Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ Nhân ái tuần 02 tháng 05/2012

Dân trí Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 755.953.508 đồng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ 02/05.2012
   
Chi tiết danh sách ủng hộ:
NGÀY HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ỦNG HỘ   SỐ TIỀN 
  Bạn đọc ủng hộ qua NH Công Thương   
09/05/2012 Bạn đọc TK: 711A29951713 giúp MS 594 100,000
09/05/2012 Ngô T Mỹ Hà giúp MS 595 50,000
09/05/2012 Cán bộ Ngân hàng Indovina CN Thiên Long giúp MS 582 2,600,000
09/05/2012 Phùng Lan Anh giúp MS 594 200,000
09/05/2012 Phạm Vy Cầm giúp MS 584 200,000
09/05/2012 Nguyễn T Thúy Hà ủng hộ QN A 500,000
09/05/2012 Đào Xuân Anh giúp bé Nguyễn T Thanh Diệu - 5 tuổi - Gia Lai 500,000
09/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00072482 giúp MS 595 500,000
09/05/2012 Bạn đọc TK: 711A01831901 giúp MS 595 50,000
09/05/2012 Phạm T Liễu giúp MS 591 200,000
10/05/2012 Lê Ngọc Anh giúp MS 596 300,000
10/05/2012 Diệp Ngọc Như An giúp MS 595 500,000
10/05/2012 Kiều T Lương giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Đào T Lan - Ngô Ngọc Tâm Trang giúp MS 596 300,000
10/05/2012 Vũ Thu Hà giúp MS 596 50,000
10/05/2012 Lương Thúy Quỳnh giúp MS 567 200,000
10/05/2012 Lương Thúy Quỳnh giúp MS 566 100,000
10/05/2012 Đặng T Thùy Trâm giúp MS 596 300,000
10/05/2012 Nguyễn Ngọc An ủng hộ QNA 500,000
10/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 595 200,000
10/05/2012 Nghiêm T Lệ Thủy giúp MS 590 200,000
10/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 589 1,000,000
10/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 595 1,000,000
10/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 596 1,000,000
10/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 587 1,000,000
10/05/2012 Bạn đọc TK: 711A06051294 ủng hộ QNA 50,000
10/05/2012 Bạn đọc TK: 711A36854589 ủng hộ QNA 200,000
10/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00718676 ủng hộ QNA 100,000
10/05/2012 Bạn đọc TK: 711A56979444 giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00132313 giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Thiếu chứng từ: Bạn đọc Dân trí giúp MS 596 100,000
11/05/2012 Vũ T Thu Thủy giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn Anh Tuấn giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Phạm T Thanh Trúc giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Diệp Ngọc Như An giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Lê Hải Giang giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Lê Thanh Huyền giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Lương Minh Huệ giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Vũ T Mai Hương  - Vũ Hải Hà giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Lương Thúy Quỳnh giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Trần Thị Luyến giúp MS 595 300,000
11/05/2012 Trần T Thu Hà giúp MS 597 50,000
11/05/2012 Hoàng T Huệ Phương giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Lê T Hải Hà giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Đoàn T Mai Anh giúp MS 594 100,000
11/05/2012 Trần T Tuyết Hoa giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Bạch Thái Hà giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Liêm  giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00072482 giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Thái Hồng Linh giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn Đức Mậu giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Lê Bá Thu Hương giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Trần Trúc Khánh giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Bạn đọc TK: 711A34020547 giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Bạn đọc Tk: 711A01278311 giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00003574 giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Bạn đọc TK: 711A06604322 giúp MS 597 400,000
11/05/2012 Bạn đọc TK: 711A12166036 ủng hộ QNA 100,000
11/05/2012 Bạn đọc TK: 711A02859518 giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn Ngọc Thắm giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn T DUng ủng hộ QNA 200,000
11/05/2012 Đỗ T Lan Hương giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Hoàng Thanh Thúy giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Đỗ Thị Huyền Nga giúp MS 589 1,000,000
11/05/2012 Đỗ Thị Huyền Nga giúp MS 595 1,000,000
11/05/2012 Bùi T Hồng Vân giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Bạn đọc TK: 711A8838393 ủng hộ QNA 200,000
11/05/2012 Bạn đọc TK: 711A12045041 ủng hộ QNA 2,000,000
11/05/2012 Bạn đọc TK: 711A29951713 giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Bạn đọc TK: 711A30193284 ủng hộ QNA 100,000
11/05/2012 Bạn đọc TK: 711A07766331 - DUy Hải giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Bạn đọc TK: 711A48110251 giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Lê Phương Anh giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Hoàng Xuân Nhạn giúp MS 597 250,000
11/05/2012 Hoàng Xuân Nhạn giúp MS 592 250,000
11/05/2012 Hoàng Xuân Nhạn giúp MS 595 250,000
11/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 128 CN Chương Dương giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 131 CN Đông Hà Nội giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Mai Quỳnh Nga giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Bùi Quốc Toản ủng hộ QNA 600,000
11/05/2012 Nguyễn T Ngọc Lan giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 248 Đền Hùng giúp MS 596 100,000
11/05/2012 Nguyễn T Thúy Vinh giúp MS 597 150,000
11/05/2012 Nguyễn T Minh CHinh giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 326 CN Nguyễn Trãi giúp MS 596 200,000
11/05/2012 Nguyễn T Ngọc Thảo giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 596 200,000
11/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 595 200,000
11/05/2012 Bùi Trường Xuân Thảo - Bé Nguyễn Ngọc Xuân An giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Thắng Linh giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Bạn đọc TK:711A53991545 ủng hộ QNA 200,000
11/05/2012 Nguyễn Trà My giúp MS 588 500,000
11/05/2012 Nguyễn Trà My giúp MS 584 600,000
11/05/2012 Trần Quyết Thắng giúp MS 595 500,000
11/05/2012 Trần Quyết Thắng giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn Quang Hiệp giúp MS 590 1,000,000
12/05/2012 DĐoỗ T Huệ giúp MS 597 600,000
12/05/2012 Truương Cẩm Sanh ủng hộ QNA 2,648,000
12/05/2012 Bạn đọc Tk: 711A05479764 - Bạn Bảo Châu giúp SM 597 100,000
12/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00001733 giúp MS 597 200,000
12/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00972116 giúp MS 597 500,000
12/05/2012 Bạn đọc TK: 711A19852211 giúp MS 597 100,000
14/05/2012 Phaạm Thị Kim Oanh ủng hộ QNA 100,000
14/05/2012 Nguyeễn AHir Đức ủng hộ QNA 500,000
14/05/2012 Nguyeễn Thủy An giúp MS 595 500,000
14/05/2012 Nguyeễn Thủy An giúp MS 592 500,000
14/05/2012 Đinh Phương Ngọc giúp MS 601 500,000
14/05/2012 Đinh Phương Ngọc giúp MS 598 500,000
14/05/2012 Trần DĐức Mạnh giúp MS 597 50,000
14/05/2012 Bùi Ngân Trang - Tuấn Nam giúp MS 600 400,000
14/05/2012 Hồ Kim Ngân giúp MS 599 1,000,000
14/05/2012 Vương T Hồng  - Bé Đoàn Đức Minh giúp MS 597 1,000,000
14/05/2012 Nguyễn Kim Anh giúp MS 597 400,000
14/05/2012 Nguyeễn Hoàng Linh giúp MS 597 100,000
14/05/2012 Nguyeễn Hoàng Linh giúp MS 596 100,000
14/05/2012 Đặng T Thảo giúp MS 597 200,000
14/05/2012 Đặng T Thảo giúp MS 596 100,000
14/05/2012 Đặng T Thảo giúp MS 595 100,000
14/05/2012 Đặng T Thảo giúp MS 592 100,000
14/05/2012 Đỗ T Lan Hương giúp MS 601 500,000
14/05/2012 Nguyeễn Ngọc Sơn giúp MS 601 100,000
14/05/2012 Bạn đọc TK: 711A01192839 - Ngọc Thúy giúp MS 594 300,000
14/05/2012 Bạn đọc TK: 711A01192839 - Ngọc Thúy giúp MS 591 300,000
14/05/2012 Bạn đọc TK: 711A24906414 giúp MS 595 100,000
14/05/2012 Bạn đọc TK: 711A32905989 ủng hộ QNA 150,000
14/05/2012 Bạn đọc TK: 711A02520843 giúp MS 597 500,000
14/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00407033 ủng hộ QNA 200,000
14/05/2012 Bạn đọc TK: 711A01301371 - Cô Hằng giúp MS 597 500,000
14/05/2012 Bạn đọc TK: 711A02111786 giúp MS 597 200,000
14/05/2012 Bạn đọc TK: 711A04421313 giúp MS 597 200,000
14/05/2012 Bạn đọc TK: 711A23840493 ủng hộ QNA 300,000
14/05/2012 Nguyeễn T Thùy Linh giúp MS 596 300,000
14/05/2012 Thiếu chứng từ: Vũ Anh Hồng - Trưởng Phòng Kế hoạch tài vụ TRường ĐHSP  KT Hưng yên .... 150,000
15/05/2012 Lê Hải Giang giúp MS 602 100,000
15/05/2012 Cao T Hồng Nhung giúp MS 601 500,000
15/05/2012 Cao T Hồng Nhung giúp MS 584 500,000
15/05/2012 Nguyễn T Mai Anh giúp MS 597 2,000,000
15/05/2012 Nguyễn T Mai Anh giúp MS 599 1,000,000
15/05/2012 Nguyễn T Mai Anh giúp MS 598 2,000,000
15/05/2012 Nguyễn T Mai Anh giúp MS 601 2,000,000
15/05/2012 Bùi Mai Trang giúp MS 597 100,000
15/05/2012 Bùi Mai Trang giúp MS 590 100,000
15/05/2012 Bạn đọc TK: 711A07766331 - Duy Hải giúp MS 602 300,000
15/05/2012 Bạn đọc TK: 711A19326422 - Hoàng Mai giúp MS 595 500,000
15/05/2012 Bạn đọc TK: 711A25242213 ủng hộ QNA 80,000
15/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 190 CN Sơn Lan giúp MS 597 1,000,000
15/05/2012 Phạm Đức Minh ủng hộ QN A 478,000
15/05/2012 Trần Trúc Khánh giúp MS 601 500,000
15/05/2012 Bùi Ngọc Minh giúp MS 602 100,000
15/05/2012 Bùi Ngọc Huyền ủng hộ QN A 200,000
15/05/2012 Trần Đức Mạnh giúp MS 602 50,000
15/05/2012 Phi Thị Thanh Hương giúp MS 597 100,000
15/05/2012 Phi Thị Thanh Hương giúp MS 598 100,000
15/05/2012 Phi Thị Thanh Hương giúp MS 599 100,000
15/05/2012 Phi Thị Thanh Hương giúp MS 600 100,000
15/05/2012 Nguyễn T Vân Huyền giúp MS 596 100,000
15/05/2012 Nguyễn T Vân Huyền giúp MS 597 100,000
15/05/2012 Nguyễn T Vân Huyền giúp MS 598 100,000
15/05/2012 Nguyễn T Vân Huyền giúp MS 600 100,000
15/05/2012 Nguyễn T Vân Huyền giúp MS 602 100,000
15/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00001733 giúp MS 602 200,000
15/05/2012 Nguyễn T Vân Huyền giúp MS 598 100,000
15/05/2012 Bạn đọc Tk: 711A06202752 giúp MS 602 300,000
15/05/2012 Nguyễn Thu Hằng giúp MS 597 200,000
15/05/2012 Nguyễn Thu Hằng giúp MS 602 200,000
15/05/2012 Nguyễn Quốc Tuấn giúp MS 597 3,000,000
15/05/2012 Nguyễn T Thúy Vinh giúp MS 602 150,000
15/05/2012 Bạn đọc TK: 711A04421313 giúp MS 602 200,000
15/05/2012 Trần Thị Ngân giúp MS 583 300,000
15/05/2012 Lê T Hồng Vân giúp MS 601 1,000,000
15/05/2012 Lê T Hồng Vân giúp MS 590 1,000,000
15/05/2012 Lê T Hồng Vân giúp MS 602 1,000,000
15/05/2012 Lê T Hồng Vân giúp MS 597 1,000,000
15/05/2012 Lê T Hồng Vân giúp MS 600 1,000,000
15/05/2012 Lê T Hồng Vân giúp MS 594 1,000,000
15/05/2012 Lê T Hồng Vân giúp MS 596 1,000,000
15/05/2012 Lê T Hồng Vân giúp MS 598 1,000,000
15/05/2012 Lê T Hồng Vân giúp MS 584 1,000,000
15/05/2012 Lê T Hồng Vân giúp MS 589 1,000,000
15/05/2012 Lê T Hồng Vân giúp MS 599 1,000,000
15/05/2012 Bạn đọc TK: 711A36588403 - Mai TT Bình giúp MS 601 500,000
15/05/2012 Bạn đọc TK: 711A53889796 ủng hộ QNA 100,000
15/05/2012 Hiếu Tâm giúp MS 580 200,000
16/05/2012 Bạn đọc TK: 711A20172383 giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Bạn đọc TK: 711A03280864 giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Bạn đọc TK: 711A22214169 giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Bạn đọc TK: 711A22214169 giúp MS 600 200,000
16/05/2012 Bạn đọc TK: 711A22214169  - Bùi Thị Hoa giúp MS 601 200,000
16/05/2012 Nguyễn T Thúy Vinh giúp MS 583 150,000
16/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ: 300 CN Quảng Ninh giúp MS 597 300,000
16/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 380 CN Nam Định ủng hộ QNA 500,000
16/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 704 CN Bến Lục giúp MS 602 400,000
16/05/2012 Mai Anh Phương giúp MS 602 1,300,000
16/05/2012 Mai Anh Phương giúp MS 597 1,300,000
16/05/2012 Nguyễn Hà Nhật Quang giúp em Trần Thị Mỹ Xuyên 500,000
16/05/2012 Võ Văn Mạnh giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Nguyễn Văn Quang giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Bùi Thùy Linh giúp MS 584 100,000
16/05/2012 Bùi Thùy Linh giúp MS 590 100,000
16/05/2012 Bùi Thùy Linh giúp MS 597 100,000
16/05/2012 Bùi Thùy Linh giúp MS 583 100,000
16/05/2012 Bùi Thùy Linh giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Trịnh T Hồng Linh giúp MS 602 600,000
16/05/2012 Bùi Quang Chiến giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Hoàng Minh Hậu giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Nguyễn T Thu Vân giúp MS 602 300,000
16/05/2012 Nguyễn T Khánh Dương giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Bạn đọc TK: 711A15624324 ủng hộ QNA 100,000
16/05/2012 Bạn đọc Tk: 711A48110251 giúp MS 602 100,000
16/05/2012 Nguyễn Liêm giúp MS 602 200,000
16/05/2012 Nguyễn T Minh Nhung giúp MS 600 200,000
  Bạn đọc ủng hộ qua NH Vietcombank  
09/05/2012 Thân Thuyên Ân giúp MS 583 100,000
09/05/2012 Nguyễn Tấn Toàn giúp MS 585 100,000
09/05/2012 Nguyễn Tấn Toàn giúp MS 586 100,000
09/05/2012 Nguyễn Tấn Toàn giúp MS 589 100,000
09/05/2012 Nguyễn Tấn Toàn giúp MS 592 100,000
09/05/2012 Nguyễn Tấn Toàn giúp MS 594 100,000
09/05/2012 Trần T Thanh Loan giúp MS 594 300,000
09/05/2012 Nguyễn T Phương Liên  giúp MS 594 100,000
09/05/2012 Ngô T Thu Trang  giúp MS 594 500,000
09/05/2012 Hoàng Cao Cường  giúp MS 594 100,000
09/05/2012 Võ Cao Thắng giúp MS 594 50,000
09/05/2012 Bùi T Thanh Nga giúp MS 590 200,000
09/05/2012 Bùi T Thanh Nga giúp MS 583 200,000
09/05/2012 Trương T Hồng Tươi giúp MS 574 250,000
09/05/2012 Trương T Hồng Tươi giúp MS 576 250,000
09/05/2012 Trần T Bảo Hiếu giúp MS 595 200,000
09/05/2012 Tô Thanh Trúc  giúp MS 595 100,000
09/05/2012 Trần Thanh Thủy Nam Phương giúp MS 595 500,000
09/05/2012 Hà T Loan giúp MS 595 100,000
09/05/2012 Hoàng T Bích Thủy giúp MS 584 100,000
09/05/2012 Hoàng T Bích Thủy giúp MS 585 100,000
09/05/2012 Hoàng T Bích Thủy giúp MS 586 100,000
09/05/2012 Hoàng T Bích Thủy giúp MS 587 100,000
09/05/2012 Hoàng T Bích Thủy giúp MS 588 100,000
09/05/2012 Hoàng T Bích Thủy giúp MS 589 100,000
09/05/2012 Hoàng T Bích Thủy giúp MS 583 200,000
09/05/2012 Hoàng T Bích Thủy giúp MS 590 200,000
09/05/2012 Hoàng T Bích Thủy giúp MS 591 200,000
09/05/2012 Hoàng T Bích Thủy giúp MS 592 500,000
09/05/2012 Hoàng T Bích Thủy giúp  Bữa sáng yêu thương 150,000
09/05/2012 Hoàng T Bích Thủy giúp  MS 281 150,000
09/05/2012 Nguyễn Thị Minh Đức giúp MS 595 100,000
09/05/2012 Đặng Thị Thanh Hải giúp MS 594 200,000
09/05/2012 Lê Văn Hòa giúp MS 595 100,000
09/05/2012 Trần Trọng Khải giúp MS 595 100,000
09/05/2012 Bùi Đức Hoàng giúp MS 595 300,000
09/05/2012 Bùi Đức Hoàng giúp MS 592 400,000
09/05/2012 Lại Trần  Đông giúp MS 592 300,000
09/05/2012 Đinh Thùy Dung giúp MS 595 500,000
09/05/2012 Ngô T Bảo Vân giúp MS 595 100,000
09/05/2012 Dương T Thanh Huyền + Trrương Huy Trần giúp MS 595 100,000
09/05/2012 Dương T Thanh Huyền + Trrương Huy Trần giúp MS 594 100,000
09/05/2012 Vũ Hải Yến giúp MS 592 100,000
09/05/2012 Nguyễn Hữu Tâm giúp MS 559 200,000
09/05/2012 Nguyễn Hữu Tâm giúp MS 554 200,000
09/05/2012 Nguyễn Hữu Tâm giúp MS 556 200,000
09/05/2012 Lê T Diệu Huyền giúp MS 595 500,000
09/05/2012 Nguyễn Viết Tùng giúp MS 565 50,000
09/05/2012 Nguyễn Anh Dũng giúp MS 595 300,000
09/05/2012 Dương Minh Triết giúp MS 595 200,000
09/05/2012 Lê Thanh Song giúp MS 595 100,000
09/05/2012 Nguyễn Trung Sơn giúp MS 595 200,000
09/05/2012 Võ Xuân Hoàng ủng hộ QNA 50,000
09/05/2012 Lý Trần Lâm giúp MS 592 50,000
09/05/2012 Lý Trần Lâm giúp MS 595 30,000
09/05/2012 Nguyễn T Ga ủng hộ QNA 200,000
09/05/2012 Ngô T Long Vi ủng hộ QNA 200,000
09/05/2012 Danh Hoàn Sơn Hà ủng hộ QNA 750,000
09/05/2012 Bùi T Thanh Hương giúp MS 595 100,000
09/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp Ms 594 1,000,000
09/05/2012 Trần Văn Tiến giúp MS 550 2,000,000
09/05/2012 Trần Văn Tiến giúp MS 592 1,000,000
09/05/2012 Trần Văn Tiến giúp MS 589 5,000,000
09/05/2012 Nguyễn Thị Yến Phương giúp MS 594 100,000
09/05/2012 Lý Mạnh Hùng giúp MS 595 500,000
09/05/2012 Lý Mạnh Hùng giúp MS 592 500,000
09/05/2012 Phạm Lương An ủng hộ QNA 2,000,000
09/05/2012 Nguyễn Hy Đạt giúp MS 595 500,000
09/05/2012 Anh Huy giúp MS 595 100,000
09/05/2012 Trần Vinh Quang giúp MS 589 3,000,000
09/05/2012 Đào Huy Vinh giúp MS 572 200,000
09/05/2012 Đào Huy Vinh giúp MS 576 200,000
09/05/2012 Đào Huy Vinh giúp MS 586 200,000
09/05/2012 Đào Huy Vinh giúp MS 592 200,000
09/05/2012 Đào Huy Vinh giúp MS 595 200,000
09/05/2012 Nguyễn Thị Minh Thảo giúp MS 595 200,000
09/05/2012 Đoàn Thị Thu  Trà giúp MS 594 500,000
09/05/2012 Đoàn Thị Thu  Trà giúp MS 582 500,000
09/05/2012 Trịnh Ngọc Thúy ủng hộ QNA 200,000
09/05/2012 Lê Điình Qui giúp MS 595 489,000
09/05/2012 Trương Lợi giúp MS 589 500,000
09/05/2012 Tạ T Thanh  Hà giúp MS 594 300,000
09/05/2012 Đào Thu Hương giúp Ms 592 200,000
09/05/2012 Phạm Thanh Tùng giúp MS 583 1,600,000
09/05/2012 Trần Minh Quỳnh Dũng giúp MS 594 500,000
09/05/2012 Bùi T Lan Quyên giúp MS 592 500,000
09/05/2012 Đỗ T Hạnh Dung giúp MS 595 200,000
09/05/2012 Phạm Thùy Chinh ủng hộ QNA 200,000
09/05/2012 Đỗ T Kim Oanh giúp MS 588 200,000
09/05/2012 Đỗ T Kim Oanh giúp MS 589 200,000
09/05/2012 Trần T Thủy Vân giúp MS 595 200,000
09/05/2012 Trần Đình Dũng giúp MS 594 300,000
09/05/2012 Trần Đình Dũng giúp MS 595 200,000
09/05/2012 Vũ Viết Hùng giúp MS 595 2,000,000
09/05/2012 Nguyễn Thị Hồng Phương giúp MS 595 100,000
09/05/2012 Nguyễn Châu Linh giúp MS 594 100,000
09/05/2012 Lê T Thanh Hương giúp MS 592 400,000
09/05/2012 Lê T Thanh Hương giúp MS 594 200,000
09/05/2012 Bùi Xuân Phương giúp MS 590 500,000
09/05/2012 Bùi Xuân Phương giúp MS 591 500,000
09/05/2012 Nguyễn Thị Lan Phương giúp MS 559 300,000
09/05/2012 Nguyễn Thị Lan Phương giúp MS 569 200,000
09/05/2012 Hà T Minh Thúy giúp MS 592 1,500,000
09/05/2012 Đỗ T Thu Hương giúp MS 592 100,000
09/05/2012 Đỗ T Thu Hương giúp MS 599 100,000
09/05/2012 Ngô T Tân giúp MS 592 500,000
09/05/2012 Nguyễn T Tú Trinh giúp MS 594 100,000
09/05/2012 Thiếu chứng từ 006499 0071000776198 100,000
10/05/2012 Nguyễn Thị Lan Phương giúp MS 594 100,000
10/05/2012 Nguyễn Thị Lan Phương giúp MS 595 100,000
10/05/2012 Nguyễn Hoàng Long giúp MS 595 100,000
10/05/2012 Nguyễn Văn Hùng giúp MS 596 100,000
10/05/2012 Đoàn Thu Thủy  giúp MS 596 100,000
10/05/2012 Đàm Tuấn Anh ủng hộ QNA 100,000
10/05/2012 Trương T Thu Thủy giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Trần T Diệp Lê giúp MS 596 500,000
10/05/2012 Bùi T Linh Quyên ủng hộ QNA 200,000
10/05/2012 Đỗ Diễm Hằng giúp MS 596 150,000
10/05/2012 Phạm Văn Hùng  giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Võ T Khánh Linh giúp MS 596 300,000
10/05/2012 Nguyễn T Thanh Hương giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Nguyễn T Thu Giang giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Nguyễn T Thảo giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Nguyễn T Gia Khánh giúp MS 596 500,000
10/05/2012 Trần Mai Anh ủng hộ QNA 300,000
10/05/2012 Bùi Thanh Liêm giúp MS 596 100,000
10/05/2012 Nguyễn T Nguyệt Anh giúp MS 596 89,000
10/05/2012 Cao Phương Huy giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Trần T Thanh Hà  giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Đinh Huệ Ngọc Anh giúp MS 590 500,000
10/05/2012 Nguyễn Toàn Thắng giúp MS 596 150,000
10/05/2012 Đinh Huệ Ngọc Anh giúp MS 596 500,000
10/05/2012 Nguyễn  Minh Khiêm giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Nguyễn  Thảo Lan giúp MS 596 300,000
10/05/2012 Hoàng Minh Dao giúp MS 596 300,000
10/05/2012 Vũ Hoài Anh giúp MS 596 700,000
10/05/2012 Lê Quamh Tùng ủng hộ QNA 100,000
10/05/2012 Lâm T Trinh giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Hoa Lan Mai Hương giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Nguyễn Thanh Nhàn giúp MS 596 300,000
10/05/2012 Lê Văn Vân giúp MS 596 500,000
10/05/2012 Nguyễn T Thu Hằng  giúp MS 596 500,000
10/05/2012 Phạm T Phương Thảo giúp MS 596 500,000
10/05/2012 Nguyễn Hoàng Long giúp MS 596 100,000
10/05/2012 Bùi Thanh Huyền giúp MS 596 100,000
10/05/2012 Phan T Như Trang giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Đăng Văn Tiến giúp MS 596 500,000
10/05/2012 Đinh Trung Kiên giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Nguyễn Ngọc Vinh giúp MS 583 200,000
10/05/2012 Lư T Thu Trang giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Lư T Thu Trang giúp MS 590 200,000
10/05/2012 Nguyễn Minh Dũng giúp MS 596 89,000
10/05/2012 Lê Văn Sơn giúp MS 596 500,000
10/05/2012 Trần T Mai Liên giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Trần Phương Thúy  giúp MS 595 200,000
10/05/2012 Nguyễn  Kim Thảo Vân ủng hộ QNA 1,000,000
10/05/2012 Nguyễn T Lý ủng hộ QNA 1,000,000
10/05/2012 Nguyễn T Hương ủng hộ QNA 200,000
10/05/2012 Trần Đình Dũng giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Nguyễn Hoài Thu giúp MS 581 100,000
10/05/2012 Nguyễn Hoài Thu giúp MS 582 100,000
10/05/2012 Nguyễn Hoài Thu giúp MS 584 100,000
10/05/2012 Nguyễn Linh Giang giúp MS 596 500,000
10/05/2012 Võ T Diễm Hương giúp MS 594 1,000,000
10/05/2012 Phạm Quang Nam giúp MS 583 300,000
10/05/2012 Hà T Phương Thúy giúp MS 596 400,000
10/05/2012 Ngô T T Quỳnh giúp MS 596 500,000
10/05/2012 Vũ T D Thúy giúp MS 595 300,000
10/05/2012 Nguyễn Thị Thu Hiền giúp MS 590 200,000
10/05/2012 Bé Khánh Linh + Khánh Toàn giúp MS 582 250,000
10/05/2012 Bé Khánh Linh + Khánh Toàn giúp MS 583 250,000
10/05/2012 Bé Khánh Linh + Khánh Toàn giúp MS 584 250,000
10/05/2012 Bé Khánh Linh + Khánh Toàn giúp MS 590 250,000
10/05/2012 Lâm Hoa Vinh giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Trần Nguyễn  T Huyền Vi giúp MS 595 300,000
10/05/2012 Nguyễn Huy Qui giúp MS 592 700,000
10/05/2012 Trần T Thu Ba giúp MS 584 300,000
10/05/2012 Huỳnh Tú Lan  giúp MS 584 200,000
10/05/2012 Bùi T Thu Hương giúp MS 596 300,000
10/05/2012 Nguyễn T Thu Hồng giúp MS 596 300,000
10/05/2012 Đoàn T Yến  giúp MS 582 300,000
10/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 594 100,000
10/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 596 100,000
10/05/2012 Bành Ngọc Đoan giúp MS 592 200,000
10/05/2012 Nguyễn Thị Như Lan giúp MS 596 500,000
10/05/2012 Lê Thanh Toàn giúp MS 595 300,000
10/05/2012 Hoàng T Châm giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Trần Mạnh Hùng giúp MS 596 100,000
10/05/2012 Lê Ngọc Hân giúp MS 596 75,000
10/05/2012 Lê Ngọc Hân giúp MS 590 75,000
10/05/2012 Đỗ Hải Bạch Vân giúp MS 594 300,000
10/05/2012 Hà T Minh Nguyệt giúp MS 589 200,000
10/05/2012 Mai T Lê Huyền giúp MS 572 1,575,000
10/05/2012 Mai T Lê Huyền giúp MS 573 1,575,000
10/05/2012 Lê Mai Phương giúp MS 596 300,000
10/05/2012 Nguyễn Duy Thành  giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Nguyễn T Kim Dung  giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Bạn đọc Dân trí  giúp MS 596 300,000
10/05/2012 Đặng T Thanh Vân giúp MS 592 200,000
10/05/2012 Chị Như giúp MS 591 300,000
10/05/2012 Bùi Thúy Phương giúp MS 596 500,000
10/05/2012 Nguyễn Thị Hoàng Yến giúp MS 589 100,000
10/05/2012 Nguyễn Thị Hoàng Yến giúp MS 594 100,000
10/05/2012 Nguyễn Thị Bích Vân giúp MS 584 1,100,000
10/05/2012 Nguyễn Hà Phương giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Nguyễn Hà Phương giúp MS 592 300,000
10/05/2012 Hoàng Hải Hoàn giúp MS 595 1,000,000
10/05/2012 Nguyễn Thị Thúy Vân giúp MS 590 500,000
10/05/2012 Dương T Chi giúp MS 595 100,000
10/05/2012 Bùi Khánh Minh ủng hộ QNA 2,000,000
10/05/2012 Nguyễn Quang Huy giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Nguyễn Thu Trang giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Vi T Ngọc Anh giúp MS 594 500,000
10/05/2012 Nguyễn Thanh Hà giúp MS 596 300,000
10/05/2012 Nghiêm Xuân Thái giúp MS 592 300,000
10/05/2012 Trần Phú Bình giúp MS 596 1,000,000
10/05/2012 Nguyễn Thị Thu giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Nguyễn Thị Thu Hương giúp MS 596 100,000
10/05/2012 Vũ T Huyền giúp MS 596 300,000
10/05/2012 Bành Ngọc Đoàn giúp MS 596 200,000
10/05/2012 Đinh T Thu Nga giúp MS 596 500,000
10/05/2012 Trần T Kim Oanh giúp MS 596 300,000
10/05/2012 Thiếu chứng từ số  VNCK 075998 0601000001639 4,000,000
11/05/2012 Vũ Hùng Sơn giúp MS 597 39,000
11/05/2012 Lê Quốc Đạt giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Hồ Ngọc Thanh Huyền giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn T lệ Hằng giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn Huệ Phương giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Đỗ Quốc Tú giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn Thị Hồng Ngọc giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Trần Thị Minh Phương giúp MS 597 300,000
11/05/2012 DĐăặng T Phương Mai giúp MS 597 100,000
11/05/2012 DĐoỗ Quang Tùng giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Vũ Thị Huệ  (Lê Tuyết, P.Đan giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Leê Thu Thủy giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Trần T An Na giúp ms 597 200,000
11/05/2012 Hoàng T Mai giúp MS 597 100,000
11/05/2012 TRương Mạnh Hiếu giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Thạch Thùy Dương giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Mai Kim Liên giúp MS 597 300,000
11/05/2012 DĐoỗ Quang Tùng giúp MS 597 50,000
11/05/2012 Vũ Bảo Anh giúp MS 597 400,000
11/05/2012 Phaạm Văn Hiển giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Hoàng Anh giúp MS 597 100,000
11/05/2012 PHùng T Châu Quyên giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Phạm Hà Trần giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Hoàng Nghe Hà - Vợ chồng Hiền Hà giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn Tiến Dũng giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Thị Hoa giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Đinh T Vân Khanh giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Tạ Thu Huyền giúp MS 597 289,000
11/05/2012 Bùi Văn Khánh giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyeễn Trọng Kiên giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn Thị Trang giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Phạm T Nhị giúp MS 597 250,000
11/05/2012 Đinh T Vân Khanh giúp MS 595 100,000
11/05/2012 Trần Vũ Hoàng Mai - BL - MH giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Phạm Mạnh Hùng giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Hồ T Cúc ủng hộ QNA 500,000
11/05/2012 Phạm Văn Nghĩa giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Lê Văn Hòa giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn T Hải Vân giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn T Hải Yến giúp SM 597 100,000
11/05/2012 Ngô Thế Cường giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Hồ T Phương Thảo - Cháu Ngueyenx Hồ Khánh Uy giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Thị Hương giúp MS 591 50,000
11/05/2012 Nguyễn Thị Hương giúp MS 596 50,000
11/05/2012 Nguyễn Thị Hương giúp MS 597 50,000
11/05/2012 Lê Thu Trang - Chị Huyền Báo Lao Động giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Vũ Hoài Anh giúp MS 597 700,000
11/05/2012 Phạm Thị Thoa giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Hoàng Việt Tuấn giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Võ Đình Ba giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Văn Trí giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Thanh Hoa giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Đoàn T Liên Hương giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Lê Quang Anh giúp MS 597 89,000
11/05/2012 Tú T Cẩm Trúc giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Bùi T Thu Thủy giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Trần Minh Diễm Phúc giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Nguyễn T Lệ Hoàng giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Hoồng Nhật giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Phạm T Minh Nguyệt giúp MS 597 150,000
11/05/2012 Hà T Xuân Hạnh giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn Đức Cảnh giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Huỳnh T Mỹ Trinh giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Trần T Thanh Thúy giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Phạm T Duy Ly giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Phaạm Truường Giang giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Trịnh T Tính giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Văn Biên giúp MS 597 1,000,068
11/05/2012 Lại Anh Hùng giúp MS 592 500,000
11/05/2012 Mai Văn Hạnh giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Hoàng Thu Trang giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Bùi T Thu Hiền giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Vũ T Nhã giúp MS 596 350,000
11/05/2012 Vũ T Nhã giúp MS 597 350,000
11/05/2012 Đặng Trần Thu Trang giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn T Bình giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn T Hồng Hoa giúp MS 589 500,000
11/05/2012 Nguyễn T Hồng Hoa giúp MS 583 500,000
11/05/2012 Nguyễn T Hồng Hoa giúp MS 584 500,000
11/05/2012 Nguyễn T Hồng Hoa giúp MS 588 500,000
11/05/2012 Nguyễn T Hồng Hoa giúp MS 587 500,000
11/05/2012 Nguyễn T ánh Tuyết giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Đỗ Vũ Tín giúp MS 584 100,000
11/05/2012 Nguyễn T Lan Phương giúp MS 596 200,000
11/05/2012 Nguyễn Cao Cường giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Võ Lê Ngọc Diệp giúp MS 596 1,000,000
11/05/2012 Mai Xuân Thủy giúp MS 592 750,000
11/05/2012 Mai Xuân Thủy giúp MS 596 750,000
11/05/2012 Lê Điình Phương Uyên giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn Việt Hà giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn Tuấn Anh giúp MS 597 150,000
11/05/2012 Nguyễn Uyên Phương giúp MS 597 50,000
11/05/2012 Nguyễn Thu Thủy giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Vũ Đặng an giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Trần Quang Hải giúp MS 597 90,000
11/05/2012 Đỗ Lê Nam giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Đinh Thị Hồng Vân giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Lê Văn Dũng giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Hoàng Anh DĐàm giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Lê Văn Lâm giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Đinh Huệ Ngọc Anh giúp MS 597 500,000
11/05/2012 NGuyễn Tường Phan giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Quốc Hoa giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn T Tiêu ái giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Đậu Tấn Hùng - Trần T Mỹ Bình giúp MS 597 1,500,000
11/05/2012 Nguyễn T Thu Trang giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Thu Hương giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Nguyeễn T Tính giúp ms 597 300,000
11/05/2012 Trần T Thảo Nguyên giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Vũ T Thu Hiền giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn Huỳnh Minh Huy giúp MS 597 50,000
11/05/2012 Trần T Thơm giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Vũ Hồng Chinh giúp MS 577 100,000
11/05/2012 Vũ Hồng Chinh giúp MS 583 100,000
11/05/2012 Vũ Hồng Chinh giúp MS 590 100,000
11/05/2012 Vũ Hồng Chinh giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Lý T Kim Dung giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Vũ T Hải giúp MS 596 300,000
11/05/2012 Vũ T Hải giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Thanh Trà giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Hoàng Lan Phương giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Hoàng Văn Đạt giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Đỗ T Lan Anh giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Quỳnh Anh giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn T Thúy Hằng giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Võ Lâm Anh Thư giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Ngô T Bảo Vân giúp MS 596 100,000
11/05/2012 Nguyễn Hoàng Diệp giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Nguyễn T Bích giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Vũ T Kim Thanh - Phạm Hải Anh giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Đào Ngọc Phong giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Trần Thanh Toản giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Lê Việt Anh giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Tăng T Huyền Vân giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Minh Hằng giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Phan T Thanh Hoa giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Lê T Lan HƯơng giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Trương T Thu Thủy giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn Anh Tuấn giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Trương T Kim Hạnh giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Võ Cao Thắng giúp MS 597 50,000
11/05/2012 Nguyễn Đình Long giúp MS 597 150,000
11/05/2012 Đào T Hồng Vinh - Lê Hoàn giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn Lệ Nguyên ủng hộ QNA 100,000
11/05/2012 Võ T Hải Quân giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn Kiều Hân giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Huỳnh Hồng Anh Thư giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Nguyễn T Thanh Hoa giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Hải Dương giúp MS 597 50,000
11/05/2012 Lê Quang Hải giúp MS 597 150,000
11/05/2012 Võ T Trúc Ly giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Ngô Đình Cường giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Võ T Khánh Linh giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn T Nho giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn T  Kim Tuyết giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Hoàng T Phương - Bé Kỳ DUyên - và Ngân Giang giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn V Lâm giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Tạ T Yến giúp MS 583 200,000
11/05/2012 Nguyễn Tuấn Minh giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Tạ T Yến giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn T Nhật Nguyệt giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn T Diệu Thúy giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn Hoàng Hoa ủng hộ QNA 50,000
11/05/2012 Thái Quang Luân giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Trần T Thanh Huương giúp MS 596 500,000
11/05/2012 Ông T Thanh Thảo giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Nguyễn Thanh Sơn giúp MS 567 100,000
11/05/2012 Võ XUân Tùng giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Thanh Sơn giúp MS 571 100,000
11/05/2012 Nguyễn Thanh Sơn giúp MS 572 100,000
11/05/2012 Nguyễn Thanh Sơn giúp MS 573 100,000
11/05/2012 Lê ánh Nguyệt giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn Thanh Sơn giúp MS 575 100,000
11/05/2012 Vân Trọng Tuấn Phương giúp MS 597 400,000
11/05/2012 Nguyễn Thanh Sơn giúp MS 579 100,000
11/05/2012 Mai Thanh Hà giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Lê Thảo giúp bé Phan Nguyễn Thanh Thảo 100,000
11/05/2012 Lê Thanh Thúy giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 DƯơng T Ngọc Lan giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn T Phương Lan giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Trần T Minh Dũng giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Nguyen T Thương Huyền giúp MS 597 250,000
11/05/2012 Lô Thành Trung giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn Thanh Hương giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn Quang Duy giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Thị Loan giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Truương Sỹ Nghị giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Trần Hương Giang giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Trần T Minh Hoa - Bạn Phương Hoa giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Phạm Thùy Trang giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Vũ Minh DĐức giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn T Thúy Hường giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn T Thúy Hường giúp MS 596 200,000
11/05/2012 Nguyễn T Thúy Hường giúp MS 594 200,000
11/05/2012 Ngô T Bích Ngọc giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Trần T Duy Tiến giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Trần T Thanh Hà giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Chu Lại Tú Anh giúp ms 597 200,000
11/05/2012 Trần Đức Hùng giúp MS 597 50,000
11/05/2012 Trần Song Anh - Trung và các bạn giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn Thị Nương giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Hồ Huyền chi giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Đỗ T út Vân giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn t Bích Hạnh giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn T Thu Vương - Cu Ken giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn T Vân Chi giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Hà T Thanh Tâm giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Đào Vũ Tường Lan giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn T Hồng Loan  giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Quách Thiệu Tú giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Ngọc Anh giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Trần T PHương Hằng giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn T Nam Phương giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Lê T Tú Trinh giúp MS 597 50,000
11/05/2012 Đặng T Hương giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Ngô Thị Nghĩa giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn T Phương Hạnh giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Châu Xuân Vũ giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Bùi Đức Hoàng giúp MS 597 400,000
11/05/2012 Phạm Minh Hiền r giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Bùi Đức Hoàng giúp MS 596 300,000
11/05/2012 DĐoàn T Diệu Thúy giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Lâm Thị Trinh giúp MS 597 400,000
11/05/2012 Nguyễn Đức Vinh giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn Đức Vinh giúp MS 583 500,000
11/05/2012 Lý Đức Duy giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn Đăng Tiếp giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Hoàng Danh Khải giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Đỗ Hoàng Trung giúp MS 597 400,000
11/05/2012 Đàm Tuấn Anh ủng hộ QN A 100,000
11/05/2012 Lê T Minh Thư giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Christopher Douglas Scull giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Trịnh T Thu PHương giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Lê Phát Minh giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn Thu Thủy giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Phan Loan Duyên giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn T Minh Tâm giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Phạm Minh Hằng giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn T Mỹ Châu giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Hoàng Kim Oanh giúp MS 597 50,000
11/05/2012 Bảo Thị Thanh Hà giúp MS 597. 500,000
11/05/2012 Truương Hữu Ngư giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Lê Thanh Tài giúp MS 597. 200,000
11/05/2012 Tăng Đặng Bảo Trung giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Lê Phương giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Bùi Thủy Tiên giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Vũ Thùy Trang giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Dương T Thúy Hằng giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn T Thanh Tâm giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Lương T Lương Yến giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Truơng Diệu Linh giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Phạm Hoồng Nhung giúp MS 597 400,000
11/05/2012 Trần Thế Hiển giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Nguyễn T Huyền giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Lê T Xuân Diệu giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn T Thanh Huyền giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn t Hạnh giúp MS 597 89,000
11/05/2012 Nguyễn T Hoàng Yến ủng hộ QNA 200,000
11/05/2012 Truương Quốc Đạt ủng hộ QNA 300,000
11/05/2012 Lâm Quốc Đạt ủng hộ QNA 1,000,000
11/05/2012 Nguyễn t Ngọc Vân ủng hội QNA 400,000
11/05/2012 Dương Như Hương ủng hộ QNA 200,000
11/05/2012 Nguyễn T Ngọc Mai  ủng hộ QNA 200,000
11/05/2012 Nguyễn An Tài ủng hộ QNA 200,000
11/05/2012 Nguyễn Công Nga ủng hộ QNA 200,000
11/05/2012 Trần Trung Phương ủng hộ QN A 1,000,000
11/05/2012 Thẩm Kiều Anh ủng hộ QNA 300,000
11/05/2012 Phạm Sơn Long ủng hộ QNA 1,000,000
11/05/2012 Trần Thị Thanh Thủy giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Lê Quốc Bảo ủng hộ QNA 200,000
11/05/2012 Thiếu chứng từ: VNCK 092768 - 0011000267030 200,000
11/05/2012 Đoàn T Kim Tuyến giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn Hoồng Thành giúp MS 595 300,000
11/05/2012 Trần Mạnh Chung  giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Vi Thị Ngọc Anh giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Vòng Ngoch Anh giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn Thị Hồng Ngọc giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Huỳnh Thanh Vân giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Tập thể Công ty OMINA giúp MS 595 2,000,000
11/05/2012 Tập thể Công ty OMINA giúp MS 596 2,000,000
11/05/2012 Vũ Thùy Phương giúp MS 589 100,000
11/05/2012 Vũ Thùy Phương giúp MS 593 100,000
11/05/2012 Vũ Thùy Phương giúp MS 592 100,000
11/05/2012 Vũ Thùy Phương giúp MS 576 100,000
11/05/2012 Vũ Thùy Phương giúp MS 586 100,000
11/05/2012 Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Bảo Thịnh giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Vũ Thị Huyền giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Lý Thiên Phúc giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Trần Thị Thảo giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn Thị Nga giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Vũ T Thu Thảo giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Đoàn Trần Giáp giúp MS 597 50,000
11/05/2012 Đào Thu Thủy giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Thị Hoa giúp MS giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Huỳnh Hoài Tâm giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Thu Hương giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Trần T Tân Trang giúp MS 596 200,000
11/05/2012 Nguyễn T Lan Anh giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Đoàn Trọng Hiếu giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Đào Ngọc Quyên giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Trần Xuân Thủy giúp MS 594 1,000,000
11/05/2012 Lê T Tuyết giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn T Minh Tâm giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Thu Hồng giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn T Thanh Thủy giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Võ Thị Phương Thảo giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Thiên Du giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Nguyễn Thành Tâm giúp MS 597 2,000,000
11/05/2012 Nguyễn Thị Quế giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Phạm Thu Huyền giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Huỳnh Nguyễn Bội Trân giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Trần T Kim Oanh giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Trần Thùy Linh giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn T Hiền Anh giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn T Minh Hoàng giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Trần T Thanh Trang giúp MS 596 200,000
11/05/2012 Trần T Thanh Trang giúp MS 595 200,000
11/05/2012 Đinh T Tuyết Mai giúp MS 592 100,000
11/05/2012 Trần Thanh Mơ giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Duy Khánh giúp MS 597 50,000
11/05/2012 Đặng T Mai Anh giúp MS 592 200,000
11/05/2012 Đặng T Mai Anh giúp MS 593 200,000
11/05/2012 Đặng T Mai Anh giúp MS 594 200,000
11/05/2012 Đặng T Mai Anh giúp MS 595 200,000
11/05/2012 Đặng T Mai Anh giúp MS 596 200,000
11/05/2012 Đặng T Mai Anh giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Phan T Thúy giúp MS 596 500,000
11/05/2012 Hoàng Cẩm Linh giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Trần Quốc Thiên Kim giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Võ Duy Công ủng hộ QNA 200,000
11/05/2012 Nguyễn Thu Hương giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Phạm Trần Khánh giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn Ngọc KHoa giúp MS 597 300,000
11/05/2012 La Thu Hằng giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Phú Văn Thạc giúp MS 597 2,000,000
11/05/2012 Lê Thúy Nga giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn Hương Lý giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Bùi T KIm Oanh giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Chú Toàn giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn T Hải Yến giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Mai Thị Thùy Dung - Em Uyên - Ba Lâm giúp MS 583 300,000
11/05/2012 Trịnh Thị Hạnh Nguyên giúp MS 597 50,000
11/05/2012 Vũ Anh Tuấn ủng hộ QNA 1,150,000
11/05/2012 Nguyễn T Phương Hảo giúp MS 593 300,000
11/05/2012 Nguyễn Quốc Bảo giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Bùi Thu Hằng giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn T Thanh Lan giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Phaạm T Thanh Huyền giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Cao T thu Hiền giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyeễn T Kim Hà giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Trần Minh giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Đặng Thị Thu Hằng giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Châu Văn Tri ủng hộ QNA 500,000
11/05/2012 Nguyễn Anh Quân giúp MS 556 5,000,000
11/05/2012 Đặng T Mai Anh giúp Ông QUý bà Chén 200,000
11/05/2012 Lại Thu Hương - Bố mẹ bé Duy Khánh giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Vũ T Bình Minh giúp MS 596 300,000
11/05/2012 Vũ T Bình Minh giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Lê Trường Sơn giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Việt Anh giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Chị Nhung giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn Hoồng Nga giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Phạm Thị Thanh Huyền giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Hoàng Văn Dũng giúp MS 597 50,000
11/05/2012 Vũ Hoàng Lâm giúp MS 597 1,500,000
11/05/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS 590 100,000
11/05/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS 591 100,000
11/05/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS 592 100,000
11/05/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS 593 100,000
11/05/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS 594 100,000
11/05/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS 595 100,000
11/05/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS 596 100,000
11/05/2012 Đỗ Thị Kim Oanh - Trương Bình Uyên Diễm giúp MS 590 200,000
11/05/2012 Đỗ Thị Kim Oanh - Trương Bình Uyên Diễm giúp MS 591 200,000
11/05/2012 Đỗ Thị Kim Oanh - Trương Bình Uyên Diễm giúp MS 592 200,000
11/05/2012 Đỗ Thị Kim Oanh - Trương Bình Uyên Diễm giúp MS 593 200,000
11/05/2012 Nguyễn Kim Dung giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Hà T Kim Thanh giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Đỗ Minh Thu giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Leê T Hải Yến giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn Hy Đạt giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Lâm T Vân Anh giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn T Tuấn Anh giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Hoàng Thu Thảo giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Phạm Quốc Mạnh giúp MS 596 500,000
11/05/2012 Phạm Quốc Mạnh giúp MS 595 500,000
11/05/2012 Đoàn Hoàng Nam giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Đinh Quang Hiếu giúp MS 596 100,000
11/05/2012 Lại Văn Hiếu giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Tô Thị Thúy giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Nguyễn Minh Quang giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Lê Thái Phong giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn Thanh Hiền giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Lương Huỳnh Long giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Lê Mai Phương giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Cao Thiị Cẩm Nhung giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Đỗ Hoàng Nam giúp MS 597 50,000
11/05/2012 Nguyễn Thu Trang  ủng hộ QNA 200,000
11/05/2012 Nguyễn T Thanh Vân giúp MS 580 300,000
11/05/2012 Nguyễn Hữu Thảo giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Trần Thị Xuân giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Thiên Ngân giúp MS 590 1,000,000
11/05/2012 Lê T Thanh Tuyền giúp MS 596 200,000
11/05/2012 Lê T Thanh Tuyền giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Vũ Lê Thanh Hương giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Hoàng Văn Minh giúp MS 597 1,000,000
11/05/2012 Đào Ngọc Thúy giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Lương T Vũ An giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn T Thúy Phương giúp MS 596 500,000
11/05/2012 Nguyễn Viết Tiến giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Hoài Liên giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Hồ Thu Hà giúp MS 597 300,000
11/05/2012 La T Tâm Trang giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Thúy Hường  - Bé Hoa, Tùng, Quân giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Lê T Thanh Hà giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Thu Trang giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Lê T lệ Trinh giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Lê T lệ Trinh ủng hộ QN A 300,000
11/05/2012 Lý Hồng Ngọc giúp MS 597 800,000
11/05/2012 Phạm T Thanh Tâm giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Thị Maia giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Dương Đức Khang giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Trần T Thu Duyên giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Nguyễn Thúy Hường giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Lê Thị Hà Linh giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Cao Thiị Ngoan giúp MS giúp MS 596 100,000
11/05/2012 Lương T Tâm giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Lê Thị Vân Anh giúp ms 597 180,000
11/05/2012 Nguyễn Thị Hoa giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Dương T Vân Anh giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Phan T Thanh Tâm giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Vũ Quỳnh Lan giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Phan Thị Tửu giúp MS 597 200,000
11/05/2012 PHạm Thị Ngân giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Gia đình Tùng Huệ Thuận Thông giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Đỗ Nguyệt Thanh giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn Hạnh Lệ giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Nguyễn Thị Thanh Hoa giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Đỗ Quang Tiến giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Trần Thị Thúy Hải giúp MS 597 100,000
11/05/2012 Vũ Ngọc Thắng giúp MS 597 200,000
11/05/2012 Phạm Như nGọC GIúP ms 597 300,000
11/05/2012 Nguyễn Huy Hoàng giúp MS 590 489,000
11/05/2012 Vũ T Thu Hậu giúp MS 597 300,000
11/05/2012 Hoàng Việt Nga giúp MS 597 500,000
11/05/2012 Phạm T Minh Hà giúp MS 597 500,000
12/05/2012 Nguyễn Ngọc ứng giúp MS 595 500,000
12/05/2012 Nguyễn Mai Trang giúp MS 595 100,000
12/05/2012 Nguyễn Mai Trang giúp MS 592 100,000
12/05/2012 Đinh Thanh Trúc giúp MS 597 500,000
12/05/2012 Nguyễn Mỹ Lệ Trinh giúp MS 597 500,000
12/05/2012 Trần Thắm Thúy Hằng giúp MS 597 150,000
12/05/2012 Đỗ T Tú Xuyên giúp MS 597 500,000
12/05/2012 Bùi Công Thương ủng hộ QNA 203,940
12/05/2012 Bùi Thanh Huy ủng hộ QNA 500,000
12/05/2012 Nguyễn Quang Hải giúp MS 597 100,000
12/05/2012 Nguyễn Hữu Phúc giúp MS 597 1,000,000
12/05/2012 Nguyễn Văn Điền giúp MS 597 200,000
12/05/2012 Nguyễn  Luân Giáp giúp MS 597 100,000
12/05/2012 Dương Thành Kim Phụng giúp MS 597 300,000
12/05/2012 Nguyễn Huỳnh Minh Huy giúp MS 598 50,000
12/05/2012 Phạm Thanh Minh giúp MS 597 100,000
12/05/2012 Nguyễn Thị Mai Phương giúp MS 597 200,000
12/05/2012 Lê Thị Diệu Huyền giúp MS 598 500,000
12/05/2012 Lê Thị Diệu Huyền giúp MS 597 500,000
12/05/2012 Hồ Thị ái Trinh giúp MS 597 200,000
12/05/2012 Đậu T Giang giúp MS 598 100,000
12/05/2012 Nghiêm T Thanh Nga giúp MS 597 300,000
12/05/2012 Hồ Nguyễn Thuấn  giúp MS 597 500,000
12/05/2012 Phan Thế Huế giúp MS 598 100,000
12/05/2012 Đậu T Giang giúp MS 597 100,000
12/05/2012 Nguyễn T Lan Phương giúp MS 597 100,000
12/05/2012 Nguyễn T Lan Phương giúp MS 598 100,000
12/05/2012 Đỗ Nguyễn Quỳnh Như giúp MS 597 300,000
12/05/2012 Đỗ Nguyễn Quỳnh Như giúp MS 594 300,000
12/05/2012 Nguyễn Thị Thu Hằng giúp MS 598 500,000
12/05/2012 Dương Thị Viết Yên giúp MS 598 100,000
12/05/2012 Lê T Ngọc Bích giúp MS 597 300,000
12/05/2012 Nhàn Thúy Dung ủng hộ QNA 2,000,000
12/05/2012 Thái Hà Vinh ủng hộ QNA 200,000
12/05/2012 Nguyễn Minh Đức ủng hộ QNA 200,000
12/05/2012 Đỗ T Ngân ủng hộ QNA 500,000
12/05/2012 Thiếu chứng từ số 010532 0031001020633 100,000
13/05/2012 Vũ Đức Minh Hiếu giúp MS 597 1,000,000
13/05/2012 Tạ T Thanh Hà giúp MS 596 300,000
13/05/2012 Tạ T Thanh Hà giúp MS 597 300,000
13/05/2012 Nguyễn Ngọc Minh giúp MS 599 300,000
13/05/2012 Nguyễn Quý Lộc  giúp MS 599 100,000
13/05/2012 Hoàng Minh Hiệp giúp MS 599 100,000
13/05/2012 Vũ Văn Hoàng giúp MS 599 200,000
13/05/2012 Hà Thái Tân giúp MS 600 200,000
13/05/2012 Hoàng T Thìn ủng hộ QNA 200,000
13/05/2012 Nguyễn Thị Tuyền ủng hộ QNA 250,000
14/05/2012 Tạ Thị Thu giúp MS600 1,000,000
14/05/2012 Le Nguyễn Kim Vân giúp MS599 100,000
14/05/2012 Phaạm Hoàng Anh giúp MS600 289,000
14/05/2012 Phạm Hoàng Anh giúp MS599 239,000
14/05/2012 Đỗ Mạnh Thao giúp MS600 200,000
14/05/2012 Lê Đức Hiệp giúp MS600 200,000
14/05/2012 Nguyễn Bá Vũ giúp MS600 200,000
14/05/2012 Phạm Minh Trí giúp MS600 100,000
14/05/2012 Nguyễn Tiến Dũng giúp MS600 110,000
14/05/2012 Đào Thế Vũ  giúp MS600 200,000
14/05/2012 Phạm Trung Thành giúp MS600 239,000
14/05/2012 Võ Thị Chinh giúp MS597 100,000
14/05/2012 Võ Thị Chinh giúp MS598 100,000
14/05/2012 Võ Thị Chinh giúp MS599 100,000
14/05/2012 Võ Thị Chinh giúp MS600 100,000
14/05/2012 Võ Thị Chinh giúp MS601 100,000
14/05/2012 Trần Công Phan giúp MS601 200,000
14/05/2012 Nguyễn Phương Thảo giúp MS601 110,000
14/05/2012 Ngô Thị Phi Nga giúp MS584 400,000
14/05/2012 Ngô Thị Phi Nga giúp MS592 400,000
14/05/2012 Ngô Thị Phi Nga giúp MS595 400,000
14/05/2012 Ngô Thị Phi Nga giúp MS596 400,000
14/05/2012 Ngô Thị Phi Nga giúp MS599 400,000
14/05/2012 Đỗ Thị Thanh Nga giúp MS601 300,000
14/05/2012 Đỗ Thị Thanh Nga giúp MS598 300,000
14/05/2012 Võ Cao Thắng giúp MS601 50,000
14/05/2012 Phạm Thị Thu Ba giúp MS601 500,000
14/05/2012 Phạm Thị Thu Ba giúp MS600 500,000
14/05/2012 Hải Đông Hưng giúp MS599 300,000
14/05/2012 Hải Đông Hưng giúp MS600 300,000
14/05/2012 Hải Đông Hưng giúp MS601 300,000
14/05/2012 Nguyễn Thị Thùy Giang giúp MS597 300,000
14/05/2012 Vũ Minh Hải giúp MS601 300,000
14/05/2012 Nguyễn Thị Thùy Giang giúp MS601 300,000
14/05/2012 ủng hộ Quỹ Nhân ái 500,000
14/05/2012 Trần Thị Tố Uyên giúp MS597 800,000
14/05/2012 Đỗ Huy Hiền giúp MS599 200,000
14/05/2012 Đỗ Huy Hiền giúp MS600 200,000
14/05/2012 Đỗ Huy Hiền giúp MS601 200,000
14/05/2012 Nguyễn Thủy Lan Phương giúp MS597 500,000
14/05/2012 Nguyeễn Ngọc Sơn giúp MS600 500,000
14/05/2012 Nguyeễn Ngọc Sơn giúp MS601 500,000
14/05/2012 Đinh Minh Tuấn giúp MS601 500,000
14/05/2012 Dương Kim Hằng giúp MS601 200,000
14/05/2012 Đàm Tuấn anh giúp QNA 100,000
14/05/2012 Đoàn Thùy Dương giúp MS597 150,000
14/05/2012 Vũ Thị Thúy Nga giúp MS601 100,000
14/05/2012 Vũ Thùy Trang giúp MS600 100,000
14/05/2012 Vũ Thị Thúy Nga giúp xây cầu Quảng Bình 189,000
14/05/2012 Nguyễn Ngọc Thanh giúp MS597 500,000
14/05/2012 Trần Ngọc anh giúp MS601 100,000
14/05/2012 Vũ Thị Hải Phương giúp MS601 50,000
14/05/2012 Nguyễn Huy giúp MS601 1,000,000
14/05/2012 Nguyễn Thị Kiều giúp MS601 400,000
14/05/2012 Nguyễn Thị Thanh thủy giúp MS601 500,000
14/05/2012 Nguyễn Thị Thanh thủy giúp MS584 300,000
14/05/2012 Trần Liêm Danh giúp MS597 1,000,000
14/05/2012 Nguyễn Thị Tuyết Phương giúp MS601 200,000
14/05/2012 Leê Thanh Phước giúp MS597 500,000
14/05/2012 Nguyễn Như Quân giúp MS601 100,000
14/05/2012 Nguyeễn Thị Nguyệt Tú giúp MS597 500,000
14/05/2012 Trần Văn Chánh giúp QNA 100,000
14/05/2012 Lưu Hào Hiệp giúp QNA 5,000,000
14/05/2012 Đỗ Thái Huỳnh Ngân giúp QNA 200,000
14/05/2012 Pham Ngọc Huỳnh Như giúp QNA 200,000
14/05/2012 Ngô Ngọc Thơ  giúp QNA 200,000
14/05/2012 Đặng Thị Thiện giúp MS597 200,000
14/05/2012 vũ Thị Thu giúp MS596 200,000
14/05/2012 Nguyễn Thị Phương giúp MS595 200,000
14/05/2012 Trần Phí Cung giúp MS597 500,000
14/05/2012 Lê Thị Diệp Hằng giúp MS597 200,000
14/05/2012 Đỗ Minh Trung giúp MS597 500,000
14/05/2012 Nguyễn Thị Thanh Tâm giúp MS597 500,000
14/05/2012 Đào Kiến Lợi giúp MS597 100,000
14/05/2012 Cháu Đặng Nguyệt Anh và Đặng Lâm Anh giúp MS597 500,000
14/05/2012 Trần Thị Thu Hà giúp MS599 150,000
14/05/2012 Trần Thị Thu Hà giúp MS595 150,000
14/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS596 500,000
14/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS597 500,000
14/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS595 300,000
14/05/2012 Trần Thu Hồng giúp MS576 200,000
14/05/2012 Trần Thị Thu Hà giúp MS600 150,000
14/05/2012 Lê Nguyễn Linh Phương giúp MS590 1,000,000
14/05/2012 Nguyễn Thị Phương giúp MS601 100,000
14/05/2012 Nguyễn Thị Phương giúp MS590 100,000
14/05/2012 Trần Huyền Trang giúp MS600 50,000
14/05/2012 Ngô Việt Tuấn giúp MS601 200,000
14/05/2012 Nguyễn Thị Phương giúp MS597 100,000
14/05/2012 Đỗ Thúy Hằng giúp MS590 200,000
14/05/2012 Cao Sỹ Cường giúp MS601 200,000
14/05/2012 Cao Sỹ Cường giúp MS598 200,000
14/05/2012 Cao Sỹ Cường giúp MS596 200,000
14/05/2012 Cao Sỹ Cường giúp MS599 200,000
14/05/2012 Cao Sỹ Cường giúp MS597 200,000
14/05/2012 Nguyễn Thanh Tình giúp MS597 100,000
14/05/2012 Nguyễn Thanh Phong giúp MS597 500,000
14/05/2012 Nguyễn Thanh Phong giúp MS590 500,000
14/05/2012 Phan Thị Hạnh giúp MS601 100,000
14/05/2012 Mai Thị Tâm giúp MS597 300,000
14/05/2012 Khổng Thị Ngọc Huyền giúp MS597 300,000
14/05/2012 Trần Trung Thành giúp MS596 500,000
14/05/2012 Trần Trung Thành giúp MS560 500,000
14/05/2012 Trần Trung Thành giúp MS601 500,000
14/05/2012 Ngô Thị Thanh Ngân giúp MS597 100,000
14/05/2012 Vũ Hoàng Ly giúp MS600 1,000,000
14/05/2012 Tống Ngọc Thu Thủy giúp MS597 200,000
14/05/2012 Trần Thị Ngọc vân giúp MS597 100,000
14/05/2012 Nguyễn Vũ Thiện Chương giúp MS597 479,000
14/05/2012 Đỗ Thị Mai Chung giúp MS597 2,000,000
14/05/2012 Nguyễn Xuân Hải giúp MS597 500,000
14/05/2012 Hậu Vi Xương giúp MS597 500,000
14/05/2012 Nguyễn Thị T Tuyền  giúp MS597 500,000
14/05/2012 Lê Thị Thanh Thủy giúp MS595 300,000
14/05/2012 Nguyễn Thúy Ngọ giúp MS574 500,000
14/05/2012 Ngyễn Hồng Quân giúp MS597 200,000
14/05/2012 Ng Thị Bích Thủy, Trương Ng Ngọc Hương giúp MS597 400,000
14/05/2012 Ng Thị Bích Thủy, Trương Ng Ngọc Hương giúp MS590 400,000
14/05/2012 Ng Thị Bích Thủy, Trương Ng Ngọc Hương giúp MS583 400,000
14/05/2012 Hoàng Minh Hà giúp MS597 100,000
14/05/2012 Trần Xuân Lương giúp MS597 500,000
14/05/2012 Buùi Văn Huy giúp MS584 100,000
14/05/2012 Trần Lan Anh giúp MS597 200,000
14/05/2012 Đặng Tuấn Anh giúp MS597 200,000
14/05/2012 Đỗ Văn Chính giúp MS597 100,000
14/05/2012 Nguyễn Trường Minh giúp MS601 200,000
14/05/2012 Lê Ngọc Hoàn giúp MS598 100,000
14/05/2012 Mai Thị Thúy Dung giúp MS601 300,000
14/05/2012 Đào Thùy Dương giúp MS597 500,000
14/05/2012 Nguyễn Bảo Yến giúp Ms597 500,000
14/05/2012 Lê DT Linh giúp Ms597 500,000
14/05/2012 Vương Quốc Khánh giúp MS597 200,000
14/05/2012 Lê Anh Tuấn giúp MS600 500,000
14/05/2012 Bùi Quế Như giúp QNA 1,000,000
14/05/2012 Nguyễn Thị Bích Nguyệt giúp MS596 500,000
14/05/2012 Lại T Thu Trà, Phạm Mai Linh giúp MS601 300,000
14/05/2012 Trịnh Thị Hồng giúp MS596 500,000
14/05/2012 Đào Ngọc Thúy giúp MS601 200,000
14/05/2012 Phạm Ngọc Vân giúp MS599 200,000
14/05/2012 Ngô Thị Thu Huyền giúp anh Hà Văn Tú ở Cẩm Thủy Thanh Hóa 100,000
14/05/2012 Hà Lệ Thủy giúp MS 601 200,000
14/05/2012 Ngô Thị thu Huyền giúp bé Nguyễn Võ Hoàng Lâm bị bệnh tim 100,000
14/05/2012 Ngô Thị Thu Huyền giúp Hồ Minh Nhật ở Huế 100,000
14/05/2012 Lê Thị Cẩm Tú giúp MS601 100,000
14/05/2012 Nguyễn Thị Phương Thảo giúp MS597 500,000
14/05/2012 Nguyễn Ngọc Lan giúp MS600 400,000
14/05/2012 Vũ Đức Minh giúp MS601 1,500,000
14/05/2012 Vũ Đức Minh giúp MS600 1,500,000
14/05/2012 Vũ Đức Minh giúp MS544 1,500,000
14/05/2012 Vũ Đức Minh giúp MS597 1,500,000
14/05/2012 Nguyễn Hồ Minh Hiếu giúp MS600 300,000
14/05/2012 Hồ Thị Thanh Tâm giúp MS597 500,000
14/05/2012 Trieu Thi Thu Phuong giup MS597 500,000
14/05/2012 Hoàng Thị Thanh Tuyền giúp MS590 100,000
14/05/2012 Nguyễn Thị Đoan Trang giúp MS597 500,000
14/05/2012 Trương Hồng Diệp giúp MS597 1,000,000
14/05/2012 Nghe Thị Phương Uyên  giúp MS597 500,000
14/05/2012