Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 7/2011

Dân trí Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 461,400,037 đồng.

Chi tiết danh sách ủng h:          

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ qua NH Công Thương

 

08/07/2011

Nguyễn T Dung giúp cháu Vĩ MS 286

300,000

08/07/2011

Vũ Hoồng Thanh giúp chị Tho MS 290

300,000

08/07/2011

Nguyễn T Thùy Dương giúp bé Hồng Nhung Ms 290

200,000

08/07/2011

Nguyễn Hoàng Long giúp chị Nguyễn T Tho MS 290

500,000

08/07/2011

PHan Thùy Dương giúp cháu Hồng Nhung Ms 290

300,000

08/07/2011

Trần Quý Chung giúp bé Hồng Nhung MS 290

200,000

08/07/2011

Bùi Ngọc Quyên giúp em Đạt MS 289

200,000

08/07/2011

Bùi Ngọc Quyên giúp bé Hồng Nhung MS  290

200,000

08/07/2011

Trần T Phương Thúy giúp em Sơn  Lâm MS 288

200,000

08/07/2011

Trần T Phương Thúy giúp em Dương Quan Sang MS 287

200,000

08/07/2011

Bùi T lan Hương giúp chị Thủy MS 289

100,000

08/07/2011

Nguyễn T Liên giúp bé Hồng Nhung Ms 290

300,000

08/07/2011

Đào Khắc Thuận giúp chị Nguyễn T tho MS 290

300,000

08/07/2011

Phan T Lưu ủng hộ QNA

2,000,000

08/07/2011

Tống T Hồng Nhung giúp bé Hồng Nhung MS 290

50,000

08/07/2011

Nguyễn T Ngọc Lan giúp MS 288

500,000

08/07/2011

Nguyễn T Ngọc Lan giúp MS 289

500,000

08/07/2011

Nguyễn T Ngọc Lan giúp MS 275

500,000

08/07/2011

Nguyễn T Ngọc Lan giúp MS 279

500,000

08/07/2011

Bạn đọc Dân trí giúp bé Hồng Nhung MS 290

1,200,000

08/07/2011

Vũ Thanh Hương ủng hộ QNA

200,000

08/07/2011

Hoàng Thùy Dương giúp bé Hồng Nhung Ms 290

200,000

08/07/2011

Trần Hữu Hiếu giúp em Sơn Lâm MS 288

200,000

08/07/2011

Nguyễn T thu Thủy giúp em Đạt MS 289

100,000

08/07/2011

Bạn đọc Dân trí giúp MS 290

100,000

08/07/2011

Bạn đọc Dân trí ủng hộ QNA

450,000

08/07/2011

Nguyễn Huỳnh Ngọc Tâm giúp chị Lý T Thùy MS 286

300,000

08/07/2011

Trịnh Thị Hằng giúp MS 289

500,000

08/07/2011

Trịnh Thị Hằng giúp MS 288

500,000

08/07/2011

Trịnh Thị Hằng giúp MS 287

500,000

08/07/2011

Trịnh Thị Hằng giúp MS 286

500,000

08/07/2011

Trịnh Thị Hằng giúp MS 283

500,000

08/07/2011

Trịnh Thị Hằng giúp MS 280

500,000

08/07/2011

Trịnh Thị Hằng giúp MS 277

500,000

08/07/2011

Trịnh Thị Hằng giúp MS 274

500,000

08/07/2011

Trịnh Thị Hằng giúp MS 263

500,000

08/07/2011

Trịnh Thị Hằng giúp MS 275

500,000

08/07/2011

Nguyễn Huỳnh Ngọc Tâm giúp chị Hoàng T Khay MS 272

300,000

08/07/2011

Bạn đọc Dân trí giúp chị Tho MS 290

200,000

08/07/2011

Bạn đọc TK: 711A 00003574 ủng hộ QNA

200,000

09/07/2011

Phaạm Ngọc Châu giúp em Dương Quan Sang MS 287

1,000,000

09/07/2011

Leê T Thơm giúp MS 261

100,000

09/07/2011

Leê T Thơm giúp MS 280

100,000

09/07/2011

Leê T Thơm giúp MS 288

100,000

09/07/2011

Lê Hoàng Yến giúp em Đạt MS 289

500,000

09/07/2011

Lê Hoàng Yến giúp bé Hồng Nhung Ms 290

500,000

09/07/2011

Trần Tuấn Sơn giúp MS 289

250,000

09/07/2011

Trần Tuấn Sơn giúp MS 290

250,000

09/07/2011

Nguyễn T Minh Loan giúp bé Hồng Nhung MS 290

100,000

09/07/2011

Bạn đọc Tk: 711A18733033 ủng hộ QNA

200,000

09/07/2011

Bạn đọc Tk: 711A15669134 ủng hộ QNA

100,000

11/07/2011

Bạn đọc TK: 711A11259683 ủng hộ QNA

50,000

11/07/2011

Nguyễn Huy giúp cháu Phương Trang Ms 293

500,000

11/07/2011

Lê Anh Tuấn giúp cháu Mỹ Trang MS 259

500,000

11/07/2011

Nguyễn Tuấn Cường giúp MS 292

200,000

11/07/2011

Nguyễn Tuấn Cường giúp MS 293

200,000

11/07/2011

Bạn đọc Dân trí giúp bé Hồng Nhung MS 290

250,000

11/07/2011

DĐàon V Tình giúp MS 293

300,000

11/07/2011

Maã Phạm Vĩnh Trinh giúp bé Hồng Nhung MS 290

50,000

11/07/2011

Lâm T Kiều Minh giúp cháu Trang MS 293

100,000

11/07/2011

Trần T Minh Tú giúp MS 292

500,000

11/07/2011

Phạm T Thúy Mai giúp MS 97 Nguyễn T Thêm

200,000

11/07/2011

Phạm T Thúy Mai giúp MS 198 Ông Hoàng Khắc Dư

200,000

11/07/2011

Phạm T Thúy Mai giúp Vũ T Hải Yến MS 285

200,000

11/07/2011

Phạm T Thúy Mai giúp Bùi T Cơ MS 236

100,000

11/07/2011

Phạm T Thúy Mai giúp TRần Bá Vỹ MS 160A

100,000

11/07/2011

Phạm T Thúy Mai giúp Nguyễn Đình ánh MS192

100,000

11/07/2011

Phạm T Thúy Mai giúp Nguyễn Xuân Trí MS 234

100,000

11/07/2011

Nguyễn T Thúy Chung giúp em Đạt MS 289

500,000

11/07/2011

Nguyễn T Thúy Chung giúp bé Hồng Nhung MS 290

1,000,000

11/07/2011

Bạn đọc TK: 711A06981571 ủng hộ QNA

100,000

11/07/2011

Trần Bá  Mạnh ủng hộ QNA

100,000

11/07/2011

Trần Bá Mạnh giúp gia đình mang thai hai cháu bé bị chết ở Thủy Nguyên sau cơn lốc vừa qua

200,000

11/07/2011

Nguyễn T Nguyệt ánh giúp cháu Phương Trang MS 293

800,000

11/07/2011

Lê T Kim Chung giúp chùa Long An MS 281

500,000

11/07/2011

Lê T Kim Chung giúp anh Khúc Xuân Hùng MS 285

1,000,000

11/07/2011

Lê T Kim Chung giúp chị Lý T Thùy MS 286

1,000,000

11/07/2011

Lê T Kim Chung giúp bé Hồng Nhung MS 290

1,000,000

11/07/2011

Bạn đọc Dân trí giúp cháu Phương Trang MS 293

500,000

11/07/2011

Phạm Hà Anh + Phạm Hà My giúp chị Bùi T Nhi MS 293

500,000

11/07/2011

Phan Thùy Dương giúp bé Mai Trang MS 293

200,000

11/07/2011

Nguyễn Thảo Thuận giúp cháu Phương Trang MS 293

200,000

11/07/2011

Bạn đọc Dân trí giúp chị Nguyễn T Tiếp MS 288

2,000,000

11/07/2011

Bạn đọc Dân trí giúp Ông Nguyễn V Thạnh MS 292

2,000,000

11/07/2011

Hoàng T Hoồng Nhung ủng hộ Quỹ bé Nhân ái

200,000

11/07/2011

Lê T thu Hà giúp bé Hồng Nhung Ms 290

200,000

11/07/2011

Nguyễn T Thu Hiền giúp MS 254

200,000

11/07/2011

Lê T Hồng Liên giúp MS 289

1,000,000

11/07/2011

Lê T Hồng Liên giúp MS 290

200,000

11/07/2011

Lê T Hồng Liên giúp MS 291

1,000,000

11/07/2011

Lê T Hồng Liên giúp MS 292

500,000

11/07/2011

Lê T Hồng Liên giúp MS 293

300,000

11/07/2011

Nguyễn Xuân Vũ giúp bé Mai Phương Trang MS 293

2,000,000

12/07/2011

Phaạm T Ngọc Hằng ủng hộ QNA

1,000,000

12/07/2011

Bạn đọc TK: 711A01689951 ủng hộ QNA

200,000

12/07/2011

Vũ Thành Đạt ủng hộ QNA - các trẻ em bị bệnh hiểm nghèo

2,000,000

12/07/2011

Trịnh Minh Hiệp giúp MS 294

500,000

12/07/2011

Bùi Quang Chiến giúp chị Bùi T Nhi MS 293

200,000

12/07/2011

Nguyễn Hoài Liên ủng hộ MS 290

300,000

12/07/2011

Phạm T Vui ủng hộ QNA

100,000

12/07/2011

Nguyễn T Lan Anh (Nguyễn Mạnh Cường) giúp MS 293

489,000

12/07/2011

Lương Thu Nga giúp MS 285

100,000

12/07/2011

Lương Thu Nga giúp MS 287

100,000

12/07/2011

Lương Thu Nga giúp MS 288

100,000

12/07/2011

Lương Thu Nga giúp MS 289

100,000

12/07/2011

Lương Thu Nga giúp MS 292

100,000

12/07/2011

Cty Hà Thành giúp bé Bùi T Phương Thảo MS 294

1,000,000

12/07/2011

Nguyễn V Chánh giúp bé Hồng Nhung MS 290

200,000

12/07/2011

Nguyễn T Thành giúp cháu Trang MS 293

1,000,000

12/07/2011

Nguyễn T Khánh Dương giúp MS 293

200,000

12/07/2011

Nguyễn T Khánh Dương giúp MS 294

200,000

12/07/2011

Nguyễn T Hà An giúp cháu Phương Trang MS 293

100,000

12/07/2011

Bạn đọc Dân trí giúp cháu Thảo MS 294

1,000,000

12/07/2011

Bạn đọc TK: 711A04329806 ủng hộ QNA

100,000

12/07/2011

Bùi T Vân Hà giúp Sơn Lâm MS 288

100,000

12/07/2011

Bùi T Vân Hà giúp MS 290

100,000

12/07/2011

Bùi T Vân Hà giúp MS 293

100,000

12/07/2011

Bùi T Vân Hà giúp MS 294

100,000

12/07/2011

Bùi T Vân Hà giúp MS 292

100,000

12/07/2011

Lê T Kim Chung giúp cháu Trang MS 293

500,000

12/07/2011

Lê T Kim Chung giúp cụ Lê T Nhung MS 287

500,000

12/07/2011

Trần Lê Bình giúp anh Bùi V Bình MS 294

530,000

12/07/2011

Trần Lê Bình giúp chị Bùi T Nhi MS 293

1,000,000

12/07/2011

Trần Lê Bình giúp chị Đinh T Duyên MS 257

1,000,000

12/07/2011

Phạm T Thanh Trúc giúp bé Phương Thảo MS 294

500,000

12/07/2011

Nguyễn T Anh ủng hộ QNA

500,000

12/07/2011

Lê T Kim Chung giúp chị Nguyễn T Tiếp MS 288

500,000

12/07/2011

Lê T Kim Chung giúp bé Phương Thảo MS 294

500,000

12/07/2011

Bạn đọc Dân trí giúp cháo Thảo MS 294

200,000

12/07/2011

Thiếu chứng từ

100,000

13/07/2011

Cherrybin giúp anh Bùi V Bình MS 294

200,000

13/07/2011

Bạn đọc Tk: 711A12362806 ủng hộ QNA

100,000

13/07/2011

Hoàng T Thu Nguyệt giúp anh Bùi V Bình MS 294

200,000

13/07/2011

Maã Phạm Vĩnh Trinh giúp bé Phương Thảo Ms 294

50,000

13/07/2011

Trần T Thùy Dương giúp em Đạt MS 289

250,000

13/07/2011

Trần T Thùy Dương giúp em Phương Thảo MS 294

250,000

13/07/2011

Nguyễn T Kim Anh giúp bé Phương Thảo MS 294

300,000

13/07/2011

Bùi Ngọc Quyên giúp bé Mai Lan Ms 295

200,000

13/07/2011

Nguyễn Thu Hà Linh giúp cháu Yun MS 264

200,000

13/07/2011

Nguyễn Thu Hà Linh giúp MS 275

200,000

13/07/2011

Nguyễn Thu Hà Linh giúp cháu Phương Thảo MS 294

200,000

13/07/2011

Bùi Ngọc Minh giúp MS 295

200,000

13/07/2011

Nguyễn T Thanh Bình giúp bé Phương Thảo MS 294

200,000

13/07/2011

Lê V Phú giúp MS 294

1,000,000

13/07/2011

Bạn đọc Dân trí giúp MS 292

100,000

13/07/2011

Bạn đọc Dân trí giúp MS 293

100,000

13/07/2011

Bạn đọc Dân trí giúp MS 294

100,000

13/07/2011

Lê T Kim Chung giúp chị Nguyễn T Thắm MS 295

1,000,000

13/07/2011

Lê T Kim Chung giúp em Trương T Thương MS 291

1,000,000

13/07/2011

Lê T Kim Chung giúp em Phương Thảo MS 294

500,000

13/07/2011

Lê T Kim Chung giúp Huỳnh T Cường  - Thôn Hòa Phú, xã Nghĩa Hòa, Huyện Tứ Nghĩa, QN

1,000,000

13/07/2011

Phaạm Bích Vân giúp MS 295

200,000

13/07/2011

Đặng T Lan giúp Nguyễn Huy Tuấn ở Phú Lộc, Can Lộc, HT

300,000

13/07/2011

Đặng T Lan giúp chị Thùy MS 286

300,000

13/07/2011

Ông Vũ V Xứng giúp cháu Mai Lan MS 295

2,000,000

13/07/2011

DĐăặng T Tho Trinh giúp cháu Mai Lan MS 295

400,000

14/07/2011

Đặng T Thắm giúp chị Nguyễn T Thắm MS 295

100,000

14/07/2011

Bạn đọc TK: 711A03280864 ủng hộ QNA

200,000

14/07/2011

Nguyễn T Huyền giúp cháu Đức MS 296

100,000

14/07/2011

Cháu Vũ T Ngân Hà giúp bạn Nguyễn Anh Đức MS 296

100,000

14/07/2011

Nguyễn Mai Dung giúp MS 295

200,000

14/07/2011

Trương T Khánh Linh giúp anh Nguyễn H Nho MS 280

300,000

14/07/2011

Trương T Khánh Linh giúp cháu Hồng Nhung MS 290

300,000

14/07/2011

Vũ T Phương Nga giúp Ms 293

300,000

14/07/2011

Trương Thu Hương giúp em Đạt MS 289

1,000,000

14/07/2011

Ngô Quốc Hoan giúp bé Đức MS 296

150,000

14/07/2011

Nguyễn Mạnh Ngọc giúp chị Thắm MS 295

300,000

14/07/2011

Leê Bảo Ngọc giúp cháu Đức MS 296

500,000

14/07/2011

Vũ T Thu Hiền giúp chị Nguyễn T Thắm MS 295

200,000

14/07/2011

Nguyễn Ngọc Linh ủng hộ QNA

200,000

14/07/2011

Trần Minh Dũng giúp bé Anh Đức MS 296

5,000,000

14/07/2011

Bạn đọc Dân trí giúp MS 296

200,000

14/07/2011

Nguyễn T Thu Hương giúp chị Hoàng T Huế MS 296

100,000

14/07/2011

Đặng T Thắm giúp chị Huế MS 296

100,000

14/07/2011

Đỗ T Nhàn giúp anh Bùi V Bình MS 294

100,000

14/07/2011

Bạn đọc TK: 711A 04421313 ủng hộ QNA

200,000

14/07/2011

Hoàng Kim Huyền, Nguyễn T Ngọc Hà, Ngô T Mai Phương giúp con chị Hoàng T huế - Thái Nguyên MS 296

900,000

14/07/2011

Trương T Hoồng Châu giúp chị Huế MS 296

500,000

14/07/2011

Nguyễn Hải Sơn giúp MS296

500,000

14/07/2011

Nguyễn T Thu Vân giúp cháu Đức MS 296

200,000

14/07/2011

Lê T Kim Chung giúp chị Huế MS 296

1,000,000

14/07/2011

Lê T Kim Chung giúp bé Hồng Nhung MS 290

1,000,000

14/07/2011

Leê Tiến Vinh ủng hộ QNA

400,000

14/07/2011

Huỳnh T Ngọc PHước ủng hộ MS 296

500,000

14/07/2011

Nguyễn Liêm giúp MS 296

200,000

14/07/2011

Phạm T Xuân Hạnh giúp MS  288

50,000

14/07/2011

Phạm T Xuân Hạnh giúp MS  290

50,000

14/07/2011

Phạm T Xuân Hạnh giúp MS  294

50,000

14/07/2011

Phạm T Xuân Hạnh giúp MS  296

50,000

14/07/2011

Nguyễn T Thúy Phương giúp em Thiêng Ms 264

200,000

14/07/2011

Đinh Kim Nguyên Trinh giúp anh Bình MS 294

300,000

14/07/2011

Đinh Kim Nguyên Trinh giúp chị Thắm MS 295

300,000

14/07/2011

Đinh Kim Nguyên Trinh giúp chị Huế MS 296

300,000

14/07/2011

Đinh Kim Nguyên Trinh giúp chị Tiếp MS 288

300,000

14/07/2011

Đinh Kim Nguyên Trinh giúp chị Nhi MS 293

300,000

14/07/2011

Lương T Thương giúp cháu Đức Ms 296

100,000

14/07/2011

Nguyễn Đoàn Doãn Uyên giúp bé Đức MS 296

200,000

14/07/2011

Nguyễn Đoàn Doãn Uyên giúp bé Sang MS 287

200,000

14/07/2011

Nguyễn Đoàn Doãn Uyên giúp Bé Thảo MS 294

200,000

15/07/2011

Bạn đọc Dân trí giúp cháu Anh Đức MS 296

2,000,000

15/07/2011

Mai T Hợi ủng hộ QNA

500,000

15/07/2011

Bạn đọc TK: 711A00250245 ủng hộ QNA

2,000,000

15/07/2011

Nguyễn Mạnh Tùng giúp cháu Đức MS 296

100,000

15/07/2011

Nguyễn T Ngọc Lann giúp chị Huế MS 296

1,000,000

15/07/2011

Nguyễn T Vân Huyền giúp MS 294

100,000

15/07/2011

Nguyễn T Vân Huyền giúp MS 296

100,000

15/07/2011

Nguyễn T Minh Loan giúp chị Thắm MS 295

100,000

15/07/2011

Tạ T Hương giúp cháu Hoàng T Mũ

500,000

15/07/2011

Lê T Thùy Mơ giúp MS 281

250,000

15/07/2011

Lê T Thùy Mơ giúp MS 259

250,000

15/07/2011

Bạn đọc Dân trí giúp bé Anh Đức Ms 296

500,000

15/07/2011

Phan Thanh Hiền giúp bé Đức MS 296

100,000

15/07/2011

Nguyễn Ngọc Hoàng Kim giúp bé Anh Đức MS 296

500,000

15/07/2011

Phan Thanh Hiền giúp bé Mai Lan Ms 295

100,000

15/07/2011

Bùi T Hương Lan giúp bé Anh Đức MS 296

500,000

15/07/2011

Đặng T Thắm giúp các nạn nhân nổ bình dầu hơi MS 297

200,000

15/07/2011

Cty TNHH MTV CN & DV Techlope giúp chị Nguyễn T Tho MS 290

500,000

15/07/2011

Đinh Minh Phương giúp MS 296

200,000

15/07/2011

Phạm Hằng Thu giúp chị Đinh T Thanh - nạn nhân vụ nổ bình dậu hơi MS 297

300,000

15/07/2011

Bạn đọc Dân trí giúp bé Hồng Nhung MS 290

500,000

15/07/2011

Hoồ V Cường giúp chị Hoàng T Huế Ms 296

478,000

15/07/2011

Lương Thế Hiền giúp MS 295

100,000

15/07/2011

Lương Thế Hiền giúp MS 296

100,000

15/07/2011

Lương Thế Hiền giúp MS 297

300,000

15/07/2011

Tô Đức Hải giúp cháu Đức MS 296

500,000

15/07/2011

Lê T Kim Tùng giúp cháu Mai Lan MS 295

300,000

15/07/2011

Lê T Kim Tùng giúp bé Đức MS 296

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua NH Vietcombank

 

09/07/2011

Nguyễn Lan Hương giúp mS 290

100,000

09/07/2011

Tạ T Thanh Hà giúp MS 289

300,000

09/07/2011

Nguyễn Quang Hải giúp MS 290

50,000

09/07/2011

Nguyễn T Huỳnh Mai giúp bé Nhung MS 290

100,000

09/07/2011

Phaạm Minh Tuấn giúp bé Hồng Nhung MS 290

300,000

09/07/2011

Nguyễn T Quế Nhung giúp bé Hồng Nhung MS 290

100,000

09/07/2011

Phan Gia Huy Quang giúp chị Nguyễn T Tho MS 290

500,000

09/07/2011

Trần Thanh Thảo giúp bạn Thương SM 291

200,000

09/07/2011

Nguyễn T Thúy Vân giúp MS 291

1,000,000

09/07/2011

Vũ T Hồng Phương giúp MS 291

200,000

09/07/2011

Nông Nguyễn Ngân Giang giúp chị Tho MS 290

200,000

09/07/2011

Nguyễn Hoàng Long ủng hộ QNA

50,000

09/07/2011

Nguyễn V Vinh ủng hộ QNA

600,000

09/07/2011

Nguyễn Trung Hùng ủng hộ QNA

400,000

09/07/2011

Lê T Uyên ủng hộ QNA

100,000

09/07/2011

Nguyễn Kim Quy ủng hộ QNA

300,000

09/07/2011

Lê Đông Hoa ủng hộ QNA

200,000

10/07/2011

Phạm Thanh Tùng giúp anh Xuân Hùng MS 285

100,000

10/07/2011

Phạm Thanh Tùng giúp chị Lý T Thùy MS 286

100,000

10/07/2011

Phạm Thanh Tùng giúp cụ Lê T Nhung MS 287

100,000

10/07/2011

Nguyễn V Tân giúp MS 292

100,000

10/07/2011

Dưong Lại Lâm Huy ủng hộ QNA

200,000

11/07/2011

Tạ t Kim Oanh: Giúp bé Khúc Huỳnh Đức Mạnh mã 285

100,000

11/07/2011

NG Vương Đức Hiếu: ủng hộ QNA

500,000

11/07/2011

Lê Vũ Tường Vy: Giúp E Đạt mã 289

100,000

11/07/2011

Lê Vũ Tường Vy: Giúp A Ng Văn Thạnh mã 292

100,000

11/07/2011

Lê Văn Hùng: GIúp Ô Ng Hữu Thạnh mã 292

50,000

11/07/2011

Ng Gia Bảo: Giúp chú Ng Văn Thạnh mã 292

200,000

11/07/2011

Ngô t Thoan: Giúp  Ng Văn Thạnh mã 292

50,000

11/07/2011

Huỳnh T Ngọc Thủy: Giúp E Mai Phương Trang mã 293

200,000

11/07/2011

Lê T Thu Trang: GIúp bé Mai Phương Trang mã 293

100,000

11/07/2011

Đỗ t Mai Phương: GIúp bé Mai Phương Trang mã 293

500,000

11/07/2011

Hà tô Minh: GIúp bé Mai Phương Trang mã 293

200,000

11/07/2011

Ng Lê Vũ Hằng: GIúp bé Mai Phương Trang mã 293

200,000

11/07/2011

Trần Kim Quỳnh Như: GIúp bé Mai Phương Trang mã 293

100,000

11/07/2011

Phạm VĂn Tuấn: GIúp bé Mai Phương Trang mã 293

50,000

11/07/2011

Đoàn Dũng Chí: ủng hộ QNA

500,000

11/07/2011

Ng Quý Long: Giúp bé Mai Phương Trang 293

100,000

11/07/2011

Đỗ Minh Thu: Giúp bé Mai Phương Trang 293

100,000

11/07/2011

Phạm Vũ Thái Hà: Giúp bé Mai Phương Trang 293

200,000

11/07/2011

Ung Ngọc Thạch: Giúp bé Mai Phương Trang 293

500,000

11/07/2011

Ng t Thu Hà: Giiúp bé Mai Phương Trang mã 293

200,000

11/07/2011

Trương T Kim Thanh: Giiúp bé Mai Phương Trang mã 293

200,000

11/07/2011

Phạm Hồng Phương: Giiúp bé Mai Phương Trang mã 293

200,000

11/07/2011

Ngô Thế Cường: Giiúp bé Mai Phương Trang mã 293

200,000

11/07/2011

Vương Lộc Phương: Giiúp bé Mai Phương Trang mã 293

200,000

11/07/2011

TRần T Minh Dũng: Giiúp bé Mai Phương Trang mã 293

500,000

11/07/2011

Jean Prevot: Giiúp bé Mai Phương Trang mã 293

500,000

11/07/2011

Hoàng Việt Tùng: Giiúp bé Mai Phương Trang mã 293

100,000

11/07/2011

Lê T Hà: Giiúp 05 bé ở chùa Long An mã 190

500,000

11/07/2011

Ng Hoàng Long: Giiúp bé Mai Phương Trang mã 293

200,000

11/07/2011

Ng Việt Hưng: Giiúp bé Mai Phương Trang mã 293

100,000

11/07/2011

Lê Ngọc Huy: Giúp C Thơ mã 290

300,000

11/07/2011

NG Trần Phong: Giúp bé Mai Phương Trang mã 293

500,000

11/07/2011

Ng Thế Nguyên: Giúp bé Mai Phương Trang mã 293

200,000

11/07/2011

Ng Tuấn Long: Giúp bé Mai Phương Trang mã 293

100,000

11/07/2011

Nông Ngọc Trang: Giúp bé Mai Phương Trang mã 293

500,000

11/07/2011

Ng t Sửu: Giúp bé bị cha mẹ đôt 229

5,200,000

11/07/2011

Phạm Ngọc Linh: Giúp mã 261

300,000

11/07/2011

Phạm Ngọc Linh: Giúp mã 259

300,000

11/07/2011

Phạm Ngọc Linh: Giúp mã 288

300,000

11/07/2011

Bạn đọc gửi tại Ngân hàng Tân Thuận: Giúp bé Mai Phương Trang 293

500,000

11/07/2011

Lê Thái Phong: Giúp E Nhung mã 290

200,000

11/07/2011

Ngô Huyền Anh: Giúp C Thân mã 97

200,000

11/07/2011

Ng Hoài Nam: Giúp bé Hồng Nhung290

100,000

11/07/2011

Trần Gia Huân: Giúp bé Mai Phương Trang mã 293

500,000

11/07/2011

Ngô Huyền Anh:: Giúp Đặng Văn Thuận mã 180

200,000

11/07/2011

Ng Thế Nguyên:: ủng hộ QNA

400,000

11/07/2011

Đặng t Hoàng Trang: GIúp mã 289

2,000,000

11/07/2011

Ng Hải Yến: GIúp bé Ng Hồng Nhung 290

200,000

11/07/2011

Ng t Thu Trang: GIúp bé Vũ Văn Đạt mã 289

150,000

11/07/2011

Phạm T Lan Ngọc: GIúp bé Mai Phương Trang mã 293

300,000

11/07/2011

Đặng Mai Hoa: GIúp a Hà Văn Đông mã 256

500,000

11/07/2011

Bùi Ngọc Thúy Uyên: Giúp Ng Văn Thạnh mã 292

1,000,000

11/07/2011

Ninh Trung Sơn: GIúp Ô Ng Văn Thạnh mã 292

200,000

11/07/2011

Hồ T Hoàng Diệu: GIúp mã 287

300,000

11/07/2011

Hồ T Hoàng Diệu: GIúp mã 289

300,000

11/07/2011

Hồ T Hoàng Diệu: GIúp mã 288

300,000

11/07/2011

Hồ T Hoàng Diệu: ủNg hộ QNA

100,000

11/07/2011

Ngô T Sơn: GIúp bé Mai Phương Trang mã 293

100,000

11/07/2011

TRần T Thiện: Giúp mã 276

1,000,000

11/07/2011

Vũ Xuân Tuyến: Giúp Mai Phương Trang  mã 293

120,000

11/07/2011

Lý T Kim Hồng: GIúp mã 293

300,000

11/07/2011

Lý T Kim Hồng: GIúp mã 292

300,000

11/07/2011

Lý T Kim Hồng: GIúp mã 288

300,000

11/07/2011

Lý T Kim Hồng: GIúp mã 286

300,000

11/07/2011

Lý T Kim Hồng: GIúp mã 285

300,000

11/07/2011

Lý T Kim Hồng: GIúp mã 261

300,000

11/07/2011

Lý T Kim Hồng: GIúp mã 281

300,000

11/07/2011

Lý T Kim Hồng: GIúp bé H Quỳnh chùa Tiên Phước

300,000

11/07/2011

Lý T Kim Hồng: GIúp bé Xương Thủy Tinh -Nghệ An

300,000

11/07/2011

Lý T Kim Hồng: GIúp bé Yun Gia Lai

300,000

11/07/2011

Vương Lộc Phương: Giúp chú Ng Văn Thạnh mã 292

160,000

11/07/2011

Giang Ngọc Diệp: Giúp cháu Đạt mã 289

1,000,000

11/07/2011

Vũ T Văn Hương:Giúp : Giúp cháu Mai Phương Trang mã 293

200,000

11/07/2011

Lê t Cẩm Văn: Giúp cháu Mai Phương Trang mã 293

100,000

11/07/2011

Lê Anh Tuấn: Giúp e Lý Sơn Lâm mã 288

500,000

11/07/2011

Vi T Ngọc Anh: Giúp  cháu Mai Phươg Trang mã 293

2,000,000

11/07/2011

Ng Diệu Huyền: Giúp E Vũ Văn Đạt  mã 289

500,000

11/07/2011

Lê T Thanh Dung: Giúp  cháu Mai Phương Trang mã 293

300,000

11/07/2011

Ng Phước Bảo Dung: ủng hộ QNA

150,000

11/07/2011

V: ủng hộ QNAõ Hoành Lợi: Giúp C Ng t Thanh Hà mã 275

300,000

11/07/2011

Cháu Tuấn Chương: Giúp C Ng t Thanh Hà mã 275

500,000

11/07/2011

Võ Hoành Danh Giúp C Ng t Thanh Hà mã 275

300,000

11/07/2011

Ng t Trang Nhung: Giúp mã 262

200,000

11/07/2011

Ng t Trang Nhung: Giúp mã 233

200,000

11/07/2011

Ng t Trang Nhung: Giúp mã 229

200,000

11/07/2011

Ng t Trang Nhung: Giúp mã 264

200,000

11/07/2011

Ng t Trang Nhung: Giúp mã 265

200,000

11/07/2011

Lê Thu Trang Nhung: Giúp mã 293

200,000

11/07/2011

Lê Thu Trang Nhung: Giúp mã 290

200,000

11/07/2011

Lê Minh Nhật: Giúp mã 289

100,000

11/07/2011

Ng Ngọc ý Nhi: ủng hộ QNA

1,000,000

11/07/2011

Ng Hoài Thu: Giúp mã 280

100,000

11/07/2011

Ng Hoài Thu: Giúp mã 285

100,000

11/07/2011

Ng Hoài Thu: Giúp mã 286

100,000

11/07/2011

Leê T Hạnh: Giúp E Trang mã 293

500,000

11/07/2011

Bạn đọc giúp C Bùi T Nhi Mã 293

100,000

11/07/2011

Bạn đọc giups  C Ng t Thanh Hà mã 275

100,000

11/07/2011

Phạm Ngọc Trâm: Giúp E Vũ Văn Đạt mã 289

1,000,000

11/07/2011

Vũ Phương Thu: ủng hộ QNA

3,000,000

11/07/2011

Hà t Phương Thảo: ủng hộ QNA

300,000

11/07/2011

Phạm t Quỳnh Uyên: ủng hộ QNA

100,000

11/07/2011

Thiếu c.từ

200,000

11/07/2011

Thiếu c.từ

50,000

11/07/2011

Thiếu c.từ

200,000

12/07/2011

Lê Đạo Diễm Thu giúp MS 293

200,000

12/07/2011

Lê Thanh Thúy Lan giúp cháu Mai Phương Trang MS 293

500,000

12/07/2011

Bùi Diệu Trang giúp hai bé Kiên và Cường MS 275

200,000

12/07/2011

Trần Liêm Danh giúp cháu Mai Phương Trang MS 293

200,000

12/07/2011

Nguyễn Hùng Nguyên giúp bé Trang MS 293

50,000

12/07/2011

Lỹ Đức Duy giúp be sTrang MS 293

100,000

12/07/2011

Phaạm Thanh Tùng giúp chị Bùi T Nhi MS 293

100,000

12/07/2011

DĐàm Như Phong giúp Nguyễn V Thạnh MS 292

100,000

12/07/2011

Võ V Lực giúp bé Trang MS 293

50,000

12/07/2011

Nguyễn Thị Thanh Loan giúp bé Mai Phương Trang MS 293

300,000

12/07/2011

Hoàng T Mai Lan giúp em Thảo MS 294

100,000

12/07/2011

Nguyễn T Lê Dung giúp bé Trang MS 293

300,000

12/07/2011

Nguyễn Thu Hồng giúp cháu Trang Ms 293

100,000

12/07/2011

Nguyễn T Hoài Thu giúp bé Phương Thảo MS 294

200,000

12/07/2011

Nguyễn T Thu Hương giúp MS 294

100,000

12/07/2011

Trần Kim Như Quỳnh giúp MS 294

100,000

12/07/2011

Nguyễn T Mai Hương giúp MS 294

200,000

12/07/2011

Leê Hải Hoàng giúp bé Mai Phương Trang MS 293

200,000

12/07/2011

Nguyễn Trung Hiếu giúp Ms 294

1,000,000

12/07/2011

Nguyễn T Bích Phương giúp MS 294

200,000

12/07/2011

Leê T Minh Thu giúp MS 294

500,000

12/07/2011

Nguyễn Thanh Hương giúp anh Bùi V Bình MS 294

500,000

12/07/2011

Nguyên Thanh Hương giúp anh Bùi V Bình MS 294

200,000

12/07/2011

Trần T Hoồng Hoa (Đinh V Khánh) giúp bé Trang MS 293

200,000

12/07/2011

Nguyễn Thanh Hiếu giúp cháu Phương Thảo MS 294

300,000

12/07/2011

Vũ Công Thành giúp MS 294

100,000

12/07/2011

Nguyễn Huyền Nga giúp cháu Bùi Phương Thảo MS 294

200,000

12/07/2011

Phan T Mỹ Hạnh giúp cháu Phương Thảo MS 294

200,000

12/07/2011

Trần Yến Hà giúp cháu Phương Thảo MS 294

500,000

12/07/2011

Nguyễn Đức Lan giúp MS 294

200,000

12/07/2011

Leê Tuyết Trinh giúp cháu Trang MS 293

100,000

12/07/2011

Leê Tuyết Trinh giúp cháu Thảo MS 294

100,000

12/07/2011

Nguyễn Đăng Nguyên giúp MS 294

500,000

12/07/2011

Phùng T Mỹ Hạnh giúp anh Bùi V Bình MS 294

200,000

12/07/2011

DĐoỗ Trí Hiếu giúp Phương Thảo MS 294

100,000

12/07/2011

Trần T Tố Uyên ủng hộ QNA

500,000

12/07/2011

Nguyễn Thị Ngọc Anh giúp Phương Thảo MS 294

20,000

12/07/2011

Nguyễn Thanh Hải giúp anh Bình MS 294

500,000

12/07/2011

Trần T Phương Thảo giúp cháu Phương Thảo MS 294

100,000

12/07/2011

Đinh T Quỳnh Anh giúp cháu Phương Thảo MS 294

200,000

12/07/2011

Đinh T Quỳnh Anh giúp bé Khoa MS 261

200,000

12/07/2011

Lý Sóc Khen giúp MS 294

150,000

12/07/2011

Lý Sóc Khen giúp MS 289

150,000

12/07/2011

Lý Sóc Khen giúp MS 281

150,000

12/07/2011

Lý Sóc Khen giúp MS 261

150,000

12/07/2011

Đinh T Quỳnh Anh giúp MS 287

100,000

12/07/2011

Nguyễn Ngọc Hải Thịnh giúp anh Bùi V Bình MS 294

200,000

12/07/2011

Phạm Thị Ninh giúp bé Phương Thảo MS 294

200,000

12/07/2011

Võ Nguyễn Hiền giúp MS 294

300,000

12/07/2011

Nguyễn Tài Long giúp MS 294

500,000

12/07/2011

Đinh T Quỳnh Anh giúp MS 283

200,000

12/07/2011

Nguyễn Thị Kim Chi giúp bé Phương Thảo MS 294

50,000

12/07/2011

Hà Thị Nguyệt giúp bé Phương Thảo MS 294

1,000,000

12/07/2011

Nguyễn Hồng Vân giúp Ms 294

200,000

12/07/2011

Nguyễn T Thanh Huyền giúp cháu Phương Thảo MS 294

500,000

12/07/2011

Đinh Thị Quỳnh Anh giúp cháu Phương Thảo MS 294

600,000

12/07/2011

Phạm Hồng Phương giúp cháu Phương Thảo MS 294

300,000

12/07/2011

Đặng Thị Anh Thư giúp cháu Phương Thảo MS 294

300,000

12/07/2011

Vũ T Hiền giúp MS 282

100,000

12/07/2011

Vũ T Hiền giúp MS 287

100,000

12/07/2011

Vũ T Hiền giúp MS 288

100,000

12/07/2011

Vũ T Hiền giúp MS 290

100,000

12/07/2011

Vũ T Hiền giúp MS 292

100,000

12/07/2011

Vũ T Hiền giúp MS 293

100,000

12/07/2011

Vũ T Hiền giúp MS 294

100,000

12/07/2011

Đào Ngọc Phong giúp háu Phương Thảo MS 294

100,000

12/07/2011

Phaạm Mạnh Hùng giúp cháu Phương Thảo MS 294

300,000

12/07/2011

Lê Bích Ngọc giúp MS 275

500,000

12/07/2011

Đào Ngọc Phóng giúp bé Phương Trang MS 293

100,000

12/07/2011

Leê Bích Ngọc  giúp MS 294

200,000

12/07/2011

Ngoô Thị Huyền giúp MS 294

100,000

12/07/2011

Nguyễn T Hồng Loann giúp cháu Phương Thảo MS 294

300,000

12/07/2011

DĐào T Diệu Quỳnh giúp cháu Phương Thảo MS 294

100,000

12/07/2011

Tô Anh Nguyệt giúp cháu Phương Thảo MS 294

100,000

12/07/2011

Nguyễn Quỳnh Trang giúp MS 294

100,000

12/07/2011

PHạm T Thanh Thúy giúp cháu Phương Thảo MS294

200,000

12/07/2011

Hồ Minh Thaành giúp MS 293

50,000

12/07/2011

Hồ Minh Thaành giúp MS 294

50,000

12/07/2011

Nguyễn T Hải giúp cháu Phương Thảo MS 294

500,000

12/07/2011

Vương Lộc Phương giúp cháu Phương Thảo MS 294

200,000

12/07/2011

Trương ánh Kiều giúp bé Thảo MS 294

500,000

12/07/2011

Nguyễn Mai Phương giúp MS 259

200,000

12/07/2011

Nguyễn Mai Phương giúp MS 288

200,000

12/07/2011

Nguyễn Mai Phương giúp MS 290

200,000

12/07/2011

Nguyễn Mai Phương giúp MS 293

200,000

12/07/2011

Nguyễn Mai Phương giúp MS 294

200,000

12/07/2011

Nguyễn Mai Phương giúp MS 291

100,000

12/07/2011

Nguyễn Mai Phương giúp MS 292

100,000

12/07/2011

Đặng T ánh Tuyết giúp MS 289

300,000

12/07/2011

Đặng T ánh Tuyết giúp MS 292

200,000

12/07/2011

Nguyễn T Yến Như giúp anh Mai Hồng Sơn MS 293

100,000

12/07/2011

Nguyễn Viết Thùy Trang giúp MS 294

400,000

12/07/2011

Trịnh Xuân Lan  giúp chị Lý T Thùy MS 286

500,000

12/07/2011

Vũ T Hương giúp bé Phương Thảo MS 294

300,000

12/07/2011

Trần T Thu Hà: giúp cháu Phương Thảo MS 294

500,000

12/07/2011

Nguyễn H P Thảo giúp MS 294

100,000

12/07/2011

Nguyễn H P Thảo giúp MS 293

100,000

12/07/2011

Nguyễn H P Thảo giúp MS 290

100,000

12/07/2011

Nguyễn Hiền Anh giúp MS 294

100,000

12/07/2011

Lê Đắc Thái giúp cháu Thảo MS 294

200,000

12/07/2011

Lê T Mai Anh giúp chị Thủy MS 289

100,000

12/07/2011

Lê T Mai Anh giúp CHùa Long An MS 281

100,000

12/07/2011

Phùng Bảo Trân giúp anh Bùi V Bình MS 294

100,000

12/07/2011

Phùng Bảo Trân giúp chị Thủy MS 289

100,000

12/07/2011

Nguyễn Lâm Hùng giúp cháu Phương Thảo MS 294

200,000

12/07/2011

Cty Cp Chứng khoán FPT - TG Môi Giới TN giúp bé Mai Phương Trang MS 293

200,000

12/07/2011

Chu T thu Hiền giúp MS 293

300,000

12/07/2011

Leê Tuệ Minh giúp MS286

100,000

12/07/2011

Nguyễn Hoàng An giúp bé Phương Trang MS 293

200,000

12/07/2011

Bùi Thanh Hải giúp cháu Trang MS 293

100,000

12/07/2011

Trần T Thanh Hoa giúp MS 293

500,000

12/07/2011

Lê Quốc Minh giúp chị Bùi T Nhi MS 293

1,000,000

12/07/2011

Lê T Hồng Hải giúp cháu Đạt MS 289

1,000,000

12/07/2011

Lê Phương Trang giúp hai cháu Kiên và Cường MS 275

500,000

12/07/2011

Lâm Thị Minh Thúy giúp MS 294

200,000

12/07/2011

TG KHH Cty CCP TM ĐT & SX Poliform giúp MS 293

5,000,000

12/07/2011

Hoàng Bảo Ngọc giúp cháu Phương Thảo MS 294

1,000,000

12/07/2011

Ngô T Thanh Ngân giúp MS 294

100,000

12/07/2011

Trần Diễm Hằng giúp anh Bùi V Bình MS 294

300,000

12/07/2011

Nguyễn Kim Ngân giúp bé Lý Sơn Lâm MS 288

3,000,000

12/07/2011

DĐăặng Thu Trang giúp be Phương Thảo MS 294

100,000

12/07/2011

Đỗ Thị Huyền Nga giúp MS 282

500,000

12/07/2011

Đỗ Thị Huyền Nga giúp MS 285

500,000

12/07/2011

Đỗ Thị Huyền Nga giúp MS 287

500,000

12/07/2011

Đỗ Thị Huyền Nga giúp MS 288

500,000

12/07/2011

Nguyễn Anh Hoàng giúp em Phương Thảo MS 294

300,000

12/07/2011

Nguyễn T Bích Trang giúp MS 285

400,000

12/07/2011

Nguyễn T Bích Trang giúp 290

300,000

12/07/2011

Nguyễn T Bích Trang giúp 286

300,000

12/07/2011

Nguyễn T Thanh Hương giúp bé Phương Trang MS 293

200,000

12/07/2011

Lê V Khoa (Phạm T Dung) giúp cháu Phương Thảo MS 294

500,000

12/07/2011

Vũ T Lê  Thanh giúp cháu Phương Thảo MS 294

100,000

12/07/2011

Ngô Tự Kiên giúp chị Nguyễn T Thanh Hà MS 275

200,000

12/07/2011

Nguyễn Diệu Linh giúp con anh Bùi V Bình MS 294

200,000

12/07/2011

Nguyễn Như Phương Anh giúp bé Bùi T Phương Thảo MS 294

500,000

12/07/2011

Nguyễn T Minh Nguyệt (Anh Lâm và chị Ngân) giúp bé Phương Thảo MS 294

500,000

12/07/2011

Lê Như Nguyễn giúp anh Bùi V Bình MS 294

1,000,000

12/07/2011

Lê Anh Tuấn giúp bé Phương Thảo MS 294

1,000,000

12/07/2011

Nguyễn T Bảo Châu giúp bé Phương Thảo MS 294

500,000

12/07/2011

Nguyễn T Bảo Châu giúp Phương Trang MS 293

500,000

12/07/2011

Nguyễn T Bảo Châu giúp bé Hồng Nhung MS 290

500,000

12/07/2011

Trịnh T Thư giúp Ông Nguyễn V Thạnh MS 292

500,000

12/07/2011

Trịnh T Thư giúp cháu Phương Trang MS 293

500,000

12/07/2011

Trịnh T Thư giúp em Đặng Minh Tiếng MS 232

500,000

12/07/2011

Trần Trung Thành giúp bé Phương Thảo MS 294

500,000

12/07/2011

Trần Trung Thành giúp bé Việt Nhật MS 276

500,000

12/07/2011

Cty TNHh Thương Mại DV Bảo Thịnh giúp MS 292

500,000

12/07/2011

Cty TNHh Thương Mại DV Bảo Thịnh giúp MS 293

500,000

12/07/2011

Bùi T Thanh Hương giúp MS 294

100,000

12/07/2011

Bùi T Thanh Hương giúp MS 293

100,000

12/07/2011

Trịnh T Phương Nhung giúp bé Phương Thảo MS 294

200,000

12/07/2011

Cap Đỗ V Thảo ủng hộ QNA

90,000

12/07/2011

Cap Đỗ V Thảo ủng hộ QNA

90,000

12/07/2011

Võ Phương Thu ủng hộ QNA

5,000,000

12/07/2011

Phan Hữu Sáng ủng hộ QNA

100,000

12/07/2011

Phạm Mai Quỳnh ủng hộ QNA

200,000

12/07/2011

Nguyễn Tiến Sĩ ủng hộ QNA

100,000

12/07/2011

Thiếu chứng từ

300,000

13/07/2011

Nguyễn Dức Hiếu giúp cháu Phương Thảo MS294

200,000

13/07/2011

Vũ Đức Lợi giúp anh Bùi V Bình MS 294

250,000

13/07/2011

Đặng Thị Sa giúp bé Phương Thảo MS 294

500,000

13/07/2011

Nguyễn Trọng Vinh giups cháu Lý Sơn Lâm MS 288

200,000

13/07/2011

Nguyễn Trọng Vinh giúp bé Mai Phương Trang MS 293

200,000

13/07/2011

Nguyễn Trọng Vinh giúp MS 294

200,000

13/07/2011

Nguyễn Trọng Vinh giúp MS 295

200,000

13/07/2011

Trần Duương Thúy giúp bé Phương Thảo MS 294

1,000,000

13/07/2011

Vũ Thúy Trang giúp anh Bùi V Bình MS 294

100,000

13/07/2011

Vũ T Huyền giúp bé Phương Thảo MS 294

300,000

13/07/2011

Phan Tiến Dũng giúp bé Phương Thảo Ms 294

500,000

13/07/2011

Phạm Minh Hằng giúp bé Phương Thảo MS 294

100,000

13/07/2011

Đỗ Quang ánh giúp  MS 295

100,000

13/07/2011

Đào Thu Hương giúp bé Phương Thảo MS 294

400,000

13/07/2011

Nguyễn Doãn Trang giúp bé Mai Lan MS 295

300,000

13/07/2011

Đào Thu Trang giúp bé Phương Thảo MS 294

200,000

13/07/2011

Trần T Thu Hà giúp bé Phương Thảo MS 294

100,000

13/07/2011

Nguyễn Trần Phong giúp MS 294

500,000

13/07/2011

Nguyễn V Phát ủng hộ QNA

100,000

13/07/2011

Leê T Thanh Hoa ủng hộ QNA

100,000

13/07/2011

Leê T Ngọc Vân giúp bé Mai Lan MS 295

300,000

13/07/2011

Leê Thanh Thúy giúp chị Nguyễn T Thắm MS 295

300,000

13/07/2011

Trần T Thanh Hương giúp MS 295

200,000

13/07/2011

Leê Phương Hạnh giúp bé Phương Trang MS 293

200,000

13/07/2011

Trương Hạnh Trang giúp bé Mai Lan MS 295

200,000

13/07/2011

Nguyễn Đức Huy Bảo giúp bé Mai Lan Ms 295

100,000

13/07/2011

Hà Thùy Linh giúp MS 294

500,000

13/07/2011

La Ngọc Tuyết giúp cô bé ba chân MS 295

100,000

13/07/2011

Đinh Đức Hậu (Bé Suri) giúp bé Mai Lan MS 295

300,000

13/07/2011

Lê Xuân Anh giúp cháu Phương Thảo MS 294

200,000

13/07/2011

Đỗ T Minh út giúp chị Nguyễn T Thắm MS 295

300,000

13/07/2011

Nguyễn T Huyền Trang giúp con chị Thắm MS 295

100,000

13/07/2011

Trần Thùy Châu giúp bé ba chân MS 295

50,000

13/07/2011

Nguyễn T Huyền Trang  giúp con anh Bình MS 294

100,000

13/07/2011

Nguyễn T Huyền Trang  giúp MS 293

100,000

13/07/2011

Nguyễn T Huyền Trang  giúp anh em Thiêng MS 264

100,000

13/07/2011

Nguyễn T Huyền Trang  giúp chị Phạm T Rỡ MS 261

100,000

13/07/2011

Cao T Hoa giúp bé Mai Lan MS 295

200,000

13/07/2011

Nguyễn T Huyền Trang giúp MS 259

200,000

13/07/2011

Hà T Kim Thoa giúp chị Thắm MS 295

100,000

13/07/2011

Leê Thành Lâm giúp cháu Thảo MS 294

200,000

13/07/2011

Nguyễn Anh Hoài giúp MS 295 cháu Mai Lan

50,000

13/07/2011

Nguyễn T Bích giúp bé Mai Lan MS 295

500,000

13/07/2011

Nguyễn Đăng Khoa giúp cháu Mai Lan MS 295

150,000

13/07/2011

Hứa V Nguyệt giúp cháu Phương Thảo MS 294

1,000,000

13/07/2011

Lương Nữ Thoái Nghi giúp cháu Phương Thảo MS 294

200,000

13/07/2011

Trần Thiên Hồng Vân giúp cháu Thảo MS 294

300,000

13/07/2011

CTCB HCMC giúp bé Phương Thảo MS 294