Đã có kết quả kiểm nghiệm mẫu “mực cao su”

(Dân trí) - Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm aATVSTP Quốc gia với 3 mẫu mực do Thanh tra Sở Y tế Hà Nội lấy mẫu trên thị trường cho thấy, đây không phải “mực giả”, “mực cao su” và cũng không được chế biến bằng xenlulo như nhìn cảm quan...

Cụ thể, kết quả xét nghiệm 3 mẫu, gồm 1 mẫu mực khô nguyên con và 2 mẫu mực khô xé ăn liền về các chỉ tiêu chất bảo quảnphẩm màu (chỉ tiêu hóa học) cũng như các chỉ tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí, tổng số Coliforms, E. Coli, Cl.perfringens, S. aureus (chỉ tiêu vi sinh vật) ở tất cả các mẫu đều đạt tiêu chuẩn.  

Về chỉ tiêu chất xơ, kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng khá thấp trong mẫu (0,3 - 0,46 gram/100g). Đặc biệt, chỉ tiêu chất đạm đạt 88,4% so với hàm lượng đạm của cá mực (theo Bảng  thành phần thực phẩm tại Việt Nam).

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát chất lượng VSATTP để cảnh báo kịp thời cho cộng đồng và xử lý nghiêm các vi phạm ATTP làm ảnh hưởng tới sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Hồng Hải