Thứ tư, 05/08/2020 - 10:00

Biển số xe - Những quy định mới cần biết

Dân trí

Căn cứ vào màu sắc và các kí hiệu trên biển số, bạn có thể biết một số thông tin cơ bản về chủ xe.

Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 có quy định cụ thể về biển số xe như sau:

Biển số xe - Những quy định mới cần biết - 1

Infographics: Ngọc Diệp