Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 1 tháng 3/2023

(Dân trí) - Tuần 1 tháng 3/2023, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc tới các hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, với tổng số tiền là 1.051.842.823 đồng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 1 tháng 3/2023 - 1

Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo điện tử Dân trí từ ngày 26/02/2023 đến ngày 04/03/2023 tại đây .