Gia Lai:

Xử lý hiệu phó và các giáo viên lập chứng từ khống

(Dân trí) - Sau khi đoàn thanh tra đưa ra kết luận việc ông Hoàng Văn Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hà Tây (Chư Păh) thông đồng với một số giáo viên lập chứng từ khống để lấy tiền, UBND huyện Chư Păh đã đưa ra biện pháp xử lý với những giáo viên này.

Qua kết quả thanh tra, những sai phạm của những giáo viên này đã gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của ngành giáo dục đào tạo huyện Chư Păh; tạo dư luận xấu trong cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện nói chung và trong cán bộ, nhân dân, học sinh xã Hà Tây nói riêng.

Năm học 2009-2010, ông Hoàng Văn Tùng cùng các ông, bà: Nguyễn Huy Hiếu, Dương Quang Thạo, Trần Doãn Hồng, Phạm Ngọc Ánh, Trịnh Thị Kim Oanh đã lập chứng từ khống về chấm tiền tăng giờ, tăng tiết để thanh toán khống với ngân sách số tiền là gần 23,3 triệu đồng.

UBND huyện Chư Păh yêu cầu ông Hoàng Văn Tùng có trách nhiệm nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện tại Kho bạc Nhà nước huyện Chư Păh, chờ xử lý theo quy định của pháp luật; Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện, Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu, đề xuất UBND huyện Chư Păh có hình thức kỷ luận nghiêm khắc đối với ông, bà: Hoàng Văn Tùng, Nguyễn Huy Hiếu, Dương Quang Thạo, Trần Doãn Hồng, Phạm Ngọc Ánh, Trịnh Thị Kim Oanh là giáo viên Trường THCS xã Hà Tây; ông Nguyễn Duy Hiếu - giáo viên kiêm Chủ tịch Công đoàn Trường THCS xã Hà Tây.

Sau khi có kết quả xử lý của UBND huyện Chư Păh, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Đảng ủy xã Hà Tây xem xét xử lý kỷ luật về Đảng theo thẩm quyền đối với những đảng viên vi phạm theo quy định của Điều lệ Đảng.

Thiên Thư