Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp giảm 21.700 người

(Dân trí) - "Tỉ lệ thất nghiệp của lao động qua đào tạo giảm. Nếu như trong quý 3/2017, cả nước có hơn 237.000 lao động có trình độ đại học trở lên thất nghiệp. Nhưng tới quý 4/2017, con số này chỉ còn 215.300 người. Đây là sự sụt giảm nhanh".

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, nhận định về kết quả của Bản tin khảo sát thị trường lao động quý 4/2017. Buổi lễ công bố vừa được Bộ LĐ-TB&XH tổ chức chiều 15/3 tại Hà Nội.

Theo nhận định của Ban biên tập Bản tin, câu chuyện về tỉ lệ thất nghiệp của quý 4/2014 đã phần nào bớt đi "gam màu tối" so với quý 3/2017.

Theo đó, cả nước có 1.071.200 lao động trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 3.600 người so với quý 3/2017 và 38.800 người so với quý 4/2016. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi giảm xuống còn 2,19%.


Thất nghiệp ở nhóm lao động trình độ TC-CĐ-ĐH có xu hướng giảm.

Thất nghiệp ở nhóm lao động trình độ TC-CĐ-ĐH có xu hướng giảm.

Đặc biệt, số lao động có trình độ đại học trở lên thất nghiệp trong quý 4/2017 chỉ còn 215.300 người, giảm 21.700 người so với quý 3/2017. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này là 4,12%, trong khi đó quý 3/2017 là 4,51%.

Ở các nhóm trình độ cao đẳng và trung cấp, số lượng lao động thất nghiệp giảm cũng được thể hiện rõ nét.

Khảo sát của Bản tin cho thấy, nhóm trình độ cao đẳng có 78.800 người thất nghiệp, giảm 6.000 người so với quý 3/2017; tỷ lệ thất nghiệp nhóm này giảm xuống còn 4,32% mặc dù vẫn ở mức cao.

Nhóm trình độ trung cấp có 64.600 người thất nghiệp. Nhóm này nhóm chứng kiến sự sụt giảm số lượng thất nghiệp lớn nhất với 30.900 người, đưa tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 2,49%, quý trước là 3,77%.

Ngoài ra, sự chuyển dịch cơ cấu lao động tăng lên trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Trong khi đó, tỉ lệ lao động trong khu vực phi chính thức giảm xuống.

Bên cạnh thông tin tích cực về giảm tỉ lệ thất nghiệp, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cũng lưu ý tính khắt khe của thị trường lao động nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Đối lập với tỉ lệ thất nghiệp của cử nhân và thạc sĩ đang giảm, tỉ lệ lao động qua đào tạo sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng có xu hướng tăng.

"Điều này có lẽ chứng tỏ nền kinh tế đang kén chọn hơn: Lao động có trình độ cao được lựa chọn nhiều cơ hội việc làm hơn" - Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói.

Lao động thiếu việc làm: Chỉ làm việc 22,1 giờ/tuần

Cũng theo Bản tin khảo sát thị trường lao động quý 4/2017, cả nước có 749.000 lao động trong độ tuổi thiếu việc làm, tăng 6,700 người so với quý 3/2017 và tương đương với số người thiếu việc làm của quý 4/2016. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 1,58%, xấp xỉ mức của quý 3/2017.

Trong tổng số người thiếu việc làm, có 86% lao động nông thôn, 76,5% làm việc trong ngành nông lâm thủy sản.

Số giờ làm việc bình quân một tuần của lao động thiếu việc làm là 22,1 giờ, bằng 49% tổng số giờ làm việc bình quân của lao động cả nước (45,11 giờ/tuần).

Hoàng Mạnh

Bài liên quan
Đang được quan tâm