Từ tháng 7, lương sẽ nhận đủ nếu thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng

Với việc áp dụng mức giảm trừ cảnh theo Nghị quyết 954 thì từ tháng 7/2020 nhiều người sẽ nhận đủ lương nếu thu nhập chưa tới mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về tăng mức giảm trừ gia cảnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

Khi áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới nhiều người sẽ nhận đủ lương vì không phải tạm nộp thuế thu nhập như các tháng trước đây.

Từ tháng 7, lương sẽ nhận đủ nếu thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng - 1

Từ tháng 2020, nhiều người sẽ nhận đủ lương nếu tiền công dưới 11 triệu đồng/tháng

Theo Điều 1 Nghị quyết 954 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công như sau: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm), tăng 2 triệu đồng/tháng so với mức giảm trừ cũ. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4.4 triệu đồng/tháng, tăng 800.000 đồng so với mức giảm trừ cũ.

Điều này có nghĩa từ tháng 7/2020, người lao động nếu có thu nhập từ tiền lương, tiền công dưới 11 triệu đồng/tháng thì không phải tạm nộp thuế thu nhập cá nhân hàng tháng.

Sau đây là bảng so sánh giữa mức giảm trừ gia cảnh cũ và mới như sau:

Mức thu nhập

Đối tượng

Thu nhập phải nộp thuế

Theo mức giảm trừ cũ

Theo mức giảm trừ cũ

Mức 1

Không có người phụ thuộc

Trên 9 triệu đồng/tháng

Trên 11 triệu đồng/tháng

Mức 2

Có 1 người phụ thuộc

Trên 12.6 triệu đồng/tháng

Trên 15.4 triệu đồng/tháng

Mức 3

Có 2 người phụ thuộc

Trên 16.2 triệu đồng/tháng

Trên 19.8 triệu đồng/tháng

Mức 4

Có 3 người phụ thuộc

Trên 19.8 triệu đồng/tháng

Trên 24.2 triệu đồng/tháng

Có thêm 1 người phụ thuộc sẽ được giảm trừ thêm 4.4 triệu đồng/tháng.

Lưu ý, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh cũ thì được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Tin liên quan
Đang được quan tâm