Thời gian nghỉ ốm đau có được hưởng phụ cấp nghề?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng (TPHCM) là giáo viên mầm non, đã đóng BHXH được 17 năm. Vừa qua, bà Phượng bị tai nạn lao động, gãy chân phải mổ bắt ốc, nghỉ theo chế độ ốm đau.

Bà Phượng hỏi, trong thời gian nghỉ hưởng bảo hiểm bà có được hưởng các loại phụ cấp như phụ cấp ưu đãi 35%, phụ cấp mầm non 25% không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định thời gian không tính hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi gồm cả thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ BHXH hiện hành.

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP gồm cả thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

Căn cứ các quy định nêu trên, nhà giáo trong thời gian nghỉ ốm đau, thai sản (không vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ BHXH hiện hành) không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Do đặc thù, một số địa phương có chính sách để hỗ trợ thêm cho giáo viên (cụ thể giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở TPHCM được hỗ trợ thêm 25%).

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng đang nghỉ theo chế độ ốm đau (không trực tiếp giảng dạy) nên không thuộc đối tượng hỗ trợ thêm 25% theo quy định.

Bài liên quan
Đang được quan tâm