1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Trường hợp nào được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT?

Nguyễn Văn Thành (quận 3, TP HCM) hỏi: “Trong thẻ BHYT mới được cấp của tôi có dòng chữ “Thời điểm đủ 5 năm liên tục: từ ngày 1-1-2016”. So với thẻ BHYT không có dòng chữ này, tôi có được hưởng quyền lợi nào khác không? Thủ tục thế nào?”.

Trường hợp nào được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT? - 1

Ông Cao Văn Sang , Giám đốc BHXH TP HCM , trả lời: Theo quy định hiện hành, người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh sẽ được thanh toán 100% chi phí khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Do vậy, khi thấy chi phí khám chữa bệnh BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì người bệnh nên mang thẻ BHYT cùng toàn bộ chứng từ chi phí cùng chi trả đến cơ quan BHXH để được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT.

Theo Báo Người lao động