Thứ ba, 07/05/2019 - 08:02

Diễn đàn tư vấn

Lốp xe bị rách thành có sử dụng được tiếp?

Dân trí

Lốp bị sứt ở thành nhưng không bị thoát hơi thì có thể đi tiếp hay phải vá lốp cho yên tâm?

Lốp xe bị rách thành có sử dụng được tiếp? - 1

Có thể vá được thành lốp hay không?

Bình thường, lốp bị đâm phải đinh có thể vá 5 - 7 lần vẫn đi được, vậy có thể vá được thành lốp để đi tiếp hay không khi lốp đi chưa được 1 vạn km? 

Đây là băn khoăn của không ít tài xế. Hãy cùng trao đổi ý kiến!

Xe++

Lốp xe bị rách thành có sử dụng được tiếp? - 2