Tên sản phẩm: Trợ lý ảo đặt lịch – JINNY

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT Triển vọng

Sản phẩm bao gồm 2 phần:

– Công cụ quản lý trên nền tảng web

– Trợ lý ảo đặt lịch sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên trên nền tảng ứng dụng điện thoại di động LINE

Trong hoạt động của các công ty dịch vụ tuyển dụng, các nhân viên hành chính thường xuyên phải đặt lịch hẹn giữa công ty có nhu cầu tuyển dụng và các ứng viên. Thông thường, công việc này sẽ được thực hiện qua điện thoại hoặc email. Khi sử dụng trợ lý ảo đặt lịch – JINNY, nhân viên của công ty dịch vụ tuyển dụng (gọi tắt là người dùng) sẽ sử dụng công cụ quản lý trên nền tảng web để khởi tạo dữ liệu về công ty có nhu cầu tuyển dụng và ứng viên. Sau đó, người dùng sử dụng công cụ quản lý này để tạo ra lịch hẹn giữa các ứng viên và công ty tuyển dụng. Tuy nhiên, lịch hẹn này chưa có thời gian cụ thể.

– Tính năng đặt lịch hẹn

– Tính năng thay đổi lịch hẹn

– Tính năng gửi lịch hẹn vào Google Calendar qua địa chỉ thư điện tử

– Tính năng quản lý lịch hẹn dành cho công ty dịch vụ tuyển dung

Nhóm tác giả:

– Nghiêm Xuân Bách

– Nguyễn Văn Hưng

– Triệu Trung Hiếu

– Nghiêm Nguyễn Việt Dũng

– Nguyễn Phi Hiệp

– Trần Mai Khanh

– Vũ Hà Linh

– Đỗ Thị Hà Dung