Câu chuyện giao thông

Ra đường ngày Tết ai cũng vội, nhưng đừng chọn cách này...

(Dân trí) - Chiếc crossover màu bạc hùng dũng lao vào làn ngược chiều mà không chịu xếp hàng lần lượt như các xe khác, việc làm chẳng những không nhanh hơn mà còn sẽ gây ra những phiền toái không biết trước. Hãy lái xe có văn hoá!

Ra đường ngày Tết ai cũng vội, nhưng đừng chọn cách này...

Như Phúc
Theo UB An toàn Giao thông QG

Ra đường ngày Tết ai cũng vội, nhưng đừng chọn cách này... - 1
Đọc thêm