Thứ ba, 04/11/2014 - 08:33

Tính giá nhân công, áp dụng mức lương tối thiểu nào?

Trường hợp giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình đã phù hợp với mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực và bảo đảm đúng quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng thì không phải điều chỉnh nữa.


Theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng tại tỉnh Quảng Trị áp dụng đối với doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng IV là 1.900.000 đồng. Tuy nhiên, khi lập dự toán xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị vẫn đề nghị áp dụng mức lương tối thiểu 1.650.000 đồng theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP, với lý do chờ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Ông Nguyễn Văn Phượng (phuongqldacl@...) thắc mắc, hiện nay, khi lập dự toán xây dựng công trình thuộc vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thì áp dụng theo mức lương tối thiểu nào là đúng?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Phượng hỏi như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì giá nhân công được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh, theo từng ngành nghề cần sử dụng.

Theo đó, trường hợp giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình đã phù hợp với mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực và bảo đảm đúng quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng thì không phải điều chỉnh nữa.
Theo Chinhphu.vn