Thứ sáu, 22/10/2021 - 09:50

Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 05/09/2021

Dân trí

Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 824,782,806 đồng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 05/09/2021 - 1

Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ ngày
27/09/2021 - 03/10/2021) tại đây .

Đáng quan tâm
Mới nhất