Thứ năm, 05/05/2016 - 07:47

Đà Nẵng: Chủ tịch thành phố làm trưởng ban chỉ đạo liên ngành VSATTP

Dân trí

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Ban chỉ đạo bao gồm trưởng ban là Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng, thành viên thường trực Ban chỉ đạo là Giám đốc Sở Y tế, các thành viên là đại diện các Sở ngành liên quan làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ làm trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ làm trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND thành phố những chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách trong quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Ban chỉ đạo liên ngành còn giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo và phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc xử lý những vấn đề liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trường hợp có diễn biến phức tạp về vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo kịp thời kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố các biện pháp xử lý. Giúp Chủ tịch UBND thành phố đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật và quy định của UBND TP Đà Nẵng.

Khánh Hồng