Biển số xe - Những quy định mới cần biết

(Dân trí) - Căn cứ vào màu sắc và các kí hiệu trên biển số, bạn có thể biết một số thông tin cơ bản về chủ xe.

Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 có quy định cụ thể về biển số xe như sau:

Biển số xe - Những quy định mới cần biết - 1
ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM