1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Từ ngày 1/7: Doanh nghiệp phải có ít nhất 1 cán bộ y tế cơ sở

(Dân trí) - Đây là một nội dung trong Nghị định 39/2016/NĐ-CP nhằm quy định một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Theo đó, căn cứ vào quy mô lao động, cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định số lượng cán bộ làm công tác y tế. Doanh nghiệp có dưới 300 lao động phải có ít nhất 1 cán bộ y tế.

Từ ngày 1/7: Doanh nghiệp phải có ít nhất 1 cán bộ y tế cơ sở - 1

Trong Nghị định 39/2016/NĐ-CP, đối tượng gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh được gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đối tượng này được phân thành 2 nhóm sau:

Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, khai khoáng, sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày, sản xuất than cốc, sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, tái chế phế liệu, vệ sinh môi trường, sản xuất kim loại, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất vật liệu xây dựng, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 300 người lao động phải có ít nhất 1 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp;

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 500 người lao động phải có ít nhất 1 bác sĩ/y sĩ và 1 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp;

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người lao động phải có ít nhất 01 bác sĩ và mỗi ca làm việc phải có 1 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp;

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 1.000 lao động trở lên phải thành lập cơ sở y tế theo hình thức tổ chức phù hợp quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác với lĩnh vực, ngành nghề trên, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 500 người lao động ít nhất phải có 1 người làm công tác y tế trình độ trung cấp;

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người lao động ít nhất phải có 1 y sỹ và 1 người làm công tác y tế trình độ trung cấp;

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng trên 1.000 người lao động phải có 01 bác sỹ và 1 người làm công tác y tế khác.

Bên cạnh việc quy định số lượng cán bộ y tế tỉ lê theo số lượng lao động trong doanh nghiệp, Nghị định 39/2016/NĐ-CP cũng nêu rõ các điều kiện cụ thể của người làm công tác y tế tại cơ sở, cụ thể:

Có trình độ chuyên môn y tế bao gồm: Bác sỹ, bác sỹ y tế dự phòng, cử nhân điều dưỡng, y sỹ, điều dưỡng trung học, hộ sinh viên; Có chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.

Trường hợp cơ sở không bố trí được người làm công tác y tế hoặc không thành lập được bộ phận y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực theo quy định sau đây: cung cấp đủ số lượng người làm công tác y tế theo quy trên; có mặt kịp thời tại cơ sở sản xuất, kinh doanh khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp trong thời hạn 30 phút đối với vùng đồng bằng, thị xã, thành phố và 60 phút đối vùng núi, vùng sâu, vùng xa…

Hoàng Mạnh