Quảng Nam:

Tỷ lệ nữ cán bộ giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt còn thấp

(Dân trí) - Ngày 15/12, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND thành phố Hội An tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, thời gian qua công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ chủ chốt trên địa bàn Quảng Nam được quan tâm. Nhiều chỉ tiêu về giảm khoảng cách giới trong một số lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm, giáo dục, y tế... đều đạt và tăng so với kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ nữ cán bộ giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt còn thấp - 1

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Quảng Nam tại Hội An ngày 15/12

Một trong những tồn tại là tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý còn thấp so với các chỉ tiêu đề ra. Còn nhiều địa phương có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức người lao động nhưng chưa có lãnh đạo chủ chốt là nữ…

Ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn định kiến về giới nên chưa đặt công tác cán bộ nữ thành vấn đề cấp thiết để tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt, triệt để. Bên cạnh đó, bản thân một số cán bộ nữ sống trong khuôn phép gia đình, an phận, chưa thực sự cố gắng vươn lên nên khó khăn cho công tác đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ.

Hoạt động tuyên truyền, vận động chưa phong phú, đa dạng chưa có tác động mạnh làm chuyển biến nhận thức và hành động xã hội. Một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, chưa bố trí kinh phí cho hoạt động này….

Theo bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, công tác bình đẳng giới còn hạn chế, định kiến về giới trong xã hội còn tồn tại. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ có tăng nhưng còn hạn chế. Chính vì vậy, cần quán triệt lại tạo sự nhận thức, chính sách cho cán bộ nhân dân, đặc biệt lãnh đạo trong công tác bình đẳng giới.

"Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu quả trong tuyên truyền bình đẳng giới. Quan tâm đến lợi ích phụ nữ yếu thế, lồng ghép sự phát triển phụ nữ gắn với phát triển kinh tế-xã hội…Để bình đẳng giới đúng thực chất là bình đẳng giới" - bà Trương Thị Lộc cho biết.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu còn tập trung thảo luận các vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ để đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; thực trạng và kết quả đạt được trong thực hiện bình đẳng giới đối với công chức, viên chức nữ tại địa phương; phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái…

Bài liên quan
Đang được quan tâm