Tự nghỉ việc trước năm 1995 có được tính hưởng BHXH?

Bố tôi làm việc tại trạm y tế xã từ năm 1973, trong thời gian công tác có đóng BHXH đầy đủ. Bố tôi đã từng giữ các chức vụ như: Y tá và Trưởng trạm y tế. Năm 1989, do điều kiện gia đình khó khăn, bố tôi xin nghỉ việc. Quá trình công tác có di chuyển trạm y tế nhiều lần cũng như không cất giữ hồ sơ, giấy tờ cẩn thận nên các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến thời gian công tác của bố tôi đã bị mất.

Năm 2002 bố tôi mất. Tôi có tìm hồ sơ giấy tờ và thấy trong danh sách cán bộ, công chức của xã vẫn có tên bố tôi đầy đủ qua các năm, đồng thời danh sách ký nhận lương của bố tôi lưu giữ tại UBND xã vẫn còn. Xin hỏi, trường hợp của bố tôi có được hưởng chế độ trợ cấp một lần không?

Nếu được, tôi có thể làm các thủ tục để nhận hỗ trợ không? Tôi có thể lấy xác nhận của những cán bộ, công chức công tác cùng thời với bố tôi để làm căn cứ bổ sung hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp một lần được không?

Trả lời :

BHXH tỉnh Yên Bái trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 6, Điều 123 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định, việc tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy định trước đây đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân.

Căn cứ quy định tại Khoản 6 nói trên, trường hợp của bố ông Vàng Xuân Chảng được thực hiện theo Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức Nhà nước; Thông tư số 10-TT/LB ngày 7/6/1988 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung việc tính thời gian công tác đối với cán bộ y tế xã, phường, cụ thể:

- Điểm c, Khoản 12, Mục II, Thông tư 13/NV quy định: “…Còn những trường hợp không do yêu cầu của tổ chức mà công nhân, viên chức tự ý xin thôi việc, quân nhân xin giải ngũ vì hoàn cảnh riêng, sau được trở lại làm việc thì thời gian công tác trước khi nghỉ việc hoặc giải ngũ không được tính là thời gian công tác liên tục…”.

- Thông tư số 10-TT/LB quy định: “… Những trường hợp như có thời gian công tác ở trạm y tế xã, phường rồi nghỉ việc về gia đình (đứt quãng) hoặc vi phạm kỷ luật bị buộc không cho làm nghề cũ, sau đó thoát ly trở thành công nhân viên chức Nhà nước; hoặc tự ý bỏ việc để xin vào cơ quan, xí nghiệp Nhà nước; hoặc xin thôi việc bỏ nghề cũ để làm nghề khác thuộc biên chế Nhà nước đều không được tính là thời gian công tác để hưởng chế độ BHXH”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp của bố ông Vàng Xuân Chảng do hoàn cảnh gia đình khó khăn đã tự xin nghỉ việc nên thời gian công tác tại trạm y tế xã không được tính là thời gian công tác để hưởng các chế độ BHXH.

Theo Chinhphu.vn