Thời gian công tác trước 1995 được tính hưởng BHXH

Ông Trần Tòa (TP. Hồ Chí Minh) sinh năm 1957. Tháng 5/1978, ông ký hợp đồng làm việc, thời hạn 6 tháng với công ty thuộc Bộ Xây Dựng, có quyết định biên chế chính thức từ ngày 15/1/1979. Tháng 5/1993, ông chuyển sang làm tại công ty thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ và tháng 4/1995 xin nghỉ việc.

Tính hưởng BHXH trường hợp gián đoạn thời gian công... Căn cứ xác định thời gian công tác hưởng BHXH Điều kiện được tính thời gian công tác có đóng... Không quy đổi thời gian công tác ngành nặng nhọc,... Hướng dẫn tính thời gian công tác đối với giáo...

Khi nghỉ việc, ông Tòa có xin xác nhận với nội dung như sau: Công ty đã trả lương hết tháng 4/1995, thu BHXH hết tháng 4/1995 trên mức lương 2,74 chưa giải quyết chế độ gì.

Tháng 4/1995, ông Tòa làm việc tại Công ty Công nghệ Điện hóa thuộc Viện Khoa học Việt Nam và đến tháng 4/1996, ông nghỉ việc vì Công ty không đóng BHXH cho ông. Từ tháng 5/1996 đến nay, ông làm việc tại Công ty Môi trường đô thị TP. Hồ Chí Minh.

Ông Tòa hỏi, ông có được xác nhận thời gian đóng BHXH từ tháng 5/1978 đến ngày nghỉ hưu là tháng 7/2017 không?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Theo quy định, thời gian công tác của người lao động làm việc trong khu vực Nhà nước trước tháng 1/1995 được tính là thời gian công tác hưởng BHXH (không phải đóng BHXH) trên cơ sở các hồ sơ, giấy tờ gốc có liên quan của người lao động chứng minh quá trình làm việc và hưởng lương theo chế độ lương chung của Nhà nước liên tục đến ngày 1/1/1995 như: Lý lịch, quyết định tuyển dụng ban đầu, hợp đồng lao động, quyết định xếp, nâng lương, quyết định chuyển công tác, giấy thôi trả lương, quyết định thôi việc, bảng thanh toán lương... Từ tháng 1/1995, theo quy định tại Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ, người lao động phải đóng BHXH để được tính thời gian công tác hưởng BHXH.

Như vậy, ông Tòa cần cung cấp các hồ sơ, giấy tờ gốc có liên quan và nộp hồ sơ theo phiếu giao nhận hồ sơ 313 để BHXH TPHCM có cơ sở xem xét việc cộng nối thời gian từ tháng 5/1978 đến tháng 4/1995 theo quy định.

Đối với thời gian ông làm việc tại Công ty Công nghệ điện hóa từ tháng 5/1995 đến tháng 4/1996, đơn vị (hoặc cơ quan chủ quản trực tiếp) cần cung cấp các hồ sơ, giấy tờ gốc có liên quan như: Quyết định tuyển dụng, quyết định xếp, nâng lương, hợp đồng lao động, bảng thanh toán lương… để chứng minh thời gian công tác, mức lương thực tế, đồng thời có văn bản đề nghị cơ quan BHXH nơi đang quản lý đơn vị xem xét việc truy đóng BHXH thời gian này.

Theo Chinhphu.vn

Bài liên quan
Chế độ hưu trí mới - ai nên nghỉ hưu từ 2018?

Chế độ hưu trí mới - ai nên nghỉ hưu từ 2018?

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20.11.2014 có nhiều thay đổi theo hướng bổ sung quyền lợi cho người lao động, trong đó cách tính chế độ hưu trí mới được thực hiện từ 1.2018 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người lao động, nhất là những người cận kề hội tụ đầy đủ các điều kiện nghỉ hưu theo quy định.
Đang được quan tâm