1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM: Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 25/7

Xuân Hinh

(Dân trí) - BHXH TPHCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm cho người lao động theo lương tối thiểu vùng mới, chậm nhất đến ngày 25/7.

TPHCM: Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 25/7 - 1

TPHCM đề nghị điều chỉnh mức đóng bảo hiểm trước ngày 25/7

BHXH TPHCM vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện việc đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngày 1/7. Theo đó, các đơn vị sử dụng lao động rà soát, điều chỉnh mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.

Từ mức điều chỉnh lương, các doanh nghiệp điều chỉnh lại mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho từng người lao động. Chậm nhất đến ngày 27/5, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp đủ hồ sơ để điều chỉnh mức đóng bảo hiểm cho người lao động.

Quá thời hạn trên mà đơn vị, doanh nghiệp chưa điều chỉnh, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm bằng mức lương tối thiểu vùng mới đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định. Các cơ quan bảo hiểm chỉ xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN và giải quyết các chế độ khi đơn vị thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh lương tối thiểu vùng đúng quy định trên.

Về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHXH TPHCM cho hay, chính sách giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện 12 tháng, từ 1/7/2021 đến hết 30/6/2022. Do đó, kể từ 1/7/2022, đơn vị sử dụng lao động thực hiện đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp, mức đóng bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020.

Bảo hiểm xã hội cũng đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng hướng dẫn trên đây để đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT cho người lao động. Mọi trường hợp chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ của người lao động đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.