Đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã từ nguồn thu xổ số

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa sẽ đầu tư 39 tỷ đồng xây dựng 12 Trạm Y tế trong năm 2020 từ nguồn thu xổ số kiến thiết.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện nay, trên địa bàn tỉnh này còn nhiều Trạm Y tế xã đã được đầu tư xây dựng từ lâu, không được duy tu, bảo dưỡng nên đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn và không đảm bảo điều kiện phục vụ công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

Đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã từ nguồn thu xổ số - 1
Tỉnh Thanh Hóa sẽ đầu tư xây dựng mới 12 Trạm Y tế xã với tổng mức đầu tư 39 tỷ đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm kiểm định chất lượng tổ chức kiểm định, đánh giá thực trạng các Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh và đề xuất ưu tiên đầu tư xây dựng 12 Trạm Y tế trong năm 2020.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, để đảm bảo an toàn và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, việc đầu tư xây dựng 12 Trạm Y tế xã năm 2020, sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết là cần thiết và phù hợp.

Mục tiêu đầu tư là xây dựng 12 Trạm Y tế xã nhằm đáp ứng đủ điều kiện phục vụ công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ đầu tư xây dựng mới 12 Trạm Y tế theo thiết kế mẫu, quy định tại các xã: Trung Thành, Phú Lệ (huyện Quan Hóa); Thành Sơn, Lũng Niêm (huyện Bá Thước); Giao Thiện (huyện Lang Chánh); Minh Tiến, Nguyệt Ấn (huyện Ngọc Lặc); Thanh Xuân (huyện Như Xuân); Tân Khang, Thăng Bình (huyện Nông Cống); Định Hải, Hải Nhân (thị xã Nghi Sơn).

Đây là dự án nhóm C, với tổng mức đầu tư Khoảng 39 tỷ đồng từ nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2020 - 2021 (khoảng 30 tỷ đồng), trong đó năm 2020 là 15 tỷ đồng; phần kinh phí còn lại (khoảng 9 tỷ đồng) từ nguồn sự nghiệp y tế giai đoạn 2020 - 2021; thời gian thực hiện dự án là 2 năm 2020 - 2021.

Đây là dự án đầu tư phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, thuộc lĩnh vực được ưu tiên sử dụng nguồn vốn xổ số kiến thiết để thực hiện.

Theo dự toán chi ngân sách địa phương, mỗi năm nguồn thu xổ số kiến thiết dành cho đầu tư khoảng 15 tỷ đồng và nguồn sự nghiệp y tế khoảng 250 tỷ đồng, nên đảm bảo khả năng bố trí vốn cho dự án.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thanh Hóa, việc thực hiện dự án sẽ có ảnh hưởng nhất định đến môi trường nhưng không lớn và không kéo dài, chỉ mang tính chất tạm thời trong thời gian thi công dự án; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa đã đề xuất các biện pháp đảm bảo môi trường trong quá trình thực hiện dự án.

UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan, tham mưu, thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án, theo đúng quy định.

Duy Tuyên