Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ Nhân ái tuần 04 tháng 02/2012

Dân trí

Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 574.077.359 đồng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ 04.02.2012
   
Chi tiết danh sách ủng hộ:
NGÀY HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ỦNG HỘ   SỐ TIỀN 
  Bạn đọc ủng hộ qua NH Công Thương   
23/02/2012 Ngô Viết Bảo - Ngô Ngọc Tâm Trang giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Phạm T Tú Trinh giúp MS 517 467,000
23/02/2012 Ngô T Mỹ Hà giúp MS 518 100,000
23/02/2012 Vũ T Dịu (Anh Trung + chị Dung) giúp MS 518 200,000
23/02/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 516 400,000
23/02/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 517 400,000
23/02/2012 Bạn đọc TK: 711A23872687 giúp MS 518 200,000
23/02/2012 Bạn đọc TK: 711A23872687 giúp MS 517 300,000
23/02/2012 Bạn đọc TK: 711A00326352 giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Bạn đọc TK: 711A03000259 giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 124 Cn Ba Đình giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Nguyễn T Phương Anh giúp MS 515 200,000
23/02/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 488 Cn Bạc Đà Nẵng ủng hộ QNA 200,000
23/02/2012 Ngô Thúy Dần giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Nguyễn Đức Tâm giúp MS 514 100,000
23/02/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 880 Cn bà Rịa giúp MS 515 100,000
23/02/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 880 Cn bà Rịa giúp MS 518 100,000
23/02/2012 Vũ T Bích Mai ủng hộ QNA 500,000
23/02/2012 Nguyễn Trà My giúp MS 511 100,000
23/02/2012 Thiếu chứng từ: Bạn đọc Dân trí giúp MS 516 200,000
23/02/2012 TCT: Huỳnh Uyên Phương giúp MS 516 500,000
23/02/2012 TCT: Phan hà giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Nguyễn T Mai Anh giúp MS 220 3,000,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 711A01336051 giúp MS 519 500,000
24/02/2012 Trần T Tuyết Hoa giúp MS 519 300,000
24/02/2012 Lê Đức Lâm giúp Ngô Duy Vinh MS 519 200,000
24/02/2012 Mai Lệ Hằng giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Huỳnh Phạm Quỳnh Châu giúp MS 386 150,000
24/02/2012 Huỳnh Phạm Quỳnh Châu giúp MS 516 150,000
24/02/2012 Huỳnh Phạm Quỳnh Châu giúp MS 517 150,000
24/02/2012 Nguyễn T Phương Anh giúp MS 511 200,000
24/02/2012 Nguyễn T Phương Anh giúp MS 517 200,000
24/02/2012 Nguyễn T Phương Anh giúp MS 490 200,000
24/02/2012 Nguyễn T Phương Anh giúp MS 504 200,000
24/02/2012 Nguyễn T Phương Anh giúp MS 516 200,000
24/02/2012 Nguyễn T Phương Anh giúp MS 515 200,000
24/02/2012 Nguyễn T Phương Anh giúp MS 509 200,000
24/02/2012 Bùi T Minh Hằng giúp MS 517 200,000
24/02/2012 Bùi T Minh Hằng giúp MS 518 200,000
24/02/2012 Bùi T Minh Hằng giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Trương Quốc Huy giúp MS 517 100,000
24/02/2012 Trịnh T Hồng Linh giúp MS 516 600,000
24/02/2012 Đoàn TMai Anh giúp MS 519 100,000
24/02/2012 Trần T Ngọc giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Huỳnh Nguyên Mon giúp MS 502 250,000
24/02/2012 Huỳnh Nguyên Mon giúp MS 470 250,000
24/02/2012 Công ty TNHH Dược Phẩm Phú Hưng giúp MS 519 1,000,000
24/02/2012 Công ty TNHH Dược Phẩm Phú Hưng giúp MS 386 1,000,000
24/02/2012 Công ty TNHH Dược Phẩm Phú Hưng giúp MS 502 1,000,000
24/02/2012 Công ty TNHH Dược Phẩm Phú Hưng giúp MS 518 1,000,000
24/02/2012 Công ty TNHH Dược Phẩm Phú Hưng giúp MS 517 1,000,000
24/02/2012 Công ty TNHH Dược Phẩm Phú Hưng giúp MS 515 1,000,000
24/02/2012 Công ty TNHH Dược Phẩm Phú Hưng giúp MS 514 1,000,000
24/02/2012 Công ty TNHH Dược Phẩm Phú Hưng giúp MS 511 1,000,000
24/02/2012 Công ty TNHH Dược Phẩm Phú Hưng giúp MS 510 1,000,000
24/02/2012 Công ty TNHH Dược Phẩm Phú Hưng giúp MS 506 1,000,000
24/02/2012 Nguyễn Hoồng Phong giúp MS 519 250,000
24/02/2012 Nguyễn Hồng Phong giúp MS 518 250,000
24/02/2012 Huỳnh Nguyên Mon giúp MS 510 250,000
24/02/2012 Huỳnh Nguyên Mon giúp MS 504 250,000
24/02/2012 Nguyễn Minh Dũng ủng hộ QNA 200,000
24/02/2012 Mai Thùy Linh giúp MS 516 300,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 711A22214169 giúp MS 503 100,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 711A22214169 giúp MS 504 100,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 711A40898941 ủng hộ QNA 200,000
24/02/2012 Nguyễn T Thu Phương giúp MS 481 250,000
24/02/2012 Nguyễn T Thu Phương giúp MS 519 250,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 711A41320085 giúp MS 516 50,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 711A52049541 ủng hộ QNA 700,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 711A43389455 giúp MS 518. 200,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 711A18963277 ủng hộ QNA 50,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 711A22214169 giúp MS 499 100,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 711A22214169 giúp MS 489 100,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 711A22214169 giúp MS 470 100,000
24/02/2012 Nguyễn Ngọc Hà giúp bé Hoàng T Mận 150,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 711A22214169 giúp MS 502 200,000
24/02/2012 Phan Đức Thiện giúp MS 519 2,000,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 711A46689852 giúp 519 1,000,000
24/02/2012 Nguyễn T Liên giúp MS 220 500,000
24/02/2012 Phan Tuấn Minh giúp MS 481 150,000
24/02/2012 Phan Tuấn Minh giúp MS 509 150,000
24/02/2012 Phan Tuấn Minh giúp MS 511 150,000
24/02/2012 Phan Tuấn Minh giúp MS 514 150,000
24/02/2012 Phan Tuấn Minh giúp MS 515 150,000
24/02/2012 Phan Tuấn Minh giúp MS 513 150,000
24/02/2012 Phan Tuấn Minh giúp MS 516 150,000
24/02/2012 Phan Tuấn Minh giúp MS 517 150,000
24/02/2012 Phan Tuấn Minh giúp MS 518 150,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 711A22214169 giúp MS 514 200,000
24/02/2012 Lương T ánh Nga giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Thiếu chứng từ : Bạn đọc Dân trí giúp chị Phạm T Ngân MS 519 500,000
25/02/2012 Lưu Mỹ Nữ: Giúp C Ng T Xuân 516 1,000,000
25/02/2012 Phan Hà: GIúp mã 520 200,000
25/02/2012 Đỗ T Lành: Giúp  Giúp mã 520 500,000
25/02/2012 Hoàng T Ngọc Hoan: Giúp mã 516 500,000
25/02/2012 Ngô Vĩnh Hương: Giúp mã 520 200,000
25/02/2012 Ngô Vĩnh Hương: GIúp mã 367 300,000
27/02/2012 Lê Phương Hà: Giúp mã 519(Ngô Duy Vinh) 100,000
27/02/2012 Ng Quốc Phú: ủng hộ QNA 180,000
27/02/2012 Tạ Lan Hương: Giúp bé Võ Ng Hoàng lâm 200,000
27/02/2012 Ng T Minh Nguyệt: Giúp mã 522 500,000
27/02/2012 Ng Quốc Phú: ủng hộ QNA 200,000
27/02/2012 Ng Thảo Thuận: Giúp mã 519 500,000
27/02/2012 Lê Thanh HUyền: GIúp mã 511 100,000
27/02/2012 Ng Thanh Hương: Giúp mã 522 100,000
27/02/2012 TRần Anh Quang: GIúp mã 520 100,000
27/02/2012 Bạn đọc gửi tại 430 CN Hà Tĩnh: Giúp mã 522 200,000
27/02/2012 Đào Khắc Thuận: GIúp mã 522 300,000
27/02/2012 Ng Quang Tiến: Giúp mã 521 500,000
27/02/2012 Ng T Khánh Dương: Giúp mã 517 200,000
27/02/2012 Ng T Khánh Dương: Giúp mã 515 200,000
27/02/2012 Lê T Lan Anh: GIúp mã 474 500,000
27/02/2012 Lê T Lan Anh: GIúp mã 511 500,000
27/02/2012 Lê T Lan Anh: GIúp mã 509 500,000
27/02/2012 Lê T Lan Anh: GIúp mã 471 500,000
27/02/2012 Phạm Mạnh Cường: GIúp mã 516 100,000
27/02/2012 Phạm Mạnh Cường: GIúp mã 476 100,000
27/02/2012 Phạm Mạnh Cường: GIúp mã 464 100,000
27/02/2012 Phạm Mạnh Cường: GIúp mã 470 100,000
27/02/2012 Phạm Mạnh Cường: GIúp mã 484 100,000
27/02/2012 Phạm Mạnh Cường: GIúp mã 474 100,000
27/02/2012 Phạm Mạnh Cường: GIúp mã 151 100,000
27/02/2012 Phạm Mạnh Cường: GIúp mã 152A 100,000
27/02/2012 Phạm Mạnh Cường: GIúp mã 100 100,000
27/02/2012 Phạm Mạnh Cường: GIúp mã 512 100,000
27/02/2012 Phạm Mạnh Cường: GIúp mã 511 100,000
27/02/2012 Phạm Mạnh Cường: GIúp mã 510 100,000
27/02/2012 Bạn đọc gửi tại 190 CN Sơn La: Giúp mã 522 500,000
27/02/2012 Đinh Văn Khiêm: Giúp mã 522 200,000
27/02/2012 Bạn đọc giấu tên: GIúp mã 521 500,000
27/02/2012 Trần Như Hải: GIúp mã 520 1,000,000
27/02/2012 Bạn đọc TK 711A00179993: GIúp mã 522 500,000
27/02/2012 Bạn đọc TK 711A00150157: GIúp mã 515 200,000
27/02/2012 Bạn đọc TK 711A00150157: GIúp mã 511 100,000
27/02/2012 Bạn đọc TK 711A03000259 giúp mã 522 100,000
27/02/2012 Bạn đọc TK 711A20395243: Giúp mã 520 200,000
27/02/2012 Bạn đọc TK 711A54040794: GIúp mã 520 100,000
27/02/2012 Bạn đọc TK 711A13170546: ủng hộ QNA 100,000
27/02/2012 Bạn đọc TK 711A10331942: Giúp mã 519 100,000
27/02/2012 Bạn đọc Tk 711A02120724: ủng hộ QNA 100,000
28/02/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 904 Cn 2 TP.HCM giúp MS 518 200,000
28/02/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 904 Cn 2 TP.HCM giúp MS 522 200,000
28/02/2012 Trịnh T Thúy Liễu giúp MS 522 300,000
28/02/2012 Trịnh T Thúy Liễu giúp MS 521 600,000
28/02/2012 Nguyễn T Quỳnh Mai giúp MS 522 100,000
28/02/2012 Lê T ái Nhi giúp MS 516 1,200,000
28/02/2012 Lê Hương giúp MS 522 200,000
28/02/2012 Nguyễn Ngọc Đan Thanh giúp MS 523 500,000
28/02/2012 Bạn đọc TK: 711A12104752 ủng hộ QNA 500,000
28/02/2012 Nguyễn Mạnh Thắng  ủng hộ QNA 100,000
28/02/2012 Bạn đọc TK: 711A10468713 giúp MS 520 50,000
28/02/2012 Dương Thanh Hoa  giúp MS 523 100,000
28/02/2012 Ngô Viết Bảo - Ngô Ngọc Tâm Trang giúp MS 523 200,000
28/02/2012 Đào Thanh Phương ủng hộ QNA 300,000
28/02/2012 Võ V Kính giúp MS 523 1,000,000
28/02/2012 Nguyễn Hoàng Linh giúp MS 522 100,000
28/02/2012 Nguyễn Hoàng Linh giúp MS 520 100,000
28/02/2012 Nguyễn Hoàng Linh giúp MS 519 100,000
28/02/2012 Nguyễn Hoàng Linh giúp MS 518 100,000
28/02/2012 Nguyễn Hoàng Linh giúp MS 517 100,000
28/02/2012 Nguyễn Hoàng Linh giúp MS 516 100,000
28/02/2012 Nguyễn Hoàng Linh giúp MS 515 100,000
28/02/2012 Nguyễn Hoàng Linh giúp MS 514 100,000
28/02/2012 Cty TNHH KK Thăng LOng giúp MS 519 200,000
28/02/2012 Hồ Kim Ngân giúp MS 523 2,000,000
28/02/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 102 Phòng Thanh Toán Ngân Quỹ giúp MS 516 200,000
28/02/2012 Bạn đọc TK: 711A22214169 giúp MS 522 100,000
28/02/2012 Nguyễn T Mỹ Dung gúp MS 522 500,000
  Bạn đọc ủng hộ qua NH Vietcombank  
20/02/2012 Dương Minh Triết giúp MS 514 200,000
20/02/2012 Vũ Ngọc Toản (Quân, Minh, Kiên, Toản) giúp MS 511 2,000,000
20/02/2012 Lê Quang Lâm giúp MS 515 50,000
20/02/2012 Đợi T Nguyệt Minh giúp MS 515 100,000
20/02/2012 Chu T Thu Hà giúp MS 515 200,000
20/02/2012 Trươờng Vạn Xuân giúp MS 515 100,000
20/02/2012 Trần T Minh Dung giúp MS 515 300,000
20/02/2012 Trần T Minh Dung giúp MS 514 300,000
20/02/2012 Trần T Minh Dung giúp MS 513 300,000
20/02/2012 Trần T Minh Dung giúp MS 512 300,000
20/02/2012 Trần T Minh Dung giúp ......? 300,000
20/02/2012 Nguyễn Phương Hiền giúp MS 515 200,000
20/02/2012 PHan Dương Ho giúp MS 515 200,000
20/02/2012 Bành Hải Quang giúp MS 515 89,000
20/02/2012 Phan Dương giúp MS 220 100,000
20/02/2012 Đàm Tuấn Anh ủng hộ QNA 100,000
20/02/2012 Đặng Văn Hạnh giúp MS 500 100,000
20/02/2012 Đặng Văn Hạnh giúp MS 501 100,000
20/02/2012 Đặng Văn Hạnh giúp MS 502 100,000
20/02/2012 Đặng Văn Hạnh giúp MS 503 100,000
20/02/2012 Đặng Văn Hạnh giúp MS 504 100,000
20/02/2012 Đặng Văn Hạnh giúp MS 505 100,000
20/02/2012 Đặng Văn Hạnh giúp MS 506 100,000
20/02/2012 Đặng Văn Hạnh giúp MS 507 100,000
20/02/2012 Đặng Văn Hạnh giúp MS 508 100,000
20/02/2012 Đặng Văn Hạnh giúp MS 509 100,000
20/02/2012 Đặng Văn Hạnh giúp MS 510 100,000
20/02/2012 Đặng Văn Hạnh giúp MS 511 100,000
20/02/2012 Đặng Văn Hạnh giúp MS 512 100,000
20/02/2012 Đặng Văn Hạnh giúp MS 513 100,000
20/02/2012 Đặng Văn Hạnh giúp MS 514 100,000
20/02/2012 Đặng Văn Hạnh giúp MS 515 100,000
20/02/2012 Chu Thanh Tú giúp MS 5115 200,000
20/02/2012 Phan Dương giúp MS 511 100,000
20/02/2012 Trần Đức Quỳnh giúp MS 515 100,000
20/02/2012 Nguyễn T Thu Hà giúp MS 514 300,000
20/02/2012 Phan Dương giúp MS 504 100,000
20/02/2012 Nguyễn Ngọc Thiên Thư giúp MS 515 500,000
20/02/2012 Nguyễn Ngọc Thiên Thư giúp MS 512 500,000
20/02/2012 Phan Dương giúp MS 486 100,000
20/02/2012 Vũ DĐăng Bàn giúp MS 515 50,000
20/02/2012 Nguyễn Thị Nương giúp MS 515 200,000
20/02/2012 Nguyễn T Thu Hạnh giúp MS 515 100,000
20/02/2012 Hoàng Lan Phương giúp MS 515 100,000
20/02/2012 Trần Diễm Hằng giúp MS 515 500,000
20/02/2012 Hoàng Hà giúp MS 515 150,000
20/02/2012 Trần Diễm Hằng giúp MS 511 500,000
20/02/2012 Nguyễn Hoàng Phương Linh giúp MS 515 300,000
20/02/2012 Trần T Huyền Trang - Phạm T Đông giúp MS 515 200,000
20/02/2012 Phạm Thu Trang - Bé Lâm Anh giúp MS 515 500,000
20/02/2012 Ngô Văn Bằng giúp MS 515 50,000
20/02/2012 Vũ T Quỳnh Liên giúp MS 504 1,000,000
20/02/2012 Vũ T Quỳnh Liên giúp MS 515 1,000,000
20/02/2012 Cao Nguyên Khoa giúp MS 514 100,000
20/02/2012 Nguyễn Dung Hoa giúp MS 513 100,000
20/02/2012 Nguyễn T Nga giúp MS 515 100,000
20/02/2012 Võ Lâm Anh Thư giúp MS 515 500,000
20/02/2012 Đinh T Hồng Vân giúp MS 515 200,000
20/02/2012 Lê T Thanh Huyền giúp MS 515 300,000
20/02/2012 Nguyễn Văn Hùng giúp MS 514 100,000
20/02/2012 Nguyễn Hữu Phúc giúp MS 513 500,000
20/02/2012 Vũ T Thúy Hằng giúp MS 515 200,000
20/02/2012 Hoàng Việt Phương giúp MS 515 50,000
20/02/2012 Ngô Quỳnh Hoa giúp MS 515 100,000
20/02/2012 Trịnh Nguyên Phan giúp MS 513Q513 300,000
20/02/2012 Đàm Quốc Thịnh giúp MS 512 400,000
20/02/2012 Đàm Quốc Thịnh giúp MS 514 400,000
20/02/2012 Đàm Quốc Thịnh giúp MS 515 550,000
20/02/2012 Vũ lê Thanh Hương giúp MS 514 300,000
20/02/2012 Lại Văn Hiếu giúp MS 515 500,000
20/02/2012 Nghiêm Tiến Sỹ giúp MS 515 1,000,000
20/02/2012 Ngô T Ngọc giúp MS 504 50,000
20/02/2012 Ngô T Ngọc giúp MS 515 50,000
20/02/2012 Nguyễn T Thu Thủy giúp MS 514 100,000
20/02/2012 Nguyễn T Thu Thủy giúp MS 515 100,000
20/02/2012 Lê T K Loan giúp MS 511 500,000
20/02/2012 Nguyễn T Thanh Quỳnh giúp MS 515 1,000,000
20/02/2012 Hoàng Việt Phương giúp MS 511 66,499
20/02/2012 Nguyễn Thị Hồng giúp MS 515 400,000
20/02/2012 Nguyễn T Sang giúp MS 511 500,000
20/02/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 514 500,000
20/02/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 444 500,000
20/02/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 511 500,000
20/02/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 515 500,000
20/02/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 481 500,000
20/02/2012 Vũ Nam Hiệp giúp MS 514 200,000
20/02/2012 Nguyễn V Chinh giúp MS 511 200,000
20/02/2012 Nguyeễn V Chinh giúp MS 510 100,000
20/02/2012 Nguyeễn V Chinh giúp MS 512 100,000
20/02/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 509 500,000
20/02/2012 Đào Phương Lan ủng hộ QNA 200,000
20/02/2012 Lê T Hải Yến giúp MS 511 100,000
20/02/2012 Nguyễn Quang Huy giúp MS 511 200,000
20/02/2012 Đinh Hiếu Hà giúp SM 479 100,000
20/02/2012 Nguyễn Y Văn giúp MS 515 200,000
20/02/2012 Nguyễn T Thanh Loan giúp MS 515 200,000
20/02/2012 Trần T Thu Hiền giúp MS 515 100,000
20/02/2012 Bạn đọc TK: 0011000703828 ủng hộ QNA 100,000
20/02/2012 Cao T Ngoan giúp MS 515 100,000
20/02/2012 Công ty TNHH Phiên Nhiên giúp MS 510 2,000,000
20/02/2012 Lê Thu Thủy giúp MS 515 200,000
20/02/2012 Dương T Trúc Giang giúp MS 515 200,000
20/02/2012 Hà Bội Anh giúp MS 511 750,000
20/02/2012 Phaạm Trần Thúy Hải Dương giúp MS 513 500,000
20/02/2012 Trần T Cẩm Hiền giúp MS 513Q513 200,000
20/02/2012 Hậu Ngọc Phong giúp MS 511 500,000
20/02/2012 Nguyễn Thọ Khương giúp MS 515 500,000
20/02/2012 Nguyễn T kim Ngân giúp MS 515 50,000
20/02/2012 Nguyễn T Minh Thảo giúp MS 515 500,000
20/02/2012 Nguyễn T Minh Thảo giúp MS 514 1,000,000
20/02/2012 La Thị Mộng Hằng giúp MS 498 2,100,000
20/02/2012 Dương Thanh An giúp MS 515 200,000
20/02/2012 Võ T Ngọc Hiền giúp MS 513Q513 200,000
20/02/2012 Nguyễn T Hồng Hoa giúp MS 508 500,000
20/02/2012 Nguyễn T Hồng Hoa giúp MS 509 500,000
20/02/2012 Nguyễn T Hồng Hoa giúp Quỹ bé Nhân ái 1,000,000
20/02/2012 Bạn đọc TK: 0121001002386 ủng hộ QNA 150,000
20/02/2012 Đinh Quang Hiếu giúp MS 513Q513 100,000
20/02/2012 Đỗ Thị Diễm Hằng giúp MS 505 500,000
20/02/2012 Đỗ Thị Diễm Hằng giúp MS 506 500,000
20/02/2012 Đỗ Thị Diễm Hằng giúp MS 507 500,000
20/02/2012 Đỗ Thị Diễm Hằng giúp MS 511 500,000
20/02/2012 Trần Thanh Quốc Hương giúp MS 513 400,000
20/02/2012 Trần Thanh Quốc Hương giúp MS 514 400,000
20/02/2012 Lê T Mười giúp MS 513 500,000
20/02/2012 Nguyễn T Mỹ Hiệp giúp MS: 510 500,000
20/02/2012 Trần T Trang Nhung giúp MS 511 300,000
20/02/2012 Võ Đức Thương giúp MS 514 100,000
20/02/2012 Nguyễn Như Thảo ủng hộ QNA 1,000,000
20/02/2012 Phan Siêu Bình  giúp MS 510 500,000
20/02/2012 Phan Siêu Bình  giúp MS 509 500,000
20/02/2012 Phan Siêu Bình  giúp MS 508 500,000
20/02/2012 Phan Siêu Bình  giúp MS 511 500,000
21/02/2012 Trần Nam Quang giúp MS 515 60,000
21/02/2012 Trần Nam Quang giúp MS 514 60,000
21/02/2012 Trần Nam Quang giúp MS 513 60,000
21/02/2012 Nguyễn Tuấn Toàn giúp MS 511 100,000
21/02/2012 Nguyễn Tuấn Toàn giúp MS 512 100,000
21/02/2012 Nguyễn Tuấn Toàn giúp MS 513 100,000
21/02/2012 Nguyễn Tuấn Toàn giúp MS 514 100,000
21/02/2012 Nguyễn Tuấn Toàn giúp MS 515 100,000
21/02/2012 Trần Trọng Trung giúp MS 515 300,000
21/02/2012 Lý Đức Duy giúp MS 515 300,000
21/02/2012 Hoa Như Quỳnh giúp MS 511 200,000
21/02/2012 Nguyễn T Phúc giúp MS 516 40,000
21/02/2012 Đinh T Phương Thảo giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Phạm T Lan Anh giúp MS 516 50,000
21/02/2012 Nguyễn Ngọc Ly giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Trần Thúy Châu giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Vũ Huy Đỗ giúp MS 515 300,000
21/02/2012 Phan T Lành giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Tôn Nữ Mai Khanh giúp MS 516 500,000
21/02/2012 Trần Hảo Nghĩa giúp MS 516 500,000
21/02/2012 Lưu T Hồng Hạnh giúp MS 516 500,000
21/02/2012 Hoàng Anh Vũ giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Hoàng Anh Vũ giúp MS 515 50,000
21/02/2012 Hoàng Thanh Hương giúp MS 515 200,000
21/02/2012 Nguyễn Anh Thư giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Hoàng Hương Giang giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Đông T Bích Thủy giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Nguyễn T Thu Hanhju giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Nguyễn Trí Dũng giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Trần Diễm Hằng giúp MS 516 500,000
21/02/2012 Phan Trọng Nghĩa giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Nguyễn T Phương Mai giúp MS 516 500,000
21/02/2012 Ngô Minh Hiển giúp MS 511 300,000
21/02/2012 Phan T Thu Hương giúp MS 516 500,000
21/02/2012 Phan T Thu Hương giúp MS 220 300,000
21/02/2012 Trần Hương Giang giúp MS 516 500,000
21/02/2012 Hoàng T Thu Thủy giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Đoàn T Hoàng Oanh giúp MS 516 500,000
21/02/2012 Nguyễn T Thu Hồng giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Phan T Thu Hương giúp MS 511 200,000
21/02/2012 Phạm Hiếu Trang ủng hộ QNA 200,000
21/02/2012 Phan T Thu Hương giúp MS 504 300,000
21/02/2012 Nguyễn Phùng Hoàng giúp MS 516 10,000
21/02/2012 Võ T Chinh giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Võ Nguyễn Hiền giúp MS 516 350,000
21/02/2012 Nguyễn T Thủy Vân giúp MS 516 2,000,000
21/02/2012 Đàm Tuấn Anh ủng hộ QNA 100,000
21/02/2012 Nguyễn T Thủy Vân giúp MS 513 1,000,000
21/02/2012 Nguyễn Hữu Phúc giúp MS 516 500,000
21/02/2012 Mai T Thùy Trang giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Mai T Kim Uyên giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Nguyễn Thanh Huyền giúp MS 516 2,000,000
21/02/2012 Phan T Mỹ Hạnh giúp MS 516 250,000
21/02/2012 Nguyễn Phương Nga giúp MS 516 500,000
21/02/2012 Trần T yến Nhi giúp MS 515 300,000
21/02/2012 Trần T yến Nhi giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Nguyễn T Thanh - Ngô Cẩm Nhung giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Đặng T Minh Nguyệt giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Phạm T Thanh Thúy giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Trần T Nga giúp MS 515 1,000,000
21/02/2012 Trần T Nga giúp MS 516 2,000,000
21/02/2012 Trần T Ngọc Trinh giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Vũ T Huyền giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Lê Huyền Giang giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Lê Thúy Hương giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Đỗ Thái Bích Thủy giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Đinh Ngọc Dung giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Ngô Khánh Huyền giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Phan T Thùy Dung giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Nguyễn T Thanh Hương giúp MS 515 500,000
21/02/2012 Chè T Vàng Son  giúp MS 515 200,000
21/02/2012 Nguyễn Phương Hiền giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Phạm T Hồng Phương giúp MS 516 500,000
21/02/2012 Hoàng Lan Phương giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Trần Hồng Hạnh giúp MS 220 200,000
21/02/2012 Nguyễn Thanh Thúy (Chibu và em  Rong) giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Đợi T Nguyệt Minh giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Nguyễn T Thanh Thúy giúp MS 515. 200,000
21/02/2012 Nguyễn T Thanh Thúy giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Trần Thanh Chung giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Nguyễn T Thu Phương giúp MS 515 300,000
21/02/2012 Nguyễn T Thu Phương giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Huỳnh Hữu Vinh giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Vũ Thùy Trang giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Nguyễn T kim Oanh giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Nguyễn T Huyền Thương giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Nguyễn T Huyền Thương giúp MS 510 100,000
21/02/2012 Nguyễn T Huyền Thương giúp MS 507 100,000
21/02/2012 Nguyễn T Thùy Trang giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Trương T Kim Hạnh giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Phạm T Hồng Vân giúp MS 514 1,000,000
21/02/2012 Vũ T Thùy Dương giúp MS 509 500,000
21/02/2012 Lại Tố Hân giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Lê Chung Hiếu giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Nguyễn Hồng Tuyết giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Bạn đọc TK: 0011002234577 ủng hộ QNA 100,000
21/02/2012 Hồ Nhật Trường giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Bạn đọc TK: 007100387152 ủng hộ QNA 200,000
21/02/2012 Hà T Nhu ý giúp MS 515 200,000
21/02/2012 Hà T Nhu ý giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Hà T Nhu ý giúp MS 514 200,000
21/02/2012 Hà T Nhu ý giúp MS 512 200,000
21/02/2012 Hà T Nhu ý giúp MS 454 200,000
21/02/2012 Hà T Nhu ý giúp MS 511 200,000
21/02/2012 Hà T Nhu ý giúp MS 484 200,000
21/02/2012 Hà T Nhu ý giúp MS 504 200,000
21/02/2012 Hà T Nhu ý giúp MS 494 200,000
21/02/2012 Hà T Nhu ý giúp.....? 200,000
21/02/2012 Nguyễn T Thu Đông giúp MS 515 500,000
21/02/2012 Bạn đọc TK: 0341001806443 ủng hộ QNA 100,000
21/02/2012 Lê Thái Phong giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Trần T Huyền giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Lê T Ngọc Hiền giúp MS 497 200,000
21/02/2012 Bạn đọc TK: 0011000703828 ủng hộ QNA 100,000
21/02/2012 Bạn đọc TK: 0141000718038 ủng hộ QNA 300,000
21/02/2012 Đỗ T Hằng ủng hộ QNA 1,000,000
21/02/2012 Đỗ Nguyệt Thanh giúp MS 511 200,000
21/02/2012 Nguyễn Quang Huy giúp MS giúp MS 513 200,000
21/02/2012 Nguyễn Quang Huy giúp MS giúp MS 515 200,000
21/02/2012 Ngô Thị Son giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Đặng T Loan giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Hà Thị Phương Thúy giúp MS 367 1,200,000
21/02/2012 Bùi T Thúy Hạnh giúp MS 515 200,000
21/02/2012 Tô Lan Phương giúp MS 515 200,000
21/02/2012 Tạ T Thúy Hằng giúp MS 515 200,000
21/02/2012 Vũ Minh Dũng giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Nguyễn T hồng Minh giúp MS 515 300,000
21/02/2012 Đặng Kim Thúy giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Nguyễn T Kim Hà giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 499 350,000
21/02/2012 Huỳnh Ngô Trường Thọ giúp MS 516 500,000
21/02/2012 Phạm Thị Bảo Oanh giúp MS 510 100,000
21/02/2012 Phạm Thị Bảo Oanh giúp MS 511 200,000
21/02/2012 Lê Ngọc Hoa giúp MS 504 2,000,000
21/02/2012 Lê Anh Thư giúp MS 516 150,000
21/02/2012 Tôn Nữ Thu Hà giúp MS 513 200,000
21/02/2012 Vũ T Minh Tâm giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Dương Đức Việt giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Nguyễn Hương Dung giúp MS 516 50,000
21/02/2012 Trần T Lan giúp MS 516 500,000
21/02/2012 Tô T Thanh Hoan giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Nguyễn Kim Phượng giúp MS 511 300,000
21/02/2012 Nguyễn Kim Phượng giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Hoàng T Thu Hà giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Bạn đọc TK: 0251001482367 ủng hộ QNA 200,000
21/02/2012 Gia Khang giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Bạn đọc TK: 0031000690364 ủng hộ QNA 200,000
21/02/2012 Nguyễn Quang Huy giúp MS 514 200,000
21/02/2012 Nguyễn T Thanh Tú giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Nguyễn T Thanh Tú giúp MS 515 300,000
21/02/2012 Lê T Hương Thúy giúp MS 515 200,000
21/02/2012 Nguyễn T Minh Ngọc giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Hoàng Hải giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Bạn đọc TK: 0161000830817 ủng hộ QNA 50,000
21/02/2012 Bạn đọc TK: 0061000279460 ủng hộ QNA 100,000
21/02/2012 Hoàng T Thu Hương giúp MS 516 500,000
21/02/2012 Phạm Kim Xuân giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Nguyễn T Ngọc Hân giúp MS 516 50,000
21/02/2012 Trần T Trúc Tâm giúp MS 515 350,000
21/02/2012 Thái Tú Hoa giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Bạn đọc TK: 0021001774921 ủng hộ QNA 200,000
21/02/2012 Phạm Xuân Huy giúp MS 514 200,000
21/02/2012 Phạm Xuân Huy giúp MS 515 200,000
21/02/2012 Phan Ngọc Anh giúp MS 515 200,000
21/02/2012 Phan Ngọc Anh giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Bạn đọc TK: 0011004000761 ủng hộ QNA 600,000
21/02/2012 Nguyễn Trang Đại giúp MS 501 500,000
21/02/2012 Nguyễn Trang Đại giúp MS 504 500,000
21/02/2012 Vũ Đức Minh giúp MS 515 1,000,000
21/02/2012 Vũ Đức Minh giúp MS 220 1,000,000
21/02/2012 Nguyễn T Hà Phương giúp MS 516 300,000
21/02/2012 Hoàng T Tuyết (Các cô Tuyết, Nga, Diệp Anh) giúp MS 516 500,000
21/02/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 516 100,000
21/02/2012 Vương T Như ý giúp MS 516 200,000
21/02/2012 Bạn đọc TK: 0271000699038 ủng hộ QNA 300,000
21/02/2012 Lê T Ngọc Thu giúp MS 516 500,000
21/02/2012 Võ T Thu Nguyệt giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Đặng Viết Trì giúp MS 516 500,000
22/02/2012 Phạm Thùy Dung giúp MS 510 200,000
22/02/2012 Phạm Thùy Dung giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Nguyễn Việt Tiến giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Hoàng Minh Thúy giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Nguyễn Ngọc Hải Thịnh giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Trần T Thủy Tiến + Trần Duy Khánh giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Nguyễn Quốc  Huy giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Phaạm T Thu Thủy giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Nguyeễn T Thanh Hảo giúp Ms 516 500,000
22/02/2012 DĐào T Thùy Giang giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Trịnh Thị Phương Mai giúp MS 516 300,000
22/02/2012 Bùi Lan Hương giúp MS 516 500,000
22/02/2012 Lương T Minh Hương giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Phan T Thu Hương giúp MS 517 500,000
22/02/2012 Nguyễn T Thu Hương giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Phạm Hương Giang giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Nguyễn Mạnh Cường giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Lê Tuấn Giang giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Hải Đông Hùng giúp MS 515 200,000
22/02/2012 Hải Đông Hùng giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Hải Đông Hùng giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Huỳnh Tấn Hiệp giúp MS 516 300,000
22/02/2012 Nguyễn Tiến Đạt giúp MS 516 30,000
22/02/2012 Nguyễn Quý Long giúp MS 517 100,000
22/02/2012 Nguyễn T Bích Phương giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Hoàng Thu Hương giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Trần Ngọc Trung ủng hộ QNA 100,000
22/02/2012 Phạm T Thanh Hương giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Hoàng Hà giúp MS 517 100,000
22/02/2012 Đậu Tấn Hùng + Trần T Mỹ Bình giúp MS 516 2,000,000
22/02/2012 Phạm T Thu Hà giúp MS 516 50,000
22/02/2012 Phạm Anh Tiến giúp MS 516 500,000
22/02/2012 Trần T Kiều Oanh giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Đoàn Phúc Quang ủng hộ QNA 300,000
22/02/2012 Hà T Loan giúp MS 517 100,000
22/02/2012 Hoàng Minh Tâm giúp MS 517 100,000
22/02/2012 Hoàng Minh Tâm giúp MS 516 100,000
22/02/2012 ương T Hương Giang giúp MS 515 100,000
22/02/2012 Triệu Hương Giang giúp MS 516 50,000
22/02/2012 Trần Diễm Hằng giúp  MS 517 489,000
22/02/2012 Nguyễn T Lan Phương giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Nguyễn Hữu Phúc giúp MS 517 500,000
22/02/2012 Trần  T Minh Sơn giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Lê T Phương Thảo giúp MS 517 300,000
22/02/2012 Đỗ Đức Phong ủng hộ QNA 100,000
22/02/2012 Bùi Thị Diệp giúp MS 516 500,000
22/02/2012 Phạm Văn Tân giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Phạm T Hoàng Nhung giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Vũ T Ngọc Anh ủng hộ QNA 50,000
22/02/2012 Nguyễn T Liên giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Vũ T Ngọc Anh giúp Ms 517 50,000
22/02/2012 Nguyễn Mai Anh giúp Ms 516 100,000
22/02/2012 Đỗ Đức Phong giúp MS 517 50,000
22/02/2012 Phạm Quang Hợp giúp MS 517 300,000
22/02/2012 Nguyeễn T Kim Chi giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Lê Như Mai giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Nguyễn Hữu Chung giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Vũ Hoài Anh giúp MS 516 500,000
22/02/2012 Vũ Hoài Anh (Số 17, Triệu Việt Vương) giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Vũ Hoài Anh (Số 17, Triệu Việt Vương) giúp MS 509 200,000
22/02/2012 Vũ Hoài Anh (Số 17, Triệu Việt Vương) giúp MS 506 200,000
22/02/2012 Nguyeễn Thúy Như giúp MS 517 100,000
22/02/2012 Phaạm Đức Duy giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Nguyeễn Văn Thành giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Võ T Chính giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Nguyễn Đắc Thuần Nhân giúp MS 517 100,000
22/02/2012 Võ Lâm Anh Thu giúp MS 517 500,000
22/02/2012 Trương Lê Phương giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Đỗ Như Nhuận giúp MS 517 400,000
22/02/2012 Lý Thu Vân giúp MS 516 300,000
22/02/2012 Lê Anh Hảo giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Nguyễn Công Hoàng Nam  giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Ngô T Thu Thủy giúp MS 517 500,000
22/02/2012 Đỗ Tú Anh giúp MS 517 150,000
22/02/2012 Nguyễn Tiến Phấn giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Bạch Minh Huế giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Nguyễn Văn Hải giúp MS 517 150,000
22/02/2012 Phan T Thanh Hoa giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Phạm T Vân Anh giúp MS 516 300,000
22/02/2012 Bạch Minh Huế giúp MS 515 200,000
22/02/2012 Nguyễn Anh Nguyệt giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Phạm T Quỳnh Khương giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Phạm T Quỳnh Khương giúp MS 511 200,000
22/02/2012 Phạm T Quỳnh Khương giúp MS 509 200,000
22/02/2012 Phạm T Quỳnh Khương giúp MS 498 200,000
22/02/2012 Phạm T Quỳnh Khương giúp MS 497 200,000
22/02/2012 Bùi Thu Trang giúp Ms 510 1,500,000
22/02/2012 Leê T Mỹ Phùng giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Võ T Kim Yến giúp MS 517 100,000
22/02/2012 Vũ Hoàng Sơn  giúp MS 517 100,000
22/02/2012 Nguyeễn T Hồng Hạnh giúp MS 517 1,000,000
22/02/2012 Bùi Duy Linh giúp MS 517 300,000
22/02/2012 Đàm Tuấn Anh ủng hộ QNA 100,000
22/02/2012 Vũ T Thu Hiền giúp MS 502 300,000
22/02/2012 Vũ T Thu Hiền giúp MS 510 300,000
22/02/2012 Huỳnh T Mỹ Trinh giúp MS 517 100,000
22/02/2012 Trương Ngọc Quý giúp MS 517 100,000
22/02/2012 Huỳnh Tấn Hiệp giúp MS 517 300,000
22/02/2012 Lê Minh Phương Thúy giúp 516 500,000
22/02/2012 Lê Minh Phương Thúy giúp Sư cô Nguyễn Thanh 1,000,000
22/02/2012 Đặng Thị ánh Tuyết giúp MS 513 100,000
22/02/2012 Đặng Thị ánh Tuyết giúp MS 514 100,000
22/02/2012 Trịnh T Mai Xuân ủng hộ QNA 1,000,000
22/02/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Hoàng Trần giúp MS 484 2,200,000
22/02/2012 Hoàng Trần giúp MS 507 4,430,000
22/02/2012 Từ Ngọc Loan   giúp MS 512 500,000
22/02/2012 Từ Ngọc Loan   giúp MS 513 500,000
22/02/2012 DĐào T Nga giúp MS 517 50,000
22/02/2012 Nguyeễn T Hải Yến giúp MS516 100,000
22/02/2012 Phaạm Minh Ngọc giúp MS 516 400,000
22/02/2012 Trịnh Hùng Vân giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Nguyeễn Thị Hạnh  giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Nguyeễn Thanh Huyền giúp MS 516 500,000
22/02/2012 Cửa hàng thiết bị VPP KingJim giúp MS 517 500,000
22/02/2012 Cửa hàng thiết bị VPP KingJim giúp MS 220 500,000
22/02/2012 Phaạm T Hải Châu giúp Ms 516 200,000
22/02/2012 Đinh Hiếu Hà giúp MS 517 100,000
22/02/2012 Phạm T Thanh Xuân giúp MS 516 500,000
22/02/2012 Phạm T Thanh Xuân giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Bùi Thanh Huyền giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Lê Nguyễn Quý Sang giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Vũ T Nguyệt giúp MS 461 50,000
22/02/2012 Vũ T Nguyệt giúp MS 458 50,000
22/02/2012 Vũ T Nguyệt giúp MS 459 50,000
22/02/2012 Vũ T Nguyệt giúp MS 460 50,000
22/02/2012 Vũ T Nguyệt giúp MS 494 50,000
22/02/2012 Bạn đọc Dân trí giúp Ms 516 1,000,000
22/02/2012 Nguyễn Thanh Tú giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Nguyễn Nhật  Điềm  giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Đinh Quang Hiếu giúp MS 517 100,000
22/02/2012 Trần Đình Dũng giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Nguyễn T Minh Thư giúp Ms 516 100,000
22/02/2012 Đinh Quang Hiếu giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Cao T Cẩm Nhung giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Nguyễn Hồng Thu giúp MS 220 300,000
22/02/2012 Nguyễn Thu Hà giúp MS 516 500,000
22/02/2012 Phạm Thu Trang giúp MS 516 500,000
22/02/2012 Phạm Thu Trang giúp MS 511 300,000
22/02/2012 Nguyễn Thị Thu Hiền giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Tô Phương Hoa giúp MS 512 100,000
22/02/2012 Tô Phương Hoa giúp MS 509 100,000
22/02/2012 Tô Phương Hoa giúp MS 514 100,000
22/02/2012 Tô Phương Hoa giúp MS 515 100,000
22/02/2012 Tô Phương Hoa giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Nguyễn Khánh Ly ủng hộ QNA 600,000
22/02/2012 Nguyễn T Thanh Loan giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Đỗ Thị Mỹ Bình giúp MS 517 100,000
22/02/2012 Bùi Huyền Trâm giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Nguyễn T Phương Hoa giúp MS 517 100,000
22/02/2012 Đỗ Vũ Hoàng An giúp MS 220 100,000
22/02/2012 Đỗ Vũ Hoàng An giúp MS 481 100,000
22/02/2012 Đỗ Vũ Hoàng An giúp MS 514 100,000
22/02/2012 Đỗ Vũ Hoàng An giúp MS 512 100,000
22/02/2012 Đỗ Vũ Hoàng An giúp MS 515 100,000
22/02/2012 Đỗ Vũ Hoàng An giúp MS 470 100,000
22/02/2012 Đỗ Vũ Hoàng An giúp MS 454 100,000
22/02/2012 Nguyễn T Phương Hoa giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Lê T Phương Mai giúp Ms 516 300,000
22/02/2012 Lê T Phương Lan giúp MS 516 500,000
22/02/2012 Bạn đọc Dân trí giúp  MS 516 100,000
22/02/2012 Bạn đọc TK 0081000242365 ủng hộ QNA 200,000
22/02/2012 Trương Minh Thiện ủng hộ QNA 200,000
22/02/2012 Bạn đọc TK 0071003830749  ủng hộ QNA 200,000
22/02/2012 Cửa hàng thiết bị KimJim giúp MS 516 500,000
22/02/2012 Hoàng T Tuyết Mai giúp MS 515 200,000
22/02/2012 Hoàng T Tuyết Mai giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Hoàng T Tuyết Mai giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Bùi T Kim Khánh giúp MS 504 500,000
22/02/2012 Bạn đọc TK 0251001140513 ủng hộ QNA 100,000
22/02/2012 Nguyễn T Xuân Nương giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Nguyễn Văn Chính giúp MS 513 200,000
22/02/2012 Nguyễn Văn Chính giúp MS 515 200,000
22/02/2012 Nguyễn Văn Chính giúp MS 514 200,000
22/02/2012 Nguyễn Anh Tuấn giúp MS 157 100,000
22/02/2012 Đoàn Khánh Quỳnh giúp MS 517 300,000
22/02/2012 Đào Phương Lan giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Nguyễn Ngọc Linh giúp MS 517 200,000
22/02/2012 Hồ T Thanh Hà giúp MS 513 500,000
22/02/2012 Đặng T Thu Trang giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Nguyeễn Văn Chính giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Đặng T Hồng Thủy giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Huỳnh Mỹ Phương giúp MS 510 200,000
22/02/2012 Bạn đọc TK 0011000703828 ủng hộ QNA 100,000
22/02/2012 Vũ T Thanh Nga giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Huỳnh Ngô Trương Thọ giúp MS 517 300,000
22/02/2012 Nguyễn Hoàng Việt giúp MS 516 50,000
22/02/2012 Nguyễn Hoàng Việt giúp MS 517 50,000
22/02/2012 Trần T Vân Anh giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Lê Minh Tú giúp MS 516 500,000
22/02/2012 Đỗ Thanh Tùng giúp Ms 516 300,000
22/02/2012 Trần T Duyên giúp MS 516 200,000
22/02/2012 Nguyễn Dũng giúp MS 517 100,000
22/02/2012 Nguyễn T Thu Thủy giúp MS 515 100,000
22/02/2012 Nguyễn T Thu Thủy giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Dương P Anh giúp MS 516 100,000
22/02/2012 Bạn đọc TK 0081000180041 ủng hộ QNA 3,000,000
22/02/2012 Hoàng T Vân Anh ủng hộ QNA 500,000
22/02/2012 Trần T Huuỳnh Trang giúp Ms 514 1,000,000
22/02/2012 Thiếu chứng từ: Bạn đọc TK: 0071002847418 300,000
22/02/2012 Thiếu chứng từ: 100,000
23/02/2012 Nguyễn Việt Tiến giúp Ms 517 100,000
23/02/2012 Trần Mạnh Cường: giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Quách Thiên Toàn giúp MS 516 500,000
23/02/2012 Nguyễn T Doanh Doanh giúp MS 517 300,000
23/02/2012 Nguyễn T Lan Phương  giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Đào  Trọng Khoa giúp MS 517 500,000
23/02/2012 Đào  Trọng Khoa ủng hộ QNA 500,000
23/02/2012 Vũ T Thùy Giang giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Bùi T Thanh Thúy giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Hồ Anh Dám giúp MS 517 300,000
23/02/2012 Hồ Anh Dám giúp MS 517 500,000
23/02/2012 Phạm T Hoa Anh giúp MS 516 100,000
23/02/2012 Phạm T Hoa Anh giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Lê Thị Quý giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Phạm Minh Hiền giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Nguyễn Anh Thư giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Phạm T Quỳnh Nga giúp MS 518 500,000
23/02/2012 Đặng Văn Hoa giúp MS 514 200,000
23/02/2012 Nguyễn T Ngọc Ngân giúp Ms 516 1,000,000
23/02/2012 Lương Phương Anh giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Nguyễn T Thanh giúp MS 511 200,000
23/02/2012 Nguyễn T Thanh giúp MS 518 200,000
23/02/2012 Nguyễn T Thanh giúp MS 514 200,000
23/02/2012 Nguyễn T Kim Phụng giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Phan T Thu Hương giúp MS 518 300,000
23/02/2012 Phạm Tiến Hoàng giúp MS 518 150,000
23/02/2012 Đỗ Lê Nam giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Trần Hoàng Anh giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Vũ Đức Huỳnh giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Nguyễn T Bích Nga giúp MS 518 100,000
23/02/2012 Lê Thanh Tùng giúp MS 517 300,000
23/02/2012 Nguyễn Vũ Sơn giúp Ms 518 100,000
23/02/2012 Nguyễn Phương Liên giúp MS 518 200,000
23/02/2012 Lã Ngọc Tuyết giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Đỗ T Hạnh giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Leê T Hồng Nhung giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Đỗ Đức Phong giúp MS 518 50,000
23/02/2012 Nguyễn Tài Long giúp MS 517 300,000
23/02/2012 Vũ Quang giúp MS 515 300,000
23/02/2012 Nguyễn Hà Trung giúp MS 518 500,000
23/02/2012 Hà T Kim thoa giúp MS 518 100,000
23/02/2012 Nguyễn Việt Tiến giúp MS 518 100,000
23/02/2012 Lưu Hồng Ngọc giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Ngô Văn Bàng giúp MS 517 50,000
23/02/2012 Phạm Ngọc Linh giúp MS 518 200,000
23/02/2012 Ngoô Văn Bàng giúp Ms 518 50,000
23/02/2012 Nguyễn Thanh Liêm giúp Ms 518 300,000
23/02/2012 Ngô Văn Bàng giúp Ms 516 50,000
23/02/2012 Vũ T Mai Thanh giúp Ms 517 150,000
23/02/2012 Đinh T Hồng Vân giúp Ms 518 200,000
23/02/2012 Vũ T Mai Thanh giúp MS 518 150,000
23/02/2012 Nguyễn Quý Long giúp MS 518 100,000
23/02/2012 Nguyễn T Hồng Anh giúp MS 518 1,000,000
23/02/2012 Nguyễn T Lan Phương giúp MS 518 200,000
23/02/2012 Hà Minh Hiếu giúp Ms 518 200,000
23/02/2012 Phạm Quốc Hùng giúp MS 518 500,000
23/02/2012 Nguyễn T Lan Anh giúp MS 518 500,000
23/02/2012 Huỳnh Ngọc Thảo giúp MS 507 100,000
23/02/2012 Leê T Thanh Hoa giúp MS 518 50,000
23/02/2012 Nguyễn Dương Phương Thảo ủng hộ QNA 100,000
23/02/2012 Ngô Thu Hà giúp MS 518 200,000
23/02/2012 Nguyễn Trần Phúc Hậu + Đỗ T Kim Anh giúp bé Hoàng Thị Mận 200,000
23/02/2012 Đỗ Hữu Tùng giúp MS 518 100,000
23/02/2012 Đỗ Hữu Tùng giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 518 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 503 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 516 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 515 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 514 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 513 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 512 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 511 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 510 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 509 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 505 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 507 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 220 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 490 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 470 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 479 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Thúy giúp MS 454 200,000
23/02/2012 Phan T Thanh Mai giúp MS 517 300,000
23/02/2012 Leê Thu Ngân giúp MS 518 100,000
23/02/2012 Trần T Xuân Mai giúp Ms 516 200,000
23/02/2012 Phù Văn Thác giúp MS 510 1,000,000
23/02/2012 Nguyeễn Bích Hà giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Vũ T Thu Hà giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Bạn đọc TK số 0071002679096 ủng hộ QNA 200,000
23/02/2012 Nguyễn T Hoài Nhung giúp MS 516 300,000
23/02/2012 Bạn đọc TK số 0201000185405 ủng hộ QNA 500,000
23/02/2012 Nguyễn T Lam Anh giúp MS 516 300,000
23/02/2012 Nguyễn Đăng Minh giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Lê T Thanh Hương giúp MS 502 200,000
23/02/2012 Lê T Thanh Hương giúp MS 479 300,000
23/02/2012 Đỗ Phương Hà giúp MS 517 300,000
23/02/2012 Phạm N Thương giúp MS 516 100,000
23/02/2012 Bạn đọc TK 0461000421357 ủng hộ QNA 100,000
23/02/2012 Bạn đọc TK 0461000421357  ủng hộ QNA 100,000
23/02/2012 Bạn đọc TK 0071000563824 ủng hộ QNA 100,000
23/02/2012 Hoàng Hải giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Lê Văn Huề giúp MS 516 90,000,000
23/02/2012 Lương Nguyễn Quỳnh Thư giúp MS 516 600,000
23/02/2012 Bạn đọc Dân trí giúp Ms 516 200,000
23/02/2012 Bạn đọc Dân trí giúp Ms 517 200,000
23/02/2012 Nguyễn T Trọng Phú giúp Ms 516 200,000
23/02/2012 Nguyễn T Trọng Phú giúp Ms 517 300,000
23/02/2012 Trần Xuân Tiếp ủng hộ QNA 900,000
23/02/2012 Nguyễn Hoồng Loan + Cô Kim Anh + Cô Hải Hà giúp MS 517 400,000
23/02/2012 Lê T Hồng Thắm giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Đỗ Gia Thùy giúp Ms 517 100,000
23/02/2012 Nguyễn Hoồng Nhung giúp MS 518 100,000
23/02/2012 Bạn đọc TK số  0491001666631 ủng hộ QNA 300,000
23/02/2012 Dương Diệu Thúy giúp  MS 515 1,000,000
23/02/2012 Nguyễn T Thanh Hà giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Nguyễn Cảnh Vinh giúp MS 517 1,000,000
23/02/2012 Đinh Quang Hiếu giúp MS 518 100,000
23/02/2012 Lê Mai Phương giúp MS 517 500,000
23/02/2012 Trần T Thanh Hoa giúp MS 518 500,000
23/02/2012 Vũ Lê Thanh Hương giúp MS 518 200,000
23/02/2012 Lê Anh Tuấn giúp MS 517 500,000
23/02/2012 Lê Anh Tuấn giúp MS 518 1,000,000
23/02/2012 Nguyễn Quang Huy giúp MS 518 200,000
23/02/2012 Trần Thanh Trương giúp MS 518 500,000
23/02/2012 Lưu Mỹ Kim giúp MS 508 500,000
23/02/2012 Lưu Mỹ Kim giúp MS 516 500,000
23/02/2012 Lưu Mỹ Kim giúp MS 517 500,000
23/02/2012 Bạn đọc TK số 00810001983793 ủng hộ QNa 1,000,000
23/02/2012 Nguyễn Thaái Sơn giúp MS 517 1,000,000
23/02/2012 Nguyễn Thaái Sơn giúp MS 518 1,000,000
23/02/2012 Bùi T Mai Phương giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Đỗ Phương Hà giúp MS 516 500,000
23/02/2012 Nguyễn Thanh Trung giúp Ms 518 2,000,000
23/02/2012 Trần Thu Trang giúp MS 516 500,000
23/02/2012 Hoàng T Hoồng Vân giúp Ms 516 500,000
23/02/2012 Lưu Quỳnh Nga giúp MS 516 200,000
23/02/2012 Nguyeễn Văn Chính giúp MS 517 250,000
23/02/2012 Nguyeễn Đoàn Diệp giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Trần Quý Hải giúp MS 516 200,000
23/02/2012 Nguyeễn T Thu Hương  giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Nguyeễn Đoàn Diệp giúp MS 518 100,000
23/02/2012 Vũ Nam Hiệp giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Lê T Thanh Xuân giúp MS 517 300,000
23/02/2012 Ngô T Thanh Ngân giúp MS 517 100,000
23/02/2012 Nguyễn Khương Minh giúp MS 367 200,000
23/02/2012 Nguyễn Khương Minh giúp sư cô Nguyễn Thanh 500,000
23/02/2012 Nguyễn Thanh Tú giúp MS 518 200,000
23/02/2012 Đào Thu Hương giúp MS 517 300,000
23/02/2012 Cao Trần Ngọc Diệp  giúp Ms 517 500,000
23/02/2012 Bạn đọc Dân trí giúp Ms 518 200,000
23/02/2012 Vũ Việt Hưng giúp MS 515 2,000,000
23/02/2012 Đỗ Phương An giúp MS 517 300,000
23/02/2012 Nguyễn Thanh Ngọc giúp MS 517 200,000
23/02/2012 Nghê T Phương Uyên giúp MS 509 500,000
23/02/2012 Nghê T Phương Uyên giúp MS 510 500,000
23/02/2012 Nghê T Phương Uyên giúp MS 512 500,000
23/02/2012 Nghê T Phương Uyên giúp MS 511 1,000,000
23/02/2012 Nghê T Phương Uyên giúp MS 513 1,000,000
23/02/2012 Nghê T Phương Uyên giúp MS 514 1,000,000
23/02/2012 Phaạm Trung Thành giúp Ms 517 (thiếu chứng từ) 189,560
24/02/2012 Trần Xuân Thiện giúp MS 519 50,000
24/02/2012 Phạm Thanh Tùng giúp MS 519 100,000
24/02/2012 Phạm Thanh Tùng giúp MS 518 100,000
24/02/2012 Phạm Thanh Tùng giúp MS 517 100,000
24/02/2012 Phạm Thanh Tùng giúp MS 516 100,000
24/02/2012 Phạm Thanh Tùng giúp MS 515 100,000
24/02/2012 Phạm Thanh Tùng giúp MS 514 100,000
24/02/2012 Phạm Thanh Tùng giúp MS 513 100,000
24/02/2012 Lưu T Thùy Nhung - Nhân viên Infrarisk giúp MS 519 500,000
24/02/2012 Lưu T Thùy Nhung - Nhân viên Infrarisk giúp MS 516 500,000
24/02/2012 Nguyễn Hồng Hạnh giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Phạm Thị Thắm giúp MS 516 100,000
24/02/2012 Phạm Thị Thắm giúp MS 519 100,000
24/02/2012 Nguyễn Thu Thảo giúp MS 519 150,000
24/02/2012 Trần T Diễm Phúc giúp MS 505 100,000
24/02/2012 Phạm Minh Hằng giúp MS 516 100,000
24/02/2012 Lê Thị Ngân - Chị Bách Diệp giúp MS 511 200,000
24/02/2012 La T Minh Quyên ủng hộ QNA 100,000
24/02/2012 Nguyễn T Minh Giang giúp MS 511 1,000,000
24/02/2012 Nguyễn T Minh Giang giúp MS 516 1,000,000
24/02/2012 Nguyễn Thanh Hương giúp MS 519 500,000
24/02/2012 Nguyễn T Minh Giang giúp MS 519 1,000,000
24/02/2012 Lê T Giang giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Nguyễn T Hải Yến giúp MS 515 200,000
24/02/2012 Nguyễn T Hải Yến giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Nguyễn T Quỳnh Trang giúp MS 519 500,000
24/02/2012 Phạm Ngọc Hân giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Nguyễn Công Hoàng Nam giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Hoàng Hà giúp MS 519 100,000
24/02/2012 Lê Minh Nghĩa giúp MS 519 30,000
24/02/2012 Đào Công Trường giúp MS 519 100,000
24/02/2012 Phùng Bải Trân giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Đàm Tuấn Anh ủng hộ QNA 100,000
24/02/2012 Đỗ Xuân Mạnh giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Nguyễn T Thủy Vân giúp MS 519 2,000,000
24/02/2012 Nguyễn T Thủy Vân giúp MS 518 2,000,000
24/02/2012 Trần T Mai Liên  giúp MS 519 100,000
24/02/2012 Trương Ngọc Quý giúp MS 519 100,000
24/02/2012 Nguyễn Diệu QUỳnh giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Nguyễn Ngọc Lưu Ly - Trang - Bé _ Thanh - Thiện - Tâm  giúp MS 516 300,000
24/02/2012 Lê Hải Anh giúp MS 519 100,000
24/02/2012 Nguyễn Thanh Liêm giúp MS 519 300,000
24/02/2012 Nguyễn T Hoàng Ngân giúp MS 516 500,000
24/02/2012 Nguyễn Thanh Thúy giúp 03 nạn nhân : Huỳnh V Dũng + chị Phạm Kim Nhi + ÔNg Đỗ Hoàng Giao - vụ nổ bình gas ở Cà Mau 150,000
24/02/2012 Dương Minh Triết giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Nguyễn T Thanh Thúy giúp MS 519 300,000
24/02/2012 Hồ Anh Đàm giúp MS 519 300,000
24/02/2012 Vũ Quang giúp MS 519 100,000
24/02/2012 Nguyễn T Thu Trang giúp MS 519 1,000,000
24/02/2012 Lê T Thu Hiền giúp MS 519 100,000
24/02/2012 Nguyễn Ngọc Hà ủng hộ QNA 200,000
24/02/2012 Lê Đắc Phương giúp MS 519 100,000
24/02/2012 Đặng Trần Thu Trang giúp MS 519 500,000
24/02/2012 Nguyễn Khắc Vân giúp MS 519 150,000
24/02/2012 Nguyễn T Lan Phương giúp MS 509 100,000
24/02/2012 Hồ Mạnh TRường ủng hộ QNA 100,000
24/02/2012 Nguyễn T Lan Phương giúp MS 514 200,000
24/02/2012 Đinh Tuấn Long giúp MS 502 500,000
24/02/2012 Mai Lương Ngọc giúp MS 515 1,000,000
24/02/2012 Lê T Thanh Hà giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Ngô Thúy Hà giúp MS 510 300,000
24/02/2012 Nguyễn Đức Hiếu giúp MS 517 500,000
24/02/2012 Đỗ T Thu Thủy giúp MS 518 150,000
24/02/2012 Trần Đình Dũng giúp MS 517 100,000
24/02/2012 Vũ Thắng giúp MS 519 300,000
24/02/2012 Đào Song Toàn giúp MS 518 500,000
24/02/2012 Vũ Linh Chi giúp MS 518 200,000
24/02/2012 Nguyễn T Hồng Nhung giúp MS 518 1,000,000
24/02/2012 Phan T XUân Lan giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS 514 100,000
24/02/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS 515 100,000
24/02/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS 516 100,000
24/02/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS 517 100,000
24/02/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS 518 100,000
24/02/2012 Nguyễn Thu Hằng giúp MS 519 100,000
24/02/2012 Gia đình Võ V Phương giúp MS 518 1,000,000
24/02/2012 Gia đình Võ V Phương giúp MS 516 1,000,000
24/02/2012 Nguyễn Nhật Duy An giúp MS 519 300,000
24/02/2012 Nguyễn T Thanh Nga - Dương Thanh Trúc giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Trần T Cẩm Tuyên giúp MS 519 500,000
24/02/2012 Hoàng T Thanh Hồng giúp MS 519 500,000
24/02/2012 Trần T Thanh Thúy giúp MS 519 1,000,000
24/02/2012 Nguyễn Thúy Hương giúp MS 519 500,000
24/02/2012 Nguyễn T Thúy Hồng giúp MS 518 300,000
24/02/2012 Nguyễn T Thúy Hồng giúp MS 519 300,000
24/02/2012 Bùi Huệ Chi giúp MS 517 200,000
24/02/2012 Ngô Hoàng Hải Phúc giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Vũ T Lan - Công ty TNHH DAEGWANG VINA) giúp MS 517 200,000
24/02/2012 Nguyễn T Hoàng Yến giúp MS 516 200,000
24/02/2012 Phạm T Thúy giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 0451000226005 ủng hộ QNA ' 200,000
24/02/2012 Dương Lê Khánh Uyên giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Nguyễn T Thu Hương giúp MS 512 500,000
24/02/2012 Nguyễn T Thu Hương giúp MS 515 500,000
24/02/2012 Nguyễn T Thu Hương giúp MS 518 500,000
24/02/2012 Nguyễn T Thu Hương giúp MS 519 500,000
24/02/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 516 500,000
24/02/2012 Nguyễn T Liên giúp Ông Quý 300,000
24/02/2012 Trần Hồng Hạnh giúp MS 516 500,000
24/02/2012 Nguyễn T Liên  giúp MS 519 300,000
24/02/2012 Dương Anh Tiến giúp MS 519 500,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 0271000048010 ủng hộ QNA 300,000
24/02/2012 Vũ Xuân Tuyến giúp MS 519 86,000
24/02/2012 Phạm T Diễm Lệ giúp MS 516 500,000
24/02/2012 Phạm T Diễm Lệ giúp MS 503 500,000
24/02/2012 Đặng T Phương giúp MS 518 100,000
24/02/2012 Đặng T Phương giúp MS 519 100,000
24/02/2012 Lê T Hương giúp MS 517 200,000
24/02/2012 Đỗ Thăng Long giúp MS 511 500,000
24/02/2012 Đỗ Thăng Long giúp MS 512 500,000
24/02/2012 Nguyễn Hồng Huệ giúp MS 481 600,000
24/02/2012 Đặng Anh Tú giúp MS 515 200,000
24/02/2012 Bạn đọc TK: 0071003002257 ủng hộ QNA 100,000
24/02/2012 Nguyễn T Hùng giúp MS 519 200,000
24/02/2012 Nguyễn T Huỳnh Phương ủng hộ QNA 200,000
24/02/2012 Dương Cẩm Chương giúp MS 498 100,000
24/02/2012 Dương Cẩm Chương giúp MS 499 100,000
24/02/2012 Dương Cẩm Chương giúp MS 500 100,000
24/02/2012 Dương Cẩm Chương giúp MS 501 100,000
24/02/2012 Dương Cẩm Chương giúp MS 502 100,000
24/02/2012 Nguyễn Trung Kiên giúp MS 517 200,000
25/02/2012 Lê Thu Ngân giúp MS 519 100,000
25/02/2012 Trần Ngọc Thiện Tín giúp MS 519 200,000
25/02/2012 Bùi Trung Thành giúp MS 519 100,000
25/02/2012 Trần T Hoa giúp MS 519 100,000
25/02/2012 Hà Thế Nhân giúp MS 519 500,000
25/02/2012 Lê Văn Vân giúp MS 519 2,000,000
25/02/2012 Phạm Khánh Duy giúp MS 519 100,000
25/02/2012 Đỗ Hữu Tùng giúp MS 519 100,000
25/02/2012 Nguyễn Ngọc Đại Dương giúp MS 519 500,000
25/02/2012 Nguyễn T Mộng Thương giúp MS 520 500,000
25/02/2012 Lưu T Kim Chi giúp MS 520 100,000
25/02/2012 Nguyễn Trường Sơn giúp MS 520 100,000
25/02/2012 Trần T Ngọc Hạnh giúp MS 520 500,000
25/02/2012 Trương Lê Phương giúp MS 520 200,000
25/02/2012 Lê Yến Nga ủng hộ QNA 500,000
25/02/2012 Trần Duy Phong giúp MS 510 200,000
25/02/2012 Nguyễn Đình Long giúp MS 518 200,000
25/02/2012 Nguyễn T Ngọc Thạnh giúp MS 520 300,000
25/02/2012 Nguyễn T Lan Phương giúp MS 520 500,000
25/02/2012 Nguyễn Sỹ Trung giúp MS 520 200,000
25/02/2012 Nguyễn T Thu Hồng giúp MS 520 200,000
25/02/2012 Nguyễn Hùng Dũng giúp MS 520 250,000
25/02/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 520 500,000
25/02/2012 Nguyễn Hoài Đo giúp MS 520 100,000
25/02/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 519 300,000
25/02/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 518 200,000
25/02/2012 Đỗ Đức Phong giúp MS 520 50,000
25/02/2012 Phạm Thế Triển giúp MS 520 500,000
25/02/2012 Vũ Thu Hằng giúp MS 520 200,000
25/02/2012 Vũ Thu Hằng giúp MS 519 200,000
25/02/2012 Vũ Thu Hằng giúp MS 516 200,000
25/02/2012 Vũ Thu Hằng giúp MS 517 100,000
25/02/2012 Nguyễn Hoài Nam giúp MS 520 100,000
25/02/2012 Nguyễn Thúy Quỳnh Giao giúp MS 520 200,000
25/02/2012 Vũ T Thắm  ủng hộ QNA 100,000
25/02/2012 Trần T Mỹ Dung giúp MS 520 200,000
25/02/2012 Nghiêm Đức Cường giúp MS 520 500,000
25/02/2012 Nguyễn T Thúy An giúp MS 520 200,000
25/02/2012 Nguyễn Hữu Vinh giúp MS 520 100,000
25/02/2012 Trần Khánh Thi giúp MS 520 300,000
25/02/2012 Hoàng T Quỳnh Trân giúp MS 481 2,000,000
25/02/2012 Đặng Ngọc Thanh giúp MS 520 200,000
25/02/2012 Nguyễn Trường Phong giúp MS 520 300,000
25/02/2012 Vũ T Khánh Diên giúp MS 520 100,000
25/02/2012 Bạn đọc TK: 0011001836468 ủng hộ QNA 100,000
25/02/2012 Nguyeễn T Nhi Hà giúp MS 515 100,000
25/02/2012 Nguyeễn T Nhi Hà giúp MS 519 100,000
25/02/2012 Nguyeễn T Nhi Hà giúp MS 502 100,000
25/02/2012 Nguyeễn T Nhi Hà giúp MS 514 100,000
25/02/2012 Nguyeễn T Nhi Hà giúp MS 516 100,000
25/02/2012 Nguyeễn T Nhi Hà giúp MS 513 100,000
25/02/2012 Nguyeễn T Nhi Hà giúp MS 518 100,000
25/02/2012 Nguyeễn T Nhi Hà giúp MS 490 100,000
25/02/2012 Bạn đọc TK: 0011000972026 ủng hộ QNA 300,000
25/02/2012 Bạn đọc TK: 0251001159256 ủng hộ QNA 100,000
25/02/2012 Bạn đọc TK: 0071000852584 ủng hộ QNA 100,000
25/02/2012 Nguyễn Hưng Hoàng giúp MS 512 500,000
25/02/2012 Nguyễn Hưng Hoàng giúp MS 510 500,000
25/02/2012 Thiếu chứng từ: IBVCB: 2502120795961001 giúp MS 520 200,000
25/02/2012 Thiếu chứng từ: IBVCB: 2502120757501001 giúp MS 520 200,000
26/02/2012 Đặng Ngọc Trâm giúp MS 520 100,000
26/02/2012 Trần T Diễm Thương giúp MS 520 500,000
26/02/2012 Cô Thiên Cơ giúp MS 520 200,000
26/02/2012 Nguyễn Trung Dũng giúp MS 520 65,000
26/02/2012 Đặng Kim Anh giúp MS 520 300,000
26/02/2012 Võ Lê Ngọc Diệp giúp MS 514 1,000,000
26/02/2012 Hoàng Hoa giúp MS 520 100,000
26/02/2012 Nguyễn Hoồng Linh giúp MS 520 100,000
26/02/2012 Nguyễn T Ngọc Thúy giúp MS 520 200,000
26/02/2012 Nguyễn Hoài Phương giúp MS 520 109,000
26/02/2012 Trần Thái Dương giúp MS 520 300,000
26/02/2012 Phạm Thu Hồng giúp MS 521 50,000
26/02/2012 Hoàng T Quỳnh Trân giúp MS 466 200,000
26/02/2012 Hoàng T Quỳnh Trân giúp MS 474 200,000
26/02/2012 Hoàng T Quỳnh Trân giúp MS 476 200,000
26/02/2012 Hoàng T Quỳnh Trân giúp MS 488 200,000
26/02/2012 Hoàng T Quỳnh Trân giúp MS 506 200,000
26/02/2012 Trần Hưng Hà giúp MS 518 300,000
26/02/2012 Đào Xuân Vương giúp MS 520 500,000
26/02/2012 Nguyễn Phạm Duy Khiêm ủng hộ QNA 100,000
27/02/2012 Nguyễn Xuân Phú ủng hộ QNA 100,000
27/02/2012 Nguyễn Thanh Hương giúp MS 522 500,000
27/02/2012 Bùi T Linh Quyên ủng hộ QNA 200,000
27/02/2012 Lê Đắc Phương giúp MS 522 100,000
27/02/2012 Nguyễn T Nga giúp MS 522 50,000
27/02/2012 Lê T Ngọc Trang giúp MS 519 200,000
27/02/2012 Phạm Hồng Nhung giúp MS 522 200,000
27/02/2012 Tạ T Phương Thúy giúp MS 522 100,000
27/02/2012 Tăng Thiên Huy giúp MS 517 1,000,000
27/02/2012 Ngô T Thanh Hương giúp MS 522 300,000
27/02/2012 Ngô T Thoan giúp MS 522 100,000
27/02/2012 Nguyễn T Nguyệt Minh giúp MS 522 100,000
27/02/2012 Nguyễn T Hiền Trang giúp MS 522 100,000
27/02/2012 Nguyễn Việt Nga giúp MS 522 500,000
27/02/2012 Hoàng Thanh Hương giúp MS 522 200,000
27/02/2012 Lưu Quang Đạt giúp MS 522 100,000
27/02/2012 Phan Hồng Nhung giúp MS 522 200,000
27/02/2012 Lê Nguyễn T Hoài Anh giúp MS 522 200,000
27/02/2012 Vũ Lê Khánh Chi giúp MS 522 100,000
27/02/2012 Đoàn Minh Xuân giúp MS 522 200,000
27/02/2012 Phan Việt Cường giúp MS 516 89,000
27/02/2012 Nguyễn Hồng Nhung giúp MS 522 200,000
27/02/2012 Phạm Ngọc Hưng giúp MS 522 200,000
27/02/2012 Lê T Bích Tho giúp MS 522 500,000
27/02/2012 Trương T Lan Anh giúp MS 522 300,000
27/02/2012 Nguyễn T Thu Hằng giúp MS 522 200,000
27/02/2012 Dương Minh Triết giúp MS 522 200,000
27/02/2012 Đào Vũ Tường Lan giúp MS 520 200,000
27/02/2012 Hoàng T Minh Trang ủng hộ QNA 500,000
27/02/2012 Lê T Mai Hương giúp MS 522 500,000
27/02/2012 An ánh Tuyết giúp MS 505 200,000
27/02/2012 Nguyễn T Mai Hương giúp MS 522 300,000
27/02/2012 Trần T Diệp Lê giúp MS 522 600,000
27/02/2012 Trần Thanh Hương giúp MS 522 200,000
27/02/2012 Dương T Ngọc Lan giúp MS 522 200,000
27/02/2012 Nguyễn T Lan Phương giúp MS 521 200,000
27/02/2012 Lê Thanh Phong giúp MS 522 50,000
27/02/2012 Nguyễn Hồng Quý Vinh ủng hộ QNA 50,000
27/02/2012 Lê Thu Ngân giúp MS 521 200,000
27/02/2012 Vũ Trung Dũng giúp MS 520 100,000
27/02/2012 Nguyễn Hạnh Quyên giúp MS 521 500,000
27/02/2012 Nguyễn V Nam giúp MS 521 100,000
27/02/2012 Nguyễn Hạnh Quyên giúp MS 520 500,000
27/02/2012 Nguyễn Ngọc Hải Thịnh giúp MS 520 200,000
27/02/2012 Nguyễn V Nam giúp MS 521 100,000
27/02/2012 Nguyễn Ngọc Thắng giúp MS 520 200,000
27/02/2012 Nguyễn Ngọc Thắng giúp MS 519 200,000
27/02/2012 Thân Hiền Anh giúp MS 522 1,000,000
27/02/2012 Huỳnh Tân Hiệp giúp MS 522 300,000<