Bị mất sức lao động 61%, có được nghỉ hưu sớm?

Tôi sinh ngày 1/5/1966, được chốt sổ BHXH với thời gian đóng 25 năm 7 tháng, là lao động làm việc trong điều kiện bình thường. Xin hỏi, tôi đã đủ tuổi đi giám định sức khỏe để nghỉ hưu sớm chưa? Trường hợp tôi mất sức lao động 61% thì có được nghỉ hưu sớm không? Người hỏi Phùng Xuân Hồng - Vĩnh Phúc.

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp của ông Phùng Xuân Hồng hiện đang bảo lưu thời gian đóng BHXH nên được đi giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 thì người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và bảo đảm điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

Bị mất sức lao động 61%, có được nghỉ hưu sớm? - 1

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

Do ông cung cấp chưa đủ thông tin, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động thực sự là bao nhiêu, do đó đề nghị ông đối chiếu với quy định nêu trên để biết mình có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi hay không.

Theo Chinhphu.vn