Hai giây có thể dài bằng một đời?

(Dân trí) - Hai giây có thể quá ngắn ngủi đối với một cuộc đời, nhưng đôi khi đủ để cướp đi cuộc sống của ai đó vì thói quen bất cẩn khi lái xe....

Như Phúc

Nguồn video: Youtube

Hai giây có thể dài bằng một đời? - 1
Hai giây có thể dài bằng một đời? - 2
Hai giây có thể dài bằng một đời? - 3