chinh, Dak Lak. CT tu 0011004009940 LA NGOC HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

MBVCB. 1237568318. Ms 4157 c Hoang Thi Ha, Ha Noi. CT tu 0011004009940 LA NGOC HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

011786. 080721. 222611. UNG HO MS 4156 - 080721 - 22: 28: 32 011786

           150,000

08/07/2021

841519. 080721. 145406. UNG HO QUY BAO

           300,000

08/07/2021

SHGD: 10017369. DD: 210708. BO: LE MINH DUC. Remark: Le Minh Duc ung ho ms 4157 Hoang Thi Ha

       1,000,000

08/07/2021

MBVCB. 1236447223. ms 4157. hoang thi ha. dt.   0365 042 139. CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

08/07/2021

474172. 080721. 120009. ung ho ma so 4155

           200,000

08/07/2021

203937. 080721. 103511. BUI CONG CUONG ung ho 4156 Anh Trieu Van Chinh Dia chi Doi 5 thon 8 xa Ea Mnang huyen Cu Mgar tinh Dak Lak

             50,000

08/07/2021

MBVCB. 1236141094. ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh . CT tu 0341006930241 VUONG THI THU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

MBVCB. 1236134065. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4157 chi hoang thi ha. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

08/07/2021

MBVCB. 1236004540. Ung ho ms4157. CT tu 0491000010283 TRAN KHANH LY toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/07/2021

617871. 080721. 084221. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 0451000476889; Hoang Huy o Ha Noi 0972045489 ung ho anh Trieu Van Chinh o Dak lak ma so 4156

           300,000

08/07/2021

MBVCB. 1235951125. MS: 4157. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/07/2021

SHGD: 10000209. DD: 210708. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4156

             50,000

08/07/2021

022549. 080721. 081421. Ung ho ma so 4157 FT21189073758633

             50,000

08/07/2021

548780. 080721. 075428. Ung ho ms 4156 anh Trieu Van Chinh

           200,000

08/07/2021

MBVCB. 1235870383. UNG HO BAO DAN TRI MS 4157 CHI HOANG THI HA. CT tu 0701003806476 LE QUOC HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/07/2021

405402. 070721. 235943. Ung ho MS4156

           500,000

08/07/2021

MBVCB. 1237617895. BUI MINH TRANG chuyen tien ung ho ma so 4157:   Chi Hoang Thi Ha . CT tu 0011004432516 BUI MINH TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/07/2021

937347. 070721. 234335. Ung ho MS 4152 Tran Van Vuong FT21189099683506

             50,000

08/07/2021

MBVCB. 1235713480. ms4156 a trieu van chinh. CT tu 0301002923115 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

08/07/2021

936525. 070721. 234057. Ung ho MS 4154 Vo Thi Xuan FT21189305514287

             50,000

08/07/2021

935651. 070721. 233808. Ha Truong Minh ung ho MS 4155 Nguyen Van Dao FT21189404249960

           100,000

08/07/2021

IBVCB. 1235710707. Gia dinh QuocDung - Dao Trang ck tien cho ma so   4152. CT tu 0071001908108 LY QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/07/2021

MBVCB. 1235703130. ma so 4156: chuc gia dinh khoe manh. CT tu 0371000414465 NGUYEN NGOC THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/07/2021

MBVCB. 1237599128. TRAN HUYNH ANH giup ma so 4156, gia dinh chi Be Thi Hoa, Daklak. CT tu 0181000959827 TRAN HUYNH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/07/2021

939268. 080721. 231008. 4157 Hoang Thi Ha 0365. 042. 139 FT21190273606324

           200,000

08/07/2021

MBVCB. 1237595035. TRAN HUYNH ANH giup ma so 4157 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0181000959827 TRAN HUYNH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

08/07/2021

IBVCB. 1237594818. 15. CT tu 0881000486854 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

               1,000

08/07/2021

IBVCB. 1237592357. Ma so 4157: Chi Hoang Thi Ha. CT tu 0011003907072 DAO THE MAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/07/2021

MBVCB. 1235681578. Ma so 4156. CT tu 0021001175565 DANG HOANG HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

08/07/2021

MBVCB. 1237583258. 4156. CT tu 0541000261742 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

08/07/2021

777851. 070721. 224757. ung ho ma so 4156

           100,000

08/07/2021

MBVCB. 1235674059. ung ho MS 4156 Anh Chinh. CT tu 0011004097740 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

08/07/2021

910419. 070721. 224030. Le Thi Hoa ung uo ma so 4156 FT21189076239192

             50,000

08/07/2021

907031. 070721. 223430. Gui Ms 4156 Anh Trieu Van Chinh FT21189634459600

           200,000

08/07/2021

915986. 080721. 222456. Ung ho 4157 FT21190474937309

             50,000

08/07/2021

262279. 080721. 222247. Nguyen Thi Chau ung ho 4153 Le Thi Nga

           200,000

08/07/2021

261424. 080721. 222118. Nguyen Thi Chau ung ho 4155 Ong Nguyen Van Dao

           200,000

08/07/2021

906169. 080721. 220949. Ung ho 4156 FT21190415330098

             50,000

08/07/2021

MBVCB. 1237531206. ms 4157, ung ho chi Hoang Thi Ha. CT tu 0491000070569 PHAM VAN HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

453362. 080721. 215908. Ma so 4157 Hoang Thi Ha

           300,000

08/07/2021

889358. 080721. 214652. Le Thi Hoa ung ho ma so 4157 FT21190854880270

             50,000

08/07/2021

MBVCB. 1237497171. BUI LAN HUONG chuyen tien ung ho ma so 4155 Ong Nguyen Van Dao ( bo de chi Nguyen) Thach That HN. CT tu 0021000317520 BUI LAN HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

873744. 080721. 212734. Ung ho Ma so 4145 FT21190676517776

           200,000

08/07/2021

849434. 080721. 210012. Ung ho ma so 4157 chi hoang thi ha FT21190039452698

           500,000

08/07/2021

377693. 080721. 205551. MTQ ma so 4153

           300,000

08/07/2021

362381. 080721. 204507. MTQ ma so 4151

           300,000

08/07/2021

845987. 080721. 203943. MTQ Ma so 4156

           300,000

08/07/2021

811716. 080721. 202133. Ung ho ma 4156 FT21189474481099

           300,000

08/07/2021

981719. 080721. 194210. HO TRO MA SO 4157 CHI HOANG THI HA - 080721 - 19: 42: 30 981719

           300,000

08/07/2021

252132. 080721. 193201. ma so 4157

             10,000

08/07/2021

IBVCB. 1237174007. a. CT tu 1021320638 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

08/07/2021

IBVCB. 1237170872. a. CT tu 1020687535 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

08/07/2021

IBVCB. 1237165486. a. CT tu 1017826092 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

08/07/2021

IBVCB. 1237154806. a. CT tu 0911000064528 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

08/07/2021

IBVCB. 1237151640. a. CT tu 1021067058 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

08/07/2021

IBVCB. 1237150003. a. CT tu 0431000272978 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

08/07/2021

IBVCB. 1237147985. A. CT tu 0721000664222 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

08/07/2021

IBVCB. 1237144870. a. CT tu 0151000608528 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

08/07/2021

005592. 080721. 182126. MS 4155 Nguyen Van Dao

           500,000

08/07/2021

MBVCB. 1237109875. Do Nam Tien chuyen: Ma so 4156 Trieu Van Chinh. CT tu 0531002530409 HOANG MINH HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/07/2021

MBVCB. 1237107603. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4157 chi Ha. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

657345. 080721. 175615. MA SO 4157, ung ho Hoang Thi Ha FT21189414491018

       1,000,000

08/07/2021

MBVCB. 1236971611. Ma so 4156 : anh Trieu Van Chinh. CT tu 0011004364551 NGUYEN VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/07/2021

MBVCB. 1236949676. Ma so 4157 : chi Hoang Thi Ha. CT tu 0011004364551 NGUYEN VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

08/07/2021

MBVCB. 1236947899. NGUYEN THI THU TRANG chuyen tien ung ho 4155. CT tu 0011004106315 NGUYEN THI THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

08/07/2021

579658. 080721. 165433. Ma so 4157 - Hoang Thi Ha FT21189118181943

           300,000

08/07/2021

589197. 080721. 165241. Ung ho gd c hoang thi ha ms 4157

             50,000

08/07/2021

576570. 080721. 165212. Ung ho anh Ho van Lang , Ho van Tri, ma so 4111, Tra bong FT21189705022669

       1,000,000

08/07/2021

550072. 080721. 163244. Ung ho ma so 4157 FT21189652620239

           100,000

08/07/2021

MBVCB. 1236887578. UNG HO MS 4156. CT tu 0011001902632 NGUYEN THI ANH TUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

08/07/2021

SHGD: 10022902. DD: 210708. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4157 Hoang Thi Ha

           100,000

08/07/2021

174813. 080721. 163130. Ung ho chi Hoang Thi Ha - Ms 4157

           500,000

08/07/2021

854007. 080721. 162343. ung ho. ms 4157. chi Hoang Thi Ha

           100,000

08/07/2021

534813. 080721. 162139. Ms 4154 chi Vo Thi Xuan ID98750 FT21189840303332

           200,000

08/07/2021

531712. 080721. 161924. MS4156. UH AnhTrieuVanChinh FT21189062490013

       1,000,000

08/07/2021

531272. 080721. 161903. Ms 4151 ba Nguyen Thi Toi ID98750 FT21189500859985

           200,000

08/07/2021

529984. 080721. 161809. Ms 4152 ong Tran Van Vuong ID98750 FT21189675469979

           200,000

08/07/2021

528560. 080721. 161706. Ms 4156 anh Trieu Van Chinh ID98750 FT21189044770116

           200,000

08/07/2021

528091. 080721. 161647. MS4157. UH ChiHoangThiHaVaGiaDinh FT21189510590498

       1,000,000

08/07/2021

522412. 080721. 161235. Ung ho ma so 4157 FT21189254113030

           100,000

08/07/2021

IBVCB. 1236825545. HOANG NGOC BINH ung ho Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh. CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

08/07/2021

IBVCB. 1236804265. Ma so 4127 - Chi Thuy Anh mong em som khoi benh. CT tu 0721000626995 BUI THUY ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

IBVCB. 1236799215. jhjok. CT tu 0331000515930 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

               2,000

08/07/2021

MBVCB. 1236794683. ma so 4157. CT tu 0011002917749 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

08/07/2021

MBVCB. 1236739729. DG Nozomi ung ho MS4156 : 1tr, 4157 :   1tr. CT tu 0071004381404 PHUNG THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

08/07/2021

MBVCB. 1236738262. UNG HO MS : 4156. CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 080721. SH: 10019186. BO: LE MINH DUC. LE MINH DUC UNG HO MS BA NGUYEN THITOI

           500,000

08/07/2021

IBVCB. 1236714171. UNG HO MA SO 4156 ANH CHINH. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

            10,000

08/07/2021

468576. 080721. 151832. NGUYEN THI DUNG chuyen khoan ung ho

           100,000

08/07/2021

IBVCB. 1236712074. UNG HO MA SO 4157 CHI HA. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

08/07/2021

MBVCB. 1236705102. Minh & An ung ho ma so 4157. CT tu 0361001467292 PHAM THI THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/07/2021

383029. 080721. 151249. Ung ho ma so 4157

             50,000

08/07/2021

MBVCB. 1236693155. Ma so 4157. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

440053. 080721. 150940. Ung ho ms 4157 Hoang Thi Ha FT21189173066852

           500,000

08/07/2021

MBVCB. 1236673437. Ung ho ma so 4156. Em Trieu Van Chinh. CT tu 0301000401471 CHU THI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/07/2021

MBVCB. 1236657639. Ung ho ma so 4157 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0301000401471 CHU THI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/07/2021

MBVCB. 1236639198. Ung ho ms 4157 - chi Hoang thi Ha. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/07/2021

MBVCB. 1236631848. VU THI MAI ung ho ma so 4157. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/07/2021

MBVCB. 1236629419. Ung ho ma so 4146. CT tu 1014975338 BUI ANH LUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

08/07/2021

428917. 080721. 143920. Vietcombank; 1017378606; NGUYEN HONG LAM chuyen khoan

             50,000

08/07/2021

Sender: 79305001. DD: 080721. SHGD: 10004200. BO: CTY TNHH GIAO NHAN VAN TAI TIEU CHUAN. CTY TIEUCHUAN UNG HO CHI: HOANG THI HA, THON DONG DU, XA HOP DONG, HUYEN CHUONG MY, HA NOI,   DT: 0365042139

           500,000

08/07/2021

IBVCB. 1236619509. NGOC giup MS 4157: Chi Hoang Thi Ha, Thon Dong Du, xa Hop Dong, huyen Chuong My, Ha Noi.   Chong mat, con bi bai nao. CT tu 0851000008297 TRAN MINH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/07/2021

389553. 080721. 142645. NATHO ung ho ma so 4157 chi Hoang Thi Ha FT21189229178434

           200,000

08/07/2021

841119. 080721. 140611. MA SO 4156

           200,000

08/07/2021

MBVCB. 1236517138. Minh Khang ung ho ma so 4157. . CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

08/07/2021

IBVCB. 1236512548. sdf. CT tu 0911000069995 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

               2,000

08/07/2021

IBVCB. 1236495723. Giup ma so 4157 chi Hoang Thi Ha . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

08/07/2021

IBVCB. 1236494494. Ms 4143 anh Duong Van Cuong. CT tu 0251002461418 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

08/07/2021

329221. 080721. 132555. NH99 ung ho ma so 4152, ong Tran Van Vuong FT21189700608307

           500,000

08/07/2021

291811. 080721. 124027. Ung ho ms 4157. Chi Hoang Thi Ha FT21189915502816

             50,000

08/07/2021

MBVCB. 1236322616. Giup chau Ma so 4157, Chi Hoang Thi Ha, Chuong My Ha Noi. CT tu 0011002441166 NGUYEN THI MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/07/2021

171543. 080721. 114253. Ung ho ma so 4157 chi Hoang Thi Ha

             50,000

08/07/2021

225974. 080721. 113500. Ung ho hoan canh kho khan ma so 4157 FT21189040286154

           200,000

08/07/2021

224864. 080721. 113402. Ms 4156 Trieu Van Chinh FT21189303005437

           100,000

08/07/2021

IBVCB. 1236279778. ww. CT tu 1020157792 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

08/07/2021

MBVCB. 1236263766. Niem am giup ms 4157; chi Hoang Thi Ha. CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/07/2021

MBVCB. 1236242766. Ung ho ma so 4157 : Hoang Thi Ha thon Dong Du, xa hop dong, chuong my HN. CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/07/2021

MBVCB. 1236210670. UH Ma so 4156. CT tu 0021000596144 NGUYEN QUYNH MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/07/2021

172064. 080721. 104843. Giup do ma so 4157 Chi Hoang Thi Ha FT21189312625862

       1,000,000

08/07/2021

258350. 080721. 104623. ung ho ms 4157

           300,000

08/07/2021

648591. 080721. 104345. U. h ma so 4136. Cam on quy bao

           500,000

08/07/2021

010998. 080721. 103915. ZP5VKD3O0R9U 210708000080984 ung ho ma 4156 va 4157 anh trieu van ch

           100,000

08/07/2021

534757. 080721. 103913. Ung ho ma so 4157 chi Hoang Thi Ha

           300,000

08/07/2021

645286. 080721. 103833. Ung ho hoan canh kho khan

       1,000,000

08/07/2021

150440. 080721. 102951. Ung ho ma so 4157 Hoang Thi Ha FT21189554925820

           500,000

08/07/2021

139447. 080721. 102026. Tung Nguyen giup ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh -   Cam on bao Dan Tri FT21189705193651

           500,000

08/07/2021

MBVCB. 1236142478. huynh thi nga ung ho Ma so 4157: Chi Hoang Thi Ha. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

08/07/2021

MBVCB. 1236140272. Ung ho chi hoang thi ha MS 4157. CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

08/07/2021

182188. 080721. 101522. ung ho ma so 4157

           10,000

08/07/2021

MBVCB. 1236136186. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4157: Chi Hoang Thi Ha. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

08/07/2021

MBVCB. 1236121543. NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 4157. CT tu 0831000023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

08/07/2021

MBVCB. 1236118256. Ung ho ms 4157. Chi Hoang Thi Ha sdt 0365042139. Thon Dong Du, Hop Dong,   Chuong My, Ha Noi. Chuc gd binh an. CT tu 0461000420834 BUI THANH THINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/07/2021

816055. 080721. 095808. SANHSEACO GUI MS 4157 - 080721 - 10: 02: 12 816055

             50,000

08/07/2021

113354. 080721. 095741. Ung ho ma so 4157 FT21189390006745

           200,000

08/07/2021

108949. 080721. 095343. ung ho gia dinh anh Trieu Van Chinh ma so 4156 FT21189344752639

           200,000

08/07/2021

105439. 080721. 095027. Ung ho cho gia dinh chi Hoang Thi Ha ma so 4157 . FT21189037158516

           200,000

08/07/2021

520288. 080721. 093808. MA SO 4157 CHI HOANG THI HA

           200,000

08/07/2021

604824. 080721. 093549. ung ho 4157

           200,000

08/07/2021

MBVCB. 1236047409. ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh. CT tu 0591000243212 DOAN THI GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

083992. 080721. 093006. Ma so 4157 FT21189433124209

             50,000

08/07/2021

133988. 080721. 092915. 4157 chi Hoang Thi Ha

           100,000

08/07/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 080721. SH: 10000519. BO: LE THI TU ANH. UNG HO MA SO 4156

           200,000

08/07/2021

214918. 080721. 092419. HO NHA PHUONG DUNG ung ho ma so 4157 chi Hoang Thi Ha

           100,000

08/07/2021

076886. 080721. 092311. Ong Tu Van cuu giup ms 4157 Hoang Thi Ha FT21189914874536

     10,000,000

08/07/2021

IBPS/SE: 01310001. DD: 080721. SH: 10001204. BO: HOANG THI HUYEN TRANG. UNG HO GIUP DO ANH TRIEU VAN CHINH MA SO 4156

           200,000

08/07/2021

SHGD: 10000631. DD: 210708. BO: LAM THANH XUAN. Remark: MA SO 4156, TRIEU VAN CHINH

           500,000

08/07/2021

MBVCB. 1236009148. Ma so 4156 Trieu Van Chinh. CT tu 0611000186899 VU QUOC AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/07/2021

063141. 080721. 090847. Ha Minh Truc Vinh phuc ung ho ms 4152 Quynh Anh chuc Quynh anh mau hoi phuc FT21189335112719

           500,000

08/07/2021

IBVCB. 1236000502. Ung ho Ma so 4157: Chi Hoang Thi Ha . CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

08/07/2021

059628. 080721. 090453. Ms Ha Minh Truc vinh phuc ung ho ms 4156 anh Trieu Van Chinh chuc chi mau khoe FT21189588007483

           300,000

08/07/2021

058938. 080721. 090407. UH ma so 4151 FT21189899070016

           200,000

08/07/2021

055210. 080721. 085953. Ms Ha Minh Truc vp ung ho ms 4157 c Hoang Thi Ha FT21189875841421

           200,000

08/07/2021

198614. 080721. 090321. giup do ma so 4157

     10,000,000

08/07/2021

511729. 080721. 085918. 4157 chi hoang thi ha

           100,000

08/07/2021

MBVCB. 1235985027. Ung ho MS 4157 Chi Hoang Thi Ha. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

08/07/2021

MBVCB. 1235979318. Ma So 4157 Gia Canh Kho khan. CT tu 0351000867882 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

08/07/2021

047565. 080721. 085103. Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh FT21189387527590

           100,000

08/07/2021

020097045 70708085027 2021df 59830783. 36481. 085032. Ma so 4149,   chi Tran Thi Oanh, thon Thuong, xa Thai Tan, h.   Nam Sach, Hai Duong

           300,000

08/07/2021

868194. 080721. 084924. ung ho chi hoang thi ha ma so 4157

           100,000

08/07/2021

SHGD: 10007049. DD: 210708. BO: NGUYEN THI PHUONG ANH. Remark: Ung ho ms 4157 chi hoang thi ha

           200,000

08/07/2021

SHGD: 10006519. DD: 210708. BO: HOANG THUY NHUNG. Remark: Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van , huyen Cu Mgar , Dak lak

           300,000

08/07/2021

MBVCB. 1235960617. ban doc ck . trieu van chinh ma so 4156. CT tu 0601000527525 LE THI NGOC GIAU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

797733. 080721. 084513. MA SO 4157 CHI HOANG THI HA - 080721 - 08: 45: 16 797733

          200,000

08/07/2021

SHGD: 10005901. DD: 210708. BO: HOANG THUY NHUNG. Remark: Ung ho ma so 4155 ong Nguyen Van , Thach That,   Ha Noi

           300,000

08/07/2021

MBVCB. 1235955680. Ung ho Ma so 4157: Chi Hoang Thi Ha. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

08/07/2021

146348. 080721. 084149. con Duc Thinh ck ms 4156 trieu van chinh

             30,000

08/07/2021

144419. 080721. 084007. Vinh Nam ung ho ms 4157 chi Hoang Thi Ha

           100,000

08/07/2021

034344. 080721. 083320. Nghiem Minh Khang UH ma so 4157 FT21189012748049

           100,000

08/07/2021

033619. 080721. 083215. Ung ho MS 4156 Chinh FT21189259702930

           100,000

08/07/2021

741254. 080721. 083135. IBFT Uho vo A Trieu Van Chinh   - Dak Lak

           200,000

08/07/2021

MBVCB. 1235934673. ma so 4157. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

08/07/2021

SHGD: 10000926. DD: 210708. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4156 Trieu Van Chinh

           100,000

08/07/2021

MBVCB. 1235929263. Nhung dua tre. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

08/07/2021

MBVCB. 1235925078. Ma so 4157. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

008904. 080721. 081959. Ung ho ma so 4157 chi Hoang Thi Ha

           500,000

08/07/2021

077918. 080721. 081859. Ma so 4157 Chi Hoang Thi Ha Dia chi Thon Dong Du xa Hop Dong huyen Chuong My Ha Noi

           100,000

08/07/2021

MBVCB. 1235913578. 4157 chi ha chuong my ha noi. CT tu 0991000024768 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

08/07/2021

470604. 080721. 075127. Gd LinhAn ung ho ma so 4155 Ong Nguyen Van Dao

           100,000

08/07/2021

469150. 080721. 074659. Gd LinhAn ung ho ms 4157 chi Hoang Thi Ha

           100,000

08/07/2021

278647. 080721. 074622. Ung ho ma so 4157 chi Hoang Thi Ha

           300,000

08/07/2021

801993. 080721. 073155. ung ho ma so 4157

           100,000

08/07/2021

801397. 080721. 072600. ung ho c Ha 4157

           500,000

08/07/2021

433450. 080721. 071018. ung ho MS 4156 anh Trieu Van Chinh

           200,000

08/07/2021

998596. 080721. 070817. Ho tro chi Hoang Thi Ha - ma so 4157 FT21189437159215

       1,000,000

08/07/2021

458000. 080721. 070557. Ung ho MS 4157 HOANG THI HA

           100,000

08/07/2021

997346. 080721. 070304. DO TRUND KIEN UNG HO MS4157 C HOANG THI HA FT21189227720353

           300,000

08/07/2021

785614. 080721. 070103. MA SO 4157: CHI HOANG THI HA DIA CHI: THON ONG DU, XA HOP ONG,   HUYEN CHU - 080721 - 07: 01: 03 785614

           500,000

08/07/2021

MBVCB. 1235842958. Ung ho MS 4157 chi Hoang Thi Ha sdt 0365042139. CT tu 0071000719922 NGUYEN THI HONG HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

08/07/2021

996406. 080721. 065850. Ung ho gia dinh A Chinh ma so 4156.   FT21189691505251

           100,000

08/07/2021

455777. 080721. 065502. Ung ho chi hoang thi ha 4157 chuong my ha noi

           300,000

08/07/2021

MBVCB. 1235828018. Ung ho MS 4143. CT tu 1021007972 NGUYEN THI THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/07/2021

501980. 080721. 062225. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 4156

           200,000

08/07/2021

037663. 080721. 060454. Ung ho ms4156

       1,000,000

08/07/2021

MBVCB. 1235815252. ung ho ma so 4156. CT tu 0011002176880 NGUYEN MINH CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/07/2021

033963. 080721. 051426. Ung ho anh Trieu Van Chinh

           100,000

08/07/2021

853795. 080721. 050504. 4156 trieu van Chinh

           500,000

08/07/2021

MBVCB. 1235802554. ung ho ma so 4156, anh Trieu Van Chinh. CT tu 0081001003131 DONG NGUYEN THUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

MBVCB. 1235781160. TRUONG ANH TUAN giup chau Nguyen Duc Thien. CT tu 0151000245368 TRUONG ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

014119. 080721. 005526. code 4152

             30,000

08/07/2021

013728. 080721. 005329. code 4154

             30,000

08/07/2021

013219. 080721. 005119. code 4155

             20,000

08/07/2021

012647. 080721. 004815. Chuyen tien tu ViettelPay

             20,000

08/07/2021

012359. 080721. 004646. code 4144

             30,000

08/07/2021

012070. 080721. 004508. code 4145

             30,000

08/07/2021

011813. 080721. 004402. code 4146

             20,000

08/07/2021

IBVCB. 1235740907. Ma so 4143: Anh Duong Van Cuong. CT tu 0491001832978 NGUYEN THANH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

011013. 080721. 004038. code 4156

             20,000

08/07/2021

IBVCB. 1235740256. Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh. CT tu 0491001832978 NGUYEN THANH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

IBVCB. 1235739260. Ma so 4150: Chi Thi Xuan, me de Dieu Khuy Nich. CT tu 0491001832978 NGUYEN THANH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/07/2021

MBVCB. 1235734215. MS 4155. Ong Nguyen Van Dao. CT tu 0031000274354 MAI HONG PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/07/2021

847693. 080721. 002207. Ms 4156 a trieu van chinh

           500,000

08/07/2021

004782. 080721. 001516. Ma so 4156 Trieu Van Chinh

          200,000

08/07/2021

MBVCB. 1235723331. HO THANH TUAN chuyen tien ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh. CT tu 0021000266838 HO THANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

ATM FTF. 10600152. 027296. 20210709. 182206. 9704362809916750015. FrAcc: 0381000454461. ToAcc: 0451000476889. GD: 48 TANG NHON PHU HCM VN

           200,000

09/07/2021

191859. 090721. 174922. GD NV TN UHMS 4153 - 090721 - 17: 49: 25 191859

           200,000

09/07/2021

190481. 090721. 160259. Nguyen Viet Hoa - HN ung ho Ms 4152, 4153, 4155, 4156, 4157, 4158. Moi MS 100, 000 .

           600,000

09/07/2021

523411. 090721. 155638. Ung ho gia dinh ba Ha Thi Lay,   ma so 4158. FT21190074057023

           100,000

09/07/2021

234128. 090721. 151947. Ung ho ma so 4158 Ba Ha Thi Lay

           300,000

09/07/2021

214269. 090721. 142657. Gui ma so 4158 Ba Ha Thi Lay o Xom Lang Nong xa Yen Trach huyen Phu Luong tinh Thai Nguyen

       1,000,000

09/07/2021

380781. 090721. 140643. Ho tro chi Vo Thi Xuan ma so 4154 FT21190659377733

           500,000

09/07/2021

370445. 090721. 135704. Ho tro ba Ha Thi Lay ma so 4158 FT21190500581075

       1,000,000

09/07/2021

358628. 090721. 134507. Nguyen Thi Khanh Van ung ho ms 4157 FT21190535083992

       1,000,000

09/07/2021

523740. 090721. 122329. ung ho 4158

             30,000

09/07/2021

MBVCB. 1238281731. Ung ho ma so 4158 . CT tu 0491000049329 NGUYEN TRUNG KIEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/07/2021

IBVCB. 1238263274. Bao VietNamNet chuyen tien ban doc ung ho Ms 4136. CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/07/2021

IBVCB. 1238260020. Bao VietNamNet chuyen tien ban doc ung ho MS 4135 dang tren Bao Dan Tri. CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

IBVCB. 1238255431. Bao VietNamNet chuyen tien ban doc ung ho cho MS 4132 dang tren Bao Dan Tri. CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

160372. 090721. 112114. UNG HO MA SO 4156

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1238105526. Ma so 4158: Ba Ha Thi Lay, Lang Nong,   Yen Trach, Phu Luong, Thai Nguyen. CT tu 0011000827623 VU THI DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1238040897. ung ho 300, 000 moi hoan canh 4155, 4156, 4157, 4158. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,200,000

09/07/2021

MBVCB. 1237914352. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4158 ba ha thi lay. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

09/07/2021

MBVCB. 1237910703. ung ho ms 4158. Cau mong bac va gia dinh som vuot qua. CT tu 0011004099671 NGUYEN VAN MINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

038825. 090721. 083451. Ung ho ma so 4158 FT21190060955864

             50,000

09/07/2021

713207. 090721. 222913. uh co ha thi lay ms 4158

           500,000

09/07/2021

MBVCB. 1239787490. Ung ho MS 4128 va MS 4156. CT tu 0071001841738 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           400,000

09/07/2021

612813. 090721. 220036. Ma so 4158 Ha Thi Lay

           500,000

09/07/2021

MBVCB. 1239745247. huynh thi nga ung ho Ma so 4158: Ba Ha Thi Lay. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

09/07/2021

976099. 090721. 215859. Gd Le Tan Thanh uh MS 4156 gd anh Trieu Van Chinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21191301225334

             50,000

09/07/2021

698428. 090721. 215647. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho MS 4156

           300,000

09/07/2021

MBVCB. 1239738627. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4158: Ba Ha Thi Lay. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

09/07/2021

167407. 090721. 214839. MS: 4152 . ung ho Quynh Anh

           300,000

09/07/2021

790662. 090721. 214538. Dung xem tu vi hoan hi ung ho tu thien

           300,000

09/07/2021

680457. 090721. 212823. ung ho ma so 4155

           200,000

09/07/2021

680091. 090721. 212750. ung ho ma so 4149

           200,000

09/07/2021

939656. 090721. 212254. Nghiem Minh Khang UH ma so 4158 FT21191952901175

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1239663342. ma so 4157 - chi Hoang Thi Ha. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1239647383. NGUYEN ANH TUAN ung ho ma 4158. CT tu 0101000013183 NGUYEN ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1239644263. ma so 4156 - a Trieu Van Chinh. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

IBVCB. 1239641692. Giup do ms: 4156 Trieu Van Chinh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

919720. 090721. 210512. Ung ho tu thien cho ma so 4157 chi Hoang Thi Ha FT21191357347133

           100,000

09/07/2021

916615. 090721. 210232. Ung ho tu thien ma so 4156 anh Trieu Van Chinh FT21191273561307

           100,000

09/07/2021

941311. 090721. 204730. Chuyen khoan

           100,000

09/07/2021

650941. 090721. 203614. ung ho ma so 4158 ba ha thi lay

           200,000

09/07/2021

343008. 090721. 200939. Ma so 4158

           300,000

09/07/2021

MBVCB. 1239473464. Ung ho Ma so 4157: Chi Hoang Thi Ha. CT tu 0451000390796 DANG THI THU THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1239440932. Ms 4158: ?Ba Ha Thi Ly. CT tu 0451000201195 LE QUANG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

09/07/2021

MBVCB. 1239432386. Ms 4157: Chi Hoang Thi Ha. CT tu 0451000201195 LE QUANG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/07/2021

IBVCB. 1239380668. Xin ung ho ma so 4156 - Trieu Van Chinh. CT tu 0531000272729 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

09/07/2021

MBVCB. 1239371432. ma so 4158. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

09/07/2021

MBVCB. 1239345225. Ma so 4158 ba Ha Thi Lay. CT tu 0851000000558 BUI THI DINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1239262240. Ma so 4158. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

311806. 090721. 183043. Gd Diem Phuc giup ma so 4157

      1,000,000

09/07/2021

MBVCB. 1239225080. 4157. CT tu 0021001473432 VU DUC HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

716249. 090721. 181329. Ung ho be Thien ma so 4153 -   me Le Thi Nga FT21190611690873

       1,000,000

09/07/2021

MBVCB. 1239117625. NGUYEN MINH THUAN chuyen tien ung ho ba Ha Thi Lay. CT tu 0331000447209 NGUYEN MINH THUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

145706. 090721. 175000. ung ho ba Ha Thi Lay ma so 4158

           100,000

09/07/2021

292058. 090721. 173515. uh ba lay, dt 0379868635

           100,000

09/07/2021

084344. 090721. 172310. NGUYEN KHANH LUAN ung ho ma so 4156

             50,000

09/07/2021

MBVCB. 1239033290. NGO KHANH HOA chuyen tien ung ho ma do 4156.   Nam mo duoc du luu ly quang vuong phat. CT tu 0731000568286 NGO KHANH HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

626931. 090721. 170836. Gia dinh ong Pham Van Hong ung ho ma so 4156 FT21190774320387

             50,000

09/07/2021

823413. 090721. 050510. Ung ho ba Lay

           500,000

09/07/2021

645818. 090721. 170324. Vinh Nam ung ho ms 4158 ba Ha Thi Lay

           100,000

09/07/2021

628651. 090721. 165239. Ung ho ma so 4158 Ba Ha Thi Lay Dt 0379868635 Xom Lang Nong Yen Trach Phu Luong Thai Nguyen

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238940418. Ma so 4158 ba Ha thi Lay. CT tu 0181003595406 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

09/07/2021

MBVCB. 1238936562. Ba Ha Thi Lay - MS4158. CT tu 0301002897206 DO THANH VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

09/07/2021

681789. 090721. 164607. ung ho ms 4158 ba ha thi lay

           100,000

09/07/2021

Ref: PALPM10MZ0JRef: PALPM10MZ0JLP VNM10MZ0J DONG GOP HO TRO MS 4145A. NGUYEN VANKIEN, THON DONG XUNGXA VIET NGOC, H.   TAN YEN, TINH BAC GIANG DVC: MS TRUONG NGUYEN XUAN THU

           500,000

09/07/2021

Ref: PALPM10MYY1Ref: PALPM10MYY1LP VNM10MYY1 DONG GOP HO TRO CHO MA SO 4143: ANH DUONG VAN CUONGXOM HOI TIEN, XA BOC NHIEU, HUYEN DINH HOA, TINH THAI NGUYEN DVC: MS TRUONG NGUYEN XUAN THU

           500,000

09/07/2021

949857. 090721. 162834. ma so 4158 ba Ha Thi Lay

           200,000

09/07/2021

936542. 090721. 162256. Gui ms 4158 ba Ha thi Lay

           200,000

09/07/2021

261104. 090721. 161955. Giup ba Ha Thi Lay ma so 4158 xom Lang Nong xa Yen Trach huyen Phu Luong tinh Thai Nguyen

           100,000

09/07/2021

196763. 090721. 160409. IBFT 4155 4156 4147 4158 moi ma so 300k

       1,200,000

09/07/2021

IBVCB. 1238757583. UNG HO MA SO 4158 BA LAY. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

09/07/2021

MBVCB. 1238741920. Chuyen tien giup do MS : 4155. CT tu 0071001122193 NGUYEN THI NGOC HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/07/2021

832692. 090721. 153845. Ung ho gia dinh ba Ha Thi Lay

           300,000

09/07/2021

520314. 090721. 153744. Ung ho ma so 4149 chi tran Thi oanh

           100,000

09/07/2021

IBVCB. 1238731403. Giup ma so 4158 ba Ha Thi Lay. CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

09/07/2021

820192. 090721. 153258. DINH THI HUONG ung ho hoan canh ba Ha Thi Lay

           100,000

09/07/2021

269784. 090721. 153228. ung ho ma so 4158 ba Ha Thi Lay

           200,000

09/07/2021

886698. 090721. 151435. NGUYEN MINH PHUONG UNG HO MA SO 4158

           200,000

09/07/2021

336051. 090721. 150424. 13858903141 - 0903093594 - ung ho ms 4156 gui binh an den gia dinh anh trieu van chinh

          100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238629741. MS 4156 anh Trieu Van Chinh. CT tu 0021002191713 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

09/07/2021

MBVCB. 1238599983. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4158. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

423344. 090721. 144303. Ung ho anh trieu van chinh o Dak lak FT21190271918465

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238592125. Ma so 4158 ba Ha Thi Lay. CT tu 0121001822227 NGUYEN MINH DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

09/07/2021

MBVCB. 1238565488. ma so 4155. CT tu 1018014454 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

09/07/2021

405471. 090721. 142813. C Duong HN ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh Daklak FT21190086600718

           300,000

09/07/2021

MBVCB. 1238559092. ms 4158 ba Ha Thi Lay. CT tu 0451001344979 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

09/07/2021

SHGD: 10021499. DD: 210709. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4158 Ha Thi Lay

           100,000

09/07/2021

226049. 090721. 142206. TA THI MINH THUONG chuyen tien ung ho ba Ha Thi Lay (4158)

           100,000

09/07/2021

377268. 090721. 140420. 4158 - ha thi lay

         200,000

09/07/2021

MBVCB. 1238496119. Tang ba Ha Thi Lay, MS 4158. CT tu 1014901761 VU DUY NHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/07/2021

618690. 090721. 135132. UNG HO MA SO 4151. 4150. 4156.   4155. 4158. MOI HOAN CANH 200K.

       1,000,000

09/07/2021

146872. 090721. 135124. Ung ho ba Ha Thi Lay ma so 4158 xom Lang Nong, Yen Trach ,   Phu Luong, Thai Nguyen

           500,000

09/07/2021

360110. 090721. 134638. Ung ho ma so 4158 FT21190413658771

           200,000

09/07/2021

843976. 090721. 134614. Pham Thi Ngoc ung ho MS 4158 Ba Lay Thai Nguyen

           500,000

09/07/2021

843935. 090721. 134429. Pham Thi Ngoc ung ho MS 4155 Anh Chinh DacLac

           300,000

09/07/2021

843890. 090721. 134237. Pham Thi Ngoc ung ho MS 4157 Chi Ha Chuong My

           300,000

09/07/2021

MBVCB. 1238468313. Ung ho ma so 4158: Ba Ha Thi Lay. CT tu 0061000372155 NGUYEN THI LE HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

615070. 090721. 134029. Ung ho ma so 4158 Ba Ha Thi Lay

             50,000

09/07/2021

843821. 090721. 134038. Pham Thi Ngoc ung ho MS 4157 Ong Dao Thach That

           300,000

09/07/2021

IBPS/SE: 01323001. DD: 090721. SH: 10000372. BO: NGUYEN HOAI THUONG. UNG HO MS 4156/ 4155/ 4154/ 4153/ 4151

       1,517,050

09/07/2021

MBVCB. 1238454258. Ung ho MS 4158. CT tu 0021002033624 HOANG MAI NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238452757. Ung ho Ma so 4158: ?Ba Ha Thi Lay. CT tu 0491000402117 PHAM DINH MINH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

09/07/2021

MBVCB. 1238438600. Vo benh con nho. CT tu 0271001089630 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

09/07/2021

MBVCB. 1238437679. Ung ho ba ha thi lay 4158. CT tu 0361000262344 NGUYEN THI HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

340411. 090721. 132454. Ung ho ba ha thi lay ms 4158 FT21190993803157

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238431552. HA THI LAY - MS: 4158. CT tu 0011000515594 LUONG TRUNG KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

09/07/2021

MBVCB. 1238426326. Nhaahn ung ho ms 4158. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

09/07/2021

192296. 090721. 131514. Ung hi 4158 ba ha thi lay

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238412302. Ung ho gia dinh ba Ha Thi Lay - Thai Nguyen. CT tu 0721000605859 CAO CANH CHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

138373. 090721. 131355. Ma so 4158Ba Ha Thi Lay , Dia chi Xom Lang Nong, xa Yen Trach, huyen Phu Luong, tinh Thai Nguyen

           100,000

09/07/2021

326834. 090721. 130828. Ung ho ma so 4154 Vo Thi Xuan FT21190915608125

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1238408463. TRAN MINH GIANG - ung ho MS 4152 - ong TRAN VAN VUONG. CT tu 0111000177909 TRAN MINH GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

319972. 090721. 130018. Ung ho gia dinh ba Ha Thi Lay FT21190413488914

           50,000

09/07/2021

319340. 090721. 125932. Dang Thu Thu giup ma so 4157   - chi Ha FT21190310527939

             50,000

09/07/2021

MBVCB. 1238391266. ung ho MS 4158 Ha Thi Lay. CT tu 0011004304690 VU THI DIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

09/07/2021

564147. 090721. 124134. UNG HO MS 4156 BAO DAN TRI

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1238364306. 4152 -   ong tran van vuong ( bo cua quynh anh ). CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238364183. ung ho gd anh Trieu Van Chinh. ms4156. CT tu 0251001863916 NGUYEN THI VAN THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

336042. 090721. 004020. MS 4150

           150,000

09/07/2021

335523. 090721. 003913. MS 4149

           150,000

09/07/2021

MBVCB. 1238359429. 4155 -   ong nguyen van dao ( bo de chi nguyen ). CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

335094. 090721. 003820. MS 4146

           150,000

09/07/2021

MBVCB. 1238355747. 4151 -   Ba nguyen thi toi. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

09/07/2021

MBVCB. 1238353162. 4154 -   vo thi xuan. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238351034. 4150 -   chi thi xuan - me de dieu khuy nich. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 090721. SH: 10014019. BO: VU VAN DAT. 4158 BA HA THI LAY

           100,000

09/07/2021

293947. 090721. 123019. UNG HO MA SO 4158 Ba HA THI LAY FT21190609007474

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238343597. 4153 -   chi le thi nga ( me be chi thien ). CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

292718. 090721. 122900. Ung ho MS 4158. Ba Ha Thi Lay. Thai Nguyen FT21190054784478

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238338048. 4149 -   chi tran thi oanh. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

328913. 090721. 122540. Ma so 4158 Ba Ha Thi Lay Dia chi Xom Lang Nong xa Yen Trach huyen Phu Luong tinh Thai Nguyen

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238333119. 4148 -   Vuong van nao. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

523309. 090721. 122309. Ms 4158 Mrs Ha Thi Lay

           200,000

09/07/2021

SHGD: 10016785. DD: 210709. BO: DO THI HOA. Remark: Ung ho ma so 4158 BA HA THI LAY

           500,000

09/07/2021

MBVCB. 1238322515. 4157 -   Chi hoang thi ha. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

204381. 090721. 121825. Vietcombank; 1017378606; NGUYEN THI PHUONG ANH chuyen khoan ung ho ma so 4158 ba Ha Thi Lay

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238315484. BUI NGOC SON ung ho ba Ha Thi Lay, 4158. CT tu 0011004273338 BUI NGOC SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

169554. 090721. 121253. Ma so 4158 - ba Ha Thi Lay -   xom Lang Nong - xa Yen Trach - huyen Phu Luong - tinh Thai Nguyen

           100,000

09/07/2021

SHGD: 10016523. DD: 210709. BO: CHU HUU MANH. Remark: Huong 0983711777 hoan hi ung ho tu thien

             80,000

09/07/2021

MBVCB. 1238308203. TRAN XUAN VUONG chuyen tien ung ho Ms 4158:   Ha Thi Lay - xom Lang Nong xa Yen Trach huyen Phu Luong - Thai Nguyen. CT tu 0651000618138 TRAN XUAN VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

09/07/2021

275832. 090721. 121149. MS4158. UH BaHaThiLay FT21190388180620

       1,000,000

09/07/2021

MBVCB. 1238296342. Ung ho Ma so 4158: Ba Ha Thi Lay. CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1238285473. Ms 4158: ?Ba Ha Thi Lay. CT tu 0911000009452 PHAM KHAC HONG AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1238285072. VU THI MAI chuyen tien ung ho ma so 4158. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238283594. MS4156. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238266543. ung ho ma so 4158 ba Ha Thi Lay. CT tu 0011004309471 NGUYEN HONG NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1238267275. Ung ho ma so 4158. CT tu 0591000200471 TRINH DUY HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

09/07/2021

IBVCB. 1238250773. Ma So 4139 Nguyen Thi Lam DT 0326 992 639. CT tu 0071003825792 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1238250662. Ung ho ma so 4158 ba Ha Thi Lay. CT tu 0071003083891 NGO THUC NHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

09/07/2021

256506. 090721. 114306. GUI UNG HO MS4155 GD CHI NGUYEN

           100,000

09/07/2021

IBVCB. 1238243293. Ma so 4151 Nguyen Thi Toi DT 0865 269 036. CT tu 0071003825792 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1238220733. Ma 4158 ung ho ba Ha Thi Lay. CT tu 0011004213367 VU THUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1238220851. Ma so 4158 ba Ha Thi Lay. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1238216968. ms 4158. CT tu 0541000216285 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

09/07/2021

IBVCB. 1238207343. Ung ho MS 4157 va 4158. CT tu 0031000110873 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

09/07/2021

IBVCB. 1238205084. ma so 4153 chi Le Thi Nga DT 0935 718 504. CT tu 0071003825792 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

          200,000

09/07/2021

538667. 090721. 112200. Ung ho Ba Ha Thi Lay - MS:   4158

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238192908. PHAM KHA HUNG chuyen tien ung ho ha thi lay . ma 4158. CT tu 0451000400928 PHAM KHA HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

215430. 090721. 111745. Ung ho gd ba Ha Thi Lay Thai Nguyen FT21190703982036

           100,000

09/07/2021

215194. 090721. 111733. Gui ma so 4157 chi Hoang Thi Ha FT21190390303781

           300,000

09/07/2021

215029. 090721. 111727. NATHO ung ho ma so 4154 chi Vo Thi Xuan FT21190040609385

           200,000

09/07/2021

208299. 090721. 111157. NATHO ung ho ma so 4153 chi Le Thi Nga FT21190388054765

           200,000

09/07/2021

733794. 090721. 111033. UNG HO MA SO 4158 BA HA THI LAY. 733794

           500,000

09/07/2021

201878. 090721. 110643. NATHO ung ho ma so 4158 ba Ha Thi Lay FT21190373770502

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1238158780. Ung ho ms 4156. CT tu 0851000007393 VU NGOC KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/07/2021

153845. 090721. 110311. MS 4156 Ung ho gia dinh Trieu Van Chinh

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1238135115. 4158 -   Ba ha thi lay. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

09/07/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 090721. SH: 10013885. BO: NGUYEN VAN ANH KIET. DEN MA SO 4156 TRIEU VAN CHINH

           500,000

09/07/2021

IBVCB. 1238122783. a. CT tu 0431000274046 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

09/07/2021

IBVCB. 1238120065. a. CT tu 1020568140 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

09/07/2021

148263. 090721. 104755. 4157 Hoang Thi Ha

           200,000

09/07/2021

IBVCB. 1238115715. a. CT tu 1020328191 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

09/07/2021

175635. 090721. 104531. Ung ho Ma so 4156 anh Trieu Van Chinh FT21190055046152

             50,000

09/07/2021

IBVCB. 1238109165. a. CT tu 0911000063494 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

09/07/2021

IBVCB. 1238099675. ung ho Ma so 4158: Ba Ha Thi Lay. CT tu 0451000305535 TRAN VAN DOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238089102. TRAN VAN LOC chuyen tien ung ho ma so 4158 Ha Thi Lay. CT tu 0011004241755 TRAN VAN LOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

487673. 090721. 103257. PHAM HONG HAI ung ho MS 4158 Ha Thi Lay

           300,000

09/07/2021

IBVCB. 1238082451. 4131 den 4158 va 4109 moi nguoi 100k. CT tu 0011002249991 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       2,900,000

09/07/2021

MBVCB. 1238081839. ung ho ma so 4158: ba Ha Thi Lay. CT tu 0281000376202 NGO TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

486337. 090721. 103134. PHAM HONG HAI ung ho MS 4156 Trieu Van Chinh

           300,000

09/07/2021

484348. 090721. 102939. PHAM HONG HAI ung ho MS 4153 Le Thi Nga

           300,000

09/07/2021

317805. 090721. 102523. ung ho ma so 4158

             10,000

09/07/2021

188375. 090721. 102250. ung ho ms 4157

           100,000

09/07/2021

IBVCB. 1238050399. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4157 cho chi Hoang Thi Ha . CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/07/2021

035833. 090721. 101836. ung ho ba Lay 0379868635

           300,000

09/07/2021

IBVCB. 1238047073. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4156 cho anh Trieu Van Chinh . CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

09/07/2021

IBVCB. 1238041132. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4153 cho chi Le Thi Nga (me be Chi Thien). CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/07/2021

139698. 090721. 101610. Tung Nguyen giup ma so 4158 Ba Ha Thi Lay - Cam on bao Dan Tri FT21190271352590

       2,000,000

09/07/2021

IBVCB. 1238037974. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4152 cho ong Tran Van Vuong (bo cua Quynh Anh). CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/07/2021

IBVCB. 1238033445. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4151 cho ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/07/2021

IBVCB. 1238029161. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4150 cho chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/07/2021

464246. 090721. 101010. TON THAT PHU ung ho Ms 4158 Ba Ha Thi Lay

             50,000

09/07/2021

IBVCB. 1238024676. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4149 cho chi Tran Thi Oanh. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/07/2021

131514. 090721. 100923. Ung ho ma 4158 cai chet bi an nha ba Lay FT21190472402558

           188,999

09/07/2021

MBVCB. 1238019663. VU THI TO NGA chuyen tien ho tro Ma so:   4158 Ha Thi Lay. CT tu 1012723181 VU THI TO NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/07/2021

IBVCB. 1238014401. 4158 Ha Thi Lay. CT tu 0021000867738 MAI THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/07/2021

131950. 090721. 100311. Gui Ba Ha Thi LayMS 4158

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1238004089. Ung ho MS 4158. CT tu 0121000947885 PHAM TRUNG HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

057569. 090721. 095553. MA SO 4158 - 090721 - 09: 55: 36 057569

           100,000

09/07/2021

129062. 090721. 095506. Ung ho Ba Ha Thi Lay ma so 4158

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1237976662. TRAN THANH HAI ck ung ho ba Lay thai nguyen ms 4158. CT tu 0011000543516 TRAN THANH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

09/07/2021

MBVCB. 1237975558. Ma so 4158 ba Ha Thi Lay. CT tu 0801000262083 LE THI HUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

MBVCB. 1237966519. ms 4158. CT tu 0021000298536 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

09/07/2021

MBVCB. 1237956371. Ma so 4158: Ba Ha Thi Lay Dia chi: Xom Lang Nong, xa Yen Trach, huyen Phu Luong, tinh Thai Nguyen. CT tu 0181000935782 BUI MINH GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/07/2021

Ref: P1887717Ref: P1887717Nguyen Thi Chau ung ho 4156 Trieu Van Chinh DVC: NGUYEN THI CHAU

           200,000

09/07/2021

120861. 090721. 093105. Ma so 4158 ba Ha Thi Lay Dia chi xom Lang Nong xa Yen Trach huyen Phu Luong tinh Thai Nguyen

           500,000

09/07/2021

978897. 090721. 093044. Ung ho ma so 4154 Chi Vo Thi Xuan

           300,000

09/07/2021

086479. 090721. 092841. Ong Tu Van cuu giup ms 4158 Ha Thi Lay FT21190810300033

     10,000,000

09/07/2021

693120. 090721. 092611. Chuyen tien tu thien. ms. 4158

           500,000

09/07/2021

MBVCB. 1237920247. Ma so 4158. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

09/07/2021

118207. 090721. 092318. Phan Huynh Tan Thinh giup do Ms 4152 Tran Van Vuong cha cua em Quynh Anh

           500,000

09/07/2021

712103. 090721. 092249. ms4156 Trieu Van Chinh

           100,000

09/07/2021

711630. 090721. 092032. ms 4158 Ha Thi Lay

           100,000

09/07/2021

121670. 090721. 091657. Ung ho MS 4153

           100,000

09/07/2021

047423. 090721. 091738. SANHSEACO GUI MS 4158 - 090721 - 09: 19: 43 047423

             50,000

09/07/2021

SHGD: 10011066. DD: 210709. BO: BUI TRIEU XA. Remark: Giup cac ms 4152 100k, 4154 100k,   4155 100k, 4156 100k, 4157 100k,   4158 200k.

           700,000

09/07/2021

MBVCB. 1237896771. Ma so 4158: Ba Ha Thi Lay Dia chi: Xom Lang Nong, xa Yen Trach, huyen Phu Luong, tinh Thai Nguyen. CT tu 0991000044046 CAO XUAN VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

09/07/2021

MBVCB. 1237894513. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4158. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

09/07/2021

118344. 090721. 091338. Ung ho MS 4157

           100,000

09/07/2021

181179. 090721. 091118. Ung ho MS 4158

           100,000

09/07/2021

205331. 090721. 091035. Cuc Nguyen ho tro MS 4158 ( ba Ha Thi Lay)

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1237874276. Ung ho quynh anh, Ma so: 4152. CT tu 0021000328328 CONG VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

265105. 090721. 090007. NGUYEN THI PHONG LAN chuyen tien ms 4157 hoang thi ha

           500,000

09/07/2021

264445. 090721. 085836. NGUYEN THI PHONG LAN ck ms4154 vo thi xuan

           500,000

09/07/2021

SHGD: 10000447. DD: 210709. BO: NGUYEN THI KIEU. Remark: Ma so 4157 - chuc gia dinh chi khoemanh binh an

           100,000

09/07/2021

SHGD: 10009643. DD: 210709. BO: PHUNG NHAT MINH. Remark: Minh ung ho ms 4157

           300,000

09/07/2021

MBVCB. 1237830445. PHAM THI NHU QUYNH chuyen tien ung ho ma so 4158: ba Ha Thi Lay . CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1237822930. Nhung cai chet. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

09/07/2021

MBVCB. 1237818283. Ung ho Ma so 4158: Ba Ha Thi Lay. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

09/07/2021

036556. 090721. 082516. VU TRAN DAI UNG HO MA SO 4157 CHI HOANG THI HA - 090721 - 08: 24: 01 036556

           200,000

09/07/2021

008266. 090721. 081934. ma so 4157 Hoang Thi Ha thon Dong Du xa Hop Dong huyen Chuong My Ha Noi

           300,000

09/07/2021

178525. 090721. 081302. ung ho ma so 4156

           200,000

09/07/2021

017413. 090721. 075706. Ung ho hc ms 4157 FT21190556517480

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1237756079. Ung ho MS4157 HoangThiHa. CT tu 0161000797481 PHAN THANH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

008955. 090721. 073335. Ung ho ms 4156 FT21190522040469

           200,000

09/07/2021

235297. 090721. 072647. ma so 4155 nguyen van dao. ( bo de chi Nguyen) xin cam on

           300,000

09/07/2021

MBVCB. 1237737822. ung ho : ms 4157( chi Hoang Thi Ha). CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/07/2021

153007. 090721. 061916. KIM HUU giup 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157

           140,000

09/07/2021

576363. 090721. 061833. UNG HO 4157 . HOANG THI HA

           300,000

09/07/2021

030826. 090721. 061513. Ung ho ms4157

           600,000

09/07/2021

992139. 090721. 060639. Ma so 4157 chi Hoang Thi Ha .   Chuong My Ha Noi FT21190498780200

           100,000

09/07/2021

559614. 090721. 051820. Ung ho gia dinh anh Trieu Van Chinh ma so 4156

       1,200,000

09/07/2021

MBVCB. 1237683593. Ma so 4155 : ong Nguyen Van Dao ( bo de chi Nguyen ). CT tu 0011004364551 NGUYEN VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

985373. 090721. 042236. UH Ms 4157 FT21190170954958

           500,000

09/07/2021

574799. 090721. 004517. NGUYEN PHU LAM UNG HO MA SO 4157 CHI HOANG THI HA

           100,000

09/07/2021

IBVCB. 1237635164. Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh. CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/07/2021

IBVCB. 1237632620. 1. Ma so 4157: Chi Hoang Thi Ha . CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/07/2021

MBVCB. 1237629839. Ma so 4157: Chi Hoang Thi Ha , Tuan Anh cam on bao Dan Tri. CT tu 0881000449853 NGUYEN TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

10/07/2021

435968. 100721. 202908. VU KHANH CHI GUI MS 4158, BA HA THI LAY, THAI NGUYEN - 100721 - 20: 31: 43 435968

           200,000

10/07/2021

435128. 100721. 202440. VU KHANH CHI GUI MS 4159 CHI BUI THI THUY, TINH BEN TRE - 100721 - 20: 28: 49 435128

           200,000

10/07/2021

592765. 100721. 190834. Giup do Ma so 4156 ANH Trieu Van Chinh

           300,000

10/07/2021

685693. 100721. 182432. Long Vinh UH ma so 4158 FT21191056657370

             50,000

10/07/2021

681757. 100721. 182024. Long Vinh UH ma so 4159 FT21191230045729

             50,000

10/07/2021

704732. 100721. 170722. Uh : Ma so 4155: Ong Tran Van Dao ( Bo de chi Nguyen) -   Dia chi : Thon Dinh Giua, xa Phu Binh, huyen Thach That, Ha Noi - DT:   0357. 345. 759

           200,000

10/07/2021

134382. 100721. 145831. Ung ho 10 ma moi ma so 50 nghin gom MS 4125 -   4143 - 4144   - 4145 - 4146 -   4154 - 4155 -   4156 - 4158   -

           500,000

10/07/2021

536732. 100721. 134049. Nguyen Duc Nam chuyen tien ung ho ma so 4159

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240601032. Tu thien cho be Ly Gia Nhu ma 4136. CT tu 0021001707282 VU THUY TRANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,560,000

10/07/2021

318369. 100721. 113906. UNG HO MS 4159 CHI BUI THI THUY - 100721 - 11: 39: 06 318369

           150,000

10/07/2021

393287. 100721. 111002. Cac con yeu ung ho ma 4139,   4145, 4152, 4154   - moi ma 200, 000 VND; Ma 4140,   4142, 4147, 4155,   4156, 4158, 4159   - moi ma 100, 000 VND

       1,500,000

10/07/2021

062020. 100721. 105956. ung ho ba ha thi lay so 4158

           300,000

10/07/2021

044050. 100721. 104828. BUI CONG CUONG ung ho 4158 Ba Ha Thi Lay Dia chi Xom Lang Nong xa Yen Trach huyen Phu Luong tinh Thai Nguyen

             30,000

10/07/2021

223628. 100721. 104702. ung ho ms 4159

           500,000

10/07/2021

MBVCB. 1240344095. ung ho Ha thi Lay 4158. CT tu 0121000578322 HOANG THI THANH MAI toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240329121. ung ho chi Bui Thi Thuy 4159. CT tu 0121000578322 HOANG THI THANH MAI toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240276214. Giup ms 4159 - 4143: 100k. CT tu 0071001411121 CHAU NGOC DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,700,000

10/07/2021

MBVCB. 1240223343. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4159 chi bui thi thuy. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

10/07/2021

947550. 100721. 091157. Ong Tu Van giup MS4159, chi Bui Thi Thuy co hoan canh kho khan

     10,000,000

10/07/2021

155470. 100721. 090313. Ung ho ma so 4159 FT21191021776096

             50,000

10/07/2021

144319. 100721. 084807. Ung ho MS 4159 Bui Thi Thuy FT21191037022526

           100,000

10/07/2021

192918. 100721. 083501. Ung ho nguoi ngheo ma so 4158,   4159

           100,000

10/07/2021

106783. 100721. 072836. Ung ho hoan canh 4159 FT21191148209144

           100,000

10/07/2021

824149. 100721. 065707. mr z giup ma so 4156

           100,000

10/07/2021

098120. 100721. 065443. MS 4159 FT21191474300717

           100,000

10/07/2021

262932. 100721. 063938. UNG HO MA 4157 - 100721 - 06: 39: 21 262932

           500,000

10/07/2021

MBVCB. 1239886888. Ung ho ms 4138 em Hoang Thi Hang. CT tu 0441000668020 PHAN QUOC THONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1239858843. Ung ho ba Lay o Thai Nguyen. CT tu 0211000481868 NGUYEN DUC HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/07/2021

018612. 090721. 225021. Ung ho 4158 FT21191475030945

           100,000

10/07/2021

015163. 090721. 224528. Ma so 4138 Em Hoang Thi Hang FT21191255483110

           100,000

10/07/2021

390314. 090721. 224118. Ma so 4158

           500,000

10/07/2021

712621. 100721. 221110. Ung ho chi Bui Thi Thuy MS 4159

           150,000

10/07/2021

632490. 100721. 220434. ma so 4159 chi bui thi thuy

             50,000

10/07/2021

MBVCB. 1241553175. PHAM THI NHU QUYNH chuyen tien ung ho ma so 4259: chi Bui Thi Thuy, huyen Binh Dai, tinh Ben Tre. CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

705332. 100721. 215812. Ung ho chi Vo Thi Kieu MS 4146

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1241525231. Ung ho ma so 4159 - Bui Thi Thuy. CT tu 0021001817825 TRAN THI THANH VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/07/2021

MBVCB. 1241524182. ms 4159 uh chi Bui Thi Thuy. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

10/07/2021

492945. 100721. 213859. Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh

           500,000

10/07/2021

627767. 100721. 213919. Ung ho ma so 4156

           500,000

10/07/2021

MBVCB. 1241520020. Ma so 4153 be Chi Thien. CT tu 0021000328928 NGUYEN THI CAM BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

488488. 100721. 213313. Vietcombank; 1017378606; PHAM THI THUY chuyen khoan ung ho ba Ha Thi Lay ma so 4158 xa Yen Trach huyen Phu Luong tinh Thai Nguyen

           200,000

10/07/2021

846114. 100721. 212209. Gd Le Tan Thanh uh MS 4159 co Bui Thi Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21193722723400

           100,000

10/07/2021

676753. 100721. 211646. Chuyen tien ban thao, bup ung ho moi ma 50k . ms 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159

           500,000

10/07/2021

842092. 100721. 211651. Ung ho ma so 4159 FT21193000887765

             50,000

10/07/2021

841691. 100721. 211621. Ma so 4158 ba ha thi lay FT21193951930379

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1241477871. vu thi oanh ung ho ma so 4156. CT tu 0831000004301 VU THI OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

262736. 100721. 210539. Gui den gia dinh chi Bui Thi Thuy   - Ma so: 4159

           500,000

10/07/2021

827525. 100721. 205830. Ung ho ma so 4159 chi Bui Thi Thuy, tinh Ben Tre FT21193504319773

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1241450128. Ung ho ms 4159 chi Bui Thi Thuy. CT tu 0011004249349 PHAM DIEM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1241436430. Ung ho ms 4158 ba Ha Thi Lay. CT tu 0011004249349 PHAM DIEM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

141969. 100721. 203407. Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh

             50,000

10/07/2021

141628. 100721. 203218. Ma so 4157 Chi Hoang Thi Ha

             50,000

10/07/2021

141167. 100721. 202952. Ma so 4159 Chi Bui Thi Thuy

             50,000

10/07/2021

795462. 100721. 202101. ung ho 4143 duong van cuong FT21193472294438

           200,000

10/07/2021

020758. 100721. 080901. Nong Nguyet Van ung ho ma so 4157

           200,000

10/07/2021

784766. 100721. 200842. Ung ho MS 4158 ba Ha Thi Lay FT21193518000043

           500,000

10/07/2021

IBVCB. 1241357829. ung ho Ma so 4159. CT tu 0351000773550 NGUYEN NGOC LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/07/2021

019068. 100721. 075727. C Duong HN ung ho ong Nguyen Van Dao 4155

           450,000

10/07/2021

MBVCB. 1241340044. 4157. CT tu 0341001847364 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

10/07/2021

844816. 100721. 194613. TRAN HA NGOC THIEN chuyen tien giup ms 4150 4153 4159 moi ma so 200 nghin

           600,000

10/07/2021

758472. 100721. 193835. GIUP MA SO 4156 VA 4157 FT21193134283708

           200,000

10/07/2021

756123. 100721. 193600. GIUP MA SO 4158 FT21193611999844

           150,000

10/07/2021

MBVCB. 1241296869. Ung ho MS 4155: chi Nguyen. CT tu 0011000736639 NGUYEN TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1241289892. Ung ho chi Bui Thi Thuy, MS 4159. CT tu 0011000736639 NGUYEN TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1241283917. TRAN CONG SON ung ho ms 4159 bui thi thuy. CT tu 0711000284730 TRAN CONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

480296. 100721. 191459. Ung ho ms 4159 - Bui Thi Thuy

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1241256678. Ung ho CT Nhan ai ma so : 4154, 4143, 4157, 4158. CT tu 0911000055321 VU THI THANH HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

10/07/2021

765799. 100721. 185745. Lyidth ung ho MS 4157 chi Hoang Thi Ha

           200,000

10/07/2021

718094. 100721. 185600. MS 4159 chi Bui Thi Thuy FT21191054100869

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1241221582. NGO THI HIEN chuyen tien ung ho 4159 Bui thi Thuy. CT tu 0011004384451 NGO THI HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/07/2021

765905. 100721. 185243. Lyidth ung ho MS 4156 anh Trieu Van Chinh

          200,000

10/07/2021

415766. 100721. 185134. UNG HO BUI THI THUY, MA SO 4159 - 100721 - 18: 50: 48 415766

       1,000,000

10/07/2021

765171. 100721. 184502. Lyidth ung ho MS 4159 chi Bui Thi Thuy

           200,000

10/07/2021

697914. 100721. 183655. Ung ho ma so 4159 Bui Thi Thuy FT21191530659050

           500,000

10/07/2021

IBVCB. 1241152512. bnjkb. CT tu 1016620107 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

               2,000

10/07/2021

698061. 100721. 181551. 4159 ung ho chi bui thi thuy

           300,000

10/07/2021

IBVCB. 1241145515. jnboi3. CT tu 1018423556 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

               2,000

10/07/2021

MBVCB. 1241142583. Ung ho MS4159: chi Bui Thi Thuy. CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

406036. 100721. 180812. UNG HO MA SO 4159. NAM MO A DI DA PHAT - 100721 - 18: 07: 25 406036

           300,000

10/07/2021

IBVCB. 1241131935. ma so 4159 chi Bui Thi Thuy. CT tu 0031000317883 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

10/07/2021

IBVCB. 1241131147. MS 4146. CT tu 0611001896309 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

10/07/2021

IBVCB. 1241128830. MS 4144. CT tu 0611001896309 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

10/07/2021

635195. 100721. 173558. Le Thi Hoa ung ho ma so 4159 FT21191220663018

             50,000

10/07/2021

458559. 100721. 173142. ma so 4158 - ba ha thi lay

          500,000

10/07/2021

396877. 100721. 173005. UNG HO MA SO 4145 ANH NGUYEN VAN KIEN - 100721 - 17: 29: 36 396877

           300,000

10/07/2021

920113. 100721. 172443. Ung ho ma so 4159 chi Bui Thi Thuy

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1241046671. Ung ho ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh. CT tu 0181002268994 HUYNH LE KIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/07/2021

MBVCB. 1241043145. Ung ho ma so 4159 chi Bui Thi Thuy. CT tu 0181002268994 HUYNH LE KIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/07/2021

456359. 100721. 172000. Ma so 4159: Chi Bui Thi Thuy. Tu PVTN

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1241030959. Ung ho Ms 4156 Anh Trieu Van Chinh. CT tu 0011004070163 BUI ANH THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1241014247. 4157 Hoang Thi Ha. CT tu 1015236994 NGUYEN THANH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

702126. 100721. 170432. ung ho MS 4159. AC Het Thuy. Ben Tre.   Chuc gia dinh luon manh khoe

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1241001743. ung ho ma so 4159: chi Bui Thi Thuy (tam long nhan ai). CT tu 0691002921178 NGUYEN DUC ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1241000756. 4159 ung ho chi Bui Thi Thuy. CT tu 0991000007017 VU HUY TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240997171. NGUYEN CANH TINH ho tro chi Thuy Ben Tre ma so 4159. CT tu 0021000338510 NGUYEN CANH TINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        2,000,000

10/07/2021

MBVCB. 1240985936. 4156 Trieu Van Chinh. CT tu 1015236994 NGUYEN THANH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1240965786. 4158 Ha Thi Lay. CT tu 1015236994 NGUYEN THANH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1240942110. 4159 Bui Thi Thuy. CT tu 1015236994 NGUYEN THANH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

558716. 100721. 162652. Em Nguyen Duc Quy ung ho chi Bui Thi Thuy, Ap Ben Cat,   Dinh Trung, Binh Dai, Ben Tre FT21191906024754

           300,000

10/07/2021

503773. 100721. 162628. IBFT Ung ho chi Bui thi Thu ma so 4159

           300,000

10/07/2021

578142. 100721. 161537. ung ho Ma So 4159 chi Bui Thi Thuy

            50,000

10/07/2021

MBVCB. 1240897057. Ms 4159 chi Bui Thi Thuy. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1240889960. 4159. CT tu 0061000147454 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

10/07/2021

IBVCB. 1240873945. Ma so 4157 chi Hoang Thi Ha . CT tu 0081000800712 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

10/07/2021

IBVCB. 1240869109. Ma so 4156 anh Trieu Van Chinh Daklak. CT tu 0081000800712 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

10/07/2021

IBVCB. 1240861800. Ma so 4159 chi Bui Thi Thuy Ben Tre. CT tu 0081000800712 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

10/07/2021

MBVCB. 1240847170. NGUYEN QUANG HIEP UHo chi Bui Thi Thuy Ma so 4159. CT tu 0491000146351 NGUYEN QUANG HIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240814966. Ung ho gia dinh chi Hoang Thi Ha - ma so 4157. CT tu 0451001937658 NGUYEN DINH CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

628232. 100721. 151435. Vietcombank; 1017378606; ms 4154 uh chi xuan

             10,000

10/07/2021

482802. 100721. 151402. Ung ho ma so 4159 chi Bui Thi Thuy FT21191733288540

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1240780148. CHAU LINH ung ho ma so 4158. CT tu 0021000426868 NGUYEN TIEN NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240774058. Ung ho Bui Thi Thuy MS 4159. CT tu 0481000789440 VO TAN VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240772404. Ung ho ma so 4159 chi Bui Thi Thuy. CT tu 0541000208000 NGUYEN SON TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

10/07/2021

MBVCB. 1240765999. Ung ho MS4159. CT tu 0371000462059 HUYNH VU THACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1240765892. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4159. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1240764573. Ung ho MS4158. CT tu 0371000462059 HUYNH VU THACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1240764895. Ung ho MS4157. CT tu 0371000462059 HUYNH VU THACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1240754883. Ung ho ma so 4158 Ba Ha Thi Lay. CT tu 0281000403979 NGUYEN VAN NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

10/07/2021

MBVCB. 1240751708. Ung ho ma so 4159 chi Bui Thi Thuy. CT tu 0281000403979 NGUYEN VAN NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

10/07/2021

IBVCB. 1240741239. Chuyen khoan ung ho chi Bui Thi Thuy   - Ma so 4159 o Ben Cat, Dinh Trung, Binh Dai, Ben Tre. CT tu 0341000006428 PHAM VAN VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

445188. 100721. 143233. Ung ho ma so 4159 FT21191260940123

           500,000

10/07/2021

444461. 100721. 143142. Nguyen Huu Thai Bao, xa Cong Hoa, Quoc Oai, Ha Noi ung ho MS 4159 chi Bui Thi Thuy o Ben Tre FT21191402410674

           200,000

10/07/2021

442862. 100721. 142948. 4159 tien ung ho gd chi Bui Thi Thuy BT FT21191505580552

             50,000

10/07/2021

MBVCB. 1240713707. ma so 4159 : chi Bui Thi Thuy. CT tu 0271000135901 LE HONG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1240709936. ung ho ma so 4157 va 4158 va 4159 moi ma so 500k. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       1,500,000

10/07/2021

051372. 100721. 141411. nguyen bich ngoc ung ho ms 4156, 4157, 4158, 4159

           800,000

10/07/2021

MBVCB. 1240666055. Ung ho ma so 4159. CT tu 0491000042636 NGUYEN MINH THOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240661505. Ung ho ma so 4156. CT tu 0491000042636 NGUYEN MINH THOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

408268. 100721. 134724. Ma so 4158 FT21191356626094

           300,000

10/07/2021

406897. 100721. 134536. Ma so 4157 FT21191107871640

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1240645271. Ma so 4158: Ba Ha Thi Lay . CT tu 0011003721962 NGUYEN HUU NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

394461. 100721. 132844. MS4159. UH GiaDinhChiBuiThiThuy FT21191313121130

           500,000

10/07/2021

390837. 100721. 132334. Nghiem Minh Khang UH ma so 4159 FT21191959208520

           100,000

10/07/2021

IBVCB. 1240622306. Ms 4159. CT tu 0451001910607 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

10/07/2021

02009704 2307101311 562021ba e4517627. 48126. 131156. GD Tuan Anh - Trang Ecopark ung ho MS 4142 bac Dao Van That

           500,000

10/07/2021

377737. 100721. 130458. Ung ho MS 4158 FT21191530274633

             50,000

10/07/2021

376360. 100721. 130259. Ung ho MS 4159 FT21191052193054

             50,000

10/07/2021

504701. 100721. 125252. Gd LinhAn ung ho ms 4156 anh Trieu Van Chinh

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1240563772. BUI THI LOAN hh linh dam ung ho ms 4157 Hoang thi Ha. CT tu 0691000299254 BUI THI LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/07/2021

135705. 100721. 123810. 4158 ba ha thi lay xom lang nong xa yen trach huyen phu luong tinh thai nguyen

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1240552332. 4159 chi bui thi thuy. CT tu 0831000018670 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240543889. ung ho ma so 4159. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

345607. 100721. 122242. Ung ho gd ms 4156 FT21191487660143

           500,000

10/07/2021

990947. 100721. 122101. Ung ho ms 4159

           100,000

10/07/2021

342459. 100721. 121909. Ung ho ms 4157 FT21191487646220

           500,000

10/07/2021

332763. 100721. 120801. Ung ho ma so 4155 FT21191253300600

           200,000

10/07/2021

331584. 100721. 120643. Ung ho ma so 4158 FT21191845017908

           200,000

10/07/2021

326920. 100721. 120134. Ung ho ma so 4159 FT21191382055520

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240502228. Nguyen Chi Cong VT ung ho ma so 4145. CT tu 0081001224468 NGUYEN CHI CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240501266. Nguyen Chi Cong VT ung ho ma so 4146. CT tu 0081001224468 NGUYEN CHI CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

324175. 100721. 115827. Ung ho ma so 4159 bui thi thuy FT21191847410893

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240496244. Nguyen Chi Cong VT ung ho ma so 4157. CT tu 0081001224468 NGUYEN CHI CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1240495408. p. CT tu 0341007162249 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

             10,000

10/07/2021

MBVCB. 1240493334. Nguyen Chi Cong VT ung ho ma so 4158. CT tu 0081001224468 NGUYEN CHI CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1240491406. Nguyen Chi Cong VT ung ho ma so 4159. CT tu 0081001224468 NGUYEN CHI CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

963908. 100721. 114838. Ung ho ma so 4136

           500,000

10/07/2021

MBVCB. 1240465995. VU THI MAI ung ho ma so 4159 chi bui thi thuy. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1240464246. Ung ho MS 4159 chi Bui Thi Thuy. CT tu 0181002122636 PHAM HOANG KHANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/07/2021

IBVCB. 1240464596. Giup ma so 4159 chi Bui Thi Thuy . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

10/07/2021

MBVCB. 1240453932. Ung ho ma 4159 chi Bui Thi Thuy, Ben Cat, Dinh Trung, Ben Tre. CT tu 0021000312301 DO DUC HAU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

10/07/2021

476550. 100721. 113146. Ma so 4159 Chi Bui Thi Thuy

       1,000,000

10/07/2021

299453. 100721. 113126. UH ma so 4159 FT21191785800607

           200,000

10/07/2021

IBVCB. 1240440236. Ma so 4159: Chi Bui Thi Thuy. CT tu 0541000294999 HOANG THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1240430849. huynh thi nga ung ho Ma So 4159: Chi Bui Thi Thuy. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

10/07/2021

MBVCB. 1240424585. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma So 4159: Chi Bui Thi Thuy. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

10/07/2021

420697. 100721. 111619. Minh va Trang Dai - Giup do ma so 4159

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240414704. Giu giup chi: Bui thi Thuy, ma so: 4159, tinh Ben Tre. CT tu 0421003835674 MAI SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

10/07/2021

418369. 100721. 111352. DAi Uy ung ho ms 4157

           200,000

10/07/2021

277307. 100721. 110935. Ma so 4157 Chi Hoang Thi Ha FT21191733061450

             50,000

10/07/2021

276396. 100721. 110838. Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh doi 5 thon8 xa Ea Mnang huyen Cu Mgar tinh Daklak FT21191042639504

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240397818. TO QUOC UY chuyen tien. CT tu 0031000335824 TO QUOC UY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/07/2021

269720. 100721. 110203. Ung ho ma so 4156 FT21191475114668

           500,000

10/07/2021

269304. 100721. 110139. tang c bui thi thuy ms4159 FT21191040159885

           100,000

10/07/2021

959054. 100721. 110033. ung ho ma 4156

             50,000

10/07/2021

158002. 100721. 110136. Ung ho ma so 4159 chi Bui Thi Thuy

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1240381454. thuy UH ma so 4159. CT tu 0451000376834 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

10/07/2021

262981. 100721. 105526. Ung ho ma so 4153 chi Le Thi Nga me be Chi Thien FT21191487332813

           200,000

10/07/2021

044476. 100721. 104843. ung ho ma so 4159

             10,000

10/07/2021

MBVCB. 1240366016. Ung ho MS 4158 ba HA THI LAY. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         300,000

10/07/2021

MBVCB. 1240360617. Ung ho MS 4159 BUI THI THUY. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

10/07/2021

933668. 100721. 104517. Ma so 4156 anh Trieu Van Chinh

           500,000

10/07/2021

521658. 100721. 104414. Vietcombank; 1017378606; Ung ho 4159 Bui Thi Thuy

           500,000

10/07/2021

IBVCB. 1240353245. MS 4159 CHI BUI THI THUY DT 0392978315. CT tu 1017749018 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           600,000

10/07/2021

MBVCB. 1240342812. MS 4156 - Trieu Van Chinh. CT tu 0281000019356 NGUYEN HA VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1240337331. CHAU THI QUYEN chuyen tien ung ho Ma so 4156:   Anh Trieu Van Chinh. CT tu 0071003181577 CHAU THI QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

10/07/2021

377737. 100721. 103321. LE THI THU HA ung ho ma so 4156

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1240333845. CHAU THI QUYEN chuyen tien ung ho 1.   Ma so 4159: Chi Bui Thi Thuy. CT tu 0071003181577 CHAU THI QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

10/07/2021

022690. 100721. 102554. ung ho ma so 4155

           100,000

10/07/2021

874799. 100721. 101329. Ma so 4159 Chi Bui Thi Thuy Dia chi Ap Ben Cat xa Dinh Trung huyen Binh Dai tinh Ben Tre

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1240288158. Ma so 4153 : chi Le Thi Nga. CT tu 0071002748534 LY ANH KIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/07/2021

MBVCB. 1240283992. Ma so 4154 : Vo Thi Xuan. CT tu 0071002748534 LY ANH KIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/07/2021

379855. 100721. 100543. Ung ho Ba Lay ( MS4158)

       1,000,000

10/07/2021

MBVCB. 1240282172. NGUYEN THU VAN chuyen tien ung ho ma so 4159 Chi Bui Thi Thuy. CT tu 0561003940853 NGUYEN THU VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240275818. Ma so 4156 : anh Trieu Van Chinh. CT tu 0071002748534 LY ANH KIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/07/2021

863620. 100721. 100053. Ma so 4157 Chi Hoang Thi Ha Dia chi Thon Dong Du xa Hop Dong huyen Chuong My Ha Noi DT 0365 042 139

           500,000

10/07/2021

961395. 100721. 095806. Ma so 4159 Chi Bui Thi Thuy Dia chi Ap Ben Cat xa Dinh Trung huyen Binh Dai tinh Ben Tre Dien thoai 0392978315

           500,000

10/07/2021

205411. 100721. 095816. Ung ho 4159 Bui Thi Thuy FT21191702410849

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240265959. Ma so 4157 : Chi Hoang Thi Ha. CT tu 0071002748534 LY ANH KIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/07/2021

860948. 100721. 095737. Ung ho ma so 4155

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1240249246. ung ho ba. Ha Thi Lay : Ma so 4158.   xa Yen Trach   Phu Luong   Thai Nguyen. CT tu 0591000243568 HOANG VAN KET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/07/2021

196600. 100721. 094916. UH ma so 4159 FT21191950519370

           200,000

10/07/2021

289077. 100721. 094927. SANHSEACO GUI MS 4159 - 100721 - 09: 49: 00 289077

           50,000

10/07/2021

MBVCB. 1240232277. NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 4159. CT tu 0831000023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1240228011. Ung ho MS4159. CT tu 0031000320140 PHAM THI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

IBVCB. 1240225307. UNG HO MA SO 4159 CHI THUY. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

10/07/2021

441833. 100721. 093258. Ung ho ms 4159 Bui Thi Thuy

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240214599. ung ho ba Lay - lang Nong - Yen Trach - Phu Luong. CT tu 0351000750660 HOANG THI CHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

IBVCB. 1240202220. ung ho ma so: 4148, 4147,   4159, 4156. CT tu 0011002418209 KHUC THI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

10/07/2021

MBVCB. 1240196823. HUYNH THI KIM THUY ung ho ms 4159. CT tu 0041000479024 HUYNH THI KIM THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

10/07/2021

171640. 100721. 092210. Ma so 4152 ong tran van vuong.   Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT21191367904050

             50,000

10/07/2021

MBVCB. 1240196126. NGUYEN ANH chuyen tien BUI THI THUY. CT tu 0071000866092 NGUYEN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/07/2021

897845. 100721. 091619. Ung ho ma so 4156

           100,000

10/07/2021

161996. 100721. 091104. Tung Nguyen giup ma so 4159 Chi Bui Thi Thuy -   Cam on bao Dan Tri FT21191513575808

       2,000,000

10/07/2021

160937. 100721. 090951. Ma so 4158 ba Ha Thi Lay FT21191500604259

           300,000

10/07/2021

160255. 100721. 090900. Ung ho ma so 4159 BUI THI THUY FT21191008740031

             50,000

10/07/2021

MBVCB. 1240157953. Ung ho ms4159 bui thi thuy. CT tu 0031006677894 NGUYEN THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240155070. Ma so 4157. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

10/07/2021

711182. 100721. 090057. NGUYEN TAN HUU chuyen tien ung ho chi Thuy

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240143318. Ung ho ma so 4156. CT tu 0021000498284 NGUYEN CHI DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1240137709. NGUYEN THI THU HUONG chuyen tien giup ma so 4156. CT tu 0341000086662 NGUYEN THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1240131902. Ung ho ma so 4159. CT tu 0021000498284 NGUYEN CHI DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1240130882. Long Ha Mai An Dan ung ho MS 4156 gia dinh anh Chinh. CT tu 0011000446249 PHAM HOANG LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/07/2021

MBVCB. 1240128438. Ma so 4159. CT tu 0011003040721 NGUYEN THANH GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/07/2021

135654. 100721. 083435. Ung ho ma so 4156 anh Trieu van chinh FT21191486905890

           300,000

10/07/2021

134118. 100721. 083203. Ung ho ma so 4157 chi Hoang Thi Ha FT21191039706465

           200,000

10/07/2021

790202. 100721. 082853. Vinh Nam ung ho ms 4159 chi Bui Thi Thuy

           100,000

10/07/2021

MBVCB. 1240095707. Ma so 4159: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

271700. 100721. 082102. Lam Thi Khanh ung ho Ms 4156 Trieu Van Chinh

           500,000

10/07/2021

127174. 100721. 081934. Ung ho ma so 4159, bui thi thuy. Me Maria va Thanh Ca Giuse. FT21191504303588

       2,000,000

10/07/2021

270802. 100721. 081924. Nguyen Thi Thu Hong ung ho Ms 4157 Hoang Thi Ha

           500,000

10/07/2021

MBVCB. 1240082562. Ma so 4159: chi Bui Thi Thuy. CT tu 1015413752 NGUYEN THI THAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

269889. 100721. 081744. Lam Anh Khoa ung ho MS 4158 Ha Thi Lay

           500,000

10/07/2021

MBVCB. 1240082003. Ung ho ma so 4259, Bui Thi Thuy, Ben Cat,   Dinh Trung, Binh Dai, Ben Tre . CT tu 0721000528276 VO THI NGOC PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

10/07/2021

269067. 100721. 081601. Lam uyen nhi ung ho ms 4159 Bui Thi Thuy

           500,000

10/07/2021

MBVCB. 1240067614. NGUYEN THI BAY chuyen tien cho ba Lay ma so : 4158. CT tu 0251001143603 NGUYEN THI BAY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

10/07/2021

422318. 100721. 080629. Ma so 4159 chi Bui Thi Thuy

             50,000

10/07/2021

MBVCB. 1240067187. ms 4159 bui thi thuy. CT tu 0991000024768 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

10/07/2021

119933. 100721. 080435. Bui Trieu Xa giup ms 4159 FT21191882130760

           100,000

10/07/2021

189046. 100721. 080712. TTTP ung ho Ms4159 Chi Bui Thi Thuy

           100,000

10/07/2021

02009704 230710075716 2021c538 256465. 46830. 075715. ma so 4159 -   Bui thi Thuy, binh dai - ben tre

           150,000

10/07/2021

016632. 100721. 075737. em Phuong ung ho ma so 4159

           500,000

10/07/2021

114493. 100721. 075123. Ms 4159 - chi Bui Thi Thuy FT21191096431048

           100,000

10/07/2021

113929. 100721. 074953. Ms 4158 - ba Ha Thi Lay FT21191499062601

           100,000

10/07/2021

113571. 100721. 074856. Ms 4157 - chi Hoang Thi Ha FT21191906093443

           100,000

10/07/2021

113294. 100721. 074810. Ms 4156 - anh Trieu Van Chinh FT21191082305811

           100,000

10/07/2021

112943. 100721. 074711. Ms 4155 - ong Nguyen Van Dao FT21191800257630

           100,000

10/07/2021

112541. 100721. 074604. Ms 4154 - Vo Thi Xuan FT21191960915043

           100,000

10/07/2021

253810. 100721. 074505. CAO MINH DONG Chuyen tien 4154 ung ho Chi vo thi xuan

           200,000

10/07/2021

112160. 100721. 074459. Ms 4153 - chi Le Thi Nga FT21191270893014

           100,000

10/07/2021

111764. 100721. 074351. Ms 4152 - ong Tran Van Vuong FT21191914507778

           100,000

10/07/2021

110162. 100721. 073912. Ung ho ms 4158 FT21191750994718

           200,000

10/07/2021

879027. 100721. 071658. Chuyen tien ung ho chi Bui Thi Thuy 4159

           250,000

10/07/2021

MBVCB. 1240008617. Vo chong. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

10/07/2021

MBVCB. 1239999922. ung ho ms 4153. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

10/07/2021

771004. 100721. 065611. Giup do MS 4158 Ha Thi Lay

           200,000

10/07/2021

429196. 100721. 064002. Vietcombank; 1017378606; ung ho ms117 4 ce be hang

           200,000

10/07/2021

232612. 100721. 062852. Nguyen Thi Thanh ck . Ma so 4153: Chi Le Thi Nga me be Chi Thien bi ung thu mau

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1239976561. Ung ho Ms 4156 Anh Trieu Van Chinh. CT tu 0261003461604 NGUYEN MINH CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1239975125. Ung ho Ms 4157 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0261003461604 NGUYEN MINH CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/07/2021

231673. 100721. 062214. Nguyen Thi Thanh ck Ma so 4158:   Ba Ha Thi Lay o Thai Nguyen nha ngheo

           200,000

10/07/2021

MBVCB. 1239971411. ung ho : ms4158 ( ba Ha Thi Lay). CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

IBVCB. 1239967491. Ms 4158 ba Ha Thi Lay Thai Nguyen. CT tu 0031000177940 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

10/07/2021

854975. 100721. 043816. ma so 4157 Han Trong Thanh ung ho

             50,000

10/07/2021

744850. 100721. 033412. Nguyen An Binh ung ho ma so 4156

           100,000

10/07/2021

080458. 100721. 031815. Ung ho CT Nhan ai ma so 4158 FT21191479402880

           300,000

10/07/2021

MBVCB. 1239894543. Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang. CT tu 0031000388220 NGUYEN DUY KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/07/2021

056523. 100721. 001310. Ung ho ma so 4158 FT21191960329360

             50,000

10/07/2021

056405. 100721. 001234. Ung ho ma so 4157 FT21191672172160

             50,000

10/07/2021

056272. 100721. 001203. Ung ho ma so 4156 FT21191130333039

             50,000

10/07/2021

056145. 100721. 001132. Ung ho ma so 4155 FT21191130330780

             50,000

10/07/2021

055767. 100721. 001004. Ung ho ma so 4154 FT21191011075308

             50,000

11/07/2021

923352. 100721. 235417. Ung ho ma so 4159 FT21193602750512

           200,000

11/07/2021

645141. 100721. 234428. Ms 4145 anh Nguyen Van Kien

           200,000

11/07/2021

894195. 100721. 223828. Ma 4152 Ong Tran van Vuong.   Mong Quynh Anh khoe manh. GL FT21193826950284

           100,000

11/07/2021

891124. 100721. 223241. Ung ho ma so 4151 FT21193761837810

           100,000

11/07/2021

890658. 100721. 223143. Ung ho ma so 4157 FT21193197375531

           100,000

11/07/2021

890269. 100721. 223058. Ung ho ma so 4159 FT21193887600777

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242943449. ung ho moi hoan canh 300, 000 ma 4159, 4160. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           600,000

11/07/2021

825057. 110721. 181530. Ung ho Chi Ho Thi Nhat. Ma so 4160

           500,000

11/07/2021

370282. 110721. 161941. Uh: Ma so -   4160 : Chi Ho Thi Nhat : DT   - 0382. 629. 493 : Dia chi   - Thon Kim Son, Thanh Xuan, huyen Thanh Chuong, Nghe An

             96,517

11/07/2021

724253. 110721. 130014. Ms 4158 ba me 10 nguoi con xay nha di kham Cam on bao dan tri

       1,000,000

11/07/2021

723637. 110721. 125649. Ms 5149 hai vo chong lam nha Cam on bao dan tri

       1,000,000

11/07/2021

723114. 110721. 125406. Ung ho ms 4160 viem nao Cam on bao dan tri

       1,000,000

11/07/2021

MBVCB. 1242205493. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4160 chi ho thi nhat. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

11/07/2021

074880. 110721. 100706. Ung ho ma so 4160 FT21193165470073

            50,000

11/07/2021

030947. 110721. 091358. Gia dinh Nguyen Tien Bach ung ho ms 4160 FT21193001315733

           500,000

11/07/2021

MBVCB. 1241901909. MS: 4160. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/07/2021

IBVCB. 1241651877. Ung ho cac MS: 4114; 4115;   4116; 4117; 4118 (moi h/c 100k). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0071002682528 NGUYEN THUY QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/07/2021

919286. 100721. 234010. Ung ho MS 4158 Ha Thi Lay FT21193970501012

           200,000

11/07/2021

987231. 100721. 233331. Yen Duong ung ho MS 4157 c Ha

           100,000

11/07/2021

986719. 100721. 233159. Gia dinh Tuan Trang Chau giup MS 4157

           100,000

11/07/2021

986349. 100721. 233051. Yen Duong ung ho MS 4158 ba Lay

           100,000

11/07/2021

984603. 100721. 232546. Yen Duong ung ho MS 4159 chi Thuy

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1241625069. ung ho MS 4159. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/07/2021

906270. 100721. 230411. Ung ho chi Bui Thi Thuy, Ben Tre, ms 4159 FT21193394028196

           300,000

11/07/2021

MBVCB. 1241613984. mong a HET tai qua nan khoi gia dinh com no ao am. CT tu 0071002203081 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           500,000

11/07/2021

730282. 100721. 225247. Ung ho Chi Thi Xuan me de Nich MS 4150

           100,000

11/07/2021

729721. 100721. 225101. Ung ho ong Tran Van Vuong MS 4152

           200,000

11/07/2021

729042. 100721. 224824. Ung ho chi Hoang Thi Ha MS 4157

           150,000

11/07/2021

MBVCB. 1241601773. Ms : 4159 chi Bui Thi Thuy ( ap ben cat xa dinh trung huyen binh dai tinh ben tre ). CT tu 0071004214382 LE VU UYEN NHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/07/2021

722383. 100721. 223301. Ung ho chi Vo Thi Xuan MS 4154

           200,000

11/07/2021

160516. 100721. 223149. Ung ho quy

             50,000

11/07/2021

718332. 100721. 222219. Ung ho anh Trieu Van Chinh MS 4156

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1243287919. ung ho MS 4160 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/07/2021

MBVCB. 1243263539. Ms 4160. CT tu 0931004191233 NGUYEN THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

11/07/2021

MBVCB. 1243253186. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4160: Chi Ho Thi Nhat. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

11/07/2021

745744. 110721. 214821. Ma so 4160 Chi Ho Thi Nhat Dia chi Thon Kim Son Thanh Xuan huyen Thanh Chuong Nghe An Dien thoai 0382629493

           500,000

11/07/2021

MBVCB. 1243240524. Ung ho chi Nhat MS4160. CT tu 0691000297179 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

11/07/2021

MBVCB. 1243213508. Ma so 4156 4158 4160. CT tu 0351000803657 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

11/07/2021

MBVCB. 1243195361. ma so 4160. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

11/07/2021

627042. 110721. 210415. Ung ho mso 4158 FT21193019605315

           100,000

11/07/2021

902610. 110721. 203858. ms 4160 C Ho Th Nhat - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           300,000

11/07/2021

MBVCB. 1243089429. ung ho chi Nhat chau Hung ma so 4160. CT tu 0221000015067 NGUYEN THANH TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/07/2021

819856. 110721. 200740. Bich Ung Ho ba Ha Thi Lay ma so 4158 va ma so 4159 chi Bui Thi Thuy

           200,000

11/07/2021

MBVCB. 1243040854. ung ho. MS4159. chi bui thi thuy. nam mo duoc su luu ly quang vuong phat. CT tu 0081001215725 DUONG CAO DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

11/07/2021

MBVCB. 1242972111. MA SO 4159 : CHI BUI THI THUY. CT tu 0101001049060 TRAN THI THOM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/07/2021

889079. 110721. 192307. 4160 Ho Thi Nhat nghe An

           500,000

11/07/2021

808898. 110721. 191414. IBFT ung ho

           200,000

11/07/2021

516007. 110721. 185816. Ung ho ms 4160 FT21193019129403

             50,000

11/07/2021

129988. 110721. 064304. Pham Hai Lam ung ho ms 4159 va 4160 moi ms 50k

           100,000

11/07/2021

129732. 110721. 064141. Dang Tran Ha Thanh ung ho ms 4156 va 4157 moi ms 50k

           100,000

11/07/2021

576317. 110721. 181946. MA SO 4160: CHI HO THI NHAT - 110721 - 18: 24: 13 576317

           500,000

11/07/2021

MBVCB. 1242817536. Gia Dinh KIM THANH chuyen tien ung ho cac ma so (MS4152x100k; MS 4155x100k; MS4156x100k; MS4158x100k; MS4159x100k). CT tu 0611001535544 DAO THI KIM THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/07/2021

MBVCB. 1242762040. Ung ho cac ma so 4157, 4158, 4159, 4160 moi hc 50k. CT tu 0021000306730 PHAM THI THU HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/07/2021

421688. 110721. 172143. Ung ho ma so 4156 FT21193695227665

           100,000

11/07/2021

419539. 110721. 171926. Ung ho ma so 4159 FT21193750780472

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242691408. Ung ho ma so 4152. CT tu 0611001502650 NGUYEN VIET TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

11/07/2021

MBVCB. 1242690810. Ung ho ma so 4153. CT tu 0611001502650 NGUYEN VIET TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

11/07/2021

MBVCB. 1242688696. Ung ho ma so 4154. CT tu 0611001502650 NGUYEN VIET TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

11/07/2021

MBVCB. 1242687533. Ung ho ma so 4155. CT tu 0611001502650 NGUYEN VIET TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

11/07/2021

MBVCB. 1242686545. Ung ho ma so 4156. CT tu 0611001502650 NGUYEN VIET TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

11/07/2021

MBVCB. 1242684959. Ung ho ma so 4157. CT tu 0611001502650 NGUYEN VIET TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

11/07/2021

MBVCB. 1242683403. Ung ho ma so 4158. CT tu 0611001502650 NGUYEN VIET TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

11/07/2021

MBVCB. 1242682822. Ung ho ma so 4159. CT tu 0611001502650 NGUYEN VIET TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

11/07/2021

MBVCB. 1242680331. Ung ho ma so 4160. CT tu 0611001502650 NGUYEN VIET TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

11/07/2021

399663. 110721. 165911. Ung ho ma so 4160 FT21193224947107

           500,000

11/07/2021

585151. 110721. 164702. ung ho chi ho thi nhat ma so 4160

          100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242604792. Tang ms 4159. CT tu 0451000217485 DO MINH THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/07/2021

545727. 110721. 153331. UNG HO MA SO 4157 (ma so 4157) - 110721 - 15: 37: 40 545727

           500,000

11/07/2021

752075. 110721. 152931. MS 4160 chi Ho Thi Nhat

           100,000

11/07/2021

751806. 110721. 152817. MS 1459 chi Bui Thi Thuy

           100,000

11/07/2021

751468. 110721. 152647. MS 4158 ba Ha Thi Lay

           100,000

11/07/2021

750949. 110721. 152413. MS 4157 chi Hoang Thi Ha

           100,000

11/07/2021

750525. 110721. 152224. MS 4156 anh Trieu Van Chinh

           100,000

11/07/2021

750222. 110721. 152055. MS 4155 ong Nguyen Van Dao

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242471425. MS 4159. CT tu 0021000264877 NGUYEN DUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242466250. MS 4160. CT tu 0021000264877 NGUYEN DUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242461131. Ma so 4160 Chi Ho Thi Nhat. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242458137. Ma so 4158?Ba Ha Thi Lay. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242453686. Ma so 4159 Chi Bui Thi Thuy. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242452626. Ma so 4160: Chi Ho Thi Nhat. CT tu 0181003342759 NGUYEN TAN TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/07/2021

MBVCB. 1242451523. Ma so 4157 Chi Hoang Thi Ha. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242413222. Nhaahn ung ho ms 4160. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/07/2021

MBVCB. 1242409728. Nhaahn ung ho ms 4159. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/07/2021

MBVCB. 1242377358. 4160. CT tu 0861000000186 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

11/07/2021

MBVCB. 1242348400. ma so 4159 - chi Bui Thi Thuy. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242340329. ma so 4158 - ba Ha Thi Lay. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/07/2021

IBVCB. 1242332105. uht. CT tu 1020240749 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

11/07/2021

MBVCB. 1242326005. Ma so 4155: Ong Nguyen Van . CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242319875. Ma so 4154: Vo Thi Xuan. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242315580. Ma so 4157: Chi Hoang Thi Ha. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/07/2021

MBVCB. 1242311579. . Ma so 4158: Ba Ha Thi Lay. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/07/2021

IBVCB. 1242308319. 4156. CT tu 0011002445463 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

11/07/2021

IBVCB. 1242307079. 4155. CT tu 0011002445463 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

11/07/2021

IBVCB. 1242305511. 4154. CT tu 0011002445463 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

11/07/2021

MBVCB. 1242304783. Ma so 4160: Chi Ho Thi Nhat. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/07/2021

IBVCB. 1242304390. 4153. CT tu 0011002445463 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

11/07/2021

IBVCB. 1242303833. 4151. CT tu 0011002445463 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

11/07/2021

IBVCB. 1242303178. 4150. CT tu 0011002445463 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

11/07/2021

IBVCB. 1242301778. 4149. CT tu 0011002445463 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

11/07/2021

IBVCB. 1242301273. 4146. CT tu 0011002445463 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

11/07/2021

IBVCB. 1242298720. 4144. CT tu 0011002445463 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

11/07/2021

IBVCB. 1242299098. 4141. CT tu 0011002445463 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

11/07/2021

IBVCB. 1242296702. 4138. CT tu 0011002445463 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

11/07/2021

IBVCB. 1242296177. 4137. CT tu 0011002445463 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

11/07/2021

IBVCB. 1242294551. 4136. CT tu 0011002445463 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

11/07/2021

IBVCB. 1242293996. 4135. CT tu 0011002445463 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

11/07/2021

MBVCB. 1242286119. Nguyen Thuy Trang ung ho ms 4156: anh Trieu Van Chinh. CT tu 0011004173546 HA SY TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242281707. Pham Thanh Van ung ho ms 4156: anh Trieu Van Chinh. CT tu 0011004173546 HA SY TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/07/2021

043546. 110721. 125133. Ma so 4159 chi Bui Thi Thuy

             70,000

11/07/2021

MBVCB. 1242272979. Ung ho ms 4156: anh Trieu Van Chinh. CT tu 0011004173546 HA SY TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/07/2021

192519. 110721. 122627. Ho tro gia dinh ma so 4157 FT21193480980201

           500,000

11/07/2021

188704. 110721. 122127. Ung ho MS 4157 chi HOANG THI HA FT21193474206605

       2,000,000

11/07/2021

187113. 110721. 121923. Ung ho MS 4160 chi HO THI NHAT FT21193972800579

       2,000,000

11/07/2021

MBVCB. 1242175693. Huynh Van Dang giup ma so 4160 chi Nhat. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242155903. NGO KHANH HOA ung ho ma 4160 chi Ho Thi Nhat. CT tu 0731000568286 NGO KHANH HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/07/2021

705469. 110721. 112754. Ung ho MS 4153

           500,000

11/07/2021

MBVCB. 1242141001. Ung ho Ma so 4160: Chi Ho Thi Nhat. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

11/07/2021

MBVCB. 1242139304. Ung ho Ma so 4159: Chi Bui Thi Thuy. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

11/07/2021

MBVCB. 1242128952. Ma so 4158 ba ha thi lay. CT tu 0691000337740 TRAN VAN THIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242125950. Be 10 nam chong choi benh viem nao. CT tu 0181001603333 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

               9,000

11/07/2021

MBVCB. 1242124838. ma 4160 chi ho thi nhat. CT tu 0691000337740 TRAN VAN THIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242115801. TRAN HUYNH ANH ung ho ma so 4159, chi Bui Thi Thuy. CT tu 0181000959827 TRAN HUYNH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/07/2021

496486. 110721. 103224. SANHSEACO GUI MS 4160 - 110721 - 10: 31: 35 496486

             50,000

11/07/2021

MBVCB. 1242032338. Niem am giup ms 4160; chi Ho Thi Nhat. CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/07/2021

MBVCB. 1242028491. VU THI MAI ung ho ma so 4160. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242026412. NGUYEN THUY TRANG, HD tang a Het chi Thuy ma so 4159 tai Ben Tre. CT tu 0341000147485 NGUYEN THI THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/07/2021

MBVCB. 1241980072. Ung ho ma so 4158 - ba HA THI LAY. CT tu 0071005803493 NGO THANH NIEM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/07/2021

MBVCB. 1241974524. Ung ho CT Nhan ai. CT tu 0011003993858 NGUYEN MINH HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/07/2021

055308. 110721. 094409. UNG HO MS 4156 FT21193985914510

           100,000

11/07/2021

106478. 110721. 094016. ung ho ms 4160 chi ho thi nhat

           500,000

11/07/2021

446372. 110721. 093716. Nguyen Duc Manh ung ho ma so 4160

           100,000

11/07/2021

045645. 110721. 093236. Ung ho ma so 4154, 4155, 4156, 4157, 4158 moi hoan canh 500k FT21193706541269

       2,500,000

11/07/2021

MBVCB. 1241943523. Ma so 4160. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1241938549. ung ho ma so 4160 ho thi nhat. CT tu 0541000202311 VU HUU HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/07/2021

158256. 110721. 090355. Vinh Nam ung ho ms 4160 chi Ho Thi Nhat

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1241857095. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4160. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/07/2021

MBVCB. 1241854890. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4159 . CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/07/2021

000460. 110721. 082521. Ung ho ma so 4160, ho thi nhat. Me Maria va Thanh Ca Giuse. FT21193112606125

       2,000,000

11/07/2021

MBVCB. 1241830801. Cau be. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

11/07/2021

MBVCB. 1241829233. Ma so 4160 chi Ho Thi Nhat. CT tu 0071000770303 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           500,000

11/07/2021

063175. 110721. 080701. Ma so 4160 Chi Ho Thi Nhat Dia chi Thon Kim Son Thanh Xuan huyen Thanh Chuong Nghe An

           100,000

11/07/2021

IBVCB. 1241813593. Giup ma so 4160 chi Ho Thi Nhat . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

11/07/2021

038117. 110721. 075203. ung ho be Chu Dinh Hung

           200,000

11/07/2021

MBVCB. 1241801681. Ma so 4155: Ong Nguyen Van Dao (bo de chi Nguyen). CT tu 0541000255755 NGUYEN THI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/07/2021

MBVCB. 1241799744. Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh. CT tu 0541000255755 NGUYEN THI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/07/2021

MBVCB. 1241799915. Ma so 4157: Chi Hoang Thi Ha. CT tu 0541000255755 NGUYEN THI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/07/2021

MBVCB. 1241798855. Ma so 4160: Chi Ho Thi Nhat. CT tu 0541000255755 NGUYEN THI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/07/2021

972849. 110721. 070710. Chia se kho khan cho nhung manh doi bat hanh FT21193480891986

           200,000

11/07/2021

IBVCB. 1241757680. bb. CT tu 1019568091 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

               1,000

11/07/2021

051560. 110721. 063840. ung ho ma so 4159

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1241740386. Ung ho Ma so 4157: Chi Hoang Thi Ha . CT tu 0071002137651 VAN NGOC THUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/07/2021

MBVCB. 1241739636. Ung ho Ma so 4159: Chi Bui Thi Thuy. CT tu 0071002137651 VAN NGOC THUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/07/2021

045317. 110721. 061033. VU THI TUYET MAI ung ho ma so 4157

             50,000

11/07/2021

754745. 110721. 010448. Kolmakova Ekaterina giup do cho Ma so 4159 Chi Bui Thi Thuy

       2,500,000

11/07/2021

626507. 110721. 004343. IBFT Ung ho gia dinh anh Het chi Thuy

           100,000

11/07/2021

MBVCB. 1241664841. Ung ho Ma so 4159: Chi Bui Thi Thuy. CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 05/07/2021   - 11/07/2021

 

05-07-2021 00:47:14

4153; LE THI NGA;   thoi gian GD: 05/07/2021 00: 17: 28

           200,000

05-07-2021 07:08:02

DANG QUOC HUNG chuyen tien giup do 10 hoan canh;   moi hoan canh 100k - hoan canh

       1,000,000

05-07-2021 07:33:02

; trung

             10,000

05-07-2021 07:41:06

ung ho 4154 vo thi xuan

           20,000

05-07-2021 07:56:42

NGUYEN HUU PHUOC chuyen tien CT Nhan ai

       1,000,000

05-07-2021 08:01:31

BICH NGOC U ho ma 4143 4144 4153 4154 st 250 moi ma

       1,000,000

05-07-2021 08:03:50

VO TE KHANG chuyen tien giup do BN 4154

            30,000

05-07-2021 08:29:00

CT DEN: 118601827333 Uh chi Vo Thi Xuan ms 4154 FT21186360993058

           100,000

05-07-2021 08:32:27

CT DEN: 118601829910 Do Van Chung xin giup do ma so 4154 chi Vo Thi Xuan tru tai Ben Tre. Xin cam on FT21186543687506

           200,000

05-07-2021 08:32:46

CT DEN: 118600794297 MS 4154

           100,000

05-07-2021 08:43:28

Tran Duc Anh lop 12A7 Thach Ban ung ho ma so 4150

           200,000

05-07-2021 08:46:30

So GD goc: 10008569 UNG HO 4151 NGUYEN THI TOI

           100,000

05-07-2021 08:51:00

So GD goc: 10010002 chut tam long den hai ba chau ma so 4151

             20,000

05-07-2021 08:58:40

So GD goc: 10012499 Huong Ly 5C Ng Kha Trac ung ho ms 4151

             50,000

05-07-2021 08:58:40

So GD goc: 10012560 Chau Huong ly ung ho ms 4152

             50,000

05-07-2021 09:04:30

So GD goc: 10008122 Ma so 4151 chuc gia som vuot qua kho khan

           200,000

05-07-2021 09:05:32

Ma so 4154 Vo Thi Xuan

           200,000

05-07-2021 09:13:54

MS 4154 -   chi Vo Thi Xuan - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             68,000

05-07-2021 09:23:47

LE PHI chuyen tien ung ho benh nhan ma so 4152 (Tran Thi Quynh Anh)

           500,000

05-07-2021 09:25:22

So GD goc: 10020152 Ung ho Ms 4152

         100,000

05-07-2021 09:31:22

CT DEN: 118609220463 Uh ma so 4154 chuc c suc khoe

           100,000

05-07-2021 09:37:27

4154; Vo Thi Xuan

             50,000

05-07-2021 09:40:03

So GD goc: 10024015 Ung ho Ms 4153

             50,000

05-07-2021 09:53:29

4154; Vo Thi Xuan

           200,000

05-07-2021 10:09:40

So GD goc: 10026086 Hong minail

           150,000

05-07-2021 10:10:40

So GD goc: 10032747 Ung ho Ms 4154

           100,000

05-07-2021 10:27:22

MS 4154 vo thi xuan ( nam mo duoc su luu ly quang vuong phat )

           300,000

05-07-2021 10:49:31

BUI NGOC TUAN Chuyen tien ung ho ma so 4154

           500,000

05-07-2021 11:08:54

CT DEN: 118661408246 Ung ho ma so 4154 anh Tit ung ho em

           100,000

05-07-2021 12:04:44

Giup Ma so 4148 Vuong Van Nam

           300,000

05-07-2021 12:49:15

Giup Ma so 4154 Vo Thi Xuan

           200,000

05-07-2021 13:10:31

DIEP AN DUC Chuyen tien ung ho ms 4154(Vo Thi Xuan)

           100,000

05-07-2021 13:16:39

CT DEN: 118606733532 Ung ho ma so 4154 vo thi xuan

           300,000

05-07-2021 14:04:13

SDT 0853004427 giup do Ma so 4154 Vo Thi Xuan

           250,000

05-07-2021 14:19:56

ms 4151; 4153

       1,000,000

05-07-2021 14:25:35

ung ho ms 4154

           100,000

05-07-2021 14:26:19

ung ho ms 4153

           400,000

05-07-2021 14:26:59

ung ho ms 4152

           100,000

05-07-2021 14:27:36

ung ho ms 4151

           100,000

05-07-2021 14:28:15

ung ho ms 4150

           100,000

05-07-2021 14:28:55

ung ho ms 4149

          100,000

05-07-2021 14:29:30

ung ho ms 4148

           100,000

05-07-2021 14:30:05

ung ho ms 4147

           100,000

05-07-2021 14:30:46

ung ho ms 4146

           100,000

05-07-2021 14:31:58

ung ho ms 4145

           100,000

05-07-2021 14:45:12

4143 -   Duong Van Cuong

           100,000

05-07-2021 15:30:27

Ma so 4153 . Chi Le Thi Nga

           500,000

05-07-2021 15:31:47

Ma so 4154. Vo Thi Xuan

           500,000

05-07-2021 15:33:39

Ma so 4152 . Ong Tran Van Vuong

           400,000

05-07-2021 16:34:29

Ung ho chi Vo Thi Xuan ma so 4154

           500,000

05-07-2021 16:51:22

Le Quyet Thang ung ho ms 4154

           200,000

05-07-2021 17:12:04

ung ho Vo Thi Xuan. Ma so 4154

           300,000

05-07-2021 17:42:04

Tran Thanh Tu chuyen tien ung ho Ma so 4154

           200,000

05-07-2021 17:53:05

ms 4154; chi Vo Thi Xuan

           100,000

05-07-2021 18:06:12

CT DEN: 118611174150 Minh Hieu ung ho ma so 4154 - Vo Thi Xuan

           500,000

05-07-2021 22:06:12

CT DEN: 118622143883 Ung ho MS4154

           200,000

05-07-2021 22:17:27

MS 4154 Vo Thi Xuan

           300,000

05-07-2021 22:27:10

Hang Siegle ung ho ong Tran Van Vuong ma so 4152

       1,000,000

05-07-2021 22:32:22

NGUYEN QUANG HUY Chuyen tien ung ho ms 4154 VO THI XUA

           360,000

06-07-2021 00:50:10

NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho Ma so 4154 Vo Thi Xuan;   thoi gian GD: 05/07/2021 23: 09: 39

             50,000

06-07-2021 00:50:12

LPT ung ho ms 4154 Vo Thi Xuan; thoi gian GD: 05/07/2021 23: 09: 51

             50,000

06-07-2021 00:52:39

HO QUANG THAI Chuyen tien ung ho ms4154 vo thi xuan; thoi gian GD: 05/07/2021 23: 24: 32

           100,000

06-07-2021 07:38:16

VO TE KHANG chuyen tien giup do BN 4155

             30,000

06-07-2021 07:51:17

4155; Tran Van Dao

           500,000

06-07-2021 08:13:02

CT DEN: 118700807875 MS 4155

           100,000

06-07-2021 08:29:30

MS 4152 mot chut tam long chuc ban khoe manh

           100,000

06-07-2021 08:49:43

ong Tu Van giup ms 4155 chi Nguyen Thi Nguyen

     10,000,000

06-07-2021 09:18:21

So GD goc: 10008518 1 chut tam long den ma so 4145

             34,000

06-07-2021 09:19:27

MS4155 ong TRAN VAN DAO BO CHI NGUYEN

       1,000,000

06-07-2021 09:46:37

Ung ho Ma so 4155; ong Tran Van Dao

               5,100

06-07-2021 09:59:17

ung ho 4155 ong tran van dao

             20,000

06-07-2021 10:23:16

MS 4155; ong Tran Van Dao(bo de chi nguyen)

             38,000

06-07-2021 10:30:26

ms4155 em ngan chuc ban va chi hanh phuc may man

         100,000

06-07-2021 10:30:41

CT DEN: 118703091562 Ung ho chi Xuan ms 4154 FT21187308458890

       1,000,000

06-07-2021 10:43:05

THI QUOC HUY ung ho ma so 4155

           500,000

06-07-2021 10:45:10

So GD goc: 10017720 Ung ho Ms 4155

          100,000

06-07-2021 10:49:26

DINH QUOC HUY Chuyen tien ung ho ms 4155. chuc gd manh khoe.

           200,000

06-07-2021 11:06:13

; quang

             10,000

06-07-2021 11:08:59

Ung ho gia dinh em Nguyen Thi Nguyen ( Dinh Giua; Binh Phu; Thach That; Ha Noi )

           100,000

06-07-2021 11:23:03

ung ho Ma so 4155 Ong Tran Van Dao bo de chi Nguyen

           100,000

06-07-2021 11:27:02

4154 Chuc chi manh me de vuot qua kho khan

           300,000

06-07-2021 11:35:49

giup chi Le Thi Nga; ma so 4153

           500,000

06-07-2021 11:44:17

CT DEN: 118711157412 Bui Thi Diem Huong ung ma 4152,   4153, 4154, 4155

           500,000

06-07-2021 11:51:59

ms4155 tran van dao

           200,000

06-07-2021 12:39:18

4155; tranvandao

          100,000

06-07-2021 12:43:09

ung ho ma so 4155 ong Tran Van Dao

           500,000

06-07-2021 13:23:11

; tac

               5,000

06-07-2021 13:23:28

; thao

               5,000

06-07-2021 13:25:43

; hoa

               5,000

06-07-2021 13:52:33

Ung ho Ma so 4155 Ong Tran Van Dao

           100,000

06-07-2021 14:02:34

ma so 4155

           500,000

06-07-2021 14:04:58

4155; Ong Tran Van Dao (bo de chi Nguyen)

           200,000

06-07-2021 14:36:39

So GD goc: 10024588 Ung ho ma so 4155

         500,000

06-07-2021 14:38:30

ung ho ms 4155

       2,000,000

06-07-2021 14:54:06

ms 4155

           200,000

06-07-2021 14:55:59

CT DEN: 118714732602 Ung ho MS 4155 ong Tran Van Dao

           500,000

06-07-2021 15:08:37

Ma so 4155. Ong Nguyen Van Dao ( bo de chi Nguyen)

             50,000

06-07-2021 15:37:14

Giup Ma so 4153 Chi Le Thi Nga me be Chi Thien

           100,000

06-07-2021 15:48:15

CT DEN: 118708434348 4155 FT21187503347710

           100,000

06-07-2021 15:52:02

CT DEN: 118715839378 Ung ho ma so 4155 Nguyen Van Dao

           200,000

06-07-2021 15:53:56

ung ho ma so 4152

           200,000

06-07-2021 16:31:24

4155( ong Nguyen Van Dao   bo de chi Nguyet; Chau Ha Ngoc Anh va Chau Ha Do Quang Tuyen

           100,000

06-07-2021 16:41:09

TRA XUAN BINH GIUP 8 MS 4148 + 4149 + 4150 + 4151 + 4152 + 4153 + 4154 + 4155

             40,000

06-07-2021 16:49:17

LPT ung ho ms 4155 Ong Nguyen Van Dao bo de chi Nguyen

             50,000

06-07-2021 16:59:13

4133; Ba Do Thi Hop

           500,000

06-07-2021 17:00:30

4137; Chi La Thi Tho

           500,000

06-07-2021 17:01:23

4136; Em Lang Thi Be

           500,000

06-07-2021 17:03:01

4138; En Hoang Thi Hang

           300,000

06-07-2021 17:03:43

4139; Chi Nguyen Thi Lam

           200,000

06-07-2021 17:06:32

4140; Anh Phong Van Nguyen

           200,000

06-07-2021 17:07:20

4141; Chi Ngo Thuy Trang

           500,000

06-07-2021 17:08:46

NGUYEN THI YEN chuyen tien ungr ho

           100,000

06-07-2021 17:09:17

4150; Chi Thi Xuan me be Dieu Khuy Nich

           500,000

06-07-2021 17:10:34

4149; Chi Tran Thi Oanh

           500,000

06-07-2021 17:10:58

4148; Vuong Van Nam

           500,000

06-07-2021 17:12:34

4132; Chi Dinh Thi Lan

           300,000

06-07-2021 17:13:22

4155; Nguyen Van Dao

           300,000

06-07-2021 17:14:00

4151; Ba Nguyen Thi Toi

           200,000

06-07-2021 17:15:30

4146; Vo Thi Kieu

           200,000

06-07-2021 17:16:17

4147; Chi Le Thi Dan

           100,000

06-07-2021 17:17:29

4142; Ong Dao Van That

           200,000

06-07-2021 17:18:12

4144; Chi Nguyen Thi Binh

           100,000

06-07-2021 17:18:41

4145; Anh Nguyen Van Kien

           100,000

06-07-2021 17:22:31

CT DEN: 118710563415 4151. NguyenThiToi FT21187054000929

           500,000

06-07-2021 18:50:45

Dong gop cho ma so 4155

           500,000

06-07-2021 19:58:53

Ma so 4155 Ong Nguyen Van Dao (bo de chi Nguyen)

           300,000

06-07-2021 20:31:37

; luc

             10,000

06-07-2021 20:43:20

ung ho ms 4155

             50,000

06-07-2021 22:16:06

DAO THI LE HANG ck ma so 4155 ( nguyen thach that)

           300,000

06-07-2021 22:16:43

CT DEN: 118715864505 Ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi FT21188384046477

           300,000

06-07-2021 22:20:05

4153 - Le Thi Nga - Me.   Be Chi Thien

             50,000

07-07-2021 06:33:08

BUI THI KIM THANH chuyen tien ma 4156 giup do anh Trieu Van Chinh

           300,000

07-07-2021 06:36:41

ms 4156; anh Trieu Van Chinh

             50,000

07-07-2021 06:42:15

ung ho ma so 4156; Trieu Van Chinh

           200,000

07-07-2021 06:42:17

PHAN ANH NINH chuyen tien ung ho ms 4156

             50,000

07-07-2021 06:42:54

PHAN ANH NINH chuyen tien ung ho ms 4155

             50,000

07-07-2021 06:43:42

PHAN ANH NINH chuyen tien ung ho ms 4144

             50,000

07-07-2021 06:44:20

PHAN ANH NINH chuyen tien ms 4143

             50,000

07-07-2021 07:02:04

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4156; anh Trieu Van Chinh

           100,000

07-07-2021 07:37:55

Quang ung ho ma so 4156

           200,000

07-07-2021 07:52:51

Ma so 4156 a Trieu Van Chinh

             50,000

07-07-2021 07:59:26

NGUYEN VAN LONG chuyen tien ung ho anh trieu van chinh ma so 4156

           500,000

07-07-2021 08:12:37

VO TE KHANG chuyen tien giup do BN 4156

             30,000

07-07-2021 08:14:34

Ck ung ho gia dinh A Trieu Van Chinh Dak Lak ma so 4156 sdt 0971848504

           100,000

07-07-2021 08:27:19

Pham Quoc Tran chuyen tien ungr ho ma so 4150 chau dieu duy khich

         300,000

07-07-2021 08:36:29

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

07-07-2021 08:39:37

DINH NGOC DIEP chuyen tien MS 4156

           200,000

07-07-2021 08:40:45

ma so 4156 anh Trieu Van Chinh. doi 5 thon 8 xa Ea Mnang huyen Cu Mgar tinh Dak Lak

             15,000

07-07-2021 08:48:25

ung ho ms 4156

           300,000

07-07-2021 08:50:05

ung ho cho ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh

           300,000

07-07-2021 08:51:06

ong Tu Van giup ms 4156 gia dinh chi Be Thi Hoa

     10,000,000

07-07-2021 09:03:33

NGUYEN THI KIEU VAN ung ho MS 4156 Trieu Van Chinh

           500,000

07-07-2021 09:06:11

So GD goc: 10005492 1 chut tam long gui ma so 4152

             34,000

07-07-2021 09:19:20

ung ho 4156

           200,000

07-07-2021 09:23:12

gui ma so 4156

           200,000

07-07-2021 09:26:25

ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh

           300,000

07-07-2021 09:41:38

ung ho ma so 4156

           200,000

07-07-2021 09:41:56

ung ho anh Trieu Van Chinh ma so 4156

           700,000

07-07-2021 09:42:08

4156; Trieu Van Chinh

           200,000

07-07-2021 10:10:46

4156; Trieu Van Chinh

           100,000

07-07-2021 10:15:44

CT DEN: 118803115355 Ung ho Ms4154 Vo Thi Xuan - Ap Vinh Tay - Xa Vinh An - Huyen Ba Tri - Ben Tre FT21188160925201

           200,000

07-07-2021 10:16:27

PHUNG THI THANH HUYEN Chuyen tien ung ho MS 4156 Anh Trieu Van Chinh

           200,000

07-07-2021 10:23:25

Ung ho Trieu Van Chinh

             43,000

07-07-2021 10:26:22

ung ho MS 4156 Trieu Van Chinh

        1,000,000

07-07-2021 10:29:08

MS 4156 -   anh Trieu Van Chinh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             68,000

07-07-2021 10:34:14

CT DEN: 118803507696 kinh nho bao dan tri chuyen den Trieu van Chinh ma so 4156 Doi 5 thon 8 xa Ea Mnang Cu Mgar Dalak

           200,000

07-07-2021 10:44:33

ung ho ms 4156

       2,000,000

07-07-2021 10:45:39

ho tro anh Chinh( vo la Hoa) doi 5; thon 8; eaMnang;   cu Mgar; daclac

       1,000,000

07-07-2021 10:56:33

NGUYEN QUANG HUY Ct ung ho ms 4156

           200,000

07-07-2021 11:02:01

Nguyen Thi Huyen ung ho ma so 4153 chi Le Thi Nga ( me be Chi Thien)

             50,000

07-07-2021 11:15:53

4156; Anh Trieu Van Chinh

           100,000

07-07-2021 11:16:15

ma so 4156 anh trieu van chinh doi 5 thon 8 xa ea mnang huyen cu mgar dak lak sdt 0971848504

       1,000,000

07-07-2021 11:21:39

DANG THI PHUC Chuyen tien ung ho ma so 4156 mong anh chi nhanh vuot qua kho khan

           100,000

07-07-2021 11:35:06

CT DEN: 118804786400 Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh

           200,000

07-07-2021 12:16:10

CT DEN: 118881566294 Ung ho ma so 4155 anh Tit ung ho hai em

           200,000

07-07-2021 12:20:55

ung ho 4156 anh trieu van chinh

             20,000

07-07-2021 12:31:14

CT DEN: 118805273703 Ung ho ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh FT21188230199700

           100,000

07-07-2021 12:35:47

ung ho gia dinh anh Trieu Van Chinh ma so 4156

           100,000

07-07-2021 12:40:05

CT DEN: 118805787375 ung ho MS 4156 Trieu Van Chinh

         300,000

07-07-2021 13:21:43

Le Thi Tu trung tam Y Te Dong Anh ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh

           200,000

07-07-2021 13:21:56

CT DEN: 118813643952 Ung ho Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh

               5,100

07-07-2021 13:31:40

So GD goc: 10018045 Ung ho Ms 4156

             50,000

07-07-2021 13:55:40

4156; Anh Trieu Van Chinh

           500,000

07-07-2021 14:07:04

CT DEN: 118814472773 NINHTS UNG HO MS 4156

           400,000

07-07-2021 14:15:23

CT DEN: 118814062053 Ung ho ma so 4156 anh trieu van chinh

             50,000

07-07-2021 14:16:58

CT DEN: 118807365358 Ms 4156 a Trieu Van Chinh

           200,000

07-07-2021 14:46:03

UNG HO MS4156 ANH TRIEU VAN CHINH DAK LAK

           100,000

07-07-2021 14:55:42

ma 4156 ung ho gia dinh anh trieu van chinh

           100,000

07-07-2021 14:58:17

ma so 4156 ( anh Trieu Van Chinh )

           200,000

07-07-2021 15:00:42

ms 4155; 4156

       1,000,000

07-07-2021 15:17:51

MINH THU ung ho MS 4156

           200,000

07-07-2021 15:25:17

ung ho ma so 4156( anh Trieu Van Chinh)

           150,000

07-07-2021 15:26:59

ung ho chi Hoa Ea Mnang DakLak chua benh

           200,000

07-07-2021 15:27:12

Ung ho ms 4156

           200,000

07-07-2021 15:41:28

CT DEN: 118820612655 Giup ms 4156 anh trieu van chinh

           100,000

07-07-2021 15:42:05

CT DEN: 118808474259 Ung ho ms 4156 a chinh FT21188118005120

           200,000

07-07-2021 16:09:50

4156; pham thanh quynh

           500,000

07-07-2021 16:19:46

ung ho hoan canh ma so 4156

         200,000

07-07-2021 16:45:57

Ung ho anh Trieu Van Chinh Ma so 4156

           500,000

07-07-2021 16:49:24

ms 4156 trieu van chinh

           100,000

07-07-2021 16:59:29

CT DEN: 118800829334 MS 4156

           100,000

07-07-2021 16:59:43

ung ho Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh Doi 5 thon 8 xa Ea Mnang huyen Cu Mgar tinh Dak Lak

           100,000

07-07-2021 17:30:46

NGUYEN THI TOAN chuyen tien ung ho MS4156

           200,000

07-07-2021 17:33:26

ung ho MS4156 a Trieu Van Chinh

           200,000

07-07-2021 18:31:19

CT DEN: 118811546454 Giup do 4156 Trieu Van Chinh

           300,000

07-07-2021 18:41:45

; luong

             10,000

07-07-2021 20:07:26

CT DEN: 118813784023 Ung ho ma so 4156 FT21188076110000

           100,000

07-07-2021 21:19:11

LPT ung ho ms 4156 Anh Trieu Van Chinh

             50,000

07-07-2021 21:19:34

TRAN THI GAM Chuyen tien ung ho ma so 4156

           100,000

07-07-2021 21:50:06

NGUYEN THI THUY ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh

           100,000

07-07-2021 22:10:12

Ung ho anh Trieu Van Chinh MS 4156

       1,000,000

07-07-2021 22:12:47

Ung ho ba Nguyen Thi Toi MS 4151

           500,000

07-07-2021 23:12:55

ung ho 4156

           200,000

07-07-2021 23:16:09

CT DEN: 118816927591 Ung ho ma so4156 - 4155 - 4154 - 4153 - 4152 moi hoan canh 100k FT21189898300523

           500,000

07-07-2021 23:20:23

CT DEN: 118881979199 Ung ho ma so 4156 chau Tit ung ho chu

           100,000

07-07-2021 23:27:59

Bui Hai Ly o Bac Ninh ung ho ma so 4156

           100,000

07-07-2021 23:33:58

4156; Trieu V Chinh;   Dak Lak

           100,000

07-07-2021 23:35:36

4155; Nguyen V Dao;   Ha Noi

           100,000

07-07-2021 23:46:57

CT DEN: 118816938407 Gia dinh Minh Khang Nhon ung ho ms 4156 FT21189759383056

          200,000

07-07-2021 23:51:06

CT DEN: 118816939661 Gia dinh Minh Khang Nhon ung ho ms 4150 FT21189759400832

           200,000

07-07-2021 23:57:32

ung ho gdinh a TrieuVanChinh ma so 4156

             50,000

08-07-2021 03:37:28

; hang

             10,000

08-07-2021 05:47:21

NGUYEN THI NGA chuyen tien cho ma so 4156 anh trieu van chinh

           500,000

08-07-2021 06:43:51

COKHI HOANG CHIEN ung ho 4157

           500,000

08-07-2021 06:48:25

ms 4157; chi Hoang Thi Ha

           100,000

08-07-2021 06:54:26

VO TE KHANG chuyen tien giup do BN 4157

             30,000

08-07-2021 06:58:03

TRAN TRONG THANG ung ho ms 4157; chi hoang thi ha

           100,000

08-07-2021 07:44:13

4156; Trieu van Chinh

             50,000

08-07-2021 08:00:42

HUYNH MANH HUNG Chuyen tien

           200,000

08-07-2021 08:21:49

LE VU TIEN chuyen tien ung ho Ma so 4157 chi Hoang Thi Ha

           100,000

08-07-2021 08:23:03

4157; pham thanh quynh

           200,000

08-07-2021 08:24:43

4157; hoang thi ha

      1,000,000

08-07-2021 08:25:37

ung ho 4156 TRIEU VAN CHINH

           500,000

08-07-2021 08:26:16

Ung ho Ma so 4157 Chi Hoang Thi Ha

           200,000

08-07-2021 08:29:30

Ma so 4157 chi Hoang Thi Ha

           200,000

08-07-2021 08:38:02

ma 4157 chi hoang Thi ha; thon dong du ; xa hop dong ; huyen chuong my ; ha noi

           500,000

08-07-2021 08:42:10

UNG HO MA SO 4155 ONG TRAN VAN DAO 300. 000

           300,000

08-07-2021 08:45:46

NGUYEN THI ANH HONG Chuyen tien Hoang Thi Ha; ms 4157

           30,000

08-07-2021 08:57:10

CT DEN: 118901567941 Giup do MS 4157 chi Hoang Thi Ha

           300,000

08-07-2021 08:57:43

So GD goc: 10006286 ung ho ma so 4156

             34,000

08-07-2021 09:06:03

ung ho 4157 chi hoang thi ha

            20,000

08-07-2021 09:09:09

CT DEN: 118902063456 Ng Trong Hieu So KHDT Thai Nguyen ung ho MS 4156 Trieu Van Chinh -   Dak Lak FT21189509098711

       2,000,000

08-07-2021 09:16:51

CT DEN: 118909016026 Ung ho ma so 4157 chi hoang thi ha

             50,000

08-07-2021 09:24:40

CT DEN: 118990208355 2 bac Quan Quang gop chut long thanh MS 4157

           100,000

08-07-2021 09:27:27

CT DEN: 118902809076 Ung ho ma so 4156

       1,338,000

08-07-2021 09:58:53

CT DEN: 118909267349 Ung ho Ma so 4157

              5,100

08-07-2021 10:02:23

Ma so 4154 chi Vo Thi Xuan ben tre

           500,000

08-07-2021 10:30:52

So GD goc: 10010955 Ung ho Ms 4157

           100,000

08-07-2021 10:34:32

ung ho ma so 4153

           100,000

08-07-2021 10:36:13

ung ho ma so 4152

           100,000

08-07-2021 10:36:55

ung ho ma so 4149

           100,000

08-07-2021 10:37:32

ung ho ma so 4145

           100,000

08-07-2021 10:38:05

ung ho ma so 4144

           100,000

08-07-2021 12:12:05

NGUYEN THI BAY chuyen tien ung ho MS 4157

           200,000

08-07-2021 12:21:09

ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh

           100,000

08-07-2021 12:26:10

MS 4157; chi Hoang Thi Ha

             38,000

08-07-2021 12:26:57

; UNG   HO TU THIEN

           200,000

08-07-2021 12:27:05

NGO THI TRAM uh ms4156; anh Trieu Van Chinh

           200,000

08-07-2021 12:28:07

gui anh Chinh ms 4156

       1,000,000

08-07-2021 12:28:41

gui chi Ha ms 4157

       1,000,000

08-07-2021 12:31:52

; le thi thu thao

               1,000

08-07-2021 12:37:26

ung ho ma so 4155 Nguyen Van Dao (Bo chi Nguyen)

           100,000

08-07-2021 12:45:35

DUONG THI HUNG ung ho ms 4157

           200,000

08-07-2021 13:00:43

CT DEN: 118906815538 Ung ho ma so 4157 hoang thi ha

           300,000

08-07-2021 13:25:29

So GD goc: 10015954 ma so 4151

             34,000

08-07-2021 13:38:55

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

08-07-2021 14:00:29

ung ho anh Trieu Van Chinh ma 4156

           100,000

08-07-2021 14:57:05

ms4157 chi hoang thi ha

           500,000

08-07-2021 14:58:56

Le Truong Son chuyen tien ung ho ma so 4156

           200,000

08-07-2021 15:00:56

ung ho ms 4157

       2,000,000

08-07-2021 15:26:10

Ung ho Ma so 4157 Chi Hoang Thi Ha

           100,000

08-07-2021 15:26:45

4156; Trieu Van Chinh

           300,000

08-07-2021 16:50:59

GD Minh Thu - An Thu Uh Ma so 4157 Chi Hoang Thi Ha

           200,000

08-07-2021 17:43:52

Ma so 4157 chi Hoang Thi Ha

           100,000

08-07-2021 18:36:33

CT DEN: 118918156679 4151

             10,000

08-07-2021 18:37:43

CT DEN: 118918158914 4152

             10,000

08-07-2021 18:38:29

CT DEN: 118918160310 4153

             10,000

08-07-2021 18:38:53

CT DEN: 118918160973 4154

             10,000

08-07-2021 18:39:28

CT DEN: 118918162001 4155

             10,000

08-07-2021 18:40:00

CT DEN: 118918162922 4156

             10,000

08-07-2021 18:40:34

CT DEN: 118918163914 4157

             10,000

08-07-2021 18:41:47

TRINH THI THANH NGA chuyen tien giup ms 4156; anh Trieu Van Chinh

           200,000

08-07-2021 19:24:12

sdt 0915060789 ung ho ms 4157 hoang thi ha thon dong du hop dong chuong my ha noi

           100,000

08-07-2021 19:27:41

sdt 0915060789 ung ho ms 4156 anh trieu van chinh doi 5 thon 8 xa ea mnang. cu mgar.   tinh dak lak

           100,000

08-07-2021 19:32:34

sdt 0915060789 ung ho ms 4109 ong Pham Van Dat. thon Thuan Hoa. xa Thuan Hanh. Dak Song. Dak Nong

           100,000

08-07-2021 19:43:49

ma 4152 . ong tran van vuong ( bo cua quynh anh)

          100,000

08-07-2021 20:12:51

LPT ung ho ms 4157 Chi Hoang Thi Ha

             50,000

08-07-2021 20:35:40

4157; Hoang Thi Ha

           200,000

08-07-2021 20:54:11

NGO DUY SANG chuyen tien 4155

           300,000

08-07-2021 21:36:28

CT DEN: 118914808406 ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh

           100,000

08-07-2021 21:50:57

CT DEN: 118990444428 Ung ho ma so 4157 chau Tit ung ho co

           200,000

08-07-2021 22:25:40

CT DEN: 118915263913 Nguyen Thi Chau ung ho 4157 Hoang Thi Ha

          200,000

08-07-2021 22:38:56

CT DEN: 118915271242 ung ho ms 4157. chuc chi gd c. Ha nhieu sk

           100,000

08-07-2021 22:46:38

NGUYEN HOANG LONG chuyen tien ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh

           100,000

08-07-2021 22:54:26

NGUYEN HOANG LONG chuyen tien ung ho ma so 4157 chi Hoang Thi Ha

           100,000

09-07-2021 00:49:55

DVM giup MS 4157 chi Hoang Thi Ha; thoi gian GD: 08/07/2021 23: 30: 31

           300,000

09-07-2021 00:50:13

DVM giup MS 4156 anh Trieu Van Chinh; thoi gian GD: 08/07/2021 23: 32: 26

           500,000

09-07-2021 00:50:44

DVM giup MS 4154 chi Vo Thi Xuan; thoi gian GD: 08/07/2021 23: 35: 46

           400,000

09-07-2021 05:51:49

ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh

       1,000,000

09-07-2021 06:32:09

ung ho ms 4157 (chi Hoang thi ha)

           200,000

09-07-2021 06:51:52

CT DEN: 119023631056 Giup do MS 4155 Nguyen Van Dao

           300,000

09-07-2021 08:14:58

ung ho gd ba Vien

           200,000

09-07-2021 08:37:30

ung ho ma so 4156

          200,000

09-07-2021 08:40:24

ung ho ma so 4153

           200,000

09-07-2021 08:53:30

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

09-07-2021 09:05:16

CT DEN: 119002063529 Ba Lay ma so 4158 FT21190061070902

           100,000

09-07-2021 09:06:54

NGUYEN THI LOI chuyen tien ung ho Ma so 4158 Ha Thi Lay

           100,000

09-07-2021 09:19:09

HUONG Chuyen ma so 4158 Ha Thi Lay; Lang Nong Yen Trach Phu Yen TN

           500,000

09-07-2021 09:28:31

CT DEN: 119009209533 Ung ho Ma so 4158 BA HA THI LAY

               5,100

09-07-2021 09:38:13

Ung ho MA SO 4158 Ba Ha Thi Lay

           100,000

09-07-2021 09:40:47

ung ho ma so 4158

           300,000

09-07-2021 10:09:49

ung ho ma so 4157

           100,000

09-07-2021 10:17:12

CT DEN: 119003140978 Ung ho ms 4158 ba Ha Thi Lay FT21190323527340

           200,000

09-07-2021 10:27:14

Ma so 4158 Ba Ha Thi Lay

           100,000

09-07-2021 10:28:27

Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh

           100,000

09-07-2021 10:35:09

DAO THI LE DUNG chuyen tien ung ho ma 4158 ba Ha Thi Lay Thai nguyen

           200,000

09-07-2021 10:36:06

4158 ha thi lay

             50,000

09-07-2021 10:47:02

gui ms 4158 chuc ba lay that nhieu suc khoe

           200,000

09-07-2021 10:49:17

CT DEN: 119010044122 Ung ho ma so 4158 ba Ha Thi Lay

             50,000

09-07-2021 11:05:12

ung ho ms 4158

           200,000

09-07-2021 11:17:08

ung ho 4158 ba ha thi lay

             20,000

09-07-2021 11:20:08

MS 4158; ba Ha Thi Lay

             38,000

09-07-2021 11:26:24

Tan giup do ba Lay; MS 4158

           200,000

09-07-2021 11:34:42

ho tro MS 4156

           200,000

09-07-2021 11:35:42

ho tro MS 4157

           200,000

09-07-2021 12:13:20

4157; hoang thi ha

           200,000

09-07-2021 12:45:45

; quang

            10,000

09-07-2021 12:47:06

; yen

             10,000

09-07-2021 12:56:39

CT DEN: 119012566444 Ma So 4156 anh Trieu Van Chinh

           100,000

09-07-2021 12:56:42

4158; Ha Thi Lay

           100,000

09-07-2021 13:13:14

CHI SE MS 4158 HA THI LAY

           500,000

09-07-2021 13:25:08

VO TE KHANG chuyen tien giup do BN 4158

             30,000

09-07-2021 13:28:29

So GD goc: 10019691 Ung ho Ms 4158

             50,000

09-07-2021 13:44:58

ung ho gia dinh ba Ha Thi Lay ma 4158 va be Chi Thien ma 4153

           200,000

09-07-2021 13:57:16

ung ho gia dinh ba. Ha Thi Lay

           100,000

09-07-2021 14:03:10

ung ho 4158 Ha Thi Lay

           200,000

09-07-2021 14:27:38

ma so 4158 ba lay

           100,000

09-07-2021 14:32:35

PHAM GIA TU giup Ms 4133

             50,000

09-07-2021 14:33:02

PHAM GIA TU giup Ms 4134

             50,000

09-07-2021 14:33:22

PHAM GIA TU giup Ms 4135

             50,000

09-07-2021 14:33:46

PHAM GIA TU giup Ms 4136

             50,000

09-07-2021 14:34:07

PHAM GIA TU giup Ms 4137

             50,000

09-07-2021 14:34:35

PHAM GIA TU giup Ms 4138

             50,000

09-07-2021 15:34:46

ung ho ma so 4156( trieu van chinh)

           500,000

09-07-2021 15:37:12

ung ho ma so 4119(tran thi oanh)

          500,000

09-07-2021 15:38:49

ung ho ma so 4139(nguyen thi lam)

           500,000

09-07-2021 15:40:40

ung ho ma so 4136(em lang thi be)

           500,000

09-07-2021 15:45:38

CT DEN: 119020677329 Giup ms 4158 ba ha thi lay

           100,000

09-07-2021 15:56:43

CT DEN: 119008523450 Ba Ha Thi Lay ma 4158 giup sua nha FT21190650439676

       1,000,000

09-07-2021 16:27:26

PHAN THUY HONG chuyen tien ung ho ms 4158 Ha Thi Lay

           200,000

09-07-2021 16:54:54

LPT ung ho ms 4158 Ba Ha Thi Lay

             50,000

09-07-2021 20:52:23

ung ho Ma so 4158 Ba Ha Thi Lay

           100,000

09-07-2021 21:46:06

CT DEN: 119000006577 Ung ho ma so 4158 chau Tit ung ho ba

           200,000

09-07-2021 21:53:07

ms 4158; ba Ha Thi Lay

           100,000

09-07-2021 22:26:47

4155

           200,000

10-07-2021 00:45:41

ung ho ma so 4158; thoi gian GD: 09/07/2021 23: 03: 51

           200,000

10-07-2021 00:45:55

CT DEN: 119023679685 ung ho gia dinh ba Lay ma so 4158;   thoi gian GD: 09/07/2021 23: 04: 49

           150,000

10-07-2021 00:45:57

TRAN QUOC LONG Chuyen tien ms 4157; thoi gian GD: 09/07/2021 23: 04: 58

             50,000

10-07-2021 00:46:06

TRAN QUOC LONG Chuyen tien ms 4158; thoi gian GD: 09/07/2021 23: 05: 37

             50,000

10-07-2021 01:15:20

; quang

             10,000

10-07-2021 01:16:41

; oanh

             10,000

10-07-2021 06:02:59

ms4157 gui chi Ha

           100,000

10-07-2021 06:47:46

PHAM PHI DON chuyen tien ung ho nhung gia dinh co hoan canh kho khan

       1,000,000

10-07-2021 06:48:11

4158; ha thi lay

             50,000

10-07-2021 06:51:07

4146; vo thi kieu

             50,000

10-07-2021 06:52:55

4143; duong van cuong

             50,000

10-07-2021 06:55:04

DINH THI HUYEN chuyen tien ung ho ms4159

           200,000

10-07-2021 07:01:45

VO TE KHANG chuyen tien giup do 4159

             30,000

10-07-2021 07:26:28

NGUYEN THI THU ung ho MS 4158(200). MS 4156(300)

           500,000

10-07-2021 07:58:31

CT DEN: 119100117352 4156 trieu van chinh FT21191898821147

           100,000

10-07-2021 08:06:38

ung ho ms 4156

           100,000

10-07-2021 08:09:19

Nguyen Minh Viet ung ho MS 4159

           200,000

10-07-2021 08:09:36

CHU THI PHUONG Chuyen tien MS 4159 Bui Thi Thuy. Chuc gd manh khoe; cac em dc den truong.

           100,000

10-07-2021 08:14:44

uhms4150; 4158; 4156; 4155; 4159

           250,000

10-07-2021 08:29:39

ung ho ms 4121(hoang thi hiep)

           500,000

10-07-2021 08:32:30

ung ho ms 4117(nguyen thi nam vo anh tinh)

         500,000

10-07-2021 08:33:39

ung ho ms 4109(ong pham van dat)

           500,000

10-07-2021 08:35:45

CT DEN: 119101136397 Mai Thi Dung Ung ho ma so 4156 FT21191846760086

           100,000

10-07-2021 08:40:00

CT DEN: 119101724069 Ung ho Ms 4157

           100,000

10-07-2021 08:55:46

ho tro b Ha Thi Lay ma so 4158 thon Lang Nong xa Yen Trach huyen Phu Luong tinh Thai Nguyen

           100,000

10-07-2021 09:10:30

MS4159 ; Bui Thi Thuy

           250,000

10-07-2021 09:11:05

ung ho ma so 4159

           200,000

10-07-2021 09:11:24

MS4157 ; Hoang Thi Ha

           250,000

10-07-2021 09:21:29

NGUYEN DANG DUY chuyen tien ma so 4159 chi Bui Thi Thuy

           500,000

10-07-2021 09:24:29

CT DEN: 119102371360 CHUYEN TIEN CHO MA SO 4156 CHO ANH TRAN VAN CHINH DAKLAK - 0971848500

           500,000

10-07-2021 09:42:42

4156; Trieu Van Chinh

           100,000

10-07-2021 09:59:17

LE DUC ANH chuyen tien

             20,000

10-07-2021 10:07:35

4159; Bui Thi Thuy

           300,000

10-07-2021 10:17:17

a Hiep QNinh ung ho MS 4159 chi Bui Thi Thuy; huyen Binh Dai; Ben Tre

             50,000

10-07-2021 10:17:30

ms4159 bui thi thuy

           200,000

10-07-2021 10:20:30

4159 chi bui thi thuy

             50,000

10-07-2021 10:23:40

ma so 4159

           500,000

10-07-2021 10:25:44

ma so 4156

           500,000

10-07-2021 10:38:11

TRAN NGOC THINH chuyen tien ung ho ms 4159 bui thi thuy ; ap ben cat; xa dinh trung ; binh dai ;   ben

           300,000

10-07-2021 10:40:27

4149; chi Tran thi Oanh

           100,000

10-07-2021 10:43:35

TRINH THI THANH NGA chuyen tien giup do ma so 4159 chi Bui Thi Thuy

           200,000

10-07-2021 10:45:01

4157; chi Hoang Thi Ha

           100,000

10-07-2021 10:53:12

Tran Thi Thanh Van giup do gia dinh chi Thuy ma so 4159

           500,000

10-07-2021 11:10:39

LPT ung ho ms 4159 Chi Bui Thi Thuy

           100,000

10-07-2021 12:05:25

Nguyen Thi to linh ung ho ma so 4157

           200,000

10-07-2021 12:28:50

chuyen cho 4159 Bui Thi Thuy

           500,000

10-07-2021 12:54:56

MS 4159; chi Bui Thi Thuy

             38,000

10-07-2021 12:59:30

CT DEN: 119105373928 ma so 4159 chi bui thi thuy FT21191313011295

           100,000

10-07-2021 13:08:00

DAO TUYET VAN UH gia dinh chi Bui Thi Thuy MS 4159

           200,000

10-07-2021 13:30:08

quyen gop ms 4159 Bui Thi Thuy

           300,000

10-07-2021 13:38:07

CT DEN: 119106401355 Uh Ms 4159 chi Bui Thi Thuy FT21191310675863

           100,000

10-07-2021 13:48:59

CT DEN: 119106745079 Ung ho chi Bui Thi Thuy ma so 4159 - VNPT2021071031298708

           200,000

10-07-2021 14:52:18

NGO DUY SANG chuyen tien ung ho ms 4159

           300,000

10-07-2021 14:53:00

NGUYEN THI THANH THUY Chuyen tien UNG HO MA SO 4158 BA HA THI LAY

          100,000

10-07-2021 14:53:54

NGUYEN MANH CUONG ung ho ma so 4159. Chuc anh - chi som vuot qua kho khan

           200,000

10-07-2021 15:01:27

4159; BUI THI THUY

           100,000

10-07-2021 16:09:12

NGUYEN DANH LAM chuyen tien ung ho ma so 4159 chi Bui Thi Thuy

           100,000

10-07-2021 16:15:11

NGUYEN THI Hai Yen ung ho ma 4151 Nguyen Thi Toi

           500,000

10-07-2021 16:17:26

NGUYEN THI HAI YEN UNg HO MA 4155 Nguyen Van Dao

           500,000

10-07-2021 16:26:18

ung ho ma so 4159 chi bui thi thuy

           200,000

10-07-2021 16:35:47

Ma so 4159 . 0908908628 gui

           500,000

10-07-2021 16:46:13

chuyen tien ung ho c Thuy ma so 4159

           200,000

10-07-2021 16:51:27

4158; Ha Thi Lay

             50,000

10-07-2021 16:52:19

CT DEN: 119109586911 Vo chong Nam Theu ung ho ma so 4159 FT21191027135073

           200,000

10-07-2021 17:12:19

CT DEN: 100142561157 ms4157 Hoang Thi Ha chuc chi va gd luon manh khoe binh an may man

           100,000

10-07-2021 17:37:05

ung ho ma so 4156 TRIEU VAN CHINH     vtd

             50,000

10-07-2021 18:00:23

CT DEN: 119111660869 Ung ho ma so4159 chi Bui Thi Thuy,   Binh Dai, Ben Tre FT21191334860881

             50,000

10-07-2021 18:12:36

GIAP DUY HUNG chuyen tien ung ho Bui Thi Thuy MS4159 - Ben cat - Dinh Trung - H. Binh Dai

           200,000

10-07-2021 18:42:01

Minh Nguyet UH ma 4153 va 4156; moi ma 100. 000

           200,000

10-07-2021 18:47:13

TRAN VAN HIEU chuyen tien

           100,000

10-07-2021 18:58:10

MS 4156; Trieu Van Chinh; Dak Lak

           100,000

10-07-2021 19:34:07

NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh

             50,000

10-07-2021 19:36:04

NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so 4159 chi Bui Thi Thuy

             50,000

10-07-2021 19:56:25

Tran Hoang Phuc; Hoang Thi Hue; ung ho ma so 4157 Hoang Thi Ha

           200,000

10-07-2021 19:57:57

Tran Hoang Phuc; Hoang Thi Hoai ung ho ma so 4158 HaThi Lay

           200,000

10-07-2021 19:59:05

Tran Hoang Phuc Tran Hoang Trinh ung ho ma so 4159 Bui Thi Thuy

           200,000

10-07-2021 20:21:57

4159;

           100,000

10-07-2021 20:52:07

CT DEN: 119120146534 UH MS4159

           100,000

10-07-2021 21:25:13

CT DEN: 100142624903 Chut tam long gui ma so 4157

         200,000

10-07-2021 21:26:29

CT DEN: 119114849299 Ung ho ba Lay, MS 4158 FT21193129902397

           200,000

10-07-2021 21:31:41

CT DEN: 119114853039 Ung ho be Thien, MS 4153 FT21193020270870

           200,000

10-07-2021 21:39:55

TRAN KIEN TRAN NAM UNG HO MS 4144 4145 4152 4158 VA 4159

           500,000

10-07-2021 22:13:35

ms 4159; chi Bui Thi Thuy

           100,000

10-07-2021 22:44:26

A Sy Vietinbank PY ung ho MS 4159 Bui Thi Thuy; Ap Ben Cat; Dinh Trung; Binh Dai;   Ben Tre

        1,000,000

10-07-2021 22:46:45

A Sy Vietinbank PY ung ho MS 4157 Hoang Thi Ha; Dong Du; Hop Dong; Chuong My; HN

       1,000,000

10-07-2021 22:54:13

CT DEN: 119115776194 Bi Bong ung ho ms 4159

           200,000

10-07-2021 23:21:14

VO THI THUY HANG Chuyen tien ung ho ma so 4158

           200,000

10-07-2021 23:50:20

CT DEN: 119111072274 Ung ho ma so 4159 em Tit ung ho anh chi

           200,000

11-07-2021 01:42:14

ma so 4159 chi bui thi thuy; thoi gian GD: 10/07/2021 23: 58: 40

           100,000

11-07-2021 01:43:14

4152; Tran Van Vuong (bo Quynh Anh); thoi gian GD: 11/07/2021 00: 07: 12

           200,000

11-07-2021 01:49:51

ma so 4143; thoi gian GD: 11/07/2021 01: 24: 35

           500,000

11-07-2021 01:49:56

ma so 4154; thoi gian GD: 11/07/2021 01: 26: 15

           500,000

11-07-2021 07:18:31

CT DEN: 119207003976 Ung ho ma so 4158 ba Ha Thi Lay Xom lang Nong xa Yen Trach phu Luong Thai nguyen

           100,000

11-07-2021 08:41:43

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

11-07-2021 09:02:47

CT DEN: 119202022315 Ung ho chi Nhat ms 4160 FT21193354998576

       1,000,000

11-07-2021 09:39:27

ung ho 4159 chi bui thi thuy

             20,000

11-07-2021 10:37:21

ms 4160

           500,000

11-07-2021 11:19:47

BUI NGOC TUAN Chuyen tien ung ho ma so 4159

           300,000

11-07-2021 11:28:59

ung ho ma so 4156

             50,000

11-07-2021 12:31:09

nho bao dan tri chuyen chut tien giup hoan canh MS 4157. cam on bao dan tri rat nhieu

             50,000

11-07-2021 12:36:46

4149 -   TRAN THI OANH

           200,000

11-07-2021 12:44:53

MS 4160; chi Ho Thi Nhat

             38,000

11-07-2021 13:15:43

; yen

             10,000

11-07-2021 14:12:04

CT DEN: 119220535762 Ung ho ma so 4160 chau Tit ung ho co

           200,000

11-07-2021 14:16:08

CT DEN: 119207562246 MS 4160 chi Ho Thi Nhat. Tu Nghiem Thanh Hai.

           100,000

11-07-2021 14:21:25

ma so 4159 chi Bui Thi Thuy

           100,000

11-07-2021 15:16:24

cho ma so 4160 chi Ho Thi Nhat

           300,000

11-07-2021 15:47:45

CT DEN: 119208332890 Ung ho chi Thuy Ms 4159 FT21193900967475

           100,000

11-07-2021 15:56:59

CT DEN: 119215668532 4160

           100,000

11-07-2021 16:30:14

NGUYEN NGHIA chuyen tien

       1,000,000

11-07-2021 17:01:51

CT DEN: 119210063564 MBVCB. 1242662433. 063564. Ung ho quy tam long nhan ai. CT tu 0261003481118 NGUYEN THI HOA toi 129000061096 BAO DIEN TU DAN TRI (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

           500,000

11-07-2021 19:00:39

ms 4160; chi Ho Thi Nhat

          100,000

11-07-2021 19:48:30

CT DEN: 110142815502 UH moi HC 200K tu 4152 den 4161

       2,000,000

11-07-2021 20:16:34

; luong

             10,000

11-07-2021 20:30:15

CT DEN: 119213616549 Ma so 4160: Chi Ho Thi Nhat

           200,000

11-07-2021 21:19:29

CT DEN: 119214639445 Ung ho ma so 4160 FT21193010550620

           200,000

11-07-2021 21:31:19

LPT ung ho ms 4160 Chi Ho Thi Nhat

           100,000

11-07-2021 22:20:20

HO QUANG THAI Chuyen tien ung ho ms4160 chi ho thi nhat

         100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 05/07/2021   - 11/07/2021

 

05/07/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 522335 - Agribank; 1400206035022; LE VAN TRINH chuyen khoan ung ho em quynh anh

           200,000

05/07/2021

MB ( 565170) ( TRAN THANH NGOC uh ms 4152)

           150,000

05/07/2021

274591 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ms 4153 chi le thi nga me be chi thien

           200,000

05/07/2021

MB ( 601106) ( 4153 - chi Le Thi Nga)

           200,000

05/07/2021

MB ( 622249) ( Thay DO VU CUONG truong THPT Nguyen Trai Thai Binh tham em Nguyen Duc Thien MS 4253 bi ung thu mau. )

           300,000

05/07/2021

MB ( 631785) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4153 le thi nga)

           200,000

05/07/2021

MB ( 658091) ( ms 4153 le thi nga me be chi thien)

           150,000

05/07/2021

958941 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THANH TIEN chuyen khoan

           200,000

05/07/2021

MB ( 681596) ( Ung ho MS 4152 ong Tran Van Vuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             10,000

05/07/2021

Ma so 4150. Chi Thi Xuan. me de Dieu Khuy Nich. Bon Bu Dach. Xa Quang Tien. Huyen Dak Rlap. Dak Nong.

           100,000

05/07/2021

MB ( 730465) ( AnhNguyen giup ms 4154)

           100,000

05/07/2021

MB ( 732559) ( NGO THI TUYET MAI chuyen khoan goi MS 4154 .   Vo thi Xuan)

           200,000

05/07/2021

IBKING: FT Trace[310092] - [ung ho chi Vo Thi Xuan ma so 4154]

           100,000

05/07/2021

MB ( 783554) ( TamlongnhanaiMS 4154)

           200,000

05/07/2021

GIUP GIAM KHO KHAN

      2,000,000

05/07/2021

328356 - Agribank; 1400206035022; Giup ms tu 4125 den 4154 moi truong hop 300000d

       9,000,000

05/07/2021

UH LE NGOC PHUONG, MS 4130, DC 108/22A PHAM NGU LAO, AN HOA,   NINH KIEU, CAN THO. DT 0907326901

           200,000

05/07/2021

UH LANG THI BE, MS 4136,   DC THON 2, NAM DONG, CUJUT,   DAK NONG. DT 0336195937

           200,000

5/7/2021

MB ( 775679) ( TRUONG THI HONG TUOI chuyen khoan ung ho ma so 4154 chi Vo Thi Xuan)

           100,000

5/7/2021

MB ( 627380) ( NGUYEN VAN TAI chuyen khoan ung ho ms 4153)

           200,000

5/7/2021

MB ( 804970) ( LE TAN TU chuyen khoan vo thi xuan 4154)

           100,000

5/7/2021

MB ( 636895) ( NGUYEN THI NHAN uh ms 4153)

           100,000

5/7/2021

MB ( 638924) ( NGUYEN DUC HUNG chuyen khoan ung ho ma so 4153 chi le thi nga)

           200,000

5/7/2021

MB ( 646219) ( LE TAN TU chuyen khoan le thi nga 4153)

           100,000

06/07/2021

MB ( 917272) ( Ung ho MS 4153 chi Le Thi Nga. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             10,000

06/07/2021

074782 - Agribank; 1400206035022; Ungg ho 4155

           100,000

06/07/2021

MB ( 956504) ( PHUNG THI THANH HUONG ung ho em Quynh Anh   chuyen khoan)

           200,000

06/07/2021

MB ( 959695) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4155 tran van dao)

           200,000

06/07/2021

MB ( 002661) ( TRAN VAN HOAN chuyen khoan ung ho nguyene thi hang)

           100,000

06/07/2021

MB ( 020786) ( Ma so 4155 ong Nguyen Van Dao)

             50,000

6/7/2021

MB ( 922261) ( LE TAN TU chuyen khoan tran van dao 4155)

           100,000

6/7/2021

431772 - Cty Thien Tan ung ho Ma so 4155 - Tran Van Dao - Ha Noi FT21187808284007

           100,000

6/7/2021

4155

             50,000

07/07/2021

MB ( 117890) ( Ma so 4151 Giup do hai ba chau)

           500,000

07/07/2021

MB ( 117969) ( ung ho ma so 4155)

             20,000

07/07/2021

MB ( 121434) ( VU DUC HIEU ung ho ma so4155)

             50,000

07/07/2021

485862 - Agribank; 1400206035022; Dung ck ung ho ma so 4156 anh   trieu van chinh

           120,000

07/07/2021

MB ( 164017) ( Giup Ma so 4156 Trieu Van Chinh)

           200,000

07/07/2021

MB ( 165308) ( Ung ho gia dinh anh Trieu Van Chinh ma so 4156)

           200,000

07/07/2021

MB ( 167594) ( ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh)

           100,000

07/07/2021

987143 - Agribank; 1400206035022; ung ho Vo Thi Kieu ma so 4146

           200,000

07/07/2021

NGUYEN DINH GIA UHMS 4152 O. TRầN VĂN VƯƠNG ( Bố QUỳNH ANH) DC:   SO 6/25 NGOC LAM , LONG BIEN, HA NOI nộp tiền :

           500,000

07/07/2021

990226 - Agribank; 1400206035022; ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh

           200,000

07/07/2021

MB ( 172067) ( ung ho Trieu Van Chinh ma so 4156)

           200,000

07/07/2021

170785 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN DUC THANH chuyen khoan ho tro cho Ma so 4156 Trieu van chinh

           500,000

07/07/2021

MB ( 180292) ( DAM THI NHAN ung ho MS 4156)

           100,000

07/07/2021

MB ( 183266) ( MS 4156 giup do gia dinh anh TRIEU VAN CHINH.   chuc gia dinh anh som vuot qua kho khan. )

           200,000

07/07/2021

Ma so 4155: Ong Nguyen Van Dao ( bo de chi Nguyen) tai No & PTNT VIET NAM CN LANG HA HA NOI

           200,000

07/07/2021

MB ( 184946) ( ung ho ma so 4156)

             50,000

07/07/2021

MB ( 202419) ( Tamlongnhanai MS 4156)

           200,000

07/07/2021

810733 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh

           300,000

07/07/2021

329396 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma 4156 anh Trieu Van Chinh

          200,000

07/07/2021

551122 - Agribank; 1400206035022; Ung ho MS 4156 Trieu Van Chinh

           200,000

07/07/2021

MB ( 251281) ( Ung ho ma 4156 Trieu Van Chinh)

           200,000

07/07/2021

MB ( 263328) ( Ung ho a trieu van chinh ma so 4156)

          200,000

07/07/2021

MB ( 293344) ( Ung ho MS 4154 chi Vo Thi Xuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             10,000

7/7/2021

MB ( 209943) ( ms 4156 anh Trieu van Chinh, Cu mgar, Dak Lak)

           500,000

7/7/2021

MB ( 211353) ( LE TAN TU chuyen khoan trieu van chinh 4156)

           100,000

7/7/2021

MB ( 233890) ( ung ho MS 4156)

           300,000

08/07/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 466851 - Agribank; 1400206035022; Tuyet da nang ung ho ma so 4156 Trieu van Chinh

          500,000

08/07/2021

MB ( 322750) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4156 trieu van chinh)

           200,000

08/07/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 758287 - Agribank; 1400206035022; HOANG ANH TUAN chuyen khoan

           100,000

08/07/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 699093 - Agribank; 1400206035022; Ung ho gia dinh anh Trieu Van Chinh - ma so 4156

           100,000

08/07/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 395235 - Agribank; 1400206035022; DINH VAN SON chuyen khoan

           500,000

08/07/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 432866 - Agribank; 1400206035022; Giup ma so 4156 anh Trieu Van Chinh doi 5 thon 8 xa Ea mang cu Mgar DakLak

           200,000

08/07/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 392243 - Agribank; 1400206035022; ung ho ma so 4149

           100,000

08/07/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 416080 - Agribank; 1400206035022; ung ho ms 4156

           100,000

08/07/2021

301559 - Agribank; 1400206035022; Tuyet da nang ung ho ma so 4157 Hoang thi Ha

           300,000

08/07/2021

MB ( 345554) ( NGUYEN NGOC QUANG chuyen khoan ung ho ma so 4157 chuc gia dinh chi ha som vuot qua kho khan)

           300,000

08/07/2021

MB ( 345997) ( ung ho chi hoang thi ha. ms 4157)

           500,000

08/07/2021

103697 - Agribank; 1400206035022; HA THI HONG HANH chuyen khoan ma so 4156 anh Trieu Van Chinh

           100,000

08/07/2021

MB ( 373183) ( Ung ho MS4150)

           100,000

08/07/2021

446493 - Agribank; 1400206035022;   ma so 4157 chi Hoang Thi Ha

           100,000

08/07/2021

MB ( 390497) ( Ung ho ma so 4157 hoang thi ha)

           200,000

08/07/2021

MB ( 412949) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4157 hoang thi ha)

           200,000

08/07/2021

MB ( 414912) ( ung ho ma so 4156 anh trieu van chinh)

           100,000

08/07/2021

MB ( 420282) ( giup do hoan canh 4156)

           200,000

08/07/2021

MB ( 472255) ( Ung ho 4157)

           200,000

08/07/2021

MB ( 499563) ( Ung ho Ms 4155 ong Nguyen Van Dao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             10,000

8/7/2021

MB ( 313652) ( TRAN THI HONG ung ho ma 4155)

           500,000

8/7/2021

MB ( 313548) ( TRAN THI HONG ung ho ma 4154)

           500,000

8/7/2021

MB ( 313297) ( TRAN THI HONG ung ho ma 4153)

           500,000

8/7/2021

MB ( 314124) ( TRAN THI HONG ung ho ma 4156)

           500,000

8/7/2021

MB ( 335168) ( NGUYEN VAN TAI ung ho ms 4156)

           100,000

8/7/2021

MB ( 345820) ( NGUYEN THI NHAN uh ms 4157)

           100,000

8/7/2021

MB ( 415091) ( ung ho ma so 4157 chi hoang thi ha)

           100,000

09/07/2021

MB ( 552225) ( Ung ho gia dinh co 3 chau bi bai nao)

           200,000

09/07/2021

957219 - Agribank; 1400206035022; Bui Khac Chien ung ho gd ba lay thai nguyen

           300,000

09/07/2021

MB ( 577649) ( LE THI THEU chuyen khoan Hoang thi Ha, dong du hop dong chuong my ha noi)

           100,000

09/07/2021

MB ( 596878) ( DINH PHUONG HONG ung ho maf 4156)

           200,000

09/07/2021

110386 - Agribank; 1400206035022; DINH THI HUYEN chuyen khoan ung ho ma 4156

           100,000

09/07/2021

MB ( 641243) ( HOANG ANH TUAN ung ho CT Nhan ai)

           300,000

09/07/2021

MB ( 649248) ( ung ho ba Ha Thi Lay ma so 4158)

           200,000

09/07/2021

MB ( 657535) ( Chu tuyet ung ho ms 4158)

           500,000

09/07/2021

917115 - Agribank; 1400206035022; Ma so 4128 Ba Ha Thi Lay

           500,000

09/07/2021

532686 - Agribank; 1400206035022; DANG THI DAO chuyen khoan ung ho gd ba Ha thi Lay o Thai nguyen

           100,000

09/07/2021

MB ( 715954) ( NGUYEN VAN XIEM chuyen khoan)

           100,000

09/07/2021

420647 - Agribank; 1400206035022; ung ho ba Ha Thi Lay MS 4158

           500,000

09/07/2021

MB ( 761408) ( Ung ho MS 4156 anh Trieu Van Chinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             10,000

10/07/2021

MB ( 810017) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4158 ha thi lay)

           200,000

10/07/2021

MB ( 817966) ( TA THI HONG THEM chuyen khoan tham cac ma so 4156 4157 4158 4159 chuc suc khoe va binh an)

       1,200,000

10/07/2021

MB ( 818350) ( ung ho ma so 4158 ba ha thi lay)

           100,000

10/07/2021

893881 - Agribank; 1400206035022; Uh ma so 4156 Mong chi khoi benh

           200,000

10/07/2021

126866 - Agribank; 1400206035022; UH ma so 4159 chi Bui Thi Thuy

           200,000

10/07/2021

295342 - Agribank; 1400206035022; Ma so 4159 Chi Bui Thi Thuy

           100,000

10/07/2021

MB ( 870536) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4159 bui thi thuy)

           200,000

10/07/2021

MB ( 872035) ( ung ho gd chi Bui Thi Thuy ma so 4159)

           100,000

10/07/2021

MB ( 933871) ( NGUYEN NGOC TUAN chuyen khoan 4157)

           100,000

10/07/2021

MB ( 934031) ( NGUYEN NGOC TUAN chuyen khoan 4158)

           100,000

10/07/2021

MB ( 946614) ( 4159 Bui Thi Thuy)

       2,000,000

10/7/2021

MB ( 819428) ( Gd ha cong ung ho ma so 4158)

           100,000

10/7/2021

663798 - Agribank; 1400206034036; ung ho ma so 4156

           100,000

10/7/2021

371575 - Cty Thien Tan ung ho ma so 4159 - Bui Thi Thuy - Ben Tre FT21191915073067

           100,000

10/7/2021

MB ( 895123) ( Ms 4159)

           200,000

10/7/2021

MB ( 941407) ( UH chi Thuy MS4159)

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 05/07/2021   - 11/07/2021

 

05/07/2021 01:19:13

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG THU HANG UH MS 4153 CHI LE THI NGA me be CHI THIEN NGAY 4. 7. 2021. NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT Transaction at date 2021 - 07 - 04 - 23. 13. 02

           500,000

05/07/2021 06:35:07

REM Tfr Ac: 5101 000 1686260 PHAM TUAN Ung ho ma so 4152 . Bo Quynh Anh

          100,000

05/07/2021 07:28:18

REM Tfr Ac: 3601 000 0121446 DO VAN HOAI ung ho ms 4152

           100,000

05/07/2021 07:28:49

REM Tfr Ac: 3601 000 0121446 DO VAN HOAI ung ho ms 4153

           100,000

05/07/2021 07:29:15

REM Tfr Ac: 3601 000 0121446 DO VAN HOAI ung ho ms 4154

           100,000

05/07/2021 08:08:14

REM 151 MA SO 4152 ONG TRAN VAN VUONG BO CUA QUYNH ANH

           200,000

05/07/2021 08:08:44

REM Tfr Ac: 1251 000 0965010 NGUYEN VAN DUONG Ma so 4154 Vo Thi Xuan

           200,000

05/07/2021 08:14:01

REM Tfr Ac: 3131 000 2178888 151 KHCN CAC CHAU O CU XA NGUYEN VAN TROI P17 Q. PHU NHUAN UNG HO MOI MS 2TR MS 4141 4146 4149 4150 4153

     10,000,000

05/07/2021 08:18:01

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO VO THI XUAN MA SO 4154

             10,000

05/07/2021 08:19:29

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA Chuyen tien ung ho chi LE THI NGA ma so 4153

             10,000

05/07/2021 09:01:16

REM Tfr Ac: 1221 000 0446222 DAO THU TRANG Ung ho chi Vo Thi Xuan ma so 4151

           100,000

05/07/2021 09:28:06

REM Tfr Ac: 1501 000 0180385 NGUYEN THANH TUAN ung ho ms 4153

           100,000

05/07/2021 09:55:06

BREM 991021070518643 BO - DANG PHI SON FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - MS4154: Vo Thi Xuan. Dc: Ap Vinh Duc T ay, Vinh An, Ba Tri, Ben Tre. DT: 098222 4360 Bank Charge . 00 VAT . 00

           200,000

05/07/2021 10:26:46

REM TKThe : 19035183401016, tai TCB. MS 4149   - mong chau nhanh khoi benh FT21186 000 220580 - CTLNHIDI   000 001184607 000 - 11 - CRE - 002

             50,000

05/07/2021 10:58:49

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4152

             50,000

05/07/2021 10:59:03

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4153

             50,000

05/07/2021 10:59:16

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4154

             50,000

05/07/2021 11:13:54

REM Tfr Ac: 5011 000 1002763 NGUYEN THANH TRUNG cong ty xay dung 28 ung ho ma so 4154

           200,000

05/07/2021 11:45:40

REM Tfr Ac: 6511 000 1799999 HOANG TUNG ung ho ma so 4154 vo thi xuan

           800,000

05/07/2021 11:59:57

REM Tfr Ac: 6501 000 0319962 O L 026001 212201 0 0 90423202 Ms 4154

           100,000

05/07/2021 12:45:05

REM Tfr Ac: 7211 000 0090732 LE NHUT TRUNG ung ho ma so 4154

           100,000

05/07/2021 12:48:05

REM Tfr Ac: 1601 000 0468136 HOANG TUONG MINH Ung ho ma so 4154 Vo Thi Xuan

           500,000

05/07/2021 14:25:14

REM TKThe : 104494738, tai VPB. ung ho ms 4154 4153 -   CTLNHIDI 000 001185257366 - 11 - CRE - 002

           200,000

05/07/2021 14:53:05

REM Tfr Ac: 56112 000 005930 NGUYEN THI THANH MAI be Le Kha An chuyen giadinh vo thi xuan ma so 4154 o tinh BenTre

           300,000

05/07/2021 14:56:28

REM Tfr Ac: 4411 000 0235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi

           100,000

05/07/2021 15:03:51

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 4154 gd chi vo thi xuan

           300,000

05/07/2021 15:21:58

REM Tfr Ac: 4501 000 2523770 NGO VU PHUONG DUNG ung ho ms 4154 Vo Thi Xuan

           200,000

05/07/2021 15:22:08

REM Tfr Ac: 1351 000 0851857 LY DUC THO Chuyen tieng giup do chi Vo Thi Xuan Ben Tre. Ma so 4154

           300,000

05/07/2021 15:24:15

REM Tfr Ac: 1351 000 0851857 LY DUC THO Chuyen tien giup do ba Nguyen Thi Toi Thanh Hoa.   Ma so 4151

           300,000

05/07/2021 15:37:17

REM Tfr Ac: 1441 000 0070454 NGUYEN THANH QUAN Ma so 4154 Vo Thi Xuan

           300,000

05/07/2021 15:39:58

REM Tfr Ac: 2681 000 0201521 NGUYEN THI HANG Ung ho ma so 4154

           200,000

05/07/2021 15:40:34

REM Tfr Ac: 1441 000 0070454 NGUYEN THANH QUAN Ma so 4153 Chi Le Thi Nga

           300,000

05/07/2021 16:02:15

REM TKThe : 19033736878018, tai TCB. MA SO 4154 VO THI XUAN FT21186970322987 - CTLNHIDI   000 001185613052 - 11 - CRE - 002

           200,000

05/07/2021 16:10:30

REM Tfr Ac: 4311 000 0108598 TRAN TIEN LUC Chuyen tien ung ho MS 4154 Vo Thi Xuan

           200,000

05/07/2021 16:21:14

REM Tfr Ac: 4251 000 0641353 NGUYEN ANH QUY Chuyen den ma so 4152

             50,000

05/07/2021 16:24:05

REM Tfr Ac: 2221 000 0832316 VO THI THUONG LAN GIUP MA SO 4148 Vu Van Nam

           300,000

05/07/2021 17:55:03

REM Tfr Ac: 2681 000 0475450 PHAM CHIEN KHU giup vo thi xuan ma so 4154

           100,000

05/07/2021 21:41:58

REM TKThe : 9704998508205321228, tai Agribank. BIDV; 2611 000 2631994; NGUYEN HONG CUONG chuyen cho maf so 4154 vo thi xuan ap vinh tay xa vinh an huyen ba trij ben tre - CTLNHIDI   000 001186691319 - 11 - CRE - 002

           200,000

05/07/2021 22:26:08

REM TKThe : 224617038, tai VPB. MS4154   - CTLNHIDI 000 001186766967 - 11 - CRE - 002

           200,000

05/07/2021 22:41:47

REM TKThe : 19031593454014, tai TCB. Ms 3692 FT21187715825616 -   CTLNHIDI 000 001186787924 - 11 - CRE - 002

           300,000

05/07/2021 22:57:09

REM TKThe : 020035236466, tai Sacombank. Ung ho MS 4154 -   CTLNHIDI 000 001186804558 - 11 - CRE - 002

           200,000

06/07/2021 02:05:39

REM Tfr Ac: 1331 000 0888666 NGUYEN THANH TU MS4154 Vo Thi Xuan Transaction at date 2021 - 07 - 05 - 23. 41. 47

           500,000

06/07/2021 04:13:21

REM TKThe : 061704060119712, tai VIB. Hoan canh 4154 - Vo Thi Xuan - CTLNHIDI   000 001186902571 - 11 - CRE - 002

           200,000

06/07/2021 08:06:40

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO ONG TRAN VAN DAO MA SO 4155

             10,000

06/07/2021 08:57:03

REM Tfr Ac: 1991 000 0647645 NGUYEN THI MINH THU Chuyen tien ung ho Ma so 4155 Ong Tran Van Dao

           200,000

06/07/2021 08:57:17

REM Tfr Ac: 2601 000 0591110 VU HAI PHUONG Chuyen tien ung ho MS 4250

           500,000

06/07/2021 08:58:24

REM Tfr Ac: 2601 000 0591110 VU HAI PHUONG ung ho MS 4143

           500,000

06/07/2021 09:02:43

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG THU HANG UH MS 4152 ONG TRAN VAN VUONG bo cua QUYNH ANH, DUA TIN NGAY 3. 7. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN

           300,000

06/07/2021 09:02:51

REM TKThe : 19021099045017, tai TCB. Ung ho ma so 4155 Tran Van Dao FT21187774190933 - CTLNHIDI   000 001187182271 - 11 - CRE - 002

           100,000

06/07/2021 09:04:20

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG THU HANG UH MS 4154 VO THI XUAN dua tin ngay 5. 7. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN

           300,000

06/07/2021 09:05:21

REM TKThe : 19035183401016, tai TCB. MS 4155   - Ong TRAN VAN DAO FT21187754287805 - CTLNHIDI   000 001187189431 - 11 - CRE - 002

           100,000

06/07/2021 09:15:19

OREM 991021070609942 BO - DANG PHI SON FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - MS4155: Tran Van Dao(bo de chi Nguye n)DC: Thon Dinh Giua, Binh Phu, Thach That, Ha Noi. DT: 0357345759 Bank Charge . 00 VAT . 00

          200,000

06/07/2021 09:19:52

REM Tfr Ac: 2201 000 0481334 NGUYEN THI HUONG ung ho MS 4155

           100,000

06/07/2021 09:39:30

REM Tfr Ac: 2141 000 1566868 TRAN THI HANG Chuyen tien ho tro ma so 4155

           300,000

06/07/2021 09:45:10

REM TKThe : 19034259268012, tai TCB. MS 4153 Ho tro cho be Nguyen Duc Thien FT21187985774474 - CTLNHIDI   000 001187313204 - 11 - CRE - 002

           500,000

06/07/2021 10:22:39

REM Tfr Ac: 4431 000 0195931 NGUYEN THI DUYEN Chuyen tien ung ho ma so 4155 ong Tran Van Dao bo de chi Nguyen

           100,000

06/07/2021 10:34:33

REM Tfr Ac: 2601 000 0747791 NGUYEN KHANH LY ung ho cho . Ma so 4155

           150,000

06/07/2021 10:38:25

REM Tfr Ac: 2151 000 0445882 NGUYEN THU HANH Giup do Ma so 4155, Tran Van Dao

           500,000

06/07/2021 10:50:03

REM Tfr Ac: 7601 000 0443438 DANG THI MINH PHUONG ms 4155

           200,000

06/07/2021 10:57:24

REM Tfr Ac: 1221 000 0425540 TRAN THU THUY Nguyen Anh Tuan ck ung ho ma so 4155 ong tran van dao

          500,000

06/07/2021 11:02:36

REM Tfr Ac: 3141 000 1008721 LUU VAN HUONG ck ung ho ma so 4155 cho ong tran van dao bo chi nguyen .   thon dinh giua xa binh phu thach thay Ha noi

       2,000,000

06/07/2021 11:08:11

REM Tfr Ac: 4521 000 0159553 DANG QUOC TRUNG Chuyen tien ung ho gia dinh ma so 4155

           100,000

06/07/2021 11:10:49

REM Tfr Ac: 1261 000   000 1188 NGUYEN THI HOANG LIEN ung ho ma so 4155 bo chi Nguyen

           100,000

06/07/2021 11:11:08

REM TKThe : 19036411152011, tai TCB. MS 4155.   Mong gia dinh som yen binh FT21187059456646 -   CTLNHIDI 000 001187593526 - 11 - CRE - 002

           300,000

06/07/2021 11:14:36

REM Tfr Ac: 6511 000 1157144 NGUYEN THI NGOC KIEU ma so 4155 ong Tran Van Dao

           200,000

06/07/2021 11:15:49

REM Tfr Ac: 6511 000 1157144 NGUYEN THI NGOC KIEU ma so 4153 chi Le Thi Nga

           200,000

06/07/2021 11:17:10

REM Tfr Ac: 1221 000 0897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4155

           200,000

06/07/2021 11:20:22

REM Tfr Ac: 1251 000 1118835 NGUYEN THI NGOC LINH ung ho gia dinh ma so 4155 adidaphat

           100,000

06/07/2021 11:28:35

REM Tfr Ac: 2151 000 0409082 LY THI BICH THUY Ung ho hoan canh kho khan, ma so 4155

           300,000

06/07/2021 11:31:14

REM Tfr Ac: 1241 000 0100221 NGUYEN THANH CHIEN ung ho ms4130 c. Phuong 108 22a PhamNguLao p. AnHoa NinhKieu CanTho

           300,000

06/07/2021 11:58:42

REM TKThe : 9704229260325555, tai MB. Ms 4155   - CTLNHIDI 000 001187729590 - 11 - CRE - 002

           100,000

06/07/2021 12:08:54

REM Tfr Ac: 5101 000 0650059 VU HUU THINH Ung ho ma so 4155 Tran Van Dao

           100,000

06/07/2021 13:29:10

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4155

             50,000

06/07/2021 13:35:26

REM Tfr Ac: 4681 000 0080977 PHAM THI HUYEN ung ho ma so 4155

           100,000

06/07/2021 13:43:09

REM Tfr Ac: 2111 000 1404514 NGUYEN QUOC HUY uh 14 truong hop 4142 toi 4155, moi hc 200k

       2,800,000

06/07/2021 15:05:35

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4153 4154 4155

           600,000

06/07/2021 15:12:25

REM Tfr Ac: 1201 000 0210937 PHUNG QUANG HONG ma so 4152

           500,000

06/07/2021 15:19:22

REM TKThe : 17147668, tai VPB. Ung ho Ma so 4155 ong Nguyen Van Dao. bo de chi Nguyen - CTLNHIDI   000 001188212958 - 11 - CRE - 002

           200,000

06/07/2021 15:24:22

REM TKThe : 17147668, tai VPB. Ung ho Ma so 4145 Nguyen Van Kien -   CTLNHIDI 000 001188230474 - 11 - CRE - 002

           300,000

06/07/2021 15:48:37

REM Tfr Ac: 3411 000 0013979 NGUYEN VAN QUANG ung ho c. Thien, ms 4153

           100,000

06/07/2021 19:48:22

REM Tfr Ac: 2221 000 3099174 HOANG VAN THANH Ma so 4155 Nguyen Van Dao

           100,000

06/07/2021 21:45:33

REM Tfr Ac: 1491 000 0179842 HO GIA KHANH Ung ho Nguyen Van Dao , MS 4155

             20,000

06/07/2021 21:56:11

REM TKThe : 9704229203979777060, tai MB. ung ho chi Nguyen va 2 con gai -   CTLNHIDI 000 001189376407 - 11 - CRE - 002

           110,000

06/07/2021 22:17:29

REM Tfr Ac: 5611 000 0616150 NGUYEN PHI HUNG ms 4155

           100,000

06/07/2021 22:35:17

REM TKThe : 19134084859017, tai TCB. Ung ho ma so 4155 ong Dao chi Nguyen anh Kien FT21188076666542 - CTLNHIDI   000 001189440343 - 11 - CRE - 002

          500,000

06/07/2021 22:55:38

REM TKThe : 19036454007013, tai TCB. Ma so 4152 FT21188641045306 -   CTLNHIDI 000 001189465592 - 11 - CRE - 002

           100,000

06/07/2021 22:56:02

REM TKThe : 19036454007013, tai TCB. Ma so 4153 FT21188694778111 -   CTLNHIDI 000 001189466055 - 11 - CRE - 002

           100,000

07/07/2021 01:55:04

REM Tfr Ac: 3761 000 0336689 LU DUC LUU ma so 4155 ong Nguyen Van Dao Transaction at date 2021 - 07 - 07 - 01. 14. 49

             50,000

07/07/2021 04:14:11

REM Tfr Ac: 1181 000 3350446 VU BAO NGOC Chuyen tien 200k moi truong hop Ms4153,   Ms4152, Ms4150

           600,000

07/07/2021 06:36:17

REM TKThe : 19033680878011, tai TCB. Ung Ho MS 4156 Trieu Van Chinh FT21188322801570 - CTLNHIDI   000 001189647343 - 11 - CRE - 002

           300,000

07/07/2021 07:21:16

REM Tfr Ac: 5311 000 0792529 TRAN XUAN SON ung ho chi TRAN THI OANH ms 4149

           550,000

07/07/2021 07:54:49

REM TKThe : 19023935077029, tai TCB. Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh FT21188131960150 - CTLNHIDI   000 001189725304 - 11 - CRE - 002

           100,000

07/07/2021 08:07:38

REM Tfr Ac: 4401 000 0112887 NGUYEN VAN THOAI ung ho anh trieu van chinh ma so 4156

           500,000

07/07/2021 08:09:28

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE MINH HIEU UNG HO TRIEU VAN CHINH MA SO 4156

             10,000

07/07/2021 08:11:35

REM Tfr Ac: 2201 000 0610439 NGUYEN DINH CHIEN ung ho MS 4153, 4154, 4155, 4156 moi MS 500K

       2,000,000

07/07/2021 08:12:26

REM Tfr Ac: 2131 000 0572315 NGUYEN THI HAI YEN Chuyen tien

             50,000

07/07/2021 08:25:57

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 4156 gd anh trieu van chinh

           300,000

07/07/2021 08:26:52

REM TKThe : 19036409154013, tai TCB. Nguyen Thi Hong Ung Ho Ma So 4156 Anh Trieu Van Chinh FT21188160519473 - CTLNHIDI   000 001189781563 - 11 - CRE - 002

           200,000

07/07/2021 08:37:47

REM Tfr Ac: 2601 000 0699209 NGUYEN VAN MANH ung ho ma so 4156 trieu van chinh

             50,000

07/07/2021 08:39:44

REM Tfr Ac: 4661 000 0424906 O L 026001 212201 0 0 90486128 ung ho ma 4156 trieu van chinh

             30,000

07/07/2021 08:45:45

REM TKThe : 9704229219562621, tai MB. MS 4156 anh Trieu Van Chinh -   CTLNHIDI 000 001189830627 - 11 - CRE - 002

           100,000

07/07/2021 08:55:19

REM TKThe : 19034728348014, tai TCB. Ung ho ma so 4156 FT21188556735875 -   CTLNHIDI 000 001189857064 - 11 - CRE - 002

           200,000

07/07/2021 09:11:27

REM Tfr Ac: 2151 000 1653527 TRUONG THI MAI HUONG truong huong yen mo ninh binh ung ho anh trieu van chinh ma so 4156

           200,000

07/07/2021 09:15:17

KREM 991021070707296 BO - DANG PHI SON FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - MS4156: Anh Trieu Van Chinh. Dc: Doi 5, thon 8, xa Ea Mnang, huyen Cu Mgar, Dak Lak. DT: 0971848504 Bank Charge . 00 VAT . 00

           200,000

07/07/2021 09:15:53

REM Tfr Ac: 1221 000 0937124 NGUYEN VINH XUONG Chuyen tien ung ho ma 4152

       1,000,000

07/07/2021 09:16:38

REM Tfr Ac: 4501 000 2812432 NGUYEN THI NHAN Ung ho a Trieu Van Chinh ma so 4156

           300,000

07/07/2021 09:23:42

REM Tfr Ac: 4411 000 0794680 NGUYEN HAI DANG ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh

           500,000

07/07/2021 09:43:20

REM TKThe : 19035183401016, tai TCB. MS 4153   - chi LE THI NGA FT21188269942600 - CTLNHIDI   000 00119 000 6735 - 11 - CRE - 002

             50,000

07/07/2021 09:50:05

REM TKThe : 03101010073620, tai MSB. Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh -   CTLNHIDI 000 001190028059 - 11 - CRE - 002

           200,000

07/07/2021 09:51:19

REM Tfr Ac: 4261 000 0154690 NGUYEN THU NGUYET Ung ho ma so 4156 N. T. Nguyet

           200,000

07/07/2021 09:53:27

REM Tfr Ac: 4241 000 0047246 PHAN THI THANH THUY ung ho ma 4156

           100,000

07/07/2021 10:02:45

REM Tfr Ac: 6501 000 2693228 PHAM LE KHOA Ung ho MS 4156

           100,000

07/07/2021 10:07:45

REM Tfr Ac: 1241 000 0104603 NGUYEN THI HONG LE ung ho ms 4156 Trieu Van Chinh

           200,000

07/07/2021 10:27:00

REM Tfr Ac: 5801 000   000 8419 NGUYEN VAN NGHIA Chuyen tien nguyen van nghia cty truong thanh BD ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh

           500,000

07/07/2021 10:46:31

REM Tfr Ac: 5311 000 1017270 DANG THI THAO NGUYEN Chuyen tien ung ho Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh

           300,000

07/07/2021 10:47:02

REM Tfr Ac: 6501 000 3966747 TRAN CHAU THANH ung ho ms 4156

           500,000

07/07/2021 10:49:20

REM Tfr Ac: 6791 000 0335772 DANG THI THANH LIEN Thanh Lien chuyen tien ma so 4156 . Anh Trieu Van Chinh

           300,000

07/07/2021 11:01:42

REM TKThe : 0521 000 002288, tai BaoVietBank. UH MS 4156   - CTLNHIDI 000 001190271613 - 11 - CRE - 002

           200,000

07/07/2021 11:05:46

REM TKThe : 0521 000 002288, tai BaoVietBank. UH MS 4151   - CTLNHIDI 000 001190284980 - 11 - CRE - 002

           200,000

07/07/2021 11:06:13

REM TKThe : 19021099045017, tai TCB. Ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh FT21188890612366 - CTLNHIDI   000 001190286438 - 11 - CRE - 002

           100,000

07/07/2021 11:12:49

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4156

             50,000

07/07/2021 11:14:13

REM Tfr Ac: 2151 000 1577821 VU THI HOA ung ho hoan canh kho khan

           200,000

07/07/2021 11:17:16

REM Tfr Ac: 6261 000 0492228 PHAN VAN DUC ct ung ho a chinh, ms 4156

             50,000

07/07/2021 11:17:44

REM Tfr Ac: 2151 000 1282550 NGUYEN HUU CUONG ung ho ma 4156 Trieu Van Chinh

           500,000

07/07/2021 11:26:11

REM TKThe : 01515495001, tai Tienphongbank. cmt ung ho ma so 3985 -   CTLNHIDI 000 001190350632 - 11 - CRE - 002

           100,000

07/07/2021 12:01:10

REM Tfr Ac: 3981 000 0028931 O L 026001 212201 0 0 90494725 ung ho gd a chinh

           100,000

07/07/2021 12:29:35

REM Tfr Ac: 2201 000 0680229 LE THI ANH HONG Chuyen tien ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh

           300,000

07/07/2021 12:47:03

REM Tfr Ac: 3621 000 0036836 LE THI HANG Chuyen tien ung ho ms 4156. Nguyen cau tat ca moi nguoi vuot qua moi noi kho dau trong cuoc song. Nam mo A Di Da Phat.

           200,000

07/07/2021 12:57:04

REM Tfr Ac: 4831 000 0032207 VU TIEN TUAN Ung ho anh Trieu Van Chinh o xa Ea Mnang, Cu Mga, Daklak

       1,000,000

07/07/2021 13:35:11

REM Tfr Ac: 6511 000 1437129 CHAU PHONG SANG ma so 4156

           200,000

07/07/2021 13:49:41

REM Tfr Ac: 1221 000 0897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4156

           200,000

07/07/2021 14:01:36

REM Tfr Ac: 3101 000 1869470 DINH XUAN HUNG ung ho ms 4156 anh Trieu Van Chinh

           200,000

07/07/2021 14:03:50

REM Tfr Ac: 3101 000 1869470 DINH XUAN HUNG ung ho ms 4155 ong Nguyen Van Dao

           500,000

07/07/2021 14:06:26

REM Tfr Ac: 3101 000 1869470 DINH XUAN HUNG ung ho ms 4153 chi Le thi nga

           250,000

07/07/2021 14:07:08

REM Tfr Ac: 3101 000 1869470 DINH XUAN HUNG ung ho ms 4152 ong Tran Van Vuong

           250,000

07/07/2021 14:12:18

REM Tfr Ac: 4321 000 1110122 LE THI HUYEN Chuyen tien Ung ho gia dinh anh Chinh MS 4156

           200,000

07/07/2021 14:31:49

REM Tfr Ac: 7801 000 0284095 TRUONG VAN THOI Ung ho ma so 4156

           100,000

07/07/2021 14:32:52

REM Tfr Ac: 2201 000 0481334 NGUYEN THI HUONG ung ho MS 4156

           100,000

07/07/2021 14:36:17

REM Tfr Ac: 7601 000 0443438 DANG THI MINH PHUONG ms 4156

          100,000

07/07/2021 14:41:06

REM Tfr Ac: 5011 000 0498712 LE VAN NOI Chuyen tien ung ho Anh Trieu van Chinh ma so 4156

           100,000

07/07/2021 14:56:40

REM Tfr Ac: 5051 000 0258871 TRINH THI HIEN UH MS 4156

           200,000

07/07/2021 14:57:26

REM Tfr Ac: 7411 000 0509687 TRAN HONG CA Ung ho ma so 4156

             50,000

07/07/2021 14:57:48

REM Tfr Ac: 4241 000 0011047 LE XUAN HOA MS4156Trieu Van Chinh. CuMgar. DakLak

           200,000

07/07/2021 15:10:32

REM TKThe : 9704229207479112199, tai MB. ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh -   CTLNHIDI 000 001190905028 - 11 - CRE - 002

           100,000

07/07/2021 15:17:05

REM Tfr Ac: 2111 000 0194195 DO THI YEN ung ho ma so 4156

           200,000

07/07/2021 15:52:02

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4156 trieu van chinh

           100,000

07/07/2021 15:55:33

REM Tfr Ac: 6311 000 0430475 NGUYEN QUOC THANG Ung ho ms 4156 Trieu Van Chinh

           200,000

07/07/2021 16:00:48

REM TKThe : 9704229200127509, tai MB. ma so 4156 a Trieu Van Chinh -   CTLNHIDI 000 001191076898 - 11 - CRE - 002

           200,000

07/07/2021 16:03:30

REM Tfr Ac: 4551 000 0045662 NGUYEN THI KIM DUNG Chuyen tien ung ho ma so 4156 anh trieu van chinh

          200,000

07/07/2021 16:36:50

REM Tfr Ac: 2161 000 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung go MS 4156

           100,000

07/07/2021 16:39:51

REM Tfr Ac: 4501 000 2443911 VU KHAC TIEM Chuyen tien ung ho ma so 4156

           300,000

07/07/2021 16:43:18

REM Tfr Ac: 4401 000 0314665 HA QUANG ma so 4156 anh trieu van chinh

           500,000

07/07/2021 16:46:36

REM Tfr Ac: 3901 000 0403578 CAO THI HAI YEN ung ho ma so 4156

           100,000

07/07/2021 17:09:27

REM Tfr Ac: 2601 000 0275681 NGUYEN HOANG VIET Ma so 4156 Mong anh chi va hai chau luon manh khoe va binh an

           500,000

07/07/2021 17:16:30

REM Tfr Ac: 4321 000 1218910 NGUYEN NGOC KHUONG Chuyen tien ung ho 4156

             50,000

07/07/2021 17:21:09

REM Tfr Ac: 1251 000 0641842 NGUYEN DINH TRUONG Ung ho Trieu Van Chinh MS 4156

           100,000

07/07/2021 17:43:20

REM Tfr Ac: 2201 000 0100550 LE THINH HIEU Ung ho ma so 4156

           100,000

07/07/2021 18:08:58

REM TKThe : 19134084859017, tai TCB. Ung ho chi Hoa anh Chinh ma so 4156 FT21188488850070 - CTLNHIDI   000 001191493882 - 11 - CRE - 002

           500,000

07/07/2021 18:55:30

REM Tfr Ac: 1231 000 0705197 CAO THI QUYNH HUONG ung ho ma so 4156

           100,000

07/07/2021 19:18:59

REM Tfr Ac: 2681 000 0475450 PHAM CHIEN KHU trieu van chinh ma so 4156

           200,000

07/07/2021 20:17:11

REM Tfr Ac: 2221 000 3811518 BUI THANH QUY UNG HO CT Nhan ai

           500,000

07/07/2021 20:21:09

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM chuyen tien ms 4156 anh Trieu Van Chinh

           250,000

07/07/2021 20:24:53

REM Tfr Ac: 1251 000 0498613 CU PHUONG DUNG uh ms 4156

           200,000

07/07/2021 20:34:36

REM TKThe : 19023758549012, tai TCB. Ms 4156,   chi hoa FT21188603150723 - CTLNHIDI   000 001191873316 - 11 - CRE - 002

           500,000

07/07/2021 21:24:25

REM Tfr Ac: 1601 000 0265221 NGUYEN THANH HIEU ung ho ma so 4156

           200,000

07/07/2021 21:51:44

REM Tfr Ac: 4251 000 0210319 TRAN QUOC TUE ung ho anh trieu van chinh ma so 4156

          200,000

07/07/2021 22:12:40

REM Tfr Ac: 1391 000 0072355 SO PHUN THUONN ms 4155

           500,000

07/07/2021 22:48:49

REM Tfr Ac: 1221 000 0874382 HA MINH DUC ms4511

           350,000

08/07/2021 02:09:45

REM Tfr Ac: 4861 000 0109023 O L 026001 212201 0 0 90513846 Uh Ms 4156 anh trieu van chinh Transaction at date 2021 - 07 - 07 - 23. 01. 28

             68,000

08/07/2021 02:10:52

REM Tfr Ac: 4711 000 0710205 O L 026001 212201 0 0 90514030 Ma so 4156 Transaction at date 2021 - 07 - 07 - 23. 17. 34

             50,000

08/07/2021 02:13:13

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4156 . anh trieu van chinh -   CTLNHIDI 000 001192182478 - 11 - CRE - 002 Transaction a

             30,000

08/07/2021 02:13:17

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4146 . Vo thi kieu   - CTLNHIDI 000 001192183490 - 11 - CRE - 002 Transaction a

             30,000

08/07/2021 02:13:20

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4145. Anh Nguyen van kien -   CTLNHIDI 000 001192184327 - 11 - CRE - 002 Transaction a

             20,000

08/07/2021 02:13:23

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4156. Anh trieu van chinh -   CTLNHIDI 000 001192185079 - 11 - CRE - 002 Transaction a

             20,000

08/07/2021 02:14:08

REM Tfr Ac: 5601 000 0325255 DINH LAN ANH ung ho ms 4156, anh Trieu Van Chinh. Transaction at date 2021 - 07 - 08 - 01. 12. 07

           300,000

08/07/2021 02:14:24

REM Tfr Ac: 2111 000 0495427 NGUYEN THUY LAN Ung ho MS 4069 Dinh Thi Lan Transaction at date 2021 - 07 - 08 - 01. 34. 11

           500,000

08/07/2021 05:28:16

REM TKThe : 19025337244886, tai TCB. Ung ho Ma so 4156 FT21189705458 000   -   CTLNHIDI 000 001192248237 - 11 - CRE - 002

           500,000

08/07/2021 06:48:29

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4157

             50,000

08/07/2021 06:50:42

REM Tfr Ac: 1191 000 0260923 LE THI LY Le Thi Ly ung ho 4156 Trieu Van Chinh 200k

           200,000

08/07/2021 07:42:33

REM Tfr Ac: 1181 000 3667988 NGUYEN MINH HIEU ung ho ms 4157

           300,000

08/07/2021 07:45:52

REM Tfr Ac: 6521 000 0221858 ON DINH PHUC Chuyen tien cho ma 4156 Trieu Van Chinnh

           500,000

08/07/2021 07:46:11

REM Tfr Ac: 4431 000 0361325 TRAN THI THUY ung ho ma so 4157

           200,000

08/07/2021 07:46:59

REM Tfr Ac: 4321 000 1218910 NGUYEN NGOC KHUONG Chuyen tien ma so 4157

             50,000

08/07/2021 07:47:49

REM TKThe : 11721996910017, tai TCB. Ung ho ma so 4157 Hoang Thi Ha FT21189334910651 - CTLNHIDI   000 001192327716 - 11 - CRE - 002

           100,000

08/07/2021 07:51:43

REM TKThe : 11721996910017, tai TCB. Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh FT21189705995705 - CTLNHIDI   000 001192332874 - 11 - CRE - 002

           100,000

08/07/2021 08:03:32

REM Tfr Ac: 2151 000 0373132 TRAN THI THU TRANG ha van tus ung ho ma so 4157

           100,000

08/07/2021 08:04:13

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO MA SO 4157 CHI HOANG THI HA

             10,000

08/07/2021 08:10:43

REM Tfr Ac: 7351 000 0015541 DOAN THI NGOC TRAM ung ho gia dinh BE THI HOA

           100,000

08/07/2021 08:17:08

REM Tfr Ac: 2221 000 0199385 NGUYEN THI QUYEN chuyen tien cho ma so 4156. Doi 5 thon 8, tinh Dak Lak. dt 0971884504

          200,000

08/07/2021 08:17:17

REM Tfr Ac: 2151 000 0099535 LE THI NGOC THUONG MS4157 ung ho gd chi Hoang Thi Ha

           300,000

08/07/2021 08:25:00

REM Tfr Ac: 7621 000 0336897 PHAM THI THUY DUONG ung ho Trieu Van Chinh MS 4156 Dak Lak 0971884504

           200,000

08/07/2021 08:26:47

REM Tfr Ac: 4281 000 8888696 NGUYEN TRUNG CHINH ms 4157 c hoang thi ha dc truong my HN

           200,000

08/07/2021 08:48:17

DREM 991021070805422 BO - DANG PHI SON FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - MS4157: chi Hoang Thi Ha. Dc: Thon Don g Du, Hop Dong, Chuong My, HN. DT: 0365 042139 Bank Charge . 00 VAT . 00

           200,000

08/07/2021 08:55:53

REM TKThe : 1008913583, tai SHB. LE KIEN HAI ung ho ma so 4157 -   CTLNHIDI 000 001192459325 - 11 - CRE - 002

           150,000

08/07/2021 09:14:37

REM Tfr Ac: 1331 000 0668868 NGUYEN VAN CHINH Chuyen tien ung ho chi Ha ma so 4157

           200,000

08/07/2021 09:15:52

REM TKThe : 3 000 1011230889, tai MSB. Ma 4157 ung ho chi Hoang thi Ha - CTLNHIDI 000 001192510642 - 11 - CRE - 002

           100,000

08/07/2021 09:16:57

REM Tfr Ac: 3621 000 0036836 LE THI HANG ung ho ms 4157. Nguyen cau tat ca chung sinh thoat khoi moi kho dau. Nam mo A Di Da Phat.

           200,000

08/07/2021 09:23:56

REM Tfr Ac: 2201 000 0111011 HOANG THI LAN ANH Ung ho ma so 4157

             50,000

08/07/2021 09:36:03

REM Tfr Ac: 1211 000 0441859 NGUYEN PHUONG THAO ung ho ma 4155

           100,000

08/07/2021 09:38:30

REM Tfr Ac: 2131 000   000 5185 LE THI MINH THUY Le Minh Thuy ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh

           500,000

08/07/2021 10:24:37

REM TKThe : 19035183401016, tai TCB. MS 4157   - HOANG THI HA -   mong cac chau co gang FT21189037288540   - CTLNHIDI 000 001192710766 - 11 - CRE - 002

           50,000

08/07/2021 10:27:39

REM Tfr Ac: 4501 000 6106456 NGUYEN THI PHUONG THAO Chuyen tien ung ho Ma 4155

           500,000

08/07/2021 10:33:52

REM Tfr Ac: 2221 000 0190722 NGUYEN THI THANH THUY Gui ma so 4157 chi Hoang Thi Ha, thon Dong Du xa Hop Dong huyen Chuong My HN tel 0365042139

           200,000

08/07/2021 10:38:42

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4156

           200,000

08/07/2021 10:39:48

REM Tfr Ac: 1491 000   000 0632 NGO QUANG SAM Chuyen tien ms 4157 Hoang Thi Ha, Thon Dong Du , Hop Dong, Chuong My,   Ha Noi

           300,000

08/07/2021 11:44:11

REM Tfr Ac: 3761 000 0336689 LU DUC LUU ma so 4157 chi Hoang Thi Ha

             50,000

08/07/2021 12:48:23

REM Tfr Ac: 4501 000 5419045 NGUYEN HIEN LUONG uh ms 1456, aChinh

             50,000

08/07/2021 13:03:30

REM Tfr Ac: 2681 000 0083862 TRAN TUAN ANH ms 4157 chi Hoang Thi Ha

             50,000

08/07/2021 13:05:10

REM Tfr Ac: 2681 000 0083862 TRAN TUAN ANH ms 4156 anh Trieu Van Chinh

           50,000

08/07/2021 14:38:33

REM Tfr Ac: 6111 000 0157149 NGUYEN VAN SANG Chuyen tien ung ho ma so 4157 Hoang Thi Ha

           500,000

08/07/2021 15:10:19

REM Tfr Ac: 2171 000 0041080 NGUYEN MINH DUC Chuyen tien ung ho Ma so 4157 chi Hoang Thi Ha

           200,000

08/07/2021 16:03:22

REM Tfr Ac: 2151 000 3050364 HOANG MINH HIEP MS 4156

           100,000

08/07/2021 16:17:33

REM Tfr Ac: 3681 000 0282738 LE THI LIEN ung ho ma so 4156

           200,000

08/07/2021 16:18:54

REM Tfr Ac: 3681 000 0282738 LE THI LIEN ung ho ma so 4155

           200,000

08/07/2021 16:21:33

REM Tfr Ac: 2121 000 0651642 TRAN THI NGOC HOA ung ho ma 4156, chuc gd vuot qua kho khan

           200,000

08/07/2021 16:29:34

REM Tfr Ac: 2121 000 0651642 TRAN THI NGOC HOA gui tang ma 4150

           100,000

08/07/2021 16:30:21

REM Tfr Ac: 2121 000 0651642 TRAN THI NGOC HOA gui tang ma 4157

           100,000

08/07/2021 16:36:32

REM Tfr Ac: 4521 000 0477477 NGUYEN VAN DUONG ms 4157 , chuc chi Ha manh khoe cham lo gd

           100,000

08/07/2021 19:08:24

REM Tfr Ac: 5011 000 0772498 LE THI THANG 1. Ma so 4157 Chi Hoang Thi Ha

           200,000

08/07/2021 19:11:54

REM Tfr Ac: 5011 000 0772498 LE THI THANG 1. Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh

          150,000

08/07/2021 21:08:15

REM Tfr Ac: 1251 000 0651188 PHAM THI MAN gui toi ma 4156 Trieu Van Chinh

           300,000

08/07/2021 21:30:22

REM Tfr Ac: 76012 000 022082 DINH TRON NGHIA ma so 4157 chi hoang thi ha

           100,000

09/07/2021 01:56:45

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4143. Anh Duong Van Cuong -   CTLNHIDI 000 001194690754 - 11 - CRE - 002 Transaction a

             30,000

09/07/2021 01:56:49

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4157. Chi Hoang Thi Ha -   CTLNHIDI 000 001194691900 - 11 - CRE - 002 Transaction a

             20,000

09/07/2021 01:58:15

REM Tfr Ac: 6561 000 0172556 NGUYEN VAN NHA giup do MS 4157 chi Hoang Thi Ha Transaction at date 2021 - 07 - 09 - 00. 11. 32

           300,000

09/07/2021 01:58:21

REM Tfr Ac: 6561 000 0172556 NGUYEN VAN NHA giup do MS 4156 anh Trieu Van Chinh Transaction at date 2021 - 07 - 09 - 00. 14. 40

           300,000

09/07/2021 01:58:25

REM Tfr Ac: 6561 000 0172556 NGUYEN VAN NHA giup do MS 4151 ba Nguyen Thi Toi Transaction at date 2021 - 07 - 09 - 00. 17. 00

           300,000

09/07/2021 01:58:27

REM Tfr Ac: 6561 000 0172556 NGUYEN VAN NHA giup do MS 4155 ong Nguyen Van Dao Transaction at date 2021 - 07 - 09 - 00. 18. 25

           300,000

09/07/2021 01:59:00

REM TKThe : 19036454007013, tai TCB. Ma so 4154 FT21190300899178 -   CTLNHIDI 000 001194724643 - 11 - CRE - 002 Transaction a

           100,000

09/07/2021 01:59:01

REM TKThe : 19036454007013, tai TCB. Ma so 4155 FT21190041607652 -   CTLNHIDI 000 001194724852 - 11 - CRE - 002 Transaction a

           100,000

09/07/2021 01:59:02

REM TKThe : 19036454007013, tai TCB. Ma so 4156 FT21190050748240 -   CTLNHIDI 000 001194725024 - 11 - CRE - 002 Transaction a

           100,000

09/07/2021 06:39:14

REM Tfr Ac: 6111 000   000 0836 LE VAN THANH Chuyen tien ung ho MS4157 Hoang thi Ha Thon Dong du Xa Hop dong Huyen Chuong my Ha noi

       1,000,000

09/07/2021 08:14:49

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO ONG TRAN VAN VUONG MA SO 4152

             10,000

09/07/2021 08:44:20

REM TKThe : 0916602989, tai LienVietPostBa. xin gui cho ma so 4157 -   CTLNHIDI 000 001194954200 - 11 - CRE - 002

           300,000

09/07/2021 09:11:57

REM Tfr Ac: 4251 000 0096485 NGUYEN THI THANH HOA Chuyen tien ung ho ma so 4158

           200,000

09/07/2021 09:15:50

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 4158 gd bac ha thi lay

           300,000

09/07/2021 09:16:39

REM Tfr Ac: 3901 000 1123383 DINH HONG SON Chuyen tien ung ho MS 4158 Ha Thi Lay, huyen Phu Luong, tinh Thai Nguyen

             50,000

09/07/2021 09:25:48

REM Tfr Ac: 4711 000 1398899 NGUYEN DINH NGUYEN ma so 4158, ba Ha Thi Lay.

           300,000

09/07/2021 09:34:30

REM Tfr Ac: 6511 000 1050854 VO THANH SON Giup 4158 ba Lay

           100,000

09/07/2021 09:44:57

REM Tfr Ac: 6511 000 1050854 VO THANH SON Giup 4155 chi Nguyen

           100,000

09/07/2021 09:48:19

REM TKThe : 19035098910017, tai TCB. Ung ho ba Ha Thi Lay ma so 4158 FT21190095689741 - CTLNHIDI   000 001195140016 - 11 - CRE - 002

           100,000

09/07/2021 09:54:59

REM Tfr Ac: 6941 000 0084446 NGUYEN NGOC SON 4158 ba Ha Thi Lay

           200,000

09/07/2021 10:01:25

REM Tfr Ac: 1231 000 0952984 NGUYEN BACH NGUYET UH MS4155 ONG NGUYEN VAN DAO 400K VA MS 4144 CHI NG THI BICH 400K

           800,000

09/07/2021 10:14:14

REM Tfr Ac: 5211 000   000 1666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 4154

           100,000

09/07/2021 10:14:43

REM Tfr Ac: 5211 000   000 1666 NGUYEN MINH QUE ung ho MS 4155

           100,000

09/07/2021 10:15:09

REM Tfr Ac: 5211 000   000 1666 NGUYEN MINH QUE ung ho MS 4156

           100,000

09/07/2021 10:15:44

REM Tfr Ac: 5211 000   000 1666 NGUYEN MINH QUE ung ho MS 4157

           100,000

09/07/2021 10:16:29

REM Tfr Ac: 5211 000   000 1666 NGUYEN MINH QUE ung ho MS 4158

           100,000

09/07/2021 10:45:56

REM Tfr Ac: 3761 000 0066861 VU VAN CANH Chuyen tien ung ho ba Ha Thi Lay thon lang nong yen trach phu luong thai nguyen

          500,000

09/07/2021 10:52:46

REM Tfr Ac: 1231 000   000 5790 DO THIEU KIEN ung ho ma so 4157 Hoang Thi Ha

           200,000

09/07/2021 10:55:20

REM Tfr Ac: 6421 000 0493654 PHAM HUY CUONG ung ho ma so 4157 C. Hoang T Ha

           300,000

09/07/2021 10:56:49

REM Tfr Ac: 5601 000 0127521 PHAM DINH LONG Chuyen tien ma so 4158, Ha Thi Lay

           200,000

09/07/2021 11:04:24

REM TKThe : 19027564309024, tai TCB. Ma 4153 me be Chi Thien. Mong phep mau den voi moi dua tre FT21190730242394 - CTLNHIDI   000 001195396880 - 11 - CRE - 002

           300,000

09/07/2021 11:21:39

REM Tfr Ac: 1281 000   000 1535 PHAM THI XUYEN Chuyen tien ung ho ms 4158 ba Ha Thi Lay o Thai Nguyen

           300,000

09/07/2021 11:32:18

REM Tfr Ac: 4251 000 0267041 DAO QUANG TRUNG Chuyen tien

           100,000

09/07/2021 11:39:51

REM Tfr Ac: 4211 000 0018065 DO THANH TUAN Chuyen tien gui ms 4156

           200,000

09/07/2021 12:04:25

REM TKThe : 13323565553014, tai TCB. Ung ho ma so 4158 Ha Thi Lay FT21190330808082 -   CTLNHIDI 000 001195578831 - 11 - CRE - 002

           500,000

09/07/2021 12:11:47

REM Tfr Ac: 2141 000 3315303 NGUYEN VU THANH Ung ho ma so 4138 4141 4144 4145 4146 4151 4152 4155 4156 4157 moi truong hop 300k

       3,000,000

09/07/2021 12:16:06

REM Tfr Ac: 2141 000 3315303 NGUYEN VU THANH Ung ho ma so 4148 4150 moi truong hop 500k

       1,000,000

09/07/2021 12:44:00

REM Tfr Ac: 2611 000 0242646 TRAN THI THU ung ho ma so 4158 ba lay

           100,000

09/07/2021 12:49:07

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4158 ba ha thi lay

           100,000

09/07/2021 12:50:48

REM Tfr Ac: 1261 000   000 1188 NGUYEN THI HOANG LIEN ung ho ma so 4158 ha thi lay

           100,000

09/07/2021 13:05:04

REM Tfr Ac: 5011 000 0180189 PHUNG ANH TUAN ma so 4158 ba Ha Thi Lay, xom lang Nong, xa Yen Trach, huyen Phu Luong, tinh Thai Nguyen

           100,000

09/07/2021 13:08:38

REM Tfr Ac: 1201 000 5917695 TRAN THI HOA Chuyen tien MS 4158

             50,000

09/07/2021 13:09:44

REM Tfr Ac: 2161 000 0036751 LE THI HA PHUONG ung ho ma so 4156, anh trieu van chinh

           300,000

09/07/2021 13:10:19

REM TKThe : 000   000 605908, tai SeABank. Ung ho hoan canh 4156 chuc chi som khoe de song cung con - CTLNHIDI   000 001195726971 - 11 - CRE - 002

             30,000

09/07/2021 13:11:30

REM TKThe : 000   000 605908, tai SeABank. Ung ho hoan canh 4155 chuc anh som khoi benh -   CTLNHIDI 000 001195729320 - 11 - CRE - 002

             20,000

09/07/2021 13:47:33

REM TKThe : 3 000 1011230889, tai MSB. Ma so 4158 Ba Ha Thi Lay -   CTLNHIDI 000 001195806704 - 11 - CRE - 002

           200,000

09/07/2021 14:04:55

REM Tfr Ac: 6501 000 1199574 TRAN VAN PHUOC CT HO TRO 4152, 4153, 4154, 4155

          400,000

09/07/2021 14:22:48

REM Tfr Ac: 1201 000 0319968 PHAM BA LUYEN 4158 Ba Ha Thi Lay

       1,000,000

09/07/2021 14:23:10

REM Tfr Ac: 1251 000 0647211 NGUYEN THI HOC ung ho ma so 4158

           100,000

09/07/2021 14:29:31

REM Tfr Ac: 1161 000 0017553 TRAN THI DIEU HUONG ung ho ma so 4154, 4155, 4156

           300,000

09/07/2021 14:59:40

REM Tfr Ac: 2131 000   000 5185 LE THI MINH THUY Le Minh Thuy ung ho ma so 4128 chau Duc Anh

           300,000

09/07/2021 15:18:17

REM Tfr Ac: 1221 000 0263661 LA THI DUNG Chuyen tien ma so 4158 ba Ha Thi Lay

           200,000

09/07/2021 15:46:32

REM Tfr Ac: 4321 000 1218910 NGUYEN NGOC KHUONG Chuyen tien ma so 4158

             50,000

09/07/2021 16:17:17

REM Tfr Ac: 6701 000 0472083 DO THI THANH PHUONG ung ho ma so 4156

           100,000

09/07/2021 16:32:53

REM TKThe : 19035183401016, tai TCB. MS 4154   - Vo Thi Xuan -   Mong chi va cac chau co gang .   FT21190774194299 - CTLNHIDI   000 001196377991 - 11 - CRE - 002

             50,000

09/07/2021 16:33:12

REM Tfr Ac: 1221 000 0775829 TRAN THI THU TRANG Chuyen tien ung ho ma so 4156, 4155, 4151 moi hoan canh 100 nghin

           300,000

09/07/2021 20:26:10

REM Tfr Ac: 4411 000 0502397 NGUYEN BA THOI ung ho ma so 4156 anh Trieu van chinh

           200,000

09/07/2021 21:09:59

REM Tfr Ac: 4261 000 0022070 HOANG THE SON Chuyen tien ung ho ma so 4158

           300,000

09/07/2021 21:32:25

REM Tfr Ac: 4251 000 0168889 NGUYEN THI THUAN ung ho ma so 4158

           200,000

10/07/2021 02:06:22

REM Tfr Ac: 7611 000 0482429 DO THI BAN Chuyen tien ung ho ma so 4158, ba Ha Thi Lay Transaction at date 2021 - 07 - 09 - 23. 34. 45

           100,000

10/07/2021 04:20:03

REM TKThe : 00311 000 16327002, tai OCB. uhms4158   - CTLNHIDI 000 001197760476 - 11 - CRE - 002

           300,000

10/07/2021 04:22:23

REM TKThe : 00311 000 16327002, tai OCB. uhms 4157   - CTLNHIDI 000 001197760775 - 11 - CRE - 002

           300,000

10/07/2021 05:08:38

REM Tfr Ac: 5221 000   000 7777 BUI DAI THANG HT 4157 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

           200,000

10/07/2021 05:20:12

REM Tfr Ac: 2111 000 0766442 LE THI ANH LINH le thi anh linh ung ho ms 4158 ba Ha Thi Lay

           500,000

10/07/2021 05:21:09

REM Tfr Ac: 2111 000 0766442 LE THI ANH LINH le thi anh linh ung ho ma so 4157 chi Hoang Thi Ha

       1,000,000

10/07/2021 06:53:00

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4158

           200,000

10/07/2021 06:54:18

REM Tfr Ac: 3681 000 0298717 NGUYEN VAN QUYEN Chuyen tien ms 4159 Bui Thi Thuy. chuc chi va gia dinh vuot qua kho khan.

           500,000

10/07/2021 07:00:26

REM Tfr Ac: 1221 000 0105408 TRAN THI MAI HONG Chuyen tien ung ho be Chi Thien ma so 4153

           200,000

10/07/2021 07:07:29

REM Tfr Ac: 1791 000 0028299 DO THI THANH THUY anh em An Khanh ung ho hoan canh, Ma so 4159 Chi Bui Thi Thuy, ap Ben Cat, Xa Dinh Trung, huyen Binh Dai, Tinh Ben Tre

           100,000

10/07/2021 07:40:53

REM Tfr Ac: 6021 000   000 6245 TRUONG THI MY THUONG ung ho ms 4134 va 4144 moi ms 500k

       1,000,000

10/07/2021 07:42:19

REM Tfr Ac: 2121 000 0219448 HOANG VAN VI Chuyen tien ung ho Ms 4157 chi Hoang Thi Ha

           300,000

10/07/2021 07:53:12

REM Tfr Ac: 4501 000   000 9317 TU CHIEU DONG MS 4157 CHI HOANG THI HA, T DONG DU,   X HOP DONG, H CHUONG MY, HN

           300,000

10/07/2021 08:04:54

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA UNG HO CHI BUI THI THUY MA SO 4159

             10,000

10/07/2021 08:07:41

REM TKThe : 9704229201511786011, tai MB. ung ho 4156   - CTLNHIDI 000 001197887238 - 11 - CRE - 002

             50,000

10/07/2021 08:09:05

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 4159

             20,000

10/07/2021 08:21:33

REM Tfr Ac: 2131 000 8361368 HOANG PHUONG NAM CT Ung ho Ms 4159 chi Bui Thi Thuy

           100,000

10/07/2021 09:02:41

REM TKThe : 0740116631001, tai MB. Ong Chu Toan Khuong CTy Son Linh ung ho -   CTLNHIDI 000 001197992647 - 11 - CRE - 002

           500,000

10/07/2021 10:18:56

REM Tfr Ac: 1261 000 0060091 VU THI THANH HUYEN ung ho ma 4159

           200,000

10/07/2021 10:29:19

REM TKThe : 094010470659 000 8, tai SCB. ung ho ma so 4159 -   CTLNHIDI 000 001198212279 - 11 - CRE - 002

           200,000

10/07/2021 10:40:12

REM Tfr Ac: 2141 000   0015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO BA HA THI LAY MA SO 4158

             10,000

10/07/2021 10:49:55

REM Tfr Ac: 2221 000 3899763 PHAM THI PHUC Chuyen tien ung ho MS4159

           500,000

10/07/2021 10:52:27

REM TKThe : 97042292 60325555, tai MB. Ms 4159   - CTLNHIDI 000 00119 8273061 - 11 - CRE - 002

           100,000

10/07/2021 11:07:43

REM TKThe : 19601039186009, tai TCB. Ma so 4159 chi bui thi thuy FT21191512500760 - CTLNHIDI   000 001198311706 - 11 - CRE - 002

          100,000

10/07/2021 11:10:49

REM TKThe : 92703298, tai VPB. Ung ho 4156 den 4159 moi truong hop 50k -   CTLNHIDI 000 001198319756 - 11 - CRE - 002

           200,000

10/07/2021 11:21:42

REM Tfr Ac: 1681 000 0347301 PHAM THI HONG NHUNG ung ho Ma So 4159. Chi BUI THI THUY

           350,000

10/07/2021 11:23:23

REM TKThe : 9999989 999999999, tai PVcomBank. UH MS 4159 - Bui Thi Thuy -   CTLNHIDI 000 001198351977 - 11 - CRE - 002

           100,000

10/07/2021 12:09:24

REM Tfr Ac: 6501 000 0613549 NGUYEN TRUONG THUY CT MS 4149 DEN 4159. MOI MS 200. 000 D.

       2,200,000

10/07/2021 12:38:21

REM Tfr Ac: 4681 000 1535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 4159 chi Bui Thi Thuy

           200,000

10/07/2021 14:13:12

REM TKThe : 221861027, tai VPB. ung ho MS 4159 chi Bui Thi Thuy Mong cac chau se dc di hoc va mai sau do dan dc cho cha me mong gia dinh chi luon binh an va hanh phuc - CTLNHIDI   000 001198681519 - 11 - CRE - 002

           200,000

10/07/2021 14:41:04

REM TKThe : 087878888, tai VIB.   ma 4157 hoang thi ha - CTLNHIDI   000 001198737498 - 11 - CRE - 002

           200,000

10/07/2021 15:00:22

REM TKThe : 19127767899999, tai TCB. Ma so 4159 Chi Bui Thi Thuy FT21191096748402 - CTLNHIDI   000 001198779044 - 11 - CRE - 002

         100,000

10/07/2021 15:01:24

REM Tfr Ac: 6011 000 0708155 DIEP THI TE diep te ung ho ma 4153

           200,000

10/07/2021 15:01:31

REM TKThe : 19127767899999, tai TCB. Ma so 4158 FT21191500815480 -   CTLNHIDI 000 001198781669 - 11 - CRE - 002

           100,000

10/07/2021 15:02:37

REM TKThe : 19127767899999, tai TCB. Ma so 4157 FT21191135910174 -   CTLNHIDI 000 001198784233 - 11 - CRE - 002

           100,000

10/07/2021 15:11:07

REM Tfr Ac: 5311 000 0189121 VO QUOC HUY giup do gia dinh chi bui thi thuy. ma so 4159. cam on bao dien tu dan tri

           300,000

10/07/2021 16:18:06

REM Tfr Ac: 6361 000 0356080 NGUYEN THI THU HANG Xin ung ho Ms 4158 ba Ha Thi Lay

           500,000

10/07/2021 16:39:09

REM Tfr Ac: 5201 000 0209889 TRAN DUNG CHIEN Chuyen tien ung ho chi Bui Thi Thuy, ma so 4159

       1,000,000

10/07/2021 16:55:05

REM Tfr Ac: 1201 000 71 000 48 NGUYEN CHI DUC Ung ho ma so 4150. Chuc con manh khoe binh an

           200,000

10/07/2021 17:02:07

REM Tfr Ac: 6611 000 2593559 LAM TRONG NGUYEN Minh nho bao dan tri chuyen tien giup toi den ma so 4159 ten Bui Thi Thuy o Ben Tre. Toi chan thanh cam on bao dan tri nhieu.

       1,000,000

10/07/2021 17:20:55

REM Tfr Ac: 4331 000 0232066 VU VAN THANH ung ho ma so 4159

           200,000

10/07/2021 17:35:02

REM Tfr Ac: 5221 000   000 7777 BUI DAI THANG HT 4158 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

           200,000

10/07/2021 18:03:36

REM TKThe : 19035841997017, tai TCB. Ung ho ma 4159 FT21191513944495 -   CTLNHIDI 000 001199262383 - 11 - CRE - 002

           200,000

10/07/2021 18:08:10

REM TKThe : 19035841997017, tai TCB. Ung ho ma 4158 FT21191356791006 -   CTLNHIDI 000 001199274699 - 11 - CRE - 002

           200,000

10/07/2021 18:11:01

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4156 4157 4158 4159

           800,000

10/07/2021 19:41:52

REM TKThe : 19034752708021, tai TCB. 4159 FT21193370013460 -   CTLNHIDI 000 001199503243 - 11 - CRE - 002

           100,000

10/07/2021 20:15:19

REM Tfr Ac: 3901 000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 4152 mong em quynh anh mau khoe

           100,000

10/07/2021 20:23:16

REM Tfr Ac: 2221 000 0833902 LE THU HA ung ho ma so 4159, chi Bui Thi Thuy, ap Ben Cat,   xa Dinh Trung, huyen Binh Dai, tinh Ben Tre

           200,000

10/07/2021 20:34:28

REM TKThe : 29101985011, tai TP BANK. ACHUNG HO MA SO 4159 C BUI THI THUY - ACH02 009704230 71020342920 218 d5d 882921

             45,000

10/07/2021 21:21:18

REM TKThe : 10220268122026, tai TCB.   So 4139 Nguyen Thi Lam FT21193020228065 -   CTLNHIDI 000 001199717985 - 11 - CRE - 002

           500,000

10/07/2021 21:23:04

REM TKThe : 10220268122026, tai TCB. Ma so 4149 Tran Thi Oanh FT21193783725839 - CTLNHIDI   000 001199721450 - 11 - CRE - 002

           500,000

10/07/2021 21:24:35

REM TKThe : 10220268122026, tai TCB. Ma so 4152 Tran Van Vuong FT21193454265259 - CTLNHIDI   000 001199724524 - 11 - CRE - 002

           500,000

10/07/2021 21:26:30

REM Tfr Ac: 1501 000 0563223 VU VAN HONG ung ho ms 4159

           500,000

10/07/2021 21:26:33

REM TKThe : 10220268122026, tai TCB. Ma so 4141 Chi Ngo Thuy Trang FT21193111547173 - CTLNHIDI   000 001199728191 - 11 - CRE - 002

           500,000

10/07/2021 21:38:58

REM Tfr Ac: 2151 000 2439410 HA THI THU TRANG ung ho ma so 4159

           200,000

10/07/2021 22:02:21

REM Tfr Ac: 1251 000 0895542 DOAN ANH NGUYET ung ho ms 4159

           100,000

10/07/2021 22:05:20

REM Tfr Ac: 2131 000   000 5185 LE THI MINH THUY Le Minh Thuy ung ho ma so 4143 Duong Van Cuong

           300,000

10/07/2021 22:53:08

REM TKThe : 0191400122 000 , tai BaoVietBank. Ung ho Ma so 4159 -   CTLNHIDI 000 001199848613 - 11 - CRE - 002

           200,000

11/07/2021 02:21:59

REM Tfr Ac: 4511 000 0442654 LE CHI ANH tu thien 4159 Transaction at date 2021 - 07 - 10 - 23. 40. 27

           500,000

11/07/2021 02:23:30

REM Tfr Ac: 4521 000 0658801 NGUYEN DUY LAM nguyen duy lam ung ho ma so 4157 chi Hoang thi ha, thon dong du xa hop dong huyen chuong my ha noi. sdt 0365042139 Transaction at date 2021 - 07 - 11 - 00. 24. 07

           100,000

11/07/2021 08:04:21

REM TKThe : 19601039186009, tai TCB. Ma so 4160 chi ho thi nhat FT21193702859633 - CTLNHIDI   000 0012 000 59360 - 11 - CRE - 002

          100,000

11/07/2021 10:10:07

REM TKThe : 19035179074027, tai TCB. Ong Tu Van giup do MS 4160 chi Ho Thi Nhat FT21193176188330 - CTLNHIDI   000 001200246951 - 11 - CRE - 002

       5,000,000

11/07/2021 12:36:08

REM TKThe : 19031339768017, tai TCB. UNG HO MS 4159 FT21193770820890 -   CTLNHIDI 000 001200433479 - 11 - CRE - 002

           100,000

11/07/2021 16:08:38

REM TKThe : 15048259999, tai SCB. ung ho gd chi Thuy va a Het o huyen Binh Dai , tinh Ben Tre -   CTLNHIDI 000 001200652389 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

11/07/2021 19:50:51

REM Tfr Ac: 2601 000 1202734 PHAM THI HAU Ung ho chi Bui Thi Thuy 4159

           100,000

11/07/2021 20:10:04

REM Tfr Ac: 4861 000 0109023 O L 026001 212201 0 0 90671285 UH Ms 4160 chi Ho Thi Nhat

             68,000

11/07/2021 20:47:51

REM Tfr Ac: 4121 000 0206800 TRAN VAN THAO Chuyen tien tu thien. ma so 4156 anh trieu van chinh

             50,000

11/07/2021 22:00:53

REM Tfr Ac: 3901 000 0419654 HOANG THI QUYNH OANH ung ho ma so 4159

          200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) từ ngày 05/07/2021 -   11/07/2021

 

05/07/2021 00:01

Ung Ho Ms4152

           100,000

05/07/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4152

             50,000

05/07/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4153

             50,000

05/07/2021 00:01

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4153 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

           100,000

05/07/2021 00:01

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4152 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

           100,000

05/07/2021 00:01

PHAM THI OANH Uhms 4146

           100,000

05/07/2021 00:01

NGO MINH HUNG Ma so 4152 : Ong Tran Van Vuong bo   cua Quynh Anh

           300,000

05/07/2021 00:01

MAI XUAN TRUONG mai xuan truong so nha 183 tran tha i tongda nangung ho moi ma so 50000 Ma so 4127 Ma so 4128 Ma so 4130 M a so 4129 Ma so 4131 Ma so 4132 Ma so 4133 Ma so 4134 Ma so 4135 Ma so 4136 Ma so 4145 Ma so 4147 Ma so 4148 Ma so 4149 Ma so 4150 Ma so 4151 Ma so 4152

           850,000

05/07/2021 00:01

ung ho ms 4151 - Ma giao dich/ Trac e 022552 118501022552WIBT - SML

             50,000

05/07/2021 00:01

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4150

           100,000

05/07/2021 00:01

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4151

           100,000

05/07/2021 00:01

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4152

           100,000

05/07/2021 00:01

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4153

           100,000

05/07/2021 00:01

4153 Le Thi Nga

           100,000

05/07/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4145

       1,000,000

05/07/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu tri giup do ma so 4146 Vo Thi Kieu

       1,000,000

05/07/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Ni Su Nhu Tri giup do ma so 4147 ch i Le Thi Dan

       1,000,000

05/07/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Ni Su Nhu Tri giup do ms 4149 chi T ran Thi Oanh

       1,000,000

05/07/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Ni Su Nhu Tri giup do ms 4150 chi T hi Xuan

       1,000,000

05/07/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Ni Su Nhu Tri giup do ms 4151 ba Ng uyen Thi Toi

       1,000,000

05/07/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4139 chi N guyen Thi Lam

       1,000,000

05/07/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4140 a Pho ng Van Nguyen

       1,000,000

05/07/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4141 chi N go Thuy Trang

       1,000,000

05/07/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Nu su Nhu Tri giup do ms 4142 ong D ao Van That

       1,000,000

05/07/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4143 a Duo ng Van Cuong

       1,000,000

05/07/2021 00:01

TA HUY BINH Ta huy binh ung ho bac vuong ms 415 2. Nam mo duoc su luu ly quang vuon g phat

           200,000

05/07/2021 00:01

TA HUY BINH TA HUY BINH chuyen khoan uh c ngam 4153. nam mo duoc su luu ly quang vu ong phat.

           300,000

05/07/2021 00:01

ung ho ma so 4146

           100,000

05/07/2021 00:01

LE VAN THAN Ung ho ma so 4153 - be Chi Thien

       1,000,000

05/07/2021 00:01

TRINH THI MINH THINH Uh MS 4149

           100,000

05/07/2021 00:01

LE VAN THAN Ung ho ma so 4152 - Quynh Anh bi vi em co tim

           800,000

05/07/2021 00:01

PHAM VAN CHAU MA SO 4153: CHI LE THI NGA ME BE C HI THIEN

           200,000

05/07/2021 00:01

Thuy Dung Hmi Tpb ung ho ma so 4153 chuc e mau khoe

           300,000

05/07/2021 00:01

Dong gop MS 4152

           150,000

05/07/2021 00:01

NGUYEN VAN DUC Ma So 4153: Chi Le Thi Nga Me be c hi thien

           100,000

05/07/2021 00:01

HOANG MANH HUNG 4153 Le Thi Nga tam tru tai khu tro so5 45 No Trang Long phuong 7 qu an Binh Thanh TPHCM

           200,000

05/07/2021 05:11

DOAN TAT AN Ung ho MS 4153: chi Le Thi Nga   Me   be Chi Thien

           100,000

05/07/2021 05:12

Ung Ho Ms4153

           100,000

05/07/2021 07:24

4154 Vo Thi Xuan

           100,000

05/07/2021 08:24

MS4145 den MS4154   150K 1 hoan can h - Ma giao dich/ Trace 591328 118601591328WIBT - SML

       1,500,000

05/07/2021 08:51

NGUYEN DUC HANH Ung ho ma so 4154 chi Vo Thi Xuan

           100,000

05/07/2021 08:54

TRAN THE KY IBMA SO 4152 ONG TRAN VAN VUONG IBMA SO 4152 ONG TRAN VAN VUONG

           500,000

05/07/2021 09:19

TRAN TRUNG HAI0424571 GUI UNG HO BE NGUYEN THI HUYENTHUON G THON DA QUA 1 XA YEN SON HUYEN HA TRUNG THANH HOA (MB) - NH TMCP QUA N DOI HA NOI GUI UNG HO BE NGUYEN THI HUYENTHUONG THON DA QUA 1 XA YEN SON HUYEN HA TRUNG THANH HOA (MB)   - NH TMCP QUAN DOI HA NOI

       1,000,000

05/07/2021 09:25

VO TRUONG HUNG UNG HO CHAU DIEU KHUY NICH TINH DAK NONG UNG HO CHAU DIEU KHUY NICH TINH DAK NONG

           500,000

05/07/2021 09:29

ms 4154

           500,000

05/07/2021 09:29

NGUYEN HAI YEN Ung ho ms 4154 Vo Thi Xuan

           300,000

05/07/2021 09:33

PHAM XUAN QUANG MS 4152 TRAN VAN VUONG MS 4152 TRAN VAN VUONG

           100,000

05/07/2021 09:36

TRAN THI HUYEN TRANG TRAN THI HUYEN TRANG chuyen khoan u ng ho ma so4154

           100,000

05/07/2021 09:50

NGUYEN BICH THAO NGUYEN BICH THAO ung ho MS4154 Vo T hi Xuan

           500,000

05/07/2021 12:49

giup do be Chi Thien ma so 4153

           200,000

05/07/2021 12:55

DOAN TAT AN Ung ho MS 4154: Chi Vo Thi Xuan

           100,000

05/07/2021 13:14

LE THANH TU Ung ho ma so 4154 Vo Thi Xuan

           300,000

05/07/2021 13:19

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4154

             50,000

05/07/2021 13:20

DOAN THI HAO Giup do ma so 4154

           150,000

05/07/2021 13:23

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4153

             50,000

05/07/2021 14:40

Gia dinh chi Hong Loan kinh ung ho MS 4149 be Nhi FT21186011998053 - M a giao dich/ Trace 238777 118607238777WIBT - SML

           100,000

05/07/2021 16:28

ma so 4150

            50,000

05/07/2021 16:41

ung ho hoan canh ma so 4154 Vo Thi Xuan   Ap Vinh Duc Tay Xa Vinh An   Huyen Ba tri Ben Tre   - Ma giao dic h/ Trace 863992 118609863992WIBT - SML

             50,000

05/07/2021 17:15

Ung ho ma so 4154: Vo Thi Xuan. Tu   Nghiem Thanh Hai.

           100,000

05/07/2021 18:29

Ma so 4154

           200,000

05/07/2021 19:34

NGUYEN MANH HUNG Ung ho ma so 4154 - Vo Thi Xuan   B en Tre

           300,000

05/07/2021 20:03

MAI XUAN TRUONG MAI XUAN TRUONG SO NHA 183 TRAN THA I TONGDA NANG MOI MA SO UNG HO 1000 00 Ma so 4153 Chi Le Thi Nga me be Chi Thien Ma so 4154 Vo Thi Xuan

           200,000

05/07/2021 20:37

NGUYEN DUC DUY Ung ho ma 4153

           500,000

06/07/2021 04:02

Ung Ho Ms4154

           100,000

06/07/2021 06:36

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4154 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

           100,000

06/07/2021 07:58

4155 Tran Van Dao

           100,000

06/07/2021 08:49

mong chong chi Nguyen ma so 4155 ma u khoe

           100,000

06/07/2021 09:30

DAO THI HANG Ung ho ms 4149 chuc con binh an

           100,000

06/07/2021 10:12

TRAN KHANH Ma so 4155

             75,000

06/07/2021 10:14

TRAN KHANH Ma so 4154

             75,000

06/07/2021 10:26

DOAN TAT AN Ung ho MS 4155: Ong Tran Van Dao   Bo de chi Nguyen

           100,000

06/07/2021 10:41

DANG VAN HOI DANG VAN HOI chuyen khoan

           200,000

06/07/2021 10:53

HA CAM VAN Ung ho ms 4155 Tran Van Dao

           100,000

06/07/2021 10:57

DANG DUC MINH Ung ho ma so 4155. Ong Tran Van Dao

       1,000,000

06/07/2021 10:59

DANG DUC MINH Ung ho ma so 4154. Chi Vo Thi Xuan

       2,000,000

06/07/2021 11:04

NGUYEN QUOC ANH NGUYEN QUOC ANH chuyen khoan ung ho ma so 4155 ong Tran Van Dao

           200,000

06/07/2021 11:06

UNG HO MA SO 4155 060721 11 07 13 3 61701 - Ma giao dich/ Trace 361701 118711361701WIBT - SML

           100,000

06/07/2021 11:06

DANG DUC MINH Ung ho ma so 4153. Chi Le Thi Nga

       2,000,000

06/07/2021 11:07

ung ho ma so 4155

           100,000

06/07/2021 11:07

Ung ho gd ong Tran Van Dao ma so 4 155   Chuc gd som vuot qua kho kha     Tu chi Hong sdt 0907070379 FT21187 572018594 - Ma giao dich/ Trace 138 118704138178WIBT - SML

       5,000,000

06/07/2021 11:09

DANG DUC MINH Ung ho Ong Tran Van Vuong. Ma so 41 52

       2,000,000

06/07/2021 11:10

DANG DUC MINH Ung ho ma so4151. Ba Nguyen Thi Toi .

       1,000,000

06/07/2021 11:13

DANG DUC MINH Ung ho ma so 4150. Chi Thi Xuan.

      1,000,000

06/07/2021 11:14

DANG DUC MINH Ung ho ma so 4149. Chi Tran Thi Oan h

       1,000,000

06/07/2021 11:17

DANG DUC MINH Ung ho ma so 4148. Anh Vuong Van Na m

       2,000,000

06/07/2021 11:29

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4155

           100,000

06/07/2021 11:52

DANG VAN TAM Bac Van ung ho chau mau khoe

           500,000

06/07/2021 12:58

ung ho cac ma so tu 4136 den 4155 m oi ma so 50000

       1,000,000

06/07/2021 13:03

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4155

             50,000

06/07/2021 13:16

TRAN THI HUYEN TRANG ung ho ma so 4155

           100,000

06/07/2021 13:51

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4155 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

           100,000

06/07/2021 13:55

Ung ho ma so 4155 tran van dao FT21 187231046010 - Ma giao dich/ Trace 298618 118706298618WIBT - SML

           500,000

06/07/2021 14:25

DO NGOC ANH giup chau

           200,000

06/07/2021 15:24

ma so 4155

             50,000

06/07/2021 16:35

HOANG NGOC TRUNG ATMCK - 118701960921

           500,000

06/07/2021 16:45

VU THI HOA 1. Ma so 4152 : Ong Tran Van Vuong   bo cua Quynh Anh   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             10,000

06/07/2021 17:47

CHU MINH TUAN Chu Thao Nguyen Ung ho ma so 4155

           200,000

06/07/2021 18:29

TRINH TUYET ANH Ma so 4155:   ong nguyen van dao   b o de chi nguyen .

           100,000

06/07/2021 20:23

HOANG THI XUAN Ung ho ma so 4155

           200,000

06/07/2021 20:26

HOANG THI XUAN Ung ho ma so 4151 Vo Thi Xuan

           200,000

06/07/2021 20:26

TRIEU VAN PHUNG TRIEU VAN PHUNG ung ho ms 4155

           100,000

06/07/2021 20:28

HOANG THI XUAN Ung ho ma so 4152

           200,000

06/07/2021 21:58

ung ho Ma so 4155 ong Nguyen Van Da o

           500,000

07/07/2021 00:01

NGUYEN THU TRANG Ung ho ms 4155 ong Nguyen Van Dao

           300,000

07/07/2021 00:01

LE VAN CHUNG Ung ho gia dinh chi Nguyen a Kien

           200,000

07/07/2021 04:14

NGUYEN MINH DUNG Ma so 4155: Ong Nguyen Van Dao bo   de chi Nguyen

           200,000

07/07/2021 06:39

PHAM TRUNG HUAN 4156 trieu Van chinh

           100,000

07/07/2021 06:42

PHAM TRUNG HUAN 4155 Nguyen van dao

           100,000

07/07/2021 06:43

4156 Trieu Van Chinh

           100,000

07/07/2021 06:46

NGUYEN MANH HUNG Ung ho ma so 4156 - anh Trieu Van C hinh

           300,000

07/07/2021 06:53

Ung Ho Ms4156

           100,000

07/07/2021 07:41

ung ho ms 4155

           100,000

07/07/2021 07:47

NGUYEN THI MY NGOC Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chi nh

           100,000

07/07/2021 07:58

PHUNG MINH HAI Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chi nh

           150,000

07/07/2021 08:24

NGUYEN DUC HANH Ung ho Ma so 4156 anh Trieu Van Ch inh

         100,000

07/07/2021 08:27

HOANG MANH CHIEN HOANG MANH CHIEN chuyen khoan ung h o Ma so 4156:   Anh Trieu Van Chinh   Dia chi: Doi 5 thon 8   xa Ea Mnang   huyen Cu M gar tinh Dak Lak

           200,000

07/07/2021 08:49

VU THI HOA VU THI HOA ung ho anh Trieu Van Chi nh ma so 4156

           100,000

07/07/2021 08:53

PHAM VIET ANH Tamanhchunbin gui ms: 4155 chi Ngu yen

           100,000

07/07/2021 08:56

VU VAN TIEN VU VAN TIEN chuyen khoan ma so 4156

           100,000

07/07/2021 08:58

VI VAN HIEP Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chi nh

           200,000

07/07/2021 08:59

VU VAN TIEN VU VAN TIEN chuyen khoan den Ma So 4155

           100,000

07/07/2021 09:12

ung ho hoan canh ma so 4156 anh Tr ieu Van Chinh doi 5   thon8 xa Ra Mang   H cu Mgar   t dac lak - Ma g iao dich/ Trace 931663 118802931663WIBT - SML

             50,000

07/07/2021 09:26

DOAN TAT AN Ung ho MS 4156: Anh Trieu Van Chinh .

           100,000

07/07/2021 09:53

PHAN THI THANH HOA Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh Di a chi:   Doi 5 thon 8 xa Ea Mnang   huyen Cu M gar tinh Dak Lak

           500,000

07/07/2021 10:01

TANG THI TO TIEN Ung ho ma so 4156 - trieu van chinh

           200,000

07/07/2021 10:09

TRAN VAN THUAT Ma so 4156

             30,000

07/07/2021 10:21

Ung ho ma so 4156 - Ma giao dich/ T race 647506 118803647506WIBT - SML

           200,000

07/07/2021 10:40

DANG VAN TUAN Ung ho cho ma so 4156 - Anh Trieu V an Chinh

       2,000,000

07/07/2021 10:43

share together ma so 4137 chi La Th i Tho -   Ma giao dich/ Trace 696271 118803696271WIBT - SML

           200,000

07/07/2021 10:59

NGUYEN THI THU NGUYEN THI THU ung ho chi Hoa o Dak Lak

           200,000

07/07/2021 11:06

TRAN THI HUYEN TRANG ung ho ma so 4156. Trang

          100,000

07/07/2021 11:08

DOAN THI HUONG Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chi nh. Chuc chi mau binh phuc.

           100,000

07/07/2021 11:21

NGUYEN VIET ANH Ung ho MS 4156 : Anh Trieu Van Chin h

           500,000

07/07/2021 11:28

TRAN MINH TUAN TRAN MINH TUAN chuyen khoan ung ho 4156 trieu van chinh

             30,000

07/07/2021 11:41

ZP5VKC5UE9T2 210707000135655 Ma so 4156   Anh Trieu Van Chinh - Ma giao   dich/ Trace 017603 118804017603WIBT - SML

           500,000

07/07/2021 11:41

PHAM THANH NAM PHAM THANH NAM 4156

             40,000

07/07/2021 13:01

TA HUY BINH TA HUY BINH ung ho a chinh ms 4156. nam mo duoc su luu ly quang vuong p hat

           500,000

07/07/2021 13:09

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4156

            50,000

07/07/2021 13:23

TON THAT VINH PHUC Ho tro gd anh Trieu Van Chinh ma so   4156 huyen Cu M gar Dak Lak   sdt : 0971. 848. 504

           500,000

07/07/2021 13:36

VU THI HOA Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh   N am Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Ph at

             10,000

07/07/2021 15:11

NGUYEN KIM BO Ma so 4156 anh Trieu Van Chinh.

           100,000

07/07/2021 15:14

4156

           200,000

07/07/2021 15:16

Ung ho tam long nhan ai ma so 4156

           100,000

07/07/2021 15:17

Ung ho tam long nhan ai ma so 4146

           100,000

07/07/2021 15:19

Ung ho tam long nhan ai ma so 4128

           100,000

07/07/2021 15:19

dang thi thuy ung ho ma 4156

           100,000

07/07/2021 15:20

Ung ho tam long nhan ai ma so 4144

           100,000

07/07/2021 15:22

NGUYEN KHANH LINH Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chi nh

             50,000

07/07/2021 15:38

Gui Trieu Van Chinh ma so 4156 FT21 188707530718 - Ma giao dich/ Trace 470081 118808470081WIBT - SML

             50,000

07/07/2021 15:39

NGUYEN THU HUONG Ung ho ms 4156 trieu van chinh

           200,000

07/07/2021 15:50

NGUYEN THI NGOC ANH ung ho ms 4156 anh trieu van chinh

           200,000

07/07/2021 16:10

LE THI CHIEN Ms 4156 Anh Trieu Van Chinh

          100,000

07/07/2021 16:21

LE KIM THU Ung ho MS 4156

           200,000

07/07/2021 16:35

Ms 4156 trieu van chinh FT211881070 96052 - Ma giao dich/ Trace 545947 118809545947WIBT - SML

           300,000

07/07/2021 17:17

LUU THI KIEU OANH Ung ho ma so 4156: anh Trieu Van Ch inh

           200,000

07/07/2021 17:38

Ung ho ms 4156 anh trieu van chinh FT21188906199219 - Ma giao dich/ Tr ace 626235 118810626235WIBT - SML

           300,000

07/07/2021 17:39

Ung ho ms 4155 ong nguyen van dao F T21188389303523 - Ma giao dich/ Tra ce 627432 118810627432WIBT - SML

           300,000

07/07/2021 18:06

DOAN THANH XUAN DOAN THANH XUAN chuyen khoan ung ho ms 4156 Trieu Van Chinh

           300,000

07/07/2021 18:06

giup do ma so 4156

           100,000

07/07/2021 18:27

VU QUYET NGHI 1. Ma so 4156:   Anh Trieu Van Chinh   Dia chi: Doi 5 thon 8   xa Ea Mna ng huyen Cu M gar tinh Dak Lak

           500,000

07/07/2021 18:29

Ung ho ma so 4156 anhTrieu Van Chin h FT21188000035783 - Ma giao dich/ Trace 682836 118811682836WIBT - SML

           200,000

07/07/2021 20:48

VU PHUONG LINH Ung ho ms 4156

           200,000

07/07/2021 20:58

NGUYEN TRUONG GIANG Ms4156 chuc chi Hoa mau khoe

           200,000

07/07/2021 22:24

NGUYEN THU TRANG Ung ho anh Trieu Van Chinh Ms 4156

           300,000

08/07/2021 00:01

HO KIM HAI THUAN Ma so 4156

           500,000

08/07/2021 00:01

PHAM NGOC QUANG Ung ho anh Trieu Van Chinh ma so 4 156

           300,000

08/07/2021 00:01

Kolmakova Ekaterina giup do cho Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh - Ma gi ao dich/ Trace 975709 118816975709WIBT - SML

       4,500,000

08/07/2021 00:01

TRAN MINH TIEN TRAN MINH TIEN ung ho ma so 4156

           100,000

08/07/2021 00:01

Ung ho ma so 4156 gia dinh anh Chin h chi Hoa FT21189099740782 - Ma gia o dich/ Trace 942241 118816942241WIBT - SML

           300,000

08/07/2021 00:05

NGUYEN LUONG THOAI Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh

           100,000

08/07/2021 04:37

NGUYEN MINH DUNG Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh

           300,000

08/07/2021 04:44

NGUYEN DINH THE Ung ho ma so 4156 anh trieu van chi nh

       1,000,000

08/07/2021 06:56

NGUYEN VAN TIEP Ma so 4157: Chi Hoang Thi Ha

             50,000

08/07/2021 07:46

dang thi thuy ung ho ma 4157

           100,000

08/07/2021 08:06

4157 Hoang Thi Ha

           100,000

08/07/2021 08:13

4157 chi Hoang Thi Ha

             20,000

08/07/2021 08:23

Ung ho ma so 4089 FT21189073349599   -   Ma giao dich/ Trace 028353 118901028353WIBT - SML

          200,000

08/07/2021 08:38

NGUYEN THI HOA BINH UNG HO MS 4132 34 35 36 37 38 39 40 42 43 45 46 50 52X100

       1,400,000

08/07/2021 08:38

NGUYEN THI HOA BINH UNG HO MS 4156X500

           500,000

08/07/2021 09:09

BUI XUAN THUONG Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh dia chi:   doi 5 thon 8 xa Ea Mnang   h uyen Cu M gar tinh Dak Lak mong g ia dinh vuot qua con hoan nan

           100,000

08/07/2021 09:15

PHAM NHIEN DANG Ms 4156: anh Trieu Van Chinh

           500,000

08/07/2021 09:25

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4156

           100,000

08/07/2021 10:12

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 4157   chi Hoang Thi Ha

           100,000

08/07/2021 10:30

TRAN THI ANH NGAN TRAN THI ANH NGAN chuyen khoan

           100,000

08/07/2021 10:46

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4153 ch i Le Thi Nga

       1,000,000

08/07/2021 10:48

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4154 Vo Thi Xuan

       1,000,000

08/07/2021 10:50

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4155 on g Nguyen Van Dao

       1,000,000

08/07/2021 10:52

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4156 a Tri eu Van Chinh

       1,000,000

08/07/2021 10:58

DOAN NHU MINH Ung ho nhung hoan canh kho khan

          200,000

08/07/2021 11:27

DOAN TAT AN Ung ho MS 4157: Chi Hoang Thi Ha

           100,000

08/07/2021 13:44

DINH THI QUYNH PHUONG giup ma so 4153 4154 4156   4157   4155 4158

       1,200,000

08/07/2021 13:56

DAO NGOC ANH Ma so 4157 cac be khoe manh nhe

           300,000

08/07/2021 15:35

PHAM TUAN ANH PHAM TUAN ANH ms 4157 Chi Hoang Thi Ha

           200,000

08/07/2021 15:42

KHONG QUOC TUAN KHONG QUOC TUAN chuyen khoan

           100,000

08/07/2021 15:55

Ung ho M so 4156 Anh Trieu Van Chin ha ch i 5 thn 8 x Ea Mnang huyn C M gar tnh k Lk

           200,000

08/07/2021 16:00

Ung ho Ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi

           100,000

08/07/2021 17:24

PHAM NGOC QUANG Ung ho chi Hoang Thi Ha ms: 4157

           300,000

08/07/2021 17:39

NGUYEN THANH PHONG Ung ho ma so 4156

           100,000

08/07/2021 19:49

Ma 5157 Hoang thiHa Dong du Hop don g Chuong my Ha noi dt 0365042139 FT 21189676156020   - Ma giao dich/ Trac e 780339 118912780339WIBT - SML

           300,000

08/07/2021 20:25

PHAM THI YEN Ung ho ma so: 4156

             50,000

09/07/2021 00:01

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4154

           100,000

09/07/2021 00:01

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4155

           100,000

09/07/2021 00:01

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4156

           100,000

09/07/2021 02:24

LE HONG LOAN Ung ho ms 4157

           300,000

09/07/2021 02:27

LE HONG LOAN Ung ho ms 4156

           300,000

09/07/2021 05:34

Ung Ho Ms4157

           100,000

09/07/2021 07:53

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4157 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

           100,000

09/07/2021 07:54

PHAM THI OANH Uhms 4147

           100,000

09/07/2021 07:55

PHAM THI OANH Uhms 4149

           100,000

09/07/2021 08:02

PHAM THI OANH Uhms 4150

           100,000

09/07/2021 08:49

QUACH VAN VI QUACH VAN VI ung ho ba Ha Thi Lay o tinh Thai Nguyen

           500,000

09/07/2021 08:50

ma so     4156 giup do hoan canh anh   trieu van chinh

             50,000

09/07/2021 08:54

NGUYEN VIET HUNG Ung ho MS4156

           500,000

09/07/2021 09:16

4158 Ha Thi Lay

           100,000

09/07/2021 09:20

LE VAN THANG LE VAN THANG chuyen khoan ung ho MS 4156

           200,000

09/07/2021 09:21

LUU QUANG HIEU MS4158 Ha Thi Lay   Thai Nguyen. Cu a it long nhieu

           300,000

09/07/2021 09:21

LE VAN THANG LE VAN THANG chuyen khoan ung ho MS 4157

           200,000

09/07/2021 09:35

ung ho ms 4158 ba ha thi lay

           100,000

09/07/2021 10:00

LE THIEN TUNG Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh.

           200,000

09/07/2021 10:33

BUI VAN KHOI chuyen tien ung ho ba Ha Thi Lay   - Ma giao dich/ Trace 21 7337 119010217337WIBT - SML

           200,000

09/07/2021 10:34

Ma so 4158:   Ba Ha Thi Lay. Tu Dieu Van

           100,000

09/07/2021 10:54

TRAN VAN CUONG Ma so 4158: Ba Ha Thi Lay Dia chi:   Xom Lang Nong xa Yen Trach huyen   Phu Luong tinh Thai Nguyen DT: 037 9868635 ba Lay

           200,000

09/07/2021 11:14

DOAN TAT AN Ung ho MS 4158: Ba Ha Thi Lay

           100,000

09/07/2021 12:59

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4157

             50,000

09/07/2021 13:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4158

             50,000

09/07/2021 13:38

Ung ho ma so 4158 ba Ha Thi Lay FT2 1190632661200 - Ma giao dich/ Trace 352286 119006352286WIBT - SML

           500,000

09/07/2021 15:08

NGUYEN THI MAI DAO Nguyen Thi Mai Dao ung ho ma so 41 58 ba Ha Thi Lay

           100,000

09/07/2021 16:47

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4157 ch i Hoang Thi Ha

       2,000,000

09/07/2021 16:53

NGUYEN KIM HUNG Chuyen khoan ung ho ma so 4156. Tri eu van chinh dak lak

           100,000

09/07/2021 17:01

NGO THI PHUONG HOA NGO THI PHUONG HOA chuyen khoan ma so 4156 anh Trieu Van Chinh

             70,000

09/07/2021 22:29

Ma so 4138   Em Hoang Thi Hang - Ma   giao dich/ Trace 197748 119015197748WIBT - SML

           100,000

10/07/2021 06:29

Ung Ho Ms4158

           100,000

10/07/2021 08:42

NGUYEN CUONG Ung ho ma so: 4159 chi bui thi thu y ben tre

           450,000

10/07/2021 09:31

NGUYEN ANH DUC Ung ho ma so 4159

           500,000

10/07/2021 10:42

4159 Bui Thi Thuy

           100,000

10/07/2021 10:58

NGUYEN THI NGOC BICH Ung ho MS: 4149 4150 4151 4152 415 3   4154   4155 4156   4157 4158 4 159 Moi ma 300k

       3,300,000

10/07/2021 11:46

NGUYEN HUY KHOAT NGUYEN HUY KHOAT chuyen khoan ung h o gia dinh Chi Bui Thi Thuy Ma so   4159.

           500,000

10/07/2021 11:48

NGUYEN HUU CHI NGUYEN HUU CHI giup ms 4159 gd c.   Thuy

             50,000

10/07/2021 12:03

NGUYEN VAN GIAP Ma so 4159: Chi Bui Thi Thuy

           100,000

10/07/2021 12:06

TRINH THI QUYEN ung ho gd vuong van nam   - Ma giao dich/ Trace 256737 119112256737WIBT - SML

          200,000

10/07/2021 12:12

TRUONG NGOC PHUC Phuc Van ung ho MS 4158

           300,000

10/07/2021 12:17

PHAM THI OANH Uhms 4151

           100,000

10/07/2021 12:18

PHAM THI OANH Uhms 4153

           100,000

10/07/2021 12:31

TRAN THI HUYEN Ms Huyen ung ho ms 4158

           500,000

10/07/2021 12:43

DANG HUU SO 4158

             50,000

10/07/2021 12:56

PHAM THI OANH Uhms 4154

           100,000

10/07/2021 12:57

PHAM THI OANH Uhms 4156

           100,000

10/07/2021 13:18

PHAM THI OANH Uhms 4157

           100,000

10/07/2021 13:19

PHAM THI OANH Uhms 4158

           100,000

10/07/2021 13:25

DOAN TAT AN Ung ho MS 4159: Chi Bui Thi Thuy

           100,000

10/07/2021 13:25

PHAM NGOC QUANG Ung ho chi Bui Thi Thuy ms: 4159

          500,000

10/07/2021 13:51

Ms 4158 ung ho ba Lay

           100,000

10/07/2021 13:58

Ms 4156 ung ho vo chong anh Chinh

           100,000

10/07/2021 14:01

NGUYEN THI THUY Ma so 4156 anh Trieu Van Chinh. Na m mo duoc su luu ly quang vuong pha t

             50,000

10/07/2021 15:28

PHAM THI OANH Uhms 4159

           100,000

10/07/2021 15:36

NGUYEN HUU DUAN Ung ho ms 4156 4157 4158   4159 mo i truong hop 100. 000   ung ho ma so 4109: 50. 000

           450,000

10/07/2021 16:18

ma 4159 bui thi thuy - Ma giao dich / Trace 248194 119116248194WIBT - SML

             50,000

10/07/2021 20:29

VU QUYNH TRANG SuBi uh ms 4156 a Chung c Hoa

           200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 05/07/2021   - 11/07/2021

 

05/07/2021

ung ho ma so 4154

           200,000

05/07/2021

ung ho ma so 4154

           300,000

05/07/2021

ung ho chi Vo Thi Xuan ms 4154

           200,000

05/07/2021

ung ho Ma so 4154 Vo Thi Xuan(GD#027349)

           200,000

05/07/2021

4152   Tran Van Vuong FT21186945301871(GD#795972)

           100,000

05/07/2021

4153 Le Thi Nga FT21186640185290(GD#795511)

           200,000

06/07/2021

Nguyen Huu Bac Chuong My Ha Noi giup MS 4155

           100,000

06/07/2021

CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 1017589681 -   BAO DIEN TU DAN TRI FT21187239251731(GD#737757)

           100,000

06/07/2021

HD Loi uh c. Nguyen o Dao ms4155

           200,000

06/07/2021

Ngan hang TMCP Sai Gon Ha Noi; 1017589681; VU THI HOA chuyen khoan ung ho(GD#030989)

             50,000

07/07/2021

TRINH THI THUYEN ma 4156 anh trieu van chinh

             50,000

07/07/2021

TRAN THI HOA   CHUYEN KHOAN MS 4155 TRAN VAN DAO bo chau Nguyen

       1,000,000

07/07/2021

Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh FT21188414043430(GD#459008)

           100,000

07/07/2021

Ta Thanh Son giup MS 4156

           100,000

07/07/2021

ung ho ma so 4156

           300,000

07/07/2021

Ung ho MS 4156 Trieu V Chinh

          500,000

07/07/2021

TRINH THI THUYEN ms 4155 nguyen van dao bo de chi nguyen

             50,000

07/07/2021

ung ho gia dinh anh trieu van. ma so 4156.   so dien thoai 0971848504.

           300,000

07/07/2021

Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh

           200,000

08/07/2021

Chi nghia UH ma so 4157 FT21189345810031(GD#434616)

           999,000

08/07/2021

Ung ho ma so 4157 chi Hoang thi Ha FT21189052315045(GD#339419)

             50,000

09/07/2021

C MINH   CK BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ba Ha Thi Lay MS4158

           200,000

11/07/2021

CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 4160

           100,000

11/07/2021

ung ho ma so 4160

           200,000

11/07/2021

Ung ho ma so 4143 - anh Duong Van Cuong

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 05/07/2021 - 11/07/2021

 

05/07/2021

Tran ngọc thang; 0913387455; 500000; Ma so 4152: 500000

           500,000

05/07/2021

Nguyen Hung; 0338671778; 5000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

               5,000

05/07/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4154: 100000

           100,000

05/07/2021

Hiển; 0984816212; 75000; Ma so 4151: 75000

             75,000

05/07/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4153: 100000

           100,000

05/07/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 200000; Ma so 4154: 200000

           200,000

05/07/2021

Nguyễn Hà Minh Châu; 0978844025; 100000; Ma so 4153: 100000

           100,000

05/07/2021

Hạt Tiêu; 0374526733; 100000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

           100,000

05/07/2021

Tạ Phương Dung; 0912063300; 500000; Ma so 4154: 500000

           500,000

05/07/2021

khánh; 0948660660; 100000; Ma so 4152: 100000

           100,000

05/07/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4149 Nhói lòng cảnh bé gái 1 tuổi người mềm oặt,   ngày lên cơn co giật mấy lần

             10,000

05/07/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

             10,000

05/07/2021

Nguyễn mai hoa; 0983653708; 300000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

           300,000

05/07/2021

Lê Sỹ Mạnh Duy; 0349939393; 50000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

             50,000

05/07/2021

c. trà; 0983403475; 1000000; Ma so 4152: 1000000

       1,000,000

05/07/2021

Nguyễn Hưng Nguyên; 0987412365; 100000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

           100,000

05/07/2021

Nguyễn Hưng Nguyên; 0987412365; 100000; Mã số: 4145 2 chàng trai học sinh giỏi nguy cơ phải nghỉ học vì. . . mẹ liệt giường

           100,000

05/07/2021

Trần thị tuyết nhung; 0987588559; 100000; Mã số: 4149 Nhói lòng cảnh bé gái 1 tuổi người mềm oặt,   ngày lên cơn co giật mấy lần

           100,000

05/07/2021

Trần thị tuyết nhung; 0987588559; 100000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

           100,000

05/07/2021

Duong Trang; 0977061926; 50000; Ma so 4154: 50000

             50,000

05/07/2021

Ngo Duy Tran; 0333661568; 100000; Ma so 4154: 100000

           100,000

05/07/2021

J; 0375905868; 418000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

           418,000

05/07/2021

Mr. Bun; 0971457995; 200000; Ma so 4151: 200000

           200,000

05/07/2021

Mr Bun; 0971457995; 200000; Ma so 4154: 200000

           200,000

05/07/2021

Nguyễn Văn Thịnh; 0982458785; 100000; Ma so 4137: 100000

           100,000

05/07/2021

Nguyễn Văn Thịnh; 0982458785; 100000; Ma so 4153: 100000

           100,000

05/07/2021

Nguyễn Văn Thịnh; 0982458785; 100000; Ma so 4151: 100000

           100,000

05/07/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 200000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

           200,000

05/07/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 200000; Mã số: 4153 Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

           200,000

05/07/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 200000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

           200,000

05/07/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 200000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

           200,000

05/07/2021

Dinh Quoc Cuong; 0988255012; 500000; Mã số 4154: Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

          500,000

05/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

             20,000

05/07/2021

Lê Trường Giang; 0987602316; 200000; Ma so 4154: 200000

           200,000

05/07/2021

Nguyen Lam Hanh Tuc; 0779035066; 50000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

             50,000

05/07/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 10000; Mã số 4154: Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

             10,000

05/07/2021

lan anh; ; 50000; Ma so 4150: 50000

             50,000

05/07/2021

lan anh; ; 30000; Ma so 4154: 30000

             30,000

05/07/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

           100,000

05/07/2021

Chúc An & Chúc Thịnh; 0946039378; 50000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

             50,000

05/07/2021

Chúc An & Chúc Thịnh; 0946039378; 50000; Mã số: 4153 Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư":   Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

             50,000

05/07/2021

Hoàng Khải; 0367212311; 50000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

             50,000

05/07/2021

Hoàng Khải; 0367212311; 50000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

             50,000

06/07/2021

Trinh Thi Nhu Trang; 0986933021; 20000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

             20,000

06/07/2021

Kieu Nga Duong; 0966923132; 200000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

           200,000

06/07/2021

Kieu Nga Duong; 0966923132; 200000; Mã số: 4153 Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

           200,000

06/07/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4155: 100000

           100,000

06/07/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4155 Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

           100,000

06/07/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4155: 100000

           100,000

06/07/2021

HUONG18**76; 0988128588; 500000; Mã số: 4155 Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

           500,000

06/07/2021

Huyanh Nguyen; 0396348522; 200000; Mã số: 4155 Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

         200,000

06/07/2021

Nguyen văn đoan; 0339611111; 100000; Mã số: 4155 Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

           100,000

06/07/2021

Ngô Dương; 0983256468; 100000; Ma so 4155: 100000

           100,000

06/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4155 Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

             20,000

06/07/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

             10,000

06/07/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

             10,000

06/07/2021

Gửi hỏi thăm Mã số 4155; 0949327014; 50000; Ma so 4155:   50000

             50,000

06/07/2021

Nxt; 0933199313; 100000; Mã số: 4153 Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

           100,000

06/07/2021

Trần Ngọc Bích; 0964369911; 200000; Ma so 4155: 200000

           200,000

06/07/2021

Hứa Tất Thiên Thanh; 0357077137; 30000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

             30,000

06/07/2021

Hứa Tất Thiên Thanh; 0357077137; 20000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

             20,000

06/07/2021

Nguyễn Kim Thúy; 0979472986; 300000; Mã số 4153: Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

           300,000

06/07/2021

Kỳ Vũ ; 0372681102; 50000; Mã số 4155: Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

             50,000

06/07/2021

Chúc An & Chúc Thịnh; 0946039378; 50000; Mã số: 4155 Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

             50,000

06/07/2021

hn; 098; 100000; Ma so 4155: 100000

           100,000

06/07/2021

Nguyễn Ngọc Diệp; 0941763910; 200000; Ma so 4155: 200000

           200,000

06/07/2021

Nguyen hong linh; 0375896146; 100000; Mã số: 4153 Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

           100,000

06/07/2021

Anh Dung; 0919478696; 300000; Mã số 4155: Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

           300,000

06/07/2021

Trần Thị Quỳnh Trang; 0917702266; 200000; Ma so 4155: 200000

          200,000

06/07/2021

Trần Thị Quỳnh Trang; 0917702266; 200000; Ma so 4128: 200000

           200,000

06/07/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4155: Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

             50,000

06/07/2021

Pham Quoc Duong; 0902066550; 200000; Ma so 4155: 200000

           200,000

06/07/2021

Pham Quoc Duong; 0902066550; 100000; Ma so 4151: 100000

           100,000

06/07/2021

Pham Quoc Duong; 0902066550; 200000; Ma so 4133: 200000

          200,000

06/07/2021

Pham Quoc Duong; 0902066550; 100000; Ma so 4154: 100000

           100,000

07/07/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4156: 100000

           100,000

07/07/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số: 4149 Nhói lòng cảnh bé gái 1 tuổi người mềm oặt,   ngày lên cơn co giật mấy lần

           300,000

07/07/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

           300,000

07/07/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số: 4143 3 bố con "khờ" chới với trong ngôi nhà tốc mái sau trận dông lốc

           300,000

07/07/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số: 4146 Người phụ nữ có đôi chân "tí hon" và nỗi bất hạnh bị chồng phụ bạc

           300,000

07/07/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số: 4153 Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

           300,000

07/07/2021

Nguyễn Thị Thanh Mai; 0969301079; 200000; Ma so 4156: 200000

           200,000

07/07/2021

Nguyễn Thị Thanh Mai; 0969301079; 500000; Ma so 4152: 500000

           500,000

07/07/2021

Nguyễn Thị Hồng Chiên; 0975182040; 300000; Ma so 4156: 300000

           300,000

07/07/2021

Nguyễn Thanh Hà; 0903481084; 50000; Ma so 4156: 50000

             50,000

07/07/2021

Z; 0965933136; 100000; Ma so 4156: 100000

           100,000

07/07/2021

trần ngọc thúy ngân; ; 200000; Ma so 4156: 200000

           200,000

07/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

             20,000

07/07/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 500000; Mã số 4156: Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           500,000

07/07/2021

Thủy Bùi; 0906965286; 300000; Ma so 4151: 300000

           300,000

07/07/2021

Lê Trần Mạnh; 0988186766; 50000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

             50,000

07/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 5000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

               5,000

07/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 5000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô", khóc thảm thiết trong đau đớn!

               5,000

07/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 5000; Mã số: 4131 Tiếng khóc xé lòng của bé gái mồ côi ngằn ngặt đòi sữa mẹ

               5,000

07/07/2021

NTG; 0989097012; 200000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           200,000

07/07/2021

Phí Văn Lời; 0862000866; 500000; Ma so 4156: 500000

           500,000

07/07/2021

Vũ Hữu Trường; 0906154569; 1000000; Ma so 4156:   1000000

       1,000,000

07/07/2021

Hung; 0938210631; 50000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

             50,000

07/07/2021

Hung; 0938210631; 50000; Mã số: 4155 Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

             50,000

07/07/2021

Tara; 0989255756; 300000; Ma so 4156: 300000

           300,000

07/07/2021

Nguyen Minh Hoang; 0908070806; 200000; Ma so 4156: 200000

           200,000

07/07/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4156: 100000

           100,000

07/07/2021

Nguyen Minh Hoang; 0908070806; 200000; Ma so 4151: 200000

           200,000

07/07/2021

T; 0333493440; 40000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

             40,000

07/07/2021

T; 0333493440; 15000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

             15,000

07/07/2021

Chúc An & Chúc Thịnh; 0946039378; 50000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

             50,000

07/07/2021

Nguyen Hung; 0338671778; 5000; Mã số: 4155 Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

               5,000

07/07/2021

Nguyen Hung; 0338671778; 5000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

               5,000

07/07/2021

Phạm Thị Liên; 0972183286; 200000; Mã số 4156: Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

         200,000

07/07/2021

Dung; 0948060539; 200000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           200,000

07/07/2021

Tran Duc; 0919898299; 75000; Mã số 4156: Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

             75,000

07/07/2021

Le Long; 0904908199; 100000; Ma so 4156: 100000

           100,000

07/07/2021

Huỳnh Thiên Lộc; 0969737016; 100000; Ma so 4156: 100000

           100,000

07/07/2021

Chi; 0905885688; 100000; Mã số 4156: Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           100,000

07/07/2021

Trần Thị Dung; 0987539043; 300000; Ma so 4156: 300000

           300,000

07/07/2021

Trần Thị Dung; 0987539043; 300000; Ma so 4155: 300000

           300,000

08/07/2021

Thai; 0934562779; 300000; Ma so 4156: 300000

           300,000

08/07/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4157: 100000

           100,000

08/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4157 Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ

             20,000

08/07/2021

Bé Bon; 0979262932; 100000; Ma so 4156: 100000

           100,000

08/07/2021

Bé Bon; 0979262932; 100000; Ma so 4157: 100000

           100,000

08/07/2021

Lê Trần Mạnh; 0988186766; 50000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

             50,000

08/07/2021

Lê Minh Đạt; 0359932469; 100000; Mã số 4149: Nhói lòng cảnh bé gái 1 tuổi người mềm oặt,   ngày lên cơn co giật mấy lần

           100,000

08/07/2021

Lê Minh Đạt; 0359932469; 50000; Mã số 4146: Người phụ nữ có đôi chân "tí hon" và nỗi bất hạnh bị chồng phụ bạc

             50,000

08/07/2021

Phạm Tuấn Anh; 0886640994; 500000; Ma so 4156: 500000

           500,000

08/07/2021

Phạm Tuấn Anh; 0886640994; 500000; Ma so 4157: 500000

           500,000

08/07/2021

Chúc An & Chúc Thịnh; 0946039378; 50000; Mã số: 4157 Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ

             50,000

08/07/2021

Đặng Thị Bích Hường ; 0976736393; 100000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

           100,000

08/07/2021

Đặng Thị Bích Hường ; 0976736393; 100000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           100,000

08/07/2021

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 300000; Ma so 4155: 300000

           300,000

08/07/2021

Mrs Nương; 0961873880; 100000; Ma so 4155: 100000

           100,000

08/07/2021

Lê Thành Vinh; 0936123179; 200000; Ma so 4157: 200000

           200,000

08/07/2021

Tran duc hoai; 0934218679; 300000; Mã số 4156: Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           300,000

08/07/2021

Vũ Thái; 0373356753; 50000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

             50,000

08/07/2021

nguyen thao; 0902704150; 200000; Ma so 4157: 200000

          200,000

08/07/2021

Chien; 0916661378; 1000000; Mã số 4156: Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

       1,000,000

08/07/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4157: Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ

             50,000

08/07/2021

Nghi Vĩnh Khanh ; 0908378540; 500000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           500,000

08/07/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4156: Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

             50,000

09/07/2021

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 300000; Ma so 4156: 300000

           300,000

09/07/2021

Nguyen Thi Thuy Ha; 0936263048; 200000; Ma so 4156: 200000

           200,000

09/07/2021

BUI MINH TUAN; 0919568735; 100000; Ma so 4155: 100000

           100,000

09/07/2021

NGUYEN THI LIEN; 0919568735; 100000; Ma so 4144: 100000

           100,000

09/07/2021

Nguyen Hung; 0338671778; 5000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

               5,000

09/07/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4158: 100000

           100,000

09/07/2021

Hoa Le; 0909507302; 50000; Mã số: 4158 Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

             50,000

09/07/2021

Nguyễn văn long; 0977611442; 210000; Mã số 4157: Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ

           210,000

09/07/2021

Hoàng Văn Thúy; 0349605814; 150000; Mã số 4157: Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ

           150,000

09/07/2021

Chúc An & Chúc Thịnh; 0946039378; 50000; Mã số: 4158 Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

             50,000

09/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4158 Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

             20,000

09/07/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4157: 100000

           100,000

09/07/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4157: 100000

           100,000

09/07/2021

Ngọc; 0345466090; 50000; Mã số 4158: Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

             50,000

09/07/2021

Lợi; 0398894787; 2000; Mã số: 4158 Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

               2,000

09/07/2021

Lê Thị Ngọc Lan; 0936926616; 100000; Ma so 4158: 100000

           100,000

09/07/2021

Mr Dương; 0835356578; 100000; Ma so 4158: 100000

           100,000

09/07/2021

Nguyễn Hoàng Nam ; 0934789696; 100000; Mã số: 4153 Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

           100,000

09/07/2021

Nguyễn Hoàng Nam ; 0934789696; 100000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

           100,000

09/07/2021

Nguyễn Hoàng Nam ; 0934789696; 100000; Mã số: 4155 Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

           100,000

09/07/2021

Nguyễn Hoàng Nam ; 0934789696; 100000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           100,000

09/07/2021

Thai Doan Tho; 0902857211; 100000; Ma so 4152: 100000

           100,000

09/07/2021

Nguyễn Hoàng Nam ; 0934789696; 100000; Mã số: 4157 Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ

           100,000

09/07/2021

Tara; 0989255756; 300000; Ma so 4158: 300000

          300,000

09/07/2021

Kiều Như Kim; 0989255756; 240000; Ma so 4146: 240000

           240,000

09/07/2021

Kiều Như Kim; 0989255756; 240000; Ma so 4152: 240000

           240,000

09/07/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4152: 100000

          100,000

09/07/2021

Đào Tâm Như; 0963452894; 100000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           100,000

09/07/2021

Nguyễn Văn thuyết; 0389462518; 100000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

          100,000

09/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

             10,000

09/07/2021

Le Thanh Ha; 0988026226; 100000; Mã số: 4157 Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ

          100,000

09/07/2021

Le Thanh Ha; 0988026226; 100000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           100,000

09/07/2021

Le Thanh Ha; 0988026226; 100000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

           100,000

09/07/2021

phu; 0778689320; 40000; Mã số: 4158 Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

             40,000

09/07/2021

tran ngoc thang; 0913387455; 500000; Ma so 4156: 500000

           500,000

10/07/2021

Nguyen Hung; 0338671778; 20000; Mã số: 4158 Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

             20,000

10/07/2021

Nguyen Hung; 0338671778; 10000; Mã số: 4155 Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

             10,000

10/07/2021

Nguyễn Hoàng Việt; 0395871902; 10000; Mã số: 4157 Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ

             10,000

10/07/2021

Nguyễn Hoàng Việt; 0395871902; 10000; Mã số: 4158 Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

             10,000

10/07/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           100,000

10/07/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4157 Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ

           100,000

10/07/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4158 Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

          100,000

10/07/2021

Trần Thị Quỳnh Như; 0765610966; 100000; Mã số: 4157 Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ

           100,000

10/07/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4159 Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác, 2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

           100,000

10/07/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4158 Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

           100,000

10/07/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4157 Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ

           100,000

10/07/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           100,000

10/07/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4155 Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

           100,000

10/07/2021

Minh Nghĩa; 0385179985; 2000; Mã số: 4159 Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác, 2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

               2,000

10/07/2021

Minh Nghĩa; 0385179985; 2000; Mã số: 4155 Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

               2,000

10/07/2021

Minh Nghĩa; 0385179985; 2000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

               2,000

10/07/2021

Trịnh ngọc thịnh; 0983984779; 50000; Mã số: 4158 Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

             50,000

10/07/2021

Trịnh ngọc thịnh; 0983984779; 50000; Mã số: 4159 Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

             50,000

10/07/2021

Trịnh ngọc thịnh; 0983984779; 50000; Mã số: 4157 Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ

             50,000

10/07/2021

Trịnh ngọc thịnh; 0983984779; 50000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

             50,000

10/07/2021

Trịnh ngọc thịnh; 0983984779; 50000; Mã số: 4155 Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

             50,000

10/07/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4159: 100000

           100,000

10/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4159 Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

             20,000

10/07/2021

Vi Quốc Nam; 0983198794; 25000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

             25,000

10/07/2021

Đoàn Quang Nhật; 0388973316; 500000; Mã số: 4159 Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

           500,000

10/07/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 500000; Mã số 4159: Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

           500,000

10/07/2021

Nguyễn Tiến Duy Thành ; 0987402178; 100000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           100,000

10/07/2021

Vi Quốc Nam; 0983198794; 30000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

             30,000

10/07/2021

; ; 200000; Ma so 4159: 200000

           200,000

10/07/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 300000; Mã số 4159: Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

           300,000

10/07/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 200000; Mã số 4156: Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           200,000

10/07/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 300000; Mã số 4146: Người phụ nữ có đôi chân "tí hon" và nỗi bất hạnh bị chồng phụ bạc

           300,000

10/07/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 300000; Mã số 4157: Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ

           300,000

10/07/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 200000; Mã số 4158: Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

           200,000

10/07/2021

Trần Thị Thanh Hường; 039960845; 100000; Ma so 4159: 100000

           100,000

10/07/2021

Đào Tâm Như; 0963452894; 100000; Mã số: 4155 Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

           100,000

10/07/2021

Trần Thị Thanh Hường; 039960845; 100000; Ma so 4156: 100000

           100,000

10/07/2021

Kỳ Vũ ; 0372681102; 50000; Mã số 4159: Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác, 2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

             50,000

10/07/2021

Lê Nho Thông; 0977258368; 50000; Mã số: 4159 Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

             50,000

10/07/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 50000; Mã số: 4159 Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

             50,000

10/07/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4159 Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

           100,000

10/07/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

             10,000

10/07/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4153 Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

             10,000

10/07/2021

phu; 0778689320; 10000; Mã số: 4159 Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác, 2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

             10,000

10/07/2021

Hùng; 0383337067; 50000; Mã số: 4132 Cô gái mắc bệnh "kỳ lạ" phải bỏ học giữa chừng,   ước mình sẽ ngủ giấc dài

             50,000

10/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4159 Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác, 2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

             10,000

10/07/2021

Chúc An & Chúc Thịnh; 0946039378; 50000; Mã số: 4159 Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

             50,000

10/07/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 300000; Mã số: 4159 Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

           300,000

10/07/2021

Lộ thị thu quỳnh; 0982981229; 300000; Mã số 4159: Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

           300,000

10/07/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 300000; Mã số: 4158 Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

           300,000

10/07/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 300000; Mã số: 4157 Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ

           300,000

10/07/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 300000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           300,000

10/07/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 300000; Mã số: 4155 Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

           300,000

10/07/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 300000; Mã số: 4154 Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

           300,000

10/07/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 300000; Mã số: 4153 Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

           300,000

10/07/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 300000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

           300,000

10/07/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 300000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

           300,000

10/07/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 300000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

           300,000

10/07/2021

Nguyễn Hữu Trọng; 0984886166; 50000; Mã số: 4159 Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

             50,000

10/07/2021

Nguyễn Hữu Trọng; 0984886166; 50000; Mã số: 4158 Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

             50,000

10/07/2021

Đỗ Ngọc Quang; 0967493942; 100000; Mã số: 4159 Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

           100,000

10/07/2021

Lê Thanh Tuyền; 0972896378; 200000; Mã số: 4158 Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

           200,000

10/07/2021

Một người Việt Nam; 4159; 150000; Ma so 4159: 150000

           150,000

10/07/2021

Một người Việt Nam; 4159; 150000; Ma so 4154: 150000

           150,000

10/07/2021

Nguyễn Cao Thái; 0909958129; 500000; Mã số 4159: Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

           500,000

10/07/2021

Thanh Trang; 0399323539; 50000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

             50,000

10/07/2021

Thanh Trang; 0399323539; 50000; Mã số: 4155 Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

             50,000

10/07/2021

Thanh Trang; 0399323539; 50000; Mã số: 4153 Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

             50,000

10/07/2021

Thanh Trang; 0399323539; 50000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

             50,000

10/07/2021

Thanh Trang; 0399323539; 50000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

             50,000

10/07/2021

Nguyễn Thị Độ, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Tuấn Minh, Đỗ Bảo Hân,   Đỗ Xuân Thành; 0915681101; 200000; Mã số 4153: Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

           200,000

10/07/2021

Huyen Nguyen; 0941945869; 50000; Mã số 4159: Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

             50,000

10/07/2021

Huyen Nguyen; 0941945869; 50000; Mã số 4138: Thương bé gái 10 tuổi "vô tội" mang căn bệnh thế kỷ do cha, mẹ truyền sang

            50,000

11/07/2021

Nguyễn Gia Bình; 0979557288; 200000; Mã số: 4157 Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ

           200,000

11/07/2021

Tran ngọc thang; 0913387455; 500000; Ma so 4159: 500000

           500,000

11/07/2021

Nguyễn Hữu Phúc; 0977917635; 50000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

             50,000

11/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4160 Cậu bé ngót 10 năm chống chọi với bệnh viêm não khẩn cầu sự giúp đỡ

             20,000

11/07/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4160 Cậu bé ngót 10 năm chống chọi với bệnh viêm não khẩn cầu sự giúp đỡ

           100,000

11/07/2021

Chúc An & Chúc Thịnh; 0946039378; 50000; Mã số: 4160 Cậu bé ngót 10 năm chống chọi với bệnh viêm não khẩn cầu sự giúp đỡ

             50,000

11/07/2021

Aaa; 0366539588; 200000; Mã số: 4160 Cậu bé ngót 10 năm chống chọi với bệnh viêm não khẩn cầu sự giúp đỡ

           200,000

11/07/2021

Lê Minh Huy; 0934612383; 200000; Mã số 4160: Cậu bé ngót 10 năm chống chọi với bệnh viêm não khẩn cầu sự giúp đỡ

           200,000

11/07/2021

Lê Minh Huy; 0934612383; 200000; Mã số 4158: Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

           200,000

11/07/2021

Lê Minh Huy; 0934612383; 100000; Mã số 4156: Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           100,000

11/07/2021

Lê Minh Huy; 0934612383; 200000; Mã số 4153: Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

           200,000

11/07/2021

Lê Minh Huy; 0934612383; 200000; Mã số 4138: Thương bé gái 10 tuổi "vô tội" mang căn bệnh thế kỷ do cha, mẹ truyền sang

           200,000

11/07/2021

Lê Minh Huy; 0934612383; 200000; Mã số 4137: Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

           200,000

11/07/2021

VO HOANG HUNG; 0906836787; 50000; Mã số 4160: Cậu bé ngót 10 năm chống chọi với bệnh viêm não khẩn cầu sự giúp đỡ

             50,000

11/07/2021

Đỗ kim khánh; 0974675598; 50000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

             50,000

11/07/2021

Gia Ngọc; 0987423333; 100000; Ma so 4149: 100000

           100,000

11/07/2021

Trần Xuân Huy; 0911605435; 500000; Ma so 4160: 500000

           500,000

11/07/2021

Jdjj; 0342557657; 100000; Mã số: 4156 Nhói lòng cảnh bé gái 9 tuổi thay mẹ chăm em

           100,000

11/07/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4160: Cậu bé ngót 10 năm chống chọi với bệnh viêm não khẩn cầu sự giúp đỡ

             50,000

11/07/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 10000; Mã số 4158: Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

             10,000

11/07/2021

Le Long; 0904908199; 100000; Ma so 4160: 100000

           100,000

11/07/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 10000; Mã số 4159: Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

             10,000

11/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4159 Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác,   2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

             10,000

11/07/2021

Hà Phát; 0916016863; 100000; Ma so 4160: 100000

           100,000

11/07/2021

Dat; 0968506638; 100000; Ma so 4160: 100000

           100,000

11/07/2021

Dat; 0968506638; 100000; Ma so 4156: 100000

          100,000

11/07/2021

Thám Vân; 0367589124; 100000; Ma so 4160: 100000

           100,000

11/07/2021

Thám Vân; 0367589124; 100000; Ma so 4159: 100000

           100,000

11/07/2021

Thám Vân; 0367589124; 100000; Ma so 4157: 100000

           100,000

11/07/2021

Thám Vân; 0367589124; 100000; Ma so 4156: 100000

           100,000

11/07/2021

Thám Vân; 0367589124; 100000; Ma so 4155: 100000

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng ACB từ ngày 05/07/2021   - 11/07/2021

 

05/07/2021

IBTRAN LAI TAM TRUNG GIUP MS 4152 ONG TRAN VAN VUONG (BO QUYNH ANH)

       1,000,000

05/07/2021

THU AN UNG HO MS 4150 (NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT) GD 199454 - 070321 13: 50: 53

             50,000

05/07/2021

IB TRAN THI THANH TUYEN 4149 - GIUP CHI TRAN THI OANH - HAI DUONG

           200,000

05/07/2021

IBTRUONG QUANG HUY UNG HO EM QUYNH ANH

       1,000,000

05/07/2021

IBNGUYEN NGOC ANH CK BAO DIEN TU DAN TRI CN DONG DO PGD THANH XUAN HA NOI GIUP TRAN THI QUYNH ANH

           100,000

05/07/2021

IBNGUYEN THI HOA SDT 0385354999 UNG HO MA SO 4152.

           200,000

05/07/2021

IB NGUYEN CONG TAN NHAN AI DAN TRI MA SO 4151

       1,000,000

05/07/2021

IB PHAM TRUONG LONG UNG HO MA SO 4153 LE THI NGA ME BE THIEN

           100,000

05/07/2021

IB TRAN THI PHUONG TRAM XIN HO TRO MOI HOAN CANH 200, 000.   4143, 4144, 4145,   4146, 4148, 4149,   4150, 4151, 4152,   4153

       2,000,000

05/07/2021

IB DANG THANH TAM UNG HO BE CHI THIEN ( MA SO 4153 )

           200,000

05/07/2021

THU AN UNG HO MS 4153 (NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT) GD 163754 - 070421 13: 49: 25

             50,000

05/07/2021

IB NGUYEN QUANG HUY UNG HO MS4153

           200,000

05/07/2021

UNG HO MS 4153 FT21186410170731 GD 344822 - 070421 15: 09: 10

           200,000

05/07/2021

IB DAO MANH HUONG UNG HO MA SO 4151

           200,000

05/07/2021

IBTANG THI THUY DUYEN MS: 4149(500), 4150(500),   4151(500), 4152(1 TRIEU), 4153(1 TRIEU)

       3,500,000

05/07/2021

IB LE THANH TUNG UNG HO BE CHI THIEN. MS 4153

           200,000

05/07/2021

UNG HO MA SO 4151 FT21186035158119 GD 511522 - 070421 18: 16: 41

           100,000

05/07/2021

IB PHI HONG PHU UNG HO MA SO 4152, TRAN VAN VUONG (BO QUYNH ANH)

       5,000,000

05/07/2021

NGUYEN QUI LONG - UNG HO TU THIEN MS 4152

           200,000

05/07/2021

IBDANG CONG TRUC UNG HO MS 4152 - ONG TRAN VAN VUONG

           200,000

05/07/2021

IB LE THI THU UNG HO MA SO 4154: VO THI XUAN -   BEN TRE

           500,000

05/07/2021

HUYNH MINH THIEN KHIEM - KHIEM HUYNH UNG HO MA SO: 4154   - VO THI XUAN -   TINH BEN TRE

           300,000

05/07/2021

IB DANG THANH TAM UNG HO VO THI XUAN ( MA SO 4154 )

           200,000

05/07/2021

UNG HO MA SO 4152 CHO CHU TRAN VAN VUONG BO CUA EM TRAN THI QUYNH ANH GD 929248 - 070521 17: 06: 32

           200,000

05/07/2021

IBPHAM NGOC TUNG GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MA SO 4139 ( CHI NGUYEN THI LAM)

           100,000

06/07/2021

IB DANG THI LE GUI GD ONG VUONG

           100,000

06/07/2021

IB NGUYEN NGOC HAN MA SO 4155: ONG TRAN VAN DAO (BO DE CHI NGUYEN)

           100,000

06/07/2021

UNG HO MS 4152 VA 4153 MOI MS 100000 DONG GD 527559 - 070621 11: 09: 39

           200,000

06/07/2021

IB TRAN THI CHUYEN UNG HO 4150

           100,000

06/07/2021

IB TRAN ANH TAI ONG NGUYEN VAN DAO - BO DE CHI NGUYEN ( MS 4155)

           100,000

06/07/2021

IBVU THI MINH HIEN UNG HO MA SO 4155 - ONG NGUYEN VAN DAO THON DINH GIUA XA BINH PHU, HUYEN THACH THAT - HN

           500,000

06/07/2021

UNG HO 4154 CHI XUAN GD 094875 - 070621 17: 52: 56

           100,000

07/07/2021

IB DANG THI LE GUI C VO THI XUAN

           100,000

07/07/2021

UNG HO MA SO 4153 FT21188039892474 GD 889612 - 070621 22: 57: 17

           100,000

07/07/2021

IB HA THI NGOC THUY UNG HO CHI HOA MS 4156

           200,000

07/07/2021

IB NGUYEN NGOC HAN MA SO 4156 ANH TRIEU VAN CHINH

           100,000

07/07/2021

UNG HO MA SO 4154 FT21188060265887 GD 015415 - 070721 08: 35: 58

           100,000

07/07/2021

IB PHAM TRUONG LONG UNG HO MA SO 4156 TRIEU VAN CHINH

           100,000

07/07/2021

IB NGUYEN THI THUY MY UNG HO MA SO 4156 TRIEU VAN CHINH

           200,000

07/07/2021

UNG HO A TRIEU VAN CHINH VA CHI HOA GD 955320 - 070721 09: 48: 25

           500,000

07/07/2021

THU AN TAM UNG HO MS 4156 (NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT) GD 169971 - 070721 12: 28: 51

             68,000

07/07/2021

TANG MA SO 4156 GD 632241 - 070721 13: 11: 15

             50,000

07/07/2021

MA SO 4156 ANH TRIEU VAN CHINH FT21188819152667 GD 514482 - 070721 16: 12: 09

           200,000

07/07/2021

MA SO 4156 TRIEU VAN CHINH GD 544218 - 070721 17: 07: 57

           500,000

07/07/2021

UNG HO MA SO 4156 FT21188786990253 GD 601135 - 070721 17: 17: 52

           100,000

07/07/2021

IB LE THI NGOC LAN UNG HO MS 4156, ANH CHINH CHI HOA

           300,000

07/07/2021

IB TRAN VAN MINH UNG HO MA SO 4156 ANH TRIEU VAN CHINH

           300,000

08/07/2021

IB NHU THI KHANH CHI UNG HO MS 4156 ANH TRIEU VAN CHINH

           500,000

08/07/2021

DONG GOP MA SO 4156 ANH TRIEU VAN CHINH GD 952992 - 070721 21: 22: 08

           500,000

08/07/2021

IB NGUYEN NGOC HAN MA SO 4153 CHI LE THI NGA (ME BE CHI THIEN)

           200,000

08/07/2021

IBTRAN NGO DAN DUNG UNG HO GIA DINH EM HOANG THI HA. MA SO: 4157

           500,000

08/07/2021

IB PHAM TRUONG LONG UNG HO MA SO 4157 HOANG THI HA

           100,000

09/07/2021

UNG HO GD 148288 - 070821 19: 07: 27

       3,000,000

09/07/2021

UNG HO MA SO 4155 FT21190355509707 GD 889426 - 070821 21: 46: 58

           100,000

09/07/2021

CHUYEN TIEN LIEN NGAN HANG GD 188173 - 070821 23: 15: 21

           100,000

09/07/2021

THU AN TAM UNG HO MS 4155 (NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT) GD 190530 - 070921 00: 10: 41

             68,000

09/07/2021

UNG HO BA LAY MA SO 4158 FT21190007252698 GD 213377 - 070921 11: 16: 06

           200,000

09/07/2021

IB NGUYEN THI VI PHUONG MA SO 4156 TRIEU VAN CHINH

       1,000,000

10/07/2021

IB LY VI PHONG CHUYENCHO BA HA THI LAY

           100,000

10/07/2021

IB LE THI NHU NGOC UNG HO MS4158 BA HA THI LAY

           100,000

10/07/2021

IB NGUYEN HOANG THANH CUNG MA SO 4156: ANH TRIEU VAN CHINH

           200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Ví điện tử MOMO từ ngày 05/07/2021 - 11/07/2021

 

05/07/2021

NGUYỄN THẾ THÔNG -   13669348014

               1,000

05/07/2021

NGUYỄN NHƯ THI -   13669488129

             20,000

05/07/2021

NGUYỄN VĂN THẮNG -   13668911862

            20,000

05/07/2021

PHẠM THỊ CẨM TÚ -   13669339533

             50,000

05/07/2021

THÁI TRỌNG KHÁNH -   13670109096

               1,000

05/07/2021

LƯU THỊ THẮM -   13671898934

               2,000

05/07/2021

NGUYEN THI HONG NGAN -   13672351180

               6,400

05/07/2021

PHAN VU TRUONG GIANG - 13671092029

               1,000

05/07/2021

LAM TAN LOI -   13671507056

               1,350

05/07/2021

BẠCH NGỌC THÙY LINH -   13668432803

             20,000

05/07/2021

ĐỖ THỊ NGÀ -   13665826337

           100,000

05/07/2021

ĐỖ THỊ NGỌC LAN -   13665999146

             50,000

05/07/2021

PHAN DUY KỲ -   13665516794

               1,500

05/07/2021

NGUYỄN ĐỨC THUẬN -   13665645430

               1,000

05/07/2021

Trần Thị Hải Yến - 13666682541

               1,000

05/07/2021

NGUYEN THI HONG MINH -   13667576779

             10,000

05/07/2021

TRAN THI ANH KIM -   13667779604

               1,000

05/07/2021

NGUYEN TRONG HUNG -   13667089463

             20,000

05/07/2021

NGUYEN TUONG BAO TRAN -   13667024908

               1,000

05/07/2021

DO KHAC CUONG -   13687751074

               5,000

05/07/2021

NGUYỄN HOÀNG DẠT -   13687959130

             10,000

05/07/2021

PHẠM TUẤN THƯ -   13686084471

               1,000

05/07/2021

TRAN TUYET MAI -   13686564831

             50,000

05/07/2021

VÕ PHƯƠNG THẢO -   13688024708

           100,000

05/07/2021

NGUYEN THI PHI -   13690322518

             20,000

05/07/2021

TRẦN QUỐC BẢO -   13689761832

             50,000

05/07/2021

DUONG THI THANH MAI -   13689793817

               1,000

05/07/2021

Trần Giang -   13686092882

             50,000

05/07/2021

TRUONG THI THU THUY -   13676430834

             20,000

05/07/2021

TRƯƠNG HỒNG NGHĨA -   13679094010

               1,000

05/07/2021

HUYNH CONG KHA -   13674298191

               3,000

05/07/2021

VŨ MINH TÙNG -   13676000545

             10,000

05/07/2021

THIEU THI HONG PHUONG - 13679328647

               1,000

05/07/2021

VO THI THU THUY -   13684890990

             20,000

05/07/2021

DIỆP LÊ QUỲNH VÂN -   13684952476

               2,000

05/07/2021

NGUYỄN MAI KHANH -   13682668571

              1,000

05/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13683795755

               5,000

05/07/2021

XA VANG -   13665459972

               1,000

05/07/2021

NGUYỄN CAO THUẬN -   13646044495

             20,000

05/07/2021

VO ANH TUAN -   13647421324

             20,000

05/07/2021

LÊ THẾ DŨNG -   13647719825

             20,000

05/07/2021

LÊ THÁI HIẾU -   13647016879

             50,000

05/07/2021

TRẦN HOÀI SƠN -   13647017151

               1,111

05/07/2021

BÙI VĂN QUỲNH -   13647725098

             20,000

05/07/2021

HOANG BAO THY -   13649561583

             20,000

05/07/2021

NGUYEN DUNG -   13649565238

               5,000

05/07/2021

PHẠM VĂN THƯỜNG -   13648541310

               1,000

05/07/2021

TRINH THUY LINH -   13649354863

               3,000

05/07/2021

NGUYỄN VĂN THÀNH -   13647111731

             50,000

05/07/2021

PHAN QUỲNH GIANG -   13646578938

               3,870

05/07/2021

NGUYỄN THỊ CHÂM -   13646579733

               1,000

05/07/2021

BUI DAC THANH -   13646047774

              1,373

05/07/2021

LA THÔNG LIÊM -   13646499877

               1,000

05/07/2021

VÕ ĐÌNH HUY -   13646739399

               1,000

05/07/2021

PHAN VĂN HIẾU -   13647011251

               1,000

05/07/2021

VÕ ĐÌNH HUY -   13647111374

               1,000

05/07/2021

TRUONG HOANG KHAI -   13646743999

           100,000

05/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13646744365

               5,000

05/07/2021

VU HUY HOANG -   13649927455

               1,000

05/07/2021

HOÀNG VĂN HỌC -   13656688791

             20,000

05/07/2021

NGUYEN NGOC THIEN -   13656818359

               1,000

05/07/2021

NGUYEN THI THU HUONG - 13656322847

             20,000

05/07/2021

NGUYEN THI NHU NGUYET - 13656439287

             20,000

05/07/2021

NGUYEN DANH CHIEU ANH -   13657286398

               1,000

05/07/2021

LÊ HỨA TRUNG MINH -   13658140393

           500,000

05/07/2021

LE THI TUONG VI -   13658142933

             20,000

05/07/2021

NGUYỄN XUÂN TOẠI -   13657426005

             20,000

05/07/2021

HUYNH THUY YEN NHI -   13657426925

               3,000

05/07/2021

ĐỖ QUANG HUY -   13655927867

               5,000

05/07/2021

HOANG TRONG HANH -   13654460281

             10,000

05/07/2021

TẠ KIM CƯƠNG -   13654899195

               1,000

05/07/2021

NGUYỄN THỊ KIM LOAN -   13654161938

               5,000

05/07/2021

TRẦN THỊ DUNG -   13654325350

               5,000

05/07/2021

NGUYEN THU MINH -   13655055494

               3,000

05/07/2021

NGO THI BICH -   13655661484

             20,000

05/07/2021

NGUYEN ANH TUAN -   13655919994

               1,000

05/07/2021

VÕ BẢO THANH -   13655349845

             20,000

05/07/2021

NGUYỄN ĐẮC HƯNG -   13655205181

               1,000

05/07/2021

PHẠM THANH THẢO -   13663500928

               1,000

05/07/2021

CÔNG HUYỀN TÔN NỮ THÚY LIÊN -   13663599662

             20,000

05/07/2021

HO VAN HONG -   13661373656

               2,000

05/07/2021

TRAN HOANG KIM PHUNG - 13662965223

             50,000

05/07/2021

TRẦN HÂN DU -   13663980815

             20,000

05/07/2021

PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG - 13664375850

             20,000

05/07/2021

LE VAN PHUONG -   13665080527

             20,000

05/07/2021

LE THI DAN THU -   13664191270

               1,000

05/07/2021

HO TRAN THI HONG -   13664439188

             20,000

05/07/2021

VŨ VĂN THẮNG -   13661307293

               2,000

05/07/2021

NGUYEN THANH THUY -   13659379835

           100,000

05/07/2021

NGUYỄN THỊ KIM TÂM -   13659501458

               2,000

05/07/2021

NGUYEN THI NGOC LAN -   13658671064

               2,000

05/07/2021

HUYNH THI PHUOC -   13658983908

             20,000

05/07/2021

DAO HONG HUY -   13659569032

               3,000

05/07/2021

NGUYỄN LÊ THU THẢO -   13660684375

               2,000

05/07/2021

NGUYEN THI NGOC TUYEN - 13661303411

               1,000

05/07/2021

TRAN THI THANH NHAN -   13659573899

               2,000

05/07/2021

Phan Quỳnh -   13660360294

             30,000

05/07/2021

ĐINH VĂN HÙNG -   13652119204

               1,000

05/07/2021

TRẦN THÙY MỊ -   13651955249

             20,000

05/07/2021

VU TOAN TRUNG -   13651744190

               2,600

05/07/2021

VŨ PHƯƠNG CHI -   13651950444

             20,000

05/07/2021

PHẠM VĂN MINH -   13652308550

               1,000

05/07/2021

NGUYEN VAN TAN -   13652459368

               1,000

05/07/2021

DINH VU HA -   13652460325

               1,000

05/07/2021

NGUYEN HONG TU -   13652309398

               1,000

05/07/2021

CHU THANH LONG -   13652126601

               3,200

05/07/2021

ON THANH TAM -   13651565897

               1,000

05/07/2021

HOÀNG THỊ CẨM LOAN -   13650678365

             10,000

05/07/2021

NGUYỄN HỮU TRỌNG -   13650867181

               2,000

05/07/2021

NGUYỄN ANH MINH -   13650672936

             20,000

05/07/2021

NGUYEN XUAN THIEN -   13650861927

               1,000

05/07/2021

NGUYEN THI NGHIA -   13651141956

             10,000

05/07/2021

PHAM THANH LOC -   13651562766

               1,000

05/07/2021

DANG DINH CHI -   13651741031

               1,000

05/07/2021

LAI THI KIM ANH -   13650867919

             20,000

05/07/2021

NGUYỄN HỒNG HÀ -   13651560469

               1,000

05/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH AN -   13653267805

               1,000

05/07/2021

LƯU HẢI THÀNH -   13653268190

             20,000

05/07/2021

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG -   13653092094

            20,000

05/07/2021

LE THI DIEM -   13653264438

               1,000

05/07/2021

Trần Minh Thanh Tuấn -   13653582055

             50,000

05/07/2021

LÊ VĂN ÚT -   13653887372

               1,000

05/07/2021

TRẦN BẢO VÂN -   13654014593

            20,000

05/07/2021

NGUYỄN THIỆN THANH TƯỜNG - 13653588084

               1,000

05/07/2021

NGUYỄN VĂN DƯƠNG -   13653725544

             20,000

05/07/2021

LÊ VĂN XA -   13653090866

             20,000

05/07/2021

NGUYEN VAN HIEP -   13652780672

             20,000

05/07/2021

NGUYEN THI VAN -   13652781426

             20,000

05/07/2021

LÊ KIM HÀ -   13652461568

             20,000

05/07/2021

TẠ NGUYỄN NHƯ QUỲNH - 13652318296

               1,000

05/07/2021

LÊ HOÀI NHÂN -   13652785774

           100,000

05/07/2021

NGO THI LAN -   13652962546

             20,000

05/07/2021

BUI THI HOANG HA -   13653089004

             20,000

05/07/2021

HUYNH THI THU HUONG - 13652961956

             10,000

05/07/2021

ĐẶNG VƯƠNG ĐẠI TRANG - 13652787573

               2,000

06/07/2021

TRAN THI XUAN -   13697270973

               1,000

06/07/2021

TRUONG THI NA -   13697590206

               1,000

06/07/2021

PHAM THANH LOC -   13695999607

               1,000

06/07/2021

NGUYEN HONG TU - 13696474101

               1,000

06/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH AN -   13697614828

               1,000

06/07/2021

NGUYEN THI HONG NHUNG - 13700149865

             20,000

06/07/2021

TRAN THI ANH TRUYEN - 13700153202

             60,000

06/07/2021

BÙI VĂN HẬU -   13698545118

             20,000

06/07/2021

PHẠM VĂN MINH -   13699108086

               1,000

06/07/2021

NGUYEN XUAN THIEN -   13695999078

               1,000

06/07/2021

NGUYỄN VĂN PHÚ -   13693815084

               1,000

06/07/2021

NGUYỄN VĂN PHÚ -   13693815276

             10,000

06/07/2021

PHAM THI THAO TRANG - 13690947513

               2,000

06/07/2021

ĐÀM NGỌC THUẤN -   13693463968

               1,000

06/07/2021

LE SON TUNG -   13694605343

               1,000

06/07/2021

NGUYEN QUANG HUY -   13695532545

             10,000

06/07/2021

VŨ THỊ CẨM TÚ -   13695532950

               1,000

06/07/2021

HUỲNH CHÍ LỢI -   13694608279

               1,000

06/07/2021

NGUYEN VAN TAN -   13695529163

               1,000

06/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13712941840

               5,000

06/07/2021

mo pham -   13713957896

               5,760

06/07/2021

NGUYỄN NHƯ Ý -   13712166530

               2,000

06/07/2021

DO NGUYEN CHI TAM -   13712725075

               8,810

06/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13714901411

               6,000

06/07/2021

NGUYỄN VĂN THƯƠNG -   13717005449

               1,000

06/07/2021

DO NGOC SOAN -   13718621009

               1,000

06/07/2021

LÊ THỊ NGỌC GIÀU -   13716033581

             20,000

06/07/2021

VŨ VĂN THẮNG -   13716303566

               2,000

06/07/2021

CÔNG HUYỀN TÔN NỮ THÚY LIÊN -   13710233683

             50,000

06/07/2021

TRAN THI THANH NHAN -   13701285452

               2,000

06/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13704445307

              5,000

06/07/2021

HUYNH VAN TAI -   13700173629

               5,000

06/07/2021

TẠ KIM CƯƠNG -   13701308747

               1,000

06/07/2021

PHẠM TUẤN THƯ -   13704903397

               1,000

06/07/2021

VŨ MẠNH TIẾN -   13706126268

              1,200

06/07/2021

LAM TRAC PHONG -   13709752795

             20,000

06/07/2021

LAY TRỌNG TẤN -   13705102407

               4,280

06/07/2021

PHẠM MINH PHỤNG -   13706080844

               1,000

06/07/2021

LE TRUNG KHOA -   13690946947

            50,000

06/07/2021

HUYNH LE NHU Y -   13718898975

               5,000

06/07/2021

NGUYEN DANH CHIEU ANH -   13728533412

               1,000

06/07/2021

NGUYEN TRAN DA THAO -   13728533969

             20,000

06/07/2021

LE THI DAN THU -   13726004221

               1,000

06/07/2021

NGUYỄN MAI KHANH -   13728319255

               1,000

06/07/2021

NGUYEN TRUONG VINH -   13730019800

               2,000

06/07/2021

HOÀNG LƯƠNG -   13735012316

             13,440

06/07/2021

NGÔ VĂN HỒNG - 13734935556

               1,000

06/07/2021

LÊ THỊ HOÀNG OANH -   13734466163

               1,000

06/07/2021

LAI VAN MINH -   13734934467

             10,000

06/07/2021

DONG THI NHUAN -   13725763757

               2,000

06/07/2021

NGUYỄN THỊ TÂM ANH -   13721361992

             20,000

06/07/2021

NGUYỄN BÁ NGỌC -   13721364222

               1,000

06/07/2021

LE THI QUYEN -   13719220643

               2,000

06/07/2021

NGUYEN HAI MINH -   13720422147

               1,000

06/07/2021

PHẠM TẤN TÀI -   13722388865

               1,000

06/07/2021

HA THI AI THUONG -   13725586011

               1,000

06/07/2021

HA THI AI THUONG -   13725759405

               1,000

06/07/2021

LE THANH TUNG -   13723111116

               5,000

06/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13723857315

               5,000

06/07/2021

PHAN THỊ KIM CHI -   13735943143

             13,000

06/07/2021

LE THANH TUNG -   13736560056

             10,000

07/07/2021

ĐỖ VĂN QUỲNH -   13755407917

               1,000

07/07/2021

TRẦN QUỲNH NGA -   13757035312

             50,000

07/07/2021

DUONG THI NHAN -   13755120690

               5,000

07/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13755349097

               5,000

07/07/2021

NGUYỄN HƯƠNG LY -   13757931463

             50,000

07/07/2021

NGUYEN THI KHANH LINH -   13762435838

               1,000

07/07/2021

TRỊNH QUỐC HƯNG -   13763766457

               5,000

07/07/2021

TRẦN HỒNG NGỌC -   13758696665

               1,000

07/07/2021

PHẠM TUẤN THƯ -   13761402100

               1,000

07/07/2021

LE QUANG HAI -   13753775396

             10,000

07/07/2021

NGUYEN MINH TUAN -   13751006593

               1,000

07/07/2021

NGO DINH KHAI -   13751291065

               1,000

07/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13749382347

               5,000

07/07/2021

VŨ VĂN THẮNG -   13749882945

               2,000

07/07/2021

VO MINH TRI -   13751215258

               1,000

07/07/2021

LUU LE NHU YEN NGOC -   13751502494

             20,000

07/07/2021

VO MINH THUAN -   13753310499

               1,000

07/07/2021

TRINH HONG NGOC -   13751440449

               2,000

07/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13751501194

               5,000

07/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13780980391

               5,000

07/07/2021

NGUYEN MINH TRI -   13782694815

               2,000

07/07/2021

NGUYỄN MAI KHANH -   13779470631

               1,000

07/07/2021

BÙI THANH PHÚC -   13779865793

               1,000

07/07/2021

NGUYỄN LINH CHI -   13782931391

           100,000

07/07/2021

DUONG THI THANH MAI -   13783149819

              1,000

07/07/2021

NGUYEN THI HUYEN -   13785107178

           500,000

07/07/2021

VO ANH DUNG -   13777933028

               1,000

07/07/2021

CAO THỊ ÁNH -   13765022464

               1,000

07/07/2021

CÔNG HUYỀN TÔN NỮ THÚY LIÊN -   13766296645

             40,000

07/07/2021

TRỊNH QUỐC HƯNG -   13763990753

               5,000

07/07/2021

NGUYỄN VIẾT HUỲNH -   13764020373

               1,000

07/07/2021

HO QUOC QUAN -   13767507989

               1,000

07/07/2021

NGUYEN PHU THINH - 13775792170

             50,000

07/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13777921853

               5,000

07/07/2021

LƯU ÁNH NGUYỆT -   13771880686

               2,000

07/07/2021

NGUYEN QUOC HUY -   13775141183

               1,000

07/07/2021

NGUYEN HONG TU - 13744085650

               1,000

07/07/2021

NGUYEN THI KIM NUONG - 13744748820

               1,000

07/07/2021

NGUYEN VAN TAN -   13743207872

               1,000

07/07/2021

TẠ KIM CƯƠNG -   13743569377

               1,000

07/07/2021

NGUYEN MINH TRI -   13745310739

               1,000

07/07/2021

NGUYEN DANH CHIEU ANH -   13746884014

               1,000

07/07/2021

ĐẶNG THỊ NGUYỆT -   13747492889

             50,000

07/07/2021

TRAN THI XUAN -   13745311532

               1,000

07/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH AN -   13745697144

               1,000

07/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13741892385

               5,000

07/07/2021

TRAN XUAN HONG -   13738649747

               2,000

07/07/2021

BUI KIM NGOC XUAN -   13740050386

               1,000

07/07/2021

THAN VAN HOAI -   13740146609

               1,000

07/07/2021

TRẦN THỊ KIM THANH - 13741357379

               1,000

07/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13741891681

               5,000

07/07/2021

NGUYỄN THÀNH LUÂN -   13740746974

             10,000

07/07/2021

NGUYEN XUAN THIEN -   13741258843

               1,000

08/07/2021

HOANG THU THAO -   13787836719

               1,000

08/07/2021

NGUYEN VAN TAN -   13790673713

               1,000

08/07/2021

TẠ KIM CƯƠNG -   13790665847

              1,000

08/07/2021

TRAN THI THANH NHAN -   13832076315

               2,000

08/07/2021

NGUYỄN NGỌC DIỆP -   13833592386

               8,000

08/07/2021

BÙI THỊ THANH TRÚC -   13831464893

               1,000

08/07/2021

LÊ THU HIỀN -   13832072422

               1,000

08/07/2021

VU TRONG TUAN -   13799649886

               1,000

08/07/2021

HUYNH LE NHU Y -   13799887108

               2,000

08/07/2021

NGUYEN VAN THUAN -   13797814236

             20,000

08/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13799375095

               5,000

08/07/2021

NGUYEN THI CAM VAN -   13800533326

               1,000

08/07/2021

CÔNG HUYỀN TÔN NỮ THÚY LIÊN -   13805352651

             50,000

08/07/2021

LƯƠNG NGỌC LINH -   13805785624

               2,000

08/07/2021

PHAN THI KIM LOAN -   13801414157

               1,000

08/07/2021

NGUYEN THI HONG NHUNG - 13804780084

             20,000

08/07/2021

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN -   13796683439

               1,000

08/07/2021

VŨ THỊ HẰNG -   13791529526

               1,000

08/07/2021

NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG -   13793187395

             10,000

08/07/2021

NGUYEN HONG TU -   13791079919

               1,000

08/07/2021

NGUYEN XUAN THIEN -   13791068388

               1,000

08/07/2021

ĐÀO THỊ THÚY -   13793187934

              1,000

08/07/2021

ĐÀM DUY KHANG -   13794768123

               1,000

08/07/2021

ĐẶNG MAI HÀ -   13795070657

               1,000

08/07/2021

TRAN THI XUAN -   13793505106

               1,000

08/07/2021

NGUYỄN ĐẶNG HOÀI THƯƠNG - 13794465596

             10,000

08/07/2021

NGUYEN TUONG BAO TRAN -   13824777650

               1,000

08/07/2021

TẠ TRONG HIẾU -   13826732130

               1,058

08/07/2021

NGUYEN THAI THI -   13822049411

               1,000

08/07/2021

LÊ TÙNG BÁ -   13824195536

               1,000

08/07/2021

VU HOANG ANH -   13827697578

             20,000

08/07/2021

LÝ CƯỜNG -   13831054623

               1,600

08/07/2021

PHAM ANH DUY -   13831056118

               5,000

08/07/2021

NGUYEN NGOC QUE CHI -   13828019830

             10,000

08/07/2021

NGUYEN PHU KHANH HA -   13830101996

             50,000

08/07/2021

PHẠM VĂN TRIỀN -   13819912249

       3,000,000

08/07/2021

PHẠM TUẤN THƯ -   13810713330

               1,000

08/07/2021

ĐOÀN VŨ KIM KHÁNH -   13811082295

               6,720

08/07/2021

NGUYỄN NGỌC THIÊN PHÚC -   13807573894

             20,000

08/07/2021

TRẦN THỊ MINH DUNG -   13810119039

             20,000

08/07/2021

TRAN THI NGOC GIAU -   13812057363

               1,000

08/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH AN -   13817589564

               1,000

08/07/2021

PHẠM VĂN TRIỀN -   13819810700

           500,000

08/07/2021

VÕ NGỌC ĐAN THẢO -   13812969596

             10,000

08/07/2021

THÁI PHƯƠNG NGÂN -   13817176313

               2,000

09/07/2021

ĐẶNG MAI HÀ -   13842955475

               1,000

09/07/2021

MAI NGỌC THIỆN -   13843405301

               1,000

09/07/2021

PHAM THI HANG -   13841333314

               2,000

09/07/2021

PHẠM TUẤN THƯ -   13841933510

               1,000

09/07/2021

NGUYEN TUONG BAO TRAN -   13843708762

               1,000

09/07/2021

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY -   13844587225

           100,000

09/07/2021

PHẠM THU THẢO -   13844668146

             10,000

09/07/2021

NGUYEN HONG TU -   13843969065

               1,000

09/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13844581279

               5,000

09/07/2021

NGUYEN VAN TAN -   13841184017

               1,000

09/07/2021

TRAN THI NGOC BICH -   13833937734

               1,000

09/07/2021

VŨ THỊ HẰNG -   13840511438

              1,000

09/07/2021

LAI HAI HONG -   13840511845

               1,000

09/07/2021

HÀ MINH HẢI -   13834760987

               1,000

09/07/2021

NGUYEN XUAN THIEN -   13839816577

               1,000

09/07/2021

TRAN THI XUAN -   13858340934

              1,000

09/07/2021

PHẠM ĐỨC TRỌNG -   13859205843

               2,000

09/07/2021

DUONG THI THANH MAI -   13857726416

               1,000

09/07/2021

TRAN THI VAN ANH -   13857697853

             20,000

09/07/2021

HOANG VAN DUYEN -   13859370721

               2,000

09/07/2021

TRẦN QUỐC TOẢN -   13863115770

               6,000

09/07/2021

LÊ THỊ ÚT -   13868483737

               2,000

09/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13859594894

               5,000

09/07/2021

HOÀNG NGỌC HẰNG -   13862399565

               1,111

09/07/2021

NGUYỄN ĐỨC PHÁT -   13856597478

               1,100

09/07/2021

NGUYỄN YẾN NHI -   13849610844

               2,000

09/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH AN -   13852038639

               1,000

09/07/2021

TRAN THI THANH NHAN -   13847119575

               2,000

09/07/2021

TẠ KIM CƯƠNG -   13848423810

               1,000

09/07/2021

NGUYEN VAN HOP -   13852507291

             20,000

09/07/2021

VĂN CÔNG HIỆP -   13853636381

               1,072

09/07/2021

CÔNG HUYỀN TÔN NỮ THÚY LIÊN -   13854743644

             50,000

09/07/2021

TRUONG VAN HOAI -   13852977360

               1,000

09/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13853202835

               5,000

09/07/2021

NGUYỄN MAI KHANH -   13869290086

               1,000

09/07/2021

NGUYEN ANH TUAN -   13873425405

               1,000

09/07/2021

PHAN THI NHAT LINH -   13873447749

             20,000

09/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13872793959

               5,000

09/07/2021

NGUYEN NGUYEN NGOC -   13873101341

               2,000

09/07/2021

DO KHAC CUONG -   13874274456

               5,000

10/07/2021

PHAM HONG PHONG -   13907211229

             20,000

10/07/2021

DO THI THUY HIEN -   13907709197

               1,000

10/07/2021

TRẦN HOÀNG PHÚC -   13906457116

             20,000

10/07/2021

HOÀNG BẢO UYÊN -   13907024302

               1,000

10/07/2021

NGUYỄN THỊ NGỌC SÁNG -   13907969003

               2,000

10/07/2021

PHAN QUOC TRUONG -   13908167494

               1,000

10/07/2021

NGUYEN XUAN THIEN -   13879544390

               1,000

10/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13881186409

               5,000

10/07/2021

TRAN THI XUAN -   13878930832

               1,000

10/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH AN -   13879543466

               1,000

10/07/2021

LE THI NGOC HA -   13881614322

               1,000

10/07/2021

NGUYEN VAN TAN -   13882771700

               1,000

10/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13883481912

               5,000

10/07/2021

TẠ KIM CƯƠNG -   13881616604

               1,000

10/07/2021

NGUYỄN NGỌC HẢO -   13882454598

             20,000

10/07/2021

NGUYEN HONG TU -   13878409930

               1,000

10/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13876559339

               5,000

10/07/2021

LÂM NHẬT THẢO -   13876676817

               5,000

10/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13875762676

               5,000

10/07/2021

PHAM HAI AU -   13876205040

             30,000

10/07/2021

PHẠM TUẤN THƯ -   13899942494

               1,000

10/07/2021

HOÀNG VĂN THANH -   13900213052

               2,000

10/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13895733777

               5,000

10/07/2021

LÊ THỊ THU THẢO -   13897839226

               1,000

10/07/2021

VŨ HOÀNG PHÚC -   13901017827

               1,000

10/07/2021

LE VAN DUNG -   13904975320

               1,000

10/07/2021

PHUNG XUAN TRUONG - 13906298697

           500,000

10/07/2021

NGUYEN THI THU PHUONG - 13901185331

               1,000

10/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13903340857

               4,950

10/07/2021

CAO THI THUY TRANG - 13893519065

               2,000

10/07/2021

CÔNG HUYỀN TÔN NỮ THÚY LIÊN -   13887569484

             50,000

10/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13889654045

               5,000

10/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13886039485

               5,000

10/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13886263583

               5,000

10/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13889676099

               5,000

10/07/2021

VŨ THU NGÂN -   13891878284

               1,000

10/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13892060110

               7,000

10/07/2021

TRAN THI THANH NHAN -   13889933453

               2,000

10/07/2021

VŨ THU NGÂN -   13891856437

               1,000

11/07/2021

ĐÀO HỒNG CHÂU -   13949230636

               1,000

11/07/2021

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG - 13949496040

             10,000

11/07/2021

PHAN QUOC TRUONG -   13948995693

               1,000

11/07/2021

BUI VAN THANH -   13915907729

               1,000

11/07/2021

NGUYEN HUYNH PHUC -   13916213129

               5,000

11/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13914281788

               5,000

11/07/2021

TRIEU THI TIEM -   13915612774

            20,000

11/07/2021

NGUYỄN DUY THANH -   13916270914

               1,000

11/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13922251485

               5,000

11/07/2021

CÔNG HUYỀN TÔN NỮ THÚY LIÊN -   13922471900

             50,000

11/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH AN -   13918421455

             20,000

11/07/2021

NGUYEN VAN TAN -   13918676168

               1,000

11/07/2021

PHAN DIỄM MY -   13913045254

             20,000

11/07/2021

NGUYEN XUAN THIEN -   13908988326

               1,000

11/07/2021

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THÙY -   13941505856

               1,999

11/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13942600917

               5,000

11/07/2021

TẠ KIM CƯƠNG -   13940613946

               1,000

11/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13941325324

               5,000

11/07/2021

NGUYEN TRUNG HIEU -   13944419190

               3,000

11/07/2021

NGUYEN THAI HUNG -   13946665542

               1,000

11/07/2021

TẠ THANH VÂN -   13948013224

             30,000

11/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13945463102

               5,000

11/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13946021269

               5,000

11/07/2021

LÊ HOÀNG NAM -   13940368116

               1,000

11/07/2021

TRAN THI THANH NHAN -   13926394196

               2,000

11/07/2021

NGUYEN HUU NGUYEN -   13927749996

             20,000

11/07/2021

LE THI NGOC HA -   13922647160

               1,000

11/07/2021

VAN THI KIM HUONG -   13922886325

             10,000

11/07/2021

VŨ THU NGÂN -   13927753552

               1,000

11/07/2021

CAO NGOC QUAN -   13933130141

               4,000

11/07/2021

NGUYEN HONG TU -   13936832224

               1,000

11/07/2021

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO -   13928030875

             20,000

11/07/2021

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG - 13929492356

               2,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua VNPAY từ ngày 05/07/2021 - 11/07/2021

 

6/7/2021

Ngô Chí Công

           100,000

7/7/2021

LE THI THU HUYEN

           800,000

8/7/2021

NGO THI THU HA

           200,000

9/7/2021

NGUYEN THI NGAN

           100,000

 

TỔNG CỘNG

1,095,744,470

  1. Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Quỹ Khuyến học Việt Nam (Từ ngày 05/07/2021 - 11/07/2021):

Ngày giao dịch

Mô tả

Số tiền ghi có

05/07/2021

718177. 040721. 224157. Ung ho ma 4153 me be Chi Thien FT21186777506046

         100,000

05/07/2021

522943. 040721. 223936. Vietcombank; 1020856912; NGUYEN TIEN HANH chuyen khoan

           10,000

05/07/2021

MBVCB. 1229773651. ung ho ma so 4153 la chi Le Thi Nga. CT tu 0151000593846 NGUYEN TUAN THANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         500,000

05/07/2021

MBVCB. 1231104819. UH MS 4146 Vo Thi Kieu. CT tu 0441000747287 NGUYEN THI KIM HONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

     1,000,000

05/07/2021

MBVCB. 1230592849. Ma so 4153: chi Le Thi Nga, me be Chi Thien. CT tu 0491000143270 DAO QUOC DAT toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         100,000

05/07/2021

MBVCB. 1230138637. Giup gia dinh ba Nguyen Thi Toi MS 4151. CT tu 0011001597881 LE THANH LAM toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

     1,000,000

05/07/2021

MBVCB. 1230133199. Giup em Quynh Anh MS 4152. CT tu 0011001597881 LE THANH LAM toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

     1,000,000

05/07/2021

539118. 050721. 090604. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1020856912; Ung ho chi Vo Thi Kieu o Ben Tre

         100,000

05/07/2021

MBVCB. 1230062703. chuyen tien UNG HO. Ms 4153. . CT tu 0091000629929 DO THI MINH UT toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         100,000

05/07/2021

533639. 050721. 090452. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1020856912; Ung ho gia dinh ba Nguyen Thi Toi o Thanh Hoa

           50,000

05/07/2021

MBVCB. 1230023416. Ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0011002664111 DANG ANH DAO toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         200,000

05/07/2021

MBVCB. 1230018294. Ung ho c Le Thi Nga ms 4153 me be chi thien. CT tu 0011002664111 DANG ANH DAO toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         300,000

05/07/2021

241346. 050721. 080149. VO DUY KHANH ung ho chi Xuan MS 4150

         200,000

05/07/2021

MBVCB. 1229826634. HOANG NGOC QUANG chuyen tien ung ho MS 4153 ( Chi Le Thi Nga). CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         100,000

06/07/2021

MBVCB. 1232678823. Giang trinh ung ho ma so 4153. CT tu 0021000326947 NGUYEN TRUONG GIANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

     1,000,000

06/07/2021

MBVCB. 1232616135. Ma so 4153: Le Thi Nga. CT tu 0381000337571 PHAM PHU TRUAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

           50,000

06/07/2021

MBVCB. 1232433641. ung ho ms4150 chi Xuan BonBuDach xa QuangTin huyen DakRlap DakNong. CT tu 0011004366218 NGUYEN THANH CHIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         400,000

06/07/2021

316227. 060721. 083127. MS 4150: ME DIEU KHUY NICH, DC : BON BU DACH, QUANG TIN, DAC RLAP,   DACNONG-060721-08:34:13 316227

         300,000

07/07/2021

807726. 070721. 220647. Ung ho ma so 4156

           50,000

07/07/2021

MBVCB. 1235629269. PHAM VAN THINH ung ho. CT tu 0591000320597 PHAM VAN THINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

           50,000

07/07/2021

MBVCB. 1235624062. ung ho anh Trieu Van Chinh 4156. CT tu 0021001456243 THAI DUY QUYEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         500,000

07/07/2021

MBVCB. 1235555083. DAM NGOC DUONG chuyen tien. CT tu 0221000042680 DAM NGOC DUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

           50,000

07/07/2021

MBVCB. 1235547646. Ung ho MS 4156. CT tu 0011001465619 DUONG THUY MAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

     1,000,000

07/07/2021

MBVCB. 1235499815. ung ho hoan canh ms 4156. CT tu 0971000028409 PHAM HUYEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         300,000

07/07/2021

770417. 070721. 195356. Ung ho anh trieu van chinh ma so 4156 FT21188474378652

         100,000

07/07/2021

MBVCB. 1235361617. Ck ung ho anh T. V. Chinh ma so 4156. CT tu 0021001453722 TRAN THI HUYEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         300,000

07/07/2021

160820. 070721. 185526. Ung ho anh Trieu Van Chinh 4156

         100,000

07/07/2021

545637. 070721. 181550. ho tro ma so 4156 Trieu Van Chinh ( Em mnang Cu Mganr

         300,000

07/07/2021

621373. 070721. 173431. Ung ho ma so 4156 FT21188725423110

         100,000

07/07/2021

MBVCB. 1235103893. Ma so 4156 Trieu Xuan Chinh. CT tu 0271000630335 NGUYEN MANH TUAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

           50,000

07/07/2021

MBVCB. 1235051695. 4156 - ung ho gd anh trieu van chinh. CT tu 0181003344188 TRINH THI NHAM toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         200,000

07/07/2021

MBVCB. 1235019620. chiasecungmaso4156-anhTrieuvanchinh. CT tu 0161001739704 NGUYEN THI KIM CUC toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         100,000

07/07/2021

544350. 070721. 163446. Ung ho gia dinh chi Hoa anh Thieu Van ChinhChinh FT21188364860832

         100,000

07/07/2021

515074. 070721. 161235. Ung ho chi le thi nga, me be chi thien, ma 4153 FT21188513530080

         100,000

07/07/2021

079562. 070721. 155808. CK tu 001418369999 den 1020856912. ND:Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh

         300,000

07/07/2021

464197. 070721. 153426. Anh tan ck ms 4156 FT21188476030525

     1,000,000

07/07/2021

632505. 070721. 153143. TRAN THI THUY TRANG CkQUY KHUYEN HOC VIET NAM ung ho anh Trieu Van Chinh MS 4156

         500,000

07/07/2021

932552. 070721. 152800. ung ho ma so 4156-Trieu Van Chinh

         200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234858698. LE THANH CHUYEN chuyen tien ung ho ma so 4156 anh trieu van chinh. CT tu 0211000290009 LE THANH CHUYEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         300,000

07/07/2021

MBVCB. 1234855993. VU THI TO NGA chuyen tien ho tro Ma so 4156 Trieu Van Chinh. CT tu 1012723181 VU THI TO NGA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         500,000

07/07/2021

SHGD:10004066. DD:210707. BO:PHAM THI THU HUONG. Remark:IBCHUYEN TIEN UNG HO ANH TRIEU VAN CHINH, MA SO: 4156, DIA CHI: DOI 5, THON 8,   XA EA MNANG, HUYEN CU M'GAR, DAK LAK, SDT: 0971848504

         500,000

07/07/2021

396771. 070721. 030050. Chuyen tien giup La Thi Tho ma so 4137

     3,000,000

07/07/2021

394467. 070721. 025146. Giup em Dieu Khuy Nich ma so 4150

     3,000,000

07/07/2021

MBVCB. 1234763426. Ung ho ma so 4156- Trieu Van Chinh. CT tu 9964261311 DANG THUY DUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234718124. Uh ms : 4156 anh Trieu Van Chinh. CT tu 0591000402457 TRAN VAN THANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         500,000

07/07/2021

MBVCB. 1234687635. BUI NGOC DIEP chuyen tien ung ho ma 4156 gia dinh anh Trieu van chinh. CT tu 0011000363466 BUI NGOC DIEP toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

     1,000,000

07/07/2021

MBVCB. 1234674523. Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh, chuc chi mau khoe. CT tu 0011004378984 CAO THI HANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         100,000

07/07/2021

678808. 070721. 134945. Bac Van ung ho chau va gia dinh

         500,000

07/07/2021

521675. 070721. 134953. Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh

         200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234641240. Vu Van Dan ung ho ma so 4156: anh Trieu Van Chinh. CT tu 0081001286808 VU VAN DAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234637138. gui toi MS 4156. CT tu 0931004178451 LE HONG THUAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234621587. chuyen tien cho anh Trieu Van Chinh, ma so 4156. CT tu 0011000046179 TA VAN KHIEU toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         500,000

07/07/2021

300606. 070721. 130256. Ma so 4156 FT21188962003387

     1,000,000

07/07/2021

608290. 070721. 124857. ma so 4156 anh Trieu Van Chinh

         200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234552268. Ung ho ms 4156 trieu van chinh Dak lak. CT tu 0011000466436 NGUYEN THI KIM ANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         500,000

07/07/2021

MBVCB. 1234527838. NGUYEN VAN LAY chuyen tien ung ho Ma so. 4156, Trieu Van Chinh. CT tu 0011004398250 NGUYEN VAN LAY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         200,000

07/07/2021

239785. 070721. 115422. VU DUY DUC Chuyen tien ma so 4156 anh trieu van chinh

     1,000,000

07/07/2021

215787. 070721. 113528. Ung ho anh Trieu Van Chinh ma so 4156 FT21188703079937

         100,000

07/07/2021

201158. 070721. 112321. Ms 4156 anh Trieu Van Chinh FT21188040238770

         100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234409619. ung ho ma so 4156 a Trieu van chinh. CT tu 0491000002969 VU THI CHI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         100,000

07/07/2021

097465. 070721. 105201. (IB247) Ung ho ma so 4156 anh trieu van chinh

         300,000

07/07/2021

MBVCB. 1234265848. HUYNH TRAN TAN PHAT chuyen tien ma so 4156. CT tu 1017122148 HUYNH TRAN TAN PHAT toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         200,000

07/07/2021

333262. 070721. 100534. ung ho ms 4150 chi Thi Xuan

           50,000

07/07/2021

MBVCB. 1234234054. NGUYEN THU HUONG ung ho be mua sua, ma so 4156. CT tu 0011001974500 NGUYEN THU HUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         100,000

07/07/2021

IBVCB. 1234230528. VO NGUYEN SON HUNG chuyen khoan giup anh Trieu Van Chinh. CT tu 0501000309793 VO NGUYEN SON HUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

        100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234184508. Trieu Van Chinh ma so 4156. CT tu 0611001924512 PHAM XUAN DUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         500,000

07/07/2021

MBVCB. 1234171276. Ung ho Chi Be Thi Hoa 35 tuoi xa En Mnang . CT tu 0081000406048 NGUYEN VAN HOA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         500,000

07/07/2021

687613. 070721. 093336. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1020856912; BUI THI PHUONG chuyen khoan

         200,000

07/07/2021

MBVCB. 1234113200. ma so 4156: anh Trieu Van Chinh. CT tu 0011003998567 KIEU QUANG KHAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         200,000

07/07/2021

041927. 070721. 090748. ung ho cho Ma so 4156 anh Trieu Van Chinh FT21188200728784

         100,000

07/07/2021

510196. 070721. 083503. ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh

         100,000

07/07/2021

226062. 070721. 083110. TRAN THI THU HANG CK UNG HO MA SO 4156: ANH TRIEU VAN CHINH DIA CHI: DOI 5, THON 8,   XA EA MNANG, HUYEN CU M'GAR, TINH DAK LAK SDT: 0971. 848. 504( MONG CHO GIA DINH ANH LUON MANH KHOE VUOT QUA MOI KHO KHA

         100,000

07/07/2021

MBVCB. 1234024217. Ung ho gd a Chinh ma so 4156. CT tu 0451000246596 KHONG THI THU toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

     1,000,000

07/07/2021

004928. 070721. 081940. Gui cho ma so 4156 FT21188363112078

         200,000

07/07/2021

IBVCB. 1233983539. VO NGUYEN SON HUNG chuyen khoan. CT tu 0501000309793 VO NGUYEN SON HUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         100,000

07/07/2021

161688. 070721. 080302. Vietcombank; 1020856912; uh be nick

           10,000

07/07/2021

993146. 070721. 075633. Ung ho ma so 4153 c Le Thi Nga FT21188425818104

         100,000

07/07/2021

891761. 070721. 075508. Ung ho MS 4156 Anh Trieu Van Chinh

         100,000

07/07/2021

990458. 070721. 074955. Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh FT21188742107991

         100,000

07/07/2021

985819. 070721. 073713. Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh, Doi 5, thon 8, xa Ea Mnang, huyen Cu Mgar, Dak Lak FT21188875532802

         500,000

07/07/2021

984272. 070721. 073221. Ung ho anh Trieu van Chinh ma so 4156 FT21188389560588

         500,000

07/07/2021

970056. 070721. 062848. Ung ho anh TRIEU VAN CHINH MS 4156 FT21188957858826

           50,000

07/07/2021

075435. 070721. 061530. NGUYEN VAN TU chuyen khoan ung ho 4156 Trieu Van Chinh

         300,000

08/07/2021

578962. 070721. 235227. Ung ho ma so 4156

         999,999

08/07/2021

933831. 070721. 233249. Ha Truong Minh ung ho MS 4156 Anh Trieu Van Chinh FT21189413284172

         100,000

08/07/2021

391748. 070721. 232035. Nguyen Thi Hong Tham ung ho ma so 4156

         100,000

08/07/2021

542956. 070721. 224125. Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh Dia chi Doi 5 thon 8 xa Ea Mnang huyen Cu M gar tinh Dak Lak

         500,000

08/07/2021

571424. 080721. 214042. M S 4156 ANH TRIU VN CHNH

         100,000

08/07/2021

151611. 080721. 193831. Vietcombank; 1020856912; Ung ho 4156 Trieu Van Chinh

         200,000

08/07/2021

486640. 080721. 154551. Anh Tha UH ma so 4128 FT21189272483783

         999,999

08/07/2021

MBVCB. 1236627620. Hoang Thi Ha 4157. CT tu 0611001924512 PHAM XUAN DUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         500,000

08/07/2021

885845. 080721. 121949. Giu do ma so 4153 chi Le Thi Nga me be Chi Thien

         200,000

08/07/2021

552108. 080721. 113908. Ung ho ma so 4153 le thi nga

         100,000

08/07/2021

552036. 080721. 113458. Ung ho MS4151 ba nguyen thi toi

         100,000

08/07/2021

848342. 080721. 102651. Ung ho ma so 4151 4153 4154 4156

     2,000,000

08/07/2021

129035. 080721. 092335. ma so 4156 trieu van chinh dia chi doi 5 thon8 xa EaMnang huyen Cu M gar tinh Dac Lac

     1,000,000

08/07/2021

523977. 080721. 091348. Ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh o xa EaMnang,   dac lac

         200,000

08/07/2021

066222. 080721. 091208. Ung ho a Chinh ma so 4156 FT21189001583080

         500,000

08/07/2021

MBVCB. 1235939463. MAI TRUNG DUNG chuyen tien ung ho hoan canh ma so 4153 chi LE THI NGA. CT tu 0011001913539 MAI TRUNG DUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

           50,000

08/07/2021

SHGD:10000173. DD:210708. BO:DUONG VAN HANG. Remark:Ung ho ma so 4156

         200,000

08/07/2021

MBVCB. 1235752532. LE DUY DONG chuyen tien. CT tu 0451001717739 LE DUY DONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         300,000

08/07/2021

MBVCB. 1235735015. Ms 4153. Chi Le Thi Nga (me chau Chi Thien). CT tu 0031000274354 MAI HONG PHUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         200,000

08/07/2021

948650. 080721. 002357. 4156 anh trieu van chinh FT21189805065756

         300,000

09/07/2021

MBVCB. 1238892942. MS 4156 - Trieu Van Chinh. CT tu 0301002897206 DO THANH VINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         500,000

09/07/2021

MBVCB. 1238847387. Ma so 4148: Vuong Van Nam. CT tu 0631000488673 QUE VAN LY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         200,000

09/07/2021

MBVCB. 1238539741. NGUYEN HOANG THI ung ho ma so:4156-trieu van chinh o dack lack. CT tu 0381000387844 NGUYEN HOANG THI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         500,000

09/07/2021

MBVCB. 1238481105. TRAN VU VIET chuyen tien. CT tu 0031000125897 TRAN VU VIET toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         200,000

09/07/2021

MBVCB. 1238278462. Ung ho ma so 4156 anh Trieu Van Chinh. CT tu 0901000119351 TONG LE HOAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         200,000

09/07/2021

190149. 090721. 105716. Ung ho ma so 4156 FT21190530044908

         200,000

09/07/2021

203126. 090721. 104602. GUI MA 4156 TRIEU VAN CHINH

         300,000

09/07/2021

MBVCB. 1237821039. Ma so 4156: Anh Trieu Van Chinh. CT tu 0491000066935 NGUYEN THI THUAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         500,000

09/07/2021

574837. 090721. 004944. NGUYEN PHU LAM UNG HO MA SO 4156 ANH TRIEU VAN CHINH

         100,000

10/07/2021

MBVCB. 1241570911. Ms 4159 chi bui thi thuy. CT tu 0071003776744 NGUYEN VAN LOI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         200,000

10/07/2021

628134. 100721. 214110. ungho 4159

         200,000

10/07/2021

779681. 100721. 200255. Giup do MS 4159 chi Bui Thi Thuy FT21193710778891

         500,000

10/07/2021

MBVCB. 1241329223. DO THI UT VAN chuyen tien- ung ho Bui thi thuy- ms 4159. CT tu 0181001687911 DO THI UT VAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         200,000

10/07/2021

757209. 100721. 193711. GIUP MA SO 4159 FT21193916960367

         150,000

10/07/2021

988396. 100721. 183643. Chuyen tien ung ho chi bui thi thuy ma so 4159

         100,000

10/07/2021

620081. 100721. 172203. Ung ho C Thuy ma 4159 FT21191558422186

         100,000

10/07/2021

MBVCB. 1241024943. Ung ho ms 4159 Chi Bui Thi Thuy . Ben Tre. CT tu 0011004070163 BUI ANH THUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         300,000

10/07/2021

MBVCB. 1240786702. Ung ho anh Vuong van Nam dien chau nghe an. CT tu 1017875905 TU NGUYEN XUAN HOA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         500,000

10/07/2021

MBVCB. 1240765954. LE THI TUYET MAI chuyen tien ung ho ma so 4159 chi Bui Thi Thuy. . CT tu 0071001618910 LE THI TUYET MAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

     1,000,000

10/07/2021

MBVCB. 1240598339. ma so 4159 chi bui thi thuy. CT tu 0341005623322 LUONG THI QUE toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         300,000

10/07/2021

IBVCB. 1240596954. ung ho gd chi Bui Thi Thuy sdt 0392978325. CT tu 0101001135791 DAO THI THU toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

           50,000

10/07/2021

358275. 100721. 123827. Ma so 4159 chi bui thi thuy FT21191052902915

         200,000

10/07/2021

MBVCB. 1240547888. Ma so 4159: Chi Bui Thi Thuy Dia chi: Ap Ben Cat, xa Dinh Trung, huyen Binh Dai, tinh Ben Tre. CT tu 0991000044046 CAO XUAN VIET toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

           50,000

10/07/2021

274963. 100721. 110710. Ung ho be Chi thien- ma so 4153 FT21191906726016

         200,000

10/07/2021

274719. 100721. 110654. Ung ho ma so 4153 FT21191590515499

         500,000

10/07/2021

MBVCB. 1240285023. UH ma so 4156 anh Trieu Van Chinh. CT tu 0021000349665 VU THI THUY VAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         300,000

10/07/2021

IBVCB. 1240233921. Ung ho ba Ha Thi Lay - MS 4148. CT tu 0071002955710 NGUYEN THI TUYET OANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         300,000

10/07/2021

IBVCB. 1240227469. Ung ho chi Bui Thi Thuy - MS 4159. CT tu 0071002955710 NGUYEN THI TUYET OANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         300,000

10/07/2021

147234. 100721. 085223. Ma so 4159 bui thi thuy FT21191674002464

         100,000

10/07/2021

429099. 100721. 084134. Ma so 4156 Trieu Van Chinh

         200,000

10/07/2021

428068. 100721. 083703. Ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi

         200,000

10/07/2021

112438. 100721. 074545. Ho tro chi Bui Thi Thuy - ma so 4159 FT21191355383888

     1,000,000

10/07/2021

090302. 100721. 060320. Gui gia dinh anh Trieu Van Chinh. Ma so 4156 FT21191851662903

         100,000

11/07/2021

MBVCB. 1243228690. ung ho ma so 4159- Chi Bui Thi Thuy. CT tu 0071001607811 TRAN VIET HUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         500,000

11/07/2021

472157. 110721. 182640. Ma so : 4159 Chi Bui Thi Thuy

         200,000

11/07/2021

MBVCB. 1242322188. Ma so 4156: Anh Trieu Van . CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         100,000

11/07/2021

MBVCB. 1242308595. Ma so 4159: Chi Bui Thi Thuy. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

           50,000

11/07/2021

583543. 110721. 103855. Nguyen thi nhu quynh ung ho 4158 va 4159

         200,000

11/07/2021

495680. 110721. 102800. UNG HO MS 4106 E LE NGUYEN ANH THU, THON 1, X. NGHIA NINH, DONG HOI, Q. BINH-110721-10:27:51 495680

    2,000,000

11/07/2021

MBVCB. 1241929519. HUYNH TRONG SON chuyen tien ung ho vo chong anh Trieu Van Chinh. CT tu 0291000274551 HUYNH TRONG SON toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         200,000

11/07/2021

MBVCB. 1241736695. ung ho : ms 4159 ( chi Bui Thi Thuy). CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         100,000

 

Tổng tuần

   52,869,998

Đang được quan tâm