Thứ ba, 26/06/2012 - 19:36

Đà Nẵng:

Gần 82% người tham gia BHYT

Dân trí

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, tính đến cuối năm 2011, thành phố có trên 770.000 người tham gia BHYT, chiếm gần 82%.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội thành phố đã ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với 34 cơ sở khám chữa bệnh đóng trên địa bàn.

Gần 82% người tham gia BHYT

Trong 3 năm qua, từ khi áp dụng Luật Bảo hiểm y tế vào cuộc sống, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn thành phố đã được đẩy mạnh, đặc biệt tập trung ở 2 nhóm đối tượng trong lộ trình BHYT bắt buộc là trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh, sinh viên.

TP. Đà Nẵng cũng vừa thông qua kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Kế hoạch này được chia làm 2 giai đoạn chính. Giai đoạn 1 từ nay đến cuối năm 2012, phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%. Trong đó, các nhóm đối tượng là cán bộ hưu trí, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi sẽ đạt 100%. Giai đoạn 2, từ năm 2013 đến năm 2020 sẽ duy trì mục tiêu đã đạt năm 2012, tiếp tục phát triển và nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT đối với các nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức, người lao động tại doanh nghiệp. 

Khánh Hồng