Giữ nguyên thuế nhập khẩu tuyệt đối với ô tô cũ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thuế nhập khẩu với mặt hàng ô tô từ đầu năm 2010, theo đó thuế nhập khẩu tuyệt đối áp dụng với ôtô đã qua sử dụng vẫn được áp dụng tương tự mức hiện hành.

Cụ thể, xe ô tô đã qua sử dụng là xe chở người từ 15 chỗ trở xuống (kể cả lái xe) thuộc nhóm 8702 và 8703 áp dụng mức thuế nhập khẩu tuyệt đối quy định tại Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 
 
Giữ nguyên thuế nhập khẩu tuyệt đối với ô tô cũ - 1
Siêu xe Lamborghini tại triển lãm Auto&Petrol 2009 ở Hà Nội

Theo đó, ô tô từ 5 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) đã qua sử dụng có dung tích xi lanh dưới 1.000 cc phải nộp thuế nhập khẩu tuyệt đối là 3.500 USD/chiếc; từ 1.000cc đến dưới 1.500cc nộp 8.000 USD/chiếc; từ 1.500cc đến 2.000cc nộp 12.000 USD/chiếc; trên 2.000cc đến dưới 2.500cc nộp 17.000 USD/chiếc; từ 2.500cc đến 3.000cc nộp 18.000 USD/chiếc; trên 3.000cc đến 4.000cc nộp 20.000 USD/chiếc; trên 4.000cc đến 5.000cc nộp 26.400 USD/chiếc và loại ô tô cũ nhập khẩu có dung tích xilanh trên 5.000cc nộp thuế nhập khẩu tuyệt đối là 30.000 USD/chiếc.

 

Loại ô tô cũ nhập khẩu từ 6 đến 9 chỗ ngồi (kể cả lái xe), có dung tích xilanh từ 2.000cc trở xuống nộp thuế tuyệt đối là 10.800 USD/chiếc; trên 2.000cc đến 3.000cc nộp 16.000 USD/chiếc; trên 3.000cc đến 4.000cc nộp 19.000 USD/chiếc; trên 4.000cc phải nộp thuế tuyệt đối là 24.000 USD/chiếc.

 

Bộ Tài chính cũng quy định xe ô tô đã qua sử dụng là  xe chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên (kể cả lái xe) thuộc nhóm 8702 và  xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có  tải không quá 5 tấn thuộc nhóm 87.04  thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 150%.
 

Các loại xe ô tô khác thuộc các nhóm 8702, 8703, 8704 áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cao hơn 50% (bằng 1,5 lần) so với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ôtô cùng chủng loại.

 

Theo Hữu Thọ

VnMedia