Bộ Y tế "hối" các đơn vị tiêm nhanh vắc xin phòng Covid-19

Nam Phương

(Dân trí) - Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3. Bộ yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 18/6, không đợi tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1.

Ngày 20/5, Bộ Y tế đã ban hành quyết định về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 3, sau đó là quyết định về điều chỉnh việc phân bổ. Trong đó, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai ngay khi nhận được vắc xin và hoàn thành trước ngày 15/8. Đến nay tất cả các địa phương, đơn vị đã tiếp nhận vắc xin Covid-19 và triển khai tiêm. 

Bộ Y tế hối các đơn vị tiêm nhanh vắc xin phòng Covid-19 - 1

Để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, ngày 14/6 Bộ Y tế hỏa tốc đề nghị Dự án tiêm chủng mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện phân bổ ngay vắc xin; chủ động điều phối vắc xin theo quy định. Đồng thời, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn. Trường hợp không triển khai kịp thì phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố để thực hiện việc điều chuyển vắc xin cho các đơn vị, địa phương khác và báo cáo Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) theo quy định. 

Bên cạnh đó, cũng cần tổ chức các đoàn hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh, thành về việc tổ chức tiêm chủng, giám sát phản ứng sự cố bất lợi sau tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng gửi công văn hỏa tốc đến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND các tỉnh thành. Trong đó Bộ đề nghị UBND các tỉnh thành chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện huy động toàn bộ lực lượng y tế và các lực lượng khác bao gồm: công an, quân đội, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tham gia hỗ trợ để tổ chức tiêm ngay vắc xin phòng Covid-19. Việc tiêm vắc xin cần hoàn thành trước ngày 18/6 đảm bảo an toàn, không đợi tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 để tăng độ bao phủ tiêm chủng. 

Đồng thời, cũng cần huy động các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng xử trí các trường hợp tai biến nặng sau tiêm, đảm bảo tiêm đến đâu an toàn đến đó. 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức tiêm ngay vắc xin phòng Covid-19 hoàn thành trước ngày 18/6 đảm bảo an toàn, không đợi tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1. Các đơn vị tổ chức triển khai tiêm ngay và hàng ngày (trước 17 giờ) báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng). 

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc không triển khai kịp thì đơn vị cần khẩn trương báo cáo Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để điều chuyển vắc xin cho các đơn vị, địa phương khác.