Làm thế nào để dịch văn bản ngay trong Safari trên iOS?

(Dân trí) - Nhiều tính năng có sẵn trên các trình duyệt máy tính để bàn phổ biến lại thường không có sẵn trên những chiếc smartphone, chẳng hạn như khả năng dịch văn bản ngay tức thì.

Nếu bạn thích sử dụng tính năng dịch văn bản trên một trang web của iPhone, bạn cần phải dựa trên một ứng dụng để tận dụng các phần mở rộng iOS. Và ứng dụng bạn đang tìm kiếm là ứng dụng Translator của Microsoft.

Làm thế nào để dịch văn bản ngay trong Safari trên iOS? - 1

Hãy cài đặt ứng dụng Translator Microsoft và mở một tab mới trong Safari. Bấm vào nút Action (nút hình vuông với mũi tên) ở dưới và sau đó, hãy nhấp vào nút More - Thêm nữa. Trên màn hình Activities - hoạt động, hãy kích hoạt Microsoft Translator.

Làm thế nào để dịch văn bản ngay trong Safari trên iOS? - 2

Điều hướng đến một trang web mà bạn muốn dịch và bấm vào nút Action lại. Microsoft Translator sẽ xuất hiện như một tùy chọn trên hàng thứ hai. Gõ vào nó để dịch các văn bản trên trang. Bạn sẽ có thể để xem tiến trình dịch trong một thanh màu vàng ở đầu và một khi trang đã được dịch, thanh màu vàng sẽ cho bạn biết nội dung đã được dịch sang ngôn ngữ nào.

Lưu ý: Bạn cần phải chạy phiên bản mới nhất của ứng dụng Translator Microsoft và hệ điều hành iOS 8 trở lên để sử dụng tính năng này.

Cài đặt: Microsoft Translator

Phan Tuấn