Thứ hai, 12/04/2021 - 10:02

Tập động tác đơn giản này 30 giây mỗi ngày, chẳng mấy mà lên cơ bụng 6 múi

Dân trí

Leg Raise (đá bụng) là một trong những động tác cực đơn giản để tạm biệt "bụng bia" và tạo cơ bụng 6 múi.

Tập động tác đơn giản này 30 giây mỗi ngày, chẳng mấy mà lên cơ bụng 6 múi.

Thư Quỳnh - Nguyễn Quang

Từ khóa:
Đáng quan tâm