Thông tin tác giả

Nguyễn Quyết
Nguyễn Quyết
Nhà báo Nguyễn Quyết là Thư ký Tòa soạn Tạp chí Điện tử Gia Đình Mới. Anh quan tâm đến lĩnh vực công nghệ thông tin, thường có những bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân về đời sống và công nghệ.

Bài viết mới nhất từ  Nguyễn Quyết