Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ Nhân ái tuần 03 tháng 05/2012

Dân trí Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 448.700.000 đồng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ 03/05.2012
   
Chi tiết danh sách ủng hộ:
NGÀY HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ỦNG HỘ   SỐ TIỀN 
  Bạn đọc ủng hộ qua NH Công Thương   
17/05/2012 Nguyễn Minh Thái giúp MS 583 300,000
17/05/2012 Bùi Văn Hiển ủng hộ QNA 300,000
17/05/2012 Phạm T Lan Anh ủng hộ QNA 200,000
17/05/2012 Lê Thị Thùy Trang giúp MS 604 100,000
17/05/2012 Lê Thị Thùy Trang giúp MS 602 100,000
17/05/2012 Lê Thị Thùy Trang giúp MS 601 100,000
17/05/2012 Lê Thị Thùy Trang giúp MS 597 100,000
17/05/2012 Lê Thị Thùy Trang giúp MS 596 100,000
17/05/2012 Ngô Trần Minh Tuấn giúp MS 602 300,000
17/05/2012 Ngô Trần Minh Tuấn giúp MS 601 300,000
17/05/2012 Ngô Trần Minh Tuấn giúp MS 604 300,000
17/05/2012 Ngô Trần Minh Tuấn giúp MS 600 300,000
17/05/2012 Bạn đọc tK: 711A48110251 giúp MS 604 100,000
17/05/2012 Bạn đọc TK: 711A20051256 giúp MS 604 200,000
17/05/2012 Bạn đọc TK: 711A5786423 giúp MS 604 250,000
17/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00689491 giúp MS 597 200,000
17/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00689491 giúp MS 602 200,000
17/05/2012 Thái Thủy Thảo Tiên giúp MS 598 50,000
17/05/2012 Thái Thủy Thảo Tiên giúp MS 599 50,000
17/05/2012 Thái Thủy Thảo Tiên giúp MS 600 50,000
17/05/2012 Thái Thủy Thảo Tiên giúp MS 601 50,000
18/05/2012 Leê Thị Ngoan giúp MS 605 200,000
18/05/2012 Leê Thị Ngoan giúp MS 595 200,000
18/05/2012 Nguyễn T Thu Loan giúp MS 602 100,000
18/05/2012 Nguyễn T Thu Loan giúp MS 597 78,000
18/05/2012 Nguyễn T Thu Loan giúp MS 596 100,000
18/05/2012 Huỳnh T Thùy Liễu giúp MS 604 200,000
18/05/2012 Bé Đoàn Đại Dương giúp MS 603 500,000
18/05/2012 Bé Đoàn Ngọc Minh giúp MS 559 500,000
18/05/2012 Nguyễn Đức Mậu giúp MS 605 200,000
18/05/2012 Nguyễn Đức Mậu giúp MS 551 300,000
18/05/2012 Vũ T Minh Hòa - Bé Phạm Đinh Minh Trí giúp MS 597 100,000
18/05/2012 Vũ T Minh Hòa - Bé Phạm Đinh Minh Trí giúp MS 602 100,000
18/05/2012 Trần DĐại Nghĩa giúp MS 604 300,000
18/05/2012 Hoàng T Hồng Nhung ủng hộ QUỹ Bé Nhân ái 300,000
18/05/2012 Bạn đọc TK: 711A12941883 ủng hộ QNA 50,000
18/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00179993 giúp MS 604 300,000
18/05/2012 Bạn đọc TK: 711A12362806 ủng hộ QNA 200,000
19/05/2012 Phạm Ngọc Vũ giúp MS 597 100,000
19/05/2012 Phạm Ngọc Vũ giúp MS 602 100,000
19/05/2012 Phan T PHương Thanh giúp MS 602 300,000
19/05/2012 Phan T PHương Thanh giúp MS 606 300,000
19/05/2012 Đỗ Văn Thông giúp MS 601 1,000,000
19/05/2012 Bạn đọc TK: 711A39072164 ủng hộ QNA 200,000
21/05/2012 Phùng Văn Đức giúp MS 608 50,000
21/05/2012 Nguyễn T Lan Anh giúp MS 606 300,000
21/05/2012 Nguyễn T Lan Anh giúp MS 608 300,000
21/05/2012 Nguyễn T Lan Anh giúp MS 607 300,000
21/05/2012 Thân T Luyến giúp MS 608 300,000
21/05/2012 Hồ Kim Ngân giúp MS 608 1,000,000
21/05/2012 NInh T Thanh Vân giúp MS 606 100,000
21/05/2012 Ngô T Mỹ Hà giúp MS 608 50,000
21/05/2012 Phạm Hoồng Hải giúp MS 607 100,000
21/05/2012 Phạm Hoồng Hải giúp MS 606 100,000
21/05/2012 Võ Phước Thọ ủng hộ QNA 100,000
21/05/2012 Nguyễn T Lan Phương giúp MS 608 1,000,000
21/05/2012 Nguyễn T Lan Phương giúp MS 559 1,000,000
21/05/2012 Nguyễn T Anh Đào giúp MS 605 200,000
21/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 582 200,000
21/05/2012 Phạm T Hải Yến giúp MS 597 200,000
21/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 127 CN Thanh Xuân giúp MS 608 300,000
21/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 146 CN Tây Hà Nội giúp MS 597 200,000
21/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 146 CN Tây Hà Nội giúp MS 596 100,000
21/05/2012 Bạn đọc TK: 711A01336051 giúp MS 606 300,000
21/05/2012 Bạn đọc TK: 711A19088314 ủng hộ QNA 100,000
22/05/2012 Lê Trọng Thành giúp MS 608 500,000
22/05/2012 Vũ T Minh Hoa - Bé Phạm Đình Minh Trí giúp MS 608 100,000
22/05/2012 Lê T Hải Hà giúp MS 608 300,000
22/05/2012 Phạm Đình Trọng giúp MS 608 200,000
22/05/2012 Nguyễn Minh Tùng giúp MS 608 100,000
22/05/2012 Nguyễn Kin Trung giúp MS 608 300,000
22/05/2012 Lê Nam Huy giúp MS 608 100,000
22/05/2012 Bạn đọc TK: 711A23201171 giúp MS 607 100,000
22/05/2012 Bạn đọc TK: 711A03280864 giúp MS 609 200,000
22/05/2012 Bạn đọc TK: 711A23201171 giúp MS 606 100,000
22/05/2012 Bạn đọc TK: 711A07043772 ủng hộ QNA 200,000
23/05/2012 Nguyễn Văn Trường giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Hồ Thị Thanh Vy giúp MS 606 400,000
23/05/2012 Nguyễn T Anh ủng hộ QNA 300,000
23/05/2012 Phạm Minh Thúy giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Nguyễn Đức Mậu giúp MS 610 500,000
23/05/2012 Lưu Quỳnh Nga giúp MS 583 500,000
23/05/2012 Nguyễn T Thu Hiền giúp MS 610 100,000
23/05/2012 Bạn đọc Tk: 711A05768752 giúp MS 601 500,000
23/05/2012 Bạn đọc Tk: 711A05768752 giúp MS 606 500,000
23/05/2012 Bạn đọc TK: 711A20766413 ủng hộ QNA 150,000
23/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00072482 giúp MS 609 200,000
23/05/2012 Bạn đọc TK: 711A47737922 giúp SM 609 400,000
23/05/2012 Bạn đọc TK: 711A47737922 giúp chùa Long An 500,000
23/05/2012 Bạn đọc TK: 711A20698293 giúp MS 610 200,000
  Bạn đọc ủng hộ qua NH Vietcombank  
16/05/2012 Nguyễn Thị Lan giúp MS 595 200,000
16/05/2012 Nguyễn Thị Lan giúp MS 598 200,000
16/05/2012 Nguyễn Thị Lan giúp MS 599 200,000
16/05/2012 Nguyễn Thị Lan giúp MS 601 200,000
16/05/2012 Nguyễn Thị Lan giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Nguyễn Thị Lan Phương giúp MS 600 200,000
16/05/2012 Nguyễn Huỳnh Minh Huy giúp MS 602 50,000
16/05/2012 Mai Xuân Thủy giúp MS 597 500,000
16/05/2012 Mai Xuân Thủy giúp MS 602 500,000
16/05/2012 Vương Lê Vĩnh Phú giúp MS 597 100,000
16/05/2012 Lê Thu Ngân giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Lý Hạnh Mi giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Lý Hạnh Mi giúp MS 597 200,000
16/05/2012 Trần T Thanh Loan giúp MS 602 300,000
16/05/2012 Nguyễn T Hoàng Ngân giúp MS 602 500,000
16/05/2012 Mai Xuân Tùng giúp MS 602 500,000
16/05/2012 Nguyễn Huy Thức ủng hộ QNA 100,000
16/05/2012 Nguyễn Uyên Phương giúp MS 602 50,000
16/05/2012 Nguyễn Duy Sơn giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Trần Minh Anh giúp MS 597 200,000
16/05/2012 Nguyễn Thị Anh Thư + bé Phan Kiên giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Vũ T Kim Thanh + Phạm Hải Anh giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Lê Trường Thu Hương giúp MS 597 100,000
16/05/2012 Lê Trường Thu Hương giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Nguyễn Đình Hiếu giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Vũ T Kim Thanh + Phạm Hải Anh giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Võ Thanh Hà giúp MS 591 100,000
16/05/2012 Võ Thanh Hà giúp MS 597 100,000
16/05/2012 Võ Thanh Hà giúp MS 599 100,000
16/05/2012 Võ Thanh Hà giúp MS 601 100,000
16/05/2012 Võ Thanh Hà giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Nguyễn Thị Thu Hương giúp MS 603 200,000
16/05/2012 Phan T Thanh Minh giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Võ Minh Chương giúp MS 603 1,000,000
16/05/2012 Nguyễn Đức Hiệp giúp MS 603 50,000
16/05/2012 Nguyễn T Quỳnh Trang giúp MS 602 500,000
16/05/2012 Nguyễn T Quỳnh Trang giúp MS 598 500,000
16/05/2012 Nguyễn T Thanh Mai giúp MS 603 300,000
16/05/2012 Lê T Hạnh giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Phạm T Ngọc Trầm giúp MS 550 500,000
16/05/2012 Trịnh T Duyên giúp MS 603 500,000
16/05/2012 Nguyễn Thị Diễm Trang giúp MS 603 500,000
16/05/2012 Nguyễn Thị Xuân Khanh giúp MS 602 500,000
16/05/2012 Nguyễn Thị Diễm Trang giúp MS 476 500,000
16/05/2012 Huỳnh Kỹ giúp MS 603 200,000
16/05/2012 Đoàn T Hoài Thu giúp MS 126 300,000
16/05/2012 Hoàng Ngọc Hạnh giúp MS 597 100,000
16/05/2012 Ngô T Lan giúp MS 603 200,000
16/05/2012 Lê Hồng Quý giúp MS 603 139,000
16/05/2012 Lê Văn Sơn giúp MS 603 200,000
16/05/2012 Huỳnh T Lê Dung giúp MS 603 1,000,000
16/05/2012 Nguyễn Thị Lan Chi giúp MS 603 200,000
16/05/2012 Đỗ Tiến Cường giúp MS 601 200,000
16/05/2012 Nguyễn Hữu Minh Huy giúp MS 602 300,000
16/05/2012 Phú Hồng Vũ giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Vũ T Thanh Hương giúp MS 603 100,000
16/05/2012 Nguyễn Tuyết Nhung + cháu Đặng Đức Anh + Đặng Đức Minh giúp MS 603 1,000,000
16/05/2012 Đinh T Vân Khanh giúp MS 603 100,000
16/05/2012 Lê Minh Trung giúp MS 603 200,000
16/05/2012 Đỗ T Vân Anh giúp MS 603 500,000
16/05/2012 Nguyễn Thị Thu Hằng giúp MS 603 500,000
16/05/2012 Hoàng Ngọc Mai Khanh giúp MS 597 200,000
16/05/2012 Nguyễn Thị Thu Hằng giúp MS 602 500,000
16/05/2012 Lê Thanh Phong giúp MS 6032 50,000
16/05/2012 Vũ Văn Oanh ủng hộ QNA 100,000
16/05/2012 Phạm Hồng Giang ủng hộ QNA 50,000
16/05/2012 Nguyễn Bá Phi Hải ủng hộ QNA 300,000
16/05/2012 Vũ Huyền Kim Anh ủng hộ QNA 100,000
16/05/2012 Phạm Khắc Lan ủng hộ QNA 100,000
16/05/2012 Bùi T Thanh Hương giúp MS 601 100,000
16/05/2012 Nguyễn Huy Đạt giúp MS 602 500,000
16/05/2012 Trương Ngọc Lan giúp MS 597 100,000
16/05/2012 Trương Ngọc Lan giúp MS 596 100,000
16/05/2012 Trương Ngọc Lan giúp MS 595 100,000
16/05/2012 Trương Ngọc Lan giúp MS 583 100,000
16/05/2012 Trương Ngọc Lan giúp MS 577 100,000
16/05/2012 Trương Ngọc Lan giúp MS 590 100,000
16/05/2012 Trương Ngọc Lan giúp MS 579 100,000
16/05/2012 Trương Ngọc Lan giúp MS 574 100,000
16/05/2012 Trương Ngọc Lan giúp MS 571 100,000
16/05/2012 Trương Ngọc Lan giúp MS 575 100,000
16/05/2012 Trương Ngọc Lan giúp MS 584 100,000
16/05/2012 Trương Ngọc Lan giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Lã T Hồng Hoa giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Nguyễn T Ngọc Diệp giúp MS 603 1,000,000
16/05/2012 Nguyễn T Thanh Hải giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Nguyễn T Thanh Hải giúp MS 601 200,000
16/05/2012 Trương T Hương Giang giúp MS 596 200,000
16/05/2012 Nghiêm T Hiền  giúp MS 596 500,000
16/05/2012 Bùi Minh Thanh Dân giúp MS 602 300,000
16/05/2012 Đỗ Văn Chính giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Nguyễn Công Viễn An giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Nguyễn Hải Yến giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Nguyễn T Phúc Thảo giúp MS 603 500,000
16/05/2012 Phạm T Kiều Liên giúp MS 583 100,000
16/05/2012 Phạm T Kiều Liên giúp MS 581 100,000
16/05/2012 Phạm T Kiều Liên giúp MS 590 100,000
16/05/2012 Phạm T Kiều Liên giúp MS 591 100,000
16/05/2012 Phạm T Kiều Liên giúp MS 220 100,000
16/05/2012 Phạm Vĩnh Duy giúp MS 600 100,000
16/05/2012 Nguyễn Thành Trung giúp MS 597 1,000,000
16/05/2012 Cty CP Chứng khoán FPT-TG Môi giới TN giúp MS 597 1,000,000
16/05/2012 Trần T Thu Hiền giúp MS 603 380,000
16/05/2012 Nguyễn Thị Minh Hoàng giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Lý Phúc Khang giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Dương V Nghi giúp MS 602 500,000
16/05/2012 Đỗ Đức Chung gúp MS 602 1,000,000
16/05/2012 Bùi Khánh Minh ủng hộ QNA 1,000,000
16/05/2012 Lê T Hồng Liên giúp MS 596 100,000
16/05/2012 Lê Ngọc Anh giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Vũ Anh Tuấn ủng hộ QNA 1,000,000
16/05/2012 Nguyễn Ngọc Cẩm giúp MS 603 100,000
16/05/2012 Vũ Đức Minh giúp MS 602 1,000,000
16/05/2012 Nguyễn T Phương Hoa giúp  MS 602 100,000
16/05/2012 Nguyễn Thu Hà giúp  MS 603 200,000
16/05/2012 Nguyễn Thanh Tùng giúp MS 597 200,000
16/05/2012 Nguyễn Vũ Thùy Linh giúp MS 597 100,000
16/05/2012 Trương Hoàng Bảo Hân giúp MS 602 500,000
16/05/2012 Vũ T Thúy Hạnh giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Phan Trường Giang giúp MS 602 500,000
16/05/2012 Nguyễn T Như Ngọc giúp MS 592 200,000
16/05/2012 Nguyễn T Như Ngọc giúp MS 594 200,000
16/05/2012 Nguyễn T Như Ngọc giúp MS 596 200,000
16/05/2012 Nguyễn T Như Ngọc giúp MS 599 200,000
16/05/2012 Nguyễn T Như Ngọc giúp MS 600 200,000
16/05/2012 Dương T Minh Phương giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Nghiêm Xuân Thái giúp MS 596 290,000
16/05/2012 Hà Thanh Trương giúp MS602 500,000
16/05/2012 Cung Tố  Nga   giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Thái Hồng Hạnh giúp MS 601 200,000
16/05/2012 Cung Tố  Nga   giúp MS 597 200,000
16/05/2012 Hà Thanh Tùng + Vu T Xuyên giúp MS 602 250,000
16/05/2012 Hà Thanh Tùng + Vu T Xuyên giúp MS 603 250,000
16/05/2012 Nguyễn T Nguyệt + Nguyễn Bá Khang giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Thiếu chứng từ VNCK 084995 0071001354100 50,000
17/05/2012 Hân T Hoàng Anh giúp MS 603 500,000
17/05/2012 Phùng T Phương Hồng giúp MS 604 200,000
17/05/2012 Nguyễn T Thanh Thúy giúp MS 605 100,000
17/05/2012 Nguyễn T Hải Yến giúp MS 605 200,000
17/05/2012 Nguyễn Hải Hà giúp MS 564 100,000
17/05/2012 Tăng Ngọc Thu giúp MS 604 110,000
17/05/2012 Nguyễn Thị Thanh Huyền giúp MS 603 500,000
17/05/2012 Đỗ T Phương Thảo giúp MS 597 2,700,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 578 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 579 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 580 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 581 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 582 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 583 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 584 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 585 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 586 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 587 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 588 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 589 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 590 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 591 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 592 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 593 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 594 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 595 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 596 100,000
17/05/2012 Phạm Hồng Anh giúp MS 597 100,000
17/05/2012 Vũ Bích Hạnh giúp MS 604 200,000
17/05/2012 Đặng T Phương giúp MS 597 200,000
17/05/2012 Nguyễn Thụy Sỹ giúp MS 604 300,000
17/05/2012 Lê T Mai giúp MS 604 200,000
17/05/2012 Lê Hoài Nam giúp MS 604 300,000
17/05/2012 Đinh T Phương Thảo giúp MS 602 100,000
17/05/2012 Vũ T Kim Oanh giúp MS 604 200,000
17/05/2012 Báo T Thanh Hà giúp MS 604 500,000
17/05/2012 Báo T Thanh Hà giúp MS 602 500,000
17/05/2012 Đoàn T Liên Hương giúp MS 604 100,000
17/05/2012 Nguyễn Văn Huỳnh giúp MS 367 50,000
17/05/2012 Nguyễn Văn Huỳnh giúp MS 602 100,000
17/05/2012 Nguyễn Văn Huỳnh giúp MS 601 300,000
17/05/2012 Nguyễn Văn Huỳnh giúp MS 597 300,000
17/05/2012 Nguyễn Văn Huỳnh giúp MS 590 200,000
17/05/2012 Nguyễn Văn Huỳnh giúp MS 591 200,000
17/05/2012 Huỳnh T Lê Dung giúp MS 604 500,000
17/05/2012 Trần T Hợp giúp MS 604 300,000
17/05/2012 Nguyễn Hồ Nga giúp MS 604 300,000
17/05/2012 Phạm Hiền Duyên giúp MS 597 1,000,000
17/05/2012 Vọng Tú Bình giúp MS 602 500,000
17/05/2012 Bùi Đức Hoàng giúp MS 604 300,000
17/05/2012 Bùi Đức Hoàng giúp MS 603 300,000
17/05/2012 Bùi Đức Hoàng giúp MS 602 350,000
17/05/2012 Nguyễn Thị Kiều Diễm giúp MS 604 300,000
17/05/2012 Lê Hoàng Bửu Lộc giúp MS 604 200,000
17/05/2012 Vũ Đình Dưỡng giúp MS 604 100,000
17/05/2012 Nguyễn Ngọc Anh giúp MS 604 100,000
17/05/2012 Vũ Đình Dưỡng giúp MS 602 100,000
17/05/2012 Vũ Đình Dưỡng giúp MS 603 100,000
17/05/2012 Vũ Đình Dưỡng giúp MS 595 100,000
17/05/2012 Bùi T Bích Thủy giúp MS 590 200,000
17/05/2012 Bùi T Bích Thủy giúp MS 591 200,000
17/05/2012 Bùi T Bích Thủy giúp MS 592 200,000
17/05/2012 Bùi T Bích Thủy giúp MS 597 200,000
17/05/2012 Bùi T Bích Thủy giúp MS 602 200,000
17/05/2012 Bùi T Bích Thủy giúp MS 584 100,000
17/05/2012 Bùi T Bích Thủy giúp MS 589 100,000
17/05/2012 Bùi T Bích Thủy giúp MS 593 100,000
17/05/2012 Bùi T Bích Thủy giúp MS 596 100,000
17/05/2012 Bùi T Bích Thủy giúp MS 600 100,000
17/05/2012 Bùi T Bích Thủy giúp MS 601 100,000
17/05/2012 Nguyễn Thị Bích Nga giúp MS 604 200,000
17/05/2012 Ninh T Quỳnh Anh giúp MS 604 100,000
17/05/2012 Leê Quốc Trang giúp MS 556 500,000
17/05/2012 Toống T Cầm giúp Ms 603 200,000
17/05/2012 Triệu T Vân giúp MS 602 500,000
17/05/2012 Đỗ Gia Thùy giúp MS 602 100,000
17/05/2012 Đỗ Ngọc Thy giúp Chùa Long An 500,000
17/05/2012 Nguyễn Thị Như Ngọc giúp MS 603 500,000
17/05/2012 Cao Khắc Thành giúp MS 604 500,000
17/05/2012 Nguyễn Bảo Chung giúp MS 604 300,000
17/05/2012 Đinh Quang Hiếu giúp MS 603 100,000
17/05/2012 Nguyễn Thanh Phúc giúp MS 604 100,000
17/05/2012 Nguyễn T Hồng Vân giúp MS 597 500,000
17/05/2012 Nguyễn T Hồng Vân giúp MS 583 500,000
17/05/2012 Lê T Thu Thủy giúp MS 572 200,000
17/05/2012 Lê T Thu Thủy giúp MS 573 200,000
17/05/2012 Lê T Thu Thủy giúp MS 580 200,000
17/05/2012 Lê T Thu Thủy giúp MS 582 200,000
17/05/2012 Lê T Thu Thủy giúp MS 604 200,000
17/05/2012 Trịnh T Tố Nga giúp MS 602 200,000
17/05/2012 Trịnh T Tố Nga giúp MS 595 200,000
17/05/2012 Trịnh T Tố Nga giúp MS 603 200,000
17/05/2012 Phạm T Kiều Oanh giúp MS 604 100,000
17/05/2012 Hoàng T Thanh Thủy giúp MS 604 500,000
17/05/2012 Nguyễn Hải Thịnh giúp MS 600 1,500,000
17/05/2012 Nguyễn Hải Thịnh giúp MS 604 1,500,000
17/05/2012 Nguyễn Hải Thịnh giúp MS 596 1,500,000
17/05/2012 Nguyễn T Hồng Phúc giúp Ms 604 50,000
17/05/2012 Võ Thiện Nhơn giúp MS 603 200,000
17/05/2012 Phạm Thu Hằng giúp MS 604 200,000
17/05/2012 Ngô Thanh Hà giúp Ms 604 200,000
17/05/2012 Lê Anh Khoa giúp MS 597 100,000
17/05/2012 Đặng T Minh Hoa giúp MS 603 500,000
17/05/2012 Dư T Kim Tuyến ủng hộ QNA 50,000
17/05/2012 Phan T Thanh Tâm giúp MS 601 100,000
17/05/2012 Phan T Thanh Tâm giúp MS 602 100,000
17/05/2012 Phan T Thanh Tâm giúp MS 604 100,000
17/05/2012 Đoàn Nam Trung giúp MS 602 500,000
17/05/2012 Hoàng T Thu Hạnh giúp MS 604 1,000,000
17/05/2012 Nguyễn  T Bé Trung giúp MS 602 500,000
17/05/2012 Trần Yên Thế giúp MS 604 100,000
17/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 604 1,000,000
17/05/2012 Nguyễn Thị Bích Hồng giúp MS 604 500,000
17/05/2012 Trần T Thủy Vân giúp MS 604 200,000
17/05/2012 Trương Hiền Anh giúp MS 604 700,000
17/05/2012 Mai Thanh  giúp MS 595 500,000
17/05/2012 Nguyễn Thị Hải Vân giúp MS 596 200,000
17/05/2012 Nguyễn Thị Hải Vân giúp MS 557 300,000
18/05/2012 Nguyễn Thị Lan Phương giúp MS 603 200,000
18/05/2012 Nguyễn Thị Doanh Doanh giúp MS 604 300,000
18/05/2012 Hoàng Vĩnh Sơn giúp MS 597 300,000
18/05/2012 Lê T Thanh Thủy giúp MS 604 100,000
18/05/2012 Nguyễn Thị Kim Anh giúp MS 604 100,000
18/05/2012 Từ Thanh Lan giúp MS 599 200,000
18/05/2012 Từ Thanh Lan giúp MS 605 300,000
18/05/2012 Huỳnh Ngọc Liên giúp MS 605 300,000
18/05/2012 Trần Đình Thọ giúp MS 605 100,000
18/05/2012 Lê Thanh Trung giúp MS 604 150,000
18/05/2012 Đinh T Vân Khanh giúp MS 605 100,000
18/05/2012 Phùng T Minh Quý giúp MS 597 150,000
18/05/2012 Phùng T Minh Quý giúp MS 602 150,000
18/05/2012 Nguyễn Kim Anh giúp MS 601 50,000
18/05/2012 Nguyễn Kim Anh giúp MS 597 50,000
18/05/2012 Trần T Hợp giúp MS 605 300,000
18/05/2012 Dương Minh Triết giúp MS 605 300,000
18/05/2012 Đinh T Ngọc Mỹ Trang giúp Ms 605 200,000
18/05/2012 Nguyễn Quốc Hiệp giúp MS 605 100,000
18/05/2012 Nguyễn Mai Anh giúp MS 602 100,000
18/05/2012 Nguyễn Ngọc Hải Thịnh giúp MS 597 200,000
18/05/2012 Nguyễn Ngọc Hải Thịnh giúp MS 602 200,000
18/05/2012 Nguyễn Thúy Lan Phương giúp MS 602 500,000
18/05/2012 Đàm Tuấn Anh ủng hộ QNA 100,000
18/05/2012 Hà T Ngọc Phước giúp MS 597 500,000
18/05/2012 Trần T Phương Chi giúp MS 605 100,000
18/05/2012 Trần T Quỳnh Khánh giúp MS 604 500,000
18/05/2012 Trần T Vân giúp MS 605 200,000
18/05/2012 Trịnh T Hà giúp MS 604 500,000
18/05/2012 Ngô T Tú Trung giúp MS 597 800,000
18/05/2012 Ngô T Tú Trung giúp MS 597 100,000
18/05/2012 Nguyễn Sơn Hải giúp MS 584 100,000
18/05/2012 Nguyễn Sơn Hải giúp MS 605 100,000
18/05/2012 Phạm T Lan Anh giúp MS 600 500,000
18/05/2012 Nguyễn Xuân Huy giúp MS 604 300,000
18/05/2012 Trần Nguyệt Minh giúp MS 604 500,000
18/05/2012 Nguyễn Thùy Linh giúp MS 584 200,000
18/05/2012 Trần Mạnh Hùng giúp MS 605 500,000
18/05/2012 Lưu T Thanh Thủy giúp MS 603 200,000
18/05/2012 Nguyễn Phú Hải giúp MS 604 1,000,000
18/05/2012 Nguyễn T Phương Thảo giúp MS 602 500,000
18/05/2012 Lê TPhương Lan giúp MS 550 500,000
18/05/2012 Trần T Âu giúp MS 602 300,000
18/05/2012 Cẩn T Hiếu giúp MS 602 3,000,000
18/05/2012 Cẩn T Hiếu giúp MS 601 3,000,000
18/05/2012 Cẩn T Hiếu giúp MS 600 3,000,000
18/05/2012 Cẩn T Hiếu giúp MS 599 3,000,000
18/05/2012 Cẩn T Hiếu giúp MS 598 5,000,000
18/05/2012 Lê Hoài Thanh giúp MS 604 50,000
18/05/2012 Vũ T Quỳnh Phương ủng hộ QNA 100,000
18/05/2012 Trần Ngô Đức Hậu giúp MS 605 100,000
18/05/2012 Lê Minh Châu giúp MS 591 100,000
18/05/2012 Lê Minh Châu giúp MS 590 100,000
18/05/2012 Lê Minh Châu giúp MS 602 100,000
18/05/2012 Trần Trung Thành giúp MS 603 1,000,000
18/05/2012 Phạm T Thu Trang giúp MS 592 500,000
18/05/2012 Phạm T Thu Trang giúp MS 594 500,000
18/05/2012 Phạm T Thu Trang giúp MS 595 500,000
18/05/2012 Phạm T Thu Trang giúp MS 596 500,000
18/05/2012 Phạm T Thu Trang giúp MS 597 500,000
18/05/2012 Phạm T Thu Trang giúp MS 598 500,000
18/05/2012 Phạm T Thu Trang giúp MS 599 500,000
18/05/2012 Phạm T Thu Trang giúp MS 600 500,000
18/05/2012 Phạm T Thu Trang giúp MS 601 500,000
18/05/2012 Phạm T Thu Trang giúp MS 602 500,000
18/05/2012 Lương T Thu Hà giúp MS 603 300,000
18/05/2012 Cty TNHH SXTM Lò Đúc giúp MS 602 500,000
18/05/2012 Phạm Anh Tuấn giúp Ms 596 300,000
18/05/2012 Masaaki Tanaka ủng hộ QNA 6,000,000
18/05/2012 Lê Cẩm Vân giúp MS 605 100,000
18/05/2012 Lương Văn Nghĩa giúp MS 597 500,000
18/05/2012 Bành Ngọc Đoan giúp MS 605 200,000
18/05/2012 Hoàng Thanh Nguyệt giúp MS 602 200,000
18/05/2012 Hoàng Thanh Nguyệt giúp MS 601 200,000
18/05/2012 Hoàng Thanh Nguyệt giúp MS 584 250,000
18/05/2012 Hoàng Thanh Nguyệt giúp MS 597 200,000
18/05/2012 Phạm Ngọc Khánh ủng hộ QNA 500,000
18/05/2012 Hoàng Lan Phương giúp MS 602 200,000
18/05/2012 Lê Bảo Sơn giúp MS 604 200,000
18/05/2012 Dương Tiến Đạt ủng hộ QNA 2,000,000
18/05/2012 Lê T Xuân Trang giúp MS 590 300,000
18/05/2012 Lê T Xuân Trang giúp MS 600 300,000
19/05/2012 Lê Lan Hương giúp MS 605 300,000
19/05/2012 Lê Lan Hương giúp MS 604 300,000
19/05/2012 Đỗ T Thanh Nga giúp MS 606 300,000
19/05/2012 Vũ T Hồng Thúy giúp MS 606 100,000
19/05/2012 Dương Đình Quang giúp MS 606 100,000
19/05/2012 Vũ T Mai Linh giúp MS 606 1,000,000
19/05/2012 Nguyễn Thị Phương Hạnh giúp MS 606 100,000
19/05/2012 Nguyễn Thế Quân giúp MS 606 50,000
19/05/2012 Võ Cao Thắng giúp MS 606 50,000
19/05/2012 Dương Hồng Giang giúp MS 606 300,000
19/05/2012 Nguyễn Thế Nguyên giúp MS 606 100,000
19/05/2012 Hồ Anh Dám giúp MS 606 500,000
19/05/2012 Đoàn Ngọc Hồng ủng hộ QNA 500,000
20/05/2012 Đỗ Ngọc Quỳnh giúp MS 606 200,000
20/05/2012 Nguyễn Thị Lan Phương giúp MS 606 200,000
20/05/2012 Nguyễn Văn Đờn  giúp MS 606 200,000
20/05/2012 Nguyễn n T Liên giúp MS 606 200,000
20/05/2012 Lê T Thanh Kim giúp MS 606 300,000
20/05/2012 Đinh T Hiền giúp MS 600 150,000
20/05/2012 Đinh T Hiền giúp MS 597 100,000
20/05/2012 Nguyễn Thu Thủy giúp MS 606 500,000
20/05/2012 Nguyễn Hoàng Long giúp MS 606 100,000
20/05/2012 Lê Duy Anh giúp MS 606 100,000
20/05/2012 Lê Thúy Anh giúp MS 606 500,000
20/05/2012 Nguyễn Công Đính ủng hộ QNA 500,000
20/05/2012 Phạm Hoàng Sơn giúp MS 606 100,000
20/05/2012 Phan Văn Đạt ủng hộ QNA 50,000
21/05/2012 Bùi T Thanh Huyền ủng hộ QNA 100,000
21/05/2012 Nguyễn T Lan Phương giúp MS 607 200,000
21/05/2012 Dương Đặng Huỳnh Anh giúp MS 606 300,000
21/05/2012 Đặng Việt Vương giúp ms 606 200,000
21/05/2012 Lê Văn Vân giúp MS 607 1,000,000
21/05/2012 Trần Liêm Danh giúp MS 607 500,000
21/05/2012 Nguyễn Phúc Thọ giúp MS 608 300,000
21/05/2012 Nguyễn Hải Vân giúp MS 608 100,000
21/05/2012 Lê Thanh Phong giúp MS 608 50,000
21/05/2012 Phùng T Thùy Linh giúp MS 608 100,000
21/05/2012 Trần Đức Tuấn giúp MS 608. 100,000
21/05/2012 Phạm Minh Hằng giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Đặng Việt Trí giúp MS 606 300,000
21/05/2012 Võ Cao Thắng giúp ms 608 50,000
21/05/2012 Lưu Thanh Tùng giúp MS 608 50,000
21/05/2012 Nguyễn Hoồng Lâm giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Đặng T Hải Yến giúp MS 608 500,000
21/05/2012 Trần T Ngọc Lan - Bác Trần Minh Tuấn giúp MS 608 2,000,000
21/05/2012 Lê T Vũ Huyền giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Phạm T Huương Giang giúp MS 608 100,000
21/05/2012 Nguyễn Hữu Long giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Phan T Nương giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Hồ Minh Thanh giúp MS 608 100,000
21/05/2012 Bùi Thiệu Quang giúp MS 608 100,000
21/05/2012 Đàm Tuấn Anh ủng hộ QNA 100,000
21/05/2012 Lê Nguyễn Bình Linh giúp MS 608 50,000
21/05/2012 Trần Lưu Kim giúp MS 608 100,000
21/05/2012 Dương Minh Triết giúp MS 608 300,000
21/05/2012 Nguyễn Ngọc Hường giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Bùi Minh Lương giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Nguyễn Minh Hải giúp MS 608 100,000
21/05/2012 Trần T Diệp Lê giúp MS 608 500,000
21/05/2012 Bùi Minh Lương giúp MS 607 100,000
21/05/2012 Bùi Minh Lương giúp MS 606 100,000
21/05/2012 Bùi Minh Lương giúp MS 602 100,000
21/05/2012 Bùi Minh Lương giúp MS 601 200,000
21/05/2012 Nguyễn Khắc Trung giúp MS 608 500,000
21/05/2012 Bùi Minh Lương giúp MS 595 100,000
21/05/2012 Bùi Minh Lương giúp MS 599 100,000
21/05/2012 Bùi Trung Nhứt giúp MS 608 300,000
21/05/2012 Phạm Mai Hương ủng hộ QNA 700,000
21/05/2012 Nguyễn Đình Long giúp MS 606 100,000
21/05/2012 Nguyễn Đình Long giúp MS 607 100,000
21/05/2012 Nguyễn Hưữ Phúc giúp MS 608 500,000
21/05/2012 Nguyễn Thanh Hương giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Nguyễn T Bích Thủy giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Dương T Bích Hạnh giúp MS 596 300,000
21/05/2012 Nguyễn Thị Kiều giúp MS 608 100,000
21/05/2012 Đặng Ngọc Linh giúp MS 608 100,000
21/05/2012 Nguyễn Hoàng Trang - Nguyễn Bảo Châu giúp MS 606 100,000
21/05/2012 Nguyễn Trọng Kiên giúp MS 608 500,000
21/05/2012 Ngô Minh Lành giúp MS 608 100,000
21/05/2012 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa giúp MS 608 1,000,000
21/05/2012 Nguyễn Trung Sơn giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Đỗ T Bích Liên giúp MS 606 300,000
21/05/2012 Đỗ T Bích Liên giúp MS 607 300,000
21/05/2012 Đỗ T Bích Liên giúp MS 608 300,000
21/05/2012 Ngô T Minh Thảo giúp MS 608 100,000
21/05/2012 Bùi T Ngọc Nhỏ giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Nguyễn Thu Thủy giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Lê Thị Bình ủng hộ QNA 100,000
21/05/2012 Võ T Thu Hồng ủng hộ QNA 1,000,000
21/05/2012 Nguyễn Bình Dương ủng hộ QNA 400,000
21/05/2012 Nguyễn Ngọc Bảo CHâu ủng hộ QNA 500,000
21/05/2012 Nguyễn Ngọc Vân ủng hộ QNA 200,000
21/05/2012 Vũ T Lan Phương ủng hộ QNA 150,000
21/05/2012 Thiếu chứng từ: Bạn đọc TK: 0031000551464 200,000
21/05/2012 Nghiêm Xuân Thái  - Bùi Kim Thu giúp MS 602 300,000
21/05/2012 Đàm T Thu Hương giúp MS 606 100,000
21/05/2012 Lê Quang Sơn giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Nguyễn Quang Thắng giúp MS 583 200,000
21/05/2012 Đỗ Minh ngọc giúp MS 606 100,000
21/05/2012 Loan Anh giúp MS 606 500,000
21/05/2012 Cháu Lôi Huy giúp MS 608 100,000
21/05/2012 Lê N T Huyền giúp MS 606 300,000
21/05/2012 Lê T Hồng Hà giúp MS 599 300,000
21/05/2012 Nguyễn T Tuyết Mai giúp em Hà Phương Thúy 100,000
21/05/2012 Nguyễn T Minh Hoàng giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Vũ T Thu Thủy giúp MS 602 500,000
21/05/2012 Trần Thị Dung giúp MS 606 100,000
21/05/2012 Lê Việt Nga giúp MS 606 200,000
21/05/2012 Đinh T Hải Quý giúp MS 606 50,000
21/05/2012 Nguyễn T Thúy Oanh giúp MS 608 100,000
21/05/2012 Bùi Thu Trang giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Lê T Phương giúp MS 606 100,000
21/05/2012 Phạm Thùy Anh giúp MS 597 500,000
21/05/2012 Hà Quang Vinh giúp MS 606 200,000
21/05/2012 Nguyễn Ngọc Cẩm giúp MS 607 100,000
21/05/2012 Nguyễn Sỹ Lực giúp MS 560 100,000
21/05/2012 Nguyễn Sỹ Lực giúp MS 561 100,000
21/05/2012 Nguyễn Sỹ Lực giúp MS 562 100,000
21/05/2012 Nguyễn Sỹ Lực giúp MS 563 100,000
21/05/2012 Nguyễn Sỹ Lực giúp MS 564 100,000
21/05/2012 Nguyễn Sỹ Lực giúp MS 565 100,000
21/05/2012 Nguyễn Sỹ Lực giúp MS 566 100,000
21/05/2012 Nguyễn Sỹ Lực giúp MS 567 100,000
21/05/2012 Nguyễn Sỹ Lực giúp MS 568 100,000
21/05/2012 Nguyễn Sỹ Lực giúp MS 569 100,000
21/05/2012 Chu Thành Vinh giúp MS 605 100,000
21/05/2012 Trần Quý Hải giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Nguyễn Thị Phương giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên giúp MS 606 1,000,000
21/05/2012 Nguyễn Cẩm Hà giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Lê N T Huyền giúp MS 605 300,000
21/05/2012 Phan Hồng Nhung giúp MS 608 1,000,000
21/05/2012 Ngô Việt Tuấn giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Đinh T Phương Thảo giúp MS 608 300,000
21/05/2012 Vương Văn Hiếu giúp MS 608 400,000
21/05/2012 Hà Linh Thu giúp MS 608 1,000,000
21/05/2012 Dinh T Hồng Nhung giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 606 500,000
21/05/2012 Nguyễn Hoàng Thái ủng hộ QNA 500,000
21/05/2012 Nguyễn V Tuấn - Thanh Thảo giúp MS 604 100,000
21/05/2012 Nguyễn T Vân Anh giúp MS 608 500,000
21/05/2012 Bùi TUyết Nga giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Vũ T Tuyết Mai giúp MS 608 300,000
21/05/2012 Nguyễn Bảo Chung giúp MS 608 400,000
21/05/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS 605 100,000
21/05/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS 606 100,000
21/05/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS 607 100,000
21/05/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS 608 100,000
21/05/2012 Trần Đình Dũng giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Lê T Hồng Hà giúp MS 559 300,000
21/05/2012 Lê T Hồng Hà giúp MS 596 300,000
22/05/2012 Nguyễn T lan Phương giúp MS 601 100,000
22/05/2012 Nguyễn T Hoa Lệ giúp MS 606 200,000
22/05/2012 Nguyễn T Hoa Lệ giúp MS 590 200,000
22/05/2012 Nguyễn T Hoa Lệ giúp MS 591 200,000
22/05/2012 Nguyễn T Hoa Lệ giúp MS 583 200,000
22/05/2012 Nguyễn t Quỳnh Trâm giúp MS 608 100,000
22/05/2012 Bạn đọc Dấu tên giúp MS 608 500,000
22/05/2012 Nguyễn XUân Trinh giúp MS 608 200,000
22/05/2012 Nguyễn Văn Huỳnh giúp MS 606 300,000
22/05/2012 Nguyễn Văn Huỳnh giúp MS 603 100,000
22/05/2012 Đặng Trần Thu Trang giúp MS 608 500,000
22/05/2012 Huỳnh Phạm Phú Cường giúp MS 608 500,000
22/05/2012 Nguyễn Hương Giang giúp MS 609 100,000
22/05/2012 Nguyễn T Diễm Trang giúp MS 609 200,000
22/05/2012 Nguyễn Phi Long giúp MS 609 500,000
22/05/2012 Nguyễn T Tuyết Mai giúp MS 609 100,000
22/05/2012 Trần Liêm  Danh giúp MS 609 300,000
22/05/2012 Bùi Thiên Thư giúp MS 609 500,000
22/05/2012 Chu Việt Kiên giúp chị Phạm Thị Thu và cháu Lý 100,000
22/05/2012 Vũ Minh DĐức giúp MS 609 200,000
22/05/2012 Nguyễn T Ngọc Nga giúp MS 609 200,000
22/05/2012 Lê Hoàng Bửu Lộc giúp MS 609 100,000
22/05/2012 Hà Trung Du giúp MS 608 50,000
22/05/2012 Hà Trung Du giúp MS 609 50,000
22/05/2012 Lê Điình Giáp giúp MS 609 200,000
22/05/2012 Trần Việt Thắng giúp MS 609 200,000
22/05/2012 Trần T Thảo Nguyên giúp MS609 100,000
22/05/2012 Nguyễn T Thanh Huyền giúp MS 608 100,000
22/05/2012 Lê Ngọc Thúy giúp MS 609 200,000
22/05/2012 Trương Sỹ Nghị giúp MS 583 200,000
22/05/2012 Trương Sỹ Nghị giúp MS 606 200,000
22/05/2012 Đinh Minh Đức giúp MS 608 100,000
22/05/2012 Đỗ Nguyễn Nguyệt Hạnh giúp MS 609 100,000
22/05/2012 Tăng Hoàng Quốc Thái giúp MS 606 500,000
22/05/2012 Tăng Hoàng Quốc Thái giúp MS 608 500,000
22/05/2012 Trần T Nhung giúp MS 609 100,000
22/05/2012 Trần T Minh Mận giúp MS 609 100,000
22/05/2012 Lưu Thanh Tâm giúp MS 608 200,000
22/05/2012 Hoàng T thùy Phương giúp MS 609 100,000
22/05/2012 Lê Huy Hà giúp MS 609 200,000
22/05/2012 Hồ Tưởng Phát giúp MS 609 500,000
22/05/2012 Nguyễn t Vân Anh giúp MS 609 200,000
22/05/2012 Tạ Quỳnh Trang giúp MS 608 100,000
22/05/2012 Nguyễn Duy Hưng giúp MS 609 100,000
22/05/2012 Nguyễn Duy Hưng giúp MS 608 100,000
22/05/2012 Nguyễn Duy Hưng giúp MS 607 100,000
22/05/2012 Đỗ T Minh út giúp MS 609 200,000
22/05/2012 Vũ Bích Hạnh giúp MS 609 100,000
22/05/2012 Nguyễn T Ngọc Thảo giúp MS 609 150,000
22/05/2012 Vũ lâm giúp MS 609 100,000
22/05/2012 Nguyễn Thu Thảo giúp MS 609 200,000
22/05/2012 Phan T Cẩm Kim  giúp MS 583 200,000
22/05/2012 Trần Văn Thuật ủng hộ QNA 300,000
22/05/2012 Nguyễn T Thu Hằng ủng hộ QNA 300,000
22/05/2012 Vũ Phương Anh ủng hộ QNA 50,000
22/05/2012 Bạn đọc Dấu tên giúp MS 607 500,000
22/05/2012 Thiếu chứng từ: TK: 0021001259546 200,000
22/05/2012 Lê Nguyễn Quý Sang giúp MS 606 100,000
22/05/2012 Nguyễn Thế Lan giúp MS 608 300,000
22/05/2012 Dương Văn Vương giúp MS 609 100,000
22/05/2012 Trần T Kim Oanh - Cháu Nguyễn Ngọc Diệp giúp MS 609 200,000
22/05/2012 Lê T Ngọc Liên giúp MS 604 200,000
22/05/2012 Công ty TNHH TB Kỹ Thuật Miền Nam giúp MS 608 700,000
22/05/2012 Bé Đỗ T Thủy Tiên giúp MS 606 500,000
22/05/2012 Nguyễn T Thu Hằng giúp MS 608 200,000
22/05/2012 Bùi Lê Huyền giúp MS 606 500,000
22/05/2012 Phạm Xuân Huy giúp MS 608 200,000
22/05/2012 Phạm Xuân Huy giúp MS 605 200,000
22/05/2012 Lê Quang Sơn giúp MS 583 100,000
22/05/2012 Lê Quang Sơn giúp MS 550 100,000
22/05/2012 Lê T Thu Nga giúp MS 608 1,000,000
22/05/2012 Lâm Trọng Hiền ủng hộ QNA 5,000,000
22/05/2012 Nguyễn T Thu Hằng giúp MS 583 500,000
22/05/2012 Nguyễn T Thu Hằng giúp MS 590 500,000
22/05/2012 Nguyễn Hữu Diệp giúp MS giúp MS 573 1,500,000
22/05/2012 Nguyễn Hữu Diệp giúp MS giúp MS 556 1,500,000
22/05/2012 Nguyễn T Quế Giang giúp MS 609 200,000
22/05/2012 Song Thanh Vân giúp MS 608 200,000
22/05/2012 Lê Thu Hương giúp MS 608 300,000
22/05/2012 Hoàng T Ngọc Hoa giúp MS 584 100,000
22/05/2012 Hoàng T Ngọc Hoa giúp MS 602 100,000
22/05/2012 Trần Huy Phương giúp MS 608 100,000
22/05/2012 Hoàng T Thúy giúp MS 607 300,000
22/05/2012 Hoàng T Thúy giúp MS 570 300,000
22/05/2012 Hoàng T Thúy giúp MS 570 300,000
22/05/2012 Đoàn T Thanh Nữ giúp MS 606 100,000
22/05/2012 Đoàn T Thanh Nữ giúp MS 608 100,000
22/05/2012 Nguyễn T Hồng Yến - Phạm Lâm Hà giúp MS 608 200,000
22/05/2012 Lê T Phương Chi giúp MS 608 500,000
22/05/2012 Trần Thùy Dương giúp MS 608 500,000
22/05/2012 La T Thiên Thanh giúp MS 608 500,000
22/05/2012 La T Thiên Thanh giúp MS 609 500,000
22/05/2012 Trần Thị Hiền giúp MS 609 100,000
22/05/2012 Hồ Xuân Hải giúp MS 504 200,000
22/05/2012 Hồ Xuân Hải giúp MS 589 200,000
22/05/2012 Vương T Kim Hồng giúp MS 609 70,000
22/05/2012 Hà Lâm Giang giúp MS 609 150,000
22/05/2012 Nguyễn T Phương Lan giúp MS 609 200,000
22/05/2012 Nguyễn T Thanh  Lai giúp MS 602 500,000
22/05/2012 Phạm Đức Chính giúp MS 609 300,000
22/05/2012 Mai T Thùy Trang giúp MS 608 189,000
22/05/2012 Lê Anh Đức giúp MS 608 100,000
22/05/2012 Tú T Ngọc Mỹ giúp MS 606 200,000
22/05/2012 Bùi Thị Thơ giúp MS 583 50,000
22/05/2012 Nguyễn T Kim Dung giúp MS 608 200,000
22/05/2012 Đỗ T Tuyết ủng hộ QNA 50,000
22/05/2012 PHan Ngọc Anh giúp MS 609 200,000
22/05/2012 Võ T Trúc Sương giúp MS 608 500,000
22/05/2012 Lê Hoàng Yến giúp MS 608 1,000,000
22/05/2012 Đặng Hải Yến giúp MS 595. 500,000
22/05/2012 Ngô Việt Tuấn giúp MS 609 200,000
22/05/2012 Nguyễn T Minh giúp MS 597 200,000
22/05/2012 Nguyễn T Xuân Mai giúp MS 543 1,000,000
22/05/2012 Nguyễn T Xuân Mai giúp MS 587 1,000,000
23/05/2012 Nguyễn Thị Lan Phương giúp MS 605 100,000
23/05/2012 Đào T Ngọc Bích giúp MS 609 300,000
23/05/2012 Đào T Ngọc Bích giúp MS 608 300,000
23/05/2012 Nguyễn Tiến Dũng giúp MS 609 250,000
23/05/2012 Ngô Quang Huy giúp MS 608 100,000
23/05/2012 Hà T Thúy Vân giúp MS 608 200,000
23/05/2012 Hà T Thúy Vân giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Hà T Thúy Vân giúp MS 606 200,000
23/05/2012 Đặng Việt Hùng ủng hộ QNA 200,000
23/05/2012 Vũ Hoài Anh giúp MS 610 1,000,000
23/05/2012 Nguyễn Thị Nam Phương giúp MS 300,000
23/05/2012 Nguyễn Việt Hà giúp MS 610 500,000
23/05/2012 Vũ Thùy Trang giúp MS 610 100,000
23/05/2012 Dương T Bích Hạnh giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Nguyễn Thị Mai Hương giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Đào Vũ Tương Lan giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Nguyễn Thị Hà giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Võ Cao Thắng giúp MS 610 50,000
23/05/2012 Phùng Khánh Linh giúp MS 602 300,000
23/05/2012 Nguyễn Thị Thanh Thúy giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Lê T Ngọc Phương giúp MS 610 50,000
23/05/2012 Phạm Lâm Hải Yên giúp MS 583 1,000,000
23/05/2012 Đoàn Phúc Quang giúp MS 610 300,000
23/05/2012 Nguyễn Thị Bon giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Phạm T Huyền giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Nguyễn Thị Tương Phúc giúp MS 610 90,000
23/05/2012 Nguyễn Lê Thu Hiền giúp MS 608 500,000
23/05/2012 Tô Thanh Trúc giúp MS 610 130,000
23/05/2012 Leê Thanh Bình giúp MS 610 100,000
23/05/2012 Vũ Hương Thảo giúp MS 608 100,000
23/05/2012 Vũ Quốc Dũng giúp MS 610 100,000
23/05/2012 Đinh T Vân Khanh giúp MS 610 59,000
23/05/2012 Phạm T Thúy Vân giúp MS 610 100,000
23/05/2012 Nguyễn Thị Thu giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Nguyễn Ngọc Sơn giúp MS 610 500,000
23/05/2012 Nguyễn T Kim Tuyến giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Vũ Lâm giúp MS 610 100,000
23/05/2012 Vũ Lâm giúp MS 583 100,000
23/05/2012 Nguyễn Thị Kimn Hoa giúp MS 610 300,000
23/05/2012 Leê T Việt Hà giúp MS 570 300,000
23/05/2012 Cao T Tuyết Minh giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Phan T Hương giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Trần T Duy Tiến giúp MS 610 500,000
23/05/2012 Nguyễn Thị Thu Hiền giúp MS 610 100,000
23/05/2012 Nguyễn Huy giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Nguyễn Hoàng Mai ủng hộ QNA 100,000
23/05/2012 Nguyễn Thị Thanh Phương ủng hộ QNA 50,000
23/05/2012 Trần Nghi Quan ủng hộ QNA 500,000
23/05/2012 Nguyễn Bảo Khang + Nguyễn Mai Dũng giúp MS 609 300,000
23/05/2012 Phạm T Mai Dương giúp MS 608 300,000
23/05/2012 Trần T Bích Loan giúp MS 583 1,200,000
23/05/2012 Trần Cung Uyên giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Nguyễn Trí Lương giúp MS 608 200,000
23/05/2012 Nguyễn T Thu Trang giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Nguyễn Bảo Trung giúp MS 609 100,000
23/05/2012 Hoàng Thị Thanh Tâm giúp MS 583 200,000
23/05/2012 Võ T Thúy Hà giúp MS 609 500,000
23/05/2012 Võ T Thúy Hà giúp MS 610 500,000
23/05/2012 Quang T Yến Anh giúp MS 609 1,000,000
23/05/2012 Quang T Yến Anh giúp MS 606 500,000
23/05/2012 Quang T Yến Anh giúp MS 552 500,000
23/05/2012 Quang T Yến Anh giúp Mai Thị Mến 1,000,000
23/05/2012 Nguyễn Vũ Bảo Chi giúp MS 597 50,000
23/05/2012 Nguyễn Vũ Bảo Chi giúp MS 600 50,000
23/05/2012 Nguyễn Vũ Bảo Chi giúp MS 601 50,000
23/05/2012 Nguyễn Vũ Bảo Chi giúp MS 602 50,000
23/05/2012 Nguyễn Hy Đạt giúp MS 608 200,000
23/05/2012 Nguyễn Hy Đạt giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Lý Thiên Phúc giúp MS 609 200,000
23/05/2012 Nguyễn Hữu Điệp giúp MS 559 2,000,000
23/05/2012 Huỳnh Hoa Anh Quân giúp MS 608 200,000
23/05/2012 Trần T Thu Trang giúp MS 609 300,000
23/05/2012 Đào T Nga giúp MS 583 100,000
23/05/2012 Đào T Nga giúp MS 609 100,000
23/05/2012 Phan Trường Giang giúp MS 609 200,000
23/05/2012 Phan Trường Giang giúp MS 608 200,000
23/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 594 150,000
23/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 595 150,000
23/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 596 150,000
23/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 597 150,000
23/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 598 150,000
23/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 600 150,000
23/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 601 150,000
23/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 602 150,000
23/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 603 150,000
23/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 604 150,000
23/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 605 150,000
23/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 606 150,000
23/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 607 150,000
23/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 608 150,000
23/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 609 150,000
23/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 610 150,000
23/05/2012 Ngô Văn Bằng giúp MS 610 100,000
23/05/2012 Nguyễn Bảo Duy giúp MS 597 400,000
23/05/2012 Nguyễn Bảo Duy giúp MS 606 300,000
23/05/2012 Lâm Tăng Bảo giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Vọng Ngọc Anh giúp MS 609 300,000
23/05/2012 Cửa hàng TB VPP King Jim + Lê Bá Tiền giúp MS 607 200,000
23/05/2012 Cửa hàng TB VPP King Jim + Lê Bá Tiền giúp MS 570 200,000
23/05/2012 Cửa hàng TB VPP King Jim + Lê Bá Tiền giúp MS 606 200,000
23/05/2012 Đào Thu Hương giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Mai T Loan Phương giúp MS 610 200,000
23/05/2012 Ngô T Hoàng Trinh giúp MS 601 500,000
23/05/2012 Đoàn T Thu Trà giúp MS 605 500,000
23/05/2012 Đoàn T Thu Trà giúp MS 608 500,000
23/05/2012 Vũ Trường giúp MS 608 100,000
23/05/2012 Mai Thanh Tùng ủng hộ QNA 100,000
23/05/2012 Nguyễn Minh Hằng giúp MS 568 100,000
23/05/2012 Nguyễn ái Quốc giúp MS 609 500,000
  Bạn đọc ủng hộ qua NH Quân đội  
17/05/2012 Lê Khắc Toản - Trần Hương Giang giúp MS 599 100,000
17/05/2012 Truương T Tuyết Trâm ủng hộ QNA 1,000,000
17/05/2012 Giáp Hồng Sơn giúp MS 602 100,000
17/05/2012 Hồ Xuân Hiển giúp MS 602 100,000
17/05/2012 Hồ Xuân Hiền giúp MS 601 100,000
17/05/2012 Hồ Xuân Hiền giúp MS 604 100,000
17/05/2012 Giáp Hồng Sơn giúp MS 601 100,000
17/05/2012 Nguyễn T Vân giúp MS 597 300,000
17/05/2012 Nguyễn T Vân giúp MS 596 500,000
17/05/2012 Nguyễn T Vân giúp MS 575 300,000
17/05/2012 Nguyễn T Vân giúp MS 572 300,000
17/05/2012 Nguyễn T Vân giúp MS 592 300,000
17/05/2012 Nguyễn T Vân giúp MS 595 300,000
17/05/2012 Nguyễn T Vân giúp MS 604 400,000
17/05/2012 Nguyễn T Vân giúp MS 603 400,000
18/05/2012 Phạm Hồng Chinh giúp MS 600 500,000
18/05/2012 Phạm Hồng Chinh giúp MS 597 500,000
18/05/2012 Phạm Hồng Chinh giúp MS 593 500,000
18/05/2012 Phạm Hồng Chinh giúp MS 604 500,000
18/05/2012 Phạm Hồng Chinh giúp MS 598 500,000
18/05/2012 Lưu Mộng Ngọc giúp MS 577 100,000
18/05/2012 Lưu Mộng Ngọc giúp MS 579 100,000
18/05/2012 Lưu Mộng Ngọc giúp MS 592 100,000
18/05/2012 Lưu Mộng Ngọc giúp MS 594 100,000
18/05/2012 Lưu Mộng Ngọc giúp MS 597 100,000
18/05/2012 Lưu Mộng Ngọc giúp MS 602 100,000
18/05/2012 Lưu Mộng Ngọc giúp MS 578 50,000
18/05/2012 Lưu Mộng Ngọc giúp MS 582 50,000
18/05/2012 Lưu Mộng Ngọc giúp MS 583 50,000
18/05/2012 Lưu Mộng Ngọc giúp MS 584 50,000
18/05/2012 Lưu Mộng Ngọc giúp MS 588 50,000
18/05/2012 Lưu Mộng Ngọc giúp MS 590 50,000
18/05/2012 Lưu Mộng Ngọc giúp MS 599 50,000
18/05/2012 Lưu Mộng Ngọc giúp MS 600 50,000
18/05/2012 Lưu Mộng Ngọc giúp MS 601 50,000
18/05/2012 Lưu Mộng Ngọc giúp MS 604 50,000
18/05/2012 Nguyễn Trọng Toản giúp MS 605 100,000
18/05/2012 Phùng Văn Đỗ giúp MS 604 20,000
18/05/2012 Phạm Hồng Chính giúp MS 599 500,000
18/05/2012 Nguyễn Tiến Dũng giúp MS 602 1,000,000
18/05/2012 Dương Việt Cường ủng hộ QNA 200,000
21/05/2012 Nguyễn T Xuân Hoa giúp MS 608 50,000
21/05/2012 Vương Văn Hiếu giúp MS giúp MS 607 200,000
21/05/2012 Phùng T Hằng giúp MS 608 50,000
21/05/2012 Nguyễn Hoồng Quang giúp MS 608 300,000
21/05/2012 VƯơng Văn Hiếu giúp MS 606 200,000
21/05/2012 Nguyễn Hoàn Kim Ngân giúp MS 608 300,000
21/05/2012 Nguyễn T Lan Phương giúp MS 608 200,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 604 1,000,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 602 2,000,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 600 500,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 601 500,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 603 500,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 591 500,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 599 500,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 596 500,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 597 500,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 598 500,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 593 500,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 586 500,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 585 500,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 584 500,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 582 500,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 572 500,000
21/05/2012 Trịnh T Thu Nga gúp MS 605 500,000
21/05/2012 Ngô T Minh Châu giúp MS 608 100,000
21/05/2012 Hồ Xuân Hiển giúp MS 608 100,000
21/05/2012 Hồ Xuân Hiển giúp MS 607 100,000
21/05/2012 Nguyễn T Thu Trang giúp MS 605 500,000
21/05/2012 Phan T Thúy Hằng giúp MS 608 1,000,000
21/05/2012 Nguyễn T Hoàng Mai giúp MS 608 200,000
22/05/2012 Hoàng T Quỳnh Phương ủng hộ QNA 500,000
22/05/2012 Nguyễn T Lan Phương giúp MS 609 100,000
22/05/2012 Phạm Hồng CHính giúp MS 607 500,000
22/05/2012 Nguyễn T Minh Hioangf giúp MS 608 100,000
22/05/2012 Giáp Hồng Sơn giúp MS 609 100,000
22/05/2012 Phạm Hồng Chính giúp MS 606 500,000
22/05/2012 Phạm Hồng Chính giúp MS 608 500,000
22/05/2012 Đỗ T Kim Hoàng ủng hộ QN A 200,000
22/05/2012 Phạm Hồng chính giúp MS 605 500,000
22/05/2012 Lê Khắc Toản giúp MS 607 100,000
22/05/2012 Lê Minh Đạt giúp MS 608 100,000
22/05/2012 Phạm Hồng Chính giúp MS 609 500,000
  Bạn đọc ủng hộ Trực tuyến   
09:52:55 20/05/2012 Tham gia ủng hộ: ung ho ms 607 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: thanhvinh - Điện thoại: 01663519303             100,000
13:39:17 20/05/2012 Tham gia ủng hộ: Ma so 606 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Tran Thi Thu Trang - Điện thoại: 0934296005             100,000
16:53:06 20/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 607 - chị Hoàng Thị Hà mẹ cháu Diệp - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Hoang Thanh Thuy - Điện thoại: 0904268003              50,000
09:05:35 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 608=500.000_Mã số 600=500.000 _Mã số 604=500.000 - Số tiền: 1.500.000 đ - Họ tên: chi PHAN          1,500,000
09:03:39 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 608 - Gia dinh anh Nhiem - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Bao Anh             200,000
10:57:54 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Chị Mai Thị Tiền, (vợ anh Bùi Văn Nhiệm) ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Bùi Thị Kiều Anh - Điện thoại: 0902099986             100,000
11:10:58 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 606, 607,608  mỗi MS 100.000đ - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Đặng Đức Thiện - Điện thoại: 0938202577             300,000
11:11:44 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 602: Anh Trần Minh Tâm: số nhà 337, ấp 1, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Phạm Văn Tập - Điện thoại: 0987225279             100,000
11:19:50 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Ủng hộ mã số 608, 607, 606 mối hoàn cảnh 100000đ - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Bùi Thanh Tâm - Điện thoại: 0914638331             300,000
11:31:49 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Quỹ nhân ái - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Bé Rùa             200,000
11:34:50 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 606 , MS 608 moi hoan canh 100 ngan - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: My Thuy - Điện thoại: 0908222942             200,000
11:49:38 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 592: Bà Nguyễn Thị Trâm, Thôn Hoành Nam, xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh , tỉnh Hà Tĩnh - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Bùi Thị Kiều Anh - Điện thoại: 0902099986             100,000
13:56:01 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: 608  - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Lê Quốc Đạt             500,000
13:56:20 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã 608 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: bé Phong - Điện thoại: 0908495991             200,000
14:26:01 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Ms 608 chi Mai Thi Tien - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Vu Thanh Dung - Điện thoại: 0904419090             200,000
14:39:10 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Ma so 606,607,608 moi MS 100.000đ - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Minh Quang - Điện thoại: 0985193388             300,000
15:12:24 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Ma so 608: Chị Mai Thị Tiền, (vợ anh Bùi Văn Nhiệm) ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.   - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn Đỗ Phương - Điện thoại: 0915667894             200,000
16:31:41 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 608, chị Mai Thị Tiền, ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Long, Huyện Cãi Lậy, tỉnh Tiền Giang - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: maisau_byj             100,000
17:16:33 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS607.608 MỖI HC =50.000Đ - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: GĐ BÉ NGỌC AN - Điện thoại: 0989067250             100,000
17:20:14 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: 608 Chị Mai Thị Tiền, (vợ anh Bùi Văn Nhiệm) ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.  ĐT: 0982.945.494 (liên hệ qua chị Phương) - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: mai thanh toan - Điện thoại: 0903807198             100,000
22:33:06 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 608: Cha bán thận cứu mẹ, cả gia đình nguy nan - Số tiền: 250.000 đ - Họ tên: Nguyen Huy Tung - Điện thoại: 38328001             250,000
00:52:49 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 606 : 200.000, 608: 100.000 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: HQ             300,000
08:15:27 22/05/2012 Tham gia ủng hộ:  Chị Mai Thị Tiền, (vợ anh Bùi Văn Nhiệm) ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: TBMH          1,000,000
08:36:07 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: ms 608 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Pham Ha Trung - Điện thoại: 0914338444             100,000
10:23:09 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 609 : ÔngA Mlưn, cha củaA Lư, Làng Chờ, xã Yaly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: minh tâm - Điện thoại: 0938265560             100,000
11:06:09 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: Ma so 609, ÔngA Mlưn, cha củaA Lư, Làng Chờ, xã Yaly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum  - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyen Thi Tra Linh - Điện thoại: 0903607599             200,000
11:06:57 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: Ủng hộ em A Lư - MS 609 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Hà Tuấn Sơn - Điện thoại: 0909133366             100,000
11:16:59 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: MÃ SỐ 609 - ALU - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: PHUC             200,000
13:10:14 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 609 - ÔngA Mlưn, cha của A Lư, Làng Chờ, xã Yaly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Hoang Thanh Thuy - Điện thoại: 0904268003              50,000
14:15:50 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 608: Cha bán thận cứu mẹ, cả gia đình nguy nan - Số tiền: 95.000 đ - Họ tên: Lâm Nguyên Hiệp - Điện thoại: 0982496565              95,000
15:07:22 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: Ma so 583, be gai con chi Thi Bich - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: linh - Điện thoại: 0904468668             200,000
15:14:48 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS609=100.000Đ - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: GĐ BÉ NGỌC AN - Điện thoại: 0989067250             100,000
15:18:55 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 609: Thương lắm, Alư ơi... - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Hiệp - Điện thoại: 0982496565             100,000
15:50:07 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: ma so 609 thuong lam alu oi  - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: vo thuy thuy vi - Điện thoại: 0938202802             300,000
17:36:31 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: Ung ho Ma so 606: 100.000; Ma so 607:100.000; Ma so 608: 100.000;Ma so 609: 100.000 - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: hoa - Điện thoại: 0903336369             400,000
08:35:12 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: 610 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Luu Giang Son - Điện thoại: 0908195205             100,000
09:57:37 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 610 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Nguyễn Khôi Nguyên - Điện thoại: 0989777983             100,000
10:04:29 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 610: Tương lại mịt mờ của hai chị em bị mù bẩm sinh - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Hiệp - Điện thoại: 0982496565             100,000
10:25:06 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 610 - HAi em be bi mu bam sinh - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Bao Anh             200,000
10:26:55 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS610=100.000Đ - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: GĐ BÉ NGỌC AN - Điện thoại: 0989067250             100,000
13:40:51 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: Hỗ trợ MS610- hai bé bị mù bẩm sinh - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Thuận - Điện thoại: 0984494249             200,000
13:48:36 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 610 - hai bé dân tộc bị mù bẩm sinh - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Mai Thu Cúc - Điện thoại: 0982233266             500,000
15:14:45 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 583, MS 609, MS 602, MS 610: mỗi MS 50.000 đồng - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Điện thoại: 0916096683             200,000
15:57:06 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 610:Hai chị em bị mù bẩm sinh - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: IT - Điện thoại: 0936404427             100,000
16:01:51 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: Ung ho hoan canh 610 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: trinh - Điện thoại: 0936493869             100,000
16:25:09 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 610; Anh Sùng A Nủ và chị Giàng Thị Dí (Bản Tà Gênh, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chảỉ, tỉnh Yên Bái). - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: DuongThatDung - Điện thoại: 0962516156             100,000
17:00:00 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 610 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: THAI DAC ANH TUAN - Điện thoại: 0913852899             200,000
17:30:06 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 610:Sùng Thị Chư (sinh năm 2007) và Sùng A Chung (sinh năm 2009) ở bản Tà Gênh, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thanh Hiền - Điện thoại: 0988098868             200,000
22:21:31 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 597 , cậu bé đẹp trai thoi thóp chờ chết - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Vũ Hoàng Nghị - Điện thoại: 0936016989              50,000
22:28:45 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: mã số 590 , mong manh sự sống của bé sinh non ở tháng thứ 7 - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Vũ Hoàng Nghị - Điện thoại: 0936016989              50,000
22:34:34 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 574 , bé 15 tháng hỏng nửa khuôn mặt - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Vũ Hoàng Nghị - Điện thoại: 0936016989              50,000
22:40:16 23/05/2012 Tham gia ủng hộ: mã số 564 , bé thơ 2 tuổi mắc bệnh tan máu - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Vũ Hoàng Nghị  - Điện thoại: 0936016989              50,000
08:44:08 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: Ung ho ma so 611. Mong be qua khoi benh tat - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Nguyen Thuy Hanh - Điện thoại: 0913362359              50,000
09:02:39 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: Ung ho MS 610, 611 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Trang Tran - Điện thoại: 0904960170             200,000
09:41:29 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 610= 500.000 -Tương lại mịt mờ của hai chị em bị mù bẩm sinh  - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: TP             500,000
11:17:35 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: MA SO: 611 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: NGUYEN VAN PHUOC - Điện thoại: 0949980821             100,000
11:24:46 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 611  - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Nguyễn Khôi Nguyên - Điện thoại: 0989777983             100,000
11:39:18 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 611, be Van - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: My Thuy - Điện thoại: 0908222942             100,000
13:53:24 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: 609,610,611: Mỗi HC 50k. - Số tiền: 150.000 đ - Họ tên: Tiểu Long (Niềm Vui Nhân Đôi) - Điện thoại: 0987.852.852             150,000
14:02:55 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã 611: Mong con nhanh khỏi bệnh - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Mẹ Nguyệt ánh - Điện thoại: 0989495783             100,000
14:14:49 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã 611 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: bé Kiệt - Điện thoại: 0908495991             200,000
14:32:09 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 611, bé Thu Vân - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Vũ Minh Thu - Điện thoại: 0904107828              50,000
15:14:57 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: MÃ SỐ 610: 100.000 Đ, MÃ SỐ 611: 100.000 Đ - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: PHÚC - Điện thoại: 0913931746             200,000
15:20:44 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: ung ho ms 588 , 592 , 597 moi hoan canh 200 ngan - Số tiền: 600.000 đ - Họ tên: chi Linh , be Tran             600,000
16:38:49 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 611- Bé Vân - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Lê Quốc Đạt             500,000
16:44:08 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: ms611=100.000đ  - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: gđ bé ngọc an - Điện thoại: 0989067250             100,000
16:56:50 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 611: Cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyen Thi Hong Nguyen - Điện thoại: 0907990883             500,000
22:00:12 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 611 Bé Vân - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Trần Hoàng LONG - Điện thoại: 0918798811             100,000
23:07:18 24/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 611: Cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Ban doc - Điện thoại: 0982496565             200,000
08:18:20 25/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 612: Chị Nguyễn Thị Lý, xóm 4, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. ĐT: 0914.400.286 - anh Cừ hàng xóm gia đình chị Lý.   - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Đặng Thị Minh Thư - Điện thoại: 0906406188              50,000
08:54:20 25/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 611, bé Vân 4 tuổi - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Bé Nguyễn Quang Bình - Điện thoại: 0936798619             300,000
09:26:40 25/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 576 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Bạn đọc - Điện thoại: 0982496565             200,000
09:26:27 25/05/2012 Tham gia ủng hộ: ms612=50.000đ - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: gđ bé ngọc an - Điện thoại: 0989067250              50,000
09:30:25 25/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 612 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Hiệp - Điện thoại: 0982496565             200,000
10:09:18 25/05/2012 Tham gia ủng hộ: 555, Anh Trần Cu Đê Phòng cấp cứu, khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM  ĐT: 01283.836.739 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Lê Hoàng Hải - Điện thoại: 0909987988             200,000
10:20:28 25/05/2012 Tham gia ủng hộ: 612, Chị Nguyễn Thị Lý, xóm 4, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.  0914.400.286 - anh Cừ hàng xóm gia đình chị Lý.  - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Lê Hoàng Hải - Điện thoại: 0909987988             200,000
10:21:08 25/05/2012 Tham gia ủng hộ: mã số:610,611,612 (mỗi mã số 50 000 vnd) - Số tiền: 150.000 đ - Họ tên: Phan thi kim thanh - Điện thoại: 0938713713             150,000
11:00:47 25/05/2012 Tham gia ủng hộ: 612 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: t             100,000
11:28:01 25/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS:606, 609, 610, 611, 612: Moi MS 100.000 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Vương Thị Hải Đường - Điện thoại: 0978826364             500,000
12:40:42 25/05/2012 Tham gia ủng hộ: 612 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: pham bich ngoc - Điện thoại: +0583731877             100,000
15:56:20 25/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 612: Ủng hộ bé Uyên bị tim - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Nguyễn Khôi Nguyên - Điện thoại: 01688656789             100,000
16:04:07 25/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS555 -  Anh Trần Cu Đê -Phòng cấp cứu, khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM   - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Vũ Phương Linh  - Điện thoại: 0902026858             200,000
16:53:53 25/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS612, cháu Uyên ở Nghĩa Đàn, Nghệ An - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Phuong Nhung - Điện thoại: 0903217915             100,000
16:57:33 25/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 612: Đặng Thị Tố Uuyên (7 tuổi, xóm 4, xã Nghĩa Yên, huyện miền núi Nghĩa Đàn, Nghệ An) - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thanh Hiền - Điện thoại: 0988098868             100,000
17:15:43 25/05/2012 Tham gia ủng hộ: Ung ho ma so 611 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Kim Anh - Điện thoại: 0902899819             100,000
00:42:28 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: Bé Trương Minh Sơn, Mã số 613 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Chu Văn Huyên - Điện thoại: 0983859511             200,000
02:08:59 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 613, bé Trương Minh Sơn - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Ngô Thị Minh An - Điện thoại: 0983550991             100,000
08:47:18 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 613. - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Nguyễnn Khôi Nguyên - Điện thoại: 0989777983             100,000
09:14:27 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 613 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Lại Thu Hảo - Điện thoại: 0912836555             200,000
09:41:35 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS: 613 Chị Trần Thị Phương hoặc anh Trương Đình Trường, bố mẹ của bé Trương Minh Sơn, hiện đang nằm điều trị tại phòng cấp cứu (giường số 8, phòng 212) Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế. - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Nguyen Hai Dang - Điện thoại: 0904270975             100,000
09:52:45 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 613: Thương tâm cháu bé hôn mê hơn 2 tháng chưa tỉnh - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Hiệp - Điện thoại: 0982496565             200,000
09:56:20 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 611: Cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Hiệp - Điện thoại: 0982496565             200,000
10:06:48 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 586 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Hằng (HN)             200,000
10:11:17 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã 613, bé hôn mê hơn 2 tháng chưa tỉnh. Mong con nhanh khỏi bệnh. - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Mẹ Nguyệt ánh - Điện thoại: 0989495783             100,000
10:22:33 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 613 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Huỳnh An Khang và Nguyễn Khôi Nguyên - Điện thoại: 0909262988             200,000
11:29:50 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 611 và 613 mỗi em 50.000đ - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Xuân Quý             100,000
11:42:42 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: Chị Đoàn Thị Mai - ngụ KDC vượt lũ, lô 86 A đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP. Vĩnh Long, con gái đầu to Thu Vân - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Mai Thu Hằng -Đặng Duy Đạt - Điện thoại: 0987842428             500,000
12:14:25 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: Ms 613 chau Son - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: My Thuy - Điện thoại: 0908222942             100,000
15:53:40 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: Chị Trần Thị Phương hoặc anh Trương Đình Trường, bố mẹ của bé Trương Minh Sơn, hiện đang nằm điều trị tại phòng cấp cứu (giường số 8, phòng 212) Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế. - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Nguyen Lien             100,000
16:11:50 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 613 - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: Nguyen Huynh - Điện thoại: 0983220790             400,000
17:52:11 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: Be Son MS: 613 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Tung Son - Điện thoại: 0912174881             100,000
18:26:41 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 613,Chị Trần Thị Phương - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyễn thu hằng - Điện thoại: 38421043             500,000
23:55:53 26/05/2012 Tham gia ủng hộ: 613, be Truong Minh Son - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Be Hoang Vu Anh - Điện thoại: 0908940099             500,000
01:00:16 20/05/2012 Tham gia ủng hộ: ms 606 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Trần Đình Nhiệm - Điện thoại: 0915674680             200,000
01:46:32 20/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 604 - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thu Vân - Điện thoại: 0909090909              50,000
17:50:44 20/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 607 Chị Hoàng Thị Hà, Xóm 13 xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Minh Triet             100,000
22:38:15 20/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 606, Ms 607, moi hoan canh 200.000d - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: Huynh An             400,000
01:34:15 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 606 - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thu Vân - Điện thoại: 0909090909              50,000
10:34:42 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 608 - Chị Mai Thị Tiền, (vợ anh Bùi Văn Nhiệm) ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Minh Triet             100,000
12:02:13 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 608: Cha bán thận cứu mẹ, cả gia đình nguy nan - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Thái Thanh Sơn - Điện thoại: 7580256             500,000
13:19:29 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 608, chị Mai Thị Tiền, (vợ anh Bùi Văn Nhiệm) ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Hồng Giang - Điện thoại: 0983259207             300,000
13:49:04 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 608 - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thu Vân - Điện thoại: 0909090909              50,000
14:06:27 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: 608 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: VO NGOC BAO             500,000
14:05:16 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 608: Cha bán thận cứu mẹ, cả gia đình nguy nan - Số tiền: 250.000 đ - Họ tên: Pham Vu Linh Uyen - Điện thoại: 0987772468             250,000
14:39:33 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: 608 Anh Nhiệm / Chị Tiền - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Lê Minh Thiện             200,000
16:28:16 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 606 Chi  Duong Thi Thanh-Tp.Da Nang / 100.000 MS 608 Chi Mai Thi Tien-Tien Giang / 100.000 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Ngoc Thao - Điện thoại: 0934022248             200,000
17:01:48 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: 608, 606, 605, 602, 601, 600, 599, 598, 597, 594 moi hoan canh 200k - Số tiền: 2.000.000 đ - Họ tên: Hung          2,000,000
23:14:46 21/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 608: Cha bán thận cứu mẹ, cả gia đình nguy nan - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Thái và Tiên          1,000,000
07:17:53 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS:584 - 1.000.000 MS:607 - 1.000.000 MS:608 - 1.000.000 - Số tiền: 3.000.000 đ - Họ tên: Christopher Tran          3,000,000
09:18:31 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 609 - Ông A Mlưn, cha củaA Lư, Làng Chờ, xã Yaly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum   - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Minh Triet             100,000
10:08:15 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: Ung ho ma so 606,607,608,609 moi ma so 100,000 vnd - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: Hahn dinh             400,000
10:21:29 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: 606,607,608,609, moi hoan canh 100.000 đ - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: le khai minh - Điện thoại: 0903663845             400,000
11:22:42 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 609, ủng hộ em  Alư - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: PHẠM ĐẰNG - Điện thoại: 01689492143              50,000
11:41:14 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: MS 609, ủng hộ em Alư - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Nguyễn Khánh Linh - Điện thoại: 01688685399              50,000
12:00:12 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 606:  Bé 18 tháng tuổi bị u máu, bại não, mù bẩm sinh  - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Nhung - Điện thoại: 0909678971             100,000
13:14:17 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: Em Alư mã số 609 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Trần Thị Tiên             100,000
13:45:53 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 609 - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thu Vân - Điện thoại: 0909090909              50,000
16:55:46 22/05/2012 Tham gia ủng hộ: Mã số 609, Ủng hộ em bé Alư - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Gia đình bé Hải Long - Điện thoại: 0904088210