Thứ sáu, 10/05/2019 - 08:07

Vì sao nhiều người Nhật làm việc tới kiệt sức?

Dù người Nhật làm việc tới kiệt sức, đáng ngại là điều này không đồng nghĩa với năng suất lao động cao...

Cùng CNBC lý giải vì sao lại tồn tại văn hóa làm việc tới kiệt sức tại quốc gia châu Á này. 

Vì sao nhiều người Nhật làm việc tới kiệt sức?

Video: CNBC.

Theo Vneconomy.vn/CNBC