1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Trị:

Thưởng Tết cao nhất 80 triệu đồng, thấp nhất là 100 ngàn đồng

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị vừa có báo cáo tình hình tiền lương năm 2016, thưởng Tết dương lịch và Âm lịch năm 2017. Doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 80 triệu đồng/người, thấp nhất 100 ngàn đồng/người.

Theo khảo sát gần 150 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cho thấy: Năm 2016, mức tiền lương bình quân trong toàn bộ doanh nghiệp được khảo sát là 5,54 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp trả lương cao nhất cho lao động là 62,5 triệu đồng/tháng, thuộc về một công ty cổ phần.

Đặc biệt, theo báo cáo năm nay không có doanh nghiệp nào nợ tiền lương công nhân lao động.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2017 bình quân trong toàn bộ các doanh nghiệp được khảo sát là 5,4 triệu đồng/người; cao nhất là 80 triệu đồng/người tại 2 doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI, thấp nhất là 100 ngàn đồng/người.

Thưởng Tết cao nhất 80 triệu đồng, thấp nhất là 100 ngàn đồng - 1

Thưởng Tết là sự khích lệ cán bộ, công nhân viên lao động dịp cuối năm.

Theo đánh giá chung, mức thưởng bình quân năm nay cao hơn so với năm trước. Doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán cao nhất của năm trước là 30 triệu đồng.

Về thưởng Tết Dương lịch 2017, mức thưởng cao nhất là 8,2 triệu đồng/người tại một hợp tác xã tín dụng, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2017 bình quân trong toàn bộ các doanh nghiệp được khảo sát là 600 ngàn đồng/người; thấp nhất là 50 ngàn đồng/người.

Theo quy định của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định mức thưởng.

Đ.Đức