Hà Nam:

Yêu cầu các Sở, ban, ngành… thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá

(Dân trí) - Tại buổi lễ phát động xây dựng môi trường không khói thuốc lá, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, địa phương thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá, nhằm bảo vệ sức khỏe chung cho mọi người.

Vào chiều 23/12, UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức lễ phát động xây dựng môi trường không khói thuốc lá, nhằm mục tiêu tăng cường việc thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

Tại lễ phát động UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, địa phương thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá. UBND tỉnh Hà Nam đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành, cơ quan thông tin đại chúng và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền Luật phòng chống tác hại thuốc lá.

Hà Nam xây dựng môi trường không khói thuốc lá
Hà Nam xây dựng môi trường không khói thuốc lá

Để phòng chống tác hại thuốc lá và thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc lá ở gia đình, nơi công cộng và các cơ sở làm việc, nhằm bảo vệ sức khỏe chung cho mọi người. Các cơ quan, Sở, ban, ngành…cần tập trung tuyên truyền về các địa điểm cấm hút thuốc; quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu, người quản lý các địa điểm cấm hút thuốc lá, ý nghĩa của việc thực hiện môi trường không khói thuốc…

Đồng thời, UBND tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu, thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương tiếp tục đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, đồng thời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương phải tăng cường ý thức trách nhiệm cá nhân, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tác hại của thuốc lá.

UBND tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tích cực đưa quy định về việc hạn chế hoạch không hút thuốc trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước.

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thuốc lá và việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm theo quy định.

Đức Văn

Đang được quan tâm