http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/28/676Game.jpg

Từ ngày 12/2 tới, dựa theo độ tuổi của người chơi, game online được phân thành 3 loại theo độ tuổi (ảnh minh họa)

Theo Thông tư 24 của Bộ TT&TT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng trò chơi điện tử trên mạng (game online), hướng dẫn thực hiện Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, từ ngày 12/2 tới, dựa theo độ tuổi của người chơi, game online được phân thành 3 loại: Game online dành cho người lớn, game online dành cho thiếu niên và game online dành cho mọi lứa tuổi.

Đồng thời, Thông tư cũng quy định rõ, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ game online có trách nhiệm thể hiện kết quả phân loại game theo độ tuổi người chơi ở vị trí phía trên, góc bên trái của khung quảng cáo và màn hình thiết bị trong khi người chơi sử dụng dịch vụ.

Hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ game online của doanh nghiệp cũng phải đáp ứng được yêu cầu quản lý thời gian chơi của người chơi; với mỗi người chơi dưới 18 tuổi không quá 180 phút/ngày.

Theo Công an Nhân dân